sillabus_kaz


Қ.А.ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ
МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТІ
«ЖЕДЕЛ МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘРДЕМ ЖӘНЕ ЕМХАНАЛЫҚ ТЕРАПИЯ» КАФЕДРАСЫ
«БЕКІТЕМІН»
Медициналық білім беру
департаментінің директоры, м.ғ.к.
___________У.Б.Татыкаева
«___» ___________2015 ж.
«Жалпы практикалық дәрігер» пәні бойынша
СИЛЛАБУС
Пән коды: IA 4301
Мамандығы: 051301 – Жалпы медицина
Оқу сағатының көлемі: 405
Дәріс – 30 сағат
Тәжірибелік сабақ– 240 сағат
СӨЖ – 135 сағат
Емтихан: IХ-X семестр
Курсы: 5
Оқу семестрі: IХ-X
Барлық сағат саны: 405 сағат


Түркістан 2015
Силлабус Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ медицина факультеті «Жедел медициналық жәрдем және емханалық терапия» кафедрасында ҚР БҒМ 2006 жылы (ҚРМЖБС 3.07.475 – 2006) бекітілген Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты негізінде және ҚР Денсаулық сақтау министрлігі медицина білімі мен ғылымының инновациялық технологиялар Республикалық орталығы, «Астана медицина университеті» АҚ, Қарағанды мемлекеттік медицина университеті, Семей мемлекеттік медицина университеті, М.Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті ұсынған типтік бағдарламасының тақырыптарына сәйкес жасалды.
Силлабус медицина факультеті «Жедел медициналық жәрдем және емханалық терапия» кафедрасының мәжілісінде талқыланған.
Хаттама № ____ «____»_____ 2015 ж.

Кафедра меңгерушісі, м.ғ.к., доцент м.а. ______К.С.Бабаева
Силлабус оқыту және бағалау комитетінде қаралған.
Хаттама №____"____" _____________ 2015 ж.
Комитет төрайымы _____________ магистр оқытушы А.А.Кушкарова
Силлабус білім беру бағдарламалары комитетінде мақұлданған.
Хаттама №____ "____" _____________ 2015 ж.
Комитет төрайымы_________________б.ғ.к., аға оқытушы Б.У.Байзакова
Оқытушылар туралы мәлімет:
«Жалпы практикалық дәрігер жұмысындағы ішкі аурулар» пәні бойынша

Койбаков Музапар Байдуллаевич - «Жедел медициналық жәрдем және емханалық терапия» кафедрасының доценті, медицина ғылымдарының кандидаты, жоғары санатты дарігер.
Өнертабыстық ғылыми қызығушылығы: ЖИА жане АГ ауруларынын диагностикасы емдеу мәселелері.
Ғылыми және әдістемелік еңбектері: Халықаралық, Республикалық, ЖАК бекіткен журналдарда 52 аса ғылыми мақалалары, 3 оқу әдістемелік құралы жарық көрген
Байланыс ақпараты: ОҚО. Түркістан қ. Б.Саттарханов к., медицина факультеті, «жедел медициналық жәрдем және емханалық терапия» кафедрасы (каб.338. тел.872533 63636(ішкі 1313)
Нұсқабаева Гульназ Оразбекқызы – «Жедел медициналық жәрдем және емханалық терапия» кафедрасының аға оқытушысы, жоғары санаты дәрігер
Өнертабыстық ғылыми қызығушылығы – Артериялық гипертензия және оның асқынуларын анықтау және емдеу әдістерін жетілдіру.
Ғылыми және әдістемелік еңбектері:
Халықаралық, Республикалық, ЖАК бекіткен журналдарда 140 аса ғылыми мақалалары, 3 оқу әдістемелік құралы жарық көрген.
Байланыс ақпараты: ОҚО. Түркістан қ. Б.Саттарханов к., медицина факультеті, «жедел медициналық жәрдем және емханалық терапия» кафедрасы (каб.334. тел.872533 63636(ішкі 1313)
Бахтиярова Гаухар Қосылбаевна – Қ.А.Ясауи атындағы клиникалық диагностика орталығында дәрігер-терапевт қызметін атқарады. «Жедел медициналық жәрдем және емханалық терапия» кафедрасының аға оқытушысы.
Өнертабыстық ғылыми қызығушылығы – Артериялық гипертензия және оның асқынуларын анықтау және емдеу әдістерін жетілдіру.
Ғылыми және әдістемелік еңбектері: Халықаралық, Республикалық, ЖАК бекіткен журналдарда 10 аса ғылыми мақалалары, 3 оқу әдістемелік құралы жарық көрген. 1өнертабыста патенті бар.
Байланыс ақпараты: ОҚО. Түркістан қ. Б.Саттарханов к., медицина факультеті, «жедел медициналық жәрдем және емханалық терапия» кафедрасы (каб.114. тел.872533 63636(ішкі 1313)
Кенжебаева Гүлнұр Серікбайқызы - Қ.А.Ясауи атындағы клиника- диагностика орталығында дәрігер-терапевт қызметін атқарады. «Жедел медициналық жәрдем және емханалық терапия» кафедрасының оқытушысы.
Ғылыми және әдістемелік еңбектері: Халықаралық, Республикалық, ЖАК бекіткен журналдарда 10 аса ғылыми мақалалары.
Байланыс ақпараты: ОҚО. Түркістан қ. Б.Саттарханов к., медицина факультеті, «жедел медициналық жәрдем және емханалық терапия» кафедрасы (каб.114. тел.872533 63636) (ішкі 1313)
Сапарбекова Эльмира Дархашқызы - Қ.А.Ясауи атындағы клиникалық-диагностика орталығында дәрігер-кардиолог қызметін атқарады. «Жедел медициналық жәрдем және емханалық терапия» кафедрасының оқытушысы.
Ғылыми және әдістемелік еңбектері: Халықаралық, Республикалық, ЖАК бекіткен журналдарда 10 аса ғылыми мақалалары.
Байланыс ақпараты: ОҚО. Түркістан қ. Б.Саттарханов к., медицина факультеті, «жедел медициналық жәрдем және емханалық терапия» кафедрасы (каб.114. тел.872533 63636(ішкі 1313)
Бураева Камшат Бауыржанқызы -«Жедел медициналық жәрдем және емханалық терапия» кафедрасының магистр-оқытушысы.
Өнертабыстық ғылыми қызығушылығы:Қант диабеті 2-ші типінің таралуы, алдын алу шаралары.
Ғылыми және әдістемелік еңбектері: Республикалық, ЖАК бекіткен журналдарда 3 ғылыми мақалалары бар.
Байланыс ақпараты: ОҚО. Түркістан қ. Б.Саттарханов к., медицина факультеті, «жедел медициналық жәрдем және емханалық терапия» кафедрасы (каб.114. тел.872533 63636(ішкі 1313)
«Жалпы практикалық дәрігер жұмысындағы хирургиялық аурулар» пәні бойынша
Сейдинов Шора Мұсаліұлы – медицина ғылымдарының докторы, профессор. «Хирургиялық аурулар» кафедрасының меңгерушісі.
Өнертабыстық ғылыми қызығушылығы – Способ формирования временного восстановления непрерывности кишечника магнитно-компрессионным межкишечным анастомозом.
Ғылыми және әдістемелік еңбектері:
Халықаралық, Республикалық, ЖАК бекіткен журналдарда 170 аса ғылыми мақалалары, 2 оқу құралы, 3 оқу әдістемелік құралы жарық көрген.
Байланыс ақпараты: ОҚО. Түркістан қаласы. Б. Саттарханов көшесі, Медицина факультеті, Факультеттік хирургия кафедрасы (209 бөлме). Тел. 872533-31115 (ішкі 209).
Ашурметов Рустам Исаұлы – медицина ғылымдарының кандидаты, «хирургиялық аурулар» кафедрасының аға оқытушысы.
Өнертабыстық ғылыми қызығушылығы –Моделирование перитонита и влияние ее на кровоток брюшины.
Ғылыми және әдістемелік еңбектері:
Халықаралық, Республикалық, ЖАК бекіткен журналдарда 30 аса ғылыми мақалалары, 2 оқу құралы, 2 оқу әдістемелік құралы жарық көрген.
Байланыс ақпараты: ОҚО. Түркістан қаласы. Б. Саттарханов көшесі, Медицина факультеті, Факультеттік хирургия кафедрасы (209 бөлме). Тел. 872533-31115 (ішкі 209).
Османов Азизбек Каримжанович - «Хирургиялық аурулар» кафедрасының оқытушысы.
Ғылыми және әдістемелік еңбектері: Халықаралық, Республикалық, ЖАК бекіткен журналдарда 5-тен аса ғылыми мақалалары жарық көрген.
Байланыс ақпараты: ОҚО. Түркістан қаласы. Б. Саттарханов көшесі, Медицина факультеті, Факультеттік хирургия кафедрасы (209 бөлме). Тел. 872533-31115 (ішкі 209).
«Жалпы практикалық дәрігер жұмысындағы акушерлік іс және гинекология» кафедрасы пәні бойынша
Даниярова Аманкүл Жұманазарқызы - медицина ғылымдарының кандидаты, доцент.
Өнертабыстық ғылыми қызығушылығы – Жүктілік және босану ағымына интергенетикалық интервалдың әсері
Ғылыми және әдістемелік еңбектері: 110 – нан астам жарияланымдар, оның ішінде 5 оқу құралы, 102 ғылыми көпшілік мақала.
Байланыс ақпараты: ОҚО. Түркістан қаласы. Б.Саттарханов көшесі, №3 медицина
ғимараты, медицина факультеті, Акушерлік іс және гинекология кафедрасы (272
бөлме). Тел. 872533-63636 (ішкі1068).
Кушкарова Айгерим Алимханқызы - магистр оқытушы.
Өнертабыстық ғылыми қызығушылығы - Бактериалық вагиноздың жатыр тыртығы бар жүкті әйелдерде жүктілік, босану, босанғаннан кейінге кезең ағымына әсері
Ғылыми және әдістемелік еңбектері: 12- ден астам жарияланымдар, оның ішінде 5
оқу-әдістемелік құралы, 7 мақала.
Байланыс ақпараты: ОҚО. Түркістан қаласы. Б.Саттарханов көшесі, №3 медицина
ғимараты, медицина факультеті, Акушерлік іс және гинекология кафедрасы (274
бөлме). Тел. 872533-63636 (ішкі1068).
Бахтиярова Алма Шапхатқызы – оқытушы
Өнертабыстық ғылыми қызығушылығы - Түркістан аймағында тұратын әйелдерде әдеттенген жүктілікті көтереалмаушылығының себебі мен жиілігі.
Ғылыми және әдістемелік еңбектері: 2 мақаласы жарияланған.
Байланыс ақпараты: ОҚО. Түркістан қаласы. Б.Саттарханов көшесі, №3 медицина ғимараты, медицина факультеті, Акушерлік іс және гинекология кафедрасы (274 бөлме). Тел. 872533-63636 (ішкі1068).
«Жалпы практикалық дәрігер жұмысындағы балалар ауруы» кафедрасы пәні бойынша
Асқамбай Кульзина - медицина ғылымдарының докторы, профессор, дәрігер- педиатр, жоғары категория, «Педиатрия» кафедрасының меңгерушісі.
Ғылыми және әдістемелік еңбектері : 6 оқулық, 5 оқу әдістемелік нұсқаудың,138 Республикалық және Халықаралық журналдарының мақала авторы.
Байланыс ақпараты: ОҚО. Түркістан қаласы. Б.Саттарханов көшесі, №3 медицина ғимараты, медицина факультеті, «Педиатрия» кафедрасы (221 бөлме). Тел. ішкі 1302. -Ұялы телефон номері – 87014106613, e-mail [email protected]
Асилбекова Гүлмира Тынысбекқызы - Медицина ғылымдарының кандидаты, дәрігер- педиатр, «Педиатрия» кафедрасының аға оқытушысы.
Ғылыми және әдістемелік еңбектері : 7 оқу әдістемелік нұсқаудың, Республикалық және Халықаралық журналдарының 21 мақала авторы.
Байланыс ақпараты: ОҚО. Түркістан қаласы. Б.Саттарханов көшесі, №3 медицина ғимараты, медицина факультеті, «Педиатрия» кафедрасы (221 бөлме). Тел. ішкі 1302. Ұялы телефон номері – 87014763588, e-mail [email protected]Хатамов Фуркат Джамалович - медицина ғылымдарының кандидаты, дәрігер- педиатр, жоғары категория, «Педиатрия» кафедрасының доценті.
Ғылыми және әдістемелік еңбектері :1оқулық, 4 оқу әдістемелік нұсқаудың,53 Республикалық және Халықаралық журналдарының мақала авторы.
Байланыс ақпараты: ОҚО. Түркістан қаласы. Б.Саттарханов көшесі, №3 медицина ғимараты, медицина факультеті, «Педиатрия» кафедрасы (221 бөлме). Тел. ішкі 1302.Ұялы телефон номері – 87013022625,e-mail [email protected]Усманов Нартай Анарбайұлы - 140009 мамандығы бойынша кандидаттық диссертация ізденушісі дәрігер- педиатр, «Педиатрия» кафедрасының аға оқытушысы
Ғылыми және әдістемелік еңбектері :Республикалық журналдарда 5 мақала авторы.
Байланыс ақпараты: ОҚО. Түркістан қаласы. Б.Саттарханов көшесі, №3 медицина ғимараты, медицина факультеті, «Педиатрия» кафедрасы (221 бөлме). Тел. ішкі 1302.Ұялы телефон номері-87014074108, e-mail [email protected]Ильясова Гүльнар Темірбекқызы - 140009 мамандығы бойынша кандидаттық диссертация ізденушісі дәрігер- педиатр, «Педиатрия» кафедрасының аға оқытушысы.
Ғылыми және әдістемелік еңбектері :3 оқу әдістемелік нұсқаудың, 3оқу құралдың, Республикалық және Халықаралық журналдарының 29 мақала авторы.
Байланыс ақпараты: ОҚО. Түркістан қаласы. Б.Саттарханов көшесі, №3 медицина ғимараты, медицина факультеті, «Педиатрия» кафедрасы (221 бөлме). Тел. ішкі 1302.Ұялы телефон номері-87012345284, e-mail [email protected] Абласанов Аби Арғынбайұлы - 140009 мамандығы бойынша кандидаттық диссертация ізденушісі дәрігер- педиатр, «Педиатрия» кафедрасының оқытушысы
Ғылыми және әдістемелік еңбектері : Республикалық журналдарда 9 мақала авторы.
Байланыс ақпараты: ОҚО. Түркістан қаласы. Б.Саттарханов көшесі, №3 медицина ғимараты, медицина факультеті, «Педиатрия» кафедрасы (221 бөлме). Тел. ішкі 1302.Ұялы телефон номері-87011370577, e-mail ablasanov [email protected] Майлықараева Алма Асылханқызы - Жалпы практика дәрігері, «Педиатрия» кафедрасының оқытушысы.
Ғылыми және әдістемелік еңбектері :6 оқу әдістемелік нұсқаудың, Республикалық және Халықаралық журналдарының 14 мақала авторы.
Байланыс ақпараты: ОҚО. Түркістан қаласы. Б.Саттарханов көшесі, №3 медицина ғимараты, медицина факультеті, «Педиатрия» кафедрасы (221 бөлме). Тел. ішкі 1302.Ұялы телефон номері – 87785075630, e-mail [email protected]Джармұханбетов Абзал Султанахметұлы - 140009 мамандығы бойынша кандидаттық диссертация ізденушісі, «Педиатрия» кафедрасының оқытушысы,ҚБА №ІІІ балалар бөлімшесінің меңгерушісі, дәрігер – педиатр І-дәрежелі
Ғылыми және әдістемелік еңбектері:- Республикалық журналдарда 2мақала авторы.
Байланыс ақпараты: ОҚО. Түркістан қаласы. Б.Саттарханов көшесі, №3 медицина ғимараты, медицина факультеті, «Педиатрия» кафедрасы (221 бөлме). Тел. ішкі 1302.Ұялы телефон номері-87025961778,e-mail –[email protected]Пәннің саясаты:
Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ-і медицина кластерінің 2013-2014 оқу жылындағы «Медициналық білім беру саласындағы педагогикалық стратегия» талаптарына сәйкес студенттің білімін бағалау формативті (электронды журналға енгізілмейтін) және суммативті (қорытынды сабақ, аралық бақылау, емтихан) түрде жүргізіледі.
Университеттің оқу үдерісін ұйымдастыру және емтихан регламентінің 7 бабына сәйкес студенттердің сабаққа қатысуы міндетті. Студенттің сабаққа келмеген күндері, әрбір семестр бойынша жеке есептегенде жалпы оқу бағдарламасындағы сағат мөлшерінің 20% аспауы тиіс. Денсаулығы бойынша сабаққа келмеген күндері осы пайыздық шектеу ішіне кірмейді. Денсаулығы туралы анықтамасы университет клиникасына немесе АИ–да үш күнде тіркеліп, сабаққа деканаттан өтеуге рұқсат қағазымен келуі тиіс. Себепті жіберген сабақтарын блокқа дейін өтеуі қажет. Студент сабаққа қатыспаған кезде өтілген тақырыптарды және пән оқытушысы тарапынан берілген тапсырмаларды өз бетінше орындауы қажет. Сабаққа келмеген студенттер үшін өтілген сабақ қайталанбайды.
Студент семестр соңындағы немесе оқу жылы соңындағы емтиханға кіруі үшін, денсаулығына байланысты сабақтан қалған күндерін есептемегенде, пән бойынша аудиториялық сабақтардың ең кемі 80%-на қатысуы қажет. Сабақтарға қатыспауына немесе өтпелі балл жинай алмауына байланысты емтиханға жіберілмейтіні туралы, сессия басталмас бұрын пән оқытушысы тарапынан студентке хабарланады. Сессия басталмас бұрын кафедра меңгерушісінің ұсынысы негізінде ол студент деканат тарапынан емтиханға жіберілмейді.

1. Кіріспе
1978 ж. дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Алматыда өткен конференциясында алғашқы медициналық-санитариялық көмектің анықтамасы берілді, қажетті медициналық көмек көрсетудің экономика жағынан ең тиімді жолы деп және алғашқы медициналық көмек концепсиясының дүние жүзінің барлық денсаулық сақтау жүйесінде аса маңыздылығы айтылды. Қазіргі уақытта жалпы дәрігерлік практика кең тарады және біздің елде денсаулық сақтаудың реформалануының негізінде денсаулық сақтаудың алғашқы буынының дамуы жатыр. Алғашқы денсаулық сақтауға бағытталуы емдеумен күтімге шығынның аз шығуымен, науқастардың қажеттілігі мен мұқтаждығын қанағаттандырудың сапасының артуы және тұрғындардың денсаулық деңгейінің көрсеткіштері артып, дәрі-дәрмектерді аз қолдануымен байланысты.
Жалпы практика дәрігері көбінесе қоғамдық денсаулық сақтаудың, алдын алу медицинасының және науқастардың денсаулығын өз бетімен нығайтудың қиылысында жұмыс істейді. Егер бойында жан жақтылық, қол жетерлік қасиеті болса және науқасқа үздіксіз қызмет көрсете білсе, нақты науқасқа және көпшілікке бағытталып ауруханаға дейінгі кезеңде медициналық көмек көрсетсе кез-келген маман дәрігер жалпы практика дәрігерінің рөлін атқара алады.
«Жалпы практикалық дәрігер» пәні бойынша дәрістің, тәжірбиелік сабақтың, СӨЖ сағат саны
Пәннің аты Дәріс Тәжірбиелік сабақ СӨЖ
ЖПД жұмысындағы ІА 14 120 67
ЖПД жұмысындағы хирургиялық аурулар 4 30 17
ЖПД жұмысындағы акушерлік іс және гинекология 4 30 17
ЖПД жұмысындағы балалар ауруы 8 60 34
Барлығы 30 240 135
Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің медицина мамандықтарының түлектерін оқытудың соңғы нәтижелеріне сәйкес оқу курсы келесі компетенциялардың дамуына бағытталған.
Білім алу деңгейі Рөлдермен берілген компетенциялар Салыстырмалы үлестірілімі
Б1.1. ҒАЛЫМ, ЗЕРТТЕУШІ (1) -БІЛІМІН ҚОЛДАНУ: медициналық емес, биомедициналық , клиникалық, әлеуметтік ғылымдарды тәжірибе жүзінде қолданады.
0,2
Б2.1. ДӘРІГЕР-КЛИНИЦИСТ (1) КОММУНИКАТИВТІ ДАҒДЫЛАР: Әртүрлі жағдайда, науқастармен жұмыс жасаған кезде, коммуникациялық дағдыларды меңгергендігін көрсете алады; 0,2
Б2.2. ДӘРІГЕР-КЛИНИЦИСТ (1) НАУҚАСТАРДЫ ЖҮРГІЗУ: науқастың шағымын сұрастыру, анамнезін сұрастыру, физикальды зерттеу жүргізу, қосымша зерттеу жоспарын құру, зерттеу нәтижелерін талдау секілді дағдыларды көрсете біледі. 0,3
Б2.3. ДӘРІГЕР-КЛИНИЦИСТ (1) МЕДИЦИНАЛЫҚ ПРОЦЕДУРАЛАР: Бакалавр дәрежесіне сәйкес стандартты медициналық процедураларды жасай алатындығын көрсетеді. 0,2
Б2.5. ДӘРІГЕР-КЛИНИЦИСТ (1) ПРОФИЛАКТИКА ЖӘНЕ РЕАБИЛИТАЦИЯ: аурудың алдын -алу мен реабилитация қағидаларын түсінеді. 0,1
2. Пәннің мақсаты: жалпы практика дәрігерінің практикасында кеңінен тараған жағдайлардың алдын алу, диагностикалау, емдеу және динамикалы бақылаудың жалпы принциптері бойынша білім мен іскерлікті қалыптастыру.
3. Оқыту мақсаттары:
Медициналық-санитариялық алғашқы жәрдемді (МСАЖ) ұйымдастыру жағдайында халыққа медициналық көмек көрсету үшін кең тараған жағдайларда студенттерді негізгі емдік-диагностикалық араласуларға, принциптерге, әдістерге үйрету;
Студенттерді амбулатория жағдайында кең тараған ауруларды динамикалық бақылаудың негізгі принциптеріне, адам мен отбасында салауатты өмір салтын қалыптастыру принциптері мен әдістеріне үйрету;
Тұлғамен араласу және пациенттерге кеңес беру машықтарын жетілдіру.
4. Пәнді оқытудың соңғы нәтижесі
Оқу курсы бағдарламасындағы оқытудың соңғы нәтижелеріның жалпы көлемі:
Білім алу деңгейі Рөлдермен берілген компетенциялар Оқытудың соңғы нәтижелері
Б1.1. ҒАЛЫМ, ЗЕРТТЕУШІ (1) -БІЛІМІН ҚОЛДАНУ Білім (когнитивті) домені:
Қолдану: Әлеуметтік мәні бар аурулардың ерте диагностикасы, алдын алу принциптері, қауіп факторларын анықтауда игерген және пререквизиттерден алған білімін қолданады.
Дағдылар (психомоторлы) домені:
Дәлділік: Презентация жасауды дәлділікпен орындайды.
Қарым-қатынас/мінез-құлық (аффективті) домені:
Құндылықтарды үйлестіру:
Іс-әрекетінде медициналық білім берудегі оқыту негіздерінің құндылықтарын үйлестіреді.
Б2.1. ДӘРІГЕР-КЛИНИЦИСТ (1) КОММУНИКАТИВТІ ДАҒДЫЛАР Білім (когнитивті) домені:
Қолдану: Науқастармен қарым қатынаста этикалық принциптерді қолданады.
Дағдылар (психомоторлы) домені:
Дәлділік: Науқаспен, оның туыстарымен, әріптестермен және басқа медицина қызметкерлерімен тиімді қарым-қатынас әдістерін дәлділікпен орындайды.
Қарым-қатынас/мінез-құлық (аффективті) домені:
Құндылықтарды үйлестіру: Коммуникациялық дағдылар принциптерінің құндылыктарын үйлестіре алады.
Б2.2. ДӘРІГЕР-КЛИНИЦИСТ (1) НАУҚАСТАРДЫ ЖҮРГІЗУ Білім (когнитивті) домені:
Есте сақтау: ЖПД тәжірибесінде кеңінен тараған аурулардың алдын алудың негізгі принциптерін және халықтың денсаулығын нығайту шараларын есте сақтайды.
Түсіну: кеңінен тараған ауруларды амбулатория жағдайында динамикалық бақылаудың негізгі принциптерін түсінеді.
Қолдану: амбулаториялық қабылдауда науқастан анамнез жинауда, амбулаториялық жағдайда науқасты қарау арқылы тексеріп, алғашқы диагнозды қоюда білімін қолданады.
Дағдылар (психомоторлы) домені:
Дәлділік: жүйелер бойынша сұрастыру, қарау, пальпация, перкуссия және аускультация жүргізуді және т.б. дағдыларды дәлділікпен жасайды.
Қарым-қатынас/мінез-құлық (аффективті) домені:
Құндылықтарды үйлестіру және ұйымдастыру: жасаған іс-әрекетінің құндылыктарын үйлесімділігін орынды тауып, дұрыс ұйымдастыра алады.
Б2.3.
ДӘРІГЕР-КЛИНИЦИСТ (1) МЕДИЦИНАЛЫҚ ПРОЦЕДУРАЛАР Білім (когнитивті) домені:
Қолдану: Амбулаториялық жағдайда науқасқа медициналық процедураларды жасауда пререквизиттерден алған білімін білімін қолданады.
Дағдылар (психомоторлы) домені:
Дәлдік:тәжірибе барысында сабақ талабына сай жасалатын машықтарды дәлдікпен орындайды.
Қарым-қатынас/мінез-құлық (аффективті) домені:
Құндылықтарды үйлестіру және ұйымдастыру: өз іс-әрекетінің құндылыктарын үйлестіре орырып, дұрыс ұйымдастыра алады.
Б2.5
ДӘРІГЕР-КЛИНИЦИСТ (1) ПРОФИЛАКТИКА ЖӘНЕ РЕАБИЛИТАЦИЯ Білім (когнитивті) домені:
Түсіну: кеңінен тараған ауруларды алдын-алу және реабилитация шараларының негізгі принциптерінің
қажеттілігін түсінеді;
Дағдылар (психомоторлы) домені:
Дәлділік: амбулатория жағдайдайында науқастарға алдыналу және реабилитация шараларын жүргізуді дәлдікпен орындайды.
Қарым-қатынас/мінез-құлық (аффективті) домені:
Құндылықтарды үйлестіру және ұйымдастыру: аурудың алдын-алу және реабилитация шаралары қажеттілігінің құндылықтарын үйлестіріп, дұрыс ұйымдастыра алады.
Студент білуі тиіс:
ЖПД тәжірибесінде кеңінен тараған аурулардың алдын алудың негізгі принциптерін және халықтың денсаулығын нығайту шараларын;
кеңінен тараған ауруларды амбулатория жағдайында динамикалық бақылаудың негізгі принциптерін;
науқаспен, оның туыстарымен, әріптестермен және басқа медицина қызметкерлерімен тиімді қарым-қатынас әдістерін.
Студент жасай алуы тиіс:
амбулаториялық қабылдауда науқастан анамнез жинау;
амбулаториялық жағдайда науқасты көзбен көру арқылы тексеріп, алғашқы диагнозды қою;
басқа мамандардың кеңесіне немесе стационарға жолдама беруді негіздеу;
еңбекке жарамсыздығын сараптау;
науқасты амбулаториялық жүргізудің жоспарын құру;
қалқанша безін пальпациялау;
науқаспен, оның туыстарымен, әріптестерімен және басқа да медицина қызметкерлерімен жоғары сенімділік қатынас орнату;
командада жұмыс істеу.
Дағдыларды игерген болуы тиіс:
қарау, пальпация, перкуссия және аускультация;
артериялық пульс пен қысымды өлшеу;
қалыпты ЭКГ тіркеу және интерпретациялау;
пикфлоуметрия жасау және интерпретациялау.
тік ішекті саусақпен тексеру;
ішекті тексеру;
сыртқы акушериялық тексеру;
ішек пен жатыр мойнынан сүртінді алу.
5. Пәннің алғы және кейінгі реквизиттері:
Пәннің алғы реквизиттері: ішкі аурулар пропедевтикасы, коммуникативтік дағдылар – 1, коммуникативтік дағдылар – 2, клиникаға кіріспе – 2, дәлелді медицина негіздері, ішкі аурулар, балалар аурулары, хирургиялық аурулар, акушерия – гинекология
Пәннің кейінгі реквизиттері: жалпы дәрігерлік практика бойынша интернатура, ішкі аурулар бойынша интернатура, хирургиялық аурулар бойынша интернатура, акушерия және гинекология бойынша интернатура, балалар аурулары бойынша интернатура.
6. Пәннің қысқаша мазмұны
Ішкі аурлар пәні ішкі ағза ауруларының этиологиясын, патогенезін, жіктемесін, клиникалық көріністерін, синдромдық диагностикасын, диагнозды дәлелдеу үшін қолданылатын зерттеу әдістерін оқытады. Айғақты медицина тұрғысынан тиімді емдеу принциптерін үйретеді. Сауығу критерийлерін, болжамын, алдын-алу шараларын оқытады.
Жүкті әйелдерді амбулаториялық жағдайда жүргізу. Амбулаториялық жағдайда жүктілік диагностикасының алгоритмі. Қауіп тобын анықтау. Жүктілердегі ерте гестоздарды және гипертензиялық жағдайларды диагностикалау. Гестоз кезіндегі ЖТД іс әрекеті. Түсік қаупі. Жүктілік кезіндегі қан кетулер. Жүктілерді госпитализациялауға көрсеткіштер.
Босанған әйелдерді амбулаториялық жағдайда жүргізу. Сүт бездерінің жағдайы және босанған әйелдердегі жатырдың субинволюциясы. Босанғаннан кейінгі кезеңдегі қан кетулер мен маститтің алдын алу шаралары.
ЖПД жұмысындағы әйел жыныс мүшелерінің қабыну аурулар. Әйел жыныс мүшесі қабыну ауруларының тиімді диагностикалау ұстанымдары. Зертханалық диагностиканың минимальды скринингі. МЖЖС жағдайында емдеу протоколы. Профилактикалық мониторинг. Уақытша жұмысқа жарамсыздық мерзімі. Балалық және жеткіншек шақтағы жыныс мүшесі қабыну ауруларының ерекшелігі.
Етеккір қызметінің бұзылысы. Әртүрлі жас кезеңіндегі етеккір қызметінің бұзылысы. Перименопауза және менопауза. Климактериялық бұзылыстар.
Жанұяны жоспарлау сұрағы бойынша кеңес беру. Жанұяны жоспарлау сұрағы бойынша кеңес берудің негізгі ұстанымдары. Контрацепция әдістері. Көрсеткіш және қарсы көрсеткіштері. Гормоналды контрацептив қолданатын пациенттерді бақылау ұстанымдары. Жеткіншектердегі, босанған әйелдердегі және соматикалық аурулары бар әйелдердегі контрацепция ерекшелігі.
Хирургиялық аурулар бойынша жалпы практика дәрігерінің практикасында кеңінен тараған жағдайлардың алдын алу, диагностикалау, емдеу және динамикалы бақылаудың жалпы принциптері бойынша білім мен іскерлікті қалыптастыру.
Балалар ауруы ббойынша мектепке дейінгі және мектептен кейінгі балалармен жасөспірімдерді амбулатория жағдайында динамикалық бақылаудың негізгі принциптерін оқып білу және іскерлікті қалыптастыру.
МЖЖС жағдайында емдеу протоколы. Профилактикалық мониторинг. Уақытша жұмысқа жарамсыздық мерзімі. Балалармен жасөспірімдерді мамандардың кеңесіне немесе стационарға жолдама беруді негіздеу.
7. Дәрістердің, тәжірибелік сабақтардың, студенттердің өзіндік жұмыстарының тақырыптық жоспарлары
ДӘРІСТЕРДІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
«Жалпы практикалық дәрігер жұмысындағы ішкі аурулар» пәні бойынша
дәрістердің тақырыптық жоспары
№ Тақырыптың аталуы Өткізу түрі Ұз-ғы
1. Жалпы дәрігерлік практика туралы түсінік. Медициналық – санитариялық алғашқы жәрдемді (МСАЖ) ұйымдастыру принциптері. Адамдар арасындағы қатынас және жалпы практика дәрігерінің науқастарға кеңес беру принциптері. Жалпы шолу, өзекті материалдар 2
2. Дәрігерлік-еңбектік сараптама. Амбулаториялық жағдайда динамикалық бақылау принциптері. Мониторинг-скрининг бағдарламасын ұйымдастыру және жүргізу. Әлеуметтік мәні бар аурулардың ерте диагностикасы, алдын алу принциптері, қауіп факторларын анықтау.ЖПД жұмысындағы дәлелдемелерге негізделген медицина Жалпы шолу, өзекті материалдар 23. Артериялық гипертензия (АГ) жане коронарлык синдромдар. Жүрек – қан-тамыр қаупінің жалпы стратификациясы. Скрининг. Амбулаториялық жағдайда диагностикалық ізденіс алгоритмі. Диагностикалау жане емдеу хаттамасы. Стационарға, күндізгі стационарға жатқызу көрсеткіші. Динамикалық бақылау. Балаларды, жасөспірімдерді, егде және қарт науқастарды жүргізу ерекшеліктері. Дәрігерлік- еңбек сараптамасы мәселелері. Реабилитациялық бағдарлама. Санаториялық – курорттық ем. Алдын алу. Жалпы шолу, өзекті материалдар 2
4. Бронхтық обструкция синдромы. БОС себептери. СӨОА. Бронх демікпесі. Халықаралық бағдарламалардың негізгі ережелері (GOLD, GINA). Балаларды, жасөспірімдерді, егде және қарт науқастарды жүргізу ерекшеліктері. Динамикалық бақылау. Дәрігерлік-еңбек сараптамасы мәселелері. Реабилитациялық бағдарлама. Санаториялық-курорттық ем. Алдын алу. Жалпы шолу, өзекті материалдар 2
5. Асқазан диспепсиясы синдромы. ГЭРА, НР-ассоцирленген жағдай гастриттер, ойықжара аурулары. Эпидемиологиясы. Скрининг. Диагностикасы. Науқас балаларды, жасөспірімдерді, егде және қарт адамдарды жүргізу ерекшеліктері. Стационарға, күндізгі стационарға жатқызу көрсеткіштері. Динамикалық бақылау. Дәрігерлік- еңбек сараптамасы мәселелері. Алдын алу. Жалпы шолу, өзекті материалдар 2
6. Буйрек аурулары негизги синдромдары Эпидемиологиясы. Скрининг. Диагностикасы. Науқас балаларды, жасөспірімдерді, егде және қарт адамдарды жүргізу ерекшеліктері. Стационарға, күндізгі стационарға жатқызу көрсеткіштері. Динамикалық бақылау. Дәрігерлік- еңбек сараптамасы мәселелері. Алдын алу.. Жалпы шолу, өзекті материалдар 2
7. Буындық синдром. Артриттер( ревматизм-дік, ревматоидтык,реактивтик). Артроздар . Подагра.Эпидемиологиясы. Скрининг. Диагностикасы. Амбулаториялық жағдайда диагностикалық ізденіс алгоритмі Науқас балаларды, жасөспірімдерді, егде және қарт адамдарды жүргізу ерекшеліктері. Жалпы шолу, өзекті материалдар 2
Барлық сағаты: 14
«Жалпы практикалық дәрігер жұмысындағы хирургиялық аурулар» пәні бойынша дәрістердің тақырыптық жоспары
№ Тақырыптың аталуы Өткізу түрі Ұз-ғы
1 МСАЖ жағдайында хирургиялық науқастарға көмек көрсету ерекшеліктері. Жалпы шолу, өзекті материалдар 2
2 Хирургиялық аурулардың және олардың асқынуларының алдын алуда ЖПД рөлі. Жалпы шолу, өзекті материалдар 2
Барлық сағаты: 4
«Жалпы практикалық дәрігер жұмысындағы акушерлік іс және гинекология» кафедрасы пәні бойынша дәрістердің тақырыптық жоспары
№ Тақырыптың атаулары Өткізу түрі Ұзақтығы
1 Амбулаториялық акушериялық және гинекологиялық қызметті ұйымдастыру. Адамның және отбасының репродуктивтік денсаулығын сақтаудағы ЖПД рөлі Жалпы шолу, өзекті материалдар 2
2 Отбасын жоспарлау мәселелері туралы кеңес берудің негізгі принциптері. Жалпы шолу, өзекті материалдар 2
Барлық сағаты: 4 сағат
«Жалпы практикалық дәрігер жұмысындағы балалар ауруы» кафедрасы пәні бойынша дәрістердің тақырыптық жоспары
№ Тақырыптың атаулары Мазмұны Сағат
1 Мектептер мен мектепке дейінгі мекемелерде жұмыстың ұйымдастырылуы мен құрылымы және балаларға көрсететін медициналық қызмет. Жалпы шолу, өзекті материалдар. 2
2 Жалпы практика дәрігерінің жиі ауыратын балаларды диспансерлік бақылауы және реабилитациясы Жалпы шолу, өзекті материалдар. 2
3 Созылмалы аурулары бар балаларға диспансерлік бақылауды ұйымдастыру принциптері. Жалпы шолу, өзекті материалдар. 2
4 ЖПД практикасындағы иммунды профилактика. Жалпы шолу, өзекті материалдар. 2
Барлығы: 8
ТӘЖІРБИЕЛІК САБАҚТАРДЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
«Жалпы практикалық дәрігер жұмысындағы ішкі аурулар» пәні бойынша
тәжірибелік сабақтардың тақырыптық жоспары
№ Тақырыптың аталуы Өткізу түрі Ұзақ-тығы
1. Метаболизмдік синдром. Метаболизмдік синдром, анықтамасы. Қауіп факторлары. Диагностикасы. Амбулаториялық жағдайда дәрімен және дәрісіз түзету принциптері. Алдын алу. Өткізу түрі: шағын топтарда оқыту (SGL), құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс
Ағымдық бағалау: Тестілік тапсырмаларды орындау, ауызша сұрастыру, тақырыптық науқастарды курациялау, науқастарды қарауға қатысу, дискуссия, презентация, ситуациялық есептерді шығару
Суммативті: MСQ, EMI 6
2. Артериялық гипертензия (АГ). Эпидемиологиясы. Жіктемесі. Жүрек – қантамыр қаупінің жалпы стратификациясы. Скрининг. Амбулаториялық жағдайда диагностикалық ізденіс алгоритмі. Амбулаториялық жағдайда жүктілерді, қосанжарласқан ауруы бар егде жастағы және қарт адамдарда ауру ерекшелігін ескере отырып жүргізу тактикасы. Стационарға, күндізгі стационарға жатқызу көрсеткіші. Артериялық қысымды өлшеу (АҚ). Пациентті үйретудін негізгі принциптері. Динамикалық бақылау. Дәрігерлік- еңбек сараптамасы мәселелері. Реабилитациялық бағдарлама. Санаториялық – курорттық ем. Алдын алу. Өткізу түрі: шағын топтарда оқыту (SGL), құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс, құрбы-құрдастар арқылы оқыту(PAL)
Ағымдық бағалау Тестілік тапсырма-ларды орындау, ауызша сұрастыру, тақырыптық науқас-тарды курациялау, науқастарды қарауға қатысу, дискуссия, презентация, ситуация-лық есептерді шығару, Суммативті: MСQ, SAS (Артериялық қан қысымын өлшеу) 6
3. Жедел коронарлық синдром. Атеросклероз. Стенокардия. Миокард инфаркті. Эпидемиологиясы. Жіктемесі. Скрининг. Қауіп факторлары. Амбулаториялық жағдайдадағы негізгі және қосымша диагностикалық шаралар. Амбулаториялық жағдайда науқасты ауруханаға дейін және ауруханадан шыққан соң жүргізу принциптері. Динамикалық бақылау. Дәрігерлік- еңбек сараптамасы мәселелері. Миокард инфарктінен кейінгі болжам. Стационарға, күндізгі стационарға жатқызу көрсеткіші. Санаториялық – курорттық ем. Реабилитациялық бағдарлама. Алдын алу. Өткізу түрі: шағын топтарда оқыту (SGL), құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс, құрбы-құрдастар арқылы оқыту(PAL)
Ағымдық бағалау Тестілік тапсырма-ларды орындау, ауызша сұрастыру, тақырыптық науқас-тарды курациялау, науқастарды қарауға қатысу, дискуссия, презентация, ситуация-лық есептерді шығару, Суммативті: MСQ, SAS (ЭКГ талдау) 6
4. Ырғақтың бұзылу синдромы. Аритмия түрлері. Негізгі себептері. Экстрасистолиямен жыбыр аритмиясының клиникалық және ЭКГлық белгілері. Өткізгіштіктің бұзылуы. Амбулаториялық жағдайда диагностикалық ізденіс алгоритмі. Амбулаториялық жағдайда жүктілерді, қосанжарласқан ауруы бар егде жастағы және қарт адамдарда ауру ерекшелігін ескере отырып жүргізу тактикасы. Стационарға, күндізгі стационарға жатқызу көрсеткіші. Дәрігерлік-еңбек сараптамасы мәселелері. Реабилитациялық бағдарлама. Динамикалық бақылау. Өткізу түрі: шағын топтарда оқыту (SGL), құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс, құрбы-құрдастар арқылы оқыту(PAL), топта жұмыс істеуге негізделген (TBL).
Ағымдық бағалау : Тестілік тапсырма-ларды орындау, ауызша сұрастыру, тақырыптық науқас-тарды курациялау, науқастарды қарауға қатысу, дискуссия, презентация Суммативті: MСQ, SAS (ЭКГ талдау) 6
5 Қанайналымның жеткіліксіздігі. Жүрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі. Эпидемиологиясы. Скрининг. жіктемесі. Амбулаториялық жағдайдағы диагностикасы. Амбулаториялық жағдайдағы жүргізу тәсілі. Стационарға, күндізгі стационарға жатқызу көрсеткіштері. Динамикалық бақылау. Дәрігерлік-еңбек сараптамасы мәселелері. Алдын алу. Өткізу түрі: шағын топтарда оқыту (SGL), құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс, құрбы-құрдастар арқылы оқыту(PAL)
Ағымдық бағалау : Тестілік тапсырма-ларды орындау, ауызша сұрастыру, тақырыптық науқас-тарды курациялау, науқастарды қарауға қатысу, дискуссия, презентация, ситуация-лық есептерді шығару Суммативті: MСQ, SAS (ЭКГ талдау) 6
6. Бронхтық бітелу синдромы. Жіті және созылмалы бронхиттер. СӨОА. Бронх демікпесі. Халықаралық бағдарламалардың негізгі ережелері (GOLD, GINA). Балаларды, жасөспірімдерді, егде және қарт науқастарды жүргізу ерекшеліктері. Динамикалық бақылау. Дәрігерлік-еңбек сараптамасы мәселелері. Реабилитациялық бағдарлама. Санаториялық-курорттық ем. Алдын алу. Өткізу түрі: : шағын топтарда оқыту (SGL), құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс, құрбы-құрдастар арқылы оқыту(PAL), топта жұмыс істеуге негізделген (TBL).
Ағымдық бағалау : Тестілік тапсырма-ларды орындау, ауызша сұрастыру, тақырыптық науқас-тарды курациялау, науқастарды қарауға қатысу, дискуссия, презентация, ситуация-лық есептерді шығару Суммативті: MСQ, SAS (пикфлоуметрияны қолдану) 7 Ауруханадан тыс пневмония. Эпидемиологиясы. Этиологиясы. Жіктемесі. Диагностикасы. Амбулаториялық жағдайда жүргізу тәсілі. 60 жастан асқан асқынбаған пневмониясы және қосанжарласқан ауруы бар пациенттерді жүргізу ерекшеліктері. Балаларды, жасөспірімдерді, егде және қарт адамдарды жүргізу ерекшеліктері. Стационарға, күндізгі стационарға жатқызу көрсеткіштері. Динамикалық бақылау. Дәрігерлік-еңбек сараптамасы мәселелері. Реабилитациялық бағдарлама. Санаториялық-курортттық ем. Алдын алу. Өткізу түрі: : шағын топтарда оқыту (SGL), құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс, құрбы-құрдастар арқылы оқыту(PAL), топта жұмыс істеуге негізделген (TBL).
Ағымдық бағалау : Тестілік тапсырма-ларды орындау, ауызша сұрастыру, тақырыптық науқас-тарды курациялау, науқастарды қарауға қатысу, дискуссия, презентация, ситуация-лық есептерді шығару Суммативті: MСQ, EMI 6
8 Созылмалы өкпелік жүрек. Эпидемиологиясы. Скрининг. Жіктемесі. Қауіп факторлары. Диагностикасы. Амбулаториялық жағдайда жүргізу тәсілі. Стационарға, күндізгі стационарға жатқызу көрсеткіші. Динамикалық бақылау. Дәрігерлік-еңбек сараптамасы мәселелері. Алдын алу.
Тыныстық жеткіліксіздік синдромы. Жіктемесі, клиникалық көрініс, емдеуге деген қазіргі заманға сай көзқарас. Ауруханаға дейінгі кезеңде жүргізу тәсілі.
Өткізу түрі: : шағын топтарда оқыту (SGL), құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс, құрбы-құрдастар арқылы оқыту(PAL), топта жұмыс істеуге негізделген (TBL).
Ағымдық бағалау : Тестілік тапсырма-ларды орындау, ауызша сұрастыру, тақырыптық науқас-тарды курациялау, науқастарды қарауға қатысу, дискуссия, презентация, мәселелерге Суммативті: MСQ, EMI, SAQ (клиникалық есеп) 6
9 Пиелонефриттер. НТА. Жіті және созылмалы пиелонефриттер НТА. Эпидемиологиясы. Скрининг. Жіктемесі. Қауіп факторлары. Диагностикасы. Амбулаториялық жағдайда жүргізу тәсілі. Балаларды, жасөспірімдерді, егде және қарт адамдарды жүргізу ерекшеліктері. Стационарға, күндізгі стационарға жатқызу көрсеткіштері. Динамикалық бақылау. Дәрігерлік-еңбек сараптамасы мәселелері. Алдын алу. Өткізу түрі: : шағын топтарда оқыту (SGL), құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс, құрбы-құрдастар арқылы оқыту(PAL), топта жұмыс істеуге негізделген (TBL).
Ағымдық бағалау : Тестілік тапсырма-ларды орындау, ауызша сұрастыру, тақырыптық науқас-тарды курациялау, науқастарды қарауға қатысу, дискуссия, презентация, ситуация-лық есептерді шығару Суммативті: MСQ, SAQ (анализдер талдау) 6
10 Гломерулонефриттер. БФСЖ. Жіті және созылмалы гломерулонефриттер. Эпидемиологиясы. Скрининг. Жіктемесі. Қауіп факторлары. Диагностикасы. Амбулаториялық жағдайда жүргізу тәсілі. Госпитализациялауға көрсеткіш. Динамикалық бақылау. Дәрігерлік – еңбек сараптамасы мәселелері. Алдын алу. БФСЖ, эпидемиологиясы. Жіктемесі. Өткізу түрі: : шағын топтарда оқыту (SGL), құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс, құрбы-құрдастар арқылы оқыту(PAL), топта жұмыс істеуге негізделген (TBL).
Ағымдық бағалау : Тестілік тапсырма-ларды орындау, ауызша сұрастыру, тақырыптық науқас-тарды курациялау, науқастарды қарауға қатысу, дискуссия, презентация, ситуация-лық есептерді шығару Суммативті: MСQ, SAQ (анализдер талдау) 6
Қорытынды сабақ – 1 Суммативті: MСQ, SAQ, EMI, SAS 11. Асқазан диспепсиясы синдромы. ГЭРА, НР-ассоцирленген жағдай, гастриттер, ойықжара аурулары. Эпидемиологиясы. Скрининг. Жіктемесі. Қауіп факторлары. Диагностикасы. Науқас балаларды, жасөспірімдерді, егде және қарт адамдарды жүргізу ерекшеліктері. Амбулаториялық жағдайда жүргізу тәсілі. Стационарға, күндізгі стационарға жатқызу көрсеткіштері. Динамикалық бақылау. Дәрігерлік- еңбек сараптамасы мәселелері. Алдын алу. Өткізу түрі: : шағын топтарда оқыту (SGL), құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс, құрбы-құрдастар арқылы оқыту(PAL), топта жұмыс істеуге негізделген (TBL).
Ағымдық бағалау : Тестілік тапсырма-ларды орындау, ауызша сұрастыру, тақырыптық науқас-тарды курациялау, науқастарды қарауға қатысу, дискуссия, презентация, ситуация-лық есептерді шығару Суммативті: MСQ, SAS (шағымдарды сұрастыру) 12 Ішек диспепсиясы синдромы. Тітіркенген ішек синдромы. Эпидемиологиясы. Скрининг. Жіктемесі. Қауіп факторлары. Диагностикасы. Науқас балаларды, жасөспірімдерді, егде және қарт адамдарды жүргізу ерекшеліктері. Амбулаториялық жағдайда жүргізу тәсілі. Стационарға, күндізгі стационарға жатқызу көрсеткіштері. Динамикалық бақылау. Дәрігерлік- еңбек сараптамасы мәселелері. Алдын алу. Өткізу түрі: : шағын топтарда оқыту (SGL), құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс, құрбы-құрдастар арқылы оқыту(PAL), топта жұмыс істеуге негізделген (TBL).
Ағымдық бағалау : Тестілік тапсырма-ларды орындау, ауызша сұрастыру, тақырыптық науқас-тарды курациялау, науқастарды қарауға қатысу, дискуссия, презентация, ситуация-лық есептерді шығару Суммативті: MСQ, EMI, SAQ (клиникалық есеп) 6
13 Ұйқыбезінің, өт шығару жолдарының зақымдану синдромдары. Панкреатит, холецистит, өт шығару жолдарының дискинезиясы. Эпидемиологиясы. Скрининг. Жіктемесі. Қауіп факторлары. Диагностикасы. Жасөспірім, егде жастағы және қарт науқастарды жүргізу ерекшеліктері. Амбулаториялық жағдайда жүргізу тәсілі. Стационарға, күндізгі стационарға жатқызу көрсеткіштері. Динамикалық бақылау. Дәрігерлік- еңбек сараптамасы мәселелері. Алдын алу. Өткізу түрі: : шағын топтарда оқыту (SGL), құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс, құрбы-құрдастар арқылы оқыту(PAL), топта жұмыс істеуге негізделген (TBL).
Ағымдық бағалау : Тестілік тапсырма-ларды орындау, ауызша сұрастыру, тақырыптық науқас-тарды курациялау, науқастарды қарауға қатысу, дискуссия, презентация, ситуация-лық есептерді шығару Суммативті: MCQ, EMI, SAQ (клиникалық есеп) 6
14 Бауырдың зақымдану синдромы. Гепатит, бауыр циррозы. Эпидемиологиясы. Скрининг. Жіктемесі. Қауіп факторлары. Диагностикасы. Амбулаториялық жағдайда жүргізу тәсілі. Стационарға, күндізгі стационарға жатқызу көрсеткіштері. Динамикалық бақылау. Дәрігерлік- еңбек сараптамасы мәселелері. Алдын алу Өткізу түрі: : шағын топтарда оқыту (SGL), құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс, құрбы-құрдастар арқылы оқыту(PAL), топта жұмыс істеуге негізделген (TBL).
Ағымдық бағалау : Тестілік тапсырма-ларды орындау, ауызша сұрастыру, тақырыптық науқас-тарды курациялау, науқастарды қарауға қатысу, дискуссия, презентация, ситуация-лық есептерді шығару Суммативті: MCQ, SAQ (клиникалық есеп) 6
15 Анемиялар. Теміртапшылықты анемия. В-12 тапшылықты, гипо-апластикалық анемиялар. Эпидемиологиясы. Скрининг. Жіктемесі. Қауіп факторлары. Диагностикасы. Амбулаториялық жағдайда жүргізу тәсілі. Стационарға, күндізгі стационарға жатқызу көрсеткіштері. Динамикалық бақылау. Дәрігерлік- еңбек сараптамасы мәселелері. Алдын алу. Өткізу түрі: : шағын топтарда оқыту (SGL), құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс, құрбы-құрдастар арқылы оқыту(PAL), топта жұмыс істеуге негізделген (TBL).
Ағымдық бағалау : Тестілік тапсырма-ларды орындау, ауызша сұрастыру, тақырыптық науқас-тарды курациялау, науқастарды қарауға қатысу, дискуссия, презентация, ситуация-лық есептерді шығару Суммативті: MCQ, SAQ (анализдер талдау) 6
16 Гемобластоздар. Жіті және созылмалы лейкоздар. Эпидемиологиясы. Жіктемесі, клиникалық көріністері. Диагностиканың қазіргі заманғы әдістері. Амбулаториялық жағдайда жүргізу тәсілі. Динамикалық бақылау. Дәрігерлік- еңбек сараптамасы мәселелері. Өткізу түрі: : шағын топтарда оқыту (SGL), құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс, құрбы-құрдастар арқылы оқыту(PAL), топта жұмыс істеуге негізделген (TBL).
Ағымдық бағалау : Тестілік тапсырма-ларды орындау, ауызша сұрастыру, тақырыптық науқас-тарды курациялау, науқастарды қарауға қатысу, дискуссия, презентация, ситуация-лық есептерді шығару Суммативті: MCQ, SAQ (анализдер талдау) 6
17 Жедел ревматизмдік қызба, ревматизмдік созылмалы ауру.
Жүрек ақаулары. Эпидемиологиясы. Классификациясы. Жүрек ақауларының гемодинамикасы. Қауіп факторлары. Диагностикасы. Эпидемиологиясы. Скринингі. Жіктемесі. Қауіп факторлары. Диагностикасы. Науқас балаларды, жасөспірімдерді, егде және қарт адамдарды жүргізу ерекшеліктері. Амбулаториялық жағдайда жүргізу тәсілі. Стационарға, күндізгі стационарға жатқызу көрсеткіштері. Динамикалық бақылау. Дәрігерлік- еңбек сараптамасы мәселелері. Алдын алу. Өткізу түрі: : шағын топтарда оқыту (SGL), құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс, құрбы-құрдастар арқылы оқыту(PAL), топта жұмыс істеуге негізделген (TBL).
Ағымдық бағалау : Тестілік тапсырма-ларды орындау, ауызша сұрастыру, тақырыптық науқас-тарды курациялау, науқастарды қарауға қатысу, дискуссия, презентация, ситуация-лық есептерді шығару Суммативті: MCQ, SAQ (анализдер талдау) 18 Буындық синдром. Остеопороз, буын қызметінің бұзылуы. Ревматизмдік артрит. Остеоартроз, реактивті артрит, подагра. Эпидемиологиясы. Скрининг. Жіктемесі. Қауіп факторлары. Диагностикасы. Науқас балаларды, жасөспірімдерді, егде және қарт адамдарды жүргізу ерекшеліктері. Амбулаториялық жағдайда жүргізу тәсілі. Стационарға, күндізгі стационарға жатқызу көрсеткіштері. Динамикалық бақылау. Дәрігерлік- еңбек сараптамасы мәселелері. Алдын алу. Өткізу түрі: : шағын топтарда оқыту (SGL), құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс, құрбы-құрдастар арқылы оқыту(PAL), топта жұмыс істеуге негізделген (TBL).
Ағымдық бағалау : Тестілік тапсырма-ларды орындау, ауызша сұрастыру, тақырыптық науқас-тарды курациялау, науқастарды қарауға қатысу, дискуссия, презентация, ситуация-лық есептерді шығару, Суммативті: MCQ, EMI 6
19 Семіздік. Эпидемиологиясы. Жіктемесі. Клиникалық көріністері. Дене салмағының индексі. Қазіргі заманғы дәрімен және дәрісіз емдеу принциптері. Динамикалық бақылау. Науқасты үйрету.
Қант диабеті. Эпидемиологиясы. Скрининг. Жіктемесі. Қауіп факторлары. Диагностикасы. Науқас балаларды, жасөспірімдерді, егде және қарт адамдарды жүргізу ерекшеліктері. Амбулаториялық жағдайда жүргізу тәсілі. Стационарға, күндізгі стационарға жатқызу көрсеткіштері. Динамикалық бақылау. Дәрігерлік- еңбек сараптамасы мәселелері. Алдын алу. Өткізу түрі: : шағын топтарда оқыту (SGL), құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс, құрбы-құрдастар арқылы оқыту(PAL), топта жұмыс істеуге негізделген (TBL).
Ағымдық бағалау : Тестілік тапсырмаларды орындау, ауызша сұрастыру, тақырыптық науқастарды курациялау, науқастарды қарауға қатысу, дискуссия, презентация, ситуация-лық есептерді шығару Суммативті: MCQ, SAQ (анализ талдау), SAS(Глюкометрды қолданып гликемияны анықтау) 6
20 Қалқанша безінің зақымдану синдромы. Гипотиреоз, гипертиреоз. Эпидемиологиясы. Скрининг. Жіктемесі. Қауіп факторлары. Диагностикасы. Амбулаториялық жағдайда жүргізу тәсілі. Стационарға, күндізгі стационарға жатқызу көрсеткіштері. Динамикалық бақылау. Дәрігерлік- еңбек сараптамасы мәселелері. Науқасты үйрету. Алдын алу. Өткізу түрі: : шағын топтарда оқыту (SGL), құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс, құрбы-құрдастар арқылы оқыту(PAL), топта жұмыс істеуге негізделген (TBL).
Ағымдық бағалау : Тестілік тапсырмаларды орындау, ауызша сұрастыру, тақырыптық науқастарды курациялау, науқастарды қарауға қатысу, дискуссия, презентация, ситуация-лық есептерді шығару Суммативті: MCQ, SAQ 6
Қорытынды сабақ – 2 Суммативті: MCQ, SAS, SAQ, 6
Жалпы сағат саны 120
«Жалпы практикалық дәрігер жұмысындағы хирургиялық аурулар» пәні бойынша тәжірибелік сабақтардың тақырыптық жоспары
№ Тақырыптың аталуы Өткізу түрі Ұз-ы
1 «Кіші хирургия» туралы түсінік, ЖПД тәсілі Өткізу түрі: : шағын топтарда оқыту (SGL), құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс, құрбы-құрдастар арқылы оқыту(PAL), топта жұмыс істеуге негізделген (TBL).
Ағымдық бағалау : Тестілік тапсырмаларды орындау, ауызша сұрастыру, тақырыптық науқастарды курациялау, науқастарды қарауға қатысу, дискуссия, презентация, ситуация-лық есептерді шығару Суммативті: MCQ, SAQ,SAS(анамнез жинау) 6
2 Амбулаториялық жағдайда кең тараған хирургиялық аурулары бар науқастарды диагностикалау және жүргізу принциптері. Өткізу түрі: : шағын топтарда оқыту (SGL), құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс, құрбы-құрдастар арқылы оқыту(PAL), топта жұмыс істеуге негізделген (TBL).
Ағымдық бағалау : Тестілік тапсырмаларды орындау, ауызша сұрастыру, тақырыптық науқастарды курациялау, науқастарды қарауға қатысу, дискуссия, презентация, ситуация-лық есептерді шығару Суммативті: MCQ, EMI,SAS(тік ішекті саусақпен тексеру) 6
Қорытынды сабақ – 1 MCQ,SAS,EMI.
3 Амбулаториялық жағдайда жара және жара инфекциясы бар науқастарды жүргізу тәсілі Өткізу түрі: : шағын топтарда оқыту (SGL), құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс, құрбы-құрдастар арқылы оқыту(PAL), топта жұмыс істеуге негізделген (TBL).
Ағымдық бағалау : Тестілік тапсырмаларды орындау, ауызша сұрастыру, тақырыптық науқастарды курациялау, науқастарды қарауға қатысу, дискуссия, презентация, ситуация-лық есептерді шығару Суммативті: MCQ, SAQ 6
4 ЖПД тәжірбиесіндегі обыр және обыралды ауруларды диагностикалау Өткізу түрі: шағын топтарда оқыту (SGL), құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс, құрбы-құрдастар арқылы оқыту(PAL), топта жұмыс істеуге негізделген (TBL).
Ағымдық бағалау : Тестілік тапсырмаларды орындау, ауызша сұрастыру, тақырыптық науқастарды курациялау, науқастарды қарауға қатысу, дискуссия, презентация, ситуация-лық есептерді шығару Суммативті: MCQ, EMI, SAS (рентгенограмма, тамограмма зерттеулерді талдау) 5 Амбулаторлық жағдайда хирургиялық аурулардың операциядан кейінгі кезеңдегі реабилитациясы. Операциядан кейінгі асқынудың алдыналу Өткізу түрі: : шағын топтарда оқыту (SGL), құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс, құрбы-құрдастар арқылы оқыту(PAL), топта жұмыс істеуге негізделген (TBL).
Ағымдық бағалау : Тестілік тапсырмаларды орындау, ауызша сұрастыру, тақырыптық науқастарды курациялау, науқастарды қарауға қатысу, дискуссия, презентация, ситуация-лық есептерді шығару Суммативті: MCQ, SAQ,SAS(жара таңу) 6
Қорытынды сабақ – 2 MCQ,SAQ,SAS,EMI. Жалпы сағат саны 30
«Жалпы практикалық дәрігер жұмысындағы акушерлік іс және гинекология» кафедрасы пәні бойынша тәжірбиелік сабақтың тақырыптық жоспары
№ Тақырып атаулары Өткізу түрі және бағалау Ұзақтығы
1 Жүкті әйелді амбулаториялық жағдайда жүргізу. Өткізу түрі: Шағын топта оқыту (SGL), ӘКҮ құрылымымен танысу, аймақтық акушер-гинеколог кабинетінің жұмысымен және құжаттармен танысу, жүктілерді қабылдауға және сыртқы акушерлік тексеруге қатысу, гравидограмма толтыру, тәжірибелік дағдыларды дамыту, тиімді кері байланыс.
Ағымдық бағалау : тестілеу, тәжірибелік дағдыларды қабылдау, тиімді кері байланыс.
Суммативті бағалау:
MCQ, SAS (сыртқы акушерлік зерттеу). 6
2 Босанған әйелді амбулаториялық жағдайда жүргізу. Өткізу түрі: Шағын топта оқыту (SGL), аймақтық акушер-гинеколог кабинетінде босанған әйелдерді қабылдауға және тексеруге қатысу, тәжірибелік дағдыларды дамыту, тиімді кері байланыс.
Ағымдық бағалау : тестілеу, тәжірибелік дағдыларды қабылдау, тиімді кері байланыс.
Суммативті бағалау:
MCQ, SAS (сүт безі пальпациясы). 6
3 ЖПД жұмысында әйелдердің жыныс мүшелерінің қабыну аурулары. Өткізу түрі: Шағын топта оқыту (SGL), аймақтық акушер-гинеколог кабинетінде жыныс мүшелерінің қабыну арулары бар әйелдерді қабылдауға және тексеруге қатысу, тәжірибелік дағдыларды дамыту, тиімді кері байланыс.
Ағымдық бағалау : тестілеу, тәжірибелік дағдыларды қабылдау, тиімді кері байланыс.
Суммативті бағалау:
MCQ, SAS (қынаптың тазалық дәрежесін анықтауға жағынды алу, арнайы гинекологиялық тексеру). 6
4 Әртүрлі жастағы етеккір циклының бұзылуы. ЖПД тәсілі. Өткізу түрі: Шағын топта оқыту (SGL), аймақтық акушер-гинеколог кабинетінде етеккір циклының бұзылысы бар әйелдерді қабылдауға және тексеруге қатысу, тәжірибелік дағдыларды дамыту, тиімді кері байланыс.
Ағымдық бағалау : тестілеу, ауызша сұрастыру, тәжірибелік дағдыларды қабылдау (арнайы гинекологиялық тексеру, ЕҚБ сұрастыру), топтық бағалау.
Суммативті бағалау: MCQ, SAS (арнайы гинекологиялық тексеру, ЕҚБ сұрастыру). 6
5 Отбасын жоспарлау мәселелері бойынша кеңес беру. Өткізу түрі: Шағын топта оқыту (SGL), жанұяны жоспарлау кабинетінде жанұяны жоспарлау сұрағы бойынша кеңес беруге қатысу, тәжірибелік дағдыларды дамыту, кері байланыс.
Ағымдық бағалау : тестілеу, ауызша сұрастыру, тәжірибелік дағдыларды қабылдау, тиімді кері байланыс.
Суммативті бағалау:
MCQ, SAS (жатыр ішілік зат енгізу). 6
Аралық бақылау MCQ, SAS Жалпы сағат саны 30
«Жалпы практикалық дәрігер жұмысындағы балалар аурулары» пәні бойынша тәжірбиелік сабақтың тақырыптық жоспары
№ Тақырып атаулары Өткізу түрі және бағалау Ұз-ғы
1 Сау балаларды диспансерлеу принциптері. Өткізу түрі: : Дәрігер-педиатр қабылдауына қатысу. Шағын топтарда оқыту (SGL).
Ағымдық бағалау :
ауызша сұрастыру, тестілеу, науқасты шолуға қатысу, тақырыптық науқастарды талқылау, дискуссиялар, презентациялар
Суммативті бағалау:
MCQ, SAS (балаларда қатер топтарын анықтау) 6
2 Ерте жастағы балаларды тиімді тамақтандыруды ұйымдастыру. Өткізу түрі: : Дәрігер-педиатр қабылдауына қатысу. Құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс, топта жұмыс істеуге негізделген (TBL).
Ағымдық бағалау :
ауызша сұрастыру, тестілеу, науқасты шолуға қатысу, тақырыптық науқастарды талқылау, дискуссиялар, презентациялар
Суммативті бағалау:
MCQ, SAS (емізу кезіндегі баланы дұрыс ұстау әдісі ) 6
3 Фондық патологиясы бар балаларды диспансерлеу. Өткізу түрі: : Дәрігер-педиатр қабылдауына қатысу. Шағын топтарда оқыту (SGL).
Ағымдық бағалау :
ауызша сұрастыру, тестілеу, науқасты шолуға қатысу, тақырыптық науқастарды талқылау, науқас курациясы
Суммативті бағалау:
MCQ, SAS (Тірек-қимыл жүйесіндегі патологиялық өзгерістерді анықтау) 6
4 Бронх обструкциясы синдромы, пневмониясы бар балаларды емдеу ерекшеліктері. Өткізу түрі: Дәрігер-педиатр қабылдауына қатысу. Құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс, топта жұмыс істеуге негізделген (TBL).
Ағымдық бағалау :
ауызша сұрастыру, тестілеу, науқасты шолуға қатысу, тақырыптық науқастарды талқылау, дискуссиялар, презентациялар
Суммативті бағалау:
MCQ, DOPS (Баладағы обструкция синдромын жою әдісі) 6
5 Диспепсия синдромы, бауыр аурулары бар балаларды емдеу ерекшеліктері. Өткізу түрі: : Дәрігер-педиатр қабылдауына қатысу. Шағын топтарда оқыту (SGL).
Ағымдық бағалау :
ауызша сұрастыру, тестілеу, науқасты шолуға қатысу, тақырыптық науқастарды талқылау, дискуссиялар, презентациялар
Суммативті бағалау: MCQ, SAQ (бауыр сынамаларын талдау) 6
Қорытынды сабақ – 1 MCQ, SAQ, SAS, DOPS 6 Жаңа туған нәрестелерге емдеу, алдын-алу көмегін ұйымдастыру. Өткізу түрі: : Дәрігер-педиатр қабылдауына қатысу. Құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс, топта жұмыс істеуге негізделген (TBL).
Ағымдық бағалау :
ауызша сұрастыру, тестілеу, науқасты шолуға қатысу, тақырыптық науқастарды талқылау, дискуссиялар, презентациялар
Суммативті бағалау:
MCQ, SAS (көзге, құлаққа, мұрынға дәрілік заттарды тамызу) 6
7 Иммундық профилактика. Өткізу түрі: Дәрігер-педиатр қабылдауына қатысу. Шағын топтарда оқыту (SGL).
Ағымдық бағалау :
ауызша сұрастыру, тестілеу, науқасты шолуға қатысу, тақырыптық науқастарды талқылау, дискуссиялар, презентациялар
Суммативті бағалау:
MCQ, SAS (балаға вакциналар егу) 6
8 ДДСҰ балалар ауруларын бірлестіре жүргізу. Өткізу түрі: : Дәрігер-педиатр қабылдауына қатысу. Топта жұмыс істеуге негізделген (TBL).
Ағымдық бағалау :
ауызша сұрастыру, тестілеу, науқасты шолуға қатысу, тақырыптық науқастарды талқылау, шағын топта жұмыс істеу, дискуссиялар, презентациялар, қайта байланыс.
Суммативті бағалау:
MCQ, SAS (Диарея кезінде оральді регидратация сұйықтығын беру (А,Б жоспары) 6
9 Бүйрек ауруларымен ауыратын балаларды емдеу ерекшеліктері. Өткізу түрі: : Дәрігер-педиатр қабылдауына қатысу. Шағын топтарда оқыту (SGL).
Ағымдық бағалау :
ауызша сұрастыру, тестілеу, науқасты шолуға қатысу, тақырыптық науқастарды талқылау,
дискуссиялар, презентациялар, Суммативті бағалау:
MCQ, SAQ (клиникалық есеп) 6
10 Анемиясы бар балаларды емдеу ерекшеліктері. Өткізу түрі: : Дәрігер-педиатр қабылдауына қатысу. Құзіреттіліктерді меңгеруі бойынша тиімді кері байланыс, топта жұмыс істеуге негізделген (TBL).
Ағымдық бағалау :
ауызша сұрастыру, тестілеу, науқасты шолуға қатысу, тақырыптық науқастарды талқылау, дискуссиялар, презентациялар
Суммативті бағалау:
MCQ, SAQ (клиникалық есеп) 6
Қорытынды сабақ – 2 MCQ, SAQ, SAS Барлық сағат: 60
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
«Жалпы практикалық дәрігер жұмысындағы ішкі аурулар» пәні бойынша
студенттердің өзіндік жұмысының тақырыптық жоспарлары
№ Тақырыптың аталуы Өткізу түрі Бағалау түрі Ұз-ы
1 Метаболизмдік синдром. Науқасқа курация жасау. Клиникалық диагнозы мен емін негіздеу.
Презентация OR
СӨЖ журналы 4
2 Артериялық гипертензия (АГ). Тақырыптық науқастардың анамнезін жинап Клиникалық диагнозды негіздеу СӨЖ журналы 4
3 Жіті коронарлық синдром. Тақырыптық науқастардың анамнезін жинап Клиникалық диагнозды негіздеу СӨЖ журналы 4
4 Ырғақтың бұзылу синдромы. Тақырыптық науқастардың анамнезін жинап Клиникалық диагнозды негіздеу СӨЖ журналы 4
5 Қанайналымның жеткіліксіздігі. Науқасқа курация жасау. Клиникалық диагнозы мен емін негіздеу.
Презентация OR
СӨЖ журналы 4
6 Бронхтық бітелу синдромы. Тақырыптық науқастардың анамнезін жинап Клиникалық диагнозды негіздеу СӨЖ журналы 4
7 Ауруханадан тыс пневмония. Науқасқа курация жасау. Клиникалық диагнозы мен емін негіздеу.
Презентация OR
СӨЖ журналы 4
8 Созылмалы өкпелік жүрек. Науқасқа курация жасау. Клиникалық диагнозы мен емін негіздеу.
Презентация OR
СӨЖ журналы 3
9 Пиелонефриттер. Науқасқа курация жасау. Клиникалық диагнозы мен емін негіздеу.
MCQ MCQ
СӨЖ журналы 3
10 Гломерулонефриттер. БФСЖ. Науқасқа курация жасау. Клиникалық диагнозы мен емін негіздеу.
MCQ MCQ
СӨЖ журналы 3
11 Асқазан диспепсиясы синдромы. Науқасқа курация жасау. Клиникалық диагнозы мен емін негіздеу.
MCQ MCQ
СӨЖ журналы 3
12 Ішек диспепсиясы синдромы. Науқасқа курация жасау. Клиникалық диагнозы мен емін негіздеу.
Презентация OR
СӨЖ журналы 3
13 Ұйқыбезінің, өт шығару жолдарының зақымдану синдромдары. Науқасқа курация жасап, клиникалық диагнозды және емін негіздеу СӨЖ журналы 3
14 Бауырдың зақымдану синдромы. Вирусты гепатиттің маркерлық диагностикасы бойынша презентация дайындау OR 3
15 Анемиялар. Науқасқа курация жасау. Клиникалық диагнозы мен емін негіздеу.
3. Презентация OR
СӨЖ журналы 3
16 Гемобластоздар. Науқасқа курация жасау. Клиникалық диагнозы мен емін негіздеу.
Презентация OR
СӨЖ журналы 3
17 Жіті ревматизмдік қызба, ревматизмдік созылмалы ауру.
Жүрек ақаулары Науқасқа курация жасау. Клиникалық диагнозы мен емін негіздеу.
Презентация OR
СӨЖ журналы 3
18 Буындық синдром. Остеопороз, буын қызметінің бұзылуы. Науқасқа курация жасау. Клиникалық диагнозы мен емін негіздеу.
Презентация OR
СӨЖ журналы 3
19 Семіздік. Қант диабеті. Науқасқа курация жасау. Клиникалық диагнозы мен емін негіздеу.
Презентация OR
СӨЖ журналы 3
20 Қалқанша безінің зақымдану синдромы. Науқасқа курация жасау. Клиникалық диагнозы мен емін негіздеу.
Презентация OR
СӨЖ журналы 3
Жалпы сағат саны 67
«Жалпы практикалық дәрігер жұмысындағы хирургиялық аурулар» пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмысының тақырыптық жоспарлары
№ Тақырыптың аталуы Өткізу түрі Бағалау түрі Ұз-ғы
1 Хирургия және /немесе таңу кабинеті жұмысына қатысып, есеп жазу Науқасқа курация жасау. Клиникалық диагнозы мен емін негіздеу.
Презентация OR
СӨЖ журналы 5
2 Хирургиялық аурудың локальдық статусын жазу Әдебиетпен және интернет жүйесіндегі ақпараттармен жұмыс жасау. Науқасқа курация жасау. Клиникалық диагнозы мен емін негіздеу. OR
СӨЖ журналы 4
3 Аяқтағы қанайналымның бұзылу белгілерін ерте диагностикалау және алдыналу, презентация дайындау Әдебиетпен және интернет жүйесіндегі ақпараттармен жұмыс жасау. Науқасқа курация жасау. Клиникалық диагнозы мен емін негіздеу. OR
СӨЖ журналы 4
4 Тікішек және анустың аурулары Әдебиетпен және интернет жүйесіндегі ақпараттармен жұмыс жасау. Науқасқа курация жасау. Клиникалық диагнозы мен емін негіздеу. OR
СӨЖ журналы 4
Барлығы 17
«Жалпы практикалық дәрігер жұмысындағы акушерлік іс және гинекология» пәні бойыншастуденттердің өзіндік жұмысының тақырыптық жоспарлары
№ Тақырыптың аталуы Өткізу түрі Бағалау түрі Ұзақтығы
1 Әйелдер консультациясы және отбасын жоспарлау орталықтарында жас ата-аналар мектебінің жұмысына қатысып, есеп жазу ӘКҮ және отбасын жоспарлау кабинеттерінде жас ата-аналар мектебінің жұмысына қатысып, есеп жазу. СӨЖ
журналы 4
2 Жүкті және /немесе босанған әйелге үйден патронаж жасап, карта толтыру Аймақтық акушер-гинекологпен бірге жүкті және босанған әйелдің үйіне патронаж жасап, карта толтыру. СӨЖ
журналы 4
3 Ұрықтың туа біткен патологиясының алдын алу және ерте диагностикасы, презентация дайындау немесе жүкті әйелдің жеке картасын талдау Әдебиетпен және интернет жүйесіндегі ақпараттармен жұмыс жасау, презентация дайындау. OR 5
4 Жасөспірімдер мен постменопаузалық кезеңдегі әйелдерге кеңес беруге қатысу Әдебиетпен және интернет жүйесіндегі ақпараттармен жұмыс жасау. ӘКҮ-де жасөспірімдер мен постменопаузалық кезеңдегі әйелдерге кеңес беруге қатысу СӨЖ
журналы 4
Жалпы сағат саны 17
«Жалпы практикалық дәрігер жұмысындағы балалар аурулары» пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмысының тақырыптық жоспарлары
№ Тақырыптың аталуы Өткізу түрі Бағалау түрі Ұзақ-
Тығы
1 Дені сау нәрестеге үйде патронаж жасап амбулаториялық оқу картасын толтыру. Әдебиет және интернет жүйесіндегі ақпараттармен жұмыс жасау.1-патронаж жасаудың артықшылығын көрсету
СӨЖ журналы 6
2 Дені сау бала кабинетінде жұмыс істеп, есеп жазу. Әдебиет және интернет жүйесіндегі ақпараттармен жұмыс жасау. Дені сау бала кабинетінде жас аналарға кеңес беру СӨЖ журналы 6
3 Фондық ауруы бар балаға жеке алдын- ала егу күнтізбегін құрастыру. Әдебиет және интернет жүйесіндегі ақпараттармен жұмыс жасау. Әр түрлі жағдайда баланың жеке егу күнтізбегін құрастыру
СӨЖ журналы 6
4 Курациядағы созылмалы ауруы бар балалардың диспансерлік бақылау кестесін құру. Әдебиет және интернет жүйесіндегі ақпараттармен жұмыс жасау. Созылмалы ауруы бар балаға диспансерлік жоспар құру
СӨЖ журналы 6
5 Перзентханадан ерте шығарылған жаңа туған нәресте мен ананың күтімі және медициналық қызмет көрсетілу ерекшеліктері, презентация дайындау. Әдебиет және интернет жүйесіндегі ақпараттармен жұмыс жасау.
Презентация 6
6 Амбулаториялық жағдайда науқастарды жүргізудің өзекті мәселелеріне (дәлелді медицина принциптері негізінде) айғақты ақпарат іздеу. Әдебиет және интернет жүйесіндегі ақпараттармен жұмыс жасау.
Презентация 4
Барлық сағат: 34
Ескерту: СӨЖ журналында жоспарланған дағдылардың орындалуы жоспарланған санынан кем болмауы тиіс. Дағдынын орындалғанын дәлелдейтін анықтама оқытушыға өткізіледі.
Тақырыптар бойынша дәріс материалдары, әдістемелік нұсқаулар, СӨЖ журналының үлгісі, суммативті бағалау бойынша барлық бағалау парақтарының үлгісі электронды кабинетте әр топқа оқытушымен тіркеледі.
Суммативті бағалау әдісінің дизайны
Оқытудың соңғы нәтижелері және тақырыптық блоктар бойынша бағалау әдістерінің үйлестірілуі
Құзіреттілік Оқытудың соңғы нәтижесі Оқыту блогы-1
(ІА)
Оқыту блогы-2
(БА, Хир.аурулар, АГ)
Қорытынды суммативті баға (емтихан)
ҒАЛЫМ, ЗЕРТТ ЕУШІ (1)
Б1.1 БІЛІМІН ҚОЛДАНУ
Білім (когнитивті) домені:
Қолдану:
Дағдылар (психомоторлы) домені:
Дәлділік: Қарым-қатынас/мінез-құлық (аффективті) домені: Құндылықтарды үйлестіреді MCQ,
EMI,
OR
MCQ,
EMI,
OR MCQ, EMI
Б2 ДӘРІГЕР-КЛИНИЦИСТ (1)
Б2.1 КОММУНИКАТИВТІ ДАҒДЫЛАР
Білім (когнитивті) домені:
Қолданады: Дағдылар (психомоторлы) домені:
Дәлділік:
Қарым-қатынас/мінез-құлық (аффективті) домені: Құндылықтарды үйлестіреді: SAS SAS OSCE (әр жүйе-ден бір дағды бағала-нады) 8 кезең-нен тұрады

Б2 ДӘРІГЕР-КЛИНИЦИСТ
2.2 НАУҚАС-ТАРДЫ ЖҮРГІЗУ Білім (когнитивті) домені:
Есте сақтайды: Түсінеді:
Дағдылар (психомоторлы) домені:
Дәлділік:
Қарым-қатынас/мінез-құлық (аффективті) домені:
Құндылықтарды үйлестіреді және ұйымдастырады SAS SAS Б2 ДӘРІГЕР-КЛИНИЦИСТ
Б2.3. МЕД.ПРОЦЕДУРАЛАР Білім (когнитивті) домені:
Қолданады:
Дағдылар (психомоторлы) домені: Дәлдік:
Қарым-қатынас/мінез-құлық (аффективті) домені:
Құндылықтарды үйлестіру: SAS DOPS Б2 ДӘРІГЕР-КЛИНИЦИСТ
Б2.5.ПРОФИ-ЛАКТИКА, РЕАБИЛИТАЦИЯ
Білім (когнитивті) домені:
Түсінеді:
Дағдылар (психомоторлы) домені:
Дәлділік:
Қарым-қатынас/мінез-құлық (аффективті) домені:
Құндылықтарды үйлестіреді және ұйымдастырады: SAQ
(клиникалық есеп)
SAQ
(клиникалық есеп)
8. Ескертулер:
MSQ (Multiple Choice Questions) – көп жауапты сұрақтар тесттер
SAQ (Short Answer Questions) – қысқа жауапты сұрақтар
SAS (Skills Assessment Station)– дағдыларды бағалау станциясы
OR (Oral report) – презентация
OSCE (Objective Structured Clinical Examination) – объективті Құрылымдық Клиникалық Емтихан.
EMI (Exsended matching items) – сәйкестіктің ауқымды нұсқалары
SGL (small group learning) –шағын топтарда оқыту
TBL ( team-based learning) - топта жұмыс істеуге негізделген оқыту
PAL (peer-assisted learning) -құрбы-құрдастары арқылы оқыту
9. Ұсынылатын әдебиет:
Қазақ тілінде
негізгі:
Калимурзина Б.С. Iшкi аурулар. 2005.
Жаманкулов К.Ж. Iшкi аурулар. 2008.
«Хирургиядағы деонтология» 1993 жыл. Қазақстан. Ізімбергенов. Н. І.
қосымша:
Дербисалина Г.Ә. Жалпы практикалық дәрігердің жұмысындағы коммуника тивті дағдылары
Керимкулова А.С., Еспенбетова М.Ж., Болеубаева М.Т., Жуманбаева Ж.М. Амбулаторлы жағдайда жүрек аурулары бар науқастарды жүргізу. Оқу әдістемелік нұсқау.- Семей, 2007, 2009. – 254 б.
Дербисалина Г.Ә. Тыныс демікпесінің емі мен алдын алуының стратегиялық жаңа бағыттары.
Жакиева Г.Р. Жүректің ишемиялық ауруы бар науқастарды емханалық-диспансерлік жағдайда жүргізу негіздері. – Ақтөбе, 2009. – 64 б.
Орыс тілінде
қосымша:
Маколкин В.И., Овчаренко С. Внутренние болезни, 2005.
Моисеев В С и др. Внутренние болезни с основами доказательной медицины и клинической фармакологии, 2008.
Мартынов А.И., Мухин Н.А., Моисеев В.С. Внутренние болезни, 1-2 том, 2005.
Орлов В.И. Руководство по ЭКГ. -М.: Медицина, 1998.
Мухин Н.А., Моисеев B.C., Мартынов А.И. Внутренние болезни: учебник: в 2 Т.изд., - М., 2008. Том 1 - 682 с., Том 2 - 592 с.
Комаров Ф.И. «Диагностика и лечение внутренних болезней», Том 1-2. М. 2000г.
Соложенкин. В. В. «Психологические аспекты врачебной деятельности.» Москва.1997г.
Рогов. Е. И. «Психология общения». Гуманитарный издательский центр «Владос». М.,2004г.
Вербергер. Р. Вербергер. К. « Психология общения. Тайны эффективного взаимодействия». Спб. Прайм Евразия. 2006г.
Руководство по первичной медико-санитарной помощи + CD/ под ред. А.А. Баранова, И.Н. Денисова, А.Г. Чучалина.-М., 2006.-1584 с.
Практическое руководство для врачей общей (семейной) практики/под ред. Акдемика РАМН И.Н. Денисова.-М.:ГЭОТАР-МЕДИЦИНА, 2001.-720 с.
Клиническая хирургия: национальное руководство + СД: в 3-х томах. - М.: ГЭОТАР-Мед. -2008. Т. 1. – 864 с.
Хирургические болезни: Учебник + СД: в 2-х т./ под ред. В.С. Савельева и др - М.: ГЭОТАР-Мед. -2008.Т. 1. – 608 с.; Т. 2. - 400с.
Хирургические болезни: Учебник/ М. И. Кузин, О. С. Шкроб, Н. М. Кузин и др.; Под ред. М. И. Кузина. — 3-е изд., перераб.и доп. - М.: Медицина, 2002. - 784 с:
Под редакции Шевшенко Н.К. «Хирургические болезни» І-ІІ том Санк –Петербург 2000г
Куланбаев М. «Факультеттік хирургия». Алматы, 1993, 140 с.
Апсатаров Э.А., Алмагамбетов А., Ибадильдин А.С.. Кукеев Т.К., Оразбекоз Н.И., БалмагамбетовН.Р..Гусманов З.К. «Хирургиялық аурулар». Алматы, «Санат». 1997, ЗЗбс.
Пауткин Ю.Ф., Малярчук В.И. Поликлиническая хирургия: учебное пособие.– М.: РУДН, 1999. – 256 с.
Медициналық сайттар:
1. med-site.narod.ru
www.medicusamicus.com
3. www.medprof.ru
4. www.rusmedserv.com/topsites/
5. www.doktor.ru.
6. medinfa.net
7. www.spasmex.ru
8. www.webmedinfo.ru
9. www.medicum.nnov.ru
10. medcompany.ru
11. meduniver.com
12. badis.narod.ru
13. studentdoctorprofessor.com.ua
14. www.med39.ru
15. www.kovostok.ru
16. www.drugme.ru
17. lepila.tyurem.net
18. top.medlinks.ru
19. doctor-doctor.ru
20. mepmed.ru

10. Оқыту әдістері
Дәрістер: шолу, мәселелік.
Тәжірибелік сабақтар: науқастарды қарау, ауызша сұрау, ситуациялық есептерді шығару, тестілік тапсырмаларды орындау, зерттеу жұмыстарын жасау, шағын топтағы жұмыс.
Студснттсрдің өзіндік жұмысы (СӨЖ): әдебиеттермен жұмыс жасау, есептер-дағдыларды орындау, тақырыпты рефераттар мен эсселерді дайындау, презентациялар, электронды және компьютерлі оқу бағдарламаларымен жұмыс, аурудың сырқатнамаларын жазу
11. Білімдерін бағалау белгілері және ережелері:
Ағымдық бақылау: тест сұрақтары, жазбаша/ауызша сұрастыру, клиникалық есептер шешу, тәжірибелік дағдыларын қабылдау, тапсырманы орындау нәтижелерін тексеру және т.б., кіші топпен жұмыс кезінде топтық және өзіндік бағалау, SAQ (клиникалық есеп).
Аралық бақылау (суммативті): 10 сабақтан кейін І-ші аралық бақылау, 20 сабактан кейін ІІ-ші аралық бақылау - MCQ, SAS түрінде қабылданады. Аралық бақылаудың суммативті бағасы 30% ағымдық баға балынан, 20% СӨЖ (студентті жеке СӨЖ журналы бойынша бағалау және OR) тапсырмасының балынан, 25% MCQ және 25% SAS құралады.
Қорытынды бақылау (суммативті) емтихан – барлық модульдер аяқталғаннан кейін жүргізіледі және екі кезеңде: MCQ және тәжірибелік дағдыларды қабылдау (OSCE) түрінде өткізіледі.
Әріптік жүйе бойынша бағалау Баллдардың сандық эквиваленті % Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау
А 4,0 95-100 Өте жақсы
А- 3,67 90-94 В+ 3,33 85-89 Жақсы
В 3,0 80-84 В- 2,67 75-79 С+ 2,33 7074 Қанағаттанарлық
С 2,0 65-69 С- 1,67 60-64 Д+ 1,33 55-59 Д 1,0 50-54 F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз
Құрастырған оқытушылар:

«Жедел медициналық жәрдем
және емханалық терапия»
кафедасының оқытушысы К.Б. Бураева

«Хирургиялық аурулар»
кафедрасының оқытушысы А.А. Османов

«Балалар ауруы»
кафедрасының оқытушысы Г.Т. Ильясова
«Акушерлік іс және гинекология»
кафедрасының оқытушысы А.А. Кушкарова

Приложенные файлы

  • docx 17966215
    Размер файла: 95 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий