matem_1


$$$ 1
анықтауышының мәні тең:
C) 11.
G) 11⋅lg10.

$$$ 2
анықтауышының мәні тең:

D) -2⋅.
F) -2⋅.

$$$ 3
анықтауышының мәні тең:
C) 20⋅.
G) 2⋅100.

$$$ 4
анықтауышының мәні тең:
A) 6⋅.
D) 6⋅lg100.


$$$ 5
анықтауышының мәні тең:
D) 22⋅.
G) 22⋅lg100.

$$$ 6
Егер C = , D = , онда C -4D мәні:
.
C) .
E) .$$$ 7
Егер C = , D = , онда C -2D мәні тең:
A) .
C) .

$$$ 8
= 0 теңдеуінің мәні:

A) 2⋅lg103.
C) 2⋅.

$$$ 9
Егер A = , B = , онда 3А +2В тең:
B)
.
D) .

$$$ 10
Квадрат матрица :
A) .
F) .
H) .

$$$ 11
АВ мен ВА матрицаларының көбейтінділері анықталған:
B) А3х2 и В2х3.
G) А5х5 и В5х5.
$$$ 12
Қандай матрицаның кері матрицасы бар болады:
A) .
F) .
G) .


$$$ 12
шегі тең:
B) - 70.
F) - lne.

$$$ 13
шегі тең:
F) 40⋅log 216.
H) 4log22.

$$$ 14
шегінің мәні аралыққа тиісті:
C) (-3;0).
E) (-2;1).
F) (-5;-2).


$$$ 15
шегінің мәні аралыққа тиісті:
A) (-1;2).
H) (-2;1).

$$$ 16
функциясының өсу аралығы:
D) (-∞;-4).

$$$ 17
Егер (x,y,z) – жүйесінің шешімі болса, онда:
B) х = -4.
C) у = 1.
H) z = -4.

$$$ 18
векторларының скаляр көбейтіндісі тең:
D) -3lne .
G) .

$$$ 19
Берілген: ||. және векторларының скаляр көбейтіндісі:
A) -20lne.
C) -20lg10.

$$$ 20
Берілген: ||. және векторларының скаляр көбейтіндісі:
D) 5lg1000.
G) 5.

$$$ 21
векторларының скаляр көбейтіндісі:
A) -3.
C) -3.

$$$ 22
векторының ұзындығы:
A) 7lne.
D) 7lg10.

$$$ 23
векторының ұзындығы:
A) 7lne.
D) 7lg10.

$$$ 24
Берілген: ||. және векторларының скаляр көбейтіндісі:
A) 3.
B) 3lne3.

$$$ 25
векторларының скаляр көбейтіндісі:
A) 20lne2.
E) lg100.

$$$ 26
векторларының скаляр көбейтіндісі:
A) ln1.
C) lg1.

$$$ 27
векторының ұзындығы:
C) 5lne5.
E) 5lg105.

$$$ 28
векторының ұзындығы:
B) 13lne.
D) 13lg10.

$$$ 29
векторының ұзындығы:
B) 2.

$$$ 30
А(-3, 1), В(0, 5) нүктелері берілген . АВ векторының координаталары:
A) (3,4).
B) (3,0).
C) (3,4).
D) (,).
E) (-3,-4).
F) (3,-4).
G) (3lg1,4lg10).
H) (-3,4).

$$$ 31
векторының ұзындығы:
C) 3-ке тең.

$$$ 32
А(3, 3,5) мен В(2, 1, 3) нүктелерінің арақашықтығы:
A) 3lne2.
B) -3lne2.
C) 3lg10.
D) -3lg10.
E) 3ln1.
F) -3lne.
G) -lg100.
H) lg100.

$$$ 33
нүктесі арқылы өтетін түзу:
C) .
E) .
F) .

$$$ 34
нүктесі арқылы өтетін түзу:
A) .
C) .
D) .

$$$ 35
және нүктелері арқылы өтетін түзу:
B) .
D) .

$$$ 36
2x+3y+5=0 түзуінің бұрыштық коэффициенті:
E)

$$$ 37
3x-4y+1=0 түзуіне перпендикуляр болатын түзудің бұрыштық коэффициенті:
B) .

$$$ 38
5x-y+3=0 түзуінің бұрыштық коэффициенті:
E) K=5.
F) К=.

$$$ 39
және нүктелері арқылы өтетін түзудің бұрыштық коэффициенті:
A) K= 7. C) K= 5.

$$$ 40
A(3,2) және B(5;-2) нүктелері арқылы өтетін түзудің теңдеуі:
B) 2x+y-8=0.
F) y=8-2x.
G) 2x+y=8.

$$$ 41
A(2,-1) нүктесінен түзуіне дейінгі ара қашықтық:
B) 3.
F) .
G) .
$$$ 42
5x-3y+4=0 түзуінің бұрыштық коэффициенті:
D) K= .
$$$ 43
М (3,1) нүктесінен түзуіне дейінгі арақашықтық:
A) 2.
F) .

$$$ 44
түзуіне перпендикуляр түзудің бұрыштық коэффиценті:
A) 3/2.
G) 1,5.

$$$ 45
және параллель түзулерінің қашықтығы:
C) 0,5.
F) .

$$$ 46
анықтауышының мәні:
C) 11.
G) 11⋅lg10.

$$$ 47
анықтауышының мәні:
D) -2⋅.
F) -2⋅.

$$$ 48
анықтауышының мәні:
C) 20⋅. G) 2⋅100.

$$$ 49
анықтауышының мәні:
A) 6⋅.
D) 6⋅lg100.

$$$ 50
теңдеулер жүйесінің шешімі:
A) .

$$$ 51
теңдеулер жүйесінің түбірлерінің қосындысы және көбейтіндісі:
C) -1.
D) 0.

$$$ 52
теңдеулер жүйесінің түбірлерінің қосындысы және көбейтіндісі:
A) -3.
F) 2.

$$$ 53
теңдеулер жүйесінің түбірлерінің қосындысы және көбейтіндісі:
D) 0.
E) 1.

$$$ 54
А(4; 6) және В(-1; -4) нүктелері арқылы өтетін түзудің бұрыштық коэффициенті:
A) 2.
C) .
H) .

$$$ 55
түзуі
A) Ох осімен 450 бұрыш жасайды.
B) Оу осінен ұзындығы 3 – ке тең кесінді қияды.
C) (0; 3) нүктесі арқылы өтеді.

$$$ 56
түзуі.
A) Ох осінен ұзындығы 6– ға тең кесінді қияды.
B) Ох осінен ұзындығы 3– ке тең кесінді қияды.
C) Оу осінен ұзындығы 6– ға тең кесінді қияды.
D) Оу осінен ұзындығы 3– ке тең кесінді қияды.
E) координата басы арқылы өтеді.
F) Ох осінен ұзындығы – ға тең кесінді қияды.
G) Ох осіне параллель өтеді.
H) оси Оу осіне параллель өтеді.

$$$ 57
векторының ұзындығы:
A) 7lne.
D) 7lg10.

$$$ 58
векторларының скаляр көбейтіндісі:
D) -3lne .
G) .

$$$ 59
Берілгені: ||. және векторларының скаляр көбейтіндісі:
A) -20lne.
C) -20lg10.

$$$ 60
Берілгені: ||. және
векторларының скаляр көбейтіндісі:
D) 5lg1000.
G) 5.

$$$ 61
векторларының скаляр көбейтіндісі:
A) -3.
C) -3.

$$$ 62
векторының ұзындығы:
A) 7lne.
D) 7lg10.$$$ 63
Егер және шектері бар болса, онда мына теңдік орындалады:
A)
B)
C)
D)
E)

$$$ 64
Егер және шектері бар болса, онда мына теңдік орындалады:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .

$$$ 65
Егер және шектері бар болса, онда мына теңдік орындалады:
A) .
B) .
C) .
D) .
E) .

$$$ 66
Тамаша шектер мына теңдіктермен беріледі:
B) .
H) .

$$$ 67
табылған шектің аралығы:
B) .
C) .
E) .

$$$ 68
табылған шектің жатқан аралығы:
B) .
E) .
F) . ? G) . ?

$$$ 69
табылған шектің жатқан аралығы:
D) .
F) .
H) .

$$$ 70
табылған шектің жатқан аралығы:
A) .
C) .

$$$ 71
табылған шектің жатқан аралығы:
C) .
E) .
F) .

$$$ 72
табылған шектің жатқан аралығы:
A) .
D) .
E) .

$$$ 73
табылған шектің жатқан аралығы:
B) .
F) .
G) .


$$$ 74
шегі тең болатын сан:
C) .
F) 3.

$$$ 75
шегі тең болатын сан:
A) .
B) .

$$$ 76
шегі тең болатын сан:
A) .
H) .

$$$ 77
шегі тең болатын сан:
C) .
D) .

$$$ 78
шегі тең болатын сан:
A) .
F) .
G) .

Мына шектің дұрыс жауабы:
D) .
F) 1,5.

$$$ 79
Мына шектің дұрыс жауабы:
E) .

$$$ 80
Мына шектің дұрыс жауабы:
B) .
C) .
H) .

Приложенные файлы

  • docx 18013888
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 2

Добавить комментарий