zrazok_zvitu


ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ЗОЛОЧІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" (повне найменування вищого навчального закладу)
Циклова комісія природничо-математичних та комп'ютерних дисциплін
(повна назва циклової комісії)

З В І Т
з практичної роботи №1 «Робота із масивами»

Студента 3 курсу РПЗ-3 групи
напряму підготовки Програмна інженеріяспеціальності Розробка програмного забезпечення
                                  (прізвище та ініціали) 
Викладач Олійник Б.П.   (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала _____________________________
Кількість балів: _______ Оцінка: ECTS _______

м. Золочів - 2013 рік

ЗМІСТ
СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
ВСТУП
ХАРАКТЕРИСТИКА КОМП’ЮТЕРНОГО КЛАСУ
ПОСТАВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
2.1 Задачі 1
2.2 Задача 2
2.3 Задача 3
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
3.1 Теорія про мову Паскаль
3.2 Теорія про середовище Delphi
3.3 Теорія про середовище Builder C++
ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ
4.1 Розв’язування задачі №1
4.1.1 Розв’язання завдання №1 на мові Pascal
6.1.2 Розв’язання завдання №2 у середовищі Delphi.
4.1.3 Розв’язання завдання №2 у середовищі Builder C++.
4.2 Розв’язування задачі №2
4.2.1 Розв’язання завдання №1 на мові Pascal
6.2.2 Розв’язання завдання №2 у середовищі Delphi.
4.2.3 Розв’язання завдання №2 у середовищі Builder C++.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
СКОРОЧЕННЯ ТА УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
ОС – операційна система
CD-ROM (compact disc read-only memory) — різновид компакт-дисків з даними, доступними тільки для читання
DVD (Digital Versatile Disc — цифровий багатоцільовий диск) — носій інформації у вигляді диска має можливість зберігати більше інформації за рахунок використання лазера з меншою довжиною хвилі, ніж для звичайних компакт-дисків
USB (Universal Serial Bus) - універсальна послідовна шина, призначена для з'єднання периферійних пристроїв
BIOS (Basic Input/Output System) - базова система введення/виведення)  є набором спеціальних підпрограм(написати свої умовні скорочення)
ВСТУП
(Написати мету, завдання практичного заняття)
1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМП’ЮТЕРНОГО КЛАСУ
Відповідно до тематичного плану і практичноо завдання необхідно описати наявні апаратні засобів і системне програмне забезпечення бази практики.
У Відокремленому структурному підрозділі Золочівський коледж Національного університету «Львівська політехніка» функціонує два комп’ютерні класи із загальною кількістю 23 робочих місць.
У першому комп’ютерному класі є такі машини, що мають наступні характеристики:
Монітор – Samsung SyncMaster 793DF
системний блок – Sempron 2600+ 1600 Mhz
Память 256 MB DDR
HDD 80 Gb
DVD RW ASUS
Монітор – Samsung SyncMaster 550b
системний блок – Sempron 2600+ 1600 Mhz
Память 256 MB DDR
HDD 80 Gb
CD ROM LG
Монітор – Samsung SyncMaster 550s
системний блок – Sempron 2600+ 1600 Mhz
Память 256 MB DDR
HDD 40 Gb
CD ROM LG
Монітор – Samsung SyncMaster 550s
системний блок – Celeron 800 Mhz
Память 128 MB SDRam
HDD 20 Gb
CD ROM TEAC
Монітор – Samsung SyncMaster 550s
системний блок – Pentium 166 Mhz
Память 32 MB Dimm
HDD 542 Mb
Монітор – IBM
системний блок – Pentium 166 Mhz (Brand Siemens Nixdorf)
Память 32 MB Dimm
HDD 808 Mb
Монітор – Samsung SyncMaster 550s
системний блок – Celeron 667 Mhz
Память 256 MB SDRam
HDD 20 Gb
Монітор – Samsung SyncMaster 550s
системний блок – Celeron 667 Mhz
Память 128 MB SDRam
HDD 20 Gb
Монітор – Samsung SyncMaster 550s
системний блок – Celeron 667 Mhz
Память 128 MB SDRam
HDD 20 Gb
Монітор – Samsung SyncMaster 550s
системний блок – Celeron 667 Mhz
Память 128 MB SDRam
HDD 20 Gb
Монітор – Panasonic PanaSync
системний блок – Pentium 166 Mhz (Brand Digital Venturis)
Память 32 MB Dimm
HDD 808 Mb
Монітор – IBM
системний блок – Pentium 166 Mhz (Brand Digital Venturis)
Память 32 MB Dimm
HDD 808 Mb
Сканер НР ScanJet 3400 CПринтер лазерний Canon LBP 810
В іншому комп’ютерному класі є 12 робочих місць, також розміщений проектор та мультимедійна дошка.
Крім цих машин комп’ютери знаходяться в учительській, кабінеті завуча, бухгалтерії, кабінеті директора.
Щодо програмного забезпечення, то тут встановлена операційна система Windows XP, а на одному із серверів комп’ютерного класу встановлена Windows 7 Server. Також, як правило, на всіх комп’ютерах встановлено Microsoft Office 2007 або Microsoft Office 2010. У комп’ютерних класах також встановлено Borland Delphi, C++, Adobe Photoshop. Серед веб-браузерів використовуються Google, Opera, Internet Explorer.
В бухгалтерії встановлена 1С:Бухгалтерія, а також використовується Тріола: Зарплата.
Крім того встановлено архіватори та антивірусні програми та інше програмне забезпечення, яке встановлюється у раз іпотреби.
Також у коледжі є доступ до мережі Інтернет, функціонує локальна мережа, а також wi-fi-мережа.
2. ПОСТАВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
(в цьому розділі написати умови своїх завдання)
3. ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
3.1 Теорія про мову Паскаль
…………………………………..
………………………………
……………………………………
3.2 Теорія про середовище Delphi
3.3 Теорія про середовище Builder C++
4. ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ
4.1 Розв’язування задач на мові Pascal
4.1.1 Завдання №1
(умова завдання)
(код задачі)
(опис команд)
4.2 Розв’язування задач у середовищі Delphi
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 20 с.
ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и отделения. – М.: Изд - во стандартов, 1991. – 32 с.

ДОДАТКИ
Додаток А
Головне вікно програми FileZilla


Приложенные файлы

  • docx 17938146
    Размер файла: 113 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий