EKZAMEN VOENKA


1. Загальна структура збройних сил України.
Збройні сили України — це військове формування, на яке відповідно до Конституції України покладаються оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності.
Військове управління Збройними силами здійснює Генеральний штаб.
Організаційно Збройні сили України складаються з органів військового управління, об'єднань, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій.
До складу Збройних сил України належать також об'єднання, з'єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації, що не належать до зазначених вище видів.
Сьогодні до складу ЗС України входять: 1) Сухопутні війська (Механізовані і танкові війська, Ракетні війська та артилерія, Армійська авіація, Протиповітряна оборона). 2) Повітряні сили (Повітряні сили України включають роди авіації: Бомбардувальна, Штурмова, Винищувальна, Розвідувальна, Військово-транспортна). 3) Військово-Морські Сили (надводні сили у складі бригад надводних кораблів; морська авіація у складі морської авіаційної бригади; берегові ракетні війська; війська берегової оборони та морська піхота; військово-морські бази). 4) Інші воєнізовані формування (Внутрішні війська України, Державна прикордонна служба України, Війська Цивільної оборони України).
2. Військове мистецтво та його складові. Основні принципи ведення бою.
Воєнне мистецтво — галузь воєнної науки яка вивчає теорію і практику підготовки і ведення військових дій на суші, морі і в повітрі озброєної боротьби. Воєнне мистецтво розділяється на три складових частини: стратегію, оперативне мистецтво і тактику.
Такий розподіл породжений наявністю специфічних особливостей ведення бойових дій в різних масштабах, що дозволяє кожній частині конкретно і цілеспрямовано досліджувати явище озброєної боротьби, яке відноситься до її предмету.
Принципи:
1. постійна бойова готовність підрозділів;
2. рішучість, активність і безперервність ведення бою;
3. узгоджене застосування підрозділів родів військ і спеціальних військ і підтримання безперервної взаємодії між ними;
4. раптовість дій та застосування воєнних хитрощів (обман противника);
5. рішуче зосередження зусиль на головному напрямку та у вирішальний момент;
6. маневр підрозділами, ударами та вогнем;
7. своєчасне відновлення боєздатності підрозділів, всебічне забезпечення бою;
8. повне напруження моральних і фізичних сил, використання морально-психологічного фактору в інтересах виконання бойового завдання;
9. тверде і безперервне управління підрозділами.
3. Сучасний бій та його види.
Бій — основна форма тактичних дій військ, являє собою організовані та узгоджені за метою, місцем і часом удари, вогонь і маневр з'єднань, частин і підрозділів з метою знищення (розгрому) противника, відбиття його ударів і виконання інших завдань в обмеженому районі протягом короткого часу.
Види - Бій може бути: загальновійськовим, вогневим, протиповітряним, повітряним,
морським.
Загальновійськовий бій – бій успіх якого досягається узгодженими діями частин і підрозділів різних родів військ, спеціальних військ Сухопутних військ, а також Військ повітряної оборони, а на приморському напрямку й Військово-морських сил.
Два види ЗВБ: наступ, оборона
4. Основні фактори, які визначають характер і способи ведення загальновійськового бою.
Основні фактори які визнач характер ЗВБ.
1. Засоби озброєної боротьби. 2. Сили озброєної боротьби
Характерними рисами сучасного загальновійськового бою є:
1.рішучість мети,
2.висока напруженість,
3.швидкоплинність і динамічність бойових дій, їх наземно-повітряний характер,
4.одночасний потужний вогневий вплив на всю глибину побудови сторін,
5.застосування різноманітних способів виконання бойових завдань,
6.швидкий перехід від одних видів дій до інших,
7.складна радіоелектронна обстановка.
5. Основні принципи ведення сучасного загальновійськового бою.
1. постійна бойова готовність підрозділів;
2. рішучість, активність і безперервність ведення бою;
3. узгоджене застосування підрозділів родів військ і спеціальних військ і підтримання безперервної взаємодії між ними;
4. раптовість дій та застосування воєнних хитрощів (обман противника);
5. рішуче зосередження зусиль на головному напрямку та у вирішальний момент;
6. маневр підрозділами, ударами та вогнем;
7. своєчасне відновлення боєздатності підрозділів, всебічне забезпечення бою;
8. повне напруження моральних і фізичних сил, використання морально-психологічного фактору в інтересах виконання бойового завдання;
9. тверде і безперервне управління підрозділами.
6. Організація мбр СВ ЗСУ. 7. Організація тбр СВ ЗСУ

8. Призначення, організація та основне озброєння мб на БМП

9. Призначення, організація та основне озброєння мінбатр 120мм М мб на БМП?
10. Призначення, організація та основне озброєння садн мбр?
11. Призначення, організація та основне озброєння тб мбр?
12. Організація та основне озброєння мпб армії США.

13. Організація та основне озброєння тб армії США.

14. Організація та основне озброєння тр змпб армії ФРН.

15. Організація та основне озброєння тб армії ФРН.

16. Призначення, організація та основне озброєння мр на БМП.
17. Призначення, організація та основне озброєння тр мб на БМП.
18. Управління військами. В чому воно полягає, що включає.
Управління військами та його головний зміст. Управление войсками заключается целенаправленной деятельности командиров, штабов других органов управления к поддержанию высокой боеготовности к бою и управлению их в ходе боя. Основой управления является решение командира на бой.Требования предъявленные к управлению: твердость, стойкость, гибкость, непрерывность, оперативность, скрытность.
Принципы управления: 1) единоначалие; 2.)личная ответственность; 3)централизация управления в сочетании с инициативой подчиненных; 4)постоянное владение и глубокий анализ обстановки при введении хода боя; 5)твердость, настойчивость, проведение решений; 6)высокая организованность и творческий подход в органе управления; 7)знание личного состава, опора на подчиненных командира.
19. Способи (методи) роботи ланок управління під час планування бойових дій ті їх сутність.
20. Система управління військами.
Система управления войсками создается для надежного и эффективного осуществления управления войсками при подготовки и управлении.
Включает:
1.органы управления – отдельный руководящий состав офицеров, которые возглавляют воинские формирования и выполняют функции управления войсками.
2.пункты управления – спец. оборудование место с которого осущ управ. при подготовке и в ходе боя.
3.средства управления – комплекс спец машин, принадлежностей используемых в пвоцесе управления с целью повыш эффект управ и являются материальной основой системы управления.
4.систему связи – это организационно-техническое объединения средств связи используемых и развернутых в соответствии с задачей и созданной системой управления и обеспечивающие качественный и своевременный обмен инф в процессе упр.
5.спецсистемы обеспеч. сбор обработку и передачу информации
21. Види скритого зв’язку. Їх коротка характеристика.
Види: 1.Засекреченая связь. 2.Шифрованая связь. 3.Кодированая.
1.Засекреченная связь – наиболее распространенная и оперативный вид скрытой связи. Он обеспечиваться аппаратурой автоматического засекречивания, предназначенная для закрытия всего потока секретной и служебной информации которая передается по техническим средствам связи. Наиболее распространенны: телеграфная, фототелеграфная, телекодированная, телефонная аппаратура связи.
Засекреченная аппаратура связи (ЗАС) подразделяется на ЗАС гарантированной стойкости и ЗАС временной стойкости.
2.Шифрованная связь – наиболее надежный вид скрытой связи, он обеспечивает пиковую достоверность шифрованной информации. Этот вид связи используется для передачи наиболее важных сведений.
Используются: шифровальные машины и ручные шифры, которые обеспечивают гарантированную стойкость. В штабах создаются шифровальные органы, которые подчинены командирам частей, соединений. Зашифрованные тексты (криптограммы) могут передаваться по любым каналам связи.
3.Кодированная связь является составной частью общей системы связи. И используется для обеспечения скрытого управления войсками в тех сетях связи где отсутствует аппаратура автоматического засекречивания. К средствам кодирования относятся: кодировочные машины, а также документы кодированной связи.
22. Засоби скритого зв’язку?
Радіозв’язок є основним засобом зв’язку, який забезпечує управління в бою. Він забезпечується за допомогою радіо засобів: (радіючі, радіоприймальні пристрої принцип роботи яких забезпечується на передачі інформації за допомогою радіохвиль). Радіозв’язок може бути одностороннім і двостороннім. По характеру радіообміну бути дуплексним і симплексним. При дуплексному – працюють одночасно на прийом і передачу незалежно один від одного. При симплексному – кореспонденти працюють на прийом і передачу по-черзі.
Проводовий зв'язок.
Забезпечується проводовими засобами. Проводові засоби – проводові лінії каналоутворююча апаратура комутаційні, кінцеві і спец пристрої. Цей вид зв’язку використовується в обороні на командних пунктах і в пунктах постійної дислокації.
Фольегерський поштовий зв'язок
Призначається для прийому, обробки, призначення відправки і доставки будь яких секретних і службових документів.
Сигнальний зв'язок
Призначається для передачі зорових звукових або світових сигналів з метою управління взаємодій, взаємопізнавання і оповіщення, також організовується за рішенням командира: як штатні засоби так будь-які.
23. Документи кодованого зв’язку та їх класифікація.
Документы кодированной связи подразделяются на 2 группы.
Первая группа: а)кодировочные таблицы, б)Сигнально кодированные таблицы, в) номенклатурные кодировочные таблицы. Документы этой группы используются где отсутствуют технические средства кодирования, обеспечивающие гарантированную стойкость.
Вторая группа: а)переговорные таблицы, б)таблицы сигналов управления боя, в)таблицы позывных узлов связи, радиостанций и должностных лиц, г)кодировочные топографические карты. Обеспечивают защиту сведений, обеспечивают условное нумерование, скрывают имена должностей.
24. Оборона, її мета та умови переходу до оборони
Мета оборони: відбиття наступу противника, завдати йому максимальних втрат, утримати важливі райони місцевості і тим самим створити сприятливі умови для переходу в наступ.
Позиційна оборона — основний вид оборони. Вона ве¬деться шляхом завдання максимальних втрат против¬нику в ході наполегливого утримання підготовлених до оборони районів місцевості.
Маневрена оборона застосовується з метою завдання противнику втрат, виграшу часу та збереження своїх сил шляхом послідовних оборонних боїв на завчасно намічених рубежах у поєд-нанні з короткими контратаками. Вона допускає зали¬шення деякої частини території. У ході маневреної обо¬рони батальйон змушує противника наступати в тому напрямку, де підготовлена стійка позиційна оборона.
Умови переходу до оборони:
1.Зарчасне; 2.Безпосереднього зіткнення з противником.
25. Підготовка оборони, що вона включає, розкрити організацію бою.
Підготовка оборони включає:
1. Організація бою: а)прийняття рішення; б)доведення завдання до підлеглих; в)організація вогневого враження противника; г)організація всебічного забезпечення бою; д)організація взаємодії, е)організація управління.
2. Підготовка підрозділів до виконання поставлених завдань.
3. Заняття оборони та інженерне обладнання позицій.
4. Контроль готовності до виконання бойового завдання і надання підлеглим необхідної допомоги.
26. Наступ, його мета та способи переходу у наступ.
Наступ — основний вид воєних дій, який застосовується з метою розгрому противника та оволодіння важливими районами. Наступ проводиться з метою розгрому противника і оволодіння важливими районами місцевості.
Сутність сучасного наступу полягає в ураженні противника усіма наявними засобами в рішучій атаці. Прориві оборони противника, стрімкому просуванні військ в глибину оборони противника в полоненні або знищенні живої сили противника. Знищенні або захопленні бойової техніки та захопленні рубежів, районів місцевості.
Способи наступу: 1. наступ сходу, 2. наступ із безпосереднього зіткнення з противником.
Види наступу: наступ може вестися на противника, який обороняється, наступає або відходить.
Наступ на противника, який обороняється, здійсню¬ється з положення безпосереднього зіткнення з ним або з ходу. Він, як правило, починається проривом оборо¬ни противника.
Наступ на противника, який наступає, ведеться шляхом зустрічного бою, а наступ на противника, який відступає, ведеться шляхом переслідування.
27. Наступ підрозділів з ходу. Рубежі,які призначаються при наступі з ходу. (схема)?
28. Бойові завдання мб у наступі.
Бойове завдання визначається:
1.Задумом бою старшого командира.
2.Характером оборони та станом протистоящого противника.
3.Бойовими можливостями свого підрозділу з враженням сил та засобів посилення.
4.Характеристерами місцевості.
Підрозділам та частинам у наступі вказується: найближче завдання, подальше завдання, та напрямок продовження наступу.
29. Підготовка наступу. Що вона включає, розкрити організацію бою.
Наступ проводиться з метою розгрому противника і оволодіння важливими районами місцевості. Підготовка наступу починається з одержанням завдання.
Підготовка наступу включає:
1.Організацію бою (робота командира: а)прийняття рішення; б)доведення завдання до підлеглих; в)організація бойового ураження противника; г)організація всебічного забезпечення бою; д)організація управління; е)організація взаємодії.
2. Підготовка підрозділів до виконання завдання.
3. Підготовка вихідного району.
4.Контроль готовності до виконання завдань та надання підлеглим необхідної допомоги.
30. Механізована рота в обороні. Побудова оборони роти.
Механізована рота може оборонятися в першому або другому ешелоні полку (батальйону), в смузі забезпечення або на передовій позиції, складати загальновійськовий резерв або знахо-дитися в протидесантному резерві. Під час виходу з бою і відходу рота може бути призначена в тилову похідну заставу або для дій як підрозділ прикриття.
Побудова оборони роти включає бойовий порядок роти, систему опорних пунктів і вогневих позицій, систему вогню, систему інже¬нерних загороджень.
31. Опорний пункт. Бойовий порядок. Схема опорного пункту мр.
Опорний пункт механізованої роти об¬ладнується двома траншеями і складається з опорних пунктів механізованих взводів, позицій вогневих засобів роти і приданих підрозділів, пов'язаних між собою єдиною системою вогню, загороджень і ходів сполучення в межах опорного пункту роти.
Бойовий порядок роти будується в один або два ешелони. Залежно від характеру місцевості взводи в опорному пункті механізованої роти можуть розташовуватися кутом назад, уступом та мати інше розташування, яке забезпечить найкращу організацію системи вогню перед фронтом і на флангах опорного пункту
Система опорних пунктів і вогневих позицій роти включає: позицію бойової охорони; опорні пункти рот, об'єднані в батальйонний район оборони; вогневі позиції танків, бронетранспор-терів, протитанкових керованих ракетних комплексів та інших штатних і приданих вогневих засобів; траншеї і ходи сполучення. Система опорних пунктів, підготовляється залежно від прийнятого рішен¬ня, бойових можливостей роти, наявності часу і характеру місцевості.
32. Механізована рота в наступі. Бойовий порядок роти в наступі.
Бойовий порядок роти в наступі будується в один ешелон. У ході наступу положення рот у бойовому порядку батальйону може бути в лінію, кутом вперед, кутом назад, уступом вправо, уступом вліво.
33. Бойові завдання мр у наступі (схема).
Бойове завдання визначається:
1.Задумом бою старшого командира.
2.Характером оборони та станом протистоящого противника.
3.Бойовими можливостями свого підрозділу з враженням сил та засобів посилення.
4.Характеристерами місцевості.
Підрозділам та частинам у наступі вказується: найближче завдання, подальше завдання, та напрямок продовження наступу. Для рот найближчі, та напрямки продовження в наступі. Бойовий порядок будується в 2 або 1 ешелон.
34. Призначення, організація та основне озброєння мв на БМП (до солдата).
Механізоване відділення – найменший тактичний підрозділ, який організаційно входить до складу механізованого взводу і бойові завдання, як правило, виконує в його складі. Командує відділенням – командир відділення. На озброєнні відділення можуть бути БМП, БТР, або воно може перевозитися на автомобілі.
Під час ведення оборонного бою відділенню може додаватись РПГ-18, як додатковий ПТ засіб.
Отже, особового складу у 1 відділенні – 9 чоловік; автоматів АК-74 –5 шт.; кулемет РПК-74 – 2 шт.; гранатомет РПГ-7 – 1 шт.; пістолет АПС – 1шт.; СВД – 1 шт; БМП або БТР – 1 шт.
Бойовий порядок механізованого відділення, яке наступає в пішому порядку складається з бойової лінії з інтервалом між солдатами 6—8 м (8—12 кроків), та БМП. В залежності від обстановки та завдань наступ може вестись на противника, який обороняється, наступає або відходить.
1.Наступ на противника, який обороняється, здійснюється з положення безпосереднього зіткнення з ним або з ходу.
2.Наступ на противника, який наступає, здійснюється шляхом зустрічного бою.
3.Наступ на противника, який відходить, здійснюється шляхом його переслідування.
В залежності від умов, перехід до наступу на противника, який обороняється, здійснюється з положення безпосереднього зіткнення з ним або з ходу.
35. Призначення, організація та основне озброєння мб тбр?
36. Бойовий порядок мр в обороні. Тактичні нормативи.
Бойовий порядок (БП) – шикування частин та підрозділів на місцевості для ведення бою.
БП будується в 2 або один ешелон. При 1-му ешелонній побудові обов’язково створюється загальновійськовий резерв.
Бойовий порядок роти будується в один або два ешелони. Залежно від характеру місцевості взводи в опорному пункті механізованої роти можуть розташовуватися кутом назад, уступом та мати інше розташування, яке забезпечить найкращу організацію системи вогню перед фронтом і на флангах опорного пункту.
Механізоване відділення в обороні, як правило, розташовується в опорному пункті взводу, займаючи своє місце в центрі, на правому або на лівому фланзі. Проміжок між відділеннями може бути до 50 м. На позиції відділення автоматники (стрільці), кулеметник і гранатометник розташовуються потай від противника з інтервалами до 15 м. Командир відділення на позиції звичайно знаходиться в такому місці, звідки зручніше управляти відділенням, спостерігати за місцевістю і за сигналами командира взводу. Як правило, він розташовується по центру позиції, поряд з ним знаходяться кулеметник і гранатометник.
37. Призначення, організація та основне озброєння тб тбр?
38. Дії диверсійно-розвідувальних групп та десантів противника при веденні бою?
39. Види зброї массового ураження та їх вражаючі фактории.
Збро́я ма́сового ура́ження — зброя, призначена для нанесення масових втрат або руйнувань на великій площі.
Уражаючі чинники зброї масового ураження, як правило, продовжують наносити ураження протягом тривалого часу. Також ЗМУ деморалізує як війська, так і цивільне населення. Порівнянні наслідки можуть наступити і у разі застосування звичайної зброї або здійснення терористичних актів на екологічно небезпечних об'єктах, таких як АЕС, дамбах і гідровузлах, хімічних заводах тощо.
На озброєнні сучасних держав перебувають чотири основні види зброї масового ураження: хімічна зброя; біологічна зброя; ядерна зброя; запалювальна зброя.
Вражаючі фактори ЗМУ завжди діють як миттєво, так і впродовж деякого часу.
Вражаючі фактори ядерного вибуху - це повітряна ударна хвиля, сейсмічна хвиля, світлове випромінювання (може призвести до займання деяких легкозаймистих речовин, навіть на великих відстанях), проникаюча радіація, електромагнітний імпульс (миттєва дія), радіоактивне забруднення (діє на протязі певного часу).
Для хімічної зброї вражаючим фактором є дія отруйної речовини (ОР) певного виду (газоподібного, аерозольного, на поверхні предметів). Час дії ОР залежить від її виду та від метеорологічних умов.
Для біологічної зброї вражаючий фактор - збудник хвороби ( аерозоль, на поверхні предметів). Тривалість дії може змінюватись в залежності від збудника та зовнішніх умов від декількох годин до десятків років (природні спалахи сибірської виразки иснують щонайменше десятиріччами ).
40. Засоби індивідуального та колективного захисту від ЗМУ.
Всі ЗІЗ від ЗМУ можуть бути поділені в залежності від їх призначення, застосування і принципу захисної дії. За призначенням ці засоби поділяються на загальновійськові (для оснащення всього особового складу) і спеціальні (для забезпечення захисту окремих категорій військовослужбовців).
За призначенням ЗІЗ поділяються на засоби захисту органів дихання (ЗЗОД), засоби захисту очей (ЗЗО) і засоби захисту шкіри (ЗЗШ), комплекти засобів індивідуального захисту (КЗІЗ).
За принципом дії ЗІЗ бувають фільтруючі та ізолюючі.
загальновійськові засоби: фільтруючі протигази типу РШ-4; фільтруючі протигази малогабаритні: ПМГ, ПМГ-2, ПБФ, ПМК, ПМК-2; респіратор Р-2; спеціальні: шолом для поранених у голову ШР, додатковий (гопкалітовий) патрон ДП-1, ДП-2, ПРВ, ПРВ-У, ПЛ-2, ПЛ-3, ізолюючі протигази: ІП-4, ІП-5, ІП-6. Колективні засоби захисту - це герметизовані або негерметизовані стаціонарні інженерні споруди або рухомі об'єкти військової техніки, які обладнані фільтровентиляційними установками і призначені для групового захисту людей від зброї масового ураження. В умовах сучасної війни вони забезпечують найбільш повний захист від дії всіх уражаючих факторів. Рухомими об`єктами колективного захисту є танки, бойові машини піхоти, автомобілі, які обладнані фільтровентиляційними установками та деякі інші види бронетанкової та інженерної техніки.

Приложенные файлы

  • docx 17981914
    Размер файла: 71 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий