I_kurs_II_semestr_Informatika

Лабораторна робота № 8
ТЕМА: MS Access. Створення структури бази даних, введення та редагування даних.
МЕТА: Ознайомиться з інтерфейсом програми Microsoft Access. Набути практичні навички створення структури бази даних, введення та редагування даних в СУБД Microsoft Access.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ:
Теоретична частина.
Робота з Базами даних складається з таких етапів:
1. Створення структури БД;
2. Уведення даних;
3. Редагування структури і даних;
4. Пошук інформації в БД;
5. Оформлення звітів.
У Access база даних - це файл із розширенням mdb, що містить дані у виді однієї чи декількох таблиць. Крім таблиць, у файлі БД можуть бути такі об'єкти: форми, запити, макроси, модулі, що будемо розглядати далі.
Розглянемо структуру таблиці:
Таблиця складається з рядків і стовпців. Рядки називаються записами.
Запис містить інформацію про один елемент бази даних: однієї людини, книгу, продукцію, рейс і т.п.. Запис складається з полів.
Поле - це мінімальна (але найважливіша) порція інформації в записі, для якого визначені операції введення, виведення, перетворення і т.п.. Поле має ім'я, значення, характеризується типом і рядом властивостей. Нижче приведені приклади типів, назв і значень полів, що можуть зустрічатися в різних задачах.
Практична частина.
1-4 бали
Яка модель баз даних реалізована в СУБД MS Access:
А
Ієрархічна
B
мережна
C
Реляційна
D
Глобальна

2. З яких об’єктів не може складатися база даних Ассеss?
A
таблиці.
B
запити

C
діаграми
D
форми

3. Таблиця бази даних містить інформацію про:
А сукупність однотипних об’єктів
В сукупність об’єктів певної предметної галузі
С певний об’єкт
D будь-який об’єкт

4. Яка властивість полів бази даних дозволяє уникати помилок введення?
А
Розмір поля
В
підпис
С
Значення за замовчуванням
D
Умова на значення


5. Таблиця БД, яка не містить жодного поля:
А не містить ніякої інформації
В містить інформацію про структуру БД
С не може існувати
D містить інформацію про майбутні записи

6. Яке розширення має файл MS Access.
А doc
В txt
С rtf
D mdb

7. У полі деякої БД MS Access можуть бути записані:
А
Тільки номери записів
В
Дати створення записів
С
Дані різних типів
D
Дані одного типу

8. Майстер таблиць СУБД MS Access дозволяє:
А
Безпосередньо вказати параметри всіх елементів структури таблиці
В
Вибрати поля, що включаються в таблицю, із широкого списку зразків полів різних типів
С
Додавати й редагувати табличні дані
D
Вилучення фрагмента тексту з таблиці

9. Для забезпечення цілісності даних у СУБД MS Access використовуються::
А спеціальні таблиці
В спеціальні форми
С зв’язки між таблицями
D спеціальні модулі бази даних

10. Режим Імпорт таблиць у СУБД MS Access дозволяє:
А безпосередньо вказувати параметри всіх елементів структури таблиці
В вставляти дані в таблицю з інших файлів
С Вибрати поля, що включаються в таблицю, із широкого списку зразків полів різних типів
D Додавати й редагувати табличні дані

5-7 балів

Створити базу даних «Ваше прізвище_ група» із трьох таблиць: Оцінки, Телефони й Адреси з даними для восьми - десяти студентів.
Запустіть програму для обробки бази даних Access_________________________________
_____________________________________________________________________________
Створіть нову базу даних з ім'ям файлу - вашим прізвищем: «Прізвище_група» так:
Діалогове вікно Access - Нова база даних - OK. Виберіть свою папку і дайте файлу назву - Створити.
Розгляньте головне вікно БД. Які закладки є в ньому?___________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Активізуйте закладку Таблиці і виконаєте команду Створити.
Виберіть режим конструктора таблиці (У вікні Нова таблиця виберіть режим Конструктор - ОК - відкриється вікно конструктора з назвою Таблиця 1).
Створіть структуру бази даних таким чином Уведіть назви полів і задайте їхні типи: Номер; (числовий), Прізвище (текстовий), Ім'я (текстовий), Математика (числовий), Інформатика (числовий), Фізика(числовий), Література(числовий), Мова (числовий). Назви типів уводити не потрібно, клацніть в поле типу і користуйтеся списком типів, а також вертикальним прокручуванням робочого поля вікна конструктора, щоб переглянути всю структуру.:
Закрийте вікно конструктора таблиці (але не переплутайте з вікном Access) і збережіть структуру таблиці на диску з деякою назвою: Оцінки.
(Файл - Закрити - Так - Замість назви Таблиця1 уведіть назву Оцінки - ОК. Відмовтеся поки що від ключового поля (натисніть на кнопку Нет).
Відкрийте створену таблицю для введення даних.
(У головному вікні БД виберіть таблицю Оцінки і натисніть на кнопку Відкрити)
Введіть у таблицю дані (10 прізвищ).
Якщо потрібно, зменшите ширину стовпців. Результат показати викладачу.
8-10 балів
Для поля Математика задайте властивості: умова на значення і повідомлення у випадку помилки. (В режимі конструктора вибрати поле: Математика, нижче, у вікні: Свойства поля вибрати ліворуч пункт Условие на значение, праворуч вибрати режим ПОСТРОИТЕЛЬ ВЫРАЖЕНИЙЙ(), у вікні, що з’явилось побудувати формулу: =12 Or <12 або <13, нижче вибрати пункт СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ- написати: Введіть іншу оцінку)
Спробуйте в поле Математика ввести неправильне значення оцінки. Закрийте вікно з повідомленням про помилку і введіть правильне значення оцінки.
Аналогічно створити Условия на значения на всі інші предмети. Перевірити введенням неправильної оцінки
Сховайте перший стовпець________________________________________________________
Поверніть перший стовпець на екран_______________________________________________
3. Видалите другий запис з таблиці___________________________________________________
Доповните таблицю ще двома записами. Записи додаються наприкінці таблиці____________ __________________________________________________________________________________
Включіть панель інструментів Таблиця, якщо вона відключена. Вид - Панелі інструментів - Таблиця.
Упорядкуєте введені записи по зростанню значень якогось поля.
Виділите поле, клацнувши на назві, наприклад Прізвище, і натисніть на стандартній панелі на кнопку Сортування за зростанням. Помітимо, що в деяких російськомовних версіях програми сортування даних відбувається неправильно.
Упорядкуйте записи по убуванню поля Математика, а потім - по зростанню значень поля Номер.
Після перевірки викладачем видалити свою базу даних, якщо Ви закінчили свою роботу.
11-12 балів

1. У тій же базі даних створіть другу таблицю з назвою Телефони, що буде містити номера телефонів тих же студентів. Структура таблиці повинні складатися з таких полів: числового поля НОМЕР і текстові поля Прізвище, Ім'я, Місто, Телефон (зі значеннями: домашній, мобільний, батьків).
2. У конструкторі для типу поля Телефон уключите майстра підстановки і задайте режим Буде уведений фіксований набір значень, натискайте на кнопку Далі і введіть один стовпець із трьох значень: домашній, мобільний, батьків. Перейдіть у режим таблиці і заповните таблицю даними. Під час уведення даних вручну стежте за відповідністю між номерами і прізвищами студентів у двох таблицях. Щоб не вводити ті самі дані двічі, значення перших трьох полів таблиці Оцінки скопіюйте в буфер обміну і вставте їх у таблицю Телефони. Дані в таблицю введіть так, щоб записів, що стосуються одного студента, була різна кількість: 1, 2 чи 3, - у залежності від кількості контактних телефонів. Для цього вставте додаткові записи для студентів, що мають кілька контактних телефонів. Поле Телефон заповнюйте, користаючись створеним списком. Упорядкуйте таблицю по зростанню значень у поле НОМЕР чи Прізвище. Закрийте таблицю зі збереженням на диску.
3. Створіть третю таблицю з назвою Адреси, що буде містити адреси тих же людей. Структура таблиці повинні складатися з трьох полів: числовий НОМЕР і текстових Місто і Вулиця. Заповните таблицю даними.
Після перевірки викладачем видалити свою базу даних.


Висновок:____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________
Теорія
Робота на Пк
Оформлення звіту
Оцінка викладача:
Лабораторна робота № 9-10.
ТЕМА Mіcrosoft Access. Впорядкування, пошук, фільтрація даних. Створення форм й звітів.
МЕТА: Набути практичні навички у сортування записів, пошуку та фільтрації даних, навчитися створювати форми, звіти.
Теоретична частина.
Є два основних способи представлення даних із БД для візуального огляду: 1) у виді таблиці; 2) у виді форми.
Форма подібна бланку чи картці. Прикладами форми є будь-як бланк, сторінки з паспорта, картка з чи досьє бібліографічна картка на книжку в бібліотеці.
У програмі Access прийнято створювати базу даних спочатку у виді таблиці, а пізніше відображати її у виді форм.
Практична частина.
1-4 бали
Виберіть правильне твердження.
А
Звіти створюють для введення даних
B
Звіт створюють за допомогою кнопки ВИД
C
Звіт можна створити тільки за однією таблицею
D
Змінити можна структуру звіта за допомогою конструктора

2. Яке призначення операції фільтрації в СУБД MS Access?
A
Сортування записів
B
Відбір записів, які задовольняють деяку умов
C
Виведення записів
D
Форматування записів

3. Таблиця бази даних містить інформацію про:
А сукупність однотипних об’єктів
В сукупність об’єктів певної предметної галузі
С певний об’єкт
D будь-який об’єкт

4. Який тип поля доцільно вибрати для поля Середній бал при створенні таблиці в MS Access?
А
лічильник
В
числовий
С
текстовий
D
Дата /час

5. Для забезпечення цілісності даних у СУБД MS Access використовуються:
А спеціальні таблиці
В форми
С зв’язки між таблицями
D модулі бази даних

6. Яке розширення має файл MS Access.
А mdb
В txt
С mbd
D doc

7. Яка модель бази даних використовується в MS Access:
А
Мережна
В
ієрархічна
С
реляційна
D
послідовна


8. В яких об’єктах в СУБД MS Access неможна редагувати дані:
А
таблиці
В
форми
С
запити
D
звіти

9. Для пошуку даних у СУБД MS Access використовується:
А
модуль
В
форма
С
звіт
D
запит

10. Для підготовки даних до друку СУБД MS Access використовується:
А
модуль
В
форма
С
звіт
D
запит

5-7 балів
Створити базу даних «Ваше прізвище_ група» із трьох таблиць з даними для шести - восьми студентів: Оцінки ( аналогічно як в практичній роботі №8) Телефони й Адреси, за взірець взяти такі таблиці:

Виконати сортування таблиць:
Таблиця «Телефони» - за полем Місто за зростанням;__________________________
_________________________________________________________________________
Таблиця «Адреси» - за полем Вулиця за спаданням;____________________________
_________________________________________________________________________
Таблиця «Оцінки» - за полем Прізвіще за спаданням.

У таблиці ОЦІНКИ за допомогою фільтра за виділеним зразком відібрати такі записи:
Студентів, які мають з математики 10 балів, якщо таких немає, то в початковій таблиці змінити дані (В полі МАТЕМАТИКА вибрати студентів, які мають оцінку 10 балів, виконати команду ФИЛЬТР ПО ВЫДЕЛЕННОМУ з меню ЗАПИСИ або натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів).
Студентів, які мають з інформатики оцінки більше ніж 4 бали. (Клацнути правою кнопкою миші поле ІНФОРМАТИКА, ввести значення в поле ФИЛЬТР ДЛЯ: > 4)
Результат показати викладачу.
8-10 балів
Створити відповідні до таблиці Оцінки форми, звіти з назвами Оцінки за допомогою майстра форм, звітів ______________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

За допомогою простого фільтра знайти:
В таблиці АДРЕСИ студентів, що проживають в Кривому Розі по вулиці Тухачевського (натиснути кнопку ИЗМЕНИТЬ ФИЛЬТР на панелі інструментів, щоб перейти у вікно простого фільтру, вибрати поле для задання умови відбору, ввести умову відбору: в полі місто: «Кривий Ріг» , а в полі вулиця: «Тухачевського».)

Створити розширений фільтр з умовами відбору записів (з таблиці ТЕЛЕФОНИ) поля ТЕЛЕФОН «домашній» або «мобільний» і відсортувати за полем ПРІЗВИЩЕ за спаданням. (В таблиці ТЕЛЕФОНИ вибираємо команду ФИЛЬТР-РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР з меню ЗАПИСИ, вказуємо в полі ТЕЛЕФОН умову відбору «домашній» или «мобільний»; в полі ПРІЗВИЩЕ вибрати сортировка вказати: по убыванию; натискаємо кнопку применение фильтра на панелі інструментів) Результати переглянути в таблиці.
Результат показати викладачу.
балів

Для бази даних установити зв’язки між таблицями (Відкриваємо БД, вибираємо кнопку таблиці і кнопку СХЕМА ДАННЫХ з панелі інструментів. Додаємо таблиці у вікно СХЕМА ДАННЫХ, за допомогою перетягування по полю НОМЕР)
За допомогою майстра звітів створити звіт ВІДОМІСТЬ, який буде мати поля Номер, Прізвище, місто, вулиця, оцінка з інформатики; поля вибрати з різних таблиць.
Які є способи створення форми? Форма - це файл із даними чи спосіб відображення даних? ___________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Висновок:____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Теорія
Робота на Пк
Оформлення звіту
Оцінка викладача:


Практична робота № 11.
ТЕМА Mіcrosoft Access. Створення запитів.
МЕТА: Набути практичні навички по створенню запитів різних типів.
Практична частина.
1-3 бали
Для чого призначені запити в СУБД MS Acce
·ss?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Як можна створити запити?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Назвати типи запитів, їх коротка характеристика.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4-6 балів
Створити базу даних «Ваше прізвище_ група» із трьох таблиць з даними для шести - восьми студентів: Оцінки, Телефони й Адреси ( аналогічно як в практичній роботі № 9)
Створити форми за таблицями «Оцінки», «Телефони» з відповідними назвами: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Створити звіт (отчет) за таблицею «Адреси» з відповідною назвою: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Створити простий запит (запрос) за формою «Телефони» (В базі даних вибрати об’єкт ЗАПРОС – СОЗДАТЬ, у діалоговому вікні Новый Запрос вибрати в списку ПРОСТОЙ ЗАПРОС – ОК. Вибрати поля для запиту за формою ТЕЛЕФОНИ).
7-9 балів
Створити запит на вибірку за формою ОЦІНКИ, в який відібрати записи всіх студентів, що мають оцінки з усіх предметів «7-9» балів, відсортувати прізвища студентів за зростанням. (В базі даних вибрати об’єкт ЗАПРОС – СОЗДАТЬ, у діалоговому вікні Новый Запрос вибрати конструктор – ОК. Двічі клацнути об’єкти, потрібно додати в запит додати поля в рядок Поле в бланку запиту, в пункті Сортировка, вказати: по возрастанию; у пункті УСЛОВИЕ ОТБОРА: вказати умову Between 7 And 9, використовуючи построитель выражений, який визвати правою кнопкою миші; закрити, відкрити запит для перевірки).
Зв’язати між собою таблиці «Адреси» і «Телефони» по полю ПРІЗВИЩЕ, (необхідно повернутися в Конструктор Таблиць, в таблиці АДРЕСИ додати поле ПРІЗВИЩЕ(текстовий). Закрити режим конструктора, вибрати в меню Сервіс, команду Схема Даних. Додати таблиці Адреси і Телефони. Перетягуємо поле ПРІЗВИЩЕ таблиці Адреси на поле ПРІЗВИЩЕ таблиці Телефони. Указуємо параметри об’єднання за допомогою діалогового вікна Изменение связей).
Створити запит на вибірку «Мобільний телефон» за таблицями «Адреси» і «Телефони», в який відібрати записи всіх студентів, що мають мобільний телефон і проживають в Кривому Розі по вулиці Тухачевського. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10-12 балів
Для бази даних установити зв’язки між таблицями Оцінки, Телефони й Адреси__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Розробити запит Середній бал з математики та інформатики з полями: Прізвище, Ім’я, Вулиця, Телефон, математика, інформатика. (У вікні Новый запрос - конструктор – ОК; додаємо до бланку запиту всі таблиці, вибираємо необхідні поля. Ввести нове поле Середній бал: натиснути праву кнопку миші, вибрати Построить, де ввести формулу: ([оценки]![математика]+[оценки]![информатика])/2)
Розробити запит Сума балів з мови та математики.
Висновок:____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________
Теорія
Робота на Пк
Оформлення звіту
Оцінка викладача:


Практична робота №1.
ТЕМА MS PowerPoint. Розробка слайдової презентації. Анімація в слайдових презентаціях.
МЕТА: Уміти створювати найпростішу презентацію, мати уявлення про мультимедіа, ознайомитися з типовою професійною презентацією.
Теоретична частина.
Презентацію можна створити трьома способами:
1) вручну як нову презентацію: Файл => Створити => Загальні => вибрати Нова презентація => ОК;
2) за допомогою зразків типових презентацій, вибираючи потрібну тему з колекції програми: Файл => Створити => Презентації => Вибрати назва презентації => ОК;
3) за допомогою майстра автозмісту: Файл => Створити => Вибрати закладку Презентації (Загальні) => Майстер автозмісту => ОК => Далі => Вибрати зразок презентації з меню, наприклад, Загальні => Далі => Вибрати Доповіді => Далі => Вибрати Презентація на екрані => Далі =>Увести заголовок презентації і своє прізвище => Далі => ГОТОВО. Коли майстер закінчить роботу, структуру презентації можна редагувати, застосовувати форматування та анімаційні ефекти. Можна переглянути демонстрацію і зберегти у файлі з розширенням ppt.

Тип файлу
Розширення
Використовується для зберігання

Презентація
.ppt
Звичайної презентації Microsoft PowerPoint

Шаблон презентації
.pot
Презентації у вигляді шаблона

Демонстрація PowerPoint
.pps
Презентації, яка відкривається в режимі показу слайду

Веб - сторінка
.htm; html
Веб-сторінки у вигляді папки з .htm-файлами

Практична частина.
1-3 бали
Презентації PowerPoint призначені для:
А
виведення на екран текстових повідомлень;
B
виведення на екран графічних об’єктів;
C
демонстрації навиків користувача;
D
демонстрації чого-небудь.

Шаблон презентацій в PowerPoint – це:
A
найпростіший спосіб створення презентації;
B
готовий шаблон;
C
користувач сам створює презентацію;
D
відкриття існуючої презентації.

3.Для створення фону слайдів в PowerPoint необхідно зайти в:
А меню “Вид”;
В меню Вставка”;
С меню “Формат”;
D меню Сервіс”.

4. Що таке макет слайду?
А
Шаблон розташування об’єктів на слайді
В
Схема анімаційних ефектів, що накладаються на елементи слайда
С
Сукупність місця заповнень і схеми анімаційних ефектів
D
Діаграми й таблиці, розташовані в певному порядку

5. Виберіть правильний перелік режимів презентації:
А Режим слайдів (звичайний), структури, сортування, показу, аркушів приміток;
В режим демонстрації, структури, сортування, слайдів, аркушів;
С Режим слайдів (звичайний),сортування, показу
D Режим слайдів (звичайний), структури, сортування, показу, анімаційні ефекти, перелік слайдів.

Що можуть містити слайди?
А заголовок презентації, маркіровані списки, таблиці, діаграми, рисунки
В заголовок, розділи презентації, таблиці, діаграми, паролі
С маркіровані списки, таблиці, відео ефекти, вхідний код програми
D маркіровані списки, відео контроль, аркуші текстових документів.

7. Що таке анімація?
А
Додавання до тексту відеоефекту
В
Додавання до тексту графічного або іншого об’єкта спеціального відео- чи звукового ефекту
С
Додавання до назви слайдів спеціального відео- чи звукового ефекту
D
Додавання до графічного або іншого об’єкта спеціального відео- чи звукового ефекту

8. Кнопка КОНСТРУКТОР панелі інструментів PowerPoint не дає можливості змінювати:
А
Шаблони оформлення слайдів
В
Кольорові схеми
С
Ефекти анімації
D
Ефекти зміни слайдів

9. Наявність на слайді презентації MS PowerPoint заголовка й підзаголовка можна встановити за допомогою:
А
Розмітки слайда
В
Дизайну слайда
С
Кольорові схеми
D
Шаблону оформлення

10. Який об’єкт не може бути перенесений на слайд презентації?
А
Текстовий напис
В
Растровий малюнок
С
Організаційна діаграма
D
Виконуваний файл

Вибрати тему з поданих для створення презентацій.
Теми презентацій:
«Структура комп’ютерів. Техніка безпеки при роботі на ПК. Внутрішня та зовнішня архітектура ПК. Внутрішня та зовнішня пам'ять. Пристрої введення-виведення інформації.»
«Програмне забезпечення комп’ютерів. Загальні положення про операційні системи. Основні функції операційних систем. ОС WINDOWS: початок роботи, загальні відомості, основні поняття, значки, використання миші.»
«MS Office. Редактор текстів MS Word. Вікно редактора. Створення і збереження документа.»
MS EXCEL. Електронна таблиця, як база даних. Функції MS EXCEL. Побудова діаграм.
«Основні поняття про бази даних. Створення таблиць в MS Access. Робота з формами, звітами, запитами»
«Комп’ютерні мережі та обладнання . Види комп’ютерних мереж. Локальні комп’ютерні мережі. Глобальні комп’ютерні мережі. Основні поняття Internet - організація, адреси, підключення, служби. Електронна пошта і пошук інформації.»
Запустити програму створення презентацій.
Створити нову презентацію на:
10 – 12 слайдів (4-6 балів)
15 – 17 слайдів (7-9 балів)
18 – 20 слайдів (10-12 балів)
Титульний слайд обов’язково повинен містити назву презентацію, відомості про автора: прізвище, ім’я, група, назва навчального закладу.
Показати структуру презентації у вигляді схематичної діаграми або маркірованого списку.
Слайди повинні містити графічні об’єкти, різні ефекти появи заголовків слайдів, анімацію слайдів.
Налаштувати зміну слайдів автоматично через 3 секунди. Зберегти створену презентацію в режимі демонстрації у файлі відповідно до специфікації С:\ Робочий стіл\ власна папка (з назвою вашої групи)\ Прізвище ініціали. pps.

Результат показати викладачу. Оцінка викладача _______________________
Практична робота № 2.
Тема: «Створення буклету та інформаційного бюлетеня за допомогою MS Publisher. »
МЕТА: Уміти створювати бюлетені й буклети.

Теоретична частина.
При роботі в середовищі Publisher використовують майстер публікацій. Таким чином користувач, використовуючи макети, може створити власну публікацію.
Практична частина:
Завдання 1
Створити буклет для теми, яку вибрати з практичної роботі №12, в якому повідомлятиметься теоретичні відомості для вибраної теми.
Практичні рекомендації щодо виконання завдання:
1. Запустити Publisher. В області задач Нова публікація виберіть в групі Почати з макету пункт Публікація для друку, потім пункт Буклети.
2. В Галереї попереднього перегляду справа виберіть потрібний макет.
3. В області задач Параметри : Буклет в групі Розмір сторінки виберіть 3-панельний.
4. Якщо публікацію необхідно відправити поштою, клацніть Включити в групі Адресу замовника. У відповідній секції публікації з'являться текстові поля для зворотної адреси. В нашій публікації адреса замовника відсутня.
5. Якщо в публікацію необхідно додати форму, виберіть один з трьох варіантів Бланк для відповіді, Бланк замовлення або Бланк підписки в групі Форма.
6. Заповніть поле Девіз організації: «...Придумати самостійно» Виділіть заміщающий текст в текстовій рамці і введіть необхідний текст.
7. Текстове поле назва організації оформіть таким чином: Роботу виконав(ла): П.І.Б., група, технікум
8. Заповніть текстове поле адреси.
9. Ліву колонку оформіть як посилання на Інтернет-джерела.
10. Вставте зображення, відповідне до вашої теми. Клацніть правою кнопкою миші стандартну картинку, виберіть послідовно пункт Змінити малюнок і тип малюнка, який необхідно використовувати в публікації.
Примітка. Якщо ви клацнули картинку правою кнопкою миші, а в контекстному меню відсутній пункт Змінити малюнок, клацніть картинку один раз. Навколо картинки з'являться сірі маркери. Знову клацніть картинку правою кнопкою миші і виберіть пункт Змінити малюнок.
11. Якщо потрібно змінити колірну схему публікації, щоб вона більше відповідала фірмовому стилю вашої організації, перейдіть з області завдань Параметри: Буклет в область завдань Колірні схеми, клацнувши відповідне посилання. Щоб застосувати ту або іншу колірну схему, клацніть відповідну схему в групі Застосувати колірну схему. Щоб створити нову колірну схему, в точності повторюючу фірмову колірну палітру, яка використовується в публікаціях вашої організації, клацніть посилання Призначена для користувача колірна схема.
12. Якщо потрібно змінити шрифтову схему публікації, щоб вона більше відповідала фірмовому стилю вашої організації, перейти в область завдань Шрифтові схеми можна з області завдань Параметри: Буклет, клацнувши відповідне посилання. Щоб застосувати ту або іншу шрифтову схему, клацніть відповідну схему в групі Застосувати шрифтову схему.
13. Зворотну сторону буклету заповніть інформацією з ілюстраціями.
Завдання 2
Створіть газету вашої групи за допомогою публікації –– інформаційний бюлетень. Прийоми виконання завдання аналогічні до попереднього. Виберіть макет бюлетеня –– Ритм.

Дану практичну роботу виконати на окремих аркушах формату А4:
1 сторінка: титульна, де вказати :
Практична робота №13
Тема: «Створення буклету та інформаційного бюлетеня за допомогою MS Publisher. »
Обрану тему для буклету
Виконав студент групи_____
ПІБ_____________________

Оцінка викладача:________________

Інші сторінки: виконані завдання.

Практична робота № 3
Тема: Робота з Web-браузером. Пошук інформації в Інтернеті.
МЕТА: Вміти виконувати пошук інформації в інтернеті, працювати з Web-браузером.Уміти створювати бюлетені й буклети.
Створити інформаційний бюлетень й буклет для даних тем, вказаних в практичній роботі.
Оформлення, аналогічне як в практичній роботі №13.
13 PAGE \* MERGEFORMAT 141015
Рисунок 1 Заголовок 1Yђ Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 17928852
    Размер файла: 184 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий