TESTI_ISTORIYa_UKR_KUL_T_pereobleno


ВІДПОВІДІ (ТЕСТИ З ІСТОРІЇ УКР. КУЛЬТ.):
1.Важливим засобом космізації, впорядкування світу був - орнамент
2.Свідомість архаїчної людини - міфологічнa
3.«Ідеологія зерна» притаманна - великим культурам давнини;
4.Першовідкривачем Трипільської культури був - Вікентій Хвойка;
5.Яку з великих культур давнини К.Ясперс не включив у схему світового розвитку історії - трипільську;
6.Стаття кореспондента газети «Вашингтон пост» Пола Річардса «Подорож до кам'яного віку» стосувалася - Трипільської культури;
7.Філософським світоглядом доби Середньовіччя був - теоцентризм.
8.Філософським світоглядом доби Відродження був - антропоцентризм; тобто гуманізм
9.Олег Кандиба відомий як дослідник - трипільської культури;
10.Слово «культура» спочатку тлумачилося як - способи обробітку землі.
11.Форма «перевертання» світу в середньовічній культурі – це карнавал.
12.У системі цінностей української культурної традиції домінують - серце;
13.Обернена перспектива як концепція світомоделі виникли в добу - середньовічну;
14.Ідеальна особистість Середньовіччя - страстотерпець;
15.Українська середньовічна модель світу - теоцентрична; .
16.Модель часу доби Середньовіччя – ЛІНІЙНА!!! (ЦИКЛІЧНА?)
17. Домінантою слов’янського середньовічного міста є храм (собор або церква);
18. Архетипи-символи української культури систематизував І.Мойсеїв.
19. Культуру як світ відкритий і усетривалий ілюструють такі слова Т.Шевченка: «І мертвим і живим і ненародженим…»
20. Український бароковий портрет – це втілення внутрішній особистісний конфлікт.
21. Українському бароко притаманний ірраціоналізм;
22. Львів – місто (стиль) ренесансно-барокове;
23. Альтамонте – це представник школи Жовківської барокової школи;
24. Втіленням атрибутів святості у християнській традиції є ікона;
25. Разом зі знаками влади візантійському імператору вручали мішечок з пилом;
26. Ідея єдності Руської землі найсильніше прозвучала у «Слові о полку Ігоревім».
27. Своєрідним аналогом константинопольського патріаршого собору у Києві стали Софійський собор;
28. Головним храмом Київської держави був Софійський собор;
29. «Видимим образом невидимого світу» Іоан Златоуст назвав ікону;
30. Бароко – це стиль у мистецтві ХVІ - ХVІІІст.
31. Поєднання релігійних і світських мотивів притаманне добі Бароко.
32. Українське бароко пов’язане із суто національними проблемами;
33. Бароко в Україні часто називають козацьким;
34. В основі романтичного світосприйняття лежать почуття
35. Минуле конкретної нації реабілітував романтизм
36. Основна тема українського романтизму народ, його минуле і майбутнє
37. Шевченка порівнюють із художником РЕМБРАНТОМ
38. Філософську проблему «двох правд» вирішував художник Микола Ге
39. «Передвижництво»- це творче ідеологічне об'єднання художників Російської імперії, в тому числі і українських; б)малярство останньої третини ХІХ ст.;
40. Художником- передвижником був: Трутовський!!! (а також: Микола Ге, Литовченко, Ярошенко, Рєпін, Бодаревський, Пимоненко)
41. Ренесанс в Україні розвивався під впливом (нових гуманістичних ідей) АНТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ, але я не впевнена
42. В історії Середньовіччя 7-8 ст.- це темні віки
43. Концепція людини доби Середньовіччя а) вінецьБожий, містилище гріха;
44. Земний і небесний, реальний і символічний- це уявлення про простір доби Ренесансу але не впевнена
45. У добу Середньовіччя переважало уявлення про час лінійний, циклічний (спіральний)
46. Найпоширенішим видом літературного твору Середньовіччя були житіє, видіння
47. Здобутки культури Середньовіччя реабілітував Романтизм ??? НЕ ЗНАЮ
48. Про культуру (цінності життя), історію (долю народу), націю (історичну особистість народу) писав Кримський
49. У найвиразніших формах архетипи виступають у культурах національних
50. Архетип «філософії серця» характерний для культури України
51. З появою християнства визнання особливого символічного світу в українській культурі пов'язане з архетипом СЛОВА
52. На специфіку української барокової культури вплинули традиції культури традиції культури Київської Русі. Візантії
53.українська культура мальовничої кераміки – це культура ТРИПІЛЬСЬКА
54.від Дністра на заході до середнього Подніпров’я на сході розвивалась культура ТРИПІЛЬСЬКА ??? в мене чомусь скіфів
55. картина світу в трипільців найповніше відображена в ОРНАМЕНТІ НА ГЛИНЯНИХ ГОРЩИКАХ, в малюнках розписного посуду
56. образ жінки прародительки в трипільській культурі зливається з образом МАТЕРІ – ЗЕМЛІ
57.у добу бароко гармонійний ідеал ренесансної людини переглядався у напрямі утилітаризму ІНДИВІДАЛІЗМУ! – В МЕНЕ ТАК
58. для розвитку бароко характерна Характерні риси бароко: його дивовижність, динаміка, емоційність, експресивність, пишність, драматизм, містицизм І АСИНХРОННІСТЬ
59. труднощі формування українського бароко в 2 половині 17 ст пов’язаний З визвольною війною під проводом Б.Хмельницького
60.в українському бароко простежуються 2 тенденції (аристократична і народна)
61.архітектурним шедевром бароко вважають · Монастир у Мельку, палац Шенбрунн у Відні Австрія
· Дім Інвалідів, Париж
· Собор Сантьяго де Компостела, Галісія, Іспанія
· Замок Говард, Північний Йоркшир, замок Бленхейм, Британія
· Палац у Трирі, Німеччина
· Руташа в Амстердамі, Хет Лоо, Нідерланди
· Зимовий палац, Смольний собор і монастир, Меншиковський палац (Оранієнбаум), Воронцовський палац (Петербург), Петергоф, палац в Царському Селі арх. Растеллів Петербурзі
· Андріївська церква у Києві (18 століття, архітектор Растреллі) - НАЙГОЛОВНІШЕ
· Маріїнський палац, Будинок митрополита, Київ
· Палац Бесядецьких, Собор святого Юра у Львові, костел і монастир кармелітів босих у Бердичеві
· Чернінський палац, Валдштейнський палац, Клементінум у місті Прага
· Замки Ческі-Крумлов, Карлова Коруна у Хлумці (арх. Ян Блажей Сантіні Айхл), Вельтруси, Тройський замок, Кукс, Яромержице, Замок Мілотіце, Замок Плосковіце в Чехії
· Премонстрацький костел і монастир (арх. Ф.А. Пільграм) в Ясові, Універсітетський костел в місті Трнава, палац в Велько-Бієлє в Словаччині, Літній палац архієпископа в Братиславі
· палац-монастир Мафра, Португалія
· Вилянов Собеського, палац Сангушків (арх. Паоло Фонтана) в Любартові
· палац Браницьких в Белостоку, Польща.
62.Домініканський собор у Львові - це архітектурна споруда виконана у стилі пізнього бароко
63.найбільш колекція плакатів А. Мухи зберігається у Львівському музею етнографії
64.соціальну сутність людини підкреслив (період) ВІДРОДЖЕННЯ (реалізм)
65.в Україні у жанрі пейзажу у 19 ст працював Шевченко, В.Орловський та С.Святославський. (а також: Штернберг, Тарновський, Іван Сошенко, (НАЙГОЛОВНІШЕ) Антон Лянге, Микола Пимоненко(пейзаж), Сергій Васильківський (пейзаж), Опанас Сластіон, Сачокиш)
66.викупити Шевченка з кріпацтва допоміг К.П.Брюллов, В.А.Жуковський, О.Г.Венеціанов та Гребінка
67. «селянська родина» Шевченка це відгомін традиційного сюжету "Свята родина"
68. Картина К. Туротковського «Жінка з полотном» знаменує перехід від романтизму до реалізму.
69. Пленер (це вид живопису на свіжому повітрі) набув самостійного суто живописного значення у 2п. ХІХ ст. ІМПРЕСІОНІСТІВ
70. Перший український майстер-імпресіоніст це М. Башкірцева.
71. В Україні найбільше відповідав ідеям класицизму палацово-парковий ансамбль.
72. Страстотерпець це ідеальна особистість доби Середньовіччя.
73. Антропоцентризм це філософський світогляд доби Ренесансу.
74. Теоцентризм це філософський світогляд доби Середньовіччя.
75. Мішечок з пилом в руках візантійського імператора символізував тлінність життя.
76. Однією спільною, християнською вірою об’єднав племена давньоруський князь Володимир Великий.
77. Втіленням дохристиянських слов’янських уявлень про Всесвіт з його трьома світами вважають дерево життя. (ще може бути глек із проростаючим зерном –Трипілля) В МЕНЕ ТЕЖ ДЕРЕВО ЖИТТЯ
78. В язичницькому світосприйнятті родючість землі, здоров’я худоби, благополуччя родини забезпечувало поклоніння Матері-Природі, богині Мокош. (ритуали, культи)
79. Автором книги «Дохристиянські вірування українського народу» є митрополит Іларіон (І.Огієнко ) цього не знаю
80. Більше 1 тис поселень, т.зв. протоміст з населенням 10-15 тим чол., що існували на території сучасної України, характерні для трипільської культури.
81. Хто з відомих українських письменників-полемістів був ченцем-відлюдником в одній із святих печер на славнозвісній горі Афон Іван Вишенський.
82. Офіційне запровадження християнства в Київській Русі почалося за Володимира Великого.
83. Українським першодруком Івана Федорова була книга 1574р. «Апостол» (Львів)
84. Разом із усім ВЗ вступив до Київ.братсва і допомагав братським школам гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний.
85. «Пересопницьке євангеліє» перекладене у 1561 р. ченцями Пересопницького монастиря на Волині із старослов’янської мови на українську мову
86. Школу книжного вчення відкрив при Десятинній церкві князь Володимир
87. Посередником у поширенні на Русі досягнень світової культури стала Візантія
88. Найбільшим культурним центром Київської Русі були монастирі (якщо про установу), Киів ( якщо про місто)
89. Києво-Печерська друкарня була заснована у 1615 р
90. Першу у Київській Русі бібліотеку Софійського собору заснував князь Я. Мудрий
91. За часів якого князя «стала віра християнська плодитися в Русі і розширятися» Володимир Великий
92. Основи оригінальної словянської писемності й літератури заклали Констянтин (Кирило) і Мефодій
93. Автором теорії «автохтонності» є М. Грушевський(!!!) (Хвойка – автохтонна теорія походження слов,ян)
94. Про знищення за розпорядженням князя Володимира язичницького пантеону в Києві дізнаємося з «Повісті временних літ»
95. Першими вітчизняними живописцями, які осягнули мистецтво візантійської іконографії були: Алімпій та Григорій
96. Художні прийоми іконописання , загальні для всіх художніх шкіл, сформувалися у (17 ст. у київських монастирях) ?????????????????? НЕ ЗНАЮ((
97. У період патріархату визначальне становище в економічному житті роду посідають чоловіки
98. У космогонічних уявленнях трипільців жінка і земля зіставлялися на основі ідеї родючості (автохтонної культури)
99. Упорядкування слов’янського письма пов’язують з діяльністю Кирила і Мефодія
100. Першим з-поміж київських князів християнство прийняв у 60-х рр. ІХ ст. Аскольд
101. Родовий знак київських князів, так званий тризуб вперше з’являється на печатці Святослава Ігоровича
102. Десятинну церкву будували: впродовж 989 - 996 рр. (988 - 996), тобто в 10 ст., близько 7- 8 років.
103. «Це найбільша постать в історії Галицько-Волинської держави» -, писав І. Крип’якевич про Данила Галицького
104. Статусу державної надали українській мові 1989р.
105. Зміщення акцентів з героя-мученика на героя-переможця починається в культурі України (20століття)???? НЕ ЗНАЮ
106. Києво-Могилянську академію засновано у 1659р., одержала статус академії 26 вересня 1701 р
107. У творчості київського архітектора І.Григоровича-Бирського знайшли відображення
(церкви Покровську, Миколи Набережного, комплекси Межигірського і Кирилівського монастирів)(бароко)??????, прогресивні тенденції архітектури УКРАЇНСЬКЕ БАРОКО!
108. З вченням Томаса Мюнцера перегукувалися ідеї та програма соціальної справедливості
109. Володимир Мономах відомий як автор літопису «Повчання дітям»
110. Літопис Галицько-Волинський написано при дворі Данила Романовича, 30-ті роки 18 ст.
111. Лицарські чесноти будівників держави стверджуються у
112. Про конфліктне протистояння «тілесності» поганства та «духовності» християнізованої картини світу йдеться у (давній твір)
113. Хто з вчених, на основі автохтонної теорії словян, написав «Історію України-Руси»? Грушевський
114. В.Антонович – автор праці - Три національні типи народу;
115. На нерозривному зв’язку природи і культури наголошував Вернадський
116. М. Костомаров – автор праці Дві Руські народності
117. Він «перший у нашому краї різко та сміло підніс голос на захист бідного робучого люду…». – писав І.Франко про І. Вишенського
118. Представником і пропагандистом принципів «морального аскетизму» вважають може, Августин Блаженний??? Василій Великий!
119-135
119. Києво-Могилянський колегіум створено за ініціативи ПЕТРА МОГИЛИ
120. Автором теорії "просвіченого абсолютизму" був ТОМАС ГОББС
121. Добро з багатством, а зло з убозтвом порівнював ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ
122. Автором вчення про "сродну працю" був ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА
123. ПОЛІТЕЇЗМ (від грец. πολύς — численний та θεός — бог) — багатобожжя, віра в багатьох богів/богинь. Властивий усім первісним релігіям
124. Представниками раннього гуманізму в Україні були ЮРІЙ ДРОГОБИЧ, ПАВЛО РУСИН, ЛУКАШ З НОВОГО МІСТА, ГРИГОРІЙ ЧУЙ, СТАНІСЛАВ ОРІХОВСЬКИЙ-РОКСОЛАН, ЙОСИП ВЕРЕЩИНСЬКИЙ та ін.
125. У 16ст. "українським Демосфеном" і сучасним Ціцероном називали СТАНІСЛАВА ОРІХОВСЬКОГО РОКСОЛАНА
126. Ім’я головного бога слов’янської міфології: РІД не знаю
127. Братства — національно-релігійні громадські організації українських (русинських) і білоруських (литовських) православних міщан у 16-18 ст.
128. До складу членів Кирило-Мефодіївського товариства входили: ВАСИЛЬ БІЛОЗЕРСЬКИЙ, МИКОЛА ГУЛАК, МИКОЛА КОСТОМАРОВ, ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ, ОПАНАС МАРКЕВИЧ, Георгій Андрузький, Олександр Навроцький, Дмитро Пильчиков, Іван Посяда, Микола Савич, Олександр Тулуб, ТАРАС ШЕВЧЕНКО(1846)
129. ПОГОСТИ в княжій державі виконували роль адміністративно-господарського осередку для збору данини
130. Весільні обрядові страви: КОРОВАЙ, КОЛАЧ(КАЛАЧ), ЛЕЖЕНЬ, ДИВЕНЬ,ШИШКИ.ПЕРЕПІЙЦІ,(борщ з м’яса, голубці, вареники, медовуха, узвар, холодець та ін.)
131. Символіка сонця притаманна: КОРОВАЮ, МЛИНЦЯМ, СВЯТВЕЧІРНІМ ХЛІБАМ, ЯЙЦЮ
132. Собор Св. Софії в Києві побудований у візанстійському стилі,а У 18 СТ. РЕКОНСТРУЙОВАНИЙ У СТИЛІ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО
133. Будівництво храмових споруд в стилі українського бароко розгорнулося за гетьманування ІВАНА МАЗЕПИ
134. Представником якого напрямку в мистецтві був геніальний живописець Олекса Новаківський? Постімпресіонізму
135. Згідно зі середньовічним каноном, величина постатей Христа, Божої Матері, святих у порівнянні з іншими визначаються - ??
136. Іван Георгій Пінзель не є автором скульптурного твору - статуї головного вівтаря Домініканського костелу у Львові.
137. Кіч у сучасному мистецтві -  термін для означення низькоякісної речі масової культури, сучасного псевдомистецтва, творів, яким бракує смаку. З часом кітчем почали іменувати усе поспіхом і неякісно зроблене, іноді яскраво розфарбоване заради швидкого продажу. Найбільш близьке жаргонне слово до іноземного кітчу слово «халтура». Кітчеві витвори естетично обкрадені, низькоякісні, зроблені за культурними і мистецькими штампами, розраховані на невибагливих, малокультурних користувачів, експлуатують еротику, зовнішню привабливість дітей чи тварин, квітів, фантастику, сумнівні сюжети і ідеї. Це брудна ідейна і мистецька суміш із хаосом замість системи.
138. Олег проголосив Київ столицею своєї держави («Це буде матір городів руських») – 882 рік.
139. Вперше у своїй творчості звернувся до народної мови, застосувавши її як мову літературну – ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ
140. Нова доба у розвитку української літератури почалася з появою – «Енеїди» І.Котляревського.
141. Автор опери «Тарас Бульба» - Микола Лисенко
142. Зразок бурлескно-травестійної поеми дав - І. Котляревський
143. У 1833 – 1838 роках цей професор Харківського університету , відомий вчений-славіст видав три частини збірки «Запорожская старина» - І.Срезневський
144. Гетьман, який домігся офіційного визнання Києво-Могилянської академії вищою школою - І.Мазепа
145. Видатний театральний діяч, засновник театру «Березіль» - Лесь Курбас
146. Відтворення дійсності у формах, властивих самій дійсності - естетичний принцип реалізму.
147. Категорія «українська культура» як цілісна система функціонує з часу - з проголошенням державної незалежності України
148. В Україні радять не руйнувати гнізда ластівки, бо вона може спалити домівку. То відгомін прадавнього вірування - не знаю (???????????????????) знайшла тільки, що латівку вважають Божою пташкою, а в Стародавній Греції вона присвячувалася богині Аіродітв. Гніздо ластівки символізує щастя, весну. Але це, мабуть, ще щось інше має бути
149. За церковним переданням ікона Вишгородської (Владімірської) Богородиці написана Євангелістом Лукою.
150. «Відлигою» в політичному та культурному житті радянського суспільства вважають десятиліття - 1953 – 1964 роки
151. Іменем якої з муз названий розділ історії Геродота, який присвячений був опису України – Мальпомена.
152. Ректором Харківського університету якийсь час був Петро Гулак-Артемовський,
153. організував і очолив Інститут шляхетних дівчат у Харкові ( Григорій Квітка-Основ,яненко)
154. М. Максимович був (український вчений-енциклопедист, історик, філолог, етнограф, ботанік, поет зі старшинського козацького роду на Полтавщині, перший ректор Київського університету ім. Т. Г. Шевченка.; видав «Малороссийские песни», «Украинские народные песни» (третя збірка «Сборник украинских песен», ч.1 вийшла вже в Києві 1849 р.).)
155. з виходом якого літературного твору пов, язують початок українського відродження («Енеїда» Котляревського)
156. істотний вплив на початок укр.. націон. відродження справила подія (революція у Франції, яка проголосила «права народів»)
157. «Розстріляне відродження» - це (духовно-культурне та літературно-мистецьке покоління 20-х — початку 30-х рр. в Україні, яке дало високохудожні твори у галузі літератури, філософії, живопису, музики, театру і яке було знищене тоталітарним сталінським режимом. Термін «розстріляне відродження» належить Єжи Ґедройцю. )
158. Драч, Костенко, Корогодський, Параджанов, Сверстюк… Їх об,єднає («шістдесятники»)
159. представником західноукр. львівської образотворчої школи першої половини ХХ ст. є (Іван Труш)
160. авангардний мистецький рух 1890 – 1905 рр. – це (відомий також як Арт Нуво, Юґендстіль, модернізм; спрямований проти академізму та історизму; знайшов своє вираження в архітектурі інтер'єрів, декоративно-ужитковому та орнаментальному мистецтвах;)

Приложенные файлы

  • docx 17735037
    Размер файла: 37 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий