fizio


Емтихан сұрақтары дисциплина физиология
Физиология мақсаты,міндеттері.Басқа ғылымдармен байланысы.Клиника үшін маңызы.
Физиологиялық зерттеудің әдістері.Физиологияның қысқаша даму тарихы (И.М.Сегенов;И.П.Павлов;П.К.Апохин т.б)
Негізгі физиологиялық түсініктер (физиологиялық реакция,физиологиялық үрдіс,физиологиялық акт). Гомеостаз туралы түсінік.
Физиологиялық қызметтердің реттелуі. Өздігінен реттелу механизмі.
Қызғыш тіндер туралы түсінік.Қызғыш тіндердің қасиеті (тітіркендіргіш,қоздырғыштық,өткізгіштік,лабильдік,рефрактерлік,жиырылғыштық)
Қызу ж\е қыздырғыштыққа анықтама. Қозудың жалпы ж\е арнайы белгілері.
Тітіркендіргіштерге түсініктеме. Тітіркендіргіштердің жіктелулері.
Қызу дамуының механизмі (мембраналық ж\е жасушалық үрдістер)
Миелинді ж\е миелинсіз жүйке талшықтары мен қозудың таралуы.
Жүйке-бұлшық ет түйіспе (синапс) арқылы қозу өткізу механизмі.
Медиатор дегеніміз не? ж\е оның түрлері.
Түйіспелердің (синапстар) физиологиялық қасиеті ж\е құрылысы.Түйіспелік кедергі.
Қаңқа ж\е бірінғай салалы бұлшық еттердің физиологиялық қасиеті.Бұлшық еттердің зерттеу әдістері.
Бұлшық еттердің жиырылу түрлері. Тетанус ж\е оның түрлері.
ОЖЖ-ның қызметтеріне жалпы мінездеме.
ОЖЖ-де тежелу үрдісі,маңызы. Сегеновтың тежелу механизмі. ОЖЖ-ның қызметтерінің зерттеу әдістері.
Вегетативтік жүйке жүйесінің физиологиясы. ВЖЖ-ның симпатикалық,парасимпатикалық ж\е метасимпатикалық бөлімдері ж\е олардың физиологиялық ерекшеліктері.
Симпатикалық ж\е парасимпатикалық жүйке жүйелерінің ішкі ағзалар қызметтеріне әсері.
Рефлекстердің жіктелілері. Шартты ж\е шартсыз рефлекстердің негізгі айырмашылықтары.
Шартты рефлекстердің түзілуінің физиологиялық механизмі.
Жоғарғы жүйке-іс әрекеті,жіктелулері ж\е мінездеме.
Жоғарғы жүйке-іс әрекеттерінің жасқа байланысты өзгерістері. Адам ағзасындағы көңіл-күйдің маңызы-невроздық пайда болу кезінде.
Ішкі сөлініс бездеріне жалпы мінездеме. Гармондар (анықтамасы,физиологиялық қасиеті,организм қызметтерінің реттеудегі маңызы. Зерттеу әдістер)
Гармондар қызметтірінің механизмі.
Гипоталамус-гипофиздік жүйе. Гипоталамустың нейрогормондары.
Аденогипофиз гормондары,ағзаға әсері.
Нейрогипофиз гормондары,олардың маңызы.
Қалқанша без. Қалқанша бездің гормондардың маңызы. Қалқанша бездің гипо ж\е гипер қызметі.
Қалқанша маңы безі. Маңызы. Паратгормонының гипо-гиперсекрециясы.
Айрықша бездің (тимус) эндокриндік қызметі.
Асқазан асты безі,зат алмасудағы гормондардың маңызы.
Бүйрек үсті бездері. Қыртысты қабатын гормондары организм үшін маңызы.
Бүйрек үсті безінің милы қабатының гормондары олардың маңызы.
Жыныс бездері. Аталық ж\е аналық жыныс бездерінің гормондар маңызы.
Қан-организімінің ішңі ортасы. Қан жүйесіне түсініктеме. Қаннның негізгі қызметтері.
Қанның физико-химиялық қасиеті. Қанның құрамы ж\е саны. Гематокрит түсініктеме.
Плазма ж\е оның құрамы. Қан плазмасының ақуыздары. Қызметтері. Осмостық қысым. Онтостық қысым.
Эритроциттер (саны,қызметі,санау әдісі). Гемолиз ж\е оның түрлері
Гемоглобин (қасиеті,саны). Оның байланысы. Гемоглобин санын анықтау әдісі.
Эритроциттердің тұну жылдамдығына түсініктеме. Түстік көрсеткіш,оны анықтау.
Лейкоциттер,олардың түрлері,саны,зерттеу әдістері.
Лейкоцитоз ж\е лейкоцитопенияға түсініктеме.
Лейконитарлық кесте. Олардың түрлері,қызметтері.
Тромбоциттер. Олардың саны,қызметтері.
Гемостаз. Анықтама. Қан ұю факторлары.
Қан ұюының фазалары. Анықтама.
Антикоогуленттер. Қан ұюды тездететін ж\е баяулататын факторлары.
Қан топтары (АВО жүйесі). Агглютининдер ж\е агглютиногендер.Резус-фактор анықтама. «Донор» ж\е реципентке түсініктеме.
Гемопоэз.Жүйке ж\е гуморалды реттелу механизмі.
Лимфа,оның құрамы,саны,қызметі.
Жүйке құрылысы,қабаттары,қызметі. Қанайналым шеңберлері. Қанайналымның ағза үшін маңызы.
Жүрек бұлшық етінің физиологиялық қасиеттері.
Жүректің өткізгіштік жүйесі. Түсініктеме. Жүрек автомеханизміне анықтама.
Жүрек оралымы (циклы) ж\е оның фазалары. Қанның систолалық ж\е минуттық көлемі.
Жүрек қызметінің сытрқы көріністері.
Жүрек соғуы ж\е әсер ететін факторлар (брадикардия,тахикардия,экстрасистомия)
Жүрек қызметінің реттелуі.
Жүрекке массаж жасау әдісіне түсініктеме.
Электрокардиограмма. Түсініктеме.
Микроайналым (анықтама).
Қан тамырлардың жіктелулері.Оларға мінездеме.
Қанның қантамырларларда қозғалуын қамтамасыз ететін факторлар.
Қан қысымдары (систолалық,диастолалаық,тамырлық). Қан қысымын анықтау тәсілі.
Артериальдық ж\е веналық пульс. Түсініктеме.
Қан тамырлар тонусының (ырғығының) реттелуі. (жүйкелік ж\е гуморалдық)
Қан жасайтын ағзалар. Қан қоймаларын ата.
Тыныстын организм үшін маңызы. Тыныстын кезеңдері. Дем алатын,дем шығаратын ж\е альвеолярлық ауа құрамы.
Дем алу ж\е дем шығару механизмі. Тыныс оралымы.
Өкпе көлемі. Түсініктеме. Анықтау әдісі.
Қандағы газдар жағдайы. Газ алмасу механизмі.
Тыныс жүйесін зерттеу әдістері.
Сыртқа шығару. Қызметтік жүйе. Ішкі ортаның тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Организм үшін маңызы.
Бүйрек құрылысы,қызметі. Зәр түзілудің негізгі үрдістері.
Алғашқы зәрдің құрамы,қасиеті.
Соңғы зәр ж\е оның құрамы.
Бүйрек қызметінің клинико-физиологиялың зерттеу әдістері. Жасанды бүйрекке түсініктеме.
Ас қорытудың маңызы. Қызметтері.
Ас қорытудың зерттеу әдістері. Кликадағы маңызы.
Ауыз қуысындағы ас қорыту. Сөлдің құрамы,қасиеті,физиологияның маңызы.
Қарындағы ас қорыту. Қарын сөлінің құрамы,қасиеті. Ас қорытуда тұз қышқылының маңызы.
Ішек сөлінің құрамы ж\е қасиеті. Қабырғалық ас қорыту.
Асқазан асты безінің,сөлінің құрамы мен қасиеті.
Асқорытудағы бауырдың маңызы. Өттің құрамы ж\е қасиеті. Асқорытудағы маңызы.
Асқорыту жолындағы әр бөлімдегі заттардың сіңірілуі. Сіңірілу механизмі ж\е реттелуі.
Асқорту қызметі,зерттеу әдістері.
Организмдегі зат алмасуға түсініктеме. Ассимиляция ж\е диссимиляция үрдістері.
Адам организміне ақуыздар,көмірсу,майдың маңызы.
Негізгі зат алмасуға түсініктеме. Азат тепе-теңдігі.
Тура ж\е тура емес калориметрияға анықтама.
Жылу реттелісі. Адам температурасының қалыпты деңгейі.
Химиялық жылу реттелісі. Жылу түзілу механизмі.
Физикалық жылу реттелісі. Жылу беру тәсілі.
Жылу реттелуі орталығына түсініктеме.
Сезімдік жүйелер. И.П.Павловтың еңбектері. Сезімдік жүйелердің бөлімдері.
Көру анализаторы,бөлімдері. Қызметі,маңызы.
Есту ж\е кіреберіс (вестибулырный анализаторы) бөлімдері,маңызы,қызметі.
Иіс сезу,дәм сезу талдағыштары бөлімдері,маңызы,қызметі.
Жұлын,құрылысы,қызметі.
Вегетативтік жүйке жүйесі,анықтама.
Жоғарғы жүйке-іс әрекеті.

Приложенные файлы

  • docx 17950488
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий