modul-2-norm-fizio

115 У здорового обстежуваного в стані спокою кількість еритроцитів становить $5,65*10^{12}$/л. Причиною цього може бути те, що обстежуваний:
A. *Житель високогір’я
B. Шахтар
C. Студент
D. Вагітна жінка
E. Відповідальний працівник міністерства
214 Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30 років досягла 112 на хвилину. Зміна стану якої структури провідної системи серця є причиною збільшення
A. *Синоатріальний вузол
B. Волокна Пуркіньє
C. Ніжки пучка Гіса
D. Атріовентрикулярний вузол
E. Пучок Гіса
222 После у взрослого мужчины частота сердечных сокращений составляет 40 в 1 минуту. Какой элемент проводящей системы сердца обеспечивает эту частоту?
A. *Атриовентрикулярный узел
B. Синоатриальный узел
C. Волокна Пуркинье
D. Пучок Гиса
E. Ножки пучка Гиса
223 У взрослого человека длительность интервала РQ составляет 0,25 с (норма - 0,10-0,21 с). Это свидетельствует о замедлении проведения возбуждения:
A. * от предсердий к желудочкам
B. по левой ножке пучка Гиса
C. по правой ножке пучка Гиса
D. по волокнам Пуркинье
E. по миокарду желудочков
324 У людини зі хворобою нирок виявлена анемія. Найбільш ймовірною причиною анемії є порушення секреції:
A. *еритропоетину.
B. реніну.
C. альдостерону.
D. натрійуретичного гормону.
E. АДГ.
326 У хворого після захворювання печінки виявлено зниження вмісту протромбіну в крові. Це призведе, перш за все, до
A. другої фази коагуляційного гемостазу.
B. першої фази коагуляційнго гемостазу.
C. судинно-тромбоцитарного гемостазу.
D. фібринолізу.
E. антикоагулярних властивостей крові.
406 В приймально-діагностичне відділення доставлено жінку 38 років з маточною кровотечею. Що з наведеного буде виявлено при аналізі крові хворої?
A. *Зменшення гематокритного числа
B. Еозинофілія.
C. Сповільнення ШОЕ
D. Лейкоцитоз
E. Збільшення кольорового показника
517 У животного через 2 недели после экспериментального сужения почечной артерии повысилось артериальное давление. С действием на сосуды какого фактора гуморальной регуляции это связано?
A. *Ангиотензина II
B. Кортизола
C. Альдостерона
D. Вазопрессина
E. Дофамина
528 Внаслідок отруєння чадним газом (СО) у людини виникли головний біль, задишка, запаморочення. Зниження вмісту якої сполуки у крові призвело до цього?
A. * Оксігемоглобін
B. Карбоксігемоглобін
C. Карбгемоглобін
D. Метгемоглобін
E. Дезоксігемоглобін
555 При токсичному ушкодженні клітин печінки з порушенням її функцій у хворого з'явилися набряки. Які зміни складу плазми крові є провідною причиною розвитку набряків?
A. *Зниження вмісту альбумінів
B. Збільшення вмісту глобулінів
C. Зменьшення вмісту фібріногену
D. Збільшення вмісту альбумінів
E. Зменшення вмісту глобулінів
597 На изолированном сердце изучалась скорость проведения возбуждения в различных его участках. Где была обнаружена наименьшая скорость?
A. * В атриовентрикулярном узле
B. В пучке Гиса
C. В волокнах Пуркинье
D. В миокарде предсердий
E. В миокарде желудочков
668 У пацієнта при незначних механічних впливах виникають підшкірні крововиливи. Що може бути причиною такого явища?
A. *тромбоцитопенія
B. еритропенія
C. лейкопенія
D. лімфоцитоз
E. зменшення вмісту гемоглобіну
755 У обстежуваного визначили дихальний об’єм (500 мл), частоту дихання (15 за хвилину), об’єм мертвого простору (100 мл). Скількі повітря пройде у нього за хвилину через альвеоли?
A. *6000 мл
B. 7500 мл
C. 1500 мл
D. 9000 мл
E. 7400 мл
756 При аналізі ЕКГ необхідно визначити, що є водієм ритму серця. Зробити це можна на підставі вимірювання:
A. *Тривалості інтервалу R-R
B. Амплітуди зубців
C. Напрямку зубців
D. Тривалості зубців
E. Тривалості комплексу QRST
757 В експерименті на ізольованому серці зареєстровано збільшення частоти та сили скорочень серця після додавання до перфузату певної солі. Яку сіль додали?
A. *Хлорид кальцію
B. Хлорид калію
C. Хлорид натрію
D. Бікарбонат натрію
E. Сульфат магнію
823 Подразнення правого блукаючого нерва спричинило різке сповільнення атріоаентрикулярного проведення. На ЕКГ про це буде свідчити подовження:
A. * інтервалу РQ.
B. комплексу QRST.
C. зубця Т.
D. зубця Р.
E. 2нтервалу RR.
899 В результаті травми відбулося пошкодження спинного мозку (з повним переривом) на рівні першого шийного хребця. Що відбудеться з диханням ?
A. *Дихання припиняється
B. Дихання не змінюється
C. Зростає частота дихання
D. Зростає глибина дихання
E. Зменшиться частота дихання
900 У барокамері знизили тиск до 400 мм рт.ст. Як зміниться зовнішнє дихання людини в цій камер?
A. *Збільшиться глибина і частота дихання
B. Зменшиться глибина і частота дихання
C. Зменшиться глибина і зросте частота дихання
D. Збільшиться глибина і зменшиться частота дихання
E. Залишиться без змін
1032 У хворої людини має місце позаклітинний набряк тканин (збільшині розміри м"яких тканин канцівок,печінки тощо). Зменшення якого параметру гомеостазу є найбільш ймовірною причино розвитку набряку?
A. Онкотичного тиску плазми крові
B. Осм отичного тиску плазми крові.
C. рН.
D. В"язкості.
E. Гематокриту.
1033 У людини з хронічним захворюванням нирок порушена їх видільна функція. рН венозної крові становить 7,33 . Який розчин доцільно ввести внутрішньовенно для корекції кислотно-лужного стану пацієнту?
A. .* бікарбонату натрію
B. хлориду натрію
C. глюкози
D. хлориду калію
E. хлориду кальцію
1034 Особам, що бажають схуднути, рекомендують включати до харчового раціону більше пісної яловичини. Підставою для цього є те, що білки
A. Мають найбільшу специфічно-динамічну дію
B. Мають низьку калорійність
C. Довго затримуються у шлунку
D. Швидко викликають насичення.
E. Погано всмоктуються.
1036 Малюк попросив Вас надути гумову кульку якомога більше за один видих. Яким з перелічених об"ємів повітря Ви
A. Життєва ємкість легень
B. Ємкість вдиху.
C. Функціональна залишкова ємкість.
D. Загальна ємкість легень.
E. Резервний об"єм вдиху.
1037 У собаки втрата 0,5 л крові компенсувалась внутрішньовенним введенням збалансованого сольового розчину з глюкозою. Це супроводжувалось збільшенням швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ). Найбільш ймовірною причиною збільшення ШКФ у тварини є:
A. Зменшення онкотичного тиску плазми крові
B. Зростання системного артеріального тиску.
C. Зменшення гідростатичного тиску ультрафільтрату у капсулі
D. Збільшення проникності ниркового фільтру.
E. Збільшення ефективного ниркового кровотоку
1058 В експерименті у собаки збільшили приток крові до передсердь, що викликало збільшення утворення сечі. В основі збільшеного сечоутворення лежить посилена секреція
A. натрій-уретичного пептіду
B. вазопресину
C. альдостерону
D. реніну
E. адреналіну
1188 В умовах експерименту у тварини вимірювали залежність артеріального тиску від величини судинного опору. Вкажіть судини, в яких він найбільший ?
A. *Артеріолиї
B. Артерії
C. Аорта
D. Вени
E. Капіляри
1189 У людини, 40 років, після емоційного збудження виявили півищення артеріального тиску. Вкажіть можливу причину цього ефекту ?
A. *Підвищення тонусу симпатичної нервової системи
B. Розширення артеріол
C. Зменшення частоти серцевих скорочень
D. Гіперполяризація кардіоміоцитів.
E. Підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи.
1191 В експерименті при вивченні процесів збудження кардіоміоцитів встановлено, що у фазу їх швидкої деполярізації іони Nа+ можуть додатково рухатися крізь:
A. * Са++ -канали
B. К+ -канали.
C. Сl-- -канали
D. Мg++ - канали.
E. Li+ - канали
1193 У людини добовий діурез 6 літрів, вміст глюкози в плазмі крові нормальний. Порушення секреції якого гормону є причиною
A. *Вазопресин
B. Інсулін
C. Глюкагон
D. Кортизол
E. Окситоцин
1197 У хворого напад тахікардії .Які мембранні циторецептори кардіоміоцитів доцільно заблокувати, щоб припинити напад?
A. *Бета-адренорецептори
B. Альфа-адренорецептори
C. М-холінорецептори
D. Н-холінорецептори
E. М- та Н-холінорецептори
1199 У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшився хвилинний об"єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?
A. *Катехоламіни
B. Симпатичні безумовні рефлекси
C. Парасимпатичні безумовні рефлекси
D. Симпатичні умовні рефлекси
E. Парасимпатичні умовні рефлекси
1200 У хворого на ЕКГ виявлено, що інтервал RR дорівнює 1,5 с, частота серцевих скорочень - 40 разів за хвилину. Що є водієм ритму серця?
A. *Атріовентрикулярний вузол
B. Синусовий вузол
C. Пучок Гіса
D. Ліва ножка Гіса
E. Права ножка Гіса
1287 Человек постоянно живет высоко в горах. Какое измененение показателей крови можно обнаружить у него?
A. *Увеличение количества эритроцитов.
B. Снижение показателей содержания гемоглобина.
C. Появление в крови эритробластов.
D. Снижение количества ретикулоцитов.
E. Уменьшение цветного показателя
1291 Сужение приносящей артериолы почечного тельца вызвало уменьшение диуреза. Причиной является снижение:
A. *Эффективного фильтрационного давления
B. Реабсорбции воды
C. Реабсорбции глюкозы
D. Реабсорбции ионов
E. Секреции мочевины
1295 При пешем подъеме на 5 этаж у человека повысилось артериальное давление. Причиной является увеличение:
A. *Минутного обьема крови
B. Количества функционирующих капилляров.
C. Вязкости крови
D. Содержание ионов в плазме крови.
E. Объема циркулирующей крови
1296 При стрессе у пожилого человека повысилось артериальное давление. Причиной является активация:
A. *Симпато-адреналовой системы
B. Парасимпатического ядра блуждающего нерва
C. Функции щитовидной железы
D. Функции коры надпочечников
E. Функции гипофиза
1297 В предстартовый период у спортсмена увеличились частота и сила сердечных сокращений. Реализация каких рефлексов вызвала эти изменения?
A. *Симпатические условные
B. Симпатические безусловные
C. Парасимпатические условные
D. Парасимпатические безусловные
E. Периферические
1343 Людині внутріщньовенно ввели 0,5 л ізотонічного розчину лікарської речовини. Які з рецепторів насамперед прореагують на зміни водно-сольового балансу організму?
A. *Волюморецептори порожнистих вен і передсердь
B. Осморецептори гіпоталамусу
C. Осморецептори печінки
D. Натрієві рецептори гіпоталамуса
E. Барорецептори дуги аорти
1344. При травмі людина втратила 500 мл крові, що призвело до зменшення діурезу. Вплив якого гормону на нирки забезпечив, перш за все, цю пристосувальну реакцію?
A. *Вазопресин
B. Натрійуретичні фактори
C. Альдостерон
D. Кортизол
E. Ренін
1346 Після здачі крові у студента виникло відчуття спраги. Збільшення секреції якої біологічно активної речовини сприяє
A. *Ангіотензин
B. Альдостерон
C. Еритропоетини
D. Адреналін
E. Норадреналін
1438 На ізольованому серці шляхом охолодження припиняють функціонування окремих структур. Яку структуру охолодили, якщо серце внаслідок цього спочатку припинило скорочення, а далі відновили її з частотою, у 2 рази меншою за вихідну?
A. *Синоатріальний вузол
B. Атріоветрикулярний вузол
C. Пучок Гіса
D. Ніжки пучка Гіса
E. Волокна Пуркін’є
1439 При аналізі ЕКГ людини з’ясовано,що у другому стандартному відведенні від кінцівок зубці Т позитивні, їх амплітуда та тривалість нормальні.Вірним є висновок, що у шлуночках серця нормально відбувається процес:
A. *Реполяризації
B. Деполяризаці.
C. Збудження
D. Скорочення
E. Розслаблення
1440 При обробці атипових кардіоміоцитів біологічно активною речовиною зареєстровано збільшення їх мембранного потенціалу через збільшену проникність для іонів калію. Що впливало на кардіоміоцити?
A. *Ацетилхолін
B. Адреналін
C. Норадреналін
D. Тироксин
E. Атріопептид
1441 У жінки 30 років хвилинний об’єм крові у стані спокою становить 5 л/хв. Який об’єм крові проходить у неї через судини легень за 1 хвилину?
A. *5 л
B. 3,75 л
C. 2,5 л
D. 2,0 л
E. 1,5 л
1442 У кроля через місяць після хірургічного звуження ниркової артерії зареєстровано суттєве підвищення системного артеріального тиску. Який з наведених механізмів регуляції спричинив зміну тиску у тварини?
A. *Ангіотензин-11
B. Вазопресин
C. Адреналін
D. Норадреналін
E. Серотонін
1443 Безпосередньо після переходу з горизонтального положення у вертикальне у мужчини частота серцевих скорочень збільшилась на 15 скорочень за хвилину. Які механізми регуляції переважно зумовлюють цю зміну?
A. *Безумовні симпатичні рефлекси
B. Умовні симпатичні рефлекси
C. Умовні та безумовні симпатичні рефлекси
D. Катехоламіни
E. Симпатичні рефлекси і катехоламіни
1444 Яка з сполук гемоглобіну утворюється у мешканців будівлі якщо зарано перекрити димохід?
A. *Карбоксигемоглобін
B. Карбгемоглобін
C. Дезоксигемоглобін
D. Метгемоглобін
E. Оксигемоглобін
1446 У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочкової фільтрації зросла на 20%. Найбільш ймовірною причиною змін фільтрації в зазначених умовах є:
A. *Зменшення онкотичного тиску плазми крові
B. Збільшення системного артеріального тиску
C. Збільшення проникності ниркового фільтру
D. Збільшення коефіцієнта фільтрацїі.
E. Збільшення ниркового плазмотоку
1447 У людини з масою 80 кг після тривалого фізичного навантаження об’єм циркулюючої крові зменшився, гематокрит -50%, загальний білок крові - 80 г/л. Такі показники крові є наслідком,
A. *Втрати води з потом
B. Збільшення кількості еритроцитів
C. Збільшення вмісту білків в плазмі
D. Збільшення онкотичного тиску плазми
E. Збільшення діурезу
1448 У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сироватками груп 0 , альфа-, бета (I), В,альфа- (III), та не виникла - з сироваткою А,бета- (II). Дослуджувана кров належить до групи:
A. * А, бета (II)
B. В, альфа-(III)
C. О, альфа-, бета-(I)
D. АВ (IV)
E.
1449 У людини 40 років з масою тіла 80 кг під час стресу виявили, що загальний час зсідання крові становив 2 хв., що є наслідком дії на гемокоагуляцію, перш за все:
A. *Катехоламінів
B. Кортізолу
C. Альдостенору
D. Соматотропіну
E. Вазопресину
1453 На ізольованому серці кроля частково заблокували кальцієві канали кардіоміоцитів. Які зміни серцевої діяльності відбудуться внаслідок цього?
A. *Зменшення частоти і сили скорочень
B. Зменшення частоти скорочень
C. Зменшення сили скорочень
D. Зупинка серця в діастолі
E. Зупинка серця в систолі
1476 У здорової людини фізичне навантаження викликало помірне зниження діастолічного тиску. В чому причина цього явища ?
A. * Зниження тонусу судин у м'язах.
B. Посилення роботи серця
C. Зменшення еластичності судин.
D. Зменшення об"єму циркулюючої крові
E. Збільшення опору судин
1480 У хворого виявлено різке зниження активності сурфактанту легень. Що буде наслідком цього?
A. *Схильність альвеол до спадання.
B. Зменшення опору дихальних шляхів.
C. Зменшення роботи дихальних м'язів.
D. Збільшення вентіляції легень.
E. Гіпероксемія.
1574 В експериментіна тварині досліджують серцевий цикл . Закриті усі клапани серця. Якій фазі це відповідає?
A. *Ізометричного скорочення.
B. Асинхронного скорочення.
C. Протодіастолічний період.
D. Швидкого наповнення.
E. Повільного наповнення.
1633 У хворого високий артеріальний тиск внаслідок збільшеного тонусу судин. Дл я зниження тиску доцільно призначити
A. *альфа-адренорецепторів
B. бета-адренорецепторів
C. альфа- та бета-адренорецепторів
D. М-холінорецепторів
E. Н1-рецепторів
1634 Якщо дихальний об'єм ДО = 450 мл, а частота дихання ЧД = 20 за 1 хв. то альвеолярна вентиляція АВ дорівнює:
A. *6000 мл
B. 3000 мл
C. 4000 мл
D. 5000 мл
E. 8000 мл
1635 Крива дисоціації оксигемоглобіну зміщена вправо. Які зміни в організмі людими можуть бути причиною цього?
A. *Гіпертермія
B. Збільшення концентрації 2,3-дифосфогліцерату в еритроцитах
C. Алкалоз
D. Гіпокапнія
E. Гіпоксемія
1726 Клинические исследования крови рекомендуется проводить натощак и утром. Изменения каких компонентов крови возможны, если произвести забор крови после приема пищи?
A. *Увеличение числа лейкоцитов
B. Увеличение числа эритроцитов
C. Увеличение белков плазмы
D. Снижение числа тромбоцитов
E. Снижение числа эритроцитов
1877 У хворого після черепно-мозкової травми дихання стало рідким і глибоким. Де знаходиться пошкодження?
A. *Задній мозок
B. Гіпоталамус
C. Довгастий мозок
D. Кора великих півкуль
E. Мозочок
1878 У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VІ грудного сегменту. Як внаслідок цього зміниться дихання?
A. *Не зміниться
B. Припиниться
C. Стане більш рідким
D. Стане більш глибоким
E. Стане більш частим
1880 У приміщенні підвищений вміст вуглекислого газу. Як зміниться дихання (глибина і частота) у людини, що увійшла в це приміщення ?
A. *Збільшиться глибина і частота
B. Зменшиться глибина
C. Збільшиться глибина
D. Зменшиться частота
E. Збільшиться частота
1916 У пацієнта має місце зменшення швидкості проведення збудження по атріовентрикулярному вузлу. На ЕКГ при цьому буде реєструватися збільшення тривалості:
A. *Інтервалу Р-Q
B. Зубця Р
C. Іінтервалу R-R
D. Комплексу QRS
E. Сегмента S-T
2052 У здорової дорослої людини проводять зондування порожнин серця і великих судин. Де знаходиться зонд, якщо протягом серцевого циклу зареєстровані зміни тиску від 0 до 120 мм
A. *Лівий шлуночок
B. Правий шлуночок
C. Аорта
D. Легенева артерія
E. Передсердя
2055 В експерименті на кролі через 2 тижні після звуження ниркової артерії виявлено збільшення кількості еритроцитів та гемоглобіну в крові внаслідок стимуляції еритропоезу еритропоетинами. Що посилює утворення еритропоетинів?
A. *Гіпоксемія
B. Гіперкапнія
C. Гіперосмія
D. Гіпоосмяї
E. Гіповолюмія
2073 У хворого виник спазм гладенької мускулатури бронхів. Фізіологічно обгрунтованим буде використання для зняття нападу активаторів:
A. *бета-адренорецепторів
B. альфа-адренорецепторів
C. альфа- та бета-адренорецепторів
D. Н-холінорецепторів
E. М-холінорецепторів
2083 При регистрации ЭКГ больного с гиперфункцией щитовидной железы зарегистрировано увеличение частоты сердечных сокращений. Укорочение какого элемента ЭКГ об этом свидетельствует?
A. * Интервала R-R
B. Сегмента P-Q
C. Интервала P-Q
D. Интервала P-T
E. Комплекса QRS
2087 У человека 70 лет скорость распространения пульсовой волны оказалась существенно выше, чем у 25-летнего. Причиной этого является снижение:
A. *Эластичности сосудистой стенки
B. Скорости кровотока
C. Сердечного выброса
D. Частоты сердечных сокращений
E. Артериального давления
2141 У собаки в досліді подразнювали на шиї периферичний відрізок блукаючого нерва;при цьому спостерігали такі зміни серцевоїдіяльності:
A. *Зменшення частоти скорочень
B. Збільшення сили скорочень
C. Збільшення атріовентрикулярного проведення
D. Збільшення частоти та сили скорочень
E. Збільшення збудливості міикарда
2151 При визначенні групи крові за системою АВО аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки I та II груп і не викликала - III групи. Які аглютиногени містяться в цих еритроцитах ?
A. В
B. А
C. А та В
D. С
E. D та C
2178 У женщины накануне родов СОЭ 40 мм/час.Такая величина СОЭ обусловлена тем, что в крови повышено содержание:
A. * Фибриногена
B. Альбуминов
C. Белков
D. Эритроцитов
E. Липопротеинов
2743 В досліді перфузували ізольоване серце собаки розчином з надлишковою концентрацією хлористого кальцію. Які зміни роботи серця спостерігалися при цьому?
A. *Збільшення частоти та сили скорочень
B. Зменшення сили скорочень
C. Збільшення частоти скорочень.
D. Зменшення частоти скорочень
E. Зменшення частоти та сили скорочень
2874 У жворого на ЕКГ виявили збільшення тривалості зубця Т. Це є наслідком зменшення в шлуночках швидкості:
A. *реполярізаці
B. деполярізації та реполярізациї
C. деполярізації
D. скорочення
E. розслаблення
2876 Хворий одержав травму спинного мозку вище 5 шийного сегменту. Як у нього зміниться характер дихання?
A. *Зупиниться
B. Стане поверховим та рідким
C. Стане глибоким та частішим
D. Стане поверховим та частішим
E. Стане глибоким та рідким
2970 При снижении концентрации Na+ в плазме крови в почках усиливается его реабсорбция. Какой основной механизм регуляции стимулирует указанный процесс?
A. * альдостерон
B. симпатические рефлексы
C. парасимпатические рефлексы
D. натрийуретический гормон
E. паратгормон
3150 Недоношенные дети зачастую погибают после рождения, так как не могут сделать вдох. Исследование гомогенатов лёгких позволило понять природу данного явления. Укажите непосредственную причину смерти недоношенных детей, не способных самостоятельно дышать.
A. * Дефицит сурфактанта
B. Пневмоторакс
C. Низкая возбудимость центральных хеморецепторов
D. Низкая возбудимость периферических хеморецепторов
E. Недостаточное развитие дыхательных мышц
3384 Під час хірургічної операції виникла необхідність масивного переливання крові. Група крові потерпілого - III (В) Rh+. Якого донора треба вибрати?
A. III (В) Rh+
B. I (О) Rh-
C. II (А) Rh+
D. IV (АВ) Rh-
E. III (В) Rh-
3420 При лабораторному дослідженні крові пацієнта 33 років виявлено реакцію аглютинації еритроцитів в стандартних сироватках I і II груп. Реакції аглютинації з сироваткою III групи і антирезусною сироваткою не відбулась. Кров якої групи, враховуючи систему СДЕ, можна переливати в разі потреби?
A. III (B) Rh-
B. I (О) Rh+
C. II (A) Rh-
D. IV (AB) Rh+
E. IV (AB) Rh-
3423 У пацієнта 18 років при лабораторному обстеженні виявлено наявність глюкози в сечі при нормальній концентрації її в плазмі крові. Найвірогіднішою причиною цього є порушення:
A. Канальцевої реабсорбції
B. Клубочкової фільтрації
C. Канальцевої секреції
D. Секреції інсуліну
E. Секреції глюкокортикоїдів
3425 В результате несчастного случая произошла обтурация трахеи легкого. Какой этап дыхания нарушится первым?
A. Вентиляция легких
B. Газообмен в легких
C. Транспорт кислорода и углекислого газа
D. Газообмен в тканях
E. Тканевое дыхание
3433 У практиці невідкладної терапії та реанімації нерідко зустрічаються стани, що супроводжуються набряком клітин мозку. Для боротьби з цим в організм хворих доцільно вводити
A. Підвищують колоїдно-осмотичний тиск крові
B. Змінюють кислотно-лужний баланс крові
C. Понижують системний артеріальний тиск
D. Понижують центральний венозний тиск
E. Зменшують ОЦК
3437 У чоловіка 45 років через 3 роки після операції видалення шлунка вміст еритроцитів в крові складає $2,0*10^{12}$/л, Hb - 85 г/л, кольоровий показник - 1,27. Порушення всмоктування якого вітаміну викликало зміни еритропоезу?
A. $B_{12}$
B. С
C. А
D. Р
E. $B_{6}$
3446 Після накладання джгута у досліджуваного спостерігаються точкові крововиливи на поверхні передпліччя (15 штук). З порушенням функції яких клітин крові це пов'язано?
A. Тромбоцитів
B. Еритроцитів
C. Базофілів
D. Нейтрофілів
E. Макрофагів
3461 У тварини в експерименті перерізали спинний мозок вище 5-го шийного сегменту. Як зміниться характер дихання?
A. Припиниться
B. Стане поверхневим і рідким
C. Стане глибоким і частим
D. Стане поверхневим і частим
E. Стане глибоким і рідким
3462 Які зміни з боку ізольованого серця жаби можна очікувати після введення в перфузійний розчин надлишкової кількості хлористого кальцію?
A. Збільшення частоти і сили скорочень
B. Зменшення сили скорочення
C. Збільшення частоти скорочень
D. Збільшення сили скорочень
E. Зупинка серця в діастолі
3463 При визначенні групи крові по системі АВО за допомогою стандартних сироваток були отримані наступні результати: аглютинація відбулася в сироватках I та II груп і не відбулася в сироватці III групи. Яка група досліджуваної крові?
A. III (B)
B. II (A)
C. IV (AB)
D. I (O)
E. Неможливо визначити
3464 При визначенні групи крові по системі АВО за допомогою стандартних сироваток були отримані наступні результати: аглютинація відбулася в сироватках I, II та III груп. Яка група досліджуваної крові?
A. IV (AB)
B. III (B)
C. II (A)
D. I (O)
E. Неможливо визначити
4499 У хворого на ЕКГ виявлено збільшення тривалості інтервалу QT. Це може бути наслідком зменшення у шлуночках швидкості:
A. Деполяризації та реполяризації
B. Деполяризації
C. Реполяризації
D. Скорочення
E. Розслаблення
4503 У спортсмена на старті перед змаганнями відзначається підвищення артеріального тиску та частоти серцевих скорочень. Впливом яких відділів ЦНС можна пояснити вказані зміни?
A. Кори великих півкуль
B. Довгастого мозку
C. Середнього мозку
D. Проміжного мозку
E. Гіпоталамуса
4515 При профогляді у людини, що не має скарг на стан здоров'я, виявлено лейкоцитоз. Причиною цього може бути те, що кров для аналізу здана після:
A. Фізичного навантаження
B. Розумової праці
C. Відпочинку на курорті
D. Значного вживання води
E. Вживання алкоголю
4556 При аналізі спірограми у обстежуваного встановлено зменшення частоти і глибини дихання. Це призведе до зменшення :
A. *Хвилинного об'єму дихання
B. Життєвої ємності легень
C. Резервного об'єму вдиху
D. Резервного об'єму видиху
E. Залишкового об'єму
4557 У передстартовому стані бігуну необхідно підвищити вміст О2 у м’язах. Яким чином це можна зробити?
A. *Дихати в режимі гіпервентиляції
B. Дихати в режимі гіповентиляції
C. Робити швидкий вдих та повільний видих
D. Дихати поверхнево
E. Дихати з низькою частотою
4558 Після вдихання пилу у людини виник кашель, що обумовлено збудженням:
A. *Іритантних рецепторів
B. Юкстакапілярних рецепторів
C. Хеморецепторів легень
D. Терморецепторів легень
E. Больових рецепторів
4559 Аналіз крові жінки виявив підвищення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ), що обумовлено:
A. *Вагітністю
B. Фізичною працею
C. Втратою крові
D. Стресом
E. Прийомом їжі
4560 При аналізі крові виявлено незначне підвищення кількості лейкоцитів (лейкоцитоз), без змін інших показників. Причиною чього може бути, що перед дослідженням людина :
A. *Поснідала
B. Не снідала
C. Погано спала
D. Палила тютюн
E. Випила 200 мл води
4561 При палінні тютюну у людини часто виникає кашель. Подразнення яких рецепторів запускає цей рефлекс?
A. *Іритантних
B. Цетральних хеморецепторів
C. Хеморецепторів дуги аорти
D. Хеморецепторів каротидних синусів
E. Механорецепторів легень
4562 У людини, яка вийшла з теплого приміщення на холодне повітря часто виникає кашель. Подразнення яких рецепторів запускає рефлекс кашлю?
A. *Іритантних
B. Цетральних хеморецепторів
C. Хеморецепторів дуги аорти
D. Хеморецепторів каротидних синусів
E. Механорецепторів легень
4565 При переході здорової людини із положення лежачи в положення стоячи виникають наступні компенсаторні механізми:
A. *Збільшення ЧСС
B. Зменшення ЧСС
C. Зниження діастолічного артеріального тиску
D. Зменшення тонусу судин
E. Зменшення загального периферичного опіру
4566 У здорової дорослої людини швидкість проведення збудження через атріовентрикулярний вузол дорівнює 0,02-0,05 м за 1 с. Атріовентрикулярна затримка забезпечує :
A. *Послідовність скорочення передсердь та шлуночків
B. Одночасність скорочення обох передсердь
C. Одночасність скорочення обох шлуночків
D. Достатнью силу скорочення передсердь
E. Достатнью силу скорочення шлуночків
4567 У дитини 2-х років виникли судоми внаслідок зниження концентрації іонів кальцію в плазмі крові. Це обумовлено зниженням функції:
A. *Прищитовидних залоз
B. Гіпофізу
C. Кори наднирників
D. Шишковидної залози
E. Тимусу
4568 В експерименті на собаці електростимуляція барорецепторів каротидного синусу призвела до:
A. *Розширення судин
B. Звуження судин
C. Збільшення частоти скорочень серця
D. Збільшення хвилинного об'єму крові
E. Збільшення систолічного об'єму
4571 У людей, що проживають в гірській місцевості, має місце підвищення вмісту еритроцитів, що може бути обумовлено підвищенням продукції в нирках:
A. *Еритропоетину
B. Реніну
C. Урокінази
D. Простагландинів
E. Вітаміну Д3
4572 У хворих з вадами серця часто виявляють підвищений вміст в крові гормона, який збільшує реабсорбцію натрія і води і виробляється в серці. Який з гормонів має таку дію?
A. *Натрійуретичний гормон
B. Ренин
C. Альдостерон
D. Вазопресин
E. Адреналін
4663 Під час підготовки пацієнта до операції на серці проведено вимірювання тиску в камерах серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 мм рт. ст до 120 мм рт. ст. Назвіть цю камеру серця.
A. *Лівий шлуночок.
B. Правий шлуночок.
C. Праве передсердя.
D. Ліве передсердя.
E.
4665 У людини частота серцевих скорочень постійно утримується на рівні 40 разів за хвилину. Що є водієм ритму?
A. *Атріовентрикулярний вузол.
B. Синоатріальний вузол
C. Пучок Гіса.
D. Ніжки пучка Гіса.
E. Волокна Пуркін'є.
4666 Під час хірургічного втручання на органах черевної порожнини сталася рефлекторна зупинка серця. Де знаходиться центр рефлексу?
A. *Довгастий мозок.
B. Спинний мозок.
C. Середній мозок.
D. Проміжний мозок.
E. Кора великих півкуль.
4668 Лікар швидкої допомоги констатував у потерпілого прояви отруєння чадним газом. Яка сполука стала причиною цього?
A. *Карбоксигемоглобін.
B. Карбгемоглобін.
C. Метгемоглобін.
D. Дезоксигемоглобін.
E. Оксигемоглобін.
4669 Після гіпервентиляції у спортсмена спостерігається короткочасна зупина дихання. Які зміни у крові це зумовлюють?
A. *Зменшення напруги СО2.
B. Зменшення рН.
C. Збільшення напруги СО2.
D. Зменшення напруги О2.
E. Збільшення напруги СО2 і О2.
4696 На останньому місяці вагітності вміст фібриногену в плазмі крові в 2 рази вище норми. Які величини швидкості осідання еритроцитів слід при цьому очікувати ?
A. *40 – 50 мм / годину
B. 0 – 5 мм / годину
C. 10 – 15 мм / годину
D. 5 – 10 мм / годину
E. 3 - 12 мм / годину
4787 У животного электрическими импульсами раздражают симпатический нерв, иннервирующий сосуды кожи. Какой будет реакция сосудов?
A. *Артерии и вены суживаются
B. Реакция отсутствует.
C. Артерии расширяются
D. Артерии и вены расширяются
E. Вены расширяются
4790 У больного снижен диурез. В плазме крови повышена концентрация ионов Na+ и снижена концентрация ионов К+. Гиперсекреция какого гормона может быть причиной этого ?
A. *Альдостерона
B. Вазопресина
C. Натрийуретического гормона
D. Адреналина
E. Паратгормона
4889 У спортсмена после интенсивной тренировки отмечалось значительное снижение тонуса сосудов в области работающих мышц. Что привело к такому эффекту?
A. *Метаболиты
B. Ренин-ангиотензин
C. Гистамин
D. Натрийуретический гормон
E. Серотонин
4962 У людини гіпервентиляція внаслідок фізичного навантаження. Який з наведених показників зовнішнього дихання у неї значно більший, ніж у стані спокою?
A. *Дихальний об'єм
B. Життєва ємкість легенів
C. Резервний об'єм вдиху
D. Резервний об'єм видиху
E. Загальна ємкість легенів
4963 У людини внаслідок патологічного процесу збільшена товщина альвеолокапілярної мембрани. Безпосереднім наслідком цього буде зменшення у людини:
A. *Дифузійної здатності легень
B. Кисневої ємкості крові
C. Хвилинного об'єму дихання
D. Альвеолярної вентиляції легень
E. Резервного об'єму видиху
4964 У людини вміст гемоглобіну в крові становить 100 г/л. Чому у неї дорівнює киснева ємкість крові?
A. *134 мл/л
B. 100 мл/л
C. 150 мл/л
D. 168 мл/л
E. 180 мл/л
4965 Людина знепритомніла у салоні автомобіля, де тривалий час очікувала приятеля при ввімкненому двигуні. У крові у неї знайдено сполуку гемоглобіну. Яку саме?
A. *Карбоксигемоглобін
B. Дезоксигемоглобін
C. Карбгемоглобін
D. Метгемоглобін
E. Оксигемоглобін
4966 У тварини видалили каротидня тільця з обох сторін. На який з зазначених факторів у неї не буде розвиватися гіпервентиляція?
A. *Гіпоксемія
B. Фізичне навантаження
C. Гіперкапнія
D. Ацидоз
E. Збільшення темпетарури ядра тіла
4968 У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?
A. *М-холінорецептори
B. Н-холінорецептори
C. альфа- та бета- адренорецептори
D. альфа-адренорецептори
E. бета-адренорецептори
4969 Велика група людей тривалий час знаходиться в закритому приміщенні невеликого об'єму. Це призвело до розвитку у них гіпервентиляції внаслідок таких змін повітря:
A. *Збільшення вмісту вуглекислого газу
B. Зменшення вмісту кисню
C. Збільшення вмісту водяної пари
D. Збільшення температури
E.
4970 При обстеженні людини необхідно визначити, яка частка альвеолярного повітря оновлюється при кожному вдосі. Який з наведених показників необхідно розрахувати для цього?
A. *Коефіцієнт легеневої вентиляції
B. Хвилинний об'єм дихання
C. Хвилинну альвеолярну вентиляцію
D. Життєву ємність легень
E. Функціональну залишкову ємність легень
4971 Людина зробила спокійних видих. Як називається об'єм повітря, який міститься у неї в легенях при цьому?
A. *Функціональна залишкова ємкість легень
B. Залишковий об'єм
C. Резервний об'єм видиху
D. Дихальний об'єм
E. Життєва ємність легень
4972 Людина зробила максимально глибокий вдих. Як називається об'єм повітря, що знаходиться у неї в легенях?
A. *Загальна ємність легень
B. Життєва ємність легень
C. Ємкість вдиху
D. Функціональна залишкова ємність легень
E. Дихальний об'єм
4973 Людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об'єм повітря, що знаходиться в її легенях?
A. *Залишковий об'єм
B. Функціональна залишкова ємність легень
C. Ємність вдиху
D. Резервний об'єм видиху
E. Альвеолярний об'єм
4974 При дослідженні ізольованого кардіоміоциту (КМЦ) встеновлено, що він не генерує імпульси збудження автоматично. КМЦ отримано з :
A. *шлуночків
B. Сино-атріального вузла
C. Атріовентрикулярного вузла
D. Пучка Гіса
E. Волокон Пуркін”є
4975 В експерименті на ссавці руйнуванням певної структури серця припинили проведення збудження від передсердь до шлуночків. Що саме зруйнували?
A. *Атріовентрикулярний вузол
B. Синоатріальний вузол
C. Пучок Гіса
D. Ніжки пучка Гіса
E. Волокна Пуркін'є
4976 При обстеженні людини встановлено, що хвилинний об'єм серця дорівнює 3500 мл, систолічний об'єм – 50 мл. Якою є у людини частота серцевих скорочень?
A. *70 скорочень за хвилину
B. 60 скорочень за хвилину
C. 50 скорочень за хвилину
D. 80 скорочень за хвилину
E. 90 скорочень за хвилину
4977 При аналізі електрокардіограми встановлено, що тривалчсть серцевого циклу у людини дорівнює 1 сек. Якою у неї є частота серцевих скорочень за хвилину?
A. *60
B. 50
C. 70
D. 80
E. 100
4978 У людини необхідно оцінити еластичність великих артеріальних судин. Яким з інструментальних методів дослідження доцільно скористатися для цього?
A. *Сфігмографія
B. Електрокардіографія
C. Фонокардіографія
D. Флебографія
E. Векторкардіографія
4979 У людини необхідно оцінити стан клапанів серця. Яким з інструментальних методів дослідження доцільно скористатися для цього?
A. * Фонокардіографія
B. Електрокардіографія
C. Сфігмографія
D. Флебографія
E. Зондування судин
4980 У міокарді шлуночків досліджуваної людини порушені процеси реполяризації. Це призведе до порушення амплітуди, конфігурації, тривалості зубця:
A. *Т
B. Q
C. R
D. S
E. P
4981 Які з наведених механізмів регуляції не можуть реалізуватися на ізольовану серця ссавця?
A. *Центральні рефлекси
B. Місцеві рефлекси
C. Факон серця Франка-Старлінга
D. Ефект Анрепа
E. Драбина Боудича
4987 Киснева ємість крові плода більша, ніж у матері через великий вміст:
A. *HbF
B. HbA
C. HbH
D. HbS
E. HbP
4988 Внаслідок тривалого перебування людини у горах на висоті 3000 м над рівнем моря у неї збільшилась киснева ємкість крові. Безпосередньою причиною цього є посилене утворення в організмі :
A. *Еритропоетинів
B. Лейкопоетинів
C. Карбгемоглобіну
D. Катехоламінів
E. 2,3-дифосфогліцерату
4990 У людини внаслідок хронічного захворювання печінки суттєво порушена її білковосинтезуюча функція. До зменшення якого параметру гомеостазу це призведе?
A. *Онкотичний тиск плазми крові
B. Осмотичний тиск
C. РН
D. Щільність крові
E. Гематокритний показник
4993 У людини зменшився діурез внаслідок посиленої секреції вазопресину. Секрецію вазопресину стимулює збільшення:
A. *Осмостичного тиску плазми
B. Концентрації натрію
C. Об'єму циркулюючої крові
D. Онкотичного тиску плазми
E. Концентрації калію
4995 У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочкової фільтрації зросла на 20%. Найбільш ймовірною причиною змін фільтрації в зазначених умовах є:
A. *Зменшення онкотичного тиску плазми крові
B. Збільшення системного артеріального тиску
C. Збільшення проникності ниркового фільтру
D. Збільшення коефіцієнта фільтрації
E. Збільшення ниркового плазмотоку
5034 У пацієнта різко знижений вміст альбумінів в плазмі крові й онкотичний тиск. Що буде наслідком цього?
A. *набряки
B. зменшення діурезу
C. збільшення об’єму крові
D. зменшення ШОЕ
E. збільшення щільності крові
5035 В дитини виявлено гельмінти. Які зміни в периферичній крові будуть спостерігатися при цьому?
A. *еозинофілія
B. лейкоцитоз
C. нейтрофілія
D. базофілія
E. моноцитоз
5036 Після накладання джгута у досліджуваного виявили точкові крововиливи. З порушенням функції яких клітин крові це пов’язано?
A. *тромбоцитів
B. еозинофілів
C. моноцитів
D. лімфоцитів
E. нейтрофілів
5037 У пацієнта діагностовано синдром Паркінсона. З порушенням яких медіаторних систем головного мозку це пов’язано?
A. *дофамінергічних
B. гістамінергічних
C. серотонінергічних
D. холінергічних
E. опіоїдних
5040 У людини, яка обертається на каруселі виникло посилене частоти серцевих скорочень, потовиділення, нудота. З подразненням яких рецепторів, перш за все, це пов'язано?
A. *вестибулярних
B. пропріоцепторів
C. дотикових
D. слухових
E. зорових
5042 Внаслідок фізичного навантаження кисева ємкість крові у людини збільшилась зі 180 до 200 мл/л. Основною причиною цього є те, що при фізичному навантаженні збільшується:
A. *Вміст гемоглобіну в одиниці об'єму крові
B. Дифузійна здатность легень
C. Вміст кисню в альвеолах
D. Спорідненість гемоглобіну до кисню
E. Хвилинноий об'єм дихання
5043 На прохання лікаря хворий зробив максимально глибокий видих. Які з наведених м'язів приймають участь у такому видосі?
A. *Живота
B. Діафрагма
C. Драбинчасті
D. Грудинноключичнососкові
E. Трапецієвидні
5044 У людини в стані спокою значно збільшена робота м'язів вдиху. Що з наведеного може бути причиною цього?
A. *Звуження дихальних шляхів
B. Поверхневе дихання
C. Рідке дихання
D. Негативний внутрішньоплевральний тиск
E. Зменшення хвилинного об'єму дихання
5052 Хворий втратив багато рідини, зменшився об'єм циркулюючої крові. Безпосередньо це призведе до збільшення секреції:
A. *вазопресину
B. альдостерону
C. натрійуретичного гормону
D. паратгормону
E. тирокальцитоніну
5054 У пацієнта тривале вживання препаратів калію призвело до гіперкаліємії. Це призведе до такої зміни секреції:
A. *збільшення альдостерону
B. зменшення альдостерону
C. збільшення вазопресину
D. зменшення вазопресину
E. зменшення реніну
5101 У людини вимірють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює –7,5 см.вод.ст.?
A. *Спокійний вдих
B. Спокійний видих
C. Форсований вдих
D. Форсований видих
E.
5102 У людини вимірють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює –25 см.вод.ст.?
A. *Форсований вдих
B. Спокійний видих
C. Спокійний вдих
D. Форсований видих
E.
5103 У людини вимірють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює +3 см.вод.ст.?
A. *Форсований видих
B. Спокійний видих
C. Форсований вдих
D. Спокійний вдих
E.
5104 Вимірюють тиск в альвеолах легень здорової людини. Цей тиск дорівнює 0 см рт.ст. під час:
A. *Паузи між вдихом і видихом
B. Спокійного вдиху
C. Спокійного видиху
D. Форсованого вдиху
E. Форсованого видиху
5122 В експерименті кролику ввели внутрішньовенно 300 мл ізотонічного розчину NaCl, що привело до значного зростання об’єму циркулюючої крові. Концентрація якого фактору підвищиться в крові за цих умов?
A. *Натрійуретичного гормону
B. Реніну
C. Альдостерону
D. Ангіотензину ІІ
E.
5124 В досліді вимірювали лінійну швидкість руху крові: вона найменша в капіляра. Причина в тому, що капіляри мають:
A. *Найбільшу сумарну площу поперечного перерізу
B. Малу довжину
C. Малий діаметр
D. Малий гідростатичний тиск
E. Найтоншу стінку
5211 Які зміни функції ізольованого серця будуть після збільшення у перфузійному розчині концентрації хлориду кальцію?
A. *Збільшення частоти і сили скорочень
B. Зменшення сили скорочень
C. Зменшення частоти скорочень
D. Зупинка серця в діастолі
E. Зменшення частоти і сили скорочень
5302 Які зміни процесів гемокоагуляції виникнуть, якщо у людини при підвищенні активності симпатичної нервової системи?
A. *Гемокогуляцiя підсилиться
B. Гемокоагуляцiя зменшиться
C. Гемокоагуляцiя не зміниться
D. Антизсiдальна система активується
E. Фiбринолiз зменшиться
5303 При захворюваннях печінки, що супроводжуються недостатнім надходженням жовчі в кишківник, спостерігається погіршення гемокоагуляції. Чим можна пояснити це явище ?
A. *Дефіцитом вітаміну К
B. Дефіцитом заліза
C. Тромбоцитопенiєю
D. Еритропенією
E. Лейкопенією
5304 Що потрібно додати до донорської крові, законсервованої цитратом натрію, щоб викликати зсідання ?
A. *Іони кальцію.
B. Іони натрію
C. Протромбін
D. Вітамін К
E. Фібриноген
5305 У студента перед екзаменом виникла тахікардія. Які зміни на ЕКГ свідчитимуть про її наявність ?
A. *Укорочення інтервалу R – R
B. Подовження інтервалу R – R
C. Розширення комплексу QRS
D. Подовження інтервалу P – Q
E. Подовження сегменту Q–T
5485 Перерізка стовбура мозку між мостом і довгастим мозком викликає подовження фази вдиху. Причиною цього є порушення зв’язку дихального центру довгастого мозку з:
A. *Пневмотаксичним центром
B. Ретикулярною формацією
C. Мозочком
D. Корою великих півкуль
E. Червоними ядрами
5493 В експерименті на тварині переростягненням передсердь кров’ю викликали зменшення реабсорбції Na+ і води в ниркових канальцях. Впливом на нирки якого фактора це можна пояснити?
A. *Натрійуретичного гормону
B. Альдостерону
C. Реніну
D. Ангіотензину
E. Вазопресину
5494 У хворого виявлено порушення внутрішньониркового кровообігу і системного ОЦК. Секреція якого фактора нирок зміниться?
A. *Реніну
B. Еритропоетинів
C. Простагландинів
D. Кініногену
E. Лейкотрієнів
5495 Перебування людини в умовах пониженого атмосфероного тиску приводить до розвитку гіпоксії. Як зреагують на це нирки?
A. *Збільшенням секреції еритропоетинів
B. Зменшенням секреції еритропоетинів
C. Збільшенням фільтрації
D. Зменшенням фільтрації
E. Порушенням реабсорбції
5497 У результаті досліджень встановлено, що в нормі вихід рідини в інтерстицій перевищує її зворотний притік через стінку капіляра. Куди потрапляє надлишок рідини?
A. *У лімфатичні судини
B. У венозні судини
C. У міжплевральний простір
D. У черевну порожнину
E. В артеріальні судини
5498 Пасажир після кількагодинного сидіння у вимушеній позі в автобусі помітив набряк ступнів і гомілок (щиколоток). Яка причина такого набряку?
A. *Венозний застій
B. Дилятація артеріол
C. Підвищена проникність капілярів
D. Зниження рівня білків плазми
E. Високий рівень гістаміну
5573 У пацієнта тривалість інтервалу P-Q ЕКГ перевищує норму при нормальній тривалості зубця Р. Причиною цього є зниження швидкості проведення збудження:
A. * Атріо-вентрикулярним вузлом
B. Сино-атріальним вузлом
C. Пучком Гіса
D. Ніжками пучка Гіса
E. Волокнами Пуркін'є
5586 У хворого спостерігається збільшений тонус артеріол за нормальних показників роботи серця. Як це вплине на величину артеріального тиску ?
A. * Зросте переважно діастолічний
B. Зросте переважно систолічний
C. Тиск не зміниться
D. Зменшиться переважно діастолічний
E. Зменшиться переважно систолічний
5587 У практично здорових осіб помірне фізичне навантаження спричиняє зростання систолічного і деяке зниження діастолічного тиску. Чим обумовлені такі зміни ?
A. * Зростанням сили серцевих скорочень і розслабленням артеріол під впливом молочної кислоти
B. Зростанням тонусу артеріол і збільшенням об’єму депо крові
C. Зростанням викиду реніну внаслідок зменшення кровопостачання нирок
D. Зростанням об’єму циркулюючої крові
E. Зростанням сили і частоти серцевих скорочень
5588 В умовах жаркого клімату внаслідок потовиділення зростає в’язкість крові. Як це впливає на величину артеріального тиску
A. * Зростає діастолічний та систолічний тиск при зменшенні пульсового тиску
B. Зростає систолічний та пульсовий тиск
C. Зростає лише діастолічний тиск
D. Зростає систолічний тиск при зменшенні діастолічного
E. Зростає діастолічний тиск при зменшенні систолічного
5589 Проведено обстерження спортсменів після бігу. Які можливі зміни в загальному аналізі крові могли бути виявлені ?
A. *Лейкоцитоз
B. Лейкопенія
C. Анемія
D. Збільшення ШОЕ
E. Збільшення колірного показника
5590 Після тривалого голодування у хворого розвинулися набряки тканин. Що є причиною цього явища?
A. * Зниження онкотичного тиску плазми крові
B. Збільшення осмотичного тиску плазми крові
C. Зниження осмотичного тиску плазми крові
D. Зниження гідростатичного тиску крові
E. Збільшення онкотичного тиску крові
5592 При дослідженні людини у вертикальній позі встановлено, що в альвеолах верхівок легень парціальний тиск кисню складає 140 мм рт. ст. Що є причиною цього?
A. * Вентиляція переважає над перфузією
B. Перфузія переважає над вентиляцією
C. Перфузія і вентиляція врівноважені
D. Вентиляція відсутня
E.
5615 У пацієнта зроблено пересадку серця. Які нервові механізми регуляції (рефлекси) зумовлюють пристосувальні зміни його діяльності?
A. * Місцеві
B. Симпатичні умовні
C. Симпатичні безумовні
D. Парасимпатичні умовні
E. Парасимпатичні безумовні
5692 В експерименті на собаці виникла необхідність знизити збудливість міокарду. Який розчин для цього доцільно ввести тварині внутрішньовенно?
A. *Хлориду калію
B. Хлориду кальцію
C. Хлориду натрію
D. Бікарбонату натрію
E. Глюкози
5693 Жінці 38-ми років після складної хірургічної операції була перелита одногрупна еритроцитарна маса в обсязі 800 мл. Які зміни з боку крові, найбільш вірогідно, будуть відмічатися безпосередньо після переливання?
A. *Збільшиться гематокритне число
B. Зменшиться гематокритне число
C. Збільшиться ШОЕ
D. Зменшиться ШОЕ
E. Ретикулоцитоз
5694 Робітник при температурі повітря 35 0С дві години інтенсивно фізично працював. Які зміни показників крові будуть спостерігатися при цьому?
A. *Збільшиться гематокритне число
B. Зменшиться гематокритне число
C. Збільшиться колірний показник
D. Зменшиться ШОЕ
E. Збільшиться ШОЕ
5695 Жінці 36-ти років після хірургічного втручання внутрішньовенно ввели концентрований розчин альбуміну. Це спричинить посилений рух води у такому напрямку:
A. *З міжклітинної рідини у капіляри
B. З міжклітинної рідини у клітини
C. Із клітин у міжклітинну рідину
D. Із капілярів у міжклітинну рідину
E.
5696 В клініці спостерігається чоловік 49-ти років з суттєвим збільшенням часу зсідання крові, шлунково-кишковими кровотечами, підшкірними крововиливами. Нестачею якого вітаміну можна пояснити такі симптоми?
A. *К
B. В1
C. РР
D. Н
E. Е
5697 В експерименті на собаці вивчали роль надниркової залози в процесах терморегуляції. Який гормон цієї залози звужує кровоносні судини, тим самим зменшуючи тепловіддачу?
A. *Адреналін
B. Кортикостерон
C. Кортизон
D. Андрогени
E. Естрогени
5803 У жінки після масивної кровотечі припинилося сечоутворення. Що з наведеного є причиною анурії?
A. *Зниження гідростатичного тиску крові у капілярах ниркового тільця
B. Збільшення гідростатичного тиску ультрафільтрату у капсулі Шумлянського-Боумена
C. Збільшення онкотичного тиску крові
D. Порушення проникності ниркового фільтру
E. Зниження онкотичного тиску крові
5858 У чоловіка 40 років з видаленою ниркою були виявлені симптоми анемії. Що зумовило появу цих симптомів?
A. *Зниження синтезу еритропоетинів
B. Підвищене руйнування еритроцитів
C. Нестача заліза
D. Нестача вітаміну В12
E. Нестача фолієвої кислоти
5923 У сечі знайдено велику кількість білка, еритроцитів. Причиною цього може бути збільшення:
A. *Проникності ниркового фільтру
B. Ефективного фільтраційного тиску
C. Гідростатичного тиску крові в капілярах клубочків
D. Гідростатичного тиску первинної сечі в капсулі
E. Онкотичного тиску плазми крові
5924 У чоловіка швидкість клубочкової фільтрації 80 мл/хв (норма -125±25 мл/хв). Причиною цього може бути збільшення:
A. *Онкотичного тиску плазми крові
B. Ефективного фільтраційного тиску
C. Гідростатичного тиску крові в капілярах клубочків
D. Ниркового кровотоку
E. Проникності ниркового фільтру
5927 У людини осмотичний тиск плазми крові 350мосмоль/л (норма - 300 мосмоль/л). Це спричинить, перш за все, посилену секрецію такого гормону:
A. *Вазопресин
B. Альдостерон
C. Кортизол
D. Адренокортикотропін
E. Натрійуретичний
5939 У людини внаслідок втрати 1,5 л крові різко зменшився діурез. Посилена секреція якого гормону, перш за все, спричинила зміни діурезу?
A. *Вазопресин
B. Кортикотропін
C. Натрійуретичний
D. Кортизол
E. Паратгормон
6005 Хворому внутрішньовенно ввели гіпертонічний розчин глюкози. Це підсилить рух води:
A. *З клітин до міжклітинної рідини
B. З міжклітинної рідини до капілярів
C. З міжклітинної рідини до клітин
D. З капілярів до міжклітинної рідини
E. Змін руху води не буде
6006 Жінка 25 років, вагітна втретє, потрапила в клініку з загрозою переривання вагітності. Яка комбінація Rh-фактора у неї та у плода може бути причиною цього?
A. *Rh(-) у матері, Rh(+) у плода
B. Rh(-) у матері, Rh(-) у плода
C. Rh(+) у матері, Rh(-) у плода
D. Rh(+) у матері, і Rh(+) у плода
E.
6007 При визначенні групової належності крові за системою АВ0 аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки I и II груп та не викликала сироватка III групи. Якою є група крові?
A. *В (III) альфа
B. А (II) бета
C. А В (IV)
D. O (I) альфа, бета
E. Неможливо визначити
6008 У хворого з хронічним гломеролонефритом порушується інкреторна функція нирок. Дефіцит яких формених елементів крові спостерігається?
A. *Еритроцитів.
B. Лейкоцитів.
C. Тромбоцитів
D. Лейкоцитів і тромбоцитів
E. Еритроцитів і лейкоцитів
6012 У жінки перед родами ШОЕ 40 мм/год. Така величина ШОЕ обумовлена тим, що в крові підвищено вміст:
A. *Фібриногену
B. Еритроцитів
C. Альбумінів
D. Білків
E. Ліпопротеінів
6014 У людини 70 років швидкість розповсюдження пульсової хвилі виявилася суттєво вище, ніж у 25-річного. Причиною цього є зниження:
A. *Еластичності судинної стінки
B. Артеріального тиску
C. Серцевого викиду
D. Частоти серцевих скорочень
E. Швидкості кровотоку
6016 У собаки в експерименті подразнювали на шиї периферичний відрізок блукаючого нерву, при цьому спостерігали такі зміни серцевої діяльності:
A. *Зменшення частоти скорочень
B. Збільшення частоти і сили скорочень
C. Збільшення збудливості міокарду
D. Збільшення проведення збудження по міокарду
E. Збільшення сили скорочень
6019 Жінка з групою крові АВ(IV) Rh(-), яка має трирічну дитину з АВ(IV) Rh(+), доставлена з посттравматичною кровотечею. Необхідне переливання крові. Яку групу крові з тих, що є в наявності, можна перелити
A. *АВ(IV), Rh(-).
B. 0(I), Rh(-).
C. А(II), Rh(+).
D. А(II), Rh(-).
E. АВ(IV), Rh(+).
6245 При тривалому перебуванні в горах в альпіністів відбулося збільшення кількості еритроцитів (еритроцитоз). Вплив якої біологічно-активної речовини зумовив ці зміни?
A. *Еритропоетину
B. Реніну
C. Кортизолу
D. Адреналіну
E. Тестостерону
6246 У лікарню доставлено пацієнта, який втратив біля 500 мл крові. При обстеженні встановлено, що суттєве зменшення ОЦК у нього відсутнє. Підсилена секреція якого з наведених гормонів є причиною цього?
A. *Альдостерону
B. Адреналіну
C. Норадреналін
D. Тироксину
E. Кортизол
6247 Зміна положення тіла з горизонтального у вертикальне, зумовила зменшення венозного повернення крові до серця, і як наслідок - зменшення ударного об'єму крові і системного артеріального тиску. Сигнали з яких рецепторів, перш за все, запускають компенсаторні механізми відновлення гемодинаміки
A. *Барорецептори дуги аорти і каротидних синусів
B. Хеморецептор синокаротидної зони
C. Механорецептори правого передсердя
D. Барорецептори легеневої артерії
E. Волюморецептори нижньої порожнистої вени
6248 При фізичному навантажнні підвищується активність симпатичної нервової системи, що призводить до збільшення хвилинного об'єму кровотоку і звуження резистивних судин, проте судини працюючих м'язів різко розширюються. Під впливом чого відбувається їх розширення?
A. *Накопичення продуктів метаболізму
B. Зменшення чутливості ?-адренорецепторів
C. Посилення імпульсації з артеріальних хеморецепторів
D. Посилення імпульсації з пропріорецепторів м'язів
E. Посилення імпульсації з барорецепторів дуги аорти
6251 Хлопчик 10 років випив відразу 1,5 л води. Зміна секреції якого з наведених гормонів призведе до відновлення об'єму циркулюючої крові?
A. *Вазопресин
B. Натрійуретичний фактор.
C. Альдостерон.
D. Кортикотропін.
E. Ренін.
6333 При длительном лечении голоданием у пациента уменьшилось соотношение альбуминов и глобулинов в плазме. Что из приведенного будет следствием этих изменений?
A. * Увеличение СОЭ
B. Снижение СОЭ
C. Увеличение гематокрита
D. Снижение гематокрита
E. Гиперкоагуляция
6334 Заболевания печени обычно сопровождаются выраженной кровоточивостью. С чем это связано ?
A. * Снижен синтез протромбина и фибриногена
B. Снижен синтез желчных кислот
C. Нарушен пигментный обмен
D. Снижена концентрация кальция в крови
E. Усилен распад факторов свёртывания
6335 У пациента в условиях болевого стресса частое поверхностное дыхание приводит к развитию ацидоза крови. Какая из перечисленных буферных систем обеспечивает компенсаторное восстановление кислотно-щелочного равновесия крови в этих условиях ?
A. * Карбонатная интерстициальнальной жидкости
B. Фосфатная
C. Гемоглобиновая
D. Карбонатная плазмы крови
E. Белковая плазмы крови
6419 Після крововтрати у людини вміст гемоглобіну в крові становить 60 г/л. Стан її важкий. Порушення якої з функцій крові, перш за все, є причиною важкого стану пацієнта?
A. *Дихальної
B. Трофічної
C. Екскреторної
D. Терморегуляторної
E. Захисної
6581 При лабораторному дослідженні крові пацієнта 44 років виявлено, що вміст білків в плазмі становить 40 г/л. Як це впливає на транскапілярний обмін води?
A. * збільшується фільтрація, зменшується реабсорбція
B. збільшується фільтрація і реабсорбція
C. зменшується фільтрація і реабсорбція
D. зменшується фільтрація, збільшується реабсорбція
E. обмін не змінюється
6629 У людини вміст глюкози в крові 15 ммоль/л (поріг реабсорбції – 10 ммоль/л). Наслідком цього буде:
A. *Глюкозурія
B. Зменшення діурезу
C. Зменшення реабсорбції глюкози
D. Зменшення секреції вазопресину
E. Зменшення секреції альдостерону
Приложенные файлы

  • doc 17949755
    Размер файла: 242 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий