fiz_shpor


Ал(5)жыл:70-120м/с
Ант(0)дег:операц жар
АҮФ(10)жүй:иондық нас
Аф(1)аяқ:әсер бағдарла
Аф(1)ком:жағдайында
Аф(2)аяқ:іс-әре бағдар
Аф(2)жат:жағдайлық
Аф(5)қал:біреу
Ахи(2)орт:І-ІІсегізгөз
Ахр(0)бұл:ешқандай
Әйе(1)гор:прогестерон
Әр(4)бар:кері байланыс
Әр(6)өз:төмен
Әр(7)ан:А3Б4В2Г5
Әре(5)дең:аумалы дең
Әре(6)бай:қозғыш
Әре(8)уақ:әсер пай
Әрт(9)өз:жоғарылайды
Әсе(4)жік:морфо-ген
Бақ(4)уақ:-0,12с
Бал(6)туғ:гигантизм
Бей(2)жат:вестибуляр
Бел(10)тас:екі белснді
Бел(12)ата:реф ауысу
Бел(6)жи:конвергенция
Бин(1)мағ:кейбір зат
Био(3)себ:организм
Бөг(4)теж:сыртқы
Бро(5)әке:сөйлеу
Бұл(1)бұл:қабілет төме
Бұл(12)жболадағ:активті
Бұл(12)ке:босаңсу,тісті
Бұл(12)ке:қысқару
Бұл(2)ат:Д витамин
Бұл(2)бай:активті
Бұл(2)жұм:калций
Бұл(2)ион:калций
Бұл(4)жи:изометриялық
Бұл(4)ио:Са2
Бұл(5)өз:ауксотония
Бұл(6)бұл:АҮФ
Бұл(6)жат:сыртқы
Бұл(6)таб:А1Б2В3
Бұл(8)бол:саркоплаз
Бұл(8)дей:изометр
Бұл(9)жи:дара жиырыл
Бүй(3)гор:адреналин
Бүй(3)таб:Нефрон
Бүй(4)гор:кортизон,гидро
Бүй(4)көр:адреналин,нор
Бүй(5)жат:минералок
Бүй(7)жоғ:бала қартай
Бүй(7)кез:бала кәрікез
Бір(10)шар:А типті
Бір(17)қал:динамикалық
Бір(18)бұл:реципоктық
Бір(2)жат:иіс,тактилдік
Бір(3)ал:жалпак сиым
Бір(3)бол:доминанта
Бір(3)көр:қоз төмен
Бір(3)үст:доминанттық
Бір(4)жы:5-10м\с
Бір(4)көр:қоз төмен
Бір(4)күш:100см
Бір(5)туа:индукция
Бір(5)уа:пайдалы
Бір(6)өт: А тип
Бір(6)тіт:бір ізді
Бір(7)қал:2ші реттік
Бір(7)өл:лабилді
Бір(7)өн:лабилдік
Бір(7)соқ:реципоктық
Бір(8)ата:конвергенция
Бір(9)құб:бір ізді
В(5)жыл:3-18м\с
Веб(2)нег:тітіркен
Вег(5)орт:гипоталамус
Вер(5)әке:естілген сөз
ВЖЖ(4)ере:ОЖЖ
Ви(2)өт:бір ішкі
Гал(2)жас:бақа
Гал(2)жас:зақ жерін тұй
Гем(3)л:0,42-0,48
Ген(4)орн:біріншілік сез
Ги(1)орт:тамыр қозғал
Гип(1)гор:фоллитопин
Гип(1)қыз:бөл төмендейді
Гип(10)кел:сабырлы
Гип(11)ке:әлсіз,мелон
Гип(11)ке:сабырлы,флег
Гип(11)ке:ұстамсыз,холе
Гип(11)кел:Әлсіз
Гип(12)ке:қағылез,сангви
Гип(2)гор:АДГ,окси
Гип(2)кор:арты,дөңес
Гип(2)рөл:гипофиз тро
Гип(2)рөл:қыз жоғарыла
Гип(3)бай:қысқы болуы
Гип(3)шар :қысқа болуына
Гип(3)ядр:супраоптикалық
Гип(3)ядр:супраоптикалық
Гип(5)бөл:ФСГ
Гип(5)гор:СТГ
Гип(6)зат:серотон
Гип(7)ту:алып ауру
Гип(9)таб:А2Б3Г4
Гли(2)қыз:креаторлық
Гли(2)қыз:медиа сіңіре
Гли(2)қыз:миелин қаб
Глю(0)ата:картизон,гидро
Гор(2)жат:төмен био
Гор(2)жік:эффекторлық
Гор(2)тип:метаболизмге
Гор(3)көр:коррекциялық
Гор(4))жол:ОЖЖ(орта)
Гор(4)жол:нысана(тік)
Гор(4)жік:кинетикалық
Гра(5)қоз:пассивті
Гра(7)қоз:активті
Дал(0)бұл:түрлі-түсті
Дәм(2)жүй:жүйкесі
Дәм(3)бөл:төмен бөл
Дәм(4)жат:иіс сезу
Дәм(4)орт:сопақша
Дәм(7)тео:мембрана
Дәм(7)тео:фермент
Дей(0)бұл.жасыл түс
Ден(5)өзг:өзгермейді
Деп(4)бай:Na кіруі
Деп(5)бай:Nа+кіру
Див(0)дег:аралыққа
Див(0)дег:ОЖЖ серпі
Дин(0)әд:күшін анық
Дис(6)бөл:А235Б14
Дом(1)қас:серпіністі
Дом(2)дег:орталық үсте
Дом(3)қас:тітіркендіргіш
Еге(5)өтк:өзгермйді
Еге(9)орн:ортаңғы құл
Ек(10)бай:босаңсу
Ек(6)түр:сөздік-лог
Екі(2)жат:дәм,көру,есту
Екі(6)өт: С тип
Екі(7)уа:Хронаксия
Ең(10)таб:А1Б2
Ер(2)лаб:500-1000имп
Ере(2)ұза:0,5мсек
Ерк(1)гор:тестесторон
Ест(2)бөл:самай
Ест(2)бөл:ішкі құлақ
Ест(2)орт:таламус вент
Ест(3)көр:ішкі,сыртқы
Ест(3)орт:медиалды
Ест(3)орт:төмен бөл
Ест(4)орт:төмен бөлімі
Жаз(5)бұз:аграфия
Жаз(7)бұз:алексия
Жал(2)қал:қандайда бір
Жан(4)әді:эстезио
Жар(2)сез:жоғарылай
Жар(3)қоз:бұрыштық жы
Жар(4)қал:ганглиозды
Жар(5)жат:шартсыз
Жар(8)аса:дыбыс жиі
Жас(4)жоғ:калий
Жас(5)не:кали ион жасу іш
Жас(8)ат:әрекет
Же(5)заң:екі бағыт
Жең(1)мех:белок тасы
Жер(3)си:қоз жоғары
Жи(7)ол:изотониялық
Жи(8)ет:жиырылу
Жи(8)ете:жиырылу
Жи(9)дей:изотониялык
Жоғ(2)дег:мидын улкен
Жоғ(4)ат:ми қыртысы
Жоғ(5)тем:холе,мелон
Жоғ(7)ад:сеченов
Жоғ(8)сип:әлсіз,сылбыр
Жоғ(9)сип:күшті,тым жылжы
Жұл(1)жас:реншоу
Жұл(1)кле:реншоу
Жұл(4)орт:тала вент
Жұл1(3)ней:жұлын түйін
Жұл2(3)ней:арт мүйіз
Жұл3(3)жол:таламусты
Жұт(1)орт:диафрагмалдық
Жү(4)жа:парабиоз
Жүй(1)қыз:ақпарат қаб
Жүй(1)түс:абил төмен
Жүй(2)түс:медиатор
Жүй(2)түс:синапстар
Жүй(4)бай:локалды
Жүй(4)ұз:0,5-2,0м\с
Жүй(6)жыл:70-120
Жүй(7)ата:пластикалық
Жүй(8)бол:синапс
Жүй(8)қаб:импулстер
Жүй(8)таб:А2Б1В3
Жүк(5)жас:орташа
Жүр(0)қап:перикард
Жүр(2)зат:ацетилхолин
Жүр(2)кез:абсалюттік
Жүр(2)қат:жүрек,қарын
Жүр(2)қыз:жоғарыда атал
Жүр(2)ор:қуыс вена
Жүр(2)шек:төстің оң жақ
Жүр(3)әд:фонокардиограф
Жүр(3)әд:электокардио
Жүр(3)қас:пластика
Жүр(3)тіс:Р
Жүр(4)аза:көз алмасы
Жүр(4)аны:3ші қабырға
Жүр(4)әд:электрокарди
Жүр(4)бай:кали канал
Жүр(4)себ:жабылу,жиырыл
Жүр(5)әс:ыстық жоғ
Жүр(5)таб:А3Б4В2Г2
Жүр(6)ет:жүрек дара
Жүр(6)жер:сегменттер
Жүр(7)жер:ганглилерде
Жүр(7)ион:А2Б1В3
Жүр(7)кез:қарынша
Жүр(7)таб:А2Б3В4Г1
Жүр(9)таб:А3Б5В7Г2
Жы(4)жер:еттерде
Зат(2)мех:кон эн шығынме
Зат(2)төм:парасимпати
Зат(4)әд:рабкин кесте
Зәр(4)әс:күшейтеді
Зер(1)бір:есте сақтау
Зер(2)кез:сенсор,қысқа
Зер(3)кір:информацияны
Зер(3)үр:қабылдау
Им(7)бөл:аралық нейрон
Имп(6)кел:торлы қаб
Инс(1)түс:қабатталған
Инт(1)рөл:тері пигмен
Инт(1)рөл:тері пигмент
Инт(2)без:ортаңғы без
Ион(3)мех:АҮФ
Ипп(3)бөл:рецеп,өткіз
ИПП(3)си:І сигнал
ИПП(5)ата:шектен тыс
Ирр(0)дег:орт жайылу
Ит(9)жат:сырқы
Иіс(3)әді:ольфактом
Иіс(3)бөл:гиппокамп
Иіс(4)орт:швалбе
Ка(2)бол:тұйықталғанда
Кәр(9)бұз:пресбиопия
Кез(4)тән:арнай,бейм
Кез(5)жат:метамипатикал
Кей(8)бұз:төбелік
Кер(2)маң:рефлекс
Кер(3)ғал:анохин
Кеш(14)қас:күші
Кле(5)ыд:тоқ ішек
Кле(7)таб:А3Б1В2
Кор(3)мем:негізгі
Кор(4)күш:АКТГ
Көз(1)ано:гипорметро
Көз(10)жат:родопсин люм
Көз(10)таб:А3Б1В2
Көз(11)ата:алыстан көру
Көз(2)ай:көзді қозғалтпай
Көз(2)құр:торлы қаб
Көз(3)жат:торлы,таяқша
Көз(4)кең:сыртқы
Көз(4)өз:қарашық
Көз(5)қаб:қызылды жасыл
Көз(5)мүм:аккомода
Көз(6)бол:нұрлы қабық
Көз(8)ан:А3Б2В4
Көо(2)не:заттың бір біріне
Көп(8)аса:кезбе жүй
Көр(1)дег:заттың бір
Көр(2)бөл:шүйде
Көр(2)бөл:шүйде
Көр(2)бөл:шүйде
Көр(3)ней:сауытшалар
Көр(4)әді:сивцев
Көр(4)әді:форстер
Көр(4)жас:ганглиозды
Көр(4)жас:сауытша
Көр(4)кең:ақ түс
Көр(4)орт:сыртқы бүг
Көр(5)бол:кірпікшет
Көр(7)бол:кірпікше
Көр(8)ан:А2Б3В1
Көр(8)орн:шүйде бөлігі
Күр(2)жи:инстинкт
Күш(11)кез:постсинапстық
Күш(5)өзг:көб,көтер АҚ
Күш(6)жоғ:адреналин
Күш(6)теж:пессималды
Қаж(6)жағ:активті
Қаз(2)тео:бекеши
Қаз(4)тер:резонанс
Қаз(5)тео:ломоносов
Қай(4)бол:аксо,сома
Қал((2)зер:тіндер жасу
Қал(1)гор:тироксин
Қал(1)зер:ткандер
Қал(1)кез:жылдам баяу
Қал(1серік)гор:парот
Қал(1ша)гор:тирок
Қал(2)зер:ұлпа,жасуша
Қан(1)ком:плазма,форм
Қан(1)кір:жүрек қан
Қан(10)түс:отолит
Қан(4)қат:шартты реф
Қан(7)ат:2ші ретік
Қан(8)түс:биполярлы
Қаң(10)таб:А3Б2В3
Қаң(10)тал:адренергия
Қаң(3)жы:3,5-14м\с
Қаң(5)таб:А1Б2В3
Қаң(7)қас:пластикалық
Қаң(8)тал:холинергия
Қар(1)сез:жоғарылайды
Қар(2зер)сип:абстракты
Қар(2эмо)си:көріністер
Қар(3)ұз:10-20
Қар(5)бол:кірпікшке
Қоз(1)бұл:минимал тоқ
Қоз(2)бай:гиперполяризация
Қоз(2)дег:қозу қырыспен
Қоз(2)ере:екі жақты
Қоз(2)кез:табалдыр төм
Қоз(2)мех:гиперполяр
Қоз(2)тка.сүйек
Қоз(2)тін:жүйке талшығы
Қоз(2)тін:синапс
Қоз(3)бұл:қозу қыртысы
Қоз(3)заң:екі жақты
Қоз(3)заң:жеке өткізу
Қоз(3)заң:жүйке талшы
Қоз(3)күш:қозу табалды
Қоз(3)таб:А2Б1
Қоз(4)бол:бір мез оң индук
Қоз(4)бол:мезгілде оң
Қоз(4)көр: 1абсалют
Қоз(4)көр:2салыстыр
Қоз(5)бер:жоғары
Қоз(5)бөл:аралық
Қоз(5)вол:реобаза
Қоз(6)бай:эластика
Қоз(6)жы:1-3м\с С
Қоз(6)жы:3-18м\с В
Қоз(6)қас:теңдесулік
Қоз(6)құб:иррадиация
Қоз(7)таб:А123Б4
Қоз(7)уақ:әсрдің пайда
Қоз(8)аса:химиялық
Қоз(9)аса:ацетилхолин
Құл(3)жат:сырт құлақ
Құл(5)қыс:160дб
Қыз(2)жік:топтық
Қыр(3)дег:күш артуы
Қыс(4)түс:ұзақ ізді
Лаб(1)бұл:бірлік уақ
Лем(3)орт:голля бурд
Лем1(2)не:жұл түйын
Лем2(2)не:голлж бур
Лем3(2)не:таламустық
Мар(1)аны:көру ай
Мез(3)жат:рецептор
Мел(0)түз:ортаңғы
Мем(1)бұл:потенция төмен
Мем(2)не:мөлшер азаюы
Мен(5)ете:гипокапния
Мет(2)мед:домафин
Мет(2)мед:серотин
Ми(1)бай:адгезия
Ми(10)ат:сенсорлы
Ми(10)бұз:тек оң жақ
Ми(2)са:алты
Ми(3)са:алтау
Ми(4)жер:самай,есту
Ми(4)жер:шүйде,көру
Ми(7)жағ:ұйқы
Ми(7)ти:В
Ми(9)түс:сеченов
Мин(0)ата:алдостерон
Мин(1)рет:нати калий
Мио(1)бол:ұзын болуы
Мио(3)бол:қалыпты ұзын
Мұқ(5)жағ:мотивация
Мүл(2)ат:обсалюттік реф
На(2)қыз:кали ионы
Нар(2)бай:әсер тітіркену
Нат(4)гор:альдостерен
Нат(6)таб:А2Б3
Нер(9)жат:Флегматик
Неф(4)әр:талшықтар жуан
Нов(2)төм:рецептор жұл
Ноц(0)бұл:жалаң бос
Ноц(2)бөл:Бос жүйке
ОЖЖ(2)қыз:барлық ағз
ОЖЖ(2)қыз:орг қорш
ОЖЖ(2)рөл:қозуды ней
ОЖЖ(4)көр:индукция
ОЖЖ(9)бол:пессималды
Ой(1)си:бәрі дұрыс
Оқы(3)қас:жоғарылайды
Опт(3)себ:супернормал
Ор(3)аш:Сеченов
Ор(5)реф:мезэнцефалдық
Орг(1)рөл:жиыр кушей
Орг(2)әс:жасуша мемб
Орг(2)гор:алдосторон
Орг(2)рө:жиырылу күшед
Орг(2)рөл:бүйректе
Орг(3)құр:қан,лимфа,ткан
Орг(7)таб:А1Б4В2
Орт(1)дег:нейронға өтк
Орт(3)ашт:сеченов
Орт(3)жүй:балғашық
Орт(6)ере:окклюзия
Орт(6)реф:статокинет
От(3)күш:ткан клет
Ото(3)орн:қапшықтағы
Өк(1)си:терең дем
Өк(2)мөл:3000-5500мл
Өк(7)бай:гипокапния
Өк(7)таб:А4Б5В3
Өк(9)таб:А2Б3
Өсу(2)жас:гипофиз алды
Өт(1)ағ:бауыр
Өт(14)ат:А3Б1
Өш(2)бол:шарт нақталмаса
Пав(10)таб:А3Б2В1
Пав(11)таб:А4Б2В1
Пав(2)ан:шарт қабат
Пай(1)бұл:бір реобаза
Пар(1)түс:лаб төмендеу
Пар(1)түс:лабилдік төмен
Пар(2)мм:3,3-5,6
Пар(2)орн:интрамурал
Пар(2)орт:ортан,сопақ
Пар(2)си:өзгермеуін
Пар(2)тал:холинергия
Пар(3)мед:ацетилхолин
Пар(3)өз:лабил төмен
Пар(5)жер:интрам
Пар(5)жер:ортан,сопақша
Пар(5)жер:ортаңғы
Пар(7)бөл:ацетилхолин
Пер(2)ан:жүрек шека
Пер(5)жақ:жасуша ара
Пер(6)түс:иіс сезу
Пес(1)мех:тұрақты деп
Пес(1)түс:тұрақты депо
Пес(3)жағ:тұрақты деп
Пес(3)себ:рефратерлер
Пла(4)құр:центрифуға
Пле(4)бай:өкпе серпім
Пне(0)ан:дем алу шығ
Пос(1)мех:гиперполяриз
Пос(4)жат: С типі
Пре(0)көр:көз бұршағы
Пре(1)мех:тұрақты
Пре(5)аса:аксо аксона
Про(0)бұл:қызыл түс
Про(3)зат:үлкен моле
Пси(6)таб:А3Б2В1Г4
Раб(1)аны:түрлі түсті
Рез(1)жат:ұсақ артер
Рез(3)көл:жай дем алға
РЕн(4)бай:К жасу шығу
Реф(0)бұл:аккомадация
Реф(1)дег:жауап басталған
Реф(1)дег:жауап берген
Реф(1)дег:жауап берген
Реф(2)ай:кері байланыс
Реф(3)кор:алды,дөңес
Реф(4)бай:синапс саны
Реф(5)жат:нейрондар
Реф(6)тар:орталық
Реф(7)таб:А1Б2В3
Рец(1)дег:тежел тудыр
Рец(2)жол:такт,бұлшық
Рец(3)жол:температур
Рец(5)тақ:тітіркеністен
Са(4)бе:тропонин
Сар(6)шығ:калций
Сау(1)пиг:йодапсин
Сау(1)пиг:йодопсин
Сау(2)түр:қыз,жасыл
Сәу(3)бол:анықталмай
Сен(7)кел:дәм сезу рец
Сер(10)жат:кері аффер
Сер(6)бөл:аралық ней
Сеч(2)тәж:көру,уақ ұзар
Сеч(2)теж:көру төмпе ұзара
Сеч(3)нәт:жұлын реф
Сеч(4)бол:ас тұзының
Си(1)қас:бір бағыт
Сив(1)анқ:көру өткір
Сим(2)тал:холинергия
Сим(2)тіт:бронх кең
Сим(2)тіт:көз қарашы
Сим(3)мед:ацетилхоли
Сим(4)орн:кеуде бел
Сим(4)орн:паравертеб
Сим(9)гор:адреналин
Син(1)қас:бір жақты
Син(1)қас:отег
Син(2)жат:бір бағыт
Син(2)жат:синапстық
Син(2)жат:фармаколо
Сол(10)бұз:тек оң жақ
Сом(0)гор:белок синтез
Сом(2)бөл:артқы орт
Сом(3)орт:сопақша
Сом(8)бар:эфференттік
Сом3)кір:постгангион
Соң(3)дег:мотон талас
Соп(2)орт:жылу
Сөй(1)орн:маңдай бөлімі
Сөй(3)нег:2сигнал жүй
Сөй(5)орн:самай бөл
Сөй(6)орн:маңдай бөл
Су(1)сип:бірә дұрыс
Суб(2)көр: 4
Суп(2)көр: 3
Сфе(1)дег:орт өтке куш
Сын(3)шоғ:зат көрін
Сын(7)ата:алыстан көр
Сыр(7)қат:қыртысасты
Сің(5)тұй:жұлында
Так(2)бөл:лемниск
Тал(1)қал:павлов
Тал(2)қал:Павлов
Тал(2)пав:рецеп,өткіз,орта
Тал(3)кір:арнайы рец
Тал(3)қыз:бейнені тан
Тал(3)қыз:ең қажетті
Тал(5)таб:анализ,синтез
Тая(0)пиг:одопсин
Тая(2)көр:ымырттық көр
Тәж(2)бол:жүй үрдіс
Тәж(4)бол:қозу мен теже
Тәж(4)жан:бақа
Тәж(6)таб:А1Б2В3
Тәж(6)таб:А3Б1
Тег((5)бол: 20Гц
Теж(1)бұл:қозудың пайд
Теж(1)мед:ГАМҚ
Теж(4)бол:бір мез оң индук
Теж(4)бол:мезгңлде оң
Тем(2)бөл:жұлын тала
Теп(2)қыз:дене кейпі
Теп(3)қаб:кеңістіктегі
Теп(4)орн:кіре беріс
Тер(2)бай:қол сырты
Тер(2)көр:тері тітіркену
Тер(2)тір:делта ырғақ
Тер(7)бай:тепе тең
Тир(1)әсе:тироксин
Тир(1)әсе:энергия
Тир(2)без:алдыңғы
Тка(13)кез:абсолюттік
Тор(3)орн:сауытшалар
Тор(5)қаб:қызыл,жасы
Тор(5)тіз:ретинал-А
Три(0)бұл:көк түс
Тро(0)гор:эфекторлы
Тұр(8)жоғ:анодтық экз
Тұр(8)төм:катодтық
Тұр(8)төм:катодтық
Түс(2)әді:рабкин
Ты(0)тоқ:апноэ
Тым(7)түр:шектен тыс
Тын(4)жоғ:калиге
Тіз(3)тұй:ІІІ-ІҮбел
Тіз(5)ор:ІІ-Ібел омырт
Тін(5)қаб:қозғыштық
Тін(8)уа:пайдалы
Тір(7)мөл:реобоза
Тіс(3)бай:10-20Гц
Тіт(10)жүр:иррадиация
Тіт(13)ата:әрект патен
Тіт(13)жоғ:жинақты қоз
Тіт(3)бөл:рецептор
Тіт(3)жау:қозғыштық
Тіт(3)заң:вебер-фехне
Тіт(4)жал:тітіркену әре
Тіт(4)күш:қозудың жинақ
Тіт(7)бай:босаңсу
Ұза(4)бай:реполяризация
Ұза(5)бай:РНҚ,ДНҚ
Ұйқ(1)гор:инсулин
Ұл(6)бұз:гипокция
Ұлу(2)сұй:перелимфа
Ұлу(2)сұй:перилим(жоғ)
Ұлу(2)сұй:эндол(орт)
Ұлу(4)тол:эндолимфаға
Үл(2)әді:оксиспирог
Үл(3)тәс:топтық
Үр(5)түр:қозғыш,теже
Физ(1)түр:тәуліктік
Физ(4)түр:электр
Фор(1)ан:көздің көру
Фор(1)қол:көзді көру
Фор(3)мөл:гематокриттік
Фот(5)ыды:ретинал,опс
Фун(0)тұр:лабилдік
Хи(3)қас:синапыстық
Хи(6)ион:кальций
Хим(3)жат:гипоксия
Хим(3)жат:қозу екі жағ
Хим(6)ион:кальций
Хро(0)бұл:минималды
Цит(11)ете:натри кали
Цит(8)ай:тыныштық
Цит(9)мех:натри калий
Шар(1)түр:дифференциялық
Шар(10)бол:1-2мин
Шар(11)бо:1-3с(қысқ)
Шар(11)бо:5-30с(ұзақ)
Шар(11)бол:бір уақыт
Шар(3)қар:табиғи жасан
Шар(3)тұй:үлкен ми
Шар(4)тән:қозу концеп
Шар(5)сан:шарты тітірке
Шар(8)қал:өшетін
Шар(9)қас:күш
Шар(9)таб:А2Б4В3Г1
Шарсы(1)си:туа біт
Шарты(1)си:жүре пай
Шек(4)жағ:күші ұзақ
Шын(2)орт:ІҮ-Үмойын
Ыр(2)не:лабил жоғары
Ыр(6)жи:тетанус
Ыр(8)ата:тетанустык
Іш(1)Рн:алсіз сілті
Іш(7)қат:ми қытысы
Ішк(2)тән:түтік жоқ
Ішк(5)рөл:ұйқы без
Экс(0)бұл:тыс жиырылу
Эле(0)бұл:ми қыртысы
Эле(0)дег:ми қыртысы
Эле(2)қас:екі жақты
Эле(4)тір:бұлшықет
Эмо(6)бай:адреналин
Эмоция:мотивация
Энд(3)ай:арнайы шығатын
Энд(3)себ:иод азаю
Энд(5)жат:жасу ішілік
Эст(2)пай:жанасу сез
Эфф(0)гор:белгі қыз

Приложенные файлы

  • docx 17747203
    Размер файла: 28 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий