VOP_test_2057


Таблица 2
Распределение заданий в тестовой форме по уровням сложности
Вид дисциплины I уровень II уровень III уровень
10%
45 %
45 %
Таблица 3
Матрица теста
Для Годовой аттестации (Итогового контроля)
6 курс, специальность «Врач общей практики»
(16 кредитов)
№ Тема Кол-во заданий с одним НАИБОЛЕЕ правильным ответом (MCQ) – 80% от объема БТЗ 1440, из них взять кол-во ТЗ в 100 Всего заданий в тестовой форме по теме Удельный вес заданий по теме в структуре БТЗ, %
I уровень
10%
II уровень
45%
III уровень
45%
Организация работы врача общей практики 17 6 4 27 Ведение учетно-отчетной документации в организациях ПМСП 4 21 21 46 Доказательная медицина в клинической практике ВОП 16 24 - 40 Заболевания органов дыхания 15 71 82 168 Заболевания органов сердечно-сосудистой системы 34 135 128 297 Заболевания пищеварительной системы 19 71 74 164 Анемии 14 84 57 155 Болезни почек и мочевыводящих путей 20 89 106 215 Заболевания эндокринной системы 12 59 59 130 Болезни суставов 20 88 92 200 Заболевания сосудов 8 37 45 90 Лабораторные и инструментальные методы исследования 20 98 113 231 Неотложные состояния в условиях ПМСП 15 77 84 176 Манипуляции в общеврачебной практике 12 52 54 118 итого 206 912 919 2057 *Жалпы тәжірибелі дәрігер жұмысын ұйымдастыру*1**
#1
#1
*!«Денсаулық сақтау ұйымдарындағы біріншілік медициналық құжаттардың үлгісін бекіту туралы»№ 9072010 жылдың 23 қарашасынан ҚР ДМ қызметін атқарушысының бұйрығы бойынша жалпы тәжірибелі дәрігер ересек науқасты қараған кезде қандай медициналық құжат толтыруы керек?
*Форма 095
*Форма 035
*Форма 112
*+Форма 025
*Форма 065
#2
*!5 желтоксан 2011 жылдан № 1464«Ауруханалық көмек көрсету ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Үкіметінің бұйрығына сәйкес ақысыз медициналық көмектің кепілді мөлшері бойынша ауруханаға жоспарлы түрде жатқызылған кездегі зерттеулердің(жалпықан талдауы, жалпы зәр талдауы, биохимиялық талдау, бактериалды себу) жарамдылық мерзімін көрсетіңіз?
*3 күнтізбелік күннен аспауы керек
*5 күнтізбелік күннен аспауы керек
*7күнтізбелік күннен аспауы керек
*+10 күнтізбелік күннен аспауы керек
*14 күнтізбелік күннен аспауы керек
#3
*!5 желтоксан 2011 жылдан № 1464«Ауруханалық көмек көрсету ережелерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Үкіметінің бұйрығына сәйкес ақысыз медициналық көмектің кепілді мөлшері бойынша төменде көрсетілген мамандардың қайсысы науқасты ауруханаға жатқызады?
*+біріншілік медико-санитарлық көмек мамандарының жолдамалары бойынша
*акиматтың жолдамасы бойынша
*аурухананың мамандарының жолдамасы бойынша
*аурухананың бас дәрігерінің жолдамасы бойынша
*әлеуметтік қызметтің жолдамасы бойынша
#4
*!«Денсаулық сақтау ұйымдарындағы біріншілік медициналық құжаттардың үлгісін бекіту туралы»№ 9072010 жылдың 23 қарашасынан ҚР ДМ қызметін атқарушысының бұйрығы бойынша жалпы тәжірибелі дәрігер ересек науқасты қараған кезде қандай медициналық құжат толтыруы керек?
*Форма 095
*Форма 035
*Форма 086
*Форма 112
*+Форма 025
#5
*!Төменде көрсетілген бұйрықтардың қайсысына сәйкес Қазақстан Республикасының азаматтарына мүгедектік топ беріледі («Медико-социалды экспертизаны жүргізу ережелері»)?
*+30 қаңтар 2015 жылдан № 44Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму минстрлігінің бұйрығы
*28шілде 2015 жылдан № 626Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму минстрінің қызметін атқарушысының бұйрығы
*5 мамыр 2015 жылдан № 321 Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму минстрінің бұйрығы
*22 мамыр 2015 жылдан№ 379 Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму минстрінің бұйрығы
*31 наурыздан 2015 жылдан № 183Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму минстрінің бұйрығы
#6
*!Төменде көрсетілген бұйрықтардың қайсысына сай Қазақстан Республикасының азаматтарына уақытша еңбекке жарамсыздық экспертизасы, уақытша еңбекке жарамсыздық парағы мен анықтамасы беріледі?
*30 қаңтар 2015 жылдан № 44 Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму минстрлігінің бұйрығы
*28шілде 2015 жылдан № 626Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму минстрінің қызметін атқарушысының бұйрығы
*5 мамыр 2015 жылдан № 321 Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму минстрінің бұйрығы
*22 мамыр 2015 жылдан№ 379 Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму минстрінің бұйрығы
*+31 наурыздан 2015 жылдан № 183Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму минстрінің бұйрығы
#7
!*5 мамыр 2015 жылдан № 321«Дәрігерлік кеңестік комиссияның жұмысын бекіту туралы» Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму минстрінің бұйрығы бойынша дәрігерлік кеңестік комиссияның құрамына төменде көрсетілгендердің қайсысы кіреді?
*бас дәрігер
*бөлім меңгерушісі
*+медициналық ұйымның орынбасарларының бірі
*тар көлемді маман
*әлеуметтік ұйымның мүшесі
#8
*!Төменде көрсетілген бұйрықтардың қайсысына сай Қазақстан Республикасының дәрігерлік –кеңестіккомиссиясы өзіне бекітілген жұмысын атқарады?
*30 қаңтар 2015 жылдан № 44 Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму минстрлігінің бұйрығы
*28шілде 2015 жылдан № 626Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму минстрінің қызметін атқарушысының бұйрығы
*+5 мамыр 2015 жылдан № 321 Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму минстрінің бұйрығы
*22 мамыр 2015 жылдан№ 379 Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму минстрінің бұйрығы
*31 наурыздан 2015 жылдан № 183Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму минстрінің бұйрығы
#9
*!Қазақстан Республикасында ақысыз медициналық көмектің кепілді мөлшеріне сәйкестөменде көрсетілген бұйрықтың қайсысы бойынша науқас пен медициналық мекеме арасында үлгі шарт жасалады?
*+29 мамырдан 2015 жылдан№418 Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму минстрінің бұйрығы
*30 қаңтар 2015 жылдан № 44 Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму минстрлігінің бұйрығы
*28шілде 2015 жылдан № 626Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму минстрінің қызметін атқарушысының бұйрығы
*5 мамыр 2015 жылдан № 321 Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму минстрінің бұйрығы
*22 мамыр 2015 жылдан № 379 Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму минстрінің бұйрығы
#10
*!Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің бұйрығының төменде көрсетілгендердің қайсысына сәйкес Қазақстан Республикасының азаматтары мен оралмандар ақысыз медициналық көмектің кепілді мөлшерін ала алады?
*+12 мамыр 2015 жылдан № 344 Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму минстрінің бұйрығы
*29 мамырдан 2015 жылдан №418 Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму минстрінің бұйрығы
*30 қаңтар 2015 жылдан № 44 Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму минстрлігінің бұйрығы
*28шілде 2015 жылдан № 626Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму минстрінің қызметін атқарушысының бұйрығы
*5 мамыр 2015 жылдан № 321 Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму минстрінің бұйрығы
#11
*!Ауыр емес ағымдағы пневмонияның еңбекке жарамсыздық мерзімін көрсетіңіз?
*3 күн
*6 күн
*9 күн
*12 күн
*+15 күн
#12
*!Төменде көрсетілгендердің қайсысы I топ мүдектеріне жатады?
*Ішінара афазиясы бар қолдардың салдануы
*Айқын гемипарез
*Айқын аяқ қолдың парапарезы
*Қолдардың салдануы
*+аяқ қолдың үшеуінің айқын салдануы
#13
*!Төменде көрсетілгендердің қайсысы IIIтоп мүдектеріне жатады?
*+Бір өкпенің болмауы
*Екі көздің де соқырлығы
*Екі аяқтың да тұқылы
*Екіжақты коксартроз (III-IV ст.)
*Екі тізе буынының да эндопротезирование отасынан кейінгі жағдайы
#14
*!Емдік профилактикалық ұйымдарда уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша қадағалау кіммен атқарылады?
*+Бас дәрігермен, оның орынбасарымен және бөлім меңгерушісімен
*Учаскелік дәрігер мен учаскелік медбике
*Жалпы тәжірибелі дәрігер мен бас медбике
*Менеджер және бас дәрігердің орынбасары
*Учаскелік терапевт, жалпы тәжірибелі дәрігер
#15
*!Денсаулықсақтау мекемелерінің қайсысында денсаулық мектептері ұйымдастырылады?
*+Біріншілік медико-санитарлыкөмек көрсететін мекемелерде
*Ауруханалық көмек көрсететін мекемелерде
*Зертханалық –диагностикалық көмек көрсететін мекемелерде
*Мамандандырылған көмек көрсететін мекемелерде
*Жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсететін мекемелерде
#16
*!Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 31 наурыз 2015 жылдан«Уақытша еңбекке жарамсыздық экспертизасын жүргізу, уақытша еңбекке жарамсыздық парағы мен анықтамасын беру жайлы» № 183 бұйрығы бойынша емдеуші дәрігер өзбетімен уақытша еңбекке жарамсыздық парағын қанша уақытқа соза алады?
*3 күн
*10 күн
*30 күн
*+6 күн
*60 күн
#17
*!Төменде келтірілген мамандардың қайсысы уақытша еңбекке жарамсыздықты растайтын құжат беріге хұқылы?
*Жедел жәрдем дәрігері
*Қан құю дәрігері
*Балшықпен емдеу дәрігері
*+Аурухананың қабылдау бөлімінің дәрігері
*Соттық-медициналық эксперт
*Жалпы тәжірибелі дәрігер жұмысын ұйымдастыру*2**
#18
*!Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің № 281 28 сәуір 2015 жылдан«Біріншілік медико-санитарлық көмек көрсету жайлы және біріншілік медико-санитарлық көмеккөрсететін ұйымдарға тіркеу ережелері жайлы» бұйрық бойынша ҚР азаматтары қанша БМСК мекемелеріне тіркелуіне болады?
*+ҚР азаматы бек бір БМСК ұйымына тіркеле алады
*ҚР азаматы екі БМСК ұйымына тіркеле алады
*ҚР азаматы үш БМСК ұйымына тіркеле алады
*ҚР азаматы төрт БМСК ұйымына тіркеле алады
*ҚР азаматы бес БМСК ұйымына тіркеле алады
#19
*!Мария Ивановна 46 жаста, емханаға басқа емханадағы дәрігерге тіркелу мақсатымен келді. Өзге емханадағы дәрігерге бір ай шамасында қаралып жүр. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің № 281 28 сәуір 2015 жылдан «Біріншілік медико-санитарлық көмек көрсету жайлы және біріншілік медико-санитарлық көмеккөрсететін ұйымдарға тіркеу ережелері жайлы» бұйрық бойынша ҚР азаматтарының бір емдеу мекемесінен басқа емдеу мекемесіне тіркелуі қалай жүзеге асырылады?
*+азамат жылына бір рет өзбетінше емдеу мекесі мен емдеу дәрігерін таңдай алады
*азамат жылына екі рет өзбетінше емдеу мекесі мен емдеу дәрігерін таңдай алады
*азамат жылына үш рет өзбетінше емдеу мекесі мен емдеу дәрігерін таңдай алады
*азамат жылына төрт рет өзбетінше емдеу мекесі мен емдеу дәрігерін таңдай алады
*азамат жылына бес рет өзбетінше емдеу мекесі мен емдеу дәрігерін таңдай алады
#20
*!Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің № 281 28 сәуір 2015 жылдан «Біріншілік медико-санитарлық көмек көрсету жайлы және біріншілік медико-санитарлық көмеккөрсететін ұйымдарға тіркеу ережелері жайлы» бұйрық бойынша азаматтарды мекемеге тіркеу қай мерзімде жүргізіледі?
*+БМСК мекемелеріне тұрғындарды тіркеу жыл сайын 15 қыркүйектен 15 қарашаға дейін
*БМСК мекемелеріне тұрғындарды тіркеу жыл сайын 1 маусымнан 15 тамызға дейін
*БМСК мекемелеріне тұрғындарды тіркеу жыл сайын 1 наурыздан 15 мамырға дейін
*БМСК мекемелеріне тұрғындарды тіркеу жыл сайын 15 желтоқсаннан 15 қаңтарға дейін
*БМСК мекемелеріне тұрғындарды тіркеу жыл сайын 15 ақпаннан 1 наурызға дейін
#21
*!Әйел адам, 22 аптадағы жүктілік. Жалпы тәжірибелі дәрігерге жүктілік демалысын алу үшін келді.
Жүктілік пен туу бойынша еңбекке жарамсыздық парағын қанша мерзімге беріледі?
*25 апталық мерзімнен бастап 60 күн босанға дейін және 40 күн босанғаннан кейін (асқынусыз)
*+30 апталық мерзімнен бастап 70 күн босанға дейін және 56 күн босанғаннан кейін (асқынусыз)
*28 апталық мерзімнен бастап 30 күн босанға дейін және 36 күн босанғаннан кейін (асқынусыз)
*30 апталық мерзімнен бастап 70 күнге дейін босанға дейін және 70 күн босанғаннан кейін (асқынусыз)
*28 апталық мерзімнен бастап 60 күн босанға дейін және 56 күн босанғаннан кейін (асқынусыз)
#22
*!3 топтағы мүгедек, тұншығу ұстамалары аптасына 2-3 рет, жеңілдетілген жағдайда жұмыс атқарады, ЖРВИ ауырғаннан кейін уақытша еңбекке жарамсыздық пайда болды.
Аталған науқастың еңбекке жарамсыздық парағындағы еңбекке жарамсыздық түрі қандай болады?
*+Жалпы ауру
*Мамандық ауру
*Өндірістік жарақат
*Тұрмыстық жарақат
*Карантин
#23
*!Жұмысы бар, 3 топтағы мүгедек, диагнозы: постинфарктты кардиосклероз, жағдайының нашарлауына байланысты келді. ЭКГда: қарыншалық экстрасистолия.
Аталған жағдайда еңбекке жарамсыздық парағы қанша мерзімге беріледі?
*1 ай
*2 ай
*3 ай
*4 ай
*+Болжамға байланысты мерзімге
*Жалпытәжірибелідәрігержұмысынұйымдастыру*3**
#24
*!Ер адам, 40 жаста, Жедел респираторлы вирусты инфекция диагнозымен 18.10 нан 20.10 дейін уақытша жарамсыздық парағы берілді, дәрігерге келетін күні 20.10. Науқас дәрігерге тек 25.10 келді, себебі дәрігердің рұқсатысыз қаладан басқа жерге шыққан. Қарап тексергенде пневмония деген диагноз қойылды.
Уақытша еңбекке жарамсыздық қалай берілуі керек?
*+“тәртіп бұзылған” деп21.10 бастап ұзартылды
*25.10 бастап ұзартылды
*25.10 бастап жаңа еңбекке жарамсыздық парағы ашылды
*“тәртіп бұзылған” деп 25.10 бастап ұзартылды
*21.10бастап, тәртіп бұзылғандығы туралы көрсетілмеген
#25
*!Әйел адам 30 жаста, екі жерде жұмыс атқарады: негізгі жйне қосымша. Асқазан жарасының асқынуына байланысты еңбекке жарамсыздық парағы берілді. Науқас екі жұмыс орнына да еңбекке жарамсыздық парағын беруі керек екендігін айтты.
Уақытқа жарамсыздық парағы қалай берілуі керек?
*бір уақытша еңбекке жарамсыздық парағын екі жұмыс орнына беру
*екі еңбекке жарамсыздық парағынберу
*еңбекке жарамсыздық парағыннегізгі жұмыс орнына беру
*еңбекке жарамсыздық парағынқосымша жұмыс орнына беру
*+біреңбекке жарамсыздық парағын негізгі жұмыс орнына беру және қосымша жұмыс орнына көшірмесін беру
#26
*!Әйел адам 38 жаста, жүргізуші, медикоәлеуметтік сараптамадан бас тартты.
Уақытша еңбекке жарамсыздық парағында 25.01 күні МӘСК жолданды және 25.01 нен “МӘСК жолдамадан бас тартты” деген тәртіп бұзу жөніндегі мағлұмат жазылды. Науқас құжаттары МӘСКке жолданып, 28.01 күні тіркелді. Науқас МӘСК куәләндыруға келмеді, тек 15.02 күні келіп, III топтағы мүгедек болып шешілді.
Аталған жағдайда емдік мекеме уақытша еңбекке жарамсыздық парағын қай күнмен жабу керек:
*25.01күннен III топ мүгедегі
*+28.01күннен III топ мүгедегі
*15.02 бастап III топ мүгедегі
*16.02 бастап жұмысқа
*25.01 диагностика қажет
#27
*!Ер адам, 34 жаста, банк менеджері, ауруханада Ауруханадан тыс пневмония диагнозымен ем қабылдады. Науқас өз қалауы бойынша ауруханадан әлі еңбекке жарамсыз жағдайда шықты.
Аурухананың дәрігері еңбекке жарамсыздық парағын қай мерзімге беруі керек?
*1 айға, кейін дәрігерлік кеңестік комиссия
*3 күнге
*+10 күнненартықемес
*6 күннен артық емес
*1 күннен артық емес
*АМСК ұйымдарында есеп-қисап құжаттамасын жүргізу *1**
#28
*!Медициналық аудит жүргізудің басты мақсаты қандай?
*ҚР ДМ және ӘД басқармасының нұсқауын орындау
*ЕАМ қызметкерлерінің функциональды қызметін орындау
*Санитарлық қалыпты орындау
*+Науқастарға қызмет көрсетуді жақсарту
*Диагностика және ем-шараның стандартын орындау
#29
*!Ішкі медициналық аудитті кім жүргізеді?
*Бас-дәрігердің емдеу ісі жөніндегі орынбасары
*Сенімді бөлімнің қызметкерлері
*Бас дәрігер
*ЕАМ науқастары
*+Басқа бөлімнің қызметкерлері
#30
*!Ашық медициналық картаның аудиты дегеніміз-медициналық картаның эксперитизасы.
*Амбулаторлық науқастың
*+Стационардағы науқасты шығарардан алдын
*Стационардағы науқасты өлгеннен кейінгі
*Стационардағы науқасты ауыстырғаннан кейін
*Стационардағы науқасты шығарғаннан кейін
#31
*!Емдеуші дәрігердің өзін-өзі бақылауындағы тексеріске кіреді?
*100%мейірбикелік формның дұрыс реттіліктегі толтырылуында
*Шығарылған науқастардың (емделген)медициналық картасының 5% -дан төмен болмауы
*Ем алып жаткан науқастардың медициналық картасының 10% дан төмен болмауы
*Ретроспективті медициналық картаның 50%дан төмен болмауы
*+100% медициналык картаның сапаға сәйкестігі
АМСК ұйымдарында есеп-қисап құжаттамасын жүргізу *2**
#32
*!Отадан кейінгі жағдайға талқылау жүргізілуде.Ер кісі 50жаста холецистэктомия отасы жасалғаннан соң 5 тәуліктк қайтыс болды.Жедел жәрдеммен ауыр жағдайда шұғыл түрде жеткізілген. Шұғыл түрдегі диагнозы «ӨТА.Іріңді холецистит, өт қабының перфорациясымен асқынған.Разлитой перитонит», ота жасалған.Анамнез бойынша науқастың 1апта бойы созылмалы холециститтің өршуі бойынша тұрғылықты мекен жайында амбулаторлық ем алған.
Науқастың өліміне кім кінәлі?
*+Емхана
*Жедел-жәрдем
*Аурухананың қабылдау бөлімшесі
*Науқас өзі
*Хирург
#33
*!Аппендэктомия отасынан кейінгі 7- куні қайтыс болған науқастың жағдайына талқылау жасалуда.Ер адам 50 жаста жедел аппендицит перитотитпен асқынған түрде ауруғанаға шұғыл түрде жеткізілген.2кундей мазалған іштегі ауру сезімі мазалаған, жедел жәрдем шақырған, «Созылмалы гастрит,өршу фазасында» диагнозы қойылған.Үйде қалдырылған,емханаға актив берілген.6 сағ өткен соң іштігі ауру сезімі күшеюіне байланысты жедел жәрдемді қайта шақыртып,науқас ауруханаға жатқызылған.Операциядан кейінгі жағдай сепсиспен асқынған.
Науқастың өлімі кімнің кінәсінан болды?
*+Жедел медициналық жәрдем
*Емхана
*Қабылдау бөлімі
*Ота жасаған хирург
*Хирургиялық бөлімшенің
#34
*!Ауруханадағы 30 жастағы науқастың екі жақты пневмония, өкпенің төменгі бөлігінде орналасқан жағдайы бойынша талқылау жасалынуда.Терапия бөлімшесіне 1 апта бұрын
«АГ 2 ст, қф 2. алғаш анықталған» диагнозымен жоспарлы түрде түскен. Түскеннен кейін 4-нші күні науқаста әлсіздік, құрғақ жөтел,дене қызуы 38С –қа дейін көтерілген.Рентгенограммада – екі жақты пневмония өкпенің төменгі бөлігінде орналасқан.
Пневмонияның дамуына не себеп болды?
*Ауруханаға дейінгі этапта анықталмаған пневмония
*+Аурухана ішілік инфекция
*Орын ауысуына байланысты болған инфекцияның өршуі
*Иммунитет әлсіреген
#35
*!Жабық медициналық картаның аудиты дегеніміз-медициналық картаның эксперитизасы.
*Амбулаторлық науқастың
*Стационардағы науқасты шығарардан алдын
*Стационардағы науқасты өлгеннен кейінгі
*+Стационардағы науқасты ауыстырғаннан кейін
*Стационардағы науқасты шығарғаннан кейін
#36
*!Амбулаторлы-емханалық мекемедегі экпертиза кезінде қандай жағдайлар қаралады?
*Ауруханаішілік инфекцияның пайда болу факторы
*1 ай көлемінде бір аурумен қайталапгоспитализациялау
*Диагнозды ажырату
*+Еңбекке жарамды жастағы тұлғалардың мүгедектікке бірінші рет шығу
*Негізделмеген госпитализация
#37
*!Амбулаторлы-емханалық мекемелерді бақылау кезінде қандай жағдайлар қаралады?
*Емдеу уақытың ұзаруы немесе қысқаруы
*+Жүктіліктің асқынуы
*Негізделмеген госпитализация
*Летальных исходов лечения
*Отадан кейінгі асқыну
#38
*!Ішкі аудитті жүргізу кезінде жалпы тәжирбелік дәрігеріне ескерту жасалынды,медициналық картасы бойынша науқас 50 жаста, «АГ III д, қф 4»диагнозымен. Anamnesis morbi бөлімінен: науқас АГ мен 10 жыл бойы зардап шеккен.Д бақылауда тұрады. Ингибиторлар: АПФ, диуретиктарды қабылдайды. Anamnesis vitae бойынша: созылмалы өршусіз бронхит. Созылмалы гастрит В типті, өршусіз.
Комиссияның ескертуі қай критериге негізделген?
*Анамнез жинаудың жоқтығы
*+Жүйе бойынша өмір анамнезінің жоқтығы
*Ауру анамнезіндегі дәл қазіргі жағдайының сипатының жоқтығы.
*Сапалы дұрыс емес жиналған анамнез,ол емнің қате тактикасына әкеп соғуы мүмкін.
#39
*!Ішкі аудитті жүргізу кезінде жалпы тәжірибелік дәрігерге ескерту жасалынды, медициналық қартасы бойынша науқас 30 жаста «Созылмалы пиелонефрит, өршу сатысы. СБЖ0. АГII, қ.ф 1» клиникалық диагнозымен.
Комиссиялық ескерту қай критерийге негізделген?
*+Диагноз толық емес, халықаралық жіктелуге сәйкес келмейді.
*Нұсқаушы синдром айқындалмаған, ауру ағымындағы дәреже, қосымша аурулары көрсетілмеген сонымен қатар, аурудың өзі
*Диагноз дұрыс, толық емес, қорытындыға қосымша аурулар анықталмаған
*Диагноз дұрыс,қорытындыға қосымша аурулар анықталмаған
#40
*!30 жасар ер адам, өзінің тұрғылықты жері бойынша алғаш рет емхана участкелік дәрігеріне қаралуға келді. Регистратурада алғаш рет қаралған науқасқа толтырылатын форма?
*+025/у
*025-1
*025-2
*025-3
*025-05/у
#41
*!Әйел адам, 45 жаста бас ауруына, бас айналуына, көзінің алдында шыбын жыпылықтауына шағымданып қаралды. Науқастың айтуы бойынша ешқандай аурумен ауырмаған. Жалпы жағдайы қанағаттанарлық. Жүрек тоны бәсеңдеген, ритмді. АҚ 160/100 мм с.б. Пульс 90 мин/соққы. Өкпеде везикульярлы тыныс, сырыл жоқ. ЭКГ-ЖЭО горизонтальды қалыпта. Сол жақ қарынша гипертрофиясы. Артеральды гипертензия алғаш рет анықталып тұрғандықтан жалпы тәжірибелі дәрігер науқасты диспансерлік тіркеуге алды. Науқасты диспансерлік бақылауда бақылау үшін толтырылатын форма?
*+030/у
*025/у
*030-2
*030-6-у
*031
#42
*!17 жасар қыз бала ЖОО-на түсу үшін медициналық анықтама алуға медициналық орталыққа қаралды. 086/у формасын кім бере алады?
*кез-келген дәрігер
*кез-келген амбулатория-емханалық мекеме
*+комиссия құруға лицензиясы бар емдеу-алдын-алу мекемесі
*кез-келген жекеменшік медициналық орталық
*кез-келген стационар
#43
*!23 жасар әйел, етеккірінің келмеуіне және таңертенгілік жүрек айнуына шағымданып әйелдер консультациясына келді. Қарап тексеру барысында, 6-8 апталық жүктілік анықталды. Жүкті әйелге алғашқы қаралуда қандай форма толтырылады?
*025/у
*112/у
*+111/у
*025-1
*030/у
#44
*!23 жасар әйел, 5 жасар баласының ауруы бойынша жалпы тәжірибелі дәрігерге қаралды. Дәрігер ем тағайындап, төсектік режим ұсынды. Науқас балаға күтім жасау бойынша, анасына жұмыстан уақытша босатылуы үшін қандай форма толтырылады?
*095/у
*095-1/у
*+138/у
*094/у
*уақытша еңбекке жарамсыздық парағы
#45
*!19 жасар студент ЖТД-ге ЖРВИ бойынша қаралды. Дәрігер ем тағайындап, төсектік режим ұсынды. Студентке оқуынан уақытша босатылуы үшін қандай форма толтырылады?
*138/у
*+095/у
*095-1/у
*уақытша еңбекке жарамсыздық парағын
*094/у
#46
*!Ер адам 45 жаста, инженер, оң қолын жарақаттауына байланысты жедел-жәрдем шақырды. Анамнезінде: бақшада алма теріп жатқанда сатыдан құлаған. Қабылдау бөлімінде қарап тексергеннен соң, оң жақ кәрі жіліктің типтік орнындағы жабық сынығы диагнозы қойылды. Тұрмыстық жарақатқа байланысты науқасқа жұмыстан уақытша босатылуы үшін қандай форма толтырылады?
*094/у
*уақытша еңбекке жарамсыздық парағы
*095/у
*+095-1/у
*138/у
#47
*!Ер адам 25 жаста, инженер, бас ауруы, ішінің ауру сезімі, жүрек айну және құсу шағымдарымен жалпы тәжірибелі дәрігерге келді. Жағдайының ауырлауын кеше көп мөлшерде алколголь қабылдаумен байланыстырады. Науқасқа алкоголь қабылдауына байланысты туындаған ауруға жұмыстан уақытша босатылу формасы?
*Уақытша еңбекке жарамсыздық парағы
*138/у
*095/у
*095-1/у
*+094/у
#48
*!Ауыл тұрғыны ұзақ уақытқа қалаға жұмысқа орналасты. Тұрғылықты мекен жайы бойынша қалалық емханаға медициналық көмекке жүгінді. Оған алғашқы медициналық көмек көрсетілді, бірақ емді ары қарай жалғастыру үшін құжаттарын алып келу керек. Медициналық көмек алу үшін емханаға қандай құжат ұсыну керек?
*Жеке төлқұжаты
*Қалаға тіркелгені туралы анықтама
*+Медициналық мекемеге тіркелген талоны
*Жұмыс орнынан анықтама
*КСК анықтама
#49
*!Босанушы баласымен босану үйінен шықты. Келесі күні жаңа туылған нәрестеге жалпы тәжірибелі дәрігер патронаж жасады және бала күтімі жайында кеңестер берді. Емханада жаңа туылған балаға қандай форма ашылады?
*025/у
*025-1/у
*+112/у
*111/у
*030/у
#50
*!Ер адам 80 жаста аздаған физикалық жүктемеде ентігуге, аяқтарындағы айқын ісікке, ішінің үлкейгендігіне, қақырықпен жөтелге, АҚ жоғарылауына шағымданады. ЖИА диагнозымен Д-есепте тұрады. СН ФК ІІІ. Жүрекше фибрилляциясы. СЖЖ ФК ІІІ. АГ 3, қ.ф 4.Жалпы жағдайы ауыр, жартылай отырған қалыпта. АҚ 190/130 мм с.б. Пульс 88 мин, аритмия. Өкпесінде әлсіз везикуярлы тыныс, төменгі бөліктерінде көптеген ылғалды сырылдар естіледі. Анасарка. Аяқтарында айқын ісік. Дәрігер үй жағдайында стационар тағайындады. Дәрігер науқасты күндізгі стационарға жіберуге қандай форма толтырылады?
*003-5/у
*025/у
*025-1/у
*+003-2/у
*001-7/у
#51
*!60 жасар әйел жүрек тұсындағы қысып, ол қолға берілетін, нитроглициерин қабылдаған соң 10 минуттен кейін басылатын ауыру сезімге шағымданады, сонымен қатар аяқтарында ісіңу бар. Анамнезінде: ЖИА. СН ФКII. ПИК (2000). ХСН0. Д – тіркеуде тұрады. Әрдайым емделеді. Стресстен кейін жағдайы нашарлаған. Жүрек тондары анық, тұйықталған. АҚҚ 130/90 мм рт.ст. Пульс 90 рет минутына. ЭКГ – коронарлы жетіспеушілігінің белгілері анықталады. Теріс динамика байқалады. Дәрігер науқасты күндізгі стационарға жіберді.
Күндізгі стационар дәрігері науқасқа қандай форманы толтырады?
*003-2/у
*001-7/у
*+003-5/у
*025-1/у
*025/у
#52
*!Әйел адам 60 жаста, жүрек аймағының басып ауыру сезіміне шағымданады. Ол сол қолға беріледі. Нитроглицерин қабылдағаннан соң, 10 минуттан кейін басылады, аяқтары ісінген. Анамнезінде: ЖИА. СН ФК ІІ. ПИК (2000). ХСН0. Д-учетта тұрады.Жүйелі түрде ем қабылдайды. Жағдайының нашарлауын стресстік жағдаймен байланыстырады. Күндізгі стационарда ем қабылдайды, бірақ әсері жоқ. Дәрігер науқасты тәуліктік стацонарға жіберуге шешім қабылдайды. Дәрігер науқасты тәуліктік стационарға жолдама жіберуге қандай форма толтырады?
*001-7/у
*021/у
*001-4/у
*+001-3/у
*025-5/у
*АМСК ұйымдарында есеп-қисап құжаттамасын жүргізу *3**
#53
*!48 жастағы әйел, жүрек аймағына берілетін, сол қолға иррадияцияланатын, нитроглицеринді қабылдағаннан соң 10 мин.соң ауру сезімінің басылатынына шағымданып келді.Анамнезінде: ЖИА,СН ФК2 ХСНО Д-есепте тұрады. Тұрақты ем қабылдайды. 2 күннен бері жағдайы нашарлаған. Дәрігер науқасты күндізгі стационарда ем қабылдауына шешім қабылдады. Дәрігер науқасқа күндізгі стационарға жолдама беру кезінде қандай форма толтыру қажет?
*001-3/у
*021/у
*001-4/у
*+001-7/у
*003-5/у
#54
*!67 жастағы ер кісі “Тізе буынының остеоартрозы, 3 сатысы, ФН 3 сатысы” диагнозымен Д-есепте тұрады. Аталған аурумен 20 жылдан бері ауырады. Соңғы уақыттарда қозғалыс кезінде оң тізе буынының ауыруына нашарлауына шағымданады. Науқасты БЮРО госпитализация порталы арқылы тізе буынының эндопрзирлеуге жолдама береді. Жоғары мамандандырылған медициналық көмек алу үшін қандай форма толтырылады?
*003-5/у
*001-3/у
*+021/у
*001-4/у
*001-7/у
#55
*!50 жастағы ер кісі, қиын бөлінетін қақырыққа, жөтелге, ентігуге, ауа жетіспеу сезіміне шағымданады. Анамнезінде 30 жылдан астам күніне 1 қорап темекі шегеді. Еш жерде тексерілмеген, ем қабылдамаған. Обьективті: жүрек тоны анық, ритмді АД-140/100 мм.ст.рт пульс – 84 мин. Өкпеде – қатаң тыныс, өкпенің төменгі ортаңғы бөлігінде құрғақ ысқырықты, ылғалды сырылдар анықталады. Дәрігер науқаста өкпе патологиясы бар деп болжамдап спирометрияға жолдама берді. ЕПМ (ЛПУ) диагностикалық зерттеуге жіберу үшін, дәрігер науқасқа қандай форма толтырады?
*021/у
*+001-4/у
*001-7/у
*003-5/у
*001-3/у
#56
*!49 жастағы ер кісі, қиын бөлінетін қақырыққа, жөтелге, ентігуге, ауа жетіспеу сезіміне шағымданады. Анамнезінде 35 жылдан астам күніне 1 қорап темекі шегеді. Еш жерде тексерілмеген, ем қабылдамаған. Обьективті: жүрек тоны анық, ритмді АД – 130/90 мм.ст.рт пульс – 82 мин. Өкпеде – қатаң тыныс, өкпенің төменгі ортаңғы бөлігінде құрғақ ысқырықты, ылғалды сырылдар анықталады. Спирометрияда – ОФВ1 – 70% арақатынасы ОФВ1/ФЖЕЛ – 65%/.
Науқасты дәрігер пульмонологтың консультациясына жиберу мақсатындай қандай форма толтырылады?
*001-3/у
*+001-4/у
*001-7/у
*003-5/у
*021/у
#57
*!«Тізе буынының остеоартрозы, 3 сатысы, ФН 3 сатысы» диагнозымен науқасты дәрігер эндопротездеуге жолдама берді. Дәрігер қандай форма толтыру қажет?
*025-2/у
*025-5/у
*+027/у
*025-8/у
*035-1/у
#58
*!Толық тексеруден кейін дәрігер науқасқа қорытынды клиникалық диагноз қойды. Қорытынды диагнозға қандай форма толтырылады?
*+025-2/у
*025-8/у
*025-5/у
*066-4/у
*027/у
#59
*!Науқастың амбулаторлы статистикалық картасының номері қандай?
*025-2/у
*+025-5/у
*025-8/у
*066-4/у
*063/у
#60
*!Халықтық скринингтен өтілуі кезінде қандай құжат толтырылады?
*063/у
*066-4/у
*+025-8/у
*025-5/у
*025-2/у
#61
*!Kүндізгі емханада бұрынғы емі бойынша науқастың статистикалық картасының нөмірі қандай?
*025-8/у
*063/у
*025-2/у
*+066-4/у
*025-5/у
#62
*!Дәрігер мектепке баратын баланың медициналық құжаттарын мектептегі медициналық кабинетке берді, сонымен қатар балаға жасалынған профилактикалық екпелердіде. Карта нөмірі қандай?
*025-5/у
*066-4/у
*025-2/у
*025-8/у
*+063/у
#63
*!Колледж студенті, миостенияның үдемелі сатысымен, тұрғылықты жері бойынша емханаға денсаулық жағдайы бойынша дене шынықтыру сабағынан босату жөнінде ВКК қорытындысы берілді. Осы медициналық құжаттың нөмірі қандай?
*084/у
*027/у
*+035-1/у
*070/у
*088/у
#64
*!Жүкті әйел 30 жаста,хат тасушы. Қайталама жүктіліктің үзілу қаупі бойынша ем қабылдады. Дәрігерлік-кеңестік комиссия әйелді жеңіл жұмысқа жіберілу туралы қорытынды берді.
Осы медициналық құжаттың нөмірі қандай?
*070/у
*027/у
*035-1/у
*088/у
*+084/у
#65
*!28 жастағы жүкті әйел, бірінші жүктілік, алғаш босанушы, жүктіліктің 18-аптасы. Тексеріп қарау кезінде ұрықтың туа біткен генетикалық патологиясы, өмірге байланыссыз және медициналық көрсеткіштерге байланысты жүктілікті үзу ұсынылды.
Дәрігер жүктілікті үзу бойынша қандай құжат толтырады?
*+084/у
*088/у
*035-1/у
*027/у
*070/у
#66
*!50 жастағы әйел тұрғылықты жері бойынша емханадан скрининг өтуге келді. Дәрігер оны С және Д гепатитке маркерлеріне қан тапсыруға жіберді.
Дәрігер маркерге жіберу бойынша қандай құжатты толтырады?
*058/у
*+245/у
*088/у
*001-4/у
*021/у
#67
*!60 жастағы әйел дәрігерге әкімшіліктен жолдама алу үшін, анықтама беруді сұрап келді. Анамнезінде – «ДОА тізе буыны, ФН ІІ, АГ ІІ, р.2» диагнозы бойынша «Д»-есепте тұрады.
Жолдама алу үшін анықтама номері қандай?
*072/у
*077/у
*078/у
*+070/у
*076/у
#68
*!45жастағы ер кісі, созылмалы гастриттен емделу мақсатында «Сары-Ағаш» санаториясына жолдама алу үшін, санаторно-курорттық картаны толтыру өтінішімен келді.
Санаторно-курорттық картаның номері қандай?
*070/у
*+072/у
*076/у
*078/у
*077/у
#69
*! 13 жастағы қыз бала, «Ревматизм, н/ф. Ревмокардит» диагнозы бойынша «Д» есепте тұрады. Анасы жұмысқа жолдама алу үшін қызына ауруы бойынша санаторно-курорттық картаны толтыру өтініші бойынша келді.
Санаторно-курорттық картаның номері қандай?
*077/у
*078/у
*070/у
*072/у
*+076/у
#70
*!56 жастағы ер кісі, «ЖИА. КС ФК ІІ. СЖЖ0» диагнозымен «Д» есепте тұрады. 1 ай бұрын АКШ-тан кейін ауруханадан шығарылған және қәзір аурухана қағазымен жүр. 3 айдан кейін науқас еңбекке жарамсыздық сұрағы бойынша МӘС-дан өту керек.
Дәрігер науқастың МӘС-дан өту бойынша қандай негізгі құжатты толтырады?
*021/у
*001-4/у
*088/у
*027/у
*035-1/у
#71
*!25 жастағы әйел жиі сұйық нәжіс,іштегі ауру сезімі, субфебрильді температура шағымы бойынша жалпы практикалық дәрігерді үйіне шақырды. Анамнезінде – жағдайы кешеден бастап нашарлаған. Қонаққа барғанда – торт жеген. Жалпы жағдай орташа ауырлықта. АҚ 120/80 мм рт.ст. Пульс 88уд/мин. Іші жұмсақ, пальпацияда сезімтал, кіндік аймағында урчание. Үлкен дәреті пенисті, ауқымды. Дәрігер диагнозды нақтылау үшін науқасты инфекциондық кабинетке жіберді.
Дәрігер СЭҚ-ке (СЭС) қандай құжат толтыру керек?
*088/у
*245/у
*001-3/у
*+058/у
*00-4/у
#72
*!Ата-анасы 10 жастағы баласын денсаулық лагеріне жіберуге дайындалуда және дәрігерге медициналық анықтама алуға келді.
Денсаулық лагеріне саяхаттауға дәрігер балаға қандай құжат береді?
*078/у
*077/у
*+079/у
*076/у
*072/у
#73
*!Санаторияға жолдама құжатының номері?
*+077/у
*072/у
*076/у
*079/у
*078/у
*ЖТД клиникалық тәжірибесіндегі дәйектемелі медицинасы*1**
#74
*!Өзінің күнделікті тәжірибесінде заманауи дәрігер бірінші кезекте көңіл бөлуі керек
*+Клиникалық әдістемелерге, стандарттарға, емдеу протоколына
*Ғылыми журналдардағы басылымдарға
*Тәжірибелі дәрігер-клиницистердің , көшбасшы ғалымдардың пікіріне
*Шетелдік әріптестердің пікіріне
*Белгілі аурудың емдеу және диагностикалау әдісіне жалпы көзқарас
#75
*!Қазіргі уақытта медициналық қателіктердің себебінен болатын өлім-жітімнің жоғарылауы немен байланысты
*Диагноздың дұрыс қойылмауы
*+Медициналық препараттардың жанама әсерлерінің қаралмауы
*Емдеу жоспарының дұрыс еместігі
*Емдік заттың және мөлшерінің дұрыс таңдалмауы
*Науқастың толық текерілмеуі
#76
*!Аурудың алдын алу туралы нұсқаулықтардың көбісі …
*Ғылыми дәлелденген
*Дәлелді медицинаның ұстанымдарына сай келеді
*Көп жылғы клиникалық зерттеулердің нәтижесіне негізделген
*+Нақты дәлелді базасы жоқ
*Дәлелдемелерді қажет етпейді
#77
*!«Патогенетикалық негізделген терапия» неге негізделген…
*Дәлелді медицинаның ұстанымдарына
*РКИ нәтижелеріне
*Здравом смысле
*Аурудың этиологиясына
*+Аурудың даму механизміне
#78
*!Преваленсті (превалентность)ненің көмегімен анықтайды
*+Көлденең зерттеулер
*Когорттық зерттеулер
*Рандомизирленген бақыланған зерттеулер
*Жүйелік бақылау
*Бақылаумен салыстырмалы типті зерттеулер
#79
*!Инсиденс (инсидентность) ненің көмегімен анықтайды
*Көлденең зерттеулер
*+Бойлықзерттеулер
*Рандомизирленгенбақыланған зерттеулер
*Жүйелік бақылау
*Мета-анализ
#80
*!Көлденең зерттеулерге қарағанда, бойлық зерттеулер…
*Бір популяциядағы белгілі бір аурумен ауыратын адамдар санын анықтау үшін қолданылады
*+Белгілі бір уақыт аралығында бір топ науқастарды бақылауға негізделген
*Науқастарды бақылауды қажет етпейді
*Преваленсті (превалентности) талқылауға болады
*Дизайны және орындалуы жағынан қиындық жоқ
#81
*!Жылына бір ауруға байланысты неше жаңа жағдай болатынын қандай зерттеу арқылы анықтауға болады?
*Көлденең зерттеу
*Рандомизирленгенбақыланған зерттеулер
*Жүйелік бақылау
*+Бойлық зерттеу
*Рандомизирленбеген бақыланған зерттеу
#82
*!Белгілі бір популяцияда бір аурумен неше адам ауыратынын қандай зерттеу арқылы анықтауға болады?
*+Көлденең зерттеу
*Рандомизирленгенбақыланған зерттеулер
*Жүйелік бақылау
*Когорттық зерттеу
*Бақылаумен салыстырмалы типті зерттеулер
#83
*!Көзқарас бойынша дәлелдемелер иерархиясында ең жоғарғы сатыдағы дәлелдеме …
*Көлденең зерттеу
*Рандомизирленген бақыланған зерттеулер
*Мета-анализ және жүйелік бақылау
*+Когорттық зерттеу
*Бақылаумен салыстырмалы типті зерттеулер
#84
*!Жаңа дәрілік заттарды сынақтан өткізудегі орынды зерттеу әдісі?
*Көлденең зерттеу
*Рандомизирленгенбақыланған зерттеулер
*Мета-анализ
*+Когорттық зерттеу
*Бақылаумен салыстырмалы типті зерттеулер
#85
*!Сіз –зерттеушісіз, жаңадан әзірленген аппендэктомия әдісі бұрынғыдан жақсы екенін дәлелдеу мақсатыңыз. Ол үшін қандай зерттеуді таңдайсыз?
*Көлденең зерттеу
*Рандомизирленбеген бақыланған зерттеулер
*+Рандомизирленген бақыланған зерттеулер
*Когорттық зерттеу
*Бақылаумен салыстырмалы типті зерттеулер
#86
*!Плацебоны не үшін қолданады?
*Науқастар негізгі емдеу тобына жататынын білмес үшін
*Науқастар өздерін барлық адамдар сияқты емдейді деп ойлау үшін
*Науқастар негізгі емдеу тобына жатамыз деп ойлауы үшін
*Науқастар бақылау тобына жатамыз деп ойлауы үшін
*+Науқастар қандай топқа жататынын білмес үшін– негізгі(емдік) немесе бақылау
#87
*!Күнделікті клиникалық тәжірибеде дәлелді медицинаның ұстанымдарын ұстануға болады деп айтуға болады ма? Неліктен?
*+Йә, себебі нақты дәлелдемесі бар жақсы ем қолданып жатқандығыңа сенімді боласың
*Жоқ,себебі дәрігерге клиникалық тәжірибе неғұрлым бағалы
*Йә,себебі дәлелді медицина клиникалық тәжірибеде кездесетін барлық жағдайды қарастырған
*Нет, потому что здравый смысл иногда более уместен
*Йә, себебі бұл дәрігердің жұмысын айтарлықтай жеңілдетеді – тек керек сұраққа нақты жауап тауып қолдану керек
#88
*!Ревматоидты артритті емдеуде индометациннің әсері қандай екенін зерттеудегі ең маңыздысы?
*Науқастардың топтарын дұрыс таңдау
*Квалифицирленген дәрігер-ревматологтардың тобын құру
*+Науқастарды негізгі(емдік) және бақылау тобына кездейсоқ жиілікте бөлу
*Индометацинді қабылдаған науқастардағы жанама әсерлерге көңіл бөлу
*Зерттеуге қатысуға науқастардан рұқсат алу
#89
*!Қандағы глюкоза мөлшерін анықтау Қантты диабетті анықтаудағы эффективті әдіс екенін зерттейін деп шештіңіз. Ол үшін сіз …
*Науқастарға не мақсатпен қан алатыныңызды айтпайсыз
*+Қандағы глюкоза мөлшерін анықтауды
Қантты диабетті анықтаудағы басқа әдіспен салыстырасыз
*Қандай зерттеу жүргізетініңізді дәрігерлерге айтпайсыз
*Ұзақ уақыт аралығында науқастарды бақылайсыз
*Барлық науқастардан қанды бір рет қана аласыз
*ЖТД клиникалық тәжірибесіндегі дәйектемелі медицинасы*2**
#90
*!Клиникалық басқару қолданылады
*+Емнің нәтижелілігі, емдік шығынның нәтижелілігі, емнің сапасы, емнің ғылыми бағыты
*Өмір сүру сапасын жақсарту, асқыну жиілігін азайту, ауру симптомдарын азайту
*Науқастың өмір сүру салтымен байланысты негізгі көрсеткіштер (кез келген себепті немесе негізгі зерттеудегі аурудан болған өлім,зерттеудегі аурудан айығу)
*Повышать удовлетворенность среднего медицинского персонала
*Ұйымның мінсіздігі
#91
*!Егер сіздің науқасыңыз ЖИА, МИ өткерген болса, сіз ЖИА асқынбаған формасымен ауыратын науқастарға арналған клиникалық нұсқауды қолдана аласызба?Жауапты негіздеңіз.
*Йә, қолданамын, себебі клиникалық нұсқау – осы мәселеде ғылыми дәлелденген ақпарат көзі болып табылады
*Жоқ, себебі МИ алған науқас медикаментозды емді, ал қарапайым ЖИА хирургиялық емді қажет етеді
*Йә қолданамын, егер ЖИА бойынша науқасты емдеуге басқа нұсқаулықтар болмаса
*+Жоқ, себебі, бір аурудың әртүрлі формасындағы науұастарды емдеу мен тексеру айтарлықтай өзгеше болуы мүмкін
*Йә, себебі, клиникалық нұсқауды міндетті түрде қадағалау керек
#92
*!Жақсы клиникалық нұсқаулық 2 міндеттемеге жауап беруі тиіс: дұрыс құрастырылған және…
*Жаңа ғылыми көзқараста
*Қарапайым, арзан, қолдануға тиімді
*+Жан-жақты дәлелдемеге негізделген
*Қалыптасқан тәжірибені өзгертуге негізделмеген
*Медициналық тәжірибеде дамуға кедергі келтірмейді
#93
*!Клиникалық нұсқаулардың протоколдардан айыпмашылығы …
*+Белгілі бір жағдайларда дәрігерге дұрыс шешім қабылдауға көмектесетін, жүйелік дамыған бекітулер
*Нақты жағдайда көмектесетін инструкция
*Белгілі клиникалық жағдайларда дәрігерге нақты реттілік пен арнайы бірізділікті нұсқайтын қадамдық жүйе
*Нақты жағдайда өзіне айқын міндеттемелер қоятын және нақты ережелерді көздейтін алгоритм жиынтығы
*Нақты клиникалық жағдайда дәрігерге әрекет бірізіділігін нұсқайтын ережелер
#94
*!Клиникалық нұсқаулардың протоколдардан айыпмашылығы …
*Белгілі бір жағдайларда дәрігерге дұрыс шешім қабылдауға көмектесетін, жүйелік дамыған бекітулер
*+Нақты жағдайда көмектесетін инструкция
*Белгілі клиникалық жағдайларда дәрігерге нақты реттілік пен арнайы бірізділікті нұсқайтын қадамдық жүйе
*Нақты жағдайда өзіне айқын міндеттемелер қоятын және нақты ережелерді көздейтін алгоритм жиынтығы
*Нақты клиникалық жағдайда дәрігерге әрекет бірізіділігін нұсқайтын ережелер
#95
*!Препараттың өнімділігі оның тағайындалуына айтарлықтай нақты дәлел бола ала ма және не үшін?
*Йә, себебі жаңа препараттар бұрынғыдан тиімді
*Жоқ, себебі жаңа препараттар қымбат тұрады және оны кез келген адам ала алмайды
*Йә, себебі жаңа препараттар ескіден қарағанда РКИ фазасынан өтеді
*+Жоқ, себебі жаңа препарат өнімі оның тиімділігін анықтамайды және жанама әсердің болмауына кепіл жоқ
*Йә, себебі жаңа препараттарға науқастардың төзімділігі қалыптасып үлгермеді (толерантность)
#96
*!Сіз амбулаторияда отбасылық дәрігер болып жұмыс жасайсыз. Сіздің дәрігерлік тәжірибеңізге мына зерттеулердің қайсысы дәл келеді?
*Интенсивті терапия бөлімшесінде МИ емдеу нәтижесі жайында айтылатын зерттеу
*+ЖТД дәрігеріне Сүт безі рагі бойынша скрининг тиімділігі жайлы айтылатын зерттеу
*Жаңа генетикалық зерттеу негізінде Марфан синдромының диагностикалық әдісі жайлы айтылатын зерттеу
*Сызғанов институтында АКШ нәтижесі туралы айтылатын зерттеу
*Жаңа аппарат сыйға тартылған отбасылық дәрігерлік амбулаториядағы ЖИА диагностикасының нәтижелілігі жайлы айтылатын зерттеу
#97
*!Дені сау 12-13 жастағы мектеп оқушыларының антропометриялық көрсеткіштері бойынша зерттеу жүргізу қажет. Бұл сұраққа қай зерттеу әдісі жауап береді?
*Жағдайлар сериясы
*+Көлденең зерттеу
*Жағдай-бақылау
*Когорттық зерттеу
*Рандомизирленген бақыланған зерттеу
#98
*!Миокард инфаркты қайталану қаупі бар науқастарға аспирин беру мақсатын анықтайтын зерттеу әдісі?
*Когорттық зерттеу
*Жағдайлар сериясы
*«жағдай-бақылау» зерттеу
*+Рандомизирленген клиникалық зерттеу
*РКИ жүйелік талдамасы
#99
*!Дәрігерлер жаңа жағдайды «Цизаприд» қабылдағаннан кейін пайда болған аритмиямен анықтады. Өткен жылдың ортасына қарай әлемде 386 жағдай, 125 – сі өлімге әкелген.
Бұл жағдайда төменде көрсетілген қандай зерттеу әдісі тиімді?
*Когорттық зерттеу
*+Жағдайлар сериясы
*«жағдай-бақылау» зерттеу
*Жағдайды талқылау
*РКИ
#100
*!Ишемиялық тип бойынша(population) жедел қанайналым жеткіліксіздігі бар науқастарға ацетилсалицил қышқылын(intervention) тағайындау қайта инсульт (outcome)болуын төмендете ме, емнің жоқтығымен салыстырғанда(comparison)? Клиникалық сұрақтың типін анықтаңыз
*Аурудың себебіне және этиологиясына байланысты сұрақ
*Терапияға байланыстысұрақ
*Диагностикиға байланыстысұрақ
*Экономикалық тиімділікке байланыстысұрақ
*+Қауіпке байланыстысұрақ
#101
*!Жаңа туылған нәрестенің дене салмағы оның ары қарай интеллектуальды дамуына әсері барын анықтауға арналған қандай зерттеу әдісі тиімді(измерение IQ)?
*Когорттық проспективті
*Когорттық ретроспективті
*+«жағдай-бақылау» зерттеу
*Рандомизирленген бақылау зерттеу
*Мета-анализ
#102
*!Ата-анасы сәулеленген туылған балаларада қалқанша безі патологиясының таралу жиілігін анықтап зерттеу жүргізу керек. Бұл сұраққа қай зерттеу әдісі жауап береді?
*Жағдайлар сериясы
*Көлденең зерттеу
*Жағдай-бақылау
*+Когорттық зерттеу
*Рандомизирленген бақылау зерттеу
#103
*!Жүрек жеткіліксіздігі бар науқастарда рамиприл қолдануды плацебомен салыстыра отырып зерттеу.Рамиприл зерттеуінде қатысқандар саны 1014,қайтыс болғандар 170,өлім қатері 0,168.Плацебо тобында 992,оның ішінде өлгендер саны 222,өлім қатері 0,224.
ЧБНЛ қанша құрайды?
*10
*12
*15
*+18
*22
#104
*!Зерттеулер кезінде двойной слепой метод неге қолданылады?
*Зерттеуге қосылған объекттер санын азайту үшін
*Таңдау жасағанда кездейсоқ қателіктерді азайту үшін
*+Зерттеулердің нәтижесін бағалайтын бақылаушының қатесін азайту үшін
*зерттеудің нәтижесін бағалайтын бақылаушының плацебо әсерін азайту
*Тәжірибелік және бақылаушы топтарда салыстырмалы анализ жасау үшін
#105
*!Цефтриаксон қолданған соң интерстициалды нефрит дамуының жиілігін анықтау жоспарланды.
Қандай зерттеу әдісі ең көп сенімді мәлімет береді?
*жағдайлар сериясы
*тәуелсіз слепой зерттеу
*Рандомизирленген бақыланатын зерттеу
*+проспективті когортты зерттеу
*көлденең зерттеу
#106
*!Артериальды гипертензиясы бар науқастарға созылмалы бронхитымен қосылған ауруы кезінде амлодипин тиімділігін әсерін анықтау үшін зерттеу жүргізіледі.Зерттеудің ұзақтығы – 1жыл, негізгі топтп 80 пациент,бақылаушы топта-20,әсері 70℅ науқастарда байқалады.
Болжама нәтижелер бар берілген зерттеу А дәрежесінің дәлеліне жата ма?
*ия,барлық дәлелге сүйене отырып толығымен сенімді көрінеді
*ия, салыстырмалы сенімділік
*ия,бұл дәлелдер жоғары сапалы жүйелік бақылауға жатады
*+жоқ,қорытындылар жеткіліксіз түрде дәлелденген
*жоқ,айғақтар жеткіліксіз,бірақ бұл ұсыныстар арнайы жағдайға байланысты қолданылуы мумкін
#107
*!Уақытына қарай барлық эпидемиялық зерттеулер көлденең және...
*жалғаспалы
*араласулармен зерттеулер
*аналитикалық
*бейнелі (описательный)
*+көлденең
#108
*!Көлденең зерттеулердің түрлілігіне не жатады?
*+аурудың пайда болу жағдайларын,спектрін сипаттау
*проспективті зерттеулер
*ретроспективті
*бақылаумен салыстыру зерттеу түрі
*бақыланылмайтын араласулармен зертеулер
#109
*!Шығыс Қазақстан облысы халқының миокард инфаркті преваленсін есептеу үшін сізге нені білу керек халық санын және...?
*Барлық бақылау кезеңінде МИ-мен ауырғандардың жалпы саны
*10жыл ішінде МИ –мен ауырған саны
*популяциядағы сау адамдар саны
*+МИ-мен ауыратын пациенттердің жалпы саны
*1жыл ішінде интенсивті терапия бөліміне МИ-мен госпитализацияланатын адамдар саны
#110
*!Преваленсті есептеу кезінде бөлгіш есебінде әрқашан қолданылады...
*Барлық бақылау кезеңінде осы аурумен ауырған жалпы саны
*жарты жыл ішінде осы аурумен ауырғандар саны
*популяциядағы сау адамдар саны
*популяция осы аурумен ауыратын пациенттер жалпы саны
*+популяция саны
#111
*!Тағайындауда науқастың приоритетін есепке алуы керек пе және неге, сіз қалай ойлайсыз?

*жоқ, қажеті жоқ, себебі пациентке қандай емді қандай жағдайда қолдануды дәрігер жақсы біледі
*Ия, қажет, себебі пациент ұсыныс жасау процесіне қатысады
*Жоқ, қажеті жоқ
*+ия, қажет, себебі ем оның өмір сапасын төмендетсе пациент оны сақтамайды
*жоқ, қажеті жоқ, себебі әртүрлі науқастың приоритеттері әртүрлі және олардың барлығын бір ұсыныста есепке алу мумкін емес
#112
*!Клиникалық тағайындау «икемділігі» мағынасы нені меңзейді?
*Тағайындауда көрсетілген мағлұматтың толықтығы жойылады
*Тағайындаудың қарама-қайшы болмауы (тағайындау науқасты жүргізуде бір көз қарасты көрсетеді)
*+Әртүрлі клиникалық жағдайларға және науқас топтарына, жергілікті жағдайға бейімделу мүмкіншілігі
*Тағайындаудың нақты және түсінікті болуы, әртүрлі топ мамандарымен оны түсіну жеңілдігі
*Тағайындаудың әмбебаптығы, әртүрлі санаттағы медициналық қызметкерлермен оны қолдану мүмкіндігі
#113
*!Клиникалық тағайындау этикалық мазмұнда, оны құрастырған жетекшілерімен талқылануы керек пе? Өз көзқарасыңызды дәлелдеңіз.
*Жоқ, қажет емес, себебі этикалық мәселелер құрастырушылардың – жеке мәселесі
*+Ия, қажет, себебі кез-келген тағайындауды құрастыру – тек қана техникалық үрдіс емес, сонымен қатар субъективті талқылауды енгізеді
*Жоқ, қажет емес, себебі жазылған тағайындалуда бұл ең басты – клиникалық мәселеден назарды аударады
*Ия, қажет, себебі құрастырушыларда қызығушылық
*Жоқ, қажет емес өйткені бұл тағайындауды жазу үрдісі қиындайды және оны дәлелсіз ұзартады
*Заболевания органов дыхания*1**
#114
*!Плевритпен асқынған, құрғақ тітіркендіргіш жөтелі бар, пневмониямен ауыратын науқасқа қандай препарат көрсетілген?
*термопсис
*ацетилцистеин
*+кодеин
*бромгексин
*амбробене
#115
*!Пневмония кезінде антибиотик тағайындаудың болжамалы уақыты?
*Қан анализі қалпына келгенше
*Өкпедегі инфильтрат толық жоғалғанша
*ЭТЖ қалпына келгенше
*+Дене Т-сы қалпына келгенше 4-5 күнге дейін
*Жөтел жоғалған кезге дейін
#116
*!Пневмонияға тән Rg-логиялық көрініс?
*Өкпе суретінің күшеюі
*Өкпе суретінің ағаруы
*+Өкпе тінінде жергілікті инфильтрация болуы
*Өкпе суретінің ірі ошақты деформациясы
*Өкпе суретінің ұсақ ошақты деформациясы
117
*!Ауруханалық пневмонияны шақыратын ең жиі қоздырғыш қандай?
*пневмококк
*+стафилококк
*легионелла
*микоплазма
*стрептококк
#118
*!СОӨА өршуін туғызатын ЕҢ жиі инфекциялық агент?
*гонококк
*+гемофильді таяқша
*стафилококк
*легионелла
*микоплазма
#119
*!Ірі бронхтардың шырышты қабатының зақымдалуы кезінде СОӨА-ның негізгі симптомы қандай?
*+қатты құрғақ жөтел
*іріңді қақырықпен жөтел
*аралас ентігу
*инспираторлы ентігу
*ортопноэ
#120
*!Дәрігерге созылмалы обструктивті өкпе ауруымен 20 жылдан бері ауыратын науқас іріңді қақырықты сипаттағы жөтелге және Т= 37,60С дейін жоғарылауына шағымданып келді.
Аурудың өршуін емдеуде берілген науқасқа қай антибиотик ЕҢ тиімді?
*тетрациклин
*эритромицин
*гентамицин
*+амоксициллин
*ципрофлоксацин
#121
*!Созылмалы обструктивті өкпе ауруын ұзақ уақыт емдеудің негізгі препараты қандай?
*сальбутамол
*фенотерол
*беклометазон
*+спирива
*триамсинолон
#122
*!Бронхиальды демікпесі бар науқастарда қандай ингаляциялық глюкокортикостероидтерді (беклометазон) салыстырмалы қолдануы дұрыс емес?
*Шамалы жүйелі әсер етеді
*Тәулітік дозасын 1500-2000 мкг дейін жоғарлатқан кезде тиімділігі жоғарылайды
*Қолдану алдында β2-агонисттерді тағайындау дұрыс
*+Тұңшығу ұстамасын басу мақсатында қолдануға болады (β2-агонисттердің тиімділігі болмаса)
*Емдей фонында ауызжұтқыншақ кандидозы дамуы мүмкін
#123
*!Қандай ауыру кезінде емдеу мақсатында бронхоскопиялық лаваж жасау тиімді?
*Бронхиальды демікпесі қанда IgEжоғарылауымен
*+Бронхоээктазы бар науқаста созылмалы іріңді бронхит
*ингибитор α1-антитрипсин жетіспеушілігі кезіндегі өкпенің үдемелі эмфиземасы
*Экзогенды фиброзирленген альвеолит
*Бронхоөкпелік аспергиллез
#124
*!Бронхиальды демікпеге қай тұжырым тән
*Ұстама сальбутамол ингаляциясымен басылады
*Қақырықта Шарко-Лейден кристалдарының болуы
*Аускультация кезінде құрғақ, ысқырықты сырылдардың естілуі
*+Тұңшығу ұстамасы кезінде ылғалды ұсақ көпіршікті ысқырықты (звонкие)сырылдар естіледі
*Кез келген жастағы адамдар ауруға шалдығуы мүмкін
#125
*!Өкпе трансплантациясына ең жиі көрстекіш
* Біріншілік өкпе гипертензиясы
*Саркоидоз
*Бронхоэктаз
*Лимфангиолейомиоматоз(ЛАМ)
*+Өкпе эмфеземасы
#126
*!Өкпе трансплантациясына абсолютті қарсы көрстекіш:
*+бауыр жетіспеушілігі
*65жастан жоғары адамдар
*төмен физикалық төзімділік
*дене салмағының индексі (ИМТ) 30кг/м2 жоғары
*тыныс жолдарының полирезистентті микробтар немесе саңырауқұлақтармен зақымдалуы
#127
*! Өкпе трансплантациясына салыстырмалы қарсы көрсеткіш
*өкпе рагы
*ВИЧ /СПИД
*+65 жастан жоғары адамдар
*наркомания
*алкоголизм
#128
*! Трансплантацияланған өкпені ағзаның қабылдамауына потенциальді қауіп факторы
*науқастың жасы
*жедел бронхит
*+ЦМВ, пневмонит
*науқастың жынысы
*ЦМВ инфекция(пневмонитсіз)
#129
*! Трансплантацияланған өкпені ағзаның қабылдамауына абсолютті қауіп факторы
*созылмалы бронхит
* ЦМВ, пневмонит
*медициналық қызметкерлердің нұсқаулықтарын орындамау
*+науқастың жасы
*жедел бронхит;
*Заболевания органов дыхания*2**
#130
36 жастағы науқас ер адам Н., мынадай шағымдармен келді: қалтырау, температурасының 37,8С, құрғақ жөтел, кеуде торының оң жақ бөлігінде қатты ауру сезімі. Науқасқа оң жақ бүйірімен жатқан жеңілдік әкеледі.Қарап тексеру кезінде жағдайы орташа дәрежелі ауырлықта, тыныс алу кезінде кеуде торының оң жақ бөлігінің артта қалуы, оң жақ бөлігіндегі тынысы әлсіз, плевраның үйкеліс шуы естіледі. Жүрек тондары бәсеңдеген, ЖЖЖ-92р/мин, АД 120/80мм.с.б.б. Қорытынды диагнозды қоюға қандай зерттеу әдістері көмектеседі
*+ЖҚА, кеуде қуысы рентгенографиясы
*ЖҚА, плевральды пункция, ЖЗА
*ЖҚА, туберкулинді сынама
*ЖҚА, кеуде қуысының КТ
*ЖҚА, ЖЗА, кеуде қуысы УДЗ.
#131
*!Науқас әйел 60жаста, шағымдары құрғақ жөтел, сол жақ кеуде қуысындағы ауру сезімі, т-38,0С. Соңғы 2аптада көп мөлшерде іріңді қақырық пайда болды. Рентген көрінісінде: сол жақ өкпенің төменгі бөлігінде диаметрі 5см дейінгі сұйықтық деңгейімен түзіліс анықталды. Сол жақ түбірі кеңейген, тығыздалған. Томаграммада ІVқабырға аймағында ортаңғы аксилярлы сызық боймен кеуде қабырғасының(грудная стенка) қалыңдауы. Диагнозды нақтылау үшін қандай диагностикалық зерттеулер жүргіземіз?
*бронхоскопия
*торакоскопия
*диагностикалық торакотомия
*+плевральдық пункция
*парастернальды медиастинотомия
#132
*!Ер адам 48 жаста, кәрі жілік-білезік, алақан- саусақ буындарындағы интенсивті ауру сезімі мен ісінуге, ауру сезімі түнде және таңертеңгі уақытта күшейеді, таңертеңгілік құрысуға,Т-38,6 С, тыныс алу кезінде оң жақ кеуде қуысындағы ауырлық сезіміне шағымданады. Білезік буындарының рентгенографиясында буынаралық саңылаудың тарылуы, буын беткейлерінде бірең-сараң узуралардың болуы. Кеуде қуысының рентгенографиясында- оң жақ бөліктің плевральды қуысында 6 қабырға деңгейіне дейін сұйықтық анықталды. Плевральды сұйықтықтың (выпот) пайда болуының ең ықтималдығы қандай?
*пневмония, экссудативті плевритпен асқынуы
*+ревматоиды артрит кезіндегі экссудативті плеврит
*жүрек жетіспеушілігі кезіндегі гидроторакс
*ТЭЛА кезіндегі экссудативті плеврит
*ісіктік этиологиялы экссудативті плеврит
#133
*!Ер адам 52 жаста, учаскелік дәрігерге төмендегі шағымдармен келді: ентігу, қақырықпен жөтел, кеуде қуысындағы ауру сезімі. Қарап тексеру кезінде Т-39,8 С, ТЖ-34 р/мин, оң жақ өкпенің ІVқабырғадан төменгі бөлігінде перкуторлық дыбыстың тұйықталуы, аускультативті ұсақ көпіршікті сырылдар. Рентгенограммада оң жақ бөліктің S6, S9 сегменттерінде диаметрі 3см, сұйықтығы бар, домалақ пішінді екі қуыс анықталды. ЖҚА: лейк.-18х109/л, ЭТЖ-38 мм/сағ. Қандай болжама диагноз туралы ойлауға болады?
*ауыр дәрежелі назокомиальді пневмония
*+абсцесстелген ауруханадан тыс пневмония
*бронхоэктатикалық ауру
*өкпе гангренасы
*өкпе рагы
#134
*!Ер адам 23 жаста, шағымдары: қалтырау,тыныс алу кезіндегі сол жақ кеуде қуысындағы ауру сезімі, қызу көтерілуі(лихорадка), 4 күн бойы ылғалды жөтелге. Қарап тексеру кезінде қозғалыс кезіндегі ентікпе мен тез шаршап қалады. Қақырық анализінде- мөлшері 50мл, сипаты - тотыққан шырышты-іріңді, консистенциясы жабысқақ; Микроскопияда : эпителий – 1-2 к/а, лейк. - 20-25 к/а, эр. – 10-15 к/а, пневмококктар. Кеуде қуысының рентгенограммасында сол жақ төменгі бөлігінде инфильтрация анықталды. Қандай болжама диагноз туралы ойлауға болады?
*Нозокомиальды пневмония
*Орталықтанған өкпе рагы
*Бронхоэктатикалық ауру
*+Ауруханадан тыс пневмония
*Созылмалы өкпенің обструктивті ауруы
#135
*!27 жастағы ер адамда 3күн бұрын бірден қалтырау, құрғақ жөтел, оң жақ бүйіріндегі ауру сезімі пайда болған. Т-38,9 С, кеуде қуысының оң жақ бөлігі тыныс алу кезінде қалып отырады. Қарап тексеру кезінде науқас оң жақ бүйірімен жатқанды жөн көреді, цианоз, мойын веналарының ісінуі, ентігу, кеуде қуысының зақымдалған бөлігінің көлемінің ұлғаюы. Қабырға аралықтарының тегістелуі немесе шығыңқы болуы. Перкуторлы 3-ші қабырға аралық алдыңғы бетінен және жауырын аралық кеңістік артқы бетінен бастап тұйық дыбыс, тыныс өтпейді. Ең мүмкін болатын болжама диагнозды қандай?
*оң жақ төменгі бөліктегі ошақты пневмония
*оң жақтық крупозды пневмония
*созылмалы бронхиттың өршуі
*+оң жақтық экссудативті плеврит
*оң жақтық пневмония
#136
*!Ер адам И., 38жаста шағымы жалпы әлсіздік, бас ауруы, солғындық, тежелген, Т-41,0С, айқын ентігу, қақырықпен жөтел. 4күн бұрын ауырып бастағандағы шағымдары: қалтырау, ентігу, құрғақ жөтел, қан түкіру, тыныс алу кезінде кеуде қуысындағы ауру сезімі, миалгиялар, диарея. Өз бетінше азитромицин 1 таблеткадан (500мг) қабылдаған. ЖҚА: салыстырмалы лимфоцитопениямен лейкоцитоз, ЭТЖ-50мм/сағ. Рентгенографияда екі жақтық инфильтративтік өзгерістер анықталды. Ең мүмкін болатын болжама диагноз?
*Өкпе туберкулезі
*Микоплазмалық пневмония
*+Легионеллезды пневмония
*Спонтанды пневмоторакс
*Өкпе абсцессі
#137
*!Әскери қызметкер Р., 22жаста, дәрігерге төмендегі шағымдармен келді: 3күн бұрын басталып күшейіп жатқан қатты бас ауруы, құрғақ ауыр(надсадный) жөтел, әлсіздік, жоғары температура. Рентгенологиялық – сол жақ өкпенің төменгі бөлігіндегі түбір маңы аймағындағы өкпе суретінің күшеюі. 2апта бұрын осы бөлімшедегі әскери қызметкерлер арасында осыған ұқсас ауырған жағдайлар болған. Осы жағдайда пневмонияның қандай қоздырғышы болуы мүкін?
*пневмококк
*+микоплазма
*стафилококк
*клебсиелла
*стрептококк
#138
*! Ұзақ жылдар бойы алкоголь қабылдаған егде жастағы ер кісіде Созылмалы Өкпенің спецификалық емес аурулары фонында (ХНЗЛ) жабысқақ, қою, қиын болінетін қақырық, күйген еттің иісімен, сипаты мен консистенциясы бойынша қара қарақатты желе тәрізді.Обьективті:аздаған сырылдар естіледі, айқын интоксикация, тыныс жеткіліксіздігі, созылмалы ағым. Рентгенологиялық - «жайылмалы ұялы өкпе» феномені, пневмофиброз дамуымен, бронхоэктаздар және қалдық қуыстар. Пневмонияның ең мүмкін болатын қоздырғышы қандай?
*+клебсиелламен шақырылған пневмония;
* грипп вирусы;
*хламидиялар;
*микоплазмалар. 
*стафилококк
#139
*!Ер адам 32 жаста,шағымдары:жалпы әлсіздік,шаршағыштық,тершеңдік,тыныс алу кезіндегі оң жақ кеуде қуысындағы ауру сезімінің күшейуі,Т-38С.Қарап тексеру кезінде:ТЖ-26 р/м,пульс-100 р/м.Оң жақ кеуде қуысы тыныс алу актісінен қалады.Оң жақ жауырын аймағында перкуторлы дыбыстың тұйықталуы және дауыс дірілінің әлсіреуі,аускультацияда тыныс алуы әлсіреген.Жүрек шекаралары солға ығысқан.ЖҚА: лейк. - 12 мың/мл, т/я-13%, лимф. - 13%, СОЭ 38 мм/сағ
*өкпенің инфильтративті туберкулезі
*пневмония
*+оң жақтық экссудативті плеврит
*ателектаз
*спонтандық пневмоторакс
#140
*!Ер бала 20 жаста, әлсіздік, Т-38,4 С, шырышты-іріңді қақырықпен жөтел,ентігуге шағымданады. 10 күн бұрын, мұрыннан су аққан, жөтелген,басы ауырған өздігінен емделген. Кеше жағдайы ауырлаған. Қарап тексергенде: беті қызарған. ТЖ-34 р/м. Кеуде қуысы пальпациясында өзгеріс жоқ. Перкуссия кезінде жауырын астында перкуторлық дыбыс тұйықталған. Аускультацияда осы аймақта қатаң тыныс, ылғалды майда көпіршікті сырылдар естіледі. Қандай болжама диагноз сәйкес келеді?
*+Орташа ауырлықтағы, оң жақтық төменгі бөліктік пневмония
*Оң жақтық экссудативті плеврит
*Оң жақтық төменгі бөліктік легионеллездық пневмония
*Оң жақтық крупозды пневмония
*Созылмалы бронхиттің асқынуы
#141
*!Үйге актив беру-50 жастағы ер кісі,ұзақ уақыт ішімдік өолданған.Жағдайы ауыр:Т-39 С, есенгіру жағдаында,ентігу ,ТЖ 35р/м,іріңді қақырықпен жөтел.Рентгенологиялық зерттеуде-оң жақ өкпенің жоғарғы бөлігінде және жоғары бағытталған бөлік аралық жүлгенің гомогенді қараюы.Қақырықта көп мөлшерлі лейкоцит ,грам(-) таяқша.
Қандай болжама диагноз және қоздырғыш сәйкес келеді?
*ауруханадан тыс пневмония, пневмококк
* ауруханадан тыс пневмония,хламидия
*+ауруханадан тыс пневмония, клебсиелла
*ауруханадан тыс пневмония, стафилококк
* ауруханадан тыс пневмония, легионелла
#142
*!40 жасар ер адамда 2 апта аралығында ентігу,құрғақ жөтел,әлсіздік,тершеңдік Т-38,9С байқалады.Қарап тексеру кезінде еріндерінің жеңіл цианозы,оң жақ бүйірімен жату ыңғайлы. Тынысы беткей, оң жақ бөлігінде қалып отырады,оң жағындағы қабырға аралықтары тегістелген. Перкусия кезінде 5-ші қабырға оң жақ жауырын сызығы бойымен өкпелік дыбыстың қысқаруы, тыныс естілмейді, бронхофония анықталмайды. Қай болжама диагноз сәйкес келеді?
*ауруханадан тыс оң жақтық төменгі бөліктік пневмония
*+оң жақтық іріңді экссудативті плеврит
*өкпенің оң жақтық абсцессі
*оң жақтық өкпенің орталықтанған рагы
*оң жақ өкпенің гангренасы
#143
*!Ер адам 30 жаста, слесарь, шағымдары; жалпы әлсіздік, оң жақ кеуденің ауру сезіміне, аздаған мөлшерлі тот басқан түсті қақырықпен жөтел, дене қызуының көтерілуі. 3 күн бойы ауырған, аурудың басталуы суык тиюмен байланыстырады.
Қандай диагностикалық әдіспен анықтайды?
*плевра қуысының пункциясы
*фибробронхоскопия
*+кеуде қуысының рентгенографиясы
*қақырықты флорға зерттеу
*бронхтың лаважы
#144
*!61 жастағы әйел адам терапевтке бөлінісі қиын іріңді қақырықты жөтелге, T=38.1 C, ентігуге шағымданып келді. Аускультацияда сол жақ жауырын асты аймағында тыныстың әлсіреуі. Рентгенограммада 4-ші қабырғаға дейін сол жақ төменгі өкпеде біркелкі көлеңкелер анықталады. Көкірек аралық қарайған жаққа ығысқан. Қай болжама диагноз сәйкес келеді?
*+сол жақтық пневмония, экссудативті плевритпен асқынған.
*оң жақтық пневмония, экссудативті плевритпен асқынған.
*сол жақтық төменгі пневмония
*оң жақтық төменгі пневмония
*сол жақтық өкпе рагы
#145
*!Ер адам 65 жаста, 8 ай аралығында ауырған (құрғақ жөтел,оң жақ кеуде қуысындағы ауру сезімі), соңғы 3 аптада әлсіздік өрши түскен, тыныштық жағдайында ентігу, 5 кг -ға арықтаған,Т-38С.Қарап тексеру кезінде оң жақ бөлікте тұйық перкуторлы дыбыс естіледі,оң жақ өкпе ұшынан ғана тыныс естіледі,сол жақта тыныс везикулярлы. Рентгенологиялық зерттеуде-оң жақ плевра қуысында 3 қабырға аралыққа дейін сұйықтық анықталады. Диагнозды анықтау үшін қандай диагностикалық зерттеу жүргізу керек?
*Бронхоскопия
*Атипиялық клеткаға қақырықты зерттеу
*Кеуде қуысының КТ
*+Оң жақтан плевра қуысы сұйықтығы құрамын лабораториялық зерттеу
*Торакоскопия
#146
*!Ер адам М., 27 жаста, 2 апта бұрын әлсізік,тершеңдік,субфебрильді температура,ентігу.ЖРВИ мен емделген бірақ нәтиже болмаған. Ентігу күшейген,Т-39 С.Перкуссияда сол жақ 4 қабырғадан төмен перкуторлы дыбыс тұйықталған.Осы аймақта тыныс әлсіреген.Құрсақ қуысы ағзаларында өзгеріс жоқ. Қақырықта ТМБ анықталмаған. Қандай болжама диагноз сәйкес?
*сол жақтық экссудативті плеврит
*оң жақтық экссудативті плеврит
*+сол жақтық төменгі бөліктік пневмония
*оң жақтық төменгі бөліктік пневмония
*сол жақ өкпенің абсцесі
#147
*! Ер адам 26 жаста,мынандай шағымдармен келді: қалтырау,оң жақ кеуде қуысында ауырсыну, ентігудің күшейуі, Т-37,8 С. Қарап тексеру кезінде тыныс алу кезінде оң жақ кеуде қуысының тыныстан қалып отыруы, пальпация кезінде оң жақта дауыс дірілі әлсіреген. Перкуссия кезінде оң жақтан 7 қабырға аралық қолтық ортаңғы сызықтан омыртқа жотасына дейін перкуторлы дыбыс тұйық. Осы аймақта тыныс курт әлсіреген. Болжама диагнозды қандай клиникалық мәліметтер нақтылайды?
*қарап тексеру кезінде: тыныс алу кезіде тыныстың қалуы және кеуде қуысының зақымдалған бөлігінің ісінуі; отырған мәжбүрлі қалыпы;
*перкуссия кезінде: зақымдалған бөлікте тұйық дыбыс, жүректің сол жақ шекарасының ығысуы;
*пальпация кезінде дауыс дірілі әлсіреген;
*аускультация кезінде зақымдалған аймақта тыныс күрт әлсіреген.
*+интоксикациялық синдром, құрғақ жөтел, ентігудің күшейуі, кеуде қуысының бір бөлігінде ауырсыну сезімі
#148
*!Әйел 50 жаста, бас аруына, Т-39,4 С, оң жақ кеуде қуысында шаншып ауру сезіміне,ентігуге, «тот» басқан түсті қақырықты жөтелге шағымданды. Ауру суық тибден кейін, жедел басталған, 2 күннен бері аурады. Қарап тексеру кезінде: жалпы жағдайы ауыр. Беті қызарған,ернінде герпестік бөртпелер анықталады. ТЖ-28 р/м. Тыныс алу кезінде оң жақ кеуде қуысының тыныстан қалып отыруы,перкуссия кезінде оң жақтың төменгі бөлігінде тыныс әлсіреген,крепитация естіледі.
Қандай болжама диагноз сәйкес?
*сол жақтық төменгі бөліктік пневмония, орташа ауырлықта
*+оң жақтық төменгі бөліктік пневмония, орташа ауырлықта
*оң жақтық төменгі бөліктік пневмония, ауыр дәрежелі
*оң жақтық экссудативті плеврит
*созылмалы бронхиттің асқынуы.
#149
*!Ер адам Н.,26 жаста,қалтырауға,Т-37,9 С,құрғақ жөтел,оң жақ кеуде қуысындағы ауырсыну, ентігудің күшейуі. Науқасқа отырған қалып ыңғайлы. 2 апта бойы ауырған.Қарап тексеру кезінде тыныс алу кезінде оң жақ кеуде қуысының тыныстан қалып отыруы,пальпация кезінде оң жақта дауыс дірілі әлсіреген. Перкуссия кезінде оң жақтан 7 қабырға аралық қолтық ортаңғы сызықтан омыртқа жотасына дейін перкуторлы дыбыс тұйық.Осы аймақта тыныс курт әлсіреген.
Осы жағдайда қандай асқынулар болуы мүмкін?
*+Тыныс және жүрек жетіспеушілігі, плевральды жабыспалардың пайда болуы;
*Жедел тыныс жетіспеушілігі, ауру сезімді шок;
*Созылмалы өкпелік жүрек, пневмосклероз;
*Бронхопневмония, бронхоэктаз;
*Өкпе энфиземасы, пневмосклероз
#150
*!Ер адам М.,27 жаста,2 апта бұрын әлсізік,тершеңдік, Т-39С ,ентігу,сол жақ кеуде қуысының ауру сезімі. ЖРВИ мен емделген бірақ нәтиже болмаған. Сол жақ кеуде қуысының ауру сезімі басылғанмен, ентігу күшейген. Тыныс алу актісінде сол жақ кеуде қуысы қалп отырады. Перкуссияда сол жақ 4 қабырғадан төмен перкуторлы дыбыс тұйықталған. Осы аймақта тыныс естілмейді. Құрсақ қуысы ағзаларында өзгеріс жоқ. Қақырықта ТМБ анықталмаған.
Қандай болжама диагноз сәйкес?
*+Туберкулезды этиологиялы сол жақтық экссудативті плеврит
*Өкпенің фиброзды-кавернозды туберкулезы
* Туберкулезды этиологиялы оң жақтық экссудативті плеврит
*Өкпе рагы
*Өкпе абсцесі
#151
*! Ер адам Р.,53 жаста,дәрігерге мынандай шағымдармен келді: таңғы уақыттағы кезеңді түрдегі шырышты-іріңді қақырықпен жөтел, Т-37,5С.Жөтел 20 жыл бойы мазалайды.20 жасынан бастап,күніне 1-1,5 қорап темекі шегеді.Қарап тексеру кезінде:жағдайы қанағаттанарлық.Акроцианоз.Кеуде қуысы алдыңғы артқы бағытта кеңейген.Перкуссияда өкпеде қорапша тәрізді дыбыс.Аускультацияда дыбыс әлсіреген,өкпеде шашыранды құрғақ сырыл.
Қандай болжама диагноз сәйкес?
*+СОӨА, категория С, өршуі, орташа ауырлықта ТЖ0
*Созылмалы іріңді бронхит,өршу фазасы, ТЖ II д.
*СОӨА, категория В, өршуі, орташа ауырлықта, ТЖ0, Пневмония, созылмалы обструктивті бронхиттің өршуі
*СОӨА, категория Д, өршуі, орташа ауырлықта ТЖ1
*СОӨА, категория А, өршуі, орташа ауырлықта ТЖ2
#152
*!Ер адам 48 жаста тыныс шығарудың қиындауымен кезеңді түрдегі шырышты-іріңді қақырықпен жөтел, тершеңдік,қалтырау,аяқтың ісінуімен, 18 жастан бастап күніне 1 қорап темекі шегеді. 25 жыл бойы қақырықты жөтел мен ентігу мазалайды. Жылына 2-3 реттен жиі өршиді. Қарап тексеру кезінде; жағдайы орташа ауырлықта, акроцианоз. Кеуде қуысы бөшке тәрізді. ТЖ-25 р/минут. Аускультацияда тыныс әлсіреген , барлық өкпе алаңында құрғақ ысқырықты сырылдар.
Қандай болжама диагноз сәйкес?
*+СОӨА, категория В, өршуі, өкпе эмфиземасы
*Созылмалы іріңді бронхит,өршу фазасы, ТЖ II д.
*СОӨА, категория С, өршуі, орташа ауырлықта, ТЖ0,Пневмония, созылмалы обструктивті бронхиттің өршуі
*СОӨА, категория Д, өршуі, орташа ауырлықта ТЖ1
*СОӨА, категория А, өршуі, орташа ауырлықта ТЖ2
#153
*!60 жастағы ер кісі 20 жасынан бастап темекі тартады. Учаскелік дәрігерге келгендегі шағымдары шырышты – іріңді сипаттағы жөтел. Жөтел 20 жылдың көлемінде мазалайды, алдымен құрғақ, кейіннен аздаған мөлшерлі іріңді қақырықпен. Созылмалы өкпенің обструктивті ауруы бар. СӨОА диагностикасында ең ақпаратты әдісті қандай?
*өкпенің рентгенографиясы
*+спирография
*торакоскопия
*бронхоскопия
*бронхография
#154
*!Науқас ер кісі 59 жаста, іріңді қақырықпен жөтелге, Т-38,5 С, аздаған физикалық жүктеме кезіндегі тыныс шығаруының қиындауымен жүретін ентікпеге шағымданады. Жөтел 15 жылдан бері мазалайды. Өршуі жылына 2-3рет. Обьективті: жағдайы ауыр дәрежелі, айқын акроцианоз, теріжабындылары ылғалды. Кеуде қуысы алдынғы артқы бағытта кеңейген. Перкуторлы өкпеде қораптық дыбыс. Аускультативті әлсіреген тыныс фонында жайылмалы құрғақ және ылғалды сырылдар, тыныс шығару ұзарған. Ең мүмкін болатын болжам диагнозды көрсетіңіз
*+СӨОА, С категориясы, өршуі, орташа-ауыр ағым. Созылмалы іріңді бронхит, өршу фазасында. ТЖ ІІ дәрежелі.
*СӨОА, өршуі, ауыр ағым. Созылмалы бронхит, өршу фазасы. ТЖ ІІдәрежелі.
*СӨОА, өршу фазасы, ауыр ағымды. Созылмалы іріңді бронхит өршу фазасында, өкпе эмфиземасы, Асқынуы: ТЖ ІІІдәрежелі
*БД, экзогенді форма, орташа дәрежелі ауырлықта, өршу фазасы. Аллергиялық ринит, коньюктивит
*СӨОА, А категориясы, өкпе эмфиземасы, пневмосклероз. Асқынуы: ТЖ III дәрежелі, декомпенсирленген өкпе тектіжүрек, Н II Б дәрежелі.
#155
*!Науқас ер кісі 55жаста, шағымы: тыныштық жағдайдағы тыныс шығару қиындауымен жүретін ентігу, ауыз толтырып шығатын әсіресе таңертеңгі уақыттағы, сары-жасыл түсті қақырықпен жөтел, тершеңдік, тізелеріндегі ісіну. Обьективті: жағдайы ауыр дәрежелі, сұр түсті реңмен диффузды цианоз. Жүрек тондары бәсеңдеген, өкпе сабауында 2-ші тон акцентімен. Кеуде қуысы бөшке тәрізді формалы. Аускультация кезінде тыныс әлсіреген, төменгі бөліктерде орташа көпіршікті сырылдар естіледі. Қандай болжама диагноз туралы ойлауға болады?
*+Бронхоэктатикалық ауру, әсіресе өкпенің төменгі бөліктеріндегі, ТЖ III дәр., декомпенсирленген өкпе текті жүрек, НII Б ст
*Сол жақ төменгі бөліктік пневмония, орташа дәрежелі ағымдағы;
*Оң жақ төменгі бөліктік пневмония, ауыр дәрежелі ағымдағы;
*оң жақты экссудативті плеврит;
*Созылмалыбронхиттің өршуі.
#156
*!Ер кісі 37 жаста, дәрігерге төмендегі шағымдармен келді: шырышты – іріңді қақырықпен жөтел, аздаған физикалық жүктеме кезіндегі экспираторлы ентікпе. Жағдайының нашарлауы осыдан 5күн бұрын болған. Суықтағаннан кейінгі жылына 3-4ретке дейінгі жиі өршулер. 20жылдан бері күніне 1қорап темекіден шегеді. Обьективті: Т-37,5С. Өкпенің барлық алаңында перкуторлы дыбыстың қысқаруы. Тынысы әлсіз, везикулярлы, екі жақтан да шашыранды құрғақ сырылдар естіледі. Ең мүмкін болатын болжама диагнозды белгілеңіз
*Өкпе рагы
*+Созылмалы өкпенің обструктивті ауруы
*Бронхиальды демікпе
*Туберкулез
*Өкпе рагы
#157
*!Ер кісі 60 жаста, қиын бөлінетін қақырықпен тұрақты жөтелге, аздаған физикалық жүктемеден кейінгі ентігуге, Т-38С шағымданады. Анамнезінен: 10жылдан бері жөтел мазалайды, терапевтте «Д» тіркеуде,соңғы жағдайының нашарлауы 1апта көлемінде. Жиі өршулер байқалады. Аускультативті өкпеде: тыныс шығарудың ұзаруымен жүретін қатағ дыбыс, барлық аймақта құрғақ шашыранды сырылдар естіледі. Мүмкін болатын диагнозды қандай?
*Ошақты пневмония
*+Созылмалы өкпенің обструктивті ауруы
*Бронхиальды демікпе
*Созылмалы жүрек жеткіліксіздігі
*Жедел іріңді бронхит
#158
*!Науқаста сыртқы тыныс қызметін зерттеу кезінде (ФВД) бронхообструктивті синдром белгілері анықталды. Бронхиальды обструкцияның қайтымдылығын анықтау үшін қандай препараттармен фармакологиялық сынама жүргізу керек?
*сальметерол
*+сальбутамол
*беклометазон
*теофиллин
*форметерол
#159
*!Ер кісі 56 жаста, шағымдары: тыныштық жағдайдағы ентікпе, іріңді қақырықпен жөтел, Т-37,5С. Жөтел 20 жылдан бері мазалайды. Өкпесіндегі процесстің жылына 2-3 рет өршуі байқалады. 20 жасынан бастап күніне 1,5 қорап темекі шегеді. Обьективті: тері жабындысы цианозды, ылғалдылығы жоғары. Кеуде қуысы кеңейген. Перкуторлы өкпе алаңында қораптық дыбыс. Аускультативті әлсіреген тыныс фонында бірең-сараң ылғалды сырыл естіледі, тыныс шығару ұзарған. Ең мүмкін болатын болжама диагнозды көрсетіңіз.
*СӨОА, категория В, өршуі, орташа ауыр ағымды. Созылмалы іріңді бронхит, өршу фазасы. ТЖ II дәр.
*СӨОА, категория А, өршуі, орташа ауыр ағымды. Созылмалы іріңді бронхит, өршу фазасы. ТЖ II дәр.
*+СӨОА, категория С, өршуі, орташа ауыр ағымды. Созылмалы іріңді бронхит, өршу фазасы. ТЖ IІI дәр.
*СӨОА, категория D, өршуі, ауыр ағымды. Созылмалы іріңді бронхит, өршу фазасы; Өкпе эмфиземасы,Асқынуы: ТЖ IІI дәр.
*СӨОА, категория D, өршуі, өкпе эмфиземасы, пневмосклероз. Асқынуы: ТЖ III дәр., декомпенсирленген өкпе текті жүрек, НII Б ст
#160
*!Ер кісі 59жаста, шағымдары: аздаған физикалық жүктеме кезіндегі ентігу, аукыз толтырып іріңді қақырықпен жөтел, Т-38,4С жоғарылауы. Жөтел 1,5жыл бұрын басынан өткізген пневмониядан кейін мазалап жүр, емделмеген. Тері жабындылары ылғалдылығы жоғары. Оң жақ өкпенің төменгі бөліктерінде ылғалды сырылдар естіледі. Рентгенограммада –ішінде сұйықтығы бар қуыс. Ең мүмкін болатын болжама диагноз қандай?
*+Оң өкпенің төменгі бөлігіндегі созылмалы абсцесс .
*Өкпе эмфиземасы.
*Оң жақ төменгі бөліктік пневмония.
*Бронхиальды демікпе, экзогенді форма, орташа дәрежелі ауырлықта, өршу фазасы.
*Екі жақ төменгі бөліктік пневмония
#161
*!Ер кісі 60 жаста, 30жылдан бері СӨОА зардап шегеді.Тағайындалды: 2 дозадан 4рет Ипротропиум бромиді және сальбутамол 2дозадан 3 рет, әсері жеткіліксіз болды, ентігу мен жөтел азайды, бірақ бұл препарттармен тоқтатылуы жеткіліксіз. Ұзақ курспен Спирива препараты тағайындалды. СӨОА кезіндегі қандай эффективтілік индикаторларын білесіз?
*Жалпы жағдайының нашарлауы
*+Қақырықтың мөлшері мен іріңді компонентінің азаюы
*Физикалық белсенділіктің азаюы
*Тыныс жеткіліксіздігінің ұлғаюы
*Интоксикация симптомдары
#162
*!Ер кісі 55жаста, шағымдары: тыныс шығару қиындауымен жүретін ентігу, аз мөлшерлі шырышты-іріңді сипаттағы қақырық, тершеңдік. Сирек және аз темекі тартады. 25жылдан бері суық жыл мезгілінде қақырықпен жөтел және ентігу мазалайды. Обьективті: жағдайы орташа дәрежелі ауырлықта, сұр реңді диффузды цианоз. Аускультация кезінде тыныс әлсіреген, барлық аймақта құрғақ ысқырықты сырылдар естіледі. Қандай аурулармен жиі дифференциальды диагностика жүргізіледі?
*+Бронхиальды демікпе
*Пневмония
*Өкпе текті жүрек
*Туберкулез
*Жүрек жеткіліксіздігі
#163
*!Науқас К. есімді ер кісі 64жаста, дипансерлік тіркеудетұрады (СӨОА), 40 жылдан бері күніне 10-15 темекіден шегеді. Дене қалпы – ортопноэ, қолдарымен алдындағы орындықтың арқасына сүйенеді. Әңгімелесу, аздаған қимыл-қозғалыс тыныстың жиілеуін шақырады. Науқастың тыныс алуы дистанционды сырылмен жүреді. Кеуде қуысының алдыңғы-артқы өлшемдері үлкейген. Өкпеде перкуторлы қораптық дыбыс естіледі. Төмендегі қандай диагностикалық әдіс СӨОА кезінде тыныс жолдарының обструкция дәрежесін көрсетеді?
*жалпы қақырық анализі
*кеуде қуысы рентгенографиясы
*+спирография
*пульсоксиметрия
*жалпыклиникалық қан анализі
#164
*!Ер кісі 56жаста, бухгалтер, ұзақ жылдар темекі шегеді, шағымдары: аздаған физикалық жүктеме кезінде ентігуге, құрғақ жөтелге, кейде шырышты-іріңді қақырықпен. ТЖ-26р/мин, диффузды цианоз. Кеуде қуысының алдыңғы-артқы өлшемдері үлкейген, бөшке тәрізді формалы, тыныс алуға қосымша бұлшықеттер қатысады. Өкпеде жоғарғы бөліктерінде перкуторлы қораптық дыбыс естіледі, төменгі бөліктреінде екі жақтан да дыбыстың қысқаруы. Ең мүмкін болатын болжама диагноз қандай?
*Созылмалы іріңді бронхит, өршуі, эмфизема, пневмосклероз, ТЖII
*+СӨОА, өршуі, эмфизема, ТЖII
*Бронхиальды демікпе, ауыр ағымды, өршуі, эмфизема, пневмосклероз, ТЖII
*Ауруханадан тыс пневмония, ауыр ағымды, жедел субкомпенсирленген ТЖ 0
*Идиопатиялық фиброзирлеуші альвеолит, жедел ағымды, ТЖII
#165
*!Ер кісі 78 жаста, шағымдары: тұрақты мазалайтын ентікпе, жүре алмайды, сөйлесе алмайды, тұрақты жөтел. Жөтел «жаскезінен» мазалайды, біртіндеп ентікпе үдеген. 20жасынан бастап темекі шегеді, күніне 1қорапты тауысады. Қарап тексеру кезінде – сұр-бозғылт түсті диффузды цианоз,тыныс шығару фазасы ұзарған. ТЖ-30р/мин. Саусақтары «барабан таяқшалары»тәрізді, тырнақтары «сағат әйнегі»тәрізді өзгерген. Везикулярлы тыныстың әлсіреуі және екі жақты төменгі бөліктердегі құрғақ орташа көпіршікті бірең-сараң сырылдар естіледі. Ең мүмкін болатын болжама диагноз қандай?
*СӨОА
*Бронхиальды демікпе
*Экзогенді аллергиялық альвеолит
*Өкпенің кистозды гипоплазиясы
*+Бронхоэктатикалық ауру
#166
*!Ер кісі 48 жаста, Шағымдары: айқын экспираторлы ентікпе, құрғақ жөтел, жүрегінің қатты соғуы, әлсіздік. Обьективті: еріндерінің, саусақ ұштарының цианозы. ЭКГ- оң жақ қарынша гипертрофиясы белгілері, тахикардия. Кеуде қуысы рентгенографиясында – өкпе алаңы эмфизематозды, өкпе суретінің деформациясы. Ең мүмкін болатын болжама диагнозы қандай?
*Пневмония
*Бронхоэктатикалық ауру
*Өкпе туберкуломасы
*+Созылмалы өкпенің обструктиві ауруы
*Экссудативті плеврит
#167
*!Учаскелік дәрігерге 50 жастағы СӨОА зардап шегетін ер кісі төмендегі шағымдарымен келді: аздаған шырышты қақырықпен тұрақты жөтел, жүктеме кезінде ентігу. 15жылдан бері темекі шегеді. Обьективті: кеуде қуысы бөшке тәрізді формалы. Перкуторлы: өкпе алаңында қораптық дыбыс. Аускультативті: тынысы қатаң, тыныс шығарудың ұзаруымен жүреді, бүйір аймақтарында форсирленген тыныс шығаруда күшейетін сырылдар естіледі. Қазіргі заманғы классификация бойынша қандай көрсеткіш осы аурудың ауырлық дәрежесін анықтауға көмектеседі?
*Ентігудің ауырлық дәрежесі
*Гипоксияның ауырлық дәрежесі
*+Сыртқы тыныс қызметінің көрсеткіштері (ОФВ1 және пикфлуометрия, анамнез)
*кеуде қусы ағзаларының рентгенографиясы
*Бронхография
#168
*!ӨСОА зардап шегетін 50 жастағы науқаста бірнеше жыл бұрын ентігу пайда болды. Кеуде клеткасы бөшке тәрізді және тыныс алу экскурсиясы төмендегені анықталды. Перкуторлы – қораптық дыбыс, аускултацияда – әлсіреген тыныс. ТЖ – 22 рет минутына. Жүрек тондары бәсең, төстің сол жақ екінші қабырға аралықта ІІ тонның акценті. ЖСС – 88 рет минутына. Бауыр, көкбауыр ұлғаймаған. Ісінулер жоқ. Қандай инструменталды зерттеулер науқастағы өкпелік жүрек ауруының асқынуын дәлелдейі?
*бронхоскопия;
*сыртқы тыныс функциясын зерттеу;
*жалпы қан анализі;
*қанның газдық құрамын анықтау;
*+эхокардиография.
#169
*!Ер кісі 50 жаста, тұрақты аз мөлшерде ірінді – шырышты қақырықты жөтел, жүктеме кезіндегі ентігу мазалайды. Анамнезінде: 15 жылдан астам темекі шегеді. Обьективті: кеуде клеткасы бөшке тәрізді. Екі жағынан дауыс дірілі әлсіреген. Перкуторлы: жоғарғы өкпеде қораптық дыбыс. Аускультативті: қатаң тыныс ұзақ шығарумен, бүйір аймақтарында құрғақ сырылдар, дем шығару кезіндегі күшеюімен.
Қандай төменде көрсетілген зерттеулер аталған ауру кезінде диагностикалық ақпараттылығы ең жоғарғы ?
*Кеуде қуысының рентгенографиясы;
*Жалпы қақырық анализі;
*Өкпенің компьютерлі томографиясы;
*Бронхоскопия;
*+Спирография
#170
*!Ер кісі О., 59 жаста, зейнеткер. Аз ғана физикалық жүктеме кезіндегі ентігу, шырышты-іріңді қақырықты жөтел, жалпы әлсіздік, тершеңдік, жөтелуіне байланысты ұйқысыздық шағымдарымен түсті. Жөтел 28 жыл мазалайды. Объективті: жағдайы ауыр. Тері жамылғысының ылғалдылығы жоғары. Кеуде қуысы бөшке тәрізді. Барлық өкпе алаңынан везикулярлы тыныс естіледі, құрғақ ысқырықты сырылдар.
Қандай зерттеу әдісі ең ақпаратты?
*қанның клиникалық анализі;
*α1-антритрипсин дефицитін анықтау үшін қан сарысуындағы нәруыз(белок)электрофарезі;
*жалпы қақырық анализі, микрофлораның анбиотикке төзімталдығын анықтау үшін қақырықты себу;
*БК және атипиялық жасушаларға қақырықты зеттеу;
*+сыртқы тыныс функциясын зерттеу: спирография, пикфлоуметрия;
#171
*!Ер адам 62 жаста, шағымдары: іріңді қақырықты жөтел, әсіресе таңертең ауыз толтыра , тыныштық кезіндегі ентігу 30 жыл бойы темекі тартады. Диффузды цианоз, саусақтары "барабан таяқшалары", тәрізді, тырнақтары сағат шынылары түрінде. Кеуде қуысы бөшке тәрізді, перкуторлы – қорапты дыбыс. Тынысы әлсіреген, дем шығару ұзарған, құрғақ шашыраңқы сырылдар естіледі. Өкпе алаңының ашықтығы жоғары, екі жақтық өкпенің төменгі бөліктеріндегі өкпе суретінің торлы-ұяшықты сипаттағы қоюлануы.
Қандай аталған жағдайлардан АНАҒҰРЛЫМ ықтимал?
*+Бронхоэктаздар
*Өкпе абсцессі
*Өкпелік жүрек
*Пневмомедиастинум
*Жүрек жеткіліксіздігі
#172
*!Ер кісі 50 жаста, бронх демікпесімен зардап шегуші жедел жәрдем бригадасымен шақыртылған. Анамнез: 10 жыл бойы ауырады. Сальбутамола қабылдау фонында ұстамалары сирек болған. Бір апта бұрын ЖРВИ-мен ауырып, ұстамалары күнделікті тәулігіне 3-4 ретке дейін болды. Ұстама тәрізді және продукті емес жөтел. Қарап тексеруде: жағдайы ауыр, қозған, мәжбүрлі қалыпта ,жеке сөз тіркестерімен сөйлейді, тынысы шулы, дем шығару қиындаған және ұзарған. Бозғылт цианоз және мойын веналарының ісінуі. АҚҚ 90/60, ТАЖ – 34, ЖСЖ – 124. Қандай жүргізу тактикасы науқастың НЕҒҰРЛЫМ тиімді?
* Амбулаторлы бақылау
*Күндізгі стационар;
*Дәріге коррекциялау;
*Үй жағдайында стационар;
*+Стационар
#173
*!Әйел кісі 53 жаста, қиын дем шығарумен ентігуге , аз мөлшерде тұтқыр жөтелге, аздап сарғыш қақырыққа шағымданады . Бала кезінен созылмалы бронхитпен зардап шегеді. 30-жастан бастап экспираторлы тұншығу ұстамасы мазалай бастаған. Объективті: жалпы жағдайы ауыр. Иық белдеуі фиксацияланған түредегі мәжбүрлі қалып. Экспираторлы ентігу, дистанциялық құрғақ сырылдар. Тыныс алу актісіне қосымша бұлшықтер қатысады. Диффузды цианоз, айқын акроцианоз.
Қандай диагностикалық іс-шаралар неғұрлым маңызды?
*Жалпы қан анализі;
*+Спирометрия - бронхолитиктер сынамамен;
*Кеуде қуысының рентгенографиясы;
*Коагулограмма;
*Жалпы қақырық анализі.
#174
*!Науқаста сыртқы тыныс алу функциясын зерттеу кезінде (ФВД) бронхообструктивті синдром белгілері анықталды. Бронхиальді обструкция қайтымдылығын зерттеуде фармакологиялық сынамаға ең сай көрсеткіш болатын препартты атаңыз
*+Фенотерол (беротек)
*Флутиказон
*Беклометазон (бекотид)
*Теофиллин
*АЦЦ
#175
*!26 жастағы ер кісіде инфекционды-аллергиялық бронхиальды демікпе диагностикаланған. Салқындағаннан кейін күнделікті тыныс шығарудың қиындығымен жүретін ұстамалар пайдабола бастады, аптасына 2рет науқас тыныс жеткіліксіздігі сезімі пайда болып оянатын болды, фенотерол (беротек*)ингаляциясынан кейін жағдайы жақсаратын. Зерттеу кезінде ОФВ1 65% қалыпты көрсеткіштен. Бронхиальды демікпенің ауырлық ағымын анықтаңыз
*+Интермиттирлеуші бронхиальды демікпе;
*Жеңіл персистирлеуші бронхиальды демікпе;
*Орташа дәрежелі персистирлеуші бронхиальды демікпе;
*Ауыр персистирлеуші бронхиальды демікпе;
*Ауырлығын анықтау мүмкін емес.
#176
*!Әйел кісі 46 жаста, төменгі аяқтарындағы варикозды ауруымен зардап шегушіде жедел ентігу, қызба, қанқақыру және кеуде қуысында ауру сезімі пайда болған. Тексеру кезінде плевральды жалқық анықталды, зертханалық зерттеу негізінде эксудат тәрізді. Плевральды жалқықта глюкоза <3,3 ммоль/л.
Қандай диагноз ЕҢ ықтимал?
*Қантты диабет;
*+Өкпе инфаркті
*Мейгс синдромы
*Саркоидоз
*Туберкулез
#177
*!30 жастағы әйел бірнеше жыл бойы бронх демікпесімен зардап шегеді. Бірінші тұншығу ұстамасы бас ауруына байланысты анальгин қабылдау кезінде пайда болды, ал кейіннен ұстамалары тамаққа цитрус, таңқурай, құлпынай қолдануынан болған . 2 жыл бойы көңіл-күйі жақсы болды, бірақ ЖРА өткізгеннен кейін қиын бөлінетін қақырықты жөтел, ысқырықты тыныс пайда болды. Дәрігер теофедрина таблеткасын ½ тағайындады, содан кейін науқаста тұншығу ұстамасы дамыды.
Бұл науқаста БД қандай түрі?
*+Аспиринды
*Инфекциялық-аллергиялық
*Атопиялық
*Дисгормональды
*Истериялық
#178
*!Ер кісі 62 жаста, ентігуге, ауа жетіспеушілі сезіміне шағымданады. Анамнез: инфекциялық – аллергиялық бронх демікпесімен 30 жыл зардап шегеді. Жағдайы ауыр, ортопное қалпында, диффузды цианоз. Айқын акроцианоз. Кеуде қуысы бөшке тәрізді. Перкуторлы: өкпеде қорапты дыбыс. Аускультацияда : везикулярлы тыныс біркелкі әлсіреген, құрғақ шашыраңқы сырылдар естіледі.
Бірінші кезекте қандай зерттеу әдісі көрсетілген?
*ЖҚА
*+Спирография бронхолитиктермен
*Қақырық анализі
*кеуде қуысының рентгені
*Пульсоксиметрия
#179
*!Ер кісі 62, ентігуге, ауа жетіспеушілі сезіміне шағымданады. Соңғы 5 жыл ішінде аяқтарында мезгіл-мезгіл ісіну пайда болды.Оң жақ қабырға астының ауырлау сезімі. Жағдайы 2 жыл бұрын нашарлаған. Тыныштық кезінде айқын ентігу мен төс артына берілетін ару сезімі. Мойын веналарының ісінуі. ЖСЖ 116 пульс, АҚҚ 140 эпигастрий аймағының пульсациясы. Жүрек шекарасы оң жақта 2 см сыртқа, жоғарғы - III акцент 2 түрі.
Бірінші кезекте қандай тексеру көрсетілген?
*ЖҚА
*Жалпы қақырық анализі
*+Жүректі УДЗ
* кеуде қуысының рентгені
*ЭКГ
#180
*!Әйел кісі 36 жаста, стоматологқа шырышты қабықтың ісіну, күйдіру сезімі,гиперемия шағымдарымен қаралды. Қарау кезінде айқын орофарингеальды кандидоз анықталды. Анамнезінде бронх демікпесімен ауырады және тұрақты түрде ингаляционды ГКС альдецинді қолданады.
Бірінші кезекте қандай тексеру көрсетілген?
*ЖҚА
*+Ауыз қуысынан жағынды
*ИФА Ig Е
*ЖЗА
*Пульсоксиметрия
#181
*!Әйел кісі 36 жаста, стоматологқа шырышты қабықтың ісіну, күйдіру сезімі,гиперемия шағымдарымен қаралды. Қарау кезінде айқын орофарингеальды кандидоз анықталды. Анамнезінде бронх демікпесімен ауырады және тұрақты түрде ингаляционды ГКС альдецинді қолданады.
Науқасқа қандай емдеу ЕҢ көрсетілген?
*дәріні ауыстыру
*әрбір себуден кейін ауызды шаю
*+стоматологияда кандидозды емдеу
*пульмонологқа дозаны коррекциялау үшін
*Санация жасау
#182
*!Әйел, 30 жаста, соңғы 2 жыл жағдайы нашарлайды аптасына бір рет тұншығу ұстамалары, қиын бөлінетін жөтел тұтқыр қақырықпен, жедел жәрдем шақырған, сальбутамолмен 2 себу жасаған. Осыдан кейін жағдайы жақсарды, бұл ұстамалары айына 1-2 рет қайталанады. "Д" есебінде "поллиноз" диагнозымен 18 жыл тұрады. АҚҚ 120/80, ЖСЖ 76, ЧД-17. Қарау кезінде: өкпе аускультациясында везикулярлы тыныс, бірен-саран сырылдар, жүрек тондары ырғақты, айқын.
Бірінші кезекте қандай тексеру көрсетілген?
*ЖҚА
*+Спирография бронхолитиктермен
*Пульсоксиметрия
*Қақырық анализі
*Кеуде қуысының рентгенографиясы
#183
*!Әйел, 30 жаста, соңғы 2 жыл жағдайы нашарлайды аптасына бір рет тұншығу ұстамалары, қиын бөлінетін жөтел тұтқыр қақырықпен, жедел жәрдем шақырған, сальбутамолмен 2 себу жасаған. Осыдан кейін жағдайы жақсарды, бұл ұстамалары айына 1-2 рет қайталанады. "Д" есебінде "поллиноз" диагнозымен 18 жыл тұрады. АҚҚ 120/80, ЖСЖ 76, ЧД-17. Қарау кезінде: өкпе аускультациясында везикулярлы тыныс, бірен-саран сырылдар, жүрек тондары ырғақты, айқын.
Бұл жағдайда қандай көрсеткіш ФДШ1 мүмкін?
*+>80
*<80
*<60
*100-90
*75
#184
*!Әйел кісі 52 жаста, қиын дем шығарумен ентігуге , аз мөлшерде тұтқыр жөтелге, аздап сарғыш қақырыққа шағымданады . Бала кезінен созылмалы бронхитпен зардап шегеді. 30-жастан бастап экспираторлы тұншығу ұстамасы мазалай бастаған. Объективті: жалпы жағдайы ауыр. Иық белдеуі фиксацияланған түрдегі мәжбүрлі қалып. Экспираторлы ентігу, дистанциялық құрғақ сырылдар. Тыныс алу актісіне қосымша бұлшықтер қатысады. Диффузды цианоз, айқын акроцианоз.
Қандай диагностикалық іс-шаралар неғұрлым маңызды?
*Жалпы қан анализі;
*+Спирометрия - бронхолитиктер сынамамен;
* Кеуде қуысының рентгенографиясы;
*Коагулограмма;
*Жалпы қақырық анализі.
#185
*!Әйел 43 жаста, күнделікті болатын тұншығу ұстамаларына шағымданады, әсіресе, дем шығару қиындаған, жалпы әлсіздік, селқостық. Ұстамадан кейін аз мөлшерде тұтқыр шыны тәрізді қақырық кетеді. 3 жылдан бері ауырады. Объ-ті: жағдайы орташа ауырлықта. Науқас орындықтың шеттеріне қолдарымен сүйеніп отырады. Кеуде қуысы бөшке тәрізді, мойын веналарының ісінуі, тыныс алуға қосымша бұлшық еттердің қатысуы. Аускултацияда везикулярлы тыныс әлсіреген, дем шығару ұзарумен құрғақ ысқырықты сырылдар естіледі. ТАЖ - 26 рет мин. ТҮЖ кезінде пикфлоуметрия 70% құрайды. Кандай төмеенгі аталғандардан алдын – ала диагноз Ең ықтимал??
*ӨСОА
*+Бронхиальды демікпе, персистирлеуші орташа ағыммен
*Бронхиальды демікпе, интермиттирлеуші
*Астматикалық статус
* Бронхиальды демікпе, персистирлеуші ауыр ағыммен
#186
*!32 жасар тігінші әйелде соңғы 2айда түнгі мезгілде экспираторлы тұншығу, қиын бөлінетін шырышты қақырықпен жөтел пайда болды. Анамнезінде көп пневмониямен ауырған. Обьективті: жағдайы орташа дәрежелі ауырлықта, қалпы ортапноэ, акрацианоз, мойын венасы томпайған, тыныс алуы – ритмді, ысқырықты. Экспираторлы ентігу, ТЖ-26р/мин. Өкпе перкуссиясында қорап тәрізді дыбыс. Өкпе аускультациясында- тынысы қатаң, шашыранды ысқырықты сырылдар естіледі. Қай зерттеу әдісі аурудың ауырлық дәрежесін анықтауда ең ақпаратты болып табылады?
* IgE деңгейін анықтау
*Кеуде қуысы рентгенографиясы
*+Фармакологиялық сынамалармен ФВД
*Бронхоскопия
*қақырық анализі
#187
*!36 жастағы әйел, тыныс шығарудың қиындауымен тұншығу ұстамасына, құрғақ жөтелге, әлсіздікке шағымданады. 5 жыл бойы ауырады. Тұншығу ұстамасы анальгин, аспирин, цитрамон қабыдағаннан кейін дамыды. Жарты жыл бұрын жасалған, полипэктомиядан кейін тұншығу ұстамасы күшейді, көбінесе себепсіз пайда бола бастады. Бронхолитикалық терапия әсері азайды. Об-ті: жағдайы орташа ауырлықта, екі қолын отырғышға тіреп отырады, алыстан құрғақ ысқырықты сырыл естіледі. Кеуде торы-эмфизематозды, перкуссияда- қораптық дыбыс, аускультативті- құрғақ ысқырықты сырыл.
Ең мүмкін болатын болжамды диагноз қандай?
*СОӨА
*Аллергиялық риносинусит
*Гайморит
*+Бронхиальды астма
*Созылмалы бронхит
#188
*!30 жастағы әйел, тыныс шығарудың қиындауымен тұншығу ұстамасына, құрғақ жөтелге, әлсіздікке шағымданады. 6 жыл бойы ауырады. Тұншығу ұстамасы анальгин, аспирин, цитрамон қабыдағаннан кейін дамыды. Соңғы 3 жылда тұншығу ұстамасы күшейді. Об-ті: жағдайы орташа ауырлықта, екі қолын отырғышға тіреп отырады, алыстан құрғақ ысқырықты сырыл естіледі. Кеуде торы-эмфизематозды, перкуссияда- қораптық дыбыс, аускультативті- құрғақ ысқырықты сырыл.
Ең мүмкін болатын болжамды диагноз қандай?
*+Бронхиальды астма
*Аллергиялық риносинусит
*Гайморит
*СОӨА
*Созылмалы бронхит
#189
*!63 жастағы ер адам, с «СОӨА, эмфизематозды тип, IV саты, соғы ауыр ағымды, өршу; Созылмалы бронхит, өршу» диагнозымен стационарға жіберілді. Шағымы бір жыл бойы жеңіл физикалық жүктемеден кейінгі ауа жетпеу сезімі, әлсіздік мазалайды. Аускультацияда: әлсіз қатаң тыныс, төмен орналасқан диафрагма, обструкция синдромы: форсирленген тыныс шығару кезінде күшейетін құрғақ ысқырықты сырылдар. Кеуде торы рентгенограммасында: өкпе қан тамырлар суретінің бірігуі, өкпе эмфиземасы. Науқасқа өкпе трансплантациясы көрсетілген. Қандай қосымша зерттеулер тағайындау қажет?
*ЖҚА, ЖЗА
*+кеуде қуысының КТ, спирометрия,
*УДЗ, спирография, ЖҚА
*спирография, УДЗ, ФГДС
*спирография, өкпе диффузды мүмкіндігін анықтау, УДЗ
#190
*!Әйел 70 жаста. Шағымы әлсіздік, дімкәстік, жарты жыл бойы физикалық жүктемесіз ентігу. Анамнезінде: тұқымқуалаушылық анықталмайды, зиянды әдеттері- темекі шегеді. 20 жыл бойы жоғарғы тыныс жолдары аурулары бойынша ем алды. Жалпы жағдайы: ауыр. Тері қатпары таза, ылғалды. Аускультативті: өкпеде қатаң тыныс, ылғалды әртүрлі калибрлі сырылдар. Жүрек тондары тұйықталған. Шолу рентгенограммасында- өкпе көлеңкесі күшейген. Науқаста өкпе трансплантациясына қандай қарсы көрсеткіш анықталады?
*пульманологта есепте тіркелген
*онкологта есепте тіркелген
*пневмониямен ауырған
*+науқас жасы
*науқас жынысы
#191
*!62 жастағы әйел адам, зейнеткер. Шағымы тыныштықта ентігу, аз мөлшерлі іріңді қақырық, қабырға асты аймағындағы ауру сезімі. Анамнезінде: СОӨА, өкпе эмфиземасы диагнозымен пульмонологта есепте тұрады. Үнемі дәрі қабылдайды. Соңғы 6 айда дәрілік препарттар әсер етпейді. Тұқымқуалаушылық- әкесі бауыр циррозынан қайтыс болған. Анализінде «Hb» гепатит маркерлары анықталды. Объективті: кеуде торы бөшке тәрізді. Тері қатпары сарғайған, ылғалды. Өкпеде қатаң тыныс, ысқырықты құрғақ сырылдар. Жүрек тондары қалыпты. Плпацияда іш аздап ұлғайған, бауыр қабырға доғасынан шығыңқы, ауырсынады. Көкбауыр ұлғаймаған. Науқаста өкпе трансплантациясына қандай қарсы көрсеткіш анықталады?
*+Hb- маркеры
*жынысы
*жасы
*қарсы көрсеткіш жоқ
*әкесінде бауыр циррозы
#192
*!Әйел 56 жаста, 3 ай бұрын өкпе трансплантациясы бойынша операция жасалған. Амбулаторлық ем ұсынылған. Жалпы тәжірибелік дәрігерде және трансплантологта есепте тұрады. Соңғы аптада жалпы жағдайы нашарлады: физикалық жүктеме кезінде ентәгу және құрғақ жөтел пайда болды. Әйел стационарға жатқызылды және өкпеге Volume Control режимінде жасанды вентиляция орналастырылды. Ең тиімді тыныс көлемі қандай?
*+6-8 мл/кг
*2-3 мл/кг
*10-15 мл/кг
*1-2 мл/кг
*15-20 мл/кг
#193
*!Ер адам 60 жаста. Өкпе трансплантациясынан кейін Амбулаторлы пульмонологта бақыланады. Мультиспиральды компьютерлік томография жасау қажет.
КТ жасауға Ең тиімді уақыт қандай?
*әр 3 ай сайын
*әр 6 ай сайын
*+әр 12 ай сайын
*әр ай сайын
*әр 2 жыл сайын
#194
*!Ер адам 54 жаста. Өкпе трансплантациясынан кейін Амбулаторлы пульмонологта бақыланады. Диспансерлік тексерілу кезінде сүйектік денситометрия жасау қажет. Сүйектік денситометрия жасауға Ең тиімді уақыт қандай?
*әр 3 ай сайын
*әр 2 ай сайын
*+жыл сайын
*ай сайын
*әр 6 ай сайын
#195
*!Әйел адам 50 жаста. Өкпе трансплантациясынан кейін Амбулаторлы пульмонологта бақыланады Остеогенез метаболттерін (25-гидроксивитаминD, паратгормон, остеокальцин, сілтілі фосфатаза) зерттеу өткізу қажет.
Трансплантациядан кейінгі диспансерлік науқастарға көрсетілген зерттеу әдісін қандай уақытта жүргізеді.
*3 айда 1 рет
*+6 айда 1 рет
*6 айда 2 рет
*айына 1 рет
*жылына 1 рет
#196
*!Ер адам 48 жаста. Емханаға тыныштықта болатын ентігуге, құрғақ жөтелге шағымданып келді. Анамнезінде 2 жыл бұрын өкпе трансплантациясы бойынша операция жасалған. Зерттеуден кейін, созылмалы өкпе шеттетілуі диагнозы қойылды.
Гистологиялық зерттеу қандай болжамды диагнозды негіздейді?
*пневмония
*+облитерирлеуші бронхиолит
*обструктивті бронхит
*жедел бронхит
*жедел бронхиолит
#197
*!Ер адам 53 жаста. Анамнезінде 1 жыл бұрын өкпе трансплантациясы бойынша операция жасалған. Тыныштықта болатын ентігуге, құрғақ жөтелге шағымданады. Зерттеуден кейін, созылмалы өкпе шеттетілуі, облитерлеуші бронхиолит диагнозы қойылды. Облитерлеуші бронхиолит дигнозын негіздуде қандай зерттеу әдісі ең тиімді?
*кеуде қуысы рентгенографиясы
*+спирометрия
*жалпы қан анализі
*компьютерлік томография
*жедел бронхиолит
#198
*!Әйел 60 жаста. Аздаған физикалық жүктемеден кейін ентігуге, тыныс алу кезінде кеуде артындағы ауру сезіміне шағымданады. Диспансерлік есепте: СОӨА, өкпе эмфиземасы бойынша тіркелген.
Өкпе трансплантациясы сұрағын шешу үшін қандай инструментальды зерттеу әдісін өткізу қажет?
*рентген
*+компьютерлік томография
*спирометрия
* өкпе биопсиясы
*флюрография
#199
*!Әйел 26 жаста, жүктілік 20-21 апта. Анамнезінде 3 жыл бұрын өкпе трансплантациясы бойынша операция жасалған.
Осы категориядағы әйелдерге, гестационды диабет және преэклампсия белгілерін ерте анықтау үшін қандай зерттеу тағайындау қажет?
*+бауыр жәнеи бүйрек функциясы мониторингі
*кеуде қуысы ағзаларының шолу рентгенографиясы
*өкпе функциясы мониторингі
*ультразвуковую диагностику
*электрокардиография
#200
*!Ер адам 58 жаста. Өкпе трансплантациясынан кейін 1 апта бойы науқас жағдайы кешенді зерттеу жолымен анықталады.
Операциядан кейінгі кезеңде кеуде қуысы рентгенографиясын өткізу аралығы қандай?
*+бірінші 7 тәулік бойы
*бірінші 14 тәулік бойы
*бірінші 20 тәулік бойы
*бірінші 5 тәулік бойы
*бірінші 10 тәулік бойы
*Тыныс алу ағзаларының аурулары*3**
#201
*!Науқаста клинико-рентгенологиялықплевраның жедел эмпиемасы, іріңді-резорбтивтіқызба диагнозы қойылды.
Осы науқасқа төменде аталған емдеу әдістерінің реттілігін атаңыз?
а) санациялық бронхоскопия курсы;
б) плевра қуысын жуумен плевральды пункцияжәне антибиотиктер енгізу;
в)плевра қуысының активті аспирациясымен дренаждау
г) дезинтоксикациялық және антибио-тикотерапия;
д) шұғыл операция — плеврэктомия өкпе декортикациясымен.
Қай жауап сәйкес келеді??
*а, в, г;
*б, в, д;
*в, г, д;
*+б, в, г;
*а, в, д.
#202
*!Өкпе абсцессы бар науқаста пиопневмоторакстің клиникасы пайда болды.
Осы асқынуы бар науқаста сіздің бірінші тәуліктегі іс-әрекетіңіз?
*массивті антибиотикотерапия;
*емдік бронхоскопия;
*+антибиотикотерапия, плевра қуысының активті аспирациясымен дренаждау.
*торакотомия және плевра қуысының санациясы;
*абсцесс бар қуысты бөліктің резекциясы.
#203
*!23 жастағы ер адам мынадай шағымдармен дәрігерді үйіне шақырды:дене қызуының күн бойы 38oС дейін жоғарылауына, сары-жасыл түсті қақырықты жөтелге, әлсіздік, терлегіштікке. Аурудың басталуын суық тиюмен байланыстырады.Объективті: тері жабындылары бозарған, ТЖ- лет вызвал врача на дом с жалобами на повышение температуры тела до в течрет мин. Сол жақ жауырын бұрышында перкуторлы дыбыстың тұйықталуы, аускультацияда майды көпіршікті ылғалды сырылдар.
Бұл науқасқа қандай ем тиімді?
*Макропен 0,2 х 3 рет күніне, ішке 5 күн
*Эритромицин 0,25мг 2 табл. х 4 рет күніне
*+Азитромицин 0,5 х1 күніне, ішке 5 күн
*Тетрациклин 0,25 х 4 күніне, ішке 10 күн
*Цефазолин 1,0 х 3рет күнінеб/е 10 күн
#204
*!Сіз пневмония диагнозымен 40 жастағы әйелді 5 күн бойы бақылаудасыз, қоздырғышы пневмококк. Сіз пенициллин 500000 ЕД 6 рет күніне, қақырық түсіруші препараттар, көп мөлшерде сұйықтық ішуді тағайындадыңыз. Науқастың жағдайы жақсармады, дене қызуы аз ғана түсті, әлі де іріңді қақырықпен жөтел мазалайды.
Бұл науқасқа қандай ем тиімді?
*+Пенициллинді ровамицинге ауыстыру 3 млн ЕД 2 рет күніне10 күн
*Пенициллиннің дозасын арттыру.
*Емге бисептол 480 қосу 1 таблеткадан 2 рет.
*Емге гентамицин 80 мг қосу 3 рет күніне.
*Емге аспирин 500 мг қосу 3 рет күніне, аскорбинқышқылын тәулігіне 1 граммға дейін, гемодезк/т тамшылатып.
#205
*!Студент23 жаста, шағымдары:қалтарау, Т-38 С, ұстама тәрізді жөтел мен қиын бөлінетін іріңді қақырықққа, тұла-бойындағы әлсіздікке, бас ауру, суыұты нашар көтеретініне шағымданады.Суық тиюден кейін жедел ауырған.Қарап тексергенде қатаң тыныс естіледі, 2 жақтан бірлі жарым құрғақ сырылдарестіледі. Рентгенде екі жақтан периваскулярлы инфильтрат ошағы анықталады.
Осы патологияға қандай антибактериалды ем ең тиімді болады?
*гентамицин 80 мг 3 рет күніне
*+сумамед 0,5 г. 4 рет күніне.
*феноксиметил пенициллин (оспен) 500 000 ЕД 4 рет күніне
*амоксициллин 500 мг 3 рет күніне.
*рифампицин 300 мг внутрь 3 рет күніне
#206
*!40жастағы әйел адам мынадай шағымдармен дәрігерге келді:әлсіздік,қатты жөтел мен сарғыш-жасыл қақырықққа,кеуде қуысының сол бөлігіндегі ауру сезіміне,Т=38 С, аз физикалық күш түскенде ентігуге.Анамнезінен, 15 жылдан бері күніне 1 қорап темекітшегеді, жиі суық тиіп ауырады, таңертең іріңді қақырықты жөтел мазалайды, шет елдік компанияның офисінде жұмыс жасайды. Пациентті жүргізудің ең тиімді тактикасы?
*пенициллин 500000 ЕД б/е 6 рет күніне, бромгексин 2 дражеденкүніне 4 рет, көп мөлшерде сұйықтық ішу, аспирин 500 мг 3 рет, витамин С 500 мг 2 рет күніне.
*+амоксициллин 500 мг 3 рет тәулігіне 2 апта, көп мөлшерде сұйықтық ішу,, бромгексин 2 дражеден 4 рет 2 апта, атровент 2 доза 4 рет күніне, теотард 600 мг (2 дражеден) 2 рет тәулігіне.
*тетрациклин 250000 ЕД 4 рет тәулігіне, қақырық түсіргіш препараттар, аспирин 500мг 3 рет күніне.
*гентамицин 80 мг 3 реттәулігіне б/е, бромгексин 1 таблеткадан 3 рет күніне, парацетамол 500 мг 2 рет күніне.
парацетамол 500 мг 3 рет күніне, эритромицин 250 мг 4 рет күніне,
*бронхолитин 1 ас қасық 3 рет күніне.
#207
*!Амбулаторияға 26 жастағы ер адам мынадай шағымдармен келді: әлсіздік, дене қызуының жоғарылауы, кеуде қуысының жыбырлауына, ұстама тәрізді жөтел мен қиын бөлінетін сарғыш-жасыл қақырықққа,бас ауруына, бұлшықеттерінің ауруына, суықта аяқ- қол саусақтарының қатты ауруына, суық тиюдің әсерінен жедел ауырған.Қарап тексергенде қатаң тыныс естіледі, сырылдар жоқ.Диагнозы пневмония. Пациентті жүргізудің ең тиімді тактикасы?
*рифампицин 300 мг ішке 3 рет күніне
*+гентамицин 80 мг 3 рет күніне , бронхолитин 1 ас қасық. 3 рет, 5 күн төсектік тәртіп*эритромицин 0,5 г. Ішке 4 рет күніне 10 күн, төсектік тәртіп, көп мөлшерде сұйықтық ішу, қақырық түсіргіш препараттар.
*феноксиметилпенициллин (оспен) 1 тб. 4 рет 2 апта, төсектік тәртіп, көп мөлшерде сұйықтық ішу, қақырық түсіргіш препараттар.
*амоксициллин 500 мг 3 рет күніне, бромгексин 1 таб. 3 рет күніне
#208
*!Ер адам 67 жаста қиын бөлінетін шырышты-іріңді қақырық түріне, физикалық күштеме кезінде үдейтін ентікпеге шағымданады. Т-38С. Анамнезінде : соңғы 20 жылда СООА (ХОБЛ) мен ауырады. Аускультация да әлсіреген тыныс , екі жақты кеңейтілген шашыранды құрғақ сырыл естіледі. Перкуссия да қатаң дыбыс естіледі. Рентгенде : оң жақ төменгі бөлікте мөлшері 1-2 см болатын бірнеше инфильтративті көлеңке анықталды. Бұл науқасқа қандай ем түрі қолайлы?
*+Цефуроксим 0,75 г әр 8 сағ б/і , бромгексин 2таб. 3 рет тәулігіне,ипратропиум бромид 3 ингаляциядан тәулігіне 4 рет
*кларитромицин 0,5г әр 12 сағ ішке, теофиллин 300мг-нан тәулігіне 2 рет, бромгексин 1 таб. 3рет күніне
*метрогил к/і тамшылатып, тетрациклин 250 000 ЕД 4 рет тәулігіне, теофиллин 300мг-нан тәулігіне 2 рет бромгексин 1 таб. 3рет күніне
*амоксиклав 625г 3 рет тәулігіне, бромгексин 1 таб. 3рет күніне
*гентамицин 80мг тәулігіне 3 рет, теофиллин 300мг-нан тәулігіне 2 рет, бромгексин 2 таб. 3рет күніне
#209
*!Отбасылық дәрігерге 25 жасар қыз қиын бөлінетін шырышты-іріңді жөтелге шағымданады Т-38С. Анамнезінде : 8-10 апталық жүктілік. Суықтағаннан кейін жедел ауырған. Аускультация да : сол жақ жауырын астында ұсақ көпіршікті сырыл естіледі. Перкуссия да: күшейтілген бронхофония және қатаң дыбыс естіледі. ЖҚА-де: лейкоцитозжәне СОЭ жоғарлаған. Бұл науқасқа қандай ем түрі қолайлы?

*бромгексин 1 таб. Күніне 3 рет , тетрациклин 250 000 ЕД 4 рет тәулігіне,аспирин 500мг күніне 2-3 рет
* амоксиклав 625г 3 рет тәулігіне, бронхолитин 1 ас қасықпен күніне 3 рет
*ципролет 500мг 1 таб. Күніне 2 рет, қақырық түсіретін препараттар, асперин 0,5 г күніне 2-3 рет
* метрогил к/і тамшылатып, гентамицин 80мг тәулігіне 3 рет б/і
*+спирамицин 3 млн ЕД әр 12 сағ, жылы су
#210
*!Ер адам 35 жаста құрғақ жөтелге, ентікпеге, дене қызуының көтерілуіне шағымданды. Анамнезінде: Суықтағаннан кейін жедел ауырған. Рентгенде : өкпе суреті қанық және екі жақты ошақты инфильтративті көлеңкелер өкпенің орталық бөлігінде анықталды. ЖҚА: СОЭ 36мм.сағ. Аускультацияда: өкпеде ұсақ көпіршікті ылғалды сырыл және екі жақты шашыранды құрғақ сырыл есіледі. Перкуссияда қатаң дыбыс. Бұл науқасқа қандай ем түрі қолайлы?
*ампициллин 0,5 г тәулігіне 4 рет б/і, қақырық түсіретін препараттар
*теотард 200мг 1 кап күніне 2 рет, эритромицин 0,5 г әр 6 сағ сайын, , бромгексин 2таб. 3 рет тәулігіне
*ципролет 500 мг әр 12 сағ сайын, бромгексин 2таб. 3рет күніне, эуфиллин 0,15 мг 1 таб күніне 2 рет
*+амоксиклав 625г 3 рет тәулігіне, ипратропиум бромид 3 ингаляциядан тәулігіне 4 рет, бромгексин 2таб. 3 рет тәулігіне
*цефазоллин 1г әр 12 сағ сайын б/і, бромгексин 2таб. 3 рет тәулігіне
#211
*!Қабылдауға 28 жастағы науқас жөтелге, тыныс алғанда күшейетін кеуденің сол жақ бөлігіндегі ауру сезіміне шағымданды. Т-38С. Аускультацияда сол жақ жауырын астында ұсақ көпіршікті сырыл естіледі. Перкуссияда қатаң дыбыс. 5 күн бұрынғы жедел суықтаудан кейін ауырған. Пневмония диагнозы қойылды, амоксициллин 500мг 4 рет тәулігіне, бромгексин 2 таб 3 рет/тәу тағайындалды. Келесі емдеу тәсілін анықтаңыз?
*амоксициллин сол дозада емдеуді жалғастыру
*амоксициллин дозасын үлғайту
*амоксициллинді тетрациклинге ауыстыру
*емге гентамицин қосу
*+амоксициллинді азитромицинге ауыстыру
212.
*!Дәрігерге 28 жасар ер адам шырышты-іріңді бөлінетін қақырықты жөтелге шағымданды. Т-38,5 С. Аускультацияда сол жақ жауырын астында ұсақ көпіршікті сырыл естіледі. Рентгенде: өкпе тінінің оң жақ төменгі бөлігінде мөлшері 1-1,5 см болатын инфильтративті көлеңке анықталды. Бұл науқасқа қандай ем түрі қолайлы?
*бромгексин 1 таб. 3рет күніне, тетрациклин 250 000 ЕД 4 рет тәулігіне, асперин 0,5 г күніне 2-3 рет
*амоксиклав 625г 3 рет тәулігіне, бронхолитин 1 ас қасықпен күніне 3 рет
*ципролет 500мг 1 таб. Күніне 2 рет, қақырық түсіретін препараттар, асперин 0,5 г күніне 2-3 рет
*метрогил к/і тамшылатып, гентамицин 80мг тәулігіне 3 рет б/і
*+спирамицин 3 млн ЕД әр 12 сағ, жылы су, бромгексин 1таб. 3 рет тәулігіне
#213.
*!Отбасылық дәрігерге 23 жасар қыз әлсіздікке, дене қызуының көтерілуіне, кеуде тұсындағы қыжылға, ұстама тәрізді қиын бөлінетін шырышты-іріңді жөтелге, бас ауруына, бұлшықет ауруына, суықты көтере алмаушылыққа шағымданады. Аускультацияда: қатаң тыныс, сырыл жоқ. Бұл науқасқа қандай ем түрі қолайлы?
*гентамицин 80мг тәулігіне 3 рет б/і, бронхолитин 1 ас қасықпен күніне 3 рет, төсектік режим 5 күн
*+суммамед күніне 1 таб ішке. 3 күн,төсектік режим, жылы су, қақырық түсіретін препараттар
*феноксиметилпенициллин 1 таб күніне 4 рет. 2 апта, төсектік режим, жылы су, қақырық түсіретін препараттар
*амоксициллин 500мг 3 рет тәулігіне, бромгексин 1таб. 3 рет тәулігіне
*рифампицин 3мг 3рет/тәу ішке
#214.
*!Участкелік дәрігерге 43 жасар ер адам әлсіздікке, сары-жасыл түсті қақырықты жөтелге, сол жақ кеуде тұсының ауру сезіміне жеңіл физикалық жүктеме кезіндегі ентікпе шағымданады. Т-38С. Анамнезінде: 20 жылдан бері 1 қорап темекі өнімін тұтынады, жиі суықтайды, танертеңгі іріңді бөліністі жөтел мазалайды. Бұл науқасқа қандай ем түрі қолайлы?
*пенициллин 500 000 ЕД б/і 6 рет/тәу, бромгексин 2драже. 4 рет тәулігіне, жылы су, асперин 0,5 г күніне 2-3 рет, Витамин С 500мг күніне 2 рет
*+амоксициллин 500мг 3 рет тәулігіне, жылы су, бромгексин 2драже. 4 рет тәулігіне,атровент 2 доза 4 рет/күніне, теотард 600мг (2драже) 2 рет/тәу
*тетрациклин 250 000 ЕД 4 рет тәулігіне, қақырық түсіретін препараттар, асперин 0,5 г күніне 2-3 рет
*гентамицин 80мг тәулігіне 3 рет б/і, бромгексин 1таб. 3 рет тәулігіне, парацетамол 500мг 2рет/тәу
*парацетамол 500мг 3рет/тәу,эритромицин 250мг 4рет/тәу, бронхолитин 1 ас қасықпен күніне 3 рет
#215.
*!Отбасылық дәрігерге 22 жасар жүкті әйел(12апталық) қиын бөлінетін шырышты-іріңді қақырық жөтелге шағымданады. Т-38 С. Анамнезінде: жедел суықтаудан кейін ауырған. Аускультацияда: сол жақ жауырын астында ұсақ көпіршікті сырыл естіледі. Перкуссия да: күшейтілген бронхофония және қатаң дыбыс естіледі. ЖҚА-де: лейкоцитоз және СОЭ жоғарлаған. Бұл науқасқа қандай ем түрі қолайлы?
*бромгексин 1 таб. Күніне 3 рет , тетрациклин 250 000 ЕД 4 рет тәулігіне,аспирин 500мг күніне 2-3 рет
*амоксиклав 625г 3 рет тәулігіне, бронхолитин 1 ас қасықпен күніне 3 рет
*ципролет 500мг 1 таб. Күніне 2 рет, қақырық түсіретін препараттар, асперин 0,5 г күніне 2-3 рет
*метрогил к/і тамшылатып, гентамицин 80мг тәулігіне 3 рет б/і
*+спирамицин 3 млн ЕД әр 12 сағ, жылы су
#216.
*!55 жасар әйел қиын бөлінетін шырышты-іріңді қақырық жөтелге, , физикалық күштеме кезінде үдейтін ентікпеге шағымданады. Т-38,5С. Аускультация да : сол жақ жауырын астында ұсақ көпіршікті сырыл естіледі. Перкуссияда қатаң дыбыс. Рентгенде : оң жақ төменгі бөлікте мөлшері 1-2 см болатын бірнеше инфильтративті көлеңке анықталды. Бұл науқасқа қандай ем түрі қолайлы?
*гентамицин 80мг тәулігіне 3 рет б/і, бромгексин 2таб. 3 рет тәулігіне, теофиллин 300мг-нан тәулігіне 2 рет
*+Цефуроксим 0,75 г әр 8 сағ б/і , бромгексин 2таб. 3 рет тәулігіне
*кларитромицин 0,5г әр 12 сағ ішке, теофиллин 300мг-нан тәулігіне 2 рет, бромгексин 1 таб. 3рет күніне
*метрогил к/і тамшылатып, тетрациклин 250 000 ЕД 4 рет тәулігіне, теофиллин 300мг-нан тәулігіне 2 рет бромгексин 1 таб. 3рет күніне
*амоксиклав 625г 3 рет тәулігіне, бромгексин 2 таб. 3рет күніне
#217
*!Кондиционермен жабдықталған қонақ үй қызметкерінің дене қызуы Т-40С дейін көтерілді. Қан аралас қақырықты жөтел,тыныс алу кезіндегі кеуде тұсының ауру сезімі, бұлшық ет ауруы, жүрек айну,іш өтуі пайда болды. Рентгенде: екі жақты инфильтративті өзгеріс анықталды. Бірнеше күн бұрын қызметкер науқас легионелла мен шақырылған пневмониямен госпитализацияланған. Бұл науқасқа қандай ем түрі қолайлы?
*пенициллинмен
*кефазолмен
*+эритромицинмен
*тетрациклинмен
*гентамицинмен
#218
*!24 жасар Г. есімді бойжеткен жалпы әлсіздікке, шырышты-іріңді қақырықты жөтелге, ентікпеге шағымданды. Т-38,6 С. Кешке жағдайы нашарлаған. Жалпы қарау кезінде: жағдайы орташа ауырлықта. Кеуде торына тексеру кезінде пальпацияда өзгеріс жоқ. Перкуссияда : оң жақ жауырын астында қатаң дыбыс. Аускультацияда осы аймақта қатаң тыныс, ұсақ көпіршікті ылғалды сырылдар естіледі. Қандай антибиотик эмпирикалық терапиядан верикация патогеніне таңдаулы препарат болып табылады?
*тетрациклин
*стрептомицин
*+амоксиклав
*цефалоспорин
*гентамицин
#219
*!Отбасылық дәрігерге 29 жасар жүкті әйел (алғашқы 3 ай) қиын бөлінетін шырышты-іріңді қақырық жөтелге шағымданады. Т -38 С. Анамнезінде : жедел суық тиюден кейін ауырған. Аускультация да : сол жақ жауырын астында ұсақ көпіршікті сырыл естіледі. Перкуссия да: күшейтілген бронхофония және қатаң дыбыс естіледі. ЖҚА-де: лейкоцитоз және СОЭ жоғарлаған. Бұл науқасқа қандай ем түрі қолайлы?
*пенициллин
*тетрациклин
*гентамицин
*левомицетин
*+ципрофлоксацин
#220
*!Уйде тексеру кезінде 30 жасар С.есімді ер адам қиын бөлінетін шырышты-іріңді қақырық жөтелге шағымданады. Т -38 С. Анамнезінде : жедел суық тиюден кейін ауырған. Аускультация да : сол жақ жауырын астында ұсақ көпіршікті сырыл естіледі. Перкуссия да: күшейтілген бронхофония және қатаң дыбыс естіледі. Қандай препарат пенициллиннің әсері болмаған кезде тағайындалады?
*стрептомицин
*+азитромицин
*тетрациклин
*гентамицин
*карбенициллин
#221
*!18 жасар ЖОО студентіне эпидемиологиялық жағдайда этиологиясы микоплазмамен пневмония кезінде қандай антибиотик тағайындаған жөн?
*гентамицин
*+азитромицин
*левомицитин
*цефалоспориннің 3 ұрпағы
*бисептол
#222
*!42 жасар ер адам құрғақ жөтелге физикалық жүктеме кезіндегі экспираторлы ентікпеге шағымданады. Т-37,3 С. 14 жыл бойы темекі шегеді. Аускультацияда: екі жақты шашыранды құрғақ сырыл естіледі, перкуссияда сол аймақта қораптық дыбыс. Рентгенде: өкпе аймағының мөлдірлігі жоғары , өкпе суреті қанық. Қандай ем түрін тағайындаған жөн?
*ампициллин 0,5 г тәулігіне 4 рет б/і, қақырық түсіретін препараттар
*теотард 200мг 1 кап күніне 2 рет, эритромицин 0,5 г әр 6 сағ сайын, , бромгексин 2таб. 3 рет тәулігіне
* ципролет 500 мг әр 12 сағ сайын, бромгексин 2таб. 3рет күніне, эуфиллин 0,15 мг 1 таб күніне 2 рет
*+амоксиклав 625г 3 рет тәулігіне, ипратропиум бромид 3 ингаляциядан тәулігіне 4 рет, бромгексин 2таб. 3 рет тәулігіне
*цефазоллин 1г әр 12 сағ сайын б/і, бромгексин 2таб. 3 рет тәулігіне
#223
*!Дәрігерге 72 жасар әйел қиын бөлінетін шырышты-іріңді қақырықты жөтелге,экспираторлы ентікпеге шағымданады. Т – 38,8 С. . Анамнезінде : соңғы 20 жылда СООА (ХОБЛ) мен ауырады. 24 жасынан бастап тәулігіне 20 дана темекіге дейін шегеді. Аускультация да әлсіреген тыныс , екі жақты кеңейтілген шашыранды құрғақ сырыл естіледі. Рентгенде: өкпе суретінің деформациясы. Қандай ем түрін тағайындаған жөн?
*гентамицин 80мг тәулігіне 3 рет б/і, бромгексин 2таб. 3 рет тәулігіне, теофиллин 300мг-нан тәулігіне 2 рет
*+Цефуроксим 0,75 г әр 8 сағ б/і , бромгексин 2таб. 3 рет тәулігіне , тиотропиум бромид 3 ингаляция 4рет/тәу
*кларитромицин 0,5г әр 12 сағ ішке, теофиллин 300мг-нан тәулігіне 2 рет, бромгексин 1 таб. 3рет күніне
*метрогил к/і тамшылатып, тетрациклин 250 000 ЕД 4 рет тәулігіне, теофиллин 300мг-нан тәулігіне 2 рет бромгексин 1 таб. 3рет күніне
*аугментин 625г 3 рет тәулігіне, бромгексин 2 таб. 3рет күніне
#224
*!69 жасар ер адам дәрігерге жүру кезіндегі экспираторлы ентікпеге , қиын бөлінетін қақырықты жөтелге шағымданады. 45 жыл күніне 2 қорап шылым шегеді. Кеуде клеткасы бөшке тәрізді, перкуссияда қораптық дыбыс. Аускультацияда әлсіреген тыныс, тыныс шығаруы ұзарған, құрғақ шашыранды сырыл естіледі. Рентгенде: өкпе аймағының мөлдірлігі жоғары , өкпе суреті қанық. Қандай ем түрін тағайындаған жөн?
*амоксиклав 625г 3 рет тәулігіне, теотард 200мг 1 кап күніне 2 рет,қақырық түсіретін препарат
*эуфуллин 2,4%-10мл физиологиялық ерітіндіге к/і, бромгексин 2 таб. 3рет күніне,
*ипратропиум бромид 3 ингаляциядан тәулігіне 4 рет, бромгексин 2 таб. 3рет күнін,
*+тиотропиум бромид 3 ингаляция 4рет/тәу, бромгексин 1 таб. 3рет күнін, ингаляционды кортикостероидтармен ұзақ уақыт ем. Оксигенотерапия. Науқасқа темекіні қою ұсынылады,
*ипратропиум бромид 3 ингаляциядан тәулігіне 4 рет, бромгексин 1 таб. 3рет күнін, Оксигенотерапия. Науқасқа темекіні қою ұсынылады.
#225
*!59 жасар О.есімді ер адам, зейнеткер. Терапия бөліміне интенсивті физикалық жүктеме кезінде пайда болатын экспираторлы ентікпемен , жалпы әлсіздік шағымымен түсті. 18 жасынан бері жөтел мазалайды. Жалпы қарау кезінде : жағдайы қанағаттанарлық, қанық акрацианоз . ТАЖ-минутына 24. Кеуде торы бөшке тәрізді. Перкуссияда қораптық дыбыс. Аускультацияда: әлсіреген тыныс , тыныс шығаруы ұзарған, құрғақ шашыранды сырыл естіледі. ОФВI≥80%. Қандай ем түрін тағайындаған жөн?
*+қысқа әсерлі антихолнергик немесе қысқа әсерлі В-2 агонистері
*ұзақ әсерлі антихолнергик немесе ұзақ әсерлі В-2 агонистері
*ИГКС ұзақ әсерлі В-2 агонистері немесе ұзақ әсерлі антихолнергик
*ИГКС қысқа әсерлі В-2 агонистері немесе қысқа әсерлі антихолнергик
*ұзақ әсерлі в-2 агонистері ингибитор ФД-4
#226
*!Дәрігерге 60 жасар ер адам периодты түрдегі жөтелмен эспираторлы ентікпеге шағымданады. 25 жылдан бері шылым шегеді. Қанық акроцианоз. Соңғы бір жылда өршу болған жоқ. Кеуде торы бөшке тәрізді. Аускультацияда: құрғақ сырылдар,перкуссияда перкуторлы дыбыстың қысқаруы. ОВФI≥50%. Қандай ем түрін тағайындаған жөн?
*қысқа әсерлі антихолнергик немесе қысқа әсерлі В-2 агонистері
*+ әсерлі антихолнергик немесе ұзақ әсерлі В-2 агонистері
*ИГКС ұзақ әсерлі В-2 агонистері немесе ұзақ әсерлі антихолнергик
*ИГКС қысқа әсерлі В-2 агонистері немесе қысқа әсерлі антихолнергик
*ұзақ әсерлі в-2 агонистері ингибитор ФД-4
#227
*!Дәрігерге 57 жасар әйел шырышты –іріңді қақырықты жөтелге, физикалық жүктеме кезінде ұлғаятын ентікпеге шағымданады. Т-36,8 С. Жиі өршу болады. 20 жасынан бері тәулігіне 25 данаға дейін шылым шегеді. Қанық акрацианоз.Кеуде торы бөшке тәрізді. Аускультацияда:екі жақты құрғақ сырылдар,перкуссияда қораптық дыбыс. ОВФI≥30%. Қандай ем түрін тағайындаған жөн?
*қысқа әсерлі антихолнергик немесе қысқа әсерлі В-2 агонистері
*ұзақ әсерлі антихолнергик немесе ұзақ әсерлі В-2 агонистері
*+ИГКС ұзақ әсерлі В-2 агонистері немесе ұзақ әсерлі антихолнергик
*ИГКС қысқа әсерлі В-2 агонистері немесе қысқа әсерлі антихолнергик
*ұзақ әсерлі в-2 агонистері ингибитор ФД-4
#228
*!Дәрігерге 62 жасар ер адам тыныштық кезіндегі экспираторлы демікпеге , қиын бөлінетін қақырықты жөтелге шағымданады. Жиі өршу болады. Соңғы 40 жыл бойы темекі шегеді. . Аускультацияда: әлсіреген тыныс , тыныс шығаруы ұзарған, құрғақ шашыранды сырыл естіледі. Рентгенде: өкпе аймағының мөлдірлігі жоғары , өкпе суреті қанық. Перкуссияда қорапты дыбыс. ОВФI≥30%. Ра<60мм рт.с.т Ра>45 мм рт.с.т . Қандай ем түрін тағайындаған жөн
*қысқа әсерлі антихолнергик немесе қысқа әсерлі В-2 агонистері
*ұзақ әсерлі антихолнергик немесе ұзақ әсерлі В-2 агонистері
*ИГКС ұзақ әсерлі В-2 агонистері немесе ұзақ әсерлі антихолнергик
*+ИГКС қысқа әсерлі В-2 агонистері немесе қысқа әсерлі антихолнергик
*ұзақ әсерлі в-2 агонистері ингибитор ФД-2
#229
*!56 жастағы ер адам,ауыр жүк көлігінің жүргізушісі ,40 жыл бойы күніне 10-15 темекі шегеді. Бұрын еркін орындап жүрететін жұмысты жасағанда ентікпе пайда болатынын байқады.Ортопноэ қалыпта,қолдары алдында тұрған орындықтың арқалығынан ұстап тұр.Кеуде қуысы алдыңғы-артқы мөлшері ұлғайған.Өкпе перкуссиясында қораптық дыбыс.Тынысы әлсіреген,сырылдар естілмейді.ТЖ-24.
Қандай негізгі препарат базисті терапияда қолданады?
*натрий кромогликат
*фенотерол
*беклометазон
*+спирива
*триамсинолон
#230
*!77 жастағы ер адам,дәрігерге мынадай шағымдармен қаралды: жөтел,іріңді қақырықтың бөлінуі,Т= 37,9°С.Жөтел 25 жыл бойы мазалайды. 22 жасынан бастап күніне 2 қап темекі шегеді.Объективті: айқын акроцианоз.Кеуде қуысы алдыңғы-артқы бағытта ұлғайған.Перкуссияда-қораптық дыбыс.Аускультацияды:шашыраған құрғақ және ылғалды сырылдар,дем шығару ұзарған.
ӨСОА кезінде қандай рациональды антибиотик тиімді болып келеді?
*Карбапенемдер немесе монобактам
*Амоксициллин, макролидтер, тетрациклиндер
*Аминогликозидтер және тетрациклиндер
*Аминогликозидтермен қосарланған кез келген цефалоспориндер тобы
*+Цефалоспорин II – III ұрпақ
#231
*60 жастағы ер адам,30 жыл бойы ӨСОА мен ауырады.Ипратропиум бромидін 2 дозадан 4 рет және сальбутамол 2 дозадан 3 рет тағайындалған.Әсері жеткіліксіз.Жөтел мен ентікпе аздап қойған бірақ толық басуға препараттың әсері жеткіліксіз.
ӨСОА кезінде емдеу тактикасы қандай?
*Ипратропиум бромид және сальбутамолдың дозасын ұлғайту.
*Кеуде қуысына массаж тағайындау.
*Тыныстық жаттығу тағайындау.
*Емге қақырық шығарушы препараттарын қосу.
*+Преднизолонның қысқа курсын тағайындау.Дозасы таблетка түрінде 40 мг (8 таблетка) ішке таңертең қабылдау
#232
*!54 жастағы ер адам,емханаға жүктеме кезіндегі ентікпе,шырышты-іріңді қақырық бөлінетін жөтел,Т= 37,8° шағымдармен түсті.10 жыл бойы таңертеңгі уақытта қақырықпен жөтел,жүутеме кезіндегі ентікпе мазалайды.Жағдайы орташа ауырлықта.ТЖ-28 рет минутына.Өкпеде- әлсіреген қатаң везикулярлы тыныс, шашыранды құрғақ сырылдар бар.
Науқасты қандай жағдайда антибиотикпен емдеу керек?
*күз-қыс мезгілінде
*егер ұзақ уақыт айырған болса
*антибиотик тағайындауға көрсеткіш жоқ
*+іріңді қақырық бөлінсе
*қан түкіру кезінде
#233
*!Дәрігерге 20 жыл бойы ӨСОА ауыратын және трахеяның экспираторлы стенозы бар ер адам қаралды.Шағымдары: іріңді қақырық бөлінетін жөтел және температура 37,8 градусқа дейін көтерілу.
Осы жағдайда қандай препаратты тағайындау тиімді?
*Антихолинергиялық препараттар
*Саңырауқұлаққа қарсы препарат
*ГКС
*+Жөтелге қарсы препараттар
*Бронходилататорлар
#234
*!35 жастағы әйел ,шағымдары: құрғақ жөтел,ентікпе,Т=38,3°. 10 жыл бойы темекі шегеді.Анамнезінде: суықтанудан кейін жедел ауырды.Жалпы қан анализінде СОЭ 36 мм.сағ. Аускультацияда өкпеде екі жақты ылғалды ұсақ көпіршікті сырыл және шашыранды құрғақ сырылдар естіледі.Перкуссияда өкпе дыбысының қысқаруы.
Күндізгі стационар дәрігерінің емдеу тактикасы қандай?
*Антибиотиктер,муколитиктер,саңырауқұлаққа қарсы препараттар
*+Антибиотиктер,муколитиктер,бронхолитиктер
*Антибиотиктер,бронхолитиктер,саңырауқұлаққа қарсы препараттар
*Антибиотиктер,муколитиктер,бронхолитиктер,саңырауқұлаққа қарсы препараттар
*Бронхолитиктер,муколитиктер
#235
*!55 жастағы ер адам,шағымдары: тыныштық жағдайда ентікпе,дем шығарудың қиындауы,жөтел,сары-жасыл түсті қақырық,тітіркену сезімі,тершеңдік.18 жыл бойы күніне 1 қап темекі шегеді.Жағадайы 1 апта бұрынғы суықтанудан кейін нашарлады.Объективті: жағдайы орташа ауырлықта,диффузды цианоз.Эпигастрида пульсация байқалады.Кеудесі бөшке тәрізді.ТЖ-25 рет.Перкуссияда қораптық дыбыс.Аускультацияда тынысы әлсіреген,барлық аймақта құрғақ ысқырықты сырылдар.
Асқыну кезінде науқасты жүргізу тактикасын көрсетіңіз.
*ингаляционды бронходилататорлар «талабы бойынша»; қосымша бронхолитикалық терапияға ГКС мен ингаляция
*көктамырға эуфиллин - 2,4% ерітінді 10 мл енгізу; сальбутамолмен ингаляция немесе беротек 1 - 2 дозада күніне 4 реттен артық емес;
*преднизолон ішке 30 мг/тәу,толық тоқтатуға дейін төмендету; базисті терапия: а) интал мен 1-2 ингаляция күніне 2-4 рет
*антибиотикотерапия: ішке сумамед (азитромицин) 500 мг/тәу 3 күн бойы;2.базисті терапия: а) интал мен 1-2 ингаляция күніне 2-4 рет;Ішке пролонгирленген теофиллин (теопек немесе теодур)1 таб күніне 2 рет
*+сумамед (азитромицин) 500 мг/тәу 3 күн бойы; ингаляционды беротек ипратропиум бромиді; Ішке пролонгирленген теофиллин (теопек немесе теодур)1 таб күніне 2 рет
#236
*!54 жастағы ер адам,шағымдары: тыныштық кезіндегі ентікпе,жөтел,қиын бөлінетін іріңді қақырық,жалпы әлсіздік.Өзін 1,5 ай бойы аурумын деп есептейді,ОРВИ фонында науқаста іріңді жөтел күшейіп,ысқырықты тыныс пайда болды.Темекі шегушілердегі созылмалы бронхиттің асқынуы деп есептейді.Физикалық жүктеме кезінде ентігу және аяқтарындағы ісінуді байқады.
Қандай препараттар тобы тиімдірек?
*антибиотиктер;
*антикоагулянттар;
*+кальций антагонисттер
*глюкокортикостероидтар.
*ингаляционды м-холинолитиктер
#237
*!60 жастағы ер адам 30 жыл бойы ӨСОА мен ауырады.Ипратропиум бромидін 2 дозадан 4 рет және сальбутамол 2 дозадан 3 рет тағайындалған.Әсері жеткіліксіз.Жөтел мен ентікпе аздап қойған бірақ толық басуға препараттың әсері жеткіліксіз.
ӨСОА кезінде емдеу тактикасы қандай?
*Ипратропиум бромиді және сальбутамол дозасын ұлғайту.
*Кеуде қуысына массаж тағайындау.
*Тыныстық жаттығу тағайындау.
*Емге қақырық шығарушы препараттарын қосу.
*+Спирива ұзақ курсын тағайындау
#238
*!Дәрігерге 72 жастағы ер адам қаралды,ӨСОА ауырады.Шағымдары: физикалық жүктеме кезіндегі экспираторлы ентікпе,жүректің тез соғуы,аяқтарындағы ісінулер.ЭКГ-жүрекше фибрилляциясы.
Төмендегі қай препарат тиімдірек?
*+Конкор.
*Физиотенз.
*Фозиноприл.
*Пропранолол.
*Пиндолол
#239
*!Амбулаторияға 63 жастағы ер адам қаралды.Шағымдары: жүрек соғуына,тыныштық жағдайдағы экспираторлы ентікпе.Жүрек гликозидінің әсерінен немесе өздігінен өткен жүрекше пароксизма тіркелді.20 жыл бойы ӨСОА ауырады.Дәрігерде пароксизмді алдын алатын препарат тағайындау сұрақ туындатты.
Осы жағдайда қандай препарат тиімдірек?
*кордарон.
*коринфар.
*новокаинамид.
*+обзидан.
*дигоксин.
#240
*!62 жастағы науқаста бронхиальды ентікпе атопиялық генезді,стероидті емес қабынуға қарсы препараттарды көтереалмаушылық орташа ауырлық дәрежеде.Стенокардия ұстамалары пайда болған.Зерттеу кезінде жүрек ишемиялық ауруы байқалды.
Қандай препарат тиімдірек болыа табылады?
*фенотерол
*пропранолол
*+изосорбида динитрат
*ацетилсалициловая кислота
*теофиллин
#241
*!36 жастағы ер адам,бронх демікпесімен ауырады.Шағымдары: күнделікті тұншығу ұстамалары,қиын бөлінетін қақырықты жөтел.ОФВ1 65 % .
Қандай емдеу тактикасы тиімді?
*+ИГК тәуліктік доза 200-1000 мкг
*эуфиллин ішке қабылдау
*β-адреноблокаторлар
*пероральды глюкокортикоидтар
*кальций каналының блокаторы
#242
*!50 жастағы науқас,ӨСОА ауырады.Бірнеше жыл бұрын ентікпе пайда болған.Кеуде қуысы бөшке тәрізді.Перкуторлы қораптық дыбыс.Аускультацияда әлсіреген тыныс.ТЖ-22 рет мин.Жүрек тондары әлсіреген,кеуде сол жақ екәншә қабырғааралықта ІІ тон акценті.ЖСЖ-88 рет мин.ЭКГ:Р тісше амплитудасының ұлғаюы II, III, aVF тіркемеде;ЭОС оңға ығысқан, Rvl, Sv5, v6 >=10,5 мм.
Өкпе гипертензиясын төмендету үшін қандай топ препараты тиімді?
*антибиотиктер;
*антикоагулянттар;
*+кальций антагонисты
*глюкокортикостероид.
*ингаляционнды м-холинолитиктер
#243
*!38 жастағы әйел,бронх демікпесімен ауырады.АҚҚ 160/100 мм.с.б дейін көтерілуі және салмақтың жоғарлауы байқалды.Бұны күніне 15 мг преднизолонды қабылдап және дәрігер кеңесінсіз тоқтатуымен байланыстырады.Тоқтатқаннан кейін келесі күні тұншығу ұстамасы байқалды.Қарау кезінде:мәжбүрлі қалыпта,қозған,жеке фразалар айтады,тынысы шулы,тыныс шығару қиындаған.Дистационды ысқырықты сырылдар. АҚҚ 160/95 мм с.б.,ЖСЖ – 99, ТЖ - 22. Преднизолонмен ұстама басылады.
Қандай препарат осы жағдайда тиімдірек?
*Преднизолон - 15 мг тәулігіне;
*Преднизолон – 20 мг тәулігіне;
*Преднизолон дозасын тәулігіне 30 мг көтеру және бақылау
*+Ингаляционды ГКС(беклазон 2 рет тәулігіне) преднизолон 15 мг сальбутамол;
*Сальбутамол преднизолон 25 мг тәулігіне
#244
*!52 жастағы әйел,шағымы: ентігу,тыныс шығарудың қиындаумен, тұтқыр,аздап сары түстегі қақырықпен жөтел.Бала кезінен созылмалы бронхитпен ауырады.30 жасынан бастап эксптраторлы тұншығу ұстамалары мазалайды.Объективті: жалпы жағдайы ауыр.иықпен мәжбүрлі қалыпта отыр.Экспираторлы ентікпе,дистационды құрғақ сырылдар.Тыныс актісіне қосымша бұлшық еттер қатысады.Диффузды цианоз,айқын акроцианоз.
Қандай емдеу тактика науқасқа тағайындалады?
*Оксигенотерапия;
*Сальбутамол;
*+Беклазон сальбутамол;
*Преднизолон 15 мг тәулігіне
*Диета
#245
*!36 жастағы ер адам,бронх демікпесімен ауырады.Шағымы. Күнделікті тұншығу ұстамасы,қиын бөлінетін қақырықты жөтел.ОФВ1 65 % құрайды.
Қандай препарат тиімдірек?
*+ИГК тәуліктік доза 200-1000 мкг
*Эуфиллин ішке
*АЦЦ
*Пероральды глюкокортикоидтер
*Кальций каналының блокаторлары
#246
*!Науқаста бронх демікпе,поллиноз.Антибиотиктерге және кейбір тағамдарға аллергиялық реакция бар.Тізе буындарының ауру сезіміне және аздаған ісінуіне байланысты емдеу тактикасы қарастырылуда. Осы жағдайда қандай препаратты тағайындау тиімдірек?
*Диклофенак бұлшықетке
*Румалон бұлшықетке
*+Индометацин ішке
*Гидрокортизон буынішілік
*Ибупрофен ішке
#247
*!29 жастағы әйел,шағымдары түнгі жөтел,ысқырықты тыныс,әсіресе физикалық жүктемеден кейінгі.Аускультацияда қатаң тыныс,горизонталды қалыпта құрғақ сырыл естіледі.Бронх демікпесі және созылмалы обструктивті бронхитпен дифференциальды диагноз жүргізуде.Ингаляционды β-адреноблокатормен сынама жүргізу ұсынылады.
Сынаманы науқасқа жүргізу мақсаты қандай?
*Препаратқа индивидуальды сезімталдығын анықтау
*Өкпенің функцинальды қызметін бағалау
*Бронхиальды өткізгішті бағалау
*+Бронхтардың гиперреактивтілігін анықтау
*Аллергиялық сынама
#248
*!57 жастағы әйел,анамнезінде өкпе туберкулезі.Қызба,ентікпе,аз бөлінетін қақырықты жөтел байқалды.Рентгенограммада сол өкпенің жоғарғы бөлігінде посттуберкулезді пневмосклероз фонындағы қоюлану.Туберкулез және спецификалық емес пневмониямен дифференциальды диагноз жүргізуде.
Осы жағдайда қандай препарат тиімді?
*+Цефотаксим
*Рифампицин
*Гентамицин
*Изониазид рифампицинмен қосарлаған
*Изониазид цефазолинмен қосарлаған
#249
*!32 жастағы ер адамда тұншығу ұстамасы.Қолдарын төсектің шетіне тіреп отыр.Тері жабындалары ылғалды,ерінде жеңіл цианоз.Тынысы дистационды сырылдармен.Продуктивті емес жөтел тұншығуды күшейтеді.Анамнезінде:ұстамалар бұрында кенет пайда болған.ТЖ-26 рет.ЖСЖ-92 ретАҚҚ-120/80 мм.с.б..Бауыры ұлғаймаған,ісінулер жоқ.Осындай жағдайда қандай шара тиімдірек?
*+беротекпен ингаляция беротеком. Әсері болмаған жағдайда тамырішілік эуфиллин енгізу және димедрол бұлшықетішілік
*преднизалон 10мг бастау
*беклазонмен ингаляция, 2 себу
*бекатид
*флютиказонмен ингаляция
#250
*!50 жастағы ер адам, ӨСОА-мен аурады, бірнеше жыл бұрын ентігу пайда болды. Кеуде қуысы бөшке тәрізді, өкпенің тыныстық экскурсиясы төмендеген. Перкуссия кезінде- қораптық дыбыс, аускультация кезінде-тынысының әлсіреуі.Тыныс жиілігі-22 рет/мин. Жүрек тондары тұйықталған, төстің сол жағында екінші қабырға аралықта 2-тонның акценті. ЖСЖ-88рет/мин. Бауыры, көкбауыры ұлғаймаған. Ісінулер жоқ. Қандай инструментальді зерттеулер науқастың негізі диагнозының асқынуын – өкпелік жүректі анықтауға көмектеседі?
*Бронхоскопия;
*Тыныс алуын зерттеу;
*+ЭКГ;
*Қанның газдық құрамын анықтау;
*Спирография.
#251
*!Ер адам, бронхиалді астма, орташа ауыр дәрежесі, ЖРВИ-мен ауырғаннан кейін жағдай нашарлады, β2-агонистерді ингаляция түрінде қолдануы көбейген, түнде астма ұстамасы. Дәрігер ингаляция түрінде бекотид 100мкг 4 рет/күніне, теопэк 300мг 2 рет/күніне. Бір аптадан кейін науқастың жағдайы өзгеріссіз. Науқасты жүргізідуң ең тиімді тәсілі?
*+Бекотидті осы дозада қалдырамыз
*Бекотидтің дозасын көбейтеміз
*Жүйелік ГКС қосамыз
*Жоғарыдағы дәрілерге сальбутамол қосамыз
*Госпитализация
#252
*!Ұзақ уақыт бойы бронх демікпесімен ауратын және бірнеше жыл бойы преднизалонды күніне 20 мг. дозада қабылдайтын ер адамда жиі тұншығу, ингаляциялық β2- агонистерді қолдануы жиіледі. Бұл науқасқа қандай ингаляционды глюкокортикоид ең тиімді?
*Флутиказон, преднизолонды қалдырамыз
*Бекламетазон
*+Преднизолонның дозасын ақырындап төмендетеміз, флутиказон қосамыз
*Серетид
*Бекотид
#253
*! Ер адам 62 жаста, ентігуге, ауа жетпеуге шағымданады. Анамнезінен, 30 жасынан бері инфекционды – аллергиялық бронх демікпесімен аурады. Жағдайы- ауыр, ортопное, диффузды цианоз. Анық акроцианоз. Кеуде қуысы – бөшке тәрізді. Перкуссия кезінде қораптық дыбыс. Аускультацияда: тынысы везикулярлы, бірдей әлсіреген, шашыраған құрғақ сырылдар естіледі. Науқасты жүргізудің ең тиімді тәсілі?
*базисті терапия
*оксигенотерапия
*патогенді терапия
*+ингаляционды ГКС (беклазон сальбутамол)
*преднизолон 30 мг
#254
*! Ер адам 62 жаста, ентігуге, ауа жетпеуге шағымданады. Соңғы 5 жылда периодтты түрде аяғында ісінулер пайда болды, оң жақ қабырға астында ауырсыну сезімі. Жағдайы 2 күн бұрын нашарлаған. Тыныштық кезінде айқын ентігу, төс артында қысып ауру сезімі. Мойын веналарының ісінуі. ЖСЖ 140 рет/мин, эпигастрий аймағында пульсация. Науқасты жүргізідуң ең тиімді тәсілі?
*+аминофиллин
*оксигено терапия
*патогенетикалық терапия
*базисті терапия
*преднизолон 30мг
#255
38 ж.әйел, бронх демікпесімен аурады, АҚҚ 160-100 мм сын.бағ.көтерілгенін және салмақ қосқанын байқады. Бұл жағдайын күніне 15 мг дозада преднизолон қабылдап және дәрігердің кеңесінсін өз бетімен ішпей қойғанымен байланыстырады. Келесі күні дәрі қабылдамағаннан кейін тұншығу ұстамары болды. Қарап тексергенде: қалпы мәжбүрлі, қозған, сөйлемдерді бөліп бөліп айтады, тынысы шулы, тыныс шығаруы қиындаған, алыстан ысқырықты сырылдыр естіледі. АҚҚ 160/95 мм сын.бағ. ЖСЖ-99, ТЖ – 22. Ұстамалар кезінде преднизолон қабылдайды. Бұл науқасқа қандай терапия ең тиімді?
*Преднизолон - 15 мг тәулігіне
*Преднизолон – 20 мг тәулігіне
*преднизалон мөлшерін 30 мг тәулігіне көбейту және бақылау
*+Ингаляционды ГКС(беклазон 2 рет тәулігіне), преднизолон 15 мг сальбутамол;
*Сальбутамол преднизолон 25 мг тәулігіне
#256
*!47 жастағы,бронх демікпесімен ауыратын ер адамға жедел жәрдем бригадасы шақырылды,Анамнезі:3жыл бойы ауырады. Альдецин қабылдағаннан бері ұстама сиреді. 1 апта бұрын ЖРВИ мен ауырған,ұстамалар күніне 3-4рет жөтел ұстамасы, продуктивті емес. Қарап тексергенде: мәжбүрлі қалапта,жағдайы нышар,қозған,жеке жеке фрозамен сөйлейді,тыныс.ы шулы,тыныс шығаруы қиындаған және ұзарған. Бозарған цианоз ж\е мойын веналары ісінген.
*Амбулаторлық бақылау;
*Күндізгі стационар;
*үйдегі стационар;
*Дәрілерді коррекциялау .
*+Стационар
#257
*!Әйел 52 ж. Тыныс шығарудың қиындаумен ентігу,аз мөлшерде жабысқақ сары түсті қақырық бөлінуіне шағымданады. Бала кезінен созылмылы бронхитпен ауырады. 30 жасынын бастап ұстамалы түрде экспираторлы тұншығу. Обективті:жалпы жағжайы ауыр, қалпы мәжбүрлі. Экспиратолы ентігу,дистанционды құрғақ сырыл, тыныс алуға қосымша бұлшық еттер қатысады. Диффузды цианоз,анық акроцианоз.
Науқасты жүргізудің ең тиімді тәсілі?
*Оксигенотерапия;
*Сальбутамол;
*+Беклазон сальбутамол;
*Преднизолон 15 мг тәулігіне
*Диета
#258
*!Ер адам 76 жаста. Шағымдары: кенеттен пайда болған ентігу, өлімнен қорқу, суық тер. Жалпы жағдайы ауыр. Науқас мәжбүрлі қалыпта.Үрей және өлімнен қорқу.Тері жабындылары цианозды. Инспираторлық ентігу. Өкпе аускультациясында өкпенің төменгі бөлігінде майда көпіршікті сырыл. АҚҚ 110/70 мм.рт.ст. Жүрек соғысы 110 рет минутына, Тыныс алуы – 35 рет минутына.
Науқасты жүргізудің ең тиімді тәсілі?

*ингаляциялық ГКС.
*муколитикалық дәрілер.
*эуфиллин 2,4% 10 мл ішке.
*+фуросемид 40-100 мг ішке.
*антигистаминдік дәрілер.
#259
*!Әйел 48 ж, ұстамалы түрде жөтелге, қиын бөлінетін шырышты қақырыққа, тыныс шығаруының қиындауымен қатар тұншығу ұстамаларына, күнде күндізгі уақытта пайда болады, физикалық жүктеме кезінде ентігуге, мұрынының бітуіне шағымданады. Науқас тұрақты түрде жүнмен контакта. Кенеттен күндізгі ұстамалары жиіледі, түнде ұстамалар айына 1-2 рет. Обьективті: жалпы жағдайы ауыр. ТЖ 30 рет. Перкуссия кезінде өкпесінде қораптық дыбыс, аускультацияда барлық өкпе алаңында құрғақ ысқырықты сырылдар естіледі. ЖСЖ -142 рет. Мына дәрілердің қай тобы науқасқа қарсы көрсетілген?
*Сальбутамол;
*Ипратропия бромиді;
*+Теофиллин;
*Беклометазон;
*Монтелукаст.
#260
*!Әйел 40 жаста. Өкпе трансплантациясына байланысты отадан кейін ерте реабилитация үшін біртіндеп қалпына келу үшін қажет (операциядан кейін 1- күн).
Ерте реабилитация үшін қандай физикалық жүктеме қажет ?
*жаяу жүру
*жүгіру
*+тыныстық гимнастика
*велотренажер
*ауыр жүктеме
#261
*!Ер адам 48 жас. Өкпе трансплантациясынан кейін.
Диспансерлік бақылауда қанша уақыт болады?
*операциядан кейін 1жыл
*операциядан кейін3 жыл
*+өмір бойына
*операциядан кейін 5жыл
* операциядан кейін 10жыл
#262
*!Ер адам 50 жаста, 4 жыл бұрын өкпе трансплантациясы бойынша ота жасалған. Қарап тексеру кезінде ешқандай шағымы жоқ. Жағдайы қанағаттанарлық. Ішкі органдарында өзгеріс жоқ. Өкпе трансплантациясын жасаған науқастар өмір бойы дәрігердің бақылауында жүрунің негізгі себебі?
*+иммуносупрессивті терапияның мөлшерін белгілеу
*қан кету қаупі
*аллергиялық рекцияның даму қаупі
*жүрек қан тамыр жетіспеушілігінің даму қаупі
*СБЖ даму қаупі
#263
*!Ер адам 45 ж, . Өкпе трансплантациясынан кейін
1жылдың ішінде асқыну болмаса ,дәрігерге қанша уақытта қайта барады?
*аптасына 1 рет
*2аптада 1 рет
*+айына 1 рет
*3айда 1 рет
*6 айда 1 рет
#264
*!Бала 19 жаста.Өкпе трансплантациясынан кейін. ЖТД де диспансерлік есепте тұрады. Қай кезде трансплантация орталығына науқастың жағдайын хабарлау керек?
*емдеу мекемесінде науқасты жоспарлы госпитализациялау.
*Систолалық АҚҚ бұрынғы көрсеткіштен 5 мм.сын.бағ. дейін төмендеуі
*+Физикалық жүк түскен кезде ентігудің пайда болуы немесе құрғақ жөтел
*ЖСЖ 5 рет/мин артуы
*буындарында ауру сезімінің болуы
#265
*!38жастағы әйел, өкпе трансплантациясынан кейін. ЖТД бақылауында. Клиникалық зерттеу жүргізу үшін науқасты жоспарлы түрде госпитализациялау керек. Қай уақытта госпитализациялаған тимді?

*жарты жыл сайын
*+1-2 жылда
*әр 3 ай сайын
*әр ай сайын
*әр 3 жыл сайын
#266
*!Әйел 47 жаста. Өкпе трансплантациясынан кейін, асқынусыз кезең. Амбулаторлы тексеру кезінде қандай зерттеу әдісі міндетті?
*BL мұрыннан жағынлы алу
*электрокардиограмма
*ультрадыбысты зерттеу
*+спирография
*КТ
#267
*!Ер адам 59 жаста, лаборант. 4 айға жуық мезгілде әлсіздікке, ентігуге және физикалық жүк түспеген кезде де пайда болатын ентігуге шағымданады. Анамнезінен: тұқым қуалаушылық аурулары жоқ, 2 жыл көлемінде жоғарғы тыныс жолдарының ауруы бойынша ем алуда. Жағымсыз әдеттері-темекі тартады. Обьективті: кеуде қуысы бөшке тәрізді. Жалпы жағдайы ауыр. Тері жабындалары таза, ылғалды. Өкпесінде перкуторлы қораптық дыбыс. Жүрек тондары тұйықталған. Рентгендік шолуда-өкпе суретінің қоюлануы. Емделгеннен кейін нәтиже жоқ. Диагнозы: ӨСОА. Өкпе эмфиземасы. Емдеу әдісі?
*кортикостероидотерапия
*+пульмонологтың консультациясы
*альфа-антитрипсин ингибиторларының мөлшерін арттыру
*брохолитиктер тағайындау
*емдеуді жалғастыру
#268
*!Ер адам 43жаста. Әлсіздікке, жөтелге, ентігуге, физикалық жүктемесіз дем алуының қиындауы. Екі ай бұрын пневмониямен ауырған. Обьективті: кеуде қуысы бөшке тәрізді, тері жаабындылары бозарған, ылғалды. Аускультативті ылғалды сырылдыр естіледі, перкуторлы қораптық дыбыс. Жүрек тондары тұйықталған. Тұқым қуалау аурулары жоқ. Диагноз: ӨСОА. Өкпе эмфиземасы. Кезекті зерттеу кезінде өкпе рагы анықталды. Өкпе трансплантациясына қандай абсолютті қарсы көрсеткіш?
*қарсы көрсеткі жоқ
*+өкпе рагы
*пневмониямен ауырғаны
*науқастың жасы
*науқастың жынысы
#269
*!Әйел 30 жаста, ота жасалды: сол жақ өкпе трансплантациясы. Қарап тексерген кезде жағдайы қанағаттанарлық. Шағымдары жоқ. Ішкі органдарында өзгеріс жоқ. Жүктілікті жоспарлау үшін дәрігерге келді.
Өкпе трансплантациясынан кейін қанша уақыттан кейін жүктілікті жоспарлауға болады?
*+бір жылдан кейін
*6 айдан кейін
*2 жылдан кейін
*3 жылдан кейін
*1айдан кейін
#270
*! Әйел 25 жаста. Өкпе трансплантациясынан кейін. Өкпе трансплантациясы отасынан 6 айдан кейін жүктілікті жоспарлау бойынша дәрігерге келді – өкпе трансплантациясы ӨСОА асқынуына байланысты. Дәрігер отадан кейін бір жылдың ішінде жүктіліктен қорғану керкетігін айтты.
Өкпе трансплантациясынан кейін бір жылдың ішінде жүктіліктен қорғанудың себебі?
* инфекцияның қосылуы
*+трансплантаты кері итеру қаупі жоғары
*созылмалы ауруының асқынуы
*уақытынан бұрын босану
*преэкламсияның дамуы
#271
*!Әйел 29 жаста. Өкпе трансплантациясынан кейін. Жүктілікті жоспарлау үшін дәрігерге келді.
Жүктілікті жоспарлаулауға келген болашақ анаға қандай инструментальді зерттеу жүргізу қажет?
*Іш қуысына ультрадыбысты зерттеу жасау
* Кіші жамбас қуысына ультрадыбысты зерттеу жасау
*+электрокардиография
*КТ
*кеуде қуысының рентген шолуы
#272
*!Әйел 32 жаста. Анамнезінен: 2 жыл бұрын өкпесін ауыстыру бойынша ота жасалған. Қазіргі уақытта 4-5 апталық жүктілік, әлі де дәрілерді қабылдайды.
Қай дәрілерді қабылдамауы керек?
*кальцинейрин ингибиторы
*кортикостероидтар
*+микофенолатамофетил
*дәрумендер
*жүрек гликозидтері
#273
*! Әйел 33 жаста. Анамнезінен: 1,5 жыл бұрын өкпесін ауыстыру бойынша ота жасалған. Қазіргі уақытта 3-4 апталық жүктілік, әлі де дәрілерді қабылдайды. Азатиоприн дәрісін қабылдаудан алып тастады.
Айағы ауыр әйелдер азатиоприн қабылдаса ол қандай жағдайға әкеледі?
*преэкламсияға
*жүрек қан тамыр жүйесінің жетіспеушілігіне
*+трансплантаттың кері итерілуі
*экламсияға
*өкпелік жетіспеушілікке
#274
*!Әйел 30 жаста. Анамнезінде: 3 жыл бұрын өкпе трансплантациясы бойынша ота жасалған. Қазіргі уақытта дені сау баланы дүниеге әкелді. Әйелдің ешқандай шағымы жоқ. Ішкі органдарында ешқандай өзгеріс жоқ. Жаңадан туылған нәрестені қалай тамақтандыру керек?
*аралас тамақтандыру
*жасанды тамақтандыру
*+емшекпен тамақтандыру
*1:1 адаптацияланған сүтті қоспа
*1:1сүтті қоспа
#275
*!Әйел 35 жаста, өкпе трансплантациясы отасы алдында адам папиломасы вирусына қарсы квадривалентті вакцина салу керек, ол жай герпес вирусы мен генитальді кондилома вирустарын жұқтыруды төмендетеді. Қай мерзімде және қандай мөлшерде вакцинаны салу керек?
*+3 доза вакцинасы, өкпе трансплантациясын дейін
*3 доза вакцина, өкпе трансплантациясынан кейін
*1 доза вакцинасы, өкпе трансплантациясын дейін
*2 доза вакцина, өкпе трансплантациясынан кейін
*2 доза вакцинасы, өкпе трансплантациясына дейін
Және 1 доза вакцина, өкпе трансплантациясынан кейін
#276
*!Ер адам 49 жаста. Өкпе трансплантациясынан кейін. Өкпе трансплантациясынан кейін науқасқа емдік дене шынықтыру мен физикалық жүктеме жоспарын жасау керек. Қандай физикалық жүктеме көрсетіледі?
*өмір бойы қарсы көрсетіледі
*отадан кейін бір жылда қарсы көрсетіледі
*+жеңіл физикалық және аэробты жүктеме
*орташа физикалық жүктеме
*тек қана аэробты жүктеме
#277
*!Әйел 58 жаста. Өкпе трансплантациясынан кейін кортикостероидтар қабылдайды. Отадан кейін қанша уақыттан кейін кортикостероидттарды қабылдауды тоқтату керек?
*бір жылдың ішінде
*бір айдың ішінде
*+3-6 айда
*9-12 айда
*3 жылдың ішінде
#278
*!Ер адам 55 жаста. Өкпе трансплантациясы бойынша ота жасалды. Қарап тексерген кезде жағдайы қанағаттанарлық. Шағымдары жоқ. Ішкі органдарында өзгеріс жоқ. Диспансерлік бақылауда тұр, уақытымен емделеді және қабылдауға келеді.
Өкпе трансплантациясынан кейін емнің эффективтілік индикаторы қандай?
*гиповитаминоздың болмауы
*жүрек қан тамыр жүйесінің бұзылыстарының болмауы
*тыныс жетіспеушілігінің болмауы
*+амбулаторлы оксигенотерапияға қажеттілігінің болмауы
*физикалық жүктемеге толеранттылығының жоғарылауы
#279
*!Ер адам 50 жаста, диагнозы: ӨСОА. Өкпе эмфиземасы. Өкпе трансплантациясы отасынан кейін. Отадан кейін иммуносупрессивті терапия курсын қабылдаған. Ем қабылдаудың 5 күні науқастың жағдайы нашарлады, аяқ қолында тырысу пайда болды.
Қандай дәрі тағайындау керек?
*натрий вальпроаты, циклоспорин
*+натрий вальпроаты, фенитоин
*фенитоин, циклоспорин
*натрий вальпроаты, такролимус
*фенитоин, такролимус
#280
*!Ұл бала 10 жаста. Туғанынан бері «Муковисцидоз. Өкпелік форма» диагнозымен диспансерлік бақылауда тұр. 2 апта бұрын өкпесін ауыстыру бойынша ота жасалды. Қарап тексеру кезінде ешқандай шағымы жоқ, дәрігердің берген кеңесін толық орындайды. Өкпені ауыстырғаннан кейін организм қалпына келу үшін қанша уақыт қажет?
*+алты айдай
*үш айдай
*бір ай
*бір жыл
*үш жыл
#281
*!Әйел 20 жаста. Өкпенің идиопатиялық фиброзы диагнозымен. Өкпесін ауыстыру бойынша ота жасалған. Отадан кейінгі кезең жақсы өтуде, шағымдары жоқ. Өкпенің трансплантациясын жасағаннан кейін ең бірінші қандай препарат беру керек?
*дәрумендер
*иммуностимуляторлар
*+иммуносупрессорлар
*антибиотиктер
*муколитиктер
*Жүрек-қантамыр жүйесі органдарының аурулары*1**
#282
*!Ер адам 83 жаста. Осы науқаста систолалық АҚҚ қандай мақсатты деңгейіне жету қажет?
*130 мм рт.ст. төмен
*135 мм рт.ст.төмен
*140 мм рт.ст. төмен
*+145 мм рт.ст. төмен
*150 мм рт.ст.төмен
#283
*!Дені сау деп саналатын адамдарға артериялық қан қысымын 2 жылда 1 рет өлшеу керек, егер соңғы рет өлшегенде АҚҚ төмен болса …
*110/70 мм рт ст
*115/75 мм рт ст
*+120/80 мм рт ст
*125/85 мм рт ст
*130/90 мм рт ст
#284
*!Дені сау деп саналатын адамдаға қысымның қандай көрсеткіштері кезінде артериялық қан қысымын жыл сайын қадағалау ұсынылады?
*100-109/60-69 мм рт ст
*110-119/70-79 мм рт ст
*120-128/70-79 мм рт ст
*+129-139/80-89 мм рт ст
*140-149/90-99 мм рт ст
#285
*!Ер адам 25 жаста, СМАД өту кезінде орташа АҚҚ 160/92 мм рт ст.болды. Артериялық гипертензияның қандай дәрежесі аса ықтимал?
*жоғары қалыпты АҚҚ
*1 дәрежесі
*+2 дәрежесі
*3 дәрежесі
*оқшауланған систолалық АГ
#286
*!Жоғары диастолалалық гипертензия тән
*гипертиреозға
*гипертониялық ауруға
*аорта атеросклерозына
*+нефротикалық гипертонияға
*диэнцефалиялық синдромға
#287
*!Қандай ауру кезінде артериялық гипертензияның пароксизмальды түрі байқалады?
*альдостерома
*түйінді периартериит
*+феохромоцитома
* Иценко-Кушинг синдромы
*акромегалия
#288
*!Диабетпен ауыратын науқастарға САД ≥160 мм.рт.ст. кезінде гпертензияға қарсы дәрі-дәрмекті ем тағайындау міндетті (ҚР ДС және ӘДМ хаттамасы, 2015).
САД қандай деңгейінде дәрі-дәрмекпен емдеуді бастау аса ұсынылады (дәлелдеу деңгейі І, А)?
 *≥120 мм.рт.ст.
 *≥125мм.рт.ст.
 *≥130 мм.рт.ст.
 *≥135 мм.рт.ст.
 *+≥140 мм.рт.ст.
#289
*!Қосалқы ҚД бар артериялық гипертензиямен ауыратын науқастарға қандай гипертензивті дәрілер аса дұрыс?
*диуретиктер
*β-блокаторлар
*+АПФ ингибиторлары
*α-блокаторлар
*сартандар
#290
*!Кәрі адамдарда оқшауланған систолалық артериялық гипертензия кезінде артериялық қан қысымының аса ықтимал деңгейі қандай?
*+140/85- 159/90 мм рт. ст.
*ДАД 95-ММ мм рт. ст.
*ДАД 105-114 мм рт. ст
*САД >160, ДАД 90 мм рт. ст.жоғары емес
*ДАД > 105 мм рт. ст.
#291
*!Төмендегі аталған белгілердің қайсысы преэклампсияға жатады?
*АҚҚ жоғарылауы
*ісінулер
*АҚҚ жоғарылауы және ісінулер
*протеинурия
*+АҚҚ жоғарылауы және протеинурия
#292
*!Кәрі адамдарда артериялық гипертензияның жетекші себебі қандай?
*+атеросклероз
*Иценко-Кушинг ауруы
*феохромоцитома
*созылмалы пиелонефрит
*асқазанның ойық жарасы
#293
*!2 дәрежелі артериялық гипертензия кезінде артериялық қысымның көрсеткіші (БДҰ, 1999):
*120-129/80-84 ммртст
*130-139/85-89 ммртст
*14-159/90-99 ммртст
*+160-179/100-109 ммртст
*180/110 мм ртст жоғары
#294
!*ЖИА ауруы дамуының қауіп факторы болып саналады
*ақыл-ой жұмысы
*гиперкалиемия
*өкпе гипертензиясы
*+қант диабеті
*асқазанның ойық жарасы
#295
!*Стенокардия ұстамасының пайда болу себебі
*Миокарданың оттегіге қажеттігінің артуы
*Дене қызуының көтерілуі
*+Миокардаға кислород жекізудің төмендеуі *Миокарданың кислородқа қажеттігі мен оны жеткізудің арасындағы сәйкессіздік
*Тыныс алу қозғалысы санының артуы
#296
*!Нейроциркуляторлы дистония дамуның себебі қандай?

*жүрек қызметінің бұзылуы
*зат алмасудың бұзылуы
*+нейрогормонды реттеудің бұзылуы
*эндокриндік жүйенің бұзылысы
* тыныс алу жүйесінің бұзылысы
#297
*!Жүрек-қантамыры аурулары арасында өлімнің негізгі себептері
*артериялық гипертензия*+жүректің ишемиялық ауруы*жүрек ақаулары *ревматизм
*ісіктердің пайда болуы
#298
*! «Тұйықталған» миокард (stunning) симптомы немен сипатталады?
*кардиомиоциттер санының азаюымен
*ірі қантамырларында атеросклерозды өзгерістердің болмауымен
*дистальды орналасқан коронарлық артерияның айқын бұзылысымен
*ұзақ гипоперфузия кезінде СҚ жергілікті қысқаруының бұзылысымен
*+реперфузиядан кейін СҚ жергілікті қысқаруының ауыспалы бұзылысымен
#299
*!ОКСбар науқастың электрокардиораммасында миокард некрозын аса шынайы көрсететін не?
*S терең тісшелерінің V5-6 болуы
*+Q тісшесі 0,04 с, Q 40% R
*теріс Т тісшесінің пайда болуы
*ST сегментінің изолиниядан төмендеуі
*QRS жиынтығының кеңеюі
#300
*!Коронароангиография жасау үшін аса ықтимал көрсеткіш болатын жағдай қандай?
*ХСН термнальды кезеңі
*Тұрақты стенокардия I-II ФК
*жүрекшенің фибрилляциялы ұстамасы
*жіті сол жақ қарынша жетіспеушілігі
*+Стенокардия, ангинаға қарсы ем қолданған кезде қайталанады
#301
*!Кернеулі стенокардиясы бар науқастарда физикалық жүктеме кезінде ауырсыну қай жерде байқалады?

*Эпигастрия аумағында
*+кеуде ішінде
*жүрек ұшы аумағында
*кеуденің сол жақ 3 қабырға арасында
*Боткин нүктесінде
#302
*!Миокард инфарктің жіті кезеңінде аса жі кездесетін асқынуларға жатады
*өкпе артериясының тромбэмболиясы
*Ипохондриялық синдром
*+ырғақ бұзылысы
*толық атриовентрикулярлы блокада
*Дресслер синдромы
#303
*!Жүрек ырғағының қарыншалық экстрасистолалық түрі бойынша бұзылысы кезінде ЭКГ қандай өзгерістер АСА тән?
*толық емес компенсаторлы үзіліс
*толық атриовентрикулярлы блокада
*+толық компенсаторлы үзіліс
*компенсаторлы үзілістің болмауы
*дұрыс синусты ырғақ
#304
*!Жүрекше фибрилляциясы, синоатрикулярлы блокада, тахикардия-брадикардия синдромы, тұрақты синусты брадикардия қандай синдромға жатады?
*+СССУ
*CLC
*WPW
*МЭС
*Фредерик
#305
!Миокард инфарктің жіті кезеңінде қарыншалық экстрасистолияны емдеу үшін бірінші таңдалатын дәріні анықтаңыз
*Лидокаин
*Обзидан
*Дигоксин
*Новокаинамид
*+Кордарон
#306
*!Созылмалы жүрек жетіспеушілігі клинкасында негізгісі не болып табылады?
*+Ентігу
*Полидипсия
*Тез шаршау
*Домбығу
*Полиурия
#307
*Митральды қақпақшаның стенозы анықталған физикалық жүктеме кезінде ентігуге шағымданатын және митральды тесіктің ауданы 2,4 см 2 науқасты емдеу тактикасы қандай?
*Катетерлы балонды вальвулопластика
*+Операциялық емдеу көрсетілмеген
*Аорталық қақпақшаны протездеу
*Митральды қақпақшаны протездеу
*Комиссуротомия
#308
*!Әйел 45 жаста, ЖТД диллатациялық кардиомиопатия диагнозымен 2,5 жыл есепте тұрады.
Осы науқаста ХСН симптомының АСА ықтимал классикалық триадасы не?
*+Ентігу, жалпы әлсіздік және аяқтарының ісінуі
*Жүректің шаншып ауыруы, жөтел және ісіну
*Жөтел, спленомегалия, лимфаденопатия
*Гепатомегалия, асцит және порталды гипертензия
*Кеуде ішіндегі ауырлық, ентігу және жүректің қағуы
#309
*!Сол жақ қарынша жетіспеушілігінің клиникалық көрінісіне не жатады?
*Өкпедегі құрғақ сырылдар
*Артериялық қан қысымының көтерілуі
*Бауырдың, көкбауырдың үлкеюі
*+Ентігу, өкпедегі ылғалды сырылдар
*Асцит, аяқтың ісінуі
#310
*!Қолды жоғары көтерген кезде оң жақ ІІ қабырға арасындағы систолалық шудың күшеюі тән
*Митральды қақпақшаның стенозына
* Митральды қақпақшаның жетіспеушілігіне
*Трикуспидальды қақпақшаның жетіспеушілігіне
*Аорталық қақпақша жетіспеушілігіне
*Аорта сағасының стенозына
#311
*!Қолдың артериялық қысымы жоғары, аяқтың артериялық қысымы төмен, қабырға шетінің узурациясы тән
*Такаясу ауруына
*+Аорта коарктациясына
*Кон синдромына
*Иценко - Кушинг синдромына
*Бүйрек артерясының стенозына
#312
*!Жүрекше фибрилляциясы мына жағдайда анықталуы аса ықтимал
*Дені сау адамдарда
*+Митральды қақпақшаның ревматикалық стенозы кезінде
*Митральды қапқашаның пролапсында
*Алкогольді миокардиодистрофия кезінде
*Трикуспидальды жетіспеушілік кезінде
#313
*!Миокардиттің алдында жі болатын не?
*Баспа
*Пневмония
*Созылмалы тонзиллит
*Гастроэнтерит
*+Жіті респираторлық ауру
#314
*!Миокардиттің негізгі себебі не екенін көрсетіңіз?
*+Инфекция
*Паразиттік инвазиялар
*Инфекциялық емес агенттер (дәрілік заттар, вакциналар және т.б.)
*Коллагеноздар
*Идиопатиялық фактор
#315
*!Миокардит диагнозымен нуқасты қандай ауруханаға жатқызады?
*Ревматологиялық бөлімшеге
*+Кардиологиялық бөлімшеге
*Реанимация бөлімшесіне
*Терапия бөлімшесіне
*Хирургия бөлімшесіне
*Жүрек-қантамыр жүйесі органдарының аурулары*2**
#316
*!Ер адам 60 жаста, учаскелік дәрігерге әдеттегі медициналық тексеруге келді. Шағымы жоқ. Қараған кезде: АҚҚ 160/100 мм.рт.ст, ЖСЖ минутына 72 рет, ырғағы дұрыс, жүрек ұшындағы дүмпу күшеген, дене қызуы қалыпты. көз түбі - артериола тарылған және тамыр суреті иректелген. ЭКГ-да: сол жақ қарынша гипертрофиясы. анализдерінде электролит пен креатинин өзгерістері жоқ.
Дәрігердің қолданатын тактикасы қандай?
*Стационарға тексеуге жіберу
*Гипотензивті дәрілерді шұғыл енгізу
*«Гипертониялық ауру» диагнозын қойып гипотензивті ем тағайындау
*АҚҚ үш күн бойы өлшеу және содан кейін науқасты бақылау
*+Гипотензивті ем тағаындау және симптоматикалық гипертензияны жоққа шығару
#317
*!Ер адам 46 жаста, артериялық қан қысымы 160/100 мм рт ст. 10 жыл бойы "тәбет үшін" күніне 100 мл арақ ішеді. Дәрігер арақтың мөлшерін төмендетуді ұсынды.
Этанолдың қандай мөлшері систолалық қысымды 2-4 мм рт ст төмендетеді?
*10 мл
*20 мл
*+30 мл
*40 мл
*50 мл
#318
*!Ер адам 48 жаста, СМАД өту кезінде орташа АҚҚ 160/92 мм рт ст.болды.
Артериялық гпертензияның қандай дәрежесі аса ықтмал?

*Жоғары қалыпты АҚҚ
*1 дәрежелі
*+2 дәрежелі
*3 дәрежелі
*Оқшауланған систолалалық АГ
#319
*!Әйел 64 жаста, бас ауруына, құлақтағы шуылға, әлсіздікке шағымданады. Анамнезінде - ІІ типті қант диабеті. Объективтң: тамақтануы жоғары, салмағы 94 кг. Перкуторлы – жүректің сол жақ шекарасы солға үлкейген. жүрек үні тұйықталған. ЖСЖ минутына 88 рет, АҚҚ 170/95 мм.рт.ст. Қанның биохимиясы: қант – 8,2 ммоль\л, холестерин 5,6 ммоль\л, триглицерид 3,1 ммоль\л, ЭхоКГ - сол жақ қарынша гипертрофиясы.
Төмендегі диагноздың қайсысы аса ықтимал?
*Артериялық гипертония I дәрежесі, қатер 2
*Артериялық гипертония ІІІ дәрежесі, қатер 3
*Артериялық гипертония II дәрежесі, қатер 3
*+Артериялық гипертония II дәрежесі, қатер 4
*Артериялық гипертония III дәрежесі, қатер 4
#320
*!Ер адам 58 жаста, 10-15 жыл бойы ІІ дәрежелі артериялық гипертензиямен ауырады, ФР 4. Бір жыл бұрын ірі ошақты алдыңғы қалқанша аймағының инфарктімен ауырды.
Осы науқастың еңбектік дагнозы қандай?
*Еңбекке жарамды, күн тәртібін сақтау
*+II топ мүгедегі
*дене еңбегінен басқа жұмысқа ауыстыру
*түнгі кезектегі жұмысқа ауыстыру
*I топ мүгедегі
#321
*!Учаскелік терапевте ІІ дәрежелі артериялық гипертензия, қатер факторы 3, Ратнер бойынша І типті криз диагнозымен науқас бақылауда тұрады.
Осы жағдайда уақытша еңбекке жарамсыздық мерзімі қандай?
*уақытша еңбекке жарамсыздық 3-4 апта бойы
* уақытша еңбекке жарамсыздық 5-7 күн
* уақытша еңбекке жарамсыздық АҚҚ төмендегенге дейін –орташа екі апта -10-14 күн
* уақытша еңбекке жарамсыздық кризді жойған соң – 1-2 күн
* уақытша еңбекке жарамсыздық болмайды
#322
*! 35 жастағы ер адамда 3 ай бойы АҚҚ жоғары болды 160/95 мм рт.ст.дейін. ЭКГ айтарлықтай өзгеріс жоқ. Көз түбінің тамырларында патологя жоқ. Анасы гипертониялық аурумен ауыртыны белгілі, альдостерон және ВМК қалыпты деңгейде. Стресстер байқалмайды.
Төмендегі диагноздың қайсысы аса ықтимал?
*+Артериялық гипертония І дәрежелі, ФР2.
*Иценко – Кушинг синдромы
*Кон синдромы
*Нейроциркуляторлыя дистония
*Феохромоцитома
#323
*!Ер адам 60 жаста, шағымдары: күшеймелі бас ауруы (АҚҚ көтерілген кезде), бас айналуы, аяқ-қолының әлсіреуі, беті бозарған асимметриялы, дизартрия, гемипарез, сопор.
Төмендегі диагноздың қайсысы аса ықтимал?
*+Ишемиялық инсульт
*Геморрагиялық инсульт
*Бас-ми жарақаты
*Менингоэнцефалит
*Ауруханаға дейінгі кезеңде идентификацияланбайды
#324
*!Әйел 59 жаста, керіп ауыруға, бас айналуына, жүрек айнуына шағымданады. Гпотензивті дәрі ішуді тоқтатқан соң бір апта ішінде жағдайы нашарлаған. Екі сағат бұрын құсу, аяқтарының тартылуы, аз уақыт естен тану пайда болды. Қараан кезде -жағдайы ауыр, тежелу бар, беті бозарған, домбыққан, үндері тұйық, ырғаұты, ЖСЖ – 66 минутына, АҚҚ 240\130 мм рт.ст, ЧДД – 22 минутына. Мойын, балтыр, бұлшық етінде гипертонус, Керниг симптомы – 120. Ошақты симптомдар жоқ.
Төмендегі диагноздың қайсысы аса ықтимал?

*Бас сақинасы
*Инсульт
*Гипертониялық криз*+Гипертониялық энцефалопатия криз негізінде
#325
*!Тексеру кезінде 50 жастағы ер адамның АҚҚ 180\110 мм рт.ст жоғары, глаукома, сол жақ қарынша гипертрофиясы, көз түбіндегі өзгерістер анықталды.
Қатердің қандай дәрежесі аса ықтмал?
*Қатер 1 (төмен)*Қатер 2 (орташа)
*Қатер 3(жоғары)
*+Қатер 4 (өте жоғары)
#326
*!Ер адам 65 жаста,соңғы жылдары жиі бас ауруына, бас айналуына шағымданады. Бас ауруы АҚҚ 170/100 жоғарылауымен. Анамнезінен: анасы АГ ауырған. Инсультан кейін 55 жасында қайтыс болған. Науқастың тәбеті жақсы, темекі шегеді және сыра ішеді.
Төмендегі диагноздың қайсысы аса ықтимал?
*Артериялық гипертензия, I кезеңі, қатер факторы III
*Артериялық гипертензия, II кезеңі, қатер факторы III
*Артериялық гипертензия, II кезеңі, қатер факторы IV
*Артериялық гипертензия, III кезеңі, қатер факторы III
*Артериялық гипертензия, III кезеңі, қатер факторы IV
#327
*!Әйел 40 жаста, банкте кассир болып істейді. Артериялық қан қысымы 150/80 мм рт ст. Дәрігер дене белсенділігін көтеруді ұсынды (жүру, жүзу).
Егер науқас ұдайы жаттығатын болса, систолалық қан қысымы қаншалықты төмендейді?
*1-3 мм рт ст
*+4-9 мм рт ст
*10-15 мм рт ст
*16-20 мм рт ст
*20-25 мм рт ст
#328
*!Науқастың АҚҚ 140/90 мм.рт.ст., ІІ типті қант диабетімен және диабеттік нефропатиямен ауырады.
Қандай қатер тобы аса ықтимал?
*Төменгі топ
*Орта топ
*Жоғары топ
*+Өте жоғары топ
* Қатер тобы жоқ
#329
*!Ер адам 67 жаста. Бас ауруына, бас айналуына, бастағы шуылға, сол жақ аяқ-қолының кенеттен әлсіреуіне шағымданады. Бір апта ішінде жағдайы нашарлаған: бас ауруы күшейген,сол жақ аяқ-қолының әлсіреуі жиілеген. Бүгін таңертең науқас төсектеп тұрғанда құлап қалған. Объектвті: есін біледі. Терісі қалыпты. Оң жақ мұрынерін қатпары тегістелген, оң жақ қабағында птоз. Сол жақ аяқ-қолының бұлшық ет күші бірден төмендеген. Жүрек үні анық, қатты, ІІ үн акценті аорта үстінде. АҚҚ 190/100 мм рт ст. Өкпесінде қатаң тыныс, сырыл жоқ, ТЖ 22 мин. Іші жұмсақ, ауырмайды.
Аса ықтимал алдын ала диагноз қандай?
*+Гипертониялық криз. Геморрагиялық инсульт
*Гипертониялық криз, гипертониялық энцефалопатия
*Гипертониялық криз. Ишемиялық инсульт
*Гипертониялық криз. Ми қан айналымының ауыспалы бұзылысы
*Менингоэнцефалит. Артериялық гипертензия 3 дәрежелі
#330
*!Ер адам 38 жаста, артериялық гипертензиядан емделген. Содан кейін науқасты эндокрнолог кеңесіне жіберген, онда Кон синдромының белгілері анықталды.
Кон синдромына аса тән белгілер қандай?
*Систолалық АҚҚ жоғарылаған, дастолалық АҚҚ орташа төмендеген
*АҚҚ жоғары, гипергликемия, глюкозурия
*Бас ауруы, бас айналуы, қол треморымен пароксизмальды гипертензия
*+Жоғары диастолалық АҚҚ, жалпы әлсіздік ұстамасы, полидипсия, парастезия, гипокалиемия, гиперальдостенурия
*Жоғары АҚҚ, тоңу, тершеңдік, тахикардия, гипергликемия, лейкоцитоз
#331
*!Әйел 35 жаста, жүрек айнып, құсумен басының қатты ауыруына шағымданады. Анықталды:
тершеңдік, терінің бозаруы, дірілдеу, тахикардия, АҚҚ 230/140 мм. жоғарылауы. Гипергликемия. Глюкозурия. Протеинурия. Лейкоцитоз.
Қандай диагноз аса ықтимал?
*Қант диабеті
*Феохромоцитома
*Иценко-Кушинг ауруы
*+Кон синдромы
*Гипоталамустық синдром
#332
*!Гормонға тәуелді бронх демікпесімен ауыратын әйелде АҚҚ190/100 мм рт. көтерілгені анықталды. Қараған кезде семіргені, бетінің дөңгелектігі байқалады.
Аса ықтимал диагноз қандай?
*Гипертониялық ауру II кезеңі
*+Иценко – Кушинг синдромы
*Аорта коарктациясы
*Кон синдромы
*Феохромоцитома
#333
* ЖТД қабылдауында 17 жастағы жігіт бас ауруына, аяғының ақсауына және тез шаршауға шағымданды. Қараған кезде денесінің жоғарғы бөлігі төменгі бөлігіне қарағанда жақсы дамығаны байқалады. Қолдағы АҚҚ 190/100 мм рт.ст. Аяқтағы пульс аздап әлсіреген. ЭКГ – сол жақ қарынша гипертрофиясы.
Аса ықтимал диагноз қандай?
*Гипертониялық ауру II кезеңі
*Иценко – Кушинг синдромы
*Кон синдромы
*+Аорта коарктациясы
*Феохромоцитома
#334
*!Дене тұрқы қалыпты жас әйел басының қатты ауыруына, бетіне қан тебуіне, қорқу сезіміне шағымданып жедел жәрдеммен ауруханаға түсті.
АҚҚ 250/140 мм рт. Көз түібінің тамырын тексергенде - көру нервінің ісігі бар. АҚҚ бұрыннан жоғары, ауру ағымында жі криз байқалады. Кризден кейін полиурия байқалады.
Аса ықтимал диагноз қандай?
*гипертониялық ауру II кезеңі
* Иценко – Кушинг синдромы
*+Кон синдромы
*феохромоцитома
*аорта коарктациясы
#335
*!Әйел 30 жаста, дәрігерге күшті эмоциядан, физикалық жүктемеден кейін күшейетін кенеттен әлсіреуге шағымданып келді. Қараған кезде - науқас қолын әрең көтереді. АҚҚ 200/100 мм рт.ст. Қан сарысуындағы калий 2,5 ммоль/л.
Аса ықтимал диагноз қандай?
*Иценко – Кушинг синдромы
*гипертониялық ауру II кезеңі
*+Кон синдромы
*аорта коарктациясы
*феохромоцитома
#336
*!Әйел 37 жаста, басы ауырады, менструация циклы бұзылғанын, салмағы артқанын байқады. Объективті: терісі қызарған, гепертрихоз, бойы - 160 см, салмағы - 93 кг. Тері асты май қабаты бетінде, кеудесінде көп жналған, іштің терісінде жалпақ қызыл-қара түсті стрия бар. АҚҚ - 160/90 мм, қандағы қант - 8 ммоль/л.
Аса ықтимал диагноз қандай?
*ерте климакс
*біріншілік семіздік
*Артериялық гипертензия
* +Иценко-Кушинг синдромы
* II типті қант диабеті
#337
*!Тексеру кезінде тамыр ангиографясы қалыпты, ванилин-мндаль қышқылы қалыпты 45 жастағы әйелде екі жыл бойы байқалады: бұлшық ет әлсіздігі, бас ауруы, аяқ-қолының бұлшық етінің тартылуы, шөлдеу (тәулігіне 3 литрге дейін су ішеді). АҚҚ – 210-180/140-120 мм рт. ст. Пульс - 70 соғу минутына.
Аса ықтимал алдын ала диагноз қандай?

*миастения
*аорта коарктациясы
*феохромоцитома
*қант диабеті
*+біріншілік альдостеронизм
#338
*!Ер адам 34 жаста, ашуланғыштыққа, жүрек қағуына, денесінің дірілдеуіне, мойын аумағының ауыруына шағымданады. Қандағы гормон деңгейі: Т3 - 3,4 нмоль/л, Т4 - 220 нмоль/л, ТТГ - 0,15 нмоль/л.
Аса ықтимал диагноз қандай?
*+Тиреотоксикоз
*Аутоиммунды тиреоидит
* Хашимото зобы
*Түйінді зоб
*Эндемиялық зоб
#339
*!Жасөспірім 15 жаста, фоллкулярлы ангинамен ауырып, дене қызуы 38º С дейін көтерілді; беті ісініп, бел аумағында ауырсыну пайда болды, зәрдің түсі өзгерді; басы ауырады, басы айналады, әлсіз. Қанда: лейкоцит - 5,4 мың, СОЭ - 35 мм/ч. Зәр анализі: түсі - «ет жуындысы», үлес салмағы - 1025, эритроцит- 30-35 в п/зр., ақуыз - 1,5 г/л.
Төмендегі диагноздың қайсысы аса ықтимал?
*бүйрек амилоидозы
*жіті пиелонефрит
*+жіті гломерулонефрит
*созылмалы пиелонефрит
*созылмалы гломерулонефрит
#340
*!Ангинадан кейін 2 аптадан соң жасөспірімде кенеттен зәр мөлшері азайды, бетінің, аяқ-қолының ісінуі пайда болды. АҚҚ – 170/110 мм рт. ст. ЖЗА: үлес салмағы – 1020, ақуыз – 0,99 г/л, лейкоцит – 8-10 в п/зр, эритроцит – 12-14 в п/зр, цилиндр – 10-12 в п/зр.
Төмендегі диагноздың қайсысы аса ықтимал?
*+жіті гломерулонефрит
*Тубулоинтестициялық нефрит
*жіті пиелонефрит
*созылмалы пиелонефрит
*бүйрек амилоидозы
#341
*!Науқас белінің ауыруына және жиі зәр шығаруға шағымданып қабылдауға келді. Ауқымды рентгенографияда науқастың бір бүйрегінің көлемі кішірейгені анықталды.
Төмендегі диагноздың қайсысы аса ықтимал?

*Диабеттік нефроангиосклероз
*созылмалы гломерулонефрит
*+созылмалы пиелонефрит
*бүйрек амилоидозы
*бүйректің қатерлі ісігі
#342
*!Жас жігіт 20 жаста, бас ауруына, ақсаңдауға, тез шаршағыштыққа шағымданады. Қараған кезде: денесінің жоғарғы бөлігі төменгі бөлігіне қарағанда жақсы дамығаны байқалады. Қолдағы АҚҚ 190/100 мм рт.ст. Аяқтағы пульс аздап әлсіреген. ЭКГ – сол жақ қарынша гипертрофиясы.
Төмендеі аталған диагноздың қайсысы аса ықтимал?
*түйінді периартериит
*Феохромоцитома
*+аорта коарктациясы
*Кон синдромы
* Иценко—Кушинг синдромы
#343
*! Ер адам 67 жаста. Бас ауруына, бас айналуына, бастағы шуылға, сол жақ аяқ-қолының кенеттен әлсіреуіне шағымданады. Анамнезінен: 15 жыл бойы АГ ауырады, АҚҚ көтерілген кезде гпотензивті дәрі ішеді. Соңғы екі апта ішінде бас ауруы күшейген, оң жақ аяқ-қолының әлсіреуі мазалайды. Бүгін таңертең сөйлеудің бұзылуы пайда болды. Объективті: есін біледі, терісі қалыпты, оң жақ мұрынерін қатпары тегістелген, айқын дизартрия, оң жақты гемпарез. Жүрек үні тұйықталған, ырғы дұрыс, АҚҚ 150/90 мм рт.ст.
Аса ықтимал алдын ала диагноз қандай?
*Транзиттік ишемиялық шабуыл
*Геморрагиялық инсульт
*+Ишемиялық инсульт
*Субарахноидальды қанкету
*Субдуральды қан кету
#344
!*Әйел 23 жаста, дәрігерге бас ауруына, бұлшықет әлсіздігіне, шөлдеуге, көп мөлшерде зәр бөлінуіне, тырысуға шағымданып келді. Ауырғанына бернеше ай болған, аурудың басталуын ешнәрсемен байланыстырмайды. Қараған кезде науқстың артериялық қан қысымы
170/100 мм рт.ст.дейңн көтерілгені анықталды. Анализінде калий – 2,5 ммоль/л, натрий – 170 ммоль/л.
Аса ықтимал алдын ала диагноз қандай?
*Реноваскулярлы гипертония
*Феохромоцитома
*+біріншілік гиперальдостеронизм
*Диабеттік нефропатия
*бүйрек поликистозы
#345
*!Әйел 32 жаста. Бас ауруына, шөлдеуге, жиі зәр бөлінуіне, айқын әлсіздікке, шаршағыштыққа шағымданады. Объективті: аяқ-қолының парестезиясы. Тізе рефлекстері жоғарылаған, Артерялық қан қысымы 190/120 мм.рт.ст. Жүрек үні тұйықталған, І үн акценті аорта үстінде. Анализінде калий 3,1 ммоль/л, натрий 142 ммоль/л, мочевина 5,6 ммоль/л.
Төмендеі аталған алдын ала диагноздың қайсысы аса ықтимал?
*Феохромоцитома
*Гиперкортицизм
*Иценко-Кушинг синдромы
*+Конн синдромы
*бүрек артериясының стенозы
#346
*!Нефрологқа 31 жстағы ер адам ісінумен келді.
АҚҚ-180/100 мм рт.ст. Қан сарысуындағы креатинин – 300мкмоль/л. Бұрын әлсіздікке шағымданған. АҚҚ өлшемеген, зәр анализін бірінші рет тексеріп отыр. Зәрде протеинурия 0,9 г/сут, эритроцит, лейкоцит – бірлі-жарым анықталды. Тұқым қуалаушылығы - әкесінде АГ. Диурез – 600 мл/сут.
ХБП және ОПП арасында дифференциялық диагноз жасау үшін қандай тексеру жүргізу қажет?
*диурезді өлшеу
*ісінуді анықтау
*Иммунологиялық тексеру
*толық биохимиялық тексеру
*+бүйректің УДЗ тамырлардың допплерографиясы
#347
*!Жас әйел 25 жаста, 3 ай ішінде екі рет АҚҚ 160/95 мм рт.ст. дейін көтерілген. ЭКГ-да ST сегментінің бейспецфикалық өзгерістері. Жанұясында қолайсыз жағдайлар байқалады. Көз торының тамырларында патологя жоқ.
Төменде аталған алдын ала диагноздың қайсысы аса ықтимал?
*артериялық гипертензия IІ кезеңі
*Иценко – Кушинг синдромы
*Кон синдромы
*+нейроциркуляторлы дистония
*феохромоцитома
#348
*!Әйел 55 жаста, дәрігерге жиі бас ауыруына, жүрек тұсының сыздап ауыруына шағымданып келді. Постменопауза кезеңіне 4 жыл болған. Қараған кезде – АҚҚ 180/110 мм рт.ст. ЭКГ – сол жақ қарынша гпертрофясы белгілері. Окулистің қорытындысы - көз торы тамырларының ангиопатиясы.
Төменде аталған алдын ала диагноздың қайсысы аса ықтимал?
*+артериялық гипертензия IІ кезеңі ФР3.
* Иценко – Кушинг синдромы
* Кон синдромы
*феохромоцитома
*нейроциркуляторлы дистония
#349
*!Ер адам 27 жаста: аортада қатаң систолалық шу бар, иық белдеуінде денесі мен санына қарағанда бұлшық ет артық, қолдағы АҚҚ 220/110 мм рт.ст., аяқтарында 170/90мм рт.ст.
Аса ықтимал диагноз қандай?
*феохромоцитома
*+аорта коарктациясы
*НЦД
*біріншілік гиперальдостеронизм
*эссенциальды артериялық гипертензия
#350
*!Қайталап жүкті болған әйелде жүктіліктің 28 аптасында бас ауыруы, іші мен тізесінде ісіну пайда болды. АҚҚ – 160/100 мм.рт.ст., 170/110 мм.рт.ст., зәрдегі ақуыз - 3,0 г/л.
Қандай диагноз аса ықтимал болуы мүмкін?
*бүйрек ауруы негізінде артериялық гипертензия
*орташа ауырлық дәрежесіндегі преэклампсия
*+ауырлық дәрежесі ауыр преэклампсия
*ауырлық дәрежесі жеңіл преэклампсия *гестациялық гипертензия
#351
*!Ер ададм 66 жаста, жиі бас ауыруы, соңғы жылы бас айналуы мазалайды. Бірнеше рет басы ауырған кезде АҚҚ 170/105 мм рт. ст. дейін көтерілгені байқалады. Анамнезінде: анасында АҚҚ жоғары болған, 50 жаста инсульттен қайтыс болған. Науқастың тамақтануы жақсы, темекіні көп шегеді, майлы тағамды және сыраны жақсы көреді.
Аса ықтмал диагноз қандай?

* Артериялық гипертензия, I дәрежесі, қатер III
*+Артериялық гипертензия, II дәрежесі, қатер III
* Артериялық гипертензия, II дәрежесі, қатер IV
* Артериялық гипертензия, III дәрежесі, қатер III
* Артериялық гипертензия, III дәрежесі, қатер IV
#352
*!Әйел 67 жаста, 10 жыл бойы артериялық қан қысымы жоғары, 17 жыл бойы темекі шегеді, 7 жыл бойы ІІ типті қант диабетімен ауырады, тәулігіне 850 мг мөлшерде глюкофаж қабылдайды. Салмақ индексі 29 кг/м2, холестерин деңгейі 5,4 ммоль/л.. ЭКГ – сол жаққарынша гипертрофиясы белгілері. Қараған кезде АҚҚ 160/110 мм рт.ст.
Қандай диагноз аса ықтимал болады?
*+АГ 3 дәрежесі, 2 кезеңі, қатер 4
* АГ 2 дәрежесі, 3 кезеңі, қатер 3
* АГ 2 дәрежесі, 2 кезеңі, қатер 4
* АГ 1 дәрежесі, 2 кезеңі, қатер 4
* АГ 3 дірежесі, 3 кезеңі, қатер 4
#353
*!Ер адам 63 жаста, ентігуге, балтырының ісінуіне, желке тұсының ауыруына, көру қабілетінің төмендеуіне шағымданады. Объективті жүрек шекарасы сол жақ ортаңғы бұғана сызығынан 2 см сыртқа қрай, аускультативті ырғағы дұрыс, систолалалық шу және ІІ үн акценті аортада, АҚҚ - 185/118 мм.рт.ст, пульс- 86 1 минутта. Көз түбі: ангиоспастикалық ретинопатия, қан құйылу, көз торының ісінуі. Зимницкий сынамасы 1005-1015, титр АСЛО 1:60, СРБ теріс.
Төменде аталған диагноздың қайсысы аса ықтимал?
*+Артериялық гипертензия III кезеңі, қатер 4.
*аорта қақпақшасының стенозы
*аорталық қақпақша жетіспеушілігі
*Субаорталық стеноз
*созылмалы пиелонефрит
#354
*!Жүкті әйел 24 жаста, эпигастрия аймағындағы ауыруға шағымданады. Тексеру кезінде: жүктіліктің 31-32 аптасы. АҚҚ – 170/100 мм.рт.ст., 180/120 мм.рт.ст., әрдегі ақуыз - 3,1 г/л. Зәр лайлы. Тізесінде ісік бар.
Қандай диагноз аса ықтмал?
*жүктілік 31-32 апта. Гестациялық гипертензия
* жүктілік 31-32 апта. Жеңіл дәрежелі преэклампсия
* жүктілік 31-32 апта. Орташа дәрежелі преэклампсия
*+ жүктілік 31-32 апта. Ауыр дәрежелі преэклампсия
* жүктілік 31-32 апта. Эклампсия
#355
*!Жүкті әйел И., 25 жаста, жүктіліктің 38 аптасы, бас ауыруына, көз алдындағы "шіркей" ұшып жүрген тәрізді, эпигастря аймағының ауыруына шағымданады. Екі апта бұрын тізесінде ісік пайда болды, протеинурия 0,033-0,09 г/л. Ауруханаға жатудан бас тартты. Объективті: жалпы жағдайы ауыр, дене қызуы 37 C, Пульс 85, АҚҚ 180/100 - 190/110 мм.рт.ст. ЖЗА: зәрдің түсі қара- қошқыл, лайлы, үлес салмағы -1010, ақуыз - 1г/л, лейкоцит 1-2 в п/з.
Төменде аталған диагноздың қайсысы аса ықтимал?
*+жүктілік 38 апта. Преэклампсия
*жүктілік 38 апта. Эклампсия
*жүктілік 38 апта.Гестациялық гипертензия
*жүктілік 38 апта.Артериялық гипертензия
*жүктілік 38 апта. Асқазанның оық жарасы
#356
*!Бірінші рет босанатын 23 жастағы әйел ЖТД бас ауыруына, анық көрмейтініне шағымданып келді. Жүктілік жетілген. Келген кезде АҚҚ 180/100 мм.рт.ст., аяқтары ісінген. Ішін тексеріп көру барысында тырысу пайда болып, әйел есінен танып қалды.
Қандай диагноз аса ықтимал болады?
*преэклампсия
*+эклампсия
*эпилепсия
*жүкті әйелдің кеш токсикозы
*преэклампсия орташа дәрежесі
#357
*!Әйел И., 68 жаста, бас ауруына, көз алдында шіркейлер ұшуына, ұйқысы нашарлауына шағымданады. Алғаш рет 6 жыл бұрын АҚҚ 60/100 мм рт ст.дейін жоғарылуы анықталған. Эналаприлмен тұрақты емделеді. Жүргізілген гипотензвті ем соңғы жылы нәтиже бермеді. Бойы 164, салмағы 82 кг. Жүрек үндері тұйықталған, ІІ үн акценті аорта үстінде. АҚҚ 180/115 мм рт.ст. Пульс 68 минутына, ырғақты, кернеулі.
Аса ықтимал диагноз қандай?
*артериялық гипертензия 2 ст, қатер 2
*+артериялық гипертензия 2 ст, қатер 3
*артериялық гипертензия 3ст, қатер 2
*артериялық гипертензия 3ст, қатер 3
*артериялық гипертензия 3ст, қатер 4
#358
*!ЖТД қабылдауына 13 жастағы қыз жиі бас ауруына, АҚҚ 160/90 мм.рт.ст. дейін көтерілуіне, ұйқысының мазасыздығына, ашуланғыштыққа, жүрек соғуының жиілеуіне шағымданып келді. Аталған шағымдар бір жыл бойы мазалайды, АҚҚ аптасына 1-2 рет көтеріледі, эмоциялық жүктемеге байланысты. Отбасылық анамнезінде анасы жағынан АГ бар. Қараған кезде: баланың денесі астениялық. Жүрек үні анық, ырғақты, көлденең жатқанда аздап систолалық шу естіледі, тік тұрғанда жоғлады. АҚҚ 150/85 мм.рт.ст., ЖСЖ 94 мин.
Аса ықтимал диагноз қандай?
*+Пубертатты кезеңдегі гипертониялық синдроммен вегетотамырлық дистония
*Туа біткен жүрек ақауы: аорта коарктациясы
*Феохромоцитома
*жіті постстрептококкты гломерулонефрит
*сол жақ бүйректің даму аномалиясы
#359
*!Ұл бала 15 жаста, ЖТД қабылдауына АҚҚ 145/90 мм.рт.ст.дейін көтерілуіне қарай жиі бас ауруына, ауа-райы өзгерісіне тәуелділікке, тез шаршауға, эмоцияға бейімділікке шағымданып келді. Тұқым қуалаушылығы ауыр - шешесінде және анасы жағынан әжесінде ипертониялық ауру бар. Объективті: бойы 162 см, салмағы 82 кг. Пульс 100 мин, 140/85 мм АҚҚ .рт.ст., ЭКГ- ырғағы синусты, оң жақ бөлімдердің артық жүктемесі белгілері, синусты тахикардия, ЖСЖ 103 мин. КИГ: исзходлный вегетативті тонус - нормотония. ВР-симпатикотония.
Төменде аталған диагноздың қайсысы аса ықтимал?
*+ВСД пубертатты кезеңдегі, аралас түрі, симпатикотония артуымен, гипертензвті реакция кернеулі
*туа біткен жұрек ақауы: аорта коарктациясы
*Феохромоцитома
*жіті постстрептококкты гломерулонефрит
*сол жақ бүйрек дамуыныі аномалиясы
#360
*! Науқас 65 жаста, күндіз артериялық гипертензия орташа, соңғы жылы артериялық қан қысымы жоғары деңгейде тұрақталған (200/110 мм рт. ст.). Қосалқы ауруы аяқ амырларының облитерирлеуші атеросклерозы. Бүйрек бұзылысының клиникалық белгілері жоқ.
Артериялық гипертензия ауырлығының артуына әкелген не?

*+бүйрек артериясының атеросклерозды стенозы қалыптасуы
*аорта және магистралды артерия созылғыштығының артериялық қан қысымының ұзақ уақыт көтерілуінен азаюы
*нефроптоздың қосылуы
*бүйрек артериясының тромбозы
*аорта доғасының бұзылысымен панартериит
#361
*!Әйел 67 жаста, бастың желке тұсындағы ауруына, тез шаршауға, табандарының кешке қарай ісінуіне шағымданады. Анамнезінде 9 жыл бойы артериялық қан қысымы 170/110 мм ст.рт. дейін көтеріледі. Объективті: жүрек шекарасы: оң жағы – кеуденің оң жақ шетімен, жоғарғы жағы – III қабырға арасында, сол жағы – ортаңғы бұғана сызығымен V қабырға арасында, Жүрек үні тұйықталған. ЖСЖ 85 минутына. Артериялық қысым 185/100 мм рт.ст. Қандағы ренин деңгейі төмендеген.
Төменде аталған диагноздың қайсысы аса ықтимал?
*+артериялық гипертензия 2 ст, қатер 3
*артериялық гипертензия 2 ст, қатер 4
*артериялық гипертензия 3 ст, қатер 2
*артериялық гипертензия 3 ст, қатер 3
*артериялық гипертензия 3ст, қатер 4
#362
*!Қыз 15 жаста, АҚҚ кенеттен 180-200 мм.рт.ст. дейін көтерілуіне шағымданып келді. Ұстама 20 минуттан бір сағатқа дейңн созылады. УДЗ сол жақ бүйрек үсті безі үлкейген, зәр анализі қалыпты.
Төменде аталған диагноздың қайсысы аса ықтимал?
*гипертониялық криз
*біріншілік альдостеронизм
*+феохромоцитома
*нейроциркуляторлы дистония
*гипернефроидты қатерлі ісік
#363
*!Ер адам 56 жаста, машинисттің көмекшісі, диспансерлік тексеруге келді. Шағымы жоқ, дәрігер қараған кезде АҚҚ - 150/95 мм рт. ст., ЖСЖ-72 мин. Анамнезінде тез шаршауға, күйгелектікке, бас ауруына, ұйқысы нашарлауына, еңбекке қабілеттігі төмендеуіне шағымдары бар, оны жұмыстан шаршауымен байланыстырады. Тексеру кезінде: перкуторлы шекара жүрек тұйықтығына қарай солға кеңейген, жүрек ұшындағы дүмпу күшейген, ІІ үннің аздаған акценті аорта үстінде. ЭКГ: сол жақ қарынша гипертрофиясы.
Төменде аталған диагноздың қайсысы аса ықтимал?
*+артериялық гипертония 1 дәрежелі, қатер 3
*артериялық гипертония 1 дәрежелі, қатер 4
*артериялық гипертония 2 дәрежелі, қатер 4
*артериялық гипертония 2 дәрежелі, қатер 3
*артериялық гипертония, 2 дәрежелі, қатер 4
#364
*!Науқас 16 жаста, АҚҚ 200/120 мм.рт.ст. Аяқтарының жансыздануына шағымданады. Объективті қарау кезінде кеуде клеткасы жақсы дамыған, жамбасы тар, аяқтары жіңішке. Кеуденің R – графиясында қабырғада узуралар анықталды.
Аса ықтимал диагноз қандай?
*саркоидоз
*+аорта коарктациясы
* Иценко – Кушинг ауруы
*бейспецификалық аортоартериит
*аорта атеросклерозы
#365
*!Әйел 64 жаста, ұзақ уақыт ревматоидты артритпен бақылауда тұрады, НПВП, глюкокортикостероид қабылдайды. 2 ай бойы басының желке тұсы қатты ауырады, жүрек аумағы ауырады, кенеттен әлсіреу байқалады. Объективті: жүрек үні тұйықталған, ырғағы дұрыс.АҚҚ 160/100 мм.рт.ст, ЖСЖ 94 мин.
Төменде аталған диагноздың қайсысы аса ықтимал?
*артериялық гипертония Iст, қатер 2
*+екіншілік артериялық гипертензия
*артериялық гипертензия 3ст, қатер 2
*артериялық гипертензия 3ст, қатер 3
*артериялық гипертензия 3ст, қатер 3
#366
*!Әйел И., 78 жаста, бас ауруына, көз алдында шіркейлер ұшуына, ұйқысы нашарлауына шағымданады. Алғаш рет 6 жыл бұрын АҚҚ 200/100 мм рт ст. дейін көтерілгені байқалған.
Эналаприлмен тұрақты емделеді. Жүргізілген гипотензвті ем соңғы жылы нәтиже бермеді. Анамнезінде - ІІ типті қант диабеті бар. Бойы 164, салмағы 82 кг. Жүрек үндері тұйықталған, ІІ үн акценті аорта үстінде. АҚҚ 180/115 мм рт.ст. Пульс 68 минутына, ырғақты, кернеулі.
Төменде аталған диагноздың қайсысы аса ықтимал?
*артериялық гипертензия 2 ст, қатер 2
*артериялық гипертензия 2 ст, қатер 3
*артериялық гипертензия 3ст, қатер 2
*артериялық гипертензия 3ст, қатер 3
*+артериялық гипертензия 3ст, қатер 4
#367
*!Әйел 60 жаста, ұзақ уақыт артериялық гипертензиямен бақылауда тұрады. Бойы - 165, салмағы 62 кг. Гипотензивті дәрілерді тұрақты ішпейді. Бір апта ішінде жағдайы нашарлаған. Перкуторлы – сол жақ шекара солға қарай үлкейген. Жүрек үні тұйықталған. ЖСС 88 минутына, АҚҚ 150/85 мм.рт.ст. Эхо КГ - сол жақ қарынша гипертрофиясы.
Төменде аталған диагноздың қайсысы аса ықтимал?
*артериялық гипертония 1 дәрежелі, қатер 2
*+артериялық гипертония 1 дәрежелі, қатер 3
*артериялық гипертония 2 дәрежелі, қатер 4
*артериялық гипертония 2 дәрежелі, қатер 3
*артериялық гипертония, 2 дәрежелі, қатер 4
#368
*!Жас жігіт 16 жаста, АҚҚ көрсеткіші жоғары артериялық гипертензия байқалады, жасөспірім кезінен педиатрда диспансерлік есепте тұрады. ЖТД бүйрек тамырларының патологясын жоққа шығармайды.
Вазоренальды артериялық гипертензияның диагностикасында аса мәліметті әдіс қандай?

*бүйректің УДЗ
*бүйректің сцинтиграфиясы
*бүйрек тамырларының УДЗ
*+бүйректің артериографиясы
*тамыр ішіне контрасты урография
#369
*!Ер адам 63 жаста, жүректің ишемиялық ауруымен, стенокардия ФК ІІІ диспансерлік есепте тұрады. Соңғы апта ішінде ангналық ұстамалар жиілеп, 7-9 минутқа дейін созылатын болды, ауруды басу үшін нитроглицерннің бірнеше таблеткасын ішуге тура келеді.
Аса ықтимал диагноз қандай?

*алғаш пайда болған стенокардия
*+өршімелі стенокардия
*кернеулі стенокардия ФК III
*Вазоспастикалық стенокардия
*жіті миокард инфаркті
#370
*!Ер адам 57 жаста. Шағымдары: 2 апта бұрын 4 қабатқа жылдам көтерілу кезінде кеуденің төменгі бөлігінде ауырсыну пайда байқалатын болды.
Аса ықтимал диагноз қандай?
*ИБС, өршімелі стенокардия
*ИБС. қыспалы стенокардия ФК 2
*Кардиалгия
*+ИБС. Алғаш рет пайда болған стенокардия
*ИБС. Принцметал стенокардиясы
#371
*!Науқас 55 жаста, соңғы жылы кеуденің жоғарғы жағының түнгі уақытта ауыратынын байқады, ауру 15 минутқа жуық созылады, өздігінен немесе нитроглицерн ішкен соң басылады; АҚҚ - 120/80 мм рт. ст., пульс 62 соғу минутын, тыныштық кезіндегі ЭКГ патологиялық өзгерістер жоқ. Физикалық жүктемемен сынама теріс. Ұстама кезіндегі ЭКГ ST сегментінің кеуде бөлігінде жоғарылауы тіркелді.
Аса ықтимал дианоз қандай?

*Кардиалгия
*Нейроциркуляторлы дистония
Артериальная гипертензия III, риск IV. НКIIБ
*+Вариантты стенокардия
*Обструктивті кардиопатия
#372
*!Ер адам 45 жаста, таңға жуық кеуде ішінде қысатын қарқынды ауруға шағымданады. Жүргізуші болып жұмыс істейді, күндіз ауырмайды. Коронароангиографияда - атеросклерозды өзгерістер анықталған жоқ, эргометрин сынамасы оң.
Аса ықтимал диагноз қандай?
*+ИБС. Вазоспастикалық тенокардия
* ИБС. Өршімелі стенокардия
* ИБС. Стенокардия кернеулі ФК II
* ИБС. Стенокардия кернеулі ФК III
* ИБС. Стенокардия кернеулі ФК IV
#373
*!Ер адам 58 жаста, жыл бойы айына 1-2рет таңертең кеуде ішінің қысып ауыруы пайда болғанына шағымданады, ауру сол жақ жауырын астына беріледі, нитроглицерин ішкен соң жарты сағат ішінде басылады. Холтер мониторингі кезінде v2-v5 бөлігінде ST ұстама кезінде 8 мм жоғарылайды. Келесі күні SТ изолинияда.
Аса ықтимал диагноз қандай?
*тұрақты стенокардия ФК 4
*миокард инфаркті
*миокардтың ишемиялық дистрофиясы
*+Вариантты стенокардия
*өршімелі стенокардия
#374
*!Ер адам 55 жаста, 2 ай бойы кернеулі стенокардиямен ауырады, кеуде ішінде аурудың жиілеуін және ұзаққа созылатынын байқады. Бұрын ауру ұстамасы бесінші қабатқа көтерілгенде пайда болып, 1 таблетка нитроглицерин ішкенде басылса, енді соңғы 3 күнде бірінші қабатқа көтерілгенде пайда болады және ауру басу үшін 2-3 таблетка нитроглицерин ішу керек. 15 минутқа созылған кезекті ұстамадан кейін науқас учаскелік дәрігерге келді.
Аса ықтимал диагноз қандай?

*алғаш пайда болған стенокардия
*тұрақты қыспалы стенокардия
*тыныштық кезіндегі стенокардия
*кенеттен болған стенокардия
*+өршімелі стенокардия
#375
*!Ер адам 69 жаста, ИБС. Инфарктан кейінгі кардиосклероз. Жыпылықтаушы аритмия, тахисистолалық түрі. Артериялық гипертензия III, қатер IV. НКIIБ диагнозымен бақылауда тұрады, қабылдауға келді. Соңғы 2 апта ішінде жағдайы нашарлауына шағымданады. Дәріні тұрақты ішеді: дигоксин, фозиноприл, индап, кардикет. АҚҚ 150/90 мм рт.ст., ЖСЖ 54 соғу 1 мин. ЭКГ: PQ 0,26 с, QRS деформацияланған, барлық бөлімдерде ST изоэлектрлы сызықтан төмен ығысқан, топтық қарыншалық экстрасистолалар тіркеледі.
Науқастың жағдайы нашарлауының аса ықтимал себептері қандай?
* Гипертониялық криз
*+Гликозидті интоксикация
* қайталамалы миокард инфаркті
* жүрек жетіспеушілігінің декомпенсациясы
* ми қан айналымының ауыспалы бұзылысы
#376
*!Әйел 62 жаста, ИБС ауырады, ұдайы нитрат, страдающая ИБС, дезагрегант және β-блокаторды қабылдайды, қалыпты жүктеме кезінде стенокардия ұстамасының жиілеуіне және ұзаққа созылуына, тыныштық кезінде де ұстама болатынына шағымданады. ЭКГ-да депрессия анықталды STV1-V3.
Төмендегі диагноздың қайсысы аса ықтимал?
*кенеттен стенокардия
*+өршімелі стенокардия
*алғаш пайда болған стенокардия
*вариантты Принцметал стенокардиясы
*тұрақты қыспалы стенокардия ФК III
#377
*!Әйел 52 жаста, фзикалық жүктеме кезінде жүрегінің ауыратынына шағымданады. ЭКГ-да
физикалық жүктеме кезінде ST интервалының көлденең депрессиясы, эргометрин тесті оң. Коронарографияда - эпикардиальды коронарлық артерия бұзылысының белгілері жоқ.
Аса ықтимал диагноз қандай?
*қыспалы стенокардия
*Принцметал стенокардиясы
*+микроваскулярлы стенокардия
*дисметаболизмдік кардиомиопатия
*субэндокардиальды миокард инфаркті
#378
*!Бір жыл боы тұрақты қыспалы стенокардия ФК ІІ ауыратын науқаста соңғы 5 күн ішінде ауру ұстамасы біршама көбейді, дене жүктемесіне шыдамдылық төмендеді, тыныштық кезінде де ұстама пайда болды, нитроглицерин ішу артты.
Аса ықтимал диагноз қандай?
*ИБС, алғаш пайда болған стенокардия
*ИБС, тұрақты қыспалы стенокардия ФК ІІІ
*+ИБС, өршімелі стенокардия
*Нейроциркуляторлы дистония
*ИБС, ұсақ ошақты миокард инфаркті
#379
*!Ер адам 45 жаста,қарқынды жүктеме кезінде кеуде ішінде болатын ауруға шағымданады, жүктемені тоқтатқан соң екі мнуттан кейін ауру басылады. Ауру сол қолға, иыққа беріледі. Аурудың ұзақтығы 2-5 минут.
Аса ықтимал диагноз қандай?
*ИБС, қыспалы стенокардия ФК II
*+ИБС, қыспалы стенокардия ФК I
*Митральды қақпақшаның пролапсы
*Нейроциркуляторлы дистония
*омыртқаның кеуде бөлігінің остеохондрозы
#380
*!Ер адам 56 жаста, кенеттен өзін нашар сезінді: кеуде ішінде өршімелі қысып ауырсыну пайда болды, жарты сағаттан кейін ауру күшейді. Науқас бозарған, суық тер басқан. ТЖ – 18 1 минутта, ЖСЖ – 100 1 минутта. АҚҚ – 80/50 мм рт. ст. Диурез – 20 мл/час. ЭКГ –I, II, aVL, V1-V3 бөліктерде S-T жоғарылаған, III, aVF, V5-V6 бөлікерде конкордантты өзгерістер.
Аса ықтимал дагноз қандай?
*ИБС. Стенокардия қыспалы
*Ревматизмдік емес миокардит
*+ИБС. Миокард инфаркті, кардиогенді шок
*түбіршектік синдроммен остеохондроз
*жіті перикардит
#381
*!Ер адам 57 жаста, мұғалім, кеуде ішінің қысып қарқынды ауруына, аурудың сол жақ иыққа берілуіне шағымданып жедел жәрдеммен жеткізілді, ауру 1,5 сағатқа созылған, нитроглицерин көмектеспейді, жүрек соғуы бұзылған, кенеттен жалпы әлсіздік, суық жабыспалы тер басқан. Осының алдында саяжайда физикалық жұмыс істеген. Анамнезінде — 4-5 жыл бойы тез жүргенде 3-5 минутқа созылатын кеуде ішінің қысып ауыратынын байқаған, тыныштық кезінде және нитроглицерин ішкен соң басылады. ЭКГ – S-T III, aVF, V5-V6 бөліктерде жоғарылаған, қарыншалық экстрасистолалар.
Аталған диагноздардың қайсысы аса ықтимал?
*ИБС. Стенокардия қыспалы
*ИБС. Миокард инфаркті
*+ИБС: іріошақты миокард инфаркті. Экстрасистолия типі бойынша ырғақ бұзылысы.
*Түбіршектік синдроммен остеохондроз, торакалгия
*Нейро-циркуляторлы дистония. Кардиалгия
#382
*!Ер адам 57 жаста, бригадир, кеуде ішінің кенеттен қысып ауыруына шағымданып емханаға келді, ауру сол жақ иыққа беріледі. Мұндай ауырсыну бірінші рет, жұмысқа бара жатқан жолда пайда болды. Бұрын пневмониямен ауырған. Темекі шегеді, спиртті ішімдікті көп ішпейді. Терісі бозарған, ылғалды. Еріні көгерген. Пульс 92 минутына, ырғықты, толуы қанағаттанарлық. АҚҚ — 155/80 мм рт. ст. ЭКГ – S-T III, aVF, V5-V6 бөліктерде жоғарылаған.
Аса ықтмал диагноз қандай?
*ИБС. Стенокардия қыспалы
*ИБС. Миокард инфаркті
*+ИБС.миокард инфаркт
* Түбіршектік синдроммен остеохондроз, торакалгия
*Нейро-циркуляторлы дистония. Кардиалгия
#383
*!Ер адам 47 жаста, бригадир, кеуде ішінің кенеттен қысып ауыруына шағымданып емханаға келді, ауру сол жақ иыққа беріледі. Мұндай ауырсыну бірінші рет, жұмысқа бара жатқан жолда пайда болды. Бұрын пневмониямен ауырған. Темекі шегеді, спиртті ішімдікті көп ішпейді. Терісі бозарған, ылғалды. Еріні көгерген. Пульс 92 минутына, ырғықты, толуы қанағаттанарлық. АҚҚ — 155/80 мм рт. ст. ЭКГ – S-T III, aVF, V5-V6 бөліктерде жоғарылаған.
Аса ықтмал диагноз қандай?
*ИБС. Стенокардия қыспалы
*ИБС. Миокард инфаркті
*+ИБС.миокард инфаркт
* Түбіршектік синдроммен остеохондроз, торакалгия
*Нейро-циркуляторлы дистония. Кардиалгия
#384
*!Әйел 32 жаста, 1-2 сағатқа созылатын жүрек тұсындағы қарқынды ауруға шағымданады уру сол қолға еріледі, мазасыздану, өлімнен қорқу сезімі бар. Физикалық және жүйке-психикалық жүктемемен байланысын байқамаған. Антиангинальды дәрілер тиімсіз. Бір жыл бұрын психикалық жарақаттан кейін ауру жиілеп, күшейген. Күніне 1,5 қорап темекі шегеді. Пульс 90 мин. АҚҚ 130/75 мм.рт.ст. ЭКГ -да ТavL, V2-5 әлсіз теріс, депресcия ST V4-5 1 мм төмен. ВЭМ сынамсы кезінде - физикалық жүктемеге жоғары төзімділік, ауру байқалмайды.
Аса ықтимал диагноз қандай?
*ЖИА. Стенокардия қыспалы
*ЖИА. Миокард инфаркті
*ЖИА.миокард инфаркт
*Түбіршектік синдроммен остеохондроз, торакалгия
*+Нейро-циркуляторлы дистония. Кардиалгия
#385
*!Әйел 31 жаста, ұдайы тахикардия бойынша келді. Пульстің жиілігі бала кезден бар. Балалар инфекциясымен, жиі ангинамен ауырған. Физикалық белсенді. Эмоцияға бейім. Тез шаршайды. Об-ті: кешке қарай субфебрилитет ( 37,3 дейін). Қатты терлейді, тұрақты қызыл дермографизм. Жүрегі кеңеймеген, үні қатты, жүрек ұшында қысқы үрлемелі систолалық шу. Пульс 112 рет бір минутта. АҚҚ 150/70 мм.рт.ст. Велоэргометрияда 100 Вт жүктемені орындады, ЖСЖ 170 бір минутта және АҚҚ 190/70 мм.рт.ст ең жоғарғы жүктемеде. Тыныш кездегі ЭКГ – синусты тахикардия.
Аса ықтимал диагноз қандай?
*ИБС. Стенокардия қыспалы
*ИБС. Миокард инфаркті
*ИБС.миокард инфаркт
*Түбіршектік синдроммен остеохондроз, торакалгия
*+Нейро-циркуляторлы дистония. Кардиалгия

#386
*!Әйел 21 жаста, ұдайы тахикардия бойынша келді. Пульстің жиілігі бала кезден бар. Балалар инфекциясымен, жиі ангинамен ауырған. Физикалық белсенді. Эмоцияға бейім. Тез шаршайды. Об-ті: кешке қарай субфебрилитет ( 37,3 дейін). Қатты терлейді, тұрақты қызыл дермографизм. Жүрегі кеңеймеген, үні қатты, жүрек ұшында қысқы үрлемелі систолалық шу. Пульс 112 рет бір минутта. АҚҚ 150/70 мм.рт.ст. Велоэргометрияда 100 Вт жүктемені орындады, ЖСЖ 170 бір минутта және АҚҚ 190/70 мм.рт.ст ең жоғарғы жүктемеде. Тыныш кездегі ЭКГ – синусты тахикардия.
Аса ықтимал диагноз қандай?
*ИБС. Стенокардия қыспалы
*ИБС. Миокард инфаркті
*ИБС.миокард инфаркт
*Түбіршектік синдроммен остеохондроз, торакалгия
*+Нейро-циркуляторлы дистония. Кардиалгия
#387
*!Әскерге шақырылушы 18 жаста, ЖТД военкоматтың жолдамасымен тексерілуге келді. Жиі бас ауруына, бас айналуына және физикалық жүктеме кезінде және одан кейңн ауа жетпеу сезіміне шағымданады. Объективті – жүрегі жағынан патология анықталған жоқ. ЭКГ- синусты аритмия ЖСЖ 72-80 рет мин. Велоэргометрия кезінде 125 Вт жүктемеде бас айналуына, кенеттен әлсіреуге байланысты сынама тоқтатылды. АҚҚ 185/105 мм.рт.ст, ЖСС 160 рет минутына.
Аса ықтимал диагноз қандай?
*ИБС. Стенокардия қыспалы
*ИБС. Миокард инфаркті
*ИБС.миокард инфаркт
* Түбіршектік синдроммен остеохондроз, торакалгия
*+Нейро-циркуляторлы дистония. Кардиалгия

#388
*!Әйел 69 жаста, кеуде ішінің қарқынды күйдірген тәрізді жақтың төменгі жағына берілетін ауырсынуға, Нитроминт -спрейдің екі дозасына басылмайды, кенеттен жалпы әлсіреуге шағымданады. Обьективті: Жүрек үні бәсеңдеген, тахикардия, аритмия. ЭКГ: сол жақ қарыншаның артқы қабырғасының бұзылысы бар.
Бірінші кезекте қандай зертхналық тексеру жүргізу керек?

*С-реактивті ақуыз
*Жүрекшелік натрий уретикалық пептид
*+Қан тропонині
*қанның АЛАТ, АСАТ
*Уреазды тест
#389
*!Әйел 40 жаста, тұмаудан 20 күннен соң жүрек тұсының қысып ауыруын байқаған. Тексеру кезінде: t 37,3 0С. Жүректің сол жақ шекарасы - ортаңғы бұғана сызығында. Жүрек үні тұйықталған, ұшында систолалық шу. ЭКГ: АV- өткізгіштігі бұзылған, І дәрежелі. Миокардтағы алмасу өзгерістері айқын. Төмен вольтті ЭКГ.
Аса ықтимал диагноз қандай?
*ИБС, өршімелі стенокардия
*Нейроциркуляторлы дистония
*ИБС, алғаш пайда болған стенокардия
*Нейроциркуляторлы дистония
*+Ревматизмдік емес миокардит
#390
*!Әйел 54 жаста, анамнезінде Q- миокард инфаркті 2015 жылы, АКШ жасаған соң 25 күннен кейін кардиомагнил мен клопидрогель қабылдау негізінде ентігу ісіну күшейген, жүрек көлемі өскен, рентгендік тексеру кезінде контур доғасы тегістелген.
Аса ықтимал қандай асқыну дамыған?
*қайталамалы миокард инфаркті
*Экссудативті перикардит.
*+Постперикардитті экссудативті перикардит;
*жабыспалы перикардит
*Тромбоэмболиялық асқыну
#391
*!62 жастағы әйелдің электрокардиограммасын талдау кезінде анықталды: тісше Q = 1/3 R тісшеге, ұзақтығы 0,03" аса I, AVL, V4 - V6 бөлімдерде, ST сегменті изолинияда, тісше Т теріс.
Төмендегі ЭКГ қорытындысының қайсысы аса дұрыс?

*Q- алдыңғы-бүйір қабырғаның инфаркті, жіті кезеңі
*+алдыңғы-бүйір қабырғаның тыртық өзгерістері
*Q-артқы қабырғаның инфаркті, жітілеу кезеңі
*алдыңғы-бүйір қабырғаның миокард бұзылысы
*қалыпты ЭКГ.
#392
*!Ер адам 62 жаста, физкалық-эмоциялық күш түскен кезде кеуденің қысып, кейде шаншып ауыруы күшейгеніне шағымданады. Изокет- спрейдің екі дозасы аз уақытқа ғана ауруды басады. ИБС 4 жылға жуық есепте тұрады. Жағдайы орташа ауыр, терісі бозарған, өкпесінде - везикулярлы тыныс, сырыл жоқ. Жүрек үні тұйықталған, ырғақты, АҚҚ 140/85 мм рт ст, пульс 67 рет мин. ЭКГ: ST сегменті V2 – V5 бөлімдерде изосызықтан төмен, Т тісшесі теріс.
Аса ықтимал диагноз қандай?

*Вазоспастикалық стенокардия
*ИБС. Тұрақты қыспалы стенокардия
*+ИБС.Жітікоронарлы синдром.
*ВПС. Митральды қақпақша пролапсы
*Омыртқаның кеуде бөлігінің остеохондрозы. Түбіршектік синдром.
#393
*!Ер адам 55 жаста, жыл бойы түнгі уақытта кеуденің жоғарғы бөлігінде ауыруды байқады, ауру 15 минутқа созылады, өздігінен немесе нитроглицерин ішкен соң басылады, тыныш кездегі ЭКГ патологиялық өзгерістер жоқ.
Физикалық жүктемеге сынама теріс. Ауру ұстамасы кезіндегі ЭКГ кеуде бөлімінде ST сегментінің жоғарылауы тіркелген.
Аса ықтимал диагноз қандай?
*+Вариантты стенокардия
*Кардиалгия
*Нейроциркуляторлы дистония
*Стенокардия қыспалы
*Обструктивтң кардиопатия
#394
*!Шахтер 44 жаста, ауыр инструментпен шахтаға түсу кезінде стенокардия ұстамасы дамыды, ол тыныштық кезде қайталанған жоқ. Тредмил тест жүргізу кезінде - физикалық жүктемеге төзімділік жоғары.
Аса ықтмал диагноз қандай?
*тұрақты стенокардия ФК I1
* Q-сіз - миокард инфаркті
*+тұрақты стенокардия ФК I
*тұрақты стенокардия ФК III
*Вазоспастикалық стенокардия.
#395
*!Әйел 64 жаста, кеудедегі қатты шаншып ауыруға шағымданады. Обьективті: гепатомегалия, мойын тамырларының ісінуі, патологиялық III тон кеуденің төменгі шетінде, парадоксальды артериялық пульс, кенеттен гипотония. ЭКГ: QS V1- V3 R - V4 . ЭхоКГ: оң жақ қарынша қуысы кеңейген, қарынша аралық қалқаншаның парадоксальды қозғалысысол жақ арынша жаққа қарай.
Аталған диагноздың қайсысы аса ықтимал?
*+Q-инфаркт оң жақ қарыншаның
*артқы-бүйір Q-миокард инфаркті
*артқы-базальды Q-миокард инфаркті
*Q-сол қарыншаның артқы қабырғасының миокард инфаркті
*Q-сол қарыншаның қалқаншасы мен ұшынығ миокард инфаркті
#396
*!Әйел 58 жаста, 150-200 м жүргенде және баспалдақпен бір қабатқа көтерілгенде кеудеде күйдіру тәрізді ауырсыну пайда болатытын байқады, нитроглицерин ішкенде басылады. Обьективті: жүрек үні тұйықталған, ырғағы дұрыс емес, бірлі-жарым қарыншалық экстрасистолалар. ЭКГ тексеру сол жақ қрынша гипертрофиясы. Стандартты ем қабылдаған кезде бір айдан кейін стенокардия ұстамасы толық жойылғаны байқалады.
Физкалық жүктемеге төзімділікті анықтау үшін аса мәліметті тексеру әдісі қандай?
*Коронарография
*Электрокардиография
*+Тредмил-тест
*Сцинтиграфия
*Рентгенография
#397
*!Ер адам 57 жаста, ЖТД қарады, изокет-спрей қабылдағанда басылмайтын кеуде ішінің кенеттен шаншып ауыруына шағымданады. Қатты физикалық жүктемеден кейін аяқ астынан ауырды. Обьективті: жағдайы ауыр, бозарған.
Жүрек үні тұйықталған, ырғағы дұрыс емес. ЖСЖ - 88 рет мин, АҚҚ 180/95 мм рт.ст. ЭКГ: Гис будасының сол аяғының толық блокадасы.
Аталған диагноздың қайсысы аса ықтимал?
* ревматизмдік емес миокардит
* Q -миокард инфаркті
* Гипертониялық криз
*+жіті коронарлық синдром
* ми қан айналымының жіті бұзылысы
#398
*!Әйел 55 жаста, асқақазанға ота жасалған соң бір аптадан кейін кеудедегі шаншып ауыруға шағымданады. Обьективті: жүрек үні тұйықталған. ЖСЖ 98 рет мин. АҚҚ 95/60 мм рт. ст. ЭКГ: элевация ST V1-V4 2,5 мм.
Төмендегі тексеру әдісінің қайсысын бірінші кезекте тағайындаған аса дұрыс?
*Холтер- мониторингі
*Тредмил- тест
*Эхокардиографияны
*+Коронароангиографияны
*құрсақ қуысы органдарының УДЗ
#399
*!Ер адам 59 жаста, ИБС ауырады, нитраттар, дезагреганттар мен β-блокатор тұрақты қабылдайды, қалыпты жүктеме кезінде стенокардия ұстамасы жиілеуіне және ұзақтығы артуына, тыныштық кезінде ұстама пайда болуына шағымданады. ЭКГ-да депрессия ST V3-V6 анықталды.
Аталған диагноздың қайсысы аса ықтимал?
*тұрақты қыспалы стенокардия ФК II
*+өршімелі стенокардия
* алғаш пайда болған стенокардия
* Вариантты Принцметал стенокардиясы
* тұрақты қыспалы стенокардия ФК III
#400
*!Ер адам 72 жаста, үш рет миокард инфаркті болған, жүрек тұсындағы дискомфорт, аздаған физикалық жүктемеде қатты ентігуді, оң жақ қабырға астындағы ауырлықты, аяқтарының ісінуін, кенеттен әлсіреуді байқаған. Қараған кезде: өкпеде әлсіз тыныс, жүрек үні тұйықталған, ырғағы дұрыс. ЖСЖ -72 рет/мин.
АҚҚ 145/95 мм рт. ст. Бауыры 4 см үлкейген. ЭКГ-да: СЖҚ гипертрофиясы, Гис будасының сол аяғының блокадасы.
Төмендегі диагностика әдістерінің қайсысы аса мәліметтә болады?
*СМАД -тексеру
*Тредмил- тест
*құрсақ қуысы органдарыныі УДЗ
*+ЭхоКГ
*Холтер- тәуліктік мониторинг
#401
*!Әйел 57 жаста, ИБС және ХОБЛ есепте тұрады, физикалық-эмоциялық жүктемеден кейін тұншығу, ауа жетпеу сезімі және кеуденің қатты шаншып ауыруы пайда болды. зокет-спрей қабылдау нәтиже бермеді. Объективті: барлық өрістерде шашыраған құрғақ сырылдар, өкпенің төменгі бөлігінде ылғалды сырылдар бар. Жүрек үні қатаң, ырғағы шабу тәрізді, тахикардия 110 рет минутына. АҚҚ 75/50 мм рт.ст.
Аса ықтимал диагноз қандай?
*Вазоспасикалық стенокардия.
*+кардиогенді шокпен асқынған микард инфаркті
*миокард инфаркті, астматикалық вариант.
*Бронх демікпесі, статус астматикус
*ХОБЛ өршу кезеңінде
#402
*!Ер адам 62 жаста, нитроглицерин ішкенде басылмайтын кеудедегі ұзақ ауру ұстамасы бойынша жедел қаралды. Аускультативті- жүрек үні кенеттен қатаңдаған, ырғағы шабу тәрізді, АҚҚ –90/60 мм рт. ст. Тропонин Т – 2,18 нг/мл. ЭКГ- комплекс QS I, aVL, V1-3.
Миокард некрозының аса ықтимал орны қандай?
*Жүрек ұшында
*атқы-төменгі
*артқы-базальды
*алдыңғы-бүйірлі
*+алдыңғы - қалқаншалық
#403
*!Әйел 72 жаста, тыныштық кезінде ентігуге, жүрек қағуына, қызғылт түсті қақырықпен жөтелге, мазасыздану сезіміне, айқын әлсіздікке шағымданады. Анамнезінен: АГ, ИБС, инфарктан кейінгі кардиосклерозбен 15 жыл есепте тұрады. Қараған кезде: жағдайы ортопноэ, жүрек үні қатаң, ырғағы дұрыс, қарынша экстрасистоласымен жиі үзіледі. АҚҚ 260/140 мм. рт. ст. Көз түбі тамырын тексеру: көру нерві дискісінің ісінуі. Зәр анализі: орташа протеинурия.
Науқаста дамыған аса ықтимал асқыну қандай?
*м қан айналымының жіті бұзылысы
*жіті бүйрек жетіспеушілігі
*торшаның ажырауы
*миокард инфаркті
*+өкпе ісігі
#404
*!Әйел 57 жаста. Жүрек тұсының қысып ауыруы кенет пайда болды, 15 минуттан аса созылды, аралас сипатта қатты ентігу, өлуден қорқу сезімі, жалпы әлсіздік пайда болды. Жағдайы өте ауыр. Дене қалпы басын жоғары көтеріп отыруға мәжбүр. Терісі бозарған, ылғалды. Өкпеде- екі жақта төменгі жағында ұсақ және орташа көпіршікті сырылдар, бірлі-жарым құрғақ сырылдар. ЖСЖ 110 рет - мин, АҚҚ - 95/70 мм рт. ст. Бауыры үлкеймеге. ЭКГ - ST сегменті III, avF бөлімде жоғарылаған.
Аса ықтимал диагноз қанда?
*алғаш пайда болған стенокардия
*құрғақ плеврит
*Крупты пневмония
* +ST жоғарылауымен жіті коронарлық синдром
*өкпе артериясының тромбоэмболиясы
#405
*!Ер адам 52 жаста, тредмил-тестжүргізу кезінде жүктеменің екінші кезеңінде (50 вт) ангиозды ауыру және ST интервалының депрессясы 1 мм дейін V3-V4 бөлімде пайда болды.
Физикалық жүктемемен тест нәтижесі ишемияның қандай дәрежесіне сәйкес келеді?
*аздаған (жеңіл)
*+орташа айқын
*Ишемия анықталмаған
*орташа дәрежесіне
*айқын
#406
*!Әйел 68 жаста, анамнезінде қант диабеті, кеуде ішінің қысып ауруына шағымданады, ауру бір сағат бұрын пайда болған, сол жақ жауырын астына беріледі. Тропонин мөлшері қалыпты. ЭКГ: ST сгментінің элевациясы V4 – V6.
Төмендегі тексеру әдістерінің қайсысын тағайындаған аса дұрыс?

*миокард сцинтиграфиясын
*тропонин деңгейін қайталап тексеру
*Холтер- мониторинг ЭКГ
*+Коронароангиография
*Эхокардиография
#407
*!Әйел 77 жаста, кеуде ішінің қысып ауруы ұстамасының қайталануы, жүктеме кезінде айқын ентігу байқалады. Ауырғанына үш күн болды. ЭКГ – ST сегментінің депрессиясы V1-V4.
Төменегі маркерлердің қайсысын анықтау аса дұрыс?

*МВ-креатинфосфокиназаны
*Аспартатаминотрансферазаны
*Лактатдегидрогеназаны
*Миоглобинің
*+Қандағы тропонинді
#408
*!Ер адам 34 жаста, 1,5 сағат бойы кеуде ішінің қысып ауыруына шағымданды. Қараған кезде бірден бозарған, қатты суық тер басып, есінен танды. АҚҚ мен пульс анықталмайды, көз қарашығы кеңейген. ЭКГ: қарынша жиынтығы анықталмайды, пішіні мен амплитудасы әртүрлі, жүйесіз толқындар бар. Реанимация шаралары нәтиже бермеді, науқас қайтыс болды.
Төмендегі диагноздың қайсысы аса ықтимал?
*жіті ми қан айналым бұзылысы
*+Q-миокард инфаркті, қарынша фибрилляциясымен асқынған
*Гипогликемиялық кома
*Өкпе артериясының тромбоэмболиясы
*Гипергликемиялық кома
#409
*!Ер адам 38 жаста, жүрек тұсының ауыруымен және ентігумен жүретін қайталамалы жүрек қағу ұстамасына шағымданады. Холтердің тәуліктік мониторинг кезінде ұстаманы тіркеу мүмкін болмады.
Аритмия механизмін анықтау үшін визуальды диагностиканың қай әдісін тағайындау аса дұрыс?
*Тредмил-тест
*Велоэргометрия
*Эхокардиография
*Эпикардиальды картирлеу
*+Жүрекшені өңеш арқылы электрмен стимулдеу
#410
*!Тахикардия мен жиі қарынша экстрасистола түрі бойынша жүрек ырғағының бұзылуы, жөтелу, кейде қызғылт түсті қақырық, ентігу, беттің цианозды қызаруы, жүрек тұсындағы диастолалық дірілдеу, І үннің анық тарсылы және жүрек ұшындағы диастолалық шу, жүрекше фибрилляцясы қандай ауруға АСА ТӘН екенін көрсетіңіз?
*аорталық қақпақша стенозына
*+митральды қақпақша стенозына
*митральды қақпақша жетіспеушілігіне
*аорталық қақпақша жетіспеушілігіне
*трикуспидальды қақпақша жетіспеушілігіне
#411
*!Ер адам 47 жаста, жүректің шалыс соғуын және жүректің "тоқтап" қалуы, бас айналуын байқаған. ЭКГ тәуліктік мониторингін жүргізу кезінде (Холтер-тексеу) жиі полиморфты жұпты қарынша экстрасистласы тіркелген.
B. Lown и M. Wolf бойынша қарынша экстрасистолиясының қандай класы аса ықтмал?
*4 А
*2
*1
*+4 Б
*3
#412
*!20955364490Коронарография жасау кезінде 69 жастағы науқас кенеттен өзін нашар сезінді, тексеру кезінде - есінен танған және білек артериясында пульс жоқ. Электрлік кардиоверсия жасаған соң науқас есін жинады, синусты ырғақ қалпына келді, білек тамырында пульс пайда болды.
Ырғақтың қандай бұзылысы АСА ықтимал?
*Фредерик синдромы
* «пируэт» түріндегі тахикардия
*+қарынша дірілдеуі
*жүрекше фибрилляциясы
*синусты түйін әлсіздігі
#413
*!Әйел 62 жаста, ИБС, жүрекше фибрилляцясы түрі бойынша ырғақ бұзылысы, артерялық гпертензиямен «Д» есепте тұрады. Соңғы кезде жүктеме кезінде ентігу мазалайды. Жүректің аускультацясында сол жақ бүйірмен жатып тыныс шығарғанда тынысты тежеу кезінде жүрек ұшындағы І үннің тарсылдауы анықталды, митральды қапақшаның ашылу үні, протодиастолалық шу естіледі. Өкпеде - төменгі бөлігінде ұсақкөпіршікті сырылдар. АҚҚ 145/95 мм. рт. ст.
Науқаста қандай диагноз аса ықтимал?
*ИБС. Кардиосклероз жүрекшенің фибрилляциясы түрі бойынша ырғақ бұзылысымен
*Артериялық гипертензия II дәрежелі
*ХОБЛ
*Ауруханадан тыс пневмония
*+Жүректің созылмалы ревматизмдік ауруы, митральды қақпақшаның стенозы
#414
*!Ер адам 37 жаста, 8 жыл бойы есірткі мен ішімдік пайдаланады, кенет өзін нашар сезінді, айқын тахиаритмия және тыныштықта ентігу пайда болды. ЖТД үйде бастапқы өкпе ісігі диагнозын қойды. Электрокардиография жасау кезінде анықталды:

Жіті сол жақ қарынша жетіспеушілігі дамуына әкелген аса ықтимал себеп қандай?
*ОКС
*Синдром WPW
*+Жүрекшенің ұстамалы дірілдеуі
*ұстамалы қарынша тахикардиясы
*Жүрекше фибрилляцясының тұрақты түрі
#415
*!Ер адам 50 жаста, вирусты миокардт бойынша емделді. Кенет жүрек қағуы, ауа жетпеу сезімі, әлсіздік, суық тер пайда болды. Қараған кезде: жүрек үні әлсіреген, ырғағы дұрыс. ЖСЖ 160 рет мин. АҚҚ 70/40 мм.рт.ст. ЭКГ-да: Р тісшесі жоқ, QRS жиынтығы кеңейген, RR арасындағы қашықтық бірдей.
Науқаста аса ықтимал ырғақ бұзылысы қандай?
*+Жүрекшенің ұстамалы дірілдеуі
*ұстамалы қарынша тахикардиясы
*жүрекше фибрилляциясының тұрақты түрі
*СССУ*жиі қарынша экстрасистолиясы
#416
*!Әйел 24 жаста, жүпек қағуына және жүректің шалыс соғуына, қатып қалу сезіміне, жүректің шалыс слғуы кезінде бас айналуына, ентігуге, жүктеме кезінде күшейетін әлсіздікке шағымданады. Бұрын іріңді баспамен жиі ауыратын. Қатты тоңудан кейін жағдайы нашарлады. Объективті: жүректің тұйықталу шекарасы жоғары және оңға көтерілген. Аускультацияда: жүрекше фибрилляциясы, жүрек ұшында диастолалық шу.
Аса ықтимал диагноз қандай?
*+Қайталамалы ревматизмдік қызба, митральны қақпақша стенозы
*Диффузды токсикалық зоб, тиреотоксикоз
*Созылмалы тонзиллиттің өршуі
*Жіті ревматизмдік қызба, митральды қақпақша жетіспеушілігі
*Ревматизмдік емес миокардит.
#417
*!Ер адам 77 жаста, екі рет миокард инфаркті болған, айқын ентігуге, бірнеше сағат бойы жүрек қағысының жиілеуіне, кенет әлсіреуге шағымданады. ЭКГ-да: Р тісшесі жоқ, қарынша жиырылуында аритмия анықталды, ырғақ жиілігі минутына 170. Амиодарон тиімсіз. Науқаста гемодинамикалық бұзылыстар жылдам өршуде.
Жүрекше фибрилляциясының пароксизмасы кезінде синусты ырғақтың шұғыл реверсиясы үшін көрсеткіш қандай?
*Алғаш пайда болған пароксизма
*Пароксизма ұзақтығы 6 сағаттан аса
*+Айқын өршімелі гемодинамикалық бұзылыстар
*Науқастың жасы 60 асқан
*Бастапқы ұзақтықтан QRS жиынтығының 25% кеңеюі
#418
*!Жасөспірім 16 жаста, 2 апта бұрын тұмаумен ауырған, тахикардия, «қатып қалу» сезімі және жүрек тұсының сыздап ауыруы, физикалық жүктеме кезінде ентігуге, ауа жетпеушілікке, жалпы әлсіздікке шағымданады. Қан анализінде:
лейкоцит - 10,5 мың, СОЭ - 26 мм/час, СРБ , АСТ – 90 мЕ/л. ЭКГ- АВ блокада I дәрежелі, бірлі-жарым қарынша экстрасистоласы.
Аса ықтимал алдын ала диагноз қандай?
* Жіті ревматизмдік қызба, митральны қақпақша жетіспеушілігі
* +Ревматизмдік емес миокардит
*Жіті коронарлық синдром
* Қайталамалы ревматизмдік қызба, митральны қақпақша стенозы
* Диффузды токсикалық зоб, тиреотоксикоз
#419
*!Әйел 65 жаста, жүрек айнуына, құсуға, жүректің «аударылу» және «қатып қалу» сезіміне, жалпы әлсіздікке шағымданады. Анамнезінен: жарты жыл бойы дигоксин қабылдаған. ЭКГ-да: Синусты аритми. Минутына 112-ден 72 дейін. Өзгермеген QRS жиынтығы негізінде QRS жиынтығының дискордантты ST сегментімен және Т тісшесімен, толық компенсаторлы үзіліспен кеңеюі кездеседі.
Науқаста жүрек ырғағының қандай бұзылысы бар?
*Пароксизмальды тахикардия AV-түйіннен
*Жүрекше экстрасистолиясы
*Жүрекше фибрилляциясы
* Фредерик синдромы
*+Қарынша экстрасистолиясы
#420
*!Әйел 26 жаста, тахикардияға, жүрек соғуының бұзылысына, физикалық жүктеме кезінде ентігуге, жүрек тұсының, жауырын арасының шаншып ауыруына шағымданады.
Анамнезінде -ХРБС. Объективті: акроцианоз, жүрек шекарасы жоғары және оңға ауысқан, 1 тон күшейген, жүрек ұшында диастолалық шу, ырғағы «бөденелік», жүрекше фибрилляциясы. R-графия: контрасталған өңеш кіші радиус бойынша ауытқыған. ЭКГ: Р –екі өркешті, кеңейген, оң жақ қарынша гипертрофиясы.
Аса ықтимал алдын ала диагноз қандай?
* Митральны қақпақша жетіспеушілігі
*Аорталық қақпақша жетіспеушілігі
* Митральны қақпақша пролапсы
* +Митральны қақпақша стенозы
*Аорта сағасының стенозы
#421
*!Ер адам 38 жаста, жүрек қағуының ұстамалы жиілеуіне, ентігуге және жүрек тұсының ауыруына шағымданады. Холтерлік тәуліктік мониторинг кезінде ұстаманы тіркеу мүмкін болмады.
Аритмия механизмін анықтау үшін төмендегі тексеру әдістерінің қайсысын тағайындау аса дұрыс?
*Тредмил-тест
*Велоэргометрия
*Эхокардиография
* Эпикардиальды картирлеу
* +Жүрекшені өңеш арқылы электрмен стимулдеу
#422
*!Әйел 62 жаста, ИБС, жүрекше фибрилляциясы түрінде ырғақ бұзылысы, артериялық гипертензия бойынша «Д» есепте тұрады. Соңғы уақытта жүктеме кезінде ентігу мазалайды. Сол жақ бүйірініе жатын тыныс шығару кезінде тынысты тежеп жүрек аускультациясын жасағанда жүрек ұшындағы І үннің тарсылдауы анықталды, митральды қапақшаның ашылу үні, протодиастолалық шу естіледі. Өкпеде - төменгі бөлігінде ұсақкөпіршікті сырылдар. АҚҚ 145/95 мм. рт. ст.
Науқаста қандай диагноз аса ықтимал?
*ИБС. Жыпылықтау аритмиясы түрі бойынша ырғақ бұзылысымен кардиосклероз
* II дәрежелі артериялық гипертензия
*ХОБЛ
*Ауруханадан тыс пневмония
*+Жүректің созылмалы ревматизмдік ауруы, митральды қақпақшаның стенозы
#423
*!Ер адам 47 жаста, кезеңді тахикардия, жүрек ырғағында «аударылу» сезіміне, бас ауруына, бас айналуына шағымданады. Анамнезінде 8 жыл бойы артериялық гипертония. Қараған кезде АҚҚ
175/90 мм.рт.ст, пульс 88 рет мин, ырғақ экстрсистоламен үзіледі, минутына 10-15 днйін. ЭКГ-да: Синусты аритмия, өзгермеген бір QRST жиынтығы негізінде жиынтық алдында Р тісшесі оң, интервал R-R 97 мс, кеңейген бір QRS жиынтығы тіркеледі, оның алдында Р тісшесі жоқ.
Науқаста жүрек ырғағының қандай бұзылысы бар?
* Тригимения түрі бойынша қарынша экстрасистолиясы
*Қарынша фибрилляциясы
*Тетрагимения түрі бойынша қарынша экстрасистолиясы
*+Бигимения түрі бойынша қарынша экстрасистолиясы
*Пароксизмальды қарынша тахикардиясы
#424
*!Ер адам 37 жаста, жүректің ұдайы сыздап ауыруына, айқан жүрек қағуына, жүректің шалыс соғу және тоқтап қалу сезіміне, күш түскен кезде күшейетініе шағымданады. Күнделікті 300-400 гр. арақты тұрақты ішеді. Перкуторлы- жүрек шекарасы солға кеңейген. ЭКГ: ырғақ дұрыс емес, атриовентрикулярлы өткізгіштік (РQ-0,30) ақырындаған, жиілеген жүрекше және қарынша экстрсистоласы, кеуде бөлімінде SТ сегменті азайған, екі фазалық Т тісшесі V3- V6. Эхо-КГ- лақтыру фракциясы -32%.
Науқаста қандай диагноз аса ықтимал?
* Ревматизмдік емес миокардит
*Идиопатиялық гипертропикалық кардиомиопатия
*+Алкогольді кардиомиопатия
*Жүректің ишемиялық ауруы
*Жүректің митральды ақауы
#425
*! Әйел 29 жаста, тоқтап қалу сезімі және жүректің шалыс соғуымен жүретін қайталамалы айқан тахикардия ұстамасына шағымданады. Холтерлік тәуліктік мониторинг кезінде ұстаманы тіркеу мүмкін болмады.
Аритмия механизмін анықтау үшін төмендегі тексеру әдістерінің қайсысын тағайындау аса дұрыс?
*Тредмил-тест
*СМАД -тексеру
*Холтер- мониторингі
* Эпикардиальды картирлеу
* +Жүрекшені өңеш арқылы электрмен стимулдеу
#426
*!Ер адам 32 жаста, диффузды токсикалық зоб диагнозымен есепте тұрады, жүректің шалыс соғуы, бас айналуы және ентігу, айқын тахикардия, әлсіздік пайда болғанын байқады. Жүрек үні қатты, аритмиялық. Жүрек ұшында қысқа систолалық шу. ЖСЖ – 102 рет мин. Пульс – 77 рет мин., жүйелі емес. ЭКГ: R-R- әртүрлі, f толқыны II,III AVF, V1; Р тісшесі анықталмайды.

Науқаста жүрек ырғағының қандай бұзылысы бар?
*Жүрекше экстрасистолиясы
*+Жүрекше фибрилляциясы
* Фредерик синдромы
*Қарынша экстрасистолиясы
*Пароксизмальды тахикардия AV-түйіннен
#427
*!Ер адам 24 жаста, жүрек қағуына, жүректің шалыс соғуына, жүктеме кезінде ентігуге, физикалық-эмоциялық күш түскенде жүректің шаншып ауруына шағымданып келді. ЭКГ- Синусты тахиаритмия ЖСЖ 92-ден 107 дейін минутына. Жүректің электрлі осі көлденең. Қан мен зәрдің жалпы анализі – өзгеріссіз. Перкуторлы – жүрек тұйықтығының абсолютті және қатысты шекарасы қалыпты. ЭхоКГ: ВПС. Митральды қақпақшаның пролапсы 1 дәрежесі.
Митральды қақпақшаның пролапсы кезінде қандай аускультациялық феномен байқалады?
* «Шерту» тәрізді митральды қақпақшаның ашылуы
*+Систолалық «айқай»
*жүрек ұшында «машина» тәрізді систолалық шу
*Диастолалық дірілдеу
*Оң жақ ІІ қабырға арасында систолалық шу
#428
*!Әйел 37 жаста, ентігу, тахиаритмия, сол қолға берілетін жүрек тұсының сыздап ауыруы пайда болды. 2 апта бұрын жоғары қызумен тұмаумен ауырды, бір апта бұрын жүктеме кезінде жүректің шалыс соғуы мен ауыруы пайда болды.
Объективті: жағдайы ауыр. Өкпенің төменгі бөлігінде тыныс әлсіреген, ылғалды ұсақ көпіршікті естілмейтін сырылдар. Жүрек үні қатаң, тахиаритмия. Тізелері ісінген. ЭКГ: АВ-блокада I дәрежелі, экстрасистолия. ЭхоКГ:
Жүрек қуысының дилятациясы, ФВ-38%.
Төмендегі критерийлердің қайсысы аса ықтимал қолайсыз болжам болуы мүмкін?
*Тізенің ісігі
*Өкпедегі тұрақты сырылдар
*Жүрек ырғағының бұзылысы
*+Жүрек қуысының дилатациясы
* АВ- өткізгіштіктің бұзылуы
#429
*!Ер адам 67 жаста, 2 апта бұрын алдыңғы-қалқаншаның ИМ ауырған, нитраттар, дезагреганттар мен кальций каналының блокаторын тұрақты қабылдайды, тахиаритмия, жүректің шалыс соғуы, қалыпты жүктеме кезінде стенокардия ұстамасының жиілеуі және ұзаққа созылуы, әрі тыныштық кезінде де пайда болуы байқалады. ЭКГ: Синусты аритмия, бірлі-жарым қарынша экстрасистоласымен үзіледі, ST 1, AVL.V1-V3 депрессиясы анықталды.
Төменде аталғанның қайсысы ИМ ерте асқынуына жатуы аса ықтимал?
*Өкпе артериясының тромбоэмболиясы
*Жүрекше фибрилляциясы
*+Ерте қарынша экстрасистоласы
*Тұрақты жүрек жетіспеушілігі
*Миокардтың сыртқы және ішкі ажырауы
#430
*!Әйел 37 жаста. Шырышты қақырық аз қиналып жөтелуге, тыныштық кезінде қатты ентігуге, әлсіздікке, тершеңдікке, 38,8°С дейін гипертермия, кеуденің сол жағында ауруға шағымданады. 3 күн бұрын қатты тоңудан кейін жедел ауырды. Аускультацияда: сол жақ өкпенің төменгі бөлігінде ылғалды орта және ұсақкөпіршікті сырылдар. ТЖ – 24 рет минутына.
Аса ықтимал диагноз қандай?
*Жіті сол жақты плеврит
*+Ауруханадан тыс пневмония
*Өкпе обыры
*Өкпе туберкулезі
*Өкпе ателектазы
#431
*! Тахикардия мен жиі қарынша экстрасистола түрі бойынша жүрек ырғағының бұзылуы, жөтелу, кейде қызғылт түсті қақырық, ентігу, беттің цианозды қызаруы, жүрек тұсындағы диастолалық дірілдеу, І үннің анық тарсылы және жүрек ұшындағы диастолалық шу, жүрекше фибрилляцясы қандай ауруға АСА ТӘН екенін көрсетіңіз?
*аорталық қақпақша стенозына
*+митральды қақпақша стенозына
*митральды қақпақша жетіспеушілігіне
*аорталық қақпақша жетіспеушілігіне
*трикуспидальды қақпақша жетіспеушілігіне
#432
*!Қыз 17 жаста. Ұстама тәрізді құрғақ жөтелге, ентігуге шағымданады. 6 жастан бері бірінші рет тұншығу ұстамасы пайда болды. Объективті: тыныс алу ысқырық тәрізді, тыныс шығару ұзарған. ТЖ 31 рет минутына. Өкпеде перкуторлы дыбыс қораптық реңпен, аускультацияда өкпенің барлық аумағында құрғақ сырылдар. Қанның жалпы анализі: эритроцит - 4,4х1012\л, Нb - 117г\л, лейкоцит - 5,7х109/л, тяқша ядролы - 1%, сегментті ядролы - 47%, эозинофил - 18%, лимфоцит - 27%,моноцит - 7%, СОЭ – 4 мм\час.
Төмендегі тексеру әдістерінің қайсысы аса маңызды болып саналады?
*+Спирография.
*Жалпы ақуыз және оның фракциясы
*Кеуде клеткасының КТ
* Кеуде клеткасының рентгенографиясы
*Қақырықтың жалпы анализі
#433
*!Науқас 17 жаста, дене қызуының 39,0С көтерілуіне, кеудесінің ауыруына, физикалық жүктеме кезінде ентігуге, құрғақ жөтелге, әлсіздікке шағымданады. Ауырғанына 20 күн болған. Кешке қарай жағдайы күрт нашарлады: қан түкіру, жүктеме кезінде және тыныштықта ентігу пайда болды.Объективті: тыныс жиілігі минутына 44. Қанның жалпы анализі: эритроцит - 2,5х10 12г\л, гемоглобин - 82 г/л, лейкоцит 20,6 х 10 9 г/л. СОЭ – 38 мм/час
Төмендегі тексеру әдістерінің қайсысы бірінші кезекте болуы мүмкін?
*Компьютерлік томография
*Бронхоскопия
*Өкпе биопсиясы
*+Сидерофагқа қақырық анализі
*Спирография
#434
*!Әйел 45 жаста, аздаған ентігу, аяқтарының ісінуі байқалады. Қараған кезде жүрек тұйықтығының қатысты шекарасы оң жақ кеудеден 3 см сыртқа үлкейгені, эпигастриялық пульсация, І үннің әлсіреуі және V нүктеде айқын систолалық шу анықталды.
Жүректің қандай ақауы аса ықтимал?
*Митральды жетіспеушілік
* Лютамбаше синдромы
*Аорталық жетіспеушілік
*қарынша аралық қалқанша дефекті
*+Трикуспидальды жетіспеушілік
#435
*!Әйел 59 жаста, көп мөлшерде шырышты-іріңді қақырықпен жөтелге, жүктеме кезінде аздап ентігуге шағымданады. Обьективті: терісі бозарған, мұрынерін үшбұрышының акроцианозы, тырнақтары «сағат әйнегі» тәрізді, тыныс алғанда кеудесі қимылсыз; әлсіреген везикулярлы тыныс, тыныс шығару қысқарған, шашыраған құрғақ сырылдар. Пальпацияда жүрек соғуы. Қылыш тәрізді өсінді негізінде систолалық шу естіледі, тізелері домбыққан.
Эхокардиографиялық тексеру кезінде төмендегі өзгерістердің қайсысы аса ықтимал?
*Сол жақ қарынша гипертрофиясы және митральды және аорталық жетіспеушілік
* Мтральды жетіспеушілікпен сол жақ қарынша гипертрофиясы
*Оң жақ қарынша артқы қабырғасының гиперкинезиясы
* +Оң жақ қарынша гипертрофиясы мен дилатациясы
*Сол жақ қарынша гипертрофиясы мен дилатациясы
#436
*!Әйел 25 жаста, жүктеме кезінде қатты ентігуге, жиі бас ауруына, көз алдында «шіркей» ұшуына, аяқтарының жансыздануына, тез шаршауға шағымданады. Обьективті: білек артериясыныдағы пульс кернеулі, сан артериясында әлсіз, толуы аз. Қолдағы АҚҚ- 170/90 мм рт.ст., аяқтарында - 100/70 мм рт.ст. Жүрек аускультациясында: жүрек ұшында Боткин-Эрба нүктесінде әлсіз систолалық шу, паравертебральды аумаққа беріледі. Рентгенологияда: қабырға узурациясы.
Осы аталған белгілер жүректің қандай ақауына аса тән?
* Фалло Тетрадасы
* Сол жақ атриовентрикулярлы тесік стенозы *Аорта сағасы стенозы
*+Аорта коарктациясы
*Митральды қақпақша пролапсы
#437
*!Әйел 24 жаста, жүктеме кезінде қатты ентігуге, жүрек қағуына, субфебрилитет, әлсіздікке, тершеңдікке, артралгияға шағымданады. Бұрын іріңді баспамен жиі ауыратын. Қатты тоңудан кейін жағдайы нашарлады. Объективті: жүректің тұйықталу шекарасы жоғары және оңға көтерілген. Аускультацияда: жүрекше фибрилляциясы, жүрек ұшында диастолалық шу.
Аса ықтимал диагноз қандай?
* Созылмалы тонзиллиттің өршуі
* Жіті ревматизмдік қызба, митральды қақпақша жетіспеушілігі
* +Қайталамалы ревматизмдік қызба, митральны қақпақша стенозы
* Ревматизмдік емес миокардит
* Диффузды токсикалық зоб, тиреотоксикоз
#438
*! Әйел 57 жаста, жүктеме кезінде қатты ентігуге, жалпы әлсіздікке, бас ауруына, кеуденің ауруына, дене қызуының 37,3°C дейін көтерілуіне, құрғақ, ұстама тәрізді қиналып жөтелуге (әсіресе түнде) шағымданады. Анамнезінде – 20 жылдан аса темекі шегеді. Объективті: перкуторлы дыбыс қысқарған және сол жақта тыныс алу әлсіреген, ал сол жақ өкпенің жоғарғы және орта бөлігінде қатаң тыныс.
Бірінші кезекте қандай тексеру әдісі болуы керек?
*+Қақырықты цитологиялық тексеру (3-рет)
*Глюкозалы гемоглобинге қан анализі
*Спирография
*Кеуденің рентгенографиясы екі проекцияда (тік және бүйірлі)
*Бронхоскопия
#439
*!Ер адам 28 жаста, әлсіздікке, жүрек тұсының шашып ауыруына, жүрек қағуына, жүрген кезде ентігуге, кешке қарай аяқтарының ісініне шағымданады. Ревматологта «Д» есепте тұрады.
Объективті: жүректің митральды конфигурациясы, күшейген, жайылмалы, солға ығысқан жүрек ұшындағы дүмпу, І үннің әлсіреуі, жүрек ұшында голосистолалық шу қолтық астына беріледі.
Науқаста қандай диагноз аса ықтимал болады?
*+Созылмалы ревматизмдік жүрек ауруы, митральды қақпақшаның жетіспеушілігі. ХСН I.
* Созылмалы ревматизмдік жүрек ауруы, аорталық қақпақшаның жетіспеушілігі. ХСН I.
* Созылмалы ревматизмдік жүрек ауруы, сол жақ
Атриовентрикулярлы тесік стенозы. ХСН II
* Созылмалы ревматизмдік жүрек ауруы, аорта сағасы стенозы. ХСН II
* Созылмалы ревматизмдік жүрек ауруы,
трикуспидальды қақпақшаның жетіспеушілігі. ХСН III
#440
*!Ер адам 44 жаста, қатты ентігуге, жүрек қағуына, оң жақ қабырға астындағы ауырлыққа, түнде тұншығу ұстамасына, тізесінің ісінуіне шағымданады. Соңғы айда қан түкіру пайда болды. 0б-ті: өкпенің төменгі бөлігінде ұсақкөпіршікті естілмейтін сырылдар. Жүрек шекарасы солға кеңейген, үні қатаң. ЖСЖ– 90/мин. Жүрек ұшында систолалық шу. ЭКГ: жүрекше фибрилляциясы. ЭхоКГ: сол жақ жүрекше – 4,4; КДР сол жақ қарынша - 8,2. Оң жақ қарынша – 3,2. Лақтыру фракциясы -21%. Диффуздыя гипокинезия.
Төменде аталған диагноздың қайсысы аса ықтимал?
*+Дилатациялық кардиомиопатия
*Ревматизмдік емес миокардит
*Алкогольды кардиомиопатия
*Ишемиялық кардиомиопатия
*Рестриктивті кардиомиопатия
#441
*!Әйел 26 жаста, жүктеме кезінде қатты ентігуге,жүрек тұсында, жауырын арасында шаншып ауыруға шағымданады. Анамнезінде -
ХРБС. Объективті: акроцианоз, жүрек шекарасы жоғары және оңға ығысқан, 1 тон күшейген, жүрек ұшында диастолалық шу, ырғағы «перепела», жыпылықтаушы аритмия. R-графия: контрасталған өңеш кіші радиус доғасымен ауытқыған. ЭКГ: Р - mitrale , оң жақ қарынша гипертрофиясы.
Аса ықтимал алдын ала диагноз қандай?
* митральды қақпақша жетіспеушілігі
*аорталық қақпақша жетіспеушілігі
* митральды қақпақша пролапсы
* +митральды қақпақша стенозы
*аорта сағасы стенозы
#442
*!Жасөспірім 16 жаста, физикалық жүктеме кезінде ентігуге, жүрек қағуына, жалпы әлсіздікке, жиі естен тануға шағымданады.
ЭХОКГ: миокард гипертрофиясы және оң жақ қарыншаның шығу жолының стенозы, қарынша аралық қалқаншаның субаорталық дефекті; оң жақ қарыншаның шығу жолының дефекті.
Аса ықтимал диагноз қандай?
*+ Фалло тетрадасы
* қарынша аралық қалқанша дефекті
*Өкпе артериясының стенозы
*Аорта коарктациясы
*Митральды қақапақша пролапсы
#443
*!Әйел 22 жаста, жүрек қағуына, жүктеме кезінде ентігуге, жүретік жиі шаншып ауыруына шағымданады. Клиникалық тексеру кезінде: жүрек ұшы дүмпуі солға ығысқан, жүрек шекарасы солға және жоғары кеңейген, жүрек белі тегістелген. Аускультацияда: жүрек ұшында І үн әлсіреген, сол жерде систолалық шу, ІІ үн акценті өкпе артериясы үстінде. Рентгенографияда – жүректің сол жақ бөлігі үлкейген.
Аса ықтимал алдын ала диагноз қандай?
* Сол жақ атриовентрикулярлы тесік стенозы
*+ Митральды қақпақша жетіспеушілігі
* трикуспидальды қақпақша жетіспеушілігі
* аорта қақпақша жетіспеушілігі
* Аорта сағасы стенозы
#444
*!Әйел 32 жаста, 14 жасынан ХРБС, ХСН есепте тұрады. Буындарының бұзылысы мен эндокардит байқалады. Шағымдары әлсіздік, тез шаршау, физикалық жүктеме кезінде ентігу, кешке қарай табанның сыртында ісіну пайда болады. Жағдайы қанағаттанарлық. Терісі таза, акроцианоз. Жүрек үні бәсеңдеген, қатаң пансистолалық шу естіледі. Тізесі ісінген.
Науқасты бақылаудың аса дұрыс тактикасы қандай?
*+Жүректің доплерографиясымен УДЗ жіберу
*Ревматолог кеңесіне жіберу
*Кардиохирург кеңесіне жіберу
*Антибиотик пен фуросемид тағайындау
*Динамикада бақылау
#445
*!Ер адам 37 жаста, жүректің ревматизмдің ақауымен, сол жақ қарынша жетіспеушілігінің клиникалық көрінісі бар. Қараған кезде Боткин нүктесінде және оң жақ ІІ қабырға арасында систолалық және диастолалық шу анықталды.
Систолалық шу қатаң тембрмен, мойын шұқырына және көк тамырға беріледі Пальпаторлы – кеуденің оң жақ ІІ қабырға арасында систолалық дірілдеу анықталады.
2 тон әлсіреген. ХРБС. Біріккен жүрек аақуы диагнозы қойылды.
Қандай аускультативті белгі аорталық қақпақша жетіспеушілігін аса нақты көрсетеді?
*Систолалық шу
* 2 тонның әлсіреуі
*+Боткин нүктесіндегі систолалық және диастолалық шу
*Диастолалық шу
*2 қабырға арасындағы систолалық дірілдеу
#446
*!Қыз 17 жаста.ұстама тәрізді құрғақ жөтелге, ентігуге шағымданады. 6 жастан бері бірінші рет тұншығу ұстамасы пайда болды. Объективті: тыныс алу ысқырық тәрізді, тыныс шығару ұзарған. ТЖ 31 рет минутына. Өкпеде перкуторлы дыбыс қораптық реңпен, аускультацияда өкпенің барлық аумағында құрғақ сырылдар. Қанның жалпы анализі: эритроцит - 4,4х1012\л, Нb - 117г\л, лейкоцит - 5,7х109/л, тяқша ядролы - 1%, сегментті ядролы - 47%, эозинофил - 18%, лимфоцит - 27%,моноцит - 7%, СОЭ – 4 мм\час.
Төмендегі тексеру әдістерінің қайсысы аса маңызды болып саналады?
*+Спирография.
*Жалпы ақуыз және оның фракциясы
*Кеуде клеткасының КТ
* Кеуде клеткасының рентгенографиясы
*Қақырықтың жалпы анализі
#447
*!Жас жігіт 17 жаста, дене қызуының 39,0С дейін көтерілуіне, кеуденің ауыруына, физикалық жүктеме кезінде ентігуге, құрғақ жөтелге, әлсіздікке шағымданады. Ауырғанына 20 күн болған. Кешке қарай жағдайы күрт нашарлады: қан түкіру, жүктеме кезінде және тыныштықта ентігу пайда болды.Объективті: тыныс жиілігі минутына 44. Қанның жалпы анализі: эритроцит - 2,5х10 12г\л, гемоглобин - 82 г/л, лейкоцит 20,6 х 10 9 г/л. СОЭ – 38 мм/час
Төмендегі тексеру әдістерінің қайсысы бірінші кезекте болуы мүмкін?
*Компьютерлік томография
*Бронхоскопия
*Өкпе биопсиясы
*+Сидерофагқа қақырық анализі
*Спирография

#448
*!Профилактикалық тексеру кезінде авиадиспетчер болып істейтін 47 жастағы ер адамда соңғы айда физикалық-эмоциялық күш түскенде қатты ентігу, жиі бас ауруы, күрт әлсіреу пайда болуы анықталды. Тамақтануы жақсы, бойы 178 см, салмағы 97 кг. Жүрек үні бәсеңдеген, ырғақты, жүректің жиырылуы минутына 77 рет. Артериялық қысымы 145/95 мм.м.рт ст. ЭКГ: ырғағы синусты, ЖСЖ 77 рет минутына, ЭОС орналасуы қалыпты, сол жақ қарынша гипертрофиясы белгілері бар.
Төмендегі тексеру әдістерінің қайсысы бірінші кезекте болуы мүмкін?
*Физикалық жүктемемен тест
*+Глюкоза-толерантты тест
*Оптикалық тест
*Эхокардиография
*Диспротеинемиялық тест
#449
*!Әйел 67 жаста, ұдайы қатты ентігу бар.
Обьективті – тыныс алу терең, тыныс шығару ерінді жұмғанда ұзақ. Дене қалпы астениялық. Терісі - «қызғылт түсті». Тыныс алу «ырсылдау» тәрізді. Пульс 100 рет минутына. АҚҚ 145/90 мм. рт. ст.
Өкпедегі қандай аускультативті мәліметтер аса ықтимал?
*Өкпенің төменгі шетінің қозғалғыштығы артуы
*Ылғалды ұсақкөпіршікті сырылдар
*Аускультацияда қатаң тыныс естіледі
*+Везикулярлы тыныстың кенет әлсіреуі
* Өкпе перкуссиясында қораптық дыбыс
#450
*!Ер адам 37 жаста. Аздаған физикалық жүктемеде ентігуге, «аузы тола», кейде тәулігіне 100 мл дейін іріңді қақырық бөлінумен жөтелге шағымданады. Әлсіздік, қатты шаршау, субфебрилитет мазалайды. 12 жыл бойы темекі шегеді. Жиі өршитін бронхит диагнозымен есепте тұрады. Жыл бойы екі рет өкпенің бір сегментінде пневмониямен ауырған.
Аса ықтимал диагноз қандай?
*ХОБЛ
*+Бронхоэктатикалық ауру
*Өкпе туберкулезі
*Өкпе атклектазы
*Ауруханадан тыс пневмония
* Жүрек-қантамыр жүйесі органдарының аурулары*3**
#451
*!Ер адам қатты стресстен кейін басының ауруына, жүрек айнуына, қайталап құсуға, көз алдында шіркейлер ұшуына шағымданады. Қараған кезде: жүрек шекарасы солға кеңейген, ІІ үн акценті аорта үстінде. АҚҚ 180/100 мм рт.ст.
Дамыған жағдайды тоқтату үшін төмендегі дәрілердің қайсысын тағайындаған аса дұрыс?

*Верошпирон
*Сульфат магния
*Папаверина
*Индапамин
*+Энаприлат
#452
*!
ЖТД диспансерлік есепте тұратын 65 жастағы әйел созылмалы обструктивті өкпе ауруымен ауырады. Жыпылықтау аритмиясы, артериялық гипертензия ұстамасы пайда болды.
Қандай дәрілерді қолдану аса дұрыс?
*β-блокатор
*Калий каналдарын белсендіруші
* АПФ ингибиторы
* +кальций антагонистері
*Жүрек гликозидтері
#453
*!Ер адам 56 жаста, АГ 2 дәрежесі диагнозы қойылды.
Емдеуді (1 кезең) қай топтағы дәрілерден бастаған дұрыс?
* АПФ ингибиторы
* ангиотензин II рецепторының блокаторы
*диуретиктер
*+ кальций каналдарының блокаторы
*бета-адреноблокаторлар
#454
*!Ер адам 40 жаста, АГ 1 дәрежесі диагнозы қойылды.
Емдеуді (1 кезең) қай топтағы дәрілерден бастаған дұрыс?
* +АПФ ингибиторы немесе ангиотензин II рецепторының блокаторы
* АПФ ингибиторы немесе ангиотензин II рецепторының блокаторы немесе тиазид тәрізді диуретиктер
* АПФ ингибиторы немесе ангиотензин II рецепторының блокаторы немесе кальций каналдарының блокаторы
* кальций каналдарының блокаторы немесе
альфа-адреноблокаторлар
*бета-адреноблокаторлер немесе диуретиктер
#455
*!Әйел 26 жаста, жүктелеіктің 20 аптасы. 2 апта бұрын пайда болған бас ауруына шағымданады, ауру артық физикалық жүктемеден кейін пайда болады. Шағымдар жүктілікке дейін болған.
Артериялық қысымы 150/80 мм рт ст.
Осы науқасты емдеу таңдау дәрісі қандай?
*Амлодипин
*Верапамил
*Индапамид
*Карведилол
*+Метилдопа
#456
*!Қабылдауға келген науқас созылмалы стресс, жүрек қағуы, созылмалы мазасызданумен. 600 м жүргенде, 5 қабатқа көтерілгенде кеуде ішінің қысып ауыруын байқаған, физикалық жүктеме болмаса ауырмайды. Объективті: жүрек шекарасы: оң жақ– кеуденің оң жақ шетімен, жоғары – III қабырға арасында, сол жақ – V қабырға арасында ортаңғы бұғана сызығымен. Жүрек үні бәсеңдеген, минутына 95. АҚҚ 160/90 мм рт.ст.
Дәрілік препараттардың қай тобы аса дұрыс?
*+бета-адреноблокаторлар
*нитраттар
* кальций антагонисты
* АПФ ингибиторы
*тиазидты диуретиктер
#457
*!ЖТД үйге шақырған 73 жастағы әйелде АҚҚ 220/120 мм рт.ст дейін көтерілген, басы қатты ауырады және жүрегі шаншып ауырады. 8 жыл бойы артериялық гипертензия бар. Бұрын АҚҚ қатты көтерілмеген, күніне 2 рет 5 мг эналаприл ішеді.
Ең алдымен АҚҚ қай деңгейге дейін төмендету қажет?
* 10% -ға
* +25%-ға
*160/100 мм рт.ст. дейін
*140/90 мм рт.ст. дейін
*120/80 мм рт ст дейін
#458
*!Әйел 56 жаста, учаскелік дәрігерге медициналық тексеруден өтуге келді. Шағымы жоқ. Қараған кезде: АҚҚ 170/100 мм.рт.ст, ЖСЖ 80 рет 1 минутта, ырғағы дұрыс, жүрек ұшындағы дүмпу күшейген, дене қызуы қалыпты. Көз түбі – артериола тарылуы және тамыр суреті иректелген. ЭКГ: сол жақ қарынша гипертрофиясы. Электролит пен креатинин анализінде – өзгерістер жоқ.
Төмендегі аталған шаралардың қайсысын таағйындау аса дұрыс?
*Тексеруден өту үшін стационарға жіберу
*Гипотензивті дәріні шұғыл енгізу
*Емдәм сақтау
*3 күн бойы АҚҚ қайталап өлшеу, содан кейін науқасты бақылау
*+Гипотензивті ем таағйындау
#459
*!Әйел 55 жаста, желке тұсында бас ауруына, тез шаршауға, кешке ақарй табандарының ісінуіне шағымданады. Анамнезінде 4 жыл бойы артериялық қысымы 170/110 мм ст.рт. дейін көтеріледі. Объективті: жүрек шекарасы: оң жақ– кеуденің оң жақ шетімен, жоғары – III қабырға арасында, сол жақ – V қабырға арасында ортаңғы бұғана сызығымен. Жүрек үні бәсеңдеген. ЖСЖ минутына 85. АҚҚ 160/100 мм рт.ст. Қандағы ренин деңгейі төмендеген.
Төмендегі дәрілердің қайсысы аса дұрыс?
*Бисопролол 5 мг
*Амлодипин 5 мг
*Периндоприл 4 мг
*+Индапамид 2,5 мг
*Лозартан 50 мг
#460
*!Науқас 35 жаста, ІІ дәрежелі артериялық гипертензиямен ауырады. Симпатоадреналин жүйесінің белсенуімен гемодинамиканың гиперкинетикалық түрі байқалады.
Оны емдеу кезінде төменде аталған дәрілердің қайсысын таңадаған аса дұрыс?
*каптоприл
*+бисопролол
*коринфар
*верошпирон
*клофелин
#461
*!І дәрежелі артериялық гипертензиясы, ІІІ дәрежелі семіздік бар 42 жастағы науқасты емдеуді қандай дәріден бастаған жөн?
*+с индапамида
*с празозина
*с атенолола
*с изоптина
#462
*!ИБС (стенокардия ІІ ФК) және АГ ІІ дәрежесімен ауыратын 55 жастағы науқасты емдеуді неден бастаған дұрыс?
* тиазидты зәр айдағыштардан
* АПФ ингибиторынан
* капозид түріндегі біріктірілген дәрілерден
*+бета-блокатордан
*клофелиннен
#463
*!АҚҚ жоғары болғанда жіті ИМ негізінде дамыған өкпе ісігін емдеуді төмендегі дәрілердің қайсысынан бастаған дұрыс?
*добутамин 2,5 мкг/кг/мин в/в
*строфантин 0,05% - 0,25 мл в/в
*+нитроглицерин в/в
*метопролол 10 мг в/в
* эуфиллин 2,4% - 10 мл в/в
#464
*!Ер адам 28 жаста. Бас ауруына, бүкіл деенсінің ісінуіне шағымданады. Ангинаден кейін жедел ауырған. Бетінде ісік пайда болып тез үлкейген, ентігу пайда болды, диурез азайған. Объективті: жағдайы орташа ауыр, беті бозарған, ісінген. АҚҚ 210/120 мм рт ст. Зәрдің түсі «ет жуындысы» сияқты.
Науқасты қараудың қандай тактикасын қолданған дұрыс?
*ауру синдромын басу
* уролог кеңесі
*учаскелік терапевтке есепке тұру
*+науқасты шұғыл ауруханаға жатқызу
*науқасты динамикада бақылау
#465
!Ер адам 18 жаста. Бас ауруына, әлсіздікке шағымданады. Ангинадан кейін 15 күн ішінде әлсіздік, қабағының ісінуі пайда болды. Объективті: қабағы, табандары ісінген. Терісі бозарған. АҚҚ – 150/100 мм.рт.ст. Зәрдің жалпы анализі: үлес салмағы- 1021, ақуыз 1,4 %о, лейкоцит – 5-7 көру аймағында, эритроцит – 10-12, цилиндр – 7-8, креатинин – 70 мкмоль/л.
Науқасты қараудың қандай тактикасын қолданған дұрыс?
*күндізгі стационар
*фитотерапия
*+шұғыл ауруханаға жатқызу
*үйдегі стационар
*санаторлы-курортттық ем
#466
*!Ер адам 29 жаста, тиреотоксикозбен «Д» есепте тұрады. Шағымы тершеңдік, тремор, тахикардия негізінде АҚҚ 170/90.
Қандай гипотензивті дәрі аса тиімді болып табылады?
*энап
*+бисопролол
*капотен
*коринфар
*пентамин
#467
*!Жүкті әйел 26 жаста, 35-36 апта. Қабылдауға бас ауруына, бетіндегі, аяғындағы ісінуге шағымданып келді. Анамнезінен: 23-24 апта жүктілікпен есепте тұрады, соңғы айда АҚҚ көтерілуі байқалады. І, ІІ триместр өзгеріссіз өткен. Объективті: терісі таза, түсі қалыпты, беті қызарған. Жүрек үні бәсеңдеген, ЖСЖ минутына 95. АҚҚ 180/100 рт. ст. Іші жұмсақ, ауырмайды.
Науқасты қараудың қандай тактикасын қолданған дұрыс?
*+cito госпитализациялау
*күндізгі стационар
* допегит мөлшерін көтеру
*үйдегі стационар
*фитотерапия
#468
*!Әйел бас айналуына, қорқыныш сезіміне, мазасыздануға шағымданып дәрігерге келді.
Объективті: беті бозарған, суық. ЖСЖ минутына 100. АҚҚ кенеттен көтерілді – 230/140 мм.рт.ст.
Бүйректің УДЗ – бүйрек үсті безі үлкейген, оң жақ бүйрек үсті безінді 0,5 см көлемді көлеңке анықталады.
Кризді басу үшін қандай дәрі аса дұрыс?
*диабезол
*+фентоламин
*капотен
*коринфар
*пентамин
#469
*!63 жастағы кәрі еркек, ұзақ уақыт орташа артериялық гипертензимен ауырады және қажетті ем алмаған, АҚҚ кенет көтеріліп, кеуде ішінде қысып ауыру пайда болды, ауру жауырын ортасына беріледі және жүрек ырғағының бұзылуымен, ауа жетіспеушілік сезімімен бірге жүреді.Объективті: науқастың салмағы артық, терісі қызарған. Жүрек үні бәсеңдеген, аорта үстінде систолалық шу. ЖСС 88, АҚҚ 220/120 мм.рт.ст.. ЭКГ-да отмечалась элевация сегмента ST сегментінің элевациясы бар V2 –V3 1 мм.
Науқасқа қандай көмек көрсету қажет?
*+2 сағат ішінде АҚҚ 20-25 % түсіру керек, бірақ 160/100 мм.рт.ст. төмен емес және коронарлық қан айналымын қалпына келтіру үшін ем таағйындайды
*2 сағат ішінде АҚҚ 20-25 % түсіру керек, бірақ 160/100 мм.рт.ст. төмен емес
*АҚҚ қалыпты көрсеткішке дейін тез түсіру керек
* АҚҚ қалыпты көрсеткішке дейін түсіру керек
* коронарлық қан айналымын жақсартатын дәрі таағйындау керек, бірақ АҚҚ түсірмейді
#470
*!Әйел 69 жаста, желке тұсында бас ауруына, тез шаршауға, кешке қарай табандарының ісінуіне шағымданады. Анамнезінде үш жыл бойы артериялық қысымы 170/110 мм ст.рт. дейін көтеріледі. Объективті: жүрек шекарасы: оң жақ– кеуденің оң жақ шетімен, жоғары – III қабырға арасында, сол жақ – V қабырға арасында ортаңғы бұғана сызығымен. Жүрек үні бәсеңдеген. ЖСЖ минутына 86. АҚҚ 160/100 мм рт.ст. Қандағы ренин деңгейі төмендеген.
Төмендегі дәрілердің қайсысы аса дұрыс?
* Бисопролол 5 мг
* Амлодипин 5 мг
* Периндоприл 4 мг
*+Индапамид 2,5 мг
* Лозартан 50 мг
#471
*!Жүктіліктің 29 апта мерзіміндегі қайталап жүкті болған әйелде ішінің, тізесінің ісініуі пайда болды. АҚҚ - 170/110 мм.рт.ст., 180/110 мм.рт.ст., зәрдегі ақуыз 3,3 г/л.
Жалпы тәжірибелік дәрігердің қандай тактикасы дұрыс болып табылады?
*антигипертензивті ем
*+жедел жәрдем арқылы перзентханаға жеткізу
* диуретик тағайындау
* магнезия емін жүргізу
*күндізгі стационарда емдеу
#472
!*Жүкті әйел Н., 27 жаста, жүктіліктің 36 аптасы, бас ауруына, көз алдында «шіркей» ұшып жүруіне, эпигастрия аумағында ауырсынуға шағымданады. Екі апта бұрын тізесіне ісіну пайда болды, протеинурия 0,08 г/л. Ауруханаға жатудан бас тартты. Объективті: жалпы жағдайы ауыр, Т 37 C, Пульс 87, АҚҚ 190/110 мм.рт.ст. ЖЗА: зәрі қара-қошқыл, лайлы, үлес салмағы -1011, ақуыз 1,3 г/л, лейкоцит 2-3 в п/з.
Жалпы тәжірибелік дәрігердің қандай тактикасы дұрыс болып табылады?
*Амбулаторлық емдеу
*Шұғыл босануға көрсеткіш жоқ, ары қарай емді жалғастыру
*Дереу босандыру
*+Перзентхананың реанимация және қарқынды терапия бөлімшесіне жатқызу
*Гинекология бөлімшесіне жатқызу
#473
*!Ер адам 60 жаста, созылмалы обструктивті бронхитпен 15 жылдан аса диспансерлік есепте тұрады, соңғы 3 жыл ішінде артериялық қысымы 170/90 мм рт. ст. дейін көтерілуі байқалады.
Осы науқасқа артериялық қан қысымын реттеу үшін қай топтағы дәрілерді тағайындау керек?
* Диуретиктер
* АПФ ингибиторы
* Нитраттар
* + кальций антагонисттер
*β-адреноблокаторлар
#474
*! Кәрі еркек 75 жаста, күндізгі артериялық қан қысымы орташа, соңғы жылы қан қысымы жоғары деңгейде (200/110 мм рт. ст.). Қосалқы диагнозы ИБС. Қыспалы стенокардия. Бүйрек бұзылысының клиникалық белгілері жоқ.
Мына критерийлер қай топтағы дәрілерге тән: стенокардия ұстамасының қарқындылығы мен жиілігін төмендету, ситолалық АҚҚ бастапқы деңгейден 10-15% түсіру, ЖСЖ минутына 7-10 жиырылуға арттыру, миокард ишемиясы эпизодын жою?
*+Нитраттарға
* Кордаронға
* -адреноблокаторға
* кальций антагонистеріне
* калий каналдарын белсендірушілерге
#475
*!Жас өспірім 17 жаста, бүкіл денесінің ісінуіне, бас ауурына шағымданады. Ангинамен ауырған соң 8 күннен кейін жедел ауырды. Объективті: қабағы мен беті ісінген, алдыңғы құрсақ қабырғасы, аяқ-қолы ісінген. Терісі таза, бозарған. АҚҚ –160/110 мм.рт.ст. ЖҚА: эр-4,7 х1012/л, Hb – 123 г/л, лейкоцит – 5,6х109/л, креатинин – 74 мкмоль/л. Жалпы зәр анализінде: үлес салмағы- 1012, ақуыз – 3,5 г/л, лейкоцит – 5-7, эритроцит – 22-24, дәнді цилиндр – 8 – 9.
Нефрологиялық гипертонияны емдеу үшін гипотензивті дәрілердің қайсысы аса дұрыс?
*+ АПФ ингибиторы
*бета-адреноблокаторлар
*калий сақтаушы диуретиктер
*альфа-адреноблокаторлар
* ангиотензин-1-рецепторлар блокаторы
#476
*!Әйел 78 жаста, 2 дәрежелі артериялық гипертензиямен ауырады, гемодинамиканығ гиперкинетикалық түрі байқалады.
Осы науқаста емдеу үшін төмендегі дәрілердің қайсысы аса дұрыс?
* АПФ ингибиторы
*+бета-блокаторы
* Са антагноисты
*диуретиктер
*альфа 2-адреномиметиктер
#477
*!Әйел 58 жаста. Бел аумағының ауыруына, зәрдің түсі өзгеруіне шағымданады. Ауырғанына 10 жыл, осы өршуді ЖРВИ ауырғанымен байланыстырады. Қараған кезде беті аздап ісінген. АҚҚ 150/95 мм.рт.ст. Тексеру кезінде ЖҚА: эритроцит- 3,5, гемоглобин 90г/л, СОЭ 65 мм/ч, креатинин- 96,5 мкмоль, мочевина- 6,5 ммоль/л, СКФ 47 мл/мин. ЖЗА: протеинурия 1.3 г/л, макрогематурия.
Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі кезінде артериялық гипертензияны емдеу үшін гипотензивті дәрілердің қандай тобын таңдаған дұрыс?
* +АПФ ингибиторы
*калий сақтаушы зәр айдағыштар
*спазмолитиктер
*бета-адреноблокаторы
*альфа-адреноблокаторы
#478
*! Әйел 75 жаста, желке тұсында бас ауруына, тез шаршауға шағымданады. Анамнезінде – бронх демікпесімен, 4 жыл бойы артериялық қысымы 170/110 мм ст.рт. дейін көтеріледі. Объективті: жүрек шекарасы: оң жақ– кеуденің оң жақ шетімен, жоғары – III қабырға арасында, сол жақ – V қабырға арасында ортаңғы бұғана сызығымен. Жүрек үні бәсеңдеген. ЖСЖ минутына 88. АҚҚ 160/100 мм рт.ст. Қандағы ренин деңгейі төмендеген.
*бета-адреноблокаторы
* +кальций каналының антагонисты
* АПФ ингибиторы
*ілмекті диуретиктер
* ангиотензин II рецепторының блокаторы
#479
*!Жас жігіт 16 жаста, артериялық қысымның бірінші рет көтерілуіне шағымданып дәрігерге келді. Тексеру кезінде аяқтарының артериясында пульс әлсірегені, жүрек түбінде және арқада жауырын ортасында солға қарай систолалық шу анықталды. Кеуденің рентгеногорафиясында – қабырғаның төменгі шетінің узурациясы бар.
Қай топтағы дәрілер аса көрстеілген?
*α-адреноблокаторы
* АПФ ингибиторы
* AT1 рецепторлар блокаторы (БРА)
*диуретиктер
*+хирургиялық емдеу
#480
*!Ер адам 69 жаста, бас ауурына, құлақтағы шуға шағымданады. Анамнезінде: 5 жыл бойы 600 м жүргенде. 5 қабатқа көтерілгенде кеуде іші қысып ауырады, физикалық жүктемесіз ауру басылады. Объективті: жүрек шекарасы: оң жақ– кеуденің оң жақ шетімен, жоғары – III қабырға арасында, сол жақ – V қабырға арасында ортаңғы бұғана сызығымен. Жүрек үні бәсеңдеген. ЖСЖ минутына 95. АҚҚ 180/100 мм рт.ст.
Қай топтағы дәрілер аса дұрыс?
*+бета-адреноблокаторы
*әсері ұзартылған нитраттар
* кальций антагонисты
*ферментке айналатын ангиотензин ингибиторы
*тиазидты диуретиктер
#481
*!Ер адам 63 жаста, артериялық гипертензия және жүректің ишемиялық ауруымен бақыланады. ЭКГ-да ІІ дәрежелі АВ блокада Мобитц бойынша ІІ типті анықталды.
Осы науқастағы гипертензияны емдеуде гипотензивті дәрілердің қайсысы абсолютті қарсы көрсетілген?
* АПФ ингибиторы
*+бета-адреноблокатор
*диуретиктер
*альфа-адреноблокатор
* ангиотензин I рецепторының блокаторы
#482
*!Әйел 73 жаста, ЖТД қабылдауына келді. 6 жыл бойы ИБС, қыспалы стенокардиямен ауырады. Соңғы екі аптада гипертониялық криз, стенокардия ұстамасы жиіледі. Жағдайы нашаралуына байланысты дәрігерге келді. Қараған кезде: аускультацияда өкпеде сырыл жоқ. ТЖ минутына 16, жүрек ырғағы дұрыс. ЖСЖ – минутына 96 . АҚҚ – 160/100.
Төмендегі дәрілердің қайсысы аса дұрыс?
*+бета-адреноблокаторы
* кальций каналының антагонисты
* АПФ ингибиторы
* ілмекті диуретиктер
* ангиотензин II рецепторының блокаторы
#483
*!Науқас 63 жаста, артериялық гипертензия, ИБС, асқынған созылмалы жүрек жетіспеушілігімен ауырады, қанның биохимиялық анализінде калий - 6,4 ммоль/л.
Қандай дәріні ұзақ пайдалану қандағы осы өзгерістерге әкелуі мүмкін?
*бета-блокаторы
* кальций антагонисттері
* ілмекті диуретиктер
*тиазидты диуретиктер
*+ калий сақтаушы диуретиктер
#484
*! Әйел 75 жаста, 2 дәрежелі артериялық гипертензиямен 22 жыл ауырады. АҚҚ 165/100 мм ст рт. Дейін көтеріледі, пульс 96 рет мин.
Осы науқасқа қандай қолдаушы ем аса дұрыс?
* нифедипинмен монотерапия
*+-блокаторы диуретиктер
*ингибиторы АПФтромбо-Асс
*ингибиторы АПФ кальций антагонисты
* имидазолин рецепторының агонисты
#485
*!Ер адам 69 жаста, созылмалы обструктивті бронхитпен 25 жыл ауырады, соңғы 2 жылда АГ
160/95 мм рт. ст. Шағымы физикалық жүктеме кезінде ентігу, әрең бөлінетін қақырықпен жөтел. Об-ті: Аускультативті - әлсіреген тыныс негізінде құрғақ сырылдар. ТЖ минутына 22.
Қандай гипотензивті дәрі тағайындаған аса дұрыс?
*диуретиктер
* имидазолин рецепторының агонисты
*β-адреноблокаторы
* +кальций антагонисты
*нитраттар
#486
*!Жүкті әйел 25 жаста. Бас ауруына, тез шаршауға шағымданады. Анамнезінде: 4 жыл бойы артериялық қысым 170/110 мм ст.рт.дейін көтеріледі. Объективті: жүрек шекарасы: оң жақ– кеуденің оң жақ шетімен, жоғары – III қабырға арасында, сол жақ – V қабырға арасында ортаңғы бұғана сызығымен. Жүрек үні бәсеңдеген. ЖСЖ минутына 88. АҚҚ 140/100 мм рт.ст.
25 жастағы жүкті әйелде артериялық гипертензияны емдеу үшін қандай дәрі қолданған аса дұрыс?
* кальций антагонисттері
* ілмекті диуретиктер
*+орталық альфа2-адренорецепторның стимуляторы
* АПФ ингибиторы
* ангиотензин I рецепторының блокаторы
#487
*! Ер адам 70 жаста, медициналық тексеруге келді. Шағымы жоқ. Объективті: АҚҚ 160/100 мм. рт. ст, ЖСЖ 72 минутына. Жүрек ұшының дүмпуі күшейген. Басқа белгілері өзгеріссіз. Көз түбінің тамырын тексеру артериола тарылуын және тамыр суретінің иректелуін көрсетті. ЭКГ:
Сол жақ қарынша гипертрофиясы. Биохимиялық анализде: электролит пен креатинин өзгеріссіз.
Жалпы тәжірибелік дәрігердің тактикасы қандай?
* Тексеруден өту үшін терапия бөлімшесіне жіберу
* Гипотензивті дәріні шұғыл енгізу
*АГ диагнозын қойып, гипотензивті ем тағайындау
* үйдегі стационар ұйымдастыру
*+ем таағйындап, симптоматикалық АГ жоққа шығару
#488
*!Ер адам 68 жаста, 2 дәрежелі артериялық гипертензиямен ауырады, соңғы бірнеше күнде дәрі ішпеген. Кешегі күннен бастап жағдайы нашарлады, басы, жүрек тұсы ауырады. Дәрігерге келгенде АҚҚ-170/100 мм.рт.ст. ауруханаға жатудан бас тартты. Дәрігер тағайындаған гипотензивті дәріден кейін ауыз құрғауы, құрғақ жөтел, еріннің аллергиялық ісінуі, диурез күшейгені пайда болды.
Бұл симптомдарды қандай дәрі беруі мүмкін?
* кальций антагонисты
*ілмекті диуретиктер
* +АПФ ингибиторы
*альфа-2 адреномиметиктер
* ангиотензина I рецепторының блокаторы
#489
*!Ер адам 49 жаста, сол иыққа, жауырынға берілетін кеудедегі ауыруға шағымданады. Ауру ұстама тәрізді, тез жүрген кезде пайда болады, қорқыныш сезімі болады, тыныштық кезінде басылады. Анальгин ішіп, горчичник, физиотерапия қабылдаған, бірақ жағдайы жақсарған жоқ. Ұзақ уақыт темекі шегеді. 2 дәрежелі артериялық гипертензиямен ауырады.
Объективті: артық салмақ. Жүрек шекарасы солға кеңейген. АҚҚ— 170/100 мм рт. ст. Пульс ырғақты,минутына 88, аздап кернеулі. ЭКГ тыныштық кезде өзгеріссіз.
Осы науқас үшін қандай тексеру аса дұрыс?
*+Вэлоэргометрия
*УЗДГ
*Спирография
*Рентгенография
*Холтерлік мониторинг
#490
*!Қабылдауға 56 жастағы әйел келді, ИБС, атеросклерозды кардиосклероз, ХСН ФК II диагнозымен «Д» есепте тұрады. Анамнезінде – стенокардия ұстамасы. ЭхоКГ сол жақ қарыншаның диастолалық дисфункциясы анықталды.
Жүректің функциялық қызметін жақсарту үшін қандай дәрі қолданған аса дұрыс?
* ілмекті диуретик
* жүрек гликозиді
* альдостерон антагонист
*+Селективті бета-блокатор
* гликозидті емес иноторопты дәрілер
#491
*!Ер адам 56 жаста, 2 типті қант диабетімен диспансерлік есепте тұрады, соңғы жылы стенокардия ұстамасы байқалады. Осы науқаста ИБС емдеу үшін антиангинальды дәрілердің қай тобын қолданған жөн?
*+Кардиоселективті бета-блокаторы
* селективті емес бета-блокаторы
* Нитраттар (монотерапия ретінде)
* ИАПФ ингибиторы
* кальций антагонисты
#492
*!Ер адам 65 жаста, ИБС, қыспалы стенокардия ФК III диагнозымен диспансерлік есепте тұрады. Соңғы апта ішінде ангинозды ұстамалар жиіледі, 7-9 минутқа созылады, ауруды басу үшін бірнеше таблетка нитроглицерин ішу қажет.
Осы жағдайда төменде көрсетілген варианттың қайсысы дәрігердің тактикасында дұрыс болады?
* ішіп жүрген дәрінің дозасын көбейту
* кардиолог кеңесіне жіберу
*+кариология бөлімшесіне стационарлық емдеуге жіберу
* ұзартылған нитраттар тағайындау
* үйде стационар ұйымдастыру
#493
*! Ер адам 56 жаста, 2 типті қант диабетімен диспансерлік есепте тұрады, соңғы жылы стенокардия ұстамасы байқалады. Осы науқаста ИБС емдеу үшін антиангинальды дәрілердің қай тобын қолданған жөн?
*+Кардиоселективті бета-блокаторы
* селективті емес бета-блокаторы
* Нитраттар (монотерапия ретінде)
* ИАПФ ингибиторы
* кальций антагонисты
#494
*! Ер адам 65 жаста, ИБС, қыспалы стенокардия ФК III диагнозымен диспансерлік есепте тұрады. Соңғы апта ішінде ангинозды ұстамалар жиіледі, 7-9 минутқа созылады, ауруды басу үшін бірнеше таблетка нитроглицерин ішу қажет.
Осы жағдайда төменде көрсетілген варианттың қайсысы дәрігердің тактикасында дұрыс болады?
* ішіп жүрген дәрінің дозасын көбейту
* кардиолог кеңесіне жіберу
*+кариология бөлімшесіне стационарлық емдеуге жіберу
* ұзартылған нитраттар тағайындау
* үйде стационар ұйымдастыру
#495
*!Әйел 57 жаста, жалпы тәжірибе дәрігеріне жүрек қағуына, жүректің шалыс соғуына, кеуденің күйдіріп ауруына, бас айналуына, ауа жетпеу сезіміне және әлсіздікке шағымданып келді. Қараған кезде кенеттен есінен танды.
ЭКГ – қарынша фибрилляциясы.
Төмендегі емдеу әдістерінің қайсысын бірінші кезекте жүргізу аса қажет?
*+жұғыл электрлі кардиоверсия
*шұғыл уақытша кардиостимуляция
*В/в обзидан енгізу
*В/в дигоксин енгізу
*В/в лидокаин енгізу
#496
*!Ер адам 27 жаста, ЖТД 7 жыл бойы ХРБС, жүректің митральды ақауы, ХСН IIВ диагнозымен есепте тұрады. ЭКГ – жүрек ырғағының қарынша экстрсистоласы типі бойынша бұзылысы, тригимения. 2 апта бойы
дигоксин 0,25- күніне 2 рет, гипотиазид 50 мг тәулігіне, кордарон 0,2 – күніне 2 рет ішеді. 7-ші күні жүрек айну, құсу, бас айналу, ентігу пайда болды. ЖСЖ – минутына 47, қарынша экстрасистолиясы, АҚҚ-140/80 мм.рт.ст.
Науқас жағдайының нашарлауының аса ықтимал себебі не?
*аурудың табиғи ағымы
*+жүрек гликозидінің артық мөлшері
*қалқанша бездің кордаронмен дәрілік бұзылысы
* гипотиазид тиімділігі төмендеген
*дәрілік гастродуоденит
#497
*!Әйел 59 жаста, ЭКГ тәуліктік мониторлау кезінде- қарыншаүсті тахиаритмия түрі бойынша ырғақтың бұзылуы анықталған. Анамнезінен, науқас аймалин қабылдаған. Анықталған ырғақтың бұзылуына байланысты, кардиолог препаратты тоқтатты.
Препаратты тоқтатудың АСА ЫҚТИМАЛ себебі қандай ?
*+АВ-блокада 2ст
* Фредерик синдромы
*жүрекше фибрилляциясы
*синусты түйіннің әлсіздік синдромы
*WPW-синдром
#498
*!Ер адам 50 жаста,вирусты миокардит диагнозы бойынша ем алып жатыр. Кенеттен жүрек қағу , ауа жетіспеу сезімі, әлсіздік, суық тер пайда болды. Қараған кезде: жүрек тондары әлсіреген, ырғағы дұрыс. ЖСЖ-160 рет мин. ҚҚ 70/40 мм сын. бағ. ЭКГ-де: Р тісшесі жоқ, QRS комплекстері кеңейген, RR арасындағы қашықтық бірдей.
Науқасты дұрыс жүргізудің АСА ЫҚТИМАЛ тактикасы қандай?
*лидокаин ерітіндісін көк тамырға инфузиялы еңгізу
*+электрлі кардиоверсияны өткізу
*амиодарон ерітіндісін көк тамырға инфузиялы еңгізу
*верапамил ерітіндісін көк тамырға инфузиялы еңгізу
*электрлі кардиостимуляцияны өткізу.
#499
*!Ер адам 44 жаста, ӨСОА (ХОБЛ ) диагнозымен есепте тұрады, шағымдары: жүрек қағуына, ентігуге, әлсіздікке. Обьективті: акроцианоз, өкпесінде- көптеген құрғақ сырылдар, ТАЖ-27 рет мин.; жүрек тондары тұйықталған, аритмиялы, ЖСЖ-100 ден 115 -ке дейін мин. ЭКГ-де: пароксизмальды қарыншаүсті тахикардия.ЭХОКГ-де: жүректің оң жақ бөлімдерінің айқын дилатациясы, шығарылатын фракция 58%, 1 дәрежелі өкпе гипертензиясының белгілері.
Аритмия ұстамасын жою үшін АСА ЫҚТИМАЛ препарат қандай ?
*Кордарон
*Лидокаин
*+Верапамил
*Пропранолол
*Новокаинамид.
#500
*!Әйел 57 жаста, шағымдары: кенеттен жиілеген жүрек қағуына, әлсіздікке, бас айналуына, тамағында бөгде зат тұрғандай сезімге. ЭКГ-де: Р тісшесінің болмауы, комплекс QRS -100мс, R-R интервалдары әр түрлі. Осыған дейінгі ЭКГ-де: P тісшесі QRS комплексінің алдында, комплекс ені 99мс, R-R интервалдары бірдей.
Жедел көмек көрсетуде қандай препарат АСА ҚОЛАЙЛЫ ?
*+Новокаинамид
*Обзидан
*Анаприлин
*Амиодарон
*Верапамил
#501
*!Ер адам 82 жаста, төс артындағы өте қатты шаншып ауырсынуға, жүрек ырғағының ретсіз, дұрыс соқпау сезіміне,бас айналуына, әлсіздікке, тершеңдікке шағымданады. ЭКГ-де: Фредерик синдромы ҚСЖ 35 рет мин. Жедел артқы-бүйір Q-инфаркт миокарды.
Келтірілген қай емдеу әдісі АСА ҚОЛАЙЛЫ ?
* Уақытша, кейін тұрақты ЭКС.
* Электроимпульсті терапия
*+Көк тамырға эндокардиальды стимуляция
* кардиовертер-дефибриллятор имплантациялары
* Аблациялар
#502
*!Ер адам 50 жаста, шағымдары: физико-эмоциональды өзгеріс кезінде жиілеген жүрек қағуына , бас ауыруына. Жүрек шекараларының солға кеңеюі анықталған. ЖСЖ 105 рет мин, ҚҚ 185/80 мм сын бағ. Анамнезінен- 12 жыл бойы артериальды гипертония . ЭКГ Холтер- мониторлау нәтижесі - пароксизмальды тахикардия түрі бойынша ырғақтың бұзылуы.
Қай препаратты тағайындау АСА ЫҚТИМАЛ болып табылады ?
*+Верапамил
*Кораксан
*Бисопролол
*Фозиноприл
*Кордарон
#503
*!Әйел 28 жаста, вирусты инфекциямен ауырғаннан кейін , 3 аптадан соң жүрек қағуы, жүрек ырғағының ретсіз жұмысы, төс артында шаншып ауырсыну, тамағында бөгде зат тұрғандай сезім, ентігу, әлсіздік пайда болған. Жүрек тондары аздап тұйықталған, тахикардия ЖСЖ 100 рет/мин., оқшауланған экстрасистола. Қанда: лейкоцитоз, аздап жоғарылаған ЭТЖ. ЭХОКГ-де: ФВ - 52%.
Төменде келтірілген қай топ препараттарын тағайындау АСА ЫҚТИМАЛ ?
*+СҚҚП (НПВП)
*Метаболиктер
*Антибиотиктер
*Антиоксиданттар
*Антикоагулянттар
#504
*!Әйел 65 жаста, мынандай шағымдармен келген: жүрек айнуына, құсуға, тахикардияға, жүрек жұмысының « тоқтағандай» сезіміне, жалпы әлсіздікке. Анамнезінен: жарты жылдай уақыт дигоксин қабылдаған. ЭКГ-де: Синусты аритмия, 112 -ден 72-ге дейін минутына. Өзгермеген QRS комплексі негізінде кеңейген QRS комплексі кездеседі, дискордантты сегмент ST және Т тісшесі, толық компенсаторлы үзіліс.
Қай препаратты тағайындау АСА ЫҚТИМАЛ болып табылады ?
*+Фенитоин
*Амиодарон
*Атацизин
*Новокаинамид
*Лидокаин
#505
*!Ер адам 47 жаста, тахикардияға, жүрек жұмысының бұзылыстарына, әлсіздікке, бас ауруына шағымданады. Анамнезінен: 8 жыл бой артериальды гипертониямен ауырады . Қараған кезде: ҚҚ 175/90 мм.сын.бағ, пульс 88 мин, ырғақ экстрасистоламен ауысады, 10-15 мин. ЭКГ-де: Синусты аритмия, өзгермеген QRST комплексі негізінде комплекс алдында оң P тісшесі , интервал R-R 97мс, оқшауланған кеңейген QRS комплекстері кездеседі, алдында Р тісшесінің болмауы.
Келтірілген препараттардың қайсысын тағайындау АСА ЫҚТИМАЛ болып табылады ?
*Фозиноприл
*Дилтиазем
*Верапамил
*Кандесартан
*+Бисопролол
#506
*!Ер адам 72 жаста, ентігуге, тахиаритмияға, жүрек жұмысының бұзылыстарына, әлсіздікке шағымданады.Обьективті: акроцианоз, өкпенің төменгі-бүйір бөлімдерінде ылғалды сырылдар. Жүрек тондары аздап тұйықталған, ырғақты. Бауыр қабырға доғасынан 4 см-ге шығыңқы. Аяқтарында ісінулер бар. ЭКГ-де: жүрекше фибрилляциясы, ҚСЖ - 94-122 рет/мин. Шығару фракциясы 39%.
Қай препаратты тағайындау АСА ЫҚТИМАЛ болып табылады ?
*Конкор
*Кораксан
*Лидокаин
*+Дигоксин
*Амиодарон
#507
*!Ер адам 36 жаста, жүре пайда болған жүрек ақауы бар; жиі жүрек қағуына, ентігуге, тұншығу ұстамасына шағымданады. 0бъективті: өкпесінде ылғалды сырылдар; жүрек шекараларының солға кеңеюі, тондардың тұйықталуы, жүрек ұшында-систолалық шу; ЭКГ -де: жүрекше фибрилляциясы ЖСЖ 92 -ден 155-ке дейін мин. ЭхоКГ-де: сол жақ қарыншаның нақты-диастолалық өлшемі - 8,4. Шығару фракциясы -27%.
Қай топ препараттарын ең бірінші кезекте тағайындау АСА ЫҚТИМАЛ ?
*Антигипоксанттар
*Глюкокортикостероидтер
*Кальций каналдары блокаторы
*+Перифериялық вазодилататорлар
* АПФ ингибиторлары
#508
*!Әйел 37 жаста, жалпы тәжірибе дәрігері науқастағы кей кезде пайда болатын тахикардия ұстамасына және бронх демікпесімен есепте тұруына байланысты препарат тағайындаған. Тахикардия жойылды, бірақ тұншығу ұстамалары пайда болған.
Қай препаратты тағайындау осындай АСА ЫҚТИМАЛ асқынуға әкелді ?
*Кандесартан
*Верапамил.
*Дилтиазем
*+Бисопролол
*Аймалин
#509
*!Әйел 25 жаста, ЖРВИ-мен ауырғаннан кейін әлсіздіктің, ентігудің, тахиаритмияның, жүрек жұмысының бұзылыстарына шағым айтады. Аускультация кезінде жүрек тондары тұйықталған, тахикардия ЖСЖ 105 рет/мин., оқшауланған экстрасистолалар. Қанда: лейкоцитоз, аздаған ЭТЖ жоғарылауы . ЭХОКГ-де: ФВ - 50%.
Қай препараттарды тағайындау АСА ЫҚТИМАЛ болып табылады ?
*+Антиаритмиялық
*Вирусқа қарсы
*Антибиотиктерді
*Антиоксиданттарды
*Антикоагулянттарды
#510
*!Жасөспірім 16 жаста, 2 апта бұрын ЖРВИ-мен ауырған, соңғы кезде жалпы әлсіздік, физикалық жүктемеден кейін ентігу, ауа жетіспеу сезімі, жүрек аймағындағы шаншып ауырсыну пайда болғанын айтады. Қанда: лейкоциттер - 10,5 мың., ЭТЖ - 26 мм/сағ, СРБ , АСТ – 90 мЕ/л. ЭКГ- АВ блокада I дәрежелі, оқшауланған қарыншалық экстрасистола.
Төмендегі препараттардың қайсысын тағайындау патогенетикалық терапияда
АСА ЫҚТИМАЛ мәні бар ?
*Кордарон
*Панангин
*Цефтриаксон
*+Нимесулид
*Левофлоксацин
#511
*!Ер адам 47 жаста, әлсіздікке, бас ауруына, кей кезде пайда болатын тахикардияға, жүрек жұмысының бұзылыстарына шағымданады. Анамнезінен: артериальды гипертония 8 жыл бойы. Қарап тексергенде ҚҚ 175/90 мм.сын.бағ, пульс 88 мин, ырғақ экстрасистолаға ауысады, 10-15 рет мин. ЭКГ-де: Синусты аритмия, өзгермеген QRST комплексі негізінде оң Р тісшесі комплекстің алдында, интервал R-R 97мс, жиі кеңейген QRSкомплекстері кездеседі, алдында Р тісшесінің болмауы.
Қатерлі қарыншалық экстрасистолаларды емдеуде қай топ препараттарын тағайындау АСА ҚОЛАЙЛЫ болып табылады ?
*Бисопролол
*Дигоксин
*Изоптин
*+Амиодарон
*Небивилол
#512
*!Ер адам 29 жаста, WPW синдромымен, айтуынша соңғы кезде реципрокті қарынша үсті тахикардия ұстамалары жиі қайталанады. Тағайындалған медикаментозды ем нәтиже бермеді.
Осы науқасқа қай емдеу әдісін тағайындау АСА ЫҚТИМАЛ болып саналады ?
*Аорто-коронарлы шунттау
*Уақытша электрокардиостимуляцию
*+Өткізетін аномальды шоғырды кесу
*Баллонды ангиопластику
*Тұрақты электрокардиостимуляция
#513
*!Ер адам 77 жаста, екі инфаркт болған, соңғы уақытта ентігу, әлсіздік, жиілеген жүрек қағуы мазалайды. ЭКГ-де: Р тісшесі жоқ, қарыншалар жиырылуының аритмиясы анықталған ырғақ жиілігі 170 мин. Амиодарон нәтижесіз. Науқаста гемодинамикалық бұзылыстар байқалады.
Көрсетілген емдеу әдістерінің қайсысы АСА ҚОЛАЙЛЫ болып табылады ?
*Медикаментозды кардиоверсия
*Уақытша электрокардиостимуляция
*Катетерлі радиожиілікті деструкция
*+Жедел электроимпульсті терапия
*Аритмогенді зонаның лазерлі коагуляциясы
#514
*!Ер адам 73 жаста, жүрек қағуының ұстамаларына, бас айналуына, ентігуге шағымданады. ЭКГ-де жүрекшелердің пароксизмальды фибрилляциясы, сол жақ қарыншаның артқы қабырғасының субэндокардиальды ишемиясы тіркелген. 2 ай бойы моносан, бисопролол, кардиомагнил қабылдағаннан кейін жағдайы жақсарған, жүрекше фибрилляциясының пароксизмалары азайған.
Көрсетілген β – адреноблокаторлардың қандай АСА ЫҚТИМАЛ әсері науқастың жағдайын жақсартты ?
*СА-түйіннің автоматизмінің төмендеуі
*АВ-қосындысында қозудың өтуінің тежелуі
*+Ишемиялы миокардтта фибрилляцияның жоғарылауы
*Кардиомиоциттердердің рефрактерлігіне әсерінің болмауы
*Миокардта өткізу жылдамдығына әсерінің болмауы
#515
*!Әйел 27 жаста, шағымдары: ентігуге, бас ауруына, бас айналуына, аяқтарындағы ісінулерге, есінен тануға. Объективті: систола ортасында дөрекі систолалық шу жүрек негізінде, төстен өңға қарай, мойын тамырларына беріледі. Вальсальва сынамасында шу азаяды, тыныс алғанда өзгермейді. ЭКГ: Синусты тахикардия, тыныс аритмиясы, сол қарынша гипертрофиясы . Кеуде қуысы органдарының рентгенографиясы : жүрек конфигурациясы «жүзіп жүрген үйрек» түрінде.
Қай емдеу әдісі АСА ЫҚТИМАЛ ?
*Донор жүрегін отырғызу
* Трикуспидальды клапан пластикасы
*+Аортальды клапан протезирдеуі
*Митральды клапан протезирдеуі
*Физиотерапевттік ем
#516
*!Ер адам 29 жаста, жалпы тәжірибе дәрігерінде бірнеше жыл бойы ХРБС, жүректің митральды ақауымен, СЖЖ (ХСН) IIВ есепте тұрады. ЭКГ – жүректің қарынша экстрасистолиясы түрі бойынша ырғағының бұзылуы, тригеминия. 2 апта бойы қабылдаған: дигоксин 0,25-2 рет күніне, гипотиазид 50 мг тәул., кордарон 0,2 -2 рет күніне. 7-ші күні жүрек айну, құсу, бас айналу, ентігу пайда болған. ЖСЖ-47 рет минутына, қарыншалық экстрасистолия, ҚҚ-140/80 мм. сын .бағ.
Науқастың жағдайының нашарлауының негізгі себебі қандай ?
*Аурыдың ағымы
*+Жүрек гликозидтерінің передозировкасы
*Кордаронмен қанқанша безінің дәрілік зақымдануы
*Гипотиазидтің нәтижелігінің төмендеуі
*Дәрілік гастродуоденит
#517
*!Жасөспірім 14 жаста, жөтелге, аз өнімді қақырықпен, түнгі уақыттағы ентігуге шағымданады. Ауырғанына 6 ай уақыт болған, ЖРВИ-дан кейін. Обьективті: дене температурасы 36,8 С, ТАЖ 31 минуту, тыныс алу ысқырықты, құрғақ сырылдар естіледі. Жүрек тондары тұйықталған. Рентгенограммада : екі жақтан да өкпе суретінің күшеюі.
Қай дәрілік препаратты тағайындау АСА ЫҚТИМАЛ ?
*Теофиллин
*Супрастин
*+Флутиказон дипропионат
*Лазолван
*Кромогликат натрия
#518
!Жасөспірім 17жаста, ЖРВИ фонында түнде қосымша бұлшықеттердің төстің, қабырға аралықтардың қатысуымен инспираторлы ентігу, алыстан естілетін шулы стридорлы тыныс, даусының қарлығуы, «үрген тәрізді» жөтел пайда болған. Объективті: мұрын-ерін үшбұрышында цианоз, ЖСЖ — 108 рет минутына, мазасызданған, дене температурасы 39,5°С, жұтқыншақтың шырышты қабатында айқын гиперемия, жабынды жоқ.
Қандай емдеу тактикасы АСА ҚОЛАЙЛЫ болып саналады ?
*+Глюкокортикоидтермен, антигистаминді препараттармен ингаляция
*Сальбутамол, диазолин.
*Кетотифен, серетид.
*Теофиллин, небулайзер глюкокортикоидтермен
*Беродуал, супрастин.
#519
*!Әйел 57 жаста, тұншығу ұстамасын жою үшін сальбутамолмен ингаляция жасалған, бірақ ентігу мен ысқырықты сырылдар сақталады. Қосымша көк тамырға эуфиллин 2,4% 10 мл ерітіндісі еңгізілді. Жағдайында өзгеріс жоқ.
Қай препаратты тағайындау АСА ҚОЛАЙЛЫ нәтиже береді ?
*Кетотифен
*Теофилин
*Супрастин
*+Преднизолон
*Ипратропиум бромид.
#520
*!Ер адам 72 жаста, шағымдары: жиілеген жүрек қағуының ұстамасы, жүктемеден кейін және тыныштықтағы ентігу. ЭКГ-де: жүрекшелердің фибрилляциясының пароксизмальды түрі, сол жақ қарыншаның алдыңғы қабырғасының субэпикардиальды ишемиясы тіркелген. Моносан, бисопролол, тромбоас тағайындағаннан кейін жағдайы жақсарды, жүрекше фибрилляциясының пароксизмалары азайған.
Көрсетілген β – адреноблокаторлардың қандай АСА ЫҚТИМАЛ әсері науқастың жағдайын жақсартты ?
*Кардиомиоциттердердің рефрактерлігіне әсерінің болмауы
*Миокардта өткізу жылдамдығына әсерінің болмауы
*СА-түйіннің автоматизмінің төмендеуі
*АВ-қосындысында қозудың өтуінің тежелуі
*+Ишемиялы миокардтта фибрилляцияның жоғарылауы
#521
*!Жасөспірім 15 жаста. Анамнезінде ЖРВИ. 7-ші күні жағдайы нашарлаған: тыныс алудың қиындауы, ентігу, «үрген тәрізді» жөтел, дауыс қарлығуы пайда болған. Объективті: мазасызданған, тыныс алу актісіне мойын, кеуде клеткасы қатысады. Тері жабындылары бозғылт.Алыстан естілетін шулы тыныс. Өкпеде везикулярлы тыныс, жүрек тондары анық, ритмді. ЖСС 93 мин.
Қай препарат АСА ҚОЛАЙЛЫ ?
*Дигоксин
*Кетотифен.
*+Преднизолон
*Сальбутамол
*Димедрол
#522
*!Ер адам 70 жаста, бір апта бойы тыныштықта және жүктемеден кейін пайда болатын ентігуге, төс артындағы шаншып аурсынуларға шағым айтады. Аяқтарындағы тамырлардың атеросклеротикалық зақымдануы диагнозымен есепте тұрады. ЭКГ: Ритм синусты, 77 рет минутына. Сол қарынша гипертрофиясы . Қан тропонині – теріс.
Қай препаратты Емдеу жоспарына қосу АСА ЫҚТИМАЛ ?
*Беротек
*Нитроглицерин
*+Бисопролол
*Вазапростан
*Дипиридамол
#523
*!Жалпы тәжірибе дәрігері 37 жастағы ер адамды қараған. Мамандығы бойынша-краншы. Шағымдары: аздаған физикалық жүктемеден кейінгі ентігуге, жөтел, жағымсыз иісті қақырықпен ( 270-300 мл. тәулігіне шамамен). Науқас оң жағына жатқанда жөтелі күшейеді, сонымен қатар «барабан саусақтары» және «сағат шынысы» симптомдары оң.
Науқасты ары қарай емдеу тактикасы қандай ?
*Диспансерлі бақылау.
*Күндізгі стационарда емдеу
*Үйде стационарда емдеу
*+Терапиялық бөлімге госпитализациялау
*Кардиологиялық бөлімге госпитализациялау
#524
*!Ер адам 41 жаста, инфекционды эндокардитпен күндізгі стационарда емделуде, бірақ нәтиже жоқ. Фебрильды қызба 10 күн сақталады, жедел аортальды жетіспеушілік фонында жүрек жетіспеушілігі белгілері пайда болған, клапандарда вегетация өлшемдері 12 мм жоғары, өкпе артериясының ұсақ бұтақтарының тромбоэмболия белгілері бар.
Жалпы тәжірибе дәрігерінің дұрыс тактикасы қандай ?
*Қанның лазерлі емі
*+Оперативті емге жіберу
*Антибиотиктер тобын ауыстыру
*Антигипоксандарды қосу
*Антибиотиктер дозасын көбейту
#525
*!Ер адам 65 жаста, жүктемеден кейін пайда болатын ентігуге, төс артындағы шаншыған ауырсынуларға, тахикардияға шағымданады. ӨСОА (ХОБЛ )-мен есепте тұрады. Аускультативті- өкпесінде қатқыл тыныс, құрғақ сырылдар. Жүрек тондары тұйықталған, экстрасистолия. ЖСЖ-97 рет/мин. ҚҚ-105/75 мм сын.бағ. ЖҚА: эр.-4,5 млн., гемоглобин -143 г/л, лейк-6,3 мың. Тропонин-теріс. ЭКГ – сегмента STV 4-V6 сегментінің депрессиясы. Коронарография жасаудан науқас бас тартты.
Төмендегі келтірілген b-блокаторлардың қайсысын тағайындау АСА ЫҚТИМАЛ ?
*Бисопролол
*Атенолол
*+Метопролол
*Окспренолол
*Пропранолол
#526
*!Студент 20 жаста, физикалық жүктемеден кейін пайда болатын ентігуге, жүрек қағуына, бас айналуына, құлақтарындағы шуға, әлсіздікке шағымданады. Соңғы 1,5 жылда- көп мөлшрде менструация. Объективті: тері және шырышты қабаттары бозғылт, тырнақтары деформирмацияланған, ішке кірген. Қан анализінде: эр-2,9 х10 12 /л , Нв-72 г/л, ТК-0,7, лейк- 4.0 х10 9 /л , ЭТЖ-26мм/сағ, анизоцитоз, пойкилоцитоз.
Қандай емдеу тактикасы ең брінші орында ?
*Дицинон, фолиевая кислота
*+Ферритин, аскорбин қышқылы
*Кларитромицин, омепразол
*Одестон, эссенциале
*Ипобруфен, аспирин
#527
*!Әйел 35 жаста, жүре пайда болған жүрек ақауымен, соңғы кезде ентігу, тұншығу ұстамалары, жиілеген жүрек қағулары мазалайды. 0бъективті: өкпеде ылғалды сырылдар; жүрек шекараларының солға кеңеюі, тұйықталған тондар, ұшында- систолалық шу; ЭКГ _ жүрекше фибрилляциясы ЖСЖ 92 -ден 155 -ке дейін мин. ЭхоКГ: сол қарыншаның нақты- диастолалық өлшемі - 8,4. Шығару фракциясы -27%.
Көрсетілген емдеу әдістерінің қайсысы АСА ЫҚТИМАЛ ?
*+Перифериялық вазодилататорлар
*Антигипоксанттар
*Глюкокортикостероидтер
*Кальций канал блокаторы
* АПФ ингибиторы
#528
*!Әйел 44 жаста, анамнезінде жүректің созылмалы ревматикалық ауруы, жүрекше фибрилляциясы түрі бойынша ырғақтың бұзылуымен. Шағымданады: тыныштықтағы ентігуге, жиілеген жүрек қағуы, оң жақ қабырға астындағы ауырсыну, жүрек айнуға, аяқтарындағы ісінулерге. Ұзақ уақыт дигоксин, фуросемид қабылдайды. Соңғы 2 аптада жағдайы нашарлаған. Қанда: калий – 2,3 ммоль/л. ЭКГ: жүрекше фибрилляциясы ҚСЖ 95- 122 мин. ST сегментінің корытотәрізді ығысуы.
Қандай асқыну науқастың жағдайының нашарлауына АСА ЫҚТИМАЛ әсер етті ?
*Гиперкалиемия
*+Дигиталисті интоксикация
*Гипокалиемия
*Жүрекше фибрилляциясы
*Диуретиктер передозировкасы
#529
*!Әйел 80 жаста, тыныштықтағы ентігуге, жүрек қағуына, әлсіздікке шағымданады. Объективті: акроцианоз, өкпенің төменгі-бүйір бөлімдерінде ылғалды сырылдар. Жүрек тондары тұйықталған, ырғақты. Бауыр қабырға доғасынан 4 см шығыңқы. Аяқтарында ісінулер бар. ЭКГ – жүрекше фибрилляциясы ҚСЖ – 77-132 рет/мин. Шығару фракциясы 35%.
Осы науқасқа реабилитациялық қандай бағдарлама АСА ҚОЛАЙЛЫ ?
*Тыныс гимнастикасы
*Физиоем
*Иглорефлексотерапия
*Бальнеотерапия
*+Оксигенотерапия.
#530
*!Әйел 63 жаста,жалпы тәжірибе дәрігеріне ауыр жағдайда қозғыштықпен, ентігумен келді. Объективті- тері жабындылары ылғалды, бетінің түсі сұрланған; өкпесінде-ірі көпіршікті ылғалды сырылдар, жүрек тондары тұйықталған. Тахикардия 123 в минуту, ҚҚ - 210/105 мм сын.бағ. ЭКГ: синусты тахикардия. QR эәне элевация SТ I, IIIи АVL.
Какой из перечисленных препаратов НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО назначить в первую очередь?
*Изоптин
*Обзидан
*Атропин
*Маннитол
*+Натрия нитропруссид.
#531
*!Әйел 52 жаста, физикалық күштемеден кейін күшейетін және отырғанда азаятын инспираторлы ентігуге шағымданады. Өкпесінде-әлсіреген везикулярлы тыныс, ылғалды сырылдар. Жүрек тондары тұйықталған, өкпе артериясында II тон акценті , ритм жиілеген 110 мин. дейін, ҚҚ 115/70 мм сын.бағ. ЭКГ: синусты аритмия, SТ I AVL, V3-V6 көтерілуі. Ұзақ уақыт дигоксин, фуросемид және эуфиллин қабылдаған.
қай препарат коронарлы қанағысты нашарлататын АСА ЫҚТИМАЛ әсер береді ?
*Каптоприл
*Обзидан
*+Эуфиллин
*Фуросемид
*Дигоксин
#532
*!Әйел 29 жаста, ЖРВИ-мен ауырған,20 күннен кейін мынандай шағымдармен келді: жүрек аймағындағы сыздап ауырсынуларға, физикалық жүктемеден кейін ентігуге, әлсіздікке. Қанда: лейкоциттер - 12 мың., ЭТЖ - 24 мм/сағ, СРБ , АСТ – 95 мЕ/л. ЭКГ- АВ блокада I дәрежелі, жиі қарыншалық экстрасистола.
Қай препаратты патогенетикалық емде тағайындау АСА ЫҚТИМАЛ ?
*Милдронат
*Изоптин
*Цефтриаксон
*+Нимесулид
*Левофлоксацин
#533
*!Әйел 27 жаста, ЖРВИ-дан кейін 3 аптадан соң жүрек аймағындағы ауырсынуға, ентігуге, әлсіздікке шағымданады. Жүрек тондары тұйықталған, тахикардия ЖСЖ100 мин., оқшауланған экстрасистола. Қанда : лейкоцитоз, аздап жоғарылаған ЭТЖ. ЭХОКГ: ФВ - 52%.
Қай препараттарды тағайындау АСА ЫҚТИМАЛ ?
*СҚҚП (НПВП)
*Метаболиктер
*Антибиотиктер
*+Антиоксиданттар
*Антикоагулянттар
#534
*!Әйел 80 жаста, тыныштықта ентігуге, жиілеген жүрек қағуына, әлсіздікке шағымданады.Объективті: акроцианоз, өкпенің төменгі-бүйір бөлімдерінде ылғалды сырылдар. Жүрек тондары тұйықталған, ритмді. Бауыр қабырға доғасынан 4 см-ге шығыңқы. Аяқтарында ісінулер бар. ЭКГ – жүрекше фибрилляцисыя ҚСЖ– 77-132 мин. Шығару фракциясы 35%.
Қай препаратты тағайындау АСА ЫҚТИМАЛ болып табылады ?
*Бисапролол
*Кораксан
*Новокаинамид
*+Дигоксин
*Амиодарон
#535
*!Әйел 19 жаста, жүктемеден кейін ентігуге, әсіресе түнде күшейетін қатты жөтелге шағымданады. Ауырғанына 2 жыл уақыт болған. Объективті: ТАЖ 38 минутына. Кеуде клеткасы кеңейген, перкуторлы өкпелік дыбыс қораптық дыбыспен, екі жағынан да әлсіз тыныс. Кеуде клеткасы рентгенограммасында : өкпе алаңдары мөлдір , түбірінде бронхөкпе суретінің күшеюі.
Реабилитацияның қай бағдарламасы АСА ЫҚТИМАЛ ?
*+Тыныс гимнастикасы
*Физиоем
*Иглорефлексотерапия
*Бальнеотерапия
*Оксигенотерапия.
#536
*!Ер адам 29 жаста , шағымдары: әлсіздікке, бас ауруына, бас айналуына, есінен тануға. Объективті: систола ортасында дөрекі систолалық шу жүрек негізінде, төстен өңға қарай, мойын тамырларына беріледі. Вальсальва сынамасында шу азаяды, тыныс алғанда өзгермейді. ЭКГ: Синусты тахикардия, тыныс аритмиясы, сол қарынша гипертрофиясы . Кеуде қуысы органдарының рентгенографиясы : жүрек конфигурациясы «жүзіп жүрген үйрек» түрінде.
Қай емдеу әдісі АСА ЫҚТИМАЛ ?
*Физиотерапевттік ем
*Донор жүрегін отырғызу
*Трикуспидальды клапан пластикасы
*+Аортальды клапан протезирдеуі
*Митральды клапан протезирдеуі
#537
*!Ер адам 29 жаста, жүректің созылмалы ревматикалық ауруымен. Қарап-тексерген кезде ортопноэ, акроцианоз, өкпенің төменгі-бүйір бөлімдерінде ылғалды сырылдар, жүрек ұшында дөрекі пансистолалық шу,қолтық астына өтетін ; тахиаритмия, бауыр ұлғаюы, аяқтарында ісінулер.
Қай топ препараттарын ең бірінші тағайындау АСА ЫҚТИМАЛ ?
*Антиаритмиялық препараттар
*+Диуретиктер
*Антигипоксанттар
*В-адреноблокаторлар
*АПФ ингибиторлар
#538
*!Әйел 29 жаста - анамнезінде 13 жасынан ХРБС есепте тұрады. Буын зақымдануы мен эндокардит байқалады. Әлсіздікке, физикалық жүктемеден кейін ентігуге, кешке қарай аяқтарынан сыртында ісінулердің пайда болуына шағымданады. Жағдайы қанағаттанарлық. Тері жабындалары бозғылт, таза. Жүрек тондары тұйықталған, дөрекі пансистолалық шу естіледі. Балтырлары ісінген.
Науқасты дұрыс жүргізудің тактикасы қандай ?
*Динамикада бақылау
*Ревматологқа жіберу
*Кардиохирургқа жіберу
*Антибиотиктерді және фуросемидті тағайындау
*+Доплерографиямен жүректің УДЗ жіберу
#539
*!Әйел 39 жаста, жалпы тәжірибе дәрігерінде бірнеше жыл бойы ХРБС, жүректің митральды ақауымен, СЖЖ (ХСН) IIВ есепте тұрады. ЭКГ – жүректің қарынша экстрасистолиясы түрі бойынша ырғағының бұзылуы, тригеминия. 2 апта бойы қабылдаған: дигоксин 0,25-2 рет күніне, гипотиазид 50 мг тәул., кордарон 0,2 -2 рет күніне. 7-ші күні жүрек айну, құсу, бас айналу, ентігу пайда болған. ЖСЖ-47 рет минутына, қарыншалық экстрасистолия, ҚҚ-140/80 мм. сын .бағ.
Науқастың жағдайының нашарлауының негізгі себебі қандай ?
*Аурыдың ағымы
*+Жүрек гликозидтерінің передозировкасы
*Кордаронмен қанқанша безінің дәрілік зақымдануы
*Гипотиазидтің нәтижелігінің төмендеуі
*Дәрілік гастродуоденит
#540
*!Ер адам 23 жаста, шағымдары: ентігуге, жиі бас ауруына, аяқтарының ұйып қалуына, тез шаршауға. Обьективті: пульс радиалды артерияда күшті, тез, жамбас артерияларында әлсіз, ҚҚ қолдарында- 170/90 мм сын.бағ., аяқтарында- 100/70 мм сын.бағ. Жүрек аускультациясында: әлсіз систолалық шу Боткин-Эрба нүктесінде, жүрек ұшында. Рентгенологиялық: қабырғалар узурациясы .
Осы белгілер қай ақайға тән ?
* Пентрада Фалло
*+Аортыа коарктациясы
*Аорта устье стенозы
*Митральды клапан пролапсы
*сол жақ атриовентрикулярлы тесік стенозы
#541
*!Ер адам 28 жаста, ЖРВИ-мен ауырғаннан кейін, 20 күннен соң ентігу дене температурасының жоғарлауы, ортопноэ, аяқтарындағы ісінулер пайда болған. Өкпесінде сырылдар, ТАЖ-32 1 мин. Перкуторлы-жүрек шекараларының кеңеюі,әсіресе сол жақ. Жүрек тондары тұйықталған, аритмиялы, III тон естіледі, систолалық шу жқрек ұшында және Боткин нүктесінде. ҚҚ - 105/70 мм сын. бағ. Бауыры 4см. ЖҚА: лейкоцитоз, жоғарылаған ЭТЖ. ЭКГ:Синусты аритмия ҚСЖ 110-ден 70 -ке дейін мин. АВ-блокада I дәр. ЭхоКГ: сол қарынша қуысының үлкеюі, шығару фракциясы - 42%.
Какой из перечисленных диагнозов наиболее вероятен?
*Выпотты перикардит
*Инфекционды эндокардит
*Жүйелі қызыл жиегі
*+Ревматикалық емес миокардит
*Жедел ревматикалық қызба
#542
*!Әйел 41жаста, ентігуге, оң жақ қабырға атында ауырсынуға, түнгі уақыттағы тұншығу ұстамаларына, балтырларындағы ісінулерге шағымданады. Соңғы айларда қан түкіру болған. Объективті: өкпенің төменгі бөлімдерінде -ұсақ көпіршікті сырылдар. Жүрек шекаралары солға кеңейген, тондары тұйықталған. ЖСЖ – 90/мин. Жүрек ұшында систолалық шу. ЭКГ: жүрекше фибрилляциясы ЭхоКГ: сол жүрекше– 4,4; сол қарынша КДР - 8,2. Оң қарынша– 3,2. Шығару фракциясы -21%. Диффузды гипокинезия.
Қай жүре пайда болған жүрек ақаулары АСА ЫҚТИМАЛ ?
*Созылмалы оң қарынша жетіспеушілігі, жедел инфекционды эндокардит фонында. Аортальды клапан жетіспеушілігі .
*Созылмалы сол жақ қарынша жетіспеушілігі,созылмалы эндокардит фонында. Митральды клапан жетіспеушілігі.
*Жедел тотальді жүрек жетіспеушілігі, инфекционды эндокардит фонында. Митральды клапан жетіспеушілігі.
*+Созылмалы бивентрикулярлы жетіспеушілік, дилятационды кардимиопатия фонында. Митральды клапан және аортальды клапан жетіспеушілігі .
*+Созылмалы ревматикалық жүрек ауруы, митральды клапан жетіспеушілігі.
#543
*!Әйел 23 жаста,шағымдары: ұзақ уақыт бойы жүрек қағуына, физико-эмоциональды өзгеріске байланысты жүрек аймағындағы шаншып ауырсынуға. ЭКГ- Синусты тахикардия. 100 рет минутына, жүректің қалыпты электр осі . Қан және зәр анализдері қалыпты. Перкуторлы- жүректің абсолютті және салыстырмалы тұйықтығы қалыпты. ЭхоКГ: ЖТА (ВПС). Митральды клапан пролапсы II дәрежелі
II дәрежелі Митральды клапан пролапсында сол жүрекше қуысына митральды регургитация дәрежесі қандай ?
* Қан ағымы аортаға түседі
*20 мм.
*+Қан ағымы жүрекшенің ½ ұзындығына өтеді
*Қан ағымы жүрекшенің ½ ұзындығынан да коп өтеді
*Қан ағымы в өкпе веналарына өтеді
#544
*!Әйел 51 жаста, инфекционды эндокардитпен күндізгі стационарда емделуде, бірақ нәтиже жоқ. Фебрильды қызба 10 күн сақталады, жедел аортальды жетіспеушілік фонында жүрек жетіспеушілігі белгілері пайда болған, клапандарда вегетация өлшемдері 12 мм жоғары, өкпе артериясының ұсақ бұтақтарының тромбоэмболия белгілері бар.
Жалпы тәжірибе дәрігерінің дұрыс тактикасы қандай ?
*Антибиотиктер тобын ауыстыру
*Антигипоксандарды қосу
*Антибиотиктер дозасын көбейту
*Қанның лазерлі емі
*+Оперативті емге жіберу
#545
*!Ер адам 27жаста, митральды клапан протездеу операциясынан кейін 5 ай бойы варфарин 2,5рет күніне қабылдаған. Қыжыл, асқазандағы ауырсынулар пайда болған. Рамепрозол 40мг-2рет күніне тағайындалды. 10 күннен кейін денесінде көгерулер пайда болды. ҚҚ95/65 мм сын.бағ.ЭКГ:Ритм дұрыс. ЖСЖ-94 мин. Сол қарынша гипертрофиясы.
Жағдайының нашарлауының себебі және АСА ҚОЛАЙЛЫ емі қандай ?
*пайда болған қан ағу варфарин передозировкасына байланысты, варфаринді тоқтату, викасол 30 мг. тәулігіне тағайындау
*варфарин (тура емес антикаогулянт) рамепрозол(протон помпа ингибиторы ) қан жүйесіне антагонисттік әсер етті, жедел синкумар 2мг.тәулігіне
*пайда болған қан ағу варфарин передозировкасына байланысты, варфаринді тоқтату, аминокапрон қышқылын 10 мг. кг дене салмағына тағайындау
*Варфарин мен рамепрозолды бірге тағайындау қан ұю жүйесінің 2 факторын бұзды, жедел СЗП
*+Тура емес антикаогулянтты рамепрозолмен бірге тағайындау варфарин кумуляциясын, көгерулерді туғызды. Жедел түрде рамепрозолды тоқтату, МНО бақылау, қан ұюды коррекциялау(каогулянттар)
#546
*!Жасөспірім 16 жаста, бас айналуына, жүрек аймағындағы ауырсынуға, жүктеме кезіндегі ентігуге шағымданады. Қараған кезде: жүрек ұшы түрткісінің күшеюі, және «мысық пырылы». Жүрек тондары тұйықталған , систолалық шу жүрек ұшында және Боткин нүктесінде, ҚҚ 95/65 мм сын.бағ. ЭКГ: Ритм синусты, дұрыс. ЖСЖ-81 мин Селективті вентрикулография: сол қарынша гипертрофиясы , қарыншааралық перденің мембранозды бөлімі проекциясында контрасты заттың оң қарыншаға шығарылуы тіркелген.
Төмендегі диагноздардың қайсысы АСА ЫҚТИМАЛ?
*+ Қарыншааралық перде дефекті
*Аорта коарктациясы
*Жүрекшеаралық перде дефекті
*Ашық артериальды өзек
*Ашық атриовентрикулярлы канал
#547
*!Ер адам 36 жаста, жүре пайда болған жүрек ақауымен, соңғы кезде ентігу, тұншығу ұстамалары, жиілеген жүрек қағулары мазалайды. 0бъективті: өкпеде ылғалды сырылдар; жүрек шекараларының солға кеңеюі, тұйықталған тондар, ұшында- систолалық шу; ЭКГ _ жүрекше фибрилляциясы ЖСЖ 92 -ден 155 -ке дейін мин. ЭхоКГ: сол қарыншаның нақты- диастолалық өлшемі - 8,4. Шығару фракциясы -27%.
Көрсетілген емдеу әдістерінің қайсысы АСА ЫҚТИМАЛ ?
*Антигипоксанттар
*Глюкокортикостероидтер
*Блокаторы кальциевых каналов
*+Перифериялық вазодилататорлар
*АПФ ингибиторы
#548
*!Ер адам 33 жаста, толық емделмеген стафилококкты пневмониядан кейін, 20 күн өткен соң, дене температурасы 380С дейін көтерілген, қалтырау, артралгия, горизонтальды жағдайда ентігу, қан түкіру пайда болған. Өкпесінде- төменгі бөлімдерінде ылғалды сырылдар, І тонның жүрек ұшында әлсіреуі , систолалық шу сол жақта ІІІ қабырғааралыққа және сол жақ қолтық асты аймаққа иррадиация. Іші жұсақ, оң жақ қабырға астында ауырсыну бар. Бауыр мен көкбауыр ұлғаймаған. Аяқтарында ісінулер бар.
Көрсетілген диагноздардың қайсысы АСА ЫҚТИМАЛ?
*Жедел сол қарынша жетіспеушілігі, постпневмониялық эндокардит фонында. Аортальды клапан жетіспеушілігі.
*Созылмалы оң қарынша жетіспеушілігі, жедел инфекционды эндокардит фонында. Аортальды клапан жетіспеушілігі.
*Созылмалы сол қарынша жетіспеушілігі, созылмалы эндокардит фонында. Митральды клапан жетіспеушілігі.
*+Жедел тотальды жүрек жетіспеушілігі, инфекционды эндокардит фонында. Митральды клапан жетіспеушілігі.
*Созылмалы бивентрикулярлы жетіспеушілігі инфекционды эндокардит фонында. Митральды клапан және аортальды клапан жетіспеушілігі.
#549
*!Әйел 23 жаста, ұзақ уақыт бойы жүрек қағуына,жүктеме кезінде ентігуге, физико-эмоциональды бұзылыстар кезінде жүрек аймағындағы шаншып ауырсынуларға шағымданады. ЭКГ- Синусты тахикардия. 100рет минутына, жүректің қалыпты электр осі .Қан нормы. Перкуторно- гражәне зәр анализдері қалыпты. Жүректің абсолютті және салыстырмалы тұйықтығы қалыпты. ЭхоКГ: ЖТА (ВПС). Митральды клапан пролапсы I дәрежелі
Идиопатиялық митральды клапан пролапсы АСА ЖИІ диагностикаланады ?
*Созылмалы жүректің ревматикалық ауруымен бірге жүруі
*+Дәнекер тіні дисплазиясының фенотипті белгілерінің болмауы
*Қарыншааралық переде дефектісімен бірге жүруі
*Марфан синдромы белгілерінің болмауы
*Элерса-Данлос синдромы белгілерінің болуы
#560
*!Ер адам 32 жаста туа пайда болған жүрек ақауына, ІІ, ІІІ қабырғааралықта систоликалық діріл пальпацияланады, күдік бар. Өкпе артериясының үстінде ІІ тон әлсіреген, сол жақ кеуде бөліігнде систоликалық шу естіледі, максимум ІІ қ/а. ЭКГда – оң жақ қарынша гипертрофиясы. Рентгенологиялық зерттеуде – оң қарынша үлкеюі, өкпе артериясының доғасы ісінген, өкпе суретінің кедейленуі.
Төменде көрсетілген ақаулардың қайсысы ықтимал?
*+өкпе артерия стенозы
*артериялық өзектің бітпеуі
*журекшеаралық перденің ақауы
*аорта қақпақшасының стенозы
*жалпы артериалды бағана
#561
*!Ер адам 25 жаста туа пайда болған жүрек ақауына, ІІІ қабырғааралықта систоликалық діріл пальпацияланады, күдік бар. Өкпе артериясының үстінде ІІ тон әлсіреген, сол жақ кеуде бөліігнде систоликалық шу естіледі, максимум ІІІ қ/а. ЭКГда – оң жақ қарынша гипертрофиясы. Рентгенологиялық зерттеуде – оң қарынша үлкеюі, өкпе артериясының доғасы ісінген, өкпе суретінің кедейленуі.
Төменде көрсетілген ақаулардың қайсысы ықтимал?
*+өкпе артерия стенозы
*артериялық өзектің бітпеуі
*журекшеаралық перденің ақауы
*аорта қақпақшасының стенозы
* жалпы артериалды бағана
#562
*!Әйел 30 жаста туа пайда болған жүрек ақауына, ІІ, ІІІ қабырғааралықта систоликалық діріл пальпацияланады, күдік бар. Өкпе артериясының үстінде ІІ тон әлсіреген, сол жақ кеуде бөліігнде систоликалық шу естіледі, максимум ІІ қ/а. ЭКГда – оң жақ қарынша гипертрофиясы. Рентгенологиялық зерттеуде – оң қарынша үлкеюі, өкпе артериясының доғасы ісінген, өкпе суретінің кедейленуі.
Төменде көрсетілген ақаулардың қайсысы ықтимал?
*аорта қақпақшасының стенозы
*жалпы артериалды бағана
*журекшеаралық перденің ақауы
*+өкпе артериясының стенозы
*артериялық өзектің бітпеуі
#563
*!Ер адам 47 жаста жүрек соғуының дұрыс болмауына, балтыр-табан аймағындағы, тізе және иық буындарындағы ауру сезіміне шағымданады. 2 апта бұрын 38, 5°С мен қызба болған, іштегі ауру сезімі және сұйық нәжіс 10 күн бойы болған. Түскен кезде: ЭКГда PQ=0, 24-0, 34 с QRS түсуімен, лейкоциттер - 12, 9х109/л, ЭТЖ- 35 мм/сағ, сиал қышқылы - 270 ЕД.
Науқасты жүргізу тактикасы қандай?
*терапия бөліміне жақызу
*амбулаторлы ем
*хирургия бөліміне жатқызу
*ревматология бөліміне жатқызу
*+кардиология бөліміне жатқызу
#564
*!Ер адам 47 жаста жүрек соғуының дұрыс болмауына, балтыр-табан аймағындағы, тізе және иық буындарындағы ауру сезіміне шағымданады. 3 апта бұрын 38, 0°С мен қызба болған, іштегі ауру сезімі және сұйық нәжіс 5 күн бойы болған. Түскен кезде: лейкоциттер - 13, 9х109/л, ЭТЖ - 35 мм/сағ, сиал қышқылы - 270 ЕД. Иерсиниозды миокардит диагнозы қойылды.
Қандай антибактериалды дәрі тағайындау керек?
*+антибиотик+ фторхинолон
*глюкокортикоидантибиотик
*глюкокортикоидцитостатик
* цитостатикфторинолоны
*фторинолон глюкокортикоид
#565
*!Ер адам 48 жаста жүрек соғуының дұрыс болмауына, балтыр-табан аймағындағы, тізе және иық буындарындағы ауру сезіміне шағымданады. 3 апта бұрын 38, 0°С мен қызба болған, іштегі ауру сезімі және сұйық нәжіс 5 күн бойы болған. Түскен кезде: лейкоциттер - 13, 9х109/л, ЭТЖ - 35 мм/сағ, сиал қышқылы - 270 ЕД. Иерсиниозды миокардит диагнозы қойылды.
Қандай антибактериалды дәрі тағайындау керек?
*+Клафоран+ципрофлоксацин
*Левомицетинпенициллин
*фуразолидонлевомецитин
*бисептолпенициллин
*гентамицинлевомицитин
#566
*!Ер адам 60 жаста жедел миокардит диагнозымен ауруханалық ем қабылдаған. Дәрігер тромбоэмболиялық синдром пайда болуына күмәнданған.
Қандай дәрі тағайындалған?
*кардиомагнил*курантил*+гепарин*ибупрофен*индометацин
#567
*!Ауруханаға 33 жастағы әйел вирусты миокардитімен келіп түсті.
Төменде көрсетілген дәрілердің қайсысын тағайындаған жөн?
*Бензилпенициллин
*Амфотерицин В
*+Ацикловир
*Ванкомицин
*Эритромицин
#568
*!Ер адам 25 жаста инфекционды миокардит диагнозымен ауруханалық ем қабылдады.
Осы ауруда қандай дәрі қолданған жөн?
*+Бензилпенициллин
*Амфотерицин В
*Ацикловир
*Цефуроксим
*Левофлоксацин
#569
*!Әйел 45 жаста жедел миокардитті кешірген. Жүргізілген емнен кейін барлық клиникалық және лабораторлы, инструменталды көрсеткіштердің жақсаруы байқалды.
Келесі диспансерлцік бақылау қалай жүргізіледі?
*терапевт қарауы 1 рет 6 айда, ЖҚА және ЖЗА, 1рет 3 айда, айына 1 рет ЭКГ*терапевт қарауы 1 рет 6 айда, ЖҚА және ЖЗА;*терапевт қарауы ЖҚА және ЖЗА 1рет 6 айда., 1рет 3 айда, айына 1 рет ЭКГ* терапевт қарауы айына 1 рет, ЖҚА, ЖЗА, ЭКГ 3 айда 1 рет *+ терапевт қарауы 1 рет 3 айда., ЖҚА және ЖЗА 1рет 6 айда, айына 1 рет ЭКГ
#570
*!Ер адам 47 жаста миокардит диагнозымен ЭКГда Т тісшесінің инверсиясы. Қандай дәрі науқасқа көрсетілген?
*глюкокортикостероид
*иммунодепрессант
*дигоксин
*+рибоксин
*кардиомагнил
#571
*!Ер адам 39 жаста ауруханада миокардит диагнозымен жатыр. Дәрігер қатаң төсектік тәртібін сақтауды айтады.
Ауру ағымына қарай дәрігер қанша уақытка қатаң төсектік тәртіп тағайындады?
*+1-6 апта
*2-10 апта
*2- 9 апта
*1- 3 апта
*2- 4апта
#572
*!Ауруханаға 50 жастағы ер адам миокардит диагнозымен түсті. Дәрігер қажетті іс-шараны жасады.
Дәрігер қандай басқарманың негізгі принциптерімен жұмыс жасады?
*шектеулі физикалық жүктемі *этиотропты терапия*қабынуды басу*+цитопротекция*симптоматикалық терапия
#573
*!Ер адам 27 жаста ЛОР бөліміне «ангина» диагнозымен жеткізілді. 3 күннен кейін әлсіздік, АҚҚ 90/60 мм с.б.төмендеген, жүрек аймағындағы ауру сезімі, кейін қарыншаүстілік пароксизм мен қарыншалық тахикардия пайда болды. Каррдиомегалия ьанықталды.
Науқасты жүргізу такстикасы қандай?
*ЛОР бөлімінде емді жалғастыру
*+Кардиология бөлімінде емдеу
*Амбулаторлы емдеу
*Реанимация бөлімінде емдеу
*Инфекциялық ауруханада емдеу
#574
*!Әйел 52 жаста жүрек аймағындағы қысқа уақытты ауру сезіміне шағымданады. ЖРИ ден кейін 2 апта бойы ауырады. ЭКГда – SТ сегменті 1,5мм өмендеген және Т тісшесі теріс. ЭТЖ – 45мм/сағ.
Науқасты жүргізу тактикасын атаңыз.
*+кардиология бөліміне жатқызу
*терапия бөліміне жатқызу
*реанимация бөліміне жатқызу
*амбулаторлы ем тағайындау
*бақылау
#575
*!Әйел 34 жаста кардиология бөліміне түсті. Аллергиялық генезді миокардит диагнозы қойылды. Емдеу түрінің қайсысы осы клиникалық жағдайға тән?

*+Цитостатиктер мен глюкокортикоидтар тағайындау
*Антигистаминді дәрілер тағайындау
*Плазмоферез
*Цитостатиктер және нтигистаминді дәрілер тағайындау
*Антигистаминді дәрілер және плазмоферез
#576
*!*!Ер адам 20 жаста, стационарды вирусты миокардит бойынша ем қабылдады. Ем нәтижесі ретінде лабораторлы және инструменталды көрсеткіштері қалыпты болды. Осы науқасқа қандай сауығу кезеңінде нұсқаулық бересіз?
*+Шектеулі спортпен шұғылдану
*Тұз бен суды шектеу
*Диета сақтау
*Спортпен белсенді шұғылдану
*Апта сайынғы ЭКГ
#577
*!Ер адам 25 жаста, стационарды инфекционды миокардит бойынша ем қабылдады. Ем нәтижесі ретінде лабораторлы және инструменталды көрсеткіштері қалыпты болды. Аурудан кейінгі жыл ішінде диспансерлік бақылау қалай жүргізіледі?
*+1 рет 3-4 айда
*1 рет 2 айда
*1 рет айына
*жылына 2 рет
*жылына 1 рет
#578
*!Ер адам 20 жаста, жүрек аймағындағы шаншып ауру сезіміне, жүрек қағуына, әлсіздікке шағымданады. Анамнезінде- 3 апта бұрын гриппен ауырған. Қарап тексергенде: жүрек шекарасы солға ығысқан, жүректің түгел аумағында систоликалық шу естіледі, ешқайда берілмейді. ЖСЖ – 90р/мин. Температура 37,70С. Лабораторлы зерттеуде: лейкоцитоз, ЭТЖ жоғары, С-реактивті белок оң. Миокардит диагнозы қойылды.
Науқасқа қандай тәртіп қажет?
*Төсектік
*Жартылай төсектік
*Ерекше тәртіп қажет емес
*Дозаланған физикалық жүктеме
*Бұл ауруда тәртіп түрі маңызды емес
*Заболевания пищеварительной системы*1**
#579
*!Гастроэзофагеальды ауру кезінде асқазан эрозиясының орташа жазылу уақыты қандай?
*Орташа жазылу уақыты индивидуальды болуы мүмкін
*2 апта
*4 апта
*6 апта
*+8-12 апта
#580
*!Гастроэзофагеальды рефлюкс ауруының дамуының ен ықтимал механизмі?
*Асқазан перистальтикасының бұзылуы
*+Асқазанның жоғарғысфинктерінің барьерлік қызметінің бұзылысы.
*Helicobacter pylori
*Асқазанның төменгі сфинктерінің барьерлік қызметінің бұзылысы.
*Механикалық зақымдану
#581
*!Рентгеноскопия жүргізгенде өңештің дистальды бөлігінің перистальтикасы және проксимальді бөлігінің қалыпты моторикасы қашан бұзылады?
*Кардия ахалазиясында
*+Склеродермия
*Өңештің диффузды спазмы
*Эзофагит
*Баррет өңеші
#582
*!Өңештің сфинктерінің гипертониясы қандай ауруда пайда болады?
*Склеродермия
*+Кардия ахалазиясы
*Созылмалы рефлюкс-эзофагит
*Диафрагманың өңештік тесігінің жарығында
*Баррет өңеші
#583
*!12 елі ішек пиязшыгының ойық жара ауруы кезінде негізгі этиологиялық фактор қандай?
*+Helicobacter pylori
*ішімдік қабылдау
*ішек таяқшасы
*шылым шегу
*тұқымқуалаушылық фактор
#584
*!Эрадикациялық терапияжүргізуге абсолюттік көрсеткіш болып табылады?
*+Асқазан ойық жарасы
*ГЭРА
*Созылмалы холецистит
*Созылмалы панкреатит
*Дуоденит
#585
*!Эрадикациялық терапияның тізіміне қандай препарат кірмейді?
*Кларитромицин
*Макмирор
*Фуразолидон
*+Алмагел
*Омепразол
#586
*!Асқазан ойық жарасының қандай орналасуы малигнизация береді?
*пиязшық ойық жарасы
*пиязшықтан тыс ойық жара
*асқазанның кардиальды бөлігінің ойық жарасы
*кіші иірім ойық жарасы
*+үлкен иірім ойық жарасы
#587
*!Созылмалы гепатит С ауруына тән?
*+Созылмалылық қауіп қатері жоғары
*Вирусты гепатит Д мен жиі ассоцирленуі.
*Процесстің жоғары белсенділігі.
*Холестатикалық синдром шақыруы.
*Айқын иммундық әсермен байланысты патогенезі.
#588
*!Вирусты гепатит В ның репликациялық фазасы немен бейнеленеді?
*+Гепатоциттердің иммундыкомпетентті жасушалармен зақымдануы.
*Метаболикалық идиосинкразиямен.
*Қан сарысуындағы СФ активтілігінің жоғарлауымен.
*АЛТ, АСТ нің активтілігінің 5-10 есе жоғарылауы.
*Анти-НВ8.
#589
*!Қай препарат созылмалы аутоиммунды гепатиттің емінде қолданылады?
*а-Интерферон.
*Рибавирин.
*+Преднизолон.
*Урсодезоксихол қышқылы.
*Эссенциале
#590
*!Қандай препарат тобы гепатотоксикалық дозатәуелділік әсер көрсетеді?
*Спазмолитиктер
*+Антибиотик тетрациклин тобының.
*Нитраттар.
*Бета-адреноблокаторлар.
*Қақырық түсіруші препараттар.
#591
*!Рецидивирлеуші панкреатитке қандай сипаттама тән?
*іштегі кезеңділік ауыру сезімінің пайда болуы
*+іштің жоғарғы бөлігінің байламалы сипатты ауыру сезімі
*эпигастральды аймақтағы ауыру сезімі
*бел аймағындағы ауыру сезімінің үнемі болуы
*сол мықын аймағындағы ауыру сезімінің үнемі болуы
#592
*!Созылмалы панкреатит дамуының себептерінің төменде көрсетілгендердің Ең мүмкін болытыны қайсысы?
*+алкоголизм
*жүйелі ауыру
*ұйқы безінің жарақаты
*жедел ревматикалық қызба
*стресс
#593
*!Қарттайған жаста бүйректік коликасы кезіндегі ауыру сезімнің орналасуының ең мүмкін орны қайсысы?
*сол қабырға асты;
*сол мықын аймағы;
*+оң қабырға асты;
*оң мықын аймағы;
*эпигастральды аймағы
#594
*!Ішектің тітіркену синдромы кезінде қандай белгілерді ойлауға болады?
*Қызба
*Тенезмдер
*+«Таңғы боран синдромы» таңғы астан кейін диарея пайда болады
*Ұйқыны бұзатын ішек бұзылыстары
*Себепсіз арықтау
#595
*!Ішектің тітіркену синдромы кезінде ішектен тыс клиникалық көрінісітері қандай?
*Тері қышуы
*Құсу
*+Никтурия, дизурия
*Гиперполименорея
*Көру өткірлігінің төмендеуі
#596
*!Етекір кезіндегі әйелдерде ІТС (СРК) сипмтомдары немен байланысты?
*кофеиннің тым көбеюі
*қан кетуі
*тәбеттің жоғарлауы
*эмоциональді тұрақсыздылығы
*+қанда жыныстық гормондардың жоғарлауы
#597
*!«малиндік желе» типтік дәрітке тән?
*Созылмалы энтерит
*Созылмалы колит
*+Бейспецификалық жарақаттық колит
*Крон ауруы
*Ішектің тітіркену синдромы
*Заболевания пищеварительной системы*2**
#598
*!Қабылдауда химиялық құрылыста жұмыс жасайтын ер кісі қыжылға, лоқсу, еңкейгенде қатты ауырсынуына шағымданды және терісі қалыпты.Қарау барысында тері және тері қатпарлары қалыпты, тері асты шел май қабаттары қалыпты, лимфалық түйіндері ұлғаймаған,тілі ылғалды ақ жабындымен қапталған.Іші жұмсақ пальпациялағанда ауырмайды.Бауыр қабырға доғасында.
Бұл клиникалық көріністі немен байланыстырасыз? 
*Созылмалы гастрит
*+ГЭРА
*Асқазан ойық жарасы
*12-елі ішек ойық жарасы
*Созылмалы холицистит
#599
*!Ер кісі 60жаста. Кеуде тұсындағы қатты батып қысатын және кекіру, қыжылға шағымданды. Шағымдар 2 ай бұрын мазалаған. Нитрат қабылдау жеңілдік әкелмеген. Стенокардиямен 5 жыл ауырады, нитрат, кальций антогонистерін қабылдайды. ЭКГ да өзгеріс болмаған. ФГДС - өңештің үштен бір бөлігінде ісіну және аздаған гиперемия, линиялық эрозия. Өңеш рентгенографиясы-барий сульфатының асқазаннан өңешке қарай келуі. Бернштейн пробасы –оң.
Ең ықтимал диагноз? 
*+ГЭРА эзофагитпен
*ГЭРА эзофагитсіз
*Созылмалы гастрит А типі 
*ГЭРА өңеш стриктурасы
*Созылмалы гастрит В типі 
#600
*!Әйел 46 жаста. Тамақтан соң кекіру және қыжылға шағымданып келді. Анамнезінен: 15жыл бойы асқазан ойық жарасымен гастроэнтерологта «Д» учетте тұрады. 3 жылда ойық жара ауруы асқынбаған. ФГДС-те: өңештің абдоминальді бөлігінде шырышты қабатының бұзылысы ошақты эритема. Өңеш сфинктерінің төменгі бөлігінде аздаған моторлық бұзылыс.
Бұл шағымдардан қандай патологияны ойлауға болады?
*+ГЭРА(сфинктер эрозиясымен байланысты)
*Эзофагоспазм  
*Созылмалы гастриттің өршуі
*Ойық жара пенетрациясы  
*Ойық жара малигнизациясы 
#601
*!Жүкті әйел 22 жаста жүктілік 30 апта қыжыл мен кекіруге шағымданды, жүктіліктен алдын ауырмаған. ЖТД ГЭРА –ға күдіктенді. Қарау барысында көзге көрінетін шырышты қабаттары қалыпты, тері асты шел май қабаттары қалыпты, лимфалық түйіндері ұлғаймаған,тілі ылғалды ақ жабындымен қапталған.Іші жұмсақ пальпациялағанда ауырмайды.Бауыр қабырға доғасында.
Жүктілік кезінде ГЭРА ның даму механизмі қандай?
*Дуоденостаз 
*+Құрсақішілік қысымның жоғарылауы
*Гастростаз 
*Асқазан сөлі қышқылының жоғарылауы
*Асқазан сөлі қышқылының төмендеуі
#602
*!Ер кісі 55 жаста. Семіздіктің II -типімен кеудесін еңкейту кезіндегі қыжылға шағымданады.Қарау барысында тері және тері қатпарлары қалыпты, тері асты шел май қабаттары қалыпты, лимфалық түйіндері ұлғаймаған,тілі ылғалды ақ жабындымен қапталған.Іші жұмсақ пальпациялағанда эпигастрий аймағы ауырсынады.Бауыр қабырға доғасында.
Қандай зерттеу әдісін тағайындайсыз? 
*ЭКГ 
*Асқазан сөлін фракциялық зерттеу
*УДЗ
*Асқазан рентгеноскопиясы
*+Эзофагогастродуоденоскопия 
#603
*!Дұрыс тамақтанбайтын науқас (таңғы және кешкі асын тез ішеді,кешкі астан кейін тез ұйықтап қалады) кекіру және түнде жоғарылайтын төс өсіндісінің тұсындағы ауру сезіміне шағымданады. Қарау барысында тері және тері қатпарлары қалыпты, тері асты шел май қабаттары қалыпты, лимфалық түйіндері ұлғаймаған,тілі ылғалды ақ жабындымен қапталған.Іші жұмсақ пальпациялағанда эпигастрий аймағындағы ауру анықталады.Бауыр қабырға доғасында.
Бірінші кезекте қандай ауру туралы ойлауға болады? 
*12-елі ішек ойық жарасы
*Асқазан ойық жарасы
*Созылмалы гастрит А типті
*+ГЭРА
*Созылмалы гастрит В типті
#604
*!Студент 18 жаста. ГЭРА мен ауырады, бас айналу, әлсіздікпен асқынған. Объективті: тері және шырышты қабаты бозарған. Пульс - 86 с / мин., АД - 90/60 мм рт.ст.. ЖҚА: Hb 87 г/л, эритроциттер 2,9х1012 /л, лейкоциттер 7х109 /л. ЖЗА: лейкоциттер 4-5 п/з, эритроциттер 1-2 в п/з.
ГЭРА да анемиялық синдромның дамуы неде?
*Темір сіңірілуінің бұзылысы
*Сөл қышқылының төмендеуі
*Кастл факторының төмендеуі
*Асқазан клеткасына антидененің жиналуы
*+Асқазан эрозиясының дамуы
#605
*!Ер кісі 60жаста. Бронхиальды астмамен ауырады, ентігу демікпесіне шағымданады, ол кеудені еңкейткенде немесе горизантальді жағдайда пайда болады. Бұл көріністер бронхиальді астманың белгісімен бағаланған, бірақ ентігуді қалыпты жағдаймен емдеу нәтиже бермеген.Қарау барысында тері және тері қатпарлары қалыпты, тері асты шел май қабаттары қалыпты, лимфалық түйіндері ұлғаймаған,тілі ылғалды ақ жабындымен қапталған.Іші жұмсақ пальпациялағандаэпигастрий аймағы сезімтал. Бауыр қалыпты.
Бұл клиникалық көріністі немен байланыстырасыз? 
*Қолданған дәріге тәуелділік
*Қалыпты қолданған дәрінің дозасын жоғарлатуға тәуелділік
*+Барлық паталогиялардың жиналуы (ГЭРА) 
*Ентігуге арналған дәріні өзгертуге қажеттілік
*Тағы дәріні қосуға қажеттілік
#606
*!ЖТД-дің қабылдауына келген жас жігіт кекіру және қыжылға, өңеш арқылы астың қиындықпен өтуіне шағымданды.Қарау барысында тері және тері қатпарлары қалыпты, тері асты шел май қабаттары қалыпты, лимфалық түйіндері ұлғаймаған,тілі ылғалды ақ жабындымен қапталған.Іші жұмсақ пальпациялағанда эпигастрий аймағында ауырсыну.Бауыр қабырға доғасында. Бернштейн тесті – оң.
Бұл белгілер қандай ауруға тән? 
*Асказан ойық жарасы
*Созылмалы гастрит 
*Созылмалы паркнеатит 
*+ГЭРА
*Өт жолының дискинезиясы
#607
*!Ер кісі 55жаста. Асқазан диспепсиясымен ауырады және тамақтан соң қышқыл кекіруге шағымданады. ФГДС жүргізіліп Баррет өңеші анықталды. Бұл асқыну қандай паталогияға тән? 
*Асқазан ойық жарасы
*Созылмалы гастрит А типі
*Созылмалы панкреатит
*+ГЭРА
*Созылмалы гепатита  
#608
*!Ер кісі 26жаста. Тұрақты қыжылға, өзін жағымсыз сезінетініне шағымданып келді.Қарағанда тілі ақ жабындымен қапталған.Іші жұмсақ пальпациялағанда эпигастрий аймағында ауырсыну.Бауыр қабырға доғасында. ФГДС те өңеш патологиясы жоқ.
Эндоскопиялық негативті гастроэзофагеальді ауру кезінде қандай диагностикалық әдіс көп мәлімет береді?
*Өңештің рентгенологиялық зерттеуі
*Эзофаготономанометрия
*+Асқазанішілік рН-ң тәуліктік маниторингі
*Өңеш сцинтиграфиясы
*Эндоскопиялық ультрасонография.
#609
*!Ер кісі 35жаста. Темекі шегеді, ішімдік қабылдайды, ыстық шәй мен кофе жақсы көреді.Қарау барысында тері және тері қатпарлары қалыпты, тері асты шел май қабаттары қалыпты, лимфалық түйіндері ұлғаймаған,тілі ылғалды ақ жабындымен қапталған.Іші жұмсақ пальпациялағанда эпигастрий аймағында ауырсыну.Бауыр қабырға доғасында. ФГДС эрозиялы эзофагитке күмән туғызады.
ГЭРА ауру кезінде асқазан эрозиясының орташа жазылу мерзімі қандай?
*Орташа жазылу уақыты индивидуальды болуы мүмкін
*2 апта
*4 апта
*6 апта
*+8-12 апта
#610
*!Ер кісі 59жаста. Поликлиникаға мынадай шағымдармен келді: жұтынудың қиындауы, кеуде тұсындағы ауруға, қыжылға, салмағының 9 айда 20 кг – ға төмендеуіне, жалпы әлсіздікке.Қарау барысында тері және тері қатпарлары қалыпты, тері асты шел май қабаттары қалыпты, лимфалық түйіндері ұлғаймаған,тілі ылғалды ақ жабындымен қапталған.Іші жұмсақ пальпациялағанда эпигастрий аймағында ауырсыну.
Бауыр қабырға доғасында. Өңештің хемоэндоскопиясы тағайындалды.
Қандай мақсатта осындай тексеру әдісі тағайындалады?
*Өңеш қабырғасының терең зақымдалуын бағалау үшін
*Өңеш варикозды –кеңейген веналарынан қан кетудің алдын алу үшін
*+Өңештің шырышты қабаттарындағы өзгерістерді анықтау үшін
*Өңештің бужированиясын анықтау үшін
*Өңештің пептикалық жарасынан қан кетуді тоқтату үшін
#611
*!Әйел кісі 56 жаста. ГЭРА мен зардап шегеді.Қарау барысында тері және тері қатпарлары қалыпты, тері асты шел май қабаттары қалыпты, лимфалық түйіндері ұлғаймаған,тілі ылғалды ақ жабындымен қапталған.Іші жұмсақ пальпациялағанда эпигастрий аймағында ауырсыну.Бауыр қабырға доғасында. Сцинтография тағайындалды.
Қандай мақсатта төмендегі тексеру әдісі тағайындалды?
*+Өңеш клириенсін бағалау үшін
*ГЭРА ны табу үшін
*Өңеш ісігін диагностикалау үшін
*Баретта өңешін табу үшін
*Өңеш шырышты қабатын бағалау үшін
#612
*!ГЭРА – ң клиникалық белгілері бар 53 жасар науқасқа эндоскопиялық зерттеу жасалды, диагноз анықталмады. Тері және шырышты қабаттары қалыпты түрде, тері – асты клетчаткасы анық байқалады, лимфатикалық түйіндері пальпациаланбайды, тілінде ақ жабынды бар. Іші жұмсақ, эпигастральды аймақты пальпациялағанда сезімтал. Бауыр қабырға доғасында.
Гастроэзофагеальды рефлюксті ауыру кезінде эндоскопиялық негативті диагностикалауда ең ақпаратты зерттеу қандай?
*Өңештің ретнгенологиялық зерттеуі
*Құрсақ қуысының УДЗ
*+Өңешішіндегі рН-н тәуліктік мониторлау
*Өңеш сцинтиграфиясы
*Эзофаготономанометрия
#613
*!Әйел кісі 35 жаста. Клиникаға зәр шығару жолдарының ауруына әсіресе ұйықтау кезінде, оған қосарласа лоқсуға, бір реттік қан аралас құсуға байланысты жеткізілді. Анамнезінде: соңғы жылдарда қыжыл мазалайды. Іші дем алу актісіне қатысады, эпигастрий аймағында айқын ауырсыну бар. Қандай ауру шындыққа жанасады?
*Миокард инфаркт
*Жедел гастрит
*Жедел панкреатит
*+ГЭРА
*Жедел аппендицит
#614
*!Әйел кісі 53 жаста. Шағымдары: енкейген кездегі эпигастрий аймағындағы ауру сезімінің күшеюіне, тағам қабылдағаннан соң пайда болатын қыжыл.
20 мг рабепразол ишкеннен кейин бұл симптом жоғалды.Қарау барысында тері және тері қатпарлары қалыпты, тері асты шел май қабаттары қалыпты, лимфалық түйіндері ұлғаймаған,тілі ылғалды ақ жабындымен қапталған.Іші жұмсақ пальпациялағанда ауру сезімінсіз.Бауыр қабырға доғасында. Қандай ауру туралы ойлауға болады?
*Созылмалы гастрит В типі
*12-елі ішек ойық жарасы
*+ГЭРА
*Созылмалы панкреатит
*Созылмалы гастрит А типті
#615
*!Әйел кісі 48 жаста. Тамақтануы қанағаттанарлық. Дисфагияға, қыжылға, кеуде қуысындағы ауру сезіміне, эмоциональды лабильділікке, стресс кезіндегі аурудың күшеюіне шағымданды. Кеуде аймағындағы ауру бірнеше минуттан сағатқа созылады, әсіресе кеште пайда болады. Ауру иекке, жауырынға беріледі. Кекіру кезінде және ас содасын қолданғанда ауру сезімі күшейеді. ЭКГ да патология анықталмады. Рентгеноскопияда өңеште патология жоқ.
Мүмкін болатын диагноз?
*Өңеш дивертикуласы
*+Кардия ахалазиясы
*Өңештің диафрагмальды тесігінің жарығы
*Диффузды эзофагоспазм
*Өңеш ісігі
#616
*!Ер кісі 64 жаста. Бірнеше рет ЖИА ауруына байланысты емделген. Медикаментозды ем нәтиже бермеген. ЭКГ да ЖИА ның нақты белгілері жоқ. Ауру ұстамасы әсіресе тағам қабылдағаннан кейін басталады. Ауру мойын аймағына және кеуде тұсына беріледі. Құсу жеңілдік әкелмейді. Ауыз қуысындағы жағымсыз иіс мазалайды.Қарау барысында тері және тері қатпарлары қалыпты, тері асты шел май қабаттары қалыпты, лимфалық түйіндері ұлғаймаған,тілі ылғалды ақ жабындымен қапталған.Іші жұмсақ пальпациялағанда эпигастрий аймағында ауырсыну.Бауыр қабырға доғасында.
Мүмкін болатын диагноз?
*ЖИА
*Кардиоспазм
*Өңеш ісігі
*+Дивертикул
*Кардия ахалазиясы
#617
*!Ер кісі 6ай бұрын пайда болған дисфагияға шағымданды. Объективті: Тәбеті төмендеген, терісі бозарған, пульс 72 рет/мин. Жүрек тондары –анық, аритмия. ЭКГда миокардта диффузды өзгеріс. Өңеш рентгенографиясында өңештің 3 ші ортаңғы бөлігінің 5см тарылуы көрінеді. Тарылу аймағында өңеш контуры біртекті, шырышты қабатының рельефі сақталған, Барре пассажы төмендеген.
Мүмкін болатын диагноз?
*Өңеш рагы
*Өңеш дивертикуласы
*Панкреатит
*+Өңеш лейомиомасы
*Эзофагоспазм
#618
*!Ер кісі 52 жаста. Алкаголь қабылдайды, темекі шегеді. Қыжыл мазалайды, тағам қабылдаған соң кеуде қуысының батып ауыратынына шағымданады.Қарау барысында тері және тері қатпарлары қалыпты, тері асты шел май қабаттары қалыпты, лимфалық түйіндері ұлғаймаған,тілі ылғалды ақ жабындымен қапталған.Іші жұмсақ пальпациялағанда эпигастрий аймағында ауырсыну.Бауыр қабырға доғасында.
Төмендегі зерттеулердің қайсысы нақты ақпарат береді?
*+Эзофагогастродоуденоскопия
*Асқазан рентгеноскопиясы
*Ирригоскопия
*Асқазанішілік рН –тің тәуліктік моноторингі
*Сцинтиграфия
#619
*!Әйел 47 жаста эпигастрий аймағындағы белді айналдыра ауыртатын ауру сезіміне, жүрек айну мен құсу, тәулігіне 2-3 реттік іш өтуге, майлы нәжіске шағымданып келді. Ауырғанына 5 жыл, тұрақты фермент қабылдамайды. Соңгы жылдары өршу жиілеген, 12 кг арықтаган. УДЗ-де ұйқы безінің эхогенділігінің диффузды жоғарылауы, денесінің үлкеюі, пішінінің гетерогенділігі.
Төмендегі диагноздың қайсысы дұрыс?
*Өт жолдарының дискинезиясы
*+Созылмалы рецидивті панкреатит
*Созылмалы панкреатит
*Жедел панкреатит
*Созылмалы холецистит өршу сатысы
#620
*!Ер кісі 25жаста жалпы әлсіздікке, шаршағыштық, эпигастрий аймағындағы ауыру сезіміне шағымданады. Анамнезінде – 12 елі ішек ойық жарасы, ЖҚА – Hb 70г/л, ЦП – 0,77, лейкоцит – 5,1 мың, тромбоцит – 195, СОЭ – 12мм/ч. Жалпы бил. – 12мкМоль/л, темір сарысуы – 4,5 мкМоль/л. Жасырын қанга нәжіс талдауы – оң.
Қосымша қандай зерттеу жүргізу керек?
*ЭЗГ
*Асқазан сөлінің фракциялық зерттеуі
*Іш қуысының УДЗ
*Асқазан рентгені
*+ФГДС
#621
*!Егде жастағы қарт тамақтан соң 1 сағаттан кейінгі көп құсу, жүрек айнуға, ішектің жогарғы бөлігінің ауыруына, оның арқаға иррадация беруіне шағымданып келді. Ауырғанына 3 жыл, асқазанның көп ойық жарасы 1 жыл бұрын асқазаннан қан кетуіне байланысты хирургиялық ем алган. Ойық жараның тыртықтануы жәй. 3 сағатта жағдайы нашарлаған. БХ анализ: Амилаза – 145МЕ/л. Асқазан шырышының биопсиясы – жасуша гиперплазиясы.
Бірінші кезекте қандай ауру туралы ойлауға болады?
*Өт жолының дискинезиясы
*Созылмалы рецидивті панкреатит орт. ауыр-на, өршуі
*Созылмалы панкреатит
*+Жедел екіншілік панкреатит
*Созылмалы панкреатит өршу сатысы
#622
*!Ер кісі 28жаста тамақ қабылдаған соң 1,5-2 сағаттан соң қыжыл, эпигастрий аймағындагы ауру сезіміне шағымданады. Сүт қабылдаған соң ауру сезім баслады. 4 жыл бойы ауырады. Ауруы көктем-күз айында жылына 1-2рет өршиді. Эндоскопиялық зерттеуде 12 елі ішектің алдыңғы қабырғасының өлшемі 0,4×0,8 см болатын шырышты қабат дефекті анықталды. 12 елі ішектің шырышты қабаты ісінген, қызарған.
Мүмкін болатын диагнозды атаңыз?
*А типті созылмалы гастрит
*В типті созылмалы гастрит
*Асқазан ойық жарасы
*+12 елі ішек ойық жарасы
*Созылмалы холецистит
#623
*!Ер кісі 30жаста тамақ қабылдаған соң 1,5-2 сағаттан соң қыжыл, эпигастрий аймағындағы ауру сезіміне шағымданады. Сүт қабылдаған соң ауру сезім басылады. Объективті қарағанда патология жоқ. 4 жыл бойы ауырады. Ауруы жылына 1-2 ре т көктем-күз айларында өршиді. ФГД-те өңештің үшінші төменгі бөлігі қызарған және біртекті дөңгелек түзіліс анықталады.
Бұл немен байланысты?
*Диафрагманның өңештік өсіндісінің жарығы
*+Өңеш миомасы
*Кардия ахалозиясы
*Өңеш қабынуы
*Өңеш дивертикулы
#624
*!Ер кісі 55 жаста тамақ қабылдағаннан 1,5-2 сағаттан кейін қыжылга, эпигастрий аймағындағы ауыру сезіміне шағымданады. (25 жыл бойы мазалайды). Соңғы 2апта ішінде ауруы қатты тұрақты болады, ауыру сезімі сол жақ қабырға астына, арқаға берімді антоцид пен спазмолитиктерге басылмайды. Жеңілдік әкелмейтін жүрек айнумен құсу пайда болды. Пальпацияда эпигастрий аймағында және сол жақ қабырға астында ауру сезімі. Мейо – Робсон симптомы – оң.
Мүмкін болатын диагноз қандай?
*+12 елі ішек ойық жарасы, ұйқы безінің пенетрациясы мен асқынған
*Асқазан обыры
*Созылмалы панкреатит. Өршуі
*Асқазан ойық жарасы кіші, сальниктің пенетрациясымен асқынған
*Созылмалы холецистит
#625
*!Гастроэнтеролог 50 жастағы науқасты емханадан хирургиялық бөлімге асқазан резекциясын жасатуға жіберді. Тамақ қабылдағаннан 30-40 мин соң эпигастрий аймағындағы ауру сезімі, әсіресе ащы және ішімдік ішкеннен кейін жеңілдік әкелмейтін құсуға, ауамен кекіруге шағымданады. 6 жыл бойы ауырады. Өршу жылына 3-4 рет ортаңғы сызықта. Мендель симптомы – оң. Бауыр пальпацияланбайды.
Операция жасатуға көрсеткішті көрсетіңіз?
*Диета сақтаудың болмауы
*Науқас жасы
*+Анамнез жиі өршуі ауырлығы
*Асқазанда ойық жараның орналасуы
*12 елі ішекте ойық жараның орналасуы
#626
*!Ер кісі 58 жаста ішімдік қабылдағаннан кейін ішектің жоғарғы бөлігіндегі ару сезіміне жеңілдік әкелмейтін құсуға шағымданады. Соңгы 2 жыл ішінде тамақтан кейін сол жақ қабырға астына берілетін эпигастридегі ауру сезім мазалаган. Кейде ауру сезім түнде мазалаган, басылмаган. Іші аздап желденген, тыныш перистальтика естіледі. Пальпацияда сол жақ қабырға асты холедопанкреатикалық аймақ ауырады.
Диетотерапияда науқасқа не тағайындауға болады?
*Диета тағайындамау
*Қолданатын тағам көлемін арттыру
*жиі жылы су ішу
*+«Аш күндері» (1-3) Боржоми тәрізді минералды су
*Қою шәй, кофе ішу
#627
*!Ер кісі 62 жаста, эпигастрий аймағындағы ауру сезімі жүрек аймағына және сол жақ қабырға астына берілуіне шағымданады. Ауру сезімі тамақтан соң пайда болды, жеңілдік әкелмейтін, өтсіз бір реттік құсық болды. Анамнезіндегі жүректің ишемиялық ауруы, стенокардия, нитроглицерин қабылдағанда ауру сезім басылмайды. Холедопанкреатикалық аймақта аздаган ауру сезім бар.
Дәрігердің ары қарай тактикасы?
*Гастроэнтерологиялық бөлімге жолдама беру
*Үйге стационар тағайындау
*Кардиолог кеңесіне жіберу
*+Жедел көмек шақыру және хирургиялық стационарга апару
*Диагнозды нақтылау үшін емханага шақыру
#628
*!Бойжеткен 21жаста, толық емес дем алуга, шаншыған тәрізді іштегі ауру сезімге, жиі сұйық нәжіске шағымданады. Іш өту 1-2 апта жалғасуда. Аурудың өршуі психоэмоциональді жағдаймен байланысты. 1жыл бойы ауырады. Іші жұмсақ, іштің сол жақ бөлігі ауырады, сигма тәрізді ішек пальпацияланады.
Мүмкін болатын диагноз?
*Крон ауруы
*Созылмалы энтероколит
*+Тітіркенген тоқ ішек синдромы
*Спецификалық емес жаралы колит
*Конн синдромы
#629
*!Ер кісі 35жаста тамақтан кейін 30-60минуттан кейінгі эпигастрий және кеуде артындағы ауру сезімге шағымданады. Ойық жара ауруымен 10 жыл ауырады. Пальпацияда эпигастрий ауырады.
Бұл синдром ойық жара дефектінің қай жерде орналасуымен сипатталады?
*12 елі ішек пиязшығында
*12 елі ішектің бульбар артында
*Пилориналық өзекте
*+Асқазанның кардиальды және субкардиальды бөлігінде
*Барлық гастродуоденалды ойық жара ауруларында
#630*!Әйел 59 жаста кешкі, аштық және түнгі уақыттагы эпигастрий аймағының ауруына шағымданады. Ойық жара ауруымен 20 жыл ауырады. Пальпацияда эпигастрий ауырсынған.
Бұл симптомдар ойық жара дефектінің қайда орналасуымен байланысты?
*Өңеш - диафрагмальді сфинктерден төмен
*Асқазан түбі
*+Ойық жараның пилорикалық каналда орналасуы
*Ойық жараның асқазанның жогарғы бөліктерінде орналасуы
*Асқазанның үлкен иірімнің жогарғы бөлігінде орналасуы
#631
*!Әйел 50 жаста ұстама тәрізді ауруға, қатты қыжылға, тамақтан кейінгі толықтық және эпигастрий аймағының ауыруына шағымданады. Анамнезінде ойық жара ауруы. Пальпацияда эпигастрий ауырсынады.
Бұл симптомдар қандай ауруға тән?
*Кардиалды және субкардиалды ойық жара
*+Ойық жараның асқазанда орналасуы
*Ойық жараның пилорткалық бөлікте орналасуы
*Пиязшық ойық жарасы
*Бульбар артындағы ойық жара
#632
*!Қабылдауда ер кісі 40 жаста анамнезінде асқазан ойық жарасы. Белгілі бір симптомдардан дәрігер асқазан ойық жарасының перфорацияласына күдіктенді.
Төмендегі симптомдардың қайсысы ойық жара перфорациясына тән?
*Бергман симптомы
*+Жобер симптомы
*Мерфи симптомы
*Айзенберг 1 симптомы
*Айзенберг 2 симптомы
#633
*!Ер кісі 26 жаста құсу, жүрек айну, тамақтан кейін 30-минуттан соң эпигастрий аймағындагы ауру сезімге шағымданып келді. Пальпацияда эпигастрий аймақ ауырсынады. Бауыр қабырға доғасында, ауырсынусыз.
Болжам диагноз қандай?
*ГЭРА
*+Асқазан денесінің ойық жарасы
*Асқазанның пилорикалық бөлігінің ойық жарасы
*12 елі ішек ойық жарасы
*Гастропатиямен негізделген ойық жара
#634
*!Студент 20 жаста дене салмағының төмендеуіне, құсуга, жүрек айнуға, аштық кездегі және түндегі эпигастрий аймағының ауруына шағымданады. Анамнезінде : шағымдары 2ай бұрын басталган. Объективті тері жабындыларының аздаған бозаруы. Пальпацияда эпигастрий аймағының қатты ауруы. ЖҚА Нb, эритроцит, түстік көрсеткіш төмендеген.
Болжам диагнозыңыз және тәсіліңіз?
*Асқазан денесінің ойық жарасы, ФГДС-ке жолдама
*Кардиальді бөлік ойық жарасы, ФГДС-ке жолдама
*Асқазанның субкардиальді бөлігінің ойық жарасы, ФГДС-ке жолдама
*Асқазанның фундальді бөлігінің ойық жарасы, ФГДС-ке жолдама
*Асқазанның пилориалық бөлігінің ойық жарасы, ФГДС-ке жолдама
#635
*!Ер кісі 19жаста тамақтан кейін 3-4 сағаттан соң іштің жоғарғы бөлігінің ауыратынын айтады, ауру күшейгенде арқаға беріледі және жеңілдік әкелмейтін құсу болады. Пальпацияда эпигастрий аймақ ауырады.
Мүмкін болатын диагноз?
*Аутоиммунды гастрит
*Асқазан кардиясының ойық жарасы
*Асқазан денесінің ойық жарасы
*+Постбульбарлы ойық жара
*Эзофагит
#636
*!Ер кісі 33жаста 12 жыл бойы асқазанның ойық жара ауруымен ауырады. Емнен ейін 1-2 жылга созылган ремиссия болады. 3 ай бұрын бел аймағында ауру сезім пайда болды. Басқасында ауру ағымы өзгермеген. Рентгендік зерттеуде асқазанның антральды бөлімінің кіші иірімнің артқы қабырғасында орналасқан терең ниша анықталады.
Ауру сезімнің неге негізделген?
*+Науқаста ұйқы безіне берілген ойық жара пенетрациясы
*Науқаста ұйқы безіне берілген ойық жара малигнизациясы
*Панкреатит дамыган
*Ойық жара перфорациясы
*Науқаста ұйқы безіне берілген ойық жара перфорациясы
#637
*!Емханага 23 жастағы жігіт аш қарынға пайда болатын іштің жоғарғы бөлігіндегі ауру сезімге шағымданып келді. Тексеру және рентген зерттеуін жүргізгеннен кейін асқазанның ойық жара ауруы диагнозы қойылды.
Ойық жараның рентгендік белгілеріне не жатады?
*Дуодено – гастральді рефлюкс
*Толықсу дефекті
*+«Ниши» симптомы
*Асқазанның эвакуация бұзылысы
*Асқазанның деформациясы
#638
*!Ер кісі 45 жаста емханаға тұрақты өт астындағы ауру сезімге, тамақтан кейін 1,5-2 сағатта басталады, тез тоюға, қышқыл қыжылға, жүрек айнуға, қара нәжіске, жалпы әлсіздікке, арықтауға шағымданып келді. 2 айдан бері ауырады. Беткей пальпацияда пилородуоденальды аймақта қатты ауру сезім байқалады.
Бұл науқаста қандай асқыну?
*Мамигнизация
*Перфорация
*+Қан кету
*Пенетрация
*Асқазан обыры
#639
*!Ер кісі 20 жаста ауруханаға 3 сағаттан кейін пайда болған эпигастрий аймағындағы ауру сезіммен, жүрек айнумен түсті, құсу болмаган. Қарау барысында аздаған тахикардия. Пальпацияда іштің барлық аймағы тітіркенген, бауыр үстінде перкуторлы – типанит. Іш қуысының шолу рентгенографиясында – диафрагманың оң бұрышында газды жолақ.
Болжам диагноз қандай?
*+Пилородуоденальды аймақтың перфоративті ойық жарасы
*Аутоиммунды гастрит
*Асқазан кардиясының ойық жарасы
*Асқазан денесінің ойық жарасы
*Постбульбарлы ойық жара
#640
*!Ерадам 30 жаста, тамақ қабылдағаннан 2 сағаттан кейінгі оң жақ қабырға астындағы ауыру сезіміне, түнгі, ашқарындағы ауырсынуға, қыжылға шағымданады.Ауырсыну сезімін басу үшін сүт, ас содасын қабылдайды. 2 жылдан бері ауырады, ауруының өршуі көктем және күзгі мезгілде. Дене бітімі астениялық. Мендель және Глинчиков симптомы іштің ортаңғы сызығының оң жақ аймағында оң.бауыр пальпацияланбайды.
Алдын ала қойылған диагноздың қайсысы нақты?
*Созылмалы гастрит.
*Асқазан ойық жарасы.
*+12 елі ішектің ойық жара ауруы.
*Созылмалы холецистит.
*Созылмалы панкреатит.
#641
*!Ер адам 25 жаста тамақ қабылдағаннан 2 сағаттан кейінгі оң жақ қабырға астындағы ауыру сезіміне, түнгі, ашқарындағы ауырсынуға, қыжылға шағымданады.Ауырсыну сезімін басу үшін сүт, ас содасын қабылдайды. 2 жылдан бері ауырады, ауруының өршуі көктем және күзгі мезгілде. Дене бітімі астениялық. Мендель және Глинчиков симптомы іштің ортаңғы сызығының оң жақ аймағында оң. Бауыр пальпацияланбайды
Диагнозды нақтылау үшін қандай әдіс қолданылады?
*Асқазанды бариймен рентгеноскопиялау.
*+Гастродуоденоскопия
*Асқазан сөлін гистаминмен зерттеу.
*Асқазанішілік рН-метрия.
*Жасырын қанға кал тапсыр
#642
*!Ер адам 48 жаста, 15 жыл бойы алкогольді ішімдікпен әуестенген. Соңғы 6 айда ішінің ұлғайғандығын байқаған, салмақ қосқан. Үдемелі жалпы әлсіздік пайда болды, тез шаршағыштық, оң жақ қабырға астындағы тұйық ауыру сезімі, жүрек айну және іштің қатуы. Кеуде клеткасының жоғарғы жағындағы теріде телеангиоэктазия, алақан эритемасы. Іш көлемінің ауырсынусыз ұлғаюы, іш аумағында бос сұйықтық анықталды.
Алдын ала қойылған диагноздың қайсысы нақты?
*Бауыр фиброзы.
*Спецификалық реактивті гепатит.
*+Бауыр циррозы, декомпенсирленген.
*Бауыр циррозы, компенсирленген.
*Бауыр амилоидозы.
#643
*!Әйел адам 52 жаста, поликлиникаға мынадай шағымдармен келді, оң жақ қабырға астындағы қайталамалы шаншу тәрізді ауырсынуға, майлы тағам қабылдаған соң ауырсыну сезімі ұлғаяды, метеоризм, периодты түрде қалыптаспаған ботқатәрізді нәжіс.Анамнезінде – 9 жыл өттас ауыруымен ауырады, 1 жыл бұрын лапороскопиялық холецистоэктомия жасалған. Пальпацияда іші жұмсақ, эпигастрий аймағында және оң жақ қабырға астында әлсіз ауырсыну сезімі.
Болжамалы диагнозыңыз қандай?
*Екіншілік панкреатит.
*Бауырдың диффузды өзгеруі.
*+Постхолецистэктомиялық синдром.
*Бауыр циррозы.
*Өтайдауыш жолдың дискинезиясы
#644
*!Әйел 42 жаста, шағымдары оң жақ қабырға асты және эпигастрийде ауырсыну, жауырын және арқаға таралады. Соңғы 2 жылда майлы тағамды ауыр қабылдайды. Қанда лейкоцитоз 15,8x10³/л. Оң жақ қабырға асты және эпигастрийдеауырсыну және бұлщық еттің қатаюы байқалады.
Қандай диагноз нақты?
*Жедел панкреатит
*Перфоративті гастродуаденальді ойық жара.
*Перфоративті аппендицит, перитонит.
*+Деструктивті холецистит.
*Инфицирленген панкреонекроз.
#645
*!Ер адам 50 жаста шағымдары: тәбетінің нашарлауына, майлы тағамдарды ауыр қабылдау, оң жақ қабырға астында тұйық ауырсыну, терінің және көзге көрінетін шырышты қабаттарының сарғаюына, терісінің қышуына, нәжісінің түссізденуіне, зәрінің түсі қоңыр. Анамнезінде: бала кезінде жедел вирусты гепатит В мен ауырған. Қарауда: бауыр оң жақ қабырға астынан 3 см – ге шығыңқы, жұмсақ – эластикалы консистенциялы, ауырсынулы, шеті үшкірленген. Көкбауыр пальпацияланбайды.
Болжамалы диагноз?
*Спецификалық емес реактивті гепатит
*Созылмалы персистерленген гепатит.
*Жильбер синдромы.
*Бауыр фиброзы.
*+Созылмалы белсенді гепатит.
#646
*!67 жастағы әйел, мынадай шағымдармен келді: тәбетінің нашарлауы, әлсіздік пайда болған, оң жақ қабырға астында аздаған аурысыну. 46 жаста мұнай өңдеуіш зауытты қызмет атқарған. Соңғы 1,5 жылда 13 кг – ға арықтаған. Бауыры қабырға доғасынан 3 см – ге шығыңқы, бұдырланған, ауырсынулы, шеті доғалданған, тегіс емес. Көкбауыр ұлғаймаған.
Болжамалы диагноздардың қайсысы дұрыс?
*Пигментті гепатоз
*Бауыр стеатозы
*Бауыр амилоидозы
*+Гепатоциллюарлы карцинома
*Бадда-Киари синдромы
#647
*!Дене бітімі толық, бірнеше рет босанған (5 балалы) 48 жастағы әйел, майлы тағам қабылдағаннан кейінгі оң жақ қабырға астындағы ауырсынуға жүрек айнуға, құсуға, қарауытқан зәр, түссізденген нәжіске, сарғыштыққа шағымданады. Тері жамылғысының сарғыштануы бар. Оң жақ қабырға астында өт қабының жұмсақ эластикалық консистенциясы байқалады, ауырсынулы. Іштің тітіркену синдромы жоқ. Бауыр пальпацияланбайды.
Болжамалы дигноз қандай?
*Жедел гепатит
*Созылмалы холециститтің асқынуы
*+Өттас ауруы. Сарғыштану.
*Гемолитикалық сарғыштану (Минковского-Шоффар ауруы)
*Бауыр циррозы, компенсирленген.
#648
*!Медициналық ЖОО – ның студенті жасы 25 те, өзін қанағаттанарлық сезінеді, бірақ группаластары шырышты қабатының сарғаюын байқаған, физикалық жүктемеден кейін пайда болған және суық тиген. Соңғы 2 жылда периодты түрдегі оң жақ қабырға астындағы ауырсыну болды.
Билирубин 42,1 мкмоль/л (тікелей емес 41 мкмоль/л. тікелей 1,1 мкмоль/л). Ағасы және науқастың әкесі тексерілді. Екеуінде де қан сарысуында тікелей емес билирубин саны жоғарылаған.
Осындай өзгерістер қандай ауруға тән?
*Созылмалы белсенді гепатит
*Бауыр цирроз
*+Жильбер синдромы
*Спецификалық емес реактивті гепатит
*Бауыр амилоидозы
#649
*!23 жастағы әйелде шаршағыштық пайда болды, зәрінің түсі қарауытқан "сыра түсті",ашық түсті нәжіс, айқын сарғыштық. Жалпы жағдайы орташа ауырлықта. Есі анық, тері жамылғылары және көзге көрінетін шырышты қабаттары сарғыштанған. Іші жұмсақ ауырсынусыз. Бауыры оң жақ қабырға доғасынан 3 см – ге шығыңқы, жұмсақ, тегіс, ауырсулы, ұшы үшкірленген. Көкбауыры сезілмейді. Нәжісі түссізденген.
Болжамалы дигноз қандай?
*Спецификалық емес реактивті гепатит
*Пигментті гепатоз
*Созылмалы гепатит
*+Генезі анық емес гепатит
*Бауыр фиброзы
#650
*!Ер адам 19 жаста, мынандай шағымдармен келді: склерасының және тері жамылғыларының сарғыштануы. Зәрі және нәжісінің түсі өзгерген. Алғаш склерасының сарғыштанғанын 6 жасында байқаған, туа біткен бассүйек ақауына байланысты ота жасалған кезінде («қасқыр ауызы», «жарық ерін»). Кейін педиатр бақылауында болды. Тері жамылғылары, склера қабаттары, шырышты қабаты иктериаланған. Жүрек және өкпе өзгеріссіз. Іші жұмсақ, пальпацияда ұлғайған тығыз көкбауыр. УДЗ – де өт қабында тастар анықталды. Қанында: билирубин — 48 ммоль/л, АЛТ-24, АСТ-25.
Қандай ауру туралы ойлауға болады?
*Жильбер синдроы
*Ротор синдромы
*Созылмалы гепатит
*+Туа біткен гемолитикалық сарғыштық
*Өттас ауруы
#651
*!Ер адам 45 жаста, әлсіздікке, жүрек айнуға, тәбетінің төмендеуіне, бауыр аумағында сыздаған ауырсыну сезіміне шағымданады. 2 жылдан бері ауырады. Өзін алкоголь және майлы тағам қабылдағаннан кейін нашар сезінеді. Склерасы, шырышты қабаттары, кал түсі өзгерген, зәрі «сыра түсті». Пульс – 72 мин. Жүрегі және өкпесі өзгеріссіз. Іші жұмсақ, оң жақ қабырға асты палпацияда сезімтал, бауыры оң жақ қабырға доғасынан 5 см ге шығыңқы, ұшы доғалданған. Бауыр өлшемі Курлов әдісі бойынша, 15 х 20 х 18 см. Көкбауыр ұлғаймаған.
Болжамалы диагноз қандай?
*жедел гепатит
*бауыр циррозы
*гемолитикалық сарғышытық
*Жильбер синдромы
*+созылмалы гепатит
#652
*!Ер адам 49 жаста, әлсіздікке, жүрек айнуға, тәбетінің төмендеуіне, бауыр аумағында сыздаған ауырсыну сезіміне шағымданады. 2 жылдан бері ауырады. Өзін алкоголь және майлы тағам қабылдағаннан кейін нашар сезінеді. Склерасы, шырышты қабаттары, кал түсі өзгерген, зәрі «сыра түсті». Пульс – 72 мин. Жүрегі және өкпесі өзгеріссіз. Іші жұмсақ, оң жақ қабырға асты палпацияда сезімтал, бауыры оң жақ қабырға доғасынан 5 см ге шығыңқы, ұшы доғалданған.
Қандай биохимиялық өзгерістер байқалуы мүмкін?
*конъюгирленбегенгипербилирубинемия
*конъюгирленбегенгипербилирубинемия и АЛТ, ACT ұлғаюы
*+конъюгирленген гипербилирубинемия и АЛТ, ACT ұлғаюы, диспротеинемия
*конъюгирленген гипербилирубинемия и сілтілі фосфатазаның ұлғаюы, холестерин ұлғаюы
*конъюгирленбеген гипобилирубинемия
#653
*!Ер адам 70 жаста, терісінің қышуына, тері жамылғысының және склераның сарғыштануына, нәжісінің түссізденуіне, зәрінің қарауытуына, жүрек айнуына,тәбетінің төмендеуіне, ішінің оң жағында сыздаған ауырсыну сезіміне шағымданады. 3 айдан бері ауырады. Терісінде қасыған іздер, жасыл араласқан сарғыштану. Іші қалыпты. Курвуазье симптомы оң, бауыр өлшемі 10 х 14 х 12 см. Көкбауыр ұлғаймаған.
Болжамалы диагноз қандай?
*созылмалы гепатит
*бауыр циррозы
*өттас ауруы
*+ұйқы безі басының рагы
*Ротор синдромы
#654
*!Ер адам 70 жаста, терісінің қышуына, тері жамылғысының және склераның сарғыштануына, нәжісінің түссізденуіне, зәрінің қарауытуына, жүрек айнуына,тәбетінің төмендеуіне, ішінің оң жағында сыздаған ауырсыну сезіміне шағымданады. 3 айдан бері ауырады. Терісінде қасыған іздер, жасыл араласқан сарғыштану. Іші қалыпты. Курвуазье симптомы оң, бауыр өлшемі 10 х 14 х 12 см. Көкбауыр ұлғаймаған.
Төменде көрсетілген зерттеулердің қайсысы ауру диагностикасында көмектеседі?
*ферменттер зерттеу
*Жалпы қан анализі
*R-скопия АІЖ
*гастроскопия
*+УДЗ паренхиматозды ағзалардың
#655
*!Әйел адам 22 жаста, оң жақ қабырға астындағы шаншып ауыру сезіміне байланысты 3 жылдан бері поликлиникада қаралуда. Шаншу жүрек айнумен, тершеңдікпен жалғасқан. Психоэмоциональді фактормен байланыстырады. Ауырсыну ношпа қабылдағаннан кейін азаяды. Көпіршік симптомы асқыну кезінде аздап білінеді. ЖҚА, ЖЗА, бауыр байқаулары қалыпты.
Болжамалы диагноз қандай?
*созылмалы холецистит
*өттас ауруы
*ТІС
*+өтайдауыш жолдарының гипертониялық типте функционалды бұзылысы
*өтайдауыш жолдарының гипотониялық типте функционалды бұзылысы
#656
*!Сұрастыру нәтижесінде және қарау кезінде 25 жастағы әйелдің шағымдарының, анамнезінің нәтижесінде – оң жақ қабырға астындағы шаншу тәрізді ұстама тәрізді ауру сезімі, психоэмоциональді фактормен байланысты, ношпа қабылдағаннан кейін басылатын, жалпы қан анализі, биохимиялық қан анализі, жалпы зәр анализінің қорытындысына байланысты болжамалы диагноз қойылды: Өтайдауыш жолдарының гипертониялық типте функционалды бұзылысы.
Диагнозды нақтылау үшін қандай зерттеу жүргізу керек?
*өт қабының және ОДДИ сфинктерінің функциональды жағдайын бағалау үшін УДЗ жүргізу.
*эндоскопиялық ультрасонография
*холецистография
*ЭРХПГ
*+УДЗ, дуоденальды зондтау, динамикалықхолецистография, эндоскопиялық ультрасонография
#657
*!Ер адам 23 жаста, шағымдары: склера қабатының және тері жамылғыларының жеңіл сарғыштануына, жоғары шаршағыштыққа, оң жағында үнемі ауырлық сезімі. Физикалық күштемеден кейін, шаршағаннан және суық тиюден болатын жеңіл сарғыштану пайда болады. Қарау кезінде: бауыр қабырға доғасы жиегінде, ауырсынусыз. Көкбауыр пальпацияланбайды. ЖҚА, бауырдың функциональды сынамасы - өзгеріссіз. Жалпы билирубин - 40.1 мкмоль/л, тікелей - 2.0 мкмоль/л, тікелей - 38,1 мкмоль/л.
Қандай диагноз дұрыс?
*+Жильбер синдромы
*Люси-Дрисколла синдромы
*Дабина-Джонсона синдромы
*Ротор синдромы
*Гемолитикалық сарғыштық
#658
*Әйел адам 18 жаста, шағымдары сарғыштыққа, буындарындағы ауырсыну сезімі, дене темпиратурасының көтерілуі 38,5С, жалпы әлсіздікке. Қарау кезінде: тері және көзге көрінетін қабаттары сарғыштанған. Бауыры оң жақ қабырға астынан 5 см ге шығыңқы, палпацияда ауырсынулы. ЖҚА – де Нв = 90 г/л, СОЭ=55 мм/сағ. Тимол сынамасы - 16 ед., гамма-глобулин - 40,2%, трансаминаза белсенділігі 5 есеге жоғарлаған, жалпы билирубин - 35,5 мкмоль/л (тікелей - 25,5 мкмоль/л, тікелей емес - 10 мкмоль/л).
Болжамалы диагноз қандай?
*жүйелі қызыл жегі
*+аутоиммунды гепатит 1 типі
*біріншілік билиарлы бауыр циррозы
*Жильбер синдромы
*Ротор синдромы
#659
*!Әйел адам 19 жаста, шағымдары сарғыштыққа, буындарындағы ауырсыну сезімі, дене температурасының көтерілуі 38,5С, жалпы әлсіздікке. Қарау кезінде: тері және көзге көрінетін қабаттары сарғыштанған. Бауыры оң жақ қабырға астынан 5 см ге шығыңқы, палпацияда ауырсынулы. ЖҚА – де Нв = 90 г/л, СОЭ=55 мм/сағ. Тимол сынамасы - 16 ед., гамма-глобулин - 40,2%, трансаминаза белсенділігі 5 есеге жоғарлаған, жалпы билирубин - 35,5 мкмоль/л (тікелей - 25,5 мкмоль/л, тікелей емес - 10 мкмоль/л). Болжамалы диагноз қойылды: Аутоиммунды гепатит 1 типте.
Төмендегі зерттеулердің қайсысы диагнозды нақтылайды?
*антимитохондриальды М2 антиденелердің жоғары титрі
*антиденелердің бауыр - бүйректік микросомасына жоғары титрі
*антиденелердің бауыр – ұйқы бездік антигеніне жоғары титрі
*+антиденелердің тегіс бұлшықетіне және антиядролық антиденесіне жоғары титрі
*тимол сынамасы
#660
*!Ер адам 45 жаста, суық тиіп ауырғанына байланысты антибактериальды ем қабылдағаннан 10 күннен кейін сұйық нәжіс пайда болды, іште толғақтәрізді ауру сезімі және қызу көтерілген, жалпы қан анализінде – лейкоцитоз. Ректоромоноскопиядан және сигмоскопиядан кейін қабынған шырышты қабығында зақымдану аймағы табылды ақшыл – сары жағынды анықталды.
Аурудың нақты диагнозы қандай?
*жаралы колит
*+псевдомембранозды колит
*вирусты колит
*коллагенді колит
*ишемиялы колит
#671
*!Ер кісі 24 жаста, ағаш шебері, арқаға берілетін эпигастриядағы бұрып ауыратын интенсивті ауыру сезімге шағымданды. Ауырсыну таңғы сағат 5-те пайда болады, таңғы астан кейін тынышталады, бірақ кейін 2-2,5 сағат қайтадан күшейе түседі. Жиі аш қарынға сұйық асқазан құрамымен құсу байқалады. ЖҚА және ЖЗА қалыпты. Копрограмма - қан табылмаған. Объективті: эпигастрия аймағының төменгі жағындаңы семсер тәрізді өсіндіде бойында іші кернелген, сол жерде жергілікті ауырсыну, Мендель симптомы "+". Тоқ ішектің бір бөлігінің ауырсуынуы байқалады. Бауыр өабырға доғасынан 2 см шығып тұр. Шоффар аймағы сезімтал емес.
Қандай тексеру анағұрлым орынды?
*биопсиямен ФГДС
*жалпы белок және оның фракцияларына, трансаминаза, билирубин, негіздік фосфатазсына, холестерин, СРБ, сарысудағы темірді қан талдауында анықтау
*рН-метрия
*Құрсақ қуысның ағзаларының УДЗ
*+асқазан рентгеноскопия
#672
*!Әйел 45 жаста. Шағымы: оң қабырғасындағы ауыру сезімі, ауыздағы күйік дәмі, кекіру, құсу, дене қызуының 37,5 С, іштің қатуы. Анамнезінде: майлы тамаққа төзімділіктің төмендеуі және терінің қышынуы. Қарап тексеруі: науқастың тәбеті жоғары. Пальпация кезінде іші жұмсақ, оң қабырға асты ауырсынады, Мерфи симптомы оң.
Қандай тексеру анағұрлым орынды?
*жалпы қан талдауы
*копрограмма
*+қан биохимиясы мен зәрдегі диастаза
*ЭГДС
*Құрсақ қуысының УДЗ
#673
*!Әйел 45 жаста. Шағымы: тамақтанған соң іштегі ауыру сезіміне, ауырлық және керіп аурыу сезіміне, тәбеті төмен, жалпы әлсіздік, іш қату, іш өтумен аралас. 10 жылдан астам асқазан ауыру бойынша емделді. Жағдайы соңғы апта күрт нашарлады. Объективті: қалыпты тамақтануы. Перифериялық лимфотүйіні ұлғаймаған. Жүрек және өкпе жүйесі жағынан патологиясы жоқ. Тілі ылғалды, ақ жабындымен жабылған, емізік тәрізделер бүрлері тегіс. Іші сырт көзге өзгермеген, төс асты аймағы шамалы ауырсынған. Бауыр қабырға доғасы бойында.
Қандай тексеру анағұрлым орынды?
*гистологиялық зерттеумен асқазанның шырышты қабатының биопсиясы
*хеликобактерге зерттеу жасау
*құрсақ қуысының УДЗ
*+ФГДС
*онкомаркерлерге қан талдауын жасау
#674
*!Ер кісі 39 жаста, күніне 5 – 6 рет болатын, дефекация алдындағы қатты ұстама тәрізді ауыру сезімге шағымданады. Сұйық дәрет, кейде шырыш пен қан аралас, әлсіздік, еңбекке жарамдылықтың төмендеуі, дене температурасының 37,5 С дейін жоғарлауы. Тәбет төмендеген, ауыру барысында 10 кг арықтаған. Қарап тексергенде: тілі түбірі кір жабындымен жаьылған, құрғақтау. Іші кернелген, пальпация кезінде оң төменгі квадрантта ауыру сезімі байқалады. Соқыр ішекті пальпациялау кезінде шұрқырау (урчание) естіледі. Байыр және көкбауыр ұлғаймаған.
Қандай тексеру анағұрлым орынды?
*ФГДС және колоноскопия
*+Патологиялық аймақтан биопсиямен ФГДС және колоноскопия
*ФГДС
* Патологиялық аймақтан биопсиямен колоноскопия
*копрограмма
#675
*!Әйел 61 жаста, аймақтық дәрігерге қабылдауға келді. Эпигастрия аймағындағы ауыру сезімі үнемі мазалауына шағымданады. Жалпы жағдайы қанағаттанарлық. Эпигастрия аймағында тығыз жаңа түзіліс пальпацияланады, шамалы ауырсынуы бар. ФГС кезінде өңеште, асқазан және 12 елі ішекте патология жоқ. Лапароскопия кезінде байырдың сол бөлігінде бір 5 х 6 см опухальді түйін анықталған, ол бауыр капсуласынан 2 см шығып тұр.
Қандай тексеру анағұрлым орынды?
* құрсақ қуысының УДЗ.
*+ құрсақ қуысының УДЗ. Кіші жамбас УДЗ
*фиброколоноскопия
*құрсақ қуысын рентгенологиялық зерттеу
*гепатит маркерлеріне қанды ИФТ анализі
#676
*!Әйел 28 жаста, 2 ай бойы тұрақсыз дәрет, ішінің кернеуі, метеоризм, шамалы жалпы әлсіздікке, тітіркендіргішке, түңгі ұйқының нашарлауына, ерте тұруына, калда шырыштың кезеңділікпен пайда болуына шағымданады. Осы симптомдардың пайда болуының ұзақ уақыт антибиотикотерапияның қолдануымен байланыстырады, ол ем созылмалы аднекситын емдеу ұшін гинеколог тағайындаған. Балалық шағынан кейбір тамақтарға төзімділігінің нашарлығының, сонымен қатар, сүт, саңырауқұлақ, қиярға төзімділігінің төмендігін айтты.
Қандай тексеру анағұрлым орынды?
*перифериялық қанның көрсеткіші
*ФГДС
*ректороманоскопия
*асқазан секрециясын зерттеу
*+дисбактериозға фекальды флораны зерттеу
#677
*!Ер кісі 25 жаста, вегетарианец. Шағымы: іштегі шұрылдауға (урчание), құрылдауға, сонымен қатар анальді тесік маңында. Ішектің толу сезіміне, іш қату мен іш өтуінің аралас жүруіне, іштің төменгі бөлігіндегі ауыру сезіміне, дәреті қалыпты емес, көбінесе сары – қоңыр түстес. Тілі сарғыш жабындымен жабылған. Копрология – көптеген қорытылмаған өсінді клетчаткалар, 1,5 жылдай ауырады. Субфебрильді температура тұрақты.
Қандай тексеру анағұрлым орынды?
*ФГДС
* құрсақ қуысының УДЗ
*ирригоскопия
*+колоноскопия
*дисбактериозға қарсы ем тағайындау.
#678
*!Әйел 34 жаста, екі жақты пневмониямен ауырған, амоксиклав 625 мг 3 реттен қабылдаған, 14 күн өткеннен кейін дәрігерге дене температурасының көтерілуіне, ентігуге, әлсіздікке шағымданды. Қарап тексергенде: тері түсі сарғыш, тынысы везикулярлы, жиілігі 36 рет мин. Көкбауыры пальпацияланады, бауыры 11-9-8 см. Қанда: эритроциттер 2,1х1012/л, гемоглобин 75г/л, түсті көрсеткіш 1,07; ретикулоциттер 30%, лейкоциттер 15х109/л, тромбоциттер 180х109 /л, «тиын бағаналары», ЭТЖ 25 мм/сағ.
Дәрілік препараттардың қайсысын тағайындау негізгі болып табылады?
*+Преднизолон
*Циклоспорин А
*Пиридоксин
*Темір (II)
*Десфериоксиамин
*Заболевания пищеварительной системы*3**
#679
*!Ер адам 55жаста ұзақ уақытқа созылған 20 жылдан көп Н2- блкаторлармен емдегенде басылмайтын, қыжыл мазалайды, 4 жыл бұрын ЭФГДС- те Баретта өңеші анықталды. Гистологиялық тексерісте: дисплазия анықталған, тері және көзге көрінетін шырыш қабатттары тері және тері май қабаттары қалыпты, лимфа түйіндері ұлғаймаған, тілі ылғалды ақ жабындымен қапталған, іші жұмсақ пальпация кезінде: эпигастрий ауру сезімі бар. Бауыры қабырға доғасында орналасқан.
Мүмкін болатын емдеу әдісін тағайындаңыз:
*Н2-блокаторларынын дозасын арттыру
*Н2-блокаторларын тағайындамау, ППТ тежегіштері
*физиоем тағайындау
*+Радикальды эзофагоэктомия
*иррадикационды терапия тағайындау
#680
*!Әйел 40жаста қыжылға және ауалы кекіруге шағымданады. Обьективті қарау кезінде: патологиялық белгілер анықталмады ЭФГДС-та өңештің абдоминальды бөлігінің ошақты фибринозды жабындымен қапталған, тотальды гиперэмиясы анықталды. Эндоскопиялық зерттеуде: асқазан клапнның жетіспеушілігі. Осындай жағдайда қай топтың препараттарын тағайындаған тиімді?
*Спазмолитик - 10 күн
*Н2- гистамин блакаторлары
*Антацит-2 апта
*Антибактериальды препарат-5күн
*+ППТ-8 апта
#681
*!Ер кісі 53 жаста қыжылға шағымданады. Обьективті қарау кезінде патология белгілері жоқ. ЭФГДС-та өңештің абдоминальды бөлігінің шырышты қабатының айқын білінетін ошақты эритемасы көрінеді. Өңеш сфинктерінің төменгі бөлігінде аздаған моторлық бұзылыс байқалады.
Қандай топ препараттары науқасқа эффективті болып табылады?
*Н2-блокаторы+анальгетик
*+ППТ+прокинетик
*Антоцит+спазмолитик
*Атибактериальды препарат+ППТ
*Гепатопротектор+ протонды помпа блакаторы
#682
*!Ер кісі 34 жаста ГЭРА 1- дәрежелі, ремиссия сатысы бойынша кезекте қаралуға келді. Шағымдары жоқ, соңы 1 жыл ішінде асқынулар болмады. Обьективті қарағанда патологиялық белгілер анықталған жоқ.
Диспансерлік бақылау ұзақтығын көрсетіңіз?
*2 жылда 1 рет
*3 айда 1 рет
*+жылына1 рет
*жылына 2 рет
*5 жылда 1 рет
#683
*!Бала 10 жаста. Шағымдары: қыжыл, ащы затпен кекіру. Обьективті қарау кезінде патологиялық белгілер анықталған жоқ, Эндоскопиялықтексеру кезінде: өңештің және асқазанның шырышты қабаттары бозарған, тегіс деффект жоқ. Емдеу тактикаңыз?
*Асқазанды жуу
*+Прокинетикалық препарат+ППТ
*висмут калоидтты субцитрат
*ойық жараға қарсы комплекстітерапия
*Антацит+Н2-блокаторы
#684
*!Әйел адам 45 жаста қабылдауға төмендегі шағымдармен келді: соңғы 1 жыл ішінде пайда болған қыжылға. Анамнезінде: зәр шығару жолдарының ауруына, әсіресе ұйықтаған кезде пайда болатындығына, соған қосарласа лоқсуға, 1 рет қан аралас құсуға. Іші демалу актісне қатысады. Пальпацияда: эпигастрий айқын ауру сезімі, ЭФГДС-та өңештің абдоминальды бөлігінің ошақты фибринозды жабындымен қапталған, тотальды гиперэмиясы анықталды. Эндоскопиялық зерттеуде: асқазан клапнның жетіспеушілігі.
Осындай жағдайда қай топтың препараттарын тағайындаған тиімді?
*Фестал
*Урсодезоксихол қышқылы
*Фоматидин
*+Омепразол
*Дротоверин
#685
*!Бала 15 жаста, қыжылға, қышқыл ауамен кекіруге және дисфагияға шағымданады. ЭФГДС-та асқазан бөлінділнрінің өңешке кері қарай өтуіне байланысты болған эрозияға, өңеш шырышты қабатының абдоминальды бөлігінің ошақты эритемасы анықталды. Асқазанның шырышты қабатының гиперемиясы. Қарау кезінде эпигастальды аймақта ауру сезімі анықталды. Қандай дәрі тағайындайсыз?
*+Омепразол+Домперидон+Фоматидин
*Омепразол+Фуразолидон+Лоперамид
*Омепразол+Ранитидин+Будесонид
*Омепразол+Экстракт валериана+ Лабеварин
*Омепразол+Декстроза+панкреатин
#686
*!Жүргізуші 58 жаста. Қыжылға. Ащы кекіруге, іші жүрмеуге шағымданады. Күніне 1 қорап темекі шегеді. Обьективті:іші жұмсақ, эпигастрий аймағында ауру сезімі.Қан анализінде: Hb – 129г /л; L-5.7 х10/9л; Эр-5.3 х10/9; СОЭ-10 мм/час, Нb pillory теріс.
Қандай препарат бірінші кезекте тағайындалады?
*Дротавирин
*Домпередон
*Креон
*+Омепрозол
*Висмут препараты
#687
*!Балаға 11жаста, қыжылға шағымданады. Қарау кезінде патология белгілері анықталмады. ЭФГДС- та ГЭРА белгілері бар.
Бірінші кезекте тағайындалатын препаратты анықтаңыз?
*Эрадикационды терапия
*+Прокинетиктер
*Антибиотиктер
*Спазмолитиктер
*Коллоидтты препараттар
#688
*!Әйел 43 жаста поликлиникаға төмендегі шағымдармен қаралды: көкірек тұсындағы қысылу сияқты сезімге, әсіресе тамақтану кезінде күшейеді, қыжылға, кекіруге тағам қабылдағанда жұтынудыңқыйындауына шағымданады. Өмір анамнезінде: темекі шегеді, майлы тағам қабылдайды, ыстық кофе ішеді. ЖҚА: Hb – 112г /л; L-8.0 х10/9л; Эр-4,5х10/12; СОЭ-3мм/час. Эзофагоманометрия: төменгі өңештік сфинктер қысымы-7мм.с.б.
Төменде көрсетілген препараттардыңқайсысы тиімді болып табылады?
*Регидрон
*Емен тамыры
*Панкреатин
*Дротаверин
*+Ранитидин
#689
*!Ер кісі 67 жаста бронхиальды астмамен зардап шегеді, тұншығу тәрізді ұстама, әсіресе тізе және горизонтальды қалыпта отырғанда күшейетін сезімге шағымданады. Көптеген дәрлік препараттар нәтежие берген жоқ. Обьективті қарағанда: эпигастрий аймағында ауру сезімі бар.
Жағдайды қалай түсіндіруге болады?
*бронхиальды астмада қолданылатын дәріләк препараттарға тәуелділік
*бронхиальды астма кезінде қолданылатын препараттардын дозасын арттыру
*+аралас патологияларға байланысты (ГЭРБ)+ бронхиальды астма 
*ұстама кезінде қолданылатын препараттарды өзгерту
*басқа дәрлік заттарды қосу
#690
*!Ер адам 54 жаста 7 ай бұрын ауырған, әсіресе қатты тағамдық заттарды жеу кезінде жұтынудың бұзылуына байланысты жарты жыл өткен соң, әлсіздікке қатты тағамдық заттар өтпейтіндігіне ауру сезімі жауырынға берлуіне, тек жартылай сұйық тағамдар қортылуына, 10 кг арықтауына шағымданды. Рентгенологиялық зерттеу кезінде: Өңештіңүшінші ортанғы бөлігінің 8 см тарылуы көрінеді.
Диогнозды нақтылау үшін қандай зерттеу әдісін қолданасыз?
*Бронхоскопия
*Кеуде торының УЗИ
*+Биопсия мен эзофагоскопия
*Кеуде торының компьютерлік томографиясы
*Лапароскопия
#691
*!57 жасар ер кісіде 3жыл бұрын Баретта өңеші анықталған. 1 жыл бұрын эндоскопиялық зерттеуде: биопиялық жағындыдан өңештің шырышты қабатында цилиндр тәрізді эпители дисплазия белгілерінсіз анықталды. Қыжылға байланысты Н2 – блакаторларын орташа дозада қолданған. Қазіргі уақытта гистологиялық зерттеуде: төменгі дәрежелі дисплазияны көрсетті.
Осы жағдайда қандай ем тағайындауға болады? 
*Жеке эзофагоэктомия тағайындау *12 ай ішінде Н2-блокаторлар дозасын арттырып эндоскопиялық зерттеуге жібереміз*+Н2- блакоторларын емнен алып тастаймыз, оның орнына ППТ және 8-12 апта ішінде эндоскопиялық биопсияға жібереміз*Эрадикационды терапия*Эрадикационды және физиоем тағайындаймыз
#692
*!Әйел адам 39 жаста артық салмағы бар, төмендегі шағымдармен келді: кеуде тұсындағы жағымсыз ауру сезіміне атап айтқанда: қыжылға, күніне 1 қорап темекі шегуіне. Эндоскопиялық зерттеуде: өңештің диафрагмальды тесігінің улкен емес жарығы анықталған. Биопсия нәтеже берген жоқ.
Қандай емдік тактика қолданар едіңіз (салмағын төмендету, темекі шегуді доғару)?
 *Науқаста гастроэнтерологиялық аурулардың табылмағандығына мән беру*Науқаста гастроэнтерологиялық аурулардың табылмауына байланысты 24 сағат ішінде өңеш ішілік Рн-ты анықтау *ГЭРА ауруына байланысты Н2 блакаторының жоғары мөлшеріне прокинетиктерді қосып емдеуді жалғастыру*+ГЭРА ауруына байланысты Н2 – блакаторының толық терапиялық дозасын жүргізу*H.pylory инфекциясын анықтау үшін тыныс алу тестін анықтау
#693
*!Әйел 40 жаста мазалайтын қыжыл сезіміне шағымданады. ЭФГДС- те Баретта өңеші анықталды. Гистологиялық тексерісте: дисплазия анықталған, тері және көзге көрінетін шырыш қабатттары тері және тері май қабаттары қалыпты, лимфа түйіндері ұлғаймаған, тілі ылғалды ақ жабындымен қапталған, іші жұмсақ пальпация кезінде: эпигастрий ауру сезімі бар. Бауыры қабырға доғасында орналасқан.
Мүмкін болатын емдеу әдісін тағайындаңыз:
*Антациттер
*Прокинетиктер
*Н2-гистамин рецепторларының блакаторы
*+Протонды помпа тежегіштері
*Прокинетиктер мен протонды помпа тежегіштері
#694
*!Ер кісі 27 жаста кеуде тұсындағы жағымсыз сезімге атап айтқанда: қыжылға, күніне 2 қорап темекі шегетіндігіне шағымданды. Обьективті қараған кезде патологиялық белгілер анықталмады. ФГДС-те ГЭРА белгілері анықталды. Қандай топтың препараттары емдеуге тиімді болып табылады?
*Спазмолитиктер + антациттер
*Анальгетиктер+ антацит
*Антибактериальды препараттар+ протонды помпа тежегіштері
*Гепатопротекторлық препараттар+ Н2 гистаминдік рецептор блокаторлары
*+Протонды помпа тежегіштері+ прокинетиктер
#695
*!Әйел адам 35 жаста. Шағымдары: кеуде қуысындағы жағымсыз сезім, қыжыл. Обьективті қарау кезінде патология белгілері анықталған жоқ. ЭФГДС- те өңештің абдоминальды бөлігінде шырышты қабатының бұзылысы және ошақты эритема, өңеш сфинктерінің төменгі бөлігінде аздаған моторлық бұзылыс. 4 аптаға созылатын ем тағайындалды.
Қандай дәрлік ем тағайындайсыз?
*Протонды помпа тежегіштері
*Протонды помпа тежегіштері+антацит
*+Протонды помпа тежегіштері+ прокинетикалық заттар+антацит
*Протонды помпа тежегіштері+ прокинетикалық заттар
*Прокинетикалық заттар+ антацит
#696
*!Ер кісі 65 жаста төмендегі шағымдарға: кеуде тұсындағы жағымсыз ауру сезіміне, қыжылға. ЭФГДС-та өңештің абдоминальды бөлігінің ошақты фибринозды жабындымен қапталған, тотальды гиперэмиясы анықталды. Эндоскопиялық зерттеуде: асқазан клапанның жетіспеушілігі.
Осындай жағдайда қай топтың препараттарын тағайындаған тиімді?
*ППТ+прокинетиктер+антацит
*+ППТ+прокинетиктер+мукоцитопротекторлар
*ППТ+антацит
*ППТ+прокинетиктер
*ППТ+муколитиктер
#697
*!Ер кісі 20 жаста асқазан тұсындағы ауру сезіміне шағымданды. Обьективті патологиялық белгілер жоқ. Эндоскопиялық зерттеу кезінде: асқазанның шырышты қабырғасының биопсиясында Нb pilory- табылды.
Қандай ем тағайындайсыз?
*ППТ+антацит
*Прокинетикалық препараттар
*Прокинетиктер+эрадикационды терапия
*ППТ+антацит+прокинетик
*+ППТ+эрадикационды терапия
#698
*!Әйел адам 57 жаста төмендегі шағымдармен келді. Тамақтанғаннан соң 30 мин кейін эпигастрий аймағындағы батып ауру сезіміне, толысу сезіміне, тәбетінің төмендеуіне, тамақтан кейін кекіруіне, периодты лоқсуға, тұрақсыз дәретке шағымданды. ЭФГДС- та эрозивті гастрит белгілері анықталады. Биопсия мәліметтері Hb pilory - табылды.
Қандай ем тағайындайсыз?
*Прокинетиктер (мотилиум, цизаприд)
*Спазмолитиктер + антацит
*Анальгетиктер+ антацит
*+Антибактериальды препараттар+ протонды помпа тежегіштері
*ППТ+антацит+прокинетик
#699
*!Әйел адам 40 жаста. Шағымдары: Дисфагияға ( тамақтанудан кейінгі кеуде тұсындағы ауырсынуға, кері регургитацияға). Рентгенологиялық зерттеуде: кардиоахалазияның 2-дәрежелі белгілері анықталады.
Науқасқа мүмкін болатын ем тағайындаңыз?
*+Кардиодилатация
*Эрадикационды терапия
*Операциялық ем
*Физиотерапия
*Химиотерапия
#700
*!Ер адам 25 жаста, аш қарында іштің жоғарғы аймағындағы ауру сезімге шағымданды. ЭФГДС-те он екі елі ішек пиязшығының ойық жарасы, биотоптық зерттеуде HP-pilory+.
Дәрігер қандай схема бойынша НР-ойық жара ауруында «Құтқару терапиясы» Маастрихтом-3 –ті тағайындайды?
*ИПП + амоксициллин 10-14 кун аралығында
*ИПП + амоксициллин + рифабутин (или левофлоксацин) 7-10 күн аралығында
*+ИПП + препарат висмута + тетрациклин + фуразолидон 7 тәулік аралығында
*ИПП + амоксициллин 7 күн аралығында
*ИПП х 2 рет + трихопол 0,25 х 4 рет+ кларитромицин 0,25 х 2 рет 7-10 күн аралығында
#701
*!Ер адам 28 жаста, он екі елі ішектің ойық жара ауруымен зардап шегеді. Тұрақты асқыну 1жылда 3-4 рет. Диспансерлік бақылауда тұрады.
Науқастың диспансерлік бақылау жиілігі қанша рет?
*2 жылда 1 рет
*1 жылда 1 рет
*1 жылда 2 рет
*ай сайын
*+тоқсанына 1 рет
#702
*!Ер адам 52 жаста, 20 жыл бойы асқазан ойық жара ауруының асқынуымен зардап шегеді. Эндоскопиялық зерттеуде жара асқазанның үлкен иінінде орналасқан, диаметрі 3 см, ұзақ уақыт жазылмайды.
Науқасты емдеу тактиканыз қандай?
*Консервативті емді жалғастыру
*Созылмалы асқазан ойық жарасының перфорациялық асқынуының әсерінен науқасқа операция көрсетілген
*+Созылмалы асқазан ойық жарасының малигнизациялық асқынуының әсерінен науқасқа операция көрсетілген
*Асқазан ойық жарасының қан кету асқынуының әсерінен науқасқа операция көрсетілген
*Бақылауды жалғастырумен қатар диета тағайындау
#703
*!Ер адам 42 жаста, тамақ немесе ішімдік қабылдағаннан кейін жарты сағаттан соң асқасазан аймағының қысып ауыру сезіміне, қиналып кекіруге шағымданды. Ауру сезімі сода қабылдаған сон басылады. 2 жылдан бері ауырады, емделмеген. Об-ті: тілі ақ жығындымен қапталған, терең пальпацияда эпигастрии аймағында жайылмалы ауру сезімді. ЭФГДС –те: асқазан шырышты, қызырған, ісінген, антральді бөлігінде бірен-саран қан құюлар.
Қай препарат тиімді және себебі?
*+Пантапразол, себебі ферментті тежейді, синтездің соңғы стадиясында қатысады және тұз қышқылын экскрециялайды
*Фамотидин, себебі Н2 рецепторын тежейді
*Метронидозол, себебі антигеликобактериялық қасиетке ие
*Алмагель, себебі антацидтік қасиетке ие
*Метацин, себебі спазмолитиклық қасиетке ие
#704
*!56 жастағы ер адам, он екі елі ішек пиязшығының ойық жара ауруымен диспансерлік есепте тұрады. Асқыну кезінеде ішінде ауру сезімі, шіріген жұмыртқа иісті және қалдық астық құсу.
Науқаста қандай асқыну болған?
*Перфорация
*Пенетрация
*+Стенозирование
*Малигнизация
*Қан кету
#705
*!Ер адам 50 жаста, 20 жыл бойы асқазан ойық жара ауруының асқынуымен зардап шегеді. Эндоскопиялық зерттеуде жара асқазанның үлкен иінінде орналасқан, диаметрі 3 см, ұзақ уақыт жазылмайды.
Жараның орналасуы бойынша қандай асқыну дамуы мумкін?
*Қан кету
*Перфорация
*+Малигнизация
*Тыртықты деформация
*Пенетрация
#706
*!60 жастағы әйел, майлы тағам қабылдағаннан кейін ішінде ауру сезімі пайда болды, көп реттік құсу. Пальпацияда эпигастрии аймағында аздап ауру сезімді. Тексеру әдістерінен кейін және амбулаторлық емнен кейін жағдайы жақсарды, зертханалық зерттеулер қалыпты.
Қандай емдеу тактикасын ұсыну қажет?
*+1 диетаны тағайындау
*Өт айтайтын перпараттар
*Антацидтер
*4 диетаны тағайындау
*6 диетаны тағайындау
#707
*!Ер адам 53 жаста, ұзақ уақыт асқазанның ойық жарасымен ауырады, сонғы 2 күнде ауру сезімі интенсивті, сол уақыттан бері әлсіздік, бас айналу пайда болды. Таң ертен аз уақыттық естен тану болды. Қарап тексергенде: бозарған, пальпацияда эпигастрии аймағы ауру сезімді. Іш астардың тітіркену симтомы жоқ.
Дәрігердің тактиксы қандай?
*+жедел госпитализация
*амбулаторлы ем
*ұсыныс жазып үйде қалдыру
*терапевтік бөлімде емдеу
*гастроэнтерологтың кеңесі
#708
*!Ер адам 59 жаста, 30 жыл бойы асқазанның ойық жара ауруының асқынуымен зардап шегеді. Поликлиникада тұрақты ем қабылдайды, бірнеше рет санаторлық – курорттық ем қабылдаған, диетаны ұқыпты сақтаған. Терапевтік стационарда ешқашан ем қабылдамаған. Эндоскопиялық зерттеуде жара ұзақ уақыт жазылмайды.
Науқасқа операция ұсыну керек па?
*Керегі жоқ
*Созылмалы асқазан ойық жарасының перфорациялық асқынуының әсерінен науқасқа операция көрсетілген
*+Созылмалы асқазан ойық жарасының малигнизациялық асқынуының әсерінен науқасқа операция көрсетілген
*Асқазан ойық жарасының қан кету асқынуының әсерінен науқасқа операция көрсетілген
*1 жыл аралығында бақылау керек
#709
*!Ер адам 23 жаста, он екі елі ішектің ойық жара диагнозымен, Hb-pylori анализі оң, ем тағайындалды.
Төменде көрсетілген схема бойынша қандай емНР – оң ойық жара ауруында эрадикационды терапияда ұсынылады?
*+ИПП х 2 рет + амоксициилин по 1,0 х 2 рет + кларитромицин по 0,5 х 2 рет 7-10 күн аралығында
*ИПП х 2 рет + трихопол 0,25 х 4 рет + кларитромицин 0,25 х 2 рет 7-10 күн аралығында
*ИПП х 2 рет + амоксициллин 0,5 х 3 рет + трихопол 0,25 х 4 рет 7-10 күн аралығында.
*еш қайсысын
*ИПП + амоксициллин + рифабутин (или левофлоксацин) 7-10 күн аралығында
#710
*!Әйел 25 жаста, асқазан аймағының ауру сезіміне шағымданды. ЭФГДС жасалды. Эндоскопиялық зерттеуде диаметрі 1см 12-елі ішектің пиязшығында фибринді дөнгелек формалы жара анықталды. Биотоптық зерттеуде Hb pilory +. Ем тағайындалды.
Қандай ем тағайындалуы қажет?
*монотерапия қандайда бир препараттармен
*тек қана 7-10 күн күндізгі эрадикациондық терапия
*бір антисекреторлы зат
*бір препарат
*+комплексті квадротерапия
#711
*!Ер адам 28 жаста, сол жақ қабырға асты эпигастрии аймағында ар түрлі интенсивті ауру сезімге, сол жақ кеудеге, сол қолға берілетін ауру сезімге, сонымнен қатар журек айнуға және жеңілдік әкелмейтін құсуға шағымданды. Анамнезінде он екі елі ішектің пиязшығының ойық жасары. Дәрігер ұйқы безі жарасының пенетрациясына кудік туды.
Науқаста жара қалай орналасуы мумкін?
*Жара асқазанның антральды бөлігінің артқы қабатында орналасқан
*Жара асқазанның антральды бөлігінің алдыңғы қабатында орналасқан
*+Жара пиязшықтың артқы қабатында орналасқан
*локализации язвы на передней стенке луковицы Жара пиязшықтың алдыңғы қабатында орналасқан
*Жара пилорикалық каналда орналасқан
#712
*!Ер адам 58 жаста, тамак кабылдаганнан кейин дискомфорт сезимине шагымданды. Эндоскопиялык зерттеуде Hb Pilory-мен гастрит аныкталды.
Наукаска кандай препарат ен тимді?
*протон помпасының ингибиторы+ прокинетик + дәрумендер
*Н2- блокатор + антацид + фермент
*дәрумендер + орынбасушы терапия
*+протон помпасы+2 антибактериальды препарат
*трихопол + эритромицин
#713
*!Ер адам 40 жаста, бірінші сызық бойынша эрадикационды терапия кабылдады, бірак ем натежиелі болмады.
Наукаста ойық жара ауруына бірінші сызық эрадикационды терапиясында қандай ем ең тиімді?
*сол схеманы кайталау антибактериалды заттын дозасын кобейту
*сол схеманы 14 кун аралығында кайталау
*+екинши линия бойынша эрадикационды терапияны тағайындау
*1ай эрадикационды ем тағайындау
*14 күн аралығында бірінші сызық бойынша басқа схема тағайындау
#714
*!Ер адам 25 жас, кекіруге, тамақтанғаннан кейін 1,5-3 сағаттан кейін жиі түнде аш қарында ауру сезімге шағымданды. Тамактанғаннан кейін ауру сезімі басылады. Пальпацияда эпигастрии және кіндік аймағында ауру сезімді. Наукаста астеновегетативті синдром анықталды. Тексеру жүргізілді. 12 – елі ішектін ойық жарасы диагнозы қойылды.
Науқас стационарлық емді қажет етеді ме және себебі?
*+Иа, себебі науқаста 12-елі ішектін ойық жарасы бірінші анықталған
*Жоқ, ойық жара ауруының асқынулары жоқ
*Иа, себебі айқын астеновегетативті синдром бар
*Жоқ, себебі қан кету белгілері жоқ
*Иа, себебі науқас стационарда қосымша физио ем қабылдайды
#715
*!Әйел 28 жаста, он екі елі ішектің пиязшығының ойық жарасы бойынша ем тағайындалды.
Эрадикациондық терапия бойынша бірінші препараттар.
Қандай препараттар тағайындалды?
*+ИПП, кларитромицин, амоксициллин
*ИПП, трихопол, кларитромицин
*ИПП, амоксициллин, трихопол.
*Амоксициллин, трихопол, кларитромицин
*ИПП, амоксициллин, рифабутин
#716
*!30 жаста, он екі елі ішек пиязшығының ойық жара диагнозымен, Hb-pylori анализі оң, ем тағайындалды.
Төменде көрсетілген схема бойынша қандай ем НР – оң ойық жара ауруында эрадикационды терапияда ұсынылады?
*+ИПП х 2 рет + амоксициилин по 1,0 х 2 рет + кларитромицин по 0,5 х 2 рет 7-10 күн аралығында
*ИПП х 2 рет + трихопол 0,25 х 4 рет + кларитромицин 0,25 х 2 рет 7-10 кун аралығында
*ИПП х 2 рет + амоксициллин 0,5 х 3 рет + трихопол 0,25 х 4 рет 7-10 күн аралығында.
*Еш қайсысы
*ИПП + амоксициллин + рифабутин (или левофлоксацин) 7-10 күн аралығында
#717
*!Ер адам 35 жаста, он екі елі ішектің пиязшығының ойық жарасы бойынша ем тағайындалды. Эрадикациондық терапия бойынша екінші сызықтық препараттар .
Қандай препараттар тағайындалды?
*ИПП + амоксициллин
*ИПП + амоксициллин + рифабутин
*+ИПП + препарат висмута + тетрациклин + метронидазол
*Амоксициллин+ трихопол,+кларитромицин
*ИПП + трихопол + кларитромицин
#718
*!Ер адам 40 жаста, поликлиникаға кекіруге шағымданды. ЭФГДС –те аздаған ошақты эритема жане асказанның абдоминальды болігінде шырыштың кобеюі. Кіші ас корыту жолының сфинктеринде аздап моторлы бұзылыс анықталды.
Қандай ем тағайындалу қажет?
*нитроглицерин, но-шпа, маалокс
*+мотилиум, маалокс, ранитидин
*но-шпа, мезим, ренни
*маалокс, реопирин, диклофенак
*индометацин, мелоксикам, мотилиум
#719
*!Әйел 43 жаста, асқазанның ауру сезіміне шағымданды, эндоскопиялык зерттеу тағайындалды. ЭФГДС–те асказанның шырышты қабатының қызаруы. Биотопта Hb Pilory.
Қандай ем тиімді болып табылады?
*протон помпасының ингибиторы+ прокинетик + дәрумендері
*Н2- блокатор + антацид + ферменттер
*дәрумендер + орынбасушы терапия
*+протон помпасының ингибиторы+2 антибактериальды препараттар
*трихопол + эритромицин
# 720
*!Ер адам 35 жаста, 20 жыл бойы он екі елі ішектің пиязшығының ойық жара аурымен зардап шегеді. Поликлиникаға 1 жылда 3-4 рет қаралады. Диспансерлік бақылауда тұрады.
Науқастың диспансерлік бақылау жиілігі қанша рет?
*2 жылда 1 рет
*1 жылда 1 рет
*1 жылда 2 рет
*ай сайын
*+тоқсанына 1 рет
#721
*!Әйел адам 23 жаста шағымдарына, анамнезіне, қарап тексеру барысында - оң жақ қабырға астында ұстама тәрізді шаншу тәрізді ауырсыну, психоэмоциональді фактормен байланысты, ношпа қабылдағаннан кейін басылатын, жалпы қан анализі, биохимиялық қан анализі, жалпы зәр анализінің қорытындысына байланысты болжамалы диагноз қойылды: Өтайдауыш жолдарының гипертониялық типте функционалды бұзылысы.
Жүргізілген инструментальды зерттеуледің қорытындысы диагнозды нақтылады.
Емдеудің қандай тәсілі науқасқа тиімді?
*диета № 5, спазмолитикалық препараттар және биостимуляторы
*диета № 5, прокинетикалық препараттар, транквилизаторлар
*диета № 5, антибиотик, спазмолитик
*+диета № 5, спазмолитик, транквилизатор
*диета № 5, прокинетик, холекинетик
#722
*!Әйел адам 28 жаста, шағымдары сарғыштыққа, буындарындағы ауырсыну сезімі, дене температурасының көтерілуі 38,5С, жалпы әлсіздікке. Қарау кезінде: тері және көзге көрінетін қабаттары сарғыштанған. Бауыры оң жақ қабырға астынан 5 см ге шығыңқы, палпацияда ауырсынулы. ЖҚА – де Нв = 90 г/л, СОЭ=55 мм/сағ. Тимол сынамасы - 16 ед., гамма-глобулин - 40,2%, трансаминаза белсенділігі 5 есеге жоғарлаған, жалпы билирубин - 35,5 мкмоль/л (тікелей - 25,5 мкмоль/л, тікелей емес - 10 мкмоль/л). Болжамалы диагноз қойылды: Аутоиммунды гепатит 1 типте.
Қандай препараттар науқастың емінде тиімді?
*антибиотик және урсодезоксихол қышқылы
*фенобарбитал және урсодезоксихол қышқылы
*+преднизолон және урсодезоксихол қышқылы
*делагил және урсодезоксихол қышқылы
*аспирин және урсодезоксихол қышқылы
#723
*!Ер адам 79 жаста, өттас ауруымен ауыратын поликлиникаға іштегі ауырсынуға байланысты жолықты. Пальпацияда оң симптомдар анықталды: Щеткина-Блюмберг, Воскресенский, Медел, Бернштейн. 
Қандай ем тағайындаған дұрыс?
*Егде жасына байланысты консервативті ем
*Консервативті ем нәтиже бермегенде шұғыл түрде ота жасау
*Аурудың созылу уақытына байланысты тактикалық ем тағайындау
*Жоспарлы түрде ота жасау
*+Шұғыл госпитализация және оперативті ем
#724
*!Ер адам 77 жаста, айқын жүрек жеткіліксіздігі бар шағымдары: оң жақ қабырға астында ұстама тәрізді ауырсынуға, оң иыққа, жауырынға, оң жақ бұғана жаққа беріледі, жүрек айнуға және өтпен көп реттік ұстамалы құсуға. Дене температурасы 38. Қарау кезінде: тілі құрғақ, жағынды бар. Палпацияда іш аумағында оң жақ қабырға астына ауырсыну, осы аумақта рефлекторлы қорғаныс.
Науқасты емдеу тактиканың қайсысы дұрыс?
*+Шұғыл госпитализация
*Шұғыл госпитализация және холецистэктомии
*Амбулаторлы жағдайда бақылау
*Консервативті ем
*Промедолмен симптоматикалық емдеу
#725
*!60 жастағы әйел мынадай шағымдармен келді оң қабырға астындағы ұстамалы ауырсыну, жүрек айнуына, өт құсу және дене температурасының 38 ге дейін көтерілуі. Қарау кезінде: тілі құрғақ, сарғыштау жағынды анықталды. Пальпацияда ішінің оң жақ қабырға астындағы ауырсынуы, осы аумақтағы бұлшықеттің рефлекторлы өорғаныс реакциясы.
Қандай препараттар қарсы көрсеткіштер болып табылады?
*Омнопон
*+Морфин, фентанил
*Но-шпа, кетонал
*Атропин сульфаты
*Спазмалгон, баралгин
#726
*!76 жастағы ер адамда өттас ауруы бар емханаға келгендегі шағымдары тұйықталған және сыздаған ауырсыну оң жақ қабырға астында, арқаға беріледі және терісінің сарғыштануы бар. Ішінің жоғарғы жақ бөлігінің пальпациясында ауырсыну, перкуссиялағанда жіңішке және тоқ ішекте тимпаникалық дыбыс. УДЗ – де холедохолитиаз. 
Қандай ем тағайындаған дұрыс?
*Шұғыл холецистэктомия
*Лапароскопиялық холецистэктомия
*Комплекстіконсервативті ем
*+Микрохолецистостомия УДЗ бақылауымен
*Дистанционды толқынды метотрипсия
#727
*!Ер адам 20 жылдан бері алкоголь қабылдаған, емханаға келгендегі шағымдары: әлсіздік, тәбетінің нашарлауына, жүрек айну және құсуға, түнгі ұйқысының бұзылуына және сергектік жоқтығына, либидоның төмендеуіне. Қарау кезінде: пальмарлы эритема анықталды және тамырлы жұлдызшалар анықталды. Ішінің жоғарғы бөлігі пальпацияда ауырсынулы, көбірек оң жағында, спленомегалия. Лабораторияның қорытындысында АсАТ – 80 МЕ, сілтілі фосфатаза – 350 Ед/л.
Қандай ем тағайындаған дұрыс?
*Преднизолон
*А-интерферон
*Фамцикловир
*Ампициллин
*+Дезинтоксикационды терапия парентеральды
#728
*!Ер адам 23 жаста әлсіздікке, шаршағыштыққа, тәбетінің төмендеуіне, жүрек айнуына және бұлшықетінің ауырсынуына, тері жамылғыларының сарғыштануына, зәрінің қарауытуына шағымданды. Қарау кезінде: бауыры оң жақ қабырға доғасынан 2 см – ге шығыңқы, пальпацияда сезімталдығы анықталды, ұлғайған көкбауыр сезіледі. Диагнозы: Жедел вирусты гепатит А, жеңіл ағымда.
Науқасты емдеу тактикаңыз қандай?
*+Диета және режим сақтау
*Гепатопротектор қолдану
*Инфузионды ем
*Ферментті препараттар
*Глюкокортикоидты препараттар
#729
*!Ер адам 30 жаста, өзін қанағаттанарлық сезінеді, бірақ кейде склераның физикалық күштемеден кейін және суық тигеннен кейін сарғыштығын байқайды, соңғы 2 жылдан бері оң жақ қабырға астындағы ауыртпалықты байқайды. Билирубин 42,1 мкмоль/л (тікелей емес 41 мкмоль/л. тікелей 1,1 мкмоль/л).
Науқасты емдеу тактикаңыз қандай?
*диетотерапия, режим сақтау
*темекі және алкогольден бастарту
*+гепатопотектор тағайындау, энтеросорбент, фототерапия
*шұғыл госпитализация және стационар жағдайында бақылау
*ферментті препарат тағайындау
#730
*!Ер адам 22 жаста өзін қанағаттанарлық сезінеді, бірақ группаластары шырышты қабатының сарғаюын байқаған, физикалық жүктемеден кейін пайда болған және суық тиген. Соңғы 2 жылда периодты түрдегі оң жақ қабырға астындағы ауырсыну болды. Билирубин 42,1 мкмоль/л (тікелей емес 41 мкмоль/л. тікелей 1,1 мкмоль/л). Ағасы және науқастың әкесі тексерілді. Екеуінде де қан сарысуында тікелей емес билирубин саны жоғарылаған.
Науқасқа қандай препараттар тағайындайсыз?
*+аллохол, полисорб, лив 52
*мотилиум, креон, контролок
*контролок, преднизолон
*преднизолон, мезим-форте
*ферталь, мотилиум
#731
*!Ер адам 30 жаста, бірнеше күннен бері жалғасқан оң жақ қабырға астындағы ауырсыну сезіміне шағымданады. Ауырсыну оң жақ жауырынға иррадияцияланады, ащы, майлы және алкоголь қабылдағанда ауырсыну күшейеді. Оң жақ қабырға асты пальпациялағанда ауырсыну бар. УДЗ – де: өт қабының өзгерісі – қабырғасы қалыңдаған, өт жолының қабыну белгілері, өт моторикасы бұзылған.
Қандай препарат тағайындау қажет?
*+антибиотиктер және спазмолитиктер, өт айдауыш препараттар
*гепатопротекторлар, ферментті препараттар
*ферментті препараттар, өт айдауыш препараттар
*протон помпасының препараттары, спазмолитиктер
*ферментті препараттар, спазмолитиктер
#732
*!Әйел адам 48 жаста, әлсіздікке, тәбетінің нашарлауына, зәрінің қарауытуына, терісінің сарғаюына шағымданады. Қарау кезінде терісі сарғыштанған, тамырлы жұлдызшалар, алақаны гиперемияланған. Бауыры қабырға доғасынан 3 см – ге шығыңқы, тығыз, пальпацияда ауырсыну. Қан анализінде билирубин 300 мкмоль/л – ге жоғарлаған және аминотрансферазаның белсенділігі 5 есеге ұлғайған. Гистологиялық зерттеуде бауырда көпіртәрізді немесе мультилобулярлы некроз анықталды.
Пациентті емдеу тактикаңыз қандай?
*1 жыл бойы режим және диетаны сақтай отыра қадағалау
*+Глюкокортикостероидты тағайындау және УДХК
*Бауыр трансплантациясы
*Гепатопротектор, өтайдауыш препарат тағайындау
*Гепатопротектор және УДХК
#733
*!Поликлиникаға 40 жастағы әйел адам мынадай шағымдармен келді: тез шаршағыштыққа, әлсіздікке, еңбекке қабілеттіліктің төмендеуіне, ұйқының бұзылуына, эмоционалды тұрақсыздыққа, тәбетінің төмендеуіне, 6 ай ішінде 10 кг дене салмағын жоғалтуы, ауызында ащы дәм, оң жақ қабырға астында және ішінің жоғарғы жағында тұйықталған ауырсыну сезімі.Анамнезінде: жедел вирусты гепатит В.Қарау кезінде бауыры қабырға доғасынан 2 см-ге шығыңқы, пальпацияда сезімталдығы жоғары.HBsAg оң.
Қандай этиотропты ем тағайындайсыз?
*А-интерферон+преднизолон
*+А-интерферон+ламивудин
*А-интерферон+циклофосфамид
*Ламивудин+адеметионин
*Преднизолон
#734
*!Әйел адам 20 жаста аяғы ауыр кезінде вирусты гепатит В мен ауырған, нәрестеде осы ауру белгілері анықталды, тексеру кезінде айқындалды. Қандай ем тағайындау керек?
*Интерферон жақпамайы
*Ацикловир
*Амизон
*+Альфа-рекомбинантты интерферон
*Анаферон
#735
*!Ер адам 60 жаста, шағымдары: шаршағыштыққа, жұмысқа қабілеттіліктің төмендеуі, тағам қабылдағаннан кейінгі оң жақ қабырға астындағы периодты түрдегі ауырсыну сезіміне, орташа интенсивті, дене темпиратурасының 37 градуска көтерілуі, терінің қышуы. Анамнезінде: Туберкулезге байланысты ұзақ ем қабылдаған. Қарау кезінде бауыры және көкбауыр ұлғайған. Лабораториялық көрсеткіштерінде – АСТ – 80 МЕ, АЛТ – 75 МЕ.
Ем тактикаңыз қандай?
*Белоксыз емдәм және 1 жыл дәрігер қадағалауында болу.
*Арнайы бөлімшеге жедел түрде госпитализациялау.
*+Гепатопротектор тағайындау, өтайдауыш препарат, В,С тобының дәрумендер, белоксыз емдәм
*Бауыр трансплантациямсы
*Глюкокортикостероид тағайындаужәне УДХК
#736
*!Бойжеткен 18 жаста, шағымдары: әлсіздікке және тез шаршағыштыққа, тәбетінің нашарлауына, жүрек айнуына, бұлшық етінің ауырсынуына, тері жамылғысының сарғыштануына, зәрінің қарауытуына шағымданады. Қарау кезінде бауыр оң жақ қабырға астында 1 см – ге шығыңқы, пальпация кезінде сезімталдықтың жоғарлауы байқалды, көкбауыры ұлғайған. Диагноз: жедел вирусты гепатит А, жеңіл ағым.
Ем тактикаңыз?
*Гепатопротектор қолдану
*Инфузионды терапия
*Ферментті препараттар
*Глюкокортикоидты терапия
*+Режим және диета сақтау
#737
*!Әйел адам 37 жаста, тағам қабылдағаннан кеиін эпигастий аймағындағы ауырлық сезіміне, тәбетінің төмендеуіне, жалпы әлсіздікке, іш қатуына, кезекпен іш өтуіне шағымданды. Соңғы 2 жыл бойы асқазан ауруы бойынша емделген. Жағдайының нашарлауына 5 күн болды. Обьективті: тамақтануы қалыпты, шеткі лимфа түйіндері ұлғаймаған.Жүрек және өкпеде патология жоқ. Тілі ылғалды, ақ жабындымен жабылған,емізікшесі тегістелген. Іші өзгермеген, аздап ауыру сезімі бар. Бауыры қабырға доғасында, ішегі пальпаторлы қалыпта. Қандай ем жүргізу әдісі қолайлы?
*санаторлы курорттық ем
*Емдәм №1 ( 1а,5) Тамақтау жиі аздан, күніне 5-6 рет
*Висмут субцираты 4 мг/кг күніне 3 рет, тамақ ішерден 30 мин бұрын және 4-ші таблеткасын тамақтан кеиін 2 сағат өткеннен кеиін , ұйықтар алдында.
*омепразол 20 мг, кларитромицин 7,5 мг,метродиназол 40 мг 2 реттен 7 кун бойы
*+омепразол 20 мг, кларитромицин 7,5 мг, амоксициллин 20-30 мг 2 рет 7 кун
#738
*!Ер адам 58 жаста, 2 апта бойы ішінің жоғарғы бөлігінің қатты ауыру сезіміне шағымданды, тағам қабылдағаннан кеиін ауыру сезімі азаяды, түнгі ауыру сезімі, жүрек айну, тұрақсыз қан қысымы: АҚҚ 190/100 мм.с.б дейін көтерілген. Алғашқы эпигастрии аймағандағы ауыру сезімі 16 жыл бұрын пайда болған,ауруханада бірнеше рет ем алған. Цитологиялық зерттеу: HP бактериясы 3 дәрежеге сәйкес, нәжіс анализі жасырын қанға теріс. Қандай ем жүргізу әдісі қолайлы?
*Мебеверин 200 мг х күніне 2 рет, ,пантопразол 40 мг к\т х 2 рет күніне,10 күн бойы
*5 АСК > 3 г күніне, 10 күн бойы
* 30 мг лансопрозол таңғы ас алдында 4-6 апта
* стационарға госпитилизациялау
*+рабепразол 20 мг, кларитромицин 7,5 мг/ кг , метронидазол 40 мг/кг күніне 2 рет 7 күн бойы
#739
*!45 жастағы әйел, эпигастрий аймағындағы белдемелі түрдегі ауру сезіміне, лоқсу, жеңілдік әкелмейтін құсуға, ауыру сезімі нитроглицерин қабылдағанда басылатынына, тәбетінің төмендеуіне, эпигастрий аймағының ауыруына, өңештің төменгі бөлігіндегі ” кәмпит” сияқты қысылу сезіміне шағымданады. Іш өтуі 2-3 рет күніне, тілі құрғақ ақ жабындылы, тегіс. Іші тыныс алуға қатысады.Пальпацияда: Губергрица-Скульский және Губергрица аймағында ауыру сезімді. Курвуазье-Жерье,Отрнер,Щеткин-Блюмберг симптомдары ( -) Қандай емдеу жоспары тиімдірек?
*Мебеверин 200мг х2 рет күніне,пантопразол 40 мг к\т х 2 рет күніне № 10
*5 АСК > 3 г күніне № 10
* 30 мг лансопрозол таңғы ас алдында 4-6 апта
* рабепразол 20 мг, кларитромицин 7,5 мг/ кг, метронидазол 40 мг/ кг 2 рет күніне №7
*+ стационарға госпитилизациялау
#740
*!24 жастағы ер кісі, іш қатуына, метеоризм, іш ауруына шағымданады. Анамнезінде гастроэнтерологта бала кезінен іш қатумен есепте тұрады. Қарап тексергенде ” бақа тәрізді іш”. ЖҚА- гемоглобин-92г/л. Қандай емдеу жоспары тиімді?
*Диета, көкөніс, жеміс жидектер
*+массажды перистальтикалық стимуляция, емдік гимнастика, физиотерапиялық әдіспен
*тазарту клизмасы,іш жүргізетін препараттар
*көктамырға инфузиялық препараттар,күндізгі стационарда
*витаминотерапия, темір препараттары
#741
*!Қабылдау бөлімінде 46 жастағы ер кісі,экономист, анамнезінде асқазан ойық жарасы ауруы бар. Алдын ала қарауға шақыртылған, ангимелесу барысында анықталды: іш қатуы тоқ ішекте ауыру сезіммен бірге(көбінесе төменгі бөлігі). Нәжістің кешігуі оның мөлшерінің азаюына себеп болады. Қандай емдеу жоспары көрсетілген?
*+Асқазан сөлі қышқылдығын төмендететін препараттар мен пробиотиктер
*Асқазан сөлі қышқылдығын жоғарлататын препараттар мен пробиотиктер
*Еңбек және демалыс режимі
*Диетотерапия
*Нәжіс шықпағанда іш жұмсартатын препараттар
#742
*!25 жастағы студент, шағымдары: созылмалы іш қату, тәбетінің төмендеуі, қыжыл, жүрек айну,іште ауыру сезімі, іш кебу, әлсіздік, жоғары қозғыштық, ұйқы бұзылуы, бас ауру. Ай ішінде жоғарыдағы шағымдары үдей түскен, дәрігерге қаралмаған. Емдеу жоспарын көрсетіңіз?
*Емдәм, еңбек және демалыс
*+Іш жүргізетін препараттар тағайындау
*Невропатолог кеңесі
*Өт айдағыш препараттар тағайындау
*Гастроэнтерологиялық бөлімге жолдама беру
*Анемиялар*1**
#743
*!Бауыр және көкбауыр ұлғаюы, лакталған тіл, іштегі ауру сезімі, парестезия, тілдің күйдіруі бар симптомдары қандай анемияға тән?
*темір жетіспеушілік
*+в12-дефицитті
*гемолитикалық
*гипопластикалық
*жедел постгеморрагиялық
#744
*!В12 жетіспеушілік анемиясына төменде көрсетілген симптомдардың симптомдарының қайсысы тән?

*тырнақ сынуы, құрғақ шаш
*Қан кету, петехиалды бөртпе
*+глоссит, «өңезделген» тліл
*терлеу, дене салмағының төмендеуі
*сарғаюмен дене температурасының жоғарылауы
#745
*!Қандай анемияда гастроэнтерологиялық, неврологиялық, циркуляторлы-гипоксиялық клиникалық синдромдар көрінеді?
*темір жетіспеушілік
*+в12-дефицитті
*гемолитикалық
*гипопластикалық
*сидероахрестикалық
#746
*!В-12 тапшылықты анемияның негізгі себебі
*ішек дивертикулезі
*ішектің қабыну аурулары
*В12 гиповитаминозы
*глистік инвазия
*+ішкі фактор жетіспеушілігі
#747
*!Трансферриннің темірге қанығуының жоғарлауы мына жағдайда байқалады
*Вильсона-Коновалов ауруы
*+сидеробласты анемии
*тиреотоксикоз
*амилоидоз
*теміртапшылықты анемия
#748
*!Гемоглобин құрамының, сарысу ферритинінің, трансферриннің темірмен қанығуының төмендеуімен, микроцитоз,эритроциттердің түстік көрсеткішінің төмендеуімен жүретін гематологиялық синдром
*+теміртапшылқты анемия
*сидеробласты анемия
*созылмалы аурудан болатын анемия
*кіші β-талассемия
*В12 тапшылықты анемия
#749
*!Науқаста ем тағайындамай тұрып ретикулоцитоздың болуы мынаны көрсетеді
*жақында болған анемия
*+сүйек кемігінің регенераторлы қабілетінің сақталуы
*В-12 витамині жетіспеушілігі
*аурудың қолайсыз ағымы
*апластикалық/гипопластикалық анемия
#750
*!Сарысулық ферритин деңгейі мынаны
*темірдің тасымалдық қызметі
*сүйек кемігіндегі темірдің шығарылуы деңгейі
*ретикулоциттердегі гемоглобин құрамы
*+резервті темір көлемі
*трансферриннің темірмен қанығц дәрежесі
#751
*!Созылмалы миелолейкоздың акселерация фазасына тән клиникалық белгілер
*Лейкоцитоз, спленомегалия
*+Лейкоцитоз, спленомегалия, сүйектегі ауырсыну сезімі
*Қызба, сүйектегі ауырсыну сезімі
*Сүйектегі ауырсыну сезімі, лимфоаденопатия
*Лимфоаденопатия, лейкоцитоз, спленомегалия
#752
*!Созылмалы миелолейкоздың акселерация фазасына тән клиникалық симптомдар
*+Лейкоцитоз, сүйектегі ауырсыну сезімі
*Лейкоцитоз, спленомегалия
*Қызба, сүйектегі ауырсыну сезімі
*Сүйектегі ауырсыну сезімі, лимфоаденопатия
*Лимфоаденопатия, лейкоцитоз, спленомегалия
#753
*!Ходжкин ауруы дегеніміз не?
*Жүйке жүйесінің қатерсіз ауруы
*Жүйке жүйесінің қатерлі ауруы
*Лимфа жүйесінің қатерсіз ауруы
*+Лимфа жүйесінің қатерлі ауруы
*Жүрек қантамыр жүйесінің қатерлі ауруы
#754
*!Халықаралық TNM жіктелуі бойынша лимфома қалай бөлінеді?
*А, B,С, Д дәрежесіне бөлінетін 4 дәреже
*+А және B дәрежесіне бөлінетін 4 дәреже
*А және B дәрежесіне бөлінетін 3 дәреже
*А және B дәрежесіне бөлінетін 5 дәреже
*А, B,С, Д дәрежесіне бөлінетін 3 дәреже
#755
*!Ісік тінінен қандай жасушалардың табылуы Ходжкин лимфомасы диагнозын растайды?
*Цитолемма
*Куршман
*+Рид-Штернберг
*Моноклональды
*Гиалоплазма
#756
*!Төмендегі микроорганизмдердің қайсысы Ходжкин лимфомасы дамуының негізгі себебіне жатады?
*Rubella virus
*E.coli
*Малярия плазмодиі
*Эбола вирусы
*+Эпштейн-Барр вирусы
*Анемии*2**
#757
*!Әйел адам 36жаста, себебі белгісіз анемиямен госпитализацияланды. Қан анализінде: НВ-40 г/л, түстік көрсеткіш-0,9, ретикулоциттер-88%, лейкоциттер-7,5х109/л, тромбоциттер-355х109/л.
Төмендегі анемиялардың қайсысының мүмкіншілігі жоғары?
*фолий тапшылықты
*+темір тапшылықты
*гемолитикалық
*в12-тапшылықты
*апластикалық
#758
*!Жас жігіт 18 жаста. Жиі суық тиюмен ауыратыны анамнезінен белгілі. Қарап тексергенде жағдай орташа деңгейлі ауырлықта. Науқас әлсіз, тәбеті төмендеген, дәм сезуі бұрмаланған. Тері жамылғысы сұр түсті, құрғақ. Жалпы бұлшықет тонусы төмендеген. Жүрек тондары тұйықталған, жүрек ұшында систолалық шу. Бауыры қабырға доғасынан 2,5 см шығыңқы.Қан анализінде: НВ 60 г/л., эр. 2,5х 1012/л, ТК-0,75, рет. 4%, Ғе сарысудағы - 9 ммоль/л, ожсс 108 мкмоль/л, сарысудың трансфферинмен қанығу көрсеткіші 12%.Төмендегі диагноздардың қайсысы деп ойлайсыз?
*нәруыз тапшылықты анемия, III дәреже, гипохромды, вирусты этиологиялы.
*темір тапшылықты анемия, II дәреже, гипохромды, аралас этиологиялы.
*темір тапшылықты анемия, ІІ-III дәреже, нормохромды, аралас этиологиялы.
*+темір тапшылықты анемия, III дәреже, гипохромды, гипорегенераторлы,аралас этиологиялы
*темір тапшылықты анемия, І-II дәреже, гипохромды, аралас этиологиялы.

#759
*!Ер кісі 45 жаста, 3 жыл бұрын асқазан резекциясы жасалған. Операциядан кейін гемоглобин 133 г/л болған. Бір жыл аралығында жағдайы нашарлаған, күрт әлсіздік, көз алдына шыбын-шіркейдің көрінуі.Жалпы қан анализінде: эритроциттер 3,0х1012/л, гемоглобин 60 г/л, түстік көрсеткіш 0,62; лейкоциттер 3,9х109/л, ЭТЖ 15 мм/сағ, анизоцитоз, микроцитоз. Сарысулық темір 6,5 мкм/л.
Қай көрсеткіштің төмендеуі осы жағдайға алып келді?​
*+темір (II)
*цианокобаламин
*десфериоксиамин
*фолий қышқылының цианкобаламині
*преднизолон
#760
*!Жас қыз 19 жаста. Дәрігерге тәбетінің төмендеуі, дәм сезуі бұрмалануы (топырақ, борға мұқтаждылық) шағымдарымен келді. Қарап тексергенде: тамақтануы төмендеген. Тері жамылғысы сұр түсті, құрғақ. Шаштары күңгірт түсті, тілдің емізікшелері тегістелген. Қан анализінде: эритроциттер -2,6х1012 /л, гемоглобин -76 г/л, ТК-0,7, лейкоциттер-6,6х109/л, эозинофил- 3%, сегмент ядролы-49%, лимфоциттер-42%, моноциттер-6%. Тромбоциттер-150х109/л, ЭТЖ 8 мм/сағ.
Төмендегі болжама диагноздардың қайсына сәйкес келеді?
*гемолитикалық анемия
*гипопластикалық анемия
*мегалобластты анемия
*глистті инвазия
*+ теміртапшылықты анемия
#761
*!Дәрігер 40 жастағы әйелді уйде қарады. Күрт әлсіздік, бас айналуы, тырнақтарының сынғыштығы, дәм сезуінің бұрмалануына шағымданды. Қан анализінде: НВ-42 г/л, ТК-0,8, ретикулоциттер-88%, лейкоциттер-7,9х109/л, тромбоциттер- 360х109/л.
Төмендегі болжама диагноздардың қайсына сәйкес келеді?
*гемолитикалық
*в12-тапшылықты
*фолий тапшылықты
*+темір тапшылықты
*апластикалық
#762
*!Ер кісі 28жаста. Әлсіздік, тәбетінің төмендеуіне шағымданады. Қарап тексергенде: жағдайы орташа ауырлықта, терісі таза, сұр түсті, шырышты қабаттары сұр-қызғылт, жүрек тондары ырғақты, тұйықталған, жүрек ұшында систолалық шу. ЖЖЖ 138р/мин. Қан анализінде: эритроциттер-3,1х 1012 / л, гемоглобин 83 г/л, ТК – 0,7; лейкоциттер – 4,6х109/л, ЭТЖ – 16 мм/сағ, ретикулоциттер 18% . Сарысулық темір 8,3 мкм/л, жалпы белок-57 мм/л.
Төмендегі диагноздардың қайсына сәйкес келеді?
*+теміртапшылықты анемия
*гемолитикалық анемия
*тұқымқуалаушы микросфероцитарлы анемия
*лейкоз
*гипопластикалық анемия
#763
*!Ер кісі 60 жаста, 3 жыл бұрын асқазан резекциясы жасалған. Операциядан кейін гемоглобин 131 г/л болған. Бір жыл аралығында жағдайы нашарлаған, күрт әлсіздік, көз алдына шыбын-шіркейдің көрінуі. Жалпы қан анализінде: эритроциттер 3,1х1012/л, гемоглобин 60 г/л, түстік көрсеткіш 0,60; лейкоциттер 3,7х109/л, ЭТЖ 13 мм/сағ, анизоцитоз, микроцитоз. Сарысулық темір 6,5 мкм/л.
Қай көрсеткіштің төмендеуі осы жағдайға алып келді?​
*+темір (II)
*преднизолон
*фолий қышқылы цианкобаламині
*цианокобаламин
*десфериоксиамин
#764
*!Әйел 45 жаста, әлсіздік, бас айналуы, құлағындағы шуылға шағымданды. Геморроидалды қан кету бойынша 2 рет операция жасалған. Тері жамылғысы сұр түсті. Жалпы қан анализінде: эритроциттер 3,0х109/л, гемоглобин 59 г/л, ТК 0,59; лейкоциттер 4,2х109/л, ЭТЖ 15 мм/сағ. Сарысулық темір 7,5 мкм/л. Миелограмма: эритроцитарлы өскін 30%, эритроциттердің жетілу деңгейі 0,58.
Төмендегі диагноздардың қайсына сәйкес келеді?
*в12 –тапшылықты анемия
*+теміртапшылықты анемия
*гемолитикалық анемия
*фолий тапшылықты анемия
*апластикалық анемия
#765
*!Инженер 53 жаста. 2 жыл бұрын асқазан обыры диагнозымен сәтті операция жасалған. Гастроэктомия жасалған. Диетаны сақтайды.Соңғы уақытта үдей түсетін әлсіздік, тілінде күйдіру сезімін, тұрақсыз жүрісті байқаған. Қанда: гиперхромды гипорегенераторлы макроцитарлы анемия.
Қай диагнозға сәйкес келеді?
*теміртапшылықты анемия
*фолий тапшылықты анемия
*+ в12 –тапшылықты анемия
*көкбауыр ісігі
*гемолитикалық анемия
#766
*!Жас жігіт 22 жаста. Жиі суық тиюмен ауыратыны анамнезінен белгілі. Қарап тексергенде жағдай орташа деңгейлі ауырлықта. Науқас әлсіз, тәбеті төмендеген, дәм сезуі бұрмаланған. Тері жамылғысы сұр түсті, құрғақ, шаштары күңгірт.Жүрек тондары тұйықталған, жүрек ұшында систолалық шу. Бауыры қабырға доғасынан 2,5 см шығыңқы.Қан анализінде: НВ 58 г/л., эр. 2,8х 1012/л, ТК-0,75, рет. 4%, Ғе сарысудағы – 9,5 ммоль/л, ожсс 108 мкмоль/л, сарысудың трансфферинмен қанығу көрсеткіші 12%.Төмендегі диагноздардың қайсысы деп ойлайсыз?
*+темір тапшылықты анемия, III дәреже, гипохромды, гипорегенераторлы,аралас этиологиялы
*темір тапшылықты анемия, II дәреже, гипохромды, аралас этиологиялы.
*темір тапшылықты анемия, ІІ-III дәреже, нормохромды, аралас этиологиялы.
*нәруыз тапшылықты анемия, III дәреже, гипохромды, вирусты этиологиялы.
*темір тапшылықты анемия, І-II дәреже, гипохромды, аралас этиологиялы.
#767
*!Ер кісі 37 жаста, тұмаудан 12 күн өткен соң температурасының қайта көтерілуі, қалтырау,беліндегі ауру сезіміне, зәрінің қараюына шағымданды. Қарап тексергенде: терісінің сарғаюы, бауыр өлшемдері 12-11-9. Қан анализінде: эритроциттер 2,3х1012 /л, гемоглобин 78 г/л, ТК 1,02, тромбоциттер 210 х109/л, лейкоциттер 6,2х109/л, ЭТЖ 20 мм/сағ.Зәрде уробилин деңгейі жоғарылаған. Билирубин 49,6 мкмоль/л, тікелей 5,1 мкмоль/л.
Төмендегі зерттеулердің қайсысын бірінші кезекте жасау керек?
*Кумбс сынамасы
*қан сарысуындағы темір деңгейін анықтау
*қандағы бос гемоглобинді анықтау
*+эритроциттердің өмір сүру ұзақтығын анықтау
*эритроциттердің осмотикалық тұрақтылығын анықтау
#768
*!Жатыр фибромиомасы мен менорагиясы бар 42 жастағы әйелде анемия анықталды. Нb –80г/л гипохромия, микроэритроцитоз.
Қандай болжама диагноз сәйкес келеді?
*В12 тапшылықты анемия
*гемолитикалық анемия
*апластикалық анемия
*тұқымқуалаушы сфероцитоз
*+теміртапшылықты анемия
#769
*!Студент 20 жаста. Әлсіздік, тәбетінің төмендеуіне шағымданады. Қарап тексергенде: жағдайы орташа ауырлықта, терісі таза, сұр түсті, шырышты қабаттары сұр-қызғылт, жүрек тондары ырғақты, тұйықталған, жүрек ұшында систолалық шу. ЖСЖ 140 р/мин. Қан анализінде: эритроциттер-3,0х 1012 / л, гемоглобин 80 г/л, ТК – 0,7; лейкоциттер – 4,2х109/л, ЭТЖ – 13 мм/сағ, ретикулоциттер 18% . Сарысулық темір 8 мкм/л, жалпы белок-55 мм/л.
Төмендегі диагноздардың қайсына сәйкес келеді?
*лейкоз
*гипопластикалық анемия
*тұқымқуалаушы микросфероцитарлы анемия
*гемолитикалық анемия
*+теміртапшылықты анемия
#770
*!Жас қыз 18 жаста, әлсіздік, бас айналу, бас ауруына шағымданып келді. Өзін 2 жылдан бері аурумын деп санайды. Еш нәрсемен байланыстырмайды. Созылмалы гастритпен ауырады. Етеккірі 28 күн сайын, 5 күннен, көп келеді, ауру сезімді. Топырақ, бор, бояудың иісі ұнайды.Қарап тексергенде: тері және шырышты қабаттары сұр түсті. Табанының терісі жарылып кеткен. Тырнақ пластинкасы жұқа, тез сынғыш. Жүрек тондары тұйықталған, ырғақты. АҚ 100/70 мм с.б.б. Төмендегі диагноздардың қайсына сәйкес келеді?
*энцефалопатия
*артериальды гипотония
*Нейроциркуляторлы дистония
*онихомикоз
*+теміртапшылықты анемия
#771
*!Жас қыз 18 жаста, әлсіздік, бас айналу, бас ауруына шағымданып келді. Қарап тексергенде: тері және шырышты қабаттары сұр түсті. Табанының терісі жарылып кеткен. Тырнақ пластинкасы жұқа, тез сынғыш. Жүрек тондары тұйықталған, ырғақты. АҚ 100/70 мм с.б.б. ЖҚА: эритроциттер 3,1 х 1012/л, гемоглобин 90 г/л, лейкоциттер 6.0 х 109/л, ЭТЖ 6 мм/сағ.
Төмендегі диагноздардың қайсысы сәйкес келеді?
*энцефалопатия
*артериальды гипотония
*Нейроциркуляторлы дистония
*онихомикоз
*+теміртапшылықты анемия
#772
*!18 жастағы қыз әлсіздікке, басының айналуына, басының ауруына шағымданып келді. Анамнезінде: өзін 3 жылдан бері ауру санайды. Ештеңемен байланыстырмайды. Созылмалы гастритпен ауырады. Етеккір циклі 28 күннен кейін, 7 күннен, көп мөлшерде, ауру сезімінсіз. Балшықтың, бордың дәмі және бояудың иісі ұнайды. Об-ті: тері қатпарлары және шырышты қабатары бозғылт түсті. Табанының терісі жарылған. Тырнақ пластинкалары жұқа, сынғыш, қабыршақтанады. Жүрек тондары тұйық, ритмді. АҚ 100/70 мм с.б. Осы жағдайда қандай зерттеу әдісін жүргізу керек?
* ЭФГДС
*+кіші жамбас ағзаларының УДЗ
* бас миының МРТ
* іш қуыс ағзаларының УДЗ
* ЭКГ
#773
*!Ер адам 68жаста, әлсіздікке, тез шаршағыштыққа, басының ауруына, жұтынудың қиындауына, ет тағамдарына жиіркенгіштік, құлағындағы шуға шағымданыды. Об-ті: тері қатпарлары және склерасы иктериялық, құрғақ. Шаштары және тырнақтары сынғыш, тілі “өңезделген”. Жүрек тондары тұйықталған. ЖҚА: эр 1,8 х 1012/л, НВ 59 г/л, ТК 1,3, ретикулоц.-0,2%, тромбоц.-120,0 х 109/л, лейк. 2,2 х 109/л, эоз.-1%, т/я.-3%, сегмент.-53%, лимф.-38%, моноц.-5%, ЭТЖ-50 мм/час, анизо- и пойкилоцитоз, макроцитоз, Кебот жүзігі,, жолли денешіктері, көпсегментті нейтрофиль. Көрсетілген зерттеу әдістерінің қайсысы ақпаратты мол?
*Кумбстың оң сынамасы
*темірдің сарысулық деңгейі
*эритроциттердің осмостық резистенттілігі
*+стернальды пункция
*трепанобиопсия
#774
*!Ер адам 58жаста. 2 жыл бұрын гастроэктомия жасаған. Шағымдары: әлсіздік, шаршағыштық, басының ауруы, дисфагия, шашының түсуі, «мақталы» аяқ сезімі. Об-ті: тері қатпарлары және склерасы иктериялық, құрғақ, тілі “өңезделген”. Жүрек тондары тұйықталған. ЖҚА: эр. 2,5 х 1012 /л; нв = 90 г/л, тк = 1,1, лейк. = 3,2 х 109/л, тр. = 150 х 109/л, ретикулоцит – 0,2%; билирубин = 42,7 ммоль/л (тікелей емес фракциясы 33 ммоль/л). Қайсы зерттеу әдісі ақпаратты?
*+эндоскопия - атрофиялық гастрит, миелограмма – мегалобластоидты қан түзу
*эндоскопия – жаралы-геморрагиялық гастрит, миелограмма – мегалобластоидты қан түзу
*эндоскопия - атрофиялық гастрит, миелограмма – патология жоқ.
*эндоскопия – он екі елі ішек жарасы, миелограмма – бос.
*эндоскопия – атрофиялық гастрит, миелограмма – бластоз 78%
#775
*!Қабылдауда 47 жастағы ер кісі химиялық зарттармен уланудан соң, жалпы әлсіздікке, басының ауруына, басның айналуына, жұтынудың қиындауына, дәм сезудің өзгеруіне, құлақтағы шуға, аяқ-қолдарынындағы әлсіздіктің пайда болуына шағымданады. Тексеру кезінде жағдайы орташа ауырлықта. Тері қатпарлдары бозғылт, құрғақ. Скерасы иктериялық. Тілі жылтыр. Шашы мен тырнағы сынғыш. Жүрек тондары тұйық. Анамнезінде: созылмалы алкоголизм. Тәбеттің төмендеуі, саусақтарының треморы. АҚ 145/95 с.б.б. ЖСЖ 96 рет мин. ЖҚА: нв- 72 г/л, эр- 2,1∙1012/л, тк-1,2, лейкоцит - 3,2∙109/л, тромбоцит - 138∙109/л.
Төменде көрсетілген диагноздардың қайсыс сәйкес келеді?
*темір тапшылықты анемия
*глютеннің жеткіліксіздігі
*эритропоэтиннің жеткіліксіздігі
*+фолий қышқылының дефициті
*гастромукопротеиннің дефицит
#776
*!Дәрігердің қабылдауына 69 жастағы ер кісі қаралды. Науқас әлсіздікке, тез шаршағыштыққа, галлюцинацияға, басының ауруы, жұтынудың бұзылысына шағымданады. Қарап-тексеруде: дене бітімі астениялық, эмоциональді лабильді. Тері қатпарлары құрғақ, бозғылт түсті, тілі «өңезделген».
Науқаста анықталған В12-тапшылықты анемияға тән биохимиялық анализдегі өзгерістерді көрсетініз?
*+тікелей емес билирубин деңгейінің жоғарылауы.
*АЛТ, АСТ ферменттерінің активтилігінің жоғарылауы.
*сарысулық темір деңгейінің төмендеуі
*гиперкалиемия.
*гипокалиемия.
#777
*!60 жастағы ер кісі алкоголизммен зардап шегеді. Қарап-тексеруде: жағдайы орташа ауырлықта, дене бітімі қалыпты, тамақтануы төмендеген. Тері қатпарлары және шырышты қабаты бозғылт түсті, склерасы иктериялық, тілі «өңезделген». Жүйке статусын тексеруде- ауру сезімі және температура сезімталдылығының, координациялық сынамалардың бұзылысы; Өкпеде тынысы қатты, сырылдар жоқ. Жүрек тондары ритмді, тұйықталған. Бауыр қабырға доғасынан 3 см сыртқа қарай шығады. Плотная, ауру сезімінсіз. Көкбауыр қабырға доғасында пальпацияланады. БХА: билирубин 30 мкмоль/л. ферритин концентрациясы жоғарылаған (200пмоль/л).
Төменде көрсетілген диагноздардың қайсысы сәйкес келеді?
*Темір тапшылықты анемия
*гемолитикалық анемия
*+витамин в12 – тапшылықты анемия
*талассемия
*серповидно-клеточная анемия
#778
*!46 жастағы ер кісі. Шағымдары: әлсіздіктің үдей түсуі, басының ауруы, басының айналуы. Анамнезінде: 3 жыл бұрын 12 екі елі ішектің және ащы ішектің бастыпқы үштен бірінің(ісік)резекциясы. Об-ті: тері қатпарлары бозғылт. Ауыз бұрышында жаралар. Аускультацияда: жүректе жеңіл шуыл естіледі, жүректік циклдің фазасына байланыссыз, ЖСЖ 76 рет мин. Іші жұмсақ, ауру сезімінсіз, көлемді түзілістер пальпацияланбайды. ЖҚА: НВ 76 г/л, эр. 3,4х1012/л, жағындыда микроциттер анықталды.
Төменде көрсетілген диагноздардың қайсысы сәйкес келеді?
*талассемия
*гемолитикалық анемия
*+витамин в12 – тапшылықты анемия
*темір тапшылықты анемия
*серповидно-клеточная анемия
#779
*!Қабылдауда 48 жастағы ер кісі әлсіздікке, басының ауруына, жұтынудың бұзылысына, құлақтағы шу және көзінің айналасында шыбын-шіркей көрінуі. Объективті: тері қатпарлары бозғылт, склералары иктериялық, құрғақ. Науқастағы в12- тапшылықты анемияда сүйек кемігіндегі қандай өзгерістер неғұрлым тән?
* лимфоциттердің басым болуы
* қан түзудің нормобластикалық типі
* мегакариоциттер санының азайюы
*+мегалобластоз
*миелоидты метаплазия
#780
*!Қабылдауда 47 жастағы ер кісі, вегетариан, шаршағыштыққа, жұтынудың қиындауына, дәм сезудің бұзылысына, құлақтағы шуға, «мақталы» аяқ сезіміне шағымданады. Объективті: тері қатпарлары құрғақ. Жүрек тондары тұйықталған. Қандай өзгерістер осы жағдайға аса тән?
*+гиперхромды анемия; фуникулярлы миелоз, асқазанның париетальды жасушаларына АД болуы, шиллинг тесттің оң болуы.
* перифериялық қанда мегалобласттар, тіндерде дистрофиялық өзгерістер, Касслдың ішкі факторына АД .
*гиперхромды макроцитарлы анемия, гепатоспленомегалия, фуникулярлы миелоз, тромб түзілуге бейімділік.
*панцитопения, синдром нарушенного всасывания, спленомегалия, койлонихия.
*гипербилирубинемия, ретикулоцитоз, спленомегалия, перифериялық қанда мегалоциттер, цианоз.
#781
*!Қабылдауда 51 жастағы ер кісі, мықын ішектің резекциясынан кейін. Шаршағыштыққа, басының ауруына және айналуына, тамақтың өтпеуіне, ет тағамдарына жиіркегіштікке , «мақталы» аяқ сезіміне шағымданады. Объективті: тері қатпарлары және склерасы иктериялық,құрғақ. Шаштары және тырнақтары сынғыш. Тілі жылтыр. АІЖ-ның қайсы аурулары жиі В12 тапшылықты анемияның дамуына алып келеді?
*+атрофиялық гастрит
*өңеш рагы
*ауыр созылмалы энтерит
*гастроэктомиядан кейінгі жағдай
*геморроидальды қан кету
#782
*!Қабылдауда 68 жастағы ер кісі, ентігуге, басының айналуына, жүрек қағысының жиілеуіне, құлақтағы шуға, «мақталы» аяқ сезіміне шағымданады. Объективті: тері қатпарлары және склерасы иктериялық, құрғақ. Шаштары және тырнақтары сынғыш. Жүрек тондары тұйықталған
Пернициозды анемияға аса тән өзгеріс жолдары (трактовка)қандай?
*пароксизмальды түнгі гемоглобинурия.
*микросфероцитарная анемия минковского-шоффара.
*апластикалық анемия.
*сидероахрестикалық анемия.
*+в12-тапшылықты анемияның идиопатиялық формасы, асқазанның париетальды жасушаларына АД болуы
#783
*!Дәрігердің қабылдауына 59 жастағы ер кісі қаралды. Науқас жалпы әлсіздікке, тез шаршағыштыққа, басының ауруына, жұтынудың бұзылысына шағымданады. Объективті: тері қатпарлары және склерасы иктериялық, құрғақ . Глосситтің белгілері байқалады –қабыну ошағы және емізікшелер атрофиясы, тілі жылтыр. Шаштары және тырнақтары сынғыш. Жүрек тондары тұйықталған.
Пернициозды анемиямен ауыратын науқастарда қандай ауру жиі анықталады?
*брадикардия синдромы
*специфическалық емес жаралы колит.
*+асқазан рагы.
*өңеш көктамырынан қан кету
*ішек полипозы.
#784
*!Қабылдауда 64 жастағы ер кісі шаршағыштыққа, жалпы әлсіздікке, басының ауруына және айналуына, жұтынудың бұзылысына, ет тағамдарына жиіркегіштікке, дәм сезудің бұзылысына шағымданады. Объективті: тері қатпарлары және склерасы иктериялық,құрғақ. Тілі жылтыр. В12 тапшылықты анемия кезіндегі тілде(гентеровский глоссит)? қандай өзгерістер болады?
*+емізікшелер атрофиясы .
*тілдің бүйір бетіндегі жаралы бұзылыстар
*таңқурай тәрізді түс.
*ауру сезімі.
*көлемді, ірімшік тәрізді өңезделген тіл(налет).
#785
*!56 жастағы ер кісі жалпы әлсіздікке, шаршағыштыққа, басының ауруына, жұтынудың қиындауына, құлақтағы шуға, «мақталы» аяқ сезіміне шағымданады. Объективті: тері қатпарлары және склерасы иктериялық,құрғақ. Шаштары және тырнақтары сынғыш. Жүрек тондары тұйықталған.
В12 тапшылықты анемия кезіндегі науқаста перифериялық қандағы қандай белгілер АСА ТӘН болады?

*мегалоциттер.
*Кэбот сақинасы.
*эритронормобласттар.
*+нейтрофилдердің гиперсегментациясы.
*анизоцитоз
#786
*!78 жастағы әйел кісі, учаскелік дәрігерге мынадай шағымдармен қаралды: жалпы әлсіздік, ентігу, тамақтан соңғы эпигастрий аймағында ауырлық сезімі, жағымсыз иіспен кекіру, оң жақ төменгі бөліктерге «жыбырлау» сырғылу сезімі. Қан анализинде: эр-тер 2,3х1012 /л, нв – 85 г/л, цп-1,1, лейк.-3,5х109/л, тромбоциттер- 150х109/л тыс, жалпы билирубин-45 мкмоль/л.
Қандай болжамалы диагноз сәйкес келеді?
*вирусты гепатит
*теміртапшылықты анемия
*гипопластикалық анемия
*гемолитикалық анемия
*+в12-тапшылықты анемия
#787
*!50 жастағы ер кісі әлсіздікке, тіл ұшындағы ауру сезімі және күйдіру сезіміне, алақан мен табанның жансыздануына шағымданып келді. Анамнезінде: созылмалы гастрит, созылмалы колит. Об-ті: тері қатпарлары сарғыштау, құрғақ. Тілі ашық қызыл түсті ошақтармен. ЖҚА: гиперхромды макроцитарлы анемия, лейкопения, тромбоцитопения.
Қандай диагноз сәйкес келеді?
*+витаминВ12 тапшылықты анемия
*темір тапшылықты анемия
*өт жолдарының дискинезиясы
*созылмалы гепатит. өршуі
*созылмалы колит, өршуі
#788
*!60 жастағы ер кісі әлсіздікке, тіл ұшындағы ауру сезімі және күйдіру сезіміне, алақан мен табанның жансыздануына шағымданып келді. Анамнезінде: созылмалы гастрит, созылмалы колит. Қарап тексеруден кейін болжамалы диагноз: ВитаминВ12-тапшылықты анемия. Қайсы зерттеу әдісін онкологиялық аурулармен диф диагностика мақсатында бірінші кезекте жүргізіледі?
*+ирригоскопия, ЭФГДС
*бас миыныңМРТ
*қуық асты безінің УДЗ
*трепанобиопсия
*кеуде қуысынң рентгенографиясы

#789
*!66 жастағы ер кісі , ауамен кекіруге,тамақтан кейін эпигастрий аймағындағы ауырлық және керілу сезіміне шағымданды. Қарап-тексеруде: склераның аздап сарғыштануы, конъюнктивасы бозғылт, тілінде тістің іздері және емізікшелердің тегістелуі, арқасында және ішінде депигментация ошағы, жеңіл түрде гепатоспленомегалия. ЖҚА: НЬ - 67,5г/л, Эр - 2,7 млн/мкл, ТК - 1,2, MCV более 100 мкм3, лейкоциттер - 7,0 тыс/мкл, ядролары 6 бөліктен тұратын нейтрофилдердің анықталуы; БХА:тікелец емес билирубиннің жоғарылауы. Айқын гастринемия. ЭГДС: атрофиялық гастрит.
Төмендегі диагноздардың қайсысы ЕҢ сәйкес келетін диагноз?
*макроцитарлы мегалобластты емес анемия;
*фолий тапшылықты анемия;
*гемолитикалық анемия;
*+В12-тапшылықты анемия;
*басқа макроцитарлы мегалобластты анемия.
#790
*!63 жастағы әйел, 1 қабатқа көтерілу кезінде пайда болатын ентігу мен жүрек қағысына, 2 күн бұрын пайда болған қою түсті зәрдің бөлінуіне шағымданып келді. Анамнезінде: соңғы 10 жыл бойы остеоартрозбен зардап шегеді. Соіғы 3 ай бойы тізе буынындағы ауру сезіміне байланысты напроксенді тұрақты қабылдайды, эффекті бар. Тері қатпарлары және склерасы сарғыштау. Өкпеде және жүректе патология жоқ, бауыры ұлғаймаған, көкбауыры сол жақ қабырға доғасынан 3 см төмен орналасқан. Гемоглобин - 8 г/л, эритроциты - 2,3 млн/мкл, ТК- 1,05, лейкоциттер и тромбоциттер қалыпты. Анемияның дамуында негізігі патогенетикалық механизм қайсысы?
*темірдің жетіспеушілігі;
*+витамина В12 тапшылығы, эритроциттер гемолизі ;
*сүйек кемігінің регенераторлы қызметінің төмендеуі
*эритроциттер гемолизі;
*эритропоэтин тапшылығы
#791
*!47 жастағы науқас, типографияда теруші. Әлсіздікке, уйқының бұзылуына, басының ауруына шағымданады.1жылдан бері ауырады .Объективті: тері қатпарлары бозғылт түсті. ЖҚА: эритроциттер 3,2*1012/л, Нв 69/л, түстік көрсеткіш 0,64, лейкоциттер 5,5*1012/л, нормобласттар 2:100, ретикулоциттер 3,8%, СОЭ 18 мм/ч, сидероциттер 10 % макронормоциты , полихроматофилия . Базофильная пунктуация эритроцитов , сарысулық темір 38 мкмоль/л ,миелограмма – эритроцитарный росток 35% сидеробласты 60% .
Төмендегі диагноздардың қайсысы ЕҢ сәйкес келетін диагноз?
*В12 – тапшылықты анемия
*гемолитикалық анемия
*темірапшылықты анемия
*фолий тапшылықты анемия
*+сидеробластикалық анемия
#792
*!40ж ер кісі, жалпы тәжірибелі дәрігерге тез шаршағыштыққа, әлсіздікке шағымданып келді. Тексеру кезінде анықталды: эритроциттер 1,9*109/л, гемоглобин 58 г/л, түстік көрсеткіш 1,0; лейкоциттер 1,2*109/л ,таяқшаядролы 1, сегментоядролы 18, лимфоциты 81 , ЭТЖ 35 мм/ч. Сүйек кемігінде –май жасушаларык көп.
Төмендегі диагноздардың қайсысы ЕҢ сәйкес келетін диагноз?
*темірапшылықты анемия
*В12 – тапшылықты анемия
*Маркиафавы – Микели ауруы
*+апластикалық анемия
*Минковского – Шоффар ауруы
#793
*!40 жастағы әйел, әлсіздікке, басының айналына, құлақтағы шуға шағымданады. Геморродиальды қан кету бойынша екі рет ота жасалған.Тері қатпарлары құрғақ. ЖҚА: эритроциттер 3,0*109/л,гемоглобин59/л, ТК 0,59;лейкоциты 4,2*109,ЭТЖ 15мм/ч. Сарысулық темір 7,5мкм/л. Миелограмма: эритроцитарлы өсу 30%, эритроциттерді пісіп жетілу индексі 0,58.
Төмендегі диагноздардың қайсысы ЕҢ сәйкес келетін диагноз?
*В12-тапшылықты анемия
*+теміртапшылықты анемия
*гемолитикалық анемия
*фолийтапшылықты анемия
*сидероахрестикалық анемия
#794
*!Әйел 51 жаста, өздігінен ұзақ уақыт бақылаусыз түрде үлкен дәретінің жиі бұзылысы салдарынан левомицетин қабылдайды. Тексеру барысында : ЖҚА Нв 76 г/л, эр. - 2,3х1012/л, ЦП - 1,0, лейк. - 1,1х109/л, эоз.- 0%, пал. -11%, сегм. - 36%, лим.- 50%, мон. - 10%, рет.- 0,2%, тр. – 5,0х109 /л, СОЭ-51 мм/час.Кумбс сынамасы теріс. Миелограмма : сүйек миы бос,бірен саран лимфоциттер,плазматикалық клеткалар. Сәйкес келетін ең ықтимал диагнозды көрсетіңіз?
*постгеморрагиялық анемия
*теміржетіспеушілікті анемия
*+апластикалық анемия
*гемолитикалық анемия
*В12 - жеткіліксіздік анемия
#795
*!Ер кісі 27 жаста, 5 жыл бұрын асқазан жарасына байланысты асқазан түгелімен алынып тасталған. Соңғы жылдары салмақ тастау, жиі іш өту, кекіру, бас айналу, құлақтағы шуыл, көз қарауытуы мазалайды. Қанды зертте барысында гипохромды анемия, эритроциттер формасы көлемі өзгерген, түсі бозғылт. Науқаста анықталған анемия қалай аталады?
*+агастральды анемия.
*постгеморрагиялық анемия
*теміржетіспеушілікті анемия
*апластикалық анемия
*гемолитикалық
#796
*!Әйел 74 жаста, дәрігерге жалпы әлсіздік, бас айналу, ентікпе, тамақ ішкеннен кейінгі эпигастрий аймағындағы ауру сезімге, кекіруге шағымданып келді. Обьективті қарағанда: тері жабындылары бозарған, шырышты қабаттары иктериялы, спленомегалия, шұлық тәрізді аяқтарындағы сезімталдықтің төмендеуі. ЖҚА: Нв -83 г/л; ЦП 1,2; Эр.- 2,5х1012/л; лейк.– 3,2х109/л; тромб. - 150х109/л; ретикулоциты – 0,2%; билирубин- 42 ммоль/л (непрямая фракция 33 ммоль/л).
Сәйкес келетін ең ықтимал диагнозды көрсет?
*теміржетіспеушілікті анемия
*созылмалы гепатит
*гемолитикалық анемия
*созылмалы атрофиялық гастрит
*+витамин В12-жетіспеушілік анемия
#797
*!Ер кісі 25 жаста,эпигастрий аймағындағы ауру сезімге, айқын циркуляторлы-гипоксиялық синдромға шағымданып дәрігерге келді. Анамнезінде: Асқазан жарасы ауруы. Тері жабындылары бозарған. ЖҚА: Нв – 85 г/л, Э – 3,8х 1012/л, ЦП – 0,8, тромбоцит – 165,0х109/л, ретикулоцит – 0,5 %. билирубин – 15 мкмоль/л, сарысулық темір – 4,5 ммоль/л. Грегерсон реакциясы оң.Сәйкес келетін ең ықтимал диагноз?
*апластикалық анемия
*гемолитикалық анемия
*жедел постгеморрагиялық анемия
*+теміржетіспеушілікті анемия
*витамин В12-жетіспеушілік анемия

#798
*!Ер адам 25 жас, тұмауға қарсы екпеден соң терінің аздап сарғыштығы, шаршағыштық, сол қабырға астында ауырлық байқалады. Спленомегалия. ЖҚА: HB-64 г/л, эр-2,0 х109/л, т.к-0,9 г, ретикул. -40, тромб -215х 10/л, лейк-15,0х10/л, формулада тая .-10%, сегм. - 78%, лимф. - 10%, мон. - 2%, ЭТЖ - 17 мм/сағ. Жалпы билирубин 60 мкмоль/л, тікелей. - 10 мкмоль/л, тікелей емес. - 50 мкмоль/л, қан сарысуындағы темір - 20 мкмоль/л. ЖЗА; белок - 0,002%. Проба Кумбса+, сүйек кемігіндегі эритроциттер өсуінің гиперплазиясы , эритрокариоциттер - 57%, лейкоциттер/эритроциттер қатынасы 1/1.
Қандай диагноз ең тән?
*+гемолитикалық анемия.
*постгеморрагиялық анемия
*темір тапшылықты анемия
* көкбауыр инфаркты
* сарғаю синдром
#799
*!Ер адам 53 жаста, антацидті гастритпен 15жыл көлемінде зардап шегеді. Соңғы жылда іш өту, жедел жалпы әлсіздік, құлақта шу, бас айналу, өте жылдам шаршағыштық . ЖҚА; түстік көрсеткіш — 0,5-0,4%, эритроциттер бозғылт, кей бірі сақина түрінде, пойкилоцитоз, анизоцитоз. Лейкоциттер саны азайған.
Какой диагноз наиболее вероятен?
*апластикалық анемия
*өт шыгару жолдарының дискинезиясы
*жедел гастрит
*+темір тапшылықты анемия
*B12- тапшылықты анемия
#800
*!Әйел 67 жас, шағымдармен қаралды: эпизодты түрде ес жоғалту, әлсіздік, бас айналу,
«баста шу», жиі жүрек қағуымен жүретін, бір ай көлемінде мазалайды. Анамнезінде: созылмалы гастрит, АГ, ДОА, диклофенак 50мг 3 рет тәу қабылдайды, «қара түсті» нәжіс пайда болды. Қарау кезінде: тері және конъюнктивалары бозғылт, жүрек аускультациясы кезінде барлық тыңдау нүктесінде систоликалық шулар, шум «волчка», естіледі. ЧСС=100 рет/мин., АД=90/55 мм.с.б.б. ЖҚА: Нв=50 г/л, Эр=2.600.000 мкл, ТК=0,58. Зәр анализі патологиясыз. Нәжіс анализінде бензидинді реакция айқын +.
Қандай диагноз ең тән?
*апластикалық анемия
*өт шығару жолдарының дискинезиясы
*эрозивті гастрит
*+теміртапшылықты анемия
*тік ішек рагі
#801
*!Әйел 63 жаста. Шағымдары: тәбетінің төмендеуі, ауамен кекіру, метеоризм, тұрақты емес нәжіс, тіл ұшында күйдірген сезімі және ауыруы. Объективті: терісі боз, иктеричная. ЖҚА: Нв=85 г/л, Э2 10на/12, ТК=1,3, ретикулоциттер=4%о, лейкоциттер=3,0мың/мкл., Т/я.2, сегм.68. лимф.25.мон.0 тромбоциттер=110.000., ЭТЖ=45мм/сағ, айқый анизоцитоз, пойкилоцитоз; жалпы билирубин=2,2 мг%, Сүйек кемігінің пунктаты: Аралас эритропоэз, нормобласттар 22%, мегалобласттар 9%. Жолли денешіктері және Кебот сақиналары, алып ұсқынсыз таяқша ядролы формалы нейтрофилдер. Мегакариоциттер табылды.
Қандай диагноз ең тән?
*тоқ ішектің жоғарылаған бөлігінің рагына байланысты жасалған оң жақтық гемиколонэктомиядан кейінгі жағдай
*+В12 – тапшылықты анемия
*гемолитикалық анемия
*гепатит
*холестатикалық синдром
#802
*!Жүкті әйел, 25 жаста, әлсіздік, тез шаршағыштық және шаштарының түсуі, ұйқышылдыққа шағымданады, менструальді цикл 16 жасынан басталған, әр кезде 8 күнге созылған, 19 жасында тұрмыс құрған, 2 бала туған, зиянды әдеттері жоқ, домохозяйка. Жүктіліктің басында – жүктілердің ауыр дәрежеде құсуы диагнозы қойылды. ЖҚА: эритроциттер – 3,8х1012 л, гемоглобин 75 г/л, гематокрит – 23%, түстік көрсеткіш – 0,6, ретикулоциттер 0,8%.
Қандай диагноз ең тән?
*+теміртапшылықты анемия
*B12-тапшылықты анемия
*жүктілік кезіндегі физиологиялық жағдай
*гемолитикалық анемия
*постгеморрагиялық анемия
#803
*!Ер адам 34 жаста, бұлшықеттегі әлсіздік, құрғақ және қатты тағамды жұтудың қиындауы, күлген кезде және жөтелгенде зәрін ұстай алмауына, pica chloritica, иіс сезудің бұрмалануына шағымданады. Обьективті «хлороз», терінің құрғақтығы және шелушение кожи, (ангулярлы стоматит).
Қандай диагноз ең тән?
*+сидеропениялық синдром
*теміртапшылықты анемия
*B12-тапшылықты анемия
*өршу кезеңіндегі цистит
*дисфагия
#804
*!Әйел 36 жаста, шағымдары: айқын әлсіздік, 50 м-ге дейін жүрген кезде пайла болатын ентігу және жүрек қағуы, сонымен қатар қызыл иектің қанауы, мұрын қанауы, жеңіл «көгерулердің» пайда болуы, шағымдары жарты жыл ішінде басынан өткерген төртінші ЖРВИ-дан соң пайда болды, сульфаниламидтер қабылдаған. Тері жабындылары және көзге көрінетін шырышты қабаттары боз. ЖҚА: Нв - 50г/л, Эр - 1,5 млн/мкл, ТК - 1 (лейкоциттер - 200/мкл: таяқша ядролылар - 5 %, сегмент ядролылар - 35 %, лимфоциттер - 52 %, моноциттер - 8 %, эозинофилдер - 0 %, ретикулоциттер - 1 %о, тромбоциттер - 30 мың/мкл, ЭТЖ - 58 мм/сағ.
Қандай диагноз ең тән?
*+апластикалық анемия
*вирусты гепатит
*эрозивті гастрит
*теміртапшылықты анемия
*тромцитопениялық пурпура
#805
*!Ер адам 25 жаста, тамағының ауыруы, жөтел, ентігу, парестезия, терінің қышуы, әлсіздік, шаршағыштық, бозғылттық, және лимфа түйіндерінің ұлғаюына шағымданып қаралды. Саяжайға барып келгеннен 2 күн өткен соң жедел ауырған. Объективті: жалпы ағдайы орташа ауырлықта, терісі боз, теріде лейкозды инфильтраттар. Перифериялық лимфа түйіндер ұлғайған. Спленомегалия, гепатомегалия.
Клиникалық картина жедел лейкоздың қай синдромына тән?
*Интоксикациялық синдром
*Геморрагиялық синдром
*ТІШҚҰ синдромы
*Анемиялық синдром
*+Гиперпластикалық синдром
#806
*!Ер адам 27 жаста, саяжайға барып келгеннен 2 күн өткен соң дәрігерге қаралды. Науқас үдемелі әлсіздік, жоғарылаған шаршағыштық, сүйектердегі, бұлшықеттегі және буындардағы ауыру сезімі, лимфа түйіндерінің аздап ұлғайғанын және бірең-сараң терідегі қан құйылуларды байқаған. Бұл белгілерге назар аудармаған, ұсақ травмалармен байланыстырған, тек «көгерулер» санының көбеюіне байланысты ғана дәрігерге қаралған. Объективті: жалпы жағдайы орташа ауырлықта, терісінде ұсақ нүктелі және ұсақ дақты бірең-сараң бөртпелер. Перифериялық лимфа түйіндері ұлғайған. Спленомегалия, гепатомегалия.
Клиникалық картина жедел лейкоздың қай синдромына тән?
*ТІШҚҰ синдромы
*Интоксикациялық синдром
*Гиперпластикалық синдром
*Анемиялық синдром
*+Геморрагиялық синдром
#807
*!Ер адам 33 жаста, дене салмағының азаюы, қызба, терлеу, айқын әлсіздік шағымдарымен дәрігерге қаралды. Объективті: жалпы жағдайы орташа ауырлықта, перифериялық лимфа түйіндері ұлғайған. Гепатоспленомегалия.
Клиникалық картина жедел лейкоздың қай синдромына тән?
*ТІШҚҰ синдромы
*Гиперпластикалық синдром
*+Интоксикациялық синдром
*Анемиялық синдром
*Геморрагиялық синдром
#808
*!Ер адам 35 жаста, мойын және қолтық асты лимфа түйіндерінің ұлғаюы, жоғары шаршағыштық, әлсіздік, тершеңдік шағымдарымен дәрігерге қаралды. Объективті: жалпы жағдайы орташа ауырлықта. Тері жабындылары бозғылт. ЖҚА: 80% лимфоциттер, лейкоциттер 100000 в 1 мкл, тромбоциттер азайған.
Созылмалы лимфолейкозға қандай белгі ең тән?
*Куршман спиральдары
*Бельский көлеңкелері
*+Гумнрехт көлеңкелері
*Бельский дақтары
*Боткин көлеңкелері
#809
*!Ер адам 65 жаста, әлсіздік, тершеңдік, температурасының инфекция белгісінсіз жоғарылауы, познабливание, дене салмағының төмендеуі шағымдарымен дәрігерге қаралды. Объективті: жалпы жағдайы орташа ауырлықта. Субфебрилитет. Терісінде спецификалық тығызданулар, петехия және экхимоз сипатындағы геморрагиялық бөртпелер.
Жедел лейкоз диагностикасында бірінші этап қандай?
*сілекейді цитологиялық зерттеу
*асқазан құрамын цитологиялық зерттеу
*+қан жағындысын және сүйек кемігін цитологиялық зерттеу
*жұлын сұйықтығын цитологиялық зерттеу
*қақырықты цитологиялық зерттеу
#810
*!Ер адам 67 жаста, әлсіздік,тершеңдік ,қалтырау, дене салмағының төмендеуі, сүйектердегі ауру сезіміне шағымданып дәрігерге келді. Объективті: жалпы жағдайы орташа ауырлықта. Субфебрилитет. Теріде геморрагиялық бөртпе петехия и экхимоз түрінде. Перифериялық лимфа түйіндерінің ұлғаюы. Гепатоспленомегалия. Қанда - айқын гиперлейкоцитоз, анемия, тромбоциттер- 50х109/л. Рентгенограммада: іш куысының және кеуде қуысының лимфа түйіндерінің оқшауланған ұлғаюы
Диагноз қоюдың екінші этапында қандай 2 топты анықтайды?
* жедел лимфобласты емес лейкоз және шынайы полицитемия
*+ жедел лимфобласты емес лейкоз және жедел лимфобласты лейкоз .
* жедел лимфобласты лейкоз және тромбоцитоз
* жедел лимфобласты емес лейкоз және гемофилия
* Маркиафавы-Микели ауруы және идиопатиялық тромбоцитопениялық пурпура.
#811
*!Ер адам 70 жаста, жалпы әлсіздік, жоғары тершеңдік ,мойын,қолтық асты ,шап аймағындағы перифериялық лимфа түйіндерінің ұлғаюы ,қалтырау, дене салмағының төмендеуі, сүйектердегі ауру сезіміне шағымданып дәрігерге келді. Объективті: жалпы жағдайы орташа ауырлықта. Теріде геморрагиялық бөртпе петехия и экхимоз түрінде. Перифериялық лимфа түйіндерінің ұлғаюы. Гепатоспленомегалия. Қанда - лейкоцитоз лимфоцитозбен және лейколиз жасушалары.
Созылмалы лимфолейколиздің лейколиз жасушалары қалай аталады?
* Куршман спиралі
*Князькова-Деле денешіктері
*Бельского Филатова Коплика дағы
* Клойбер табақшалары
*+ Боткина—Гумпрехта жасушалары (Боткина—Гумпрехта көлеңкелері)
#812
*!Ер адам 28 жаста, үдемелі әлсіздік, тершеңдік және стоматиттің жиі пайда болуына шағымданып келді,. Объективті: : жалпы жағдайы орташа ауырлықта. дене температурасы 39,1 гр., тері жабындысы бозғылт,ылғалды. Ауыз қуысының шырышты қабатында стоматит анықталды.Бұғана асты лимфа түйіндерінің бұршақ тәрізді ұлғаюы, терімен бірікпеген, ауру сезімінсіз .Қанда: нормохромды анемия, макроцитоз, тромбоцитоз, аздаған лейкоцитоз.
Какая форма лейкоза у данного пациента?
*Жедел миелобластты лейкоз
*Лейкоздың лейкимиялық формасы
*+Лейкоздың сублейкимиялық формасы
*Лейкоздың алейкимиялық формасы
*Жедел промиелоцитарлы лейкоз
#813
*!Әйел 53 жаста ,дәрігерге сол қабырға астындағы ауырлық сезіміне шағымданды .Тексеру кезінде - гиперспленомегалия. Қан анализі : Эр - 3,1х1012 /л, Нв - 104 г/л, Л - 126 х109 /л, промиелоциттер - 3 %, миелоциттер - 5 % , жас - 9 %, п/я - 17 %, с/я - 48 %, эоз. - 7 %, баз. - 3 %, лимф. - 8 %, тромбоциттер - 580х109 /л, ЭТЖ - 24 мм/сағ.
Қандай диагноз ең тән?
*Жедел миелолейкоз
*+Созылмалы миелолейкоз
*Созылмалы лимфолейкоз
*Көкбауыр лимфоцитомасы
*Эритремия
#814
*!Ер адам53 ж., мамандығы ветеринар, айқын спленомегалиямен қаралды. ЖҚА: Эр. 3,2 х 10 12 /л, Нв = 98 г/л, ЦП = 0,9, лейкоциттер 120 х 10 9/л, промиелоциттер = 12%, миелоциттер - 10 %, п/я - 12 %, с/я - 32 %, лимф. - 19 %, баз. - 7 %, эоз. - 8%. ЭТЖ - 42 мм/сағ. Райта и Хеддельсона реакциясы - теріс.
Қандай диагноз ең тән?
*Жедел лейкоз
*Созылмалы лимфолейкоз
*+Созылмалы миелолейкоз
*Эритремия
*Созылмалы бруцеллез
#815
*!Ер адам 40 жаста, әлсіздікке, тершеңдік, дене салмағының төмендеуіне,сол қабырға астында тұйық ауру сезімі. Объективті: тері жабындысы бозғылт, ылғалды. Лимфа түйіндері ұлғаймаған.Бауыр қабырға доғасынан 3 см төмен, көкбауыр кіндік деңгейінде, тығыз, ауру сезімінсіз.Қанда: эр. - 3,0 х 10 12 /л, лейк. - 96,0 х 109 /л, миелобласттар - 2 %, промиелоциттер - 4 %, метамиелоциттер - 8 %, пал. - 12%, сегмент. - 52 %, эозин. - 5 %, базоф. - 5 %, лимф. - 12 %, тромб. - 200,0 х 10 9 /л.. ЭТЖ - 56 мм/с.
Қандай диагноз ең тән?
*Жедел миелобластты лейкоз
*+миелоидты типтегі лейкемоидты реакция
*Хроничесий миелолейкоз
*Созылмалы лимфолейкоз
*Тромбофлебиттік спленомегалия
#816
*!Ер адам 28 жаста,стоматитен 3 апта көлемінде емделген бірақ нәтижесіз, үдемелі әлсіздік және тершеңдік .Объективті:дене температурасы 38,8 гр., тері жабындысыбозғылт,ылғалды. Қызыл иек гиперплазиясы, жаралы-некротикалық стоматит.Жақ асты лимфа түйіндері ұлғайған, аурусезімінсіз.Қанда: эр. - 3,0 х 10 12 /л, Нв - 95 г/л , ЦП-0,95, лейк. - 14,5 х 10 9 /л, бласттар - 32 % пал. - 1 %, сегм .- 39 %, лимф. - 20 %, мон. - 8 % , тромб. - 90,0 х 10 9 /л. ЭТЖ - 24 мм/с. Цитохимиялық зерттеу : гликогенге реакция (+). 3 күнен соң - бас ауру ,жүрек айну,құсу, төменгі бөліктердегі парез.
Науқаста емнің 3 күні не пайда болды?
*Лейкоздың үдеуі
*Менингит
*+Нейролейкемия
*Бластты криз
*Ишемиялық инсульт
#817
*!Ер адам 24 жаста, шағымдармен қаралды әлсіздік, стоматит. 3 апта көлемінде ем қабылдаған, нәтижесіз. Об-ті: жалпы жағдайы орташа ауырлықта, дене температурасы 38,8 гр., тері жабындысыбозғылт,ылғалды. Ауыз қуысының шырышында жаралы-некротикалық стоматит. Жақ асты лимфа түйіндері ұлғайған 5 см дейін.Қанда: лейк. - 14,5 х 109 /л, бласттар - 32 % пал. - 1 %, сегм .- 39 %, лимф. - 20 %, мон. - 8 % , тромб. - 92,0 х 109 /л. ЭТЖ - 26 мм/с. Цитохимиялық зерттеу : гликогенге реакция +. 4 күнен соң — науқаста бас ауру ,жүрек айну,құсу, төменгі бөліктердегі парез пайда болды.
Қандай диагноз ең тән?

*Жедел миелобластты лейкоз
*+Жедел лимфобластты лейкоз
*Жедел дифференциацияланбайтын лейкоз
*Жедел монобластты лейкоз
*Жедел промиелоцитарлы лейкоз
#818
*!Бойжеткен 18 жаста, дәрігерге шағымдармен жалпы әлсіздікке, жоғары тершеңдікке,мойын, қолтық асты ,шап аймағының перифериялық лимфа түйіндерінің ұлғаюына қаралды.Дене салмағының төмендеуіне,сүйектердегі ауру сезімі. Объективті: жалпы жағдайы орташа ауырлықта .Теріді геморрагиялық бөртпе петехия түрінде. Лимфоаденопатия. Гепатоспленомегалия. Қанда лейкоцитоз абсолютті лимфоцитозбен, Боткина-Гумпрехт көлеңкелері.
Қандай диагноз ең тән?
*Миеломды ауру
*Лимфогранулематоз
*Жедел лимфобластты лейкоз
*Жедел монобластты лейкоз
*+Созылмалы лимфолейкоз

#819
*!Бойжеткен 18 жаста , стоматологта стоматитке байланысты ем қабылдаған,жалпы тәжірбиелі дарігерге үдемелі әлсіздік, тершеңдікке байланысты қаралды.Объективті: жалпы жағдайы орташа ауырлықта,дене температурасы 38,8 гр., тері жабындысыбозғылт,ылғалды. Қызыл иек гиперплазиясы, Ауыз қуысының шырышында стоматит. . Жақ асты лимфа түйіндері ұлғайған , терімен бірікпеген, ауру сезімінсіз.Қанда: нормохромды анемия, макроцитоз, шамалы тромбоцитоз, лейкрциттердің аздап жоғарылауы.
Науқаста лейкоздың қандай формасы?
*Жедел миелобластты лейкоз
*Лейкоздың лейкимиялық формасы
*+Лейкоздың Сублейкимиялық формасы
*Лейкоздың алейкимиялық формасы
*Жедел промиелоцитарлы лейкоз
#820
*!Ер адам 68 жаста, әлсіздік, тершеңдікке, дене салмағының 2 жылда 10 кг төмендеуін. Бауырдың, көкбауырдың және барлық топ лимфа түйіндерінің ұлғаюына шағымданады. Қан анализі: Нв - 85 г/л, Эр -3,0 х 1012/л, лейк. 135,0 х 109/л, П - 3%, лимф. - 96 %, мон. - 1 %, ЭТЖ - 28 мм/сағ. Жалпы билирубин 45 мкмоль/л, тікелей- 11 мкмоль/л. Қан сарысуында темір- 28 ммоль/л, Кумбс пробасы оң.
Қандай диагноз ең тән?
*Жедел лейкоз
*+Созылмалы лимфолейкоз
*Миелофиброз
*Созылмалы миелолейкоз
*Лимфосаркома
#821
*!Жасөспірім 14 жаста, шағымы мойын лимфа түйіндерінің ұлғаюына. Анамнезде: 1 ай бұрын балада мойын лимфа түйіндерінің ұлғаюы байқалған. Аймақтық педиатрмен қойылған диагноз: мойын лимфадениті. Науқас антибактериальді терапия қабылдады, бірақ нәтижесіз, сосын УВЧ-терапия курсын қабылдаған. шағымы мойын лимфа түйіндерінің ұлғаюына Кезеңді 38,5оС қа дейінгі жоғары қызба, қалтырау и түнгі қатты терлеумен бірге жүреді, жөтел, кеуде тұсының ауыруы пайда болды, бала жүдеді. Мойын пальпациясы: 5,0х7,0см сол жақ лимфа түйіні ұлғайған , бір-бірімен жабыспаған, және ауыру сезімінсіз.
Қандай диагноз ең тән?
*Жедел миелобласты лейкоз
*Лейкоздың лейкимиялық
*+Ходжкин ауруы (Лимфогранулематоз)
*Лейкоздың алейкимиялық түрі
*Жедел промиелоцитарлы лейкоз
#822
*! Жасөспірім 15 жаста мойын лимфа түйіндерінің ұлғаюына шағымданып келді. Кезеңді жоғары лихорадит 38,5оС дейін , қалтырау и түнгі қатты терлеумен бірге жүреді, жөтел, кеуде тұсының ауыруы пайда болды, бала жүдеді . Мойын пальпациясы: 5,0х7,0см сол жақ лимфа түйіні ұлғайған , бір-бірімен жабыспаған, және ауыру сезімінсіз.
Аурудың сатысын және гистологиялық нұсқасын анықтау үшін қандай зерттеу әдісін қолдану керек?
*Хирургиялық биопсия, Кумбс пробасы, глобулиндер, бауырдың функциональді пробалары,кеуде клеткасының екі жақты проекциясында рентгенография, тізе буынының пункциясы
*ЖҚА, Кумбс пробасы , бауырдың функциональді пробалары,кеуде клеткасының екі жақты проекциясында рентгенография ,сүйек кемігінің миелограммасы және биопсиясы
* Хирургиялық биопсия, ЖҚА, Кумбс пробасы, глобулиндер, бауырдың функциональді пробалары, құрт жұмыртқасына нәжісті тексеру , сүйек кемігінің миелограммасы және биопсиясы
*+ Хирургиялық биопсия, ЖҚА, Кумбс пробасы, глобулиндер, бауырдың функциональді пробалары, кеуде клеткасының екі жақты проекциясында рентгенография, сүйек кемігінің миелограммасы және биопсиясы
*Хирургиялық биопсия, ЖҚА, ирригоскопия, сүйек кемігінің миелограммасы және биопсиясы
* Науқастың мәселесі: қанның жүйелі аурулары. Жедел лейкоздар. Созылмалы лейкоздар.
#823
*!Науқаста сол жақ мойын лимфа түйіндері топтарының ұлғайғаны байқалады. Әлсіздікке, дене салмағын жоғалтуға, тері қышуына,қызбаға шағымданады.ЭТЖ 40мм/сағ, нейтрофильді лейкоцитоз, анемилар және тромбоцитопениялар жоқ.
Қандай диагноз ең тән?
*Токсоплазмоз
*Туберкулез
*+Ходжкин лимфомасы
*Гипертиреоз 
*Саркоидоз 
#824
*!Ер адам, 60 жаста, дəрігерге жумысымен байланыстыратын шаршағыштыққа, терлегіштікке шағымданды. Жалпы жағдайы орташа ауырлықта. Ішін пальпациялағанда – спеломегалия. Қанында: лейкограмманың миелоциттерге дейін солға жылжуымен аздаған лейкоцитоз. Гиперэозинофилия – ацидофильді (эозинофильді), базофильді ассосациямен байланысқан базлфильді гранулоциттер құрамы жоғарылаған.
Ең қолайлы диагнозы анықтаңыз:
*Амилоидоз
*Бүйректің созылмалы ауруы
*+Созылмалы миелолейкоз
*Туберкулез
*ходжкиндік емес лимфома
#825
*!Ер адам, 60 жаста, гематологта Д-есепте тұрады. 2 ай бұран ауырған. Қатты шаршағыштыққа, әлсіздікке, іш қуысындағы жайсыздыққа шағымданған. Объективті: жалпы жағдайы орташа ауырлықта, Пальпация кезінде мойын, қолтықасты лимфа бездерінің аденопатиясы, жұмсақ-қамыр тәрізді, ауыру сезімінсіз, жабыспаған. Өлшемі
5см. Спленомегалия. УДЗ: көкбауыр инфаркты. Қанында: нейтрофилез (12-15 мың), базофилдер мен эозинофилдер жоғарылаған. Гиперурикемия.
Науқаста аурудың қай фазасы екенін анықтаңыз:
*Акселерация фазасы
*Бластты криз
*Найзағай тәрізді фаза
*Пролиферация фазасы
*+Созылмалы фаза
#826
*!Бойжеткен, 15 жаста, дәрігерге бас ауруына, жалпы ілсіздікке, шаршағыштыққа, жүрегінің айнуына, құсуға, жарыққа қарқуына, оң аяғының гипералгезиясына, тырысуларына, ұйып қалуына шағымданды. Объективті: жалпы жағдайы орташа ауырлықта, моторлы афазия. Керниг, Брудзинский сиптомдары оң, мойын бұлшықетінің құрысуы, тіл девиациясы, нистагм.
Ең қолайлы диагноз қандай?
*Менингит
*Бас миының жабық жарақаты
*Паркинсон ауруы
*+Нейролейкоз
*Геморрагиялық инсульт
#827
*!Ер адам, 72 жаста, оң жақ мойын лимфа түйіндерінің ұлғаюымен, әлсіздік, салмағының азаюымен, терінің қышуы, лихорадка, нейтрофильды лейкоцитоз, ЭТЖ 50мм/сағ. шағымдарымен дәрігерге қаралды
Диагноз қою кезінде қандай жасушалар диагностикалық мағызды болып табылады?
*Кілтті жасушалар
*Жас
*+Березовский-Штернберг-Рид жасушалары
*LE-жасушалар
*маманданбаған жасушалар
#828
*!Ер адам 69 жаста. Дәрігерге әлсіздік, түнде терлегіштік, дене қызуының жоғарылауы, ішінің толу сезімі, бозару, қан кету шағымдамен келді. Жалпы жағдайы орташа ауырлықта. Лимофоаденопатия. Гепатоспленомагалия. Қанында: лейкоцитоз 11,0×109/л жоғары, гранулоциттер есесбінен, базофильді-эозинофильді ассоциациясымен, тромбоцитоз, анемия.
Ең қолайлы диагноз қандай?
*Эпидидимит
*+Созылмалы миелолейкоз
*Нейролейкоз
*Лимфогранулематоз
*Гемофилия
#829
*!Ер адам 72 жаста. Дәрігерге әлсіздік, жоғары шаршағыштық, дене қызуының жоғарылауы, терлегіштік, салмағының азаюы шағымдарымен келді. Объективті: жалпы жағдайы орташа ауырлықта, мойын, қолтықасты лимфа түйіндерінің екі жақты аденопатиясы. Өлшемі 5 см. Бауыр және көкбауыр қлғайған. Қанында: анемия, лейкоцитоз 14,0×109/л жоғары, гранулоцитоз нейтрофилез, базофилдер 1% жоғары, эозинофилдер 4% жоғары, тромбоцитопения.
Науқаста қандай ауруды күмәндәнуға болады?
*+Созылмалы миелолейкоз
*Нейролейкоз
*Альцгеймер ауруы
*Түкті жасушалық лейкоз
*Ходжкин ауруы
#830
*!Ер адам 55 жаста, Қабырға, омыртқа, жамбас сүйектерінің ауыруына, қызыл иегінің қанағыштығына шағымданады. Ауырғананына бір ай болған. Қарап тексергенде: тері жабындысы бозғылт, пальпация кезіндегі сүйектерінің ауыруы. Қан анализінде: нормохромды анемия және ЭТЖ 50 мм/с дейін жоғарылаған, ісіктік плазматикалық жасушалар. Биохимиялық анализде – жалпы белок 100 г/л жоғары, диспротеинемия глобулиндердің шамалы жоғарылауымен, М-градиент. Зәрінде: Бенс-Джонс нәруызы шамалы көрсеткіштермен.
Бенс-Джонс нәруызы негізінде қандай диагноз қоюға болады?
*+Миеломнды ауру
*Нейролейкоз
*Альцгеймер ауруы
*Ходжкиндік емсе лимфома
* Ходжкин ауруы
#831
*!Ер адам 60 жаста, Қабырға омыртқа, жамбас сүйектерінің ауыруына, қызыл иегінің қанағыштығына шағымданады. Қарап тексергенде: тері жабындысы бозғылт, пальпация кезіндегі сүйектерінің ауыруы. ЖҚА: жеңіл нормохромды анемия Нв — 88 г/л, лейкоциттер мен тромбоциттер қалыпты, СОЭ — 50 мм/сағ. Қан сарысуында жалпы белок 100 г/л, гамма-аймақта М-градиент — 54%, зәрде Бенс-Джонс нәруызы. Бұрын ем қабылдамаған.
Ең ықтимал диагнозы көрсетіңіз:
* Рустицкий – Калер ауруы
* Нейролейкоз
*Созылмалы лейкоз
*Жедел лейкоз
*+Миеломды ауру, диффузды формасы
#832
*!Ер адам 70 жаста, дәрігерге бел және аяқ-қолдарындағы ауруы сезіміне шағымданып келді. Тұрақты полиартралгиялар. Қан сарысуында және зәрінде парапротеиндер анықталды. Рентгенограммада: кеуде омыртқасы аймағында түйін.
Науқаста миеломатоздың қандай патологанатомиялық түрі кездеседі?
*Диффузды-түйіндік
*Диффузды
*Талассемия
*+Солитарлы
*Парциальды қызылжасушалы аплазия
#833
*!Ер адам 65 жаста, дәрігерге сүйектерінің ауыруы мен көптеген себепсіз сынуларына шағымданып келді. Объективті: жалпы жағдайы орташа ауырлықта, тері жабындысы бозарған. Гепатоспленомегалия. ЖҚА: жеңіл нормохромды анемия, ЭТЖ күрт жоғарылаған, плазмобласттар, гиперпротеинемия 15 г% дейін. Электрофореграммада патологиялық нәруызлар— парапротеиндер — ықшам тар жол түзелі (М-градиент). Рентгенограммада: бас сүйегінде көптеген майды миеломды түйіндер
Науқаста миеломатоздың қандай патологанатомиялық түрі кездеседі?
*+Диффузды-түйінді
*Диффузды
*Талассемия
*Солитарлы
*Парциальды қызылжасушалы аплазия
#834
*!Ер адам 65 жаста, дәрігерге бозаруға, дене салмағының төмендеуіне шағымданып келді. Объективті: жалпы жағдайы орташа ауырлықта, тері жабындысы бозарған. Лимофоаденопатия. Гепатоспленомегалия. ЖҚА: нормохромды анемия, ЭТЖ кқрт жоғарылаған 60 мм/сағ. Гиперпротеинемия 15 г% дейін. Альбумин/глобулин нәруыз коэффициенті глобулиннің жоғарылауы есебінене өзгерген. Электрофореграммада: М-градиент.
Науқаста миеломатоздың қандай патологанатомиялық түрі кездеседі?
*Диффузды-түйінді
*+Диффузды
*Талассемия
*Солитарлы
*Парциальды қызылжасушалы аплазия
#835
*!Ер адам 55 жаста, дәрігерге сүйектеріндегі ауруы сезіміне, патологиялық сынуларға шағымданып келді. Объективті: жалпы жағдайы орташа ауырлықта, тері жабындысы бозарған. Гепатоспленомегалия. ЖҚА: нормохромды анемия, ЭТЖ 60 мм сағ. Гиперпротеинемия. Альбумин/глобулин коэффициенті глобулиннің жоғарылауы есебінене өзгерген. Электрофореграммада: М-градиент. Зәрінде: Бенс-Джонс нәруызы.
Альбумин/глобулин нәруыз коэффициентінің қалыпты мөлшерін көрсетіңіз:
*3-6
*0,15-1,0
*+1,5-2
*0
*12,5-18,5
#836
*!Ер адам 58 жаста. Мектепте мұғалім болып жасайды. Бір жыл шамасында көлемін бертіндеп өзгертетін мойын лимфа түйіндерінің ұлғаюын, басқа лимфа түйіндерін де байқаған. Қарап тексергенде: мойын, қолтықасты, шап лимфа түйіндері ұлғайған, эластикалық консистенциялы, ауыру сезімсіз, тері және қоршаған тіндерге пакет тәрізді жабыспаған. Көкбауыр шеті қабырға доғасынан 4 см төмен пальпацияланады. ЖҚА: эр. — 4,0х10/л, Нв — 145 г/л, тромб. — 350х109/л, лейк. — 77х109/л, сегм. — 1%, лимф. — 97%, мон. — 2%, лейколиз жасушалары 2-3 в к/а., ЭТЖ — 20 мм/сағ.
Қандай диагноз ең ықтимал?
*+Созылмалы лимфолейкоз
*Миелолейкоз
*Рустицкий – Калер ауруы
*Жедел лейкоз
*Эссенциальды тромбоцитемия
#837
*!25 жасар науқаста 2 апта шамасында дене температурасының 380С дейін жоғарылауы, қызыл иегінің қанауы, жұтынған кезде тамағының ауыруы байқалған. Қарап тексергенде: тері және шырышты қабаты бозарған, аяқ терісінде петехиалды геморрагиялық бөртпе . Көкбауыр шеті қабырға доғасынан 3 см төмен пальпацияланады Аңқасында фиброзды жабындымен жабылған жара. ЖҚА: эр. — 2,2х109/л, Нв — 79 г/л, тромб. — 22,0х109/л, лейк. — 30,0х10/л, бластные клетки — 62%, сегм. — 24%, лимф. — 12%, мон. — 2%, СОЭ — 51 мм/сағ.
Қандай диагноз ең ықтимал?
*Вазопатия
*Түнгі гемоглобинурия
*+Жедел лейкоз
*Парапротеинемиялық гемобластоз
*Рустицкий – Калер ауруы
#838
*!15 жасар жасөспірімде, созылмалы тонзиллит диагнозыесепте тұрады, бір жақты жақасты және мойын лимфа түйіндерінің ұлғаюы анықталды. Науқастың жағдайы қанағаттанарлық. Соңғы жарты жылда тонзилиттің өршуіне байлансты дене температурасының 38С дейін жоғарылауы байқалады. Аңқасында миндалинаның гипертрофия және гиперемиясы, лакуналар ұлғайған. ЖҚА: жеңіл дәрежелі анемия, нейтрофильды лейкоцитоз. Қан биохимиясында: гипер-a-глобулинемия.
Диагнозды негіздеу үшін қандай минимальды тексеріс мінднтті болып табылады?
* Бауыр жсушаларын цитологиялық және гистологиялық зерттеу
*+Лимфа түйіндерін цитологиялық және гистологиялық зерттеу
*Жұлын сұйықтығын цитологиялық зерттеу
*Қақырықты цитологиялық зерттеу
*Миндалина пункциясы
#839
*!Ер адам С., дәрігерге мойын, қолтықасты лимфа түйіндерінің ұлғаюына, қатты терлегіштікке, дене салмағының төмендеуіне және тағам қабылдаған кездегі тез тою сезіміне шағымданып келді. Объективті: жалпы жағдайы орташа ауырлықта, мойын жіне қолтықасты лимфа түйіндерінің лимфаденопатиясы.. Жабыспаған, ауыру сезімінсіз.
Ходжкин лимфомасы диагнозын негіздеу үшін қандай жасуша анықталуы керек?
*LE-жасушалар
*+Штенберг
*Жолли денешіктері
*Кебот сақинасы
*Т-жасушалар
#840
*!Ер адам, Д., 58 жаста. Қалтыраумен жүретін дене температурасының жоғарылауына, ұйқышылдыққа, терісінің қышуына, ентігу, кеудеміндегі ауыру сезіміне, эөтелге шағымданады. Объективті: жалпы жағдайы орташща ауырлықта, дене жабындысы және көзге көрінетін шырышты қабаттары көгілдір түсті, үлкен лимфа түйіндері некроздалған.
Науқаста лимфоманың қандай түрі дамыған?
*Ходжкиндік емес лимфома
*Өкпе лимфомасы
* Ходжкин лимфомасы
*+Тері лимфомасы
* Беркитт Лимфомасы
*Анемии*3**
#841
*!Ер адам, 41 жаста, микроцитарлы гипохромдды анемиямен, созылмалы энтеритпен 6 жыл зардап шегеді. Рer os тағайындалған ранферон жүрек айну, құсу, эпигастриидегі жағымсыз сезімді шақырады
Науқасты емдеудің ең дұрыс жолын көрсетініңіз:
* ранферон дозасын төмендету
*+темір препараттарын парентаральды тағайындау
*эритроцитарлы масса құю
*per os басқа темір препараттарын тағайындау
*емге церукал қосу
#842
*!Жалпы тәжірибелік дәрігерге науқас ЖҚА келесі көрсеткіштерімен қаралды: эр.-3,6х109г/л, гемоглобин-100 г/л, тк-0,83, сарысулық темір-9мкмоль/л. Сарысудың темірді байланыстыру дәрежесі-76 мкмоль/л.
Емнің дұрыс түрін анықтаңыз:
*витамин в12 200 мкг в/м
*преднизолон 20 мг/в тәу.
*+темір сульфаты 150 мг/в тәу.
*фолий қышқылы 5 мг/в тәу.
*витамин е
#843
*!Дәрігерге созылмалы теміртапшылықты анемиясы бар жүкті әйел қаралады.
Емнің дұрыс түрін анықтаңыз:
*бұлшықетке ferrum lek
*босанғанға дейін темір препараттарын қабылдау
*+ босанғанға дейін және баланы емізу кезінде темір препараттарын қабылдау
*босану алдында эритроцитарлы масса құю
*босанғаннан кейін эритроцитарлы масса құю
#844
*!Қабылдауда ер адам, 35 жаста. Гипохромды микроцитарлы анемия диангнозымен Д-есепте тұрады. Анамнезінде созылмалы энтерит, 7 жыл. Ранферон қабылдағаннан кейін пайда болатын жүрек айну, құсу, эпигастриидегі жағымсыз сезіміне шағымданады.
Емнің дұрыс түрін анықтаңыз:
*емге церукал қосу
*эритроцитарлы масса құю
* ранферон дозасын азайту
*+парентеральды темір препараттары
* per os басқа темір препараттарын тағайындау
#845
*!Ер адам, 50 жаста, үш жыл бқрын асқазан резекциясын жасатқан. Ота жасалғаннан кейін гемоглобин 130 г/л болған. Бір жылдан кейін жағдайы нашарлаған, күрт әлсіздік, көз алдының жарқырауы пайда болған. ЖҚА: эритроцит 3,0х1012/л, гемоглобин 61 г/л, ТК 0,62; лейкоцит 3,7х109/л, ЭТЖ 13 мм/ч, анизоцитоз, микроцитоз. Сарысулық темір 6,3 мкм/л.
Төменде көрсетілген прпатараттардың қайсысын тағайындау негізгі болады??
*цианкобаламин
*преднизолон
*десфериоксиамин
*фолий қышқылы
*+ железо (II)
#846
*!Қабылдауда ер адам, 35 жаста. Гипохромды микроцитарлы анемия диангнозымен Д-есепте тұрады. Анамнезінде созылмалы энтерит, 7 жыл. Ранферон қабылдағаннан кейін пайда болатын жүрек айну, құсу, эпигастриидегі жағымсыз сезіміне шағымданады.
Емнің дұрыс түрін анықтаңыз:
*емге церукал қосу
*эритроцитарлы масса құю
* ранферон дозасын азайту
*+парентеральды темір препараттары
* per os басқа темір препараттарын тағайындау
#847
*!Жас әйел, 24 жаста, менструациясы меноррагиямен өтуіне, тырнағының сынғыштығына, шашының түсуіне, терісінің құрғақтығына шағымданады. ЖҚА: гемоглобин-90г/л, эрит.-3,5х1012/л, цп-0,7, тромбоцит-180,0х109/л, ретикулоцит-0,5%, билирубин-12 мкмоль/л, сар.fe-4,6 ммоль/л.
Емнің дұрыс түрін анықтаңыз:
*темір препараттары парентеральды
*+темір препараттары пероральды
*аскорбин қышқылы
*эритроцитарлы масса құю
*витамин В12
#848
*!Әйел, 33 жаста, ілсіздік пен бас айналуына, тырнақтарының сынғыштығына, шашының түсуіне, ұйқышылдық, тәбетінің төмендеуіне шағымданады.Тексеруден өтті. ЖҚА: НВ 76 г/л, эр. - 2,3х1012/л, цп - 7, лейк. - 1,1х109/л, эоз.- 0%, пал. -11%, сегм. - 36%, лим.- 50%, мон. - 8%, рет.- 0,2%, тр. – 4,5х109 /л, СОЭ-28 мм/час. Кумбс пробасы теріс.
Емнің дұрыс түрін анықтаңыз:
*+ферлатум, актиферрин
*витамин в12
*оксикобаламин
*адреналин, цианокобаламин
*церукал
#849
*!Ер адам, 47 жаста, анамнезінде жара ауруына байланысты асқазанның субтотальды, гиперхромды анемия дамыған.
Берілген жағдайдағы емнің дұрыс түрін анықтаңыз:
*оксикобаламин б/е
*+фолий қышқылы ішке
*феррум-лек б/е
*преднизолон б/е
*азатиоприн ішке
#850
*!Ер адам 39 жаста, гипохромды микроцитарлы анемиясы бар. Анамнезінде: 4 жыл бойы созылмалы энтерит. Рer os тағайындалған ранферон препараты жүрек айну, құсу және эпигастрийдегі жағымсыз сезімдерді шақырады.
Қандай ем тиімдірек?
*ранферон дозасын азайту
*эритроцитарлы масса құю
*+парентеральды темір препараттарын тағайындау
*пероральды басқа темір препаратын тағайындау
*емге церукалды қосу
#851
*!Қыз бала 19 жаста. Дәрігерге тәбетінің төмендеуіне және бұрмалануына (борға, сазға құмарлық) шағымданып келді. Объективті: тамақтануы төмендеген. Терісі бозғылт, құрғақ. Шаштары көмескіленген, тіл емізікшелері тегістелген. Қан анализінде: эритроцит -2,5х1012 /л, гемоглобин -75 г/л, тк-0,7, лейкоцит-6,5х109/л, эозинофил- 3%, сегментоядерные-49%, лимфоцит-42%, моноцит-6%. Тромбоцит-150х109/л, ЭТЖ 8 мм/сағ.
Қандай препарат қолайлы болып табылады?
*витамин В12
*+актиферрин
*оксикобаламин
*адреналин, цианокобаламин
*церукал
#852
*!Әйел адам 39 жаста, әлсіздік, бас айналу, құлақтағы шуылға шағымданып келді. Геморроидальды қанкетулерге байланысты екі рет операция жасаған. Терісі бозғылт. Жалпы қан анализінде: эритроцит 3,0х109/л, гемоглобин 59 г/л, түстік көрсеткіш 0,59; лейкоцит 4,2х109/л, ЭТЖ 15 мм/сағ. Сарысулық темір 7,5 мкм/л. Миелограмма: эритроцитарлы өсінді 30%, эритроциттердің жетілу индексі 0,58.
Төмендегі препараттардың қайсысы қолайлы болып табылады?
*преднизолон
*цианокобаламин
*+феррум-лек
*азиотиоприн
*церукал
#853
*!Дәрігерге 18 жастағы жасөспірім келді. Әлсіздікке, тәбетінің төмендеуіне шағымданды. Объективті: жалпы жағдайы орташа ауырлықта, терісі таза, бозғылт, шырышты қабаттары боз-қызғылт, жүрек тондары ритмді, тұйықталған, жүрек ұшында систолалық шу. ЖСС 140 минутына. Жалпы қан анализінде: эритроцит-3,0х 1012 / л, гемоглобин 85 г/л, тк – 0,7; лейкоцит – 4,4х109/л, ЭТЖ – 14 мм/сағ, ретикулоцит 18% . Сарысулық темір 8,1 мкм/л, жалпы белок-57 мм/л.
Қандай препарат қолайлы болып табылады?
*+ферлатум
*церукал
*преднизолон
*азиотиоприн
*цианокобаламин
#854
*!Ер адам 30 жаста, жалпы тәжірибелік дәрігерге мынадай қан көрсеткіштерімен қаралды: эр.-3,6х109г/л, гемоглобин-100 г/л, тк-0,83, сарысулық темір-9мкмоль/л. Қан сарысуының темірмен байланысу көрсеткіші -76 мкмоль/л.
Қандай препарат қолайлы болып табылады?
*фолий қыщқылы 5 мг/тәул.
*преднизолон 20 мг/тәул.
*витамин В12 200 мкг б/е
*витамин Е
*+ темір сульфаты 150 мг/в тәул.
#855
*!Әйел 45 жаста, бір жыл ішіндегі дисфункциональды жатырдан қанкетулер фонында дамыған ТТА-ға байланысты қаралды. Дәрігерге қаралмаған.
Науқасты емдеудегі біріншілік шара?
*гормональды препараттарды қабылдау
*+диагностикалық және емдік жатыр қуысын қыру
*темір препараттарын қабылдау
*темірге бай емдәм
*витаминотерапия
#856
*!Көпбалалы ана теміртапшылықты анемияға байланысты диспансерлік есепке алынды. Зерттеу кезінде: ЖҚА – эритроцит 2,9 х 1012/л, гемоглобин 50 г/л. Сарысулық темір 8 мкмоль/л.
Науқасты емдеу тактикасы қандай?
*темір препараттарын пероральды қабылдау
*+темір препараттарын тамырішілік енгізу
*темір препараттарын бұлшықеттік енгізу
*темірге бай емдәм
*витаминотерапия
#857
*!Ер адам 58 жаста, вегетариандық, әлсіздік, шаршағыштық, бас ауруы, құлақтағы шуыл, оң аяғындағы «жорғалау» сезіміне шағымданып келді. Объективті: тері және склералары иктериялық,құрғақ. Шаштары және тырнақтары сынғыш. ЖҚА: ЭТЖ-50 мм/сағ., анизо- және пойкилоцитоз, макроцитоз, кебота сақиналары, жолли денешіктері, көпсегментті нейтрофилдер. Фиброгастроскопияда асқазан шырышты қабатының атрофиясы.
Қандай препарат қолайлы болып табылады?
*космофер
*+цианкобаламин
*преднизолон
*флюдарабин
*иматиниб
#858
*!Ер адам 50 жаста, гастроэктомиядан кейінгі жағдай. Әлсіздік, шаршағыштық, көру галлюцинациялары, бас ауруы, жұтынған кездегі қиындық, аяқ-қолдарындағы ұю және жағымсыз сезімдерге шағымданып келді. Объективті: тері және склералары иктериялық,құрғақ. Шаштары және тырнақтары сынғыш. Жүрек тондары тұйықталған. Цианокобаламинмен ем қабылдаған. Емінің 6 күні қан анализінде ретикулоцитоз азаймады.
Емінде қандай коррекция жасау керек ?
*витамина В12 дозасын көбейту
*гемотрансфузия
*+фоллий қышқылын тағайындау
*темір препаратын тағайындау
*витамин В12 сол мөлшерде жалғастыру
#859
*!Әйел 63 жаста, жалпы әлсіздік, есту галлюцинациялары, бас ауруы, жұтынудың қиындауы, еттен жиіркену, шіріген иіспен кекіру, оң аяғындағы «жорғалау» сезіміне шағымданып келді. Объективті: тері және склералары иктериялық,құрғақ. Шаштары және тырнақтары сынғыш, тілі тегістелген. Фиброгастроскопияда асқазан шырышты қабатының атрофиясы.
Қандай ем тиімді?
*темір препараты
*кортикостероидтар
*цитостатиктер
*гемотрансфузия
*+цианокобаламин
#860
*!Ер адам 55 жаста, соңғы айда шаршағыштық, бас ауруы, көз алдында «шіркейлердің» пайда болуы мазалады. Объективті: тері және склералары иктериялық,құрғақ. Глоссит белгілері анықталады – емізікшелердің атрофиясы және қабынуы, тегістелген тіл. Жүрек тондары тұйықталған. Мегалобластты анемия кезіндегі қолайлы ем?
*темір препараттарын ұзақ уақыт бойы парентеральды қабылдау
*пиридоксинді парентеральды курстық тағайындау
*анаболикалық стероидтарды ұзақ уақыт қабылдау
*+цианокобаламинді парентеральді енгізу.
*плазманың қайталамалы трансфузиясы.
#861
*!Ер адам 57 жаста, әлсіздік, бас ауруы, бас айналу, көз алдында «шіркейлердің» пайда болуы, жеңіл физикалық жүктеме кезінде пайда болатын жиі тынысқа және жүрек қағуға шағымданып келді. Объективті: тері және склералары иктериялық,құрғақ. Шаштары және тырнақтары сынғыш, тілі тегістелген. Жүрек тондары тұйықталған. Фиброгастроскопияда асқазан шырышты қабатының атрофиясы, асқазан секрециясы күрт төмендеген.
Қандай ем тиімді?
*эритропоэтин инъекциясы.
*анаболикалық стероидтарды енгізу.
*глюкокортикостероидтармен терапия.
*эритроцитарлы масса құю.
*+ цианокобаламин инъекциясы.
#862
*!Әйел 48 жаста, мегалобластты анемиямен диспансерлік есепке алынды. Цианкобаламинмен ем тағайындалды . Емнің 6-шы күні қан анализінде ретикулоцитоз табылмады.
Емнің қандай тактикасы тағайындалған дұрыс?
*темір препараттары
*витамин В12 мөлшерін жоғарылату
*гемотрансфузия жүргізу
*+фолий қышқылын тағайындау
*преднизолон
#863
*!Әйел 78 жаста, учаскелік дәрігерге жалпы әлсіздік, ентігу, тағам қабылдағаннан кейінгі эпигастрийдегі ауырлық сезіміне, шіріген иіспен кекіру, оң аяғындағы «жорғалау» сезіміне шағымданып келді. Қан анализінде: эр-т 2,3х1012 /л, нв – 85 г/л, тк-1,3, лейк.-3,5х109/л, тромбоцит - 150х109/л мың, жалпы билирубин-45 мкмоль/л.
Қандай препарат тағайындау тиімді?
*темір препараттары
*+витамин В12
*кортикостероидтар
*эритромасса
*гепатопротектор
#864
*!Ер адам 60 жаста, диспансерлік есепте ВитаминВ12-дефицит анемия диагнозымен тұрады.
Осы ауру кезінде диспансерлік бақылаудан өту жиілігі?
*+терапевт, ЖТД жылына 2 рет, гематолог – көрсеткіш бойынша
*терапевт, ЖТД айына 1 рет, гематолог –2айда 1рет
*терапевт, ЖТД 2айда 1рет, гематолог –3 айда 1рет
*терапевт, ЖТД 3 айда 1рет, гематолог – жарты жылда1 рет
*терапевт, ЖТД аптасына 1 рет, гематолог – жылына 1 рет
#865
*!Ер адам 52 жаста, диспансерлік есепте ВитаминВ12-дефицит анемия диагнозымен тұрады.
Осы ауру кезінде лабораторлы-инструментальды зерттеуден өту жиілігі?
*+ЖҚА, қан билирубині – жылына 2 рет, ЭФГДС – жылына 1 рет
*ЖҚА, қан билирубині айына 1рет, ЭФГДС –2 айда 1 рет
*ЖҚА, қан билирубині 2 айда 1 рет, ЭФГДС –3 айда 1 рет
*ЖҚА, қан билирубині 3 айда 1 рет, ЭФГДС – жарты жылда 1 рет
*ЖҚА, қан билирубині аптасына 1рет, ЭФГДС – жылына 1 рет
#866
*!Әйел 45 жаста фолий-тапшылықты анемияға байланысты амбулаторлы ем қабылдайды.
Гематологиялық жауап үшін фолий қышқылының қандай мөлшері жеткілікті?
*+1-2 мг/тәул
*2-4 мг/ тәул
*4-6 мг/ тәул
*6-8 мг/ тәул
*8-10 мг/ тәул
#867
*!Әйел 30 жаста, фолий-тапшылықты анемияға байланысты амбулаторлы ем қабылдайды – фолий қышқылын 1 мг/тәул мөлшерде.
Ағзадағы фолий қышқылының мөлшері қанша уақытта қалпына келеді?
*1-2 апта
*+3-4 апта
*5-6 апта
*7-8 апта
*9-10 апта
#868
*!Ер адам 25 жаста, фолий-тапшылықты анемияға байланысты амбулаторлы ем қабылдайды. Анамнезінде: жарақаттан кейінгі эпилепсия, карбамазепин қабылдайды. Соңғы аптада науқаста эпилептикалық ұстамалар жиілеп кетті.
Эпиұстамардың себебі не болуы мүмкін?
*карбамазепиннің жеткіліксіз мөлшері
*карбамазепинге бейімділік
*+фолий қышқылын қабылдау
*карбамазепин мен фолий қышқылының фармакологиялық әсері
*карбамазепин мен фолий қышқылының фармакокинетикалық әсері
#869
*!Ер адам 38 жаста, фолий-тапшылықты анемияға байланысты амбулаторлы ем қабылдайды.
Эритроциттердің қалыпты параметрлері қашан қалпына келеді?
*бірінші аптаның соңында
*екінші аптаның соңында
*+ 2 айдың соңында
*3 айдың соңында
*6 айдың соңында
#870
*!Ер адам 60 жаста, витаминВ12-тапшылықты анемияға байланысты жағдайының жақсаруымен амбулаторлық емнен өтті.
Ремиссия кезінде науқасты жүргізу тактикасы қандай?
*витамин В12 - 200 мкг айына 1рет өмір бойы
*витамин В12 - 200 мкг айына 1 рет 1жыл бойы
*диета + витаминотерапия
*+витамин В12 - 500 мкг айына 1рет өмір бойы
*бақылау
#871
*!Ер адам 42 жаста, витаминВ12-тапшылықты анемияға байланысты амбулаторлық ем тағайындалды.
Науқасты емдеу тактикасы?
*+витамин В12 - 500 мкг күніне 1рет– 10 күн
*витамин В12 - 200 мкг күніне 1рет– 10 күн
*витамин В12 - 500 мкг күніне 1рет– 20 күн
*витамин В12 - 500 мкг күніне 1рет– 30 күн
*витамин В12 - 200 мкг күніне 1рет– 30 күн
#872
*!Әйел 25жаста, жүктілік 20-22 апта, витаминВ12-тапшылықты анемияға байланысты амбулаторлық ем қабылдайды.
Жүкті әйелді емдеу тактикасы қандай?
*+витамин В12 - 500 мкг + темір препараттары
*емдәм +темір препараттары,сосын витамин В 12
*емдәм + витамин В12, сосын темір препараттары
*витамин В12 - 200 мкг күніне 1 рет – 30 күн
*витамин В12 - 500 мкг күніне 1рет– 15 күн
#873
*!Қыз бала 18 жаста. Ұйқысырау, әлсіздік, тәбетінің жоқтығына шағымданады. Кофе ішкенді ұнатады, тамақтану рационына шоколад, тәтті тағамдар кіреді. Анамнезінде: ретсіз, құйылмалы менструация. Терісі бозғылт, тырнақтары қасық тәрізді. Қан анализінде Нb – 85, эр -3,2; Нt- 25, ТК-0,7 СКО -78. Науқас тағайындалған препараттарды қабылдады. Бір айдан кейін жалпы қан анализінде Нb – 87, эр -3,4; Нt- 27.
Қандай ем тиімді?
*препараттарды қолдануды жалғастыру
*+қосымша гастроэнтеролог кеңесі
*ФГДС-ке жолдау
*препараттарды ауыстыру
*гинеколог кеңесі
#874
*!Әйел 67 жаста, қысқа уақытты естен тану эпизодтарына, әлсіздікке, бас айналу,
«бастағы шуға», бір ай бойы жиі жүрек қағуға шағымданып келді. Анамнезінде: созылмалы гастрит, ДОА-ға байланысты диклофенак қабылдаған. Бірақ «қарамай тәрізді» нәжістің пайда болуын байқаған. Қарап тексергенде: терісі және конъюнктивалары бозғылт, жүректің барлық тыңдау нүктелерінде систоликалық шу естіледі, шум «волчка», ЖСС=100 соққы/мин., АҚҚ=90/55 мм.рт.ст. ЖҚА: Нв=50 г/л, Эр=2.600.000 мкл, ТК=0,58. Нәжіс анализінде бензидин және гваяк қайнатпасы реакциялары күрт оң(+).
Қандай емдеу тактикасы тиімді?
*+темір препараттарын тағайындау
*спинальды пункция тағайындау
*қанның биохимиялық көрсеткіштері
*жасырын қанға нәжіс
*невропатолог кеңесі
#875
*!Әйел 35 жаста, жалпы әлсіздік, бас айналу, құлақтағы шуыл, жиі мұрыннан және қызылиектен қанкетуге шағымданып келді. Анамнезінде: жиі баспа, пневмония. Қарап тексергенде: терісі бозғылт, сарғыштанған, балтыр, сан, іш аймағында геморрагиялық бөртпелер. Перифериялық лимфотүйіндері ұлғаймаған. Өкпеде қатаң тыныс, сырылдар жоқ. Жүрек тондары тұйықталған. Іші жұмсақ. Бауыр және көкбауыры ұлғаймаған.
Қандай емдеу тактикасы ең тиімді?
*+спленэктомия
*антибактериальды терапия
*эритроцитарлы масса құю
*антианемиялық терапия
*витаминотерапия
876
*!36 жастағы ер адам анамнезінде тоқ ішек дивертикулы.Тескеру барысында э-3*1012\л Г-130г\л түстік көрсеткіші 1,3 макроцитоз.Жолли денешіктері,ретикулоциттер 1%,лейкоциттер 3*109\л, ЭТЖ 14мм\сағ, тромб-160000,темір сарысуы 20ммоль\л. Төмендегі препараттардың қайсысы науқасқа тиімді:
*Фолий қышқылы
*+Цианкокобаламин
*Темір препараттары
*Передоксин
*ГКС
877
*!30 жастағы ер адам 3 жыл бұрын асқазан резекциясын басынан өткізген. Операциядан кейін гемоглобин 135г\л. 1 жыл ішінде жағдайы нашарлап кетті, кенеттен әлсіздік, көз алдында майда шыбындар елестей бастады. ЖҚА: э-3*1012\л Гемоглобин 63г\л,тк-0,62, лейкоциты 3,7*109\л, ЭТД 13мм\с, анизоцитоз, микроцитоз. Қан сарысуындағы темір 6,3мкм\л. Осы науқас үшін ең негізгі препаратты таңда?
*цианокобаламин
*преднизалон
*десфериоксиамин
*фолий қышқылы
*+темір препаратты
878
*!34 жастағы әйел диспансерлік есепте Аутоиммундық гемолитикалық анемия диагнозымен 5 жыл түрады. Жылына 2-3 рет ем қабылдап турады. Жоғарғы сынып мұғалімі болып істейді. Анамнезінде жиі суық тиюмен, АГ1ст. МСЭ жолдама беру үшін қандай көрсеткіштер маңызды:
*АГ
*жиі суықтау
*жасы
*мектепте мұғалім болып істеуі
*+ауыр формадағы гемолитикалық анемия
879
*!25 жастағы ер адам вакцинациядан соң терісінің сарғаюы байқалды. Әлсіздік, оң жақ қабырға астындағы ауру сезіміне шағымданады. Спленомегалия анықталды. ЖҚА: НВ-64г\л, эр-2,0*109\л, тк-0,9г, ретикул.-40, тромб.-215*10\л, лейк.-15,0*10/л, таяқшалар -10%, сегм-78%, лимф-10%, мон-2%, ЭТЖ-17мм\сағ. Жалпы биллирбуин 60мкмоль/л.пр-10мкмоль\л, непр-50мкмоль\л, қан сарысуындағы темір-20мкмоль\л. ЖЗА: нәруыз-0,002%, реак-гемосидерин (-) Нечипоренко бойынша зәр анализі: лейк-2000 1 мл, р-1000 1мл, Кумбс проб(+), Сүйек миындағы анық гиперплазияланған эритокариоциттер57%, LE/Эр-1/1. Тиімді емді көрсет:
*+Кортикостероидтар
*спленоэктомия
*цитостатиктер
*Антибиоттиктер
880
*!50 жастағы ер адам 5 жыл Аутоиммунды гемолтикалық анемиямен диспансерлік tctgnt тұрады. Жылына 2 рет ем қабылдап тұрады. Ай бұрын көкбауырын алдыртқан. Офис менеджері болып жұмыс жасайды. Анамнезімде созылмалы гастрит, АГ1д. МСЭ жіберу үшін қандай көрсеткіштер негіз бола алады.
*АГ
*Созылмалы гастрит
*жасы
*жұмысы
*сплекоэктомия+
881
*!63 жастағы әйел тамаққа тәбетінің төмендеуіне, эпигастрий аймағындағы ауру сезіміне, ауамен кекіру, метеоризм, тұрақсыз үлкен дәрет, тіл ұшындағы күйдіру сезіміне шағымданды. Қарап тексергенде тері жабындысы лимон түстес, бозарған. НВ-85г\л. Эр-2,тк-1,3. Ретикулоциттер-4%, лейк-3мың.\мкл. П,2.сегм-68, лимф-25, тромб-110000 мкл. ЭТЖ-45 мм\сағ анық анизоцитоз, пойкилоцитоз, нормобласт-22%, мегалобласт-9%. Жолли денешіктері ж\е Кебот, нейтрофилдер гигант тәрізді. Таяқша формалылар өзгерген. Мегакариоциттер табылған.
*+цианкокобаламин
*цитостатик
* диета
*сәулелік терапия
*өт айдайтын препараттар
882
*!63 жастағы ер адам жалпы әлсіздік, ентігу, эпигастр аймағындағы ауру сезіміне, тамақтан соң ауырлыққа шағымданды. Объектівті қараған кезде; тері жабындылары бозарған, спленоэктомия, төменгі бөліктің шұлық тәрізді сезімталдығының төмендеуі. ЖҚА: НВ-83г\л, тк-1,2, э-2,5*1012г\л, лейк-3,2*109г\л, троб-50*109\л, ретикулоциттер-0,2% биллирубин -42 ммоль/л (тікелей емес фракциясы 33ммоль\л) Қандай емдеу тактикасы тиімді:
*+Цианкокобаломин
*темір препараттары
*онколог консультациясы
*Спленоэктомия
*өт айдайтын препараттар
883
*!Қабылдау бөлімінде 35 жастағы еркек. Д есепте гипохромды микроцитарлы анемия диагнозымен тұрады. Анамнезінде 7 жыл созылмалы энтеритпен ауырады. Шағымы: жүрек айну, құсу, эпигастр аймағындағы ранферон қабылдаған соң пайда болатын ауру сезіміне шағымданды. Тиімді емді көрсетіңіз:
*церукал қосу
*эритроцитарлы масса құю
*ранферон дозасын азайту
*+темір препараттарын парентеральді енгізу
*басқа темір препаратын per os тағайындау
#884
*!Қабылдауда 58 жастағы ер кісі. Ұзақ уақыт бойы асқазан және ішектің созылмалы ауруымен ауырады. ЖҚА: Нв - 73 г/л, ТК – 1,6, Эр. - 2,8х1012/л, макроцитоз.
Науқасқа қандай ем көрсетілген?
*хеферол 350 мг 2 р/к
*Эр-масса құю 250 мл
*фенюльс 150 мг 2 р/к қабылдау
*+цианокобаламин инъекциясы 500 мкг 2 р/к
*аскорбин қышқылы 50 мг 3 р/к
#885
*!35 жастағы әйел идиопатиялық тромбоцитопениялық пурпурамен стационарда жатыр. Денесінде жекелеген дақты-петехиальды қан құйылулар, көп реттік етеккір, басқа өзгерістер анықталмаған. Тромбоциттер 18,0х109/л. Бұл ауру бойынша ем алмаған.
Науқасқа қандай ем көрсетілген?
*+преднизолон
*пленэктомия
*цитостатиктер
*плазмаферез
*тромбомасса құю
#886
*!38 жастағы әйел. Бірнеше жылдар бойы денесінде және ауыздың шырышты қабатына петехиальды қан құйылулар, мұрнынан қан кету мазалайды. Идиопатиялық тромбоцитопения диагнозы қойылған. Преднизолонмен емдеу курсы тромбоцит санын 80-90х109/л-ге дейін көтереді. Бірақ геморрагиялық синдром сақталып тұрады. Науқасқа қандай ем көрсетілген?
*+спленэктомия жасау
*тек жергілікті ем қолдану
*қажет жағдайда антианемиялық терапия
*донор тромбоциттерін құю
*сәулелік терапия
#887
*!Ер кісі 27 жаста, оң жақ тізе буынындағы ауру сезімі мен ісінуіне шағымданады. Бірнеше жыл бойы жиі қан кетулерден зардап шегеді, тез көгерулер пайда болады. Дәрігерге бармаған. Қарап тексергенде тері жамылғысы қалыпты түсті. ЖСЖ 78 р/мин, АҚ 120/70 мм с.б.б. Оң тізе буыны ауру сезімді, көлемі аздап ұлғайған.
Ауру сезімін басу үшін қай препарат қолайлы?
*ацетилсалицил қышқылы
*индометацин
*кеторолак
*+оксадол
*парацетамол
#888
*!22 жастағы әйел, 30 апталық жүктілік. Әлсіздік, жүрек қағуы, тез шаршағыштық, жүрек айну, іш өту, тіл ұшының күйдіруіне шағымданады. Жағдайы орташа ауырлықта, дене температурасы 39С,терісі бозғылт сары түсті. Жүрек шекаралары қалыпты, тондары тұйық, тахикардия, жүрек ұшында систолалық шу. Тілі таза, ашық қызғылт түсті, емізікшелері тегістелген. ЖҚА: Эр. 2,5, 1012/л, Нв 94 г/л, ТК 1,3, Л. 3,4, 1019л, ЭТЖ - 23 мм/сағ, сүйек кемігі пунктаты: мегалобласт- 78%.
Науқасқа қандай ем көрсетілген?
*+В12 витамині б/е
*витамин С
*гемофер ішке
*феррум - лек көктамырға
*цитостатиктер
#889
*!75 жасар ер кісі, зейнеткер, әлсіздік, сол жақ қабырға доғасы астындағы ауру сезіміне, терісінің сарғаюы мен зәрінің қараюына шағымданады. Әлсіздік біртіндеп пайда болған. Қарап тексергенде: жағдайы орташа ауырлықта. Пальпацияда анық емес, ауру сезімсіз, жанындағы тінге жабыспаған, іріңдемейтін мойын, қолтықасты лимфа түйіндерінің ұлғаюы анықталады. 5 см дейін ұлғайған. Екі жақты, симметриялы аденопатия. Құрсақ қуысы пальпациясында көкбауыр ұлғайған.
Аурудың өршуіне қандай цитостатикалық препарат тағайындаған дұрыс?
*Изониазид
*+Хлорамбуцил
*Тиоацетазон
*Нафтахинол
*Терфенадин
#890
*!30 жастағы ер кісі дәрігерге жүзу бассейніне анықтама алу үшін келген. Жұмысымен байланыстыратын әлсіздік, тершеңдікке шағымданады.Ішкі ағзалары қызметінде өзгеріс жоқ. Қанында әлсіз лейкоцитоз (10— 10,5 Г/л), лейкограмма солға ығысқан, миелоцитке дейін. Базофильді гранулоцит көбейген, гиперэозинофилия, ацидофильді (эозинофильді) базофильді ассоциация. Гипертромбоцитоз көрінеді.
Науқасқа қандай ем көрсетілген?
*Ацикловир
*Триклозан
*+тирозинкиназа ингибиторы
*Левомеколь
*Тетрациклинді жақпа
#891
*!Ер кісі 70 жаста, бір ай бұрын дәрігерге әлсіздік, шаршағыштық, тершеңдік, жүдеуіне шағымданып келген. Қарап тексергенде: жағдайы қанағаттанарлық. Пальпацияда анық емес, ауру сезімсіз, жанындағы тінге жабыспаған, іріңдемейтін мойын, қолтықасты лимфа түйіндерінің ұлғаюы анықталады. 5 см дейін ұлғайған. Екі жақты, симметриялы аденопатия. Құрсақ қуысы пальпациясында гепатоспленомегалия. Қанда нейтрофильді лейкоцитоз, базофил мен эозинофилдің көбеюі.
Науқасқа қандай ем көрсетілген?
*Нистатин
*Ацикловир
*+Гидроксимочевина
*Низорал
*Амфотерицин В
#892
*!Қыз 13 жаста, дәрігерге мынандай шағымдармен келді 1-2 апта көлемінде бас ауруына және эпизодты түрде. Осы аптада олар жиіліді, жәнеде құсу, жүрек айну, гипертензия симптомы, жарықтан қорқу, гипералгезия, моторлы афазия және тонико-клоникалық тырысулар
Медикаментозды емнің тактикасын анықтаңыз?
*+Метотрексат эндолюмбальді, цитаробин
*метилен көк ерітіндісі, клотримазол
*Нистатин, метотрексат эндолюмбальді
*Амфотерицин В, 2% генциановый фиолетовый ерітіндісі
*Цитаробин, ламизил
#893
*!Жасөспірім 15 жаста, омыртқадағы және сүйектердегі ауру сезіміне шағымданады. 1 ай көлемінде ауыруда. Қарап тексеруде: тері жабындысы бозғылт, петехияльді бөртпе, лимфоаденопатия, спленомегалия, бүйрек көлемі ұлғайқан. Лабораторлы зерттеуде анықталды гиперлекоцитоз 20,0х109/л., апластикалық анемия.
Қойылған диагноз «жедел лимфобластты лейкоз».
Толық ремиссияға жету үшін ең тиімді комбинацияны атаңыз?
*Галоперидол, нивахин, цианокобаламин
*Винкристин, преднизолон, цианокобаламин
*Галоперидол, преднизолон,L-аспаргиназа
*+Винкристин, преднизолон, L-аспаргиназа
*Винкристин, нивахин, L-аспаргиназа
#894
*!Ер адам 60 жаста, дәрігерге мынандай шағымдармен келді мұрыннан қан кету, тершеңдік, аяқ-қолдың ұюы, әлсіздік, дене салмағының төмендеуі. Объективьі: жалпы жағдайы орташа ауырлықта, теріде геморрагиялық бөртпе, лимофоаденопатия 7-8 см дейін. Қанда: анемия, гемоглобин деңгейінің төмендеуі, нейтропения, лимфоциттер артуы, айқын тромбоцитопения, ЭТЖ 50мм/сағ, Боткина-Гумпрехт клекасы.
Айқын лимфа түйіндердің ұлғаюы және тромбоцитопения кеззіндегі медикаментозды ?
*Хинин сульфат
*Мефлохин
*+Циклофосфан
*Galium-Heel
*Глидиаб МВ

#895
*!Əйел 35 жаста, дəрігерге мұрнының қанағыштығына, меноррагияға, əлсіздікке, салмағының төмеуіне шағымданды. Объективті: жалпы жағдайы орташа ауырлықта, терісінде петехиаллы бөртпелер. ЖҚА: нормохромды, нормоцитарлы анемия, нейтропения, лимфоциттердің ұлғаюы, тромбоцитопения, Боткин-Гумпрехт жасушалары. Қан сарысуында: гомогенді шың (М-градиент).
Қандай препарат тағайындаған тиімді?
*Мелфарана
*Циклофосфамида
*Хлорбутин
*+Сарколизин
*Преднизалоном
#896
*!Ер адам Д., 68 жаста, дəрігерге жоғары шаршағыштық, тероегіштік, мойын, қолтықасты жəне шап лимфа түйіндерінің ұлғаюына шағымданды. Бір ай бұрын ауырған. Объективті: жалаы жағдайы орташа ауырлықта, тері жəне шырышты қабаттары таза. ЖҚА: абсолютті лимфоцитоз, тромбоцитопения, лейкоцитоз 50 х 109 /л.
55 жастан жоғары пациенттерге емді қалай бастаған дұрыс?
*Мерказолил, Хлорбутин және Циклофосфан
*Хлорбутином және Пантрипин
*Циклофосфан және Пантрипин
*+Хлорбутином және Циклофосфаном
*Мерказолил, Пантрипин
#897
*!Ер адам, 18 жаста. Мойын жəне бұғана асты лимфа түйіндерінің ұлғаюына, терінің қышуына, дене температурасының 38 С дейін жоғарылауына, жалпы əлсіздікке, түнде терлегіштікке шағымданады. Объективті: жалпы жағдайы қанағаттанарлық. Бұғана асты тығыз, ауырмайтын 2-3см, тері жəне бір-біріне жабыспаған лимфа түйіндері пальпацияланады. ЖҚА: - Нв - 136 г/л, эритроцит - 4,2х1012/л, ТК - 0,97, ретикулоцит–7%, тромбоцит-311х109/л, лейкоцит-6,9х109/л, таяқша ядролы – 4 %, сегмент ядролы – 71 %, лимфоцит – 20 %, моноцит – 5 %, ЭТЖ– 48 мм/сағ. Лимфа түйіндерінің биопсиясындда Березовский-Штернберг жасушалары.
Емдеу тактикасын көрсетіңіз:
*Антибактериальды терапия, химиотерапия
*Түйін резекциясы, антибактериальды теапия
*+Химиотерапия, сүйек миын ауыстыру
*Химиотерапия,түйін резекциясы
*Химиотерапия жəне симптоматикалық терапия
*Болезни почек и мочевыводящих путей*1**
#898
*!Диагностикада бүйрек ауруларын анықтау үшін зәрдің қай көріністері анықтайды?
*тұнықтылығы, тұз
*өт пигменттері, қант
*эпителиальды клеткалар, зәр рН
*+ақуыз, лейкоцит, эритроцит
*қант, зәр тығыздығы
#899
*!Бүйрек патологиясы кезінде артериялық гипертензияның дамуына не әсер етеді?
*фильтрациялық функцияның бұзылуы
*концентрациялық функцияның бұзылуы
*симпатикалық нерв системасының активациясы
*ми қан тамырларының активациясы
*+РААЖ активациясы
#900
*!Тез-прогрессирлеуші гломерулонефритке қай әдіс тән?
*протеинурия
*айқын улану
*гематурия
*+креатиніннің қандағы көлемінің жоғарлауы
*АҚҚ жоғарылауы
#901
*!Жіті гломерулонефрит кезінде кортикостероидты қай жағдайда тағайындайды?
*СКФ төмендеуі
*макрогематурия
*тұрақты гипертензия
*+айқын тұрақты протеинурия
*айқын микрогематурия
#902
*!Бүйрек ауруын ұзақ уақыт диспанцеризациялау кезінде қандай зерттеу әдісі міндетті болып табылады?
*цистография
*Зимницкий әдісі
*экскреторлық урография
*компьютерлік томография
*+креатинин сарысулар және ШФЖ есептеу
#903
*!Созылмалы пиолонефритке төменде аталған қандай клиникалық белгілер тән?
*ісіну, лихорадка, дизурия
*+лихорадка, дизурия
*АҚ жоғарылауы,ісіну
*уремиялық синдром
*анемиялық синдром
#904
*!Созылмалы пиолонефриттің дамуына қандай қоздырғыш жиі себеп болып табылады?
*+ішек таяқшасы
*клебсиелла
*алтын стафилококк
*зеленящий стрептококк
*моракселла
#905
*!Қандай нозологиялар урограммадағы озгерістерге тән: ассиметрияның зақымдануы, тостағаншаның, жамбас және несепағардың жоғарғы үштен бір бөлігінің кеңеюі?
*жедел гломерулонефрит
*созылмалы гломерулонефрит
*+созылмалы пиелонефрит
*несептас ауруы
*бүйрек амилоидозы
#906
*!Бүйректік функционалдық сынамаға жатады?
*Амбурже сынамасы
*+Зимницкий сынамасы
*Ничепуренко сынамасы
*Аддиса-Каковский сынамасы
*Ортостатикалық протейнурияға сынама
#907
*!Науқас ауырсынумен және қиындықпен шығаратын зәрге шағымданады. Дизурия түрі?
*+странгурия
*пиурия
*поллакурия
*зәрді ұстай алмау
*гематурия
#908
*!Науқаста бүйрек шаншу ұстамасынан кеиін суреттен оң бүйректен көлеңке анықталған. Тас болуына күдіктенген. Қандай әдіспен нақтылайсыз?
*+экскреторлық урография, бүйрекке УЗИ,ренография
*ренография, бүйрекке УЗИ, сол жақтық ретроградты пиелография, бүйрек ангиографиясы
*антеградты пиелография
*уретеропиелоскопия, нефроскопия
*жалпы зәр анализі
#909
*!Науқаста алғаш рет оң жақ бүйрегінде 1,2x2,9 см өлшемде тас табылды. Ауырып жүргеніне бір айға жуық болды. Осы уакытта дене қызуының жоғарлауымен 3 рет буйрек шаншуының ұстамасы болған.Зерттеу кезінде бүйрек функциясының бұзылысы жоқ. Осы жағдайда қандай емдеу жоспары көрсетілген?
*+операция-пиелолитотомия, жоспарлы түрде
*консервативті ем
*бақылау
*шұғыл пиелолитотомия
*антибактериалды терапия курсы
#910
*!Қазақстанда бүйрек трансплантациясы алғаш рет қай жылы жасалды?
*1950 ж.
*+1979 ж.
*1985 ж.
*2000 ж.
*2010 ж.
#911
*!Созылмалы бүйрек ауруының соңғы сатысы кезінде емдеу әдісінің қайсысы аса тиімді?

*Плазмаферез
*Гемодиализ
*Гемофильтрация
*+Бүйрек трансплантациясы
*Перитонеальды диализ
#912
*!Бүйрек трансплантатының қайсысының тірі қалу қабілеттігі аса жақсы?
*Тірі туыс емес трансплантация
*+Тірі туыс трансплантация
*Мәйіт бүйрегін трансплантациялау
*Қайталап трансплантациялау
*Айырмашылық байқалмайды
#913
*!Трасплантант қызметінің жедел ажырау мерзімі қандай?
*Алғашқы аптада
*Алғашқы айда
*Алғашқы үш айда
*10-12 айдан кейін
*+Бүйрек ауыстырудан кейін кез келген уақытта
#914
*!Төменде көрсетілген зәр тұнбасындағы дисморфты эритроциттердің қанша пайызы гломерулярлы гематурияның бар екенін көрсетеді?
*>5%
*+>40%
*>20%
*>30%
*>10%
#915
*!Жедел циститті қандай микроорганизмдер ең жиі болдырады?
*стрептококктар
*+энтеробактериялар
*стафилококктар
*көкірің таяқшалары
*микоплазмалар
#916
*!Келесі нозологиялық формалардың қайсысына макрогематурия тән?
*бүйрек амилоидозы
*+бүйрек тас ауруы
*бүйрек туберкулезі
*созылмалы пиелонефрит
*жедел пиелонефрит
#917
*!Гематуриямен көрініс беретін қан кету қандай тамырлармен жүзеге асады?
*артериальді
*+венозды
*капиллярлы
*лимфа тамырларымен
*коллатеральды
*Бүйрек және зәршығару жолдарының ауруы*2**
#918
*!Ер кісі 35 жаста, отитпен ауырғаннан кейін 2 аптадан кейін мынандай клиникалық көріністер пайда болды: бас ауыру, негізсіз әлсіздік, ентігу, жүрек қағу, қызба, бет ісіну, артериалық гипертензия 180/100 мм с.б.дейін, зәр мөлшері төмендеуі. Объективті: температура 38 С., бозарған, беті ісінген, қабағы ісінген. ЖҚА- ЭТЖ - 50 мм/сағ. ЖЗА: түсі – ет жуындысы тәрізді, тығыздығы - 1,020, белок - 1,005 %, эритроциттер – барлық көру алаңында, лейкоциты - 10-12 к/а, гиалинды және балауызды цилиндрлер - 5-6-7 к/а. Қандай зерттеу әдісі тиімді ?
* +Нечипоренко әдісі бойынша зәр анализі
* Зимницкий бойынша зәр анализі
*бүйрек УДЗ
*радиоизотопты ренография
*қан биохимиясы
#919
*!Ер кісі 67 жаста. Әлсіздікке, шаршағыштыққа, температурасының 38,5 °С котерілуіне. жиі және ауру сезімді зәр шығаруға шағынданады.Простата аденомасы бойынша бир жылдың ішінде 2 рет урологиялық бөлімге госпитализацияланған,цистостома жасалған.Объетивті: жағдайы орташа ауырлық дәрежеде, АД — 170/100 мм с.б. Іші жұмсақ,ауру сезімінсіз. Ұрғылау симптомы оң жақтан әлсіз «» . Тізелері ісінген. ЖЗА: протеинурия, лейкоцитурия, бактериурия, әлсіз эритроцитурия, глюкозурия. ЖҚА— нейтрофильді лейкоцитоз,СОЭ жылдамдауы, гипохромды анемия,гипергликемия.
Диагнозды верификациялау үшін қандай зерттеу әдісі ең тиімді?
*урофлоуметрия
*қуық асты безінің УДЗ
*+қуық асты безінің трансректальді УДЗ
*бүйрек УДЗ
* цистостоманы алып тастау және қайта қан анализі .
#920
*!Әйел 68 жаста, АГ бойынша диспансерлік есепте тұрады.Ісінулердің пайда болуы мен диурездің төмендеуіне шағымданады: ЖЗА-белок 4,5 г/л, лейкоциты 25 -29 в к/а, эритроциттер бірен-саран , шырыш .Қан Биохимиясы : жалпы белок 42 г/л, холестерин 9, 5 мкмоль/л.
Диагнозды верификациялау үшін қандай зерттеу әдісі ең тиімді?
* +Кокрофта-Голт формуласы бойынша ШФЖ есептеу, вирусты В және С гепатит ИФАсы; Іш қуысы ағзаларының және бүйрек УДЗсі ;
* Кокрофта-Голт формуласы бойынша ШФЖ есептеу, вирусты В және С гепатит ИФАсы
* Кіші жамбас ағзаларының КТ
*онкомаркерлер: СА 15-3; СА 19-9;
*бүйрек қан тамырлырының УЗДГ ,жүрек ЭХОсы, ЭКГ.
* вирусты В және С гепатит ИФАсы. Кіші жамбас ағзаларының КТ
#921
*Нақас 22жас “вирусный гепатит” ауруымен ауырады.Артериальды гипертензия анықталды. . Зерттеу барысында жалпы зәр анализінде келесі өзгерістер анықталды: салмағы 1010,зәрдің түсі қою-қоңыр, белок 1,5 г/л, лейкоциты-2-3 в к/а., эритроциттер- барлық к/а, цилиндрлер 10-15 к/а дейін
Төмендегі диагноздарың қайсысы болуы мүмкін?
*уретрит
*пиелонефрит
*цистоуретрит
*+гломерулонефрит
*жасушаішілік нефрит
#922
*!Әйел 45 жаста, суықтаудан кейін аздап ісінулер пайда болды,после, АҚҚ 150/95 мм.с.б. Анализінде: СОЭ 65 мм/сағ, холестерин 5,2 ммоль/л. Зәрде: протеинурия 1,3 г/л, макрогематурия. ШФЖ 47 мл/мин.
Төмендегі диагноздарың қайсысы болуы мүмкін?
*пиелонефрит
*+нефритикалық синдром
*нефротикалық синдром
*жекеленген зәр синдромы
*жедел дамушы гломерулонефрит
#923
*!Ер кісі 38 жаста шаршауға,бас ауруына, тізе және бет аймақтарының аздап ісінуіне, зәр түсінің өзгеруіне шағымданады. Объективті: терісң сұрғылт, бет ісінуі. АҚҚ - 140/90 мм с.б. Зәр анализінде: ет жуындысы түстес, салмағы 1008, белок 0,66 г/л, эритроциты - барлық к/а., лейкоциттер - 2 к/а.
Төмендегі диагноздарың қайсысы болуы мүмкін?
*нефротикалық синдром
*+жедел нефритикалық синдром
*жекеленген зәр синдромы
*созылмалы нефритикалық синдром
* гематурия және гипертензия мен жүретін нефротикалық синдром
#924
*!Жас бала 17 жаста. Ісінуге, бас ауруына, зәр түсінің өзгеруіне шағымданады.. Зерттеу барысында: бет және аяқтарының ісінуі , АҚҚ 140/90 мм с.б. Зәр анализінде белок 2,5 г/л, эритроциттер – барлық к/а.
Төмендегі диагноздарың қайсысы болуы мүмкін?
*пиелонефрит
*бүйрек туберкулезі
*+гломерулонефрит
*бүйрек тас ауруы
*жасушаішілік нефрит
#925
*!18 лет. Әлсіз ісінулер анықталады, АҚҚ 150/95 мм.с.а. Зерттеу барысында: ЖҚА СОЭ 65 мм/ч, қан биохимиясында холестерин 4,0 ммоль/л, ШФЖ 47 мл/мин. В ЖЗА протеинурия 1,3 г/л, макрогематурия.
Төмендегі диагноздарың қайсысы болуы мүмкін?
*пиелонефрит
*нефротикалық синдром
* жекеленген зәр синдромы
*+нефритикалық синдром
*тездамушы гломерулонефрит
#926
*!30-жасар әйел 19-20 апталық жүктілігімен әйелдер консультациясында есепте тұрады.Анамнезінде бүйрек ауруы. Объетивті зерттеу кезінде анықталды: аяқтарының ісінуі, АҚҚ 170/90 мм с.б. ЖЗА : тығыздығы 1011, белок – 1,066г/л, лейкоциттер 5-6, эритроциттер 8-9 к/а. Қан б/х: креатинин 104 мкмоль/л. ШФЖ 80 мл/мин. ЭКГда- V5 V6-тіркемелерінде R тісшесінің 18 мм биіктеуі.
Төмендегі диагноздарың қайсысы болуы мүмкін?
*жедел цистит
*жүктілік кезіндегі пиелонефрит
*+созылмалы гломерулонефрит
*жедел пиелонефрит
*жүктілер гестозы
#927
*!Ер кісі 25жастаБас ауруына,ісінулерге,зәр түсінің өзгеруіне шағымданып келді.Зерттеу барысында:бетінде және аяқтарында ісінулер , АҚҚ 140/90 мм рт ст. Зәр анализінде белок 3,5 г/л, эритроциттер – барлық к/а.
Төмендегі болжамды диагноздың қайсысы болуы мүмкін?
*пиелонефрит
*бүйрек туберкулезі
*+гломерулонефрит
*бүйрек тас ауруы
*жасушаішілік нефрит
#928
*!Ер кісі 30 жаста ангинадан соң аяқтарында ісінулер пайда болды, олигурия, қара түсті зәр (темная моча), АҚҚ 150/90 мм.с.б.жоғарлауы анықталды.Қанда: жалпы белок 60 г/л, альбуминдер 34 г/л, креатинин 120 мкмоль/л.
Төмендегі болжамды диагноздың қайсысы болуы мүмкін?
*жедел пиелонефрит
*+жедел нефритикалық синдром
*I дәрежелі созылмалы бүйрек жетіспеушілігі
*созылмалы гломерулонефрит, аралас формасы
*нефротикалық синдром артериальды гипертензиямен
#929
*! 42 жасар науқаста артериальды гипертензияны зерттеу барысында ЖЗА :тығыздығы 1010, белок 1,3 г/л, эритроциттер 12-17 в к/а, бүйрек УДЗ-сы өзгеріссіз, қан биохимиялық анализінде креатинин және зәр қышқылы қалыпты денгейде. Анамнез – ерекшеліктерсіз.
Болжамды диагноз?
*гипертоникалық ауру
*+созылмалы гломерулонефрит
*созылмалы пиелонефрит
*подагралық нефропатия
*бүйректің екіншілік амилоидозы
#930
*!Ер кісі 21 жаста, әлсіздікке, бас ауруына,аяқ және бет ісінулерге шағымданады. Қарау кезінде: терісі аздап сұрғыштау, көз айналасында және тізесінде ісіктер анықталады, АҚҚ 140/90 мм.с.б.Қанның б/х: креатинин 80 мкмоль/л, жалпы белок 40 г/л, альбумин 15 г/л. Зәр анализінде: протеинурия – 6 г/л, зәр қалдығы қалыпты .
Дифференциальды диагностика үшін қандай зерттеу әдісі ең қажет болып табылады?
* Амбурже сынамасы
*+бүйрек биопсиясы
*Зимницкий сынамасы
*Нечипоренко сынамасы
*антибиотикограмма анықтау үшін зәрдің бак. зерттеуі
#931
*!Қыз бала 19 жаста ангинадан кейінгі екі жақты бел ауруына ,қабақтарының ісінуіне,тобықтарының ісінуіне шағымданады. АҚҚ 165/95 мм.с.б. Пастернацкий симптомы екі жақты оң . ЖЗА: тыығыздығы 1018, белок 1,066г/л, эритроциттер 12-14 в поле к/а, лейкоциттер 6-7 к/а. Нечипоренко бойынша зәр анализі - эритроциттер 6200 в 1мл, лейкоциттер 2100 в 1 мл, цилиндрлер жоқ. Қан креатинині 108 мкмоль/л.
Төмендегі болжамды диагноздың қайсысы болуы мүмкін?
*жедел цистит
*жедел пиелонефрит
*созылмалы гломерулонефрит
*+жедел стрептокктық гломерулонефрит
*жеделдамушы гломерулонефрит
#932
*!Ер кісі 52 жаста , бас ауруына,қан қысымының көтерілуіне,таңертеңгі бет ісінуіне,зәр мөлшерінің азайыуна шағымданады. Объективті: тері жабындысы қалыпты түсті,таза. Өкпеде везикулярлы тыныс. АҚҚ 160/100 мм.с.б. ЖСЖ– 84 уд. в 1 мин. ЖҚА - эр. 3,8 х 1012/л; Нв 120 г/л, Лейк. 7,2 х 109/л; СОЭ – 30 мм/сағ. ЖЗА тығыздығы төмендеген - 1007, белок 6,4 г/л, лейкоциттер 5-7, эритроциттер 7-10,гиалинды цилипдірллер 1-2, дән тәрізді– 6 к/а.
Төмендегі диагноздың қайсысы болуы мүмкін?
*жедел пиелонефрит
*созылмалы пиелонефрит
*бүйрек кистасы
*+созылмалы гломерулонефрит
*бүйрек тас ауруы
#933
*!Қыз бала 16 жаста аяқтарындағы айқын ісінуге, ішінің үлкеюіне , сирек аз көлемді зәр шығаруға, тәбетінің төмендеуіне, әлсіздікке шағымданып келді. Анамнезінен: ауруы суықтаудан кейін жедел басталған. Объективті: тері жабындысы сұрғылт, бет және аяқ ісінуі,асцит анықталады. АҚҚ - 130/80 мм с. б.Зәр анализінде: тығыздығы – 1025, белок – 6,8 г/л, лейкоциттер – 1-2 в к/а. В ЖҚА: Нb – 110 г/л, ТК – 0,9; лейкоциттер– 10,8 тыс., СОЭ – 35 мм/час, жалпы белок – 48 г/л. Антистрептолизин-О – 1/260. Төмендегі диагноздың қайсысы болуы мүмкін?
*жедел цистит
*нефротикалық синдром
*нефритикалық синдром
*+жедел гломерулонефрит
*жедел пиелонефрит
#934
*!Ер кісі 22 жаста таңертең көзінің ісуіне,бас ауруына,қан қысымының котерілуіне шағымданады. Анамнезінен: 2-3 апта бұрын ангинамен ауырды. Объекті: тері жабындысы қалыпты түсті, таза. Көз айналасында ісіну анықталады. Өкпесінде везикулярлы тыныс . ТЖ 20 в 1 мин. АҚҚ - 140/90 мм рт. ст. ЖСЖ 82 в 1 мин. ЖҚА - эр. 3,9 х 1012/л; Нв 120 г/л, Лейк. 8,2 х 109/л; СОЭ – 34 мм/ч. ЖЗА тығыздығы – 1029, белок 3,0 г/л, лейкоциттер 8-10, эритроциттер 20-30 жас, цилиндлер (гиалинді) 7-10 к/а
Төмендегі диагноздың қайсысы болуы мүмкін?
*жедел пиелонефрит
*+жедел гломерулонефрит
*созылмалы бүйрек жетіспеушілігі
*бүйрек тас ауруы
*созылмады пиелонефрит
#935
*!Әйел 28 жаста бас және бел аймағындағы ауру сезімдеріне , тізе және бетінің ісінулеріне,аздаған физикалық жүктеме кезінде пайда болатын аздап ентігуге шағымданады. Ауруын жақында басынан өткізген темперптуранаң 38º көтерілуімен,бүкіл денесінің сынуымен (ломота) және жоғарыда көрсетілген симптомдармен журген вирусты инфекциямен байланыстырады.Зерттеу барысында қан қысымы көтерілуі анықталады. ЖҚА - лейкоциттер 8,3 х 109/л, СОЭ -30 мм/ч; қанның б/х – креатинин 102 ммоль/л; мочевина – 12 ммоль/л, СРБ. ЖЗА – тығыздығы 1020; белок – 3 г/л; лейкоциттер – 6-8 в к/а.; эр. 15 к/а.;гиаинді цилиндрлер 3-4 к/а.; Тәуліктік диурез – 800,0 мл.
Дұрыс диагноз қойыныз?
*+жедел гломерулонефрит
*жедел пиелонефрит
*созылмады пиелонефриттің қозуы
*созылмалы гломерулонефриттің қозуы
*жасушаішілік нефрит
#936
*!Әйел 27 жаста, бүкіл денесіндегі ісінулерге,ұсақ саусақ буындарының айқын ауру сезіміне,аздаған жүктеме кезіндегі ентігуге,жүрек тұсындағы қағу сезіміне,құрғақ жөтел,шаш түсуі,салмақ тастау,дене температурасының жоғарлауына шағымданады.Ауруы 7 күн бұрын басталды.Объективті:өкпенің төменгі бөлігінде әлсіз везикулярлы тыныс,ЖСЖ минутына 120 рет. Бетінің ісінуі ,саусақтың ұсақ буындарына пальпация кезінде ауру сезімі. ЖҚА - лейкоциттер – 2,8×109 /л, СОЭ – 62 мм/сағ. ЖЗА – белок 3,4 г/л, эритроциттер – 7-8 к/а.;, лейкоциттер – 4-5 к/а. Антинуклеарлы фактор оң.
Сіздің диагнозыңыз?
*жедел гломерулонефрит
* жедел пиелонефрит
*бүйрек амилоидозы
*+люпус-нефрит
*буйрек тас ауруы
#937
*!Әйел 29 жаста ентігуге,бас ауруына, аяқтарында ісінуге, қан қысымының жоғарлауына шағымданып келді.4 жылдан аса ауырады. Аурудың асқынуы ангинадан соң пайда болды.Объективті: бет ісінуі,сұрғылт,қабақтың ісінуі,бел аймағында және аяғында аздаған ісінулер.АҚҚ 160/90 мм.с.б.ЖҚА: Нв – 114 г/л, лейкоциттер – 7,4 х 109/л, СОЭ – 34 мм/ч. ЖЗА: тығыздығы – 1025, белок –4,5 г/л, лейкоциттер– 8-12 к/а., гиалинді цилиндрлер –2-4 к/а.
Сіздің диагнозыңыз?
*бүйрек туберкулезі
*бүйрек амилоидозы
*нефролитиаз
*созылмалы пиелонефрит
* +созылмалы гломерулонефрит
#938
*!Әйел 32 жаста ентігуге, бас ауруына, аяқтарында ісінуге, қан қысымының жоғарлауына шағымданып келді. Анамнезінен: 5 -6 жыл ауырады, соңғы жағдайының нашарлауын жедел вирусты инфекциямен байланыстырады. Қарау барысында беті және қабағы ісінген,сұрғылт.Аяғында және бел бөлімінде аздаған ісінулер.АҚҚ 150/90 мм.с.б. ЖҚА: Нв – 114 г/л, лейкоциттер – 8,2 х109/л. СОЭ – 36 мм/ч.ЖЗА : тығыздығы – 1022, белок – 4,5 г/л, лейкоциттер – 10-12 к/а.; гиалинді цилиндрлер –3-5 к/а.
Дифференциальды диагностика үшін қандай зерттеу әдісі ең қажет болып табылады?
*Бенс-Джонс белогын анықтау
* Штернгеймера-Мальбин жасушаларын анықтау
*+бүйректің функциональды сынамалары
*цистоскопия
* зәрдің бактериологиялық зерттеуі
#939
*!Ер адам 18 жаста әлсіздікке,бас ауруына, таңертең қабағының ісінуіне шағымданады. анамнезінен:тілме тәрізді қабынумен 2 апта бұрын хирургта ем алған. Қарау кезінде тері жабындысы бозарған, көз айналасындағы ісінулер.аяғында аздаған ісінулер байқалады.АҚҚ 140/90 мм.с.б. ЖҚА: Нв – 118 г/л, лейкоциттер – 8,4 х109/л. СОЭ – 32 мм/ч. ЖЗА тығыздығы1028, белок 5.4 г\л, лейкоциттер 8-10, жас эритроциттер 20-30 , цилиндрлер (гиалиндә) 7-10 к/а..
Сіздің диагнозыңыз?
* жедел пиелонефрит
*созылмалы пиелонефрит
*+жедел гломерулонефрит
*созылмауы гломерулонефрит
*бүйрек тас аурулары
#940
*!Ер кісі 42 жаста әлсіздікке,таңертең бетінің ісінуіне, қан қысымының жоғарлауына шағымданады. Анамнезінен:1 жыл бойы төменгі жақ сүегінің остеомиелитімен ауырады. ЖҚА: Нв – 106 г/л, лейкоциттер – 9,2 х109/л. СОЭ – 38 мм/сағ. ЖЗА тығыздығы 1008, белок 6.4 г\л, лейкоциттер 5-7 к/а., эритроциттер 7-10 к/а., гиалинды цилиндрлер 1-2, дән тәрізді 6 в к/а..
* жедел пиелонефрит
*созылмалы пиелонефрит
*жедел гломерулонефрит
*+созылмалы гломерулонефрит
*бүйрек тас ауруы
#941
*!Ер кісі 42 жаста әлсіздікке, бас ауруына,тәбетінің тәмендеуіне,аяғының ісінуіне шағымданады. 6 жыл бойы бүйрек ауруымен ауырады. Объективті: тәбеті төмен,тері жабындысы бозғылт. ЖҚА: Нв-84 г/л, эpитроциттер-3,3х1012/л, лeйкоциттер-6,8х1012/л., COЭ-27 мм/ч. ЖЗА: тығыздығы-1015, белок-1,9 г/л, лейк.-6-7 в к/а.; эрит-3-4 к/а.;
Қолайлы әдісті таңдаңыз?
* Бенс-Джонс белогын анықтау
*+Бүйректің пункциялық биопсиясы
*Бүйректің жалпы шолу рентгенографияся
*Хромоцистоскопия
*Зәрді бактериологиялық зерттеу
#942
*!Әйел 24 жаста, жүктілік мерзімі 16 аптада дәрігерге шағымданып келді, қызба, қалтырау, жүрек айну, бел аймағында ауырсыну. Анамнезінде бүйрек ауруы. Объективті қарағанда: температура 37,6оС, АҚ 140/90 мм сын.бағ., ЖСЖ минутына 86 рет 1 мин., оң жақта шаншу симптомы. Зәрдің жалпы анализінде меншікті салмағы 1012, лейкоциттер-ден 35 көру аймағында, эритроциттер 1-2, бактериялар +++, шырыш +++.
Қандай диагноз АНАҒҰРЛЫМ ықтимал?
*жедел гломерулонефрит
*+созылмалы пиелонефриттің өршуі
*жедел пиелонефрит
*созылмалы гломерулонефриттің өршуі
*жедел интерстициалды нефрит
#943
*!Әйел 43 жаста, шағымдары:бел аймағындау ауру сезімі,дене температурасы субфебрильді,таңертең ісіну. Анамнезінде: бел аймағында ауырсыну пайда болған, кейін тұмау ауруларының жиілігі 5-6 рет. Объективті: температурасы 37,5 оС, АҚҚ 150/90 мм. сын.бағ.ст, ЖСЖ-88 рет 1 мин.,оң жақта шаншу симптомы. Зертханалық мәліметтері: ЖҚА: Нв–76 г/л, эрит.-2,6х1012/л, ЦП-0,85 г/л, лейк.– 9,2х109/л, ЭТЖ–35; ЖЗА: меншікті салмағы–1017, белок–0,033 г/л, эпителий алаңы 4-6 п/зр., лейк.-29-30 в п/зр., эрит-1-2 к/а. Нечипоренко сынамасы: лейкоциттер – 12500; эритроциттер – 1000. Креатинин қан 90 мкмоль/л.
Қандай диагноз науқаста АНАҒҰРЛЫМ ықтимал?
*+созылмалы пиелонефрит, қайталанбалы ағым, Бүйрек функциясының өршу сатысы сақталған
*созылмалы пиелонефрит, қайталанбалы ағым, өршу сатысы, терминальді БСЖ
*созылмалы пиелонефрит, латентті ағым,Бүйрек функциясының өршу сатысы сақталған
*созылмалы пиелонефрит, латентті ағым, өршу сатысы, БСЖ1
*жедел серозды пиелонефрит
#944
*!Әйел 28жаста, жүктіліктің 20 аптасы. Шағымдары:Бел аймағында ауру сезімі, таңертең бетте ісіну,АҚҚ жоғарлауы. Объективті қарағанда: АҚҚ 145/90 мм.рт.ст, ЖСЖ-87 уд. в 1 мин., екі жақтан шаншу симптомы.лабораторлық зерттеу мәліметтері:ЖҚА - эр. 3,8 х 1012/л; Нв 130 г/л, Лейк. 9,2 х 109/л; СОЭ – 30 мм/ч. ОАМ: уд.вес 1014, белок 0, 033 г/л, лейкоц. 15-17 в п/зр. Нечипоренко әдісі: лейкоциты 7500. Деректері бойынша бүйрек УДЗ – деформация және кеңейту ЧЛС екі бүйрек.
Бұл науқаста қандай диагноз АНАҒҰРЛЫМ ықтимал?
*созылмалы пиелонефрит, латентті ремиссия
*жүктілік нефропатиясы
*жүктілік жедел пиелонефриті
*+созылмалы пиелонефрит, латентті ағым,өршу сатысы
*созылмалы гломерулонефрит,өршу сатысы
#945
*!Әйел 36 жаста, шағымдары: бел аймағында ауырсыну, жиі несептің бөлінуі. 6 жыл бұрын бел аймағында ауырсыну, қызба, дизурия мазалаған. Объективті: температурасы 37,5оС, Шаншу симптомы оң жақтан. Қан анализінде: лейк. – 6,1 х 109/л, ЭТЖ – 20 мм/сағ. Жалпы зәр талдауы: үлес салмағы -1007, белок – 0,035 г/л, лейкоциттер сплошь жабады көру, эритроциттер – өзгермеген 2 - 4 к/а. Нечипоренко сынамасы: эрит. – 1000, лейк – 20000.
Қандай диагноз АНАҒҰРЛЫМ ықтимал?
*гломерулонефрит
*+пиелонефрит
*бүйрек амилоидозы
*бүйрек поликистозы
*бүйрек туберкулезі
#946
*!Ер адам 68 жаста, шағымдары оң жақ бел аймағында ауырсыну сезімі,жиі несепағар ауырсынуы, дене қызуының 38,5 оС, ісік таңертең. Анамнезінде: Қуық аденомасы. Объективті: тері жабындылары қалыпты, АД 160/100 мм рт ст, ЖСЖ 84 рет 1 мин., Шаншу симптомы оң жақта. Қан анализінде: лейк. – 6,7 х 109/л, ЭТЖ – 24 мм/сағ. Зертханалық зерттеу кезінде зәр анализі: салыстырмалы салмағы-1008, белок – 0,033 г/л, лейкоциттер 80-ге дейін көру аймағында, бактериялар +++, шырыш +++.
Қандай диагноз АНАҒҰРЛЫМ ықтимал?
*жедел гломерулонефрит
*+созылмалы пиелонефрит
*бүйрек амилоидозы
*созылмалы гломерулонефрит
*интерстициалды нефрит
#947
*!Әйел 25 жаста, ткачиха, шағымдары: оң жақ бел аймағында тұйық ауырсыну сезімі, дене қызуы 38°С, қалтырау, суспензиялық несептің бөлінуі. Анамнезінде: ауру бүйрек. Объективті: тері жабындылары қалыпты түсте, оң жақ бүйрекке пальпация жасағанда орташа ауырсыну байқалады. АҚҚ - 150/90 мм.сын. бағ.ст. ЖҚА - патология жоқ (басқа ЭТЖ - 25 мм/сағ). Копрограмма: ақшыл-сары түсті, лай, салмағы - 1008, белок - 0,066 г/л, бірлік жалпақ эпителий; Лейк. - 90-100 п/зр., Эр. - 1-2 к/а., цилиндрлер - бірен-саран гиалинді, лейкоцитарные 0-2 к/а., белсенді лейкоциттер - 60%.
Қандай диагноз АНАҒҰРЛЫМ ықтимал?
*жедел гломерулонефрит
*жедел пиелонефрит
*+созылмалы пиелонефриттің өршуі
*несеп-тас ауруы
*нефроптоз
#948
*!28 жастағы әйел, шағымдары:Оң жақ бел аймағында тұйық ауру сезімі,қабақтың ісінуі, дене қызуы 38,4°С, қалтырау, бөлу несептің. Анамнезінде: ауру бүйрек. Объективті: тері жабындылары қалыпты түсте, қабақтың ісінуі, сол жақ бүйрекке пальпация жасағанда орташа ауру сезімі байқалады.. АҚҚ - 145/90 мм с.б.ст. ЖҚА - патология жоқ (басқа ЭТЖ - 25 мм/сағ). Копрограмма: ақшыл-сары түсті, лай, салмағы - 1008, белок - 0,66 г/л, бірлік жалпақ эпителий; Лейк. - 90-100 п/зр., Эр. - 1-2 к/а., цилиндрлер - бірен-саран гиалинді, лейкоцитарные 0-2 к/а., белсенді лейкоциттер - 60%.
Диагноз қою үшін қандай зерттеу әдісінің ақпараттылығы толырақ?
*Реберга әдісі
*+бак.зәрді егу
*экскреторлық урография
*калий плазмы
*хромоцистоскопия
#949
*!Қыз 18 жаста,шағымдары: дене температурасының жоғарлауы,сол жақ бел аймағының ауру сезімі, таза зәрдің бөлінуі, таңертең бетте ісіну байқалады,АҚҚ жоғарлаған.Анамнезінде: цистит.Обективті қарағанда: тері жабындылары қалыпты,оң жақта шаншу симптомы қалыпты. АҚҚ - 140/90 мм рт.ст. Қан анализінде ЭТЖ 27 мм/сағ, лейкоциттер 9,9 х 109/л. Зәр анализинде; лейкоциты сплошь, Эр 0-2 в п/зр. Проба Нечипоренко: эр – 1000, лейк – 10000
Қандай диагноз АНАҒҰРЛЫМ дұрыс келеді?
*гломерулонефрит
*несеп-тас ауруы
*+созылмалы пиелонефрит
*мочекислый диатез
*тубулоинтерстициалді нефрит
#950
*!Ер адам 70 жаста, шағымдары бел аймағында жиі ауырсыну, дене қызуының 38,2 оС. Анамнезінде:қуық аденомасынан зардап шегеді . Объективті: тері жамылғысы бозғылт. АҚҚ 165/105 мм рт ст, ЖСЖ 88 рет 1 мин.,шаншу симптом оң сол жақта. Зертханалық зерттеу кезінде зәр анализі: салыстырмалы салмағы-1008, белок – 0,033 г/л, лейкоциттер 80-ге дейін көру аймағында, бактериялар +++, шырыш +++. Нечипоренко сынамасы: эр – 1000, лейк – 8000
Қандай диагноз АНАҒҰРЛЫМ ықтимал?
*бүйрек амилоидозы
*несептас ауруы
*созылмалы гломерулонефрит
*+созылмалы пиелонефрит
*интерстициалды нефрит
#951
*!Әйел 40 жаста,шағымдары. Бел аймағында ауру сезімі, жиі несептің бөлінуі. Анамнезінде: 5 жыл бұрын бел аймағанда ауру сезімі, лихорадка, дизурия мазалаған. Объективті: температура 37,7оС, екі жақтан шаншу симптомы. Жалпы қан анализінде: лейк. – 6,4 х 109/л, ЭТЖ – 22 мм/сағ. Жалпы зәр талдауы: үлес салмағы -1008, белок – 0,032 г/л, лейкоциттер көру аймағын толық жабады, эритроциттер - 2-4 к/а. Нечипоренко сынамасы: эр – 1000, лейк – 22000.
Қандай диагноз АНАҒҰРЛЫМ ықтимал?
*гломерулонефрит
*+пиелонефрит
*бүйрек амилоидозы
*бүйрек поликистозы
*бүйрек туберкулезі
#952
*!Әйел адам 24жаста.Бірінші жүктілік,18апта. Дене қызуының жоғарылауы
Объективті қарап тексергенде: тері жабындысы ақшыл,пастоздық бет әлпетті,ұрғылау симптомы екі жақта да теріс,АҚ-145\90мм с.б. Қарап тексергенде несеп талдауында: тұнық емес, белок 0,066%, лейкоциттер- көру аймағын түгел қамтиды, бактериурия. Қан талдауында : лейкоцитоз, ЭТЖ жоғарлаған
Төменде келтірілгендердің арасында ЕҢ болжамалы диагноз қандай?
*жедел цистит
*+жедел пиелонефрит
*интерстициальдық нефрит
*гломерулонефрит
*асимптоматикалық бактериурия
#953
*!Ер адам 37 жаста, өзін жайсыз сезінуге, бел аймағының оң жағының ауыру сезіміне, зәр бөлінуі үдемелі ауыру сезіммен , лайлы несеп бөлінуіне шағымданып түсті. Анамнезінде: Науқас өзін бір жылдан бері ауырумын деп есептейді, ауырудың басталуы бел аймағының оң жағында болған.Амбулаторлы емде фурагин, спазмолитик қабылдаған. Объективті қарап тексергенде: тері жабындысы табиғи түсті, пастоздық бет әлпеті, АҚ160/100 мм с.б., ЖСЖ 86 р 1 мин., ұрғылау симптомы оң жақта оң нәтижеде. Қан талдауында: лейкоцит- лейк-14х109/л, ЭТЖ 86 мм/с. Зәр талдауында: менш. салмағы – 1009, белок 0,033г/л, зәр тұнбасында лейкоциттер – 100 ге дейін көру аймағында, бактерия+++, шырыш +++.
Төменде келтірілгеннің арасында ЕҢ болжамалы диагноз қандай?
*жедел пиелонефрит
*созылмалы гломерулонефриттің асқынуы
*жедел гломерулонефрит
*+созылмалы пиелонефриттің асқынуы
*созылмалы тубулоинтерстициалдық нефрит
#954
*!Әйел адам 42 жаста, Зәр бөлінуінің әр кезде ауыру сезімімен бөлінуі, бел аймағының сыздап ауырыу, лайлы зәр бөлінуіне, жалпы әлсіздікке шығымданады. Анамнезінде 4 жыл бұрын медициналық аборттан кейін, бел аймағының ауыруы, қызба, дизурия болған. Антибиотик, смазмолитиктер қабылдаған. Обективті: тәбетінің төмендеуі. Субфебрильді температура – 37оС. Жүрек соғысы төмендеген. АҚ 130/80 мм с.б., пульс – 82 р.м. Ұрғылау симтомы екі жақтада оң.
Қан талдауы: гемоглобин -116 г/л, лейкоцит -8,1х109/л., ЭТЖ-27 мм/с. Нечипоренко бойынша зәр талдауы: лейкоцит - 18 000, эритроцит- 1000.
Төменде келтірілгеннің арасында ЕҢ маңызды зерттеу әдісі қандай?
*бүйрек биопсиясы
*+зәрдің бак. талдауы
*жалпы зәр анализі
*Аддис-Каковский пробасы
*Зимницкий пробасы
#955
*!Әйел адам 29 жаста, бел аймағының оң жағының ауыру сезіміне,дене температурасының жоғарылауы 39оС дейін,лайлы зәр бөлінуіне шағымданады. Об-но: тері жабындысы табиғи түсті,ісіктер жоқ,оң жақ бүйрегі пальпацияланады,ауыру сезімді,АҚ-110/ 70 мм.с.б. Қан талдауында: лейкоцит 14 х 109/л, ЭТЖ-46 мм/с. Зәр талдауында:меншікті салмағы 1009-1016, белок 0,33 г/л, лейкоциттер – түгел қамтиды, эритроцит 1-2 көру аймағында, гиалинді цилиндрлер – бірен- саран.
Төменде келтірілгеннің арасында ЕҢ маңызды зерттеу әдісі қандай?
*цистография, бүйрек УДЗ
*экскреторлы урография, тұрғызып қойып
*бүйрек биопсиясы
*цистоскопия, бүйрек УДЗ
*+зәр бак. талдауы, бүйрек УДЗ
#956
*!15жасар жігіт. Дене температурасының 38,5оСдейин жоғарылауы,қабағымен балтырының ісінуі,жиі зәр бөлінуі. Қан талдауында:Нв- 108 г/л, эритроцит- 3,8х1012/л, лейкоцит- 15,2х109/л, таяқша ядролы - 5%, сегментті ядролы -67%, лимфоцит - 21%, моноцит - 7%, ЭТЖ- 28 мм/с.Зәр талдауы бойынша: меншікті салмағы- 1005, белок- 0,033 г/л, лейкоцит- 20-24 көру алаңында, эритроцит- 2-4 көру алаңында, лейкоцитарлы цилиндрлер- 1-2 көру алаңында, бактерия++, шырыш++. УДЗ: табақша тостағанша жүйесінің оң жақта қатаюы,несеп ағарда гомогенді емес эхо-қалдық бар.
Төменде келтірілгеннің арасында ЕҢ болжамалы диагноз қандай?
*жедел цистит
*жедел тубулоинтерстициальды нефрит
*жедел гломерулонефрит
*созылмалы гломерулонефрит
*+жедел пиелонефрит
#957
*!15жасар бойжеткен бел аймағындағы ауыру сезімге,несеп бөлінуінің көбеюіне шағымданып келді.Анамнезінде 2жылдан бері екі жақты аралас қуық несеп ағар рефлюксінің
I-II ст. Зәр талдауында- лейкоцитурия, бактериурия, протеинурия. 14-жасында АҚжоғарылауы болған. Биохимиялық қан анализі – мочевина мен креатининнің біртіндеп жоғарылауы.Қарап тексергенде:тері жамылғысы ақшыл,құрғақ.Ісік жоқ. АҚ 150/100 мм.с.б.. ЖҚА: НЬ-95 г/л, Эр – 3,8x1012/л, Лейк - 11,0х109/л, ЭТЖ - 25 мм/с. ЖЗА: белок – 0,099 г/л, лейкоцит - көру аймағын түгел қамтиды, эритроциты – бірен-саран,бактерия - көп.
Төменде келтірілгеннің арасында ЕҢ болжамалы диагноз қандай?
*созылмалы гломерулонефрит
*+созылмалы пиелонефрит,
*тұқым қуалайтын нефрит
*созылмалы цистит
*тубулопатия
#958
*!19жастағы бойжеткен дене температурасының жоғарылауына,бел аймағының сол жағының ауыруына,жиі зәр бөлінуіне шағымданады . Анамнезінде: 15жасында циститпен ауырады,бел аймағының ауыруы соңғы 3жылда жылына 2рет.Спазмолитик, антибиотик қабылдаған.Қарап тексергенде: тері жабындысы ақшыл,құрғақ пастозды қабақ. АҚ 150/100 мм.с.б., ЖСЖ 82р.мин.Ұрғылау симптомы сол жақта оң.ЖҚА: гемоглобин -116 г/л, лейкоцит -9,9х109/л., ЭТЖ-28 мм/с. Нечипоренко бойынша зәр анализі: лейкоцит - 22 000, эритроцит- 1000. ЖЗА: белок – 0,033 г/л, лейкоцит - көру аймағын түгел қамтиды, эритроцит –бірен-саран., бактерия - көп.
Төменде келтірілгеннің арасында ЕҢ болжамалы диагноз қандай?
*несеп-тас ауруы
*жедел гломерулонефрит
*+созылмалы пиелонефрит
*созылмалы гломерулонефрит
*тубулоинтерстициальды нефрит
#959
*!72 жастағы ер адам әлсіздікке,тәбетінің төмендеуіне,,оң жақ бел аймағының ауыруы,несебі лайлы.Анамнезінде:көп жылдан бері оң жақ бүйрегінде киста бар. Объективті:өкпесінде везикулярлы тыныстың әлсіпеуі,жүрек тоны әлсіреген, ритмды, АҚ 140/90 мм.с.б., бүйрекке пальпация жасағанда оң жақта ауыру сезімді, дене температурасы 37,2оС. ЖҚА: Hb 108 г/л, эр. 3,8 х 1012/л; лейк. 8,7 х 109/л ЭТЖ 32 мм/с. ЖЗА: лайлы, меншікті салмағы-1012, протенурия 0,099г/л, лейкоцит 70 көру аймағында, бактерия +++, шырыш +++.
Төменде келтірілгендердің арасында науқасқа үшін ЕҢ болжамалы диагноз қандай?
*бүйрек туберкулезі
*жедел гломерулонефрит
*+созылмалы пиелонефрит
*бүйрек амилоидозы
*созылмалы гломерулонефрит
#960
*!23 жастағы бойжеткен бел аймағының ауыруына, дене температурасының жоғарылауы 38оС,зәрі лайлы.Анамнезінде– 10 жылдан бері бүйрегі ауырады. Объективті: периорбитальды ісіну, АҚ 130/90 мм с.б. Ұрғылау симптомы оң жағында оң.ЖҚА: Нв–105 г/л,эр.–3,4х1012/л,лейк.–7,9х109/л,ЭТЖ 30мм/с. ЖЗА:меншікті салмағы–1014, белок–0,066г/л; лейк.–8-10 көру аймағында.,эр.–1-2 көру аймағында, гиал. цилиндрлер – бірен-саран, лейк. цилиндрлер – 4-5көру аймағында., активті лейкоцит – 60%, бактерия ++. Нечипоренко пробасы: эр. 1000, лейк. – 3000. Бүйректі УДЗ:Оң жақ бүйрек: өлшемі 6,2х6,5 см; паренхима жуандығы 4,4 см. Сол жақ бүйрек: өлшемі 12 х 7,0 см; паренхима жуандығы 7,5 см. Табақша тостағанша аппараты деформацияланған.
Төменде келтірілгеннің арасында ЕҢ болжамалы диагноз қандай?
*жедел пиелонефрит
*+созылмалы пиелонефриттің асқынуы
*созылмалы тубулоинтерстициальды нефрит
*созылмалы гломерулонефриттің асқынуы
*жедел гломерулонефрит
#961
*!38жастағы ер адам әлсіздікке,дене температурасының жоғарылауына 37,5оС, бел аймағының ауыруына шағымданады. ЖЗА –меншікті салмағы 1024, лейкоциты 80-100 дейін көру аймағында, эритроцит 2-3көру аймағында, бактерия +++,шырыш +++.
Диагноз қою үшін қандай зерттеу әдісінің ақпараттылығы толырақ?
*бүйрек биопсиясы
*+зәр бак. талдауы
*Зимницкий пробасы
*Фольгарда пробасы
*Реберга пробасы
#962
*!42 жастағы әйел, дене қызуының жоғарылауына, қалтырауға, оң жақ бел аймағында сыздап аурсынуға, зәр шығаруының жиілеп ауырсынуына шағымданды. Ауруын суықтанумен байланыстырады. Анамнезінде- жиі
циститпен ауырған. Объективті қарағанда: дене қызуы 38С, аускультацияда-тыныс алуы везикулярлы, жүрек тондары әлсіреген, ырғақты, ЖЖЖ минутына 92рет, АҚ 120/80 мм.сн.бағ. Іші жұмсақ, оң жақ шап аймағында және оң жақ
қабырға доғасының деңгейінде іштің тік бұлшықеттінің сыртқы жиегінде ауырсыну байқалған. Пастернацкий симптом оң мәнді. Диагноз:
*бүйрек туберкілезі
*гломерулонефрит
*+пиелонефрит
*бүйрек амилоидозы
*бүйрек тас ауруы
#963
*! Ер адам 28 жаста. Бел және шат пен оң жақ санға таралатын оң жақ іш қуысындағы интенсивті ауру сезіміне шағымданады. Частые позывы к мочеиспусканию. Бір жыл бұрын осы шағымдармен жедел жәрдем шақырған, ауру сезімді анальгетиктермен басқан,ұсатмадан кейін зәрі қызыл түске боялған.. Объективті: температура 36,4°С. Науқас шыдамсыз, ауру сезімін басу үшін ыңғайлы қалып іздейді.. Пульс минутына 76 . АҚҚ 120/60 мм с.б. Іші жұмсақ , пальпация кезінде оң жақ жартысы ауырады. Пастернацкий симптомы оң жағында
Диагноз?
*бүйрек ісігі
*гломерулонефрит
*пиелонефрит
*бүйрек амилоидозы
*+бүйрек тас ауруы
#964
*!Оң жақ мықын аймағындағы ұсатама тәрізді ауру сезімі,жоғары бел және сыртқы жыныс мүшелеріне таралады.Пальпация локальды ауру сезімін тудырады.Іш қуысының аздап қатаюы байқалады
Диагноз?
* +бүйрек тас ауруы ,бүйрек шаншуы
*жедел аппендицит
*Өт тас ауруы, бүйрек шаншуы
*жедел колит
*жедел панкреатит
#965
*!Қыз бала 18 жаста ,Үйге дене қызуының 38 градусқа жоғарлауна, қалтырау,әлсіздік,жалпы шаршағыштық,тәбеттің төмендеуі,бас ауруына шағымданым Жалпы тәжірибелік дәрігерді шақырды.Бір апта бойы өзін ауру деп санайды,дәрігерге қаралмаған,дене қызуын түсіретін дәрілерді ішкен.Зәр шығаруы жиі,оң жақ бел аймағындағы ауру сезімі қосылған.Ауруды суық тиюмен байланыстырады.Диагноз?
*пневмония
*+жедел пиелонефрит
*жедел эндометрит
*жедел цистит
*ЖРВИ.
#966
*Ер бала 18 жаста зәр шығару кезінде ауру сезім(прерывистое тонкой струйкой мочеиспускание).Науқас салауатты өмір салтын ұсатанады.Зәр анализінде – лейкоцитурия (20-30 в п/зр), бактерии , белок (–), эритроциты (–). ЖҚА–гемоглобин -124г/л, эритроциттер -3,5 на 10/12, лейкоциттер-8,9 на 10/9,СОЭ-15 мм/сағ.
Диагноз?
*+инфравезикалды обструкция
*жедел цистит
*фимоз
*несеп қуық ісігі
*созылмалы цистит
#967
*!Әйел 61 жаста, сол жақ бел аймағындағы тартып ауыратын ауру сезіміне,иррадияцияланбайды,ұзақ жүргенде және физикалық жүктеме түскенде ауру сезімі күшейеді,АҚҚ 220/120 мм с. б.көтерілуге шағымданады.Анамнезінен 20 жыл бұрын 2ші жүктілік кезінде лейкоцитурия, УДЗде ұсақ тас табылған. Уақытша оңтайлы эффектпен антибактериальды терапия қабылдады.2015 жылы наурыз және шілдеде екі рет гипертонтялық криз болды.Қанның биохимиялық анализінде креатинин мен мочевинаның жоғырылауы байқалды.Диагноз?
*бүйректас ауруы
*созылмалы пиелонефрит
*+бүйректас ауруы.созылмалы гломерулонефрит
*бүйректас ауруы. созылмалы пиелонефрит
*бүйрек ісігі
#968
*Ер адам 42 жастадене қызуының 39 градусқа көтерілуге,қалтырауға,тершеңдік,әлсіздік,артралгия және іштің төменгі бөлігіндегі және шап аймағындағы ауру сезіміне,зәр шығарудың бұзылуы:жиі,ауырсыну сезімімен,кейде зәрдің тоқтауына шағымданады.Зәр анализінде лейкоцитурия және E. Coli.Қуықүсті безінің секреты зерттелмеген.
Диагноз?
*+жедел простатит
*жедел цистит
*жедел пиелонефрит
*өршу үстіндегі созылмалы простатит
*несепқуық тасы
#969
*!Босанған әйел үйге дәрігер шақырды.Шағымы:жиі зәр шығару,зәр шығару кезіндегі ауырсыну сезімі және күю,зәрде шіріген иіс бар,қуық толған кезде шат симфизы үстіндегі ауырсыну сезімі,дене қызуының 37 градус көтерілуіне,әлсіздікке.Анамнезынен 5 күн бұрын перзентханадан шығарылған.Босану кезінде шат аймағының жыртылуы,емшекпен емізеді,босану жолдынан иісті сукровичныйе бөлінділер.
Диагноз?
*+жедел цистит
*жедел эндометрит
*жедел эндомиометрит
*шат аймағындағы тігістің жыртылуы
*өршу кезіндегі созылмалы сальпингоофорит
#970
*!Қабылдауға 47 жастағы қүрылысшы мынандай шағымдармен келді:бүйрек аймағындағы шаншымалы ауру сезіміне,анамнезінен созылмалы пиелонефриттің өршуыне байланысты стацинардан ем алаған,бұрын ауру сезімі ұстама тәрізді болған,кейін ол шаншымалы түрге ауысты,дене қызуы кейде көтеріледі.Зәр шығару бұзылысы ұстама алдында не кейн байқалады. ЖҚА -Нв 96/л, лейкоцитттер 10,3*10/9 л, СОЭ 18 мм/ч. ЖЗА : лейкоцитттер 20-30 в қ/а, бактерии, ураты .
Бүйрек УДЗ тостағаншалардың үлкеюі
Диагноз?
*+созылмалы пиелонефрит. Бүйрек гидронефрозы
*бүйректас ауруы
*несепқуық ісігі
*өршу кезіндегі созылмалы пиелонефрит
*несепқуық тасы
#971
*!ер адам 53 жаста, зәр шығару кезіндегі ауру сезімге, жиі зәр шығаруға, іштің астындағы күю сезіміне, несепқуықтың толықтай босамау сезіміне, ата бездегі ауру сезіміне , 38 С дейін температураның көтерілуіне шағымданады. Анамнезінен бірнеше жыл бұрын ЗППП дан ем алған. ЖЗА:шырыш , бактерии , лейкоциттер 23-30 қ/а.
Диагноз анықтау үшін қандай зерттеу жүргізу керек?
*жыныс жолымен жұғатын ауруларға ПЦР
*+қуық үсті безі УДЗ
*саусақ ректальды зерттеу
*зәрді бактериологиялық зерттеу
*жыныс жолымен жұғатын ауруларға ИФА
#972
*!Әйел 37 жаста. Шағымдары: температура 38С, жиі және ауру сезімді зәр шығару, бел аймағының оң жағында иррадияцияланбайтын шаншулы ауру сезіміне, бас ауруы, шаршағыштық, кейде қалтырау. Жүктілік кезінде зәрде өзгеріс болған, кейін олар жойылған, АҚҚ жоғарылаған 180/100 – 200/120 мм с.б. Пастернацкий симптомы оң .ЖЗА: белок 0,099 г/л, эпителий –көп мөлшерде, лейкоциттер – 40-60 в п/зр, эритроциттер – 3-4 в п/зр, цилиндрлер (гиалинді) – 1-2 в п/зр.
Диагноз?
*+созылмалы пиелонефриттың өршуі.
*созылмалы гломерулонефриттың өршуі
*бүйрек тас ауруы
*бүйрек амилоидоз
*гипертониялық криз
#973
*!Әйел 32 жаста, үйге дәрігер шақырды. Шағымдары: қатты қалтырау. Температураның көтерілуі. Оң жақ бел аймағындағы шаншып ауру. Жиі зәр шығару. Ауруын суық тиюмен байланыстырады. Анамнезінен жиі циститтер. Объективті: температура 38°С. жалпы жағдайы орташа дәрежелі. Терісі таза. Тынысы везикулярлы. Жүрек тондары бәсеңдңген ритмді. ЖСЖ 92 минутына. АҚҚ 120/80 мм с.б. тілі таза. Іші жұмсақ. Қабырға доғасының кіндіктің, шат аймағындағы оң жақ іш қуысының тік бұлшықеттердің ауырсынуы байқалады. Диагноз?
*созылмалы циститтің өршуі
*жедел пиелонефрит
*+созылмалы пиелонефриттің өршуі
*бүйрек тас ауруының ұстамасы
*жедел гломерулонефрит
#974
*!Профилактикалық қарауда: әйел 24 жаста, қарау кезінде шағымдары жоқ. Анамнезінен созылмалы пиелонефрит, темір тапшылықты анемия. Тері жамылғысы бозғылт, тынысы везикулярлы, жүрек тондары бәсеідеген ритмді. ЖСЖ 92 мин. АҚҚ 120/80 мм рт.ст. тілі таза, іші жұмсақ. Физиологиялық бөлінділері қалыпты. Әйелдің қолында зәр анализі : 10 0000 бактерий 1 мл зәрге, белок –, ураты .
Диагноз?
*+симптомсыз бактериурия
*созылмалы пиелонефрита
*теміртапшылықты анемия
*бүйректас ауруы
* созылмалы цистита
#975
*!65 жастағы ер адам үйге дәрігер шақырды. Шағымы: іштің астындағы ауру сезімі. Зәр шығару кезіндегі күю сезімі, зәр шығаруы жиі аз мөлшерде, зәрі тұнық, субфебрильді температура. Науқастың сөзі бойынша бүйрек УДЗ да оң несепағардың жоғарғы жағында тас бар. Бала кезінде туберкулезбен ауырған, учеттан алынған. Тері жабындысы бозғылт. Тынысы везикулярлы. Жүрек тондары бәсеңдеген ритмді. ЖСЖ 98 мин. АҚҚ 140/90 мм рт.ст. тілі таза. Іші жұмсақ. Шат симфизі үстінде ауырсыну сезімі бар.
Диагноз?
*бүйрек туберкулезі
*+жедел цистит
*бүйректас ауруы
*жедел пиелонефрит
*несепқуық тасы
#976
*!Әйел 72 жаста, шағымдары: жиі ауырсынумен зәр шығару, кейде тұнық иісі жағымсыз зәр, ургентті зәр ұстамау. Осы жағдайға байланысты 6 ай бұрын ем қабылдаған. УДЗ да қалдық зәр көлемі 176 мл. Гинеколог қарауында қабырғаларының түсуі, цистоцеле (урогенитальный пролапс). Зәрдің бірінші порциясында 13 000 лейкоцит, 600 эритроцит, екінші порцияда – 9000 лейкоцит , 600 эритроцит.
Диагноз?
*+рецидивтеуші жедел цистит
*зәр ұстамау
*жедел пиелонефрит
*созылмалы цистит
*несепқуық ісігі
#977
*!Ер адам 57 жаста. Шағымдары: зәр шығару кезінде күю және ауру сезімі, жиі зәрге шақыру, қышу, сыртқы жыныс мүшесінің қышуы, жыныстық қатынас кезінде ауру сезімі. Зәр анализінде гематурия, лейкоцитурия. Тері жабындысы қалыпты түстес. Тынысы везикулырлы, жүрек тондары бәсеңдеген. ЖСЖ 98 мин АҚҚ 140/90 мм рт.ст. Тілі таза. Іші жұмсақ, пальпация кезінде шат симфизі үстінде ауру сезімі.
Диагноз?
*+жедел уретрит
*жедел гломерулонефрит
*жедел простатит
*несепқуық тасы
*несепқуық ісігі
#978
*!Ер адам 45 жаста, бүйрек трансплантациясы жасалған. 13 жыл бойы нефрологтың бақылуында. Бүйрек трансплантатының қызметі қалай өзгереді?
*Бір деңгейде қалады
* 5 жылдан кейін қалпына келеді
*Жыл соңында қалыпқа келеді
*+Ұдайы біртіндеп төмендейді
*Бірінші жылы қалыпты сақталады

#979
*!Ұл бала 14 жаста, бүйрек трансплантациясы жасалған. Нефрологта Д есепте тұрады. Иммуносупрессивті ем қабылдайды. Бүйрек трансплантаты бар науқасқа қандай вирусты инфекция жиі қауіп төндіреді?
*Қызылша
*Көкжөтел
* Ротавирус
* Қарапайым герпес
*+Цитомегаловирус
#980
*!Қыз бала 29 жаста, бүйрек трансплантациясы жасалған. Нефрологта 5 жыл бойы бақыланады. Бүйрек трансплантациясынан кейін науқастарды жыл сайын диспансерлік бақылау кезінде міндетті компонент қандай?
* Трансплантат биопсиясы
* Трансплантат МРТ-сы
*Трансплантат КТ-сы
*+ СКФ есептеу
*Цистоскопия
#981
*!Ер адам 40 жаста, бүйрек трансплантациясы жасалған, қызметі қалыпты, қолдаушы иммуносупрессивті ем қабылдайды: такролимус + микофенолат + метилпреднизолон.
Бүйрек биоптатының морфологиялық тексеру нәтижесін алғанға дейін бүйрек трансплантатының созылмалы ажырауына аса тән диагностикалық критерийлер қандай?
*Ісінулер пайда болуы
*Зәр мөлшерінің азаюы
*Артериялық қан қысымының жоғарылауы
*Бүйрек трансплантаты аумағының ауыруы
*+Креатининнің динамикада баяу прогредиентті жоғарылауы
#982
*!Әйел адам 55 жаста, Созылмалы трансплантациялық нефропатия диагнозымен нефрологта Д есепте тұрады. Анамнезінде 10 жыл бұрын бүйрек трансплантациясы жасалған. Тез шаршауға, терінің бозаруына, бетінің ісінуіне шағымданады. Инструменттік тексеру УДЗ: бүйрек көлемі кішірейген.
Созылмалы трансплантациялық нефропатия патогенезінде аса маңызды звено қандай?
*Бүйректің қартаюы
*Организмнің қартаюы
*+Иммундық емес механизмдер
*Инфекциялық асқынулар
*Иммунологиялық механизмдер
#983
*!Ер адам 40 жаста, анамнезінде 2 ай бұрын бүйрек трансплантациясы жасалған. Емханада нефрологта Д есепте тұрады. Дәрігер трансплантат биопсиясына жіберуі тиіс. Бүйрек трансплантатының биопсиясын жасауға қандай көрсетілімдар бар?
* Трансплантат пиелонефриті
* Трансплантат гломерулонефриті
* Трансплантаттың жіті жетіспеушілігі
*рансплантаттың созылмалы жетіспеушілігі
*+Хаттамалық биопсияны бүйрек қызметіне байланыссыз жасау ұсынылады
#984
*!Әйел адам 40 жаста, 2 ай бұрын бүйрек трансплантациясы жасалған. Нефрологта Д есепте тұрады. Тексеру хаттамасы бойынша науқас операциядан кейін трансплантат биопсиясына баруы тиіс.
Бұл тексеру қандай патологияны анықтау үшін тағайындалады?
*Жіті ажырауды
*Иммуосупрессия түрін
* Цитомегаловирус бар екенін
*+Субклиникалық ажырауды
*Саңырауқұлақтық бұзылыстарды диагностикалау
#985
*!Әйел адам 30 жаста, бүйрек трансплантациясы жасалған. Емханада Д есепте тұрады. Дәрігер қан құрамындағы альбумин концентрациясын анықтау үшін тексеруге жіберді. Аса ықтимал тексеру жиілігі қандай?
*+6 айға дейін айына 1 рет
*6 айға дейін айына 2 рет
*6 айға дейін айына 3 рет
*12 айға дейін айына 1 рет
*12 айға дейін айына 2 рет
#986
*!Ер адам 45 жаста. Учаскелік дәрігерге бел аумағының сол жағындағы ауырсынуға, әлсіздікке, бас ауруына, бас айналуына, жүректің шалыс соғуына шағымданып келді. Анамнезінде бір ай бұрын сол жақ бүйрегін алмастырған.
Қандай тексеру осы науқас үшін аса мәліметті болады?
*+ЖҚА, ЖЗА, бүйректің УДЗ және КТ
*ПЦР, ЖҚА, бүйрек МРТ-сы
*ЖЗА,қанның БХ, ПЦР
*Қандағы қант мөлшері, ПЦР, ЖЗА
* ЖЗА, қандағы қант мөлшері, бүйректің УДЗ
#987
*!Ер адам 53 жаста. Тексеру кезінде зәрдің жалпы анализінде эритроциттер саны 40-50 к/а. Ауыру сезімі жоқ, зәр шығаруы бұзылмаған. Науқас 35 жыл бойы күніне 1-2 қорап темекі тартады. Бүйрек УДЗ-сінде оң жақ түбекшеде өлшемі 20 мм акустикалық көлеңкесіз түзіліс анықталды. Экскреторлы-шолу урографияда: оң бүйрек түбекшесінде диаметрі 2 см дөңгелек ақау анықталды.
Аталған болжама диагноздардың қайсысы ең тиімді?
*жоғарғы зәр шығару жолдарының даму аномалиясы
*бүйрек туберкулезі
*+түбекше ісігі
*оң жақ ЛМС жеткіліксіздігі
*түбекшеде тас
#988
*!Ер адам 23жаста. Үйінде ЖТД-і қараған. Пациенттің шағымдары: жалпы әлсіздік, шамасыздық, трансплантант аймағында ауыру сезімі. Анамнезінен: балалық шағынан созылмалы гломерулонефритпен ауырады, СБЖ 2 жыл бұрын дамыған. 3 апта бұрын донор бүйрегі ауыстырылып салынған. Отадан кейінгі кезең қанағаттанарлық. ЖҚА: эритроциттер 3,8х1012/л, лейкоциттер 8,8х109/л, гемоглобин - 120 г/л, ЭТЖ - 17 мм/сағ, креатинин - 80 мкмоль/л, мочевина - 6,1 ммоль/л. ЖЗА: белок - іздері, лейкоциттер - 5-6 к/а., эритроциттер - жоқ.
Донор бүйрегін ағза қабылдамауын диагностикалауда қандай әдіс қолданылады?
*+тері арқылы бүйректің пункциялық биопсиясы
*бүйрек УДЗ-і
*бүйрек КТ-сы
*бүйректің шолу урографиясы
*МРТ
#989
*!Ер адам 27 жаста, ЖТД-ге бетінің, білегінің ісінуіне, бел аймағының ауыруына, зәр түсіінің өзгеруіне, жалпы әлсіздікке шағымданып келді. 3 апта бұрын өткерген баспадан кейін алғаш рет ауырған. Тексеру кезінде: ЖЗА: тығыздығы - 1012, зәр түсі - «ет жуындысы түсіндей», белок - 6 г/л, лейкоциттер-2-3 к/а, эритроциттер - барлық көру алаңында, түйіршікті цилиндрлер 12 - 15 дейін к/а.
Аталған болжама диагноздардың қайсысы ең тиімді?
*жедел пиелонефрит
*бүйрек тас ауруы
*+жедел гломерулонефрит
*интерстициальды нефрит
*зәр шығару жүйесінің инфекциясы
#990
*!Әйел 30 жаста. Шағымдары: бетінің ісінуі, бас ауруы, зәрінің түсі өзгеруі. Тексеру кезінде: бетінде, аяғында ісіктер, АҚ 145/90 мм.с.б.б.. Зәр анализінде: нәруыз - 2,5 г/л, эритроциттер - барлық көру алаңында.
Төменде аталған диагноздардың қайсысы ең тиімді?
*+жедел гломерулонефрит
*жедел пиелонефрит
*бүйрек туберкулезі
*бүйрек тас ауруы
*интерстициальды нефрит
#991
*!Жас жігіт 19 жаста баспадан кейін бел аймағының екі жақтанда ауыру сезіміне, қабағының ісінуіне, балтырының домбығуына шағымданады. Артериальды қысымы 160/95 мм.с.б.б.. Пастернацкий симптомы екі жақтанда «оң» мəнді. Жалпы зəр анализі: тығыздығы - 1018, белок 1,056 г/л, эритроциттер 20-23 көру алаңында, лейкоциттер 7-9 көру алаңында. Нечипоренко зәр анализы бойынша зор анализі: эритроциттер 6000 1 мл-де, лейкоциттер-2000 1 мл-де, цилиндрлер жоқ. Қанның креатинині 102 мкмоль/л. Қандай диагноз ең тиімді?
*+жедел стрептококктан кейінгі гломерулонефрит
*жедел пиелонефрит
*тез үдемеулеуші гломерулонефрит
*жедел цистит
*созылмалы гломерулонефрит
#992
*!Әйел 24 жаста, шағымдары: жиі, ауырсынулы зәр шығару. Берілген шағымдары бассейінге барған соң пайда болған және 2 күннен бері мазалайды. Дизуриялық көріністер мен ауыру синдромының әсерінен жағдайы орташа ауырлықта. Перифериялық ісінулер жоқ, интоксикация айқын емес. ЖҚА: эритроциттер-4,3х1012/л, гемоглобин 132 г/л, лейкоциттер-11,3х109/л, ЭТЖ –28 мм/сағ. ЖЗА: түсі – лайлы, белок-0,033, лейкоциттер-20-25 к/а., эритроциттер – барлық к/а.
Қандай диагноз ең тиімді?
*жедел пиелонефрит
*+жедел цистит
*нефритикалық синдром
*созылмалы пиелонефрит
*жедел гломерулонефрит
#993
*!Әйел 34 жаста, қалтырау, температураның жоғарылауы, оң жақ бел аймағындағы сыздаған ауыру сезімі, жиі, ауырсынулы зәр шығаруға шағымданып қаралды. Ауруын суықтанумен байланыстырады. Анамнезінде жиі циститтер. Объективті: Температура 38,2 С. Тынысы везикулярлы. ЖСЖ 93 рет/мин., АҚ 125/80 мм.с.б.б. Пальпацияда іші жұмсақ, іштің тік бұлшық етінің сыртқы жиегінен оң жақтан қабырға доғасынадейін және шап қыртысы деңгейінде ауыру сезімі анықталады.Ұрғылау симптомы оң жақта «оң».
Қандай диагноз ең тиімді болып табылады?
*гломерулонефрит
*+пиелонефрит*бүйрек амилоидозы*несеп тас ауруы*бүйрек туберкулезі
#994
*!Әйел, 38 жаста, жиі, ауырсынулы зәр шығаруға, бел аймағындағы сыздаған ауыру сезіміне, зәр түсінің өзгеруіне шағымданды. Объективті: науқастың тамақтануы төмендеген. Температурасы субфебрильді – 37,40С. Жүрек тондары тұйықталған. АҚ 135/80 мм с.б.б., лейкоциттер - 7,7 мың, ЭТЖ - 27 мм/сағ. Нечипоренко бойынша зәр анализі: лейкоциттер-20 000, эритроциттер- 1000.
Диагнозды дәлелдеу үшін қандай зерттеу әдісін міндетті түрде тағайындау қажет?
*бүйректің пункционды биопсиясы
*+зәрдің бактериологиялық зерттеуі
*Зимницкий сынамасы
*жалпы зәр анализі
*Аддиса-Каковский сынамасы
#995
*!Ер адам 61 жаста, зәрде қанның пайда болуына шағымданды. Өзін саумын деп санайды, бухгалтер болып жұмыс жасайды. Алкоголь және наркотикалық заттар қолданбайды, 16 жасынан бері шылым шегеді. Зәр шығару бұзылыстары жоқ, зәр ағыны әлсіз емес. ЖЗА: зәр алқызыл түсті, эритроциттер 100-ден астам көру алаңында. Зәрді бактериалогиялық себу: бактериялар өсуі жоқ. Экскреторлы-шолу урографиясы: бүйрек қызметі қанағаттанарлық, симметриялы, төмендеуші цистограммада – қуықтың сол жақ бүйір қабырғасында дұрыс емес пішінді толу ақауы анықталды.
Қандай диагноз ең тиімді болып табылады?
*+қуық рагы
*жаралы цистит
*қуық асты безі рагы
*несепағар рагы
*қуық тас ауруы
#996
*!Ер адам 30 жаста. Шағымдары: бел аймағы және іштің оң жақ бөлігіндегі қарқынды ауыру сезімі оң жақ сан және шап аймағына иррадиациялануы, жиі зәр шығарулары. Бір жыл бұрын осындай ауыру ұстамалары болған, анальгетиктермен басылған, бірақ ұстамадан кейін қызыл түсті зәр болған. Объективті: температура 36,5 С. Науқас мазасыз, ауыруын жеңілдету үшін ыңғайлы қалып іздейді. Пульс 78 рет/мин. АҚ 125/80 мм.сс.б.б. Іші жұмсақ, пальпацияда іштің оң жартысында ауыру сезіміді. Ұрғылау симптомы «оң» жақта айқын оң.
Қандай диагноз ең тиімді?
*бүйрек амилоидозы *пиелонефрит*гломерулонефрит *+несеп тас ауруы*пиелонефрит
#997
*!Әйел 48 жаста, суықтанудан кейін келесі күні жиі ауырсынулы зәр шығару пайда болды, ауыру сезімі іштің төменгі бөлігінде. Температура жоғарыламаған. Дәрігер «жедел цистит» диагнозын қойды. Зерттеу кезіндле: ЖҚА лейкоциттер-11,5 х109/л, гемоглобин 130 г/л, ЭТЖ – 21 мм/сағ, ЖЗА белок-0,66 г/л, тығыздығы-1022, лейкоциттер 20-25 к/а.
Диагнозды дәлелдеу үшін қандай қосымша зерттеу әдістері қажет?
*қуық УДЗ-і
*радизотопты зерттеу әдісі
*+зәрдің бактериялық себіндісі
*жалпы қан анализі
*экскреторлы урография
#998
*!Жас ер адам 26 жаста, бетіі, аяқ-қолдары ісінген, зәрі «ет жуындысы» түстес. Анамнезінде: 10 жыл бойы нефротикалық синдроммен және гематуриямен жүретін созылмалы гломерулонефрит. Соңғы жылдары жағдайы нашарлаған, рецидивті асқыну. Шварц әдісі бойынша шумақтық фильтрация жылдамдығы – 66 мл/мин. Креатинин – 321 мкмоль/л. ЖҚА лейкоциттер 10,5 х109/л, гемоглобин 94 г/л, эритроциттер - 2.8 х1012/л, ЭТЖ-33 мм/сағ, ЖЗА белок-3.53 г/л, тығыздығы-1009, лейкоциттер 4-5 к/а., эритроциттер барлық көру алаңында, түйіршікті цилиндрлер-7-8 к/а.
Созылмалы бүйрек ауруының қай сатысына сәйкес келеді?
*1
*3
*4
*+2
*5
#999
*!Ер адам А.,36 жаста, шамасыздық, оң жақ бел аймағындағы тұйық ауыру сезіміне, температурасының 38 0С дейін жоғарылауына, кезеңді ауырсыну, жиі зәр шығару, зәр түсінің лайлануына шағымданады. Бір жыл бойы ауырады, бірінші рет сол жақ бел аймағында ауру сезімі пайда болған. Суықтанудан кейін 3 күн бойы жағдайының нашарлауы байқалған. Амбулаторлы емделген, фурагин, ампициллин қабылдаған. ЖҚА: лейкоциттер-12,5 х109/л, гемоглобин 145 г/л, ЭТЖ – 20 мм/сағ, ЖЗА белок-0,066 г/л, тығыздығы-1017, лейкоциттер 25-27 к/а, креатинин -87 мкмоль/л
Қандай диагноз ең тиімді болып табылады?
*жедел пиелонефрит
*созылмалы гломерулонефриттің өршуі
*+жедел пиелонефриттің өршуі
*жедел гломерулонефрит
*созылмалы тубулоинтерстициальды нефрит
#1000
*!Жас әйел 30 жаста, ЖТД-ге айқын емес ісінулерге, бел аймағының ауруына, зәр түсінің өзгеруіне шағымданып келді. Анамнезінде: созылмалы тонзиллит. 2 апта бұрын баспаның өршуінен кейін жағдайы нашарлаған. Жалпы жағдайы ауыр. АҚ 150/95 мм.с.б.б. ЖҚА: эритроциттер 3,2х1012/л, гемоглобин-98 г/л, ЭТЖ 55 мм/сағ, креатинин-280,5 мкмоль/л, мочевина-9,0 ммоль/л. ЖЗА: протеинурия 3.5 г/л, макрогематурия. ШФЖ 47 мл/мин.
Қандай диагноз ең тиімді болып табылады?
*нефритикалық синдром
*+нефротикалық синдром
*нефро-нефритикалық синдром
*жекелеген зәр синдромы
*тез үдемелі гломерулонефрит
#1001
*!Ер адам 59 жаста, зәрінде интенсивті қан бөлінділері, кезеңді түрде ауру сезімсіз пішінсіз қою қызыл түсті қан ұйындалары бөлінуін және дене температурасының кешкі уақытта 37,30С қа дейін жоғарылауын байқаған. Анамнезінен: 20 жыл бойы анилинді бояғыштар шығаратын химиялық зауытта жұмыс істеген. Соңғы бір айда жағдайы нашарлаған. ЖҚА лейкоциттер 7,5 х109/л, гемоглобин 93 г/л, эритроциттер 3.1х1012/л, ЭТЖ-25 мм/сағ, ЖЗА белок-0,66 г/л, тығыздығы 1022, лейкоциттер 20-25 к/а, эритроциттер барлық көру алаңында.
Төменде көрсетілген диагноздардың қайсысы ең тиімді?
*созылмалы интерстициальды цистит
*несеп тас ауруымен асқынған созылмалы пиелонефрит
*бүйрек веналық гипертензиясы фонында форникальды қан кету
*түбекше және несепағар ісігі
*+қуық ісігі
#1002
*!ЖТД қабылдауына 29 жастағы әйел 20-30 минут сайын жиі ауырсынулы зәр шығаруға, зәр шығару соңында зәрде қанның пайда болуы, зәр шығару актісінен тыс уақытта қасаға үсті аймағының ауыруына шағымданып келді. Пациент 3 күн бұрын жауын астында қалған. ЖҚА: эритроциттер 4,0х1012/л, лейкоциттер 12,3х109/л, гемоглобин 132 г/л, ЭТЖ -19 мм/сағ, креатинин 82 мкмоль/л. ЖЗА: түсі лайлы, белок-жоқ, лейкоциттер 25-30 к/а., эритроциттер - барлық к/а. Жыныс жолдарынан және уретрадан бөлінділер анықталмаған.
Төменде көрсетілген диагноздардың қайсысы ең тиімді?
*вульвовагинит
*аднексит
*+жедел цистит
*қуықтың қарапайым жарасы
*парацистит
#1003
*!Ер адам 40 жаста. Шағымдары: айқын емес ісінулер, зәр түсінің өзгеруі. 2 апта бұрын басынан өткерген лакунарлы баспадан кейін ауыған. Объективті: жалпы жағдайы орташа ауырлықта, тері жабындылары бозғылт, бетінде, балтырында, табанында, білекте ісінулер. ЖҚА: эритроциттер-3,1х1012/л, гемоглобин 113 г/л, лейкоциттер-9,0х109/л, ЭТЖ 61 мм/сағ, креатинин 92 мкмоль/л. ЖЗА: түсі лайлы, белок 3,3 г/л, лейкоциттер 7-8 к/а., эритроциттер - барлық к/а., протеинурия 3,3 г/л, макрогематурия, ШФЖ 46 мл/мин.
Төмендегі синдромдардың қайсысы ең тиімді болып табылады?

*пиелонефрит
*нефротикалық синдром
*жекелеген зәр синдром
*+нефритикалық синдром
*тез үдемелі гломерулонефрит
#1004
*!Жас жігіт 25 жаста, ЖТД қабылдауына әлсіздік, жүрек айнуы, шөлдеу, жиі зәр шығару, зәр түсінің өзгеруіне шағымданып келді. 2 жыл бұрын жедел гломерулонефритпен ауырған. Объективті: жалпы жағдайы ауыр. Тері жабындылары бозғылт, құрғақ. ТЖ 30/мин, ЖЖЖ 108 рет/мин. Іші – жұмсақ, эпигастрий аймағының ауыруы, бауыр +1.5 см, ауыру сезімді. Пастернацкий симптомы екі жақтан да «әлсіз оң». Лабораторлы зерттеулер: нормохромды анемия, қан сарысуында мочевина 8,8 ммоль/л, креатинина 180 мкмоль/л, гиперкалиемия, гипермагниемия, гипокальциемия.
Қандай зерттеу әдісі диагнозды дәлелдейді?
*+нефросцинтиграфия
* бүйрек биопсиясы
* зәрді бактериологиялық зерттеу
* Аддиса-Каковский сынамасы
* экскреторлы урография
#1005
*!Әйел 27 жаста, баспадан кейін табанында ісіну пайда болған. АҚ 150/100 мм с.б.б., протеинурия 1,65 г/л дейін, макрогематурия. Жедел гломерулонефрит диагнозы қойылған. Пенициллин, гипотензивті және зәр айдаушы дәрілермен ем жүргізілген, бірақ әсер көрсетпеген. 2 ай бойы бетінде, балтырда, табанында айқын ісінулер, тұрақты протеинурия (6,6 г/л дейін), АҚ 130/90 – 150/100 мм.с.б.б. сақталған.
Диагнозды дәлелдеу үшін қандай қосымша зерттеу әдісін тағайындау қажет?
*АСЛО
*+бүйрек биопсиясы
*cANCA, pANCA
*креатинин, мочевина
*ANA, dsDNA ға антиденелер
#1006
*!Ер адам 38 жаста, жиі ауырсынулы зәр шығаруға, бел аймағында сыздап ауыруына, зәрдің түсінің өзгеруіне шағымданады. Объективті: жағдайы орташа ауырлықта, тамақтануы төмендеген. Температурасы субфебрильді 7,40С. Жүрек тондары тұйықталған. АҚ 135/80 мм с.б,б., пульс 79 рет мин. Ұрғылау симтомы екі жақты оң. ЖҚА: Нb-113 г/л, лейкоциттер 7,7 мың., ЭТЖ-27 мм/сағ. Нечипоренко бойынша зәр анализі: лейкоциттер 20 000, эритроциттер- 1000.
Диагнозды дәлелдеу үшін қандай зерттеу әдісін тағайындау қажет?
*бүйректің пункционды биопсиясы
*+зәрді бактериологиялық зерттеу
*Зимницкий сынамасы
*жалпы зәр анализі
*Аддиса-Каковский сынамасы
*Бүйрек және зәр шығару жолдарының ауруы*3**
#1007
*!әйел 39 жаста, жүктілік 19 апта,шағымдары;әлсіздік,бас ауруы,субфебрильды температура,зәр мөлшерінің азаюы.Анамнезынде бес жыл бұрын ауыр ағымдағы бүйрек синдромымен геморранһгиялық лихорадкамен ауырған ЖҚА - НВ - 110 г/л, СОЭ - 25мм/час. Л-10.1 ммоль/л.ЖЗА: түсі сары,тұнық, , реакция - нейтральды тығыздығы - 1,003, белок - 1,05 %0, эритроцитттер - 4-5 , лейкоцитттер – п/з,бүйрек жасушаларының эпителиі -, гиалинді және дәнді цилиндрлер к/а. Зәр бак посевы - Е СОli. Микробты сан: 1 млн в 1 млз әрге.
Қандай жүргізу әдісі дұрыс?
*+жүктілікті тоқтату
* антибиотикотерапия
*госпитализация урология бөліміне
* госпитализация перзентханаға
*күндізгі стацинар,а жіберу
#1008
*!Әйел адам 60 жаста,Шағымдары:әлсіздік,бас ауру,субфебрильды температура,ентігу,ісік,көрудің төмендеуы,полиурия,15 жыл бойы инсулинға тәуелді қант диабетымен ауырады.Объективты жалпы жағдайы орташа ауырлықта,беті ісінген,ерін цианозы,тізесінің ісінуі АҚҚ 210/120 мм.рт.ст. Оң жақ табанында пульсы қиын анықталады.Іші жұмсақ,бауыр Курлов бойынша: 12-11-10 см. Гликемиялық профиль: I-9 ммоль/л, II-10 ммоль/л, III - 7 ммоль/л. Нечипоренко бойынша зәр анализы: Л - 12000 в 1мл, Э - 6000 в 1 мл.
Қандай жүргізу әдісі дұрыс?
*эндокринологиялық бөлімшеге госпитализациялау
*күндізгі стационар жағдайында емдеу
*+инсулинді помпа, АҚҚ бақылауымен нифедипин, фуросемимид .со
*эндокринолог шақыру
*окулист консультациясы
#1009
*!ер адам 30 жаста,шағымдары:дене қызуының көтерілуі,бел аймағындағы тартып ауырсыну сезімі,жиі және ауру сезімді зәр шығару,әлсіздікғбас ауруы,тәбетінің төмендеуы.Науқас тынышсыз,өз жағдайына алаңдайды.Объективты:температура 37,8 градус,есі аныө,бет гиперемияся,тері жамылғысы таза,пульс 98 мин,АҚҚ150/95 мм рт. ст. Тілі қүрғақ,ақ жабындымен жабылған.Іші жұмсақ Пастернацкий симптомы « » екі жақтан
Қандай жүргізу әдісі қолданылады?
*антибактериальды терапия
*уйде емделу
*зәрді бактериологиялық зерттеу
*+күндізгі стационар кезіндегі антибактериальды терапия
*госпитализация
#1010
*!Әйел 25 жаста,ангинадан кейн 3 апта өткен соң беті ісініп,басы ауырып,әлсіздік пайда болды.Ісік өршіп,бас ауруы күшейды,бас айналу,құлағында шу,көздің көруі төмендеді.7 күні зәрдің молшері азайды,диплопия,қабырға астындағы ауыр сезім, құсу.Науқас есін жоғалтты,кенеттен тоникалық кейін клоникалық ұстамалар пайда болды.Науқасқа қандай жедел жәрдем көрсетыледі?
*+сульфат магния 20мл 25% р-ра. диазепам, промедол,
*бас ми ісігін жоққа шығару
*жедел жәрдем шақыру
*түзу жерге жатқызу
* ЭКГ жасау
#1011
*!38 жастағы ер адам үйге дәрігер шақырды,санға және шат аймағына иррадиацияланатын бел аймағындағы және іштің оң жақ бөлігіндегі ауру сезіміне шағымданады зәрдә жиі шығарғысы келеды,бір жыл бұрын алғаш рет осындай ұстама болған.Жедел жәрдем шақырған,инъекциядан кейн ауырсыну сезімі ба ылды,бырақ зәр қызыл болды.Жалпы жағжайы орташа ауырлықта,ауру сезімі басу үшін өзіне қалыпты жағдайды жасайды.Пастернацкий симптомы оң жақта .Қандай жүргізу әдісі дүрыс?
*үйде қан және зәр анализын жасау
*+науқасты госпитализациялау
*бүйрек УДЗ
*спазмолитиктер жасау
*жедел урографияға жіберу
#1012
*!Боз бала 19 жаста спортсмен,шағымы:жиі зәр шығару,түнгі уақытта зәрді үстай алмау,зәр шығару кезінде іштің төменгі болігінде ауру сезімі,дене қызуы байқалмайды.Ем тағайындпңыз
*+тамсулозин, аскорбин қышқылы, фуразидин
*фуразидин, фосфомицин, гентамицина сульфат.
* күнделікті 30 минут физ активтілік.
*ритуксимаб циклоспорин-А
*аллопуринол, омепразол, карбонат кальция
#1013
*!Әйел 28 жаста, бас ауруына, бел аймағындағы ауру сезіміне, аяқ пен тобықтың ісінуіне , орташа ауырлықтағы жүктеме кезінде пайда болатын ентікпеге шағымданады. Ауруын басынан өткерген жедел вирусты инфекциямен байланыстырады, ол кезде дене температурасы 38º-қа дейін көтерілген, бүкіл денесінде сынғандай сезім және жоғарыдағы шағымдар пайда болған. Зерттеу барысында: ЖҚА - лейкоциттер 8,3 х 109/л, ЭТЖ – 30 мм/сағ; БҚА – креатинин 102 ммоль/л; мочевина – 12 ммоль/л, СРБ+. Зәр анализі – сал.салмақ 1020; белок – 3 г/л; лейкоциттер – 6-8 к/а.; эр. 15-ке дейін к/а.; гиалинді цилиндрлер - 3-4 к/а; тәуліктік диурез – 800,0 мл.
Берілген жағдайға қай топ препараттары ЕҢ ТИІМДІ болып табылады?
*+кортикостероидтар
*цитостатиктер
*стероидты емес қабынуға қарсы препарат
*аминохинолинді препараттар
*антибиотиктер
#1014
*!Әйел 60 жаста ,шағымдары: беттің ісінуі, АҚ көтерілуі 210/120 мм.рт.ст., әлсіздік. 8жыл көлемінде ауырады. Объективті: жағдайы орташа ауырлықта, тері жабындылары құрғақ,бозғылт, беті, тобығы мен сирағы ісінген, жүрек тоны бәсеідеген, АҚ-180/100 мм,рт,ст. Тәуліктік диурез- 700 мл. Зәрдің лабороториялық зерттеуінде: сал.салмақ 1010, белок-2,2 г/л, лейкоциттер- 2-4 к/а., эритроциттер- 10-12 к/а өзгерген. Биохимиялық көрсеткіштер - мочевина-28 ммоль/л, креатинин-170 ммоль/л.
Берілген жағдайда қай препараттар ЕҢ ТИІМДІ болып табылады?
*цефотаксим
*ципрокс
*таривид
*+преднизолон
*гемодиализ
#1015
*!Ер адам 63 жаста әлсіздікке, бел аймағындағы тұрақсыз ауру сезіміне,ісінуге, АҚҚ көтелілуіне шағымданып келді. Объективті: жағдайы ауыр. Тері жабындылары бозғылт. Беті, бел аймағы, сирағы ісінген. Зәрдің лабороториялық зерттеуінде: сал.салмақ - 1010, белок 3,8 г/л, лейкоциттер 5-7, эритроциттер 10-15 жас және өзгерген, гиалинді цилиндрлер 2-4, түйіршікті – 5 көру алаңында. Анамнезінен - бірнеше жыл бұрын профилактикалық тексерілу барысында протеинурия байқалған.
Берілген жағдайда қай препараттар ЕҢ ТИІМДІ болып табылады?
*амоксициллин
*+преднизолон
*гентамицин
*абактал
*цефтриаксон
#1016
*!Әйел 62 жаста таңертеңгілік бетінің ісінуіне,АҚҚ көтерілуіне, ұйқысыздыққа, жалпы әлсіздікке ішқатуларга, жүрек айнуына шағымданды. Өмір анамнезінде 4 жыл бойына ауыруда. Жалпы қарап тексеруде: жағдайы орта дәрежеде, тері жабындысы құрғақ, бозғылт, бет әлпетінің пастоздығы, жүрек тоны тұйыкталған. АҚҚ-170/110 мм,сб. Тәуліктік диурез-500 мл. ЖЗА: салмағы 1010, белок-1,6 г/л, лейкоц.- 1-2 к/а., эр.- 3-4 к./а., цилиндр дәнді 3-4 к/а .ЖҚА: Эр.3,5*1012/л, Нв 95 г/л, ТК 0,85, Л 4,7*10 9/л, СОЭ- 45 мм/час. Б/ХА - мочевина- 30 ммоль/л, креатинин- 460 ммоль/л, калий -6,2 ммоль/л
Төмендегі көрсетілген препараттардың қайсысы антигипертензивті терапияда ЕҢ ТИІМДІ?
*моноприл
*диротон
*квадраприл
*+верапамил
*моэксиприл
#1017
*!Әйел 25 жаста нұрынан қан кетуіне,ісінуіне, АҚҚ көтерілуіне шағымданып келді. Өмір анамнезінде 2 ай бұрын медициналық түсік жасатқан.Жалпы қарап тексергенде: тері жабындысы бозғылт.Жүрек тондары әлсіреген,ұшында систолалық шу естіледі, ЖСЖ -90 мин. АҚҚ-200/100 мм.сб. ЖҚА: ЭТЖ-60 мм/час. ЖЗА-белок-2 г/л, эритроциты-5-10 к/а. Анықталады - LЕ жасушасы 10:1000 лейкоцит
Бірінші кезекте қандай препараттар пайдаланған дұрыс?

*хондропротекторлар
*+кортикостероидтар
*анаболикалық препараты
*антибиотиктер
*ангиопротекторлар
#1018
*!Науқас 20 жаста бас ауруына, жүрек айнуына, ұйқысыздыққа, аяқтағы ісікке, зәр көлемінің азаюына және қызыл түсте болуына, АҚҚ көтерілуіне шағымданып келді. Жалпы қарап тексергенде: тері жабындысы бозғылт, Объективно: кожные покровы бледные, төменгі шеткі аймақтардағы ісінулер, АҚҚ 145/95мм.сб. Лабораториялық зерттеулерде: тәуліктік белок зәрде 1,5 г/тәу, эритроцит зәрде толық, креатинин қанда 130 мкмоль/л, мочевина 10,2 ммоль/л.УДЗ-ты зерттеуде бүйрек екі жақты көлемі үлкейген, зәр қалдығы жоқ,контремент жоқ.
Кандай ем тактикасы тиімдірек?
*антибиотиктер+диуретиктер+антиагреганттар
*+антиагреганттер+ингибиторы АФФ+диуретиктер
*диуретиктер+глюкокортикоидтар+антиагреганттар
*глюкокортикоидтар+диуретиктер+антибиотиктер
*глюкокортикоидтар+антиагреганттар+ультрафильтрация
#1019
*!Әйел 37 жаста бетте және аяқтағы ісіктерге,бел аймағындағы сыздап ауруына, зәрдін бұлыңғыр болуына шағымданып келді. Өмир анамнезінде 10 жыл бойына буын ауруына байланысты ем қабылдайды. Жағдайы орта дәрежелі ауырлықта.Жалпы қарап тексеруде ісінулер, саусақ, тізе, шынтақ буындарының деформациясы байқалады.Қан анализінде: эритроциттер – 3,1х1012/л, гемоглобин - 93 г/л, лейкоциттер - 6,2х109 /л, ЭТЖ – 40 мм/час, СРБ ++++. ЖЗА: салмағы – 1012, белок 3,5 г/л, лейкоцит – 4-5 к/а, эритроцит – 2-4 к/а. Креатинин - 142 мкмоль/л, мочевина - 11,0 ммоль/л.
Төмендегі көрсетілген препараттардың қайсысы тиімді?
*азатиоприн
*циклофосфан
*нимулид
*+преднизолон
*унитиол
#1020
*!Ер адам 45 жаста, артериялық қан қысымының көтерілуіне шағымданып келді. Жалпықарап тексеруде: АҚҚ 160/100 мм.сб. Лабораториялық зерттеуде: протеинурия 0,3г/л, креатинин 97 мкмоль/л. Анамнезінде: бұрындары зәр айдайтын препат қабылдаған.
Антигипертензивті препараттардың қайсысы нефропротекции мақсатында қолданылады?

*физиотенз
*+фозиноприл
*амлодипин
*нифидипин
*атенолол
#1021
*!Ер адам 32 жаста жалпы әлсіздікке бет ісінуіне, аяқтағы ісікке, зәрдін аз бөлінуіне шағымданады.Өмір анамнезінде: 4 жыл бойына ауырады.Жалпы қарап тексергенде:жағдайы орта дәрежеде, тері жабындылары құрғақ, бозғылт, бетте, тізеде және табанда ісіктер,жүрек тондары тұйықталған. АҚҚ 115/750мм.сб. Тәуліктік диурез – 800мл. ЖЗА: салмағы 1022, белок 5,4 г\л, лейкоциты 8-10, эритроциты 20-30, цилиндры (гиалиновые) 7-10 көру аймағында.
Науқастың 1 кг салмағы үшін преднизолонның ЕҢ ТИӘМДӘ мөлшерә қандай?
*0,3 мг
*0,5 мг
*0,7 мг
*+1,0 мг
*2,0 мг
#1022
*!Әйел 27 жаста мұрыннан қан ағуына, ісіктерге, АҚҚ жоғарлауына шағымданды.Өмір анамнезінде -2 ай бұрын медициналық түсік жасатқан. Жалпы қарап тексергенде:жағдайы орта ауырлықта, тері жабындысы бозғылт. Жүрек тондыры әлсіреген,жүрек ұшында систолалық шум естіледі. ЖСЖ -90 мин. АҚҚ-160/100 мм.рт.ст. ЖҚА: ЭТЖ-62 мм/сағ.ЖЗА-белок-1,8 г/л, эритроциты - 7-10 к/а. Анықталады - LЕ жасушасы 10:1000 лейкоциттер.
Төменде көрсетілген глюкокортикастероидты препараттың дозасы бірінші кезекте қолданылуы тиіс?
*преднизолон 600 мг к/т
*преднизолон 30 мг к/т
*преднизолон 60 мг к/т
*+преднизолон 1000 мг к/т
*преднизолон 800 мг к/т
#1023
*!Әйел 32 жаста АҚҚ жоғарлауына, мұрнынан қан ағуына, ісіктерге шығымданып келді. Жалпы тексеруле: жағдайы ауыр, тері жабындылары бозғылт. Жүрек тондары әлсіреген, жүрек ұшында систолалық шу естіледі. ЖСЖ-92 мин. АҚҚ-155/90 мм сб. ЖҚА: ЭТЖ-58 мм/сағ. ЖЗА:белок-1,8 г/л, эритроциты-6-11 к/а. Анықталады - LЕ жасушалары 10:1000 лейкоциттер. Өмір анамнезінде- 2 ай бұрын медициналық түсік тастаған.
Емдік тактикада бірінші кезекте қандай препараттар пайдаланған дұрыс?
*цитостатиктер
*+кортикостероидтар
*анаболитикалық препараты
*антибиотиктер
*ангиопротекторлар
#1024
*!Ер адам 67 жаста бет ісінуіне, АҚҚ -106/100 мм.сб дейін жоғарылауына, әлсіздікке шағымданып келді. 7 жылдан берә ауырады. Жалпы қарап тексеруде: жағдайы орта дәрежелі ауырлықта, терә жабындысы бозғылт, құрғақ, ісіктер бетте , тізеде, табанда, жүрек тондары тұйыкталған. АҚҚ 175/105мм. сб. Тәуліктік диурез- 700мл. ЖЗА:салмағы- 1010, белок-2,2 г/л, лейкоциты- 1-2 к/а., эритроциты- 8-10 к/а. өзгерген. Биохимиялық көрсеткіш - мочевина-26 ммоль/л, креатинин-174 ммоль/л.
Төменде көрсетілген препараттардың қайсысы тиімдірек?

*цефотаксим
*+преднизолон
*ципрокс
*таривид
*циклофосфамид
#1025
*!Ер адам 28 жаста кенеттен пайда болатын ауруға, бел аймағындағы, бетте, тізедегі ісінуге, бас ауыруына, ентігуге шагымданып келді.Анегигамен ауырған соң жедел түрде ауырып бастады. Жалпы қарап тексергенде: тері жабындылары бозғылт, бетте, тізеде ісіктер. АҚҚ 140/100мм.сб. Қан құрамында креатинина - 107 мкмоль/л., холестерина - 7,8 ммоль/л., жалпы белка - 72 г/л. Тәуліктіктік зәр көлемі300 мл. Зәрі ал-қызыл түсті. Салмағы -1028, реакция -қышқылды, белок - 4 г/л. Тұнбасында::аз дәрежеде эпителия, Л. - 4-6 к/а., Эр.-100 к/а, өзгерген цилиндр - ед. гиалинды әр к/а емес
Кандай ем тәсілі тиімдірек?
*дипиридамол+преднизолон+фуросемид
*+пентоксифиллин+фозиноприл+фуросемид
*преднизолон+лозартан+гидрохлортиазид
*преднизолон+циклофосфамид+фозинприл
*циклофосфамид+лозартан+фуросемид
#1026
*!Келесі көрсеткіштер бойынша гемодиализі бар науқас диспансерлік бақылауда тұрады: фосфор 1,2 ммоль/л, жалпы кальций 2,0 ммоль/л, парат-гормон 1200 нг/л
Қандай емдік тактиканы минералды суйек бұзылуында қолданылған тиімдірек?
*кальцимиметиктер
*паратиреоидэктомия
*+витамин Д-ның активті формасы
*диализдік уақытты ұзарту
*қан ағу жылдамдығын ұзарту
#1027
*!Ер адам 35 жаста. АҚҚ-мын кездейсоқ өлшеуден 150/95мм.сб екені анықталды.Өмір анамнезінде бүйрек ауыруымен ауырмаған. В анамнезе указаний на заболевания почек нет. Тұқымкуалаушылық ЖҚА бойынша: әкесінде АГ анықталады.Күніне 1,5 қорап шылым шегеді. Салмағы 70 кг,бойы 180 см, перифериялық ісіктер жоқ. Лабораторлық зерттеуде: протеинурия 0,066г/л.
Қандай ұсынымдарды медикаментозды терапияда қолданған дұрыс?
*бета-блокаторлар
*кальция антагонистері
*тиазидті диуретиктер
*+ингибитор АФФ
*тиазидоподобты диуретиктер
#1028
*!Науқас 40 жаста қант диабеті бойынша «Д» есепте тұрады, сиздің қабылдауынызда күнделікті профилактикалық тексерісте. Жалпы қарап тексеруде: салмағы 70кг, бойы 175см, АҚҚ 125/75мм.сб. антигипертензивті препарат қабылдауына байланысты, перифериялық ісіктер жоқ. Лабораторлық: Нв 140 г/л, ЭТЖ 10 мм/сағ, протеинурия 0,066 г/л, микроскоптық зәр тұнбасында тесерісі өзгеріссіз, креатинин қанда 95 мкмоль/л.
ЖТД ретінде сіздін бірінші кезектегі әрекетініз?
*ЭКГ-ға жолдама беру
*окулисттің консультациясы
*бүйрекке УДЗ зерттеуге жолдама
*альбуминурияға тексеру
*+ШФЖ-ны аныітау және бүйрек функциясын анықтау
#1029
*!Ер адам 36 жаста, қант диабетінің 2 типімен және артериялық гипертензиямен зардап шегеді.Лабораториялық зерттеулер нәтежесі бойынша шумақтық фильтрация жылдамдығы 165 мл/мин. (гиперфильтрация).
Қайсы препаратты науқасқа антигипертензивті түрде берген ең тиімді?
*бета-блокаторлар
*кальций канал тежегәштері
*+ингибитор АФФ
*тиазидоподобты диуретиктер
*антигипертензивті орталық әрекет
#1030
*!Диспансерлік бақылауда науқас келесі көрсеткіштермен бақылауда тұрады: фосфор 2,2 ммоль/л, жалпы кальций 2,3 ммоль/л, парат-гормон 1200 нг/л
Қандай емдік тактика минералды сүйек бұзылуында дұрыс қолданған?
*паратиреоидэктомия
*Д витаминінің активті формасы
*диалездік уақытты көтеру
*+фосфор-байланыстырушы препараттар + кальцимиметики
*қан айналым жылдамдығын арттыру
*фосфор-байланыстырушы препараттар + вит Д активті формасы
#1031
*!Ер адам 30 жаста. АҚҚ кездейсоқ өлшеуде 135/85 мм.рт.ст. байқалды. Өмір анамнезінде бүйрек аурулары жоқ. Әкесінде АҚҚ бар. Күніне 1 қорап темекі шегеді. Лабораториялық зерттеулер патологиясыз.
Қайсы ұсыныстар науқас үшін дұрыс?
*тұзды тоқтату+ темекіден бас тарту + ингибитор АПФ
*темекіден бас тарту + тиазидоподобный диуретик
*темекіден бас тарту + тиазидный диуретик + ингибитор АПФ
*тұзды тоқтату + темекіден бас тарту + тиазидный диуретик
*+ темекіден бас тарту + тұзды тоқтату + физикалық активтілік
#1032
*!Ер адам 42 жаста. ҚД 2 типімен 14 жыл ауырады, қант түсіретін дәрілерді ауыз арқылы қабылдайды. Ісік жоқ. Қандағы қант 7,0 ммоль/л. АҚҚ 140/90 мм.рт.ст. периндоприла қабылдағанда 5 мг/сут. СКФ 80 мл/мин, протеинурия 0,5 г/сут.
Қайсы ұсыныстар науқас үшін дұрыс?
*аз белоктық диета
*+ингибитор АПФ дозасын жоғарлату
*кальций антагонист қосу
*тиазидті диуретик қосу
*бета-блокатор қосу, инсулинорезистентке әсер етпейтін
#1033
*!Бозбала 18 жаста, бас ауыруға, бел ауыруына, аз мөлшердегі зәрге шағымданды. Анамнезінен: 3 апта бұрын тамақ ауыруына байланысты емделген, тәулік ішінде нашарлауы. Объективті: пульс 70 в 1 мин, ритмді. АҚҚ 160/105 мм рт.ст. 1 тон жоғарғы бөлімінде әлсіз, 2 тон аортада жоғарылаған. Басқа ағзаларда өзгерістер жоқ. ОАК: эр. 4,3х1012/л, Нb 140 г/л, л. 7,9х109 /л, СОЭ 22 мм/ч. ОАМ: тығыздық 1028, белок 1,65 г/л, лейк. 5-6 в п/зр, эр. выщелоченные 10-15 в п/зр, цилиндрлер гиалинді және бұршақтәрізді 5-6 в п/зр.
Қайсы ұсыныстар науқас үшін дұрыс?
*+антибиотиктер+ингибитор АПФ+диуретиктер
*глюкокортикоидтар+ ингибитор АПФ+диуретиктер
*антиагреганттар+ингибитор АПФ+диуретиктер
*глюкокортикоидтар+антиагреганттар+ультрафильтрация
*цитостатиктер+ингибитор АПФ+диуретиктер
#1034
*!28жастағы әйел, жүктіліктің 16 аптасы. Бел аймағының сыздап ауыруына шағымданады. Объективті: тері жабындысы ақшыл, қабағының ісінуі байқалады,ұрғылау симптомы екі жақтада оң , АҚ - 145/90 мм.с.б. Пульс-88 р.мин.Лабораторлы зерттеу әдістері: ЖҚА- эр. 3,8 х 1012/л; Нв 130 г/л, Лейк. 9,2 х 109/л; ЭТЖ – 30 мм/с.ЖЗА: мен.сал.1014, белок 0, 033, лейкоц. 15-17көру аймағында. Нечипоренко пробасы: эритроцит - 800, лейкоцит - 7500. Бүйректі УДЗ қорытындысы – Табақша тостағанша аппараты екі жақты деформацияланған.
Берілген науқасқа АНАҒҰРЛЫМ дұрыс ем жүргізу тактикаңыз қандай?
*+амоксиклав
*гентамицин
*нитрофурантоин
*бисептол
*офлоксацин
#1035
*!30жастағы ер адам бел аймағының ауыруына,несеп шығарғандағы ауыру сезіміне,дене температурасының 39С дейін көтерілуі,қалтырауға шағымданады. Бір апта бұрын ауырған.Анамнезінде бүйрек ауыруы бар.Объективті: АҚ-160/80 ммс.б.. Пульс-92 рет мин. Ұрғылау симптомы сол жағында оң.ЖҚА: лейк-11,2 х 109/л, ЭТЖ-36 мм/с. ЖЗА: лайлы, мен.сал.-1020, белок-0,033 г/л, лейкоцит –бірен-саран көру аймағында.
Емдеу тактиканың қайсысы АНАҒҰРЛЫМ мақсатты?
*глюкокортикоидтарды тағайындау
*антиагреганттарды тағайындау
*сульфанидамидтерді тағайындау
*+антибиотик тағайындау
*уросептик тағайындау
#1036
*!22жастағы әйел адам, жүктіліктің 16аптасы.Бел аймағының ауыруына,дене температурасының 37,5оСке дейін көтерілуі. Анамнезінде бүйрек ауыруы бар.Қарап тексергенде: тері жабындысы қалыпты,периорбитальды ісіну бар, ұрғылау симптомы екі жақты оң, АҚ - 140/90 мм.с.б. Пульс-86 рет мин. ЖҚА - эр. 3,9 х 1012/л; Нв 125 г/л, Лейк. 9,6 х 109/л; ЭТЖ – 38 мм/с. ЖЗА: мен.сал.1012, белок 0, 033, лейкоц. 20-22көру аймағында. Нечипоренко пробасы: эритроцит 700, лейкоцит8000. Бүйректі УДЗ қорытындысы – Табақша тостағанша аппараты екі жақты кеңейген және деформацияланған.
Емдеу тактиканың қайсысы АНАҒҰРЛЫМ дұрыс?
*цефалексин тағайындау
*гентамицин тағайындау
*+амоксиклав тағайындау
*ципрофлоксацин тағайындау
*бисептол тағайындау
#1037
*!68 жастағы ер адам оң жақ бел аймағындағы ауырсыну сезіміне, жиі, ауырсынумен жүретін зәр шығаруға, дене температурасының 38,5оС көтерілуіне шағымданып келді. Анамнезінен: қуық асты безінің аденомасынан зардап шегеді. Объективті: тері жамылғысы шамалы бозарған, беті домбыққан, АҚ 155/95 мм сын бағ, ЖСЖ 84 рет 1 минутта., ұрғылау симптомы оң жақта оң. Жалпы қан анализынде: лейк. – 6,8 х 109/л, СОЭ – 28 мм/сағ. Зәрді лабораторлық зерттеу кезінде : салыстырмалы тығыздығы 1008, белок – 0,033 , лейкоциттер көру алаңында 100 ге дейін, эритроциттер – 1-2 көру аймағында , бактерия +++, шырыш +++.
Емдеу тактиканың қайсысы АНАҒҰРЛЫМ дұрыс?
*преднизолон
*+цефотаксим
*гепарин
*циклофосфан
*делагил
#1038
*!Әйел 27 жаста, жүкті 16 апта, дәрігерге дене қызуының көтерілуіне, қалтырауға , жүрек айнуға, бел аймағында ауырсынуға шағымданып келді. Объективті: тері жамылғысы таза, бозарған, ыстық, периорбитальды ісінулер,температура 38,0°С, пульс 90 соққы.мин, АҚ 140/90 мм сын. бағ. Ұрғылау симптомы оң аймақта оң. Жалпы зәр анализінде салыстырмалы тығыздық 1012, лейкоциттер көру алаңында 35, эритроциттер 1-2, бактерия +++, шырыш+++.
Науқасты емдеу мақсатында қай препаратты қолданған АНАҒҰРЛЫМ дұрыс?
*бисептол
*офлоксацин
*+амоксиклав
*гентамицин
*нитрофурантоин
#1039
*!Әйел 32 жаста дене температурасының 38°С дейін көтерілгеніне, қалтырауға, жиі зәр шығаруға шағымданады. Объективті: дене жамылғысы қалыпты түсте, таза, беті домбыққан, температура 37,8°С, пульс 88 соққы. мин, АД 150/90 мм сын. бағ. Ұрғылау симптомы сол аймақта оң. ЖҚА: лейк-12,0 х 109/л, ЭТЖ – 42 мм/сағ. Зәр анализінде: сал. тығ - 1012, эр - 1-2 көру/алаң., лейк - 15-20 көру/алаң., бактерия ++.
Қай емдеу тактикасы дұрысырақ?
*нитрофурантоин 50 мг/тәу 10 күн.
*ко-тримаксазол 480 мг нан 2 рет күніне 7 күн
*+амоксициллин т/і 1г 3 рет/тәу-5күн, сосын ішке 500 мг 3 рет күніне -9 күн
*монурал 3 г/тәу ішке бір реттік қолдану
*ампициллин т/і 0,5 4 рет күніне 7-10 күн, сосын ішке 500 мг/125 мг 3 рет күніне -9 күн.
#1040
*!Әйел 37 жаста, жүкті, әлсіздікке, бас ауруға, бел аймағының ауырсынуына, дене температурасының жоғарылауына, қалтырауға шағымданып келді. Жақында ауырып бастаған. Үшінші жүктілік. Объективті: терісі таза, бозарған, ыстық. Температура 38,4°С, пульс 88 соққы. минут, АҚ 130/80 мм сын. бағ. Іші жұмсақ, жатыр тонусы қалыпты, жүктіліктің 27 аптасына сәйкес.Зәр шығару ауырсынусыз. Зәр анализы: бұлыңғыр, сал. тығ 1017, белок 0,066 г/л, Лейкоциттер мен бактериялар барлық көру алаңында, оксалаттар.
Қандай антибактериялық препаратты тағайындаған мақсатты?
*ципрофлоксацин 500 мг/тәу, в/в
*монурал 3 г/тәу per os
*+цефтриаксон 1г/тәу, в/в
*сумамед 500 мг/тәу per os
*гентамицин 80 мг/тәу, в/м
#1041
*!Қыз бала 15 жаста әлсіздікке, дімкәстікке, жүрек айнуға, кіндік және бел аймағындағы ауырсынуға шағымданады.Бір апта бойы ауырады. Суық тигеннен кейін жедел ауырып қалған. Объективті:жағдайы орташа ауырлықта, дене температурасы 38,5 С. Абдоминальды синдром және бел аймағындағы ауырсыну айқын. АҚ – 110/70 мм.сын.бағ. ЖҚА : Гемоглобин - 120 г/л, Эр. - 4,0х1012/л, Лейк -16,0х109/л, т/я - 3%, с – 67 %, э - 3%, л - 20%, м - 10%, ЭТЖ- 24 мм/сағ. ЖЗА: белок – 0,66 г/л, лейкоциттер барлық көру алаңында. Зәрді бак. себу – E.coli – 100000 кол/л.
Процесстің бұл ағымында антибактериялық терапияның ұзақтығы қандай және қай қатардағы антибактериялық препараттар қолдануға болады?
*7 - 10 күн – аминогликозидтер, цефалоспориндердің II ұрпағы
*1 – 2 апта - макролиды, левомицетин
*6 – 8 апта– пенициллиндер, линкомицин
*+4 – 6 апта – қорғалған пенициллиндер, цефалоспориндердің III-IV ұрпағы
*3 – 6 ай – сульфаниламидтер, нитрофурандар
#1042
*!Қыз бала 20 жаста дене температурасының 38,5°С дейін жоғарылауына,қалтырауға, жиі зәр шығаруға шағымданып келді. Объективті: оң жақтан ұрғылау симптомы оң. ЖҚА: Гемоглобин - 124 г/л, Эр. - 4,2х1012/л, Лейк -11,0х109/л, ЭТЖ - 28 мм/сағ.. Жалпы зәр анализінде: сал.тығ - 1011, эр - 1-2 в к/ал., лейкоциттер - 13-15 в к/ал., бактерия +++.
Қандай ем тактикасын тағайындаған жөн?
*+амоксициллин/клавуланат в/в 1г/0,2 г 3 р/тәу-5күн, сосын ішке 500 мг/125 мг р/тәу -9 күн.
*ампициллин т/і 0, 5 ден 4 рет р/тәу 7-10 күн, сосын ішке 500 мг/125 мг 3 р/тәу -9 күн.
*ко-тримаксазол 480 мг *2 рет күніне 7 күн
*цефалексин 250 мг/тәу 7-10 күн
*нитрофурантоин 50 мг/тәу 10 күн
#1043
*!Әйел 26 жаста, жүктілілің 18 аптасы,әлсіздікке, бас ауруына, бел аймағындағы ауырсынуға шағымданады. Қарап тексергенде: тері жамылғысы қалыпты түсте, таза, беті домбыққан, АҚ 135/85 мм сын.бағ., пульс 84 рет 1 мин. ЖҚА - эр. 3,9 х 1012/л; Нв 118г/л, Лейк. 7,9х109/л; ЭТЖ – 26 мм/сағ. ЖЗА: сал. тығ -1008, лейкоциттер 14-25 к/ал. Нечипоренко сынамасы: эритроциттер– 500, лейкоциттер – 4500.
Науқасқа төменде келтірілген антибиотиктердің қайсысын тағайындау көрсетілген?
*цефазолин
*+ровамицин
*гентамицин
*тетрациклин
*норфлоксацин
#1044
*!Ер адам 34жаста бел аймағындағы ауырсыну сезіміне, жиі ауырсынумен зәр шығаруға, дене температурасының 39°С көтерілуіне, қалтырауға шағымданады. Бір апта бұрын салқын тигеннен соң ауырып бастаған. Объективті: АҚ-160/80 мм сын. бағ. Пульс-90 в мин. Симптом поколачивания положителен справа. В крови: лейк-10,2 9х109/л, ЭТЖ-32 мм/сағ.Зәр анализы: бұлыңғыр, сал. тығ-1018, белок-0,036 г/л, лейкоциттер –барлық көру алаңында.
Қандай препаратты тағайындаған мақсатты?
*сульфанидамидтер
*преднизолон
*+антибиотиктер
*аминохинолин қосындылары
*стероидты емес қабынуға қарсы препараттар
#1045
*!Ер адам жаста 75 жаста тәетінің төмендеуіне, сол жақ бел аймағындағы ауырсыну сезіміне, зәрінің бұлыңғырлануына шағымданып келді. Анамнезінен: көп жыл бойы урологта қуық асты безінің аденомасы диагнозымен қаралады. Объективті: тамақтануы төмен, жүрек тондары әлсіреген, ритмды, АҚ 140/90 мм.сын.бағ, пальпация кезінде сол жақ бүйрек проекциясында ауырсыну анықталады, температурасы 37,2оС. ЖҚА: Hb 108 г/л, эр. 3,8 х 1012/л; лейк. 8,7 х 109/л, ЭТЖ 32 мм/сағ. ЖЗА: бұлыңғыр, сал. тығ-1012, протеинурия 0,099г/л, лейкоциттер 70 ке дейін к/ал., бактерия +++, шырыш +++.
АҚ төмендету және зәр шығару каналының обструкциясын азайту үшін науқасқа төменде келтірілгендердің қайсысын тағайындаған жөн?
*урегит (этакрин қышқылы)
*эсмолол
*+кардура (доксазозин)
*нолипрел (периндоприл)
*верапамил
#1046
*!Жасөспірім 16 жаста дене температурасының 38,5оС дейін жоғарылауына, қабағы мен тізесіндегі ісінулерге, жиі зәр шығаруға шағымданады. ЖҚА : Нв- 108 г/л, эритроциттер- 3,8х1012/л, лейкоциттер- 15,2х109/л, таяқшаядролы - 5%, сегментоядролы -67%, лимфоциттер - 21%, моноциттер - 7%, ЭТЖ- 28 мм/сағ. ЖЗА : салыстырмалы тығыздығы- 1005, белок- 0,033 г/л, лейкоциттер- 20-24 в к/ал, эритроциттер- 2-4 к/ал, лейкоцитарлы цилиндрлер- 1-2 к/ал, бактерия++, шырыш++. Бүйрек және қуықтың УДЗ: оң жақтан тостағанша-түбекшелік жүйенің тығыздалуы, қуықта гомогенді емес эхо-қалдық.
Науқасқа келтірілген антибиотиктердің қайсысын тағайындау керек?
*нитрофурантоин 50 мг 1 рет тәу
*ко-тримаксазол по 480 мг 2 рет тәу
*+офлоксацин 400 мг ішке 2 рет тәу
*монурал 3 г/тәу ішке бір реттік қолдану
*ампициллин к/і 0, 5тен 4 рет тәу
#1047
*!Ер адам 71 жаста әлсіздікке, бел аймағындағы ауырсынуға, бұлыңғыр зәрге шағымданады. Анамнезінен: көп жыл бойы қуық асты безі аденомасымен қаралуда. Объективті:төменгі тамақтану,өкпесінде әлсіз везикулярлы тыныс,жүрек тондары әлсіреген, ритмды, АҚ 140/90 мм.сын.бағ, пальпация кезінде оң жақ бүйрек проекциясында ауырсыну, температура т 37,4оС. ЖҚА: Hb 110 г/л, эр. 3,9 х 1012/л; лейк. 8,5 х 109/л, ЭТЖ 33 мм/сағ. ЖЗА: бұлыңғыр, сал.тығ-1012, протеинурия 0,099г/л, лейкоциттер 80 көру алаңында, бактерия +++, шырыш +++.
Қандай препараттарды тағайындаған жөн?
*преднизолон
*+антибиотиктер
*аминохинолинды қосылыстар
*сульфанидамидтер
*цитостатиктер
#1048
*!Әйел 32-жаста, қалтырауға, дене температурасының жоғарылауына, оң жақ бел аймағындағы сыздап ауырсынуларға, ауырсынумен жүретін зәр шығаруға шағымданып келді. Ауруын суық тиюмен байланыстырады. Анамнезінен – жиі циститтер. Объективті: температура 38°С.Тынысы везикулярлы. Жүрек тондары әлсіреген, ритмді.ЖСЖ 92 рет мин., АҚ 130/80 мм сын.бағ. Іші жұмсақ, қабырға доғасы мен шап қатпары деңгейіндегі іштің оң жақ тік бұлшықеттерінің сыртқы шекарасындағы ауырсыну. Пастернацкий симптомы оң аймақта оң. ЖҚА: лейк-11,0х109/л, ЭТЖ–38 мм/сағ. Зәр анализы: сал.тығ 1012,эр-1-2 к/ал,лейк-15-20 к/ал, бактерия +++.
Дұрыс емдеу тактикасы қандай болады?
*ко-тримаксазол по 480 мг 2 реттен 7 күн
*+амоксициллин к/і 1г 3 рет/тәу-5күн, ішке қабылдау 500 мг 3 рет күніне -9 күн
*монурал 3 г/тәу ішке бір реттік
*ампициллин к/і 0, 5 4 рет 7-10 күн.
*нитрофурантоин 50 мг/тәу 10 күн.
#1049
*!Ер адам 7ә жаста әлсіздікке, бел аймағындағы ауырсынуға, бұлыңғыр зәрге шағымданады. Анамнезінен: көп жыл бойы қуық асты безі аденомасымен қаралуда. Объективті:төменгі тамақтану,өкпесінде әлсіз везикулярлы тыныс,жүрек тондары әлсіреген, ритмды, АҚ 140/90 мм.сын.бағ, пальпация кезінде оң жақ бүйрек проекциясында ауырсыну, температура т 37,әоС. ЖҚА: Hb 108 г/л, эр. 3,8 х 1012/л; лейк. 8,7 х 109/л ЭТЖ 32 мм/сағ. ЖЗА: бұлыңғыр, сал. тың-1012, протеинурия 0,099г/л, лейкоциттер 70 көру алаңында, бактерия +++, шырыш +++.
Науқасқа төменде көрсетілген антибиотиктердің қайсысы қарсы көрсетілген?
*ампициллин
*норфлоксацин
*+тобрамицин
*цефтриаксон
*амоксициллин
#1050
*!Ер адам 39 жаста дімкәстікке, сол жақ бел аймағындағы ауырсынуға, периодты түрдегі зәр шығару кезіндегі ауырсынуға, бұлыңғыр зәр шығаруға шағымданады. Анамнезінен : өзін бір жылдан бері алғаш бел аймағындағы ауырсынулар пайда болғаннан бастап ауру санайды. Объективті: тері жамылғылары қалыпты түсте, беті домбыққан, АҚ 50/100 мм сын бағ, ЖСЖ 87 рет 1 мин., ұрғылау симптомы сол жақ аймақта оң. ЖЗА: лейк-11,6х109/л, ЭТЖ 36 мм/сағ. Зәрді лабораториялық зерттеу кезінде: салыстырмалы тығыздық 1009, белок–0,033 г/л, лейкоциттер 80 ге дейін к/айм, бактерия +++, шырыш +++.
Қандай емдеу тактикасын тағайындаған жөн?
*ко-тримаксазол 480 мг нан 2 рет тәу 7 күн
*цефалексин 250 мг/тәу 2 рет тәу 7-10 күн
*гентамицин 240 мг/тәу 2 рет тәу 7-10 күн
*+амоксициллин/клавуланат к/і 1г/0,2 г 3 р/тәу-5күн, сосын ішке 500 мг/125 мг р/тәу -9 күн.
*ампициллин к/і 0, 5 4 рет р/тәу 7-10 күн сосын ішке , 500 мг/125 мг 3 р/тәу -9 күн.
#1051
*!Ер адам 29 жаста, бел аумағында тартып және шаншып ауру сезіміне, жалпы әлсіздікке, Т- 37,6оС, жиі зәр шыгару. Объективті: жалпы жағдайы орташа ауырлықта. Пастозность век. Жүрек тондары тұйықталған, ритмді. АҚҚ - 130/80мм рт. ст., ЧСС - 82 в 1 мин. ОАК: эритроциты - 3,7 х1012/л, Hb - 132 г/л, L – 12х109/л, СОЭ – 22 мм/ч. ОАМ: уд. вес. - 1012, белок - 0,066 г/л, L 30 – 35 в п.зр., пл. эп. 8-10 в п/зр., бактериурия. Бүйрек УЗИ – деформация және кеңеюі ЧЛС екі бүйректіңде, микролитиаз анықталады.
Қандай препараттар ұсынған жөн?
*сульфанидамиды
*аминохинолинді біріккен
*стероидты емес қабынуға қарсы препараттар
*+антибиотики
*преднизолон
#1052
Әйел 35 жаста, температура көтерілуіне шағымданды, сол жғында бел ауруы, лайлы зәрдің шығуы, қабақ ісінуі. Ауруды үсіп қалумен байланыстырады. Объективті: температура 37,7°С. Тері жабындысы қалыпты. Везикулярлы тыныс. Жүрек тондары тұйықталған, ритмді, ЧСС 86 в 1 мин., АҚҚ 140/90 мм рт.ст. Симптом Пастернацкого сол жағында оң. ЖЗА тығыздығы 1028, лейкоциты до 50 в поле зрения, эритроциты 1-2, бактерии +++, шырыш +++.
Қайсы емдеу тактикасы анағұрлым дұрыс?
*нитрофурантоин 50 мг/сут 10 күн
*ко-тримаксазол по 480 мг 2 рет тәул 7 күн
*+амоксициллин в/в 1г 3 рет/тәул-5күн, сосын ішке 500 мг 3 рет күніне-9 күн
*монурал 3 г\тәул ішке
*ампициллин в/в по 0, 5 4 рет тәул 7-10 күн.
#1053
*!Әйел 33 жаста, жүктілік 22 апта, бел аймағындағы ауыру сезімі, танертен қабағының ісінуі, АҚ көтерілуі. Объективті: қарау кезінде преиорбитальды ісіктер, АҚҚ 140/90 мм.рт.ст, ЧСС-84 уд. в 1 мин., ұрғылау симптомы оң оң жақта. Лабораториялық көрсеткіштер: ОАК - эр. 3,9 х 1012/л; Нв 120 г/л, Лейк. 8,4 х 109/л; СОЭ – 32 мм/ч. ОАМ: уд.вес 1014, белок 0, 033, лейкоц. 18-20 в п/зр.
Проба Нечипоренко: эритроциты - 500, лейкоциты 7500.
Қайсы препараттарды науқасқа қолданған жөн?
*антибиотиктер тетрациклин ұрпағынан
*аминогликозидов
*фторхинолоны
*+жартысинтетикалық пенициллинов
*сульфаниламиды
#1054
*!Қыз 22 жаста бел аймағындағы ауру сезіміне, Т 38оС ознобпен, лай түсті зәр бөлінуі. Объективті: периорбитальды ісінулер, АҚҚ 130/90 мм рт.ст. ұрғылау симптомы оң. ОАК: Нв–105 г/л,эр.–3,4х1012/л,лейк.–7,9х109/л,СОЭ 30мм/ч. ОАМ: уд. вес–1014, белок–0,006г/л; лейк.–8-10 в п/зр.,эр.–1-2 в п/зр., гиал. цилиндры – ед, лейк. цилиндры – 4-5 в п/зр., активті лейкоциты – 60%, бактерии ++.Проба Нечипоренко: эр. 1000, лейк. – 8000. УЗИ бүйрек: оң бүйрек: размер 6,2х6,5 см; қалыңдығы паренхимы 4,4 см. сол бүйрек: размер 12 х 7,0 см; қалыңдығы паренхимы 7,5 см. ЧЛС деформирована, тостағаншалар дұрыс көрінбейді.
Емдеу тактикасының қай түрі мақсатты болады?
*глюкокортикоидтарды тағайындау
*сульфанидамидтерді тағайындау
*+антибиотиктерді тағайындау
*уросептиктерді тағайындау
*антиагреганттарды тағайындау
#1055
*!Әйел 39 жаста, жүктілік 24 апта, әлсіздікке, Т көтерілуіне, белдің сырқырап ауыруына. Объективті: тері жабындылары ақшылдау, температура 37,5оС, АҚҚ - 145/90 мм рт.ст. Пульс-88 в мин. Ұрғылау симптомы оң екі жақтанда. Лабораториялық зерттеулер: ОАК - эр. 3,8 х 1012/л; Нв 130 г/л, Лейк. 9,2 х 109/л; СОЭ – 30 мм/ч. ОАМ: уд.вес 1014, белок 0, 033, лейкоц. 15-17 в п/зр. Проба Нечипоренко: эритроциты 800, лейкоциты 7500. УЗИ бүйрек – деформация және кеңеюі ЧЛС екі бүйректіңде.
Берілген науқасқа анағұрлым дұрыс ем жүргізу тактикаңыз қандай?
*нитрофурантоин
*бисептол
*+амоксиклав
*гентамицин
*офлоксацин
#1056
*!Ауылда тұратын тұрғында кеннеттен температура 400С дейін көтерілдң, зәр көлемі кенеттен азайды, бел аймағында ауыру сезімі, құсу пайда болды. Об-ті: жағдайы ауыр, беті гиперемирленген, іште бірен – саран петехиялары бар, склера қантамырларының анық иктериясы анықталды. АҚҚ - 110/70 мм рт. ст. Пастернацкий симптомы екі жағынанда (). Диурез - 100 мл. БХА: креатинин - 660 мкмоль/л, мочевина - 27,0 ммоль/л, калий - 6,5 ммоль/л. ЖҚА: эр. - 4,1х10/л, Нв - 131 г/л, ц.п. - 0,9; лейк. - 15,2х10/л, СОЭ - 46 мм/сағ. ЖЗА: тығыздығы - 1002, белок - 0,38 г/л, лейк. - 1-3 к/а, эр. - 15-20 к/а. УДЗ: бүйрек өлшемдерінің ұлғаюы.
Қандай жүргізу тактикасы ең тиімді?
*консервативті терапия
*+жедел госпитализация
*шұғыл ота
*амбулаторлы емдеу
*антикоагулянттар тағайындау
#1057
*!Әйел 57 жаста, 20 жылдан астам ревматоидты артритпен ауырады. Преднизолонмен, алтын дәрілерімен, ҚҚСЕ (НПВС) дәрілерімен ем жүргізіледі. Бір жыл бұрын протеинурия - 1,3 г/л. анықталды. Об-ті: жіліншік (голень), табан ісіктері. АҚҚ - 100/70 мм рт.ст. Бауыр қабырға доғасынан 3 см шығады, тығыз. Лабораторлы мәліметтер: Нв - 130 г/л, ЭТЖ - 64 мм/час, тромбоциттер - 483х10/л, жалпы белок - 42 г/л, альбуминдер - 19 г/л, креатинин - 120 мкмоль/л, тәуліктік протеинурия - 8,2 г.
Қандай жүргізу тактикасы ең тиімді?
* +глюкокортикостероидтар
*ампициллин
*гентамицин
*гепарин
* цефозолин
#1058
*!Ер адам 53 жаста, зәр шығаруының төмендеуіне, іштің төменгі жағыдағы күйдіру сезіміне, зәр қуығының толық емес босауына, аталық безіндегі ауыру сезіміне, дене температурасының 38 С дейін көтерілуіне шағымданды. Анамнезінде ЖЖАБ (ЗППП) бойынша бәрнеше жыл бұрын ем қабылдаған. ЖҚА: шырыш , бактерия , лейкоциттер 23-30 көру аймағында. Дәрігер диагноз қойған соң, келсі ем тағайындады: гентамицин күніне 2 рет бұлшықетіне, метронидазол 250 мл қантамыр ішіне, ем барысында науқаста аллергиялық реакция, яғни қол – аяқтарындағы теріндегі бөртпелер пайда болды.
Осы науқасқа төменде көрсетілгендердің қай препаратты тағайдау ең тиімді?
*ацикловир
*+цефуроксим
*сумамед
*актовегин
*итраконазол
#1059
*!Әйел 28 жаста, 30 апталық жүктілік, жиі зәр шығаруға, еріксіз шақырулар (императивные позывы), әлсіздік, іштің төменгі жағына төмен тартатын ауыру сезіміне шағымданады. Зәр талдауында: зәрде белок пен лейкоциттің мөлшерінің көбеюі, 1 мл зәрде 100 000 микроағзамен байқалатын бактериуриясы.
Осы науқасқа төменде көрсетілгендердің қай препаратты тағайдау ең тиімді?
*+амоксиклав
*ципрофлоксацин.
*гентамицин
*цефатоксим
*меропенем
#1060
*!Әйел 32 жаста, дәрігерді үйге шақыртты. Шағымы: қалтырауға, дене температурысына, бел аймағының оң жағынан ауыру сезіміне, жиі зәр шығаруының ауыру сезіміне. Өзінің ауруын суықтанумен байланыстырады. Анамнезінде: жиі циститтер болады. Объективті: температура 38°С. Жалпы жағдайы орташа ауыр. Тері таза. Тынысы везикулярлы. Жүрек тондары ырғақты, тұйықталған, ЖСЖ 92 рет минутына, АҚҚ 120/80 мм рт.ст. Тілі таза. Іші жұмсақ, қабырға доғасы деңгейінде іштің тік бұлшықетінің сыртқы жағынан, кіндік және шап аймағында ауру сезімі анықталады.
Қандай ем ең тиімді?
*+антибактериальды терапия
*антигипертензивды дәрілер
*антикоагулянттар
*антихолинэстеразды дәрілер
*ферментативты дәрілер
#1061
*!30 жасар ер адамда, баспадан кейін, таңертеңгілік ісіктер пайда болды. Анамнезінде бүйрек аурулары жоқ. Қарап тексергенде: жалпы жағдайы орташа ауырлықта, беті бозғылт мен ісіңген аяқтарында, белінде массивті ісіктер, асцит, плевральды қуысты сұйықтық. Өкпеде аускультацияда төменгі бөліктерде тыныс әлсіреген. АҚҚ - 190/120 мм рт. ст. Іші жұмсақ, бүйрек проекциясында пальпацияда ауыру сезімі бар. ЖЗА: тығыздығы - 1010, белок - 0,6 г/л, эр. - 50-60 к/а, цилиндр: гиалинды, дәнді (зернистые). ЖҚА: Нв - 120 г/л, эритроциттер - 4,6х10/л, лейк. - 8,3х10/л, СОЭ - 20 мм/сағ.
Қандай жүргізу тактикасы ең тиімді?
*жалпы нұсқау беру
*+міндетті түрде госпитализациялау
*зәр анализін талдау
*бүйрек УДЗ
*жалпы қан талдауы
#1062
*!Бозбала 17 жас, шағымы жоқ. Бір апта бұрын катарльды көріністер, дене температурасы субфебрильді көрсеткіштерге дейін көтерілді. 3 күні ауруынын басталған соң зәрінің түсінің өзгерісі байқалды. Түсі – қызыл. АҚҚ - 120/80 мм рт. ст.  Зерттеу кезінде –жалпы зәр таладуында: тығыздығы - 1018, белок - 0,18 г/л, лейк. - 1-2-3 көру аймағыгнда, эр. – көру аймағында көп, гиалиндә цилиндр, дәнді цилиндр;
Қандай жүргізу тактикасы ең тиімді?
*+глюкокортикостероидтар
*антикоагулянттар
*антигипертензивты дәрілер
*ферментативті терапия
*витаминотерапия
#1063
*!Қабылдауда 24 жаса емзетін әйел. Қалтырауға, бел аймағының оң жағында сыздап ауыру сезіміне, жиі ауру сезіммен зәр шығаруына шағымданады. Тері жабындылары бозғылт. Тыныс алуы везикулярлы. Жүрек тондары ырғақты, тұйықталған, ЖСЖ 92 рет минутына, АД 120/80 мм рт.ст. Тілі таза. Іші жұмсақ, пальпацияда сезімтал. Сүт бездері жұмсақ, емізіктерінде сызат (трещина), 3 күн бойы үлкен дәреті болмаған. ЖЗА: шырыш , бактерия , лейкоциттер 23-30 көру аймағында.
Осы науқасқа қандай дәрі тағайындау ең тиімді?
*+амоксициллин
*гентамицин
*окситоцин
*метронидазол
*флуконазол
#1064
*!Әйел 35 жаста. Бас ауыру, лоқсу, жалпы әлсіздікке шағымданып келді. Қрапа тексергенде: беті пастозды, тері жабындылары бозғылт, құрғақ. АҚҚ - 170/110 мм рт. ст.  ЖҚА: эр. - 3,0х10/л, Нв - 100 г/л, ц.п.- 0,9, лейк. - 12,8х10/л, СОЭ - 35 мм/сағ. ЖЗА: тығыздығы - 1002, белок - 2,0 г/л, лейк. - 9-10 в п/зр., эр. - 5-8 в п/зр, гиалинді және дәнді цилиндрлер. Реберг сынамасы: креатинин -  250 мкмоль/л, шумақтық фильтрация - 30 мл/мин., каналдық реабсорбция - 97%.
Осы науқасқа қандай дәрі тағайындау ең тиімді?
*+антибактериальды терапия бастау
*симптоматикалық ем
*науқасты госпитализациялау
*гинекологта емделу
*спазмолитиктерді тағайындау
#1065
*!28 жастағы науқастың жағдайы күрт нашарлап басы айналып, құлағы шулап,желке жағы қатты ауырды. Қан қысымы 180/100 мм.сын.бағ.көтеріліп, ЖСС-90рет минутына болған. Бөлімшелік дәрігердің қабылдауында болды. Гипотензивті дәрілер нәтиже бермеген. Осындай жағдай 2 жыл бойы қинайды.Жалпы жағдайы орташа ауырлықта. Терісі қызарған, терлеген. Жүрек тондары ритмді, жиілеген. Зәр анализінде : протеинурия-0;66 г/л; лейкоцитурия. УД бүйректі тексергенде ассиметрия; екі бүйректің формасы өзгерген; көлемдері әртүрлі;оң бүйректің көлемі солі бүйрекке қарағанда 1,5см ұлғайған Кiндiк үстiнде систолалық шу табылған.
Диагнозын нақты анықтау үшiн қандай тексерудi тағайындау қажет?
*кеуденің жалпылама рентгенографиясы
*Нечипоренко сынамасы
*бүйрек артериясының ангиографиясы
*көз түбiн зерттеу
*экскреторлы урография
#1066
*!72 жасар науқас К, ішінің толғақ тәрізді ауырсынуына, кебуіне, газ және нәжіс болмауына шағымданады. Үш тәулік бойы ауырған. Соңғы кездері іш қатуымен зардап шегуде, дене салмағы азайған. Қарағанда: іші үрілген, ассиметриялы, шалпы шуы, тимпанит, перистальтика естілмейді. Жедел ішек өтімсіздігін анықтауда шешу зерттеу әдісі қандай?
*Ирригоскопия
*Қан, зәр анализі
*УДЗ
*Шолу рентгеноскопиясы
*Лапароскопия
#1067
*!Әйел 28 жаста. Анамнезінде: 4 жыл бұрын пиелонефриті болды. 2 апта бұрын гриппті басынан өткірген соң, бел аймағындағы ауыру сезімі, шапқа берілетін жиі ауырутын зәр шығаруға, қалтырау, 39 дейін көтерілетін қызбаға шағымданды. Амбулаторлы зерттеу кезінде протеинурия 0,125г/л, лейкоцитурия 25-30 к/а, эритроцитурия 8-10 к/а, зәрдәі тығыздығы 1016. Қанда лейкоциттер 13,6 х10 9/л, ЭТЖ – 30 мм/сағ. Эритромиицн 1 г тағыайындалағна, бірақ тиімділігі болмады, дене температурасы субфебрильды көрсеткіштерге дейін төмендеді.
Осы жағдайда қандай жүргізу тактикасы ең тиімді?
*+Цефалоспорины 2-3 ұрпақ
*Гепарин
*Ампициллин
*Ибупрофен
*Каптоприл
#1068
*!Әйел 63 жаста, бел аймағындағы төмен тартаын сыздап ауыру сезіміне шағымданды. Ауыру сезімі ешқайда берілмейді. Ауыру сезімі физикалық жүктемеде жән ұзақ жүргенде күшейеді. АҚҚ 200/110 мм рт. Ст дейін жоғарлаған.Анамнезінде 15 жыл бұрын екінші жүктілік кезінде лейкоцитурия, УДЗ ұсақ тастар табылды. Антибактериальды терапиисы жүргізілді, эффект болды. БХА - креатинин және мочевина деігейі жоғарлаған
Осы жағдайда қандай жүргізу тактикасы ең тиімді?
*+консервативті ем
*оперативті ем
*жалпы нұсқау беру
*экскреторлы урография тағайындау
#1069
*!Дәрігерге 52 жаса ер адам келді, инженер-құрылысшы болып жұмыс жасайды. Шағымы бүйрек аймағындағы үнемі сыздап ауырады. Анамнезінде: созылмалы пиелонефрит бойынша бірнеше рет стационарлық ем қабылдаған. Алдында ауыру сезімі ұстама тәрізді еді, ал соңғы рет сыздап ауыратын болды. Дене температурасы үнемі көтерілмейтін. Ұстамаға дейін және кейінде зәр бұзылыстары байқалды. Жалпы қан талдауы - Нв 96/л, лейкоциты 10,3*10/9 л, ЭТЖ 18 мм/ч. ЖЗА: лейкоциты 20-30 в п/з, бактерии, ураты . Бүйрек УДЗ: тостағанша – түбекше жүйесі кеңейген.
Осы ауру үшін төменде көрсетілген дәрілердің қайсысы резервті болады?
*+имипенем, амикацин.
*пеницилинді топ
*аминогликозидтер (гентамицин)
* цефалоспориндер (цефтриаксон, цефотаксим, цефтазидим)
*нитрофурандар
#1070
*!Әйел 45 жаста, жедел дизуриялық бұзылыстармен, дене температурасының жоғарлауымен, бел аймағындағы сыздап ауыру сезіміне шағымданды. Өзінің ауруын суықтанумен байланыстырады. Анамнезінде: жиі циститтер болады. Объективті: температура 38°С. Жалпы жағдайы орташа ауыр. Тері таза. Тынысы везикулярлы. Жүрек тондары ырғақты, тұйықталған, ЖСЖ 92 рет минутына, АҚҚ 120/80 мм рт.ст. Тілі таза. Іші жұмсақ, қабырға доғасы деңгейінде іштің тік бұлшықетінің сыртқы жағынан ауру сезімі анықталады. Ісіңу жоқ.
Осы науқасқа қандай дәрі тиімді?
*+фурагин
*актовегин
*пенициллин
*левофлоксацин
*тетрациклин
#1071
*!Босанудан кейінгі 10 тәулікте 32 жасар әйелде қалтырау, іштің төменгі бөлігіндегі бел тұсындағы сыздап ауыру сезіміне, жиі ауыру сезіммен зәр шығару пайда болды. Тері жабындылары қалыпты. Тынысы везикулярнлы. Жүрек үндері ырғақьты, тұйықталған, ЖСЖ 92 рет минутына, АҚҚ 120/80 мм рт.ст. Тілі таза. Іші жұмсақ, пальпацияда сезімтал. Сүт бездері жұмсақ, емізіктерінде сызат (трещина), 3 күн бойы үлкен дәреті болмаған. ЖЗА: шырыш , бактерия , лейкоциттер 23-30 көру аймағында. Жыныс жолдарынан иісті бөліністері бар.
Қандай жүргізу тактикасы ең тиімді?
*+босану үйіне жатқызу
*терапеиялыө бөліміне жатқызу
*үйге ем тағайындау
*ары қарай тжүргізу үшін қосымша зерттеу тағайындау
*физиологиялыө жағдайы ем қажет етпейді
#1072
*! Әйел адам 30 жаста, бүйрек трансплантациясы жасалған. 4 жыл бойы нефрологта Д есепте тұрады. Бүйрек алмастырудан кейін қандай ем өмір бойы жүргізіледі?
*Гипертензиялық дәрілермен
*Иммуностимулдеуші дәрілермен
*Бактерияға қарсы ем
*+Иммуносупрессивті ем
*Вирусқа қарсы ем
#1073
*!Ер адам 60 жаста, нефрологта Д есепте тұрады. Анамнезіннен бүйрек трансплантациясы жасалғаны белгілі. Созылмалы ажыраудың алдын алу үшін иммуносупрессивті дәрілермен ем тағайындалды.
Аталған дәрілердің қайсысы аса тиімді?
*Энап, нитроглицерин, кордарон
*+Микофенолата мофетил, такролимус, преднизолон
*Ритонавир,телзир, кивекс
*Де-нол + метронидазол
*Диазепам, леводопа

#1074
*!Ер адам 29 жаста, 8 жылға жуық нефрологта Д есепте тұрады. Анамнезіннен бүйрек трансплантациясы жасалғаны белгілі. Иммунсупрессивті ем қабылдайды. Қараған кезде АҚҚ 150/90 мм рт ст.дейін.
Қандай қосымша фактор бүйрек трансплантациясынан кейін АГ асқынуына әкеледі?
*Стресс
*Ауыру синдромы
* РААС белсенуі
* Микофенолат қабылдау
*+Стероидтың жоғары дозасы
#1075
*!Ер адам 29 жаста, бүйрек трансплантациясы жасалған. 5 жыл бойы нефрологта Д есепте тұрады. Иммунсупрессивті ем қабылдайды. АҚҚ 150/90 мм рт ст.дейін көтерілуіне шағымданады, гипертензияға қарсы ем тағайындалды. Циклоспорина- А концентрациясын анықтау кезінде оның біршама жоғарылағаны анықталды.
Гипертензияға қарсы дәрінің қайсысы қан сарысуындағы Циклоспорина- А деңгейін көтереді?

*+ Са-каналдардың антагонисті
*Бета-блокатор
*Диуретиктер
*иАПФ
*БРА
#1076
*!Ер адам 29 жаста, 3 жыл бойы нефрологта Д есепте тұрады. Анамнезінде бүйрек трансплантациясы жасалған. Иммунсупрессивті ем қабылдайды.
Осы науқаста аса ықтимал болатын қандай асқынулар дамуы мүмкін?
*Лейкоз
*Геморрагия
*Дисбактериоз
*Тромбоцитопения
*+Саңырауқұлақ инфекциялары
#1077
*!Ұл бала 13 жаста. Нефрологта Д есепте тұрады. Анамнезінде 2 жыл бұрын бүйрек трансплантациясы жасалған. Иммунсупрессивті ем қабылдайды.
Бүйрек трансплантациясы жасалған науқаста қандай дәрінің концентрациясын анықтау аса маңызды?
*Ганцикловирдің
*Преднизолонның
*+Циклоспорин А-ның
*Котримоксазолдың
*Микофенолат мофетилдің
#1078
*!Әйел адам 29 жаста. Нефрологта Д есепте тұрады. Анамнезіннен бүйрек трансплантациясы жасалғаны белгілі. Науқастың анализінде гиперкреатининемия. Қандай дәрілерді қабылдау қандағы креатининнің өршуінің аса ықтимал себебі болады?
*Темір препараттары
*Антибиотиктер
*Преднизолон
*+Циклоспорин
*Мофетил микофенолат
#1079
*!Қыз бала 25 жаста, нефрологта Д есепте тұрады. Анамнезіннен 1 жыл бұрын бүйрек трансплантациясы жасалғаны белгілі. Иммунсупрессивті ем қабылдайды. Бүйрек трансплантациясы жасалған науқаста қандай дәрінің концентрациясын анықтау аса маңызды?
*Ганцикловирдің
*Преднизолонның
*Котримоксазолдың
*+Циклоспорина А-ның
*Микофенолат мофетилдің
#1080
*!Ұл бала 14 жаста, нефрологта Д есепте тұрады. Иммунсупрессивті ем қабылдайды. Бүйрек трансплантаты бар науқасқа қандай вирусты инфекция жиі қауіп төндіреді?
*+Цитомегаловирус
*Қарапайым герпес
*Ротавирус
*Көкжөтел
*Қызылша
#1081
*! Ер адам 39 жаста. Анамнезінде бүйрек трансплантациясы жасалған, қызметі қалыпты. Қолдаушы иммуносупрессивті ем қабылдайды: такролимус + микофенолат + метилпреднизолон. Ауыз қуысы кандидозына қарсы өз бетімен саңырауқұлаққа қарсы дәрі – флюконазолды 5 күн бойы қабылдаған. Емдеудің 5-ші күні аяғы ісініп, саусақтарының треморы пайда болды. Тексеру кезінде креатининнің 100-ден 200 мкмоль/л дейін жоғарылағаны анықталды.
Трансплантат қызметінің жіті бұзылысының себебі не?
*Кандидозды инфекция
*Трансплантаттың жіті ажырауы
*Этиологиясы белгісіз жіті бүйрек бұзылысы
*Флюконазолдан болған интерстициальды нефрит
*+ Такролимус пен флюконазолдың өзара әрекеті – нефротоксикалық
#1082
*!Ер адам 35 жаста. Нефрологта Д есепте тұрады. Анамнезіннен бүйрек трансплантациясы жасалғаны белгілі, иммунсупрессивті ем қабылдайды. АҚҚ 150/90 мм рт ст.дейін көтерілуіне байланысты гипертензияға қарсы ем тағайындалды. Циклоспорина- А концентрациясын анықтау кезінде оның біршама жоғарылағаны анықталды.
Гипертензияға қарсы дәрінің қайсысы қан сарысуындағы Циклоспорина- А деңгейін көтереді?

*+ Са-каналдардың антагонисті
*Бета-блокатор
*Диуретиктер
*иАПФ
*БРА
#1083
*! Ер адам 39 жаста, 5 жыл бойы нефрологта Д есепте тұрады. Иммунсупрессивті ем қабылдайды.
Бүйрек трансплантациясынан кейін иммуносупрессивті ем қолданудың ұзақтығы қандай?
*Көрсеткішіне қаарй
*Алғашқы жарты жылда
*Алғашқы 3 айда
*Үш жыл бойы
*+Өмір бойы
#1084
*! Ер адам 40 жаста, бүйрек трансплантациясы жасалған. 6 жыл бойы нефрологта Д есепте тұрады. Иммунсупрессивті ем қабылдайды. Тексеру кезінде қандағы қант мөлшерінің 9,0 ммоль/л көтерілгені байқалады. Қандай иммуносупрессивті дәріні қолданған кезде трансплантациядан кейінгі қант диабеті жиі дамиды?
*+Такролимус
*Сиролимус
*Микофенолат
* Преднизолон
*Циклоспорин-А
#1085
*! Әйел адам 35 жаста. Нефрологта Д есепте тұрады. Анамнезіннен бүйрек трансплантациясы жасалғаны белгілі. Қараған кезде науқастың жағдайы қалыпты. Бүйрек трапнсплантатының созылмалы ажырауы реакциясының алдын алу үшін қандай ем қолданылады?
*Гемодиализ
*Плазмаферез
*Плазмосорбция
*Бактерияға қарсы ем
*+Иммуносупрессивті ем
# 1086
*! Әйел адам 40 жаста. Нефрологта Д есепте тұрады. Анамнезіннен 1 жыл бұрын бүйрек трансплантациясы жасалғаны белгілі. Бүйрек трапнсплантатының созылмалы ажырауы реакциясының алдын алу үшін иммунсупрессивті дәрілермен ем тағайындалды.
Қандай дәрілерді тағайындау аса дұрыс болады?
*Энап, нитроглицерин, кордарон
*+Микофенолат мофетил, такролимус, преднизолон
*Ритонавир,телзир, кивекс
*Де-нол + метронидазол
*Диазепам, леводопа
#1087
*!Ер адам 70 жаста, нефрологта Д есепте тұрады. Зәр мөлшерінің азаюына, терісі қышуына, ісінуге, әлсіздікке шағымданады. Анамнезінен 10 жыл бұрын бүйрек трансплантациясы жасалғаны белгілі. Объективті: жағдайы орташа ауыр, терісі бозарған, терісінді тырнау іздері бар. зертханалық тексеру: ЖҚА: Hb: 100 ммоль/л, лейк 3, тромб 160, эр 3,5, СОЭ 15. СКФ: 75 мл/мин. Қаннық б/х: креатинин 115 ммоль/л, мочевина 8 ммоль/л, калий 4,9 ммоль/л, ақуыз – 45г/л, альбуминдер 28. Инструменттік тексерулер: УДЗ: бүйрек көлемінің кішіреюі.
Трансплантат қызметін тексеру үшін аса дұрыс тексеру тактикасы қандай?

*Цистоскопия
*Трансплантат МРТ-сы
*+Трансплантат биопсиясы
*Трансплантат УДЗ
*Трансплантат КТ-сы
#1088
*!Ер адам 55 жаста, анамнезінде 5 жыл бұрын бүйрек трансплантациясы жасалғаны белгілі. Нефрологта Д есепте тұрады.
Трансплантаты бар науқаста қандай дәрі нефротоксикалық әсер көрсетеді?
*Азатиоприн
*Преднизолон
*Циклофосфамид
*Мофетил микофенолат
*+Циклоспорин А

#1089
*!Әйел адам 30 жаста, 1 ай бұрын бүйрек трансплантациясы жасалғаны белгілі. Емханаға есепке алынды. Циклоспорин А дәрісін алады. Трансплантациядан кейін 0-ден 6 айға дейінгі кезеңде қандағы Циклоспорина А қалдық концентрациясының мг/л көрсеткіші қандай?
*100-150
*+150-200
*200-250
*250-300
*350-400
#1090
*!Әйел адам 30 жаста, бүйрек трансплантациясы жасалған. Нефрологта Д есепте тұрады. Циклоспорин А дәрісін алады.
Трансплантациядан кейін 6 айдан аса кезеңде қандағы Циклоспорина А қалдық концентрациясының мг/л көрсеткіші қандай?
*+100-150
*150-200
*200-250
*250-300
*350-400
#1091
*!Әйел 25 жаста. ЖТД қабылдауына жиі ауырсынулы зәр шығаруға, қасаға үсті ауырсынуына, жиі императивті шақыруларға шағымданып келді. Пациент суықтанудан кейін 2-3 күн өткен соң ауырған. ЖҚА: эритроциттер 4,2 х1012/л, гемоглобин 133 г/л, лейкоциттер 7,6х109/л, креатинин 78 мкмоль/л. ЖЗА: тығыздығы- 1005, лейкоциттер 20-30 дейін к/а, бактериялар+++, белок 0,66 г/л.
Қандай антибиотикті тағайындау ең тиімді болып табылады?
*тиенам
*цефтриаксон
*+фосфомицин
*гентамицин
*азитромици
#1092
*!Жас әйел 25 жаста. Үйінде ЖТД дәрігері қараған. Шағымы жоқ. Анамнезінен: созылмалы гломерулонефритпен бала кезінен ауырады, СБЖ 2 жыл бұрын дамыған. 3 апта бұрын донор бүйрегі ауыстырып салынды. Операциядан кейінгі кезең қанағаттанарлық. ЖҚА: эритроциттер-3,8х1012/л, лейкоциттер-8,8х109/л, гемоглобин 120 г/л, ЭТЖ 17 мм/сағ, креатинин 80 мкмоль/л, мочевина 6,1 ммоль/л. ЖЗА: белок-іздері, лейкоциттер 5-6 к/а., эритроциттер жоқ.
Қандай емдеу әдісі бүйрек трансплантациясынан кейінгі кезеңде ең тиімді?
*гемодиализ
*антибиотикотерапия
*+иммуносупрессивті терапия
*кортикостероидтар
*плазмаферез
#1093
*!Ер адам 25 жаста, бел аймағындағы ауыру сезіміне, макрогематурияның пайда болуына шағымданады. Берілген симптомдар жедел фарингит басталғаннан кейін 24 сағат ішінде дамыған. Тексеру кезінде: ісінулер жоқ, АҚ 110/70 мм с.б.б., Лабораторлы зерттеу: жалпы белок 65 г/л, холестерин 4,1 ммоль/л, креатинин 84 мкмоль/л, мочевина 4,3 ммоль/л, ШФЖ 128 мл/мин. ЖЗА: белок 0,5 г/л, эритроциттер 20-30 к/а. Пациентке бүйрек биопсиясы жасалды, мезангии пролиферациясы, иммунды комплекстердің жиналуы анықталды.
Суреттелген картина гломерулопатияның қай морфологиялық нұсқасына сәйкес келеді?
*минимальді өзгерістер ауруы
*экстракапиллярлы гломерулонефрит
*мембранопролиферативті гломерулонефрит
*+мезангиопролиферативті гломерулонефрит
*диффузды эндокапиллярлы пролиферативті ГН
#1094
*!ЖТД-ге 19 жастағы қыз бет, білек, табанның ісінуі бойынша қаралды. Өзін 2 айдан бері аурумын деп санайды. Зерттеу: ЖҚА: эритроциттер3,2 х1012/л, гемоглобин 113 г/л, лейкоциттер 4,6х109/л. ЖЗА: тығыздығы 1010, белок 3,3 г/л, эритроциттер барлық көру алаңында. Тез үдемелдеуші гиперкреатининемия анықталды. Биопсияда тез үдемелдеуші гломерулонефрит белгілері анықталды. Иммуносупрессивті терапия жүргізілуде.
ТҮГН ремиссия кезінде қандай сүйемелдеуші терапия көрсетілген?
*көрсетілмеген
*стероидтармен альтернацияланған режим
*циклофосфамид ½ дозасында жалғастыру
*циклофосфамидті күнара жалғастыру
*+азатиоприн немесе микофенолат+преднизолон
#1095
*!Ер адам 32 жаста. Бел аймағындағы ауыру сезіміне, жиі ауырсынулы зәр шығаруға, температурасының 39С қа дейін жоғарылауына, қалтырауға шағымданды. Бір апта бұрын суықтанудан кейін ауырған. Объективті: АҚ-160/80 мм с.б., Пульс-90 рет мин. Ұрғылау симптомы оң жақта «оң». ЖҚА: эритроциттер 4,5 х1012/л, гемоглобин 137г/л, лейкоциттер 10,2 х109/л, ЭТЖ-32 мм/сағ. ЖЗА: мөлдірлігі-лайлы, тығыздығы-1018, белок-0,66 г/л, лейкоциттер -барлық көру алаңында.
Қандай дәрілік препараттар емдеу үшін ең тиімді болып табылады?
*аминохинолиндік қосылыстар
*+антибиотиктер
*преднизолон
*стероидты емес қабынуға қарсы препараттар
*сульфаниламидтер
#1096
*!Әйел 25 жаста, жүктілік 32 апта. Шағымдары: оң жақ бел аймағындағы айқын шаншыған ауыру сезімі, зәрде қызыл түсті қан қосындысының болуы. 3 күн бұрын ауырған. Спазмолитиктер қабылдағанымен жағдайы жақсармаған. Анамнезінде: несеп тас ауруы 20 жасынан бері. Тексерулер: креатинин 620 мкмоль/л, мочевина 35ммоль/л. ЖҚА: эритроциттер 5,6 мың, Нв-136г/л, тромбоциттер 225 мың, лейкоциттер 8 мың. ЖЗА: лейкоциттер 6-8, эритроциттер барлық к/а. Бүйрек УДЗ: оң бүйректің ұлғаюы, оң жақ түбекшенің кеңеюі 6 см ге дейін.
Төменде көрсетілген емдеу әдістерінің қайсысын ең бірінші орындау қажет?

*гемодиализ
*+нефростомия
*уретеролитотомия
*перитонеальді диализ
*жедел босандыру
#1097
*!Ер адам 26 жаста, фирмада офис-менеджер, барлық денесіне жайылған ісінуге, бас ауруына шағымданады. Баспадан кейін 8 күн өткен соң жедел ауырған. Объективті: қабағы және беті, алдыңғы құрсақ қабырғасы, аяқтары ісінген. Терісі таза, бозғылт. АҚ 160/110 мм.с.б.б., ЖҚА: эритроциттер 4,7 х1012/л, Hb 123 г/л, лейкоциттер 5,6х109/л, креатинин 74 мкмоль/л. ЖЗА: тығыздығы 1012, белок 3,5 г/л, лейкоциттер 5-7 көру алаңында, эритроциттер 22-24 көру алаңында, түйіршікті цилиндрлер 8-9 көру алаңында.
Патогенезіне байланысты қандай препаратты тағайындаған ең тиімді?
*пенициллин
*фуросемид
*каптоприл
*альбумин
*+преднизолон
#1098
*!Қыз бала 18 жаста. ЖРА кейін макрогематурия пайда болуына байланысты қаралды. Анамнезінен: балалық шағынан рецидивті макрогематурия себебімен қаралады. Бұрын бүйрек биопсиясы жүргізілген, морфологиялық: мезангиальді жасушалардың диффузды пролиферациясы және мезангииде IgA ның қорға жиналуы анықталған . Лабораторлы: ЖЗА белок теріс, лейкоциттер 4-6 к/а, эритроциттер 8-10 к/а.
Пациентті жүргізудің қандай тәсілі ең тиімді болып табылдады?
*стероидтар
*диуретиктер
*цитостатиктер
*антибиотиктер
*+бақылау

#1099
*!Әйел 38 жаста. Шағымдары: бел аймағындағы ауыру сезімі, зәр түсінің өзгеруі. 10 жылдан бері ауырады, осы өршуін басынан өткерген ЖРВИ-мен байланыстырады. Тексеру кезінде бетінде аздаған ісінулер анықталды. АҚ 150/95 мм.с.б.б., ЖҚА: эритроциттер 3,5 мың, гемоглобин 90г/л, ЭТЖ 65 мм/сағ, креатинин 96,5 мкмоль, мочевина- 6,5 ммоль/л, ШФЖ 47 мл/мин. ЖЗА: протеинурия 1.3 г/л, макрогематурия.
Қандай емдеу тәсілі ең тиімді?
*амбулаторлы
*санаторлы-курортты
*+тәуліктік стационар
*күндізгі стационар
*үйдегі стационар
#1100
*!Ер адам 37 жаста. Шағымдары: бел аймағындағы кезеңді ауыру сезімі. Жалпы жағдайы қанағаттанарлық. Анамнезінде 25 жасынан бері созылмалы пиелонефрит. Аурудың өршуі жылына 2 рет. Соңғы 2 жылда өршу тоқтаған, бірақ зәр шығару жолдарының созылмалы инфекциясы сақталған. Тексеру барысында ЖҚА, ЖЗА, БХА патологиялық өзгерістер жоқ.
Қандай емдеу тәсілі ең тиімді?
*үйдегі стационар
*амбулаторлы
*үйдегі стационар
*тәуліктік стационар
*+санаторлы-курортты
#1101
*!Жүкті әйел 18 жаста, I жүктілік, мерзімі 32 апта. Шағымдары: t 39 0С қа дейін жоғарылауы, бел аймағының ауыруы, жиі ауырсынумен зәр шығару, шаршағыштық. Қарау кезінде: ісінулер жоқ, АҚ 110/70 мм с.б.б., Тексеру кезінде ЖЗА де өзгерістер байқалды. ЖҚА: эритроциттер 4,1, Hb 110г/л, лейкоциттер15х10 г/л, ЭТЖ 30 мм/сағ. ЖЗА мөлдірлігі-лайлы, белок 0,066г/л, лейкоциттер барлық көру алаңында, бактериурия+++.
Қандай препарат ең тиімді болып табылады?
*бисептол
*+амоксиклав
*офлоксацин
*гентамицин
*нитрофурантоин
#1102
*!Жүкті әйел 23 жаста, бірінші жүктілік, 36 аптада. Анамнезінде бала кезінен созылмалы гломерулонефритпен ауырған. Жүктіліктің алғашқы жартысында АҚ қалыпты болған. Қарау кезінде аурудың асқынуына байланысты жалпы жағдайы ауыр, бетінде, шеткері аймақтарда ісінулер байқалады. АҚ 160/100 мм с.б.б. дейін жоғарылауы. Қанның биохимиялық анализінде жалпы белок 60 г/л, креатинин 264 мкмоль/л, мочевина 8,5 ммоль/л. ЖЗА: тығыздығы 1005, белок 2.5 г/л, лейкоциттер 5-6 к/а, эритроциттер 30-35 к/а, түйіршікті цилиндрлер 10-15 к/а.
Қандай жүргізу тәсілі ең тиімді болып табылады?
*диуретиктер
*гипотензивті препараттар
*+жедел босандыру
*преднизолон цитостатикпен бірге
*метилпреднизолонмен пульс-терапия
#1103
*!Әйел 37 жаста. Анамнезінде 23 жасынан бастап сол жақтық созылмалы пиелонефрит, бірнеше рет өршуі болған. Соңғы 4 жылда өршуі тоқтаған, бірақ зәр шығару жолдарының инфекциясы сақталған. Екі жыл бұрын прогрессирлеуші артериальды гипертензия анықталды. АҚ 220-240/140 мм с.б.б. Тексеру барысында оң жақ бүйрегінің бүріскендігі, қызмет атқармайтындығы анықталған. Сол жақ бүйрегінің қызметі қанағаттанарлық.
Қандай емдеу тәсілі ең тиімді болып табылады?
*симптоматикалық
*санаторлы-курортты
*оң жақ бүйрек артериясының баллонды дилатациясы
*оң бүйректің реваскуляризациясы
*+оң жақтық нефрэктомия
#1104
*!Әйел 46 жаста, бас ауыруына, бел аймағының сыздап ауыруына, жиі зәр шығаруға шағымданды. 8 жыл бойы АҚ 180/115 мм с.б.б. дейін жоғарылауы байқалған. Объективті: тері жабындылары бозғылт. Өкпесінде везикулярлы тыныс, сырылдар жоқ. Жүрек тондары ырғақты, ЖЖЖ 74 рет мин. АҚ 160/105 мм с.б.б. Ұрғылау симптомы оң жақта «оң». ЖҚА: эритроциттер 4,1х1012/л, лейкоциттер 9,7 х109/л, ЭТЖ 26 мм/сағ. ЖЗА: тығыздығы 1010, лейкоциттер барлық к/а, белок 0,066, эритроциттер 2-3 к/а.
Қандай емдеу тәсілі ең тиімді болып табылады?
*бета-адреноблокаторлар + спазмолитиктер
*кальции антагонистері + спазмолитиктер
*антибиотиктер + спазмолитиктер
*+антибиотиктер + АПФ ингибиторлары
*хинолин қатарының препараттары + нейролептиктер
#1105
*!Әйел 45 жаста, бір ай бойы мазалайтын ісінулерге, АҚ- 200/130 мм.с.б.б. дейін жоғарылауына, әлсіздікке шағымданып қаралды. 6 жылдан бері ауырады. Жағдай ауыр, ауызынан аммиактың иісі шығады, тері жабындылары құрғақ, бетінде, табанында, балтырында ісінулер. Жүрек тондары тұйықталған, ырғағы дұрыс, ЖЖЖ 74 соққы/мин, пульс 74 рет мин, АҚ-165/90 мм с.б.б. Тәуліктік диурез 1600 мл. ЖЗА: тығыздығы 1009, белок 6,3 г/л, жалпақ эпителий 2-3 к/а, лейкоциттер1-2 к/а, эритроциттер 2-4 к/а, б/х қан анализі: мочевина 23ммоль/л, креатинин 1560,4 мкмоль/л.
Қандай емдеу тәсілі ең тиімді болып табылады?
*андипал
*белок және тұз қосылған диета
*верошпирон
*+гемодиализ*панангин
#1106
*! Жүкті әйел 25 жаста, бірінші жүктілік, жүктілігі 35 аптада. Шөлдеу, ентігу, аяғындағы ісінулерге шағымданып қаралды. Анамнезінде қызылша, баспа, тұмау. ҚД бойынша эндокринологта 4 жылдан бері есепте тұрады. Күнделікті инсулин қолданады. Объективті: бойы 165 см, салмағы 92 кг. Аяқтың, іштің алдыңғы қабырғасының ісінуі. АҚ 160/100 мм с.б.б. БХА: креатинин 70 мкмоль/л, қант 15,0 ммоль/л, ЖЗА: тығыздығы 1012, белок 2,6 г/л, лейкоциттер 10-12 к/а, эритроциттер 30-40 к/а, қант -++++, ацетон++.
Қандай жүргізу тәсілі ең тиімді болып табылады?

*босану үшін госпитализациялау
*амбулаторлы жағдайда бақылау
*зәрде кетон денелерінің деңгейін анықтау
*амбулаторлы жағдайда инсулин мөлшерін коррекциялау
*+госпитализация, 37 апта мерзімінде кесар тілігі арқылы босандыру
#1107
*!Ер адам 43 жаста, инженер, ЖТД-ге денесіне жайылған айқын ісінуге, зәр түсінің өзгеруіне шағымданып қаралды. 12 жылдан бері ауырады. Объективті АҚ 160/95 мм.с.б,б., анасарка. Ұрғылау симптомы екі жақтан оң. ЖЗА : тығыздығы - 1018, белок 2,3 г/л, эритроциттер 30-33 көру алаңында, лейкоциттер 7-9 көру алаңында. Қанның креатинині 184 мкмоль/л. Зимницкии бойыншы зәр анализі тығыздығы 1004-1009, тәуліктік диурез 500 мл, күндізгі 350мл, түнгі 150мл.
Қандай емдеу тәсілі ең тиімді болып табылады?
*+глюкокортикостероидты препараттар
*стероидты емес қабынуға қарсы препараттар
*хинидин туындылары
*алтын препараттары
*антибактериальды заттар
#1108
*!Ер адам 29 жаста, көлемді ісінулерге, әлсіздік, қарқынды бас ауруына, ентігуге шағымданады. Анамнезінде: балалық шағынан ауырады. Жоғарыда аталған симптомдардың пайда болуына байланысты 3- 4 ай ішінде жағдайы нашарлаған. Объективті: жағдайы ауыр. АҚ 180/110 мм с.б.б. Тәуліктік диурез 300 мл, күндізгі 200 мл, түнгі 100 мл. Реберг сынамасы: шумақтық фильтрация 10 мл/мин, каналдық реабсорбция 120 %. Қанның креатині 800 мкмоль/л.
Төмендегі емдеу әдістерінің қайсысын тағайындау ең тиімді болып табылады?
*+гемодиализа
*гемосорбции
*плазмафереза
*ЛПНП афереза
*перитонеального диализа
#1109
*!Әйел 29 жаста. Шағымдары: аздаған ісінулер, зәр түсінің өзгеруі. Анамнезінде: диспанскрлік есепте тұрады. Кортикостероидты терапияны әрдайым қолданады. Бір ай бұрын өткерген катаральді баспадан кейін жағдайы нашарлаған. Жалпы жағдайы орташа ауырлықта. ЖҚА эритроциттер 3,7 х1012/л, гемоглобин 125 г/л, лейкоциттер 9,6х109/л. ЖЗА тығыздығы 1011, лейкоциттер 8-10 дейін к/а. ЭТЖ 55 мм/сағ. Зәрде: протеинурия - 1.5 г/л, макрогематурия. 47 мл/мин.
Қандай емдеу тәсілі ең тиімді болып табылады?
*преднозолонмен монотерапия
*преднизолон мен гепаринді бірге
*дезинтоксикациялық терапия, плазма
*преднизолон мен цитостатиктер үйлесімділігі
*+тұзсыз емдәм, симптоматикалық терапия
#1110
*!Жас жігіт 22 жаста. Үйінде ЖТД-і қараған. Пациент жалпы әлсіздікке, шамасыздыққа, трансплантант аймағының ауырсынуына шағымданды. Анемнезінде: балалық шақтан созылмалы гломерулонефритпен ауырады, 2 жыл
,8х109/л, гемоглобин 121 г/л, ЭТЖ 18 мм/сағ, креатинин 83 мкмоль/л, мочевина 6,2 ммоль/л. ЖЗА: белок-іздері, лейкоциттер 4-6 к/а., эритроциттер жоқ
Бүйрек трансплантациясынан кейін пациентке қандай препарат тағайындайсыз?
*антибактериальды терапия
*+иммуносупрессивті терапия
*витаминотерапия
*кортикостероидты терапия
*сульфаниламидтер
#1111
ЖТД-ге 35 жастағы ер адам трансплантат аймағындағы ауыру сезіміне, жиі зәр шығаруға, температурасының жоғарылауы, зәр түсінің өзгеруіне шағымданып қаралды. Дене температурасы 37,50С. СБЖ байланысты 3 жыл бұрын мәйіт бүйрегін ауыстырып салған. Операциядан кейінгі кезеңде трансплантат қызметі бұзылған, гемодиализ 10 сеансқа дейін жүргілізген, бірақ әсері жоқ. ЖҚА: эритроциттер-3,5х1012/л, лейкоциттер 8,3х109/л, гемоглобин 110 г/л, ЭТЖ 21 мм/сағ, креатинин 80 мкмоль/л. ЖЗА: белок жоқ, лейкоциттер 25-30 к/а., эритроциттер барлық көру алаңында.
Науқасты жүргізудің кандай тәсілі ең тиімді?
*стационарлық емге жолдау
*урологке жолдау
*реаниматологке жолдау
*гемодиализді жалғастыру және реципиентті бақылау
*+нефрологқа жолдау

#1112
*!ЖТД қабылдауына 24 жастағы жүкті әйел келді, жүктілік мерзімі 17 аптада. Шағымдары: әлсіздік, басының ауыруы, бел аймағының ауыруы, жиі зәр шығаруы. Анамнезінде балалық шақтан бүйрек ауруынан зардап шегеді. Қарау кезінде: ұрғылау симптомы екі жақтан да оң. АҚ 110/70 мм с.б.б., ЖҚА: эритроциттер 4,5 х1012/л, лейкоциттер 10,3х109/л, гемоглобин 110 г/л, СОЭ 27 мм/сағ, ЖЗА: тығыздығы 1008, лейкоциттер 14-25, белок 0,099 к/а, бактерия +++. Нечипоренко сынамасы: эритроциттер – 1000, лейкоц