Fizio


1. Мембрананың құрылымдық сипаттамасына сәйкес келетін және оның негізгі қызметін атқаруға мүмкіндік беретін не?Select one: e. Билипитті қабаттан тұрады.2. Қазіргі заманғы көз қарасқа сәйкес келетін мембрана құрылымы туралы модельді атаңыз?Select one: b. Қаттыкаркасты-сұйық-мозайкалы 3. Мембрананың құрылымдық негізін не құрайды?Select one: e. Фосфолипид молекуласының екі қабаты.4. Мембрананың үсті тыныштық жағдай да қалай зарядталған?Select one: d. Сыртқы үстінгісі оң зарядталған, ал ішкісі теріс5. Гликокаликс неден құралған?Select one: e. Гликопротеидтер мен гликолипидтер6. Фосфолипид молекуласының амфифильносты дегеніміз не?Select one: b. Гидрофильді басы, гидрофобты құйрығы 7. Жоғары каталитикалық белсенділігі мен мембрана ішінде немесе үстінгі қабатындағы реакция өту мерзімін оңайлататын немесе баяулататын ақуыздар қалай аталады?Select one: b. Ферменттер 8. Иондардың және молекулалардың орын ауыстыруы үшін АТФ энергиясының метоболитикалық жол мен бөлінуінде және жасуша ішінде осы молекулалардың қажеті көлемдегі концентрациясын қамтамасыз ететін , ақуыз қалай аталады?Select one: b. Насостар 9. Мембрана жасушасының фосфолипидтік матриксын құрайтын, ақуызды ата?Select one: c. Интегралдық10. Жасуша мембранасының жоғарғы бөлігіне жабысқан ақуыздар қалай аталады?Select one: b. Перифериялық 11. Диаметірің көлемі бойынша сәйкес келетін ион каналдарының таңдамалы өткізгіштігі қандай терминмен айтылады?Select one: d. Селективтілігі 12. Тыныштық жағдайда үнемі ашық болытын , қандай канал?Select one: b. KSelect one: d. K ионының шығарылуы, Na ионының енгізілуі энергия жұмсауы менен14. Қысымның фиксация әдісі мен иондық каналдырды зеріктегенде қандай ұзақтықтарды өлшейді?Select one: d. Ток ионының ұзындығын 15. Қандай иондық каналдарда инактивация үрдісі болмайды?Select one: d. K16. Иондық каналдардың диаметрі қанша?Select one:b. 0,5- 0,717. Иондық каналдардың таңдамалы белгісі қайсысыSelect one: e. Каналддұ ың заряды18. Нернстаның теңестіруін қандай үрдіс анықтайды?Select one: b. Жасуша ішілік және сыртылық ион потенциалдарының тең болуы19. Қандай үрдіспен қамтамасыз етіледі Na , К иондарының жасуша ішілік және жасуша сыртылық градиентерінің тұрақтылығы?Select one: b. Белсенді диффузия20. Белсенді тасымалдауда қандай энергия түрі қолданылады иондарды тасымалдау үшін?Select one:b. АТФ21. Қандай құрылымда Са насосы ең үлкен қалыңдық пен орналасқан?Select one: b. Саркоплазмалық ретикулімде22. Қандай жағдайларда Na , К насостарының қызметі бәсеңдейді?Select one: b. Na аз мөлшерде болуы23. Қандай қақпасы бар , потенциаль тәуелді ион каналдарының ?Select one:b. Активационные, инактивационные24. Мембранада потенциаль тәуелді иондық каналдары бар қайсы иондардың?Select one: b. Na , K , Ca25. Ион токтарын қалыптастырады ион каналдары арқылы, иондардың мембрана арқылы өтуі қандай функциямен байланысты?Select one: d. Тасымалдаушылық
26. Бір жасушадан басқа жасушаға электромагниттік, электрикалық, химиялық сигналдардың берілуі мен мембрананың қандай функциясы байланысты?Select one: c. Ақпараттық27. Жасушалар аралық механикалық байланыс орнатылады жасушалық мембрананың қандай функциясына байланысты?Select one: e. Байланыстық28. Ішкі ортаның құрылымының өзгеруі немесе сыртқы ортаның сигналға әсері жасушаның қандай функциясына байланысты болады?Select one:b. Рецепторлар29. Биологиялық белсенді заттардың жұмысы мен байланысты ферментердің жасушаішілік кыска өзгерістерді мембрананың қандай функциясы атқарады?Select one: d. Регуляторлық30. Қандай үрдіс көрсетеді жоғарлауын МП, бастапқы қалпынан?Select one: e. Гиперполяризация31. Қандай үрдіс көрсетеді төмендеуін МП, бастапқы қалпынан?Select one:a. Деполяризация32. Қандай үрдіс көрсетеді МП бастапқы қалпына келуін?Select one: b. Реполяризация33. Иммунитет реакциясында қатысатын және мембрана құрылымына кіретін қандай биологиялық активті зат?Select one: d. Ақуыздар34. Химиялық ретпен әсердің берілуін қадағалап отыратын және мембрана рецепторларының құрамына кіретін қандай канал?Select one: e. Хемотәуелді селективті35. ”Каналдардың тәуелсіздігі” туралы принципті кім құрастырған?Select one:d. Ханкс Б, Хаксли 36. Ион каналдарының спецификалығы туралы қандай белгі куәлік береді?Select one: c. Белгілі бір иондарды ғана тасымалдайды37. Ашық жағдайда каналдардың пребывания ұзақтығы тәуелді неге ?Select one:d. Мембрана потенциалының ұзындығы38. Жергілікті жансыздандырумен тетродотоксинді шектейтін қандай ион каналдары?Select one:
a. Na39. Аминопиридиндерді және тетраэтиламмонилерді шектейтін ион каналдарын атаңыз?Select one: e. K40. Верапамилді және Mg , Са катиондарын шектейтін қандай ион каналдары?Select one: e. Ca41. 1 мс та белсендірілген Nа каналы қанша ион өткізеді?Select one: d. 600042. Организмнің ішкі ортасын рН реттеп отыратын және бүйректегі каналдарды локализациясына қатысатын кандай насос?Select one: d. Протон насостары43. Гидростатикалық қысым градиентінің көмегі мен атқарылатын жартылай өткізгіш мембрана арқылы өтетін біріншілік тасымалдану калай аталады?Select one:c. Фильтрация44. Мембрана ферментерінің жұмысын қамтамасыз ететін жасушалық емес сұйықтықтармен, қандай иондар ?Select one:c. Ca, Mg45. Потенциал тәуелді инактивациямен жалғасатын, деполяризация кезінде тез белсендірілетін, қандай каналдар?Select one:c. Na46. Тітіркену кезінде каналдарда қандай өзгерістер болады?Select one:c. h қақпақшасы біртіндеп ашылады ал кейін толықтай ашылады47. Мембрананың гиперполяризациясы қалай түсіндіріледі?Select one:a. K көп мөлшерде сыртқа шығарылуы, Cl ішке кіруі48. Ион каналдарын белсендіру үшін және m қақпақшаларының ашылуына алып келетін өзгерістер қандай?Select one: e. Деполяризация49. Na каналдарының инактивациясы шегеріледі мембранада қандай үрдіс аяқталған соң ?Select one: c. Реполяризация50. Ион каналдарының инактивациясына және h қақпақшаларының жабылуына әкелетін қандай үрдіс?Select one:d. Ұзақ деполяризация

Приложенные файлы

  • docx 17949415
    Размер файла: 51 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий