Tabl_1_4 grup robota

Таблиця 1
Форма 1 для оцінювання експертом №__(ПІБ)____________________________
ризиків в (орг.-ії)__________________________________________________
Код ризику
Можливі ризикові фактори для бізнес-плану будь-якого субєкта господарювання (наприклад, виробничо-господарської структури – далі ВГС), який претендує на отримання інвестицій
Оптиміст.
сценарій
Найбільш.
імовірний
сценарій
Песиміст.
сценарій*
**
*
**
*
**

1
2
3
4
5
6
7
8

1. Фінансові ризикиФінансово-конкурентні ризики:1
нестійкість попиту2
поява на ринку численних конкурентів3
зниження цін конкурентами4
збільшення виробництва у конкурента5
зростання податків6
зростання цін на сировину, матеріали, перевезення7
залежність від постачальників, відсутність альтернативКредитно-фінансові ризики:8
неспроможність емітента, що випустив боргові ЦП, але не здатний сплачувати відсотки9
ризик банкротстваІнвестиційні ризики:10
знецінення інвестиційно-фінансового портфеля під впливом політичних, економічних, соціальних факторівФінансово-господарські ризики:11
брак обігових коштів12
упущення сприятливої нагоди для отримання прибутку13
зниження процентів і дивідендів за внесками і кредитами2. Виробничі ризикиВиробничі ризики (попередня оцінка):14
віддаленість від транспортних вузлів15
віддаленість від інженерних мереж16
відсутність конкурентів у постачальників17
відсутність альтернативних джерел сировиниВиробничі ризики на стадії будівництва (якщо така є):18
сумнівна платоспроможність замовника19
непередбачені витрати (в т. ч. інфляційні)20
недоліки проектно-монтажних робіт21
несвоєчасне постачання комплектуючих22
непорядність постачальникаТехнологічно-інноваційні ризики на стадії функціонування:23
зношеність обладнання24
нестабільність якості сировини25
впровадження нових технологій26
відсутність технологічної бази на підприємстві для реалізації новації
Продовження табл. 1
1
2
3
4
5
6
7
8

27
недостатня надійність обладнання28
відсутність резерву потужності3. Політичні та соціальні ризики29
негативне ставлення владних структур до передачі ВГС в руки стратегічного інвестора30
необхідність зміни складу кадрів (набору нового кваліфікованого персоналу)31
незадовільний стан соціальної інфраструктури32
загроза страйку33
недостатній рівень зарплати34
недостатня кваліфікація кадрів35
втрата ВГС позитивного іміджу4. Екологічні ризики36
викиди в атмосферу і скидання відходів у воду37
близькість населеного пункту, або розташування в межах житлової зони міста38
шкідливе виробництво39
необхідність складування відходів40
можливість стихійних лих в регіоні розташування ВГС41
невизначеність кліматичних умов5. Інформаційні ризики42
неповнота й неточність внутрішньої інформації43
неповнота і неточність зовнішньої інформації про стан ринків, до яких належить ВГС44
невірна оцінка фінансової невизначеності
* Оцінка наявності ризику. Поставити “+” у стовпцях 3,5,7, якщо Ви вважаєте, що цей ризик може проявитись під час реалізації проекту для певного субєкту господарювання, і знак ”-“, якщо Ви так не вважаєте.

** Оцінка ймовірності настання ризиків - у стовпцях 4,6,8.
Оцінку ймовірності настання ризиків (але лише тих, що помічені “+” у стовпцях 3,5,7) проводити, керуючись наступною системою оцінок:
25 – ризик скоріше всього не реалізується;
50 – про те, що дана подія відбудеться, не можна нічого сказати напевно;
75 – ризик скоріше всього проявиться;
100 – ризик точно реалізується.

*** Кількість таблиць 1 залежить від кількості експертів
Таблиця 2
Зведена форма проміжних результатів оцінювання ймовірностей настання ризиків за ___________ сценарієм в (організації) ________________________________ _-ма експертами
Код ризику
Наявність ризику
Ймовірність ризику


екс-перт 1
екс-перт 2
екс-перт 3
екс-перт 4
екс-перт 5
заг. рішення експертів*
екс-перт 1
екс-перт 2
екс-перт 3
екс-перт 4
екс-перт 5
заг. рішення експертів*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1

2

3

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·


36

37

38

39

40

41

42

43

44

* Під загальним рішенням експертів тут мається на увазі встановлення найбільш імовірного сценарію розвитку подій (простою більшістю голосів – для непарної к-сті експертів, за середнім значенням – для парної). У подібних зведених формах проводиться встановлення імовірнісних оцінок для оптимістичного і песимістичного сценаріїв розвитку подій. Отже, потрібно 3 таких форми (таблиці).

Таблиця А2
Приклад заповнення зведеної форми проміжних результатів оцінювання ймовірностей настання ризиків в організації “N” трьома експертами

Код ризику
Наявність ризику
Ймовірність ризику


експерт 1
експерт 2
експерт 3
заг. рішення експертів*
експерт 1
експерт 2
експерт 3
заг. рішення експертів*

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
+
+
+
+
50
75
50
50

2
+
-
+
+
50
25
50
50

3
+
-
+
+
75
25
50
50

4
-
-
+
-

5
+
+
+
+
100
100
100
100

6
+
+
+
+
100
100
100
100

7
+
+
+
+
50
100
75
75

8
+
+
+

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
* Під загальним рішенням експертів тут мається на увазі встановлення найбільш імовірного сценарію розвитку подій (простою більшістю голосів). У подібних зведених формах проводиться встановлення імовірнісних оцінок для оптимістичного і песимістичного сценаріїв розвитку подій.
Таблиця 3
Підсумкова таблиця щодо оцінювання ризикованості інвестицій
в (організації) ________________________________

Код ризи-ку,
i
Найбільш імовірний сценарій
Оптимістичний сценарій
Песимістичний сценарій


Загальне рішення експертів щодо наявності ризиків
Загальне рі-шення екс-пертів щодо імовірності настання ризиків, Vi
Ваго-мість
ризи-ків,
Wi
Результат оцінювання ризикова-ності інвестицій, (WiVi)ймов
Загальне рішення експертів щодо наявності ризиків
Загальне рі-шення екс-пертів щодо імовірності настання ризиків, Vi
Ваго-мість
ризиків,
Wi
Результат оцінювання ризикова-ності інвестицій,
(WiVi)опт
Загальне рішення експертів щодо наявності ризиків
Загальне рі-шення екс-пертів щодо імовірності настання ризиків, Vi
Ваго-мість
ризиків,
Wi
Результат оцінювання ризикова-ності інвестицій,
(WiVi)песим

1
2
3
4
5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

43

44

Сума

·”+”=
-
1


·”+”=
-
1


·”+”=
-
1Таблиця 3а
Приклад підсумкової таблиці щодо оцінювання ризикованості інвестицій**
в організації “N”

Код ризи-ку,
i
Найбільш імовірний сценарій*
Оптимістичний сценарій


Загальне рішення експертів щодо наявності ризиків
Загальне рі-шення екс-пертів щодо імовірності настання ризиків, Vi
Ваго-мість
ризи-ків,
Wi
Результат оцінювання ризикова-ності інвести-цій у „N”, (WiVi)ймов
Загальне рішення експертів щодо наявності ризиків
Загальне рі-шення екс-пертів щодо імовірності настання ризиків, Vi
Ваго-мість
ризиків,
Wi
Результат оцінювання ризикова-ності інвести-цій у „N”,
(WiVi)опт

1
2
3
4
5

1
+
50
1/29
1,72
+
50
1/19
2,63

2
+
50
1/29
1,72
-
3
+
50
1/29
1,72
-
4
--
5
+
100
1/29
3,45
+
100
1/19
5,26

6
+
100
1/29
3,45
+
100
1/19
5,26

7
+
75
1/29
2,59
+
75
1/19
3,95

8
+
75
1/29
2,59
+
75
1/19
3,95

9
+
100
1/29
3,45
+
75
1/19
3,95

10
+
75
1/29
2,59
-
11
+
100
1/29
3,45
+
100
1/19
5,26

12
+
50
1/29
1,72
-
13
+
50
1/29
1,72
+
25
1/19
1,32

14
--
15
--
16
--
17
--
18
--
19
--
20
--
21
--
22
--
23
+
100
1/29
3,45
+
75
1/19
3,95

24
+
75
1/29
2,59
-
25
+
75
1/29
2,59
-
26
+
75
1/29
2,59
+
25
1/19
1,32

27
+
100
1/29
3,45
+
100
1/19
5,26

28
+
25
1/29
0,86
-
29
+
50
1/29
1,72
+
25
1/19
1,32

30
+
25
1/29
0,86
-
31
+
25
1/29
0,86
+
25
1/19
1,32

32
--
33
+
75
1/29
2,59
+
75
1/19
3,95

34
--
35
+
50
1/29
1,72
-
36
--
37
+
25
1/29
0,86
+
25
1/19
1,32

38
+
25
1/29
0,86
+
25
1/19
1,32

39
+
50
1/29
1,72
+
50
1/19
2,63

40
--
41
--
42
+
25
1/29
0,86
-
43
+
50
1/29
1,72
+
25
1/19
1,32

44
+
25
1/29
0,86
+
25
1/19
1,32

Сума

·”+”=29
-
1
62,91

·”+”=19
-
1
56,61


* Перший етап оцінок експертів завершується вибором оптимістичного, песимістичного і найбільш імовірного сценарію розвитку подій. За песимістичний сценарій приймаються результати оцінки того експерта, що відмітив максимальну кількість ризиків, як такі, що становлять загрозу для реалізації проекту. За оптимістичний – навпаки. За найбільш імовірного сценарію розвитку подій береться окрема карта ризиків, на якій проставляються лише ті з них, що були відмічені більше як половиною експертів.
В табл. А3 наведено приклад заповнення підсумкових таблиць щодо оцінювання ризикованості інвестицій в організації “N” лише для найбільш імовірного сценарію розвитку подій та для оптимістичного сценарію. Таблиця розвитку подій за песимістичним сценарієм формується і заповнюється аналогічно.

** Сумарна оцінка ризикованості інвестицій у господарюючий субєкт проводиться за такою формулою
Rsum = 13EMBED Equation.31415Wi 13EMBED Equation.31415Qi , (А1)
де Wi - ймовірності реалізації найбільш загрозливих ризиків, бали;
Qi – вагомості цих ризиків, встановлені на основі їх ранжування за ступенем витратності, бали, сума вагомостей дорівнює 1.
У даній таблиці підсумковий отриманий результат оцінюється за такими встановленими межами: 0

Таблиця 4
Оцінка потенційних сфер впливу інвестиційних ризиків на діяльність господарюючого субєкта (ГС)

Код ризику
Вид ризику, що оцінюється
Напрями оцінки сфер впливу ризиків
(сфер діяльності ГС, що є найбільш вразливими щодо ризику і потребують регулюючого впливу)

1
2
3

1. Фінансові ризики


Фінансово-конкурентні ризики:


1
нестійкість попиту
падіння попиту зі зростанням цін

2
поява на ринку численних конкурентів


3
зниження цін конкурентами
падіння власних цін

4
збільшення виробництва у конкурента
зменшення обсягів продажів

5
зростання податків
зменшення чистого прибутку

6
зростання цін на сировину, матеріали, перевезення
падіння обсягу прибутку через зростання цін

7
залежність від постачальників, відсутність альтернатив


Кредитно-фінансові ризики:


8
неспроможність емітента, що випустив боргові ЦП, але не здатний сплачувати відсотки
перспектива неповернення боргів

9
ризик банкрутства
повна втрата ГС власного капіталу та його неспроможність розрахуватися за взятими зобов’язаннями

Фінансово-господарські ризики:


11
брак обігових коштів
збільшення сум кредитів

12
упущення сприятливої нагоди для отримання прибутку
витрати на підвищення рівня адаптованості керівництва до нестабільності зовнішнього оточення

13
зниження процентів і дивідендів за внесками і кредитами
зниження доходності залученого капіталу

2. Виробничі ризики


Виробничі ризики (попередня оцінка):


16
відсутність конкурентів у постачальників
небезпека підвищення вартості робіт і цін через монопольну (квазімонопольну) позицію постачальника

17
відсутність альтернативних джерел сировини


Виробничі ризики на стадії будівництва:


18
сумнівна платоспроможність замовника
збільшення обсягу позикових коштів і зниження чистого прибутку через виплату відсотків

19
непередбачені витрати (в т. ч. інфляційні)
додаткове збільшення обсягу позикових коштів

20
недоліки проектно-монтажних робіт
зростання вартості будівництва, зміщення строків впровадження потужностей

21
несвоєчасне постачання комплектуючих
витрати на виплати штрафів постачальнику

22
непорядність постачальника
збільшення строків будівництва

Продовж. табл. А4
1
2
3

Технологічно-інноваційні ризики на стадії функціонування проекту:

23
зношеність обладнання
збільшення витрат на ремонт

24
нестабільність якості сировини
зменшення обсягів виробництва і матеріалів за рахунок переналагодження обладнання; зниження якості продукції

25
впровадження нових технологій
збільшення затрат на навчання персоналу, зменшення обсягів виробництва

27
недостатня надійність обладнання
збільшення аварійності технологій

28
відсутність резерву потужності
виникнення ситуації неможливості покриття попиту

3. Політичні та соціальні ризики


29
негативне ставлення владних структур до передачі підприємства в руки стратегічного інвестора
додаткові витрати на вияви корумпованості влади та на врегулювання спірних питань

30
необхідність зміни складу кадрів (набору нового кваліфікованого персоналу)
збільшення витрат на доукомплектування кадрового складу

31
незадовільний стан соціальної інфраструктури
зростання невиробничих витрат

33
недостатній рівень зарплати
втрати від падіння продуктивності праці, плинності кадрів

34
недостатня кваліфікація кадрів
падіння темпу та ритму виробництва, зростання браку;
затрати на навчання наявного персоналу

35
втрата ГС позитивного іміджу
зменшення обсягу продажу та втрата наявного сектору ринку

4. Екологічні ризики


37
близькість населеного пункту, або розташування в межах житлової зони міста
збільшення витрат на екологічну експертизу проекту та на очисне обладнання

39
необхідність складування відходів
зростання собівартості виробів

41
невизначеність кліматичних умов
збільшення витрат на транспорт і транспортування

5. Інформаційні ризики


42
неповнота і неточність внутрішньої інформації
втрати від погіршення рівня управління проектом

43
неповнота і неточність зовнішньої інформації про стан ринків, до яких належить ГС
втрати від погіршення конкурентної позиції, падіння прибутку через хибну оцінку зміни цін

44
невірна оцінка фінансової невизначеності
порушення фінансових зобов’язань перед інвесторомПриложенные файлы

  • doc 17705934
    Размер файла: 402 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий