diko


«Оқушылардың бейіндік оқуларын ұйымдастыру»

1-- ЖАУАПТЫ
«Білім берудің тұлғалық----бағдарланған мазмұны» сөз тіркесі қандай мағынаны білдіреді? ----негізгі сатыдағы оқушылардың бейіналды дайындығы және жоғарғы сатыдағы оқушылардың бейінді оқытылуы
«Оқытудың даралығы» түсінігі қандай ара----қатынаста болып табылады?
«Технология» білім мазмұнының маңызы ---- нақты ғылым мазмұнынан алып тастауға болмайды
«Тұлғалық – бағдарлы білім беру» – деп: -------тәрбиеленушінің тұлғалық функцияларының пайда болуы мен дамуына толық жағдай жасау
12 жылдық білім берудің ІІ деңгейінде қамтылады: ---- 5----10 сыныптар
12 жылдық білім берудің ІІІ деңгейінде қамтылады:---- 11----12 сыныптар
12 жылдық мектепке өту жағдайында осы нәтиженің түйінді құзыреттіліктерін білім алушылардың әрқайсысы, әр кезеңнің ерекшелігіне сай меңгеруі тиісті. Ол нәтиже ретіндегі түйінді құзыреттіліктер:---- * проблеманың шешімін табу құзыреттілігі, ақпараттылық және комуникативтік құзыреттілік
12 жылдық орта білім берудің көздеген мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес мынадай білм беру нәтижелері белгіленген:---- білім алушыларды әлеуметтендіру, метапәндік және пәнді оқыту нәтижелері
E) гимназия
Ақтөбедегі екi сыныпты училищедегі ағаш шеберi ісіне оқытатын қолөнер бөлiмшесiн кім ашты?-------------Ыбырай Алтынсарин
АҚШ ---- ғы мектептердің құрлымы:---- 6+3+3
АҚШ –ғы жалпы білім беретін мекемелеріндегі өзгеше бейіндік мектеп ---- ...бұл? ----жалпы білім берудің жоғарғы сатысы
Англиядағы мектептердің құрлымы: ---- бастауыш мектеп +негізгі, толықемес орта мектеп + толық орта мектеп
Англиядағы мектептердің құрлымы:---- 6+5+2
Б.А.Альмухамбетованың «Қазақстандағы педагогикалық кадрлардың біліктілігін жетілдіру жүйесінің тенденциялары» атты монографиясында 12---- жылдық мектептің деңгейлері: ---- 4+6+2 (бастауыш + 4 жыл, негізгі +6 жыл, бейіндік +2 жыл)
Бейінді мектеп бұл ...---- бейінді оқыту моделін жүзеге асырушы білім беру ұйымы
Бейінді оқыту ерекшеленеді: ---- білім алу үшін оқушылармен таңдап алынған пәннен бастап
Бейінді оқытудағы негізгі қағидаттар ....---- бейінді оқытудағы тұжырымдама идеялары
Бейіндік білім барысында оқушылар ----стандарт негізінде білім беру аймақтарын зерттейді
Бейіндік білім беру мынадай формада жүзеге асырылады ---- оқыту ұйымдары
Бейіндік білім беруді дамыту шарттары: ---- оқушылардың базалық жалпы білім беруге дайындығынаяқтау мақсатында оқыту , бейіндік емес пәндердің оқу материалдарын қысқарту
Бейіндік жалпы білім беретін пәндер – деп:----------білім берудің нақты бейінінің бағыттылығын анықтайтын жоғары денгейдегі пәндер
Бейіндік оқыту – бұл ......?---- саралап және даралап оқыту құралы
Бейіндік оқыту бағыттары жүзеге асады:---- жаратылыстану – математика, әлеуметтану – гуманитарлық
Бейіндік оқыту қай жерде... кеңейеді ---- бастапқы кәсіби және кәсіпке дейінгі дайындық құрылымында
Бейіндік оқыту негізгі бағыттары---- оқу
Бейіндік оқытуды нәтижелі жүзеге асырудың негізгі факторы: ---- мәдени көзқарастың кеңдігі
Бейіндік оқытуды нәтижелі жүзеге асырудың негізгі шарты---- ұйымдастырушылық
Бейіндік оқытуды ұйымдастырудың желілік формасы:-------------Білім беру мекемесі басқа білім беру ұйымдарының оқыту ресурстарын тарту есебінен бейіндік оқытудың мақсаты мен міндеттерін жүзеге асырады
Бейіндік оқытуды ұйымдастырудың мектеп ішілік формасы:-------Жалпы білім беру мекемелері бейіндік оқыту бағыттарын ұйымдастыру мен бірге оқушылардың білім алу қажеттіліктеріне тәуелді өзін----өзі анықтайды ------Білім беру мекемесі басқа білім беру ұйымдарының оқыту ресурстарын тарту есебінен
Бейіндік оқытудың кәсіби----бағдарлы класы деп:----------нақты бір мамандыққа бағытталған курстарды менгеру
Бейіндік оқытудың пәндік----бағдарлы класы деп:-------нақты мамандыққа бағытталмаған пәндер блогының тереңдетіліп оқытылуы
Бейіндік сыныптардың көлемі неше адамнан тұрады?---- 15----20 адам
Берілген көрсеткіштерге сай оқушының әр тобымен бейіндік бағдарлау қандай түрде жүргізіледі?---- *сараланған және дараланған
Білім беру нәтижесінің жеке тұлғаның қалыптасу талаптарына сәйкестігі---- білім берудің сапалылығы
Білім беру тұжырымдамасының пәндік нәтижесі:--------шығармашылық қызметтің тәжірибесі
Білім берудің бейіндік сыпаты жүзеге асырылады ----жалпы орта білім берудің мемлекеттік стандарты
Білім берудің дифферциациясы деп:------оқушылардың қызығушылығын және қабілеттілігін ескеру барысында ұйымдастырылатын оқу қызметінің формасы
Білімді, білікті жұмысшы кадрларды дайындайтын оқу орнын ата?---- Кәсіптік мектеп;
Германияда білім беру бейіндері:-----математика----дәл ғылымдар----технология
Германияда интеграцияланған кешенді мектеп құрамына мыналар жатады---------қарапайым мектептер
Германияда кешенді қауымдастық мектеп құрамына мыналар жатады--------бір----біріне тәуелсіз реал мектебі мен гимназия
Германиядағы жалпы білім беретін мекемелеріндегі өзгеше бейіндік мектеп---- ...бұл?
Елімізде алғашқы кәсіптік бiлiм жүйесiнiң негiзін қалаған?----------Ыбырай Алтынсарин
Жалпы білімнің бейінді мазмұны ....---- оқушылардың икемділігі мен қызығушылықтарын есепке алу арқылы жалпы білімнің мазмұнын жасау
Жалпы технологиялық дайындық жүзеге асырудың негізі ... болып саналады:---- оқушылардың танымдық іс----әрекеті
Жалпы технологиялық дайындықты жүзеге асырудың негізгі қағидаты ---- практикалық іс----әрекет
Жапонияда компенцациялық оқыту --------жеке репитеторлық мектептерінде оқыту
Жапонияда мектептің (10----12 сыныптар) жоғары сатысының түрі: ------техникалық, сауда
Жасөспірімдік және жастық шақтарды біріктіріп оқыту тәсіліне мақсат қойған оқыту түрі?----кәсіптік оқу
Жеке тұлғаның объективті қоғамдық қатынастарға бейімделуі қалай деп аталады?---- әлеуметтену
Жобалау әрекетінқалайқарастыруқажет?---- * білім беру нәтижелерінеқол жеткізу құралы ретінде
Жоғары сынып оқушылардың психологиялық жас ерекшеліктері ....----адамның жасына байланысты психикасының дамуын айқындаушы жеке тұлғаның мінездемесі
Интелект тесті көбінесе ...... логикалық операцияларды дамыту деңгейін өлшеуіне бағытталған ---- толық мазмұнды әртүрлі интуитивтікнегізінде
Интернет ----мектеп дегеніміз ----...---- нақты мектептің виртуальды желісінің моделі
Интернет ----мектепте ең маңызды оқыту әдісі ---- жоба әдісі
Кәсіби бағдарлау----негізгі мамандықты таңдауда жастарды дайындауға бағытталған іс----әрекет
Кәсіби бағыттылықтың мақсаты (кәсібилендіру)---- технологиялық
Кәсіпті таңдаудағы психологиялық – педагогикалық қолдау ....----тұлғалық – кәсіби өзін----өзі анықтаудағы ішкі жағдайларды жасау
Қай елде лицей өзіндік білім алу ордасы түрінде және жоғары бейіндік мектеп болып саналады?-- ----------Франция
Қай жылдары Қазақстанда жаңа оқу мекемелері (лицей, гимназия) пайда болды?---- 1980ж соңы мен 1990ж басы;
ҚР 2020 жылға дейінгі тұжырымдама: Жоғары және орта білім берудің мақсаты:-------өз бетінше шешімдер қабылдауға қалыптастыру
Құзыреттілік – деп:--------белгілі бір сала бойынша өмірлік және кәсіби міндеттерді шешудегі жалпылама қабілеттілік
Құзыреттілік ықпал ету бұл ... ----«БІД»----дық парадигманың ауысуына келетін құзыретті – бағдарланған идея болып табылатын уақыт сұраныссы жүйесіндегі жауаптарының бірі
Мамандық ........ жатады.----еңбек сабағына, еңбек мақсатына, еңбек құралына және еңбек шартына байланысты қандай да бір түріне
Мамандық бұл....---- еңбек қызметінің түрі, адамға көрсетілетін белгілі талаптың тізбесі
Мектеп пен ЖОО өзара негізгі әрекеттесуін басқарудың негізгі функциясына кіреді:---- ақпарттық----аналитикалық
Мектеп, гимназия, лицей кандай білім беру мекемесіне жатады?---- жалпы кәсіби білім беретін мекемеге
Мектептегі бейіндік оқытуды ұлғайтуға жататыны:---- қосымша білім беруді ұйымдастыру
Модернизациялау – деп: ------------білім беру жүйесін жақсарту және жаңарту
Мұғалім үшін жобалау әрекетіне қатысу оған не береді?---- педагогикалық міндеттерді орындау құралы
Н.В.Кузьмина кәсіби педагогикалық қызметтің функционалды элементтерін қарастырады:--- ----арнайы, әдіснамалық құзыреттіліктер
Нақты мектептің виртуальды желісінің моделі ол-------- интернет – мектеп
Оқу материалының концептуалдық бірлігін жинақтайтын оқыту мазмұнының бөлігі:---- * Модуль
Оқушыларды бейіндік сыныптарға іріктеу кезінде нелер ескерілуі қажет?---- * психологиялық, қабілеттілік ерекшеліктері, ақыл----ой көрсеткіштері мен ата----анасының пікірлерін
Оқушылардың технологиялық білімінің соңғы нәтижесі ---- әлеуметтік төзімділік деңгейі мен еңбек нарығында бәсекеге қабілетінің жоғарлауы
Оқушылардың қызығушылығын, қабілетінің дамуына жағдай жасайтын және олардың келешекте ие болуға тиісті кәсібіне бейінделуін қамтамасыз ететін оқыту қалай аталады?---- * Бейіндік оқыту
Оқытуды саралау, даралық қабілеттерді есепке алу, жеке адамның дамуы мен өздігінен дамуының талаптары нені анықтайды?---- * элективті курстардың әдістері мен формаларын
Орта буында түлектің жеке білім маршруттарын таңдауда, шешім алуында психологиялық – педагогикалық қолдануды жасау:---- бейіналды даярлық
Орта білім оқу жоспарының құрамына кіретін компонеттерді ата:---- инвариантты компонент – жалпы және ұлттық құндылықтар
Пәнге бағдарланған курс түрінің міндеттері:---- * Баланың дайындығы және қабілетін анықтап, таңдаған пәнін жоғары деңгейде меңгерту
Пәнге қызығушылығын дамытуға бағытталған, жоғары деңгейде пәнді тереңдетіп, кеңейтіп оқытуға негізделген, мектептің базистік оқу жоспарына енген, мектеп бітіру емтиханына сапалы дайындыққа бағытталған курс---- * пәндік элективті курс
Портфолионың мақсаттары:---- Оқушының білім алу процесіндегі жетістіктерін басқа оқушылардың жетістіктерімен тікелей салыстырмай оның жеке – дара прогресін бақылау
Профессиограмма сипаттамасы---- мамандықтың толық анықтамасы:
Профилді жалпы білімдік пәндер.....----әрбір нақты профильді оқудың бағытын анықтаушы жоғарғы деңгейлі пәндер.
Профильді оқу---- дифференциация және индивидуализация оқуының тәсілі
Профильді оқу пәндері қалай болады?---- осы профильді оқуды таңдаған қатысушыларға міндетті
Психологиялық маңыздың міндеттердің бірі болып табылады ....----оқушылар дамуындағы мүмкін болатын біркелкі еместілік мониторингі және дер кезінде оны жойып отыру
Тәжірибелік----бағдарлы ғылым мақсаты:---- * белгілі бір жүйені және оның мазмұнын дамыту
Тест табыстары .... мүмкіндік береді.----Логикалық операцияларды дамыту деңгейіне қарамастан нақты білімді және қатысушылардың дағдыларын бағалауға
Тестке шамамен теңдей енгізілген мінездеме үш ғылыми----оқу циклінен алынған:---- физика----математикалық, табиғи ғылыми, қоғамдық----гуманитарлық.
Технологиялық білім ---- бұл---- технологиялық әлемді тану үдерісі
Технологиялық оқыту үдерісінде қандай міндеттер жүзеге асады? ---- бейіндік және бастапқы кәсіби дайындық
Тұлғаның әлеуметтік жетілу сипаттамалары:--өмірлік құндылықтарының кеңдігі мен тұрақтылығы
Ұлыбритания мектептерінде саралап оқыту (диференциация обучения) қай жастан басталады? ---- 11 жас
Франциядағы жалпы білім беретін мекемелеріндегі өзгеше бейіндік мектеп---- ...бұл? ----лицей
Франциядағы жалпы білім беретін мекемелеріндегі өзгеше бейіндік мектеп---- ...бұл? ---- Лицей
Іс-әрекет түрлерінің оқушыларға әсері ---- мамандықты мақсатты түрде таңдау
Элективті курс дегеніміз – бұл---- * мектептің жоғарғы сатысының бейіндік оқыту құрылымына кіретін оқушылар таңдауы бойынша міндетті курстар
Элективті курстың өзектілігі, маңыздылығы, мақсаты мен міндеттері және оған жету жолдары беріледі---- * түсінік хатта
Элективтік курстар – деп:-----мектептің жоғары сатысында оқушылардың таңдауы бойынша бейіндік оқытудың құрамына кіретін міндетті түрде қатысу курстары
2-- ЖАУАПТЫ
«Бейіндік дифференциация» — дегеніміз не?- даралап оқыту тәсілі-------- даралап және саралап оқыту тәсілі
«Мен-тұжырымдама» зерттеуі немен күрделенеді?-терминологиялық бірліктің болмауы--------құрылымдық құрамдауыштар түсінігін бір мағыналылық еместілігі
«Мен-тұжырымдама» психодиагностикасының қиындықтары несімен негізделген? -оның әртүрлі деңгейілі құрылымымен --------өздігінен зерделейтін, сондай-ақ қиын зерделейтін құрамдауыштарды біріктіреді
«Технология» құрылымының компоненттер жүйесі:------еңбекке оқыту------оқушылардың арнайы бейіндік даярлығы
12 жылдық білім беру жүйесіндегі бейіндік оқыту моделін конструкциялау кезінде есепке алынатын жағымсыз жағдайлар:------жоғары сыныптарда бейіндік оқытуды жүзеге асыратын мамандармен қамтамасыз ету ------техникалық және кәсіптік білім беру мекемелерінде бейіндік оқытуды ұйымдастыру
12 жылдық білім беру мазмұнын жаңартудың негізгі бағыттары:---өз бетімен білім алу, практикада қолдану ----мазмұнды ізгілендіру және оның вариативтігін қамтамасыз ету
12 жылдық білім берудегі бейіндік оқытудың құрылымы- * бейіналды-------- * бейіндік оқыту
12 жылдық білім жүйесін қабылдау қажеттігі- Болон конференциясына кіруге ұмтылу-------- білім беру саласының әлемдік стандартқа сай келуі
12 жылдық жалпы орта білім берудің құрылымдық-мазмұндық моделі:---жеке тұлғаның жас кезеңдерінің есепке алынуы ---әрбір оқыту сатысының даралығы мен оқытудың сабақтастығы
12 жылдық мектептегі мұғалімнің оқыту қызметінің мақсаты:------білім беру аймағының пәндік және оқу үдерісінің мақсаттарын жобалау------оқу мақсаттарына сәйкес оқытуды ұйымдастыру
12 жылдық мектептегі оқушыда табылатын құзыреттіліктер:---ақпараттық-технологиялық және әлеуметтік-еңбек құзыреті ----оқу-танымдық және коммуникативтік құзыреті
12 жылдық орта жалпы білім беру тұжырымдамасының мақсаты негізінде білім беру мазмұнын жаңартудың негізгі бағыттары анықталып белгіленді, олар:- * мазмұнды ізгілендіру және оның вариативтігін қамтамасыз ету, қоғамның әлеуметтік – экономикалық талабына сәйкестендіру-------- * өз бетімен білім алу, практикада қолдану, түйінді құзырлығын мазмұн арқылы қалыптастыру
12-жылдық мектептің білім беру құрылымының деңгейлері:- 3--------үшеу
А.В.Хуторскойдың пікірінше, құзыреттілік құрылымының құраушылары:------тәжірибелік құраушы------интеллектуалды құраушы
Аймақтық қағида:------мектеп бітірушілердің әлеуметтік мүмкіндіктері------еңбек қоғамдық ерекшеліктері
АҚШ мектепте орта білім берудің қандай деңгейлері қарастырылған?------академиялық, кәсіби – техникалық, жалпы------жалпы, академиялық, кәсіби – техникалық
АҚШ-тағы бейіндік білім беру бағыттары - академиялық--------жалпы және кәсіптік
Алғашқы кәсіби бағдарлану қызметінің жүзеге асу себептері:----жұмыс таңдау мен іздеу кезіндегі қиыншылықтар ----өндірістің қарқынды дамуы мен өсуі
Ауылды мектептерде бейіндік оқытуды жүзеге асыруда кездесетін қиындықтар- сыныптағы оқушылар санының аздығымен көрініс беретін шағын көлемді мектептердің көп орын алуы-------- бейіндік оқытудың оқу-әдістемелік жағынан нашар қамтамасыз етілуі
Ауылдық мектептерде бейіндік оқытуды жүзеге асыруда кездесетін қиындықтар- жоғарғы мектептерде параллель сыныптардың болмауы-------- ескірген материалдық- техникалық база
Әр түрлі деңгейдегі курстарды конструкциялау қағидалары:- Әр түрлі курстар мазмұнына сәйкестік қағидасы, жалпы білім беру мақсаттары:-------- Курстың біртұтасғын сақтау қағидасы
Бейін алды және бейіндік дайындық үдерісіне ортақ функционалды құрылым:-----процессуалдық құрылымдар ------мазмұндық құрылымдар
Бейіналды даярлық құрамына:------бейіндік диагностика-------- бейіндік насихат және хабарлама
Бейіналды даярлық негізгі:------білім алуды қолдау жүйесі ақпараттық, ұйымдастырушылықты------білім беруді аяқтағанда өзін-өзі анықтау және негізгі табысын таңдауы
Бейіналды даярлықтың мазмұндық модулі төмендегідей түрге бөлінеді:- модульдік модель және тереңдетіп оқыту моделі-------- базалық модуль
Бейінді оқыту қызметімен жанамалайтын негізгі бағыттар қандай? - Негізгі--------Процессуалдық
Бейінді оқыту талаптары қандай курстарды ұсынады - Екі деңгейді жалпы білім және арнай -------- Үш деңгейді жалпы білім, арнайы, мамандандырылған
Бейінді оқыту үдерісін ұйымдастыру:------бейіндік-----элективтік курстар
Бейінді оқытудағы жекелеген – бағдарлау және жүйелік –бағдарлау аралығындағы жалғасқан педагогикалық айырмашылығы қандай? -Жекелеген бағдарлау нақты бір мәселеге бағытталған -------- Жүйелік – бағдарлау мәселені анықтауға бағытталған
Бейіндік бағыттағы мектепті ұйымдастыру кезеңдері мен талаптары:- кадрмен, экономикалық – қаржылық қамтамасыз ету-------- негізгі мектепті бітірушілерді кәсіптік сыныпқа қабылдау
Бейіндік даярлықта дайындалған элективті курстарға мынандай талаптар қойылады?- қысқа мерзімділігі-------- мазмұнның тиімділігі
Бейіндік жалпы білім беру пәндері –- бейіндік оқытуда нақты бағытты анықтайтын, жоғары деңгейлі пәндер -------- бейіндік оқытудың тізіміне жататын, таңдау курсына қатысуға міндетті пәндер
Бейіндік оқыту бағдарламасы мазмұны , бейіндік оқытудың .........түрін анықтайды- тереңдетілген-------- кеңейтілген
Бейіндік оқыту дегеніміз не? - саралау процесі мен оқытуды дараландыру, білім беру мекемелерінің қызығушылығын есепке алу, білім алушылардың бейімділігі мен қабілеті
Бейіндік оқыту мазмұны ... қамтамасыз етеді: - субъектінің жеке қарым-қатынасын-------- еңбек затын
Бейіндік оқыту формалары - ұжымдық (поток) сабақ-------- жеке-дара сабақ
Бейіндік оқытуға көшу барысында келесі міндеттер жүзеге асырылады:------бітірушілердің еңбек нарығына және білім алуға өту үдерісіне мектеп зейінін күшейту арқылы жалпы орта білім берудің әлеуметтік-экономикалық тиімділігін қамтамасыз ету ------таңдалған бейінге сәйкес жалпы орта білім беру көлемінде оқушылардың пәндерді тереңдетіп оқуына мүмкіншілік жасау
Бейіндік оқытуда іс-әрекет түрлерін кең көлемде жинақтаудың оқушылар үшін қандай маңызы бар?- жеке қабілеттерін ашуға қолайлы-------- шығармашылық ой-өрісін ашуға қолайлы
Бейіндік оқытуды жүзеге асыру шарттары--- бейіндік емес пәндердің қысқартылуы-------- оқу бағдарламасының мектептік компоненттерін қысқарту
Бейіндік оқытуды ұйымдастыру принциптері:- проект әдісі, оқушының зерттеу және проектілік – оқу іскерлігін дамытып, бейіндік жоғары және орта білімге дайындауға негізделген-------- оқушының білімінің жетістігін бағалайтын адекватты әдіс арқылы портфолио, презентация т. б. жасауы
Бейіндік оқытуды ұйымдастырудың мақсаты- *жалпы және кәсіби бағыттағы білім берудің арасындағы сабақтастықты қамтасыз ету-------- *оқушылардың бейінділіктері мен қажеттіліктерінін толық жүзеге асуына жағдай жасау
Бейіндік оқытудың акценті қандай қабілеттерді анықтайды?- танымдық қабілеттер -------- шығармашылық қабілеттер
Бейіндік оқытудың бірнеше вариантын қандай негізде ұйымдастыруға болады - мектепіші бейіндену моделі -------- ұйымдастырудың желілік моделі
Бейіндік оқытудың негізгі идеясы- * оқушының мамандықтарды талдау мүмкіндігінің көбеюі-------- * оқушының мамандықтар талдауға дайын болуы
Бейіндік оқытудың негізгі категориялары- Тәрбие және мамандығын алдын ала айқындау-------- Кәсіби бағдар
Бейіндік оқытудың өзіндік ерекшеліктері - мақсаты мен міндеттеріменанықталады-------- білім беру нәтижесімен анықталады
Бейіндік оқытудың психологиялық жалғасы ретінде екі мәселені болжамдайды-оқушылар дамуындағы мүмкін болатын біркелкі еместілік мониторингі және дер кезінде оны жойып отыру ------кәсіби сыныптарға оқушыларды таңдау кезіндегі психологиялық диагностика
Бейіндік ресурстық орталықтарының артықшылығы:---көпбейінділікті қажет етеді ---бейіндік пәндер мен элективті курстарды таңдау мүмкіндігінің болуы
Бейіндік саралаудың артықшылықтары- сыныпты топтастырудың демократиялық ұстанымын дамыту-------- оқу үдерісін толық оңтайландыруға қызығушылықты арттыру
Болашақта бейімдік мектептерде білім беруге тартылады- магистр мұғалімдер--------бакалаврлар
Білім беру қызметі бұл...---- мақсатқа бағытталған, педагогикалық дәлелді, субьектердің тізбекті өзара әректтестігі, жеке тұлғаны тәрбиелеу мен дамыту жолында оқыту міндеттері шешіледі; -------- азаматтардың негізгі және қосымша білім алуына бағытталған жүзеге асырылған білім беру мекемелерінің қызметі;
Білім беру үдерісі – деп: - білім беру мазмұнын оқып үйренуге апаратын жол-------- білім, іскерлік және дағдыны қалыптастыруға апаратын жол
Білім беруді басқару-бұл- ----педагогикалық қызметті жоспарлы ұйымдастыру жүйесі;-------- жоспарлы түрде педагогикалық қызметті басқару қызметі;
Білім мазмұнын анықтауға әсер ететін факторлар бұл:------қоғамның және тұлғаның қажеттілігі ------адамның және жеке бастың қажеттілігі Білім беру бағдарламаларының мазмұны мен оның бағыты бойынша... бөлінеді ---- жалпы білім және кәсіптік------- жалпы білім (типтік, жұмы----, кәсіптік (типтік, жұмы----
Германияда барлық мектептегі білім беру жүйесін ұіымдастырудағы басты қағидалар------бейінді оқыту------бейіндендіру
Германияның бейіндік білім беру бағыттары - тіл-әдебиет-өнер, әлеуметтік ғылымдар--------математика-нақты ғылымдар-технология
Ғұлама кеңес психологы Б.М.Тепловтың қай нақыл сөзінің үзіндісі? -қандай да болмасын қабілеттің қандай шегіне дейін дамитындығын ешкім айта алмайды-------- тек адам өмірінің уақытымен шектелгенде ғана ол шексіз түрде дами беруі мүмкін
Диагностиканың нәтижесі қалай өңделеді? - Барлық тізімдердегі жалпы ролдердің санын есептеу ------Айтылған мансаптық – кәсіби орнатылымдарды есептеу
Дидактикалық тестердің атқаратын қызметі:---болжау ----саралау
Дифференциацияның жаңа формалары (1990ж)- сыртқы дифференциация--------ішкі дифференциация
Е.А.Климов бойынша кәсіби бағдарлану жоспарының белгілері:------жоспардың шынайылығы, логикаға сай болуы------жоспарда рухани құндылықтардың сақтанды болуы
Жалпы алғанда интернет- мектептің негізгі ерекшеліктері- жаһандылық-------- оқудың белсенді әдістері мен тәсілдері
Жалпы білім берудің жоғары сатысын жаңаландырудың негізгі идеясы- дараландырылған-------- функционалдыжәне тиімді
Жаңа бейіндік мектеп құру:------жауапкершілікті, білім мазмұнын қалыптастыру-------- білім беруді ұйымдастырудың формаларын таңдау
Жеке тұлғаның қалыптасу үдерісі - рухани орта-------- интеллектуалды орта
жобалау -------- дайындау (дизайн және технология)
Жоғары сыныпта бейіндік оқуларының міндеттері:-----білім берудің вариативтілігі мен дифференциясы ------әлеуметтік-экономикалық тиімділігін көтеру
ЖОО мамандарды дайындау қалай анықталады?- жалпы білім берудің алдыңғы құрылымымен-------- жалпы білім берудің алдыңғы мазмұнымен
Жұмыс тәртібін анықтаңыз?
Жұмыстар портфолиосының материалдары------өзіндік бұйымдар, модельдер, суреттер, өлеңдер, компьютерлік бағдарламалар және т.б------мектепте және қосымша білім беру мекемелерінде жасалған жобалар
Жүйе- бұл жинтық ретінде:---- бір -бірімен байланысты және өзара бір-біріне әсер ететін элементтер-------- бір-біріне әсер ететін элементтер
Жүйені құраушы элементтері –бұл---- құрамдас бөлігі немесе ішкі жүйе-------- құрамдас бөлігі немесе ішкі жүйелердің құраушысы
Жылдам ақша қаражаттарын табу мүмкіндігі үшін нені құрбандық етуге болады? -Заңды сақтаумен --------Жеке қызығушылықтар және хоббимен
З.С.Назаралиеваның бейіндік оқыту туралы еңбегі - Бейіндік оқыту педагогикасы-------- Бейіндік оқыту туралы кітап
-Зерттеу үлкен жасөспірімдер тобында 8-ден 30 адамға дейін жүргізіле алады
Индивидуализация – дегеніміз не?- бұл- әр-бір оқушының жеке ерекшеліктерін есепке алу -------- бұл- оқу үрдісінде оқушының жеке ерекшеліктерін есепке алу
Кәсіби бағдар беруді ақпараттандыру:------әлемдік өркениеттің даму бағыттары туралы мәліметтер беру=---еңбек қызметтері туралы мәліметтер беру
Кәсіби бағдар берудің негізгі компоненттері:=---қоғамдық пайдалы өнімді еңбекке жас кезінен бастап үйрету ------кәсіби бағдар беру ақпараттандыру
Кәсіби бейімделу:----кәсіпке қызығушылық ----қызмет ортасына байланысты
Кәсіби даярлық - Бітірушінің мамандықты түбегейлі таңдауға дайындығы-------- Таңдалған мамандық бойынша ЖОО түсуге алдын-ала даярлық
Кәсіби мектептерде оқуға ұсыныс жасағандар, кәсіби сыныптарда өз білімдерін жалғастыру арқылы және қабылдау мүмкіндіктерін арттырудағы таңдау рәсімі қандай болуы қажет? -Таңдаудың ашық рәсімі --------Таңдаудың жариялық рәсімі ---- Процессуалдық
Кәсіби өзіндік анықтау кезіндегі міндеттер:-----рухани-эмоционалды қолдау көрсету -----нақты шешім шығару кезіндегі көмек
Кәсіби өзін-өзі анықтау технологиялық оқыту қағидаларын негіздейді:------еңбекке кіріспе, еңбек негіздері------мамандыққа кіріспе
Кәсіби шеберлілікті меңгеру үшін не қажет? -жағымды кәсіби уәждеме --------жұмыс жасауға ықылас
Кәсіптік бағдар байланысты:---мамандық тандауға көмек көрсету үдерісіне ----оқушының қабілетіне
Кәсіптік бағдар берумен айналысқан авторлар:------К.К.Платонов-------- Е.А.Климов
Кәсіпітік ақпараттың түрлері:------мамандық иелерімен кездесу------конференциялар, арнайы кештер өткізу
Қабілеттілікті, қызығушылықты қанағаттандаруға және кәсіби жағынан жетілуге бағытталған өздігінен білім алу мазмұны- Дербес танымдық іс-әрекет-------- Жүйелі ұйымдастырылған танымдық іс-әрекет
Қажеттіліктерді қанағаттандыру дәрежесін диагностикалау әдістемесінің ерекшелігі неден құралады? - «өзіндік сана» түсінігінің әртүрлі түсіндірмесі бар------сипаттама түріндегі стандартталған өз-өзіне есеп беру
Қазақстан Республикасындағы бейіндік оқытуды дамыту концепциясының негізгі идеяларын жүзеге асыру қажетті жағдайларды жасаумен мүмкін болады:------бейін алды дайындық және бейіндік оқыту жағдайында педагогикалық қызметке дайындайтын жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім беру стандартын жаңарту ------бейіндік оқыту жүйесін қаржыландыратын жаңа механизмдерді енгізу
Қазақстанда көшпенді қазақтардың балалары алғаш орта бiлiм дайындығымен қатар қолөнерді қайда оқытты?------Ақтөбедегі екі сыныпты училищеде------Ақтөбеде оқытты
Қазіргі білім беру моделінің бағыты: - экономиканың талаптарына сай инновациялық біліммен қамтамасыз ету;-------- экономиканың инновациялық дамуы;
Қалыптасқан іс-тәжірибедегі бейінді оқыту жүйесімен қандай нормаларды басшылық жасау қажет? -психологиялық------адамгершілік; педагогикалық
Қол жетімділік қағидасы------нақты мүмкіндіктерін анықтау------бейіндік оқыту типін еркін тандау
Қолданбалы курстар типтерінің шартты түрі:------пәнаралық---кәсіби бағдарланған
Құжаттар портфолиосы------гранттарға қатысқандығы туралы құжаттар және тестілеу нәтижесі------музыка, көркем өнер мектептерін бітіргендігі туралы құжат
М.А.Чошанов кәсіптік білім берудегі құзыреттілікті сипаттайды:---әдіс икемділігі ----сыни ойлау
Мамандық дегеніміз не?- бұл - еңбек іс- әрекетінің түрі -------- бұл- әрдайым іс тәжірибемен байланыста болу
Мектеп бітірушінің кәсіби жағынан өзін-өзі айқындауы бұл:- Нақты мамандықты таңдауы-------- Мамандықты саналы түрде таңдауы
Мектепте 7-сынып оқушысына білімді жалғастыруға екі вариант ұсынылады - академиялық білім-------- кәсіби білім
Менеджмент бұл... - адамдармен мәнерлі тіл табысу әдісі, билік пен шебер басқару; -------- ерекше ептілік және әкімшілік дағдыны үйретеді
Оқу жоспарының құрамы қандай компоненттерден тұрады?- вариативті компонент – жеке және тұлғалық дамуын қамтамасыз ету-------- жеке компонент (оқушы) – жеке ерекшеліктері мен мүмкіндігі негізіндегі өзіндік жобалау – зерттеу
Оқу тәрбие үдерісі келесі категориялармен шартталады: - педагогикалық ғылымдар категориясының құрамымен -------- оқыту және тәрбиелеумен---- дидактика категориясының құрамымен
Оқушыларға бейінді білім берудің аумасуы кезіндегі мүмкін болатын мағлұмдау және ресмилендір мүмкіндіутерін қалай жоспарлауға болады?-Психологиялық – педагогикаылқ қолдау процессін қамтамасыз ету --------Оқушыларға бейінді білім берудің аумасуы кезіндегі бақылауды қамтамасыздандыру бойынша шаралар қолдану
Оқушыларға кәсіби бағдар беру дегеніміз бұл - Мамандық таңдауына көмек-------- Өз қабілетіне сай мамандық таңдауына көмек
оқушыларды еңбек әрекетіне даярлау-------- оқушыларды кәсіби әрекетке даярлау---- оқушыларды «білім өмір бойына» бағытына даярлау
Оқушылардың бойында жаңа және өткен білімдері бойынша анық байланысты қалыптастыру құралы: - Әңгіме -------- Дискуссия
Оқушылардың таным қызметінің сан қырлы формасы- мақсаттылық -------- жоспарлылық
Основные правила организаций самостоятельных работ: Өз бетінше орындалатын жұмыстарды ұйымдастырудың негізгі ережелері - жұмыстың басталу және аяқталу уақытын анықтау-------- мұғалімдердің басқару саны мен оқушылардың тәуелсіздігі
Педагогикалық процестің құрамдас бөлігін атаңыз ?- мақсатты, маңызды, нәтижелі -------- нәтижелі үрдіс, маңызды, мақсатты
Педагогикалық технология---педагогикалық ғылымның бағыты ---оқытудың тиімді жүйесін құрастырумен айналысады
Портфолио аутенттік бағалау ретінде – бұл...- оқушының жетістіктері мен тәжірибесі туралы ақпараты бар жұмыс папкалары--------оқушының компененттілігін (құзыреттілігін) дәлелдейтін арнайы ұйымдастырылған жинақ
Практикалық дайындыққа кіретіндері:- еңбекке баулу-------- технологиялық білім беру
Психологиялық профессиограмманың формасы:------санитарлы-гигиеналық-------- физиологиялық
Ресейде 1864 жылдан бастап енгізілген саралап оқыту бағыттары - «классикалық» білім --------«шынайы» білім
Ресейдегі орта мектептердің жоғарғы сыныптарының негізгі бағыттары: - гуманитарлы, техникалық-------- жаратлыстану- математикалық
С.Е.Вершинин бойынша кәсіби бағдарлану жұмысының көрсеткіштері:------мамандық таңдау қажеттілігі-------- адамның танымдық деңгейі, жеке кәсіби даму мүмкіндігі
С.Л.Рубинштейн әдістемесінің мақсаты қандай? - Әлеуметтік кемелденудің құрамдауыштардың психодиагностикасы --------Өмірлік құндылықтарды топтастыру
С.Л.Рубинштейн өмір құндылықтарын қалай салаларға бөледі? -Әлеуметтік кемелденудегі құрамдауыштардың психодиагностикасы --------жоғары сыныптардағы өзін-өзі түсінуді жандандыру
С.Н.Новикованың тұлғалық өзін-өзі анықтауы мен әлеуметтік бейімделуін қолдау жоспарындағы қадамдары:----өмірінің түрлі аспектілерінде саналы таңдау жасау ------тұлғаның кәсіби анықталуының өлшемдерін анықтау
Саралап оқытудың мақсаттарын бөліп көрсету:----іс-әрекеттің бір бөлігі ретінде операцияларды меңгеру ------іс-әрекеттерді, іскерліктерді меңгеру
Саралауды жүзеге асыру түрлері- қызығушылықтар мен қабілеттер негізінде-------- мамандықты жобалау негізінде
Сенің пікірің бойынша, егер барлығын біріктіруге мүмкіндік болмаса, қандай қағида бойынша мамандық таңдаған жөн? - Мамандық өте жақсы материалдық табыс әкелуі қажет. -------- Мамандық адам үшін өте қызықты және қызықтыратын болуы тиіс.
Таңдау курсы мектепте пайда болуы мүмкін:------мектеп бейінінен------факультативтерден
Тереңдетіп оқып-үйрену қалай жүзеге асады? - міндетті сағат есебінен -------- факультативті сағат есебінен
Технология ... деп түсінеміз:- материалдық құндылық-------- рухани құндылық
Технологиялық білім беру жүйесіндегі бейіндік оқытудың алатын орны
Төменде тартымды жұптардың өмірдегі құндылықтары көрсетіл-ген. Әрбір жұптағы қандай құндылықтар адам үшін маңызды?----Кәсіби мансап – Өте ұйымшыл отбасы. -------- Зор денсаулық – Жарқын, уақиғаларға толы өмір.
Тұлғалық-бағдарлық оқытудың бағыттары:- оқушының жеке ерекшеліктеріне қарай оқыту-------- оқушының потенциалдық мүмкіншілігіне қарай оқыту
Тұлғаның әлеуметтік жетілу сипаттамалары:------өмірлік құндылықтарының кеңдігі мен тұрақтылығы------оқу үдерісінің интенсификациясы
Түрлі деңгейлі топты ұйымдастырудағы оқытушының қызметі ол: - оқушыларды топтарға бөлу (қабілеті мен білім деңгейіне байланысты)-------- білім деңгейне немесе біліді жинақтауға сай тапсырма әзірлеу
--------ұйымдастыру түрі бойынша зерттеу өздігінен бастап топтық кәсіби бағдарланған жұмысты білдіреді
Ұлыбританиядағы мектептің типтері:------орта заманауи - білім берудің төменгі деңгейі------кәсіби қызығушылығына сәйкес - орта техникалық
Ұлыбританияның бейіндік білім беру бағыттары - академиялық--------кәіптік
Францияда орта мектепте бейіндік оқытудың кезеңдері:----бастауыш-қарапайым мектеп ----толық орта - мектеп-лицей
Франциядағы жалпы білім беретін мектептердің түрлері: - бастауыш мектеп-------- колледж, лицей
Францияның бейіндік білім беру бағыттары - жаратылыстану-ғылыми, филологиялық--------әлеуметтік-экономикалық
Шет ел тәжірибесіндегі бейіндік оқытуды ұйымдастырудың негізгі тенденциялары:------жоғары орта білім берудегі білім беру ағынын дифференциациялау ------жоғары орта мектепте оқуды жалғастыратын оқушылардың санын 70% дейін көбейту
Шет елдердегі бейіндік оқыту:---бейіндік оқыту мектептерде соңғы 2-3 жылында ------оқушылардың саны көбеюде, қазіргі таңда 70% құрайды
Іс-әрекет қандай құраушылардан тұрады?
Ішкі дифференциацияның формалары: - дифференциацияның селекторлық жүйесі-------- дифференциацияның элективті жүйесі
Элективті курстың мазмұнына кіреді:------бейіндік пәндерді оқытуды бейіндік деңгейде қамсыздандыру------негізгі курстың белгілі бір бөлімінің тереңдетілген нұсқасы


3 Жауапты
«Бейін» сөзінің институционалды және жеке тұлға құраушыларын сақтау мақсатымен, мектептік бейіндер былайша анықталуы мүмкін:- заманауи білімнің пәндік құрылымына сәйкес берілетін жалпы білім беретін мектептердің жоғары сыныптарындағы білім беру бағыты-------- ғылым, техника, өнердің сол немесе басқа салаларында оқушы иемденуітиіс кәсіби құзыреттіліктер жиынтығы---- кәсіби білім берудің мемлекеттік білім беру стандарты
«Бейінді оқыту» жайлы түсінік –бұл:------бейінді оқытуды білім берудің дифференциалды түрі ретінде қарастыруы;------бейінді оқыту – бұл, кәсіби түрде өзіндік нақылану құралы;------бейінді оқыту жеке-бағдарлық таңдауға негізделген;
«Идивидуализация» мен «дифференциация» ұғымдарының өзара байланысы: --- дифференциация индивидуализациямен байланыста болады ------индивидуализация жеке жағдайларда дифференциацияның құрамына кіреді------дифференциацияиндивидуализацияны оқу құралы ретінде қарайды
«Технология» білім мазмұнын дайындауда қандай ұстанымдар есепке алынады? ----- көпдеңгейлілік-------- кешенді оқыту---- баламалық
«Технология» білім беру саласы мазмұнында қандай бағыттар қарастырылған?---- аспаздық жұмыстар технологиясы -------- үй шаруашылығы экономикасы---- үй жануарлары мен құстарға күтім жасау
«Технология» білім беру саласы мазмұнындағы бірқатар бағыттар атаңыздар---- қоғамдық өндіріс және қызмет көрсету-------- ауыл аулаларында жұмыс жасау---- кәсіби бағдар
«Технология» білім саласы келесі қағидаттар есебінен дайындалуы мүмкін ----- фундаметалды -------- көпсалалы---- үздіксіз және сабақтастық
«Технология» мазмұнында ескерілетіндері:---- білім көлемі-------- оқыту әдістері---- оқыту құралдары
«Технология» мазмұнында қандай аспектілер қамтылады?---- материалдық-------- рухани---- әлеуметтік
«Технология» өзінің мазмұнына қарай ... оқу пәні болып саналады--- көпжоспарлы----------- көпмодульді-------- көпдеңгейлі
12 жылдық білім беретін мектептегі мұғалімнің оқыту қызметінің мақсатын, тұжырымдамада келесідей ретте көрсеткен:- білім беру аймағының пәндік және басты мақсаттарын ескере отырып, оқу үдерісінің нақты мақсаттарын жобалау-------- оқу үдерісін оқу материалдарын игеруді ұйымдастыру бойынша міндеттер кешенін шешуге бағдарланған білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес жобалау---- оқу үдерісінде шығармашылық жұмыс жасауға қолайлы жағдай туғызу
12 жылдық білім беру жағдайында мұғалімнің инновациялық даярлығын қалыптастырудағы жекелеу мен саралау принципі:- мұғалім тұлғасының жеке дара ерекшеліктері, құндылық бағдары-------- мұғалімнің интеллектуалды кәсіби іс-әрекетінің және оқытудың мотивациялық ерекшеліктері---- мұғалім еңбегінің мазмұны мен ұйымдастырылуы
12 жылдық білім беру жағдайында мұғалімнің инновациялық даярлығын қалыптастырудағы жүйелілік, тұлға іс-әрекеттілік, тұлға-бағыттылықтар бірлігінің принципі:- оқушыға тұлға ретінде қарау-------- педагогикалық үрдісті жүйелі түрде құрастыру---- білім беру жүйесі мен мектептің өз ерекшеліктерін ескере отырып, менеджмент идеяларына сүйену
12 жылдық білім беру жағдайында мұғалімнің инновациялық даярлығын қалыптастырудағы іс-әрекетке қатысу принципі- мұғалімнің инновациялық педагогикалық технологиялар бойынша білімі-------- мұғалімнің инновациялық педагогикалық технологияны меңгеруі---- жаңа енгізілген курстар бойынша оқулықтар болмаған жағдайда дәріс ақпараттың негізгін ескермеуі
12 жылдық білім беру жағдайында мұғалімнің инновациялық даярлығын қалыптастырудағы даму мен өзін- өзі дамыту принципі:- мұғалімінің өз іс-әрекетіндегі алға ұмтылу бағыттылығы-------- мұғалімнің өз іс-әрекетіне объективті қарауы мен өзін бағалауы---- мұғалімнің инновациялық педагогикалық технологияны жетілдіруге құлшынысының болмауы
12 жылдық білім беру жүйесіндегі бейіндік оқыту моделін конструкциялау кезінде есепке алынатын жағымсыз жағдайлар:------негізгі орта білім беру деңгейіндегі оқушылардың жүйелі бейіналды дайындығының жеткіліксіздігі ------бейіндік оқытуды ұйымдастыруға қажетті барлық жағдайлардың толық орындалуының жеткіліксідігін анықтайтын әлеуметтік-экономикалық қйындықтардың болуы ------оқыту үдерісі, оқыту мазмұны және білім беру мекемелерінің моделі денгейіндегі білім берудің вариативтілігін жүзеге асыратын мүмкіндіктер
12 жылдық білім беру Тұжырымдамасы келесідей міндеттерді алға қояды:-12 жылдық мектептегі білім мазмұнын, мақсатын, міндеттерін, құрылымын және оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастырудың ерекшеліктерін ашып көрсету--------12 жылдық білім беруге көшудің қаржылық-экономикалық негіздемесін даярлау---- оқушының оқу материалын игеруінің тұлғалық-әрекеттік бағыттылығын реттеу
12 жылдық білім берудегі мұғалімнің дайындығының ерекшеліктер:- мұғалімнің жоғары біліктілігі -------- қазіргі қоғам талабына сай білім беру мен тәрбиенің жаңа әдіс- тәсілдерін қолданудағы жан-жақтылығы---- оқушылардың жобалау әрекетін ұйымдастыру принциптері
12 жылдық білім берудің бейіндік оқытуын ұйымдастыру нысандары - бір бейінді мектеп бір бейінді оқытуды іске асырады-------- көп бейінді мектеп бірнеше бейінді оқытуды ұйымдастырады---- орта мектепте бейінді оқытуды іске асырады
12 жылдық білім берудің көздейтін мақсаты: -еліміздегі білім беруді халықаралық білім кеңістігіне енгізу мен білім беру талабыменсәйкестікте болу--------Еуропа елдері қабылдаған орта білім берудің халықаралық стандартына сәйкестендіру, білім сапасын көтеру ---- заман талабына сәйкес адамды шығармашылыққа бейімдеу
12 жылдық білім берудің ІІІ деңгейінде қамтылады:---- 11-12 сыныптар----жалпы орта арнайы білім беру------жалпы арнайы білім беру
12 жылдық білім жүйесіне көшудегі мектеп алдындағы басшылыққа алатын негізгі бағыттарын атаңыз?- оқушының жеке қабілеттерін есепке ала отырып жеке даралық бағытта оқыту-------- оқушының потенциялдық мүмкіндіктерін есепке ала отырып жеке даралық бағытта оқыту---- оқытылатын бүкіл пәндердің іргетасын жеке бағытта оқыту
12 жылдық білім жүйесінің бағыттарын жүзеге асыру үшін мұғалім негізгі компоненттерімен таныс болуы тиіс:- инварианттық компонент-------- профильдік компонент ---- әлеуметтік компонент
12 жылдық жалпы орта білім берудің құрылымдық-мазмұндық моделі төмендегі ұстанымдар негізінде ұйымдастырылуды көздейді- жеке тұлғаның жас кезеңдерінің есепке алынуы-------- күтілетін нәтижелерге бағыттылығы---- әрбір оқыту сатысының даралығы мен оқытудың сабақтастығы
12 жылдық мектеп мұғалімінің жоғары деңгейін қалыптастырудың құзыреттілігі :- арнайы құзыреттілік-------- әлеуметтік құзыреттілік---- құндылықты-бағдарлы құзыреттілік
12 жылдық мектеп оқыту мен тәрбие алу барысында оқушының бойында келесідей қасиеттер қалыптасады:- Қазақстан Республикасының 12 жылдық білім берудің стандартына сай білімдермен қаруланады-------- қажетті білім негіздерін игеріп, білік дағдысы игеріледі және өмірлік көзқарасы, құндылық қасиеттері қалыптасады---- өз бетінше жоспарлап, шешім қабылдай алатын, өскелең өмір талаптарына сай бейімделуінде қиындық туады
12 жылдық мектепте жұмыс жасайтын мұғалім төмендегі ерекшеліктермен сипатталуы қажет:- теориялық білімдері жоғары деңгейде қалыптасқандығы өз пәнін жетік білуі және басқа пәндерден хабары болуымен қатар оны байланыстыра білуі-------- ұйымдастырушылық қабілеті мен дидактикалық іскерліктерінің жоғары болуы---- мұғалімнің педагогикалық әрекеттің мүмкіндіктері мен қабілеттерінің болуы
12 жылдық мектепте оқитын оқушы бойынан табылатын құзыреттіліктері төмендегідей болмақ:- құндылық-бағдарлы және мәдени танымдық құзыреті-------- оқу-танымдық және коммуникативтік құзыреті---- шығармашылықтың дамуына ынталылық құзыреті
12 жылдық мектепте оқытуды жүзеге асыруға байланысты негізгі келістер (подходы) анықталған:- іс-әрекеттік, тұлғалық-бағдарлық-------- құзыреттілік---- мазмұнын түсіндіру
12 жылдық мектептегі бейіндік оқыту бәсекеге қабілетті жастарды мынадай мақсаттардың шешуін көздейді:- оқушыларға бейіндік оқытудың бір бағыты бойынша білім меңгерту мен мамандықты саналы таңдауға жағдай тудыру-------- өзгермелі қоршаған ортаға бейімделуге ықпал ететін әлеуметтік, кәсіптік өзін-өзі анықтау, білімін жетілдіруге арналған құзыреттерін қалыптастыру---- оқыту, тәрбиелеу және даму заңдылықтарын тану
12 жылдық орта білім берудің көздеген мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес мынадай білм беру нәтижелері белгіленген ---- білім алушыларды әлеуметтендіру, метапәндік және пәнді оқыту нәтижелері------практикада қолдану нәтижелері------білім алушылардың әлеуметтену нәтижелері
12 жылдық орта жалпы білім беру стандартының негізінде орта білім беру ұйымдарының іс - әрекетін ұйымдастырудың негізгі талаптары төмендегідей болып белгіленген:- орта білім беру ұйымдарын қалыптастыру және мемлекеттік аттестаттау-------- орта білім беру жүйесіне арналған оқулықтар мен оқу әдістемелік кешендерін жасау---- тұлғаның интеллектуалдық, әлеуметтік және экономикалық қажеттіліктерін қанағаттандыру
Аймақтық қағида немен анықталады?- еңбек қоғамның және білім беру қызметтерінің елеулі ерекшеліктерімен-------- мектеп бітірушілердің әлеуметтік мүмкіндіктерімен---- бейіндік оқытудың вариативті бөлігімен
АҚШ-да интелектуальдық тестілеу үшін бастауыш мектеп оқушылары қандай топтарға бөлінеді: ---- жылдам------орташа------баяу
Алдынғы бейіндеу тәжірибесі және нормативтік – құқықтық құжаттарды дайындаудан шыға отырып бейіндік оқытуға талдау жасау жоғары сыныптарда бейіндік оқытуды ұйымдастырудағы негізгі талаптарды тарату факторларын анықтауды қарастырады. Олар:---------білім беруді жалғастырудың мүмкін болатын барлық жолдарын бейін алды кезеңде үнемі және толық хабарлап отыру ------оқушылардың мұқтаждығын негізге ала отырып жоғары сыныптың оқу жоспарын дайындау------бейін алды кезеңде және базисті оқу жоспарының вариативтік компонентін қолдану негізінде жоғары сатыдағы бейіндік сыныптарда элективті топтарды ұйымдастыру
Аталғандардан білім жүйесіндегі инновацияны анықта:---- білім (жаңаш- мазмұн;-------- құзырлық амал;---- бейіндік оқыту;
Ауыл мектебінде бейінді оқытуды моделдеу кезінде қандай факторларды есепке алу керек?------комплектенбеген;------аз комплектенген;------ауылдық жалпы орта білім беретін мекемелердің оқу-материалды базаларының әлсіз болуы;
Ауылдық мектептерде бейіндік оқытуды жүзеге асыруды кездесетін қиындықтар:- ескірген материалдық-техникалық база, көптеген мектептерде компьютерлік сыныптардың болмауы-------- бейіндік оқытудың оқу-әдістемелік жағынан нашар қамтамасыз етілуі---- санитарлық-гигиеналық норма және негізгі ережелеріне өзгерістер енгізу
Әдіснамалық жүйе ұстанымы болжайды... ---- бейіндік оқытуға байланысты мақсатқа қол жеткізу үшін кешенді әдісті қолдану -------- бейіндік оқытуға байланысты сандық және сапалы әдістерді игеру---- бейіндік оқытуға байланысты мақсатқа қол жеткізу үшін түрлі әдістерді қолдану
Бiлiм беру жүйесiне бейінді оқытуды енгiзуде қандай жетістіктерге жетеді: ---------жоғары сыныпты оқытуды саралауда------мектептiң орташа сатысының алғашқы бейінденуде------оқытуды даралау мен саралауда
Бағыттаудың процессуалдық жоспарында жастардың әлеуметтік бейімделуі мен тұлғалық өзін-өзі анықталудың жүзеге асыру жүйелілігінің қандай жолдары сипатталған: ----- өмірдің әртүрлі көрінісінде саналы таңдау жасағанда өздігінен, әлеуметтік жетілуді анықтау ------әлеуметтік бейімделу мен тұлғалық және кәсіби өзін-өзі анықтаудың критерийлерін анықтау------өмір мен денсаулықты сақтау
Басқару әдістері: ---- психолого-педагогикалық, ұйымдастырушылық-өкімдік, экономикалық.-------- экономикалық, психолого-педагогикалық, ұйымдастырушылық-өкімдік;---- ұйымдастырушылық-өкімдік, экономикалық, психолого-педагогикалық;Оқу жоспары дегеніміз не?---- білім беру деңгейіне лайықты, оқытылуға тисті оқу пәндерінің тізімі ендірілген құжаты--- -------- әрбір пәннің оқыту мерзімі белгіленген білім беру мекемесінің құжаты------ бүкіл оқу мерзімінде, оқу жылында жалғастыратын, толық оқу пәні белгіленген білім беру мекемесінің құжаты;
Басқару қағидаларын атаңыз----мақсатқа жетуді қамтамасыз ету ережесі;-------- білім беру мақсатына жетудің ғылыми түрлері;---- білім беру мақсатын жетілдіру үдерістері;
Басқару қағидаларын қайсысы жатпайды?--- басқарылу, басқарылмау;-------- адамгершілік, демократияландыру;---- әдіс және тәсіл
Басқаруды ұйымдастыру әдістеріне жатпайтындар---- білім, бліктілік;-------- әдіс және тәсіл---- дағды және мақсаттар
Басқаруды ұйымдастырудың құрылымдарын не сипаттайды?------басқарудың деңгейлері-------- басқарудың звенолары------звенолардың өзара байланысы
Басшы білім беруді басқару үшін қандай психологиялық әдістерді пайдалану қажет?---- психология-педагогикалық әдістер -------- ұйымдастырушылық - әдістемелік әдістер ---- әлеуметтік - психологиялық әдістер
Бейін алды дайындық жүзеге асады:----------9 – 10 сыныптарда ------9 сыныпта------10 сыныпта
Бейін алды дайындық жүзеге асады:------9 – 10 сыныптарда------9 сыныпта------10 сыныпта
Бейін алды дайындықтың міндеттері:------Оқушылардың болашақ кәсіби қызметін саналы түрде таңдауға әсер ететін танымдық және кәсіби қызығушылығын кең түрде дамыту ------Оқушылардың кәсіби өзін-өзі айқындауымен байланысты өмірлік және әлеуметтік құндылықтарды алу кезінде оларға психологиялық – педагогикалық көмек көрсету ------Оқушылардың бойында мамандық иесі болудың жолдарын және білім алудың болашақ бағыттарын саналы түрде таңдау қабілеттіліктерін дамыту
Бейін курстары:---------базалық ---------профильді ---------элективті
Бейін» сөзінің мағынасы сөздіктерде беріледі:- маман-бейіні-------- инженер-металлург бейіні---- әлеуметтік бейін
Бейіналды даярлық құрамына:- бейіндік насихат және хабарлама-------- бейіндік диагностика---- бейіндік коммуникация
Бейіналды даярлық мақсаты- балаларды бейінді дұрыс тандауға үйрету, альтернативаларды көре алу қабілетін дамыту-------- балалардың бағалауы, өз таңдауына жауап бере алуы---- оқушының қарым-қатынас психологиясын білу
Бейіналды даярлық міндеттері- оқушылардың мүдделерін, бейімдері мен қабілеттерін анықтау-------- кәсіптік қалыптасуына байланысты психологиялық-педагогикалық көмек көрсету---- оқушылардыңдаярлық деңгейіне зер салу
Бейіналды даярлық негізгі- мектепте жалпы білім беруді аяқтағанда өзін-өзі анықтау және негізгі табысын таңдауы-------- білім алуды жалғастыруына септігін тигізетін педагогикалық, психологиялық, ақпараттық және ұйымдастырушылықты қолдау жүйесі---- оқушылардың интеллектуалдық белсенділігін қолдау жүйесі
Бейіндендіру-дегеніміз ---- дамушы курстар жүйесі (5-7сыныптар)-------- бейіналды дайындық (8-9сыныптар)---- оқушылардың мамандықты таңдау бағыты
Бейіндендірудің негізгі бағыттарына қатыстылары:---- жаратылыстану-ғылыми-математикалық--------технологиялы ---- көркем-эстетикалық
Бейіндеудің пайдалы жағы:------бірнеше пәндердің типтерін оқып үйрену ұсынылады – базалы, бейінді, элективті;------пәнді оқып үйрену типін таңдау оқушылармен ата-аналарға ұсынылады;------бейін бойынша оқушыларды бөлу олардың әрқайсысымен жеке жұмыс жасау негізінде жасалынады;
Бейінді таңдауға негіз болатын – ол оқушылардың:---------икемділігі ------қабілеті ------қызығуы
Бейінді бағдар - ол:----------оқушыға психолгиялық, педагогикалық қолдау жасау------оқушының бейінді немесе бейінді емес сыныпта оқуын жобалау------оқушының әлеуметтік, кәсіби және мәдени өзін-өзі анықтауға дайындығын арттыру
Бейінді бағдардағы негізгі кезеңде:----------оқушыны жеке білім беру маршрутын таңдау бойынша тәсілдерге үйретеді------психологиялық-педагогикалық диагностика жасау------оқушының бейінді таңдаудағы қиын аймақтарын анықтайды
Бейінді оқыту – :----------Оқытудағы саралау және даралау. ------Бейінді білім беру.------Кәсіптік қызығушылығы мен ынтасы. бейімділігі.
Бейінді оқыту жүйесінің икемділігі, оқу пәндерінің бейімділігі мен қамтамасыз етіледі және оқу мазмұнының элементтерінің келесі түрі кіреді:----------Базалық жалпыбілімберу пәндері(инвариантты компонент).------Бейінді жалпыбілімберу пәндері және міндетті таңдау пәндері (вариативті компонент).------Таңдау курстары (оқушы компоненті).
Бейінді оқыту әдістемесі:----------педагогика ғылымының саласы------бейінді оқыту теориясы------жеке дидактика
Бейінді оқыту кезінде оқу процесін ұйымдастыру үшін қандай негізгі мақсаттар қойылады?------жалпы білім берудің сапасын жоғарылату;------оқушылардың икемдеріне және қажеттіліктеріне сәйкес келетіндей етіп олардың толыққанды білім алуларына қолжетімді жағдай жасау;------оқушылардың шығармашылық және өзіндік кәсіби білім алулары үшін жағдай жасау;
Бейінді оқыту педагогының дайындық сапасының белгісі:----------бейінді пән мазмұнын жеткілікті меңгеруі, бағалау жүйесінің өзгеруіне дайындығы------сабақта, одан тыс қолданатын алуан іс-әрекет түрлерін меңгеру------оқытудағы құзыреттілік тұрғыны жақсы түсіну
Бейінді оқыту сыныбына қабылдану үшін білім алушылардың қандай категориялары өтеді?------бейінді оқу пәндері бойынша облыстық және республикалық олимпиадалардың жеңімпаздары және жүлдегерлері;------бейінді оқу пәндері бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының немесе жобаларының облыстық конкурстарына қатысушылары; ------басқа білім беру мекемелерінен ауысып келгендер, егер олар негізгі жалпы немесе жалпы орта білім беру мекемелерінде соған сәйкес бейінді оқыту сыныбында оқыған болса;
Бейінді оқыту сыныбына оқушыларды таңдап алу қалай өтеді: ---------үлгерім нәтижесіне қарай------бейіндік пәндер бойынша мемлекеттік аттестациялаудан өтуді есепке алу арқылы------тест,сұрақ-жауап
Бейінді оқыту сыныбына оқушыларды таңдап алу қалай өтеді?------үлгерім нәтижесіне қарай; ------бейіндік пәндер бойынша мемлекеттік аттестациялаудан өтуді есепке алу арқылы;------тест,сұрақ-жауап;
Бейінді оқыту тұжырымдамасында, жоғарғы сынып оқушыларының бейінді оқытуын ұйымдастыруын және дамыту негізі болып қарастырылады:----------Педагогтың технологиялық мәдениетін дамыту.------Педагогтың кәсіби ойлауын өзгерту.------Білім беру үдерісінің барлық субъектілерінің ақпараттық мәдениетін дамыту және қалыптастыру.
Бейінді оқыту тұжырымдамасының мазмұнды деңгейі:----------Оқу бағдарламасы мен оқулықтардың әртүрлілігі.------ Интегриативті оқу курстары.------Мектептің бейінді оқыту бағытын таңдау мүмкіншілігі, ал оқушының таңдау курстарын таңдау мумкіншілігі.
Бейінді оқытуға бағытталған интегративті моделдегі білім беру мекемелерінің аталуы----------оқу-тәрбие комплексі ------әлеуметтік-мәдени комплекс ------мектеп-оқу комплексі
Бейінді оқытуға көшу қандай негізгі мақсаттарды қарастырады: ----------толық жалпы білім берудің жеке пәндер бағдарламасын тереңдете оқып үйретуді қарастырады------жоғары сынып оқушыларының нақты диффренциалды білім алуына жағдай жасау------әртүрлі оқушылар категориясының толық бағалы білім алуларына қолжетімді жағдай жасауға ықпал ету
Бейінді оқытуға көшу қандай негізгі мақсаттарды қарастырады?------толық жалпы білім берудің жеке пәндер бағдарламасын тереңдете оқып үйретуді қарастырады;------жоғары сынып оқушыларының нақты диффренциалды білім алуына жағдай жасау;------әртүрлі оқушылар категориясының толық бағалы білім алуларына қолжетімді жағдай жасауға ықпал ету;
Бейінді оқытуда «Синектика» әдісінде аналогияның қандай түрлері қолданылады? ------тура;------символды;------фантастикалы;
Бейінді оқытуда желілік(сетевой) ұйым моделінің варианты:----------универсальды мектеп пен сыныптар ------ресурстық орталық------кәсіби оқу орындарымен және қосымша білім беретін ресурстармен кооперация
Бейінді оқытуда көзделген басты ұйымдастыру формалары:----------монобейінді---------полибейінді ----------желілі(сеть)
Бейінді оқытуда қолданылатын тұлғалық бағдарлы тұрғыда көзделген тиімді оқыту әдістері:----------ойын ---------диалог---- ------тапсырма орындау
Бейінді оқытуда қолданылатын тұлғалық бағдарлы тұрғыда оқытудың заңдылықтары:---------оқытудың диалог, ізденіс, ойын түрінде жүруі, тұлғааралық қатынас ---------тұлғаның оқу өмірінегі оқиғаларымен тәжірибе алу----------оқушы мен мұғалімнің біріккен оқу іс-әрекеті, тұлғаның табиғи өмір іс-әрекетінің артуы
Бейінді оқытуда педагогтың ролі:----------диагност, тьютор------кеңесші, фасилитатор------білім беру ортасын ұйымдастырушы,
Бейінді оқытуда түйінді құзыреттіліктердің белгілері:----------пәнаралық---------көпфункциональды, көп өлшемді------интеллектуальды даму
Бейінді оқытуда шартты педагогикалық топтар нені қарастырады: ------пәнді тереңдетіп оқыту бағдарламасы бойынша жұмыс тәжірибесінің болуы------оқушыларға таңдауда мүмкіндік жасау тәжірибесінің болуы ------оқушылардың қандай да бір мамандыққа икемділігі
Бейінді оқытуда шартты педагогикалық топтар нені қарастырады? ------пәнді тереңдетіп оқыту бағдарламасы бойынша жұмыс тәжірибесінің болуын;------оқушыларға таңдауда мүмкіндік жасау тәжірибесінің болуын (курстар, программалар, тапсырмалар, бағалау формасы, бақылау формасы);------оқушылардың қандай да бір мамандыққа икемділігіне қарай олардың танымдық қызығушылықтары мен мүмкіндіктерін диагностикалауда тәжірибенің болуын;
Бейінді оқытуда, «қалай оқыту», «неге үйрету» анықтайды:----------дидактикалық принциптерді------қытудың формасы мен әдістерін------оқытудың құралдарын
Бейінді оқытуда, «неге оқыту» анықтайды:----------білім беру мазмұны------оқу бағдарламасы------білім беру стандарты
Бейінді оқытудағы ақпараттық фонд неден тұрады: ------қарама-қайшылықтарды жою тәсілдерінен және оларды қолдану кестесі ------өнертапқыштық міндеттерді шешуге арналған стандарттар жүйесі ------технологиялық эффектер
Бейінді оқытудағы ақпараттық фонд неден тұрады? ------қарама-қайшылықтарды жою тәсілдерінен және оларды қолдану кестесінен; ------өнертапқыштық міндеттерді шешуге арналған стандарттар жүйесі (анықталған міндеттердің типтік шешімдері); ------технологиялық эффектер (физикалық, химиялық, биологиялық, математикалық, қазіргі кезде ерекше әзірленгені-геометриялық) және оларды қолдану кестесі;
Бейінді оқытудағы негізгі қағидаттар ....----- бейінді оқытудағы тұжырымдама идеялары ---мамандық адам үшін өте қызықты және қызықтыратын болуы тиіс. ------келешек мансаптық ролдерді сәйкесінше хаттама бағаналарына толтыру
Бейінді оқытудағы оқу процесінің объективті көрінісін профилизациялау үшін не істеу керек:---------проблемалы аймақтарды уақытылы анықтау және коррекциялау------басқармашылық шешімдерді шұғыл түрде қабылдау------бейінді оқытуға қатысушылар қызметтерінің нәтижелерін аналитикалық түрде жалпылау
Бейінді оқытудағы оқу процесінің объективті көрінісін профилизациялау үшін не істеу керек?------проблемалы аймақтарды уақытылы анықтау және коррекциялау;------басқармашылық шешімдерді шұғыл түрде қабылдау;------бейінді оқытуға қатысушылар қызметтерінің нәтижелерін аналитикалық түрде жалпылау;
Бейінді оқытудағы өнертапқыштық міндеттерді шешудің теориясы қандай қарама- қайшылықтарды ашып көрсетеді?------әкімшіліктік қарама-қайшылықтар;------техникалық қарама-қайшылықтар;------физикалық қарама-қайшылықтар;
Бейінді оқытудағы өнертапқыштық міндеттерді шешудің теориясына қандай эффекттер кіреді?------технологиялық эффект;------химиялық эффекттер;------математикалық эффекттер
Бейінді оқытудағы өнертапқыштық міндеттерді шешудің теориясында қандай негізгі функциялар және облыстар қолданылады? ---- өнертапқыштықтың қандай қиындықта және бағытта болмасын міндеттерін шешу;------техникалық жүйелердің дамуына болжам жасау; ------адамның өнертапқыштық қызметтегі табиғи қабілеттерін ояту, жаттықтыру және сауатты қолдана білу;
Бейінді оқытуды жүзеге асыру тұрғысы:----------тұлғалық бағдарлы---------құзыреттілік, іс-әрекетті----------нәтижеге бағдарланған
Бейінді оқытуды құзыреттілік тұрғыда жүзеге асыруда оқушының:---------функциональдық сауаттылығы дамиды----------іс-әрекет тәсілдерінің жиынтығын меңгереді -----------болашақта әлеуметтік, күнделікті және кәсіби проблемаларды шешеді
Бейінді оқытуды ұйымдастыру принципі:----------ашықтық ----------вариативтілік ---------әрдеңгейлілік
Бейінді оқытуды ұйымдастыру тұжырымдамасында анықталған басты бейінді бағыт:---------жаратылыстану-математикалық ----------қоғамдық-гуманитарлық ----------технологиялық
Бейінді оқытуды ұйымдастырудағы ашықтық принципі жүзеге асады:---------оқушының әртүрлі оқу іс-әрекетімен шұғылдануға мүмкіндік беру------әлеуметтік практиканың жүруімен------оқушының өзін-өзі анықтауға мүмкіндік алатын әлеуметтік тәжірибемен
Бейінді оқытуды ұйымдастырудағы әрдеңгейлілік принципі көздейді:----------оқушының қызығуы мен қабілетіне қарай оқытуды ұйымдастыруды----------оқытуда икемді және тұрақты топ құруды-----------жеке білім беру бағдарламасымен оқытуды жүзеге асыруды
Бейінді оқытуды ұйымдастырудағы вариативтілік принцип жүзеге асады:----------оқу жоспары мен бағдарламалардың әралуандылығымен ----------оқушының еркін таңдауына мүмкіндік жасаумен ----------оқытудың жаңа технологияларын қолданумен
Бейінді оқытуды ұйымдастырудағы жекелеу немесе даралау принципі көздейді:----------оқушының жеке ерекшелігін ескере оқу процесін ұйымдастыру-----------оқушының жеке білім беру бағдарламасын жасау---- ------оқушының өзбетімен танымдық жұмыспен шұғылдануды
Бейінді оқытуды ұйымдастырудың маңызды сұрағы... болып табылады---- анықтау құрылымы және бейіндік бағыты ----------- бейіндік оқытуды ұйымдастырудың моделі------- құрылымны және бейіндік бағыты
Бейінді оқытудың негізгі мақсаты:----------Толыққанды білім алуды қолжетімділігін қамтамасыз ету.------Түсінік жүйесінің қалыптасуы.------Жалпы және кәсіптік білім беруде сабақтастық орнату. өзінанықтауды қамтамасыз ету.
Бейінді элективті курстың мазмұнының компоненттері:---------ғылыми білім------іс-әрекет тәсілдері------шығармашылық және эмоциональдық-құндылық тәжірибелер
Бейіндік білім беруде ойлаудың қандай типтері бар:----------креативті ойлау ------пәндік-іс –әрекеттік ойлау------абстракты-символдық ойлау
Бейіндік білім беруде ойлаудың қандай типтері бар?------креативті ойлау;------пәндік-іс –әрекеттік ойлау;------абстракты-символдық ойлау;
Бейіндік оқыту – бұл---- оқытуды саралап және дараландыру әдісі-------- жоғары сыныптарды арнайы жүйемен дайындау;---- оқытудың форма, әдіс, тәсілдерінің жиынтығы, оқушылардың жеке қабілеттерін ұйымдастыру арқылы есекеру
Бейіндік оқыту пәндеріне жататындар: ----- жаратылыстану –ғылыми биінде - физика, химия, биология. ------гуманитарлық бейінде - әдебиет, орыс және шет тілі ------әлеуметтік – экономикалық бейінде - тарих, құқық, экономика
Бейіндік оқыту бойынша технологиялық білім берудің жалпы міндеттеріне жататындары: ---- оқушыларды технологиялық біліммен қаруландыру -------- технологиялық білім мен іскерлікті қалыптастыру---- тұлғаның технологиялық білім сапасын жетілдіру
Бейіндік оқыту деп:----оқушылардың қызығушылық бағытының, қабілетінің дамуына жағдай жасайтын және олардың келешекте ие болуға тиісті кәсібіне бейімделуді қамтамасыз ететін оқыту------жеке тұлға қажеттілігінің перспективті және ахуалды дамуына, қоғам мен мемлекеттің білім сапасын арттырудағы негізгі құрал------тұлғаға бағдарлы білім беру үдерісін жүзеге асыруға бағытталған оқыту
Бейіндік оқыту екі түрлі бағдарды ұсынады:- оқу бағдары-------- мамандық бағдары---- кәсіптік білім беру бағдары
Бейіндік оқыту жүйесіндегі орта мектептің негізгі міндеттері: ----Бейіндік пәндер бойынша оқушыларға терең және нақты білім беру ------Оқушыларды өз бетінше орындалатын жұмыстары кезінде танымдық қызметке дағдыландыру және оларды әр-түрлі қйындық денгейіндегі мәселелерді шешуге дайындау------Оқушыларға белгілі бір қызмет бағытындағы кең мәселелер төңірегінде бағдар беру
Бейіндік оқыту негізінде «e-learning» электрондық оқыту жүйесін енгізу арқылы, мектеп оқушыларына инклюзивті бiлiм беру қайда жүзеге асырылады:----------«Бейіндік мектеп» жоғары мектептердiң желiсi ------Назарбаев зияткерлiк мектептерiнiң желiсi------Назарбаев зияткерлiк мектептерi
Бейіндік оқытуға көшу келесі негізгі мақсаттарды қарастырады:----толық жалпы білім беру бадарламасындағы жеке пәндердің тереңдетіліп оқытылуын қамтамасыз ету ------оқушылардың қызығушылық бағытын, қабілетін, келешекте ие болуға тиісті мамандыққа бейімделуін қанағаттандыруға бағытталған оқыту барысы немесе басқа сөзбен айтсақ жеке тұлғаға бағытталған яғни оқытуды дифференциациялау және индвидуализацилаудың құралы------оқушылардың қабілеттіліктеріне сәйкес олардың әр-түрлі категориялар бойынша толық білім алуына тең жағдай жасауға үлес тигізу
Бейіндік оқытуда бейіндік ойлау нені анықтайды?------адамның қызметтік стилін;------адамның қызығушылығын;------кәсіптік бағыттылығын;
Бейіндік оқытуда Дельфи әдісі бойынша экспертиза қалай жасалынады?------бірінші турда экспеттерге экспертизаның мақсатын және сұрақтарды хабарлайды, бұл жерде жауаптар экспертизаның негізгі мазмұнын құрайды. Эксперттен алынған ақпарат аналитикалық топтың құзырына өтеді;------екінші турда эксперттерге эксперт комиссиясының орта бағасы және төмен баға қойған эксперттердің негіздемелері беріледі. Қосымша ақпараттар алынғаннан кейін эксперттер өздерінің бағаларына корректировка жүргізеді. Корректировка жүргізілген ақпараттар қайтадан аналитикалық топтарға жіберіледі;------екінші және үшінші турлардың бір-бірінен айырмашылығы жоқ;
Бейіндік оқытуда қандай ойлау факторлары анықталады?:------практикалық-теориялық;------гуманитарлық-техникалық;------нақтылық-абстрактық;
Бейіндік оқытуда миға шабуыл әдісті жасауды қалай дұрыс ұйымдастыруға болады?------проблеманы дұрыс құра білу. Алдын-ала өтетін этап;------ойларды генерациялау. Негізгі этап;------ойларды топтастыру, таңдап алу және бағалау;
Бейіндік оқытуда миға шабуыл жасауды әдісін өткізу үшін қандай топтар кіреді:---------міндеттерді шешудің жаңа нұсқаларын ұсынған топтар------ұсынған шешімдерді өңдейтін комиссия мүшелері------екі топтар да
Бейіндік оқытуда миға шабуыл жасауды әдісін өткізу үшін қандай топтар кіреді?------міндеттерді шешудің жаңа нұсқаларын ұсынған топтар;------ұсынған шешімдерді өңдейтін комиссия мүшелері;------екі топтар да;
Бейіндік оқытуда оқушы төмендегілерді меңгереді:- таңдау курстарын оқу-------- элективті курстарды оқу---- біліктілік алуға оқу
Бейіндік оқытудағы «Синектика» дегеніміз не?------В. Дж. Гордон ұсынған ұжымдық интеллектуалды қызметтің әлеуметтік-психологиялық мотивациясына негізделген зерттеу әдістемесі;------миға шабуыл әдісінің дамуы және жетілдірілуі. Артур Д.Литтлдың өнертапқыштық зерттеу топтарын басқарған кезде В. Дж. Гордон мәселені шешудің әдісі түрінде тұжырымдады;------эвристикалық әдістердің бір түрі;
Бейіндік оқытудағы Дельфы әдісінің қандай түрлері болады?------алдынала;------негізгі;------аналитикалы;
Бейіндік оқытудағы креактивті әдіске не кіреді?:------миға шабуыл;------Генрих Альтшулердің ойлап тапқыштығының теориялық шешімдері;------Дельфидің әдісі;
Бейіндік оқытудағы сұрақ-жауап нәтижесін қалай анықтайды.------баллдарды есептейді;------баллдарды тігінен есептейді;------әрбір қатарды есептейді;
Бейіндік оқытуды жүзеге асырудың шарттары:- ---оқушылардың базалық жалпы білім алуды аяқтау мақсатында бейіндік емес пәндердің оқу материалдарын қысқарту; -------- профилдік пәндерді тереңдетілген бағдарламалармен, ал қалғандарын базалық деңгейде оқыту.---- сапа жүйесі аясында білім алушылардың білімі мен біліктілігін ұдайы тексеріп отыру
Бейіндік оқытуды таңдаудың негізі - оқушылардың өздерінің танымдық қызығушылықтарына сай таңдау -------- оқушылардың қабілеттілігіне, оқудағы жеткен жетістіктері негізінде таңдау ---- тұлғаны әртүрлі қоғамдық қызметтерге дайындау
Бейіндік оқытуды ұйымдастыру келесі нұсқауларды басшылыққа алады:------Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беру денгейіндегі жалпыға міндетті мемлекеттік стандарты жаратылыстану-математикалық, жалпы гуманитарлық және технологиялық бағыттардағы бейіндік оқытудың жалпы орта білім беру мазмұнын анықтайды------Бейіндік оқытудың моделін таңдау оқушылардың білім алу қажеттіліктеріне, білім беру үдерісін ұйымдастыруға байланысты мекеменің мүмкіншіліктеріне сәйкес келеді ------Бейіндік оқыту бағдарламасын жүзеге асыратын білім беру мекемелерінің типтік әр түрлігін
Бейіндік оқытуды ұйымдастыру формалары:------ бір жалпы білім беретін мекемеден тұратын бейінді сыныптар------өңір аралық мектептердегі оқушылардың құрама құрамынан тұратын бейіндік сыныптар------бір жалпы білім беретін мекемелердің оқушыларынан тұратын бейінді топтар
Бейіндік оқытуды ұйымдастыру формаларының нұсқалары- мектепішілік бейіндеу-------- желілік ұйым---- оқыту мен тәрбиені интеллектуальды пайдалы және өнімді еңбекпен бірлестікте ұйымдастыру
Бейіндік оқытуды ұйымдастырудың мақсаттары:----------базалық құзыреттіліктер түріндегі білім беру жүйесінің ұлттық мақсаттарына жетуге мүмкіндік жасау ----11-12 сынып оқушыларына білім беру мазмұнын дифференциациялауға байланысты нормативтік, ұйымдастырушылық және педагогикалық жағдайларды жасау------Оқушылардың қабілеттіліктері, қызығушылықтары және қажеттіліктеріне сәйкес сапалы білім алуға мүмкіндік беру
Бейіндік оқытуды ұйымдастырудың мақсаттары:------Қазақстан азаматының конструктивтік рөлі ретінде базалық құзыреттіліктер түріндегі білім беру жүйесінің ұлттық мақсаттарына жетуге мүмкіндік жасау ------11-12 сынып оқушыларына білім беру мазмұнын дифференциациялауға байланысты нормативтік, ұйымдастырушылық және педагогикалық жағдайларды жасау------Оқушылардың қабілеттіліктері, қызығушылықтары және қажеттіліктеріне сәйкес сапалы білім алуға мүмкіндік беру
Бейіндік оқытудың бағыты - оқу үдерісін жеке-бағыттылықта жүзеге асыру-------- оқу үдерісін жеке-бағыттылықта жүзеге асыруда кәсіпті таңдауға даярлау ---- оқу үдерісін жеке-бағыттылықта бейімділік пен қажеттілікті жүзеге асыру
Бейіндік оқытудың басым бағыттары:----------Білім берудің тұлғалық бағыттылығын күшейту ------Білім берудің мазмұнын жаңарту ------Мектеп жұмысын жетілдіру
Бейіндік оқытудың басым бағыттары:----------Білім берудің тұлғалық бағыттылығын күшейту (жаңа технологиялар).------Білім берудің мазмұнын жаңарту ------Оқушылардың денсаулығын сақтауға және күшейтуге бағытталған мектеп жұмысын
Бейіндік оқытудың негізгі әдістеріне қатыстылары: ---- коллоквиум-------- қолданбалы тапсырмаларды шешу---- іскерлік ойын, семинар
Бейіндік оқытудың негізгі қағидалары:---фуркация қағидасы -----вариативтілік және альтернативтілік қағидасы ------жүйелілік және үдіксіздік қағидасы
Бейіндік оқытудың негізгі міндеттері:---оқушылардың жалпы білім беру дайындығы үрдісінде оқу-танымдық және кәсіби қызығушылықтарын, қабілеттіліктері мен қажеттіліктерін есепке алу мен дамытуға жағдай жасау----оқушыларды еңбек сүйгіштікке тәрбиелеу, олардың өмірлік және кәсіби өзін-өзі айқындауға жағдайын жасауды қамтамассыз ету, болашақ мамандығын саналы түрде таңдай білуді қалыптастыру ------бейіндікке дейінгі деңгей кезінде оқушылардың әлеументтік, коммуникативтік, ақпараттық, техникалық, технологиялық құзыреттіліктерін қалыптастыру
Бейіндік оқытудың негіздері жүзеге асырылады- жалпы білім беретін мектептерде -------- гимназияларда, лицейлерде ---- колледждерде
Бейіндік пәндерді таңдаудың тәсілі - білім аралық жіктеу-------- оқушылардың қалауы бойынша жеке оқу жоспарларын құру---- оқыту білімін дайын түрде беру
Бейіндік ресурстық орталықтарының артықшылығы:- бейіндік пәндер мен элективті курстарды таңдау үшін кең мүмкіндіктің болуы-------- оқушыларды индивидуалды оқу жоспарлары бойынша оқыту үшін жағдайлардың жасалу---- оқушылардың көпбейінділікті қажетcінбеуі
Бейіндік сыныптарды құру үшін қандай сыртқы жүйелермен байланыста болу керек: ---- кәсіби білім беру мекемелерімен ----- өндірістік мекемелермен ----- қоғамдық мекемелермен
Бейіндікке оқыту мектебінің мұғалімі нені қамтамасыз ету керек?------білім беру процесінің вариативтігін және жеке бағдарламалығын; ------білім беру процесіне интерактивті, қызметтік компоненттерді енгізе отырып, практикалық бағдаламалылықты;------жоғары сынып оқушыларының бейінді өзіндік нақтылануының аяқталуы және білім алуды соған сәйкес кәсіптік білім алуда жалғастыру үшін қажетті қабілеттер мен компоненттерді қалыптастыру;
Бйіннің икемді жүйесі – бұл---- әр түрлі бейін;-------- бейін көпшілігі;---- мамандық таңдауға дайындық;
Білім алушыларда қандай технологиялық түсініктері болуы тиіс: ---- технологиялық орта-------- технологиялық үдеріс ---- технология және іс-әрекетті жаңарту тәсілдері
Білім беру жағдайын қандай функциялар орындайды:---- оқу іс-әрекетінің объектісі болып табылады -------- педагогикалық құралы болып табылады ---- құралдық ұйымдастыру
Білім беру мекемелерін басқару принциптері болып, мыналар саналады:---- мақсатқа жетуді қамтамасыз ету ережесі;-------- білім беру мақсатын жетілдіру үдерістері ;---- білім беру мақсатын жетілдірудің ғылыми көріністері;
Білім беру мекемелерін басқарудың теориялық обьектісі болып табылады: ----- оқу, тәрбие және жетілдіруді басқару процесі;-------- оқуды, тәрбиені жетілдіру процесі;---- оқуды, тәрбиені жетілдіру;
Білім беру ұйымдарында бейіндік оқытуды ұйымдастыру үш негізгі түрде қалыптасады:- жалпы негізгі білім беру-------- бейіндік білім беру---- материалдық және рухани білім беру
Білім берудің мазмұнын анықтайтын құжаттар:- оқу жоспарлары-------- оқу бағдарламасы---- күнделіктер
Білім мен біліктіліктің дамуына бағытталған нақты кәсіби ортада неге тәуелді: ----- тұлғалық сапасы ------әлеуметтік- кәсіби ұтқырлық------өзіндік шешім қабылдауға даярлығы
Бір тілден екінші тілге ауыстыруда ойлауды қалай қарастыруға болады:----------пәндік-образдық (практикалық)------образды-символдық ( техникалық)------пәндік-белгілер (гуманитарлық)
Бір тілден екінші тілге ауыстыруда ойлауды қалай қарастыруға болады?------пәндік-образдық (практикалық);------пәндік-белгілер (гуманитарлық);------образды-символдық ( техникалы;
Германия мектеп оқушылары бейінді оқытуды қандай нұсқа бойынша таңдау мүмкіндіктері бар: ----------тіл - көркемөнер — әдебиет------әлеуметтік ғылымдар------математика- дәл ғылымдар-технология
Германияда теңдесі жоқ жалпы білім беретін мектептердің мынандай типтері сақталған: ---- негізгі------шынайы------гимназия
Жағдайлық педагогикада қандай белгілер маңызды болып табылады:---- оқу тапсырмаларын шешудің диалогтық режимі------таңдап алынған тәсілдер, амалдар мен оқу құралдарының, мониторинг пен бақылаудың оптимал өзара әсерлесуі ------шешімі оқу іс-әрекетінің бағдарламасын орындауды қамтамассыз ететін оқу
Жалпы білім беретін мекемелерде бейінді оқытуға көшу үшін қандай жағдайлар жасалған?------педагогикалық;------ресурстық;------ұйымдастық;
Жаңарған мектептегі заманауи талапқа сай негізгі тапсырма мәні неде: д----- кәсіби қалыптасуда, оқушыларға тәжірибе алу барысында психолог-педигогикалық көмек көрсету -------- оқушыларда, болашақ жұмысында табысты қамтамассыз ететін негізгі құзіреттілік танымдық және кәсіби қызығушылықтың кең тармағын дамыту ---- мамандық алу жолын, ары қарай білім алу бағытын таңдау туралы адекватты шешім қабылдау қабілетін қалыптастыру
Жапонияда мектептің жоғары сатысы (10-12 сыныптар) түрін ата: - техникалық, сауда-------- ауылшаруашылық---- грамматикалық сынып
Жеке таңдауды ұйымдастыру және өткізу үшін білім беру ұйымдарымен қандай комиссия құрылады? ------қабылдау;------пәндік;------келіспеушілікті;
Жеке-бағдарлы қолдау неге бағытталған:----- нақтылауға------нақты тұлғаны шешуге бағытталған ------нақты мәселелерді шешеуге
Желелі(сеть) формада ұйымдастырылған бейінді оқытуда қандай субъектер(ұйым) мектеппен біріге білім бере алады:----------мектеп пен кәсіби білім беру мекемелері ----------мектептердің өзара бірігуі----------мектеп пен басқа қосымша білім беру оқу орындары
Жоғары сынып оқушыларында өзін-өзі анықтауға деген дайындық қалай қалыптасады: ---- қоғамға, басқа адамдарға деген өздерінің міндеттері мен құқықтары туралы тұрақты, саналы ойлары ------моральдық ұстаным мен пікір, қоғамдық қарыз бен жауапкершілікті түсіну, өзіндік өмірлік тәжірибені саралау біліктілігі ------шынайы құбылыстарды бақылау және оларға баға беру
Жоғары сынып оқушыларының бейіндік оқуларын жүзеге асыру қажеттілігі туралы ғалымдардың ойлары мына қағидаларға сүйенеді:- *аймақтық, вариативтілік-------- * жекелік, өнімділік, қол жетімділік---- әлеуметтік- экономикалық
Жоғары сыныптарда білім беру мазмұнын жаңарту, оқытуды жетілдірудің басты идеясы:---------даралау ----------жекелеу ----------әрдеңгейлілік
Жоғары сыныптардың бейіндік оқуларын басқарудың негізгі қызметтеріне:- ақпараттық-аналитикалық, мотивациялық-мақсаттық-------- бақылау- баға беру, реттеу-түзету ---- адамды және азаматты қалыптастыру
Жұмыстар портфолиосының материалдарын ата:- мектепте және қосымша білім беру мекемелерінде жасалған жобалар-------- өзіндік бұйымдар, модельдер, суреттер, өлеңдер, компьютерлік бағдарламалар, фотосуреттер, ән – күй шығармалары және т.б---- жалпы орта білім беру құрылымы
Жүйелі-бағдарлы қолдау неге бағытталған:----- пайда болудың ескертуі------ мәселелерді шешуге------ адамдардың үлкен тобына тән үдерістерге
Заманауи мектептерді жаңғыртудың маңызды бағыты: ----------бейінді оқытуды енгiзу ------жоғары сыныптарда бейіндік оқыту ---- 12-жылдық оқытуға көшу
Канаданың Академиялық мектебі мыналадай оқушыларға арналған есептелген ---------арнайы оқыту-------- оқу деңгейі жақсы балаларға -----қабілетті балаларға
Кәсiптік білімді жетілдіру идеясының мәнi: ---------оқушылардың әлеуметтік мүмкiндiгiн кеңейту------оқушылардың қызығушылықтары мен қабiлеттiлiктерiн есепке алу------бiлiмді саралау үшiн жағдайдың жасалуы
Кәсіби бағдарлау---- негізгі мамандықты таңдауда жастарды дайындауға бағытталған іс-әрекет ---мамандықтың толық сипаттамасы:------еңбек қызметінің түрі
Кәсіби бейіндік кеңістікте оқушының білім деңгейі үш құзыреттілікпен анықталады:----------пәндік------әлеуметтік------кәсіби бағдар
Кәсіби даярлық- мектеп бітірушінің мамандықты нақты тандауға даярлығы-------- орта мектептен жоғары оқу орнына түсуге дейінгі даярлығы---- оқушылардың болашақ мамандықтарды меңгеруі
Кәсіби мектепте оқушылардың психолого-педагогикалық жөнелту процесі қандай бағытта жүзеге асырылуы тиіс:---- оқушының оқу-танымдық жолын анықтау ------жаңа сыныптық (кәсіби) сыныпта оқушының бейімделу деңгейін қадағалау ------оқушылардың физикалық, моралдық, психологиялық денсаулығын сақтау
Кәсіби өзін-өзі анықтау дегеніміз:-----------еңбек іс-әрекетіне субъектілік қатынастарды қалыптастыру------еңбек нарығында икемділігін қалыптастыру------еңбек рыногында және оның өзгеруіне бағыттала алу іскерлігі
Кәсіптік мектеп оқушыларының білімді жалғастыруға деген қызығушылықтары мен ынтасы мынаған байланысты:---------бiлiм беретiн үдерістің құрылымымен----бiлiм беретiн үдерістің мазмұнымен-----бiлiм беретiн үдерістің ұйымдастыруымен
Кәсіптік оқу орындарының мәртебесін көтеру жолдары---------кадрлардың кәсіби деңгейін жоғарлату---- кәсіби біліктілік деңгейін қамту----көп бағыттар бойынша мамандарды даярлау
Кооперация желісі жүйесіндегі бейіндік білім беру жағдайында оқушы жастардың кәсіби өзін-өзі айқындауы кезіндегі мәселелердің жаңа шешімін табу қарастырады: ----------оқушылардың оқудан тыс іс-тәжірибесіндегі әлеуметтік – кәсіби өзін-өзі айқындау кезіндегі білім беру және пәндік интеграциясын күшейту ------басқа білім беру мекемелер арасындағы ресурстарды және күштерді консолидациялауға бағдарлау------нарық еңбегінің сұранысына, қабілеттілігіне, бейімділігіне және қызығушылығына сәйкес келетін вариативтілік негізіндегі оқушылардың бейіндік дайындығын қамтамасыз ету
Көпдеңгейлі және көпсалалы білім бағдарламасы қандай білім мекемелерінде жинақталады?---- кәсіби лицейлерде -------- колледждерде---- жоо-да
Кілтті құзіреттілік дегеніміз не:---- күнделікті тұрмыста түрлі мәселелерді шешуге мүмкіндік беретін құзіреттілік ------кәсіби өмірде түрлі мәселелерді шешуге мүмкіндік беретін құзіреттілік ------әлеуметтік өмірде түрлі мәселелерді шешуге мүмкіндік беретін құзіреттілік
Қазақстан мектептерiне өзгелердің бейіндеудегі озық тәжірибесін қолдану мүмкін бе: ---------тек жағымды тәжірибелерін ұғыну негiзінде------теориялық негіздемелердiң сенiмін тек сараптау негiзінде ------тек қана жағымды және жағымсыздарын болжай отырып
Қазақстан Республикасындағы Бейінді оқыту жүйесін дамыту тұжырымдамасының негізгі идеясы: раскрывает основные идеи по: ----------Ұйымдастырушылық және құрылым.------Бағыттылық. ------12-жылдық білім беру жағдайындағы бейінді оқыту моделі.
Қазақстан республикасындағы 12-жылдық білім беру тұжырымдамасы міндеттері:---------Қазақстан республикасындағы 12-жылдық білім беру моделіне көшу қажеттілігін негіздеу.------12-жылдық білім беруді ұйымдастыру ерекшеліктеріі- құндылықтарын, мақсатын, міндетін, құрылымын анықтау. ------12-жылдық білім беруді енгізу кезеңдерін анықтау.
Қазақстан Республикасындағы бейіндік оқытуды дамыту концепциясының негізгі идеяларын жүзеге асыру қажетті жағдайларды жасаумен мүмкін болады:------педагогикалық басылымдарда белсенді жұмыстар жүргізу, жоғары сынып оқушыларына білім беру моделін жаңарту бойынша ақпараттық құралдардың негізгі идеялары ------бейіндік оқытудың мақсаты мен міндеттеріне сәйкес орта білім беруді нормативтік құқықтық қамтамасыз ету ------бейін алды және бейіндік оқытуды ұйымдастыру бойынша педагогтың бейіндік даму стандартын жасау
Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі білім беруді дамыту Тұжырымдамасында: Жоғары және орта білім берудің мақсаты- жылдам өзгеріп отыратын жағдайларында алынған терең білімнің, кәсіби дағдыларын еркін бағдарлай білу-------- жеке тұлғаны өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі іске асыруға, және өз бетінше адамгершілік тұрғысынан жауапты шешімдер қабыдауға қалыптастыру---- жеке тұлғаныңтәртібіне, тәрбиесіне әсер ету
Қазақстанда бейіндік оқыту жүйесін дамыту өз үлесін қосады:------білім алушыларды әлеуметтендіруге педагогикалық жағдайларды кеңейту, оларды еңбек нарығының дамуы жағдайында өмірлік жарқын болашағын таңдауға дайындау ------мектеп бітірушілеріне орта білім алудың жолдарын анықтауда әлеуметтік-педагогикалық жәрдем көрсету ------үздіксіз білім беру жүйесінің барлық деңгейлерінде білім беруді ұйымдастыру координациясы
Қазақстандағы бейіндік оқыту жүйесінің даму көкейкестілігі бір қатар факторлармен көрсетіледі:---------мектептің 12 жылдық білім беру жүесіне көшуімен---------шетел тәжірибесі бойынша жоғары сыныпта білім беруді ұйымдастыру -----------еңбек нарығының мектеп бітірушілерінің дайындығына қойылатын талаптар
Қазақстандағы бейіндік оқыту жүйесінің даму көкейкестілігі бір қатар факторлармен көрсетіледі:------мектептің 12 жылдық білім беру жүесіне көшуімен------шет ел тәжірибесі бойынша жоғары сыныпта білім беруді ұйымдастыру тенденциясымен ------еңбек нарығының мектеп бітірушілерінің дайындығына қоятын талаптарымен
Қазақстанның білім беру жүйесінің даму деңгейіне кері ықпал ететін факторларды атаңыз?- орта білім беру жүйесінде диагностикалық мақсаттылықтың болмауы-------- білім берудің жеке тұлғаның дамуына емес, формальды нәтижелерге бағдарлануы---- жеткілікті дамымауы, өзін-өзі анықтау мотивтерінің болмауы, өзіндік қызығушылығы мен болашақ жоспарын сезіну деңгейінің төмендігі
Қол жетімділік қағидасы- бейіндік оқыту типін еркін тандау-------- бейінді ауыстырудың нақты мүмкіндіктерін анықтау----білім алушының өз тұлғалық мүмкіндіктерін айқындау
ҚР білім беру жүйесінде жеделтетілген стратегиялық бағдарламаны қалыптастыру неге байланысты: ---------- қоғамның дамуын жылдамдатумен------ өмірдегі құбылмалы жағдайларына дайындау------біліктіліксіз еңбектiң қысқартылуымен
ҚР білім беру жүйесінде өзгерістер енгізудегі басты идеяны көрсету:---------өзіндік білім алу мен білім берудің мақсаттары мен әдістерін жаңарту ------жекешелендірудегі білім беруді тереңдету------тәжірибелік-бағдарлы бағыт
ҚР мемлекеттік бағдарламасына сәйкес «Бейіндік мектеп» жоғары сынып үлгісі мынадай қағидаларға негізделген: ---------бейінді оқытуға------ жоғары сыныптардағы бейіндік оқытуға----даралау және саралауға
Құжаттар портфолиосы – бұл...- әртүрлі деңгейлердегі сайыстарда, жарыстарда, олимпиадаларда алынған сертификаттар, дипломдар мен мадақтау қағаздары-------- музыка, көркем өнер мектептерін бітіргендігі туралы құжат---- оқушылардың қызығушылығына құрылған оқу материалдары
Мектепте бейіндік бағыттар келесі мақсатты шешуді қамтамасыз етуге бағытталады:----------Өндіріске қажетті барлық мамандыққа кәсіптік бағдарлау мен кәсіпалды дайындықты қамтамасыз етеуге. ------Экономикалық аймақтың тұрғындарына қызмет көрсету бағыттары бойынша. ------Кәсіби мамандардың кәсіптік дайындығын жүргізетін оқу орындарына даярлау.
Мектептегі бейіндік оқытудың көздеген мақсаты:--- оқу пәндерін терең оқып үйрену, қызығу, қабілет сияқты қасиеттеріне сәйкес толық білім беруге ықпал жасау ---------жоғары сынып оқушыларының әрдеңгейлі білім алуына, оқуына жағдай жасау ---жалпы орта және кәсіби білім беру сабақтастығын қамтамасыз ету
Мектептегі кешенді психологиялық-педагогикалық диагностика қандай негізгі жолдармен жүреді------оқушы ------мұғалім------ата-ана
Мектептегі кешенді психологиялық-педагогикалық диагностика қандай негізгі жолдармен жүреді?------оқушы;------мұғалім;------ата-ана;
Мектепті профилизациялаудағы бейіндік оқыту моделінің негізгі минусы неде?------ол жұмыс берушінің нақты қажеттілігін және аумақтық еңбек нарқының даму перспективасын есепке алмайды;------модель жұмыс істейді, бірақ төмен сапады, ЖОО-на дайындық курстары және қосымша білім беру жүйесіндегі кәсіби-бағдарлық бағдарламалар;------модель қойылған міндеттерді шешпейді, балалардың оқу жүктемелерін төмендетпейді, жалпы айтқанда бейіндік оқытуды енгізудің интегралды мақсатына жетпейді;
Мектептің бейіндік оқытуға ауысуы қандай логикалық өзарашарттанған іс-әрекеттерді болжайды? ------негізгі мектептің бітірушілеріне диагностикалық тексеруді ұйымдастыру және оны өткізу; ------ішкі ресурстардың жай-күйін сараптау;------бейінді оқытудың тиімділік өлшемдерін және көрсеткіштерін анықтау;
Мектептің оқу жоспарында бейінді оқытуды қамтитын компонент:----------базалық------вариативті ---------оқушы компоненті
Мемлекеттік педагогикалық кеңестің «12 жылдық мектепті енгізуі және болжамы» қорытындысы бойынша, келесі болжамдарын атаңыз:- орта білім беру құжатымыздың әлемде танылуы;-------- орта білімді бітірген оқушы шетелдік жоғары оқу орнына құжат тапсыруға мүмкіндік алуы;---- тұжырымдаманың логикалық құрылымын қарастыруы;
Менеджментте қандай әдістерді дәстүрлі деп есептейді?---------экономикалық------әкімшілік------әлеуметтік-психологиялық
Мүмкіндіктерге және таңдауға байланысты сыныптардың қандай түрлері болуы мүмкін ----------бейіндік сыныптар, «мектеп-ЖОО» жүйесінде жұмыс істейтін ------арнайы әзірленген оқу жоспарларын қолданатын бейіндік сыныптар------бейіндік пәндерді тереңдетіп оқытатын сыныптар
Мүмкіндіктерге және таңдауға байланысты сыныптардың қандай түрлері болуы мүмкін? ------бейіндік сыныптар, «мектеп-ЖОО» жүйесінде жұмыс істейтін;------арнайы әзірленген оқу жоспарларын қолданатын бейіндік сыныптар; ------бейіндік пәндерді тереңдетіп оқытатын сыныптар;
Ойлау белсенділігін зерттеу әдісі – бұл: ------вербалды жүйріктік және вербалды икемділік;------оброзды икемділік;------оброзды жүйріктік;
Ойлау типтері – бұл:---------ақпаратты қайта құрудың жеке тәсілі------кәсіптік қызметтің жетістігі ------креативтіліктің деңгейі
Ойлау типтері – бұл:------ақпаратты қайта құрудың жеке тәсілі;------кәсіптік қызметтің жетістігі;------креативтіліктің деңгейі;
Оқу мамандығын таңдау жағдайында оқушыларды қандай шартты деңгейлерге бөлуге болады:----- ұстаздық------негізгі------қорытынды
Оқушы таңдап алатын қандай элективті курстар бар: ---------арнайы элективті курстар------пәндік элективті курстар ------базалық оқу жоспарына кірмейтін пәндер бойынша элективті курстар;
Оқушы таңдап алатын қандай элективті курстар бар?------пәндік элективті курстар; ------оқушылардың табиғат және қоғам туралы білімдерін шоғырлауға бағытталған пәнаралық элективті курстар;------базалық оқу жоспарына кірмейтін пәндер бойынша элективті курстар;
Оқушылар базалық технологиялық ұғымдарды білуі тиіс:- технология, технологиялық орта-------- технологиялық үдеріс, түрлендіру қызметтерінің әдістері
Оқушыларды жеке таңдау қандай жағдайларда жүргізіледі?------жеке оқу пәндерін тереңдетіп оқыту сыныптарына немесе бейіндік оқытуды білім беру мекемелеріне көшіру;------білім беру мекемелерінің жеке оқу пәндерін тереңдетіп оқыту сыныптарын құруы;------білім беру мекемелерінің бейіндік оқыту сыныптарын құруы;
Оқыту үдерісінің жүйесі-екі элементтен тұрады- бұл---- білім және біліктілік-------- білім және ептілік жүйесі---- жүйенің екі элементі білім және іскерлік
Орта білім беретін мектептегі бейіндік оқыту жүйесінің негізгі міндеттері: ----------Бейіндік пәндер бойынша оқушыларға терең және нақты білім беру------Оқушыларды өз бетінше танымдық қызметке дағдыландыру------Оқушыларға белгілі бір қызмет бағытындағы кең мәселелер төңірегінде бағдар беру
Орта білім беретін мектептегі бейіндік оқыту жүйесінің негізгі міндеттері: --Бейіндік пәндер бойынша оқушыларға терең және нақты білім беру ------Оқушыларды өз бетінше орындалатын жұмыстары кезінде танымдық қызметке дағдыландыру және оларды әр-түрлі қйындық денгейіндегі мәселелерді шешуге дайындау------Оқушыларға белгілі бір қызмет бағытындағы кең мәселелер төңірегінде бағдар беру
Осы жұптардан қандай ауыспалы кезеңдерді жасауға болады?------пәндік образдыққа ауысады ;------образдық пәндікке ауысады; ------пәндік пәндікке ауысады;
Отандық ғалымдардың «Технология» оқу пәнінің мазмұны жөніндегі пікірлері---- бұл кіріктірілген оқу пәні -------- бұл білімді ғылым негізінен синтездеуші оқу пәні---- бұл білімді өндірісте қолдануға бағыттайтын оқу пәні
Өздігінше білім алуы- қабілеттіліктерін дамыту, қажеттіліктерін қанағаттандыру-------- кәсіби қызығушылығына бағытталған жеке, жүйелі ұйымдастырылған танымдық қызмет---- кәсіби білім беру мазмұнына кәсіби іс-әрекетке даярлықты
Педагогикалық менеджмент - бұл---- білім беру саласындағы басқарудың ғылыми ұйымдастырушылық мекемесі;-------- білім беру саласындағы басқарудың ғылыми құрастыру мекемесі;---- білім беру саласындағы басқарудың заңдары, принциптері, формалары мен әдістерінің құралдары;
Педагог-тьютордың міндеттері:----------оқушы оқудан максимальды потенциал алуға көмек беру, оның сабақ оқуын бақылау------кері байланысты орнықтыру,------пәнге қызықтыру, кеңес беру, қолдау, кез-келген уақытта әртүрлі құралдармен байланысқа шығуға мүмкіндік жасау
Портфолио келесі педагогикалық міндеттерді шешуге көмектеседі:- оқушының оқу мотивациясын қолдау және ынталандыру; олардың белсенділігі мен дербестігін, оқу мен өзіндік оқу мүмкіндіктерін кеңейту-------- оқушылардың өз іс-әрекетін рефлексифті және бағалаушылық (өзін-өзі бағалау) дағдыларын дамыту---- оқушының жоғары деңгейде қалыптастырудың бірнеше құзыреттілігін игеру
Портфолионың негізгі типтерін ата?- құжаттар мен жұмыстар портфолиосы-------- пікір портфолиосы---- жетістік портфолиосы
Психологиялық-педагогикалық қолдау мағынасында нені түсінуіміз қажет: ---- ғылыми-практикалық әдіс------оқытудың бейінің анықтау барысындағы шарттар ------мектеп оқушысы дұрыс шешімдерді қабылдау үшін
Психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу үдерісінде қандай топтар шешуші болады: ----- әлеуметтік бейімделу мен тұлғалық және кәсіби өзін-өзі анықтаудың критерийлерін анықтау------тұлғааралық өзара іс-әрекет пен өзара түсінушілік тәжірибесін меңгеру------бейінді мектептегі инклюзивті қызметтің қосымша үдерістерін меңгеру
Психолого-педагогикалық жөнелту жүйесіне қандай қуатты диагностикалық блокты қосу қажет:---- кәсіби іс-әрекетn және қандай да бір пәнге өз қарым-қатынасын айқындау ------өзінің қабілеті мен кәсіби сапасын тану ------даму деңгейі мен потенциалын тану
Пікір портфолиосы – бұл...- шығармашылық жұмыстарға, практикаға, жобаларға пікірлер-------- бекітім, рецензия, пікір, резюме, ұсынушылық хаттар, эссе және с.с---- өз іс-әрекетінің рефлексиясы және өзін-өзі бағалау
Сапаның тиімді жолын көрсет---- басқару қызметкерлерін оқыту;-------- сапаға бағытталған білім беру үдерісіне қатысушылардың қызметі;---- білім сапасының талаптры бойынша белгіленген құжаттарды айқындау және белгілеу;
Сыныптық-модульдік жүйені іске асыруда қандай талаптар ескеріледі?- оқушының қабілеттері алдын ала бағаланады-------- оқу мақсаттары анықталады және курстың материалы модуль бойынша бірізділі орналастырылады ---- оқушының кез келген ауыл мектептеріндегі оқытудың барлық деңгейі анықталады
Сыртқы дифференциацияның түрлері: - қызығушылығы бойынша оқу------саралап оқыту------қабілеттілігі бойынша оқу
Т.Ю.Базаров педагогтың озық құзыреттіліктерін блоктарға бөліп қарастырады:- инновациялық-------- диалогтық ---- талдау-нәтижелік
Тәрбиелеу жүйесіндегі маниторинг нысаны:----------сыныптық ұжым------оқушы------сынып жетекшісі
Техникалық жүйені дамытуға арналған қандай заңдар бар?------негізгі статья:------статика;------физикалық факторлар;
Технология – дегеніміз---- білім беру көлемі-------- оқыту әдістерінің түрлері---- адамдардың әрекетін жаңартушы құралдар
Технологиялық білім – бұл---- технологиялық әлемді тану үдерісі-------- шынайылықты тану үдерісі---- құқықтық өзіндік сана үдерісі
Технологиялық білім жүйесінің заманауи жағдайдағы негізгі бағыттары мен даму ерекшеліктері ---- негізгі және қосымша білім мазмұнын саралауды күшейту -------- үздіксіз білім үшін қолайлы жағдай жасау ---- жоғары білім алуға жалпылыма ауысу
Технологиялық білім- технологияның әлемді тану үдерісінің нәтижесі-------- ұғым, елес, ойлау, ой қорытындылау түріндегі адам санасында бейнеленуі---- жобалаушылық ойлауы
Технологиялық көзқарастар негізіне қатыстылары:---- табиғатқа қарау жүйесі-------- қоғамға қарау жүйесі---- адамға қарау жүйесі
Технологиялық іскерлік - бұл---- графикалық жұмыстар орындау----------- дизайнды жүзеге асыру - технологиялық ортаны талдау------- өзінің кәсіби жарамдылығын анықтау
Технологиялық іскерілікке қатыстылары: ---- өзінің іс-әрекетін жоспарлау іскерлігі -------- нәтиже мен тиімділікті болжау және бағалау іскерлігі ---- қажетті білімге өз бетінше іздену
Технологияның базалық мазмұны – бұл---- білім көлемі-------- іскерлік көлемі---- базалық оқу жоспары
Тұлғалық және кәсіптік өзін-өзі анықталу кезеңіне қандай жас аралық сәйкес келеді: - 15 жас------16 жас------17 жас
Тьюторлық дегеніміз – бұл:- білім алушыларға жетекшілік ------тәрбие жұмысының формасы------тәрбиеленуші тұлғаны дамыту
Ұлыбритания мектептеріндегі бейінді оқытуды таңдаудың «Кәсіби» нұсқасы төмендегі мәселелерді қамтиды: ---------ықшамдалған оқу жоспары бойынша оқыту------қолданбалы және кәсіби пәндерді меңгеру ------кәсіби және қолданбалы пәндерді меңгеру
Францияда лицейлік білім беру қандай бағыттарға бөлінеді: --- жалпы бағыттағы лицейлік білім ------технологиялық бағыттағы лицейлік білім ------кәсіби бағыттағы лицейлік білім
Шартты ресурсты топтар нені қарастырады:---------білім алу қызметінде барлық оқушыларды қолжетімді жағдаймен қамтамасыз ету ------инновациялық қызметте тәжірибесі бар жоғары білікті педагогикалық кадрлардың болуы------бейінді оқытуға ықпал жасайтын кәсіптік білім беру
Шартты ресурсты топтар нені қарастырады?------білім алу қызметінде барлық оқушыларды қолжетімді жағдаймен қамтамасыз етуін (соның ішінде қосымша, ақылы); ------инновафиялық қызметте тәжірибесі бар жоғары білікті педагогикалық кадрлардың болуы;------ бейінді оқытуға ықпал жасайтын кәсіптік білім беру, басқа да білім беру, мәдениет мекемелерімен байланысын;
Шартты ұйымдастыру топтары нені қарастырады?------оқушыларды бейіналды дайындыққа ұйымдастыруда тәжірибенің болуын;------10-шы бейіндік сыныпқа комплект жасауда мектептің ішкі механизмінің болуын;------оқушының бағаны жинақтағыш портфолиосын енгізуде тәжірибенің болуын;
Шет ел тәжірибесіндегі бейіндік оқытуды ұйымдастырудың негізгі тенденциялары:------жогары мктепте білім беру мазмұнын дифференсациялаут мақсатында, оны негізгі мектепте бірегейлендіру ------міндетті оқу пәндерінің көлемін азайту (курстар) (6-7 пән)------бағыттардың көлемін азайту: 2-ден 4-ке дейін
Шетел тәжірибесін талдау жоғары сыныптағы оқытуды ұйымдастырудың келесі ортақ ерекшеліктерін бөліп көрсетеді:---------Барлық дамыған елдердің барлығындағы жоғары сыныптарда жалпы білім бейінді оқу негізінде. ------Бейінді оқыту мектеп бітірушінің соңғы екі жылын қамтиды. ------Бейінді оқыту мектептің соңғы үш, кейде екі жылын қамьтиды.
Іс-әрекет түрлерінің оқушыларға әсері: ---- мамандықты мақсатты түрде таңдау ------қозғалыс мүмкіндіктерін мақсатты түрде таңдау------мамандықты мақсатсыз түрде таңдау
Элективті курстарының негізгі функциясы:- бейінді терендетеді, қолдайды, мазмұнның бейінішілік саралауын жүзеге асырады-------- бейіннен тыс оқушылардың қызығушылығын арттырады---- бейінді оқу үрдісінің мазмұны
Элективті курстың бағдарламасын құрастыру үшін қандай жұмыстарды жүргізу керек?- курс бағдарламасының мазмұнын модульдерге, бөлімдерге, тақырыптарға бөлу, әрқайсысына қажетті сағат санын бөлу-------- оқушылардың курс бағдарламасын игеру нәтижелері бойынша есеп беру түрін ойластыру, жоба, реферат, баяндама жасау және т.б.---- белгілі бір білім мекемесі деңгейінде тәжірибелік зерттеудің қажеттігін анықтау
Элективті курстың бағдарламасын құрастыру үшін қандай жұмыстарды жүргізу керек?- курс бағдарламасының мазмұнын модульдерге, бөлімдерге, тақырыптарға бөлу, әрқайсысына қажетті сағат санын бөлу
Элективті курстың мазмұнына кіреді:- бейіндік пәндерді оқытуды бейіндік деңгейде қамсыздандыру-------- берілген пәнге қосымша мамандықтарды енгізу, кәсіптік өздігінен айқындалу, кәсіптік қызмет негіздерімен таныстыру---- шағын эксперименттік тәжірибелер мен ғылыми-зерттеулер жүргізе алуы
Элективтік курстар мазмұнына қойылатын талаптар:- курстың құрылымы сабақты ұйымдастырудың белсенді, жұмыстың ақпараттық, жобалық түрлерін пайдалануға мүмкіндік туғызуы керек-------- курстың мазмұны, оның ұйымдастыру түрі оқушыға білім алу перспективасы тұрғысынан өз потенциалын бағалауға көмектесуі керек---- негізгі курстың белгілі бір бөлімінің тереңдетілген нұсқасы оқытудың негізі болуы керек
Элективтік курстың бағдарламасын құрастыру алгоритмінің түсінік хаттына кіреді:- курстың өзектілігін, маңыздылығын, мағыналылығын негіздеу-------- мақсат пен міндеттерді анықтау---- курс оқушының жан-жақты дамуына, өз пікірі мен ойын ашық жеткізуіне жағдай жасау

Приложенные файлы

  • docx 17818184
    Размер файла: 114 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий