Fizio_wpor_kodoviy_1


А10б+Краузе колбашалары
А10т+Г.Бергер
А15б:+теьца Руффени
А1а+жиі ұзақ тітіркендіргішке жауап беру
А1а+тұрақты созылмалы ттркендірпште реакцияның төмендеуі
А1к +специализацияланған рецепторлар,аралық,орталық қалыптасу және олрадың нерв талшықтарының қалыптасуы
А1р+энергетикалық
А2а+рецепторлық
А2б+0,5-0,7С
А2б+16-18ч
А2б+оң азоттық баланс
А2ж+жүрек жұмысына
А2туады:+рецепторлар
А2түсінеді+әртүрлі қашықтықта заттарды анық көру қабілеті
А3 а+төмендейді
А3а+вистибулярлы
А3болады:+ латеральных коленчатых телах ,ередних буграх четверохолмия
А3ж+сана
А3к+специфика,жоғарға сезімталдық,адаптация
А3м+20-23
А4ж+интерорецепторларға
А5о+тілдің төүбінде
А5і+созылмалы эксперимент
А6а+рецепторлық
Ат+мамандандырылған рецепторлар орталық аймақ құрылымдар және оларды байланыстырушы жүйке талшықтары
Ә2к+эмоция
Б1б + гипофиз
Б1қ+20-30%
Б2к+адреналин, тироксин
Б3ә+электроэнцефалогрвфия
Б3г+андроген, гестаген, эстроген
Б3қ+диплоскоп
Б3т+температуралық рецептор
Б4а+актин және миозин
Б4а+Гарриса-Бенедикта кестесімен
Б4а+серпімділік
Б4б+эргографпен
Б4е+ актинді және миозинді жіпшелердің қарым-қатынасы
Б4ж+Реншоу клеткасы
Б4қ+электростимуляторлар
Б4р+жиырылу
Б4т+АТФ
Б5е+сипергизм
Б5қ+миофибрилдер
Б6+стереотактикалық
Б6т+саркомер
Б7к+статистикалық
Б8б+суықтық
В11ж+вестибулья вегетативті
В11ж+жартылай домалақ каналдың ампуласы
В12ж+С типті
В1ж+Бехтерова ядросы
В1ж+Дейстерса ядросы
В1ж+Швальбе ядросы
В1қ+бұлшықеттін тонусын тұрақтандыру
В2ж+макулулар,кристалар
В2қ+бір сызықты және айналмалықозғалыс кезіндеп баяу жүру жайлы ақпарат береді
В2қ+бір сызықты және айналмалықозғалыс кезіндеп баяу жүру жайлы ақпарат береді
В2қ+тепе-теңдікті сактау
В2о+жамылғының постцентралді қатпарында
В2о+жартылай шеңберлі каналда
В2р+вестибулавегетативті
В3б+бастың қалпының өзгеруі
В3б+ОТОЛИТТІ аппарат -Кортиев мүшесі
В3ж:+миелиндік ганглияға дейінгі талшыктар
В3ж+Выбрациялар жайлы
В3ж+сызықты жылдамдау туралы
В3ж+төмен табалдырықты рецепторға
В3к+ми жамылғысының орталығы
В3о+Скарпи ганглиі
В3т+спецификалық,жоғары сезімталдық
В3т+табалдырық, жартылай шеңберлі канал
В4е+қаңқа бұлшықетінің тонусымен көз нистагмның қайта бөлінуі
В4ж+екіншілік сезіну рецепторларына
В5қ+гальвонометр
Г2ә+антогонизм
Г2ж+ дистантты әсер ету сипаты
Г4а+ гуморальды
Г5қ+тропиндер
Г5р+ либерин, статин
Г6т+холерик
Г7т+сангвиниг
Г7т+флегматик
Д10а+термоэстезиометрия
Д1а+ОЖЖ-де импульстердің таралуы
Д1а+Ухтомский А.А
Д1т+16-18 с
Д2б+тілдің ортаңғы бөлігінде
Д2ж+жалғастырушыларға
Д3а+қызметтік істе
Д5ә+жедел эксперимент
Д5қ+36-36,4о С
Е2б+сенсорлы
Е2б+ұзақ мерзімді
Е4к+оң және сол көзде жиірек соқырлық қалыптасады
Ж1б+оң азоттық баланс
Ж1б+эстетикалық қажеттілікпен қамтамасыз ету
Ж1л+ 1с 1000 ипульс
Ж2л+100-150 импуль секундына
Ж2ф+көз торының алдынғы
Ж3а+бұлшықет, бауыр
Ж3б+дөңес болып,таратқыш куш жоғарлайды
Ж3б+шартты рефлекс
Ж3е+лютропин, фоллитропин
Ж3ж+барлығы немесе ештеңе
Ж3қ+бұрышты жылдамдау -бір қалыпты қозғалу
Ж3қ+үлкен жарты шар қыртысы
Ж3т+минус 60-80мВ
Ж3ф+торлы кабык артында
Ж4б+ синапстаардың кұрамынын
Ж4б+синапстардың
Ж4ж+қозудың бір жақты өтуі
Ж4к+ес
Ж4к+ықыла
Ж4р+биопотенциалдарды генерациялау
Ж4т+ барлығы немесе ештеңе
Ж5б+10-нан+20-ға ++20-дан+20-ға
Ж5құрайды+шартты
Ж5ы+родопсин
Ж8ж+меланхолик
З5о+аралық мида
З9б +графикалық тіркеу
И2ж+сырқы ортада хош иісті заттардың сараптамасы
И3қ+ольфактометрия
И4а+ольфактометр
И4ж+сыртқы ортада химиялық тітіркендіргіштерді сараптау
И4о+иіс сезу түйіншекте
И5б+рецепторлы,өткізпш,жаиылғылы
И5н+ эфференті
К10қ+вестибулокөзқозғалтқыштық рефлекс
К1м+ ацетилхолин
К1о+роговица,көздің алдыңғы камерасының сұйықтығы,шыны тәрізді дене,көз бұршағы
К2к+ полярлы
К2т+4,1ккал (17,2 кДж)
К2т+ганглиозды клетка
К2т+жасыл
К2т+түссіз
К3б+гиперполяризациаланған
К3б+оң және сол көргіштіктің латеральды аймағынын жоғалуы
К3е+кан қысымы жоғарлайды
К3қ+Вестибула-вегатативтІ реакция
К4г+глюкагон, инсулин
К4о+передние бугорки четверохолмия
К5о+шүйделік
К6б+латериальды оң және сол жақта
К6к+пигменттік клетка
К7а+сенсибилизация
К8ж+сауытша
Қ10е+вестибулярлы рецепторлар
Қ1ж+бұлшықет ұлпасын
Қ1ж+жүйке ұлпасын
Қ1ж+норадреналин
Қ1ө+жиырылумен
Қ2г+паратрогормон
Қ3ж+күш градиенті
Қ3ж+тітіркенгіштік
Қ4б+ адрен және холинергиялық
Қ4б+сенсибилизация
Қ4д+А.Ходжкин, Э.Хаксли, Б.Катц
Қ4м+ацетилхолин
Қ4н+радужный оболчкадағы радиалды және сақиналы бұлшықеттің жиырылуы және босаңсуы
Қ5а+табалдырық күш
Қ5а+тітіркену табалдырығы
Қ5т+постганглионарлық вегетативті
Қ8з+күш градиенті
Қк+эмметропия
М1ө+сары дақ
М2б+актиндерден, миозиндерден
М2ж+А,Д,Е,К
М2т+9,3ккал(38,9кДж)
М2т+дәм
М3а+деполярлы
М3о+ передние бугорки четверохолмия
М4м+сальтоторлық
М5б+жекелендіріп өткізу
М5т+біреу мембрана сыртында екіншісі клетка ішінде
М8а+қозғыш ұлпалары
М8к+1 кг дене массасына сағатына 4,2 кДж
М9болады+бұлшықеттің жиырылуы
Мж+ацетилхолин, норадреналин, глицин
Мт+3-4ч
Н13н+пресбиопия
Н19н+астигматизм
Н1т+қарашық
Н4б+физиологиялық және анатомиялык тұтастылык
Н4з+қозудың екі жакты өткізы заңы
Н5к+үлкейеді
Н6к+кішірейеді
Н8а+Рид формуласы бойынша
О1з+Гольц, Сеченов, Экклс
О2к+жүктілік кезінде, балада
О2о+зерттеу ісінде
О3б + нейрон
О3п+тәрбие
О5а+И.М.Сеченов
О6ә+телеметрия
О8ж+тура колометрия
О8қ+400-500г
Ө4о+сопақша мида
Ө5г+соматотропин
П1з+Шеррингтоном, Экколсоном
П2е+таяқшалар
П3б+ ацетилхолиннің
П3б+рецепторлық,өтізгіштік,қыртыстық
П8н+афференті
Р1е+рефректорлық доғаның барлық салаларының сақталуы
Р1ж+астигматизм,миопия,гиперметрия
Р1қ+рецептор, сезімтал нейрон, мотонейрон, жұмыс органы
Р1с+ретиноль,люмиродопсин,метородопсин,А витамин
Р3б+интинсивті стимулдың жоғарылаған ұзындығы мен амплитудасы да жоғарылайды
Р3т+азайады
Р3т+рефлекторлық доға
Р4қ+синапстар
Р5с+екі
Р6а+бақылау
С1і+медиатор
С2ж+В1,В2,В6,С
С2м+норадреналин
С2м+химиялық, электрлік
С2с+15-30С
С3ж+шеткері, орталықты
С5б+10-нан+41-ге
С6ж+0,5-3м/с
С9а+мембраналық потенциал
Т+негізгі алмасуды жоғарлатады
Т13бекіткен+полярлы заң
Т1а+Краузе колбочкамен
Т1ж+ГАМК
Т1ж+ГАМҚ.глицин
Т1ж+глицин
Т1о+гипоталамуста
Т1п+спиноталамикалық
Т1с+0,2С
Т1т+температура
Т2а+ахомазия
Т2б+мембраналык клетканын гиперполяризациясынын узактыгына
Т2ж+ауырсыну
Т2ж+дальтонизм
Т2ж+колбочки
Т2қ+периметр
Т2қ+термоэстезиометр
Т2қ+түзу сызықты қозғалыс кезінде жылдамдау және баяулау
Т2қ+ұзақ тоникалық
Т3ж+автоматия
Т3ж+полярлы заңы
Т3ө+пропорционалы көбейеді
Т3т+көркемдік
Т4а+Л.Гальвани
Т4а+табалдырықтан төмен тітіркендіргіштер
Т4а+табалдырықтан тыс тітіркендіргіштер
Т4а+тыныс алу коэфициентімен
Т4б+латеральди
Т4ж+механорецепторларға
Т4ж+физиологиялық электрон
Т4з+плетизмография
Т4к+вестибуларецепторлармен
Т4ө+О2 мен қамтылған бөлінген СО2 өлшемі
Т5о+тілдің ұшында
Т6к +орталық жүйке жүйесі
Т6н+О2 жұтылуына және СО2 нің бөлінуіне
Т7а+тітіркендірушілер
Т7о+тілдің бүйірінде
Т7т+натрий-калий насосы
Т8а+вестибулорецепторлар
Т9о+коммуникативті
Тр+бірінші-сезімтал
У3п+доминатты
У3п+кері байланыс
У6б+озара индукция
Ұ11а+қозғыш ұлпалары
Ұ2п+тітіркену табалдырығы
Ұ2п+тітіркену табалдырығы
Ф1ғ + тірі ағзаның өмір сүруі туралы
Ф2о+аралық мида
Ф4а+К.Людвиг
Ф7а+тежелу
Ф9з+экстрипация
Ш3к+секреторлық
Ш3қ+неервтердің орталығын жеткілікті мөлшерде тітіркендіру
Ш4т+вегетативті
Ш5т+соматикалық
І9б + гормон
Э1м+тахикардия
Э2ж+ екі жаққа өткізумен
Э2м+қозғау қозғыштығы
Э2т+екі жақты өткізгіштікпен
Э5т+адекватты тітіркендіргіш
Э8т+Шатерникова камерін қолданумен
Эажа+8-13 Гц,10-20 мкВ
Эбыжа+14-50 Гц,20-25 мкВ
Эдыжам+0,5-3,5 Гц,150-500 мкВ
Эк+көз торының суммарлық электірлік жауабы
Я12н+сферикалық абербация

Приложенные файлы

  • docx 17951465
    Размер файла: 31 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий