gista


Бронхтардың көлемі кішірейген сайын оның қабырғасында қандай құрылымы жойыладымиоциттерКлар жасушаларыкірпікшелі жасушалар+бокал тәрізді жасушаларбұлшықет талшықтары
Қанменен ауаның арасында газ алмасу қай жерде өтедіальвеолярлық жолдардаІ деңгейдегі респираторлық бронхиолада+альвеолалардаальвеолярлық қапшықтардаІІ деңгейдегі респираторлық бронхиоладаАльвеолаларды қандай жасушалар қаптайдыкірпікшелі, ендірме, бокал тәрізді және Клар жасушаларыкірпікшелі жасушалар, респираторлық альвеолоциттер+І және ІІ типті альвеолярлық эпителиоциттернейросенсорлық, тіректік және базальдыальвеолярлық макрофагтар, секреторлық альвеолоциттер, базальды2-ші типті альвеолоциттер қандай затты өндіредінуклеин қышқылдарынстероидтарды+сурфактанттыхолестериндібейтарап майлардыАуа өткізу жолдарының шырышты қабықшасының эпителийінің қандай жасушаларысурфактантты ыдыратуға қатысадыкірпікшелі жасушалар+Клар жасушаларыэндокриндік жасушаларбокал тәрізді жасушаларжиекшелі жасушаларүлкен көлемді бронхтардың шырышты қабықшасын қандай эпителий жауып тұрадыөтпелібірқабатты текшелібірқабатты призмалық+көпқатарлы кірпікшелібірқабатты жазықАуа өткізу жолдарының эпителийі қайдан дамидыспланхнотомнанэктодермаданмезенхимаданмезодермадан+энтодермадан
өкпе альвеоласының респираторлық эпителиоциттерінің пішіні қандай боладыбиік призмалықконус тәрізді+жазықтанған созылыңқытекшеліжұлдыз тәріздіПлевра жапрақшалары неден құралған+мезотелийден және жұқа дәнекер тіндік қабаттанборпылдақ талшықты дәнекер тініненмезотелийден және көлденең-жолақты бұлшық еттенмезотелийден және жазық бұлшық ет тініненэндотелийден және жұқа дәнекер тіндік қабаттанСурфактанттың синтезі мен уақытылы жойылу жүйесі пренатальды онтогенездің 35-36аптасында жетілетіндігі белгілі. Егер бала одан ертерек туса өкпе альвеоласының қабыспқалу мүмкіндігі болады. Сурфактанттың сәйкес түзелуін қамтамасыз еті үшін қандайжасушалар детілуі керекбокал тәріздібазальды1 типті альвеолоциттер+2 типті альвеолоциттеркірпікшелі
Бронх тармақтары қабырғасының құрылымдарының дифференцировкасы адамның қайжасында аяқталады12 жасқа қарай+7 жасқа қарай16-18 жасқа қарай1 жасқа қарай3 жасқа қарайТыныс алу жүйесінің қандай қуысты мүшесінің талшықты-шеміршекті қабықшасышеміршек тінінің аралшықтарынан құралғанкіші көлемді бронхтардыңкөмекейдіңкеңірдектіңүлкен көлемді бронхтардың+орташа көлемді бронхтардыңТыныс алу жүйесінің негізгі құрылымдық-қызметтік бірлігі не болып табыладыбронхтарреспираторлық бронхиолалар+ацинустерминальды бронхиолаларальвеолярлық қапшықтарАэрогематикалық тосқауылдың құрамына қорғаныш қызметін атқарып, беткейліктартылысты төмендететін сурфактант та кіреді. Сурфактантты қандай жасушаларбөлетінін анықтаңыз.микробүрлі эпителиоциттермакрофагтар+2 типті альвеолоциттер1 типті альвеолоциттерКлардың секреторлық жасушаларыСурфактантты қандай жасушалар түзейдіКлар жасушаларыбокал тәріздіІ типті альвеолоциттеральвеолярлық макрофагтар+ІІ типті альвеолоциттерҚай кезеңде бронхтардың ұзындығының өсуі ерекше қарқынды өтеді3 жасқа қарай7 жасқа қарай12 жасқа қарай+14-16 жасқа қарай1 жасқа қарайСурфактантты үлкен секреторлық альвеолоциттердің өндіретіндігі белгілі. Сурфактанттыыдырататын ферментті қандай жасуша бөлетінін анықтаңыздаржиекшесізжиекшелібокал тәрізді+Клардың секреторлық жасушалары1 типті альвеолоциттер
Қандай бронхтар бірқатарлы эпителиймен қапталғанбасты бронх+кіші көлемді бронхтарүлкен көлемді бронхтараяққы (терминальды) бронхиолаларорташа көлемді бронхтарАэрогематикалық тосқауылды құрауға қандай құрылымдар қатысадыэндотелиоцит және капиллярдың базальды мембранасы, капилляр маңы кеңістігі,базальды мембрана және эпителиоретикулярлық жасуша+сурфактант, І типті альвеолоцит, интерстиций, базальды мембрана, эндотелиоцитэндотелиоцит, базальды мембрана, подоциттерэндотелиоцит және капиллярдың базальды мембранасы, шекаралық табақша, тіректікэпителиоциттерІІ типті альвеолоцит, базальды мембрана, меншікті табақшаның дәнекер тіні, базальдымембрана және эндотелиоцитДыбыс байламдары (шын) қандай эпителиймен қапталадыкөп қабатты жазық мүйізденетін эпителийменбір қабатты көп қатарлы призмалық кірпікшелі эпителиймен+көп қабатты жазық мүйізденбейтін эпителийменэндотелийменөтпелі эпителиймен
өкпенің альвеолярлық макрофагтары қайдан дамиды:мезодермаданэнтодермаданспланхнотомнанэктодермадан+мезенхимаданСурфактант қандай қызмет атқарадыбронхиолалардың тонусын реттейдіальвеолалардың бетінің биопотенциалын сақтайдыметаболизмдікмукоцилиарлық тасымалдауға қатысады+альвеолалардың беткейінің тартылысын төмендетедіАэрогематикалық тосқауылдың құрылымдарының дифференцировкасы адамның қайжасында аяқталады17 жасқа қарай3 жасқа қарай5 жасқа қарай10 жасқа қарай+7 жасқа қарай
Тыныс алу аппаратының морфологиялық кешенінің дамуы адамның қай жасына дейінжалғасады7 жасқа дейін3 жасқа дейін+20-25 жасқа дейін12 жасқа дейін16-18 жасқа дейінөкпе ацинусының құрамына қандай құрылымдар кіредібезді және центроацинозды жасушалартерминалды бронхиолалар, альвеолярлық қапшықтарұсақ бронхтар, терминалды және респираторлық бронхиолалар+респираторлық бронхиолалар, альвеолярлық жолдар және қапшықтаркапиллярлар шумағы және екі қабатты капсулаҚұрамына респираторлық альвеолоциттер және капиллярлардың эндотелиоциттерікіретінтосқауыл қалай аталадыгемато-тимустық+аэрогематикалықфильтрациялықгемато-энцефалдықгемато-тестикулярлықПлевраның дамуы және дифференцировкасы адамның қай жасында өтеді5 жасқа қарай3 жасқа қарай+7 жасқа қарай17 жасқа қарай10 жасқа қарайҚай кезеңде әр түрлі калибрлі бронхтардың өсуі ерекше қарқынды өтеді3 жасқа қарай7 жасқа қарай16-18 жасқа қарай1 жасқа қарай+12 жасқа қарай

Приложенные файлы

  • docx 17898094
    Размер файла: 18 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий