sillabus
Т.Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университеті
«Әлеуметтік қызмет және бизнес» факультеті
«Туризм» кафедрасы


СИЛЛАБУС
(ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ)

«Мұражайтану» пәні бойынша
«5В090200 – Туризм» мамандығы
Оқу түрі
күндізгі
Кредиттер саны 3
Курс 2
Семестр 3
Емтихан 3
Дәріс 30 сағат
Практикалық 15 сағат
СОӨЖ 15 сағат
СӨЖ 75 сағат

Алматы, 2013 ж.
1. Оқытушы жөнінде мәлімет
Ақтымбаева Бақыт Ізбасаровна, ғ.г.к, «Туризм» кафедрасының доценті. Еңбек стажы 15 жыл., Маженова Жанна Арипбаевна
Туризм кафедрасы, каб 428.
Телефон: 8702 137 22 12
Ғылыми қызығушылықтары: Белсенді туризм, халықаралық туризм
2. Пәннің пререквизиттері «Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы», «Қазақстан тарихы»
3. Пәннің постреквизиттері туризмдегі кәсіпкерлік іс-әрекеттің негіздері» «Халықаралық туризм тарихы», «Экскурсиятану».
4. Пәннің сипаттамасы «Мұражайтану» пәнін оқу барысында студент келесіні білу қажет:
мұражайтанудың негізгі түсініктер мен терминдердің мазмұнын;
мұражайтанудың ғылым жүйесінде ролі мен орнын түсіну;
мұражайтану комплексі құрылымының негізгі білімдерін игеру;
дүние жүзінің ірі мұражайлық комплекстері туралы түсінік алу.
5. Пәнді оқыту мақсаты: Студенттерге мұражайдың тарихы туралы, мұражайлық концепциялардың құрылу негіздері туралы жүйелі түсінік беру. Мұражайлардың классификациясы және олардың туристік бизнестегі маңызы туралы түсінік беру.
6. Пәннің міндеттері: Пәннің міндеттері: Коллекционерлік қызметтің дамуымен және негізгі мұражайлық комплекстермен танысу, сонымен қатар мұражайдың әлеуметтік-мәдени институт ретінде қалыптасуымен танысу.
7. Пәннің құзыреттілігі Студент пәнді меңгергеннен кейін білуі тиіс:
ҚР-да орналасқан тарихи-мәдени ескерткіштердің алатын орыны;
Этнографиялық ескерткіштердің туризм саласында алатын маңызы;
ҚР-ның экономикасында мұражайлық құндылықтардың алатын маңызы және рөлін;
Туризмдегі зерттеу әдістері мен техникасын білу;
ҚР-да мұражайлардың түрлері және дүние жүзі бойынша орналасу ерекшеліктерін.
8. Бағдарлама мазмұны
7.1 Тараудың атауы
«Мұражайтану» түсінігі, оның мақсаты мен міндеттері. Мұражайтанудың объекті мен әдістері, мұражайтану ғылым құрылымында, «мұражайлық зат» және оның қасиеттері, мұражайлық заттың фунукциялары, мұражайлардың классификациясы.
Мұражайлық жинағы
7.2 Әр тақырыптың атауы және мазмұны
№ 1
«Мұражайтану» түсінігі, оның мақсаты мен міндеттері.
«Мұражайтану» түсінігі, оның мақсаты мен міндеттері. Мұражайтанудың объекті мен әдістері, мұражайтану ғылым құрылымында, «мұражайлық зат» және оның қасиеттері, мұражайлық заттың фунукциялары, мұражайлардың классификациясы.
№ 2
Мұражай қызметінің теориялық базасы
Мұражай қызметінің теориялық базасы: құжаттау; мұражайлық комплектация. «мұражай фонды» түсінігі, мұражайлық фондтардың ғылыми ұйымдасуы. Мұражайлық фондтар есебі мен сақталуы.
№ 3
Мұражайлық заттарды зерттеу; мұражай фондтарын жинақтау; мұражайдың экспозициялық-көрме қызметі; мұражайдың мәдени-білім беру қызметі
Ғылыми-зерттеу жұмысы мұражай жұмысының негізі ретінде. Мұражайдың ғылыми-зерттеу жұмысының мамандануы және бағыты, мұражайда ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру
№ 4
Көне дүниенің мұражайлық жинағы; мұражайлық жинақтардың формалары. Көне Грекия:храмдар, пинакотектер. Эллинизм дәуірінің коллекциялары мен коллекционерлері.
Көне Рим жинақтары. Көне Римнің қоғамдық жинақтары. Сақтау, экспонаттау және Көне Рим жинақтарын көрсету.
Орта ғасырдығы коллекциялау. Храмдар мен сокровищницы. Шығыста коллекциялау ерекшеліктері.
№ 5
Жаңа кезең. Жаңа кезеңнің кабинеттері, галереялары. Ренессанстік экспозициялар: Студиолар; Антиквариаттар; Уффица галереясы; кунсткамера. Мұражайлық графияның туылуы.
XVIII ғасырдағы Батыс еуропалық мұражайлар. Ағылшын мұражайлары. Германия мен Австрияның сурет галереялары. Италия мен Францияның мұражайлары.
№ 6
Ресейлік мұражайлардың пайда болуы. XVII ғ. соңы мен XVIII ғ. басындағы кабинеттер мен галереялар. Петербургтік кунсткамера, Эрмитаж императірлік мұражайы, Мемлекеттік тарих мұражайы№
XIX ғ. Еуропалық мұражайлардың дамуы. Напалеондық соғыстар және мұражайлық құрылыс. Наполеон мұражайы, Бред пинакотекасы, Рейксмузеум, Прадо. Мұражай және ұлттық түсінік
№ 7
Америка мұражайлардың ерекшеліктері: Америка континентінде мұражайлық құрылыс. Американдық мұражайлардың Еуропа мұражайлардан ерекшелігі.
Африкандық континентте колониалды мұражайлардың пайда болуы. Қазіргі кезде мұражайлық қызмет. Австралия мұражайлары
№ 8
Азия мұражайлары, мұражайлардың құрылу ерекшеліктері. Үнді, Жапон, Қытай, Түркия мұражайлары
№ 9
Қазақстандағы мұражайлық жүйенің қалыптасуы. Мемлекеттік тарихи мұражай – мұражай тарихы және оның ерекшеліктері. А. Кастеев атындағы бейне өнер мұражайы – мұражайдың экспонаттары мен бөлімшелері.
№ 10
Мұражайды басқару міндеттері, мұражайлық ұйымдардың құрылымы және оларды басқару, басқару әдістері. Мұражайлық фондттарды, экспозициялық бағдарламаларды, қаржыны басқару.
Мұражайлық маркетинг міндеттері: келушілердің сұраныс анализі, олардың құрамының болжамы; қызметтерді анықтау; мұражайға пайданың түсу мүмкіншіліктері№
9. Пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспары


п/п Тақырыптың атауы Сағат саны
Тақырыптың аты Барлығы Дәрістер Семинарлар Лаб. зан. СОӨЖ СӨЖ
1 Тақырып1. «Мұражайтану» түсінігі, оның мақсаты мен міндеттері. Мұражайтанудың объекті мен әдістері, мұражайтану ғылым құрылымында, «мұражайлық зат» және оның қасиеттері, мұражайлық заттың функциялары, мұражайлардың жіктелуі (1 апта) 12 3 1 1 7
2 Тақырып2-3.
Мұражай қызметінің теориялық базасы: «мұражай қоры» түсінігі, мұражайлық қордың ғылыми ұйымдастырылуы. Мұражайлық қорлар есебі мен сақталуы (2-3 апта) 14 3 2 2 7
3 Тақырып4. Мұражайлық заттарды зерттеу; мұражай қорларын жинақтау; мұражайдың экспозициялық-көрме қызметі; мұражайдың мәдени-білім беру қызметі.
(4 апта) 12 3 1 1 7
4 Тақырып 5-6. Көне дүниенің мұражайлық жинағы; мұражайлық жинақтардың формалары. Көне Грекия:храмдар, пинакотектер. Эллинизм дәуірінің жәдігерлері. (5-6 апта) 14 3 2 2 7
5 Тақырып 7. Жаңа кезең. Жаңа кезеңнің кабинеттері, галереялары. Ренессанстік экспозициялар: Студиолар; Антиквариаттар; Уффица галереясы; кунсткамера. (7 апта) * 12 3 1 1 7
6 Тақырып 8-9. Ресейлік мұражайлардың пайда болуы. XVII ғ. соңы мен XVIII ғ. басындағы кабинеттер мен галереялар. Петербургтік кунсткамера, Эрмитаж император мұражайы, Мемлекеттік тарихи мұражай (8-9 апта) 15 3 2 2 8
7 Тақырып 10. Америка мұражайларының ерекшеліктері: Америка континентінде мұражайлық құрылыс. Африкандық континентте колониалды мұражайлардың пайда болуы. Қазіргі кезде мұражайлық қызмет. Австралия мұражайы (10 апта) 13 3 1 1 8
8 Тақырып 11-12. Азия мұражайлары- мұражайлардың құрылу ерекшеліктері (11-12 апта) 15 3 2 2 8
9 Тақырып 13. Қазақстандағы мұражайлық жүйенің қалыптасуы мен тарихы (13 апта) * 13 3 1 1 8
10 Тақырып 14-15. Мұражайды басқару міндеттері, мұражайлық ұйымдардың құрылымы және оларды басқару, басқару әдістері. Мұражайлық қорларды, экспозициялық бағдарламаларды, қаржыны басқару. Мұражайлық маркетинг міндеттері: келушілердің сұраныс анализі, олардың құрамының болжамы; қызметтерді анықтау; мұражайға пайданың түсу мүмкіншіліктері (14-15 апта) 15 3 2 2 8
Барлығы 135 30 15 15 75
*Ескерту: дәріс қонақтары оқитын тақырып.
9. Лекциялық, практикалық (семинар) сабақтар жоспары
№ т/б Тақырыптың аты Практикалық (семинар) сбақтарының жоспары
1 «Мұражайтану» түсінігі, оның мақсаты мен міндеттері. Мұражайтанудың объекті мен әдістері, мұражайтану ғылым құрылымында, «мұражайлық зат» және оның қасиеттері, мұражайлық заттың фунукциялары, мұражайлардың классификациясы.
№ 1 практикалық жұмыс
Мұражайтану түсінігі. Мұражай жұмысының теориясы мен әдістемесі.
Мұражайтану объектісі.
Мұражай функциялары мен олардың мазмұны.
Мұражайлардың жіктелуі. (таңдау бойынша Қазақстандағы ЖОО-дағы 1 мұражайға сипаттама)
2 Мұражай қызметінің теориялық базасы: құжаттау; мұражайлық комплектация. «мұражай фонды» түсінігі, мұражайлық фондтардың ғылыми ұйымдасуы. Мұражайлық фондтар есебі мен сақталуы.
№2 практикалық жұмыс.
Мұражай қорының құрылымы мен оның түсінігі.
Қорлардың ғылыми ұйымдасутырылуының негізгі міндеттері.
№3 практикалық жұмыс.
Мұражайлық қордың заттары.
Мұражайлық заттардың есебі мен сақталуы.
3 Мұражайлық заттарды зерттеу; мұражай фондтарын жинақтау; мұражайдың экспозициялық-көрме қызметі; мұражайдың мәдени-білім беру қызметі
Ғылыми-зерттеу жұмысы мұражай жұмысының негізі ретінде. Мұражайдың ғылыми-зерттеу жұмысының мамандануы және бағыты, мұражайда ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру № 4 практикалық жұмыс.
Мұражайлық заттарды зерттеу.
Құжаттау мұражайлық қызметтің негізі ретінде.
Мұражайлық қорларды сақтау жүйесі.
Мұражайлық заттарды консервациялау және реставрациялау.
Мұражайлық қорды жинақтау.
Мұражайлық мамандану.
Мұражайлық жинақтарды жинаудың ғылыми принциптері.
Мұражайлық жинақтарды экспонаттау.
Мұражайдың педагогикалық қызметінің бағыты, формалары мен әдістері. Экскурсия мұражай қызметінің мәдени-білім берудің негізгі формасы ретінде.
Дәрістер, кеңес алулар, үйірмелер және т.б. мұражай қызметінің мәдени-білім беру формалары.
Мұражайлардағы әлеуметтік зерттеулер.
4 Көне дүниенің мұражайлық жинағы; мұражайлық жинақтардың формалары. Көне Грекия:храмдар, пинакотектер. Эллинизм дәуірінің коллекциялары мен коллекционерлері.
Көне Рим жинақтары. Көне Римнің қоғамдық жинақтары. Сақтау, экспонаттау және Көне Рим жинақтарын көрсету.
Орта ғасырдығы коллекциялау. Храмдар мен сокровищницы. Шығыста коллекциялау ерекшеліктері. №5 практикалық жұмыс.
Мұражайда ғылыми-зерттеу жұмысының орны.
Мұражайдың зерттеу міндеттері.
Коммуникациялық бағытта мұражайдың ғылыми зерттелуі.
№6 практикалық жұмыс.
Мұражайлық фондттарды сақтау облысындағы зерттеулер.
Мұражайдағы ғылыми зерттеулер формалары.
Мұражайдың ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлау.
Мұражайдағы ғылыми басылымдар ерекшеліктері.
5 Жаңа кезең. Жаңа кезеңнің кабинеттері, галереялары. Ренессанстік экспозициялар: Студиолар; Антиквариаттар; Уффица галереясы; кунсткамера. Мұражайлық графияның туылуы.
XVIII ғасырдағы Батыс еуропалық мұражайлар. Ағылшын мұражайлары. Германия мен Австрияның сурет галереялары. Италия мен Францияның мұражайлары. №7 практикалық жұмыс.
Көне Грек мусейондары және көне дүниенің бірінші коллекциялары.
Ғылыми коллекциялаудың туылуы.
Вотив заты, храм, пинакотек түсініктері.
Көне кездегі коллекциялау ерекшеліктері.
Көне Рим жинақтары.
Көне Римнің қоғамдық жинақтары..
Көне Рим қоғамдық жинақтарын көрсету.
6 Ресейлік мұражайлардың пайда болуы. XVII ғ. соңы мен XVIII ғ. басындағы кабинеттер мен галереялар. Петербургтік кунсткамера, Эрмитаж императірлік мұражайы, Мемлекеттік тарих мұражайы№
XIX ғ. Еуропалық мұражайлардың дамуы. Напалеондық соғыстар және мұражайлық құрылыс. Наполеон мұражайы, Бред пинакотекасы, Рейксмузеум, Прадо. Мұражай және ұлттық түсінік №8 практикалық жұмыс.
Еуропалық қоғам дамуының негізгі тенденциялары және оның Орта ғасырда коллекциялауға әсер етуі
Шіркеулік байлықтар және сақтау орындары, христиандық реликвиялардық коллекциялық құрылымы.
Орта ғасыр байлықтары.
Карл Мудрый, Орыс патшаларының байлықтары. Италия, Франция коллекциялары.
№9 практикалық жұмыс.
Мұсылмандық дүниеде, үнді-будда елдерінде бірінші коллекциялардың пайда болуы.
Көне Қытайда коллекциялаудың дамуы.
Жапонияның өнері ретінде храм байлықтар.
7 Америка мұражайлардың ерекшеліктері: Америка континентінде мұражайлық құрылыс. Американдық мұражайлардың Еуропа мұражайлардан ерекшелігі.
Африкандық континентте колониалды мұражайлардың пайда болуы. Қазіргі кезде мұражайлық қызмет. Австралия мұражайлары № 10 практикалық жұмыс.
Мұражайлардың пайда болуының тарихы.
Студиоло – коллекцияларды ұйымдастыру принципі.
Антиквария жинағы.
Уффицы галлереясы.
Кунсткамера
XVI-XVII ғ. ғылыми кабинеттері.
XVII ғ. көркем коллекциялары.
Патша сарайларының галлереялар экспозициялары.
Мұражайлық графияның ғылым ретінде туылуы.
8 Азия мұражайлары, мұражайлардың құрылу ерекшеліктері. Үнді, Жапон, Қытай, Түркия мұражайлары №11 практикалық жұмыс.
Батыс Еуропа мұражайларына Просвещения әсер етуі.
XVII ғ. коллекциялаудың ерекшеліктері.
№12 практикалық жұмыс.
Ағылшын мұражайлары.
Германия мұражайлары. Дрезден галлереясы.
Веналық императорлық галлереясы.
Италия мұражайы – «Ла Спекола» т.б.
Франция мұражайы. Лувр.
9 Қазақстандағы мұражайлық жүйенің қалыптасуы. Мемлекеттік тарихи мұражай – мұражай тарихы және оның ерекшеліктері. А. Кастеев атындағы бейне өнер мұражайы – мұражайдың экспонаттары мен бөлімшелері. №13 практикалық жұмыс.
Ресейлік мұражайлардың пайда болуы.
XVII ғ. соңы, XVIII ғ. кабинеттері мен галереялары.
Петербургтік кунсткамерасы,
Эрмитаж император мұражайы,
Мемлекеттік тарихи мұражай.
10 Мұражайды басқару міндеттері, мұражайлық ұйымдардың құрылымы және оларды басқару, басқару әдістері. Мұражайлық фондттарды, экспозициялық бағдарламаларды, қаржыны басқару.
Мұражайлық маркетинг міндеттері: келушілердің сұраныс анализі, олардың құрамының болжамы; қызметтерді анықтау; мұражайға пайданың түсу мүмкіншіліктері №14 практикалық жұмыс.
Қазақстандағы алғашқы мұражайлар және құрылу тарихы
Мемлекеттік тарихи мұражайларға сипаттама.
Ұлттық музыкалық аспаптар мұражайы және жәдігерлік ерекшеліктері.
№15 практикалық жұмыс.
Мұражайлық менеджмент түсінігі
Мұражай және жарнама
Мұражайлық маркетинг.
10. СОӨЖ жүргізу жоспары
№ т//б Тақырыптың атауы СОӨЖ
өткізу нысаны
Күндізгі бөлім
1а Студенттердің білім деңгейлерін академиялық кезеңнің басында тексеру ҚР-да тарихи-ескерткіштердің орналасуы бойынша - коллоквиум
1 Тақырыбы: Мұражайдағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау.
Мақсаты: Мұражайдағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау.
Тапсырмалар:
1 апта
1. Мұражайлық қорларды сақтау облысындағы зерттеулер.
2. Мұражайдағы ғылыми зерттеулер формалары.
3. Мұражайдың ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлау.
4. Мұражайдағы ғылыми басылымдар ерекшеліктері. Тапсырманы тексеру,
сұрау жүргізу
2 Тақырыбы: Мұражайтанудан білім беру.
Мақсаты: Мұражай қызметінің мәдени-білім беру формаларын оқу.
Тапсырмалар:
2 апта
1. Мұражайдың педагогикалық қызметінің бағыты, формалары мен әдістері.
2. Экскурсия мұражай қызметінің мәдени-білім берудің негізгі формасы ретінде.
3 апта
3. Дәрістер, кеңес алулар, үйірмелер және т.б. мұражай қызметінің мәдени-білім беру формалары.
4. Мұражайлардағы әлеуметтік зерттеулер Сұрау жүргізу
3 Тақырыбы: Мұражайлық қор.
Мұражайлық қор мен оның құрылымымен танысу.
Тапсырмалар:
4 апта
1. Мұражай фондының құрылымы мен оның түсінігі.
2. Фондтардың ғылыми ұйымдасуының міндеттер.
3. Мұражайлық фондтың заттары.
4. Мұражайлық заттардың есебі мен сақталуы. Тапсырманы тексеру,
сұрау жүргізу
4 Тақырыбы: Мұражайлық жинақтарды, қорларды жинақтау және экспонаттау.
Мақсаты: Мұражайлық жинақтарды, қорларды жинақтауды және экспонаттауды үйрену.
Тапсырмалар:
5 апта
1. Мұражай қорын жинақтау.
2. Мұражайдағы сақтау жүйесі, мұражай қорын сақтау
6 апта
3. Мұражайлық экспозияцияларды көркемдік жобалау
4. Мұражайлық жинақтарды экспонаттау. Тапсырманы тексеру
5 Тақырыбы: Мұражайдағы экскурсиялық жұмыс
Мақсаты: Әлемдік мұражайларда экскурсияның маңызы.
Тапсырмалар:
7 апта
1. Мұражайларда экскурсиялардың пайда болу тарихы.
Тапсырманы тексеру
6 Студенттердің білім деңгейлерін академиялық кезеңнің ортасында тексеру 7 аптаның тақыраптары бойынша тапсырмалар
7 Тақырыбы: Ресейлік мұражайлардың пайда болу тарихы.
Мақсаты: Ресей жәдігерлерімен танысу.
Тапсырмалар:
8 апта
1. Мемлекеттегі тарихи мұражайларға сипаттама
9 апта
3. Ресейдегі жәдігерлерінің дамуы және ерекшеліктері.
4. Ресейлік жәдігерлеріне жалпы сипаттама таңдай бойынша 1 мұражайға сипаттама. Тапсырманы тексеру
8 Тақырыбы:АҚШ мұражайлары.
Мақсаты: АҚШ мұражайларымен танысу.
Тапсырмалар:
10 апта
1. АҚШ мұражайлары.
2. Метрополитен мұражайы.
3. Филадельфия мұражайы
4. Смитсон институты
5. Бостон мұражайы (таңдау бойынша АҚШ-тағы 1 мұражайға) толық сипаттама Тапсырманы тексеру
9 Тақырыбы:Еуропа мұражайлары.
Мақсаты: Еуропа мұражайларымен танысу.
Тапсырмалар:
11 апта
1. Веналық императорлық галлереясы.
2. Италия мұражайы – «Ла Спекола» т.б.
12 апта
3. Франция мұражайлары. Мұражайларға (таңдау бойынша Франция мемлекетіндегі 1 мұражайға) толық сипаттама Тапсырманы тексеру
10 Тақырыбы:Дүние жүзінің әйгілі мұражайлары.
Мақсаты: Дүние жүзінің әйгілі мұражайларымен танысу.
Тапсырмалар:
13 апта
1. Дүние жүзінің әйгілі мұражайлары
2. Сиднейдегі Австралия мұражайы
3. Мельбурн сурет галереясы
4. Африкадағы мұражайлардың туылуы және колониалдық экспансия
5. Египет мұражайлары Практикалық тапсырмаларды шешу
11 Тақырыбы:ҚР мұражайлары.
мақсаты: ҚР мұражайларының тарихы мен қазіргі жағдайы.
Тапсырмалар:
14 апта
1. Қазақстанның бірінші мұражайлары және құрылу тарихы
2. Мемлекеттік тарихи мұражайлар
3. Ұлттық музыкалық аспаптар мұражайлары және жәдігерлерінің ерекшеліктері. Тапсырманы тексеру,
сұрау жүргізу
12 Студенттердің білім деңгейлерін академиялық кезеңнің соңында тексеру Курс бойынша негізгі мәселелерді айқындау – аналитикалық баяндама
11. СӨЖ-тапсырмаларын орындау және өткізу графигі
№ п/п Тақырып Бақылау түрі Тапсырма мерзімі
Күндізгі бөлім
1 СӨЖ № 1
«Дүние жүзінің мұражайлары» атты реферат (өз қалауынша) Реферат 3 апта
2 СӨЖ № 2
«Қазақстанның мұражайлары» атты баяндама (өз қалауынша) Баяндама 7 апта
3 СӨЖ № 3
Мұражай қызметінің негізгі бағыттары. Құрама талдау 11 апта
4 СӨЖ № 4
Мұражайдың туризм саласында алатын орны. Презентация 14 апта

12. Курстік жұмыстардың тақырыптары
-
13. Оқу және оқу-әдістемелікәдебиеттер
Негізгі әдебиет:
1. Юренева Т.Ю. Музееведение - М.: Академический Проект, - 2003.
2. Шляхтина Л.М. Основы музейного дела – М.: Высшая школа, - 2005.
3. Грицкевич В.П. История музейного дела до конца XVIII века: СПб., 2001
4. Барри Лорд, Гейл Д. Лорд Менеджмент в музейном деле – М.: Логос, - 2002.
5. Старикова Ю.А. Музееведение. Конспект лекций – М., 2006.
Қосымша әдебиет:
Крейн А.З. Рождение музея – М., 1969.
Хадсон К. Влиятельные музеи – Новосибирск, 2001.
Тучков И.И. Классическая традиция и искусство Возрождения. М., 1992.
Бусыгин А.В. Предпринимательство. М., 1999.
Ермаков В.А. Как организовать свой малый бизнес. Алматы, 1998.
Хоскинг А. Курс предпринимательства. М. 2007.
Гостиничный и туристический бизнес / Под ред. проф. А.Д.Чудновского. - М.: Ассоциация авторов и издателей "Тандем", Издательство КМОС, 2008.
Гуляев В.Т. Туристические перевозки. - М.: Финансы и статистика, 2003.
Дурович А.П., Копанев А.С. Маркетинг в туризме: Учебное пособие / Под общей ред. З.М.Горбилевой. - М.: Экономпресс, 2000.
Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма. - М.: БГУ, 2004.
Квартальников В.А. Иностранный туризм. - М.: Финансы и статистика, 1999
Котлер Ф., Боуэн Д., Мейнеиз Л. Маркетинг: гостеприимство, туризм. - М.: ЮНИТИ, 1998.
Маркетинг в туризме: Учебник / А.Н.Романов, Ю.Ю.Корлюгов, С.А.Красильников и др. Под ред. А.Н.Романова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.
Экономика современного туризма / Под ред. Г.А.Карповой. - М.: СП "Издательский Торговый дом "Герд", 2009№
Электрондық ресурстар
1.Смыкова, М. Р. Туризм: экономика, менеджмент и маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / М. Р. Смыкова. - Электрон. прикладная прогр. (29,7 Мб). - Алматы : Нұр-пресс, 2007. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
2.Каурова, А. Д. Организация сферы туризма [Текст] : учебное пособие / А. Д. Каурова. - СПб. : Герда, 2008. - 368 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).
Нормативтік–құқытық базасы
1. Қазақстан Республикасының 13.06.2001 жылғы № 211-ІІ «Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы» Заңы 15.07.2011жылғы №461-IV өзгерутлер және толықтыруларымен
2. ҚР туризм дамуы концепциясы. ҚР Министрлерінің Кабинеті қаулысы, 1992 ж.
3. ҚР-сындағы туризм индустриясы дамуы ұлттық бағдарламасы. ҚР Министрлерінің Кабинеті қаулысы, 1992 ж.
4. Қазақстандық қонақ үй және мейрамхана ассоциациясының статистикалық мәліметтері (КАГиР). – Алматы, 2010 ж.
5. 2007-2011жж. ҚР-сындағы туризм индустриясы дамуындағы мемлекеттік бағдарлама.
6. Туристік қызмет: Заң шығаратын актілер жиынтығы. – А.: Юрист, 2009. – 36 б.
Мерзімді басылымдар
«Турбизнес» – туристік сала мамандарына арналған журнал.
«Ветер странствий» журналы – Қазақстанда туризм дамуына арналған арнайы басылым.
“Пять звезд” – қонақ үй саласы мамандарына арналған ай сайынғы ақпараттық-аналитикалық журнал.
«МИР ПУТЕШЕСТВИЙ» журналы – журналдың басты тематикалық бағыты – туризм индустриясы дамуындағы туындаған сұрақтар.
«BusinessTravel» – іскер туризммен айналысатын ұйымдарға, сонымен қатар businesstravel қызметін тұтынантындарға арналған ай сайынғы ақпараттық-аналитикалық журнал.
«HoReCamagazine» журналы - өз бизнестерін профессионалды деңгейде талықалай алатын іскер клубтар мамандарына арналған.
«Гостиница и ресторан: бизнес и управление» журналы – қонақжай индустриясы мамандарына арналған мамандандырылған жетекші журнал
Интернет көздерінен:
www.kazsport.kz – Қазақстан Республикасының туризм және спорт Агентствосы
www.eco-tourism.kz – Қазақстан экотуризмі әлеміне саяхаттың басталуы.
www.stat.kz – Қазақстан Республикасының статистикасы Агенттігі.
www.site.kz - "Барлық WWW-Қазақстан" Порталы.
www.infokz.com – Алматы ақпараттық-іздеу жүйесі.
www.tamak.kz – Астана қонақ үй және мейрамхана каталогы.
www.dknews.kz - «Деловой Казахстан» Республикалық экономикалық газеті.

Приложенные файлы

  • docx 17964747
    Размер файла: 51 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий