fizio_zhana_gipper (1)


Алла жар болып 100 алыңыз!!!
ФИЗИОЛОГИЯ Гипер 2017 ж- 3 курс
1.Пациент жүрек тұсындағы ауырсынуымен дәрігерге шағымданғанда, одан электрокардиограмма жазып алынды. ЭКГ-да "R" тісшесінің вольтажы және бөлшектенгендігі анықталған. Аталған ЭКГ өзгерістері өткізгіш жүйенің қандай бөлімінің электрогенезі бұзылғанын көрсетеді?//
Қарыншаладың өткізгіш жүйесі
2.Пациентте электрокардиограмма бойынша Гис шоғырының (оң аяқшасының) толық емес блокадасы анықталған. Осы кезде жүрек бұлшық етінің қандай қасиеті бұзылған?//
Возбудимость
3.Пациенттің ЭКГ- сында R-R тісшелерінің арақашықтығы 0,8 секундқа тең. Жүректің жиырылу жиілігі нешеге тең://
Минутына 75 рет
4.Жүректің оң жағына зонд енгізгенде жүрек циклының бір кезеңінде оң қарыншадағы қысым 25 мм. с. б. тең болды. Бұл жүрек циклының қандай кезеңіне сәйкес келеді?//
Қарыншаның систоласы
5.Жүректің жиырылу күші, веналық қан ағынының мөлшері мен миокард талшығының соңғы диастолалық ұзындығы арасында белгілі арақатынас бар. Аталған авторлардың қайсысымен осы тәуелділік анықталған?//
Франк пен Старлинг
6.Рингте боксерге қарсыласы эпигастралды аймаққа соққы берген соң, зардап шегушіде брадикардия және қысқа мерзімді естен тану болды. Төменде көрсетілген механизмдердің қайсысы айтылған өзгерістерге алып келеді?//
Возбуждение вагального центра
7.Егер қанның минуттық көлемі 8 литрге тең, ал ЭКГ –дағы R-R арақашықтығы - 0,6 секундқа тең болса, қанның систолалық көлемін нешеге тең?//
80 мл
8.Тамырқозғалтқыш орталықтың прессорлы бөлімін тітіркендіргенде пайда болады://
Артериялардың жиырылуы мен АҚ артуы
9.Миокардтың негізгі тіндік компоненті://
Бұлшықет тіні
10.Жүректің бірінші реттік ырғақ жетекшісі орналасады://
Оң жақ жүрекшеде
11Миокардта тетанус туындамайды, ненің арқасында://
Абсолютті рефрактерлік фаза (АРФ), шамамен 270 мс созылады.
12Жүрек етінің жиырылу күші тәуелді:
Ет талшықтарының бастапқы ұзындығына
13Қан қысымының мөлшері перифериялық тамырлық кедергісі артқанда қалай өзгереді?
Қан қысымы артады
14Капиллярлық қанағыстың артуы келесі заттың әсерімен байланысты:
Магистральды қан тамырларындағы гидростатикалық қысымның артуы нәтижесінде
15Артериолдардың босаңсуы мен артериялық қысымның төмендеуі байланысты:
Қан тамырын қозғалтатын орталықтың депрессорлық бөлімінің қозуы күшейсе
16Артериолалардың тарылуы мен артериялық қысымның көтерілуі тығыз байланысты:
Қан тамырын қозғалтатын орталықтың прессорлық бөлімінің қозуы күшейсе
17Атриовентикулярлық кідірістің қозуды өткізу маңызы
Қарыншалардың систоласы басталғанша қарыншаларды қанмен толтыруға мүмкіндік береді
18Бірінші реттік ырғақтың дұрыс орналасуын анықтайтын ЭКГ бөлігі
Р тісшесі
19ЭКГ-да II стандарттық тіркеуде QRS кешені ұзақтығының артуы байқалғанда
жүректің өткізгіш жүйесінің қай бөлімінің қозуды өткізгіштігі өзгереді.
В синоатриальном узле (водителе ритма 1-го порядка)?
20Тәжірибеде жануардың кеуде қуысын ашып, жүректі жалаңаштап, ЖЖЖ санады. Содан соң, құрсақ қуысын ашып, ішектің бір бөлігін қысқышпен қысты да тағы ЖЖЖ санады. Жүрек жұмысы өзгерді.Тәжірибеде қандай рефлекстер жүрек жұмысын өзгертеді?
Рефлекс Гольтца( тома-ру)??
21Тамырқозғалтқыш орталықтың депрессорлық бөлігін тітіркендіргенде байқалатын жағдай
Қан тамырларының кеңуі, АҚ төмендеуі
22Клод Бернар тәжірибесінде мойынның симпатикалық жүйкелерін электр тогымен тітіркендіргенде қоян құлағының қан тамырларында пайда болатын өзгерістер
Қан тамырларындағы спазмның нәтижесінд қоян құлақтарының "ағаруы"
23Жүрекше систоласының ұзақтығы:0,1 сек
24Жүректің соғу жиілігінің жетекшісі (пейсмекер) болып табылады:
жүректің өткізгіш жүйесі//
екінші реттік ырғақ жүргізуші//
ырғақты қалыптастыратын жүректің арнамалы бұлшық ет клеткалары//
+ырғақты қалыптастыратын жүректің бейарнамалы бұлшық ет клеткалары//
жиырылуды қамтамасыз ететін жүректің арнамалы бұлшық ет клеткалары
25ЭКГ-да қозудың жүрекшеден қарыншаға өтуін көрсетеді:
Интервала P-Q
26Жүректің жиырылуын жиілететін зат:
Адреналин
27Сыйымды тамырлаға жатады:
Вена
28Зат алмасу тамырларына жатады:
Капиллярлар мен олардың қосылуынан пайда болған ең ұсақ венулалар
29Қан тамырларын тарылтатын зат: (Симпатикалық және адренергиялық жүйе тамырды тарылады) Норадреналин, Адреналин, Вазоперессин немесе Антидиурездік гармон, Ренин, Серотонин.
30Тамыр саңылауын реттейтін гипофиздің гормоны:
Вазопрессин немесе Антидиурездік гармон
31Тамырды тарылтатын заттарға жатпайды:
Простагландиндер, Ацетилхолин, Гистамин, Брадикинин, Тіндерде жиналатын көптеген метаболиттер.
32Оқшауланған кардиомиоцитті зерттеу кезінде, оның автоматия импульстерін өндірмейтіні анықталды. Кардиомиоцит жүректің қай бөлімінен алынған ?
Қарынша
33ЭКГ-да R-R  интервалы 1,5 с. құрайды. Жүрек ырғағын жүргізушісі қай жерде орналасқан ? 
Атриовентрикулярлы түйін
34Қолқа доғасындағы немесе күретамырлық аймақ қысымының жоғарылауы жүрек жұмысының тежелуін тудырады. Себебі , барорецепторлардың тітіркенуі ....
A)+Депрессорлы және күретамырлық нервтерде импульсацияның жиілігін төмендетеді
В) Депрессорлы нервте импульсация жиілігін жоғарылатады
С) Симпатикалық жүйке жүйесі ядросының тонусын жоғарылатады
D) Прессорлық нервтің тонусын жоғарылатады
Е) Түйіндес рефлекстерді тудырады
***
35Ересек адамдағы жүрек жиырылуының дем алу ырғақсыздығының себебі неде ? 
36Итке эксперимент жасау барысында, оның миокардының қозғыштығын төмендету қажеттілігі туындады. Бұл үшін қандай ерітінді енгізу қажет? 
Калий хлориді
37Қалқанша безінің гиперфункциясы бар науқаста тахикардия байқалады. ЭКГ-да қайндай элементтің қысқаруы жүрек ырғағының тахикардиясын көрсетеді? 
Интервал R-R
38Жүректе ортадан тепкіш вагосимпатикалық жүйкеленуден басқа , «кері байланыс» рөлін атқаратын афференттігі де   бар. Қандай орталықтар афференттік талшықтар арқылы жүрекше және қарынша систоласы туралы ақпараттарды қабылдайды ? 
Вагальные бульбарного отдела
39Капиллярдағы үздіксіз қан ағысы анықталады…
Жапқыштың және эндотелийлердің жағдайына байланысты
40Бір минут ішіндегі тамырдың көлденең кескіні арқылы өтетін қан көлемі пропорционалды…
Қан ағысының сызықтық жылдамдығына
41Жүрек қан тамырларының жағдайын зерттегенде N науқаста артериоланың кеңеюі және артериялық қысымның төмендеуі анықталды. Қай функционалдық параметрлердің өзгерісімен байланысты?
42Артериялық қысым шамасына әсер етпейді…
43Қандай фактор жүрек ритмін төмендетеді?
Избыток ионов калия???????
44Жүрек жұмысының ырғақтылығы немен анықталады?
Абсолюттік рефрактерлік фазаның ұзақтығымен
45Пациентте мерзімдік кардиологиялық функционалдық зерттеулер барысында атриовентрикулярлық кешігу уақытының ұзаруы байқалған.
Қандай дагностикалық белгілерге байланысты осындай көрініс орын алды?
P-Q интервалының ұзаруы
46Пациентте тісінің жұлып тасталуына байланысты қан кетуі болды. Соның негізінде артериялық қысымның төмендеуі байқалды. Қан кетуінің негізінде пайда болған артериялық қысымның төмендеуі кезінде қандай гормонның қызметін «алғашқы қорғаныштық» гормоны ретінде қарастыруға болады?
Адреналин
47Артериялық қысымның көлемін анықтайтын негізгі фактор болып не табылады?
қанағысының көлемдік және сызықтық жылдамдықтары //
эритроциттердің осмостық резистенттілігі//
қанның қышқылдық- негіздік көрсеткіші //
өкпенің тыныстық және қалдық көлемдері //
+ айналыстағы қанның көлемі және жүректің жұмысы
48Пульстық систолалық қанның айдалуына қарамастан, қан тамырларында үнемі қанның айдалуы неге байланысты?
Аорта мен ірі артериялардың эластикалық қасиетіне
49Қан тамырлар жүйесінің жалпы кедергілігін қандай резистивті қан тамырлары құрады?
Артериола мен венула
50Мүшенің қанмен қамтамасыз етілуінің қарқындылығы қандай көрсеткішпен бағаланады?
51Капиллярлардағы үздіксіз қан ағу анықталады …
Жапқыштың және эндотелийлердің жағдайына байланысты
52 Уақыт бірлігі ішінде тамырдың көлденең кесіндісі арқылы ағып өтетін қанның көлемі тура пропорционал…
Қан ағысының сызықтық жылдамдығына
53 Науқастың жүрек-қантамыр жүйесінің күйін зерттегенде, пациентте артериолалардың кеңеюі және АҚҚ төмендеуі байқалды. Бұл өзгеріс қандай функционалдық параметрлердің өзгерісімен байланысты ?
54Артериялық қан қысымының көлеміне әсер етпейді…
55ЭКГ –да R тісшесінің қосарлануының себебі неде?//
56Жүректің өткізгіш жүйесінің болуы қамтамасыз етеді:
Автоматизмді
57 Жүректің барлық клапандары жабық тұратын кезеңдері://
В фазы изоволюмического сокращения и расслабления
58Артериолалар сипатталады://
Они характеризуются широким просветом, тонкой стенкой со слабым развитием эластических и мышечных элементов
59Қанайналымның сызықтық жылдамдығы сипатталады:// +қан тамшысының қан тамыры бойымен ағу жылдамдығы//
қан уақыт бірлігі ішінде ағатын қанның көлемі//
уақыт бірлігі ішінде жүрекке қайтып келетін қанның көлемі//
қолқадағы қанның ағу жылдамдығы//
капиллярлармен ағатын қан тамшысының ағу жылдамдығы
61Қарыншалар систоласы кезінде қан қысымының жоғарылауы … қысымды сипаттайды//
Систолалық
62Өткізгіш жүйені тежегенде жүрек жұмыс жасай ма және қалай?//
Жасамайды
63 Қанның ламинарлы ағымдағы жылдамдығы …//
Тамыр орталығында ең жоғары
64Венозды қайтарудың негізінде бірқатар механизмдер жатыр, олар … //
а) – наличие клапанов в венах
б) – насосный эффект диафрагмы
в) – остаточная сила сердца
г) – присасывающее действие грудной клетки
д) – присасывающее действие сердца в фазе диастолы
е) – сокращение скелетных мышц
ж) – все ответы верны – (какой-то из вышенаписанных будет правильным)
65Жүрек заңында (Франк-Старлинг заңы) айтылған …//
диастола кезеңінде жүрек аз керілсе, систола кезеңінде жиырылуы жоғары болады//
+диастолада жүректің созылу дәрежесі артса, систолада жиырылу күші жоғарылайды//
қолқада қысым жоғарылағанда, қарыншалар миокардының жиырылу күші артады//
жүрекке қан келуінің артуы жиырылу күшін төмендетеді//
артериялық қысым жоғарылағанда жүректің
66 Барлық қанайналым жүйесінің көлемдік… проценті веноздық жүйеге сәйкес келеді//
71-80
67Қан қысымының қисық сызығындағы екінші реттік толқындар пайда болады …//
Тыныстық қозғалыстардан. НЕМЕСЕ бұл жауап болмай жатса: 2-ші реттік толқын тыныс толқыны, ол 1-ші яғни пульстік толқындардан тұрады. Демалуда пульстік толқындар деңгейі біртіндеп көтеріліп, демшығаруда олардың деңгейі біртіндеп төмендейді.
68 Қан қысымының қисық сызығындағы бірінші реттік толқындар пайда болады …/
тыныстыққозғалыстардан //
тынысорталығыныңқозғыштығынан //
пульстіктолқындардан//
қанныңқайтабөлінуінен //
+жүректің систоласы мен диастоласынан
69 Жүректің парасимпатикалық иннервациясындағы теріс дромотропты эффект ол …//
Жүрек етінің қозу өткізу жылдамдығын төмендетеді, жүрекше мен қарынша арасындағы кідіру кезеңін ұзартады
70 Қолқаның рефлексогенді аймағының тітіркенуі алып келеді …//
ЖСЖ (ЖҮРЕКТІҢ СОҒУ ЖИЕЛІГІ) мен АҚ төмендеуіне
71Қолқа доғасындағы барорецепторлардың тітіркенуі алып келеді …//
Тамырлардың кеңуіне, АҚ төмендеуіне алып келеді немесе Барорец қозуынан туған тамырлық рефлекстер қан тамырлары саңылауын біріншіден тарылтып, кеңейтетін болса, екіншіден жүрек қызметін өзгертіп, жүйелік қан қысымының тұрақтылығын сақтайды
72Бейнбридж рефлексі көрінеді …//
Жоғары қуысты венаның жүрекке құяр жерінде орналасқан барорецепторлар венада жиналған қан қысымын қабылдайды. Серпіліс жұлын арқылы сопақша миға барып, жүрек қызметін тежейтін орталықтың тонусын төмендетеді, осылайша жүрек қызметін күшейтеді, үлкен қан шеңберінде тоқтап қалған қанды жүрек арқылы қолқаға, оң қарыншадан әрі өкпе артериясына айдайды, қан ағысын шапшаңдатады
73Парин рефлексі көрінеді … //
Кіші қан шеңберінде қан іркіліп қалған кезде өкпе алаңындағы барорецепторлар тітіркенеді нәтижесінде үлкен қан шеңберінде рефлекстік жолмен қан қысымы төмендейді. Веналардан оң жүрекке қайтып оралатын қан мөлшері азаяды, өкпеге баратын қан мөлшері азайып, қанның іркілуі тоқтайды.
74 Үйретілген жануарда айтарлықтай жүктемеде қанайналымның минуттық көлемі
Жүректің соғу көлемінің негізінде артады
76Кезеген жүйке тонусы артқанда ЭКГ-да төменде берілген өзгерістердің бірі болады://
PQ интервалының ұзаруы
77Атриовентрикулярлық кідіріс уақыты тең: //
0,03 с
78 Атриовентрикулярлық түйінде қозудың кідіріп өтуініңфизиологиялық маңызы//
жүректің тынығуы//
қарыншалардың синхронды жиырылуын қамтамасыз ету//
жүректің қанмен толық қамтамасыз етілуі//
+жүрекшелер мен қарыншалар жиырылуының координациясы//
жүрек арқылы қозу өтуінің координациясы
79Жүрек бұлшық етінің абсолюттік рефрактерлігі — ол//
Миокардиоциттің жедел натрий каналының инактивация кезеңінің барлық жалғасымында қозбайтын болып қалуы
80Жүрек миокардының абсолюттік рефрактерлігінің ұзақтығы://
270 мс тең\\ 0,27 с
81Жүректің 1-ші тонының пайда болуында келесі компоненттер қатысады://
айшық және жақтаулы қақпақшалардың жабылуы, қолқа қабырғасының вибрациясы//
қос жақтаулы қақпақшаның ашылуы, атриовентрикулярлы қақпашалардың жабылуы, тамырлар қабырғасының вибрациясы//
+ атриовентрикулярлы қақпақшалардың жабылуы,айшық қақпақшалардың ашылуы, тамырлар қабырғасының вибрациясы//
айшық қақпақшалардың жабылуы, атриовентрикулярлы қақпақшалардың ашылуы, миокардтың босаңсуынан жүрек қабырғасының вибрациясы//
82 Капиллярлардағы сызықтық жылдамдық тең://
0,04-0,05см\сек, көлденең кесіндісінің S аумағы үлкен
83Систолалық қан қысымының қалыпты шамасы (мм рт. ст. ): //
1,5 -3 мм.с.б.//
+5 -10 мм.с.б.//
20-40 мм.с.б.//
50-70 мм.с.б.//
120-140 мм.с.б
84Тыныштық күйде жүректің систолалық қан көлемі, тең://
25 мл//
+30 мл//
70 мл//
100 мл//
250 мл
85Жүрек қызметінде гомеометрлік реттелу қандай тәуелділікті сипаттайды (Анреп заңы)?//
артерияларда қысымның өзгеруінен жүректің соғу жиілігінің өзгеруі//
бұлшық ет талшықтары ұзындығының өзгеруінен жүректің жиырылу күшінің өзгеруі//
+қысым мен тітіркендіру жиілігі өзгеруінен жүректің жиырылу күшінің өзгеруі//
диастолалық қанға толу өзгеруінсіз кедергі//
бұлшық ет талшықтары ұзындығының өзгеруінсіз жүректің жиырылу күшінің өзгеруі//
86Артериялық қан қысымының мөлшері жоғарылайды://
систолалық көлем азайғанда;//
айналыстағы қан көлемі төмендегенде;//
қан депосының тамырлары кеңейгенде;//
+тамырлар тонусы, систолалық көлем артқанда//
қан тұтқырлығы төмендегенде.
87БДҰ-ның берілгені бойынша дені сау адамдардағы артериялық қан қысымының шекаралары://
110/70-120/80//
115/60-120/80//
100/60-120/80//
110/60-110/70//
+90/60-139/89
88Ең төмен сызықтық жылдамдық себебі://
A+капиллярларда 0,05 см.с көлденең кесіндісінің S аумағы үлкен
Bқолқада 60-70см.с, диаметрі жоғары
Cвеналарда 20 см.с көлденең кесіндісінің S аумағы үлкен
Dартериолаларда 40 см.с, көлденең кесіндісінің S аумағы үлкен
Eкапиллярларда S аумағы кіші
89 Систолалық көлем мен қан айналымның минуттық көлемінің көрсеткіштері тыныштықта://
A+ 60-80мл. 4-5л
B100-120мл. 6-7л
C20-30мл. 2-3л
D30-40мл. 2-3л
E40-50мл. 3-4
90Жүректің II тоны (диастолалық) тыңдалады: //
Төстен оң және сол 2 қабырғааралықта
91Автоматия градиенті нені білдіреді://
СА түйіннен жүрек ұшына қарай автоматияның төмендеуі
92Қарынша диастоласының ұзақтығы (сек):// сек)://0,47
93Жүректің өткізгіш жүйесінің қандай элементі, жұмысшы миокардқа қозуды өткізуді қамтамасыз етеді://
Пуркинье талшықтары
94Жүректі жүйкелендіретін симпатикалық жүйке орталықтарының орналасуы://
жұлынның жоғарғы мойын сегменттерінде//
сопақша мида//
+жұлынның жоғарғы кеуде сегменттерінде// 1-5
Варолии көпірінде//
жұлынның төменгі кеуде сегменттерінде
95Қанды тез айдау кезінде, оң және сол қарыншалырдағы қан қысымы қандай (мм.рт.ст.)://
Сол жақта – 120-140, оң жақта – 30-40
96Қалыпты жағдайдағы қан ағысының көлемдік жылдамдығы минутына ...... литрді құрайды://
2-3 л/мин //
8-10 л/мин//
6-8 л/мин //
+ 4-6 л/мин //
8-10 л/мин
97Артериялық қан тамырларының серпімділік қасиеті туралы айтуға болады ..... бойынша ://
+пульстік толқынның жылдамдығы //
флебограммадағы «а» тісшесінің амплитудасы //
жүректің жиырылу жиілігі //
электрокардиограммадағы R-R интервалы //
перифериялық қанайналымның жылдамдығы
98Адамдағы пульстік толқынның таралу жылдамдығы нешеге тең ? //
0,5 – 0,6 м/сек //
15 - 18 м/сек //
0,1 - 0,8 м/сек //
+ 7- 10 м/сек //
12- 13 м/сек.
99Қан тамырларының жалпы перифериялық кедергісі тәуелді://
жүректің жиырылу жиілігіне//
қанағысының сызықтық жылдамдығына //
қанағысының көлемдік жылдамдығына //
+қан тамырының диаметрі мен ұзындығына //
артериялық қан қысымының көрсеткішіне
100Дені сау адамның артериолаларындағы қысым нешеге тең?//
10 - 15 мм.с.б.//
15 - 40 мм.с.б.//
+40 – 60 мм.с.б.//
60 – 90 мм.с.б.//
20 – 50 мм.с.б

Приложенные файлы

  • docx 17863745
    Размер файла: 36 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий