fizio-1


1.Бор эффектісі неге әсер етеді://02-нің жасушаларға жоғары деңгейде берілуі
***
2.Дуглас -Холдейн эффектісі неге әсер етеді://организмнен СО2 ның шығуына
***
3.Тыныштықта оттегінің пайдаланылу коэффициенті тең://40 пайызға
***
4.Оксигемоглобиннің диссоциациялану қисық сызығы ...... тәуелділікті көрсетеді:// Қандағы оттегінің кернеу күшіне
***
5.Геринг-Брейер рефлексінің физиологиялық маңыздылығы: // тыныстың жиілігі мен тереңдігінің ара қатынасын өкпе көлеміне сәйкес реттеу;
***
6.Өкпедегі газдар диффузиясының жылдамдығы (Фик заңы) артады ://қысым градиенті және диффузиялық беткей көлемі S артқанда
***
7.Қанның оттегілiк сыйымдылығы://100 мл қандағы оттегінің мейлінше көбеюі,яғни гемоглобиннің оксигемоглобинге толық айналуы
***
8.Таза оттегімен неге дем алуға болмайды?//тыныс орталығын тежейді,естен тану болады
***
9.Альвеолярлық желденістің белгілі уақыт аралығында ағып келетін қанның көлеміне (перфузияға) орташа арақатынасы тең://0,8-0,9
***
10. Тыныс алу көлемінің орташа мәні://500 мл
***
11. Тыныштық күйдегі қалыпты тыныс алу аталады //Қалыпты тыныс ауасы***
12.Қалыпты дем алу негізгі инспиpатоpлық бұлшық еттердің жиырылуымен қамтамасыз етіледі:Жұлынның 3-4 мойын сегментінің алдыңғы аяқшасындағы нейрондар,диафр+қабырғаралық
***
13. Тыныс бұлшық еттерінің жиырылуы толығымен тоқтайды:Жұлын мен мидың түйіскен жерін кесіп тастаса
***
14.Ерікті тынысты тоқтатқаннан кейінгі гипеpпноэнің себебі:қанда СО2 жоғары болуы
***
15. О(2) мен СО(2) веналық қандағы паpциалдық қысымы нешеге тең :02-40,СО2-46
***
16. Альвеоляpлық ауаның құрамы қандай : О2 - 14,0, СО2 - 5,5 инертті газ 80,5
***
17. Қалыпты тыныс ауасы + дем алудың резервтік көлем аталады :Дем алу мөлшері 2000-2500 мл
***
18.Тыныс орталығы белсенділігінің артуын және өкпе вентиляциясының артуын туындатады:СО2 қанда көбейіп кетуі,гиперкапния
***
19. Атмосфеpалық ауаның қысымы 760 мм с.б. тең болғанда, дені сау ересек адамда дем алғандағы және дем шығарғандағы плевраішілік қысымның мөлшері қандай болады:757 мм(-3мм)/дем шығарғанда-4 мм дем алғанда-8мм
***
20.Тыныштықта қалыпты дем алғанда өкпе көлемінің өзгерісін тудыратын мына:Керілу
***
21. Тыныстың өзгеруіне гипоталамустың әсері болады:ауру сезімінде,эмоция,ішкі орта-ң константасы-ң өзгерісі
***
22. Дем шығарудың резеpвтік көлемі + қалдық ауа көлемі аталады:Функцияналдық қалдық ауа
***
23.Қандағы көмір қышқыл газы қысымының артуынан өкпе вентиляциясының артуы аталады:гипервентиляция/гиперпноэ
***
24. Өкпе көлеміінің тез өзгеруінен, өткір заттармен, гистаминмен, сумен, шырышпен,шаңмен тітіркендіргенде қозатын pецептоpлар:ирритантты рецепторлар
***
25.Өлі кеңістікке жатпайды : плеврааралық щель/тесік
***
26.Суpфактанттың ролі мынада :Альвеола көлемі кішіреюі кезінде беткей кернеуінің жоғарылауы
***
27. Көпірдің жоғары жағынан кескенде тыныс өзгереді:Тыныс алу бұзылмайды
***
28.Ересек адамда пневмоторакс кезінде:
***
29. Науқастың артериялық қанында оттегінің парциалды қысымы - 70 мм. с. б. тең., оттегінің көлемдік концентрациясы -20 %. Сіздің диагнозыңыз:Сыртқы тыныс бұзылысы
***
30.Өкпенің функционалдық қалдық ауасының көлемі нешеге тең, егер: өкпенің жалпы сыйымдылығы = 5000 мл, өкпенің тіршілік сыйымдылығы = 3500 мл,дем алудың резервтік көлемі = 2000 мл, тыныс алу ауасы = 500 мл болғанда:2500мл
***
31.Атмосфералық ауа өкпеге түседі:тыныс алу жолдары арқылы
***
32.Оксигемоглобиннің гемоглобин мен оттегіге ыдырайтын жері ол …үлкен қанайналым капиллярларында
***
33.Респираторлық бронхиолалар мен альвеолярлық жолдарда газдардың тасымалдану жолы …Жай диффузия
***
34.Жасуша мен сыртқы орта расындағы газдардың тасымалдану процессі …өкпе перфузиясы/диффузия и конвекция
***
35.Альвеолярлық желденіс - ол …Қан айналымдағы көмірқышқыл газының альвеолаға,альвеоладағы оттегінің қантамырына өтуі
***
36.Бульбарлық хеморецепторлар сезімтал:СО2,Н+
***
37. O2 мен CO2 клеткаішілік диффузиясының жоғары қарқыны … тыныспен сипатталады:терең және жай
***
38. Тынысты басқаратын ең басты көрсеткіш …гиперкапния
***
39. Тыныс белсенділігі жоғарылайды …тыныс орталығы қозған кезде,Қанда СО көбейген кезде
***
40. Тыныс белсенділігі төмендейді …тыныс орталығы тежелген кезде О2 жоғарылағанда
***
41. Тыныс коэффициенті деп аталады …Организмнен шыққан СО2 көлемінің,организм қабылдаған О2 көлеміне қатынасы
***
42. O2 и CO2 клеткаішілік диффузиясының қарқынының төмендеуі … тыныспен сипатталады:тез беткей
***
43. Гемоглобиннің оксигенациясы тәуелді …меншікті қысымына
***
44. Бронхтардың тонусына босаңсытатын әсер көрсететін …Симпатикалық иннервация адренергиялық емес тежегіш жүйесі
***
45. Дем алу мен дем шығарудың қалыпты арақатынасы тең ... 3:4
***
46. Альвеолярлық газдар құрамы қалыпты болатын бұлшық ет жұмысы кезіндегі тыныстың өзгерісі аталады …гиперпноэ
***
47. Орталық тыныс нейрондарының автоматиялық қасиеті …бар
***
48. Орталық тыныс механизмі … мида орналасқан:сопақша мида
***
49. Өкпенің серпімділік қасиеті ....... байланысты :Сурфактантқа
***
50. Өкпенің керілу рецепторларының блокадасы немесе кезбе жүйкесінің ваготомиясы … алып келеді:тыныс жиілігін реттейді,дем алу мен дем шығару сатылары нақты бір кезекпен алмасып отырады
***
51. O2 диффузиясы жеңілденеді … альвеолаларда болуына байланысты:альвеоладағы қысымның төмен болуына байланысты
***
52. Тыныс жолдарындағы ирритантты рецепторлар тітіркенеді: күшті иісті заттармен, түтінмен дем алғанда
***
53. Терең дем алып, терең дем шығарғанда шығатын ауа көлемі: өкпенің тіршілік сыйымдылығы 3500-5500
***
54. Гемоглобин оттегімен толық қанығуыдағы 100 мл қанмен байланысатын оттегінің ең жоғары мөлшері: қанның оттегілік сыйымдылығы 180-200
***
55. Иттің өкпесін дем алу кезінде қатты керуден туындайтын рефлекс:Хэд пародоксы
***
56.Дем шығару кезінде иттің өкпесін ауамен керу кезінде туындайтын рефлекс:Экспирациялық жеңілдеу рефлексі
***
57. Иттің өкпесін бірден қатты керу кезінде туындайтын рефлекс:Өзін өзі реттеу рефлексі
***
58. Дем шығарылған ауа мен альвеолярлы ауа құрамы әр түрлі, себебі: Дем шығарғанда альвеолярлық ауағы тыныс жолындағы ауа қосылады
***
59. Егер тыныштық күйде тыныс алу жиілігі 18, тыныстық көлем (ТК) – 500мл, физикалық жүктеме кезінде тыныс алу жиілігі екі есе көбейсе, ал ТК 250 мл-ге азайса, тыныстың минуттық көлемі (ТМК) қандай шамаға өзгереді:Өзгермейді 9000мл
***
60.Егер қандағы гемоглобин саны 136 г/л болса, қанның оттегілік сыйымдылығы нешеге тең:182,24(136*1,34)
***
61.Егер өкпенің жалпы сыйымдылығы – 5000 мл, өкпенің тіршілік сыйымдылығы – 3500 мл, тынысалудың резервтік көлемі – 2000 мл, тыныстық көлем – 500 мл болса, өкпенің функционалдық қалдық ауасының көлемі нешеге тең:2500 мл
***
62. Отаның қандай түрі тыныстың тереңдеуі мен сиреуіне әкеледі?Кезбе нервісін кесу
***
63. Ерікті тыныс тоқтатудан кейін пайда болатын гиперпноэнің (тыныстың жиілеуі) себебі неде?Қанда СО2 жоғары болуы
***
64. Тынысалудың реттелуіне қатысатын перифериялық хеморецепторлар қайда орналасады? каротидтік рефлексогендік аймақта және қолқа доғасында (жалпы ұйқы артериясының екіге бөлінген жерінде)
***
65. Альвеолаларда рО2 төмендегендегі өкпе қанайналымының реттелуі: Альвеолярлық капиллярлар жабылады
***
66. Қалыпты ӨТС кезінде 1- секундінде форсирленген тыныстың шығарылу көлемінің төмендеуі мынаны көрсетеді: Белгілі бір тыныс жолдарының бөлігінің қысылуы ,тарылуы
***
67. Жастары және дене пішіндері бірдей екі адам 1000 м. жүгіріске қатысады. Жолдың соңына қарай спортшылардың біреуіндетыныс алу жиілігі минутына 40 болғанда тыныстың минуттық көлемі (ТМК) 20л-ге тең болған, ал екіншісінде тыныс жиілігі минутына 60 болғанда 20л-ді құраған.
Қандай көрсеткіш ағзаның шыныққандығын көрсетеді? Дем алу көлемінің жоғарылауы
***
68.Обструктивті бұзылыстардың индикаторы болып табылады:Тиффно және Генслер индекстерінің төмендеуі,тыныс шығару қиындауы
***
69. Тыныс алудың бейімделу өзгерістері ми қыртысында мынаның қатысуымен жүзеге асады:Шартты рефлекс
***
70. Бронхтардың қантамырларының бірыңғай салалы бұлшықет жасушаларына әлсірету әсерін көрсетеді:Гистамин,брадикинин,простогландин,тромбоксан
***
71. ОЖЖ қандай деңгейінде тыныс алудың негізгі ритмі қалыптасады?Сопақша ми,воролиев көпірі
***
72. Кезбе жүйкенің екеуінде кескенде тыныс алу қалай өзгереді?тереңдеу мен сиреу
***
73. 2,5-5км биіктікте тау ауруының негізгі симптомы болып табылады Терең жиі тыныс,эйфория,депрессия,қимыл қозғалыс азаюы,тез шаршағыштық,шартты-шартсыз рефлекс жоғалады терең ұйқы
***
74. Қандай заттар немесе құрылымдар бронхтардың кеңеюін шақырады: Адреналин,брадикинин,
***
75. Қандай заттар немесе құрылымдар бронхтардың тарылуын шақырады: Ацетилхолин,гистамин,серотонин простогландин тромбоксин
***
76. Тынысты реттеудегі жетекші фактор болып табылады, қандай заттың кернеуі?Қандағы СО2
***
77. Адреналин бронхтардың саңылауын кеңейтеді, келесі құрылымға әсер ету арқылы:В адренорецептор
***
78. Негізгі инспираторлық бұлшық етті көрсетіңіз:Көкет,сыртқы қабырға аралық
***
79. Негізгі экспираторлық бұлшық еттерді көрсетіңіз:ішкі қабырға аралық,тура қиғаш,көлденең жолақты құрсақ еттері
***
80. Өкпенің вентиляциялық-перфузиялық қатынасын анықтайтын факторды атаңыз:
***
81. Өкпелердің гемостаздық функциясы немен сипатталады:

Приложенные файлы

  • docx 17951328
    Размер файла: 25 kB Загрузок: 6

Добавить комментарий