Kontrolna_robota_10_klas

Контрольна робота 10 клас
І варіант
Один автомобіль, рухаючись зі швидкістю 108 км/год, проїхав тунель за 30 с, а інший автомобіль, рухаючись рівномірно, проїхав той самий тунель за 24 с. Якою була швидкість другого автомобіля?
Тіло рухається у від’ємному напрямі осі Ох зі швидкістю 36 км/год. Початкова координата становить 24 м. Знайдіть координату тіла через 6 с. Який шлях пройшло тіло? Чому дорівнює його проекція переміщення?
Залежність координати точки, що рухається вздовж осі Ох, від часу має вигляд: х= 5+ 8t – 4t2.Опишіть характер руху. Якими є початкова швидкість і прискорення? Запишіть рівняння для проекції швидкості і переміщення.
Тіло падає без початкової швидкості. Якою є його швидкість після 3 с падіння?

Контрольна робота 10 клас
ІІ варіант
Рухаючись рівномірно прямолінійно, тіло за 10 с подолало 200 см. За скільки годин це тіло, рухаючись із тією самою швидкістю й у тому самому напрямі, подолає шлях 36 км?
Тіло рухаючись в додатному напрямі осі зі швидкістю 18 км/год. Його координата в момент спостереження становила – 15 м. Знайти координату тіла через 8 с, пройдений тілом шлях і проекцію переміщення.
Залежність координати точки, що рухається вздовж осі Ох, від часу має вигляд: х= - 10- 3t + 8t2.Опишіть характер руху. Якими є початкова швидкість і прискорення? Запишіть рівняння для проекції швидкості і переміщення.
Стрілу випущено вертикально вгору з початковою швидкістю 49 м/с. Скільки часу стріла підіймалась?


Контрольна робота 10 клас
І варіант
Один автомобіль, рухаючись зі швидкістю 108 км/год, проїхав тунель за 30 с, а інший автомобіль, рухаючись рівномірно, проїхав той самий тунель за 24 с. Якою була швидкість другого автомобіля?
Тіло рухається у від’ємному напрямі осі Ох зі швидкістю 36 км/год. Початкова координата становить 24 м. Знайдіть координату тіла через 6 с. Який шлях пройшло тіло? Чому дорівнює його проекція переміщення?
Залежність координати точки, що рухається вздовж осі Ох, від часу має вигляд: х= 5+ 8t – 4t2.Опишіть характер руху. Якими є початкова швидкість і прискорення? Запишіть рівняння для проекції швидкості і переміщення.
Тіло падає без початкової швидкості. Якою є його швидкість після 3 с падіння?

Контрольна робота 10 клас
ІІ варіант
Рухаючись рівномірно прямолінійно, тіло за 10 с подолало 200 см. За скільки годин це тіло, рухаючись із тією самою швидкістю й у тому самому напрямі, подолає шлях 36 км?
Тіло рухаючись в додатному напрямі осі зі швидкістю 18 км/год. Його координата в момент спостереження становила – 15 м. Знайти координату тіла через 8 с, пройдений тілом шлях і проекцію переміщення.
Залежність координати точки, що рухається вздовж осі Ох, від часу має вигляд: х= - 10- 3t + 8t2.Опишіть характер руху. Якими є початкова швидкість і прискорення? Запишіть рівняння для проекції швидкості і переміщення.
Стрілу випущено вертикально вгору з початковою швидкістю 49 м/с. Скільки часу стріла підіймалась?Приложенные файлы

  • doc 17964302
    Размер файла: 33 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий