upp_baza


Деңгей 3
Сұрақ №13
V3 Келесі тұлғалар куә ретінде жауап алынуға жатпайды:
0 Дәлелдi себептерсiз келуден немесе өзiнiң мiндеттерiн орындаудан бас тартқаны немесе жалтарған адамдар
1 Өз қызметін жүзеге асыруға байланысты өзіне белгілі болған мән-жайлар туралы – ұлттық алдын алу тетігінің қатысушысы
1 Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, медиацияны жүргізуге байланысты өзіне белгілі болған мән-жайлар туралы – медиатор
0 Аудармашыға сұрақ қойған адамдар
0 Қылмыстық процестi жүргізетін органның әрекеттерiне шағым келтірген тұлғалар
0 Қауіпсіздік шараларын қолдану туралы өтінішхат мәлімдеуге құқығы бар адамдар
0 Тергеу әрекетiнiң хаттамасында осы әрекеттiң жүргiзiлу фактiсiн, оның барысы мен нәтижелерiн өзiнiң қолымен куәландырған адамдар
1 Аралық судьяның немесе төрешiнiң мiндеттерiн атқаруға байланысты өзiне белгiлi болған мән-жайлар туралы – аралық судья немесе төрешi
№17 сұрақ
V2 Қылмыстық процестің міндеттері:
0 Қылмыстық іс жүргізушілік қатынастардың құрылу логикасы
0 Ұғымдар жүйесінің қалыптасу заңдылықтары
0 Негізгі институттардың сипаты мен жүйесі
0 ҚІЖ қызметіндегі жалпы және арнайы процедуралардың байланысы
0 Қылмыстың жасалуына себепші болған мән-жайлар

1 Қылмыстарды тез және толық ашу
1
Жасаған адамдарды әшкерелеу және қылмыстық жауапқа тарту
1 Әділ сот талқылауы және қылмыстық заңды дұрыс қолдану
№18 сұрақ
V2 Қылмыстық процесс принциптерін бұзу неге әкеліп соғады:
0 Нормативтік құқықтық актілердің талаптарын дәл сақтау міндеттілігі
0 Әрбір ұсталған адамға ұстаудың негізі дереу хабарланады
1 Анықтау, тергеу органдарының немесе қылмыстық іс бойынша сот шешімдерін алып тастауға
0 Адамның жеке өмірі туралы мәліметтерді таратуға жол берілмейді
0 Төтенше немесе арнаулы соттар құруға жол берілмейді
0 Сот әділдігін тек соттар ғана жүзеге асырады
1
Қылмыстық іс бойынша тергеуде жинақталған материалдарды дәлелдемелік күші жоқ деп тануға
1 Соттағы қылмыстық істі алып тастауға және оны қайтадан қосымша сотқа дейінгі тергеуге жіберуге немесе жаңадан сот тергеуін жүргізу

№20 сұрақ
V2 Заңдылық қағидасының мәні:
0 Соттың қылмыстық іс бойынша үкімін тек тиісті соттар ғана тексереді
0 Әрбір ұсталған адамға ұстаудың негізі дереу хабарланады
0 Адамның жеке өмірі туралы мәліметтерді таратуға жол берілмейді
0 Төтенше немесе арнаулы соттар қүруға жол берілмейді
1 Соттың, қылмыстық іс жүргізу кезінде заңды бүзуына жол берілмейді
1 Нормативтік құқықтық актілердің талаптарын дәл сақтау міндеттілігі
0
Сот әділдігін тек соттар ғана жүзеге асырады
1 Заңсыз актілерді жарамсыз деп таниды
№21 сұрақ
V2 Қорғау функциясын атқаратын субъектілер:
0 Прокурор
0 Азаматтық талапкер
1 Айыпталушы
0 Жәбірленуші
0 Сот
1 Қорғаушы
0
Сарапшы
1 Азаматтық жауапкер
№22 сұрақ
V2 Қылмыстық ізге түсу органдары:
1 Анықтау органы
0 Алқаби
1 Прокурор
0 Сот
0 Қорғау тарабы
0 Күзетші
1
Тергеу
0 Әділет органдары
№23 сұрақ
V2 Аудармашыға қарсылық білдіру туралы мәселені шешеді:
1 Анықтаушы
1 Тергеуші
0 Күзетші
0 Заңды өкіл
0 Сот приставы
0 Сарапшы
1
Прокурор
0 Сот хатшысы
№24 сұрақ
V2 Қылмыстық сот ісін жүргізуге қатысушы адамдардың қаушсіздігі шаралары ретінде қолданылады:
1 Айыпталушыға бұлтартпау шараларын қолдану
1 Қорғалатын адам туралы мәліметтер алуға шек қою
0 Мәлімдеушіге қылмыстық жауапқа тарту туралы ресми ескерту жасау
0 Жәбірленушіні мәжбүрлеп әкелу
0 Маманнан ақша өндіріп алу
0 Сезіктінің мүлкіне тыйым салу
1
Бүркеншік атты пайдалану
0 Айыпталушыны қызметінен шеттету
№25 сұрақ
V2 Дәлелдемелердің қайнар көздеріне жатпайды:
0 сарапшының қорытындысы
1 жәбірленушінің азаматтық талап қою туралы өтініші
0 күдіктінің, жәбірленушінің, куәнің айғақтары
1 айыпталушыға бұлтартпау шарасын таңдау туралы құжат
0 іс жүргізу әрекеттерінің хаттамалары
0 заттай дәлелдемелер
1
аудармашы
0 саусақ іздері
№26 сұрақ
V2 Дәлелдемелер жинау ұғымы:
1 Бекіту
1 Алу
0 Пайдалану
0 Қарау
0 ұсыну
0 зерттеу
0
жинау
1 табу
№27 сұрақ
V2 Дәлелдемелер ретінде рұқсат етілмейтін іс жүзіндегі деректер белгілері:
0 Техникалық құралдарды қолдану
0 Ақпараттың көзі адам болуы
0 Жедел-іздестіру жолымен алу
1 Алдау және өзге де заңсыз іс-әрекеттерді қолдану
1 Іс жүргізудің тәртібін айтарлықтай бұза отырып қол жеткізу
1 Ақпарат заңсыз жолмен алынса
0
Тікелей бастау көзден шыққан ақпарат болуы
0 Адамның кінәсіздігін анықтаулары
№28 сұрақ
V2 Қылмыстық іс жүргізудегі мәжбүрлеудің өзге де шаралары:
0 Кепіл
0 ешқайда кетпеу туралы қолхат алу
1 мүлікке тыйым салу
1 қызметінен уақытша шеттету
0 қамауға алу
0 үйде қамап ұстау
0
жеке кепілдік
1 ақша өндіріп алу
№29 сұрақ
V2 Тергеушінің шақыртуы бойынша күдіктінің келмей қалуының дәлелді себептері:
0 күдіктінің жұмыс орнын босатпауы
1 жақын туыстарының қайтыс болуы
0 күдіктінің іс сапарда болуы
0 күдіктінің көңіл-күйінің болмауы
1 күдіктінің келуіне мүмкіндік бермейтін ауру
1 табиғи апат
0
күдіктінің басқа қалада болуы
0 күдіктінің тұрмсықа шығуы
№30 сұрақ
V2 Қылмыстық істер бойынша сотқа дейінгі тергеуді жүргізеді:
0 Жедел іздестіру органдары
0 Кеден органдары
1 Ұлттық қауіпсіздік органдары
0 Сот
1 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет органдары
1 Ішкі істер органдары
0
Әділет органдары
0 Теңіз механигі
№31 сұрақ
V2 Қылмыстық іс қысқартылған жағдайда сотталушының iс жүргiзу шығындары мемлекет есебiне жатқызылады:
0 Рақымшылық актісі шықса
1 Қылмыс оқиғасы болмаса
1 Қылмысқа қатысқандығы дәлелденбесе
0 Жәбірленушінің шағымы болса
0 Прокурор наразылық білдірсе

1 Әрекетте қылмыс құрамы болмаса
0
Өз кінәсін мойындамаса
0 Жаңадан мән жайлар ашылса
№32 сұрақ
V2 Сот сараптамасын жүргізу тапсырылуы мүмкін адамдар:
1 заң талаптарына сәйкес бір жолғы тәртіппен өзге де адамдар
0 прокурордың санкциясы бойынша кез-келген сарапшы
1 лицензия негізінде сот-сараптама қызметін жүзеге асыратын адамдар
0 арнайы ғылыми білімі бар кез-келген адам
1 сот сараптамасы органдарының қызметкерлері
0 коммерциялық ұйым
0
арнайы оқу орнын бітірген
0 кез келген мекеме
№33 сұрақ
V2 Басты сот талқылауының сот тергеуі кезеңінде жүргізілуі тиіс әрекеттер:
1 дәлелдемелерді ұсыну мен зерттеу
0 сот құрамын, процеске басқа қатысушыларды жариялау
1 сотталушыдан жауап алу
0
төрағалық етуші сот отырысын ашады және қандай қылмыстық істің ашық немесе жабық сот отырысында талқыланатыны туралы хабарлау
1 сотталушының айғақтарын жария ету
0 куәлерді шақыру
0
сотталушының құқықтары мен міндеттерін түсіндіру
0 сот процесін жабу
№34 сұрақ
V2 Апелляциялық (жеке) шағымда, наразылықта болуға тиiс:
0 Сот алдына қойылған мәселелер
0 Шартты түрде сотталған кезде сынақ мерзiмiнiң ұзақтығы
1 Адамның сот үкiмiнiң дұрыс еместiгi неде екендiгi туралы дәлелдерi
0 Бұлтартпау шаралары туралы шешiм
0 Қылмыс жасауға кiнәлi деп тану туралы шешiм
0 Ғылыми дәрежесi және ғылыми атағы
1
Наразылыққа қоса тiркелiп отырған материалдардың тiзбесi
1 Шағым, наразылық жiберiлiп отырған соттың атауы
Сұрақ№37
V3 ҚР-ның қылмыстық іс жүргізу құқығы бұл:
0 A) ҚР-ның қылмыстық құқығының бөлімі
0 B) Криминалистика ғылымының тарауы
0 C) Тек алдын ала тергеудің қызметі
0 D) Қылмыстық процесске қатысушылардың арасында туатын құқықтық қатынас
1 E) Сот пен алдын ала тергеу қызметін реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы
1 F) Сотқа дейінгі және соттық сатылардағы процессуалдық әрекеттердің жиынтығы
1 G) Қылмыстық құқық бұзушылықты тергеуге, зерттеуге бағытталған әрекеттердің жиынтығы
Сұрақ№38
V3 Қылмыстық процестің бірінші кезектегі міндеттері:
0 Заңдылық пен құқықтық тәртiпті нығайтуға
0 Құқықты құрметтеу көзқарасын қалыптастыру
1 Қылмыстық құқық бұзушылықтардың жолын кесу
0 Кiнәсiз адам заңсыз сотталған жағдайда, дереу, толық ақтауды қамтамасыз ету
0 Адамды және азаматты негiзсiз айыптау мен соттаудан қорғау
0 Қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алуға
1 Адамдарды, қоғамды және мемлекетті қылмыстық құқық бұзушылықтардан қорғау
1 Әдiл сот талқылауы және қылмыстық заңды дұрыс қолдану
Сұрақ№39
V3 Қылмыстық процесс тәртiбiн реттейтін заңдар:
1 Қазақстан Республикасының Конституциясы
0 Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі
1 Қазақстан Республикасының конституциялық заңдары
0 Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі
0 Жер туралы Заң
0 Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі
1 Қылмыстық-процестік кодексi
0 Қазақстан Республикасының Азаматтіқ істер жүргізу кодексі
Сұрақ№40
V3 Қылмыстық процестік кодекстің жалпы бөлігінің тараулары:
0 Сот жарыссөзі және сотталушының соңғы сөзі
0 Сот тергеуі
1 Қылмыстық процестің міндеттері мен қағидаттары
0 Айыптау актісін жасау және қылмыстық істі прокурорға жіберу
0 Жасырын тергеу әрекеттері
1 Қылмыстық қудалау
0 Қарап-тексеру, куәландыру
1 Қылмыстық процеске қатысатын өзге де адамдар
Сұрақ№41
V3 Қылмыстық процестік кодекстің ерекше бөлігінің тараулары:
1 Істерді кассациялық шағымдар, наразылықтар бойынша қарау
1 Адамдарды ұстап беру (экстрадициялау)
0 Күдіктіні ұстап алу
0 Процестік мерзімдер
0 Өзге де процестік мәжбүрлеу шаралары
1 Қылмыстық істерді сотта келісімдік іс жүргізуде қарау
0 Дәлелдемелер
0 Процестік шығындар
Сұрақ№42
V3 Қылмыстық процестік нормалардың құрылымы:
0 Рұқсат етуші
1 Гипотеза
0 Құқық беруші
1 Диспозиция
0 Міндеттеуші
1 Санкция
0 Тыйым салушы
0 Императивті
Сұрақ№43
V3 Қылмыстық процестің қағидалары:
0 Тергеу әрекеттері
1 Заңдылық
0 Бұлтарпау шаралары
0 Дәлелдемелер
0 Ақтау институты
1 Кінәсіздік презумпциясы
1 Куәлiк айғақтар беру мiндетiнен босату
0 Қылмыстық мәжбүрлеу шаралары
Сұрақ№44
V3 Сот төрелігiн соттың ғана жүзеге асыруы қағидасының мәні:
1 Соттың үкiмінсіз ешкiмді де кiнәлi деп тануға, қылмыстық жазаға тартуға болмайды
0 Қылмыстық процесте ешкім өзінің кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті емес
0 Айыптау үкiмi болжамдарға негiзделе алмайды
1 Қылмыстық iстердi қарау үшiн қандай атаумен болсын төтенше немесе арнаулы соттар құруға жол берiлмейдi
0 Әрбір адам мен азаматтың білікті заң көмегін алуға құқысы бар
0 Қылмыстық процесте жиналған дәлелдемелердің күні бұрын бекітілген күші жоқ
1 Сот өкiлеттiгiн кiмнiң де болса иемденіп алуы қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғады
0 Бір қылмыстық іс бойынша адамды қайтадан жауапкершілікке тартуға болмайды
Сұрақ№45
V3 Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы қорғау қағидасының мәні:
0 Соттың үкiмінсіз ешкiмді де кiнәлi деп тануға, қылмыстық жазаға тартуға болмайды
0 Сот өкiлеттiгiн кiмнiң де болса иемденіп алуы қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғады
0 Қылмыстық iстердi қарау үшiн қандай атаумен болсын төтенше немесе арнаулы соттар құруға жол берiлмейдi
0 Қылмыстық процесте айыптау үкiмi болжамдарға негiзделе алмайды
0 Қылмыстық процесте жиналған дәлелдемелердің күні бұрын бекітілген күші жоқ
1 Мемлекет заңда белгiленген жағдайларда әркімнің сот төрелігiне қол жеткізуін қамтамасыз етедi
1 Ешкiмнің өзі үшін заңмен көзделген соттылығы оның келісімінсіз өзгертiле алмайды
1 Әркiмнiң өз құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы қорғауға құқығы бар
Сұрақ№46
V3 Сот төрелігiн заң мен сот алдындағы теңдiк бастауларында жүзеге асыру:
0 A) Азаматтардың жеке өмірі заңның қорғауында болады
1 B) Ешкімді де шыққан тегі бойынша кемсітушілікке ұшыратуға болмайды
0 C) Тұрғын үйге қол сұғылмайды
0 D) Айыптау үкімін болжамдарға негіздеуге болмайды
1 E) Иммунитеті бар адамдарға қатысты сот ісін жүргізу заңнамада айқындалады
0 F) Судья, сот әділдігін атқару кезінде тәуелсіз болады
1 G) Барша жұрт заң мен сот алдында тең
Сұрақ№47
V3 Қылмыстық қудалаудан дипломатиялық иммунитетi бар адамдар:
1 А) Шет мемлекеттердiң дипломатиялық өкiлдiктерiнiң басшылары
1 В) Дипломатиялық өкiлдiктердiң қызмет көрсету персоналының қызметкерлерi
1 С) Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзитпен өтетін шет мемлекеттердiң үшiншi елдегi дипломатиялық өкiлдiктерiнiң басшылары
0 D) Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры, бірінші орынбасарлары, олардың отбасылары
0 E) Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің төрағасы, оның отбасы
0 F) Қазақстан Республикасы Парламентініңдепутаттығына кандидаттар, олардың отбасылары
0 G) Кәмелетке толмаған адамды бала құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды заңға сәйкес жүзеге асыратын органдар
0 H) Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасы қолданылған адамдар
Сұрақ№48
V4 Қылмыстық қудалаудан дипломатиялық иммунитетi бар адамдар:
1 Шет мемлекеттердiң дипломатиялық өкiлдiктерiнiң басшылары
1 Дипломатиялық өкiлдiктердiң қызмет көрсету персоналының қызметкерлерi
1 Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзитпен өтетін шет мемлекеттердiң үшiншi елдегi дипломатиялық өкiлдiктерiнiң басшылары
0 Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры, бірінші орынбасарлары, олардың отбасылары
0 Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің төрағасы, оның отбасы
0 Қазақстан Республикасы Парламентініңдепутаттығына кандидаттар, олардың отбасылары
0 Кәмелетке толмаған адамды бала құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды заңға сәйкес жүзеге асыратын органдар
0 Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасы қолданылған адамдар
қолданылған адамға
Сұрақ №49
V3 Жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтың сипатына және ауырлығына қарай қылмыстық қудалаудың түрлері:
1 Жекеше
0 Жанама
0 Қосымша
0 Өндірістік
0 Тікелей
0 Туынды
1 Жекеше-жариялы
1 Жариялы
Сұрақ №50
V3 Қылмыстық қудалауды жүзеге асырудың жалпы шарттары:
1 Қылмыстық қудалау органы қылмыстық сот iсiн жүргiзу мiндеттерiн орындау мақсатында шаралар қолдануға мiндеттi
0 Сотталушы қорғаушыдан бас тартқан кезде, сот қорғаушыдан бас тартуды қабылдау не қабылдамау туралы қаулы шығарады
0 Күрделi және көп эпизодты iстер бойынша мемлекеттiк айыптауды бiрнеше прокурор қолдауы мүмкiн
0 Сот азаматтық талапкердің немесе оның өкiлiнiң өтiнiшхаты бойынша азаматтық талап қоюды азаматтық талапкердің қатысуынсыз қарауға құқылы.
1 Қылмыстық iс бойынша объективтi тергеп-тексеру жүргiзуге кедергi келтіру, ықпал ету заңда белгiленген жауаптылыққа әкеп соғады
1 Қылмыстық қудалау органы жәбiрленушiнің сот төрелігіне қол жеткiзуiн қамтамасыз ету міндетті
0 Талқылау үшiн ұзақ уақытты қажет ететiн iстi қарау кезiнде запастағы судья тағайындалуы мүмкiн
0 Азаматтық жауапкердің немесе оның өкiлiнiң келмеуi азаматтық талап қоюды қарауды тоқтатпайды
Сұрақ №51
V3 Қылмыстық процесте қылмыстық қудалау органдары:
1 Прокурор
0 Сот
0 Сарапшы
0 Айыптау тарабы
1 Анықтау органы
0 Мәлімдеуші
0 Алқаби
1 Тергеуші
Сұрақ №52
V3 Адамға зиянның өтелуі тиіс емес, егер:
1 Сот талқылауы процесінде ақиқатты ашуға кедергі келтірсе
0 Кінәсіздігі дәлелденбесе
1 Ерікті түрде өзіне өзі жала жапса
0 Соттың үкімі бойынша сыныптық шенінен айырылса
0 Қылмыстық істі қысқарту туралы тергеушінің қаулысы шығарылса
0 Арнаулы медициналық ұйымға заңсыз орналастырылса
1 Зардаптардың пайда болуына жағдай жасаса
0 Қылмыстық жауаптылыққа тарту мерзімі ескірілсе
Сұрақ №53
V3 Қылмыстық процесте моральдық зиянның зардаптарын жою дегеніміз:
1 Ресми түрде кешірім сұрау міндетті
0 Тегін адвокаттық көмек беру
0 Әскери шендерін қайтарып беру
1 БАҚ-да бір айдың ішінде қажетті хабарлама жасау
0 Қылмыстық істі тоқтату
0 Жабық сот мәжілісін өткізу
0 Дипломатиялық дәрежесін қайтару
1 Адамның жұмыс істейтін, тұратын жері бойынша жазбаша хабарлама жолдау
Сұрақ №54
V3 Қылмыстық процесте тұлға кінәсіз деп саналады:
0 А) Рақымшылық ету актісі шығарылса
1 В) Қылмыстық істі қысқарту туралы қаулысы ақталатын негіздер бойынша шығарылса
0 С) Жауаптылық жүктеу мүмкін болатын жасқа толмаса
1 D) Сот бойынша ақталған адам
0 Е) Кінәсін мойындап келсе
0 F) Айыпталған адам қайтыс болса
0 G) Мәжбүрлеу шарасы қолданылса
1 H) Жәбірленушінің шағымының болмауы
Сұрақ №55
V3 Қылмыстық іс жүргізуде мерзімдер есептеледі:
1 Сағаттармен
1 Тәуліктермен
0 Секундалармен
0 Зиян мөлшерімен
0 Күнтізбемен
0 Зардаптың көлемімен
1 Айлармен
0 Айлық есептік көрсеткішпен
Сұрақ №56
V3 Қылмыстық iстердi бiрiктiру
1 А) Қылмыстарды күнi бұрын уәде бермей жасырғандығы үшін айыпталатын адамға қатысты істер
1 В) Бiр немесе бiрнеше қылмыстық құқық бұзушылықты сыбайласып жасаған бірнеше адамға қатысты істер
1 С) Бірнеше қылмыстық құқық бұзушылықты бір адам немесе адамдар тобы жасады деуге негіздер боғанда
0 D) Істі объективті қарауға кедергі келтіруі мүмкін барлық айыптаулар бар істер
0 E) Біреуі– жекеше тәртіппен, ал екіншісі бойынша – жариялы тәртіппен жүзеге асырылатын істер
0 F) Жекеше айыптау ісі қаралып жатқан жағдайлардан басқа, бір-біріне қатысты қылмыстық құқық бұзушылық жасады деп айып тағылған істер
0 G) Бір біріне қатысы жоқ, әртүрлі адамдарға қатысты бірдей күдіктенулер, айыптаулар бар істер
0 H) Біреуі бойынша қылмыстық қудалау – жариялы тәртіппен, ал екіншісі бойынша – жеке –жариялы тәртіппен жүзеге асырылатын істер
Сұрақ №57
V3 Бір іс жүргізуде біріктірілмеуі тиіс қылмыстық істер:
0 Айыпталушы ретінде жауапқа тартылатын адамның анықталмауы
0 Адамның бірнеше қылмыс жасағандығын анықтау
1 Әртүрлі адамдарға қатысты бірдей айыптаулар
1 Бір істе объективті қарауға кедергі келтіруі мүмкін жағдайларда
1 Қылмыстық қудалау бірі жекеше, ал екіншісі жария түрде болса
0 Кәмелеттік жасқа толмағандардың істері
0 Ұрлық қылмыстық істер бойынша
0 Бірнеше қылмыс жасағандығына бірнеше адамды айыптау
Сұрақ №58
V3 Қылмыстық процесте іс бойынша іс жүргізуді болғызбайтын мән-жайлар:
0 А) Егер тұлғаның бірнеше ауыр қылмыс жасағандығына дәлелдемелер болса
1 В) Егер жасаған іс-әрекеті үшін қылмыстық жауаптылықтың күшін жоятын заң қолданысқа енгізілген болса
0 С) Сот сарапшысының тәуелсіздігі қағидатын бұзбай, сот сараптамасы объектілерінің сақталуын бақылауды қамтамасыз етсе
1 D) Егер рақымшылық жасау актiсi жасалған іс-әрекет үшiн жаза қолдануды жойса, соның салдарынан
0 E) Коммерциялық немесе өзге де ұйымның басшысы адамды қылмыстық жауаптылыққа тарту туралы арызды кері қайтарып алмаса
1 F) Қылмыстық жауаптылыққа тартудың ескіру мерзімінің өтуіне орай
0 G) Қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша жәбірленушінің шағымы болса
0 H) Адамның жұмыс істейтін, тұратын жері бойынша жазбаша хабарлама жолданылса
Сұрақ№59
V3 Судьяға қарсылық білдіру туралы мәселені шешеді:
0 Қазақстан Республикасының Парламенті
0 Тергеу бөлімінің бастығы
0 Бас прокурор
0 Облыс прокуроры
1 Сот төрағасы
1 Жоғарғы тұрған соттың судьясы
Қазақстан Республикасының Президенті
1 Сот
Сұрақ№60
V3 Сот отырысының хатшысына қарсылық білдіру туралы мәселені шешеді:
1 Сот
0 Бас прокурор
0 Облыс прокуроры
0 Тергеуші
0 Тергеу бөлімінің бастығы
1 Судья
Анықтау органының бастығы
1 Облыстық сот
Сұрақ№61
V3 Аудармашыға қарсылық білдіру туралы мәселені шешеді:
1 Тергеуші
0 Сезіктінің жақын туысы
1 Анықтаушы
0 Заңды өкіл
0 Қорғаушы
1 Прокурор
0 Айыптаушы
0 Сот приставы
Сұрақ№62
V3 Маманға қарсылық білдіру туралы мәселені шешеді:
0 Заңды өкіл
0 Сарапшы
0 Сот приставы
1 Тергеуші
0 Айыпталушы
1 Прокурор
Қорғаушы
1 Анықтаушы
Сұрақ№63
V3 Үкімді орындауды кейінге қалдыру туралы мәселені сот кімдердің өтініш жасауы бойынша шешеді:
0 Прокурордың
0 Азаматтық талапкердің
1 Сотталушының
0 Айыпталушының
1 Сотталушының заңды өкілінің
0 Күдіктінің
1 Сотталушы қорғаушысының
0 Сезіктінің
Сұрақ№64
V3 Қылмыстық процеске қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы соттың қаулысын орындау жүктеледі:
1 Тергеушіге
1 Анықтаушыға
1 Прокурорға
0 Маманға
0 Әскери сотқа
0 Оққағарға
0 Медияторға
0 Қорғаушыға
Сұрақ№65
V3 текст вопроса №2
0 не правильный ответ
1 правильный ответ
1 правильный ответ
0 не правильный ответ
0 не правильный ответ
Сұрақ№66
V3 Қорғалатын адам туралы мәлімет алуға шек қою:
1 Қылмыстық істен адамның анкеталық деректерінің алынуы
0 Қылмыстық іс қозғалуы
0 Прокурорға шағым жасалуы
1 Жабық сот отырысының өткізілуі
0 Тұлғаның негізгі іс жүргізуден бөлек сақталуы
0 Айыпталушыға бұлтартпау шараларын қолдану
0 Айыпталушыны қызметінен шеттету
1 Бұл адамның бүркеншік атты пайдалануы
Сұрақ№67
V3 Сот, куәнің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жауап алады:
0 Куәлардың қатысуымен
1 Оның жеке басы туралы деректерді жарияламастан
0 Сотталушымен бетпе бет
0 Баса қатысушыларға хабарлап
1 Оны тану мүмкін болмайтын жағдайларда
0 Сот залынан адвокатты шығарып тастап
1 Басқа қатысушылардың көзіне көрсетпей
0 Басты сот отырысына қатысуы кезінде
Сұрақ №68
V3 Дәлелдемелер жинау ұғымы:
0 Жинау
1 Табу
1 Бекіту
0 Зерттеу
0 Пайдалану
1 Алу
0 Ұсыну
0 Бағалау
Сұрақ №69
V3 Қандай іс жүргізушілік құжат сот үшін преюдициялық күшіне ие емес:
0 Заңды күшіне енген айыптаушы үкім
0 Кінәлілік жайлы шешім қаулыламаған азаматтың іс бойынша заңды күшіне енген шешім
1 Прокурордың қаулысы
0 Азаматтық талапты қанағаттандыру құқы белгіленген заңды күшіне енген үкім
0 Заңды күшіне енген ақтаушы үкім
1 Қылмыстық істі қысқарту туралы тергеушінің қаулысы
1 Дәлелдеуге жататын мән жайларды анықтау туралы анықтаушының қаулысы
0 Кез келген құжат
Сұрақ №70
V3 Дәлелдемелерді алудың ережелерінің қайсысын бұзу оларды жарамсыз етеді:
1 Қылмыстық істер жүргізу құқығының қағидаларының бұзылуы
0 Іс жүзіндегі деректердің шынайылығына әсер етпейтін ҚПК талаптарын бұзу
0 Адамның тергеушінің мақсатын білмей жанылысуы
1 Іс жүргізушілік әрекет ережелерін айтарлықтай бұзылуы
0 Криминалистикада танылған тактикалық әдістер арқылы алу
1 Заманауи ғылыми білімге қайшы келетін әдістер қолданылса
0 Егер анықталған қайнар көзден алынса
0 Дәлелдемелерді алу ережелерін едәуір өзгерткен жаңа ҚІЖК қабылдануы
Сұрақ №71
V3 Төменде көрсетілген мән жайлардың қайсысын дәлелдеу қажет:
1 Кәмелетке толмағанның қызығушылықтары мен қажеттіліктері
0 Тұлғамен заңды білуі
1 Кәмелетке толмағандарға ересектердің ықпалы
0 Адаммен өзінің қызметтік және кәсіби міндеттерін білуі
0 Заңды күшіне енген сот үкімімен анықталған фактілер
1 Қылмыс жасауға ықпал еткен мән жайлар
0 Сарапшының сараптамалық зерттеуінің әдістемесін білуі
0 Маманның зерттеу әдістемесін білуі
Сұрақ №72
V3 Сотталушының айғақтарын жария етуге жол беріледі:
1 Сотталушы сотта айғақ беруден бас тартқан кезде
1 Егер iс сотталушының қатысуынсыз қаралса
1 Сот талқылауы мен сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында берiлген айғақтардың арасында елеулi қайшылықтар болған кезде
0 Сот тергеуінің біржақтылығы және толық еместігі
0 Судьялардың осы істі қарау кезінде жасаған, қылмыстық іс-әрекеттері
0 Есі кіресілі-шығасылы күйде қылмыс жасағандарға
0 Адамды ұстап беру туралы шешімді негізсіз деп тану
0 Бірінші сатыдағы сот қылмыстық заңды дұрыс қолданғанын айқындау
Сұрақ №73
V3 Қылмыстық процесте ғылыми –техникалық құралдарды қолдануға жол берілетін жағдайлар:
0 Әмбебаптылық
0 Диссертабельділік
1 Қауіпсіздік
0 Жоспарлылық
0 Ғылыми тазалық
1 Ғылыми тұрғыдан дәрменді болса
1 Заңда тікелей көрсетілуі
0 Логикалылық
Сұрақ №74
V3 Дәлелдеу - бұл:
0 Еңбек қызметі
0 Психикалық қызмет
0 Сот қызметі
0 Тараптардың сайысушылық қызметі
0 Жарыссөз
1 Дәлелдемелерді тексеру
1 Дәлелдмелерді жинау
1 Дәлелдемелерді зерттеу
Сұрақ №75
V3 Мына жағдайларда заттар заттай айғақ болып табылмайды:
0 Егер олар процессуалдық дұрыс рәсімделсе
0 Егер олар қылмыстық әрекеттер объекті болса
0 Қылмысты анықтау құралы болып табыла алса
1 Егер олар куәгерлердің қатысуымен алынса, бірақ куәгердің біреуі кәмелетке толмаған болса
0 Қылмысты ашу құралы бола алатын ақша және басқа да құндылықтар
1 Егер олар куәгерлердің қатысуымен алынса, бірақ куәгердің біреуі тәжірибеден өтуші болса
1 Егер олар затты қарау хаттамасынсыз алынса
0 Егер оларда қылмыс іздері болса
Сұрақ №76
V3 Қылмыстық процесте дәлелдеу міндетін атқаратын субъектілер:
0 Қорғаушы
1 Тергеуші
0 Сезікті
1 Анықтаушы
0 Айыпталушы
0 Заңды өкіл
1 Прокурор
0 Қамқоршы
Сұрақ №77
V3 Қылмыстық іс бойынша дәлелденуге жатпайтын мән-жайлар:
1 Оны дәлелдейтін құжат ұсынбаған адамның арнайы дайындығы немесе білімінің жоқтығы
1 Адаммен өзінің кәсіби міндеттерін білуі
0 Әрекеттің қылмыстылығын жоятын мән жайлар
0 Айыпталушының жеке басын сипаттайтын мән жайлар
0 Қылмыс жасаған адамның кінәсі
1 Адаммен өзінің қызметтік міндеттерін білуі
0 Қылмысты кім жасағандығы
0 Қылмыстың құрамы
Сұрақ№78
V3 Қылмыстық процестегі мәжбүрлеу шараларының түрлері:
0 Беттестіру
0 Оқиға болған жерді қарау
1 Күдіктіні ұстап алу
1 Өзге де процестік мәжбүрлеу шаралары
1 Бұлтарпау шаралары
0 Процестік әрекеттің хаттамалары
0 Күдіктіден жауап алу
Сұрақ№79
V3 Қылмыстық процестегі бұлтартпау шараларының түрлері:
0 Жақындауға тиым салу
0 Лауазымынан уақытша шеттету
1 Күзетпен ұстау
0 Күштеп әкелу
1 Жеке кепiлгерлік
0 Ақшалай өндіріп алу
0 Мүлікке тиым салу
1 Үйқамақ
Сұрақ№80
V3 Өзге де процестік мәжбүрлеу шаралары:
1 Жақындауға тиым салу
1 Ақшалай өндіріп алу
0 Үйқамақ
0 Кепіл
0 Кепілгерлік
0 Күзетпен ұстау
0 Ешқайда кетпеу туралы қолхат
1 Мүлікке тиым салу
Сұрақ№81
V3 Күдіктіге, айыпталушыға қатысты үйқамақ қолданылған кезде қолданылатын шектеулер:
0 Заңда көзделген жағдайларда, оның ішінде медиация тәртібімен жәбірленушімен татуласуға
0 Өтінішхатты, оның ішінде қауіпсіздік шараларын қолдану туралы өтінішхатты және қарсылық білдірулерді мәлімдеуге
0 Күдікті қорғаушыдан бас тартқан жағдайларды қоспағанда, қорғаушысы қатысып отырған кезде ғана айғақ беруге
1 Тұрғынжайдан барлық уақытта немесе белгілі бір уақытта шығуға тыйым салу
1 Белгілі бір адамдармен араласуға және кімді болса да үйінде қабылдауға тыйым салу
0 Таңдаған немесе тағайындалған қорғаушысымен, оның ішінде жауап алу басталғанға дейін оңаша және құпия кездесуге
0 Іс бойынша азаматтық талап қойылуына байланысты өзін азаматтық жауапкер деп таныған жағдайда оның құқықтарын пайдалануға
1 Электрондық бақылау құралдарын қолдану және осы құралдарды өзімен бірге алып жүру міндетін жүктеу
Сұрақ№82
V3 Күзетпен ұстау мына жағдайларда қолданылады:
1 Тергеу судьяның санкциясымен
0 Айыпталушы қорғаушыдан бас тартқан жағдайларды қоспағанда қорғаушысы қатысып отырған кезде ғана айғақ берсе
1 Бес жыл мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза көзделген қылмыс үшін
0 Халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз топтарына жататын, сондай-ақ бюджет есебінен әртүрлі әлеуметтік көмек түрлерін алатын адамдарға
1 Ол бұрын таңдалған бұлтартпау шарасын немесе процестік мәжбүрлеу шарасын бұзса
0 Қарауына кәмелетке толмаған адам берiлген тұлғалар өздері қабылдаған мiндеттемелерді орындамаған жағдайда
0 Белгілі бір адамдармен араласуға және кімді болса да үйінде қабылдауға тыйым салу
0 Тұрақты табыс көзі жоқ адамдарға
Сұрақ№83
V3 Жақындауға тиым салуда қандай шектеулер қолданылады:
0 Кепілді қолдануға шектеу
0 Лауазымынан уақытша шеттету
1 Қарым-қатынас жасауын шектеу
0 Бұлтартпау шараларын қолдануға шектеу
0 Сот ақшалай өндіріп алуды шектейді
1 Олардың ізіне түсуіне шектеу
1 Олармен телефон арқылы сөйлесуін шектеу
0 Мүлiкке тыйым салуды шектеу
Сұрақ№84
V3 Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастаудың себептері.
0 Соттық приставтың хабарлары
1 Қылмыстық құқық бұзушылық не адамның хабарсыз кеткені туралы жеке тұлғаның арызы
0 Сот мәжілісі хатшысының хабары
0 Жедел іздестіру қызметінің хабары
0 Қылмыс оқиғасы
0 Қылмыс жасау фактісі
1 Кiнәсiн мойындап келу
1 Бұқаралық ақпарат құралдарындағы хабарлар
Сұрақ№85
V3 Сотқа дейінгі тергеп- тексеру жүргізілетін жердеп танылады:
1 Қылмыстық құқық бұзушылық жасалған жерде
1 Қылмыстық құқық бұзушылық анықталған орын бойынша
0 Қылмыстық құқық бұзушылық жазаны орындау
0 Соттық сараптама өткізу жері
0 Жауап алынған жер
1 Күдіктi немесе куәлардың көпшiлiгi тұратын жерде
0 Тергеу әрекеттері жүргізілетін орын
0 Айыпталушы тұратын
Сұрақ№86
V3 Сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру жүргізу негіздері:
1 Онша ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыстар болғанда
1 Келтірілген залал мөлшерімен келіскенділік анықталса
1 Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адам кінәсін толық мойындаса
0 Қылмыстық жауапкершіліктен және жазадан босататын жағдайлар
0 Қорғаушының осы сот отырысында қатыса алу мүмкіндігі болмаса немесе келмесе
0 Егер айыпталушы заңды өкілдердің- ата-аналардың қарауына беруіне қарсы болмаса
0 Қылмыстық процессті жүргізетің органның қарауына қарай
0 Күдіктінің қылмысқа қатысушылармен қарым-қатынасуының мүмкін болуын болдырмау
Сұрақ№87
V3 Сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру жүргізілмейтіннегіздер:
1 Сот ісі жүргізілетін тілді білмейтін адамдарға қатысты
1 Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушылардың біреуі болса да өз кінәсін мойындамаған жағдайда
1 Қылмыстық қудалаудан артықшылықтары мен иммунитетi бар адамдарға қатысты
0 Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушылардың бәрі өз кінәсін мойындаса
0 Тұлғаны қылмыстық жауапкершіліктен босатумен байланысты ақтау
0 Жазаны өтеуге кедергі келтіретін, сотталушының ауыр сырқаты болса
0 Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адам кінәсін толық мойындаса
0 Күдіктінің қылмысқа қатысушылармен қарым-қатынасуының мүмкін болуын болдырмау
Сұрақ№88
V3 Сотқа дейінгі тергеп-тексеру нысандары:
0 Дәлелдемелік
1 Хаттамалық
0 Қаулылық
1 Анықтау
0 Айыптаушылық
1 Алдын ала тергеу
0 Қудалаушылық
0 Заңнамалық
Сұрақ№89
V3 Тергеу органдары болып табылады:
0 Қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша – шекаралық қызмет органдары
1 Ұлттық қауiпсiздiк органдарының тергеушiсi
0 Консулдық мекемелерiнiң және өкiлеттi өкiлдiктерiнiң басшылары
1 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің тергеушісі
0 Ұлттық қауіпсіздік комитетінің әскери полиция органдары
0 Әскери мекемелер мен гарнизондардың бастықтары
1 Ішкi iстер органдарының тергеушiсi
0 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметі
Сұрақ№90
V3 Анықтау органдары болып табылады:
1 Ішкі істер органдары
0 Нотариат
1 Шекаралық қызмет органдары
0 Құқық қорғау органдары
0 Қылмыстық ізге түсу органдары
1 Ұлттық қауіпсіздік комитетінің әскери полиция органдары
0 Адвокатура
Сұрақ№91
V3 Қылмыстық іс жүргізуде азаматтық талапкер деп тану:
0 Тергеушінің шешімі
1 Тікелей қылмыспен келген моральдық залал
0 Соттың шешімі
0 Қылмыстық процестік заң нормасы
1 Зардап тікелей қылмыспен келсе
1 Тікелей қылмыспен келген мүліктік залал
0 Ақтау үкімі
Сұрақ№93
V3 Депутатқа шара қолдануға келісім алу үшін, Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры Парламенттің Сенатына немесе Мәжілісіне ұсыныс енгізеді:
1 Қылмыстық жауаптылыққа тартуға
1 Күзетпен ұстауға
1 Үйқамаққа алуға
0 Жұмыстан босатуға
1 Қорғаушы болуға
0 Куәгер болып, жауап беруге
0 Маман ретінде тергеуге қатысуға
0 Қылмыстық іс материалдарымен таныстыруға
Сұрақ№94
V3 Судья қамауға алынбайды,мәжбүрлеп келтірілмейді,қылмыстық жауапқа тартылмайды:
0 Қылмыс үстінде қолға түссе
0 ҚР Парламенті Мәжілісінің келісімінсіз
0 Ауыр қылмыс жасаған болса
1 ҚР Парламенті Сенатының келісімінсіз
0 Кінәсін мойындап келсе
1 ҚР Жоғары Сот Кеңесінің қорытындысынсыз
1 ҚР Президентінің келісімінсіз
Сұрақ№95
V3 Қандай жағдайларда қылмыстық процеске адвокат міндетті түрде қатысады:
0 Тергеу әрекеттерінің хаттамаларымен танысуға және оларға ескертулер беруге мүмкіндік туса
0 Тергеу судьясы алдында куәның және жәбірленушінің айғақтарын сақтауға қою туралы өтінішхат беру қажеттілігі туындаса
1 Күдiктi, айыпталушы, сотталушы, сотталған адам, ақталған адам кәмелеттік жасқа толмаса
0 Заңға қайшы келмейтін кез келген басқа да қорғау құралдары мен тәсілдерін пайдалануға мүмкіндік туса
1 Күдiктi, айыпталушы, сотталушы, сотталған адам, ақталған адам сот iсi жүргiзiлетiн тiлдi бiлмесе
0 Қылмыстық процесте қауіпсіздік шараларын қолдану туралы өтінішхаттар мәлімденген болса
0 Адвокат өзінің қорғауындағы адамға табыс етілуге жататын процестік құжаттардың көшірмелерін алу керек болса
1 Бұл туралы күдiктi, айыпталушы, сотталушы, сотталған адам, ақталған адам өтiнiшхат берсе
0 Қандай жағдайларда қылмыстық процеске адвокат міндетті түрде қатысады:
Сұрақ№96
V3 Қазақстан Республикасында қылмыстық iстер бойынша сот төрелігін жүзеге асырады:
0 Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын прокурор
0 Аудандық және оған теңестірілген прокурорлар
1 Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты
1 Облыстық және оларға теңестiрiлген соттар
0 Сот шешімін орындаушылар
1 Аудандық және оларға теңестірілген соттар
0 Соттың тапсырмаларын орындауды ұйымдастыратын қызметкерлер
0 Соттық сарапшылар
Сұрақ№97
V3 Күдікті:
0 Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу кезінде заң көмегiн көрсететiн адам
0 Өзіне қатысты айыптау үкiмi шығарылған адам
1 Өзіне қатысты күдіктінің іс-әрекетін саралау туралы қаулы шығарылған
0 Прокурор айыптау актісін бекіткен
1 Қылмыстық теріс қылық жасады деген күдіктің болуына байланысты жауап алынған адам
0 Өзіне қатысты ақтау үкiмi шығарылған адам
1 Өзіне қатысты күдікті ретінде тану туралы қаулы шығарылған
Сұрақ№98
V3 Жәбiрленушi:
1 Қылмыстық құқық бұзушылықпен өзіне тікелей моральдық зиян келтiрдi деп пайымдауға негiзі бар тұлға
1 Қылмыстық құқық бұзушылықпен өзіне тікелей тәндік зиян келтiрдi деп пайымдауға негiзі бар тұлға
1 Қылмыстық құқық бұзушылықпен өзіне тікелей мүлiктiк зиян келтiрдi деп пайымдауға негiзі бар тұлға
0 Қылмыстық құқық бұзушылықпен өзіне тікелей экономикалық зиян келтiрдi деп пайымдауға негiзі бар тұлға
0 Қылмыстық құқық бұзушылықпен өзіне тікелей өнегелік зиян келтiрдi деп пайымдауға негiзі бар тұлға
0 Қылмыстық құқық бұзушылықпен өзіне тікелей әкімшілік зиян келтiрдi деп пайымдауға негiзі бар тұлға
0 Қылмыстық құқық бұзушылықпен өзіне тікелей экономикалық зиян келтiрдi деп пайымдауға негiзі бар тұлға
0 Қылмыстық құқық бұзушылықпен өзіне тікелей қудалаушылық зиян келтiрдi деп пайымдауға негiзі бар тұлға
Сұрақ№99
V3 Тергеу судьясының өкілеттіктері:
0 Жедел-iздестiру қызметiнің заңдылығын қадағалайды
0 Сот отырысының барысына басшылық етедi
0 Сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеруді тергеушiге тапсыруға;
1 Күзетпен ұстауды санкциялау
1 Үйқамақты санкциялау
0 Мемлекеттiң мүдделерiн қорғап талап қоюға құқылы
0 Тергеуші өкілеттіктерін пайдаланып, тексеруді жүргізуге құқылы
1 Үйқамақ, экстрадициялық қамақ мерзімдерін ұзарту
Сұрақ№100
V3 Айыпталушы:
0 Қылмыстық істе мемлекет мүддесін білдіретін тұлға
0 Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу кезінде заң көмегiн көрсететiн адам
1 Прокурор айыптау актісін бекіткен
0 Прокурор өзіне қатысты күдікті ретінде тану туралы қаулы шығарылған
1 Прокурор қылмыстық теріс қылық туралы хаттаманы бекіткен
1 Прокурор қылмыстық істі сотқа жіберу туралы шешім қабылдаған
0 Оған қатысты күдіктінің іс-әрекетін саралау туралы қаулы шығарылған
Сұрақ№101
V3 Келесі тұлғалар куә ретінде жауап алынуға жатпайды:
0 Дәлелдi себептерсiз келуден немесе өзiнiң мiндеттерiн орындаудан бас тартқаны немесе жалтарған адамдар
1 Өз қызметін жүзеге асыруға байланысты өзіне белгілі болған мән-жайлар туралы – ұлттық алдын алу тетігінің қатысушысы
1 Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, медиацияны жүргізуге байланысты өзіне белгілі болған мән-жайлар туралы – медиатор
0 Аудармашыға сұрақ қойған адамдар
0 Қылмыстық процестi жүргізетін органның әрекеттерiне шағым келтірген тұлғалар
0 Қауіпсіздік шараларын қолдану туралы өтінішхат мәлімдеуге құқығы бар адамдар
0 Тергеу әрекетiнiң хаттамасында осы әрекеттiң жүргiзiлу фактiсiн, оның барысы мен нәтижелерiн өзiнiң қолымен куәландырған адамдар
1 Аралық судьяның немесе төрешiнiң мiндеттерiн атқаруға байланысты өзiне белгiлi болған мән-жайлар туралы – аралық судья немесе төрешi
0 Келесі тұлғалар куә ретінде жауап алынуға жатпайды:
Сұрақ№102
V3 Медиатор құқылы:
1 Медиация тараптарына қылмыстық процесті жүргізетін орган беретін ақпаратпен танысуға
0 Сот отырысының хаттамасын заңда белгiленген мерзiмде дайындауға
0 Қауіпсіздік шараларын қолдану туралы өтінішхатты мәлімдеуге құқығы бар
1 Тараптарға медиация тәртібімен татуласуға қол жеткізу туралы келісім жасасуға жәрдемдесуге
0 Тергеу әрекетiнiң хаттамасында осы әрекеттiң жүргiзiлу фактiсiн, оның барысы мен нәтижелерiн өзiнiң қолымен куәландыруға
1 Медиация тараптары болып табылатын қылмыстық процеске қатысушылар туралы деректермен танысуға
0 Өзiне тапсырылған аударманы дәл және толық орындауға
0 Қорытынды беру үшін өзіне қажетті қосымша материалдар беру туралы өтінішхаттар мәлімдеуге
Сұрақ№103
V3 Қашықтықтан жауап алу негіздері:
0 Күзетте ұсталуына байланысты
0 Адамның мүліктік жағдайына байланысты келуі мүмкін болмаса
1 Адамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажет болатын
0 Куә мен жәбiрленушiге олардың айғақтар беруден бас тартқан кезде
0 Адамдардың айғақтарында елеулi қайшылықтар болса
1 Адамның денсаулық жағдайына тікелей келуі мүмкін болмаса
1 Сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімінің сақталуын қамтамасыз ету үшін қажет болған
Сұрақ№104
V3 Үлгі ретінде алынады:
0 Адамның интеллектісі
1 Дененің сыртқы бетінің микроскопиялық қорытындылары
0 Тергеу іс әрекеті
0 Ар намысы
1 Материалдардың, заттардың, шикізаттың, дайын өнімнің сынамалары
0 Қылмыстық оқиға
1 Адамның дағдасын бейнелейтін материалдар
0 Себеп – салдық байланыс
Сұрақ№105
V3 Жасырын тергеу әрекеттерінің түрлері:
0 Тану үшiн көрсету
1 Адамды немесе орынды жасырын аудио- және (немесе) бейнебақылау
0 Тергеу экспериментін жүргізу
0 Эксгумациялаудан кейін адамның мәйiтін жерлеу
0 Оқиға болған жерді қарау
1 Абоненттер және абоненттік құрылғылар арасындағы қосылулар туралы ақпаратты жасырын алу
1 Пошта жөнелтілімдерін және өзге де жөнелтілімдерді жасырын бақылау
0 Жауап алу және беттестіру
Сұрақ№106
V3 Міндетті сараптама тағайындау жағдайлары:
0 Күдіктіден айғақ алу
0 Тексерілетін іс – әрекет болған бағытты және орынды анықтау
0 Жаңа нақтылы деректерді анықтау
0 Оқиғанаң мән – жайларын қайта жаңғырту
0 Айғақтарды болған оқиғамен салыстыру арқылы анықтау
1 Айыпталушының психикалық жай – күйін анықтау
1 Өлімнің себептерін білу
1 Жасы туралы құжаттар болмағанда, сезіктінің жасын айқындау
Сұрақ№107
V3 Адамның мәйітін жерленген жерінен қазып алу (эксгумация) жүргізіледі:
1 Сараптама жүргізу талап етілгенде
1 Тану үшін көрсету
1 Мәйітті тексеру, оның ішінде қосымша немесе қайталап тексеру
0 Адам денесіндегі ерекше белгілерді куәландыру жүргізу
0 Денсаулыңына келтірілген зиянның белгілерін анықтау
0 Бастапқы тексерудің жағдайы объектіні тиімді тану үшін қолайсыз болса
0 Қосымша тексеруден кейін жаңа мәліметтер алынуы мүмкін болса
0 Оған дейінгі тексеру сапасыз жүргізілген жағдайда
Сұрақ№108
V3 Басты сот талқылауын тағайындау туралы қаулыда қамтылуы тиіс:
0 Күдіктіні, айыпталушыны күзетпен ұстау мерзімін ұзарту туралы өтінішхатты қанағаттандыру
0 Өтінішхатты қолдау және бұлтартпау шарасын санкциялау туралы мәселені шешу үшін материалдарды сотқа жіберу туралы
0 Ол қылмыстық қудалау органдарынан немесе соттан жасырынуға әрекет жасаса немесе жасырынса
0 Тұрғынжайдан барлық уақытта немесе белгілі бір уақытта шығуға тыйым салу
0 Электрондық бақылау құралдарын тағып жүру міндеттерінің бірі немесе бірнешеуі жүктелгендігі
1 Басты сот талқылауының орны мен уақыты туралы мәлiметтер
1 Процеске қатысушылардың қарсылық білдірулері, өтiнiшхаттары мен өзге де мәлiмдемелерi бойынша шешiмдер
1 Ол сотқа берілген қылмыстық заңды дәл көрсету
Сұрақ№109
V3 Алдын-ала тыңдуды өткізуге қатысуы міндетті тұлғалар:
1 Сотталушы
0 Жәберленуші
0 Азаматтық талапкер
0 Азаматтық жауапкер
0 Заңды өкіл
0 Талапкердің өкілі
1 Сотталушының қорғаушысы
1 Мемлекеттік айыптаушы
Сұрақ№110
V3 Сотқа келіп түскен іс бойынша анықтауға жататын мәселелер:
1 Қылмыспен келтірілген залалды өтеуді қамтамасыз ету шаралары қабылданбаған
1 Айыпталушыға таңдалған бұлтарпау шарасын өзгертуге жататындығын
0 Сотталушының қылмысының дәлелденгендігін
0 Айыпталушының кінәлілігін не кінәсіздігін
0 Қылмыстық әрекеттің жасалғандығын
1 Айыптау актісінің көшірмелері берілген-берілмегендігін
0 Сотталушының жас мөлшерін
0 Сот құрамын
Сұрақ№111
V3 Сот тергеуі, сотталушыға айыптаудың мәнісін баяндауымен басталады:
0 Трегеушінің
1 Айыптаушының
0 Қорғаушының
1 Арыз берген адамның
1 Сот отырысы хатшысының
0 Судьяның
0 Медиатордың
0 Төрағалық етушімен
Сұрақ№112
V3 Басты сот талқылауының кезеңдері:
0 Тәртіптемелік бөлік
1 Дайындық бөлігі
1 Сот тергеуі
1 Сот жарыссөзі
0 Қорғаушылық бөлік
0 Адамдарды тексеру
0 Сот отырысына шақырту
Сұрақ№113
V3 Бас сот талқылауында жәбiрленушiнің және куәнiң айғақтарын жария етуге жол беріледі:
1 Бұл айғақтар мен олардың сотта берген айғақтары арасында елеулi қайшылықтар болған кезде
1 Жәбiрленушi немесе куә олардың сот талқылауына келу мүмкiндiгiн жоққа шығаратын себептер бойынша сот отырысына қатыспаған кезде
1 Тергеу судьясы айғақтарды сақтауға қойған кезде жол берiледi
0 Тараптардың өтініштері бойынша құжаттарды талап етіп алу
0 Сот үкімінің заңдылығын, негізділігін және әділдігін тексеру
0 Жеке шағым жасалған жағдайда, істі жоғары тұрған сот қарағаннан кейін
0 G) Психикалық дерті басқа адамдарға қауіп төндірумен байланысты болса
0 H) Сотталушы шынайы айғақ бермесе.
Сұрақ№114
V3 Үкім (қаулы) істің нақты мән-жайына сәйкес келмейді деп танылады, егер:
1 Сот тұжырымдары сот отырысында қаралған дәлелдемемен расталмаса
0 Қылмыстық заң дұрыс қолданылмаса
0 Қылмыстық іс жүргізу заңы едәуір бұзылса
1 Сот өз тұжырымдарына едәуір ықпал ете алатын мән-жайларды ескермесе
0 Сот тергеуі біржақты және толық емес болса
1 Соттың дәлелдемелерді қабылдамай тастауына негіздер көрсетілмесе
0 Елеулі мәні бар құжаттар немесе заттай дәлелдемелер сұратылмаса
0 Заң бойынша өткізілуге міндетті сараптама жүргізілмесе
Сұрақ№115
V3 Үкім шығару құпиясы:
1 A) Үкім шығару кезінде өзге тұлғалардың болуына жол берілмейді
0 B) Үкімнің жарияланатын уақаты хабарланады
0 C) Сот жарыссөзінің ұзақтығы шекетлмейді
0 D) Үкім сот талқылауы жүргізілген тілде баяндалады
0 E) Үкімдегі түзетулер судьяның қол қоюымен куәландырылуға тиіс
1 F) Жұмыс күні ішінде судья кеңесу бөлмесінен демалуға құқылы
1 G) Үкім жарияланғанға дейін судья шешімді жария етуге құқылы емес
0 Н)Үкімді судья қолдан жазуы мүмкін және ол қол қояды
Сұрақ№116
V3 Қылмыстық процесте ақтау үкімі шығарылады:
0 Тағайындалған жазаны қолданудан босататын кешірім актісі шықса
1 Сотталушының әрекетінде қылмыстық құқық бұзушылық құрамы болмаса
1 Сотталушының қылмыстық құқық бұзушылық жасауға қатысуы дәлелденбесе
0 Сотталушының қамауда болу уақыты тағайындалған жазаны қамтыса
1 Қылмыстық құқық бұзушылық оқиғасы болмаса
0 Сотталушы жәбірленушімен татуласса
0 Айыпталушы мемлекеттік айыптаудан бас тартса
0 Сотталушы қайтыс болса
0 Қылмыстық процесте ақтау үкімі шығарылады:
Сұрақ№117
V3 Сот, үкім шығару кезінде, негізгі мәселелерді шешіп, мынадай қосымша мәселелерді шешуге көшеді:
0 A)Сотталушы жасаған қылмысы үшін жазаға тартылуға тиістігі
1 Жеке қаулы шығару қажеттігі
0 Заттай дәлелдемелердің тағдыры
1 Сотталушының мүлкін қорғау туралы
0 Сотталушы бұл қылмыстың жасалуына кінәлілігі
1 Жәбіоленушінің кәмелетке толмаған балаларын жайғастыру жайлы
0 Сотталушыға қатысты бұлтартпау шарасын қолдану қажеттігі
0 Қылмысты жасауға әсер ететін мән-жайлардың болуы
Сұрақ№118
V3 Заңды күшіне енбеген үкімдері апелляциялық тәртіппен қаралуға жататын соттар:
1 Аудандық және оған теңестірілген соттар
0 Жоғарғы сот
0 Облыстық сот
1 Мамандандырылған ауданаралық соттар
0 Облыстық соттарға теңестірілген соттар
1 Гарнизондардың әскери соттары
0 Астана қаласының соты
Сұрақ№119
V3 Апелляциялық сатының өкілеттіктеріне жатады:
0 Кассациялық сатыға жібереді
1 Сот отырысына қосымша куәларды шақыртып, олардан жауап алуға
0 Заңның қолданылатын уақыт кеңестіктігін айқындауға
1 Сот-психиатриялық немесе өзге де сараптама тағайындауға
1 Бірінші сатыдағы сот қылмыстық заңды дұрыс қолданғанын айқындауға
1 Тараптардың өтініштері бойынша құжаттарды талап етіп алуға
0 Қылмыстық істі қозғауға
0 Адамды ұстап беру туралы шешімді негізсіз деп тануға
Сұрақ№120
V3 Апелляциялық сатының қылмыстық процесте, азаматтық талап қоюды қарауы кезінде сот құқылы:
0 Шағымды өзінің іс жүргізуіне қабылдауға
1 Үкімнің азаматтық талап қою бөлігінің күшін жоюға
0 Сотталушыны кінәсіз деп тану
0 Шағымды тергелуі немесе сотталуы бойынша беруге
1 Үкімнің азаматтық талап қою бөлігін жаңадан қарауға жіберуге
0 Мүлікті тәркілеуді қамтамасыз ету
1 Үкімнің азаматтық талап қою бөлігін өзгертуге
0 Таңдалған бұлтартпау шарасының күшін жою
Сұрақ№121
V3 Апелляциялық тәртіппен үкімнің күшін жоюға немесе оны өзгертуге негіздер болып табылады:
1 Сот тергеуінің біржақтылығы және толық еместігі
1 Қылмыстық іс жүргізу заңының едәуір бұзылуы
1 Қылмыстық заңның дұрыс қолданылмауы
0 Сот-психиатриялық немесе өзге де сараптама тағайындау қажеттігі
0 Заңның қолданылатын уақыт кеңестіктен айқындау
0 Айыпталушы ретінде жауапқа тартуға жататын адам анықталмауы
0 Жәбірленушінің жақын туыстары істі қарауды талап етпеуі
0 Айыпталушының Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде болуы
Сұрақ№122
V3 Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қаралуы мүмкін
0 Тергеу іс әрекетінің хаттамасы
0 Қылмыстық істі қайта тергеу туралы қаулы
1 Айыптау үкімі
0 Айыпталушы ретінде тарту туралы қаулы
1 Ақтау үкімі
0 Мәжбүрлеу шарасын қолдану туралы қаулы
0 Қадағалау тәртібімен қабылданған шешім
1 Істі тоқтату туралы қаулы
V3 Мына адамдар өздеріне белгілі болған мән-жайлар туралы айғақтар беруден бас тартқаны үшiн қылмыстық жауаптылыққа тартылмайды:
0 Куәні, жәбiрленушiнi олардың жалған айғақтар беруi мақсатында параға сатып алған жадайда
0 Сарапшыны оның жалған қорытынды немесе жалған айғақтар беруi мақсатында параға сатып алған жадайда
1 Адам өзiне, жұбайына (зайыбына) немесе өзiнiң жақын туыстарына қарсы айғақтар беруден бас тартқаны үшiн
1 Дiни қызметшiлер - тәубе үстінде өздеріне ішкі сырын сеніп ашқан адамдарға қарсы айғақтар беруден бас тартқаны үшiн
1 Медиаторлар - медиацияға байланысты өздеріне белгілі болған адамдарға қарсы және мән-жайлар туралыайғақтар беруден бас тартқаны үшiн
0 Куәнің немесе жәбiрленушiнiң сотта немесе сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында айғақтар беруден бас тартқаны үшін
0 Аудармашыны оның қате аударма жасауы мақсатында параға сатып алған жағдайда
0 Прокурордың немесе сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамның тарапынан куәнi қорқытып айғақтар беруге мәжбүрлеген жағдайда
Сұрақ №128
V2 Сот төрелігіне және жазалардың орындалу тәртібіне қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарға жатпайтын құрам:
0 Сот төрелiгiн жүзеге асыруға және сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргiзуге кедергi жасау
0 Сот төрелiгiн немесе сотқа дейінгі тергеп-тексерудi жүзеге асыратын адамның өмiрiне қол сұғу
0 Сот төрелiгiн немесе сотқа дейінгі тергеп-тексерудi жүзеге асыруға байланысты қорқыту немесе күш көрсету әрекеттерi
0 Сотты құрметтемеу
0 Судьяға, алқабиге, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адамға, сарапшыға, сот приставына, сот орындаушысына қатысты жала жабу
1 Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесiнiң қызметіне кедергi жасау
1 Прокурордың қызметiне кедергi жасау және оның заңды талаптарын орындамау
1 Билік өкiлiн қорлау
Вопрос №294
V3 Қылмыстықпроцестіңбіріншікезектегіміндеттері:
0 Заңдылық пен құқықтықтәртiптінығайту
0 Құқықтықұрметтеукөзқарасынқалыптастыру
1 Қылмыстыққұқықбұзушылықтардыңжолынкесу
0 Кiнәсiзадамзаңсызсотталғанжағдайда, дереу, толықақтаудықамтамасызету
0 Адамдыжәнеазаматтынегiзсiзайыптау мен соттауданқорғау
0 Қылмыстыққұқықбұзушылықтардыңалдыналу
1 Адамдарды, қоғамдыжәнемемлекеттіқылмыстыққұқықбұзушылықтарданқорғау
1 Әдiл сот талқылауы және қылмыстық заңды дұрыс қолдану
Вопрос №295
V3 Қылмыстықпроцестіңекіншікезектегіміндеттері:
1 Құқықтықұрметтеукөзқарасынқалыптастыру
1 Адамдыжәнеазаматтынегiзсiзайыптау мен соттауданқорғау
1 Заңдылықпенқұқықтықтәртiптінығайтуға
0 Қылмыстыққұқықбұзушылықтарды тез жәнетолықашу
0 Әдiл сот талқылауынжүргізу
0 Қылмыстықзаңдыдұрысқолдану
0 Қылмыстыққұқықбұзушылықжасағанадамдардыәшкерелеу
0 Кінәлітұлғанықылмыстықжауаптылыққатарту
Вопрос №296
V3 Қылмыстық іс жүргізудің сотта істі қарау сатылары болып табылады:
1 A) Басты сот талқылауы
1 B) Апелляциялықсаты
1 C) Кассациялықсаты
0 D) Адамдыкүдіктідептану
0 E) Күдіктініісматериалдарыментаныстыру
0 F) Күдіктініңісәрекеттінсаралау
0 G) Бұлтартпаушараларынтаңдау
0 H) Сот отырысына алқабилерді қатыстыру
Вопрос №297
V3 Қылмыстық процесс тәртiбiн реттейтін заңдар:
1 А) Қазақстан Республикасының Конституциясы
0 В) Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі
1 С) ҚазақстанРеспубликасыныңКонституциялықзаңдары
0 D) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі
0 E) Жер туралы Заң
0 F) Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі
1 G) Қылмыстық-процестік кодексi
0 H) Қазақстан Республикасының Азаматтіқ істер жүргізу кодексі
Вопрос №298
V3 Қылмыстықпроцестіккодекстіңжалпыбөлігініңтараулары:
0 Сот жарыссөзіжәнесотталушыныңсоңғысөзі
0 Сот тергеуі
1 Қылмыстықпроцестіңміндеттері мен қағидаттары
0 Айыптауактісінжасаужәнеқылмыстықістіпрокурорғажіберу
0 Жасырынтергеуәрекеттері
1 Қылмыстыққудалау
0 Қарап-тексеру, куәландыру
1 Қылмыстық процеске қатысатын өзге де адамдар
Вопрос №299
V3 Қылмыстықпроцестік - кодекстіңерекшебөлігініңтараулары:
1 Істердікассациялықшағымдар, наразылықтарбойыншақарау
1 Адамдардыұстап беру (экстрадициялау)
0 Күдіктініұстапалу
0 Процестікмерзімдер
0 Өзге де процестікмәжбүрлеушаралары
1 Қылмыстықістердісоттакелісімдікісжүргізудеқарау
0 Дәлелдемелер
0 Процестікшығындар
Вопрос №300
V3 Қылмыстықпроцестікнормалардыңқұрылымы:
0 Рұқсатетуші
1 Гипотеза
0 Құқықберуші
1 Диспозиция
0 Міндеттеуші
1 Санкция
0 Тыйым салушы
0 Императивті
Вопрос №301
V3 Қылмыстық процестің қағидалары:
0 Тергеу әрекеттері
1 Заңдылық
0 Бұлтарпау шаралары
0 Дәлелдемелер
0 Ақтау институты
1 Кінәсіздік презумпциясы
1 Куәлiк айғақтар беру мiндетiнен босату
0 Қылмыстық мәжбүрлеу шаралары
Вопрос №302
V3 Соттөрелігiнсоттыңғанажүзегеасыруықағидасыныңмәні:
1 Соттыңүкiмінсізешкiмді де кiнәлiдептануға, қылмыстықжазағатартуғаболмайды
0 Қылмыстықпроцестеешкімөзініңкінәсіздігіндәлелдеугеміндеттіемес
0 Айыптауүкiмiболжамдарғанегiзделеалмайды
1 Қылмыстықiстердiқарауүшiнқандайатауменболсынтөтеншенемесеарнаулысоттарқұруғажолберiлмейдi
0 Әрбірадам мен азаматтыңбіліктізаңкөмегіналуғақұқысы бар
0 Қылмыстықпроцестежиналғандәлелдемелердіңкүнібұрынбекітілгенкүшіжоқ
1 Сотөкiлеттiгiнкiмнiңдеболсаиемденіпалуықылмыстықжауаптылыққаәкепсоғады
0 Бірқылмыстықісбойыншаадамдықайтаданжауапкершіліккетартуғаболмайды
Вопрос №303
V3 Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы қорғау қағидасының мәні:
0 Соттың үкiмінсіз ешкiмді де кiнәлi деп тануға, қылмыстық жазаға тартуға болмайды
0 Сот өкiлеттiгiн кiмнiң де болса иемденіп алуы қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғады
0 Қылмыстық iстердi қарау үшiн қандай атаумен болсын төтенше немесе арнаулы соттар құруға жол берiлмейдi
0 Қылмыстық процесте айыптау үкiмi болжамдарға негiзделе алмайды
0 Қылмыстық процесте жиналған дәлелдемелердің күні бұрын бекітілген күші жоқ
1 Мемлекет заңда белгiленген жағдайларда әркімнің сот төрелігiне қол жеткізуін қамтамасыз етедi
1 Ешкiмнің өзі үшін заңмен көзделген соттылығы оның келісімінсіз өзгертiле алмайды
1 Әркiмнiң өз құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы қорғауға құқығы бар
Вопрос №304
V3 Соттөрелігiнзаңменсоталдындағытеңдiкбастауларындажүзегеасыру:
0 Азаматтардыңжекеөмірізаңныңқорғауындаболады
1 Ешкімді де шыққантегібойыншакемсітушіліккеұшыратуғаболмайды
0 Тұрғынүйгеқолсұғылмайды
0 Айыптауүкімінболжамдарғанегіздеугеболмайды
1 Иммунитеті бар адамдарғақатысты сот ісінжүргізузаңнамадаайқындалады
0 Судья, сот әділдігінатқарукезіндетәуелсізболады
1 Баршажұртзаң мен сот алдындатең
0 Соттыңсотәділдігінатқаружөніндегіқызметінеараласуғажолберілмейді
Вопрос №305
V3 ҚР ҚПК қылмыстық процесте қандай қағида реттелмеген:
0 Кінәсіздік презумпциясы
0 Жарыспалылық қағидасы
0 Сот және заң алдындағы теңдік
0 Айыпталушының қорғануға құқығын қамтамасыз ету
1 Процессуалды үнемділігі
0 Тұрғын үйге қол сұғылмаушылық
1 Сенімділік қағидасы
1 Мәжбүрлеу шаралары
Вопрос №306
V3 Жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтың сипатына және ауырлығына қарай қылмыстық қудалаудың түрлері:
1 Жекеше
0 Жанама
0 Қосымша
0 Өндірістік
0 Тікелей
0 Туынды
1 Жекеше-жариялы
1 Жариялы
Вопрос №307
V3 Қылмыстық қудалауды жүзеге асырудың жалпы шарттары:
1 Қылмыстық қудалау органы қылмыстық сот iсiн жүргiзу мiндеттерiн орындау мақсатында шаралар қолдануға мiндеттi
0 Сотталушы қорғаушыдан бас тартқан кезде, сот қорғаушыдан бас тартуды қабылдау не қабылдамау туралы қаулы шығарады
0 Күрделi және көп эпизодты iстер бойынша мемлекеттiк айыптауды бiрнеше прокурор қолдауы мүмкiн
0 Сот азаматтық талапкердің немесе оның өкiлiнiң өтiнiшхаты бойынша азаматтық талап қоюды азаматтық талапкердің қатысуынсыз қарауға құқылы
1 Қылмыстық iс бойынша объективтi тергеп-тексеру жүргiзуге кедергi келтіру, ықпал ету заңда белгiленген жауаптылыққа әкеп соғады
1 Қылмыстық қудалау органы жәбiрленушiнің сот төрелігіне қол жеткiзуiн қамтамасыз ету міндетті
0 Талқылау үшiн ұзақ уақытты қажет ететiн iстi қарау кезiнде запастағы судья тағайындалуы мүмкiн
0 Азаматтық жауапкердің немесе оның өкiлiнiң келмеуi азаматтық талап қоюды қарауды тоқтатпайды
Вопрос №308
V3 Қылмыстық процесте іс бойынша іс жүргізуді болғызбайтын мән-жайлар:
0 Егер тұлғаның бірнеше ауыр қылмыс жасағандығына дәлелдемелер болса
1 Егер жасаған іс-әрекеті үшін қылмыстық жауаптылықтың күшін жоятын заң қолданысқа енгізілген болса
0 Сот сарапшысының тәуелсіздігі қағидатын бұзбай, сот сараптамасы объектілерінің сақталуын бақылауды қамтамасыз етсе
1 Егер рақымшылық жасау актiсi жасалған іс-әрекет үшiн жаза қолдануды жойса, соның салдарынан
0 Коммерциялық немесе өзге де ұйымның басшысы адамды қылмыстық жауаптылыққа тарту туралы арызды кері қайтарып алмаса
1 Қылмыстық жауаптылыққа тартудың ескіру мерзімінің өтуіне орай
0 Қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша жәбірленушінің шағымы болса
0 Адамның жұмыс істейтін, тұратын жері бойынша жазбаша хабарлама жолданылса
Вопрос №309
V3 Қылмыстық iстердi бiрiктiру:
1 Қылмыстарды күнi бұрын уәде бермей жасырғандығы үшін күдік келтірілетін, айыпталатын адамға қатысты істер
1 Бiр немесе бiрнеше қылмыстық құқық бұзушылықты сыбайласып жасаған бірнеше адамға қатысты істер
1 Күдікті анықталмаған, бірақ бірнеше қылмыстық құқық бұзушылықты бір адам немесе адамдар тобы жасады деуге негіздер боғанда
0 Бірге қаралуы істі объективті қарауға кедергі келтіруі мүмкін барлық басқа да күдіктенулер, айыптаулар бар істер
0 Біреуі бойынша қылмыстық қудалау – жекеше тәртіппен, ал екіншісі бойынша – жариялы тәртіппен жүзеге асырылатын істер
0 Жекеше айыптау ісі қаралып жатқан жағдайлардан басқа, бір-біріне қатысты қылмыстық құқық бұзушылық жасады деп айып тағылған істер
0 Бір біріне қатыс жоқ, әртүрлі адамдарға қатысты бірдей күдіктенулер, айыптаулар бар істер
0 Біреуі бойынша қылмыстық қудалау – жариялы тәртіппен, ал екіншісі бойынша – жеке –жариялы тәртіппен жүзеге асырылатын істер
Вопрос №310
V3 Қылмыстықпроцестеқылмыстыққудалауоргандарыболыптабылады:
1 Прокурор
0 Сот
0 Сарапшы
0 Айыптаутарабы
1 Анықтау органы
0 Мәлімдеуші
0
Алқаби
1 Тергеуші
Вопрос №311
V3 Адамға зиянның өтелуі тиіс емес, егер:
1 Сот талқылауы процесінде ақиқатты ашуға кедергі келтірсе
0 Кінәсіздігі дәлелденбесе
1 Ерікті түрде өзіне өзі жала жапса
0 Соттың үкімі бойынша сыныптық шенінен айырылса
0 Қылмыстық істі қысқарту туралы тергеушінің қаулысы шығарылса
0 Арнаулы медициналық ұйымға заңсыз орналастырылса
1 Зардаптардың пайда болуына жағдай жасаса
0 Қылмыстық жауаптылыққа тарту мерзімі ескірілсе
Вопрос №312
V3 Қылмыстық процесте моральдық зиянның зардаптарын жою дегеніміз:
1 Ресми түрде кешірім сұрау міндетті
0 Тегін адвокаттық көмек беру
0 Әскери шендерін қайтарып беру
1 БАҚ-да бір айдың ішінде қажетті хабарлама жасау
0 Қылмыстық істі тоқтату
0 Жабық сот мәжілісін өткізу
0 Дипломатиялық дәрежесін қайтару
1 Адамның жұмыс істейтін, тұратын жері бойынша жазбаша хабарлама жолдау
Вопрос №313
V3 Заңсыз іс-әрекеттермен немес шешімдермен азаматқа зиян келтірілуі мүмкін:
1 Моральдық
0 Процессуалдық
1 Дене
0 Әкімшілік
1 Мүліктік
0 Қаржылық
0 Ақпараттық
0 Өнегелік
Вопрос №314
V3 Қылмыстық процесте тұлға кінәсіз деп саналады:
0 Рақымшылық ету актісі шығарылса
1 Қылмыстық істі қысқарту туралы қаулысы ақталатын негіздер бойынша шығарылса
0 Жауаптылық жүктеу мүмкін болатын жасқа толмаса
1 Сот үкімімен ақталған адам
0 Кінәсін мойындапкелсе
0 Айыпталған адам қайтыс болса
0 Мәжбүрлеу шарасы қолданылса
1 Жеке айыптау істері бойынша «жәбірленуші» шағымы болмаса
Вопрос №315
V3 Қылмыстық іс жүргізуде мерзімдер есептеледі:
1 Сағаттармен
1 Тәуліктермен
0 Секундалармен
0 Зиян мөлшерімен
0 Күнтізбемен
0 Зардаптың көлемімен
1 Айлармен
0 Айлық есептік көрсеткішпен
Вопрос №316
V3 Бірісжүргізудебіріктірілмеуітиісқылмыстықістер:
0 Қылмыстыққұқықбұзушылықжасағанадамныңанықталмауы
0 Адамныңбірнешеқылмысжасағандығыанықталса
1 Әртүрліадамдарғақатыстыбірдейкүдік, айыпболса
1 Істіобъективтіқарауғабөгетжасайтынбарлықайыптауболса
1 Қылмыстыққудалаубіреуіненжекеше, ал екіншісіненжариятүрдеболса
0 Кәмелеттікжасқатолмағандардыңістеріболса
0 Ұрлыққылмыстықістербойынша
0 Бірнешеқылмысжасағанбірнешеадамдыайыптаса
Вопрос №317
V3 Қандай жағдайларда қылмыстық процеске адвокат міндетті түрде қатысады:
0 Адвокат қатысуымен жүргізілген тергеу әрекеттерінің хаттамаларымен танысуға және оларға ескертулер беруге мүмкіндік туса
0 Тергеу судьясы алдында куәның және жәбірленушінің айғақтарын сақтауға қою туралы өтінішхат беру қажеттілігі туындаса
1 Күдiктi, айыпталушы, сотталушы, сотталған адам, ақталған адам кәмелеттік жасқа толмаса
0 Заңға қайшы келмейтін кез келген басқа да қорғау құралдары мен тәсілдерін пайдалануға мүмкіндік туса
1 Күдiктi, айыпталушы, сотталушы, сотталған адам, ақталған адам сот iсi жүргiзiлетiн тiлдi бiлмесе
0 Қылмыстық процесте қауіпсіздік шараларын қолдану туралы өтінішхаттар мәлімденген болса
0 Адвокат өзінің қорғауындағы адамға табыс етілуге жататын процестік құжаттардың көшірмелерін алу керек болса
1 Бұл туралы күдiктi, айыпталушы, сотталушы, сотталған адам, ақталған адам өтiнiшхат берсе
Вопрос №318
V3 Қазақстан Республикасында қылмыстық iстер бойынша сот төрелігін жүзеге асырады:
0 Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын прокурор
0 Аудандық және оған теңестірілген прокурорлар
1 Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты
1 Облыстық және оларға теңестiрiлген соттар
0 Сот шешімін орындаушылар
1 Аудандық және оларға теңестірілген соттар
0 Соттың тапсырмаларын орындауды ұйымдастыратын қызметкерлер
0 Соттық сарапшылар
Вопрос №319
V3 Тергеу органдары болып табылады:
0 Қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша – шекаралық қызмет органдары
1 Ұлттық қауiпсiздiк органдарының тергеушiсi
0 Консулдық мекемелерiнiң және өкiлеттi өкiлдiктерiнiң басшылары
1 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің тергеушісі
0 Ұлттық қауіпсіздік комитетінің әскери полиция органдары
0 Әскери мекемелер мен гарнизондардың бастықтары
1 Ішкi iстер органдарының тергеушiсi
0 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметі
Вопрос №320
V3 Анықтау органдары болып табылады:
1 Ішкі істер органдары
0 Нотариат
1 Шекаралық қызмет органдары
0 Құқық қорғау органдары
0 Қылмыстық ізге түсу органдары
1 Ұлттық қауіпсіздік комитетінің әскери полиция органдары
0 Адвокатура
0 Жедел іздестіру органдары
Вопрос №321
V3 Күдікті болып танылады:
0 Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу кезінде заң көмегiн көрсететiн адам
0 Өзіне қатысты айыптау үкiмi шығарылған адам
1 Өзіне қатысты күдіктінің іс-әрекетін саралау туралы қаулы шыққан адам
0 Прокурор айыптау актісін бекіткен адам
1 Қылмыстық теріс қылық жасады деген күдіктің болуына байланысты жауап алынған адам
0 Өзіне қатысты ақтау үкiмi шығарылған адам
1 Өзіне қатысты күдікті ретінде тану туралы қаулы шыққан адам
0 Қылмыстық іс бойынша сараптама қорытындысын берген адам
Вопрос №322
V3 Күдікті құқылы:
0 Зерттеуге ұсынылған объектілердің сақталуын қамтамасыз етуге
0 Іс бойынша өзіне белгілі мән-жайлар туралы мәліметтерді жария етпеуге
0 Айғақ беруден бас тартуға
1 Өзіне не үшін күдік келтірілгенін білуге
0 Іс бойынша болғанның бәрін шынайы түрде хабарлауға және қойылған сұрақтарға жауап беруге
1 Іс бойынша азаматтық талап қойылуына байланысты өзін азаматтық жауапкер деп таныған жағдайда оның құқықтарын пайдалануға
1 Ұстап алуды жүзеге асырған адамнан өзіне тиесілі құқықтар туралы түсіндірме алуға
0 Егер тиiстi арнаулы бiлiмi мен дағдысы болмаса, iс бойынша iс жүргiзуге қатысудан бас тартуға
Вопрос №323
V3 Жәбiрленушi болып танылады:
1 Қылмыстық құқық бұзушылық өзіне тікелей моральдық зиян келтiрдi деп пайымдауға негiзі бар тұлға
1 Қылмыстық құқық бұзушылық өзіне тікелей тәндік зиян келтiрдi деп пайымдауға негiзі бар тұлға
1 Қылмыстық құқық бұзушылық өзіне тікелей мүлiктiк зиян келтiрдi деп пайымдауға негiзі бар тұлға
0 Қылмыстық құқық бұзушылық өзіне тікелей экономикалық зиян келтiрдi деп пайымдауға негiзі бар тұлға
0 Қылмыстық құқық бұзушылық өзіне тікелей өнегелік зиян келтiрдi деп пайымдауға негiзі бар тұлға
0 Қылмыстық құқық бұзушылық өзіне тікелей әкімшілік зиян келтiрдi деп пайымдауға негiзі бар тұлға
0 Қылмыстық құқық бұзушылық өзіне тікелей экономикалық зиян келтiрдi деп пайымдауға негiзі бар тұлға
0 Қылмыстық құқық бұзушылық өзіне тікелей қудалаушылық зиян келтiрдi деп пайымдауға негiзі бар тұлға
Вопрос №324
V3 Тергеу судьясының өкілеттіктері:
0 Жедел-iздестiру қызметiнің заңдылығын қадағалайды
0 Сот отырысының барысына басшылық етедi
0 Сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеруді тергеушiге тапсыруға
1 Күзетпен ұстауды санкциялау
1 Үйқамақты санкциялау
0 Мемлекеттiң мүдделерiн қорғап талап қоюға құқылы
0 Тергеуші өкілеттіктерін пайдаланып, тексеруді жүргізуге құқылы
1 Үйқамақ, экстрадициялық қамақ мерзімдерін ұзарту
Вопрос №325
V3 Айыпталушы болып танылады:
0 Қылмыстық істе мемлекет мүддесін білдіретін тұлға
0 Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу кезінде заң көмегiн көрсететiн адам
1 Прокурор айыптау актісін бекіткен адам
0 Прокурор өзіне қатысты күдікті ретінде тану туралы қаулы шығарғқан адам
1 Прокурор қылмыстық теріс қылық туралы хаттаманы бекіткен адам
1 Прокурор қылмыстық істі сотқа жіберу туралы шешім қабылдаған адам
0 Оған қатысты күдіктінің іс-әрекетін саралау туралы қаулы шығарылған
0 Қылмыстық құқық бұзушылық өзіне тікелей моральдық зардап әкелген
Вопрос №326
V3 Келесі тұлғалар куә ретінде жауап алынуға жатпайды:
0 Дәлелдi себептерсiз келуден немесе өзiнiң мiндеттерiн орындаудан бас тартқаны немесе жалтарған адамдар
1 Өз қызметін жүзеге асыруға байланысты өзіне белгілі болған мән-жайлар туралы – ұлттық алдын алу тетігінің қатысушысы
1 Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, медиацияны жүргізуге байланысты өзіне белгілі болған мән-жайлар туралы – медиатор
0 Аударманы жүзеге асыру кезiнде қатысатын адамдарға аударманы нақтылау үшiн сұрақтар қойған адамдар
0 Қылмыстық процестi жүргізетін органның әрекеттерiне шағым келтірген тұлғалар
0 Қауіпсіздік шараларын қолдану туралы өтінішхат мәлімдеуге құқығы бар адамдар
0 Тергеу әрекетiнiң хаттамасында осы әрекеттiң жүргiзiлу фактiсiн, оның барысы мен нәтижелерiн өзiнiң қолымен куәландырған адамдар
1 Аралық судьяның немесе төрешiнiң мiндеттерiн атқаруға байланысты өзiне белгiлi болған мән-жайлар туралы – аралық судья немесе төрешi
Вопрос №327
V3 Медиатор құқылы:
1 Медиация тараптарына қылмыстық процесті жүргізетін орган беретін ақпаратпен танысуға
0 Сот отырысының хаттамасын заңда белгiленген мерзiмде дайындауға
0 Қауіпсіздік шараларын қолдану туралы өтінішхатты мәлімдеуге құқығы бар
1 Тараптарға медиация тәртібімен татуласуға қол жеткізу туралы келісім жасасуға жәрдемдесуге
0 Тергеу әрекетiнiң хаттамасында осы әрекеттiң жүргiзiлу фактiсiн, оның барысы мен нәтижелерiн өзiнiң қолымен куәландыруға
1 Медиация тараптары болып табылатын қылмыстық процеске қатысушылар туралы деректермен танысуға
0 Өзiне тапсырылған аударманы дәл және толық орындауға
0 Қорытынды беру үшін өзіне қажетті қосымша материалдар беру туралы өтінішхаттар мәлімдеуге
Вопрос №328
V3 Судьяға қарсылық білдіру туралы мәселені шешеді:
0 Қазақстан Республикасының Парламенті
0 Тергеу бөлімінің бастығы
0 Бас прокурор
0 Облыс прокуроры
1 Сот төрағасы
1 Жоғарғы тұрған соттың судьясы
0 Қазақстан Республикасының Президенті
1 Сот
Вопрос №329
V3 Сот отырысының хатшысына қарсылық білдіру туралы мәселені шешеді:
1 Істі қараушы сот
0 Бас прокурор
0 Облыс прокуроры
0 Тергеуші
0 Тергеу бөлімінің бастығы
1 Төрағалық етуші судья
0 Анықтау органының бастығы
1 Іс бойынша төрағалық етуші
Вопрос №330
V3 Аудармашыға қарсылық білдіру туралы мәселені шешеді:
1 Тергеуші
0 Сезіктінің жақын туысы
1 Анықтаушы
0 Заңды өкіл
0 Қорғаушы
1 Прокурор
0 Айыпталушы
0 Сот приставы
Вопрос №331
V3 Маманға қарсылық білдіру туралы мәселені шешеді:
0 Заңды өкіл
0 Сарапшы
0 Сот приставы
1 Тергеуші
0 Айыпталушы
1 Прокурор
0 Қорғаушы
1 Анықтаушы
Вопрос №332
V3 Қылмыстық процесте қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы соттың қаулысын атқару жүктеледі:
0 Арнайы органдарға
1 Қылмысты қудалау органына
0 Қорғаушыға
1 Жазаны орындайтын мекемеге
1 Сот приставына
0 Оққағарға
0 Потрульдік - полицияға
0 Әскери органдарға
Вопрос №333
V3 Қорғалатын адам туралы мәліметті алуға шек қою:
1 Қылмыстық істен адамның анкеталық деректерінің алынуы
0 Қылмыстық іс қозғалуы
0 Прокурорға шағым жасалуы
1 Жабық сот отырысының өткізілуі
0 Тұлғаны іс жүргізуден бөлек сақталуы
0 Айыпталушыға бұлтартпау шараларын қолдану
0 Айыпталушыны қызметінен шеттету
1 Бұл адамның бүркеншік ат пайдалануы
Вопрос №334
V3 Сот, куәнің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жауап алады:
0 Куәлардың қатысуымен
1 Оның жеке басы туралы деректерді жарияламастан
0 Сотталушымен бетпе-бет
0 Баса қатысушыларға хабарлап
1 Оны тану мүмкін болмайтын жағдай жасай отырып
0 Сот залынан адвокатты шығарып тастап
1 Басқа қатысушылардың қатысуынсыз
0 Басты сот отырысына қатысуы кезінде
Вопрос №335
V3 Сот талқылауына қатысатын адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету:
1 Жабық сот отырысын өткізу
1 Тараптарға бет бояу, даусын өзгертетін аппарат қолдану
1 Сотталушыны сот отырыс залынан шығару
0 D) Қауіпсіздік шарасы тек, сотқа дейінгі сатыда қамтамасыз етіледі
0 E) Сот талқылауында қауіпсіздік шарасы қамтамасыз етілмейді
0 F) Заңмен мұндай жағдай реттелмеген
0 G) Қауіпсіздік шарасы тек алқабиге қолданады
0 H) Сот талқылауына қатысатын адамдар қауіпсіздігі қамтамасыз етілмейді
Вопрос №336
V3 Қылмыстық процесте ғылыми –техникалық құралдарды қолдануға жарамды деп танылады, егер:
0 Әмбебаптылық
0 Диссертабельділік
1 Қауіпсіз болса
0 Жоспарлылық
0 Ғылыми тазалық
1 Ғылыми тұрғыдан дәрменді болса
1 Заңда тікелей көзделмесе
0 Логикалылық
Вопрос №337
V3 Дәлелдеу - бұл:
0 Еңбек қызметі
0 Психикалық қызмет
0 Сот қызметі
0 Тараптардың сайысушылық қызметі
0 Жарыссөз
1 Дәлелдемелерді тексеру
1 Дәлелдмелерді жинау
1 Дәлелдемелерді зерттеу
Вопрос №338
V3 Дәлелдемелер болып табылады:
0 Мәліметтердің қайнар көздері
0 Фактілер туралы мәліметтер
0 Фактілер
1 Заңды түрде алынған іс жүзіндегі деректер
0 Дәлелдеуге жататын жағдайлар
1 Істі дұрыс шешу үшін маңызы бар мән – жайларды анықтайтын нақты деректер
1 Істі ашуға маңызды өзге мән – жайды анықтайтын нақты деректер
0 Мәліметтер
Вопрос №339
V3 Қандай жағдайларда заттай айғақтар заңға сәйкес алынбаған болып табылады:
0 Егер олар процессуалдық дұрыс рәсімделсе
0 Егер олар қылмыстық әрекеттер объекті болса
0 Қылмысты анықтау құралы болып табыла алса
1 Егер олар куәгерлердің қатысуымен алынса, бірақ куәгердің біреуі кәмелетке толмаған болса
0 Қылмысты ашу құралы бола алатын ақша және басқа да құндылықтар
1 Егер олар куәгерлердің қатысуымен алынса, бірақ куәгердің біреуі тәжірибеден өтуші болса
1 Егер олар затты қарау хаттамасынсыз алынса
0 Егер оларда қылмыс іздері болса
Вопрос №340
V3 Қылмыстық процесте дәлелдеу міндеті кімге жүктеледі:
0 Қорғаушы
1 Тергеуші
0 Сезікті
1 Анықтаушы
0 Айыпталушы
0 Заңды өкіл
1 Прокурор
0 Қамқоршы
Вопрос №341
V3 Дәлелдеу пәніне жатпайды:
1 Оны дәлелдейтін құжат ұсынбаған адамның арнайы дайындығы немесе білімінің жоқтығы
1 Адаммен өзінің кәсіби міндеттерін білуі
0 Әрекеттің қылмыстылығын жоятын мән жайлар
0 Айыпталушының жеке басын сипаттайтын мән жайлар
0 Қылмыс жасаған адамның кінәсі
1 Адаммен өзінің қызметтік міндеттерін білуі
0 Қылмысты кім жасағандығы
0 Қылмыстың құрамы
Вопрос №342
V3 Дәлелдемелердің қайнар көзіне жатады:
1 Жәбірленушінің көрсетуі
0 Жалпыға мәлім фактілер
0 Куәдан жауап алу хаттамасы
1 Процестік әрекет хаттамасы
0 Тұлғаның заңды білуі
1 Өзге құжаттар
0 Тұлғаның заңды білуі
0 Айыпталушыдан жауап алу хаттамасы
Вопрос №343
V3 Дәлелдемелер жинау тұрады:
0 Жинаудан
1 Табудан
1 Бекітуден
0 Зерттеуден
0 Пайдаланудан
1 Алудан
0 Ұсынудан
0 Бағалаудан
Вопрос №344
V3 Қандай іс жүргізушілік құжат сот үшін преюдициялық күшіне ие емес:
0 Заңды күшіне енген айыптаушы үкім
0 Кінәлілік жайлы шешім қаулыламаған азаматтың іс бойынша заңды күшіне енген шешім
1 Қылмыстық ізге түсу органдарының қаулысы
0 Азаматтық талапты қанағаттандыру құқы белгіленген заңды күшіне енген үкім
0 Заңды күшіне енген ақтаушы үкім
1 Қылмыстық істі қысқарту туралы тергеушінің қаулысы
1 Қылмыстық қудалау органының қаулысы
0 Кез келген құжат
Вопрос №345
V3 Дәлелдемелер жарамсыз деп танылады:
1 Қылмыстық істер жүргізу қағидаларының бұзылуы
0 Іс жүзіндегі деректердің шынайылығына әсер етпейтін мәліметтер
0 Адамның жаңылысуы
1 Іс жүргізу әрекет ережелерін айтарлықтай бұзу
0 Криминалистикада танылған тактикалық әдістер арқылы алу
1 Заманауи ғылыми білімге қайшы келетін әдістерді қолдану
0 Егер анықталған қайнар көзден алынса
0 Дәлелдемелерді алу ережелерін едәуір өзгерткен жаңа заңсыз қабылдануы
Вопрос №346
V3 Төменде көрсетілген мән жайлардың қайсысын дәлелдеу қажет:
1 Кәмелетке толмағанның қызығушылықтары мен қажеттіліктері
0 Тұлғамен заңды білуі
1 Кәмелетке толмағандарға ересектердің ықпалы
0 Адаммен өзінің қызметтік және кәсіби міндеттерін білуі
0 Заңды күшіне енген сот үкімімен анықталған фактілер
1 Қылмыс жасауға ықпал еткен мән жайлар
0 Сарапшының сараптамалық зерттеуінің әдістемесін білуі
0 Маманның зерттеу әдістемесін білуі
Вопрос №347
V3 Қылмыстық процестегі мәжбүрлеу шараларының түрлері:
0 Беттестіру
0 Оқиға болған жерді қарау
1 Күдіктіні ұстап алу
1 Өзге де процестік мәжбүрлеу шаралары
1 Бұлтарпау шаралары
0 Процесстік әрекеттің хаттамалары
0 Күдіктіден жауап алу
0 Тергеу эксперименті
Вопрос №348
V3 Қылмыстық процестегі бұлтартпау шараларының түрлері:
0 Жақындауға тиым салу
0 Лауазымынан уақытша шеттету
1 Күзетпен ұстау
0 Күштеп әкелу
1 Жеке кепiлгерлік;
0 Ақшалай өндіріп алу
0 Мүлікке тиым салу
1 Үйқамақ
Вопрос №349
V3 Өзге де процестік мәжбүрлеу шаралары
1 Жақындауға тиым салу
1 Ақшалай өндіріп алу
0 Үйқамақ
0 Кепіл
0 Кепілгерлік
0 Күзетпен ұстау
0 Ешқайда кетпеу туралы қолхат
1 Мүлікке тиым салу
Вопрос №350
V3 Күдіктіге, айыпталушыға қатысты үйқамақ қолданылған кезде қолданылатын шектеулер:
0 Заңда көзделген жағдайларда, оның ішінде медиация тәртібімен жәбірленушімен татуласуға
0 Өтінішхатты, оның ішінде қауіпсіздік шараларын қолдану туралы өтінішхатты және қарсылық білдірулерді мәлімдеуге
0 Күдікті қорғаушыдан бас тартқан жағдайларды қоспағанда, қорғаушысы қатысып отырған кезде ғана айғақ беруге
1 Тұрғынжайдан барлық уақытта немесе белгілі бір уақытта шығуға тыйым салу
1 Белгілі бір адамдармен араласуға және кімді болса да үйінде қабылдауға тыйым салу
0 Таңдаған немесе тағайындалған қорғаушысымен, оның ішінде жауап алу басталғанға дейін оңаша және құпия кездесуге
0 Іс бойынша азаматтық талап қойылуына байланысты өзін азаматтық жауапкер деп таныған жағдайда оның құқықтарын пайдалануға
1 Электрондық бақылау құралдарын қолдану және осы құралдарды өзімен бірге алып жүру міндетін жүктеу
Вопрос №351
V3 Күзетпен ұстау қолданылатын жағдайлар:
1 Тергеу судьясының санкциясымен
0 Айыпталушы қорғаушыдан бас тартқан жағдайларды қоспағанда қорғаушысы қатысып отырған кезде ғана айғақ берсе
1 Бес жыл мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза көзделген қылмыс үшін
0 Халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз топтарына жататын, сондай-ақ бюджет есебінен әртүрлі әлеуметтік көмек түрлерін алатын адамдарға
1 Ол бұрын таңдалған бұлтартпау шарасын немесе процестік мәжбүрлеу шарасын бұзса
0 Қарауына кәмелетке толмаған адам берiлген тұлғалар өздері қабылдаған мiндеттемелерді орындамаған жағдайда
0 Белгілі бір адамдармен араласуға және кімді болса да үйінде қабылдауға тыйым салу
0 Тұрақты табыс көзі жоқ адамдарға
Вопрос №352
V3 Жақындауға тиым салуда қандай шектеулер қолданылады:
0 Кепілді қолдануға шектеу
0 Лауазымынан уақытша шеттету
1 Қарым-қатынас жасауын шектеу
0 Бұлтартпау шараларын қолдануға шектеу
0 Сот ақшалай өндіріп алуды шектейді
1 Жәбірленушіні іздестіруге шектеу
1 Олармен телефон арқылы сөйлесуін шектеу
0 Мүлiкке тыйым салуды шектеу
Вопрос №353
V3 Қылмыстық іс жүргізуде азаматтық талапкер деп тану:
0 Тергеушінің шешімі
1 Тікелей қылмыспен келген моральдық залалды өтеу туралы талап қойған жеке тұлға
0 Соттың шешімі
0 Қылмыстық процестік заң нормасы
1 Тікелей қылмыспен келген мүліктік залалды талап еткен жеке тұлға
1 Тікелей қылмыспен келген мүліктік залалды өтеу туралы талап еткен жеке тұлға
0 Ақтау үкімі
1 Айыптау үкімі
Вопрос №354
V3 Көрсетілген негіздер бойынша іс тоқтатылған кезде сот азаматтық талапты қарамайды:
1 Жеке айыптау іс бойынша арыз кері қайтарылып алынса
0 Азаматтық талпкер келмесе
0 Прокурор ұсыныс жасамаса
1 Медициналық мәжбүрлік шарасын қолдануға негіз болмаса
0 Айыпталушы кінәсін мойындаса
0 Сотталушы ауруға шалдықса
0 Азаматтық жауапкер бас тартса
1 Соттың заңды күшіне енген үкімінің күші жойылмаса
Вопрос №355
V3 Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастаудың себептері:
0 Соттық приставтың хабарлары
1 Қылмыстық құқық бұзушылық не адамның хабарсыз кеткені туралы жеке тұлғаның арызы
0 Сот мәжілісі хатшысының хабары
0 Жедел іздестіру қызметінің хабары
0 Қылмыс оқиғасы
0 Қылмыс жасау фактісі
1 Кiнәсiн мойындап келу
1 Бұқаралық ақпарат құралдарындағы хабарлар
Вопрос №356
V3 Сотқа дейінгі тергеп-тексеру нысандары:
0 Дәлелдемелік
1 Хаттамалық
0 Қаулылық
1 Анықтау
0 Айыптаушылық
1 Алдын ала тергеу
0 Қудалаушылық
0 Заңнамалық
Вопрос №357
V3 Сотқа дейінгі жеңілдетілген өндіріс қандай жағдайда қолданылмайды:
1 Орташа және жеңіл қылмыстар бойынша, егер қылмыстар жиынтығында аса ауыр қылмыс болса
1 Күдікті қылмыстық сот өндірісі тілін білмесе
1 Бірге қылмыс жасағандардың біреуі өз кінәсін мойындамаса
0 Орташа және жеңіл қылмыстар бойынша, егер қылмыс жасаѓан адам өз кінәсін мойындаса және дәлелдемелер күмән тудырмаса
0 Орташа және жеңіл қылмыстар бойынша, егер қылмыс жасаѓан адам өз кінәсін мойындаса және дәлелдемелер күмән тудырмаса, қылмыс факті толығымен анықталса
0 Орташа және жеңіл қылмыстар бойынша, егер қылмыс жасаған адам өз кінәсін мойындаса
0 Орташа және жеңіл қылмыстар бойынша
0 Орташа және жеңіл қылмыстар бойынша, егер қылмыс жасаѓан адам өз кінәсін мойындаса және дәлелдемелер күмән тудырмаса, қылмыс факті толығымен анықталса
Вопрос №358
V3 Сотқа дейінгі тергеп- тексеру жүргізілетін жер:
1 Қылмыстық құқық бұзушылық жасалған жерде
1 Қылмыстық құқық бұзушылық анықталған орын бойынша
0 Қылмыстық құқық бұзушылық жазаны орындау
0 Соттық сараптама өткізу жері
0 Жауап алынған жер
1 Күдіктi немесе куәлардың көпшiлiгi тұратын жерде
0 Тергеу әрекеттері жүргізілетін орын
0 Айыпталушы тұратын жерде
Вопрос №359
V3 Сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру жүргізіледі:
1 Онша ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыстар болғанда
1 Келтірілген залал мөлшерін дауламаса
1 Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адам кінәсін толық мойындаса
0 Қылмыстық жауапкершіліктен және жазадан босататын жағдайлар
0 Қорғаушының осы сот отырысында қатыса алу мүмкіндігі болмаса немесе келмесе
0 Егер айыпталушы заңды өкілдердің- ата-аналардың қарауына беруіне қарсы болмаса
0 Қылмыстық процессті жүргізетің органның қарауына қарай
0 Күдіктінің қылмысқа қатысушылармен қарым-қатынасуының мүмкін болуын болдырмау
Вопрос №360
V3 Сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру қолданылмайды:
1 Сот ісі жүргізілетін тілді білмейтін адамдарға қатысты
1 Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушылардың біреуі болса да өз кінәсін мойындамаған жағдайда
1 Қылмыстық қудалаудан артықшылықтары мен иммунитетi бар адамдарға қатысты
0 Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушылардың біреуі болса да өз кінәсін мойындаса
0 Тұлғаны қылмыстық жауапкершіліктен босатумен байланысты ақтау
0 Жазаны өтеуге кедергі келтіретін, сотталушының ауыр сырқаты болса
0 Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адам кінәсін толық мойындаса
0 Күдіктінің қылмысқа қатысушылармен қарым-қатынасуының мүмкін болуын болдырмау
Вопрос №361
V3 Қашықтықтан жауап алу мына жағдайларда жүргізіледі:
0 Күзетте ұсталуына байланысты
0 Адамның мүліктік жағдайына байланысты келуі мүмкін болмаса
1 Адамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажет болатын
0 Куә мен жәбiрленушiге олардың айғақтар беруден бас тартқан кезде
0 Адамдардың айғақтарында елеулi қайшылықтар болса
1 Адамның денсаулық жағдайына тікелей келуі мүмкін болмаса
1 Сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімінің сақталуын қамтамасыз ету үшін қажет болған
0 Адамдардың көрсетулерінде қайшылықтардың себептерін анықтау үшiн
Вопрос №362
V3 Үлгі ретінде алынады:
0 Адамның интеллектісі
1 Дененің сыртқы бетінің микроскопиялық қорытындылары
0 Тергеу іс әрекеті
0 Ар намысы
1 Материалдардың, заттардың, шикізаттың, дайын өнімнің сынамалары
0 Қылмыстық оқиға
1 Адамның дағдасын бейнелейтін материалдар
0 Себеп – салдық байланыс
Вопрос №363
V3 Жасырын тергеу әрекеттерінің түрлері:
0 Тану үшiн көрсету
1 Адамды немесе орынды жасырын аудио- және (немесе) бейнебақылау
0 Тергеу экспериментін жүргізу
0 Эксгумациялаудан кейін адамның мәйiтін жерлеу
0 Оқиға болған жерді қарау
1 Абоненттер және абоненттік құрылғылар арасындағы қосылулар туралы ақпаратты жасырын алу
1 Пошта жөнелтілімдерін және өзге де жөнелтілімдерді жасырын бақылау
Вопрос №364
V3 Міндетті сараптама тағайындау жағдайлары:
0 Күдіктіден айғақ алу
0 Тексерілетін іс – әрекет болған бағытты және орынды анықтау
0 Жаңа нақтылы деректерді анықтау
0 Оқиғанаң мән – жайларын қайта жаңғырту
0 Айғақтарды болған оқиғамен салыстыру арқылы анықтау
1 Айыпталушының психикалық жай – күйін анықтау
1 Өлімнің себептерін білу
1 Жасы туралы құжаттар болмағанда, сезіктінің жасын айқындау
Вопрос №365
V3 Адамның мәйітін жерленген жерінен қазып алу (эксгумация) жүргізіледі:
1 Сараптама жүргізу талап етілгенде
1 Тану үшін көрсету
1 Мәйітті тексеру, оның ішінде қосымша немесе қайталап тексеру
0 Адам денесіндегі ерекше белгілерді куәландыру жүргізу
0 Денсаулыңына келтірілген зиянның белгілерін анықтау
0 Бастапқы тексерудің жағдайы объектіні тиімді тану үшін қолайсыз болса
0 Қосымша тексеруден кейін жаңа мәліметтер алынуы мүмкін болса
0 Оған дейінгі тексеру сапасыз жүргізілген жағдайда
Вопрос №366
V3 Басты сот талқылауын тағайындау туралы қаулыда қамтылуы тиіс:
0 Күдіктіні, айыпталушыны күзетпен ұстау мерзімін ұзарту туралы өтінішхатты қанағаттандыру
0 Өтінішхатты қолдау және бұлтартпау шарасын санкциялау туралы мәселені шешу үшін материалдарды сотқа жіберу туралы
0 Ол қылмыстық қудалау органдарынан немесе соттан жасырынуға әрекет жасаса немесе жасырынса
0 Тұрғынжайдан барлық уақытта немесе белгілі бір уақытта шығуға тыйым салу
0 Электрондық бақылау құралдарын тағып жүру міндеттерінің бірі немесе бірнешеуі жүктелгендігі
1 Басты сот талқылауының орны мен уақыты туралы мәлiметтер
1 Процеске қатысушылардың қарсылық білдірулері, өтiнiшхаттары мен өзге де мәлiмдемелерi бойынша шешiмдер
1 Ол сотқа берілген қылмыстық заңды дәл көрсету
Вопрос №367
V3 Алдын-ала тыңдуды өткізуге қатысуы міндетті тұлғалар:
1 Сотталушы
0 Жәберленуші
0 Азаматтық талапкер
0 Азаматтық жауапкер
0 Заңды өкіл
0 Талапкердің өкілі
1 Сотталушының қорғаушысы
1 Мемлекеттік айыптаушы
Вопрос №368
V3 Сотқа келіп түскен іс бойынша анықтауғы жататын мәселелер:
1 Қылмыспен келтірілген залалды өтеуді қамтамасыз ету шараларының қабылданғаны
1 Айыпталушыға таңдалған бұлтарпау шарасын өзгертуге жататындығы
0 Қылмыс оқиғасын
0 Айыпталушының кінәлілігін не кінәсіздігін
0 Қылмыстық әрекеттің жасалғандығын
1 Айыптау қорытындысының көшірмелері берілген-берілмегендігі
0 Сотталушының жас мөлшерін
0 Сот құрамын
Вопрос №369
V3 Сот тергеуі, сотталушыға айыптаудың мәнісін кімнің баяндауымен басталады:
0 Тергеушінің
1 Айыптаушының
0 Қорғаушының
1 Арыз берген адамның
1 Сот отырысы хатшысының
0 Судьяның
0 Медиатордың
0 Төрағалық етушімен
Вопрос №370
V3 Басты сот талқылауының кезеңдері:
0 Тәртіптемелік бөлік
1 Дайындық бөлігі
1 Сот тергеуі
1 Сот жарыссөзі
0 Қорғаушылық бөлік
0 Адамдарды тексеру
0 Сот отырысына шақырту
0 Құқықтарды тексеру
Вопрос №371
V3 Сотталушының айғақтарын жария етуге жол беріледі:
1 Сотталушы сотта айғақ беруден бас тартқан кезде
1 Егер iс сотталушының қатысуынсыз қаралса
1 Сот талқылауы мен сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында берiлген айғақтардың арасында елеулi қайшылықтар болған кезде
0 Сот тергеуінің біржақтылығы және толық еместігі
0 Судьялардың осы істі қарау кезінде жасаған, қылмыстық іс-әрекеттері
0 Есі кіресілі-шығасылы күйде қылмыс жасағандарға
0 Адамды ұстап беру туралы шешімді негізсіз деп тану
0 Бірінші сатыдағы сот қылмыстық заңды дұрыс қолданғанын айқындау
Вопрос №372
V3 Бас сот талқылауында жәбiрленушiнің және куәнiң айғақтарын жария етуге жол беріледі:
1 Бұл айғақтар мен олардың сотта берген айғақтары арасында елеулi қайшылықтар болған кезде
1 Жәбiрленушi немесе куә олардың сот талқылауына келу мүмкiндiгiн жоққа шығаратын себептер бойынша сот отырысына қатыспаған кезде
1 Тергеу судьясы айғақтарды сақтауға қойған кезде
0 Тараптардың өтініштері бойынша құжаттарды талап етіп алу
0 Сот үкімінің заңдылығын, негізділігін және әділдігін тексеру
0 Жеке шағым жасалған жағдайда, істі жоғары тұрған сот қарағаннан кейін
0 Психикалық дерті басқа адамдарға қауіп төндірумен байланысты болса
0 Сотталушы шынайы айғақ бермесе.
Вопрос №373
V3 Сот, үкім шығару кезінде, негізгі мәселелерді шешіп, мынадай қосымша мәселелерді шешуге көшеді:
0 Сотталушы жасаған қылмысы үшін жазаға тартылуға тиістігі
1 Жеке қаулы шығару қажеттігі туралы
0 Заттай дәлелдемелердің тағдыры туралы
1 Сотталушының мүлкін қорғау туралы
0 Сотталушы бұл қылмыстың жасалуына кінәлілігі туралы
1 Жәбірленушінің кәмелетке толмаған балаларын жайғастыру туралы
0 Сотталушыға қатысты бұлтартпау шарасын қолдану туралы
0 Қылмысты жасауға әсер ететін мән-жайлар туралы
Вопрос №374
V3 Үкімді орындауды кейінге қалдыру туралы мәселені сот қай тұлғалардың өтініш жасауы бойынша шешеді:
0 Прокурордың
0 Азаматтық талапкердің
1 Сотталушының
0 Айыпталушының
1 Сотталушының заңды өкілінің
0 Күдіктінің
1 Сотталушы қорғаушысының
0 Сезіктінің
Вопрос №375
V3 Заңды күшіне енбеген үкімдері апелляциялық тәртіппен қарайтын соттар:
0 Аудандық және оған теңестірілген соттар
0 Жоғарғы сот
1 Облыстық сот
0 Судья істі жеке-дара қараған кезде
1 Облысқа теңестірілген соттар
0 Гарнизондардың әскери соттары
1 Астана қаласының соты
0 Мамандандырылған экономикалық соттар
Вопрос №376
V3 Апелляциялық сатының өкілеттіліктері:
0 Тараптардың біліктілігін тексеруге
1 Сот отырысына қосымша куәларды шақыртып, олардан жауап алуға
0 Заңның қолданылатын уақыт кеңестіктігін айқындауға
1 Сот-психиатриялық немесе өзге де сараптама тағайындауға
0 Бірінші сатыдағы сот қылмыстық заңды дұрыс қолданғанын айқындауға
1 Тараптардың өтініштері бойынша құжаттарды талап етіп алуға
0 Қылмыстық істі қозғауға
0 Адамды ұстап беру туралы шешімді негізсіз деп тануға
Вопрос №377
V3 Апелляциялық сатының қылмыстық процесте, азаматтық талап қоюды қарауы кезінде сот құқылы:
0 Шағымды өзінің іс жүргізуіне қабылдауға
1 Үкімнің азаматтық талап қою бөлігінің күшін жоюға
0 Сотталушыны кінәсіз деп тану
0 Шағымды тергелуі немесе сотталуы бойынша беруге
1 Үкімнің азаматтық талап қою бөлігін жаңадан қарауға жіберуге
0 Мүлікті тәркілеуді қамтамасыз ету
1 Үкімнің азаматтық талап қою бөлігін өзгертуге
0 Таңдалған бұлтартпау шарасының күшін жою
Вопрос №378
V3 Апелляциялық тәртіппен үкімнің күшін жоюға немесе оны өзгертуге негіздер болып табылады:
1 Сот тергеуінің біржақтылығы және толық еместігі
1 Қылмыстық іс жүргізу заңының едәуір бұзылуы
1 Қылмыстық заңның дұрыс қолданылмауы
0 Сот-психиатриялық немесе өзге де сараптама тағайындау қажеттігі
0 Заңның қолданылатын уақыт кеңестіктен айқындау
0 Айыпталушы ретінде жауапқа тартуға жататын адам анықталмауы
0 Жәбірленушінің жақын туыстары істі қарауды талап етпеуі
0 Айыпталушының Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде болуы
Вопрос №379
V3 Бірінші сатыдағы соттың қаулысы мына жағдайларда заңды күшіне енеді және орындалады:
1 Шағымдану немесе наразылық білдіру мерзімі өткен соң
0 Облыс прокурорымен
1 Жеке шағым жасалған жағдайда, істі жоғары тұрған сот қарағаннан кейін
1 Наразылық келтірілген жағдайда істі жоғары тұрған сот қарағаннан кейін
0 Жедел-іздестіру органдарымен
0 Сот приставымен
0 Қадағалау сатысында қарастырылғаннан кейін
0 Жазаны өтеу мекемелері хабарланғаннан кейін
Вопрос №380
V3 Үкім (қаулы) істің нақты мән-жайына сәйкес келмейді деп танылады, егер:
1 Сот тұжырымдары сот отырысында қаралған дәлелдемемен расталмаса
0 Қылмыстық заң дұрыс қолданылмаса
0 Қылмыстық іс жүргізу заңы едәуір бұзылса
1 Сот өз тұжырымдарына едәуір ықпал ете алатын мән-жайларды ескермесе
0 Сот тергеуі біржақты және толық емес болса
1 Соттың дәлелдемелерді қабылдамай тастауына негіздер көрсетілмесе
0 Елеулі мәні бар құжаттар немесе заттай дәлелдемелер сұратылмаса
0 Заң бойынша өткізілуге міндетті сараптама жүргізілмесе
Вопрос №381
V3 Қылмыстық процесте үкімді жасау тәртібі:
1 Үкім сот талқылауы жүргізілген тілде баяндалады
0 ҚР атынан шығарылады
1 Үкімді судья қолдан жазуы мүмкін және ол оған қол қояды
1 Үкімдегі түзетулер үкімнің тиісті бетінде судьямен куәландырылуға тиіс
0 Сот талқылауын тағайындау
0 Қатысатын адамдардың тізімін анықтау
0 Сотталушының арыздарын қарастыру
0 Қатысушылардың құқықтарын түсіндіру
Вопрос №382
V3 Үкімнің заңдылығы мен негізділігі болып табылады:
1 Сотқа ұсынылған дәлелдемелерді объективті зерттеу
1 Заңның барлық талаптарын сақтай отырып шығару
1 Сотқа ұсынылған дәлелдемелерді жан-жақты зерттеуге негіздеу
0 Сот отырысында дәлелдемелерді обьективті түрде қарастыру
0 Үкімнің жарияланатын уақытын хабарлау
0 Үкімді сот талқылауы жүргізілген тілде баяндау
0 Үкімдегі түзетулер судьяның қол қоюымен куәләндылыруы
0 Үкім жарияланғанға дейін судья шешімін жария етпеуі
Вопрос №383
V3 Үкім шығару құпиясы:
1 Үкім шығару кезінде өзге тұлғалардың болуына жол берілмейді
0 Үкімнің жарияланатын уақаты хабарланады
0 Сот жарыссөзінің ұзақтығы шекетлмейді
0 Үкім сот талқылауы жүргізілген тілде баяндалады
0 Үкімдегі түзетулер судьяның қол қоюымен куәландырылуға тиіс
1 Жұмыс күні ішінде судья кеңесу бөлмесінен демалуға құқылы
1 Үкім жарияланғанға дейін судья шешімді жария етуге құқылы емес
0 Үкімді судья қолдан жазуы мүмкін және ол қол қояды
Вопрос №384
V3 Қылмыстық процесте ақтау үкімі шығарылады:
0 Тағайындалған жазаны қолданудан босататын кешірім актісі шықса
1 Сотталушының әрекетінде қылмыстық құқық бұзушылық құрамы болмаса
1 Сотталушының қылмыстық құқық бұзушылық жасауға қатысуы дәлелденбесе
0 Сотталушының қамауда болу уақыты тағайындалған жазаны қамтыса
1 Қылмыстық құқық бұзушылық оқиғасы болмаса
0 Сотталушы жәбірленушімен татуласса
0 Айыпталушы өз кінәсін мойындаы
0 Сотталушы қайтыс болса
Вопрос №385
V3 Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қаралуы мүмкін
0 Тергеу іс әрекетінің хаттамасы
0 Қылмыстық істі біріктіру туралы қаулы
1 Айыптау үкімі
0 Айыпталушы ретінде тарту туралы қаулы
1 Ақтау үкімі
0 Мәжбүрлеу шарасын қолдану туралы қаулы
0 Қадағалау тәртібімен қабылданған шешім
1 Істі тоқтату туралы қаулы
Вопрос №386
V3 Жаңадан ашылған мән-жайларға орай іс жүргізуді қозғау туралы өтініш хат беруге құқылы:
0 Судья
0 Азаматтық талапкер
0 Медиатор
1 Прокурор
0 Азаматтық жауапкер
1 Сотталған адам
0 Сотталушы
1 Жәбірленуші
Вопрос №387
V3 Істі жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта бастаудың негіздері:
1 Соттың заңды күшiне енген үкiмiнде белгіленген, заңсыз немесе негiзсiз үкiм не қаулы шығаруға әкеп соққан сарапшының қорытындысының көрiнеу жалғандығы
0 Сотталған адамның қайтыс болуына байланысты iс жүргiзудi тоқтату туралы;
1 Соттың заңды күшiне енген үкiмiнде белгіленген, судьялардың осы iстi қарау кезiнде жасаған қылмыстық әрекеттерi
0 Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасы және оның нақты қайсысы қолданылуға жататын-жатпайтыны жөніндегі мәселелерді шешеді
1 Сот актісін шығару кезінде сот қолданған нормативтік құқықтық актіні Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің конституциялық емес деп тануы
0 Қылмыстық істер зардап шеккен жәбірленушінің шағымы
0 Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының қадағалау сот алқасының өтінішхатты қарауы
0 Апелляциялық сатылардағы соттың үкімін, бірінші, апелляциялық, кассациялық сатылардың және қадағалау сатысының қаулысын өзгерту
Вопрос №388
V3 Жаңадан ашылған мән-жайларға орай іс бойынша іс жүргізуді қайта бастау туралы прокурордың өтініш хаттын қарап, сот:
1 Үкімнің күшін жояды және істі жаңадан сот талқылауын жүргізуге береді
1 Үкімнің күшін жояды және істі жаңадан тергеу жүргізуге береді
1 Үкімнің күшін жояды және істі қысқартады
0 Сот отырысына қосымша куәларды шақыртып, жауап алады
0 Сот психиатриялық немесе өзге де сараптама тағайындайды
0 Адвокаттың өтініші бойынша құжаттарды талап етеді
0 Үкімді толықтырады
0 Сотталушыны айыптайды
Вопрос №389
V3 Депутатқа шара қолдануға келісім алу үшін, Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры Парламенттің Сенатына немесе Мәжілісіне ұсыныс енгізеді:
1 Қылмыстық жауаптылыққа тартуға
1 Күзетпен ұстауға
1 Үйқамаққа алуға
0 Жұмыстан босатуға
0 Қорғаушы болуға
0 Куәгер болып, жауап беруге
0 Маман ретінде тергеуге қатысуға
0 Қылмыстық іс материалдарымен таныстыруға
Вопрос №390
V3 Судья қамауға алынбайды,мәжбүрлеп келтірілмейді,қылмыстық жауапқа тартылмайды:
0 Қылмыс үстінде қолға түссе
0 ҚР Парламенті Мәжілісінің келісімінсіз
0 Ауыр қылмыс жасаған болса
1 ҚР Парламенті Сенатының келісімінсіз
0 E) Кінәсін мойындап келсе
1 ҚР Жоғары Сот Кеңесінің қорытындысынсыз
1 ҚР Президентінің келісімінсіз
0 Аса ауыр қылмыстар жасаса
Вопрос №391
V3 Қылмыстық қудалаудан дипломатиялық иммунитетi бар адамдар:
1 Шет мемлекеттердiң дипломатиялық өкiлдiктерiнiң басшылары, осы өкiлдiктердiң дипломатиялық персоналының мүшелері
1 Егер дипломатиялық өкiлдiктердiң қызмет көрсету персоналының қызметкерлерi
1 Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзитпен өтетін шет мемлекеттердiң үшiншi елдегi дипломатиялық өкiлдiктерiнiң басшылары
0 Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры, бірінші орынбасарлары, олардың отбасылары
0 Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің төрағасы, оның отбасы
0 Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттығына кандидаттар, олардың отбасылары
0 Кәмелетке толмаған адамды бала құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды заңға сәйкес жүзеге асыратын органдар
0 Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасы қолданылған адамдар
Вопрос №392
V3 Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылықтары туралы iстер бойынша анықталуға жататын мән-жайлар:
1 Зияткерлік, ерiк-жiгерінің және психикалық даму дәрежесi, мiнезi мен темпераментінің ерекшелiктерi, қажеттіліктері мен мүдделерi
1 Кәмелетке толмаған адамға ересек адамдар мен басқа да кәмелетке толмағандардың ықпалы анықталуға жатады
1 Кәмелетке толмаған адамның өмір сүру және тәрбиелену жағдайлары
0 Заңды өкілдер – ата-аналар оған қарсы болса
0 Кәмелетке толмаған адамның ата-анасының біреуі де, сондай-ақ екеуі де заңды өкіл болған болмағанын
0 Кәмелетке толмаған күдiктi, айыпталушы не оның заңды өкiлдерi адвокатпен келiсiм жасасқанын анықтау
0 Қорғаншылық органы өкілінің қатысуына жағдай жасау
0 Іс материалдармен заңды өкiлдi және қорғаушыны таныстыруға жағдай жасау
Вопрос №393
V3 Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану жөнінде іс жүргізу негіздері:
0 Қылмыстық іс жүргізу заңы едәуір бұзылғанда
1 Есі кіресілі-шығасылы күйде қылмыс жасағандарға
1 Жаза орындау мүмкін емес дәрежеде психикасы бұзылғандарға
0 Сот тергеуінің біржақтылығы және толық еместігі
0 Судьялардың осы істі қарау кезінде жасаған, қылмыстық іс-әрекеттері
1 Дертті психикалық ауытқушылық болғанда ғана тағайындалады
0 ҚР Қылмыстық кодексінің жалпы бөлімі талаптары бұзылғанда
0 ҚР ҚК ерекше бөлімінің қолданылуға тиістісінен басқа бап қолданылса
Вопрос №394
V3 Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары тағайындалатын жағдайлар:
0 Аса ауыр қылмыс жасаса
1 Дертті психикалық ауытқушылық өзіне қатер тудырса
0 Сотталушы шынайы айғақ бермесе
1 Психикалық дерті басқа адамдарға қауіп төндірумен байланысты болса
1 Өзге де елеулі зиян келтіру мүмкіндігін тудырса
0 Азаматтық талапкер арыз жазса
0 Сотталушы-әйел жүкті болса
0 Жәбірленуші өтініш білдірсе
Вопрос №395
V3 Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану жөнінде істі сотта талқылау процесінде мынадай мәселелер зерттелуі және шешілуі тиіс:
0 Сараптама ҚІЖК-нің ережелеріне сай жүргізілді ме
1 Қылмыстық заңмен көзделген әрекет орын алды ма
0 Сотталушы сотта айғақ беруден бас тартты ма
1 Ісі қаралып отырған адам әрекетті есі кіресілі-шығасылы күйде жасады ма
0 Іс сотталушы болмаған кезде қарастыруға жатама
1 Адамның дертті психикасы бұзылуы оның өзі үшін қауіпті ме
0 Сотталушының көңіл - күйі
0 Қатысушылар дәлелдемелерді сот отырысында зерттеуді талап етті ма
Вопрос №396
V3 Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану бойынша қабылданатын шешімдер:
1 Шараны қолдануды тоқтату
0 Бұлтартпау шарасымен алмастыру
1 Шараны қолдану жағдайын өзгерту
0 Айыппұл төлеу
1 Емдеу мерзімін ұзарту
0 Жою
0 Кешіру
0 Көндіру
Вопрос №397
V1 ҚР-ның қылмыстық іс жүргізу құқығы бұл:
0 ҚР-ның қылмыстық құқығының бөлімі
0 Криминалистика ғылымының тарауы
0 Сот пен алдын ала тергеудің қызметі
0 Қылмыстық процеске қатысушылардың арасында туатын құқықтық қатынас
1 Сот пен алдын ала тергеу қызметін реттейтін құқықтық нормалардың жиынтығы
1
Сотқа дейінгі және сотта істі қарау сатыларында процессуалдық әрекеттердің жиынтығы
1 Қылмыстық құқық бұзушылықты тергеуге, зерттеуге бағытталған әрекеттердің жиынтығы
0 Криминология ғылымының саласы
Вопрос №398
V2 Қылмыстық процестің бірінші кезектегі міндеттері:
0 Заңдылық пен құқықтық тәртiпті нығайту
0 Құқықты құрметтеу көзқарасын қалыптастыру
1 Қылмыстық құқық бұзушылықтардың жолын кесу
0 Кiнәсiз адам заңсыз сотталған жағдайда, дереу, толық ақтауды қамтамасыз ету
0 Адамды және азаматты негiзсiз айыптау мен соттаудан қорғау
0
Қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу
1 Адамдарды, қоғамды және мемлекетті қылмыстық құқық бұзушылықтардан қорғау
1 Әдiл сот талқылауы және қылмыстық заңды дұрыс қолдану
Вопрос №399
V3 Қылмыстық процестің екінші кезектегі міндеттері:
1 Құқықты құрметтеу көзқарасын қалыптастыру
1 Адамды және азаматты негiзсiз айыптау мен соттаудан қорғау
1 Заңдылық пен құқықтық тәртiпті нығайтуға
0 Қылмыстық құқық бұзушылықтарды тез және толық ашу
0 Әдiл сот талқылауын жүргізу
0
Қылмыстық заңды дұрыс қолдану
0 Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамдарды әшкерелеу
0 Кінәлі тұлғаны қылмыстық жауаптылыққа тарту
Вопрос №400
V4 Қылмыстық іс жүргізудің сотта істі қарау сатылары болып табылады:
1 Басты сот талқылауы
1 Апелляциялық саты
1 Кассациялық саты
0 Адамды күдікті деп тану
0 Күдіктіні іс материалдарымен таныстыру
0
Күдіктінің іс әрекеттін саралау
0 Бұлтартпау шараларын таңдау
0 Сот отырысына алқабилерді қатыстыру
Вопрос №401
V5 Қылмыстық процесс тәртiбiн реттейтін заңдар:
1 Қазақстан Республикасының Конституциясы
0 Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі
1 Қазақстан Республикасының Конституциялық заңдары
0 Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі
0 Жер туралы Заң
0
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі
1 Қылмыстық-процестік кодексi
0 Қазақстан Республикасының Азаматтіқ істер жүргізу кодексі
Вопрос №402
V6 Қылмыстық процестік кодекстің жалпы бөлігінің тараулары:
0 Сот жарыссөзі және сотталушының соңғы сөзі
0 Сот тергеуі
1 Қылмыстық процестің міндеттері мен қағидаттары
0 Айыптау актісін жасау және қылмыстық істі прокурорға жіберу
0 Жасырын тергеу әрекеттері
1
Қылмыстық қудалау
0 Қарап-тексеру, куәландыру
1 Қылмыстық процеске қатысатын өзге де адамдар
Вопрос №403
V7 Қылмыстық процестік - кодекстің ерекше бөлігінің тараулары:
1 Істерді кассациялық шағымдар, наразылықтар бойынша қарау
1 Адамдарды ұстап беру (экстрадициялау)
0 Күдіктіні ұстап алу
0 Процестік мерзімдер
0 Өзге де процестік мәжбүрлеу шаралары
1
Қылмыстық істерді сотта келісімдік іс жүргізуде қарау
0 Дәлелдемелер
0 Процестік шығындар
Вопрос №404
V8 Қылмыстық процестік нормалардың құрылымы:
0 А) Рұқсат етуші
1 В) Гипотеза
0 С) Құқық беруші
1 D) Диспозиция
0 E) Міндеттеуші
1
F) Санкция
0 G) Тыйым салушы
0 H) Императивті
Вопрос №405
V8 Қылмыстық процестің қағидалары: 0 А) Тергеу әрекеттері
1 В) Заңдылық 0 С) Бұлтарпау шаралары 0 D) Дәлелдемелер 0 E) Ақтау институты 1
F) Кінәсіздік презумпциясы
1 G) Куәлiк айғақтар беру мiндетiнен босату 0 H) Қылмыстық мәжбүрлеу шаралары Вопрос №406
V9 Сот төрелігiн соттың ғана жүзеге асыруы қағидасының мәні:
1 Соттың үкiмінсіз ешкiмді де кiнәлi деп тануға, қылмыстық жазаға тартуға болмайды
0 Қылмыстық процесте ешкім өзінің кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті емес
0 Айыптау үкiмi болжамдарға негiзделе алмайды
1 Қылмыстық iстердi қарау үшiн қандай атаумен болсын төтенше немесе арнаулы соттар құруға жол берiлмейдi
0 Әрбір адам мен азаматтың білікті заң көмегін алуға құқысы бар
0
Қылмыстық процесте жиналған дәлелдемелердің күні бұрын бекітілген күші жоқ
1 Сот өкiлеттiгiн кiмнiң де болса иемденіп алуы қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғады
Бір қылмыстық іс бойынша адамды қайтадан жауапкершілікке тартуға болмайды
Вопрос №407
V10 Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы қорғау қағидасының мәні:
0 Соттың үкiмінсіз ешкiмді де кiнәлi деп тануға, қылмыстық жазаға тартуға болмайды
0 Сот өкiлеттiгiн кiмнiң де болса иемденіп алуы қылмыстық жауаптылыққа әкеп соғады
1 Қылмыстық iстердi қарау үшiн қандай атаумен болсын төтенше немесе арнаулы соттар құруға жол берiлмейдi
0 Қылмыстық процесте айыптау үкiмi болжамдарға негiзделе алмайды
0 Қылмыстық процесте жиналған дәлелдемелердің күні бұрын бекітілген күші жоқ
1
Мемлекет заңда белгiленген жағдайларда әркімнің сот төрелігiне қол жеткізуін қамтамасыз етедi
1 Ешкiмнің өзі үшін заңмен көзделген соттылығы оның келісімінсіз өзгертiле алмайды
1 Әркiмнiң өз құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы қорғауға құқығы бар
Вопрос №408
V11 Сот төрелігiн заң мен сот алдындағы теңдiк бастауларында жүзеге асыру:
0 Азаматтардың жеке өмірі заңның қорғауында болады
1 Ешкімді де шыққан тегі бойынша кемсітушілікке ұшыратуға болмайды
0 Тұрғын үйге қол сұғылмайды
0 Айыптау үкімін болжамдарға негіздеуге болмайды
1 Иммунитеті бар адамдарға қатысты сот ісін жүргізу заңнамада айқындалады
0
Судья, сот әділдігін атқару кезінде тәуелсіз болады
1 Барша жұрт заң мен сот алдында тең
0 Соттың сот әділдігін атқару жөніндегі қызметіне араласуға жол берілмейді
Вопрос №409
V12 ҚР ҚПК қылмыстық процесте қандай қағида реттелмеген:
0 Кінәсіздік презумпциясы
0 Жарыспалылық қағидасы
0 Сот және заң алдындағы теңдік
0 Айыпталушының қорғануға құқығын қамтамасыз ету
1 Процессуалды үнемділігі
0
Тұрғын үйге қол сұғылмаушылық
1 Сенімділік қағидасы
1 Мәжбүрлеу шаралары
Вопрос №410
V13 Жасалған қылмыстық құқық бұзушылықтың сипатына және ауырлығына қарай қылмыстық қудалаудың түрлері:
1 Жекеше
0 Жанама
0 Қосымша
0 Өндірістік
0 Тікелей
0
Туынды
1 Жекеше-жариялы
1 Жариялы
Вопрос №411
V14 Қылмыстық қудалауды жүзеге асырудың жалпы шарттары:
1 А) Қылмыстық қудалау органы қылмыстық сот iсiн жүргiзу мiндеттерiн орындау мақсатында шаралар қолдануға мiндеттi
0 В) Сотталушы қорғаушыдан бас тартқан кезде, сот қорғаушыдан бас тартуды қабылдау не қабылдамау туралы қаулы шығарады
0 С) Күрделi және көп эпизодты iстер бойынша мемлекеттiк айыптауды бiрнеше прокурор қолдауы мүмкiн
0 D) Сот азаматтық талапкердің немесе оның өкiлiнiң өтiнiшхаты бойынша азаматтық талап қоюды азаматтық талапкердің қатысуынсыз қарауға құқылы
1 E) Қылмыстық iс бойынша объективтi тергеп-тексеру жүргiзуге кедергi келтіру, ықпал ету заңда белгiленген жауаптылыққа әкеп соғады
1
F) Қылмыстық қудалау органы жәбiрленушiнің сот төрелігіне қол жеткiзуiн қамтамасыз ету міндетті
0 G) Талқылау үшiн ұзақ уақытты қажет ететiн iстi қарау кезiнде запастағы судья тағайындалуы мүмкiн
0 H) Азаматтық жауапкердің немесе оның өкiлiнiң келмеуi азаматтық талап қоюды қарауды тоқтатпайд
Вопрос №412
V15 Қылмыстық процесте іс бойынша іс жүргізуді болғызбайтын мән-жайлар:
0 А) Егер тұлғаның бірнеше ауыр қылмыс жасағандығына дәлелдемелер болса
1 Егер жасаған іс-әрекеті үшін қылмыстық жауаптылықтың күшін жоятын заң қолданысқа енгізілген болса
0 Сот сарапшысының тәуелсіздігі қағидатын бұзбай, сот сараптамасы объектілерінің сақталуын бақылауды қамтамасыз етсе
1 Егер рақымшылық жасау актiсi жасалған іс-әрекет үшiн жаза қолдануды жойса, соның салдарынан
0 Коммерциялық немесе өзге де ұйымның басшысы адамды қылмыстық жауаптылыққа тарту туралы арызды кері қайтарып алмаса
1
Қылмыстық жауаптылыққа тартудың ескіру мерзімінің өтуіне орай
0 Қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы істер бойынша жәбірленушінің шағымы болса
0 Адамның жұмыс істейтін, тұратын жері бойынша жазбаша хабарлама жолданылса
Вопрос №413
V16 Қылмыстық iстердi бiрiктiру:
1 Қылмыстарды күнi бұрын уәде бермей жасырғандығы үшін күдік келтірілетін, айыпталатын адамға қатысты істер
1 Бiр немесе бiрнеше қылмыстық құқық бұзушылықты сыбайласып жасаған бірнеше адамға қатысты істер
1 Күдікті анықталмаған, бірақ бірнеше қылмыстық құқық бұзушылықты бір адам немесе адамдар тобы жасады деуге негіздер боғанда
0 Бірге қаралуы істі объективті қарауға кедергі келтіруі мүмкін барлық басқа да күдіктенулер, айыптаулар бар істер
0 Біреуі бойынша қылмыстық қудалау – жекеше тәртіппен, ал екіншісі бойынша – жариялы тәртіппен жүзеге асырылатын істер
0
Жекеше айыптау ісі қаралып жатқан жағдайлардан басқа, бір-біріне қатысты қылмыстық құқық бұзушылық жасады деп айып тағылған істер
0 Бір біріне қатыс жоқ, әртүрлі адамдарға қатысты бірдей күдіктенулер, айыптаулар бар істер
0 Біреуі бойынша қылмыстық қудалау – жариялы тәртіппен, ал екіншісі бойынша – жеке –жариялы тәртіппен жүзеге асырылатын істер
Вопрос №414
V17 Қылмыстық процесте қылмыстық қудалау органдары болып табылады:
1 Прокурор
0 Сот
0 Сарапшы
0 Айыптау тарабы
1 Анықтау органы
0
Мәлімдеуші
0 Алқаби
1 Тергеуші
Вопрос №415
V18 Адамға зиянның өтелуі тиіс емес, егер:
1 Сот талқылауы процесінде ақиқатты ашуға кедергі келтірсе
0 Кінәсіздігі дәлелденбесе
1 Ерікті түрде өзіне өзі жала жапса
0 Соттың үкімі бойынша сыныптық шенінен айырылса
0 Қылмыстық істі қысқарту туралы тергеушінің қаулысы шығарылса
0
Арнаулы медициналық ұйымға заңсыз орналастырылса
1 Зардаптардың пайда болуына жағдай жасаса
0 H) Қылмыстық жауаптылыққа тарту мерзімі ескірілсе
Вопрос №416
V19 Қылмыстық процесте моральдық зиянның зардаптарын жою дегеніміз:
1 Ресми түрде кешірім сұрау міндетті
0 Тегін адвокаттық көмек беру
0 Әскери шендерін қайтарып беру
1 БАҚ-да бір айдың ішінде қажетті хабарлама жасау
0 Қылмыстық істі тоқтату
0
Жабық сот мәжілісін өткізу
0 Дипломатиялық дәрежесін қайтару
1 Адамның жұмыс істейтін, тұратын жері бойынша жазбаша хабарлама жолдау
Вопрос №417
V20 Заңсыз іс-әрекеттермен немес шешімдермен азаматқа зиян келтірілуі мүмкін:
1 Моральдық
0 Процессуалдық
1 Дене
0 Әкімшілік
0 Мүліктік
1
Қаржылық
0 Ақпараттық
0 Өнегелік
Вопрос №418
V21 Қылмыстық процесте тұлға кінәсіз деп саналады:
1 Рақымшылық ету актісі шығарылса
1 Қылмыстық істі қысқарту туралы қаулысы ақталатын негіздер бойынша шығарылса
0 Жауаптылық жүктеу мүмкін болатын жасқа толмаса
1 Сот үкімімен ақталған адам
0 Кінәсін мойындапкелсе
0
Айыпталған адам қайтыс болса
0 Мәжбүрлеу шарасы қолданылса
1 Жеке айыптау істері бойынша «жәбірленуші» шағымы болмаса
Вопрос №419
V22 Қылмыстық іс жүргізуде мерзімдер есептеледі:
1 Сағаттармен
1 Тәуліктермен
0 Секундалармен
0 Зиян мөлшерімен
0 Күнтізбемен
0
Зардаптың көлемімен
1 Айлармен
0 Айлық есептік көрсеткішпен
Вопрос №420
V23 Бір іс жүргізуде біріктірілмеуі тиіс қылмыстық істер:
0 Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адамның анықталмауы
0 Адамның бірнеше қылмыс жасағандығы анықталса
1 Әртүрлі адамдарға қатысты бірдей күдік, айып болса
1 Істі объективті қарауға бөгет жасайтын барлық айыптау болса
1 Қылмыстық қудалау біреуінен жекеше, ал екіншісінен жария түрде болса
0
Кәмелеттік жасқа толмағандардың істері болса
0 Ұрлық қылмыстық істер бойынша
0 Бірнеше қылмыс жасаған бірнеше адамды айыптаса
Вопрос №421
V24 Қандай жағдайларда қылмыстық процеске адвокат міндетті түрде қатысады:
0 Адвокат қатысуымен жүргізілген тергеу әрекеттерінің хаттамаларымен танысуға және оларға ескертулер беруге мүмкіндік туса
0 Тергеу судьясы алдында куәның және жәбірленушінің айғақтарын сақтауға қою туралы өтінішхат беру қажеттілігі туындаса
1 Күдiктi, айыпталушы, сотталушы, сотталған адам, ақталған адам кәмелеттік жасқа толмаса
0 Заңға қайшы келмейтін кез келген басқа да қорғау құралдары мен тәсілдерін пайдалануға мүмкіндік туса
1 Күдiктi, айыпталушы, сотталушы, сотталған адам, ақталған адам сот iсi жүргiзiлетiн тiлдi бiлмесе
0
Қылмыстық процесте қауіпсіздік шараларын қолдану туралы өтінішхаттар мәлімденген болса
0 Адвокат өзінің қорғауындағы адамға табыс етілуге жататын процестік құжаттардың көшірмелерін алу керек болса
1 Бұл туралы күдiктi, айыпталушы, сотталушы, сотталған адам, ақталған адам өтiнiшхат берсе
Вопрос №422
V25 Қазақстан Республикасында қылмыстық iстер бойынша сот төрелігін жүзеге асырады:
0 Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын прокурор
0 Аудандық және оған теңестірілген прокурорлар
1 Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты
1 Облыстық және оларға теңестiрiлген соттар
0 Сот шешімін орындаушылар
1
Аудандық және оларға теңестірілген соттар
0 Соттың тапсырмаларын орындауды ұйымдастыратын қызметкерлер
0 Соттық сарапшылар
Вопрос №423
V26 Тергеу органдары болып табылады:
0 Қылмыстық құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша – шекаралық қызмет органдары
1 Ұлттық қауiпсiздiк органдарының тергеушiсi
0 Консулдық мекемелерiнiң және өкiлеттi өкiлдiктерiнiң басшылары
1 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің тергеушісі
0 Ұлттық қауіпсіздік комитетінің әскери полиция органдары
0
Әскери мекемелер мен гарнизондардың бастықтары
1 Ішкi iстер органдарының тергеушiсi
0 H) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік күзет қызметі
Вопрос №424
V27 Анықтау органдары болып табылады:
1 Ішкі істер органдары
0 Нотариат
1 Шекаралық қызмет органдары
0 Құқық қорғау органдары
0 Қылмыстық ізге түсу органдары
1
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің әскери полиция органдары
0 Адвокатура
0 Жедел іздестіру органдары
Вопрос №425
V28 Күдікті болып танылады:
0 Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу кезінде заң көмегiн көрсететiн адам
0 Өзіне қатысты айыптау үкiмi шығарылған адам
1 Өзіне қатысты күдіктінің іс-әрекетін саралау туралы қаулы шыққан адам
0 Прокурор айыптау актісін бекіткен адам
1 Қылмыстық теріс қылық жасады деген күдіктің болуына байланысты жауап алынған адам
0
Өзіне қатысты ақтау үкiмi шығарылған адам
1 Өзіне қатысты күдікті ретінде тану туралы қаулы шыққан адам
0 Қылмыстық іс бойынша сараптама қорытындысын берген адам
Вопрос №426
V29 Күдікті құқылы:
0 Зерттеуге ұсынылған объектілердің сақталуын қамтамасыз етуге
0 Іс бойынша өзіне белгілі мән-жайлар туралы мәліметтерді жария етпеуге
0 Айғақ беруден бас тартуға
1 Өзіне не үшін күдік келтірілгенін білуге
0 Іс бойынша болғанның бәрін шынайы түрде хабарлауға және қойылған сұрақтарға жауап беруге
1
Іс бойынша азаматтық талап қойылуына байланысты өзін азаматтық жауапкер деп таныған жағдайда оның құқықтарын пайдалануға
1 Ұстап алуды жүзеге асырған адамнан өзіне тиесілі құқықтар туралы түсіндірме алуға
0 Егер тиiстi арнаулы бiлiмi мен дағдысы болмаса, iс бойынша iс жүргiзуге қатысудан бас тартуға
Вопрос №427
V30 Жәбiрленушi болып танылады:
1 Қылмыстық құқық бұзушылық өзіне тікелей моральдық зиян келтiрдi деп пайымдауға негiзі бар тұлға
1 Қылмыстық құқық бұзушылық өзіне тікелей тәндік зиян келтiрдi деп пайымдауға негiзі бар тұлға
1 Қылмыстық құқық бұзушылық өзіне тікелей мүлiктiк зиян келтiрдi деп пайымдауға негiзі бар тұлға
0 Қылмыстық құқық бұзушылық өзіне тікелей экономикалық зиян келтiрдi деп пайымдауға негiзі бар тұлға
0 Қылмыстық құқық бұзушылық өзіне тікелей өнегелік зиян келтiрдi деп пайымдауға негiзі бар тұлға
0
Қылмыстық құқық бұзушылық өзіне тікелей әкімшілік зиян келтiрдi деп пайымдауға негiзі бар тұлға
0 G) Қылмыстық құқық бұзушылық өзіне тікелей экономикалық зиян келтiрдi деп пайымдауға негiзі бар тұлға
0 H) Қылмыстық құқық бұзушылық өзіне тікелей қудалаушылық зиян келтiрдi деп пайымдауға негiзі бар тұлға
Вопрос №427
V31 Тергеу судьясының өкілеттіктері:
0 Жедел-iздестiру қызметiнің заңдылығын қадағалайды
0 Сот отырысының барысына басшылық етедi
0 Сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеруді тергеушiге тапсыруға
1 Күзетпен ұстауды санкциялау
1 Үйқамақты санкциялау
0
Мемлекеттiң мүдделерiн қорғап талап қоюға құқылы
0 Тергеуші өкілеттіктерін пайдаланып, тексеруді жүргізуге құқылы
1 Үйқамақ, экстрадициялық қамақ мерзімдерін ұзарту
Вопрос №428
V32 Айыпталушы болып танылады:
0 Қылмыстық істе мемлекет мүддесін білдіретін тұлға
0 Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу кезінде заң көмегiн көрсететiн адам
1 Прокурор айыптау актісін бекіткен адам
0 Прокурор өзіне қатысты күдікті ретінде тану туралы қаулы шығарғқан адам
1 Прокурор қылмыстық теріс қылық туралы хаттаманы бекіткен адам
1
Прокурор қылмыстық істі сотқа жіберу туралы шешім қабылдаған адам
0 Оған қатысты күдіктінің іс-әрекетін саралау туралы қаулы шығарылған
0 Қылмыстық құқық бұзушылық өзіне тікелей моральдық зардап әкелген
Вопрос №429
V33 Келесі тұлғалар куә ретінде жауап алынуға жатпайды:
0 Дәлелдi себептерсiз келуден немесе өзiнiң мiндеттерiн орындаудан бас тартқаны немесе жалтарған адамдар
1 Өз қызметін жүзеге асыруға байланысты өзіне белгілі болған мән-жайлар туралы – ұлттық алдын алу тетігінің қатысушысы
1 Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, медиацияны жүргізуге байланысты өзіне белгілі болған мән-жайлар туралы – медиатор
0 Аударманы жүзеге асыру кезiнде қатысатын адамдарға аударманы нақтылау үшiн сұрақтар қойған адамдар
0 Қылмыстық процестi жүргізетін органның әрекеттерiне шағым келтірген тұлғалар
0
Қауіпсіздік шараларын қолдану туралы өтінішхат мәлімдеуге құқығы бар адамдар
0 Тергеу әрекетiнiң хаттамасында осы әрекеттiң жүргiзiлу фактiсiн, оның барысы мен нәтижелерiн өзiнiң қолымен куәландырған адамдар
1 Аралық судьяның немесе төрешiнiң мiндеттерiн атқаруға байланысты өзiне белгiлi болған мән-жайлар туралы – аралық судья немесе төрешi
Вопрос №430
V34 Медиатор құқылы:
1 Медиация тараптарына қылмыстық процесті жүргізетін орган беретін ақпаратпен танысуға
0 Сот отырысының хаттамасын заңда белгiленген мерзiмде дайындауға
0 Қауіпсіздік шараларын қолдану туралы өтінішхатты мәлімдеуге құқығы бар
1 Тараптарға медиация тәртібімен татуласуға қол жеткізу туралы келісім жасасуға жәрдемдесуге
0 Тергеу әрекетiнiң хаттамасында осы әрекеттiң жүргiзiлу фактiсiн, оның барысы мен нәтижелерiн өзiнiң қолымен куәландыруға
1
Медиация тараптары болып табылатын қылмыстық процеске қатысушылар туралы деректермен танысуға
0 Өзiне тапсырылған аударманы дәл және толық орындауға
0 Қорытынды беру үшін өзіне қажетті қосымша материалдар беру туралы өтінішхаттар мәлімдеуге
Вопрос №431
V35 Судьяға қарсылық білдіру туралы мәселені шешеді:
0 А) Қазақстан Республикасының Парламенті
0 В) Тергеу бөлімінің бастығы
0 С) Бас прокурор
0 D) Облыс прокуроры
1 E) Сот төрағасы
1
F) Жоғарғы тұрған соттың судьясы
0 G) Қазақстан Республикасының Президенті
1 H) Сот
Вопрос №432
V36 Сот отырысының хатшысына қарсылық білдіру туралы мәселені шешеді:
1 Істі қараушы сот
0 Бас прокурор
0 Облыс прокуроры
0 Тергеуші
0 Тергеу бөлімінің бастығы
1
Төрағалық етуші судья
0 Анықтау органының бастығы
1 Іс бойынша төрағалық етуші
Вопрос №433
V37 Аудармашыға қарсылық білдіру туралы мәселені шешеді:
1 Тергеуші
0 Сезіктінің жақын туысы
1 Анықтаушы
0 Заңды өкіл
0 Қорғаушы
1
Прокурор
0 Айыпталушы
0 Сот приставы
Вопрос №434
V38 Маманға қарсылық білдіру туралы мәселені шешеді:
0 Заңды өкіл
0 Сарапшы
0 Сот приставы
1 Тергеуші
0 Айыпталушы
1
Прокурор
0 Қорғаушы
1 Анықтаушы
Вопрос №435
V39 Қылмыстық процесте қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы соттың қаулысын атқару жүктеледі:
0 Арнайы органдарға
1 Қылмысты қудалау органына
0 Қорғаушыға
1 Жазаны орындайтын мекемеге
0 Сот приставына
1
Оққағарға
0 Потрульдік - полицияға
0 Әскери органдарға
Вопрос №436
V40 Қорғалатын адам туралы мәліметті алуға шек қою:
1 Қылмыстық істен адамның анкеталық деректерінің алынуы
0 Қылмыстық іс қозғалуы
0 Прокурорға шағым жасалуы
1 Жабық сот отырысының өткізілуі
0 Тұлғаны іс жүргізуден бөлек сақталуы
0
Айыпталушыға бұлтартпау шараларын қолдану
0 Айыпталушыны қызметінен шеттету
1 Бұл адамның бүркеншік ат пайдалануы
Вопрос №437
V41 Сот, куәнің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жауап алады:
0 Куәлардың қатысуымен
1 Оның жеке басы туралы деректерді жарияламастан
0 Сотталушымен бетпе-бет
0 Баса қатысушыларға хабарлап
1 Оны тану мүмкін болмайтын жағдай жасай отырып
0
Сот залынан адвокатты шығарып тастап
1 Басқа қатысушылардың қатысуынсыз
0 Басты сот отырысына қатысуы кезінде
Вопрос №438
V42 Сот талқылауына қатысатын адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету:
1 А) Жабық сот отырысын өткізу
1 В) Тараптарға бет бояу, даусын өзгертетін аппарат қолдану
1 С) Сотталушыны сот отырыс залынан шығару
0 D) Қауіпсіздік шарасы тек, сотқа дейінгі сатыда қамтамасыз етіледі
0 E) Сот талқылауында қауіпсіздік шарасы қамтамасыз етілмейді
0
F) Заңмен мұндай жағдай реттелмеген
0 G) Қауіпсіздік шарасы тек алқабиге қолданады
0 H) Сот талқылауына қатысатын адамдар қауіпсіздігі қамтамасыз етілмейді
Вопрос №439
V43 Қылмыстық процесте ғылыми –техникалық құралдарды қолдануға жарамды деп танылады, егер:
0 A) Әмбебаптылық
0 B) Диссертабельділік
1 C) Қауіпсіз болса
0 D) Жоспарлылық
0 E) Ғылыми тазалық
1
F) Ғылыми тұрғыдан дәрменді болса
1 G) Заңда тікелей көзделмесе
0 H) Логикалылық
Вопрос №440
V44 Дәлелдеу - бұл:
0 A) Еңбек қызметі
0 B) Психикалық қызмет
0 C) Сот қызметі
0 D) Тараптардың сайысушылық қызметі
0 E) Жарыссөз
1
F) Дәлелдемелерді тексеру
1 G) Дәлелдмелерді жинау
1 H) Дәлелдемелерді зерттеу
Вопрос №441
V45 Дәлелдемелер болып табылады:
0 A) Мәліметтердің қайнар көздері
0 B) Фактілер туралы мәліметтер
0 C) Фактілер
1 D) Заңды түрде алынған іс жүзіндегі деректер
0 E) Дәлелдеуге жататын жағдайлар
1
F) Істі дұрыс шешу үшін маңызы бар мән – жайларды анықтайтын нақты деректер
1 G) Істі ашуға маңызды өзге мән – жайды анықтайтын нақты деректер
0 H) Мәліметтер
Вопрос №442
V46 Қандай жағдайларда заттай айғақтар заңға сәйкес алынбаған болып табылады:
0 A) Егер олар процессуалдық дұрыс рәсімделсе
0 B) Егер олар қылмыстық әрекеттер объекті болса
0 C) Қылмысты анықтау құралы болып табыла алса
1 D) Егер олар куәгерлердің қатысуымен алынса, бірақ куәгердің біреуі кәмелетке толмаған болса
0 E) Қылмысты ашу құралы бола алатын ақша және басқа да құндылықтар
1
F) Егер олар куәгерлердің қатысуымен алынса, бірақ куәгердің біреуі тәжірибеден өтуші болса
1 G) Егер олар затты қарау хаттамасынсыз алынса
0 H) Егер оларда қылмыс іздері болса
Вопрос №443
V47 Қылмыстық процесте дәлелдеу міндеті кімге жүктеледі: 0 Қорғаушы 1 Тергеуші 0 Сезікті 1 Анықтаушы 0 Айыпталушы 0
Заңды өкіл 1 Прокурор 0 Қамқоршы Вопрос №444
V48 Дәлелдеу пәніне жатпайды:
1 Оны дәлелдейтін құжат ұсынбаған адамның арнайы дайындығы немесе білімінің жоқтығы
1 Адаммен өзінің кәсіби міндеттерін білуі
0 Әрекеттің қылмыстылығын жоятын мән жайлар
0 Айыпталушының жеке басын сипаттайтын мән жайлар
0 Қылмыс жасаған адамның кінәсі
1
Адаммен өзінің қызметтік міндеттерін білуі
0 Қылмысты кім жасағандығы
0 Қылмыстың құрамы
Вопрос №445
V49 Дәлелдемелердің қайнар көзіне жатады:
1 Жәбірленушінің көрсетуі
0 Жалпыға мәлім фактілер
0 Куәдан жауап алу хаттамасы
1 Процестік әрекет хаттамасы
0 Тұлғаның заңды білуі
1
Өзге құжаттар
0 Тұлғаның заңды білуі
0 Айыпталушыдан жауап алу хаттамасы
Вопрос №446
V50 Дәлелдемелер жинау тұрады:
0 Жинаудан
1 Табудан
1 Бекітуден
0 Зерттеуден
0 Пайдаланудан
1
Алудан
0 Ұсынудан
0 Бағалаудан
Вопрос №447
V51 Қандай іс жүргізушілік құжат сот үшін преюдициялық күшіне ие емес:
0 Заңды күшіне енген айыптаушы үкім
0 Кінәлілік жайлы шешім қаулыламаған азаматтың іс бойынша заңды күшіне енген шешім
1 Қылмыстық ізге түсу органдарының қаулысы
0 Азаматтық талапты қанағаттандыру құқы белгіленген заңды күшіне енген үкім
0 Заңды күшіне енген ақтаушы үкім
1
Қылмыстық істі қысқарту туралы тергеушінің қаулысы
1 Қылмыстық қудалау органының қаулысы
0 Кез келген құжат
Вопрос №448
V52 Дәлелдемелер жарамсыз деп танылады:
1 Қылмыстық істер жүргізу қағидаларының бұзылуы
0 Іс жүзіндегі деректердің шынайылығына әсер етпейтін мәліметтер
0 Адамның жаңылысуы
1 Іс жүргізу әрекет ережелерін айтарлықтай бұзу
0 Криминалистикада танылған тактикалық әдістер арқылы алу
1
Заманауи ғылыми білімге қайшы келетін әдістерді қолдану
0 Егер анықталған қайнар көзден алынса
0 Дәлелдемелерді алу ережелерін едәуір өзгерткен жаңа заңсыз қабылдануы
Вопрос №449
V53 Төменде көрсетілген мән жайлардың қайсысын дәлелдеу қажет:
1 Кәмелетке толмағанның қызығушылықтары мен қажеттіліктері
0 Тұлғамен заңды білуі
1 Кәмелетке толмағандарға ересектердің ықпалы
0 Адаммен өзінің қызметтік және кәсіби міндеттерін білуі
0 Заңды күшіне енген сот үкімімен анықталған фактілер
1
Қылмыс жасауға ықпал еткен мән жайлар
0 Сарапшының сараптамалық зерттеуінің әдістемесін білуі
0 Маманның зерттеу әдістемесін білуі
Вопрос №450
V54 Қылмыстық процестегі мәжбүрлеу шараларының түрлері:
0 Беттестіру
0 Оқиға болған жерді қарау
1 Күдіктіні ұстап алу
1 Өзге де процестік мәжбүрлеу шаралары
1 Бұлтарпау шаралары
0
Процесстік әрекеттің хаттамалары
0 Күдіктіден жауап алу
0 Тергеу эксперименті
Вопрос №451
V55 Қылмыстық процестегі бұлтартпау шараларының түрлері:
0 А) Жақындауға тиым салу
0 В) Лауазымынан уақытша шеттету
1 С) Күзетпен ұстау
0 D) Күштеп әкелу
1 E) Жеке кепiлгерлік;
0
F) Ақшалай өндіріп алу
0 G) Мүлікке тиым салу
1 H) Үйқамақ
Вопрос №452
V56 Өзге де процестік мәжбүрлеу шаралары
1 А) Жақындауға тиым салу
1 В) Ақшалай өндіріп алу
0 С) Үйқамақ
0 D) Кепіл
0 E) Кепілгерлік
0
F) Күзетпен ұстау
0 G) Ешқайда кетпеу туралы қолхат
1 H) Мүлікке тиым салу
Вопрос №453
V57 Күдіктіге, айыпталушыға қатысты үйқамақ қолданылған кезде қолданылатын шектеулер:
0 А) Заңда көзделген жағдайларда, оның ішінде медиация тәртібімен жәбірленушімен татуласуға
0 Өтінішхатты, оның ішінде қауіпсіздік шараларын қолдану туралы өтінішхатты және қарсылық білдірулерді мәлімдеуге
0 Күдікті қорғаушыдан бас тартқан жағдайларды қоспағанда, қорғаушысы қатысып отырған кезде ғана айғақ беруге
1 Тұрғынжайдан барлық уақытта немесе белгілі бір уақытта шығуға тыйым салу
1 Белгілі бір адамдармен араласуға және кімді болса да үйінде қабылдауға тыйым салу
0
Таңдаған немесе тағайындалған қорғаушысымен, оның ішінде жауап алу басталғанға дейін оңаша және құпия кездесуге
0 Іс бойынша азаматтық талап қойылуына байланысты өзін азаматтық жауапкер деп таныған жағдайда оның құқықтарын пайдалануға
1 Электрондық бақылау құралдарын қолдану және осы құралдарды өзімен бірге алып жүру міндетін жүктеу
Вопрос №454
V58 Күзетпен ұстау қолданылатын жағдайлар:
1 А) Тергеу судьясының санкциясымен
0 В) Айыпталушы қорғаушыдан бас тартқан жағдайларды қоспағанда қорғаушысы қатысып отырған кезде ғана айғақ берсе
1 С) Бес жыл мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза көзделген қылмыс үшін
0 D) Халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз топтарына жататын, сондай-ақ бюджет есебінен әртүрлі әлеуметтік көмек түрлерін алатын адамдарға
1 E) Ол бұрын таңдалған бұлтартпау шарасын немесе процестік мәжбүрлеу шарасын бұзса
0
F) Қарауына кәмелетке толмаған адам берiлген тұлғалар өздері қабылдаған мiндеттемелерді орындамаған жағдайда
0 G) Белгілі бір адамдармен араласуға және кімді болса да үйінде қабылдауға тыйым салу
0 H) Тұрақты табыс көзі жоқ адамдарға
Вопрос №455
V59 Жақындауға тиым салуда қандай шектеулер қолданылады:
0 Кепілді қолдануға шектеу
0 Лауазымынан уақытша шеттету
1 Қарым-қатынас жасауын шектеу
0 Бұлтартпау шараларын қолдануға шектеу
0 Сот ақшалай өндіріп алуды шектейді
1
Жәбірленушіні іздестіруге шектеу
1 Олармен телефон арқылы сөйлесуін шектеу
0 Мүлiкке тыйым салуды шектеу
Вопрос №456
V60 Қылмыстық іс жүргізуде азаматтық талапкер деп тану: 0 А) Тергеушінің шешімі 1 В) Тікелей қылмыспен келген моральдық залалды өтеу туралы талап қойған жеке тұлға 0 С) Соттың шешімі 0 D) Қылмыстық процестік заң нормасы 1 E) Тікелей қылмыспен келген мүліктік залалды талап еткен жеке тұлға 1
F) Тікелей қылмыспен келген мүліктік залалды өтеу туралы талап еткен жеке тұлға 0 G) Ақтау үкімі 0 H) Айыптау үкімі Вопрос №457
V61 Көрсетілген негіздер бойынша іс тоқтатылған кезде сот азаматтық талапты қарамайды:
1 Жеке айыптау іс бойынша арыз кері қайтарылып алынса
0 Азаматтық талпкер келмесе
0 Прокурор ұсыныс жасамаса
1 Медициналық мәжбүрлік шарасын қолдануға негіз болмаса
0 Айыпталушы кінәсін мойындаса
0
Сотталушы ауруға шалдықса
0 Азаматтық жауапкер бас тартса
1 Соттың заңды күшіне енген үкімінің күші жойылмаса
Вопрос №458
V62 Сотқа дейінгі тергеп-тексеру нысандары:
0 Дәлелдемелік
1 Хаттамалық
0 Қаулылық
1 Анықтау
0 Айыптаушылық
1
Алдын ала тергеу
0 Қудалаушылық
0 Заңнамалық
Вопрос №459
V63 Сотқа дейінгі жеңілдетілген өндіріс қандай жағдайда қолданылмайды:
1 А) Орташа және жеңіл қылмыстар бойынша, егер қылмыстар жиынтығында аса ауыр қылмыс болса
1 В) Күдікті қылмыстық сот өндірісі тілін білмесе
1 С) Бірге қылмыс жасағандардың біреуі өз кінәсін мойындамаса
0 D) Орташа және жеңіл қылмыстар бойынша, егер қылмыс жасаѓан адам өз кінәсін мойындаса және дәлелдемелер күмән тудырмаса
0 E) Орташа және жеңіл қылмыстар бойынша, егер қылмыс жасаѓан адам өз кінәсін мойындаса және дәлелдемелер күмән тудырмаса, қылмыс факті толығымен анықталса
0
F) Орташа және жеңіл қылмыстар бойынша, егер қылмыс жасаған адам өз кінәсін мойындаса
0 G) Орташа және жеңіл қылмыстар бойынша
0 H) Орташа және жеңіл қылмыстар бойынша, егер қылмыс жасаѓан адам өз кінәсін мойындаса және дәлелдемелер күмән тудырмаса, қылмыс факті толығымен анықталса
Вопрос №460
V64 Сотқа дейінгі тергеп- тексеру жүргізілетін жер:
1 А) Қылмыстық құқық бұзушылық жасалған жерде
1 В) Қылмыстық құқық бұзушылық анықталған орын бойынша
0 С) Қылмыстық құқық бұзушылық жазаны орындау
0 D) Соттық сараптама өткізу жері
0 Е) Жауап алынған жер
1
Ғ) Күдіктi немесе куәлардың көпшiлiгi тұратын жерде
0 G) Тергеу әрекеттері жүргізілетін орын
0 Н) Айыпталушы тұратын жерде
Вопрос №461
V65 Сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру жүргізіледі:
1 А) Онша ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыстар болғанда
1 В) Келтірілген залал мөлшерін дауламаса
1 С) Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адам кінәсін толық мойындаса
0 D) Қылмыстық жауапкершіліктен және жазадан босататын жағдайлар
0 E) Қорғаушының осы сот отырысында қатыса алу мүмкіндігі болмаса немесе келмесе
0
F) Егер айыпталушы заңды өкілдердің- ата-аналардың қарауына беруіне қарсы болмаса
0 G) Қылмыстық процессті жүргізетің органның қарауына қарай
0 H) Күдіктінің қылмысқа қатысушылармен қарым-қатынасуының мүмкін болуын болдырмау
Вопрос №462
V66 Сотқа дейінгі жеделдетілген тергеп-тексеру қолданылмайды:
1 А) Сот ісі жүргізілетін тілді білмейтін адамдарға қатысты
1 В) Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушылардың біреуі болса да өз кінәсін мойындамаған жағдайда
1 С) Қылмыстық қудалаудан артықшылықтары мен иммунитетi бар адамдарға қатысты
0 D) Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысушылардың біреуі болса да өз кінәсін мойындаса
0 E) Тұлғаны қылмыстық жауапкершіліктен босатумен байланысты ақтау
0
F) Жазаны өтеуге кедергі келтіретін, сотталушының ауыр сырқаты болса
0 G) Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адам кінәсін толық мойындаса
0 H) Күдіктінің қылмысқа қатысушылармен қарым-қатынасуының мүмкін болуын болдырмау
Вопрос №463
V67 Қашықтықтан жауап алу мына жағдайларда жүргізіледі:
0 А) Күзетте ұсталуына байланысты
0 В) Адамның мүліктік жағдайына байланысты келуі мүмкін болмаса
1 С) Адамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажет болатын
0 D) Куә мен жәбiрленушiге олардың айғақтар беруден бас тартқан кезде
0 E) Адамдардың айғақтарында елеулi қайшылықтар болса
1
F) Адамның денсаулық жағдайына тікелей келуі мүмкін болмаса
1 G) Сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімінің сақталуын қамтамасыз ету үшін қажет болған
0 H) Адамдардың көрсетулерінде қайшылықтардың себептерін анықтау үшiн
Вопрос №464
V68 Үлгі ретінде алынады:
0 А) Адамның интеллектісі
1 В) Дененің сыртқы бетінің микроскопиялық қорытындылары
0 С) Тергеу іс әрекеті
0 D) Ар намысы
1 Е) Материалдардың, заттардың, шикізаттың, дайын өнімнің сынамалары
0
Ғ) Қылмыстық оқиға
1 G) Адамның дағдасын бейнелейтін материалдар
0 Н) Себеп – салдық байланыс
Вопрос №465
V69 Жасырын тергеу әрекеттерінің түрлері:
0 А) Тану үшiн көрсету
1 В) Адамды немесе орынды жасырын аудио- және (немесе) бейнебақылау
0 С) Тергеу экспериментін жүргізу
0 D) Эксгумациялаудан кейін адамның мәйiтін жерлеу
0 E) Оқиға болған жерді қарау
1
F) Абоненттер және абоненттік құрылғылар арасындағы қосылулар туралы ақпаратты жасырын алу
1 G) Пошта жөнелтілімдерін және өзге де жөнелтілімдерді жасырын бақылау
0 H) Жауап алу және беттестіру
Вопрос №466
V70 Міндетті сараптама тағайындау жағдайлары:
0 А) Күдіктіден айғақ алу
0 В) Тексерілетін іс – әрекет болған бағытты және орынды анықтау
0 С) Жаңа нақтылы деректерді анықтау
0 D) Оқиғанаң мән – жайларын қайта жаңғырту
0 Е) Айғақтарды болған оқиғамен салыстыру арқылы анықтау
1
Ғ) Айыпталушының психикалық жай – күйін анықтау
1 G) Өлімнің себептерін білу
1 Н) Жасы туралы құжаттар болмағанда, сезіктінің жасын айқындау
Вопрос №467
V71 Адамның мәйітін жерленген жерінен қазып алу (эксгумация) жүргізіледі:
1 А) Сараптама жүргізу талап етілгенде
1 В) Тану үшін көрсету
1 С) Мәйітті тексеру, оның ішінде қосымша немесе қайталап тексеру
0 D) Адам денесіндегі ерекше белгілерді куәландыру жүргізу
0 Е) Денсаулыңына келтірілген зиянның белгілерін анықтау
0
Ғ) Бастапқы тексерудің жағдайы объектіні тиімді тану үшін қолайсыз болса
0 G) Қосымша тексеруден кейін жаңа мәліметтер алынуы мүмкін болса
0 Н) Оған дейінгі тексеру сапасыз жүргізілген жағдайда
Вопрос №468
V72 Басты сот талқылауын тағайындау туралы қаулыда қамтылуы тиіс:
0 А) Күдіктіні, айыпталушыны күзетпен ұстау мерзімін ұзарту туралы өтінішхатты қанағаттандыру
0 В) Өтінішхатты қолдау және бұлтартпау шарасын санкциялау туралы мәселені шешу үшін материалдарды сотқа жіберу туралы
0 С) Ол қылмыстық қудалау органдарынан немесе соттан жасырынуға әрекет жасаса немесе жасырынса
0 D) Тұрғынжайдан барлық уақытта немесе белгілі бір уақытта шығуға тыйым салу
0 E) Электрондық бақылау құралдарын тағып жүру міндеттерінің бірі немесе бірнешеуі жүктелгендігі
1
F) Басты сот талқылауының орны мен уақыты туралы мәлiметтер
1 G) Процеске қатысушылардың қарсылық білдірулері, өтiнiшхаттары мен өзге де мәлiмдемелерi бойынша шешiмдер
1 H) Ол сотқа берілген қылмыстық заңды дәл көрсету
Вопрос №469
V73 Алдын-ала тыңдуды өткізуге қатысуы міндетті тұлғалар:
1 A) Сотталушы
0 B) Жәберленуші
0 C) Азаматтық талапкер
0 D) Азаматтық жауапкер
0 E) Заңды өкіл
0
F)Талапкердің өкілі
1 G) Сотталушының қорғаушысы
1 Н) Мемлекеттік айыптаушы
Вопрос №470
V74 Сотқа келіп түскен іс бойынша анықтауғы жататын мәселелер:
1 A)Қылмыспен келтірілген залалды өтеуді қамтамасыз ету шараларының қабылданғаны
1 B) Айыпталушыға таңдалған бұлтарпау шарасын өзгертуге жататындығы
0 C) Қылмыс оқиғасын
0 D) Айыпталушының кінәлілігін не кінәсіздігін
0 E) Қылмыстық әрекеттің жасалғандығын
1
F) Айыптау қорытындысының көшірмелері берілген-берілмегендігі
0 G) Сотталушының жас мөлшерін
0 Н) Сот құрамын
Вопрос №471
V75 Сот тергеуі, сотталушыға айыптаудың мәнісін кімнің баяндауымен басталады:
0 A) Тергеушінің
1 B) Айыптаушының
0 C) Қорғаушының
1 D) Арыз берген адамның
1 E) Сот отырысы хатшысының
0
F) Судьяның
0 G) Медиатордың
0 Н) Төрағалық етушімен
Вопрос №472
V76 Басты сот талқылауының кезеңдері:
0 А) Тәртіптемелік бөлік
1 В) Дайындық бөлігі
1 С) Сот тергеуі
1 D) Сот жарыссөзі
0 E) Қорғаушылық бөлік
0
F) Адамдарды тексеру
0 G) Сот отырысына шақырту
0 H) Құқықтарды тексеру
Вопрос №473
V77 Сотталушының айғақтарын жария етуге жол беріледі:
1 А) Сотталушы сотта айғақ беруден бас тартқан кезде
1 В) Егер iс сотталушының қатысуынсыз қаралса
1 С) Сот талқылауы мен сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында берiлген айғақтардың арасында елеулi қайшылықтар болған кезде
0 D) Сот тергеуінің біржақтылығы және толық еместігі
0 E) Судьялардың осы істі қарау кезінде жасаған, қылмыстық іс-әрекеттері
0
F) Есі кіресілі-шығасылы күйде қылмыс жасағандарға
0 G) Адамды ұстап беру туралы шешімді негізсіз деп тану
0 H) Бірінші сатыдағы сот қылмыстық заңды дұрыс қолданғанын айқындау
Вопрос №473
V78 Бас сот талқылауында жәбiрленушiнің және куәнiң айғақтарын жария етуге жол беріледі:
1 А) Бұл айғақтар мен олардың сотта берген айғақтары арасында елеулi қайшылықтар болған кезде
1 В) Жәбiрленушi немесе куә олардың сот талқылауына келу мүмкiндiгiн жоққа шығаратын себептер бойынша сот отырысына қатыспаған кезде
1 С) Тергеу судьясы айғақтарды сақтауға қойған кезде
0 D) Тараптардың өтініштері бойынша құжаттарды талап етіп алу
0 E) Сот үкімінің заңдылығын, негізділігін және әділдігін тексеру
0
F) Жеке шағым жасалған жағдайда, істі жоғары тұрған сот қарағаннан кейін
0 G) Психикалық дерті басқа адамдарға қауіп төндірумен байланысты болса
0 H) Сотталушы шынайы айғақ бермесе.
Вопрос №474
V79 Сот, үкім шығару кезінде, негізгі мәселелерді шешіп, мынадай қосымша мәселелерді шешуге көшеді:
0 A)Сотталушы жасаған қылмысы үшін жазаға тартылуға тиістігі
1 B) Жеке қаулы шығару қажеттігі туралы
0 C) Заттай дәлелдемелердің тағдыры туралы
1 D) Сотталушының мүлкін қорғау туралы
0 E) Сотталушы бұл қылмыстың жасалуына кінәлілігі туралы
1
F) Жәбірленушінің кәмелетке толмаған балаларын жайғастыру туралы
0 G)Сотталушыға қатысты бұлтартпау шарасын қолдану туралы
0 Н)Қылмысты жасауға әсер ететін мән-жайлар туралы
Вопрос №475
V80 Үкімді орындауды кейінге қалдыру туралы мәселені сот қай тұлғалардың өтініш жасауы бойынша шешеді:
0 A) Прокурордың
0 B) Азаматтық талапкердің
1 C) Сотталушының
0 D) Айыпталушының
1 E) Сотталушының заңды өкілінің
0
F) Күдіктінің
1 G) Сотталушы қорғаушысының
0 H) Сезіктінің
Вопрос №476
V81 Заңды күшіне енбеген үкімдері апелляциялық тәртіппен қарайтын соттар:
0 A) Аудандық және оған теңестірілген соттар
0 B) Жоғарғы сот
1 C) Облыстық сот
0 D) Судья істі жеке-дара қараған кезде
1 E) Облысқа теңестірілген соттар
0
F) Гарнизондардың әскери соттары
1 G) Астана қаласының соты
0 H) Мамандандырылған экономикалық соттар
Вопрос №477
V82 Апелляциялық сатының қылмыстық процесте, азаматтық талап қоюды қарауы кезінде сот құқылы:
0 A) Шағымды өзінің іс жүргізуіне қабылдауға
1 B) Үкімнің азаматтық талап қою бөлігінің күшін жоюға
0 C) Сотталушыны кінәсіз деп тану
0 D) Шағымды тергелуі немесе сотталуы бойынша беруге
1 E) Үкімнің азаматтық талап қою бөлігін жаңадан қарауға жіберуге
0
F) Мүлікті тәркілеуді қамтамасыз ету
1 G) Үкімнің азаматтық талап қою бөлігін өзгертуге
0 H) Таңдалған бұлтартпау шарасының күшін жою
Вопрос №478
V83 Апелляциялық тәртіппен үкімнің күшін жоюға немесе оны өзгертуге негіздер болып табылады:
1 A) Сот тергеуінің біржақтылығы және толық еместігі
1 B) Қылмыстық іс жүргізу заңының едәуір бұзылуы
1 C) Қылмыстық заңның дұрыс қолданылмауы
0 D) Сот-психиатриялық немесе өзге де сараптама тағайындау қажеттігі
0 E) Заңның қолданылатын уақыт кеңестіктен айқындау
0
F) Айыпталушы ретінде жауапқа тартуға жататын адам анықталмауы
0 G) Жәбірленушінің жақын туыстары істі қарауды талап етпеуі
0 H) Айыпталушының Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде болуы
Вопрос №479
V84 Бірінші сатыдағы соттың қаулысы мына жағдайларда заңды күшіне енеді және орындалады:
1 A) Шағымдану немесе наразылық білдіру мерзімі өткен соң
0 B) Облыс прокурорымен
1 C) Жеке шағым жасалған жағдайда, істі жоғары тұрған сот қарағаннан кейін
1 D) Наразылық келтірілген жағдайда істі жоғары тұрған сот қарағаннан кейін
0 E) Жедел-іздестіру органдарымен
0
F) Сот приставымен
0 G) Қадағалау сатысында қарастырылғаннан кейін
0 H) Жазаны өтеу мекемелері хабарланғаннан кейін
Вопрос №480
V85 Үкім (қаулы) істің нақты мән-жайына сәйкес келмейді деп танылады, егер:
1 A) Сот тұжырымдары сот отырысында қаралған дәлелдемемен расталмаса
0 B) Қылмыстық заң дұрыс қолданылмаса
0 C) Қылмыстық іс жүргізу заңы едәуір бұзылса
1 D) Сот өз тұжырымдарына едәуір ықпал ете алатын мән-жайларды ескермесе
0 E) Сот тергеуі біржақты және толық емес болса
1
F) Соттың дәлелдемелерді қабылдамай тастауына негіздер көрсетілмесе
0 G) Елеулі мәні бар құжаттар немесе заттай дәлелдемелер сұратылмаса
0 H) Заң бойынша өткізілуге міндетті сараптама жүргізілмесе
Вопрос №481
V86 Қылмыстық процесте үкімді жасау тәртібі:
1 A) Үкім сот талқылауы жүргізілген тілде баяндалады
0 B) ҚР атынан шығарылады
1 C) Үкімді судья қолдан жазуы мүмкін және ол оған қол қояды
1 D) Үкімдегі түзетулер үкімнің тиісті бетінде судьямен куәландырылуға тиіс
0 E) Сот талқылауын тағайындау
0
F)Қатысатын адамдардың тізімін анықтау
0 G) Сотталушының арыздарын қарастыру
0 Н) Қатысушылардың құқықтарын түсіндіру
Вопрос №482
V87 Үкімнің заңдылығы мен негізділігі болып табылады:
1 A) Сотқа ұсынылған дәлелдемелерді объективті зерттеу
1 B) Заңның барлық талаптарын сақтай отырып шығару
1 C) Сотқа ұсынылған дәлелдемелерді жан-жақты зерттеуге негіздеу
0 D) Сот отырысында дәлелдемелерді обьективті түрде қарастыру
0 E) Үкімнің жарияланатын уақытын хабарлау
0
F) Үкімді сот талқылауы жүргізілген тілде баяндау
0 G) Үкімдегі түзетулер судьяның қол қоюымен куәләндылыруы
0 Н) Үкім жарияланғанға дейін судья шешімін жария етпеуі
Вопрос №483
V88 Үкім шығару құпиясы:
1 A) Үкім шығару кезінде өзге тұлғалардың болуына жол берілмейді
0 B) Үкімнің жарияланатын уақаты хабарланады
0 C) Сот жарыссөзінің ұзақтығы шекетлмейді
0 D) Үкім сот талқылауы жүргізілген тілде баяндалады
0 E) Үкімдегі түзетулер судьяның қол қоюымен куәландырылуға тиіс
1
F) Жұмыс күні ішінде судья кеңесу бөлмесінен демалуға құқылы
1 G) Үкім жарияланғанға дейін судья шешімді жария етуге құқылы емес
0 Н) Үкімді судья қолдан жазуы мүмкін және ол қол қояды
Вопрос №484
V89 Қылмыстық процесте ақтау үкімі шығарылады:
0 А) Тағайындалған жазаны қолданудан босататын кешірім актісі шықса
1 В) Сотталушының әрекетінде қылмыстық құқық бұзушылық құрамы болмаса
1 C) Сотталушының қылмыстық құқық бұзушылық жасауға қатысуы дәлелденбесе
0 D) Сотталушының қамауда болу уақыты тағайындалған жазаны қамтыса
1 E) Қылмыстық құқық бұзушылық оқиғасы болмаса
0
F) Сотталушы жәбірленушімен татуласса
0 G) Айыпталушы өз кінәсін мойындаы
0 H) Сотталушы қайтыс болса
Вопрос №485
V90 Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қаралуы мүмкін
0 A) Тергеу іс әрекетінің хаттамасы
0 B) Қылмыстық істі біріктіру туралы қаулы
1 C) Айыптау үкімі
0 D) Айыпталушы ретінде тарту туралы қаулы
1 E) Ақтау үкімі
0
F) Мәжбүрлеу шарасын қолдану туралы қаулы
0 G) Қадағалау тәртібімен қабылданған шешім
1 H) Істі тоқтату туралы қаулы
Вопрос №486
V91 Жаңадан ашылған мән-жайларға орай іс жүргізуді қозғау туралы өтініш хат беруге құқылы:
0 A) Судья
0 B) Азаматтық талапкер
0 C) Медиатор
1 D) Прокурор
0 E) Азаматтық жауапкер
1
F) Сотталған адам
0 G) Сотталушы
1 H) Жәбірленуші
Вопрос №487
V92 Істі жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта бастаудың негіздері:
1 A) Соттың заңды күшiне енген үкiмiнде белгіленген, заңсыз немесе негiзсiз үкiм не қаулы шығаруға әкеп соққан сарапшының қорытындысының көрiнеу жалғандығы
0 B) Сотталған адамның қайтыс болуына байланысты iс жүргiзудi тоқтату туралы;
1 C) Соттың заңды күшiне енген үкiмiнде белгіленген, судьялардың осы iстi қарау кезiнде жасаған қылмыстық әрекеттерi
0 D) Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасы және оның нақты қайсысы қолданылуға жататын-жатпайтыны жөніндегі мәселелерді шешеді
1 E) Сот актісін шығару кезінде сот қолданған нормативтік құқықтық актіні Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің конституциялық емес деп тануы
0
F) Қылмыстық істер зардап шеккен жәбірленушінің шағымы
0 G) Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының қадағалау сот алқасының өтінішхатты қарауы
0 H) Апелляциялық сатылардағы соттың үкімін, бірінші, апелляциялық, кассациялық сатылардың және қадағалау сатысының қаулысын өзгерту
Вопрос №488
V93 Жаңадан ашылған мән-жайларға орай іс бойынша іс жүргізуді қайта бастау туралы прокурордың өтініш хаттын қарап, сот:
1 А) Үкімнің күшін жояды және істі жаңадан сот талқылауын жүргізуге береді
1 В) Үкімнің күшін жояды және істі жаңадан тергеу жүргізуге береді
1 С) Үкімнің күшін жояды және істі қысқартады
0 D) Сот отырысына қосымша куәларды шақыртып, жауап алады
0 E) Сот психиатриялық немесе өзге де сараптама тағайындайды
0
F) Адвокаттың өтініші бойынша құжаттарды талап етеді
0 G) Үкімді толықтырады
0 H) Сотталушыны айыптайды
Вопрос №489
V94 Жаңадан ашылған мән-жайларға орай іс бойынша іс жүргізуді қайта бастау туралы прокурордың өтініш хаттын қарап, сот:
1 А) Үкімнің күшін жояды және істі жаңадан сот талқылауын жүргізуге береді
1 В) Үкімнің күшін жояды және істі жаңадан тергеу жүргізуге береді
1 С) Үкімнің күшін жояды және істі қысқартады
0 D) Сот отырысына қосымша куәларды шақыртып, жауап алады
0 E) Сот психиатриялық немесе өзге де сараптама тағайындайды
0
F) Адвокаттың өтініші бойынша құжаттарды талап етеді
0 G) Үкімді толықтырады
0 H) Сотталушыны айыптайды

Вопрос №490
V95 Депутатқа шара қолдануға келісім алу үшін, Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры Парламенттің Сенатына немесе Мәжілісіне ұсыныс енгізеді:
1 Қылмыстық жауаптылыққа тартуға
1 Күзетпен ұстауға
1 Үйқамаққа алуға
0 Жұмыстан босатуға
0 Қорғаушы болуға
0
Куәгер болып, жауап беруге
0 Маман ретінде тергеуге қатысуға
0 Қылмыстық іс материалдарымен таныстыруға
Вопрос №491
V96 Судья қамауға алынбайды,мәжбүрлеп келтірілмейді,қылмыстық жауапқа тартылмайды:
0 Қылмыс үстінде қолға түссе
1 ҚР Парламенті Мәжілісінің келісімінсіз
0 Ауыр қылмыс жасаған болса
0 ҚР Парламенті Сенатының келісімінсіз
0 Кінәсін мойындап келсе
1
ҚР Жоғары Сот Кеңесінің қорытындысынсыз
1 ҚР Президентінің келісімінсіз
0 Аса ауыр қылмыстар жасаса
Вопрос №492
V97 Қылмыстық қудалаудан дипломатиялық иммунитетi бар адамдар:
1 Шет мемлекеттердiң дипломатиялық өкiлдiктерiнiң басшылары, осы өкiлдiктердiң дипломатиялық персоналының мүшелері
1 Егер дипломатиялық өкiлдiктердiң қызмет көрсету персоналының қызметкерлерi
1 Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзитпен өтетін шет мемлекеттердiң үшiншi елдегi дипломатиялық өкiлдiктерiнiң басшылары
0 Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры, бірінші орынбасарлары, олардың отбасылары
0 Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің төрағасы, оның отбасы
0
Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттығына кандидаттар, олардың отбасылары
0 Кәмелетке толмаған адамды бала құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды заңға сәйкес жүзеге асыратын органдар
0 Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасы қолданылған адамдар
Вопрос №493
V98 Қылмыстық қудалаудан дипломатиялық иммунитетi бар адамдар:
1 Шет мемлекеттердiң дипломатиялық өкiлдiктерiнiң басшылары, осы өкiлдiктердiң дипломатиялық персоналының мүшелері
1 Егер дипломатиялық өкiлдiктердiң қызмет көрсету персоналының қызметкерлерi
1 Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзитпен өтетін шет мемлекеттердiң үшiншi елдегi дипломатиялық өкiлдiктерiнiң басшылары
0 Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры, бірінші орынбасарлары, олардың отбасылары
0 Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің төрағасы, оның отбасы
0
Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттығына кандидаттар, олардың отбасылары
0 Кәмелетке толмаған адамды бала құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды заңға сәйкес жүзеге асыратын органдар
0 Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасы қолданылған адамдар
Вопрос №494
V99 Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылықтары туралы iстер бойынша анықталуға жататын мән-жайлар:
1 Зияткерлік, ерiк-жiгерінің және психикалық даму дәрежесi, мiнезi мен темпераментінің ерекшелiктерi, қажеттіліктері мен мүдделерi
1 Кәмелетке толмаған адамға ересек адамдар мен басқа да кәмелетке толмағандардың ықпалы анықталуға жатады
1 Кәмелетке толмаған адамның өмір сүру және тәрбиелену жағдайлары
0 Заңды өкілдер – ата-аналар оған қарсы болса
0 Кәмелетке толмаған адамның ата-анасының біреуі де, сондай-ақ екеуі де заңды өкіл болған болмағанын
0
Кәмелетке толмаған күдiктi, айыпталушы не оның заңды өкiлдерi адвокатпен келiсiм жасасқанын анықтау
0 Қорғаншылық органы өкілінің қатысуына жағдай жасау
0 Іс материалдармен заңды өкiлдi және қорғаушыны таныстыруға жағдай жасау
Вопрос №495
V100 Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану жөнінде іс жүргізу негіздері:
0 Қылмыстық іс жүргізу заңы едәуір бұзылғанда
1 Есі кіресілі-шығасылы күйде қылмыс жасағандарға
1 Жаза орындау мүмкін емес дәрежеде психикасы бұзылғандарға
0 Сот тергеуінің біржақтылығы және толық еместігі
0 Судьялардың осы істі қарау кезінде жасаған, қылмыстық іс-әрекеттері
1
Дертті психикалық ауытқушылық болғанда ғана тағайындалады
0 ҚР Қылмыстық кодексінің жалпы бөлімі талаптары бұзылғанда
0 ҚР ҚК ерекше бөлімінің қолданылуға тиістісінен басқа бап қолданылса
Вопрос №496
V101 Қылмыстық қудалаудан дипломатиялық иммунитетi бар адамдар:
1 Шет мемлекеттердiң дипломатиялық өкiлдiктерiнiң басшылары, осы өкiлдiктердiң дипломатиялық персоналының мүшелері
1 Егер дипломатиялық өкiлдiктердiң қызмет көрсету персоналының қызметкерлерi
1 Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзитпен өтетін шет мемлекеттердiң үшiншi елдегi дипломатиялық өкiлдiктерiнiң басшылары
0 Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры, бірінші орынбасарлары, олардың отбасылары
0 Қазақстан Республикасы Жоғары Сот Кеңесінің төрағасы, оның отбасы
0
Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттығына кандидаттар, олардың отбасылары
0 Кәмелетке толмаған адамды бала құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды заңға сәйкес жүзеге асыратын органдар
0 Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасы қолданылған адамдар
Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу құқығы
Джузганова А.А.
$$$ 1
Сатылардың негізгі белгісі болып табылады:
D) Қорытынды процессуалдық шешім.
$$$ 2
Қылмыстық жауапқа тарту ұйым немесе уәкілетті орган басшысының арызы немесе олардың келісімі бойынша жүзеге асырылады, егер:
B) Азаматтардың мүдделеріне зиян келтірмесе.
D) Коммерциялық немесе өзге ұйымның мүдделеріне зиян келтірсе.
$$$ 3
Айыптау функцияларының түрлері:
B) Жекеше.
C) Қылмыстық істі тергеу.
D) Жекеше жариялы.
$$$ 4
Тұлғаларға қатысты қылмыстық істер жүргізу заңының әрекеті:
B) Бас Прокурорға қатысты алулар бар.
$$$ 5
Қылмыстық іс жүргізу тәртібін реттейтін заңдар:
A) Қазақстан Республикасының Конституциясы.
D) Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі.
$$$ 6
Қорғау функциясын атқаратын субъектілер:
A) Прокурор.
F) Қорғаушы.
H) Азаматтық жауапкер.
$$$ 7
Жариялылық қағидасының бұзылуы болып табылады:
A) Үкімнің жабық оқылуы.
$$$ 8
Қылмыстық іс жүргізу кодексінің жалпы бөлімінің тараулары:
A) Дәлелдемелер.
F) Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу.
$$$ 9
ҚІЖК 113- бабында белгіленген дәлелдеу пәніне көрсетілген элементердің қайсысы кірмейді:
A) Оны дәлелдейтін құжат ұсынбаған адамның арнайы дайындығы немесе білімінің жоқтығы.
B) Адаммен өзінің кәсіби міндеттерін білуі.
F) Адаммен өзінің қызметтік міндеттерін білуі.
$$$ 10A
ҚР ҚІЖК қылмыстық процестің қандай қағидасы көрсетілмеген:
E) Процессуалды экономдылық.
$$$ 11
Қылмыстық іс жүргізу кодексінің ерекше бөлімінің бөлімдері:
A) Бірінші сатыдағы сотта іс жүргізу.
C) Қылмыстық ізге түсу функциясын жүзеге асыратын мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар.
$$$ 12
Қылмыстық процестегі мәжбүрлеу шараларының түрлері:
A) Беттестіру.
G) Күдіктіден жауап алу.
H) Тергеу эксперименті.
$$$ 13
Қылмыстық ізге түсудің ақтайтын мән-жайларға байланысты қысқартылуы:
D) Қылмыс оқиғасының және қылмыс құрамының болмауы.
$$$ 14
Қылмыстық іс жүргізу құқығының құрамдас бөлігі болып табылады:
A) ҚР халықаралық келісім шарттары.
B) Конституциялық Кеңестің нормативтік қаулылары.
$$$ 15
Қылмыстық процестегі бұлтартпау шараларының түрлері:
C) Күзетпен ұстау.
E) Жеке кепiлгерлік.
H) Үйқамақ.
$$$ 16
Дәлелдемелерді жіберілмейтіндігін тану жағдайы боып келесі дәлелдемелерді алу жолдары табылады:
B) Белгісіз қайнар көзден алынса.
$$$ 17
Міндеттейтін процессуалдық нормалардың мысалы:
A) Жиырма төрт сағаттан кешіктірмей прокурорды хабардар ету.
B) Қылмыстық ізге түсу органының шақыртуы бойынша келу.
$$$ 18
Қылмыстық іс жүргізуде белгіленген мерзімдер есептеледі:
A) Сағаттармен .
B) Тәуліктермен..
G) Айлармен.
$$$ 19
Дәлелдемелерді іске жіберілмейтінділік жағдайлары болып келесі алу жолдары танылады:
D) Өз міндеттеріне қатысты тұлғаны адастыру жолымен алынған дәлелдемелер қолданылса.
$$$ 20
Тыйым салушы процессуалдық нормалардың мысалы:
B)Жеке сипаттағы мәліметтерді жинау, пайдалану және тарату.
D)Тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде күш қолдану.
$$$ 21
Бір іс жүргізуде біріктірілмеуі тиіс қылмыстық істер:
C) Әртүрлі адамдарға қатысты бірдей айыптау.
D) Істі объективті қарауға бөгет жасайтын барлық айыптаулар.
F) Қылмыстық ізге түсу біреуінен жеке, ал екіншісінен жария түрде болса.
$$$ 22
Дәлелдемелерді іске жіберілмейтінділік жағдайлары болып келесі алу жолдары танылады:
D) Соттық талқылауда анықталмаған белгісіз қайнар көзден алынса.
$$$ 23
Процессуалдық норманың құрылымы:
A) Гипотеза.
C) Диспозиция.
$$$ 24
Күзетпен ұстау қолданылады:
A) Судьяның санкциясымен.
C) Бес жыл мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза көзделген қылмыс үшін.
E) Ол бұрын таңдалған бұлтартпау шарасын немесе процестік мәжбүрлеу шарасын бұзса.
$$$ 25
Қылмыстық ізге түсуді жүзеге асыруға мүмкіндік бермейтин жағдайлар:
A) Прокурордың келісімімен істі қысқарту.
$$$ 26
Сотқа дейінгі іс жүргізу сатыларында қолданылатын санкциялар:
B) Тергеушінің заңсыз қаулысын бұзу.
F) Прокурордың қылмыстық істі қосымша тергеуге жіберуі.
$$$ 27
Жақындауға тиым салуда қандай шектеулер қолданылады:
C) Қарым-қатынас жасауын шектеу.
F) Олардың ізіне түсуіне шектеу.
G) Олармен телефон арқылы сөйлесуін шектеу.
$$$ 28
Қылмыстық ізге түсуді жүзеге асыруға мүмкіндік бермейтин жағдайлар:
B) Сот қылмыстық жауапкершіліктен босату туралы айыптау үкімін шығаруға құқылы.
$$$ 29
Сотта іс жүргізу сатыларында қолданылатын санкциялар:
A) Соттың қылмыстық істі қосымша тергеуге жіберуі.
D) Үкімді өзгерту
$$$ 30
Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылықтары туралы iстер бойынша анықталуға жататын мән-жайлар:
A) Зияткерлік, ерiк-жiгерінің және психикалық даму дәрежесi, мiнезi мен темпераментінің ерекшелiктерi, қажеттіліктері мен мүдделерi.
B) Кәмелетке толмаған адамға ересек адамдар мен басқа да кәмелетке толмағандардың ықпалы анықталуға жатады.
C) Кәмелетке толмаған адамның өмір сүру және тәрбиелену жағдайлары.
$$$ 31
Не тұлғаны ұстау негізі болып табылмайды:
F) Егер қылмыс жасағанына сезіктенуге негіз болмағанда тұлғаның тұрғылықты тұратын жері болмағанда.
$$$ 32
Қылмыстық процесс принциптерін бұзу нәтижелері:
C) Іс бойынша болған іс жүргізуді жарамсыз деп тану.
F) Жиналған материалдарды дәлелдеу күші жоқ деп тану.
$$$ 33
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану жөнінде іс жүргізу негіздері:
B) Есі кіресілі-шығасылы күйде қылмыс жасағандарға.
C) Жаза орындау мүмкін емес дәрежеде психикасы бұзылғандарға.
F) Дертті психикалық ауытқушылық болғанда ғана тағайындалады.
$$$ 34
Не тұлғаны ұстауға негіз болып табылмайды:
C) Егер оның досында қылмыстың нақты іздері табылса.
$$$ 35
Заңдылық қағидасының мәні:
C) Нормативтік құқықтық актілердің талаптардың дәл сақтау міндеттілігі.
E) Соттың, қылмыстық іс жүргізу кезінде заңды бұзуына жол берілмейді.
$$$ 36
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары тағайындалатын жағдайлар:
B) Дертті психикалық ауытқушылық өзіне қатер тудырса.
D) Психикалық дерті басқа адамдарға қауіп төндірумен байланысты болса.
E) Өзге де елеулі зиян келтіру мүмкіндігін тудырса.
$$$ 37
Прокурор жеке айыптау істері бойынша жәбірленушінің шағымынсыз келесі жағдайларда қылмыстық істі қозғауға құқысы жоқ:
A) Егер әрекет мемлекеттің маңызды мүддесін қозғаса.
$$$ 38
Сот әділдігін тек соттың ғана жүзеге асыру қағидасының мәні:
F) Соттың санкциясымен ғана қамауға алуға жол беріледі.
G) Соттың үкімі болмаса, ешкім де қылмысқа кінәлі деп таныла алмайды.
$$$ 39
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану жөнінде істі сотта талқылау процесінде мынадай мәселелер зерттелуі және шешілуі тиіс:
B) Қылмыстық заңмен көзделген әрекет орын алды ма.
D) Ісі қаралып отырған адам әрекетті есі кіресілі-шығасылы күйде жасады ма.
F) Адамның дертті психикасы бұзылуы оның өзі үшін қауіпті ме.
$$$ 40
Қылмыстық қудалау актісі болып табылады:
A) Күдікті деп тану туралы қаулы.
$$$ 41
Сот әділдігін заң мен сот алдындағы теңдік негіздерінде жүзеге асыру:
B) Ешкімді де шыққан тегі бойынша кемсітушілікке ұшыратуға болмайды.
E) Иммунитеті бар адамдарға қатысты сот ісін жүргізу заңнамада айқындалады.
$$$ 42
Депутатқа шара қолдануға келісім алу үшін, Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры Парламенттің Сенатына немесе Мәжілісіне ұсыныс енгізеді:
A) Қылмыстық жауаптылыққа тартуға.
B) Күзетпен ұстауға.
C) Үйқамаққа алуға.
$$$ 43
Анықтаушының қандай шешімін анықтау органының бастығы бекітпейді:
A) Наркологиялық сараптама тағайындау туралы қаулы.
$$$ 44
Сот ісін жүргізуді тараптардың бәсекелестігі мен тең құқықтылығы негізінде жүзеге асыру қағидасы:
A) Қорғаушы заңда көзделген қорғаудың барлық әдістерін пайдалануға міндетті.
D) Тағылған айыпты дәлелдеу міндетті айыптаушыға жүктеледі.
$$$ 45
Судья қамауға алынбайды,мәжбүрлеп келтірілмейді,қылмыстық жауапқа тартылмайды:
D) ҚР Парламенті Сенатының келісімінсіз.
F)ҚР Жоғары Сот Кеңесінің қорытындысынсыз.
G)ҚР Президентінің келісімінсіз.
$$$ 46
Қылмыстық іс жүргізушілік қатынастардың келесідей ерекшеліктері бар:
C) Міндетті қатысушы-мемлекет.
$$$ 47
Сезіктінің, айыпталушының қорғануға құқығын қамтамасыз ету қағидасы:
A) Сезіктінің заңды өкілінің іс жүргізуге қатысуы оның құқықтарын кемітпейді.
E) Сезікті, тергеу органдарына айғақтар беруге, мәжбүр етілмеуге тиіс.
$$$ 48
Қылмыстық қудалаудан дипломатиялық иммунитетi бар адамдар:
A) Шет мемлекеттердiң дипломатиялық өкiлдiктерiнiң басшылары, осы өкiлдiктердiң дипломатиялық персоналының мүшелері.
B) Егер дипломатиялық өкiлдiктердiң қызмет көрсету персоналының қызметкерлерi.
C) Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзитпен өтетін шет мемлекеттердiң үшiншi елдегi дипломатиялық өкiлдiктерiнiң басшылары.
$$$ 49
Куә ретінде жауап алуға жатпайды:
A) Өзімен жасалған қылмыстың мән жайын білетін тұлға.
$$$ 50
Жариялылық қағидасы:
B) Қылмыстық істерді талқылау барлық сот сатыларында ашық жүргізіледі.
E) Істерді жабық отырыста қарау ҚІЖК-не сәйкес жүзеге асырылады.
$$$ 51
Жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қаралуы мүмкін:
C) Айыптау үкімі.
E) Ақтау үкімі.
H) Істі тоқтату туралы қаулы.
$$$ 52
Куә ретінде жауап алуға жатпайды:
E) Өзіне сеніп атйылған жағдай бойынша – діни қызметкер.
$$$ 53
Іс жүргізу әрекеттері мен шешімдеріне шағымдану бостандығы қағидасы:
B) Соттың шешімдеріне белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.
C) Әрбір сотталған адамның жазаны жеңілдету туралы сұрауға құқығы бар.
$$$ 54
Жаңадан ашылған мән-жайларға орай іс жүргізуді қозғау құқығы тиесілі:
D) Прокурорға.
F) Сотталған адамға.
H) Жәбірленушіге.
$$$ 55
Куә ретінде жауап алуға жатпайды:
E) Айыпталушының қорғаушысы - өз міндеттерін атқару барысында белгілі болған мән-жайлар бойынша.
$$$ 56
Жасалған қылмыстың сипаты мен ауырлығына қарай қылмыстық ізге түсу мен сотта айыптау жүзеге асырылады:
B) Жеке.
C) Жеке-жариялы.
$$$ 57
Істі жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта бастаудың негіздері:
A) Соттың заңды күшiне енген үкiмiнде белгіленген, заңсыз немесе негiзсiз үкiм не қаулы шығаруға әкеп соққан сарапшының қорытындысының көрiнеу жалғандығы.
C) Соттың заңды күшiне енген үкiмiнде белгіленген, судьялардың осы iстi қарау кезiнде жасаған қылмыстық әрекеттерi.
E) Сот актісін шығару кезінде сот қолданған нормативтік құқықтық актіні Қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің конституциялық емес деп тануы.
$$$ 58
Аудармашы қатыса алмайды егер:
B) Оның біліксіздігі анықталған болса.
$$$ 59
Прокурор жеке айыптау ісі бойынша жәбірленушінің шағымы болмаған кезде де мына адамдардың атынан іс қозғауға құқылы:
A) Әрекет дәрменсіз.
G) Өзіне тиесілі құқықтарды өз бетінше пайдалануға қабілетсіз.
$$$ 60
Жаңадан ашылған мән-жайларға орай іс бойынша іс жүргізуді қайта бастау туралы прокурордың қаулысын қарап, сот:
A) Үкімнің күшін жояды және істі жаңадан сот талқылауын жүргізуге береді.
B) Үкімнің күшін жояды және істі жаңадан тергеу жүргізуге береді.
C) Үкімнің күшін жояды және істі қысқартады.
$$$ 61
Қай уақыттан бастап тұлға қылмыстық іс бойынша қорғаушының көмегіне жүгінуге құқығы бар:
A) Ұстаған сәттен бастап.
$$$ 62
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру мерзімдерін үзудің негіздері:
C) Күдіктінің, айыпталушының жүйкесiнің уақытша бұзылуы.
D) Қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адам анықталмаған.
$$$ 63
Төменде көрсетілген мән жайлардың қайсысын дәлелдеу қажет:
C) Айыпталуышының жауаптылығының сипаты мен мөлшеріне әсер ететін жағдайлар.
D) Қылмыспен келтірілген зиянның мөлшері.
F) Адамның кінәлілігі.
$$$ 64
Қылмыстық іс жүргізу заңы әрекет етеді:
C) Дәлелдемелердің жарамдылығы, оларды алып жатқан уақыттағы заңмен анықталады.
$$$ 65
Қылмыстық iс бойынша iс жүргiзуді тоқтата тұру негіздері:
B) Қылмыстық iс бойынша одан әрi iс жүргiзуге уақытша кедергi келтiретiн еңсерілмейтін күштің әрекетi.
D) сотта прокурор сотталушының дәлелдемелердің заңсыз әрекеттерді қолдана отырып алынғанын анықтаса.
$$$ 66
Төменде көрсетілген мән жайлардың қайсысын дәлелдеу қажет:
A) Іс жүзіндегі қателік.
C) Заңдық және іс жүзіндегі қателік.
F) Заңдық қателік.

$$$ 67
Сатылардың негізгі белгілері болып табылады:
C) Процессуалдық нысан.
$$$ 68
Қандай жағдайларда қылмыстық процеске адвокат міндетті түрде қатысады:
C) Күдiктi, айыпталушы, сотталушы, сотталған адам, ақталған адам кәмелеттік жасқа толмаса.
E) Күдiктi, айыпталушы, сотталушы, сотталған адам, ақталған адам сот iсi жүргiзiлетiн тiлдi бiлмесе.
$$$ 69
Төменде көрсетілген мән жайлардың қайсысын дәлелдеу қажет:
A) Кәмелетке толмағанның тәрбиелену жағдайы.
C) Кәмелетке толмағанның өмір сүру жағдайы.
F) Кәмелетке толмағанның интеллектуалды дамуының дәрежесі.
$$$ 70
Қылмыстық іс жүргізу құқығының бірінші деңгейлік мідеттері:
C) Қылмыс жасаған адамды қылмыстық жауаптылыққа тарту.
$$$ 71
Күдікті:
C) Өзіне қатысты күдіктінің іс-әрекетін саралау туралы қаулы шығарылған.
E) Қылмыстық теріс қылық жасады деген күдіктің болуына байланысты жауап алынған адам.
$$$ 72
Төменде көрсетілген мән жайлардың қайсысын дәлелдеу қажет:
A) Кәмелетке толмағанның интеллектуалды дамуының дәрежесі.
C) Кәмелетке толмағанның психикалық дамуының дәрежесі.
F) Кәмелетке толмағанның мінез құлқының және темпераментінің ерекшеліктері.
$$$ 73
Қылмыстық іс жүргізу құқығының үшінші деңгейлік мақсаттары:
A) Құқықты құрметтеу қасиетін қалыптастыру.
$$$ 74
Күдікті құқықты:
D) Өзіне не үшін күдік келтірілгенін білуге.
F) Іс бойынша азаматтық талап қойылуына байланысты өзін азаматтық жауапкер деп таныған жағдайда оның құқықтарын пайдалануға.
$$$ 75
Дәлелдеу - ол:
B) Дәлелдемелерді зерттеу.
D) Ойлау және тәжірибелік қызметтің бірлігі.
F) Дәлелдемелерді жинау.
.
$$$ 76
Қылмыстық процесте мүлікке тиым қандай мақсаттарда салынады:
D) Мүліктік алуларды қамтамасыз ету мақсатында.
$$$ 77
Жәбiрленушi:
A) Қылмыстық құқық бұзушылық өзіне тікелей моральдық зиян келтiрдi деп пайымдауға негiзі бар тұлға.
B) Қылмыстық құқық бұзушылық өзіне тікелей тәндік зиян келтiрдi деп пайымдауға негiзі бар тұлға.
$$$ 78
Дәлелдеу - ол:
B) Дәлелдемелердә жинау.
D) Дәлелдемелерді бағалау.
F) Дәлелдемелерді тексеру.
$$$ 79
«Қылмыстық іс жүргізу құқығы» академиялық курсының жалпы әдістері:
B) Диалектика.
$$$ 80
Қашықтықтан жауап алу:
C) Адамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету қажет болатын.
F) Адамның денсаулық жағдайына тікелей келуі мүмкін болмаса.
$$$ 81
Қандай іс жүргізушілік құжат сот үшін преюдициялық күшіне ие емес:
A) Қылмыстық істі тоқтату туралы тергеушінің қаулысы.
C) ҚР Бас прокурорының қаулысы.
F) Қылмыстық істі қысқарту туралы тергеушінің қаулысы.
$$$ 82
«Қылмыстық іс жүргізу құқығы» академиялық курсының арнайы әдістері:
A) Статистика.
$$$ 83
Қылмыстық процесті жүргізуші органның заңсыз іс әрекетінің салдарының келтірілген зиянды өтеу төлеміне жататын сомадан шегеріле алмайды:
B) Адамдарды күзетпен ұстауға жұмсалған сомалар.
E) Жазаны өтеуге уақытында жұмыстарды орындағаны үшін жалақысы..
$$$ 84
Дәлелдеуге қатысу барысында қорғаушы не істеуге құқығы жоқ:
A) Сараптама тағайындау.
C) Тану тергеу әрекетін жүргізу.
E) Куәдан жауап алу.
$$$ 85
Қылмыстық сот ісін жүргізудің мақсаттары:
B) Қылмыстық заңмен тыйым салынған әрекетті анықтау.
$$$ 86
Сотқадейінгітергеп-тексерунысандары:
B) Хаттамалық.
D) Анықтау.
$$$ 87
Қандай жағдайларда заттар заттай айғақ болып табылмайды:
A) Қылмыстық іс жүргізу қағидаларын бұзу арқылы алынса.
D) ҚІЖК ережелерін бұзу арқылы алынса.
F) Егер оларды табу хаттамасы болмаса.
$$$ 88
Қандай іс жүргізушілік құжат сот үшін преюдициялық күшіне ие емес:
C) ҚР Бас прокурорының қаулысы.
$$$ 89
Қылмыстық іс жүргізуде тұлғаға зиянның өтелуі тиіс емес жағдайлар:
A) Сот талқылауы процесінде ақиқатты ашуға кедергі келтірсе.
C) Ерікті түрде өзіне өзі жала жапса.
$$$ 90
Қандай жағдайларда заттар заттай айғақ болып табылмайды:
A) Егер олар куәгерлерсіз алынса.
B) Егер олар қылмыстық іске қатыссыз болса.
D) Затты қарау хаттамасы болмаса.
$$$ 91
Көрсетілген жағдайлардың қайсысын дәлелдеу қажет:
A) Кәмелетке толмағанның қызығушылықтары мен қажеттіліктері.
$$$ 92
Қылмыстық процесте моральдық зиянның зардаптарын жою дегеніміз:
A) Ресми түрде кешірім сұрау міндетті.
D) БАҚ-да бір айдың ішінде қажетті хабарлама жасау.
$$$ 93
Қандай жағдайларда заттар заттай айғақ болып табылмайды:
A) Егер олар процессуалдық дұрыс рәсімделмесе.
D) Егер олар куәгерлердің қатысуымен алынса, бірақ куәгердің біреуі кәмелетке толмаған болса.
F) Егер олар куәгерлердің қатысуымен алынса, бірақ куәгердің біреуі тәжірибеден өтуші болса.
$$$ 94
Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылықтары туралы iстер бойынша анықталуға жататын мән-жайлар:
B) Кәмелетке толмаған адамға ересек адамдар мен басқа да кәмелетке толмағандардың ықпалы анықталуға жатады.
$$$ 95
Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастаудың себептері:
B) Қылмыстық құқық бұзушылық не адамның хабарсыз кеткені туралы жеке тұлғаның арызы.
C) Кiнәсiн мойындап келу.
$$$ 96
Төменде көрсетілген мән жайлардың қайсысын дәлелдеу қажет:
A) Кәмелетке толмағанның қызығушылықтары мен қажеттіліктері.
B) Бір кәмелетке толмағанның басқа кәмелетке толмағандарға ықпалы.
C) Кәмелетке толмағанның темпераментінің ерекшеліктері.
$$$ 97
Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік құқығы:
E) Сот пен алдын ала тергеу қызметінреттейтінқұқұқтықнормалардыңжиынтығы.
$$$ 98
Қылмыстық процесте азаматтық талапкер деп тану қалай жүзеге асырылады:
B) Тікелей қылмыспен келген моральдық залал.
E) Зардап тікелей қылмыспен келсе.
$$$ 99
Төменде көрсетілген мән жайлардың қайсысын дәлелдеу қажет:
A) Кәмелетке толмағанның қызығушылықтары мен қажеттіліктері.
C) Кәмелетке толмағандарға ересектердің ықпалы.
F) Қылмыс жасауға ықпал еткен мән жайлар.
$$$ 100
Қылмыстық процесте медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану негізі:
B) Есі кіресілі-шығасылы күйде қылмыс жасағандарға.
$$$ 101
Қылмыстық процесте үкімді қаулылау тәртібі:
A) Үкім сот талқылауы жүргізілген тілде баяндалады.
C) Үкімді судья қолдан жазуы мүмкін және ол оған қол қояды.
$$$ 102
Дәлелдемелерді алудың ережелерінің қайсысын бұзу оларды жарамсыз етеді:
A) Қылмыстық істер жүргізу құқығының қағидаларының бұзылуы.
D) Іс жүргізушілік әрекет ережелетін айтарлықтай бұзылуы.
F) Заманауи ғылыми білімге қайшы келетін әдістер қолданылса.
$$$ 103
Қылмыстық процестің бірінші кезектегі міндеттері:
A) Әдiл сот талқылауы және қылмыстық заңды дұрыс қолдану.
$$$ 104
Қылмыстық процесте үкімнің заңдылығы мен негізділігінің белгілері:
A)Үкім шығару кезінде өзге тұлғалардың болуына жол бермеу.
B) Үкімді сот талқылауы жүргізілген тілде баяндау.
$$$ 105
Қандай іс жүргізушілік құжат сот үшін преюдициялық күшіне ие емес:
C) ҚР Бас прокурорының қаулысы.
F) Қылмыстық істі қысқарту туралы тергеушінің қаулысы.
G) Дәлелдеуге жататын мән жайларды анықтау туралы анықтаушының қаулысы.
$$$ 106
Сот сайысушылық жағдайында:
A) Тараптардың істі қарауға қатысуын қамтамасыз етеді.
$$$ 107
Қылмыстық процесте үкім шығарудың құпиясы:
A) Үкім шығару кезінде өзге тұлғалардың болуына жол берілмейді.
F) Жұмыс күні ішінде судья кеңесу бөлмесінен демалуға құқылы.
$$$ 108
Ақтау үкімі шығарылады:
B) Сотталушының әрекетінде қылмыс құрамы болмаса.
E) Қылмыс оқиғасы болмаса.
H) Қылмыс жасауға сотталушының қатысуы дәлелденбесе.
$$$ 109
Сатылардың негізгі белгісі болып табылады:
D) Қорытынды процессуалдық шешім.
$$$ 110
Қылмыстық жауапқа тарту ұйым немесе уәкілетті орган басшысының арызы немесе олардың келісімі бойынша жүзеге асырылады, егер:
B) Азаматтардың мүдделеріне зиян келтірмесе.
D) Коммерциялық немесе өзге ұйымның мүдделеріне зиян келтірсе.
$$$ 111
Тергеу судьясының өкілеттіктері:
D) Күзетпен ұстауды санкциялау.
E) Үйқамақты санкциялау.
H) Үйқамақ, экстрадициялық қамақ мерзімдерін ұзарту.
$$$ 112
Тұлғаларға қатысты қылмыстық істер жүргізу заңының әрекеті:
B) Бас Прокурорға қатысты алулар бар.
$$$ 113
Қылмыстық іс жүргізу тәртібін реттейтін заңдар:
A) Қазақстан Республикасының Конституциясы.
D) Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі.
$$$ 114
Қылмыстық процесте дәлелдеу міндетін атқаратын субъектілер:
B) Тергеуш.
D) Анықтаушы.
G) Прокурор.
$$$ 115
Жариялылық қағидасының бұзылуы болып табылады:
A) Үкімнің жабық оқылуы.
$$$ 116
Қылмыстық іс жүргізу кодексінің жалпы бөлімінің тараулары:
A) Дәлелдемелер.
F) Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу.
$$$ 117
Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастаудың себептері:
B) Қылмыстық құқық бұзушылық не адамның хабарсыз кеткені туралы жеке тұлғаның арызы.
G) Кiнәсiн мойындап келу.
H) Бұқаралық ақпарат құралдарындағы хабарлар.
$$$ 118
ҚР ҚІЖК қылмыстық процестің қандай қағидасы көрсетілмеген:
E) Процессуалды экономдылық.
$$$ 119
Қылмыстық іс жүргізу кодексінің ерекше бөлімінің бөлімдері:
A) Бірінші сатыдағы сотта іс жүргізу.
C) Қылмыстық ізге түсу функциясын жүзеге асыратын мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар.
$$$ 120
Келесі тұлғалар куә ретінде жауап алынуға жатпайды:
B) Өз қызметін жүзеге асыруға байланысты өзіне белгілі болған мән-жайлар туралы – ұлттық алдын алу тетігінің қатысушысы.
C) Заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, медиацияны жүргізуге байланысты өзіне белгілі болған мән-жайлар туралы – медиатор.
H) Аралық судьяның немесе төрешiнiң мiндеттерiн атқаруға байланысты өзiне белгiлi болған мән-жайлар туралы – аралық судья немесе төрешi.
$$$ 121
Қылмыстық ізге түсуді жүзеге асыруға мүмкіндік бермейтин жағдайлар:
B) Сот қылмыстық жауапкершіліктен босату туралы айыптау үкімін шығаруға құқылы.
$$$ 122
Сотта іс жүргізу сатыларында қолданылатын санкциялар:
A) Соттың қылмыстық істі қосымша тергеуге жіберуі.
D) Үкімді өзгерту.
$$$ 123
Медиатор құқылы:
A) Медиация тараптарына қылмыстық процесті жүргізетін орган беретін ақпаратпен танысуға.
D) Тараптарға медиация тәртібімен татуласуға қол жеткізу туралы келісім жасасуға жәрдемдесуге.
F) Медиациятараптарыболыптабылатын қылмыстық процескеқатысушылар туралы деректерментанысуға.
$$$ 124
Не тұлғаны ұстау негізі болып табылмайды:
F) Егер қылмыс жасағанына сезіктенуге негіз болмағанда тұлғаның тұрғылықты тұратын жері болмағанда.
$$$ 125
Қылмыстық процесс принциптерін бұзу нәтижелері:
C) Іс бойынша болған іс жүргізуді жарамсыз деп тану.
F) Жиналған материалдарды дәлелдеу күші жоқ деп тану.
$$$ 126
Басты сотты талқылауды тағайындау туралы қаулыда көрсетілуі керек:
B) Қылмыстық процестi жүргізетін органның әрекеттерiне шағым келтірген тұлғалар.
G) Процеске қатысушылардың қарсылық білдірулері, өтiнiшхаттары мен өзге де мәлiмдемелерi бойынша шешiмдер.
H) Ол сотқа берілген қылмыстық заңды дәл көрсету.
$$$ 127
Не тұлғаны ұстауға негіз болып табылмайды:
C) Егер оның досында қылмыстың нақты іздері табылса.
$$$ 128
Заңдылық қағидасының мәні:
C) Нормативтік құқықтық актілердің талаптардың дәл сақтау міндеттілігі.
E) Соттың, қылмыстық іс жүргізу кезінде заңды бұзуына жол берілмейді.
$$$ 129
Қылмыстық процесте алдын-ала тыңдуды өткізуге қатысуы міндетті тұлғалар:
A) Сотталушы.
G) Сотталушының қорғаушысы.
H) Мемлекеттік айыптаушы.
$$$ 130
Прокурор жеке айыптау істері бойынша жәбірленушінің шағымынсыз келесі жағдайларда қылмыстық істі қозғауға құқысы жоқ:
A) Егер әрекет мемлекеттің маңызды мүддесін қозғаса.
$$$ 131
Сот әділдігін тек соттың ғана жүзеге асыру қағидасының мәні:
E) Қылмыстық істерді қарау үшін төтенше соттар құруға жол берілмейді.
G) Соттың үкімі болмаса, ешкім де қылмысқа кінәлі деп таныла алмайды.
$$$ 132
Қылмыстық іс жүргізудегі жасырын тергеу әрекеттері:
B) Адамдынемесеорындыжасырын аудио- және (немесе) бейнебақылау.
F) Абоненттер және абоненттік құрылғылар арасындағы қосылулар туралы ақпаратты жасырын алу.
G) Пошта жөнелтілімдерін және өзге де жөнелтілімдерді жасырын бақылау.
$$$ 133
Қылмыстық қудалау актісі болып табылады:
A) Күдікті деп тану туралы қаулы.
$$$ 134
Сот әділдігін заң мен сот алдындағы теңдік негіздерінде жүзеге асыру:
B) Ешкімді де шыққан тегі бойынша кемсітушілікке ұшыратуға болмайды.
E) Иммунитеті бар адамдарға қатысты сот ісін жүргізу заңнамада айқындалады.
$$$ 135
Қандай жағдайларда міндетті сараптама тағайындалады:
F) Айыпталушының психикалық жай – күйін анықтау.
G) Өлімнің себептерін білу.
H) Жасы туралы құжаттар болмағанда, сезіктінің жасын айқындау.
$$$ 136
Анықтаушының қандай шешімін анықтау органының бастығы бекітпейді:
A) Наркологиялық сараптама тағайындау туралы қаулы.
$$$ 137
Сот ісін жүргізуді тараптардың бәсекелестігі мен тең құқықтылығы негізінде жүзеге асыру қағидасы:
A) Қорғаушы заңда көзделген қорғаудың барлық әдістерін пайдалануға міндетті.
D) Тағылған айыпты дәлелдеу міндетті айыптаушыға жүктеледі.
$$$ 138
Қандай жағдайларда заттар заттай айғақ болып табылмайды:
D) Егер олар куәгерлердің қатысуымен алынса, бірақ куәгердің біреуі кәмелетке толмаған болса.
F) Егер олар куәгерлердің қатысуымен алынса, бірақ куәгердің біреуі тәжірибеден өтуші болса.
G) Егер олар затты қарау хаттамасынсыз алынса.
$$$ 139
Қылмыстық іс жүргізушілік қатынастардың келесідей ерекшеліктері бар:
C) Міндетті қатысушы-мемлекет.
$$$ 140
Сезіктінің, айыпталушының қорғануға құқығын қамтамасыз ету қағидасы:
A) Сезіктінің заңды өкілінің іс жүргізуге қатысуы оның құқықтарын кемітпейді.
E) Сезікті, тергеу органдарына айғақтар беруге, мәжбүр етілмеуге тиіс.
$$$ 141
Сотқадейінгітергеп-тексерунысандары:
B) Хаттамалық.
D) Анықтау.
F) Алдын ала тергеу.
$$$ 142
Куә ретінде жауап алуға жатпайды:
A) Өзімен жасалған қылмыстың мән жайын білетін тұлға.
$$$ 143
Жариялылық қағидасы:
B) Қылмыстық істерді талқылау барлық сот сатыларында ашық жүргізіледі.
E) Істерді жабық отырыста қарау ҚІЖК-не сәйкес жүзеге асырылады.
$$$ 144
Қылмыстық процесте дәлелдемелердің қайнар көзі болып табылады:
A) Сарапшының қорытындысы.
D) Процессуалдық әрекет хаттамасы.
F) Басқа да құжаттар.
$$$ 145
Сатылардың негізгі белгісі болып табылады:
D) Қорытынды процессуалдық шешім.
$$$ 146
Қылмыстық жауапқа тарту ұйым немесе уәкілетті орган басшысының арызы немесе олардың келісімі бойынша жүзеге асырылады, егер:
B) Азаматтардың мүдделеріне зиян келтірмесе.
D) Коммерциялық немесе өзге ұйымның мүдделеріне зиян келтірсе.
$$$ 147
Айыптау функцияларының түрлері:
B) Жекеше.
C) Қылмыстық істі тергеу.
D) Жекеше жариялы.
$$$ 148
Тұлғаларға қатысты қылмыстық істер жүргізу заңының әрекеті:
B) Бас Прокурорға қатысты алулар бар.
$$$ 149
Қылмыстық іс жүргізу тәртібін реттейтін заңдар:
A) Қазақстан Республикасының Конституциясы.
D) Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс жүргізу кодексі.
$$$ 150
Қорғау функциясын атқаратын субъектілер:
C) Айыпталушы.
F) Қорғаушы.
H) Азаматтық жауапкер.
$$$ 151
Жариялылық қағидасының бұзылуы болып табылады:
A) Үкімнің жабық оқылуы.
$$$ 152
Қылмыстық іс жүргізу кодексінің жалпы бөлімінің тараулары:
A) Дәлелдемелер.
F) Қылмыстық іс бойынша іс жүргізу.
$$$ 153
ҚІЖК 113- бабында белгіленген дәлелдеу пәніне көрсетілген элементердің қайсысы кірмейді:
A) Оны дәлелдейтін құжат ұсынбаған адамның арнайы дайындығы немесе білімінің жоқтығы.
B) Адаммен өзінің кәсіби міндеттерін білуі.
жайлар.
F) Адаммен өзінің қызметтік міндеттерін білуі.
$$$ 154
ҚР ҚІЖК қылмыстық процестің қандай қағидасы көрсетілмеген:
E) Процессуалды экономдылық.
$$$ 155
Қылмыстық іс жүргізу кодексінің ерекше бөлімінің бөлімдері:
A) Бірінші сатыдағы сотта іс жүргізу.
C) Қылмыстық ізге түсу функциясын жүзеге асыратын мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар.
$$$ 156
Қылмыстық процестегі мәжбүрлеу шараларының түрлері:
A) Беттестіру.
G) Күдіктіден жауап алу.
H) Тергеу эксперименті.
$$$ 157
Қылмыстық ізге түсудің ақтайтын мән-жайларға байланысты қысқартылуы:
D) Қылмыс оқиғасының және қылмыс құрамының болмауы.
$$$ 158
Қылмыстық іс жүргізу құқығының құрамдас бөлігі болып табылады:
A) ҚР халықаралық келісім шарттары.
B) Конституциялық Кеңестің нормативтік қаулылары.
$$$ 159
Қылмыстық процестегі бұлтартпау шараларының түрлері:
C) Күзетпен ұстау.
E) Жеке кепiлгерлік.
H) Үйқамақ.
$$$ 160
Дәлелдемелерді жіберілмейтіндігін тану жағдайы болып ендігі дәлелдемелерді алу жолдары табылады:
B) Белгісіз қайнар көзден алынса.
$$$ 161
Міндеттейтін іс жүргізушілік нормалар мысалы:
A) Жиырма төрт сағаттан кешіктірмей прокурорды хабардар ету.
B) Қылмыстық ізге түсу органының шақыртуы бойынша келу.
$$$ 162
Қылмыстық іс жүргізуде белгіленген мерзімдердің есептелу тәртібі:
A) Сағаттармен .
B) Тәуліктермен.
G) Айлармен.
$$$ 163
Дәлелдемелерді іске жіберілмейтінділік жағдайлары:
D) Өз міндеттеріне қатысты тұлғаны адастыру жолымен алынған дәлелдемелер қолданылса.
$$$ 164
Тыйым салушы процессуалдық норманың мысалын келтіріңіз:
B)Жеке сипаттағы мәліметтерді жинау, пайдалану және тарату.
D)Тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде күш қолдану.
$$$ 165
Бір іс жүргізуде біріктірілмеуі тиіс қылмыстық істерді атаңыз:
C) Әртүрлі адамдарға қатысты бірдей айыптау.
D) Істі объективті қарауға бөгет жасайтын барлық айыптаулар.
F) Қылмыстық ізге түсу біреуінен жеке, ал екіншісінен жария түрде болса.
$$$ 166
Дәлелдемелерді іске жіберілмейтінділік жағдайлары болып келесі алу жолдары танылады:
D) Соттық талқылауда анықталмаған белгісіз қайнар көзден алынса.
$$$ 167
Іс жүргізушілік норманың құрылымы:
A) Гипотеза.
C) Диспозиция.

$$$ 168
Күзетпен ұстау мүмкін жағдайлар:
A) Судьяның санкциясымен.
C) Бес жыл мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза көзделген қылмыс үшін.
E) Ол бұрын таңдалған бұлтартпау шарасын немесе процестік мәжбүрлеу шарасын бұзса.

$$$ 169
Қылмыстық ізге түсуді жүзеге асыруға мүмкіндік бермейтин жағдайлар:
A) Прокурордың келісімімен істі қысқарту.
$$$ 170
Сотқа дейінгі өндірісте қолданылатын санкцияларды атаңыз:
B) Тергеушінің заңсыз қаулысын бұзу.
F) Прокурордың қылмыстық істі қосымша тергеуге жіберуі.
$$$ 171
Жақындауға тиым салудың шектеулерін атаңыз:
C) Қарым-қатынас жасауын шектеу.
F) Олардың ізіне түсуіне шектеу.
G) Олармен телефон арқылы сөйлесуін шектеу.
$$$ 172
Қандай жағдайларда қылмыстық ізге түсуді жүзеге асыруға мүмкіндік жоқ:
B) Сот қылмыстық жауапкершіліктен босату туралы айыптау үкімін шығаруға құқылы.
$$$ 173
Соттық сатыларда қолданылатын санкциялар:
A) Соттың қылмыстық істі қосымша тергеуге жіберуі.
D) Үкімді өзгерту.
$$$ 174
Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылықтары туралы iстер бойынша анықталуға жатады:
A) Зияткерлік, ерiк-жiгерінің және психикалық даму дәрежесi, мiнезi мен темпераментінің ерекшелiктерi, қажеттіліктері мен мүдделерi.
B) Кәмелетке толмаған адамға ересек адамдар мен басқа да кәмелетке толмағандардың ықпалы анықталуға жатады.
C) Кәмелетке толмаған адамның өмір сүру және тәрбиелену жағдайлары.
$$$ 175
Тұлғаны ұстау негізі болып табылмайтын жағдайды атаңыз:
F) Егер қылмыс жасағанына сезіктенуге негіз болмағанда тұлғаның тұрғылықты тұратын жері болмағанда.
$$$ 176
Қылмыстық процесс қағидалары бұзылса:
C) Іс бойынша болған іс жүргізуді жарамсыз деп тану.
F) Жиналған материалдарды дәлелдеу күші жоқ деп тану.
$$$ 177
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану жөнінде іс жүргізу негіздерін атаңыз:
B) Есі кіресілі-шығасылы күйде қылмыс жасағандарға.
C) Жаза орындау мүмкін емес дәрежеде психикасы бұзылғандарға.
F) Дертті психикалық ауытқушылық болғанда ғана тағайындалады.
$$$ 178
Қандай жағдайлар тұлғаны ұстауға негіз болып табылмайды:
C) Егер оның досында қылмыстың нақты іздері табылса.
$$$ 179
Заңдылық қағидасының мәні неде:
C) Нормативтік құқықтық актілердің талаптардың дәл сақтау міндеттілігі.
E) Соттың, қылмыстық іс жүргізу кезінде заңды бұзуына жол берілмейді.
$$$ 180
Қандай жағдайларда медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары тағайындалады:
B) Дертті психикалық ауытқушылық өзіне қатер тудырса.
D) Психикалық дерті басқа адамдарға қауіп төндірумен байланысты болса.
E) Өзге де елеулі зиян келтіру мүмкіндігін тудырса.
$$$ 181
Прокурор жеке айыптау істері бойынша жәбірленушінің шағымынсыз келесі жағдайларда қылмыстық істі бастауға құқылы емес:
A) Егер әрекет мемлекеттің маңызды мүддесін қозғаса.
$$$ 182
Сот әділдігін тек соттың ғана жүзеге асыру қағидасының мәні неде:
E) Қылмыстық істерді қарау үшін төтенше соттар құруға жол берілмейді.
G) Соттың үкімі болмаса, ешкім де қылмысқа кінәлі деп таныла алмайды.
$$$ 183
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану жөнінде істі сотта талқылау процесінде қандай мәселелер зерттеледі және шешіледі:
B) Қылмыстық заңмен көзделген әрекет орын алды ма.
D) Ісі қаралып отырған адам әрекетті есі кіресілі-шығасылы күйде жасады ма.
F) Адамның дертті психикасы бұзылуы оның өзі үшін қауіпті ме.
$$$ 184
Қылмыстық қудалау актісін атаңыз:
A) Күдікті деп тану туралы қаулы.
$$$ 185
Сот әділдігін заң мен сот алдындағы теңдік негіздерінде жүзеге асыру қағидасының мәні:
B) Ешкімді де шыққан тегі бойынша кемсітушілікке ұшыратуға болмайды.
E) Иммунитеті бар адамдарға қатысты сот ісін жүргізу заңнамада айқындалады.
$$$ 186
Қандай жағдайларда депутатқа шара қолдануға келісім алу үшін, Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры Парламенттің Сенатына немесе Мәжілісіне ұсыныс енгізеді:
A) Қылмыстық жауаптылыққа тартуға.
B) Күзетпен ұстауға.
C) Үйқамаққа алуға.
$$$ 187
Анықтаушының қандай шешімін анықтау органының бастығы бекітпейді:
A) Наркологиялық сараптама тағайындау туралы қаулы.
$$$ 188
Сот ісін жүргізуді тараптардың бәсекелестігі мен тең құқықтылығы негізінде жүзеге асыру қағидасының мәні:
A) Қорғаушы заңда көзделген қорғаудың барлық әдістерін пайдалануға міндетті.
D) Тағылған айыпты дәлелдеу міндетті айыптаушыға жүктеледі.
$$$ 189
Ендігі жағдайларда судья қамауға алынбайды, мәжбүрлеп келтірілмейді, қылмыстық жауапқа тартылмайды:
D) ҚР Парламенті Сенатының келісімінсіз.
F)ҚР Жоғары Сот Кеңесінің қорытындысынсыз.
G)ҚР Президентінің келісімінсіз.
$$$ 190
Қылмыстық өндіріс барысындағы іс жүргізушілік қатынастардың ерекшеліктері:
C) Міндетті қатысушы-мемлекет.
$$$ 191
Сезіктінің, айыпталушының қорғануға құқығын қамтамасыз ету қағидасының мәні:
A) Сезіктінің заңды өкілінің іс жүргізуге қатысуы оның құқықтарын кемітпейді.
E) Сезікті, тергеу органдарына айғақтар беруге, мәжбүр етілмеуге тиіс.
$$$ 192
Аталған субъекілердің қайсысының қылмыстық қудалаудан дипломатиялық иммунитетi бар:
A) Шет мемлекеілеттердiң дипломатиялық өкiлдiктерiнiң басшылары, осы өкiлдiктердiң дипломатиялық персоналының мүшелері.
B) Егер дипломатиялық өкiлдiктердiң қызмет көрсету персоналының қызметкерлерi.
C) Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзитпен өтетін шет мемлекеттердiң үшiншi елдегi дипломатиялық өкiлдiктерiнiң басшылары.
$$$ 193
Куә ретінде жауап алынбайды:
A) Өзімен жасалған қылмыстың мән жайын білетін тұлға.
$$$ 194
Жариялылық қағидасының мәні:
B) Қылмыстық істерді талқылау барлық сот сатыларында ашық жүргізіледі.
E) Істерді жабық отырыста қарау ҚІЖК-не сәйкес жүзеге асырылады.
$$$ 195
Қандай актілер жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қаралуы мүмкін:
C) Айыптау үкімі.
E) Ақтау үкімі.
H) Істі тоқтату туралы қаулы.
$$$ 196
Кімнен куә ретінде жауап алуға болмайды:
E) Өзіне сеніп атйылған жағдай бойынша – діни қызметкер.
$$$ 197
Іс жүргізу әрекеттері мен шешімдеріне шағымдану бостандығы қағидасының мәні:
B) Соттың шешімдеріне белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.
C) Әрбір сотталған адамның жазаны жеңілдету туралы сұрауға құқығы бар.
$$$ 198
Жаңадан ашылған мән-жайларға орай іс жүргізуді кім қозғайды:
D) Прокурорға.
F) Сотталған адамға.
H) Жәбірленушіге.
$$$ 199
Куә ретінде жауап алынбайды:
E) Айыпталушының қорғаушысы - өз міндеттерін атқару барысында белгілі болған мән-жайлар бойынша.
$$$ 200
Қылмыстың сипаты мен ауырлығына қарай қылмыстық ізге түсу мен сотта айыптау жүзеге асырылуы мүмкін:
B) Жеке.
C) Жеке-жариялы.

Приложенные файлы

  • docx 17670686
    Размер файла: 281 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий