INDIV_ZAVDANNYa_z_pravoznavstva_2013 (2)


ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ПРАВОЗНАВСТВА
(5 балів: 3б. – письмове виконання, 2б. – усний захист)
Завдання обираються за порядковим номером у списку групи.
Обсяг роботи має складати не більше 3-5 сторінок, в кінці зазначити список використаних джерел, в тому числі нормативно-правові акти. На титульному аркуші зазначається № індивідуального завдання, П.І.П. викладача, кафедра теорії та історії держави і права та інші обов‘язкові реквізити.
Роботи здати на кафедру ауд.533 (1 корп.) не пізніше 1 квітня (після цього роботи не приймаються). Захист робіт відбуватиметься під час консультативних годин:
Верхн. тижд. - четвер з 13.15 до 14.30 ауд. 533
Нижн. тижд. - вівторок з 14.40 до 15.50 ауд. 533
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Завдання 1.
Ознайомтесь зі змістом Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15.05.2003 р. (джерело: www.rada.gov.ua).
Визначте та порівняйте процедуру реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Завдання 2.
Ознайомтесь зі змістом глави 5 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 р. та Закону України «Про відпустки» вiд 15 листопада 1996 р.  № 504 (режим доступу: www.rada.gov.ua) та вирішіть таку задачу.
Громадянин Д. пропрацював десять місяців, а громадянин Ж. два роки. Вони обидва просили адміністрацію підприємства надати їм відпустку в літній час. При складанні графіка відпусток їм обом було відмовлено у зв’язку з нетривалим періодом роботи у приватному підприємстві “Руслан”.
З посиланнями на нормативні акти дайте відповіді на питання: коли у працівника виникає право на відпустку? Хто має право на відпустку в літній час? Чи правомірно відмовлено громадянам Д. і Ж.?
Завдання 3.
Ознайомтесь зі змістом статей 21-31 Кодексу законів про працю України (КЗпП) (www.rada.gov.ua), а також матеріалами підручників з трудового права.
Намалюйте таблицю з двох колонок, у одній з яких вкажіть ознаки трудового договору, у іншій – контракту. Порівняйте ці ознаки і визначте спільні як для трудового договору, так і для контракту. На основі цієї таблиці визначте, чи є контракт самостійним видом договору у трудовому праві, чи він є одним із видів трудового договору.
Завдання 4.
Ознайомтесь зі змістом статей 21-27 та глави 13 КЗпП. Вирішіть таку задачу.
Студент Економічного коледжу В., якому виповнилося 15 років, вирішив влаштуватись на роботу у вільний від навчання час. З цією метою він звернувся до відділу кадрів міського Головпоштамту із заявою, в якій просив надати йому будь-яку роботу. Начальник відділу кадрів відмовив йому в прийнятті на роботу, посилаючись на те, що він неповнолітній, а на заяві немає дозволу одного із його батьків.
Чи правильно обґрунтовано відмову в прийнятті на роботу? Відповідь аргументуйте з посиланням на законодавство. Який порядок прийняття на роботу неповнолітніх існує у відповідності з чинним законодавством?
Завдання 5.
Ознайомтесь зі змістом глави 5 КЗпП та Закону України «Про відпустки» вiд 15.11.1996  № 504 (www.rada.gov.ua).
Поясніть, які відпустки у поточному році можуть бути надані М., яка працює у цеху фабрики з виробництва лаків та фарб, є вагітною, а останній раз щорічною відпусткою скористалася минулого календарного року. Які статті нормативно-правових актів Ви використовували, вирішуючи дане завдання?
Завдання 6.
Ознайомтеся зі змістом ст. ст. 36-44 Кодексу законів про працю України та визначте підстави припинення трудового договору. Вкажіть, чи є правомірним розірвання трудового договору з Л., яка працює секретарем на підприємстві:
якщо вона регулярно викрадає з робочого місця канцелярські приналежності і про це випадково дізнався директор підприємства, який зробив Л. зауваження;
вона виконує обов’язки, покладені на неї трудовим договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку, але регулярно без поважних причин запізнюється на роботу і з приводу цього до неї застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення;
якщо вона цього бажає, зважаючи на невиконання роботодавцем умов колективного договору.
Завдання 7.
Ознайомтесь зі змістом ст. 51, гл. ІІІ, ХІІІ, XIV Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 р. (режим доступу: www.rada.gov.ua). Вирішіть таку задачу.
17-літній К., який вступив до університету, висловив бажання працювати. У всіх фірмах, до яких він звертався, його просили працювати повний робочий день, пояснюючи, що навчання і робота несумісні. К. звернувся до адвоката з проханням роз’яснити його права.
З якого віку особа може бути прийнята на роботу? Чи може людина працювати за декількома місцями роботи одночасно і на яких умовах? Чи можна суміщати роботу з навчанням? Яка норма робочого часу застосовується до неповнолітніх? Які б роз’яснення надали К. Ви? Які норми КЗпП Ви використовували, готуючи відповідь для К.?
Завдання 8.
Ознайомтесь зі змістом статей 21-241, 31-431 КЗпП та вирішіть таку задачу.
Оператора заводу “Більшовик” Б. у зв’язку з простоєм виробничої лінії було переведено на два місяці на іншу роботу на тому ж підприємстві. Б. відмовився від нової роботи і зауважив, що він оператор, а йому запропонували роботу техніка і, що на такий строк адміністрація заводу не має права його переводити. За відмову від виконання нових функціональних обов’язків Б. була оголошена догана.
Чи правомочні в цьому випадку дії адміністрації заводу? Як в такий ситуації мав вчиняти Б.? Свою відповідь аргументуйте посиланнями на відповідні статті КЗпп.
Завдання 9.
Визначте, що таке правопорушення і які ознаки воно має. Чим обумовлене виділення кількох видів юридичної відповідальності? Якими є спільні, а якими відмінні риси різних видів юридичної відповідальності? Що є підставою для кожного із видів юридичної відповідальності? Які цілі досягаються у суспільстві у випадку застосування заходів юридичної відповідальності стосовно його членів? Чи є можливим застосування кількох видів юридичної відповідальності одночасно?
А., якому 25 років, викрадає з офісу підприємства, де він працює, речі на загальну суму 3000 грн. Цим самим він спричиняє майнову шкоду підприємству. Чи притягатиметься А. до відповідальності? За які правопорушення? Які види відповідальності можуть бути застосовані до А. у даному випадку?
Завдання 10.
Громадянин Алжиру Пунджао має бажання отримати громадянство України, оскільки протягом трьох останніх років він навчається у Києві в університеті та має намір одружитися з українською дівчиною. Що має вчинити Пунджао, щоб реалізувати свій намір?
Ознайомтесь зі змістом Закону України “Про громадянство” від 18 січня 2001 р. (джерело: www.rada.gov.ua) та вирішить задачу з посиланням на конкретні статті цього Закону.
Завдання 11.
Ознайомтесь зі статтями 208, 209, 220, 638-640, 657 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. (режим доступу: www.rada.gov.ua) та вирішіть таку ситуацію.
Пенсіонер Буслаєв, колишній музикант, через скрутне матеріальне становище вирішив продати рідкісну колекційну скрипку, якою володів багато років. Цю скрипку виявив бажання купити столичний колекціонер Гроденберг. Вони уклали договір, в якому домовились про всі істотні умови, в тому числі про нотаріальне його посвідчення. Гроденберг сплатив Буслаєву аванс. Через день вони домовились іти до нотаріуса, але Буслаєв сказав, що передумав продавати скрипку. Також він зазначив, що їхній договір не має юридичної сили, оскільки не був завірений нотаріально. Гроденберг подав позов до суду, зазначаючи, що для цього договору нотаріальне посвідчення не є обов‘язковим.
Що таке істотні умови договору? В яких випадках нотаріальне посвідчення правочину є обов‘язковим? Які наслідки недодержання вимоги про нотаріальне посвідчення договору? Які вимоги щодо форми висуваються для окремих договорів купівлі-продажу? Чи є в даному випадку нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу скрипки обов‘язковим? Чи можна було цей договір укласти в усній формі? Яке рішення може прийняти суд в даній ситуації?
Завдання 12.
Ознайомтесь зі змістом Закону України “Про громадянство України” від 18 січня 2001 р. (режим доступу: www.rada.gov.ua) та вирішить задачу з посиланням на конкретні статті цього Закону.
Говард Нуоку народився у травні 1999 р. у Києві. Його батьку і матері, які походять з Афганістану та належали до громадянства цієї країни, було надано в Україні статус біженця на початку 1999 р.
Які підстави набуття громадянства Ураїни передбачені Законом? За яких умов особа може набути громадянство України? Громадянином якої держави буде Говард Нуоку?
Завдання 13.
Зверніться до Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 17 листопада 2011 р. (режим доступу: www.rada.gov.ua) та вирішіть задачу з посиланням на конкретні статті цього Закону.
Гр-н Іваненко, віком 20 років, безпартійний, має бажання стати народним депутатом України.
Чи має Іваненко право на це? Яким вимогам повинен відповідати Іваненко для того, щоб реалізувати свій намір? За якою виборчою системою здійснюються вибори народних депутатів в Україні?
Завдання 14.
Б., 16-річний абітурієнт вищого навчального закладу, за Конституцією України, має ряд прав, які гарантовані державою.
Визначте, якими правами, закріпленими у Конституції України, користується Б. Вкажіть закони та інші, відомі Вам нормативно-правові акти, що безпосередньо гарантують реалізацію визначених Вами прав Б.
Завдання 15.
Ознайомтеся зі статтями 30-35, 216, 222, 244-249, главами 54, 85-87, 89 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. (режим доступу: www.rada.gov.ua) та вирішіть таку ситуацію.
17-річна Микитенко, яка проживає в Борисполі, видала своєму чоловікові довіреність на продаж жилого будинку в м. Кременчуку, який вона отримала у спадщину від своєї тітки. Будинок був проданий відповідно до вимог законодавства. Батько Микитенко – Безсонов, який проживає в м. Сургут (Росія), дізнався про продаж будинку і звернувся з позовом до суду про визнання договору купівлі-продажу недійсним у зв’язку з тим, що його донька неповнолітня і тому не мала права видати довіреність, і, крім того, він претендує на свою долю спадщини від своєї померлої сестри.
Назвіть види правочинів по даній ситуації. Чи мала право Микитенко видати довіреність? Чи має право Безсонов претендувати на долю у спадщині померлої сестри? За якої умови? В якому випадку Микитенко та Безсонов можуть бути спадкоємцями майна померлої? Чи можуть в даній ситуації визнати договір купівлі-продажу недійсним і які в цьому разі будуть правові наслідки? Визначте можливі варіанти вирішення даного спору в суді. Відповідь викладіть у конспекті.
Завдання 16.
Громадянин Росії Іванов одружився з громадянкою України і переїхав жити до Києва. В Росії він працював на посаді заступника начальника окружного управління юстиції, однак був притягнутий до кримінальної відповідальності, у зв’язку з чим був звільнений з посади. Переїзд до України Іванова був правомірним. Іванов дізнався, що в обласному управлінні юстиції у Києві є вакантна посада заступника начальника (державна служба). Іванов подав документи на конкурс. Визначте, які шанси є у Іванова.
Ознайомтесь зі змістом Закону України “Про державну службу” від 17 листопада 2011р. (джерело: www.rada.gov.ua) та вирішить задачу з посиланням на конкретні статті цього Закону.
Завдання 17.
Ознайомтеся із розділами IV, V, VI, VIII, X, XII Конституції України від 28 червня 1996р., Законом України «Про Кабінет Міністрів України» від 7 жовтня 2010 р., статтями 3, 17 закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010р., статтями 1, 2, 13 Закону України “Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 р., Законом України "Про центральні органи виконавчої влади" від 17.03.2011 р. № 3166, Указом Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 із змінами і доповненнями. (режим доступу: www.rada.gov.ua).
Заповніть таблицю, визначивши, до якої гілки влади належать відповідні органи державної влади. При цьому вкажіть, які конкретні нормативно-правові акти є правовою основою діяльності тих органів виконавчої влади, які Ви вказали.
Законодавча влада Виконавча влада Судова влада
1) Верховний Суд України; 2) Кабінет Міністрів України; 3) Верховна Рада України; 4) Господарський суд м. Києва; 5) Рада Міністрів Автономної республіки Крим; 6) Конституційний Суд України; 7) Державна податкова адміністрація України; 8) Обласна державна адміністрація; 9) Міністерство внутрішніх справ; 10) Обласне управління юстиції; 11) Міністерство оборони України; 12) Київська міська державна адміністрація; 13) Державна митна служба України; 14) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України; 15) Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; 16) Державна служба статистики; 17) Харківський окружний адміністративний суд.
Завдання 18.
Ознайомтесь зі змістом Положення про Державну службу молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року N636/2011 (джерело: www.rada.gov.ua), матеріалами його офіційного сайту та вкажіть, які завдання вирішує Держмолодьспорт щодо молоді в Україні. Які проекти на даний час реалізує Держмолодьспорт? Ви як студент відчуваєте на собі діяльність цього центрального органу виконавчої влади? У чому це проявляється? Який проект, на Ваш погляд повинен був би реалізувати цей орган виконавчої влади, щоби бути корисним Вам особисто?
Завдання 19.
Ознайомтесь із розділом IV Закону України «Про державну службу» № 3723 від 17 листопада 2011р. (режим доступу: www.rada.gov.ua) та вирішіть таку ситуацію.
Громадянин Суворов, що займає посаду заступника керівника департаменту у міністерстві, зарекомендував себе сумлінним працівником і протягом багатьох років забезпечував відмінну роботу департаменту. Після досягнення ним віку 60 років міністр приймає рішення про призначення його керівником департаменту на 5 років.
Який граничний вік перебування на державній службі? Які посади може займати державний службовець після досягненням ним граничного віку перебування на державній службі? Чи правомірним було рішення міністра?
Завдання 20.
За кількаразову непокору вимогам судді під час судового процесу суддя Суворовського міського суду Фомушкин виніс постанову про залучення відповідачки Буянової до адміністративної відповідальності у вигляді арешту строком на п'ять діб. У Буянової є неповнолітня дочка Настя 2001 року народження.
Чи правомірно накладене дане стягнення на Буянову? Які є види адміністративних стягнень? До кого не може бути застосований адміністративний арешт? Який порядок застосування адміністративного арешту і до кого він не може бути застосований? Які санкції передбачені за даний адміністративний проступок?
Відповідь дайте з посиланням на відповідні статті Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7.12.1984р. (www.zakon.rada.gov.ua).
Завдання 21.
Ознайомтеся із розділами IV, V, VI, X, XI, Конституції України від 28.06.1996р., статтями 1, 2, 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 7 жовтня 2010 р., Законом України "Про центральні органи виконавчої влади" від 17.03.2011 р. № 3166, статтями 1, 2, 13, главою 2 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від 09 квітня 1999 р., статтями 2, 26, главою 2 Закону України «Про місцеве самоврядування» від 21 травня 1997 р., статтями 1, 3, 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» від 26 листопада 1993 р., стаття 2, 6, 7 Закону України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р., Указом Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010, Положенням про Міністерство фінансів України, затвердженим Указом Президента України від 8 квітня 2011 р. № 446/2011, Положенням про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженим Указом Президента України від 31 травня 2011 р. № 634/2011 (режим доступу: www.rada.gov.ua), а також з матеріалами підручників з адміністративного права.
Викладіть схематично систему органів управління в сфері економічної діяльності. Виходячи з положень зазначених нормативно-правових актів визначте, які функції виконують відповідні органи в сфері економіки.
Завдання 22.
Ознайомтесь зі змістом Податкового кодексу України від 2.12.2010р.
Визначте за змістом цього Кодексу, які податки підлягають сплаті фізичними особами. Коротко охарактеризуйте кожен з цих податків та визначте порядок стягнення таких податків.
Завдання 23.
Ознайомтесь зі змістом глав 7, 8, 72 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р., Законом України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 р., Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" від 5 квітня 2001 р. та з Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Національного банку Украиїни від 12 листопада 2003 р. N 492 (режим доступу: www.rada.gov.ua) та вирішіть таке завдання:
До банку "Прайм" звернулося товариство з обмеженою відповідальністю "Ізобуд" з проханням відкрити поточний рахунок. Банк відмовив у такому проханні, посилаючись на те, що ТОВ "Ізобуд" уже має поточний рахунок у банку "Металіка".
Оцініть правомірність дій банку "Прайм".
Завдання 24.
Ознайомтесь зі змістом Розділу V “Строки та терміни” Книги першої “Загальні положення” та главою 54 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. (джерело: www.rada.gov.ua) та розв’яжіть таку правову ситуацію:
12 квітня 2006 р. Іванов і Петров уклали договір купівлі-продажу шафи, що була у користуванні, з рідкого виду деревини. Згідно з договором Петров отримав у власність шафу без будь-яких пошкоджень. Втім, з часом Петров помітив, що шафа підлягала ремонту і певні місця на ній є зафарбованими. Петров вимагав у Іванова повернення частини сплачених коштів, Іванов погоджувався з цим, але гроші так і не віддав. На початку квітня 2007 р. Петров вирішив звернутися до суду.
Які шанси є у Петрова щодо позитивного вирішення цього спору у суді?
Завдання 25.
Ознайомтеся зі статтями 368-372 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р., статтею 58 та главою 8 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 р. (режим доступу: www.rada.gov.ua) та вирішіть таку ситуацію.
Після 15 років спільного життя подружжя Свердлови розірвали шлюб. При розподілі майна у судовому засіданні Свердлова просила визнати за нею право на гонорар чоловіка, який він нещодавно отримав за написання книги. В свою чергу Свердлов претендував на половину квартири своєї дружини, яка була придбана нею ще до одруження і в якій вони проживали весь час спільного життя.
Визначте, який правовий режим характерний для спільного майна подружжя? Дайте повну відповідь. Яке майно є особистою приватною власністю чоловіка та дружини? Чи підлягає воно розподілу між подружжям після розлучення? В даній ситуації чи має право Свердлова на гонорар свого чоловіка? Чи має право Свердлов на частину квартири дружини? Відповідь обґрунтуйте та викладіть у конспекті.
Завдання 26.
Ознайомтесь зі змістом Розділу ІІ “Особи” Книги першої “Загальні положення” Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. (джерело: www.rada.gov.ua) та, проаналізувавши відповідні положення, складіть порівняльну таблицю цивільної правоздатності та цивільної дієздатності фізичної особи (зміст поняття, умови виникнення, можливість обмеження, умови припинення).
Завдання 27.
Ознайомтесь зі змістом ст. 13, 41 Конституції України, глави 23 “Загальні положення про право власності” Книги третьої “Право власності та інші речові права” Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. та ч. 1 ст. 63, ст. 93 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. (режим доступу: www.rada.gov.ua).
Визначте, які форми власності існують в Україні? Хто є суб‘єктами відповідних форм власності? Чи існує, на Ваш погляд, колізія (протиріччя) між зазначеними положеннями законів? Відповідь обґрунтуйте та викладіть у конспекті.
Завдання 28.
Ознайомтесь зі змістом статей 30-34 та глави 82 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. (режим доступу: www.rada.gov.ua) та надайте правову оцінку такій ситуації:
12-річний Пономаренко, катаючись на велосипеді, вчасно не загальмував і пошкодив мотоцикл Сіренка. Сіренко вимагає від Пономаренка гроші на ремонт мотоцикла.
Чи має право Сіренко вимагати відшкодування шкоди, яка заподіяна його майну? Визначте, чи несе Пономаренко відповідальність за пошкодження мотоцикла. Чи повинен Пономаренко сплатити гроші за ремонт мотоцикла? Яким чином повинна бути вирішена дана ситуація?
Завдання 29.
Ознайомтесь із Законом України «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 р. та § 2 глави 54 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. (режим доступу: www.rada.gov.ua) та вирішіть таку ситуацію.
Громадянка Маслова 31 жовтня купила в магазині «Побутова техніка» електрочайник. Через 5 днів чайник перестав вмикатися і нагрівати воду. 9 листопада Маслова повезла несправний електрочайник до магазину «Побутова техніка». В цей день в магазині знизились ціни на всі типи електрочайників на 10 %.
Визначте поняття «недолік» та «істотний недолік». Чи має місце в даному випадку істотний недолік проданої речі? Що має право вимагати Маслова від магазину «Побутова техніка» при пред‘явленні електрочайника? Чи повинен магазин замінити дефектний електрочайник і в який строк? Як буде вираховуватися гарантійний строк при заміні електрочайника? Як буде вираховуватися ціна дефектного електрочайника, якщо в момент заміни його вартість знизилася на 10 %? Відповідь викладіть у конспекті.
Завдання 30.
Ознайомтесь зі змістом глав 54, 63, 64 77 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. (режим доступу: www.rada.gov.ua) та вирішіть таку задачу.
Директор мережі київських ресторанів звернувся до фермерського господарства, що знаходилося в Полтавській області, з пропозицією укласти договір, відповідно до якого протягом квітня-жовтня фермерське господарство буде передавати ресторану вирощену ним продукцію (огірки – 500 кг, зелена цибуля – 300 кг, кріп – 300 кг).
До якого виду договорів відноситься договір, що пропонує директор ресторанів? Визначте умови такого договору. Яку відповідальність нестиме фермерське господарство, якщо через погодні умови неможливо буде зібрати такий врожай? Відповідь обґрунтуйте.
Завдання 31.
Ознайомтеся зі статями 41, 51, 64 Конституції України від 28 червня 1996 р., статями 27, 203, 291, 292, 368, 369 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. та статтями 4, 68, 141, 180, 181 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. (режим доступу: www.rada.gov.ua) та вирішіть таку ситуацію.
Громадянка Морозова та її колишній чоловік звернулись до нотаріуса з проханням засвідчити досягнуту між ними угоду, відповідно до якої розлучене подружжя взаємно відмовляється від будь-яких вимог по утриманню малолітніх дітей, чоловік зобов‘язується не претендувати на спільно нажите майно, а дружина – не вступати до нового шлюбу до досягнення дітьми повноліття. Нотаріус відмовився засвідчити таку угоду.
Які права людини і громадянина були предметом домовленостей між колишнім подружжям? Чи можуть батьки бути звільнені від виконання обов‘язків щодо дітей? Чи є подібна угода правомірною, такою, що відповідає нормам закону та моральним засадам суспільства? Чи вірно вчинив нотаріус? Відповідь обґрунтуйте та викладіть у конспекті.

Приложенные файлы

  • docx 18014755
    Размер файла: 37 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий