Kontrolna_robota

Контрольна робота з теоретичної механіки
За даними рівняннями руху точки знайти рівняння її траєкторії в координатній формі та вказати на малюнку напрямок руху:
13 EMBED Equation.3 1415
Відповідь: 13 EMBED Equation.3 1415
Корабель їде курсом ПС (південь-схід) із швидкістю 13 EMBED Equation.3 1415 вузлів, при цьому флюгер на щоглі вказує на те, що дує східний вітер. Корабель зменшує хід до 13 EMBED Equation.3 1415 вузлів, а вітер, згідно показанням флюгера, став ПС (північно-східний). Визначити початковий напрямок та швидкість вітру.
Відповідь: 13 EMBED Equation.3 1415 вузлів, з півночі.
Камінь масою 0,3 кг, прив’язаний до нитки довжиною 1 м, описує коло у вертикальній площині. Визначити найменшу кутову швидкість 13 EMBED Equation.3 1415 каменя, при якій відбудеться розрив нитки, якщо опір її розриву дорівнює 9 Н.
Відповідь: 13 EMBED Equation.3 1415 рад/с.
Відшукати момент інерції сталевого вала радіуса 5 см та масою 100 кг відносно його твірної. Вал вважати однорідним неперервним циліндром.
Відповідь: 13 EMBED Equation.3 1415 кг(см2.
За даними рівняннями руху точки знайти рівняння її траєкторії в координатній формі та вказати на малюнку напрямок руху:
13 EMBED Equation.3 1415
Відповідь: права частина параболи 13 EMBED Equation.3 1415 з початком 13 EMBED Equation.3 1415.
Точка рухається із постійною швидкістю v вздовж радіуса диска, що обертається з постійною кутовою швидкістю 13 EMBED Equation.3 1415 навколо вісі, перпендикулярною площині диску, яка проходить через її центр. Визначити абсолютне прискорення точки у той момент, коли вона буде знаходитись на відстані 13 EMBED Equation.3 1415 від центру диска.
Відповідь: 13 EMBED Equation.3 1415.
Знайти імпульс рівнодіючої всіх сил, діючих на кулю за час, за який куля із початкового положення 0 перейде у найвище положення М (рис.), якщо:13 EMBED Equation.3 1415 м/с; 13 EMBED Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415 м/с; маса кулі 100 кг.
Відповідь: 13 EMBED Equation.3 1415 Н(с; 13 EMBED Equation.3 1415 Н(с.
Відшукати момент інерції тонкої однорідної пластини масою 13 EMBED Equation.3 1415, яка має форму рівнобічного трикутника висотою 13 EMBED Equation.3 1415 (рис.), відносно вісі, яка проходить через її центр мас паралельно основі.
Відповідь: 13 EMBED Equation.3 1415.
За даними рівняннями руху точки знайти рівняння її траєкторії в координатній формі та вказати на малюнку напрямок руху:
13 EMBED Equation.3 1415
Відповідь: еліпс 13 EMBED Equation.3 1415
Нахилена площина 13 EMBED Equation.3 1415, складає кут 13 EMBED Equation.3 1415 із горизонтом (рис.), рухається прямолінійно паралельно вісі 13 EMBED Equation.3 1415 із постійним прискоренням 0,1 м/с2. По цій площині опускається тіло 13 EMBED Equation.3 1415 із постійним відносним прискоренням 13 EMBED Equation.3 1415 м/с2, початкові швидкості і тіла дорівнюють нулю, початкове положення тіла визначається координатами 13 EMBED Equation.3 1415
Визначити траєкторію, швидкість та прискорення абсолютного руху тіла.
Відповідь: 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415 м/с2.
Уздовж залізничної колії, прокладеної по шляху 13 EMBED Equation.3 1415, що утворює потім петлю у вигляді колового кільця 13 EMBED Equation.3 1415 (рис.) радіуса 13 EMBED Equation.3 1415, скочується вагонетка масою 13 EMBED Equation.3 1415. З якої висоти потрібно пустити вагонетку без початкової швидкості, щоб вона пройшла коло кільця не відриваючись від нього. Визначити силу тиску на кільце у точці 13 EMBED Equation.3 1415 для якої кут 13 EMBED Equation.3 1415(.
Відповідь: 13 EMBED Equation.3 1415
Відшукати момент інерції однорідного трикутника 13 EMBED Equation.3 1415 масою 13 EMBED Equation.3 1415 відносно вісі 13 EMBED Equation.3 1415 (рис.), що проходить через її вершину 13 EMBED Equation.3 1415 в площині пластинки, якщо задані відстані від точок 13 EMBED Equation.3 1415 і 13 EMBED Equation.3 1415 до вісі 13 EMBED Equation.3 1415: 13 EMBED
· Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415.
Відповідь: 13 EMBED Equation.3 1415.По даним рівнянням руху точки знайти рівняння її траєкторії у координатній формі та вказати на малюнку напрямок руху:
13 EMBED Equation.3 1415
Відповідь: 13 EMBED Equation.3 1415
Корабель пливе на південь із швидкістю 13 EMBED Equation.3 1415 км/год. Другий корабель їде курсом південь-схід із швидкість 13 EMBED Equation.3 1415 км/год. Знайти величину і напрямок швидкості другого корабля для спостерігача, що знаходиться на палубі першого корабля.
Відповідь: 13 EMBED Equation.3 1415 км/год; напрямок: південно-східний.
Важок підвішений на нитці довжиною 0,5 м у нерухомій точці 13 EMBED Equation.3 1415 (рис.).
В початковому положенні 13 EMBED Equation.3 1415 важок відхилений від вертикалі на кут 13 EMBED Equation.3 1415 і йому надають швидкість 13 EMBED Equation.3 1415 у вертикальній площині вздовж перпендикуляра до нитки знизу, що дорівнює 3,5 м/с.
Знайти таке положення 13 EMBED Equation.3 1415 важка, у якому натяг нитки буде дорівнювати нулю та швидкість 13 EMBED Equation.3 1415 у цьому положенні.
Визначити траєкторію подальшого руху важка до того моменту коли нитка буде знову натягнена та час, на протязі якого важок пройде цю траєкторію.
Відповідь: 1) 13 EMBED Equation.3 1415 см; 13 EMBED Equation.3 1415 м/с; 2) 13 EMBED Equation.3 1415парабола 13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415с.
Однорідний круглий диск масою 13 EMBED Equation.3 1415 ексцентрично насаджений на вісь 13 EMBED Equation.3 1415 (рис.), перпендикулярну до його площини. Радіус диска дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415, ексцентриситет 13 EMBED Equation.3 1415, де 13 EMBED Equation.3 1415 – центр мас диску. Відшукати осьові 13 EMBED Equation.3 1415 моменти інерції диску. Вісі координат вказані на малюнку.
Відповідь: 13 EMBED Equation.3 1415
За даними рівняннями руху точки знайти рівняння її траєкторії в координатній формі та вказати на малюнку напрямок руху:
13 EMBED Equation.3 1415
Відповідь: коло 13 EMBED Equation.3 1415, радіуса 13 EMBED Equation.3 1415, з початковою точкою 13 EMBED Equation.3 1415
Літак рухається прямолінійно із постійним прискоренням 13 EMBED Equation.3 1415 м/с2, гвинт діаметра 13 EMBED Equation.3 1415м обертається рівномірно із кутовою швидкістю 13 EMBED Equation.3 1415 рад/с. Знайти рівняння руху, швидкість та прискорення кінця гвинта у системі координат, нерухомої відносно Землі, причому вісь 13 EMBED Equation.3 1415 цієї системи координат співпадає з віссю гвинта. Початкова швидкість літака 13 EMBED Equation.3 1415.
Відповідь: 13 EMBED Equation.3 1415  13 EMBED Equation.3 1415м/с;  13 EMBED Equation.3 1415 м/с2.
Шахтний ліфт рухається униз із швидкістю 13 EMBED Equation.3 1415 м/с. Маса ліфта 6 т. Яку силу тертя між ліфтом та стінками шахти повинен розвинути запобіжний гальмівник, щоб зупинити ліфт на протязі шляху 13 EMBED Equation.3 1415 м, якщо канат, що утримує ліфт, обірвався? Силу тертя вважати постійною.
Відповідь: 13 EMBED Equation.3 1415 кН.
Однорідний круглий диск масою 13 EMBED Equation.3 1415 і радіуса 13 EMBED Equation.3 1415, закріплений до вісі 13 EMBED Equation.3 1415, що розташована від центра мас 13 EMBED Equation.3 1415 на відстані 13 EMBED Equation.3 1415 (рис.). Відшукати осьові моменти інерції диску.
Відповідь: 13 EMBED Equation.3 1415.
13 EMBED PBrush 1415
До задачі 7

13 EMBED MSPhotoEd.3 1415
До задачі 8

13 EMBED MSPhotoEd.3 1415
До задачі 10

13 EMBED MSPhotoEd.3 1415
До задачі 11

13 EMBED MSPhotoEd.3 1415
До задачі 12

13 EMBED PBrush 1415
До задачі 15

13 EMBED MSPhotoEd.3 1415До задачі 16

13 EMBED MSPhotoEd.3 1415
До задачі 20Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 17964148
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий