FIZ


Қозғалмайтын остің маңындадене айналатын болса, онда үдеудің тангенциал құраушысы:
С) ar=d(ωR)dt E) ar=RdωdtОске қатысты күш моментінің теңдеулері:
C) dLzdt=Mz E) d(Jz∙ω)dt=MzБұрыштық үдеудің өрнегі:
A) ε=d2φdt2 B) ε=arR F) ε=dωdtАйналмалы қозғалыс үшін динамиканың негізгі заңы:
С) M=Iε E) M=dLdtСалярлық шама:
D) Кинетикалық энергияЖылдамдық пен үдеудің өлшем бірлігі:
A)[v]=м/мин; [а]=м/мин2 F)[v]=км/с; [а]=км/с2
Ілгерілемелі қозғалыс жасайтын дененің кинетикалық энергиясы:
C) T=mϑ22 E) T=0ϑmϑdϑИзотермиялық процесс үшін:
D) dT=0
Бөлме температурасында (20°С) орташа соқтғысу саны <z>=4·107c-1, оттегі молекуларының орташа еркін жүру жолының үзындығы <l>:
A)<l>=110·10-7м B)<l>=11мкм F)<l>=11·10-6м
1кг сутегі молекулалар саны және зат мөлшері:
A) 0.301·1028; 0.5кмоль
Бойль-Мариотт заңы:
B) PV=const C)P1/P2=V1/V2
Вакуумде бір-бірінен 1м қашықтықта орналасқан q1=q2=1 Кл екі нүктелік зарядтың өзара әсерлесу күші:
B) 90·108 H D) 0.9·1010 H E) 9·109 H
Вакуумдағы электрстатикалық өріс үшін Гаусс теоремасы:
B) Фe=1ε0i=1nqӨткізгіштің кедергісін анықтайтын өрнек:
B)ρlsКулон заңының өрнегі:
A) F=q1q24πε0εr2Магник индукциясының өлшембірлігі:
В) Ньютон·метрАмпер·метр2 Е) НьютонКулон∙метр/секунд G) Ньютонметр∙АмперМеханикалық момен (күш моменті) өрнегі:
С) М=psina F) M=[pE]Ұзындығы l=50 см және диаметрі d=5 см катушка N=1500 орамнан тұрады. Катушкамен I=1A тоқ өтеді. Катушканың индуктивтілігі.
B) L=1.11*10-4Гн С) L=11.1*10-3Гн
Физикалық маятниктің тербеліс периодын есептеп табуға болатын өрнек:
D) mgl=4π2JT2 F) J=T2mgl4π2 G)L=4π2JmgT2Индуктивтілігі 1мГн катушкамен диаметрлері 20 см, бір бірінен 1 см қашықтықта орналасқан екі дөңгелек пластинадан тұратын ауа конденсаторы өзара параллель жалғанған. Контурдағы тербеліс периоды:
B)1.05·10-6c E)10.5·10-7c F)105·10-8c
Массасы 50 г материалдық нүктенің тербеліс теңдеуі берілген x=Acos(ω·t), мұндағы A=10см, ω=5c-1. Тербеліс фазасы π3с-1 –қа тең уақыт мезетіндегі нүктеге әсер етуші күш:
D) -625·10-4H E)-62.5·10-3H F)-6.25·10-2H
Вин заңы бойынша r функциясының максимумына сәйкес келетін λmax толқын ұзындығының Т температурадан тәуелділігі:
C) λmaxT=b D) λmax=bT E)T=bλmaxЖұқа пленкадағы жарық интерференциясының жол айырымы:
A)L2-L1=2dncosr F)S2n2-S1n1=2dncosrСутегі атомындағы электрон негізгі күйден бірінші қозған күйге өткенде атом қанша фотоэнергиясын жұтады және электронның сол күйдегі орбитасының радиусы (E1=13.6’y; h=1.05·10-34 Äæ·ň; me=9.11·10-34 êã, e=1.6·10-19 Êë):
A) 10, 2эВ; 212 пм D) 0, 102·102 эВ; 212·10-12 м E) 102·10-1 эВ; 0, 212 нм
Комптон эффектісін сипаттайтын өрнек:
B)∆λ=2λcsin2θ2 F) ∆λ=1mc(1-cosθ)

Приложенные файлы

  • docx 17744534
    Размер файла: 18 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий