Semnary_vtoroe_vysshee_1_kurs_2_kurs_bez_metod


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

Юридичний факультет
Кафедра цивільного та трудового права

ЗАВДАННЯ
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРІВ

з дисципліни «Цивільне право України»
для студентів 3 курсу заочної форм навчання, 1 курсу з скороченим терміном навчання
напряму підготовки 6.030401 – право
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «бакалавр на базі віщої неюридичної освіти»
Укладач:
к.ю.н., доцент Донська Л.Д.

Розглянуті та рекомендовані
на засіданні кафедри
цивільного та трудового права від
«01» вересня 2011 р. (протокол № 1)


Сімферополь – 2011

Семінар № 1.
Тема: Юридичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин. Держава та публічно-правові утворення як суб'єкти цивільних правовідносин.
Питання для обговорювання:
Поняття та ознаки юридичної особи.
Поняття і види правосуб'єктності юридичних осіб.
Органи юридичних осіб. Індивідуалізація юридичних осіб, її способи та цивільно-правове значення.
Цивільно-правовий статус філій та представництв юридичної особи.
Порядок і способи утворення юридичних осіб. Установчі документи юридичної особи. Державна реєстрація юридичної особи та її правове значення.
Припинення діяльності юридичної особи. Порядок ліквідації юридичної особи.
Банкрутство юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності. Реорганізація юридичної особи. Способи реорганізації.
Види юридичних осіб: співвідношення Цивільного і Господарського кодексів.
Поняття, зміст та особливості цивільної правосуб'єктності держави. Випадки участі держави в цивільних правовідносинах.
Особливості участі територіальних громад у цивільних правовідносинах.
Інші публічно-правові утворення як учасники цивільних правовідносин.

Завдання
Завдання №1.
В заснуванні спільного підприємства з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю « АВС Іпі. Согр.» прийняли участь три фізичні особи громадяни України та іноземний інвестор - юридична особа за законодавством США компанія «Р&Сх Согр.», в особі її представника - громадянина США Роя Н. Сміта. Всі учасники товариства внесли свою частку до статутного капіталу товариства та одержали свідоцтва товариства. Через рік після заснування товариства між його учасниками -громадянами України виник конфлікт. Два українських учасника товариства та інший представник іноземного інвестора - громадянин Кіпру Джордж К. Паріакос підписали протокол загальних зборів про виключення третього українського учасника - громадянки К. зі складу товариства «за систематичне перешкоджання діяльності товариства». Після цього засновницькі документи товариства, в складі учасників якого К. відсутня, були подані до відповідної районної державної адміністрації та перереєстровані. Громадянка К. звернулась з позовом до суду.
Яке обґрунтування своїх позовних вимог повинна надати громадянка К.?
Хто є відповідачем за цим позовом товариство «АВС Іпі. согр.», українські учасники товариства як фізичні особи, українські учасники та компанія «Р&О согр.»?
Яке рішення та з яким обґрунтуванням повинен винести суд?


Завдання № 2
Дві юридичні особи - відкрите акціонерне товариство «АБВ», створене в процесі корпоратизації, та приватне підприємство зі 100% іноземним капіталом «ПМ-інвест» прийняли рішення про створення товариства з обмеженою відповідальністю зі статутним капіталом 10 000 грн. Частка кожного з учасників складає 50%, тобто 5 000 грн. Для реєстрації цього товариства районна державна адміністрація вимагає від учасників довідку Антимонопольного комітету про згоду на створення такого підприємства та відмітку податкової адміністрації відповідного району на реєстраційній карті підприємства про взяття його на облік, а також надання директором нового підприємства довідки з податкової інспекції за місцем його проживання про присвоєння йому ідентифікаційного коду платника податків.
Чи є законними вимоги районної державної адміністрації?
Яким чином слід діяти учасникам для захисту їх прав?
Завдання № 3.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Оріон» вирішило приватизувати шляхом викупу належне йому на праві оренди приміщення магазину. Регіональне відділення ФДМ України поряд з іншими документами вимагає від ТОВ «Оріон » надання протоколу зборів учасників ТОВ «Оріон», на якому учасники вирішили приватизувати приміщення магазину. Учасниками ТОВ «Оріон» є дві юридичні особи: ТОВ «Русь» та ТОВ «Надія». Однак рік тому ТОВ «Надія» ліквідоване за рішенням його учасників. Свою частку до статутного капіталу ТОВ «Оріон» ТОВ «Надія» не внесло. Таким чином, подати необхідний протокол до відділення ФДМ України неможливо.
Як слід вирішити проблему?
Чи зміниться рішення проблеми, якщо ТОВ «Надія» внесло частку до статутного капіталу ТОВ «Оріон»?
Завдання № 4.
Громадяни Іванов та Петров вирішили заснувати товариство з обмеженою відповідальністю. Однак орган державної реєстрації відмовив у реєстрації, мотивуючи тим, що кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю повинна бути не менше трьох осіб, оскільки за Законом України «Про господарські товариства» кількість членів ревізійної комісії повинна бути не менше 3-х осіб.
Чи є законними дії органу державної реєстрації?
В яких випадках може бути відмовлено в реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності?
Яким чином громадяни Іванов та Петров можуть захистити свої права та яку аргументацію вони повинні при цьому надати?
Завдання №5.
Громадянин К. був засновником і директором приватного підприємства. Після його випадкової загибелі банк, де у приватного підприємства був відкритий розрахунковий рахунок, відмовився приймати платежі, мотивуючи це відсутністю підпису директора на платіжному дорученні. Серед працівників приватного підприємства не було жодного, кому б колишній директор надав право підпису платіжних документів. Спадкоємцям померлого банк також відмовив у проведенні операцій з розрахункового рахунку приватного підприємства, порадивши їм зачекати 6 місяців. Між тим, контрагенти приватного підприємства вимагають платежів по укладеним договорам та погрожують господарським судом.
Дайте правову оцінку правовідносинам.
Чи є правомірними дії банку?
Яке рішення винесе господарський суд, якщо хтось з контрагентів приватного підприємства звернеться до нього з позовом?
Хто буде представляти приватне підприємство у господарському процесі?
Завдання № 6.
На зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю було прийняте рішення про звільнення директора як «такого, що не відповідає посаді». Однак директор відмовився виконувати рішення загальних зборів учасників та залишив у себе печатку, штампи, документацію товариства. Банк, до якого був наданий
протокол загальних зборів про звільнення директора, продовжує приймати платіжні документи, підписані директором, аргументуючи це тим, що «директор той, хто має печатку».
Яким чином примусити директора виконати рішення загальних зборів?
Чи є правомірною позиція банку?
Завдання № 7
Між Національним бюро розслідувань України (Замовник) та ВАТ «Київміськбуд» (Підрядник) був укладений договір підряду на капітальне будівництво, відповідно до якого Підрядник зобов'язувався збудувати і здати Замовнику адміністративну будівлю, а Замовник - прийняти закінчений будівництвом об'єкт і оплатити його.
Підрядник виконав свої зобов'язання належним чином, будинок був введений в експлуатацію в квітні 2005 року. Замовник не оплатив повну вартість будівлі, внаслідок чого заборгованість з урахуванням інфляції на 1 березня 2000 року складала 850 тис. грн. В серпні 2005 року НБР було ліквідоване указом Президента України, а будівля передана на баланс Господарського управління КМ України.
Хто повинен виступати відповідачем за позовом Підрядника про стягнення заборгованості за договором?
Яку відповідальність несуть власники за зобов'язаннями створених ними установ?
Завдання № 8
Засновник приватного підприємства громадянин А. вирішив продати його громадянину Б. За усною домовленістю покупець (громадянин Б.) зобов'язувався виплатити продавцеві (громадянину А.) за передане підприємство 800 тис. грн. До державної адміністрації для реєстрації змін до засновницьких документів були подані нотаріально засвідчена заява громадянина А. про вихід його зі складу засновників і заява громадянина Б. про введення його в якості засновника приватного підприємства. Громадянин А. передав покупцеві усю документацію підприємства, печатку та
штампи. Громадянин Б. у встановлений строк не оплатив вартість підприємства у розмірі 800 тис. грн.
З яким позовом може звернутися громадянин А. для стягнення заборгованості з громадянина Б.?
Як правильно оформити відносини, пов'язані з відчуженням приватного підприємства?
Що є об'єктом договору відчуження приватного підприємства - саме підприємство, права засновника чи майно, належне підприємству?
Завдання № 9. Тематика рефератів:
Особливості правового положення держави як суб'єкта цивільно-правових відносин;
Територіальні громади сіл, селищ, міст як учасники цивільних відносин;
Іноземні держави як учасники цивільних відносин;
Цивільно-правовий статус Автономної Республіки Крим.
Завдання № 10
Суд м. Ліон (Франція) наклав арешт на судно, яке прибуло у французький порт і належить державній акціонерній компанії (ДАК) «Укррічфлот», посилаючись на позов пасажира - громадянина Франції, який під час подорожі зазнав серйозного харчового отруєння, як він вважає, з вини ДАК.
Чи правильними є дії суду? Чи змінилося б вирішення справи, якби судно перебувало не у державній, а у приватній чи комунальній власності

Завдання № 11
Київська міська рада прийняла рішення про безоплатне вилучення земельної ділянки, належної на праві власності громадянину К., у зв'язку із суспільними потребами (будівництвом метро).
К. звернувся за консультацією до юриста, який порадив йому оскаржити це рішення до вищестоящого органу, яким є Київська міська державна адміністрація і послатися при цьому на ст. 350 ЦК України.
Чи вірною є консультація юриста? Які норми може використати власник земельної ділянки для захисту свого права? Чи змінилося б вирішення справи у разі, якщо б на земельній ділянці було вирішено збудувати торговельний центр?

Семінар № 2.
Тема: Цивільно-правова відповідальність
Питання для обговорювання:
Поняття та особливості цивільно-правової відповідальності.
Функції цивільно-правової відповідальності.
Форми та види цивільно-правової відповідальності.
Особливості цивільно-правової відповідальності за невиконання або неналежне виконання грошових зобов'язань.
Загальні та спеціальні умови цивільно-правової відповідальності.
Поняття та форми вини в цивільному праві.
Випадки відповідальності без вини в цивільному праві та їх обґрунтування.
Підстави звільнення особи від цивільно-правової відповідальності.
Нормативні акти:
Конституція України від 26 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. -1996. - № ЗО. - Ст. 141; з наступними змінами і доповненнями.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 40-41. - Ст. 356; з наступними змінами і доповненнями.
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. - Ст. 144; з наступними змінами і доповненнями.
Земельний кодекс України. Затверджений Законом України від 25 жовтня 2001 р. // Урядовий кур'єр. - 2001. - 15 листопада; з наступними змінами і доповненнями.
Про заставу. Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 47. - Ст. 642; з наступними змінами і доповненнями.
Про нотаріат. Закон України від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 39. - Ст. 383; з наступними змінами і доповненнями.
Про захист прав споживачів. Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 1. - Ст. 1; з наступними змінами і доповненнями.
Про поставки продукції для державних потреб. Закон України від 22 грудня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 3. - Ст. 9; з наступними змінами і доповненнями.
Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань. Закон України від 12 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. -№ 5. - Ст. 28; з наступними змінами і доповненнями.
Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів. Закон України від 6 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 27. - Ст. 212; з наступними змінами і доповненнями.
Про поштовий зв'язок. Закон України від 4 жовтня 2001 р. Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 6. - Ст. 39; з наступними змінами і доповненнями.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок сплати і розмір неустойки за повну або часткову несплату покупцями коштів за об'єкти приватизації» від 2 серпня 1997 р. №910.
Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 12 квітня 1996 р. «Пр0 практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів».
Роз'яснення Вищого арбітражного суду України № 02-5/293 від 29 квітня 1994 р «Про деякі питання практики застосування майнової відповідальності за невиконання або неналежне виконання грошових зобов'язань».
Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від ЗО березня 1995 р №02-5/218 «Про деякі питання вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванню збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань за договором поставки».

Література:
Базілев Б. Т. Ответственность в советском праве. Учебное пособие. Красноярск: Изд-во Красноярского университета, 1977.
Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положення. М.: Статут, 1997.
Братусь С. Н. Юридическая ответственность и законность (очерк теории). М.: Юрид. лит-ра, 1976.
Гражданское право. В 3- томах. Т. 2. Учебник / Под ред. А. П. Сергеев Ю. К. Толстого. - М.: ПБОЮЛ Л. В. Рожников, 2000.
Иоффе О. С. Обязательственное право. - М., 1975.
Калмыков Ю. X. Некоторьіе вопросьі учення о гражданском правонарушении / Калмыков Ю. X. Избранное: Труды. Статьи. Выступления. - М.: Статут, 1998.
Канзафарова І. С. Договірна відповідальність юридичних осіб у комерційного обігу: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - К., 1999.
Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навчальний посібник. – К. Юрінком Інтер, 1999.
Малеин Н. С. Имущественная ответственность в хозяйственньїх отношениях. М., 1968.
Советское гражданское право / Учебник под ред. Маслова В. Т., Пушкина А. А. 2-х частях, Ч. 1. - К.: Вища школа, 1977.
Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. О. В. Дзери Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. - К.: Юрінком Інтер, 2005.
Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробнику проекту Цивільного кодексу України. - К.: Істина, 2004.
Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред Я. М. Шевченко. - К.: Ін Юре, 2004.
Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Харитонова Є. (X Калітенко О. М. - X.: Одіссей, 2003).
Завдання
Завдання №1.

Визначте відмінності цивільно-правової відповідальності та кримінальної відповідальності.
Завдання № 2.

Знайдіть у цивільному законодавстві норми, які передбачають цивільно-правову відповідальність за шкоду, завдану правомірними діями.

Завдання № З.

Що таке презумпція вини та презумпція невинуватості. Наведіть статті із ЦК України та інших нормативних актів, які відображають зазначені презумпції?
Завдання № 4.

Знайдіть статті ЦК України, в яких говориться про застосування часткової, солідарної та субсидіарної відповідальності.
Завдання № 5.

Відповідно до договору поставки пивний завод відправив у магазин партію пива, яка була доставлена покупцю ВАТ «Авто-транс». При прийнятті товару було з'ясовано, що три ящики з пляшками пива в кузові перекинуті, а пляшки розбиті.
Магазин склав акт про недостачу, в якому зазначив, що машина прибула в справному стані, двері кузова зачинені. Ящики були поставлені в кузові нерівно та погано закріплені, а отже, під час руху машини три верхні ящики впали на підлогу. Магазин вимагає від пивзаводу та від ВАТ «Автотранс» відшкодування вартості пляшок, що розбилися, а також сплати неустойки за невиконання зобов'язання по поставці пива.
Вирішіть справу.
Завдання № 6.

Грищенко звернувся до Іванова з позовом про відшкодування вартості речей, які були передані йому на зберігання.
На суді відповідач, не заперечуючи факту залишення у нього позивачем речей на зберігання, зазначив, що речі Грищенка були вкрадені у Іванова разом з речами Іванова, хоча він і застосовував всі необхідні міри для забезпечення їх збереження.
Суд задовольнив позов Грищенка, зазначивши, що Грищенку була заподіяна позадоговірна шкода, оскільки Іванов прийняв речі на зберігання не на підставі договору, а в порядку добросусідських відносин.
Чи вірне рішення прийняв суд?

Завдання № 7.

Художник Бойко уклав договір з Будинком актора про встановлення декорацій до виставки, що присвячена святкуванню Дня театру. Але через три дні Бойко захворів на запалення легень. Оскільки до святкування залишився лише тиждень, Будинок актора доручив виготовлення декорації іншому художнику, якому довелося, враховуючи терміновість роботи, заплатити на 100 грн. більше, ніж було обумовлено в договорі з Бойко. Згодом Будинок актора пред'явив до Бойко позов про стягнення заподіяних йому невиконанням договору збитків у сумі 100 грн.
Чи підлягає цей позов задоволенню?
Завдання № 8.

Юрченко здав у хімчистку два костюми строком на 10 днів. Костюми були почищені своєчасно, але Юрченко прийшов за ними лише через два тижні. Однак напередодні деякі речі, в тому числі і костюми Юрченка, були викрадені із приміщення хімчистки. Юрченко вимагав відшкодування йому вартості втрачених костюмів. Хімчистка відмовилася це зробити, посилаючись на те, що Юрченко прострочив їх отримання і що вини хімчистки у втраті костюмів не встановлено.
Хто має рацію в цьому спорі?

Семінар № 3.
Тема: Об'єкти цивільних правовідносин.

Питання для обговорювання:
Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин.
Поняття речей та їх ознаки. Класифікація речей та її правове значення. Поняття майна.
Гроші та валютні цінності як об'єкти цивільних правовідносин. Поняття та особливості цивільно правового режиму валютних цінностей.
Поняття та основні види цінних паперів.
Єдиний майновий комплекс підприємства як об'єкт правовідносин.
Послуги та інші дії як об'єкти цивільних правовідносин.
Результати творчої діяльності як об'єкти цивільних правовідносин.
Особисті немайнові блага як об'єкти цивільних правовідносин.
Завдання
Завдання № 1.

Державне підприємство «Дніпропетровський металургійний завод імені Петровського» (орендодавець) і Акціонерно-комерційний банк «Дніпро» (орендар) уклали договір оренди будівлі для приміщення філії банку.
Умовою договору оренди була угода про укладення в майбутньому договору купівлі-продажу орендованого приміщення.
У зв’язку з приватизацією майна орендодавця його правонаступником - закритим акціонерним товариством «Дніпропетровський металургійний завод імені Петровського» заявлена претензія про визнання названого договору оренди недійсним, його умова про купівлю-продаж приміщення суперечить діючому законодавству України.
В чому особливість правового режиму майна державних підприємств? В якому порядку здійснюється передача майна державних підприємств? Чи є підстави визнати укладений договір оренди недійсним?

Завдання № 2.
Приватне підприємство «Надія» (комісіонер) і виробниче об’єднання «Вінницький електроламповий завод» (комітент) уклали договір комісії на продаж продукції, згідно якого комісіонер зобов’язується за дорученням комітента здійснити в інтересах останнього від свого імені угоду з продажу продукції іноземним покупцям.
Договором передбачено, що винагорода комісіонера виплачується шляхом утримання належних йому сум із грошових коштів, перерахованих покупцями комісіонеру за продаж продукції комітента.
Враховуючи, що розрахунки з покупцями здійснювались в іноземній валюті, комісіонер утримував кошти на своєму рахунку також в іноземній валюті.
Однак уповноважений банк, який здійснював контроль за валютними операціями, поставив питання про неправомірність дій комісіонера і вказав, що розрахунки між комітентом і комісіонером мають здійснюватись у національній валюті України.
В чому особливість правового режиму «валютних цінностей»?Чи обґрунтовані дії уповноваженого банку?

Завдання №3.
Уповноважений представник іноземної фірми «Велес» пан Сугареску уклав угоду з інвестиційною компанією «Інвест-сервіс» про купівлю-продаж цінних паперів (акцій і облігацій), емітентом яких с юридичні особи, зареєстровані на території України.
Після здійснення розрахунків за придбані акції і облігації пан Сугареску уклав від імені фірми «Велес» з брокерською конторою угоду про продаж акцій і облігацій, власником яких є фірма «Велес», на торгах фондової біржі.
В чому особливість правового режиму цінних паперів? Хто мас право в Україні здійснювати операції з торгівлі цінними паперами? Чи є законними дії пана Сугареску?

Завдання № 4.
Подружжя Мартинових протягом довгого часу колекціонували поштові марки. Після смерті Мартинова у відповідності до складеного ним заповіту належне йому майно повинно перейти в рівних частках до дружини і сина від першого шлюбу.
Дружина Мартинова категорично заперечувала проти поділу колекції, вважаючи, що колекція є неподільною, і пропонувала другому спадкоємцю частку в колекції замінити іншими речами із своєї частки. Син Мартинова вимагав передачі йому відповідної частини колекції в натурі.
Визначити, що належить до подільних і неподільних речей?
Чи можливий поділ колекції марок в натурі?
Як би вирішився спір, якби його предметом були:
а) порцеляновий столовий сервіз;
б) колекції старовинних монет;
в) бібліотека;
г) зібрання творів українських поетів;
д) однокімнатна квартира; є) жилий будинок.

Завдання № 5
Згідно договору купівлі-продажу, укладеного виробничим об'єднанням «Електрон» і універмагом «Львів», об'єднання мало передати універмагу 100 одиниць телевізорів.
Умовою договору була попередня оплата придбаного товару і передача його на складі продавця.
Отримавши гроші на свій рахунок 20 жовтня 2005 р., продавець повідомив покупця, що товар знаходиться на складі, де його можна отримати щоденно з 9 до 18 годин.
З'явившись за товаром 23 жовтня 2005 р., покупець дізнався, що на складі була пожежа, в результаті якої частина телевізорів згоріла, а частина була пошкоджена. Продавець відмовився замінити товар, вважаючи виконаними свої зобов'язання.
Універмаг звернувся з позовом до суду.
Яке рішення має прийняти суд? Чи зміниться рішення, якщо покупець звернувся б за товаром в день, коли йому було повідомлено про передачу товару на склад для відвантаження?

Завдання № 6.
На межі присадибних земельних ділянок, які належали громадянам Сидоренку і Петрову, росла груша.
Коли груша почала плодоносити між власниками ділянок виник спір про право на плоди.
Визначити, хто має право на плоди. Як врегулювати спір між Сидоренком і Петровим?

Завдання № 7.
Приватне підприємство «Ростр» (замовник) і будівельний трест (підрядник) домовились про будівництво споруди. Згідно укладеного договору підряду замовник повинен передати підряднику проектно-кошторисну документацію і рішення місцевої адміністрації про відведення землі під забудову, а підрядник повинен побудувати споруду зі своїх матеріалів і передати її замовнику в термін, визначений договором.
Визначити, що є об'єктом даних правовідносин.

Завдання № 8.
Після смерті батька громадянка Мироненко дізналась, що видавництво перевидало двічі його книгу, яка десять років назад була видана на підставі договору, укладеного видавництвом і батьком громадянки Мироненко.
Остання звернулась до видавництва з вимогою про сплату гонорару. Видавництво відмовило в зв’язку з тим, що договором було передбачено право на перевидання книги.
Про який об'єкт цивільних прав іде мова в задачі? Чи входить авторське право до складу спадкового майна? Чи є у громадянки Мироненко підстави вимагати виплату гонорару?

Завдання № 9.
Комерційний банк придбав для своїх співробітників 50 упаковок з аерозолями сльозоточивої та дратівливої дії виробництва ФРН і під розписку роздав своїм співробітникам для індивідуального захисту. Син одного зі співробітників банку в школі застосував балончик проти іншого учня, який потрапив до реанімації, знаходився тривалий час на лікуванні і став інвалідом III групи.
Батько потерпілого звернувся з позовом до банку про відшкодування шкоди, а органи внутрішніх справ зразу ж після події вилучили у співробітників всі упаковки.
Дайте правову оцінку ситуації.

Завдання № 10.
Після публікації в газеті статті про Федоренка, останній, вважаючи, що викладені відомості про нього не відповідають дійсності, вирішив звернутися до суду із заявою про спростування цих даних.
Проаналізуйте дану ситуацію і вкажіть, що є об'єктом неправомірної (на думку позивача) поведінки відповідача?


Семінар № 4.
Тема: Правочини.

Питання для обговорювання:
1. Поняття та види правочинів.
3. Умови дійсності правочинів.
4. Форма правочину.
5. Сторони в правочині.
6. Зміст правочину.
7. Єдність (відповідність) волі і волевиявлення сторін правочину.
8. Поняття недійсного правочину. Правові наслідки недійсності правочину.
9. Нікчемні та оспорювані правочини.
10. Фіктивні та удавані правочини.
11. Правові наслідки недійсності частини правочину.

Завдання
Завдання № 1.
Громадянин Кірст, виконавчий директор фірми «ТОВ «Фотон», уклав з громадянином Кириченко договір купівлі-продажу будинку по вул. Ярославів Вал у м. Києві. Цей будинок належав на праві власності товариству з обмеженою відповідальністю «Фотон», членом якого були Кірст, Саєнко і Дронь.
Через рік після укладання договору купівлі-продажу Саєнко заявив позов про визнання названого договору недійсним. В обґрунтування позову Саєнко вказав на наступні обставини:
він не давав згоди на продаж будинку співвласником якого він є;
повноваження Кірст, як виконавчого директора фірми, не розповсюджуються на укладення договорів про відчуження майна.
Яке рішення повинен прийняти суд?

Завдання № 2.
Петренко заповідав все своє майно, в тому числі і будинок, своєму брату Івченку. Заповіт було складено і підписано на прохання Петренка медичною сестрою лікарні, де знаходився на лікуванні в стаціонарі Петренко.
Дата і місце складання заповіту не вказані. Після смерті Петренка його дружина заявила позов про визнання заповіту недійсним.
Яка форма заповіту?
Як обґрунтувати позовні вимоги дружини Петренка?
Яке рішення повинен винести суд?

Завдання № З
Кравченко звернулася до суду з позовом до батьків 17-річного Потапенка про визнання угоди недійсною та відшкодування шкоди, посилаючись на те, що її онук - 13-річний Орлов, перебуваючи під впливом більш дорослого підлітка - сина відповідачів - взяв без її дозволу 400 доларів США та передав їх останньому. Потапенко використав отримані гроші на власний розсуд.
При розгляді справи в суді було встановлено, що малолітній Орлов - внук позивачки, без її відома взяв названу суму і в добровільному порядку передав гроші неповнолітньому Потапенку, з яким їх і витратив. Вказаний факт підтвердили свідки.
Чи мала право Кравченко звертатися до суду з вказаним позовом?
Яке рішення, на вашу думку, повинен прийняти суд?
Обґрунтуйте позицію батьків Потапенка.

Завдання № 4
Козлов придбав у Федоренка, який діяв на підставі довіреності Собка, автомобіль ВАЗ за 2 100 доларів США. Під час державної реєстрації автомобіля МРЕВ Дніпродзержинського УМВС встановлено, що номерні агрегати автомобіля підроблені, у зв'язку з чим у його реєстрації відмовлено.
Вважаючи, що договір купівлі-продажу автомобіля укладено з наслідок обману з боку Федоренка, Козлов заявив до нього позов і просив визнати згаданий договір недійсним, стягнути з відповідача вартість автомобіля та 10 000 грн. в рахунок відшкодування моральної шкоди. Заперечуючи проти позову, Федоренко заявив, що він не знав про те, що номерні агрегати автомобіля підроблені, тому вважає винним Собка. Крім того, між ним (відповідачем) та ВАТ «Аякс-сервіс» було укладено комісійну угоду для реалізації спірного автомобіля. Довідкою-рахунком, виданою ВАТ «Аякс-сервіс» стверджується, що останнім продано Козлову автомобіль ВАЗ, тобто укладено між ними договір купівлі-продажу.
Чи обґрунтовані вимоги позивача?
Як вирішити спір?

Завдання .№5
При розслідуванні кримінальної справи було встановлено, що Федоренко шахрайським шляхом укладав угоди з громадянами про купівлю-продаж предметів старовини за ціною, значно нижчою їх реальної вартості. Всі придбані таким чином картини були виявлені і вилучені.
Громадянин Федоренко помер до закінчення розслідування. Слідчий, керуючись поясненнями потерпілих, повернув їм картини.
Спадкоємці Федоренка заявили позов про повернення вилучених картин, оскільки вина Федоренка в судовому порядку не встановлена, а кримінальна справа в зв'язку з його смертю закрита.
Вирішити справу.

Завдання № 6
Адвокат Сидоренко вирішив подарувати своєму племіннику Радченку бібліотеку юридичної літератури до дня закінчення навчання на юридичному факультеті. Про своє рішення Сидоренко повідомив рідним: дружині і дочці, а також написав листа племіннику Радченку. До передачі книг обдарованому дарувальник помер. Донька останнього відмовилась передати бібліотеку Радченку і попросила сплатити за неї 1 500 грн.
Радченко заперечував проти сплати грошей, пославшись на лист, в якому вказувалось, що бібліотеку йому подаровано.
Донька Сидоренка послалась на заповіт свого батька, в якому сказано, що вона є спадкоємцем всього майна.
Як вирішити спір, який виник між донькою померлого Сидоренка і Радченком?
В якій формі укладається договір дарування?

Завдання № 7
Між Шапталою та Барановою було укладено договір купівлі-продажу квартири № 1 по вул. Сумській 122 в м. Запоріжжі. Договір було засвідчено Запорізькою товарною біржею «Свобода». При цьому були виконані всі умови угоди - продавець звільнив квартиру, виписавши з неї дружину, був проведений повний розрахунок у відповідності з договором. Згодом Баранова продала вказану квартиру Гірко, оформивши договір купівлі-продажу у
нотаріуса.
Після смерті Шаптали його дочка Васильченко заявила позов про визнання угод купівлі-продажу квартири недійсними у зв'язку з тим, що перший договір відчуження квартири, укладений між Шапталою та Барановою, не відповідає вимогам закону, оскільки при його укладенні не була дотримана нотаріальна форма, тому договір, укладений в подальшому, також повинен бути визнаний
недійсним.
З метою захисту своїх прав Баранова та Гірко заявили зустрічний позов про визнання першого договору дійсним.
Вирішити спір.

Завдання № 8
ТОВ «Лотос» звернулось до суду з позовом до Литвинова про визнання договору купівлі-продажу нежилого приміщення недійсним у зв'язку з тим, що відповідач не сплатив коштів за куплене приміщення. Рішенням Франківського районного суду м. Львова позов задоволено. При постановленні рішення суд виходив з того, що укладений ТОВ «Лотос» з Литвиновим договір купівлі-продажу нежилого приміщення не відповідає вимогам закону, оскільки судом встановлено, що покупець не оплатив продавцеві вартості купленого.
Чи правомірне рішення суду?

Завдання № 9
Між Підприємством і Банком було укладено ряд договорів, а саме:
Договір про надання кредиту строком на 2 місяці в розмірі 1 500 000 грн. під відповідні відсотки;
Договір купівлі-продажу акцій, відповідно до якого Підприємство продає, а Банк купує за 500 000 грн. 1 000 000 акцій відкритого акціонерного товариства номінальною вартістю 50 копійок кожна (слід зазначити, що в даний період ринкова вартість пакету акцій складала 2 500 000 грн.).
Одночасно сторони уклали інший договір купівлі-продажу, за яким той же пакет акцій підлягає зворотному викупу Підприємством у Банку через 2 місяці (одночасно з погашенням кредиту). При цьому ціна продажу визначена в 700 000 гри.
Другий та третій договори визначені сторонами як невід'ємна частина кредитного договору. В договорі також передбачено, що у випадку непогашення в строк заборгованості по кредиту і процентах Підприємство втрачає право на зворотній викуп акцій, які залишаються у власності банку.
Дайте кваліфікацію відносин, які виникли між сторонами.
Чи можна розглядати договори 2) і 3) як такі, що приховують договір застави, та внаслідок цього визнані недійсними?

Завдання №10
Чубенко звернулась до суду з позовом до Кучерявого та Кучерявої про визнання недійсним договору дарування жилого будинку як укладеного внаслідок помилки, посилаючись на те, що вона уклала з відповідачами договір дарування квартири, який належав їй на праві власності, проте наміру укладати цей договір вона не мала, оскільки між нею та відповідачами була домовленість укласти договір довічного утримання. Після укладення договору дарування, який до того ж було посвідчено 17-ою Київською державною нотаріальною конторою, Чубенко продовжувала проживати у квартирі, залишаючись прописаною там.
Чи підлягає позов задоволенню?
Які правові підстави для визнання угоди недійсною внаслідок
помилки?
Хто вправі звернутися до суду з вказаним позовом?

Завдання № 11
Лісовська звернулась до суду з позовною заявою, в якій зазначала, що її чоловік Лісовський без її відома уклав з ЗАТ «Оболонь» договір застави акцій, чим порушив її право як учасника спільної сумісної власності. В запереченнях на позовну заяву, ЗАТ «Оболонь» вказало на наступні обставини:
1) при укладенні угод одним із подружжя щодо спільного майна вважається, що він діє за згодою другого з подружжя, а письмова згода другого з подружжя необхідна, якщо один із них укладає угоду, яка потребує нотаріального посвідчення;
2) письмова форма згоди на укладення договору застави акцій не вимагається, оскільки договір застави акцій не підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.
Обґрунтуйте позицію позивача та відповідача по справі.
Вирішіть спір.
Чи має значення для правильного вирішення спору вид акцій,
які були предметом договору застави?

Завдання № 12
Свиридова звернулася до суду з позовом, зазначаючи, що їй на праві власності належав будинок. Оскільки їй потрібні були гроші, вона уклала договір позики з Костенком на суму 3500 доларів США. На вимогу останнього також було укладено договір купівлі-продажу вказаного будинку з умовою, що відповідач поверне їй будинок та розірве договір купівлі-продажу після виконання нею умов договору позики та виплати 12% щомісячно від отриманої за цим договором суми. Оскільки, на думку позивачки, між нею та покупцем Костенком укладена удавана угода, що виразилася в продажу будинку за відсутності згоди на те його власника, а в дійсності сторони мали на увазі договір застави, позивачка просила визнати договір купівлі-продажу недійсним.
В судовому засіданні відповідач пояснив, що Свиридова спочатку хотіла за будинок отримати 3 тис. доларів США, а потім запропонувала їм купити будинок з будівельними матеріалами за 3,5 тис. доларів США, на що вони і погодилися. Відповідачу був наданий у власність спірний будинок, в подальшому в установленому законом порядку він на своє ім'я оформив земельну ділянку, зробив перебудову будинку. Після посвідчення договору купівлі-продажу спірного будинку сторони не укладали договору позики або нотаріально посвідченого договору застави.
Рішенням Харківського районного суду Харківської області позов задоволено.
Чи правомірне рішення суду?
Завдання № 13
ТОВ «ААА» звернулося до товариств «Зета» і «Лотос» з позовом про визнання договору недійсним як такого, що укладений ніш слідок обману. В ході розгляду справи встановлено, що позивач підписам з відповідачем «Зета» договір про комісійне обслуговування на позабіржовому фондовому ринку. Відповідно до цього договору ТОВ «ААА» (комітент) доручає ТОВ «Зета» (комісіонеру) укладати і виконувати угоди по купівлі цінних паперів відповідно до поданих комітентом заявок. 13.01.2001 р. позивач подав заявку про придбання протягом 30-ти банківських днів простих іменних акцій ВАТ «Захід» в кількості 2000000 штук за ціною не вище 0,06 грн. за штуку. Для виконання даної заявки позивач перерахував комісіонеру 100000,00 грн. Проте комісіонер заявку не виконав. Як стало відомо позивачу, ТОВ «Зета», ігноруючи факт отримання заявки від 13.01.2001р., 25.01.2001р. уклало договір комісії з ТОВ «Лотос» про придбання для останнього простих іменних акцій ВАТ «Захід» в кількості 1625786 штук за ціною 0,25 грн. за штуку. В той же день «Зета» підписав договір купівлі-продажу зазначеної кількості акцій і переоформив право власності на ТОВ «Лотос».
Чи є підстави для визнання договору купівлі-продажу акцій від 25.01.2001 р. недійсним?
Хто може звертатися з позовом про визнання договорів недійсними?

Семинар № 5.
Тема: Строки. Позовна давність.

Питання для обговорення:
1. Поняття та види строків у цивільному праві. Строки та терміни.
2. Строки здійснення цивільних прав.
3. Строки виконання цивільних обов'язків.
4. Строки позовної давності. Відмінність строків позовної давності від інших строків у цивільному праві.
5. Поняття та значення строку позовної давності.
6. Види строків позовної давності.
7. Початок перебігу позовної давності.
8. Зупинення, переривання та поновлення позовної давності.
9. Наслідки спливу позовної давності.
10. Вимоги, на які позовна давність не поширюється.

Нормативні акти.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. -2003. - № 40-44. - Ст. 356; з наступними змінами і доповненнями.
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. -2003. - № 18, № 19-20, № 21-22. - Ст. 144; з наступними змінами і доповненнями.
Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради. - 2004. - № 40-41, 42. - Ст. 492; з наступними змінами і доповненнями.
Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради. - 1992. - № 6. - Ст. 56; з наступними змінами і доповненнями.
Закон України «Про захист прав споживачів» від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради. - 1991. - № ЗО. - Ст. 379; з наступними змінами і доповненнями.
Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» // Відомості Верховної Ради. - 1994. - № 7. - Ст. 32. У редакції Закону України від 1 червня 2000 р. Відомості Верховної Ради. - 2001. - № 8. - Ст. 37; з наступними змінами і доповненнями.
Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради. - 1994. - № 7. - Ст. 34; з наступними змінами і доповненнями.
Закон України «Про авторське право і суміжні права» в редакції Закону України від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради. - 2001. - № 43. - Ст. 214; з наступними змінами і доповненнями.
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради. - 2003. - № 31-32. - Ст. 263; з наступними змінами і доповненнями.
Постанова Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 46. - Ст. 621.
Постанова Верховної Ради України «Про ратифікацію Конвенції про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 року» від 14 липня 1993 р. // Відомості Верховної Ради. - 1993. - № 36. - Ст. 368.
Міжнародна угода про порядок розв'язання спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності. Ратифікована Україною 19 грудня 1992 р. (Голос України від 14.01.93).
Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів 1974 року // «Зібрання чинних міжнародних договорів України» Кн. 1. - Т. 4. - С. 520-530.

Література:
Анисимова Л. Применение сроков исковой давности в судебной практике // Сов. юстиция. - 1974. - № 10.
Бойко О. Сроки исковой давности // Сов. юстиция. - 1971 .-№11.
Болотников И. М. Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности // Сов. юстиция. - 1964. - № 5.
ВахонєваТ. М. Строки (терміни) у цивільному праві: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. -К., 2005.- 18 с.
Гаврилов В. Вопросы исковой давности при взыскании авторского вознаграждения. //Сов. юстиция. - 1985. - № 21. - С. 4-6.
Гражданское право. Т. 1. Учебник. Изд. 6-е, перераб. и доп. / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. - М.: Велби, 2002. - 776 с.
Гражданское право: В 2 т. Т. І: Учебник / Отв. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е. изд. - М.: БЕК, 2002. - 816 с.
Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. - М.: Статут, 2000. («Классика российской цивилистики»).
Грибанов В. П. Сроки в гражданском праве. - М., 1967.
Кирилова М. Я. Исковая давность. - М., 1966.
Кирилова М. Я. Последствия пропуска сроков исковой давности // Советская юстиция. - 1976. - № 7.
Крохмаль В. Позовна давність у міжнародних угодах // Право України. - 1996. -№12.-С. 88.
Луць В. В. Проблема строків у цивільному праві. - Проблеми розвитку цивільного законодавства і методологія викладання цивільно-правових дисциплін. - Матеріали науково-практичного семінару. - 29-30.01.1993. - Харків.
Луць В. В. Строки в цивільних правовідносинах// Правознавство. - 1989. - № 1.
Луць В. В. Строки в цивільних правовідносинах: конспекти лекцій з спецкурсу. -Львів. - 1992.
МасевичМ. Исковая давность//Хозяйствои право. - 1993. -№9. -С. 133-144.
Садиков О. Имущественные санкции и исковая давность // Сов. юстиция. -1973 № 1.
Толстой Ю. К. Исковая давность // Правоведение. - 1992. - № 4. - С. 63-69.
Фалькович М. Исковая давность по арбитражным делам.//Хозяйство и право. -1978.-№ 12.
Юртаева М. Сроки исковой давности при изменении, прекращении и неисполнении обязательства//Соц. законность. - 1982. - № 11. - С. 36-39.

Завдання.
Завдання № 1.
ЗІ липня 2004 року між двома громадянами - Поляковим і Хрущаковим – була укладена письмова угода позики строком на 1 рік.
З якого моменту можна звертатись до суду з вимогою про примусове стягнення відповідної суми?

Завдання № 2.
Громадянин Кірчев уклав з громадянами Петренко та Лящовим договір про побудову гаража. В договорі зазначалося, що позов з приполу відхилення підрядчика від умов договору, що погіршують роботу, може бути пред'явлений протягом одного року з дня прийняття роботи.
Встановіть, чи присутні в даному випадку порушення норм, які регулюють позовну давність.

Завдання № 3.
Лікар Дібров у березні 1999 року виїхав в експедицію на Північ на два роки. Кімнату, яку він наймав у будинку, що належав Іванову, Дібров за згодою Іванова зачинив.
2 листопада 2000 року з кімнати Діброва грабіжники викрали декілька речей, в тому числі магнітофон, відеокамеру, настінний годинник, два пальто. Діброву про це не повідомили, тому що ніхто не знав його адреси.
10 червня 2003 року Дібров повернувся додому, дізнався про крадіжку і про те, що міліції не вдалося розшукати викрадені в нього речі.
24 березня 2005 року Дібров несподівано побачив свій магнітофон і відеокамеру в будинку Степанця, до якого прийшов на виклик лікаря, і дізнався у Степанця, що він купив ці речі два роки тому у одного знайомого, але за словами Степанця, цілком солідної людини.
Коли Степанець видужав, Дібров 09 квітня 2005 року пред'явив до нього позов про витребування магнітофону і відеокамери. Суд не заперечував права Діброва на витребування речей, але в позові відмовив, оскільки його право втрачено у зв'язку з пропуском позовної давності. В скарзі на це рішення Дібров стверджував, що суд неправильно вираховував початок перебігу строку позовної давності з моменту викрадення речей. Цей строк необхідно, за його думкою, вираховувати з дня виявлення речей у відповідача, бо до цього моменту він, Дібров, не знав, до кого пред'явити позов.
З якого моменту починається збігати позовна давність за вимогою Діброва?
Яке значення має міркування про те, що Дібров не знав, до кого пред'являти позов?
Чи правильна відмова суду в позові?

Завдання № 4.
Троянівська передала 4 листопада 2001 року Буршиній - дочці своєї сусідки - старовинний браслет з діамантами за умов, що Буршина надіне його на весілля і через 3-4 дні поверне.
11 листопада 2001 року Буршина повернула браслет, і Троянівська поклала його до скриньки. Через деякий час, протягом якого Троянівська не користувалася браслетом, вона виявила, що в браслеті, який мав 5 діамантів, одного не вистачає. Це сталося 25 грудня 2004 року. Лише через півроку, 25 червня 2005 року, Троянівській вдалося розшукати Буршину, яка виїжджала з сім'єю з міста. Буршина зізналася, що в день весілля вона помітила, що один діамант з браслету випав, але знайти його не вдалось.
Оскільки Буршина відшкодувати вартість діаманта відмовилась, Троянівська 18 липня 2005 року звернулась до суду.
З якого моменту повинен вираховуватись строк позовної давності?
Чи закінчився строк позовної давності у даному випадку?
Чи має значення для вирахування строку позовної давності визнання Буршиною факту втрати коштовності?

Завдання № 5
Акціонерне товариство «Затишок» повинно було заплатити кооперативу «Зміна» 27 000 грн. за отримані товари. Строк давності на стягнення цієї суми закінчувався 14 жовтня 2004 року. 29 листопада 2004 року бухгалтерія АТ «Затишок» перерахувала кооперативу «Зміна» вказану суму. Через деякий час в АТ «Затишок» було виявлено, що 27 000 грн. сплачені після закінчення строку позовної давності. У зв'язку з цим АТ «Затишок» пред'явив у господарський суд позов про стягнення з кооперативу «Зміна» неправильно сплаченої суми.
Які наслідки закінчення позовної давності у відносинах між юридичними особами?

Завдання № 6.
15 червня 2005 року Шуранова звернулася до суду з позовом до Ковальових про визнання права власності на 1/3 домоволодіння. Свої вимоги позивачка мотивувала тим, що вона є поряд з Ковальовими спадкоємицею будинку, що залишився після смерті її батьків, яка сталася 8 травня 2002 року. Відповідачі, як стверджувала Шуранова, протягом останніх двох років заперечують її право мешкати в цьому будинку.
Ковальови просили суд в позові Шурановій відмовити за тих обставин, що з дня відкриття спадщини (тобто з дня смерті матері Шуринової) пройшло більше трьох років, отже позивачка пропустила строк позовної давності. Адвокат Шуранової в свою чергу просив суд врахувати, що з 10 лютого 2005 року по 4 квітня 2005 року вона перебувала в лікарні у зв'язку з тяжким захворюванням серця.
Пропущена чи ні в даному випадку позовна давність?
Чи має правове значення перебування Шуранової в лікарні?

Завдання № 7
У квітні 2003 року Волошин виявив своє пальто у Симоненка, який викрав його у власника у лютому 2002 року. В березні 2005 року Волошин звернувся з позовом до суду про витребування пальто та про відшкодування витрат на його ремонт. Симоненко проти нойону заперечував, вважаючи, що позивачем пропущено строк погонної давності. Останній же, навпаки, вважає, що перебіг строку почався л часу, коли він дізнався про порушника свого права приватної власності і тому цей строк він не пропустив.
Як повинно бути вирішено справу?
З якого часу починається перебіг строку позовної давності за позовами про захист абсолютних і відносних прав?

Завдання № 8
Лукін 12 лютого 1999 року взяв у позику у Кротова 22000 грн. на будівництво будинку. Кротов отримав від Лукіна розписку, в якій був зазначений строк виплати боргу 1 травня 1999 року. ЗО травня 2000 року Лукін виплатив Кротову 5 000 грн. і пообіцяв решту боргу погасити найближчим часом, але не пізніше, ніж через два місяці.
Повернувшись 16 вересня 2000 року з плавання, Лукін написав Кротову листа, в якому повідомляв, що він збирається на наступному тижні приїхати до нього і сплатити решту суми боргу. Кротов цей лист отримав лише 2 січня 2001 року, тому що 9 вересня 2000 року він був покликаний до лав армії, а родичі переслали йому листа із запізненням. 10 квітня 2004 року Кротов був звільнений з лав армії в запас, і, повернувшись додому, проінформував листом від 18 квітня 2004 року Лукіна про те, що він потребує грошей і просить повернути борг. Відповідь на цей лист він не отримав. Не отримав він відповідь і на лист, що був написаний Лукіну 10 жовтня 2004 року.
Через деякий час Кротов дізнався, що Лукін купив автомашину, хоча борг Кротову залишився не сплачений. У зв'язку з цим Кротов 4 лютого 2005 року звернувся в юридичну консультацію з проханням скласти позовну заяву в суд. В юридичній консультації Кротову пояснили, що він пропустив строк позовної давності на відшкодування 17 000 грн. з Лукіна, і тому звернення до суду може виявитись безрезультатним.
Яке юридичне значення, з точки зору правил про позовну давність, має кожна із згаданих вище дат і подій, і чи закінчився строк позовної давності за позовом Кротова?

Завдання № 9
Скронченко вбив Вирова, на утриманні якого знаходився малолітній син. Мати дитини звернулася з заявою до слідчих органів про визнання її цивільним позивачем у кримінальній справі. Постановою слідчого від 11 липня 1999 року її було визнано цивільним позивачем.
Вироком суду, що набрав сили 13 червня 2004 року, цивільний позов про відшкодування збитків залишено без розгляду. 18 листопада 2005 року потерпіла звернулася з позовом до відповідача про стягнення збитків на утримання дитини, починаючи з 5 березня 1999 року. Районний суд вирішив стягнути збитки з 18 листопада 2005 року, тобто з часу звернення потерпілої до суду, оскільки нею було порушено строк позовної давності.
Зробіть висновок по справі.

Завдання № 10.
1 січня 2001 року Кулько здав в оренду на п'ять років свій будинок Кузіну. Орендна плата була передбачена в розмірі 2 000 грн. на рік при щорічному внесенні в січні за рік наперед. Оскільки Кузін протягом всього строку дії договору орендної плати не вносив, Кулько 15 лютого 2005 року пред'явив позов до Кузіна про відшкодування орендної плати за п'ять років у сумі 10 000 грн. Кузін просив у позові відмовити, оскільки позивач пропустив строк позовної давності.
Вирішить справу.

Завдання № 11.
У Сомова був викрадений ряд цінних речей. Про викрадення він повідомив у органи міліції. Проте розшукати викрадені речі не вдалося. Через чотири роки після крадіжки Сомов побачив свій костюм у комісійному магазині. Як з'ясувалося, костюм був зданий на комісію Лагутіним. Сомов пред'явив позов до магазину і Лагутін пояснив, що рік тому він купив костюм у незнайомого громадянина. суд відмовив в позові Сомову на тій підставі, що останній пропустив строк позовної давності, бо з моменту, коли Сомову стало відомо про порушення його прав, пройшло більше трьох років.
Чи є вірним рішення суду?

Завдання № 12.
20 вересня 2001 року Кононов позичив 1000 грн. Підгорному з умовою повернення через 3 місяця. Проте борг вчасно повернутий не був.
В жовтні цього ж року Підгорний виїхав до Польщі, де за скоєний злочин був засуджений на 1.5 року. В грудні 2002 року його дружина передала Кононову 500 грн.
Після повернення із Польщі в травні 2003 року Підгорний разом з дружиною поїхав з Харкова в Закарпатську область на постійне проживання. ЗО січня 2004 року Кононов подав позов до Підгорного про повернення боргу із врахуванням індексації. В досудовому розгляді Підгорний, не заперечуючи факту позики, пояснив, що строки позовної давності минули, він дружині не доручав повертати борг.
Вирішить справу.

Завдання № 13.
В січні 1999 року у Горбунова була вкрадена шапка з цінного хутра і шкіряна куртка. Остання в жовтні 2003 року була випадково впізнана у Воронова.
Через місяць Горбунов подав позов про повернення йому куртки і компенсації заподіяної шкоди по придбанню іншого одягу і за зношення куртки.
В суді відповідач пояснив, що цю куртку його друзі в 2000 році подарували йому до дня народження і він нікому її не поверне, тим більше, що з моменту втрати куртки Горбу новим минуло вже більше 3-х років. Позивач, навпаки, вважає, що строк почав текти з моменту, коли він подав позов, оскільки раніше не було відомо, до кого подавати позов.
Вирішить справу. Як визначається момент початку спливу строків позовної давності?Семінар №1
Тема: Право власності
Питання для обговорення:
Речові права в системі цивільних прав. Ознаки речових прав.
Власність і право власності: співвідношення.
Зміст права власності. Види права власності за законодавством України.
Підстави виникнення та припинення права власності та інших речових прав.
Момент виникнення права власності у набувача майна за договором.
Реєстрація речових прав: порядок та правове значення.
Право приватної власності., підстави виникнення і припинення права приватної власності фізичних осіб.
Суб’єкти та об’єкти права приватної власності фізичних осіб.
Зміст і здійснення права приватної власності фізичних осіб.
Поняття та ознаки права державної власності, суб'єкти та об'єкти права державної власності.
Поняття права комунальної власності. Суб'єкти та об'єкти права комунальної власності. Зміст права комунальної власності.
Здійснення права комунальної власності. Цивільно-правовий статус комунальних підприємств та установ.
Поняття права спільної власності та її види.
Поняття спільної часткової власності. Права та обов'язки учасників спільної часткової власності. Право переважної купівлі частки в спільній власності.
Право спільної сумісної власності.
Особливості права спільної сумісної власності подружжя.


Завдання
Завдання № 1.
Л. дав у газеті оголошення про продаж телевізора. На оголошення відізвався С, якому Л. на словах погодився продати телевізор за 800 грн. Одержавши дану суму, Л. просив зачекати покупця кілька днів, поки він придбає в магазині інший телевізор замість проданого. Проте протягом цього періоду у помешканні Л. сталася пожежа і телевізор згорів. Як було встановлено комісією ЖЕО - пожежа відбулася через коротке замикання.
Дізнавшись про це, С. пред'явив вимогу до Л. про повернення грошей. П заперечував, вказавши на те, що сторони досягли згоди щодо укладення договору купівлі-продажу, С. став власником телевізора і, як власник, має нести ризик випадкової загибелі речі згідно ст.. 323 ЦК України.
Вирішить спір.

Завдання № 2.
Приватний підприємець уклав з банком договір позики, в забезпечення виконання якого передав у заставу недобудовану будівлю. Умовами договору застави було передбачено, що на момент виконання основного зобов'язання заставодавець має завершити будівництво.
Підприємець не зміг виконати основне зобов'язання, і банк звернувся до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису про звернення стягнення на предмет застави. Виявилося, що будівництво будівля було завершено, остання була прийнята в експлуатацію, проте право власності на неї заставодавця не було зареєстроване.
За яких умов нотаріус може вчинити виконавчий напис, а банк-кредитор звернути стягнення на предмет застави?

Завдання № 3
В період перебування в зареєстрованому шлюбі подружжя Ситіних придбало квартиру. Покупцем в нотаріально посвідченому договорі був зазначений чоловік.
Через певний час Ситіни вирішили розірвати шлюб. При поділі спільного сумісного майна між ними виник спір чи включається до складу цього майна зазначена квартира. Чоловік стверджував, що, оскільки покупцем в нотаріально-посвідченому та зареєстрованому договорі купівлі-продажу виступав він самостійно, то ця квартира є його особистою роздільною власністю. Дружина зазначала, що будь-яке майно, придбане під час шлюбу, є спільною сумісною власністю подружжя, крім випадків, коли інше прямо визначено в законі. Оскільки ж закон не встановлює винятків з цього правила щодо випадків, коли квартира чи інше нерухоме майно було придбано під час шлюбу, за спільні кошти, але у правовстановлювальному документі вказаний лише один з подружжя, квартира має входити до складу спільного сумісного майна і підлягати поділу за правилами поділу такого майна.
Хто має рацію в даному спорі?
Яким було б вирішення спору, якби його предметом була б квартира, приватизована чоловіком під час дії зареєстрованого шлюбу?

Завдання №4
У травні 1998 р. О. Н. звернулася з позовом до Є., К. і Т. про визнання права власності на автомобіль. Позивачка послалась на те, що н 1986 р. перебувала в зареєстрованому шлюбі з Н. (батьком відповідачок), якому в жовтні 1997 р., як інваліду ВВВІ групи, був виділений безоплатно автомобіль «Запорожець». 2 грудня 1998 р. Н. помер. Як член сім'ї спадкодавця, вона має право на автомобіль. Однак ним заволоділи відповідачки, чим порушують її права.
З матеріалів справи видно, що автомобіль ЗАЗ-968М був наданий Н. з урахуванням і того, що відповідачка Є. - його дочка, як член сім'ї, могла постійно здійснювати керування автомобілем для обслуговування батька. На її ім'я і був виданий технічний паспорт.
Заперечуючи проти позову, Є. посилалась на те, що і на час отримання батьком автомобіля і в наступному вона не припиняла з ним сімейних стосунків. Хоча він і прописався до позивачки, але продовжував фактично проживати з дочкою, вести спільне господарство. Вона (відповідачка) здійснювала за ним догляд, постійно обслуговувала на автомобілі.
Як слід вирішити справу?


Завдання № 5
Громадянин Авдєєв звернувся до суду з позовом до громадянки Григорович про визнання права власності на частину квартири, яка належить на праві приватної власності громадянці Григорович на підставі укладеного нею договору купівлі-продажу.
В позовній заяві позивач стверджував, що вони з власницею квартири протягом півроку, що передував укладенню нею договору купівлі-продажу, незважаючи на відсутність реєстрації шлюбу, жили разом, вели спільне господарство. Крім того, він надав кошти відповідачці у сумі еквівалентній 30,000 доларам СІЛА для покупки спірної квартири. Те, що він не приймав участі в укладенні угоди купівлі-продажу квартири позивач пояснював відсутністю у нього на той момент паспорта, який був у нього викрадений.
Суд позов задовольнив і прийняв рішення про визнання права власності на частину спірної квартири, виходячи з розміру суми, еквівалентної вкладу позивача в спільне господарство з відповідачкою.
Дайте юридичну оцінку рішенню суду.
Завдання № 6
Зі стада колективного сільскогосподарського підприємства (КСП) «Ранок» зникли 20 корів з товарним клеймом. Через 7 місяців ці корови були знайдені на території фермерського господарства(ФГ) «Жовтень».
КСП звернулося до ФГ з вимогою повернути корів, але представник останнього відмовився зробити це, посилаючись на ст. ст. 340, 341 ЦК України, згідно з якими, на його думку, корови стали власністю ФГ, оскільки вони приблудили до стада господарства, про що було складено акт, і господарство утримувало їх більше шести місяців, повідомивши про це попередньо виконавчий комітет місцевої ради депутатів.
Як слід вирішити справу?


Завдання № 7
Виконком районної Ради депутатів виніс рішення про визнання безхазяйним будинку та іншого майна, серед якого було 2 картини відомого художніка, на підставі того, що власник його невідомий і не сплачує обов'язкові платежі і податки. Через два місяці після цього до виконкому звернувся Рєпін А., який стверджував, що власником цього майна є його брат, місцезнаходження якого йому зараз невідоме, але рік тому він отримав від нього листа з м. Мурманська.
Голова райвиконкому пояснив Рєпіну А., що з дня винесення рішення виконокому майно стало комунальною власністю.
А. Рєпін звернувся до юридичної консультації з такими питаннями:
Яке майно вважається безхазяйним і в якому порядку воно може надходити у комунальну власність?
Чи може А. Рєпін або його брат звернутися до суду про повернення йому майна?
Чи відповідає закону твердження голови виконкому, що картини перейшли б у власність територіальної громади навіть і тоді, коли б брат проживав у своєму будинку?
Як слід вирішити справу?


Завдання № 8
Сергій та Лариса уклали шлюб у 2000 році. В 2001 році у них народився син Антон.
У 2004 році Сергій за згодою Лариси уклав договір позики, за яким позичив Н. велику суму грошей під заставу його квартири. Н. не повернув позику і за рішенням суду його квартира була передана Сергію, якій зареєстрував її на своє ім'я.
У 2006 році Сергій пред'явив до суду позов про розірвання шлюбу та поділ майна, у якому вказував, що спільне ведення господарства та шлюбні відносини припинились у 2003 році і гроші, які він позичив Н. у 2004 році, є його власними грошима. На цій підставі він просив суд при розподілі майна визнати квартиру його особистим майном, яке не підлягає поділу.
Лариса заперечувала проти позову, посилаючись на те, що у 2005 році вони разом з чоловіком та сином виїжджали у Київ до посольства США на співбесіду з метою виїзду до США на постійне проживання.
Як слід вирішити справу?

Завдання № 9
С. мешкав зі своїми батьками у трикімнатній квартирі. Розподіливши особистий рахунок, він приватизував одну кімнату та продав її.
Батьки звернулися до суду з позовом про переведення на них прав та обов'язків покупця, оскільки вони є співвласниками квартири і мають право привілейованої купівлі.
Як слід вирішити справу? Чи є батьки належними позивачами у даній справі?

Завдання № 10
Логниненко пред'явив позов до Макарової про визнання права іт частину сум грошових внесків. Позивач зазначив, що близько 35 років він перебував у фактичному шлюбі з сестрою відповідачки, вів з нею спільне господарство і на її рахунок в ощадній касі вносилися як її пенсія, так і одержувана ним заробітна плата. Оскільки після її смерті свідоцтво про право на спадщину одержала відповідачка, позивач як спадкоємець другої черги за законом просив визнати за ним згідно зі ст.ст. 368, 370 ЦК України право на половину внеску.
Як слід вирішити справу?

Завдання № 11
Брати Павло та Сергій Іваненки придбали у спільну часткову власність автомобіль (по 8 частки кожному). Під час управління автомобілем Павло зі своєї вини зіткнувся з автомобілем А., внаслідок чого була завдана шкда автомобілю А. та автомобілю, належному Іваненкам.
Між братами виник спір, чи зобов'язаний Сергій брати участь у відшкодуванні частини витрат на ремонт автомобіля А. та автомобіля, що знаходиться у їхній спільній частковій власності.
Як слід вирішити справу?

Семінар № 2.
Тема: Речові права на чуже майно. Захист права власності та інших речових прав. (2 години)
Питання для обговорення
Поняття та види обмежених речових прав.
Звальна характеристика володіння чужим майном.
Поняття та види сервітутів. Земельні сервітути. Особисті сервітути. Припинення сервітутів.
Право користування чужою землею для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).
Право користування чужою землею для забудови (суперфіций).
Поняття та основні цивільно-правові способи захисту права власності.
Витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов).
Захист прав власника від порушень, не поєднаних з позбавленням володіння (негаторний позов).
Захист прав володільця, який не є власником.
Відповідальність державних органів за видання актів, які порушують права власників. Відповідальність за неправомірне втручання у здійснення власниками своїх повноважень.

Завдання
Завдання № 1
К. приватизував земельну ділянку, що раніше належала йому на прані користування. Після приватизації К. заборонив своїм сусідам проходити через свою ділянку до джерела питної води, посилаючись на те, що обсяг його повноважень у зв'язку з приватизацією істотно збільшився, адже він є вже не тільки користувачем, але й має інші права, що входять до змісту права власності. Зокрема, він згідно частин першої і другої статті 4 Закону України «Про власність» володіє, користується і розпоряджається майном на власний розсуд, а також вчиняє щодо нього будь-які дії, що не суперечать закону.
Сусіди К. не були згодні з його запереченнями, вважаючи, що він порушує належні їм права щодо використання чужої земельної ділянки для проходу до джерела питної води. Крім того, вони обґрунтовували доцільність своїх вимог тим, що поблизу немає іншої водойми, яка могла б задовольнити їхні потреби.
Яка сторона має рацію в даному спорі? Вирішіть спір.

Завдання № 2
А. є власником земельної ділянки. Сусідню ділянку придбав Б. і почав зводити на її території котедж. Враховуючи порівняно невеликі розміри своєї ділянки, Б. не вистачало місця для зберігання будівельних матеріалів і, оскільки не було іншої придатної для цього території, він частково здійснив їх складування на ділянці, належній А.
А. заперечував проти дій Б., вважаючи їх такими, що обмежують належне йому право власності і виклав свої заперечення у негаторному позові.
А. в свою чергу послався на те, що його дії повною мірою узгоджуються з законом і є різновидом законного сервітуту (пункт ж ст. 99 Земельного кодексу України).
Вирішіть спір.

Завдання № З
Між наймодавцем П. і наймачем М. був укладений договір найму (оренди) транспортного засобу, належного П. на праві приватної власності. Після завершення строку дії договору М. намагався повернути П. транспортний засіб, проте виявилося, що наймодавець за адресою, зазначеною в договорі, більше не проживає. Заходи, вжиті М. і спрямовані на встановлення місцяпроживання П., результату не дали.
М. звернувся до юридичної консультації з проханням ознайомити його з правами та обов'язками, належними йому щодо транспортного засобу в даній ситуації. Зокрема, він цікавився, чи має можливість набути право власності на це майно, адже витратив на його утримання та ремонт значну кількість коштів.
Яким має бути зміст юридичної консультації?

Завдання № 4
Київська міська рада уклала з В. договір суперфіція, за яким передала останньому у безстрокове користування земельну ділянку для будівництва дитячого садка. В порушення умов договору В. влаштував на території земельної ділянки речовий ринок.
Київська міська рада повідомила В. про одностороннє розірвання договору суперфіція внаслідок істотного порушення його умов (ч. 2 ст. 651 ЦК України) і прийняла рішення про передачу ділянки у користування іншій особі.
В. звернувся до суду з позовом про визнання рішення Київської міської ради неправомірним, посилаючись на неможливість Київської міської ради в односторонньому порядку відмовлятися від виконання зобов'язання.
Вирішіть справу.
Завдання № 5.
А. у 2004 році придбав автомобіль ВАЗ 21073 за 25,000 грн. За період експлуатації він обладнав машину сигналізацією вартістю 1,000 грн., здійснив антикорозійну обробку кузова (1,500 грн.) та зробив капітальний ремонт двигуна за 2,500 грн. У 2006 році при огляді автомобіля працівником ДАІ з'ясувалось, що 4 цифри на номері кузова перебиті, а сам автомобіль викрадений у 2003 році та проданий за підробленим договором доручення Б.
Через деякій час Б. продав автомобіль В., В. продав його Г., а Г., у свою чергу, продав його А. Таким чином, А. є четвертим набувачем машини. Автомобіль у А. був вилучений та повернутий власнику.
Як слід вирішити справу? Яким чином А. може захистити свої інтереси?

Завдання № 6.
У 2005 р. Київською міською радою було прийнято рішення про здійснення надбудови мансардного поверху в багатоквартирному будинку.
Мешканці цього будинку негайно подали позов до суду про скасування рішення Київської міської ради як незаконного, адже останнє було прийнято без погодження з мешканцями будинку.
Суд позов відхилив, зазначивши, що згоди мешканців на здійснення надбудови не потрібно, оскільки проект надбудови був узгоджений у всіх необхідних інстанціях і проведення таких робіт не загрожуватиме ні життю та здоров'ю мешканців, ні цілісності їхнього майна.
Крім того, суд відзначив, що одержання згоди було б необхідно тільки у випадку, коли б власники квартир у багатоквартирному будинку створили об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (кондомініум). Дайте юридичну оцінку рішенню суду. Яким мало б бути рішення, якщо буде встановлено, що згода усіх власників приватизованих квартир була отримана, а згода наймачів квартир була відсутня?

Завдання № 7.
Н. випадково загубила коштовне намисто, виготовлене для неї за спеціальними ескізами фірмою «Гранд».Через певний час вона випадково помітила намисто на своїй знайомій О. Остання розповіла, що нещодавно придбала прикрасу «з рук» у знайомого ювеліра, який, в свою чергу, придбав його на стихійному ринку.
Чи має Н. підстави для витребування намиста?

Завдання № 8.
Білецький звернувся з позовом до Кондратенко про визнання недійсним свідоцтва про право на спадщину та про визнання за ним права власності на половину будинку і на половину грошового вкладу, посилаючись на те, що він і спадкодавиця Колосова разом вели спільне господарство, він за свої кошти капітально відремонтував будинок, побудував сарай. Однак після смерті Колосової відповідачка Кондратенко (сестра Колосової) успадкувала все майно і тим самим позбавила його права власності на половину будинку і на половину внесків, тобто на майно, яке було набуто за спільні кошти.
Як слід вирішити справу?

Завдання № 9
У січні 2004 року Литвиненко придбав у Бовкуна трикімнатну квартиру, яка належала останньому на підставі свідоцтва про право власності на житло. Коли Литвиненко через деякий час вирішив продати цю квартиру він виявив, що Бовкун залишається зареєстрованим у його квартирі. Бовкун відмовився виписуватися з квартири і Литвиненко вирішив звернутися з позовом до суду.
З яким позовом може звернутися Л.?
Як слід вирішити справу?


Семінар № 3.
Тема: Загальні положення про зобов'язання. Виконання зобов’язання. Припинення зобов’язання.

Питання для обговорення:
Поняття та підстави виникнення цивільно-правових зобов'язань.
Суб'єкти цивільно-правового зобов'язання. Заміна суб'єктів цивільно-правового зобов'язання.
Об'єкти цивільно-правового зобов'язання.
Суб'єкти виконання зобов'язання. Виконання зобов'язання з множинністю осіб.
Предмет виконання зобов'язання. Строк, місце та спосіб виконання зобов'язання
Поняття припинення зобов'язання та способів припинення зобов'язання.
Припинення зобов'язання зарахуванням: поняття та основні умови.
Домовленість сторін як спосіб припинення зобов'язання. Види домовленості (новація, відступне, прощення боргу).
Неможливість виконання як спосіб припинення зобов'язання.
Припинення зобов'язання поєднанням боржника та кредитора в одній особі.
Випадки припинення зобов'язання смертю фізичної особи.
Припинення зобов'язання ліквідацією юридичної особи.

Завдання
Завдання № 1.
Бізнесмен Кравченко пообіцяв своєму онуку Борису купити йому будь-який автомобіль на його вибір вартістю не більше 10 000 доларів США після успішного закінчення навчання в університеті, в підтвердження чого дав письмове зобов'язання. Через рік Кравченко помер. Після закінчення університету Борис звернувся до єдиного спадкоємця Кравченка, вказаного у заповіті, з вимогою купити йому автомобіль «Шевроле» або виплатити його вартість у грошах. Отримавши відмову, Борис звернувся до суду.
Вирішіть справу.

Завдання №2.
Артеменко домовився зі своїм приятелем Косенком, артистом естради, що запросить до себе додому співробітників, які хотіли б послухати у виконанні Косенка естрадні пісні в домашній обстановці. Однак за дві години до призначеного часу зустрічі Косенко зателефонував Артеменку і повідомив його, що не прийде, оскільки вирішив залишитися вдома, щоб подивитися футбольний матч за участю київського «Динамо». Зустріч, що було призначено, довелося відмінити. Артеменко вважає, що Косенко зобов'язаний відшкодувати йому витрати, пов'язані з підготовкою зустрічі (вартість продуктів, напоїв) та компенсувати моральну шкоду.
Чи мас Артеменко юридичні підстави для пред'явлення таких вимог до Косенка?

Завдання № 3.
На прохання того приятеля Сомова, Лисько погодився перевезти на власному автомобілі телевізор «Філіпс», що був куплений Сомовим. По дорозі від магазину до дому Сомова Лисько не упорався з керуванням і автомобіль перекинувся. Водій і пасажир не постраждали, але телевізор, що перевозився в багажнику, виявився повністю розбитим.
Сомов вимагає від Лиська відшкодувати йому вартість телевізора. Лисько заперечує проти цього, оскільки, на його думку, він лише хотів надати Сомову товариську послугу. Ніякого договору вони не укладали, грошей він за перевезення телевізора не отримав, а тому ніяких зобов'язань між ними не виникло. До того ж внаслідок аварії поніс збитки не тільки Сомов, але і він, Лисько, оскільки на ремонт автомобіля йому необхідно буде витратити значно більшу суму, аніж вартість телевізора.
Хто має рацію в цьому спорі? Обґрунтуйте відповідь.

Завдання № 4
Чим відрізняється відступлення права вимоги від купівлі-продажу боргу? Чи може банк відступити право вимоги за кредитним договором не іншому банку, а юридичній особі, яка не займається банківською діяльністю?

Завдання № 5
Науковці Усенко і Ребров спільно придбали у вдови професора Лисицького наукову бібліотеку, що залишилась після його смерті. Договір було укладено, книги перевезли до квартири Реброва, а обумовлена договором ціна належала до уплати через місяць. Розділити книги практично було неможливо, тому Усенко і Ребров домовились, що бібліотеку придбає один Ребров. Через два тижні Ребров виїхав у довгострокове відрядження.
Лисицька, не отримавши в строк гроші, пред'явила позов до Усенка про стягнення всієї вартості бібліотеки, мотивуючи свої вимоги тим, що договір був укладений нею спільно з Усенко і Ребровим. Усенко заперечував проти позову, стверджуючи, що досягнута між ним і Ребровим домовленість означає перевід боргу на Реброва, тому він не несе перед Лисицькою ніяких зобов'язань.
Розгляньте доводи сторін. Хто має рацію в цьому спорі?

Завдання № 6
За договором купівлі-продажу Івченко передав Саліну автомобіль, а останній зобов'язався сплатити за нього 100 000 гривень. Отримувачем грошей в договорі була визначена донька Івченка. Івченко, продавши автомобіль, поїхав у тривале відрядження. Салін вчасно не розрахувався, і донька Івченка звернулася з позовом до суду про стягнення з Саліна суми боргу і відсотків річних за прострочення. Салін проти позову заперечував, стверджуючи, що донька Івченка не є стороною договору, а отже, не має права вимоги.
Вирішіть справу.

Завдання № 7.
Гриценко позичив у Рудика 10 000 грн. строком на один рік, але в установлений строк грошей не повернув. Через шість місяців після настання строку виконання договору Рудик звернувся з позовом до суду про стягнення з Гриценка 10 000 грн. та 3% річних за час прострочення. Гриценко не заперечував проти сплати боргу, але відмовився від сплати процентів. Він пояснив, що кредитор сам винен у тому, що в строк, визначений договором, не забрав у нього гроші. Гроші лежали у нього (Гриценка) дома і всі члени сім'ї були попереджені, що прийде Рудик, і йому потрібно буде віддати гроші.
Вирішіть справу. Які були б наслідки зміни місця проживання Рудика?

Завдання № 8.
Фірма «Кристал» уклала договір з проектною організацією на розробку проектної документації з реконструкції будівлі, що придбана фірмою для розміщення офісів. В строк, що вказаний у договорі, проектувальники виконали ескіз, макет та генеральний план реконструкції.
Коли фірма звернулася за отриманням дозвільної документації, з'ясувалося, що проект поданий не в повному обсязі. Проектна організація зазначила, що вона виконала умови договору повністю, оскільки договором перелік матеріалів, що надаються, не передбачений. Однак вона готова виконати необхідну частину роботи за умов додаткової оплати.
Фірма «Кристал» звернулась за консультацією до юриста.
Яку відповідь слід дати?

Завдання № 9.
Яковлєв та Смирнов, які проживали в м. Харків, уклали договір позики строком на один рік, за яким Смирнов передав Яковлєву грошову суму в розмірі 10000 гривень. Коли підійшов час розрахунку Смирнов зателефонував Яковлєву та повідомив його, що переїхав на постійне місце проживання до міста Єкатеринбург (Росія), тому просить Яковлєва передати йому гроші там та повернути борг у російських рублях. Яковлєв відмовився, зазначивши, що договір вони укладали в Харкові, сума боргу рахувалася в гривнях, отже, він віддасть гривні в місці укладення договору.
Хто має рацію в даному спорі?

Завдання № 10.
Виробниче об'єднання уклало з Морським портом договір на виготовлення та поставку портового крану. Строк поставки був визначений - через 6 місяців з моменту укладення договору. У зв'язку з оновленням виробництва Виробниче об'єднання виготовило кран через чотири місяці після укладення договору та привезло його до Морського порту. Але Морський порт не прийняв кран та звернувся до Виробничого об'єднання з вимогою про відшкодування збитків, викликаних розміщенням крану на його території.
Хто має рацію в даному спорі?

Завдання № 11.
Договір купівлі-продажу між ТОВ «Альфа» (продавець) і ТОВ «Вега» (покупець) передбачав 30% попередню оплату. Гроші ТОВ «Альфа» були перераховані засновником ТОВ «Вега» Малишевим. Після цього Малипіев звернувся до ТОВ «Альфа» з вимогою про передачу йому товару. ТОВ «Альфа» відмовилося, стверджуючи, що виконання частини зобов'язання третьою особою не є підставою для заміни сторони в зобов'язанні.
Хто має рацію в даному спорі? Чи змінилася б ситуація, якби Малишев сплатив 100% вартості товару?

Завдання № 12
За договором кредиту між АКБ «Мрія» і ТОВ «Міг» товариство в останній день сплати частини кредиту та відсотків надало в свій банк платіжне доручення про перерахування коштів АКБ «Мрія». У зв'язку з проблемами в платіжній системі банку гроші надійшли на рахунок АКБ «Мрія» тільки через тиждень. АКБ «Мрія» вважає, що ТОВ «Міг» допустило прострочення виконання зобов'язання, а отже, є підстави для застосування до нього штрафних санкцій. ТОВ «Міг» заперечує.
Хто має рацію в даному спорі?

Завдання № 13
Для придбання автомобіля у Ігнатенка не вистачало грошей у розмірі 5000 гривень. Він позичив цю суму у свого дядька Рибченка, оформивши ці відносини договором позики. Строк повернення позики - через один рік. Через 5 місяців після укладення договору Рибченко помер. В заповіті єдиним спадкоємцем значився його племінник Ігнатенко.
Яка доля зобов'язання Ігнатенка перед Рибченком?

Завдання № 14
Завод імені Корольова мав виконавчий лист про стягнення із заробітної плати слюсаря Карпова відшкодування шкоди у розмірі 10000 гривень, завданої ним у зв'язку з розкраданням майна Заводу. Виконавчий лист не пред'являвся до виконання, оскільки Карпов тяжко хворів та знаходився у лікарні.
Через п'ять місяців Карпов помер. Завод зажадав стягнення :{битків із спадкового майна Карпова, яке отримала його дружина. Дружина Карпова проти стягнення заперечувала, зазначаючи, що зобов'язання чоловіка мало особистий характер, а отже, припинилося його смертю.
Хто має рацію в цьому спорі?

Завдання № 15.
Художник Васько отримав від Бондаренка замовлення намалювати його портрет. Через місяць портрет було майже завершено, залишилося лише покрити його лаком та вставити в рамку, але Васько помер.
Син Васька звернувся до Бондаренка з вимогою оплатити роботу батька, але той заперечував, стверджуючи, що по-перше, портрет не закінчено, а по-друге, зобов'язання між ним та Васьком мало особистий характер, а отже, припинилося смертю Васька.
Хто має рацію в цьому спорі?

Завдання № 16.
При розлученні подружжя Мельник суд постановив зобов'язати дружину Мельник передати чоловікові частину спільного майна (предмети домашнього вжитку на загальну суму 30000 грн.). При цьому чоловік Мельник повинен сплачувати аліменти на утримання доньки, яка залишалася жити з матір'ю. Чоловік запропонував дружині залишити їй майно, але взамін не сплачувати аліменти. Дружина звернулася за порадою до юриста.
Яку відповідь їй слід дати? Чи можливе в даному випадку зарахування вимог? Які умови є необхідними для можливості проведення зарахування?

Завдання № 17
За договором поставки Постачальник зобов'язувався передати Покупцеві товар, а Покупець оплатити його на умовах 100% попередньої оплати. Покупець оплатив товар, але у зв'язку із істотною зміною цін на ринку Постачальник відмовився поставити товар і повернув Покупцю гроші. Покупець гроші прийняв. Після цього Покупець звернувся до Постачальника з вимогою про передачу товару. Останній відмовився, мотивуючи це тим, що Покупець прийняв повернуті гроші, а отже, погодився припинити зобов'язання.
Вирішіть справу.
Семінар 4.
Тема: Забезпечення виконання зобов'язань.
Питання для обговорення:
Поняття та види способів забезпечення виконання зобов'язань.
Поняття та види неустойки. Збільшення та зменшення розміру неустойки.
Поняття та загальна характеристика завдатку. Відмежування завдатку від авансу. Функції завдатку.
Поняття поруки. Особливості відповідальності поручителя.
Поняття та загальна характеристика гарантії. Відмежування гарантії від поруки.
Поняття, функції та сфера застосування застави. Види застави. Порядок звернення стягнення на предмет застави.
Утримання як вид (спосіб) забезпечення виконання зобов'язань.

Завдання
Завдання № 1
ТОВ «Контакт» звернулося в суд з позовом до ТОВ «Північ» про стягнення оплати за поставлену продукцію та неустойки за прострочення виконання грошового зобов'язання. В позові позивач зазначив, що між ним та відповідачем був укладений договір поставки металу, відповідно до якого ТОВ «Північ» було поставлено металопрокату на загальну суму 50 000 грн. Відповідач не розрахувався у передбачені в договорі строки.
ТОВ «Контакт» просить суд стягнути з ТОВ «Північ» вартість поставленого металопрокату та неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення на підставі Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань».
ТОВ «Півнчі» проти позову заперечує, зазначаючи, що в договорі поставки сторони не передбачили неустойку за несвоєчасну оплату.
Вирішіть справу.

Завдання № 2.
Між Ощадбанком і ПП «Фарт» був укладений кредитний договір, відповідно до якого Ощадбанк зобов'язувався відкрити кредитну лінію на 2 млн. доларів США строком на З роки. Для забезпечення виконання позичальником зобов'язань за кредитним договором було укладено договори поруки та застави нежитлового приміщення, в яких поручителем та заставодавцем виступило 'ГОВ «Шик».
Рішенням господарського суду м. Києва за позовом Ощадбанку кредитний договір розірваний у зв'язку з неналежним виконанням ПП «Фарт» договірних зобов'язань щодо сплати відсотків за користування кредитом.
Постановою Київського апеляційного господарського суду рішення залишено без змін, а в мотивувальній частині вказано, що з розірванням кредитного договору у сторін припинились права та обов'язки, які випливають з даного договору, а отже, і права застави та поруки.
Крім того, рішенням господарського суду м. Києва договори застави та поруки визнані такими, що втратили чинність. У мотивувальній частині рішення суд зазначив: «Посилання відповідача на те, що з розірванням кредитної угоди не припинились зобов'язання з відшкодування збитків, не може бути враховано судом, оскільки стягнення збитків не є конкретним видом зобов'язання, яке згідно законодавства може бути забезпечено договором поруки або застави. Відшкодування (стягнення) збитків є одним із видів відповідальності, яка настає в разі порушення виконання зобов'язання, а тому є окремою категорією спорів».
Ощадбанк звернувся з касаційною скаргою до Вищого господарського суду України.
Вирішіть справу.
В чому полягає акцесорний характер поруки та застави? Які підстави припинення застави і поруки?

Завдання № З
Поляков уклав договір позики з Гусєвим, на підставі якого передав останньому 1000 доларів США на строк 3 місяці. При укладенні угоди був присутній спільний друг Полякова та Гусєва Щупіков, який запевнив Полякова, що Гусєв поверне борг вчасно, і що він, Щупіков, ручається за Гусєва.
Через три місяці Гусєв борг не повернув. Поляков звернувся до Щупікова як до поручителя з проханням повернути борг. При цьому він зазначив, що якби Щупіков не поручився за Гусєва, він ніколи не надав би йому таку велику суму.
Вирішіть справу.
Завдання № 4
ЗАТ «Ферум» (далі - Замовник) і ТОВ «Будінвест» (далі -Підрядник) уклали договір підряду, відповідно до якого Підрядник зобов'язався побудувати комплекс гаражів і передати їх Замовникові, а останній зобов'язаний оплатити збудовані гаражі у сумі 800 тис. грн. до 10.03.2004 р. На забезпечення своєчасної оплати Замовником будівництва АКБ «Гарант» видав гарантійний лист.
01.03.2004 р. строк оплати гаражів був продовжений сторонами до 01.09.2004 р. шляхом підписання додаткової угоди. Проте у встановлений цією угодою строк Замовник своїх обов'язків по оплаті об'єкту не виконав, надіслану йому претензію визнав у частині суми, а також вказав на відсутність у нього на даний момент коштів. 03.10.2004 р. Підрядник звернувся до банка як до гаранта з вимогами оплатити вартість будівництва і пеню за прострочення платежу. У відповіді на претензію банк посилався на те, що відповідальність гаранта настає тільки за умови, коли основний боржник не може відповідати за невиконання зобов'язання у зв'язку з відсутністю у нього майна. Як відомо банку, у ЗАТ «Ферум» є будинок і автогосподарство.
Які підстави відповідальності гаранта? Якими документами має підтверджуватись факт неможливості виконання зобов'язання основним боржником (ЗАТ «Ферум»)?

Завдання № 5
До суду звернувся гр-н Петров з позовною заявою до гр-ки Іванової з вимогою стягнути з відповідачки подвійну суму переданого завдатку. Із матеріалів справи виявилося, що 1 липня 1999 р. позивач та відповідачка уклали письмову угоду, у відповідності з якою відповідачка в термін до 1 жовтня 1999 р. зобов’язана була прийняти спадщину (жилий будинок), що залишилася після її батька, оформити всі необхідні документи на будинок та не пізніше вказаного в угоді терміну продати позивачу вказаний будинок. Після підписання угоди позивач видав відповідачці суму у розмірі 10 000 грн., що було оформлене розпискою у присутності свідків. В розписці було вказано, що гр-ка Іванова отримала вказану суму в якості завдатку за будинок, який згодом буде нею проданий. Загальна вартість будинку встановлювалася у розмірі 20 000 грн. Проте договір купівлі-продажу будинку так і не був укладений, у зв'язку з чим гр-н Петров звернувся до суду з вимогою стягнути з відповідачки подвійну суму завдатку.
Вирішіть справу.

Завдання № 6.
Між підприємствами «Таврида» та «Міраж» був укладений договір позики, відповідно до якого підприємство «Таврида» передало підприємству «Міраж» грошову суму у розмірі 10000,00 грн. Строк повернення грошей у договорі не визначений. На забезпечення виконання підприємством «Міраж» свого зобов'язання по поверненню грошей підприємство «Таврида» уклало договір поруки з ТОВ «Колос».
Через шість місяців після укладення договору позики підприємство «Таврида» звернулося до ТОВ «Колос» з вимогою про повернення грошей, позичених підприємством ««Міраж». Директор ТОВ «Колос» відмовився сплачувати гроші, зазначивши, що спочатку підприємство «Таврида» повинно було звернутися до основного боржника, підприємства «Міраж». Представник підприємства «Таврида» аргументував вимогу тим, що, оскільки іншого не передбачено договором поруки, поручитель та боржник відповідають перед кредитором як солідарні боржники, а отже, кредитор вправі звернутися з вимогою про сплату грошей до будь-кого з них.
Хто має рацію в даному спорі?

Завдання № 7
У жовтні 2005 року товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) уклало з Банком договір позики на суму 150 000 грн. На забезпечення виконання цього договору громадянин К. заставив квартиру, яка належала йому на праві приватної власності. ТОВ свої зобов'язання щодо договору позики не виконало, і Банк вирішив одержати задоволення з вартості заставленого майна. На вимогу Банка через 1,5 роки після закінчення строку виконання зобов'язання нотаріус вчинив виконавчий напис на договорі застави.
К. у березні 2007 р. пред'явив позов про визнання виконавчого напису недійсним. Рішенням суду, залишеним без змін апеляційною інстанцією, позов було задоволено. При цьому суд виходив з того, що банк згідно з нормою ч. 4 ст. 559 ЦК України пропустив шестимісячний строк для звернення з вимогою про стягнення боргу до поручителя, а кредитор при виконанні зобов'язання порушив вимоги ст. 210 ЦК.
К. подав касаційну скаргу на вказані рішення до Верховного Суду України, обґрунтувавши свої вимоги тим, що він з ТОВ ні в яких правовідносинах не перебував і за виконання останнім умов договору позики не поручався, адже договору поруки в письмовій формі не укладав. Відповідно до ст. З Закону «Про заставу» застава має похідний характер від забезпеченого нею зобов'язання. Оскільки не існує жодного договору між ним та ТОВ, який би встановлював права та обов'язки щодо виконання умов кредитного договору, то і договір застави повністю втрачає свою юридичну чинність тому, що не забезпечує виконання основного зобов'язання, оскільки як такого просто не існувало.
Вирішіть справу.
На якій підставі діє майновий поручитель на підставі договору поруки чи виключно на підставі договору застави?

Завдання № 8
III. уклав з банком договір позики під заставу нерухомого майна - житлового будинку, що належить заставодавцеві на праві приватної власності. При цьому банк запропонував Ш. укласти договір купівлі-продажу, враховуючи порівняно просту процедуру його реєстрації порівняно з іпотекою.
Банк запевнив, що інтереси Ш. будуть належним чином дотримані, адже в договорі купівлі-продажу буде зазначена умова, згідно якої банк здійснить продаж житлового будинку лише якщо Щ. не виконає своєчасно свої зобов'язання.
Проаналізуйте правовідносини, що склалися між контрагентами. Чи можна порадити Ш. прийняти пропозицію банку?

Завдання № 9
Між комерційним банком та товариством з обмеженою відповідальністю (ТОВ) було укладено договір позики строком на два роки з виплатою процентів. З метою забезпечення виконання зобов'язання сторонами був укладений договір застави майна, що належить третій особі - приватному підприємцеві.
ТОВ не змогло вчасно виконати свої зобов'язання, а відтак банк звернувся до господарського суду із заявою про звернення стягнення на предмет застави. Господарський суд прийняв рішення про примусове стягнення суми боргу за договором позики з товариства та приватного підприємця в рівних частках.
Дайте юридичну оцінку рішенню суду. Яким чином заставо-держатель-кредитор
Завдання № 10
Між продавцем і покупцем було укладено договір купівлі-продажу жилого будинку. Договір був нотаріально посвідчений та зареєстрований. Продавець зобов'язався звільнити помешкання в місячний строк та виписатися з нього, але своє зобов'язання не виконав, посилаючись на те, що у нього немає іншого помешкання, де він міг би жити.
Покупець звернувся за порадою до юридичного консультанта, який роз'яснив йому, що він не має права вимагати виселення продавця, адже внаслідок цього буде порушено конституційне право останнього на житло. Консультант порадив покупцеві примусово взяти з будинку яку-небудь цінну річ і не віддавати її продавцеві до тих пір, поки той не звільнить помешкання.
Дайте правову оцінку консультації. Чи виникло у покупця право на притримання речі? Яким чином покупець може задовольнити свої законні інтереси?
13PAGE 15


13PAGE 14815

Приложенные файлы

  • doc 17802878
    Размер файла: 284 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий