test_6

6


Завдання №1
Нестача в організмі людини одного з водорозчинних вітамінів призвела до захворювання бері-бері. Назвіть цей вітамін.
С
РР
А
В2
В1

Завдання №2
До переліку водорозчинних вітамінів випадково потрапив жиророзчинний. Назвіть його.
А. Тіамін
В. Фолієва кислота
С. РР
D. Токоферол
Е. Аскорбінова кислота
Завдання № 3
Внаслідок фотосинтезу в клітині утворився первинний крохмаль, який після ланцюга біохімічних реакцій перетворюється на вторинний. Які структури клітини безпосередньо забезпечують таке перетворення?
Диктіосоми
Амілопласти
Алейронові зерна
Центріолі
Хромопласти

Завдання №4
Насінні рослини містять рідкі, леткі сполуки, які є отруйними для бактерій, грибів, комах, але вони застосовуються для лікування гнійних запальних процесів шкіри, стоматитів, опіків у людей. Як називаються такі сполуки?
А. Фікоціани
В. Антибіотики
С. Флавоноїди
D. Фітонциди
Е. Фікобіліни

Завдання №5
Клітинний сік деяких рослин містить токсини, які можуть спричинити отруєння і, навіть, смерть. Як називається токсин , що міститься у корі білої акації?
А. Робін
В. Рицин
С. Рибофлавін
D. Антохлор
Е. Антоціан

Завдання №6
У складі молочного соку тропічного дерева гевеї виявлено вуглеводень, який має широке застосування у різних галузях техніки. Назвіть його.
А. Бальзам
В. Ефірна олія
С. Жирна олія
D. Каучук
Е. Смола

Завдання №7
Бальзами утворюються в багатьох рослинах і знаходяться у спеціальних вмістищах. За своєю природою бальзами – це:
А. Суміш амінокислот
В. Розчин смоли у спирті
С. Розчин смоли в ефірній олії
D. Суміш жирних та ефірних олій
Е. Розчин білка в ефірній олії

Завдання №8
Антибіотики – складні органічні сполуки, які утворюються у процесі життєдіяльності нижчих організмів. Назвіть антибіотик, що є продуктом життєдіяльності бактерій.
А. Граміцидін
В. Пеніцилін
С. Аспергілін
D. Актиноміцин
Е. Фумагілін

Завдання №9
Однією з особливостей рослинної клітини є наявність у ній великої вакуолі, яка займає центральне положення і 70-90% загального об’єму. Ядро, цитоплазма і органели відтискуються до периферії і відмежовуються завдяки вакуолярній мембрані, яка називається:
А. Тонопластом
В. Мезофілом
С. Протопластом
D. Ентодермою
Е. Мезосомою


Завдання №10
При мікроскопічному дослідженні м’якоті плодів айви та груші, були виявлені кам’янисті ізодіаметричні клітини. Це:
Макросклереїди
Остеосклереїди
Трихосклереїди
Брахісклереїди
Астросклереїди


Завдання №11
Встановлено, що жовто-червоне забарвлення соковитої частини плодів шипшини зумовлене наявністю хромопластів з пігментами, що відносяться до ...
Антоціанів
Хлорофілів
Каротиноїдів
Антохлорів
ФукоксантинівЗавдання №12
Для інтенсифікації процесу виходу біологічно активних речовин з клітин використано гарячу воду, яка мацерує тканини та стимулює: ...
Дифузію
Тургор
Осмос
Лізис
Ферментацію
Завдання № 13
Серед джерел крохмалю, що використовується як обволікаючий засіб і допоміжна речовина у виробництві таблеток, пігулок, гранул, драже, тощо, перевагу віддано зернівкам пшениці, кукурудзи, а також ...
Цибулинам цибулі
Бульбам картоплі
Плодам груші
Насінню рицини
Кореневищам пирію

Завдання №14
Спостереження довели, що мертвим рослинним клітинам не притаманна вибіркова проникність, яку в живій клітині забезпечують ...
Гіалоплазма і ядро
Ядро і мітохондрії
Пластиди і мітохондрії
Плазмалема і тонопласт
Рибосоми і гіалоплазма

Завдання №15
3 метою одержання емульгуючого та обволікаючого засобу зі стовбурів абрикосу звичайного зрізали світло-жовті прозорі напливи камеді, що утворилися внаслідок :
Мінералізації
Суберинізації
Лігніфікації
Кутинізації
Гумозу

Завдання №16
На поперечному зрізі листка дводольної рослини в асимілюючій тканині чітко розпізнаються зелені кулясті органоїди цитоплазми - ...
Хромопласти
Хлоропласти
Амілопласти
Олеопласти
Хроматофори

Завдання №17
У клітинному соці, що міститься у вакуолі рослинної клітини наявні: мінеральні речовини, азотовмісні і безазотисті органічні сполуки, водорозчинні вітаміни, а також біологічно активні речовини - ...
Целюлоза і геміцелюлоза
Протеїди і ліпопротеїди
Жирні і ефірні олії
Антибіотики і гормони
Фосфоліпіди
Завдання №18
Гістохімічними реакціями встановлена вторинна хімічна зміна епідерми насінин льону, що зумовлена перебудовою полісахаридів клітинної оболонки і веде до утворення ...
Крохмалю
Лігніну
Слизу
Кутину
Суберину
Завдання №19
Мікроскопічні дослідження язичкових квіток нагідок лікарських - Calendula officinalis - підтвердили, що оранжеві кристалогідрати хромопластів - пігменти групи ...
Флавоноїдів
Хлорофілів
Антоціанів
Каротиноїдів
Фікобілінів

* Завдання №20
Назвіть характерні ознаки та функції вакуолей рослинних клітин:
A. Мають власну мембрану
B. Мають клітинну стінку з целюлози
C. Всередині містять хромосоми
D. Містять клітинний сік
E. Підтримують тиск всередині клітини

Завдання №21
Із залозок материнки був добутий секрет, який при додаванні Судану III набув помаранчевого кольору. Це свідчить, що залозки містять:
Ефірні олії
Жирні олії
Дубильні речовини
Кутин
Мінеральні речовини

Завдання №22
При мікроскопії рослини виявлені ефіроолійні залозки, що мають парну кількість клітин, розташованих двома рядами у 3-4 яруси. Це дозволяє припустити, що рослина належить до родини:
Айстрові
Ранникові
Селерові
Пасльонові (не впевнена)
Глухокропивові
Завдання № 23
При мікроскопічному дослідженні пелюстки чорнобривця студент виявив невеличкі вирости, що не відокремлюються від клітин шкірочки. Знайдені вирости являють собою:
Шипи
Жалкі волоски
Сосочки
Крипти
Гідатоди

Завдання №24
Основна функція перидерми:
Транспортна
Запасаюча
Секреторна
Захисна
Механічна
Завдання №25
При мікроскопічному дослідженні листків малини студент помітив мертві волоски з потовщеною і здерев’янілою оболонкою. Як називаються ці структури?
Жалкі волоски
Головчасті волоски
Прості волоски
Шипи
Сосочки

Завдання №26
Перидерма – це тканина, що вкриває :
Молоді або недовговічні органи
Багаторічні органи
Корінь однодольних і дводольних у всисній зоні
Корінь однодольних у провідній зоні
Периферію центрального циліндру


*Завдання №27
Виберіть характерні ознаки оболонок замикаючих клітин.
Непотовщені
Потовщені рівномірно
Потовщені нерівномірно
Стінки, що прилягають до продихової щілини (внутрішні) більш товсті, ніж протилежні (зовнішні)
Е. Стінки, що прилягають до продихової щілини (внутрішні) значно менш потовщені, ніж протилежні (зовнішні)

Завдання №28
При мікроскопічному дослідженні листка пшениці на поверхні серед базисних клітин епідерми виявлені попарно зближені гантелеподібні клітини з хлоропластами, відділені одна від одної щілиноподібним міжклітинником. Такі ознаки вказують, що в епідермі є ...
Залозки
Продихи
Нектарники
Гідатоди
Вмістища

Завдання №29
Парні замикаючі клітини продихового апарату:
Міцно з’єднані між собою тільки кінцями
З’єднані між собою середньою частиною, а кінці залишаються вільними
З’єднані між собою по всій довжині з великою площиною контакту, без міжклітинника
Між собою не з’єднані
З’єднані і кінцями і посередині.

Завдання №30
При дослідженні епідерми листка було виявлено, що продиховий апарат оточують чотири побічні клітини, дві з яких бічні, а дві – полярні. Такий продиховий апарат називають:
Актиноцитним
Тетрацитним
Парацитним
Діацитним
Аномоцитним

Завдання №31
При дослідженні мікропрепарату стебла гороху методом світлової мікроскопії були виявлені судинно-волокнисті пучки, у яких між ділянками флоеми і ксилеми знаходиться камбій. Це пучки:
Концентричні центроксилемні
Концентричні центрофлоемні
Колатеральні відкриті
Колатеральні закриті
Радіальні

Завдання №32
Колатеральні закриті пучки притаманні:
Представникам родини Жовтецеві
Представникам родини Гарбузові
Вищим споровим
Представникам родини Мальвові
Представникам родини Макові.

Завдання №33
Досліджуючи судини стебла, усередині їх були знайдені міхуроподібні розростання, завдяки яким судини перестали функціонувати. Такі міхуроподібні вирости називаються:
А. Вмістища
В. Тили
С. Залозки
D. Аски
Е. Вічка
Завдання №34
Ситовидні трубки забезпечують низхідну течію органічних речовин по рослині. Ця властивість обумовлена:
А. Відсутністю цитоплазми у цих клітин
В. Просочуванням клітинних оболонок суберином
С. Відсутністю подразливості та вибіркової проникливості даних клітин
D. Наявністю декількох ядер
Е. Видовженою формою клітин

Завдання №35
Клітини можуть сполучатися між собою завдяки міжклітинним контактам. Так, ситовидні трубки об’єднані з клітинами-супутницями, що забезпечує їх тісний взаємозв’язок у процесах функціонування. Таке об’єднання обумовлено:
А. Десмосомами
В. Плазмодесмами
С. Простим контактом
D. Синапсом
Е. Контактом по типу «замка»

Завдання №36
комплексна тканина, до складу якої входять елементи провідної, механічної та основної тканини. До структур провідної тканини деревини належать:
А. Трахеїди та ситовидні трубки
В. Судини та ситовидні трубки
С. Трахеїди та судини
D. Ситовидні трубки з клітинами – супутницями
Е. Трахеї, трахеїди та ситовидні трубки

Завдання №37
Ксилема є комплексною тканиною, що має у своєму складі елементи основної тканини. Назвіть їх.
А. Коленхіма
В. Луб’яна паренхіма
С. Мезенхіма
D. Склеренхіма
Е. Деревинна паренхіма

Завдання №38
До складу комплексної тканини ксилеми входить деревинна паренхіма. Вона є елементом:
А. Механічної тканини
В. Основної тканини
С. Твірної тканини
D. Покривної тканини
Е. Провідної тканини

Завдання №39
Восени ситовидні пластинки ситовидних трубок зазвичай закриваються мозолистими наростами, які розчиняються весною і ситовидна трубка починає знов функціонувати. Такий мозолистий наріст називається:
А. Вічко
В. Камедь
С. Корок
D. Кутин
Е. Калюс

Завдання №40
Клітини-супутниці не завжди супроводжують ситовидні трубки. Так, у голонасінних клітини-супутниці відсутні. Які клітини виконують їх функції у цих рослин?
А. Склереїди
В. Альбумінові клітини
С. Коркові клітини
D. Продихові клітини
Е. Зірчасті клітини


Завдання №41
У деяких видів акацій під час жаркого посушливого періоду року листки опадають. Які утворення частково беруть на себе їх функції у цей період?
А. Філодії
В. Філоїди
С. Філокладії
D. Філідії
Е. Примордії
Завдання №42
Залежно від типу листків, у них по-різному розташовані продихи. Якого типу є листки, якщо продихи в них розташовані як у складі верхньої, так і у складі нижньої епідерми?
Амфістоматичний
Ізолатеральний
Гіпостоматичний
Біколатеральний
Епістоматичний
Завдання №43
Пагін є вегетативним органом рослини, який розвивається із зародка насінини. Яка з наведених структур не належить до числа зародкових?
Апікальна меристема
Філодії
Епікотиль
Зародкове стебельце
Примордії

Завдання №44
Виводкові бруньки здатні видозмінюватись. До метаморфозів виводкових бруньок не належать:
Вічка
Ареоли
Гібернакули
Туріони
Кладодії

Завдання №45
Плющ має чіпке стебло, яке піднімається над поверхнею. Як називаються пристосування у цієї рослини, завдяки яким стебло здатне чіплятися за опору?
Присоски
Вусики
Батоги
Причіпки
Гіфи
Завдання №46
Листки різних рослин розрізняються за формою краю листкової пластинки. Як називається листок, на краю якого є гострі виїмки та тупі випуклості?
Цільнокраїй
Зубчастий
Пильчастий
Виїмчастий
Городчастий

Завдання №47
Корінь – радіально-симетричний орган вищих рослин з певними морфологічними та анатомічними особливостями будови. Яка із наведених характеристик не притаманна кореню?
Наявність кореневого чохлика
Наявність провідної тканини
Наявність вузлів
Відсутність листків
Наявність апексу

Завдання №48
Одним з продуктів життєдіяльності клітин є ефірні олії. У якій частині кореня вони можуть нагромаджуватись?
Корова частина
Перидерма
Ендодерма
Кореневий чохлик
Кореневі волоски

Завдання №49
Колючки барбарису являють собою видозмінені листки, а колючки глоду – видозмінені пагони, проте форма та функції, що вони виконують, однакові. Такі органи називаються:
Гомологічні
Деструктивні
Редукційні
Аналогічні
Ортотропні

Завдання №50
Зона всмоктування кореня виконує функцію поглинання води та розчинених у ній мінеральних речовин. Поверхню поглинання вона збільшує завдяки наявності:
Сосочків
Кореневих волосків
Додаткових коренів
Гідатод
Осмофор


Завдання №51
При розгляді мікропрепарату стебла, студент відмітив, що судинно-волокнисті пучки закритого типу відтіснені до периферії органу, а у центрі знаходиться порожнина. Така будова характерна для:
Купини
Тюльпана
Пшениці
Алое
Гарбуза

Завдання №52
Корінь, що досліджується, має вторинну безпучкову будову. У деревині, яка складається із судині і трахеїд, помітні річні кільця приросту. Отже, це корінь рослини ...
Хвойної
Деревної дводольної
Трав'янистої однодольної
Трав'янистої дводольної
Трав'янистої папоротевидної
Завдання №53
Корені і кореневі системи рослин можуть розвиватися не лише у ґрунті, а і в інших субстратах. Так рослини родини орхідні мають повітряні корені і тому належать до
Гігрофітів
Епіфітів
Гідрофітів
Бріофітів
Ксерофітів

Завдання №54
При мікроскопічному аналізі мезофілу листка було виявлено, що під верхньою епідермою, перпендикулярно до її клітин знаходиться палісадна паренхіма, а нижче розміщуються збиральні клітини. Простір між збиральними клітинами і нижньою епідермою займають клітини губчастої паренхіми. Як називається такий тип листкової пластинки?
Радіальний
Дорсивентральний
Ізолатеральний
Амфікрибральний
Амфівазальний

Завдання №55
Назвіть пазушні бруньки, які невизначено довго можуть перебувати в стані спокою і розвиваються при пошкодженні верхівкових бруньок, зламуванні стебла над ними:
Квіткові
Верхівкові
Вегетативні
Генеративні
Сплячі
Завдання №56
Назвіть повзучі стебла з довгими міжвузлями.
Філодії
Кладодії
Вуси
Батоги
Бульби

Завдання №57
Вкажіть функцію зони розтягування кореня.
Визначає напрямок росту кореня
Всисає розчини мінеральних речовин
Відбувається утворення бічних коренів
Клітини твірної тканини цієї зони перетворюються на клітини інших тканин
Захищає твірну тканину від пошкодження частинками ґрунту

Завдання №58
Розбираючи на занятті тему «Квітка» викладач звернув увагу студентів на те, що захисну і асимілюючу функції у квітці виконують зовнішні квітколистки подвійної оцвітини ...
А. Чашолистки
В. Пелюстки
С. Прилистки
D. Тичинки
Е. Плодолистки
Завдання №59
Вкажіть, як називається верхівка зачаткового пагона.
Брунька
Зачаткове стебло
Зона поділу
Зачатковий листок
Конус наростання
Завдання №60
Листки багатьох рослин використовують як сировину у фармацевтичній промисловості. Серед таких є:
Листки фікусу
Листки глоду
Листки бегонії
Листки соняшника
Листки кукурудзи

Завдання №61
Корінь – радіально-симетричний орган вищих рослин з певними морфологічними та анатомічними особливостями будови. Яка із наведених характеристик не притаманна кореню?
А. Наявність кореневого чохлика
В. Наявність провідної тканини
С. Наявність вузлів
D. Відсутність листків
Е. Наявність апексу

Завдання №62
В результаті вегетативного розмноження рослина може відтворити цілу сукупність генетично однорідних організмів, які називаються:
Симбіоз
Морфогенез
Клон
Гаметофіт
Спорофіт

Завдання №63
З’ясуйте, яке твердження про статеве розмноження є неправильним.
Нащадки об’єднують у собі ознаки і властивості обох батьківських форм
Нащадки набувають здатностей краще пристосовуватися до різних умов існування
В основі лежить мітотичний поділ
В основі лежать механізми комбінативної мінливості
Потомство є більш різноманітне

Завдання №64
У процесі подвійного запліднення у квіткової рослини один спермій зливається з центральним ядром зародкового мішка, а другий - з ...
A. Нуцелусом
B. Яйцеклітиною
C. Синергідами
D. Антиподами
Е. Вегетативною клітиною

Завдання №65
Під час розгляду суцвіття лепехи звичайної студент помітив. що воно обгорнуте криючим листком; маленькі сидячі квітки щільно розміщені на розрослій, м'ясистій осі, що властиво суцвіттю ...
А. Волоть
В. Початок
С. Колос
D. Щиток
E. Зонтик

Завдання №66
Досліджуючи плід мальви лісової, відмічено, що він розпадається при дозріванні на однонасінні мерикарпії. Це схізокарпний плід - ...
А. Коробочка
В. Ценобій
С. Регма
D. Калачик
Е. Збірна сім'янка

Завдання №67
Для садівника-декоратора найлегшим для розведення виявився тюльпан, тому що у природних і штучних умовах розмноження може здійснюватися за допомогою
А. Виводкових бруньок
В. Цибулин
С. Кореневищ
D. Коренебульб
Е. Вусів


Завдання №68
Для одержання генетичне більш різноманітного, життєздатного і стійкого до умов середовища потомства обрано розмноження ...
А. Вегетативне
В. Нестатеве
С. Статеве
D. Чергування поколінь
Е. Клонування

Завдання №69
Розбираючи тему «Суцвіття» викладач звернув увагу студентів на те, що у берези чоловічі і жіночі складні суцвіття - тирси мають пониклу головну вісь, яка несе дихазії одностатевих квіток. Отже, тирси берези подібні до ...
А. Сережки
В. Китиці
С. Волоті
D. Колоса
Е. Зонтика

Завдання №70
Відібрано монокарпний однонасінний плід, у якого ендокарпій твердий, склерифікований, а мезокарпій –соковитий. Це ...
А. Коробочка
В. Гесперидій
С. Однокістянка
D. Цинародій
Е. Вислоплідник

Тести, позначені «*» передбачають декілька правильних відповідейЗаголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 17944498
    Размер файла: 120 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий