Emtikhan_s_1201_ra_1179_tary


Емтихан с±рақтары
І блок:
Орта ѓасырлардаѓы Орта Азия мен Қазақстандаѓы тарихи-әлеуметтік жаѓдай.
Ислам мәдениетініњ қалыптасуы мен дамуы.
Ислам дәуіріндегі т‰ркілік ѓ±лама-ѓалымдар.
Сыр бойы және Қарахан мәдениеті мен әдебиеті.
Орта ѓасырлардаѓы әдеби туындылар.
Орта ѓасырлардаѓы дидактикалық мазм±ндаѓы шыѓармалар.
Орта ѓасыр шыѓармаларында этика-моральдық және қоѓамдық-әлеуметтік мәселелердіњ кµтеріліп қозѓалуы.
М. Қашқари “Сµздігіндегі” философиялық дидактикалық µлењ-жыр ‰лгілері.
“Қ±тты біліктегі” мораль-этика, мәлім-тәрбие мәселелері.
“Қ±тты біліктегі” философиялық-дидактикалық ой-т±жырымдар.
“Қ±тты біліктегі” кемел адам мәселесі.
Қожа Ахмет Иасауидіњ “Даналық кітабыныњ” табылуы мен зерттелуі.
Иасауи “Хикметтеріндегі” имандылық, адамгершілік мәселелері.
“Ақиқат сыйы” кітабыныњ тәлім-тәрбиелік мән-мањызы.
“Бақырѓан кітабындаѓы” этика-мораль мәселелері.
С‰леймен Бақырѓанидіњ µнер-білім туралы ойлары.
“Қисас-ул әнбиядаѓы” дидактикалық мазм±ндаѓы қисса-хикаялар.
“Г‰лстан бит-т‰рки” дастаныныњ ой-м±раты.
“Г‰лстан бит-т‰ркиде” кµтерілген этика-мораль мәселелері.
Орта ѓасырлардаѓы философиялық-дидактикалық ой-т±жырымдар және қазақ ақын-жырауларыныњ шешендік сµздері.
Орта ѓасырлардаѓы дидактикалық сарындаѓы шыѓармалардыњ ерекшеліктері мен мањызы.
“Ақиқат сыйындаѓы” кішіпейілділік пен тәкаппарлық туралы ойлар.
С. Бақырѓанидіњ “Ақыр заман” кітабы.
Алтын Орда дәуіріндегі мәдениет пен әдебиет.
“Қисса Ж‰сіптегі” адамгершілік пен имандылық мәселесі.
“Қисса Ж‰сіптегі” кемел адам бейнесі.
“Ж±мж±мадаѓы” кемел адам бейнесі.
“Х±срау-Шырындаѓы” кемел әйел бейнесі.
“Г‰лстан бит-т‰ркидіњ” аударылуы.
“Г‰лстан бит-т‰ркиде” қанаѓат-ынсаттыњ пайдасы жµнінде.
ІІ блок:
Сыпыра жырау шығармашылығы.
2. Асанқайғы Сәбитұлы туралы ел аңыздарының автор шығармашылығымен байланысы.
3. ХV ғасырдағы қазақ хандығы және Асанқайғы мен Қыдан Тайшы туындысы.
4. Қазтуған жырау Сүйінішұлының туған жер, ел тағдыры жайлы шығармалары.
5. Қыдан Тайшының “Қарақыпшақ Қобыландыда нең бар еді, құлыным” туындысында сипатталатын ел тарихы, ол туралы Ш.Құдайбердіұлы, М.Әуезов, т.б. ғалымдар зерттеулері.
6. Шалкиіз (Шәлгез) Тіленшіұлы шығармашылығы.
7. (Шәлгез) Шалкиіз шығармашылығының ХІХ-ХХ ғасырлардағы басылымы жайлы зерттеушілер еңбектері.
8. ХІV-ХV ғасырлардағы қазақ әдебиеті.
9. ХІV-ХV ғасырлардағы саяси жағдай және жыраулар мұрасы.
10. Есім хан мен Тұрсын хан арасындағы болған тарихи оқиғаларға байланысты ақын-жыраулар мұрасы және Әбілғазы баһадур хан, Ш.Уәлиханов, М.Ж.Көпеев еңбектері.
11. Доспамбет жырау мұрасына байланысты әдебиетші ғалымдар еңбектері.
12. Жиембет жырау Бортоғашұлы шығармаларының революцияға дейінгі жинақтарда жариялануы, жырау туралы ғалымдар пікірі.
13. Марғасқа жырау мұрасы.
14. Бұқар жырау-дипломат, ел қамқоры.
15. Ақтамберді Сарыұлының жыраулық тұлға ретіндегі ерекшелігі.
16. Тәтіғара ақын шығармашылығы.
17. Үмбетей жырау Тілеуұлы.
18. ХVІІІ ғасырдағы қазақ билерінің әдебиетке қосқан үлесі.
29. Шал ақын Құлекеұлы.
20. Жыраулар шығармашылығының қазақ әдебиетіндегі алар орны.
21. Ежелгі жыраулардың ел басқару ісіне араласқандығы.
22. Сыпыра жырау шығармашылығы.
23. Асанқайғы Сәбитұлының қазақ әдебиеті мен тарихынан алар орны.
24. Асан туралы аңыздар. Қазақ хандығы, Жәнібек ханмен байланысты Асан шығармасында кездесетін тарихи деректер.
25. Асанның Литва королі Ягайлоға барған елшілік сапарын мағлұмдайтын мәліметтер.
26. Асанқайғының дін, ғылым, адамгершілік, ел бірлігін жырлаған шығарамалары.
27. Қыдан Тайшыдан жеткен жырдың 1456 жылғы оқиғаға қатысы.
28. Жырау мен жыршының айырмашлығын айқындайтын критерийлер
29. Қыдан шығармасының “Жылау, жылау,жылау күй” деп басталатын халық жырымен мазмұндастығы.
30. Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мұхтар Әуезовтің Қыдан шығармашылығы, халық жырына байланысты пікірлері.
ІІІ блок:
Қазтуған Сүйінішұлының өзі, ата-анасы, туып-өскен ата жұрты жайлы жырлары.
Қазтуған туындысының 1480-1481 жылдардағы оқиғалармен байланысы.
Қазтуғанның “Шыңғыстан туған хандарды” аңсауының түпкі себебі.
Асанқайғының, Абаттармен ара-қатынасынан мәлімет беретін Қазтуған туындысы.
Шәлгездің революцияға дейінгі жарық көрген шығармалары.
Жырау есімін ғалымдарымыздың әртүрліше оқу себептері.
Шәлгездің өмір сүрген ортасына шығармашылық тұлға, ақылгөй азамат, қол бастаған батыр ретінде жастай танылуы.
Шәлгезді Би Темір қасынан кетуге себепкер еткен жағдайлар.
Шалкиіз шығармаларында өрнектелген тарихи оқиғалар.
“Ер Шобан” жырына байланысты Ә.Дербісәлин, М.Мағауин пікірлері.
Доспамбет жырау шығармаларындағы автордың өз бейнесі.
Доспамбеттің “Озушылар озмаңыз”, “Азау,азау дегенің” шығармаларындағы автордың өмір сүрген дәуірін, өзін, от басын тануға көмектесетін жолдар.
Доспамбеттің өмір сүрген кезеңіне байланысты әдебиеттанушы ғалымдар пікірі.
ХVІІІ ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ елінің тарихи тағдырын танытатын Жиембет туындылары.
Жиембет пен Есім ханның Жолымбет оқиғасына дейінгі арақатынасын көрсететін жыр жолдары.
Марғасқаның Есім хан мен Тұрсын хан арасындағы трагедиялы жағдайды баяндайтын “Қатағанның хан Тұрсын” шығармасы.
Қырғыздың Шоңбағыш руының басшысы Көкемнің Тұрсын хан-Есім хан оқиғасына қатынасы.
Есім хан мен Тұрсын оқиғасын көзімен көрген Әбілғазы баһадур хан жазбасы.
Есім-Тұрсын оқиғасы жайлы Ш.Уәлиханов, М.Тынышбаев, М.Ж.Көпеев туындыларында кездесетін осы оқиғаға байланысты деректер.
Бұқар жыраудың қазақ елінің іргелі жұрт болуына сіңірген еңбегі.
Қазақтардың Ресеймен, Жоңғар хандығымен арада болған мемлекеттік саясатында Бұқар жырау ұстанған принцип.
Бұқардың Бөгембай, Абылай, т.б. тарихи тұлғалар ерлігін бейнелеген шығармалары.
Бұқардың ру араздығы, Қырғыз жұртымен арадағы қатынастар, т.б. кездердегі дипломатиялық келбеті.
Үмбетей жыраудың “Бөгембай өліміне”, “Бөгембай батырдың өлімін Абылайханға естірту” туындыларында суреттелетін қазақ батырлары.
Үмбетейдің ел қорғау, азаматтық тақырыпқа қатысты шығармаларының Бұқар жырау туындыларынан өзгешелігі.
Ақтамбердінің “Уа,қарт Бөгембай”, Үмбетейдің Ақтамбердіге арналған шығармаларының әлеуметтік салмағы мен мазмұны.
Тәтіғараның шығармашылығы, ру басы көсемі, әскербасы батырлығы жайлы Ш.Уәлиханов, Қ.Халидов деректері.
Шал Құлекеұлының жазба әдебиет өкілі екендігін дәлелдейтін туындылары.
Шал ақынның “Өлеңге тоқтамайды Шал дегенің” шығармасының Абылай ханға арналғандығын дәлелдейтін кейінгі жылдары табылған жазба деректер.
Көтеш ақынның “Абылай, Ботақанды сен өлтірдің” жыры туралы зерттеушілер пікірі.

Приложенные файлы

  • docx 17819081
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий