Trenuvalni_vpravi_Aldegidy i ketony

АЛЬДЕГІДИ І КЕТОНИ
Завдання 1. Написати структурні формули та назвати за системтичною номенклатурою наступних сполук:
1.
2,3-диметилбутуналь2.
3-пентен-2-он3.
2,4 – диметилпентаналь4.
3-гексин-2-он5.
3,4-диметилоктаналь6.
3,4-диметил-3-хлорпентаналь7.
2,3,4- трихлоргексаналь8.
2-пентанон9.
2,2-диметилпропаналь10.
3,3-дибромпентаналь11.
2-метилпентаналь12.
3,3-диметилбутанон-213.
3-метилпентаналь14.
3-метилбутен-2-аль15.
2-метилгептен-2-он16.
2-метилпропаналь17.
м-нітробензальдегід18.
3-метилгенсаналь19.
2,2,6-триметилгептанон-420.
3-метил-3-фенілбутанон-221.
бутен-2 аль22.
о-хлорбензойний альдегід23.
ізовалеріановий альдегід24.
2-фенілпропаналь25.
2-фенілетаналь
Завдання 2. Отримати карбонільні сполуки трьома методами вказаним в дужках:
А-окисленням спирту;
Б- гідроліз галогенпохідного;
В- гідратація алкіну;
Г- піроліз солі карбонової кислоти.
1.
Пентанон-3 (А,Б,Г)

2.
4,4-диметилпентанон-2 (Б,В,Г)

3.
3-метилпентанон-2 (А,Б,Г)

4.
3,7-диметилоктаналь (А,Б,Г)

5.
3-метилпентаналь (А,В,Г)

6.
2,4 – диметилнексаналь (А,Б,Г)

7.
2,2-диметил пропаналь (А,Б,Г)

8.
3-метилбутаналь (Б,В,Г)

9.
2-метилгексанон-3 (А,Б,Г)
·

Написати реакцію альдольної конденсації для указаних пар псолук


Масляний альдегід та етаналь


2-метилбутаналь и пропаналь


Бензальдегід та оцтовий альдегід


2-метилпропаналь та бутаналь


Пронаналь та п-метилбензальдегід


3-метилетаналь та етаналь


Пропаналь та м-етилбензальдегід

Напишіть рівняння реакцій та назвіть утворені сполуки


Оцтовий альдегід з синільною кислотою
Галогенування 3-метилпентаналю


Масляний альдегід з аміачним розчином оксоду срібла
Гідратація 3-метилбутеналя


Пентанон-3 з пропілмагній бромідом (з наступною діею води)
Ізовалеріановий альдегід з аміачним розчином оксоду срібла


Гідратація бутанон-2
Галогенування 2-метилпропаналю


Етаналь з гідрооксидом міді (ІІ) при нагріванні
Пропанон-2 з гідрогенсульфітом натрію


Галогенування 2,4 – диметил гексаналю
2,2 диметилгептаналь з аміачним розчино оксиду срібла


3-метилпентаналь з синильною кислотою
3-метилбутанон -2 етилмагній бромідом (з наступною діею води)


Гексанон-2 з аміачним розчино оксиду срібла
Пропіонового альдегіду з метилмагній бромідом (з наступною діею води)


Бензальдегід з нітратною кислотою
Оцтовий альдегід з гідрогенсульфітом натрію


Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 1Рисунок 115

Приложенные файлы

  • doc 17960624
    Размер файла: 171 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий