Kontrolna_robota_Excel

Контрольна робота за темою «Програма MS Excel»

Завдання 1: Створити нову книгу, зберегти під іменем Контрольна_Прізвище.xls у власну папку. На робочому аркуші Лист1 побудувати Таблицю 1, відформатувати за зразком, виконати обчислення у комірках зі знаком питання.

Таблиця 1


Завдання 2: На робочий аркуш Лист2 скопіювати Таблицю 2. Для обчислення використати логічні функції.
Обчислити ОПЛАТУ за електроенергію для міського населення відповідно до кількості використаної електроенергії. Для багатодітних сімей тариф становить 0,2802 грн. Для решти населення тариф становить:
Кількість кВт-год
Тариф за 1 кВт-год, грн.

Від 0 до 150 включно
0,2802

Більше 150
0,3684

Обчислити ОПЛАТУ ЗІ ЗНИЖКОЮ. Тим, хто сплатив не пізніше 10.05.11, надати знижку N% від ОПЛАТИ, де N – номер варіанта.
Зауваження: дату 10.05.11 необхідно ввести в комірку за межами Таблиці 2.

Таблиця 2
Прізвище
Статус
cім’ї
Кількість електроенергії, кВт-год
ОПЛАТА
Дата оплати
ОПЛАТА ЗІ ЗНИЖКОЮ

Іваненко

100

15.05.2011


Петренко

150

10.05. 2011


Сидоренко

155

9.05. 2011


Ткаченко

90

22.05.2011


Шевченко
багатодітна
300

11.05. 2011


Калініченко

220

30.05. 2011


Стеценко

200

10.06. 2011


Мальченко

140

11.06. 2011


Рибальченко
багатодітна
450

23.05.2011

Завдання 3: На робочому аркуші Лист3 побудувати діаграми.
Завдання 4: На робочому аркуші Лист4 розв’язати рівняння 13 EMBED Equation.3 1415за допомогою Підбору параметру, де N – номер варіанта.

Завдання 5: На робочий аркуш Лист5 скопіювати таблицю із файлу Тури.xls (файл знаходиться у власній папці або у папці викладача Практична 13). Виконати відбір даних за вказаним варіантом і записати кількість знайдених записів на Лист 5.

Варіанти:

1. Регион Волосянка, трехзвездочный номер, с 1.03.11 по 9.03.11 включительно.
2. Регион Ивано-Франковск, трехзвездочный номер, с 1.03.11 по 9.03.11 включительно.
3. Регион Поляница, трехзвездочный номер, с 1.03.11 по 9.03.11 включительно.
4. Регион Волосянка, трехзвездочный номер, с 1.03.11 по 10.03.11 включительно.
5. Регион Ивано-Франковск, трехзвездочный номер, с 1.03.11 по 10.03.11 включительно.
6. Регион Поляница, трехзвездочный номер, с 1.03.11 по 10.03.11 включительно.
7. Регион Волосянка, трехзвездочный номер, с 1.03.11 по 11.03.11 включительно.
8. Регион Ивано-Франковск, трехзвездочный номер, с 1.03.11 по 11.03.11 включительно.
9. Регион Поляница, трехзвездочный номер, с 1.03.11 по 11.03.11 включительно.
10. Регион Волосянка, трехзвездочный номер, с 1.03.11 по 12.03.11 включительно.

Завдання 6: На робочий аркуш Лист6 скопіювати Таблицю 3.

Таблиця 3
Назва фірми
Інвестиційні витрати, тис.грн.
Виручка від реалізації продукції, тис.грн.
Поточні витрати, тис.грн.
Податки, тис.грн.
Термін окупності, років

Лідер
90,00
196,96
20,00
25,60
0,6

Термопласт
109,28
257,32
50,00
33,45
0,6

Лідер
100,00
196,96
20,00
25,60
0,7

Юнітрейд
153,42
297,95
40,00
38,73
0,7

Юнітрейд
153,42
297,95
40,00
38,73
0,7

Юнітрейд
153,42
297,95
40,00
38,73
0,7

Лідер
105,00
196,96
20,00
25,60
0,7

Термопласт
124,36
247,33
40,00
32,15
0,7

Термопласт
124,36
247,33
40,00
32,15
0,7

Термопласт
125,36
247,33
40,00
32,15
0,7

Лідер
129,28
257,32
50,00
33,45
0,7

Термопласт
139,28
257,32
50,00
33,45
0,8

Юнітрейд
98,01
143,15
35,00
18,61
1,1

Юнітрейд
98,01
143,15
35,00
18,61
1,1

Юнітрейд
98,01
143,15
35,00
18,61
1,1

Лідер
140,00
170,00
30,00
22,10
1,2

Лідер
140,00
170,00
30,00
22,10
1,2

Термопласт
140,00
170,00
30,00
22,10
1,2

Лідер
143,46
121,47
25,00
15,79
1,8

Лідер
144,46
121,47
25,00
15,79
1,8


Виконати сортування таблиці за назвою фірми за алфавітним покажчиком.
Використати зведену таблицю для розв’язання задачі за варіантом.

Варіанти:
1. Визначити максимальну виручку від реалізації продукції кожною фірмою.
Приклад
Названия строк
Максимум по полю Виручка від реалізації продукції, тис. грн.

Лідер
257,32

Термопласт
257,32

Юнітрейд
297,95

Общий итог
297,95


2. Визначити мінімальну виручку від реалізації продукції кожною фірмою.
3. Визначити суму виручки від реалізації продукції кожною фірмою.
4. Визначити максимальні поточні витрати кожної фірми.
5. Визначити мінімальні поточні витрати кожної фірми.
6. Визначити суму поточних витрат кожної фірми.
7. Визначити максимальні інвестиційні витрати кожної фірми.
8. Визначити мінімальні інвестиційні витрати кожної фірми.
9. Визначити суму інвестиційних витрат кожної фірми.
10. Визначити максимальний податок кожної фірми.

Завдання 7: На робочому аркуші Лист7 побудувати таблицю з двох стовпців: роки, дохід фірми за варіантом індивідуального завдання.

Фінансова діяльність фірми (її дохід) за k-ий рік обчислюється за формулою yk=100fi(k) умовних одиниць, де k=2000, 2001, ..., 2011; і - номер варіанта, а fi взяти з таблиці:
№ варіанта
Функція f(x)
№ варіанта
Функція f(x)

1

14


2

15


3

16


4

17


5

18


6

19


7

20


8

21


9
13 EMBED Equation.3 1415
22


10

23


11

24


12

25


13

26


27
13 EMBED Equation.3 1415
30
13 EMBED Equation.3 1415

28
13 EMBED Equation.3 1415
31
13 EMBED Equation.3 1415

29
13 EMBED Equation.3 1415
32
13 EMBED Equation.3 1415
Приложенные файлы

  • doc 17964574
    Размер файла: 427 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий