Praktichna_robota_1-3

Практична робота № 1
Тема: Встановлення платформи програми «1С: Підприємство 8.2». Встановлення ключа захисту. Встановлення шаблону конфігурації «1С: Бухгалтерія для України». Створення нової інформаційної бази. Відновлення інформаційної бази із архіву.
Теоретичні основи: під час виконання завдань цієї теми студент звертається до вивченого матеріалу – Методичний посібник «Основи комп’ютерної бухгалтерії» з курсу “АРМ бухгалтера”, К., 2011р. (розд.1, п.п.1.1,1.2; розд.3, п.п.3.1,3.2).
Завдання 1. Встановлення платформи програми.
Потрібно встановити платформу програми «1С: Підприємство» на комп’ютер.
Порядок виконання завдання:
1. Встановити платформу через запуск файлу Setup.exe (значок у вигляді жовтого кола з червоним написом 1С) з каталогу «Обмін Практика АРМ 2012 1С-82 Платформа 15.301».

Завдання 2. Встановлення драйверу ключа захисту програми.
Потрібно встановити драйвер ключа захисту програми «1С: Підприємство 8.2» на комп’ютер.
Порядок виконання завдання:
1. Встановити драйвер ключа захисту через запуск файла Install Emul.exe з каталогу «Обмін Практика АРМ 2012 1С-82 Емулятор».

Завдання 3. Встановлення шаблону конфігурації програми.
Потрібно встановити шаблон конфігурації «1С: Бухгалтерія для України» на комп’ютер.
Порядок виконання завдання:
1. Встановити шаблон конфігурації через запуск файла Setup.exe (значок у вигляді жовтого кола з червоним написом 1С)з каталогу «Обмін Практика АРМ 2012 1С-82 Бухгалтерія 1.2.1.5».
2. Шаблон конфігурації встановити у каталог «Мої документи 1С Шаблони баз» (у випадку відсутності даного каталогу його потрібно створити).

Завдання 4. Створення нової інформаційної бази.
Потрібно створити нову інформаційну базу, в якій студентом буде виконуватися практика з дисципліни «АРМ бухгалтера».
Порядок виконання завдання:
1. Запустити програму за допомогою піктограми на робочому столі або через «Пуск Програми 1С Підприємство 8»;
2. У список інформаційних баз добавити нову базу, назвавши її прізвищем та ініціалами студента, що створює базу.
3. Дану базу створити із шаблона у папці, назвавши папку прізвищем та ініціалами студента, що створює базу, та розмістивши її у каталозі «Мої документи 1С Бази» (у випадку відсутності даного каталогу його потрібно створити).
Завдання 5. Відновлення інформаційної бази із архіву.
Потрібно відновити інформаційну базу, в якій студентом буде виконуватися практика з дисципліни «АРМ бухгалтера», із архівного файлу, наданого викладачем.
Порядок виконання завдання:
1. Зайти в новостворену інформаційну базу в режимі «Конфігуратор».
2. Через меню «Адміністрування» завантажити інформаційну базу, в якій студентом буде виконуватися практика з дисципліни «АРМ бухгалтера», із архівного файлу із прізвищем та ініціалами студента, який знаходиться у каталогу «Обмін Практика АРМ 2012 Архіви баз».
Завдання 6. Вхід в інформаційну базу в режимі «1С Підприємство».
Потрібно увійти в інформаційну базу під користувачем, який буде виконувати практику з дисципліни «АРМ бухгалтера».
Порядок виконання завдання:
1. Запустити програму за допомогою піктограми на робочому столі або через «Пуск Програми 1С Підприємство 8», вибрати інформаційну базу та режим роботи.
2. Вибрати користувача, який входить у програму, та ввести пароль доступу (паролі вибираються до додатку 3).
Завдання 7. Зміна робочої дати програми.
Потрібно змінити робочу дату програми на 26.03.12.
Порядок виконання завдання:
1. Зміна робочої дати здійснюється через меню «Сервіс Параметри».

Практична робота № 2
Тема: Довідники та константи в програмі. Введення констант. Заповнення довідників.
Теоретичні основи: під час виконання завдань цієї теми студент звертається до вивченого матеріалу – Методичний посібник «Основи комп’ютерної бухгалтерії» з курсу “АРМ бухгалтера”, К., 2011р. (розд.1, п.1.3; розд.3, п.п.3.3- 3.5).
Завдання 1. Заповнення констант програми.
Необхідно заповнити константи програми.
Порядок виконання завдання:
1. Встановлення констант відбувається через меню «Операції Константи».
2. В настройках програми встановити наступні параметри:
- Загальна дата заборони зміни даних – 26.03.12., яка поширюється на користувачів з повними правами;
- Створити наступні шаблони телефонів: 999-99-99, 99-99-99, 9-99-99.
3. В настройках параметрів обліку встановити наступні параметри:
- Валюта – гривня;
- Запаси – ведеться облік по партіях, складський облік та сумовий облік по складах, не дозволяється списання при відсутності залишків та немає обліку зворотної тари;
- Товари у роздріб – облік ведеться за номенклатурою та за ставками ПДВ;
- План рахунків – не використовуються класи рахунків у якості груп;
- Розрахунки з контрагентами – ведуться розрахунки за документами, строк оплати покупцями та постачальникам становить 10 днів;
- Інший аналітичний облік – використовуються знижки та не ведеться аналітичний облік коштів по відокремлених підрозділах;
- Виробництво – тип цін планової собівартості номенклатури встановлений по основній ціні закупівлі.
Завдання 2. Заповнення довідника Контрагенти.
Потрібно заповнити відповідні елементи довідника.
Порядок виконання завдання:
1. Вхід в будь-які довідники відбувається через меню «Операції Довідники», або через відповідні закладки на Панелі функцій.
2. Створити нові групи контрагентів: Фізичні особи та СПД, Єдина система, Загальна система, Бюджет, Нерезиденти, Банки та митниці.
3. Створити нових контрагентів, віднісши їх у відповідні групи. Дані для виконання взяти з додатку1.
Завдання 3. Заповнення довідника Валюти.
Потрібно заповнити відповідні елементи довідника.
Порядок виконання завдання:
1. Вхід в будь-які довідники відбувається через меню «Операції Довідники», або через відповідні закладки на Панелі функцій.
2. Встановити для валют на 26.03.12 наступні значення:
- Євро: Курс НБУ – 1048,3850, Кратність – 100;
- Долар США: Курс НБУ – 801,5000, Кратність – 100.
Завдання 4. Заповнення довідника Фізичні особи.
Потрібно заповнити відповідні елементи довідника.
Порядок виконання завдання:
1. Вхід в будь-які довідники відбувається через меню «Операції Довідники», або через відповідні закладки на Панелі функцій.
2. Створити наступних фізичних осіб у довіднику (якщо даних в табл.1 немає, поле не заповнювати):
Таблиця 1. Співробітники підприємства
Реквізити
Дема Іван Богданович
Карась Марія Іванівна
Карпенко Петро Сергійович
Карпенко Сергій Петрович
Солома Іван Петрович

Закладка Основна

Дата народження
06.03.1972
27.12.1970
05.04.1962
15.08.1987
25.06.1948

Стать
Ч.
Ж.
Ч.
Ч.
Ч.

Посвідчення
Паспорт НА 531589, виданий 30.09.93 Обухівським РВ УМВС України в Київській обл.
Паспорт МН 358612 виданий 30.03.96 Боярським РВ УМВС України в Київській обл.
Паспорт СО 358633 виданий 20.07.95 Васильківським РВ УМВС України в Київській обл.
Паспорт МА 712456 виданий 12.05.93 Васильківським РВ УМВС України в Київській обл.
Паспорт ВО 583775 виданий 27.06.91 Васильківським РВ УМВС України в Київській обл.

Громадянство
Україна, має право на пенсію, є податковим резидентом

Відомості про пенсіонера
Не є пенсіонером
Не є пенсіонером
Не є пенсіонером
Не є пенсіонером
Пенсіонер, свідоцтво АББ, № 354894, вид. 30.06.08

Код за ДРФО
5896475589
5896471236
2783221263
2752212895
9856479855

Адреса проживання та адреса по прописці фіз. особи
м. Київ, вул. Академіка Глушкова, буд. 24, кв. 28
с. Новосілки, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл.
м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 23, кв. 58
м. Київ, вул. Голосіївська, буд. 23, кв. 58
м. Київ, вул. Озерна, буд. 14

3. Створити в довіднику також фізичну особу – студента, що виконує завдання із практики.
Завдання 5. Заповнення довідника Співробітники.
Потрібно заповнити відповідні елементи довідника.
Порядок виконання завдання:
1. Вхід в будь-які довідники відбувається через меню «Операції Довідники», або через відповідні закладки на Панелі функцій.
2. Створити групи : Адміністрація, Цеховий персонал, Робітники.
3. Створити наступних співробітників у довіднику в тих підрозділах, в яких вони працюють (якщо даних в табл. 2 немає, поле не заповнювати). Співробітників створювати, вибираючи їх із довідника Фізичні особи
Таблиця 2. Дані для заповнення довідника Співробітники
Дані
Дема Іван Богданович
Студент, що виконує завдання
Карась Марія Іванівна
Карпенко Петро Сергійович
Карпенко Сергій Петрович
Солома Іван Петрович

Підрозділ
Адміністрація
Цеховий персонал
Робітники

Тип працівника
Основний
Сумісник
Основний
Основний
Основний
Основний

Стать
Ч.

Ж.
Ч.
Ч.
Ч.

Дата народження
06.03.1972

27.12.1970
05.04.1962
15.08.1987
25.06.1948

Податкові дані
5896475589
5896475533
5896471236
2783221263
2752212895
9856479855

Завдання 6. Заповнення довідника Місця зберігання.
Потрібно заповнити відповідні елементи довідника.
Порядок виконання завдання:
1. Вхід в будь-які довідники відбувається через меню «Операції Довідники», або через відповідні закладки на Панелі функцій.
2. Створити елемент Склад ТМЦ з параметрами: вид – оптовий, відповідальна особа – Карась М.І.
3. Створити елемент Склад ОЗ з параметрами: вид – оптовий, відповідальна особа – Дема І.Б.
Завдання 7. Заповнення довідника Номенклатура.
Потрібно заповнити відповідні елементи довідника.
Порядок виконання завдання:
1. Вхід в будь-які довідники відбувається через меню «Операції Довідники», або через відповідні закладки на Панелі функцій.
2. Створити у відповідних папках наступні елементи (якщо даних в табл. 3 немає, поле не заповнювати):
Таблиця 3. Дані для заповнення довідника Номенклатура
Назва ТМЦ
Папка
ПДВ
Одиниця виміру
Примітки

Дошки
Матеріали
20 %
куб. м.


Плита ДСП


кв. м.


Клей


кг


Шурупи


кг


Меблева тканина


кв. м.
Код УКТ ЗЕД – 8524589689, Назва – тканини

Фанера


кв. м.


Стіл комп’ютерний
Готова продукція

шт.


Стіл офісний


шт.


Крісло м’яке


шт.


Стілець офісний


шт.


Електродвигун
Матеріали

шт.


Встановлення ГБО
Послуги

посл.
Послуга, не транспортна послуга

Транспортні послуги


посл.
Послуга, транспортна послуга

Фарбування кузову


посл.
Послуга, не транспортна послуга


Завдання 8. Заповнення довідника Основні засоби.
Потрібно заповнити відповідні елементи довідника.
Порядок виконання завдання:
1. Вхід в будь-які довідники відбувається через меню «Операції Довідники», або через відповідні закладки на Панелі функцій.
2. Створити п’ять нових груп необоротних активів: Будівлі та споруди, Машини та обладнання, Меблі та ЕОМ, Транспортні засоби, Малоцінні необоротні активи.
3. Створити у відповідних групах основні засоби, використовуючи дані табл.4:
Таблиця 4. Дані для заповнення довідника Основні засоби
Назва
Повна назва
Папка

Виробниче приміщення
Виробниче приміщення
Будівлі та споруди

Комплект офісних меблів
Комплект офісних меблів
Меблі та ЕОМ

Комп’ютер
Комп’ютер
Меблі та ЕОМ

ВАЗ 2104
ВАЗ 2104
Транспортні засоби

Станок універсальний
Станок універсальний
Машини та обладнання

Станок фугувальний
Станок фугувальний
Машини та обладнання

БФП
БФП
Малоцінні необоротні активи

Принтер
Принтер
Малоцінні необоротні активи

Завдання 9. Підготовка до ведення обліку.
Потрібно внести відповідні дані, необхідні для початку ведення обліку.
Порядок виконання завдання:
1. Введення даних, необхідних для початку обліку здійснюється на закладці «Підприємство» на «Панелі функцій».
2. Через відповідні меню даної закладки ввести наступні дані на 01.01.12:
- Підрозділи: Адміністрація та Виробництво;
- Відповідальні особи організації: Керівник – Дема І.Б. (посада – директор), Касир, Головний бухгалтер, Керівник кадрової служби – студент, що виконує завдання (посада – бухгалтер);
- Настройки параметрів обліку, Облікову політику організації та Облікову політику (по персоналу) не змінювати.
Практична робота № 3
Тема: Введення початкових залишків.
Теоретичні основи: під час виконання завдань цієї теми студент звертається до вивченого матеріалу – Методичний посібник «Основи комп’ютерної бухгалтерії» з курсу “АРМ бухгалтера”, К., 2011р. (розд.2, п.п.2.3-2.6; розд.3, п.п.3.7-3.3.10).
Завдання 1. Введення початкових залишків по ТМЦ.
Потрібно внести залишки товарно-матеріальних цінностей на 26.03.12.
Порядок виконання завдання:
1. Введення залишків здійснюється на закладці «Підприємство» на «Панелі функцій» через піктограму «Введення початкових залишків», де вибирається команда «Відкрити список документів».
2. В полі розділ обліку вибирається відповідний пункт, по якому вводяться залишки, та створюється новий документ.
3. На 26.03.12 підприємство мало такі залишки матеріалів(табл. 5):
Таблиця 5. Залишки матеріалів по підприємству
Рахунок обліку
Номенклатура
Склад
Кількість
Ціна
Податкове призначення

201
Дошки
Склад ТМЦ
2,5
800,00
Опод. ПДВ

201
Плита ДСП
Склад ТМЦ
100
420,00
Опод. ПДВ

201
Клей
Склад ТМЦ
50
15,00
Опод. ПДВ

201
Шурупи
Склад ТМЦ
300
25,00
Опод. ПДВ

201
Фанера
Склад ТМЦ
80
200,00
Опод. ПДВ

Завдання 2. Введення залишків по оплаті праці та ПДФО.
Потрібно внести наступні залишки по розрахунках із працівниками по заробітній платі за березень 2012 р. на 26.03.12 (табл.6):
Таблиця 6. Залишки по розрахунках з працівниками
ПІБ
Посада
Нараховано
ПДФО
Залишилось видати

Дема Іван Богданович
Директор
2500,00
225,00
650,00

Студент-виконавець
Голов. бух.
2000,00
195,00
580,00

Карась Марія Іванівна
Зав. складом
2000,00
195,00
325,00

Карпенко Петро Сергійович
Майстер
1850,00
175,00
500,00

Карпенко Сергій Петрович
Столяр
1750,00
155,00
380,00

Солома Іван Петрович
Столяр
1750,00
155,00
380,00

Разом
13 =SUM(ABOVE) 1411 85015,00
13 =SUM(ABOVE) 141 10015,00
2 815,00

Порядок виконання завдання:
1. Введення залишків здійснюється на закладці «Підприємство» на «Панелі функцій» через піктограму «Введення початкових залишків», де вибирається команда «Відкрити список документів».
2. В полі розділ обліку вибирається відповідний пункт, по якому вводяться залишки, та створюється новий документ.
3. Для створення записів у документі використати дані табл. 7:
Таблиця 7. Залишки по рахунку 661.
Рахунок
Працівник
Податкове призначення
Сума
Місяць нарахування

661
Дема І.Б
Госп. д-сть
650,00
01.03.12

661
Студент-вконавець
Госп. д-сть
580,00
01.03.12

661
Карась М.І.
Госп. д-сть
325,00
01.03.12

661
Карпенко П.С.
Госп. д-сть
500,00
01.03.12

661
Карпенко С.С.
Госп. д-сть
380,00
01.03.12

661
Солома І.П.
Госп. д-сть
380,00
01.03.12

4. Подібним чином в тому самому розділі обліку вносяться залишки по ПДФО. Особливістю є те, що даний податок вводиться окремо по кожному працівникові.
5. Для створення записів у новому документі використати дані табл.8:
Таблиця 8. Нарахування ПДФО
Рахунок
Працівник
Сума
Місяць нарахування
Сума доходу
Вид доходу
Вид ставки

6411
Дема І.Б
225,00
01.03.12
2 500,00
101
Основна

6411
Студент-вконавець
195,00
01.03.12
2 000 00
101
Основна

6411
Карась М.І.
195,00
01.03.12
2 000,00
101
Основна

6411
Карпенко П.С.
175,00
01.03.12
1 850,00
101
Основна

6411
Карпенко С.С.
155,00
01.03.12
1 750,00
101
Основна

6411
Солома І.П.
155,00
01.03.12
1 750,00
101
Основна

Завдання 3. Введення залишків по єдиному соціальному внеску (ЄСВ).
Потрібно внести наступні залишки по розрахунках по ЄСВ на 26.03.12 :
Порядок виконання завдання:
1. Введення залишків здійснюється на закладці «Підприємство» на «Панелі функцій» через піктограму «Введення початкових залишків», де вибирається команда «Відкрити список документів».
2. В полі розділ обліку вибирається відповідний пункт, по якому вводяться залишки, та створюється новий документ.
3. Внесення залишків по розрахунках по ЄСВ відбувається подібним чином в тому самому розділі обліку.
4. Дані для заповнення документа взяти із табл.9:
Таблиця 9. Єдиний соціальний внесок
Рахунок
Податок
Стаття податкової декларації
База внеску
Сума
Місяць нарахування

651
Внески працівників із зарплати ЄСВ (працівники)
Звіт по ЄСВ Утримання ЄСВ зі співробітників (3,6 %)
11 850,00
426,60
01.09.11

651
Внески на ФОП ЄСВ ФОП  працівники
Звіт по ЄСВ Нарахування ЄСВ роботодавцями (36,76 - 49,7 %)
11 850,00
4123,40
01.09.11

Завдання 4. Введення залишки по рахунках грошових коштів.
Потрібно внести наступні залишки по грошових коштах на 26.03.12:
в касі – 1 000,00 грн.;
на поточному рахунку – Суму взяти із таблиці 2 додатків згідно варіанту студента;
на валютному рахунку – 10 000,00 євро по курсу 1 048,3850 грн. за 100 євро;
на валютному рахунку – 5 000,00 доларів США по курсу 801,5000 грн. за 100 доларів.
Порядок виконання завдання:
1. Введення залишків здійснюється на закладці «Підприємство» на «Панелі функцій» через піктограму «Введення початкових залишків», де вибирається команда «Відкрити список документів».
2. В полі розділ обліку вибирається відповідний пункт, по якому вводяться залишки, та створюється новий документ.
3. Дані для заповнення документа взяти із табл.10:
Таблиця 10. Залишки по рахунках грошових коштів
Рахунок
Субконто рахунку
Валюта
Сума у валюті обліку ГК

301

·
грн.
1 000,00

311
ПРИВАТБАНК-гривня
грн.
Згідно варіанта студента

312
ПРИВАТБАНК-долар
USD
5 000,00

312
ПРИВАТБАНК-євро
EUR
10 000,00

Завдання 5. Введення залишки по розрахунках з покупцями та постачальниками.
Потрібно внести наступні залишки по розрахунках з контрагентами на 26.03.12 (табл.11):
Таблиця 11. Контрагенти підприємства
Назва підприємства
Сума з ПДВ, грн.


Дебет
Кредит

ВАТ «Прогрес»
2 250,00


ВАТ «Вулкан»

4 800,00

ТОВ «Будинок меблів»
3 750,00


Порядок виконання завдання:
1. Введення залишків здійснюється на закладці «Підприємство» на «Панелі функцій» через піктограму «Введення початкових залишків», де вибирається команда «Відкрити список документів».
2. В полі розділ обліку вибирається відповідний пункт, по якому вводяться залишки, та створюється новий документ.
3. Для прив’язки заборгованості до конкретних документів перед внесення залишків по розрахунках з контрагентами спочатку потрібно внести документи розрахунків, по яких ці залишки виникли (договір та рахунок-фактура). Ці документи вносяться на закладках «Покупка» чи «Продаж» на «Панелі функцій» у відповідному журналі документів. Дані для створення документів взяти із табл.12.
4. Після створення документів розрахунків потрібно ввести залишки через створення нового документу у відповідному розділі обліку закладки «Підприємство» на «Панелі функцій» через піктограму «Введення початкових залишків» команди «Відкрити список документів».
Таблиця 12. Розрахунки з контрагентами
Документ
Реквізит
ВАТ «Прогрес»
ВАТ «Вулкан»
ТОВ «Будинок меблів»

Договір
Найменування
Купівля ДСП
Купівля фанери
Продаж столів


Для друку
Постачання № 23 від 23.03.12
Постачання № 46 від 15.03.12
Постачання № 52 від 18.03.12


Вид договору
З постачальником
З постачальником
З покупцем


Номер
23
46
52


Від
23.03.12
15.03.12
18.03.12


Взаєморозрахунки по бух. обліку
По розрахункових документах
По розрахункових документах
По розрахункових документах


Взаєморозрахунки по обліку ПДВ

Тип цін
Основна ціна закупівлі
Основна ціна закупівлі
Основна ціна продажу


Вид діяльності
Основна діяльність
Основна діяльність
Основна діяльність

Рахунок-фактура
Вид операції
Покупка, комісія
Покупка, комісія

·


Дата
23
·.03.12
16.03.12
19.03.12


Договір
Купівля ДСП
Купівля фанери
Продаж столів


Склад

·

·
Склад ТМЦ


Номенклатура
Плита ДСП
Фанера
Стіл офісний


Кількість
5
50
5


Ціна
420,00
80,00
750,00


ПДВ
20 %
20 %
20 %


Вх. номер
76
46

·


Вх. дата
23.03.12
16.03.12

·

5. Для створення записів у документі використати дані табл.13:
Таблиця 13. Залишки по розрахунках з покупцями та постачальниками
Реквізит
ВАТ «Прогрес»
ВАТ «Вулкан»
ТОВ «Будинок меблів»

Вид заборгованості
Дебіторська
Кредиторська
Дебіторська

Договір
Купівля ДСП
Купівля фанери
Продаж столів

Документ розрахунків
Рахунок на оплату постачальника від 23.03.12
Рахунок на оплату постачальника від 16.03.12
Рахунок на оплату покупцеві від 19.03.12

Сума у валюті
2 520,00
4 800,00
3 750,00

Сума боргу
2 520,00
4 800,00
3 750,00

Сума (ПО)
2 520,00
4 800,00
3 750,00

Тип контрагента
Постачальник
Постачальник
Покупець

Вид розрахунків
Розрахунки
Розрахунки
Розрахунки

Ставка ПДВ
20 %
20 %
20 %

Сума ПДВ
420,00
800,00
625,00

Рахунок ПДВ (непідтвер.)
6442
6442
6432

Рахунок ПДВ кредит
6441
6441
6431

Под призн. (ПДВ)
Госп. д-сть
Госп. д-сть
Госп. д-сть

Завдання 6. Введення залишків по малоцінним необоротним матеріальним активам.
Потрібно внести наступні залишки по засобах на 26.03.12 (табл.14):
Таблиця14. Залишки по малоцінним необоротним матеріальним активам
Назва ОЗ
Рахунок обліку
Початкова вартість
Знос
Балансова вартість
Ліквідаційна вартість
Податкова група ОЗ

Принтер
1121
750,00
375,00
375,00
0,00
11

Порядок виконання завдання:
1. Введення залишків здійснюється на закладці «Підприємство» на «Панелі функцій» через піктограму «Введення початкових залишків», де вибирається команда «Відкрити список документів».
2. В полі розділ обліку вибирається відповідний пункт, по якому вводяться залишки, та створюється новий документ.
3. Дані для заповнення документа взяти із табл.15:
Таблиця 15. Дані для заповнення МНМА
Назва
Принтер

Закладка «Облікові дані»

Рахунок обліку
1121

Податкове призначення
Госп. д-сть

Поточна вартість
750,00

Амортизуєма вартість
750,00

Сума накопиченого зносу
375,00

Рахунок нарахування амортизації
1321

Спосіб нарахування амортизації
50% - 50%

Нарахувати амортизацію
Так

Податкова група ОЗ
Група 11

Спосіб відображення витрат по амортизації
ОЗ та МНМА (адміністративні)

Підрозділ
Адміністрація

Закладка «Загальні відомості (інше)»

Матеріально-відповідальна особа
Дема І.Б.

Подія: введення в експлуатацію

Дата
14.07.10

Подія
Введення в експлуатацію

Назва документа
Акт вводу в експлуатацію

Номер документа
7

Первинна вартість (БО)
750,00

Завдання 7. Введення залишків по основних засобах.
Потрібно внести наступні залишки по основних засобах на 26.03.12 (табл.16):
Порядок виконання завдання:
1. Введення залишків здійснюється на закладці «Підприємство» на «Панелі функцій» через піктограму «Введення початкових залишків», де вибирається команда «Відкрити список документів».
2. В полі розділ обліку вибирається відповідний пункт, по якому вводяться залишки, та створюється новий документ.
Таблиця 16. Залишки по основних засобах
Назва ОЗ
Рахунок обліку
Початкова вартість
Знос
Балансова вартість
Ліквідаційна вартість
Податкова група ОЗ

Виробниче приміщення
103
50 000,00
15 000,00
35 000,00
5 000,00
3

Комп’ютер
106
5 000,00
2 500,00
2 500,00
0,00
6

Станок універсальний
104
5 000,00
1 500,00
3 500,00
0,00
4

Станок фугувальний
104
4 000,00
Сума зг. варіанту
Сума зг. варіанту
0,00
4

Комплект офісних меблів
106
25 000,00
7 500,00
17 500,00
500,00
4

ВАЗ-2104
105
40 000,00
25 000,00
15 000,00
1 000,00
5

3. Дані для заповнення документа взяти із табл.17:
Таблиця 17. Нарахування амортизації
Назва
Виробниче приміщення
Комп’ютер
Станок універсальний
Станок фугувальний
Комплект офісних меблів
ВАЗ-2104

1
2
3
4
5
6
7

Закладка «Облікові дані»

Рахунок обліку
103
106
104
104
104
105

Податкове призначення
Опод. ПДВ
Опод. ПДВ
Опод. ПДВ
Опод. ПДВ
Опод. ПДВ
Опод. ПДВ

Поточна вартість
50 00,00
5 000,00
5 000,00
4 000,00
25 000,00
40 000,00

Вартість, що амотизується
50 00,00
5 000,00
5 000,00
4 000,00
25 000,00
40 000,00

Сума накопиченого зносу
15 000,00
2 500,00
1 500,00
Згідно варіанту
7 500,00
25 000,00

Рахунок нарахування амортизації
131
131
131
131
131
131

Спосіб нарах. амортизації
Прямолінійний
Прямолінійний
Прямолінійний
Прямолінійний
Прямолінійний
Прямолінійний

Нарахувати амортизацію
Так
Так
Так
Так
Так
Так

Податкова група
Група 3
Група 6
Група 4
Група 4
Група 4
Група 5

Спосіб відображення витрат по амортизації
ОЗ та МНМА (загальновиробничі)
ОЗ та МНМА (адміністративні)
ОЗ та МНМА (загальновиробничі)
ОЗ та МНМА (загальновиробничі)
ОЗ та МНМА (адміністративні)
ОЗ та МНМА (адміністративні)

Підрозділ
Виробництво
Адміністрація
Виробництво
Виробництво
Адміністрація
Адміністрація

Строк корисного використання
600
60
180
180
180
120

Ліквідаційна вартість (БО)
5 000,00
0,00
0,00
0,00
500,00
1 000,00

Закладка «Загальні відомості (інше)»

МВО
Дема І.Б.
Дема І.Б.
Карпенко П.С.
Карпенко П.С.
Дема І.Б.
Дема І.Б.

Подія: введення в експлуатацію

Дата
25.09.06
12.09.09
28.03.07
15.09.07
25.04.08
25.09.08

Подія
Введення в експлуатацію
Введення в експлуатацію
Введення в експлуатацію
Введення в експлуатацію
Введення в експлуатацію
Введення в експлуатацію

Назва документа
Акт вводу в експлуатацію
Акт вводу в експлуатацію
Акт вводу
в експлуатацію
Акт вводу в експлуатацію
Акт вводу в експлуатацію
Акт вводу в експлуатацію

Номер документа
1
6
2
3
4
5

Первинна вартість (БО)
50 00,00
5 000,00
5 000,00
4 000,00
25 000,00
40 000,00

Завдання 8. Введення залишків по статутному капіталу.
Потрібно внести наступні залишки по внескам у статутний капітал на 26.03.12:
- Іванов І.І. – 25 000,00 грн.;
- Дема І.Б. – 25 000,00 грн.
Порядок виконання завдання:
1. Введення залишків здійснюється на закладці «Підприємство» на «Панелі функцій» через піктограму «Введення початкових залишків», де вибирається команда «Відкрити список документів».
2. В полі розділ обліку вибирається відповідний пункт, по якому вводяться залишки, та створюється новий документ. У випадку. Якщо операція не підходить під конкретний розділ обліку, вибирається розділ «Інші рахунки бухгалтерського обліку».
3. Дані для заповнення документа взяти із табл.18:
Таблиця 18. Дані по засновниках
Рахунок
Субконто рахунку 1
Субконто рахунку 2
Валюта
Залишок по кредиту

40
Іванов І.І.
Частка в статутному капіталі
грн.
75 000,00

40
Дема І.Б.
Частка в статутному капіталі
грн.
75 000,00

Завдання 9. Введення залишків по нерозподіленому прибутку.
Для визначення суми нерозподіленого прибутку на 26.03.12 потрібно сформувати оборотно-сальдову відомість за 1 квартал 2012 р. за допомогою меню «Звіти Оборотно-сальдова відомість». Залишок по кредиту рахунка 00 і буде необхідною сумою.
Порядок виконання завдання:
1. Введення залишків здійснюється на закладці «Підприємство» на «Панелі функцій» через піктограму «Введення початкових залишків», де вибирається команда «Відкрити список документів».
2. В полі розділ обліку вибирається відповідний пункт, по якому вводяться залишки, та створюється новий документ. У випадку. Якщо операція не підходить під конкретний розділ обліку, вибирається розділ «Інші рахунки бухгалтерського обліку».
3. Дані для заповнення документа взяти із табл.19:
Таблиця 19. Визначення нерозподіленого прибутку
Рахунок
Валюта
Залишок по кредиту

441
грн.
Сума по кредиту рахунка 00 із оборотно-сальдової відомості


Додатки

Таблиця 1
Дані для заповнення довідника Контрагенти.

Назва
Перевізник
Будинок меблів
Автоліга
Радуга
Вулкан ВАТ
Прогрес ВАТ
Київська регіональна митниця
ПриватБанк
Rivera

Повна назва
ТОВ "Перевізник"
ТОВ «Будинок меблів»
ЗАТ "Автоліга"
ТОВ "Радуга"
ВАТ «Вулкан»
ВАТ «Прогрес»
Київська регіональна митниця
ПАТ КБ "Приватбанк"
Rivera

Організаційно-правова форма
Юридична особа
Юридична особа
Юридична особа
Юридична особа
Юридична особа
Юридична особа
Юридична особа
Юридична особа
Юридична особа

Вид договору
З постачальником
З покупцем
З постачальником
З покупцем
З постачальником
З постачальником
Інше
Інше
З постачальником

Взаєморозрахунки в обліку та по ПДВ
По розрахункових документах
По розрахункових документах
По розрахункових документах
По розрахункових документах
По розрахункових документах
По розрахункових документах
По договору в цілому
По договору в цілому
По розрахункових документах

Фізична адреса
03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30
03127, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 100/2
03680, м. Київ, пр-т Академіка Глушкова, 15-Б
18002, м. Черкаси, вул. Курортна, 11
04071, м. Київ, вул. Ярославська, 57
02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1
03680, м. Київ, вул. Лепсе, 8-А
03150, м. Київ, вул. Предславинська, 19
Туреччина

Юридична адреса
02092, м. Київ, вул. Марганецька, 95
03127, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 100/2
01001, м. Київ, вул. Грінченко, 1
18002, м. Черкаси, вул. Курортна, 11
04071, м. Київ, вул. Ярославська, 57
02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1
03680, м. Київ, вул. Лепсе, 8-А
03150, м. Київ, вул. Предславинська, 19
Туреччина

Телефон
(044) 494-23-47
(044) 567-87-98
(044) 279-57-34
(0472) 45-07-79
(044) 257-12-15
(044) 593-03-29
(044) 257-85-48
(044) 487-12-58


ЄДРПОУ
32771122
25148756
16286412
34965659
25489567
58743697
00137331
21705696
********

Індивід. подат. номер


162864126506
349656526595
2548956325
5874369965

217056926658


№ свідоцтва


37095732
100225917
15486953
25698756

217056926658


МФО банку
321767
321228
321228
300249
319092
320476
820019
300117


№ рахунка
260001057502
2600054878
260008741256
260005984301
260005896358
260005898457
373492100026
32007192601


Система оподаткування
Єдиний податок
Єдиний податок
Податок на прибуток і ПДВ
Податок на прибуток і ПДВ
Податок на прибуток і ПДВ
Податок на прибуток і ПДВ
Не платник
Податок на прибуток і ПДВ
Не платник

Розміщення
Єдина система
Єдина система
Загальна система
Загальна система
Загальна система
Загальна система
Банки та митниці
Банки та митниці
Нерезиденти

Таблиця 1 (продовження)
Дані для заповнення довідника Контрагенти.

Назва
Іванов І.І.
Дема І.Б.
Селинова Ю.Ю
ПФУ Дарницького р-ну
УДКСУ у Дарницькому р-ні

Повна назва
Іванов Іван Іванович
Дема Іван Богданович
СПД Селинова Юлія Юріївна
ПФУ Дарницького р-ну
УДКСУ у Дарницькому р-ні

Організаційно-правова форма
Фізична особа
Фізична особа
Фізична особа
Юридична особа
Юридична особа

Вид договору
Інше
Інше
Постачальник
Інше
Інше

Взаєморозрахунки в обліку та по ПДВ
По договору в цілому
По договору в цілому
По договору в цілому
По договору в цілому
По договору в цілому

Фізична адреса
м. Київ, вул. Героїв оборони, 12, кв. 25
м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 24, кв. 28
м. Київ, вул. Малишка, 3, кв. 478
м. Київ, вул. Горького, 112
м. Київ, вул. Салютна, 20

Юридична адресам. Київ, вул. Горького, 112
м. Київ, вул. Салютна, 20

Телефон
(044) 527-69-89
(044) 748-59-23
(066) 316-85-45
(044) 897-12-15
(044) 478-20-20

Паспорт
НА 975678
НА 531589
ААВиданий
Полонським РВ УМВС України в Хмельницькій обл., 12.04.02
Обухівським РВ УМВС України в Київський обл., 30.09.93
Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл., 02.04.02ЄДРПОУ
8597536894
5896475589
2039816069
32075021
26077855

МФО банку


322313
820019
820019

№ рахунка


260030230744
256083132601
(Утримання)
31114009700003
(Прибуток)

256093122601
(Нарахування)
31116029700003
(ПДВ)

256093122601
(Нарахування інваліди)
33214800700003
(ПДФО)

Система оподаткування
Не платник
Не платник
Єдиний податок
Не платник
Не платник

Розміщення
Фізичні особи та СПД
Фізичні особи та СПД
Фізичні особи та СПД
Бюджет
Бюджет

Таблиця 2.

Дані по варіантам для виконання практичних робіт

№ варіанта
Вид операції


Залишок у банку
Сума зносу станка
Залишкова вартість станка
Видана підзвітна сума
Вартість транспортних послуг
Кількість використаних шурупів у виробництві

1
50 000,00
3 750,00
250,00
1 100,00
5 000,00
110

2
50 050,00
3 745,00
255,00
1 095,00
5 010,00
109

3
50 100,00
3 730,00
260,00
1 090,00
5 020,00
108

4
50 150,00
3 735,00
265,00
1 085,00
5 030,00
107

5
50 200,00
3 730,00
270,00
1 080,00
5 040,00
106

6
50 250,00
3 725,00
275,00
1 075,00
5 050,00
105

7
50 300,00
3 720,00
280,00
1 070,00
5 060,00
104

8
50 350,00
3 715,00
285,00
1 065,00
5 070,00
103

9
50 400,00
3 710,00
290,00
1 060,00
5 080,00
102

10
50 450,00
3 705,00
295,00
1 055,00
5 090,00
101

11
50 500,00
3 700,00
300,00
1 050,00
5 100,00
10

12
50 550,00
3 695,00
305,00
1 045,00
5 110,00
99

13
50 600,00
3 690,00
310,00
1 040,00
5 120,00
98

14
50 650,00
3 685,00
315,00
1 035,00
5 130,00
97

15
50 700,00
3 680,00
320,00
1 030,00
5 140,00
96

16
50 750,00
3 675,00
325,00
1 025,00
5 150,00
95

17
50 800,00
3 670,00
330,00
1 020,00
5 160,00
94

18
50 850,00
3 665,00
335,00
1 015,00
5 170,00
93

19
50 900,00
3 660,00
340,00
1 010,00
5 180,00
92

20
50 950,00
3 655,00
345,00
1 005,00
5 190,00
91

21
51 000,00
3 650,00
350,00
1 000,00
5 200,00
90

22
51 050,00
3 645,00
355,00
995,00
5 210,00
89

23
51 100,00
3 640,00
360,00
990,00
5 220,00
88

24
51 150,00
3 635,00
365,00
985,00
5 230,00
87

25
51 200,00
3 630,00
370,00
980,00
5 240,00
86

26
51 250,00
3 625,00
375,00
975,00
5 250,00
85

27
51 300,00
3 620,00
380,00
970,00
5 260,00
84

28
51 350,00
3 615,00
385,00
965,00
5 270,00
83

29
51 400,00
3 610,00
390,00
960,00
5 280,00
82

30
51 450,00
3 605,00
395,00
955,00
5 290,00
81

31
51 500,00
3 600,00
400,00
950,00
5 300,00
80

32
51 550,00
3 595,00
405,00
945,00
5 310,00
79

33
51 600,00
3 590,00
410,00
940,00
5 320,00
78

34
51 650,00
3 585,00
415,00
935,00
5 330,00
77

35
51 700,00
3 580,00
420,00
930,00
5 340,00
76Додаток 3.
Варіанти та паролі доступу в програму для виконання завдань навчальної практики з дисципліни «АРМ бухгалтера:
№ варіанта
Прізвище та ініціали студента
Пароль

3 курс 3 група

1
Бєлкіна Неля Ігорівна
1125001

2
Білінська Оксана Василівна
1125002

3
Булах Марина Олександрівна
1125003

4
Волощук Тетяна Ігорівна
1125004

5
Гапоненко Вадим Сергійович
1125005

6
Грицишена Анастасія Дмитрівна
1125006

7
Дударчук Тетяна Сергіївна
1125007

8
Каплична Наталія Сергіївна
1125008

9
Квока Марія Миколаївна
1125009

10
Коваленко Марія Миколаївна
1125010

11
Кошелєва Ганна Олександрівна
1125011

12
Лавринець Євгенія Михайлівна
1125012

13
Липова Анастасія Сергіївна
1125013

14
Мальована Майя Володимирівна
1125014

15
Мартинець Аліна Романівна
1125015

16
Нестерчук Аня Іванівна
1125017

17
Онищенко Валентина Костянтинівна
1125018

18
Пащенко Олеся Олександрівна
1125019

19
Пилипенко Яна Сергіївна
1125020

20
Солонько Оксана Василівна
1125021

21
Харченко Ліля Анатоліївна
1125022

22
Харченко Олександра Борисівна
1125023

23
Янюк Діана Сергіївна
1125024

24
Ярошенко Олена Сергіївна
1125025

3 курс 4 група

1
Антонова Майя Володимирівна
0920002

2
Бабій Інна Петрівна
0920085

3
Виниченко Тетяна Анатоліївна
0920010

4
Власюк Ольга Олександрівна
0920011

5
Вознюк Віталія Миколаївна
0920014

6
Галімон Андрій Дмитрович
0920015

7
Галімон Анна Дмитрівна
0920016

8
Гербут Рімма Валеріївна
0920088

9
Дідовець Андрій Вікторович
0920021

10
Дячук Людмила Павлівна
0920023

11
Загинайко Яна Андріївна
0920025

12
Климчук Тетяна Олексіївна
0920030

13
Козленко Марія Михайлівна
0920031

14
Козяр Олександр Григорович
0920032

15
Кучма Катерина Сергіївна
0920036

16
Лавріненко Юлія Миколаївна
0920037

17
Мілевський Тарас Романович
0920044

18
Нижник Максим Володимирович
0920047

19
Ольшанська Наталія Леонідівна
0920048

20
Павліченко Оксана Миколаївна
0920095

21
Парій Альона Олександрівна
0920096

22
Пімкіна Анастасія Вячеславівна
0920106

23
Поліновська Юлія Григорівна
0920054

24
Скляр Аліна Іванівна
0920062

25
Сковрунська Тетяна Вікторівна
0920063

26
Сович Ірина Володимирівна
0920064

27
Федорченко Кристина Олександрівна
0920069

28
Хлистун Вікторія Анатоліївна
0920070

29
Ятчук Анжела Валеріївна
0920074

30
Семенченко Микола Сергійович
1025003

3 курс 5 група

1
Барченко Віталій Петрович
0920003

2
Власюк Ольга Петрівна
0920012

3
Вовк Ігор Вадимович
0920013

4
Грищенко Катерина Василівна
0920019

5
Данильченко Дмитрій Олександрович
0920020

6
Замора Олена Юріївна
0920026

7
Каденчук Роман Олександрович
0920028

8
Карабіна Наталія Сергіївна
0920029

9
Коркішко Людмила Олексіївна
0920033

10
Кроп Олена Павлівна
0920034

11
Кулинко Яна Андріївна
0920035

12
Медвідь Леся Олегівна
0920042

13
Мурзіна Катерина Євгеніївна
0920045

14
Омельченко Ольга Іванівна
0920049

15
Подольська Ірина Миколаївна
0920053

16
Романюк Ілона Романівна
0920058

17
Саківська Катерина Олександрівна
0920059

18
Саранча Леся Олексіївна
0920060

19
Тригуб Олександр Анатолійович
0920103

20
Усмединська Ірина Миколаївна
0920067

21
Федорук Анастасія Михайлівна
0920068

22
Чекан Леся Володимирівна
0920072

23
Ярошевич Олег Андрійович
0920073

24
Врублевська Олена Сергіївна
1025001

25
Місяченко Анжела Володимирівна
1025002

1 курс скорочений термін 8 група

1
Байцер Дар'я Леонідівна
1125001

2
Белінська Інна Сергіївна
1125052

3
Васильченко Ганна Юріївна
1125053

4
Горобець Мирослава Олегівна
1125007

5
Григоренко Ірина Іванівна
1125008

6
Гриценко Аліна Григорівна
1125055

7
Гузман Ірина Ігорівна
1125056

8
Карпенко Олена Володимирівна
1125072

9
Касяненко Антоніна Анатоліївна
1125012

10
Коваль Марина Миколаївна
1125059

11
Козлов Ігор Миколайович
1125060

12
Приємницька Вікторія Сергіївна
1125016

13
Рибальченко Наталія Сергіївна
1125073

14
Руда Ірина Олегівна
1125065

15
Скрипник Дмитро Олександрович
1125076

16
Смоляк Олена Віталіївна
1125066

17
Філоненко Сергій Сергійович
1125068

18
Чугунов Іван Олегович
1125023

19
Шевчук Василь Васильович
1125077

20
Шишкіна Олена Леонідівна
1125024

21
Ющенко Денис Сергійович
1125071

1 курс скорочений термін 9 група

1
Бережняк Анна Іванівна
1125002

2
Бойко Ігор Миколайович
1125003

3
Василюк Роксолана Володимирівна
1125004

4
Возненко Олександр Михайлович
1125005

5
Гаврилюк Ірина Олександрівна
1125054

6
Гнатовський Іван Андрійович
1125006

7
Данилевська Юлія Миколаївна
1125009

8
Дипон Ірина Олегівна
1125058

9
Добровольська Вікторія Олександрівна
1125010

10
Заяць Людмила Сергіївна
1125011

11
Козубенко Іван Олександрович
1125013

12
Косюк Олесь Олегович
1125061

13
Лук'янець Олена Миколаївна
1125074

14
Муравицька Ганна Володимирівна
1125062

15
Найдюк Ірина Ігорівна
1125014

16
Осіпенко Остап Сергійович
1125015

17
Радус Ірина Ігорівна
1125063

18
Рубейкін Василь Анатолійович
1125017

19
Сірук Олена Вікторівна
1125018

20
Топольська Юлія Олександрівна
1125019

21
Трелова Марина Сергіївна
1125067

22
Франчук Анатолій Васильович
1125021

23
Харченко Марина Віталіївна
1125022

24
Хоменко Інна Миколаївна
1125069

25
Ямчинський Олександр Васильович
1125025


Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 18010389
    Размер файла: 564 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий