Slovnik-rozmovnik_dlya_vodiyiv
СЛОВНИК-РОЗМОВНИК для
водіїв
(українсько-польський-англо-
німецький)
1


Групи в соціальних мережах водіїв міжнародників (приєднуйтесь):
Facebook:
Дальнобой по Европе. https://www.facebook.com/groups/evrotir/?ref=bookmarks Дальнобойщики https://www.facebook.com/groups/741964439212306/?ref=bookmarks Работа водителем. Poland-Europe https://www.facebook.com/groups/937508356304944/?ref=bookmarks
ВКонтакте
EuroTrucker UA (далекобійник/ дальнобойщик) https://vk.com/eurotruckeruaЗміст
Глава І. Спілкування
Знайомство. Анкетні дані ………………………3
Висловлювання прохання, подяки……………..5
Згода, незгода, відмова………………………….6
Загальні звороти мови…………………………..7
Час. Числівники………………………………….8
Дні тижня………………………………………...11
Частини доби…………………………………….12
Прогноз погоди…………………………………..14

Глава ІІ. Орієнтування в місті
Як знайти дорогу…………………………………17
Готель……………………………………………..22
Ресторан, їдальня………………………………...26 2.4. Пошта. Телефон…………………………………..29
Банк. Обмінна каса……………………………….38
Магазин……………………………………………42
Продуктовий магазин…………………………..42
Промтоварний магазин…………………………47
2.7. Медична допомога………………………………...47 2.7.1. Виклик лікаря……………………………………47
2.7.2. Аптека……………………………………………51 2

Глава ІІІ. Удорозі
Автомобіль…………………………………………53
Основні частини автомобіля………………………55
Діалог на трасі……………………………………..60 3.4. Вивіски……………………………………………..65
Аварійна ситуація…………………………………70
Автосервіс………………………………………….74 3.7. Заправна станція…………………………………...84
3.8. Автостоянка………………………………………...86

Глава ІV. Перевірка на кордоні
Митний контроль…………………………………..88
Оформлення вантажу………………………………93

Глава V. Безпека дроржнього руху………………….103

Додаток . Дорожні знаки (інформаційні написи)….113
ГЛАВА І. СПІЛКУВАННЯ
1.1. Знайомство. Анкетні дані
Здраствуйте! / Привіт! Witam! / Czesc!
[вітам / чєшьчь] Hello!
[хелоу] Guten Tag!
[гутен так]
Добрий ранок! Dzieri dobry!
[джєнь добри] Good morning!
[гуд монін'] Guten Morgen!
[гутен морген]
Добрий день! Dzien dobry!
[джєнь добри] Good afternoon!
[гуд афтенун:н] Guten Tag!
[гутен так]
Добрий вечір! Dobry wieczor
[добри вєчур] Good evening!
[гуд івнін'] Guten Abend!
[гутен абент]
Моє прізвище... / Мене звати... Nazywam si?... Mam па imie...
[називам шє... мам на
імьє...] My name is...
[май нейм із...] Mein Name ist... / Ich heiße...
[майн наме іст... / іхь хай се...]
Я громадянин України Jestem obywatelem Ukrainy
[єстем обивателем Украіни] I am a citizen of Ukraine
[ай ем e сітізен ов Юкрейн] Ich bin Bürgen der Ukraine
[іхь бін бюргер дер Юкрейн]
Я з Києва Jestem z Kijowa [єстем з кійова] I am from Kiev [ай ем фром Кіев] Ich bin aus Kiew
[іхь бін аус Кіев]
Я водій Jestem kierowc^
[єстем кєровцон] I am a driver
[ай ем а драйва] Ich bin Fahrer
[іхь бін фа:рер]
Ось мої документи Proszg moje dokumenty
[проше мої документи] Here are my documents
[хиера май докьюментс] Da sind meine Papiere
[да зінт майне папі:ре]
- паспорт - passport [пашпорт] - passport [па:спо:т] - paß
[пас]
- посвідчення особи - identyfikator osoby [ідентифікатор особи] - identity card
[айдентіті ка:д] - Personalausweis
[персональаусвайс]
- посвідчення водія - prawo jazdy
[право язди] - driving license
[драйвін' лайсенс] - Führerschein
[фюрершайн]
Це мій напарник / колега То jest moj kolega
[то єст муй колега] This is my partner / colleague
[зіс із май па:тне / колі:г] Da ist mein Partner / Kollege
[да іст майн партнер / коллеге]
Громадянство Obywatelstwo
[обивательство] Citizenship
[сітізеншіп] Staatsangehörichkeit
[шта:тсангехьорихькайт]
Місце народження Miejsce urodzenia
[мєйсце уродзеня] Place of birth
[плейс ов бере] Geburtsort
[гебуртсорт]
Я директор фірми... Jestem dyrektorem firmy... [єстем директорем фірми] I am the Director of the firm...
[ай ем зе дайректа ов зе фе:м...] Ich bin Direktor des Unternehmens...
[іхь бін директор дес унтернеменсе..]
Я представник транспортної компанії... Jestem
przedstawicielem firmy transportowej
[єстем пшедставічєлєм фірми транспортовей] I am the representative of the transport company... [ай ем зе ріпрезентетів ов зе тренспо:т кампані...] Ich bin Vertreter der
Transportgesellschaft... [іхь бін фертретер дер транспортгезельшафт..,]
До побачення Do widzenia
[до відзеняі Good bye
[гуд бай] Auf Wiedersehen!
[ауф ві:дерзейен]
3


Дозвольте представити головного менеджера з вантажоперевезень Pozwölcie (niech panstwo pozwolа) przedstawic dyrektora generalnego z ladunköw [позвульчє (нєх паньство позвольон) пшедставічь директора генеральнего з вадункув] Let me introduce you the General Manager for freight forwarding
[лет мі интредью:с ю зе дженерал менеджа фо фрейт фо:уадін] Darf ich Ihnen den Generaldirektor für den
Frachtversand vorstellen
[дарф іхь і:нен ден генерал-директор фюр ден фрахтферзант форштелен]
Щасливої дороги! Powodzenia па drodze!
[поводзеня на дродзе] Have a good trip! [хев а гуд тріп] Gute Fahrt!
[гуте фарт]
Усього найкращого! Wszystkiego najlepszego!
[вшисткєго найлєпшегої] Good luck! [гуд лак] Alles Gute!
[аллее гуте]
До завтра! Do jutra!
[до ютра] See you tomorrow!
[сі: ю тумороу] Bas Morgen!
[біс морген]
Бувай! Czesc! / Na razie!
[чєшьчь / на раже] So long!
[coy лон:] Tschüs! [чюс]


41.2. Висловлювання подяки
У мене до вас прохання Mam do Ciebie prosb?
[мам до чєбе прошьбен] I have a request to you
[ай хев е рікуест ту ю] Ich habe eine Bitte an Sie [ixb хабе айне 6irre ан зi]
Допоможіть мені, будь ласка Prosze ті pomöc
[проте мі помуц] Will you help me, please
[уіл ю хелп мі, плі:з] Helfen Sie mir, bitte
[хельфен зімip, 6iтте]
Поясніть мені Prosze ті wyjasnic
[прошен мі вияшьнічь] Explain me
[іксплейн Mi] Erklären Sie mir [ерклерен зі мip]
Покажіть мені Prosze ті pokazac
[прошен мі показачь] Show me
[шо:у мi] Zeigen Sie mir [цайген зi мip]
Проводіть мене Prosze mnie doprowadzic [прошен мне допроваджічь] Escort me [icкo:T мi] Begleiten Sie mich
[бегляйтен зі мixь]
Зустріньте мене Prosz? mnie spotkac
[прошен мне споткачь] Meet me
[мі:т мі] Holen Sie mich ab [холін зі міх an]
Зачекайте Proszg poczekac
[прошен почекачь] Wait
[вейт] Warten Sie
[вартен зі]
Вибачте, будь ласка Przepraszam
[пшепрашам] I am so sorry
[aй ем coy copi] Entschuldigen Sie, bitte
[ентшульдіген зі, бітте]
Винен Wybacz mi, prosz?
[вибач мi, проше] Excuse me
[ікскьюз мі] Verzeihung
[ферцайунк]
На жаль Niestety
[нестети] Unfortunately
[анфо:чнетлі] Leider
[ляйдер]
Мені дуже прикро, але... Przykro mi, ale ...
[пшикро мi, але] I am very sorry, but...
[aii eм вepi copi, бaт] Es tut mir sehr leid, aber...
[ec тут мір зе:р ляйд, абер...]
Дуже шкода Bardzo przykro
[бардзо пшикро] I am sorry
[айм сорі] Sehr schade
[зе:р шаде]
Дуже дякую Bardzo dzi?kuj§
[бардзо дженькуе] Thank you very much
[ceнкью вері мач] Vielen Dank
[філен данк]
Будь ласка Prosz?
[проше! You are welcome
[ю ф уелкам] Bitte
[бітте]
Не варто подяки Nie ma za со
[не ма за цо] Not at all / Don't mention it
[нот ет о:л / доунт меншн іт] Macht nichts
[махт ніхьтс]
51.3. Згода, незгода, відмова
Я згоден Zgadzam si?
[згадзам шєн] I agree
[aй eгpi:] Ich bin einverstanden
[ixb бін айнферштанден]
Я не згоден Nie zgadzam si?
[не згадзам шєн] I don't agree
[aй доунт eгpi:] Ich bin nicht einverstanden [ixь бін нixьт айнферштанден]
Ваша правда Twoja prawda/ Pan ma racj?
[твоя правда/ пан ма рацйєн] You are right
[ю а райт] Sie haben recht
[зi хабен рехьт]
Це непорозуміння помилка / То jest
nieporozumienie / to jest blаd
[то ест
нєпорозумєнє/ то ест бвонд] This is
misunderstanding mistake
[зіс із е місандестенді
/ містейк] a
/
н Das ist ein Missverständnis / Fehler
[дас icT айн
М1сферштендшс]
Можливо Moze
[може] Possibly / May be
[посіблі / мей бі] Möglich [мьогліхь]
Дякую, я не хочу Dziеkuj?, nie ehсe?
[джєнькує, не хце] Thank you, I don't want to
[сенкью, ай доунт уонт ту] Danke, ich will nicht
[данке, іхь віль ніхьт]
Я не можу Nie mog?
[не моген] I can't
[ай ка:нт] Ich kann nicht
[ixb KaH HixbT]
61.4. Загальні звороти мови
Так Так
[так] Yes
[йес] Ja
[йа]
Ні Nie [неї] No [ноу] Nein [найн]
Ввійдіть Wchodzscie
[входжьчє] Come in [кам iH] Herein
[херайн]
Сідайте Prosz? siadac
[проте шядачь] Take a seat [тейк a ci:T] Nehmen Sie Platz
[не:емен 3i плац]
Дуже радий! Jestem bardzo zadowolony!
[єстем бардзо
задовольони] I'm very glad!
[айм eepi глед] Sehr erfreut!
[зе:ер ерфройт]
Добре! Dobrze!
[добже] Good!
[гуд! ] Gut!
[гут]
Як справи? Jak si? masz?
[як шє маш] What's up? [уотс an?] Wie geht es?
[ei гей тес?]
Як ваше здоров'я? Jak Pana zdrowie?
[як пана здровє] How do you feel?
[хау ду ю фгл?] Wie füllen Sie sich?
[ßi фюлен 31 31ХЬ?]
Так собі Так sobie
[так собє] So-so
[coy-coy] Soso la la
[зозо ля ля]
Я не розумію Nie rozumiem
[не розумєм] I don't understand
[ай доунт андестенд] Ich verstehe nicht
[ixb ферштее HLXBT]
Говоріть повільніше Moze pan möwic wolniej
[може пан мувичь вольнєй] Speak slowly
[cni:K cnoynie] Sprechen Sie langsammer
[шпрехен зi лангзамер]
Повторіть, будь ласка Moze pan powtörzyc
[може пан повтужичь] Will you repeat, please [уш ю pini:T, nni3] Wiederholen Sie bitte
[вщерко:лен 3i боте]
Ви розмовляєте українською? (англійською, німецькою) Czy möwisz ро ukrainsku? (angielsku, niemiecku)
[Чи мувіш по украіньську
(ангельську, нємєцку] Do you speak
Ukrainian? (English, German)
[ду ю спі:к юкрайніан?
(інглиш? дже:ман)] Sprechen Sie Ukrainisch? (Englisch, Deutsch) [шпрехен 3i юкрашиш? (енпиш? / дойч?)]
Так, трішки Так, troch?
[так, трохе] Yes, a little
[йес, е літл] Ja, ein bisschen [йа, айн 6icxeн]
Погано Slabo
[свабо] Badly
[бедлі] Schlecht
[шлехьт]
Я зовсім не розмовляю англійською / німецькою Nie rozmawiam ро angielsku/ niemiecku
[не розмавям по ангєльску/ нємєцку] 1 don't speak English / German at all
[ай доунт спі:к інглиш / дже:ман ет о:л] Ich spreche überhaupt kein Englisch / Deutsch
[ixb шпрехе юберхаупт кайн енпнш / дойч]
Тут хто-небудь розмовляє українською? Czy ktos tutaj rozmawia ро ukrainski?
[чи кгошь тутай розмавя по украінську)____ Does anyone here speak Ukrainian?
[даз еніуан хіа спі:к юкрайніан?] Spricht hier jemand Ukrainisch? [шпpixьт хірйемант юкрайніш?]
Запросіть, будь ласка, перекладача Prosz? zaprosic thimacza [проше запрошічь твумача] Will you invite a translator?
[уіл ю інвайт а транслейта] Rufen Sie einen
Dolmetscher, bitte
[руфен 3i айнен дольметчер, бите]
Я не знаю Nie wiem
[нє вєм] I don't know
[ай донт ноу] Ich weiß nicht [ixь вайе шхьт]
7
1.5. Час. Числівники
Скажіть, будь ласка, котра година? Prosz? powiedziec, ktöra jest godzina ?
[проше повєджєчь
ктура ест годжіна ] Will you tell me the time, please?
[уіл ю тел мi зе тайм, пліз?] Sagen Sie bitte, wie spät ist es? [за ген зi 6iттe, вi шпет iст ec?]
У мене мало часу Mam niewiele czasu
[мам нєвєлє часу] I don't have much time
[ай доунт хев мач
тайм] Ich habe wenig Zeit
[ixb хабе вешхь цайт]
У мене немає часу Nie mam czasu
[нє мам часу] 1 have no time
[ай хев ноу тайм] Ich habe keine Zeit
[ixь хабе каине цайт]
Не запізнюйтесь! Nie spözniajcie siе!
[не спужьняйчє шєн] Don't be late!
[доунт 6i лейт] Kommen Sie nicht zu spät [комен зі ніхьт цу шпет]
Година Godzina
[годжіна] Hour [aye] Die Stunde
[ді штунде]
Хвилина Minuta
[мінута] Minute
[мініт] Die Minute [ді мiнутe]
Секунда Sekunda
[секунда] Second [секенд] Die Sekunde
[да зекунде]
Дев'ять годин ранку / вечора Dziewiаta godzina rano / wieezorem
[джєвьонта годжіна рано / вєчорем] It's nine o'clock in the morning / evening [iтс найн о клок ін зе монін / івнін] Es ist neun Uhr morgens / abends
[ec icт нойн у:р моргене / абентс]
Дві години дня Druga ро potudniu
[друга по повудню] It's two o'clock p.m.
[ітс ту: оклок пі ем] Es ist zwei Uhr nachmittags [ec icT цвай y:p нахмнгакс]
Половина п'ятої 0 рої do piqtej[о пув до пьонтей] It's half past four
[ітс ха:ф паст фо:] Es ist halb fünf
[ec icT хальб фюнф]
Без п'ятнадцяти дванадцять Za kwadrans piеtnasta
[за квадрант пєтнаста] It's a quarter to twelve
[ітс е куота ту туелв] Viertel vor zwölf
[фортель фор цвьольф]
Близько дванадцятої Okolo dwunastej[оково дванастьє] It's about twelve[ітс ебаут туелв] Es ist gegen zwölf
[ec icT геген цвьольф]
Пізно Pözno[пужьно] It's late
[iтс лейт] Es ist spät
[ec icx шпет]
Рано Rano[рано] It's early [iTC e:лi] Es ist früh
[ec icT фрю:]
Через годину Godzin? Pözniej
[годжіне пужней] In an hour [iH eH aye] In einer Stunde
[iH айнер штунде]
Годину назад Godzin? Temu
[годжіне тему] An hour ago
[eH ayep eгoy] Vor einer Stunde
[фор айнер штунде]
Я їду через півгодини Jad? pzrez pöl godziny[яден пшез пув годжіни] I'm leaving in half an hour[айм лі:він ін ха:ф eH aye] Ich fahre in einer halben Stunde
[ixb фаре iH айнер хальбен штунде]
Півтори години назад Pöitora godziny temu
[півтора годжіни тему] An hour and a half ago
[ен ауер ен е ха:ф eгoy] Vor anderthalb Stunden
[фор андертхальп штунден]
Нуль Zero
[зеро] Zero
[зіеpoy] Null
[нуль]
Один Jeden
[єден] One [yaн] Eines
[айне]
Два Dwa
[два] Two
[Ty:] Zwei
[цвай]
Три Trzy
[тши] Three [фри:] Drei
[драй]
8
Чотири Cztery
[чтери] Four [фо:] Vier
[фир]
П'ять Ріес
[пьєнчь] Five
[файв] Fünf
[фюнф]
Шість Szesc
[шєшьчь] Six
[сикс] Sechs
[зеке]
Сім Siedem
[шедем] Seven
[севен] Sieben [зi:бен]
Вісім Osiem
[ошєм] Eight [ейт] Acht
[ахт]
Дев'ять Dziewiеc
[джєвєнчь] Nine
[найн] Neun
[нойн]
Десять Dziesiеc
[джєшєнчь] Ten
[тен]
Zehn
[цейн]
Одинадцять Jedenascie
[єденішьчє] Eleven [ілeвeн] Elf
[ельф]
Дванадцять Dwanascie
[дванашьчє] Twelve
[туелф] Zwölf
[цвьольф]
Тринадцять Trzynascie
[тшинашьчє] Thirteen [ce:тi:н] Dreizehn
[драйцейн]
Чотирнадцять Czternascie
[чтернашьчє] Fourteen [фoтi:н] Vierzehn
[фі:рцейн]
П'ятнадцять Piеtnascie
[рьєнтнашьчє] Fifteen
[фіфтi:н] Fünfzehn
[фюнфцейн]
Шістнадцять Szesnascie
[шєснашьчє] Sixteen
[СИКСТІН] Sechszehn
[зексцейн]
Сімнадцять Siedemnascie
[шєдемнашьчє] Seventeen [ceвeнтi:н] Siebzehn
[зі:пцейн]
Вісімнадцять Osiemnascie
[осємнашьчє] Eighteen [eйті:н] Achtzehn
[ахцейн]
Дев'ятнадцять Dziewiеtnascie
[джєвєнтнашьчє] Nineteen
[найті:н] Neunzehn
[нойнцейн]
Двадцять Dwadziescia
[дваджєшьчя] Twenty
[туенті] Zwanzig
[цванціхь]
Двадцять один dwadziescia jeden
[дваджєшьчя єден] Twenty one [тyeнтi yaн] Einundzwanzig
[айнунтцванціхь]
Тридцять Trzydziesci
[тшиджєшьчі] Thirty [ce:тi] Dreißig
[драйсіхь]
Сорок Czterdziesci
[чтерджєшьчі] Forty
[фо:ті] Vierzig
[фі:рціхь]
П'ятдесят Piеcdziesiеt
[пьєнчьджєшьонт] Fifty
[фіфті] Fünfzig
[фюнфціхь]
Шістдесят Szescdziesiеt
[шєшьчьджєшьонт] Sixty
[сиксті] Sechzig
[зехьціхь]
Сімдесят Siedemdziesiqt
[шєдемджєшьонт] Seventy [ceвeнтi] Siebzig
[зі:бціхь]
Вісімдесят Osiemdziesi^t
[осємджєшьонт] Eighty [eйтi] Achtzig
[ахціхь]
Дев'яносто Dziewiеcdziesiаt
[джєвєнчьджєшьонт] Ninety [Haйнті] Neunzig
[нойнціхь]
Сто Sto
[сто] One hundred [yaн xaндрід] Hundert
[хундерт]
9
Сто один Stojeden
[сто єден] One hundred and one
[yaн xaндрід енд yaн] Hunderteins
[хундертайнс]
Двісті Dwiescie
[двєшьчє] Two hundred [Ty:xaндрід] Zwei hundert
[цвай хундерт]
Тисяча Tysiqc
[тишьонт] One thousand [yaH cayзенд] Tausend
[таузент]
Сто тисяч Sto tysiеcy
[сто тишєци] One hundred thousand
[yaн хадрід cayзендl] Hunderttausend
[хундертаузент]
Мільйон Milion
[міліон] One million
[yaн міліон] Eine Million
[айне міліон]
Мільярд Miliard
[міліард] One billion
[уан більен] Eine Milliarde
[айне міліарде]
Перший Pierwszy
[пєрвши] First
[фе:ст] Der erste
[дер ерсте]
Другий Drugi
[другі] Second
[секенд] Der zweite
[дер цвайте]
Третій Trzeci
[тшечі] Third
[се:д] Der dritte
[дер дрігге]
Четвертий Czwarty
[чварти] Fourth
[фо:с] Der vierte
[дер фі:рте]
П'ятий Piеjty
[пьонти] Fifth
[фіфс] Der fünfte
[дер фюнфге]
Шостий Szösty
[шусти] Sixth
[сіксф] Der sechste
[дер зексте]
Сьомий Siödmy
[щудми] Seventh
[севенс] Der siebte
[дер зі:пте]
Восьмий Osmy
[усьми] Eighth
[ейтс] Der achte
[дер ахте]
Дев'ятий Dziewicjty
[джєвьонти] Ninth
[найнс] Der neunte
[дер нойнте]
Десятий Dziesitjty
[джєшьонти] Tenth
[тенс] Der zehnte
[дер цейнте]
Дванадцятий Dwunasty
[двунасти] Twentieth
[туенті:ес] Der zwanzigste
[дер цванціхьсте]
Тринадцятий Trzynasty
[тшинасти] Thirtieth
[се:ті:ес] Der dreißigste
[дер драйсіхьсте]
Половина Polowa
[поуова] One half
[уан ха:ф] Halb
[хальп]
Одна друга Jedna druga
[єдна друга] One half
[уан ха:ф] Die Hälfte
[ді хельфте]
Одна третя Jedna trzecia
[єдна тшечя] One third
[уан се:д] Drittel
[дріттель]
Одна четверта Jedna czwarta
[єдна чварта] A quarter
[е куота] Viertel
[фі:ртель]
Півтора Poltora
[пуутора] One and a half
[уан енд е ха:ф] Anderthalb
[андертхальп]
Три четвертих Trzy czwarte
[тши чварте] Three quarters
[фрі: куотаз] Dreiviertel
[драйфі:ртель]
10

1.6. Дні тижня
Тиждень Tydzien
[тиджєнь] Week
[уі:к] Die Woche
[ді вохе]
Понеділок Poniedzialek
[понєджєуек] Monday
[мандей] Der Montag
[дер монтак]
Вівторок Wtorek
[вторек] Tuesday
[тьюздей] Der Dienstag
[дер дінстак]
Середа Sroda
[шьрода] Wednesday
[уенздей] Der Mittwoch
[дер мітвох]
Четвер Czwartek
[чвартек] Thursday
[се:здей] Der Donnerstag
[дер донерстак]
П'ятниця Pieftck
[пьйонтек] Friday
[фрайдей] Der Freitag
[дер фрайгак]
Субота Sobota
[собота] Saturday
[сетадей] Der Sonnabend
[дер зонабент]
Неділя Niedziela
[нєджєля] Sunday [caндей] Der Sonntag
[дер зонтак]
У понеділок W poniedzialek
[в понєджяуек] On Monday
[oh мондей] Am Montag
[ам монтак]
По понеділках Po poniedzialkach
[по понєджявках] On Mondays
[он мандіз] Montags
[монтакс]
Робочий день Dzien roboczy
[джєнь робочи] Working day
[уе:кін дей] Der Werktag
[дер верктак]
По буднях W dni powszednie
[в дні повшеднє] On working days
[он уе:кін дейз] Werktags
[верктакс]
Свято Swiеto
[шьвьєнто] Holiday
[холідей] Der Feiertag
[дер файертак]
Державне свято Swi^to narodowe
[шьвєнто народове] Public holiday
[паблік холідей] Der Staatsfeiertag
[дер
штаатсфайертак]
Щотижневий Tygodniowy
[тигодньови] Weekly
[уі:клі] Wöchentlich
[вьохентліхь]
Через тиждень Przez tydzien
[тиджєнь] In a week
[ін е уі:к] In einer Woche
[ін айнер вохе]
Тиждень тому Tydzien temu
[тиджєн тему] A week ago
[е уі:к егоу] Vor einer Woche
[фор айнер вохе]
На цьому (минулому, майбутньому) тижні W tym (przeszlym, przyszlym) tygodniu
[в тум ( пшешвим, пшишвим) тигодню] This (last, next) week
[зіс (ла:ст, некст) уі:к] Diese (vorige, nächste) Woche
[дізе (форіге, нехьсте) вохе]
Декада Dekada
[декада] Decade
[декейд] Die Dekade
[ді декаде]
11

1.7. Частини доби
Вчора Wczoraj
[вчорай] Yesterday
[йестедей] Gestern
[гестерн]
Сьогодні Dzisiaj
[джіщай] Today
[тудей] Heute
[хойте]
Завтра Jutro
[ютро] Tomorrow
[тумороу] Morgen
[морген]
Післязавтра Pojutrze
[поютше] The day after tomorrow
[зе дей афте тумороу] Übermorgen
[юберморген]
Ранок Ranek
[ранек] Morning
[мо:нш'] Der Morgen
[дер морген]
Вранці Rano
[рано] In the morning
[ш зе мо:шн'] Am Morgen, morgens
[ам морген, моргене]
До полудня Do poludnia
[до полудня] Before noon
[біфо: ну:н] Vormittags
[формітакс]
У полудень W pohidniu
[в повудню] At noon
[ет ну:н] Mittags
[мітакс]
Після обіду Po obiedzie
[по обєджє] In the afternoon
[ін зе афтену:н] Nachmittags
[нахмітакс]
День Dzien
[джєнь] Day
[дей] Der Tag
[дер так]
Вдень Popofudnie
[попоууднє] By day
[бай дей] Am Tage
[ам таге]
Вечір Wieczör [вєчур] Evening
[івнін'] Der Abend
[дер абент]
Ввечері Wieczorem
[вєчорем] In the evening
[ін зе івнін'] Am Abend, abends [ам абент, абентс]
Ніч Noc
[ноц] Night
[найт] Die Nacht, nachts
[ді нахт]
Вночі W посу
[в ноци] At night
[ет найт] In der Nacht, nachts
[ін дер нахт, нахтс]
Опівночі 0 pölnocy
[о пувноци] At midnight
[ет міднайт] Um Mitternacht
[ум мітернахт]
Щоденно Codziennie
[цоджєннє] Daily
[дейлі] Täglich
[тегліхь]
Цілими днями Przez caie dni
[пшез цаве дни] Days long
[дейз лон'] Tagelang
[тагеланк]
Вчора вранці Wczoraj rano
[вчорай рано] Yesterday morning
[йестедей монін'] Gestern morgens
[гестерн моргене]
Сьогодні ввечері Dzis wieczorem
[джішь вєчорем] Tonight
[тунайт] Heute abend
[хойте абент]
Кожного дня Codziennie
[цоджєннє] Every day
[еврі дей] Jeden Tag
[йеден так]
Зараз же Wlasnie teraz
[вуашьнє тераз] Right now
[райт нау] Jetzt
[йетцт]
Давно Dawno temu
[дууго] Long ago [лон' eroy] Lange her
[ланге хер]
Нещодавно
Niedawno
[ново] Not long ago [нот лон' eroy] Vor kurzem
[фор курцем]
Тепер Teraz
[тераз] Now
[нау] Jetzt
[йетцт]
12
Скоро Zaraz
[вкрутце] Soon
[су:н] Bald
[бальт]
Через день Со drugi dzien
[цо другі джєнь] In a day [ін e дей] In einem Tag
[ін айнем так]
Через кілька років Przez par? lat
[паре лят] In a few years
[ін e фью йе:з] Nach paar Jahren
[нах па:р я:рен]13
1.8. Прогнози погоди
Яка сьогодні погода? Jaka jest pogoda dzisiaj?
[яка єст погода джішяй?] How is the weather today?
[xay із зе уеза тудей?] Wie ist das Wetter heute?
[ві іст дас ветер хойте?]
Яка погод;: буде завтра? Jaka pogoda bi;dzie How will be the weather tomorrow'?
[xay уіл oi зе уеза темороу? ] Wie wird das Weller Morgen sein'?
[ві шрт дас ветер морген зайн?]
jutro?
[яка ест погода бенджі ютро?] Сьогодні тепло Dzis jest cieplo
[джішь чепуа] Todav is warm
[тудей із уо:м] 1 leutc ist es warm
[ хоііте і er ее варм ]
-спекотно - upal [упав] - ho!
[хот] - heiß
[xaйc]
- холодно - ehlodno
[хуодне] - cold [коулд] - kall [кальт]
Йде дощ Pada deszcz
[пада дешч] It's uiining
[ітс рейнін’] Еs regnet
[ес регнет]
Йде сніг Pada snieg
[пада шьнєг] It's snowing
[ ітс сноуін'] Еs schneit
[ес шнайт]
Йде злива Pada deszcz
[пада дешч] It's raining badly
[iтс рейнін' бедлі] Еs regnet stark
[ec регнеі штарк]
На вулиці ллє паче з відра Na ні icy pada jak z wiadra [на уліци пада як з вядра ] It's pouring cals and dogs outside
[ ітс по:рін’ кетс ен догз аутсайд] Iis gießt wie aus Еimern
[ec гіст ві ayс аймерн]
Я промок наскрізь Jestem mokrzutehki
[естем мокшутенькі ] 1 got wet through
[ай гот ует сру:] Ich bin bis auf die
Haut nass
[ixь бін біс ауф ді xaут нас]
Сьогодні ожеледиця Dzisiaj pada deszcz ze smcgiem [джишяй пада дешч зе шьнєгєм] The roads are icy Today [зе роудз а:райси тудей] Die Straßen sind heule glatt
[ді штрасен зінт хoйте глат]
Сьогодні дуже слизько Dzis jest bardzo slisko [джишь сет бардзо іпьлнскої] It's very slippery today [ ітс вері сліпері тудей] Iis ist sehr glatt heute
[ec іст зе:р глат xoйте]
Погода чудова Pogoda jest swietna
[погода єст шьфєтна] The weather is nice
[зе уезар із найс] Das Wetter ist schön [дас неї ер icт шьон]
Погода погана Pogoda jest brzydka
[погода єст бжидка] The weather is bad
[зе уезаріз бед] Das Welter ist schlecht
[дас ветер іст шлехьт]
Сьогодні вітряно Dzisiaj jest wietrznie
[джишяй єст вєтшне] It's windy today
[ітс із уінді тудей ] Iis ist windig heute
[ec іст віндіхь хойте]
На небі хмарно Niebo jest Chmiirnc
[нєбо єст хмурне] The sky is cloudy
[зе скай із клауді ] Der Himmel ist bewölkt
[дер хімель іст бевьолькт]
Похмуро Mroczno
[мрочно] It's dull
[іт і з далл] Еs ist trübe
[ec іст трюбе]
Дуже сильний північно-західний вітер Silny potnocno- zachodni wiatr
[шільни пувноцно- заходни вятр] It's a very strong wind from the North-West [iтс e вері строн' уінд фром зе но:с -уест] Еs ist ein sehr starker
Wind vom Nordwesten
[ec іст айн зеер штаркер вінд фом нортвестен]
14
Не забудьте втягнутиея тепліше Nie zabаdscie ubrac Siе ciepliej
[нє забонджшьче убрачь шє чєплєй] Don't forget to put warm clothes on [доунт фогст ту пут уо:м клоузс он] Vergessen Sie nicht, sich wärmer anzuziehen
[фергесен зі ніхьт зіхь вермер анцуціен]
Яка сьогодні температура повітря? Jaka jest dzisiaj tcmperatura powietrza? [яка єст джішяй температура повєтша?] What is the temperature today?
[yот із зе темпріча
тудей?] Wie ist die
Temperatur heute? [ві іст ді температур хойте? ]
Плюс один градус Jeden powyzej zera
[єден повижей зера] Plus one degree
[плас уан дігpi: ] Plus ein Grad
[плус айн грат]
Мінус десять градусів Dziesiеc ponizej zera [джешєньчь поніжей
зера] Minus ten degrees
[майне тен дігрі:з| Minus zehn Grad
[мінус цей її град]
Сьогодні мороз і сильна заметіль Dzisiaj jest mröz і silna sniezyca
[джшяй єст мруз і шільна шьнєжица] It's freezing and there is a strong blizzard today
[ітс фрі:зіп' енд зеаріз е строн' блізад тудей] Еs ist sehr kalt, und es gibt einen starken Schneesturm heute [ec iст зер кальт унд ес гібт айнен штаркен шнеештурм хойте]
Через хуртовину ми чмушені відкласти від'їзд до чавтра Z powodu zamieci musimy odiozyc wyjazd do jutra
[з поводу замєчі мушіми одвожичь виязд до ютра] Because of snowstorm we have to postpone
our departure until tomorrow
[бікоз ов сноусто:м уі хев ту постпоун ауе діпа:ча антіл тумороу] Wegen des
Schneesturms müssen wir unsere Abfahrt bis Morgen verschieben
[веген дес
шнеештурмс мюсен вір унтере апфа:рт біс морген ферші:бен]
Прогноз погоди Prognoza pogody
[прогноза погоди] Weather forecast
[уеза фо:ка:ст] Wetterbericht
[ветерберіхьт]
Ви не чули прогноз погоди на чавтра? Czy nie slyszal Pan prognozе pogody na jutro?
[чи не свишав пан прогнозе погоди на ютро] Наve you heard the weather forecast for tomorrow'?
[ xев ю хе:д зе уеза фо:ка:ст фо тумороу?] Haben Sie den Wetterbericht flir Morgen gehört? [хабен зі ден ветерберіхьт фюр морген гехьюрен?]
Завтра очікується дощ Deszcz oczekiwano
jutro
[дешч очеківано ютро] They are expecting rain tomorrow
[зей а:рікспектін' рейн тумороу] Man erwartet Regen Morgen
[мам ервартет реган морген]
- сніг -snieg [шьнєг] - snow
[сноу] - Schnee
[шнее]
- мороз - mröz
[мруз] - frost [фросг] - Frost [фрост]
- туман - mgla
[мгва] - fog [фог] - Nebel
[небель]
На дорозі погана видимість через густий туман Na drodze jest slaba widocznosc z powodu mgly
[надродзе єст сваба відочношьчь 3 поводу мгви] One can hardly see anything on the road because of thick fog [уан кен ха:длі сі: енісін' он зе роуд бікоз оф фік фог] Man kann auf der Straße wegen des starken Nebels kaum sehen
[ман кан ауф дер штрасе весен дес штаркен
небельс каум зеен]
15

На найближчому тижні очікується тепла сонячна погода W najblizszym tygodniu oczekiwano ciepla sloneczna pogode
[в найбліжшим тигодню очеківано чєпвон свонечнон погоде] They are expecting warm sunny weather next week
[зей а:рікспектін' уо:м сані уеза некст уі:к] Man erwartet warmes Sonnenwetter nächste Woche
[ман ервартет вармес
зоненветер нехьсте вохе]
Запасіться мінеральною водою та сонячними окулярами - буде дуже жарко Zaopatrzcie sie wodq mineralna і okularami - bedzie bardzo goraco [заопатшчє шєн водон мінеральнон іокуцлярамі - бенджє барзо горонцо] Take mineral water and the sun glasses with you - it will be very hot outside [тейк мінерал уота енд зе сан гла:сіз уіз ю - іт уіл бі вері хот аутсайд] Nehmen Sie
Mineralwasser und Sonnenbrille mit - es wird sehr heiß sein
[немен зі мінеральвасер унт зоненбріле міт - ее вірт зеер хайс зайн]
Сьогодні підвищений атмосферний тиск Dzisiaj jest
podwyzszone cisnienie [джішяй єст подвижшоне чіснєнє] Atmosphere pressure is high today
[етмосфие преша із хай тудей] Heute ist ein hoher Luftdruck
[хойте іст айн xoep луфдрук]
Очікуються магнітні бурі Spodziewano burze magnetyczne [споджєвано буже магнетичне] They are expecting magnetic storms [зей а:рікспектін' мегнетік сто:мз] Man erwartet die magnetischen Sturme
[ман ервартет ді магнетішен штурме]
Геомагнітний фон спокійний Geomagnetyczne tlo jest spokojne
[геомагнетичне тво єст спокойне] Geomagnetic background is quiet
[джіомегнетік бекграунд із куайет] Der geomagnetische
Hintergrund ist ruhig
[дер геомагнетіше хінтергрунт іст руіхь]
Сьогодні понижений атмосферний тиск Dzisiaj jest zmniejszone cisnienie
[джішяй єст змнєйшоне чіснєнє] Atmosphere pressure is low today
[етмосфіре преша із лоу тудей] Heute ist ein niedriger Luftdruck
[хойте іст айн нідрігер луфтдрук]
Перепади тиску небезпечні для здоров'я Cisnienie jest niebezpieczne dla zdrowia
[чіснєнє єст
небезпечне для здровя] Pressure differences are hazardous to health
[преша діфренсіз а:хезедез ту хелф] Das Druckgefälle ist gefährlich für die Gesundheit
[дас друкгефеле іст геферліхь фюр ді гезунтхайт]
Потурбуйтесь про препарати від тиску для своєї аптечки Zadbaj о leki cisnieniowe dla swojej apteczki
[задбай о лекі чіснєньове для своей
аптечкі] There must be blood pressure medicine in your first aid set
[зеа маст біб лад преша медсін ін йо:
фест ейд сет] In Ihrer kleinen
Apotheke muss Arznei gegen Blutdruck sein
[ін i:pep кляйнен апотеке мус арцнай геген блутдрук зайн]
16


ГЛАВА ІІ. ОРІЄНТУВАННЯ В МІСТІ
2.1. Як знайти дорогу
Де тут поблизу знаходиться...? Gdzie tu jest niedaleko...?
[гджє ту ест недалеко] Where is the nearest...?
[уеаріз зе ніерест...?] Wo liegt hier... in der Nähe?
[во лікт хір... ін дер нее...?]
- пошта Poczta [почта] post office
[поуст офіс] - ein Postamt [айн постамт]
- готель - Hotel
[хотель] - hotel [хоутел] - ein Hotel [айн хотель]
- продовольчий магазин - Sklep produktowy
[склеп продуктови] - food store
[фуд сто:] ein Lebensmittelgeschäft
[айн лебенсмітельгешефт]
- поліклініка - Przychodnia
[пшиходня] - polyclinic
[поліклінік] - eine Poliklinik
[айне поліклінік]
- аптека - Apteka
[аптека] - drug store
[драг сто:] - eine Apotheke
[айне апотеке]
- лікарня - Szpital [шпіталь] - hospital
[хоспітел] - eine Krankenhaus [айне кранкенхаус]
- бензоколонка - Stacja benzynowa
[стацйа бензинова] - filling station [філін стейшн] - eine Tankstelle [айне танкштеле]
- стоянка Parking [паркінг] - parking [па:кін'] - eine Parkstelle [айне паркштеле]
Як пройти на вулицю...? Jak dotrzec si? do ulicy...?
[як дотечь шє до уліци...] How can I get to the... street? [хау кен ай гет ту зе стрі:т...?] Wie kann ich zur Straße... kommen?
[ві кан іхь цур штрасе,,.
комен?]
Вуличний рух Ruch uliczny
[рух уліци] Traffic
[трефік] Der Straßenverkehr
[дер штрасенферкер]
Правосторонній
(лівосторонній) рух Prawostronny
(lewostronny) ruch
[правостронни
(лєвостронни) рух] Right-hand (left-hand)
traffic
[райт-хенд (лефт-
хенд) трефік] Der Rechtsverkehr (Linksverkehr)
[дер рехьтсферкер
(лінксферкер)]
Односторонній рух Droga jednokierunkowa
[дрога єднокєрункова] One-way traffic [уануей трефік] Verkehr in einer Richtung
[феркер ін лайнер ріхьтунк]
Як проїхати в...? Jak dojechac do ...?
[як доєхачь до...] How can I get to the...? [хау кен ай гет ту зе...?] Wie kann ich zu... kommen?
[ві кан іхь цу... комен?]
- До митниці Do celni [до цельні] customs office
[кастемз офіс] Zollamt [цольамт]
- До терміналу - Do terminalu [до терміналу] - terminal
[те:мінал] - тerminal
[терміналі.]
- У порт - Do portu
[до порту] - port [по:т] - Hafen
[хафен]
- На з/д вокзал - Do dworcu PKP
[до дворцу пкп] - railway station [рейлуей стейшн] - Bahnhof
[ба:нхоф]
Уперед Naprzöd [напшуд] Forward [фо:уад] Vorwärts [форвертс]
Назад Z powrotem
[напшуд] Back
[бекі] Zurück
[цурюк]
Прямо Prosto [просто] Straight [стрейт] Geradeaus [герадеаус]
17
Направо W prawo [в право] То the right [ту зе райт] Nach rechts [нах рехьтс]
Наліво W lewo [в лево] То the left [ту зе лефт] Nach links [нах лінкс]
Проїдете прямо,
повернете направо Pojedziecie prosto, skr?cicie w prawo
[поєджєчє просто, скренчічє в право] Go straight turn to the right
[гоу стрейт, те:н ту зе райт] Gehen Sie vorwärts, biegen Sie nach rechts ein [геен зі форвертс, бігун зі нах рехьтс айн]
Вам потрібно розвернутися та
повернути наліво Musi Pan zawröcic І skrеcic na lewo
[муші пан звручічь і скренчічь на лево] You have to turn back and then to the left [ю хев ту те:н бек енд зен ту зе лефт] Sie müssen umkehren und nach links fahren
[зі мюсен умкерен унт дан нах лінкос фа:рен]
Перехрестя Skrzyzowanie
[скшижованє] Cross-road
[крос роуд] Die Kreuzung
[ді кройцунк]
Світлофор sygnalizacja swietlna
[сигналізацйа шьвєтьна] Light signal
[лайт сігнел] Ampel
[ампель]
Міст Most
[мост] Bridge
[брідж] Brücke
[брюке]
Вулиця 3 одностороннім рухом Ulica z ruchiem j ednokierunkowym
[уліца з рухєм єднокєрунковим] One-way street
[уан-уей стрі:т] Die Einbahnstraße [ді айнба:нштрасе]
Дорожня розмітка Oznakowanie drogowe
[ознакованє дрогове] Road marking [роуд ма:кін'] Straßenmarkierung
[штрасенмаркі:рунк]
Дорожні знаки Znaki drogowe
[знакі дрогове] Road signs
[роуд сайнз] Verkehrszeichen
[феркерсцайхен]
Віадук Wiadukt
[віадукт] Viaduct
[вайедакт] Der Viadukt
[дер віадукті
Узбіччя Przydroze
[пшидроже] Road-side
[роудсайд] Straßenrand
[штрасенрант]
Де знаходиться довідкова служба міста? Gdzie jest serwis informacyjny miasta?
[гджє єст сервіс інформацийни мяста] Where is the inquiry office?
[уеріз зе інкуайрі
офіс?] Wo ist die
Stadtauskunftsstelle?
[шво іст ді
штатаускунфтсштеле?]
Де я можу подзвонити? Gdzie mogе zadzwonic?
[гджє моген задзвонічь] Where can I call?
[yea кен ай ко:л?] Wo kann ich anrufen?
[во кан іхь анруфен?]
Де я можу купити карточку для мобільного телефону? Gdzie mogе kupic kartе do telefonu komorkowego?
[гджє моген купічь картен до телефону комурковего] Where can 1 buy the telephone card for my mobile phone? [yea кен ай бай зе телефоун ка:д фо май моубайл фоун?] Wo kann ich die Telefonkarte für mein Mobiltelefon kaufen?

[во кан іхь ді телефонкарте фюр майн мобільтелефон
кауфен?]
Де знаходиться найближча зупинка автобуса (трамвая)? Gdzie jest najblizszy przystanek autobusowy (tramwajny)?
[гджє єст найбліжши пшистанек аутобусови (трамвайну)?] Where is the nearest bus (tram) stop?

[уеаріз зе ніаріст бас
(трем) стоп?] Wo ist die nächste Bushaltestelle (Straßenbahnhaltestelle)?

[во іст ді нехьсте бусхальтештеле
(штрасенбансхальтештеле)?]
18

Де розташована найближча станція метро? Gdzie jest najblizsza stacja metra?
[гджє єст найбліжша стацйа метра? ] Where is the nearest underground station?
[уеаріз зе ніаріст андеграунд стейшн?] Wo ist die nächste U- Bahnshaltestelle?
[во іст ді нехьсте
убансхальтештеле? ]
Де знаходиться українське посольство
(консульство)? Gdzie jest Ambasada
Ukrainy (konsulat)?
[гджє єст амбасада
украіни (консулат) ] Where is the Ukrainian Embassy (consulate)? [yeapi3 зе юкрайшен ембаа (конськшт)?] Wo liegt die ukrainische Botschaft (Konsulat)?
[во лі: кт ді юкрайніше ботшафт (конзулят)?]
Як швидко пройти (проїхати) на вулицю...? Jak szybko przejsc (dojechac) do ulicy ...?
[як шибко пшейшчь
(доєхачь) до уліци...] What's the quickest way to... street?
[уотс зе куікетс уей
ту... стpi:т?] Wie kann ich am schnellsten zur Straße... gehen (fahren)?
[ві кан іхь ам шнельстен цур штрасе... геен
(фа:рен)?]
Покажіть, будь ласка, як проїхати до... Proszе mi pokazac, jak dostac siе do...
[проше мі показань як достачь є до...] Could you show me, how can I get to...
[куд ю шоу мi хау кен
ай гетту...] Zeigen Sie bitte, wie komme ich zu...
[цайген зі біте ві коме іхь цу...]
Я заблукав Zagubilem si?
[згубівем шє] I have lost my way
[ай хев лост май уей] Ich bin vom Wege abgekommen [іхь бін фом веге абгеномен]
Я шукаю вулицю Szukamulic?...

[шукам уліце...] I am looking for...street

[ай ем лукш' фо…
стpi:т] Ich suche nach der Straße... [іхь зухе нах дер штрасе...]
Готель називається... Hotel nazywa si?...
[хотель назива шє...] The name of the hotel is...
[зе нейм ов зе хоутел i3... ] Das Hotel heißt...
[дас хотель хайст...]
Напишіть, будь ласка, адресу Prosz? napisac adres [проше напісачь адрес] Will you write down the address
[yin ю райт даун зе адрес] Schreiben Sie, bitte, die Adresse
[шрайбен зі біте ді адресе]
Це далеко (близько) То jest daleko (blizko)

[то єст далеко (блізко)] This is a long way off (nearby) [зic iз e лон' уей оф
(ниебай)] Das ist weit weg (nicht weit von hier)
[дас іст вайт вег (ніхьт вайт фон хі:р)]
Це далеко пішки? То jest daleko pieszo?
[то хєст далеко пєшо] Is it too far to go on foot?
[iз iт ту: фа: ту гоу он фут?] Ist es zu weit, um zu Fuß zu gehen? [іст ее цу вайт ум цу фус цу геен?]
Чи можна доїхати на таксі (автобусі, метро)? Czy mozna dojechac taksöwk^ (autobusem, na metrze)?
[чи можна доєхачь таксувкон (аутобусем, на метше] Can I get there by taxi (bus, subway)?

[кен ай гет зеа бай
тексі (бас, сабей)?] Kann ich mit dem Taxi (Bus, U-Bahn) dorthin kommen?
[кан іхь міт дем таксі (бус, убан) дортхін комен?]
Скільки зупинок треба їхати? Не przystanköw trzeba jechac?
[ілє пшистанкув тшеба єхачь] How many stops shall I go?
[xay мені стопс шел ай гоу?] Wie viel Haltestellen muss ich fahren?
[віфіль хальтештелен мус іхь фа:рен?]
19

Скажіть, будь ласка, коли мені виходити? Prosz? powiedziec, kiedy mnie wysiadac?
[проше повєджєчь кєди мне висядачь] Please, tell me when my stop is coming up?
[плі:з тел мi уен май стоп із камін' an?] Sagen Sie mir, bitte, wann ich aussteigen soll? [заген зі мір біте ван іхь аусштайген золь?]
Я не знаю точно Nie wiem napewno
[не вєм напевно] 1 don't know for sure
[ай доунт ноу фо шюа] Ich weiß nicht ganz genau [іхь вайс ніхьт ганц генау]
Вам виходити на наступній зупинці (на другій, на третій) Pan musi wysi^sc na nast?pnym przystanku (drugim, trzecim)
[пан мші вишьоншьчь на настемпним пшистанку (другім, тшечім)] You have to get out next (second, third) stop
[ю хев ту гет аут некст
(секанд, се:д) стоп] Steigen Sie in der nächsten
(zweiten, dritten)
Haltestelle aus
[штайген зі ін дер нехьстен (цвайтен,
дрібен) хальтештеле аус]
Ось папір, накресліть туди шлях То jest papier, narysujcie tarn drog?
[то ест папєр, нарисуйчє там дроге ] Here is а piece of paper, will you draw the way there
[хіаріз e ni:c ев пейса, уіл ю дро: зе уей зеа] Hier ist ein Stück Papier, zeichnen Sie bitte den Weg dorthin
[хір іст айн штюк папір, цайхьнен зі біте ден вег дортхін]
Чи правильна ця дорога в...? Czy to jest prawidlowa droga...?
[чи то єст правідвова дпрога] Is it the right way to...? [із іт зе райт уей ту...?] Ist das der richtige Weg nach...?
[іст дас дер ріхьтіге вег
нах...?]
Запитайте міліціонера Zapytajcie policj?
[запитайчє поліцйє] Ask the policeman
[а:ск зе поліхмен] Fragen Sie einen Polizisten
[фраген зі айнен поліцістен]
Скажіть, будь ласка, як називається ця вулиця Prosz? powiedziec mi nazw? tej ulicy?
[прошен повєджєчь мі назве тей уліци] What is the name of this street, please?
[уот із зе нейм ов зіс
стрі:т, плі:з?] Sagen Sie bitte, wie heißt diese Straße?
[заген зі біте, ві хайст дізе штрасе?]
Скажіть, будь ласка, як доїхати до центру міста? Prosz? powiedziec, jak dostac si? do centrum miasta?
[прошен повєджєчь як достачь шє до центрум мяста] Could you tell me how I get to the center of the city?
[куд ю тел мі хау ду ай гет ту зе сента ов зе
сіті?] Sagen Sie bitte, wie komme ich bis zum Stadtzentrum?
[заген зі біте, ві коме
іхь біс цум штатцентрум?]
Скільки коштує проїзд у таксі (автобусі, метро)? lie kosztuje przejazd taksowkа (autobusem, па metrze)?
[ілє коштує пшеязд таксувкон (аутобусем, на метше)] What is the fare by taxi (bus, subway)?
[уот із зе феа бай тексі
(бас, сабей)?] Was kostet die Durchfahrt mit dem Taxi (dem Bus, der U- Bahn)?
[вас костет ді дурхьфарт міт дем таксі (дем бус, дер убан)?]
Будь ласка, дозвольте пройти Proszе mnie puscic
[прошен мне пушьчічь] Please let me by
[плі:з лет мі бай] Lassen Sie mich bitte dadurch
[ласен зі міхь біте
дадурхь]
Я дуже поспішаю Bardzo si? spiesz?
[бардзо шє шьпєшен] I'm in a hurry [айм ін e xapi] Ich habe es eilig
[іхь хабе ее айліхь]
Де найближча стоянка таксі? Gdzie jest najblizszy parking taks6wek?
[гджє ест найбліжши паркінг таксувек] Where is the nearest taxi rank?
[уеаріз зе ніаріст тексі ренк?] Wo ist der nächste Taxistandplatz?
[во іст дер нехьсте таксіштандплац?]
20

Будь ласка, відвезіть мене в готель Proszе wziеc mnie do hotelu
[прошен взьончь мне до хотелю] Please take me to the hotel
[плі:з тейк мі ту зе хоутел] Bringen Sie mich bitte ins Hotel
[брінген зі міх біте інс хотель]
Скільки з мене? Не powinienem?
[ілє повінєнем] How much do I owe you?
[хау мач ду ай oy ю?] Wie viel soll ich bezahlen?
[віфіль золь іхь бецален?]


21
2.2.Готель
Де найближчий готель? Gdzie jest najblizszy hotel?
[гджє єст найбліжши хотель] Where is the nearest hotel?
[yeapiз зe нiapicт xoyтeл?] Wo liegt das nächste Hotel?
[во лі:гт нехьсте хотель?]
На якій вулиці? Przyjakiej ulicy?
[пши якєй уліци] In what street?
[iн yaт стpi:т?] In welcher Straße?
[iн вельхер штрасе?]
Мені потрібен готель недалеко від центру міста Potrzebuj? hotelu w poblizu centrum miasta
[потшбує хотелю в побліжу центрум мяста] I need a hotel not far from the center of the town
[ай ні:д e хоутел нот фа: фром зе сента ов зе таун] Ich brauche ein Hotel nicht weit vom Zentrum
der Stadt
[іхь браухе айн хотель ніхьт вайт фом центрум дер штат]
Мені потрібний дешевий готель Potrzebuj? taniego hotelu
[потшебує танєго хотелю] I need a cheap hotel
[ай ні:д е чі:п хоутел] Ich brauche ein preiswertes Hotel?
[іхь браухе айн прайсвертес хотель]
Я надаю перевагу дорогому готелю Wol? drogiego hotelu
[волен дрогєго хотелю] I prefer an expensive hotel
[ай пріфе: єн ікс пенсів хоутел] Ich bevorzuge ein teueres Hotel
[іхь бефорцуге айн тойерес хотель]
Як мені дібратися до готелю? Jak mog? dostac si? do hotelu?
[як моген достачь шє до хотелюї How do I reach the hotel?
[xay ду ай рі:ч зе хоутел?] Wie komme ich zum Hotel?
[ві коме іхь цум хотель?]
Забронюйте, будь ласка, номер в готелі Prosz? zarezerwowac poköj w hotelu [проше
зарезервовачь покуй в хотелю] Please reserve a room in
the hotel
[плі:з різе.в e ру:м ін зе хоутел] Bestellen Sie bitte ein Zimmer im Hotel vor
[бештелен зі біте айн цімер ім хотель фор]
Для мене заброньований номер Dia mnie jest rezerwacja
[для мне єст резервацйа] I have a reservation
[ай хев е резевейшн] Ich habe ein Zimmer reserviert
[іхь хабе айн цімер резерві:рт]
Я хотів би бачити адміністратора Chcialbym zobaczyc administrator
[хчявбум зобачичь адміністратора] I'd like to see the receptionist
[айдлайк ту сі: зе рісепшніст] Ich möchte den
Empfangschef sehen
[іхь мьохте ден
емпфангсшеф зейен]
У вас є вільний номер? Czyjest wolny poköj?
[чи єст вольни покуй] Do you have a free room?
[ду ю хев e фрі: ру:м?1 Haben Sie ein Zimmer frei?
[хабен зі айн цімер фрай?]
Мені потрібен одномісний (двомісний) номер Potrzebuj? jednoosobowy
(dwuosobowy) poköj
[потшебує єдноособови
(двуособови) покуй] I need a room for one person (two person) [ай ні:д e ру:м фо уан пе:сн (ту: пе:снз)] Ich brauche ein
Einbettzimmer
(Zweibettzimmer)
[іхь браухе айн айнбетцімер (цвайбетцімер)]
Усі місця зайняті Wszystkie miejsca sа zajеte
[вшисткє мєйсца сон заєнте] Everything is taken
[еврісін' із тейкн] Alles ist besetz
[алее іст безетцт]
22


Скільки коштує переночувати? Ilе kosztuje spedzic jedna noc ?
[ілє коштує спенджічь єднон ноц] How much should I pay for a night? [xay мач шюд ай пей
фор е найт?] Was kostet eine Nacht?
[вас костет айне нахт?]
Скільки коштує номер за добу? lie kosztuje poköj na dob?? [ілє коштує покуй на добе] What's the price per night?
[уотс зе npac ne найт?] Was kostet dieses Zimmer pro Tag?
[вас костет ді:зес цімер про таг?]
Цей номер
дорогий занадто Ten pokoj jest zbyt drogi [тен покуй єст збит дрогі] This room is too expensive [зіс ру:м із ту:
ікспенсів] Dieses Zimmer ist zu
teuer
[ді:зес цімер іст цу:
тойер]
У вас є подешевше? номер Czy jest tanszy pokoj?
[чи ест таныпи покуй] Do you have a cheaper room?
[ду ю хев e чі:па
ру:м?] Haben Sie ein billigeres Zimmer?
[хабен зі айн білігірес
цімер?]
Цей номер
підходить мені Ten pokoj nie jest dla mnie odpowiedny
[тен покуй нє єст для мне одповєдни] This room suits me well
[зіс ру:м сю:тс мі уел] Dieses Zimmer passt mir
[ді:зес цімер пабст мір]
Потрібно наперед? платити Trzeba zaplacic z gory? [тшеба запвачічь з гури] Must I pay in advance?
[мает ай пей ін едва:нс?] Muss ich vorauszahlen?
[мус іхь фораусца:лен?]
Ні, лише заповніть цей бланк Nie, wystarczy wypelnic tylko ten formularz
[нє, вистарчи випевніічь тилько тен формуляж] No, just fill in this form

[ноу, джаст філ ін зіс фо:м] Nein, füllen Sie nur dieses
Formular aus

[найн, фюлен зі нур ді:зес формулар аус]
Допоможіть мені, будь ласка, заповнити цей бланк Prosz? pomoc mi wypelnic ten formularz
[проше помуц мі випевнічь тен формуляж] Would you help me to fill in this form, please?
[вуд ю хелп мі ту філ ін зі фо:м, плі:з?] Würden Sie mir helfen, dieses Formular auszufüllen?
[вюрден зі мір хельфен ді:зес формулар
ауецуфюлен?]
Віднесіть, будь ласка, мох речі в мій номер Wezcie, prosz?, moje rzeczy do mojego pokoju
[везьчє прошен моє жечі до моего покою] Would you take my things to my room?
[вуд ю тейк май сінгз ту май ру:м?] Bringen Sie bitte meine Sachen in mein Zimmer
[брінген зі біте майне захен ін майн цімер]
Скільки ви у нас пробудете? Не czasu Pan b?dzie u nas? [ілє часу пан бенджє у нас] How long will you stay here?
[xay лон' уіл ю стей' хіе'?] Wie lange werden Sie bei uns bleiben?
[ві ланге верден зі бай унс бляйбен?]
Я збираюсь зупинитись на один день (три дні,
тиждень, місяць) Zamierzam zatrzymac si? па
jeden dzien (trzy dni, tydzien, miesiqc)
[замєжам затшимачь шє на єден джєнь (тши дні, тиджєнь, мєшьонц)] I plan to stay for one day
(three days, a week, a month)

[ай плен ту стей фо уан дей
(фрі: дейз, е уі:к, е манс] Ich bleibe hier einen Tag (drei
Tage; eine Woche; einen Monat)

[іхь бляйбе xi:p айнен аг (драй таге:, айне вохе, айнен монат]
Де я можу поставити свою машину (грузовик)? Gdzie mog? zostawic moj samochod (samochod ciezarowy)?
[гдже моген зостав1чь муй самохуд (самохуд ченжарови)] Where can I park my vehicle (truck)? [yea кен ай па:к май eieioi (трак)?] Wo kann ich meinen Wagen (LKW) lassen?
[во кан іхь майнен ваген
(елькаве) ласен?]
23

Де найближча стоянка? Gdzie jest najblizszy parking?
[гдже ест найбл1жши паринг] Where is the nearest parking place? [yeapi3 зе HiapicT па:юнг плейс?] Wo ist hier die nächste
Park stelle? [во іст xi:p ді нехьсте парк штеле?]
На якому поверсі знаходиться мій номер? Na jakim pi^tsze jest moj pokoj ? [на яим пентше ест муй покуй] What floor is my room on? [уот фло:р1з май ру:м он?] In welcher Etage ist mein Zimmer? [ін вельхер етаже іст майн цімер?]
Ваш номер на
третьому поверсі Рапа pokoj jest па trzecim pi^trze [пана покуй ест на Tine4iM пентше] Your room is on the second floor [йо ру:м i3 он зе секанд фло:] Ihr Zimmer ist im zweiten Stockwerk [i:p цімер іст ім. цвайтен штокверк]
Дайте, будь ласка, ключі від номеру... Prosz? dac mi klucze do pokoju ... [проше дачь Mi ключе до покою] Please, give me the key to number... [шп:з riB Mi зе Ki: ту намбе...] Geben Sie bitte den Schüssel von der
Nummer...
[гебен зі біте ден шлюсель фон дер
нумер...]
Я забув свої ключі у номері Zapomnialem klucz w pokoju
[запомнявем ключ в покою] I left my key in my room
[ай лефт май Ki: ш май ру.м] Ich habe meinen Schlüssel in meinem Zimmer vergessen [іхь хабе майнен шлюсель ін
майнем цімер фергесен]
Дайте мені, будь
ласка, ковдру Prosz? dac mi кос
[проше дачь Mi коц] Please give me a blanket [плкз riB Mi e бленют] Geben Sie mir bitte eine Bettdecke [гебен зі мір біте айне бетдеке]
- простирадло - przescieradto [пшешьчерадво] - a bedsheet [e бедпп:т] ein Bettlaken [айн бетлакен]
- подушку - poduszk? [подушке] - a pillow [e ninoy] ein Kissen [айн кісен]
- полотенце -r?cznik [ренчшк] - a towel [e тауел] - ein Handtuch [айн хантух]
- наволочку - poszewk? [пошевкен] - a pillowcase [e пшоукейс] einen Kissenbezug
[айнен кісенбецукі
- ще одну подушку -jeszczejedn^ poduszk?
[ешче еднон подушкен] - one pillow more [уан пшоу мо:] noch ein Kissen [нох айн кісен]
Де знаходиться чоловічий (жіночий) туалет? Gdzie jest WCdla m^zczyzn (kobiet)?
[гдже ест висидля менжчизн (кобет)] Where is the man's (ladies') room? [yeapi3 зе менз (лейд1з) ру:м?] Wo ist hier eine Herren (Damen) Toilette?
[во іст xi:p айне херен
(дамен) туалете?]
Чи немає для мене листа
(повідомлення)? Czy s^ jakies listy dla mnie (notatk?)? [чи сон якешь л1сти для мне
(нотатки)] Is there any letter (message) for me? [із зеарені лета (месідж) фо мі?] Gibt es irgendwelchen Brief (Nachricht) für mich? [гіпт ее іргентвельхен брі:ф ]
Мене запитував хто- небудь? Czy ktos pytal о mnie?
[чи ктошь штав о мне] Has anyone asked for me? [хез еніуан аскет фо мі?] Hat jemand nach mir gefragt? [хат емант нах мір гефракт?]
До мене повинні прийти Musze do mnie przyjsc
[мушен до пшийшьчь] I'm expecting someone
[айм ікспектін' самуан] Ich warte auf die Gäste [іхь варте ауф ді гесте]
Будь ласка, перекажіть, що я скоро повернусь Prosz? powiedziec mu, ze wracam za niedlugo [проше поведжечь му, же врацам за недвуго] Please tell that I will be back soon [плі:з тел зет ай уіл бі бек су:н] Sagen Sie bitte, dass ich bald zurück bin [заген зі біте дас іхь бальт цурюк бін]
24
Якщо мене будуть запитувати, я... Jezeli bendе pytac о mnie,jestem ...
[ежелі бендон пітачь о мне єстем] If anyone asks for me, I am...
[іф еніуан аскс фо мі, ай ем...] Wenn jemand nach mir fragt, ich bin...
[вен емант нах мір фракт,
іхь бін...]
- у ресторані - w restauracji [в рестаурацш] - in the restaurant
[ін зе ресторан'] - im Restaurant
[ім. рестаурант]
- у номері - wpokoju...
[в покою...] - in room number... [ін ру:м намбе...] im Zimmer №
[ім. цімернумер...]
У готелі є пошта? Czy jest w hotelu poczta?
[чи ест в хотелю почта] Is there a post office in the hotel?
[із зеаре поуст офіс ін зе хоутел?] Gibt es eine Post im Hotel? [гіпт ее айн пост ім.
хотель?]
У готелі є телефон? Czy jest w hotelu telefon?
[чи ест в хотелю телефон] Is there a telephone in the hotel?
[із зеаре теліфоун ін зе хоутел?] Gibt es ein Telefon im Hotel? [гіпт ее айн телефон ім.
хотель?]
Скажіть, будь ласка, як можна подзвонити у місто? Prosz? powiedziec, jak mog? zadzwonic do miasta?
[проше поведжечь як моген задзвошчь до
мяста] Could you tell me how can I call to the town? [куд ю тел мі хау кен ай ко:л ту зе таун?] Sagen Sie bitte wie kann ich nach der Stadt anrufen?
[заген зі біте ві кан іхь нах дер штат анруфен?1
Де можна обміняти валюту? Gdzie mogе wymienic walutе?
[гдже моген вимінячь валюте] Where can I change the money?
[yea кен ай чейнч зе мані?] Wo kann ich das Geld wechseln?
[во кан іхь дас гельт вексельн?]
У якому номер живе пан...? W jakim pokoju mieszka
Pan...?
[в якюм покою мешка пан] What room is Mr. ...
staying in? [уот ру:м із міста...
стейін' ін?] In welchem Zimmer ist Herr...?
[ін. вельхем цімер ІСТ хер...?1
Я від'їжджаю сьогодні
(завтра) о... Wyjezdzam dzisiaj (jutro) w... [виежджам дж1шяй
(ютро) в...] I'm leaving today
(tomorrow) at... o'clock
[айм лі:він тудей
(тумороу) ет... оклок] Ich reise heute (morgen) um... Uhr ab
[іхь райце хойте (морген)
ум ... у:р ап]
Розбудіть мене 0... Obudzcie mnie о...
[обуджьє мне 0...] Wake me up at ... o'clock [уейк мі an ет... оклок] Wecken Sie mich um... Uhr
[векен xi міх ум ... УФ]
Підготуйте, будь ласка, рахунок до мого від'їзду Proszç przygotowac rachunek do mojego wyjazdu
[прош пшиготовачь рахунек до моего виязду] Please make the bill ready for my departure

[плі:з мейк зе біл реді фо май діпа:ча] Bereiten Sie bitte die Rechnung zu meiner Abreise vor
[берайтен зі біте ді рехьнунк цу майнер
апрайзе фор]
Де я можу сплатити рахунок? Gdzie mogç oplacic rachunek?
[гджє моген опвачічь рахунек] Where can I pay the bill?
[yea кен ай пей зе біл?] Wo soll ich die Rechnung bezahlen?
[во золь іхь ді рехьнунк беца:лен?]
Від готелю відходить автобус до... Z hotelu odjezdza autobus do ...
[з хотелю одйєжджа аутобус до...] There is a bus from the hotel to...
[зеріз e бас фром зе хоутел ту...] Es gibt einen Bus vom Hotel bis...
[ec гіпт айнен бус фом хотель біс...]
Коли відходить автобус до аеропорту (залізничного вокзалу)? Kiedy odjezdza autobus do lotniska (dworca)? [кеду одйєжджа аутобус до льотніска (дворца)] When does the bus for the airport (railway station) leave?
[уен даз зе бас фо зе еапо:т
(рейлуей стейшн) лі:в?] Wann reist der Bus nach
Flughafen (der Bahnstation) ab?
[ван райся дер бус нах флукхафен (дер ба:нштаціон) ап.?]
252.3. Ресторан. Їдальня
Де знаходиться ресторан (їдальня, бар, кафе)? Gdzie znajduje si? restauracja (jadalnia, bar, kawiarnia)?
[гджє знайдує шє рестаурацйа ( ядальня, бар, кавьярня)] Where is there a restaurant (canteen, bar, café)?
[yeapiз зеаре рестрон'
(кенп:н, ба:, кефей)?] Wo ist das Restaurant (die
Speisehalle, die Bar, das Café)
[во icт дас рестаурант (дi шпайзехале, дi бар, дас кафее)?]
У нашому готелі є
непоганий бар W naszym hotelu jest przyzwoity bar
[в нашим хотелю єст пшизвоіти бар] There is a decent bar in our motel [3eapi3 e дгснт ба: iH aye моутел] In unserem Motel gibt es eine anständige Bar [iH унзерем мотель riT ее айне анштенд1ге бар]
Через два квартали звідси знаходиться
недорога їдальня Dwie przecznice dalej jest niedroga jadalnia
[двє пшешніце далей ест недрога ядальня] There is a cheap canteen two blocks from here [зeapiз e чi:п кенткн ту блоке фром xia] Es gibt eine preiswerte
Speisehalle zwei
Stadtviertel von hier [ec rinT айне прайеверте шпайзехале цвай штатф1ртель фон хір]
За рогом знаходиться невеликий, затишний ресторан Za rogiem jest mala, przytulna restauracja
[за рогєм ест мава, пшитульна ядальня] There is a small, cozy restaurant round the comer
[зеаріз e смо:л, коузі рестрон' раунд зе
ко:на] Es gibt ein kleines, gemütliches Restaurant im die Ecke
[ec гіпт айн кляйнес, гемютліхес рестаурант ум ді еке]
Нас двое (трое, четверо) Nas jest dwojko (trzy, cztery)
[нас ест двуйко (тши, чтери)] There are two (three, four) of us
[зера: ту: (фрі:, фо: ов ас] Wir sind zwei (drei, vier) [вір зінт цвай (драй, фі:р) ]
Я один Jestem sam
[єстем сам] I'm alone
[ай ем елоун] Ich bin allein
[іхь бін аляйн]
Я хотів би сісти біля вікна Chcialbym usiеsc si? przy oknie [хчявбим ушьоншьчь шє пши
окнє] I'd like to take a place by the window [айд лайк ту тейк е плейс бай зе уіндоу] Ich nähme gern einen Platz am Fenster
[іхь нееме герн айнен платц ам фенстер]
Це місце вільне? То miej see jest wolne?
[то мєйсце ест вольне] Is this place free? [із зіс плейс фрі:?] Ist dieser Platz frei?
[іст дізер платц фрай?]
Ні, зайняте Nie, jest zaj?te
[нє, ест заєнте] No, it's occupied [ноу, ітс окьюпайд] Nein, besetzt
[найн, безетцт]
Так, вільне Так, jest wolne
[так, ест вольне] Yes, it's free
[йес, ітс фрі:] Ja, frei
[йа, фрай]
Де можна вимити руки? Gdzie mogc umyc rеki?
[гджє моген умичь
ренкі] Where can I wash my hands?
[yea кен ай уош май хендз?] Wo kann ich die Hände waschen? [во кан іхь ді хенде вашен?]
Я хотів би поснідати
(пообідати, повечеряти) Chcialbym zjesc sniadanie (obiad,
kolacj?)
[хчявбим зцєшьчь шьняданє (обяд, колацйє)] I'd like to have a breakfast (a dinner, a
supper)
[айд лайк ту хев е брекфест (е діна, е
сапа)] Ich möchte frühstücken (zu Mittag essen, zu Abend
essen)
[іхь мьохте фрю:штюкен (цу мітаг есен, цу абент есен)]
Я хотів би перекусити Chcialbym zjesc posilek
[хчявбем зйєшьчь
пошівек] I'd like to have a snack [айд лайк ту хев е снек] Ich möchte einen Imbiss nehmen
[іхь мьохте айнен імбіс неемен]
26
Що можемо взяти на обід? Co mozemy wziqc па obiad? [цо можеми взьончь на обяд] What can we have for dinner?
[уот кен yi хев фо діна?] Was können wir zu Mittagessen haben?
[вас кьонен вір цу мітагесен хабен?]
Що ми будемо їсти сьогодні? Co b?dziemy jesc dzisiaj?
[цо бенджєми єшьчь джішяй] What do we have today?
[уот ду yi хев тедей?] Was werden wir heute essen? [вас верден вір хойте есен?]
Що ви можете порекомендувати? Co mozecie polecic?
[цо можечє полєчічьі What do you recommend?
[уот ду ю рікеменд?] Was empfehlen Sie?
[вас емпфелен зі?]
Меню, будь ласка Prosz? menu
[проше мену] Menu, please
[менью, плі:з] Menü, bitte
[меню, біте]
Принесіть, будь ласка, ... Prosz? przyniesc ...
[проше пшинєшьчь...] Will you bring... [уіл ю брін'...] Bringen Sie, bitte...
[брінген зі біте...]
- пива - piwo
[піво] - some beer
[сам біе] - Bier
[бір]
- мінеральної води - wody mineralnej
[води мінеральней] - some mineral water
[сам мінерал уота] Mineralwasser
[мінеральвасер]
- склянку води - szklank? wody
[шклянке води] - a glass of juice [e гла:с ев джу:с] ein Glas Saft
[айн глас зафт]
- чашку кави - czaszkе kawy
[чашке кави] - a cup of coffee
[e кап ев кофі] eine Tasse Kaffee
[айне тасе кафе]
чашку зеленого чаю (з лимоном) - czaszk? herbaty zielonej (z cytrynе)
[чашке хербати зєльоней (з цитринон)] - a cup of green tea (with lemon)
[e кап ев грі:н ті: (уіз лемен)] eine Tasse grünen Tee
(Tee mit Zitrone)
[айне тасе грюнен тее
(тее міт цітроне)]
чашку чаю з
молоком - czaszk? herbaty z mliekiem
[чашке хербати з
млєкєм] - a cup of English tea
[е кап ев інгліш ті:] - eine Tasse englischen
Tee
[айне тасе енглішен тее]
Чи не бажаєте ви...? Czy Pan nie chce... ?
[чи пан нє хце] Would you like some...?
[уд ю лайк сам...?] Möchten Sie...?
[мьохьтен зі...?]
Залюбки! Z przyjemnosciа!
[з пшиємносьчьон] With pleasure!
[уіз плежа] Mit Vergnügen!
[міт фергнюген]
Мені подобається
ваша кухня Podoba mi si? ta kuchnia [подоба мі шє та кухня] I like your cuisine
[ай лайк йо куізін] Ich mag Ihre Kochkunst
[іхь маг i:pe кохкунст]
Це не те, що я
замовляв То nie jest to, со zamöwiJem
[то нє єст то, цо замувівем] It's not really that I have ordered
[ітс нот ріалі зет ай хев о:дед] Es ist nicht das, was ich bestellt habe
[ec іст ніхьт дас, вас іхь бештельт хабе]
Порція Porcja
[порцйя] Portion
[по:шн] Eine Portion
[айне порціон]
Будь ласка, порцію супу Proszе porcjа zupy
[прош порцйе зупа] A portion of soup, please
[e по:шн ов cy:n, плі:з]
Bitte eine Portion Suppe
[біте айне порціон зупе]
Півпорції Potowa porcji
[повова порцйи] Half-portion
[ха:ф-по:шн] Eine halbe Portion
[айне хальбе порціон]

27
Ніж Nöz
[нуж] Knife
[найф] Das Messer
[дас месер]
Виделка Wiedelec
[вєделєц] Fork
[фо:к] Die Gabel
[ді габель]
Ложка (столова) Lyzka (do jedzenia)
[вижка (до єдзеня] Spoon
[спу:н] Der Löffel
[дер льофель]
Чайна ложка Lyzeczka
[вижечка] Tea spoon
[ті: спу:н] Der Teelöffel
[дер теельфель]
Склянка Szklanka
[шклянка] Glass
[гла:с] Das Glas
[дас глас]
Чашка Czaszka
[чашка] Cup
[кап] Die Tasse
[ді тасе]
Глибока тарілка Pôlmisek
[пувмісек] Soup plate
[су:п плейт] Der Suppenteller
[дер зупентелер]
Мілка тарілка Talerz
[талєж] Dinner-plate
[діне-плейт] Der flache Teller
[дер флахе телер]
Серветка Serwetka
[серветка] Napkin
[непкін] Die Serviette
[ді зервьете]
Було дуже смачно Bylo bardzo smacznie
[біво бардзо смачне] It was very tasty
[іт уоз вері тейсті] Es war sehr lecker
[ее вар зеер лекер]
Рахунок, будь ласка Proszç rachunek
[проше рахунек] Bill, please [біл, плі:з] Rechnung bitte
[рехьнунк біте]
Офіціанте, подайте, будь ласка, рахунок Keiner, prosimy rachunek
[кельнр, прошіми рахунек] Waiter, the cheque please
[уейта, зе чек, плі:з] Kellner, die Rechnung bitte
[кельнер, ді рехьнунк біте]
Ложка (столова) Lyzka (do jedzenia)
[вижка (до єдзеня] Spoon
[спу:н] Der Löffel
[дер льофель]
282.3.1. Продукти і страви
Подайте, будь ласка, бутерброд Proszç podac kanapkç [проше подачь канапке] Please, bring me a sandwich
[плі:з, брін' мі e сендуіч] Geben Sie mir bitte ein belegtes Brötchen [гебен зі мір біте айн белектес брьотхен]
- з ковбасою - z kietbasq
[з кєвбасон] - with sausage
[уіз сосідж] mit Wurst
[міт вурст]
- з сиром -z serem
[з серем] - with cheese
[уіз чі:з] - mit Käse
[міт кезе]
- з маслом - z maslem
[з масвем] - with butter
[уіз бате] mit Butter
[міт бутер]
Асорті м'ясне Mieszanka miçsna
[мешанка мєншьна] Meat all sorts
[мі:т ол со:тс] Kalter Aufschnitt
[кальтер ауфшніт]
Салат Salatka
[саватка] Salad
[селад] Salat
[залат]
- з помідорів - z pomidorôw
[з помідорув] - of tomatoes
[о втома:тоуз] Tomatensalat
[томатензалат]
- з огірків - z ogörköw
[з огуркув] - of cucumbers
[ов кьюкамбез] Gurkensalat
[гуркензалат]
Рибний салат Satatka rybna
[саватка рибна] Fish salad
[фіш селад] Fischsalat
[фішзалат]
М'ясний салат Salatka miçsna
[саватка мєншьна] Meat salad
[мі:т селад] Fleischsalat
[фляйшзалат]
Вітчина Szynka
[шинка] Ham
[хем] Schinken
[шінкені
Вінегрет Winiegred
[вінєгред] Russian salad
[рашн селад] Gemüsesalat [гемюзезалат]
Гриби Grzyby
[гжиби] Mushrooms
[машру:мз] Pilze
[пільце]
Бульйон Rosöl
[росов] Broth
[брос] Brühe
[брює]
Подайте, будь ласка, курячий бульйон Proszе podac bulion z kurczaka
[проше подачь бульон з курчака] Will you bring the chicken soup [уіл ю брін' зе чікн су:п] Geben Sie mir bitte die Hühnersuppe [гебен зі мір біте ді хюлерзупе]
Суп Zupa
[зупа] Soup
[су:п] Suppe
[зупе]
- гороховий - grochowa
[грохова] - pea soup
[пі: сул] Erbsensuppe
[ерпзензупе]
- грибний - grzybowa
[гжибова] - mushroom soup
[машру:м су:п] Pilzsuppe
[пільцзупе]
- картопляний - z ziemniaköw
[з жємнякув] - potato soup
[потейтоу су:п] Kartoffelsuppe
[картофельзупе]
- м'ясний - miеsna [мєншьна] - meat soup
[мі:т су:п] Fleischsuppe
[фляйшзупе]
- овочевий - jarzynowa
[яжинова] - vegetable soup
[веджетебл су:п] Gemüsesuppe [гемюзезупе]
- з курятиною - bulion z kurczakiem
[бульон з курчакєм] - chicken soup
[чікін су:п] Hühnersuppe [хюлерзупе]
- молочний - mleczna
[млєчна] - milk soup
[мілк су:п] Milchsuppe
[мільхьзупе]
29
Капусняк (щі) Kapusniak
[капушьняк] Russian cabbage soup
[рашн кебідж сул] Kohlsuppe
[кользупе]
Баранина Baranina
[бараніна] Mutton
[матн] Hammelfleisch
[хамельфляйш]
Яловичина Wolowina
[вововіна] Beef
[бі:ф] Rindfleisch
[рінтфляйш]
Свинина Wieprzowina
[вєпшовіна] Pork
[по:к] Schweinefleisch
[швайнефляйш]
Телятина Ciel^cina
[чєлєньчіна] Veal
[ві:л] Kalbfleisch
[кальпфляйш]
Курятина Kurczak
[курчак] Chicken
[чікн] Huhn
[ху:н]
Гуска G?s
[геншь] Goose
[гу:с] Gans
[ганс]
Індичка Indyk
[індик] Turkey
[те:кі] Truthuhn
[трутхул]
Качка Kaczka
[качка] Duck
[дак] Ente
[енте]
Кролик Krölik
[крулік] Rabbit
[ребіт] Kaninchen
[канінхен]
Печеня Pieczen
[печень] Roast
[роуст] Braten
[братен]
Ростбіф Rostbef
[ростбеф] Roast beef
[руст бі:ф] Roastbeef
[ростбіф]
Віфштекс Befsztyk
[бефштик] Beefsteak
[бі:фстейк] Beefsteak
[біфстейк]
Гуляш Gulasz
[гуляш] Goulash
[гуле:ш] Gulasch
[гуляш]
Котлета Kotlet
[котлет] Cutlet
[катлет] Kotelett
[котелет]
Котлета відбивна Kotlet r^biony
[котлет ронбьони] Chop
[чоп] Kotelett
[котелет]
Печінка
Wcjtroba
[вонтроба] Liver
[ліве] Leber
[лебер]
Сардельки Serdelki
[серделькі] Sausages
[сосіджіз] Bockwürste
[боквюрсте]
Сосиски Parowki
[парувкі] Sausages
[сосіджіз] Würstchen
[вюрстхен]
Кисла капуста Kapusta kiszona
[капуста кішона] Sour cabbage [caye кебідж] Sauerkohl
[зауерколь]
Макарони Makaron
[макарон] Macaroni
[мекероуні] Makkaroni
[макарот]
Картопля жарена Ziemniaki smazone
[жємнякі смажоне] Fried potatoes
[фрайд потейтоуз] Bratkartoffeln
[браткартофельн]
Картопля пюре Ziemniaki tluczone
[жємнякі твучоне] Mashed potatoes
[мешт потейтоуз] Kartoffelpüree
[картофельпюре]
Рис Ryz
[риж] Rice
[райе] Reis
[райе]
Омлет Omlet [омлет]
Omelet
[омлет] Omelette
[омлете]
Сметана S'mietana
[шьмєтана] Sour cream [caye крі:м] Saure Sahne
[зауре за:не]
30
Каша Kasza
[каша] Porridge
[порідж] Brei
[брай]
- манна - manna
[манна] - semolina
[семеліна] - Grießbrei [грюбрай]
- гречана - gryczana
[гричана] - buckwheat
[бакуіт] - Buchweizenbrei
[бухвайценбрай]
- вівсяна - owsiana [овшяна] - oats [оутс] - Haferbrei
[хафербрай]
Сливки S'liwki
[шьлівкі] Cream
[крі:м] Sahne
[за: не]
Яйце Jajko
[яйко] An egg
[єн er] Ein Ei
[айн ай]
Сир м'який Twarog
[тваруг] Cottage cheese
[котедж чі:з] Quark
[кварк]
Сіль Sol
[суль] Salt
[со:лт] Salz
[зальц]
Перець Pieprz
[пєпш] Pepper
[пепа] Pfeffer
[пфефер]
Гірчиця Musztarda
[муштарда] Mustard
[мастед] Senf
[зенф]
Укус Ocet
[оцет] Vinegar
[вініга] Essig [ecixb]
Цукор Cukier
[цукєр] Sugar
[шуга] Zucker
[цукер]
Хліб Сhleb
[хлеб] Bread
[бред] Brot
[брот]
Кава чорна Kawa czarna
[кава чарна] Black coffee
[блек кофі] Schwarzer Kaffe
[шварцер кафе]
Какао Какао
[какао] Cocoa Kakao
[какао]
[коукоу] Мінеральна вода Woda mineralna
[вода мінеральна] Mineral water
[мінерал уота] Mineralwasser
[мінеральвасер]
Чай НегЬаІа
[хербата] Tea
[ті:] Tee
[тее]
Сік вок
[сок] Juice
[джу:с] Saft
[зафт]
Молоко Міеко
[млєко] Milk
[мілк] Milch
[мільхь]
Вино червоне (біле) Czerwone wino
(biale)
[червоне віно (бяве)] Red (white) wine
[ред (уайт) уайн] Rot (weißer) Wein [рот (вайсер) вайн]
Пляшку сухого вина, будь ласка Prosze butelke wytrawnego wina
[проше бульке витравнего віна] A bottle of dry wine, please
[e бот лов драй уайн, плі:з] Eine Flasche
Trockenwein, bitte
[айне флаше трокенвайн, біте]
31

2.4. Пошта. Телефон
Як проїхати до найближчого поштового відділення? Jak dojechac do najblizszego urz?du pocztowego?
[як доєхачь до найбліжшего уженду почтовего] How can I reach the nearest post office?
[xay кен ай рі:ч зе ніарест поуст офіс?] Wie komme ich zum nächsten Postamt? [ei коме ixb цум нехьстен постамт?]
Де знаходиться пошта? Gdzie jest poczta?
[гджє ест почта] Where is the post office?
[уеаріз зе поуст офіс?] Wo ist das Postamt?
[во icT дас постамт?]
Де знаходиться телеграф? Gdzie jest telegraf?
[гдже ест телеграф] Where is the telegraph office? [уеаріз зе телеграф 0фіс?] Wo ist das Telegraf?
[во icT дас телеграф?]
Де приймаються поштові перекази
(рекомендовані листи) Gdzie przejmuj^ pocztowe przekazy (listy polecone)?
[гджє пшеймуйон почтове пшекази
(лісти полецоне)] Where can I send a postal order (a registered letter)?
[yea кен ай сенд e поустл о:да (е
реджістед лете)?] Wo kann ich eine Postanweisung (einen eingeschrieben Brief) absenden?
[во кан ixb айне постанвайзунк (айнен айнгешр1:бене бр!ф)
абзенден?]
Прийміть, будь ласка, рекомендований лист Proszе przyjqc list polecony
[проше пшицончь ліст полецони] Will you take the registered letter, please
[уш ю тейк зе
редж1стед лете, плі:з?] Nehmen Sie bitte diesen eingeschriebenen Brief [неймен зі біте дізен айнгешрі:бенен брі:ф]
Я хотів би відправити лист Chciaibym wyslac list [хчявбум висвачь
ліст] I would like to send a
letter
[ай уд лайк ту сенд е лета] Ich möchte einen Brief absenden
[іхь мьохте айнен бріф абзенден]
Де можна опустити лист? Gdzie mozna opuscic list?
[гджє можна опушьчічь ліст] Where can I put the letter into the post box?
[yea кен ай пут зе летаршту зе поуст
бокс?] Wo kann ich den Brief einstecken?
[во кан іхь ден брі:ф айнштекен?]
Де знаходиться поштовий ящик? Gdzie jest skrzynka pocztowa?
[гджє єст скшинка потова] Where is the post box?
[yeapi3 зе поуст бокс?] Wo ist der Briefkasten?
[во іст дер бріфкастен]
Скільки коштує марка простого
(рекомендованого, авіа) листа в Україну? lie kosztuje znaczek dla prostego (poleconego, awia) listu do Ukrainy?
[іле коштує значек для простего (полецонего, авіа) лісту до украіни] How much does a stamp for an ordinary (registered, air) letter to Ukraine cost?
[хау мач даз e стемп форен о:дшер1
(редаастед, ea) лете ту Юкрайн кост?] Was kostet eine Marke für einen einfachen
(eingeschriebenen, per Luftpost) Brief nach Ukraine?
[вас костет айне марке фюр айнен айнфахен
(айнгешрі.бенен, пер луфтпост) брі:ф нах
Юкрайн?]
Дайте мені дві (три, чотири) марки для... Proszе mi dac dwa (trzy, cztery) znaczka dla...
[проше мі дачь два (тши, чтери) значка
для...] Give me two (three, four) stamps for...

[гiв мi ту: (фрі, фо:) стемпс фо...] Geben Sie mir zwei (drei, vier) Marken für...
[гебен зі мір цвай (драй, фі:р) маркен фюр...]
32
Скільки з мене? lie nalezy zaplacic?
[ілє належи запвачічь] How much must I pay?
[хау мач мает ай пей?] Wie viel soll ich bezahlen?
[віфіль золь іхь
беці:лен?]
Отримайте квитанцію Otszymajcie pokwitowanie
[отшимайчє поквітованє] Here is the receipt [xiapi3 зе pici:T] Hier ist die Quittung
[xi:p іст ді квітунк]
Конверт Koperta
[коперта] Envelope, cover
[енвалоуп, каве] Der Briefumschlag
[дер бріфумшлак]
Будь ласка, дайте конверт з маркою Proszе mi dac kopert? ze znaczkiem
[проше мі дачь коперте зе значкєм] Will you give me an envelope with a stamp
[уіл ю гiв мi ен
енвелоуп yi3 e стемп] Geben Sie mir bitte den Briefumschlag mit einer Marke
[гебен зі мір біте ден бріфумшлаг міт лайнер марке]
В окремому конверті W oddzielnej kopercie
[в одджєльней коперчє] In a separate cover [iн e cenpiт каве] Mit getrennter Post; In
einem gesonderten
Briefumschlag
[міт гетрентер пост; ін айнем гезондертен бріфумшлаг]
Конверт 3 поштовим штемпелем Koperta ze stemplem pocztowym
[коперта зе стемплем почтовим] The cover with the
postmark [зе каве уіз зе поустмаж] Der Briefumschlag mit dem Poststempel [дер бріфумшлаг міт дем постштемпель]
Чи є лист до запитання на моє ім'я? Czy jest pismo do zapotrzebowania па moje imiе?
[чи єст пісмо до затшебованя на моє імьє] Is there any letter by general delivery on my name?
[із зварені лета бай дженерал делівері он май нейм] Ist ein postlagernder Brief für mich da?
[іст айн постлагерндер брі:ф фюр міх да?]
Ось мій паспорт То jest moj paszport
[ещ єст муй пашпорт] Here is my passport
[хіаріз май паспо:т] Hier ist mein Pass [xi:p іст майн пас]
Адреса одержувача Adres odbiorcy
[адрес одбьорци] The address of the addressee
[зе едрес ов зе адресі:] Die Adresse des Empfangers
[ді адресе дес
емпфенгерс]

Адреса відправника Adres nadawcy
[адрес надавци] The address of the sender
[зе едрес ов зе сенда] Die Adresse des
Absenders
[ді адресе дес абзендерс]

Адресний стіл Agencja adresowa
[агенцйа адресова] Address bureau
[едрес бьюроу] Adressbüro
[адресбюро]
Поштова адреса Adres pocztowy
[адрес почтовиі Mailing address
[мейлін' едрес] Die Postadresse
[ді постадресе]
Службова адреса Adres stuzbowy [адрес свужбови] Business address
[бізнес едрес] Die Arbeitsadresse
[ді арбайтсадресе]
Адресат (одержувач) Odbiorca
[одбьорца] Addressee
[едресі:] Der Empfanger, der Adressat [дер емпфенгер, дер адресат]
Відправник Nadawca [надавца]
Sender
[сенде] Der Absender
[дер абзендер]
33
Де приймають телеграми? Gdzie tutaj przejmujа telegramy?
[гджє тутай пшймуйон телеграми] Where can I bring my telegram?
[yea кен ай брін' май телігрем?] Wo kann man ein Telegramm rausschicken?
[во кан ман айн телеграм раусшікен?]
Я хотів би відправити телеграму в Київ Chcialbym wyslac telegram do Kijowa
[хчявбим висвачь телеграм до кійова] I would like to send a telegram to Kiev [ай уд лайк ту сенд е телігрем ту Кіев] Ich möchte ein Telegramm nach Kiew absenden
[іхь мьохте айн телеграм нах Кіев апзенден]
Скільки коштує слово звичайної телеграми? lie kosztuje slowo zwyklego telegramu?
[ілє коштує свово звиквего телеграму] How much does а word of a simple telegram cost?
[xay мач даз e уе:д ов e ампл тeлiгpeм кост?] Was kostet ein Wort eines einfachen Telegramms?

[вас костет айн ворт
айнес айнфахен
телеграмо?]
- термінової телеграми - pilnego telegramu
[пільнего телеграму] - of an express telegram cost?
[о вен kcnpec телпрем кост?] - eines dringenden Telegramms?
[айнес дрінгенден телеграмо?]
Телеграма - блискавка Telegram - blyskawica
[телеграм- бвискавіца] Express telegram [iкcnpec тeлігpeм] Das Telegramm-Blitz
[дас телеграм-блітц]
Я хочу відправити телеграму з оплаченою відповіддю Cheе wyslac telegram z odpowiedzia zaptaconа
[хце висвачь телеграм з одповєджьон запвацонон] I'd like to send a telegram with the paid answer
[айд лайк ту сенд е Teлiгpeм yiз зе пейд а:нсе] Ich möchte ein Telegramm mit bezahlet Rückantwort absenden
[іхь мьохте айн телеграм міт беца:льтер рюкантворт апзенден]
Бланк телеграми Formularz telegramu [формуляж телеграму] The telegram blank
[зе телігрем бленк] Das Telegrammformular
[дас телеграмформулар]
Допоможіть мені заповнити цей бланк, будь ласка Prosz? pomoc mi wypelnic ten formularz
[проше помуц мі випевнічь тен формуляж] Will you help me to fill in this blank, please [уш ю хелп мi ту філ iн зic бленк, плі:з?] Helfen Sie mir bitte, dieses
Formular auszufüllen
[хельфен зі мір біте ді:зес формулар ауецуфюлен]
Скільки коштує телеграма Не kosztuje telegram?
[ілє коштує телеграм] How much does the telegram cost? [хау мач даз зе тел1грем кост?] Was kostet dieses Telegramm? [вас костет ді:зес телеграм?]
Коли буде доставлена телеграма? Gdy telegram b?dzie dostarczony?
[гди телеграм бенджє достарчони] When will the telegram be delivered?
[уен yui зе тел1грем 6i дел1вед?] Wann kommt das Telegramm an?
[ван комт дас телеграм
ан?]
Прошу передати по телексу мою телеграму для фірми... Prosz? przekazac moj telegram posrednictwem teleksu do firmy ...
[проше пшеказачь муй телеграм посьредніцтвем телексу до фірми] Will you telex my telegram for the firm...
[уш ю телше май
телігрем фо зе фе:м...] Schicken Sie Bitte mein Telegramm für die Firma per Telex
[шікен зі біте майн телеграм фюр ді фірма
пер телекс]
Ось адреса То jest adres
[то єст адрес] Here is the address
[xiapi3 зе едрес]
Hier ist die Adresse [xi:p іст ді адресе]
34
Коштовна посилка (лист) з оголошеною вартістю Opakowanie
wartosciowe (list) z zadeklarowanа wartosciа [опакованє вартошьчьове (ліст) з задекларованон вартошьчьон] The declared value
parcel (letter)

[зе діклеад велю па:сл
(лете)] Die wertvolle Sendung
(Brief) mit dem
angekündigten Wert

[ді вертфоле зендунк
(бріф) міт дем ангекюндіхьтен верт]
Мені потрібно подзвонити по
телефону Muszе wykonac polаczenie telefoniczne
[муше виконачь повончене телефонічне] I need to make a call
[aй нi:д тy мeйк е
ко:л] Ich muss telefonieren
[іхь мус телефонірен]
Можна подзвонити від вас? Mozna zadzwonic od Рапа?
[можна задзвонічь од пана] May I use your phone?
[мей ай ю:з йо фоун?] Kann ich Ihr Telefon verwenden?
[кан іхь i:p телефон фервенден?]
Набирати номер
телефону Nabierac numer telefonu
[набєрачь нумер телефону] To dial the phone number
[ту діал зе фоун намбе] Eine Telefonnummer wählen
[айне телефоннумер велен]
Наберіть мені, будь ласка, номер... Proszе nabrac mi numer... [проте набрачь мі нумер] Please dial this number
[плі:з діал зіс намбе] Wählen Sie bitte diese
Nummer
[велен зі біте ді:зе нумер?]
Виклик по телефону РоЦс/enie telefoniczne
[повончене телефонічне] Telephone call
[теліфоун ко:л] Der Anruf [дер анруф]
Який номер вашого телефону? Jaki jest twöj numer telefonu?
[які ест твуй нумер телефону?] What is your phone number?
[уот із йо фоун
намбе?] Wie ist Ihre
Telefonnummer?
[ві іст i:pe
телефоннумер?]
Як подзвонити на міжміську станцію? Jak zadzwonic do stacji miеdzymiastowej?
[як задзвонічь до стацйі мєндзимястовей] Which number has the intertown station?
[уіч намбе хез зе інтетуан стейшн?] Welche
Telefonnummer hat das Fernamt?
[вельхе телефоннумер xae дас фернамт?]
Міжміський телефон Mi?dzymiastowy telefon
[мєндзимястови телефон] Trunk-line
[транк-лайн] Das Ferntelefon
[дас фернтелефон]
Де можна замовити міжнародну розмову? Gdzie mozna zamowic polgczenie miеdzynarodowe?
[гджє можна замувічь повончене
мєндзинародове]
Where can I order here an intertown call? [уеа кен ай о:да хіа ен інтетуан ко:л?] Wo kann man hier ein Ferngespräch bestellen?
[во кан ман xi:p айн фернгешпрехь бештелен?]
Я хочу замовити
розмову з Києвом Cheе zamöwic rozmowе z Kijowem
[хце замувичь розмове з кийовем] I would like to order a call to Kiev [ай вуд лайк ту о:даре ко:л ту Кіев] Ich möchte gern ein Gespräch nach Kiew
bestellen
[іхь мьохте герн айн гешпрехь нах Кіев
бештелен]
35
Мій номер... Moj numer...
[муй нумер] My number is...
[май нaмбep iз...] Meine Nummer ist... [майне нумер іст...]
Скільки коштує 3- хвилинна розмова з Києвом? Не Kosztuje 3- minutowa rozmowa z Kijowem?
[ілє коштує тшимінутова розмова з кійовем] How much does a 3- minute call to Kiev cost?
[хау мач даз e фрі мініт ко:л ту Kieв
кост?] Was kostet ein 3- Minuten Ferngespräch mit Kiew? [вас костет айн драйминутен фернгешпрехь міт
Кіев?]
Номер зайнятий Numer jest zajеty
[нумер єст заєнти] The line is busy" [зе лайн iз бiзi] Die Nummer ist besetzt
[ді нумер іст безетцт]
Не відповідає Nie odebrano
[нє одебрано] Nobody answers
[ноубоді а:нсез] Niemand meldet sich
[ні:мант мельдет зіхь]
Ви мене чуєте? Sfyszy mnie pan?
[свиши мнє пан] Can you hear me? [кен ю xie мi?] Hören Sie mich?
[хьорен зі міх?]
Хто біля телефону? Kto jest przy telefonie?
[кто єст пши телефоне] Who is speaking? [xy: iз спі:кін?] Wer spricht?
[вер шпріхьт?]
Говоріть гучніше. Вас погано чути Mowcie glosniej. Mam trudnosci ze slyszeniem
[мувічє гвосьнєй. Мам трудносьчі зе свишенєм] Will you speak louder? I can't hear you
[уіл ю cni:к лауда? Ай кант xie ю] Sprechen Sie lauter. Es ist sehr schlecht zu hören
[шпрехен зі лаутер. Ее іст зе:р шлехьт цу
хьорен]
Я передзвоню Zadzwoni? ponownie
[задзвонє поновнєй] I'll call you right back [айл ко:л райт бек] Ich telefoniere noch einmal
[іхь телефоніїре нох айнмаль]
Зачекайте біля телефону Poczekajcie przy telefonie
[почекайчє пши телефоне] Hold the line
[холд зе лайн] Bleiben Sie am Apparat
[бляйбен зі ам апарат]
Нас перервали Zostalismy przerwani
[зосталісьми пшервані] We've been interrupted
[yie бi:н інетраптід] Wir wurden abgebrochen
[вір вурден абгеброхен]
Вибачте, я помилився номером Przepraszam, mialem bl?dny numer
[пшепрашам, мявем бвендни нумер] Sorry, I dialed the wrong number [copi, ай дайалд зе рон' намбе] Entschuldigung, ich wurde falsch verbunden
[ентшульдігунк, іхь вурде фальш фербунден]
Випишіть рахунок за цю телефонну розмову Wypiszcie rachunek za t§ rozmowе telefonicznа
[випішчє рахунек за те розмове телефонічнон] Draw the account for this phone call, please
[дро: зе екаунт фо зic фоун ко:л шп:з] Stellen Sie bitte die
Rechnung für diese»
Ferngespräch aus
[штелен зі біте ді рехьнунг фюр діїзео фернгешпрехь аус]
Де тут телефон - автомат Gdzie jest budka telefoniczna?
[гджє єст будка телефонічна] Where can I find a phone booth?
[yea кен ай файнд e фоун бу:с?]
Wo ist hier ein
Fernsprechautomat?
[во іст xi:p айн
ферншпрехьаутомат?]
Я хотів би зняти замовлення Chcialbym wycofac zamöwienie [хчявбим вицофачь замувєнє] I'd like to cancel my order [айд лайк ту кенсл май о:да]

Ich möchte meine
Bestellung annullieren
[іхь мьохте майне
бештелюнк анулі:рен]
36
Телефонна книга Ksiеzka telefoniczna
[ксьонжка телефонічна] Telephone directory
[теліфоун дайректорі] Das Telefonbuch
[дас телефонбух]
Довідковий номер Numer referencyjny
[нумер референцийни] Reference number
[рефрене намбе] Die Auskunftsnummer
[ді аускунфтснумер]
Відповісти на телефон Odebrac telefon
[одебрачь телефон] То answer the phone [ту а:нсе зе фоун] Den Telefonanruf beantworten
[ден телефонанруф беантвортен]
Підняти / покласти телефонну трубку Podniesc / polozyc stuchawk?
[поднєшьчь/ повожичь свухавке] То pick up / to put down the receiver
[ту пік an / ту пут даун зе рісі:ве] Den Hörer abnehmen /
auflegen
[дер хьорер апнеемен / ауфлеген]372.5. Банк. Обмінна каса
Державний банк Bank panstwowy
[банк паньствови] Stat bank
[стейт бенк] Die Staatsbank
[ді штаатебанк]
Приватний банк Bank prywatny
[банк приватни] Private bank
[прайвп- бенк] Die private Bank
[ді прівате банк]
Безготівковий розрахунок Obliczanie bezgotöwkowe [облічанє безготувкове] Payment by written order
[пеймент бай pira о:де] Die bargeldlose Zahlung
[ді баргельтлозе
ца:люнк]
Валюта Waluta
[валюта] Currency [кapeнci] Die Währung [ді верунк]
Валюта платежу Waluta wyplaty
[валюта випвати] Currency of payment
[карени OB пеймент] Die Währung der Zahlung [ді верунк дер ца:люнк]
Єдина валюта Wspölna waluta
[вспульна валюта] Common currency [комон KapeHci] Einheitliche Währung
[айнхайтліхе верунк]
(вільно) конвертуюча валюта (dowolnie) waluta wymienialna
[(довольнє) валюта вимєняльна] (freely) convertible currency [(фрі) конве:тібл кapeнci] (frei) konvertierbare Währung
[(фрай) конвертірбаре верунк]
Валютний рахунок Konto walutowe
[конто валютове] Currency account
[каренсі акаунт] Das Devisenkonto; Das Währungskonto
[дас девізенконто; дас
верунксконто]
1 Ілата проводиться в іноземній валюті PJatnosc jest dokonywana w walucie obcej
[пватношьчь єст доконивана в валютє обцей] Payment is maid in foreign currency [пеймент із мейд ін форін каренсі] Die Zahlung wird in ausländischer Währung ausgeführt
[ді ца:люнк вірт ін ауслендішер верунк аусгефю:рт]
Грошова одиниця Jednostka pieniеzna
[єдностка пєнєнжна] Monetary unit
[манітері юніт] Die Geldeinheit
[ді гельтайнхайт]
Обмін грошей Wymiana pieniеdzy
[вимяна пенєндзи] Exchange
[ікечейндж] Der Geldwechsel
[дер гельтвексель]
Обмінний курс Kurs wymiany
[курс вимяни] Rate of exchange
[рейт ов ікечейндж] Wechselkurs
[векселькурс]
Чек на суму... Paragon w ilosci...
[парагон в ілошьчі] Cheque for (the sum)...
[чек фо зе сам...] Der Scheck für den Betrag...
[дер шек фюр ден
бетраг...]
Чекова книжка Ksiаzeczka czekowa [кшьонжечжа чекова] Cheque book
[чек бук] Das Scheckbuch
[дас шекбух]
Банківський чек Czek
[чек] Cheque (англ.), check
(амер.)
[чек] Der Bankscheck
[дер банкшек]
Виписувати чек Wydawac czek
[видавачь чек] То draw a cheque [ту дро: е чек] Den Scheck ausstellen
[ден шек аусштелен]
Прострочений чек Czek nieswiezy
[чек нєшьвежи] Stale cheque
[стейл чек] Der versäumte Scheck [дер ферзоймте шек]
Я хочу заплатити податок Che? zaplacic podatek
[хце запвачічь податек] I want to pay the tax [ай уонт ту пей зе текс] Ich möchte Steuer bezahlen [іхь мьохте штойер беца:лен]
Я повинен сплати штраф Musz? zaplacic grzywn? [муше запвачічь гживне] I must pay the penalty [ай мает пей зе пенлті] Ich muss Strafe bezahlen
[іхь мус штрафе беца:лен]
38
2.6.Магазин
2.6.1. Продуктовий магазин
Продукти харчування Produkty spozyweze
[продукти споживче] Food products
[фуд продактс] Lebensmittel
[лебенемггель]
Де знаходиться...? Gdzie jest...?
[гджє єст] Where is the...? [yeapi3 зе...?] Wo liegt hier...?
[во лгкт xi:p...?]
- супермаркет - supermarket
[супермаркет] - supermarket
[сьюпемажт] - ein Supermarkt
[айн зупамаркт]
- магазин молочних продуктів - sklep produktöw mlecznych
[склєп продуктув
млєчних] - dairy store
[деapi сто:] ein Milchladen
[айн мшьхладен]
- булочна - piekarnia
[пекарня] - bakery
[бейкері] - eine Bäckerei
[айне бекерай]
- магазин м'ясних та ковбасних виробів - sklep wyroböw z miçsa і kielbasy [склеп виробув 3 мєнса і кєвбаси] - meat and sausage store
[міт енд сосідж сто:] - ein Fleisch- und
Wurstwarenladen
[айн фляйш унт вурстваренладен]
- рибний магазин - sklep rybny
[склеп рибни] - fish store [фіш сто:] - ein Fischladen [айн фштаден]
- магазин «овочі - фрукти» - sklep "warzywa - owoce"
[склеп важива- овоце] - grocery store
[гроусері сто:] - ein Obst- und Gemüseland
[айн обет унт гемю:зеладен]
- кондитерська - cukiernicza
[цукєрніча] - confectionery [кенфекшінері] - eine Konditorei [айне кондиорай]
- гастроном - delikatesy
[делікатеси] - food store
[фуд сто:] - eine
Feinkosthandlung
[айне файнкостхандлунк]
Я хотів би купити батон хліба, пачку м'якого сиру та 200 г твердого сиру Chcialbym kupic bochenek chleba, paczkç twarogu і 200 g sera
[хчявбум купічь бухенек хлеба, пачке тварогу і двєшьчє
грамув сера]
I'd like to buy a loaf, a pack of cottage cheese and two hundred grams
of cheese
[айд лайк ту бай е лоуф, е пек ов котедж чі:з енд ту хандріт
гремз ов чі:з] Ich möchte ein Brot, ein Päckchen Quark und zwei hundert Gramm Käse
kaufen
[ixь мьохте айн брот, айн пекхен кварк унт цвай хундерт грам кезе
кауфен]
Дайте, будь ласка, півфунта вітчини, пакет (пляшку) молока, пакет масла, банку кави та баночку сардин Proszç dac mi pöl fimta szynki, pakiet (butelkç) mleka, paczkç masia, sfoik kawy і puszkç z sardynkami
[проше дачь мі пув фунта шинкі, пакет (бутельке) млека, своік кави і пушке з сардинкамі] Will you give me a half pound of ham, a package (bottle) of milk, a package of butter, a can of coffee and a tin of sardines
[уіл ю гів мі e ха:ф паунд ов хем, е пекідж (ботл) ов мілк, е пекідж ов баге, е кен ов кофі енд е тін ов
са:дінз] Geben Sie mir bitte ein halbes Pfund Schinken, ein Paket (eine Flasche) Milch, ein Paket Butter, eine Dose Kaffe und eine kleine Büchse Sardinen
[гебен зi Mip 6iTe айн хальбес пфунт шшкен, айн пакет (айне флаше) мшьхь, айн пакет бутер, айне дозе кафе унт айне кляйне бюксе зардшен]
39
Зважте, будь ласка, 300 г апельсинів, 1 кг бананів, 2 кг винограду та один великий ананас Proszç zwazyc 300 g pomaranczy, 1 kg banany, 2 kg winogrona і jeden duzy ananas
[проше зважичь тшиста грамув помараньчи, еден кілограм банани, два кілограми віногрона і єден дужи ананас] Weigh please, three hundred grams of oranges, one kilo of bananas, two kilos of grapes and one big
pineapple
[уей плі:з фрі хандріт гремз ов орінджіз, уан кілоу
ов бенагназ, ту: кіло уз ов грейпс енд уан біг пайнепл] Wiegen Sie ab, bitte, drei
hundert Gr
Apfelsinen, ein
Bananen, zwei Weintrauben und große Ananas [вiгeн зi an бiттe хундерт апфельзшен, айн кіло бананен, цвай вайнтраубен унт гросе ананас] amm
Kilo
Kilo eine
драй грам
кіло айне
Я хотів би купити пляшку коньяку, коробку шоколадних цукерок та 2 фунти груш Chcialbym kupic butelkç koniaku, pudelko czekoladek і dwa funty gruszek
[хчявбим купічь бугельке коньяку, пудевко чоколадек і два фунти грушек] I'd like to buy a bottle of cognac, chocolates and two pounds of pears [айд лайк ту бай е ботл ов коньек, чоклітс енд ту: паундз ов пеаз] Ich möchte eine Flasche Kognak, eine Schachtel Pralinen und zwei Pfund Birnen kaufen
[іхь мьохте айне флаше коньяк, айне шахтель пралінен унт цвай пфунт бірнен кауфен]
Дайте, будь ласка, батон ковбаси, баночку маслин, тістечок і пляшку мінеральної води Proszç dac mi kielbasç, sloik oliwek, ciastek і butelkç wody mineralnej
[проше дачь мі кєвбасе, своік олівек, чястек і бутелке води мінеральней] Give me please, a loaf of sausages, a jar of olives, five cakes and a bottle of mineral water [гів мі плі:з e лоуф ов сосідж, е джа:ров олівз, файв кейкс енд е ботл ов мінерал уота] Geben Sie mir bitte Wurst, eine kleine Büchse Oliven, fünf Kuchen und eine Flasche Mineralwasser
[гебен зі мір біте вурст, айне кляйне бюксе олівен, фюнф кузен унт айне флаше мінеральвасер]
Мені потрібно купити овочі, м'ясо і торт Muszç kupic warzywy,
miçso і tort
[муше купічь важиви, мєнсо і торт] I need to buy some vegetables, meat and a cake
[ай ні:д ту бай сам веджетблз, мі:т енд е кейк] Ich möchte Gemüse, Fleisch und eine Torte kaufen
[іхь мьохте гемю:зе, фляйш унт айне торте
кауфен]
У рибному відділі я куплю оселедець, 7 баночок лосося і 4 баночки сардин W dziale ryb kupiç sledzie, 7 puszek lososia
і 4 puszki sardynek

[в джялє риб купе шьлєджє, шєдем пушек восошя і чтери пушкі сардинек] In a fish department I shall buy herring, seven banks of a salmon and
four banks of sardines

[ін e фіш діпа:тмент ай шел бай херінг, севен бенкс ов семон енд фо:
бенкс ов са:дінз] In der Fischabteilung werde ich Hering, sieben kleine Büchsen Lachs und vier kleine Büchsen
Sardinen kaufen

[ін дер фішабтайлунк верде іхь херінк, зібен кляйне бюксен лакс унт фі.р кляйне бюксен
зардінен кауфен]
Скільки коштує пляшка світлого пива та бутерброд з сосискою? Ile kosztuje butelka piwa jasnego і kanapkç z kielbasç?
[ілє коштує бутелька піва яшьнего і канапке
з кєвбасон] How much is a bottle of light beer and a sandwich with a sausages (hamburger)?

[xay мач із e ботл ов лайт біе енд е сендуіч
уіз е сосідж (хембе:ге)]
Was kostet eine Flasche helles Bier und Brot mit Würstchen?

[вас костет айне флаше
хелес бі:р унт брот міт вюрстхен?]
40
Загорніть, будь ласка Proszе opokowac
[проше опоковачь] Wrap it, please [реп іт, плі:з] Wickeln Sie bitte ein
[вікельн зі біте айн]
Напишіть, скільки це коштує Napiszcie, lie to kosztuje
[напішчє, ілє то коштує] Put it down, how much does it cost
[пут іт даун, хау мач дах іт кост] Schreiben Sie, was das kostet
[шрайбен зі вас дас костет]
Де каса? Gdzie jest kasa?
[гджє єст каса] Where is the cash register?
[уеаріз зе кеш
реджісте?] Wo ist die Kasse?
[во іст ді касе?]
Де можна заплатити? Gdzie mozna zaplacic?
[гджє можна запвачічь] Where can І pay?
[yea кен ай пей?]
Wo kann ich bezahlen?
[во кан іхь беца:лен?]
Дякую Dziеjkujе
[джєнькує] Thank you
[сенкью] Danke
[данке]


412.6.2. Промтоварний магазин
Як мені проїхати до найближчого універмагу? Jak mog? dostac si? do najblizszego domu handlowego?
[як моген достачь шє до найбліжшего дому хандльовего] How can
nearest store?
[хау кен нiapicт сто:?] I reach the department
ай pi:4 зе дша:тмент Wie komme ich zum nächsten Warenhaus? [ві коме іхь цум нехьстен варенхаус?]
Чи не має у вас...? Czyniemajuz ...?
[чи нє ма юж] Do you have...? [ду ю хев...?] Haben Sie...?
[хабен зі...?]
Я хотів би купити... Chcialbym kupic ...
[хчявбим купічь] I would like to buy...
[ай уд лайк ту бай... ] Ich möchte... kaufen
[іхь мьохте... кауфен]
Скільки це коштує? lie to kosztuje?
[ілє то коштує] How much does it cost?
[хау мач даз и кост?] Was kostet das?
[вас костет дас?]
Це у вас найдешевше? То jest najtansze?
[то єст найтаньше] Is this the cheapest one you have?
[iз зіc зе 4i:nicT уан ю хев?] Ist das das Billigste, was Sie haben?
[іст дас дас біліхьсте вас зі хабен?]
На якому поверсі продаються костюми? Na ktörym piеtrze sprzedawane jest garnitury?
[на ктурим пєнтше спшедаван єст гарнітури] On what floor suits are on sale?

[он уот фло; CKXTC а:рон сейл?] In welchem Stockwerk werden die Anzüge verkauft?
[ін вельхем штокверк верден ді анцюге
феркауфт?]
Який це розмір? Jaki to rozmiar?
[які то розмяр] What is the size? [уот i3 зе сайз?] Welche Größe ist es? [вельхе грьосе іст ее?]
Можна примірити цей костюм? Mozna wypröbowac ten garnitur?
[можна випробовачь тен гарнитур] May I try this suit on? [мей ай трай зіс сю:т он?] Kann ich diesen Anzug anprobieren?
[кан іхь дізен абцуг
анпробі:рен?]
Мій розмір... Möj rozmiar... [муй розмяр] My size is... [май сайз
із...] Ich habe Größe... [іхь хабе грьосе...]
Це мені замале
(закоротке) То jest dla mnie za maio (krötko)
[то єст для мне за маво (крутко)] This thing is small (short) for me
[зіс сін' із смо:л
(шо:т) фо мі] Das ist mir zu klein (kurz)

[дас іст мір цу кляйн
(курц)]
Це мені завелике
(задовге) То jest dla mnie wielkie (dhigie)
[то єст для мне вєлькє
(двугє)] This thing is big (long) for me [зіс сін' із біг (лон') фо мі] Das ist mir zu groß (lang)

[дас іст мір цу грос
(ланк)]
Дайте мені, будь ласка, на номер більше
(менше) Prosz? dac mi na rozmiar wiеcej (lub mniej)
[проше дачь мі на розмяр вєнцей (люб
мнєй)] Will you give me one
size bigger (less)

[уіл ю гів мі уан сайз біге (лес)] Geben Sie bitte eine Größe großer (kleiner)

[гебен зі біте айне грьосе грьосер (кляйнер)]
Мені це підходить Mnie to pasuje
[мнє то пасує] It suits me well
[іт сю:тс мі уел] Das passt mir
[дас паст мір]
Я купую це Kupujе тo
[купує то] I'll buy this
[айл бай зіс] Ich nehme das
[іхь нееме дас]
Випишіть мені чек Proszе wypisac mnie czek

[проше випісачь мнє чек] Draw me the cheque,
please

[дро: мі зе чек, плі:з] Stellen Sie mir bitte den
Scheck aus

[штелен зі мір біте ден шек аус]
42
Упакуйте це, будь
ласка Proszе to zapakowac

[проше то запаковачь] Will you wrap this for me
[уіл ю pen зіс фо мі] Packen Sie das bitte ein

[пакен зі дас біте айн]
Де видача покупок? Gdzie jest wydawanie zakupöw?
[гджє єст видаване закупув] Where is the purchases' delivery?
[уеаріз зе пе:чісіз
делівері?] Wo ist hier die
Warenausgabe?
[во іст xi:p ді варенаусгабе?]
Мені потрібно... Potrzebuj? ...
[потшебує] I need...
[ай ні:д...] Ich brauche...
[іхь браухе...]
Пальто чоловіче Plaszcz mеski
[пвашч менскі] A man's coat
[е менз коут] Einen Herrenmantel
[айнен херенмантель]
Плащ Plaszcz
[пвашч] A rain-coat
[е рейнкоут] Einen Regenmantel
[айнен регенмантель]
Спортивна куртка Marynarka
[маринарка] A jacket [е джекіт] Eine Sportjacke
[айне шпортяке]
Костюм Garnitur
[гарнітур] A suit
[е сю:т] Einen Anzug
[айнен анцук]
Черевики Buty
[бути] A pair of shoes
[е пеаров шу:з] Schuhe [шу:е]
Сорочка Koszula
[кошуля] A shirt
[е ше:т] Ein Hemd
[айн хемт]
Пуловер Sweter
[светер] A pullover
[e пулоуве] Einen Pullover
[айнен пуловер]
Шкарпетки Szkarpety
[шкарпети] A pair of socks
[e пеаров сокс] Socken
[зокен]
Пальто жіноче Plaszcz damski
[пвашч дамскі] A coat
[e коут] Einen Damenmantel
[айнен даменмантель]
Костюм жіночий Kostium
[костюм] A suit
[e сю:т] Ein Kostüm
[айн козтюм]
Чоботи Коzaczki
[козачкі] A pair if boots
[e пеаров бутс] Stiefel
[штіфель]
Рукавички Rekawice
[ренкавіце] Gloves
[главз] Handschuhe
[хантшу:е]
Панчохи Rajstopy
[райстопи] Tights
[тайте] Strumpfhose
[штрумпфхозе]
Туфлі Pantofle
[пантофле] Shoes
[шу:з] Schuhe
[шу:е]
Можна обміняти товар (покупку)? Gdzie mozna sie wymieniac towar (zakup)?
[гджє можна шє вимєнячь товар
(закуп)] Can I exchange my purchase?
[кен ай іксчейндж май пe:чic?] Kann ich die Ware umtauschen?
[канн іхь ді варе умтаушен?]
Де можна купити парфуми? Gdzie mozna kupic perfumy?
[гджє можна купічь перфуми] Where can I buy perfume? [yea кен ай бай пе:фьюм?] Wo kann ich Parfüm kaufen?
[во канн іхь парфум кауфен?]
Дайте мені пачку цигарок, будь ласка Dajcie mi paczke paplerosow, prosze?
[дайчє мі пачке папєросув проше] Give me a pack of cigarettes, please
[гів мі е пек ов сігаретс, плі:з] Geben Sie mir bitte eine Schachtel Zigaretten
[гебен зі мір біте айне шахтель цігаретен]
43
Де можна купити газету? Gdzie mozna kupic gazete?
[гджє можна купічь газете] Where can I buy a newspaper? [yea кен ай бай e ньюзпейпе] Wo kann ich eine Zeitung kaufen?
[во канн іхь айне цайтунк кауфен?]
Ціна Сепа
[цена] Price
[прайс] Der Preis
[дер прайс]
Дорогий Drogi
[дрогі] Expensive
[ікспенсів] Teuer
[тойер]
Модний Моdnу
[модни] Stylish, fashionable
[сталіш, фешнбл] Modisch
[модіш]
Дешевий Таnі
[тані] Cheap
[чі:п] Billig
[біліхь]
Готовий Gotowy
[готови] Ready-made, ready- to-use
[редімейд, ремітую:з] Fertig
[фертіхь]
Нарядний Wytwornie ubrany
[витворне убрани] Dressy
[дресі] Fein
[файн]
Елегантний Elegancki
[елеганцкі] Elegant
[елігент] Elegant
[елегант]
Синтетичний Syntetyczny
[синтетични] Synthetic
[сінфетік] Synthetisch
[зюнтетіш]
Бавовняний Bawehiiany
[бавевняни] Cotton
[котн] Baumwolle-
[баумволь]
Трикотажний Dzianiny
[джяніни] Jersey
[дж:езі] Strick-
[штрек-]
Шерстяний Welniany
[вевняни] Woolen
[у:лн] Woll-
[воль-]
Шовковий Jedwabny
[едвабни] Silk
[сілк] Seiden
[зайден]
Робити покупки Robic zakupy
[робічь закупи] То go shopping
[ту гоу шопінг] Einkaufen
[айнкауфен]
Вибирати Wybierac
[вибєрачь] То choose
[ту чу.з] Wählen
[велен]
Обмінювати Wymieniac
[вимєнячь] Exchange
[іксчейндж] Umtauschen
[умтаушен]
Приймати заказ Przyjmowac zamöwienie
[пшиймовачь замувєнє] Take an order
[тейк єн о:да] Die Bestellung übernehmen [ді бештелунк юбернеемен]
Відділ... Dzial...
[джяв] Department, section of...
[діпа:тмент,секшнов...] Die Abteilung...
[ді аптайлунк...]
- верхнього одягу - odziezy wierzchniej
[оджєжи вєжхнєй] - clothes [клоузс] - der Oberbekleidung
[дер оберкляйдунк]
- галантереї - galanterii [галантеріі] - notions [ноушнз] - der Galanteriewaren
[дер галантері: варен]
- взуття - obuwia
[обувя] - shoes
[шу:з] - der Schuhe [дер шу:з]
- нижньої білизни - bielizny
[бєлізни] - underwear [андеуеа]
- der Unterenwasche
[дер унтеренвеше]
- парфумерії - perfumeryjny [прфумерийни] - perfumery
[пе:фьюмері] - der Parfumeriewaren
[дер парфумері:варен]
Каса Kasa
[каса] Cash desk
[кеш деск] Die Kasse
[ді касе]
44
Касир Kasjer
[касйєр] Cashier
[кешіа] Der Kassier
[дер касірер]
Продавець Sprzedawca
[спшедавца] Seller
[селе] Der Verkäufer
[дер феркойфер]
Примірка Przymierzenie
[пшимєженє] Trying on
[трайін' он] Anprobe
[анпробе]
Вітрина Okienko pokazowe
[окєнко показове] Shop window
[шоп уіндоу] Das Schaufenster
[дас шауфенстер]
Розмір Rozmiar
[розмяр] Size
[сайз] Die Größe
[ді грьосе]
Якість Jakosc
[якошьчь] Quality [KyoniTi] Qualität
[квалітет]
Розпродаж, знижка Promocja, znizka
[промоцйа, зніжка] Sale, discount
[сейл, дюкаунт] Der Ausverkauf, der Rabatt
[дер аусферкауф, дер рабат]
Рахунок Rachunek
[рахунек] Bill
[бш] Die Rechnung
[ді рехьнунк]
Етикетка Naklejka
[наклейка] Label
[лейбл] Das Etikett
[дас етікет]
Автомобільний магнітофон ReKorder samochodowy
[ркордер самоходови] The car tape recorder
[зе ка: тейп рисода] Das Autotonbandgerät
[дас
аутотонбантгерет]
Колонки Glosniki
[гвосьнікі] Speakers
[ст:кез] Verstärker
[ферштеркер]
Батарейка Akumulator
[акумулятор] Battery
[бетері] Die Batterien
[ді батері:ен]
Брюки Spodnie
[споднє] Trousers
[трауиз] Die Hosen
[ді хозен]
Джинси Dzinsy
[джінси] Jeans
[джанз] Die Jeans
[ді джі:нс]
Дублянка Kozuch
[кожух] Sheepskin coat [шi:пскін коут] Schafpelzmantel
[шафпельцмантель]
Шкіра Sköra
[скура] Leather
[лезе] Leder
[ледер]
Шуба Szuba
[шуба] Fur coat
[фе: коут] Pelzmantel
[пельцмантель]
Парфуми Perfumy
[перфуми] Perfume
[пе:фьюм] Parfüm
[парфюм]
Парасолька Parasola
[парасоля] Umbrella
[амбрела] Regenschirm
[регеншірм]
Зубна паста Pasta do z?böw
[паста до зембув] Tooth paste
[ту:с пейст] Zahnpaste
[ца:нрасте]
Зубна щітка Szczoteczka do zеböw
[шчотечка до зембув] Tooth-brush
[ту: с браш] Zahnbürste
[ца:нбюрсте]
Бритва Maszynka do golenia
[машинка до голєня] Razor
[рейза] Der Rasierapparat
[дер разі:апарат]
Лезо Ostrza
[остша] Blade
[блейд] Klinge
[клінге]
Відеокамера Kamera wideo
[камера відео] Video camera [eiflioy кемера] Videokamera
[відеокамера]
45
Фотоапарат Aparat fotograficzny [апарат фотографічни] Camera
[кемера] Der Fotoapparat
[дер фотоапарат]
Магнітофон Magnetofon
[магнетофон] Tape-recorder
[тейп ржо:да] Das Tonbandgerät
[дас тонбантгерет]
Радіоприймач Radio
[радіо] Radio
[рейдюу] Der Radioapparat
[дер радіоапарат]
Мило Mydlo
[мидво] Soap
[соуп] Die Seife
[ді зайфе]
Шампунь Szampon
[шампон] Shampoo
[шемпу:] Das Shampoo
[дас шампу:]
Нитки Wijtki
[вонткі] Threads
[средз] Garn
[гарн]
Ґудзик Guziki
[гужікі] Buttons
[батнз] Die Knöpfe
[ді кньопфе]
Піжама Pizama
[піжама] Pajamas
[шджма:маз] Der Schlafanzug
[дер шлафанцук]
Постільна білизна Posciel
[пошьчєль] Bed-clothes
[бедклоузс] Die Bettwäsche [ді бетвеше]
Гребінець Grzebien
[гжебєнь] Comb
[коум] Der Kamm
[дер кам]
Цигарки Papierosy
[папєроси] Cigarettes [cirapeTc] Die Zigaretten
[ді цігаретен]
Сірники Zapalki
[запавкі] Matches
[метчіз] Die Streichhölzer [Ді штрайхьхьольцер]
Дорожня сумка Torba podrozna
[торба подружна] Bag
[бег] Die Reisetasche
[ді райзеташе]
Тканина Tkanina
[тканіна] Fabric
[фебрж] Der Stoff
[дер штоф]
Наручний годинник Zegarki nа reke
[згаркі на ренке] Watch
[уотч] Die Armbanduhr
[ді армбанту:р]
Сувенір Pamiatka
[памьонтка] Souvenir
[сувеше] Das Souvenir
[дас зувені:р]
46

2.7. Медична допомога
2.7.1. Виклик лікаря
Викличте лікаря, будь ласка Proszç zadzwonic do lekarza
[проше задзвонічь до лекажа] Call a doctor, please
[ко:л e докте, плі:з] Holen Sie einen Arzt bitte [холен зі айнен арцт біте]
Мені нездоровиться Ja nie czuj§ si? dobrze [я нє чує шє добже] I do not feel well
[ай ду нот 4»:л уел] Ich fühle mich nicht wohl [іхь фюле міх ніхьт воль]
Я хворий Jestem chory
[єстем хори] I am ill
[ай ем іл] Ich bin krank
[іхь бін кранк]
Мені потрібно терміново показатися лікарю Trzeba mnie pilnie do lekarza
[тшеба мнє пільнє до лєкажа] I need to see a doctor urgently
[ай ш:д ту ci е докте е.'джентт] Ich brauche dringend einen Arzt [іхь браухе дрінгент айнен арцт]
Відправте за лікарем Wyslijcie do lekarza
[вишьлійчє до лєкажа] Send somebody for а
doctor
[сенд самбад1 форе
докте] Schicken Sie bitte nach einem Arzt
[шікен зі біте нах айнем
арцт]
Коли приймає...? Kiedy przyjmuje...?
[кеди пшиймує] When does the... work?
[уен даз зе... уе:к?] Wann hat...Sprechstunden?
[ван хат...
шпрехьпггунден?]
- терапевт - terapeuta [терапеута] - therapist [cepanicт] - der Internist [дер інтерніст]
- стоматолог - stomatolog
[стоматолог] - dentist [дентшт] - der Zahnarzt
[дер ца:нарцт]
- окуліст - okulista [окуліста] - oculist [окькшст] - der Augenarzt
[дер аугенарцт]
- отоларинголог - otolaryngolog
[оталаринголог] - otologist [оутоледжют] - der Hals- und Ohrenarzt
[дер хальс унт о:ренарцт]
- хірург - Chirurg
[хірург] - surgeon
[се:джн] - der Chirurg
[дер хірург]
- невропатолог - neuropatolog
[неуропатолог] - neuropathologist [ньюропасоложкт] - der Nervenarzt
[дер нервенарцт]
Як ви себе почуваєте? Jak pan siе czuje?
[як пан шє чує] How do you feel? [хау ду ю фг.л?] Wie fühlen Sie sich? [ві фюлен зі зіхь?]
Що у вас болить? Co panu boli?
[цо пану болі] What does hurt? [уот даз хе:т?] Was tut Ihnen weh?
[вас тут інен вее?]
На що скаржитесь? Na со pan narzeka?
[на цо пан нажека] What are you complaining at? [уот а: ю кемплейнш' ет?] Was für Beschwerden haben
Sie?
[вас фрю бешверден хабен зі?]
У мене болить тут Boli mnie tutaj
[болі мнє тутай] It hurts me here [iт хе:тс мi xia] Es tut mir hier weh [ec тут мір xi:p вее]
Я застудився Jestem przezifbiony [єстем пшезємбьони] I caught a cold
[ай кот e коулд] Ich bin erkältet
[іхь бін еркельтет]
У мене болить... Boli mnie...
[болі мнє] A have...
[ай хев...] Ich habe...
[іхьхабе...]
- голова - giowa
[гвова] - a headache
[e хедейк] Kopfschmerzen
[копфшмерцен]
- горло - gardlo
[гардво] - a sore throat
[e со: сроут] - Halsschmerzen
[хальсшмерцен]
У мене болить вухо Boli mnie ucho
[болі мнє ухо] My ear aches [май ie ейкс] Ich habe Ohrenschmerzen
[іхь хабе о:реншмерцен]
47
У мене болить серце Mam bole w sercu
[мам булє в серцу] I have heartaches
[ай хев ха:тейкс] Ich habe Herzschmerzen
[іхь хабе херцшмерцен]
У мене біль у грудях Мат bole w klatce piersiowej (w plecach)
[мам булє в клятце пєршьовей (в плецах)] I have pain in my chest (back)
[ай хев пейн iH май
чест (бек)] Ich habe Schmerzen in Brust (im Rücken)
[іхь хабе шмерцен ін бруст
(ім рюкен)]
У мене болить цей зуб Boli mnie ten У-ф
[болі мнє тен зомб] This tooth aches [3ic туе ейкс] Dieser Zahn tut mir weh
[дізер ца:н тут мір вее]
У мене болить живіт Boli mnie brzuch
[болі мнє бжух] I feel pain in my stomach
[ай ф1:л пейн iн май стамек] Ich habe Schmerzen im Bauch
[іхь хабе шмерцен ім. баух]
У мене Маm
[мам] I have...
[айхев...] Ich habe...
[іхь хабе...]
- нежить -katar
[катар] - rhinitis
[райнайпе] - Schupfen [шнупфен]
- кашель - kaszel [кашель] - a cough [e каф] - Husten
[хустен]
- харчове отруєння - zatrucie pokarmowe
[затручє покармове] - food poisoning
[фуд пойзнш'] - Nahrungsmittelvergiftung
[на:рунксмітельфергіфтунк]
- харчова алергія - alergi? pokarmow^
[алергіє покармовон] - food allergy [фуд еледж1] - Nahrungsmittelallergie
[на:рунксмітельалергі:]
- алергія на ліки - alergi? na leki
[алергіє на лєкі] - I am allergic to some medicines
[ай e меле:джк ту сам медешз] - Ich bin gegen Arzneimittel allergisch
[іхь бін геген арцнаймітель алергіш]
- перелом - zlamanie
[зваманє] - a fracture
[е фрекче] - Einen Bruch
[айнен брух]
- розтягнення - паріесіе [ напєнчє] - strain [стрейн] - Sehnenzerrung
[зеененцерунг]
- розлад шлунку - niestrawnosc [нєстравношьчь] - a stomach upset [е стамек апсет] - Eine Magenverstimmung
[айне магенферштімунг]
У мене болять очі Bola moje oczy
[больон моє очи] My eyes hurt me [май айз хе:т Mi] Meine Augen tun mir weh
[майне ауген тун мір вее]
Мені щось потрапило в око Mam cos w oku [мам цошь в оку] Something has got into my eye [самсш' хез гот imy май ай] Mir ist etwas ins Auge geraten
[мір іст етвас інс туге гератен]
У мене висока температура Маm wysokfe temperature
[мам високон
температурен] I've got fever

[айв гот фгве] Ich habe hohes Fieber

[іхь хабе хоес фібер]
Я не можу спати Nie möge spac
[нє моге спачь] I can't sleep
[ай ка:нт wii:n] Ich kann nicht schlafen
[іхь кан ніхьт шлафен]
У мене загальне недомагання Mam zle
Samopoczucie
[мам зве самопочучє] I feel general weakness
[ай фі:л дженерел yi:кнic] Ich fühle allgemeine
Schwäche
[іхь фюле альгемайне швехе]
У мене немає апетиту Nie mam apetytu
[нє мам апетиту] I have lost my appetite
[ай хев лост май ештайт] Ich habe meinem Appetit verloren
[іхь хабе майнен апетит
ферлорен]
У мене запаморочення Mam zawroty glowy
[мам завроти гвови] I feel dizzy
[ай ф1:л fli3i] Ich habe Schwindel
[іхь хабе швіндель]
48
Я повинен дотримуватись постільного режиму? Musze zostac w lözku?
[мушен зостачь в вужку] Shall I stay in bed?
[шел ай стей iн бед?] Soll ich das Bett hüten?
[золь іхь дас бет хютен?]
Що я повинен їсти? Со powinienem jesc? [цо повінєнем єшьчь] What shall I eat?
[уот шел ай i:т?] Was kann ich essen?
[вас канн іхь есен?]
Випишіть мені ліки від... Wypiszcie mnie lekarstwo od...
[випішьчє мне
лекарство од...] Will you give me the medicine for...
[уіл ю гiв мi зе медеш фо...] Verschreiben Sie mir eine Arznei gegen...
[фершрайбен зі мір айне арцнай геген...]
Що зі мною, лікарю? Со jest nie tak ze mmj, doktorze?
[цо ест не так зе мнон доктоже] What is wrong with me, doctor?
[уот iз рон' yiз мi, докте?] Was ist los mit mir, Arzt?
[вас іст лос міт мір, арцт?]
Зараз я виміряю вам тиск Teraz bеdzie zmierzac cisnienie
[тераз бенджє змєжачь чіснєнє] Let me take your blood pressure
[лет мi тейк йо блад преша] Lassen Sie mich Ihren Blutdruck messen
[ласен зі міхь і:рен блутдрук месен]
У мене високий тиск Mam wysokie cisnienie
[мам високе чіснєнє] You have high pressure
[ю хев хай преша] Sie haben einen hohen Blutdruck
[зі хабен айнен хоен блутдрук]
Покажіть горло Pokazcie gardlo
[покажчє гардво] Let me see your throat [лет мi ci: йо cpoyr] Lassen Sie mir Ihren Hals
angucken
[ласен зі мір і:рен хальс ангукен]
Відкрийте рот Otwörzcie usta
[отвужчє уста] Open your mouth
[оупен йо маус] Öffnen Sie Ihren Mund [ьофнен зі і:рен мунт]
Який ви ставите діагноз? Jakq mozna zrobic diagnoz??
[якон можна зробічь діагнозен] What is your diagnosis?
[уот iз йо дайагноуаз?] Wie ist Ihre Diagnose?

[ві іст і:ре діагнозе?]
3 вами не трапилось нічого серйозного Z panem si? nie stalo nie powaznego
[з панм шє не ставо ніц поважнего] There's nothing wrong with you
[зейз нaciн' рон' yiз ю] Es ist nichts Schlimmes los mit Ihnen
[ec іст ніхьтс шлімес лос міт і:нен]
Потрібно дотримуватись дієти Konieczne jest przestrzegac diety
[конечне ест пшестшегачь дієти] You must keep a diet
[ю мает и:п e дайет] Sie müssen eine Diät halten [зi мюсен айне діeт хальтен]
Приймайте ліки 3 рази на день перед
(після) їжі Przyjmujcie leki trzy razy dziennie przed(za) jedzeniem

[пшиймуйчє лєкі тши рази джєннє пшед
(за) єдзенєм]
Take the medicine three times a day before (after) a meal [тейк зе медеш фрі: таймз е дей біфо:
(а:фте) е міал] Nehmen Sie die Arznei dreimal am Tage vor (nach) dem Essen ein
[немен зi ді арцнай драймаль ам та:ге фор (нах) дем есен айн]
Потрібно дотримуватись постільного режиму Jest konieczne do wykonania lezenie wlozku
[єст конечне до виконаня лєженє в вужку]
You must stay in bed

[ю мает стей iн бед] Sie sollen das Bett hüten

[зi золен дас бет хютен]
49
Випишіть, будь ласка рецепт Proszе wypisac recept?
[проше випісачь
рецептен] Please give me a prescription [плі:з гів мi e пpicкpiпшн] Stellen Sie mir bitte ein Rezept aus
[штелен зi мip бiттe айн
рецепт aye]
Скільки я повинен вам заплатити? lie nalezy zaplacic?
[ілє налєжи запвачічь] How much do I pay you?
[хау мач ду ай пей ю?] Wie viel soll ich bezahlen?
[в1фшь золь ixb беца:лен?]
У вас є медична страховка? Czy macie ubezpieczenie zdrowotne?
[чи мачє убезпечене здровотне] Do you have medical insurance?
[ду ю хев мед1екл іншюаренс?] Haben Sie medizinische
Versicherung?
[хабен зi медщипше
ферзіхерунк?]502.7.2. Аптека
Де найближча аптека? Gdzie jest najblizsza apteka?
[гдже ест найбліжша аптека] Where is the nearest drugstore?
[yeapiз зе нiapicт драг сто:?] Wo liegt die nächste Apotheke?
[вол лікт ді нехьсте апотеке?]
Мені потрібні ліки за цим рецептом Potrzebujе lekarstwa do tego przepisu
[потшебуе лекарства до тего nnienicy] I need medicine for this prescription
[ай ш:д зе медеш фо:
зic прескршнпн] Ich brauche die Arznei nach diesem Rezept
[іхь браухе ді арцнай нах дізем рецепт]
Мені потрібно замовити ліки Muszе zamowic lekarstwo
[потшебуе замувічь лекарство] I need to order the medicine
[ай ш:д ту о:де зе медеш] Ich muss die Arznei bestellen
[іхь мус ді арцнай бештелен]
Коли будуть готові ліки? Kiedy bеdzie gotowe oto lekarstwo?
[кеду бендже готове
ото лекарство]
When will the medicine be ready?
[уен уш зе медеш 6i
pefli?] Wann wird die Arznei fertig?
[ван вірт ді арцнай фертіхь?]
Дайте мені, будь ласка, ліки від... Dajcie mi jakies lekarstwo od...
[дайчє мі якєшь лекарство од...] Will you give me the medicine for...
[уіл ю гів мі зе медісін фо:] Geben Sie mir bitte Arznei gegen...
[гебен зі мір біте арцнай геген...]
- головного болю - böle glowy
[булє гвови] - a headache
[е хедейк] Kopfschmerzen
[копфшмерцен]
- кашлю -kaszla [кашля] - cough
[коф] - Husten
[хустен]
- нежиті - kataru
[катару] - a cold in the head
[e коулд ін зе хед] Schnupfen п
- гриппу -grypa
[грипа] - influenza [інфлуенза] Grippe [шнупфен]
- застуди - przezi^bienia
[пшезємбєня] - a cold [е коулд] Erkältung [гріпе]
- ангіни - bölu gardla [булю гардва] - a sore throat [е со: сроут] Angina
[ангіна]
- гіпертонії - nadcisnienia
[надчіснєня] - hypertension [хайпетеншн] - Hypertonie
[хюпертоні:]
- болю у серці - bölu w sercu
[булю в серцу] - heartaches
[ха:тейкс] Herzschmerzen
[херцшмерцен]
- розладу шлунку - niestrawnosci [нєстравношьчі] - a stomach upset
[е стамек апсет] - Magenverstimmung
[магенферштімунг]
Снодійне Tabletki nasenne
[таблєткі насенне] Sleeping pills
[слі:пін' пілз] Schlafmittel
[шлафмітель]
Порошки Proszki
[прошкі] Powders
[паудез] Pulver
[пульвер]
Пігулки Таблетки
[таблєткі] Pills
[пілз] Tabletten, Pillen
[таблетен, пілен]
Мікстура Mikstura
[мікстура] Mixture
[міксче] Mixtur
[мікстур]
Иод Jod
[йод] Iodine
[айеді:н] Jod
[йот]
Вата Wata
[вата] Cotton wool
[котон у:л] Watte
[вате]
Бинт Bint
[бінт] Bandage
[бендідж] Verbandstoff
[фербантштоф]
51
Пластир Plaster
[пластер] Plaster
[плахте] Pflaster
[пфластер]
Скільки коштують ці ліки? lie kosztuje oto lekarstwo?
[ілє коштує ото лекарство] How much does this medicine cost?
[xay мач даз зіс медсін кост?] Was kostet diese Arznei?
[вас костет дізе арцнай?]
Скільки разів на день приимати ці ліки? Не razy dziennie przyjmowac te leki?
[ілє рази джєннє пшиймовачь те лєкі] How many times per day shall 1 take this medicine?
[xay мені таймз ne деи шел аи теик зю медісін?] Wie viel Mal pro Tag soll ich diese Arznei einnehmen?
[ві:філь маль про так золь іхь дізе арцнаи айнеемен?]
Два (три) рази на день перед їжею
(після їжі) Dwa (trzy) razy dziennie przed jedzeniem (po jedzeniu) [два (тши) рази джєннє пшед єдзенєм] Twice (thrice) a day
before (after) a meal

[туайс (срайс) e дей бгфо: (а:фте) е мш] Zweimal (dreimal) am
Tage vor (nach) dem
Essen
[цваймаль (драймаль) ам та:ге фор (нах) дем есен]
Кожні дві години по столовій (чайній) ложці Co dwie godziny ро lyzce stoiowej (lyzeczce)
[цо две годжіни по вужце стововей] Every two hours one
table (tee) spoon

[eepi ту: ауез уан тейбл (тк) спу:н] Alle zwei Stunden je einen
Esslöffel (Teelöffel)
[але цвай штунден йе айнен есльофель
(теельофель)]
Я розбив свої окуляри Zlamalem moje okulary

[звамавем моє окуляри] I have broken my glasses
[ай хев броукен май гла:аз] Ich habe meine Brille zerbrochen
[іхь хабе майне бріле церброхен]
Де я можу купити нові окуляри? Gdzie mog? kupic nowe okulary?
[гджє моген купічь нове окуляри] Where can I buy new glasses?
[yea кен ай бай нью гла:с!з?] Wo kann ich eine neue Brille kaufen?
[во кан іхь айне ное бріле кауфен?]
52

ГЛАВА ІІІ. У ДОРОЗІ
3.1. Автомобіль
Автомобіль Samochöd [самохуд] Automobile
[о:темебайл] Der Kraftwagen
[дер крафтваген]
Автомобіль дизельний, багатогрузний Samochöd dieselowy, ciеzki
[самохуд дізельови, чєнжкі] Diesel heavy dump- truck
[ді:зл хеві дам- трак] Der Dieselgroßraumwagen
[дер дізельгросраумваген]
Вантажний автомобіль Ciеzaröwka
[чєнжарувка] Vehicle, lorry, truck
[віекл, лорі, трак] Der Lastkraftwagen (der
LKW)
[дер ласткрафтваген (дер елькаве)]
Легковий автомобіль Samochod
[самохуд] Саг
[ка:] Der Personenkraftwagen (PKW)
[дер перзоненкрафтваген
(дер пекаве)]
Засіб для перевезення Pojazd
[поязд] Transport vehicle
[тренспо:т віекл] Das Beförderungsfahrzeug
[дас
бефьордерунксфарцойк]
Автопотяг Autopociаg
[аутопочьонг] Road train [роуд трейн] Der Autozug [дер аутоцук]
Цистерна Cysterna
[цистрна] Tank
[тенк] Die Zisterne, der Tank
[ді ці стерне, дер танк]
Автомобіль - цистерна Ciçzarôwka-cysterna
[чєнжарувка- цистерна] Tank-car
[тенк-ка:] Der Tankwagen
[дер танкваген]
Рефрижератор Chlodnia
[хводня] Refrigerator
[рефрщжерейте] Der Kühlwagen
[дер кюльваген]
Фургон чи критий
грузовик Awangarda lub pokryte ciçzarôwka [авангарда люб покрите чєнжарувка] Luggage van / Truck
[лагщж вен / трак] Der Kastenwagen, geschlossene LKW [дер кастенваген, дер гешлосене елькаве]
Товарний вагон Wagon towarowy
[вагон товарови] Freight van [фрейт вен] Der Güterwagen
[дер гютерваген]
Грузовик з брезентовим покриттям Samochôd ciçzarowy z brezentem
[самохуд сєнжарови з брезентем] Tarpaulin truck
[та:полш трак] Der LKW mit Plane bedeckt
[дер елькаве міт плане бедект]
Контейнеровоз Samochôd kontenerowy
[самохуд контенрови] Vehicle for transport of containers
[Biекл фо тренспо:т ов контейнез] Der
Containertransportwagen
[дер
контейнертранспортваген]
Вантажний трюм Ciçzarowy utrzymac
[чєнжарови утшимачь] Cargo hold
[ка:гоу хоулд] Der Lastraum
[дер ластраум]
Автобус Autobus
[аутобус] Bus
[бас] Der Autobus, der Bus, der Omnibus
[дер аутобус, дер бус, дер омнібус]
Автобус дальнього сполучення Autobus dalekobiezny
[аутобус
далекобєжни]
Coach
[коуч] Der Reisebus
[дер райзебус]
53
Тягач / причіп
Cicjgnik / naczepa
[чьонжнікі / начепа] Truck / Trailer
[трак / трейла] Die Zugmaschine
[ді цукмашіне]
Буксир Sprzçg przyczepy
[спшенг пшичепи] Tow carriage
[тоу керщж] Der Schleppwagen
[дер шлепваген]
Брати на буксир Вгас w holowaniç
[брачь в холованє] То tow
[ту тоу] Schleppen
[шлепен]
Причіп Przyczepa
[пшичепа] Trailer
[трейла] Der Anhänger
[дер анхенгер]
Напівпричіп Naczepa
[начепа] Semitrailer
[семпрейла] Der Halbanhänger
[дер хальпанхенгер]
Автозавантажувач Wôzek widlowy
[вузек відвови] Selfloader
[селфлоуда] Der Selbstlader
[дер зельпстладер]
Потяг Poring
[почьонг] Train
[трейн] Der Zug
[дер цук]
Літак Samolot
[самольот] Airplane
[еаплейн] Das Flugzeug
[дас флукцойк]
Пароплав Parostatek
[паростатек] Steamer
[сткма] Der Dampfer
[дер дампфер]
Паром Prom
[пром] Ferryboat
[ферібоут] Die Fähre, der Prahm
[ді фе:ре, дер пра:м]
Човен Lodz
[вуджь] Boat
[боут] Das Boot
[дас бо:т]


543.2. Основні частини автомобіля
Кабіна Kabina
[кабіна] Cabin
[кебін] Das Fahrerhaus
[дас фарсрхаус]
Капот Окар
[окап] Cowl
[каул] Die Motorhaube
[ді моторхаубе]
Крило Skrzydto
[скшидво] Wing
[уіи'] Der Kotflügel
[дер котфлюгель]
Радіатор Grzejnik
[гжейнік] Radiator
[рейдіейта] Der Kühler
[дер кю:лер]
Бампер Zderzak
[здежак] Bumper
[бампс] Die Stoßstange
[ді штоештанге]
Паливний бак Zbiornik paliwa
[збьорнік паміва] Fuel tank [фыоел тенк] Der Brennstoffbehälter
[дер бренштофбехельтер]
Багажник Bagaz
[багаж] Boot
[бу:т] Der Kofferraum [дер кофераум]
Запасне колесо Kolo zapasowe
[ковозапасове] Spare wheel
[спеа уі:л] Das Reserverad
[дас резерверат]
Фара Reflektor
[рефлектор] Headlight
[хедлайт] Der Scheinwerfer
[дер шайнверфер]
Фара протитуманна Reflektor przeciwko mgly [рефлектор пшечівко мгви] Fog lamp
[фог лемп] Der Nebelscheinwerfer
[дер небельшайнверфер]
Фара ближнього освітлення Reflektor blizniego oswietlenia
[рефлектор бліжнєго ошьфетлєня] Short-distance headlight [шо:т дістенс хедлайт] Abblcndlichtscheinwerfer
[апблендліхьтшайнверфер]
Стоп-сигнал Swiaflo STOP
[шьфятво стоп] Stoplight [стоплайт] Das Brems
[дас бремз]
Акумуляторна батарея Akumulator
[акумулятор] Storage battery
[сторідж бетері] Die Batterie
[ді батері:]
Катафот (заднє світло) Odbiysnik
(podswietlenie)
[одбвишьнік
(подшьфєтле.не)] Back lights
[бек лайте] Das Schlusslicht
[дас шлюсліхьт]
Передній (задній) номерний знак Z przodu (z tyfu) tablica rejestracyjna
[з пшоду (з тиву) табліца реєстрацийна] Forward (back) number-plate [фоуед (бек) намбеплейт] Das vordere (hintere) Nummernschild
[дас фордере (хінтере) нумершільд]
Вказівник повороту Kierunkowskaz
[керунковсказ] Side light
[сайд лайт] Das Seitenlicht
[дас зайтенліхьт]
Дзеркало заднього огляду Lusterko wsteczne
[люстерко встечне] Back-mirror
[бек міра] Der Rückspiegel
[дер рюкшпігель]
Кермо Kierownica
[кєровніца] Rudder
[раде] Das Steuerrad, das Lenkrad
[дас штойерад, дас
ленкрат]
Кабіна Kabina
[кабіна] Cabin
[кебін] Das Fahrerhaus
[дас фарсрхаус]
Капот Окар
[окап] Cowl
[каул] Die Motorhaube
[ді моторхаубе]
Крило Skrzydto
[скшидво] Wing [уіи'] Der Kotflügel
[дер котфлюгель]
Радіатор Grzejnik
[гжейнік] Radiator
[рейдіейта] Der Kühler
[дер кю:лер]
55
Бампер Zderzak
[здежак] Bumper
[бампс] Die Stoßstange
[ді штоештанге]
Паливний бак Zbiornik paliwa
[збьорнік паміва] Fuel tank
[фыоел тенк] Der Brennstoffbehälter
[дер бренштофбехельтер]
Багажник Bagaz
[багаж] Boot
[бу:т] Der Kofferraum
[дер кофераум]
Запасне колесо Kolo zapasowe
[ковозапасове] Spare wheel
[спеа уі:л] Das Reserverad
[дас резерверат]
Фара Reflektor
[рефлектор] Headlight
[хедлайт] Der Scheinwerfer
[дер шайнверфер]
Фара протитуманна Reflektor przeciwko mgly [рефлектор пшечівко мгви] Fog lamp
[фог лемп] Der Nebelscheinwerfer
[дер небельшайнверфер]
Фара ближнього освітлення Reflektor blizniego oswietlenia
[рефлектор бліжнєго ошьфетлєня] Short-distance headlight [шо:т дістенс хедлайт] Abblcndlichtscheinwerfer
[апблендліхьтшайнверфер]
Стоп-сигнал Swiaflo STOP
[шьфятво стоп] Stoplight
[стоплайт] Das Brems
[дас бремз]
Акумуляторна батарея Akumulator
[акумулятор] Storage battery
[сторідж бетері] Die Batterie
[ді батері:]
Катафот (заднє світло) Odbiysnik
(podswietlenie)
[одбвишьнік
(подшьфєтлене)] Back lights
[бек лайте] Das Schlusslicht
[дас шлюсліхьт]
Передній (задній) номерний знак Z przodu (z tyfu) tablica rejestracyjna
[з пшоду (з тиву)
табліца реєстрацийна]
Forward (back) number-plate [фоуед (бек) намбеплейт] Das vordere (hintere) Nummernschild
[дас фордере (хінтере) нумершільд]
Вказівник повороту Kierunkowskaz
[керунковсказ] Side light [сайд лайт] Das Seitenlicht [дас зайтенліхьт]
Дзеркало заднього огляду Lusterko wsteczne
[люстерко встечне] Back-mirror
[бек міра] Der Rückspiegel
[дер рюкшпігель]
Кермо Kierownica
[кєровніца] Rudder
[раде] Das Steuerrad, das Lenkrad
[дас штойерад, дас
ленкрат]
Ніжні гальма Hamulec nozny
[хамулєц ножни] Foot brake [фут брейк] Die Fußbremse
[ді фусбремзе]
Ручні гальма Hamulec rçczny
[хамулєц ренчни] Hand brake [хенд брейк] Die Handbremse
[ді хантбремзе]
Акселератор Akcelerator
[акцелєратор] Accelerator
[екселерейта] Das Gaspedal
[дас гаспедаль]
Ручний акселератор Gaz rçczny
[газ ренчни] Hand accelerator
[хенд екселерейта] Der Gashebel
[дер гасхебель]
Гальмівний кран Zawör hamulcowy
[завур хамульцови] Brake crane
[брейк крейн] Der Bremshahn
[дер бремзхан]
Двигун Silnik
[шільнік] Engine
[енджш] Der Motor
[дер мотор]
Вентилятор Wentylator
[вентилятор] Fan [фен] Der Ventilator [дер вентілатор]
Головка блоку циліндрів Glowica cylindra
[гвовіца циліндра] Cylinder head
[сілінде хед]
Der Zylinderkopf
[дер ціліндеркопф]
56
Стартер Rozrusznik
[розрушнік] Starter
[ста:та] Der Anlasser
[дер анласер]
Генератор Generator [генератор] Generator
[дженерейта] Die Lichtmaschine
[ді ліхьтмашіне]
Спідометр Prçdkosciomierz
[прендкошьчьомєж] Speedometer
[ст:дом1:та] Der
Geschwindigkeitsmesser
[дер гешвіндіхькайтсмесер]

Картер Skrzynia korbowa
[скшиня корбова] Ground tub
[граунд таб] Die Bodenwanne
[ді боденване]
Карбюратор Gäznik
[гажьнік] Carburetor
[ка:берета] Der Vergaser
[дер варгасе]
Клапан Кіара
[кляпа] Valve
[велв] Das Ventil
[дас вентіль]
Гніздо клапана Gniazdo zaworu
[гняздо завору] Seat of the valve
[ciт ов зе велв] Der Ventilsitz
[дер вентільзітц]
Тарілка клапана Plytka zaworu
[пвитка завору] Plate of the valve
[флейт ов зе велв] Der Ventilteller
[дер вентільтелер]
Поршень Tlok
[твок] Piston
[шстен] Der Kolben
[дер кольбен]
Колінчатий вал Wal korbowy
[вав корбови] Cranked shaft
[кренкт ша:фт] Die Kurbelwelle
[ді курбельвеле]
Карданний вал Wal napçdowy
[вав напендови] Cardan shaft
[ка:дан ша:фт] Die Kardanwelle
[ді карданвеле]
Шатун Prçt
[прент] Con-rod
[кон-род] Die Triebstange, die Pleuelstange
[ді трі:пштанге, ді плойельштанге]
Повітряний фільтр Filtr powietrza
[фільтр повєтша] Air filter
[ea фште] Das Luftfilter
[дас луфтфільтер]
Шарикопідшипник Lozysko kulkowe
[вожиско кулькове] Ball-bearing
[бо:л беарш'] Das Kugellager
[дас кугельлагер]
Роликовий підшипник Lozysko toczne
[вожиско точне] Roller bearing [роула 6eapiH'] Das Rollenlager
[дас роленлагер]
Склоочисник Wycieraczki
[вичєрачкі] Screen wiper [скрі:н уайпа] Der Scheibenwischer
[дер шайбенвішер]
Шина, покришка Оропа
[опона] Tire cover
[гайа каве] Der Autoreifen
[дер ауторайфен]
Вітряне скло Szyba przednia
[шиба пшедня] Windscreen
[уіндскрі:н] Die Windschutzscheibe
[ді вінтшуцшайбе]
Магніт Magnes
[магнес] Magnet
[мегніт] Der Magnet
[дер магнет]
Радіоприймач Radio
[радіо] Radio
[рейдіоу] Das Radio
[дас радіо]
Дверцята автомобіля Drzwi samochodu
[джві самоходу] Car-door
[ка:до:] Die Wagentür
[ді вагентюр]
Місце для водія Umiesc kierowey
[умєшьчь кєровци] Driver's seat
[дравез сі:т] Der Fahrersitz
[дер фа:рерзітц]
Переднє місце Przednie siedzenie
[пшедне еєдзенє] Front seat
[франт сі:т] Der Vordersitz
[дер фордерзітц]
Дискове колесо Koto dysku
[ково диску] Disc wheel [діск уі:л] Das Scheibenrad
[дас шайбєнрат]
Приладна дошка Deska rozdzielcza
[деска розджєльча] Control panel
[контроул пенал] Das Armaturenbrett
[дас арматуренбрет]
57
Сигнальний гудок Rôg sygnalizacyjny [руг сигналізацийни] Alarm hooter
[ела:м ху:те] Die Hupe
[ді хупе]
Лічильник пробігу Licznik kilometrôw
[лічнік кілометрув] Run-counter
[ранкаунта] Der Kilometerzähler
[дер кілометерцелер]
Ричаг переключення Drаzka zmiany biegôw [дронжка змяни бєгув]
Lever of switching
[лі:веров суітчін'] Der Schalthebel
[дер шальхебель]
Педаль зціплення Pedat sprzçgla
[педав егтшенгва] Pedal of clutch
[педал ов клан'] Der Kupplungsheben
[дер куплунксхебель]
Рама Rama
[рама] Frame
[фрейм] Der Rahmen
[дер ра:мен]
Ресора Sprçzyny
[спренжини] Spring
[спрін'1 Die Feder
[ді федер]
Глушник Tlurnik
[твумік] Muffler
[мафле] Der Auspufftopf
[дер ауспуфтопф]
Вихлоп Wydzielina
[виджєліна] Exhaust
[ігзохт] Der Auspuff
[дер ауспуф]
Дизельне масло Olej napçdowy [олей напендови] Diesel oil
[дізел ойл] Das Dieselöl
[дас дізельоль]
Двигун дизеля Silnik wysokoprçzny
[шільнік високопренжни] Diesel engine
[дізел енджін] Der Dieselmotor
[дер дізельмотор]
Наповнюваний патрубок для масло Napelnianie rury oleju [напевнянє рури олею] Oil egg filling carbine
[ойл ег філін' ка:біи] Der Oleinfüllstutzen
[дер
ьольайнфюльштутцен]
Всасуючий трубопровід Przewôd ssаcy
[пшевуд ссонци] Soaking up pipeline
[соукін' an пайплайн] Die Ansaugleitung
[ді анзаукляйтунг]
Свинцева пластина Tabliczka z olowiu
[таблічка з ововю] Lead plate [лед плейт] Die Bleiplatte [ді бляйплатеї]
Переривник Wstrzymywacz
[встшимивач] Breaker
[брейка] Der Unterbrecher
[дер унтербрехер]
Запальний провід Przewöd zaplonu
[пшвуд запвону] Ignition cable
[ігнішн кейбл] Das Zündkabel
[дас цюнткабель]
Пускова ручка Rcjczka zaczynajаca
[рончка зачинайонца] The starting handle
[зе ста:тін' хендл] Die Andrehkurbel
[ді андреекурбель]
Ціпок Lancuchy sniegowe
[ваньцухи шьнєгове] Anti-gliding chain
[ентіглайдін' чейн] Die Schneekette
[ді шнеекете]
Ніпель Sutek
[сутек] Nipple
[ніпл] Der Nippel
[дер ніпель]
Запускати двигун Uruchamiac silnika
[урухамячь шільніка] To start the engine
[ту ста:т зе енджін] Anwerfen, anlassen
[анверфен, анласен]
Буксувати Holowanic
[холованічь] То tow
[ту тоу] Abschleppen
[апшлепен]
Змащувати Nasmarowac То grease
[ту грі:с] Schmieren
[шмі:рен]
Чіпляти Hakowac
[хаковачьі То fasten
[ту фахн] Anhängen
[анхенген]
Рушати з місця Ruszac si?
[рушачь шє] То take off [ту тейк оф] Anfahren
[анфа:рен]
Вмикати Wlаczac
[ввончачь] То switch on [ту суітч он]
Einschalten
[айншальтені]
58
Переключати Przelаczac
[пшевончачь] То switch over
[ту суітч оува] Umschalten
[умшальтені
Заносити Zanosic
[заношічь] То fling
[ту флін'] Schleudern
[шльойдерн]
Обганяти Wyprzedzac
[випшедзачь] То overtake
[ту оуватейк] Überholen
[юберхолен]
Звертати Owinqc
[овінончь] То turn
[ту те:н] Einbiegen
[айнбіген]
Зупинятися Zatrzymywac si?
[затшимивачь шє] То stop
[ту стоп] Anhalten
[анхальтен]
Горюче Paliwo
[паліво] Fuel
[фьюел] Der Kraftstoff
[дер крафтштоф]
Змащувальне масло Srodek smarny
[шьродек смарни] Lubricating oil
[льюбрікейтін' ойл] Das Schmieröl
[дас шмі:рьоль]
Тиск Cisnienie
[чішьнєнє] Pressure
[преша] Der Druck
[дер друк]
Манометр Miernik
[мєрнік] Manometer
[меномі:те] Das Manometer
[дас манометері
Гайка Nakr?tka
[накрентка] Nut
Гнат] Die Mutter
[ді мутер]
Болт Rygiel
[ригєль] Bolt
[боулт] Der Bolzen
[дер больцені
Гвинт Sruba
[шьруба] Screw
[скру:] Die Schraube
[ді шраубе]
Рукоятка Uchwyt
[ухвит] Handle
[хендл] Der Griff
[дер гріф]
Брезент Brezent
[брезент] Canvas
[кенвас] Die Plane
[ді плане]
Вібрація Wibracja
[вібрацйа] Vibration
[вайбрейшн] Die Schwingung
[ді швінгунк]
Міняти, заміняти Zmieniac, zamieniac
[змєнячь, замєнячь] То change, exchange
[ту чейндж, іксчейндж] Wechseln
[вексельн]
Закріпляти Zamocowywac
[замоцовивачь] То fix, fasten
[ту фікс, фа:сн] Befestigen
[бефестіген]
Гальмувати Spowolniac
[сповольнячь] То brake
[ту брейк] Bremsen
[бремзен]
Заливати (воду, масло) Wliwac (wodç, olej)
[влівачь (воде, олей)] То fill in with (water, oil)
[ту філ ін уіз (уота, ойл)] Eingießen
[айнгіхен]
Зливати (воду, масло) Zaliwac (wodç, olej)
[залівачь (воде, олей)] То pour out (water, oil) [ту по: аут (уота, ойл)] Ablassen
[апласен]
59


3.3. Діалог на трасі
Скільки кілометрів до найближчого мотелю? Не kilometröw do najblizszego hotelu?
[ілє кілометрув до найбліжшего хотелю] How many km are there to the nearest motel?
[xay мені кілемітез a: зеа ту зе ніаріст моутел?] Wie viel km sind bis zum nächsten Motel?
[віфіль кілометер зінт біс цум нехьстен мотель?]
Де можна припаркуватися на ніч? Gdzie mozna zaparkowac siç na noc?
[гджє можна запарковачь шє на ноц] Where can I park my vehicle for a night? [yea кен ай па: к май віекл фор е найт?] Wo kann ich mein
Fahrzeug für eine Nacht abstellen?
[во канн іхь майн фа:рцойк фюр айне нахт апштелен?]
За 5 км звідси розташована стоянка, що охороняється W 5 km od hotelu znajduje siç strzezony parking
[в пєньчу кілометрах од хотелю знайдує шє стшежону паркінг] There is a protected parking place 5 km from
here
[зеаріз e протектід па:кін' плейс файв кіломітез фром хіе] Es gibt einen bewachten Parkplatz 5 km von hier
[ec гіпт айнен бевахтен парк плац фюнф
кілометер фон хі:р]
Там же є хороший мотель з баром та
більярдною Jest tez tadny hotel z barem і salç bilardow^ [ест теж вални хотель з барем і салєн більярдовон] There is also a decent motel with a bar and a billiard room
[зеаріз олсоу e ді:сент моутел уіз е ба: енд е більед ру:м] Auch dort gibt es ein anständiges Motel mit einer Bar und einem
Billardzimmer
[ayx дорт гіпт ее айн анштендігес мотель міт айнер бар унт айнем
більяртцімер]

Скільки кілометрів до найближчого мотелю? Не kilometröw do najblizszego hotelu?
[ілє кілометрув до
найбліжшего хотелю]
How many km are there to the nearest motel?
[xay мені кілемітез a: зеа ту зе ніаріст моутел?]
Wie viel km sind bis zum nächsten Motel?
[віфіль кілометер зінт біс цум нехьстен
мотель?]

Мені потрібно заправити машину Muszе napelnie samochod
[муше напевшчь самохуд]
I need to fill in the vehicle with petrol
[ай ні:д ту філ ін зе віекл уіз петрол] Ich muss das Fahrzeug tanken
[іхь мус дас фа:рцойк танкен]
Далеко до найближчої заправної станції? Czy daleko jest do najblizszej stacji benzynowej?
[чи далеко ест до найбл1жшей стацш бензиновей]
Is it far to the nearest filling station?
[із іт фа: ту зе ніаріст філін' стейшн?] Ist das weit bis zur nächsten Tankstelle? [іст дас вайт біс цур нехьстен танкштеле?]
Проїдете перехрестя і через 800 м побачите заправна станцію Przejedzicie przez skrzyzowanie i po 800 m zobaczycie stacjа
Benzynowа

[пшейджече пшез скшижоване i по 800 м зобачиче стацйен бензиновон]
Pass the crossing and after 800 m there'll be a
filling station

[па:с зе кросін енд афте ест хандріт мітез зеалбі е філін' стейшн] Fahren Sie die Kreuzung vorbei und nach 800 m werden Sie Tankstelle
sehen

[фа:рен зі ді кройцунк форбай унт нах ахт хундерт метер верден зі ді танкштеле зеен]
60
Вас зупинили за... Pan jest zatrzymany za...
[пан ест затшимани
за] You are stopped for...

[ю а стопт фо:...] Sie sind für... angehalten

[зі зінт фюр...
ангехальтен]
- перевищення швидкості - nadmierng prpdkosc
[надмернон прендкошьчь] overpassing the speed limits
[оувепа:сін' зе спі:д ліміте] - die
Überschreitung der
Geschwindigkeit [ді юбершрайтунк дер гешвіндіхькайт]
- порушення забороняючого знаку - naruszenie znaka z zakazem [нарушене знака з заказем] violating the
interdiction sign
[вайелейтін' зе інтедікшн сайн] - den Verstoß des Verbots Zeichens
[ден форштос дес. ферботс цайхенс]
- обгін у неналежному місці - wyprzedzanie w niewlasciwym miejscu
[випшедзане в неввашь'пвим мейсцу] - passing by in an unauthorized place

[па:сін' бай ін e анаухорайзд плейс] - das Uberholen in einer falschen Stelle

[дас юберхолен ін лайнер фальшем штеле]
- провокування аварійної ситуації - prowokowanie sytuacji awaryjnej
[провоковане ситуацшаварийней] - creating an accident situation
[кріейтін' єн ексідент сітюейшн] - das Schaffen einer Unfallsituation
[дас шафен айнер унфальзітуаціон]
Пред'явіть ваші документи Przedstawicie swoje dokumenty
[пшедставіче своє документа] Present your documents [прізент йо докьюментс] Legen Sie Ihre Unterlagen vor
[леген зі i:pe унтерлаген фор]

Пред'явіть документи на вантаж Przedstawicie dokumenty dotyczace ladunku
[покажчє документи дотичонце вадунку] Present your transport
documents
[прізент зе тренспо:т докьюментс] Legen Sie die Unterlagen fur die Ladung vor
[леген зі ді унтерлаген фюр ді ладунк фор]
Ось моє водійське посвідчення, паспорт і «Зелена картка» Tojestmojeprawo jazdy, paszport і "Zielona karta"

[то єст моє право язди, пашпорт і жєльона
карта] Here are my driving license, my passport and the Green Card

[хіера: май драйвін' лайсенс, май па:спо:т енд зе грі:н ка:д]
Da sind meine
Führerschein, Reisepass und Grüne Karte

[да зінт майне фюрершайн, райзепас унт грюне карте]
Це страховка на
машину То jest ubezpieczenie па samochod
[то єст убезпечене на самохуд] Here is the vehicle insurance
[хіеріз зе віекл іншюаренс] Da ist die
Autoversicherung
[да іст ді аутоферзіхерунк]
Це транспортна
накладна То jest list przewozowy
[то єст ліст пшевозови] Here is the transport
waybill
[хіеріз зе тренспо:т уейбіл] Da ist der Frachtbrief
[да іст дер фрахтбріф]
За що мене зупинили? Za со mnie zatrzymali?
[за цо мне затшималі] What was I stopped for?
[уот уоз ай стопт фо:?1 Wofür wurde ich angehalten?
[вофюр вурде іхь ангехальтен?]
Що я порушив? Co naruszylem?
[Цо нарушивем] What did I break?
[уот дід ай брейк?] Was habe ich verletzt?
[вас хабе іхь ферлецт?]
61
Ви знаходитесь за кермом у нетверезому вигляді Prowadzicie jazd? pijanym
[проваджічє язде піяним] You are driving your vehicle in a state of intoxication [ю а драйвін' йо віекл ін е стейт ов інтоксікейшн] Sie fahren Ihr Fahrzeug in einem angetrunkenen Zustand
[зі фа:рен i:p фа:рцойк ін айнем ангетрункенен цуштант]
Ви проїдете за мною до поліцейського
відділу Pojedziecie ze mnq do posterunku policji
[поєджєчє зе мнон до постерунку поліцйі] Follow me to the police
office
[фолоу мі ту зе полі:с офіс] Folgen Sie mir bis zum Polizeirevier
[фольген зі мір біс цум поліцайревір]
За нашими даними, ваша машина
перебуває в угоні Wedlug naszych danych, pana samochod jest zarejestrowany w
porwaniu

[ведвуг наших даних пана самохуд єст зареєстровани в
порваню]
According to our database, your vehicle is
registered as stolen

[еко:дін' ту aye дейтабейс, йо віекл із реджістед ез стоулен] In unserer Datenbank steht
Ihr Wagen als ein
Entführener

[ін унзерер датенбанк штейт i:p ваген альс айн ентфюренер]
Штраф Grzywna
[гживна] Penalty, fine
[пеналті, файн] Die Geldstrafe [ді гельтштрафе]
Накладати штраф Nnakladac grzywnij
[наквадачь гживне] To impose a fine
[ту iмпoyз e файн] Mit Strafe belegen
[міт штрафе белеген]
Я випишу штраф, який ви повинні сплатити у зазначений строк Napisze kare, ktöre trzeba zaplacic w
okreslonym terminie

[напіше карен, ктуре
тшеба запвачічь в окрешьлоним терміне] I'll give you out a penalty, which is to pay
in the indicated term

[айл гie ю аут e пeнaлтi, yiч iз ту пей iн зе індікейтід те:м] Ich werde Ihnen eine Strafe geben, die in der angezeigten Frist bezahlt
werden soll

[іхь верде і:нен айне штрафе гебен, ді ін дер ангецайктен фріст
бецальт верден золь]

Здраствуйте, офіцер, мені потрібна ваша допомога Witam, panie wladzo, potrzebuj? pomocy
[вітам, пане ввадзо, потшебує помоцу] Hello, officer, I need
your help
[хелоу, офюе, ай т:д йо хелп] Hallo, Herr Offizier, ich brauche Ihre Hilfe
[хало, хер офіці:р, іхь браухе і:ре хільфе]
Мені здається, що вже 2 години за мною слідкує підозрілий автомобіль Mysle, ze juz przez 2 godziny sliedzi mnic
podejrzany samoehod

[мишьлє, же юж пшез 2 годжини шельджі мнє подейжани самохуд] It seems to me, that a suspicious car is following me already for 2 hours
[iт ci:мз ту мi зет e cacniinec ка: iз фолоуш' мi о:лреді фо ту: ауез] Es scheint mir, dass ein misstrauisches Auto mir bereits seit 2 Stunden folgt

[ec шайнт мір дас айн містрауішес ауто мір берайтс зайт цвай
штунден фолькт]

Він їде за мною на відстані 500 м і не обганяє On jezdzi za MN^ w odleglosci 500 m, a nie wyprzedza
[он єжджі за мнон в одлєгвошьчі 500м, a не випшедза] It is following me at a distance of 500 m and doesn't pass me by [iт iз фолоуш' мi ет e дютенс OB файф хандри- мЬез енд
дазнт па:с мi бай] Es folgt mi mit einer Entfernung von 500 m und überholt mich nicht
[ec фолькт мір міт айнер ентфернунк фон фюнф хундерт метер унт
юберхольт міхь ніхьт]

62
На мої сигнали він не реагував, і я подзвонив вам за номером
екстреної допомоги Na möj znak on nie odpowiadal, і zadzwonilem do numeru alarmowego
[на муй знак он не одповядав і задзвонівем до нумеру алярмовего] It didn't respond to my signals and I dialed the number of emergency [iт діднт picпoнд ту май сігналз енд ай дайалд зе нам бер ов іме:дженсі] Es antwortete auf meine Signale nicht, und ich habe die Sonderhilfe gewählt [ее антвортете ауф майне зігнале ніхьт унт іхь хабе ді зондерхільфе гевельт]
Це дуже розумно Jest to bardzo rozs^dnie
[ест то бардзо розсонднє] It's very reasonable [ітс вepi рі:знебл] Das ist sehr vernünftig
[дас іст зеер
фернюнфтіхь]
Уже пізно, вам варто десь заночувати Jest pözno, trzeba panu gdzies przespac
[єст пужьно, тшеба пану гджешь пшеспачь] It's late, you should spend a night
somewhere
[iтc лейт, ю шуд стенд е найт самуеа] Es ist zu spät, Sie sollen irgendwo übernachten
[ec і ет цу шпет, зі
золен іргентво
юбернахтен]
Патрульна машина супроводить вас до найближчої стоянки, яка охороняється Samochöd patrolowy doprowadzi рапа do najblizszego parkingu strzezonego
[самохуд патрульови допроваджі пана до найбліжшего паркінгу стшежонего] The patrol car will escort you to the nearest
protected parking place

[зе петроул ка: уш еско:т ю ту зе нiapicT протектщ па:кін'
плейс] Der Streifenwagen wird
Sie zum nächsten bewachten Parkplatz
begleiten
[дер штрайфенваген вірт зі цум нехьстен бевахтен парк плац бегляйтен]
Патрульна машина супроводить вас до місця призначення Samochöd patrolowy doprowadzi рапа do miejsca docelowego
[самохуд патрульови допроваджі пана до мєйсца доцельовего] The patrol car will escort you to the place
of destination
[зе петрол ка: уіл icкo:т ю ту зе плейс ов дестшейшн] Der Streifenwagen wird Sie zum Bestimmungsort begleiten
[дер штрайфенваген вірт зі цум бештімунксорт бегляйтен]
У мене проблеми 3 машиною Mam problemy z samochodem
[мам проблеми з самоходем] I have problems with my vehicle
[ай хев проблемз yi3 май віекл] Ich habe Probleme mit meinem Fahrzeug
[іхь хабе проблеме міт майнем фа:рцойк]
У мене заглух двигун Zlamalem silnika
[звамавем шільніка] The engine has stopped
[3i енджш хез стопт] Der Motor hat angehalten
[дер мотор хат ангехальтен]
У мене несправне
кермове керування Мат uszkodzony uktad kierowniczy
[мам ушкодзони уквад кєровнічи] The steering system doesn't work [зе cтiepiн' cicтeм дазнт уе:к] Die Lenkung ist kaputtgegangen
[ді ленкунк іст капутгеганген]
У мене несправна
гальмівна система Мат uszkodzony uklad hamulcowy
[мам ушкодзони уквад хамульцови] The break system doesn't work [зе брейк систем дазнт ye:к] Die Bremse ist kaputtgegangen
[ді бремзе іст капутгеганген]
У мене несправна
коробка зміни передач Мат uszkodzone skrzynie biegdw
[мам ушкодзоне
скшинє бєгув]
The gearbox is broken
[зе пебокс iз броукн] Das Schaltgetriebe ist kaputtgegangen [дас шальтгетрі:бе іст капутгеганген]
У мене несправність ведучого моста Мат uszkodzony os nap^dow^ [мам ушкодзонон ошь напендовон] The leading axle is broken
[зе лкдш' ексл i3 броукн] Die Hauptachse ist kaputtgegangen [ді хауптаксе іст капутгеганген]
63
Я не можу викликати допомогу, оскільки мій мобільний телефон розрядився Nie mog? zadzwonic ро ротос, bo moja komorka nie zyje
[нє моге задзвонічь по помуц, бо моя комурка нє жиє] I can't call the help, because my mobile
phone is discharged [ай ка:нт ко:л зе хелп,
6iK03 май моубайл
фоун i3 дкча:джд] Ich kann die Hilfe nicht anrufen, da mein mobiles Telefon entladen worden ist
[іхь кан ді хільфе ніхьт анруфен, да майн мобілес телефон
ентладен ворден іст]
Викличте, будь ласка, евакуатор Proszç przywolac holownik serwisowy
[проше гшшвовачь холовнік ссрвісови] Please, call an evacuator [плі:з ко:л ен івeкьюейта] Holen Sie bitte einen Schleppwagen
[холен зі біте айнен шлепваген]
Викличте, будь ласка, машину техдопомоги Proszç przywotac pomocç technicznq
[проте прівовачь помоце технічнон] Please, call a technical service
[плі:з ко:л е текнікел се:віс] Holen Sie bitte den technischen Dienst [холен зі біте ден технішен дінст]
Не забудьте пристебнути ремені
безпеки Nie zapomnijcie zapiijc pasôw
[не запомнійче запьоньчь пасув] Don't forget to fasten the safety belts
[доунт фогет ту фа:сн зе сейфті белтс] Vergessen Sie nicht, den Sicherheitsricraen zu
befestigen
[фергесен зі ніхьт ден зіхерхайтерімен цу
бефестіген]


643.4. Вивіски
Автопідприємство Autoprzedsiеbiorstwo
[аутопшедшенбьорство] Road transport company
[роуд тренспо:т кампані] Transportunternehmen
[транспортунтернеемен]
Авторемонтна майстерня Warsztat
Samochodowy
[варштат самоходови] Automobile service

[о:темоубайл ce:вic] Autoreparaturwerkstatt

[ауторепаратурверкшат]
Автостоянка Parkowanie
[наркованє] Parking
[па: Kin'] Parkplatz
[паркплац]
Автострада Autostrada
[аутострада] Highway
[хайуей] Die Autobahn
[ді аутобан]
Автотранспорт Pojazdy
[поязди] Road transport
[роуд тренспо:т] Das Auto
[дас ауто]
Аптека Apteka
[аптека] Drugstore
[драг его:] Die Apotheke
[ді апотеке]
Аеропорт Lotnisko
[льотніско] Airport
[еапо:т] Der Flughafen
[дер флугхафен]
Бензоколонка Stacja benzynowa
[сгацйа бензинова] Petrol pump
[петрол памп] Tankstelle
[танкштеле]
Стережись автомобіля Uwazaj па samochod
[уважай на самохуд] Caution: automobile traffic
[ко:шн: о:темебайл трефж] Achtung:
Kraftfahrzeugverkehr
[ахтунг:
крафтфарцойкферкер]
Лікарня Szpital
[шпіталь] Hospital
[хосштел] Krankenhaus
[кранкенхаус]
Банк Bank
[банк] Bank
[бенк] Bank
[банк]
Булочна Piekarnia
[пекарня] Bakery
[бейкер1] Bäckerei
[бекерай]
Бар Ваг
[бар] Ваг [ба:] Bar
[бар]
Буфет Bufet
[буфет] Buffet
[буфей] Büffet
[бюфет]
Увага! Uwaga!
[увага] Attention!
[етеншн!] Achtung!
[ахтунг!]
Вхід Wejscie
[вейшьчє] Entrance
[ентренс] Eingang
[айнганг]
Вихід Wyjscie
[вийшьчє] Exit
[егзіт] Ausgang
[аусганк]
Вхід (вихід) заборонено Wejscie (przejscie) jest zabronione
[вейшьчє (пшейшьчє) єст заброньоне] No entry
[ноу ентрі] Eingang verboten
[айнганк ферботн]
Вхід платний Wstеp jest platny
[встемп єст пватни] Admission by ticket only
[едмішн бай тікет оунлі] Eingang für Geld
[айнганг фюр гельт]
Вхід безкоштовний Wstеp wolny
[встепм вольни] Admission free
[едмішн фрі:] Freier Eingang
[фразер айнганк]
Службовий вхід Wejscie obshagi
[вейшьчє обсвугі] Service entrance
[се:віс ентранс] Diensteingang
[дінстайнганк]
65
Виходу немає Nie ma wyjscia
[нє ма вийшьчя] No exit
[ноу егзіт] Kein Ausgang
[кайн аусганк]
Вихід у місто Wyjscie do miasta
[вийшьчє до мяста] Exit to the city
[егзіт ту зе сіті] Ausgang zur Stadt
[аусганг цур штат]
Вихідний день Dzien wolny
[джєнь вольни] Day off, rest day, day of rest
[дей офф, реет дей, дей ов реет] Der Feiertag
[дер файертак]
Усе продано Wszystko jest sprzedano
[вшистко єст спшедано] Soled off
[соулд офф] Ausverkauft
[аусферкауфт]
Готель Hotel
[хотель] Hotel
[хоутел] Hotel
[хотель]
Гастроном Delikatesy
[делікатеси] Food store
[фуд сто:] Lebensmittelgeschäft
[лебенсмітельгешефт]
Ожеледиця Deszcz ze sniegiem
[дешчь зе шьнєгєм] Slippery with ice
[сліпері айс уіз] Glatteis
[глатайс]
Госпіталь Szpital
[шпіталь] Hospital
[хоспітел] Hospital
[хоспіталь]
Дорога для об'їзду Droga do objazdu
[дрога до обйазду] Diversion
[дайве:шн] Umleitung
[умляйтунк]
Дорожні роботи Roboty drogowe
[роботи дрогове] Roadworks
[роудуежс] Straßenarbeiten
[штрасенарбайтен]
Дорога перекрита Droga zamkni?ta
[дрога замкнєнта] Road is closed
[роуд із клоузд] Gesperrt
[гешперт]
Дорожні вибоїни Dziury drogowe
[джюри дрогове] Road hollows
[роуд холоуз] Straßenlöcher
[штрасенльохер]
Закусочна Rnajpa
[кнайпа] Snackbar
[снекба:] Imbissstube
[імбісштубе]
Заправна станція Stacja benzynowa
[стацйа бензинова] Filling station
[філін стейшн] Tankstelle
[танкштеле]
Зоопарк Zoo
[зоо] Zoo
[зу: ] Zoo
[цоо]
Зайнято Jest zaj?to
[ест заєнто] Taken
[тейкн] Besetzt
[безетцт]
Заброньовано Jest zarezerwowano
[єст зарезервовано] Reserved
[різе:вд] Vorbestellt
[форбештельт]
Закрито Jest zamkni^to
[єст замкнєнто] Closed
[клоузд] Geschlossen
[гешлосен]
Закрита ділянка дороги від... до... Zamkni^ty jest odcinek drogi od ... do...
[замкнєни одчінек дрогі од до] The site of road from... up to... is
closed
[зе сайт ов роуд фром... aп ту... із клоузд] Strecke von... bis...
gesperrt
[штреке фон... біс...
гешперт]
Пристебніть ремені Zamocujcie pasy
[замоцуйчє паси] Fasten your safety
belts
[фа:сн йо сейфті белтс] Befestigen Sie Ihre Sicherheitsriemen [бефестіген зі i:pe зіхерхайтсрімен]
Запасний вихід Wyjscie awaryjne
[вийшьчє аварийне] Emergency exit
[іме:дженсі егзіт] Notausgang
[нотауеганг]
Кафе Kawiarnia
[кавьярня] Café
[кефей] Café
[кафе]
66
Книжковий магазин Ksi?garnia
[ксєнгарня] Bookshop
[букшоп] Buchhandlung
[буххандлунк]
Кінотеатр Kino
[кіно] Cinema
[сінема] Kino
[кіно]
Каси Kasy
[каси] Cash departments
[кеш діпа:тментс] Kassen
[касен]
Купатися заборонено Nie wolno plywac
[нє вольно пвивачь] No swimming
[ноу суімін'] Schwimmen verboten
[швімен ферботен]
Палити заборонено Nie palic
[нє палічь] No smoking
[ноу смоукін'] Rauchen verboten
[раухен ферботен]
До поїздів Na perony
[на перони] To the trains
[ту зе трейнз] Zu den Zügen [цу ден цюген]
Контрольно- пропускний пункт Punkt kontrolny
[пункт контрольни] The check point
[зе чек пойнт] Kontrollstelle
[контрольштеле]
Ліфт Winda
[вінда] Lift
[ліфт] Lift
[ліфт]
Медпункт Przychodnia
[пшиходня] Red Cross
[ред кросс] Rotes Kreuz
[ротес кройц]
Молочний магазин Sklep mleczarski
[склєп млєчарскі] Dairy store
[деарі сто:] Milchladen
[мільхьладен]
Магазин «Овочі- фрукти» Sklep "Warzywa- owoce"
[склєп важива овоце] Grocery store
[гроусері сто:] Obst- und Gemüseladen
[опст унт гемюзеладен]
Метро Metro
[метро] Subway
[сабуей] U-Bahn
[уба:н]
Музей Muzeum
[музеум] Museum
[мьюзіем] Museum
[музеум]
Негабаритна машина Samochöd przewymiarowany
[самохуд пшевимярови] Heavy-load vehicle
[хевілоуд віекл] Uberbreite
[юбербрайте]
Зупиніться! Stop!
[стоп] Stop!
[стоп] Halt!
[хальт]
Йдіть Idzcie
[іджьчє] Walk
[уо:к] Gehen
[геен]
Об'їзд Objazd
[обйазд] Detour
[дітуе] Umweg
[умвег]
Обгін заборонено! Wyprzedzanie jest zabronione!
[випшедзанє ест заброньоне] No overtaking!
[ноу оуветейкін'] Überholverbot
[юберхольфербот]
Зупинка автобуса Przystanek autobusowy
[пшистанек аутобусови] Bus stop
[бас стоп] Bushaltestelle
[бусхальтештеле]
- тролейбуса - trolejbusowy [тролейбусови] Trolleybus stop
[тролейбас стоп] Obushaltestelle
[обусхальтештеле]
- трамвая - tramwajowy
[трамвайови] Tram stop
[трем стоп] Straßenbahnhaltestelle
[штрасенба:нхальтештеле]
Відкрито від... до... Czynne od ... do ...
[чинне од до] Hours... to...
[ауез... ту...] Geöffnet von... bis...
[геьофнетфон... біс...]
Обережно діти! Uwaga dzieci!
[увага джєчі] Attention! Children! [етеншн! Чілдрен!]
Achtung! Kinder!
[ахтунг! Кіндер!]
Обережно пішоходи! Uwazaj pieszych!
[уважай пєших] Attention! Pedestrian!
[етеншн!
педестріенс!] Achtung! Fußgänger!
[ахтунг! Фусгенгер!]
67
Небезпечно Niebezpieczenstwo
[нєбезпєченьство] Danger
[дейнджа] Gefahr
[гефа:р]
Продовольчий магазин Sklep spozywczy
[склєп споживчи] Food store
[фуд сто:] Lebensmittelgeschäft
[лебенсмітельгешефт]
Пошта Poczta
[почта] Post-office
[поуст офіс] Post
[пост]
Поштова скринька Skszynka pocztowa
[скшинка почтова] Post box
[поуст бокс] Briefkasten
[брі:фкастен]
Поліклініка Przychodnia
[пшиходня] Polyclinic
[поліклінік] Poliklinik
[поліклінік]
Перукарня Zaklad fryzjerski
[заквад фризйерскі] Hairdressing salon
[хеадресін' селу:н] Frisiersalon
[фрізі:рзалон]
Поліцейський відділ Budynek policyjny
[будинек поліцийни] Police station [полі:с стейшн] Polizeirevier BRD
[поліцайреві:р бе ер де]
Перехрестя Skrzyzowanie
[скшижованє] Crossroad
[кросроуд] Straßenkreuzung
[штрасенкройцунк]
Погрузла Ladowanie
[вадованє] Loading
[лоудін'] Verladung
[ферладунк]
Проїзд (прохід) закрито Przejazd (przejscie)
jest zamkniеty

[пшеязд (пшейшьче)
ест замкненти]
Road closed
[роуд клоузд] Straße gesperrt
[штрасе гешперт]
Прохання не шуміти Prosba nie halasowac
[прошьба не хавасовачь] Silence, please
[сайленс плі:з] Bitte Ruhe [біте pye]
Ресторан Restauracja
[рестаурацйа] Restaurant
[рестрон'] Restaurant
[гастхоф]
Розгрузка Rozladunek
[розвадунек] Unloading
[анлоудін'] Entladung
[ентладунг]
Швидка допомога Karetka pogotowia
[каретка поготовя] First aid
[фе:ст ейд] Erste Hilfe
[ерсте хільфе]
Довідкове бюро Biuro referencyjne
[бюро референцийне] Information
[інфемейшн] Auskunft
[аускунфт]
Стоянка Parkowanie
[парковане] Parking
[пажін'] Parkplatz
[паркплац]
Стоянка заборонена Parkowanie jest zabronione
[парковане ест
заброньоне]
No parking
[ноу па:кін'] Parken verboten
[паркен ферботен]
Склад Magazyn
[магазин] Warehouse
[уеахаус] Lager
[лагер]
Тютюн Tyton
[титонь] Tobacco
[тобекоу] Tabak
[табак]
Митниця Cta
[цва] Customs
[кастемз] Zollamt
[цольамт]
Театр Teatr
[театр] Theater
[фіете] Theater
[театер]
Телеграф Telegraf
[телеграф] Telegraph
[телігреф] Telegraf
[телеграф]
Телефон Telefon
[телефон] Telephone
[теліфоун] Telefon
[телефон]
68
Туалет Toaleta
[тоалета] Toilet
[тойліт] Toilette
[туалете]
- для жінок - damska
[дамска] Women
[уімен] - Damentoilette
[даментуалете]
- для чоловіків - m?ska
[менска] Men
[мен] - Herrentoilette
[херентуалете]
Штовхніть двері Pchnаcie drzwi
[пхноньче джвП Push the door
[пуш зе до:] Tür schieben [тюр шібен]
Від себе Od siebie
[од шебе] Push
[пуш] Stoßen
[штосен]
На себе Do siebie
[до шебе] Pull
[пул] Ziehen
[ціен]
Туман Zachmurzenie
[захмужене] Fog
[фог] Nebel
[небель]
Універмаг Dom handlowy
[дом хандльови] Department store
[дша:тмент сто:] Warenhaus
[варенхаус]
Вулиця з одностороннім рухом Ulica
j ednokierunkowa
[уліца еднокєрункова] One-way street [уануей cipi:T] Einbahnstraße
[айнба:нштраее]
Фотографувати заборонено! Robienie zdjеc jest zabronione
[робєнє здйенчь єст заброньоне] No photographing

[ноу фоутеграфін'] Fotografieren verboten

[фотографірен ферботен]
Приватна власність Wlasnosc prywatna
[ввасношьчь приватна] Private property
[прайвгг пропей] Privateigentum
[пріватайгентум]
Експедиція Wyprawa
[виправа] Expedition
[експедішін] Spedition
[шпедіціон]
69


3.5. Аварійна ситуація
Що трапилось? Co siе state?
[цо шє ставо] What happened?
[уот хепнд?] Was ist los?
[вас іст лос?]
Є потерпілі? Czy ofiary?
[чи сон офяре] Are there any victims?
[а: зеареш вшт1мз?] Gibt es Opfer?
[гіпт ее опер?]
Як мені викликати чергового поліцейського? Jak mog? zadzwonic do policji na sluzbie?
[як моген задзвонічь до поліцйі на свужбє] How can I call the policeman on duty?
[хау кен ай ко:л зе пол1:смен он дьюп?] Wie kann ich den diensttuenden Polizisten holen?
[ві канн іхь ден дінсттуенден поліцістен холен]
Ось мої документи То jest moje dokumenty
[то єст моє документи] Here are my documents
[xiepa май
докьюментс] Da sind meine Unterlagen
[да зінт майне унтерлаген]
У мене є свідки
пригоди Bylem swiadkiem incydentu
[бивем шьфядкєм інциденту] I have witnesses of the accident
[ай хев ymdci3 ов 3i екадент] Ich habe Zeugen des Unfalls
[іхь хабе цойген дес.
унфальсі
Зіставити протокол Zatözyc protokot
[звожичь протоков] To draw a protocol
[ту дро: e протокол] Das Protokoll aufnehmen
[дас протоколь ауфнеемен]
Я не буду підписувати протокол, оскільки погано себе почуваю та не впевнений у
своїх показаннях Nie b?d? podpisywac protokol, bo zle si? czuj? і nie jest pewien w swoim zeznaniu
[не бенде подпісивачь протоков, бо жьле шє чує і нє єст певен в своім зезнаню] I won't sign the protocol, because I feel unwell and I doubt my evidence
[ай уоунт сайн зе протокол, бшоз ай фкл ангел енд ай даут май
еввденс] Ich werde das Protokoll nicht unterzeichnen, weil ich mich unwohl fühle und in meinem Zeugnis nicht sicher bin
[іхь верде дас протоколь ніхьт унтерцайхьнен, вайль іхь унволь фюле унд ін майнем цойгніс ніхьт зіхер бін]
Запишіть, будь ласка, тут, у чому моя вина Proszе tu zapisac, jaka jest moja wina
[проше ту зашсачь, яка ест моя вша] Please, put it down here, what I am guilty of [плі:з, пут iт даун xia уот ай ем гітлі ов] Schreiben Sie hier bitte auf, woran mein Schuld ist
[шрайбен зі xi:p біте
ауф, воран майн шульд
іст]
Запишіть, що моєї вини у цій пригода
немає Zapiszcie, ze nie ma mojej winy w tym incydencie
[запшче, же не ма моей вши В ТИМ шциденче] Put it down, that I am not guilty of this
accident
[пут iT даун зет ай ем нот rinTi ов 3ic ексщент]
Schreiben Sie bitte auf, ich bin an diesem Vorfall nicht schuld
[шрайбен зі біте ауф, іхь бін ан ді:зем форфаль ніхьт шульд]
Ми розберемося, 3 чиєї вини трапилась
ДТП Poradzimy sobie, kto ponosi win? za wypadek
[пораджіми собє, кто поноші вше за
випадек]We'll find out who is guilty of the road
accident
[уш файнд аут xy i3 runi ов зе роуд
ексщент] Wir werden herausfinden, wer an diesem Vorfall schuld ist
[вір верден хераусфінден вер ін. ді:зем форфаль шульд
іст]
70
Порушення правил
дорожнього руху Naruszenie przepisöw ruchu drogowego
[нарушене пшешсув руху дроговего] Infringement of traffic regulations
[шфршджмент ов трефш регьюлейшнз] Das Verkehrsdelikt

[дас феркерсделікт]
Недотримання правил техніки безпеки Nieprzestrzeganie przepisöw bezpieczenstwa
[непшестшегане пшепісув безпеченьства] Non-observance of safety regulations [нон-обзе:внс ов сейфта регьюлейшнз] Nichtbeachtung von Sicherheitsregeln [ніхьтбеахтунк фон зіхерхайтсрегельн]
Поламка Zlamanie
[звамане] Breakage
[брекадж] Die Panne
[ді пане]
Пошкодження
автомобіля (товару) Uszkodzenie samochodu (pozycja)
[ушкодзене самоходу
(позицйа)] Damage of the vehicle (of the goods)
[демщж ов зе в1екл (ов зе гудз)] Die Beschädigung des
Kraftfahrzeuges (der Ladung)
[ді бешедігунк дес. крафтфа:рцойгес (дер ладунг)]
Як мені викликати швидку допомогу? Jak mog? wyzwac karetk??
[як моген визвачь кареткен] How can I call the medical assistance? [хау кен ай ко:л зе медшал ecicтeнс?] Wie kann ich die Schnelle Hilfe holen?
[ві канн іхь ді шнеле хільфе холін?]
Як проїхати в пункт першої допомоги? Jak dostac si? do szpitala?
[як достачь ше до штталя] How can I go to the first aid service? [хау кен ай гоу ту зе фе:ст ейд ce:eic?] Wie komme ich zur
Station der ersten Hilfe?
[ві коме іхь цур стадіон дер ерстен хільфе?]
Допоможіть надати допомогу
потерпілим, будь ласка Prosz? pomöc w celu pomocy ofiaram
[проше помуц в целю помоци офярам] Will you help me to give assistance to the victims
[yiл ю хелп мi ту гiв есістенс ту зе віктімз] Helfen Sie bitte dem Nothilfe Verunglückten zu leisten
[хельфен зі біт едем ферунглюктен нотхільфе ду ляйстен]
Я можу відвезти потерпілого до лікарні Mog? odwiezc
poszkodowanego do szpitala
[моге одвєжьчь пошкодованего до шпіталя] I can drive the victim to the hospital
[ай кен драйв зе вік тім ту зе хоспітел] Ich kann den Verunglückten zum
Krankenhaus bringen
[іхь канн ден ден ферунглюктен цум кранкенхаус брінген]
Чи є у вас аптечка для надання допомоги? Czy macie apteczk? do pomocy?
[чи мачє аптечкен до помоци] Do you have the firstaid set for rendering assistance?
[ду ю хев зе фе:ст- ейд сет фо рендерін'
есістенс?] Haben Sie kleine
Apotheke, um Nothilfe zu leisten?
[хабен зі кляйне апотеке ум нотхільфе цу ляйстен?]
Моя машина, здається, серйозно постраждала Moj samochod, wydaje si?, jest powaznie uszkodzony
[муй самохуд видає шє єст поважне ушкодзони] My vehicle seems to get damaged seriously [май віекл сі:мз ту гет деміджд сіріеслі] Mein Fahrzeug scheint ernstlich beschädigt zu
sein
[майн фа:рцойк шайнт ернстліхь бешедікт цу зайн]
Викличте, будь ласка, машину техдопомоги Prosztj przywoiaj samochod awaryjny
[проше пшивовай самохуд аварийни] Please, call the technical assistance
[плі:з ко:л зе текнікел есістенс]
Holen Sie bitte die technische Hilfe
[холен зі біте ді темніше хільфе]
71
Рейсовий поліс Polisa lotowa
[поліса льотова] Voyage policy
[вояж полісі] Die Reiseversicherung
[ді райзеферзіхерунк]
Страховий поліс Polisa ubezpieczenia
[поліса убезпєченя] Insurance policy
[іншюаренс полісі] Die Versicherung [ді ферзіхерунк]
Страховий поліс від нещасних випадків Polisa ubezpieczenia od wypadkow
[поліса убезпєченя од
випадкув] Accident insurance
[аксідент іншюаренс] Die Unfallversicherung
[ді унфальферзіхерунк]
Страхування на умовах «WА»
(включені усі види
аварій) Warunki
ubezpieczenia «WA» (w tym wszystkie rodzaje wypadkow)
[варункі убезпєченя ва (в тим вшисткє родзає випадкув] "WA" insurance ("with average")
[дабл ю ей іншюаренс
(уіз еврідж)] „WA" Versicherung (einschließlich alle Arten der Pannen)
[дабл ю ей ферзіхерунк (айншлісліхь алле артен дер панен)]
Страхування від
збитків Ubezpieczenie па wypadek straty
[убезпечене на випадек страти] Insurance against damages
[іншюаренс егенст демеджіз] Die Versicherung gegen
Schäden
[ді ферзіхерунк геген шеден]
Моя машина
застрахована Moj samochod jest ubezpieczony
[муй самохуд єст убезпєчони] My vehicle has an insurance policy
[май віекл хез єн іншюаренс полісі] Mein Fahrzeug ist versicker
[майн фа:рцойк іст ферзіхерт]
Ось моя страховка То jest moje ubezpieczenie
[то жст моє
убезпечене] Here is my insurance policy
[хіеріз май іншюаренс
полісі] Das ist meine
Versicherung
[дас іст майне
ферзіхерунк]
Оцінка застрахованого майна Осепа ubezpieczonego mienia [оцена убезпєчонего мєня] Valuation of property insured
[вельюейшн OB
пропеті іншюед] Die Schätzung des versicherten Gutes
[ді шетцунк дес. ферзіхертен гутес]
Оцінка вартості майна Wycena nieruehomosci
[вицена нєрухомошьчі] Property appraisal
[пропеті епрейзл] Die Abschätzung des Gutes
[ді апшетцунк дес гутес]
Форс-мажор Sita wyzsza
[шіва вижша] Force majeure
[фо:с маже:р] Die höhere Gewalt
[ді хьоере гевальт]
Викличте на місце пригоди представника українського посольства Zadzwoncie do przedstawiciela przy
Ambasadzie Ukrainy
[задзвоньчє до пщедставічєля пши амбасаджє украіни] Call the representative of the Embassy of
Ukraine to the place of accident
[ко:л зе ріпрезентетів ов зе ембесі ов юкрайн ту зе плейс ов
ексіденті Holen Sie bitte zum Tatort einen Vertreter der
ukrainischen Botschaft

[холін зі біте цум таторт айнен фертретер дер юкраінішен ботшафт]
Чи можна мені доїхати на вашому автомобілі до...? Czy rnog? dojechac na рапа samochodzie do...?
[чи моген доєхачь на пана самоходжє до] Can I use your vehicle to come to the...
[кен ай ю:з йо віекл ту кам ту зе...?] Darf ich mit Ihrem Wagen bis zu... fahren?

[дарф іхь міт і:рем ваген біс цу... фа:рен]
Чи дозволений проїзд по цій вулиці? Czy jest dozwolony przejazd na tej ulicy?
[чи єст дозвольони
пшеязд на тей уліци]
Is this street free for road circulation?
[із зіс стрі:т фрі: фо роуд се:кьюлейшн?] Ist es erlaubt, auf dieser Straße zu fahren? [іст ее ерлаупт ауф дізер штрасе цу фа:рен?]
72
Де я можу сплатити по рахунку? Gdzie mogе zaplacic rachunek?
[гджє моген запвачічь рахунек] Where can I pay the bill?
[yea кен ай пей зе біл?] Wo kann ich eine Rechnung bezahlen?
[во канн іхь айне рехьнунк бецашен?]
Подавати скаргу на будь-кого в... Zlozyc skarg? przeciwko komus w... [звожичь скарген пшечівко комушь в] То make (lodge) а complaint against somebody to...
[ту мейк (лодж) е кемплейнт егенст
ламбаді ту...] Gegen jemanden Klage erheben [геген еманден клаге ерхебен]
Зробити запит стосовно будь-чого, будь-кого Wykonac zapytanie о czyms, kirns
[виконачь запитане о чимшь, кімшь] То make inquiries about something, somebody [ту мейк інкуайаріз ебаут самсін', самбаді] Die Anfrage über etwas, jemanden richten
[ді анфраге юбер етвас, йеманден ріхьтен]
Подавати заяву Przedstawic oswiadczenie [пшедставічь ошьвядченє] То hand in a written application
[ту хенд ін е рітн еплікейшн] Ein Gesuch einreichen
[айн гезух айнрайхен]
Компенсація за шкоду, пошкодження, збитки Odszkodowanie za straty, szkody
[одшкодованє за страти, шкоди] Damages compensation
[демедж1з компенсейшн] Die Verlustentschädigung
[Ді
ферлустентшедігунк]
Заявляти, пред'являти претензію до будь- кого про відшкодування збитків Przedstawic, ztozyc skargi; do kogokolwiek о odszkodowanie
[пшедставічь, звожичь скарген до когоколвєк о одшкодованє] To make a claim against
somebody for damages

[ту мейк e клейм егенст caM6afli фо демедж1з] Einen Anspruch auf
Entschädigung erheben

[айнен аншпрух ауф ентшедігунк ерхебен]
Відмовитися від претензії Porzucic roszczenia
[пожучічь рошченя] То withdraw a claim
[ту уіздро: е клейм] Einen Anspruch zurückziehen [айнен аншпрух цурюкціен]
Відхилити претензію Odrzucic skarg?
[оджучічь скарги] То decline (to reject) a claim
[ту діклайн (ту режект) е клейм] Einen Anspruch ablehnen
(zurückweisen) [айнен аншпрух апленен (цурюквайзен)]
Задовольнити претензію Spelnic roszczenie
[спевнічь рошченє] То meet a claim [ту мi:т е клейм] Einen Anspruch erfüllen
[айнен аншпрут ерфюлен]
Сума претензії Kwota roszczenia
[квота рошченя] The amount of the claim
[зе емаунт ов зе клейм] Der Betrag des Anspruchs
[дер бетрак дес аншпрухс]
Вимога про компенсацію Wniosek о odszkodowanie
[вньосек о одшкодованє] Claim for indemnity (for damages) [клейм фор шдемнт
(фо демеджіз)] Der
Kompensationsanspruch
[дер
компенсаціонсаншпрух]
73

3.6. Автосервіс
Поламка Zlamanie
[зваманє] Breakage
[брейгадж] Die Panne
[ді пане]
Буксирний трос Liny holownicze
[ліни хольовніче] Towing rope [тoyiн' роуп] Das Schlepptau
[дас шлептау]
Домкрат Podnosnik
[подношьнік] Jack
[джек] Die Wagenwinde
[ді вагенвінде]
У мене поламка
(аварія) Mam zlamanie (awari?)

[мам зваманє
(аврьєн)] I've got a breakage (an accident)
[айв гот e брейидж (ен ексщент)] Ich habe eine Panne

[іхь хабе айне пане]
У мене зламалась машина Mоj samochöd siе zepsul
[муй самохуд зепсув] My car is broken
[май ca: а броукн] Mein Wagen
kaputtgegangen
[майн ваген
капутгеганген] ist іст
Мій автомобіль
пошкоджений Mоj samochöd jest uszkodzony
[муй самохуд єст ушкодзони] My vehicle was damaged
[май eiera уоз демаджд] Mein Wagen ist beschädigt [майн ваген іст бешедіхьт] Як викликати механіка
(техдопомогу)? Jak zadzwonic do mechanika (pomocе technicznе)?
[як задзвонічь до механіка (помоце
технічнон)] How can I call a mechanic (technical assistance)? [хау кен ай ко:л е мiкeнік (текшкел есктанс)?] Wie kann ich einen Mechaniker (technische Hilfe) kommen lassen?
[ві канн іхь айнен механікер (техніше хільфе) комен ласен?]
Покажіть мені гараж (автомайстерню), будь ласка Proszе pokazac mi garaz
(napraw? samochodöw)

[проше показачь мі гараж (направе
самоходув)] Will you show me the garage (repair service),
please

[уіл ю шоу мi зе гера:ж (pinea ce:eic), плі:з] Zeigen Sie mir bitte eine
Garage (eine
Autoreparaturwerkstatt)

[цайген зі мір біте айне гараже (айне
ауторепаратурверкштат)]
У мене несправний Mam uszkodzony [мам ушкодзони] My... doesn't work [май... дазнту е:к] ... ist kaputtgegangen
[.. . іст капутгеганген]
- мотор - silnik [шільнік] - Engine [енджш] - der Motor
[дер мотор]
- запалення - zapton
[запвон] - ignition [iraimH] - die Zündung [ді цюндунк]
- свічки запалення - swiece zaplonowe
[шьфєце запвонове] spark plugs
[спа:к плагз] - die Zündkerzen
[ді цюнткерцен]
- зчеплення - sprzеglo [спшенгво] clutch [клатч] - die Kupplung
[ді куплюнк]
- гальма - hamulec
[хамулєц] - break
[брейк] - die Bremse
[ді бремзе]
- коробка передач - skrzynka biegöw [скшинка бєгув] - gearbox
[пебокс] - der Getriebe
[дер гетрібе]
- радіатор - grzejnik
[гжейнікі] - radiator [рсйдіейте] - der Kühler
[дер кюлер]
- передні (задні) ресори - przednie (tylne) sprеzyny
[пшднє (тильне) спренжини] - front (back) springs

[франт (бек) спрінг'з] - die Feder vorne und hinten
[ді федер форне унт хінтен]
- карбюратор - gaznik
[гажьнікі] - carburetor [ка:бьюрета] - der Vergaser
[дер фергазер]
74
- акумулятор - bacteria [батерйа] - storage battery [сторайж бeтepi] - die Batterie
[ді батері:]
- освітлення - oswietlenie [ошьфєтленє] - illumination
[ілу:мінейшн] - die Beleuchtung [ді бельойхтунк]
- джерело світла - zrödlo swiatla [жьрудво шьфятва] - source of light
[со:с ов лайт] - die Lichtquelle
[ді ліхьтквеле]
У мене неполадки з двигуном Mam problem z silnikiem
[мам проблем з шільнікєм] There's something
wrong with my engine [зеаз самсш' рон' yi3 май енджш] Ich habe Motorstörungen

[іхь хабе моторштьорунген]
Двигун нагрівається Silnik nagrzewa si?
[шільнік нагжева шє] The engine is heating [зе енджш i3 xi:TiH] Der Motor Läuft sich heiß [дер мотор льофт зіхь хайс]
Двигун «чихає» Silnik "kicha" [шільнік кіха] The engine pauses [зе енджш no:3ic] Der Motor setzt aus
[дер мотор зетцт аус]
Хто може
відремонтувати машину? Kto moze naprawic maszyn??
[кто може напрвічь машинен] Who can fix my vehicle?
[ху кен фікс май
віекл?] Wer kann meinem Wagen reparieren?
[вер канн майнен ваген репарірен?]
- холодильну
установку - agrégat chlodniczy?
[агрегат хводнічи] - Refrigerator? [рефріджерейте] die Kühlanlage [ді кюльанлаге]
Коли машина буде
відремонтована Kiedy samochôd bçdzie naprawiony? [кеди еамохуд бенджє направьони] When will the vehicle be fixed?
[уен уіл зе віекл бі
фікст?] Wann wird der Wagen fertig sein?
[ван вірт дер ваген фертіхь зайн?]
До обіду? Przed obiadem?
[пшед обядем] Before noon?
[біфо: нун?] Bis Mittag?
[біс мітаг?]
Після обіду? Ро obiedzie?
[по обєджє] In the afternoon?
[ін зе афтенун?] Am Nachmittag?
[ам нахміттаг?]
Скільки коштує ремонт мого автомобіля? Ile kosztuje naprawa mojego samochodu? [ілє коштує направа моего самоходу?] How much shall I pay for my vehicle's repair?
[хау мач шел ай пей фо май віеклз ріпеа?] Was kostet die Reparatur meines Wagens?
[вас костет ді репаратур майнес вагенс?]
Чи є у вас запчастини для мого автомобіля? Czy macie czçsci zamienne dla mojego samochodu?
[чи мачє ченшьчі замєнне для моего самоходу] Do you have spare parts for my vehicle?
[ду ю хев спеа па:тс фо май віекл?] Haben Sie Ersatzteile für meinen Wagen?
[хабен зі ерзацтайле фюр майнен ваген?]
Чи не могли б ви замінити... Môglbyscie zmienic ... [могвбушьчє змєнічь] Could you change...
[куд ю чейндж...] Könnten Sie...austauschen
[кьонтензі... аустаушен]
- хрестовину кардана - krzyz kardana [кшиж кардана] - the U-joint [зе ю-джойнт] - das Kreuzgelenk
[дас кройцгеленк]
- ремінь двигуни - pas napçdowy
[пас напендови] - the engine belt
[зе енджін белт] - den Motorriemen
[ден моторімен]
- шатун - korbowôd [карбовуд] - the connecting rod
[зе кенектін' род] - die Pleuelstange [ді пльойельштанге]
- вкладиш шатуна - wstawianie drçzka
[вставянє дронжка] - the interdiscs
[зе інтедіскс] - die Zwischenscheiben
[ді цвішеншайбен]
- прокладку головки циліндра - uszczelkç glowicy
[ушчельке гвовіци] - the cylinder head gasket
[зе сілінде хед гескет] - die Zyl inderkopfdichtung
[Ді
ціліндеркопфдіхьтунк]
- покришку - oponе
[опоне] - the tire cover [зе тайа каве] - den Mantel
[ден мантель]
75
- автолампочку - lampy samochodowe
[ламписамоходове] - the car-lamp [зе кА:лемп] - die Autolampe
[ді аутолампе]
- склоочисник - wycieraczkç [вичєрачкен] - the wiper
[зе уайпа] - den Scheibenwischer
[ден шайбенвішер]
Чи не могли б ви відремонтувати
(відрегулювати)... Czy mozecie naprawic (wyregulowac)...
[чи можечє направічь
(вирегульовачь)] Could you fix (adjust)...
[куд ю фікс
(еджаст)...] Könnten Sie... reparieren
(regulieren)
[кьонтен зі... репарі:рен (регулярен)]
- паливний насос - pompç paliwa [помпе паліва] - the fuel pump
[зе фьюел памп] die Benzinpumpe
[ді бенцінпумпе]
- водяний насос - pompе wody
[помпе води] the water pump
[зе уота памп] - die Wasserpumpe
[ді васерпумпе]
- масляний насос - pompе olejowе
[помпе олейовон] - the oil pump [зе ойл памп] - die Ölpumpe
[ді ьольпумпе]
- повітряний насос - pomp? pwietrza
[помпе повєтша] - the air pump [зе еа памп] - die Luftpumpe
[ді луфтпумпе]
- форсунку - dysztj [дишон] the injection nozzle
[зе шджекшн нозл] die Einspritzdüse
[ді айншпрітцдюзе]
- гальмівний барабан - bеnben hamulcowy
[бенбен хамульцови] - the brake drum
[зе брейк драм] den Bremstrommel
[ден бремстромель]
- компресор - kompresor
[компресор] the compressor
[зе компреса] - den Verdichter [ден фердіхьтер]
- впускний клапан - zawör wlotowy
[завур вльотови] the intake valve
[зе штейк валв] das Einlassventil [дас
айнласвентіль]
- випускний клапан - zawör wydechowy
[завур видехови] - the exhaust valve [зе iгзo:cт валв] das Auslassventil [дас аусласвентіль]
- вихлопний трубопровід - rury wydechowe
[рури видехове] the exhaust pipeline [зе iгзo:cт пайплайн] - die Auspuffleitung
[ді ауспуфляйтунк]
- маховик - kolo zamachowe
[ково замахове] the flywheel
[зе флайуі:л] das Schwungrad
[дас швункрат]
- амортизатор - amortyzator
[амортизатор] - the shock absorber [зе шок ебзо:ба] - den Stoßdämpfer [ден штосдемпфер]
- батарейне запалення - zapton baterii
[запвон батерйі] - the battery ignition
[зе бетері ігнішн] - die Batteriezündung [ді батеріцюндунк]
- поплавок - plywak
[пвивак] - swimmer [cyiмa] - den Schwimmer
[ден швімер]
Холодильник не
працює Lodöwka nie dziala
[льодувка нє джява] The refrigerator doesn't work
[зе рефрщжерейте дазнт уе:к] Die Kühlanlage versagt

[ді кюльанлаге ферзакт]
Немає тиску фреону Nie ma cisnienia freonu

[нє ма чішьнєня фреону] There is no Freon
pressure
[зeapiз ноу фрюн
преша] Es gibt keinen Freondruck
[ec гіпт кайнен фріондрук]
Зламалась коробка
передач Ziamana jest skrzynia biegöw
[звамана єст скшиня бєгув] The gearbox is broken
[зе пебокс iз броукн] Das Getriebe ist kaputtgegangen [дас
гетрі:бе іст капутгеганген]
Прошу вас вставити
вітряне скло Prosz? рапа umiescic przednic} szyb?

[проше пана умєшьчічь пшдньон шибен] Will you install the
windscreen for me

[уіл ю інсто.:л зе
yiнicкpi :н фо мi] Ich bitte Sie die
Windschutzscheibe einzusetzen [іхь біте зі ді
вінтшуцшайбе
айнцузетцен]

76
У мене утечка повітря Mam przeciek powietrza
[мам пшечіск повєтша] I have air outflow

[ай хев еа аутфлоу] Ich habe Luftverluste

[іхь хабе луфтферлусте]
Прошу
відбуксувати мій автомобіль в... Proszе holowac möj samochöd w ... [проше хольовачь муй самохуд в] Please, tow my vehicle into... [плі:з, тоу май віекл інту...] Ich bitte meinen Wagen zu... abzuschleppen [іхь біте майнен ваген цу... апцушлепен]
Чи є у вас жорсткий буксир? Czy macie ciеzki holownik? [чи мачє чєнжкі хольовнік?] Do you have a hard tow?
[ду ю хев e ха:д тоу?] Haben Sie ein hartes Schlepptau?
[хабен зі айн хартес шлептау?]
Мій автомобіль
важить 20 тон Mоj samochöd wazy 20 ton
[муй самохуд важи 20 тон] My vehicle weighs twenty tones
[май віекл уейз тенті тоунз] Mein Wagen wiegt zwanzig Tonnen [майн ваген ві:гт цванціхь тонен]
Чи зможете ви його відбуксувати? Czy bеdziecie w stanie go holowac?
[чи бенджєчє в стане го хольовачь] Can you tow it off?

[кен ю тоу іт фо?] Könnten Sie ihn abschleppen?
[кьонтен зі і:н апшлепен?]
Скільки буде коштувати відбуксування мого автомобіля? lie bеdzie kosztwac holowania mojego samochodu?
[ілє бенджє коштовачь хольовня моего самоходу?] How much will it cost to tow my vehicle off?

[xay мач yi літ кост ту тоу май віекл оф?] Was wird das Schleppen meines Wagens kosten?

[вас вірт дас шлепен майнес вагенс костен?]
Куди ви зможете відбуксувати мій автомобіль? Dokаd bеjdzie mozna holowac samochod?
[доконд бенджє можна хольовачь самохуд] Where can you tow my vehicle off?

[yea кен ю тоу май віекл оф?] Wohin können Sie meinen Wagen abschleppen?
[вохін кьонен зі майнен ваген апшлепен?]
Допоможіть, будь ласка, витягнути
автомобіль Proszе mi pomöc wyciаgnаc samochod

[проше мі помуц вичьонгнончь самохуд] Please, help me to tow my vehicle off

[плі:з, хелп мі ту тоу май віекл оф] Helfen Sie mir bitte meinen Wagen
herauszuschleppen [хельфен зі мір біте майнен ваген
хераусцушлепен]
У мене в машині є
буксирний трос Mam linie samochodu holowniczego
[мам лінйє амоходу хольовнічего] I have a towing rope in my vehicle
[ай хев e тоуін' роуп ін май віекл] Ich habe ein Schlepptau in meinem Wagen [іхь хабе айн шлептау ін майнем ваген]
Допоможіть, будь ласка, завести
автомобіль Proszе mi pomoc
uruchomic samochöd

[проше мі помуц урухомічь самохуд] Please, help me to start the engine

[плі:з, хелп мі ту ста:т зі енджін] Helfen Sie mir bitte den
Motor anzulassen

[хельфен зі мір біте ден мотор анцуласен]
Допоможіть, будь ласка, викликати автомобіль для
буксировки Proszе mi pomöc wywolac samochöd do holowania
[проше мі помуц вивовачь самохуд до хольованя] Will you help me to call the tractor
[уіл ю хелп мі ту ко:л зе тректа] Helfen Sie mir bitte einen
Schlepper kommenzulassen [хельфен зі мір біте айнен шле пер комен цуласен]
Де можна помити автомобіль? Gdzie mozna umyc samochöd?
[гджє можна умичь самохуд] Where can I wash my vehicle?
[yea кен ай уош май віекл?] Wo kann ich meinen Wagen waschen?
[во канн іхь майнен ваген вашен?]
77
Скільки це коштує? Ile to kosztuje?
[ілє то коштує] How much does it cost? [xay мач даз іт коет?] Was kostet das?
[вас костет дас?]
Чи можете ви влаштувати перевезення автомобіля до ремонтної майстерні? Czy mozesz podac sposôb transporta samochodu do warsztatu?
[чи можеш подань спосуб транстпорту самоходу до варштату] Can you arrange the towing of the vehicle to some repair service?

[кен ю ерендж зе тоуін' ов зе віекл ту сам ріпеа се:віс?] Können Si den Wagen in eine Reparaturwerkstatt abschleppen lassen?

[кьонен зі ден ваген ін айне репараутрверкштат апшлепен?]
Чи можете ви накачати шини? Czy bçdziesz w stanie pompowac opony?
[чи бенджєш в стане помповачь опоне] Can you pump up the tires?
[кен ю памп an. зе
тайез?] Können Sie die Autoreifen aufpumpen?
[кьонен зі ді ауторайфен ауфпумпен?]
Зчеплення Sprzçglo
[спшенгво] Clutch
[кдатч] Die Kupplung
[ді куплюнк]
Зчеплення пробуксовує Sprzçglo slizga siç [спшенгво шьлізга шє] I have clutch slip
[ай хев клатч сліп] Ich habe
Kupplungsschlupf
[іхь хабе
куплюнкешлупф]
Прошу замінити…. Proszç wymienic [проше вимєнічь] Can you change [кен ю чейндж] Bitte ersetzen Sie [бітте ерзетцен зі]
- ведомий диск зчеплення - tarczç sprzçgla [тарчен спшенгва] - the clutch disc [зе клатч діск] - die Kupplungsscheibe
[ді куплюнкешайбе]
- робочий циліндр зчеплення - pompy sprzçgla
[помпи спшенгва] - the working clutch cylinder
[зе уекін клатч сілінде] - den Arbeitszylinder der Kupplung
[ден арбайтеціліндер дер куплюнк]
- головний циліндр зчеплення - sprzçglo glôwnego cylindra
[спшенгво гвувнего циліндра] - the clutch master cylinder
[зе клатч маета сілінде] - den Hauptzylinder der Kupplung
[ден хауптціліндер дер куплюнк]
Прошу відрегулювати зчеплення Proszç wyregulowac sprzçglo
[проше вирегульовачь спшенгво] Will you adjust the
clutch

[уіл ю еджаст зе клатч] Stellen Sie bitte die
Kupplung ein

[штелен зі ібте ді куплюнк айн]
Прошу видалити повітря з системи гідроприводу зчеплення Proszç usunаc
powietrze ze sprzçgla

[проше усунончь повєтше зе спшенгва] Will you remove the air from the hydraulicpneumatic clutch
impulse
[уіл ю ріму:в зі еа фром зе хайдро:лік- ньюметік клатч
імпалс] Bitte entlüften Sie den
hydraulischpneumatischen Kupplungsantrieben
[біте ентлюфтен зі ден хідрауліш-пнойматішен куплюнкантріп]
Коробка передач Skrzynia biegôw [скшиня бєгув] Gearbox
[гіебокс] Das Schaltgetriebe
[дас шальтгетрі:бе]
Погано вмикається п'ята передача Slabe wlqczony piijty bieg
[свабе ввончони пьонти бєг] The high gear is shifted badly
[зе хай гіе із шіфтід бедт] Der fflnfte Gand lässt sich schwer einschalten [дер фюнфте ганк лест зіхь швер айншальтен]
Не вмикається третя передача Nie wlаcza siе trzeci bieg
[нє ввоньча шє тшечі бєг] The third gear is not shifting
[зе се:д rie iз нот
шіфтін:] Der dritte Gang lässt sich nicht einschalten
[дер дріте ганк лест зіхь ніхьт айншальтен]
78
Коробка передач вийшла з ладу Skrzynia biegöw nie powiodla si?
[скшиня бєгув нє повьодва ше] The gearbox is broken
[зе гieбoкс iз броукн] Das Schaltgetriebe ist kaputtgegangen [дас шальтгетрі:бе іст капутгеганген]
Прошу замінити коробку передач Proszе wymienic skrzyniе biegöw
[проше вимєнічь
скшинє бєгув] Will you change the
gearbox
[yiл ю чейндж зе
гieбoкc] Bitte wechseln Sie das Schaltgetriebe [бітте вексельн зі дас шальтгетрі:бе]
Прошу перевірити дистанційний механізм переключення передач Proszе sprawdzic pilot zmiany biegöw [проше справджічь пільот змяни бєгув] Please, check the remote control means
[плі:з чек зе piмoyт контроул мі'нз] Bitte prüfen Sie die
Anlage der Fernschaltung
[бітте прюфен зі ді анлаге дер ферншальтунк]
Карданний вал Wal napаdowy
[вав напендови] Cardan shaft
[ка:дан шафт] Die Kardanwelle
[ді карданвеле]
Великий знос хрестовини карданного вала Duze zuzycie krzyza walu przegubowego

[дуже зужичє кшижа ваву пшегубовего] The cross piece of the cardan shaft is strongly worn
[зе кросс пi:c ов зе ка:дан шафт iз стронпп уо:н] Das Kreuzstück der Kardanwelle ist stark abgenutzt
[дас кройцштюк дер караднвеле іст штарк
апгенутцт]
Вийшли з ладу голчаті підшипники хрестовини кардана Nie powiodlo siе lozysko igielkowe krzyza watu przegubowego
[нє повьодво шє вожиско ігевкове кшижа пшегубовего]
The needle bearings of the cross piece are
broken

[зе ні:дл беарінгз ов зе кросс ni:c аб броукн] Die Nadellager des Kardankreuzstückes sind kaputtgegangen [ді надельлагер дес карданкройцштюкес зінт капутгеганген]
Великий знос пальців хрестовини карданного валу Duze zuzycie palcöw krzyza walu przegubowego
[дуже зужичє пальцув кшижа ваву
пшегубовего]
The crosshead plug is strongly worn

[зе кросхед плаг iз стронпп уо:н] Starker Verschleiß des Kreuzkopfzapfens [штаркер фершляйс дес кройцкопфцапфенс]
Великий знос шліців карданного валу Duze zuzycie wypusty walu przegubowego
[дуже зужичє випусти ваву пшегубовего] The spline of the cardan shaft is strongly worn [зе сплайн ов зе ка:дан шафт iз стронгаи уо:н] Starke Abnutzung des
Kardanwellenschlitzen [штарке апнутцунк дес
карданвеленшліцес]

Прошу замінити хрестовину карданного валу Proszе wymienic krzyza walu przegubowego
[проше вимєнічь кшижа ваву
пшегубовего]
Please, change the cross
piece of the cardan shaft

[плі:з, чейндж зе кросс nix ов зе ка:дан шафт] Bitte ersetzen Sie das Kreuzstück der
Kardanwelle
[біте ерзетцен зі дас кройцштюк дер карданвеле]
Задній міст Os tylna
[ошь тильна] Rear axle
[р1ерексл] Die Hinterachse
[ді хінггераксе]
Гріється бортова передача Rozgrzewa pokladowa
transmisja
[розгжева поквадова трансмісйа] The propelling wheel final impulse gets hot
[зе пропелін' уі:л файна 1мпалс гетс хот] Der Triebrandendantrieb erhitzt sich
[дер
тріпратентантріперхітцт
зіхь]
79
Прошу замінити зовнішній пі
6221 дшипник Proszе wymienic zewnеtrzne lozysko 6221
[проше вимєнічь зевнентшне вожиско
6221] Please, change the outside bearing 6221 [плі:з, чейндж зі аут сайд беарш ckc ту: ту: уан] Bitte ersetzen Sie das Außenlager 6221
[бітте ерзетцен зі дас аусенлагер зеке цвай цвай айнс]
Прошу
сателіти передачі замінити бортової Prosz? wymienic pokladowe przenoszenie satelitarne
[проше вимєнічь поквадове пшеношенє
сателітарне] Please, change the planet wheels of the propelling wheel final impulse
[плкз, чейндж зе плешт угілз ов зе пропелш' уі:л файна
iмпалc] Bitte ersetzen Sie die Planetenräder des
Triebradendantriebes

[біте ерзетцен зі ді планетеередер дес тріпратентантрі: бес]
1 Ірошу замінити вісь заднього мосту Nalezy wymienic os
tylnq
[налєжи вимєнічь ошь тильнон] Please, change the rear axle wave
[nлii:з, чейндж зе piep eксл уейв] Bitte ersetzen Sie die Hinterachswelle
[біте ерзетцен зі ді хінтеракевеле]
Вийшов з ладу диференціал заднього мосту Uszkodzenie tylnej osi [ушкодзенє тильней
оші] The balance gear of the rear axle is broken [зе белене rie ов зе piepексл із броукн] Das Ausgleichsgetriebe der Hinterachse ist kaputtgegangen
[дас аусгляйхьсгетрібе дер хінтераксе іст капутгеганген]
Прошу відрегулювати гальмівні колодки Proszе ustawic klocki hamulcowe
[проше уставічь кльоцкі хамульцове] Please, put the brake shoes properly
[плі:з, пут зе зе брейк шу:з пропелі] Bitte stellen Sie die
Bremsbacken richtig ein
[біте штелен зі ді бремсбакен ріхтіхь айн]
Прошу замінити гальмівні колодки Proszе wymienic klocki hamulcowe
[проше вимєнічь
кльоцкі хамульцове] Please, change the brake shoes
[плі:з, чейндж зе брейк шу:з] Bitte wechseln Sie die Bremsbacken
[біте вексельн зі ді бремсбакен]
Прошу замінити гильмівний барабан Proszq wymienic bеben hamulcowy
[проше вимєнічь
бенбен хамульцови] Please, change the brake drum [mii:3, чейндж зе брейк драм] Bitte ersetzen Sie die Bremstrommel [біте ерзетцен зі ді бремстромель]
Прошу замінити відтяжну пружину Proszе wymienic sprеzynе powrotna
[проше вимєнічь спренжине
поаротнон]
Please, change the break shoe return spring [плкз, чейндж зе брейк шу: piтe:H спрін'] Bitte wechseln Sie die
Rückzugsfeder
[біте вексельн зі ді рюкцуксфедер]
1 «льмівні циліндри Cylindry hamulcowe
[циліндри хамульцове] Brake cylinders
[брейк сшндез] Die Bremszylinder
[дер бремеціліндер]
Прошу замінити гальма Proszij wymienic hamulce
[проше вименічь хамульце] Please, change the breaks
[плкз, чейндж зе брейке]
Bitte wechseln Sie die Bremse
[бітте вексельн зі ді бремзе]
Прошу
відрегулювати гальма Proszе dostosowac hamulce
[проше достосовачь хамульце] Will you adjust the breaks
[уш ю еджаст зе брейке]
Bitte stellen Sie die
Bremse richtig ein
[бітте штелен зі ді бремзе ріхтіхь айн]
80
Прошу замінити гальмівний циліндр Proszе wymienic pompy hamulcowe
[проше вименічь помпи хамульцове] Please, change the brake cylinder
[плі:з, чейндж зе брейк ешшде] Bitte ersetzen Sie den Bremszylinder
[бітте ерзетцен зі ден бремеціліндер]
Задні колісні гальма Tylne hamulce
[тульне хамульце] Back wheel brakes
[бек укл брейке] Die Hinterradbremse
[ді хінтерратбремзе]
Кермове управління Uktad kierowniczy
[уквад кєровнічи] Steering system [eriepiH' cicTeM] Die Lenkung
[ді ленкунк]
Прошу ліквідувати протікання з-під сальника гідропідсилювача Nalezy wyliminowac wycieki oleju z uszczelkа ukladu wspomagania kierownicy [налєжи виліміновачь вичєкі олею з ушчелькон укваду впомаганя
кєровніци] Please, remove the stuffing box leakage of
the hydraulic amplifier

[пл:з, piмy:в зе стафін' бокс лшдж ов зе
хайдро:лж емплііфайа] Bitte beseitigen Sie das
Stopfbüchsenleck des
hydraulischen Verstärkers

[біте безайтіген зі дас штопфбюксенлек дес хідраулішен ферштеркерс]
Прошу замінити гідронасос Proszе wymienic gidronasos
[проше вименічь гідронасос] Please, change the water pump
[плі:з, чейндж зе уота памп] Bitte wechseln Sie die hydraulische Pumpe
[біте вексельн зі ді хідрауліше пумпе]
Прошу замінити гідропідсилювач Proszе wymienic gidromoc
[проше вименічь гідромоц] Please, change the hydraulic amplifier
[плі:з, чейндж зе хайдро:лж емшпфайа] Bitte wechseln Sie den hydraulischen Verstärker [біте вексельн зі ден хідраулішен ферштеркер]
Підвіска Zawieszenie
[завєшенє] Suspension
[саспеншн] Die Radaufhängung
[ді ратауфхенгунк]
Амортизатор стукає Amortyzator puka
[амортизатор пука] The shock absorber knocks
[зе шок ебзо:бе нокс] Der Stoßdämpfer klopft [дер штоедемпфер клопфт]
Прошу замінити амортизатор Proszе wymienic amortyzator
[проше вименічь амортизатор] Please, change the shock absorber
[плі:з, чейндж зе шок ебзо:бе] Bitte ersetzen Sie den
Stoßdämpfer
[біте ерзетцен зі ден штоедемпфер]
Пневматична ресора вийшла з ладу Sprеzyna powietrzna jest nieczynna
[спренжина повєтшна ест нечинна]
The pneumatic spring is broken
[зе ньюметж cnpiн' iз броукн] Die pneumatische Feder ist kaputtgegangen
[ді пнойматіше федер іст капутгеганген]
Прошу замінити пневматичну ресору Proszе wymienic sprеzynе powietrznе
[проше вимєнічь спренжине
повєтшнон]
Please, change the pneumatic spring
[плі:з, чейндж зе
ньюметік спрін'] Bitte ersetzen Sie die pneumatische Feder
[біте ерзетцен зі ді пнойматіше федер]
Збільшений люфт у шаровому шарнірі
колихаючого ричага Zwiçkszony przeswit w zlqczu kulowym wahacza
[звєнькшони пшешьвіт в звоньчу кульовим вахача] The play air) in the ball joint of the swinging
lever is too big
[зе плей (еa) ін зе бо:л джойнт ов зе суінгін' леве із ту: біг] Das Spiel (die Luft) im Kugelgelenk des
Schwinghebels ist zu groß [дас шпі:ль (ді луфт) ім кугельгеленк дес швінкхебельс іст цу
гросс]

81
Прошу замінити шаровий шарнір Proszç wymienic przegub kulowy
[проше вимєнічь
пшегуб кульови] Please, change the ball joint
[плі:з, чейндж зе бо:л
джойнт] Bitte ersetzen Sie das Kugelgelenk
[біте ерзетцен зі дас кугельгеленк]
Прошу
відрегулювати розвал і сходження переднього мосту Proszç wyregulowac pochylenie і palec przedniej osi [проше вирегульовачь похилене і палец пшеднєй оші] Please, put the camber and the toe- in of the front axle properly
[плі:з, пут зе кеба енд зе тоу-ін ов зе франт ексл пропелі] Bitte stellen Sie den Sturz und die Vorspur der Vorderräder richtig ein
[біте штелен зі ден штурц унт ді форшпур дер фордерредер ріхтіхь айн]
Прошу ліквідувати
перекіс заднього мосту Nalezy wyeliminowac
zaktôcenia tyinej osi
[належи виеліміновачь заквуценя тульней
оші] Please, remove the skew position of the rear axle [плі:з, ріму.в зе скью пезішн ов зе ріерексл] Bitte beseitigen Sie die
Schiefstellung der Hinterachse
[біте безайтіген зі ді шіфштелунк дер хінтераксе]
Пневматична гальмівна система Pneumatyczny uklad hamulcowy
[пнеуматични уквад хальмуцови] The pneumatic brake system
[зе ньюметік брейк
сістем] Die pneumatische Bremse
[ді пнойматіше бремзе]
Компресор не створює нормального тиску Sprçzarka nie stworzy normalne cisnienie
[спренжарка не ствожи нормальне чішьнєнє] The compressor doesn't create the normal
pressure
[зе компреса дазнт кріейт зе но: мал.
преша] Der Verdichter schafft keinen normalen Luftdruck
[дер фердіхьтер шафт кайнен нормален луфтдрук]
Прошу замінити компресор Proszç wymienic sprçzarkç
[проше вимєнічь спренджаркен] Please, change the compressor
[плі:з, чейндж зе компреса] Bitte ersetzen Sie den
Verdichter (Kompressor)
[біте ерзетцен зі ден фердіхьтер (компресор)]
Прошу замінити двоконтурний гальмівний кран РГ- Proszç wymienic zawör hamulca podwöjnego obiegu RG-3
[проше вимєнічь завур хамульца подвуйнего овєгу ар джі тши] Please, change the twoplanimetric brake valve of type RG-3 [плі:з, чейндж зе ту:пленіметрік брейк валв ов тайп ар джі фрі:] Bitte ersetzen Sie das Zweireisige Bremsventil von Typ RG-3
[біте ерзетцен зі дас цвайкрайзіге бремсвентіль фон тюп ер ге драй]
Прошу замінити клапан регулювання тиску Proszç wymienic zawôr
regulacji
cisnienia
[проше вимєнічь завур регуляцйі чішьнєня] Please, change the valve of pressure regulation
[плі:з, чейндж зе велв ов преша регьюлейшн] Bitte ersetzen Sie das Druckregelventil
[біте резетцен зі дас друкрегельвентіль]
Прошу
відрегулювати насос високого тиску Proszе wyregulowaé pompç
wysokocisnieniowа
[проше
вирегульовачь помпе високочішьнєньовон] Please, put the high- pressure pump properly

[плі:з, пут зе хай преша памп nponeni] Bitte stellen Sie die
Hochdruckpumpe richtig ein
[біте штелен зі ді хохдрукпумпе ріхтіхь айн]
Прошу відрегулювати клапан Proszç wyregulowac zawôr [проше
вирегульовачь завур] Please, put the valves properly [шп:з, пут зе велвз пропелі] Bitte stellen Sie die Ventile richtig ein
[біте штелен зі ді
вентіле ріхтіхь айн]

82
Прошу долити дизельне масло HD
SAE 10 W Supplement Proszç wypelnic olej napçdowy HD SAE 10 W Supplement
[проше випевнічь олей напендови] Please, make the diesel engine oil HD SOW 10 W Supplement full
[плі:з, мейк зе дi:зeл енджш ойл ейч ді ее оу дабл ю тен дабл ю саплімент фул]
Bitte gießen Sie das
Dieselmotorenöl HD SAE
10W Supplement voll
[біте гісен зі дас дізельмотореньоль ха ді ее а е цейн ве суплімент фоль]
Опалювач салону не працює. Прошу ліквідувати несправність Wnçtrze grzejnik nie pracuje. Proszç usunqc problem
[внентшне гжейнік не працує. Проше
усуноньчь проблем] The heater of the
passenger's
compartment does not work. Please, remove the disturbance
[зх xi:тa ов зе песенджез даз нот уе'к. плкз ріму:в зе
д1сте:банс] Die Heizung des Fahrgastraums funktioniert nicht. Bitte beseitigen Sie die Störung (den Mangel)
[ді хайцунк дес фа:ргастраумс функціонірт ніхьт. Біте безайтіген зі ді
штьорунк (ден мангель)]

Вийшла з ладу водяна помпа Nieczynna jest pompa wodna [нечинна ест помпа водна] The water pump is
broken
[зе уота памп i3
броукн] Die Wasserpumpe ist kaputtgegangen [ді ваеерпумпе іст
капутгеганген]

Гайковий ключ Klucz francuski [ключ францускі] Wrench
[ренч] Der Schraubenschlüssel [дер шраубеншлюсель]
Зубило Dluto [двуто] Chisel
[чізл] Der Meißel [дер майсель]
Ключ Klucz [ключ] Key
[Ki:] Der Schlüssel [дер шлюсель]
Кувалда Mlot [мвот] Sledge hammer
[следж хема] Der Vorschlaghammer
[дер форшлакхамер]
Молоток Mlotek [мвотек] Hammer
[хема] Der Hammer
[дер хамер]
Відкрутка S'rubokrçt [шьрубокрент] Screw-driver [скру- драйва] Der Schraubenzieher
[дер шраубенціер]
Плоскогубці Szczypce [шчипце] Pliers [плайаз] Die Zange
[ді цанге]
83


3.7. Заправна станція
Скажіть будь ласка, де знаходиться найближча заправна станція? Proszе mi powiedziec, gdzie jest najblizsza stacja benzynowa

[проше мі
повєджєчь, гджє єст найбліжша стацйа
бензинова]
Tell me please, where is the nearest filling station?

[тел. мi плі:з, yeapiз зе нiapicт філлі' стейшн?] Sagen Sie mir bitte, wo liegt die nächste Tankstelle?

[заген зі мір біте, во
лі: кт ді нехьсте танкштеле?]
Як проїхати до цієї станції? Jak dostac siç do tej stacji? [як достачь шє до тй стацйі] How can I reach this station?
[хау кен ай pi:ч зic стейшн?]
Wie komme ich zu dieser Tankstelle?
[ві коме іхь цу ді:зер танкштеле?]
Чи можу я заправити автомобіль? Czy mogç wypelnic samochöd?
[ чи могенвипевнічь самохуд] Can I refuel my car?

[кен ай рі"фьюсл май
ка:?] Darf ich mein Fahrzeug tanken?
[дарф іхь майн фа:рцойг танкер?]
Я хотів би заправити свій автомобіль Chciaibym wypelnic swôj samochöd [хчявбум випевнічь свуй самохуд] I'd like to refuel my vehicle
[айд лайк ту piфьюeл
май eieioi] Ich möchte meinen Wagen tanken [іхь мьохте майнен ваген танкен]
У вас є...? Czy macie...?
[чи мачє] Do you have...? [ду ю хев...] Haben Sie...?
[хабен зі...?]
- дизельне паливо - olej napçdowy
[олей напендови] - diesel fuel [діезел фьюел] - Dieselbrennstoff [ді:зельбренштоф]
- бензин -benzynç
[бензинен] - gasoline
[гесолг:н] - Benzin
[бенцін]
- масло - masio
[масво] -oil [ойл] -Оі1
[ьо:ль]
- дизельне масло - masto napçdowe
[масво напендове] - diesel oil [діезел ойл] - Dieselöl
[ді:зельо:ль]
- вода для
охолодження - woda chlodzаca
[вода хводзонца] - water for cooling
[уоте фо ку:лін'] - Kühlwasser
[кю:львасер]
- антифриз - pfyn przeciw zamarzania
[пвин пшечів замажаня] - antifreeze
[енпфрі:з] - Antifrostmittel [антіфростмітель]
- фреон - fréon [фреон] - Freon [фрюн] - Freon
[фріон]
- гальмівна рідина - plyn hamulcowy
[пвин хамульцови] - brake liquid [брейк лцсувд] - Bremsflüssigkeit [бремсфлюсіхькайт]
- насос - pompa
[помпа ] - a pump
[e памп] - eine Pumpe
[айне пумпе]
- шланг - przewöd
[пшевуд] - a hose
[e хоуз] - eine Schlauch
[айне шлаух]
- каністра - kanister
[каністер] - a canister
[e кешста] - einen Kanister
[айнен каністер]
- відро - wiadro
[вядро] - a bucket
[e бают] - einen Eimer
[айнен аймер]
Мені потрібно 100
літрів Potrzebujç sto litrôw
[потшебує сто літрув] I need hundred liters
[ай ні:д хандріт літез] Ich brauche hundert Liter
[іхь браухе хундерт літер]
84
Скільки коштує 1 літр? Ile kosztuje 1 litr?
[ілє коштує єден літр] How much does one liter cost?
[xay мач даз уан літе кост?] Was kostet ein Liter?
[вас костет айн літер?]
Прошу виписати
рахунок за заправку Proszç о wystawienie faktury za tankowanie
[проше о виставєнє фактури за танкованє] Will you make out the bill for refueling [уіл ю мейк аут зе біл фо ріфьюелін'?] Stellen Sie mir bitte die Rechnung für das Tanken aus
[штелен зі мір біте ді рехьнунк фюр дас танкер аус]
Я сплачу заправку Zaplacç za tankowanie [запвасен за танкованє] I shall pay for the refueling
[ай шел пей фо зе ріфьюелін'] Ich bezahle das Tanken
[іхь беца:ле дас танкен]
- купонами - kuponami
[купонамі] - with coupons [уіз ку:понз] - Mit Kupons
[міт купонз]
- сертифікатами - certyfikatami [цертифікатамі] - with certificates
[уіз сетіфікетс] Mit Zertifikaten [міт цертіфікатен]
- готівкою - gotôwkа
[готувкон] - in cash
[ін кеш] - Mit Bargeld
[міт баргельт]
Можу я тут поблизу залишити свою машину? Czy mogç zostawic tutaj w poblizu môj samochod?
[чи могн зоставічь тутай в побліжу муй самохуд] May I leave my vehicle
not far from here

[мей ай лі: в май віекл нот фа: фром хіа?] Darf ich hier in der Nähe meinen Wagen parken?

[дарф іхь хір ін дер нее майнен ваген паркен?]
Вкажіть, будь ласка, найближчий гараж Pokaz mi, proszç, najblizszy garaz
[покаж мі проше
найбліжши гараж] Please, show me the nearest garage
[плі:з, шоу мі зе ніаріст гера:жь] Zeigen Sie mir bitte die nächsten Garage
[цайген зі мір біте ді нехьсте гара:же]
Перевірте, будь ласка, тиск у шинах Nalezy upewnic siç, zejest cisnienie w oponach
[налєжи упевнічь шє, же єст чіснєнє в опонах] Will you check the
pressure in the tyres

[уіл ю чек зе преша ін
зе тайаз] Prüfen Sie bitte den
Luftdruck in den Reifen

[прюфен зі біте ден луфтдрук ін ден райфен]
Тиск повинен бути... Cisnienie powinno bye
...
[чіснєнє повінно бичь] The pressure should be...
[зе преша шуд бі...] Der Luftdruck muss sein...
[дер луфтдрук мус
зайн...]
85

3.8. Автостоянка
Місце стоянки (автомобілів) Parking
(samochodowy)
[паркінг (самоходови)] Parking place, parking

[па:кін' плейс, па:кін'] Die Parkstelle, der Parkplatz
[ді паркштеле, дер паркплац]
Як проїхати до найближчої стоянки? Jak znalezc najblizszy parking?
[як зналежчь найбл1жши паркшг] How сап I go to the nearest parking place?
[xay кен ай гоу ту зе ніаріст па:кін' плейс?] Wie kann ich zum nächsten Parkplatz gehen? [ві кан іхь цум нехьстен паркплац геен?]
За 4 км від міста розташована стоянка для вантажних автомобілів W 4 km od miasta
znajduje siе parking dla samochodow ciеzarowych
[в 4 км од мяста знайдуе шен паркшг для самоходув ченжарових] There is a vehicle parking place 4 km away from town

[зеаріз e віекл па:кін' плейс фо: кілемітез еуей фром таун] 4 km von der Stadt entfernt gibt es einen LKW -
Parkplatz

[фір кілометер фон дер штат ентфернт гібт ес айнен ель ка ве
паркплац]
Стоянка охороняється? Czy parking jest strzezony?
[чи паркшг ест стшежони] Is the parking place being guarded?
[із зе па:кін' плейс бі:н' га:дід?] Wird der Parkplatz bewacht?
[вірд дер паркплац
бевахт?]
Я б не хотів залишати свою машину без
нагляду Nie chcialbym zostawic samochod bez nadzoru
[не хчявбум зоставічь самозуд без надзору] I wouldn't like to leave my vehicle without any guard
[ай уднт лайк ту лі:в май віекл уізаут єні га:д] Ich verläse nicht gern
meinen LKW ohne Aufsicht
[іхь ферласе ніхьт герн майнен ель ка ве о:не
ауфзіхьт]
Гак, там є цілодобова охорона Так, jest tam ochrona caiodobowa
[так ест там охрона цаводобова] Yes, there is а 24 hours guard there
[йес, зеаріз e тенті фо:рауез га:д зеа] Ja, es wird dort 24 Std. bewacht
[йа, ес вірд дорт фір унт цванціхь штунден бевахт]
До стоянки існує зручний під'їзд Do parkingu istnieje wygodny dostеp
[до парюнгу icтмee вигодни достемп] There is a free access to the parking
[зеаріз e фрі: ексес ту
зе па:кін'] Es gibt eine freie Zufahrt zum Parkplatz [ес гіпт айне фрайе цуфарт цум паркплац]
Стоянка огороджена та забезпечена відеосистемою Parking jest ogrodzony i wyposazony w system wideo
[паркшг ест огродзони i стшежон и в систм відео] The parking is fenced off and equipped with video system
[зе па:кін' із фенст офф енд ікуіпт уіз відьоу сістем] Der Parkplatz ist eingezäunt und mit dem Videosystem ausgestattet
[дер паркплац іст айнгецойнт унт міт дем відеозістем аусгештатет]
Крім того, стоянка гарно освітлюється Oprocz tego, parking jest dobrze oswietlony [опруч тего napкiнг ест добже ошьфетльони] Besides, the parking is
well lit
[бісайдз, зе па:кін' із уел літ] Außerdem wird der
Parkplatz gut beleuchtet
[аусердем вірт дер паркплац гут бельойхьтет]
Мені б хотілось пообідати недалеко від стоянки Chcialabym zjesc obiad w poblizu parking

[хчявбум зйешьчь обяд в побліжу паркінгу] I'd like to have a dinner not far from the parking [айд лайк хев е ді:не нот фа: фром зе
пакін:]

Ich hätte gern ein Mittagessen nicht weit vom Parkplatz

[іхь хете герн айн мітагесен ніхьт вайт фом паркплац]

86
Поблизу знаходиться ресторан W poblizu znajduje si? restauracja
[в побліжу знайдує шє рестаурацйа] There is a restaurant nearby
[зeapiз e pecтpoн' ніебай] Es gibt ein Restaurant in
der Nähe
[ec гіпт айн рестаурант ін дер нейе]
Де я можу зупинитися на дві доби? Gdzie mogе zatrzymac siе na dwie doby?
[гджє моген затшимачь шє на двє доби] Where can I stay for two full days? [yea кен ай стей фо: ту фул дейз?] Wo kann ich zwei volle Tage bleiben? [во кан іхь цвай фоле таге бляйбен?]
Ви зможете зупинитися в
недорогому готелі Mozecie zatrzymac si? w tanim hotelu
[можечє затшимачь ше в танім хотелю] You can stay in a cheap hotel
[Ю нeн стeфi iн e чi:n xoyтen] Sie können in einem preiswerten Hotel bleiben
[зі кьонен ін айнем прайевертен хотель
бляйбен]
Я зможу подзвонити звідти? Mog? zadzwonic stamtqd?
[моге задзвонічь стамтонд] Can I make a phone call from there?
[кeн aй meйк e фoyн
KO:JI фром зea?] Kann ich von dort aus telefonieren?
[кан іхь фон дорт аус телефонірен?]
Так, там є телефон і факс Так, jest tarn telefon і faks [так єст там телефон і факс] Yes, you can, there are a telephone and a fax
there
[єc, ю кен, зеа е теліфоун енд е фекс
зеа] Ja, es gibt ein Telefon und ein Fax dort
[йа, ее гіпт айн телефон унт айн факс дорт]

87 ГЛАВА IV. ПЕРЕВІРКА НА КОРДОНІ
4.1. Митний контроль
Перевірка та митний контроль Sprawdzenie і коntrola сеlnа
[справдзене i контроля цельна] The border and duty
control
[зе бо:де енд дьюті контроул] Die Grenz- und Zollkontrolle
[ді гренц унт цольконтроле]
Митниця Сla
[цва] The customs office
[зе кастемз офіс] Das Zollamt
[дас цольамт]
Митний огляд Коntrola сеlnа
[контроля цельна] Customs examination
[зе кастемз
ігземінейшн] Die Zollrevision
[ді цольревізіон]
Митний тариф Таrуfа сеlnа
[тарифа цельна] Customs tariff
[кастемз теріф] Der Zolltarif
[дер цольтаріф]
Державний кордон Granica panstwowa
[граніца паньствова] Frontier [фронтів] Die Staatsgrenze [ді штаатегренце]
Чи скоро буде кордон? Niedtugo juz brdzie granica?
[нєдвуго юж бенджє граніца] When do we come to the border?
[уен ду yi кам ту зе бо:де?] Wann kommen wir zur Grenze?
[ван комен вір цур гренце?]
Скільки ви пробудете закордоном? Ile czasu bçdziecie za granica?
[флє часу бенджєчє за граніцон] How long will you stay abroad? [хау лон' уш ю стей ебро:д?] Wie lange werden Sie im Ausland bleiben?
[ві ланге верден зі ім ауслаут бляйбен?]
Де пред'являються паспорти? Gdzie pokazac siç paszport?
[гджє показачь ше пашпорт] Where are passports shown?
[yepa паспо:тс шоун?] Wo werden die Pässe vorgewiesen?
[во верден ді песе форгевізен?]
Ваш паспорт, будь
ласка Paszport pana, proszç
[пашпорт пана проше] Your passport, please
[йо паспо:т шп:з] Ihr Reisepass bitte
[і:р райзепах біте]
Ось мої Oto moje [ото моє] Here are my [xiepa май] Da sind meine [да зінт майне]
- паспорт - paszport [пашпорт] - passport [паспо:т] - Reisepass
[райзепах]
- паспорт автомобіля - paszport samochodu
[пашпорт самоходу] - vehicle documents
[BicKji докьюментс] - Fahrzeugpapiere
[фа:рцойкпапі:ре]
- віза на в'їзд - wiza wjazdowa
[віза вйаздова] - entry visa [eHTpi Bica] - Einreisevisum
[айнрайзевізум]
- віза на виїзд - wiza wyjazdowa
[віза вияздова] - exit visa [екз1т Bica] - Ausreisevisum
[аусрайзевізум]
- транзитна віза - wiza tranzytowa
[віза транзитова] - transit visa [трензгг Bica] - Durchreisevisum / Transitvisum
[дурхьрайзевізум / транзітвізум]
- карнет TIR - karnet TIR
[карнет TIP] - TIR Carnet
[Ti ай а: ка:нет] - Kämet TIR [карнет тір]
- транспортна накладна - list przewozowy
[ліст пшевозови] - invoice, way-bill
[швойс, уейбш] - Frachtbrief [фрахтбріф]
- водійське посвідчення - prawo jazdy
[право язди] - driving license [драйвш' лайсенс] - Führerschein [фю:рершайн]
- автостраховка (зеленая карта) - ubezpieczenie samochodu (zielona karta)
[убезпечене самоходу] - Green Card [гpi:H ка:д] - Grüne Karte [грюне карте]
88
Будь ласка, ось мої документи Proszç, to jest moje dokumenty
[проше, ото моє документи] Here are my documents, please
[xiepa май
докьюментс, шп:з] Bitte, da sind meine Papiere
[біте, да зінт майне папіре]
Ваш паспорт в
повному порядку Pana paszport jest w porzqdku [пана пашпорт ест в пожондку] Your passport is in the complete order [йо паспо:т iз iн зе комолгт о:да] Ihr Reisepass ist in bester Ordnung [i:p райзепа:с іст бестер орднунк]
Ваш паспорт не в
порядку Pana paszport nie jest w porzеdku
[пана пашпорт не ест в пожондку] Your passport is not in
order
[йо паспо:т iз нот iн
о:да] Ihr Reisepass ist nicht in Ordnung
[i:p райзепах іст ін ніхьт ін орднунк]
Де оглядається вантаж? Gdzie ladunek jest kontrolowany?
[гджє вадунек єст контрольовани] Where is the load checked?
[уеаріз зе лоуд чект?] Wo wird die Ladung untersucht?
[во вірт ді ладунк унтерзухт?]
Де митниця? Gdzie jest cla?
[гджє єст цва] Where is the customs office? [уеаріз зе кастемз офіс?] Wo ist das Zollamt?

[во іст дас цольамт]
Де буде митний огляд? Gdzie bedzі с inspekeja celna?
[гджє бенджє інспекцйа цельна] Where is the customs check? [уеаріз із зе кастем чек?] Wo erfolgt die
Zolluntersuchung [во ерфолькт ді цольунтерзунг?]
ІЦо ви везете? Co prowadzicie?
[цо проваджічє] What kind of load do you have?
[уот кайнд OB лоуд ду ю хев?] Welche Ladung haben Sie?
[вельхе ладунк хабен
зі?]
Я везу Prowadzе [провадзен] I have [ай хев] Ich habe [іхь хабе...]
- обладнання - sprzеt [спшент] - equipment
[ікуіпмент] - Ausrüstung
[аусрюстунк]
- станки - urzеdzenia [ужондзеня] - machines
[меші:нз] - Werkbänke [веркбенке]
- парфумерію - perfumy
[перфуми] - perfume
[пе:фьюм] - Parfumeri [парфюмеріє]
- продовольчі товари - srodki spozyweze
[шьродкі споживче] - food
[Фуд] - Lebensmittel
[лебенсмітель]
- прилади - urzqdzenia [ужондзеня] - devices
[дівайсіз] - Geräte
[герете]
- апаратуру - wyposazenia
[випосаженя] - machinery
[меші:нарі] - Apparatur [апаратур]
- виставковий вантаж - wystawowy ladunek
[виставови вадунек] - exposition cargo
[експозішн ка:гоу] - Ausstellungsgut [аусштелюнксгут]
- дипломатичний вантаж -ladunek dyplomatyczny
[вадунек дипломатични] - diplomatic cargo
[діпломстік ка:гоу] - Diplomatengut
[діпломатенгут]
- декорації театральні - dekoracje teatralne [декорацйе театральне] - sceneries
[сі:неріз] - Bühnenbilder
[бккненбільдер]
- зовнішньоторговий вантаж - towary handlu zagranicznego [товари хандлю загранічнего] - the foreign trade cargo
[зе форейн трейд
ка:гоу] - Außenhandelsgut
[аусенхандельсгут]
- збірний вантаж - drobnicy
[дробніци] - mixed cargo
[мікст ка:гоу] - Sammelgut
[замельгут]
89
Ось документи на
вантаж Oto jest dokumenty dotyczqce ladunku
[ото єст документи дотичонце вадунку] Here are the transport
documents
[хіера: зе тренспо:т докьюментс] Da sind die Papiere für die Ladung
[да зінт ді папіре фюр ді ладунк]
Ось мої водійські
права Oto jest moje prawo jazdy [ото єст моє право язди] Here is my driving license
[хіеріз май драйвін' лайсенс] Da ist mein Führerschein [да іст майн фюірершайн]
Митник Celnik
[цельнік] Custom officer
[кастем офісе] Der Zollbeamte
[дер цольбеамте]
Митна декларація Zgloszenie celne
[згвошенє цельне] Customs declaration
[кастемс декларейшн] Die Zolldeklaration
[ді цольдеклараціон]
Чи є у вас що- небудь, що підлягає миту? Czy ma pan cos obj?te podatkiem?
[чи ма пан цошь обйенте податкємі Do you have anything to declare?
[ду ю хев енісін' ту діклеа?] Haben Sie etwas zu verzollen?
[хабен зі етвас цу ферцолен?]
Чи є у вас заборонені речі? Czy macie jakies zakazane rzeczy?
[чи мачє якєшь
заказане жечи] Do you have forbidden things?
[ду ю хев фобідн сін'гз] Haben Sie verbotene Sachen dabei?
[хабен зі ферботене захен дабай?]
Ввезення
(вивезення) цих товарів не дозволяється (забороняється) Import (eksport) z tych produktow nie jest dozwolony
(zabroniony)
[імпорт (експорт) з тих продуктув нє єст
дозвольони (заброньони)] Import (export) of these objects is not admitted (forbidden)
[імпо:т (експо:т) оф зі:з обджектс із нот едмітід (фобідн)] Die Einfuhr (die Ausfuhr) dieser Waren ist nicht erlaubt (verboten)
[ді айнфу.р (ді аусфу-.р) дізер варен іст ніхьт ерлаубт (ферботен)]
Імпортовані товари Importowane produkty
[імпортоване продукти] Imported goods
[імпо:тід гудз] Die Importware
[ді імпортваре]
Це я вимушений
конфіскувати То musz? skonfiskowac
[то мушен сконфісковачь] I must confiscate this
[ай маст конфіскейт
зіс] Ich bin gezwungen das zu beschlagnahmen
[іхь бін гецвунген дас цу бешлакнамен]
Мито Powinnosc
[повінношьчь] Duty
[дьюті] Der Zoll
[дер цоль]
Митне мито Powinnosc celna
[повінношьчь цельна] Customs duty
[кастемз дьюті] Der Zoll, die Zollgebühr)
[дер цоль, ді цольгебю:р]
Ввізне (вивізне) мито Powinnosc importowana
[повінношьчь
імпортована]
Import duty
[імпо:т дьюті] Der Einfuhrzoll
[дер айнфу:рцоль]
Вивізне (експортне) мито Powinnosc eksportowana
[повінношьчь
експортована]
Export duty
[експо:т дьюті] Der Ausfuhrzoll
[дер аусфу:рцоль]
Обкладений митом Podlegajqcy ocleniu
[подлегайонци
оцленю]
Liable to duty
[лайабл ту дьюті] Zollpflichtig
[цольпфліхьтіхь]
90
Яке мито треба сплатити? Jakie jest oclenie do zaplacenia?
[якє єст оцленє до запваценя] What duty is to be paid?
[уот дьюті із ту бі пейд?] Was macht der Zoll aus?
[вас махт дер цоль аус?]
Напишіть це, будь ласка Proszе to napisac
[проше то напісачь] Write it down, please [райт іт даун плі:з] Schreiben Sie das bitte
[шрайбен зі дас біте]
Дайте мені квитанцію, будь ласка Dajcie mi paragon, proszе
[дайчє мі парагон проше] Give me the receipt, please
[гів мі зе рісі:т плі:з] Geben Sie mir die
Zollquittung, bitte
[гебен зі мір ді цольквітунк біте]
Ось квитанція
(багажна квитанція) Oto pokwitowanie
(kontrola bagazu)
[ото поквітованє
(контроля багажу)] Here is your receipt
(your luggage check)

[хіеріз йо рісі:т (йо лагідж чек)] Hier ist Ihr
Empfangsschein (Ihr
Gepäckschein)
[хір іст i:p
емпфанксшайн (i:p гепекшайн)]
У мене є дозвіл на ввезення (вивезення) цього вантажу Mam pozwolenie па import (eksport) tego
tadunku

[мам позволенє на імпорт (експорт) тего вадунку] I have an import (export) authorization for this cargo [ай хев єн імпо:т
(експо:т) охорайзейшн фо зіс ка:гоу] Ich habe eine
Einfuhrgenehmigung (Ausfuhrgenehmigung) für diese Ladung [іхь хабе айне айнфургенемігунк (аусфургенемігунк) фюр дізе ладунк]
Де можна сплатити...? Gdzie mozna zaptacic ..?
[гджє можна запвачічь] Where can I pay the...? [yea кен ай пей зе...?] Wo kann man... zahlen? [во канн ман... ца:лен?]
- податок за автомобіль - podatek па samochod
[податек на самохуд] - road tax [роуд текс] die
Kraftfahrzeugsteuer [Ді крафтфа:рцойкштойер]
- податок за перевезення - podatek do przewozu
[податек до пшевозу] - transport tax [тренспо:т текс] - die Beforderungssteuer
[Ді
бефьордерунксштойер]
Скільки коштує дозвіл на ввезення? lie kosztuje zezwolenie па przywoz?
[ілє коштує зезволєнє на пшивуз] How much does the import authorization cost?
[хау мач даз зе імпо:т охорайзейшн кост?] Was kostet die
Einfuhrgenehmigung?
[вас костет ді
айнфу:ргенемігунк?]
Я везу вантаж для фірми... Wioz? iadunek dla firmy... [вьозен вадунек для фірми] I carry the load for the firm... [ай кері зе лоуд фо зе фе:м...] Ich transportiere die
Ladung für die Firma... [іхь транспортере ді
ладунк фюр ді фірма...]
Чи можу я їхати далі? Mog? dalej jechac?
[моген далей єхачь] Can I go on my way? [кен ай гоу он май
уей?] Darf ich weiterfahren?
[дарф іхь вайтерфа:рен?]
Затримка Opoznienie
[опужьнєнє] Delay
[ділей] Der Verzug, der Aufschub
[дер ферцук, дер ауфшуп]
Затримати транспортний засіб Zatrzymac pojazd
[затшимачь поязд] То detain the vehicle
[ту дітейн зе віекл] Den LKW aufhalten [ден елькаве ауфхальтен]
Я подам на вас скаргу Zlozе skarg? па was [звожен скарген на
вас] I will make a complaint against you
[aй yiл мaйк e кeмплімeнт егейнст
ю)] Ich werde gegen Sie eine Klage einreichen
[іхь верде геген зі айне клаге айнрайхен]
91
Експорт Eksport
[експорт] Export, exportation
[eкcno:т,
Eкcпo:тeйшн] Der Export, die Ausfuhr
[дер експорт, ді аусфу:р]
Експортер Eksporter
[експортер] Exporter [eкспo:тe] Der Exporteur [дер експортьорі
Експортні обмеження Ograniczenia wywozowe
[ограніченя вивозове] Export restrictions
[eкcno:т pecтpiкшнc] Die
Exportbeschränkungen
[Ді
експортбешренкунген]
Займатися операціями з експорту Вус wlqczonym w
eksporcie
[бучь ввоньчоним в
експорче] To be engaged in
exports
[тy бi iнгейдж iн
eкcпo:тc] Mit Exporten beschäftig
sein
[міт експортен бешефтікт зайн]
Заборона експорту Zakaz eksportu [заказ експорту] Prohibition of export
[проубішн ов eкcno:т] Das Verbot des Export
[дас фербот дес
експорте]
Збільшення експорту Wzrost eksportu
[взроет експорту] Extension of export
[ікстеншн ов eкcпo:т] Die Erweiterung des
Exports
[ді ервайтерунк дес
експорте]
Ембарго на експорт Embargo па eksport
[ембарго на експорт] Embargo on exports
[імба:гоу он експо:тс] Das Embargo auf Exporten
[дас ембарго ауф
експортен]
Накласти ембарго на будь-що Nalozyc embargo па cokolwiek
[навожичь ембарго на цоколвєк] To lay an embargo on something
[ту лей ен емба:гоу он самсін’] Etwas mit Embargo
belegen
[етвас міт ембарго
белеген]
Зняти ембарго Usunienie embarga
[усунене ембарга] To take off an embargo
[тy тeйк офф eн
iмбa:гoy] Ein Embargo wegnehmen
[айн ембарго векнеемен]
92


4.2. Оформлення вантажу
Транспортний дозвіл Pozwolenie па transport
[позволєнє на транспорт] Transport authorization
[Tpeнспо:т о:сорайзейшн] Die
Transportgenehmigung
[ді
транспортгенемігунк]
Накладна List
[ліст] Invoice, way-bill [iнвойс, yeйбіл] Der Frachtbrief
[дер фрахтбріф]
Транспортна накладна List przewozowy
[ліст пшевозови] Consignment note
[кенсайнмент нойт] Der Lieferschein
[дер ліфершайні]
Рахунок-фактура на товар Faktura па towary
[фактура на товари] Invoice for the goods
[інвойз фо зе гудз] Die Proforma-Rechnung
[ді проформа-рехьнунг]
Ви сплатили рахунокфактуру? Czy oplaciliszcie faktury?
[чи опвачілішьчє фактури] Have you paid the invoice?
[хев ю пейд зе інвойс?] Haben Sie die Proforma- Rechnung bezahlt? [хабен зі ді проформа- рехьнунг беца:льт?]
Кінцева фактура Faktura koncowa
[фактура коньцова] Final invoice
[файнел інвойс] Die Endabrechnung
[ді ендапрехьнунк]
Дозвіл на ввезення вантажу Zezwolenie dla importu ladunköw
[зезволенє для імпорту вадункув] Import authorization
[імпо:т охорайзейшн] Die Einfuhrgenehmigung
[ді айнфу:ргенемігунк]
Дозвіл на вивезення вантажу Zezwolenie dla eksportu ladunköw [зезволенє для експорту вадункув] Export authorization
[експо:т охорайзейшн] Die Ausfuhrgenehmigung
[ді аусфу:ргенемігунк]
Найменування товар Nazwa produktu [назва продукту] Name of the goods
[нейм ов зе гудз] Die Warenbezeichnung
[ді варенбецайхьнунк]
Кількість місць Ilosc miejsc
[ілошьчь мєйсц] Number of places
[намберов плейсіз] Die Kollianzahl
[ді коліанца:ль]
Багаж Bagaz
[багаж] Luggage
[лагідж] Das Gepäck [дас гепек]
Відправляти будь- що багажем Wysylac bagazem cokolwiek
[висивачь багажем цоколвєк] Send something as luggage
[сенд самсін' ез лагідж] Etwas als Gepäck absenden
[етвас альс гепек апзенден]
Камера зберігання багажу Przechowalnia bagazu
[пшеховальня багажу] Cloak-room
[клоук-ру:м] Die Gepäckaufbewahrung [ді гепекауфбева:рунк]
Платити за зберігання Oplata za przechowywanie
[опвата за пшеховиванє] Storage charge
[сторідж ча:дж] Lagergeld [лагергельт]
Зберігати (на складі) Przechowywac (w magazynie)
[пшеховивачь (в магазине)] То store, to warehouse
[ту сто:, ту уеахаус] Bewahren, lagern
[бева:рен, лагерн]
Товарний знак Znak towarowy
[знак товарови] Trade mark
[трейд ма:к] Das Warenzeichen [дас варенцайхен]
Ярлик (етикетка) для багажу Skröt (etykieta) dla bagazu
[скрут (етикєта) для
багажу] Luggage tab
[лагідж теб] Die Aufschrift [ді ауфшріфт]
Етикетка Etykieta
[етикєта] Label]
[лейбл] Das Etikett
[дас етікет]
93
Вага Ciеzkosc
[чєнжкошьчь] Weight
[уейт] Die Last
[ді ласт]
Вага Waga
[вагаї] Weight
[уейт] Das Gewicht
[дас гевіхьт]
Змінна вага Waga zmienna
[вага змєнна] Changing weight
[чейнджін' уейт] Das Wechselgewicht
[дас вексельгевіхьт]
Постійна вага Waga stala
[вага става] Fixed weight
[фікст уейт] Das Festgewicht
[дас фестгевіхьт]
Удільна вага Waga specyficzna
[вага специфічна] Specific weight
[спеифк уейтс] Das spezifische Gewicht
[дас шпеціфіше гевіхьт]
Вага брутто Waga brutto
[вага брутто] Gross weight
[гросс уейтс] Das Bruttogewicht
[дас брутогевіхьт]
Вага нетто Waga netto
[вага нетто] Net weight
[нет уейтс] Das Nettogewicht [дас нетогевіхьт]
Валова місткість Pojemnosc brutto
[поємношьчь брутто] Gross tonnage
[гросс тошдж] Das
Bruttofassungsvermögen
[дас
брутофасунксфермьоген
]
Вантажна місткість Pojemnosc iadunkowa
[поємношьчь вадункова] Cargo capacity
[ка:гоу капест] Die Lastkapazität [ді ласткапацітет]
Чиста місткість Pojemnosc czysta
[поємношьчь чиста] Net tonnage
[нет тошдж] Das
Nettofassungsvermögen
[дас
нетофасунксфермьоген]
Вантажообіг Obroty ladunkowe
[оброти вадункове] Goods turnover
[гудз те:ноува] Der Lastumsatz, der Warenumsatz
[дер ластумзац, дер варенумзац]
Завантажувати Zaladowac
[завадовачь] To load
[ту лоуд] Beladen
[беладен]
Розвантажувати, вивантажувати Rozladowac, wyladowac
[розвадовачь, вивадовачь] To unload, discharge
[ту анлоуд, дісча:дж] Entladen, abladen, ausladen
[ентладен, апладен, аусладен]
Місце завантаження Miejsce zaladunku
[мєйсце завадунку] Point of loading
[пойнт ов лоудш'] Die Laderampe
[ді ладерампе]
Вантажовідправник Zaladowca
[завадовца] Shipper, consignor
[шіпа, кенсайна] Der Frachtabsender
[дер фрахтапзендер]
Розвантаження Rozladunek
[розвадунек] Unloading
[анлоудін'] Das Entladen
[дас ентладен]
Місце розвантаження Miejsce rozJadunku
[мєйсце розвадунку] Point of unloading
[пойнт ов анлоудін'] Die Entladerampe
[ді ентладерампе]
Вантажоодержувач Odbiorca tadunku
[одбьорца вадунку] Consignee, receiver of cargo (of consignment)
[консайш:
рicі:веров ка:гоу (ов
кенсайнмент)]
Der Frachtempfänger
[дер фрахтемпфенгер]
Склад, місце забезпечення Magazyn, miejsce swiadczenia
[магазин, мєйсце шьфядченя] Store-house, warehouse, depository
[сто:-хаус, yeaxayc, діпозітері] Das Lager
[дас лагер]
94
Склад для транзитних вантажів, пакгауз Magazyn Jadunkow tranzytowych
[магазин вадункув транзитових] Entrepot
[антрепоу] Lagerhalle
[лагерхалле]
Де можна оформити супровідні документи на вантаж? Gdzie sformalizowac
dokumenty towarzysz^cy ladunku?
[гджє сформалізовачь документи товажишонце вадунку] Where can I legalize the documents,
which accompany the goods?
[yea кен ай лшелайз зе докьюментс, yiч
екампаш зе гудз?] Wo kann ich die
Begleitunterlagen für die Ladung, abfertigen lassen?
[во кан іхь ді бегляйтунтерлаген, фюр ді ладунк апфертіген
ласен?]
Де я можу отримати супровідні документи? Gdzie mogе uzyskac dokumenty towarzyszеce?
[гджє моген узискачь документи товажишонце] Where can I get the documents, which accompany the goods?
[yea кен ай гет зе докьюментс, yiч
екампаш зе гудз?] Wo kann ich die Begleitunterlagen, erhalten?
[во кан іхь ді бегляйтунтерлаген, ерхальтен?]
Оформити документи Sformalizowac dokumenty
[сформалізовачь документи] То draw up / legalize papers
[ту дро: an / лвгелайз пейпез] Die Unterlagen abfertigen

[ді унтерлаген
апфертіген]
Де я можу оформити документи на вантаж? Gdzie mog? sformalizowac dokumenty dotycz^ce ladunku
[гджє моген сформалізовачь документи дотичонце вадункуі Where can I legalize the shipping documents?

yea кен ай лігелайз
зе шіпін' докьюментс?] Wo kann ich die Ladungsunterlagen abfertigen lassen?

[во кан іхь ді ладунксунтерлаген апфертіген ласен?]
їдьте до складу №3 Jedzcie do magazynu
№3
[єджьчє до магазину нумер тши] Drive to the warehouse number three
[драйв ту зе yeaxayc намбе фрі] Fahren Sie zum Lager drei

[фа:рен зі цум лагер драй]
Складська розписка Pokwitowanie magazynu
[поквітованє магазину] Warrancy, warehouse receipt
[yopaнci, yeaxayc
pici:т] Die Lagerquittung, die
Lagerbestätigung [ді лагерквітунк, ді лагербештетігунк]
Ось Oto jest
[ото єст] Here is [xiepiз] Da ist
[да іст]
- специфікація - specyfikacja [специфікацйа] - the specification [зе спесіфікейшн] - die Spezifikation
[шпеціфікаціон]
- товаротранспортна накладна - list przewozowy towaru
[ліст пшевозови товару] - the transport waybill
[зе тренспо:т уейбш] - der Frachtbrief [дер фрахтбріф]
- маніфест - manifest [маніфест] - the goods manifestation
[зе гудз
мешфестейшн] - das Manifest
[дас маніфест]
- сертифікат якості - certyfikat jakosci
[цертифікат якошьчі] - the certificate of
quality
[зе сетіфікет ов куолт] - das Qualitätszertifikat
[дас
квалітетсцертіфікат]
95
- сертифікат про походження вантажу - swiadectwo pochodzenia towaru
[шьфядецтво походзеня якошьчі] - the certificate of origin
[зе сетіфікет ов оріджін] - das Ursprungszeugnis
[дас уршпрунгсцойгніс]
- митна квитанція - paragon celny
[паргон цельни] - the customs receipt
[зе кастемз рісі:т] - die Zollquittung
[ді цольквітунк]
бюлетень про
поставки - biuletyn па dostawy
[бюлетин на достави] - the supply bulletin [зе сеплай булетін] - der Lieferbericht
[дер ліферберіхьт]
договір на поставку - umowa па dostawy
[умова на достави] the supply
agreement
[зе сеплай егрі:мент] - der Liefervertrag
[дер лі.ферфертрак]
Виписати коносамент, фактур Wypisywac konosament, faktunj
[випісивачь коносамент, фактури] Make out a bill of lading, an invoice [мейк aye e біл ов лейдін', єн інвойс] Eine Fakture / einen
Frachtbrief ausschreiben
[айне фактуре / айнен фрахтбріф аусшрайбен]
Наскрізний коносамент Konosament przekrojowy
[коносамент пшекройови] A through bill of lading
[e еру: біл ов лейдін'] Der durchgehende
Frachtbrief
[дер дурхьгеенде
фрахтбріф]
Взаємні поставки Dostawy wzajemne
[достави взаємне] Reciprocal supplies
[ресіпрокел сеплайз] Die gegenseitigen
Lieferungen
[ді гегензайтіген
ліферунген]
Прямі поставки Dostawy bezposrednie
[достави безпошьреднє] Direct supplies
[дайрект сеплайз] Die direkten Lieferungen
[ді діректен ліферунген]
Термінові поставки Dostawy ekspresowe
[достави експресове] Prompt delivery
[промт делівері] Die eiligen Lieferungen
[ді айліген ліферунген]
Замовлення на поставку Zamowienie dostawy
[замувєнє достави] Purchase order [пе:чіс о:да] Der Lieferungsauftrag
[дер ліферунксфертрак]
Умови поставки Warunki dostawy
[варункі достави] Terms of supply [те:мз ов сеплай] Die Lieferungsbedingung
[ді ліферунксбедінгунк]
Інструкція по відвантаженню, відправленню
(товару) Instrukcja wysylki,
dostawy (towaru)

[інструкцйа висивкі достави (товару)] Shipping instruction (for the goods); forwarding instruction [шіпін' інстаркшн (фо зе гудз); фо:уедін'
інстракшн]
Die Shippingstruktion (für die Waren)
[ді шіпінгінструкціон
(фюр ді варен)]
План відвантаження Plan wysylki
[плян висивкі] Shipping programme
[шіпін' проугрем] Der Verladungsplan [дер ферладунксплан]
Партія
відправленого товару Partia wysylanego towaru
[партйа висиванего товару] Consignment; shipment

[кенсайнмент, шіпмент] Die Lieferung, die Absendung
[ді ліферунк, ді
апзендунк]
Вартість однієї партії Koszt jednej partii
[кошт єдней партйі] The value of а consignment of...

[зе велью ов е кенсайнмент ов...] Der Lieferungswert
[дер ліферунгсверт]
Платити за перевезення Placic za przewoz
[пвачічь за пшевуз] То pay the carriage
[ту пей зе керідж] Den Transport bezahlen
[ден транспорт беца.лен]
За перевезення сплачено Przewozne oplacone
[пшевозьне опвацонеї Carriage paid
[керідж пейд] Frei Haus
[фрай хаус]
96
Скільки тон ви завантажите? lie ton nalezy pobrac?
[ілє тон налєжи побрачь] How many tones will you load?
[xay мені тоунз уіл ю лоуд?] Wie viel Tonnen werden Sie einladen?
[віфіль тонен верден зі айнладен?]
Скільки ящиків lie pudelek [ілє пудевекі How many boxes [xay мені боксіз] Wie viel Kisten
[віфіль кістен]
- коробок - skrzynek
[скшинек] - boxes [боксіз] - Schachteln
[шахтельн]
- тюків -bei
[бель] - packs (bales)
[пеке (бейлз)] - Packe (Ballen)
[пеке (бален)]
- місць - miejsc
[мєйсц] - places [плейсіз] - Kolli
[колі]
Вантаж Ladunek
[вадунек] Load, cargo [лоуд, ка:гоу] Die Ladung, die Fracht
[ді ладунк, ді фрахт]
Зворотній вантаж Powrotny ladunek
[повротни вадунек] Return (homeward)
cargo
[ріте:н (хоумуад)
ка:гоу] Die Rückladung [ді рюкладунк]
Однорідний вантаж Jednolity ladunek
[єлноліти вадунек] Uniform cargo
[юніфо:м ка:гоу] Die Gleichladung
[ді гляйхьладунк]
Пошкоджений вантаж Uszkodzony ladunek
[ушкодзони вадунек] Damaged cargo
[деміджд ка.тоу] Die beschädigte Ladung [ді бешедікте ладунк]
Попутний вантаж Towarzyszgcy ladunek
[товажишонци вадунек] Way cargo
[уей ка:гоу] Die beiläufige Ladung [ді бейльойфіге ладунк]
Змішаний вантаж Mieszany ladunek
[мєшани вадунек] Mixed cargo
[мікст ка:гоу] Die Mischladung
[ді мішладунк]
Швидкопсувний вантаж Latwo psuj^cy ladunek
[ватво псуйонци вадунек] Perishable cargo
[перішебл ка:гоу] Die leicht verderbliche Ladung
[ді ляйхьт фердербліхе ладунк]
Небезпечний вантаж Ladunek niebezpieczny
[вадунек нєбезпєчни] Dangerous goods
[денджерес гудз] Die Gefahrenladung
[ді гефа.ренладунк]
Невитребуваний вантаж Zb?dny ladunek
[збендни вадунек] Unclaimed freight
[анклеймд фрейт] Nicht beanspruchte Fracht
[ніхьт беаншпрухте
фрахт]
Скільки важить цей вантаж? Не wazy ten ci^zar?
[ілє важи тен чєнжар] How much does the cargo weigh?
[xay мач даз зе ка:гоу уей?]
Wie viel wiegt diese Ladung?
[віфіль ві:кт дізе
ладунк?]
Скільки важить увесь вантаж? Не wazy caly ten ciеzar? [ілє важи цави тен ченжар] How much does the whole cargo weigh?
[xay мач даз зе хоул ка:гоу уей?] Wie viel wiegt die ganze Ladung?
[віфіль ві:кт ді ганце ладунк?]
Опломбуйте вантаж, будь ласка Uszczelnicie ladunek, proszе
[ушчельшче вадунек проше] Please, seal up the
cargo
[шшз сі:л aп зe ка:гоу] Legen Sie bitte Plomben an
[леген зі біте пломбен ан]
Поставте штамп, час, число Umiescicie stempel, godzinе, numer
[умешьч1че штемпель, годжшен, нумер]
Apply stamp, time and
date
[еплай стемп, тайм енд дейт] Setzen Sie Stempel, Zeit Datum
[зетцен зі штемпель, цайт, датум]
97
Кому я повинен здати вантаж? Komu powinienem dostarczyc towar?
[кому повшенем
достарчичь товар] Whom shall I handle the cargo?
[хум шел ай хендл зе каггоу] Wem soll ich die Ladung übergeben?
[вем золь іхь ді ладунк юбергебен?]
Опломбуйте фургон ще раз, будь ласка Uszczelnicie furgonetki ponownie, proszе [ушчельшче фургонетю поновне проше] Will you seal up the wagon one more time, please [yiл ю еі:л aп зе уеган уан мо: тайм, плі:з] Plombieren Sie den
Wagen noch einmal bitte

[пломбірне зі ден ваген нох айнмаль біте]
Вантаж великою цінності Ladunek wielkiej wartosci
[вадунек велькей вартошьч1] The cargo is of much worth [зе ка:гоу iз ов мач ye:c] Die Ladung ist von hohem Wert
[ді ладунк іст фон поем верт]
Крихкий, ламкий, слабкий (про товар) Kruchy, lamliwy, slaby
(towar)
[крухи, вамліви, сваби (товар)] Fragile, frail
[фреджайл, фрейл] Zerbrechlich, spröde
[цербрехьліхь, шпрьоде]
Де я повинен отримати новий вантаж? Gdzie mogs dostac nowy Jadunek?
[гдже моген достачь нови вадунек] Where shall I receive a new cargo?
[yea шел ай pici:в e нью ка:гоу?] Wo soll ich die neue Ladung erhalten?
[во золь іхь ді нойе ладунк ерхальтен?]
Завантаження в порядку черги Stosowanie w kolejce
[стосоване в колейце] Loading in turn
[лоудін' iн те:н] Die Verladung der Reihe nach
[ді ферладунк дер райе нах]
Розпочати
(закінчити) завантаження Rozpoczеc (wykonczyc) ladowanie
[розпочоньчь (виконьчичь) вадоване] To begin (complete) loading
[ту бiгiн (компліт) лоудін'] Die Verladung anfangen (beenden)
[ді ферладунк анфанген
(беенден)]
Вантаж відправляється за розкладом Ladunek jest wyslany zgodnie z planem
[вадунек ест висвани згодне з плянем] The load is sent out according to the
timetable
[зе лоуд iз сент аут еко:дш' ту зе
таймтейбл] Die Ladung reist nach dem Fahrplan ab
[ді ладунк райся нах дем фа:рплан ап]
Дата відправлення Data zeglugi
[дата жеглюп] Date of dispatch
[дейт ов діспетч] Das Datum der Absendung
[дас датум дер
апзендунк]
Дата прибуття Data przychodzenia
[дата пшиходзеня] Date of arrival [дейт ов ерайвл] Das Ankunftsdatum
[дас анкунфтсдатум]
У встановлені строки W odpowiednim czasie
[в одповєднім чашє] On time [он тайм] Rechtzeitig
[рехьтцайтіхь]
Крайній строк Ostateczny termin
[остатечни термін] Last term [ла:ст те:м] Der äußerte Termin
[дер ойсерте термін]
Завантажте мою
машину повністю Pobierzcie samochôd calkowicie
[побєжчє самохуж цавковічє] Load my vehicle at full
[лоуд май віекл ет
фул] Beladen Sie meinen
Wagen voll
[беладен зі майнен ваген фоль]
Я з цим незгоден Nie zgadzam siç
[не згадзам шєн] I can't agree with it
[ай ка:нт егрі: уіз іт] Ich bin damit nicht einverstanden [іхь бін даміт ніхьт айнферштанден]
98
Де я можу побачити митного службовця? Gdzie mogç zobaczyc celnika?
[гджє моген зобачичь цельніка] Where can I see the custom officer?
[yea кен ай сі: зе кастом офісе?] Wo kann ich den Zollbeamten sehen?
[во кан іхь ден цольбеамтен зеен?]
Товар упакований неправильно
(погано) Ten produkt nie jest
odpowiednio zapakowany (zle)
[тен продукт не єст одповєдньо запаковани
(зве)] The cargo is packed in the wrong way (poorly) [зе ка:гоу із пект ін зе рон' уей (пуелі)] Die Ware ist falsch
(schlecht) verpackt

[ді варе іст фальш
(шлехьт) ферпакт]
Товари в дорозі Towary w tranzycie
[товари в транзичє] Goods afloat (in transit)
[гудз ефлоут (ін
трензіт)] Waren sind unterwegs
[варен зінд унтервегс]
Товари невідповідної якості Towary nieodpowiedniej jakosci
[товари нєодповєднєй якошьчі] Goods in inadequate quality
[гудз ін інедікуіт куоліті] Waren der unzulänglichen
Qualität [варен дер
унцуленгліхен квалітет]
Повернуті товари Zwracane towary
[зврацане товари] Goods returned
[гудз ріте:нд] Rückware [рюкваре]
Промислові товари Towary przemyslowe
[товари пшемисвове] Industrial goods
[індастріал гудз] Industriewaren
[індустрі: варен]
Транзитні товари Towary tranzytne
[товари транзитне] Transit goods
[трензіт гудз] Transitwaren
[транзітварен]
Упаковувати товари Pakowac towary
[паковачь товари] То pack the goods [ту пек зе гудз] Die Waren einpacken
[дів арен айнцупакен]
Упаковка Opakowanie
[опаковане] Packing, wrapping
[пекін', репін'] Das Verpacken, das Einpacken
[дас ферпакен, дас айнпакен]
Пакувальний лист Lista opakowania
[ліста опакованя] Packing note
[пекін' ноут] Das Packblatt
[дас пакблат]
Товарообмін Wymiana towarowa [вимяна товарова]
Barter
[ба:та] Warenaustausch
[варенаустауш]
Скажіть, будь ласка,
точну адресу розвантаження Proszç mi powiedziec dokladny adres rozladunku
[проше мі повєджєчь доквадни адрес
розвадунку]
Please, tell me the precise address of the
unloading
[плі:з, тел мi зе прісайс едрес ов зi анлоудін'] Sagen Sie mir bitte die genau Adresse der
Ausladung
[заген зі мір біте ді генауе адресе дер
аусладунк]
Де я можу завантажуватись зворотнім вантажем? Gdzie möge pobrac ladunek powrotny?
[гджє моге побрачь
вадунек повротни]
Where can I load the return cargo? [yea кен ай лоуд зе piту:н ка:гоу?] Wo kann ich die Rückladung erhalten?
[во кан іхь ді рюкладунк ерхалтен]
Відмітьте, будь ласка, у накладній, що вантажу під номером...
немає Prosz? sprawdzic na fakturze, ze numer ladunku... nie [проше справджічь на фактуже, же нумер
вадунку нє]
Please, mark in the waybill that the cargo number... is missing [плi:з, ма:к iн зе уейбіл зет зе ка:гоу намбе... iз мiciн'] Schreiben Sie bitte im Frachtbrief, dass die Ladung Nummer... fehlt
[шрайбен зі біте ім фрахтбріф дас ді ладунк нумер... феельт]
99
Поставте, будь ласка Proszе umiescic
[проше умєшьчічь] Please, pu
[плі:з, пут] Setzen Sie bitte
[зетцен зі біте]
- час мого прибуття на розвантаження
(завантаження) - czas mojego przybycia do rozladunku
(ladowania)
[час моего пшибичя до розвадунку
(вадованя)] - the time of my arrival for unloading (loading)
[зе тайм ов май ерайвл фо анлоудін' (лоудш')] - die Zeit meiner Ankunft zur Ausladung (Einladung)
[ді цайт майнер анкунфт цур аусладунк
(айнладунк)]
- час початку
(закінчення) розвантаження
(завантаження) - pocz^tek (koniec) rozladunku
(ladowania) [почонтек (конец) розвадунку (вадованя)] - the time of starting
(finishing) the unloading (loading)
[зе тайм ов ста:тін'
(фінішн') зе анлоудін' (лоудін')] - die Anfangszeit (die Zeit der Beendigung) der
Ausladung (der Einladung)
[ді анфанксцайт (ді цайт дер беендігунг) дер аусладунк (дер айнладунк)]
- час виїзду з вантажем - czas wyjazdu z ladunkiem
[час виязду з вадункєм] the time of departure with the cargo
[зе тайм ов депа:че yiз зе ка:гоу] - die Zeit der Abfahrt mit der Ladung
[ді цайт дер апфа:рт міт дер ладунк]
- відмітку про відсутність вантажу - znak pro brak towaru
[знак про брак товару] - the mark about the cargo absence
[зе ма:к ебаут зе ка:гоу ебсенс] - das Vermerk, dass es keine Ladung gibt
[дас фермерк дас ее кайне ладунк гіпт]
Маркування вантажу Oznakowanie ladunköw
[ознакованє вадункув] Marking of the load
[ма:кін' ов зе лоуд] Die Markierung der
Ladung
[ді маркі:рунк дер
ладунк]
Напишіть, будь ласка, адресу фірми Prosimy о wypelnienie adresu firmy [прошіми о випевненє адресу фірми] Will you write down the address of the firm
[уш ю райт даун зе едрес оф зе фе:м] Schreiben Sie bitte die Adresse der Firma
[шрайбен зі біте ді адресе дер фірма]
Цикл поставки Cykl dostawy
[цикл достави] Delivery cycle
[flenieepi сайкл] Der Lieferungszyklus
[дер ліферунксціклус]
Доставка на великі
відстані Dostawa па dtugie odleglosci
[достава на двугє одлєгвошьчі] Carriage
[керідж] Die Lieferung auf große Distanzen
[ді ліферунк ауф гросе дістанцен]
Безкоштовна доставка Darmowa wysylka
[дармова висивка] Free delivery
[фрі: делівері] Die Freilieferung
[ді фрайліферунк]
Термінова доставка Specjalna dostawa
[спецйальна достава] Express delivery
[ікспрес делівері] Die eilige Lieferung
[ді айліхе ліферунк]
Доставка товарів Dostawa towaröw
[достава товарув] Goods delivery [гудз делівері] Die Lastlieferung
[ді ластліферунк]
Доставка вантажу на склад
вантажоодержувача Dostawa towaru do magazynu odbiorcy
[достава товару до магазину одбьорци] Store-good delivery
[сто:-гуд делівері] Die Lastlieferung ins Lager
[ді ластліферунк інс
лагер]
Оплата при доставці накладним платежем Pobranie pocztowe
COD
[побране почгове цод]
Cash on delivery
[кеш он делівері] Bezahlung per Nachnahme
[бецалюнк пер нахмане]
Місце призначення Miejsce przeznaczenia
[мєйсце пшезначеня] Destination
[дестінейшн] Der Bestimmungsort
[дер бештімунксорт]
100
Місцеперебування (заснування) Siedzenie (instytucja)
[сєдзенє
(інституцйа)] Residence
[резіденс] Der Aufenthaltsort
[дер ауфентхальтсорт]
Франко-вагон (КОТ.) Darmowy poklad (F.O.T.)
[дармови поквад] Free on truck
[фрі: он трак] Frei auf dem Lastwagen
[фрай ауф дем ластваген]
Франко-вантажівка Franko-ciеzaröwka
[франко чєнжарувка] Free on truck
[фрі: он трак] Frei auf dem Lastwagen
[фрай ауф дем ластваген]
Франко-набережна Franko-nabrzeze
[франко набжеже] Free on quay
[фрі: он куей] Frei auf dem Kai [фрай ауф дем кай]
Франко-порт відправника Franko - port zrödlowy
[франко порт жьрудвови] Free port of departure
[фрі: по:т ов діпа:ча] Franco-Hafen der Abfahrt
[франко-хафен дер
апфа:рт]
Франко-порт призначення Franko - port przeznaczenia
[франко порт
пшезначеня] Free on terminus
[фрі: он те:мінес] Franco-Hafen der
Bestimmung
[франко-хафен дер
бештимунк]
Франшиза Franszyza
[франшиза] Franchise
[френчайз] Das Franchise [дає франшізе]
Фрахт Transport drogowy
[транспорт дрогови] Freight
[фрейт] Die Fracht [ді фрахт]
Вантаж туди і назад Ladunek tarn iz powrotem
[вадунек там і з повротем] Out and home freight
[аут енд хоум фрейт] Die dorthin und zurück Ladung
[ді дортхін унт цурюк ладунк]
Вантажна
накладна, рахунок за перевезення вантажу Konosament, rachunek przewozowy
[коносамент, рахунек пшевозови] Freight account
[фрейт екаунт] Der Frachtbrief, das
Frachtkonto
[дер фрахтбріф, дас
фрахтконто]
Фрахт, сплачений завчасно Transport drogowy wyplacone wczesniej
[транспорт дрогови
випвацоне вчешьнєй]
Freight collected [фрейт калектід] Die Fracht, die im voraus bezahlt ist
[ді фрахт, ді ім фораус беца:льт іст]
Високий фрахт Wysoki transport drogowy
[високі транспорт дрогови] High freight

[хай фрейт] Hohe Fracht
[хое фрахт]
Низький фрахт Niski transport drogowy
[ніскі транспорт дрогови] Low freight
[лоу фрейт] Niedrige Fracht
[ні:дріге фрахт]
Повний фрахт Pelny transport drogowy
[певни транспорт дрогови]
Full freight
[фул фрейт] Volle Fracht
[фоле фрахт]
Фрахтувальник Czarterujеcy
[чартеруйонци] Charterer
[ча:тера] Der Befrachter
[дер бефрахтер]
Фрахтівник Frachtowiec
[фрахтовєц] Carrier
[керіе] Der Träger
[дер трегер]
Фрахтування за контрактом Umowa па transport drogowy
[умова на транспорт дрогови] Freighting by contract
[фрейтін' бай контрект] Das Befrachten vertragsgemäß [дас бефрахтен фертраксгемес]
101
Фрахтування за ящиками Transport drogowy ро blokach
[транспорт дрогови по бльоках] Freighting by the case
[фрейтін' бай зе кейс] Das Befrachten nach den Kasten
[дас бефрахтен нах ден кастен]
Фрахтування за об'ємом Transport drogowy w zakresie wielkosci [транспорт дрогови в закреше вєлькошьчі] Freighting on measurement [фрейтін' он межемент] Das Befrachten nach dem Umfang
[дас бефрахтен нах дем
умфанк]
Фрахтування за вагою Transport drogowy w masie [транспорт дрогови в машє] Freighting on weight
[фрейтін' он уейт] Das Befrachten nach dem Gewicht
[дас бефрахтен нах ден гевіхьт]
Фрахтування за тонами Transport drogowy ро tonach [транспорт дрогови по тонах] Freighting per tone [фрейтін' пе тоун] Das Befrachten nach den Tonnen
[дас бефрахтен нах ден тонен]
Фрахтування за поголів'ям скота Transport drogowy ро zywym inwentarzu
[транспорт дрогови по
живим інвентажу]
Freighting per head of
cattle
[фрейтін' пе хед ов кетл] Das Befrachten nach dem Bestand des Viehes [дас бефрахтен нах дем бештант дес. ві:ес]
Фрахтування з вартості Transport drogowy z kosztôw
[транспорт дрогови з коштув] Freighting ad valorem
[фрейтін' ад валорем] Das Befrachten dem Wert entsprechend
[дас бефрахтен дем верт
ентшпрехент]
Чартер-партія (фрахтовий контракт) Czarter-partia (umowa towarowa)
[чартер партйа (умова товарова] Charter-party (С.І.Р.)
[ча:те-па:ті] Der Chartervertrag
[дер чартерфертрак]
Рейсовий чартер Czarter lotniczy
[чартер льотнічи] Trip (voyage) charter
[тріп (воядж) ча:те] Der Liniencharter
[дер лініенчартер]
Фрахт по чартеру Czarter ladunköw
[чартер вадунку] Charter freight
[ча:те фрейт] Charter-Fracht
[чартер-фрахт]
Ціна без скидки Cena bez znizki
[цена без зніжкі] Net price
[нет прайс] Der Nettopreis / Preis ohne Rabatt
[дер нетопрайс / прайс о:не рабат]
Ціна виробника Cena producenta [цена продуцента] Producer price
[продьюса прайс] Der Herstellerpreis
[дер херштелерспрайс]
Крайня ціна Cena skrajna [цена скрайна] The lowest price
[зе лоуест прайс] Der niedrigste Preis
[дер нідріхьсте прайс]
Пільгова ціна Preferencyjna cena
[преференцийна цена] Preferential price
[преференшіал прайс] Der Vorzugspreis
[дер форцукспрайс]
Оптова ціна Cena hurtowa
[цена хуртова] Whole sale price at the price of...
[хоул сейл прайс] Der Großhandelspreis
[дер гросхандельспрайс]
За ціною... Za cene....
[за ценон] At the price of...
[етзе прас ов...] Zum Preis dessen...
[цум прайс десен...]
Покупна ціна Cena kupna
[цена купна] Purchase price [пе:чіс прайс] Der Kaufpreis
[дер кауфпрайс]
Продажна ціна Cena sprzedazy
[цена спшедажи] Selling price
[селін' прайс] Der Verkaufspreis
[дер феркауфспрайс]
Ринкова ціна Cena rynkowa
[цена ринкова] Market price
[ма:кіт прайс] Der Marktpreis
[дер марктпрайс]
102
Найвища ціна Najwyzsza cena
[найвижша цена] The highest price
[зе хайіст прайс] Der höchste Preis
[дер хьохьсте прайс]
Знизити ціну Zmniejszyc cen?
[змнєйшучь ценен] To cut / reduce the price
[ту кат / рідьюс зе прайс] Den Preis herabsetzen
[ден прайс херапзетцен]
Тверда ціна Cena twarda [цена тварда] Set price [сет прайс] Der Festpreis
[дер фестпрайс]
Експедитор Ekspedytor
[експедитор] Forwarding / shipping agent
[фо:уадін' / шіпін' ейджент] Der Spediteur, der Versandagent
[дер шпедітьор, дер ферзантагент]
103
ГЛАВА V. БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ
Експедиторська фірма Firma spedycyjna
[фірма спедицийна] Forwarding agency
[фо:уадін' ейдженсі]
Die Versandagentur
[ді ферзантагентур]
Дотримуйтесь встановлених законом вимог режиму праці та відпочинку Przestrzegajcie
wymogöw prawnych pracy і odpoczynku

[пшестшегайчє вимогув правних праци і одпочинку] Observe the requirements of the working and rest conditions established
by law

[обзе:в зе ршуайаментс ов зе уе:кш' енд реет кондшнз ктеблшт бай
ло:]
Beachten Sie die vom Gesetz eingerichteten Forderungen der Arbeitsund Erholungszeit


[беахтен зі ді фом гезетц айнгеріхьтетен фордерунген дер арбайтс унд ерхолункс цайт]
Не вживайте алкогольні напої перед і під час керування транспортним засобом Nie pijcie alkoholu
przed I w czasie jazdy

[нє пійчє алкохолю пшед і в чашє язди] Do not consume alcohol before and during the
vehicle driving

[ду нот консьюм елко:л біфо: ен дьюерш' зе Biera
драйвш']
Trinken Sie kein Alkohol vorher und während des Fahrzeugfuhrens

[трінкен зі кайн алькохоль форхер унт верет дес
фа:рцойкфю:ренс]
Не продовжуйте рух, якщо відчули
сонливість -
ЗУПИНІТЬСЯ Nie kontynuujcie jazdy, jesli poczuli sennosc -
STOP!

[нє континууйчє язди, єжелі почулі сенношьчь] Do not continue driving, if you have felt drowsiness - STOP!

[ду нот контінью драйвін', іф ю хев фелт драузініс - стоп!]
Setzen Sie die Bewegung nicht fort, wenn Sie die Schläfrigkeit gefühlt haben
- BLEIBEN sie stehen

[зетцен зі ді бевегунк ніхьт форт вен зі ді шлефріхькайт гефюльт хабен - бляйбен зі штейн!]

Перевірте гальма, шини (тиск і глибину протектора), охолоджуючу рідину та масло Sprawdzcie hamulce, opony (cisnienie і globokosc bieznika),
plyn chlodz^cy і olej

[справджьчє хамульце, опони (чішьнєнє і гвембокошьчь бєжніка) пвин
хводзонци і олей]

Check up brakes, trunks (pressure and depth of tare tread), cooling
liquid and oil

[чек an брейке, транкс (преша ен депф ов тайа тред), ку:лін' лшущ енд ойл] Prüfen Sie die Bremsen, die Reifen (den Druck und die Tiefe der Laufdecke), die kühlende Flüssigkeit und das öl

[прюфен зі ді бремзен, ді рай фен (ден друк унт ді тіфе дер лауфдеке), ді кюленде флюсіхькайт ун дас ьо:ль]

104
Переконайтесь, що всі ваші пасажири сидять правильно, з пристебнутими ременями безпеки Upewnijcie siе, ze wszyscy pasazerowie siedzе dobrze z pasami bezpieczenstwa
[упевнійчє шє же вшисци пасажеровє сєдзон добже з пасамі безпєченьства]
Make sure that all your passengers take their seats in the right way and wear security belts [мейк шва зет о:л йо песенджез тейк зеа ci:Tc ш зе райт уей енд yea секьюрш белте] Überzeugen Sie sich, dass alle Ihre Passagiere richtig sitzen und die
Sicherheitsriemen tragen [юберцойген зі зіхь, дас але і:ре пассажі:ре ріхьтіхь зітцен унт ді зіхерхайтері:мен траген]
Переконайтесь, що вони знають, де знаходиться обладнання на випадок аварійної ситуації та запасні виходи Upewnijcie si?, ze wiedzt}, gdzie wyposazenie w sytuacjach awaryjnych
oraz drogi ewakuacyjne

[упевнійчє шє же вєдзон гджє випосаженє в ситуацйах аварийних
ораз дроті евакуацуйне] Make sure that they
know where the equipment for exceptional situations and the emergency exits are

[мейк шюа зет зей ноу yea зе ікуімент фор іксепшнел січуейшнз енд зе iмe:дженсі
егзітс а:] Überzeugen Sie sich, dass sie kennen, wo die Notausrüstung und die
Notausrüstung und die
Notausgänge sich befinden


[юберцойген зі зіхь, дас зі кенен во ді аусрюстунк ін. ді нотаусгенге зіхь бефінден]
У нічний час завчасно переключайте ваші фари на ближнє світло при наближенні транспорту на зустрічному направленні W nocy wczesniej przel^czyjcie swoje reflektory w olsnienie,
gdy zbliza siç transport w przeciwnym
kierunku

[в ноци вчешьнєй пшевончийчє своє рефлекторне ольшьнєнє, гду збліжа шє транспорт в пшечівним кєрунку] At night, change the headlights to the passing light every time a vehicle from a counter
direction approaches

[ет найт чейндж зе хедлайтс ту зе па:сш' лайт eepi тайм е шскл фром е каунта
дайрекшн eпpoyчi3] Andern Sie nachts die Scheinwerfer zum
Abblendlicht jedes Mal, wenn sich ein Fahrzeug von einer Gegenrichtung nähert

[ендерн зі нахтс ді шайнвефер цум апблендліхьт йедес маль, вен зіхь айн фа:рцойк фон айнер гегенріхьтунк неерт]
Тримайте безпечну дистанцію від транспортного засобу, що рухається спереду Zachowajcie bezpiecznq odleglosc od pojazdu z przodu

[заховайчє безпєчнон одлєгвошьчь од поязду з пшоду] Hold a safe distance from the ahead going vehicle

[хоулд e сейф дктенс фром зе ахед гоуін'
віекл] Halten Sie eine sichere Entfernung vom vorn
gehenden Fahrzeug

[хальтен зі айне зіхере ентфернунк фом форн
геенден фа:рцойк]
Якщо дорога слизька внаслідок дощу, слякоті, льоду чи снігу
(згадайте про ланцюги), уменшіть швидкість Jesli sliskie drogi z uwagi па deszcz, bloto, lôd lub snieg (pamiçtajcie о lancuchach!),
zraniejszcie prçdkosc

[єшьлі шьліскє дрогі з
увагі на дешч, бвото, люд люб шьнєг (памєнтайчє о ваньцухах) змнєйшчє прендкошьчь]

If the road is slippery because of rain, slush, ice or snow (recall the
chains!), reduce speed

[іф зе роуд iз слiпepi бiкоз ов рейн, слаш, айс о: сноу (ріко:л зе чейнз!), рідьюс спі:д] Wenn der Weg wegen des Regens, des Schlamms, des Eises oder des Schnees glatt ist (erinnern Sie sich an die Ketten), setzen Sie
die Geschwindigkeit ab

[вен дер вег весен дес регент, дес шламе, дес айсес одер дер шнеес глат іст (ерінерн зі зіхь ан ді кете!), зетцен зі ді гешвіндіхькайт ап]
105
Зупиніться, якщо ваш двигун, гальма чи моторні гальма
(retarder) перегрілись Zatrzymajcie siç, jesli silnik, hamulce lub hamulec silnikowy (retarder) sа przegrzane
[затшимайче ше, ешьлі шільнік, хамульце люб хамулєц шільнікови сон пшегжане] Stop, if your engine, brakes or motor brake
(retarder) have overheated
[стоп, іф йоренджін, брейке о: мото брейк
(ріта:де) хев
оувехі:тід] Halten Sie an, wenn Ihr
Motor, Bremsen oder
Motorbremse (Abbindeverzugerer)
heißgelaufen sind

[хальтен зi ан, вен i:p мотор, бремзен одер моторбремзе
(апбшдеферцьогерер) хайсгелауфен зшт]
Намагайтесь не заважати проїзду чи огляду інших учасників дорожнього руху Starajcie siç nie utrudniac przejazdu lub przegl^danie innych uczestnikow ruchu drogowego
[Старайчє ше не утруднячь пшеязду люб пшегльонданє інних ученстнікув руху дроговего] Try not to interfere with the movement or vision of other traffic participations
[трай нот ту інтефіа уіз зе му:вмент о: віжн ов азе трефік
па:тісіпантс] Bemühen Sie sich, die Durchfahrt oder die Übersicht anderer Verkehrsteilnehmer nicht zu behindern [бемюен зi зixь дi дурхьфарт одер дi юберзіхьт андерер феркерстайлшемер нixьт цу бехшдерн]
Не розповідайте і іезнайомим про ваших пасажирів чи маршрут Nie môw obcym о swoich pasazcrach lub planie podrôzy
[не мув обцим о своїх пасажерах люб пляне
подружи] Do not tell the unfamiliar persons about your passengers or the route
[ду нот тел зе анфеміліе пе:сонз ебаут йо песенджез о: зе ру:т]
Erzählen Sie den fremden
Personen über Ihre
Passagiere oder den Weg nicht
[ерцелен зi ден фремден перзонен юбер i:pe пасаж1ре одер ден вег шхьт]
Уникайте меочікуваного гальмування та розгону, які можуть бути небезпечними для інших учасників дорожнього руху Nalezy unikac gwaltownego hamowania і przyspieszania, ktöre mog4 bye niebezpieczne dla innych uczestnikow
ruchu drogowego

[належи унікачь гвавтовнего хамованя, ктуре могон бичь небезпечне для інних ученстнікув руху
дроговего]
Avoid sudden braking and taking away, which can be dangerous to other participants of
traffic

[хвойд садн брейкін' єн тейкін' еуей, уіч кен бі дейнджерес ту азе па:тісіпантс ов трефік] Vermeiden Sie das plötzliche Bremsen und den Anlaut, die für andere Teilnehmer des Verkehrs
gefahrlich sein können

[фермайден зi дас пльощпхе бремзен унт ден анлауф, ді фюр андере тайльнемер дес феркерс геферліхь зайн кьонен]
Ііудьте особливо уважними при повороті, русі заднім ходом Nalezy zachowac szczegöln^ ostroznosc podczas skrçtu, odwracajqc

[належи заховачь шчегульнон острожношьчь подчас
скренту, одврацайонц]
Be especially careful at turn and the back
movement

[бі іспешлі кеафул ет те:н енд зе бек му:
вмент] Sein Sie während der Umdrehung und der
Zurückbewegung
besonders sorgfältig

[зайн зi веренд дер умдрейунк унт дер
цурюкбевегунк
безондерс зоркфельтіхь]
106
Якщо вам необхідно перемовлятися під час руху, встановіть підходящу систему «hands free» (вільні
руки) Jesli musicie rozmawiac podczas jazdy, nalezy ustawic odpowiedni system «hands free» (wolne
rеce)

[єшьлі мушічє розмавячь подчас язди налєжи уставічь одповєдні систем вольне ренце] If it is necessary for you to exchange words at movement, install a suitable «hands free»
device

[іф іт із несесарі фо ю ту іксчейндж уе:д зет му:вмент, інсто:л е сю:табл хендз фрі:
дівайс]
Wenn Sie sich während der Bewegung unterhalten müssen, installieren Sie ein passendes «Freisprech» - Gerät

[вен зі зіхь веренд дер бевегунк унтерхальтен мюсен, інсталірен зі айн пасендес фрайшпрехь
герет]


Завжди дотримуйтесь обмеження швидкості та інших правило дорожнього руху Zawsze przestrzegajcie ograniczen pr?dkosci і inne przepisy ruchu drogowego

[завше пшестшегайчє огранічень прендкошьчі і інне пшепіси руху
дроговего]
Always observe restriction of speed and
other traffic rules

[о:луейз обзе:в рістрікшнз ов спі:д енд азе трефік ру:лз] Beachten Sie immer Beschränkungen der Geschwindigkeit und
andere Verkehrsregeln

[беахтен зі імер бещренкунген дер гешвіндіхькайт унт
андере феркерсрегельн]
У разі помилки, ДТП чи іншого серйозного інциденту, терміново інформуйте вашу базу чи/або місцеві аварійні служби W przypadku awarii, wypadku lub innego powaznego incydentu, niezwlocznie poinformujcie swoj'4 baz? і / lub lokalne sluzby ratunkowe

[в пшипадку аварйі, випадку люб іннего поважнего інциденту нєзввочнє
поінформуйчє свойон базен і/люб локальне свужби ратункове] In case of breakage, road accident, or other serious incident,
immediately inform your base and/or the local emergency
services

[ін кейс oв брейкідж, роуд ексідент оразе сіріез інсідент, імідіетлі інфо:м йо бейс енд / о: зе лоукел іме:дженсі се:вісіз] Im Falle des Bruches, des Verkehrsunfalls, oder anderen ernsten Zwischenfalles, informieren Sie sofort Ihre Station und/oder den lokalen Notdienst

[ім фале дес брухес, дес феркерсунфальс одер андерен ернстен цвішенфапес, інформірен зі зофорт і:ре штаціон унт / одер ден локален нотді:нст]
Запишіть аварійні номери на ваш мобільний телефон Zanotuj numery alarmowe na swöj telefon komörkowy [занотуй нумери алярмове на свуй телефон комуркови] Write down emergency numbers in your mobile phone
[райт даун іме:дженсі нам без ін йо моубайл фоун]
Tragen Sie die Notnummern in Ihr mobiles Telefone ein
[траген зі ді нотнумерн ін. і:р мобілес телефон айн?]
Ніколи не залишайте захованими ключі для шофера - змінника Nigdy nie zostawiajcie ukryte klucze dla
kierowcy - partnera

[нігди нє зоставяйчє укрите ключе для кєровци партнера] Never leave keys hidden for collection by a relief driver

[нева лі:в кі:з хідн фо колекшн бай е релі:ф драйва] Verstecken Sie nie die Schlüssel für den anderen
Fahrer, der das Fahrzeug
Übernehmen soll
[ферштекен зі ні: ді шлюсель фюр ден андерен фа:рер, дер дас фа:рцойк юбернемен
золь]
107
Зберігайте документи на вантаж в надійному місці Przechowywajcie dokumenty towarowe w bezpiecznym miejscu
[пшеховивайче документи товарове в безпечним мєйсцу] Keep documentation about the load in a secure place
[кі:п
докьюментейшн ебауг зе лоуд ін е сікьюе плейс] Bewahren Sie die
Unterlagen zur Ladung in
einem sicheren Ort auf

[беварен зi дi унтерлаген цур ладунк iн айнем
зЬсерен орт ауф]
Ніколи не залишайте на виду в кабіні цінні речі Nigdy nie zostawiajcie za sterami kosztownosci
[нігду не зоставяйчє за стерамі коштовношьчі] Never leave valuables
on view in your cab

[нева лі:в вельюаблз
он в'ю: ін йо кеб] Lassen Sie nie
Wertgegenstände sichtbar im Fahrerhaus liegen [ласен зi нi: вертгеген штенде зixьтбap iм фа:рерхаус лгген]
Переконайтесь у відсутності дефектів в системі безпеки Upewnijcie si?, ze nie istniej^ zadne wady w systemie bezpieczenstwa
[упевнійче ше, же не існєйон жадне вади в системе безпєченьства] Look out for any security defects on your vehicle
[лук аут форені секьюріті діфектс он
йо віекл] Untersuchen Sie Ihr
Fahrzeug auf
Sicherheitsmängel
[унтерзухен зi i:p фа:рцойк ауф
зixepxaйтcмeнгeль]
Виймайте ключі запалювання та закривайте двері грузовика кожного разу, коли вам необхідно залишити ваш транспортний засіб без нагляду Wyjmajcie kluczyk ze stacyjki і
zablokowujcie drzwi samochodu za kazdym razem, kiedy trzeba zostawic samochöd bez nadzoru
[виймайчє ключик зе стацуйкі і заблоковуйчє джві самоходу за каждум разем, кеду тшеба зоставічь самохуд без надзору]
Remove ignition keys, lock the cab doors whenever it is left unattended

[ріму:в ігнішн кі:з, лок зе кеб до:з уеневеріт із лефт антетендід] Ziehen Sie den
Zündschlüssel ab und verschließen Sie immer die Türen vom Fahrerhaus, wenn das Fahrzeug
unbeaufsichtigt ist

[ціен зi ден цюндшлюсель an унт ферншсен зi iмep дi тюрен фом фа:рерхаус, вен дас фа:рцойк
унбеауфзіхьпхьт icт]
Не залишайте відкритими вікна, коли вам необхідно
відлучитися від машини Nie nalezy pozostawiae otwarte okna, gdy trzeba
odejsc z samochodu

[не належи позоставячь отфарт окна гду тшеба
одейшьчь з самоходу]
Do not leave windows open when away from your vehicle

[ду нот лі:в уіндоуз оупен уен еуей фром
йо віекл] Lassen Sie Fenster nicht auf, wenn Sie sich von
Ihrem Fahrzeug entfernen

[ласен зi фенстер шхьт ауф, вен зi зixb фон i:peм фа:рцойк ентфернен]
Якщо ваш транспортний засіб обладнаний протиугонним
приладом - використовуйте
його Jesli pojazd jest wyposazony w urzgdzenie zabezpieczajеce przed kradziezе - uzywajcie go

[єшьлі поязд єст випосажони в ужондзенє забезпєчайонце пшед краджєжон - уживайчє го] If antitheft devices are fitted to your vehicle - use them

[іф енті-фефт дівайсіз а: фіті ту йо віекл - ю:з зем] Ist Ihr Fahrzeug mit
Diebstahlsicherungen ausgestattet, sollten Sic
diese auch verwenden

[іст і:р фа:рцойк міт ді:пштальзіхерунген аусгештатет, зольтен зі дізе аух фервенден]
108
Не беріть до себе в машину сторонніх
людей Nie nalezy przyjmowac do swojego samochodu obcych ludzi
[нє налєжи пшиймовачь до своего самоходу обцих люджі] Do not carry unauthorized passengers in your vehicle [ду нот кepi ано:сорайзд песенджес iн йо шекл] Nehmen Sie niemanden ohne besondere Erlaubnis in Ihrem Fahrzeug mit
[немен зі ні: манд єн о:не безондере ерлаубніс ін і:рем фа:рцойк міт]
При перевезенні цінних вантажів намагайтесь, по можливості, їхати колоною разом з іншими водіями, яких ви знаєте і яким
довіряєте Podczas transportu
cennych towaröw,
spröbujcie, jesli to jest mozliwe, przejdz do kolumny z innymi kierowcami, ktorych znacie і ktorym ufacie
[подчас транспорту ценних товарув спрубуйчє єшьлі то єст можліве пшейджь до колумни з іннимі кєровцпмі, ктурих значє і ктурим уфачє] Where high value loads are carried, travel in convoy with other know and trusted drivers if possible
[yea хай велю лоудз а: керщ, трепл iH конвой yiз азе ноун енд трастщ драйвер іф пошбл] Wenn Waren von hohem
Wert transportiert werden, sollten Sie möglichst im Konvoi mit anderen
Fahrern fahren, die Sie kennen und denen Sie vertrauen können
[вен варен вон хо:ем верт транспорті:рт верден, зольтен зі мьогліхьст ІМ конвой міт андерен фа:рерн фа:рен, ді зі кенен унт денен зі
фертрауен кьонен]
Будьте насторожі з людьми, що видають себе за посадових осіб, - попросіть їх пред'явити посвідчення особи Zwracajcie uwag? na ludzi udajqcych urz?dniköw - poproscie
о ich identyfikacji

[зврачайчє уваген на люджі удайонцих уженднікув - попрошьчє 0 іх ідентифікацйє] Be on your guard for bogus officials - ask for identity card
[бi он йо га:д фо боргес офпплз - а:ек фор айдентт ка:д] Vorsicht vor falschen Beamten! Verlangen Sie stets einen Ausweis
[форзіхьт фор фальшем беамтен! Ферланген зі штетц айнен аусвайс]
Переконайтесь в тому, що кількість палива, за яке ви розписуєтесь, відповідає показанням лічильника бензоколонки Upewnijcie si?, ze ilosc paliwa, za ktöre trzeba malowac, odpowiada wskazaniam licznika
stacji benzynowej

[упевнійчє шє же ілоьчь паліва за ктурон тшеба маловачь одповяда всказаням лічніка стацйі бензиновей] Ensure that the volume of fuel you are signing for corresponds to that
on the pump reading

[іншюа зет зе вольюм ов фьюел ю а: сайнш' фо: коркпондз ту зет он зе памп рщш'] Vergewissern Sie sich, dass die Kraftstoffmenge, die Sie unterschreiben, tatsächlich der auf der Zapfsäule angezeigten
Menge entspricht

[фергевісерн зі зіхь, дас ді крафтштофменге, зі унтершрайбен, татзехьліхь дер ауф дер цапфзойле ангецайктен
менге ентшпрьсьт]

Переконайтесь в тому, що особа, яка приймає вантаж, належним чином уповноважена на це Upewnijcie si?, ze osoba, ktöra odbiera towar, jest odpowiednie
do tego upowazniona

[упевнійчє шє же особа ктура одбєра товар єст одповєднє
до тего уповажньона]
Make sure that the person receiving the goods has the authority
to do this

[мейк шюа зет зе пехон pici:eiн' зе гудз хез зi oxopiri ту ду зic] Vergewissern Sie sich, dass die Person, die die Waren entgegennimmt,
auch dazu berechtigt ist

[фергевюерн зi зixь, дас ді перзон, ді дi варен ентгегешмт, ayx дацу
берехьтшт icт]
109
Переконайтесь в чому, що транспортний засіб завантажений правильно Upewnijcie siе, ze pojazd jest zaladowany
prawidlowo

[упевнійчє шє же поязд єст завадовани правідвово] Make sure that the vehicle is correctly
loaded

[мейк шюа зет зе віекл iз корекпп лоудщ] Vergewissern Sie sich, dass das Fahrzeug vorschriftsmäßig beladen ist
[фергевюерн зi зixь, дас
дас фа:рцойк форццлфтсмеахь
беладен icт]

Завжди звіряйте документи з описом та кількістю вантажу Zawsze nalezy sprawdzac dokumenty wraz z opisem і ilosci ladunköw

[завше належи справдзачь документи враз з опісем і ілошьчі вадункув] Always check documentation against load description and quantity

[о:луейз чек докьюментейшн егенст лоуд діскріпшн
енд куонтіні]
Vergleichen Sie stets die Frachtdokumente mit der Ladeliste und der Anzahl der Packstücke

[фергляйхен 3i штетс fli фрахтдокументе ми дер ладелкте унт дер анца:ль дер пакштюке]
Намагайтесь не залишати трейлер без нагляду на невеликих стоянках Starajcie si? nie opuscic przyczep? bez opieki na
malych parkingach

[старайчє шє нє опушьчічь пшичепен без опєкі на мавиж паркінгах] Avoid leaving your trailer unattended in lay
– bys

[евойд лквш' йо трейла антендад iн лей-біс] Vermeiden Sie, Ihren Anhänger unbeaufsichtigt auf Rastplätzen stehen zu
lassen

[фермайден зі, i:peн анхенгер
унбеауфзіхьтшт ауф растплецен штеен цу
ласен]

Я кщо ви залишаєте транспортний засіб без нагляду, намагайтесь поставити його на виду Jesli zostawicie samochöd bez nadzoru, nalezy go umiescic w
widocznym miejscu

[єшьлі зоставічє самохуд без надзору належи го умєшьчічь
в відочним мєйсцу]
Try to keep your vehicle in sight if you leave it
unattended

[трай ту кi:п йо трейла анетендід iн
лей-біс] Halten Sie möglichst
Sichtkontakt zu Ihrem Fahrzeug, wenn Sie ihn verlassen

[хальтен 3i мьопихьст зixьтконтaкт цу ipeм фа:рцойк, вен зi i:н
ферласен]
Ніколи не залишайте транспортний засіб Гіс і нагляду у иідсгороненому
місці чи вночі в неосвітленій зоні Nigdy nie pozostawiajcie bez nadzoru samochöd w odosobnionym miejscu lub w nocy w obszarze
nieoswietlonym

[нігду нє позоставяйчє без надзору самохуд в одособньоним мєйсцу люб в ноци в обшаже нєошьфєтльоним] Never leave the vehicle unattended in a secluded area or, at night, in an
unlit area

[нева лі:в зе віекл анетендщ iн e секлу:дщ epia op ет
найт iн ен анліт epia] Lassen Sie nie das
Fahrzeug unbeaufsichtigt auf einem abgelegenen Gelände
stehen und stellen Sie es nie nachts auf einem unbeleuchteten Gelände ab
[ласен зi нi: дас фа:рцойк
унбеауфзгхьткт ауф айнем апгелегенен геленде штеен унт штелен зi ее нi: нахст ауф айнем унбебльойхьтетен геленде ап]
110
Паркуйтесь лише у дозволених місцях Parking tylko w
dozwolonych miejscach

[паркінг тилько в дозвольоних мєйсцах] Park the vehicle in
authorized places only

[па:к зе eieicn iн
охорайзд плейсіз онгн] Stellen Sie das Fahrzeug nur in autorisierten Plätzen ab

[штелен зi дас фабрцойк нур iн ауторізіртен
плетцен an]
Відносьтесь 3 обережністю до пропозицій допомогти зі сторони невідомих осіб, у яких ви нічого не просили Uwazajcie na oferty pomocy przez nieznane osoby, od ktörych prosili о nie

[уважайчє на оферти помоци пшез нєзнане особи од ктурих просілі о ніц] Treat unsolicited offers of assistance from unknown persons with
caution

[тpi:т ансолютд офез ов ес1стенс фром анноун пехонз yiз ко:шн] Seinen Sie vorsichtig, wenn Unbekannte Ihnen
spontan ihre Hilfe anbieten

[зайнен зi форзшлтхь, вен унбеканте i:нeн шпонтан i:pe хшьфе
анбктн]
З особливою обережністю відносьтесь до сигналів з боку інших
водіїв про те, що з вашею машиною щось не в порядку Z wielkij starannosciq postawcie si? do sygnalöw od innych kierowcöw, ze z pojazdem jest cos nie tak
[з вєлькон старанношьчон поставчє шє до сигнавув од інних кєровцув же з пояздем єст цошь нє так] Treat signals from other drivers that something is amiss with your vehicle
with extreme caution

[трі:т сігналз фром азе драйвез зет самсін’ уіз йо віекл yiз iкстpi:м ко:шн] Sein Sie besonders vorsichtig, wenn andere Fahrer Ihnen zu verstehen geben, dass mit Ihrem Fahrzeug etwas nicht
stimmt

[зайен зi безондерс форз1хьтгхь, вен андере фа:рер i:нeн цу ферштеен гебен, дас мп i:peм фа:рцойк етвас шхьт
итмт]

Будьте обачливими та обережними, коли ви
повертаєтесь один до машини B^dzcie czujni і ostrozni, kiedy wracacie jeden do samochodu
[бонджчє чуйні і острожні кеди врацачє єден до самоходу] Be vigilant and cautious when returning to the
vehicle alone

[бi віджілент енд ко:шес уен ріте:нін' ту зе eiera елоун] Seinen Sie aufmerksam und vorsichtig, wenn Sie zu ihrem alleinstehenden Fahrzeug zurückkehren

[зайнен зi ауфмеркзам унт форзіхьпхь, вен зi цу ipeм аляйнштенден
фа:рцойк цурюккерен]
Якщо ви бачите в безпосередній близькості інші
транспортні засоби чи підозрілих осіб, зверніть увагу на прикмети, номерні
знаки тощо Jesli widzicie w poblizu inne pojazdy lub osob podejrzanych, zwracajcie uwage na znaki lub tablice
rejestracyjne, itp

[єшьлі віджічє в побліжу інне ПОЯЗДИ люб осуб подейжаних, зврацайче уваген на знакі люб табліце реєстрацуйне ітп] If there are suspicious vehicles nearby or persons in
the immediate vicinity, note descriptions, registration numbers, etc.

[іф зера: сеспішес віеклз ніебай о: пехонз ін зе імідіет вісініті, ноут діскріпшнз, реджістрейшн намбез, енд coy он] Falls Ihnen in der unmittelbaren Umgebung verdächtige
Fahrzeuge oder Personen auffallen, notieren Sie deren
Personalbeschreibung, Autonummer usw.

[фальс і:нен ін дер унмітельбарен умгебунк фердехьтіге фа:рцойге одер перзоне ауффален, ноті:рен зі дерен перзональбешрайбунк, аутонумер унт зо вайтер]
111
У випадку поломки враховуйте можливість
недоброзичливих дій W przypadku awarii nalezy rozwazyc mozliwosc dzialan zlosliwych
[в пшипадку аварйі належи розважичь можлівошьчь джявань звошьлівих] In the event of a breakdown, consider the
possibility of tampering

[ін зі івент ов e брейкдаун консіда зе посібіліті ов темперін'] Ziehen Sie bei einer Panne in Betracht, dass jemand Ihnen was Schlimmes machen kann
[ці: єн зі бай айнер пане ін бетрахг, дас еманд інен вас шлімес махен кан]
Завжди турбуйтесь про збереження вантажу, якщо вам необхідно залишити транспортний засіб Zawsze nalezy zadbac o bezpieczenstwo towarow,
jesli musicse zostawic swoj pojazd [завше належи задбачь о безпєченьство товарув, єшьлі мушічє зоставічь евуй поязд] Always take into consideration the security of the load if it is necessary to leave the vehicle
[олуейз тейк інту кенсідерейшн зе секьюріті ов зе лоуд іф ітіз несесері ту лі:в зе віекл] Denken Sie stets an die Sicherheit der Ladung, wenn Sie das Fahrzeug verlassen müssen
[денкен зі штетс ан ді зіхерхайт дер ладунк, вен зі дас фа:рцойк ферласен мюсен]
Залиште на своєму підприємстві копії псіх необхідним нам особистих документів та документів на транспортний засіб та на вантаж Zostawcie w swojej firmie kopie wszystkich niezbednych documentow i osobiste dokumenty na ladunek
[зоставчє в своєц фірмє КОПЙЄ нєзбендних документув і особісте документи на вадунек] Leave copies of all necessary personal documents and documents relating to the vehicle and load in the company
[лі:в копі сов о:л несесері пехонал докьюментс єн докьюментс рілейтін' ту зе віекл енд лоуд ін зе кампані] Lassen Sie Kopien aller erforderlichen persönlichen Unterlagen und der Unterlagen für Fahrzeug und Ladung in der Firma
[ласен зі копіен алер ерфордерліхен перзьонліхен унтерлаген унт дер унтерлаген фюр фа:рцойк унт ладунк ін дер фірма]
Тримайте регулярно зв'язок 3 БІІІОЮ Utrzymujcie staly kontakt z baza
[утшимуйчє стави контакт з базон] Keep in regular contact with base [кі:п ін регьюла
контект уіз бейс]
Halten Sic regelmäßigen
Kontakt mit Ihrem
Unternehmen
[хальтен зі ерцойгнісе]
Гази Gazy
[гази] Gases [гeciз] Gase
[газе]
Легкозаймисті рідини Materialy ciekle zapalne
[матеріаву счєкве запальне] Inflammable liquids

[інфлемабл лікуідз] Leicht entzündliche
Flüssigkeit
[ляйхьт ентцюнтліхе
флюсіхькайтен]

Легкозаймисті тверді речовини, самореактивні речовини та тверді десенсибілізовані вибухові речовини Latwopalne materialy samoreaktywne i materialy wybuchowe stale odczulone
[ватвопальне матеріаву самореактивне і матеріави вибухове ставе одчульоне] Inflammable hard substance, self-jet substance and hard desensibilised explosives
[інфлемабл ха:д сабстенсіз, селф джет сабстенсіз енд ха:д дісенсібілпйдз іксплоузів] Leicht entzündliche harte Substanzen,
Selbststrahlsubstanzen und hart desensibilisierte
Explosivstoffe

[ляйхьт ентцюнтліхе харте зубстанцен, зельпстштраль зубстанцен унт харт десенсібілізірте
експлозіфштрофе]

112
Речовини, здатні до самозаймання Substances capable to self-ignition
[субстанцйе подане на самозапвон] Substances capable to self-ignition
[сабстенсіз кейпабл ту селф інгнішн] Die zum Selbstzünden fähigen Substanzen [ді цум зельпстцюнден фехіген зубстанцен]
Речовини, що виділяють легкозаймисті гази при зіткненні 3 водою Substances, ktore wydzielaja
gazy palne w kontakcie z woda
[субстанцйе ктуре видзєлайон гази пальне в контакчє з водон] Substances educing inflammable gases at contact with water [сабстенсіз ідьюсін інфлемабл гесіз ет контект уіз уота] Die Substanzen, die leicht entzündliche Gase beim Kontakt mit Wasser
absondern
[ді зубстанцен, ді ляйхьт ентцюнтліхе газе бай мам контакт міт васер апхзондерн]
Окисні речовини S'rodek utleniajacy
[шьродек утлєняйонци] Oxidizing substances
[оксідайзін сабстенсіз] Die Oxydationsstoffe
[ді оксідаціонсштофе]
Органічні пероксиди Nadtlenki organiczne
[надтлєнкі органічне] Organic peroxides
[о:генік перауксайдіс] Organische Peroxyde
[органіше пероксіде]
Токсичні речовини Toxic substances
[субстанцйе токсичне] Toxic substances
[токсік caбcтeнci3] Toxische Stoffe
[токсіше штофе]
Інфекційні речовини Infectious substances
[матеріаву закажьне] Infectious substances
[інфекшес caбcтенciз] Infektiöse Stoffe
[інфекціьозе штофе]
Радіоактивні речовини Substancje radioaktywne
[субстанцйе радіоактивне] Radioactive substances
[рейдіоуектів caбcтенciз] Radioaktive Stoffe
[радіоактіве штофе]
Корозійні речовини Substancje radioaktywne
[субстанцйе радіоактивне] Corrosive substances
[кероузіф еабетенеіз] Korrosionsstoffe
[корозіонсштофе]
Інші небезпечні речовини та вироби Rözne materialy і przedmioty niebezpieczne [ружне
матеріаву і пшедмьоти небезпечне] Other dangerous
substances and products
[азе дейнджерас еабетенеіз енд
продакгс] Anderen gefahrlichen
Stoffe und die Erzeugnisse
[андерен геферліхен
штофе унт ді ерцойгнісе]
113ДОДАТОК
Дорожні знаки (інформаційні написи)
Таблички інформації про небезпеку Слизька колія S'liska sciezka
[шьліска щьчєжка] Slippery track
[елі пері трек] Olspur
[ьолыппур]
Задимленість Smoky [смоки] Smoke
[смоук] Rauch
[раух]
Виїзд з будівельного майданчику Wyjazd z placu budowy
[виязд з пляцу будови] Construction zone exit
[констракш зоун
егзіт] Baustellenausfahrt
[бауштеленаусфа:рт]
Пошкоджена дорога Uszkodzona droga
[ушкодзона дрога] Road damages
[роуд демеджіз] Straßenschäden
[штрасеншеден]
Брудна проїжджа частина Brudne drogi
[брудне дрогі] Dirty roadway
[де:ті роудуей] Verschmutzte Fahrbahn
[фершмуцте фа:рба:н]
Викид гравію (каміння) Luzne zwir (kamienie)
[люжьне звір
(камєнє)] Emission of gravel (stones) [емішн OB гревл (стоунз)] Rollsplitt
[рольшпліт]
Вказівники зміни пріоритету в русі Змінилось направлення пріоритетного руху Zmiana kierunku drogi
[змяна кєрунку дрогі] The direction of priority traffic changed
[зе дайрекшн ов прайоріті трефік
чейнчд] Verkehrs fuhrung geändert
[фepкepcфю:pyнк гeeндepт]
Пріоритет в русі змінився Przewaga tego ruchu jest zmieniona [пшевага тего руху ест зменьона] Traffic priority changed
[трефік прайоріті чейнчд] Vorfahrt geändert
[форфа:рт геендерт]
Район порту.
Приоритет рельсового транспорту Teren portu. Przewaga transporta kolejowego
[терен порту, пшевага транспорту колейовего] Port district. Priority of
rail transport
[по:т дістрікт.
Прайоріті ов рейл
тренспо:т] Hafengebiet
Schienenfahrzeuge haben
Vorrang [хафенгебі:т шіненфа:рцойге хабен форанк]
Промисловий район. Пріоритет рельсового транспорту Teren przemyslowy. Przewaga transporta kolejowego
[терен пшемисвови. пшевага транспорту колейовего] Industrial district.
Priority of rail transport
[індастріал дістрікт. Прайоріті ов рейл тренспо:т] Industriegebiet
Schienenfahrzeuge haben
Vorrang
[індустрігебі:т шіненфа:рцойге хабен форанк]
Інша інформація Початок Poczаtek
[почонтек] Start
[ста:т] Anfang
[анфанк]
Кінець Копіес [конец] End [енд] Ende
[енде]
Велосипед вести в руках Wiese rower w rеkach
[вешьчь ровер в ренках] Cyclist descend
[сайклістс дісенді Radfahrer absteigen
[ратфа:рер апштайген]
«Зелена зона».
Рекомендована швидкість 60 км/год "Strefa zielona". Zalecana prqdkosc 60 km/h
[стрефа жєльона залецана прендкошьчь
60 км/х] Green wave with 60 km/h
[грі:н уейв уіз 60 км / aye] Grüne Welle bei 60 km/h [грюне веле бай 60 км / штунде]
114
Мопед вести в руках Motorower prowadzic w rеkach
[моторовер проваджічь в ренках] Motor bikers descend

[мото байкез дісенді] Keine Mofas
[кайне мофас]
На червоний сигнал зупинитися тут Na czerwonym sygnale zatrzymac siе tutaj [на червоним сигнале затшимачь ше тутай] By the red light hold here
[бай зе ред лайт хоулд
xia] Bei Rot hier halten

[бай рот xi:p хальтен]
Дозволено виробничому та забезпечувальному транспорту Dozwolone produkcyjnemu і dostarezanemu transportu
[дозвольоне продукцийнему і достарчанему транспорту] Company and care service free

[кампені енд кеа се:віс фрі:] Betriebs- und
Versorgungsdienst frei
[бетрі:пс унт ферзоргункедінет фрай]
Дозволено транспортним засобам, що перевозять будівельні матеріали Dozwolone pojazdom przewoz^cym materialy budowlane
[дозвольоне пояздом пшевожонцим матеріаву будовляне] Construction transport
free

[констракшн тренспо:т фрі:]
[бауштел фрай] Baustellenfahrzeuge frei
енфа:рцойге
Дозволено до території, що прилягає до будівельного майданчика Dozwolone do obszaru
przyleglego do placu budowy
[дозвольоне до обшару пшилєгвего до пляцу будови] Up to the territory adjoining the construction zone free
[an. ту зе теріторі еджойнін' зе
констаркшн зоун фрі:] Anlieger
frei

[анлітер фрай] bis Baustellen
біс бауштелен
Дозволено таксі Dozwolone taksöwkom
[дозвольоне таксувком] Taxi free
[тексі фрі:] Taxi frei
[таксі фрай]
Дозволено мопедам Dozwolone motorowerom
[дозвольоне моторовером] Motorbikes free
[мотобайкс фрі:] Mofas frei
[мофас фрай]
Дозволено до будівельного майданчику Dozwolone dla placu budowy
[дозвольоне для пляцу будови] Up to the construction zone free
[an ту зе констакшн
зоун ФРІ:] Bis Baustellen frei
[біс бауштелен фрай]
Дозволено маршрутним таксі Dozwolone jest taksöwkom [дозвольоне єст таксувком] Route taxi free
[ру:т тексі фрі:] Lieferverkehr frei
[лініенферкер фрай]
Дозволено сільськогосподарськи м машинам Dozwolone maszynom rolniczym
[дозвольоне машином рольнічим] Agricultural traffic free

[егрікалчерал трефік фрі:] Landwirtschaftlicher
Verkehr frei

[ландвіртшафтліхер
феркер фрай]

Дозволяється під'їзд до... Zezwala siе dostеp do

[зезваля шє достемп до] Traffic up to... free

[трефік an. ту., фрі:] Zufahrt bis frei

[цуфа:рт біс... фрай]
115
Дозволено машинам лікувальних закладів Dozwolone maszynom do szpitalu
[дозвольоне машином до шпіталю] Medical organizations'
transport free
[медікал оганайзейшнз тренспо:т фрі:] Krankenfahrzeuge frei

[кранкенфа:рцойге фрай]
Дозволено лісоперевізним машинам Dozwolone maszynom transportuj^cym las
[дозвольоне машином
транспортуйонцим
ляс] Forest transport free
[форест тренспо:т фрі:] Forstwirtschaftlicher Verkehr frei
[форствіртшафтліхер феркер фрай]
Дозволений проїзд власникам Dozwolony przejazd wlascicielom
[дозвольони пшеязд ввашьчічєльом] Vehicle owners free
[віекл оунез фрі:] Fährbenutzer frei
[фа:рбенутцер фрай]
Дозволено машинам з доставки товарів Dozwolone maszynom z dostarczenia towaröw [дозвольоне машином з достарченя товарув] Traffic of delivery vehicles free
[трефік ов делівері віеклз фрі:] Lieferverkehr frei

[ліферферкер фрай]
Дозволено лісоперевізним та сільськогосподарським машинам Dozwolone maszynom transportuj^cym las maszynom rolniczym
[дозвольоне машином транспортуйонцим ляс і машином рольнічим] Forest and agricultural transport free

[форест енд
егрікалчерал тренспо:т фрі:] Land- und
Forstwirtch. Verkehr frei

[лант унт форствіртш феркер фрай]
Дозволено в зазначений час по днях тижня
1 Іо робочих днях W dni powszednie
[в дні повшеднє] On workdays
[он уе:кдейз] Werktags
[верктакс]
По робочих днях у зазначений час W dm powszednie w okreslonym czasie
[в дні повшеднє в окрешьльоним чашє] On workdays in the indicated hours
[он уе:кдейз ін зе індікейтід ауез] Werktags 830 -ll30h 12- 16h
3 понеділка по п'ятницю у зазначений час Od poniedzialku do pi^tku w okreslonym
czasie
[од понєджявку до пьонткі в
окрешьльоним чашє] From Monday till
Friday in the indicated hours [фром манді тіл фрайді ін зе індікейтід ауез] Mo - Fr 18 - 19 h
Вівторок. Четвер. П'ятниця. У зазначений час Od poniedzialku do pi^tku w okreslonym
czasie
[од понєджявку до
пьонткі в
окрешьльоним чашє] Tuesday. Thursday. Friday. In the indicated
hours
[Тьюзді. Се:зді. Фрайді. Ін зе індікейтід ауез] Di. Do. Fr. 18- 19h
Паркування в суботу та неділю дозволене Parking jest dozwolony w sobotе і niedzielе
[паркінг єст дозвольони в соботе і нєджєлє] Parking on Saturday and Sunday allowed [па:кін' он сетеді енд санді елауд] Parken Sa und So erlaubt
[паркен за унт зо ерлаубт]
Шкільний автобус у робочі дні в зазначений час Autobus szkolny w dni powszednie w
okreslonym czasie

[аутобус школьни в дні повшеднє в окрешьльоним чашє] School bus on workdays in the indicated hours
[ску:л бас он уе:кдейз ін зе індікейтід ауез] Schulbus werktags 7 - 9 h
11 —13 h
[шульбус верктакс]
116
По вихідних і святкових днях у зазначений час W weekendy і swiеta w okreslonym czasie
[в вікенди і шьфєнта в окрешьлбоним чашє] On weekends and holidays in the indicated hours
[он уі:кендз енд холідіз ін зе індікейтід ауез] 8 - 22 h an Sonn- und
Feiertagen

[ан зонт унт фаертаген]
Часове обмеження Limit czasowy
[ліміт часови] Time restriction
[тайм рістрікшн] 16 - 18 h
Часові обмеження Ograniczenia czasowe
[ограніченя часов] Time restrictions
[тайм рістрікшнз] 8- 11 h 16 - 18 h
Країна / місто Rraj / miasto
[край/място] Country / town
[кантір / таун] Land / Stadt
[ланд / штадт]
Стоянка Parkowanie
[паркованє] Parking [па:кін'] Parkplatz [паркплац]
Адреса Adres
[адрес] Address
[едрес] Anschrift
[аншріфт]
Під'їзд Podjazd
[поязд] Access
[ексес] Zufahrt
[цуфа:рт]
Телефон Telefon
[телефон] Telephone
[телефоун] Rufnummer
[руфнумер]
Факс Faks
[факс] Fax
[фекс] Fax
[факс]
Ціна Сепа
[цена] Tariff
[тер1ф] Preis
[прайс]
Цілодобова охорона Ochrona calodobowa
[охрона цаводобова] 24 h guard
[туент1 фо:рауез га:д] 24 Std. bewacht
Огороджена Ogrodzony
[огродзони] Fenced in
[фенст ш] Eingezäunt
[айнгецеунт]
Відеосистема Systema wideo
[система відео] Video system [eifliey cicTeM] Videosystem
[відеозістем]
Освітлена Oswietlona
[ошьфєтльона] Illuminated
[шумшейтщ] Beleuchtet
[бельойхтет]
Заправна станція Stacja benzynowa
[стація бензинова] Filling station
[філін стейшн] Tankstelle
[танкштеле]
Ресторан Restauracja
[рестаурацйа] Restaurant [рестрон] Restaurant
[рестаурант]
І'отель / спальні місця Hotel / miejsca spane
[готел/мейца спане] Hotel / Bed
[хоутел / бед] Hotel / Betten
[хотель / бетен]
Санвузол Toaleta [ тоалета] Sanitary facilities
[ceнітері фесілітіз] Sanitäre Anlagen
[санітаре анлаген]
Автоматична мийка Myjnia automatyczna
[мийня аутоматична] Car wash
[ка: уош] Waschanlage
[вашанлаге]
117


ДЛЯ НОТАТОК

118
119


Приложенные файлы

  • docx 17692900
    Размер файла: 377 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий