Wpor tarih


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
~
1

~


«Азиялық скифтер» аталған тайпалық одақ: сақтар

«Алаш» партиясы бағдарламасының жобасы жарияланған м
ерзімді басылым:

«Қазақ» газеті

«Алаш» саяси партиясының идеялық бағыты негізделді: қазақ халқының ұлттық
теңдігі мен саяси бостандығы, ұлттық мемлекетті
құруға

«Алашорда» (Алаш автономиясының үкіметі) басшылығына ұсынылған
кандидатуралар: Ә. Бөкейханов, Б. Құлманов, А. Тұрлыбаев

«Алтын адам» табылған Есік қорғаны орналасқан облыс: Алматы облысында

«Андронов мәдениеті» атауының шығуы: ескерткіштің табылған
жері Андроново
селосының атына қарай

«Верный қаласы мұсылман жұмысшыларының біріккен одағын (Қара жұмыста
істейдіндер одағы)» ұйымдастыру мен нығайтуға үлес қосқан большевиктер: А.
Розыбақиев, Ж. Бабаев, Х. Фариденов

«Диуани лұғат ат
-
түрік» еңбегінің автор
ы: Махмұд Қашғари

«Ежелгі түріктер, ежелгі Русь және ұлы дала» еңбегінің авторы және бүкіл алемге
танымал түріктанушы


Гумилев

«Ежелгі түріктер, ежелгі Русь және ұлы дала» еңбегінің авторы және бүкіл алемге
танымал түріктанушы


Гумилев

«Әскери коммунизм»

саясатының мәні: азық
-
түлікті жоспарлы түрде бөлу (азық
-
түлік салғырты)

«Жаңа онжылдық
-

жаңа экономикалық өрлеу
-
Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері»
атты Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауы жарияланған жыл: 2010 жыл

«Жаңа онжылдық
-

жаңа экономикалы
қ

өрлеу
-
Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері»
атты Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауы жарияланған жыл: 2010 жыл

«Жетісу және Сырдария облыстарын басқару жөніндегі Ережеге» патша II
Александр қол қойды: 11 шілде, 1867 жыл

«Жетісу мен Сырдария облыстары
н баскарудагы жагдай» Александр II бекітті
-

1867

«Жетісу мен Сырдария облыстарын баскарудагы жагдай» Александр II бекітті
-

1867

«Жуз» терминінің магынасытарихи шаруашылык аумагы

«Жуз» терминінің магынасытарихи шаруашылык аумагы

«Жүз» терминінің аны
қтамасы
: тарихи
-
шаруашылық аймақ

«Кемелденген социализм» идеологиясының шегіне жеткен кезі: 1960
-
1970 жж.

«Көне түріктер», «Ежелгі Русь және Ұлы дала» және т.б. еңбектердің авторы,
түркітанушы: Л.Н.Гумилев


«Қазакстан
-
2030
»

бағдарламасын біріктірген 1998

ж Астанада құрылған партия
-

Отан


«Қазакстан
-
2030
»

бағдарламасын біріктірген 1998 ж Астанада құрылған партия
-

Отан

«Қазақ жастарының революциялық одағының» негізін салған: Т. Рысқұлов

«Қазақ» газетінің жарияланып тұрған мерзімі: 1913
-
1918 жж.

«Қазақ
стан Республикасы астанасының мәртебесі туралы» Заң қабылданды: 1998
жыл, 20 мамырда

«Қазақстан Республикасының Ұлттық рәміздері туралы Заң» қабылданған уақыт:
1992 жыл, 4 маусым

~
2

~


«Құтты білік» поэмасының авторы: Жүсіп Баласағұн

«Қырғыз (қазақ) тілінде іс
жүргізуді енгізу туралы декрет: 1923 жылы 22 қарашада
қабылданды

«Қытай адамы» аталды: Синантроп

«Маңғыттық киіз үй» деп тарих жазбаларында атаган
-

Ногай Ордасы

«Маңғыттық киіз үй» деп тарих жазбаларында атаган
-

Ногай Ордасы

«Невада
-
Семей» қоғамдық қозға
лысының басты мақсаты: ядролық полигондарды
жабу

«Невада
-
Семей» экологиялық қозғалысының құрылуына мұрындық болған тұлға:
О.Сүлейменов

«Неолиттік төңкеріс» дегеніміз
-

тасты бұрғылау, егеу, тегістеу технологияларын
игеру...

«Орынбор қырғыздары туралы Жарғ
ы» қабылданған жыл: 1824 жыл

«Орынбор қырғыздары туралы Жарғының» авторы: Эссен

«Оян қазақ» еңбегін жазған қоғам қайраткері, талантты жазушы және публицист: М.
Дулатов

«Патриархат» терминінің мағынасы: қоғамда ер адамдардың үстемдік етуі

«Сібір қырғыздары
туралы Жарғы» қабылданған жыл: 1822 жыл

«Сібір қырғыздары туралы Жарғының» авторы: Сперанский

«Тарихтың атасы» деп аталған ежелгі автор: Геродот

«Тоқырау жылдары» деп аталган кенестік а
да
амдар
өміріндегі

кезен
-

X Хг
70ортасы
-
80ортасы

«Тоқырау жылдары» деп аталган кенестік адаамдар өміріндегі кезен
-

X Хг
70ортасы
-
80ортасы

«Торғай, Орал, Ақмола және Сырдария облыстарын басқару жөніндегі Ережеге»
патша II Александр қол қойды: 21 қазан, 1868 жыл

«Уақытша Ережеге» сәйкес Бөкей (Ішкі) Ордас
ы енді: Астрахань губерниясына

«Үш жүз» партиясының саяси бағыты: социалистік

«Үш жүз» социалистік партиясының әрекет еткен аймақтары: Қазақстанның
солтүстік
-
шығыс облыстары

«Үш жүз» социалистік партиясының негізін салған: М. Айтпенов

«Үш жүз» социалистік
партиясының өмір сүрген уақыты: 1917
-
1919 жж.

«Халық қаһарманы» атағын алған Желтоқсан оқиғасының құрбаны: Қ. Рысқұлбеков

«Худад аль Алам» кітабында кай мемлекетте калалар мен тургын жерлер саны 25 ке
жеткенқарлук

«Худад аль Алам» кітабында кай мемлекет
те калалар мен тургын жерлер саны 25 ке
жеткенқарлук

«Шыңғыс
-
нама» еңбегінің авторы: Өтеміс қажы

1007 жылы наймандар мен керейіттер қабылдаган дін
-

несториандык багыттагы
христиан діні

1007 жылы наймандар мен керейіттер қабылдаган дін
-

несториандык
багыттагы
христиан діні

1007 жылы наймандар мен керейіттер қабылдаған дін: неостариандық бағыттағы
христиан діні

12
-
15 ғасырлардагы түркі тіліндегі жазбапарда «Қазак» зтнончмінің магынасы
-

еркіндік сүйгіш адам

~
3

~


12
-
15 ғасырлардагы түркі тіліндегі жазбапарда

«Қазак» зтнончмінің магынасы
-

еркіндік сүйгіш адам

1216 жылы Хорезм шахы кыпшактарга жорыктары кезінде Торгай даласына жетіп
кімнің әскерімеи кездеседі


Шынгыс хан

1216 жылы Хорезм шахы кыпшактарга жорыктары кезінде Торгай даласына жетіп
кімнің әскеріме
и кездеседі


Шынгыс хан

1218 жылдың жазында Шыңғыс хан Мұхаммед Хорезм шахқа жіберген сауда
керуенінің көпестері өлтірілген қала: Отырар

1219 жылы Шыңғыс ханның Мауереннахрға шабуыл жасауына себеп болған: 1218
жылы Отырар қаласында Шыңғыс хан жіберген сау
дагерлердің өлтірілу

1227 жылы Жошы өлгеннен кейін тақ мұрагері болған: Бату хан

1236 жылгы Шыгыс Еуропага монголдар жорыгын бастаган
-

Бату

1236 жылгы Шыгыс Еуропага монголдар жорыгын бастаган
-

Бату

1236 жылы монғолдардың Шығыс Еуропаға жорығын
басқарған: Бату

1236
-
1242 жылдары Шығыс Еуропаға жасалған жеті жылдық жорықтың
нәтижесінде 1243 жылы Бату іргесін қалаған мемлекет: Алтын Орда

1236
-
1243 жылдары Шығыс Еуропаға жасалған жеті жылдық жорықтың
нәтижесінде Бату іргесін қалаған мемлекет: Алтын О
рда

1312 жылы ислам мемлекеттік дін болып жарияланды: Алтын Ордада

1321 жылы Алтын Ордада Өзбек хан тұсында жүргізілген реформа: ақша

1321 жылы Өзбек хан тусында Алтын Орда реформа жургізді
-

акша

1321 жылы Өзбек хан тусында Алтын Орда реформа жургізді
-

а
кша

1348 жылы Моголстаннын негізін салушы


Тогылық Темір

1348 жылы Моголстаннын негізін салушы


Тогылық Темір

1348 жылы Моғолстанның негізін салған хан: Тоғылық Темір

1370 жылы ұзақ күрестен кейін Мауреннахрдың билеушісі болған: Әмір Темір

1380 ж Куликов
о шайкасында Алтын Орда ханы женіліс табады

-

Мамай

1380 ж Куликово шайкасында Алтын Орда ханы женіліс табады

-

Мамай

1380 жылғы Куликова шайқасында жеңіліс тапқан Алтын Орда ханы: Мамай хан

14 Ғасырдың ортасында Монголстаннын саяси өмірінде басты роль атк
арган тайпа


дулат

14 Ғасырдың ортасында Монголстаннын саяси өмірінде басты роль аткарган тайпа


дулат

1428
-

1468 жылдардағы Көшпелі өзбек мемлекетінің билеушісі: Әбілхайыр

1457 ж Сығанақта Әбілкайыр хан бастаган көшпелі өзбек мемлекеті кімдерден
жеңілді


ойраттар

1457 ж Сығанақта Әбілкайыр хан бастаган көшпелі өзбек мемлекеті кімдерден
жеңілді


ойраттар

1457 жылы Сығанақ қаласының түбінде Көшпелі өзбек мемлекетінің ханы
Әб
ілхайыр талқандалды: ойраттардан

15 ғасырдағы Шыгыс Дешті кыпшактын атакты жырауы
-

Асан кайгы

15 ғасырдағы Шыгыс Дешті кыпшактын атакты жырауы
-

Асан кайгы

15 Ғасырдың аяғында қазақ хандыгының күшеюінің себебі
-

Моңголстанның
әлсіреуі, Қазак ханына Жетісу
дің косылуы, Темірдің Мәуреннахрдагы билігінің
әлсіреуі

~
4

~


15 Ғасырдың аяғында қазақ хандыгының күшеюінің себебі
-

Моңголстанның
әлсіреуі, Қазак ханына Жетісудің косылуы, Темірдің Мәуреннахрдагы билігінің
әлсіреуі

1513 ж Қасым хан тусында Казак хандыгына кірд
іСайрам каласы

1513 ж Қасым хан тусында Казак хандыгына кірдіСайрам каласы

1513 жылы Қасым хан тұсында Қазақ хандығына қараған қала: Сайрам

1538
-
1580 жылдардағы Қазақ хандығының ханы: Хақназар хан

1538
-
1580 жылдары Қазақ хандығын билегенХақназар хан

1538
-
1580 жылдары Қазақ хандығын билегенХақназар хан

1573 ж Қазақ хандығына бірінші рет орыс елшілігін бастап келгенТретьяк
Чебуков

1573 ж Қазақ хандығына бірінші рет орыс елшілігін бастап келгенТретьяк
Чебуков

1573 жылы Қазақ ханд
ығына келген алғашқы орыс елшісі: Третьяк Чебуков

1574 ж 30 мамырда Иван Грозный Строгановтарға кімдермен баж салыгынсыз сауда
жасауды буйырган

-

қазақтар

1574 ж 30 мамырда Иван Грозный Строгановтарға кімдермен баж салыгынсыз сауда
жасауды буйырган

-

қаза
қтар


1574 жылы 30 мамырда Иван Грозный ағайынды Строгановтарға салықсыз сауда
жасау туралы грамота ұсынды: қазақтармен

1580
-
1582 жылдарда Қазақ хандығының билеушісі болған Жәнібек ханның ұрпағы:
Шығай

1594 жылы Мәскеуге достық қатынасты орнату үшін барған

қазақ елшісі: Құл
-
Мұхаммед

1594 жылы Мәскеуге кімнің басшылыгымен казак елшілігі келді
-

Құл

Мухаммед

1594 жылы Мәскеуге кімнің басшылыгымен казак елшілігі келді
-

Құл

Мухаммед

1598 жылы Қазақ хандығының тағына отырған билеуші: Есім

1598 жылы хан болып сайл
анды


Есім

1598 жылы хан болып сайланды


Есім

1686


93 жылдары Тәуке хан кайда казак орыс карым катынасынын беріктігі ушин
бес рет елші жіберді

-

сібір

1686


93 жылдары Тәуке хан кайда казак орыс карым катынасынын беріктігі ушин
бес рет елші жіберді

-

сібір

1686
-
1693 жылдары Қазақ ханы Тәуке қазақ
-
орыс қатынасын нығайту мақсатында
бес рет елші жіберді: Сібірге

1687 жылы казак елшілігін Тобольскке бастап барган батыр

-

Ташим

1687 жылы казак елшілігін Тобольскке бастап барган батыр

-

Ташим

1687 жылы То
был қаласына қазақ елшілігін бастап барған батыр: Тәшім

1697 ж Қалдан Бошоктұнын мурагері болды
-

-
Цеван Рабдан

1697 ж Қалдан Бошоктұнын мурагері болды
-

-
Цеван Рабдан

1697 жылы Галдан Бошоктының орнына билікке келген: Цеван
-
Рабдан

17 аягы
-

18 басында Қазақ хандыгын біріктіріп саяси жагдайын калпына келтірген


Тәуке хан

17 аягы
-

18 басында Қазақ хандыгын біріктіріп саяси жагдайын калпына келтірген


Тәуке хан

~
5

~


1710 жылы Қарақұмда өткен құрылтайда жоңғарларға қарсы күресте қазақ
жасақ
тарының қолбасшысы болып сайланды: Бөгембай батыр

1723 ж қазақ халқының тарихына калай ендіұлы кедейшілік жылы

1723 ж қазақ халқының тарихына калай ендіұлы кедейшілік жылы

1723 жыл қазақ халқының тарихына енді: «Ұлы жұт жылы»

1723 жылдың қыркүйегінде

Әбілқайыр ханның қазақтар мен қарақалпақтардың 20
мың әскерін бастап еділ қалмақтарының қоныстарына жорық жасауының мақсатын
көрсетіңіз: Қалмақ ханы Аюке мен Жоңғар қонтайшысы Цеван
-
Рабтан арасында
әскери одақты жасатпау мақсатында

1723ж қыркүйекте Әбіл
хайыр не мақсатпен 20
-
мыңдай қазақ әскерлері мен
қарақалпақтар боп калмақтарга карсы жорыкка аттанды
-


Жонгар
қонтайшысының Қалмақ хандығының Аюки қанымен одақ құруына жол
бермеу мақсатында

1723ж қыркүйекте Әбілхайыр не мақсатпен 20
-
мыңдай қазақ әскерле
рі мен
қарақалпақтар боп калмақтарга карсы жорыкка аттанды
-


Жонгар
қонтайшысының Қалмақ хандығының Аюки қанымен одақ құруына жол
бермеу мақсатында

1749 жылы Петербор сарайының шешімімен Кіші жүздің ханы етіп бекітілген
Әбілқайыр

ханның ұлы: Нұралы

1750 ж
ылы Аяқ жеріндегі шайқас: Қазақтар мен жоңғарлар арасында

1773 жылдың 5 қазанынан қоршауға алынған қала: Орынбор

1822 жылғы «Сібір қырғыздары туралы Жарғы» бойынша «Сібір қырғыздары
облысы» енді: Батыс
-
Сібір генерал
-
губернаторлығының құрамына

1822 жылғы «С
ібір қырғыздары туралы Жарғы» бойынша қазақ даласында сатылуға
тыйым салынды: шарап (вино)

1822 жылғы «Сібір қырғыздары туралы Жарғы» бойынша мұрагерлік билік
танылды: болыс сұлтанының билігі

1822 жылғы «Сібір қырғыздары туралы Жарғы» бойынша округтерге фо
рмальды
басшылық берілді: аға сұлтанға

1822 жылғы Сібір казактарынын жаргысы бойынша билік мурагерлік жолмен
берілді
-

болыс сұлтандары

1822 жылғы Сібір казактарынын жаргысы бойынша билік мурагерлік жолмен
берілді
-

болыс сұлтандары

1822 жылғы Сібір кыргыздарынын жаргысы бойынша жергілікті баскару іс жузінде
берілді
-

аға сүлтандар

1822 жылғы Сібір кыргыздарынын жаргысы бойынша жергілікті баскару іс жузінде
берілді
-

аға сүлтандар

1822 жылғы Сібір кыргыздарының жаргысы бойынша ауыл ст
аршындары сайланды
-

3 жыл

1822 жылғы Сібір кыргыздарының жаргысы бойынша ауыл старшындары сайланды
-

3 жыл


1822 жылгы Сібір кыргыздарының жаргысы бойынша казак даласында сатылуга
тыйым салынды
-

вино (шарап)


1822 жылгы Сібір кыргыздарының жаргысы бойынш
а казак даласында сатылуга
тыйым салынды
-

вино (шарап)

~
6

~


1822 жылгы Сібір кыргыздарының жаргысы бойынша қыргыздар кірген облыс


Батыс Сібір генерал губернаторлары

1822 жылгы Сібір кыргыздарының жаргысы бойынша қыргыздар кірген облыс


Батыс Сібір генерал г
убернаторлары

1822 жылы Орта жүзде хандық биліктің жойылуы байланысты болды: «Сібір
қырғыздары

туралы Жарғының» қабылдануымен

1823 жылғы 22 маусымда патша Жәңгірді «Ішкі Орданың ханы» деп тану туралы
грамотаға қол қойды, дегенмен, ертедегі рәсім сақтала
отырып («ақ киізге көтеріп»)
хандыққа көтерілген жыл: 26 маусым, 1824 жыл

1823ж 22 маусымда патшамен грамота жазылады, ол грамотада Жангірді Ішкі
Орданың ханы деп жазады, бірак та дала заңы бойынша ол хан атанады


1824 ж
26маусым

1823ж 22 маусымда патшаме
н грамота жазылады, ол грамотада Жангірді Ішкі
Орданың ханы деп жазады, бірак та дала заңы бойынша ол хан атанады


1824 ж
26маусым

1833 жылдың жазында Орынбор өлкесінің әскери губернаторы болып
тағайындалды: Перовский

1836
-
1838 жылдары болған ұлт
-
азаттық
көтерілістің негізгі мақсаты мен міндеттері
қамтылды: Махамбет Өтемісұлының өлеңдерінде

1836
-
38 жылдардағы көтерілісшілердіңнегізгі максаттары мен талаптары кайда
жазылды
-

Махамбет Өтемісұлынын өлендерінде

1836
-
38 жылдардағы көтерілісшілердіңнегізгі макса
ттары мен талаптары кайда
жазылды
-

Махамбет Өтемісұлынын өлендерінде

1837
-
1847 жж. ұлт
-
азаттық көтеріліс барысында Кенесары Қасымұлының негізгі
мақсаттарының бірі: Абылай ханның мұрагерлеріне тиесілі қазақ жайылымдарында
құрылған Сібір әкімшілігінің әкімш
ілік округтерін жою

1838 жылғы 12 шілдеде Ақбұлақ және Қиыл өзендері арасындағы ауданда қаза
тапқан көтеріліс қолбасшысы: Исатай

1839 жылдан бастап Батыс
-
Сібір генерал
-
губернаторлығының орталығы: Омск

1841 жылдың қыркүйегінде қазақтың үш жүздің ықпалды бил
ері, сұлтандары қазақ
жерінің ханы етіп сайлады: Кенесары Қасымұлын

1845 жылға дейін Қазақстанда хандық билік сақталды: Бөкей Ордасында

1851 ж рухтық шенберде партиялык бакылауға алу себебі мен Едіге батыр эпосын
баспаға шыгарганы үшін казак иителегенциясы

кімді қугынга ұшыратты
-

Сәтпаев

1851 ж рухтық шенберде партиялык бакылауға алу себебі мен Едіге батыр эпосын
баспаға шыгарганы үшін казак иителегенциясы кімді қугынга ұшыратты
-

Сәтпаев

1853 жылы 28 маусымда бұл бекіністі орыс әскерлері басып алып, Сырда
рияның
төменгі ағысында Сырдария шебі құрылды: Ақ
-
Мешіт

1857 жылы 9 қаңтарда Арықбалық жерінде талқандалған отряд: Жанқожа
Нұрмұхамедов

1857
-
1858 жылдардағы ембілік қазақтар көтерілісінің басшысы: Есет Көтібарұлы

1858 ж болған жұмысшылардын стихиялы
көтерілісі, оның себебі шешілмеген
әлеуметтік проблемалары
-
Теміртау

1858 ж болған жұмысшылардын стихиялы көтерілісі, оның себебі шешілмеген
әлеуметтік

проблемалары
-
Теміртау

~
7

~


1858 жылы Қашғар аймағын зерттеу мақсатында сауда керуені құрамында көпес
түрінде

жіберілген ғалым: Ш.Ш.Уәлиханов

1860 ж 19
-
21 казанда кокандыктар меи Ресе
й

арасын
д
а б
олган
уш кун
дік

шайкас

кандай
атак ала
д
ы
-

Ұзынагаш

1860 ж 19
-
21 казанда кокандыктар меи Ресе
й

арасын
д
а б
олган
уш кун
дік

шайкас

кандай
атак ала
д
ы
-

Ұзынагаш

1860 жылғы
қазанның

19
-
21 аралығында Қоқан хандығы мен Ресей арасында болған
үш күндік шайқастың атауы: Ұзынағаш шайқасы

1864 жылы бұл бекіністердің жаулануымен Орынбор және Сібір әскери шептері
түйісті: Түркістан және Шымкент

1864 жылы маусымда полковник Н.А.Веревки
н басып алған бекініс: Түркістан

1865 жылы қазақ даласын басқару Ережесінің жобасын әзірлеу мақсатында патша
үкіметі
: Дала комиссиясын құрды

1867
-
1868 жж. «Уақытша Ережеге» сәйкес облыстарды басқарды: әскери генерал
-
губернаторлар (әскери округтарды басқару
шылар

1867
-
1868 жылдардағы реформа бойынша қазақстанда құрылған облыстар: Орал,
Торғай, Ақмола, Семей, Сырдария, Жетісу

1867
-
1868 жылдардағы реформа бойынша облыстар басшылығында отырған: әскери
генерал
-
губернатор

1867
-
1868 жылдардағы реформа бойынша Орынб
ор генерал
-
губернаторлығының
құрамына енген облыстар: Орал, Торғай

1867
-
1868 жылдардағы реформа бойынша өмірлік зейнетақымен қамтамасыз етілді:
Шыңғыс тұқымдары

1867
-
1868 жылдардағы реформа бойынша полиция, әскери бөлімдер, уез мекемелері
және бекіністер б
ағынышты болды: уез басшысына

1867
-
1868 жылдардағы реформа бойынша салықтан босатылды: Шыңғыс
тұқымдары

1867
-
1868 жылдардағы реформа бойынша Сырдария облысының
территориясындағы полициялық және үлестіруші (распорядительная ) билік берілді:
ақсақалдарға

186
7
-
1868 жылдардағы реформа бойынша Түркістан генерал
-
губернаторлығының
құрамына енген облыстар: Сырдария және Жетісу

1867
-
1868 жылдардағы реформа бойынша Түркістан генерал
-
губернаторлығына
дипломатиялық қатынас орнатуға құқық берілген мемлекеттер: Қытай, Ир
ан

1867
-
1868 жылдардағы реформаға сәйкес Ақмола облысы енді: Батыс
-
Сібір генерал
-
губернаторлығының құрамына

1867
-
1868 жылдардағы реформаға сәйкес қазақ даласы бөлінді: үш генерал
-
губернаторлыққа

1867
-
68 жылгы реформа бойы
нша

Акмо
ла

о
б
лысы
құрамына

кір
д
і
-

Б
а
тыс С
і
бір
генера
л

губернаторлыг
ына

1867
-
68 жылгы реформа бойынша Акмола облысы құрамына кірді
-

Батыс Сібір
генерал губернаторлыгына

1867
-
68 реформа бойынша к
а
зак
даласы

б
олінді
-
3 генерал губер
наторлығына

1867
-
68 реформа бойынша к
а
зак
даласы

б
олінді
-
3
генерал губер
наторлығына

1867
-
68 реформа бойынша мына о
б
лыстар курыллы


Ор
а
л
,
Т
оргай,

Акм
ола
,
Семей,

Сыр
дария
, Жетісу

~
8

~


1867
-
68 реформа бойынша мына о
б
лыстар курыллы


Ор
а
л
,
Т
оргай,

Акм
ола
,
Семей,

Сыр
дария
, Жетісу

1867
-
68 реформа бойынша облыс басшыгы
-

ас
к
ери генер
а
л
г
убернатор

1867
-
68 реформа бойынша облыс басшыгы
-

ас
к
ери генер
а
л
г
убернатор

1867
-
68 реформа бойынша Орынбор генерал
гу
бернаторлыгына енген о
блыстар


Орал
,

Торгай

1867
-
68 реформа бойынша Орынбор генерал
гу
бернаторлыгына
кірді

-

Сыр
дария
,
Же
т
ісу

1867
-
68 реформа бойынша Орынбор генерал
гу
бернаторлыгына
кірді

-

Сыр
дария
,
Же
т
ісу

1867
-
68 реформа бойынша өмірлік зейнетакымен камтамасыз етілді
-

Шынгыс
ұрпактары

1867
-
68 реформа бойынша өмірлік зейнетакымен камтамасыз етілді
-

Шынгыс
ұрпактары

1867
-
68 р
еформа бойынша полиция әскери бөлімдер бағынды
-
уез бастыктарына

1867
-
68 реформа бойынша полиция әскери бөлімдер бағынды
-
уез бастыктарына

1867
-
68 реформа бойынша Түркістан ге
нерал

г
убернаторлығы

осы
ел
дермендипломатиялық

карым катынас орнай алады


Қытай
,

Иран

1867
-
68 реформа бойынша Түркістан ге
нерал

г
убернаторлығы

осы
ел
дермендипломатиялық

карым катынас орнай алады


Қытай
,
Иран

1867
-
68 реформа бойынша Т
үркістан

генерал
гу
бернаторлыгына енген о
блыстар


Орал
,

Торгай

1870 ж Мангыстаудағы казактар к
отерілісінбасқарған


Д. Тәжіұлы , И.
Тіленбайұлы

1870 ж Мангыстаудағы казактар к
отерілісінбасқарған


Д. Тәжіұлы , И.
Тіленбайұлы

1870 жылы «Сырдария және Жетісу облыстарын басқару жөніндегі уақытша Ереже»
енгізілген аймақ: Манғыстау

1870 жылы Маңғыстаудағы

ұлт
-
азаттық көтеріліс жетекшілері: Досан Тәжіұлы және
Иса Тіленбайұлы

1881 жылы ұйғырлар мен дұңғандардың Іле аймағынан Жетісуға қоныстануға негіз
болған құжат: Санкт
-
Петербор келісімі

1886 жылы «Түркістан өлкесін басқару жөніндегі Ережеге» сәйкес Түркіст
ан
өлкесінің құрамына енген облыстар: Сырдария, Ферғана, Самарқанд

1889 жылғы 13 шілдеде «Село тұрғындары мен мещандарының қазыналық жерлерге
өз

еркімен қоныстануы туралы және аталған сословиелердің адамдарын ерте
уақытта қоныстандыруға жатқызу тәртібі тур
алы» Ереже бойынша қоныс аударуға
рұқсат берілді: Ішкі істер және мемлекеттік меншік министрлігі ұйымдарының
шешімімен

1891 жылғы «Ережеге» байланысты Қазақстан территориясында жойылды: билер
соты

1891 жылғы «Ережеге» сәйкес Дала генерал
-
губернаторлығының
құрамына

енген
облыстар: Семей, Ақмола, Жетісу

1891 жылғы «Ережеге» сәйкес құрамына Қазалы, Перовск, Шымкент, Әулие
-
Ата
және Ташкент уездері енген облыс: Сырдария

1891 жылгы Дала генерал губернатордығ
ы
ны
ң

орта
лығы

-

Омск

~
9

~


1891 жылгы Дала генерал губернаторд
ығ
ы
ны
ң

орта
лығы

-

Омск

1891 жылғы Ереже бойынша Дала генерал
-
губернаторлығының орталығы болған
қала: Омск

1896
-
1903 жылдар аралығында Ақмола, Семей және Торғай облыстарының 12 уезіне
статистикалық сипаттама жасаған экспедиция басшысын көрсетіңіз: Ф.А.Щерби
н

1905 жылы тау
-
кен жұмысшыларының ірі әрі ұйымдасқан толқуы болған өнеркәсіп:
Успен руднигі

1916 жылғы ұлт
-
азаттық көтерілістің Торғай өңіріндегі қолбасшысы: А. Иманов

1916 жылы «Орталық Азия және Қазақстан ер азаматтарын тыл жұмыстарына алу
туралы» патша

Жарлығы шыққан уақыт: 1916 жылдың маусымы

1916 жылы Қарқарадағы көтеріліс жетекшісі: Ұзақ Саурықов

1916ж көтерілістің Қаркаралыдагы басшысы
-

Үзак

Саурыков

1916ж көтерілістің Қаркаралыдагы басшысы
-

Үзак

Саурыков

1917 ж ІV сезінде бүкілтүркістандық шешім

бойынша кандай мемлекет құрылды
-
Түркістан авт
о
номиясы

1917 ж ІV сезінде бүкілтүркістандық шешім бойынша кандай мемлекет құрылды
-
Түркістан авт
о
номиясы

1917 жылға дейін Қазақстанда қазақтардан қоныс аударушылар қорына тартылып
алынған жер көлемі: 4
5 млн. десятина

1917 жылғы ақпан революциясы сипаты жағынан: буржуазиялық
-
демократиялық

1917 жылғы Ақпан революциясынан кейін құрылған жергілікті жердегі өкілетті
органдары: облыстық және уездік қазақ комитеттері

1917 жылғы Ақпан төңкерісінен кейін Жетісу
облысы бойынша Уақытша үкіметтің
комиссары: М. Тынышбаев

1917 жылы 21
-
28 шілдеде Орынбор қаласында өткен І Бүкілқазақ съезінде қаралған
маңызды мәселелердің бірі: ұлттық автономия, жер мәселесі

1917 жылы 21
-
28 шілдеде Орынбор қаласында өткен І Бүкілқазақ с
ъезінде «тәуелсіз
автономиялық мемлекет құру» қажеттігін айтқан қазақ зиялылары: А. Байтұрсынов,
М. Дулатов

1917 жылы 21
-
28 шілдеде Орынбор қаласында: І Бүкілқазақ съезі өтті

1917 жылы 5
-
13 желтоқсан аралығында: Орынборда ІІ Бүкілқазақ съезі өтті

1917 жылы

IV Жалпытүркістандық съезд шешімімен құрылған мемлекет: Түркістан
автономиясы

1917 жылы Қазақстанда құрылған жұмысшылар мен Кеңестерді қолдайтын
революцияшыл
-
демократиялық жастар одақтарының бірі: «Верный қаласы
мұсылман жұмысшыларының біріккен одағы (Қар
а жұмыста істейдіндер одағы)»

1919 ж 4 қарашада Алашордалыктардың катысуымен Кеңестік күкыктык бекітудің
максаты
-

амнистия жарияланды

1919 ж 4 қарашада Алашордалыктардың катысуымен Кеңестік күкыктык бекітудің
максаты
-

амнистия жарияланды

1919 жылы 10 шіл
деде: Қырғыз (қазақ) өлкесін басқару жөніндегі революциялық
комитет құрылды

1919 жылы 21 желтоқсанда алашордашылардың Кеңес өкіметі жағына шығу
қажеттігінің

себебі: 1919 жылы 4 қарашада Кеңес үкіметінің «Алашордашыларға
амнистия жариялау туралы» қаулысының

шығуымен

~
10

~


1920 жылғы қазанның 4
-
12 аралығында Орынборда: Қазақ АКСР жұмысшы, шаруа,
және Қызыл әскер депутаттарының құрылтай съезі өтті

1920 жылы 26 тамызда Қырғыз (Қазақ) АКСР
-
сы құрылған кезде оның құрамына
енбей қалған облыстар: Сырдария, Жетісу

1920 жы
лы 26 тамызда: Қырғыз (Қазақ) Автономиялы Кеңестік Социалистік
Республикасын құру туралы» Декретке қол қойылды

1921
-
22 ж Қазақстандағы жер су реформасынын мәні
-

қазақтардың

жерлерін
кайтарып алу

1921
-
22 ж Қазақстандағы жер су реформасынын мәні
-

қазақтардың

жерлерін
кайтарып алу

1921 жылдың күзіне қарай республика бойынша аштыққа ұшырағандар саны: 1 млн.
астам адам

1921 жылы қабылданған жаңа экономикалық саясаттың мәні: нарықтық
экономикалық, тауарлық
-
ақшалай қатынасқа көшу

1921
-
1922 жж. жер
-
су
реформаларының негізгі мақсаты: жерді, суды пайдаланудағы
отаршылдықтың қалдықтарын жою

1924 жылғы ұлттық
-
территориялық межелеу нәтижесінде Қырғыз (Қазақ) АКСР
-
на
қайтарылған жерлер: Жетісу және Сырдария облыстары

1925 жылы желтоқсанда БК (б)П ХІҮ съезінде

Кеңес Одағы бағыт алды:
индустрияландыруға

1927 ж алгаш рет питекантроп табылган территория
-

Ява аралдары

1927 ж алгаш рет питекантроп табылган территория
-

Ява аралдары

1927 ж алгаш рет синантроп табылган территория
-

кытай

1927 ж алгаш рет синантроп та
былган территория
-

кытай

1927 жылы синантроп табылған өңір: Қытайда

1928 жылы 27 тамызда қабылданған«Аса ірі бай шаруашылықтары мен жартылай
феодалдарды кәмпескелеу және жер аудару туралы» Декретке сәйкес тәркіленді:
700
-
ге жуық шаруашылық, 140 мыңнан аст
ам мал

1928 жылы 27 тамызда қабылданды: «Аса ірі бай шаруашылықтары мен жартылай
феодалдарды кәмпескелеу және жер аудару туралы» Декрет

1928
-
1932 жж. Қазақстанда алғашқы бесжылдық кезінде салынған ірі құрылыс:
Түркістан сібір темір жолы Теміртау

1929 жылы
қарашада

күштеп ұжымдастыруға қарсы шаруалар көтерілісі болған
аймақтардың бірі: Қостанай округі Батпаққара ауданы

1929
-
31 жылдары «Кіші Қазан» және Қазақстандағы ұжымдастыруға қарсы
шаруалар қозғалысы бұқаралық сипатқа ие болды. Қазақстан территориясында
тіркелген көтеріліс саны: 372.0

1932 жылғы аштыққа байланысты Ф.И. Голощекинге Бесеудің хатын жазғандар: Ғ.
Мүсірепов,М. Ғатауллин,М.Дәулетқалиев,Е. Алтынбеков, К. Куанышев.

1934 ж Қазақстанда ашылған жана оку орны
-

КазГУ (Казакстан Үлттык
Университеті)

1
934 ж Қазақстанда ашылған жана оку орны
-

КазГУ (Казакстан Үлттык
Университеті)

1934 жылы Қазақстанда ашылған жоғары оқу орны: Қазақ мемлекеттік университеті

1937 ж. 26 наурызда: Қазақ АКСР
-
сы Қазақ КСР Кеңестік республика болып қайта
құрылды

~
11

~


1939 жылғы 23

тамызда КСРО мен Германия арасында қол қойылған келісім: өзара
соғыс ашпау туралы келісім

1939 жылдан бастап Батыс Сібір г
е
н
е
рал губернаторлыгынын орталыгы
-

Омск

1939 жылдан бастап Батыс Сібір г
е
н
е
рал губернаторлыгынын орталыгы
-

Омск

1940 жылы желтоқсан
да Фашистік Германия тарапынан қабылданған Гитлердің
«Барбаросса» жоспарының мәні: КСРО
-
ны талқандап шығыста «өмір кеңістігін
қамтамасыз ету»

1946
-
1950 жылдар аралығында КСРО
-
да қабылданған IV бесжылдық жоспардың
негізгі экономикалық міндеті: қираған халық

шарушылығын қайта қалпына келтіру

1948 ж КСРО Министрлр кең
е
сінің жарлыгымен ашылган ядролык полигон үш
облыста орналасуы керек
-
Семей, Павлодар. Қараганды

1948 ж КСРО Министрлр кең
е
сінің жарлыгымен ашылган ядролык полигон үш
облыста орналасуы керек
-
Семей,

Павлодар. Қараганды

1949 ж КСРО ның мемлекетгің сыйлыгы б
е
рілген роман эпопея
-

«Абай» М.Әуезов

1949 ж КСРО ның мемлекетгің сыйлыгы б
е
рілген роман эпопея
-

«Абай» М.Әуезов

1949 жылы Мемлекеттік сыйлыққа ие болған қазақ жазушысының роман
-
эпопеясы:
М.Әуезов

«Абай жолы»

1951 жылы рухани салаға партиялық бақылауды күшейту жөніндегі шаралардың
нәтижесінде Едіге батыр туралы эпосты жариялағаны үшін қуғынға ұшыраған қазақ
зиялысы: Қ. Сәтпаев

1954 жылы: тың және тыңайған жерлерді игеру басталды

1954ж болған окига
-

тын және тыңайган жерлерді игеру

1954ж болған окига
-

тын және тыңайган жерлерді игеру

1958 ж Алпысбаев басшылык еткен экспедиция кай территорияда палеолит
кезеңіндегі тұрактарды табады
-

Ж
амбыл облысы

1958 ж Алпысбаев басшылык еткен экспедиция кай территорияда палеолит
кезеңіндегі тұрактарды табады
-

Ж
амбыл облысы

1958 жылы әлеуметтік мәселенің шешілмеуіне байланысты жаппай тәртіпсіздік
көрініс тапқан Қазақстан қаласы: Теміртау

1958 жылы Х.Алпысбаев жете
кшілігімен ежелгі палеолит тұрақтары табылған
аймақ: Жамбыл обл.

1958ж болган жұмысшыларлардың стихиялы котерілісі, оның себебі шешілмеген
әлеуметтік

проблемалары
-

Теміртау

1958ж болган жұмысшыларлардың стихиялы котерілісі, оның себебі шешілмеген
әлеуметт
ік проблемалары
-

Теміртау

1958ж Теміртауда болган козгалыстың себебі
-

әлеумет
т
ік проблемалар

1958ж Теміртауда болган козгалыстың себебі
-

әлеумет
т
ік проблемалар

1960 жылдары құрылған бейресми «Жас тұлпар» студент жастар ұйымының
белсенді мүшесі: Мұрат Әу
езов

1963 жылы 5 наурыздағы КСРО мен АҚШ арасында ядролық қаруды сынауды
тоқтату туралы келісімінің әсері: Семей ядролық полигноындағы сынақтар жер
астында ғана жүргізілді

1964


1986 жылдары Қазақстан Компартиясы ОК
-
нің І хатшысы: Д. Қонаев

1964
-
86 КОКП О
К і Хатшысы бол
ғ
ан


Конаев

1964
-
86 КОКП ОК і Хатшысы бол
ғ
ан


Конаев

~
12

~


1970 жылдары әлемнің көптеген елдеріне танымал болған, «Жас тұлпардың»
ықпалымен құрылған ансамбльдер: «Гүлдер», «Дос
-
Мұқасан», «Айгүл»

1974 жылы М. Әуезов атындағы академиялық драма т
еатрының КСРО мемлекеттік
сыйлығын иеленген қойылымы: «Қан мен тер»

1977 жылы қабылданған КСРО Конституциясы бойынша «кеңестік қоғамның
басқарушы және бағыттаушы күші»: коммунистік партия

1977ж қабылданған КСРО Конституциясы бойынша кенестік когамның баста
ушы
және багыттаушы куші болып
-

Кенес Одагынын Коммунисттік Партиясы

1977ж қабылданған КСРО Конституциясы бойынша кенестік когамның бастаушы
және багыттаушы куші болып
-

Кенес Одагынын Коммунисттік Партиясы

1979 жылы Ақмола қаласындағы халықтың шеруге шығ
уының себебі: неміс
автономиясын құру

1979 жылы Неміс автономиясының құрамына енгізуге жоспарланған облыстар
территориясы: Ақмола, Павлодар, Қарағанды, Көкшетау

1979ж Целиноград тұргындарынын орталык алаңга шыгып көтерілуінің себебі
-

Неміс автономиясының
күрылуы

1979ж Целиноград тұргындарынын орталык алаңга шыгып көтерілуінің себебі
-

Неміс автономиясының күрылуы

1980 жылдардың соңына қарай экономикалық даму бағытын нарықтық
қатынастарға

негіздеп қайта құру үшін Қазақстан үкіметі қабылдаған заң: «Қазақ
КСР
-
індегі шетел инвестициялары туралы»

1986 ж көтеріліске Алматыда берілген бага
-

казак жастарынын
үлтшылдығыны
ң

көрінісі

1986 ж көтеріліске Алматыда берілген бага
-

казак жастарынын
үлтшылдығының көрінісі

1986 жылғы Желтоқсан оқиғасы үшін айыпталғандардың «Желтоқсан» партиясын
құрған

уақыты: 1990 жыл

1986 жылы Алматыдағы оқиға кезінде жастардың бас көтеруі себеб
і: қайта құрудың
демократиялық принциптерін сақтау үшін

1986ж Желтоқсан көтерілісінде Қазакстанда «Халык каһарманы» атагын алган
-

Қ
.Рыскұлбеков

1986ж Желтоқсан көтерілісінде Қазакстанда «Халык каһарманы» атагын алган
-

Қ
.Рыскұлбеков

1988 жылы ақталған қаз
ақ халқының бес арысы: А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев,
М.Дулатов, Ш.Құдайбердиев, Ж.Аймауытов

1989 ж ұлтаралық конфликт өтті
-

Жа
н
а
ө
зенде


1989 ж ұлтаралық конфликт өтті
-

Жа
н
а
ө
зенде


1989 жылы Қазақстанның КП ОК І Хатшысы қызметіне сайланған саясаткер:
Н.Назар
баев

1989 жылы ұлтаралық қақтығыс орын алған жер: Жаңа Өзен

1989
-
1991 жж. Қазақстандағы ең қуатты қоғамдық ұйым: «Семей
-
Невада»
қозғалысы

1990 жылы 25 қазанда болған тарихи оқиға: «Мемлекеттік егемендік туралы»
декларация қабылданды


1991 ж 20 желтоксаннан

бастап ҚР Президентінің Жарлыгы бойынша Ішкі Істер
Министрі болып тагайындалды
-

Сулейменов

~
13

~1991 ж 20 желтоксаннан бастап ҚР Президентінің Жарлыгы бойынша Ішкі Істер
Министрі болып тагайындалды
-

Сулейменов

1991 ж 21 желтоксанда кай калада ТМД кұрылып, К
СРО жойылуы туралы
д
е
кларациясы кабылданды
-

Алматы

1991 ж 21 желтоксанда кай калада ТМД кұрылып, КСРО жойылуы туралы
д
е
кларациясы кабылданды
-

Алматы

1991 жылғы 2 қазандағы тарихи оқиға: ғарышқа тұңғыш қазақ азаматының ұшуы

1991 жылдан бастап Қазақстанда
Лениндік Коммунистік Жастар Одағы (ЛКЖО)
аталды: Қазақстан жастар одағы

1991 жылы 1 желтоқсанда республика өмірінде болған оқиға: Қазақстан
Республикасының Президентін бүкіл халықтық сайлау

1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанда: Қазақстан Республикасының Тә
уелсіздігі
жарияланды

1991 жылы желтоқсанда құрылған Тәуелсіз Мемелекеттер Достастығына (ТМД)
енбеген республикалар: Эстония, Латвия, Литва, Грузия

1992 ж 17 акпанда Тегеранда Қасп
ий

жагалауын
д
агы елдерлің кезлесуінде ел
басшылары кандай
ұ
сыныс жасады
-

Ка
спий маңы елдерінін одагын к
ұ
ру

1992 ж 17 акпанда Тегеранда Қасп
ий

жагалауын
д
агы елдерлің кезлесуінде ел
басшылары кандай
ұ
сыныс жасады
-

Каспий маңы елдерінін одагын к
ұ
ру

1992 ж 18 мамырда ҚР мен АҚШ тың «Шевройл» коорпора
ц
иясының к
е
лісімі
бойынша қүрылга
н
-

Теңіз Шевройл

1992 ж 18 мамырда ҚР мен АҚШ тың «Шевройл» коорпора
ц
иясының к
е
лісімі
бойынша қүрылган
-

Теңіз Шевройл

1992 ж 22 мамырда Қазакстан мүшесі болып жарияланган Халыкаралык үйым
-
ЮНЕСКО

1992 ж 22 мамырда Қазакстан мүшесі болып жарияланган
Халыкаралык үйым
-
ЮНЕСКО

1992 ж 5 қазанда ҚР Президенті СВМДА кұру туралы ұсыныс жасайтын Бас
Ассамблеяда күрылган
-

БҰҰ

1992 ж 5 қазанда ҚР Президенті СВМДА кұру туралы ұсыныс жасайтын Бас
Ассамблеяда күрылган
-

БҰҰ

1992 ж. 15 сәуірінде ҚР Президентінің Ж
арлығымен Қазақстан Республикасының
БҰҰ
-
ның жанындағы Тұрақты өкілі болып тағайындалған: А.Х.Арыстанбекова

1992 жылы 18 мамырда Қазақстан Республикасы мен АҚШ
-
тың «Шеврон»
корпорациясы арасындағы келісім бойынша құрылған бірлескен кәсіпорын:
«Теңізшевройл»

1992 жылы 18 мамырда Қазақстан Республикасы мен АҚШ
-
тың «Шеврон»
корпорациясы арасындағы келісім бойынша құрылған бірлескен кәсіпорын:
«Теңізшевройл»

1992 жылы 22 мамырда Қазақстан мүше болып енген Халықаралық ұйым:
ЮНЕСКО

1993 ж Коммунистік Партияның 19
съезінде бұл партия жаңа ат алды
-

Социалистік партия

1993 ж Коммунистік Партияның 19 съезінде бұл партия жаңа ат алды
-

Социалистік партия

~
14

~


1993 жылы Орталық Азия өңірі мемлекеттерінің басшылары Аралды халықаралық
құтқару

қорының президенті етіп сайланға
н: Н.Ә.Назарбаев

1993 жылы партияның ХІХ съезінде Қазақстан Коммунистік партиясының
өзгертілген

аты: Қазақстан Социалистік партиясы

1994 ж 29 наурызда ҚР Президенті МГУ Ломоносов атындагы студенттер арасында
лекция окыгандагы кандай идея үсынды
-

Еуразиялы
к Одак

1994 ж 29 наурызда ҚР Президенті МГУ Ломоносов атындагы студенттер арасында
лекция окыгандагы кандай идея үсынды
-

Еуразиялык Одак

1994 ж 5 желтоксанда Будапештте өткен ОБСЕ саммитінде Қазакстан кауіпсіздігін
камтамасыз ету туралы мемарандумына кол
койган елдер
-

Россия.АКШ,
Үлыбритания

1994 ж 5 желтоксанда Будапештте өткен ОБСЕ саммитінде Қазакстан кауіпсіздігін
камтамасыз ету туралы мемарандумына кол койган елдер
-

Россия.АКШ,
Үлыбритания

1994 жылы 29 наурызда Мәскеу мемлекеттік университетінде бол
ған

кездесуінде
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев Тәуелсіз Мемлекеттер
Достастығына (ТМД) қатысушы елдерден мүлде жаңа бірлестік құрып, оны атауды
ұсынды: Еуразия Одағы

1994 жылы 29 наурызда Мәскеу мемлекеттік университетінде болған кезде
суінде
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев Тәуелсіз Мемлекеттер
Достастығына (ТМД) қатысушы елдерден мүлде жаңа бірлестік құрып, оны атауды
ұсынды: Еуразия Одағы

1994 жылы желтоқсанда Будапештте өткен қай саммитте Қазақстан офитциально
ядролық қарусыз мемлекет деген әлемді заңды түрде мойындатты


ОБСЕ

1994 жылы желтоқсанда Будапештте өткен қай саммитте Қазақстан офитциально
ядролық қарусыз мемлекет деген әлемді за
ңды

түрде мойындатты


ОБСЕ

1994
-
1995 жж. шетел инвестициялары республика экономикасының қай саласына
тартылды: шикізат саласына

1995 ж 1 наурызда Президент Жарлыгымен құрылга


Қазақстан

халкы
ассамблеясы

1995 ж 1 наурызда Президент Жарлыгымен құрылга


Қ
азақстан халкы
ассамблеясы

1995 ж желтоқсанда қай ұйымның мүшесі болды
-

Ислам конференциясы

1995 ж желтоқсанда қай ұйымның мүшесі болды
-

Ислам конференциясы

1995 жылгы ҚР Конституциясы бойынша орыс тілінін мәртебесі
-

мемлекеттік
тілмен катар журетін
қарым

катынас тілі


1995 жылгы ҚР Конституциясы бойынша орыс тілінін мәртебесі
-

мемлекеттік
тілмен катар журетін қарым катынас тілі

1995 жылы 1 наурызда Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығына сәйкес
мемлекет басшысы жанындағы кеңесу органы ретінд
е құрылды: Қазақстан
халықтары Ассамблеясы

~
15

~


1995 жылы қабылданған Конституция бойынша Парламентті тарату құқығы
беріледі: Қазақстан Республикасы Президентіне

1995 жылы ЮНЕСКО аясында 150 жылдығы тойланған ұлы қазақ ойшылы:
А.Құнанбаев

1996 ж басында 1490 ұ
йьімдастырылды:
ауыл шаруашылык предприятия

1996 ж басында 1490 ұйьімдастырылды:
ауыл шаруашылык предприятия

1996 жылдың басына қарай 1490 жекешелендірілген мемлекеттік нысандар: ауыл
шаруашылық кәсіпорындары

1997 ҚР президенті Қазақстанның даму стратег
и
я
сын жариялады
-

Казахстан
-
2030

1997 ҚР президенті Қазақстанның даму стратеги
я
сын жариялады
-

Казахстан
-
2030

1997 ж 28 акпанда Алматы каласында Қазакстан, Қыргызста
н,

Өзбекстан
,

Тажікстан
Президентгерінің катысуымен өткен Саммитте көтерген мәселесі
-

Арал мәселесі

1997 ж 28 акпанда Алматы каласында Қазакстан, Қыргызста
н,

Өзбекстан
,

Тажікстан
Президентгерінің катысуымен өткен Саммитте көтерген мәселесі
-

Арал мәселесі

1997 ж 28 акпанда кабылданган Алматы Декларациясы 1998 ж Орта Азия елдерінде
жарияла
й
д
ы
-

Коршаган ортаны кор
ғ
ау жылы

1997 ж 28 акпанда кабылданган Алматы Декларациясы 1998 ж Орта Азия елдерінде
жарияла
й
ды
-

Коршаган ортаны кор
ғ
ау жылы

1997 жылы 28 ақпандағы Алматы декларациясында Орталық Азия елдерінде 1998
жыл жарияланды: «Қоршаған ортаны

қорғау» жылы

1997 жылы 28 ақпандағы Алматы декларациясында Орталық Азия елдерінде 1998
жыл жарияланды: «Қоршаған ортаны қорғау» жылы

1997 жылы кыр
к
үйекте

ҚР Президентінің білім аясы
н
да кабылданган мемлекеттік
ба
ғ
дарламасы
-

орта білімді акпараттау

1997 жы
лы кыр
к
үйекте

ҚР Президентінің білім аясы
н
да кабылданган мемлекеттік
ба
ғ
дарламасы
-

орта білімді акпараттау

1997 жылы қыркүйекте Президенттің өкімімен қабылданған білім саласына қатысты
мемлекеттік бағдарлама: «Орта білімді ақпараттандыру»

1997 жылы қыркүй
екте Президенттің өкімімен қабылданған білім саласына қатысты
мемлекеттік бағдарлама: «Орта білімді ақпараттандыру»

1998 жылдан бастап Қазақстан шығармашылық жастарының жыл сайын өткізіліп
тұратын фестивалі: «Шабыт»

2000 ж Қазакстанды нарыктық эканомикасы
бар ел деп мойындаған әлемлік одақ
-

Европейский Союз

2000 ж Қазакстанды нарыктық эканомикасы бар ел деп мойындаған әлемлік одақ
-

Европейский Союз

2000 жылы 1 шілдеде Алматы қаласында Қазақстан патриоттары партиясы
құрылды
. Партияның төрағалығына сайланға
н: Ғ.Қасымов

2002 жылы маусымда Азиядағы өзара іс
-
қимыл және сенім шаралары жөніндегі
кеңестің алғашқы саммиті өткен қала: Алматы

2003 ж Бүкіләлемдік және дәстүрлідіндердің I съезі өткен кала
-

Астана

2003 ж Бүкіләлемдік және дәстүрлідіндердің I съезі өткен кала
-

Астана

2003 жылы 23 қазанда құрылған және төрайымы Д. Назарбаева болып сайланған
партия: «Асар»

2005 ж І наурызда Президент Жарлығымен кұрылған
-

Қазакстан халқы
Ассамблеясы

~
16

~


2005ж 4 желтокса
нда өтті
-

ҚР Президентін сайлауөтті


2005ж 4 желтоксанда өтті
-

ҚР Президентін сайлауөтті

2008 ж 6 ақпаннан ҚР Президентіні
ң

«Мемлекет
т
ік саясаттың басты жұмысы
Қазакстандыктардын жагдайын көтеру» Жолдауында кандай мемлекетгік
ба
ғ
дарлама
ұ
сынылды
-

Еуропага жол

2008 ж 6 ақпаннан ҚР Президентіні
ң

«Мемлекет
т
ік саясаттың басты жұмысы
Қазакстандыктардын жагдайын көтеру» Жолдауында кандай мемлекетгік
ба
ғ
дарлама
ұ
сынылды
-

Еуропага жол

2010 ж Казакстан басшылык
ө
ткен
ұ
йым
-
ОБСЕ (ЕҚЫҮ)

2010 ж Казакстан басш
ылык
ө
ткен
ұ
йым
-
ОБСЕ (ЕҚЫҮ)

2011 жылдан бастап Қазакстан қай ұйымға басшылық етеді
-

Ислам
конференциясы

2011 жылдан бастап Қазакстан қай ұйымға басшылық етеді
-

Ислам
конференциясы

542 жылы «Түрік» этнонимі алғаш рет кезедеседі: қытай деректерінде

542 жы
лы алғаш рет түрік этнонимі кездеседі
-

кытай жазбаларында

542 жылы алғаш рет түрік этнонимі кездеседі
-

кытай жазбаларында

568 ж. Түрік қағанатының Маниах бастаған Константинопольдегі елшілігіне қарсы
сауда және әскери келісім жасаған мемлекет: Иран

751 ж
ылы Атлах қаласы маңында (Талас өз. маңы) халықтар арасында болған елеулі
шайқас: Арабтар мен қытайлар

751 жылы кімдердің арасында Атлах жерінде ұлы шайкас б
о
лады
-

ар
а
бтар мен
кытайлар

751 жылы кімдердің арасында Атлах жерінде ұлы шайкас болады
-

арабтар
мен
кытайлар

965 ж оғыздар мен киевтік кнчязь Светославпен бірігіп женедіХазар кағанаты

965 ж оғыздар мен киевтік кнчязь Светославпен бірігіп женедіХазар кағанаты

965 жылы Киев князі Святославпен одақтаса отырып оғыздар талқандаған қағанат:
Хазар қағ
анаты

I Николай патша өз қолымен: «Тым өкінішті, ол өте
-
мөте адал берілген еді»
-

деп
жазған ханды көрсетіңіз: Жәнгір

I Павелдың Жарлығымен Бөкей (Ішкі) Ордасы құрылды: 11 наурыз, 1801 жыл

II Александр патша «Орынбор және Батыс
-
Сібір генерал
-
губернаторлығы
ның
далалық облыстарын басқару жөніндегі Уақытша Ережені» бекітті: 1868 жыл

II Александр патша «Сырдария және Жетісу облыстарын басқару жөніндегі
Ережені» бекітті: 1867 жыл

II Екатерина патшайым Нұралы ханның биліктен кетуі туралы рескриптіге
(жарлыққа)
қол

қойды: 3 маусым, 1786 жыл

IX
-
X ғасырларда шығыстың «екінші ұстазы» атанған: әл Фараби

XI ғасырда Қарахандықтардың Батыс және Шығыс хандықтарының шекарасы өткен
өзен
: Араб географы Ибн
-
Хаукаль (X ғ.): «..олардың жерінен өту үшін 30 күн
қажет» деп жазған

мемлекет атауы: Сырдария

XIII ғ. Азия, Шығыс және Орталық Еуропа жерлерін қамтыды: моңғол
шапқыншылығы

XIV
-
XV ғасырларға жататын Дешті Қыпшақтағы белгілі жырау: Сыпыра

~
17

~


XIV
-
XV ғасырларға жататын ноғайлы дәуірінің тарихи
-
батырлық эпикалық жыры:
«Қырымның қы
рық батыры»

XIX басында оңтүстік Казакстанда кай хандыктардын экспанциясы болды
-

Хиуа,
Бухар, көп болігі Қоқан

XIX басында оңтүстік Казакстанда кай хандыктардын экспанциясы болды
-

Хиуа,
Бухар, көп болігі Қоқан

XIX ғасырда (1810 жылдан 1866 жылға дейін)

Оңтүстік Қазақстан жерін
экспансиялық нысанға айналдырған мемлекеттер: Хиуа, Бұхара және ең үлкен
дәрежеде Қоқан

XIX ғасырда 50
-
жылдарыңдагы Сырдария төменгі ағысында болган казактардын
көтерілісінін басшысы
-

Жанкожа

XIX ғасырда 50
-
жылдарыңдагы Сырдария

төменгі ағысында болган казактардын
көтерілісінін басшысы
-

Жанкожа

XIX ғасырдың 1 жартысында Хиуа ханы Мұхаммед рахым екі мындай қазақ ауылын
ойрандап кеткен жыл
-

1820

XIX ғасырдың 1 жартысында Хиуа ханы Мұхаммед рахым екі мындай қазақ ауылын
ойрандап
кеткен жыл
-

1820

XIX ғасырдың 50 жылдарында Сырдарияның төменгі ағысында болған көтерілістің
қолбасшысы
: Жанқожа Нұрмұхамедұлы

XIX ғасырдың І жартысында Хиуа ханы Мұхаммед
-
Рақым 2000 қазақ ауылын
шауып, тонаған жылды көрсетіңіз: 1820 жыл

XI
-
XII ғасырларда

Орта Азия мен Шығыс Еуропада түркі тілдес халықтардың
ішінде саны жағынан көбі: қыпшақтар

XV ғ. соңы


XVI ғ. басында Қазақ хандығының Сырдария бойындағы қалалар үшін
күресіндегі басты қарсыласы: Мұхаммед Шайбани

XV ғасырда Сығанақ қаласында салынған
кесене: Көк кесене

XV ғасырдағы Шығыс Дешті Қыпшақтағы атақты жырау: Асан қайғы

XVI ғасырға жататын Мұхаммед Хайдар Дулатидің еңбегі: Тарих
-
и
-

Рашиди

XVII ғ. соңы
-

XVIII ғ. басында Қазақ хандығының саяси жағдайын тұрақтандырған:
Тәуке хан

XVIII 70
-
жылдарын
дагы Абылай ханнын сырткы саясаты алып келді


қазақ

мемлекетінің бірлігін қалпына келтіру

XVIII 70
-
жылдарындагы Абылай ханнын сырткы саясаты алып келді


қазақ

мемлекетінің бірлігін қалпына келтіру

XVIII ғасырдың 70
-
ші жылдарындағы Абылай ханның сыртқы са
ясатының
нәтижесі: Қазақ мемлекеттігі тұтастығының қалпына келтірілуі

XVIII ғасырдың аяғы


XIX ғасырдың басында Ресейдің Орта жүздегі саяси
белсенділігінің артуының негізгі мақсаты: Қазақстанның солтүстік және шығыс
аумағын империя құрамына қосу үшін қола
йлы жағдай жасау

XVIII ғасырдың ортасындағы Оңтүстік Оралдағы ірі экономикалық орталық:
Орынбор қаласы

XVI
-
XVII ғғ. Қазақ хандығының саяси және діни орталығы болған қала: Түркістан

А.Левшин: «…өзін, қажет болуына қарай, бірде орыстардың, бірде қытайлардың
боданы екенін мойындады, ал шын мәнінде тәуелсіз әмірші болды»
-

деп пікір
білдірген қазақ ханы: Абылай хан

Абылай сұлтаннын хан болып сайланған жылы

1771 ж

~
18

~


Абылай сұлтаннын хан болып сайланған жылы

1771 ж

Абылай хан бейнесін халықтың ең жақсы идеяларын
жүзеге асыруға тиісті
қайраткер ретінде жырға қосып, оның Ресей мен Қытай арасында өз мүддесін қорғап
қалу саясатын мақұлдаған жырау: Бұқар

Абылай хан қайтыс болғаннан кейін (1822 жылға дейін) Орта жүз бен Ұлы жүздің
аумағында ұзаққа созылған саяси дағдары
стың әсері: Қазақ хандығы саяси
жүйесінің ыдырауына және өз тәуелсіздігінен айрылуына әкелді

Абылай ханның ішкі саясатындагы негізгі багыты
-

билікті орталандыру және
хандыктын саясаттык системасын реформалау

Абылай ханның ішкі саясатындагы негізгі багыты
-

билікті орталандыру және
хандыктын саясаттык системасын реформалау

Абылай ханның ішкі саясатының негізгі бағыты: биліктің орталықтандырылуын
нығайту және хандықтың саяси жүйесін реформалау

Абылай ханның олімінен кейін Орта жүз және Үлы жүз территориялары
нда
созылмалы саяси кризис орнады, ол неге алып келлі


казак хандығының
-

саяси
снстемасынын ыдырауына және тәуелсіздігін жогалтуына

Абылай ханның олімінен кейін Орта жүз және Үлы жүз территорияларында
созылмалы саяси кризис орнады, ол неге алып келлі


к
азак хандығының
-

саяси
снстемасынын ыдырауына және тәуелсіздігін жогалтуына

Азамат соғысы жылдарында Алашорда үкіметінің ұстанған бағыты: Кеңестерге
қарсы

күштермен бірігу

Азамат соғысы жылдарында Қазақстанда соғысқан Қызыл Әскер бөлімдеріне көмек
көрсетк
ен: Ә. Жангелдин экспедициясы

Азамат соғысы жылдарында Қазақстандағы партизан отрядтарының бірі: Тарбағатай
мен Алтайдағы «Тау қырандары»

Азамат соғысының соңғы майданы жойылды: 1920 жылы наурызда Солтүстік
Жетісу майданы

Азиялық скифгер деп аталган тайпа

-
сақтар

Азиялық скифгер деп аталган тайпа
-
сақтар

Ақ Орда негізін салушыОрда Ежен

Ақ Орда негізін салушыОрда Ежен

Ақ Орда сонгы ханыБарақ

Ақ Орда сонгы ханыБарақ

Ақ Орданың негізін салушы және алғашқы ханы: Орда Ежен

Ақ Орданың соңғы
ханы: Барақ

Ақпан төңкерісінен кейін Торғай облысы бойынша Уақытша үкіметтің комиссары:
Ә
. Бөкейханов

Ақындардың сөз жарыстыру сайысы: айтыс

Алғаш кеңестік қозғалыс «Невада
-

Семей» бастамасының құрылған жылы: 1989
жылғы ақпан

Алгашкы Қазақстан территориял
арына ежелгі адамдар орныккан заман
-

ежелгі тас
гасыры

Алгашкы Қазақстан территорияларына ежелгі адамдар орныккан заман
-

ежелгі тас
гасыры

Алғашқы казақ хандары Жәнібек пен Керей кай династиядан


жужан

Алғашқы казақ хандары Жәнібек пен Керей кай династиядан


жужан

~
19

~


Алғашқы Кеңестік Қазақ КСР Конституциясы қабылданды: 1937 ж. наурыз айында
Қазақстан

Кеңестерінің Төтенше Х съезінде

Алғашқы қазақ хандары Керей мен Жәнібек тараған әулет: жошы

Алғашқы Қазақст
ан Республикасының Қорғаныс министрі, Кеңес Одағының
Батыры: С.Нұрмағанбетов

Александр II бекітті «Орынбор және Батыс Сібір генерал губернаторлык далалык
облыстарындагы баскарудың уакытша жагдайы»
-

1868

Александр II бекітті «Орынбор және Батыс Сібір генер
ал губернаторлык далалык
облыстарындагы баскарудың уакытша жагдайы»
-

1868

Александр Македонский бұйрығымен Сыр бойында салынған қала: Александрия
Эсхата

Александр Македонскийдің бұйрыгымен Сырдарияда тұргызылган ка
л
а
-

Александрская Эсхата

Александр Макед
онскийдің бұйрыгымен Сырдарияда тұргызылган ка
л
а
-

Александрская Эсхата

Александр Македонскийдің сактардын жері
н
е жорыгы туралы айтылатын шыгарма
-
А.Құнанбаевтың

«
Ескендір» поэмасы

Александр Македонскийдің сактардын жеріне жорыгы туралы айтылатын шыгарма
-
А.Құнанбаевтың

«
Ескендір» поэмасы

Александр Македонскийдің сақтар жеріне жорықтары туралы айтылатын шығарма:
Абай Құнанбаевтың «Ескендір» поэмасы

Алматыда 2000 ж 1 шілдеде Қазакстандык патриоттар партиясынын төрагасы болып
сайланган
-

Ғ.Қасымов

Алматыда 20
00 ж 1 шілдеде Қазакстандык патриоттар партиясынын төрагасы болып
сайланган
-

Ғ.Қасымов

Алтын Орда дәуіріндегі күй
-
аңыз: «Ақсақ құлан»

Алтын орданың анызға айналган куйіАксак кулан

Алтын орданың анызға айналган куйіАксак кулан

Аль


идриси «кіші карт
а», «кыпшак даласы» атты енбегі теніздердің арасында орын
тепті


Каспий және Арал7

Аль


идриси «кіші карта», «кыпшак даласы» атты енбегі теніздердің арасында орын
тепті


Каспий және Арал7

Андронов мәдениеті таралған аймақтар: Қазақстан, Сібір және Орта
Азия

Андронов мәдениетін кезеңдерге бөлген ғалым: К.В.Сальников

Андронов мәдениетінің тараган территориялары
-

Қазакстан
, Сібір, Орталык Азия

Андронов мәдениетінің тараган территориялары
-

Қазакстан
, Сібір, Орталык Азия

Антропогенез
-

адамның сырт
бейнесінін дамуы

Антропогенез
-

адамның сырт бейнесінін дамуы

Антропогенез дегеніміз
-

. адамның сырт келбетінің эволюциясы..

Аңырақай шайқасының болған жылы: 1730 жылы

Араб географы Ибн
-
Хаукаль (X ғ.): «..олардың жерінен өту үшін 30 күн қажет» деп
жазған

мемлекет атауы: Қарлұқ

Ауғанстанға
Кеңес әскерлерінің енгізілуі басталды
-

1979ж желтоксан

Ауғанстанға
Кеңес әскерлерінің енгізілуі басталды
-

1979ж желтоксан

Б.з.б I мыңжылдықтық ортасында сактар жерлері аркылы өткен караван жолы
-

Дала жолы

~
20

~


Б.з.б I мыңж
ылдықтық ортасында сактар жерлері аркылы өткен караван жолы
-

Дала жолы

Б.з.д VI ғ. сақтармен соғысқан мемлекет: Парсы мемлекеті

Б.з.д ІІІ ғасырда сарматтардын орналаскан территориясыы
-

Батыс қазақстан

Б.з.д ІІІ ғасырда сарматтардын орналаскан территори
ясыы
-

Батыс қазақстан

Б.з.д. 1
-
ші мыңжылдықтың ортасында сақтардың территориясынан өткен керуен
жолының атауы: Дала жолы

Б
.з.д. 490 жылы Марафон шайкаста сактар кіммен одактас болды
-

парсымен

Б
.з.д. 490 жылы Марафон шайкаста сактар кіммен одактас болды

-

парсымен

Б.з.д. 490 жылы Марафон шайқасында сақтар одақтасқан халықтар: парсылар

Б
.з.д. VI гасырда сактармен согыскан мемлекет
-

парсы

Б
.з.д. VI гасырда сактармен согыскан мемлекет
-

парсы

Б.з.д. ІІІ ғ. сақтардың орнына келген үйсіндердің территориясы: Же
тісу аймағы

Б.з.д. ІІІ ғасырда үйсін тайпасы орналаскан сактардың территориясы
-

Жетісу

Б.з.д. ІІІ ғасырда үйсін тайпасы орналаскан сактардың территориясы
-

Жетісу

Байтұрсынов, Жүмабаев, Дулатов, Құдайбердиев, Аймауытовтың акталған жылы
-

1988 ж

Байтұрсынов, Жүмабаев, Дулатов, Құдайбердиев, Аймауытовтың акталған жылы
-

1988 ж

Балтық бойындагы партизандык козгалыстыи басшыларынын бірі казак батыр
-

Ахмедияров

Балтық бойындагы партизандык козгалыстыи басшыларынын бірі казак батыр
-

Ахмедияров

Бас Ас
самблеяның отырысында катыскан халыкаралык үйым


БҰҰ

Бас Ассамблеяның отырысында катыскан халыкаралык үйым


БҰҰ

Батый ханнын жеті жылғы (1236
-
42) Еуропага жорыгы натижесінде 1243 ж курылды


алтын орда

Батый ханнын жеті жылғы (1236
-
42) Еуропага жорыгы на
тижесінде 1243 ж курылды


алтын орда

Батыс кыпшақтар мен шығыс кыпшактар арасын өзара келісім бойынша шекара кай
өзен

аркылы өтті
-
Жайык

Батыс кыпшақтар мен шығыс кыпшактар арасын өзара келісім бойынша шекара кай
өзен

аркылы өтті
-
Жайык

Батыс Қазақстанның

палеолиттік ескерткіштерін зерттеген ғалым: Ж.К.
Таймағамбетов

Батыс Қыпшақ және Шығыс Қыпшақ хандықтарының арасындағы шекара болып
белгіленген өзен: Еділ

Батыс Түрік кағанатының хронологиясы
-

603
-
704

Батыс Түрік кағанатының хронологиясы
-

603
-
704

Батыс
түрік қағанатында бұйрықтар мен тархандардың атқарған міндеті: заң шығару

Батыс Түрік қағанатының орталығы: Жетісу

Батыс Түрік қағанатының өмір сүрген жылдары: 603
-
704 жж.

Батыс түрік қанағатында бұйрықтар мен тархандар кандай кызмет аткарды
-

соттық

Батыс түрік қанағатында бұйрықтар мен тархандар кандай кызмет аткарды
-

соттық

Бегазы Дәндібай мәдениетін ашқан археологиялык экспедицияның басшысы
-

Ә.Маргұлан

~
21

~


Бегазы Дәндібай мәдениетін ашқан археологиялык экспедицияның басшысы
-

Ә.Маргұлан

Бекмаханов ту
ралы жазган
-

«Правда» газеті

Бекмаханов туралы жазган
-

«Правда» газеті

Беріктігіне ант алу үшін Кіші жүзге келген орыс елшілігін кім баскарды


Тевкелеев

Беріктігіне ант алу үшін Кіші жүзге келген орыс елшілігін кім баскарды


Теакелееа

Берлин ратушасыны
ң

төбесіне ту тіккен 1008 атқыштар полкінің қазақ
жауынгерлері: К.Маденов және Р.Қараманов

Берлинде советтік туын тіккен 1008
-

аткыштар полкі казак әскерлері
-

Мадинов,
Қараманов

Берлинде советтік туын тіккен 1008
-

аткыштар полкі казак әскерлері
-

Мадинов,

Қараманов

Билеушілері елбөрілі әулетінен шыққан мемлекет: Қыпшақ хандығы

Бірінші бесжылдықта күрылган ірі объекттер
-

Түркістан
-
Сібір темір жолы

Бірінші бесжылдықта күрылган ірі объекттер
-

Түркістан
-
Сібір темір жолы

БОАК 1919 жылғы 4 қарашадағы қаулысынд
а Кеңес үкіметіне қарсы күреске
қатысқан Алашорда мүшелері туралы айтылған пікір: амнистия жасалды

Бөгенбай батырдың қайтыс болуына арналған жоқтау (естірту жыры) авторы,
қазақтың

белгілі жырауы: Үмбетей

Бөкей (Ішкі) Ордасында хандық билік жойылды: 1845 жы
л

Бөкей ордасында хандық билікке келгеннен кейін патша әкімшілігінің қолдауына
сүйеніп көшпелілерді отырықшылыққа икемдеп, хуторлар салуды жақтаған, шөп
шабу және орман шаруашылығын енгізіп, мектептер, училищелер, мешіттер ашып,
сауданың дамуына үлес қосқа
н билеуші: Жәнгір

Бөкей Ордасында хандық жерінің 85%
-
ы иелікте болды: Жәңгір ханның және
көшпелі ақсүйектердің

Бөкей сұлтанның Орал қаласына жақын жерде Орынбор әкімшілігінің жоғары
шенділері және көптеген дала шонжарлары қатысқан салтанатты жағдайда
ресми
түрде Бөкей Ордасының хандығына көтерілген жыл: 7 шілде, 1812 жыл

Бұл заң жобасының негізінде Кіші жүзде хандық билік жойылды: «Орынбор
қырғыздары

туралы Жарғы»

Бұл Ханнын өлімінен кейін Николай I патшасы өз қолымен жазады «Оте өкінішті,
ол преданный

адам еді»
-

Жәнгір

Бұл Ханнын өлімінен кейін Николай I патшасы өз қолымен жазады «Оте өкінішті,
ол преданный адам еді»
-

Жәнгір

Бұрынғы Бөкей ордасының Астрахан губерниясы құрамына кірген жылы: 1872ж.

Генерал
-
майор М.Г.Черняев Қоқан мен Бұхара арасындағы
жанжалды пайдаланып,
1865 жылдың маусымында жаулап алған қала: Ташкент

Герадот «Аракс» бұл


казіргі кездегі
Сырдария

Герадот «Аракс» бұл


казіргі кездегі
Сырдария

Геродот еңбектерінде Аракс деп аталған өзеннің қазіргі атауы: Сырдария өзені

Гирстің басшылыгымен Дала комиссиясы казак өлкесін баскаруга арналган
проектке дайындык ретінде курылды
-

1865 ж

~
22

~


Гирстің басшылыгымен Дала комиссиясы казак өлкесін баскаруга арналган
проектке дайындык ретінде курылды
-

1865 ж

Губерния шенеуніктері мен Орал

маны шанындагы аксүйектер алдындагы Бокей
Ордасынын ханы болып отыргызылады
-

1812 ж 7 шідле

Губерния шенеуніктері мен Орал маны шанындагы аксүйектер алдындагы Бокей
Ордасынын ханы болып отыргызылады
-

1812 ж 7 шідле

Ғұн

билеушілерінің титулы: шаньюй

Ғұн

билеушісінін титулы
-

шаньюй

Ғұн

билеушісінін титулы
-

шаньюй

Ғұн

қоғамы бөлінген тайпа саны: 24.0

Ғұн

тайпаларының жылжуымен байланысты болған тарихи оқиға: халықтардың ұлы
қоныс аударуы

Ғұн

тайпаларының көшіп конуы ненін бастамасы болды
-

Ұлы

халыктар кө
шуі

Ғұн

тайпаларының көшіп конуы ненін бастамасы болды
-

Ұлы

халыктар көшуі

Ғұн

тайпасынын кұрамында неше ру болды
-

24

Ғұн

тайпасынын кұрамында неше ру болды
-

24

Ғұндардын

Еуропага жорыгын бастаган басшы
-

Атилла

Ғұндардын

Еуропага жорыгын бастаган басшы

-

Атилла

Ғұндардың

басшысы Чжи чжи кай мемлекетпен әскери байланыс орнатып
үйсіндерге карсы шыкты
-

каңлы

Ғұндардың

басшысы Чжи чжи кай мемлекетпен әскери байланыс орнатып
үйсіндерге карсы шыкты
-

каңлы

Ғұндардың

Еуропаға жорығын басқарған қолбасшы:
Атилла

Д.Назарбаева төрағасы болып сайланган 2003 ж 23 казанында кұрылған партия
-

Асар

Д.Назарбаева төрағасы болып сайланган 2003 ж 23 казанында кұрылған партия
-

Асар

Деректерде «Ұлы жыршы» аталаған XIII ғасырдың ақыны: Кетбұға

Дәстүрлі қазақ қоғамында
«ақ сүйек» әлеуметтік тобына енген: төрелер және
қожалар

Дәстүрлі қазақ қоғамындағы билердің қызметі: көшпелі қауымдағы сот билігі

Домбырашы және сазгер, «Ақтабан шұбырынды», «Қайың сауған», «Аңшы зары»
күйлерінің авторын көрсетіңіз: Құрманғазы

Е. Бекмахан
овтың ресми түрде айыпталуының басы болған «Қазақстан тарихын
маркстік
-
лениндік тұрғыда зерделейік» атты мақала авторлары және басылым
атауы: «Правда» газеті, Т. Шойынбаев, Х. Айдаров, А. Якунин

Е. Бекмахановтың саяси зиянды деп танылған еңбегі: «Қазақстан

ХІХ ғ. 20
-
40
жылдарында»

Е.Бекмаханов еңбегін бағалап, қолдағаны үшін катаң сөгіс беріліп, ректорлық
қызметінен

босатылған қазақ зиялысы: Ә.Тәжібаев

Е.Бекмахановтың «XIX г 20
-
40 жылдардагы Қазакста
н
» еңбегін жо
ғ
ары багалаган
ректор
-

Тәжібаев

Е.Бекмаханов
тың «XIX г 20
-
40 жылдардагы Қазакста
н
» еңбегін жо
ғ
ары багалаган
ректор
-

Тәжібаев

Е.И. Пугачев бастаған шаруалар соғысы кезінде Сырым Датұлы: қазақ
жасақтарының қолбасшыларының бірі

~
23

~


Егемен Қазақстан мемлекетінің астанасы Ақмола қаласына ауыстырылды: 1998
ж
ылы

Ежелгі дәуірде Қазақстанда металлургияның дамыған аймағы: Жезқазған өңірі

Ежелгі және орта ғасырларда Еуразия кеңістігі арқылы өткен керуен жолы: Ұлы
Жібек жолы

Ежелгі түрік руникалық жазба ескерткіштерінің атауы: орхон
-
енисей

Екі жағынан да өңделген п
алеолиттік шапқыш құрал: Бифас

Екінші ұстаз
-

әл
-
Фараби

Екінші ұстаз
-

әл
-
Фараби

Ел өміріндегі шартты түрдегі «тоқырау жылдары» кезеңі: ХХ ғасырдың 70
жылдарының ортасы мен 80 жылдарының ортасы

Ен алғашқы сақтар тур
а
лы мәліме
т
гер киелі зороастриэмиіи кітаб
ында кездеседі
-

Авеста

Ен алғашқы сақтар тур
а
лы мәліме
т
гер киелі зороастриэмиіи кітабында кездеседі
-

Авеста

Ең алғаш рет 1992 ж 29 сентябрь
-
3 октябрь Алматы каласында өтті
-

казактардың
Бүкіләлемдік

Құрылтайы

Ең алғаш рет 1992 ж 29 сентябрь
-
3 октябрь Алм
аты каласында өтті
-

казактардың
Бүкіләлемдік Құрылтайы

Ең алғаш рет ежелгі түріктердің Руна ескерткіштері табылган жерде ежелгі түріктер
жазуын калай атады
-

Орхон Енисей жазу

Ең алғаш рет ежелгі түріктердің Руна ескерткіштері табылган жерде ежелгі түріктер
жазуын калай атады
-

Орхон Енисей жазу

Ең алғашкы еуропа үлгісінде жасалған мектептер кай ханның тусында ашылды


Жәңгір

Ең алғашкы еуропа үлгісінде жасалған мектептер кай ханның тусында ашылды


Жәңгір

Ерте палеолит дәуірінде тас құралдар жасау тәсілдері? Тасты жару арқылы

Есік қорганынан табылган Алтын адам табылган аймак


Алматы

Есік қорганынан табылган Алтын адам табылг
ан аймак


Алматы

Есім хан Ташкентте Қазақ қырғыз достығына арналған ескерткіш орнаттыКөкемнің кок кумбезі

Есім хан Ташкентте Қазақ қырғыз достығына арналған ескерткіш орнаттыКөкемнің кок кумбезі

Еуропаға ғұндардың қоныс аударуының екінші кезеңі: Б.з
. 93 жылы

Еуропаға ғұндардың қоныс аударуының екінші кезеңі: Б.з. 93 жылы

Еуропалыктар қыпшактарды калай атады
-

кұмандар

Еуропалыктар қыпшактарды калай атады
-

кұмандар

Еуропалық деректердегі қыпшақтардың аталуы: комондар

Әбілқайыр

хан бүкілқазақ жасақтар
ының қолбасшысы болып сайланған үш жүз
қазақтары құрылтайының өтілген жері және уақыты: 1726 жылы Ордабасында

Әбілқайыр

ханның жіберуімен құрамы жеті адамнан тұратын Құтлымбет Қоштаев
бастаған қазақ елшілігінің Ресей патшайымы Анна Иоановнаға барған жыл: 1
730
жыл

Әл
-
Идрисидің «Кіші картасында» «Қыпшақ даласы» (Сахра аль
-
кыфчак)
этнотопонимі орналасқан теңіздер аралығы: Каспий мен Арал

~
24

~


Ж. Шаяхметовтың Қазақ КСР Компартиясы Орталық Комитетінің бірінші хатшысы
қызметін

атқарған жылдары: 1946
-
1954 жж.

Жайықтың
батыс жағына (оң жағалау) мал жаюға тыйым салу туралы 1756 жылғы
патша Жарлығының түпкілікті мақсаты: қазақ қауымдарын экономикалық жағынан
әлсіретіп, сыртқы ықпалдан шектеу

Жаңа астана Астана болып презентация өткен
-

1998 ж 10 маусым

Жаңа астана Астана
болып презентация өткен
-

1998 ж 10 маусым

Жаңа қосылған қазақ жерлерінде бекіну мақсатында обер
-
секретарь И.К.Кириллов
басқарған «Қырғыз қайсақ экспедициясы» (Орынбор) құрылған жыл: 1734 жыл

Жебелі садақ пен бумеранг пайда болған дәуір: Мезолит

Жер
қатынастарының

негізіне айналған жерге жеке меншік жүйесі XIX ғасырдың II
жартысында қазақ қоғамында жер пайдаланудың «қауымдық
-
рулық» принципіне
негізделген хандықты көрсетіңіз: Бөкей хандығы

Жеті Жарғы» заңдар жинағы қабылданды: Тәуке хан тұсында

Жәнгір
ханнын өлімінен кейін Ішкі Ордадағы хандық билік әлсіреді, ал билік өтті
-

Орыс шенеуніктерінін баскаруындагы Уакытша Кенес

Жәнгір ханнын өлімінен кейін Ішкі Ордадағы хандық билік әлсіреді, ал билік өтті
-

Орыс шенеуніктерінін баскаруындагы Уакытша Кенес

Жәңгір хан қайтыс болғаннан кейін Бөкей Ордасындағы хандық билік жойылып,
оны басқару берілді: орыс шенеунігі басқарған уақытша кеңеске

Жонгар мемлекетін кім және негізін калаган кім


1635, Батыр контайшы

Жонгар мемлекетін кім және негізін калаган кім


1635, Батыр контайшы

Жоңғар контайшысының қалмақ хандыығының Аюки ханымен аскері әскери одақ
құруына

жол бермеу мақсатында

Жоңғар хандығы құлағаннан кейін Қазақстан аумағына екі ірі топқа бөлінген Цин
әскері

басып кірген жыл: 1756 жыл

Жоңғар
хандығының кұлдырауынан кейін Казакстан территориясына Цинь армиясы
6асып хіреді, олар екі ірі отрядка бөлінеді

1756 ж

Жоңғар хандығының кұлдырауынан кейін Казакстан территориясына Цинь армиясы
6асып хіреді, олар екі ірі отрядка бөлінеді

1756 ж

Жоңғар ха
ндығының құрылған жылы және негізін салушы: 1635 жыл, Батыр
қонтайшы

Жүсіп Баласағұнның еңбегі: «Құтты білік»

ЖЭС жылдарында экономиканың дамуы: нарықтық экономикаға көшумен
байланысты

Заң бойынша Ақмола облысына шаруалардың қоныстануына ресми түрде рұқсат

берілген жылды көрсетіңіз: 1889 жыл

И.Д. Бухгольц экспедициясы жұмысының барысында Ямышев бекінісі салынған
жыл: 1715 жыл, 1 қазан

И.К.Кирилловтың Ор бекінісінің (қазіргі Орынбор) салуының мақсаты: Ресей
империясының отарлау саясатының шығыс бағытындағы т
ірек базасы

И.М. Лихаревтың басшылығымен Өскемен бекінісінің негізі қаланды: 1720 жыл

Индустрия жылдарында 2 Баку атаиган Қазакстандагы мүнай базасы
-

Мүнайлы
Ембі

Индустрия жылдарында 2 Баку атаиган Қазакстандагы мүнай базасы
-

Мүнайлы
Ембі

~
25

~


Индустрияланды
ру жылдарында Қазақстанда салынып, «Екінші Баку» аталған жаңа
мұнай базасы: Мұнайлы Ембі

Индустрияландыру кезінде «Алып құрылыстар республика өнеркәсібіндегі басты
буын емес, бастысы


жергілікті ұсақ және орта өнеркәсіпті дамыту»


деп
мәлімдеген мемлекет

басшысы: Голощекин

Индустрияландыру кезінде «Қай жерде тері болса, сол жерде тері зауыттары, қай
жерде жүн болса, сол жерде жүн жуу және шұға фабрикалары салынсын»
-

деген
мемлекет қайраткері: С. Сәдуқасов

Ирандықтардың сақтар туралы мәлімет берілген көне

жазба кітабы: Авеста

Исатай Тайманұлына арналған «Кішкентай» күйінің авторы: Құрманғазы

Ислам дінін мемлекеттік дін деп бекіткен Қарахандыктардың ханы
-

Муса

Ислам дінін мемлекеттік дін деп бекіткен Қарахандыктардың ханы
-

Муса

Исламды мемлекеттік дін рет
інде қабылдаған Қарахан мемлекетінің билеушісі:
Мұса хан

ІІ Мемлекеттік Думаның секциялық мәжілісінде Қазақстандағы патша үкіметінің
аграрлық саясатын сынға алып сөз сөйлеген қазақ депутаты: Бақытжан Қаратаев

Ішкі саяси күрестерге байланысты Әбілқайыр ханн
ың Барақ сұлтанның қолынан
қаза тапқан жыл: 1748 жыл

Кай қағанат «сары» және «кара» тайпаларға болінді


Түркеш қаганаты

Кай қағанат «сары» және «кара» тайпаларға болінді


Түркеш қаганаты

Кейінгі палеолит дәуіріндегі ежелгі адам: Неандерталъдық

Кейінгі па
леолит дәуірінің ескерткіші Шульбинка тұрағы аймағы: Шығыс Қазақстан

Кейінгі полеолит дәуірінің хронологиясы: Б.з.б. 40 мың


12 мың жыл

Кельтеминар мәдениетінің таралған аймағы: Батыс Қазақстан

Кельтеминар мәдениетінің таралған аймағы: Батыс Қазақстан

Кенесары Қасымұлы қаза болған жер: Майтөбе

Кеңес үкіметі орнағаннан кейін Қазақстанда большевиктердің халық ағарту
саласындағы негізгі идеологиясы: халықтың санасына маркстік
-
лениндік
идеологияны сіңіру

Кеңес үкіметінің Алашорданы тарату туралы шешімі қабы
лданған уақыт: 1920
жылы, наурыз

Кеңестік баскарманың жоспары бойынша ҚазАКСР территориясында үжымдастыру
біту керек
-

1932 көктем

Кеңестік баскарманың жоспары бойынша ҚазАКСР территориясында үжымдастыру
біту керек
-

1932 көктем

Керей мен Жәнібек негізін қ
алаған мемлекет: Қазақ хандығы

Кіші жүздегі Сырым Датұлы бастаған көтерілістің негізгі себептерінің бірі: Нұралы
ханның биліктен кетуі

Кіші жүздегі Сырым Датұлы бастаған ұлт
-
азаттық көтерілістің негізгі себептері: жер
мәселесінің шиеленісуі, патша үкіметін
ің қазақтардың «ішкі жаққа», Жайықтың
арғы бетіне өтуге тыйым салу, ру старшындарының құқығын шектеу, хан,
сұлтандар, Жайық казак әскерлері мен патша әкімшілігі тарапынан ашық
тонаушылық

Кіші жүзді басқаруға арналған жоба («Игельстром реформасы») Ішкі істе
р
Коллегиясында талқыланып, бекітілді: 1786 жыл

КОКП І989 ж I Хатшысы болды


Назарбаев

~
26

~


КОКП І989 ж I Хатшысы болды


Назарбаев

КОКП ОК

нің «Қазақ КСР партия ұйымының еңбекшілерге интернационалдық
және патриоттық тәрбие беру жөніндегі жұмысы туралы» қау
лысында 1986 ж.
Алматыдағы желтоқсанға берілген баға: ұлтшыл жастар бүлігі деп бағаланды

Константинополде

Түрік қаганатынын елшілігі Маниах басшылыгымен 568 жылы
кімге карсы сауда және эскери келісімге отырады
-

Иран

Константинополде

Түрік қаганатынын елшілігі Маниах басшылыгымен 568 жылы
кімге карсы сауда және эскери келісімге отырады
-

Иран

Көне Арқайым қаласының орны табылған территорияны көрсетіңіз: Қостанай мен
Челябі облыстарының шекарасы

Көне түрік жазба ескерткіштері «Күлтегін
» мен «Тоныкөк»: тарихи поэма

Көшпелі қоғамның саяси жүйесінің негізі ретінде хандар сайланған әлеуметтік топ:
төрелер

Кремация дегеніміз
-

мәйітті өртеу

КСРнін ҒА кұрылды
-

1946 ж I маусым

КСРнін ҒА кұрылды
-

1946 ж I маусым

КСРО Министрлер Кеңесі қаулысы

бойынша 1948 ж. салынған ядролық полигон
түйіскен үш облыстың жері: Семей, Павлодар және Қарағанды

КСРО өмір сүрген жылдар: 1922
-
1991 жылдар аралығы

КСРО партиясының басшысы жоспары бойынша Неміс автономиясына кіруге тиіс
-

Акмола, Павлодар, Қараганды, Кө
кшетау

КСРО партиясының басшысы жоспары бойынша Неміс автономиясына кіруге тиіс
-

Акмола, Павлодар, Қараганды, Көкшетау

КСРОда төртінші бесжылдыктың кабылданган негізгі экономикалык максаты
-

бүзылган шаруашылыкты калпына келтіру

КСРОда төртінші бесжылдыктың кабылданган негізгі экономикалык максаты
-

бүзылган шаруашылыкты калпына келтіру

КСРО
-
ның таратылуы туралы шешім қабылдаған Беловьеже келісімінің уақыты:
1991 жыл, 8 желтоқсан

Қазак

ССРнің ішкі кеңесі бойынша кабылданган зан «к
азак тілінде жаңа орыс
алфавитіне ауыстыру»
-

1940 ж 10 караша

Қазак

ССРнің ішкі кеңесі бойынша кабылданган зан «казак тілінде жаңа орыс
алфавитіне ауыстыру»
-

1940 ж 10 караша

Қазакстан
, Ресей, Белоруссия арасында Темір жолдык одак қүрылган уакыт
-

2010 ж
I кантар

Қазакстан
, Ресей, Белоруссия арасында Темір жолдык одак қүрылган уакыт
-

2010 ж
I кантар

Қазакстаннын

жана астанасынын
-
призентациясы өтті
-

1998 ж маусым

Қазакстаннын

жана астанасынын
-
призентациясы өтті
-

1998 ж маусым

Қазақ

АКСР
-
де ұжымдастыруды а
яқтауға белгіленген мерзімі: 1932 жылдың көктемі

Қазақ

АКСР
-
інде «Сауатсыздықпен күрес» қоғамының құрылу мерзімі: 1924 жылы
сәуір айында

Қазақ

даласы Ресей мемлекеттік меншігі бо
лып

жа
рияланды


1
868

Қазақ

даласы Ресей мемлекеттік меншігі болып жарияланды


1868

Қазақ

жерлері Ресей империясының мемлекеттік меншігі болып жарияланған
жылды көрсетіңіз: 1868 жыл

~
27

~


Қазақ

КСР Ғылым Академиясының ашылуы: 1946 жыл 1 маусым

Қазақ

КСР Жоғарғы кеңесі «Қазақ КСР
-
нің Президенті лауазымын белгілеу туралы»
Заңның қабылдануы
: 1990 жыл, 24 сәуір

Қазақ

КСР Жоғарғы Кеңесінің «Қазақ тілін орыс графикасына (кириллицаға)
негізделген жаңа алфавитке көшіру туралы» Заңы қабылданған жыл: 10 қараша,
1940 жыл

Қазақ

КСР Коммунистік партиясы Орталық Комитетінің Бірінші хатшылығына
Н.Ә.Наза
рбаев сайланған уақыт: 1989 жыл, маусым

Қазақ

КСР
-
атауын КР деп езгергу шешім кашан кабылданлы
-

1991 ж 10 желтоксан

Қазақ

КСР
-
атауын КР деп езгергу шешім кашан кабылданлы
-

1991 ж 10 желтоксан

Қазақ

КСР
-
да «Тіл туралы» Заң қабылданды: 22 қыркүйек, 1989 жы
лы

Қазақ

КСР
-
ін Қазақстан Республикасы деп өзгерту шешімі қабылданған жыл: 1991
жылғы 10 желтоқсанда

Қазақ

КСР
-
нің Мемлекеттік егемендігі туралы Декларацияда мемлекеттік билік
тармақтарының бірі деп жарияланды: Сот билігі

Қазақ

өлкесін басқару жобасын әзір
леу үшін Л.Гирс басқарған «Дала комиссияссы»
құрылған жылды көрсетіңіз: 1865 жыл


Қазақ

ССРнін тілдері туралы зан кабылданды
-
1989 ж 22 қыркүйек


Қазақ

ССРнін тілдері туралы зан кабылданды
-
1989 ж 22 қыркүйек

Қазақ

ұлттық театрында қойылган алгашкы пьеса
-

Енлик Кебек

Қазақ

ұлттық театрында қойылган алгашкы пьеса
-

Енлик Кебек

Қазақ

ұлттық театрында тұңғыш рет қойылған пьеса: «Еңлік
-
Кебек»

Қазақ

халқының байырғы тарихи атауын қалпына келтіріп, Қырғыз АКСР
-
інің аты
Қазақ АКСР
-
і деп өзгертілуі туралы шешім
қабылданды
: 1925 ж. сәуірдің 15
-
19
аралығында өткен Кеңестік Қазақстанның Ү съезінде

Қазақ

халқының бес арысы атанған


А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, М.Дулатов,
Ш.Құдайбердиев, Ж.Аймауытов ақталған жыл: 1988 жыл

Қазақ

халқының қалыптасу үрдісі аяқталды: XV
-
XV
I ғғ.

Қазақ

хандығында Тәуекел ханнан кейінгі есім хан тұсында астана болған кала


Түркістан

Қазақ

хандығында Тәуекел ханнан кейінгі есім хан тұсында астана болған кала


Түркістан

Қазақ

хандығының 1580
-
1582 ж билеген Жәнібек ханның ұрпағы


Шығай

Қазақ

х
андығының 1580
-
1582 ж билеген Жәнібек ханның ұрпағы


Шығай

Қазақ

хандығының астанасы


Түркістан қаласын орыс әскерлері жаулап алған жыл:
1864 ж.

Қазақ

хандығының құрылуының алғашқы кезеңіндегі алып жатқан территориясы:
Шу мен Талас бойы

Қазақ

хандығының
негізін салушылар: Керей мен Жәнібек

Қазақ

хандығының халқы 1 млн.
-
ға жетті: Қасым хан тұсында

Қазақ

хандынының астанасы Түркістанды орыс әскерлері алды


1864 ж

Қазақ

хандынының астанасы Түркістанды орыс әскерлері алды


1864 ж

Қазақ

ханы Есімнің қазақ
-
қы
рғыз достығына арнап Ташкентте орнатқан ескерткіш
-
мұнарасы: «Көкемнің көк күмбезі»

Қазақстан

БҰҰ
-
на мүше болып қабылданды: 1992 жыл, 2 наурыз

~
28

~


Қазақстан

егемендігінің алғашқы жылдарында Ұлы Отан соғысы кезіндегі ерлігі
ескеріліп, Ресей батыры және Қазақстан
ның Халық Қаһарманы атағы берілген қазақ
ұшқышы: Б. Бейсекбаев

Қазақстан

жерінде Мұхаммед Хорезм шахтың әскерімен монғол әскерлерінің
алғашқы кездескен жылы: 1216 жыл

Қазақстан

Республикасы Ислам Конференциясы Ұйымына толық құқықты мүше
ретінде енді: 1995
жылы 12 желтоқсанда

Қазақстан

Республикасы Президентінің «1986 ж. 17
-
18 желтоқсанда Қазақстандағы
оқиғаға қатысқаны үшін жауапқа тартылған азаматтарды ақтау жөніндегі» Жарлығы
шыққан уақыт: 1991 жыл, 12 желтоқсан

Қазақстан

Республикасы Президентінің «Қазақ
стан 2030» бағдарламасына сәйкес
Қазақстан Республикасы жоғары дамыған қоғамды құру үшін ұстанатын бағытты
көрсетіңіз: қазақстандық өзіндік даму моделі

Қазақстан

Республикасы Президентінің «Қазақстан 2030» бағдарламасына
байланысты Қазақстан Еуразия кіндіг
і бола отырып, тез қарқынмен дамып келе
жатқан үш аймақты байланыстыра алады: Ресей, Қытай, мұсылман әлемі

Қазақстан

Республикасы Президентінің «Қазақстан 2030» бағдарламасына
байланысты Қазақстан Еуразия кіндігі бола отырып, тез қарқынмен дамып келе
жатқа
н үш аймақты байланыстыра алады: Ресей, Қытай, мұсылман әлемі

Қазақстан

Республикасы Президентінің атап өткен әлемдегі бәсекеге қабілетті
мемлекеттердің қатарына кірудегі басым бағыттардың бірі: әлемдік экономикаға
интеграциялану

Қазақстан

Республикасы Пре
зидентінің жарлығы бойынша «Ұлттық бірлік пен
тарих жылы» болып жарияланды: 1998 жылы

Қазақстан

Республикасы Президентінің жарлығы бойынша «Ұлттық бірлік пен
тарих жылы» болып жарияланды: 1998 жылы

Қазақстан

Республикасы Туының авторы: Ш.Ниязбеков

Қазақстан

Республикасында 2005 жылы 4 желтоқсанда: Қазақстан
Республикасының Президентін сайлау шарасы өтті

Қазақстан

Республикасындағы Үкіметті басқарады: Премьер
-
министр

Қазақстан

Республикасының 1995 жылғы Конституциясына сәйкес мемлекеттік
биліктің бір
ден
-
бір қайнар көзі: халық

Қазақстан

Республикасының жаңа астанасы


Астана қаласының ресми тұсаукесері
өтті: 1998 жылғы, 10 маусымда

Қазақстан

Республикасының жаңа астанасы


Астана қаласының ресми тұсаукесері
өтті: 1998 жылғы, 10 маусымда

Қазақстан

Респу
бликасының Жоғарғы Кеңесі тұңғыш Конституцияны қабылдаған
жыл: 1993 жыл, 28 қаңтар

Қазақстан

Республикасының Конституциясына сәйкес Қазақстан Республикасы
Қарулы Күштерінің Жоғарғы Бас қолбасшысы: Президент

Қазақстан

Республикасының Президенті Н. Назарбаев

Лиссабон хаттамасына қол
қойып, Қазақстанның ядролық қарудан азат территория екендігін жариялаған жыл:
1993 жыл

Қазақстан

Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев «Семей полигонын жабу
жөніндегі» Жарлыққа қол қойды: 1991 жыл, 29 тамыз

~
29

~


Қазақстан

Республика
сының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың өкілеттілігін 2000 жылға
дейін ұзарту туралы бүкіл халықтық референдум өткен уақыт: 1995 жыл

Қазақстан

Республикасының Президенті Н.Назарбаев «Қазақстан өз дамуындағы
жаңа серпіліс жасау қарсаңында» (2006 ж.) атты Жолдауын
да ұсынған стратегиясы:
дамыған және бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кіру

Қазақстан

Республикасының Президенті Н.Назарбаев «Қазақстан өз дамуындағы
жаңа серпіліс жасау қарсаңында» (2006 ж.) атты Жолдауында ұсынған стратегиясы:
дамыған және бәсекеге қа
білетті 50 елдің қатарына кіру

Қазақстан

Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстанда «Әлемдік
және дәстүрлі
-
ұлтық діндер басшыларының съезін» өткізу бастамасын көтерген
жыл: 2003 жыл

Қазақстан

Республикасының Ұлттық валютасы теңге енгізілді: 1993

жыл, 15 қараша

Қазақстан

территориясына монғолдардың басып кіруі басталды: 1219 жылы

Қазақстан

территориясында 1845 ж дейін хандык билік сакталды
-

Бөкей
Ордасында

Қазақстан

территориясында 1845 ж дейін хандык билік сакталды
-

Бөкей
Ордасында

Қазақстан

те
рриториясында алгашкы тайпалык одак
-

сактар

Қазақстан

территориясында алгашкы тайпалык одак
-

сактар

Қазақстан

территориясында исламды мемлекеттік дін деп жариялаған алғашқы
мемлекет: Қарахан мемлекеті

Қазақстан

территориясында ор
н
аласка
н
, ғұн
т
айпасының
н
е
г
і
зг
ін

салган шаньюй
-

Чжи
-
чжи

Қазақстан

территориясында орналаскан, ғұн тайпасының негізгін салган шаньюй
-

Чжи
-
чжи

Қазақстанда

1867
-
1868 жылдардағы реформаның жүзеге асырылуының нәтижесі:
қазақ қоғамында ру ақсүйектері әсерінің әлсіреуіне әкелді

Қазақс
танда 2006 жылы жарыққа шыққан тарихи көркем фильм: «Көшпенділер»

Қазақстанда

алғаш пайда болған тайпалық одақтар: Сақтар

Қазақстанда

Кеңес үкіметінің орнауы: 1917 ж. қазан


1918 ж.


наурыз аралығы

Қазақстанда

өз кезеңіндегі жаңалық ретінде танылған
еуропалық үлгідегі мектептер
дүниеге келді: Жәңгір ханның тұсында

Қазақстанда

патшалық саясатты әшкерелеуде, қазақ халқының ұлттық өзіндік сана
-
сезімін қайта өркендеуінде үлкен рөлге ие болған газет: «Қазақ»

Қазақстанда

тың және тыңайған жерлерді игерудің
басталу мерзімі: 1954 жыл

Қазақстанда

ұжымдастыруды жүргізудің әдістері: еріктілік принципі бұзылып,
күштеп отырықшыландыру арқылы

Қазақстандағы

1932
-
1933 жылдардағы ашаршылық салдарынан болған адам
шығыны: 2 млн. астам адам

Қазақстандағы

индустрияландырудың алғашқы қадамдары жүргізілді: өлкені
геологиялық жағынан зерттеумен

Қазақстандағы

көшпелі шаруашылықтың түпкілікті жойылған жылы: 1930 жылдары

Қазақстандағы

күшпен ұжымдастыруға қарсы шаруалардың қарулы күресі болған
жылдар: 1929
-
1931
жж.

Қазақстандағы

тың және тыңайған жерлерді игерудің кері зардаптарын көрсетіңіз:
жер эрозиясы дамыды, экологиялық тепе
-
теңдік бұзылды

~
30

~


Қазақстанның

жаңа астанасының презентациясы өтті


1998 ж маусым

Қазақстанның

жаңа астанасының презентациясы өтті


1998

ж маусым

Қазақстанның

парадарайа
-
сақ тайпалары мекен еткен аймағы: Сырдария өзенінің
төменгі ағысы мен Арал теңізі бассейіні

Қазақстанның

тиграхауда
-
сақ тайпалары мекендеген аймағы: Жетісу

Қазақтардың

1723 жылғы Жоңғарлармен күресі көрініс тапқан өлең: «Е
лімай»

Қазіргі

кезеңде Қазақстандағы облыстар саны: 14.0

Қай

Еуропалық ұйыммен 1993 жылдан бастап Казакстаи тыгыз дипломатиялык
байланыста болады
-

Еуропалык одак

Қай

Еуропалық ұйыммен 1993 жылдан бастап Казакстаи тыгыз дипломатиялык
байланыста болады
-

Еу
ропалык одак

Қай

мемлекеттің жеңілісінен кейін Орта Азияда Үлы Жібек жолына түріктер
басшылык етеді
-

зфталиттер мемлекеті

Қай

мемлекеттің жеңілісінен кейін Орта Азияда Үлы Жібек жолына түріктер
басшылык етеді
-

зфталиттер мемлекеті

Қаңлы

мемлекеті орналас
ты
-

Жетісу

Қаңлы

мемлекеті орналасты
-

Жетісу

Қаңлы

мемлекеттік бірлестігінің орналасқан территориясы: Жетісу

Қаңлылардың

астанасы болған қала: Битянь

Қаңлылардың

Жетіасар мәдениетінің таралған негізгі аймағы: Қуандария

Қаракытай

мемлекетін негізін салушы

-

Елюй Дашы

Қаракытай

мемлекетін негізін салушы
-

Елюй Дашы

Қарақытай

мемлекеті билеушісінің дәрежесі: горхан

Қарақытайлар

мемлекетінің басшысы титулы

-

гурхан

Қарақытайлар

мемлекетінің басшысы титулы

-

гурхан

Қарахан

әулетінің негізін салушы: Сатұқ Боғра

хан

Қарахан

мемлекетінде болған «иқта» терминінің мағынасы: салық жинау құқығы

Қарахан

мемлекетінде Ислам діні мемлекеттік дін болып жарияланды


960 жыл

Қарахан

мемлекетінде Ислам діні мемлекеттік дін болып жарияланды


960 жыл

Қарахан

мемлекетінде
исламның мемлекеттік дін болып жарияланған уақыты: 960
жыл

Қарахан

мемлекетінің Батыс
-

орталығы Бұхара қаласы және Шығыс
-

орталығы
Баласағұн қаласы болып бөлінген жыл: XI ғасырдың 1
-
ші жартысы

Қарахан

мемлекетінің негізін салушыСатук Богра хан

Қарахан

мемлекетінің негізін салушыСатук Богра хан

Қарахан

мемлекетінің өмір сүрген жылдары: 942
-
ХІІІ ғ.

Қарахан

мемлекетінің хронологиясы942


13 г басы

Қарахан

мемлекетінің хронологиясы942


13 г басы

Қарахандықтардың

Батыс хандыгының орталыгы Бухар, Ш
ыгыс хандыгының
орталыгы Баласагун болып бөлінді
-

XI ХІ ғ. І жартысы

Қарахандықтардың

Батыс хандыгының орталыгы Бухар, Шыгыс хандыгының
орталыгы Баласагун болып бөлінді
-

XI ХІ ғ. І жартысы

Қарлұқ

құрамына мына тайпалар кірді


бұлақ, жігіл, ташлық

Қарлұқ

құрамына мына тайпалар кірді


бұлақ, жігіл, ташлық

Қарлұқтардың

құрамына кірген тайпа: бұлақ, шігіл, ташылық

Қидан

мемл кұрылған жыл1125 ж

~
31

~


Қидан

мемл кұрылған жыл1125 ж

Қидан

мемлекетінің (Ляо империясы) құлаған уақыты: 1125 жыл


Қимак

каганатының
хронологиясы
-

ІХ
-
ХІ


Қимак

каганатының хронологиясы
-

ІХ
-
ХІ

Қимак

қағанатының хронологиясы
-

ІХ
-
ХІ басы

Қимак

қағанатының хронологиясы
-

ІХ
-
ХІ басы

Қимақ

қағанатының өмір сүрген жылдары: IХғ.
-
ХІ ғ. басы

Қимақ

қағанатының өмір сүруінің хронологиялық кезеңі
: IX
-
XI ғғ.

Қоғам

қайраткері Мұстафа Шоқайдың еңбегі: «Түркістан Кеңестер билігі астында»

Қожа

Ахмед Яссауидің мавзолейі орналасқан қала: Түркістан

Қоқандыктардын

Ұлы жүздегі берігі Таушубек бекінісін Ресей әскері кай жылда
алады
-
1851

Қоқандыктардын

Ұлы
жүздегі берігі Таушубек бекінісін Ресей әскері кай жылда
алады
-
1851

Қоқандықтардың

тірегі болған Ұлы жүздегі Таушубек бекінісін орыс әскерлерінің
басып алған жылды көрсетіңіз: 1851 жыл

Қоланың

кұрамы
-

калайы мен мыс

Қоланың

кұрамы
-

калайы мен мыс

Қолан
ың құрамы: мыс пен қалайының қорытпасы

ҚР

Әнұранының жаңа сөздері қабылданды
-

2006 ж кантары

ҚР

Әнұранының жаңа сөздері қабылданды
-

2006 ж кантары

ҚР

Ислам конференциясының толык мүшесі болгаи уакыты
-

І995ж 12 желтоксан

ҚР

Ислам конференциясының толык м
үшесі

болгаи уакыты
-

І995ж 12 желтоксан

ҚР

Президенті «Жана он жылдык жаңа экономнкалык даму Қазакстаннын жаңа
мүмкіндіктер» атты Жарлыгының шыккан жылы
-

2010

ҚР

Президенті «Жана он жылдык жаңа экономнкалык даму Қазакстаннын жаңа
мүмкіндіктер» атты Жарлы
гының шыккан жылы
-

2010


ҚР

Президенті Еуразиялык Одагын кұру идеясын ұсынды
-
1994


ҚР

Президенті Еуразиялык Одагын кұру идеясын ұсынды
-
1994

ҚР

Президенті Қазакстанда әлемдік жэне дәстүрлік діндерлін басшыларының съезін
ұсыныс жасаган жыл
-
2003 ж


ҚР

Прези
денті Қазакстанда әлемдік жэне дәстүрлік діндерлін басшыларының съезін
ұсыныс жасаган жыл
-
2003 ж


ҚР

Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 1996 жылы жарық көрген еңбегі: «Ғасырлар
тоғысында»

ҚР

Президенті өзінің 2006 ж «Казакстан даму жолында» Жоллауында койган
стр
атегиясы
-

бәсекеге кабілетті елу елдің катарына косылу

ҚР

Президенті өзінің 2006 ж «Казакстан даму жолында» Жоллауында койган
стратегиясы
-

бәсекеге кабілетті елу елдің катарына косылу

ҚР

президентінің «ҚР Қарулы Күштері» жарлыгы күрылган жыл
-

1992 ж 8 м
амыр

ҚР

президентінің «ҚР Қарулы Күштері» жарлыгы күрылган жыл
-

1992 ж 8 мамыр

ҚР

Президентінің Жарлыгы бойынша 1992 15 сәуірден бастап БҰҮда Казакстанның
атынан катысушы болып тагайындалды
-

А.Арыстанбекова

|

ҚР

Президентінің Жарлыгы бойынша 1992 15 сәуі
рден бастап БҰҮда Казакстанның
атынан катысушы болып тагайындалды
-

А.Арыстанбекова

|

~
32

~


ҚР

Президентінің Жарлығы бойынша 1992 16 мамырдан бастап КР ашылған елшілік


Турция

ҚР

Президентінің Жарлығы бойынша 1992 16 мамырдан бастап КР ашылған елшілік


Турция

ҚР

Президентінің ядролык каруды жоюга арналган Лиссабонлык Протоколга кол
койылган жыл
-

1993

ҚР

Президентінің ядролык каруды жоюга арналган Лиссабонлык Протоколга кол
койылган жыл
-

1993

Құрамына

Ресей, Түркменстан, Қазакстан, Қыргызстан, Белоруссия кірге
н 2000
жылы құрылган үйым


Еуразиялык экономикалык одак

Құрамына

Ресей, Түркменстан, Қазакстан, Қыргызстан, Белоруссия кірген 2000
жылы құрылган үйым


Еуразиялык экономикалык одак

Қыпшақ

хандығы жайлы XIV ғасырда жазылған әдеби шығарма: «Кодекс
Куманикус
»

Қыпшақ

хандығы туралы айтылатынХIV ғасыр тарихи шығармасы


кодекс
куманикус

Қыпшақ

хандығы туралы айтылатынХIV ғасыр тарихи шығармасы


кодекс
куманикус

Қырғыз

(Қазақ) АКСР Орталық Атқару комитетінің төрағасы: С. Меңдешев

Қырревкомның

1920 жылғы 9 науры
зда қабылдаған шешімі: Алашорда үкіметін
тарату

Қысқы

уақытта қазақтарға Жайықтың батыс жағына (оң жағалау) мал жаюға тыйым
салу туралы патша жарлығы шыққан жылды көрсетіңіз: 1756 жыл

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіне Орхон
-
Енисей жазулары
ның
көшірмесі әкелінді: 2001 жылы

Левшиннін ойынша «тәуелсіз баскарушы болды»
-

Абылай

Левшиннін ойынша «тәуелсіз баскарушы болды»
-

Абылай

М. Шаханов

М.Әуезов атындағы драма театрында 1974 ж койылган КСРО мемлекеттік
сыйлыгын алган пьеса
-

Кан мен тер

М.Ә
уезов атындағы драма театрында 1974 ж койылган КСРО мемлекеттік
сыйлыгын алган пьеса
-

Кан мен тер

М.М.Сперанский әзірлеген қазақ өлкесін басқарудың жаңа жүйесінің атауы: «Сібір
қырғыздары

туралы Жарғы»

Матриархат
-

әйелдердің

когамда билік етуі

Матриархат

-

әйелдердің

когамда билік етуі

Матриархат дегеніміз
-

әйел адамдардың қоғамдағы дәрежесінің жоғарылығы

Мезолиттің хронологиялық шеңберін көрсетіңіз: Б.з.д. 12
-
5 мың жылдық аралығы

мемлекет деген әлемді заңды түрде мойындатады
-

ОБСЕ

мемлекет деген әлем
ді заңды түрде мойындатады
-

ОБСЕ

Мемлекеттік билікті алғаш рет үш тармаққа бөлуді жариялаған құжат: «Қазақ КСР
Мемлекеттік егемендігі туралы» Декларация

~
33

~


Металлургия саласы Ежелгі Қазакстан кай территорисында дамыды
-

Жезказган

Металлургия саласы Ежелгі Қазакстан кай территорисында дамыды
-

Жезказган

Мәдениеттік мұра мемлекеттік багдарламасы кабылданды


2004

Мәдениеттік мұра мемлекеттік багдарламасы кабылданды


2004

Мәскеу мемлекетімен алғашқы байланыс орнатқан Қазақ хандығының

ханы: Қасым

Моголстан астанасы
-

Алмалық

Моголстан астанасы
-

Алмалық

Моғолстан мемлекетінің астанасы: Алмалық

Моғолстан мемлекетінің негізін қалаған: Тоғылық Темір

Монгол империясы билігінің кенесі калай аталды

-

құрылтай

Монгол империясы билігінің кенес
і калай аталды

-

құрылтай

Монғол империясы бөлінген кезде Шығыс Дешті Қыпшақ кірген ұлыс: Жошы

Монгол империясында әскер құрамына жиналатын салық

-

тағар

Монгол империясында әскер құрамына жиналатын салық

-

тағар

Монғол империясында әскерді азақ
-
түлікпен қ
амтамасыз ету үшін халықтан
жиналатын салықтың аты: тағар

Монғол империясының саяси өмірінде маңызды рөл атқарған жиын атауы: құрылтай

Монгол тілінде «найман» сөзі білдіргенсегіз

Монгол тілінде «найман» сөзі білдіргенсегіз

Монғол тіліндегі «найман»
сөзінің мағынасы: «сегіз»

Моңғол шапқыншылығынан Отырар қаласын қайсарлықпен қорғаған қала
билеушісі: Қайыр хан

Мұсылмандарды қудалауымен танымал болған, монғол шапқыншылығының
қарсаңында

Қарақытай еліне қашып барған: Күшлік

Мұхаммед Хайдар Дулатидің «Тари
х
-
и
-
Рашиди» еңбегіндегі Қазақ хандығының
құрылған уақыты: 1465
-
1466 жылдар

Мұхаммед Хорезмшах 1216 жылы қыпшақтарға қарсы жорығында Торғай даласына
жеткен кезде қақтығысып қалған әскерлер: Шыңғыс ханның

Н.С.Хрущевтің ХХ съездегі «Жеке басқа табынушылықты ә
шкерелеу» туралы
баяндамасы баспасөз бетінде жарық көрген жыл: 1989 жылы

Нарын даласында Жаскус жеріме Жәнгір ханнын ордасы ауыстырылды
-
1827

Нарын даласында Жаскус жеріме Жәнгір ханнын ордасы ауыстырылды
-
1827

Нарын құмындағы Жасқұс алқабында Жәңгір ханны
ң

тұрақты ордасының құрылған
жылы: 1827 жыл

Невада Семей козгалысының басты максаты
-

ядролык, полигонды жабу

Невада Семей козгалысының басты максаты
-

ядролык, полигонды жабу

Невада Семей қозғалысынын іске косылуы
-

І989ж акпан

Невада Семей қозғалысынын іске косылуы
-

І989ж акпан

Неолиттік революция
-

тұтыну шаруашылыгынан өндіруге өту

Неолиттік революция
-

тұтыну шаруашылыгынан өндіруге өту

Ноғай ордасы ыдыраған соң, оның бір бөлігі Қазақстанның қай өңіріне өтті: Кіші
жүз

Ногай
ордасынын негізін салушы

-

Едіге

Ногай ордасынын негізін салушы

-

Едіге

Ноғай Ордасының деректердегі атауы: «маңғыт жұрты»

Ноғай ордасының құрамында басым болған тайпалар: маңғыттар

~
34

~


Ноғай Ордасының негізін салушы: Едіге

Ногай Ордасының саны коп тайпалар


мангыттар

Ногай Ордасының саны коп тайпалар


мангыттар

Ногай Ордасының ыдырауынан түріктік тайпалар құрамына кірді


Кіші жүзге

Ногай Ордасының ыдырауынан түріктік тайпалар құрамына кірді


Кіші жүзге

Нұралы ханның биліктен кетуін және Кіші жүзді үш бөлік
ке («негізгі ордалар»)
бөлу туралы мәселе қараған Кіші жүз старшындарының съезі өтілді: 1785 жыл

О. Игельстром өз «реформасын» жүзеге асыру барысында тыйым салды: Жайық
казак әскерлеріне қазақ ауылдарына шапқыншылық жасауға

ОБСЕ ге Қазакстан өзінің бірінші

рет кандитатурасын үсынды
-

2003

ОБСЕ ге Қазакстан өзінің бірінші рет кандитатурасын үсынды
-

2003

Оғыз әскербасынын титулы
-

сюбашы

Оғыз әскербасынын титулы
-

сюбашы

Оғыз мемлекетіндегі әскер басшысының дәрежесі: сюбашы

Оғыз мемлекетінің бірнеше тайпалар
ы екіге бөлінді: бұзұқ және ұшық

Оғыз мемлекетінің өмір сүрген уақыты: IX
-
XI ғғ.

Оғыз мемлекетінің хронологиясы
-

ІХ
-
ХІ

Оғыз мемлекетінің хронологиясы
-

ІХ
-
ХІ

Оғыздар 2 франтияга боліндібоз ок, уш ок

Оғыздар 2 франтияга боліндібоз ок, уш ок

Оғыздар
астанасы

-

Жанкент

Оғыздар астанасы

-

Жанкент

Оғыздар мемлекетінің астанасы: Янгикент

Олжас Сүлейменовтың 1975 жылы жарық көрген кітабы: «Аз и Я»

Омбы бекінісінің негізі қаланды: 1716 жыл, 20 мамыр

Он мынлай қазақ әскер жігіттермен калмактарга карсы Әбілха
йыр, Самеке хандаар
меи Есім, Барақ сұлтандарынын баскаруымен жорык болды


1726ж күзде

Он мынлай қазақ әскер жігіттермен калмактарга карсы Әбілхайыр, Самеке хандаар
меи Есім, Барақ сұлтандарынын баскаруымен жорык болды


1726ж күзде

Оңтүстік Қазақстаннан
табылған ерте палеолит дәуірінің археологиялық ескерткіші:
Арыстанды

Орбұлақ шайқасы болған жыл: 1643 жыл

Орта Азияда Түрік қағанаты саяси билікті кашан алды
-

553
-
572

Орта Азияда Түрік қағанаты саяси билікті кашан алды
-

553
-
572

Орта Жүзді Ресей құрамына
енгізу жөніндегі орыс патшаймының Жарлығы шыққан
жыл: 1734 жыл

Орта жүздің ханы Әбілмәмбет пен Абылай сұлтанның Ресей империясына ант
берген жыл: 1740 жыл

Орта қола дәуірінің хронологиялық кезеңі: Б.з.д. XY
-
XIII ғғ.


Ортагасырда солтүстікте «жылкылар патша
лыгы» болып аталган
-

Түрік каганаты


Ортагасырда солтүстікте «жылкылар патшалыгы» болып аталган
-

Түрік каганаты

Ортағасырдың басында «Әлемнің төрт патшалығы» туралы түсінік қалыптасты.
Соған сәйкес солтүстіктегі «Сәйгүліктер патшалығы» аталған: Түрік қағ
анаты

Орталық Азияда Түрік қағанаты саяси үстемдікке жетті: 553
-
572 жж.

Орталық Қазақстанда орналасқан Алаша хан кесенесі жатады: XIV
-
XV ғғ.

Орталық Қазақстандағы кола дәуіріндегі мәдениет
-

Бегазы Дәндібай

~
35

~


Орталық Қазақстандағы кола дәуіріндегі мәдениет
-

Бегазы Дәндібай

Орталық Қазақстанның кейінгі қола дәуіріне жататын Беғазы
-
Дәндібай мәдениетін
ашқан археологиялық экспедициянының жетекшісі: Әлкей Марғұлан

Орталық Қазақстанның кейінгі қола дәуіріне жататын мәдениет: Беғазы
-
Дәндібай
мәдениеті

Орхон өзенін
ің бойында керейіттердің ордасы орналасқан қала: Қатын
-
Балық

Орынбор губернаторы барон Игеольстромның Кіші жүзде жүргізген реформасының
нәтижесі: реформа толығымен жүзеге аспай мүлдем алынып тасталды

Орынбор губерниясы қысқартылды: 1775 жыл

Орынбор
кыргыздарынын жаргысынын ааторы
-
Эссем

Орынбор кыргыздарынын жаргысынын ааторы
-
Эссем

Орынбор қыргыздарынын жаргысы кабылданды


1824

Орынбор қыргыздарынын жаргысы кабылданды


1824

Орынбор округы құрылды: 1865 жыл

Орынбор шекаралық комиссияға жакын жерде
Ы. Алтынсарин алтын белгіге
мектепті бітірді
-

1857

Орынбор шекаралық комиссияға жакын жерде Ы. Алтынсарин алтын белгіге
мектепті бітірді
-

1857

П.Северский басшылығымен Железинск бекінісінің негізі қаланды: 1717 жыл

Палеолит кезеңінде тұрактар табылган жер
-

Қаратау

жотасы

Палеолит кезеңінде тұрактар табылган жер
-

Қаратау

жотасы

Палеолит тұрақтары алғаш табылған Қазақстанның аймағы: Қаратау жотасы

Парадариа сактарының территориясы
-

Сырдарияның төменгі агысы, Арал те
ңізі

бассейні

Парадариа сактарының территориясы
-

Сырдарияның төменгі агысы, Арал теңізі
бассейні

Патриархат
-

ерадамдардын когамдагы билігі

Патриархат
-

ерадамдардын когамдагы билігі

Питекантроп (тік жүретін адам) табылған жер: Ява аралы

Полковник М.Г.Чер
няев Мерке мен Әулие
-
Ата бекінісін басып алған жыл: 1864 жыл

Прибалтика жерінде (Витебск облысы, Освейский ауданы) астыртын партизандық
қозғалыс

жетекшілерінің бірі болған қазақ жауынгері: Ахмедияров Ғ.

Рабиға бегім кесенесі орналасқан қала: Йасы

Ресей бат
ыры және Халык каһарманы атагыи алган казак үшкышы
-

Бейсекбаев

Ресей батыры және Халык каһарманы атагыи алган казак үшкышы
-

Бейсекбаев

Ресей патшайымы Анна Иоановна Кіші жүзді Ресей құрамына енгізу жөніндегі
грамотаға қол қойды: 1731жыл, 19 ақпан

Ресейге

ант беру мақсатында Кіші жүзге келген орыс елшілігін басқарған: Тевкелев

Республикада 1970
-
1980 жылдарда ұлт саясаты бұрмалануының көрініс табуы: қазақ
тілі тек тұрмыстық деңгейде ғана қолданатын болды

Рулық қауым кезіндегі меншіктің түрі: Ортақ меншік

С.

Торайғыровтың өмір шындығын, халық тағдырын сипаттауда маңызын
жоғалтпаған туындысы: «Қамар сұлу»

Сактар туралы кұнды мәлімет калдырган «тарих атасы»
-

Геродот

Сактар туралы кұнды мәлімет калдырган «тарих атасы»
-

Геродот

Сақ коғамында патшаны кандай топ
т
ан сайлады
-

әскерлер

~
36

~


Сақ коғамында патшаны кандай топ
т
ан сайлады
-

әскерлер

Сақ коғамындағы топ


жауынгерлер, абыздар, малшылар мен егіншілер

Сақ коғамындағы топ


жауынгерлер, абыздар, малшылар мен егіншілер

Сақ мәдениетінің ерекшелігі
-

андык стиль

Сақ мәдениетінің ерекшелігі
-

андык стиль

Сақ патшалары сайланған әлеуметтік топ: әскерилер

Сақ тайпаларының орналасу ареалы: Қазақстан және Орта Азия

Сақ тайпапарының орналаскан аймагы
-

Қазакстан

және Орта Азия

Сақ тайпапарының орналаскан аймагы
-

Қазакс
тан және Орта Азия

Сақтар қоғамындағы үш әлеуметтік топ: жауынгерлер, абыздар, қауым мүшелері

Сақтар мәдениетіне тән өнер стилі: аң стилі

Сақтар туралы алғаш рет жазба деректерін қалдырған тарихшы: Геродот

Сақтардың «шошақ бөрікті» аталған тайпалары: тигра
хаудалар

Сақтармен соғыста жеңіліп, қаза тапқан парсы патшасы: Кир

Сақтармен шайкас кезінде каза тапкан парсы патшасы
-

Кир

Сақтармен шайкас кезінде каза тапкан парсы патшасы
-

Кир

Сақ
-
хаомаварга атауының мағынасы: аттас сусын дайындайтын сақтар

Сарматтард
ың мекен еткен территориясы: Батыс Қазақстан

Семей полигонында алғаш ядролық сынақ өткізілген жыл: 1949 жыл

Семей полигонында алғашкы ядролык сынак болды
-

1949

Семей полигонында алғашкы ядролык сынак болды
-

1949

Сібір қазактарынын жаргысынын а
в
торы


Спе
рансский

Сібір қазактарынын жаргысынын а
в
торы


Сперансский

Сібір қыргыздарынын жаргысы обыяланлы
-

1822

Сібір қыргыздарынын жаргысы обыяланлы
-

1822

Сібір қырғыздарының жаргысы бойынша кыргыгаар
-
Батыс Сібір генерал
губернаторлыгы

Сібір қырғыздарының
жаргысы бойынша кыргыгаар
-
Батыс Сібір генерал
губернаторлыгы

Солтүстік Қазақстан өңірінен табылған Ботай мәдениетін зерттеген археолог
-
ғалым:
Зайберт В.Ф.

Социогенез
-

когамдык катынастардың дамуы

Социогенез
-

когамдык катынастардың дамуы

Социогенез дегеніміз
-

қоғамдық қатынастардың дамуы...

Сығанақ жерінде ХV ғасырда салынган кумбез


Кок кесене

Сығанақ жерінде ХV ғасырда салынган кумбез


Кок кесене

Сырдария қалалары ушінХV соны


ХVI басында Қазақ хандығының басты
карсыласы


Мухаммед
шайбани

Сырдария қалалары ушінХV соны


ХVI басында Қазақ хандығының басты
карсыласы


Мухаммед шайбани

Т. Рысқұлов

Тарих жазбаларында «көшпелі өзбек мемлекеті» деп аталган
-

Әбілкайыр

хандыгы

Тарих жазбаларында «көшпелі өзбек мемлекеті» деп аталган
-

Әбіл
кайыр хандыгы

Тарихи деректерде «Көшпелі өзбек мемлекеті» деп аталған: Әбілхайыр хандығы

Тарихи деректерде «маңғыт жұрты» деп аталған: Ноғай Ордасы

Тас дәуіріндегі адамдардың өмір сүруіне колайлы жер
-

Қаратау жотасы

~
37

~


Тас дәуіріндегі адамдардың өмір сүруіне

колайлы жер
-

Қаратау жотасы

Тас дәуіріне жататын ең ежелгі ескерткіштер табылған Қазақстан
территориясындағы таудың атауы: Қаратау

Тауелсіз Қазакстанның астанасы Ақмолаға ауыстырылған жыл


1998

Тауелсіз Қазакстанның астанасы Ақмолаға ауыстырылған жыл


1998

Тәуекел ханның мұрагері Есім ханның тұсындағы Қазақ хандығының астанасы:
Түркістан

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы (ТМД) құрылған уақыт: 1991 жыл, 21 желтоқсан

Тәуке хан уш жуздін басын косып, қазақтардын жонгарларга карсы құрылтайы
кашан, кайда оттіКаракум, 1710

Тәуке хан уш жуздін басын косып, қазақтардын жонгарларга карсы құрылтайы
кашан, кайда оттіКаракум, 1710

Тәуке ханның «Жеті Жаргы» бойынша қандық кек немен өзгертілді


кұн

Тәуке ханның «Жеті Жаргы» бойынша қандық кек немен өзгертілді


кұн

Тәуке ханның ұйымдастыруымен жоңғар басқыншыларына қарсылық көрсету
мақсатында үш жүз қазақтарының құрылтайы өтті: 1710 жылы Қарақұмда

Тиграхауда сақтарының территориясында
-

Жетісу

Тиграхауда сақтарының территориясында
-

Жетісу

Тотемизм дегеніміз
-
…:

жануар немесе өсімдікке табыну

Төлеңгіттер: сұлтандар сословиесінде қызмет етушілер

Түргеш қағанатының өмір сүрген жылдары: 704
-
756 жж.

Түрік кағанатындағы беделді кагандар шыккан тек
-

түрік ашина

Түрік кағанатындағы беделді кагандар шыккан тек
-

түрік а
шина

Түрік кағанатының ыдырауынан кейін Батыс Түрік қаганатының орталыгы
-

Жетісу

Түрік кағанатының ыдырауынан кейін Батыс Түрік қаганатының орталыгы
-

Жетісу

Түрік қағанатында қағандар сайланған ру атауы: түрік
-
ашина

Түрік қағанатының өмір сүрген жылдары:

552
-
603 жж.

Түрік қағанатының хронологиясы
-

552
-
603

Түрік қағанатының хронологиясы
-

552
-
603

Түркеш кағанатының өмір сүру хронологиясы
-

704
-
756

Түркеш кағанатының өмір сүру хронологиясы
-

704
-
756

Түркі тілдес «Шыңгыснама» шыгармасынын авторьі
-

Өтеміс

к
ажы

Түркі тілдес «Шыңгыснама» шыгармасынын авторьі
-

Өтеміс

кажы

Түркістан (Қоқан) автономиясы талқандалды: 1918 жылы ақпанда

Түркістан автономиялық Уақытша үкіметінің алғашқы төрағасы: М. Тынышбаев

Түркістан әскери округы құрылды: 1867 жыл

Түркістан қалас
ында барлық үш жүздің өкілдері бас қосқан құрылтайда Абылайды
ақ киізге хан етіп көтерген жыл: 1771 жыл

Түркістан
-
Сібір теміржолына Жәрдем комитетінің төрағасы болған мемлекет және
қоғам қайраткері:

Тұңғыш қазақ ғарышкері Т.Әубәкіров ғарышқа ұшқан жыл: 19
91 жыл, 2 қазан

Уәлиханов орыс гео
гр
аф
ия
лык
к
огам мүшесі бол
д
ы


1857

Уәлиханов орыс гео
гр
аф
ия
лык
к
огам мүшесі бол
д
ы


1857

Үйсін

астанасы
-

Қызылаңгар

(Чигучен)

Үйсін

астанасы
-

Қызылаңгар

(Чигучен)

Үйсін

басшысының титулы
-

гуньмо

~
38

~


Үйсін

басшысының титулы
-

гуньмо

Үйсіндер

қай мемлекетпен дипломатиялык карым катынаста болды
-

Қытай


Үйсіндер

қай мемлекетпен дипломатиялык карым катынаста болды
-

Қытай


Үйсіндерге

қарсы соғыста ғұн билеушісі Чжи
-
чжидің одақтасқан мемлекеті: Қаңлы
мемле
кеті

Үйсіндерде

жеке меншіктің болғандығы туралы мәлімет беретін тарихи деректер:
Сыма
-
Цянь «Тарихи жазбалар»

Үйсіндердің

астанасы: Чигучен

Үйсіндердің

жоғары билеушісінің титулы: гуньмо

Үйсіндермен

дипломатиялық қатынас жасаған мемлекет: Қытай

Ұжымдастыру

кезінде Қазақ халқының ұлттық қасіретіне жол берген мемлекет
басшылары: Ф. Голещекин, Е. Ерназаров, И. Құрамысов

Ұзак

соғыстар кейін Мәуреннахрдың 1370 жылгы басшысы
-

Т
емір

Ұзак

соғыстар кейін Мәуреннахрдың 1370 жылгы басшысы
-

Т
емір

Ұлы

жүзде хандық бил
іктің жойылуы Оңтүстік Қазақстанды Қоқан хандығының
жаулауымен және Түркістан қаласынан соңғы қазақ ханы Тоғайдың қуылуымен
байланысты болды. Хандық биліктің жойылған жылын көрсетіңіз: 1816 жыл

Ұлы

Отан соғыс жылдарьмш Мәскеу шайкасында батырлык көрсеткен
казак
батырлары
-

Момышұлы,Ғабдулли
н,
Токтаров

Ұлы

Отан соғыс жылдарьмш Мәскеу шайкасында батырлык көрсеткен казак
батырлары
-

Момышұлы,Ғабдулли
н,
Токтаров

Ұлы

Отан согысы жылдарымда Қазакстан территориясында кұрылган дивизиялар
саны
-

12 аткыштар. 4 атты
әскер

Ұлы

Отан согысы жылдарымда Қазакстан территориясында кұрылган дивизиялар
саны
-

12 аткыштар. 4 атты әскер

Ұлы

Отан соғысы жылдарында генерал
-
майор И.В. Панфилов қолбасшылық еткен
даңқты дивизия: 316
-
атқыштар дивизиясы

Ұлы

Отан соғысы жылдарында Қазақ
станда құрылған дивизиялар саны: 12
атқыштар, 4 атты әскер

Ұлы

Отан соғысы жылдарында Қазақстаннан майданға жіберілген адам саны: 1 млн.
200 мың адам

Ұлы

Отан соғысы жылдарында Мәскеу түбіндегі ұрыстарда ерлік көрсеткен
қазақстандық жауынгерлер: Б. Момышұл
ы, М. Ғабдуллин, Т. Тоқтаров

Ұлы

Отан соғысы кезінде алғаш рет Кеңес Одағының батыры атағын алған
Қазақстандық жауынгер: К.А.Семенченко

Фаши
стердің жоспары бойыиша Қазакстаи кіруге тиісті
-

Гросс (Үлкен) Туркістан

Фашистердің жоспары бойыиша Қазакстаи кіруге тиісті
-

Гросс (Үлкен) Туркістан

Фашистердің жоспары бойынша құрамына Қазақстанның енуі тиісті ел: Үлкен
Түркістан

ХII

ХV ғғ. түркі тілдес деректердегі «қазақ» этнонимінің мағынасы: «еркін адам»

ХIII ғ Тарих бе
ттерінде « Ұлы жырау» атанатын акынКетбұға

ХIII ғ Тарих беттерінде « Ұлы жырау» атанатын акынКетбұға

ХIV


XV ғасырға жататын ноғайлардың батырлар жыры


Қырымның

40 батыры

ХIV


XV ғасырға жататын ноғайлардың батырлар жыры


Қырымның

40 батыры

ХIV ғ ортасы
-

XVI ғ басында Онтустік Шығыс Қазақстан ненін курамына кірді


Моғолстан

~
39

~


ХIV ғ ортасы
-

XVI ғ басында Онтустік Шығыс Қазақстан ненін курамына кірді


Моғолстан

ХIV ғ. ортасында Моғолстанның саяси өмірінде маңызды рөл атқарған тайпа: дулат

Х
V ғасырдың соңында Қазақ хандығының күшеюіне себеп болған: Моғолстанның
құлдырауы, Жетісудың Қазақ хандығының құрамына қосылуы, Мәуреннахрдағы
тимуридтер билігінің әлсіреуі

ХVIII ғасырдын аяғында XIX басынла Орта жүзде Ресей саясаты ныгай түсті онын
басты
максаты
-

солтүстік және шыгыс Қазакстан жерлерін империа курамына
косуга дайындау

ХVIII ғасырдын аяғында XIX басынла Орта жүзде Ресей саясаты ныгай түсті онын
басты максаты
-

солтүстік және шыгыс Қазакстан жерлерін империа курамына
косуга дайындау

Халқы «
сары» және «қара» болып бөлінген мемлекет: Түргеш қағанаты

Хандар мен сұлтандар пайдасына шаригат бойынша деп малдарга салынган салык
аты
-

зекет

Хандар мен сұлтандар пайдасына шаригат бойынша деп малдарга салынган салык
аты
-

зекет

ХІV ғ. ортасы ХVІ ғ. ба
сында Оңтүстік
-
Шығыс Қазақстан құрамына енген
мемлекет: Моғолстан

ХІХ ғасырда Қазақстанда ашылған еуропалық үлгідегі мектептердің негізгі мақсаты:
өлкеде

отарлау іс
-
шараларын жүргізу мақсатында жергілікті өкілдерден ұсақ
шенеуніктер әзірлеу

ХІХг 80 жылдары

Арал және Балкаш мәселесін шешетін комитеттіи басшысы
-

М.Шаханов

ХІХг 80 жылдары Арал және Балкаш мәселесін шешетін комитеттіи басшысы
-

М.Шаханов

ХХ ғ. 20
-
30 жылдары ғалым
-
этнограф А.В.Затаевичті «маржан теруші» деп
атануының себебі: қазақ халқының әнде
рі мен күйлерін жинақтады

ХХ ғ. 70
-
жылдарына қарай республика халық шарауашылығының жалпыодақтық
мәнге ие болған саласы: мұнай өндіру және химия саласы

ХХ ғ. 80
-
ж. М.Шахановтың ұйымдастырған қозғалысының шешуге қатысты
экологиялық мәселелері: Арал
-
Балқаш
экологиясы

ХХ ғасырдың 60 жылдары Семей қаласында құрылған жастар ұйымы: «Тайшұбар»

ХХ ғасырдың 80
-
жылдарында Балқаш пен Арал мәселелері бойынша құрылған
комитеттің басқарушысы:

ХХ ғасырдың басындағы Қазақстандағы ірі темір жол желісі: Орынбор
-
Ташкент
т
емір жолы

ХХғ 60
-
жылдарындаңы Семейде кұрылган жастар уйымы
-

Тайшубар

ХХғ 60
-
жылдарындаңы Семейде кұрылган жастар уйымы
-

Тайшубар

Ш. Уәлихановтың жоғары ғылыми баға алып, әлемге танымал болған еңбегі:
«Алтышар және Нан
-
Лу провинциясының алты шығыс қалала
ры туралы»

Ш.Уәлихановтың Орыс Географиялық қоғамының мүшесі болып сайланған жыл:
1857 ж.

Шариғат шарттарына негізделіп хан мен сұлтандар есебіне малдан алынған салық
атауы: зекет

Шаруашылық еңбек қалыптасып өнім өңдеу кезеңі: Қола

~
40

~


Шахристанды коршаган ортагасырлык каланың шыгыс бөлігі
-

рабад

Шахристанды коршаган ортагасырлык каланың шыгыс бөлігі
-

рабад

Шаяхметовтің КОКП ОКнің I хатшысы болган жылдары
-

1946
-
54

Шаяхметовтің КОКП ОКнің I хатшысы болган жылдары
-

1946
-
54

Шошақ бөрі
кті сактары аталды
-

тиграхауда

Шошақ бөрікті сактары аталды
-

тиграхауда

Шығыс Дешті Қыпшақтағы Шайбанид Әбілхайыр ұрпақтарының билігі тоқтады:
Қазақ

хандығының құрылуынан

Шығыс Казақстаида ормаласкан саүтардыи ірі корганы
-

Берел

Шығыс Казақстаида ормала
скан саүтардыи ірі корганы
-

Берел

Шығыс Қазақстан территориясында табылған сақтардың қорғанын атаңыз: Берел

Шығыс Қазақстандағы Берел қорғанын зерттеген археолог ғалым: З. Самашев

Шыңғыс хан кезіндегі Монгол империясының астанасы
-

Қаракорым

Шыңғыс хан ке
зіндегі Монгол империясының астанасы
-

Қаракорым

Шыңғыс хан кезіндегі Монғол империясының астанасы: Қарақорым

Шыңғыс ханнан тараған ұрпақтардың әлеуметтік топ атауы: төре


Шыңгыс ханнан ұрпагы больш санапатын әлеуметтік топ
-
төре

Шыңгыс ханнан ұрпагы больш

санапатын әлеуметтік топ
-
төре

Шыңғыс ханның «Ұлы жасақ» заңдар жинағының бірінші бөлімі «Жасақ» деп
аталса, екінші бөлімінің аты: билік

Шыңғыс ханның «Ұлы Жасақ» заңының бірінші бөлімі Жасак деп аталды, ал
екіншісі


билік

Шыңғыс ханның «Ұлы Жасақ» заңының бірінші бөлімі Жасак деп аталды, ал
екіншісі


билік

Ы. Алтынсариннің белсенділігімен Торғай облысында ашылған оқу орнын
көрсетіңіз: орыс
-
қырғыз мектептері

Ы.Алтынсарин Орынбор шекаралық комиссиясы жанындағы мектепті алтын

медальмен бітірген жылды көрсетіңіз: 1857 жыл

Энеолит дәуіріне жататын Ботай мәдениетінің орналасқан территориясы: Солтүстік
Қазақстан

ЮНЕСКО шешімімен 1995 ж кабылданган «Үлы казак ойшылы» кім
А. Құнанбаев

ЮНЕСКО шешімімен 1995 ж кабылданган «Үлы казак о
йшылы» кім
А. Құнанбаев


Приложенные файлы

  • pdf 17921396
    Размер файла: 603 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий