lkts_idpzk_6_feod_gosud_5_12_04


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Лекція № 6. Феодальна держава Західної Європи1. Поняття феодалізму2. Ранньофеодальна держава (монархія)3. Сеньйоральна монархія4. Станово-представницька монархія5. Абсолютна монархія6. Самоуправління 1. Поняття феодалізму Феод: лат. feodum; нім. fehu – майно і od – володіннялен (Германія), ф’єф (Франція), фі (Англія) – жалувана спадкоємна земляФеодальні суспільні відносини – відносини з приводу порядку землекористуванняФеодальний тип держави – власник землі (феодал) як носій публічної владиФеодальна ієрархія (система титулів) – диференціація суспільства за об’ємом власницьких прав на землюФормалізація нових (феодальних) правил поведінки – “феодальне право” або “право-привілей” Феодальна держава – публічна влада феодалів на засадах сюзеренітету-васалітету та вотчинної юрисдикціїСюзерен (фр. Suzerain, володар) – землевласник, якому підкорені інші землевласникиВасал (лат. Vassus, слуга) – залежний землевласник від сюзеренаВотчина – успадковане право власності на землюЮрисдикція (компетенція і повноваження) – право визначати і встановлювати правила поведінки на власній території на основі набутого чи встановленого об’єму власницьких правОб’єм власницьких прав визначав місце особи у системі титулів, гідність особи (гідні і негідні) Гідність – здатність до публічної влади, матеріальною основою є земельне володіння Луазо. Трактат про стани. 1610.1 стан – Духовенство (130 тис.осіб духовного стану)2 стан – Дворянство (жалуване за батьківською лінією, захищене патентами з 1285 р., 400 тис. сімей)3 стан – Народ (tiers-etat): буржуа, ремісники, робітники, вільні селяни (24 млн.) Корона – символ стану феодалів Феодальна держава – держава ритуалів (повага гідності) Феодальні ритуали: відображення порядку землекористування (між об’ємами власницьких прав) Поземельні відносини – новий тип держави у Європі VI ст. н.е. феодальна держава у франків – Франкська держава (з IX ст. – Франція, Германія, Італія) VII ст. – Візантія, БолгаріяIX ст. – Київська Русь, Англія, ПольщаX ст. – ЧехіяXII ст. – Сербія Форми (види) феодальної держави: ранньофеодальна держава (V – IX ст.) – форма публічної влади організованої за принципом концентрації і централізації в умовах складення держави (монархія)Монархія: лат. Monarchia; грец. μοναρχία — єдиновладдя: μόνος — одиничний, єдиний и ἀρχή — управління, владасеньйоральна монархія (X – XIII ст.) – форма політичної роздробленості (децентралізація і деконцентрація) публічної влади держави формалізованою вотчинною юрисдикцією в умовах становлення феодальної держави станово-представницька монархія (XIV – XVI ст.) – форма організації публічної влади на засадах балансу юрисдикцій одноосібних і колегіальних органів державної влади, одночасної дії принципів концентрації і деконцентрації, централізації і децентралізації в умовах розвитку феодальної державиабсолютна монархія (XVII – XVIII ст.) – форма організації публічної влади на засадах домінування одноосібних органів влади держави за принципом централізації і концентрації в умовах кризи феодальної держави Імперія Карла Великого (732 - 843) Березневіполя король Меровінги – алод Каролінги – бенефіцій рада короля майордом Двірцевий Граф (суд) Маршал(військо) Референдарій(документи) Камерарій(фінанси) Граф, барон, віконт, сотник (місцева влада) король Сенешал(помічник) Конетабль(військо) Канцлер(документи) Камергер(фінанси) Герцог, граф, барон, віконт,сотник(місцева влада) 2. Ранньофеодальна держава Франків Палацово-вотчинна система організації держаиреформи Карла Мартела (732-753) – Каролінги Рада танів – уітанагемот король Маршал(військо) Гофмейстер(двір) Кравчій(кухня) Капелан(докумен.) Елдормен, Шериф, сотник(місцеві органи влади) Палацово-вотчинна система організації публічної влади Ранньофеодальна держава Англія 3. Оформлення феодальної держави 843 – Верденським д. імперія Карла Великого: Франція, Германія, Італія 877 Франція – Керсейським капітулярієм: земля від короля не може бути відібрана у її нового власника – сеньйоральна юрисдикція (лат. senior - старший)1066 Англія – Вільгельм Завойовник силою став королем – вся земля його власність – держання (маноріальна юрисдикція) 1220 Германія – землі князів недоторкані (князівська юрисдикція) Сеньйоральна (ленна) монархія Феодальна держава – сукупність територій-феодів на засадах вотчинної юрисдикціїВотчинна юрисдикція – суверенітет власника феоду (навіть від короля)Феод (алод): домен, бенефіційДомен – територія безпосередньо у володінні власника-сеньйора Бенефіцій – територія у володінні власника-васала 4. Оформлення станово-представницької монархії (Англія) Генріх II (1154 – 1189) реформа церковна, судова, військова, фінансова – централізація і концентрація влади короля1215 – Велика Хартія Вольностей – обмежена влада короля, а 1265 – парламент(Франція) Людовік IX (1226 – 1270) реформа судова, військова, фінансова – централізація і концентрація королівської влади1302 – Генеральні штати (парламент), а 1357 Великим березневим ордонансом – повноваження(Германія) Карла IV - Золота була 1356 – процедура виборів імператора – ландтаг (парламент) Парламент (фр. Parlement, говорити) 1215 - 1265 Радабаронів парламент Палаталордів Палата громад XIV століття Призначувана королем 1430 Територіально-виборча системаМайновий ЦензЦенз осілості(проіснувала до реформи 1832) В и б о р н а Велика Хартія Вольностей 1215 року Становлення парламенту Англії Парламент Палата громад король ПетиціяЗвернення до парламенту Біль (законопроект) Статут (закон) Палата лордів призначав імпічмент veto veto підписати Механізм парламенту в Англії Собор Паризької Богоматері Бурбонський палац Генеральні штати, Національні збори Франції Генерал-лейтенантполіції прокурор Секретарнотаріус Державний СкарбникГенерал-фінансів Державна рада король ГубернаторПредставник короля Органи місцевого самоврядування Великий БерезневийОрдонанс1357 р. Королівська курія (адміністрація) парламент Станово-представницька монархія у Франції 5. Оформлення Абсолютизму у Франції 1516 р. Болонським конкордатом, 1534 р. Актом про супрематію, 1598 р. Нантським едиктом церква підкорена королю (верховенство короля)1539 р. парламент дозволив королю видавати прокламації – статус законів 1614 р. монархія проголошена священною1673 р. парламент позбавлено права затверджувати королівські акти король Таємна рада Зірковапалата Висока комісія парламент палаталордів палатаобщин veto призначав Обиралася виборцями на основі Виборчої системи 1430 року Запрошення на службу Абсолютизм в Англії 6. Самоуправління та його види Самоуправління – право і можливість управляти суспільними справами самим ж людьми без участі державних органів - Общинне (орна земля, збори)- Територіальне (земське, король)- Станове (дворянські збори)- Професійне (ремісники, торговц, гільдіїі)- Міське Місто-комуна – об’єднання міщан Поселення за муром – бург Автономія – різновид міського самоуправління Любек, МагдебургПолітичні союзи: Ганзейський союз (з XIII ст.)Рейнський союз (з 1254 р.) – об'єднав понад 100 містШвабський союз (з 1376 р.) у складі більше 40 міст

Приложенные файлы

  • ppt 18024751
    Размер файла: 537 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий