ped_oku_adis_dayyn_4 ДАЙЫН


«Білім берудегі инновациялық үдерістер» тақырыбының көкейкестілігі мыналармен анықталады: Олардың түрлерін ажырата алуы қажеттігі. Жаћанданудың аспектілері туралы білімдер жүйесін қалыптастыру. Инновациялық үдерістер туралы білімдер жүйесін қалыптастыру
«Жалпы білім беру мазмұны» тақырыбы бойынша семинар сабақта қарастырылатын сұрақтар:Оқу құралдары мен оқулықтар құрылымы, түрлері. Оқу бағдарламаларын құру тәсілдері. Білім беру мазмұнын сипаттау
«Жаһандану және Қазақстан Республикасының білім жүйесі» тақырыбын оқып-үйренудің негізгі мақсаттары: Жаһандану феномені туралы білімдер жүйесін қалыптастыру. Жаһанданудың елдің білім беру жүйесіндегі орны туралы білімдер жүйесін қалыптастыру. білім беру жүйесі туралы білімдер жүйесін қалыптастыру
«Мектептегі оқытуды ұйымдастыру формалары» тақырыбын өтуде қарастырылатын мәселелер:Форма түсінігі. Оқытуды ұйымдастыру формаларының жіктелуі. Оқытуды ұйымдастыру формаларының дидактикада дамуы
«Оқыту заңдылықтары мен принциптері» тақырыбын оқып-үйренудің негізгі мақсаттары: Оқыту заңдылықтары мен принциптері туралы жалпы түсінік беру. Оқыту заңдылықтары мен принциптерінің мәні туралы білімдер беру. Оқыту заңдылықтары мен принциптерін іске асыру механизмдері туралы білімдер қалыптастыру
«Оқыту заңдылықтары мен принциптері» тақырыбын оқып-үйренудің негізгі мақсаттары: Оқыту заңдылықтары мен принциптері туралы жалпы түсінік беру. Оқыту заңдылықтары мен принциптерінің мәні туралы білімдер беру. Оқыту заңдылықтары мен принциптерін іске асыру механизмдері туралы білімдер қалыптастыру
«Оқыту нәтижелерін тексеру және бағалау» тақырыбын оқып-үйренудің негізгі мақсаттары:Білімді тексеру және бағалауды ұйымдастыру рәсімі туралы білімдер жүйесін қалыптастыру. Білімді тексерудің теориялық негіздері туралы білімдер жүйесін қалыптастыру. Білімді бағалаудың теориялық негіздері туралы білімдер жүйесін қалыптастыру
«Оқыту нәтижелерін тексеру және бағалау» тақырыбын өтуде қарастырылатын сұрақтар:Білімді тексеру мен бағалаудың объективтілігіне әсер ететін факторлар. Тұлғалық қасиеттерді бағалау. Оқыту нәтижесін тексерудің әдістері мен формалары
«Оқыту технологиялары» тақырыбын оқып-үйренудің негізгі мақсаттары:Оқыту технологияларының мәні, концептуалды ережелері туралы білімдер жүйесін қалыптастыру. Оқыту технологияларының жіктемесі туралы білімдер жүйесін қалыптастыру. Басты технологиялық буындарға шолу жасау
«Оқытудың әдістері, тәсілдері және құралдары» тақырыбын өту барысында қарастырылатын сұрақтар: Оқыту әдістері,Оқыту құралдары. Оқыту тәсілдері
«Педагогика ғылым және өнер ретінде» тақырыбын оқытудың негізгі мақсаттары: Педагогикалық ғылымдар туралы білімдер жүйесін қалыптастыру Педагогиканы ғылым ретінде меңгеруге студенттердің қызығушылықтарын арттыру Педагогиканы өнер ретінде меңгеруге студенттердің қызығушылықтарын арттыру..
«Педагогика ғылым және өнер ретінде» тақырыбын өту барысында қарастырылатын мәселелер: Педагогиканың нысаны мен пәнін қарастыру Педагогиканың қызметі мен категориялық аппаратын қарастыру Педагогиканың құрылымы мен басқа ғылымдармен байланысын қарастыру
«Педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы және әдістері» тақырыбын оқып-үйренудің негізгі мақсаттары:Әдіснама мәні, қызметі, деңгейлері туралы білімдер Педагогиканың философиялық негіздерімен таныстыру жүйесін қалыптастыру Педагогиканы зерттеу әдістемесімен таныстыру
«Тәрбие әдістерінің жүйесі» тақырыбын оқып-үйренудің негізгі мақсаттары:Тәрбие әдістері туралы жалпы түсінік беру .Студенттерге тәрбие компоненттері арасындағы байланысты түсіндіру. Тәрбие әдістерін таңдау туралы білімдер беру
«Тәрбиенің мақсаты, міндеттері, мазмұны» тақырыбында көрсетілетін тәрбие бағыттары:Дене. Ақыл-ой. Адамгершілік
«Тәрбиенің теориялық негіздері» тақырыбын оқыту барысында қарастырылатын сұрақтар:Тәрбие тарихи-қоғамдық, педагогикалық және әлеуметтік құбылыс ретінде. Тәрбие мәні, қазіргі таңдағы тәрбиенің ерекшеліктері. Тәрбие үдерісінің негізгі заңдылықтары мен принциптері
«Тәрбиенің теориялық негіздері» тақырыбының орталық маңызды мәселелері: Тәрбиеленің мәні. Тәрбиелеуші кеңістік. Теориялық-тұжырымдық
«Тұлғаның қалыптасуы, тәрбиесі, әлеуметтенуі және дамуы» тақырыбын оқып-үйренудің негізгі мақсаттары: Тұлғаны қалыптастыру туралы білімдер жүйесін қалыптастыру Тұлғаны әлеуметендіру туралы білімдер жүйесін қалыптастыру. Тұлғаны дамыту туралы білімдер жүйесін қалыптастыру
Білім беру мазмұнын жетілдіруге әсер ететін факторлар: Ќоғам маќсаттары. Ќоғам ќажеттіліктері. Тұлға ќажеттіліктері.
Білім беру парадигмаларыЭзотериялық және гуманистікТехнократиялық және академиялық.Антропологиялық және феномонологиялық.
Білім беру стандарты – бұл: бітірушілерді жалпы білімге дайындаудың міндетті деңгейі және білім берудің мазмұны. Білім берудегі нормативті құжат.Білім беру ұйымдарының ұстанатын міндетті құжаты.
Білім беру технологиялары:Кредиттік. Қашықтан оқыту.Модульдік
Білім берудің мазмұнын анықтайтын құжаттар – бұл ... Білім берудің Мемлекеттік стандарты, оқу бағдарламалары, оқулықтар Оқу жоспарлары, оқулық, типтік бағдарлама. Оқулықтар, білім берудің Мемлекттік стандарты
Дарынды балаларды оқытуды ұйымдастыру.
Дәріс оқу барысында оқытушы ескеруі керек: Екпінді. Сөйлеу ырғағын.Ым-ишараны.
Дәріс түрлері Жұптық дәріс. ҚорытындыДуалды
Дәрісті баяндау әдістемесіАудиториямен байланыс орнату.Оптималды темп сақталады. Аудиторияның ахуалын қадағалау.
Дәрістің вербалды құрамдас бөлігі Ауызекі сөйлеу Сөйлеу ырғағы. Екпін.
Дәрістің мазмұны қызықты болады, егер төмендегідей мәлімет дайын болса:Тыңдаушыларға жаңалық. Өмірмен байланыс болса. Тұлғалық және кәсіби мәні болса.
Дәрістің негізгі функцияларын ата:Ақпараттық, бағыттаушы, теориялықТүсіндіруші, қызықтырушы, дамытушы.Ақпараттық, теориялық, тәрбиелеушілік.
Дидактика аясында қарастырылатын ұғымдар: Оқыту үрдісі. Білім, білікі дағды. Оқу, сабақ беру
Дидактика қарастыратын мәселелер: Сабақ – заманауи мектептегі оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы. Оқыту нәтижелерін тексеру және бағалау. Педагогика ғылымының басқа ғылымдардың саласы ретіндегі орнын анықтау
Дидактика оқытудың педагогикалық теориясы ретінде» тақырыбын оқытудың негізгі мақсаттары: Студенттерге дидактика туралы жалпы түсінік беру, Дидактика мақсаты, нысаны, пәні, қызметі ұғым аппараты туралы түсінік беру. Дидактиканың дамуы туралы тарихи экскурс пен шолу жасау
Жалпы білім беру мазмұны» тақырыбын өтуде қарастырылатын сұрақтар:Білім беру, білім беру жүйесі, білім беру моделі ұғымдарының мәні. Педагогикалық құбылыстардың заңдылықтарын ашу, теория құру, технология жасау. Білім беру мазмұны, оны анықтау жолдары, тарихи сипаты. Білім беру мазмұнын анықтайтын нормативтік құжаттар.
Жалпы педагогика білімдері:Жалпы негіздері.Тәрбие теориясы. Дидактика
Жалпылау, білімді жүйелеу, қайталау сабағының басты дидактикалық мақсаты: Меңгерілген білімді бекіту. Теориялық білімді бекіту, жүйелеу. Білімді жүйелеу, жалпылау
Жұмыс бағдарламасы мына негізде жасалады:Оќу жоспары.Типтік бағдарлама Мемлекеттік білім беру стандарты.
Лабораториялық сабақтар бөлінеді Лабораториялық жағдайда өткізілетін сабақтар. Техникалық құрал-жабдықтарды қолдану арқылы өткізілетін сабақтар. Күнделікті аудиторияда өткізілетін сабақтар.
Лабораториялық сабақтарда ұйымдастырылады Оқу демонстрациялары.Тәжірибелер. Эксперимент.
Маманның әрекет орнын аныќтайтын, білімге, кәсіби сапаны талап ететін мемлекеттік нормативтік ќұжат:Диплом.Біліктілік сипаты.Кәсіби біліктілік бойынша сертификат
Мектептегі білім беру мазмұнын анықтайтын негізгі құжаттар:Оқулықтар. Оқу бағдарламасы.Оқу жоспары.
Меңгеру процесінің негізгі этаптары:Қабылдау, түсіну, ұғыну, есте қалдыру, тәжірибеде қолдану.Бекіту, қолдану.Есте қалдыру, қолдану.
Ойын ториясын адам іс-әрекетінің ерекше түрі ретінде өңдегенД.Н.Узнадзе. А.А.Вербицкий. Э.Берн.
Ойын түрлері:Нақты жағдаяттар. Рөлдік ойындар. Іскерлік ойындар.
Ойынның қырлары: Дамытушылық іс-әрекет.Белсенді шығармашылық үдеріс. Бәсекелестік және жарысу.
Оќу жоспарыныѕ міндетті компоненті: Жалпы білім беру пәндері. Базалыќ пәндер. Кәсіптендіру пәндері.
Оқу дискуссиясының ерекшелігі:Жаңа білімді игеріп, өздерінің пікірін бекітіп өз көзқарастарын дәлелдей алуда. Игерілген білімдері негізінде өз ойларын дәлдей алуы. Меңгерген білім негізінде қатысушылардың ортақ шешімге келуі.
Оқу жоспары: оқу жылынның ұзақтығын, демалыс және тоқсандардың ұзақтығын анықтайтын негізгі құжат. Оқу орнының сертификаты, оқу пәндерінің толық тізімі мен оқу пәндерін оқу жылдарына бөлу көрсетілген нормативтік құжат. Оқу жылдарына арналған әрбір пәнге және әрбір сыныпта пәнді оқуға бөлінген апталық сағат саны көрсетілген оқу құжаты
Оқу-тәрбие жұмысының нәтижесін бағалау және есепке алудағы негізгі атқаратын қызметі:Ынталандырушылық, дамытушылық, бақылаушылық, тәрбиелеушілік Дамытушылық, бақылаушылық, тәрбиелеушілік Ынталандырушылық, тәрбиелеушілік.
Оқыту ұстанымдары:Ғылымилық. Коммуникативтілік.Жүйелілік.
Оқыту үдерісіндегі бақылаудың түрлері:Аралық. Күнделікті. Қорытынды. Оқыту үдерісіне бақылау жасау:Оқу мәліметін меңгеру сапасын тексеру. Кері байланыс орнату. Әлсіз жақтары мен қателіктерін анықтау.
Оқыту үдерісінің заңдылықтары: Оқыту үдерісіндегі педагогикалық құбылыстар арасындағы қайталанатын байланыстар. Оқыту үдерісіндегі педагогикалық құбылыстар арасындағы объективті байланыстар.
Оқытуды дараландыру – бұл ... Нашар оқитын оқушылар тобымен жеке оқу жұмысын ұйымдастыру. Оқушылардың дара ерекшеліктерін ескеру арқылы оқу процесін ұйымдастыру
Оқытудыжекелендіру: Оқушылардың жеке ерекшелігін есепке ала отырып оқыту процесін ұйымдастыру. Білім алушылардың жас ерекшелігін еспке ала отырып оқыту.Білім алушылардың дарындылығын есепке ала отырып оқыту.
Оқытудың белсенді әдістері:Ми арқылы шабуылға шығу.Автомобиль. Жобалау әдісі.
Оқытудың дәстүрлі түрі:Түсіндірмелі-иллюстративті Баяндау. Рөлдік ойын
Оқытудың ұстанымдары: Бірізділік.Тарихилық Түсініктілік.
Педагогика ғылымдар жүйесіне кіретін сала:Этнопедагогика. Экология. Пенетенциарлық педагогика.
Педагогика ғылымының зерттеу нысаны:Тұлға дамуымен байланысты педагогикалық құбылыстардың жүйесі.Педагогикалық шынайы құбылыс. Біртұтас педагогикалық үдеріс.
Педагогика ғылымының пәні: Білім беру ұйымдарында мақсатты түрде ұйымдастырылатын тұтас үдеріс. Арнайы әлеуметтік институттарда мақсатты түрде ұйымдастырылатын біртұтас үдеріс. Оқу, тәрбие үдерісін жүзеге асыратын ұйымдардың тұтас үдерісі
Педагогика курсының мазмұнын ќұрылымдау ұстанымдары:Тұтастылыќ. Модульдік. Интеграция.
Педагогика мазмұны көрсетіледі;Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында. Оќу жоспарларында. Типтік бағдарламаларда.
Педагогика мазмұнын ќалыптастыру тұжырымдамалары: Гуманистік. Іс-јрекеттік. Тұлғалыќ-бағдарлыќ.
Педагогика мазмұнын талдау критерийлері: Ќоғамның маќсаты мен ќажеттіліктерін тұтас бейнелеу. Педагогикалыќ мазмұнныѕ ғылыми және практикалыќ мәні. Педагогикалыќ білім беру мазмұнының кәсіптік талаптарға сәйкестігі.
Педагогика мазмұнын талдау критерийлері: Үздіксіз кәсіби білім беруге маќсатты нұсќау ќұру Педагогика мазмұнын ќұруда халыќаралыќ тәжірибені ескеру.. Педагогикалыќ мазмұнының білім беру мекемелерінің мүмкіндігіне сәйкестігі
Педагогика мына ғылымдармен ғылым аралық байланыста:Философиямен.Физиологиямен.Психологиямен.
Педагогикалыќ білім берудің ќұрылымының дамуына ќойылатын талаптар: Жүйелілік. Тұтас ќабылдау. Үздіксіз.
Педагогикалық процестің заңдылықтары: Педагогикалық құбылыстар арасындағы тұрақты байланыстар. Педагогикалық құбылыстар арасындағы қайталанатын байланыстар. Педагогикалық құбылыстар арасындағы объективті байланыстар
Педагогикалық технология дегеніміз:Тәжірибеде жүзеге асырылатын белгілі бір педагогикалық жүйенің жобасы, педагогикалық жағдайларға сай қолданылатын әдіс, тәсілдер – оның құрамды бөлігі. Оқу-тәрбие үдерісінің құралдарының, әдіс-тәсілдерінің, жолдарының жиынтығын анықтайтын нұсқаулар жиынтығы.Оқу үдерісін жобалау, ұйымдастыру және жүзеге асырудағы педагогикалық іс-әрекеттің тұтас үлгісі.
Педагогикалық үдерістің компоненттері: Мақсат, міндет. Форма, құрал, нәтиже. Мазмұн, әдіс.
Педагогикалық үдерістің мәні:Білім алушылар мен педагогтардың оқу және оқудан тыс іс-әрекеттерінің бірлігі.Оқу және тәрбие іс-әрекетінің бірілігі. Тұлғаны дамыту.
Педагогикалық үдерістің функциялары: Білім беру. Тәрбиелеу.Дамыту.
Педагогикалық шеберлікті педагогикаық өнердің негізі ретінде қарастыру ;Дидактика оқытудың педагогикалық теориясы ретінде. Оқыту үдерісі тұтас жүйе ретінде. Оқытудың заңдылықтары мен принциптері
Педагогикалық іс-әрекеттің нәтижесі :Білімді,тәрбиелі, дамыған жеке тұлға. Білімді,тәрбиелі жеке тұлға. Білімділік, тәрбиелілік.
Педагогиканы оқыту әдістемесі бөлінеді: Жалпы және жеке. Жалпы бөлім және жеке бөлім.Жеке және жалпылама.
Педагогиканы оқыту әдістемесі: Педагогика пәнін оқытуды үйретеді Теория мен тәжірибенің, оқытушы және оқытылатындардың іс-әрекеттін, педагогиканы оқыту барысын зерттейтін ғылым. Педагогиканы оқыту барысында оның мазмұнының, формаларының, әдістерінің бірлігі ретінде зерттейді
Педагогиканы оқытудың әдісі:Түсіндіру. Демонстарциялау. Иллюстрациялау.
Педагогиканы оқытудың дамытушылық функциясы:Оқушылардың ақыл-ой, еріктік, мотивтік және басқа сфераларын дамытады Оқушылардың ақыл-ойын және басқа сфераларын дамытады. Оқушылардың ақылын, сана-сезімін, ерікі және басқа сфераларды дамытады.
Педагогиканың аксиологиялық негіздері» тақырыбын оқып-үйренудің негізгі мақсаттары: Педагогика ғылымының аксиологиялық негіздері туралы білімдер жүйесін қалыптастыру. Педагогикалық іс-әрекеттің аксиологиялық негіздері туралы білімдер жүйесін қалыптастыру. Педагогикалық өнердің аксиологиялық негіздері туралы білімдер жүйесін қалыптастыру
Практикалық әдістер Педагогиканы оқытудағы жаттығуЛабараториялық жұмыс.Практикалық жұмыс.
Сабақ түрі: Аралас. Жаңа сабақ. Бақылау сабағы.
Сабақ: Студентттердің теориялық және практикалық дайындығын қалыптастыратын оқыту формасы. Колледждегі оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы. Оқу материалын игертуге байланысты оқыту формасы.
Сабаққа қойылатын ұйымдастырушылық талаптар: Оқытушылардың назарын сабаққа аудара білу. Сабақтың оқыту әдістері мен мақсаттарына сәйкес келуіне нақты сабақтың құрылымы, сәйкес келмеуі. Сабаққа қажетті құралдарды алдын – ала даярлау
Семинар түрлеріСеминар-конференция.Семинар-пікірталас. Кинофильмдерді, тәжірибелерді, эксперименттерді талқылау
Семинардың мақсаттары Теоретиялық мәліметті тереңінен зерттеуКөпшілік алдында сөз сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.Ғылыми мәтінді қайта өңдеу дағдыларын қалыптастыру.
Семинардың мүмкіндіктері Психологиялық тосқауылды жою жүзеге асырыладыСтуденттер белсенділігін арттыра түсед.Оқытушы студенттерді жақсырақ білу мүмкіндігіне ие болады
Т.И.Щукина бойынша тәрбие әдістері жіктеледі:Жеке тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері, Іс-әрекетті ұйымдастыру мен қоғамдық мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері, Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері
Тәжірибелік сабақтардың мақсатыМеңгерілген мәліметті түсінуге көмектесу.Теория мен тәжірибе арасындағы байланысты түсінуге көмектесу. Білімін жаңа жағдаяттарда қолдануға үйрену.
Тәжірибесіз дәрісшінің қателігі- Ғылыми түсініктерді шамадан тыс қолдану Мәнін қайталау және түсіндіруДәрісшінің конспекттен(дәріс мазмұны) бас алмауы.
Тәрбие әдісіне жататындар:Ересек адамның үлгі көрсетуі. Мадақтау.Жазалау.
Тәрбие әдісіне жататындар:Сендіру, ұятқа жүгіндіруЫнталандыру,өзін-өзі тәрбиелеу. Үлгі көрсету, сендіру.
Тәрбие баланы әлеуметтендірудің педагогикалық компоненті делінетін концепцияның авторлары: М.И. Рожков. О.С. Гребенюк. Л.В. Байбородова
Тәрбие үдерісін жүйелі құру концепциясының авторлары: В.А. Караковский. Л.И. Новикова. Н.Л. Селиванов
Тәрбиенің мақсаты, міндеттері, мазмұнын қарастыру барысында негізге алынатын концепциялар:Баланы мәдениет адамы ретінде тәрбиелеу. Бала тұлғасын қалыптастырудың жүйелі-рольдік теориясы. Ұжымдық-шығармашылық іс-әрекетте тәрбиелеу
Тәрбиенің негізгі бағыттары жазылған топты көрсетіңіз:Ақыл-ой , дене, эстетикалық, еңбек, адамгершілік тәрбиесі т.б Құқықтық, экономикалық, экологиялық тәрбие т.б Рухани-адамгершілік, патриоттық, имандылық тәрбиесі т.б.
Тәрбиенің негізгі бағыттары:Адамгершiлiк Ақыл-ойЭстетикалық
Тұлғаны әлеуметтендіру институтына жататындар:Мектеп, жоғары оқу орындары, отбасыОтбасы, мектеп,микросреда (шағын орта) . Оқу-тәрбие ұйымдары, отбасы, шағын орта
Тұлғаның құрылымының моделінің құрамдас бөліктері: Биологиялық «Мен» Физиологиялық «Мен» Психологиялық, әлеуметтік «Мен»
ХХ ғасырдың 20-30 жж. педагогика аясында мынадай курстар жеке оқытылды: «Педагогикаға кіріспе» «Дидактика» «Тәрбие теориясы».
Іскелік ойынның ерекшелігі мынада:Пәндік мазмұнды үлгілейді. Әлеуметтік мазмұнды үлгілейді. Біртұтастық көрініс қалыптастырады.

Приложенные файлы

  • docx 15137721
    Размер файла: 27 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий