pedagogikaly_1179_psikhologia_test-2


Адам психикасы дамуының әлеуметтік табиғаты қалай қалыптасады ? Өмір сүру барысында қоғамдық – тарихи практика, заңдарын игеру, адамзат тәжірибесін үйрену
Адамның танымдық қызметін компьютердегі процестермен теңдестіретін теория ілімі – ол: Когнитивтік
Адамның істеген ісін саналы түрде түсінуі, іс - әрекетінде іскерлігін дәлелдеуі – ол: Рефлексия
Әр пәннен оның әрекеті мен өмірлік әрекетінде мәні бар жаңа қасиеттерді табу және оны меңгеру – бұл: Білімге үйрету
Балалар дамуында мектепке дайындығын тұтас динамикалық құрылым ретінде қарастырған ғалым, ол: Выготский
Бастауыш класс оқушыларына тән естің түрі – ол: Еріксіз ес
Биологиялық даму процесін тексеруге қолданылатын тест бар – ол: Филипп
Биологиялық жүйенің жеке тәжірибесі меңгеру процесін және нәтижесін білдіретін ең жалпы ұғым : Үйрету
Бихевиористік көзқарас өкілдері: Толмен, Газри
Бихевиористік теорияның негізін қалаған ғалым – ол: Торндайк
Бихевиористік ілімнің ерекшелігінің бірі ол: Биологизм
Білім,білік,дағдылар «сынақ және қателіктер» арқылы игерілетін үйрету – бұл: Оперантты үйрету
Жасырын бақылау неге байланысты анықталады? Бақылау позициясына байланысты
Зерттеу мағлұматтарын жинақтау және дәл жазып алуда мүмкіндігі көп әдіс – ол: Зертханалық эксперимент
Зерттеуде өз құрылымының ішінен жаңа объект құру ұсынылады, одан соң ол зерттеу пәніне айналады: Қалыптастырушы эксперимент
Зерттеудің барынша дәл нәтижесі қай әдіс көмегімен алынады? Эксперименталды әдіс
Зерттеудің зерттелушіге белсенді ықпал ету процесінде бала психикасының өзгеруін зерттейтін жас ерекшелік және педагогикалық психологияда қолданылатын әдіс: Қалыптастырушы эксперимент
Зерттеудің лонгитюдтік әдісі (Б.Г. Ананьев бойынша) қай әдістер тобына жатады ? Ұйымдастыру әдістері
Когнитивтік теория ілімінің бағыты – ол: Таным процесі
Қазіргі оқытудың концептуалды принциптерінің бірі « Оқыту дамудың соңынан жүрмеуі тиіс, оны соңынан ертуі керек» - деген тұжырымдаған кім? Л.С.Выготский
Қалыптастырушы эксперименттің синонимі болып табылады. Генетикалық модельдеуші эксперимент
Л.С. Выготскийдің «Педагогикалық психология» атты кітабы қай жылы шықты? 1926 ж
Мектепке дейінгі балалардың басты іс - әрекеті – ол: Ойын
Меңгеру процесінің негізгі кезеңдерін өту үшін қажетті арнайы әрекеттер жүйесі – бұл: Оқу
Ми қызметінің дамуы мен мотивациялық қажеттілік жағынан алты жас пен жеті жас арасында айырмашылық болатынын зерттеген ғалым: Иметадзе
Моторлы үйрету мен ассоциативті үйрету . . . . ретінде байланысады: Тек – түр
Мұғалімді кәсіби дайындауда балалардың жас және психикалық ерекшеліктерін таныту, білім игеруде қиыншылықты талдауға, тиісті коррекция (түзетулер) жасауға үйрету – педагогикалық психологияның – ол: Міндеті
Ойлау формаларының ең қарапайым түрі – ұғым. Оның анықтамасы: Заттармен құбылыстардың елеулі, мәнді белгілері туралы ой
Оқу әлеуметтену факторы ретінде, жеке және қоғамдық сананың байланысының шарты ретінде қай ғылымда қарастырылады? Әлеуметтану
Оқу процесінде стимулдарды (әсер, ықпал ету) есепке алатын ілім: Бихевиористік
Оқу тұқымқуалаушылық, орта, бейімделу, регуляция т.б. ескерілетін адаптациялық процесс ретінде қай ғылымда зерттеледі? Биология
Оқуды талдауға пәнаралық қатынасты жүзеге асырған: И.Лингард
Оқыту мен дамудың қатынасы туралы У.Джеймс, Дж.Уотсон, К.Коффа не айтты?Оқыту дегеніміз даму
Орыс педагогикалық психологиясының негізін қалаушы К.Д. Ушинский
Орыс педологиясының негізін салушы : А.П.Нечаев
Өз дегенін істеу, жолдастық қатынас күшейе түсу, денесі мен жыныстық пісіп жетілу – қай жасқа тән құбылыс ? Жеткіншек шақ
П.Ф.Каптеревтің «Педагогикалық психология» атты кітабы қашан шықты? 1876 ж
Педагогикалық психология дербес салаға айналды: ХІХ ғасырдың ІІ жартысында
Педагогикалық психология қашан пайда болды? XIX ғ. екінші жартысында
Педагогикалық психология пәні – ол: Оқыту мен тәрбиелеудің психологиялық заңдарын зерттеу
Педагогикалық психология» терминін ұсынған кім? П.Ф.Каптерев
Педагогикалық психологияның теориялық типіне енетін ілімнің бірі – ол: Іс - әрекеттік бағыттар
Педагогикалық психологияның теориялық типіне кіретін ілімнің бірі - ол: Бихевиористік
Педология қашан пайда болды? XIX ғ.аяғы – XX ғ. басы
Педологиядағы 20 – шы ж.ж. мәнді құбылыстар психикалық дамуға . . . қатынас көрсеттіБиологизаторлық
Процесс и структура человеческого учения» кітабының авторы: И.Лингард
Психикалық даму мен оқытуды теңестірген кім? Э.Торндайк
Психикалық дамуды зерттеуге биогенетикалық қатынасқа келесі эксперимент жоғары деңгейде сәйкес келеді: Анықтаушы
Психиканы іс - әрекеттік құбылыс деп білетін теория ол: Іс - әрекеттік
Психологиялық – педагогикалық зерттеулерде анықталған фактілерді тіркеумен шектелетін таным әдісі не деп аталады? Бақылау
Психологиялық – педагогикалық зерттеулердегі эксперимент келесі болжамдарды тексеруге мүмкіндік береді: Құбылыстар арасындағы себептік байланыстың болуы туралы
Психологиялық зерттеулерді педагогикалық ізденіспен және оқу – тәрбие процесінің тиімді формаларын жобалаумен байланыстыруды жоғары деңгейде қамтамасыз ететін: Қалыптастырушы эксперимент
Сананы емес, мінез – құлықты зерттеуді ұсынатын ілім: Бихевиористік
Сенсорлы оқыту ненің бір түрі болып табылады? > Ассоциативті – рефлекторлы оқытудың
Тұлғаның игерген жаңалықтарына, ақыл – ойдың шарықтау жетістіктеріне байланысты ұғым – ол: Дамыту
ХIX – XX ғ.ғ. – да пайда болған, педагогикаға және психологияға эволюциялық идеяларды енгізуге және психологияның, эксперименталды педагогиканың қолданбалы салаларының дамуына негізделген педагогика мен психологиядағы ағым. Педология
Шетелдік педологияның негізін салушы: С.Холл
Іс - әрекеттік теориялық ілімнің психологиялық зерттейтіні – ол: Мотив, мақсат қою, эмоция білдіру
Эксперименталды педагогика және педагогикалық психология алғашқыда былай анықталды; Білімнің бір саласының әртүрлі аталуы
Эффектілік (тиімділік) заңын басшылыққа алатын ілім: Бихевиористік

Приложенные файлы

  • docx 17989678
    Размер файла: 17 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий