Sergeeva_2015_otchet


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
С. АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
Жаратылыстану ғылымдары және технологиялар факултеті
МАТЕМАТИКА ҚҰЖЫРАСЫ
050109, 050601 мАТЕМАТИКА МАМАНДЫҒЫ
Өндірістік (педагогикалық) іс-тәжірибенің
есебі
4 курс студенті
АТЫ – ЖӨНІ Әбішова Ақерке
ІС-ТӘЖІРИБЕДЕН ӨТТІ: Өскемен қаласы «№16 қазақ орта мектебі» КММ

«18» қаңтар 2016 жылдан «26» наурыз 2016 жылға дейін
Іс-тәжірибеден өтуші студент __________
математика құжырасының іс-тәжірибе жетекшісі __________
баға __________ педагогика құжырасының іс-тәжірибе жетекшісі __________
баға __________ психология құжырасының іс-тәжірибе жетекшісі __________
баға __________ іс-тәжірибе жетекшісі __________
қорытынды баға __________
Өскемен қаласы, 2016 жыл.
Іс-тәжірибеден өтуші студенттің оқу жұмысы туралы
ЕСЕБІ
Аты-жөні: Сергеева Ажар Сергейқызы
Курсы 4, Математика, физика және технологиялар факультеті
Іс-тәжірибе мерзімі: 19.01.2015 – 28.02.2015 жж дейін
Мектебі «№16 орта мектебі» КММ
Сыныбы: 9 «м»
Педагогикалық іс-тәжірибеден өтудегі мақсаттарым:
Педагогикалық қызметке жүйелілік тұрғыдан қалыптастыру;
Кәсіби шеберлік компоненттерін игеру;
Университеттің білім беру стандарты және маманның біліктілік мінездемесінің талаптарына сай, негізгі кәсіби педагогикалық іскерлік, тәжірибені бекіту және қалыптастыру.
Педагогикалық іс-тәжірибе өту барысында жоспарланған нақты міндеттер:
Мектеп және сынып ұжымымен танысу;
Математика пән мұғалімімен,сынып жетекшісімен және олардың нақты алдағы мақсат міндеттерімен, жоспарымен танысу;
Мектептің даму тұжырымдамасымен танысу;
Мектептің оқу тәрбие үрдісінің ерекшеліктерімен танысу, талдап зерттеу;
Сынып жетекшісімен әңгімелесу арқылы сынып ұжымының тауқыметін және атқарылып жатқан жұмыс бағыттарын анықтау;
Сынып ұжымының бас құжаттары, күнделіктері, сынып журналы, математика пәні бойынша дәптерлерімен және оларды жүргізу әдістерімен танысу. Сынып ұжымының құрамын, өзара қарым-қатынасын, математика пәніне деген дайындық және қызығушылық деңгейін анықтау. Сыныптың математикадан басқа сабақтарына қатысу;
Сыныптың оқу-тәрбиелеу үрдісіндегі негізгі міндеттерді анықтау. Оқушылардың өзін-өзі басқару құрылымымен танысу және өзін-өзі басқару педагогикалық тұрғыдан қамтамасыз ету;
Тәрбие сағаттарының жоспарларын жасап өткізу;
Математика пән мұғалімінің іс-әрекетімен танысу;
Математика пән мұғалімінің іс-әрекетінің шеберлігіне өзіндік талдау беру;
Пән мұғалімінің сабағына қатысу;
Математика пәні бойынша күнделікті сабақ жоспарын дайындап сабақтар өткізу;
Оқушылармен қосымша сабақтар өткізу;
Берілген тақырыптар бойынша сабаққа дидактикалық материалдар дайындау;
Берілген тақырыптар бойынша сабаққа көрнекілік құралдарын дайындау;
Берілген тақырыптар бойынша факультативтік сабақтар дайындап жүргізу;
Пән бойынша сыныптан тыс шара дайындап өткізу;
Оқу жоспарын,пән мұғалімінің күнтізбелік жоспарын,сынып жетекшінің тәрбие жоспарын оқып үйрену, оларды құрастыру;
Мектеп пән мұғалімдерінің әдістемелік отырысына қатысу. Мектептегі шараларға қатысу.
Тәжірибемнің ерекшелігі:
Сыныптағы және мектептегі оқу-тәрбие үрдісінің жағдайын зерттейді;
Сыныптың біріндегі сынып жетекшісінің қызметімен танысады (әңгіме, мектеп құжаттары, бақылау, тәрбие жұмысының жоспарын зерттейді т.с.с);
Сынып ұжымын зерттейді (диагностикалық картамен жұмыс);
Педагогикалық тәжірибе барысында тәрбие қызметін жоспарлайды;
Оқушылардың қызығушылығын ескере отырып, сынып ұжымында (КТД) ұжымдық шығармашылық істерді жасап, өткізіп және талдайды;
Сынып жетекшілері әріптестерінің ұжымдық шығармашылық істеріне қатысып және талдау жасайды;
Педагогикалық практика бойынша есеп беруге дайындалады.
Педагогикалық тәжірибеде қызметімнің негізгі бағыттары
Мектептің оқу-тәрбие жұмысының жүйесімен танысу:
Оқу-материалдық базасы;
Педагогикалық ұжымның қызметі;
Сынып жетекшілерінің әдістемелік бірлестігі
Оқып-үйрену:
Мектептің және сыныптың оқу-тәрбие жұмысын жоспарлау;
Оқушы мен сынып ұжымы;
Математикадан оқу және сыныптан тыс жұмыстар жүйесі;
Тәрбие жұмысының ерекшеліктері;
Мектеп мұғалімдерінің озық тәжірибесін оқып-үйрену
Өздік жұмыстар:
Сыныптан тыс және тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру, дайындау және өткізу;
Математикадан сыныптан тыс жұмыстар жүйесін жоспарлау;
Математика сабақтарына қатысу және оларды жоспарлау
Дидактикалық және көрнекілік материалдарды дайындау;
Құжаттармен жұмыстар жүргізу;
Курстық және дипломдық жұмыстарға материалдар жинастыру.
Өз әрекеттерін бағалау мен болжау.
Педагогикалық тәжірибеде қызметімнің бағдарламасы
Дайындық кезеңі:
Іс-тәжірибеге шығар алдындағы оқытушылардың кеңесі және тренингтер;
Педагогикалық іс-тәжірибенің жағдайымен және орнымен танысу (оқушылармен, педагоктармен кездесу);
Негізгі кезең:
Оқушылар ұжымына диагностика және педагогикалық іс-тәжірибе барысында жұмыс жоспарын жасау;
Диагностикалық карталар көрсеткіштері негізінде қызметті жоспарлау;
Инварианттық модель бойынша жасалынған педагогикалық сценарийлер жасау негізінде ұжымда қызметті ұйымдастыру, оларды өткізу;
Міндетті ұжымдық шығармашылық істердің кешенін (даму қажеттілігін ескере отырып, оқушылардың ынтасы, мектептің жоспарлар болжамы, сынып жетекшілері) орындау;
Қорытынды кезең:
Есеп беру құжаттарын дайындау;
Іс-тәжірибеден кейінгі өзін-өзі кәсіби дамыту үшін жеке міндеттерді қысқа әрі дәл жеткізу;
Конференцияда іс-тәжірибенің нәтижесін талқылауға қатысу.
Педагогикалық қызметімді жоспарлау
Оқушылармен жұмыстың мазмұнын, тәрбие әдістерін, түрлерін, құралдарын, педагогикалық міндеттерімді ескере отырып, жоспар талданады. Семинарда жоспардың әр түрлі түрлері, формалары, оның құрылымы талқыланады. Жеке ұжымдық шығармашылық істердің тақырыптық жоспарына назар аудару.
Мен практика кезінде белгілі жастағы оқушылармен жеке тәрбие жұмысының жоспарын құрдым. Жоспарлаудың негізгі принциптерін ескердім: ғылымилығы, тиімділігі, болашағы, нақтылығы, ақиқаттығы, сабақтастығы, басқарушылығы т.б. Жоспарлаудың көздері және олармен жұмыс істеудің кейбір түрлері зерттеледі (материалдар мен құжаттарды, сынып мінездемесін).
Тәрбие жұмысының жоспарын құруға оқушыларды тарту, сынып жұмыс жоспарында ең жақсы ұсыныстарға конкурстар, әңгімелер өткізу. Жоспарлауда жеке тұлғаның үйлесімді дамуының барлық бағыттарын ескеру: ақыл-ой, дене, еңбек, адамгершілік, эстетикалық т.б. – жоспардың бір нұсқасы. Оқушылар қызметінің түрлері бойынша жоспарлаудың басқа нұсқасы: оқу, еңбек, спорттық, қоғамдық, көркем шығармашылық, ойын және т.б. Үшінші нұсқасы – жетекші тәрбие міндеттері. Төртінші нұсқасы – жұмыстың болашақ (перспективті) жоспары.
Жоспарды құруда студенттер белгілі құрылымға сүйенеді: сынып мінездемесі, оқушылардың тәрбиелік деңгейі және жас ерекшеліктеріне сай, педагогикалық міндеттерді, іс-әрекетті дамытушылық негізгі түрлерінің күнтізбесі, апталық сынып жетекшісінің жоспары (күнделікті шаруалары), күнделікті жазу, сынып жетекшісінің жеке шығармашылық жоспары.
Сонымен бірге, іс-тәжірибеде және тәрбие шараларының тақырыптық жоспарларының алгоритмін жасау: тақырыпты қысқа, әрі дәл жазу, міндеттерді жазу, міндеттерді қою, сабақты өткізудің уақыты және орнын белгілеу, тәрбие шараларының тәртібі және дайындау жоспарын құру, өткізу түрлерін таңдау, құралдарын ойлану рәсімделуі және мазмұнын анықтауға қажетті әдебиеттер, өткізілген тәрбие шараларының нәтижесін есепке алу түрлерін таңдау.
Оқушылармен тәрбие жұмысын ұйымдастыру
Іс-тәжірибе үрдісінде оқушылар қызметінің дамытушылық технологиясын игеру. Жұмыс мазмұны мыналарға байланысты:
Жұмыстың дара жоспарын құру негізінде оқушылармен тәрбие шараларының сипатын талқылау;
Сынып ұжымының дамуы, сынып жетекшілерінің бағытына байланыстылығын анықтау (оқушылардың сыртқы регламентациясының артықтығы, оқушылардың қызығушылығымен тәрбие мақсатының сәйкестілігі немесе сәйкес еместігі, сынып жетекшісінің бағыты тәрбиеленушілердің өзін-өзі реттеушілігімен қосарлануы, практиканың басты кезеңінде пайда болған қайшылықтарды шешу жолдарын тәрбиешінің түсінуі);
Дамытушылық қызметтің типтік (моделік) үлгісі негізінде тәрбиелік шараларды дайындауға оқушыларды жұмылдыру. Ол тәрбиенің жалпы әдістерін жүзеге асыруға көмектеседі, осындай ұйымдастырушылық амалдармен іс-әрекеттерді көп рет орындауға барлық қатысушыларды кірістіру, ақыр соңында келешек үлкен қызметке қажетті тәжірибені қалыптастырады.
Негізгі іс-әрекетке кіретін: шығармашылық топтарды құру, алға қойылған шаралардың жоспарын жасау, бағдарламаларды жүзеге асыру үшін қажетті материалдар заттардың шараларын, дайындық құралдарының тізімін құру, барлық оқушыларға міндеттерді бөлу. Тәрбие сағаттарын дайындауға, оны өткізуге және кейін талдау жасауға, қызметтің әр түрлі түрлеріне оқушыларды тарту.
Пән бойынша оқу және сыныптан тыс жұмыстарым
Оқу үрдісі барысында тәрбиелік міндеттерімді қойдым және шештім, сабақтың әр түрлі тақырыптары адамгершілік және этикалық талғамға сай мазмұны мен рәсімделуіне сай, дидактикалық материалдарды дайындадым, тәрбие міндеттерін шешу және ойды тұжырымдау іскерлігін анықтай отырып, курстастардың сабақтарын талдадым, әр түрлі тәрбиелік деңгейдегі оқушылармен қарым-қатынасты, жасына қарамай орната алдым. Мамандыққа сәйкес пән бойынша сыныптан тыс тәрбиелік шараларды дайындау және өткізу іскерлігін қалыптастырдым.
Жалпы мен математика пәнінен болашақ мұғалім болғандықтан, бұл салада маған ұшан - теңіз білім керектігін түсіндім. Өзімнің білім дәрежемді сынаудың кезі келгенін мен бірден байқадым. Мен өзімді тек қана білім беретін мұғалім емес, сонымен қатар тәрбие беруші тәлімгер екенімді сезіндім. Оқушыларға сапалы білім берумен қатар саналы тәрбие беру бүгінгі күн үшін өте қажет екенін түсіндім.
Іс - тәжірибе барысында бөлініп берілген, яғни 19.01.15-28.02.15 аралығында өзіме бекітілген 9 «м» сыныбымен таныстым. Ал қалған сыныптың сабақтарына іс-тәжірибе аяқталғанша қатыстым. Сабақтарға қатыса отырып мен өзімнің алдыма қойған нақты міндеттерімді атқардым. Сыныппен таныстым, сынып құжаттарымен: журналмен, оқушылыр күнделігімен, сыныптың және пән мұғалімінің сабақ кестесімен таныстым.
Менің сынып жетекшілік жұмысыма жетекшілік еткен математика пәнінің мұғалімі БикеноваС.А тәжірибелі, өз ісінің маманы, білімді, адамгершілік қасиеті мол және түсінігі жоғары ізгі ниетті адам. Мен ол кісіден жалпы оқушылармен қалай қарым-қатынас жасауды, оқушылармен жұмыс істеуді, танымдық және шығармашылық қасиеттерін жан-жақты дамытуды үйрендім. БикеноваС.А өз ісінің маманы, жоғары білімді, ізгі ниетті, тәжірибелі ұстаз. Сыныптың математика пәніне қатыса отырып мен оқушылармен қарым-қатынасты қалай орнатуға болатынын, сабақты дұрыс ұйымдастыруды, уақытты үнемді пайдалана білуді, оқушылардың білімі мен білігін дұрыс бағалай білуді үйрендім және жаңа сабақты түсіндіру, қайталау сабақтарын өтуді ұйымдастыру әдістерін меңгеріп, біраз тәжірибе жинадым. Сонымен қатар пәнді қызықты өткізу үшін көрнекі құралдар жасап үйрендім. Мұғалімнің сабақтарына қатысу нәтижесінде оқытудың әр түрлі формаларын дәстүрлі оқыту, ойын түрде сабақ өткізуді меңгердім. Оның ішінде жаңа сабақты түсіндіру, жаңа сабақты бекіту, қайталау, білімді тексеру және жүйелеу сабақтарының құрылымын құруды үйрендім. Әрбір оқушының мінез-құлқын зерттей отырып, әр түрлі әңгімелер жүргіздім. Пән бойынша жұмыс істеу бастапқыда қиын болды. Оқушылар сұрақтарды жаудыртқанда қобалжып қалған кездерім де болды. Бірақ мен өзім ойлағаннан да тез үйреніп кеттім, оқушылармен тіл табысып, қиындықтарды бірге шешіп отырдық. Үлгерімі нашарлап кеткен, тақырыпты түсінбей қалған оқушылармен қосымша сабақтар жүргіздім.
Сонымен қатар болашақ мамандығымның қыры мен сырын жетік меңгеру мақсатында оқушыларға тәрбие сағатын ұйымдастырдым. Өз мамандығым математикадан басқа сабақтарға яғни орыс тілі, химия, математика, физика, шет тілі т.б. сабақтарға қатысқанда алған тәжірибелерім: мұғалімнің сабақ түсіндіруі, оқушылармен жұмыс жасауы, оқушыларды білімге қызықтыруы, оқушыларды үлгіріміне қарай әділ бағалауы және тағы да басқа керекті тәжірибелерді үйрендім сыныпта математикаға қатысты мәліметтер кестесі, формулалармен жабдықталған, яғни оқушыларға барлық жағдай жасалған. Жалпы оқушылардың математика сабағынан үлгерімі өте жақсы.
Сынып жетекші нұсқауы бойынша 9 «м» сыныбына «Менiң Қазақстаным - менің болашағым» тақырыбында тәрбие сағатын жүргіздім. Осы тәрбие сағатының басты мақсаттары: Оқушыларға атамекен, ел, туған жер ұғымдарының мәнін түсіндіру, балалардың танымдық көкжиегін кеңейту, тілін дамыту, ойларын ауызша сауатты жеткізе білуге дағдыландыру. Оқушылардың Қазақстан туралы білімдерін кеңейту. Байлығын қорғауға, ұлжандылыққа, әсемдікке, жауапкершілікке тәрбиелеу, елге, жерге деген патриоттық сезімдерін ояту.Сабақ әнгіме түрінде өтті.Оқушылар өз ойларын айтып, талай мағлұмат алып сабақ қызықты өтті.
Мектеп психологі көмегімен сыныпқа психологиялық зерттеу жүргіздім. 9 «м»сынып оқушылары өте қабілетті, ұшқыр ойлы, ұйымшыл, шетінен өнерлі деп таныдым.
Сыныпқа «Ерік жігерін» анықтайтын сауалнама
жүргіздім. Сауалнама нәтижесінде сынып оқушыларының жалпы көрсеткішін орташа деп бағалауға болады. Дегенменде ерік-жігері төмен балаларға осы көрсеткіштен өздерін өте жақсы көрсеткен балалармен бірге араластырып, көрсеткіштері төмен балалардың ерік-жігерін көтеру мақсатында тәрбие-оқыту жұмыстарын жасау керек. Сынып оқушыларын ұйымшылдыққа көбірек тәрбиелеп, жауапкершілікке үйрету қажет. Сынып арасында тәртіпті ең бірінші жолға қойған дұрыс, сонда ғана қиыншылықтан оңай өтіп, ұйымшылдықпен қиын істерді жеңе білетін болады. Олар өздерін барлық жағынан көрсете білді. Мені қатты сыйлады. Осы тәжірибеде мен көп нәрсеге үйрендім. Өту кезінде өзімнің пән бойынша алған теориялық білімімді іс-тәжірибе жүзінде қолданып, ұштастыруға тырыстым. Қосымша сабақтарында оқушылармен бірге жақсы жұмыс істеуге, осы сабақты қызықты өткізуге талпындым.
Мұғалімдермен тығыз байланыста бола отырып, әр түрлі деңгейдегі балалармен қалай жұмыс істеу керек, үлгерімі нашар оқушыларға және қабылдау мен ойлау қабілеттері баяу оқушылармен қандай іс-әрекет орындауды меңгеріп, сол әрекеттерді жүзеге асырдым. «Тригонометрия элементтері» тақырыбын қорытындылау жайлы ашық сабақ жүргіздім. Сабақтың барысында ойын түрінде деңгейлік тапсырмаларды, карточкаларды қолданып, практикалық тапсырмалар орындаттым.
Сабақ жүргізуде және оған дайындалу кездеріндегі қиындық туғызған мәселелер:
Алғашқы уақытта сабаққа дұрыс жоспар құра алмадым, мақсаттарын таңдаудағы қиыншылықтар.
Кейде уақыт жетпей қалып жатты.
Бүкіл сабақ бойы балалардың тәрбиесін, тәртіп ұстай алуда қиналдым.
Әр баланың жеке индивидуалдық ерекшеліктерін ескере отырып, қарым-қатынас жасауда қиналған кездерім болды. Кейбір балалар бағалаларына көңілдері толмай жатты.
Сыныптан тыс шара мен тәрбие сағатын ұйымдастыруда және жүргізуде қиыншылықтар мен кемшіліктер болды.
Бұл қиыншылықтар мен кемшіліктерім пән мұғалімі мен сынып жетекшімен біріге отырып шешілді. Мұғалімнің көмегімен, болған қиыншылықтарды жоя білдім. Практика барысында алған жағымды әсерім: Мектеп ұжымымен, сынып оқушылыларымен жақсы қарым-қатынас орнатып, бауыр басып қалдым. Осындай практика жиі өтіп тұрса екен. Мен осы іс тәжірибе науқанында көптеген қиындықтарды жеңіп, жұмыс жасаудың жаңа қырларынан сабақ алдым деген ойдамын. Сонымен мен осы іс-тәжірибені өте отырып ұстаз болып, балаларды тәрбиелеу ең қиын іс екеніне көзім жетті.
Сабақты жаңаша үрдісімен өткізу оқушылардың білім сапасын арттырып қана қоймай, олардың шығармашылық және ойлау қабілеттерін дамытады. Сондықтан да мектептегі оқу процесінің негізгі мақсаты - арнайы педагогикалық әдістермен мақсатты және жүйелі түрде оқушылардың интеллектілігін, шығармашылық ойлауын дамыту, ғылыми көзқарасымен белсенділігін қалыптастыру, әр адамның бойындағы туғаннан пайда болған интуициясын әрі қарай дамытуға ықпал ету, оқушының табиғи қасиеттерін, математикалық білім деңгейін терендету үшін оқытуды жоспарлы түрде ұйымдастыру, өз бетінше білім алу дағдыларының дамуына негізін салу болып табылады.
Сабақтан басынан соңына дейін оқушы басқа нәрсеге аудармайтындай әдістің бірі-дұрыс сұрақ қою. Дұрыс тандаған сұрақтар баланы ойлауға жетелейді. Мұғалім өзі ғана сұрақтар дайындап оны сұраумен қатар оқушыларға да сұрақтар дайындатуға үйрету керек деп ойлаймын. Оқушылардың қойылған сұрақтарына жауап берілмесе, онда осы сұрақты дайындап келген оқушы өзі айтып бұл сұрақты жан-жақты дәлелдейді. Оқушылардың терең мәні бар сұрақ дайындағаны, оған өздерінің жауап беруі, олар үшін үлкен жеңіс, қуаныш. Ол үшін олар оқыған материалдарын өздері өте жақсы білуі керек және оларды қалыптастыру керек.
Оқушының жеке тұлғасын, рухани әлемін, ынтасы мен қабілетін дамыту бүгінгі күннің негізгі мәселелердің бірі. Себебі: оқушылар өз бетімен ізденіп жұмыс істеуге, өз бетінше білімді тәжірибеде, өмірде пайдалануға дағдыланбаған. Осы мәселені шешу жолында оқу материалын түсіндіру кезінде оқушылардың сезіміне, эмоцияға ықпал ету арқылы ынта-ықыласын, қызығушылығын күшейту қажет.
Математикалық ойлауды қалыптастыру арқылы оқушыны өздігіне оқытуға үйрету- мұғалімнің негізгі мақсаты болып табылады. Оған оқушылар білім негіздерін мұғалімнің басшылығымен іздестіріп, сол білімді жаңадан ашу керек. Оқушы өзі белсенді қатыспаса, саналы оқыту жүзеге аспайды.
Осылайша ұйымдастырылған оқу процесі оқушылардың ойлау қабілеті кеңейеді және де оқушылардың саббаққа деген ынтасы артады. Оқушы назарын аудару,оның ойына түрткі болатын математика туралы қызғылықты материалдар, әр түрлі қызықты есептер, математикалық софизмдер, викториналар, ойындар сабақ үстінде өзінің орнын алады.
Оқушылардың білімдерін тексеру, шапшандыққа, бірлесіп жұмыс істеуге баулу, математика пәніне деген қызығушылығын арттыру мақсатында сыныптан тыс өткізілетін жарыстардың, кештердің маңызы зор деп ойлаймын. Оқушы ауызша жақсы түсінсе, ол теорияны өзі айтып береді.
Оқу процесінде оқушылардың алған білімін, дағдыларын тексеру және бағалау нәтижесінде мен тек оқушының білім деңгейін ғана анықтамаймын, сонымен қатар оқушының жіберген қателерін талдағанда, қолданылған әдіс –тәсілдеріне, берілген тапсырмаларға түзетулер еңгіземін. Сонда оқушының білім алуға, қатесін жоюға белсенділігі артады. Жіберілген қателерді ескертіп, оқушылар теориялық талдау жасап, кітаппен жұмыс жасап, оқу материалының қандай түрлерін есте сақтау керектігін білуге, оқушының өз мүмкіндігін байқап, оны әрі қарай түсуіне көмектесемін. Үйге орындауға берген тапсырмалар арқылы оқушылардың өз бетімен жұмыс істеуін әр түрлі деңгейде ұйымдастырып, жаттықтыру, бекіту, қайталау мақсатында өткізілді.
Сабақтың тиімділігін арттыру және оқушылардың математика пәніне қызығушылығын тудыру жолдарының бірі-сабақ барысында математика тарихының элементтерін еңгізу, бұрыннан белгілі жағдайдың бұрын көңіл бөлінбеген әдістерімен таныстыру қажет.
Математиканың сан алуан сырын сандар әлемінің қызық құбылысын, ойын элементтерімен өрнектеген сабақ қызықты әрі ұтымды. Ойын сабақтарында берілетін тапсырмалар қарапайымнан басталып, біртіндеп қиындап оқушылардың танымдық қызметін белсендіруге назар аударылады. Белсенді емес оқушылар жолдастарын кейін тартпау үшін жанын салады. Ойындарды бесінші, алтыншы сыныптарда ғана емес, 8-11 сыныптарда қайталау сабақтарында, сынақ сабақтарында іскерлік ойындар ұйымдастыруға болады. Білім бағалаудың бұл әдісі оқушылардың өзінше ойланып, қорытынды жасауға үйретеді, пәнге деген қызығушылығын арттыруға үлкен әсер етеді.
Пәнге деген қызығушылығы болса ғана, оқушы оған көңіл қойып тыңдап, тереңдете оқып үйрене бастайды. Пәнге қызыққан оқушының білім сапасының жоғары болатыны белгілі. Және де оқушылардың бір пәннен менгерген білімін, дағдыларын екінші жақын пәндерге орынды қолдана білу, оған ойлау және салыстыру арқылы өз бетінше жете білу.
Оқушылардың өз бетімен жұмысын қалыптастыру оқушының пәнге деген танымдық қабілетінен және қызығушылығынан туады.Өз білімін көтеру жекелеген оқущылардың өз бетімен жұмыс істеу дағдысын дамытып, шығармашылық белсенділігін арттырады. Сонымен, егер «математика ақыл-ойдың гимнастикасы» қағидасын баршамыз мойындаған болсақ, онда оқушы болашақ тұлға ретінде, оның әлеуметтік ортада толыққанды тұрмыс – тіршілік жасауына аса қажетті бұл гимнастикамен күніне шұғылдануы тиіс.
Шынында мұғалімнің өзінің беретін пәніне оқушылардың ынта-ықыласын оята білуінен сабақ табысты болып қана қоймайды, соның нәтижесінде оқушылар күнделікті өмірде және қазіргі қоғамда пайдалы еңбек еткенде қажет болатын білімді саналы түрде меңгеретін болады.Оқушылардың математикаға деген танымын, ынтасын арттыру жолдарының бірі – сабақ барысында оның тәжірибелік және қолданбалы рөлін ашып көрсету.Сондықтан жаңа тақырып өткенде, теореманы дәлелдеу кезінде немесе есеп шығару барысында әрқашанда өмірмен байланыстырып отырған жөн. Өтіп жатқан жаңа тақырыпты оқушыларға мұндай жолдармен таныстыру олардың теориялық материалдың мағынасын терең түсініп, танымдылық өрісін кеңейтуге мүмкіндік береді. Математика пәнін оқытытуда қолтаңбалы бағытты ашып көрсету - бұл оқушылардың болашақта қандай мамандықтарды болмасын кең пайдалануына жол ашады.
Математика мұғалімінің негізгі алға қоятын мақсаты –бастапқы математикалық түсініктер, олардың өзара байланысы , математикалық заңдылықтар, аксиомалар, математика әдістерінінің өзімізді қоршап отырған өмірден , оның заттарынан абстракциялау арқылы құбылыстарын жалпылау арқылы алынатынын көрсете білу.
Демек, мұғалімнің күнделікті сабақта оқушысын баурап алуы, қызығушылығын арттырып шығармашылық ізденіске тәрбиелеуі – таптырмайтын табыс.
Практика әр жыл сайын ұзақ уақыт болған дұрыс сияқты. Аз уақыт ішінде көп нәрсеге үйреніп үлгермейді екенсің. Жалғыс қыс мезгілінде ғана емес күзде де болса деймін. Біз сияқты болашақ маманға да, оқушыларға да қызықты болар еді.
Соңғы күні оқушыларымен қоштасу қиын болды. Олар алғыстарын білдіріп, әрқайсысы өз тілектерін айтқанда көзіме жас келді. Осы педагогикақ іс-тәжірибенің мен үшін маңызы зор болды. Өйткені қатысқан сабақтарымнан алған әсерім: әр ұстаздың бойындағы жеке дара қасиеттермен қоса практикалық тұрғыдан өзіме көп тәжірибе жинақтадым. Ұстаздардың мол тәжірибесінен оқушыларға терең білім беру іскерліктері мен дағдыларын жетілдіріп өзіме деген, шығармашылық қабілетімді дамытуыма, оқуыма, сабағыма талдау жасау, алған білімімді болашақта қолдана білуге, ойымды реттеуге, білімді ептілікпен игеруге қабілетім жететіндігіне сенімім қалыптысты. Мен үшін педагогикалық іс-тәжірибе өте қызықты өтті деген ойламын. Педагогикалык практика болашақ мұғалімді кәсіби даярлау жүйесінде басты элемент болып табылады. Сондықтан алты аптаға созылған іс-тәжірибем тез өте шықты. Соңғы күндері өзіме қажетті құжаттарды жинақтадым. Жалпы алғанда іс-тәжірибе нәтижелі болды деп ойлаймын. Өйткені, мен сабаққа жоспар құруға, сабақтарды қалай қызығырақ өткізуге, оқушылармен қалай жеңіл тіл табысуға болатынын және т. б. әдіс-тәсілдерді үйрендім. Қорыта келе, берілген уақытта көптеген іс-тәжірибелерді ұстаздардан үйрендім. Әрине, ұстаз жүгі – ауыр жүк. Сол себепті де ұстаз өз уақытын аямай, өзгенің бақытын аялайтын жан. Ұстаз – бала болмысына өзгеріс енгізуші, бағыт-бағдар беруші,- деп айтамыз. Өмірден көп мамандықтардың ішінде жан-жақты білімділікті, икемділікті, шеберлікті, ерекше шәкіртжандылықты, мейірімділікті қажет ететін  мамандық та – ұстаздық мамандық. Олай дейтінім, мұғалім еңбегі біріншіден, адамзат қоғамы тарихында жинақталған ғылым негіздерінен білім беру тиіс болса, екіншіден, үнемі шәкірттерімен қарым-қатынаста болып, білсем, үйренсем деген бала арманымен оның сырлы тағдырына басшылық етуді мойнына алған маман. Осындай қызығы да, қиындығы да мол мамандықты мен де таңдадым. Мұғалім білім нәрін себуші. «Педагогтік  шеберлік – дарынды талант емес, үйрену, ізденудің нәтижесі. Мұғалім шеберлігі жайлы жазылған дайын қағида жоқ. Бірақ барлығы да өз түсініктерімізге байланысты», – деген бір ұстазымның сөзі есімде сақталулы. Алдыма қойған мақсатыма, яғни үлгілі де білімді ұстаз болу арманым одан ары күшейе түскендей сезімде болдым.

Іс-тәжірибеден өтуші студент Сергеева Ажар Сергейқызы.
ІС-ТӘЖІРИБЕДЕН ӨТУШІ СТУДЕНТТІҢ ЖЕКЕ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
Мазмұны Мерзімі Орындалу белгісі
Тағайындалған мектеп әкімшілігімен , жалпы мектеп ережелерімен таныстым. 9«м»-сыныбына сынып жетекші болып тағайындалдым. Пән мұғалімінен таныстым. 9«м»-сыныбының барлық сабақтарына қатысып шықтым. 19.01.2015
+
9«м»-сыныбының барлық сабақтарына қатысып шықтым. Оқушылар жайлы мәліметтер жинадым. Оқушылармен жеке жұмыс жасадым. 20.01.2015 +
9«м»-сыныбының барлық сабақтарына қатысып шықтым. Математика пәнінен мұғалім қорытынды сабақ жүргізді. 21.01.2015 +
9«м»-сыныбының барлық сабақтарына қатысып шықтым. Математика сабағының соңында жаңа тақырыпты түсінбей қалған балаларға тақырыпты түсіндірдім. 22.01.2015 +
9«м»-сыныбынан алгебра сабағынан бақылыу жұмысын алдым. Оқушылармен жеке жұмыс жасадым. 23.01.2015 +
9«м»-сыныбының алгебра сабағына қатыстым. Тақырыпты түсінбеген балалармен қосымша жұмыс жасадым. 24.01.2015 +
9«м»-сыныбының алгебра сабағына қатыстым. 26.01.2015 +
9«м»-сыныбының алгебра сабағына қатыстым. 27.01.2015 +
Мұғалімнің жеке тапсырмасын орындадым. 28.01.2015 +
9«м»-сыныбының алгебра сабағынан жаңа сабақ өткіздім. Сабақтың тақырыбы «Тригонометриялық функциялардың жұп-тақтығы». 29.01.2015 +
9«м»-сыныбына геометрия сабағынан жаңа сабақ өткіздім. Сабақтың тақырыбы « Көпбұрыштар». 30.01.2015 +
9«м»-сыныбының алгебра сабағына қатыстым. 7«ә»-сыныбына геометрия сабағын өткіздім. 31.01.2015 +
9«м», 7«ә»-сыныптарының алгебра сабақтарына қатыстым. 02.02.2015 +
9«м»-сыныбының алгебра сабағынан ашық сабаққа қатыстым. 03.02.2015 +
9«м»-сыныбына геометрия сабағын жүргіздім. 04.02.2015 +
Мұғалімнің жеке тапсырмасын орындадым. 05.02.2015 +
7«ә»-сыныбынан математика сабағынан бақылау дайындап қорытынды бақылау жұмысын алдым. 06.02.2015 +
9«м»-сыныбының алгебра сабағына қатыстым. Мұғалімнен алдыңғы аптада өткізетін сабақтарым бойынша кеңес алдым. 07.02.2015 +
Оқушылардың ерік жігерін анықтайтын сауалнама алдым. 9«м»-сыныбының алгебра сабағына қатыстым. 09.02.2015 +
7«ә»-сыныбынан геометрия сабағынан бақылау дайындап қорытынды бақылау жұмысын алдым. 10.02.2015 +
9 «м» сыныбына «Менiң Қазақстаным - менің болашағым» тақырыбында тәрбие сағатын жүргіздім. 11.02.2015 +
9«м»-сыныбына жаңа сабақ жүргіздім. Сабақтың тақырыбы «Тригонометриялық функциялардың периодтылығы».
12.02.2015 +
9«м»-сыныбына қайталау сабағын жүргіздім. Деңгейлеріне қарай есептер шығарттым. Тәрбие сағатына дайындалдым. 13.02.2015 +
9«м»-сыныбына «Менің Қазақстаным» тақырыбында тәрбие сағатын өткіздім. 14.02.2015 +
9«м»-сыныбына жаңа сабақ жүргіздім. Сабақтың тақырыбы «Келтіру формулалары». Ашық сабаққа дайындалдым, жетекшімнен кеңес алдым.
16.02.2015
+
9«м»-сыныбына қайталау сабағын жүргіздім.
7«ә»-сыныбының геометрия сабағына қатыстым.
18.02.2015
+
9«м»-сыныбына жаңа сабақ жүргіздім. Сабақтың тақырыбы « Қосу формулалары». 19.02.2015
+
9«м»-сыныбына «Тригонометрия элементтері» тақырыбында ашық сабақ өткіздім. 20.02.2015
+
9«м»-сыныбына алгебра сабағын жүргіздім. Оқушыларға әр-түрлі деңгейдегі есептер дайындап, шығартқыздым. 21.02.2015
+
7«ә»-сыныбының алгебра сабағына қатыстым. 23.02.2015 +
9«м»-сыныбына жаңа сабақ жүргіздім. Сабақтың тақырыбы « Қос бұрыштың және жарты бұрыштың формулалары».
24.02.2015 +
Сыныбымның сабақтарына қатысып, бос уақыттарында есептеріне көмектестім. Мұғалімімнің ақылын тындадым, қай баламен қалай жұмыс жасау керек екенін түсіндірді. 25.02.2015 +
7«ә»-сыныбына жаңа сабақ түсіндірдім. Сабақтың тақырыбы «Рационал өрнектер».
26.02.2015 +
Группаластарымның ашық сабақтарына қатыстып, өзіме тәжірибе жинақтадым. Ашық сабақты талдадық. 27.02.2015 +
Сыныбымның сабақтарына қатыстым. Бос уақыттарында есептеріне көмектестім. Практика қағаздарын дайындадым. Өтілген пратикаға байланысты педагогикалық талдау жүргізілді. 28.02.2015 +

Іс-тәжірибе жетекшісі : ______ Алимбекова Н.Б.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ С. АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
Өндірістік (педагогикалық) іс-тәжірибенің күнделігі
Студент Сергеева Ажар
Факультет ФМ және Т , курс 4, топ 4Е, құжыра Математика
Іс-тәжірибеден өтті: «№16 орта мектебі» КММ
іс-тәжірибені өткен орны
Өскемен қаласы, Ворошилова 89 (мекеменің аты, адресі)
«19» қаңтар 2015 жылдан «28» ақпан 2015 жылға дейін
Іс-тәжірибе жетекшісі _____________________________________________

Мектептегі іс-тәжірибе жетекшісі Бикенова С.А

Мектеп директорының ОТЖО Ауғанбаева Г.Б

Мектеп директорының ТЖО Кизатуллина А.С

Пән мұғалімі Бикенова С.А
Сынып жетекшісі Бикенова С.А
Пән әдіскері Алимбекова Н.Б
Педагогика әдіскері Аубакирова Л.Р
Психология әдіскері Матаева Б.У
Өскемен қаласы,2014 ж
күні Істелген жұмыстың мазмұны мен бағдарламасы
19.01.2015
Өскемен қаласы, Дарынды балаларға арналған Жамбыл атындағы облыстық мамандандырылған мектеп‒гимназия‒интернатына барып мектеп және мектеп ұжымымен яғни,оқу ісіне жауапты меңгерушімен, тәрбие ісіне жауапты меңгерушімен кезігіп, олардың ұсынысымен 9«м» сыныбына бардым. Математика кабинеті және қауіпсіздік ережесімен таныстым. 9 - сынып жетекшісімен таныстым. Мұғалімнен тапсырма алдым.
20.01.2015 9«м»-сыныбының барлық сабақтарына қатысып шықтым. Сынып ұжымының бас құжаттары, күнделіктері, сынып журналы, математика пәні бойынша дәптерлерімен және оларды жүргізу әдістемесімен таныстым. Мұғалімнен тапсырма алдым.
21.01.2015 9«м»-сыныбының барлық сабақтарына қатыстым. Мұғалімнен тапсырма алдым. Оқушылардың психологиясын түсінуге тырыстым.
22.01.2015 Мектеп кітапханасына барып сабаққа қажетті мәліметтер іздедім. Математика мұғалімінің баска сыныптарға жүргізген сабақтарына қатысып тәжірибе жинақтадым. Оқушылардың психологиясын зерттей бастадым.
23.01.2015 9«м»- сыныбының барлық сабақтарына қатысып шықтым. Оқушылардың математика пәнінен ұқпай қалған тақырыптарын түсіндірдім.
24.01.2015 Сыныбымның барлық сабақтарына қатыстым. Олар сабақта өздерін қалай ұстайтындарын бақылап, қадағалап отырдым. Мұғалімнен тапсырма алдым. Келесі күнінде демалысты пайдаланып оқушыларымның ата-аналарының үйін аралап шықтым. Ата-аналарынан оқушыларым жайлы қосымша мәлімет жинастырдым. Ол мәліметтер балалармен жұмыс істегенде көп пайдасын тигізеді деген ойдамын. Келесі жұмада ата-аналар жиналысы өтетінін ескерттім.
26.01.2015 9«м»-сыныбының алгебра сабағына қатыстым. Мұғалімнің жеке жұмысын орындадым.
27.01.2015 9«м»-сыныбының алгебра сабағына қатыстым. Балалардың күнделігін тексеріп шықтым. Күнделігі толмаған баларға ескерту жасадым.
28.01.2015 7«ә»-сыныбының, 9«м»-сыныбының алгебра сабақтарына қатыстым. Мұғалімнің жеке тапсырмасын орындадым.
29.01.2015 9«м»-сыныбының алгебра сабағынан жаңа сабақ өткіздім. Сабақтың тақырыбы «Тригонометриялық функциялардың периодтылығы». Көрнекі құрал ретінде интерактивті тақтаны пайдаландым. Оқушылардың зейні тек жаңа сабақта болуын қадағаладым.
30.01.2015 9«м»-сыныбының алгебра сабағын өткіздім. Есептер шығардық. Сабақтан кейінгі уақытта ата-аналар жиналысын өткіздім. Жиналыс сағат 18.00 де басталды. Өткізген жиналысымның тақырыбы « Бала біздің-болашағымыз». Жиналыста көздеген мақсатыма жеттім.
31.01.2015 9«м»-сыныбының алгебра сабағына қатыстым. 7«ә»-сыныбына геометрия сабағын өткіздім. Оқушыларға деңгейлік есептер шығарттым.
02.02.2015 7«ә»-сыныбының алгебра сабағына қатыстым. Түстен кейінгі уақытта «Үлкенге-құрмет, кішіге-ізет» тақырыбында ашық сабақ жүргіздім. Ашық сабағым балаларға қатты ұнады.
03.02.2015 9«м»-сыныбының алгебра сабағынан ашық сабақ өтті. Ашық сабақты пән мұғалімі Бикенова С.А өткізді. Өткен сабаққа өте жақсы деген баға беруге болады.
04.02.2015 9«м»-сыныбына геометрия пәнінен сабақ жүргіздім. Сабақтың тақырыбы «Көпбұрыштар». Жаңа сабақ түсіндірілгеннен кейін есептер шығардық.
05.02.2015 Сыныбымның сабақтарына қатыстым. Тақырып түсінбей жүрген баларға қосымша сабақ жүргіздім. Мұғалімнің жеке тапсырмасын орындадым.
06.02.2015 7«ә»-сыныбынан математика сабағынан бақылау дайындап қорытынды бақылау жұмысын алдым. Сыныбымның сабақтарына қатысып, бос уақыттарында есептеріне көмектестім. Мұғалімімнің ақылын тындадым, қай баламен қалай жұмыс жасау керек екенін түсіндірді.
07.02.2015 9«м»-сыныбының алгебра сабағына қатыстым. Мұғалімнен алдыңғы аптада өткізетін сабақтарым бойынша кеңес алдым.
09.02.2015 Оқушылардың ерік жігерін анықтайтын сауалнама алдым. 9«м»-сыныбының алгебра сабағына қатыстым. Түстен кейінгі уақытта балармен қосымша сабақ жүргіздім.
10.02.2015 7«ә»-сыныбынан геометрия сабағынан бақылау дайындап қорытынды бақылау жұмысын алдым. Тәрбие сағатына дайындалдым. Мұғалімнен кеңес сұрадым.
11.02.2015 9 «м» сыныбына «Менiң Қазақстаным - менің болашағым» тақырыбында тәрбие сағатын жүргіздім. Мен бұл тәрбие сағатында алға қойған мақсатыма жете алдым. Балаларда сабақ соңында ыстық ықыластарын білдірді.
12.02.2015 9«м»-сыныбына жаңа сабақ жүргіздім. Сабақтың тақырыбы «Тригонометриялық функциялардың периодтылығы».
Жаңа тақырыпқа байланысты есептер шығардық.
13.02.2015 9«м»-сыныбына қайталау сабағын жүргіздім. Деңгейлеріне қарай есептер шығарттым. Тәрбие сағатына дайындалдым.
14.02.2015 Өскемен қаласы, Дарынды балаларға арналған Жамбыл атындағы облыстық мамандандырылған мектеп‒гимназия‒интернатына барып мектеп және мектеп ұжымымен яғни,оқу ісіне жауапты меңгерушімен, тәрбие ісіне жауапты меңгерушімен кезігіп, олардың ұсынысымен 9«м» сыныбына бардым. Математика кабинеті және қауіпсіздік ережесімен таныстым. 9 - сынып жетекшісімен таныстым. Мұғалімнен тапсырма алдым.
16.02.2015
9«м»-сыныбының барлық сабақтарына қатысып шықтым. Сынып ұжымының бас құжаттары, күнделіктері, сынып журналы, математика пәні бойынша дәптерлерімен және оларды жүргізу әдістемесімен таныстым. Мұғалімнен тапсырма алдым.
18.02.2015
9«м»-сыныбының барлық сабақтарына қатыстым. Мұғалімнен тапсырма алдым. Оқушылардың психологиясын түсінуге тырыстым.
19.02.2015
Мектеп кітапханасына барып сабаққа қажетті мәліметтер іздедім. Математика мұғалімінің баска сыныптарға жүргізген сабақтарына қатысып тәжірибе жинақтадым. Оқушылардың психологиясын зерттей бастадым.
20.02.2015
9«м»- сыныбының барлық сабақтарына қатысып шықтым. Оқушылардың математика пәнінен ұқпай қалған тақырыптарын түсіндірдім.
21.02.2015
Сыныбымның барлық сабақтарына қатыстым. Олар сабақта өздерін қалай ұстайтындарын бақылап, қадағалап отырдым. Мұғалімнен тапсырма алдым. Келесі күнінде демалысты пайдаланып оқушыларымның ата-аналарының үйін аралап шықтым. Ата-аналарынан оқушыларым жайлы қосымша мәлімет жинастырдым. Ол мәліметтер балалармен жұмыс істегенде көп пайдасын тигізеді деген ойдамын. Келесі жұмада ата-аналар жиналысы өтетінін ескерттім.
23.02.2015 9«м»-сыныбының алгебра сабағына қатыстым. Мұғалімнің жеке жұмысын орындадым.
24.02.2015
9«м»-сыныбының алгебра сабағына қатыстым. Балалардың күнделігін тексеріп шықтым. Күнделігі толмаған баларға ескерту жасадым.
25.02.2015
7«ә»-сыныбының, 9«м»-сыныбының алгебра сабақтарына қатыстым. Мұғалімнің жеке тапсырмасын орындадым.
26.02.2015
9«м»-сыныбының алгебра сабағынан жаңа сабақ өткіздім. Сабақтың тақырыбы «Тригонометриялық функциялардың периодтылығы». Көрнекі құрал ретінде интерактивті тақтаны пайдаландым. Оқушылардың зейні тек жаңа сабақта болуын қадағаладым.
27.02.2015
9«м»-сыныбының алгебра сабағын өткіздім. Есептер шығардық. Сабақтан кейінгі уақытта ата-аналар жиналысын өткіздім. Жиналыс сағат 18.00 де басталды. Өткізген жиналысымның тақырыбы « Бала біздің-болашағымыз». Жиналыста көздеген мақсатыма жеттім.
28.02.2015 9«м»-сыныбының алгебра сабағына қатыстым. 7«ә»-сыныбына геометрия сабағын өткіздім. Оқушыларға деңгейлік есептер шығарттым.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫ
МЕМІЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ «№16 ҚАЗАҚ ОРТА МЕКТЕП»
«Менiң Қазақстаным- менің болашағым»


Орындаған: Сергеева А.С.

Сынып жетекшісі: Бикенова С.А
Өскемен, 2014ж
Тәрбие сағатының тақырыбы: Менiң Қазақстаным- менің болашағым
Сабақтың мақсаты:
Білімділігі: Оқушыларға Қазақстан туралы бiлiм беру.
Дамытушылық: Өнерге деген қабiлеттерiн дамытып, елге, жерге деген патриоттық сезiмдерін ояту.
Тәрбиелік: Отанын сүюге, байлығын қорғауға, елжандылыққа, әсемдiкке, жауапкершiлiкке тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: тәрбие сағаты
Сабақтың көрнекілігі: Плакатқа жазылған Отан,ел рәмiздерi туралы өлең,оқушылар шығармашылығы, буклеттер.
1.Кiрiспе
Қанатты сөз: 1. Туған жер алтын бесiк.
2.Отан!Отан!
Бәрiнен биiк екен ,
Мен сенi мәңгiлiкке сүйiп өтем.
М.Мақатаев
2.Негiзiгi бөлiм:
Әнұран орындау
1-жүргiзушi :
Армысыздар, құрметтi ұстаздар,оқушылар?
«Менiң Отаным Қазақстан» тақырыбындағы тәрбие сағаты ашық деп жариялаймын. «Отан оттан да ыстық» дейдi халқымыз. Егер сол Отан бөтенге бодан болса, оның оты перзентiнiң өзегiн өртейдi, ешкiмге тәуелсiз болса,мақтаныш алауын маздатады.
2-жүргiзушi:
ХХ ғасырдың соңғы 16 жылында тәуелсiз мемлекет ретiңде әлемге танылған Қазақстанның әрбiр Отансүйгiш азаматының кеудесiне осындай сенiмнiң өшпес оты тұтанған.
1-жүргiзушi:
Менiң туған өлкем - кең байтақ Қазақстан. Оның асқар таулары мен айдын көлдерi, жайқалған орманы мен жасыл жайлауы менiң ақ бесiгiм. Сондықтан да мен оны ардақтаймын. Шексiз сүйемiн. Әрқашан аялап,қорғап жүремiн.
2-жүргiзушi:
Отаным - алтын бесiгiм
Тербеттiң менi төсiңде.
Жүредi сенiң есiмiң
Ер жеткен кезде есiмде.
1-жүргiзушi:
Отан-тарих.Отан-тiл
Жасаған елiң,өз халқың.
Отан-өлең,Отан- жыр
Көтерген көкке ел даңқын.
Бiрлiк түбi- береке,
Береке түбi-мереке.
Ақ бiлектiң кұшiмен,
Ақ найзаның ұшымен
Ел болуды ойлаңдар!
1-оқушы: 1990 жылы 25 қазанда Республика Жоғарығы кеңестiң сессиясы Қазақ ССР- нiң мемлекетiк егемендiгi туралы Декларация қабылдады.
2-оқушы: Қазақстан –бiздiң сүйiктi атамекенiмiз.1991 жылғы желтоқсанның 16-сы оның тарихындағы ұлы күн.
3-оқушы: Сол күнi Қазақсан өзiнiң тәуелсiздiгiн жариялады.Қазақ халқы ғасырлар бойы аңсаған арманына жеттi.
4-оқушы: 1991 жылы 21 желтоқсанда Тәуелсiз мемлекеттер Достық Одағы құрылды.
5-оқушы: 1992 жылы 28 қаңтарда Қазақстанның Ата Заңы Конституция қабылданды.
6--оқушы: 1993 жылы маусымның 4-де Қазақстанның басты нышандары - мемлекеттiк Туын,Елтаңбасын ,Әнұранын бекiттi.Тәуелсiз ел нышандары - халқымыздың бай рухани мұрасы мәдениетiмiз бен өнерiмiздiң мол тәжiрибесiне негiздей жасалынды.
7-оқушы: Бәрi болған қазақ сынды көне елде,
Ел белгi де, ерлiк ,өнер де.
Жахандағы ең жауынгер халықта
Кiм сенедi ,Ту болмады дегенге?
Ту авторы : Шәкен Оңдасбекұлы Ниязбеков
8-оқушы: Батырлыққа уызынан жарыған
Ер түркiнi байрағынан таныған
Өзi ақын,өзi әншi халықта
Кiм айта алар болмаған деп-Әнұран?
Әнұран авторы: Е.Брусиловский,Л.Хамиди ,М.Төлебаев
Сөзiн жазғандар: Ж.Дәрiбаева,М.Әлiмбаев,
Қ.Мырзалиев,Т.Молдағалиев
9-оқушы:
Бас бiлгiзiп жер тарпаңға
Жасы тұрмақ шығады екен қарты аңға.
Қалай оның Елтаңбасы болмайды
Түлiгiне дейiн салса ен таңба?
Елтаңба авторы: Шота Аман Ыдырысұлы Уәлиханов
1-жүргiзушi:
Қазақстан Республикасының азаматтары,сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында жүрген адамдар Қазақстан Республикасының Туын,Елтаңбасын,Әнұранын қастерлеуге мiндеттi.
2 жүргiзушi:
Туымен тұғырлы,Елтаңбасымен еңселі,әнұранымен айбатты Отанымыздың арқа сүйер азаматы болайық.
Оқушы:
Қазақстан туған өлкем
Жер көп пе сендей көркем
Көрсiн деп күллi әлемге
Жалауыңды желге желпем.
1 -жүргiзушi:
Отаным –Қазақстаным.Туған жерiм,Туған елiм.
Елiм-Қазағым.
2 -жүргiзушi:
Өмiрiмiздi,өзiмiздi көрiп
1 -жүргiзушi:
Әнiмiздi,жырымызды тыңдап
2 -жүргiзушi:
Ерлiгiмiздi,тiрлiгiмiзге қарап
1 -жүргiзушi:
Тұрқымызды ,ғұрпымызды көрiп
2 -жүргiзушi:
Өзiмiздi,сөзiмiздi тыңдап
Қорытынды : 1.Оқушылар салған суреттерi бойынша ой толғап,
шағын шығармаларын оқиды.
2.Өздерi шығарған өлеңдерiн оқиды.
Тәрбие сабаққа психологиялық-педагогикалық талдау
1) Тақырыбы: «Менiң Қазақстаным - менің болашағым»
2) 9 «м» сыныбы
3) 24 оқушы
4) Сабақты Сергеева Ажар жүргізді.
5) Өткен уақыты: 11-ақпан, 2015 жыл.
6) Уақыты: 8.00-8.45
7) Мұғалімнің жоспары бойынша сабақ жоқ
Сабақтың мақсаты:
Білімділігі: Оқушыларға Қазақстан туралы бiлiм беру.
Дамытушылық: Өнерге деген қабiлеттерiн дамытып, елге, жерге деген патриоттық сезiмдерін ояту.
Тәрбиелік: Отанын сүюге, байлығын қорғауға, елжандылыққа, әсемдiкке, жауапкершiлiкке тәрбиелеу.
Сабақтың түрі: тәрбие сағаты
Сабақтың көрнекілігі: Плакатқа жазылған Отан,ел рәмiздерi туралы өлең,оқушылар шығармашылығы, буклеттер.
Сабақтың әдісі: Әңгімелесу,жаңа білім беру.
Осы өткізген тәрбие сағатында алдыма қойған мақсатыма жеттім. Сабаққа оқушылар белсенді қатысып отырды, өз пікірлерін айтты, білмеген сұрақтарын ешкімнен жасқанбай ашақ сұрап отырды. Сабақтың психологиялық жағдайы жағымды, жігерлі болды. Сабақ соңында оқушылар бір бірлеріне ыстық лебіздерін білдірді.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
Математика, физика және технологиялар факультеті
Математика кафедрасы
ТӘРБИЕ САБАҚҚА ӨЗІНДІК ТАЛДАУЫ
Аты-жөні: Сергеева Ажар Сергейқызы
Сынып: 9
Мектеп: «№16 орта мектебі» КММ
Өткен күні: 11.02.2015ж
Қатысып отырғандар: Бикенова С.А, Ауғанбаева Г.Б
Тақырыбы: «Менiң Қазақстаным - менің болашағым»
№ Өзіндік талдау
1 Оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтары мен мотивациясы: жоғары болды.
Оқушылар мұғаліммен тығыз байланыста болды.
2 -Сабақтың мақсаты: Оқушылардың Қазақстан туралы бiлiмдерiн кеңейту. Ел рәмiздерiн,тарихын бiлуге үйрету.
3 Қолданылған әдіс-тәсілдер: Әңгіме - сұхбат, түсіндіру, пікір – талас
4 Алға қойған мақсатыма толығымен жеттім
5 Сабаққа оқушылар белсенді қатысып отырды, өз пікірлерін айтты, көкейлерінде жүрген сұрақтарын ешкімнен жасқанбай ашық сұрап отырды. Сабақтың психологиялық жағдайы жағымды, жігерлі болды.
6 Оқушымен қарым-қатынас стилі диалог ретінде болды.
7 Сабақ түрі: Жарыс сабақ
8 Сабақтың психологиялық жағдайы жағымды, жігерлі.
9 Қолданған әдіс-тәсілдер: жаңа технологиялар, слайт көрсетті, плокаттар қолданды.
10 Оқыту мазмұны: көрнекілік, түсініктілік, оқу материалының көлемінің тиімді болуы.
11 Оқушылардың арнайы білім-білік дағдыларын қалыптастыру.

Іс-тәжірибеден өтуші студент: Сергеева А.С
Сынып жетекшісі: Бикенова С.А
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
С. АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
МФ және Т факультеті, Математика кафедрасы
Сыныптан тыс сағатына өзіндік талдау
Жалпы мәліметтер:
Өтілген күні: 24.02.2015 ж, сағ 14.00
Сыныбы: 9
Cабақты жүргізуші:Сергеева Ажар
Қатысқандар: математика пәні мұғалімдері, оқушылар
Іс - шаралар формасы: ойын сабақ
Тақырыбы: МАТЕМАТИКА КӨШБАСШЫСЫ
2. Іс – шараларды ұйымдастыру
1. Педагогикалық мақсаттылығы:
«Математика көшбасшысы» зияткерлік ойыны түрінде ұйымдастырылған тәрбие шарасында математика пәні бойынша сұрақтар алынған . Ойын ережесі оқушылардың жас ерекшелігіне, мәдениет деңгейлеріне сай.
Қоғамдық белсенділік: оқушылар өтілген шараға жоғары қызығушылықпен, белсенділікпен қатысқан байқалды. Оқушылар шара 100 % қатысты.
Шара өтілетін орында безендіру жұмыстарына оқушылар да қатысты.
Іс –шара өтілетін орын, қажетті құрал – жабдықтар алдын ала уақытында дайындалған. Мұғалім шараны жоғары деңгейде ұйымдастырып, өтікізе білді.
3. Іс шараның мазмұны:
Интеллектуалдық көрініс: Ойын барысында оқушылардың білімін, интеллектуалын айқындайтын сұрақтар алынған және елімізде болып жатқан жаңалықтар қамтылған
Эмоционалдық көрініс: Мұғалімнің сөз мәнері, дикциясы жақсы. Өзін еркін ұстай біледі.
Ойын арасындағы үзілісте көрермендермен викториналық сайыс ұйымдастырылады.
Эстетикалық көрініс: Іс шара тақырыпқа сай безендірілген. Ашық түсті материалдар, шараларды пайдалану арқылы көзтартарлық етіп әсемдеген.
4. Тәрбиелеу ортасын ұйымдастыру
Педагог «Математика көшбасшысы» зиякерлік ойынды ұйымдастыруда өзінің батылдығын, оқушылармен жақсы қарым –қатынасын және жалпы алғырлығын таныта білді.
Ойын соңында ақтық ойынға өзінің логикалық ойлау жылдамдығы, алғырлығы арқасында жеңімпаз атанған, қатысқан оқушыларға мақтау қағазы мен сыйлықтарын ұсынды..
Педагогикалық, психологиялық жағдайлардың сапасы
«Математика көшбасшысы» зияткерлік ойыны өте жоғары деңгейде ұйымдастырылып, оқушылардың қызығушылығымен өтті.
Ойын ережеге сай, оқушылардың жас ерекшелігін ескеріп, жоғары деңгейде ұйымдастырылды. Балалар қызығушылықпен қатысты.
Кемшілігі: тығыз уақытта болды. Математика апталығына байланысты өткізілген шараға басқа сынып оқушылары да өз өнерлерін көрсетті. Уақыттың тығыздығынан уақыт үнемдеу керек болатын.

Пән мұғалімі: Бикенова С.А
Педагогикалық байқау күнделігінің құрылымы
1. Практикант туралы мәлімет:
Аты – жөні: Сергеева Ажар Сергейқызы
Мамандығы: 5В010900- « Математика »
Курс,тобы: 4 « Е »
Практиканы өту «№16 орта мектебі» КММ
Практика мерзімі: 19.01.15 ж. – 28.02.15 ж.
Сынып жетекшісі: Бикенова С.А
Мектеп директоры: Джакупова Н.Т
Орынбасары: Ауғанбаева Г.Б
Пән бойынша әдіскер: Алимбекова Н.Б
Тәрбие жұмысы бойынша әдіскер: Кизатуллина А.С
2. Қоңырау кестесі:
№ I – ауысым № II-ауысым
1 0800-0845 1 1330-14152 0850-0935 2 1425-1510
3 0945-1030 3 1520-1605
4 1045-1130 4 1610-1655
5 1140-1225 5 1700-1745
6 1230-1315 6 1750-1835

3. Сыныптың сабақ кестесі:
Күндер Уақыты Сабақтар
Дүйсенбі 800-845
855-935
940-1025
1040-1125
1140-1225
1230-1315
Орыс тілі
Алгебра
Алгебра
Қазақ тілі
География
Химия
ИВТ
Сейсенбі 800-845
855-935
940-1025
1040-1125
1140-1225
1230-1315 Қазақстан тарихы
Сызу
Геометрия
Дене тәрбиесі
Ағылшын
Еңбек
Еңбек
Сәрсенбі 800-845
855-935
940-1025
1040-1125
1140-1225
1230-1315 АҚҚ
География
Қазақ әдебиеті
Алгебра
Химия
Дене тәрбиесі
Биология
Бейсенбі 800-845
855-935
940-1025
1040-1125
1140-1225
1230-1315 Алгебра
Сызу
Биология
Қазақ әдебиеті
Орыс әдебиеті
Дүние жүзі тарихы
Физика
Жұма 800-845
855-935
940-1025
1040-1125
1140-1225
1230-1315 Ағылшын
Орыс тілі
Геометрия
Геометрия
Дене тәрбиесі
Қазақ әдебиеті
Сенбі 800-845
855-935
940-1025
1040-1125
1140-1225
1230-1315
Қазақстан тарихы
Физика
Алгебра
Алгебра
Дінтану
Өзін-өзі тану
4. СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ТІЗІМІ
№ Оқушылардың аты– жөні Туған жылы,айы,күні
1 Абиханова Адия 24.01.00
2 Айтказина Назира 12.10.99
3 Актамбаева Ельнара 10.04.00
4 Ақманова Әйгерім 06.05.00
5 Байтұрсын Назерке 22.03.00
6 Ғабпасова Мөлдір 18.10.99
7 Еркінова Аяулым 05.06.00
8 Жеңісбеков Динар 28.09.99
9 Жұман Темірлан 11.10.99
10 Қабденов Мұхамед 11.04.00
11 Көпбаева Еркежан 05.06.00
12 Қайлыбаева Әсел 07.02.00
13 Қалиев Әлішер 25.07.99
14 Мамырбеков Нартай 09.07.99
15 Маратов Расул 03.05.99
16 Меирбекова Ақжан 13.11.00
17 Мошанова Әсем 02.09.99
18 Мустафин Рустем 12.12.99
19 Сейтқасымова Жансая 21.04.00
20 Сыдыкова Наргиз 01.01.00
21 Талғат Сағыныш 20.08.00
22 Тоқтамысов Ельдар 29.04.99
23 Төлеуқазы Серік 07.12.99
24 Уразбекова Лаура 14.01.01
5. СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОРНАЛАСУЫ
I Қатар II Қатар III Қатар
Уразбекова Лаура
Маратов Расул Актамбаева Ельнара
Қалиев Әлішер
Мустафин Рустем
Төлеуқазы Серік
Жұман Темірлан
Абиханова Адия
Еркінова Аяулым
Қайлыбаева Әсел
Ғабпасова Мөлдір
Айтказина Назира
Көпбаева Еркежан
Ақманова Әйгерім Сыдыкова Наргиз
Мамырбеков Нартай Сейтқасымова Жансая
Қабденов Мұхамед
Мошанова Әсем
Тоқтамысов Ельдар
Талғат Сағыныш
Байтұрсын Назерке Жеңісбеков Динар
Меирбекова Ақжан
6.Оқу жоспары
Алгебра, 9 сынып
№ Сабақ тақырыбы Сағат Мерзімі
1 Тригонометриялық функциялардың периодтылығы 2 29.01.15
30.01.15
2 Келтіру формулалары 3 16.02.15
18.02.15
3 Бақылау жұмысы 1 24.02.15
7.Сыныптың қызығушылығы мен айналысатын іс-әрекет парағы:
№ Оқушылардың аты– жөні Қызығушылығы Пән үйірмелеріне қатысуы Бос уақытында немен айналысады
1 Абиханова Адия Би, музыка Ағылшын Кино көреді
2 Айтказина Назира Әдеби кітаптар Әдебиет, биология Жүзу, қыдыру
3 Актамбаева Ельнара Би, жүзу Ағылшын Журнал оқиды
4 Ақманова Әйгерім Шахмат Ағылшын Кітап оқиды
5 Байтұрсын Назерке Волейбол Ағылшын Журнал оқиды
6 Ғабпасова Мөлдір Би, ән Әдебиет, биология Сурет салады
7 Еркінова Аяулым Ән айту Ағылшын Кесте тоқиды
8 Жеңісбеков Динар Футбол Ағылшын Комьютер ойынайды
9 Жұман Темірлан Футбол Ағылшын Кітап оқиды
10 Қабденов Мұхамед шахмат Ағылшын Кітап оқиды
11 Көпбаева Еркежан шахмат Ағылшын Журнал оқиды
12 Қайлыбаева Әсел шахмат Ағылшын Сурет салады
13 Қалиев Әлішер баскетбол Ағылшын Спортпен шұғылданады
14 Мамырбеков Нартай Шахмат Ағылшын Кітап оқиды
15 Маратов Расул шахмат Биология Сурет салады
16 Меирбекова Ақжан шахмат Ағылшын Кесте тоқиды
17 Мошанова Әсем шахмат Ағылшын Кітап оқиды
18 Мустафин Рустем футбол Кітап оқиды
19 Сейтқасымова Жансая Өлең Математика, ағылшын Кітап оқиды
20 Сыдыкова Наргиз Шахмат, өлең Математика, ағылшын Күрделі есептерді шығару
21 Талғат Сағыныш Би, өлең Математика, ағылшын Сурет салады
22 Тоқтамысов Ельдар Бәйге, күрес Ағылшын Спортпен шұғылданады
23 Төлеуқазы Серік спорт Ағылшын Кітап оқиды
24 Уразбекова Лаура Ән, би Биология, ағылшын домбыра ойнайды
8. Қосымша мәлімет:
Оқушылардың денсаулығы туралы мәлімет
№ Оқушылардың аты– жөні Денсаулығы туралы мәлімет
1 Абиханова Адия Дені сау
2 Айтказина Назира Дені сау
3 Актамбаева Ельнара Дені сау
4 Ақманова Әйгерім Дені сау
5 Байтұрсын Назерке Дені сау
6 Ғабпасова Мөлдір Дені сау
7 Еркінова Аяулым Дені сау
8 Жеңісбеков Динар Дені сау
9 Жұман Темірлан Дені сау
10 Қабденов Мұхамед Дені сау
11 Көпбаева Еркежан Дені сау
12 Қайлыбаева Әсел Дені сау
13 Қалиев Әлішер Дені сау
14 Мамырбеков Нартай Дені сау
15 Маратов Расул Дені сау
16 Меирбекова Ақжан Дені сау
17 Мошанова Әсем Дені сау
18 Мустафин Рустем Дені сау
19 Сейтқасымова Жансая Дені сау
20 Сыдыкова Наргиз Дені сау
21 Талғат Сағыныш Дені сау
22 Тоқтамысов Ельдар Дені сау
23 Төлеуқазы Серік Дені сау
24 Уразбекова Лаура Дені сау

Сыныпта қиын оқушылар жоқ
9. Оқушылардың сабаққа қатысу есебі
№ Аты – жөні 1 апта(03.02-08.02) 2 апта(10.02-15.02) 3 апта(17.02-22.02)
1. Абиханова Адия 2. Айтказина Назира 3. Актамбаева Ельнара ж 4. Ақманова Әйгерім 5. Байтұрсын Назерке 6. Ғабпасова Мөлдір 7. Еркінова Аяулым ж 8. Жеңісбеков Динар 9. Жұман Темірлан 10. Қабденов Мұхамед 11. Көпбаева Еркежан 12. Қайлыбаева Әсел ж ж ж ж ж ж ж ж 13. Қалиев Әлішер 14. Мамырбеков Нартай 15. Маратов Расул ж 16 Меирбекова Ақжан 17. Мошанова Әсем 18. Мустафин Рустем ж ж ж ж 19 Сейтқасымова Жансая 20 Сыдыкова Наргиз 21 Талғат Сағыныш 22 Тоқтамысов Ельдар ж
23 Төлеуқазы Серік 24 Уразбекова Лаура № Аты – жөні 4 апта(24.02-01.03) 5 апта(03.03-08.03) 6 апта(10.03-15.03)
1. Абиханова Адия 2. Айтказина Назира 3. Актамбаева Ельнара 4. Ақманова Әйгерім 5. Байтұрсын Назерке ж ж ж 6. Ғабпасова Мөлдір 7. Еркінова Аяулым 8. Жеңісбеков Динар ж ж 9. Жұман Темірлан 10. Қабденов Мұхамед 11. Көпбаева Еркежан 12. Қайлыбаева Әсел 13. Қалиев Әлішер ж ж 14. Мамырбеков Нартай 15. Маратов Расул 16 Меирбекова Ақжан 17. Мошанова Әсем 18. Мустафин Рустем ж ж ж 19 Сейтқасымова Жансая 20 Сыдыкова Наргиз 21 Талғат Сағыныш 22 Тоқтамысов Ельдар ж ж 23 Төлеуқазы Серік 24 Уразбекова Лаура ж 10.Сабақ үстінде байқау жүргізу:
№ Сабақтың аты, өту мерзімі Қатысу мақсаты Сабақ барысы Бақылау және қорытынды
Мұғалімнің іс-әрекеті Оқушылардың іс-әрекеті 1 Матем.
9-сынып
19.01.15Мұғалімі: Бикенова С.А
1.Мұғалімнің сабақ беру әдістерін бақылау. 2.Оқушылардың деңгейін байқау.
3.Сабақ құрылымымен танысу. 1. Үй тапсырмасын тексеру.
2. Қайталау сабағы:
3.Деңгейлеріне байланысты тест тапсырмалары берілді.
4. Үйге тапсырма беру.
5. Бағалау. 1.Қойылған сұрақтарға жауап берды.
2.Тапсырмаларды орындады.
3.Күнделікке үй тапсырмалар
ын жазып алды.
4.Күнделікке баға қойдырды.
Сабақ оқу кестесі бойынша дәл уақытында басталды.
Мұғалім оқушыларға интерактивті тақта арқылы материалды анық, түсінікті түсіндірді.Мұғалімнің өз пәнін жақсы білетіні анық көрініп тұрды.
Сынып тыныш болды.Оқушылар белсенді сабаққа қатысты.
2 Матем.
9-сынып
20.01.15Мұғалімі: Бикенова С.А
1.Мұғалімнің тәжірибесін меңгеру.
2.Үй жұмысын беру нормасымен танысу.
3.Сыныптың психологиялық климатын байқау. 1.Пысықтау сабағы.
2.Тапсырма берілді.
3. Үй тапсырмасын тексерді.
4.Сыныпта берілген тапсырма тексерілді.
5. Бағалау 1. Өтілген тақырыпты қайталау.
2.Тақтада есептер шығарды.
3. Күнделікке баға қойдырды. тапсырмалар тарату арқылы әр оқушы өздерінің қаншалықты материалды меңгергенін тексерді.
Оқушылар тапсырманы белсенді түрде орындады.
Үй тапсырмасын сұрақ қою арқылы сұрады.
3 Матем.
9-сынып
21.01.15Мұғалімі: Бикенова С.А
1.Оқушылардың қабілеттерін байқау мақсатында. Үй тапсырмасын тексеру үшін
дәптерлерін жинап алды.
2.Жаттығу жұмыстарын берді.
3.Оқушыларға үй жұмысы туралы нұсқау берді.
1.Оқушылар үй тапсырмасын мұқият орындап келіпті.
2.Оқушылар бөгде іспен айналысқан жоқ.
Мұғалім байыпен түсінбегендерін ұғынықты тілде түсіндіріп беріп,үй тапсырмасын әр оқушыдан жеке-жеке сұрады.
4 Матем.
9-сынып
22.01.15Мұғалімі: Бикенова С.А
1.Мұғалімнің әдіс – тәсілдерімен танысу.
2.Сабақ құрылымымен танысу.
3.Мұғалім тәжірибесін меңгеру. 1.Қайталау сабағы.Мұғалім оқушыларды сабақ бойы назарынан жіберген жоқ. Олардың түсінбеген сұрақтарына жауап беріп, дәптерлеріне дұрыс,ұқыпты жазуларын қадағалады. 1. Мұғалімнің берген тапсырмаларын мұқият орындап отырды.
2. Күнделікке баға қойдырды. Сабақ мақсатына жете отырып өтті.. Сабаққа қызығушылықпен, балсенділікпен, ат салыса отырып қатысты.. Сабақ өте жақсы өтті. Мұғалім мен оқушылардың қарым-қатынасы жақсы болды.
5 Матем.
9-сынып
24.01.15Мұғалімі: Бикенова С.А
1,Оқушылардың ұйымшылдығын, тіл мәдениетін байқау,сыныппен танысу.
2.Сыныптың психологиялық климатын бақылау. 3.Психологиялық тест алу . 1.Жаңа сабақ
2.Сұрақтар қойды
3.Сабақ қорытындылады.
4.Маған тест алуға сөз берді. 1.Сұрақтарға жауап берді.
2.Психологиялық тест жазды.
Сабаққа белсенділікпен, қызығушылықпен қатысты.
Шығарма жазбаған оқушы болған жоқ. Сынып тыныш болды.Сыныптың психологиялық көңіл-күйлері өте жақсы болды.
СЫНЫП ҰЖЫМЫНА ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МІНЕЗДЕМЕ
Шығыс Қазақстан облысы,
Өскемен қаласы
«№16 орта мектебі» КММ
9«м» сыныбына мінездеме


Мінездеме
Жалпы мәліметтер: Өскемен қаласы, «№16 орта мектебі» КММ 9«м» сыныбына беріледі. Сыныпта барлығы 24 оқушы. Жастары 15-16жас аралығындағы 15 қыз бала және 9 ұл бала. Барлығы дәрігерлік тексеруден өтілген, денсаулығы төмен, кемтар оқушы жоқ. Көпшілігінің тұрмыстық жағдайы жақсы. Әлеуметтік құрамы орташа. Материалдық жағынан жеткілікті қамтылған.
Танымдық бағыттылығы: Сынып негізінен жаратылыстану бағыттағы жақсы оқитын оқушылардан құралған. Сынып оқушыларының жартысынан көбінің жаратылыстану пәніне деген қызығушылықтары жоғары. Жалпы сыныптың үлгерімі жақсы. Сыныптағы «үздік» оқушылар 10 бала, «орташа» оқушылар – 8 бала , «қанағаттанарлық» оқитын оқушылар – 6 бала. Сынып оқушылары өте белсенді. Қоғамдық жұмыстардан, спорттық ойындардан, мәдени іс-шаралардан ешқашан шет қалған емес. Оқушылардың барлығы дерлік әр-түрлі үйірмелерге қатысады. Бірі әнші, бірі биші. Спортқа қатысып жүлделі орын алған балалар көп. Сыныптың өзіндік басқару құрылымы тұрақты.
Сыныптың сабақ кезіндегі және қоңырау кезіндегі тәртібі жақсы. Оқитын кабинеттерін таза, ұқыпты ұстайды.
Топтың қурылымы, іскерлік қатынас ерекшеліктері:Сыныпқа берілген тапсырмалар сынып жетекшісінің және сынып әкімінің көмегімен бөлінеді. Әрқашан сынып болып жұмыс атқарады. Сыныптың белсенді мүшелері мектепті және өз сыныбы үшін ерінбей еңбек етуге дайын. Қоғамдық жұмыстарға белсене араласады.
Топтағы тулғааралық қатынас: Кей кездері сыныпта өзара түсініспеушіліктер болып тұрады. Бірақ шешілмеген мәселені сыртқа шығармай, өзара ымыраға келуге тырысады. Бір-біріне сый көзбен қарап, ылғи да тату жүреді. Сыныптағы әрбір оқушының туылған күндері ұмытылмай аталып өтіледі. Сынып өте ұйымшыл.
Басқа сыныптармен қарым-қатынастары да ойдағыдай. Сыныптағы әрбір оқушы сыныбының алда болуын саналы түрде қалап, соған ықпал етуге тырысады.
Оқушылардың оқудан тыс өмірлері мен қызығушылықтары: Оқушылар бос уақыттарын тиімді өткізетіні байқалды. Олар домбыра, би, ән, тоғызқұмалақ және спорттық үйірмелерге қатысады. Сонымен қатар қыз балалар тоқыма, кесте тоқу және де басқа шығармашылық жұмыстармен айналысады.
Іс - тәжірибеден өту барысында сыныбыма үйір болып қалдым. Олар өте тамаша балалар, маған жақсы әсер қалдырды. Олармен жұмыс істеу маған ұнады. Болашақта олардан Қазақстанның білімді азаматы мен азаматшасы шығатынына сенімдімін.Іс-тәжірибеден өтуші студент: Сергеева А.С
Сынып жетекшісі: Бикенова С.А
ОҚУШЫҒА ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ - ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МІНЕЗДЕМЕ
Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы
«№16 орта мектебі» КММ
9«м» сынып оқушысы Сыдықова Наргизге
Мінездеме Жалпы мәлімет:
Сыдықова Наргиз, 2000 жылы 1қаңтарда дүниеге келген. Жасы 15-те. Денсаулық жағдайы: сау. Отбасында 4 адам бар. Наргиз отбасында екінші бала, оның алдында ағасы бар. Әкесі Сыдықов Төлеубек жеке кәсіпкер адам, анасы Бейсенбина Ақмарал кәсіпкер. Наргиздің ата-анасымен қарым-қатынас жағдайы өте жақсы.
Оқушының бағыттылығы;
Наргиздің оқудан тыс қызығушылықтары: Күрделі есептерді шығарады және өлендер жазады. Пән үйірмелеріне қатысуы қызықты математика, ағылшын. Озат оқушы.
Әдепті, айналасындағылармен қарым қатынасы - жақсы, достарының арасында сыйлы, рухани жағынан жақсы дамыған, өзіне берілген тапсырмаларды ұқыпты және тиянақты орындай алады, әрқашан мектеп формасын сақтайды, сабақ үлгерімі өте жақсы, әсіресе математика,химия пәндерінен өте жақсы.
Алдына қойған мақсаты - әке - шешесінің үмітін ақтап, үлкен қызметкер болғысы келеді. Болашақта Наргиз еліне адал қызмет ететін халқының ардақты азаматшасы болатынына, оның қазіргі өзінің ұстанымына қарап-ақ айтуға болады. Болашағынан үлкен үміт күттіретін оқушы екеніне сенемін. Өзіндік бағасы өте жақсы.
Тәжірибе.
Барлық пән бойынша өте жақсы, тәртібі үлгілі. Сабаққа қатынасы өте жақсы, сабақты себепсіз босатпайды. Барлық пәнді бірдей оқиды. Үй тапсырмасын күнделікті ұқыпты орындайды. Оқушыларды бастап, ұйымдастыра алу қабілеті бар. Озат оқушы.
Психологиялық процестері.
Әр сабакты зейін қойып тындап отырады.
Есі: бейнелік, сөздік-логикалық, эмоционалдық; Өнімділік сипаттамасы: есте сақтау ұзақтылығы жақсы.
Ерік: Оқушының ерік жігері күшті дамыған, алдына қойған мақсатына жету үшін бар күшін салады, сынып белсенділерінің бірі.
Эмоциялары: мазасыз емес, сабырлы, әр нәрсеге шыдамдылық таныта біледі. Қиялы — ырықты. Сабырлы,көпшілік ішінде өзін-өзі жақсы ұстай біледі.
Темперамент, мінез.
Наргиз холерик , тез қозғалады, қимылдары шапшаң, барлық әсерге эмоцияналды баяу жауап береді, оның сезімдері оның сыртқы қылықтарынан көрінеді, ашуланшақтау қыз.
Мінезі салмақты, сабырлы, адамдармен тез тіл табыса алады, үлкенді құрметтеп, кішіні сыйлай алады.
УІ.Тұлғааралық қатынастары.
Кез келген топта қарым қатынасы өте жақсы, топта өз орнын және міндетін біледі. Қақтығыстық жағдайларда өз құқығын өзі қорғай алады. Топта өз қатарластарынан қалмайды, тіпті қатарластарының алды деп айтса да артық емес.
Қабілеті: шығармашылықпен айналысады, өлен жазады. Топта ұйымдастырушылық қабілетін жиі колданады. Агрессиялық деңгейі жоғары.
Қоршағандармен өзара қатынастағы мінез - құлқы: ата - анасын жақсы көреді, сыйлайды, мұғалімдерді де ата анасындай сыйлайды, ал достары арасында сыйлы, бұл оның жақсы мінезінің арқасы десе де болады.Іс-тәжірибеден өтуші студент: Сергеева А.С
Сынып жетекшісі: Бикенова С.А

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӨСКЕМЕН ҚАЛАСЫ
МЕМІЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ «№16 ҚАЗАҚ ОРТА МЕКТЕП»
Тақырыбы:
Тригонометрия элементтері
Орындаған : СергееваА.С
Тексерген: Бикенова С.А


Өскемен, 2015 ж
Сыныбы 9 «м»
Пәні: алгебра
Сабақтың тақырыбы: «Тригонометрия элементтері
Сабақтың мақсаты:Білімділік: Ойын түрінде өткен тригонометриялық функциялардың формулаларын қорытындылай білу, жаттығу жұмыстарын орындату, материалды бекіту, оқушылардың осы тақырып бойынша білім, білік дағдысын тексеру;Дамытушылық: Оқушылардың логикалық ой - өрісін, есеп шығару дағдысын қалыптастыру, зияткерлік саласын жетілдіру: ықыласы, жадысы, сөйлеу мәнері.Тәрбиелік: дәлдікке, жетістікке жетуге ұмтылу, жүйелілікке, өз - өзіне деген сенімділігін жетілдіру, қарым - қатынас пен ынтымақтастыққа тәрбиелеу.
Көрнекіліктер: интерактивті тақта, флипчарт.Өткізілу түрі – екі топ арасындағы сайысТүрі: Топтық сайыс
Сабақтың жүру барысы1. Ұйымдастыру кезеңі2. Оқушыларды топқа бөлу, қызығушылығын арттыру үшін сұрақтар қою. 3. Ширату. «Формуланы аяқта» сайысы.4. «Жұмыла көтерген жүк жеңіл»5. «Артығын тап»6. «Ойды аяқта»7. Қызықты үзіліс8. Алдымда ойлан9. Қорытындылау, марапаттауБарысы:I.Ұйымдастыру кезеңі: Сабақтың басталуы, ойын шарттары, ережесі туралы хабарлама жасалады.II.Оқушыларды топқа бөлу, қызығушылығын арттыру үшін сұрақтар қою. Сұрақтар:1. Сағаттың ¼- і неге тең? 15 минут2. 1 % дегеніміз не? 1/100 бөлік3. Нүктенің бірінші координатасы қалай аталады? Абсцисса4. Түбір белгісін тағы қалай атайды? Радикал5. 1 кг судың көлемі неге тең? 1 литр6. Радиусі 5 болатын шеңбердің ұзындығы қанша? 10 π7. ctg 180° мәні? жок8. 2-нің 6 дәрежесі. 649. Екі қатынастың теңдігі. Пропорция10. Ең үлкен уақыт өлшем бірлігін екі тілде айтыңыз. Ғасыр, век. 11. Жұп функцияны ата. 12. Ең кіші жай санды атаңыз 2III. Ширату. «Формуланы аяқта».Әр топ берілген тригонометриялық формуланы аяқтау керек.
Бұл тапсырма ойын басында тақырып бойынша тригонометрияның негізгі формулаларын есіне түсіре отырып, ойынға көңіл бөлуге көмектеседі.
І топ. ІІ топ.
sinά+ sinβ = cosά-cosβ =
sinά - sinβ = cosά+cosβ =
sin (ά + β) = cos(ά - β) =
tg (ά + β) = tg (ά - β) =
tg ά = ctg ά =
ІV.«Жұмыла көтерген жүк жеңіл»
1-топ:
Есептеңдер: tg(90°+450)+sin900+ cos(l80+60°)
Өрнектің таңбасын анықтаңдар: sin3000 cos200°
Көбейтіндіге түрлендіріңдер: cos47°- cos15°
2-топ:
Есептеңдер: cos(120°) + sin 150°+ tg(90°+450)
Өрнектің таңбасын анықтаңдар: sin 193° tg 202°
Көбейтіндіге түрлендіріңдер: sin 70° + sin 30°
V. «Артығын тап»Берілген формулалар, математикалық шамалар, құралдар, арасынан артығын табу керек.1. «математикалық шамалар»Ұзындық; аудан; көлем; масса; уақыт, интервал, температура, ендік, өткізгіштікАртығы:, ендік, өткізгіштік.
2. «Формулалар мен құралдар»Негізгі тригонометриялық тепе - теңдік, келтіру формулалары, қысқаша көбейту формулалары, қосу формулалары, қос және жарты бұрыштардың формулалары, циркуль, амперметр, бұрыш.Артығы: амперметр, бұрыш.
VІ. «Ойды аяқта»Берілген анықтама бойынша команда мүшелері қатесін анықтап, жөндеу.1. Екі бұрыштың айырымының синусы бірінші бұрыштың синусының екінші бұрыштың косинуына көбейтіндісі мен бірінші бұрыштың косинусының екінші бұрыштың синусына көбейтіндісінің қосындысына тең2. Екі бұрыштың қосындысының косинусы осы бұрыштардың косинустарының көбейтіндісіне және синустарының көбейтіндісінің айырымына тең3. Тангенс альфа мен котангенс альфаның көбейтіндісі минус бірге тең.4. Қос бұрыштың синусы екі еселенген бұрыштың синусы мен косинусының көбейтіндісіне тең
VІІ. Қызықты үзілісШарты: Команда мүшелері жасырылған ұғымды немесе іс - әрекетті ешбір дыбыс шығармай тек іс - қимылмен бейнелеулеріңіз қажет.Жасырылған сөздер:1. Көзілдірік2. сумка3. Боран4. ҚоянVIІІ. “Мақалды аяқта” ойыныТоқсан ауыз сөздің( Тобықтай түйіні бар)Жеті жұрттың тілін біл(жеті түрлі білім біл)ІХ. Қорытындылау.Ойынды қорытындылау, жеңген топты анықтау. Белсенді оқушыларға шығарған есебіне, ынтасына, тәртібіне байланысты қорытынды бағалар қойылды.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
Математика, физика және технологиялар факультеті
Математика кафедрасы
АШЫҚ САБАҚҚА ӨЗІНДІК ТАЛДАУЫ
Аты-жөні: Сергеева Ажар Сергейқызы
Сынып: 9
Мектеп: , №16 қазақ орта мектебі КММ
Өткен күні: 20.02.2015ж
Қатысып отырғандар: Бикенова С.А., Ауғанбаева Г.Б
Тақырыбы: Тригонометрия элементтері
№ Өзіндік талдау
1 Оқушылардың сабаққа деген қызығушылықтары мен мотивациясы: жоғары болды.
Оқушылар мұғаліммен тығыз байланыста болды.
2 -Сабақтың мақсаты: Ойын түрінде өткен тригонометриялық функциялардың формулаларын қорытындылай білу, жаттығу жұмыстарын орындату, материалды бекіту, оқушылардың осы тақырып бойынша білім, білік дағдысын тексеру;
3 Ауызша сұрақтарын қою, есептер беру.
4 Сабақ үстінде оқушылар есептерді жылдам шығара алды.
5 Сабаққа оқушылар белсенді қатысып отырды, өз пікірлерін айтты, тапсырма орындау кезінде өз шеберліктерін қолданды.
6 Оқушымен қарым-қатынас стилі диалог ретінде болды.
7 Сабақ түрі: Қорытынды сабақ
8 Сабақтың психологиялық жағдайы жағымды, жігерлі.
9 Қолданған әдіс-тәсілдер: жаңа технологиялар, слайт көрсетті, плокаттар қолданды.
10 Оқыту мазмұны: көрнекілік, түсініктілік, оқу материалының көлемінің тиімді болуы.
11 Оқушылардың арнайы білім-білік дағдыларын қалыптастыру.


Сынып жетекшісі: Бикенова С.А
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Мемлекеттік Университетінің Математика, Физика және Технологиялар факультетінің «Математика 050109» мамандығының ІV курс студенті Сергеева Ажар Сергейқызына
МІНЕЗДЕМЕ
Сергеева Ажар Сергейқызы 2015 жылдың 19 қаңтар – 28 ақпан аралығында Өскемен қаласында «№16 қазақ орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінен педагогикалық іс-тәжірибеден өтті. Осы уақыт аралығында Ажар өзінің ізденімпаздығымен, кішіпейілдігімен, жауапкершілігімен, еңбекқорлығымен, адамгершілігінің молдығымен көзге түсті. Педагогикалық іс-тәжірибе кезінде қабілетті, білімді, ұқыпты студент ретінде өзін жағымды жағынан көрсете білді. Өз мамандығы бойынша білімі терең, кәсіптік шеберлікті жақсы меңгерген.
Оған 9«м»- сыныптың қосымша сынып жетекшісі қызметін атқару жүктелді. Ажар бұл жұмыстарды бар ынта-жігерімен атқарды. Әрдайым пән мұғалімімен тығыз байланыста болған. Оның 9«м»-сыныпта өткізген сабақтары әдістемелік тұрғыдан дұрыс құрастырылған. Ажар талапты, ізденімпаз, оқушылармен жақсы қарым-қатынас орната алатын ізгі қасиеттерін көрсетті. Ажар тек пән мұғалімі ретінде ғана емес, сынып жетекшісі ретінде де мектеп жұмысына бірден араласып кетті.
Болашақта Ажар білімі терең жан-жақты ұстаз болады деп сенемін.
Қорытынды баға: _________________
Мектеп директоры: ______
қолы
Оқу ісінің меңгерушісі: ______ қолы

Мекемедегі іс-тәжірибе жетекшісі: ______ қолы
мөр

Іс-тәжірибеден өтуші студенттің есебіне мектептің
АНЫҚТАМАСЫ
Факультет Математика,физика және технологиялар
Құжыра математика
курс 4 , топ 4Е. іс-тәжірибе өту мерзімі 19 қаңтардан 28 ақпан 2015ж.дейін
Студенттің аты – жөні: Сергеева Ажар Сергейқызы
Іс-тәжірибенің өтетін орны: Өскемен қаласы «№16 қазақ орта мектебі»
Оқу жұмысы
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Пән мұғалімі: Бикенова С.А__________
Пән бойынша сыныптан тыс жұмыс:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Пән мұғалімі: Бикенова С.А __________
Тәрбие жұмысы:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сынып жетекшісі: Бикенова С.А
СЫНАҚ – БАҚЫЛАУ БЕТІ
Факультет Математика, физика және технологиялар, мамандығы математика курс 4, тобы 4Е
Аты – жөні: Сергеева Ажар Сергейқызы
Іс-тәжірибеден өтті: 19 қаңтардан 28 ақпан 2015ж.дейін
Мектеп: Өскемен қаласы «№16 қазақ орта мектебі»
Келесідей жұмыстарды орындады:
1.Оқу жұмысы
Пән мұғалімі Бикенова С.А
Қатысқан сабағы 5 , соның ішінде мұғалімі 1, студенті 1
Өткізген сабағы 5.
№ Сабақтың тақырыбы Сынып бағасы Қолы
1 «Тригонометриялық функциялардың периодтылығы» жаңа сабақ 9 2 «Келтіру формулалары» ” бекіту сабағы 9 3 “ Қосу формулалары” жаңа сабақ 9 4 «Қос бұрыштың және жарты бұрыштың формулалары» жаңа сабақ
9 5 «Қос бұрыштың және жарты бұрыштың формулалары» бекіту сабағы 9 Пән мұғалімінің қорытындысы ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Математика мұғалімі _______________ ____________
баға қолы
Тәрбие және сыныптан тыс жұмыс
Сынып жетекшісі: Бикенова С.А
Жиынға қатысуы 4 соның ішінде мұғалімі 2, студенті2.
Өткізген жиыны 2.
№ Жиынның аты мен түрі сынып баға қолы
1 Сыныптан тыс сағатының тақырыбы: “ Математика көшбасшысы”
9 «м» 2 Тәрбие сағатының тақырыбы: «Менiң Қазақстаным - менің болашағым» 9 «м» Сынып жетекшісінің қорытындысы
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сынып жетекшісі _______________ ____________
баға қолы
Мектептегі кеңестің қорытындысы
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Мектеп директоры _______________ ____________
мөр баға қолы
Пән әдіскерінің қорытындысы
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Пән әдіскері _______________ ____________
баға қолы
Педагогика әдіскерінің қорытындысы
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Педагогика әдіскері _______________ ____________
баға қолы
Психология әдіскерінің қорытындысы
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Психология әдіскері _______________ ____________
Іс-тәжірибе жетекшісі _______________ ____________
қорытынды баға қолы
Өскемен қаласы «№16 қазақ орта мектебі»
Сыныпқы жүргізілген ерік-жігерді зерттеу тесті
Ерік-жігерді зерттеу тесті 15 сұрақтан тұрады. Әрбір сұрақтың жауабы немесе «иә», немесе «білмеймін/кейде болады», немесе «жоқ» болды. «Иә» деген жауапқа – 2 балл, «білмеймін/кейде болады» деген жауапқа – 1 балл, «жоқ» - 0 балл қойылады.
Сұрақтары:
1. Сізге қызық болмаса да, уақыт пен жағдай бастаған істі тоқтатып қойып, артынан қайта айналуды көтерсе де оны аяқтауды күйіңіз көтере ме?
2. Жағымсыз бір нәрселерді істеу керек болғанда мысалы, демалыста кезекшілік атқару т.с.с. ішкі қарсылықты көп күш жұмсамай-ақ жеңе алдыңыз ба?
3. Тұрмыстағы немесе ұжымдағы қақтығыстық жағдайда оған максимальды объективтілікпен қарай алатындай дәрежеде өзіңізді қолға ұстауға шамаңыз келе ме?
4. Егеру сізге диета сақтау керек болса, кулинарлық тәуелділікті жеңе аласыз ба?
5. Кешкісін жоспарлағандай ертесінде күндегіден ертерек тұра алуға күшіңіз жете ме?
6. Куә ретінде мәлімет беру үшін оқиға болған жерде қалар ма едіңіз?
7. Хаттарға тез жауап бересіз бе?
8. Егер ұшақпен ұшу немесе тіс емдеу кабинетіне бару сізге қорқыныш тудырса, онда ешбір қиналмай-ақ осы сезімді жеңе алып, дәл соңғы сәтте алған бетіңізден қайтпас па едіңіз?
9. Сіз дәрігер ішуге міндеттеген аса жағымсыз дәріні ішесіз бе?
10. Сізге бір істі жүзеге асыру біраз бейнет әкелсе де абайламай, қызбалықпен берген уәдеңізде тұрасыз ба? Басқаша айтқанда сіз сөздің адамысыз ба?
11. Егер қажет болса, көп ойланбай-ақ бейтаныс қалаға сапарға шығасыз ба?
12. Ояну, тамақтану, үй жинау сияқты істер бойынша уақытты мұқият бөліп, оны қатаң ұстанасыз ба?
13. Кітапханаға қарыз болатындарды қоштамайтындар қатарына жатасыз ба?
14. Ең қызық телехабар жедел және маңызды жұмысыңызды кейінге шегеруге ықпалын тигізе ме?
15. Қарсы жақтың сөздері қалай жәбірлесе де дауды үзе қойып, үндемей қоя аласыз ба?

Ерік-жігерді зерттеу тесті бойынша жүргізілген
сауалнама қорытындысы
10 сынып
№ Оқушының аты-жөні Жауап бойынша балдар
0-12 балл 13-21балл 22-30 балл
1 Абиханова Адия +
2 Айтказина Назира +
3 Актамбаева Ельнара + 4 Ақманова Әйгерім +
5 Байтұрсын Назерке +
6 Ғабпасова Мөлдір + 7 Еркінова Аяулым + 8 Жеңісбеков Динар + 9 Жұман Темірлан + 10 Қабденов Мұхамед + 11 Көпбаева Еркежан +
12 Қайлыбаева Әсел +
13 Қалиев Әлішер +
14 Мамырбеков Нартай + 15 Маратов Расул + 16 Меирбекова Ақжан +
17 Мошанова Әсем +
18 Мустафин Рустем + 19 Сейтқасымова Жансая + 20 Сыдыкова Наргиз + 21 Талғат Сағыныш + 22 Тоқтамысов Ельдар + 23 Төлеуқазы Серік + 24 Уразбекова Лаура + 0 - 12 балл төмен - 6,51 %
13 - 21балл орташа – 46,475 %
22 - 30 балл жоғары - 46,475 %
0-12 балл. Күш-жігер жақсы жетілмеген. Бұл жағдайда адам жеңіл және қызықты істермен ғана айналысуды қош көреді. Жауапты міндеттерге селқос қарайды. Кез келген өтініш, жауапты іс қатерлі бір жағдайдай қабылданады. Мұнда адамның эгоизмі күш-жігердің дамуына мүмкіндік бермейді.
13-21 балл. Күш - жігер орташа. Кедергілерге кездескенде оны жеңуге әрекет жасалады. Алайда айналып өтуге мүмкіндік болса, ол барынша қолданылады. Артық жауапкершілікті ерікті түрде мойынға алудан қашады. Сондықтан басшылықпен келісу қиын болады.
22-30 балл. Ерік - жігер жақсы дамыған. Бұл жағдайда адамға сенуге болады. Ешқандай қорқыныш сезімі болмайды. Алайда принципиальді емес мәселелерде әлдеқайда пейілді жөнге салған жөн.

Қорытынды:
Сынып оқушыларының жалпы көрсеткішін жақсы деп бағалауға болады. Дегенменде ерік - жігері төмен балаларға осы көрсеткіштен өздерін өте жақсы көрсеткен балалармен бірге араластырып, көрсеткіштері төмен балалардың ерік - жігерін көтеру мақсатында тәрбие - оқыту жұмыстарын жасау керек. Сынып оқушыларын ұйымшылдыққа көбірек тәрбиелеп, жауапкершілікке үйрету қажет. Сынып арасында тәртіпті ең бірінші жолға қойған дұрыс, сонда ғана қиыншылықтан оңай өтіп, ұйымшылдықпен қиын істерді жеңе білетін болады.

Приложенные файлы

  • docx 17905872
    Размер файла: 130 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий