gista_ekz_birik_210_1 (Автосохраненный)Емтихан сұрақтары
Мамандығы: «Жалпы медицина»
Пән: Гистология
Кафедра: Гистология

Импрегнация әдісі гистологиялық құрлымдарының қайсысына негізделген:// Ауыр металлдардың тұздарына (күміс,осмий) шөгеді немесе тотығады
Гистологиялық кесінділерді бальзамдау немесе басқа синтетикалық ортада сақтаудың маңызы:// дайындалған препаратты ұзақ уақыт сақтауға мүмкіндік береді
Негіздік бояулар қайсысымен байланысады:// қышқылдық бояулармен байланысады
Қышқылдық бояулар қайсысымен байланысады://негиздік бояумен байланысады
Тіндерді гистологиялық фиксациядан өткізу –процессіне жатады://белоктардың қайтымсыз коагуляциясы
Тіндерден алынған гистологиялық кесінділерді бояудың ерекшелігі:// Құрылымдарға түрлі түсті түс береді
Мембраналық органеллаға жататыны:// ЭПТ,Гольджи,митохондрия,лизосома, периоксисома
Біріншілік лизосомалар түзіледі:// Гольджи жиынтығы
Құрамында гидролитикалық ферменттері бар мембраналық органелла : лизосома
Тірі организмнің ең ұсақ тіршілік бірлігі:// жасуша
Тіндерді зерттеу аталады:// гистология
Гликокаликс....// плазмалеммамен байланысқан гликопротеинді және гликолипидті комплекстер (мембрана үсті қабаты)
Жасуша орталығының түзетін белогы:// бөліну ұршықшасын түзеді (тубулин)
Жасушаның ас қорту аппаратына жатады:// біріншілік лизосома
Митохондриядағы ДНҚ ның сақина тәрізді молекуласы орналасқан:// матрикс
Жасушаның мембраналық емес органоидына жатады:// Рибосома, цитоқаңқа, аралық филаменттер, жасуша орталығы, микротүтікшелер
Жасушаның мембраналық органоидына жатады:// ЭПТ,Гольджи,митохондрия,лизосома, периоксисома
Ядро қабықшасы (кариолемма) бұзылады:// кеш профазада
Жасушаның интерфаза кезіндегі ядорның құрамына кірмейді:// хромосома
Рибосоманың суббірлігі түзіледі:// ядрошықта
Жасушаның трофикалық қосындыларына жатады:// гликоген
Плазмолемманың қалыңдығы:// 10 нм
Жасушаның цитоқаңқасын түзеді:// микротүтікше, микрофиламент, аралық филаменттер
Жасушаның энергия аппаратын жатады:// митохондрия
Ядроның саңылау құрамына кіреді:// Глобулярлы ақуыздар
Жасуша теориясының авторын атаңыз:// Шванн мен Шлейден
ДНҚ синтезі жүретін клеткалық циклдың фазасы:// S
Хромасомалардың қарама қарсы полюстерге миграциялануымен көрінетін митоздың фазасы:// анафаза
Митоздың қысқа фазасы:// анафаза
Диффузды базофилия келесі клеткаларға тән:// Белоктарды белсенді синтездейтін
Жасушалардың құрамы сыртқы ортадан және көрші жатқан жасушалардан бөлінген:// Плазмолеммамен
Жасушаның тұрақты микроқұрылымдарына жатады:// Органеллалар
Тіндерді сусыздандыру үшін қолданады://спирт кселол бензин толуол
Цитоплазма мен көптеген ядролардан тұратын ірі түзілісті атаңыз:// Симпласт
Кірпікшелердің негізгі белогына жатады:// Тубулин
Нексустар қандай қызмет атқарады:// Диффузия
Тонофибрильдер кездеседі:// Аралық филамент,эпителий тінінде
Жасуша ядросының құрамы:// Хроматин, ядрошық, ядро шырыны, ядро қабығы
Синтезделген белоктарды «экспортқа» шығаратын органелла://гольджи жиынтығы\
Эмбриогенездің бастапқы кезеңінде ұрықтың қоректенуі:// Гистиотрофты
Адамның бластуласы аталады:// Бластоциста
Бөліну ұршығы пайда болып, жасуша орталығы ажырайды:// Профазада
Гистологиялық препаратты дайындағанда бекіту (фиксация) негізделген:// Ыдырау процесін тоқтату
Митохондрияның құрылымдық бөліктері:// Қабық, кристалар, матрикс
Симпласт бұл:// Ет талшығы
Бөліну ұршығының микротүтікшесін құрайтын белок:// +Тубулин
Миозин
Альбумин
Глобулин
Мембранаға толықтай бекитін белоктар:// интегралды
Жалпы органеллаларға жатпайды:// Миофибрилл
Цитотомия өтеді:// Телофазада
Липид синтезіне қатысатын органелла:// Түйіршіксіз ЭПТ
Жасуша цитоплазмасы эозинмен боялады:// ашық қызыл түске
Өмірлік маңызды қызмет атқаратын барлық жасушаларға тән міндетті микроқұрылымдар:// Органеллалар
Жасуша орталығының қызметі:// Жасушаның бөлінуіне қатысады
Көмірсуды синтездеуге қатысатын органелла:// Түйіршіксіз эндоплазмалық тор
Пиноцитоз бұл:// Жасушаның сұйық затты жұтуы
Митоздың бірінші фазасы:// Профаза
Жасушааның ірі бөлшекті қармауы мен жұтуы:// Фагацитоз
Гематоксилин:// Негіз бояу
Микротүтікшеде болатын белок:// Тубулин
ДНҚ-ы көбейген жасушаның пайда болуы аталады:// Эндорепродукция
Кариопикноз бұл:// Ядроның солуы
Негіз бояумен жақсы боялатын құрылымдар аталады:// Базофильді
Нерв импульстерінің таралуын жүзеге асырады:// Синапс
Эпителиальды жасушалар мен базальды мембрана арасындағы байланыс:// Жартылай десмосомалық
Экскреторлы қосындыларға жатады:// Мочевина
Жасуша плазмолеммасының мембрана үстілік қабаты аталады:// Гликокаликс
Қышқыл бояумен боялатын құрылымдар аталады:// Оксифильді
Жасуша аралық саңылаулы байланыс аталады:// Нексус
Құрамында ДНҚ көбейген жасушалардың түзілуі аталады:// Полиплоидия
Жасушаның тікелей бөлінуі аталады:// амитоз
Митозда жасуша ядросындағы ядрошық жойылады:// Профазада
Жасуша қаңқасын түзетін органеллаларға жатады:// Микротүтікшелер
Митоздың екінші фазасы аталады:// Метафаза
Митоздың үшінші фазасы аталады:// анафаза
Митоздың төртінші фазасы аталады:// телофаза
Пигмент қосындыларына (эндогенді) жатады:// Гемоглобин
Жасушадағы арнайы емес қайтымды өзгерістер жиынтығы аталады:// Паранекроз
Мембранаға жартылай орналасқан белоктар:// Жартылай интегральды
Дерматомның туындысын атаңыз:// терінің дәнекер тінді негізі
Склеротомның туындысын атаңыз:// сүйек шеміршек
Дорсальды эктодерманың туындысы атаңыз://ми мен жұлын
Трофобластың бөлігі болып табылады ://бластоциста
Кортикальді түйіршіктердің қызметі:// урыктану кабыгын тузеды
Эмбрионның нейруляциясы кезінде түзіледі:// эктодермадан, жүйке түтігі түзіледі
Сперматазоидтың капацитациясы:// Спермотозоидтың белсендірілуі
Плацентаның қызметіне кірмейді://антидене синтезі
Адамның жұмыртқа жасушасы ....изолецетальды
Адам гаструляциясының бірінші фазасынындағы механизімі:// деламинация жарылу
Амнион келесі қызмет атқарады...// қорғаныштық, қағанақ суын өндіру,ұрықтық зат алмасу
Адам гаструляциясының екінші фазасы://иммиграция
Бала жолдасының даму көзі:// харион бурлерінен, трофобласт
Сары уыз қапшығы дамиды:// ұрықтан тыс энтодерма мен мезодерма
Амнион дамиды ....// ұрықтан тыс эктодерма жасушаларының қабатынан тұрады , ұрықтан тыс мезенхима оның дәнекер тінін қалыптастырады
Бөлшектену ....//Жаңадан пайда болған жасушалардың аналық жасушаның көлеміне дейін өсуінсіз өтетін, зиготаның жасушаларға дәйекті түрде митоздық бөлінуі, Урыктанганнан кейін болатын зиготаның бөлінуі
Адамның ұрықтануы мен майдалануы жүреді:// ұрық жолында,
Адам плацентасын құрайтын ұрықтан тыс мүше:// +хорион
сары уыз қапшығы
аллантоис
Адамдарда ұрықтық имплантация өтеді://7ші тәулікте, жатырда
Синкарион-бұл://Аталық және аналық пронуклесттің бір-біріне жақындауы
Амнионның қызметі:// тыныс алу
+қорғаныштық
зәр шығару
қан жасау
Кариолизис-бұл:// ядроның еруі
Жасуша аралық зат-бұл:// : Анықталған жасушалар тобының тіршілік ету өнімдері
Мембранасында рибосомасы бар жасуша органеллалары:// Түйіршікті эндоплазмалық тор
Митоздың үштен бір бөлігін алатын фаза:// Метафаза
Майдалану нәтижесінде пайда болған адам ұрығы аталады:// Бластоциста
Жатыр қабырғасына ұрықтың ену процесі:// Имплантация
Адам ұрығының сары уыз қапшығының негізгі қызметі:// Қан түзу
Омыртқалылар сперматозоидының пішіні:// Жіпше пішінді
Бастапқы жасуша сперматогонийден жетілген сперматозоидқа дейінгі даму ұзақтығы:// 72 тәулік
Адам ұрығының бөлшектену процесі басталады:// 1 тәулікте
Плацентаның дамуы басталады:// 3-ші аптада
Адгезия және инвазия:// Имплантацияның кезеңдері
Қаңқа бұлшықетті түзіледі://приомобласттар миотом
Тері эпидермисі түзіледі:// Тері эктодермасынан
Ұрықтың гистиотрофты қоректенуі дегеніміз:// Жатыр тіндерінің ыдырауы есебінен қоректену
Сперматозоид пен жұмыртқа жасушасының ұқсастығы:// Гаплоид хромосом санында
Акросомальді реакция –бұл:// Акросомадан гиалуринидаза мен трипсин ферменттерінің бөлінуі
Ұрықтану қабығын түзуге қатысады:// Кортикальді түйіршіктер
Ұрықты плацентамен байланыстыратын ұрықтан тыс мүше:// Кіндік бау
Адам хорионының шығу тегі:// Трофобласт, ұрықтық мезодерма
Базальды пластинка плацентада орналасады:// Аналық бөлімінде
Алғашқы ішек пайда болады:// Энтодермадан
Сүтқоректілер ұрығының бластоциста қабырғасы аталады:// Трофобласт
Сүтқоректілерде гаструляцияның I фазасында пайда болатын эмбриональдық бастама:// Эпибласт, гипобласт
Ауыспалы эпителийдің құрамына кіреді:// беткі,аралық,базальды жасушалар
Эпителийдің ангиодермальдық даму типіне тән:// қантамыр
Тармақталмаған жай түтікшелі без://қарапайым бездер Ток ишек кілегейлі қабығы
Эпителий тініндегі тонофибрильдің қызметі :// механикалық беріктік, құрылым құрауға қатысады
Десмосомаса эпидермистің қай қабатында жақсы дамыған:// бұдыр
Эпидермистің базальды қабатындағы жасулардың пішні:// цилиндр тәрізді
Ауыспалы эпителий дамиды....// мезодерма
Эпителий тінінің арнайы органелласына жатады:// тонофибриллалар
Бүрлі эпителий түріне тән :// 1 кабатты баганалы эпителлий асказан,ішектердің ішкі бетін астарлайды,микробурли эпителиоциттер басым
Кірпікшелерді анықтауға болады ....// көпқабатты мүйізделген эпителий
Эпидермисте келесі жасуша қабаты болмайды:// аралық
Эпителий тінінің қызметіне кірмейді...:// антидене синтезі
Эпителий үш өлшемді тор құрайды...// Тимуста
Безді клетканың толық бұзылумен жүретін секреция типін атаңыз:// галокринді
Эпителиялды жасуша аралық филоменттерін құрайды:// цитокератин(кератин)
Секрет бөлу кезінде жасуша өз құрылымын сақтап қалатын секреция түрі:// мерокринді тип
Көп қабатты мүйізделетін жазық эпителийдің құрамы:// тік ішек
Соңғы бөлімі қапшық тәрізді бездің түрі:// қарапайым альвеолярлы
Бір қабатты жалпақ эпителиймен (мезотелий) тысталады://сірлі қабықшаларды(өкпеқап жапырақшалары,вицеральды жәнепариетальды ішперді жүрек қабы)
Көп қатарлы кірпікшелі эпителийдің құрамындағы бокал тәрізді эпителиоциттердің қызметі :// шырышты зат муцин бөледі
Көп қатарлы кірпікшелі эпителий төселеді://ауа откізетін жол
Көп қабатты жалпақ мүйізделген эпителийдің қай қабатында бағаналы жасушалары кездеседі://базальды қабатында
Көп қабатты жалпақ мүйізделген эпителийдің қай қабатында цилиндр тәрізді жасушалар болады://мүйізделген қабыршақтар қабаты
Көп қабатты жалпақ мүйізделген эпителийдің қай қабатында көп бұрышты жасушалар бар :// тікенекті қабатында
Көп қабатты жалпақ мүйізделген эпителийдің базальді қабатындағы жасушалардың пішіні:// бағаналы кератиноцит призмалы эпителий
Көп қабатты жалпақ мүйізделген эпителийдің тікенекті қабатындағы жасушалардың пішіні:// көп бұрышты
Эндокринді бездер гормондарын бөледі:// қанға лимфаға
Галокринді түрде секрет бөлетін без ://терінің май бездерінің жасушалары
Апокринді түрде секрет бөлетін без:// сүт бездерінің жасушалары
Апокринді типті секрет бөлетін бездердің жасушаларының ерекшелігі:// жасушалары жартылай бұзылады
Мерокринді типті секрет бөлетін бездердің жасушаларының ерекшелігі:// өз құрылысын толық сақтайды
Бездің секрет шығаратын өзегі тармақталған бездің түрі : экзокриндік бездердің, күрделі без
Бездің секрет шығаратын өзегі тармақталмаған бездің түрі : экзокриндік бездердің, қарапайым бездер
Эндокринді бездердің секреті бөлінеді:// қан мен лимфаға
Онтофилогенетикалық жіктелісі бойынша эпителий түрі:// эпидермалдық, энтеродермалдық, целонефродермалдық, эпендимоглиалдық, ангиодермалдық
Базальды мембрана құралған://ашық және күңгірт табақшалардан аморфты зат,талшық
Эпителиоциттердің аралық филаменттерінің құрамына жатады:// цетакератин ақуызы
Эпителиоциттер базальды мембранамен байланысады:// гемидесмосома
Шеткі қан жағындысында кеңінен таралған лейкоциттің түрі:// нейтрофильдер
Түйіршікті лейкоциттерге жатпайды:// моноциттер
Екі бөліктен құралған ядросы бар лейкоцит:// эзонофил
Миелограмма дегеніміз:// қызыл сүйек кемігі жасушаларының пайыздық көрсеткіші
Жарақаттанған жерге көшуге бейім сегменттелген ядросы бар қан жасушасы:// лейкоциттер
Эритроциттердің қартайған түрлері аталады:// сфероциттер, эхиноциттер
Мегакариоциттерден түзілетін қан элементтері:// қан пластинкалары
3-5 бөлікшеден құралған ядросы бар лейкоцит:// нейтрофильді гранулоциттер
Гранулоциттерге жатады:// эозонофильдер
Гранулоциттерге жатпайды:// лимфоциттер
Антигендердің фагоцитозына және миграциялануға қабілетті қан жасушасы:// нейтрофильдер
Тимуста түзіледі:// Т-лимфоцит
Қай кезеңде бауыр қан түзу қызметін атқарады://эмбриональдық кезеңнің 5-ші аптасында
Гуморальді иммунитетінің эффекторлы жасушалары болып табылады://плазмациттер
Постэмбриональды кезеңде моноциттер түзіледі:// түтікше сүйек эпифизінде
Постэмбриональды кезеңде эритроциттер түзіледі :// қанның дің жасушасынан
Жасушалық иммунитеттің эффекторлы жасушалары болып табылады:// Т лимфоциттер (киллер)
Қанның шығу тегі://полипотентті (баганалы)дің жасуша
Адам қанындағы қан плазмасының мөлшері :// 55-60%
Қан жасушасы даму барысында ядросы мен органеллаларын жоғалтады://эритроцит
Эритроциттердің екі бүйірі қысыңқы келеді:// дискоциттер
Нейтрофилдер:// Азурофильді түйіршіктері бар антигендерді жоятын қан клеткасы немесе Антигендердің фагацитозына және миграциялануға қабілетті қан жасушасы суйек кемігінен пайда болады
Антипаразиттік қызмет атқаратын қан жасушасы://эозонофиль
Қан гранулоциттеріне жатады:// нейтрофильді, эозонофильді және базофильді лейкоциттер
Цитоплазмасында ірі базофильді түйіршіктері қан жасушасы:// түйіршіксіз лимфоцит и моноцит базафильдер
Қан агранулоциттеріне жатады:// лимфоциттер және моноциттер бұлар түйіршіксіз лейкоциттер
Эмбриональді кезеңде интраваскулярлы қан түзу жүреді:// Сарысу қапшығының қабырғасындағы эритроциттердің дамуы бастапқы қан тамырларының ішінді жүреді қанжасам
Постэмбриональді кезеңде моноциттер түзіледі:// түтікше сүйек эпифизінде
Постэмбриональды кезеңде тромбоцит түзіледі://мегакариоцит, сүйек кемігінде не майында
Эмбриональді гемоцитопоэз басталатын мүшені атаңыз://бауырда
Қанның бағаналы жасушалары түзілетін мүше:// сүйек кемігі
Эритроциттердің өмір сүру ұзақтығы:// 70-120 тәулік
Т-лимфоциттердің негізгі қызметі:// жасушалық иммунитетті қамтамасыз етеді
Қан пластинкаларының атқаратын қызметі:// қан ұюын реттеуге қатысу
Лейкоцитарлық формуладағы таяқша ядролы нейтрофильдердің пайыздық көрсеткіші:// 3-5%
Эритроциттердің қартайған түрлері аталады:// сфероциттер,эхиноциттер
Жас эритроциттер аталады:// ретикулоцит
Тромбоциттердің ізашары аталады:// мегакариоцит
Бірыңғай салалы ет клеткаларына тән қасиетке ие дәнекер тінінің клеткасы:// миофибриобластылар
Дәнекер тінінің макрофагтары:// гистоцит
Терінің дермасын құрайтын тін:// дәнекер тін
Дәнекер тінінің шығу тегі:// мезенхима
Дәнекер тіндерінің жасушааралық затының өткізгіштігін реттеуге қатысатын жасушалары:// тің базофильдері
Сіңірде көп кездесетін талшықтар:// коллаген
Фибробластардың ең негізгі қызметіне жатады:// аралық затын синтездейді
Борпылдақ талшықты дәнекер тініндегі гистиоциттердің қызметі:// зақымданған метаболизмнің қалдық өнімдерін және қан жасушаларын жинақтау және фагоцитоз
Пішіні шар тәрізді , цитоплазмасының ортаңғы бөлігінде ірі бейтарап май тамшысы бар дәнекер тінінің жашушасы:// адипоцит
Адипоциттердің ең негізгі қызметіне жатады:// майдың қорын жинайды
Иммуноглобулиндерді синтездейтін дәнекер тінінің жасушасы:// плазмоцит
Қан жасушаларына микроқоршау болып қызмет атқаратын тін:// ретикулярлы тіндер
Жас сәбилерде белсенді түрде дене жылуын сақтайтын дәнекер тіні:// қоңыр май тіні
Кілегейлі дәнекер тінінің құрамына кіреді :// гиалурон қышқылына бай іркілдек заты мен мукоциттер
Күміс тұзымен өңдегенде , дәнекер тінінің талшықтары көрінеді:// ретикулярлы
Дәнекер тінінің серпімділігі мен созылғыштық қасиетін анықтайтын талшықтар:// пісіп жетілген эластин талшықтары
Дәнекер тіні дамиды:// мезенхимадан
Талшықты дәнекер тіні бөлінеді:// 2-ге борпылдақ, тығыз
Дәнекер тіндерінде тасымалдау және трофикалық қызмет атқарады:// жасушааралық заттар
Ретикуляр тіні кездеседі:// лимфа түйіндерінде, талақта
Капиллярлар қабырғасында кездесетін дәнекер тінінің жасушасы:// перицит
Иммуноглобулиндерді өндіретін жасуша:// плазмоцит
Гепарин және гистамин өндіретін дәнекер тінінің жасушасы:// базофильді тін
Сүйектердің буын беткейінде болатын шеміршек тіні:// гиалинді
Плазмоциттер дамиды:// В-лимфоциттен
Болбыр талшықты дәнекер тінінің басым жасушалары:// фибробласттар
Мес жасушаларының атқаратын қызметі:// дәнекер тіннің жергілікті гамеостазын реттеу
Дәнекер тінінің макрофагтары:// гистоцит
Қоңыр май тініне түс береді:// цитохром
Шеміршек матриксінің компоненттерін синтездейтін клетка аталады:// хондробласт
Шеміршек тіні жатады:// дәнекер тінге
Шеміршек тіні түрлерінің саны:// 3
Евстахиев түтігінің қабырғасында кездесетін шеміршек тінінің түрі:// эластикалық
Ұрықтың қаңқасын құрайтын шеміршек түрі:// гиалинді
Омыртқа аралық дискілерді құрайтын шеміршек түрі:// талшықты
Эластикалық талшықтардың басым болуымен сипатталатын шеміршек түрі:// эластикалық
Шеміршек матрицасын түзетін клетка:// хондробласт
Шыны тәрізді матрицамен сипатталатын шеміршек:// гиалинді шеміршек
Ең кеңінен таралған шеміршек түрі:// гиалинді
Сүйектердің буын беткейін түзетін шеміршек түрі:// гиалинді шеміршек
Ішкі құлақта кездесетін шеміршек түрі:// эластикалық
Симфизді құрайтын шеміршек түрі:// талшықты шеміршек
Ақ шеміршек деп аталатын шеміршек түрі:// талшықты
Шеміршекті қоршайтын құрылым аталады:// перихондрий
Эмбриогенезде барлық шеміршек түрлері дамиды:// мезинхимадан
Шеміршектін жетілген клеткасы аталады:// хондроцит
Коллаген талшықтарының ірі шоғырларының болуымен сипатталатын шеміршек түрі:// талшықты
Шеміршек тініндегі судың пайыздық көрсеткіші:// 60-80
Эпифиздің өсу пластинкасын құрайтын шеміршек түрі:// гиалинді
Кеңірдек сақиналарын құрайтын шеміршек түрі:// гиалинді
Көмей үстін құрайтын құрайтын шеміршек түрі:// эластикалық
Сары шеміршек деп аталатын шеміршек түрі:// эластикалық
Ұрық қаңқасының көп бөлігін құрайды:// гиалинді
Шеміршектің интерстициальды өсуін қамтамасыз ететін клеткалар:// хондроциттер
Шеміршек тысының ішкі қабатында кездесетін клеткалар:// хондробласттар
Шеміршектің аппозициондық өсуін қамтамасыз ететін клеткалар:// хондробласттар
Шеміршектің ішкі жағынан өсуі аталады:// интерстициалды
Әктену процесі болмайтын шеміршек тіні:// эластикалық
Сүйектің резорбциясына қатынасатын клетка:// остеокласт
Сүйек тіні жатады: // дәнекер тінге
Лакуналарда орналасатын клеткалар аталады:// остеоцит
Тығыз сүйектің цилиндрлі құрылымы аталады:// остеон
Сүйек матрицасының компоненеттерін синтездейтін клетка аталады:// остеобласт
Қайта модельдеу кезінде сүйек матриксін жоятын клетка:// ОСТЕОКЛАСТ
Бірнеше ядросы бар сүйек клеткасы:// ОСТЕОКЛАСТ
Сүйектің шеміршек ішінде өсуі аталады:// эндохондральды
Сүйектің пісіп жетілмеген клеткасы:// остеобласт
Сүйектің түзілуіне қатынасатын клетка:// остеобласт
Сүйек матрицасында анықталады:// коллаген талшык
Сүйек жабылған:// периостпен
Гаверсов жүйесінің басқаша атауы:// остеон
Сүйек тінінің пісіп жетілген клеткасы:// остеоцит
Минералданбаған сүйек матрицасы аталады:// остеоид
Сүйек тінінің көп ядролы клеткасы:// остеокласт
Остеобласттардың қызметі:// сүйек тінін қалыптастыру
Остеокласттар түзіледі:// қан моноциттерден
Сүйек тінінің жасуша аралық заты тұрады:// талшықтар және негізгі зат
Энхондральды сүйектену - бұл:// шеміршек бастамасы ішінде сүйек қалыптастыру
Метаэпифизарлық шеміршектің аймақтары:// шекаралық,бағаналық клеткалар
Талшықсыз сүйектің тығыз байланысы аталады:// синотоз
Сүйек тысының қабаттары:// сыртқы талшықты ішкі клеткалық
Сүйектің құрылым бірлігі:// остеон
Cүйек сақинасы түзіледі:// диафиздің ортақ бөлімдерінде
Сүйек тканінде кездесетін, коллаген талшықтарының түрі:// І
Сүйектің үзілісті байланыстары аталады:// диартроз
Тікелей остеогенездің остеоид кезеңінде байқалады:// талшықты біртұтас массаға
Сүйектің тығыз талшықты дәнекер тіні арқылы байланыстары аталады:// синдесмоз
Тікелей остеогенез кезінде сүйек трабекулалары пайда болады:// минералдану кезеңі
Пластинкалы сүйек тіні кездеседі:// түтікті сүйек диафизінде
Шеміршек бастамасының ішінде сүйек тінінің қалыптасу процесі:// энхондраналды сүйектену
Бірнеше ядросы бар сүйек тінінің жасушалары:// остеокласттар
Куб тәрізді, пирамидалы және бұрыштық пішіндегі сүйек тінінің жасушалары:// остеобласттар
Ет тінін қоршайтын дәнекер тіні аталады:// перимизий
Актин – бұл:// миофиламент
Бірыңғай салалы ет тіні кездеседі:// ішкі қуыс ағзалар,тамырлар
Диаметрі жуан ет талшығының түрі:// ақ талшық
Тез жиырылатын еттерді құрайтын талшықтардың түрі:// ақ талшық
Миоглобині көп ет талшығының түрі:// қызыыл талшық
Энергияны негізінен гликогеннен алатын ет талшығының түрі:// ақ талшық
Ет талшығындағы күңгірт жолақты теңдей бөлетін сызық:// Н-сызық
Етті сыртынан қоршайтын дәнекер тіні:// эпимизий
Миозин – бұл://Миофиламент
Шаршауға төзімдірек талшықтың түрі://Қызыл талшық
Жұқа жіпшелерден құралған аймақ:// І жолақ
Ет клеткасының плазмалық мембранасы аталады://Сарколемма
Жұқа жіпшелер бұл://Миофиламенттер
Диаметрі жұқа ет талшығының түрі://Қызыл талшық
Тез шаршайтын ет талшығы://Ақ талшық
Екі Z-сызығының арасындағы аралық аталады://Саркомер
Z-сызығына бекітіледі://Жұқа жіпшелер
Ет шоғырларын қоршайтын тін аталады://Перемизий
Бөлек ет талшықтары қоршалған://Эндомизиймен
Баяу жиырылатын еттерді құрайтын талшықтың түрі://Қызыл талшық
Еттегі күңгірт жолақ аталады://А жолақ
Н жолағын бөледі://М сызық
Ет клеткасының цитоплазмасы аталады:// Саркоплазма
Ет талшығындағы ашық жолақ:// І жолағы
Бірыңғай салалы миоциттерде миофибрилдер орналасқан:// етсіз
Қаңқа ет тінінің регенерациясы байланысты://МИосателиттерге
Бірыңғай салалы ет тінінің жиырылтқыш аппараты түзіледі://Миофибрилдермен
Саркомердің құрамында болады://А диск , екі І диск
Бірыңғай салалы ет тіні дамиды:// Мезенхимадан
Саркомер шектелген екі://Z сызығымен
Симпласт тәрізді құрылымға ие://Қаңқа ет тіні
Көлденең жолақты ет тканінің камбиалды элементі болып табылады://Миосателлитоцит
Біріңғай салалы ет тінінің құрылымдық элементі:// Миоцит
Бірыңғай салалы ет тінінің тобына жататын, ет тінінің гистогенетикалық түрлері://Эпидермалды, мезенхималы , нейралды
Жүрек ет тінінің құрылымдық элементі:Кардиомиоцит
Қаңқа ет тінінің морфофункциональды бірлігі://Саркомер
Көлденең жолақты топқа жататын ет тінінің түрі:// Целомды , соматикалық
Миофибриллдер құралады:// Актин және миозин протофибриллдерінен
Көлденең жолақты бұшық еттің эндомизиі құралған://Борпылдақ талшықты дәнекер тінінен
Шығу тегі нейральды ет тіні орналасады:// Нұрлы қабықта
Шығу тегі эпидермальды ет тіні орналасады:// экскреторлы
Шығу тегі мезенхимальды ет тіні орналасады:// Қуысты мүшелердің қабырғаларында , тамырларда
Саркомер - бұл://Миофибриллдің екі телофрагмасы аралығындағы аймақ
Бұлшық етті тұтас қоршап жататын дәнекер тіні://Эпимизий
Саркомерлердің Z-сызығы (жолағы) қамтамасыз етеді://Көрші жатқан саркомердің актин жіпшелерінің байланысын
Көлденең жолақты ет талшығы үштігінің құрамының жиынтығы://Бір Т түтікшесі мен екі саркоплазмалық тор қапшықтары
Біріңғай салалы ет тініндегі кальций ионы болатын жасушаның құрылымы://Түйіршіксіз эндоплазмалық тордың көпіршіктері
Миоглобин белогы жатады:// Пигмент қосындысына
Екі телофрагманың арасындағы миофибрилл аймағы://Саркомер
Көлденең жолақты ет талшықтарының саркомеріндегі жуан миофиламенттерінен түзіледі://Анизатропты дискі
Ет тінінің пигмент белогы://Миоглобин
Миотомнан дамитын ет тіні://Соматикалық
Көлденең жолақты қаңқа ет тініне тән://Ядро саны көп талшықтар
Көлденең жолақты ет талшықтарының саркомеріндегі жіңішке миофиламенттерінен түзіледі://Изотропты дискі
Қаңқа мускулатурасындағы қызыл ет талшықтарына тән://Миоглобиннің мөлшері жоғары
Жұлын сұйықтығын өндіретін глиалды клетка://Эпендимоциттер
Орталық нерв жүйесінде кең таралған глиалды клетка://Макроглия
Гематоэнцефалдық тосқауылды құрауға қатынасатын глиалды клетка://Микроглия
Қан моноциттерінен дамитын глиалды клетка://Микроглия
Ми қарыншаларын және жұлын каналын төсейтін глиалды клетка://Эпендимді клеткалар
Нерв клеткасының басқаша атауы://Нейрон глия
Нейрон аралық байланыстар аталады://Синапс
Нейронның мәліметті қабылдайтын негізгі аймағы://Дендрит
Нейрон денесінен мәліметтерді алып кетеді://Аксон
Глиалды клеткалар қорғайды және сүйемелдейді://НЕйроглия
Нерв тінінің негізгі қызметі:// Импульстарды талдау жіне синтездеу
Нерв тінінің құрамы:// Нейрон және нейроглия
Дендриттердің негізгі қызметі://Қозуды жасуша денесіне өткізу
Нейронаралық синапстар құрылысы бойынша:// Аксосоматикалық – дендритті , аксональды
Нейрондардың арнамалы органеллалары:// Нейрофибрилл, тигройд
Қысым мен ауырсынуды қабылдайтын сезімтал нерв ұштары://Мейснер денешігі
Олигодендроглиоциттердің қызметі:// Қорғаныштық , трофикалық, миелин қабыгын калыптастырады
Астроциттердің атқаратын қызметі://Тіректік және трофикалық, шекаралык метаболиялык
Синапстардың қызметі://Жасушалық байланыстардың беріктілігін жоғарылату,импульсты бір нейроннан екіншіге жеткізу
Бос нерв ұштары құралады://Леммоциттерден гиалды кабыгы жок дендриттердің жіңішке тармактарынан
Бос емес нерв ұштары құралады:// Дәнекер тінді капсуламен қоршалған біліктік цилиндрден,, остік целиндр және глия жасушалары болатын жуйке уштары
Өсіндісі Т – тәрізді бөлінетін нейрон аталады:// Жалған униполярлы
Тигроид дегеніміз://Рибонуклеопротеидтер ,базафильді туйіршіктер
Рефлекторлы доғаны түзетін нейрондар://Аферентті,қондырмалы және эферентті
Нейронның өсінділері қызметіне қарай бөлінеді:// Дендрит, аксон
Олигодендроциттердің қызметі://Қорғаныштық, трофикалық,,миалинді кабыгын калыптастырады
Нерв талшығының біліктік цилиндрі құралады://Нейрофилламенттерден
Қандай нейрондар сезімтал болып табылады://Аферентті импульсти кабылдайды
Микроглияның даму көзі болып табылады:// Сүйек миындағы қанның моноцитінен дамиды
Нерв ұштары қызметіне қарай жіктеледі://Синапс (нейрон аралық синапс) , эффекторлы жүйке ұштары (аяқтамалар) , рецепторлық жүйке ұштары ( аяқтамалар)аферентті эферентті қондырма
Миелинді қабықты түзеді:// Нейролиммоцит (Олигодендроглиоцит)
Эпендимоциттердің қызметін көрсетіңіз:// Шектеуші , секторлық , тіректік
Синапста синапстық көпіршіктер орналасады://Пресинапс
Секреторлы қызметке ие нейроглия жасушасы:// Эпендимоглиоциттер
Эффекторлы нейрондар орналасқан://Жұлынның алдынғы мүйізінде
Миелинді нерв талшықтары құралған://Біліктік цилиндр аксолеммадан
Миелинді емес нарв талшықтары орналасады:// Вегетативті нерв жүйесінде
Өсінділерінің санына қарай нейрондар жіктеледі:// Униполярлы , биполярлы , мультиполярлы
Ми қарыншаларының қуысы төселген://Эпендимоциттермен
Шеткі нерв жүйесінде кездесетін глия жасушалары://Нейролеммоцит , сотелитті
Бос емес сезімтал нерв ұшы бөлінеді:// Инкапсульді жіне инкапсульді емес
Na-каналы жинақталған миелинді талшықтың құрылымы:// Аксолемманың аньве ұстаушы аймағында
Синапс аймағында импульсті бір жақты өткізу жүзеге асырылады:// Постсинапстық мамбранада рецепторлы белоктың болуы
Нерв импульсі тежелетін синапс түрі://Аксо-аксональды
Нерв қырқашасының жасушалары://Мелоноциттер
Нерв жасушаларының мамандануының бастапқы белгілері деп есептеуге болады://Цитоплазмада нейрофиламент және нейротүтікшелер шоғырының пайда болуы
Нерв тінінің жасушасы:// нейрон
Миелинді нерв талшықтарының құрамына жатады://Бір біліктік цилиндр , миелинді қабат , нейролемма
Миелинсіз нерв талшықтарының құрамына жатады:// Нейролеммоциттер тізбегінен түзілген 10 – 20 біліктік цилиндрлер.
Эффекторлы нерв ұштарына жатады://Аксоқозғалтқыш синапс
Қозуды өткізу қабілетті нейрон құрылымы:// Плазмолемма
Нейроцитке тән арнайы органелла:// Нейрофибриллердер
Нерв клеткасының хроматофильді затының құрлысы тұрады:// Түйіршікті ЭПТ

Приложенные файлы

  • docx 17867015
    Размер файла: 61 kB Загрузок: 13

Добавить комментарий