Test_2_bez_otvetov


95 “Кәсіпорынның қаржы жағдайы, қаржыны тарату, пайдалану және оны қалыптастыру көздерімен сипатталады” деп жазған профессор
А Балабанов Т.И.
B Русак А.Н.
C Шеремет Д.А.
D Крейнина Н.Н.
E Стуков А.С.
96 Қаржылық жағдайдың динамикасының негізгі қызмет нәтижелерін болжайтын әдіс.
А Шартты және нақты
B Кешенді және тақырыптық
C Формаланған және формаланбаған
D Нақты және жоспарлы
E Тиімді және тиімсіз
97 Тәуелділік коэффициенті жоғарылаған сайын...
А Меншіктік капиталдың артқанын көрсетеді
B Өндірістің жаңарып- кеңейтілгенін білдіреді;
C Кәсіпорынның сыртқы қаржыландыру көздеріне тәуелділігі азаяды
D Кәсіпорынның сыртқы қаржыландыру көздеріне тәуелділігі жоғарлайды
E Бұл көрсеткіш роль ойнамайды
98 Факторлық талдау
А Жекелеген факторлардың қорытынды көрсеткішке тигізетін әсерін анықтау
B Қаржылық жағдайға жалпылама түрде талдау жасау
C Қаржылық козффициенттерді есептеу арқылы талдау жасау
D Есеп берудің әрбір позициясын өткен кезеңмен салыстыру
E Еншілес фирмалардың, филиалдардың жеке бөлімшелерінің есебінің көрсеткіштерін фирма ішінде талдау
99 Көрсеткіштер қозғалысындағы негізгі заңдылықтарды, тенденцияларды анықтауға қаржылық жоспарлаудың қандай әдісі мүмкіндік береді?
А Сараптық бағалау
B Ақша қаражаттары ағыны
C Математикалық модельдеуD Көп вариантты есептеуE Экономикалық талдау100 Қаржылық жоспарлаудың әмбебап сипаттағы әдісі қалай аталады?
А Математикалық әдіс
B Нормативтік әдіс
C Баланстық әдіс
D Экономикалық әдіс
E Ақша ағыны әдісі
101 Корпорациядағы қаржылық жоспарлау қанша сатыдан тұрады?
А 5
B 3
C 4
D 6
E 2
102 Болжамдық қаржылық құжат көрсеткіштері арқылы нақтыланады?
А Ағымдағы қаржы жоспарларын жасауB Қаржылық болжамдарды негіздеуC Түрлі болжамдық құжаттар дайындауD Қаржылық мәліметтерді айқындау
E Болжамдық көрсеткіштерді талдау103 Стратегиялық қаржылық жоспарлау қандай мерзімге орындалады?
А 10 жылдан жоғары
B 5 жылдан жоғары
C 3-5 жыл аралығы
D 1 жылдан жоғары
E 5-10 жыл аралығы
104 Стратегиялық жоспарлаудың негізін не құрайды?
А БолжауB ЕсептеуC Түгендеу
D Құжаттау
E Талдау105 Ағымдағы қаржылық жоспарлау қандай мерзімге орындалады?
А Жарты жылға
B Бір айға
C Бір тоқсанға
D Он күндікке
E Бір жылға

Приложенные файлы

  • docx 17989632
    Размер файла: 15 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий