Oftalmologiya_zoshit_dlya_SRS_robochij_zoshit

Міністерство охорони здоров'я України

Криворізький медичний коледж,
заснований на спільній власності територіальних громад сіл,
селищ і міст Дніпропетровської областіРОБОЧИЙ ЗОШИТ

для самостійної роботи студентів
з дисципліни "Медсестринство в офтальмології"
спеціальність: "Сестринська справа "

Студента(ки)______________________________

Відділення «Сестринська справа»

Курсу ІІІ групи__________

Викладач Кокош З.Г.Робочий зошит розглянуто і схвалено
на засіданні ЦМК вузьких дисциплін
Протокол № 4 від 09.01.2013 р.
Голова ЦМК ______О.М.Агданцева
Тема : Iсторiя розвитку офтальмологii
Кількість навчальних годин: 4
Актуальність теми: вивчення офтальмології є важливим для медичних сестер під час допомоги лікарю в разі діагностування та лікування очних і соматичних захворювань.
Знати: Офтальмологiя, скорочений нарис розвитку, вченi. Етапи мед. сестринського процесу. Організація офтальмологiчної допомоги населенню. Диспансеризацiя.
Опрацював підручник: О.М.Корконішко «Медсестринство в офтальмології» с. 8-23, М.Б.Шегедин «Медсестринство в офтальмології» с. 13, дайте відповіді на запитання:
1. Історія розвитку офтальмології -

2 .Етапи медсестринського процесу -

3. Поетапна організація офтальмологічної допомоги населенню -4 .Назвіть методи санітарно-освітньої роботи медичної сестри -

5.Диспансеризація,її значення -

6.В чому полягає профілактика захворювання очей?-

7.Особливості роботи медичної сестри в різних підрозділах офтальмологічного профілю -
8.складіть графічну схему групи населення у результаті щорічної диспансеризації -
Виберіть правильну відповідь:
1 Стан,за якого людина втрачає можливість орієнтуватися в навколишньому середовищі та пересуватися без сторонньої допомоги. Гострота зору з корекцією нижче ніж 0,05 або різко звужене поле зору:
А. Абсолютна сліпота
В. Медична сліпота
C Побутова сліпота
Д. Професійна сліпота
Е Усе вище перераховане
2.Зниженння функцій зору,через яке виконання професійних обов’язків стає неможливим:
А. Медична сліпота
В. Абсолютна сліпота
С. Професійна сліпота
Д. Побутова сліпота
Е. Все вище перераховане
3.Повна втрата зору,неможливо відрізнити світло від темряви,коли гострота зору дорівнює 0:
А .Побутова сліпота
В. Професійна сліпота
С. Абсолютна сліпота,або медична сліпота

Рекомендована література:О.М.Корконішко «Медсестринство в офтальмології» Київ «Медицина» 2008 с. 10-23,М.Б.Шегедин «Медсестринство в офтальмології» с.13

КОНТРОЛЬ НА ЗАНЯТТI № 01.

Тема: «Ускладнення аномалiї рефракцiї. Медсестринська дiагностика. Профiлактика ускладнень високого ступеню мiопii»
Кількість навчальних годин:4
Актуальність теми: вивчення механізму рефракції ока є важливим для медичної сестри,оскільки вона часто допомагає проводити лікування порушень рефракції та акомодації ока з метою збереження зору населення.
Знати: Вiдшарування сiткивки, розриви. Причини, чинники, сприяющие ускладненням. Рефракцiя, особливостgtht,iгу мiопii високого ступеню. Заходи що до запобiгання слiпоти.
Вміти: визначити вид рефракції суб’єктивним методом підбирати окуляри,виписувати рецепти на окуляри.
Опрацював підручник: О.М.Корконішко «Медсестринство в офтальмології» с.37-45, дайте відповіді на запитання:
1.Які види рефракції ви знаєте?-

2.Види клінічної рефракції -

3.Суб’єктивний метод визначення рефракції -


4.Проблеми пацієнта при короткозорості -

5 .Сучасні методи корекції аметропії -

6. Які ускладнення можуть виникнути при короткозорості -

7 .Профілактика прогресуючої міопії -

Виберіть одну правильну відповідь:
1. Де знаходиться фокус променів в разі далекозорості:
А. Перед сітківкою
В. На сітківці
С. Позаду сітківки
2. Корекція міопії здійснюється:
А.Збірними сферичними скельцями
В.Розсіченими сферичними скельцями
С.Циліндричними скельцями
3.Пацієнт віком 40 років скаржиться на погіршення зору зблизька,рефракція еметропічна. Призначити окуляри:
А. spn. (+) 1.0д
В. spn. (+) 2.0 д
С. spn. (-) 1.0д
Д. spn. (-) 2.5.0д
Е. spn. (+) 2.5.0д

Вирішіть ситуаційні задачі та дайте відповіді на запитання:
1. Дитина 10 років скаржиться на погіршення зору вдалину. Раніше зір був добрий. Гострота зору 0,3.Субєктивним методом визначено короткозорість 2,0 діоптрії з корекцією (-)2,0д зір =1,0.Визначіть попередній діагноз. Ваша тактика.


2. Пацієнт 55 років,звернувся зі скаргами на зниження гостроти зору на близькій відстані. Після обстеження був поставлений діагноз пресбіопія. Які окуляри слід призначити для роботи на близькій відстані?


3. Хвора віком 57 років скаржиться на «завісу» перед лівим оком (не бачить предмети,які зверху). Захворювання почалося 2 дні тому,перед тим помічала спалахи перед оком. У хворої короткозорість,носить окуляри (-)8,0д. Об’єктивно:при офтальмоскопії рефлекс з очного дна в нижній частині сірого кольору. Поле зору різко звужено зверху. Ваш попередній діагноз. Тактика медичної сестри.

Рекомендована література:І.Я.Новицький «Очні хвороби» с.28-39, О.М.Корконішко «Медсестринство в офтальмології» с. 37-45

Контроль на заняттi № 01
Тема: Медсестринський процесс при гонобленореї новонароджених.
Кількість навчальних годин:4
Актуальність теми: визначається тим,що знання та вміння питань цієї теми дозволять медичній сестрі бути добрим помічником лікаря,запобігти офтальмії новонародженого наслідком якої може бути сліпота.
Знати: Етiологiю, чинники, сприяющие захворюванню, медсестринське обстеження: скарги, анамнез, объективно. Проблеми, лiкування, профiлактика.
Вміти: проводити профілактику гонобленореї у новонароджених,визначати ознаки гонобленореї,проводити диференціальну діагностику бактеріального кон’юнктивіту від бленорейного. Дотримуватися правил безпеки при лікуванні хворих на бленорею.
Опрацював підручник: О.М.Корконішко «Медсестринство в офтальмлолгії» с. 53-55, М.Б.Шегедин «Медсестринство в офтальмології с. 28-30, дайте відповіді на запитання:
1.Бленорейний кон’юнктивіт спричиняє -

2.У новонароджених гонокок потрапляє у сполучно оболонковий мішок при-

3. Назвіть стадії у розвитку гонобленореї-

4. Визначіть ознаки гонобленорей, її ускладнення-

5.Диференціальна діагностика бактеріального кон’юнктивіту від бленорейного-

6.Профілактика гонобленореї,наказ МОЗу №?

7.В чому полягає лікування гонобленореї-

Виберіть одну правильну відповідь:
1.Чинники гонобленореї:
А. Алерген
В. Пневмоккок
С. Хламідії
Д. Гоноккок
2.Ускладнення гонобленореї:
А. Відшарування сітківки
В .Кератит
С. Кератит,виразка рогівки,більмо
Д. Більмо,виразка рогівки
Е. Кератит,виразка рогівки,більмо,ендофтальміт
3.З яким кон’юнктивітом потрібно проводити диференціальну діагностику?
А. Алергійним
В Бактеріальним
С. Аденовірусним
4. Назвіть наказ МОЗу по профілактиці гонобленореї:
А .Наказ № 152
В. Наказ № 120
С. Наказ № 30
Д. Наказ № 720
Е .Наказ № 408
5.Профілактика гонобленореї новонародженого-
А.Закапування крапель розчину Левисиду 30%
В.Закладання за повіки мазі тетрациклінової 1% або еритроміцинової 0.5% на протязі 1 години після народження
С. Закладання тетрациклінової 1% мазі за повіки
6. Основна профілактика гонобленореї:
А. Ретельне неодноразове обстеження
В. Ретельне неодноразове обстеження та за необхідності лікування вагітних у жіночих консультаціях.

Вирішіть ситуаційні задачі та дайте відповіді:
1. У новонародженої дитини зі слів матері на 5-ту добу з’явилися водянисті виділення,щільний набряк повік. Об’єктивно:набряк повік,шкіра повік багряного кольору, напружена. Повіки відкриваються дуже важко,під час відкривання кров’янисті виділення «б’ють фонтаном» і нагадують м’ясні помиї. Ваш попередній діагноз. Тактика медичної сестри. Метод дослідження.

2. У новонародженої дитини гонобленорейний кон’юнктивіт обох очей. Заповнити листок мед сестринського процесу 3-4 етапи. Призначити лікування.

Рекомендована література: О.М.Корконішко «Медсестринство в офтальмології» с.53-55,М.Б,Шегедин «Медсестринство в офтальмології» с.28-30.
КОНТРОЛЬ НА ЗАНЯТТI № 02Тема: Основнi принципи та методи лiкування при захворюваннях ока. Напрями лiкування та способи ввдення препаратiв в очнiй практицi.
Кількість навчальних годин: 4
Актуальність теми: визначається тим,що теоретичні знання та вміння лікування хворих на очні хвороби дозволять медичній сестрі бути добрим помічником лікаря,його «правою рукою».
Знати: Методи мiцевого та загального лiкування хворих з хворобами очей. Застосування лiкарських речовин, виписування рецептiв. Опанування фiзiотерапевтичними методами лiкування в очнiй практицi.
Вміти: -збирати анамнез
-закапувати в очі
-закладати мазі за повіки
-вивертати повіки
-накладати повязки на око
-промивати очі
Опрацював підручник: І.Я.Новицький «Очні хвороби» с.54-69,М.Б.Шегедин «Медсестринство в офтальмології» с. 28-30, Л.А.Дубовская «Глазные болезни», дайте відповіді на запитання:
1. Назвіть методи,які застосовують для лікування хвороб ока -

2. Промивання ока проводять з метою -3. За допомогою чого проводять довгочасне промивання?

4.Чому закрапують в кон’юнктивальний мішок 1-2 краплі?

5. Якщо хворому призначено кілька ліків у краплях,їх треба закрапувати -

6. Для лікування захворювань переднього відрізка ока використовують методи -

7. Назвіть теплові методи лікування -

Виберіть правильну відповідь:
1.Відберіть необхідний розчин для обробки очей пацієнта:
А. Розчин фурациліну 1:5000
В. 1% розчин хлораміну
С. 3% розчин перекису водню
2. До містиків відносяться:
А. Пілокарпін
В. Алкаін
С. Атропін
Д. Мідріацил
3. Для зниження внутрішньо очного тиску закапують наступні очні каплі:
А. 1% розчин атропіну,0,5% тімололу
В .0,5% тімололу,1% розчин пілокарпіну
4.Препарати,які використовуються при алергічних захворюваннях:
А .Лодолкамід (аломід), кузікрома, димедрол, дифталь
В. Мезатон
С. Алкаін
Д. Тімолол

Випишіть рецепти на:
1 .Мідрiацил-
а. Пілокарпін-

б. Фосфакол-

с. Тімолол-

2. Мідриатики:
а .Атропін-

б. Тропікамід-

с. Мідріацил-

3. Анестетики:
а. Алкаін-

б.Дікаін-


Рекомендована література: І.Я.Новицький «Очні хвороби» с. 54-69, М.Б.Шегедин «Медсестринство в офтальмології» с. 28-30


КОНТРОЛЬ НА ЗАНЯТТI № 02
Тема: Ускладненння захворювань сльозного апарату очей, медсестринська дiагностика.
Кількість навчальних годин:4
Актуальність теми: важливість теми для медичних сестер зумовлена значною поширеністю цих захворювань та особливостями догляду за хворими.
Знати: флегмона сльозного мiшка. Причини, ознаки, лiкування, профiлактика.
Вміти:Проводити вивертання верхньої повіки,застосовувати теплові процедури, закрапувати краплі в очі, закладати мазі за повіки, проводити проби на прохідність сльозових шляхів.
Опрацював підручник: О.М.Корконішко «Медсестринство в офтальмології» с. 81, дайте відповіді на запитання:
З яких відділів складається сльозний апарат?

Запалення сльозної залози називається

Основне значення у виникненні дакріоадениту має

Назвіть проблеми при дакріоденіті, дакріоциститі

Флегмона сльозного мішка –

Виберіть одну правильну відповідь:
Назвіть основний симптом у разі дакріоденіту:
Біль у зовнішній частині верхньої повіки
Екзофтальм
Діплопія
Підвищення температури
Усе вище перераховане
Яке лікування дакріоденіту у разі флюктуації:
Медикаментозне
Місцеве лікування
Комплексне
Хірургічне
Розтин гнійника із загальним лікуванням
Лікування дакріоциститу новонародженого необхідно розпочати з :
Масажу в ділянці сльозового мішка
Промивання сльозових шляхів
Зондування сльозових шляхів
Закладання мазі
Вирішіть ситуаційні задачі та дайте відповідь на запитання:
Хворий віком 43 роки скаржиться на біль у верхньо-зовнішньому куті орбіти, набряк і почервоніння верхньої повіки. Об’єктивно: гіперемія і набряк зовнішньої частини верхньої повіки. Під час вивертання верхньої повіки видно збільшену сльозну залозу, яка в нормі є невидимою, підвищення температури тіла. Ваш попередній діагноз.У новонародженого на третій день з’явився щільний набряк повік обох очей,шкіра стала багрово-синюшного відтінку. З кон’юнктивального мішка виділяється серозно – кров’яниста рідина. Кон’юнктива повік яскраво – червона, інфільтрована кровоточить. Через 3 дні щільність і набряк зменшились, з’явилося значне жовтуватого кольору гнійне виділення з очної щілини. На склері кон’юнктиви ін’єкція і помірний набряк кон’юнктиви. При бактеріальному дослідженні виділень з кон’юнктивального мішка виявлено гонокок. Виставте діагноз. Призначте лікування.

Хворий віком 23 роки скаржиться на набряк, почервоніння і біль в ділянці сльозного мішка справа. В анамнезі: хронічний дакріоцистит. Об’єктивно: набряк, гіперемія, симптом флуктуації в ділянці сльотного мішка. Шкіра на дотик гаряча. Температура тіла 380С. Яке ускладнення виникло у пацієнта? Заповнити 3-4 етапи листка мед сестринського процесу.

Література: І.Я.Новицький «Очні хвороби» с. 92, О.М.Корконішко «Медсестринство в офтальмології» с. 81-82, М.Б.Шегедин с. 14-26.
КОНТРОЛЬ НА ЗАНЯТТI № 02


Тема: Роль медичної сестри в профiлактицi i лiкуваннi косоокостi (амблiопii)
Кількість годин:4
Актуальність теми: важливість теми для медичних сестер зумовлена значною поширеністю цих захворювань та особливостями догляду за хворими.
Знати: причини косоокiстi, визначення функцiй органа зору, проводити корекцiю рефракцii, оклюзiю здорового ока.
Вміти:
Опрацював підручник:О.М.Корконішко с. 84-85, І.Я.Новицький «Очні хвороби» с. 74-77, дайте відповіді на запитання:
Що таке косоокість?

Ступінь відхилення ока визначають під час

Методи визначення кута косини -
Заповнити таблицю визначення кута косини по Гіршбергу:

Положення світлового рефлексу
Кут косини,град.

123456Співдружня косоокість це –

Що таке амбліопія?

Складіть план обстеження хворого з косоокістю

Лікування співдружньої косоокості –
Амбліопія, її профілактика, роль медичної сестри –


Оклюзiя здорового ока це-
Література: М.Б.Шегедин с. 34-36, 43-47

КОНТРОЛЬ НА ЗАНЯТТI № 02
Тема: Роль медичної сестри в дiагностицi та лiкуваннi катаракти. Основнi симптоми природженоi та набутої катаракти. Медсестринська опiка над пацiєнтом до i пiсля операцii.
Кількість годин:4
Актуальність теми: важливість цієї теми для медичних сестер полягає у вивчені правильної діагностики та лікування захворювань оптичних середовищ ока,що пр изводять до ранньої втрати гостроти зору природженої та набутої катаракти.
Знати: причини катаракти, клiнiчнi ознаки. Методи медсесиринськоi дiагностицi та лiкування.
Опрацював підручник О.М.Корконішко с 109 – 113, дайте відповіді на запитання:
Що таке катаракта?
Причини виникнення катаракт –
Проблеми пацієнта при катаракті –Виберіть одну правильну відповідь:
Хворий 65 років скаржиться на зниження зору лівого ока,яке з’явилося 2 роки тому. Гострота зору лівого ока – 0,02. Об’єктивно6рогівка має нормальні властивості, передня камера нормальної глибини. При біомікроскопії ока відмічено недомагання,помутніння кришталика з перламутровим відтінком. При дослідженні прохідному світлі рефлекс з очного дна відсутній. Визначте діагноз.
Глаукома
Крововилив
Увеїт
Дистрофія
Катаракта
Яким методом можна визначити зрілу (старечу) катаракту?
Неозброєним оком
У прохідному світлі
Методом фокального освітлення
При офтальмоскопії
Методом біомікроскопії у щілинній лампі
У хворого діагностовано початкова стадія старечої катаракти. Які методи лікування йому рекомендовані?
Медикаментозне
Хірургічне
Кріодиструкція
Лазеротерапія
Усе вище перераховане
Вирішіть ситуаційні задачі та дайте відповідь на запитання:
Визначте діагноз хворому 50 років,який скаржиться на поступове зниження гостроти зору правого ока. Півроку тому був на прийомі в окуліста,було призначено закапування вітамінних крапель. Гострота зору ОД=0.1, ОS=0.8. під час фокального освітлення видно помутніння сірого кольору,яке сягає центру зіниці під капсулою кришталика.


Випишіть вітамінні краплі для лікування катаракти.
Література: О.М. Корконішко « Медсестринство в офтальмології» с. 67 -72, І.Я.Новицький «Очні хвороби» с., Л.В.Дубовская с. 103.
КОНТРОЛЬ НА ЗАНЯТТI №


Тема: Природжена глаукома.
Кількість навчальних годин:4
Актуальність теми: глаукома належить до групи захворювань ока, які можуть привести до втрати зору, медичній сестрі треба приділити увагу ранній діагностиці та лікування, уміти надавати допомогу з метою запобігання сліпоти.
Знати: природжену глаукому, мед сестринський процес при ній.
Вміти: оцінювати ознаки природженої глаукоми (збільшений діаметр рогівки, збільшення очного яблука внаслідок гідрофтальму, буфтальмії), проводити ранню діагностику, надавати допомогу при глаукомо циклічних кризах у дитини, доглядати після операції.
Опрацював підручник О.М.Корконішко «Медсестринство в офтальмології» с. 61, М.Б.Шегедин «Медсестринство в офтальмології» с. 70-74, дайте відповідь на запитання:
Внаслідок чого виникає природжена глаукома?

Ознаки природженої глаукоми –

У якому віці може виникати природжена глаукома?
В чому полягає лікування природженої глаукоми?Складіть графологічну схему стадій: компенсації та декомпенсації. Дайте характеристику кожного з них.Виберіть правильну відповідь:
Про наявність природженої глаукоми може свідчити:
Розширення зіниці
Звуження зіниці
Збільшення розміру рогівки (>11 мм)
Дитяча глаукома це та, яка виникає:
Відразу після народження
Незабаром після народження
В дитячому віці ( перші 3 роки )
Підліткова глаукома виникає:
У підлітковому віці
В дитячому
Відразу або незабаром після народження
Ознаки природженої глаукоми:
Збільшення рогівки у діаметрі (> 11 мм )
Збільшення рогівки у діаметрі, неспокій дитини,світлобоязнь, сльозотеча
Збільшення рогівки, «буфтальм» ( гідрофтальм ), світлобоязнь, сльозотеча, розширення зіниці
Лікування природженої глаукоми
Медикаментозне
Оперативне
Вирішіть ситуаційну задачу та дайте відповідь:
До вас звернулась молода мати з новонародженою дитиною. Дитина буває неспокійна, дратівлива, втрачає апетит, сон поганий. Інколи сльозотеча, світлобоязнь правого ока. Об’єктивно: збільшення розміру правого ока. В анамнезі: дідусь страждає на глаукому. Ваш попередній діагноз. Тактика медичної сестри. Яка стадія?

Література: О.М. Корконішко «Медсестринство в офтальмології» с. 61, М.Б.Шегедин «Медсестринство в офтальмології» с. 70.
КОНТРОЛЬ НА ЗАНЯТТI№04


Тема: «Професiональнi ушкодження очей. Роль медсестри в їх профiлактицi.
Кількість годин:3
Актуальність теми: під час вивчення теми, присвяченої травмам ока приділяють увагу професійним ушкодженням їх профілактиці,надані першої допомоги,бо медсестрі необхідно вміти самостійно оцінити стан пацієнта.
Знати: професіональні ушкодження очей. Роль медсестри в їх профілактиці і діагностиці.
Вміти: дотримуватись правил техніки безпеки та охорони праці в галузі.
Опрацював посібник О.М.Корконішко «Медсестринство в офтальмології» с. 126 – 129, Гундорова Р.А. «Травмы глаза» с. 78 – 81, І.Я.Новицький «Очні хвороби» с. 164 -177, П.П.Кузів «Професійні хвороби»
Дайте відповідь на запитання:
До професійних хвороб відносять такі захворювання:
Які професійні шкідливості вам знайомі?
Дайте визначення електрофтальмії –
Хто частіше страждає електрофтальмією ( сніжною офтальмією)?
Ознаки електрофтальмії –
Назвіть засоби безпеки роботи з УФО випромінюванням –
Роль медичної сестри в профілактиці електрофтальмії –
В чому полягає перша допомога при електрофтальмії?Виберіть правильні відповіді:
Головні ознаки електрофтальмії:
Біль в оці,світлобоязнь
Світлобоязнь,сльозотеча
Біль в обох очах,світлобоязнь,сльозотеча,блефароспазм
Біль в одному оці,блефароспазм
Засоби безпеки при роботі з УФО:
Окуляри
Респіратори
Маска
Перша допомога при електрофтальмії, сніжної офтальмії:
Закапати знеболюючі краплі
Закапати антибактеріальні препарати
Закласти за повіки мазь антибактеріальну
Відвести у затемнену кімнату,закапати знеболюючи краплі,антисептичні,закласти мазь антибактеріальну
За умови тривалої дії фізичних або хімічних чинників може виникнути:
Катаракта
Блефарит
Хронічний кон’юнктивіт
Атрофія зорового нерва
Що відноситься до професійних шкідливостей:
Цемент,пил
Лаки,фарби,фармакологічні засоби
Мука
Усе вище перераховане

Вирішіть ситуаційну задачу та дайте відповідь:
Хворий 64 роки скаржиться на зниження зору лівого ока,яке з’явилося 2 роки тому. В анамнезі: багато років працював в лабораторії з приборами електромагнітних випромінювань. Об’єктивно6 передній відрізок очей у нормі. При досліджені в прохідному світлі рефлекс з очного дна відсутній. При біомікроскопії ока відмічено помутніння кришталика. Ваш попередній діагноз? До якої групи можливо віднести це захворювання?
Література: О.М. Корконішко «Медсестринство в офтальмології» с. 126 - 129, І.Я.Новицький «Очні хвороби» с. 164 – 167, П.П.Кузів «Професійні хвороби», Гундарова Р.А. «Травмы глаза».
КОНТРОЛЬ НА ЗАНЯТТI № 04
Тема: « Характеристику тяжких ушкоджень органа зору, мед сестринська дiагностика та догляд.
Кількість навчальних годин:3
Актуальність теми: під час вивчення теми, присвяченої травмам ока, основну увагу приділяють основним видам очного травматизму, бо середньому працівнику необхідно вміти оцінити стан пацієнта і надати медичну допомогу з цього приводу.
Знати: Проникнi пораненя очей, достовірнi ознаки, перша допомога. Опiки.
Вміти:1. виявляти сторонні тіла з кон’юнктиви
2.видаляти поверхневі тіла з рогівки
3.промивати кон’юнктивальний мішок при хімічних опіках
4.накладати монокулярну та бінокулярну пов’язку
5.проводити транспортування хворого з проникним пораненням ока.
Опрацював підручник: І.Я.Новицький «Очні хвороби» с. 164-177, дайте відповіді на запитання:
1.Види травм ока-

2.Обстеження пацієнта з ушкодженнями органа зору -

3.Ознаки контузії очного яблука -
4.Яке поранення найбільш небезпечне? Обґрунтуйте -

5.Назвіть прямі ознаки проникного поранення очного яблука -

6.В чому полягає невідкладна допомога при проникаючому пораненні ока-

7.Для діагностики внутрішньо очних сторонніх тіл часто використовують такі обстеження -


Виберіть одну правильну відповідь:
Важчий перебіг мають опіки:
Термічні
Опіки кислотами
Опіки лугами
Ультрафіолетовими променями
Найчастіша локалізація стороннього тіла кон’юнктивального мішка:
Під нижньою повікою
Під верхньою повікою
У верхньому склепінні кон’юнктивального мішка
Прямі ознаки проникаючого поранення ока:
Наскрізна рана рогівки або склери,випадіння оболонок
Внутрішньоочне стороннє тіло
Почервоніння ока,гіпотонія,травматична катаракта
Гіфема,гіперемія ока
При проникаючому пораненні ока накладають:
Монокулярну пов’язку
Лейкопластирну пов’язку
«Завіску» на одне око
Бінокулярну асептичну пов’язку
Транспортування при проникаючому пораненні ока проводять:
Полусидячи
Лежачи на животі
У положенні лежачи на спині
Заповнити таблицю опіків по ступеню важкості:


Опіки
Ознаки

1
Легкого ступеня


2
Середньої важкості


3
Важкі опіки


4
Особливо важкіВирішіть ситуаційні задачі та дайте відповідь на запитання:
Пацієнт віком 32 роки скаржиться на незначний біль,почервоніння правого ока,затуманення зору. Вчора на роботі вибивав молотком підшипник з трактора. Щось вдарило в праве око, але тоді особливого значення цьому не надав. Гострота зору правого ока 0,9, лівого – 1,0. Під час обстеження спостерігається війкова ін’єкція слабкого ступеня правого ока. У меридіані 4-ї години біля лімба рана рогівки довжиною 1 мм. Краї рани адаптовані. Під час фокального обстеження встановити чи рана наскрізна, не можливо. Передня камера середньої глибини. У райдужці помітних дефектів не виявляється. Рефлекс з очного дна рожевий. Внутрішньоочний тиск пальпаторно знижений. Ліве око без особливостей.
Ваш попередній діагноз і тактика середнього медпрацівника.


Хворому 22 роки під час роботи з хімічними розчинами у праве око потрапив нашатирний спирт. Пацієнт скаржиться на різкий біль в оці, блефароспазм, сльозотечу, зниження зору.
Об’єктивно: набряк повік та сполученої оболонки. На рогівці ерозії,забарвлюється флюоресцеїном.
Ваш попередній діагноз. Надайте першу медичну допомогу.13PAGE 15


13PAGE 141615
 "$&с Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 515

Приложенные файлы

  • doc 17871645
    Размер файла: 169 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий