tarikh_2_rub_s_otv-1


Қазақстан тарихынан 2 аралық бақылауға арналған тест
2013-2014 оқу жылы.
***
Сырым Датұлы ел ішінде қандай қызмет атқарды://
Кіші жүздің аға биі//
+Байбақты руының старшыны//
Беріш руының старшыны//
Болыс//
Әскери губернатор
***
Қазақстанның Ресейге қосылуы басталды://
+1731ж//
1831ж//
1740ж//
1726ж//
1933ж
***
Кіші жүзді Ресейдің қол астына алу ұсынысын қабылдаған кім://
А.Тевкелев//
ІІ Екатерина
І Павел//
І Николай//
+А.Иоанновна
***
Кіші жүз қазақтарынан ант қабылдауға келген://
+А.Тевкелев
Т.Чебуков//
М.Степанов//
І Петр//
Н.Карамзин
***
XVIIғ. бірінші жартысында қазақтардың Ресейге қосылуын ұйымдастырушы://
Батыр сұлтан
Тәуке хан
Абылай хан
+Әбілқайыр хан
Сәмеке хан
***
Сырым Датұлы көтерілісінің нәтижесі://
патша өкіметінің отарлау саясаты әлсіреді//
қазақтарға Жайықтың оң жағынан өтуге рұқсат етілді//
кіші жүздер 1797 жылы хандық билік жойылды//
орыс-казак әскерінің қысымы жойылды//
ру аралық қайшылықтар ұмытылды
***
Игельстромның жоспары бойынша Кіші жүздегі хандық билік жойылып,оны басқаруды тапсыру://
Хандық кеңеске//
+Шекаралық сотқа//
Орынбор әкімшілігіне//
Старшындар тобына//
Аға сұлтанға
***
1791 жылы Кіші жүздің ханы болып сайланды://
Нұралы//
Есім//
+Ералы//
Досалы//
Айшуақ
***
«Сырым бастаған қарулы топтар тосыннан келіп шабуыл жасайды, оның артынан қуғанымен ешкім жете алмайды» деп батыр сарбаздарын жоғары бағалаған қолбасшы://
Пугачев//
Безбородко//
Смирнов//
Пономарев//
+Суворов
***
1735 жылы Қазақстанның солтүстігінде өзен бойында салынған бекініс://
Жәміш//
+Ор//
Өскемен//
Железинск//
Коряков
***
1802 жыл Сырым Датұлы қаза болған жер://
+Хиуа хандығы//
Бұқар//
Сыр бойында//
Орынборда//
Жайық бойында
***
ХҮІІІ ғасырдағы қазақ әдебиетінің өкілі, ұлы тұлғалардың бірі, Абылайдың кеңесшісі болған жырау://
Ақтамберді//
Үмбетей//
+Бұқар//
Тәттіқара//
Жанақ
***
1783-1797 жылдары Сырым Датұлы бастаған көтерілістің қамтыған аймағы://
Орта жүз//
Кіші жүз//
Кіші және орта жүз//
Ұлы жүз//
Жетісуды
***
Сырым Датұлы бастаған көтеріліс неше жылға созылды://
+14 жыл//
16 жыл//
9 жыл//
15 жыл//
10 жыл
***
«Сібір қазақтарының Жарғысы» қашан қабылданды://
+1822ж//
1824ж//
1722ж//
1922ж//
1724ж
***
«Орынбор қазақтарының Жарғысы» қашан шықты://
1722ж//
1922ж//
1822ж//
+1824ж//
1724ж
***
«Сібір қазақтарының Жарғысын» жасауға қатысқан болашақ желтоқсаншы://
Сперанский//
+Батеньков
Беляков//
Левшин//
Лебедев
***
«Сібір қазақтары Жарғысының» авторы://
+Сперанский//
Батеньков//
Беляков//
Чебуков//
Левшин
***
Бөкей Ордасы құрылды://
+1801ж//
1701ж//
1901ж//
1824ж//
1845ж
***
Бөкей Ордасының территориясы://
Еділ мен Амударияның жоғарғы ағысына дейін//
Тобылдан Сырдарияның төменгі ағысына дейін//
Ембіден Жайық бойына дейін//
Еділ мен Жайықтың аралығы//
Жайық пен Тобылдан Сырдарияның төменгі ағысына дейін
***
Қырғыз қазақ немесе қырғыз қайсақ ордалары мен далаларына атты еңбегінде Абылай ханның ішкі және сыртқы саясаты жөнінде нақтылы деректер келтіре отырып, талдау жасаған://
А.Т.Тевкелев//
+А.И.Левшин//
И.К.Кириллов//
И.И.Неплюев//
П.С.Паллас
***
Сыр бойы қазақтарының ХІХ ғасырдың 50 жылғы азаттық күресін басқарған кім://
С.Жантөрин//
К.Қасымұлы//
+Ж.Нұрмұхамедұлы//
И.Тайманов пен М.Өтемісұлы//
С.Датұлы
***
ХІХ ғасырдың ортасында Ұлы жүздің оңтүстік аймақтарын өз билігінде ұстаған хандық://
+қоқан хандығы//
хиуа хандығы//
жоңғар хандығы//
көшім хандығы//
сібір хандығы
***
Әкімшілік басқару жүйесіне өз пікірлерін ұсынған қазақтың ағартушы-ғалымы://
А.Құнанбаев//
+Ш.Уәлиханов//
Ә.Бөкейханов//
Ы.Алтынсарин//
Тәуке хан
***
1870 жылы Маңғыстаудағы көтерілістің басшылары://
А.Иманов, Б.Әшекеев//
+Д.Тәжіұлы, И.Тіленбайұлы//
И.Тайманұлы, М.Өтемісұлы//
Л.Мантайұлы, Ж.Тіленшіұлы//
А.Қоштайұлы, Ж.Нұрмұхамедұлы
***
Жайық бойында қазақтарға мал жаюға патша өкіметі алғаш рет шек қойды://
+1756 жылы//
1757 жылы//
1758 жылы//
1759 жылы//
1761 жылы
***
«Сібір қазақтарының Ережесі» бойынша болысқа кіретін ауыл саны://
+10-12ауыл//
3-10ауыл//
20-30ауыл//
бір аудан//
50-70ауыл
***
1822 жылғы «Жарғы» бойынша шетелдермен келіссөз жүргізу құқығы берілді://
генерал губернатор//
болыс басқарушысы//
аға сұлтандар//
билер//
+шекаралық басқарма
***
1822 жылғы «Сібір қазақтарының Ережесі» бойынша аға сұлтанға 10 жылғы еңбегі үшін берілген атақ://
генерал//
болыс//
әкім//
+дворян//
батыр
***
Бөкей Ордасында хандық билік сақталды://
1841ж//
1842ж//
1843ж//
1844ж//
+1845ж
***
Е.Пугачев бастаған шаруалар көтерілісі болған жылдар://
1773-1774жж//
+1773-1775жж//
1773-1776жж//
1773-1777жж//
1773-1778жж
***
Ішкі Орданы құру туралы жарлыққа қол қойған://
Суворов//
Кулагин//
І Петр//
+І Павел//
ІІ Павел
***
1836-1838 жылдары Бөкей Ордасында болған көтерілістің басты қозғаушы күштері://
патша әскерлері//
хандар//
сұлтандар//
батырлар//
шаруалар
***
«Қырғыз-қайсақтар туралы тарихи мәліметтер» еңбегінде Қазақ тарихының өзекті мәселелерін талдаған://
+В.В.Вельяминов-Зернов//
П.П.Семенов-Тянь-Шаньский//
Н.А.Северцев//
И.В.Мушкетов//
Н.Н.Аристов
***
Сырым Датұлы старшын болғанру://
Адай//
Жағалбайлы//
+Байбақты//
Беріш//
Шекті
***
Патшаны қолдаушылардың ұйымдастыруымен М.Өтемісұлын қай жылы өлтірілді://
1844ж//
1845ж//
+1846ж//
1847ж//
1848ж
***
1837-1847 жылдары болған ұлт-азаттық көтерілістің басшысы://
С.Датұлы//
И.Тіленбайұлы//
С.Қасымұлы//
Л.Мантайұлы//
+К.Қасымұлы
***
1841 жылы Кенесары әскерінің Ташкентке аттануына тоқтау болған себеп://
+Сарбаздар арасында жұқпалы ауру тарады//
Көтерілісшілердің басы бірікпеді//
Қарудың жоқтығы//
Кенесарының өлтірілуі//
Шаруалардың бірікпеуі
***
1867-1868 жылдардағы реформа бойынша қазақ жерінде неше генерал-губернаторлықтың құрылды://
1//
2//
+3//
4//
5
***
Бөкей Ордасындағы 1842 жылғы көтерілістің басшылары://
И.Тайманұлы мен М.Өтемісұлы//
+А.Қошайұлы мен Л.Мантайұлы//
Қ.Өтемісұлы мен Б.Сарұлы//
Жоламан Тіленшіұлы мен Е.Мантайұлы//
И.Тіленбайұлы мен Д.Тәжіұлы
***
Орынбор генерал-губернаторлығының құрамына кірген облыстар://
Орынбор, Семей//
Орынбор, Ташкент//
Орал, Жетісу//
Торғай, Орал//
Ақмола, Семей
***
Қазақ даласында капиталистік қатынастардың дами бастаған мерзімі://
ХҮІІІ ғасырдың басында//
ХҮІІІ ғасырдың соңында//
+ХІХ ғасырдың ортасында//
ХІХ ғасырдың басында//
ХХ ғасырдың соңында
***
1867-1868 жылдары құрылған генерал-губернаторлықты атаңыз://
+Орынбор, Батыс Сібір, Түркістан//
Дала, Батыс Сібір, Орал//
Түркістан, Оңтүстік Сібір, Алтай//
Жетісу, Түркістан, Сырдария//
Орынбор, Дала, Түркістан
***
1867-1868 жылдардағы «Ереже» бойынша Ақмола, Семей облыстары кіретін генерал-губернаторлық://
Түркістан//
Дала//
Орынбор//
Астрахань//
+Батыс Сібір
***
1867-1868 жылдардағы Ережеге сәйкес уезд бастығын тағайындайтын басшы://
шыңғыс ұрпақтары//
сұлтандар//
билер//
+генерал-губернатор
хан кеңесі
***
ХІХ ғасырдың 60 жылдарында қабылданған «Ережелерді» заңдастыру қанша уақытқа созылды://
10 жылдан астам уақытқа//
+20 жылдан астам уақытқа//
30 жылдан астам уақытқа//
40 жылдан астам уақытқа//
50 жылдан астам уақытқа
***
1867-1868 жылдардағы реформа бойынша Ақмола облысына кірген уездер://
+Көкшетау, Омбы, Петропавл//
Жетісу, Сырдария, Ташкент//
Орал, Торғай, Ақтөбе//
Қостанай, Ырғыз, Жем//
Жайық, Сарысу, Қарқара
***
1868-1869 жылдардағы қазақ шаруаларының көтерілісі болған облыстар://
Атырау, Маңғыстау//
+Орал, Торғай//
Орал, Жетісу//
Маңғыстау, Торғай//
Бөкей Ордасында
***
Ресейдің орталық аудандарынан шаруаларды қоныс аудартудың басталуы://
ХІХ ғасырдың 30 жылдары//
ХІХ ғасырдың 40 жылдары//
ХІХ ғасырдың 50 жылдары//
+ХІХ ғасырдың 60 жылдары//
ХХ ғасырдың 90 жылдары
***
Г.А.Колпаковскийдің ұсынысымен «Жетісуда шаруаларды қоныстандыру туралы» Ереже қашан қабылданды://
+1868ж//
1869ж//
1870ж//
1871ж//
1872ж
***
«Қазақ тарихының Геродоты» атанған://
А.С.Пушкин//
В.И.Даль//
В.В.Радлов//
А.И.Левшин//
П.П.Семенов-Тянь-Шаньский
***
«Жетісуда шаруаларды қоныстандыру туралы» ережесіне сай жан басына берілген жер көлемі://
20 десятина//
25 десятина//
30 десятина//
35 десятина//
40 десятина
***
«Шаруалардың Жетісуға қоныс аударуы туралы уақытша ережені» қабылдауға ұсыныс жасаған кім://
+Колпаковский//
Сперанский//
Бутаков//
І Павел//
І Николай
***
ХІХ ғасырдың ІІ жартысында қоныс аударушылардың басты бөлігі қоныстанған өлке://
Семей//
Ақмола//
Орал//
+Жетісу//
Омбы
***
ХІХ ғасырда қоныстандыру саясаты қандай облысты түгелге жуық қамтыды://
Жетісу облысында//
+Сырдария облысында//
Орал облысында//
Семей облысында//
Қарағанды облысында
***
1884-1898 жылдары Шымкент, Ташкент, Әулиеата уездерінде құрылған орыс-қазақ қоныстарының саны://
+37//
38//
39//
40//
41
***
1893 жылы Қазақстанда кен орындарында жұмыс істейтін әйелдердің үлесі://
16,8 %//
+17,8 %//
18,6 %//
18,8 %//
18,7 %
***
ХІХ ғасырдың 90 жылдарында кен орындарында жұмыс істеген 16 жасқа дейінгі жасөспірімдердің үлесі:
14 %//
15 %//
16 %//
17 %//
18 %
***
Ұйғырлар мен дүнгендердің Қазақстанға қоныс аудару себебі://
Патша үкіметі қысым көрсетті//
+Цинь өкіметі қысым көрсетті//
Жоңғарлар қысым көрсетті//
Өз еріктерімен қоныстанды//
Моңғолдар қысым көрсетті
***
Ұйғырлар мен дүнгендер орналасқан аймақ://
Ақмола//
Семей//
+Жетісу//
Орал//
Торғай
***
Алматы облысында ұйымдастырылған ұйғыр болысының саны://
2//
3//
4//
5//
+6
***
1902-1904 жж. Орынбор-Ташкент шойын жолына жұмысқа тартылғандардың саны://
10 мың//
20 мың//
+30 мың//
40 мың//
50 мың
***
Орталық ұлт аудандарының «Сілкініп оянуына» негіз болған «Қанды жексенбі» оқиғасы болған жыл://
1904 жылы 5 қаңтарда//
+1905 жылы 9 қаңтарда//
1906 жылы 8 наурызда//
1907 жылы 9 ақпанда//
1908 жылы 27 ақпанда
***
«Дала уалаяты газетінің» 1899 жылғы 50 санында «Жазғышы ғаріп науқастар» деп қол қойылған мақалада жарияланды://
қазақ даласындағы бекіністер туралы деректер жарияланған//
+қазақ арасындағы дәрігерлік көмек жайлы деректер жарияланған//
қазақ жеріндегі орыс медицинасы жарияланған//
Шоқан Уәлиханов туралы мақала жарияланған//
Абай Құнанбайұлы туралы мақала жарияланған
***
Қазақ арасынан медицинаға бейімді жастарды даярлау жөнінде құнды ұсыныс-пікірлер айтып ұйытқы болған, Петербург Әскери-медицина Академиясын бітірген 1919 жылдан ВКП(б) мүшесі, мемлекеттік маңызды мәселелерді көтерген://
Әлихан Бөкейханов//
Мұстафа Шоқай//
+Санжар Асфендияров//
Шоқан Уәлиханов//
Баскен Саматов
***
Жетісуға қоныс аударған әрбір дүнгенге берілген жердің көлемі://
1 десятина//
2 десятина//
+3десятина//
4 десятина//
5 десятина
***
Қазақстандағы «Азиялық училище» ашылған жыл://
1785ж//
1786ж//
1787ж//
1788ж//
+1789ж
***
Құрманғазы Сағырбайұлы өзінің алғашқы шығармасы – «Кішкентай»күйін кімге арнады://
М.Өтемісұлына//
И.Тайманұлына//
С.Датұлына//
Е.Пугачевке//
Ж.Нұрмұхаммедұлына
***
1779 жылы Қазақ жеріне алғашқы ғылыми экспедицияның бірін кім басқарып келді://
+П.С.Паллас//
Н.Рычков//
П.П.Семенов-Тянь-Шаньский//
В.И.Даль//
А.И.Добромыслов
***
ХІХ ғасырда Қазақстанды зерттеушілердің ішінде әлемдік деңгейдегі ғалым://
Н.Н.Аристов//
М.П.Красовский//
+П.П.Семенов-Тянь-Шаньский//
П.С.Паллас//
И.В.Мушкетов
***
Құрманғазының туған жерді, кең байтақ даланы сипаттайтын күйі://
+Сарыарқа//
Кішкентай//
Балбырауын//
Бестөре//
Жанбота
***
Омбыда әскери мамандар мен әкімшілік чиновниктерін дайындайтын Кадет корпусы қай жылы ашылған еді://
1841ж//
1842ж//
1844ж//
+1846ж//
1855ж
***
Шоқан Уәлихановтың білім алған орны://
Орынбордағы қазақ мұғалімдер мектебі//
+Омбыдағы Сібір кадет корпусы//
Омбыдағы әскери гимназияда//
Хиуадағы мұсылман мектептерінде//
Түркістандағы мұғалімдер мектебінде
***
Шоқан Уәлиханов Сібір кадет корпусында білім алған жылдары://
1847-1853жж//
1847-1859жж//
1855-1859жж//
1847-1862жж//
1847-1850жж
***
Шоқан Уәлиханов қағазға түсірген эпикалық шығарма://
Ыстық көл сапарының күнделігі//
Құлжа қаласы//
+Манас//
Сот реформасы туралы жазбалары//
Даладағы мұсылмандық туралы
***
1879 жылы Ыбырай мектеп инспекторлығына тағайындалған облыс://
Жетісу//
Ақмола//
Сырдария//
Семей//
+Торғай
***
Ыбырай Алтынсарин өмір сүрген жылдар://
+1841-1889жж//
1841-1890жж//
1841-1888жж//
1841-1887жж//
1841-1886жж
***
1847-1857 жылдары Қазақстанда айдауда болған украин ақыны://
Г.Карелин//
К.Мейер//
В.Радлов//
Е.Пугачев//
+Т.Шевченко
***
Абай Құнанбаев өмір сүрген жылдар://
1845-1905жж//
1845-1906жж//
1845-1902жж//
+1845-1904жж//
1845-1914жж
***
ХІХ ғасырдың ІІ жартысында Жетісуды зерттеген халық ауыз әдебиетінің үлгілерін жинастырған шығыс зерттеушісі, академик://
+В.Радлов//
Г.Карелин//
Н.Северцев//
В.Вельяминов-Зернов//
Н.Аристов
***
А.С.Пушкиннің Оралда қағазға түсірген поэмасы://
Бөкей мен Мәулен//
Менің ойларым//
Қызғыш құс//
+Қозы Көрпеш- Баян сұлу//
Шаңды жорық
***
Жетісуға ұйғырлар мен дүнгендердің қоныстануы неше кезеңнен тұрады://
1 //
+2//
3//
4//
5
***
Ахмет Байтұрсыновтың 1911 жылы Орынборда жарық көрген жинағы://
Мұсылмандық шарты//
Менің ойларым//
+Маса//
Терме//
Ұлттық энциклопедия
***
Қазақ халқының тарихындағы тұңғыш «Айқап» ұлттық журналы қай жылы шықты://
1912 ж//
+1911ж//
1910ж//
1909ж//
1908ж
***
Айқап журналының бас редакторы://
А.Байтұрсынов//
Ә.Бөкейханов//
М.Жұмабаев//
+М.Сералин//
С.Меңдешов
***
Айқап журналының неше номері жарық көрді://
88//
89//
90//
86//
87
***
1867-1868жж.реформаның мәні «олар қазақ халқының талаптарына жауап бермеді, тек зиян әкелді» деп, қазақ халқына әкелген зардаптарын атап көрсеткен://
ІІ Александр//
Ж.Нұрмұхамедұлы//
М.Қойгелдиев//
+М.Тынышпаев//
Ә.Бөкейханов
***
1870 жылы наурызда Маңғыстауда көтерілістің шығуына түрткі болған://
Каспий теңізінің суы да Ресейдің мемлекеттік меншігі деген патша жарлығы//
Орыс шаруаларын қоныстандыру туралы ереженің қабылдануы//
+Уақытша ережеге сәйкес бекіністер салынған Ембі өзені бойындағы жайылымдарды адай руларының пайдалануына тиым салу//
Нижнее бекінісіндегі әскери горнизонының қоймаларын талқандауы//
Закаспий өлкесін басқарудың уақытша ережесінің қабылдануы
***
Қазақстанда ұлттық басылымдар тарихын зерттеуші профессор://
М.Қойгелдиев//
Қ.Атабаев//
Ғ.Несіпбаев//
Т.Омарбеков//
+Ү.Субханбердина
***
1917жылғы революцияға дейін қазақ тілінде неше газет шыққан://
12 газет//
13 газет//
+14 газет//
15 газет//
16 газет
***
1870-1882 жылдары шыққан қазақ тіліндегі газет://
Дала уалаяты//
+Түркістан уалаяты//
Қазақстан//
Сарыарқа//
Бірлік туы
***
1888-1902 жылдары шыққан қазақ тіліндегі газет://
Ешім даласы//
Алаш//
+Дала уалаяты//
Ұран//
Түркістан уалаяты
***
Айқап журналы қай жылдары өмір сүрді://
1911-1912жж//
+1911-1915жж//
1911-1925жж//
1911-1918жж//
1911-1930жж
***
Апталық басылым болып шыққан «Қазақ газетінің» неше номері жарық көрді://
200 номері//
230 номері//
255 номері//
+265 номері//
500 номері
***
1911-1913жылдары Орал қаласынан шыққангазет://
+Қазақстан//
Қазақ//
Дала//
Алаш//
Үш жүз
***
1870 жылы бірінші рет қазақ тілінде Ш.Уәлиханов туралы мақала жазған газет://
Қазақ газеті//
Түркістан уалаятының газеті//
Дала уалаятының газеті//
Ешім даласы//
Сарыарқа
***
Алаш қозғалысының қайраткері, жазушы, ақын, драматург, журналист://
А.Байтұрсынов//
Ә.Бөкейханов//
М.Тынышпаев//
+М.Дулатов//
М.Шоқай
***
1913-1918 жылдары «Қазақ» газетінің жауапты хатшысы қызметінде болды://
+М.Дулатов//
Ы.Алтынсарин//
П.Милюков//
Ә.Бөкейханов//
М.Тынышпаев
***
1911-1913жылдары шыққан «Қазақстан» газетінің бас редакторы://
А.Байтұрсынов//
М.Сералин//
+Е.Бұйрин//
М.Дулатов//
Ә.Бөкейханов
***
Столыпин реформасынан кейін Ақмола облысындағы қазақтар санының үлесі://
36,6 %//
36,7 %//
36,8 %//
40,2 %//
36,9 %
***
ХХ ғасырдың басында өндіріс орындарындағы жұмыс мерзімінің ұзақтығы://
12-13 сағат//
+12-14 сағат//
12-15 сағат//
12-16 сағат//
12-17 сағат
***
І дүниежүзілік соғыс жылдарында Семей,Ақмола облыстарынан майданға тартылған жұмысшылардың пайызы://
40 пайыз//
45 пайыз//
50 пайыз//
55 пайыз//
60 пайыз
***
1916 жылы 25 маусымда патшаның жарлығы://
19 бен 51 жас аралығындағы ер адамдарды тыл жұмысына апару туралы//
Орыстарды Қазақстанға қоныстандыру туралы//
Бөкей Ордасын құру туралы//
19 бен 44 жас аралығындағы ер ер адамдарды тыл жұмысына апару туралы//
+19 бен 43 жас аралығындағы ер адамдарды тыл жұмысына апару туралы
***
1916 жылғы қазақ халқының ұлт-азаттық көтерілісінің Торғай облысындағы жетекшілері://
+Ә.Жанбосынов, Ә.Жангелдин, А.Иманов//
С.Меңдешов, А.Иманов, Ә.Әйтиев//
Ж.Мыңбаев, Ә.Жангелдин, С.Сейфуллин//
Т.Рысқұлов, Ә.Жангедин, А.Иманов//
Т.Бокин, Б.Әшекеев, А.Иманов
***
1916 жылғы қазақ халқының ұлт-азаттық көтерілісінің Жетісу облысындағы жетекшілері://
С.Сефуллин, С.Меңдешов, Т.Бокин//
+Т.Бокин, Б.Әшекеев//
Т.Бокин, Т.Рысқұлов//
Б.Әшекеев, Ж.Мыңбаев//
Т.Бокин, Б.Әшекеев, С.Меңдешов
***
Ресейдегі буржуазиялық – демократиялық революция нәтижесінде монархия қашан құлады://
1917 жылы 30 қазанда//
1917 жылы 2 ақпанда//
1917 жылы 27 ақпанда//
1917 жылы 25 қазанда//
1917 жылы 7 қарашада
***
«Туысқандық, теңдік және бостандық күні туды»,- деп жазды://
Ж.Жабаев//
М.Шоқай//
+Ә.Бөкейханов//
І.Есенберлин//
М.Тынышпаев
***
1917 жылы құрылған Уақытша үкіметтің Торғай облысындағы комиссары://
+Ә.Бөкейханов//
Б.Әшекеев//
М.Шоқай//
М.Тынышпаев//
Ж.Бабаев
***
1917 жылғы құрылған Уақытша үкіметтің Жетісу облысындағы комиссары://
М.Дулатов//
Ш.Бекмұхамедов//
+М.Тынышпаев//
М.Шоқай//
Ә.Бөкейханов
***
1917 жылы құрылған Уақытша үкіметтің Түркістан аймағына болған комссар://
Ә.Бөкейханов//
М.Шоқай//
А.Байтұрсынов//
О.Алмасов//
Б.Танашев
***
Ақмолада «Жас қазақ» ұйымы кімнің басшылығымен құрылды://
Т.Досов//
Ә.Бөкейханов//
М.Тынышпаев//
+С.Сейфуллин//
Т.Рысқұлов
***
1917 жылы Әулиеата мен Меркеде «Қазақ жастарының революциялық одағы» кімнің басшылығымен құрылды://
+Т.Рысқұлов//
Х.Досмұхамедов//
Ә.Бөкейханов//
М.Жұмабаев//
С.Сейфуллин
***
1917 жылы шілде айында Орынбордағы бірінші жалпықазақ съезінде неше мәселе қарастырылды://
9 мәселе//
10 мәселе//
11 мәселе//
15 мәселе//
+14 мәселе
***
Алаш партиясының бағдарламасы неше бөлімі қазақ газетінде жарияланды://
9 бөлімі//
+10 бөлімі//
6 бөлімі//
3 бөлімі//
8 бөлімі
***
Верныйда құрылған «Қара жұмысшылар одағының» жетекшісі кім болды://
М.Дулатов//
Ғ.Мүсірепов//
+Ж.Бабаев//
Т.Өтепов//
Ә.Бөкейханов
***
«Жас арбакештер одағы» қай қалада құрылды://
Қызылордада//
Верныйда//
Сергиопольде//
Ақмолада//
Петропавлда
***
1917 жылы 25 қазанда төңкеріс болып, билік кеңестердің қолына көшті://
Қазалыда//
Перовскіде//
+Петроградта//
Сталинградта//
Ақмолада
***
Азамат соғысы қай жылдары болды://
1918-1921жж//
1918-1930жж//
1900-1920жж//
1918-1936жж//
+1918-1920жж
***
Антанта империалистері Чехославак корпусын бүлік шығаруға күш салды://
+1918 жылы мамырда//
1918 жылы шілдеде//
1918 жылы тамызда//
1918 жылы наурызда//
1918 жылы сәуірде
***
Ленин қазақ өлкесін басқару үшін Қазақ революциялық комитетін құру туралы декретке қол қойды://
+1919 жылы 10 шілдеде//
1919 жылы 19 шілдеде//
1919 жылы 21 наурызда//
1919 жылы 1 мамырда//
1919 жылы 8 шілдеде
***
Казревкомның төрағасы кім болды://
М.И.Калинин//
В.И.Ленин//
С.Садуақасов//
+С.Песковский//
Н.Курнаков
***
Орынбор қаласында ҚазАКСР кеңесінің құрылтай съезі болды://
+1920 жылы 4 қазанда//
1919 жылы 4 қазанда//
1920 жылы 3 шілдеде//
1916 жылы 25 маусымда//
1920 жылы 1 қаңтарда
***
ҚазақАКСР орталық атқару комитетінің төрағасы болып сайланды://
М.Калинин//
А.Байтұрсынов//
Ә.Бөкейханов//
+С.Меңдешов//
Радус-Зенкович
***
ҚазақАКСР халық комисарлар комитетінің төрағасы болып сайланды://
+В.Радус-Зенкович//
Ә.Жангелдин//
С.Меңдешов//
Т.Бокин//
М.Калинин
***
ҚазақАКСР-нің тұңғыш астанасы://
Алматы//
Қызылорда//
Орынбор//
Ақмола//
Ташкент
***
ҚазақАКСР орталық атқару комитетінің төрағасы «қырғыз» деген атауды «қазақ» деген атаумен алмастыру туралы қаулы қабылданды://
+1925ж//
1926ж//
1936ж//
1991ж//
1920ж
***
«Кіші Қазан» идеясын ұсынған кім://
И.Губкин//
С.Садуақасов//
+Ф.Голощекин//
Радус-Зенкович//
Т.Рысқұлов
***
Жаңа экономикалық саясатқа (ЖЭС) көшу туралы шешім қашан қабылданды://
+1921 жылы партияның Х съезінде//
1920 жылы азамат соғысы біткен соң//
1918 жылы азамат соғысы басталған кезде//
1921 жылы партияның ХХ съезінде//
1925 жылы партияның ІХ съезінде
***
Индустрияландыру саясатына көшу туралы шешім қашан жарияланды://
+1925 жылы желтоқсанда//
1925 жылы қаңтарда//
1925 жылы ақпанда//
1925 жылы қыркүйекте//
1928 жылы тамызда
***
Индустрияландырудың ең ірі құрылысының бірі://
Орынбор-Ташкент темір жолының салынуы//
Ақмола-Павлодар темір жолының салынуы//
Жер-су реформасының жүргізілуі//
+Түркістан-Сібір темір жолының салынуы//
Орынбор-Қызылорда темір жолының салынуы
***
Қазақ өлкесін Ф.Голощекин қай жылдары басқарды://
1925-1945жж//
+1925-1933жж//
1925-1930жж//
1925-1926жж//
1925-1941жж
***
1928-1939 жылдары Қазақстан қалаларының халқы қоныс аударушылардың есебінен қанша адамға жетті://
+1,8 миллион//
1,0 миллион//
100 мың//
2 миллион//
3,8 миллион
***
Индустрияландыру жылдары бірнеше ірі тамақ өнеркәсіптері салынды, соның ішінде жеміс-консерві комбинаты қай қалада салынды://
Семейде//
Оралда//
Өскеменде//
Атырауда//
+Алматыда
***
1928 жылы 27 тамызда ОАК мен ХКК қандай декрет қабылдады://
+Ірі байлар мен жартылай феодалдарды тәркілеу және жер аудару//
Орыс шаруаларын қоныстандыру//
Жұмысшы кадрлардың біліктілігін арттыру//
Орталық Қазақстанның минералдық шикізат байлықтарын зерттеу//
Индустрияландыру саясатына көшу
***
Қаз АКСР-нің ОАК мен ХКК «Тәркілеуге және жер аударуға қарсылық көрсеткен байлардың қылмыстық жауапкершілігі туралы» қаулыны қашан қабылдады://
1930 жылы 1 қазанда//
+1928 жылы 17 қазанда//
1928 жылы 1 шілдеде//
1928 жылы 17 қарашада//
1928 жылы 27 тамызда
***
1933 жылы Біріккен Мемлекеттік Саяси Басқарма (БМСБ) органдары Қазақ өлкесінде қанша адамды тұтқындады://
10 мың адамды//
+21мың адамды//
30 мың адамды//
14 мың адамды//
78 мың адамды
***
1928-1929 жылдары қанша байдың шаруашылығы тәркіленді://
+1027 байдың//
97 байдың//
1010 байдың//
95 байдың//
120 байдың
***
Жалпы қуғын-сүргінге ұшыраған байлардың саны://
960//
860//
1034//
788//
1020
***
Ұжымдастыру қарсаңында Қазақстандағы мал басының саны://
+40,5 млн//
39,5 млн//
28,6 млн//
36,6 млн//
4,5 млн
***
1931-1933 жылдардағы аштықтан қанша адам қырылды://
100 мың//
250 мың//
3 млн//
+2,1 млн//
1,7 млн
***
1929-1932 жылдары Маңғыстауда болған көтерілістің жетекшісі://
А.Тасов//
+Т.Әлниязов//
А.Ақжан//
И.Тіленбаев//
М.Өтемісұлы
***
Халық Комиссарлар Кеңесі сауатсыздықты жою жөніндегі декретке қол қойды://
1920 жылы 26 желтоқсанда//
+1919 жылы 26 желтоқсанда//
1919 жылы 23 сәуірде//
1925 жылы 8 наурызда//
1919 жылы 20 наурызда
***
Қазақстандағы тұңғыш жоғарғы оқу орны қай жылы ашылды://
1925ж//
+1928ж//
1929ж//
1931ж//
1935ж
***
Алматы медицина институты қай жылы ашылды://
1928ж//
1929ж//
1930ж//
+1931ж//
1932ж
***
Алматыда 1929 жылы ашылған институт://
Алматы медицина институты//
Қазақ педагогикалық институты//
+Алматы зоотехникалық-мал дәрігерлік институты//
Қазақ мемлекеттік университеті//
Қазақ ауыл шаруашылық институты
***
Алматыда 1930 жылы ашылған институт://
+Қазақ ауыл шаруашылық институты//
Алматы медицина институты//
Қазақ мемлекеттік университеті//
Алматы зоотехникалық-мал дәрігерлік институты//
Қазақ педагогикалық институты
***
Алматыда 1934 жылы ашылған жоғарғы оқу орны://
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті//
Алматы медицина институты//
+Қазақ мемлекеттік университеті//
Қазақ педагогикалық институты//
Қазақ ауыл шаруашылық институты
***
Сауатсыздықты жою қоғамы қай жылы ұйымдастырылды://
+1924 ж//
1925 ж//
1926 ж//
1927 ж//
1928ж
***
XIX ғасырдың ІІ жартысында «Уақытша ережеге» сәйкес енгізілген міндетті салық://
Земство салығы//
+Шаңырақ салығы//
Баж салығы//
Түтін салығы//
Ақшалай салық
***
Алматыдағы Абай атындағы опера және балет театры қай жылы ашылды://
1930ж//
+1934ж//
1936ж//
1949ж//
1950ж
***
Қызылорда қаласындағы қазақ ұлттық драма театрының алғашқы көркемдік жетекшісі кім://
Күләш Байсейітова//
Ахмет Байтұрсынов//
Әміре Қашаубаев//
+Жұмат Шанин//
Ахмет Жұбанов
***
Бейнелеу өнері әлемінде талантты қазақ суретшісі://
А.Жұбанов//
Б.Майлин//
+Ә.Қастеев//
С.Асфендияров//
Ә.Қашаубаев
***
1934 жылы Құрманғазы атындағы Қазақ Мемлекеттік ұлт аспаптар оркестрі құрылды, оның жетекшісі кім://
С.Құрманғазы//
Е.Брусиловский//
Л.Хамиди//
Ә.Қашаубаев//
+А.Жұбанов
***
Қазақ халқының 1000 әні және Қазақ халқының 500 әні мен күйін жинақтап алғашқы нотаға түсірген://
+А.Затаевич//
Е.Брусиловский//
А.Жұбанов//
С.Сейфуллин//
С.Асфендияров
***
1938 жылы «Ленфильм» кино студиясында түсірілген қазақтың тұңғыш дыбысты көркем фильмі://
Азамат Азаматыч//
Қыз Жібек//
Атаманның ақыры//
Амангелді//
Адамдар арасындағы бөлтірік
***
1865 жылы 5 маусымда ІІ Александрдың бұйрығымен жүзеге асырылған://
Қазақ жерін аралау//
Қазақ феодалдарымен жақын танысу//
Қазақ жерін орысша сауаттандыру//
+Қазақ жерін зерттеу сұрақтарын дайындау//
Қазақ ағартушыларының пікірлерін жинақтау
***
КСРО Ғылым академиясының Қазақстандағы базасы қай жылы құрылды://
+1932ж//
1933ж//
1934ж//
1935ж//
1936ж
***
Қазақстанда тұңғыш жоғарғы оқу орны 1928 жылы ашылды, оған кейін кімнің есімі берілді://
Гумилевтің//
Асфендияровтың//
+Абайдың//
Әл-Фарабидің//
Т.Рысқұловтың
***
Қазақ Ғылым академиясы қай жылы ашылды://
+1946ж//
1947ж//
1948ж//
1949ж//
1950ж
***
КСРО Конституциясы қашан қабылданды://
+1936ж//
1945ж//
1937ж//
1920ж//
1990ж
***
ІІ дүниежүзілік соғыс қай жылы басталды://
1941ж//
1945ж//
+1939ж//
1942ж//
1940ж
***
Ұлы Отан соғысы жылдарында Қазақ жеріне эвакуацияланған және депортацияға ұшыраған халықтар келді://
900 мың//
756 мың//
+1,5 млн//
2,5 млн//
3,5 млн
***
1941-1942 жылдары республикаға эвакуацияланған өндіріс орындарының саны://
100//
200//
+220//
248//
500
***
Ұлы Отан соғысы жылдары Қазақстан Одақ бойынша қорғасынның неше пайызын берді://
80%//
89%//
+85%//
87%//
81%
***
1941-1945 жылдары Қазақстанда эвакуцияланған өндіріс орындарын қосып есептегенде неше кәсіпорын пайда болды://
+460//
560//
660//
520//
356
***
Ленинград үшін шайқаста өз кеудесімен дзоттың аузын жауып, Кеңес Одағының Батыры://
Б.Момышұлы//
В.Фурсов//
М.Ғабдуллин//
+С.Баймағамбетов//
Қ.Қайсенов
***
Ұлы Отан соғысы кезінде майдан үшін қазақстандықтар неше млн. сом қаржы жинады://
480млн//
580млн//
475млн//
400млн//
485млн
***
Ұлы Отан соғысы жылдарында Кеңес Одағының батыры атағын алған қазақстандықтардың саны://
650-ден астам//
488-ден астам//
+500-ден астам//
400-ден астам//
150-ден астам
***
Мәскеу түбінде генерал-майор И.В.Панфилов қолбасшылық еткен даңқты дивизия://
+316//
391//
310//
312//
314
***
Рейхстагқа Жеңіс туын тіккен қазақстандық Халық Қаһарманы://
Т.Тоқтаров//
С.Луганский//
Б.Бейсекбаев//
+Р.Қошқарбаев//
М.Ғабдуллин
***
1941-1945 жылдары болған соғыста неше адам құрбан болды://
20 млн//
15 млн//
+27 млн//
40 млн//
14 млн
***
Қазақ КСР Ғылым академиясының тұңғыш президенті://
Д.Қонаев//
+Қ.Сәтпаев//
М.Әуезов//
С.Мұқанов//
Е.Бекмаханов
***
1950 жылдың соңында Қазақ КСР-ның Ғылым академиясы жүйесінде неше ғылыми-зерттеу институттар болды://
15//
16//
17//
18//
+19
***
1943 жылы Алматыда жарық көрген «Қазақ КСР тарихы» атты көлемді еңбектің авторларының бірі://
+Е.Бекмаханов//
А.Жұбанов//
С.Мұқанов//
Қ.Сәтбаев//
Ә.Бөкейханов
***
Соғыстан кейінгі жылдарда жазылған С.Мұқановтың шығармасы://
«Қарағанды»//
«Алғашқы айлар»//
«Шығанақ»//
«Сырдария»//
«Миллионер»
***
Соғыстан кейінгі жылдарда жазылған Ғ.Мұстафиннің шығармасы://
«Алғашқы айлар»//
Қазақ КСР тарихы//
«Абай жолы»//
«Сырдария»//
+«Миллионер»
***
1952 жылы 25 жылға сотталған Е.Бекмаханов қай жылы ақталды://
1958ж//
1968ж//
+1954ж//
1955ж//
1956ж
***
Семей полигонында 1964 жылға дейін ашық атмосферада неше рет атом бомбасына сынақ өткізілді://
109//
120//
+113//
96//
125
***
Карточка жүйесі ақша реформасының жүргізілуіне байланысты қай жылы жойылды://
+1947ж//
1948ж//
1949ж//
1950ж//
1930ж
***
Кеңес Одағының шаруашылығы қанша көлемде материалдық зиян шекті://
600 млрд.сом//
500 млрд.сом//
+679 млрд.сом//
950 млрд. сом//
458 млрд.сом
***
1949 жылы Алматы қаласында салынған автоматты станция қанша қаламен байланыстырылды://
15 қала//
32 қала//
45 қала//
+56 қала//
93 қала
***
Семей ядролық полигонында ең алғашқы сынақ қай жылы өткізілді://
1952ж//
1949ж//
1960ж//
1945ж//
1966ж
***
И.В.Сталин қай жылы қайтыс болды://
+1953ж//
1954ж//
1955ж//
1956ж//
1957ж
***
Н.С.Хрущев КОКП Орталық комитетінің бірінші хатшылығына қай жылы сайланды://
1952 жыл//
1958 жыл//
+1953 жыл//
1955 жыл//
1960 жыл
***
ГУЛАГ кімнің бастамасымен жойылды://
Берия//
+Хрущев//
Каганович//
Сталин//
Калинин
***
1954-1955 жылдары бүкіл Кеңес Одағы бойынша 29,7 млн.га тың және тыңайған жерлер жыртылды, оның ішінде Қазақстан бойынша неше млн.га жер жыртылды://
14 млн.га//
15 млн.га//
16 млн.га//
17 млн.га//
+18 млн.га
***
1954-1962 жылдар аралығында тың игеру үшін Қазақстанға КСРО-ның тек еуропалық бөлігінен қанша адам әкелінді://
+2 млн//
3 млн//
4 млн//
5 млн//
6 млн
***
Ақмола қаласы қай жылы Целиноград деп өзгертілді://
1954ж//
1958ж//
+1962ж//
1963ж//
1966ж
***
Ақмола қаласы кімнің бастамасымен Целиноград деп өзгертілді://
Брежневтің//
Сталиннің//
Қонаевтың//
Горбачевтің//
+Хрущевтің
***
Қазақстанның тың жерлерін игеретін негізгі аудандары қандай://
Орал, Торғай, Ақтөбе//
Көкшетау, Қызылорда, Тараз//
+Қостанай, Ақмола, Павлодар//
Алматы, Шымкент, Тараз//
Ақтау, Қостанай, Талдықорған
***
1979 жылы жастардың Неміс автономиясын құруға наразылық шеруі болған қала://
Семей//
+Целиноград//
Павлодар//
Өскемен//
Ақтөбе
***
Неміс автономиясын құру жөніндегі комитеттің шешімі бойынша автономияның әкімшілік орталығы болатын қала://
Баянауыл//
Ақсу//
+Ерейментау//
Теміртау//
Атбасар
***
1964-1986 жылдары Қазақстанды басқарған кім://
+Д.Қонаев//
О.Сүлейменов//
Ж.Шаяхметов//
М.Бейсебаев//
Л.Брежнев
***
1975 жылы Алматыда шыққан «Аз и Я» кітабының авторы://
Ә.Әлімжанов//
Ғ.Мүсірепов//
Ғ.Мұстафин//
+О.Сүлейменов//
С.Мұратбеков
***
Л.И.Брежнев қай жылы СОКП Орталық Комитетінің бірінші хатшысы болып сайланды://
+1964ж//
1963ж//
1977ж//
1966ж//
1962ж
***
«Қазақ КСР-індегі Тілдер туралы Қазақ КСР-нің Заңы» қашан қабылданды://
1985 жылы 22 қыркүйекте//
1997 жылы 15 мамырда//
1989 жылы 22 қазанда//
+1989 жылы 22 қыркүйекте//
1989 жылы 22желтоқсанда
***
1812 жылы шілденің 6-сы күні Напалеонмен соғыс қаупі туралы І Александрдың манифест-үндеуі мен Орынбор губернаторының соғыс басталғандығы туралы хабары қазақ ауылдарына жетті://
1812 жылы шілдеде//
1812 жылы тамызда//
+1812 жылы қазан-қарашада//
1812 жылы қыркүйекте//
1812 жылы желтоқсанда
***
1990 жылы 25 қазанда Жоғарғы Кеңес қабылдаған құжат://
Тіл туралы заң//
+Қазақстанның Мемлекеттік егемендігі туралы декларациясы//
ТМД-ны құру туралы құжат//
КСРО-ның ыдырауы туралы құжат//
Қазақстанның тәуелсіздігі туралы заң
***
Астананы Алматыдан Ақмолаға көшіру туралы Жоғарғы Кеңес депутаттарының шешімі қашан қабылданды://
+1994 жылы 6 шілдеде//
1994 жылы 1 қыркүйекте//
1997 жылы 10 желтоқсанда//
1998 жылы 6 мамырда//
1997 жылы 10 маусымда
***
Ақмола қаласы ресми астана болып белгіленді://
1996 жылы 6 шілдеде//
1994 жылы 6 шілдеде//
1999 жылы 19 қаңтарда//
1997 жылы 10 желтоқсанда//
1998 жылы 6 мамырда
***
Дүние жүзі қазақтарының тұңғыш құрылтайы қай жылы, қай қалада өтті://
1999 жылы Түркістанда//
1992 жылы Ақмолада//
1992 жылы Семейде//
2000 жылы Астанада//
+1992 жылы Алматыда
***
Қазақстан Республикасының тұңғыш Конституциясы қай жылы қабылданды://
1993 жылы 28 ақпанда//
+1993 жылы 28 қаңтарда//
1993 жылы 1 қаңтарда//
1993 жылы 31 наурызда//
1993 жылы 25 мамырда
***
Қазақстан Республикасының Жаңа Әнұраны қай жылы қабылданды://
2001ж//
2002ж//
2003ж//
2004ж//
+2006ж
***
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі қай жылы жарияланды://
+1991ж//
1990ж//
1989ж//
1994ж//
1995ж
***
Қазақстан Республикасы қандай мемлекет қатарына жатады://
конфедеративтік//
тоталитарлык//
тәуелсіздік//
федеративтік//
+унитарлық
***
1991 жылдың 21 желтоқсанында Алматыда қандай құжатқа қол қойылды://
Кедендік одақ құру туралы келісім//
Еуразия құру туралы келісім//
Мемлекеттік тәуелсіздік туралы Заң//
+ТМД құру туралы келісім//
Мемлекеттің егемендігі туралы декларация
***
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Туының авторы://
+Ш.Ниязбеков//
Ж.Мәлібеков//
Ж.Дәрібаева//
Л.Хамиди//
Қ.Мырзалиев
***
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік елтаңбасының авторлары://
М.Әлімбаев, Ж.Мәлібеков//
Ш.Уәлиханов, Т.Молдағалиев//
+Ж.Мәлібеков, Ш.Уәлиханов//
Ш.Ниязбеков, Қ.Мырзалиев//
М.Төлеубаев, Т.Молдағалиев
***
Егемендік дегеніміз://
мемлекет құрамынынан оның бір бөлігінің шығу, бөлектену процесі//
шектелген саяси өкілеттіліктерге ие әкімшілік-территориялық құрылым//
барлық билік органдары жалпы ұлттық сайланып қойылған өкімет органдары арқылы сайланатын немесе құрылатын басқару үлгісі//
+мемлекеттің,халықтың,ұлттың,адамның саяси тәуелсіздігі//
әрбір азаматының лайықты өмір сүруін қамтамасыз етуге ұмтылатын мемлекет
***
Республика дегеніміз://
+барлық билік органдары жалпы ұлттық сайланып қойылған өкімет органдары арқылы сайланатын немесе құрылатын басқару үлгісі//
мемлекет құрамынынан оның бір бөлігінің шығу,бөлектену процесі//
шектелген саяси өкілеттіліктерге ие әкімшілік-территориялық құрылым//
әрбір азаматының лайықты өмір сүруін қамтамасыз етуге ұмтылатын мемлекет//
мемлекеттік биліктің тәуелсіздігі мен төрелік етуі
***
1914 жылы Түркістан өлкесінде жұмыс жасаған әйел дәрігерлердің саны://
+45//
55//
65//
75//
85
***
ХІХ-ХХ ғасырдағы Қазақстанның солтүстік облыстарындағы медицинаның дамуына «Вглядимся в пройденное»кітабында түсініктеме береді://
А.В.Пославская//
Н.Н.Гундс//
Г.Нұрғалиева//
+Л.Е.Свиридова//
Н.Түменбайұлы
***
1898 жылы «Тургайская газетінің» 28 санында Б.Наурызбайұлының жазған мақаласында көтерілді://
+қазақ арасындағы денсаулық мәселесі мен дәрігерлер туралы мәліметтер//
қазақ халқының гигиенасы мен тұрмысы//
түрлі аурулар мен өлім-жітімнің көбеюі//
шығыс әйелдерінің ерте қартаюы//
шөптермен емдеу әдістері
***
Әбілқайырды 1748 жылы өлтірген://
Әбілпайыз//
Қайып сұлтан//
Әбілмәмбет//
+Барақ сұлтан//
Нәдір шах
***
1714-1720 жылы патша өкіметінің Ертіс бойына әскери бекіністер салудағы басты мақсаты://
Жоңғар шабуылына тосқауыл қою//
Қазақ жерін Қытайдан қорғау//
+Қазақ өлкесін біртіндеп жаулап алу//
Қазақ өлкесінде қала мәдениетін дамыту//
Орта Азия шапқыншылығынан қорғау
***
1742 ж.20 мамырдағы Ресей Сенатының Жарлығы://
Қазақтарға Жайықтың оң жағалауына мал өткізуге тиым салу туралы//
Орта жүзде әскери бекіністер салу туралы//
+Қазақтарды және шекаралық өңірдегі бекіністерді қорғау туралы//
Айшуақ сұлтанды Кіші Жүз ханы етіп бекіту//
Жантөре сұлтанды Кіші Жүз ханы етіп бекіту
***
1833-1841 жылдары Орынбор губернаторы жанындағы ерекше тапсырмалар жөніндегі қызметкер болып істеген қазақ халқының ауыз әдебиетін, әдет-ғұрпы мен тұрмыс тіршілігін зерттеген орыс мәдениетінің көрнекті өкілі://
+В.И.Даль//
Г.Карелин//
Н.Северцев//
В.Вельяминов-Зернов//
Н.Аристов
***
1847-1857 жылдары Қазақ жерінде айдауда болған Т.Г.Шевченконың қазақ өмірін бейнелейтін туындысы://
«Қырғыз шежіресі»//
«Көшпелі қырғыздар»//
«Ғақлия»//
+«Байғұстар»//
«Ресей империясының әртүрлі аймақтарына саяхат»
***
1865 жылы Қазақ өлкесі туралы «Орынбор ведмствосының Қырғыз даласы» деген арнаулы монография шығарды://
В.Игнатьев//
Л.Мейер//
А.Пушкин//
А.Бородин//
Б.Скалов
***
Құрманғазы күйлерінің қайсысында халық мерекесі суреттеледі://
«Көбік шашқан»//
«Сарыарқа»//
«Кісен ашқан»//
+«Балбырауын»//
«Адай»
***
Бөкей Ордасындағы 1842 жылғы көтерілістің басшылары://
И.Тайманұлы мен М.Өтемісұлы//
+А.Қошайұлы мен Л.Мантайұлы//
М.Өтемісұлы мен Б.Сарыұлы//
Ж.Тіленшіұлы мен И.Тіленбайұлы//
И.Тіленбайұлы мен Д.Тәжіұлы
***
Н.Ә.Назарбаевтың «Тарих толқынында» атты кітабында Қазақстан тарихы кезеңдерге бөлініп талдау жасалған бөлім://
Қазақ даласы – ұлы түркі елінің қара шаңырағы//
Алаш мұрасы және осы заман//
+Тарихтың шеңберлері және ұлттық зерде//
Ұлттық бірегейлік туралы//
Мәдениет келешегі
***
Қазақстанның жоғарғы мектебін ұйымдастырушы, профессор 1931-1933жж. медициналық институтының ректоры, бір мезгілде ҚАКСР-ның денсаулық сақтау комиссары://
Ораз Жандосов//
Ораз Исаев//
Қадыр Қуанышев//
+Санжар Асфендияров//
Смағұл Садуақасов
***
1933 ж.- БК(б) П Қазақ өлкелік комитетінің бірінші хатшысы, 1937 ж. Қазақстан Компартиясы ОК-нің бірінші хатшысы://
+Мирзоян Л.И.//
Бруцкус Б.Д.//
Середа С.П.//
Суханов Н.Н.//
Голощекин Ф.И.
***
1929-1938 жылдары Қазақ АКСР Халық Комиссарлары Кеңесінің төрағасы://
Мирзоян Л.И.//
Төреғожин З.С.//
Асфендияров С.//
Жандосов О.Қ.//
+Исаев О.Ж.
***
1920-1921жж. Өлкелік комитеттің бюро мүшесі, ҚазАКСР оқу-ағарту халық комиссары, «Еңбекші қазақ» газетінің редакторы://
Омаров Е.//
+Садуақасов С//
Алтынбеков Е.//
Сарымолдаев К//
А.Байтұрсынов
***
1836 жылы «Қазақ жерінде дәрігерлердің екі түрі бар: біріншісі бұлар өздерінің даярлаған шөптерімен және тамырларымен емдейді, екінші түрі – бақсы, олар шамандар тәрізді ем жасайды»- деп жазды://
+Яроцкий//
Пославская//
Гундус//
Лескевский//
Мандельштамм
***
Революцияға дейін Ресейде мемлекеттік дума төрт рет шақырылды, ІІІ мемлекеттік дума жұмыс істеді://
1908ж 5 маусым -1912ж 9 маусым//
1912ж 1 қараша -1917 ж 27 ақпан//
1907ж 1 сәуір -1917ж 6 қазан//
+1907ж 1 қараша -1912ж.9 маусым//
1907ж 1 қараша -1917ж 6 қараша
***
ІІ Мемлекеттік Думаның 1907 жылы 16 мамырда өткен мәжілісінде қазақ халқының атынан сөз сөйлеген://
+Б.Қаратаев//
М.Тынышпаев//
Ә.Бөкейханов//
А.Бірімжанов//
А.Қалменов
***
Қазақ халқының мүдделерін қорғап сөз сөйлеген ІІ Мемлекеттік Думаның депуттары://
Толстой, Чехов//
Дзержинский, Ганчаров//
Брюханов, Авенесов//
Чанышев, Давыдов//
+Седельников, Бородин
***
А.Байтұрсыновтың Ресей отаршыларының зорлық-зомбылығын,елдің ауыр халін тұспалдап жеткізген алғашқы кітабы://
«Маса»//
«Менің ойларым»//
«Тар жол тайғақ кешу»//
+«Қырық мысал»//
«Қартқожа»
***
1884-98 жылдары Шымкент, Ташкент, Әулиеата уездерінде құрылған орыс-қазақ қоныстарының саны://
10//
13//
19//
25//
+37
***
1854 жылы салынған Верный бекінісінің ертедегі атауы://
Ұзынағаш//
Жетісу//
Есік//
Үргеніш//
+Алматы
***
Қазақстанның Ресейге қосылу процесі созылды://
120 жылдай уақытқа//
130 жылдай уақытқа//
+150 жылдай уақытқа//
200 жылдай уақытқа//
100 жылдай уақытқа
***
Ұйғырлар мен дүнгендердің Қазақстанға қоныс аудару себебі://
Жетісудың шұрайлы өлкесі қызықтырды//
Атамекеніне оралды//
Қазақ жеріне басып кірді//
Патшалы Ресейдің ұсынысымен көшті//
+Цинь өкіметі қысым көрсетті
***
Найман руының сұлтаны Құдаймендінің Петербургке баласы Ғабдолланы жіберудегі мақсаты://
Құлжаға баруға рұқсат сұрау//
«Үлкен Тибетке» баратын жол ұсынды//
+Жәміш бекінісі арқылы Шыңжаңға керуен тартуға рұқсат сұрау//
Пекинге баруға рұқсат сұрау//
Қытайға баратын керуенді қорғауға казак отрядын бөлуді сұрады
***
Бірде-бір адам аяғы баспаған «Үлкен Тибетке» жеткен грузин көпесі://
Я.Лашков//
Б.Айтов//
М.Рафаил//
М.Ниязов//
+С.Мадатов
***
1897 жылғы халық санағы бойынша ең көп қоныстанған ірі қалалар://
Ақмола, Павлодар//
Әулиеата, Шымкент//
+Орал, Верный//
Семей, Өскемен//
Маңғыстау, Атырау
***
1812 жылғы соғыста Ресей үкіметінің Францияны жеңуіне қазақ жігіттері мол үлес қосқан, бұл соғыста қазақ мергендерін француздар кімдер деп атаған://
«Қырғыз мергендері»//
«Азия барыстары»//
«Азиялық мергендер»//
+«Азиялық амурлар»//
«Шығыс жебелері»
***
Ұлы Жүздің приставтығы Қапалдан Верныйға ауыстырылған жыл://
1854 жыл//
+1855 жыл//
1856 жыл//
1857 жыл//
1858 жыл
***
Ресейдегі Ірбіт жәрмеңкесі, Қазақстандағы Қоянды жәрмеңкесі сияқты ХІХ ғасырдың соңында Жетісуда ерекше көзге түскен жәрмеңке://
+Қарқара//
Верный//
Орал//
Жаркент//
Әулиеата
***
ХІХ ғасырдың аяғында өз еркімен өндіріс орындарын тастап кеткен жұмысшыларға қолданылатын жаза://
6 ай абақтыға жабу//
4 ай абақтыға жабу//
Сібірге айдау//
+3 ай абақтыға жабу//
құн төлету
***
Іле су жолымен алғаш рет Қытайға тауар апарып сатқан көпес://
Мехти Рафаилов//
С.Мадатов//
М.Ниязов//
+Вали Ахун Юлдашев//
Башыр Айтов
***
Ресейдің экономикалық және саяси мүдделеріне орай көз тіккен аймақтары://
Орта Азия//
Қытай мен Қоқан//
+Жетісу мен Іле өңірі//
Шығыс Түркістан//
Солтүстік Қазақстан
***
XIX ғасырдың 60 жылдарында И.И.Бутков ұсынған жоба бойынша қазақ өлкесі мынадай облыстарға бөлінуі тиіс болатын://
Батыс, Оңтүстік//
+Батыс, Шығыс//
Оңтүстік, Солтүстік//
Солтүстік, Батыс//
Шығыс, Оңтүстік
***
1872 жылдан бастап Бөкей Ордасының жері қараған әкімшілік аймақ://
Маңғыстау приставтығы//
+Астрахань губерниясы//
Закаспий облысы//
Орал облысы//
Торғай облысы
***
XIX ғасырдың 60 жылдары И.Бутков құрған комиссия қазақ жерін қалай бөлуді ұсынды://
1 облысқа//
+2 облысқа//
3 облысқа//
4 облысқа//
5 облысқа
***
1867-1868 жылғы «Ереже» бойынша салықтан босатылғандар://
Байлар//
Молдалар мен имамдар//
Билер//
+Шыңғыс тұқымдары//
Батырлар
***
XIX ғасырдың 60 жылдарында Қазақ жерін басқару жүйесін өзгерту үшін құрылған «Дала комиссиясын» басқарған://
М.Сперанский//
П.Эссен//
И.Бутков//
А.Бязан//
+Ф.Гирс
***
1886 жылдан бастап Түркістан өлкесіне енген облыстар://
Ақмола, Семей//
Орал, Торғай//
+Сырдария, Ферғана, Самарқан//
Жетісу, Сырдария//
Верный, Әулиеата
***
1886 жылғы «Ережеге» сай уездік және болыстық тұрғындарға қатысты мәселелерді шешетін сот жиыны://
+Соттардың төтенше съезі//
Билер соты//
Халық соты//
Бітістіруші сот//
Уездік соты
***
1844 жылы 20 шілдеде Кенесарыға қарсы ұрыста мерт болған сұлтандар саны://
50//
48//
42//
38//
+44
***
ХІХ ғасырдың 20-30 жылдарында Сыр өзені бойында бекініс тұрғызған мемлекеттер://
Хиуа хандығы//
Бұқар әмірі//
+Қоқан хандығы//
Ташкент билеушісі//
Ресей
***
Кенесары билер сотын жойып, оның орнына енгізді://
сұлтандар сотын//
+хандық сотты//
қазылар сотын//
халық сотын//
имандар сотын
***
Сәкен Сейфуллиннің басшылығымен Ақмолада құрылған ұйым://
«Талап»//
+«Жас қазақ»//
«Жанар»//
«Жас жүрек»//
«Қазақ жастарының революциялық одағы»
***
Меркеде Тұрар Рысқұлов ұйымдастырған ұйым://
«Оқушы жастардың демократиялық кеңесі»//
«Жас қазақ»//
«Жас жүрек»//
+«Қазақ жастарының революциялық одағы»//
«Жанар»//
***
«Алаш» партиясы бағдарламасының 5-бөлімі қалай аталады://
«Мемлекет қалпы»//
«Билік және сот»//
«Жергілікті бостандық»//
«Ел қорғау»//
«Ғылым-білім үйрету»
***
«Үш жүз» партиясының төрағасы://
Елдес Ғұмаров//
Ғазымбек Бірімжанов//
Ахмет Байтұрсынов//
Міржақып Дулатов
+Көлбай Тоғысов
***
«Үш жүз» партиясы өзінің саяси ықпалын Қазақ өлкесінің қай аймағында жүргізді://
оңтүстік-шығыс аймағында//
+солтүстік-шығыс аймағында//
солтүстік-батыс аймағында//
оңтүстік-батыс аймағында//
орталық аймағында
***
1847-1857 жылдары Қазақстанда айдауда болған украин ақыны://
Овчаренко//
Василенко//
+Шевченко//
Гетман//
Коваленко
***
Азамат соғысы кезінде 1919 жылы наурызда Колчак үкіметі тарапынан кеңес қайраткері ретінде қуғынға ұшырап, атылды://
+К.Тоғысов//
М.Айтпенов//
М.Тынышпаев//
М.Шоқай//
М.Дулатов
***
Кеңес үкіметі алғашқы «Бітім туралы», «Жер туралы» декреттерді қабылдады://
1917 ж.25 қазанда//
+1917 ж. 26 қазанда//
1917 ж 7 қарашада//
1917 ж 3қарашада//
1917 ж. 26 қарашада
***
Алаш автономиясы мен Алашорда үкіметін тарату жөнінде Кеңес үкіметінің қаулысы қабылданды://
1920 жылы 16 наурызда//
1919 жылы 25 мамырда//
+1920 жылы 9 наурызда//
1920 жылы 5 наурызда//
1920 жылы 5 қыркүйекте
***
М.Дулатовтың 1913 жылы жарық көрген кітабы://
«Маса»//
«Терме»//
«Бақытсыз Жамал»//
+«Азамат»//
«Оян,қазақ»
***
1926 жылғы халық санағы бойынша, қазақтар Қазақ АКРС халқының неше пайызын құрады://
70%//
51,3%//
61,5%//
41,2%//
+61,3%
***
Қазақстанда губернияларға, уездерге, болыстарға бөлу жүйесі жойылып, жаңа әкімшілік бірлік – округтар мен аудандарға бөлу жүйесі енгізілді://
1920ж//
1925ж//
+1928ж//
1932ж//
1936ж
***
1928-1929 жж.республикада геологиялық топ жұмыс істеді://
+50-ге жуық//
100-ге жуық//
20-ға жуық//
40-қа жуық//
200-ге жуық
***
1920-1930 жж.болған аштық пен қоныс аударудың салдарынан қазақтардың үлесі 1939 жылы неше пайызға төмендеп кетті://
40%//
34,6%//
+33,8%//
51,2%//
47,6%
***
1928 жылы «буржуазияшыл-ұлтшыл» деген жалған айыппен тұтқындалды://
+44 адам//
54 адам//
101 адам//
87 адам//
47 адам
***
1940 жылы ГУЛАГ жүйесінде неше лагерь болды://
15 лагерь//
46 лагерь//
25 лагерь//
+53 лагерь//
18 лагерь
***
1930 жылы КСРО ХКК-нің 13 мамырдағы қаулысымен құрылды://
Камышлаг//
Дальный//
Степной//
+Карлаг//
Песчанный
***
Ұлы Отан соғысы кезінде Республика Одақ бойынша қорғасынның неше пайызын берді://
45%//
75%//
55%//
25%//
+85%
***
Қарағанды шахтерлері соғыс жылдарында көмір өндірді://
+34 млн тонна//
15 млн тонна//
60 млн тонна//
12 млн тонна//
21 млн тонна//
***
Фашистердің алғашқы соққысын қабылдаған Брест қамалын қорғаушылар арасында болған қазақстандық://
Т.Тоқтаров//
М.Ғабдуллин//
Қ.Тұрдиев//
Ы.Жақаев//
Ә.Молдағұлова
***
1941 жылы Берлиндегі «Виктория» ауруханасында құпия жағдайда қайтыс болды://
+М.Шоқай//
Ә.Бөкейханов//
С.Асфендияров//
Б.Майлин//
М.Тынышпаев
***
КСРО-дағы жаппай қуғын-сүргін жылдарында қанша адам жер аударылды://
1,5 млн астам//
2 млн астам//
+3 млн астам//
4 млн астам//
5 млн астам
***
Алаш қозғалысының қайраткері, тарихшы-ғалым, қазақтан шыққан жоғары білімді техника маманы, темір жол инженері://
М.Шоқай//
+М.Тынышпаев//
Ә.Бөкейханов//
М.Жұмабаев//
Ы.Алтынсарин
***
«Қазақтар орыстардың қол астына кіргеннен бері бірде-бір шуақты жарық күн, бақытты сәт болған емес» - деп 1905 жылы Мемлекеттік Думаның мінберінен айтқан://
М.Дулатов//
Ә.Бөкейханов//
А.Байтұрсынов//
+М.Тынышпаев//
Х.Досмұхамедов
***
Ұлы ақын Абай Құнанбайұлының шығармалар жинағының баспадан шығуы://
1905 жылы//
1907 жылы//
+1909 жылы//
1911 жылы//
1913 жылы
***
1960 жылдардың ортасынан бастап 80 жылдардың ортасына дейінгі мерзімнің шартты атауы://
+«Тоқырау жылдары»//
«Ұлы нәубет жылдары»//
«Қуғын-сүргін жылдары»//
«Индустияландыру жылдары»//
«Ұжымдастыру жылдары»
***
Капустин Яр атом полигоны орналасқан облыс://
Қарағанды//
Алматы//
Оңтүстік Қазақстан//
+Батыс Қазақстан//
Қызылорда
***
1933 жылы наурызда Сталинге ашық хат жазды://
Қ.И.Сәтбаев//
Ғ.Мүсірепов//
С.Сәдуақасов//
А.Байтұрсынов//
+Т.Рысқұлов
***
101 мың қазақстандықтар ГУЛАГ азабынан өтті, олардың ішінде атылғандары://
+27 мыңнан астамы//
37 мыңнан астамы//
47 мыңнан астамы//
57 мыңнан астамы//
67 мыңнан астамы
***
Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің Төралқасы республиканың жаңа Конституциясы жобасын «бүкілхалықтық талқылауға» ұсынған жыл://
1980 ж//
+1978 ж//
1960 ж//
1977 ж//
1979 ж
***
КСРО сыртқы саясатта беделін нығайту және Ауғанстанда саяси үстемдік орнату мақсатында Ауғанстанға Кеңес әскерін кіргізді://
1975 жылы 11 қарашада//
1981 жылы 5 ақпанда//
+1979 жылы 27 желтоқсанда//
1979 жылы 27 шілдеде//
1979 жылы 31 тамызда
***
БҰҰ-да Кеңес Одағының Ауғанстанға қарулы күштерін енгізуге қарсы шығып,бұл қадамын айыптады://
+104 мемлекет//
100 мемлекет//
89 мемлекет//
20 мемлекет//
50 мемлекет
***
Ресми деректер бойынша, Ауған соғысында Кеңес Одағынан барлығы қанша адам қаза болды://
25 мың//
10 мың//
+13 мың//
1 мың//
5 мың
***
КОКП ОК Саяси Бюросының мүшесі әрі үш мәрте Социалистік Еңбек Ері атағын алды://
Г.Разумовский//
Г.Колбин//
Ж.Шаяхметов//
+Д.Қонаев//
П.Понамеренко
***
1986-1989 жж. Қазақ КСР КП ОК-нің бірінші хатшысы болды://
А.Власов//
К.Черненко//
М.Горбачев//
+Г.Колбин//
Д.Қонаев
***
Қайрат Рысқұлбековке Халық Қаһарманы атағы берілді://
1996 жылы 9 желтоқсанда//
1991 жылы 16 желтоқсанда//
1992 жылы 10 желтоқсанда//
1995 жылы 17 желтоқсанда//
1997 жылы 18 желтоқсанда
***
1989 жылы мамыр-маусым айларында КСРО Халық депутаттарының І съезінде СОКП басшылығынан «Желтоқсан көтерілісіне» әділ баға беруді талап етті://
Н.Назарбаев//
+М.Шаханов//
А.Сахаров//
О.Сүлейменов//
М.Елеусізов
***
Тәуелсіз Қазақстан Республикасының тұңғыш астанасы://
Орынбор//
Қызылорда//
+Алматы//
Астана//
Түркістан
***
Желтоқсан көтерілісінің 20 жылдығына орай «Тәуелсіздік таңы» ескерткіші қай қалада орнатылды://
+Алматыда//
Астанада//
Қызылордада//
Қостанайда//
Шымкентте
***
Н.Ә.Назарбаевтың «Ғасырлар тоғысында» атты кітабының бірінші бөлімінде Елбасы талдау жасайды://
Қазақстандықтардың өркендеуін//
Ұлттық қауіпсіздік мәселесі//
+Кеңес Одағының ыдырау себептері//
Саяси тұрақтылық//
Қазақ елінің сыртқы саясатының құрылу туралы
***
Н.Ә.Назарбаевтың «Тарих толқынында» деген кітабы жарыққа шықты://
1996 ж//
1997 ж//
1998 ж//
+1999 ж//
2000 ж
***
Қазақстанда «Денсаулық жылы» болып жарияланды://
1999 ж//
2001 ж//
+2002 ж//
2006 ж//
2008 ж
***
17 желтоқсан республикада қандай күн://
Халықтар бірлігі күні//
Тәуелсіздік күні//
Республика куні//
Ұлттық аза тұту күні//
+Демократиялық жаңару күні
***
Н.Ә.Назарбаев «Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясын» жариялады://
+1992 ж.мамырда//
1992 ж.желтоқсанда//
1991 ж.желтоқсанда//
1994 ж.қаңтарда//
1995 ж сәуірде
***
«Біздің күнделікті қолдануымыз бен мемлекетаралық тілімізге серпінді екпінмен еніп отырған халықаралық террор пайда болды.»- деп жазды Елбасы кітабында://
«Ғасырлар тоғысында»//
«Тарих толқынында»//
«Қазақстан жолы»//
+«Сындарлы он жыл»//
«Қазақстан-2030»
Әлемдік деңгейдегі маңызды оқиғалардың бірі бірінші Бейбітшілік пен келісім жөніндегі халықаралық конференция болды://
+2003ж.ақпанда Алматыда//
2010ж.наурызда Астанада//
2002ж қыркүйекте Алматыда//
2002 ж.қазанда Түркістанда//

Приложенные файлы

  • docx 17893667
    Размер файла: 81 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий