kpu_social
Класичний приватний університет

Всеукраїнська
науково-практична конференція
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ВІДКРИТТЯ ТА ДОСЯГНЕННЯ В ГАЛУЗІ СУСПІЛЬНИХ НАУК»

м. Запоріжжя,
19-20 травня 2017 р.

До участі у конференції запрошуються викладачі вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспіранти, здобувачі та студенти. За результатами конференції всі учасники отримають збірник матеріалів конференції та сертифікат учасника.

Організаційний комітет конференції:

Огаренко Т.О. (голова оргкомітету) – доктор соціологічних наук, професор, перший проректор Класичного приватного університету;
Щербіна В.В. – доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології та соціальної роботи Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету;
Катаєв С.Л. – доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології та соціальної роботи Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету;
Зоська Я.В. – доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології та соціальної роботи Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету;
Зубов В.О. – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри богослов’я та гуманітарних дисциплін Інституту управління Класичного приватного університету;
Сіднєв Л.М. – доктор філософських наук, професор, професор кафедри богослов’я та гуманітарних дисциплін Інституту управління Класичного приватного університету;
Северенюк В.М. – доктор політичних наук, професор, професор кафедри богослов’я та гуманітарних дисциплін Інституту управління Класичного приватного університету;
Білоусов С.А. – кандидат політичних наук, доцент, проректор з соціально-виховної роботи Класичного приватного університету;
Серга Т.О. – кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та соціальної роботи Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету.
Напрями конференції:
Актуальні питання філософських наук
Актуальні питання соціологічних наук
Актуальні питання історичних наук
Актуальні питання політичних наук


Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.

Вимоги до тез доповідей:
Обсяг – від 2 до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007; шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; абз. відступ – 1,25 см; поля – 2 см.
Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, місце роботи (навчання); місто, в якому знаходиться учбовий заклад, країна; текст.
Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Іваненко С. М._тези)
Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 45].

Зразок оформлення тез доповідей:
Напрям 2. Актуальні питання соціологічних наук

СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД В СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ:
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Бойченко В. А.
кандидат соціологічних наук,
доцент кафедри соціології та гуманітарних дисциплін
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
м. Київ, Україна
Текст

Література:
1. Бевзенко Л.Д. Соціальна самоорганізація. Синергетична парадигма: можливості соціальних інтерпретацій / Л. Д. Бевзенко. – К. : Інститут соціології НАН України, 2002. – 437 с.

Порядок подання матеріалів:
Для участі у конференції необхідно надіслати оргкомітету до 16 травня 2017 р. (включно) на електронну скриньку [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] такі документи:
а) тези доповіді;
б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий частині слово «квитанція» (наприклад, Іванченко С. М._квитанція);
в) заявку на участь у конференції (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий частині слово «заявка» (наприклад, Іванченко С. М._заявка).

Сертифікат та збірник тез конференції будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану у заявці, впродовж місяця після проведення конференції.

Організаційний внесок:

Організаційний внесок за участь у конференції складає 210 грн. Оргвнесок слід перераховувати за наступними банківськими реквізитами:
Банк одержувача: АТ «УкрСиббанк»
Рахунок одержувача: 26257007607537
ОКПО: 2955400691
МФО банка одержувача: 351005
призначення платежу: поповнення рахунку Білецького І.П. від ПІБ учасника.

Учасники з інших країн з питань оплати участі у конференції мають звернутися до оргкомітету.

Зразок оформлення заявки на участь у конференції:
Прізвище, ім’я, по батькові учасника (повністю)
Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності)
Місце роботи (навчання)
Контактний телефон
E-mail
Поштова адреса для направлення збірника матеріалів конференціїКонтакти організаційного комітету
Науковий відділ Класичного приватного університету
вул. Жуковського 70 б, м. Запоріжжя, Україна, 69002
Електронна сторінка: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Електронна пошта: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Контактний номер: +38 050 17 95 916

15

Приложенные файлы

  • doc 17751843
    Размер файла: 74 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий