Tvory_use

Мінімальны спіс мастацкіх твора для чытання
па дысцыпліне Беларуская дзіцячая літаратура

Фальклорныя творы: малыя жанры (калыханкі, пястушкі, забалянкі, лічылкі, дражнілкі і інш.); казкі “Зайкава хатка”, “Лёгкі хлеб”, “Коцік, певень і лісіца”, “Дурны вок”, “Чаму вакі званка баяцца”, “Лісіца і Гусак”, “Зайчыкі”, “Каток – залаты лабок”, “Іванька-ліпавік”, “Піліпка”, “Музыка-чарадзей”, “Мужык і пан”, “Два маразы”, “Недалікатны сын” і інш.
Сімяон Полацкі вершы “Клятва”, “Казнь сыну за отца”, “Месть”, “Пособие”
Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч вершаваныя апавяданні “Шчароскія дажынкі”, “Староскія дзяды”, “Вечарніцы”
Янка Лучына вершы “Вясна”, “Калыханка”, “Абразок”, “Рунь”
Адам Гурыновіч вершы “Каток”, “Рыбак”, “Бор”, “Вясна”
Максім Багдановіч вершы ““Зімой”, “Зімовая дарога”, “Па-над белым пухам вішня”, “Прыйдзе вясна”, “Кінь вечны плач”, “Слуцкія ткачыхі”, “Перапісчык”, “Пагоня”, “Летапісец”; казкі “Мушка-зелянушка і камарык – насаты тварык”, “Музыка”, “Сон-трава”; апавяданні “Катыш”, “Марына”, “Апокрыф”
Кандрат Лейка вершы “Бусел”, “Песня ластакі”, “Гарабей”, “Сарока”, “Рабко”; п’еса “Снатворны мак”
Леаніла Чарняская апавяданні “Камар”, “Кот Знайдзён”, “Краскі”
Алесь Гарун цыкл “Жывыя казкі” (“Хлопчык у лесе”, “Шчаслівы чырвонец”, “Дзіны лапаць, або Не сё тое порах, што пораху ляжыць”)
Вацла Ластоскі легенды, казкі і прыпавесці (“Беларускі радавод”, “Князёна Рагнеда”, “Прыпавесць аб старым мужу і гожай дзеве”, “Аб сытой свінні”, “Князь Барыс і чорт”)
Янка Купала вершы “Над калыскай”, “Сірочая доля”, “Песня сіраты”, “Бай”, “Песня і казка”, “Мароз”, “Кароль”, “Сын і маці”, “Піянерскае”, “Арлянятам”, “Алеся”, “Сыны”, “Хлопчык і лётчык”, “Хлопчык і лётчык на вайне”, “Вясна”, “Явар і каліна”, “Восень”, “Дуб”, “Адцвітанне”, “Спадчына”, “Для Бацькашчыны”; паэмы “Магіла льва”, “Бандарона”, “Курган”
Цётка “Першае чытанне для дзетак беларуса”; вершы “Лета”, “Восень”, “Скора прыйдзе вясна”; апавяданні “Міхаська”, “Зялёнка”, “Лішняя”; нарысы “З дарогі”, “Успаміны з паездкі Фінляндыю”
Якуб Колас “Другое чытанне для дзяцей беларуса”; апавяданні “У старых дубах”, “Дзеравеншчына”, “Сірата Юрка”, “Страшнае спатканне”, “Наталька, Джон і муха”, “Чоран”; апавяданні з цыкла “Казкі жыцця” (“Даль”, “Хмарка”, “Крыніца”, “Цвіркун”); вершы і вершаваныя апавяданні “Першы заработак”, “Савось-распуснік”, “Юрка і кот”, “Дронік”, “Спатканне і знаёмства”, “Грушы-сапяжанкі”, “На лузе”, Вясна”, “Дзед-госць”, “На рэчцы зімою”, “Ручай”, “У полі”, “Мышкіны распіскі”, “Сланая рачушка”, “Жытні колас”, “Міхасёвы прыгоды”; казкі “Дзед і мядзведзь”, “Рак-вусач”; паэма “Новая зямля”; аповесці “На прасторах жыцця”, “Дрыгва” (1 на выбар)
Змітрок Бядуля апавяданні “Малыя дрывасекі”, “Тулягі”, “Пяць лыжак заціркі”, “Дзе канец свету?”, “Велікодныя яйкі”, “Сёмка”, “Ашчаслівіла”; казкі “Качачка-цацачка”, “Скарб”, “Іванка-прастачок”, “Мурашка Палашка”; вершы “Сняжынкі”, “Мае забавы”, “Калыханка”, “Конік”, “Лісічка”, “Вунь бярэзнік на пагорку”, “Вясной”, “Гаспадарка”, “Хараству”; аповесць “Сярэбраная табакерка”
Эдзі Агняцвет вершы “Рэчка, рэчанька мая”, “Кліча вецер свежы”, “Лыжнікі”, “Дудка”, “Зямля з блакітнымі вачамі”, “Параска і падказка”, “Свісток”, “На дачы гамаку”, “Вельмі “ветлівы” Мікіта”, “Алень”, “Хто пачынае дзень”, “Машыніст”, “Мой тата – буданік”; паэма “Васіль Сяргеевіч”
Янка Мар апавяданні “Слёзы Тубі”, “Лацароні”, “Незвычайная прынада”, “Шчасце” (“Шапка”), “Бярозавы конь”, “Падарожжа вакол дома”, “На крызе”, “Начальнік артылерыі”, “Завошта?”, “Дом пры дарозе”, “Запіска”, “Максімка”, “У разведцы”; аповесці “Чалавек ідзе”, “У краіне райскай птушкі”, “Сын вады”, “Палескія рабінзоны”, “ТВТ”
Алесь Якімовіч апавяданні “Аладкі”, “Атамат”, “Чарнавочка”, “Залатыя рукі”, “Пад Новы год (Незвычайная прыгода з Віцем Сінічкіным)”, “Слабая воля”, “Цяжкая хвароба”, “Апоркі”, “Васількі”; казкі “Каваль Вернідуб”, “Лянота”, “Казка пра смелага вожыка”, “Прыгоды хлопчыка Іларыка”; аповесці “Базылё курган”, “Базылё курган”, “Адкуль ліха на свеце”, “Канец сервітуту”, “Кастусь Каліноскі”, “Цяжкі год” (2-3 на выбар)
Міхась Лынько апавяданні “Янка-парашутыст”, “Ядвісін дуб”, “Пра хлопчыка Яську”, “Астап”, “Васількі”, “Салют”, “Дзіцячы башмачок”; аповесці “Пра смелага ваяку Мішку і яго сланых таварыша”, “Міколка-паравоз”
Максім Танк казкі “Жук і слімак”, “Казка пра Мядзведзя”, “Мухамор”, “Быль пра злога Сухавея”, “Конь і ле”, “Казка пра Музыку”, “Галінка і верабей”, “Журавель і Чапля”; паэма “Быліна пра касмічнае падарожжа Мураша Бадзіні” (“Быліна пра Мураша Бадзіню”); вершы “Паклон хлебу”, “Чаму птушкі лётаюць”, “Свет”, “Красуня”, “Сакавік”, “Бабка”, “Родная мова”, “Наш край нарачанскі”, “Сярод лясо наднёманскіх”, “Лемантар”
Кандрат Крапіва байкі
Павел Кавалё апавяданні “Андрэйка”, “Згублены дзённік”, “Сябры мае, дзеці”, “Лёнька Гром”, “Малы мужчына”, “Жыві сабе, зайчык”, “Пра нашу Дашу”, “Спытай сябе, Аніска”, “Намеснік бабулі” (3 на выбар)
Авяр’ян Дзеружынскі вершы “Цуды ёсць на свеце”, “Дзе жыве зіма”, “Карагод”, “Ляцелі птушкі”, “Яе завуць Каця”, “Працалюбівы”, “Кую-кую ножку”
Кладзія Каліна апавяданні “Каляровыя месяцы”, “Світанак”, “Бабуля Насця, дзед Адам, Петрык і каза Рагуля”, “Крылаты конь”, “Першы раз у першы клас”
Едакія Лось зборнікі верша “Дванаццаць загадак”, “Смачныя літары”, “Абутая ёлачка”, “Казка пра Ласку”, “Вяселікі”, “Зайчык-выхваляйчык” (2-3 на выбар)
Даір Слаковіч апавяданні “Алесік едзе Красабор”, “Навошта ружы калючкі?”, “Я рабочыя пайду”, “Хвядоскавы канікулы”
Анатоль Астрэйка паэма “Прыгоды дзеда Міхеда”
Іван Сярко аповесці “Мы з Санькам у тыле ворага”, “Мы – хлорцы жывучыя”, “Мы з Санькам у артылерыі” (1 на выбар)
Васіль Жуковіч зборнікі верша “Тараска самакат”, “Гуканне вясны”
Уладзімір Дубока апавяданні “Шануйце сё жывое”, “Мядзведзь”, “Дзядуля размаляе з бацянамі”; аповесці “Жотая акацыя”, “Ганна Алелька”, “Як Алік у тайзе заблудзіся” (1 на выбар); казкі “Цудоная знаходка”, “Як сінячок да сонца лёта”, “Мілавіца”, “Кветкі – Сонцавы дзеткі”, “Залатыя зярняты”, “Хто дужэйшы”, “Чые рукі прыгажэйшыя”
Станісла ШушкевічЗа платамі на градзе”, “Снежны дзед”, “Зазімак”, “Свет вясну вітае”, “Гусанькі”, “Дзеці і зіма”, “Танцавалі сшытку кляксы”, “Дзе ж той Лёня?”, “Рыгорка-экскурсавод”, “Непамыцька – хлопчык Віцька”, “Крыкліцы”, “Працавітыя швачкі”, “Мурашнік”, “Дружны клас”, “Колькі кіпціка у кошкі”, “Дванаццаць пасланцо”, “Парсючок”, “Рагатыя бэкі-мэкі”; казкі “Збіралася ліса госці” “Казка-быль пра рэпку”, “Пра Лісу-хітруху і добрых сябро Мядзведзя, Зайца і Пеніка”, “Казёл на верталёце”
Віталь Вольскі нарысы “Па лясных сцежках”, “У лясах над Бярозай”, “Месяц за месяцам”, “На бабровых азёрах”, “Чайкі над Нараччу”, “Родны край”, “Афрыканскае падарожжа”, “Эль Махрыб”, “Палессе”, “Кніга падарожжа”, “Лёс Дункана”, “Дзень добры, Бяроза” (2-3 на выбар); нарыс “Падарожжа па краіне Беларуса”; п’есы “Цудоная дудка”, “Дзед і жора”, “Несцерка”
Васіль Вітка “Дзеці і мы”, “Урокі”, “Азбука душы”, “Дом, дзе жывуць словы”; казкі “Вавёрчына гора”, “Дударык”, “Генерал Верабей”, “Казка без канца”, “ППШ”, “Казка пра цара Зубра”, “Буслінае лета”, “Нуль Буль-Буль”; вершы “Чатыры пажаданні”, “Слова”, “Радасць”, “Хто што робіць”, “Пальцы”, апавяданні “Смачная вада”, “Трывога Ельнічах”, “Травінка”, “Першая пяцёрка”, “Зайчык-вадалаз”, “Восеньскія весткі”, “Перад зімою”, “Страшная казка”
Алена Васілевіч апавяданні “Мая гаспадарка”, “Арфа”, “Браты-артысты”, “Геша”, “Партызанка Кніга”, “Цюлік”, “Бабуліны кватаранты”, “Маміна свята”, “Сябры”, “Тамарына астанока”, “Шурка Рэмзіка”, “Пажар”, “Чынгісхан”, “Як я бы доктарам”; тэтралогія “Пачакай, затрымайся” (“Расці, Ганька”, “Доля знойдзе цябе”, “Новы свет”, “Пачакай, затрымайся”) і раздзел “А праз месяц і дванаццаць дзён пачалася вайна” (1-2 на выбар)
Іван Навуменка апавяданні “Балотца між лесу”, “На канікулах”, “Год карася”; аповесць “Вайна каля Цітавай копанкі”
Аляксей Пысін вершы “Вясёлка над плёсам”, “Трывога бары”, “Базар”, “Лясная газета”, “Туман”, “Пісьмо птушак”, “Петрык і сонца”, “Лянівая мятла”, “Госці”, “З чаго чалавек пачынаецца?”, “Праду кажуць яе вочкі”, “Хімчыстка”, “Дала мне маці гэту мову”, “Незвычайнае падарожжа”, “Драчова запрашэнне”, “Буслава казка”; паэма “Алёшка”, “Кавылёк”, “Казярог”, “Дзячынка Марыям” (1 на выбар)
Уладзімір Караткевіч вершы “Бацькашчына”, “Беларуская песня”, “Мова”, “Балада пра Вячка, князя людзей простых”, “Трасцянец”; апавяданні “Як звяргаюцца ідалы”, “Карней – мышыная смерць”, “Кніганошы”, “Лятучы Галандзец”, “Дрэва вечнасці”; аповесці “Ладдзя роспачы”, “Цыганскі кароль”, “Сівая легенда”; нарысы і эсэ “Зямля пад белымі крыламі”, “Гэта было 10 сакавіка 1864 года”, “Сын Беларусі, сын Прагі”, “Подзвіг Скарыны”; казкі (“Верабей, сава і птушыны суд”, “Кацёл з каменьчыкамі”, “Вясна восень”, “Чорта скарб”, “Нямоглы бацька”, “Лебядзіны скіт”
Янка Брыль апавяданні “Ветэрынар”, “Ліпа і клёнік”, “Жы-бы вожык”, “На сцежцы дзеці”, “Усмешка”, “Малітва”, “Туга”, “Чым накармілі Мішутку”, “Зялёная школа”, “Маці”, “Memento mori”; аповесць “Лазунок”
Уладзімір Мацвеенка зборнікі верша “Загадкі Зайкі-загадайкі”, “Азбука загадках”, “Загаданачка” (1 на выбар)
Леанід Пранчак зборнік верша “Дзячынка-беларуска”
Сяргей Кавалё п’есы “Звар’яцелы Альберт, або Прароцтвы шляхціца Завальні”, “Хохлік”, “Драляны рыцар”
Максім Клімковіч і Мірасла Шайбак “У чорным-чорным горадзе”
Васіль Шырко зборнікі казак “Дзед Манюкін і нукі”, “Дзед Манюкін не салжэ” (1 на выбар)
Аляксей Якімовіч “Гордзіе вузел, альбо Нявыдуманыя гісторыі з жыцця Алеся Пятрашкі”, “Эльдарада просіць дапамогі”, “Таямніцы Тунгускага метэарыту” (1 на выбар)
Павел Місько апавяданні “Лясныя дарункі”, “Восеньскім днём”, “Добры чалавек”, “Каляндар сумлення”, “Як дзеда дзялілі”, “Смажаны лёд, або апавяданне пра Несусветнага Хлуса”, “Чаранік Косця”, “Як Саша космас лята”; аповесці “Прыгоды бульбоба”, “Навасёлы”, “Грот афаліны”, “Эрпіды на планеце Зямля”; казкі “Старамодны Заяц”, “Сарока”, “Дзяцел”, “Сама рабка, на галаве – чырвоная шапка”
Ніл Гілевіч вершы “Казачная зямля” (“Я – беларус”), “Родная мова”, “Ёсць зямля”, “Добры чалавек”, “Дождж-грыбасей”, “Зёлкі”, “Снежны дзед”, “Верабей”, “Жаба”, “Вяночкі”, “Ёлка”, “Вітаю вясну”, “У лузе”, “Свята лета”, “Цуд тварыся – я праспа”, “Святлафор”, “Байка пра лісу”, “Вусаты Янка”, “Хто з бабуляй пойдзе лес?”, “Мама”
Алег Лойка вершы “Верабейчык”, “Як Тоня суніцы збірала”, “Як за лугам, за рэчкаю”, “Матылёк”, “Пчолка”, “Мурашка”, “Гром”, “Дождж”, “Як Тоня рыбу лавіла”, “Як замярзае рэчка”, “Чаму не старэе дуб”; зборнік “Пра дзеда Аяяй і бабку Оёёй”
Рыгор Барадулін вершы “Індыкала-кудыкала”, “За бугром з багром”, “Запомні!”, “Зіма”, “Новы мост”, “Красавік”, “У дождж”, “Коцікі”, “Экзамен”, “Ці ляцяць вароны вырай?”, “Пенік-весялун”, “Ці пазяхае бегемот?”, “Ай! Не буду! Не хачу!”, “Раскідач”, “Не такі Не такое”, “Пытанне сім”, “Вінаваты тут не сшыткі”, “Хлопчык-усхопчык”, “Восьмы дзень сакавіка”, “Самая прыгожая”, “Добры месяц сакавік”, “Рэгулірошчык”, “Добрыя суседзі”, “Пытанне сім”; загадкі “Колькі кошак у кашы?”, “Ён, яна, яно, яны”, “Грышка, Мішка і Шчыпай ехалі на чоне”, “Загадкі на градках”; казкі (“Мех шэрых, мех белых”, “Бабуліна казка”, “Не паслуха зайчык маму”
Васіль Зуёнак вершы “Ручаёк”, “Гарлачык”, “Дожджык”, “Па лісточку на губу”, “Поле”, “Суніцы”, “Не падружацца ніяк”, “Хату будзе вок сталяць”, “З новымі пяцёркамі!”; збрнік верша “Па ельнічку, па бярэзнічку”
Уладзімір Ягодзік апавяданні “Бабуліна варта”, “Мёд з кабасою”; аповесць “Янка і Ружа”
Уладзімір Ліпскі аповесці “Клякса-Вакса і Янка з Дзінагорска”, “Пра Андрэйку Добрыка і чорціка Дуроніка”, “Антонік-Понік”, “Каралева белых прынцэс”, “Наша Маша” (1-2 на выбар), казкі “Гульня”, “Разумны пенік”, кніга “Як Бог ствары свет”


Приложенные файлы

 • doc 17837130
  Размер файла: 52 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий