matem_konsekt_sem


ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯІ семестр№
з/п Тема уроку Дата
Повторення матеріалу 3 класу.
Вивчення письмового множення та ділення в межах 1000 (17 год)
1 Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці 2 Письмове додавання й віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Ускладнені розширені задачі на знаходження третього доданка 3 Нумерація трицифрових чисел. Складання виразів. Обернені задачі 4 Нумерація трицифрових чисел: читання і порівняння чисел, попереднє і наступне числа, значення цифри нуль у записі числа. Множення і ділення з числами 1 і 0. Задачі на знаходження суми двох добутків 5 Письмове множення на одноцифрове число. Вирази на сумісні дії. Розв’язування задач 6 Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на застосування письмового ділення на одноцифрове число 7 Знаходження частини числа. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за значенням його дробу 8 Знаходження числа за його частиною. Письмове ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за його частиною 9 Множення й ділення на розрядні одиниці 10; 100. Задачі на знаходження числа за його частиною і частини від числа 10 Письмові прийоми множення на кругле число. Розв’язування рівнянь. Задачі на знаходження суми двох добутків 11 Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на знаходження різниці двох часток 12 Письмове множення на двоцифрове число. Задачі на застосування дії множення 13 Письмові прийоми ділення на кругле число. Розв’язування рівнянь. Задачі на різницеве порівняння двох часток 14 Письмове ділення на двоцифрове число. Розв’язування задач. Задачі на різницеве порівняння 15 Письмове ділення на двоцифрове число. Розв’язування задач. Самостійна робота 16 Письмове ділення з остачею. Розв’язування рівнянь. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями 17 Контрольна робота № 1 Нумерація багатоцифрових чисел (22 год)
18 Аналіз контрольної роботи. Утворення, читання і запис чотирицифрових чисел у межах 2000. Розв’язування задач на знаходження відстані 19 Утворення другої тисячі. Повторення позатабличного ділення на одноцифрове число. Задачі на спільну роботу 20 Утворення чотирицифрових чисел з розрядних чисел. Кут 21 Читання і запис чотирицифрових чисел. Задачі на знаходження числа за його частинами і частини від числа №
з/п Тема уроку Дата
22 Читання і запис чотирицифрових чисел. Утворення числа 10 000. Визначення кількості десятків, сотень, тисяч у числі. Задачі на три дії. Радіус 23 Читання і запис п’ятицифрових чисел у межах 20 000. Письмове додавання трицифрових чисел. Задачі на знаходження невідомого за двома різницями 24 Читання і запис трицифрових чисел у межах 20 000. Письмове віднімання трицифрових чисел. Задачі на дві та три дії 25 Читання і запис п’ятицифрових чисел. Дії над круглими числами. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями 26 Порівняння чисел. Читання і запис п’ятицифрових чисел. Письмове ділення з перевіркою множенням. Задачі на різницеве порівняння двох добутків 27 Нумерація шестицифрових чисел. Читання і запис шестицифрових чисел. Повторення письмового ділення на одноцифрове число. Задачі на знаходження числа за значенням його дробу 28 Читання і запис шестицифрових чисел у межах 200 000. Мільйон. Задачі на знаходження числа за значенням його дробу 29 Нумерація шестицифрових чисел. Читання і запис, визначення числа тисяч у числі. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач на три дії ЗО Нумерація шестицифрових чисел. Поняття класу. Таблиці розрядів і класів. Множення і ділення на одноцифрове і двоцифрове числа. Обернені задачі 31 Читання і запис шестицифрових чисел. Множення і ділення на 10; 100; 1000 32 Збільшення (зменшення) числа в 10; 100; 1000 разів. Читання і запис багатоцифрових чисел. Задачі на пропорційне ділення. Самостійна робота 33 Десяткова система числення. Розв’язування рівнянь. Задачі на три дії 34 Контрольна робота № 2 35 Аналіз контрольної роботи. Одиниці вимірювання довжини. Утворення одиниць вимірювання довжини. Задачі на знаходження четвертого пропорційного 36 Одиниці вимірювання маси. Заміна одних одиниць вимірювання маси іншими. Задачі на знаходження четвертого пропорційного 37 Заміна одних одиниць вимірювання довжини і маси іншими. Розв’язування задач 38 Одиниці вимірювання часу. Розв’язування задач на обчислення тривалості події 39 Одиниці вимірювання часу. Задачі з буквеними даними Додавання і віднімання багатоцифрових чисел (19 год)
40 Дія додавання. Закони додавання. Табличне й позатабличне, усне і письмове додавання. Задачі, які розв’язуються додаванням 41 Дія віднімання. Правило віднімання суми від числа. Табличне й позатабличне, усне і письмове віднімання. Задачі, які розв’язуються відніманням 42 Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Задачі, які розв’язуються відніманням 43 Перевірка додавання відніманням. Складені задачі на знаходження невідомого доданка 44 Знаходження різниці у випадку, коли зменшуване має декілька нулів. Розв’язування задач №
з/п Тема уроку Дата
45 Додавання декількох доданків. Задачі на знаходження периметра трикутника 46 Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня. Самостійна робота 47 Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях вимірювання довжини і маси 48 Круглі числа. Периметр прямокутної ділянки. Задачі з буквеними даними 49 Контрольна робота № 3 50 Аналіз контрольної роботи. Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події 51 Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події 52 Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події. Розв’язування рівнянь 53 Застосування способу округлення при додаванні та відніманні. Розв’язування задач вивчених видів 54 Діаграми. Розв’язування задач на знаходження різниці 55 Поняття про швидкість. Задачі на знаходження швидкості руху. Залежність швидкості від зміни відстані при сталому часі 56 Задачі на визначення відстані за швидкістю і часом. Залежність швидкості від зміни часу при сталій відстані 57 Задачі на визначення часу за відстанню і швидкістю. Дії з іменованими числами 58 Прості та складені задачі на визначення часу і відстані. Геометричні тіла та їх назви Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число (6 год)
59 Дія множення. Закони множення 60 Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові (алгоритм множення). Розв’язування задач на рух. Самостійна робота 61 Множення багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку, коли в середині першого множника е нулі. Розв’язування задач з двома буквеними даними 62 Контрольна робота № 4 63 Аналіз контрольної роботи. Множення чисел, які закінчуються нулями 64 Множення одноцифрового числа на багатоцифрове. Задачі на спільну роботу ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ 3-го КЛАСУ. ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВОГО МНОЖЕННЯ ТА ДІЛЕННЯ В МЕЖАХ 1000Клас
Урок 1. НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ТАБЛИЧНЕ МНОЖЕННЯ. ЗАДАЧІ НА ЗВЕДЕННЯ ДО ОДИНИЦІМета: ознайомити учнів з підручником математики для 4-го класу; повторити спосіб нумерації чисел у межах 1000; зосередити увагу учнів на значенні цифр у числі залежно від місця в запису числа; повторити зв'язок дій додавання і множення; вдосконалювати вміння розв'язувати задачі на зведення до одиниці; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТМОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІДзвоник покликав нас на урок математики. Ми продовжимо захопливу подорож країною цариці наук. Нашим незмінним помічником буде підручник.
Учитель розповідає про зміст уроків математики в 4-му класі, ознайомлює
зновим підручником, його структурою. Звертає увагу на оформлення переднього і заднього форзаців. Учні розглядають умовні позначення.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬПорівняйте записані числа: 9; 99; 999.
Що ви можете про них сказати?
Це найбільше одноцифрове, двоцифрове і трицифрове числа.
9 одиниць розряду одиниць.
9 одиниць розряду десятків.
9 одиниць розряду сотень.
Скільки всього існує різних трицифрових чисел?
Так як найбільше трицифрове число 999, а найбільше двоцифрове число — 99, то всього 900 чисел.
Назвіть найменше двоцифрове число (10); трицифрове число (100).
Чому дорівнює добуток найбільшого одноцифрового та найменшого три- цифрового чисел? (9 • 100 = 900); найменшого двоцифрового та найменшого трицифрового чисел? (10 і 100 = 1000 — найменше чотирицифрове число.)
ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУСьогодні на уроці ми повторимо нумерацію трицифрових чисел, табличне множення, задачі на зведення до одиниці.
РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬРобота за підручником (с. 3)Завдання 1. Колективна робота
Розгляньте зображення пучків паличок і окремих паличок.
Що зображує один великий пучок паличок? (Сотні)
Менший пучок паличок? (Десятки)
Назвіть число, зображене на малюнку. (422)
Назвіть попереднє число; наступне до даного. (421; 423)
Гра «Ланцюжок»(завдання 2)
Учні читають числа, називаючи, скільки в кожному з них сотень, десятків, одиниць. Називають найбільше й найменше числа.
Робота в групахиіагрупа (дівчата) — записати числа в порядку зростання;
гагрупа (хлопці) — записати числа в порядку спадання.
Взаємоперевірка в групах.
Практична робота [завдання3)Діти креслять у зошиті таблицю, записують числа, читають їх.
Гра «Будь уважним!»Подивіться уважно на числа і згадайте, де ви з ними зустрічалися?
7; 14; 21; 28; 35; 42; 49; 56; 63; 70.
(Відповіді до таблиці множення числа 7.)
Згадайте, що називається множенням? (Це додавання однакових доданків.)
Гра «Голосуємо ногами»Учитель читає приклади на додавання. Якщо додавання неможливо замінити множенням, діти тупають ногами. Пояснюють, який доданок «зайвий». 7 + 7 + 7 + 7 + 715+15+15 + 15
4 + 4 + 2 + 4 + 431 + 13+13+13
28 + 28+28 + 28 + 82 10+10+10+10
Складання й розв'язування задачЗавдання 4
Діти складають і розв’язують задачі різних видів на множення й ділення із числом 7.
ФізкультхвилинкаРобота над задачами на зведення до одиниціЗавдання 5
Діти колективно складають задачу.
У шкільній їдальні за 7 днів витратили 42 кг картоплі. Скільки кілограмів картоплі витратять за 5 днів, якщо щоденна витрата буде однакова?
де. — 42 кг
де. — ?
Чи можна відразу відповісти на питання задачі? Чому?
Як знайти щоденну витрату?
Якою дією відповімо на питання задачі? Чому обрали множення? (Повторюються однакові доданки.)
Діти записують розв’язання задачі, один учень працює біля дошки.
42 : 7 = 6 (кг) — щоденна витрата картоплі;
6 • 5 = ЗО (кг) — картоплі витратили за 5 днів.
Самостійна робота з наступною взаємоперевіркою (завдання 7(1))
У холодильнику Кота в чоботях зберігається 24 кг помідорів, а моркви у 8 разів менше. Скільки всього кілограмів моркви зберігається в холодильнику Кота в чоботях?
Помідорів — 24 кг м1
Моркви —?, у 8 разів менше '
24 : 8 = 3 (кг) — моркви.
Творча робота над задачею (завдання 7 (2))
Учні складають умову до другої частини задачі та розв’язують її колективно. Потім порівнюють задачі.
Змініть питання так, щоб задача розв’язувалась відніманням. (На скільки кілограмів більше помідорів, ніж моркви, було в холодильнику?)
Робота над задачею з буквеними даними (завдання 8)Який це вид задачі? (На зведення до одиниці)
Чи зможемо ми відразу відповісти на питання завдання? Чому? (Потрібно дізнатися витрату палива за 1 годину.)
год — ал ? — 56 л
а : 2 (л) пального витратив трактор за 1 годину роботи;
: (а : 2) — годин; якщо а = 14, то 56 : (14 : 2) = 8 годин.
Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою в парах (завдання 6)Розгляньте уважно приклади № 6. Згадайте порядок дій у прикладах
здужками і без дужок. Обчисліть приклади.
Самоперевірка з дошки.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 9; 10 (с. 4).
ПІДСУМОК УРОКУЧого вчилися на сьогоднішньому уроці?
Що найбільше сподобалося?
Що здалося складним?
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ З
Математичний диктант
Запишіть, скільки десятків в числі 470. (7)
Звільніте число 70 у 3 рази. (210)
Звільніте це число на 6. (216)
Знайдіть одну третю від цього числа. (72)
Звільніте дане число в 4 рази. (288)
Відніміть від нього 16. (272)
Знайдіть одну четверту від даного числа. (68)
Запишіть число, в якому стільки десятків скільки й одиниць. (55)
Скільки до нього треба додати, щоб утворилося 62. (7)
Помножте дане число саме на себе. (49)
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 4
Перевірка домашнього завданняПрочитайте складені рівняння.
Якою дією знаходили х у першому рівнянні? другому? Чому?
Прочитайте відповідь до задачі.
Гра «Ряд-переможець»Учні обирають по 2 гравці від кожного ряду. Обрані діти стають навпроти свого ряду, а решта швидко по порядку, як сидять, задають їм приклади на табличне множення і ділення. Підраховують, хто правильно розв’язав більше прикладів, за допомогою фішок, які вручаються за кожну правильну відповідь. Визначається ряд-переможець.
Усна лічбаНазвіть найменше двоцифрове число (10); найбільше трицифрове число (999).
Назвіть число, в якому: 5 сот. З дес. 4 од.; 8 од. III розряду і 4 од. І розряду; 7 сот. 5 дес; 1 сот. 1 од.; 6 сот. З дес. 5 од.
Читання чиселНазвіть цифру, спільну для чисел кожного стовпчика. Поясніть, що вона позначає в кожному з чисел.
325 — сотень — І розряд164 — десятки
732 — десятки — II розряд623 — сотні
913 — одиниці — III розряд726 — одиниці
Гра «Доповни до 100»Учитель називає числа, а учні доповнюють їх до 100.
81 (19); 36 (64); 48 (52); 94 (6); 53 (47); 25 (75); 59 (41)
Колективна робота (завдання 32, кругові приклади)Перш ніж розв’язувати, учні пригадують особливості обчислень кругових прикладів.
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 7
Перевірка домашнього завданняУсні обчислення. Гра «День — ніч»55:1160-4668:17 29 + 23
TOC \o "1-5" \h \z •18-515:13
:15:35:12-17
•1250+ 75+32
7210080100
Математичний диктантЗапиши числа: 399; 601; 800; 289.
Збільш кожне на одиницю.
Збільш знову отримані числа на 10.
Збільш знову отримані числа на 100.
Запиши найменше трицифрове число.
Запиши число попереднє числу 400.
Запиши число наступне до числа 899.
Запиши число 892 у вигляді суми розрядних доданків.
Відповіді: 399; 601; 800; 289. 400; 602; 801; 290. 410; 612; 811; 300. 510; 712; 911; 400; 100; 399; 900; 892 = 800 + 90 + 2.
Урок 2. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ Й ВІДНІМАННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ БУКВЕНИХ ВИРАЗІВ. УСКЛАДНЕНІ РОЗШИРЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ТРЕТЬОГО ДОДАНКА
Клас
Мета: повторити прийоми письмового додавання і віднімання трицифрових чисел; удосконалювати вміння знаходити значення буквених виразів, розв'язувати зада
чіна знаходження третього доданка; закріпити поняття про вертикальне і горизонтальне розміщення відрізків; розвивати мислення; виховувати уважність.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняУсні обчисленняРізницю чисел 81 і 60 зменшити у 7 разів. (3)
Знайти 5 частину суми чисел 23 і 17. (8)
Знайти частку від ділення різниці чисел 100 і 19 на 9. (9)
Число 9 збільшити в 6 разів, знайдений добуток збільшити на 46, а результат зменшити в 4 рази. (25)
Скільки вийде, якщо скласти числа: найменше двоцифрове і найменше трицифрове? (10 + 100 = 110)
У скільки разів число 60 більше 20? (3)
Гра «День — ніч»
За командою вчителя «Ніч» діти заплющують очі, опускають голову на парту. Учитель повільно диктує «ланцюжок». За командою «День» діти піднімають голови. Показують відповідь, записану на планшеті. Виграє команда, всі учні якої правильно обчислили «ланцюжок».
75 : 5 100 : 25 36 + 45
+ 57 ■14 : 3
: 6 -14 + 18
+ 30 : 6 : 15
: 6 + 93 + 19
7 100 22
ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУСьогодні на уроці ми продовжимо повторювати вивчене в 3-му класі, у тому числі письмове додавання і віднімання. Будемо знаходити значення буквених виразів, розв’язувати задачі.
РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬКолективна робота (завдання 11 (усно))Фронтальна робота (завдання 12)Повторення письмового додавання й віднімання трицифрових чисел [завдання 15)Діти докладно пояснюють розв’язання прикладів № 15.
ФізкультхвилинкаСамостійна робота з подальшою взаємоперевіркою в парах (завдання 13)Учні самостійно записують кожне із чисел сумою розрядних доданків: 563; 370;807;740;597.
Розв'язування рівнянь з подальшою самоперевіркою з дошки {завдання 14)Двоє учнів працюють біля дошки, решта — в зошитах.
Учні пригадують правило знаходження невідомого доданка, зменшуваного, від’ємника.
Знаходження значень буквених виразів з коментуванням {завдання 16 (1))Якщо а = 507, Ь = 328, то а + Ь = 507 + 328 = 835 Якщо а = 507, Ь = 328, то а - Ь = 507 - 328 =179
Обчислення значень виразів з коментуванням (завдання 16(2))437 - 340 + 185 = 282525 - (408 - 113) = 230
437 2) 1851)_ 408 2)_ 525
TOC \o "1-5" \h \z 340_97113295
97282295230
Робота над задачею (завдання 17)
Колективне складання короткої умови задачі
— 127 кг м1 1
—?, на 65 кг більше І > 450 кг
— ?
Самостійне розв'язування задачі з подальшою самоперевіркою з дошки. Один учень працює за дошкою
127 + 65 = 192 (кг) — зібрали з другої ділянки;
127+ 192 = 319 (кг) — зібрали з двох ділянок;
450 - 319 = 131 (кг) — зібрали з третьої ділянки.
Геометричний матеріал {завдання 18). Фронтальна роботаРобота над задачею (завдання 19)Перш ніж діти почнуть розв’язувати задачу самостійно, слід нагадати, що на вулиці нумерація будинків праворуч парна, ліворуч — непарна. Потрібно дібрати три числа, сума яких дорівнює 54. (16; 18; 20)
Математичний диктантЗапишіть розв’язання задач виразами.
Бабусі 54 роки. Вона в 9 разів старша, ніж онук. Скільки років онукові?
Купили 560 м тканини. Витратили восьму частину цієї тканини. Скільки метрів тканини витратили?
В обідній залі за чотирма столиками сиділо по 18 чоловік. Скільки людей знаходилося в залі?
В одному лотку ЗО яєць. Скільки потрібно лотків, щоб розфасувати 210 яєць?
У спортивній залі було 120 дітей, а дорослих — у 10 разів менше. Скільки дорослих було в залі?
На фабриці працювало 270 чоловіків, а жінок — на 140 більше, ніж чоловіків. Скільки жінок працювало на фабриці?
Відповіді: 54 : 9 = 6; 560 : 8 = 70; 18 • 4 = 72; 210 : ЗО = 7; 120 : 10 = 12; 270+140 = 410.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 20; 21 (с. 5—6).
ПІДСУМОК УРОКУВи дуже плідно працювали сьогодні на уроці. Молодці!
Що вам найбільше сподобалося?
Що запам’яталося найбільше?
Що здалося складним?
Урок 3. НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. СКЛАДАННЯ ВИРАЗІВ. ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІКлас
Мета: вдосконалювати обчислювальні навички учнів у межах 1000, вміння складати вирази; розвивати вміння розв'язувати обернені задачі; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняУсні обчислення. Гра «Математична естафета»Змагаються хлопчики з дівчатками. (Виконавши обчислення, учень передає естафету іншому.)
68 - 19 = □46 + 25 = □
-36 = П□- 17 = □
+16 = П□ + 38 = □
Ц + 48 = П□- 16 = П
ZI - 34 = □□ - 38 = □
+57=100□+ 62 = 100
(В останньому прикладі результат обчислення закритий карткою з прапорцем «фініш». Якщо результати останніх учасників збігаються з записом на дошці, то всі діти провели обчислення правильно.)
Математичний диктант (див. додатковий матеріал до уроку на с.11)ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУРОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУГра «Ланцюжок» (завдання 2211))Робота над виразамиЗавдання 23 (робота в групах)
Учні перевіряють правильність складених виразів. (Вирази за схемами складено правильно.)
Завдання 27. Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою в парах (324 + 548) - (130 - 67) = 809 (308 - 136) + (354 + 98) = 624
ФізкультхвилинкаРобота над задачамиЗавдання 24
Аналіз умови задачі. Складання короткої умови.
день — 90 осіб ■<1 "І
день —?, у 3 рази більше Г ?, —— учні4кл.
Яким є головне питання?
Чи можемо відразу відповісти на питання задачі? Чому?
Про що дізнаємося першою дією? другою?
Якою дією відповімо на головне питання задачі?
Один учень записує розв’язання задачі з коментуванням біля дошки.
90 ■ 3 = 270 (уч.) — відвідало другого дня;
270 + 90 = 360 (уч.) — відвідало за два дні;
360 : 6 = 60 (уч.)
Відповідь: 60 учнів четвертих класів відвідали музей за ці 2 дні.
Завдання 25
Аналіз умови задачі. Складання короткої умови
Кількість Маса Загальна
предметів 1 предмета маса
Дивани 5 штук 130 кг 71 і- 950 кг
? J
Стільці 6 штук ? План розв’язання
Скільки важать 5 диванів?
Скільки важать 6 стільців?
Скільки важить один стілець?
Запис розв’язання задачі диференційовано: сильніші учні розв’язують по діях самостійно; решта — за допомогою вчителя.
130 ■ 5 = 650 (кг) — важать 5 диванів;
950 - 650 = 300 (кг) — важать 6 стільців;
300 : 6 = 50 (кг)
Відповідь: маса одного стільця 50 кг.
Творча робоча над задачею
Учні складають обернену задачу, щоб знайти число 950, та розв’язують її.
Кількість
предметів Маса 1 предмета Загальна
маса
Дивани 5 штук 130 кг п
? J і?
Стільці 6 штук 50 кг Завдання 28. Фронтальна робота
Учні колективно складають умову до задач та розв’язують їх, складаючи вираз.
20-4+ 30-3 = 170 (кг)
10 • 6 - 10 • 6 : 3 = 40 (л)
Самостійна роботаДо кожної нерівності доберіть по 2 значення змінної о, щоб нерівність була істинною.
130 - о>80а • 8 < 36а:8>4
а = 49; 48...а=1;2;3;4о = 40; 48; 56; 64
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» {завдання 29)Відповідь: 6 способами.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання ЗО; 31 (с. 7).
ПІДСУМОК УРОКУЧи сподобалося вам розв’язувати задачі?
Яке завдання виконували легко, із задоволенням?
Яке завдання здалося складним?
Клас
Урок 4. НУМЕРАЦІЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ: ЧИТАННЯ І ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ, ПОПЕРЕДНЄ І НАСТУПНЕ ЧИСЛА, ЗНАЧЕННЯ ЦИФРИ НУЛЬ У ЗАПИСІ ЧИСЛА. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ З ЧИСЛАМИ 1 І 0. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДВОХ ДОБУТКІВМета: вдосконалювати вміння учнів читати, записувати і порівнювати трицифрові числа, називати попереднє і наступне числа; повторити правила множення і ділення
зчислами 1 і 0; розвивати мислення; виховувати уважність.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку нас. 12)ПЕРВИННЕ СПРИЙМАННЯ Й ОСМИСЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУПовторення правил множення чисел 1 і 0Завдання 33
Учні пояснюють, що 1 • 3 = 3 = (1 + 1 + 1);
4 = 0 = (0 + 0 + 0 + 0).
Сформулюйте правило, яким користувалися при розв’язанні прикладів.
До кожного прикладу на множення складіть приклад на ділення, поясніть, як знайшли результат. Пам’ятайте, що ділити на 0 неможливо.
Розтлумачте, як обчислили частки.
5 = 50-4 = 0
5:1 = 5 5:5 = 10:4 = 0
Можна записати формули у вигляді таблиці:
а 1 = а а 0 = 0
1 а = а 0 а = 0
а а 1 0 а 0
Учні формулюють правила за рівностями в рамках і наводять до кожного
зправил приклади.
ФізкультхвилинкаВсі піднесли руки — раз,
І навшпиньки став весь клас.
Два — присіли, руки вниз,
На сусіда не дивись.
Будем дружно ми вставати,
Щоб ногам роботу дати.
Хто старався присідати —
Може вже відпочивати.
ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ОСМИСЛЕННЯ ЗНАНЬРозв'язування прикладів з коментуванням [завдання35)Робота над задачею (розв'язування двома способами)Завдання 36
Учням можна запропонувати розв’язати цю задачу самостійно. Один учень працює біля дошки. Потім варіанти розв’язання цього завдання порівнюються.
Якщо другим способом задачу ніхто не розв’язав, тоді разом з учителем працює весь клас, розв’язуючи цю задачу іншим способом.
Якщо хтось із учнів знайшов другий спосіб, він пояснює його всьому класу.
спосіб
18 + 12 = ЗО (кг) — ягід зібрали з двох кущів;
ЗО : 6 = 5 (ящ.);
(18 + 12): 6 = 5 (ящ.)
спосіб
18:6 = 3 (ящ.) — розклали ягоди з першого куща;
12 : 6 = 2 (ящ.) — розклали ягоди з другого куща;
3 + 2 = 5 (ящ.);
18:6 + 12:6 = 5 (ящ.).
Самостійна робота з подальшою самоперевіркою з дошки {завдання 37)Згадайте правило множення суми на число і розподільний закон множення.
Добуток суми двох чисел на будь-яке число дорівнює сумі добутків кожного доданка на це число.
(2 + 7) ■ 5 = 9 • 5 = 45(2 + 7) • 5 = 2 • 5 + 7 • 5 = 10 + 35 = 45
(18 + 24): 6 = 42 : 6 = 7(18 + 24): 6 = 18 : 6 + 24 : 6 = 3 + 4 = 7
Щоб розділити суму чисел на дане число, достатньо розділити кожний доданок на це число й отримані частки додати.
: (3 • 2) = 24 : 3 : 2 = 424 : (3 • 2) = 24 : 6 = 4
(18 • 8): 2 = 18 : 2 • 8 = 72(18 • 8): 2 = 144 : 2 = 72
Щоб розділити суму чисел на добуток двох чисел, достатньо розділити це число на один множник, а потім результат розділити на другий множник.
Фронтальна робота (завдання 38)Виконується з коментуванням зручним способом. Учні пояснюють, чому саме цей спосіб вони обрали і яку властивість множення або ділення використали.
Розв'язування задачі (завдання 39, усно)ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 40; 41 (с. 8).
ПІДСУМОК УРОКУЧого вчилися на сьогоднішньому уроці?
Які властивості множення і ділення повторили?
Що здалося складним?
Що найбільше сподобалося?
Урок 5. ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. ВИРАЗИ НА СУМІСНІ ДІЇ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧКлас
Мета: ознайомити учнів з прийомами письмового множення на одноцифрове число; удосконалювати навички усних обчислень, розв'язування задач; розвивати мислення учнів; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняМатематичний диктантЗаписати числа: 440; 204; 503; 666; 18; 900. Підкреслити число одиниць однією рискою. Поставити крапку над найбільшим числом. Записати числа в порядку спадання.
Доданок 850, доданок 150. Записати суму. (1000)
Число 270 збільшити на 160. (430)
До числа 380 додати 600. (980)
Знайти суму чисел 120 і 80, зменшити її в 100 разів. (200:100 = 2)
Різницю чисел 310 і ЗО зменшити в 4 рази. (280 : 4 = 70)
Гра «Ланцюжок»
Знайди суму чисел 29 і 37; збільш її у 10 разів; зменш у 20 разів; знайди різницю отриманого числа і числа 7; знайди число, яке в 13 разів менше отриманого; отримане число — перший множник, другий множник — 38, знайди добуток; на скільки дане число більше 70? Помнож на 16; зменш у 32 рази; збільш у 230 раз; зменш у 10 разів, знайди наступне число. Що вийшло? (66; 660; 33; 26; 2; 76; 6; 96; 3; 690; 69; 70.)
ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУНа сьогоднішньому уроці ми ознайомимося з письмовим множенням на одноцифрове число.
РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМПідготовча робота (за підручником)Завдання 42 (усно)
Завдання 43
Учні під керівництвом учителя пояснюють спосіб усного множення три- цифрового числа на одноцифрове.
Пояснення вчителяНа дошці записано приклад.
Учитель звертає увагу учнів, що тримати в пам’яті всі проміжні результати незручно, а записувати довго, і показує спосіб письмового запису цього прикладу.
283
З
849
Пояснивши множення, вчитель звертає увагу дітей і на те, що при усному множенні множити треба, починаючи з найвищого розряду (сотень), а при письмовому — з найнижчого (одиниць).
Первинне закріпленняЗавдання 45
Відповіді: 927; 639; 498; 785; 828.
ФізкультхвилинкаРОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬЗнаходження значень виразів (завдання44)Учні розглядають, як обчислювали значення виразу в завданні 44 (1). Потім самостійно знаходять значення виразів з подальшою взаємоперевіркою в парах (завдання 44 (2)).
Розв'язування задачЗавдання 46
Учні вивчають умову задачі, схеми, дані до неї, та пояснюють, як розмірковував кожен учень, складаючи схеми розв’язання задачі.
34 • 9 = 306 (га.) — розклали;
960 - 306 = 654 (га.).
Відповідь: залишилося 654 перлини.
Завдання 47. Колективне складання задачі
Шкільна бібліотека отримала 2 посилки по 4 кг кожна та 3 бандеролі. Загальна маса відправлень 8 кг 450 г. Чому дорівнює маса бандеролі?
Задачу діти розв’язують самостійно з подальшою самоперевіркою. Один учень працює за дошкою.
Завдання 48
Колективне складання короткої умови задачі. Розв’язування — самостійно, самоперевірка — з дошки. Двоє учнів працюють за дошкою.
банка— 3 кг
ряди по 6 банок — ?
• 4 • 3 = 72 (кг)
Відповідь: маса всіх банок з фарбою 72 кілограми.
Повторюємо, поглиблюємо знання (завдання 49)Які числа називають круглими?
Називайте найближче кругле число.
17 (20); 31 (30); 54 (50); 89 (90); 13 (10); 78 (80)
Доповнюйте до круглого числа.
(100); 317 (320); 73 (80); 166 (170); 415 (420)
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 50; 51 (с. 10).
ПІДСУМОК УРОКУЧого вчилися на сьогоднішньому уроці?
Що здалося складним?
Що найбільше запам’яталося?
Клас
Урок б. ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. ЗАДАЧІ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПИСЬМОВОГО ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛОМета: ознайомити учнів з прийомами письмового ділення на одноцифрове число; повторити правила знаходження остачі при діленні з остачею; закріплювати вміння розв'язувати задачі з елементами письмового ділення на одноцифрове число; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняМатематичний диктантМножники ЗО і 0. Знайти добуток.
Число 500 збільшити в 2 рази.
Число 500 збільшити на 2.
На скільки 120 більше 4?
У скільки разів 120 більше 4?
Ділене 60, дільник 20. Знайти частку.
Знайти добуток чисел 32 і 3.
Знайти різницю чисел 32 і 3.
Записати суму чисел 32 і 3.
На скільки 32 більше, ніж З?
На яке число потрібно розділити 640, щоб отримати 80?
На яке число потрібно помножити 150, щоб отримати 600?
Відповіді: 0; 1000; 502; 116; ЗО; 3; 96; 29; 35; 29; 8; 4.
ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУСьогоднішній урок ми присвятимо діленню. Ознайомимося з прийомами письмового ділення на одноцифрове число, повторимо правило знаходження остачі при діленні з остачею, будемо вчитися розв’язувати задачі з елементами письмового ділення на одноцифрове число.
Це цікаво!
Довгий час дію ділення не позначали ніяким знаком, а називали й записували словами. Знак дві крапочки (;) для позначення дії ділення почали використовувати в кінці XVII ст. На Русі слова-назви «ділене», «дільник», «частка» вперше на початку XVIII ст. почав використовувати JI. Ф. Магницький.
Сьогодні на уроці ми будемо розв’язувати приклади на ділення, використовуючи відомий знак і знайомі нам слова-терміни.
ПЕРВИННЕ СПРИЙМАННЯ Й ОСМИСЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУДілення з остачеюРозв'язування прикладів завдання 52 «ланцюжком»
Особливу увагу слід звернути на те, що остача завжди менша за дільник.
Колективна робота. Повторення ділення трицифрового числа на одноцифрове [завдання 53)Учні завершують розв’язання прикладів, застосовуючи властивість ділення. (Щоб розділити суму чисел на дане число, достатнім розділити кожний доданок на це число та отримані частки додати.)
Письмове ділення на одноцифрове числоЗавдання 54. Пояснення вчителя
Завдання 55. Колективне виконання з коментуванням
ФізкультхвилинкаРОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬРозв'язування задачі з величинами [завдання 56)Аналіз задачі
Поясніть слова: третина мотузки.
Що зробили з мотузкою?
Чи можемо ми відразу відповісти на питання задачі?
Зробіть короткий запис умови задачі у вигляді креслення.
Складання плану розв'язання задачі
Знайдіть частину, яку відрізали.
Якою дією ви це зробите? Чому? (Діленням, бо частину від числа знаходять діленням.)
Дайте відповідь на питання задачі.
Якою дією ви це зробите? (Відніманням, тому що остачу від числа знаходять відніманням.)
Потрібно звернути увагу учнів на те, що перед виконанням першої дії необхідно метри виразити в дециметрах.
м 4 дм = 84 дм
84 : 3 = 28 (дм) — відрізали;
84 - 28 = 56 (дм) — остача.
Самостійна робота з подальшою самоперевіркою з дошки {завдання 57)• 25 = 225 (кг) халви отримав магазин.
Творча робота над задачею
Складіть обернену задачу.
Фронтальна робота. Розв'язування прикладів (завдання 58)їм - 1 дм = 10 дм - 1 дм = 9 дм1 дм : 5 см = 10 см : 5 см = 2
м 2 дм : 6 = 42 дм : 6 = 7 дм1 м - 1 см = 100 см - 1 см = 99 см
м : 8 = 40 дм : 8 = 5 дм4 м 2 дм - 6 дм = 42 дм - 6 дм = 36 дм
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» {завдання 59)Відповідь: 5 кульок треба вийняти.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 60; 61 (с. 11).
ПІДСУМОК УРОКУЧого вчилися на сьогоднішньому уроці?
Хто був найбільш активним на уроці?
Що викликало труднощі? Як ви їх долали?
Клас
Урок 7. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧАСТИНИ ЧИСЛА. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ДРОБУМета: повторити правило знаходження частини числа; закріпити вміння розв'язувати задачі на знаходження частини числа за значенням його дробу; вчити виконувати письмове ділення; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку нас. 12)РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬФронтальна робота. Знаходження частини числа (завдання 62)Яка довжина відрізка АВ? (10 см 8 мм)
Яку частину становить відрізок АК? (1/3 відрізка АВ)
Як знайти третю частину від числа 10 см 8 мм? (Потрібно 108 мм розділити на 3.)
Яка довжина відрізка АК? (108: 3 = 36 мм = Зсм 6 мм)
Робота над задачамиЗавдання 63 (колективно з коментуванням кожної дп)
480 : 3 = 160 (кг) — збільшилася маса бичка;
480 + 160 = 640 (кг) — стала маса бичка.
Завдання 65
Після детального аналізу та запису короткої умови учні самостійно розв’язують задачу з подальшою взаємоперевіркою. Один учень працює за дошкою.
день —126 чол. м11 о 1. .
тт„ „>7,учні 4 кл.
день —?, З рази більше IJ 6
126 ■ 3 = 378 (ос.) — відвідало виставку в другий день;
126 + 378 = 504 (ос.) — всього відвідувачів;
504 : 6 = 84 (ос.) — четверокласників відвідало виставку.
ФізкультхвилинкаДілення на одноцифрове число {.завдання 64)Робота в парах. Розв'язування прикладів на ділення зі взаємоперевіркою 175:5 = 35875:5=175468:9 = 52
184 : 8 = 23336 : 6 = 56
Робота над задачею (завдання 66)Взаємоперевірка — в парах.
52 : 2 = 26 (км) — на годину проходив теплохід по озеру;
124 : 4 = 31 (км) — на годину проходив теплохід по річці.
Змініть питання таким чином, щоб задача розв’язувалася у три дії.
На скільки більше кілометрів на годину проходив теплохід річкою, ніж по озеру?
Чому по річці теплохід проходив більшу відстань, ніж по озеру? (Допомагала течія.)
Повторення назв результатів арифметичних дій. Розв'язування рівнянь Ізавдання 68)На дошці — таблиця.
Результат
+ сума
різниця ■ добуток : частка
Учні повторюють назви результатів дій. Усно розв’язують рівняння, пояснюючи вибір дії.
*+2=140 х = 140 - 2
= 138
Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок.
х : 4 = 140 х=140 • 4 х = 560
Щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник.
*•2 = 140 *=140:2 *=70
Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток розділити на відомий множник.
640 : * = 40
= 640 : 40 *=16
Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене розділити на частку.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок»Завдання 67
12:3= 4 (фломастери) — в Олі;
4 + 12 = 16 (фломастерів) — у Толі.
Гра «Кмітпивчики»
До кошика з грушами поклали 10 яблук. Потім узяли половину всіх фруктів. Після цього в кошику залишилося 17 фруктів. Скільки груш лежало в кошику?
17 • 2 = 34 (фрукти) — лежало в кошику спочатку;
34 - 10 = 24 (груші) — лежало в кошику.
У потязі 11 вагонів. Якщо рахувати з голови потяга, вагон має восьмий номер. Яким буде номер цього вагона, якщо рахувати з хвоста? (Четвертий)
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 69; 70 (с. 13).
ПІДСУМОК УРОКУЩо нового ви дізналися на уроці?
Чого вчилися?
Що особливо сподобалося?
Клас
Урок 8. ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ЧАСТИНОЮ. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ЧАСТИНОЮМета: повторити і закріпити правило знаходження числа за його частиною; вчити розв'язувати задачі на знаходження числа за його частиною, виконувати ділення на одноцифрове число; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯАКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 29)ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУСьогодні на уроці ми повторимо, як знаходити число за його частиною, будемо розв’язувати задачі на знаходження числа за його частиною, закріплювати вміння письмово ділити трицифрове число на одноцифрове.
РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬФронтальна робота. Знаходження числа за його частиною (завдання 71)Яку частину відрізка АС становить відрізок АВ? (1/5 частина)
Скільки таких п’ятий частин є в цілому відрізку АС?
Яка довжина однієї п’ятої частини відрізка АС? (22 мм)
Як знайти всю довжину відрізка АС? (Слід узяти 5 разів по 22 мм. 22 • 5 = 110 мм)
Колективна робота над задачею (завдання 72)На скільки частин розділена смужка?
Яка довжина четвертої частини? Виміряйте в міліметрах. (22 мм)
Як знайти всю довжину смужки? (Слід узяти 4 рази по 22 мм. 22 • 4 = 88 мм)
(Учні перевіряють результат вимірюванням.)
Практична робота (завдання 73)Як знайти довжину відрізка? (20 мм ■ 5 = 100 мм = 10 см)
Учні креслять відрізок завдовжки 10 см, на ньому — відрізок ОМ завдовжки 20 мм, який становить 1/5 всього відрізка.
Взаємоперевірка в парах.
Самостійна робота над задачею (завдання 74)Учні самостійно розв’язують задачу з подальшою взаємоперевіркою в парах.
35 • 3 = 105 (потягів)
Творча робота над задачею
Учні змінюють питання таким чином, щоб у розв’язанні з’явилася ще одна дія.
Скільки потягів на червоній та синій лініях?
35-3= 105(0
105 - 35 = 70 (га.)
ФізкультхвилинкаП’ять журавликів щодня
Прилітали, мов рідня.(Ноги на ширині стопи,руки опущені.)
Нумо, спробуємо, діти,
їх усіх перелічити:(Змахувати прямими руками вгору-вниз,
Один, два, три, чотири, п’ять.підтягуючись на пальцях ніг.)
П’ять журавликів щодня(Ноги на ширині плечей, руки за головою.)
їли разом, мов рідня.
Спробуйте іще раз, діти,
їх усіх перелічити:(Нахилятися вперед, опускаючи голову
Один, два, три, чотири, п’ять.до колін і відводячи руки назад-вгору.)
Ділення на одноцифрове числоЗавдання 75 (з коментуванням)
Завдання 76
Діти розв’язують приклади з перевіркою множенням. На дошці записані числа — відповіді до прикладів.
Знайдіть «зайве» число.
106;208;305;108.
Робота над задачамиЗавдання 77
Колективне складання короткої умови задачі.
Пшениця— 828 кг Відходи — —
Борошно — ? кг, пакети — ? по 2 кг
Чи зможемо ми одразу відповісти на питання завдання? (Ні. Ми не знаємо, скільки було борошна.)
Що необхідно знати, щоб дізнатися, скільки отримали борошна? (Потрібно дізнатися кількість відходів.)
Учні самостійно розв’язують задачу з подальшою самоперевіркою з дошки. Один учень працює біля дошки.
828 : 6 = 138 (кг) — склали відходи;
828 - 138 = 690 (кг) — борошна;
690 : 2 = 345 (п.) — з борошном вийшло.
Завдання 78 (самостійно з наступним коментуванням)
150 ■ 4 = 600 (л) — соку всього;
600 : 2 = 300 (б.)
Творча робота над задачею
Розв’яжіть задачу, змінивши ємкість банок на трилітрові.
150 ■ 4 = 600 (л) — соку всього;
600 : 3 = 200 (б.)
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок» {завдання 79)Відповідь: 3 розпили.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 80; 81 (с. 14).
ПІДСУМОК УРОКУЧого вчилися на сьогоднішньому уроці?
Що запам’ятали?
Урок 9. МНОЖЕННЯ Й ДІЛЕННЯ НА РОЗРЯДНІ ОДИНИЦ110; 100. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ЧАСТИНОЮ І ЧАСТИНИ ВІД ЧИСЛАКлас
Мета: вдосконалювати вміння розв'язувати задачі на знаходження числа за його частиною і частини від числа; закріплювати навички ділення і множення на одноцифрове число, на розрядну одиницю 10; 100; розвивати мислення; виховувати уважність.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняЗавдання 80
Прочитайте відповідь, поясніть вибір дії.
■ 8 = 800 (гри)
Завдання 81
545:5 = 109 921:3 = 307 (318 + 153) • 2 = 942 о:1 = а 520:5 = 104 915:3 = 305 (752 - 598) • 5 = 770 1 -Ь = Ь
Поясніть розв’язання двох перших прикладів.
Поясніть розв’язання виразів з буквеними даними. а: 1 = а
(При діленні числа на одиницю в частці отримуємо те саме число.)
1 -Ь = Ь
(При множенні одиниці на число у добутку отримуємо те саме число.)
Усні обчисленняЗнайдіть 1 /3 суми чисел 55 і 44. (33)
Знайдіть 1 /5 різниці чисел 85 і 40. (9)
Знайдіть невідоме число, знаючи, що 1 /4 його становить 17. (68)
1/8 відрізка дорівнює 2 см. Чому дорівнює весь відрізок? (16 см)
Відраховувати по 1 від 702 до 696; від 301 до 290; від 1000 до 988.
Гра «Ланцюжок»
Множник 25, множник 3, знайди добуток (75); збільш його на 3 (78)', зменш у 2 рази (39); зменш на 6 (33); помнож на 3 (99); знайди наступне число (100); це число — зменшуване, від’ємник 70, знайди різницю (ЗО); знайди попереднє число (29); збільш його в 2 рази (58); зменш на ЗО (28); зменш у 4 рази (7); збільш у 100 разів. Що вийшло? (700)
Математичний диктантДобуток чисел 7 і 1 збільшити на добуток чисел 1 і 0.
Суму чисел 18 і 43 помножити на 1.
Частку чисел 0 і 8 збільшити в 7 разів.
Перший множник 1, другий на 49 більше. Знайти добуток.
Різниця чисел 20 і 19 помножити на їх суму.
Частку чисел 10 і 10 збільшити на добуток цих чисел.
Відповіді: 7 • 1 + 1 • 0 = 7; (18 + 43) • 1 = 61; 0 : 8 ■ 7 = 0; 1 • (1 + 49) = 50; (20 - 19) • (20 + 19) = 39; 10:10+10-10= 101.
Зарядка для очейПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУРОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬМноження і ділення на розрядні одиниці 10; 100Колективна робота (завдання 82)
Учні порівнюють перший множник і добуток у кожній рівності, роблять висновок про множення на 10 і 100.
5-10= 506-10 = 609 • 10 = □
4-100= 4008-100 = 8009 100 = П
Скільки нулів треба дописати праворуч, щоб помножити це число на 10; 100?
Щоб помножити число на 10, достатньо дописати до нього праворуч 1 нуль; щоб помножити на 100, достатньо дописати до нього праворуч 2 нулі.
Колективна робота (завдання 83)
Учні порівнюють ділене і частку, роблять висновок про ділення на 10 і на 100.
60:10= 6400:10 = 4080:10 = П
600:100= 6400:100 = 4800: 100 = □
Скільки нулів треба відкинути в запису числа, щоб поділити це число на 10;100?
Щоб розділити число на 10, достатньо відкинути в запису числа праворуч 1 нуль; на 100, достатньо відкинути в запису числа 2 нулі.
Первинне закріплення. Робота в парах
Зменш у 100 разів числа: 500; 600; 900.
Збільш у 10 разів: 52; 12; 38.
Розв'язування задачі {завдання 84)Скільки грошей витратила дівчинка? (4 грн 80 к.)
Що сказано в задачі про гроші, які витратила дівчинка? (Витрачені гроші складали частину від усієї суми.)
Чи можемо ми дізнатися, скільки грошей було у дівчинки?
Якою дією?
Учні самостійно записують розв’язання задачі. Взаємоперевірка — в парах.
грн 80 к. • 2 = 9 грн 60 к.
ФізкультхвилинкаПрактична робота [завдання85)Як знайти д- довжини відрізка?
123 : 3 = 41 (мм)
Діти креслять відрізок АВ = 123 мм. Позначають точку М таким чином, щоб довжина відрізка AM становила 41 мм.
Розв'язування прикладівСамостійна робота з наступною взаємоперевіркою в парах (завдання 86)
836 : 4 = 209624 : 3 = 208749 : 7 = 107
642:6 = 107375:5 = 75
Робота над задачамиУчні вивчають задачу. Ставлять питання.
Скільки винограду зібрали робітники? (816 кг)
Що сказано про кількість винограду, розкладеного в ящики? (Половину винограду розклали.)
Що відомо про ящики? (По 8 кг кожен)
Що потрібно дізнатися в задачі? (Скільки знадобилося ящиків?)
Діти самостійно розв’язують задачу. Перевірка — з коментуванням кожної дії.
816 : 2 = 408 (кг) — винограду розклали в ящики;
408 : 8 = 51 (ящ.) — знадобився.
816 : 2 : 8 = 51 (ящ.)
Завдання 88
Чи зможемо ми відразу відповісти на питання задачі?
Що для цього потрібно знати? (Скільки метрів тканини потрібно на одне пальто?)
Самостійна робота над задачею. Один учень працює за дошкою.
84 : 28 = 3 (л*) — тканини знадобиться на одне пальто;
405 : 3 = 135 (пальто) — можна пошити з 405 м тканини.
Диференційована робота над задачею (завдання 89)Сильніші учні розв’язують задачу за допомогою виразу, всі решта — по діях. Самоперевірка з дошки.
450 : 10 : 15 = 3 (кг) сухарів.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 90; 91 (с. 15).
ПІДСУМОК УРОКУЧого вчилися на уроці?
Що здалося складним?
Що найбільше сподобалося?
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 8
Усні обчисленняГра «Ланцюжок»
40 збільш на 60; зменш на 2; зменш на 50; зменш у 8 разів; збільш на 700; збільш на ЗО; зменш на 200; збільш на 4; зменш на 500; зменш у 8 разів; збільш на 40; зменш у 5 разів. Що вийшло? (9)
(100; 98; 48; 6; 706; 736; 536; 540; 40; 5,45; 9)
На які числа можна розділити число 640? Наведіть приклади. (На 2; 10; 64; 4; 40; 20; 8; 80)
Запишіть усі можливі трицифрові числа за допомогою цифр 6; 4; 0. Цифри не повинні повторюватися. (640; 604; 406; 460)
Математичний диктантЗапиши число, в якому 7 сот., 8 дес, 2 од.; 6 сот., 5 дес, 7 од.; 2 од. III розряду, 7 од. II розряду, 5 од. І розряду; 4 од. III розряду, 9 од. II розряду, 7 од.
Ірозряду.
Знайти добуток чисел 16 і 3.
Знайти частку чисел 60 і 4.
Число 80 збільшити в 5 разів.
Число 1000 зменшити в 2 рази.
Частку чисел 54 і 6 збільшити на 110.
Відповіді: 48; 15; 400; 500; 119.
Зарядка для очейДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 10Індивідуальне опитування. Робота за карткамиКартка 1
Обчислити.
54-32 52 + 1948:6 45:5-7
48-36 28 + 2853-24 64 : 8 • З
54-27 33 + 454-4 27:9-3
Записати числа: дев’ятсотодин; дев’яносто один; дев’ятсот; один; п’ятсот п’ятнадцять; п’ятсот п’ять; п’ятсот п’ятдесят.
Картка 2
Обчислити.
48:6 + 835:7-349-21:38-3-6-4
49:7 + 964:8-467-27:96-8-2*9
Записати числа: двісті; двісті два; двісті двадцять; двісті двадцять два; сімсот сім; сімсот сімдесят сім.
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 11 1.Усні обчислення. Гра «Хто швидше?»Знайдіть «ланцюжок» з відповіддю 240.
350 : 7810 : 90360 : 4
TOC \o "1-5" \h \z •9-100-7
-130: ЗО- 600
L818_5
240150
Довжина відрізка 15 см. Яка довжина -з- частини відрізка?
1 5
м — скільки це сантиметрів?
Блокнот коштує 90 к., ціна блокнота становить д- частину ціни книги. Скільки коштує книга?
Обчисліть « ланцюжки ». (Робота в групах.)
Яка група швидше «розв’яже» ланцюжок?
TOC \o "1-5" \h \z 25 : 5 □ + 76 □: 9 □ ■ 6 □ + 46 □: 50(2)
З- 18П+9П: 7П-9П+ 19|Щ: 20(5)
17 + 28П: 15П-40П:60П-27П+46(100)
Математичний диктантЗапишіть розв’язання задач виразами.
У залі 9 рядів, у кожному з них сиділо по 22 глядачі. Скільки глядачів було в залі?
В одній упаковці 20 пачок чаю. Скільки потрібно упаковок, щоб розфасувати 500 пачок чаю?
У саду було 260 яблунь, а груш — на 180 менше. Скільки груш було в саду?
Довжина прямокутника — 3 см, а ширина — в 12 разів більше. Чому дорівнює ширина прямокутника?
Знайти добуток чисел 160 і 3.
Знайти частку чисел 600 і 60.
Число 70 збільшити в 9 разів.
Частку чисел 550 і 5 збільшити на 110.
Відповіді: 22 ■ 9 = 198; 500 : 20 = 25; 260 - 180 = 80; 3 • 12 = 36; 160 • 3 = 480; 600 : 60 = 10; 70 • 9 = 630; 550 : 5 + 110 = 220.
Клас
Урок 10. ПИСЬМОВІ ПРИЙОМИ МНОЖЕННЯ НА КРУГЛЕ ЧИСЛО. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ СУМИ ДВОХ ДОБУТКІВМета: вчити учнів застосовувати письмові прийоми множення на кругле число; вдосконалювати обчислювальні навички та вміння учнів розв'язувати задачі; розвивати мислення; виховувати уважність.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняПрочитайте складені вирази.
(630 + 210): 3 = 280 (705-245): 10 = 46
Поясніть значення кожного виразу в задачі 91.
Математичний диктантЗапишіть тільки відповіді.
Множники 5 і 5, знайти добуток.
Ділене 42, дільник 6, знайти частку.
Знайти добуток чисел 8 і 3.
Знайти частку чисел 21 і 7.
У скільки разів число 4 менше від 16?
У скільки разів 48 більше від 6?
Перевірте результати диктанту з екрану.
Індивідуальне опитування. Робота за картками (див. додатковий матеріал до уроку на с. ЗО)РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬПідготовча роботаЗавдання 92 (з коментуванням)
Учні замінюють розрядні числа ЗО; 60; 90; 400; 700 добутком за зразком. Зразок:
80 = 8-1060 = 6-10800 = 8-100 700 = 7-100
30 = 3-1090 = 9-10400 = 4-100
Завдання 93
За записами учні пояснюють, як можна множити число на добуток.
Ознайомлення з письмовим множенням на кругле числоЗавдання 94
За записами учні пояснюють усний і письмовий способи множення на розрядні числа. Пригадують, як потрібно записувати другий множник при письмовому множенні на розрядні числа.
Первинне закріпленняЗавдання 95 (з коментуванням)
Учні виконують множення письмово.
х 48х 23х 16х 18х 18
_20ЗО504050
960 690 800 720 900
ФізкультхвилинкаРобота над задачамиЗавдання 96
Аналіз умови і складання короткого запису задачі.
крісел — 25 кг 1 у 10 стільців — 15 кг J
План розв’язання задачі
Яка маса 20 крісел?
Яка маса 10 стільців?
Яка загальна маса офісних меблів?
Сильніші учні розв’язують задачу самостійно виразом, решта — за допомогою вчителя. Один учень працює біля дошки.
Розв’язання
25 • 20 = 500 (кг) — маса 20 крісел;
15 • 10 = 150 (кг) — маса 10 стільців;
500+150 = 650 (кг)
25-20+15 10 = 650 (кг)
Відповідь: загальна маса офісних меблів 650 кілограмів, навантажених на автомобіль.
Робота в групах (завдання 97)
Доберіть числові дані та розв’яжіть задачі.
а • 3 + Ь ■ 4
(а + Ь): 2
Розв'язування рівнянь (завдання 98)йряд — перший стовпчик;
йряд — другий стовпчик;
йряд — третій стовпчик.
Як знайти невідомий доданок?
Як знайти невідоме зменшуване?
Як знайти невідоме ділене?
Як знайти невідомий дільник?
Як знайти невідомий множник?
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок»Завдання 99
(а + Ь)-с(12+ 7)-40 = 760
с:(а-Ь)40: (12-7) = 8
с-(а-Ь)40-(12-7) = 35
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 100; 101 (с. 16).
ПІДСУМОК УРОКУЩо вивчали на уроці?
Яке завдання вам найбільше сподобалося? Чому?
Урок 11. ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ РІЗНИЦІ ДВОХ ЧАСТОККлас
Мета: ознайомити учнів з письмовим множенням на двоцифрове число; вчити розв'язувати задачі, нерівності; розвивати мислення, математичну пильність; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯАКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ [див. додатковий матеріал до уроку нас. ЗО)ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУПЕРВИННЕ СПРИЙМАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУПідготовча роботаЗавдання 102 (з коментуванням)
231
93
4
128
115
372
693
896
690

Знайдіть добуток чисел 26 і 34 усно.
26 • 34 = 26 • (ЗО + 4) = 26 • ЗО + 26 • 4 = 780 + 104 = 884
Такий спосіб знаходження добутку дуже громіздкий і незручний. Існує прийом письмового множення на двоцифрове число.
Ці обчислення можна записати так.
Пояснення вчителяПомножимо 26 на 4, дістанемо перший неповний добуток 104. Помножимо 26 на ЗО. Для цього досить помножити 26 на 3 і до знайденого добутку приписати нуль. Але цей нуль писати не будемо, залишимо його місце вільним, бо число одиниць 4 не зміниться, якщо додамо до нього нуль. Добуток 26 на 3 почнемо підписувати під десятками. Другий неповний добуток — 78 дес., або 780. Додамо неповні добутки, дістанемо 884. Це добуток чисел 26 і 34.
Діти самостійно читають пояснення письмового множення на двоцифрове число (завдання 103).
ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ОСМИСЛЕННЯ ЗНАНЬФронтальна роботаЗавдання 104 (з коментуванням)
32 • 25 = 800
45-23 = 103551 18 = 918
18 = 34238-24 = 912
ФізкультхвилинкаВсі піднесли руки — раз,
І навшпиньки став весь клас. Два — присіли, руки вниз. На сусіда не дивись.
Будем дружно ми вставати, Щоб ногам роботу дати.
Хто старався присідати — Може вже відпочивати.
Робота над задачамиЗавдання 105 (фронтальна робота)
952 грн
кг шоколадних цукерок по 68 грн
кг карамельок по? грн
Складання алгоритму розв’язання задачі.
Знайти вартість шоколадних цукерок.
Знайти вартість карамельок.
Знайти ціну одного кілограма карамельок.
Розв’язання
68,12= 816 (грн) — вартість шоколадних цукерок
952 - 816 = 136 (грн) — вартість карамельок.
136 : 4 = 34 (грн) — ціна одного кілограма карамельок.
Завдання 107 (самостійне розв'язування задачі з подальшою перевіркою)
Два учні працюють за дошкою.
Яку дію обрали для розв’язання задачі? Чому?
15-23 = 345 (кг)
Розв'язування нерівностей з коментуванням (завдання 108)Діти добирають значення букви 6, пояснюючи свій вибір.
- ft > 20ft • 4 < 36ft : 4 > 8
ft ■ 3 - 15 < 9ft : 4 + 3 > 10ft:4 + 6<14
ft = 0-4ft = 0-8ft = 36; 40...
ft = 5; 7ft = 32; 36...ft = 28; 24; 20 ...
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок»Завдання 106
Учні записують найбільше й найменше значення х, при яких нерівності будуть істинними.
ж < 2302) *<453) 6 < * < 8
= 0; 229* = 0; 44х = 7
Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою в парах (завдання 109)(ЗО + 20) • 5 = 250; (ЗО + 5) • 20 = 700; (20 + 5) • ЗО = 750.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 110; 111 (с. 18).
ПІДСУМОК УРОКУЩо нового ви дізналися на сьогоднішньому уроці?
Для чого потрібно вміти письмово множити на двоцифрове число?
Урок 12. ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. ЗАДАЧІ НА ЗАСТОСУВАННЯ ДІЇ МНОЖЕННЯКлас
Мета: закріпити вміння учнів виконувати письмове множення на двоцифрове число; розвивати мислення, вміння аналізувати задачі, творчо працювати над ними; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняУсні обчисленняГра «Ланцюжок»
До числа 270 додати 100; відняти 300; зменшити на 60; зменшити в 5 разів; збільшити в 9 разів; відняти 8; збільшити в 10 разів; збільшити на 700. Що вийшло? (800)
Гра «Числовий безлад». Робота в групах
Розселіть вирази в «будиночки» — геометричні фігури.
О д
200 + 500 = 700 80 + 40 = 120 33•3 = 99 120-4 = 480 90•5 = 450 70•6 = 420
Метод «Мікрофон»
Учні по черзі виходять до дошки. Пояснюють розв’язання і поселяють вирази в «будиночки» — геометричні фігури, дають визначення кожної з них. Пояснюють свій вибір.
Орієнтовні відповіді учнів
Перший вираз я «поселяю» в круг, адже його результат 700 — кругле число.
Другий вираз «живе» в квадраті. Квадрат — це прямокутник, що має 4 однакові за довжиною сторони і 4 прямі кути...
Математичний диктантЗапишіть математичні вирази. Обчисліть їх значення.
Зменшуване 400, від’ємник — добуток чисел ЗО і 2.
Перший доданок — частка чисел 600 і 6, другий доданок — добуток чисел 90 і 10.
Перший множник 25, другий — частка чисел 300 і 100.
Суму чисел 15 і 20 збільшити в 2 рази.
Від добутку чисел 12 і 6 відняти частку чисел 9 і 1.
Ділене 72, дільник — частка чисел 8 і 8.
Відповіді: 400 - ЗО • 2 = 340; 600 : 6 + 90 • 10 = 1000; 25 • (300 : 100) = 75; (15 + 20) • 2 = 70; 12 • 6 - 9 : 1 = 63; 72 : (8 : 8) = 72.
РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬРозв'язування виразів (завдання 112, з коментуванням]Учні записують вирази, знаходять їх значення.
85-7-8 = 2956: (14-6) =7
Розв'язування задачі (усно)Завдання 113
Як знайти частину числа?
18:9 = 2 (кг) води
Фронтальна робота. Виконання письмового множення з поясненням (завдання 114) TOC \o "1-5" \h \z х 42х 31х 23х 17х 67
12233814
6269136268
8431465167
882372529646938
ФізкультхвилинкаОдин, два — руки вище, вище голова.
Три, чотири — руки тихо опустили.
П’ять, шість, сім — стати тихо всім.
Робота над задачею (завдання 116)Скільки часу витрачає батько на дорогу до місця роботи і назад, якщо буде їздити автобусом?
Скільки часу витрачає батько на дорогу до місця роботи і назад, якщо буде їздити на метро?
На скільки менше часу витратить батько на дорогу до місця роботи і назад за 7 днів, якщо буде їздити тільки на метро?
Розв’язання
56 •2 = 112 (хв) — витрачає батько на дорогу на автобусі за 1 день;
28 • 2 = 56 (хв) — витрачає батько на дорогу на метро за 1 день;
112 - 56 = 56 (хв) — економить батько за 1 поїздку на метро за 1 день;
56 • 7 = 392 (хв) = 6 год 32 хв — менше часу витратить батько на дорогу до місця роботи і назад за 7 днів, якщо буде їздити тільки на метро.
Чи можна розв’язати задачу іншим способом?
(56 - 28) • 2 • 7 = 392 (хв), або 6 год 32 хв
Колективна робота над завданням 115Учні розглядають малюнок, дають відповіді на запитання.
Маса одного ящика масла 40 : 5 = 8 кг; трьох ящиків 8 • 3 = 24 кг; двох ящиків 8 • 2 = 16 кг.
Обчислення виразів за зразком (завдання 117)7-4 + 5 = 3333:7 = 4 (ост. 5)
• 3 + 2 = 2020:6 = 3 (ост. 2)
7-8 + 4 = 6060:7 = 8 (ост. 4)
9-3 + 3 = ЗО30:9 = 3 (ост. 3)
Яка остача може бути при діленні на 5? (1; 2; 3; 4); на 7? (1; 2; 3; 4; 5; 6). Діти повторюють, що остача завжди менша за дільник.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 118; 119 (с. 19).
ПІДСУМОК УРОКУМолодці! Я вам вдячна за сьогоднішній урок! Ви дуже гарно працювали.
Що ви запам’ятали?
Що здалося складним?
Клас
Урок 13. ПИСЬМОВІ ПРИЙОМИ ДІЛЕННЯ НА КРУГЛЕ ЧИСЛО. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ. ЗАДАЧІ НА РІЗНИЦЕВЕ ПОРІВНЯННЯ ДВОХ ЧАСТОКМета: пояснити учням прийоми письмового ділення круглого числа на кругле; вдосконалювати навички розв'язування задач на різницеве порівняння двох часток; розвивати мислення; виховувати інтерес до математики.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняУсна лічба. Робота в групахВизначте закономірність. Продовжіть ряд.
0; 36; 72; 108; ...;... (+ 36; 144; 180; 216)
5; 6; 8; 11; 15; 20;...;...;... (+1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6.26; 33; 41)
15; 14; 16; 13; 15; 12;...;...;... (-1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6.18; 11; 19)
1; 3; 7; 13; 21; 312 + 4 + 5 + 8 + 10.43; 57; 73)
Математичний диктантЗапишіть відповіді.
Перший доданок 120, другий у 2 рази менше. Запишіть суму.
Третя частина числа 4000. Чому дорівнює число?
До частки чисел 700 і 2 додати 60.
За 6 год слон пройшов ЗО км. З якою швидкістю йшов слон.
Аеросани 3 години рухалися зі швидкістю 80 км/год. Скільки кілометрів пройшли сани?
Ширина прямокутника 11 см, довжина 20 см. Чому дорівнює периметр?
У білки в дуплі було кілька горіхів. Коли вона з’їла 34 горіха, у неї залишилося 27 горіхів. Скільки горіхів було у білки?
Відповіді: 180; 12 000; 410; 5 км/год; 240 км; 62 см; 61.
РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМПідготовчі вправиЗавдання 120
Діти пояснюють різні способи ділення числа 32 на добуток чисел 2 і 4.
Завдання 121; 122 (усно)
= 2•10; 40 = 4•10;80 = 8•10
Пояснення нового матеріалуЗавдання 123 (фронтально)
Діти ознайомлюються з алгоритмом ділення круглого числа на кругле та пояснюють, як знайшли частку.
ФізкультхвилинкаПервинне закріпленняРозв'язування прикладів 124 (з поясненням)
510 ЗО 630 90 870 ЗО 900
ЗО 17 “630 7 “60 29 “80
210 0 270 100
210 “270 “100
0 0 0
РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬРозв'язування задачЗавдання 125
Учні знайомляться з задачею за текстом підручника. Для повторення використовують короткий запис. Фронтально складають план розв’язання задачі. Розв’язання задачі кожен учень записує самостійно.
900 т -? вагонів по 60 т > На ? вагонів більше 850 т — ? вагонів по 50 т у
900 : 60 = 15 (ваг.) — по 60 т;
850 : 50 = 17 (ваг.) — по 50 т;
17-15= 2 (ваг.)
: 50 - 900 : 60 = 2 (вагони)
Завдання 2, с. 24(1)
Учні складають задачі за коротким записом. Розв’язують самостійно з подальшою взаємоперевіркою в парах.
У магазині було 24 кг помідорів і 22 кг огірків. За день продали 37 кг овочів. Скільки кілограмів овочів залишилося у магазині?
(24 + 22) - 37 = 9 (кг)
Завдання 2, с. 24 (2)
У магазині було а кг овочів. За день продали Ь кг помідорів і с кг огірків. Скільки кілограмів овочів залишилося у магазині?
а-(Ь + с) — кг овочів
Розв'язування рівняньЗавдання 126 (колективна робота)
540 : * = 20х • 60 = 740 - 260л;: 20 = 40
х = 540 : 20х • 60 = 480х = 20 ■ 40
х = 27х = 480 : 60х = 800
х = 8
Завдання 5, с. 24 (самостійно з подальшою взаємоперевіркою в парах)
Гра «Віднови приклад»Завдання 4 (с. 24)
Діти вставляють пропущені цифри.
TOC \o "1-5" \h \z 544 ,496820846847848849
163344457275275275275
381840363571572573574
Банк математичних цікавинок «Завдання для допитливих»Завдання 127 Відповідь: так.
Практична робота (завдання 7, с. 24)ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 128; 129 (с. 20).
ПІДСУМОК УРОКУМолодці! Я вам вдячна за сьогоднішній урок! Ви дуже гарно працювали, старалися.
Що ви запам’ятали?
Що здалося складним?
Урок 14. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. ЗАДАЧІ НА РІЗНИЦЕВЕ ПОРІВНЯННЯКлас
Мета: ознайомити учнів з письмовим діленням на двоцифрове число; вчити розв'язувати задачі на різницеве порівняння; розвивати мислення, математичну пильність; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняУсні обчисленняУ скільки разів 150 м більше 5 м? (30)
На скільки 150 м більше 5 м? (145)
Скільки разів по 60 л міститься в 120 л? (2рази)
27 більше задуманого числа в 3 рази. Чому дорівнює задумане число? (9)
Число 6 помножити на суму чисел 9 і 5. (84)
Назвіть число, більше 13 у 6 разів (78); 25 у 3 рази (75); 19 у 4 рази (76).
Знайдіть частку чисел 33 і 3 (11); 95 і 5 (19); 91 і 7 (13).
дм — скільки це сантиметрів? (5 см)
м — скільки це сантиметрів? (25 см)
відрізка дорівнює 2 см. Чому дорівнює весь відрізок? (16 см)
Лимон дорожче яблука в 3 рази. Що дорожче — 15 яблук або 5 лимонів? Розв’язання поясніть.
Пояснення. Замість одного лимона можна купити 3 яблука, отже, на одні й ті самі гроші яблук можна купити в 3 рази більше, ніж лимонів. Дізнаємося, скільки яблук можна купити замість 5 лимонів: 5 • 3 = 15.
Отже, 5 лимонів коштують стільки ж, скільки 15 яблук.
Математичний диктант45 звільніте на 99.
Від 165 відніміть 99.
Від 3 грн відніміть 79 к.
Береза нижче сосни на 5 м. Знайдіть висоту сосни, якщо висота берези 12 м.
Сума трьох чисел 170. Перший доданок 90, другий ЗО. Знайдіть третій доданок.
Перший доданок 300, другий на 50 менше. Знайдіть суму цих чисел. Відповіді: 45 + 99 = 144; 165 - 99 = 66; 3 грн - 79 к. = 2 грн 21 к.;
м + 5 м = 17 м; 170 - (90 + ЗО) = 50; 300 + (300 - 50) = 550.
Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркоюЗавдання 130 (кругові приклади)
Учні пригадують особливості розв’язування кругових прикладів.
РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬДілення на двоцифрове числоПідготовча робота (завдання 131).
Розв’яжіть приклади зі взаємоперевіркою в парах.
625 5 748 4 726 3 648
5 125 4 187 6 242 64
12 34 12 8
10 32 12 8
25 28 6 0
25 28 6 0 0 0 8_
81
— Розташуйте частки в порядку спадання. (242; 187; 125; 63)
Ділення на двоцифрове число (завдання 132).
Учні коментують, як знаходили частку чисел.
Первинне закріплення нового матеріалу (завдання 133, коментує сильний учень).
19 менше 28, у частці буде одна цифра. Частку шукаємо способом підбору. Першу пробну цифру можна знайти, якщо поділити число всіх десятків діленого на число десятків дільника 19 : 2 = 9. Перевіримо усно цифру 9: 20 • 9 = = 180; 9 • 8 = 72; 180 + 72 = 252; 252 > 196; цифра 9 не підходить. Пробуємо аналогічно цифру 8: 28 • 8 = 224; 224 > 196: цифра 8 не підходить. Пробуємо цифру 7: 28 ■ 7 = 196. Отже, цифра 7 підібрана правильно.
196
196
28
7

128 32 354 59 -126 42 -406
128 4 354 6 126 3 406
0 0 0 0
0
Фізкультхвилинка
4) Виконання завдання 134 (з коментуванням).
58
7
Розв'язування задачі (завдання 135)Задачу вивчають колективно, записують коротку умову.
Дуб — 1000 років
Верба— ?, в 10 разів менше
Розв’язування — самостійно з подальшою самоперевіркою з дошки. Один учень працює за дошкою.
1000 : 10 = 100 (років) — живе верба;
1000 - 100 = 900 {років) — довше живе дуб, ніж верба.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок»Завдання 136
Розв’язування складанням рівняння.
347-*= 129
= 347-129
= 218
Відповідь: 218 груш росте в саду.
Практична роботаЗавдання 1 (с. 24)
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 137; 138 (с. 21).
ПІДСУМОК УРОКУЩо нового вивчали на уроці?
Що ви очікували від уроку?
Чи виправдалися ваші очікування?
Урок 15. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ НА ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ. САМОСТІЙНА РОБОТАКлас
Мета: закріплювати вміння учнів письмово ділити на двоцифрове число, розв'язувати задачі; вдосконалювати навички усних обчислень; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ1. Перевірка домашнього завдання
— Прочитайте відповіді завдання 137.
244 61 288 48 472 59 195
244 4 288 6 472 8 195
0 0 0 0
Поясніть розв’язання задачі 138.
720 : 9 = 80 (ламп.) — в одній коробці;
80 • 4 = 320 (ламп.) — відправили в один магазин;
80 • 5 = 400 (ламп.) — відправили в інший магазин.
Як можна перевірити розв’язання задачі?
80 • 4 + 80 • 5 = 720 (ламп.)
Усні обчислення (завдання—за вибором учителя)
РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬГра «Мікрофон» {завдання 139, усно)
52 : 8 = 6 (ост. 4)25 : 4 = 6 (ост. 1)
15:4 = 3 (ост. 3)9:4 = 2 (ост. 1)
Коментоване розв'язування виразів на діленняЗавдання 140
219 73 288 48 288 72 336
219 3 288 6 288 4 336
0 0 0 0
Серед чисел виберіть відповіді. Прочитайте приклади з цими відповідями. 7; 11; 5; 3; 2; 9; 6; 4
Робота над задачамиЗавдання 141 (колективна робота)
Чи можемо відразу відповісти на запитання задачі? (Ні. Потрібно знайти, на скільки зменшилася маса цеглини.)
Як знайти частину від числа?
350 : 5 = 70 (кг) — зменшилася маса цеглини;
350 - 70 = 280 (кг) — маса цеглин після сушіння та випалювання.
Завдання 143
Беріз — 276 д. м
Кленів — ?, на 48 більше
План розв’язання
Скільки посадили кленів?
Скільки всього дерев росте у парку?
Самостійне розв’язування задачі.
276+48 = 324 (3.) — кленів;
276 + 324 = 600 (5.) — усього;
600 : ЗО = 20 (рядів) — по ЗО дерев посадили.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок»Завдання 142
6+ 8= 14 (см) — довжина двох смужок;
490 : 14 = 35 (с.)
Відповідь', дістали 35 смужок кожного розміру.
Фронтальна робота. Розв'язування задачі за короткою умовоюящ. — 60 кг 7ящ. — ?
Розв’язання
60 : 5 = 12 (кг) — яблук в одному ящику;
12 • 7 = 84 (кг) — яблук в семи ящиках.
Знаходження значень виразівРозв'язування прикладів «ланцюжком» з коментуванням 1-12 -5:1 = 714 1-61 = 8
0• 9 + 7 • 3 = 2114 + 4 -4 = 30
39 • 1 + 39 : 39 = 40 (14 + 4) • 0 = 0
ФізкультхвилинкаСАМОСТІЙНА РОБОТАваріант
Задача.
У п’яти класах 150 учнів, порівну в кожному. Скільки учнів у трьох таких класах?
Накресли відрізок АВ = 96 мм. Познач на ньому точку D так, щоб довжина
відрізка AD становила довжини відрізка АВ.
Розв’яжи приклади.
м : 41 кг - 310 г 168-4 207:9
варіант
Задача
За 4 однакових спортивних костюми заплатили 280 грн. Скільки гривень заплатили за 7 таких костюмів?
Накресли відрізок CD = 85 мм. Познач на ньому точку Е так, щоб довжина
відрізка СЕ становила -g довжини відрізка CD.
Розв’яжи приклади.
1кг : 41 км — 650 м
272-З301 : 7
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 144; 145 (с. 22).
ПІДСУМОК УРОКУЧого вчилися на сьогоднішньому уроці?
Що здалося складним?
Що ви очікували від сьогоднішнього уроку?
Чи виправдалися ваші очікування?
Клас
Урок 16. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ З ОСТАЧЕЮ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМИХ ЗА ДВОМА РІЗНИЦЯМИМета: розглянути табличні випадки ділення з остачею; повторити алгоритм письмового ділення на одноцифрове число; розвивати логічне мислення, обчислювальні навички; формувати компетентність уміння вчитися; виховувати пізнавальні інтереси.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВПеревірка домашнього завданняУсні обчисленняУкажіть стрілкою маршрут від найменшої відповіді до найбільшої.
55 555 + 4444 44 444 + 5555 4000•2
55 555 + 44 444 2000 ■ 10
— З’єднайте стрілками вирази з однаковими відповідями.
64:16
88:11
60: 12
39:13
75 : 15
96: 12
56:14
90: 15
60:12
54 : 18

Математичний диктант3 3 5
Скільки становить ГОДИНИ? -Г ХВ? ІГХ7; КГ? 77ГХ ц?
4 100 100
В Олі є 1 грн. На g- вона купила 4 однакові гумки. Скільки коштує 1 гумка?
3 якою швидкістю повз равлик, якщо за 2 години він проповз 8 метрів?
Робота в групахЗавдання 3 (с. 24)
217;237; 257; 277; 297.
175;150; 125; 100; 75; 50.
8;7; 9; 6; 10; 5; 11; 4; 12; 3; 13; 214; 1.
Аналіз самостійної роботиАналіз помилок, допущених учнями під час виконання самостійної роботи
зметою запобігання цих помилок на контрольній роботі.
Зарядка для очейВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУПідготовча вправа (завдання 146)Пояснення вчителя {завдання 147)Учитель пояснює алгоритм письмового ділення з остачею на одноцифрове число.
Первинне закріплення нового матеріалуЗавдання 148 (фронтально)
4 518 7 646 8 408 4
234 49 74 64 80 4 102
28 6 8 28 8 0 0 938 4 523 7 908 3 411
8 234 49 74 9 302 4
13 33 8 11
'12 28 6 8
18 5 2 3
16 2 1. Фізкультхвилинка 102
936 8
13 12
16 0
РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬРозв'язування задачЗавдання 149(1)
Учні ознайомлюються із задачею за текстом підручника. Фронтально складають план розв’язання задачі. Розв’язання кожен учень записує самостійно
знаступною взаємоперевіркою в парах. Сильніші учні розв’язують задачу виразом, решта — по діях.
218+ 436 = 654 (кг) — фруктів продали;
700 - 654 = 46 (кг) — фруктів залишилося;
700 - (218 + 436) = 46 (кг)
Завдання 149(2)
218 ■ 2 = 436 (кг) — продали після обіду;
218 + 436 = 654 (кг) — фруктів продали за день;
700 - 654 = 46 (кг) — фруктів залишилося;
700 - (218 + 218 ■ 2) = 46 (кг)
Практична робота. Робота в групах (завдання 151)Учні будують коло з діаметром 4 см, позначають центр кола. Будують відрізок ОС, так, щоб точка С не належала кругу.
Колективне розв'язування рівнянь (завдання 150)Перш ніж розв’язувати рівняння, учні пригадують, як знаходити невідомі доданок, зменшуване, ділене, дільник, множник. х = 200, х = 620, х = 25 600, х = 70, х = 41
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок»Завдання 152 (усно)
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 153; 154 (с. 23).
ПІДСУМОК УРОКУЩо нового дізналися на уроці?
Що ви очікували від уроку?
Чи виправдалися ваші очікування?
Урок 17. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1Дата
Клас
Мета: перевірити навички письмового додавання, віднімання, множення і ділення, вміння розв'язувати задачі, знаходити число за його частиною і частину від числа; виховувати культуру оформлення письмових робіт.
ХІД УРОКУІ.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
варіант
1. За 7 хвилин автомат наповнює 350 пакетів молока. Скільки пакетів наповнить автомат за 5 хвилин?
2.781-257899-(542+ 83)
309 + 478316 - 240:З
209-41кг:5
348 : 31 м - 1 см
Накреслити відрізок АВ = 72 мм. Позначити на ньому точку М, щоб довжина відрізка AM дорівнювала g-довжини відрізка АВ.
Додаткове завдання.
Ластівка живе 9 років, що складає д- віку сороки. Ворон живе на 22 роки більше, ніж сорока. Скільки років живе ворон? Розв’яжіть задачу, склавши вираз.
варіант
У трьох однакових мішках 180 кг борошна. Скільки таких мішків потрібно, щоб розфасувати 360 кг борошна?
542 + 264780 - (557 + 62)
790 - 365965 - 720:8
243-41т : 5
207 : 31 км - 305 м
Накреслити відрізок CD = 65 мм. Позначити на ньому точку М так, щоб довжина відрізка СМ дорівнювала -д- довжини відрізка CD.
Додаткове завдання.
На млині перемололи в перший день 54 ц пшениці, це на 18 ц менше, ніж
перемололи в другий день. За третій день перемололи д- того зерна, що перемололи в другий день. Скільки центнерів пшениці перемололи в третій день? Розв’яжіть задачу, склавши вираз.
ПІДСУМОК УРОКУ
Чи вдалося успішно впоратися з усіма завданнями контрольної роботи?
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
Відповіді та розв'язання
варіантЗадача.
350 : 7 = 50 (пак.) — молока наповнює автомат за хвилину;
50 • 5 = 250 (пак.)
Відповідь: 250 пакетів наповнить автомат за 5 хвилин.
781
257
524
2.
309
478
787
209
348

_4
3_
_18
18
0
+
836

- (542 + 83) = 274
1) 542 83
2)_ 899 625

625274
316 - 240 : 3 = 236 1 кг : 5 = 1000 г : 5 = 200 г 1 м - 1 см = 100 см - 1 см = 99 см = 9 дм 9 см З.АМ= 72 : 3 = 24 (лыс)
24 мм М
4. Додаткове завдання.
9 • 3 = 27 (років) — живе сорока;
27 + 22 = 49 (років) — живе ворон.
(9 • 3) + 22 = 49 (років)
Відповідь: 49 років живе ворон.
2 варіант1. Задача.
180 : 3 = 60 (кг) — борошна в одному мішку;
360 : 60 = 6 (мішків)
Відповідь: потрібно 6 таких мішків, щоб розфасувати 360 кг борошна.
.. 243
207 3
18 69
27 27 0 780-(557+ 62) = 161
В
790
365
425
2. 542 264 806
972

1) 557 + 62
2)_ 780 619

619161
695 м
965 - 720 : 8 = 875 1т:5=10ц:5 = 2ц
км - 305 м = 1000 м - 305 м :
СМ = 65: 5 = 13(ліл*)
мм
D
С м
Додаткове завдання.
54 + 18 = 72 (ц) — пшениці перемололи у другий день;
72 : 3 = 24 (ц) — пшениці перемололи в третій день; (54 + 18): 3 = 24 (ц)
Відповідь: 24 ц пшениці перемололи в третій день.
НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛДата
Клас
Урок 18. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. УТВОРЕННЯ, ЧИТАННЯ І ЗАПИС ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 2000. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ВІДСТАНІМета: проаналізувати результати контрольної роботи, організувати роботу над помилками; ознайомити учнів з утворенням, назвами, читанням і записом чотирицифрових чисел у межах двох тисяч; повторити правило множення двоцифрових чисел на одноцифрове число і спосіб розв'язування задач, які включають збільшення (зменшення) числа в кілька разів або на кілька одиниць; розвивати увагу, мислення; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬАналіз контрольної роботиОголошення результатів роботи.
Колективна робота над типовими помилками.
Індивідуальна робота над помилками, допущеними в контрольній роботі.
Математичний диктантЗапишіть вирази, знайдіть їх значення.
Перший доданок 62, другий — частка чисел 42 і 6.
Зменшуване 92, від’ємник — частка чисел 36 і 9.
Зменшуване — 100, від’ємник — добуток чисел 12 і 4.
Перший доданок — добуток чисел 15 і 3, другий доданок 73.
Ділене 420, дільник — різниця чисел 300 і 240.
Зменшуване — добуток чисел 8 і 50, від’ємник — 70.
Знайдіть різницю добутків 80 і 9, 25 і 4.
Знайдіть суму часток 150 і 3, 810 і 9.
Відповіді: 62 + 42 : 6 = 69; 92 - 36 : 9 = 88; 100 - 12 • 4 = 52; 15 • 3 + 73 = 118; 420 : (300 - 240) = 7; 8 • 50 - 70 = 330; 80 • 9 - 25 • 4 = 620; 150 : 3 + 810 : 9 = 140.
Фронтальна роботаДо їдальні привезли 81 л молока. На сніданок витратили частину молока. Скільки літрів молока витратили?
Знайдіть приклад, у розв’язанні якого допущено помилку.
TOC \o "1-5" \h \z х 243179233
4 5 4
972855932
(895)
Назвіть усі двоцифрові числа, у яких число десятків у 4 рази більше числа одиниць. (82,41)
Четверокласникам треба посадити один ряд яблунь. Довжина цього ряду ЗО м, відстань між яблунями 3 м. Скільки треба заготовити саджанців для посадки? (11 саджанців)
Риболов за 3 хв зловив 6 рибок. Скільки таких рибок він зловить за 5 хв? (На питання відповісти не можна.)
ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУСьогодні ми почнемо ознайомлення з багатоцифровими числами.
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУПідготовчі вправиЗавдання 155,156 (усно); 158—письмово з коментуванням
Пояснення нового матеріалуМи навчилися лічити, записувати числа в межах 1000. Сьогодні ви дізнаєтеся, що існують числа більше 1000.
Якщо до 1000 додати 1, отримаємо 1001. За числом 1001 слідує число 1002, потім — 1003. Назвіть наступне число.
Розгляньте малюнок (завдання 157).
Яке число зображене на малюнку?
Це чотирицифрове число. У чотирицифровому числі, крім розрядів одиниць, десятків і сотень, є ще розряд тисяч.
Розглянемо запис чотирицифрових чисел у нумераційній таблиці (завдання 159 (2)).
Первинне закріплення нового матеріалу (завдання 160)ФізкультхвилинкаПальці швидко полічіть: Ліворуч — 5, праворуч — 5, Скільки разом? Як сказать? Руки вгору піднесіть І почнемо всі лічить. Скільки пальців на руці Хором скажемо усі.
Нахились уперед, нахились назад.
І направо, і наліво,
Щоб нічого не боліло.
Один,два, три,чотири — набираємося сили,
Нахились,повернись І до друга посміхнись.
Руки вгору піднесіть.
РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬРобота в парах {завдання 161)Розв'язування виразів (завдання 162)Метод «Мікрофон»
Учні коментують розв’язання прикладів.
Робота над задачею {завдання 163)Учні ознайомлюються із задачею за текстом підручника. Для повторення використовують короткий запис. Фронтально складають план розв’язання задачі. Розв’язання задачі кожен учень записує самостійно з наступною самоперевіркою з дошки. Один учень працює за дошкою.
12 • 2 = 24 {км) — проїхав велосипедист за 2 години;
24 : 6 = 4 (тслі) — проходив турист за годину.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 116; 117 (с. 26).
ПІДСУМОК УРОКУЩо нового дізналися на сьогоднішньому уроці?
Що у вас викликало труднощі?
Що було найбільш цікавим?
Урок 19. УТВОРЕННЯ ДРУГОЇ ТИСЯЧІ. ПОВТОРЕННЯ ПОЗАТАБЛИЧНОГО ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. ЗАДАЧІ НА СПІЛЬНУ РОБОТУКлас
Мета: вчити учнів читати, записувати числа в межах 2000, лічити тисячами до 10 тисяч; повторити позатабличне ділення на одноцифрове число; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняМатематичний диктантЗапишіть тільки відповіді.
Знайти суму чисел 63 і 27, обчислити половину від неї.
Різницю чисел 36 і 17 збільшити в 5 разів.
Добуток чисел 8 і 9 зменшити в 6 разів.
Суму чисел 36 і 28 зменшити в 32 рази.
Хлопчик зранку знайшов у лісі 12 грибів, а ввечері у нього було 42 гриба. Скільки грибів знайшов хлопчик після обіду?
Щука живе 260 років, а короп — 150 років. На скільки років довше живе щука?
Сторона квадрата дорівнює 19 см. Чому дорівнює його периметр?
Акація зростає 100 років, а дуб — у 10 разів довше. Скільки років росте дуб?
Пташка-мухоловка за день пролітає 50 км, а поштовий голуб — у 10 разів більше. Скільки кілометрів за день пролітає поштовий голуб?
Відповіді: 45; 95; 12; 2; ЗО грибів; 110 років; 76 см; 1000 років; 500 км.
РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМРобота за підручникомЗавдання 167
Перша і друга частини цього завдання виконуються усно, третя — письмово з коментуванням.
Пояснення вчителя
Чотирицифрові числа починають записувати з розряду тисяч, в тому самому порядку, як і читають.
У числі 1999 маємо 1 тис., 9 сот., 9 дес, 9 од.
Це записують так: 1999 = 1000 + 900 + 90 + 9.
Додамо до числа 1999 одиницю.
1999 + 1 =
1000 + 900 + 90 + 9 + 1 =
= 1000 + 900 + 90 + 10 =
= 1000 + 900 + 100 =
= 1000 + 1000 =
= 2000
Отже, наступним за числом 1999 є число 2000. Із запису 1000 + 1000 = 2000 виходить, що тисячами можна рахувати як новими лічильними одиницями.
Завдання 168 (колективно)
Запишіть число тисячами від 1000 до 10 000.
000 — найменше п’ятицифрове число.
Полічіть тисячами в прямому і в зворотному порядку.
ФізкультхвилинкаОдин, два — руки вище, вище голова.
Три, чотири — руки тихо опустили.
П’ять, шість, сім — стати тихо всім
ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬРозв'язування виразівЗавдання 170
Учні розв’язують приклади самостійно. Самоперевірка — з дошки. Один учень працює біля дошки.
380 : 2 = 200 : 2 + 180 : 2 = 190;900 : 5 = 500 : 5 + 400 : 5 = 180;
: 20 = 800 : 20 + 100 : 20 = 45; 480 : 40 = 400 : 40 + 80 : 40 = 12
Робота над задачамиЗавдання 169 (усно)
Завдання 171
Учні самостійно ознайомлюються з умовою задачі.
Повторення змісту задачі об’єднується зі складанням короткого запису.
Смородина — 36 кг м1 ^
Малина — ?, у 3 рази менше l-*-i } на ? більше Аґрус — ?, у 5 разів більше —І Р
Розв’язання задачі учні записують у зошитах і на дошці окремими діями.
36 : 3 = 12 (кг) — малини;
12 • 5 = 60 (кг) — аґрусу;
60 - 36 = 24 (кг)
Відповідь: на 24 кг більше зібрали аґрусу, ніж смородини.
Завдання 172
Розв’яжіть задачу, склавши вираз.
80 : 2 : 5 = 8 (столів)
Творча робота над задачею
Розв’язавши задачу виразом, учні розв’язують її іншим способом.
Робота з геометричним матеріалом (колективно)Завдання 173
1; 4 — прямокутники;
2; 3; 5 — не прямокутники.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 174; 175 (с. 28).
ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯМетод «Мікрофон»
Учні по черзі висловлюються, закінчуючи речення:
Мені на уроці сподобалось...
Найкраще на уроці у мене виходило...
Сьогодні на уроці я вчився ...
Урок завершую з... настроєм.
Урок 20. УТВОРЕННЯ ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ З РОЗРЯДНИХ ЧИСЕЛ. КУТКлас
Мета: вчити учнів читати і записувати чотирицифрові числа, представляти їх у вигляді суми розрядних доданків і навпаки, визначати, скільки всього в чотирицифрових числах тисяч, сотень, десятків; розширити уявлення про кут, вчити школярів будувати різні кути за допомогою лінійки; повторити правило знаходження периметра многокутника; розвивати уважність; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняУсні обчисленняГра «Хто швидше?»
1-иіа команда2-га команда3-тя команда
600 : 10 + 20 (80)700 : 10 + 20 (90)800 : 10 + 20 (100)
600 : 6 - 20 (80)700 : 7 - 20 (80)800 : 8 - 20 (80)
630 : 9 • 2 (140)720:8-3(270)540:6 -4 (360)
229 + 50 : 5 (239)290 - 80 : 8 (280)270 - 60 : 6 (260)
На аркуші паперу Знайка написав число 686. Як, не виконуючи жодних обчислень, він отримав число, на 303 більше?
Відповідь: 989 — перевернув 686.
Математичний диктантЧому дорівнює добуток, якщо один із множників дорівнює 126, а інший — 1?
Знайти добуток чисел 180 і 3.
Чому дорівнює добуток, якщо один із множників дорівнює 0?
Різницю чисел 300 і 250 збільшити в 4 рази.
Добуток чисел 160 і 3 збільшити в 2 рази.
Добуток трьох чисел дорівнює 60. Перше число дорівнює 3, друге — 4. Чому дорівнює третє число?
д- числа становить 90. Чому дорівнює число?
Частку 360 і 6 збільшити в 4 рази.
Відповіді: 126; 540; 0; 200; 960; 5; 270; 240.
ФізкультхвилинкаРОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬФронтальна роботаЗавдання 176; 177 (усно)
Завдання 178
Якщо в чотирицифровому числі є одиниці кожного з розрядів, то при розкладанні на розрядні доданки буде 4 доданки. Якщо в числі відсутні одиниці певного розряду, то доданків буде менше чотирьох.
Учні розкладають числа на розрядні доданки.
1587 = 1000 + 500 + 80 + 7;
2579 = 2000 + 500 + 70 + 9;
3650 = 3000 + 600 + 50 (відсутні одиниці)
5005 = 5000 + 5; (відсутні сотні і десятки)
6800 = 6000 + 800; (відсутні десятки і одиниці)
2040 = 2000 + 40; (відсутні сотні і одиниці)4032 = 4000 + 30 + 2; (відсутні сотні)
6704 = 6000 + 700 + 4; (відсутні десятки)
У яких числах відсутні одиниці певного розряду? Назвіть розряд. Завдання 179
Учні записують суму одним числом.
6000 + 500 + 40 + 1 = 6541;
4000 + 600 + 20 = 4620;
8000+1 = 8001.
Творча робота над задачеюЗавдання 181
57м1
Корів
Телят — ?, у 3 рази менше 1
Пояснення дітей:
57 : 3 — кількість телят;
57 : 3 + 57 — усього корів і телят;
— 57 : 3 — на скільки корів менше, ніж телят.
Робота в парах. Знаходження периметра многокутниківЗавдання 180
Назвіть інші фігури, зображені на малюнку. (Відрізок, ламана)
Практична робота Завдання 182Учні читають пояснення про кут.
Будують у зошитах гострий і тупий кути за допомогою лінійки.
Закріплення знаньЗапишіть суму як одне число.
4000 + 500 + 80 + 4 9000 + 40 + 37000 + 200 + 30 + 2
Розкладіть числа на розрядні доданки.
2820;5483; 7245; 6852
Назвіть попередні і наступні числа до поданих.
(1890; 2000; 5030; 7002 (1889, 1891; 1999, 2001; 5029, 5031; 7001; 7003))А 3 І Я
1 ЗО 72 160
Додайте відповіді в порядку зростання і дізнайтеся назву однієї з частин світу.
560 17 70 60
: 7 + 13 + 90 •4
•9 •2 : 8 : 10
-ЗО : ЗО + 180 -9
: 23 • 50 : 4 •3
+ 0 : 100 •3 +27
ЗО (3)
1(A)
150 (Я)
72 (і)
Використовуючи цифри 0; 3; 6; 9, напишіть найбільше і найменше чотирицифрові числа. (9630 і 3069)
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 183; 184 (с. 29-30).
ПІДСУМОК УРОКУЧого вчилися на сьогоднішньому уроці?
Що вдалося найкраще?
Що спричинило труднощі?
Урок 21. ЧИТАННЯ І ЗАПИС ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЙОГО ЧАСТИНАМИ І ЧАСТИНИ ВІД ЧИСЛАКлас
Мета: ознайомити учнів з правилом запису будь-якого чотирицифрового числа; закріплювати вміння читати чотирицифрові числа; повторити правило знаходження частини числа і числа за його частиною; вдосконалювати навички усних і письмових обчислень, розв'язування задач двома способами; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯЗавдання 183
Прочитайте числа, в записі яких більше цифр, ніж доданків. Одиниці якого розряду відсутні в цих числах? (8037 — сотні, 9009 — сотні, десятки; 9900 — десятки, одиниці)
Завдання 184
Прочитайте вираз, за допомогою якого розв’язали задачу.
(60 + 24): k, якщо k = 12, то (60 + 24): 12 = 7 (лі)
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 57)РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМРобота за підручникомЗавдання 185
Учні називають пари чисел. Аналізують, що у них спільного і чим вони відрізняються.
Ознайомлення з правилом запису чотирицифрових чисел
Прочитайте числа 7568; 4827:
7568 — це 7 тис. 568 (сім тисяч п’ятсот шістдесят вісім);
4827 — це 4 тис. 827 (чотири тисячі вісімсот двадцять сім).
На основі складання різних форм представлення числа отримуємо правило запису будь-якого чотирицифрового числа: спочатку записують одиниці розряду тисяч, потім — сотень, десятків, одиниць.
Завдання 186 (з коментуванням)
ФізкультхвилинкаРОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬЗнаходження частини числа і числа за його частиноюПрактична робота (завдання 187)
Діти виконують завдання в парах, попередньо повторивши, як знайти частину числа і число за його частиною.
Завдання 188
Щоб знайти частину числа, потрібно великі грошові одиниці перетворити на менші.
грн : 4 = 200 к. : 4 = 50 к.
520 к. = 5 грн 20 к. 7050 к. = 70 грн 50 к. 40 009 к. = 400 грн 9 к.
грн 20 к. : 4 = 320 к. : 4 = 80 к.
грн : 4 = 1000 к. : 4 = 250 к.
80 080 к. = 800 грн 80 к.
Робота над задачамиЗавдання 189
Після роботи над текстом задачі учні аналізують її.
Які колоди були на складі?
Що зробили з сосновими колодами?
Як знайти кількість розпиляних соснових колод?
Учні розв’язують задачу самостійно з подальшою взаємоперевіркою. Розв’язання
48 + 56 = 104 (тс.) — було на складі;
56 : 4 = 14 (те.) — соснових розпиляли;
104 - 14 = 90 (ге.) — залишилося на складі;
90-14= 76 (ге.)
Поясніть розв’язання задачі виразом.
48 + 56 - 56 : 4 - 56 : 4 = 76 (ге.) — менше розпиляли, ніж залишилося. Завдання 190
Діти розв’язують задачу самостійно з подальшою перевіркою, під час якої з’ясовують, яким способом вони розв’язували задачу. Коментують обидва способи розв’язання.
І спосіб
4+ 3= 7 (кг) — фарби витратили для ремонту одного класу;
7 • 12 = 84 (кг) — фарби потрібно для ремонту 12 класів;
(4 + 3) • 12 = 84 (кг)
спосіб
4 ■ 12 = 48 (кг) — білої фарби знадобиться;
3 • 12 = 36 (кг) — коричневої фарби потрібно;
48 + 36 = 84 (кг) — фарби потрібно для ремонту 12 класів;
• 12 + 3 • 12 = 84 (кг)
Самостійна робота (завдання 191)Учні виконують завдання в зошитах, один учень працює біля дошки. Перевіряють правильність виконання завдань.
9999;1000;
69997; 6998;69999;7000;70001.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 192; 193 (с. 31).
ПІДСУМОК УРОКУЩо нового дізналися на уроці?
Чого вчилися?
Хто був найактивнішим на уроці?
Урок 22. ЧИТАННЯ І ЗАПИС ЧОТИРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. УТВОРЕННЯ ЧИСЛА 10 000. ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ ДЕСЯТКІВ, СОТЕНЬ, ТИСЯЧ У ЧИСЛІ. ЗАДАЧІ НА ТРИ ДІЇ. РАДІУСКлас
Мета: ознайомити учнів з правилом визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числі; закріплювати вміння учнів читати і записувати чотирицифрові числа, розв'язувати задачі з буквеними даними, креслити окружність за поданим радіусом; розвивати мислення; виховувати уважність.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняЗавдання 193
Прочитайте вираз, за допомогою якого розв’язали задачу.
• 5 + 12 • 7 = 144 (кг)
Завдання 192
Прочитайте приклади на табличне множення і ділення. (540 : 9 = 60;
80 = 560)
Прочитайте приклади, у відповіді яких: 2 десятки (84 — 56 = 28; 90; 10 • З = 27); 8 десятків, 8 сотень (37 + 45 = 82; 17 • 50 = 850)
Поясніть порядок дій у прикладах четвертого стовпчика.
Усні обчисленняПолічіть тисячами від 1000 до 10 000 і навпаки.
Робота в групах (змагання між трьома командами)
иіа група2-га група3-тя група
50 : 10 • 590 :10 • 790 : 10 • 9
20-5-125-4-150-2-1
600 : 38000 : 29000 : З
1999 + 12000 - 1300-1
Математичний диктантЗаписати цифрами числа: дев’ять тисяч сім; дев’ятсот двадцять; три тися
чіп’ятсот п’ятдесят вісім; дві тисячі дев’ятсот три; сім тисяч тринадцять.
Записати число, яке має:
Зтис. 7 сот. 5 дес. 8 од.5 тис. 7 сот. 4 дес. З од.
тис. 9 од.6 тис. 5 дес.
Розкласти числа на розрядні доданки: 8324; 4650; 5050; 3304.
Записати суму як одне число.
6000 + 300 + 70 + 85000 + 5
8000 + 8007000 + 700 + 2
Записати «сусідів» чисел: 699; 7000; 400; 4999; 6900.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬЗавдання 194 (фронтально)
Самостійна робота (завдання 195)
Взаємоперевірка самостійної роботи.
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУФронтальна робота7000 од. + 500 од. + ЗО од. + 6 од.
700 дес. + 50 дес. + 3 дес. + 6 од.
70 сот. + 5 сот. + 3 дес. + 6 од.
Учні пояснюють різні форми запису числа 7536 і на основі аналізу роблять узагальнення: щоб дізнатися, скільки всього десятків (сотень) у чотирицифровому числі, достатньо відкинути останню цифру (дві останні цифри) праворуч.
Первинне закріпленняЗавдання 196(1,2) (фронтально)
Порівняйте відповідні рядки таблиць, спираючись на взаємозв’язок між сусідніми розрядами; поясніть, скільки в поданих числах усього сотень і всього десятків. Наприклад, 8 тисяч — це 80 сотень, адже одна тисяча складається
здесяти сотень.
Дії з круглими числами (завдання 197)Учні розглядають зразки виконання завдання, а потім знаходять значення виразів з коментуванням біля дошки.
ФізкультхвилинкаРОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬРобота над виразами із буквеними данимиЗавдання 198 (фронтально)
Прочитайте по-різному вираз 8000 - k.
Знайдіть значення виразу для k = 2000.
8000 - 2000 = 6000
Робота над задачамиЗавдання 199
Колективно складається план розв’язання задачі, записується коротка умова задачі.
Петрик — 48 грибів м1 т
Мишко —?, в 12 разів менше І-*—і >■ ?
Наталка — ?, на 8 грибів менше —I J
Учні розв’язують задачу самостійно. Один учень працює за дошкою. Самоперевірка з дошки.
48 : 12 = 4 (гр.) — зібрав Мишко;
48 - 8 = 40 (гр.) — зібрала Наталка;
48 + 4 + 40 = 92 (гр.) — зібрали діти.
Змініть числові значення таким чином, щоб відповідь стала більшою.
Завдання 200
За коротким записом проводиться аналіз задачі.
Витрата тканини на один костюм, м Кількість костюмів, штук Витрачено тканини, м
Однакова 5 15
? k
Діти складають вираз для розв’язання задачі; обчислюють його значення, якщо k = 45.
k : (15 : 5), якщо к = 45. 45 : (15 : 5) = 15 (костюмів).
Геометричний матеріал (завдання201)Учні розглядають малюнок, вимірюють і записують, чому дорівнює радіус кола ОА (2 см). Записують, які із зазначених точок належать колу (А, О, С, В, М).
Практична робота
Накресліть коло, проведіть два радіуси. (Радіус — відстань від точок кола до центру.)
Самостійна робота з подальшою взаємоперевіркою в парах Завдання 20218 • 3 = 54 (хлопчики);
18 + 54 = 72 (дітей)
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок»Завдання 203
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 204; 205 (с. 32-33).
ПІДСУМОК УРОКУЧого вчилися на сьогоднішньому уроці?
Що було найбільш цікавим?
Що спричинило складнощі?
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 21 1.Усні обчисленняПолічіть тисячами від 1000 до 10 000 і навпаки.
Робота в групах. «Хто швидше обчислить математичний ланцюжок?»
: (675 - 324) + (18 : 1 - 15) • 1 - 1 • 0 = ?
(918 - 539) • 0 + (20 : 1 - 14) • 1 - 1 • 0 = ?
• (538 - 296) + (14 : 1 - 6) ■ 1 - 7 • 0 = ?
Математичний диктантЗаписати число, що складається з 85 десятків.
Скільки сантиметрів у 4 м 2 см?
Яке число стоїть між 998 і 1000?
Скільки метрів у 900 см?
Скільки всього копійок в 1 грн 4 к.?
Суму чисел 44 і 56 помножити на різницю чисел 44 і 39.
Різницю чисел 500 і 200 зменшити на ЗО.
Суму чисел 25 і 75 зменшити в 4 рази.
Добуток чисел 17 і 5 збільшити на 15.
Робота в групахЯкі знаки дій можна поставити замість О і які цифри — замість | |, щоб отримати правильні рівності?
Кожна група отримує завдання. Перемагає група, яка правильно і швидко виконає завдання.
О 2 0 = 5 □П2:4077 = ППП
18 О 3 • 9 = П4(96 О48): 8 = □ □
□ зС>5-73=14П300-(80ОЗ)Об = 2П0
Відповіді:
87-29 = 5812:4-77 = 231
: 3 • 9 = 54(96 + 48): 8 = 18
43 • 5 - 73 = 142300 - (80 • 3): 6 = 260
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 23
Перевірка домашнього завданняУсна лічбаЛічба в межах 10 000.
Прочитайте числа, записані на дошці. Назвіть, скільки всього одиниць позначає названа цифра в запису кожного числа.
Цифра 7— 17 083; 70 345; 275.
Цифра 2 — 248; 320 047; 123 621.
Цифра 9 — 190 780; 495; 39 031.
Прочитайте числа і визначте, скільки одиниць кожного розряду в цих числах: 5378; 3726; 9705. Назвіть, скільки в кожному з цих чисел усього одиниць, десятків, сотень, тисяч.
Полічіть від 7998 до 8005.
Скільки сотень у числі 3800? Скільки метрів у 3800 см?
Назвіть найменше та найбільше чотирицифрові числа. (1000, 9999)
Математичний диктантЗапишіть числа сім тисяч п’ять, дві тисячі дев’ятсот, чотири тисячі п’ятсот двадцять вісім.
Запишіть цифрами числа: 1 тис. 8 сот. З од.; 5 тис. 5 дес; 7 тис. 8 од.
Розкладіть числа на розрядні доданки; 7825; 4082; 71 204.
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 24
Перевірка домашнього завданняУсналічбаСкільки всього тисяч, сотень, десятків в числах: 238 856; 71 493?
Полічіть від 2999 до 3007; від 12 993 до 13 005.
Назвіть «сусідів» чисел:
(1998,2000); 13 900 (13 899,13 901); 2660 (2659,2661)
Математичний диктантЗапишіть тільки відповіді.
Сума чисел 127 и 223.
Різниця чисел 1000 и 250.
У скільки разів 87 кг більше 29 кг?
Різницю чисел 560 и 430 збільшити в 6 разів.
Знайти половину 900.
Знайти сьому частину суми чисел 250 и 240.
Сторона квадрата 19 см. Чому дорівнює периметр квадрата?
Суму чисел 44 и 56 помножити на різницю чисел 44 и 39.
Довжина тіла ведмедя 2 м, він коротший за кита у 18 разів. Яка довжина тіла кита?
Відповіді: 350; 750; 3; 780; 450; 70; 76; 500; 36 м.
Робота в групах. Позмагаймось!Знайдіть значення виразів — і ви дізнаєтеся назву одного з найбільш відомих заповідників України (Асканія Нова).
О 4 + 96 : 2
В 111 + 36:4
І 200 : 4 - 25
К 40-80:100
н 3-26-18
А 880 : 44 ■ 9
Я 80:16-9
С 200•7 : 10

180 140 32 180 60 25 45 60 52 120 180
Урок 23. ЧИТАННЯ І ЗАПИС П'ЯТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 20 000. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ЗА ДВОМА РІЗНИЦЯМИ
Клас
Мета: формувати в учнів уміння читати і записувати числа у межах 20 000; повторити правило додавання трицифрових чисел; вчити розв'язувати задачі на знаходження третього доданка; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 58)АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬНазвіть найбільше чотирицифрове число. (9999)
Як отримати наступне число? (Додати 1, отримаємо 10 000.)
Назвіть число, яке передує 10 001.
10 000 — найменше п’ятицифрове число.
РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМРобота за підручникомЗавдання 206 (фронтально)
Учні називають числа від 10 000 до 10 020.
Завдання 207
Розгляньте таблицю, прочитайте записані у ній числа («ланцюжком»).
Що нового помітили в цій таблиці? (Новий розряд)
Щоб прочитати п’ятицифрове число, спочатку потрібно сказати, скільки в ньому тисяч, а потім — скільки одиниць. Але слово «одиниць» не вимовляється.
Колективна робота (завдання 208)
Учні розкладають числа на розрядні доданки.
483 = 10 000 + 2000 + 400 + 80 + 3
500 = 10 000 + 6000 + 500
302 = 10000 + 8000 + 300 + 2
050 = 10000 + 7000 + 50 14 006 = 10000 + 4000 + 6
013 = 10000 + 9000 + 10 +3
Запис п'ятицифрових чисел «ланцюжком» (завдання 209)
Слід нагадати, що після слова «тисяч» має бути записано три розряди І класу: 12 755; 15 080; 18 008.
Одиниці яких розрядів відсутні в числах? (15 080 — сотні, одиниці; 18 008 — сотні, десятки)
ФізкультхвилинкаРОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬПовторення письмового додавання трицифрових чиселЗавдання 210(1) (фронтально)
Виконуючи перше завдання, згадайте алгоритм письмового додавання.
При додаванні трицифрових чисел одиниці записують під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями.
Додавати починають з одиниць. До 5 одиниць додати 6, отримуємо 11 — це 1 десяток і 1 одиниця; 1 одиницю записуємо під одиницями, а один десяток запам’ятовуємо.
Додаємо десятки. До 7 десятків додати 0 десятків, отримуємо 7 десятків і ще 1 десяток, отримуємо 8 десятків. Записуємо під десятками.
Додаємо сотні. До 4 сотень додати 2 сотні, отримуємо 6 сотень.
Записуємо число 6 під сотнями. Сума: 681.
,475 ,443556 ,785
206268184 _27
TOC \o "1-5" \h \z 681711372812
Самостійна робота з наступною взаємоперевіркою
1283713657
666847123284
794884259341
Робота над задачамиЗавдання 211
Фронтально складається план розв’язання задачі. Розв’язання учні записують самостійно.
127 + 93 = 220 (км) — проїхали два автобуси;
250 - 220 = ЗО (км) — відстань між автобусами;
250 - (127 + 93) = ЗО (кл*)
Взаємоперевірка в парах.
Складання задачі за коротким записом (завдання 212)
У три овочеві кіоски завезли 155 кг картоплі. В перший кіоск завезли 52 кг, у другий — на 4 кг менше, ніж у перший. Скільки кілограмів картоплі завезли в третій кіоск?
52 - 4 = 48 (кг) — завезли в другий кіоск;
52 + 48 = 100 (кг) — завезли в перший і в другий кіоски;
155 - 100 = 55 (кг) — завезли в третій кіоск.
155 - (52 - 4 + 52) = 55 (кг)
Робота над нерівностями (завдання213, усно)Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок»Завдання 214
68-4= 64 (уч.);
64 : 2 = 32 (уч.) — в одному класі;
32 + 4 = 36 (уч.) — в іншому класі.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 215; 216 (с. 34—35).
ПІДСУМОК УРОКУРозкажіть, що ви запам’ятали про п’ятицифрові числа.
Хто був найбільш активним на уроці?
Що викликало у вас найбільший інтерес?
Клас
Урок 24. ЧИТАННЯ І ЗАПИС ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 20 000. ПИСЬМОВЕ ВІДНІМАННЯ ТРИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ НА ДВІ ТА ТРИ ДІЇ
Мета: формувати в учнів уміння читати і записувати п'ятицифрові числа в межах 20 000; повторити прийоми письмового віднімання трицифрових чисел; удосконалювати вміння розв'язувати задачі; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ И ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 58)РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМРобота за підручникомЗавдання 217(1) (фронтально)
Завдання 217(2) (запис чисел з коментуванням)
Завдання 218
Учні пояснюють, як можна отримати число 20 000.
Лічба десятками тисяч до 100 000 та у зворотньому порядку (завдання 219)
ФізкультхвилинкаПрацювати пересталиПокрутились, повертілись,
І тепер всі дружно встали.На хвилинку зупинились.
Будемо відпочивати,Пострибали, пострибали,
Нумо, вправу починати!Раз — присіли, другий — встали.
Руки вгору, руки внизВсі за парти посідали.
Ілегесенько пригнись.
РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬПисьмове віднімання трицифрових чиселУчні повторюють алгоритм письмового віднімання.
При відніманні трицифрових чисел одиниці записують під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Віднімати починають з одиниць. Від однієї одиниці не можна відняти дві одиниці. Тому беремо один десяток із семи десятків. Над цифрою сім ставимо крапку. Один десяток замінимо десятьма одиницями та ще 1 одиниця, буде 11. Від 11 відняти 2 буде 9. Записуємо під одиницями. Від 6 десятків відняти 2 десятки, буде 4 десятки. Записуємо під десятками. Від 6 сотень відняти 3 сотні, буде 3 сотні. Записуємо під сотнями. Відповідь: 349.
671
322
349
Розв'язування прикладів з коментуваннямЗавдання 220 (1)
TOC \o "1-5" \h \z 501874381757
25259328058
249281101699
Самостійна роботаДіти самостійно розв’язують приклади з подальшою взаємоперевіркою в парах.
_ 480 _ 544 _ 831 _ 505 283155214125
197389617380
На дошці записані відповіді.
Знайдіть «зайве» число: 380; 617; 489; 197; 389.
Робота над задачамиЗавдання 221
Учні складають задачу за малюнком та розв’язують її.
Кіт повертався додому від озера до лісу та дорогою зустрів жабеня, яке поверталося на озеро з лісу. До місця зустрічі кіт пройшов 409 м, а жабеня про- стрибало на 68 м менше. Яка відстань від лісу до озера?
409 - 68 = 341 (ж) — прострибало жабеня;
409 + 341 = 750 (м) — відстань від лісу до озера.
+ (409 - 68) = 750 (ж)
-і"її
?, на 120 кг > j 800 кг
решта-1
Завдання 222 І
II
III
Розв’язання задачі записується на дошці і в зошитах окремими діями.
800 : 4 ■ 1 = 200 (кг) — першого дня;
200 + 120 = 320 (кг) — другого дня;
200 + 320 = 520 (кг) — першого і другого дня;
800- 520 = 280(кг)
Геометричний матеріалЗавдання 223
Скільки трикутників зображено на малюнку?
Які сторони трикутника ABC перетинає відрізок КМ?
Виміряйте сторони трикутника ABC та знайдіть його периметр.
АВ = 32 мм; ВС = 32 мм; АС = ЗО мм Р&АВС = 32 + 32 + ЗО = 94 мм = 9 см 4 мм
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 224; 225 (с. 36).
ПІДСУМОК УРОКУЩо нового дізналися на сьогоднішньому уроці?
Що було цікавого на уроці?
Який вид роботи видався складним для вас?
Якими будуть ваші побажання на наступний урок?
Урок 25. ЧИТАННЯ І ЗАПИС П'ЯТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ.Да™ ДІЇ НАД КРУГЛИМИ ЧИСЛАМИ.Клас ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМИХ ЗА ДВОМА РІЗНИЦЯМИ
Мета: формувати в учнів уміння читати і записувати п'ятицифрові числа; вчити застосовувати усні прийоми виконання дій над круглими п'ятицифровими числами; вдосконалювати обчислювальні навички, вміння розв'язувати задачі; розвивати мислення; виховувати уважність.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняМатематичний диктантЗапишіть числа цифрами: двадцять чотири тисячі вісімсот двадцять; сорок тисяч вісім; дванадцять тисяч двадцять шість; вісімдесят тисяч вісімсот; шістдесят тисяч вісімдесят чотири.
Запишіть будь-які три числа, які називають під час лічби між числами 5312 і 5317.
Запишіть найбільше чотирицифрове число цифрами 0; 8; 3; 5, не повторюючи цифри. (8530)
Розкладіть числа на розрядні доданки: 16 016; 72 836; 12 021.
Запишіть вирази та знайдіть їх значення.
Число 100 збільшити на частку чисел 240 і 3.
Знайти різницю добутків чисел 19 і 10; ЗО і 5.
До добутку чисел 12 і 6 додати суму чисел 14 і 14.
Ділене — сума чисел 600 і 400, дільник — добуток чисел 10 і 5. Чому дорівнює частка?
Зменшуване — сума чисел 500 і 400, від’ємник — добуток чисел 9 і 100. Знайти різницю.
Відповіді: 100 + 240 : 3 = 180; 19 • 10 - ЗО ■ 5 = 40; 12 ■ 6 + (14 + 14) = 100; (600 + 400): (10 ■ 5) = 20; (500 + 400) - (9 • 100) = 0.
РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬРобота за підручникомЗавдання 226 (фронтально)
Колективна робота (завдання 227;228)
Завдання 229 (усно)
Завдання 230 (з коментуванням)
936І72 72 [ІЗ- 216 216
0
876 - 338 - 292 = 246
_ 876 _ 538 338292
538246
876 - (338 - 292) = 830
338
292
46
ФізкультхвилинкаРобота над задачеюЗавдання 231
Задачу аналізують колективно, розв’язують самостійно. Учні з’ясовують, що це задача на знаходження невідомого третього доданка. (Відразу знайти ми його не можемо. Тому спочатку знаходимо другий доданок.)
Ляльковий театр — 74 квитка
іLЦирк—?’ б" ВІД Решти І 200 квитків
Кінотеатр— ?J
200 - 74 = 126 (ке.) — решта;
126 : 6 = 21 (ке.) — цирк;
74+ 21 = 95 (ке.) — ляльковий театр і цирк разом;
200 - 95 = 105 (ке.) — кінотеатр.
Геометричний матеріал [завдання 232)Учні розглядають малюнок, вивчають умову задачі, розв’язують її.
Зразок міркування. Відомо, що сторона О А = АЕ. ОЕ дорівнює 18 см. Ми знаємо периметр трикутника — 72 см. Отже, можемо знайти суму двох сторін ОАіАЕ:
- 18 = 54 (см).
Результат, який знайшли, розділимо на 2:
54 : 2 = 27 (см). Отже, ОА = 27 см.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок»Завдання 233
Учні додають найбільше і найменше трицифрові й чотирицифрові числа. 158;851;1058;8510.
Це цікаво! (У світі цікавих чисел)
Існують числа, які не змінюються, якщо їх перевернути; це числа- паліндроми.
Візьми число — 95.
Переверни його — 59.
Додай обидва числа — 154. Переверни суму — 451.
Додай останні два числа — 605. Переверни суму — 506.
Додай останні два числа — 1111. Результат — число-паліндром.
Візьми число — 619.
Переверни його — 916.
Додай обидва числа — 1535.
Переверни суму — 5351.
Додай останні два числа — 6886.
Результат — число-паліндром.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 234; 235 (с. 37-38).
ПІДСУМОК УРОКУМетод «Мікрофон»
Учні висловлюються, що нового вони дізналися на уроці, що оуло для них найбільш цікавим.
Клас
Урок 26. ПОРІВНЯННЯ ЧИСЕЛ. ЧИТАННЯ І ЗАПИС П'ЯТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ПИСЬМОВЕ ДІЛЕННЯ З ПЕРЕВІРКОЮ МНОЖЕННЯМ. ЗАДАЧІ НА РІЗНИЦЕВЕ ПОРІВНЯННЯ ДВОХ ДОБУТКІВ
Мета: ознайомити учнів з правилом порівняння багатоцифрових чисел у межах 100 000; вдосконалювати вміння читати і записувати п'ятицифрові числа; повторити письмове ділення; вчити розв'язувати задачі двома способами; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняУсні обчисленняГра «Ланцюжок»
Ділене 100, дільник 4, знайди частку; помнож на 3; відніми 8; додай 33; збільш в 10 разів; відніми 300; зменш у 70 разів; збільш на 69; знайди наступне число; збільш в 9 разів; зменш на 320; зменш в 400 разів. Що вийшло? (Відповідь: 1)
Визначте закономірність; назвіть по 4 числа в кожному ряду.
005; 20 005; ЗО 005; ЗО 100; ЗО 200; ЗО 300; 10 500; 11 000; 11 500.
Полічить десятками тисяч до 100 тисяч.
Математичний диктантЗапишіть числа від 2798 до 2803.
Запишіть число, що складається з 17 тисяч і ЗО одиниць.
Зменшуване 6000, від’ємник 2000. Запишіть різницю.
Перший доданок 6000, другий 32 000. Запишіть суму.
Розташуйте числа в порядку зростання.
7025; 725; 56 080; 100; 13 700; 11 050; 15 005.
(100; 725; 7025; 11 050; 13 700; 15 005; 56 080)Яке число наступне? Запишіть його.
8706; 12 980; 10 000; 51 739 (8707; 12 981; 10 001; 51 740)Запишіть суму як одне число.
600 + 200 + 70 + 3; 7000 + 20; 2000 + 900 + 4; 70 000 + 3000 + 400 +10 + 2.
РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬПорівняння чиселПорівняйте числа: 530 і 513; 125 і 126; 10 001 і 10 002; 9999 і 10 000.
З двох чисел менше те, яке під час лічби називають раніше.
613 <614.
При порівнянні чисел застосовуйте прийоми порозрядного порівняння від вищих розрядів до нижчих. Наприклад: 17 326 < 28 454, тому що 1 дес. тис. <
2 дес. тис.
Розгляньте записи і поясніть двома способами, чому записані нерівності правильні.
246 <18 41225 803 >695743 127 <43 129
1 дес. тис. = 1 дес. тис. 25 тис. > 6 тис.4312 дес. = 4312 дес.
тис. = 8 тис.7 < 92 сот. < 4 сот.
Самостійна робота (завдання 236)
Під час перевірки самостійної роботи обґрунтуйте відповіді.
25 100 >25 010 37 000 < 37 700 10 000 > 9000
40 009 < 40 090 59 000 < 95 000 7070 < 70 007

ФізкультхвилинкаДії над іменованими числами (завдання 239, фронтально)Зразок міркувань
480 см виразити в метрах і сантиметрах.
м = 100 см, отже, 400 см — це 4 м і ще 80 см, усього 4 м 80 см.
Повторення письмового ділення з перевіркою множеннямАлгоритм письмового ділення
Визначення неповного діленого.
Визначення кількості цифр частки.
Підбір цифр частки.
Перевірка правильно підібраної цифри частки.
Назвіть перше неповне ділене.
Визначте число цифр частки.
Поясніть, як знайшли першу цифру частки.
Перевірте, чи правильно знайдена ця цифра.
Назвіть друге неповне ділене.
Поясніть, як знайшли другу цифру частки.
Перевірте, чи правильно знайдена ця цифра.
Назвіть третє неповне ділене.
Поясніть, як знайшли третю цифру частки.
Перевірте, чи правильно знайдена ця цифра.
Завдання 237; 238 (колективно з поясненням)
Робота в парах (завдання 240)
Робота над задачамиЗавдання 241
Самостійно прочитайте задачу. Колективно складіть короткий запис.

Задачу учні розв’язують самостійно з наступною взаємоперевіркою.
355 - 89 = 266 — друге число;
355 + 266 = 621 — сума двох чисел;
874 - 621 = 253 — третє число.
Завдання 242
Учні колективно складають план розв’язання задачі двома способами.
спосіб
200 - 80 = 120 (сл.) — більше читає учень за хвилину мовчки;
120 • 5 = 600 (сл.) — більше читає учень мовчки за 5 хв;
(200 - 80) • 5 = 600 (сл.)
спосіб
80 • 5 = 400 (сл.) — читає учень уголос за 5 хв;
200 • 5 = 1000 (сл.) — читає учень мовчки за 5 хв;
1000 - 400 = 600 (сл.) — більше читає учень за 5 хв — мовчки, ніж уголос.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок»Завдання 243 (колективно)
212;424;636;848
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 244; 245 (с. 39).
ПІДСУМОК УРОКУЩо нового дізналися на сьогоднішньому уроці?
Які знання закріплювали?
Що вийшло найкраще?
Над чим ще потрібно попрацювати?
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 29
Перевірка домашнього завданняУсні обчисленняГра «Ланцюжок»
Зменшуване 400, від’ємник 120, знайди різницю; додай до неї суму чисел 650 і 350; знайди попереднє число, відніми від нього 12 сотень, збільш у 100 разів, відніми від отриманого числа добуток чисел 450 і 2, збільш на частку чисел 540 і 60; знайди наступне число; відніми від нього 7000; збільш на добуток чисел 6 і 50; збільш у 3 рази; зменш у 31 раз; помнож на 0; збільш у 16 разів. Що вийшло? (Відповідь: 0.)
(280; 1280; 1279; 79; 7900; 7000; 7009; 7010; 10; 310; 930; 30,0,0)
Полічіть від 73 998 до 74 005; від 35 169 до 35 179.
Знайдіть зручний спосіб обчислень та розв’яжіть вирази усно.
56 + 56 + 56 + 56 + 56 + 56 + 56 + 56 + 56 + 56 = (56 • 10 = 560)
398 + 7864 + 602 + 2136 = (398 + 602 + 7864 + 2136 = 11 000)
498 + 499 + 500 + 501 + 502 = (498 + 502 + 499 + 501 + 500) = 2500
• (3794 • 5) = (2 • 5 • 3794) = 37 940 (4 • 414) • 25 = (4 • 25 • 414) = 41 400
• 7 + 879 • 3 = (879 • 10) = 8790
Математичний диктантЗапишіть числа, допишіть до кожного з них попереднє і наступне.
23 999 (23 998; 24 000) 700 000 (699 999; 700 001);
100 001 (100 000; 100 002).Запишіть числа, підкресліть у кожному з них кількість тисяч.
185 900; 736 004; 453 207; 90 005.
Запишіть більше число.
Учитель читає пару чисел, учні записують більше з них.
200 і 72 020; 55 180 і 55 280; 72 150 і 62 150; 113 015 і 218 015; 9800 і 90 800 (73 200; 55 280; 72 150; 218 015; 90 800)
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 31
Усні обчислення
Гра «Ланцюжок»
Добуток чисел 6 і 20 збільшити у 5 разів; збільшити на 80; зменшити на 200; зменшити у 80 разів; знайти добуток отриманого числа і 15; знайти частку отриманого числа і 2; дізнатися, на скільки ця частка менше, ніж 100; дізнатися, у скільки разів отримане число більше, ніж 11; у скільки разів отримане число менше, ніж 100; на скільки отримане число менше, ніж 1000; зменшити його в 10 разів; зменшити на 1 десяток. Що вийшло? (88) (120; 600; 680; 480; 6; 90,45; 55; 5; 20; 980; 98; 88)
Робота в групах. Хто першим вгадає слово?
35 60 320 25 7 54
+ 5 -2 : 80 : 5 •70 : 1
: 8 : 29 •9 •60 : 10 + 62
•9 • 100 -8 -9 + 15 : 4
: 3 + 0 : 7 : 3 : 8 •0
• 10 : 4 • 50 + 8 •6 + 60
А С Г Д У Р
200 60 150 105 48 50
Градус — ним вимірюють кути, температуру, щільність нафти, міцність спирту тощо.
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 33
Математичний диктант
Запишіть числа, в яких:
5 сотень тисяч, 3 десятки тисяч, 2 одиниці тисяч, 4 сотні, 7 одиниць; ЗО одиниць II класу, 40 одиниць І класу;
1 сотня тисяч, 1 десяток тисяч, 8 одиниць тисяч, 4 сотні, 7 десятків, 3 одиниці.
(532 407; ЗО 040; 118 473)
Самоперевірка — за записом на дошці.
Прочитайте числа в такому порядку: чотирицифрові; п’ятицифрові; шестицифрові.
84 037; 60 704; 455; 4075; 1507; 250 743; 761 245.
Назвіть, скільки всього одиниць позначає цифра в запису кожного з чисел: цифра 7 — 17 083; 70 345; 275;
цифра 2 — 248; 320 047; 123 621; цифра 9 — 190 780; 495; 39 031.
Клас
Урок 27. НУМЕРАЦІЯ ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЧИТАННЯ І ЗАПИС ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ПОВТОРЕННЯ ПИСЬМОВОГО ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛО. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ДРОБУ
Мета: формувати в учнів уміння читати і записувати шестицифрові числа в межах 200 000, розкладати їх на розрядні доданки; закріплювати обчислювальні навички та вміння розв'язувати задачі; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняМатематичний диктантЗапишіть цифрами числа: п’ять тисяч сто двадцять три; шістдесят дві тисячі п’ятсот вісім; сімдесят дві тисячі чотири; сорок три тисячі три.
Запишіть «сусідів» числа 50 000.
Порівняйте числа:
48 370 □ 48 307;4040 □ 400 040;
020 □ 32 200;70 080 □ 170 008;
37 480 □ 37 408;23 010 □ 23 100.
Звільніте частку чисел 90 та 18 у 16 разів.
Зменшіть добуток чисел 24 і 4 у 8 разів.
Звільніте різницю чисел 87 і 48 у 2 рази.
Різницю чисел 59 і 38 збільшіть на різницю чисел 48 і 32.
Відповіді: 90 : 18 • 16 = 80; 24 • 4 : 8 = 12; (87 - 48) • 2 = 78; (59 - 38) + + (48-32) = 37.
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУРобота за підручникомНазвіть попереднє і наступне числа для чисел: 31 801 (31 800; 31 802);
820 (19 819; 19 821).
Завдання 246
З’ясуйте, які розряди становлять окремі ґудзики (одиниці), смужки (десятки), зв’язки (сотні), пакети (тисячі), коробки (десятки тисяч).
Відповідь: 68 548 ґудзиків.
Колективна робота (завдання 247, за зразком)
Назвіть найбільше п’ятицифрове число (99 999).
Пояснення вчителя
Назвіть наступне число (100 000). Це найменше шестицифрове число. Якщо до 100 тисяч додати один, отримаємо число сто тисяч один. Наступне
число сто тисяч два, потім — сто тисяч три і т. д.
Завдання 250. Розкладання чисел на розрядні доданки
Перед виконанням вправи можна ознайомити учнів зі зразком:
248 = 100 000 + 80 000 + 3000 + 200 + 40 + 8.
Записи виконуються на дошці і в зошитах паралельно.
Робота з таблицею (завдання 249)
Діти розглядають таблицю, з’ясовують, що спільного у записаних у таблиці числах. Аналізують їх розрядний склад.
Зразок міркувань: у числі 100 001 міститься одна сотня тисяч, відсутні одиниці розряду десятків тисяч, одиниці розряду одиниць тисяч, одиниці розряду сотень, одиниці розряду десятків, є 1 одиниця.
Завдання 25 7 (самостійно з подальшою взаємоперевіркою в парах)
ФізкультхвилинкаПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ, УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬПовторення письмового діленняЗавдання 252 (1) (колективно)
Завдання 252 (2) (самостійно)
684 2 575 5 617 3 438 7 408 4
6 342 5 115 6 205 42 62 4 102
8 7 17 18 8 8 5 15 14 8 4 25 2 4 0 4 25 0 0 Робота над задачеюЗавдання 253
Учні вивчають задачу за підручником, складають план її розв’язання. Розв’язання записують самостійно.
План розв’язання задачі
Скільки груш у саду?
Скільки яблунь у саду?
Скільки груш і яблунь у саду?
Скільки слив у саду?
864 : 4 = 216 (груш) — у саду;
864 : 3 = 288 (яблунь) — у саду;
216 + 288 = 504 (5.) — груш і яблунь у саду;
864 - 504 = 360 (слив) — у саду.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок»Завдання 255 (колективно)
Запиши всі трицифрові числа, в кожному з яких сума цифр дорівнює числу
(111; 102; 120; 210; 201; 300)
3 книги випала частина сторінок. Перша з них має номер 165, а номер останньої сторінки записується тими ж цифрами, але в зворотному порядку. Скільки сторінок випало? (561 - 165 = 396 (епюр.); 396 - 1 = 395 (стор.))
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 254; 256 (с. 40).
ПІДСУМОК УРОКУЩо вдавалося на сьогоднішньому уроці?
Над чим ще слід попрацювати на наступному уроці?
Урок 28. ЧИТАННЯ І ЗАПИС ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ У МЕЖАХ 200 000. МІЛЬЙОН. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЛА ЗА ЗНАЧЕННЯМ ЙОГО ДРОБУ
Клас
Мета: вчити учнів лічити сотнями тисяч до 10 сотень тисяч; ознайомити їх з новою лічильної одиницею — мільйоном; повторити усні прийоми обчислень множення і ділення; вдосконалювати вміння розв'язувати задачі; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняУсні обчисленняРобота в групах. Хто швидше знайде число?
130 + □ = 300 • □ = 900 + □ = 1000 : □ = 500 : □ = 2 • □ = 150 (170; 3; 100; 2; 250; 75)
270 + О = 500 • □ = 1000 : □ = 10 • □ = 700 : □ = 2 • □ = 240 (230; 2; 100; 70; 350; 120)
Гра «Влучний стрілець»
З’єднайте приклади з рівними значеннями.
500-2350-2
150 ■ 4 + 300900 ■ 2
4•100 + 300540 : 60 ■ 50
750■2 + 300200•4 + 200
810:90-50150-3 + 450
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬЗавдання 257 (1)
Учні пояснюють, як можна отримати число 200 000.
Завдання 257 (2) (фронтально)
200 000 — найбільше число; 56 605 — найменше число.
Завдання 257 (3)
Учні «ланцюжком» читають числа, називаючи, скільки в кожному із них усього тисяч.
Завдання 258 (усно)
РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМПояснення вчителяМільйон означає тисячу тисяч.
Мільйонами рахують населення великих міст, країн.
Мільйон — це найменше семицифрове число, перше число третього класу чисел.
Слово «мільйон» з’явилося в Італії в 1500 р. За переказами, його вперше вимовив італійський купець Марко Поло, який після повернення з тривалого перебування у Південно-Східній Азії, розповідаючи слухачам про незліченні багатства Індії та Китаю, замість «милле» (тисяча) вжив нове слово «мільйоні», що означає «велика тисяча», або «тисчища» (як іноді кажуть замість
слова «камінь» — «каменище», замість «стовп» — «стовпище»), 3 тих пір число тисячу тисяч почали називати мільйоном.
Завдання 259
532 = 100 000 + 80 000 + 4000 + 500 + 30 + 2
ФізкультхвилинкаРОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬПеретворення одиниць вимірювання довжини (завдання260)Повторення співвідношення між одиницями довжини
1000 , 10 , 10 , 10 ,
1км ►їм ► Ідм ► 1 см ^1 мм
м 7 см = 307 см80 мм = 8 см
дм 5 см = 45 см540 см = 5 м 40 см 1 см 9 мм = 19 мм 540 см = 5 м 4 дм
Розв'язування рівнянь+ 220 ■ 3 = 880х - 400 = 620 : 2 х + 660 = 880 х — 400 = 310
х = 880 - 660х = 310 +400
= 220*=710
220 + 220 • 3 = 880710 - 400 = 620 : 2
= 880310=310
(*-240): 2 = 410*-4 + 240 = 680
- 240 = 410 ■ 2* • 4 = 680 - 240
- 240 = 820* • 4 = 440
= 820 + 240* = 440 : 4 *=1060*=110
(1060-240): 2=410 110 -4 + 240 = 680
= 410680 = 680
Самостійна робота (завдання 261)500 : 10 = 50720 : 9 • 2 = 160
280 : 4 • 10 = 700972 : 36 = 27
500 : 2 = 25060 • 3 + 7 = 187
620 + 80 : 8 = 630288 : 36 = 8
Прочитайте відповіді в порядку спадання. (700; 630; 250; 187; 160; 50; 27; 8)
Робота над задачами Завдання 262Учні вивчають умову задачі за текстом. Аналізують задачу від даних до питання. Знаючи, що всього в магазині було 354 кг крупи, а рис становить — д-
всієї крупи, можна дізнатися, скільки було рису. Знаючи, скільки було рису,
. 1
можна визначити решту крупи і решти.
Потім аналізують задачу від питання до даних. Щоб дізнатися, скільки було пшона, потрібно знати, скільки кілограмів зерна становить решта крупи, а для цього необхідно визначити, скільки рису було в магазині: про це можна дізнатися за даними задачі.
Учні самостійно записують розв’язання задачі. Самоперевірка — з дошки. Один учень працює біля дошки.
354:3 = 118(кг) — рис;
354 - 118 = 236 (кг) — решта;
236 : 4 = 59 (кг) — пшоно.
Творча робота над задачею
Учні дізнаються, на скільки кілограмів було більше рису, ніж пшона. Завдання 263
Учні ознайомлюються із задачею за текстом підручника. Повторення змісту задачі об’єднують зі складанням її короткого запису.
245 пакетів по 2 кг 1 ,
„г 1000 кг
? пакетів по 3 кг J
Розв’язання задачі записують у зошити. Один учень коментує кожну дію.
2 ■ 245 = 490 (кг) — у пакетах по 2 кг;
1000 - 490 = 510 (кг) — у пакетах по 3 кг;
510 : 3 = 170 (пак.) — по 3 кг.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок»Завдання 264 (колективно)
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 265; 266 (с. 41-42).
ПІДСУМОК УРОКУЩо нового дізналися на сьогоднішньому уроці?
Чого навчилися?
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 35
Аналіз контрольної роботиУсні обчисленняЗбільшити число 350 в 3 рази. (1050)
Збільшити число 350 на 3. (353)
Збільшити число 520 в 2 рази. (1040)
Зменшити число 520 на 20. (500)
Перший доданок 630, другий 290. Знайти суму. (920)
Зменшуване 840, від’ємник 360. Знайти різницю. (480)
Ділене 5300, дільник 100. Знайти частку. (53)
Перший множник 17, другий 4. Знайти добуток. (6S)
Назвіть число, яке містить усього 17 836 десятків і 5 одиниць. (178 365)
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 37
Перевірка домашнього завданняБліцопитуванняСкільки сантиметрів у дециметрі? у метрі?
Скільки разів потрібно взяти по 20 см, щоб отримати 1 м?
Скільки разів потрібно взяти по 50 г, щоб отримати 200 г?
Скільки разів потрібно взяти по 2 см, щоб отримати 2 м?
Доберіть потрібні одиниці вимірювання маси.
слон — 5... (т)яблуко—150... (г)
портфель — 3... (кг) мішок картоплі — 2... (і|)
Математичний диктантЗапишіть цифрами числа, в яких:
346 од. класу тисяч і 283 од. класу одиниць; 527 одиниць класу тисяч; 40 одиниць класу тисяч і 120 одиниць класу одиниць.
Записати число, що складається з одинадцяти тисяч, одинадцяти сотень, одинадцяти одиниць.
Запишіть числа, які почуєте.
Діаметр екватора Землі 12 756 км; найбільша висота над рівнем моря — гора Еверест — 8 848 м, найбільша глибина — Маріанська западина — нижче рівня моря на 11 033 м.
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 38
Перевірка домашнього завданняУсні обчисленняХто швидше розплутає «ланцюжок»?
иіа група 2 га групаЗ-тл група
TOC \o "1-5" \h \z 25-5 50-570-5
8 +250+150
70 : 10: 20
: ЗО - 24-2
+ 90 : 13■ 14
1212700
Доберіть потрібні числа.
З • * - 1 = 14*-9 + 3 = 21* : 4 - 5 = 0
Математичний диктантРізницю чисел 85 і 27 поділити на 29.
Додати четверту частину числа 600 і п’яту частину числа 350.
Скільки разів число 7 вміщується у десятій частині числа 560?
На скільки добуток чисел 33 і 3 більше за їх частки?
Знайти половину суми чисел 35 і 23.
Знайти половину від 1m;-j від 1 км; ^ від 2 ц.
Чому дорівнює периметр квадрата, якщо довжина його сторони дорівнює 11см?
Відповіді: (85 - 27) : 29 = 2; 600 : 4 + 350 : 5 = 220; 560 : 10 : 7 = 8;
• 3 - 33 : 3 = 88; (35 + 23) : 2 = 29; 1 м : 2 = 100 см : 2 = 50 см; 1 км : 4 = = 1000 м : 4 = 250 м; 2 ц : 10 = 200 кг : 10 = 20 кг; 11 см • 4 = 44 см.
Клас
Урок 29. НУМЕРАЦІЯ ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЧИТАННЯ І ЗАПИС, ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЛА ТИСЯЧ У ЧИСЛІ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ТРИ ДІЇ
Мета: удосконалювати вміння учнів лічити сотнями тисяч, читати, записувати і розкладати на розрядні доданки шестицифрові числа, визначати число тисяч у числі, порівнювати багатоцифрові числа; вчити розв'язувати задачі; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 67]РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬПовторення правила читання багатоцифрових чиселВідділю один клас від іншого, для цього відраховую справа наліво по З цифри.
Читаю, скільки одиниць другого класу в даному числі, додаю назву класу (тисяч). Потім читаю, скільки одиниць першого класу в даному числі. Слово одиниць не називаю.
ФізкультхвилинкаРобота за підручникомЗавдання 267 (1)
Учні читають числа «ланцюжком».
Завдання 267 (2)
Одиниці пишуть на першому місці праворуч, десятки — на другому, сотні — на третьому, одиниці тисяч — на четвертому, десятки тисяч — на п’ятому, сотні тисяч — на шостому місці праворуч.
Завдання 267 (3)
Учні читають числа в парах і називають, скільки в кожному із них усього тисяч.
210 175 — 210 тис.; 5253 — 5 тис.; 945 000 — 945 тис.; 735 428 — 735 тис.
Завдання 214 (самостійно з подальшою взаємоперевіркою в парах)
5746; 80 120; 310 090; 103 811.
Завдання 269
Слід звернути увагу учнів на два способи порівняння чисел — нумераційний і порозрядний (порозрядне порівняння чисел застосовують до вищих класів і розрядів).
Завдання 270 (фронтально)
234 725 = 200 000 + ЗО 000 + 4000 + 700 + 20 + 5 777 777 = 700 000 + 70 000 + 7000 + 700 + 70 + 7 540 000 - 500 000 + 40 000
225 225 = 200 000 + 200 000 + 5000 + 200 + 20 + 5
Робота над задачамиЗавдання 271
Прочитайте умову задачі за підручником.
Порівняйте текст задачі з її коротким записом (з’ясуйте, чи всі дані присутні в короткому записі, чи правильно показані зв’язки між ними). Проаналізуйте задачу від даних до питання і навпаки. Складіть план розв’язання задачі. Самостійно запишіть розв’язання задачі.
50 ящ. по 10 кг 1 8 ц = 800 Кг ? ящ. по 15 кг J
10 • 50 = 500 (кг) — персиків було в ящиках по 10 кг;
800 - 500 = 300 (кг) — персиків було в ящиках по 15 кг;
300 : 15 = 20 (ящ.) — по 15 кг.
Завдання 272 (1) (самостійно з подальшою взаємоперевіркою в парах)
Учні ознайомлюються з умовою задачі, складають короткий запис. Розв’язують задачу самостійно.
Розв'язування рівняньЗавдання 272 (2) (фронтально)
ЗО 000 + * + 10 + 5 = 33 015 ЗО 015 + ас = 33 015 я = 33 015 - ЗО 015 х = 3000
- 324 = 6
= 324 + 6
= 330
324 : х = 6324 - х = 6
х = 324 : 6х = 324 - 6
я = 54* = 318
Колективна робота (72+16):* = 8 — знаходимо ділене
: * = 8 — записуємо рівняння в одну дію
= 88 : 8
= 11
*+120-7 = 940
+ 840 = 940
= 940 - 840 *=100
(25 + 35): *=12 60: *=12
= 60 : 12
= 5
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 273; 274 (с. 43).
ПІДСУМОК УРОКУЩо сподобалося на уроці?
При виконанні яких завдань виникли труднощі?
Над чим потрібно попрацювати?
Клас
Урок ЗО. НУМЕРАЦІЯ ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ПОНЯТТЯ КЛАСУ. ТАБЛИЦІ РОЗРЯДІВ І КЛАСІВ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА ОДНОЦИФРОВЕ І ДВОЦИФРОВЕ ЧИСЛА. ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ
Мета: ознайомити учнів з класами одиниць і тисяч, їх структурою, правилом читання багатоцифрових чисел, із застосуванням поняття «клас»; закріплювати вміння ділити і множити на одноцифрове і двоцифрове число; розвивати спостережливість; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняУчні читають розв’язання задачі 273.
300 - 28 = 272 (гр.) — нанизала Білосніжна на нитки;
272 : 8 = 34 (гр.) — було на кожній нитці.
(300 - 28): 8 = 34 (гр.)
Математичний диктантЗаписати числа цифрами: триста п’ять тисяч сто; сорок тисяч вісімсот п’ятдесят; двісті тисяч сім.
Записати число 50 820 у вигляді суми його розрядних доданків.
Запишіть тільки відповіді.
Обчислити суму шести доданків, кожне з яких дорівнює 12.
Чому дорівнює добуток, якщо один з множників 154, а другий 1.
Різницю чисел 700 і 650 збільшити у 8 разів.
Добуток чисел 120 і 5 зменшити в 2 рази.
Ділене 12 000, дільник 12 000. Знайти частку.
Зменшуване 12 000, від’ємник 12 000. Знайти різницю.
Доданки 12 000 і 12 000. Знайти суму.
Знайти добуток чисел 1000 і 0.
До частки чисел 400 і 8 додати 50.
Відповіді: 72; 154; 400; 300; 1; 0; 24 000; 0; 100.
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУПояснення вчителя на основі таблиці розрядів і класівВ усній нумерації розряди багатоцифрових чисел групують у класи. У кожному класі є три розряди. У межах шестицифрових чисел маємо два класи: перший і другий. Одиниці, десятки і сотні — назви першого, другого
ітретього розрядів першого класу — класу одиниць. Одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч — назви першого, другого і третього розрядів другого класу — класу тисяч.
Назви лічильних (розрядних) одиниць перших двох класів: для класу одиниць — одиниця, десяток, сотня; для класу тисяч — тисяча, десять тисяч, сто тисяч. Одиницею першого класу є одиниця, одиницею другого класу — тисяча. Щоб прочитати чотири-, п’яти- або шестицифрове число, називають спочатку, скільки в ньому одиниць класу тисяч, а потім — скільки одиниць класу одиниць (слово «одиниць» не називають).
Первинне закріплення нового матеріалу
Завдання 275
Учні самостійно читають текст завдання. Після цього вчитель ставить питання, а учні знаходять відповіді на них у тексті підручника.
Як називається перший (другий) клас?
Скільки розрядів у кожному класі?
Які розряди входять у перший (другий) клас?
Як прочитати числа, які записуються більше, ніж трьома цифрами? Завдання 276 (фронтально)
Завдання 277 (читання чисел «ланцюжком»)
Завдання 278 (самостійно зі взаємоперевіркою в парах)
Фізкультхвилинка
IV. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ 1. Повторення письмового множення і ділення
Завдання 279 (з коментуванням)
1104
2. Робота над задачею [завдання 280)
Учні вивчають задачу, аналізують її.
Що потрібно знати для того, щоб відповісти на питання задачі? (Скількиквартир побудували торік.)
Учні записують задачу в зошитах і на дошці.
1) 126 • 6 = 756 (ке.) — побудували торік;
х1266
756
2) 756 + 240 = 996 (ке.)
Творча робота над задачеюУчні складають обернену задачу.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Завдання 281; 282 (с. 44-45).
ПІДСУМОК УРОКУ
Чого вчилися сьогодні на уроці?
Як називається перший (другий) клас?
Скільки розрядів у кожному класі?
Які розряди в першому класі? у другому?
684 ,144920
96
22848
З23
782 23
69 34
92 92 0 161
161
23
7

Урок 31. ЧИТАННЯ І ЗАПИС ШЕСТИЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ НА 10; 100; 1000
Клас
Мета: вдосконалювати вміння учнів читати, записувати і порівнювати багатоцифрові числа, розв'язувати задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків; ознайомити з правилом множення на 10; 100; 1000; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняУсні обчислення (див. додатковий матеріал до уроку на с. 68)
Математичний диктантЗапишіть числа, що містять: 572 од. II класу і 863 од. І класу; 50 од. II класу та 5 од. І класу; 6 од. II класу і 172 од. І класу.
Напишіть два числа; одне, яке слідує за числом 10 000; інше, яке передує йому.
Запишіть цифрами числа: сім тисяч двісті; тридцять три тисячі вісім; сто п’ять тисяч вісім.
Запишіть найменше п’ятицифрове число, найбільше шестицифрове. Відповіді: 572 863; 50 005; 6172; 10 001; 9999; 7200; 33 008; 105 008;
000; 999 999.
РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМОзнайомлення з правилами читання й запису багатоцифрових чиселЗавдання 283
Учні аналізують правило читання і запису багатоцифрових чисел.
Завдання 284 (усно)
Завдання 285,286
Учні записують числа цифрами.
Діти працюють у зошитах, один учень біля дошки коментує запис чисел.
Завдання 287 (робота в парах)
Перевірка — методом «Мікрофон».
Ознайомлення з прийомами множення і ділення на 10; 100; 1000Завдання 288
Учні розглядають записи на дошці й роблять висновок.
Пояснення:
• 10 = 10 • 2 = 20; 3 ■ 100 = 100 • 3 = 300; 3 • 1000 = 1000 • 3 = 3000

Завдання 289

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУОбчислення виразівЗавдання 290 (робота в парах, метод «Мікрофон»)
Завдання 297 (самостійно з подальшою взаємоперевіркою)
На дошці записані відповіді: 60 000; 4; 3600; 80; 1800; 8100.
Робота над задачамиЗа день у саду зібрали 740 кг яблук. Частину яблук розклеїли у 26 ящиків, по 10 кг у кожний, а решту розклали в більші ящики, по 12 кг у кожний. Скільки всього використали ящиків?
26 ящиків по 10 кг 17
*і пГ • 4U КГ
ящиків по 12 кг J
Розв’язання
26 • 10 = 260 (кг) — розклали в менші ящики;
740 - 260 = 480 (кг) — розклали в менші ящики;
480 : 12 = 40 (ящиків) — розклали в більші ящики;
40 + 26 = 66 (ящиків)
Відповідь: усього використали 66 ящиків.
У ящики по 10 кг і 5 кг розклали 400 кг огірків. Ящиків, які вміщують по
кг, було 24. Скільки знадобиться ящиків, які вміщують 10 кг?
24 ящики по 5 кг L 400 кг ? ящиків по 10 кг JРозв’язання
5 • 24 = 120 (кг) — в ящиках по 5 кг;
400 - 120 = 280 (кг) — в ящиках по 10 кг;
280 : 10 = 28 (ящ.)
Відповідь: знадобиться 28 ящиків, які вміщують 10 кг.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 293 (с. 46).
ПІДСУМОК УРОКУЗ якими правилами ознайомилися сьогодні на уроці?
Наведіть приклади їх застосування.
Урок 32. ЗБІЛЬШЕННЯ {зменшення) ЧИСЛА В 10; 100; 1000 РАЗІВ. ЧИТАННЯ І ЗАПИС БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ НА ПРОПОРЦІЙНЕ ДІЛЕННЯ. САМОСТІЙНА РОБОТА
Клас
Мета: узагальнити правила знаходження числа повних десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч в багатоцифрових числах; учити збільшувати (зменшувати) числа у 10; 100; 1000 разів, читати і записувати багатоцифрові числа; вдосконалювати вміння розв'язувати задачі; підготувати учнів до контрольної роботи.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняМатематичний диктантЗапишіть числа.
Двісті сорок одиниць другого класу.
Сімсот сімнадцять одиниць другого класу і п’ятсот сімдесят чотири одиниці першого класу.
Шістнадцять одиниць другого класу і шістдесят одиниць першого класу.
Триста двадцять одиниць другого класу і вісімдесят три одиниці першого класу.
2 тисячі 820 одиниць, 16 тисяч 5 одиниць, 48 тисяч 12 одиниць, 574 тисячі. Завдання 294 (фронтально, з аналізом розрядного складу одного-двох чисел)
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬФронтальна роботаНа основі запису порівняйте сусідні розрядні одиниці: одиницю — з одиницею тисяч, десяток — з десятком тисяч, сотню — із сотнею тисяч.
1
10
100
1000
10000
100000
1000000
Зі скількох десятків складається кожне число: 100,1000,10 000,100 000? На дошці — запис.
<
200 000 од. + 40 000 од. + 6000 од. + 800 од. + 50 од. + 3 од. 20 000 дес. + 4000 дес. + 600 дес. + 80 дес. + 5 дес. + 3 од.
сот. + 400 сот. + 60 сот. + 8 сот. + 5 дес. + 3 од.
Поясніть, як отримали кожну форму запису числа 246 853. Скільки цифр потрібно відкинути, щоб визначити число повних десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч?
Яку дію потрібно виконати, щоби: збільшити число в 100, 1000 разів? зменшити в 100,1000 разів?
Визначте число десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч, сотень тисяч в числах (метод «Мікрофон»),
578 445; 336 628; 759 187.
ФізкультхвилинкаРОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬСамостійне виконання завданняЗавдання 298 (з подальшою взаємоперевіркою)
Робота над задачамиЗавдання 299 (колективно)
спосіб
240 : 10 = 24 (гар.) — мав розв’язувати Буратіно щоденно;
24 - 2 = 22 (гар.) — розв’язував Буратіно щоденно;
22 • 10 = 220 (гар.) — розв’язав Буратіно за 10 днів.
(240 : 10 - 2) • 10 = 220 (гар.)
спосіб
2 • 10 = 20 (гар.) — менше розв’язав Буратіно за 10 днів;
240 - 20 = 220 (гар.) — розв’язав Буратіно за 10 днів;
240 - (2 • 10) = 220 (гар.)
Завдання 300
Після детального аналізу учні розв’язують задачу самостійно. Один учень працює за дошкою. Самоперевірка з дошки.
120 : 4 = ЗО (раз.)
3 • ЗО = 90 (кг)
Завдання 302
15000: 5 = 3000 (раз.);
7 • 3000 = 21 000 (кг) соломи.
САМОСТІЙНА РОБОТАваріант
Розв’яжи задачу.
200 л виноградного соку розлили у 50 великих і 25 маленьких банок. У велику банку вміщується 3 л. Яка місткість менших банок?
Обчисли вирази.
924 : 3520-20 -3
511:73(630+ 90): З
816:481т: 5
29-231 ц - 5 кг
варіант
Розв’яжи задачу.
Дві художниці розписали 320 сувенірів. Перша розписувала 4 дні по ЗО сувенірів щодня. Скільки сувенірів за день розписувала друга художниця, якщо вона працювала 5 днів?
Обчисли вирази.
820: 4140 + 60-5
588 : 84(240 - 40): 4
713: 311ц : 5
27-231т-5кг
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 303; 304 (с. 47-48).
ПІДСУМОК УРОКУНад чим міркували сьогодні на уроці?
Що вдалося зробити найкраще?
Над чим ще потрібно попрацювати?
Урок 33. ДЕСЯТКОВА СИСТЕМА ЧИСЛЕННЯ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ. ЗАДАЧІ НАТРИ ДІЇ
Клас
Мета: узагальнити уявлення учнів про десяткову систему числення, правила читання і запису багатоцифрових чисел; ознайомити із записом чисел римськими цифрами; повторити способи розв'язування рівнянь; провести підготовку до контрольної роботи.
ХІД УРОКАОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬАналіз самостійної роботиАналіз допущених помилок та розв’язування аналогічних виразів і задач.
Усні обчислення. Гра «Хто швидше?»50-2 70: 5 40-28 35 + 25
-16 -2 ■5 : 15
: 42 •7 : 4 •12
+ 68 + 16 + 45 -24
: 14 : 5 : 20 •3
5 20 3 72
Математичний диктант (див. додатковий матеріал до уроку на с. 68)РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМРобота за підручникомЗавдання 305 (фронтально)
Завдання 306
Прочитайте текст завдання. (Можна розподілити текст на окремі частини — абзаци.)
Перевірка рівня засвоєння учнями прочитаного тексту — за допомогою контрольних питань.
Які числа називають натуральними?
Яке натуральне число найменше?
Чи існує найбільше натуральне число?
Чому система числення, якою ми користуємося, називається десятковою?
Назвіть розряди, які утворюють клас тисяч.
Назвіть лічильну одиницю першого (другого) класу.
Як прочитати багатоцифрове число?
Наведіть приклади зміни значення цифри в записі числа залежно від місця, що вона займає.
Знайдіть у тексті підручника, як читають багатоцифрові числа.
Прочитайте, що говориться в тексті про класи одиниць (тисяч).
Продовжіть речення:
Лічба починається з...
Натуральний ряд чисел...
Десять одиниць становлять...
Десять десятків складають...
При читанні чисел називають...
Щоб отримати число, яке йде за даними, потрібно...
Завдання 307; 308 (фронтально)
ФізкультхвилинкаОзнайомлення з римськими цифрамиЗавдання 309 (фронтально)
РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬРозв'язування рівняньЗавдання 310(1) (усно)
Завдання 320 (2) (самостійно з наступною взаємоперевіркою в парах) х - 340 = 260850 - х • 60 = 430(730 - 190): х = 60
а: = 260 + 340х ■ 60 = 850 - 430540 : а: = 60
х = 600х ■ 60 = 420* = 540 : 60
х = 420 : 60х = 9
х = 7
Робота над задачеюЗавдання 311
Ознайомтеся зі змістом задачі. Повторіть її за короткою умовою.
20 ящ. по 16 кг 1 428кг 12 ящ. по ? кг J
Міркування. Щоб відповісти на питання задачі, потрібно дізнатися, скільки всього кілограмів розклали в менші ящики. Для цього потрібно від загальної кількості слив відняти кількість слив, розкладених у великі ящики. Скільки слив розклали у великі ящики, дізнаємося, помноживши 16 на 20.
16 • 20 = 320 (кг) — слив розклали у великі ящики;
428 - 320 = 108 (кг) — слив розклали в менші ящики;
108 : 12 = 9 (кг) — слив клали в менший ящик.
Робота в парах [завдання 312)Відповіді: 1001; 1010; 1100; 2000.
Гра «Поміркуй!»Падаючи з п’ятого 5 поверху, Аліса нарахувала 100 сходинок. Скільки сходинок вона б нарахувала, падаючи з другого поверху? (25 сходинок)
Порівняйте, не обчислюючи.
615 -172 □ 172-615 306 • 825 □ 827-320 817 • 614 Пб14 + 817 368 : 8□ 368 : 23 516 • 724 □ 724 • 540 504 : 56 □ 672 : 56
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 313; 314 (с. 50-51).
ПІДСУМОК УРОКУДавайте пригадаємо, чого ми вчилися сьогодні на уроці.
Зроблено дуже багато! Ви молодції Впевнена, що успішно впораєтеся із контрольною роботою.
Урок 34. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2ДатаКлас
Мета: перевірити знання нумерації чисел у межах мільйона, вміння учнів розвязувати приклади, задачі на застосування письмового множення і ділення на двоцифрове число; виховувати культуру оформлення письмових робіт.
ХІД УРОКАОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ ЗНАНЬМатематичний диктанта)Запиши числа цифрами: сімсот сорок п’ять тисяч двісті двадцять; двісті три тисячі шістдесят; сорок тисяч вісім; чотириста тисяч триста.
б)Запиши число, яке складається з 40 одиниць другого класу і 6 одиниць першого класу.
в)Число 47 602 запиши у вигляді суми його розрядних доданків.
Контрольна роботаваріант
Задача.
Двоє операторів набрали на комп’ютері 696 сторінок. Перший оператор набирав 16 днів по 21 сторінці на день. По скільки сторінок на день набирав другий оператор, якщо він працював 15 днів?
Розв’яжи приклади.
615:3768:12560-40-21 км: 4
576 : 6432 • 24(380 - 80): 6 1 м - 5 см
Додаткове завдання.
Олегові залишилося прочитати 24 сторінки книги. Це в 4 рази менше, ніж він уже прочитав. Скільки сторінок у книзі?
варіант
Задача.
Два майстри виготовили 633 деталі. Один працював 11 днів і виготовляв щодня по 28 деталей. Другий виготовляв щодня по 25 деталей. Скільки днів працював другий майстер?
Розв’яжи приклади.
728:7792:36360 + 40-41м:4
656:8226 -31(540 + 80): 4 1км-20 м
Додаткове завдання.
До бази туристам залишилося пройти 36 км. Це в 4 рази більше, ніж вони вже пройшли. Скільки кілометрів складає туристичний маршрут?
ПІДСУМОК УРОКУЧи вдалося успішно впоратися з усіма завданнями контрольної роботи?
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
Відповіді та розв'язання
Математичний диктанта)745 220, 203 060, 40 008, 400 300.
б)40 006.
в)47 602 = 40 000 + 7000 + 600 + 2.
Контрольна робота7 варіант
Задача.
21 • 16 = 336 (стор.) — набрав перший оператор;
696 - 336 - 360 (стор.) — набрав другий оператор;
360 : 15 = 24 (стор.)
Відповідь: 24 сторінки на день набирав другий оператор.
Приклади.
615:3 = 205768:12 = 64560-40-2 = 480
576 : 64 = 932 ■ 24 = 768(380 - 80): 6 = 50
1 км : 4 = 1000 м : 4 = 250 м
м - 5 см = 100 см - 5 см = 95 см = 9 дм 5
Додаткове завдання.
24 • 4 = 96 (стор.) — прочитав Олег;
24 + 96 = 120 (стор.)
Відповідь: 120 сторінок у книзі.
варіант
Задача.
28 • 11 = 308 (дет.) — виготовив перший майстер;
633 - 308 = 325 (дет.) — виготовив другий майстер;
325 : 25 = 13 (дн.)
Відповідь: 13 днів працював другий майстер.
Приклади.
728 : 7 = 104792 : 36 = 22360 + 40 • 4 = 520
656 : 82 = 826 • 31 = 806(540 + 80): 4 = 155
1 м : 4 = 100 см : 4 = 25 см 1 км - 20 м = 1000 м - 20 м = 980 м
Додаткове завдання.
36 : 4 = 9 (км) — пройшли туристи;
36 + 9 = 45 (/сл*)
Відповідь: 45 км складає туристичний маршрут.
Клас
Урок 35. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ. УТВОРЕННЯ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПРОПОРЦІЙНОГО
Мета: проаналізувати результати контрольної роботи, виявити типові помилки, організувати роботу над помилками; систематизувати знання учнів про основні одиниці вимірювання довжини; формувати обчислювальні й графічні навички, вміння розв'язувати задачі на знаходження четвертого пропорційного; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 73)ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І ЦІЛЕЙ УРОКУСьогодні ми повторимо одиниці вимірювання довжини, їх утворення.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬЯкі одиниці довжини вам відомі? Назвіть їх.
Завдання 315(1; 2)
Прочитайте і запам’ятайте.
Одиниці вимірювання довжини з’явилися в процесі трудової діяльності людини. У давнину люди могли вимірювати і порівнювати довжини, не користуючись жодними предметами. Мірками довжини були частини тіла людини (пряма сажень — відстань між кінцями середніх пальців витягнутих горизонтально рук людини, лікоть — відстань від кінця середнього пальця до згину руки, чверть — найбільша відстань між кінцями розчепірених указівного і великого пальців і т. ін.). Різні народи мали свої одиниці вимірювання довжини. Але у зв’язку з розвитком торгівлі різні одиниці гальмували торговельні відносини між країнами, і природно виникла необхідність у якійсь спільній одиниці.
У 1792 році комісія Паризької академії наук запропонувала взяти за основу
розміри Земної кулі. Нову одиницю довжини вона визначила як ю qqq qqq — частина меридіана від полюса до екватора — та назвала її метр (від грецького слова metro — «міра»). На основі вимірювання довжини меридіана французькими вченими Т. Мешеном і Ж. Д’Аламбером була виготовлена лінійка з платини — архівний метр. Число 10 було взято за основу підрозділу метра. Ось чому метрична система заходів пов’язана з десятковою системою числення.
У 1889 році було виготовлено кілька зразків, які затвердили як еталон — найточнішу міру метра. Один із них став міжнародним еталоном і зберігається в Міжнародному бюро мір і ваги у містечку Севрі поблизу Парижа. Решта перейшли у власність інших країн. Один з еталонів зберігається в Петербурзі (Росія), у спеціально обладнаному приміщенні.
РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬПеретворення одиниць вимірювання довжиниЗавдання 315(3)
1 м : 1 см = 100 см : 1 см (у 100разів);
1 м : 1 дм = 10 дм : 1 дм (у 10 разів);
1 м : 1 мм = 1000 мм : 1 мм (у 1000 разів).
Завдання 316 (колективна робота)
67 250 м = 67 км 250 м 3008 м = Зкм 8 м 5080 м = 5 км 80 м15 788 м = 15 км 788 м
Завдання 317 (з коментуванням)
Завдання 318 (самостійна робота з наступною взаємоперевіркою)
Троє учнів працюють біля дошки.
м 8 дм = 2080 см 20 м 8 дм = 208 дм20 м 8 дм = 20 800 мм
ФізкультхвилинкаРобота над задачею [завдання 319)Учні вивчають задачу за підручником, складають короткий запис умови.
З кг — 2 кг
кг — ?
Колективно складають план розв’язання задачі.
У скільки разів 12 кг більше, ніж 3 кг?
Скільки кілограмів смажених кавових зерен вийде з 12 кг сирих?
12:3= 4 (рази);
2 • 4 = 8 (кг);
(12:3) = 8 (кг)
Самостійна робота з наступною взаємоперевіркоюЗнайдіть значення виразів (завдання 320).
Колективна робота над задачамиЗавдання 321
Розв’яжіть задачу усно.
100 • 13 = 1300 км — протяжність території України із Заходу на Схід;
100 • 9 = 900 км — з Півночі на Південь.
Завдання 322
Умову задачі доцільно зобразити у вигляді креслення (графічно).
50 + 65 = 115 (км) — більше пролетів другий літак.
Гра «Ланцюжок»Завдання 323
Учні «ланцюжком» читають пропущені числа.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок»Завдання 324 1 м = 100 см 1000 : 8 = 125 (см)
700:5 = 140 (см)
Відповідь: частини семиметрової колоди довші.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 325; 326 (с. 52-53).
ПІДСУМОК УРОКУЩо нового дізналися сьогодні на уроці?
Що позначають цими літерами: м, дм, см, мм, км1
Назвіть загальне поняття для цих величин. (Міри довжини)
Урок 36. ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ МАСИ. ЗАМІНА ОДНИХ ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ МАСИ ІНШИМИ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПРОПОРЦІЙНОГО
Клас
Мета: систематизувати знання учнів про одиниці вимірювання маси; формувати вміння розв'язувати задачі на знаходження четвертого пропорційного; розвивати обчислювальні навички, мислення; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняУсні обчислення. Гра «Ланцюжок»Знайди добуток чисел 200 і 7; знайди різницю даного добутку і 500; знайди суму отриманої різниці і 700; зменш її в 4 рази; зменш на 400; збільш у 12 разів; зменш у 4 рази; збільш на 10 000; збільш на 2000; зменш у 1000 разів; зменш на 5; збільш у 14 разів. Що вийшло?
(1400; 900; 1600; 400, 0,0,0,10 000; 12 000; 12; 7; 98)АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬЗгадайте і назвіть одиниці вимірювання довжини, починаючи з найбільшої. (км, м, дм, см, мм)
Яку одиницю довжини вважають основною? (Метр)
Інші одиниці довжини отримали назви за допомогою латинських і грецьких числівників. Латинські числівники — деци, санти, милі вживають для позначення одиниць, менших від основної, а грецькі дека, гекта, кіло — більших від основних.
Навіщо потрібні одиниці довжини?
Чи можемо ми за допомогою одиниць довжини дізнатися масу цього яблука?
Які одиниці вимірювання нам у цьому допоможуть?
ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУСьогодні на уроці ми повторимо одиниці вимірювання маси, співвідношення між ними.
РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМБесіда. Пояснення вчителяЯкі одиниці маси вам відомі?
Як визначити масу предметів?
Які ваги ви можете назвати?
Які гирі використовують для визначення маси предметів?
Скільки грамів в 1 кг?
Для вимірювання маси великих вантажів (зібраного в полі врожаю, видобутого вугілля і нафти) використовують одиниці вимірювання маси — центнер і тонну.
1 центнер позначається скорочено 1 ц і дорівнює 100 кг;
тонна позначається скорочено 1 т і дорівнює 1000 кг, або 10 ц.
1ц — це приблизно 2 мішки картоплі або 1 мішок цукру. 1т — це маса малометражного автомобіля.
Розгляньте таблицю завдання 327 (с. 53) та запишіть її у зошити.
ФізкультхвилинкаПервинне закріплення нового матеріалуЗавдання 328 (з коментуванням)
Щоб дізнатися масу меду, потрібно від загальної маси відняти масу банки.
кг = 1000 г, отже:
1000 - 300 = 700 (г) маса меду.
Завдання 329 (колективно)
ц = 100 кг
100 : 2 = 50 (кг) — маса одного мішка;
Зт 500 кг = 3500 кг
3500 : 50 = 70 (мішків)
Отже, автомобілем можна перевезти 70 мішків цукру-піску.
Завдання 330; 331 (фронтально)
Робота над задачамиЗавдання 332
Складіть короткий запис задачі, з’ясувавши, що 60 т = 600 ц.
ц — 3 ц ? —600ц
Учні розв’язують задачу самостійно з подальшою перевіркою з коментуванням. Один учень працює за дошкою.
600:3 = 200 (раз.)
2 ■ 200 = 400 (ц) = 40 (т)
Завдання 333 (робота в парах)
5000 - 1000 = 4000 (л) — води залишилося в двох цистернах;
4000 : 2 = 2000 (л) — води стало в одній цистерні;
2000 + 1000 = 3000 (л) — води було в другій цистерні.
Відповідь: в одній цистерні було 2000 л води, а в другій — 3000 л води.
Самостійна роботаЗавдання 334
Самоперевірка з дошки.
Звірте свої відповіді із записами на дошці, розмістіть їх у порядку спадання. (3200; 541; 540; 94; 552; 19)
Завдання 335
300 : 15 • 60 = 49 200 (г) = 49 кг 200 г
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 336; 337 (с. 54).
ПІДСУМОК УРОКУПро що ми говорили на уроці?
Що нового дізналися?
Яке завдання сподобалося найбільше?
Мета: формувати в учнів уміння замінювати одні одиниці вимірювання довжини і маси іншими; закріплювати уявлення про обернені задачі; вдосконалювати навички усних і письмових обчислень; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
Клас
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 74)РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬПовторення таблиць вимірювання довжини і маси (фронтально)Назвіть одиниці вимірювання маси від більшої до меншої.
10 , 100 . 1000 ,
1 Т ► 1 Ц ► 1 КГ ► 1 Г
Назвіть одиниці вимірювання довжини від більшої до меншої.
1000 . 10 , 10 . 10 ,
1км ►їм ^1 дм ► 1 см ^1 мм
Робота в парах (завдання 338, з вибірковою перевіркою)
48 000 г = 48 кг500 000 г = 500 кг
т 20 кг = 20 020 кг 15 т 630 кг = 15 630 кг
Зц 25 кг = 325 кг3 ц 5 кг = 305 кг
Розв'язання нерівностей (завдання282, колективно)Щоб нерівність 120 - х < 95 була правильною, потрібно вибрати такі значення букви х, які були б більшими за 25. Це числа ЗО і 35.
Самостійна робота [завдання 341)варіант — верхній рядок:
420 : 7 = 60; 200 : 4 = 50; 48 000 : 8 : 3 = 2000; 180 + 20 • 5 = 280.
варіант — нижній рядок:
50 • 8 = 400; 300 • 5 = 1500; ЗО • 7 + 3 = 213; 300 + 300 : 2 = 450.
ФізкультхвилинкаРобота над задачамиЗавдання 340
Колективне складання короткої умови задачі.
100 кг — 18 кг 900 кг — ?
Самостійне розв’язування задачі з подальшою взаємоперевіркою в парах. 900 : 18 • 100 = 5000 (кг)
Завдання 342
Самостійно прочитайте задачу. Складіть короткий запис до неї.
Проаналізуйте задачу від питання за коротким записом. Складіть план розв’язання задачі. (Колективне розв’язування задачі з записом на дошці і в зошитах.)
вишня -16 кг ягід 1 7; розклали в ? ящ. по 7 кг
вишня — 19 кг ягід J
16 + 19 = 35 (кг) — ягід усього зібрали;
35 : 7 = 5 (ящ.)
(16 + 19): 7 = 5 (ящ.)
Складіть обернені задачі. (В обернених задачах одне з даних чисел приймається за невідоме.) Стисло запишіть обернені задачі. Одну з них розв’яжіть.
Задача 1 (обернена)
Здвох вишень зібрали 5 ящиків ягід по 7 кг кожен. Скільки кілограмів ягід зібрали з другої вишні, якщо з першою зібрали 16 кг?
вишня -16 кг ягід 1 ?> розклали в 5 ящ. по 7 кгвишня — ? кг ягід J7 • 5 = 35 (кг) — ягід усього зібрали;
35 - 16 = 19 (кг) — ягід зібрали з другої вишні.
(7 • 5) - 16 = 19 (кг)
Задача 2 (обернена)
Зоднієї вишні зібрали 16 кг ягід, а з другої — 19 кг. Усі ягоди розклали порівну в 5 однакових ящиків. Яка маса одного ящика?
ВИШНЯ — 16 кг Ідоr / j розклали в о яЩі по / кг
вишня — 19 кг J16 + 19 = 35 (кг) — ягід усього зібрали;
35 : 5 = 7 (кг) — ягід в одному ящику.
(16 + 19): 5 = 7 (кг)
Завдання 343
Прочитайте задачу. (Уточніть значення слів-термінів. З’ясуйте, кому
зучнів доводилося спостерігати за приготуванням розчину або брати участь у цьому процесі.)
Приймемо 8000 кг цементу за одну частину.
8000 -2 = 16 000 (кг) — потрібно піску;
8000 • 4 = 32 000 (кг) — потрібно щебеню.
Завдання 344
Ознайомтеся з умовою задачі.
Складіть коротку умову та розв’яжіть задачу самостійно.
Один учень працює біля дошки. Решта — у зошитах. Самоперевірка з дошки.
Завдання 345
Ознайомтеся з умовою задачі. Порівняйте текст задачі з її коротким графічним записом. Розв’яжіть задачу самостійно, користуючись планом.
Скільки літрів молока дала б корова за два удої, якби вранці дала молока стільки, скільки і ввечері?
Скільки літрів молока дала корова ввечері?
Скільки літрів молока дала корова вранці?
25 - 3 = 22 (л);
22: 2 = 11 (л);11+ 3=14 (л).Завдання 346 (колективно)
Завдання 347 (самостійно з наступною взаємоперевіркою в парах)
120 : 4 • 3 = 90 (кг)
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 348; 349 (с. 55).
ПІДСУМОК УРОКУЩо повторили сьогодні на уроці?
Які завдання сподобалися найбільше?
Мета: систематизувати уявлення учнів про одиниці вимірювання часу; закріплювати вміння учнів переходити від одних одиниць вимірювання величин до інших; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
Клас
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 74)ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУВідгадайте загадку.
Справно йде, хоч ніг немає,
«Цоки-цок»,— усім співає.
І секунди, і хвилини
Нам рахує він щоднини. (Годинник)
Що показує годинник?
Сьогодні на уроці ми будемо працювати з одиницями вимірювання часу, розв’язувати задачі, вирази, користуючись цими одиницями.
ПЕРВИННЕ СПРИЙНЯТТЯ Й ОСМИСЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУПояснення вчителяОдиниці вимірювання часу пов’язані з рухом нашої планети Земля навколо Сонця і рухом Місяця навколо Землі, Землі навколо своєї осі.
Земля робить один оберт навколо Сонця за 365 діб (або у високосному році за 366 діб).
За час, коли Земля обертається навколо Сонця 1 раз, Місяць обертається навколо Землі 12 разів, тому 1 рік — 12 місяців. Земля обертається навколо своєї осі за 1 добу.
Година — це 1 /24 частина доби, 1 доба — 24 години.
Хвилина — це 1/60 частина години, 1 год = 60 хв.
Секунда — це 1/60 частина хвилини, 1 хв = 60 с.
Найбільшими проміжками часу є століття і тисячоліття, 1 століття = = 100 років, 1 тисячоліття = 1000 років. На найбільшій одиниці часу — тисячолітті — до 2000 року не акцентували увагу.
За допомогою яких одиниць можна визначити тривалість уроку? перерви?
Скільки слів ви можете сказати за 1 хвилину? Давайте спробуємо порахувати! (Учні вимовляють слова, учитель стежить за годинником.)
ФізкультхвилинкаЗАКРІПЛЕННЯ ТА ОСМИСЛЕННЯ ЗНАНЬ УЧНІВРобота за підручникомЗавдання 350
Самостійно прочитайте і перекажіть текст вправи.
Завдання 351; 352 (фронтально)
Завдання 353 (усно, колективно)
Перетворення одиниць часуЗавдання 354; 355 (фронтально)
Робота з моделями годинниківДемонстрування різних моделей годинників
Якою є ціна поділок для великої та маленької стрілки годинника?
На циферблатах часто використовують римські цифри.
У римській системі числення не застосовують помісний принцип запису цифр. Основними знаками є I, V, X. Інші цифри записують, в основному, за допомогою цих трьох позначень.
Завдання 356 (практична робота з використанням моделей годинників)
Завдання 357 (усно)
ФізкультхвилинкаРОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬКолективна робота над задачею [завдання 359)Учні читають задачу самостійно, колективно складають короткий запис. Аналізують задачу від питання до данних за коротким записом. Колективно розв’язують задачу. Один учень працює біля дошки.
в. - 6 м. - 360 г 1 в. - 8 м. - ? г
360 : 6 : 3 = 20 (г) — 1 в’яз за один місяць
20 • 8 = 160 (г)
Перетворення одиниць вимірювання часуПеревірка «ланцюжком» (один учень починає, а інший — завершує пояснення).
240 хв = 4 год2 доби = 48 год
120 с = 2 хвЗгод = 180хв
хв = 240 с5 хв ЗО с = 330 с
Розв'язування рівнянь та нерівностейПовторення зв’язку між компонентами і результатами дій. Учні записують розв’язання рівнянь з подальшою взаємоперевіркою в парах.
2408 — х = 957х- 5450 = 975810-я>5
х = 2408 - 957х = 5450 + 9758х>10-5
я =1451я=15 208х>5
2408- 1451 = 95715 208-5450 = 9758
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 360; 361 (с. 58).
ПІДСУМОК УРОКУПодивіться на наші годинники. Котра зараз година?
Скільки часу тривав урок?
Коли він почався?
Молодці!
Клас
Урок 39. ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ. ЗАДАЧІ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИ
Мета: систематизувати уявлення учнів про одиниці вимірювання часу; закріплювати вміння переходити від одних одиниць вимірювання величин до інших; удосконалювати обчислювальні навички; розвивати логічне мислення; виховувати бережливе ставлення до часу.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняУсні обчисленняГра «Загадай число»
Загадайте число. Додайте до нього 5, відніміть 3, додайте 2, відніміть загадане число, додайте 6. Ваше число 10.
Загадайте число не більше 10. Додайте до нього число, яке йому дорівнює, результат помножте на 3, а потім поділіть на загадане число. Ваше число 6.
Загадайте число. Помножте його на 4, відніміть загадане число, поділіть на 3. Ви отримали загадане число.
Визначте закономірність запису чисел кожного рядка та запишіть ще по декілька чисел
588; 590; 592; 594;...
909; 808; 707; 606; ...
1000; 950; 900;...
Математичний диктантЯке число потрібно додати до 5570, щоб отримати 5600?
На скільки 20 с менше 1 хв?
У скільки разів 40 км більше, ніж 40 м?
Звільніте 32 у 10 разів та додайте до найближчого круглого числа.
Знайдіть різницю чисел 540 і 9.
Знайдіть половину від числа 840.
Сума двох чисел 830, одне з них 250. Знайдіть інше число.
Скільки годин складають 420 хв?
Знайдіть частку чисел 3200 і 4.
РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬФронтальна бесідаЗ яких частин складається доба?
Скільки годин у добі?
Що більше: 1 год чи 1 хв?
Яку найменшу одиницю часу ви знаєте?
Скільки секунд в 1 хв?
Погляньмо на таблицю, пригадаймо, що:
1 доба = 24 год1 год = 60 хв1 хв = 60 с
Робота з годинникомСкільки обертів за добу робить мала стрілка?
Скільки обертів за добу робить велика стрілка?
Яка стрілка рухається найшвидше?
Покажіть 7 год 20 хв; пів на десяту; 24 години; час завершення уроку.
Підготовча роботаЗаміна більших одиниць вимірювання часу меншими (Перші вправи на перетворення коментує вчитель.)
Запиши у секундах 5 хв.
Міркуємо так: в одній хвилині міститься 60 секунд, а в 5 хвилинах — у 5 разів більше, тобто 60 • 5 = 300 с.
Завдання 368 (фронтально)
Заміна менших одиниць вимірювання часу більшими Запиши у хвилинах 180 с.
Хід міркування: 60 с — це 1 хвилина, а у 180 с — стільки хвилин, скільки разів по 60 вміститься у числі 180, тобто 180 : 60 = 3 (хв).
Запиши у секундах 3 хв 50 с.
Пояснюємо: 3 хвилини — це 60 • 3 = 180 с, та ще 50 с, маємо 180 + 50 = 230 (с). Завдання 369 (фронтально)
ФізкультхвилинкаУЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬДії з іменованими числамиЗавдання 362; 363; 364; 365 (усно)
Завдання 370 (з коментуванням)
год 15 хв = 1275 хв 17 хв 47 с = 1067 с
діб 8 год = 1136 год 15 год 29 хв = 929 хв
Завдання 371. Самостійна робота з подальшою самоперевіркою з дошки Один учень працює за дошкою.
хв = 780 с480 с = 8 хв
1200 хв = 20 год72 год = 3 доби
210 хв = 3 год ЗО хв 50 міс. = 4 р. 2 міс.
16 хв = 960 с16 год = 960 хв
g- доби = 8 год-g-ст. = 20 p.
Робота над задачамиЗавдання 366
Прочитайте задачу.
Скільки купили холодильників? пральних машин?
Яка ціна холодильника? пральної машини?
Учні самостійно складають вираз. Один учень працює за дошкою. Самоперевірка — з дошки.
а • 3 + Ь • 2 — вартість усієї покупки.
Завдання 367 (колективно)
Після роботи над текстом задачі учні аналізують її, складають вираз. а - (Ь • 3): 8 — коштує тренажер.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 372; 373 (с. 60).
ПІДСУМОК УРОКУЩо нового дізналися на уроці?
Чого вчилися?
Хто був найактивнішим на уроці?
ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛДата
Клас
Урок40. ДІЯ ДОДАВАННЯ. ЗАКОНИ ДОДАВАННЯ. ТАБЛИЧНЕ Й ПОЗАТАБЛИЧНЕ, УСНЕ І ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ. ЗАДАЧІ, ЯКІ РОЗВ'ЯЗУЮТЬСЯ ДОДАВАННЯМ
Мета: узагальнити уявлення учнів про дію додавання та її закони; закріпити вміння розв'язувати задачі на додавання; повторити прийоми письмового додавання трицифрових чисел; розвивати уважність; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняУсні обчисленняГра «Ланцюжок»
Зменшуване 400, від’ємник 120, знайди різницю; до цієї різниці додай суму чисел 650 і 350; знайди попереднє число, відніми від нього 12 сотень; збільш у 100 разів; відніми від отриманого числа добуток чисел 450 і 2; збільш на частку чисел 540 і 60; знайди наступне число; відніми від нього 7000; збільш на добуток чисел 6 і 50; збільш у 3 рази; зменш у 31 раз; зменш на ЗО; збільш у 16 разів. Що вийшло? (280; 1280; 1279; 79; 7900; 7000; 7009; 7010; 10; 310; 930; ЗО; 0; 0)
Математичний диктантЗапишіть числа: 735 849; 300 006; 702 044.
Запишіть попереднє й наступне числа для числа 290 009.
Запишіть число, яке в 10 разів менше, ніж 53 700.
Запишіть число, яке в 10 разів більше, ніж 6845.
У скільки разів 1 м більше 1 см?
У скільки разів 1 м менше 1 км? У скільки разів 1 т більше 1 ц?
Чому дорівнює години?
На скільки 3 т більше 3 кг?
У скільки разів найменше чотирицифрове число більше найменшого три- цифрового?
Яка маса торта, якщо д- його становить 170 г?
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУСамостійне читання учнями тексту завдання 374 за частинами (до переставного закону; до кінця)Перевірка сприйняття матеріалуЯк називаються числа при додаванні?
Які закони додавання ви знаєте?
Як використовувати послідовність чисел при додаванні?
Учитель демонструє застосування переставного закону дії додавання за допомогою наочності. Наводить приклад, коли можливість складати числа в будь-якому порядку спрощує обчислення. Показує, що для чисел 7, 3 і 5 виконується сполучний закон додавання.
Первинне закріплення (завдання 375)Прокоментуйте кожний приклад. Поясніть, який закон додавання застосовується в кожному випадку.
237 + 190 + 10 = 237 + 200 = 437
280 + 467 + 20 = 280 + 20 + 467 = 767
75 + 160 + 40 + 125 = 75 + 125 + 160 + 40 = 400
289 + 60 + 11 + 13 = 289 + 11 + 60 + 13 = 373
ФізкультхвилинкаПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ, УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬРобота над задачамиЗавдання 376
Самостійне читання учнями простих задач.
Укажіть задачі, які розв’язуються дією додавання.
Запишіть розв’язання цих задач.
8дм + 5 дм = 13 дм = 130 (см) — смужки відрізали;
8 + 4 = 12 (листівок) — було в конверті спочатку;
2 кг + 3 кг = 5 (кг) — маса.
Гра «Ланцюжок»Завдання 377 («ланцюжком»)
Письмові обчисленняЗавдання 378
Письмове додавання виконайте з докладним поясненням.
Поясніть, як для перевірки правильності результату можна застосувати прийоми перестановки і знаходження суми по частинах. Наприклад, знайти суму двох доданків, потім суму двох інших доданків і результати додати.
TOC \o "1-5" \h \z 356107
+49285
188 + 74 593399
865
Робота над задачеюЗавдання 379
Учні читають задачу, колективно складають графічну схему. Самостійно складають вираз і розв’язують задачу. Один учень працює біля дошки.
245 км?, на а км більше
?
245 + (245 + а), якщо а = 78, то 245 + (245 + 78) = 568 (км) — відстань між містами.
Робота в групах. Гра «Хто швидше?»Застосовуючи вивчені властивості додавання, знайдіть суми зручним способом.
385 + 291 + 215 + 109 = (1000)
578 + 625 + 927 + 375 + 422 = (2927)
429 + 706 + 924 + 5076 + 294 + 571 = (8000)
У якому з прикладів неправильно визначено порядок виконання дій?
3 1 223 1
а)400 - (70 ■ 5 - 60); в) 60 - (860 - 360 : 6)
3 2 13 2 1
б)510 - (10 + 270 : 3); г) 120 : (12 + 160 : 20).
Відповідь: в.
Завдання для допитливих. «Банк математичних цікавинок»Завдання 379
Розв’яжіть ребус.
58 + 43=10158 + 73=131
58 + 53=11158 + 83=141
58 + 63=12158 + 93=151
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 380; 381 (с. 62).
ПІДСУМОК УРОКУЯкі закони дії додавання повторювали?
Чи потрібно знати ці закони? Навіщо?
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 41
Перевірка домашнього завданняУсні обчисленняГра «Хто швидше?»
1-ша група 2-га група 3-тя група
TOC \o "1-5" \h \z 90-3214-6100:4
2- ЗО-13
+ 42: 18-6
: 14+97+18
•12:25:15
8446
Математичний диктантЗапишіть вирази, знайдіть їх значення.
Збільшити частку чисел 90 та 18 у 16 разів.
Зменшити добуток чисел 24 і 4 у 8 разів.
Збільшити різницю чисел 87 і 48 у 2 рази.
Знайти половину числа 900.
Знайти суму чисел 127 і 223, зменшити її в 7 разів.
Відповіді: (90 : 18) • 16 = 80; (24 • 4): 8 = 12; (87 - 48) • 2 = 78; 900 : 2 = 450; (127 + 223): 7 = 50.
Гра «Будь уважним!»На скільки помножили кожне число?
72 -□= 72 000176 • □= 17 600
164 ■□=164560 П = 0
На скільки розділили кожне число?
46 000 : □= 460640 : □ = 8
365 : □ = 19000 : □ = 10
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 42
Перевірка домашнього завданняУсні обчислення. Робота в парахДодайте відповіді в порядку спадання — і ви дізнаєтеся, як у Стародавньому Римі називали богиню краси (Грація).
Я140 + 60-280:7-5
Г90-3 + 20-140:5
А(400 - 25•3•2):10
І(17 + 7 • 9 + 5 • 8): 40
Р130-2-360:30
Ц(270 - 240 : 4 • 3): 9
Математичний диктантЗаписати в секундах: 2 хв; 4 хв 12 с.
Знайти, скільки годин складає доби; доби.
Ділене виражено різницею чисел 48 і 27, дільник 3, записати частку.
Перший доданок 74, другий — частка чисел 35 і 5. Чому дорівнює сума?
Невідоме число зменшили в 4 рази та отримали 24. Запишіть невідоме число.
Лісники заготовили на зиму півтонни жолудів. Скільки це кілограмів?
Чому дорівнює периметр рівностороннього трикутника, якщо його сторона дорівнює 15 см?
Відповіді: 120 с; 252 с; 12 год; 6 год; 7; 81; 96; 500 кг; 45 см.
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 43
Перевірка домашнього завданняУсні обчисленняСкільки необхідно мішків для 96 кг картоплі, якщо в один мішок вміщується 48 кг? (2 мішки)
Слону дають 90 кг їжі на добу, а верблюду — 15 кг. У скільки разів верблюд з’їдає менше, ніж слон? (У 6разів)
На скільки днів вистачить 1 кг чаю, якщо кожен день використовують по
г? (На 200 днів)
Якщо висушити гриби, вони стануть у 5 разів легше. Скільки кілограмів сухих грибів можна отримати із 25 кг сирих? ЗО кг? 70 кг? (5; 6; 14 кг)
Знайдіть периметр квадрата, якщо довжина його сторони в метрах дорівнює найменшому двоцифровому числу. (10 • 4 = 40 м)
Математичний диктантНа скільки сума чисел 99 і 201 менше 700?
У скільки разів 1000 більше суми чисел 200 і 50?
У скільки разів число 111 менше найбільшого трицифрового числа?
Яке число більше числа 450 у 2 рази?
Скільки хвилин у п’ятій частині години?
Відповіді: 400; 4; 9; 900; 12.
Клас
Урок41. ДІЯ ВІДНІМАННЯ. ПРАВИЛО ВІДНІМАННЯ СУМИ ВІД ЧИСЛА. ТАБЛИЧНЕ Й ПОЗАТАБЛИЧНЕ, УСНЕ І ПИСЬМОВЕ ВІДНІМАННЯ. ЗАДАЧІ, ЯКІ РОЗВ'ЯЗУЮТЬСЯ ВІДНІМАННЯМ
Мета: узагальнити уявлення учнів про дію віднімання; закріпити вміння розв'язувати задачі на віднімання; повторити прийоми письмового віднімання трицифрових чисел; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 99)РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМПервинне сприймання матеріалуСамостійно прочитайте текст завдання 383 по частинах (віднімання натуральних чисел; застосування послідовності чисел при відніманні; віднімання суми від числа).
Як називають числа при відніманні?
Що називають відніманням?
Як застосувати послідовність чисел при відніманні?
Покажіть на прикладі, як можна відняти від числа суму 28 - (7 + 9). Згадайте віднімання по частинах.
Робота над задачамиСамостійне читання учнями простих задач (завдання 384)
Укажіть задачі, які розв’язуються дією віднімання. Запишіть розв’язання цих задач.
800 - 70 = 730 (г) — середньодобовий приріст маси телички;
36 - 22 = 14 (кг) — більше зібрали пшениці, ніж жита;
40 - 8 = 32 — друге число.
а-Ь(л), якщо а = 80, Ъ = 65, то 80 - 65 = 15 (л) бензину залишилося в бензобаку;
80 - 20 = 60 — число, задумане учнем.
ФізкультхвилинкаРуки сонцю підставляйте,
Зсонцем в піжмурки пограйте.
До вподоби нам ця гра.
Любить сонце дітвора.
Один, два — рада сонечку трава.
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ, УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬРозв'язування виразівЗавдання 385 (фронтально)
Письмове віднімання чисел 487 і 259 поясніть докладно.
7 = 161-25 = 36
- 8 = 6680 - 350 = 330
75 - 23 = 52
487 _ 573 _ 840 259268352
228305488
Завдання 386 (з коментуванням, біля дошки і в зошитах)
834 - (400 - 218) = 652834 - 400 - 218 = 216
400 2) 834834 434
218182400 218
182652434 216
Робота над задачеюЗавдання 387
Ознайомтеся зі змістом задачі, повторіть її за коротким записом. Складіть план розв’язання задачі на основі її аналізу від питання до даних.
950 кг \ Борошно “ 818 кг ^ на 7 кг більше Ы50КГ І Висівки _7у
950 - 818 = 132 (кг) — склали висівки;
818 - 132 = 686 (кг)
Відповідь: на 686 кг більше отримали борошна, ніж висівок.
Робота в групахПоставте знаки « + » або «-».
97 - 29 = (97 □ ЗО) □ 1 = □
87 + 49 = (87 □ 50) □ 1 = □
439 + 258 = (439 □ 260) □ 2 = □
555+ 138 = (555 □ 140) □ 2 = □
Заповніть пропуски.
783 + □ = (783 + 50) - 3 = □
387 - □ = (387 - 40) + 2 = □
705 - □ = (705 - 20) + 2 = □
Відповіді:
97 - 29 = (97 - ЗО) + 1 = 68 87 + 49 = (87 + 50) - 1 = 136 439 + 258 = (439 + 260) - 2 = 697 555 + 138 = (555 + 140) - 2 = 693 783 + 47 = (783 + 50) - 3 = 830 387 - 38 = (387 - 40) + 2 = 349 705 - 18 = (705 - 20) + 2 = 687
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 388; 389 (с. 62).
ПІДСУМОК УРОКУЯку дію повторювали на уроці?
Яке число називають зменшуваним?
Що таке різниця?
Як називають числа, які віднімають?
Клас
Урок 42. ПИСЬМОВЕ ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ. ЗАДАЧІ, ЯКІ РОЗВ'ЯЗУЮТЬСЯ ВІДНІМАННЯМ
Мета: ознайомити учнів з прийомом письмового додавання і віднімання багатоцифрових чисел у межах мільйона; вдосконалювати вміння розв'язувати рівняння, задачі; розвивати мислення, математичну пильність; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 100)АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬПовторення алгоритмів письмового додавання і віднімання на основі розв’язування прикладів завдання 390.
483 _ 483 255255
738228
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУРозв'язування прикладів [запис на дошці)27352
809
28161
352
809
1161
+
+

Пояснення. Записуємо одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями, тисячі під тисячами. Додавати починаємо з одиниць. До 2 од. додати 9 од., буде 11 од.— це 1 дес. та 1 од. Одну одиницю записуємо, а десяток запам’ятовуємо і т. д.
Аналогічна робота проводиться над прикладами на віднімання.
Учні роблять висновок: письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел виконують так само, як додавання і віднімання трицифрових чисел.
Первинне закріпленняЗавдання 391 (2) (фронтально)
За необхідності вчитель допомагає учням, дає правильний зразок пояснень.
45374
8406
53780
5478
2349
3129
3575
75431
79006
75431
3575
71856
82346
5478
76868
54068
4306
58374
54068
4306
49762
+
+
+

ФізкультхвилинкаХто вже, хто вже так стомивсь, Що ліворуч нахилився?
Хто вже спить?
Треба дружно всім вам встати, Фізкультпаузу почати.
Сонце спить, небо спить, Навіть вітер не шумить. Рано-вранці сонце встало І проміння всім послало.
РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬРозв'язування рівнянь (з коментуванням)Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок.
+ 34 013 = 764 354
= 764 354 - 34 013
= 730 341
730 341 + 34 013 = 764 354
_ 764354730341
34013 + 34013 730341764354
730 341 + 34 013 = 764 354
Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до від’ємника додати різницю. х - 20 244 = 45 645 х = 20 244 + 45 645 х = 65 889
889 - 20 244 = 45645
TOC \o "1-5" \h \z 2024465889
4564520244
6588945645
65889 - 20244 = 45645
Робота над задачамиЗавдання 392
Ознайомтеся зі змістом задачі, повторіть її за скороченим записом. Складіть план розв’язання задачі на основі її аналізу від питання до даних.
Було— ?
Вивезли — 7250 кг1
Залишилося — ?, на 3240 кг менше '
7250 - 3240 = 4010 (кг) — картоплі залишилося;
7250 + 4010 = 11 260 (кг);
7250 + (7250 - 3240) = 11 260 (кг) — картоплі було в овочесховищі.
Завдання 393
Після ознайомлення зі змістом задачі проводиться її аналіз від запитання до даних.
кг — 5 кг ? — 75 кг
75:5 = 15 (раз.)
22 • 15 = 330 (кг) — насіння потрібно, щоб отримати 75 кг масла.
Завдання для допитливих. «Банк математичних цікавинок»Завдання 394
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 395; 396 (с. 65).
ПІДСУМОК УРОКУЩо дізналися про додавання і віднімання багатоцифрових чисел?
Що здалося складним?
Над чим ще слід попрацювати?
Урок 43. ПЕРЕВІРКА ДОДАВАННЯ ВІДНІМАННЯМ. СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ НЕВІДОМОГО ДОДАНКА
Клас
Мета: узагальнити уявлення учнів про зв'язок дій додавання і віднімання; вчити виконувати перевірку додавання відніманням, віднімання — додаванням, розв'язувати складені задачі на знаходження невідомого доданка; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 100]ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУРобота за підручникомЗавдання 397 (1)
Поясніть записи та на їх основі сформулюйте правило перевірки віднімання додаванням.
Щоб перевірити, чи правильно виконали віднімання, потрібно до різниці додати від’ємник, а знайдену суму порівняти зі зменшуваним. Якщо сума різниці і від’ємника дорівнює зменшуваному, то приклад на віднімання розв’язаний правильно.
Завдання 397 (2) (з коментуванням)
847294 ,611843 235451 +235451 611843 847294
Завдання 397 (3)
Після аналізу запису формулюється правило перевірки додавання відніманням: якщо при відніманні одного із доданків від суми отримаємо другий доданок, то додавання виконано правильно.
Завдання 397 (4)
29035 72497 4346243462
7249729035
ФізкультхвилинкаРОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬЗавдання 398
Письмові обчисленняУчні працюють у зошитах, біля дошки розв’язують приклади з коментуванням, виконуючи перевірку.
51673
'48345
3328
75302
3562
78864
40725
12944
53669
50791
12375
38416
48345
3328
51673
78864
3562
75302
53669
'40725
12944
38416
12375
50791
+
+
+
+

Робота над задачамиЗавдання 399
Прочитайте задачу. Проаналізуйте короткий запис.
Що позначають числові дані 10 480 кг? 8350 кг? 6180 кг?
Про що ми дізнаємось, коли знайдемо значення виразів 10 480 - 8350 та 10 480 - 6180?
Учні доходять висновку: якщо від суми трьох доданків відняти суму двох із них, то знайдемо третій доданок.
Завдання 400
Прочитайте задачу. Повторіть умову за коротким записом. Розв’яжіть задачу за поданим планом.
720 л j ш — ? } 1 7870 л 1 II -? J 6020Л
Скільки літрів пального було в першій цистерні?
Скільки літрів пального було в третій цистерні?
10 720 - 6020 = 4700 (л) — у першій цистерні;
7870 - 4700 = 3170 (л) — у третій цистерні.
Завдання 401
Прочитайте задачу. Повторіть зміст задачі за питаннями.
Що було на двох баржах?
Що позначає число 18 600?
Скільки кавунів відвантажили з першої баржі?
Чи можна дізнатися, скільки кавунів залишилося на двох баржах?
Чи можна дізнатися, скільки кавунів залишилося на кожній баржі?
Чи можна після цього знайти, скільки кавунів було на кожній баржі? Учні з високим та достатнім рівнем знань працюють самостійно. Учням із
середнім та початковим рівнем знань допомагає вчитель.
18 600 - 2600 = 16 000 (тс.) — залишилося на двох баржах;
16 000 : 2 = 8000 (ге.) — було на другій баржі;
8000 + 2600 = 10 600 (ге.) — кавунів було на першій баржі.
Завдання для допитливих. «Банк математичних цікавинок»Завдання 402
(100 - 1): 3 • 2 = 66 (р.) — дідусю.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 403; 404 (с. 66).
ПІДСУМОК УРОКУЯкій темі був присвячений урок?
Якими правилами ви користувалися під час обчислень?
Урок 44. ЗНАХОДЖЕННЯ РІЗНИЦІ У ВИПАДКУ, КОЛИ ЗМЕНШУВАНЕ МАЄ ДЕКІЛЬКА НУЛІВ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧКлас
Мета: ознайомити учнів з відніманням багатоцифрових чисел у випадку, коли зменшуване містить кілька нулів; закріплювати вміння застосовувати переставну властивість додавання, виконувати перевірку дій додавання і віднімання; розвивати уважність; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняУсні обчисленняГра «Влучний стрілець»
З’єднайте стрілками приклади з однаковими відповідями.
825-75600:150
55-244 + 28-2
100 : 252875 + 6368
70+15-2550:5-6
6368 + 28751000 - 890
990: 3 • 275•825
Математичний диктант. Гра «Так чи ні?»Учні записують «так» чи «ні».
480 зменшити на 6, вийде 80.
Частка чисел 200 і 10 дорівнює 20.
720 більше 9 у 8 разів.
Добуток чисел 80 і 70 дорівнює 5600.
зменшити в 22 рази дорівнює 3.
збільшити в 4 рази, вийде 13.
менше 360 на 6.
Сума чисел 5 і 70 більше суми чисел 70 і 50.
Різниця чисел 540 і 90 дорівнює 450.
Відповіді: ні; так; ні; так; так; ні; ні; ні; так.
Робота над виразами з буквеними данимиЗавдання 405
1 )а + Ь, якщо а = 163 250, Ь = 8075, то 163 250 + 8075 = 171 325.
а-Ь,якщо а = 163 250, Ъ = 8075, то 163 250 - 8075 = 155 175.
, 163250 2)_ 163250 + 80758075
171325155175
а : 10, якщо а = 163 250, то 163 250 : 10 = 16 325;
Ь • 10, якщо Ь = 8075; то 8075 • 10 = 80 750
а + 7000, якщо а = 163 250 + 7000 = 170 250
АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬОбчисліть.
1 дес. -1 од.10-150-1
сот. - 1 дес.100 - 1500 - 1
тис. - 1 од.1000 - 1
5000 - 1 50 000 - 1
сот. тис. - 1 од.100 ООО - 1
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУПояснення вчителя на основі прикладу500
32
468
Віднімання починаємо з одиниць. Від нуля не можна відняти 2, десятків немає, тому беремо 1 сотню і замінюємо її 10 десятками. Візьмемо 1 десяток, у розряді десятків залишиться 9 десятків. Один десяток замінимо десятьма одиницями. Число 500 розглядаємо як 4 сотні 9 десятків і 10 одиниць.
Виконуємо віднімання: від 10 відняти 2, буде 8. Пишемо 8 на місці одиниць. Від 9 десятків відняти 3 десятки, буде 6 десятків. Пишемо цю цифру в розряді десятків різниці. Від 4 сотень нема чого віднімати, тому це число записуємо на місці сотень різниці.
Отримали відповідь: 4 сотні 6 десятків і 8 одиниць, або 468.
Первинне закріпленняЗавдання 406
Учні докладно пояснюють розв’язання. Учитель виправляє й уточнює їх коментарі.
1998 2000 10008100000
8 2 12537
1990 1998 988399963
Завдання 407 (самостійно з подальшою взаємоперевіркою)
,307857 392265 67082 ,57526 + 84408 3078579556 + 9556
39226584408 57526 67082
ФізкультхвилинкаРобота над задачеюЗавдання 408
текст і короткий запис задачі. Складіть план розв’язання задачі.
І}Г
Ознайомтеся з умовою задачі. Запишіть коротку умову. Порівняйте
— ? U 2978 авт.
4603 авт. і •)
3093 авт.
III — ?
Учні з високим і достатнім рівнем знань можуть розв’язувати задачу самостійно. (Доцільно звернути їх увагу на те, що відповідь можна отримати різними способами.)
4603 - 2978 = 1625 (авт.) — III місяць
4603
2978
1625
4603 - 3093 = 1510 (авт.) — II місяць
4603
3093
1510
3093 - 1625 = 1468 (авт.) — І місяць
3093
1625
1468
або:
2978 - 1510 = 1468 (авт..) — І місяць
2978
1510
1468
Відповідь: за перший місяць завод випустив 1468 автомобілів, за другий 1510 автомобілів, за третій — 1625 автомобілів.
Перевірте розв’язання задачі.
1468 + 1510 + 1625 = 4603 (авт.)
1468 + 1510 1625 4603
Завдання для допитливих. «Банк математичних цікавинок»Завдання 409
(250 - 10): 3 = 80 (лі)
80 + 10 = 90 (лі)
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 410; 411 (с. 67).
ПІДСУМОК УРОКУЧого вчилися на уроці?
Хто з вас був найактивнішим?
Яке завдання сподобалося?
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 47
Перевірка домашнього завданняУсні обчислення. Кругові приклади65 + 20:4(10+ 90)+100
(ЗО : 3 + 40) - 4070-2-12-5
(80 - 30) - 20200 : 10 + 45
Математичний диктант. Гра «Так чи ні?»Число 280 більше 14 в 2 рази.
У числі 826 - 8 одиниць III розряду.
7 кг — це 700 м.
У числі 7258 всього 7 тисяч.
Добуток чисел 25 і 4 дорівнює 1000.
Частка чисел 320 і 8 більше, ніж частка чисел 320 і 80.
Периметр рівностороннього трикутника зі стороною 17 см дорівнює 51 см. Відповіді: ні; так; ні; так; ні; так; так.
Аналіз самостійної роботиУчитель аналізує роботи учнів, виявляючи типові помилки. Колективно виконуються завдання, у яких були допущені помилки.
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 50
Усні обчисленняГра «Ланцюжок»
Добуток чисел 7 і 50 збільш у 2 рази; збільш на 110; зменш у 90 разів; отримане число — перший множник, 400 — другий множник, знайди добуток; знайди 1 /6 отриманого числа добутку; у скільки разів це число більше ЗО; додай до цього числа 49; збільш на 31; дізнайся на скільки це число менше найменшого чотирицифрового числа; зменш на 7 сотень; зменш у 100 разів. Що вийшло? Відповіді: 350; 700; 810; 9; 3600; 600; 20; 69; 100; 900; 200; 2.
Математичний диктантЗапишіть відповіді.
Шпак прилітає до гнізда 200 разів на день, що на 130 разів менше, ніж велика синиця. Скільки разів прилітає до гнізда велика синиця?
Папуга живе 120 років, а ворона — 60. У скільки разів ворона живе менше?
Туристи йшли 2 години по 4 км, а потім ще 5 км. Скільки кілометрів пройшли туристи?
Периметр квадрата 32 см. Чому дорівнює його сторона? площа?
У школі 800 учнів. із них — відмінники. Скільки у школі відмінників?
Вага морської черепахи — 540 кг, а вага сухопутної черепахи дорівнює ^ ваги морської черепахи. На скільки вага морської черепахи більше ваги сухопутної черепахи?
Бамбук за 24 години виріс на 72 см. З якою швидкістю ріс бамбук?
Катер плив а годин зі швидкістю Ь км/год. Чому дорівнює шлях катеру? Відповіді: 330 p., 2 p., 13 км, 8 см, 64 см2, 200 відм., на 534 кг, 3 см/год,
а • b км.
Аналіз контрольної роботиЗагальна характеристика виконання контрольної роботи.
Аналіз помилок.
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 52
Перевірка домашнього завданняМатематичний диктантЗнайдіть суму чисел 5499 і 8000.
Збільште число 270 у 1000 разів.
Запишіть найменше п’ятицифрове число.
Скільки цифр у записі числа 775 775?
Знайдіть різницю чисел 99 000 і 88 000.
Знайдіть четверту частину від числа 960.
Знайдіть три четвертих від 1000.
Запишіть 540 хв у годинах.
Запишіть 5 м 20 см у міліметрах.
Відповіді: 13 499; 270 000; 10 000; 2; 11 000; 240; 750; 9 год; 5200 мм.
Усні обчисленняЗавдання 2 (с. 86)
4000 + а + 40 + 7 = 43472000 + 40 + Ь = 2048
а = 300Ь = 8
Завдання 5 (с. 86)
Тисячі 4 4 8 8
Сотні 8 9 9 8
Десятки 0 1 1 0
Одиниці 1 1 2 2
Клас
Урок 45. ДОДАВАННЯ ДЕКІЛЬКОХ ДОДАНКІВ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ПЕРИМЕТРА ТРИКУТНИКАМета: закріплювати вміння учнів застосовувати сполучний і переставний закони додавання для раціональних обчислень, виконувати додавання і віднімання багатоцифрових чисел письмово; вдосконалювати вміння розв'язувати задачі; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняУсні обчисленняГра «Будь уважним!»
Учитель називає число, одному з учнів кидає м’ячик, а той, назвавши відповідь, повертає його вчителеві.
Збільшіть на два десятки кожне з чисел.
460; 685; 60 843; 90 500; 70 000; 3480.
Назвіть відповідь задачі тільки в разі, коли вона розв’язується відніманням.
На гілці сиділо 12 пташок. З пташки полетіли. Скільки пташок залишилося? (12-3 = 9 (пташок))
3 одного куща смородини зібрали 16 кг ягід, а з другого — 19 кг. На скільки кілограмів більше зібрали з другого куща? (19 - 16 = 3 (кг))
На одному кущі дозріли 14 помідорів, а на другому — 27 помідорів. Скільки помідорів дозріли на двох кущах? (14 + 27 = 41 (п.))
В одному ящику 17 кг печива. Скільки кілограмів печива в чотирьох таких ящиках? (17 • 4 = 68 (кг))
У книзі 420 сторінок. Олег прочитав 90 сторінок. Скільки сторінок залишилося прочитати Олегу? (420 -90 = 330 (стор.))
Завдання 412
55778-4 = 55 774;9000-4 = 8996;
60 000-4 = 59 996;4375-4 = 4371.
112-7 = 5;250-100 +1 = 25 001; 60 000:100-10 = 590.
ФізкультхвилинкаРОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬРозв'язування прикладівЗавдання 413
Розв’яжіть приклади з коментуванням.
Учні переставляють доданки, виконуючи додавання зручним способом. 25 + 43 + 35 + 37 + 20 = 25 + 35 + 43 + 37 +20 = 160;
180 + 230 + 20 + 70 = 180 + 20 + 230 + 70 = 500.
Завдання 414
Розв’яжіть з коментуванням.
30001 40004700020
7 3830030
2999439966669990
Завдання 415
Перевірте, чи правильно виконано додавання.
Учні записують приклади в зошитах, двоє учнів працюють біля дошки, коментують відповіді.
TOC \o "1-5" \h \z 2745945
+6549+45803
275 97
956946845
Завдання 416 (виконується аналогічно)
574533405
+ 8480+34005
87625788
6680963198
Робота над задачамиЗавдання 417
Ознайомтеся з текстом задачі. Запишіть коротку умову. Порівняйте текст з коротким записом задачі. Складіть план розв’язання. Розв’яжіть задачу самостійно з подальшою взаємоперевіркою.
Південний Буг — 806 км ■<1
Дністер—?, на 556 км довший 1-^—,
Дніпро—?, на 839 км довший 1
806 + 556 = 1362 (км) — довжина Дністра;
1362 + 839 = 2201 (км) — довжина Дніпра;
,1362 + 839 2201
(806 + 556) + 839 = 2201 (км)
Завдання 418
Що називають периметром? (Суму довжин сторін многокутника)
Запишіть формулу для знаходження периметра трикутника.
Рд = а + Ъ + с.
Що дано в задачі? Що невідомо?
а — 4 см 8 мм Ь —Зсм 9 мм с —?
Рд — 12 см 6 мм
Як знайти невідому сторону? (Від суми трьох доданків відняти суму двох доданків, отримаємо третій доданок.)
48 + 39 = 87 (мм) — довжина першої і другої сторін;
126-87= 39 (мм) = 3 см 9 мм — довжина третьої сторони.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 419; 420 (с. 68).
ПІДСУМОК УРОКУЧого вчилися на уроці?
Як знайти периметр многокутника?
Урок46. ЗНАХОДЖЕННЯ ЗНАЧЕНЬ ВИРАЗІВ НА СУМІСНІ ДІЇ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ. САМОСТІЙНА РОБОТАКлас
Мета: закріплювати вміння учнів виконувати дії додавання і віднімання над багатоциф- ровими числами; вчити узагальнювальних прийомів розв'язування задач; розвивати уважність; інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняМатематичний диктантЗаписати числа, підкреслити в кожному клас тисяч.
475 344; 43 024; 320 000; 4015; 636; 80 000.
Записати тільки відповіді.
Сума чисел 380 і 280.
Різниця чисел 720 і 360.
Невідоме число збільшили на 35 і отримали 170. Знайдіть невідоме число.
Якщо від числа 720 відняти невідоме число, отримаємо 500. Чому дорівнює невідоме число?
Довжина прямокутника 15 см, ширина 25 см. Записати периметр.
В автобус уміщується 39 чоловік. Скільки треба автобусів, щоб за один рейс перевезти 156 чоловік?
Відповіді: 660; 360; 135; 220; 80 см; 4 автобуси.
РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬГра «Ланцюжок»Завдання 421 (усно, «ланцюжком»)
- 7 - 8 = 2040 - 8 • 2 = 2458 - 8 + 16 = 66
+ 8-14 = 3640:8-2 = 1056:8 + 17 = 24
Самостійна роботаЗавдання 422 (з наступною взаємоперевіркою в парах)
5 км 600 м = 5600 м 4 м = 400 см
км 80 м = 2080 м10 м 5 см = 1005 см
1000 см = 10 м300 мм = ЗО см
м 20 см = 820 см
Завдання 423
варіант — перший стовпчик;
варіант — другий стовпчик.
Робота над задачамиЗавдання 424
Учні розглядають і коментують задачу з буквеними даними.
Завдання 425 (колективно)
Учні вивчають задачу, складають короткий запис, один учень працює біля дошки.
о— перше число
о-4 — друге число
о+ а • 4 — сума чисел, якщо а = 224, то 224 + 224 • 4 = 1120
Завдання 426
Учні розглядають короткий запис і складають умову. Аналізують задачу від питання до даних.
Учні з високим і достатнім рівнем знань можуть розв’язувати задачу самостійно. Слід звернути увагу на те, що відповідь можна отримати різними способами.
У трьох зерносховищах було 10 580 кг зерна. Скільки зерна було у кожному зерносховищі, якщо відомо, що у першому і другому разом 8350 кг, а в другому і третьому — 6180?
10 580 - 8350 = 2230 (кг) — у третьому зерносховищі;
6180 - 2230 = 3950 (кг) — у другому зерносховищі;
8350 - 3950 = 4400 (кг) — у першому зерносховищі.
Завдання 427
Учні розглядають малюнок, складають задачу. Звертають увагу на масу гирьок, що стоять на вагах. Визначають масу кожного птаха.
Відповідь: маса півня — 2 кг; маса індика — 3 кг; маса качки — 1 кг 400 г.
Гра «Добери»Завдання 428 (усно,«ланцюжком»)
60 : ft > 450 - ft < 2517 +ft >40
ft = 1; 5ft = 30ft = 30
ФізкультхвилинкаСамостійна робота7 варіант
Задача.
За три місяці автотранспортне підприємство перевезло 5750 пасажирів. За перший місяць було перевезено 1290 пасажирів, за другий — на 340 пасажирів більше. Скільки пасажирів було перевезено автотранспортним підприємством за третій місяць?
Знайти значення виразів.
864 039 - 482 057
9254 + 907 543
435 - 5708 - 984
832:4
варіант
Задача.
За три місяці автозавод випустив 7352 автомобіля. За перший місяць було випущено 2390 автомобілів, за другий — на 427 автомобілів більше. Скільки автомобілів було випущено автозаводом за третій місяць?
Знайти значення виразів.
902 392 - 87 807
7683 + 409 848
605 - 6809 - 872
912 : З
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 429; 430 (с. 69).
ПІДСУМОК УРОКУЯкі знання вам знадобилися, щоб виконати всі завдання самостійної роботи?
Над чим ще треба попрацювати?
Урок47. ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ ІМЕНОВАНИХ ЧИСЕЛ, ВИРАЖЕНИХ В ОДИНИЦЯХ ВИМІРЮВАННЯ ДОВЖИНИ І МАСИКлас
Мета: ознайомити учнів з прийомами письмового додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях вимірювання довжини і маси; закріплювати вміння розв'язувати задачі; розвивати уважність; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал доурокунас. 109)РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМПовторення таблиць одиниць вимірювання довжини і масиЗавдання 431 (усно, «ланцюжком»)
1т- 250 кг = 1000 кг - 250 кг = 750 кг
м - 37 см = 100 см - 37 см = 63 см
т - 2 ц = 100 ц-2ц = 98ц = 9т8ц
дм - 4 см = 100 см - 4 см = 96 см = 9 дм 6 см
кг - 300 г = 2000 г - 300 г = 1700 г = 1 кг 700 г
м - ЗО см = 200 см - ЗО см = 170 см = 1 м 70 см
Пояснення способів віднімання іменованих чисел (на основі завдання 432) Віднімання виконується на дошці в клітинку.
Зробіть висновок, що числа, які виражають довжину і масу, можна додавати і віднімати двома способами:
додавати так, як вони записані в прикладі;
замінити кожне число меншими одиницями вимірювання довжини або маси і виконати дії.
Закріплення нового матеріалуЗавдання 432 (2) (з коментуванням)
, 7 км 080 м 7080
км 185 м 5185 12 км 265 м 1895 (м) = 1 км 895 м
Завдання 434 (1)
Учні пояснюють різні способи додавання іменованих чисел, виражених в одиницях маси.
Завдання 434 (2) (самостійно з подальшою самоперевіркою з дошки)
19 кг 450 г + 7 кг 080 г = 26 кг 530 г
, 19450 + 7080 26530 (г)
кг 450 г - 7 кг 080 г = 12 кг 370 г
_19450 7080 12370 (г)
ФізкультхвилинкаРОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ. РОБОТА НАД ЗАДАЧАМИЗавдання 433
Учні читають задачу, складають короткий запис, самостійно розв’язують її, записуючи в зошиті.
с —12 удар.
хв — 7
хв = 60 с
• (60 : 10) = 72 удари нарахує дівчинка за хвилину.
Завдання 435
Учні ознайомлюються зі змістом задачі. Під керівництвом учителя складають її короткий запис. Перевіряють короткий запис, порівнюючи з текстом задачі. Аналізують задачу від питання до даних і колективно розв’язують.
Гусак — 5 кг 720 г
Курка —7, на 3 кг 345 г менше Індик —7, на 4 кг 390 г більше
5 кг 720 г - 3 кг 345 г = 2 кг 375 г — маси курки;5720
3345 2375 (г)
5 кг 720 г + 2 кг 375 г = 8 кг 095 г — маса гусака і курки; 5720
+ 2375 8095 (г)
8 кг 095 г + 4 кг 390 г = 12 кг 485 г — маса індика;8095
+ 4390 12485 (г)
8 кг 95 г + 12 кг 485 г = 20 кг 580 г — загальна маса гусака, курки і індика.
8095 +12485 20580 (г)
Завдання 436
Учні розв’язують задачу самостійно з подальшою самоперевіркою. Один учень працює біля дошки.
пакетів — 1 ц 50 кг 100 пакетів — 7
спосіб
150 кг : 50 = 3 (кг) — маса одного пакета;
3 • 100 = 300 (кг) — маса 100 пакетів.
100 • (150 : 50) = 300 (кг) = 3 ц
спосіб
100 : 50 = 2 (рази);
150 ■ 2 = 300 (кг) = 3 ц — маса 100 пакетів.
150 • (100 : 50) = 300 (кг) = 3 ц
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 437; 438 (с. 70).
ПІДСУМОК УРОКУЯк можна додавати і віднімати числа, які виражають одиниці довжини
імаси?
Як ви вважаєте, які знання необхідно вдосконалити, щоб успішно впоратися з контрольною роботою за темою?
Урок 48. КРУГЛІ ЧИСЛА. ПЕРИМЕТР ПРЯМОКУТНОЇ ДІЛЯНКИ. ЗАДАЧІ З БУКВЕНИМИ ДАНИМИКлас
Мета: ознайомити учнів з круглими числами; узагальнити прийоми розв'язування задач; закріпити вміння знаходити периметр прямокутних ділянок за планом; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУ
І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняУсні обчислення. Гра «Влучний стрілець»З’єднайте вирази з однаковими значеннями. 240 ■ 2 + 60002000 -400 -2
300 + 300-3160 • 5 : 10
1000-100-2720:90+17
720:9 + 173000 + 160-3 + 3000
630:9 + 10150-3 + 350
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУОзнайомлення з поняттям «круглі числа»Серед поданих чисел назвіть ті, запис яких закінчується нулем.
403;90;100;815;1000;170;1300;950.
Числа, запис яких закінчується нулем або кількома нулями, називають круглими числами.
Первинне закріпленняЗавдання 439 (фронтально)
Завдання 440
Учні розглядають записи, виконують завдання з коментуванням.
76 = 70 + 676 = 80-4379 = 370 + 9 379 = 380-1
ПОВТОРЕННЯ МАТЕРІАЛУ, УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ УЧНІВРобота над задачею з буквеними данимиЗавдання 447
Учні ознайомлюються із задачею за підручником. Записують її схематично. Перевіряють, чи всі числа задачі позначені на схемі.
Під час колективного аналізу на дошці ведеться запис: с км — пройшов турист до зустрічі;
(с ■ 3) (км) — проїхав велосипедист до зустрічі; с + с • 3 (км) — відстань між містом і селом.
Відповідь: сЛ- с • 3 (км) — відстань між містом і селом.
Письмові обчисленняЗавдання 442
Виконайте віднімання, перевіривши його додаванням з подальшою самоперевіркою з дошки.
Двоє учнів працюють біля дошки.
340055 ,291675 48380 + 48380 424888 ,139789 285099 285099
139789 424888
291675 340055
Розв'язування геометричної задачіЗавдання 443 (знаходження периметра ділянки за поданим планом)
На малюнку — план ділянки городу. Кожна окрема ділянка є прямокутником.
Периметр якої ділянки ми можемо знайти відразу? (Периметр ділянки під огірки. У цієї ділянки кожна сторона дорівнює 6 м. Значить, периметр дорівнює 6-4 = 24 м.)
Що потрібно знати, щоб знайти периметр ділянки під картоплю? (Довжину ще однієї сторони.)
Як знайти довжину цієї сторони? (Від 20 м відняти 6 м, буде 14 м.) Периметр ділянки під картоплю: (14 + 8) • 2 = 44 (jw).
Як знайти периметр ділянки під помідори? (Знайти довжину меншої сторони: 8-6 = 2 лі.)
Периметр ділянки, зайнятої під помідори, дорівнює (6 + 2) ■ 2 = 16 м.
ФізкультхвилинкаЩось не хочеться сидіти,Вище руки підніміть
Треба трохи відпочити.І спокійно опустіть.
Руки вгору, руки вниз,Плесніть, діти, кілька раз.
Руки в боки, руки так,За роботу, все гаразді
Руки вгору, як вітряк.
Робота над складеними задачамиЗавдання 444
Прочитайте умову задачі. Зіставте її з коротким записом. Розв’яжіть задачу самостійно, з подальшою взаємоперевіркою в парах.

III день — ?, на 11 800 м менше
13 750 + 13 750 = 27 500 (лі) — тканини виготовили за перший і другий день;
13750
13750
27500
27 500 - 11 800 = 15 700 (лі) — тканини виготовили за третій день;
27500
11800
15700
27 500 + 15 700 = 43 200 (лі) — тканини виготовила фабрика за 3 дні.
27500 +15700 43200
Відповідь: 43 200 м тканини фабрика виготовила за 3 дні.
Завдання 445(1)
Учні складають задачу за коротким записом.
Мама купила три книжки для дорослих по 18 грн і 6 книжок для дітей. Скільки коштувала книжка для дітей, якщо вартість усієї покупки становить
18 • 3 = 54 (грн) — коштують книжки для дорослих;
144 - 54 = 90 (грн) — коштують книжки для дітей;
90 : 6 = 15 (грн) — коштує одна книжка для дітей.
Завдання 445 (2)
Учні складають задачу за коротким записом та розв’язують її виразом. Марійка, Андрійко та Сергійко збирали марки. Скільки всього марок у дітей, якщо відомо, що Андрійко назбирав ЗО марок, Марійка — на 20 марок більше, ніж Андрійко, а Сергійко — на 60 більше, ніж Андрійко?
ЗО + (ЗО + 20) + (ЗО + 60) =170 (л*)
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 446; 447 (с. 72).
ПІДСУМОК УРОКУГра «Упіймай кругле число»
Учитель читає числа, учні сигналізують, якщо почують кругле число.
390;7800;66;305;740;234; 3000; 1302; 100 000.
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 53
Перевірка домашнього завданняУсні обчислення. Змагання між групамиЗа кожну правильну відповідь група отримує фішку. Виграє група, яка набрала найбільшу кількість фішок.
Скільки разів треба взяти по 2 дм, щоб отримати 2 м? (10разів)
Якщо невідоме число розділити на 5 і до частки додати 1, то вийде 4. Назвіть невідоме число. (15)
Знайти суму чисел 2; 7; 1; 3; 5; 8; 4 (30), зменшити у 10 разів. (3)
У бідон поклали спочатку 7 кг меду, потім на 3 кг більше. Скільки важить бідон без меду, якщо з медом він важить 19 кг? (2 кг)
Бабусі 66 років, вона старша за мою маму на 21 рік, а я молодша за маму в 3 рази. Скільки мені років? (Мамі 45років, автору — 15)
Периметр прямокутника дорівнює 64 см. Знайдіть довжину прямокутника, якщо ширина дорівнює 14 см. (18 см)
Математичний диктантЗапишіть вирази і знайдіть їх значення.
Перший доданок 90, другий — у 3 рази менше. Знайдіть суму.
Частку чисел 360 і 6 звільніте в 4 рази.
Знайдіть 1 /8 від суми чисел 500 і 220.
Частку чисел 780 і 10 звільніте на 22.
Від числа 290 відніміть частку чисел 240 і 8.
Число 560 звільніте на добуток чисел 70 і 2.
Відповіді: 90 + 90 : 3 = 120; 360 : 6 • 4 = 240; (500 + 220) : 8 = 90; 780 : 10 + 22 = 100; 290 - 240 : 8 = 260; 560 + 70 • 2 = 700.
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 54
Перевірка домашнього завданняУсні обчисленняГра «Ланцюжок»
Множник 16, множник 4, знайти добуток; це перший доданок, другий 830, знайти суму; збільшити її на 6; отримане число — ділене, дільник 2, знайти частку; зменшити на 50; зменшити у 100 разів; збільшити на 16; збільшити у ЗО разів; збільшити на 400; знайти половину отриманого числа; знайти п’яту частину; те, що вийшло, складає третю частину числа. Чому дорівнює це число? Відповіді: 64; 894; 900; 450; 400; 4; 20; 600; 1000; 500; 100; 300.
Математичний диктантЗапишіть відповіді.
Скільки годин у -g" доби?
Автомобіль проїхав 180 км за 3 години. З якою швидкістю рухався автомобіль?
Знайдіть число, якщо g- його дорівнює 800.
На скільки 1 м більше, ніж 1 см?
Чому дорівнює периметр прямокутника, сторони якого — 6 дм і 8 дм?
Невідоме число у 7 разів більше числа 120. Чому дорівнює невідоме число?
Скільки кілограмів у 14 т?
Швидкість вітру 3 м/с. Яку відстань пролетить повітряна кулька за 4 с?
Від якого п’ятицифрового числа потрібно відняти одиницю, щоб отримати чотирицифрове число?
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 55
Перевірка домашнього завданняУсні обчисленняГра «Ланцюжок»
Запишіть відповіді в порядку зростання — і ви дізнаєтеся, як називається найбільше за площею озеро в Україні.
270:31000-800330:11 140 + 460960 + 240
TOC \o "1-5" \h \z -45: 5-8: 12:60
+ 89-4+570-7+700
: 2+50:9-170-360
37: 70+310:6:60
: 10+97:80-90+94
+ 3 і4• 18: 100• 10
Я 6У 400П 90JI27Г1000
Ялпуг — найбільше за площею озеро України.
Математичний диктантЗапишіть тільки відповіді.
Знайдіть різницю чисел 7200 і 80.
У скільки разів 910 більше 13?
У скільки разів 2 кг більше 400 г?
Різницю чисел 720 і 600 звільніте в 4 рази.
Скільки метрів у 7 км?
Число 754 збільште в 1000 разів.
Знайдіть ^ від числа 87 000.
Зменшуване 140. Різниця — на 90 менше. Знайдіть від’ємник.
Знайдіть різницю 1 година і 29 хвилин.
Клумба має довжину 7 м, а ширину — на 3 м менше. Дізнайтеся її периметр. Відповіді: 7120; 70; 5 разів; 480; 7000 м; 754 000; 8700; 50; 31 хв; 22 м.
Урок 49. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3Да™Клэе
Мета: перевірити обчислювальні навички письмового додавання і віднімання багатоцифрових чисел, вміння учнів розв'язувати задачі, знаходити розв'язання нерівностей серед наведених чисел; виховувати культуру оформлення письмових робіт.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
варіант
Розв’яжи задачу.
На овочеву базу привезли 23 440 кг овочів. Капусти було 9840 кг, моркви — на 2850 кг менше, інше — картопля. Скільки кілограмів картоплі привезли на овочеву базу?
Розв’яжи приклади.
503 184 - 195 75390 733 - 2704 - 943
483 227-53 707650 237 - (47 841 + 5753)
Із чисел ЗО; 24; 20; 16 випиши ті значення букви k, при яких нерівність 36 - k < 12 істинна.
Додаткове завдання.
На маслозаводі виготовили 150 кг вершкового масла, що складає четверту частину маси вершків, використаних для його виготовлення. Маса переробленого молока у 5 разів більше за масу вершків. Скільки кілограмів молока було використано?
варіант
Розв’яжи задачу.
На лісовій ділянці росло 13 628 дерев. Берез було 2720, лип — на 945 більше, решта — дуби. Скільки дубів росло на ділянці?
Розв’яжи приклади.
750 128-374 45932 043 + 47 520-25 891
840 + 284 407370 475 - (52 440 - 13 820)
З чисел 40; 60; 74; 80 випиши ті значення букви а, при яких нерівність а - 34 > 40 істинна.
Додаткове завдання.
Половину молока, яке привезли на завод, переробили на сир. Маса сиру 75 кг, що на 340 кг менше від маси переробленого молока. Скільки всього кілограмів молока привезли на завод?
ПІДСУМОК УРОКУ
Чи вдалося успішно впоратися з усіма завданнями контрольної роботи?
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
Розв'язання і відповіді
варіант 1. Задача.
моркви;
9840 - 2850 = 6990(кг)
9840
2850
6990
9840 + 6990 = 16 830 (кг) — моркви і капусти;
9840 + 6990 16830
23 440 - 16 830 = 6610 (кг) — картоплі.
23440
16830
6610
Відповідь: 6610 кілограмів картоплі привезли на овочеву базу.
Приклади.
503184
195753
307431
90 733 - 2704 - 943 = 87 086
1)_90733 2)_88029 2704943
8802987086
483227
53707
429520
650 237 - (47 841 + 5753) = 596 643
1),47841 2)_ 650237 + 575353594
53594596643
36-й< 12 ft =30
Додаткове завдання.
150 • 4 = 600 (кг) — вершків.
600 • 5 = 3000 (кг)
Відповідь: 3000 кілограмів молока було використано.
варіант
Задача.
2720 + 945 = 3665 (д.) — лип;
,2720 + 945 3665
2720 + 3665 = 6385 (5.) — берез і лип;
2720
3665
6385
13 628 - 6385 = 7243 (5.)
13628
6385
7243
Відповідь: 7243 дубів росло на ділянці.
Приклади.
750128
374459
375669
32 043 + 47 520 - 25 891 = 53 672
1), 32043 2)_79563 4752025891
7956353672
35840 + 284407 320247
370 475 - (52 440 - 13 820) = 331 855
52440 2)370475 1382038620
38620331855
о - 34 > 40
о= 80
Додаткове завдання.
340 + 75 = 415 (кг) — молока переробили;
415-2= 830 (кг)
Відповідь: усього 830 кілограмів молока привезли на завод.
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 56 1.Перевірка домашнього завданняУсні обчисленняРобота в групах
О(53 + 47): 4 + 32 : 4
Ь52:2 + 99:11+87
Е80-18 + 18:3-2
Р(80 + 1): 3+13 + 6
Ф100-(5-5 + 13-5) 0
Л95: 19 +22 -3: (69: 23) +2 -25
Запишіть відповіді в порядку зростання — і ви прочитаєте назву риби, яка мешкає в чистих гірських річках Карпат. (Форель)
ф 0 р Е Л Ь
0 33 46 66 77 122
Задача
На тисячолітній ювілей до Кощія Безсмертного прийшли його найближ
чідрузі. Виявилося, що ювіляр — найстарший з присутніх: Баба Яга молодша за нього на 115 років, Змій Горинич — на півтора століття, а Лісовик — удвічі. Скільки років кожному з гостей Кощія Безсмертного?
Відповідь: Бабі Язі — 885 років, Змію Гориничу — 850 років, а Лісовикові — 500 років.
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 57
Перевірка домашнього завданняУсні обчисленняОбчисліть способом округлення.
+ 19 = 55278 + 197 = 475326 + 39 = 365
36-19 = 17278-197 = 81326-98 = 228
Математичний диктантЗапишіть тільки відповіді.
Скільки днів у 8 тижнях? 10 тижнях?
У четвертому класі 9 відмінників. Це д- усієї кількості учнів. Скільки учнів у четвертому класі?
Літак летів на висоті 7000 м. Запишіть висоту в кілометрах.
Невідоме число зменшили в 4 рази й отримали 240. Запишіть невідоме число.
Господиня виростила 15 курчат, а гусенят — у 3 рази більше. Скільки всього курчат і гусенят виростила господиня?
Яку відстань проїде електропотяг за 2 години, якщо рухатиметься зі швидкістю 100 км/год?
3 якою швидкістю рухатиметься теплохід, якщо він за 2 години подолає 52 км? Відповіді: 56; 70; 27; 7 км; 960; 60; 200 км; 26 км/год.
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 59 1.Перевірка домашнього завданняУсні обчислення. Гра «Ланцюжок»Зменшуване 1000, від’ємник 200, знайди різницю; на скільки ця різниця більше, ніж число 260? у скільки разів отримане число більше, ніж 60? Знайди добуток отриманого числа і 4; знайди суму даного добутку і 64; зменшити її в 4 рази; збільш на 100; збільш у 8 разів; збільш на 5000; зменш в 100 разів; зменш в 5 разів; зменш на 9. Що вийшло?
Відповіді: 800; 540; 9; 36; 100; 25; 125; 1000; 6000; 60; 12; 3.
Математичний диктантЗапишіть тільки відповіді.
Ураган рухається зі швидкістю 45 м/с. За скільки секунд він подолає 90 км?
Заняття у секції тривають 1 год 10 хв. Скільки це хвилин?
Третя частина невідомого числа дорівнює 15. Чому дорівнює це число?
Сторона квадрата 80 дм. Чому дорівнює його периметр?
Потяг метро рухається зі швидкістю 75 км/год. Скільки проходить потяг
за д- години?
Скільки яєць у ящику, якщо яйця лежать у 10 рядів по 90 штук у кожному?
У булочній до обіду продали 220 батонів, а після обіду — 360 батонів. Скільки всього батонів продали за день?
Якщо все зірвані яблука розкласти у відра по 10 кг у кожне, то знадобиться
відер. Скільки кілограмів яблук зібрали?
Відповіді: 2 с; 70 хв; 45; 320 дм; 25 км/год; 900 яєць; 580 батонів; 50 кг.
Клас
Урок 50. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. ПРОСТІ ЗАДАЧІ НА ОБЧИСЛЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПОДІЇ, ДАТИ ЇЇ ПОЧАТКУ, ДАТИ ЗАКІНЧЕННЯ ПОДІЇМета: ознайомити учнів із простими арифметичними задачами на обчислення тривалості, початку або закінчення подій; вдосконалювати вміння виконувати дії з іменованими числами, що виражені одиницями часу; коригувати процеси аналізу, мислення, дрібної моторики; виховувати любов до рідного краю, його історії.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТПролунав уже дзвінок —
Починається урок.
Тож і ми часу не гаймо,
На уроці в подорож вирушаймо!
КОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. ПО)РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУГра «Поясни»Розв'язування задачі (завдання 448, усно)
Учні пояснюють обчислення, подані в підручнику.
Завдання 449
Учні детально пояснюють розв’язання прикладів. Учитель виправляє та уточнює їх коментування.
ФізкультхвилинкаПисьмові обчислення7 год 34 хв 2 год 40 хв 4 год 54 хв
Завдання 450
+ 15год16хв +10хв30с_ 5 діб 6 год
год 49 хв 25 хв 45 с2 доби 18 год
год 65 хв 35хв75с2 доби 12 год
Робота над задачамиЗавдання 451
Учні ознайомлюються з умовою задачі. Записують коротку умову. Порівнюють текст та коротку умову задачі. Складають план розв’язання задачі.
1 період — 1 корова — 37 кг
1
-g- періоду — 96 корів — 7 кг
37 • 96 = 3552 (кг) — 96 коровам за 1 період;
3552 : 3 = 1184 (кг) — 96 коровам за третину періоду.
Завдання 452
Діти читають задачу. Повторюють умову за коротким записом.
А t V
І 90 кг 6 хв 7
II 80 кг 4 хв 7
І+ 11 7 т = 7000 кг 7 7
Учні з високим і достатнім рівнем знань можуть розв’язувати задачу самостійно.
90 : 6 = 15 (кг) — очищає 1 машина за 1 хвилину;
80 : 4 = 20 (кг) — очищає 2 машина за 1 хвилину;
15 + 20 = 35 (кг) — очищують 1 і 2 машини разом за 1 хвилину;
7000 : 35 = 200 (хв) = 3 год 20 хв — очистять обидві машини разом.
Робота в парах
Учні складають задачу за коротким записом.
Наш потяг на кінцеву зупинку прибуде о 12 год 40 хв. Подорож триватиме
Згод 10 хв. О котрій годині потяг вирушить у подорож?
Початок — ?
Тривалість — 3 год 10 хв Кінець — 12 год 40 хв
Окотрій годині потяг вирушить зі станції?
_ 12 год 40 хв
Згод 10 хв
год ЗО хв
Відповідь: о 9 год ЗО хв потяг вирушить зі станції.
Гра «Ланцюжок»Завдання 1 (с. 86)
Виконання завдання «Ланцюжком»
1037 рік; 1934 рік;
3730;3740;3780;3800;3810;3820;3890.
Банк математичних цікавинок «Завдання для допитливих»Завдання 6 (с. 86)
Учні з’ясовують, які цифри потрібно поставити замість зірочок, щоб жодна цифра не повторювалася, одержане число було найбільшим і найменшим.
976 345; 8 123 645.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 453; 454 (с. 73)
ПІДСУМОК УРОКУГра «Закінчи речення»
Сьогодні на уроці ми вчилися...
Мені сподобалось...
Я хотів(ла)...
Я зазнав(ла) труднощів під час...
Знання мені знадобляться, щоб...
Урок 51. ПРОСТІ ЗАДАЧІ НА ОБЧИСЛЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПОДІЇ, Да™ ДАТИ ЇЇ ПОЧАТКУ, ДАТИ ЗАКІНЧЕННЯ ПОДІЇкласМета: закріплювати вміння учнів розв'язувати прості арифметичні задачі на обчислення тривалості, початку або закінчення подій; продовжити вдосконалювати вміння виконувати обчислення над іменованими числами, які виражені одиницями часу; розвивати логічне мислення, уважність; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняУсні обчислення130 : х = 2 96 - ас = 32
Гра«Знайти “зайве” рівняння». х+ 17 = 47 2х= 128 х: 16 = 4
5 діб 4 год - 8 год = 4 доби 20 год 3 год 20 хв - 50 хв = 2 год 30 хв 10 год - 7 хв = 9 год 53 хв
Завдання 455.
год - 35 хв = 1 год 25 хв
хв - 26 с = 3 хв 34 с
доби - 6 год = 2 доби 18 год
Математичний диктантЗапишіть одиниці часу.
а)1 грудня 1991 року народ України на референдумі підтвердив Акт проголошення незалежності України.
б)28 червня Україна святкує День Конституції.
в)Ми живемо у XXI столітті.
г)Князь Володимир охрестив Русь у 988 році.
д)Богдан Хмельницький був гетьманом України з 1648 по 1657 рік.
РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬГра «Обчисли й перевір»Завдання 456
Учні розв’язують приклади та виконують перевірку.
ФізкультхвилинкаРобота над задачамиЗавдання 457
Учні ознайомлюються з умовою задачі за підручником. Складають колективно короткий запис, з’ясувавши, що 9 година вечора — це 21 година.
Початок— 8 год ранку
Тривалість — ?
Кінець— 9 год вечора — 21 год
Обідня перерва — 1 год
Учні розв’язують задачу за допомогою годинникового циферблата, а потім самостійно записують розв’язання в зошит. Один учень працює біля дошки, коментує розв’язання.
21 год - 8 год - 1 год =12 год — працює магазин.
Завдання 458 (фронтально з коментуванням)
Завдання 459
Учні складають короткий запис, з’ясувавши, що 4 година 16 хв вечора — це 16 год 16 хв.
Початок — 7 год 55 хв ранку Тривалість — 7 год
Кінець — 4 год 16 хв вечора — 16 год 16 хв
Самостійне розв’язування задачі з подальшою самоперевіркою з дошки. Один учень працює за дошкою.
год 16 хв — 7 год 55 хв = 8 год 21 хв
_ 16 год 16 хв
год 55 хв
год 21 хв
Банк математичних цікавинок «Завдання для допитливих»Завдання 460
Відповідь: відмінник Андрійко.
Завдання 4 (с. 86)
Учні читають задачу, колективно складають план розв’язання, короткий запис.
Розв’язують задачу в парах.
1 v
Надводна частина — 30 м — — л на у >
Підводна частина — ?У
спосіб
ЗО • 5 = 150 (ж) — весь айсберг;
150 - ЗО = 120 (ж) — підводна частина;
120 - ЗО = 90 (ж) — більша підводна частина.
спосіб
1— 1/5 = 4/5 (ж) — становить підводна частина;
ЗО • 4 = 120 (м) — становить підводна частина;
120 - ЗО = 90 (ж) — більша підводна частина.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 461; 462 (с. 74)
ПІДСУМОК УРОКУЩо повторили сьогодні на уроці?
Які завдання сподобалися більше?
Урок 52. ПРОСТІ ЗАДАЧІ НА ОБЧИСЛЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПОДІЇ, ДАТИ ЇЇ ПОЧАТКУ, ДАТИ ЗАКІНЧЕННЯ ПОДІЇ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬКлас
Мета: закріплювати вміння учнів розв'язувати прості арифметичні задачі на обчислення тривалості, початку або закінчення подій; продовжити вдосконалювати вміння виконувати обчислення над іменованими числами, які виражені одиницями часу; розвивати логічне мислення, уважність; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 110)РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬГра «Знайди та розв'яжи»Завдання 463
Діти знаходять і розв’язують вирази, в яких другою дією є ділення.
60 • 4 : ЗО + 100 = 108 (500 + 300): 2 - 250 = 150
Робота над задачамиЗавдання 464
Учні читають розв’язання задачі і детально його пояснюють.
Завдання 465 (фронтально)
Учні ознайомлюються з умовою задачі, учитель наголошує на сьогоднішній даті. Наприклад, 5 грудня 2015 року.
Коли помер гетьман, минуло 19 діб і 3 місяці від початку 1622 року.
До сьогоднішнього дня від початку 2015 року минуло 4 доби ill місяців.
_ 2015 р. 11 міс. 04 доби 1622 р. 03 міс. 19 діб 393 р. 07 міс. 15 діб — минуло з часу смерті Петра Сагайдачного.
Завдання 468
Учні розв’язують аналогічну задачу самостійно з подальшою взаємоперевіркою в парах. Учитель нагадує, що сьогодні 5 грудня 2015 року.
Коли народився поет, минуло 8 діб і 2 місяці від початку 1814 року.
До сьогоднішнього дня від початку 2015 року минуло 4 доби ill місяців.
_ 2015 р. 11 міс. 04 доби 1814 р. 02 міс. 08 діб 201 р. 08 міс. 26 доби
Фізкультхвипинка
Лютий місяць нагадав:
Час нам братися до справ. Сіли, дітки, всі гарненько. Спинки держимо рівненько. Книги відкриваємо — Знання здобуваємо!
У володарки Зими Трішечки замерзли ми.
Грудень каже: «Пострибай!»,
Січень просить: «Присідай!»,
Встали — сіли, встали — сіли,
Розігріли наше тіло.
Завдання 466 (колективно)
Учні вивчають умову задачі, складають короткий запис, розв’язують самостійно.
Початок — 22 травня о 6 год вечора — 21 доба 18 год Тривалість — ? год
Кінець — 25 травня 9 год ранку — 24 доби 9 год
доби 09 год 21 діб 18 год
доби 15 год
Завдання 467
Прочитайте умову задачі у підручнику. Порівняйте текст задачі за її коротким записом. Проаналізуйте задачу від даних до питання і навпаки. Складіть план розв’язання задачі. Самостійно запишіть її розв’язання.
Має пройти — ?
Пройшов — 2 год 45 хв м1
Залишилося — ?, на 13 год 10 хв більше '
,2 год 45 хв
год 10 хв
15 год 55 хв — залишилося пройти;
+15год55 хв
год 45 хв
17 год 100 хв = 18 год 40 хв — має пройти.
Розв'язування рівняньЗавдання 469
1083-х= 137 х- 2604 = 1074 2370+ * = 1230
х = 1083 - 137 х = 2604 + 1074 {розв’язатирівняння неможливо!)
х = 946х = 3678
1083 - 946 = 137 3678 - 2604 = 1074
137 = 1371074 = 1074
Банк математичних цікавинок. «Завдання для допитливих»Завдання 470
Учні креслять на прямій відрізки та знаходять довжину АК.
см 3 мм + 3 см + 5 см 4 мм = 10 см 7 мм
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 471; 472 (с. 75)
ПІДСУМОК УРОКУЩо повторили сьогодні на уроці?
Які завдання сподобалися більше всього?
Клас
Урок 53. ЗАСТОСУВАННЯ СПОСОБУ ОКРУГЛЕННЯ ПРИ ДОДАВАННІ ТА ВІДНІМАННІ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ВИВЧЕНИХ ВИДІВМета: ознайомити учнів з прийомом округлення при додаванні і відніманні; закріплювати вміння розв'язувати задачі, знаходити розв'язання нерівностей серед наведених чисел; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 119)АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬЗапишіть кожне з чисел 27 і 568 у вигляді суми і різниці круглого та одноцифрового числа. Яке кругле число найближче до кожного з даних чисел?
= 20 + 7; 27 = ЗО - 3; 568 = 560 + 8; 568 = 570 - 2.
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУПояснення вчителяПри додаванні і відніманні (там, де це зручно) застосовують метод округлення.
46+ 39 = 85 46 + 40 = 86
86 - 1 = 85
Нехай потрібно до 46 додати 39. Замість числа 39 додамо найближче кругле число 40 та знайдемо суму 46 + 40 = 86. Число 86 більше шуканої суми на 1, тому що додавали не 39, а 40. Віднімемо від 86 одиницю. Отримаємо 85.
93-48 = 45 93-50 = 43
43+2 = 45
Нехай від 93 треба відняти число 48. Замість числа 48 віднімемо найближче кругле число 50 та знайдемо різницю: 93 - 50 = 43. Число 43 менше шуканої різниці на 2, тому що віднімали не 48, а 50. Додамо до числа 43 число 2. Отримаємо 45.
Первинне закріпленняЗавдання 474 (під керівництвом учителя)
38 + 18 = 5647 + 99 = 146360 - 36 = 324
38 + 20 = 5847 + 100 = 147360 - 40 = 320
58 - 2 = 56147 - 1 = 146320 + 4 = 324
92-46 = 46485+198 = 683
92 - 50 = 42485 + 200 = 685
+ 4 = 46685 - 2 = 683
ФізкультхвилинкаРОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬСамостійна роботаЗавдання 475 (взаємоперевірка — в парах)
ЗО-де >100240: я; <12020-ж >12
я: = 5; 8; 10х = 3; 5; 8; 10я;=1;3;5
Робота над задачамиЗавдання 476
Ознайомтеся з текстом задачі. Запишіть її скорочено. Порівняйте текст
зкоротким записом задачі. Складіть план розв’язання задачі.
Виїхало —? команд по 11 гр. 1 . „
Залишилося - 173 дит.J 217 д1теи
217-173= 44 (чол.) — виїхало на змагання;
44:11 = 4 (к.)
Відповідь: 4 футбольних команди виїхало на змагання.
Завдання 477
(Робота над задачею проводиться аналогічно.)
Планувало — 3250 кг Здало — 3800 кг і jg
Учні розв’язують задачу самостійно. Перевірка проводиться «ланцюжком».
3800 : 10 = 380 (кг) — молока додало господарство;
3800 + 380 = 4180 (кг) — молока здало господарство;
4180-3250= 930 (кг).
Відповідь: на 930 кг молока більше здало господарство, ніж планувало.
Завдання 478 (колективно з коментуванням)
Повторення поняття «радіус» (відстань від точок кола до його центру). КА = АС = 12 мм; DB = ВМ = 9 мм; АВ = 60 мм.
Значить, КМ = КА + АВ + ВМ = 12 мм + 60 мм + 9 мм = 81 мм = 8 см 1 мм CD = АВ - (АС + DB) = 60 - (12 + 9) = 39 мм.
Результати обчислення перевірте вимірюванням.
Завдання 479
Учні самостійно розв’язують задачу. Пояснюють хід її розв’язання.
Кожен хлопчик отримав (10 +8): 3 = 6 конвертів.
Сашко повернув за 6 конвертів 36 грн, отже, 36 : 6 = 6 (грн) — ціна конверта. Тарас віддав Сашкові 4 конверти (10 - 6 = 4), а Юра 2 конверти (8 - 6 = 2). За 4 конверти Сашко віддасть Тарасові 6 • 4 = 24 (грн), а Юркові — за 2 конверти 6 ■ 2 = 12 (грн).
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 480; 481 (с. 76).
ПІДСУМОК УРОКУЩо нового дізналися на уроці?
Яке завдання здалося складним?
Якими будуть ваші побажання на наступний урок?
Урок 54. ДІАГРАМИ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА ЗНАХОДЖЕННЯ РІЗНИЦІКлас
Мета: ознайомити учнів із стовпчастими діаграмами, їх призначенням; формувати вміння читати діаграми, переводити інформацію, задану у формі діаграм, у табличну форму і навпаки; вдосконалювати навички усних обчислень; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУІ.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку нас. 120)ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУАКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬЩо таке діаграма?
Діаграма — це креслення або схема, яка показує співвідношення між різними величинами.
РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУПояснення вчителяІснують різні види діаграм: кругові, лінійні, стовпчасті. Для зображення чисел (значень величин) на діаграмах задають масштаб, використовуючи який
ібудують діаграми. Сьогодні ми ознайомимося зі стовпчастою діаграмою. (Учитель демонструє діаграму на екрані.)
На стовпчастій діаграмі представлена чисельність в деяких регіонах земної кулі разом з прогнозом до 2100 року (у мільйонах людей).
У якому регіоні чисельність населення в 2000 році була найбільшою, і яка вона? (Китай, 1400 млн чоловік)
Яким буде населення Китаю за прогнозом до 2100 року? (1500 млн чоловік)
У якому регіоні зростання населення буде найбільшим? (В Африці)
Якою буде чисельність населення в цих регіонах за прогнозом в 2100 рік?
Чисельність населення (млн чоловік)
3000 І
2500
2000
1500
1000
□ 2000 р.
2100 р.
Африка Китай Індія Латинська Розвинені
Америка країни
Робота за підручникомЗавдання 482
Учні ознайомлюються з теоретичним матеріалом, з алгоритмом побудови стовпчастої та лінійної діаграм.
Практична робота їв групах)Завдання 483
Перша група учнів будує лінійну діаграму, а друга — стовпчасту діаграму.
РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ Завдання 485. Колективна робота над виразами
ФізкультхвилинкаРозв'язування задач Завдання 484 (фронтальна робота)
Учні читають умову задачі за підручником, колективно складають короткий запис. Складають план розв’язання задачі. Один учень коментує розв’язання задачі біля дошки.
j. 230 км
год — 78 км 500 м ■<—
год —?, на 6 км менше
год — ?
78 500 - 6000 = 72 500 (.и) — за другу годину;
78 500 + 72 500 = 151 000 (м) — за першу та другу годину разом;
230 000 - 151 000 = 79 000 (.и) — за третю годину.
Завдання 486 (самостійно з подальшою взаємоперевіркою в парах)
Сильні учні розв’язують задачу виразом.
Було— ?
Вивезли — 8 в. по 24 ц ■<1
Залишилося — ?, на 215 ц більше '
24 • 8 = 192 (ц) — вивезли;
192 + 215 = 407 (і{) — залишилося;
407+192= 599 (і*)
-8 + 215 + 192 = 599 (і*)
Банк математичних цікавинок «Завдання для допитливих»Завдання 487 (з коментуванням) а • (Ь - 8) = а ■ b - а ■ 8 = 240 - 20 • 8 = 80
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 488; 489 (с. 78).
ПІДСУМОК УРОКУЩо нового дізналися на уроці?
Які завдання здалися складними?
Якими будуть ваші побажання на наступний урок?
Клас
Урок 55. ПОНЯТТЯ ПРО ШВИДКІСТЬ. ЗАДАЧІ НА ЗНАХОДЖЕННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ. ЗАЛЕЖНІСТЬ ШВИДКОСТІ ВІД ЗМІНИ ВІДСТАНІ ПРИ СТАЛОМУ ЧАСІМета: ознайомити учнів з поняттям «швидкість руху», скороченим позначенням швидкості при числах, простими і складеними задачами на знаходження швидкості; розвивати навички усних та письмових обчислень; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ [див. додатковий матеріал до уроку нас. 120)ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУЯкі види транспорту вам відомі?
Як ви вважаєте, хто або що швидше рухається — пішохід чи автомобіль?
Що рухається швидше — автобус або автомобіль?
Як це перевірити?
Сьогодні на уроці ми навчимося це робити.
ПЕРВИННЕ СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУПояснення вчителяВідомо, що пішохід за 3 години пройшов 15 км. Скільки кілометрів пройшов пішохід за годину, якщо відомо, що щогодини він проходив однакову відстань?
Розглянемо рух пішохода на схемі.
год1 год1 год
15 км
Ілюструючи рух пішохода, учитель підводить учнів до висновку, що для відповіді на питання задачі потрібно 15:3 = 5 км.
За годину пішохід проходить 5 км. Якщо за 1 годину пішохід проходить
км, кажуть, що він рухається зі швидкістю 5 км на годину. Це записують так: 5 км/год.
Будь-яку відстань, яку долають за одиницю часу (за 1 год, 1 хв, 1 с), називають швидкістю.
Первинне закріпленняЗавдання 490 (усно)
Назвіть відомі величини і ті, які потрібно знайти.
Прочитайте правило (с. 79).
Завдання 490 Завдання 491 (усно)
ФізкультхвилинкаЗАКРІПЛЕННЯ ТА ОСМИСЛЕННЯ ЗНАНЬРобота над задачамиЗавдання 492
За даними таблиці учні складають прості задачі та розв’язують їх.
28 : 2 = 14 км/год — швидкість велосипедиста;
1000 : 2 = 500 км/год — швидкість літака;
180 : 2 = 90 км/год — швидкість ластівки.
Учні ще раз повторюють правило знаходження швидкості.
Завдання 493
Ознайомтеся зі змістом задачі. Стисло запишіть умову за допомогою таблиці. Розв’яжіть задачу за поданим у підручнику планом.
Рухомий об’єкт Швидкість Час Відстань
Велосипедист ? >
) на ? >
? У 6 год 72 км
Мотоцикліст 2 год 100 км
72 : 6 = 12 (км/год) — швидкість велосипедиста;
100 : 2 = 50 (км/год) — швидкість мотоцикліста;
50 - 12 = 38 (км/год)
Відповідь: на 38 км/год швидкість мотоцикліста більше швидкості велосипедиста.
Завдання 494
Прочитайте задачу, зобразіть умову графічно.
400 ■ 2 = 800 (лі) — пробіг хлопчик;
800:4= 200(м/хв)
Відповідь: хлопчик біг зі швидкістю 200 м/хв.
Завдання 495
Прочитайте задачу, зобразіть умову графічно.
320 : 4 = 80 (кл*) — пролетів супутник за 10 с;
80 : 10 = 8 (км/с) — швидкість супутника.
Гра «Ланцюжок»Завдання 496 (усно, «ланцюжком»)
Самостійна робота з наступною самоперевіркою з дошкиЗавдання 496 (2,3)
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок»Завдання 497 (усно)
: 2 = 18 (км/год)
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 498; 499 (с. 80).
ПІДСУМОК УРОКУЩо нового дізналися сьогодні на уроці?
Що здалося складним?
Урок 56. ЗАДАЧІ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВІДСТАНІ ЗА ШВИДКІСТЮ І ЧАСОМ. ЗАЛЕЖНІСТЬ ШВИДКОСТІ ВІД ЗМІНИ ЧАСУ ПРИ СТАЛІЙ ВІДСТАНІКлас
Мета: ознайомити учнів зі способом визначення відстані по відомим швидкості і часу; формувати вміння розв'язувати завдання на основі творчих видів роботи; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 123)ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУБесіда (за завданням 500)Рух лижника проілюструйте графічно.
км12 км12 км
7
Учитель підводить учнів до висновку: щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час.
Первинне закріплення нового матеріалуЗавдання 501
Ознайомтеся зі змістом задачі. Стисло запишіть задачу за допомогою таблиці.
Рухомий об’єкт Швидкість Час Відстань
Пасажирський катер 24 км/год 4 год 7
Буксир 14 км/год 7 год ?
Розв’язання учні записують у зошитах. Самоперевірка — з дошки.
24 • 4 = 96 (км) — відстань, яку пройшов пасажирський катер;
14 • 7 = 98 (км) — відстань, яку пройшов буксир;
98 - 96 = 2 (км)
Відповідь: буксир пройшов на 2 км більше.
Завдання 502
Учні за даними таблиці самостійно «ланцюжком» складають задачі та розв’язують їх усно.
■ 4 = 20 (км) — пройшов пішохід;
70 • 2 = 140 (км) — проїхало таксі;
120 ■ 3 = 360 (км) — проїхав електропотяг.
Завдання 503
Ознайомтеся зі змістом задачі. Повторіть умову за таблицею.
Швидкість Час Відстань
Пішки 4 км/год 2 год 7
На автобусі 45 км/год Згод ?
Розв’яжіть задачу самостійно з подальшою взаємоперевіркою.
4 ■ 2 = 8 (км) — пройшли туристи пішки;
45 • 3 = 135 (км) — проїхали туристи на автобусі;
135 + 8 = 143 (км) — подолали туристи за день.
4-2 + 45-3 = 143 (км)
ФізкультхвилинкаРОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬРозв'язання виразівЗавдання 504 (робота в групах, за варіантами)
варіант
ц 3 кг - 4 ц 12 кг = 5 ц 91 кг
54408_1003
+ 351875412
973591 (кг)
407256
варіант
48 350 - 9405 + 598 = 39 5438365 - (2120 - 1080) = 7325
_ 48350 2), 389451) 2120 2) 8365
9405+ 59810801040
389453954310407325
Робота над задачамиЗавдання 505
Учні відповідають на питання задачі, записуючи тільки відповіді: 64; 80; 48. Завдання 506
Ознайомтесь з умовою задачі. Коротко запишіть задачу за допомогою таблиці.
Об’єкт, що рухається Час Швидкість Відстань
Велосипедист 12 год ?«
? км/год, на 36 км/год > 180 км
Мотоцикліст 20 год ?
Проаналізуйте задачу від питання до даних.
Що запитується в задачі?
Чи можемо ми відповісти на питання задачі? Чому? (Ні. Невідома швидкість.)
Що сказано про швидкість мотоцикліста? (На 36 км/год більше швидкості велосипедиста.)
Чи можемо ми дізнатися швидкість велосипедиста? Як? (Відстань поділити на час.)
180 : 12 = 15 (км/год) — швидкість велосипедиста;
15 + 36 = 51 (км/год) — швидкість мотоцикліста;
51 • 20 = 1020 (км) — проїде мотоцикліст.
Самоперевірка з дошки.
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок»Завдання 507 (колективна робота)
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 508; 509 (с. 81).
ПІДСУМОК УРОКУЩо нового дізналися на уроці? Чого навчилися?
Урок 57. ЗАДАЧІ НА ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ ЗА ВІДСТАННЮ І ШВИДКІСТЮ. ДІЇ З ІМЕНОВАНИМИ ЧИСЛАМИКлас
Мета: ознайомити учнів зі способом визначення часу за відомими швидкістю і відстанню; вдосконалювати вміння додавати і віднімати іменовані числа; розвивати уважність; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ [див. додатковий матеріал до уроку нас. 124)АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬЯк знайти відстань, якщо відомі час і швидкість?
Як знайти швидкість за відомими часом і відстанню?
ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУСьогодні на уроці ми навчимося визначати час за відомими відстанню
ішвидкістю, повторимо додавання і віднімання іменованих чисел.
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУФронтальна роботаЗадача
Турист пройшов 20 км зі швидкістю 5 км/год. Скільки часу перебував у дорозі турист?
Складемо короткий запис задачі за допомогою схеми.
За одну годину турист проходив 5 км. Скільки разів число 5 міститься в числі 20? (Підвести учнів до висновку: щоб визначити час, потрібно відстань розділити на швидкість.)
км/год
км
Первинне закріпленняЗавдання 510
Учні читають і коментують прочитане.
Завдання 511
Виконайте ланцюжком, кожен раз повторюючи правило знаходження часу. (Лижник 26 :13 = 2 (год)); потяг 240 : 60 = 4 (год); автомобіль 240 :80 = 3 (год).)
ФізкультхвилинкаРОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬРобота над задачамиЗавдання 512
Відстань Швидкість Час
По асфальтованій дорозі 210 км 70 км/год :ь
По грунтовій дорозі 90 км 45 км/год 210:70 = 3 (год) — рухався автомобіль по асфальтованій дорозі;
90 : 45 = 2 (год) — рухався автомобіль по ґрунтовій дорозі;
3 + 2 = 5 (год).
210 : 70 + 90 : 45 = 5 (год)
Відповідь: автомобіль проїхав усю відстань за 5 годин.
Завдання 51З
Колективно розглядаються різні випадки руху човнів (за течією і проти течїі). Складається графічна схема. Учні розв’язують задачу, записуючи її в зошитах і на дошці з коментуванням.
250 + 15 000 + 19 885 = 52 км 135 м 19 885 + (17 250 - 15 000) = 22 км 135 м
Завдання 514
Прочитайте задачу. Повторіть умову, користуючись таблицею.
Рухомий об’єкт Відстань Швидкість Час
Човен 1 км = 1000 м 100 м/хв однаковий
Плавець 400 м ? 1000 : 100 = 10 (хв) — час руху;
400:10 = 40 (м/хв).
Відповідь: швидкість, з якою рухався плавець, дорівнює 40 м/хв.
Завдання 515
Самостійна роботаСамоперевірка — з дошки.
Завдання 516 (взаємоперевірка — в парах)
12 т 70 кг - 9 т 500 кг = 2 т 570 кг
12070 9500 2570 (кг)
м 75 см + 19 м 9 см = 43м 84 см
, 2475 + 1909 4384 (см)
(10 т — 6 ц): 2 = (100 ц-6ц):2 = 94ц:2 = 47ц
(2 м - 80 см) ■ 4 = (200 см - 80 см) ■ 4 = 120 см • 4 = 480 см
Колективна робота над задачеюЗавдання 517
Ознайомтеся з текстом задачі. Зобразіть її схематично.
1с1с1с

4 м 9 дм4 м 9 дм + 9 м 8 дм4м9дм+9м8 дм + 9 м 8 дм
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 518; 519 (с. 83).
ПІДСУМОК УРОКУЧого вчилися на уроці?
Як знайти невідомий час за відстанню і швидкістю?
Урок 58. ПРОСТІ І СКЛАДЕНІ ЗАДАЧІ НА ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСУ І ВІДСТАНІ. ГЕОМЕТРИЧНІ ТІЛА ТА ЇХ НАЗВИКлас
Мета: узагальнювати знання учнів про зв'язок між величинами: швидкість, час, відстань; закріплювати вміння розв'язувати задачі на знаходження цих величин, виконувати дії над іменованими числами; ознайомити з назвами геометричних тіл; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУІ.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняУсні обчисленняРобота в групах
Знайдіть закономірність та продовжте ряди чисел.
130; 180; 250;...;...;...
600 000; 60 000; 6000;...;...;...
0; 15; 39; 45;...;...;...
4867; 4870; 4873;...;...;...
790; 25 800; 25 820;...;...;...
Математичний диктантЗапишіть відповіді.
Найбільша відстань, на яку може піднятися птах,— 8200 м. Скільки це кілометрів?
Найбільшу веселку можна спостерігати 3 години. Скільки це хвилин? Дитинча кита має довжину 7 м. Скільки це сантиметрів? Його вага 2 тонни. Скільки це кілограмів? За один день воно випиває 600 л води. Скільки літрів води випиває китеня за 100 днів?
Амурський тигр важить 400 кг. Скільки це центнерів?
Суму чисел 440 і 280 розділіть на 9.
Число 560 зменшіть на частку чисел 420 і 7.
Відповіді: 8 км 200 м; 180 хв; 700 см; 2000 кг; 60 000; 4 ц; 80; 500.
РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМПояснення — за завданням 520. Демонстрування геометричних тіл: циліндра, куба, кулі, конуса, піраміди, паралелепіпеда, призми.
На малюнку — плоскі фігури: коло, квадрат, прямокутник, трикутник.
Знайдіть геометричні фігури на геометричних тілах.
На якому геометричному тілі є квадрат? трикутник? прямокутник? коло? Завдання 523 («ланцюжком»)
РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬУсна фронтальна роботаЗавдання 52 7; 522; 524
Самостійна робота з наступною взаємоперевіркою в парах750 - (750 + 1001) = 26 99920 км 800 м - 4 км 80 м = 16 км 720 м
28750
1751
26999
грн 96 к. + 6 грн 4 к. = 21 грн
грн - 5 грн 8 коп. = 4 грн 92 к.
1000
508
492
Завдання 525
ФізкультхвилинкаРобота над задачами20800 4080 16720 (лі)
кг 420 г - 3 кг 80 г = 5 кг 340 г
8420 3080 5340 (г)
Швидкість Час Відстань
12 км/год 5 год однакова
? 6 год Складіть план розв’язання задачі.
Яка відстань між містами?
3 якою швидкістю їхав велосипедист на зворотньому шляху?
12 • 5 = 60 (км) — відстань між містами;
60 : 6 = 10 (км/ч) — їхав велосипедист на зворотньому шляху.
Завдання 526
Прочитайте задачу. Повторіть завдання за коротким записом.
1 бідон -32 кг 1 200 КГ
бідонів — ПО ? КГ J
Запишіть розв’язання задачі за планом.
200 - 32 = 168 (кг) — у шести бідонах;
168 : 6 = 28 (кг) — меду в одному бідоні.
Складіть обернену задачу.
1 бідон — 32 кг
бідонів — по 28 кг
Завдання 527 (усно, фронтально)
75 : 3 — швидкість руху карети по брукованій дорозі;
(75-21): 3 — швидкість руху по ґрунтовій дорозі;
75 + (75-21) — відстань, яку проїхала карета по брукованій і ґрунтовій дорозі;
: 3 — (75 — 21) : 3 — на стільки більше швидкість руху по брукованій дорозі, ніж по ґрунтовій.
Завдання 528 (усно)
Збідона ємністю 10 л відлити 9 л за допомогою 3-літрового бідона. (10-З-3-3 = 1 (л)). Потім 1 л води перелити у 3-літровий бідон; набрати на річці 10-літровим бідоном води і відлити з нього у 3-літровий бідон стільки води, щоб наповнити його (1 л + 2 л = 3 л). У 10-літровому бідоні залишиться 8 л води (10 л - 2 л = 8 л).
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 529; 530 (с. 85).
ПІДСУМОК УРОКУЩо нового дізналися сьогодні на уроці?
Які труднощі виникли?
Що найбільше сподобалося? Що розповісте батькам?
МНОЖЕННЯ І ДІЛЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВЕ ЧИСЛОКлас
Урок 59. ДІЯ МНОЖЕННЯ. ЗАКОНИ МНОЖЕННЯМета: узагальнити уявлення учнів про дію множення, її закони; повторити взаємозв'язок між величинами: швидкість, час, відстань; удосконалювати навички усних обчислень; розвивати мислення, увагу; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку нас. 124)РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМПояснення вчителя з елементами бесідиЗавдання 531
Самостійно прочитайте текст завдання по частинах.
Що таке множення? (Сума однакових доданків)
Замініть, де це можливо, приклади на додавання прикладами на множення. Поясніть свій вибір.
+ 5+ 5+ 5 = 5'4
+ 17 + 17+17 + 17 = 17-5 103 + 103 + 301 — різні доданки а + а + а = а-З
Як називаються числа при множенні? (Множники)
Що показує перший множник? (Який доданок)
Що показує другий множник? (Скільки разів береться доданок.) а-Ь = а + а + а + а + ... + а
Ь разів
Помножити а на Ь — означає взяти число о доданків b разів.
Які закони множення ви знаєте? (Переставний, сполучний, розподільний)
Переставний закон множення. Від перестановки множників добуток не змінюється.
• 8 = 8 • 4; a-b = b- а
Сполучний закон множення. Щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього.
• 9 • 4 = (25 • 4) • 9 = 900; а- Ь ■ с = (а- с) • Ь
З переставного і сполучного законів множення виходить, що натуральні числа можна множити в будь-якому порядку.
• 50 • 3 • 2 = 18 • 3 • 50 • 2 = 54 • 100 = 5400 4.17.5 = 4.5. 17 = 340
Розподільний закон множення.
(а + Ь)-с = а-с + Ь- с
Що зробили з кожним доданком? (Помножили на с)
Що зробили з добутками? (Додали)
Завдання 532 (усно)
Прочитайте пояснення про розподільний закон (завдання 533). Вивчіть цей закон напам’ять.
За допомогою розподільного закону множення знайдіть значення виразу.
(400 + ЗО + 5) ■ 8 = 400 ■ 8 + ЗО • 8 + 5 • 8 = 3200 + 240 + 40 = 3480
Первинне закріпленняЗавдання 534
Самостійне читання учнями простих задач.
Укажіть задачі, які розв’язуються дією множення. Запишіть розв’язання цих задач.
1) 15 • 5 = 75 (парт) — у 5 таких класах;
8 ■ 4 = 32 — друге число;
200 • 5 = 1000 (кг) картоплі буде потрібно для отримання 200 кг крохмалю.
Завдання 535 («ланцюжком», з поясненням)
245•45 < 245•46468•25 > 468•24
ФізкультхвилинкаРОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬКолективна роботаЗавдання 536 (з коментуванням)
Робота над задачамиЗавдання 537
Учні складають задачу, самостійно розв’язують її з наступною взаємоперевіркою.
Відстань в ЗО км велосипедист проїхав зі швидкістю 15 км/год. Яку відстань подолає за цей самий час вершник, рухаючись зі швидкістю 12 км/год?
ЗО : 15 = 2 (ч) — час у дорозі;
12 • 2 = 24 (клі) — подолає вершник.
(ЗО: 15) = 24 (км)
Завдання 538 (самостійно з подальшою взаємоперевіркою з дошки)
72 : 3 = 24 (км) — відстань;
24 : 12 = 2 (км/хв) — швидкість, з якою рухався потяг.
(72:3): 12 = 2 км/хв
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 539; 540 (с. 88-89).
ПІДСУМОК УРОКУЩо повторювали сьогодні на уроці?
З’єднайте рівності з назвами законів. а-Ь = Ь' арозподільний а • Ь • с = (а • с) • Ь переставний (а + Ь)'С = а'С + Ь'С сполучний
Урок 60. ПИСЬМОВЕ МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ НА ОДНОЦИФРОВІ [алгоритм множення). РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ НА РУХ. САМОСТІЙНА РОБОТАКлас
Мета: ознайомити учнів з алгоритмом письмового множення багатоцифрового числа на одноцифрове; вдосконалювати вміння розв'язувати задачі, обчислювальні навички учнів; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняУсні обчисленняСеред прикладів, записаних на дошці, знайдіть приклад з відповіддю, яка є двоцифровим числом, парним, некруглим.
230 + 97210 - 8050-6
490 : 7940 + 75190 : 5
Відповідь: 190 : 5 = 38.
Математичний диктантЗапишіть тільки відповіді.
Збільшити число 3500 в 2 рази.
Збільшити число 3500 на 2.
Зменшити число 520 в 2 рази.
Зменшити число 520 на 20.
Ділене 5300, дільник 100, записати частку.
Знайти від 1000 км.
Маса одного оленя 150 кг. Скільки центнерів важать два олені?
Я задумала число. Якщо від нього відняти 300, отримаємо 4700. Яке число я задумала?
д- відстані — 250 км. Чому дорівнює вся відстань?
Добуток чисел 148 і 0 збільшити на 25.
Відповіді: 7000; 3502; 260; 500; 53; 250 км; 3 ц; 5000; 750 км; 25.
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУПідготовча вправа (завдання 541)Поясніть усний і письмовий способи обчислення.
Пояснення нового матеріалуЯк ви вважаєте, чи будуть схожими прийоми розв’язування поданих прикладів?
24720244
2 49440488
Один учень біля дошки намагається прокоментувати множення багатоцифрового числа на одноцифрове. Учні доходять висновку, що письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрове число виконують так само, як і трицифрових.
Прочитайте пояснення прийому множення (завдання 542).
Алгоритм множення (можна записати на дошці)
Одноцифрове число підписуємо під одиницями.
Починаємо множити одиниці, потім десятки, сотні і т. д.
Записуємо результати під тими самими розрядами, які множили.
Отримані десятки додаємо до наступних добутків.
Первинне закріпленняЗавдання 543 (з коментуванням, письмово)
38451754 117154
6 7 З
2304362278351462
Завдання 544 (письмово, з поясненням)
Завдання 545
Учні аналізують приклади і знаходять помилки в обчисленнях.
ФізкультхвилинкаРОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬРобота над задачеюЗавдання 546
Учні самостійно читають задачу. Колективно складають короткий запис умови. Аналізують задачу від питання до даних за коротким записом. Складають план розв’язання задачі. Записують задачу в зошитах і на дошці. Автомобіль — 6 рейсів по 925 цеглин Трактор — 3 рейси по 2075 цеглин
925 ■ 6 = 5550 (цеглин) — привезли автомобілем;
х 925
6
5550
2075 • 3 = 6225 (цеглин) — перевезли трактором з причепом; х2075
З
6225
5550 + 6225 =11 775 (цеглин) — завезли на будівництво протягом дня.
(925 • 6) + (2075 • 3) = 11 775 (цеглин)
Завдання для допитливих «Банк математичних цікавинок»Завдання 547
• 1 + 90 • 2 + 51 • 3= 342 цифри
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 548; 549 (с. 90).
ПІДСУМОК УРОКУЧого вчилися сьогодні на уроці?
Що нового дізналися?
На якому етапі уроку виникали труднощі?
Урок 61. МНОЖЕННЯ БАГАТОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА ОДНОЦИФРОВЕ У ВИПАДКУ, КОЛИ В СЕРЕДИНІ ПЕРШОГО МНОЖНИКА Є НУЛІ. РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗДВОМА БУКВЕНИМИ ДАНИМИКлас
Мета: ознайомити учнів з письмовим множенням у випадку, коли в середині першого множника є нулі; формувати вміння розв'язувати задачі; вдосконалювати навички усних та письмових обчислень; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬПеревірка домашнього завданняУсні обчисленняЗавдання 550 (усно)
Математичний диктантЗапишіть розв’язання задач виразами.
Після того як продали 1150 пачок вафель, залишилося продати ще 350. Скільки всього пачок вафель мали продати?
На концерт продали 700 квитків, у касі залишилося 100 квитків. У скільки разів більше квитків продали, ніж залишилося?
Анна купила 3 пакети гречаної крупи по 800 г у кожному. Скільки всього гречаної крупи купила Анна? (Відповідь запишіть у кілограмах і грамах.)
На молокозавод привезли спочатку 1800 л молока, а потім ще 1500 л. Скільки всього літрів молока привезли на молокозавод?
Відстань від Львова до Харкова 910 км. Потяг проїхав 680 км. Скільки кілометрів йому залишилося їхати?
Відповіді: 1150 + 350 = 1500; 700 : 100 = 7; 800 • 3 = 2400 г = 2 кг 400 г; 1800 +1500 = 3300;910 - 680 = 230.
ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУПояснення вчителяУчитель розв’язує приклад і пояснює прийом обчислень, не називаючи розрядів.
v30085
З
90255
Число 5 множимо на 3, отримуємо 15; 5 пишемо, 1 запам’ятовуємо, 8 помножити на 3 дорівнює 24 і ще 1, отримаємо 25; 5 пишемо, 2 запам’ятовуємо;
помножити на 3 дорівнює 0, записуємо; 3 помножити на 3 буде 9, записуємо.
Первинне закріпленняЗавдання 551 (з поясненням)
TOC \o "1-5" \h \z 4073200732090430007
4964
16292180657125424120028
Завдання 552 (самостійно зі взаємоперевіркою в парах)
2306300944080140059
6 7 9 З
13836210658367209120177
ФізкультхвилинкаРОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬГра «Парне — непарне»Наведіть приклади непарних чисел. Чому вони називаються непарними? Робота в групах
Знайдіть парні числа у завданні 553 та поясніть свій вибір.
шагрупа — виконати завдання з парними числами;
гагрупа — виконати завдання з непарними числами.
Робота над задачамиЗавдання 554
Великий зал — k сеансів по 1224 місця І ? ГЛЯдачів Малий зал — с сеансів по 208 місць J
Складіть план розв’язання задачі. Запишіть розв’язання.
1224 ■ k — кількість глядачів у великому залі за день;
208 • с — кількість глядачів у малому залі за день;
1224 ■ к + 208 ■ с — кількість глядачів у кінотеатрі за день.
Якщо к = 5 і с = 4, то 1224 • 5 + 208 • 4 = 6952 (гл.)
1224 2) 208 3) 6120
54+ 832
61208326952
Відповідь: 6952 глядача може обслужити кінотеатр за день. Завдання 555
Рухомий об’єкт Швидкість Час Відстань
Катер 27 км/год Згод ?
Буксир 18 км/год 3 год ?
спосіб
27 • 3 = 81 (км) — пройшов катер за 3 години;
18 • 3 = 54 (км) — пройшов буксир за 3 години;
81 - 54 = 27 (км) — відстань між буксиром і катером через 3 години.
спосіб
27 - 18 = 9 (км/ч) — більше проходив катер;
9 • 3 = 27 (км) — відстань між ними через 3 години.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 556; 557 (с. 91).
ПІДСУМОК УРОКУЩо вивчали сьогодні на уроці?
Що вдалося найкраще?
Що викликало труднощі?
З яким настроєм завершуєм урок?
Урок 62. КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4Дата
Клас
Мета: перевірити знання учнями взаємозв'язку між величинами: відстань, час, швидкість та вміння виконувати дії з іменованими числами, знаходити значення виразів, обчислювати периметр прямокутника, розв'язувати рівняння; виховувати культуру оформлення письмових робіт.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
7 варіант
1. Катер проплив 150 км за 5 годин. Швидкість баржі на 12 км/год менша, ніж швидкість катера. Яку відстань пропливе баржа за 3 години?
2.874:1965 300-7
678 - 84 : 64603 • 8
(477 + 354): 332 м 16 см — 6 м 09 см
300-12-4-46 грн 25 к. : 5
4307 - * = 854
Ширина прямокутника 4 см, а довжина — в 3 рази більша. Знайдіть периметр прямокутника.
варіант
Автомобіль проїхав 240 км за 4 години. Швидкість мотоцикліста на 10 км/год менша, ніж швидкість автомобіля. Скільки кілометрів проїхав мотоцикліст за 2 години?
2.210:1572 800-6
749 - 96 : 89048■З
(642 + 342): 351 м 19 см - 7 м 07 см
400-13-4-67 грн 68 к. : 6
х - 5264 = 3249
Довжина прямокутника 12 см, а ширина — у 4 рази менша. Знайдіть периметр прямокутника.
ПІДСУМОК УРОКУ
Чи вдалося успішно впоратися з усіма завданнями контрольної роботи?
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
Розв'язання та відповіді
7 варіант
Задача.
150 : 5 = ЗО (км/год) — швидкість катера;
ЗО - 12 = 18 (км/год) — швидкість баржі;
18 • 3 = 54 (км).
Відповідь: 54 км пропливе баржа за 3 години.
874119
[46"
114
114
0
678 - 84 : 6 = 664 (477 + 354): 3 = 277
+ 477 2) 831 3546
83123
21 21 21
О
TOC \o "1-5" \h \z 300 - 12 • 4 - 4 = 248 653004603
Х 7Х 8
45710036824
32 м 16 см - 6 м 09 см = 26 м 07 см
3216 609 2607(см)
грн 25 к. : 5 = 1 грн 25 к.
125 (к.)
625
5
12
10
25
25
0
, 4307 - х = 854 а: = 4307 - 854
= 3453
4307 - 3453 = 854
TOC \o "1-5" \h \z 43074307
8543453
3453854
1)4-3 = 12 (см) — довжина прямокутника;
(4 + 12) • 2 = 32 (см) — периметр прямокутника.
варіант
Задача.
240 : 4 = 60 (км/ч) — швидкість автомобіля;
60 - 10 = 50 (км/ч) — швидкість мотоцикліста;
50 • 2 = 100 (км).
Відповідь: 100 км проїхав мотоцикліст за 2 години.
15
14
2.21015
60
'60
0
749 - 96 : 8 = 737 (642 + 342): 3 = 328
+ 642 2) 984
328
3429
984_8
6
24
24
0
400 - 13 • 4 - 6 = 342
TOC \o "1-5" \h \z 728009048
З
43680027144
м 19 см - 7 м 07 см = 44 м 12 см
Дата
Клас
5119 707 4412 (см)
грн 68 к. : 6 = 1 грн 28 к.
768І6
128 (к.)
_16
12
48
48
0
x- 5264 = 3249 л: = 5264 + 3249 х = 8513
8513 - 5264 = 3249
TOC \o "1-5" \h \z ,52648513
32495264
85133249
4.1)12:4 = 3 (см) — ширина прямокутника;
(12 + 3) ■ 2 = 30 (см) — периметр прямокутника.
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 63
Усні обчисленняГра «Ланцюжок»
Ділене 1000, дільник 100, знайди частку; збільш у 10 разів; збільш на 10; у скільки разів отримане число більше, ніж 2? на скільки отримане число менше, ніж 100? знайди добуток отриманого числа і 2; знайди різницю отриманого добутку і 36; збільш у 2 рази; збільш на 92; збільш у 10 разів; знайди добуток даного числа і числа 9; знайди суму отриманого числа і 2000; зменш у 1000 разів; знайди частку отриманого числа і 5. Що вийшло?
Відповіді: 10; 100; 110; 55; 45; 90; 54; 108; 200; 2000; 18 000; 20 000; 20; 4.
Математичний диктантЗапишіть тільки відповіді.
Збільш 86 у 100 разів.
Знайди восьму частину числа 480.
Невідоме число збільшили у 7 разів і отримали 420. Яке число невідоме?
Яке число потрібно розділити на 1000, щоб отримати 342?
Число 99 збільшити в 4 рази.
Число 5763 зменшити на 6 десятків.
3 хв 20 с — записати в секундах.
Скільки метрів у 20 000 см?
Скільки хвилин у 4 годинах?
Відповіді: 8600; 60; 60; 342 000; 396; 5703; 200 с; 200 м; 240 хв.
Аналіз контрольної роботиЗагальна характеристика виконання контрольної роботи.
Аналіз типових помилок.
ДОДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ ДО УРОКУ 64
Перевірка домашнього завданняУсні обчисленняГра «Влучний стрілець»
Хто швидше з’єднає вирази з однаковими значеннями?
300 + 5827 т ЗО кг
195 хв100-9
654 + 87253 год 15 хв
7030 кг8725 + 654
728 хв45-3
45 + 45 + 4512 год 8 хв
90 000 : 100299 + 583
73 ц7 т 3 ц
Математичний диктантЗапишіть тільки відповіді.
Швидкість людини 5 км/год, а потяга — 120 км/год. У скільки разів швидкість потяга більше швидкості людини?
Периметр ділянки, що має форму квадрата, 360 м. Чому дорівнює сторона квадрата?
-д- числа становить 900. Чому дорівнює число?
Добуток чисел 148 і 0 збільшити на 347.
За 2 години черепаха подолала відстань 140 см. З якою швидкістю пересувалася черепаха?
Швидкість реактивного літака 2000 км/ч. Скільки кілометрів пролетить реактивний літак за 2 години?
Відповіді: у 24 рази; 90 м; 4500; 347; 70 см/год; 4000 км.
Завдання 567 (усно, «ланцюжком»)
20-4 = 803-14 = 4220-10-2 = 400 1200-5 = 6000
25-2 = 502-41 = 822 (3+ 30) = 66 101-7 = 707
Клас
Урок 63. АНАЛІЗ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. МНОЖЕННЯ ЧИСЕЛ, ЯКІ ЗАКІНЧУЮТЬСЯ НУЛЯМИМета: ознайомити учнів з прийомом письмового множення круглих чисел; почати роботу з ознайомлення учнів із задачами на спільну роботу; вдосконалювати обчислювальні навички, вміння розв'язувати задачі; розвивати мислення; виховувати інтерес до предмета.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку на с. 151)ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУПідготовча роботаЗавдання 558 (усно)
Завдання 559 (усно)
Поясніть, як міркували при знаходженні добутків.
Пояснення вчителяРозгляньте способи множення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями.
v2800 v2800
ЗЗ
84008400
Розгляньте перший спосіб. 0 помножити на 3 буде 0. Пишемо 0. 0 помножити на 3, буде 0. Пишемо 0. 8 помножити на 3, буде 24, 4 пишемо,
запам’ятовуємо. 2 помножити на 3, буде 6 і ще 2, буде 8. Пишемо 8.
Два нулі, які були наприкінці першого множника, залишилися і в кінці добутку. Кажуть, що два нулі зносимо. Тому множники розміщують по-іншому. Другий множник записують так, щоб нулі залишились праворуч.
Первинне закріпленняЗавдання 560 (7)
Розгляньте, як записується дія множення, якщо один з множників закінчується нулями.
Завдання 560 (2) («ланцюжком» з коментуванням біля дошки і в зошитах)
TOC \o "1-5" \h \z 670084000130000760
6^7 5_
134005040009100003800
ФізкультхвилинкаТут трава росте висока,
Тут стежинонька вузька.
Вище руки, вище ноги —
Не проста у нас дорога.
А тепер ідемо боком —
Ізпідскоком, із підскоком.
Походили на носочках,
А тоді на п’ятах.
Випростали добре спини І звели лопатки.
РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬСамостійна роботаЗавдання 561 (з подальшою взаємоперевіркою в парах) а • 10 + 300, якщо а = 4, то 4 • 10 + 300 = 340 а • 10 + 300, якщо а = 40, то 40 • 10 + 300 = 700 а • 10 + 300, якщо а = 400, то 400 • 10 + 300 = 4300 с • 10 + 300, якщо а = 210, то 210 • 10 + 300 = 2400
Робота над задачамиЗавдання 564
Учні вивчають задачу, «ланцюжком» відповідають на питання задачі усно.
Маса6 коней: 600 ■ 6 = 3600 кг = 3 т 6 ц (відповідь записати в тоннах
іцентнерах).
Маса 2 корів: 480 • 2 = 960 кг = 9 ц 60 кг
Маса 10 овець: 40 • 10 = 400 кг = 4 ц (відповідь записати в центнерах).
480 • 2 - 600 = 360 (кг) — маса 2 корів більше маси 1 коня.
480 : ЗО = 16 (кіз) — за масою замінює 1 корова;
ЗО • 5 + 40 • 4 = 310 (кг) — маса 5 кіз і 4 овець разом.
Завдання 563
Учні ознайомлюються зі змістом задачі та аналізують її від питання до даних.
Що потрібно знати, щоб відповісти на питання задачі? (Потрібно дізнатися, скільки сторінок набирають на комп’ютері два оператори разом.)
Це задача на спільну роботу. Оператори працюватимуть спільно.
Запишемо вираз для розв’язання задачі.
(20 + 24) • ft, якщо ft = 5, то (20 + 24) • 5 = 220 (сторінок).
Запишіть розв’язання задачі в зошиті. Зачитайте відповідь.
Як зміниться відповідь, якщо ft = 10? Перевіртеї (20 + 24) • 10 = 440;440 - 220 = 220
Завдання 562
Учні вивчають зміст задачі, розглядають малюнки, роблять висновок. Відповідь: Роза тримає лілії, Маргарита — троянди, Лілія — маргаритки.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 565; 566 (с. 92).
ПІДСУМОК У РОКУЩо нового дізналися сьогодні на уроці?
Що здалося складним?
Урок 64. МНОЖЕННЯ ОДНОЦИФРОВОГО ЧИСЛА НА БАГАТОЦИФРОВЕ. ЗАДАЧІ НА СПІЛЬНУ РОБОТУКлас
Мета: узагальнити уявлення учнів про переставний закон множення; ознайомити з прийомом представлення множників при письмовому множенні; вчити розв'язувати задачі на спільну роботу; підготувати учнів до вивчення теми «Площа»; розвивати мислення; виховувати посидючість.
ХІД УРОКУОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТКОНТРОЛЬ, КОРЕКЦІЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ (див. додатковий матеріал до уроку нас. 152)РОБОТА НАД НОВИМ МАТЕРІАЛОМПояснення вчителяПотрібно помножити число 8 на 3247. Виконуємо обчислення двома способами.
* 3247
3247 х8
56 25976 + 32
16 2А-
25976
Яку властивість множення застосуємо, щоб перейти до множення чисел в іншому порядку?
Який спосіб обчислення найбільш зручний?
Таким чином, при множенні одноцифрового числа на багатоцифрове для зручності обчислень множники переставляють і множать багатоцифрове число на одноцифрове.
ФізкультхвилинкаНахились уперед, нахились назад.Пальці швидко полічіть:
І направо, і наліво,Ліворуч — 5, праворуч — 5,
Щоб нічого не боліло.Скільки разом? Як сказать?
Один, два, три, чотири —Руки вгору піднесіть
набираємося сили,І почнемо всі лічить.
Нахились, повернисьСкільки пальців на руці,
І до друга посміхнись.Хором скажемо усі.
Руки вгору підніміть.
Первинне закріпленняЗавдання 568 (колективно)
Завдання 569 (з коментуванням)
4-20 374 = 814963 • 123 401 = 370 203
20374123401
4*З
81496370203
• 35705 = 249 935 2 ■ 240 756 = 481 512 . 35705. 240756
249935481512
Завдання 569 (2) («ланцюжком» з коментуванням)
Завдання 570 (самостійно, з подальшою взаємоперевіркою в парах)
4078 • 8 + 25 409 = 58 033
1) 4078
х8
32624
2) 32624 + 25409 58033

• 43051 - 28 • 35 = 257 326
1) 43051
6
258306
2)_ 28 35 140
3)_258306 980 257326

84
980
РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ. РОБОТА НАД ЗАДАЧАМИЗавдання 573
Учні ознайомлюються із задачею за підручником. Записують умову задачі скорочено. Порівнюють текст з коротким записом задачі. Самостійно розв’язують задачу за планом. Один учень розв’язує задачу біля дошки. Самоперевірка задачі з дошки.

24 : 6 = 4 (т) — викачує перший насос за 1 год;
24 : 3 = 8 (пі) — викачує другий насос за 1 год;
4 + 8 = 12 (пі) — викачують обидва насоси за 1 год;
24 : 12 = 2 (год) — буде викачано 24 т води.
Відповідь: за 2 години викачають цю воду обидва насоси, якщо працюватимуть одночасно.
Завдання 571 (самостійно, з перевіркою в парах) а (км) — відстань, яку проїхав автобус;
Ь (год) — час руху автобуса; а : Ь (км/год) — швидкість руху автобуса;
(а : Ь) • 3 (км) — відстань, яку проїде автобус за 3 години.
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯЗавдання 574; 575 (с. 93—94).
ПІДСУМОК УРОКУЧого вчилися на уроці?
Яке завдання здалося вам найцікавішим? найскладнішим?
ДОДАТКОВИИ МАТЕРІАЛЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ОЛІМПІАДИ З МАТЕМАТИКИНа лаві сидить Маринка, її мама, бабуся і лялька. Бабуся сидить поряд із онукою, але не поряд із лялькою. Лялька не сидить поряд із мамою. Хто сидить поряд з мамою Маринки?
а)Маринка;г) Маринка і лялька;
б)бабуся;ґ) бабуся і лялька.
в)Маринка і бабуся;
Розв’язання'.
Збабусею, за умовою, сидить онучка; враховуючи, що лялька не може сидіти поряд із мамою, то лялька з мамою сидять по різні сторони від бабусі з онукою. Отже, бабуся сидить поряд із мамою.
Відповідь: б.
Троє друзів — Сергій, Сашко і Мишко — брали участь у шаховому турнірі. Кому з них дісталася перемога, якщо хлопчики про це сказали так:
Мишко: «Я не переміг. Сашко теж не переміг»;
Сашко: «Мишко не переміг. Переміг Сергій»;
Сергій: «Я не переміг. Переміг Мишко»?
Ще й додали, що один із них двічі сказав правду, другий — двічі неправду, а третій — сказав правду тільки наполовину.
Розв’язання:
Мишко — ні.Сашко — ні.
Мишко — ні.Сергій — так.
Сергій — ні.Мишко — так.
Відповідь: переміг Мишко.
У чашці, склянці, глечику і пляшці знаходяться молоко, лимонад, квас
івода. Відомо, що вода і молоко не в чашці, лимонад стоїть між глечиком
іквасом, у пляшці не лимонад і не вода, а склянка стоїть між пляшкою
імолоком. Що де?
Розв’язання:
молоко лимонад квас вода
чашка - + - -
склянка - - - +
глечик + - - -
пляшка - - + -
Іринка, Тетянка, Галинка і Даринка беруть участь у конкурсі талантів. Одна із них співає, друга — читає гуморески, третя — танцює, четверта — складає вірші. Іринка, Галинка та танцюристка — однокласниці. Іринка
іТетянка живуть в одному під’їзді, а співачка — у сусідньому. Поетеса не знайома ані з гумористкою, ані з танцюристкою. Хто до чого має хист? Розв’язання:
співає читає
гуморески танцює складає
вірші
Іринка - + - -
Тетянка - - - +
Галинка + - - -
Даринка - - + -
У школі вчаться 4 хлопчики: Семеняга, Яцун, Брук і Вороній. Один
зних — майбутній музикант, другий займається бальними танцями, третій — соліст хору хлопчиків, а четвертий — артист дитячого театру. Про них відомо наступне.
Семеняга і Воронін були на концерті, де співав у хорі хлопчиків соліст. Яцун і музикант допомагали артистові роздавати запрошення на виставу. Музикант раніше дружив із Вороніним, а тепер нерозлийвода із Семеня- гою. Воронін не знайомий з Яцуном, бо вони вчаться у різних класах.
Хто чим захоплюється?
Розв’язання:
музикант танцюрист соліст хору артист
Семеняга - - - +
Яцун - - + -
Брук + - - -
Воронін - + - -
Перед початком Малих Олімпійських ігор у школі учні 4-х класів обговорювали можливості своїх команд щодо призових місць. Ось як вони міркували: 4-А: «Якщо ми не посядемо першого місця, то 4-Б посяде четверте».
4-Б: «Якщо 4-В не поборе перше місце, то 4-А вийде на третє».
4-В: «У 4-А буде краще становище, ніж у 4-Г».
4-Г: «Всі ми займемо різні місця».
Припущення учнів були цілком виправдані. Який клас яке місце посів? Розв’язання:
1 2 3 4
4-А - + - -
4-Б - - - +
4-В + - - -
4-Г - - + -
Один із трьох братів-близнюків виграв у змаганнях з плавання. На питання однокласників, хто переміг, вони відповіли:
Руслан: «Роман не виграв. Виграв Богдан»;
Роман: «Богдан не виграв. Виграв я»;
Богдан: «Виграв Роман, а не Руслан».
Хто виграв у змаганнях, якщо відомо, що двоє хлопчиків двічі сказали правду, а один двічі збрехав?
Розв’язання:
Роман — ні.Богдан — так.
Богдан — ні.Роман — так.
Богдан — так.Руслан — ні.
Відповідь', виграв Богдан.
Ярослава, Віка, Тая, Максимко і Михайлик колекціонують марки про тварин, рослин, спорт, мистецтво і космос. Визначте, хто які марки колекціонує, якщо відомо наступне:
Якщо Тая не колекціонує марки про мистецтво, то Віка колекціонує марки про космос.
Віка чи Михайлик колекціонують марки про тварин.
Якщо Михайлик не колекціонує марки про рослини, то Ярослава колекціонує марки про тварин.
Максимко колекціонує марки про мистецтво, або Ярослава колекціонує марки про космос.
Розв’язання:
Якщо Тая — не мистецтво, то Віка — космос.
Віка — тварини, чи Михайлик — тварини.
Якщо Михайлик — не рослини, то Ярослава — тварини.
Максимко — мистецтво, чи Ярослава — космос.
Відповідь: Тая колекціонує марки про мистецтво, Віка — про тварин, Михайлик — про рослини, Ярослава — про космос, а Максим — про спорт.
У трьох ящиках є апельсини, мандарини і лимони. На одному написано «мандарини», на другому «лимони», на третьому — «мандарини» або «апельсини». Що в якому ящику лежить, якщо всі написи переплутані? Відповідь: 3 — лимони; 2 — мандарини; 1 — апельсини.
Учні однієї із сільських шкіл на канікулах приїхали до міста і побували на екскурсії у зоопарку, відвідали музей природи і переглянули виставу в цирку. У який день тижня приїжджали діти, якщо відомо, що зоопарк не працював у вівторок і середу, у музеї природи не було екскурсій у п’ятницю, а у цирку вистави бувають по понеділках, середах і п’ятницях? Розв’язання:
Пн Вт Ср Чт Пт
Зоопарк + - - + +
Музей природи + + + + -
Цирк + - + - +
Відповідь: у понеділок.
Три дівчинки — Настуся, Ганнуся і Віка — намалювали портрет, натюрморт
іпейзаж. Коли їх запитали, хто що намалював, вони відповіли наступне:
«Настуся не намалювала портрет».
«Віка не намалювала натюрморт».
«Настуся намалювала натюрморт».
«Віка не намалювала портрет».
Що намалювала кожна дівчинка, якщо з чотирьох відповідей тільки одна істинна?
Розв’язання:
Настуся — не портрет.
Віка — не натюрморт.
Настуся — натюрморт.
Віка — не портрет.
Відповідь: Настуся — портрет, Віка — натюрморт, Ганнуся — пейзаж.
Іринка, Маринка, Даринка і Полінка вчаться в одній школі, але у різних класах: 4-А, 4-Б, 4-В, 4-Г — і живуть в одному чотириповерховому будинку, але на різних поверхах. Іринка вчиться у 4-А класі. Дитина, яка вчиться у 4-Б класі, мешкає на 1-му поверсі. Дівчинку, яка вчиться у 4-В класі, звати не Маринкою, а на 4-му поверсі проживає не Даринка. Квартира Іринки не на другому поверсі. Квартира Полінки не на 3-му поверсі, і вона не вчиться у 4 -Б класі. Маринка не живе на першому поверсі. Квартира дівчинки, яка вчиться у 4-В класі, не на другому поверсі. Даринка ніколи не вчилася у 4-Г класі. Визначте, у якому класі живе кожна з дівчаток, та поверх, на якому вона мешкає.
Розв’язання:
1 2 3 4 А Б В г
- - + - Іринка + - - -
- + - - Маринка - - - +
+ - - - Даринка - + - -
- - - + Полінка - - + -
Код Ціна
ПШМ111 у 35,00
Навчальне видання Серія «Початкова школа. Мій конспект»
ВОЛОДАРСЬКА Марина Олександрівна, КОВАЛЬЧУК Наталія Олексіївна, МАЗУРОК Ганна Петрівна, НАСТЕНКО Антоніна Іванівна, ТОНКОНОГ Оксана Володимирівна
МАТЕМАТИКА.
КЛАС. І СЕМЕСТР
(за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лииіенка)
Головний редактор Ю. Є. Бардакова Редактор О. В. Грабар Відповідальний за видання Ю. М. Афанасенко Технічний редактор О. В. Лебедева Коректор О. М. Журенко
Підписано до друку 27.07.15 . Формат 84x108/16. Папір газет. Друк офсет. Гарнітура Шкільна.
Ум. друк. арк. 22,0. Замовлення Ms 15-07/20-05.
ТОВ «Видавнича група “Основа”»
61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66 тел. (057) 731-96-33 e-mail: officeosnova.com.ua Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 2911 від 25.07.2007 р.

Приложенные файлы

  • docx 18014170
    Размер файла: 684 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий