KKR_Kultura_dilovogo_spilkuvannya

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з дисципліни
«КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ»
(«Етика ділової комунікації»)


Варіант № 1

1. Поняття про культуру (етику) комунікації. Моделі опису комунікативної поведінки.
2. Системи невербального спілкування. Мовні універсалії як засіб пошуку порозуміння комунікантів.
3. Рівні ефективности мовної комунікації. Комунікація і мовленнєвий вплив.Варіант № 2


1. Спілкування як комунікація. Техніка спілкування. Ознаки культури мови.
2. Культурне середовище і вроджена поведінка.
3. Моделі комунікативної компетенції. Категорії мовних знань.Варіант № 3


1. Моделі та стилі спілкування. Виразність і багатство індивідуальної мови.
2. Особистісний простір. Обшири як продовження людського тіла. Дистанція як передумова комфорту.
3. Стратегічна компетенція.


Варіант № 4


1. Спілкування і діяльність. Естетика мовлення українця та її складові.
2. Сигнали очей. Постава й поза в діловому спілкуванні.
3. Комунікативні закони. Структура мовного етикету в науковому стилі. Мовні формули науковця.


Варіант № 5


1. Етична сторона спілкування. Форми вияву національної специфіки комунікативної поведінки.
2. Значення деяких жестів за столом. Жести з руками й пальцями та їх семантика.
3. Типи й риторичні принципи мовленнєвого впливу. Види аргу-ментації.Варіант № 6


1. Спілкування як соціальний феномен. Прояви етноспецифіки комунікативної поведінки.
2. Жести сміху й ходи. Жести з окулярами. Міміка обличчя.
3. Комунікативна позиція адресанта. Правила і критерії мовленнєвого впливу.Варіант № 7


1. Природа, структура і типологія людської комунікації. Продуктивна й рецептивна комунікативна поведінка.
2. Метамова, або як читати між рядками.
3. Вимоги до сучасного керівника.


Варіант № 8


1. Комунікація і спілкування. Механістичний і діяльнісний підходи до визначення комунікації.
2. Мовленнєва практика як показник культури суспільства. Аспекти культури мовлення. Кліше як провідна нитка для розуміння співбесідника.
3. Основні цілі ділової кар’єри керівника.


Варіант № 9


1. Комунікація у соціокультурному просторі. Три рівня комунікативної особистости. Модель комунікативної поведінки М. Севіл-Тройк (США).
2. Форми і види ділового спілкування та рушійні сили впливу.
3. Особисто-ділові риси керівника. Проблема здоров’я менеджера.
Профілактика стресів керівника. Поради керівникам.Варіант № 10


1. Моделі комунікації. Модель Ф. Бацевича. Контексти структури комуніканта.
2. Рівні ділового спілкування та вимоги до їх учасників.
3. Стилі управлінської діяльности.Варіант № 11


1. Комунікація як коловий процес (моделі Т., М. Гемблів та Ф. Денса).
2. Ділова бесіда. Як її проводити. Різновиди бесід та етапи їх підготовки.
3. Як ефективно використати робочий час.Варіант № 12


1. Основні елементи процесу комунікації. Адресант і адресат як елементи комунікації.
2. Телефонна розмова один із видів комунікації. Чи знімати слухавку?
3. Мета, кінцевий результат діяльности і смисл життя. «Будувати храм» і «підмітати планету»


Варіант № 13


1. Засоби повідомлення різних семіотичних систем.
2. Правила етикету ділової телефонної розмови. Мобільний телефон і ділові стосунки.
3. Чотири покоління управління часом. Матриця управління часом.


Варіант № 14


1. Код комунікації і соціальний символізм. Основні канали мовної комунікації та їх медіуми.
2. Ділова зустріч, її планування. Тема й мета розмови. Склад учасників зустрічі, місце її проведення.
3. Основні критерії професіоналізму.Варіант № 15

1. Комунікативний шум та його різновиди. Модель комунікативної поведінки Й. Стерніна.
2. Що треба і чого не треба робити під час ділової зустрічі.
3. Етичні норми службових стосунків.Варіант № 16

1. Параметри функціонування мовно-культурної особистости. Лінійні виміри ситуативного контексту.
2. Переговори. Поняття про переговори та їх основні стратегії.
3. Соціальні типи в діловому спілкуванні.Варіант № 17


1. Природа, структура і типологія людської комунікації. Комунікативні традиції і мовленнєвий етикет.
2. Тактика і принципи переговорів. Сприймання партнера в процесі переговорів.
3. Принципи, послідовність та етична сторона прийняття управлін-ських рішень.Варіант № 18


1. Мотиви, цілі та функції комунікації. Національна культура й етнічна самоідентифіікація особистости.
2. Спільне обговорення й вирішення актуальних проблем.
3. Діловий протокол та ділові прийоми. Національні управлінські культури.


Варіант № 19

1. Мета комунікації. Норми комунікативної поведінки. П’ять рівнів людських потреб.
2. Типи нарад. Тема наради та очікувані результати. Основні під-готовчі етапи наради. Етичні підходи до забезпечення наради.
3. Як бути хорошим керівником. Секрети ефективности керівника.
Робоче місце та режим роботи керівника.


Варіант № 20


1. Мотиви й цілі задоволення людських потреб. Модальне та диктальне спілкування.
2. Ділова нарада як засіб колективного вирішення проблем.
3. Авторитет посади й особистість. Критика підлеглих.Варіант № 21


1. Механізми мовленнєвого впливу. Види аргументації.
2. Категорії мовних знань.
3. Службова етика, професійна мораль і кодекс чести.Варіант № 22


1. Функції комунікації. Лінгвокультура як прояв етнокультури в мові й дискурсі. Етапи мовленнєвого спілкування.
2. Збори. Дискусія. Теле- і прес-конференція. «Мозковий штурм». Публічні виступи. Ділова доповідь.
3. Неуспішна мовна комунікація: комунікативний збій і відповідний конфлікт.
Варіант № 23


1. Критерії типології комунікації. Типи кодової системи комунікації.
2. Культура мовлення як організація мовних засобів. Форми втілення мовлення.
3. Причини, стратегії і тактики комунікативного саботажу.

Варіант № 24


1. Лінгвістичний аспект культурно-національної спільноти. Форми реалізації засобів мовного коду.
2. Ознаки мовних норм та основні джерела. Процеси формування мовленнєвої норми.
3. Витоки і типологія комунікативних невдач. Комунікативна некомпетентність та її плоди. Типи комунікативних девіацій.Варіант № 25


1. Адресованість, типи медіума і способи інтерактивности комуні-кації.
2. Комунікативна поведінка та її різновиди. Комунікативні якості мовлення.
3. Природа і моделі конфліктів.Варіант № 26


1. Кількісні та соціальні чинники комунікації. Комунікативна поведінка як компонент національної політики.
2. Акустичні параметри мовлення.
3. Сукупність правил поведінки людини на роботі.Варіант № 271. Напрями потоку, рівні офіційности, сфери та культурні чинники комунікації.
2. Культура слухання. Типи «поганих слухачів». Цілі та основні стилі слухання.
3. Службова етика, професійна мораль і кодекс чести. На чому базується авторитет менеджера?

15

Приложенные файлы

  • doc 17936476
    Размер файла: 59 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий