Rob_zosh_lab_sk_2012

Міністерство науки та освіти України
Технічний коледж
Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя

Факультет електронних апаратів
та комерційного навчанняРОБОЧИЙ ЗОШИТ
для виконання лабораторних робіт
з дисципліни
„Комп’ютерні мережі”
для спеціальності
5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»
(за скороченою формою навчання)Студента групи ОКС- ________
_____________________________
_____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


м.ТернопільРобочий зошит для виконання лабораторних робіт з дисципліни „Комп’ютерні мережі” за скороченою формою навчання / І.Капаціла, – Тернопіль: ТКТНТУ, 2012.

Укладач: викладач вищої категорії І.Б.Капаціла
Рецензенти: викладач вищої категорії Юзьків А.В.
К.т.н. доц. кафедри інформатики та мат моделювання ТНТУ ім..І.Пулюя Гащин Н.Б.

Літ. редактор: к.філол.н., ст.вик. Гавдида Н.І.Робочий зошит розглянуто і затверджено на засіданні Циклової комісії комп’ютерних дисциплін
Протокол № ___ від ____ _____________ 2011року.


Список лабораторних робіт

№1. Кабелі і робота з ними.
№ 2. Обчислення адрес та масок під мереж.
№3. Налагодження комутаторів.
№4. Створення проекту мережі на базі технології Ethernet.
№5. Створення та налаштування файл та принт сервера під Windows та Linux з використанням протоколу SAMBA.
№6. Створення та налаштування шлюзу Інтернет .
№7. Листи доступу.
№8. Побудова мереж з маршрутизаторами.
№9. Модеми . Встановлення і робота.

Лабораторна робота №1.
Тема: Кабелі і робота з ними.
Мета : Оволодіти практичними навичками монтажу кабелів і кабельних систем.
Хід роботи.
1. Для з’єднання двох однойменних пристроїв кабель повинен мати наступну розкладку: ___________________________________________________________________________________________________________________________
2. Для з’єднання двох різнойменних пристроїв кабель повинен мати наступну розкладку: ___________________________________________________________________________________________________________________________
3. Для під’єднання маршрутизатора кабель повинен мати наступну розкладку:______________________________________________________ ________________________________________________________________

4. Замалюйте світлову індикацію тестера в разі правильного підключення кросовера:

Роз’єм №1
Роз’єм №2


·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·


Контрольні запитання.
Що таке коаксіальний кабель, які є його види? ________________________________________________________________________________________________________________________
Для яких мереж використовується коаксіальний кабель? ________________________________________________________________________________________________________________________
Що таке “Вампір” ? _________________________________ ____________________________________________________________
Що являє собою BNC конектор, які є їх типи?_______________________________________________________ ____________________________________________________________
Який порядок виготовлення комунікаційного шнура з коаксіального кабелю? __________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Чим відрізняються товстий і тонкий коаксіальний кабелі? ________________________________________________________________________________________________________________________
Як маркуються найбільш часто використовувані типи коаксіального кабелю? __________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Який опір коаксіального кабелю? ______________________________
Які є заглушки для коаксіального кабелю, їх характеристики? ________________________________________________________________________________________________________________________
Яка максимальна довжина тонкого коаксіального кабелю? ___________________________________________________________
Яка мінімальна довжина тонкого коаксіального кабелю? ____________________________________________________________
Як встановлюються ТАР - адаптери на товстому коаксіальному кабелі? _____________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________
Що таке скручена пара? ___________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
Які види скрученої пари існують, та які їх позначення? ________________________________________________________________________________________________________________________Що таке відміняючий ефект? _________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Який порядок монтажу скрученої пари? ________________________ _____________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Як виготовити прямий шнур і для чого він застосовується? ______ ________________________________________________________________________________________________________________________
Як виготовити роловер і для чого він застосовується? ____________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
Як виготовити кросовер і для чого він застосовується? ___________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________
Які є стандарти на монтаж скрученої пари? _____________________
Які є категорії скрученої пари? _________________________________
Які категорії скрученої пари використовують в 100BaseTX? ________
Яка максимальна довжина скрученої пари? ______________________
Яка мінімальна довжина шнура із скрученої пари? _______________
Які типи роз’єднувачів використовуються із скрученою парою? ________________________________________________________________________________________________________________________
Як тестується скручена пара? ____________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Які помилки може виявити тестер? ________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Який імпеданс скрученої пари? __________________________

Висновок по роботі: ____________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Лабораторна робота № 2
Тема: Обчислення адрес та масок під мереж.
Мета: Оволодіти базовими навичками по обчисленню масок та адрес під мереж.
Хід роботи
Переведіть згідно свого варіанту, поданого в таблиці 3.1 числа з десяткової у двійкову систему.
Десяткове число ________ Двійкове число ______________________
Переведіть згідно свого варіанту, поданого в таблиці 3.2 числа з двійкової у десяткову систему.
Десяткове число ________ Двійкове число ______________________
Порахуйте згідно свого варіанту , поданого в таблиці 3.3 адреси та маски під мереж.
Взято біт ________.
Кількість:
Під мереж ____________; вузлів в одній під мережі _____________
Маска під мережі : __________________________________________
Адреси вузлів (перших 5 діапазонів):
Початкова адреса
Кінцева адреса
Виконайте логічне «і» для маски і любої адреси другої під мережі вашої мережі (в двійковому форматі)
Адреса
____________.___________.___________.__________________

Маска
____________.___________.___________.__________________

Результат
____________.___________.___________.__________________


Контрольні запитання.
Що таке під мережа? ______________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________
Які класи ІР адрес ви знаєте? _______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________
Що таке маска? __________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________
Яка маска мережі класу В? _______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________
Як перевести число з десяткової системи у двійкову? __________ ________________________________________________________________________________________________________________
Як перевести число з двійкової системи у десяткову? ________________________________________________________________________________________________________________
Яке число отримаєте , якщо для маскування взято 3 біти? ______
Що таке DHCP? _________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________
Скільки буде 26? ____________________________________________
Скільки буде 24? ______________________________
Чи можна взяти для маскування 12 біт? ____________


Висновок по роботі: __________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Лабораторна робота №3
Тема: Налагодження комутаторів та їх використання.
Мета : Оволодіти основними навичками використання комутаторів в мережах та ознайомитися з можливостями налаштування інтелектуальних комутаторів.

Хід роботи
Кабель для підключення консолі до комутатора підключається на порт ________________________________________________________
В якості терміналу для підключення до комутатора під Windows використовують програму ____________________________________
IP адреса комутатора _________________________________________
Логін_________________, Пароль ______________________________
Головне меню комутатора має наступний вигляд :

Для переходу між елементами меню використовується клавіша _____
Для вибору елементів меню використовується клавіша _____________
Команда ping виконана на комп’ютер з ІР адресою ________________
Результат виконання команди __________________________________
Кількість портів в комутаторі __________________________________
Режим роботи портів комутатора _______________________________
Статистику кожного порту можна подивитися через наступні пункти меню : ______________________________________________________
Номер версії апаратного та програмного забезпечення комутатора відображається через пункт меню _______________________________ ____________________________________________________________
Комутатор має веб – інтерфейс (Так/Ні)________, який доступний для ______________________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Контрольні запитання.
Що таке Telnet? ________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Як можна зайти на комутатор та виконати його налаштування? ________________________________________________________________________________________________________________________
Як зайти через консоль? _____________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Що таке модуль керування і де він знаходиться? ________________________________________________________________________________________________________________________
Який кабель використовується для під’єднання консолі? ________________________________________________________________________________________________________________________
Які роз’єднувачі використовуються на консольному кабелі? ________________________________________________________________________________________________________________________
Як відображається пів дуплексний режим на комутаторі? ________________________________________________________________________________________________________________________
Для чого встановлюється ІР адреса для комутатора? ________________________________________________________________________________________________________________________
Що таке VLAN ? _____________________________________________
Для чого застосовуються VLAN? ________________________________________________________________________________________________________________________
Скільки VLAN на даному комутаторі? __________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Для чого застосовують об’єднання портів? ________________________________________________________________________________________________________________________
Скільки може бути груп портів при об’єднанні? ________________________________________________________________________________________________________________________
Чи можливе керування комутатором через WEB? ________________________________________________________________________________________________________________________
По скільки штук згруповані порти? ________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок по роботі: ________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Лабораторна робота №4
Тема: Створення проекту мережі на базі технології Ethernet.
Мета: Оволодіти практичними навичками по створенню комп’ютерних мереж на базі технологій Gigabit Ethernet та Fast Ethernet.

Хід роботи
В проекті використано наступне мережне обладнання: ________ ________________________________________________________________________________________________________________________________
Кабель ________________________________________________
Загальна кількість ПК ____________________________________________
Комутатор №1__________________________________________
Характеристики комутатора: ______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Комутатор №2________________________________________________
Характеристики комутатора: ___________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Комутатор №3__________________________________________________
Характеристики комутатора: _____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Маршрутизатор ________________________________________________
Характеристики маршрутизатора: _________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сервер ________________________________________________________ ________________________________________________________________
ІР адреси мережі . Діапазон _______________________________________, маска __________________________________________________________

Контрольні запитання.
Яка логічна топологія використана для побудови мережі? ________________________________________________________________________________________________________________________
Де розташовано головний комутаційний вузол, обґрунтуйте? ________________________________________________________________________________________________________________________
Де розташовано проміжні комутаційні вузли і чому? ________________________________________________________________________________________________________________________
Як планується виконувати прокладку кабелів? ________________________________________________________________________________________________________________________
Кабелі якої категорії планується застосовувати в мережі? ____________________________________________________________
Яке комунікаційне обладнання планується використовувати? ________________________________________________________________________________________________________________________
Які робочі групи є в мережі? ___________________________________ ____________________________________________________________
Як виконується доступ до Інтернет? _____________________________ ____________________________________________________________
Що таке проксі сервер? _______________________________________ ____________________________________________________________
Які операційні системи планується використовувати? ________________________________________________________________________________________________________________________
Як обжимаються кабелі для різнойменних пристроїв? ________________________________________________________________________________________________________________________
Скільки і яких роз’ємів потрібно?______________________________ ___________________________________________________________
Назвіть базові характеристики обладнання фірми-виробника? ______ ________________________________________________________________________________________________________________________
Поясніть роботу комутатора в вашій мережі? ________________________________________________________________________________________________________________________
Які розміри має приміщення для головного комутаційного вузла? ___ ________________________________________________________________________________________________________________________
Яка площа допустима для одного комутаційного вузла? ___________ ____________________________________________________________
Як маркуються виходи кабельних систем? ______________________ ____________________________________________________________
Висновок по роботі: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторна робота №5
Тема: Створення та налаштування файл- та прінт-сервера під Windows та Linux з використанням протоколу SAMBA..
Мета: Оволодіти базовими навичками по створенню файл та принт серверів в різних операційних системах з використанням протоколу SAMBA.

Хід роботи.
Ввійдіть в систему як Адміністратор.*
* Примітка: Категорично забороняється змінювати пароль адміністратора та вносити зміни в сценарії входу і роботи Адміністратора. _____________________ (Підпис студента)
2. Створив(ла) папку ___________________________________________
3. Створив(ла) користувача ________________________________________
4. Надав(ла) права користувачу для доступу до папки ________________________________________________________________
5. Скопіював(ла) файли _____________________________________________ у папку і встановив(ла) права ________________________________________ ________________________________________________________________
6. При встановленні права ____________ користувач з сусіднього комп’ютера може виконати ____________________________________________________
7. Встановив(ла) принтер в систему __________________________________.
8. Надав(ла) право спільного доступу до принтера ______________________, і дав(ла) наступну назву ______________________________________________.
9.Підключив(ла) мережний принтер із сусіднього ПК, шлях наступний ________________________________________________________________

Конфігурування під Лінукс

Підключив(ла) до комп’ютера принтер _________________
(модель)
_________________________________________________.
Завантажили комп’ютер і встановили відповідні драйвери до принтера, попередньо отримавши пароль адміністратора для доступу до системи.
Зробили принтер спільним для кількох користувачів із операційною системою Windows сконфігурувавши файл ____________________________________________________________ В файлі прописано наступні стрічки


Видрукували текст наступного змісту, вклеєний в роботу (додаток 10.1)
Підключили принтер __________________ до комп’ютера із операційною системою Windows.
Налаштували друк із комп’ютера з операційною системою Linux на принтер, який знаходиться за шляхом _________________________ __________________________________________________________
Видрукували тестову сторінку (додаток 10.2).

Контрольні запитання.
Які принтери можна використовувати при створенні принт сервера під Лінукс? _____________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________
В якій секції виконується налаштування друку? __________________________________________________________________________________________________________________________
Яка мова друку використовується в Linux ? _______________________
Які типи користувачів можна створити в WindowsXP? _____________________________________________________________
Як добавити користувача в систему в Windows ? __________________________________________________________________________________________________________________________
Як добавити користувача в систему в Linux ? __________________________________________________________________________________________________________________________
Як надати користувачу певні права в Windows? __________________________________________________________________________________________________________________________
Як надати користувачу певні права в Linux? __________________________________________________________________________________________________________________________
Як надати спільний доступ до принтера в Windows? __________________________________________________________________________________________________________________________
Як надати спільний доступ до принтера в Linux? __________________________________________________________________________________________________________________________


Висновок по роботі: ___________________________________________________
·_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Лабораторна робота №6
Тема: Створення та налаштування шлюзу Інтернет .
Мета: Набути практичних вмінь та навиків при роботі та конфігуруванні Інтернет шлюзу під Лінукс та Windows на базі проксі-сервера Squid.

Хід роботи.
Встановив(ла) проксі-сервер Squid під Linux для свого комп’ютера.
Конфігураційний файл знаходиться за шляхом _________________ ____________________________________________________________
Для створення файлів кешу слід виконати команду ________________
Для першого запуску слід виконати команду ____________________
Каталог кешу проксі сервера повинен мати власника ______________
Права для доступу до каталогу кешу проксі – серверу _____________
Порт для доступу клієнтів встановлено _________________________
Заборона в файлі конфігурації встановлюється командою __________
Дозвіл в файлі конфігурації встановлюється командою ____________
Для заборони доступу всім в конфігураційний файл введено стрічку ____________________________________________________________
Для доступу сусідньому комп’ютеру в конфігураційний файл добавлено стрічку ____________________________________________
Лог журнал squid зберігається за наступним шляхом ______________ ____________________________і називається ____________________
Перевантаження проксі серверу виконується командою ___________ _____________________або __________________________________.

Контрольні запитання.
Призначення проксі-серверів. ______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Порядок установки проксі-сервера squid. ______________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Основні можливості squid. ______________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________
Який файл використовується для конфігурування Squid? ___________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Які правила використовуються для доступу користувачів? __________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Як запустити проксі-сервер Squid? ______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Як зупинити проксі-сервер Squid? ______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Як перезапустити проксі – сервер Squid? _________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
По якому порту як правило працює проксі-сервер Squid? ___ ________________________________________________________________________________________________________________________
Висновок по роботі: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Лабораторна робота №7
Тема : Листи доступу
Мета: Оволодіти базовими навичками конфігурування листів доступу.


Хід роботи:
Для надання доступу до мережі комп’ютеру, що знаходиться справа від мене добавлено стрічку _____________________________, і для заборони тому що зліва від мене _______________________________.
Для створення фільтру для блокування сайтів із забороненими словами вводимо в конфігураційний файл стрічки ________________________________________________________________________________________________________________________
Для створення фільтру для блокування банерів необхідно добавити наступні стрічки ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Для дозволу доступу комп’ютеру 192.168.15.150 на час пари пописано наступні стрічки ___________________________________ ____________________________________________________________
Перевірили працездатність системи на наступних прикладах:
Заборонені слова _________________________________________.
Банери _________________________________________________________ ____________________________________________________________


Контрольні запитання.

Для чого застосовують фільтри? _____________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Як створюється фільтр? ______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Які типи фільтрів існують? ______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Як добавити фільтр на інтерфейс? ______________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Як продивитися існуючий фільтр? __________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Як заборонити доступ по певній службі? ________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Як дозволити доступ по певній службі? _________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Як заборонити доступ всіх користувачів окрім вибраних? ___ ________________________________________________________________________________________________________________________
Висновок по роботі: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Лабораторна робота №8
Тема: Побудова мереж з маршрутизаторами.
Мета : Оволодіти базовими навичками створення мереж з маршрутизаторами та підключення маршрутизаторів.
Обладнання: Комп’ютерний клас, маршрутизатори AR-330 та AR-350, комутатор, концентратор, емулятор PacketTracer 5.

Хід роботи.
1. Переводимо маршрутизатор в режим конфігурування перемиканням DIP перемикачів в положення ____________________________________.
2. Використовуючи telnet сесію виконуємо вхід на маршрутизатор _______________________, використавши при цьому логін Маnager, пароль friend.
3.Для ознайомлення із параметрами команди show необхідно ввести ____.
4. Ознайомився(лася) із роботою наступних команд:
show interface
Результат :
show ip interface
Результат :

show ip int=eth0
Результат :

show port
Результат :

show port=0
Результат :

show ip route
Результат :

5. Виконав(ла) добавлення нової IP адреси інтерфейсу______ використовуючи команду add ip ___________________________________ ________________________________________________________________
6. Для зміни існуючої IP адреси застосовуюю команду _______________
7. Для знищення ІР адреси використовую команду ___________________
8. Виконав(ла) очистку ІР та запустив(ла) знову командами ___________ ________________________________________________________________
9. Добавили на інтерфейси наступні адреси
ADD IP INT=______________________________________
ADD IP INT=______________________________________
10. Сконфігурували RIP.
ADD IP RIP ____________________________
ADD IP RIP _____________________________
11. Перевірили конфігурацію:
SHOW IP _______________________________
12. Ввімкнули режим пере направлення: ____________________________
13. Зберегти створену конфігурацію ________________________________
14. Згідно свого варіанту №____ створив в Packet Tracer 5 власну модель мережі з маршрутизатором __________________, зображену на мал 14.1.
15. Прописано на всіх комп`ютерах ІР адреси в діапазоні ______________ ________________________________________________________________
16. Перейшли в режим конфігурування маршрутизатора командою ______ ________________________________________________________________

17. Переходимо на інтерфейс 0 командою ___________________________
18. Присвоїмо ІР адресу інтерфейсу командою _______________________ ________________________________________________________________
19. Переходимо на інтерфейс 1 командою ___________________________
20. Присвоїмо ІР адресу інтерфейсу командою _______________________ ________________________________________________________________
21. Повертаємося в меню конфігурування командою __________________ та перевіряємо конфігурацію ______________________________________
22. Зберігаємо конфігурацію командою _____________________________
в __________________ пам’яті маршрутизатора.
23. Добавляємо динамічну маршрутизацію по протоколу ______________ наступними командами:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Рисунок 8.1 Створена схема згідно свого варіанту.

Контрольні запитання.
Як зайти в маршрутизатор? ______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Як підключитися в режимі консолі? _____________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
Який кабель використовують для підключення в режимі консолі? ________________________________________________________________________________________________________________________
Чим відрізняються моделі AR-330 і AR-350? ___________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
Якою командою можна переглянути таблицю ІР адрес? ________________________________________________________________________________________________________________________
Скільки інтерфейсів є в маршрутизатора AR-330? ________________________________________________________________________________________________________________________
Як позначаються інтерфейси маршрутизатора AR-330? ____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Як добавити ІР адресу на порт маршрутизатора AR-330? ____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Як добавити маршрутизацію по протоколу RIP на порт маршрутизатора AR-330? ______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
Як знищити ІР адресу в маршрутизатора AR-330? ________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Як ввімкнути режим перенаправлення в маршрутизатора AR-330? ____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Для чого використовується команда PING? __________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Яка команда використовується для добавлення статичної маршрутизації на порт маршрутизатора AR-330? ____________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________
Чи можна використовувати скорочення в записі ІР адрес в маршрутизатора AR-330? ______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
Як повторити виконану команду в маршрутизатора AR-330? ______ ________________________________________________________________________________________________________________________
16. Що таке Packet Tracer? ________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
17. Які види інтерфейсів є в маршрутизаторах Сisco? __________________ ____________________________________________________________
18. Що таке CLI інтерфейс в маршрутизаторах Сisco? _________________ ____________________________________________________________
19. Де зберігається конфігураційні файли в маршрутизаторах Сisco? _____ ____________________________________________________________
20.Якою командою можна перевести маршрутизатор Сisco в режим конфігурування? _________________________________________________
21. Як позначаються інтерфейси маршрутизатора Сisco? _______________ ____________________________________________________________
22. Які протоколи маршрутизації використовуються в маршрутизаторах Сisco? __________________________________________________________
23. Заповніть схему:
Можливі варіанти значень: IP = Internet Protocol, IPX = Internetwork Packet Exchange, A/T = AppleTalk, D.V. = Distance Vector, L.S. = Link State, HYB = Hybrid, BGP = Border Gateway Protocol, EGP = Exterior Gateway Protocol, RIP = Routing Information Protocol, IGRP = Interior Gateway Routing Protocol, OSPF = Open Shortest Path First, EIGRP = Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, INTERIOR, EXTERIOR

Висновок по роботі: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Лабораторна робота №9
Тема: Модеми . Встановлення і робота
Мета: Оволодіти основними навичками встановлення, налагодження та використання модемів на телефонних лініях.

Хід роботи.
Модем моделі ______________________________________________
Підключили модем на порт _____________ при вимкненому ПК.
Встановили драйвери для модему з папки ___________________, версія драйверів_____________________________________________
Використовуючи майстра підключень встановили з’єднання для модемів на швидкості _________________________________________
Для з’єднання двох ПК за допомогою модемів необхідно , щоби телефонний кабель був ________________________________________
Запустили Super Terminal і ознайомилися з наступним набором АТ команд ___________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Детальне налаштування модему виконується за допомогою наступних АТ команд _________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Запис профілю команд модему виконується командою _____________
Відновлення заводських налаштувань виконується командою _______
Підключили ADSL модем моделі ______________________________.
Зайшли в модем через _______________________________________.
Для налаштування модему рекомендується використовувати програмне забезпечення _____________________________________.
Ознайомилися з можливостями налаштування модему, розділ WAN дозволяє налаштувати:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Ознайомилися з можливостями налаштування модему, розділ LAN, він містить наступні пункти: _________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Ознайомилися з можливостями налаштування модему розділ, NAT, він містить наступні пункти: _________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Ознайомитися з можливостями налаштування модему розділ Filter, він містить наступні пункти: _________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Ознайомитися з можливостями налаштування модему розділ Advanced, він містить наступні пункти: _________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Ознайомитися з можливостями налаштування модему розділ Maintenance, він містить наступні пункти: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Контрольні запитання.
Які типи модемів існують? ________________________________________________________________________________________________________________________
Які типи телефонних ліній існують? ________________________________________________________________________________________________________________________
На який порт може під’єднуватися модем? ________________________________________________________________________________________________________________________
Куди в модемі слід підключати телефонний кабель? ________________________________________________________________________________________________________________________
Які індикатори є в модему і що вони означають? ________________________________________________________________________________________________________________________
Чи можна передавати факси за допомогою модемів? ________________________________________________________________________________________________________________________
Як встановити модем, якщо Windows не розпізнав його автоматично? ________________________________________________________________________________________________________________________
Де у Windows можна виконати налаштування модему? ________________________________________________________________________________________________________________________
Які програми використовуються для роботи з модемом? ________________________________________________________________________________________________________________________
Як при роботі з модемом заставити відображатися вікно терміналу перед сеансом зв’язку? ______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Які існують набори АТ команд? ______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Як командою покласти трубку? ______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Як переглянути конфігурацію модему? ________________________________________________________________________________________________________________________
Як подзвонити за допомогою модему? __________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Як проглянути значення конкретного регістру? ___________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Як занести значення в регістр? ______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Як набрати міжміський номер? ______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Що таке NAT? _______________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Що таке ADSL? ______________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________
Який протокол використовується для налаштування двохпунктового з’єднання в ADSL модемі? _____________________________________
Скільки статичних маршрутів містить модем?_____________________
В якому режимі можна встановити перенаправлення портів? ________
Що таке сплітер? _____________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________


Висновок по роботі: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Література:

1.. Брайн Ливингстон, Дэвис Штрауб “Секреты Windows 95 3-еиздание “ .К.:”Диалектика”, 1996.-560с.
2. Буров Є. Комп’ютерні мережі. Львів: БаК, 1999.-468с.
3. Гук М. Аппаратние средства локальних сетей. Енциклопедия – СПб: Издательство “Питер” , 2000. – 576 с.
4. Тхір І.Л., Калушка В.П., Юзьків А.В. Посібник користувача ПК.- Тернопіль: Технічний коледж ТДТУ, 1999- с.564.
5. Олтри Терри Модернизация и ремонт сетей, 2-е изд. : Пер с англ.: Уч.пос. – М.:Издательский дом “Вильямс”, 2000. – 928с.
6. Дж. Бойс и др. Сетевие возможности Windows 95. Настольная книга пользователя. / Пер. с англ. – М.: Восточная книжная Компания, 1997. – 432с.
7. Крейг Хант Персональние компьютери в сетях ТСР/ІР : Пер. с англ. – К.: Издательская група BHV, 1997 – 384с.
8. Лоренс Б. Novel NetWare 4.1 в подлиннике: Пер с англ. – СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 1996. – 720с.
10. AMD Network Products: Network Infrastructure . Book 1 – USA, AMD, 1998.- 398с.
9. www.opennet.ru
10. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Заголовок 1 Заголовок 215Основний шрифт абзацуЗвичайна таблиця Немає спискуОсновний шрифт абзацу1Основний текстОсновний текст з відступомСтандартний HTML

Приложенные файлы

  • doc 17815398
    Размер файла: 190 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий