Propedevtika


«Нефротикалык синдромнын» диагностикалык критерилери:+Гиперхолестеринемия +Таулигине 3,5 г артык протеинурия +Гипоальбуминемия
«Нефротикалык синдромнын» диагностикалык критерилери:+Гиперхолестеринемия +Таулигине 3,5 г артык протеинурия +Гипоальбуминемия
«Нефротикалык синдромнын» диагностикалык критерилери:A) Гиперхолестеринемия +F) Таулигине 3,5 г артык протеинурия +H) Гипоальбуминемия +
HBV репликациясына катысатын ферменттер: +РНК-тауелди РНК-полимераза +Геликаза +Серинди протеаза
HBV репликациясына катысатын ферменттер: +РНК-тауелди РНК-полимераза +Геликаза +Серинди протеаза
HBV репликациясына катысатын ферменттер: B) РНК-тауелди РНК-полимераза +D) Геликаза +Серинди протеаза +
HCV-этиологиялы созылмалы гепатиттин морфологиялык коринисине тан: +Лимфо-гистоцитарлы инфильтрация +Лимфоидты фолликулдардын тузилуи +Некроз ошактарынын болуы
HCV-этиологиялы созылмалы гепатиттин морфологиялык коринисине тан: +Лимфо-гистоцитарлы инфильтрация +Лимфоидты фолликулдардын тузилуи +Некроз ошактарынын болуы
HCV-этиологиялы созылмалы гепатиттин морфологиялык коринисине тан: A) Лимфо-гистоцитарлы инфильтрация +C)Лимфоидты фолликулдардын тузилуи +H) Некроз ошактарынын болуы+
Helicobacter pyloris инфекциясына карсы эрадикациялык терапия жургизуди кажет ететин аураулар: A) Асказан ойык жара ауыры +C) Созылмалы гастрит «В» +D) Функциональды диспепсия+
Helicobаcter pyloris инфекциясына карсы эрадикациялык терапия жургизуди кажет ететин аураулар:+Асказан ойык жара ауыры +Созылмалы гастрит «В» +Функциональды диспепсия
Helicobаcter pyloris инфекциясына карсы эрадикациялык терапия жургизуди кажет ететин аураулар:+Асказан ойык жара ауыры +Созылмалы гастрит «В» +Функциональды диспепсия
β2-агонистерге жататын препараттар:Беротек +Сальбутамол +Серевент +
Агзада кандай гормондар фосфор-кальций алмасуын реттеуге катысады:D) Паратгормон+F)Тиреокальцетонин +H) 1,25-диоксикальциферол +
Аддисон ауруына тан лабораторлык озгеристер:D) Гипонатриемия, гипохлоремия, гиперкалиемия +G)Лейкопения, лимфоцитоз, эозинофилия +H) Гипогликемия +
Аддисон ауруына тан лабораторлык озгеристер:+Гипонатриемия, гипохлоремия, гиперкалиемия +Лейкопения, лимфоцитоз, эозинофилия +Гипогликемия
Аддисон ауруына тан лабораторлык озгеристер:+Гипонатриемия, гипохлоремия, гиперкалиемия +Лейкопения, лимфоцитоз, эозинофилия +Гипогликемия
Аддисон ауруында териде пигментациянын болуында ажыратпалы диагноз жургизилетин аурулар:+Диффузды токсин зоб +Склеродермия +Гемохроматоз
Аддисон ауруында териде пигментациянын болуында ажыратпалы диагноз жургизилетин аурулар:+Диффузды токсин зоб +Склеродермия +Гемохроматоз
Аддисон ауруында териде пигментациянын болуында ажыратпалы диагноз жургизилетин аурулар:B)Диффузды токсин зоб +D) Склеродермия +F) Гемохроматоз +
Аддисондык кризге тан белгилер:+Токтаусыз кусу +Ак курт томендеуи +Ацетонурия
Аддисондык кризге тан белгилер:+Токтаусыз кусу +Ак курт томендеуи +Ацетонурия
Аддисондык кризге тан белгилер:A) Токтаусыз кусу +B) Ак курт томендеуи +H) Ацетонурия +
Агзада кандай гормондар фосфор-кальций алмасуын реттеуге катысады:+Паратгормон +Тиреокальцетонин +1,25-диоксикальциферол
Агзада кандай гормондар фосфор-кальций алмасуын реттеуге катысады:+Паратгормон +Тиреокальцетонин +1,25-диоксикальциферол
Алкогольди ишимдиктерди шамадан тыс пайдаланатын наукаста дене кызуынын курт жогарлауы, каракат койыртпагы сиякты какырыкты жотелдин пайда болуы, жалпы алсиздик, он жак кеуде болигинин тыныс алумен байланысты ауырсынуы дамыган. Наукаста дамыган патология: +Он жак окпенин томенги боликтик пневмониясы+Фридлендер пневмониясы+Клебсиелламен туындаган пневмония
Алкогольди ишимдиктерди шамадан тыс пайдаланатын наукаста дене кызуынын курт жогарлауы, каракат койыртпагы сиякты какырыкты жотелдин пайда болуы, жалпы алсиздик, он жак кеуде болигинин тыныс алумен байланысты ауырсынуы дамыган. Наукаста дамыган патология: +Он жак окпенин томенги боликтик пневмониясы+Фридлендер пневмониясы+Клебсиелламен туындаган пневмония
Анамнезинде коп жыл бойы созылмалы пиелонефритпен ауратын наукаста созылмалы буйрек жеткиликсиздиги аныкталган. Осы наукаста анемиянын ен жии себеби:+Эритропоэтин тапшылыгы+Буйректин закымдануы+Эритропоэтин тузилуинин томендеуи
Анамнезинде коп жыл бойы созылмалы пиелонефритпен ауратын наукаста созылмалы буйрек жеткиликсиздиги аныкталган. Осы наукаста анемиянын ен жии себеби:+Эритропоэтин тапшылыгы+Буйректин закымдануы+Эритропоэтин тузилуинин томендеуи
Анамнезинде коп жыл бойы созылмалы пиелонефритпен ауратын наукаста созылмалы буйрек жеткиликсиздиги аныкталган. Осы наукаста анемиянын ен жии себеби:Эритропоэтин тапшылыгы +Буйректин закымдануы +Эритропоэтин тузилуинин томендеуи +
Анамнезинде ойык жара ауруы бар наукаста гипохромды анемия, сидеропения аныкталган. Наукаска тагайындалатын зерттеулер:+ФГДС+Кандагы ферритин молшерин аныктау+Нажисти жасырын канга зерттеу
Анамнезинде ойык жара ауруы бар наукаста гипохромды анемия, сидеропения аныкталган. Наукаска тагайындалатын зерттеулер:+ФГДС+Кандагы ферритин молшерин аныктау+Нажисти жасырын канга зерттеу
Анамнезинде ойык жара ауруы бар наукаста гипохромды анемия, сидеропения аныкталган. Наукаска тагайындалатын зерттеулер:ФГДС +Кандагы ферритин молшерин аныктау +Нажисти жасырын канга зерттеу
Анемияга тан симтомдар:Ентигу + Бозару +Журектин кагуы +
Анемияга тан симтомдар:+Ентигу +Бозару+Журектин кагуы
Анемияга тан симтомдар:+Ентигу +Бозару+Журектин кагуы
Антигипертензивти препараттардын негизги топтары:+Диуретиктер +ААФ ингибиторлары +?-адреноблокаторлар
Антигипертензивти препараттардын негизги топтары:+Диуретиктер +ААФ ингибиторлары +?-адреноблокаторлар
Антигипертензивти препараттардын негизги топтары:A) Диуретиктер +F) ААФ ингибиторлары +G) Β-адреноблокаторлар
Антихолинергиялык препараттарга жатады:+Платифиллин+Атропин +Ипратропиум бромиди
Антихолинергиялык препараттарга жатады:+Платифиллин+Атропин +Ипратропиум бромиди
Антихолинергиялык препараттарга жатады:Платифиллин + Атропин +Ипратропиум бромиди +
Артериалык гипертензия, орталыктык семиздик, кызгыл стриялар, теринин жукаруы, булшыкеттердин алсиздиги байкалатын патологиялар:+Гипоталамиялык синдромнын+ИценкоКушинг ауруынын +Иценко-Кушинг синдромынын
Артериалык гипертензия, орталыктык семиздик, кызгыл стриялар, теринин жукаруы, булшыкеттердин алсиздиги байкалатын патологиялар:+Гипоталамиялык синдромнын+ИценкоКушинг ауруынын +Иценко-Кушинг синдромынын
Артериалык гипертензияда нысана мушесинин закымдану билгиси:+Сол жак карыншанын гипертрофиясы +Коз туби кантамырларынын ангиопатиясы +Несептеги аздаган протеинурия
Артериалык гипертензияда нысана мушесинин закымдану билгиси:+Сол жак карыншанын гипертрофиясы +Коз туби кантамырларынын ангиопатиясы +Несептеги аздаган протеинурия
Артериалык гипертензиямен журетин Иценко-Кушинг синдромына тан:+Денесинин жогаргы болигиндеги семиздик +Булшыкеттердин алсиздиги, стриялардын болуы +Беттин «ай таризди» толыгуы
Артериалык гипертензиямен журетин Иценко-Кушинг синдромына тан:+Денесинин жогаргы болигиндеги семиздик +Булшыкеттердин алсиздиги, стриялардын болуы +Беттин «ай таризди» толыгуы
Артериалык гипертензия, орталыктык семиздик, кызгыл стриялар, теринин жукаруы, булшыкеттердин алсиздиги байкалатын патологиялар:A) Гипоталамиялык синдромнын +C) ИценкоКушинг ауруынын +E) ИценкоКушинг синдромынын +
Артериалык гипертензияда коз тубиндеги дамитын озгеристер:A) Торкабык артерияларынын тарылуы +D) Веналардын кенеюи +E) Торкабыктагы канкуйылулар жане плазморрагиялар +
Артериалык гипертензияда нысана мушесинин закымдану билгиси:A) Сол жак карыншанын гипертрофиясы +F) Коз туби кантамырларынын ангиопатиясы +H) Несептеги аздаган протеинурия +
Артериалык гипертензиямен журетин Иценко-Кушинг синдромына тан:C) Денесинин жогаргы болигиндеги семиздик+ E) Булшыкеттердин алсиздиги, стриялардын болуы +G) Беттин «ай таризди» толыгуы +
Артериалык гипертензиянын гемодинамикалык турлерине акелетин аурулар:D) Колка какпакшасынын жеткиликсизиги+F)Колка коарктациясы +G) Колка атеросклерозы +
Артериялык гипертензияда коз тубиндеги дамитын озгеристер:+Торкабык артерияларынын тарылуы +Веналардын кенеюи +Торкабыктагы канкуйылулар жане плазморрагиялар
Артериялык гипертензияда коз тубиндеги дамитын озгеристер:+Торкабык артерияларынын тарылуы +Веналардын кенеюи +Торкабыктагы канкуйылулар жане плазморрагиялар
Артериялык гипертензиянын гемодинамикалык турлерине акелетин аурулар:+Колка какпакшасынын жеткиликсизиги +Колка коарктациясы +Колка атеросклерозы
Артериялык гипертензиянын гемодинамикалык турлерине акелетин аурулар:+Колка какпакшасынын жеткиликсизиги +Колка коарктациясы +Колка атеросклерозы
Асказан ойык жара аскынуларына жатады: +Малигнизация +Перфорация +Стеноз
Асказан ойык жара аскынуларына жатады: +Малигнизация +Перфорация +Стеноз
Асказаннан канкетуге кудик болган жагдайларда тагайындалатын зерттеулер: +Нажисти жасырын канга зерттеу +Фиброгастродуоденоскопия +Каннын жалпы анализин
Асказаннан канкетуге кудик болган жагдайларда тагайындалатын зерттеулер: +Нажисти жасырын канга зерттеу +Фиброгастродуоденоскопия +Каннын жалпы анализин
Аскынбаган И типти кантты диабетине тан симтомдар:+Полиурия +Полидипсия +Алсиздик
Аскынбаган И типти кантты диабетине тан симтомдар:+Полиурия +Полидипсия +Алсиздик
Асказан ойык жара аскынуларына жатады: A) Малигнизация +D) Перфорация +E) Стеноз +
Асказаннан канкетуге кудик болган жагдайларда тагайындалатын зерттеулер: A) Нажисти жасырын канга зерттеу +C) Фиброгастродуоденоскопия +D) Каннын жалпы анализин +
Аскынбаган И типти кантты диабетине тан симтомдар:C) Полиурия +F) Полидипсия +G) Алсиздик +
Атипти пневмониянын коздыргыштары:+Легионелла +Хламидиялар +Микоплзама
Атипти пневмониянын коздыргыштары:+Легионелла +Хламидиялар +Микоплзама
Атипти пневмониянын коздыргыштары: B) Легионелла +E) Хламидиялар+ G) Микоплзама+
Аурудын оршуи наукастын белсендилиги мен уйкысын бузады +Дем шыгару пиктик жылдамдыгы 60-80%, тауликтик ауыткуы 30% +
Бауыр циррозымен наукаста кенеттен ауырсынусыз кан аралас кусу, иштин катты ауырсынуы, дене кызуынын жогарлауы, алсиздик, уйкышылдык, саргаю жане ауыздан аммиак иистин шыгуы пайда болды. Наукаста дамыган патологиялар: +Варикозды кенейген веналардан канкетулер +Бауырлык энцефалопатиянын дамуы +Асцит-перитониттин дамуы
Бауыр циррозымен наукаста кенеттен ауырсынусыз кан аралас кусу, иштин катты ауырсынуы, дене кызуынын жогарлауы, алсиздик, уйкышылдык, саргаю жане ауыздан аммиак иистин шыгуы пайда болды. Наукаста дамыган патологиялар: +Варикозды кенейген веналардан канкетулер +Бауырлык энцефалопатиянын дамуы +Асцит-перитониттин дамуы
Бауыр циррозымен наукаста кенеттен ауырсынусыз кан аралас кусу, иштин катты ауырсынуы, дене кызуынын жогарлауы, алсиздик, уйкышылдык, саргаю жане ауыздан аммиак иистин шыгуы пайда болды. Наукаста дамыган патологиялар: B) Варикозды кенейген веналардан канкетулер +C) Бауырлык энцефалопатиянын дамуы +D) Асцит-перитониттин дамуы +
Бауыр циррозынын декомпенсация сатысына тан синдромдар:+Портальды гипертензия синдромы+Гиперспленизм синдромы +Геморрагиялык синдром
Бауыр циррозынын декомпенсация сатысына тан синдромдар:+Портальды гипертензия синдромы+Гиперспленизм синдромы +Геморрагиялык синдром
Бауыр циррозынын декомпенсация сатысына тан синдромдар:A) Портальды гипертензия синдромы +C) Гиперспленизм синдромы +F) Геморрагиялык синдром+
Бауырдын вирусты этиологиялы созылмалы диффузды закымдануларында тагайындалатын препараттар:+Интерферон +Интерферон +Фоскорнет
Бауырдын вирусты этиологиялы созылмалы диффузды закымдануларында тагайындалатын препараттар:+Интерферон +Интерферон +Фоскорнет
Бауырдын вирусты этиологиялы созылмалы диффузды закымдануларында тагайындалатын препараттар:D) Интерфер +E) Интерферон +H) Фоскорнет +
Буйрек веналарынын жедел тромбозынын белгилери:+Дене кызуынын жогарлауы +Диспепсиялык бузылыстар +Буйректин колеминин улгаюы
Буйрек веналарынын жедел тромбозынын белгилери:+Дене кызуынын жогарлауы +Диспепсиялык бузылыстар +Буйректин колеминин улгаюы
Биринши ретти гиперальдостеронизм (Конн синдромы) диагностикасында жасалатын сынамалар:+Фурасемидпен сынама +Верошпиронмен сынама +Дезоксикортикостеронмен сынама
Биринши ретти гиперальдостеронизм (Конн синдромы) диагностикасында жасалатын сынамалар:B)Фурасемидпен сынама +D) Верошпиронмен сынама +G) Дезоксикортикостеронмен сынама +
Биринши ретти гиперальдостеронизм (Конн синдромы) диагностикасында жасалатын сынамалар:+Фурасемидпен сынама +Верошпиронмен сынама +Дезоксикортикостеронмен сынама
Биринши ретти гиперальдостеронизмге (Конн синдромына) тан синдромдар:A) Артериалык гипертензия синдромы +B) Нейро-булшыкеттик синдром +F) Калийпениялык нефропатия синдромы+
Биринши ретти гиперальдостеронизмге (Конн синдромына) тан синдромдар:+Артериалык гипертензия синдромы +Нейро-булшыкеттик синдром +Калийпениялык нефропатия синдромы
Биринши ретти гиперальдостеронизмге (Конн синдромына) тан синдромдар:+Артериалык гипертензия синдромы +Нейро-булшыкеттик синдром +Калийпениялык нефропатия синдромы
Биринши ретти гиперальдостронизмди (Конн синдромын) диагностикалаудагы аса манызды лабораторлы белгилер:+Альдостерон молшеринин жогарлауы +Гипоизостенурия, силтили реакциянын болуы +Ренин молшеринин томендеуи
Биринши ретти гиперальдостронизмди (Конн синдромын) диагностикалаудагы аса манызды лабораторлы белгилер:B) Альдостерон молшеринин жогарлауы +D) Гипоизостенурия, силтили реакциянын болуы +F) Ренин молшеринин томендеуи +
Биринши ретти гиперальдостронизмди (Конн синдромын) диагностикалаудагы аса манызды лабораторлы белгилер:+Альдостерон молшеринин жогарлауы +Гипоизостенурия, силтили реакциянын болуы +Ренин молшеринин томендеуи
Биринши ретти гипокортицизмнин (Аддисон ауруынын) дамуындагы басты этиологиялык факторлар:+Идиопатиялык закымдалу +Туберкулездик закымдалу +Катерли исиктерде метастаздык закымдануы
Биринши ретти гипокортицизмнин (Аддисон ауруынын) дамуындагы басты этиологиялык факторлар:+Идиопатиялык закымдалу +Туберкулездик закымдалу +Катерли исиктерде метастаздык закымдануы
Биринши ретти гипокортицизмнин (Аддисон ауруынын) дамуындагы басты этиологиялык факторлар:B)Идиопатиялык закымдалу +D) Туберкулездик закымдалу +F) Катерли исиктерде метастаздык закымдануы +
Биринши ретти иммунотапшылык жагдайда +
Бронхиттеги аускультациялык озгеристер:+Каткыл тыныс+Кургак ыскырыкты сырылдар+Ызынды сырылдар
Бронхиттеги аускультациялык озгеристер:+Каткыл тыныс+Кургак ыскырыкты сырылдар+Ызынды сырылдар
Бронхиттеги аускультациялык озгеристер:Каткыл тыныс + Кургак ыскырыкты сырылдар + Ызынды сырылдар +
Бронхообструктивти синдроммен наукастын шагымдары:+Дем шыгардын киындауы+Какырыктын киын болинуи+Ентигу
Бронхообструктивти синдроммен наукастын шагымдары:+Дем шыгардын киындауы+Какырыктын киын болинуи+Ентигу
Бронхообструктивти синдроммен наукастын шагымдары: Дем шыгардын киындауы +Какырыктын киын болинуи+Ентигу
Бронхылык демикпеге озгеретин спирографиялык корсеткиштер: +Окпенин форсирленген омирлик сыйымдылыгы +Окпенин максимальды вентиляциясы+Форсирленген дем шыгару
Бронхылык демикпеге озгеретин спирографиялык корсеткиштер: +Окпенин форсирленген омирлик сыйымдылыгы +Окпенин максимальды вентиляциясы+Форсирленген дем шыгару
Бронхылык демикпегенин клиникалык коринисине тан:+Шыны таризди туткыр какырык +Кургак ыскырыкты сырылдар+Эмфиземанын дамуы
Бронхылык демикпегенин клиникалык коринисине тан:+Шыны таризди туткыр какырык +Кургак ыскырыкты сырылдар+Эмфиземанын дамуы
Бронхылык демикпемен наукаста тумаумен ауырганан кейин туншыгу, тыныштыкта минутына 38-40 рет ентигу, алыстан естилетин кургак ыскырыкты сырылдар, кургак жотел, тахикардия минутына 110 рет байкалган. Кунделикти колданып журген беродуал ингаляторы женилдик акелмеди. Наукаста дамыган патологиялык озгеристер: +Астматикалык статустын И кезени+Кезекти туншыгу устамасы+Бронхылык демикпенин оршу кезени
Бронхылык демикпемен наукаста тумаумен ауырганан кейин туншыгу, тыныштыкта минутына 38-40 рет ентигу, алыстан естилетин кургак ыскырыкты сырылдар, кургак жотел, тахикардия минутына 110 рет байкалган. Кунделикти колданып журген беродуал ингаляторы женилдик акелмеди. Наукаста дамыган патологиялык озгеристер: +Астматикалык статустын И кезени+Кезекти туншыгу устамасы+Бронхылык демикпенин оршу кезени
Бронхылык демикпемен наукастардын шагымдары:+Туншыгу устамасы+«Дистантты» сырылдар +Артурли иистерге сезимталдык
Бронхылык демикпемен наукастардын шагымдары:+Туншыгу устамасы+«Дистантты» сырылдар +Артурли иистерге сезимталдык
Бронхылык демикпенин персистирлеуши ауыр агымын емдеу принциптери: +Ингаляциялык кортикостероидтарды таулигине 800-2000 мкг+Пролонгирленген бронходилататорларды тагайындау+Пероральды кортикостероидтарды унеми кабылдау
Бронхылык демикпенин персистирлеуши ауыр агымын емдеу принциптери: +Ингаляциялык кортикостероидтарды таулигине 800-2000 мкг+Пролонгирленген бронходилататорларды тагайындау+Пероральды кортикостероидтарды унеми кабылдау
Бронхылык демикпенин персистирлеуши орташа агымына тан: +Тунги устамалар аптасына 1 реттен жиирек+Аурудын оршуи наукастын белсендилиги мен уйкысын бузады+Дем шыгару пиктик жылдамдыгы 60-80%, тауликтик ауыткуы 30%
Бронхылык демикпенин персистирлеуши орташа агымына тан: +Тунги устамалар аптасына 1 реттен жиирек+Аурудын оршуи наукастын белсендилиги мен уйкысын бузады+Дем шыгару пиктик жылдамдыгы 60-80%, тауликтик ауыткуы 30%
Бронхылык демикпенин устамасы кезинде тагайындалатын препараттар:+Преднизолон+Беротек+Эуфиллин
Бронхылык демикпенин устамасы кезинде тагайындалатын препараттар:+Преднизолон+Беротек+Эуфиллин
Бронхылык демикпеге озгеретин спирографиялык корсеткиштер: Окпенин форсирленген омирлик сыйымдылыгы +Окпенинмаксимальды вентиляциясы +Форсирленген дем шыгару +
Бронхылык демикпегенин клиникалык коринисине тан:Шыны таризди туткыр какырык + Кургак ыскырыкты сырылдар+Эмфиземанын дамуы+
Бронхылык демикпемен наукаста тумаумен ауырганан кейин туншыгу, тыныштыкта минутына 38-40 рет ентигу, алыстан естилетин кургак ыскырыкты сырылдар, кургак жотел, тахикардия минутына 110 рет байкалган. Кунделикти колданып журген беродуал ингаляторы женилдик акелмеди. Наукаста дамыган патологиялык озгеристер: A) Астматикалык статустын И кезени +C) Кезекти туншыгу устамасы +E) Бронхылык демикпенин оршу кезени +
Бронхылык демикпемен наукастардын шагымдары:Туншыгу устамасы+«Дистантты» сырылдар+Артурли иистерге сезимталдык+
Бронхылык демикпенин персистирлеуши ауыр агымын емдеу принциптери: Ингаляциялык кортикостероидтарды таулигине 800-2000 мкг + Пролонгирленген бронходилататорларды тагайындау + Пероральды кортикостероидтарды унеми кабылдау +
Бронхылык демикпенин персистирлеуши орташа агымына тан: Тунги устамалар аптасына 1 реттен жиирек +
Бронхылык демикпенин устамасы кезинде тагайындалатын препараттар:Преднизолон+ Беротек+Эуфиллин+
Буйрек веналарынын жедел тромбозынын белгилери:B) Дене кызуынын жогарлауы +F) Диспепсиялык бузылыстар +G) Буйректин колеминин улгаюы +
В12-тапшылык анемияга тан белгилер:+Атрофиялык гастрит+Фуникулярлы миелоз +Жолли денештери
В12-тапшылык анемияга тан белгилер:+Атрофиялык гастрит+Фуникулярлы миелоз +Жолли денештери
В12-тапшылык анемияга тан белгилер:Атрофиялык гастрит +Фуникулярлы миелоз +Жолли денештери +
В2-агонистерге жататын препараттар:+Беротек+Сальбутамол+Серевент
В2-агонистерге жататын препараттар:+Беротек+Сальбутамол+Серевент
Вазоренальды гипертензия дамиды:+Буйрек артерияларынын стенозында +Буйрек артерияларынын фиброваскулярлы дисплазиясында +Буйрек артерияларынын фиброваскулярлы гиперплазиясында
Вазоренальды гипертензия дамиды:+Буйрек артерияларынын стенозында +Буйрек артерияларынын фиброваскулярлы дисплазиясында +Буйрек артерияларынын фиброваскулярлы гиперплазиясында
Вирусты этиологиялы В гепатиттин патогенезиндеги манызды механизмдер:+Т – супрессорлар кызметинин томендеуи +Т – киллерлердин пайда болуы +Т-лимфоциттердин жогары сенсибилизациясы
Вирусты этиологиялы В гепатиттин патогенезиндеги манызды механизмдер:+Т – супрессорлар кызметинин томендеуи +Т – киллерлердин пайда болуы +Т-лимфоциттердин жогары сенсибилизациясы
Вирусты этиологиялы В гепатиттин патогенезиндеги манызды механизмдер:A) Т – супрессорлар кызметинин томендеуи +B) Т – киллерлердин пайда болуы +D) Т-лимфоциттердин жогары сенсибилизациясы +
Гастрит «В» диагностикалык критерилери:+Антральды боликтин закымданулары +Асказан секреторлы кызмети жогарлайды +Хеликобактер инфекциясынын болуы
Гастрит «В» диагностикалык критерилери:+Антральды боликтин закымданулары +Асказан секреторлы кызмети жогарлайды +Хеликобактер инфекциясынын болуы
Гастрит «В» диагностикалык критерилери:B) Антральды боликтин закымданулары +D) Асказан секреторлы кызмети жогарлайды +F) Хеликобактер инфекциясынын болуы +
Гастроэзофагальды рефлюкс ауруымен бирге кездесетин патологиялар: +Ултабардын ойык жара ауруы +Кокеттин онештин тесигинин жарыгы +Асказан ойык жара ауруы
Гастроэзофагальды рефлюкс ауруымен бирге кездесетин патологиялар: A) Ултабардын ойык жара ауруы +B) Кокеттин онештин тесигинин жарыгы +C) Асказан ойык жара ауруы +
Гастроэзофагальды рефлюкс ауруымен бирге кездесетин патологиялар: +Ултабардын ойык жара ауруы +Кокеттин онештин тесигинин жарыгы +Асказан ойык жара ауруы
Гастроэзофагальды рефлюкс ауруынын аскынуына жатады:+Пептикалык ойык жаралар+Стриктуралар +Барреттик онеш
Гастроэзофагальды рефлюкс ауруынын аскынуына жатады:+Пептикалык ойык жаралар+Стриктуралар +Барреттик онеш
Гастроэзофагальды рефлюкс ауруынын аскынуына жатады:C) Пептикалык ойык жаралар +D) Стриктуралар +G) Барреттик онеш +
Гемодиализ кезинде кездесетин аскынулар:+Остеодистрофия +Перикардит +Невриттер
Гемодиализ кезинде кездесетин аскынулар:+Остеодистрофия +Перикардит +Невриттер
Гемодиализ кезинде кездесетин аскынулар:C) Остеодистрофия +D) Перикардит +E) Невриттер +
Геморрагиялык плевритке акелетин патологиялык жагдайлар:+Окпе обыры+Кеуде клеткасынын жаракаты+Окпе артериясынын тромбоэмболиясы
Геморрагиялык плевритке акелетин патологиялык жагдайлар:+Окпе обыры+Кеуде клеткасынын жаракаты+Окпе артериясынын тромбоэмболиясы
Геморрагиялык плевритке акелетин патологиялык жагдайлар:B) Окпе обыры +C) Кеуде клеткасынын жаракаты +D)Окпе артериясынын тромбоэмболиясы +
Гепатомегалия байкалады: +Созылмалы гепатитте +Жедел гепатиттерде +Кан ауруларында
Гепатомегалия байкалады: +Созылмалы гепатитте +Жедел гепатиттерде +Кан ауруларында
Гепатомегалия байкалады: C) Созылмалы гепатитте +E) Жедел гепатиттерде +F) Кан ауруларында +
Гипергликемия синдромы кездесетин аурулар:+Кантты диабетте +Иценко-кушинг ауруында +Акромегалияда
Гипергликемия синдромы кездесетин аурулар:+Кантты диабетте +Иценко-кушинг ауруында +Акромегалияда
Гипергликемия синдромы кездесетин аурулар:A) Кантты диабетте +B)Иценко-кушинг ауруында+G)Акромегалияда +
Гиперосмолярлык гипергликемиялык комага тан белгилер:+Гипернатриемия +Гиперосмолярлык +Гипергликемия
Гиперосмолярлык гипергликемиялык комага тан белгилер:+Гипернатриемия +Гиперосмолярлык +Гипергликемия
Гиперосмолярлык гипергликемиялык комага тан белгилер:C) Гипернатриемия +D) Гиперосмолярлык+E)Гипергликемия +
Гипертониялык криздер+
Гипогликемиялык жагдайды тугызатын себептер:+Инсулинди коп молшерде кабылдау +Тагамдык рационда нандык бирликтин жеткиликсиздиги +Шамадан тыс физикалык жуктеме жасау
Гипогликемиялык жагдайды тугызатын себептер:+Инсулинди коп молшерде кабылдау +Тагамдык рационда нандык бирликтин жеткиликсиздиги +Шамадан тыс физикалык жуктеме жасау
Гипогликемиялык жагдайды тугызатын себептер:A) Инсулинди коп молшерде кабылдау +B) Тагамдык рационда нандык бирликтин жеткиликсиздиги +C) Шамадан тыс физикалык жуктеме жасау +
Гипотиреоз ауруына тан клиникалык белгилер:B) Дауыстын дорекиленуи +C) Гиперкератоз D) Беттин исинуи +
Гипотиреоз ауруына тан клиникалык белгилер:+Дауыстын дорекиленуи +Гиперкератоз +Беттин исинуи
Гипотиреоз ауруына тан клиникалык белгилер:+Дауыстын дорекиленуи +Гиперкератоз +Беттин исинуи
Гломерулонефрит кезинде кабыну цитокиндерин ондирушилер:+Мезангия жасушалары +Тромбоциттер +Мононуклеарлы лейкоциттер
Гломерулонефрит кезинде кабыну цитокиндерин ондирушилер:+Мезангия жасушалары +Тромбоциттер +Мононуклеарлы лейкоциттер
Гломерулонефрит кезинде кабыну цитокиндерин ондирушилер:A) Мезангия жасушалары +D) Тромбоциттер +E) Мононуклеарлы лейкоциттер +
Гломерулонефриттин удемели турде дамуынын патофизиологиялык механизмдери:+Гуморальды иммунды урдистердин белсендиленуи +Кабыну медиаторларынын ондирилуи +Коагуляциялык механизмнин кушеюи
Гломерулонефриттин удемели турде дамуынын патофизиологиялык механизмдери:+Гуморальды иммунды урдистердин белсендиленуи +Кабыну медиаторларынын ондирилуи +Коагуляциялык механизмнин кушеюи
Гломерулонефриттин удемели турде дамуынын патофизиологиялык механизмдери:A) Гуморальды иммунды урдистердин белсендиленуи +D) Кабыну медиаторларынын ондирилуи +E) Коагуляциялык механизмнин кушеюи +
Глюкоза инсулиннин комегинсиз ене алады:+Жуйке тиндерине +Буйрек тиндерине +Козбуршак тинине
Глюкоза инсулиннин комегинсиз ене алады:+Жуйке тиндерине +Буйрек тиндерине +Козбуршак тинине
Глюкоза инсулиннин комегинсиз ене алады:B) Жуйке тиндерине +D) Буйрек тиндерине +H) Козбуршак тинине +
Окпедеги эозинофильди инфильтраттардын жане кандагы гиперэоэинофилиянын себептери:+Коллагеноздар +Паразиттер+Аллергиялык брон-окпелик аспергиллез
Окпедеги эозинофильди инфильтраттардын жане кандагы гиперэоэинофилиянын себептери:+Коллагеноздар +Паразиттер+Аллергиялык брон-окпелик аспергиллез
Окпелик журектин ЭКГ-лык белгилери:+Журектин электрлик осинин онга ыгысуы +V1 тиркемесинде R тисшесинин бииктиги 7 мм артык+ИИ, ИИИ, аVF тиркемелеринде «Р-pulmonаle» белгиси
Окпелик журектин ЭКГ-лык белгилери:+Журектин электрлик осинин онга ыгысуы +V1 тиркемесинде R тисшесинин бииктиги 7 мм артык+ИИ, ИИИ, аVF тиркемелеринде «Р-pulmonаle» белгиси
Окпенин бронхогенди катерли исигинде байкалатын паранеопластикалык коринистер:+Гиперкортицизм+Перифериялык невриттер+Гипертрофиялык остеоартропатия
Окпенин бронхогенди катерли исигинде байкалатын паранеопластикалык коринистер:+Гиперкортицизм+Перифериялык невриттер+Гипертрофиялык остеоартропатия
Окпенин созылмалы обструктивти ауруына тан симтомдар:+Ентигу+Жотел+Клегейли-иринди какырык
Окпенин созылмалы обструктивти ауруына тан симтомдар:+Ентигу+Жотел+Клегейли-иринди какырык
Окпенин созылмалы обструктивти ауруынын негизги себептери:+Темеки шегу+Аэрополлютанттар+Альфа1 – антитрипсин тапшылыгы
Окпенин созылмалы обструктивти ауруынын негизги себептери:+Темеки шегу+Аэрополлютанттар+Альфа1 – антитрипсин тапшылыгы
От кабында оттин иркилуине акелетин факторлар:+Жуктилик +Гиподинамия +Семиздик
От кабында оттин иркилуине акелетин факторлар:+Жуктилик +Гиподинамия +Семиздик
Декомпенсирленген окпелик журекпен наукасты емдеуде колданылады:+Нитрогицерин еритиндисинин инфузиясы+Кальций каналдарынын блокаторлары+Альдостерон антогонистери
Декомпенсирленген окпелик журекпен наукасты емдеуде колданылады:+Нитрогицерин еритиндисинин инфузиясы+Кальций каналдарынын блокаторлары+Альдостерон антогонистери
Декомпенсирленген окпелик журекпен наукасты емдеуде колданылады: Нитрогицерин еритиндисинин инфузиясы+
Декомпенсирленген созылмалы окпелик журек +B) Киши шенбердеги иркилиспен окпелик гипертензия +C) Канайналым жеткиликсиздигимен улкен шенбердеги иркилис +
Дерматомиозиттин диагностикалык критерилери:+Дисфагия +Параорбитальды исинулер+Телеангиэктазиялар
Дерматомиозиттин диагностикалык критерилери:+Дисфагия +Параорбитальды исинулер+Телеангиэктазиялар
Дерматомиозиттин диагностикалык критерилери:A) Дисфагия +D) Параорбитальды исинулер +F) Телеангиэктазиялар +
Деформирлеуши остеартроздын дамуына себепши факторлар:+Генетикалык бейимдеушилик+Артык салмактын болуы+Буындардын жаракаттары
Деформирлеуши остеартроздын дамуына себепши факторлар:+Генетикалык бейимдеушилик+Артык салмактын болуы+Буындардын жаракаттары
Деформирлеуши остеартроздын дамуына себепши факторлар:A) Генетикалык бейимдеушилик +C) Артык салмактын болуы +G) Буындардын жаракаттары +
Деформирлеуши остеоартрозда жии закымдалатын буындар:+Тизе буындары+Жамбас буындары +Саусак буындары
Деформирлеуши остеоартрозда жии закымдалатын буындар:+Тизе буындары+Жамбас буындары +Саусак буындары
Деформирлеуши остеоартрозда жии закымдалатын буындар:A) Тизе буындары +D) Жамбас буындары +E) Саусак буындары +
Деформирлеуши остеоартроздын белгилер:+Коксартроз, гоноартроздын болуы +Бушар туйиндеринин аныкталуы+Механикалык стартты ауырсынулар
Деформирлеуши остеоартроздын белгилер:+Коксартроз, гоноартроздын болуы +Бушар туйиндеринин аныкталуы+Механикалык стартты ауырсынулар
Деформирлеуши остеоартроздын рентгенологиялык белгилери:+Эпифиздердеги кисталык озгеристер +Буын бетинде остеофиттердин пайда болуы+Субхондральды остеосклероз
Деформирлеуши остеоартроздын рентгенологиялык белгилери:+Эпифиздердеги кисталык озгеристер +Буын бетинде остеофиттердин пайда болуы+Субхондральды остеосклероз
Деформирлеуши остеоартроздын белгилер:A) Коксартроз, гоноартроздын болуы +C) Бушар туйиндеринин аныкталуы +E) Механикалык стартты ауырсынулар +
Деформирлеуши остеоартроздын рентгенологиялык белгилери:A) Эпифиздердеги кисталык озгеристер +D) Буын бетинде остеофиттердин пайда болуы +H) Субхондральды остеосклероз +
Диабеттик нейропатиялык бузылыстар: +Энцефалопатия +Радикулопатия +Полинейропатия
Диабеттик нейропатиялык бузылыстар: +Энцефалопатия +Радикулопатия +Полинейропатия
Диабеттик нейропатиялык бузылыстар: B) Энцефалопатия +E) Радикулопатия +G) Полинейропатия +
Диагнозды аныктау ушин наукаска тагайындалатын аспапты зерттеулер:B) Фиброгастродуоденоскопия +C) Онештен биоптат алып гистологиялык зерттеу +D) Контрасты затпен рентгенологиялык зерттеу +
Дисфагия симтомы байкалады: +Онештин обырында +Созылмалы дуоденитте+Онештин ахалазиясында
Дисфагия симтомы байкалады: +Онештин обырында +Созылмалы дуоденитте+Онештин ахалазиясында
Дисфагия симтомы байкалады: A) Онештин обырында +D) Созылмалы дуоденитте+E) Онештин ахалазиясында +
Диффузды токсинди зоб кезинде журектин закымдануына тан клиникалык коринистер:+Туракты синусты тахикардия +Журекшелер фибрилляциясынын дамуы +Журек ушында систолалык шудын естилуи
Диффузды токсинди зоб кезинде журектин закымдануына тан клиникалык коринистер:+Туракты синусты тахикардия +Журекшелер фибрилляциясынын дамуы +Журек ушында систолалык шудын естилуи
Диффузды токсинди зоб кезинде журектин закымдануына тан клиникалык коринистер:A) Туракты синусты тахикардия +D) Журекшелер фибрилляциясынын дамуы +G) Журек ушында систолалык шудын естилуи
Диффузды токсинди зобпен ауыратын наукаста кенеттен катты козу, беттин кызаруы, айкын экзофтальм, дене кызуынын 400С жогарлауы, журектин айнуы, токтаусыз кусу пайда болды. Жагдайынын нашарлауы катты куйзелистен кейин дамыган. АК – 18080 мм сын. баг., аускультацияда жыбыр аритмиясы, ЖЖЖ –минутына 145, пульси – минутына 124 рет, журек ушында систолалык шу естиледи. Наукаста дамыган патологиялар: +Тиреотоксикалык криз +Тиреотоксикалык кардиомиопатия +Диффузды токсинди зобтын аскынуы
Диффузды токсинди зобпен ауыратын наукаста кенеттен катты козу, беттин кызаруы, айкын экзофтальм, дене кызуынын 400С жогарлауы, журектин айнуы, токтаусыз кусу пайда болды. Жагдайынын нашарлауы катты куйзелистен кейин дамыган. АК – 18080 мм сын. баг., аускультацияда жыбыр аритмиясы, ЖЖЖ –минутына 145, пульси – минутына 124 рет, журек ушында систолалык шу естиледи. Наукаста дамыган патологиялар: +Тиреотоксикалык криз +Тиреотоксикалык кардиомиопатия +Диффузды токсинди зобтын аскынуы
Диффузды токсинди зобпен ауыратын наукаста кенеттен катты козу, беттин кызаруы, айкын экзофтальм, дене кызуынын 400С жогарлауы, журектин айнуы, токтаусыз кусу пайда болды. Жагдайынын нашарлауы катты куйзелистен кейин дамыган. АК – 180/80 мм сын. баг., аускультацияда жыбыр аритмиясы, ЖЖЖ –минутына 145, пульси – минутына 124 рет, журек ушында систолалык шу естиледи. Наукаста дамыган патологиялар: D) Тиреотоксикалык криз +G) Тиреотоксикалык кардиомиопатия +H) Диффузды токсинди зобтын аскынуы +
Диффузды токсинди зобты емдеуде колданылатын препараттар топтары: +Тиреостатиктер +Глюкокортикоидтар +в-адреноблокаторлар
Диффузды токсинди зобты емдеуде колданылатын препараттар топтары: +Тиреостатиктер +Глюкокортикоидтар +в-адреноблокаторлар
Диффузды токсинди зобты емдеуде колданылатын препараттар топтары: B) Тиреостатиктер +C)Глюкокортикоидтар +D) -адреноблокаторлар +
Емдеудин патогенетикалык тургыда жургизетин препараттарга жатады:+Глюкокортикоидтар +Цитостатиктер +Антикоагулянттар
Емдеудин патогенетикалык тургыда жургизетин препараттарга жатады:+Глюкокортикоидтар +Цитостатиктер +Антикоагулянттар
Емдеудин патогенетикалык тургыда жургизетин препараттарга жатады:C) Глюкокортикоидтар +G) Цитостатиктер +H) Антикоагулянттар +
Еминде плазмаферез адисин колданатын аурулар: Гудпасчер синдромы +G) Жуйели кызыл жеги +H) Идиопатиялык фиброзирлеуши альвеолит +
Еминде плазмаферез адисин колданатын аурулар:+Гудпасчер синдромы+Жуйели кызыл жег+Идиопатиялык фиброзирлеуши альвеолит
Еминде плазмаферез адисин колданатын аурулар:+Гудпасчер синдромы+Жуйели кызыл жег+Идиопатиялык фиброзирлеуши альвеолит
Жедел буйрек жеткиликсизидгинин олигуриялык кезенине тан белгилер: +Анорексия +Гиперкалиемия
Жедел буйрек жеткиликсизидгинин олигуриялык кезенине тан белгилер: +Анорексия +Гиперкалиемия
Жедел буйрек жеткиликсизидгинин олигуриялык кезенине тан белгилер: C) Анорексия +F) Азотемия +H) Гиперкалиемия +
Жедел гломерулонефриттин аскынулары:+Аурудын жедел фазасындагы жбж дамуымен олигоанурия +Жедел сол жак карынша жеткиликсиздиги +Эклампсия
Жедел гломерулонефриттин аскынулары:+Аурудын жедел фазасындагы жбж дамуымен олигоанурия +Жедел сол жак карынша жеткиликсиздиги +Эклампсия
Жедел гломерулонефриттин дамуына асер ететин факторлар:+Вакциналар +Жандиктердин уы +Дарилик заттар
Жедел гломерулонефриттин дамуына асер ететин факторлар:+Вакциналар +Жандиктердин уы +Дарилик заттар
Жедел гломерулонефриттин классикалык уштик симтомдары:
Жедел гломерулонефриттин классикалык уштик симтомдары:
Жедел гломерулонефриттин аскынулары:C) Аурудын жедел фазасындагы жбж дамуымен олигоанурия +E) Жедел сол жак карынша жеткиликсиздиги +H) Эклампсия +
Жедел гломерулонефриттин дамуына асер ететин факторлар:A) Вакциналар +C) Жандиктердин уы +F) Дарилик заттар +
Жедел гломерулонефриттин классикалык уштик симтомдары:B) Исинулер +D) Гипертония +G) Гематурия +
Жедел лейкоз кезинде лейкоздык инфильтраттар байкалатын агзалар:+Бауырда+Ишекте+Териде
Жедел лейкоз кезинде лейкоздык инфильтраттар байкалатын агзалар:+Бауырда+Ишекте+Териде
Жедел лейкоз кезинде лейкоздык инфильтраттар байкалатын агзалар:Бауырда +Ишекте +Териде +
Жедел ревматизмдик кызбанын улкен диагностикалык критерилери:+Киши хорея +Кардит +Артрит
Жедел ревматизмдик кызбанын улкен диагностикалык критерилери:+Киши хорея +Кардит +Артрит
Жедел ревматизмдик кызбанын киши диагностикалык критерилери:+Артралгиялар+Серозиттер+Кызба
Жедел ревматизмдик кызбанын киши диагностикалык критерилери:+Артралгиялар+Серозиттер+Кызба
Жедел ревматизмдик кызбанын лабораторлы озгеристери:+Аутоиммунды гемолитикалык анемия +С-реактивти белоктын жогарлауы +Антистрептококкты антиденелер титринин жогарлауы
Жедел ревматизмдик кызбанын лабораторлы озгеристери:+Аутоиммунды гемолитикалык анемия +С-реактивти белоктын жогарлауы +Антистрептококкты антиденелер титринин жогарлауы
Жедел ревматизмдик кызбанын патоморфологиялык озгеристери:+Мукоидты исину +Фибриноидты некроз +Ашофф
Жедел ревматизмдик кызбанын патоморфологиялык озгеристери:+Мукоидты исину +Фибриноидты некроз +Ашофф
Жедел ревматизмдик кызбанын киши диагностикалык критерилери:A) Артралгиялар +C) Серозиттер +H) Кызба +
Жедел ревматизмдик кызбанын лабораторлы озгеристери:A) Аутоиммунды гемолитикалык анемия +D) С-реактивти белоктын жогарлауы +H) Антистрептококкты антиденелер титринин жогарлауы+
Жедел ревматизмдик кызбанын патоморфологиялык озгеристери:B) Мукоидты исину +D) Фибриноидты некроз+G)Ашофф – Талалаев гранулемасы +
Жедел ревматизмдик кызбанын улкен диагностикалык критерилери:A) Киши хорея +B) Кардит +C) Артрит +
Жедел трансмуральды миокард инфарктисимен наукаста аурудын 2-ши куни журектин абсолютти туйык аймагында шу пайда болды. Шу стетоскопты баскада кушейеди. Наукаста дамыган патологиялар:+Перикардит +Миокард инфарктисинин аскынуы +Перикард уйкелис шуы
Жедел трансмуральды миокард инфарктисимен наукаста аурудын 2-ши куни журектин абсолютти туйык аймагында шу пайда болды. Шу стетоскопты баскада кушейеди. Наукаста дамыган патологиялар:+Перикардит +Миокард инфарктисинин аскынуы +Перикард уйкелис шуы
Жедел трансмуральды миокард инфарктисимен наукаста аурудын 2-ши куни журектин абсолютти туйык аймагында шу пайда болды. Шу стетоскопты баскада кушейеди. Наукаста дамыган патологиялар:A) Перикардит +F) Миокард инфарктисинин аскынуы +G) Перикард уйкелис шуы +
Женил дарежели пневмониянын диагностикалык критерилери:+Дене кызуынын 370-380 С котерилуи +Окпенин 1-2 сегментинин закымдануы+Аскынулардын болмауы
Женил дарежели пневмониянын диагностикалык критерилери:+Дене кызуынын 370-380 С котерилуи +Окпенин 1-2 сегментинин закымдануы+Аскынулардын болмауы
Женил дарежели пневмониянын диагностикалык критерилери:A) Дене кызуынын 370-380 С котерилуи +D) Окпенин 1-2 сегментинин закымдануы +E) Аскынулардын болмауы +
Жуйели кызыл жегидеги буындык синдром белгилери:+Буын бетинин эрозиясынын болмауы+Усак буындардын басым закымдануы+Буын манындагы тиндердин закымдануы
Жуйели кызыл жегидеги буындык синдром белгилери:+Буын бетинин эрозиясынын болмауы+Усак буындардын басым закымдануы+Буын манындагы тиндердин закымдануы
Жуйели кызыл жегидеги неврологиялык бузылыстар:+Тырысу устамалары+Мононейропатиялар+Полинейропатиялар
Жуйели кызыл жегидеги неврологиялык бузылыстар:+Тырысу устамалары+Мононейропатиялар+Полинейропатиялар
Жуйели кызыл жегинин улкен диагностикалык критерилери:+Беттеги «кобелек» симтомы+Антинуклеарлык фактор титринин жогары болуы+LE – жасушаларынын аныкталуы
Жуйели кызыл жегинин улкен диагностикалык критерилери:+Беттеги «кобелек» симтомы+Антинуклеарлык фактор титринин жогары болуы+LE – жасушаларынын аныкталуы
Жуйели кызыл жегинин этиологиялык факторы:+Созылмалы вирусты инфекциялар+Генетикалык бейимдеушилик+Комирсуларды коп пайдалану
Жуйели кызыл жегинин этиологиялык факторы:+Созылмалы вирусты инфекциялар+Генетикалык бейимдеушилик+Комирсуларды коп пайдалану
Жуйели склеродермияга тан:+Синдром Рейно+Остеолиз+Кальциноз
Жуйели склеродермияга тан:+Синдром Рейно+Остеолиз+Кальциноз
Жуйели склеродермиянын дамуына себепши факторлар:+Вибрация+Нейроэндокринди бузылыстар+Жаракаттар
Жуйели склеродермиянын дамуына себепши факторлар:+Вибрация+Нейроэндокринди бузылыстар+Жаракаттар
Журек жеткиликсиздигиндегинин клиникалык симтомдары:+Журек шекараларынын кенеюи +«Шокырыкты ыргак» естилуи+Трофикалык озгеристермен аяктагы исинулер
Журек жеткиликсиздигиндегинин клиникалык симтомдары:+Журек шекараларынын кенеюи +«Шокырыкты ыргак» естилуи+Трофикалык озгеристермен аяктагы исинулер
Журектин акауларынын диагностикасында колданылатын зерттеу адистери:+Электрокардиография+Фонокардиография+Эхокардиография
Журектин акауларынын диагностикасында колданылатын зерттеу адистери:+Электрокардиография+Фонокардиография+Эхокардиография
Журектин кагуы+Исинулер +Гипертония +Гематурия
Журектин кагуы+Исинулер +Гипертония +Гематурия
Журектин митральды акауларынын аскынулары:+Журекшелер фибрилляциясынын дамуына +Окпе сусиндиленуинин дамуына+Журектик демикпенин дамуына
Журектин митральды акауларынын аскынулары:+Журекшелер фибрилляциясынын дамуына +Окпе сусиндиленуинин дамуына+Журектик демикпенин дамуына
Журектик демикпеге тан симптомдар:+Кенеттен инспираторлы туншыгудын дамуы +Ылгалды усак копиршикти сырылдардын естилуи +Наукаста ауа жетпеу сезими, суык тердин болуы
Журектик демикпеге тан симптомдар:+Кенеттен инспираторлы туншыгудын дамуы +Ылгалды усак копиршикти сырылдардын естилуи +Наукаста ауа жетпеу сезими, суык тердин болуы
Журекшелер фибрилляциясынын ЭКГ-лык белгилери:+Р тисшесинин орнына f толкындардын болуы +R-R интервалынын артурли болуы +Р тисшесинин мулдем болмауы
Журекшелер фибрилляциясынын ЭКГ-лык белгилери:+Р тисшесинин орнына f толкындардын болуы +R-R интервалынын артурли болуы +Р тисшесинин мулдем болмауы
Жуйели кызыл жегидеги буындык синдром белгилери:A) Буын бетинин эрозиясынын болмауы +C) Усак буындардын басым закымдануы+ F) Буын манындагы тиндердин закымдануы +
Жуйели кызыл жегидеги неврологиялык бузылыстар:A) Тырысу устамалары +B) Мононейропатиялар +D)Полинейропатиялар +
Жуйели кызыл жегинин улкен диагностикалык критерилери:B) Беттеги «кобелек» симтомы +E) Антинуклеарлык фактор титринин жогары болуы +H) LE – жасушаларынын аныкталуы +
Жуйели кызыл жегинин этиологиялык факторы:A) Созылмалы вирусты инфекциялар +C) Генетикалык бейимдеушилик +H)Комирсуларды коп пайдалану+
Жуйели склеродермияга тан:A) Синдром Рейно +C) Остеолиз +E) Кальциноз +
Жуйели склеродермиянын дамуына себепши факторлар:A) Вибрация +C) Нейроэндокринди бузылыстар +F) Жаракаттар +
Журек жеткиликсиздигиндегинин клиникалык симтомдары:A) Журек шекараларынын кенеюи+ D) «Шокырыкты ыргак» естилуи+G) Трофикалык озгеристермен аяктагы исинулер+
Журектик демикпеге тан симптомдар:A)Кенеттен инспираторлы туншыгудын дамуы +D) Ылгалды усак копиршикти сырылдардын естилуи +F) Наукаста ауа жетпеу сезими, суык тердин болуы +
Журектин акауларынын диагностикасында колданылатын зерттеу адистери:B)Электрокардиография+F)Фонокардиография +H) Эхокардиография +
Журектин митральды акауларынын аскынулары:C) Журекшелер фибрилляциясынын дамуына +E) Окпе сусиндиленуинин дамуына +G) Журектик демикпенин дамуына +
Журекшелер фибрилляциясынын ЭКГ-лык белгилери:C)Р тисшесинин орнына f толкындардын болуы+G) R-R интервалынын артурли болуы +H) Р тисшесинин мулдем болмауы +
Жыбыр аритмиясы дамитын патологиялык жагдайлар:+Миокард инфарктисинде +Тиреотоксикозда +Митральды стенозда
Жыбыр аритмиясы дамитын патологиялык жагдайлар:+Миокард инфарктисинде +Тиреотоксикозда +Митральды стенозда
Жыбыр аритмиясы дамитын патологиялык жагдайлар:A) Миокард инфарктисинде +C) Тиреотоксикозда +F) Митральды стенозда +
Жыбыр аритмиясы кезинде дамитын аскынулар:+Миокард инфарктиси +Ишемиялык инсультар +Канайналым бузылыстары
Жыбыр аритмиясы кезинде дамитын аскынулар:+Миокард инфарктиси +Ишемиялык инсультар +Канайналым бузылыстары
Ингаляциялык кортикостероидтарды унеми кабылдаганда дамитын жагымсыз асерлер:+Ауыз-жуткыншак кандидозы+Жотел+Дисфония
Ингаляциялык кортикостероидтарды унеми кабылдаганда дамитын жагымсыз асерлер:+Ауыз-жуткыншак кандидозы+Жотел+Дисфония
Ингаляциялык кортикостероидтарды унеми кабылдаганда дамитын жагымсыз асерлер:Ауыз-жуткыншак кандидозы +Жотел +Дисфония +
Инсулинге деген резистепттиликтин дамуына акеледи: +Инфекциялык аурулардын дамуы +Инсулиндик рецепторлардын патологиясы+Инсулинге карсы антиденелердин пайда болуы
Инсулинге деген резистепттиликтин дамуына акеледи: +Инфекциялык аурулардын дамуы +Инсулиндик рецепторлардын патологиясы+Инсулинге карсы антиденелердин пайда болуы
Инсулинге деген резистепттиликтин дамуына акеледи: B) Инфекциялык аурулардын дамуы +E) Инсулиндик рецепторлардын патологиясы +H) Инсулинге карсы антиденелердин пайда болуы +
Инсулиннин асер ету механизмине тан: +Белоктардын синтезин кушейту +Гликемияны томендету +Липолизди тежеу
Инсулиннин асер ету механизмине тан: +Белоктардын синтезин кушейту +Гликемияны томендету +Липолизди тежеу
Инсулиннин асер ету механизмине тан: A) Белоктардын синтезин кушейту +B) Гликемияны томендету+E)Липолизди тежеу +
Инсулинотерапиянын аскынуларына жатады:+Липоатрофия +Липогипертрофия +Сомоджи синдромы
Инсулинотерапиянын аскынуларына жатады:+Липоатрофия +Липогипертрофия +Сомоджи синдромы
Инсулинотерапиянын аскынуларына жатады:B) Липоатрофия +C) Липогипертрофия +H) Сомоджи синдромы +
Интерстициальды пневмонияларды тугызатын коздыргыштар:Вирустар + Риккетсиялар +Микоплазма +
Интерстициальды пневмонияларды тугызатын коздыргыштар:+Вирустар +Риккетсиялар+Микоплазма
Интерстициальды пневмонияларды тугызатын коздыргыштар:+Вирустар +Риккетсиялар+Микоплазма
Инфарктан кейинги Дресслер синдромына тан: A) Перикард жане плевра уйкелис шу +E) Аутоиммунды механизмде дамуы +H) Полиартриттин болуы +Миокард инфарктисинде аныкталады:A) Ишемия аймагы+E) Некроз аймагы+H)Закымдану аймагы +
Инфарктан кейинги Дресслер синдромына тан:+Перикард жане плевра уйкелис шу +Аутоиммунды механизмде дамуы +Полиартриттин болуы
Инфарктан кейинги Дресслер синдромына тан:+Перикард жане плевра уйкелис шу +Аутоиммунды механизмде дамуы +Полиартриттин болуы
Инфекцияга-тауелди бронхылык демикпемен наукаста окпелик гипертензияны емдеуде колданылатын препараттар:
Инфекцияга-тауелди бронхылык демикпемен наукаста окпелик гипертензияны емдеуде колданылатын препараттар:+Нифедипин+Эуфиллин +Изосорбид динитраты
Инфекцияга-тауелди бронхылык демикпемен наукаста окпелик гипертензияны емдеуде колданылатын препараттар:+Нифедипин+Эуфиллин +Изосорбид динитраты
Инфекциялык-уытты шоктын айкын шок кезенине тан белгилер:+Тахикардия, АК томендеуи+Олигурия, анурия, диарея+Айкын ентигу
Инфекциялык-уытты шоктын айкын шок кезенине тан белгилер:+Тахикардия, АК томендеуи+Олигурия, анурия, диарея+Айкын ентигу
Инфекциялык-уытты шоктын айкын шок кезенине тан белгилер:Тахикардия, АК томендеуи + Олигурия, анурия, диарея+ Айкын ентигу+
И типти кантты диабеттин негизги этиологиялык факторлары:+в-жасушалардын вирусты закымданулары +Лангерганс аралшыгынын аутоиммунды закымдануы +HLА-жуйесимен белгили бир гендеримен берилуи
И типти кантты диабеттин негизги этиологиялык факторлары:+в-жасушалардын вирусты закымданулары +Лангерганс аралшыгынын аутоиммунды закымдануы +HLА-жуйесимен белгили бир гендеримен берилуи
И типти кантты диабеттин емдеуде колданылады:+Узак асерли инсулиндер +Кыска асерли инсулиндер +Ультракыска асерли инсулиндер
И типти кантты диабеттин емдеуде колданылады:+Узак асерли инсулиндер +Кыска асерли инсулиндер +Ультракыска асерли инсулиндер
И типти кантты диабеттин емдеуде колданылады:C) Узак асерли инсулиндер +D) Кыска асерли инсулиндер +H)Ультракыска асерли инсулиндер +
И типти кантты диабеттин негизги этиологиялык факторлары:B) -жасушалардын вирусты закымданулары +D) Лангерганс аралшыгынын аутоиммунды закымдануы +E) HLA-жуйесимен белгили бир гендеримен берилуи
ИИ типти кантты диабетинде жии олим жагдайына акелетин себептер:+Миокард инфарктиси +Ишемиялык инсульттер+Геморрагиялык инсультер
ИИ типти кантты диабетинде жии олим жагдайына акелетин себептер:+Миокард инфарктиси +Ишемиялык инсульттер+Геморрагиялык инсультер
ИИ типти кантты диабеттин емдеуде колданылатын препаратар:+Сульфанилмочевина туындылары +Бигуанидтер +Меглитинидтер
ИИ типти кантты диабеттин емдеуде колданылатын препаратар:+Сульфанилмочевина туындылары +Бигуанидтер +Меглитинидтер
ИИ типти кантты диабетинде жии олим жагдайына акелетин себептер:C) Миокард инфарктиси +G) Ишемиялык инсульттер +H) Геморрагиялык инсультер +
ИИ типти кантты диабеттин емдеуде колданылатын препаратар:B) Сульфанилмочевина туындылары +E) Бигуанидтер +G) Меглитинидтер +
Улкен шенбердеги иркилиспен канайналым жеткиликсиздигинин клиникалык белгилери:+Гепатомегалия+Аяктардын исинуи +Асцит
Улкен шенбердеги иркилиспен канайналым жеткиликсиздигинин клиникалык белгилери:+Гепатомегалия+Аяктардын исинуи +Асцит
Ушжармалы какпакша жеткиликсиздигинин клиникалык белгилери:+Семсер таризди осиндинин устинен систолалык шу+Журектин салыстырмалы шекарасынын онга ыгысуы+Мойын веналарынын систолалык пульсациясы
Ушжармалы какпакша жеткиликсиздигинин клиникалык белгилери:+Семсер таризди осиндинин устинен систолалык шу+Журектин салыстырмалы шекарасынын онга ыгысуы+Мойын веналарынын систолалык пульсациясы
Ушжармалы какпакшанын тарылуынын клиникалык белгилери:+Журектин салыстырмалы шекарасынын онга ыгысуы +Семсер таризди осиндинин устинде и тоннын алсиреуи+Семсер таризди осиндинин устинен диастолалык шудын естилуи
Ушжармалы какпакшанын тарылуынын клиникалык белгилери:+Журектин салыстырмалы шекарасынын онга ыгысуы +Семсер таризди осиндинин устинде и тоннын алсиреуи+Семсер таризди осиндинин устинен диастолалык шудын естилуи
Кабылдау болимине созылмалы панкреатиттин клиникалык коринисимен наукас акелинди. Наукаста эпигастр аймагындагы белди айналдыра ауырсыну, женилдик акелмейтин кусу наукастын айтуы бойынша алкогольдик ишимдикти кабылдаганан кейин пайда болган. Диагнозды нактылау ушин тагайындалатын зерттеулер:+Кандагы амилазаны аныктау +Курсак куысы агзаларын УДЗ+Несептеги диастазаны аныктау
Кабылдау болимине созылмалы панкреатиттин клиникалык коринисимен наукас акелинди. Наукаста эпигастр аймагындагы белди айналдыра ауырсыну, женилдик акелмейтин кусу наукастын айтуы бойынша алкогольдик ишимдикти кабылдаганан кейин пайда болган. Диагнозды нактылау ушин тагайындалатын зерттеулер:+Кандагы амилазаны аныктау +Курсак куысы агзаларын УДЗ+Несептеги диастазаны аныктау
Калканша бези кызметин багалау ушин тагайындалатын зерттеулер:+Т3 жане Т4 денгейлерин аныктау +ТТГ денгейин аныктау +Калканша безин УДЗ
Калканша бези кызметин багалау ушин тагайындалатын зерттеулер:+Т3 жане Т4 денгейлерин аныктау +ТТГ денгейин аныктау +Калканша безин УДЗ
Кальций каналдарынын блокаторлары +Альдостерон антогонистери +
Канайналым жеткиликсиздигиндеги окпедеги озгеристер:+Ылгалды усак копиршикти сырылдар+Иркилисти пневмониянын дамуы +Журек демикпесинин дамуы
Канайналым жеткиликсиздигиндеги окпедеги озгеристер:+Ылгалды усак копиршикти сырылдар+Иркилисти пневмониянын дамуы +Журек демикпесинин дамуы
Канайналым жеткилисизидигине ен жии акелетин патологиялар:+Журектин ишемиялык ауруы +Журектин ревматикалык акаулары +Дилатациялык кардиомиопатия
Канайналым жеткилисизидигине ен жии акелетин патологиялар:+Журектин ишемиялык ауруы +Журектин ревматикалык акаулары +Дилатациялык кардиомиопатия
Кандай белгилер буйректин функциональды кызмети туралы малимет береди:+Изосстенурия +Шумактык фильтрациянын томендеуи +Кансарысуындагы креатиннин молшеринин жогарлау
Кандай белгилер буйректин функциональды кызмети туралы малимет береди:+Изосстенурия +Шумактык фильтрациянын томендеуи +Кансарысуындагы креатиннин молшеринин жогарлау
Кандай зерттеулер буйрек тромбозынын диагностикасында колданылады:+УДЗ адиси+Венаишилик урография +Ретроградты пиелография
Кандай зерттеулер буйрек тромбозынын диагностикасында колданылады:+УДЗ адиси+Венаишилик урография +Ретроградты пиелография
Кантукиру симтомы кездесетин аурулар:+Окпе артериясынын тромбоэмболиясы +Бронхоэктаз ауруы+Окпенин катерли исиги
Кантукиру симтомы кездесетин аурулар:+Окпе артериясынын тромбоэмболиясы +Бронхоэктаз ауруы+Окпенин катерли исиги
Кантты диабет кезиндеги инсипидарлы синдромнын симтомдары:+Шолдеу +Полиурия +Полидипсия
Кантты диабет кезиндеги инсипидарлы синдромнын симтомдары:+Шолдеу +Полиурия +Полидипсия
Кантты диабетке акелетин факторлар:+Генетикалык бейимдеушилик +Стрестик жагдайлар +Вирусты инфекциялар
Кантты диабетке акелетин факторлар:+Генетикалык бейимдеушилик +Стрестик жагдайлар +Вирусты инфекциялар
Кантты диабеттин ерте аскынулары:+Гиперлактацидемиялык кома +Гиперосмолярлык кома +Гиперкетонемиялык кома
Кантты диабеттин ерте аскынулары:+Гиперлактацидемиялык кома +Гиперосмолярлык кома +Гиперкетонемиялык кома
Кантты диабеттин кеш аскынулары:+Диабеттик табан +Диабеттик нефропатия +Диабеттик ретинопатия
Кантты диабеттин кеш аскынулары:+Диабеттик табан +Диабеттик нефропатия +Диабеттик ретинопатия
Кардиогенди шокты емдеуде колданылатын препараттар:+Допамин +Преднизолон +Натрий бикорбонаты
Кардиогенди шокты емдеуде колданылатын препараттар:+Допамин +Преднизолон +Натрий бикорбонаты
Кардиогенди шокты емдеуде колданылатын препараттар:C) Допамин +E) Преднизолон +G) Натрий бикорбонаты+
Кардиогенди шоктын белгилери:+Артериялык гипотензия +Ацидоз +Олигурия
Кардиогенди шоктын белгилери:+Артериялык гипотензия +Ацидоз +Олигурия
Кардиогенди шоктын белгилери:A) Артериалык гипотензия +F) Ацидоз +H) Олигурия +
Карыншалык экстраситолиянын ЭКГ-лык белгилери:+Ерте пайда болатын QRS комплексинин болуы +Экстрасистолалык QRS комплекси кенейген, деформацияланган +Толык компенсаторлык узилистин болуы
Карыншалык экстраситолиянын ЭКГ-лык белгилери:+Ерте пайда болатын QRS комплексинин болуы +Экстрасистолалык QRS комплекси кенейген, деформацияланган +Толык компенсаторлык узилистин болуы
Коп жылдардан бери оттик тас ауруымен ауратын наукаста кейинги стационарда емделу барысында мальабсорбция синдромынын дамуымен екинши ретти созылмалы панкреатит диагностикаланды. Осы синдромга тан белгилер: +Панкреатогенди диарея +Дене салмагынын азаюы+Гипоальбуминемия, гиповитаминоз
Коп жылдардан бери оттик тас ауруымен ауратын наукаста кейинги стационарда емделу барысында мальабсорбция синдромынын дамуымен екинши ретти созылмалы панкреатит диагностикаланды. Осы синдромга тан белгилер: +Панкреатогенди диарея +Дене салмагынын азаюы+Гипоальбуминемия, гиповитаминоз
Кетоацидоздык команын еминде колданылатын шаралар:+Инсулин тапшылыгын жою, гипергликемияны томендету +Электролиттик бузылыстарды жане ацидозды калпына келтиру +Сусыздануды калпына келтиру
Кетоацидоздык команын еминде колданылатын шаралар:+Инсулин тапшылыгын жою, гипергликемияны томендету +Электролиттик бузылыстарды жане ацидозды калпына келтиру +Сусыздануды калпына келтиру
Кетоацидоздык команын еминде колданылатын шаралар:A) Инсулин тапшылыгын жою, гипергликемияны томендету +D) Электролиттик бузылыстарды жане ацидозды калпына келтиру +F) Сусыздануды калпына келтиру +
Киши канайналым шенбериндеги иркилистин клиникалык белгилери: +Гидроторакс +Туншыгу +Ентигу
Киши канайналым шенбериндеги иркилистин клиникалык белгилери: +Гидроторакс +Туншыгу +Ентигу
Киши канайналым шенбериндеги иркилистин клиникалык белгилери: B) Гидроторакс +D) Туншыгу +E) Ентигу +
Колка какпакшасы жеткиликсиздигиндеги аускультациялык белгилер:+Журек ушында И тоннын алсиреуи +Колканын устинен диастолалык шудын естилуи+Сан артериясы устинен Траубе кос тонынын естилуи
Колка какпакшасы жеткиликсиздигиндеги аускультациялык белгилер:+Журек ушында И тоннын алсиреуи +Колканын устинен диастолалык шудын естилуи+Сан артериясы устинен Траубе кос тонынын естилуи
Колка сагасынын тарылуына тан белгилер:+Стенокардиялык ауырсынулар+Тери кабаттарынын бозаруы+Артериалык гипотензия
Колка сагасынын тарылуына тан белгилер:+Стенокардиялык ауырсынулар+Тери кабаттарынын бозаруы+Артериалык гипотензия
Колка сагасынын тарылуынын аускультациялык белгилери:+Колканын устинде ИИ алсиреген+Систолалык шудын мойын тамырларына таралуы+Колканын устинен дореки систолалык шудын естилуи
Колка сагасынын тарылуынын аускультациялык белгилери:+Колканын устинде ИИ алсиреген+Систолалык шудын мойын тамырларына таралуы+Колканын устинен дореки систолалык шудын естилуи
Колкалык акауларга акелетин аурулар:+Жедел ревматиздик кызба+Инфекциялык эндокардит +Атеросклероз
Колкалык акауларга акелетин аурулар:+Жедел ревматиздик кызба+Инфекциялык эндокардит +Атеросклероз
Контринсулялык гормондарга жатады:+Адреналин +Тироксин +Глюкогон
Контринсулялык гормондарга жатады:+Адреналин +Тироксин +Глюкогон
Контринсулялык гормондарга жатады:A) Адреналин +C) Тироксин +D) Глюкогон +
Коп жылдардан бери оттик тас ауруымен ауратын наукаста кейинги стационарда емделу барысында мальабсорбция синдромынын дамуымен екинши ретти созылмалы панкреатит диагностикаланды. Осы синдромга тан белгилер: B) Панкреатогенди диарея +E) Дене салмагынын азаюы +F) Гипоальбуминемия, гиповитаминоз +
Курамында темири бар ферменттер:+Пероксидаза+Сукцинатдегидрогеназа+Цитохромоксидаза
Курамында темири бар ферменттер:+Пероксидаза+Сукцинатдегидрогеназа+Цитохромоксидаза
Кабылдау болимине созылмалы панкреатиттин клиникалык коринисимен наукас акелинди. Наукаста эпигастр аймагындагы белди айналдыра ауырсыну, женилдик акелмейтин кусу наукастын айтуы бойынша алкогольдик ишимдикти кабылдаганан кейин пайда болган. Диагнозды нактылау ушин тагайындалатын зерттеулер:A) Кандагы амилазаны аныктау +D) Курсак куысы агзаларын удз +H) Несептеги диастазаны аныктау +
Калканша бези кызметин багалау ушин тагайындалатын зерттеулер:B) Т3 жане Т4 денгейлерин аныктау+D)ТТГ денгейин аныктау +H) Калканша безин УДЗ +
Канайналым жеткиликсиздигиндеги окпедеги озгеристер:A) Ылгалды усак копиршикти сырылдар +D) Иркилисти пневмониянын дамуы +F) Журек демикпесинин дамуы +
Канайналым жеткилисизидигине ен жии акелетин патологиялар:A) Журектин ишемиялык ауруы +C) Журектин ревматикалык акаулары +D) Дилатациялык кардиомиопатия+
Кандай белгилер буйректин функциональды кызмети туралы малимет береди:B) Изосстенурия +C) Шумактык фильтрациянын томендеуи +F) Кансарысуындагы креатиннин молшеринин жогарлау +
Кандай зерттеулер буйрек тромбозынын диагностикасында колданылады:A) УДЗ адиси +B) Венаишилик урография +E) Ретроградты пиелография +
Кантты диабет кезиндеги инсипидарлы синдромнын симтомдары:A) Шолдеу +D) Полиурия +G) Полидипсия
Кантты диабетке акелетин факторлар:A) Генетикалык бейимдеушилик+ B) Стрестик жагдайлар +C) Вирусты инфекциялар+
Кантты диабеттин ерте аскынулары:A) Гиперлактацидемиялык кома +D) Гиперосмолярлык кома +F)Гиперкетонемиялык кома +
Кантты диабеттин кеш аскынулары:A) Диабеттик табан +C) Диабеттик нефропатия +G) Диабеттик ретинопатия +
Кантукиру симтомы кездесетин аурулар: Окпе артериясынын тромбоэмболиясы +F) Бронхоэктаз ауруы +H) Окпенин катерли исиги +
Карыншалык экстраситолиянын ЭКГ-лык белгилери:Ерте пайда болатын QRS комплексинин болуы +Экстрасистолалык QRS комплекси кенейген, деформацияланган +Толык компенсаторлык узилистин болуы +
Колка какпакшасы жеткиликсиздигиндеги аускультациялык белгилер:A) Журек ушында И тоннын алсиреуи +C) Колканын устинен диастолалык шудын естилуи +G) Сан артериясы устинен Траубе кос тонынын естилуи +
Колка сагасынын тарылуына тан белгилер:A) Стенокардиялык ауырсынулар +D) Тери кабаттарынын бозаруы+F)Артериалык гипотензия +
Колка сагасынын тарылуынын аускультациялык белгилери:B) Колканын устинде ИИ алсиреген +F) Систолалык шудын мойын тамырларына таралуы +H) Колканын устинен дореки систолалык шудын естилуи +
Колкалык акауларга акелетин аурулар:A) Жедел ревматиздик кызба +C) Инфекциялык эндокардит +F) Атеросклероз +
Курамында темири бар ферменттер:B) Пероксидаза +E) Сукцинатдегидрогеназа + F) Цитохромоксидаза +
Легионелламен шакырылган пневмониянын еминде тиимди препараттар:+Ровамицин +Азитромицин+Рокситромицин
Легионелламен шакырылган пневмониянын еминде тиимди препараттар:+Ровамицин +Азитромицин+Рокситромицин
Легионелламен шакырылган пневмониянын еминде тиимди препараттар:Ровамицин +Азитромицин +Рокситромицин +
Лейкемоидты реакцияларга тан белгилер:Миелоидты жане лимфоцитарлы турде болады +Септикалык жагдайларда байкалады +Иммунды гемолизде кездеседи +
Лейкемоидты реакцияларга тан белгилер:+Миелоидты жане лимфоцитарлы турде болады+Септикалык жагдайларда байкалады+Иммунды гемолизде кездеседи
Лейкемоидты реакцияларга тан белгилер:+Миелоидты жане лимфоцитарлы турде болады+Септикалык жагдайларда байкалады+Иммунды гемолизде кездеседи
Лимфа туйиндеринин улгаюы байкалатын аурулар:+Лимфогранулематозда+Созылмалы лимфолейкозда+Жедел лимфобласты лейкозда
Лимфа туйиндеринин улгаюы байкалатын аурулар:+Лимфогранулематозда+Созылмалы лимфолейкозда+Жедел лимфобласты лейкозда
Лимфа туйиндеринин улгаюы байкалатын аурулар:Лимфогранулематозда +Созылмалы лимфолейкозда +Жедел лимфобласты лейкозда+
Лимфогранулематоз кезиндеги кызбанын минездемеси:+Толкынтаризди кызбанын болуы +Кеш кезенинде туракты турде болуы+Тершендикпен уласуы
Лимфогранулематоз кезиндеги кызбанын минездемеси:+Толкынтаризди кызбанын болуы +Кеш кезенинде туракты турде болуы+Тершендикпен уласуы
Лимфогранулематоз кезиндеги кызбанын минездемеси:Толкынтаризди кызбанын болуы +Кеш кезенинде туракты турде болуы +Тершендикпен уласуы +
Мальабсорбция синдромын диагностикалауда манызды адистер:+Копрологиялык зерттеу +Кандагы жалпы белокты аныктау +Ащы ишектин биопсиясы
Мальабсорбция синдромын диагностикалауда манызды адистер:+Копрологиялык зерттеу +Кандагы жалпы белокты аныктау +Ащы ишектин биопсиясы
Мальабсорбция синдромын диагностикалауда манызды адистер:A) Копрологиялык зерттеу +D) Кандагы жалпы белокты аныктау +F) Ащы ишектин биопсиясы +
Мальабсорбция синдромына тан симтомдар:A) Дене салмагынын азаюы +D) Дерматиттер +F) Теринин кургауы +
Мальабсорбция синдромына тан симтомдар:+Дене салмагынын азаюы+Дерматиттер +Кыжылдау
Мальабсорбция синдромына тан симтомдар:+Дене салмагынын азаюы+Дерматиттер +Кыжылдау
Миокард инфарктисимен наукаста журек тусындагы ауырсыну синдромынын кушеюи, тахикардия, артериалык кысымнын кенет томендеуи, тамыр согысынын жип таризди алсиреуи, тери жамылгысынын бозаруы, суык тер байкалган. Наукаста дамыган патологиялар:+Кардиогенди шок +Миокард инфарктисинин аскынуы +Жедел сол жак карынша шамасыздыгы
Миокард инфарктисимен наукаста журек тусындагы ауырсыну синдромынын кушеюи, тахикардия, артериалык кысымнын кенет томендеуи, тамыр согысынын жип таризди алсиреуи, тери жамылгысынын бозаруы, суык тер байкалган. Наукаста дамыган патологиялар:+Кардиогенди шок +Миокард инфарктисинин аскынуы +Жедел сол жак карынша шамасыздыгы
Миокард инфарктисимен наукаста журек тусындагы ауырсыну синдромынын кушеюи, тахикардия, артериалык кысымнын кенет томендеуи, тамыр согысынын жип таризди алсиреуи, тери жамылгысынын бозаруы, суык тер байкалган.Наукаста дамыган патологиялар:B) Кардиогенди шок +F) Миокард инфарктисинин аскынуы +G) Жедел сол жак карынша шамасыздыгы +
Миокард инфарктисинде аныкталады:+Ишемия аймагы +Некроз аймагы+Закымдану аймагы
Миокард инфарктисинде аныкталады:+Ишемия аймагы +Некроз аймагы+Закымдану аймагы
Миокард инфарктисиндеги ауырсыну синдромына тан:A)Узак жане каркынды болады+D)Наркотикалык анальгетиктермен басылады +G) Нтитраттармен басылмайды +
Миокард инфарктисиндеги ауырсыну синдромына тан:+Узак жане каркынды болады +Наркотикалык анальгетиктермен басылады +Нтитраттармен басылмайды
Миокард инфарктисиндеги ауырсыну синдромына тан:+Узак жане каркынды болады +Наркотикалык анальгетиктермен басылады +Нтитраттармен басылмайды
Миокард инфарктисинин диагностикасындагы манызды синдромдар:+Ангинозды ауырсыну синдромы +Резорбционды-некроздык синдром +ЭКГ-дагы ошакты озгеристер синдромы
Миокард инфарктисинин диагностикасындагы манызды синдромдар:+Ангинозды ауырсыну синдромы +Резорбционды-некроздык синдром +ЭКГ-дагы ошакты озгеристер синдромы
Миокард инфарктисинин патогенетикалык механизмин курайды:+Атеросклероздык бляшканын узилуи +Таж артериясында тромбтын тузилуи +Таж артерияларынын спазмы
Миокард инфарктисинин патогенетикалык механизмин курайды:+Атеросклероздык бляшканын узилуи +Таж артериясында тромбтын тузилуи +Таж артерияларынын спазмы
Миокард инфарктисинин диагностикасындагы манызды синдромдар:A) Ангинозды ауырсыну синдромы+E) Резорбционды-некроздык синдром +G) ЭКГ-дагы ошакты озгеристер синдромы+
Миокард инфарктисинин патогенетикалык механизмин курайды:C) Атеросклероздык бляшканын узилуи +D) Таж артериясында тромбтын тузилуи +E) Таж артерияларынын спазмы +
Митральды какпакшанын жеткиликсиздигинин аускультациялык белгилери:+Журек ушында систолалык шу+Окпе сабауы устинен ИИ тоннын акценти+Журек ушында И тоннын алсиреуи
Митральды какпакшанын жеткиликсиздигинин аускультациялык белгилери:+Журек ушында систолалык шу+Окпе сабауы устинен ИИ тоннын акценти+Журек ушында И тоннын алсиреуи
Митральды какпакшанын жеткиликсиздигинин аускультациялык белгилери:A) Журек ушында систолалык шу +F) Окпе сабауы устинен ИИ тоннын акценти +G) Журек ушында И тоннын алсиреуи +
Митральды стеноздын аускультациялык белгилери:+И тон «шапалакты»+И нуктедеги диастолалык шу+ИИИ нуктедеги ИИ тоннын акценти
Митральды стеноздын аускультациялык белгилери:+И тон «шапалакты»+И нуктедеги диастолалык шу+ИИИ нуктедеги ИИ тоннын акценти
Митральды стеноздын клиникалык белгилери:+Ентигу, журектин кагуы, журек манындагы ауырсынулар+Журектин салыстырмалы шекарасы жогары жане онга ыгысады+«Бодене бытпылы» ыргагынын естилуи
Митральды стеноздын клиникалык белгилери:+Ентигу, журектин кагуы, журек манындагы ауырсынулар+Журектин салыстырмалы шекарасы жогары жане онга ыгысады+«Бодене бытпылы» ыргагынын естилуи
Митральды стеноздын аускультациялык белгилери:B) И тон «шапалакты» +D) И нуктедеги диастолалык шу +G) ИИИ нуктедеги ИИ тоннын акценти +
Митральды стеноздын клиникалык белгилери:C) Ентигу, журектин кагуы, журек манындагы ауырсынулар+E) Журектин салыстырмалы шекарасы жогары жане онга ыгысады +G) «Бодене бытпылы» ыргагынын естилуи +
Наукас 45 жаста, жалпы алсиздикке, тез шаршауга, табеттин болмауына, арыктауга, иштеги ауырсынуларга шагымданады. Объективти караганда: тери кабаттары кола тустес, АК-9050 мм сын. баг. бойынша. Наукаста аныкталган синдромдар: +Артериалык гипотензия синдромы +Аскорыту жуйесинин закымдану синдромы +Тери кабаттарынын закымдану синдромы
Наукас 45 жаста, жалпы алсиздикке, тез шаршауга, табеттин болмауына, арыктауга, иштеги ауырсынуларга шагымданады. Объективти караганда: тери кабаттары кола тустес, АК-9050 мм сын. баг. бойынша. Наукаста аныкталган синдромдар: +Артериалык гипотензия синдромы +Аскорыту жуйесинин закымдану синдромы +Тери кабаттарынын закымдану синдромы
Наукас 15 жылдан бери асказан ойык жара ауруымен даригердин бакылауында. Кейинги кездери алсиздик, дене салмагынын азаюы, табеттин томендеуи, ет тагамдарына деген жииркениш сезим пайда болды. Объективти караганда: тери кабаттары бозарган, адинамия байкалады. Пальпацияда эпигастр аймагында ауырсыну. Наукаска диагнозды аныктау тагайындалатын зерттеулер:+Нажисти жасырын канга тексеру +Асказанан биоптат алумен ФГДС +Асказанды рентгенологиялык зерттеу
Наукас 15 жылдан бери асказан ойык жара ауруымен даригердин бакылауында. Кейинги кездери алсиздик, дене салмагынын азаюы, табеттин томендеуи, ет тагамдарына деген жииркениш сезим пайда болды. Объективти караганда: тери кабаттары бозарган, адинамия байкалады. Пальпацияда эпигастр аймагында ауырсыну. Наукаска диагнозды аныктау тагайындалатын зерттеулер:+Нажисти жасырын канга тексеру +Асказанан биоптат алумен ФГДС +Асказанды рентгенологиялык зерттеу
Наукас 25 жылдан бери кенши болып жумыс истейди, кунине 1-1,5 корап темеки шегеди. Кейинги уакытта жургенде ентигу, дем шыгарудын киындауы, аздаган клегейли-иринди какырык пайда болганына шагынады. Наукаска тагайындлатын зерттеулер:+Рентгенографи+Спирография+Пикфлоуметрия
Наукас 25 жылдан бери кенши болып жумыс истейди, кунине 1-1,5 корап темеки шегеди. Кейинги уакытта жургенде ентигу, дем шыгарудын киындауы, аздаган клегейли-иринди какырык пайда болганына шагынады. Наукаска тагайындлатын зерттеулер:+Рентгенографи+Спирография+Пикфлоуметрия
Наукас 30 жаста, 3 жылдан бери асказан ойык жара ауруымен жылына 1-2 рет емделип турады. Осы жолы кофе койыртпагымен кусу, жалпы алсиздик, бастын айналуы пайда болды. Караганда: тери кабаттары бозарган, АК-9050 мм сын. баг. бойынша, ЖЖЖ – минутына 110 рет. Наукаста дамыган патологиялар: +Ойык жаранын аскынуы +Геморрагиялык шок +Ойык жарадан канкету
Наукас 30 жаста, 3 жылдан бери асказан ойык жара ауруымен жылына 1-2 рет емделип турады. Осы жолы кофе койыртпагымен кусу, жалпы алсиздик, бастын айналуы пайда болды. Караганда: тери кабаттары бозарган, АК-9050 мм сын. баг. бойынша, ЖЖЖ – минутына 110 рет. Наукаста дамыган патологиялар: +Ойык жаранын аскынуы +Геморрагиялык шок +Ойык жарадан канкету
Наукас 32 жаста, аздаган физикалык куштемедеги ентигуге, журектин катты кагу сезимине, тез шаршауга шагынады. Тексеру корытындысы бойынша митральды стеноз акауы аныкталды. Наукаста аныкталган аускультациялык озгеристер:+Журек ушында «шапалакты» И тон+Митральды какпакшанын ашылу шертпеси+Журек ушында систолалык шу
Наукас 32 жаста, аздаган физикалык куштемедеги ентигуге, журектин катты кагу сезимине, тез шаршауга шагынады. Тексеру корытындысы бойынша митральды стеноз акауы аныкталды. Наукаста аныкталган аускультациялык озгеристер:+Журек ушында «шапалакты» И тон+Митральды какпакшанын ашылу шертпеси+Журек ушында систолалык шу
Наукас 34 жаста, нейровегетативти бузылыстармен артериалык гипертензиянын дамуына байланысты емханада каралган. УДЗ-де сол жак буйрекусти безинин улгайганы аныкталды. Наукаста феохромоцитома ауруына деген кудик туындады. Диагнозды нактылау ушин наукаска жасалатын сынамалар:+Гистаминди сынама +Тропафенмен сынама +а-адреноблокаторлармен сынама
Наукас 34 жаста, нейровегетативти бузылыстармен артериалык гипертензиянын дамуына байланысты емханада каралган. УДЗ-де сол жак буйрекусти безинин улгайганы аныкталды. Наукаста феохромоцитома ауруына деген кудик туындады. Диагнозды нактылау ушин наукаска жасалатын сынамалар:+Гистаминди сынама +Тропафенмен сынама +а-адреноблокаторлармен сынама
Наукас 35 жаста, кенеттен устама туринде басынын катты ауырып, журеги айнып, кусуга шагымданып келди. Караганда: тершендик байкалады, тери кабаттары бозарган, денесинде дирил бар. Тахикардия, АК 230140 мм сын. баг. жогарлауы, гипергликемия, глюкозурия, протеинурия, лейкоцитоз аныкталды. Наукаста дамыган патологиялар:+Феохромоцитомалык криз +Эндокринди артериалык гиепртензия +Симтоматикалык артериалык гипертензия
Наукас 35 жаста, кенеттен устама туринде басынын катты ауырып, журеги айнып, кусуга шагымданып келди. Караганда: тершендик байкалады, тери кабаттары бозарган, денесинде дирил бар. Тахикардия, АК 230140 мм сын. баг. жогарлауы, гипергликемия, глюкозурия, протеинурия, лейкоцитоз аныкталды. Наукаста дамыган патологиялар:+Феохромоцитомалык криз +Эндокринди артериалык гиепртензия +Симтоматикалык артериалык гипертензия
Наукас 5 жылдан бери бронхылык демикпе аныкталган. Осы жолы бронхылык демикпе устамасы дамып стационарга келип тусти. Устаманы басу ушин тагайындалатын препараттар:+Преднизолон+Беротек+Ингакорт
Наукас 5 жылдан бери бронхылык демикпе аныкталган. Осы жолы бронхылык демикпе устамасы дамып стационарга келип тусти. Устаманы басу ушин тагайындалатын препараттар:+Преднизолон+Беротек+Ингакорт
Наукас 52 жаста, физикалык куштен кейин тос артында куйдирип ауырсыну жане сол жак иыкка таралуы байкалган. Нитроглицерин асерсиз. Алсиздик пен суык тер косылган. Тери жамылгысы бозарган мрамор таризди. Журек тондары туйык. АК 8050 мм.с.б, окпесинде озгерис жок. Наукаста дамыган патологиялар:+Миокард инфарктиси+Жедел коронарлык синдром +Кардиогенди шок
Наукас 52 жаста, физикалык куштен кейин тос артында куйдирип ауырсыну жане сол жак иыкка таралуы байкалган. Нитроглицерин асерсиз. Алсиздик пен суык тер косылган. Тери жамылгысы бозарган мрамор таризди. Журек тондары туйык. АК 8050 мм.с.б, окпесинде озгерис жок. Наукаста дамыган патологиялар:+Миокард инфарктиси+Жедел коронарлык синдром +Кардиогенди шок
Наукас 60 жаста, салмагы-103 кг, бойы-160 см. Кантты диабеттин ИИ типимен аурады, кейинги уакытта 24 ЕД инсулин кабылдайды. Кандагы кант молшери-2 ммольл. Наукаста ИИ типти кантты диабеттин дамуына акелген себептерге жатады:+Инсулин секрециясынын бузылысы+Тиндердин инсулинге резистентилиги +Бауырдагы глюкоза ондирилуинин жогарлауы
Наукас 60 жаста, салмагы-103 кг, бойы-160 см. Кантты диабеттин ИИ типимен аурады, кейинги уакытта 24 ЕД инсулин кабылдайды. Кандагы кант молшери-2 ммольл. Наукаста ИИ типти кантты диабеттин дамуына акелген себептерге жатады:+Инсулин секрециясынын бузылысы+Тиндердин инсулинге резистентилиги +Бауырдагы глюкоза ондирилуинин жогарлауы
Наукас 62 жаста. Клиникада зерттеу барысында тизе буындарынын басым закымдануымен деформирлеуши полиостеоартроз аныкталды. Наукаска тагайындалатын ем:+Стероидты емес кабынуга карсы препраттар+Хондропротекторларды тагайындау+Жасанды синовиальды суйыктыкты енгизу
Наукас 62 жаста. Клиникада зерттеу барысында тизе буындарынын басым закымдануымен деформирлеуши полиостеоартроз аныкталды. Наукаска тагайындалатын ем:+Стероидты емес кабынуга карсы препраттар+Хондропротекторларды тагайындау+Жасанды синовиальды суйыктыкты енгизу
Наукас 68 жаста, коп жылдан бери темеки шегеди, артык салмагы бар. Кенседе есепши болып жумыс истейди. Физикалык куштемеден кейин сол жак иыкка таралатын тос артында басып ауырсыну пайда болды. Нитроглицерин кабылдаганнан кейин ауырсыну басылды. Наукаста аныкталган баскарылатын кауып факторлары:+Темеки шегу +Семиздик +Гиподинамия
Наукас 68 жаста, коп жылдан бери темеки шегеди, артык салмагы бар. Кенседе есепши болып жумыс истейди. Физикалык куштемеден кейин сол жак иыкка таралатын тос артында басып ауырсыну пайда болды. Нитроглицерин кабылдаганнан кейин ауырсыну басылды. Наукаста аныкталган баскарылатын кауып факторлары:+Темеки шегу +Семиздик +Гиподинамия
Наукас алгаш рет пайда болган журектин шалыс согуына шагымданып келди. ЭКГ-да барлык тиркемелерде Р тисшеси жок, f толкындары тиркелген, QRS кешени озгериссиз. ЖЖЖ минутына 152-124 рет. Наукаста дамыган патология: +Паркосизмальды устама +Жыбыр аритмиясы +Журек ыргагынын бузылуы
Наукас алгаш рет пайда болган журектин шалыс согуына шагымданып келди. ЭКГ-да барлык тиркемелерде Р тисшеси жок, f толкындары тиркелген, QRS кешени озгериссиз. ЖЖЖ минутына 152-124 рет. Наукаста дамыган патология: +Паркосизмальды устама +Жыбыр аритмиясы +Журек ыргагынын бузылуы
Наукас анамнезинде узак уакыт бойы туншыгу устамсымен жотел мазалайды. Суык тигенен сон туншыгу устамасы жиилеп, беротек ингаляцияларымен басылмады. Караганда: дене кызуы 380С, териси ылгалды, ТАЖ минутына 24 рет, тыныс каткыл, дем шыгаруы узарган, окпенин жогаргы боликтеринде кургак сырылдар, сол жак колтык асты аймагында ылгалды усаккопиршикти сырылдар естиледи. Наукаста аныкталган синдромдар:+Бронхообструктивти синдром +Окпенин инфильтративти кабыну синдромы +Интоксикациялык синдром
Наукас анамнезинде узак уакыт бойы туншыгу устамсымен жотел мазалайды. Суык тигенен сон туншыгу устамасы жиилеп, беротек ингаляцияларымен басылмады. Караганда: дене кызуы 380С, териси ылгалды, ТАЖ минутына 24 рет, тыныс каткыл, дем шыгаруы узарган, окпенин жогаргы боликтеринде кургак сырылдар, сол жак колтык асты аймагында ылгалды усаккопиршикти сырылдар естиледи. Наукаста аныкталган синдромдар:+Бронхообструктивти синдром +Окпенин инфильтративти кабыну синдромы +Интоксикациялык синдром
Наукас басынын ауруына, басынын айналуына, бастагы пульсациялык сезимге, козуга шагымданады. Караганда: мойын тери кабаттарында кызгылт дактар, журектин кагуы, АК 220110 мм сынап баганасына дейин жогарлауы байкалады. Жалпы кан анализинде: лейкоциттер-9,6 х 10х9л, кандагы кант молшери-8,4 ммольл. Наукаста аныкталган синдромдар:
Наукас басынын ауруына, басынын айналуына, бастагы пульсациялык сезимге, козуга шагымданады. Караганда: мойын тери кабаттарында кызгылт дактар, журектин кагуы, АК 220110 мм сынап баганасына дейин жогарлауы байкалады. Жалпы кан анализинде: лейкоциттер-9,6 х 10х9л, кандагы кант молшери-8,4 ммольл. Наукаста аныкталган синдромдар:
Наукас гипергликемиялык гиперосмолярлык комамен стационарга жеткизилди. Гипергликемия-32 ммольл курады. Наукас ес-туссиз, коз алмасы жумсарган, бирнеше рет тырысу устамасы болган. Кенеттен наукаста АК курт томендеп, нистагм, салдану дамып, наукас кайтыс болды. Наукаста олимге акелген себептер: +Артериялар мен веналардын тромбозы +Олигурия жане азотемиямен буйрек шамасыздыгы+Мидын исинуи
Наукас гипергликемиялык гиперосмолярлык комамен стационарга жеткизилди. Гипергликемия-32 ммольл курады. Наукас ес-туссиз, коз алмасы жумсарган, бирнеше рет тырысу устамасы болган. Кенеттен наукаста АК курт томендеп, нистагм, салдану дамып, наукас кайтыс болды. Наукаста олимге акелген себептер: +Артериялар мен веналардын тромбозы +Олигурия жане азотемиямен буйрек шамасыздыгы+Мидын исинуи
Наукас ер адам, 49 жаста. Кеше моншаган тускенен кейин алкогольдик ишимдик кабылдап тун ортасында аяктын улкен саусагы катты ауырып, исинип кетти. Наукаста подагралык артритка деген кудик бар. Бул ауруда аныкталатын лабораторлы озгеристер:+Кандагы несеп кышкылынын жогарлауы+Солга ыгысумен нейтрофильди лекоцитоз+Серомукодтин, фибриногеннин жогарлауы
Наукас ер адам, 49 жаста. Кеше моншаган тускенен кейин алкогольдик ишимдик кабылдап тун ортасында аяктын улкен саусагы катты ауырып, исинип кетти. Наукаста подагралык артритка деген кудик бар. Бул ауруда аныкталатын лабораторлы озгеристер:+Кандагы несеп кышкылынын жогарлауы+Солга ыгысумен нейтрофильди лекоцитоз+Серомукодтин, фибриногеннин жогарлауы
Наукас ер адам, 56 жаста, темеки шегеди. Уш жыл бурын миокард инфарктисимен ауырган. Акеси 52 жасында миокард инфарктисинен кайтыс болган. Журек тондары туйакталган, ыргакты. АК-180100 мм.сын.баг, холестерин – 8,0 ммольл. Наукаста аныкталган баскарылмайтын кауып факторлары:+Жынысы +Жасы +Тукымкуалаушылык
Наукас ер адам, 56 жаста, темеки шегеди. Уш жыл бурын миокард инфарктисимен ауырган. Акеси 52 жасында миокард инфарктисинен кайтыс болган. Журек тондары туйакталган, ыргакты. АК-180100 мм.сын.баг, холестерин – 8,0 ммольл. Наукаста аныкталган баскарылмайтын кауып факторлары:+Жынысы +Жасы +Тукымкуалаушылык
Наукас жасынан темеки тартады. Суык тигенен кейин жагдайы нашарлап, жотел кушейип, какарыктын кобеюи, дене кызуынын 38,40С жогарлауы, калтырау пайда болган. Караганда: тери жамылгысы ылгалды, кеуде клеткасы «бошке» таризди, тыныс каткыл, окпенин жогаргы боликтеринде кургак сырылдар, он жак окпенин томенги болигинде ылгалды усаккопиршикти сырылар естиледи, дем шыгаруы узарган. ТАЖ минутына 25-26 рет. Наукаста аныкталган патологиялар:+Ауруханадан тыс пневония+Окпенин созылмалы обструктивти ауруы+Окпе эфиземасы
Наукас жасынан темеки тартады. Суык тигенен кейин жагдайы нашарлап, жотел кушейип, какарыктын кобеюи, дене кызуынын 38,40С жогарлауы, калтырау пайда болган. Караганда: тери жамылгысы ылгалды, кеуде клеткасы «бошке» таризди, тыныс каткыл, окпенин жогаргы боликтеринде кургак сырылдар, он жак окпенин томенги болигинде ылгалды усаккопиршикти сырылар естиледи, дем шыгаруы узарган. ТАЖ минутына 25-26 рет. Наукаста аныкталган патологиялар:+Ауруханадан тыс пневония+Окпенин созылмалы обструктивти ауруы+Окпе эфиземасы
Наукас журектин катты согуына, «журектин токтап калу» сезимине шагымданды. Анамнезинде бир жыл бурын миокард инфарктисимен ауырган. ЭКГ-да синусты ыргак, ерте кезектен тыс Р-тисшеси жане одан кейинги озгермеген QRST кешени аныкталды. Наукаста дамыган патология: +Журекшелик экстраситолия +Карынша устилик экстраситолия +Суправентрикулярлык эктраситолия
Наукас журектин катты согуына, «журектин токтап калу» сезимине шагымданды. Анамнезинде бир жыл бурын миокард инфарктисимен ауырган. ЭКГ-да синусты ыргак, ерте кезектен тыс Р-тисшеси жане одан кейинги озгермеген QRST кешени аныкталды. Наукаста дамыган патология: +Журекшелик экстраситолия +Карынша устилик экстраситолия +Суправентрикулярлык эктраситолия
Наукас инсипидарлы синдромнын клиникасымен емханага тексерилип, алгаш рет ИИ типти кантты диабети аныкталды. Гипергликемия 8,5 ммольл курады. Анамнезинде 30 жасынан бастап семиздик байкалган, кейинги 5 жылда артериалык гиепртензия дамыган. Наукастын акеси ИИ типти кантты диабетимен ауырып, 55 жасында миокард инфарктисинен кайтыс болган. Наукаста кантты диабеттин дамуына акелген факторлар: +Инсулингерезистенттилик +Тукымкулаушылык бейимдилик +Метаболизмдик синдром
Наукас инсипидарлы синдромнын клиникасымен емханага тексерилип, алгаш рет ИИ типти кантты диабети аныкталды. Гипергликемия 8,5 ммольл курады. Анамнезинде 30 жасынан бастап семиздик байкалган, кейинги 5 жылда артериалык гиепртензия дамыган. Наукастын акеси ИИ типти кантты диабетимен ауырып, 55 жасында миокард инфарктисинен кайтыс болган. Наукаста кантты диабеттин дамуына акелген факторлар: +Инсулингерезистенттилик +Тукымкулаушылык бейимдилик +Метаболизмдик синдром
Наукас И типти кантты диабетпен аурады. Суык тиюмен байланысты жагдайынын нашарлауы, уйкышылдык, табеттин томендеуи, журектин айнуы, шолдеу пайда болды. Гипергликемия – 25 ммольл курады. Несепте ацетон он манди. Наукаста гипергликемиялык гиперкетонемиялык команын И кезени диагностикаланды. Наукаска тагайындалатын емдеу шаралары: +Кыска асерли инсулиндер +Электролиттик балансты калпына келтиру +Сусызданумен куресу
Наукас И типти кантты диабетпен аурады. Суык тиюмен байланысты жагдайынын нашарлауы, уйкышылдык, табеттин томендеуи, журектин айнуы, шолдеу пайда болды. Гипергликемия – 25 ммольл курады. Несепте ацетон он манди. Наукаста гипергликемиялык гиперкетонемиялык команын И кезени диагностикаланды. Наукаска тагайындалатын емдеу шаралары: +Кыска асерли инсулиндер +Электролиттик балансты калпына келтиру +Сусызданумен куресу
Наукас К, ревматоидты артритпен ауырганына 5 жыл болды. Соган байланысты индометацинди 25 мг молшерде кунине 3 рет, метотрексатты 7,5 мг молшерде аптасына кабылдайды. Жалпы кан анализинде: Нb-92 гл, эритроциттер – 3х1012л, лейкоциттер-6,8 * 109 л, ЭТЖ-48 ммсагат. Кан сарысуындагы темир мен трансферрин концентрациясы томендеген. Григерсен реакциясы терис. Наукаста дамыган анемия:+Аутоиммунды анемия+Гипохромды анемия+Аутоиммунды гипохромды анемия
Наукас К, ревматоидты артритпен ауырганына 5 жыл болды. Соган байланысты индометацинди 25 мг молшерде кунине 3 рет, метотрексатты 7,5 мг молшерде аптасына кабылдайды. Жалпы кан анализинде: Нb-92 гл, эритроциттер – 3х1012л, лейкоциттер-6,8 * 109 л, ЭТЖ-48 ммсагат. Кан сарысуындагы темир мен трансферрин концентрациясы томендеген. Григерсен реакциясы терис. Наукаста дамыган анемия:+Аутоиммунды анемия+Гипохромды анемия+Аутоиммунды гипохромды анемия
Наукас коп жыл бойы кунине 2 кораптан темеки шегеди. Кейинги 3-4 айда канаралас какырыктын болинуи, дене салмагынын азаюы, тунги уакыттагы мазалайтын жотел, субфебрильди температура пайда болды. Наукаска тагайындалатын зерттеулер:+Бронхоскопия +Рентгенография +Компьютерлик томография
Наукас коп жыл бойы кунине 2 кораптан темеки шегеди. Кейинги 3-4 айда канаралас какырыктын болинуи, дене салмагынын азаюы, тунги уакыттагы мазалайтын жотел, субфебрильди температура пайда болды. Наукаска тагайындалатын зерттеулер:+Бронхоскопия +Рентгенография +Компьютерлик томография
Наукас коп жылдан бери алкогольдик ишимдиктерди шамадан тыс пайдаланады. Кейинги уакытта анорексия, журектин айнуы, кусу, арыктау, жалпы алсиздик, аздаган саргаю мазалайды. Стационарда тексеру барсында алкогольдик гепатит диагностикаланды. Осы наукаста бауырдан биоптат алып зерттегенде, бауырда аныкталатын морфологиялык озгеристер:+Гепатоциттердин дегенерациясы мен некрозы +Полиморфты жасушалардын болуы+Маллори денешиктеринин болуы
Наукас коп жылдан бери алкогольдик ишимдиктерди шамадан тыс пайдаланады. Кейинги уакытта анорексия, журектин айнуы, кусу, арыктау, жалпы алсиздик, аздаган саргаю мазалайды. Стационарда тексеру барсында алкогольдик гепатит диагностикаланды. Осы наукаста бауырдан биоптат алып зерттегенде, бауырда аныкталатын морфологиялык озгеристер:+Гепатоциттердин дегенерациясы мен некрозы +Полиморфты жасушалардын болуы+Маллори денешиктеринин болуы
Наукас коп жылдан бери кенши болып жумыс истейди, кунине 1-1,5 корап темеки шегеди. Жумыс барысында ауырып сол жак окпенин томенги болигинин пневмониясы аныкталды. Осы аурудын дамуына себепши болган факторлар:+Суык тию+Касиптик зияндылык +Темеки шегу
Наукас коп жылдан бери кенши болып жумыс истейди, кунине 1-1,5 корап темеки шегеди. Жумыс барысында ауырып сол жак окпенин томенги болигинин пневмониясы аныкталды. Осы аурудын дамуына себепши болган факторлар:+Суык тию+Касиптик зияндылык +Темеки шегу
Наукас клиникага сол жак карыншанын алдынгы бетинин транссмуральды миокард инфарктисимен келип тусти. Екинши куни наукаста ЭКГ-да жии карыншалык экстарсистолиялар аныкталды. Наукаска тагайындалатын антиаритмиялык препараттар:+Лидокаин +Кордарон +Калий препараттары
Наукас клиникага сол жак карыншанын алдынгы бетинин транссмуральды миокард инфарктисимен келип тусти. Екинши куни наукаста ЭКГ-да жии карыншалык экстарсистолиялар аныкталды. Наукаска тагайындалатын антиаритмиялык препараттар:+Лидокаин +Кордарон +Калий препараттары
Наукас миокард инфарктисимен клиникада емделуде. Аурудын 11 куни наукастын жагдайы курт нашарлап, ентигу, ауа жетпеу сезими пайда болды. Журектин ушында бурын аныкталмаган дореки систолалык шу естиледи. АК 11060 мм сын.баг., ЖЖЖ минутына 102 рет. Окпесинде артурли калибрли ылгалды сырылдар естиледи. ЭКГ-да динамика жок, «катып калган» белгилер аныкталды. Наукаста дамыган патологиялар:+Окпе сусиндиленуи +Журек аневризмасы+Журек демикпеси
Наукас миокард инфарктисимен клиникада емделуде. Аурудын 11 куни наукастын жагдайы курт нашарлап, ентигу, ауа жетпеу сезими пайда болды. Журектин ушында бурын аныкталмаган дореки систолалык шу естиледи. АК 11060 мм сын.баг., ЖЖЖ минутына 102 рет. Окпесинде артурли калибрли ылгалды сырылдар естиледи. ЭКГ-да динамика жок, «катып калган» белгилер аныкталды. Наукаста дамыган патологиялар:+Окпе сусиндиленуи +Журек аневризмасы+Журек демикпеси
Наукас созылмалы ревматизмдик журек ауруы, косарланган митральды акауымен унеми кардиологтын бакылауында. Кейинги кездери наукаста тыныштыкта ентигу, ауа жетпеу сезими, журектин кагуы, аяктарынын кешке карай исинуи пайда болды. Наукаста дамыган патологиялык озгеристер:+Киши канайналымдагы иркилис+Журекшелер фибрилляциясы+Улкен канайналымдагы иркилис
Наукас созылмалы ревматизмдик журек ауруы, косарланган митральды акауымен унеми кардиологтын бакылауында. Кейинги кездери наукаста тыныштыкта ентигу, ауа жетпеу сезими, журектин кагуы, аяктарынын кешке карай исинуи пайда болды. Наукаста дамыган патологиялык озгеристер:+Киши канайналымдагы иркилис+Журекшелер фибрилляциясы+Улкен канайналымдагы иркилис
Наукас тизе буынындагы катты ауырсынуга, дене кызуынын жогарлауына, несеп болинудеги ауырсынуга шагынады. Наукаста болжанатын аурулар:+Рейтер синдромы +Гонококкты артрит+Реактивти артрит
Наукас тизе буынындагы катты ауырсынуга, дене кызуынын жогарлауына, несеп болинудеги ауырсынуга шагынады. Наукаста болжанатын аурулар:+Рейтер синдромы +Гонококкты артрит+Реактивти артрит
Наукас трансмуральды микокард инфарктисимен клиникада емделуде, аурудын 14-ши куни жагдайы курт нашарлап, дене кызуы 37,80 жогарлады. Зерттеу барысында наукаста инфарктан кейинги Дресслер синдромы диагностикаланды. Наукаста аныкталган патологиялар:+Плеврит +Пневмонит +Перикардит
Наукас трансмуральды микокард инфарктисимен клиникада емделуде, аурудын 14-ши куни жагдайы курт нашарлап, дене кызуы 37,80 жогарлады. Зерттеу барысында наукаста инфарктан кейинги Дресслер синдромы диагностикаланды. Наукаста аныкталган патологиялар:+Плеврит +Пневмонит +Перикардит
Наукас узак жылдар бойы алкогольдик ишимдикти шамадан тыс пайдаланады. Тексеру барысында анемия белгилери аныкталды. Наукаста фоли-тапшылык анемияга деген кудик бар. Фоли-тапшылык анемияга тан клиникалык коринистер:+Бастын айналуы+Алсиздик+Саргаю
Наукас узак жылдар бойы алкогольдик ишимдикти шамадан тыс пайдаланады. Тексеру барысында анемия белгилери аныкталды. Наукаста фоли-тапшылык анемияга деген кудик бар. Фоли-тапшылык анемияга тан клиникалык коринистер:+Бастын айналуы+Алсиздик+Саргаю
Наукас узак жылдар бойы бронхылык демикпенин гормонга тауелди туримен даригердин бакылауында. Осы жолы стационарга басынын ауруы, басынын айналуы, АК-240120 мм сын. баг. жогарлауымен жеткизилди. Наукаста дамыган патологиялар:+Симтоматикалык гипертензия+Иценко – Кушинг синдромы+Гипертониялык криздин И типти
Наукас узак жылдар бойы бронхылык демикпенин гормонга тауелди туримен даригердин бакылауында. Осы жолы стационарга басынын ауруы, басынын айналуы, АК-240120 мм сын. баг. жогарлауымен жеткизилди. Наукаста дамыган патологиялар:+Симтоматикалык гипертензия+Иценко – Кушинг синдромы+Гипертониялык криздин И типти
Наукас узак жылдар бойы окпенин созылмалы обструктивти ауруымен аурады. Сонгы кезде аягында исинулер, бауырынын улгаюы, окпе артериясынын устинде ИИ тон акценти пайда болган. Наукаста дамыган аскынулар:+Декомпенсирленген созылмалы окпелик журек+Киши шенбердеги иркилиспен окпелик гипертензия+Канайналым жеткиликсиздигимен улкен шенбердеги иркилис
Наукас узак жылдар бойы окпенин созылмалы обструктивти ауруымен аурады. Сонгы кезде аягында исинулер, бауырынын улгаюы, окпе артериясынын устинде ИИ тон акценти пайда болган. Наукаста дамыган аскынулар:+Декомпенсирленген созылмалы окпелик журек+Киши шенбердеги иркилиспен окпелик гипертензия+Канайналым жеткиликсиздигимен улкен шенбердеги иркилис
Наукас усак буындарынын катты ауырсынуына, олардагы козгалыстын шектелуине, терисинде кызыл дактардын пайда болуына шагынады. Наукаста жуйели кызыл жегинин дамуына деген кудик бар. Диагнозды нактылау ушин тагайындалатын зерттеулер:+LE-жасушаларын аныктау+Гемолитикалык анемия кумбс он манди болуы +Антистрептококкты антиденелер титрин аныктау
Наукас усак буындарынын катты ауырсынуына, олардагы козгалыстын шектелуине, терисинде кызыл дактардын пайда болуына шагынады. Наукаста жуйели кызыл жегинин дамуына деген кудик бар. Диагнозды нактылау ушин тагайындалатын зерттеулер:+LE-жасушаларын аныктау+Гемолитикалык анемия кумбс он манди болуы +Антистрептококкты антиденелер титрин аныктау
Наукас шангымен жорыкка шыканан кейин суык тиип, сол жак окпенин жогаргы болигинин пневмониясы диагностикаланды. Наукаска тагайындалатын ем:+Антибиотиктер +Муколитиктер+Дезинтоксикациялык терапия
Наукас шангымен жорыкка шыканан кейин суык тиип, сол жак окпенин жогаргы болигинин пневмониясы диагностикаланды. Наукаска тагайындалатын ем:+Антибиотиктер +Муколитиктер+Дезинтоксикациялык терапия
Наукаста 2 ай бурын жуйели склеродермия ауруы аныкталган. Осы жолы клиникага шынайы склеродермиялык буйректин клиникасымен келип тусти. Наукаста аныкталган озгеристер:+Олигоанурия+Артериалык гипертензия+Айкын протеинурия
Наукаста 2 ай бурын жуйели склеродермия ауруы аныкталган. Осы жолы клиникага шынайы склеродермиялык буйректин клиникасымен келип тусти. Наукаста аныкталган озгеристер:+Олигоанурия+Артериалык гипертензия+Айкын протеинурия
Наукаста 2 ай бурын зерттеу корытындысы бойынша феохромоцитома ауруынын абдоминальды тури аныкталды. Компьтерлик томграфияда сол жак буйрекусти безинде хромаффинди исик аныкталган. Осы жолы клиникага иштеги катты ауырсынумен, журектин айнуы, кусу жане АК 200110 мм сын. баг. жогарлауымен келип тусти. Наукаска тагайындалатын емдик шаралар:+а-адреноблокаторлармен АК томендету +Жоспарлы турдеги адреналэктомия жасау+Психоэмоциялык тыныштык, ыстыктан жане суыктан сактану
Наукаста 2 ай бурын зерттеу корытындысы бойынша феохромоцитома ауруынын абдоминальды тури аныкталды. Компьтерлик томграфияда сол жак буйрекусти безинде хромаффинди исик аныкталган. Осы жолы клиникага иштеги катты ауырсынумен, журектин айнуы, кусу жане АК 200110 мм сын. баг. жогарлауымен келип тусти. Наукаска тагайындалатын емдик шаралар:+а-адреноблокаторлармен АК томендету +Жоспарлы турдеги адреналэктомия жасау+Психоэмоциялык тыныштык, ыстыктан жане суыктан сактану
Наукаста 2 жыл бурын жуйели кызыл жеги ауруы диагностикаланган. Соган сайкес емдеу жургизилуде. Кейинги уакытта наукаста бауырдын закымдануы аныкталып «жегилик-гепатит» диагностикаланды. Наукаста аныкталган синдромдар:+Саргаю синдромы +Гепатомегалия+Цитолиз синдромы
Наукаста 2 жыл бурын жуйели кызыл жеги ауруы диагностикаланган. Соган сайкес емдеу жургизилуде. Кейинги уакытта наукаста бауырдын закымдануы аныкталып «жегилик-гепатит» диагностикаланды. Наукаста аныкталган синдромдар:+Саргаю синдромы +Гепатомегалия+Цитолиз синдромы
Наукаста 3 кун бойы дене кызуынын 390С жогарлауы, калтырау, аздаган клегейли-какырыкты жотел пайда болды. Ауырганын суык тиюмен байланыстырады. Наукаска диагноз кою максатынада тагайындалатын зерттеулер:+Жалпы какарык анализин+Кеуде агзаларынын рентгенографиясы+Жалпы кан анализин
Наукаста 3 кун бойы дене кызуынын 390С жогарлауы, калтырау, аздаган клегейли-какырыкты жотел пайда болды. Ауырганын суык тиюмен байланыстырады. Наукаска диагноз кою максатынада тагайындалатын зерттеулер:+Жалпы какарык анализин+Кеуде агзаларынын рентгенографиясы+Жалпы кан анализин
Наукаста АК 220110 мм.сын.баг. жогарлаганда, бас ауруы, бас айналуы, туншыгу, ауа жетпеу сезими, козу пайда болган. Наукаста дамыган патологиялар:+И типти гипертониялык криз +Журектик демикпе +Киши шенбердеги иркилис
Наукаста АК 220110 мм.сын.баг. жогарлаганда, бас ауруы, бас айналуы, туншыгу, ауа жетпеу сезими, козу пайда болган. Наукаста дамыган патологиялар:+И типти гипертониялык криз +Журектик демикпе +Киши шенбердеги иркилис
Наукаста бала кунинен бери жии мурыны канайды жане басы аурады. Зерттеу барысында дене битиминин жогары болиги жаксы дамыган, аяктарынын булшыкеттери алсиз, атрофияланган. АК 18090 мм сын. баг., аяктарында пульсация алсиреген. Кеуде клеткасын рентгенологиялык тексергенде кабырга аралыктардын «кертиктенуи» аныкталды. Наукастагы аныкталган патология:+Церебральды АГ+Симтоматикалык АГ +Колка коарктациясы
Наукаста бала кунинен бери жии мурыны канайды жане басы аурады. Зерттеу барысында дене битиминин жогары болиги жаксы дамыган, аяктарынын булшыкеттери алсиз, атрофияланган. АК 18090 мм сын. баг., аяктарында пульсация алсиреген. Кеуде клеткасын рентгенологиялык тексергенде кабырга аралыктардын «кертиктенуи» аныкталды. Наукастагы аныкталган патология:+Церебральды АГ+Симтоматикалык АГ +Колка коарктациясы
Наукаста бир ай бойы эпигастр аймагында тунги уакытта мазалайтын, тагам кабылдаганнан кейин басылатын ауырсынулар пайда болды. Наукастын айтуы бойынша кешеден бери кара тусти суйык нажис байкалган. Наукаска диагнозды нактылау ушин тагайындалатын зерттеулер: +Жалпы кан анализин +Фиброгастродуоденоскопия +Рентгенологиялык зерттеу
Наукаста бир ай бойы эпигастр аймагында тунги уакытта мазалайтын, тагам кабылдаганнан кейин басылатын ауырсынулар пайда болды. Наукастын айтуы бойынша кешеден бери кара тусти суйык нажис байкалган. Наукаска диагнозды нактылау ушин тагайындалатын зерттеулер: +Жалпы кан анализин +Фиброгастродуоденоскопия +Рентгенологиялык зерттеу
Наукаста бирнеше куннен бери ауырсынумен журетин кургак жане катты тагамды жегенде байкалатын дисфагия дамыды. Диагнозды аныктау ушин наукаска тагайындалатын аспапты зерттеулер:+Фиброгастродуоденоскопия +Онештен биоптат алып гистологиялык зерттеу+Контрасты затпен рентгенологиялык зерттеу
Наукаста бирнеше куннен бери ауырсынумен журетин кургак жане катты тагамды жегенде байкалатын дисфагия дамыды. Диагнозды аныктау ушин наукаска тагайындалатын аспапты зерттеулер:+Фиброгастродуоденоскопия +Онештен биоптат алып гистологиялык зерттеу+Контрасты затпен рентгенологиялык зерттеу
Наукаста жогары жане туракты диастолалык гипер¬тензия, киндиктен жогары аймакта иштин он жак болигине тарайтын систолалык шу аныкталды. Наукаска диагнозды аныктау ушин тагайындалатын зерттеулер:+Буйрек артерияларынын компьютерлик томограммасы +Буйрек артерияларынын артериографиясы +Реновазография
Наукаста жогары жане туракты диастолалык гипер¬тензия, киндиктен жогары аймакта иштин он жак болигине тарайтын систолалык шу аныкталды. Наукаска диагнозды аныктау ушин тагайындалатын зерттеулер:+Буйрек артерияларынын компьютерлик томограммасы +Буйрек артерияларынын артериографиясы +Реновазография
Наукаста жыбыр аритмиясы аныкталган. Казирги жагдайынын нашарлауы 3 сагат бурын журегинин катты кагуымен, шалыс согуымен, инспираторлык ентигумен байланысты. ЭКГ-да Р тисшеси жок, QRS комплекстери озгериссиз, ЖЖЖ минутына 210 рет, R-R аралыктары артурли. Наукаска тагайындалатын препараттар:+Изоптин +Амиокордин +Гепарин
Наукаста жыбыр аритмиясы аныкталган. Казирги жагдайынын нашарлауы 3 сагат бурын журегинин катты кагуымен, шалыс согуымен, инспираторлык ентигумен байланысты. ЭКГ-да Р тисшеси жок, QRS комплекстери озгериссиз, ЖЖЖ минутына 210 рет, R-R аралыктары артурли. Наукаска тагайындалатын препараттар:+Изоптин +Амиокордин +Гепарин
Наукаста зерттеу барсында ултабар буылтыгынын ойык жара ауруы аныкталды. Уреазды тест корытындысы бойынша хеликобактер инфекциясына он натиже аныкталды. Наукаска тагайындалатын препараттар: +Амоксицилин +Лансопразол +Трихопол
Наукаста зерттеу барсында ултабар буылтыгынын ойык жара ауруы аныкталды. Уреазды тест корытындысы бойынша хеликобактер инфекциясына он натиже аныкталды. Наукаска тагайындалатын препараттар: +Амоксицилин +Лансопразол +Трихопол
Наукаста инфарктан кейинги кезенде ЭКГ-да: QRS кешенинин негизги тисшелерге караганда Т тисшеси мен S-Т сегментинин дискорданттылыгы жане QRS кешенинин кенеюи мен деформациясы пайда болды. Наукаста дамыган патология:+Эктопиялык ошактар +Карыншалык экстраситолия +Журек ыргагынын бузылуы
Наукаста инфарктан кейинги кезенде ЭКГ-да: QRS кешенинин негизги тисшелерге караганда Т тисшеси мен S-Т сегментинин дискорданттылыгы жане QRS кешенинин кенеюи мен деформациясы пайда болды. Наукаста дамыган патология:+Эктопиялык ошактар +Карыншалык экстраситолия +Журек ыргагынын бузылуы
Наукаста Рейно синдромы аныкталган. Соган байланысты жуйели склеродермия ауруына деген кудик бар. Наукаста аныкталган осы ауруга тан тери жагынан клиникалык озгеристер:+Гиперпигментация+Телеангиэктазия+Теринин исинуи, индурациясы
Наукаста Рейно синдромы аныкталган. Соган байланысты жуйели склеродермия ауруына деген кудик бар. Наукаста аныкталган осы ауруга тан тери жагынан клиникалык озгеристер:+Гиперпигментация+Телеангиэктазия+Теринин исинуи, индурациясы
Наукаста созылмалы панкреатиттин оршу кезенинде кансарысуында белсендилиги жогарлайтын ферменттер:+Амилаза +Трипсин +Липаза
Наукаста созылмалы панкреатиттин оршу кезенинде кансарысуында белсендилиги жогарлайтын ферменттер:+Амилаза +Трипсин +Липаза
Наукаста созылмалы панкреатиттин жалган туморозды тури аныкталган. Осы жагдайда наукаста аныкталатын симтомдар:+Саргаю, теринин кышуы +Несептин тусинин озгеруи+Нажистин туссизденуи
Наукаста созылмалы панкреатиттин жалган туморозды тури аныкталган. Осы жагдайда наукаста аныкталатын симтомдар:+Саргаю, теринин кышуы +Несептин тусинин озгеруи+Нажистин туссизденуи
Наукаста созылмалы ревматизмдик журек аясында колка какпакшасынын жеткиликсиздиги акауы аныкталган. Наукаска аныкталган аускультациялык озгеристер:+Сан артериясы устинен Виноградов-Дюразье шуынын естилуи+Колканын устинен диастолалык шудын естилуи +Сан артериясы устинен Траубе кос тонынын естилуи
Наукаста созылмалы ревматизмдик журек аясында колка какпакшасынын жеткиликсиздиги акауы аныкталган. Наукаска аныкталган аускультациялык озгеристер:+Сан артериясы устинен Виноградов-Дюразье шуынын естилуи+Колканын устинен диастолалык шудын естилуи +Сан артериясы устинен Траубе кос тонынын естилуи
Наукаста феохромоцитоманын пароксизмальды тури диагностикаланган. Устама кезинде бастын ауруы, журек манындагы ауырсыну, несеп болинуинин жиилеуи мазалайды. Жагдайынын нашарлауы кобинесе куйзелистерден кейин дамиды. Наукаста феохромацитомалык гипертониялык криз кезинде тан лабораторлык озгеристер:+Лейкоцитоз +Гипергликемия +Глюкозурия
Наукаста феохромоцитоманын пароксизмальды тури диагностикаланган. Устама кезинде бастын ауруы, журек манындагы ауырсыну, несеп болинуинин жиилеуи мазалайды. Жагдайынын нашарлауы кобинесе куйзелистерден кейин дамиды. Наукаста феохромацитомалык гипертониялык криз кезинде тан лабораторлык озгеристер:+Лейкоцитоз +Гипергликемия +Глюкозурия
Наукасты журек манындагы ауырсыну, журектин кагуы, козу, тез шаршау, тершендик мазалайды. ЖЖЖ минутына 134 рет. Емханада нейроциркуляторлык дистониянын кардиальды туримен емделген, жагдайы жаксармаган. Наукаска жасалатын зерттеулер:+Т3, Т4, ТТГ денгейлерин аныктау +Электрокардиография +Калканша безин УДЗ
Наукасты журек манындагы ауырсыну, журектин кагуы, козу, тез шаршау, тершендик мазалайды. ЖЖЖ минутына 134 рет. Емханада нейроциркуляторлык дистониянын кардиальды туримен емделген, жагдайы жаксармаган. Наукаска жасалатын зерттеулер:+Т3, Т4, ТТГ денгейлерин аныктау +Электрокардиография +Калканша безин УДЗ
Наукасты караган кезде бет ушында кызару байкалады. Аускультацияда: журек ушында систола-диастолалык шу, шапалакты И тон, митральды какпакшанын ашылу тоны, журек ыргагынын бузылуы, ЖЖЖ минутына 110 рет, пульс дефицити аныкталды. Наукаста аныкталган патологиялар:+Митральды стеноз +Митральды какпакшанын жеткиликсиздиги +Журекшелер фибрилляциясы
Наукасты караган кезде бет ушында кызару байкалады. Аускультацияда: журек ушында систола-диастолалык шу, шапалакты И тон, митральды какпакшанын ашылу тоны, журек ыргагынын бузылуы, ЖЖЖ минутына 110 рет, пульс дефицити аныкталды. Наукаста аныкталган патологиялар:+Митральды стеноз +Митральды какпакшанын жеткиликсиздиги +Журекшелер фибрилляциясы
Наукасты караганда саусакаралык буындар исинген, козгалысы шектелген. Кан анализинде: гипохромды анемия, ЭТЖ жогарылауы, лейкоцитоз, диспротениемия, фибриноген жогарылауы, серомукоид, гаптоглобин, сиал кышкылынын жогарылауы аныкталган. Иммунологиялык зерттеуде: ревматоидты фактор аныкталган, Ваалер-Роуз реакциясы он манди. Наукаста аныкталатын рентгенологиялык озгеристер:+Буын бетиндеги остеофиттер+Буын маны эпифизарлы остеопорозы+Буын санылауынын тарылуы
Наукасты караганда саусакаралык буындар исинген, козгалысы шектелген. Кан анализинде: гипохромды анемия, ЭТЖ жогарылауы, лейкоцитоз, диспротениемия, фибриноген жогарылауы, серомукоид, гаптоглобин, сиал кышкылынын жогарылауы аныкталган. Иммунологиялык зерттеуде: ревматоидты фактор аныкталган, Ваалер-Роуз реакциясы он манди. Наукаста аныкталатын рентгенологиялык озгеристер:+Буын бетиндеги остеофиттер+Буын маны эпифизарлы остеопорозы+Буын санылауынын тарылуы
Наукастын анамнезинде темир тапшылык анемия аныкталган. Осы наукаска тан симптомдар:+Дам сезудин бурмалануы +Иис сезудин бурмалануы +Тил буршиктеринин атрофиясы
Наукастын анамнезинде темир тапшылык анемия аныкталган. Осы наукаска тан симптомдар:+Дам сезудин бурмалануы +Иис сезудин бурмалануы +Тил буршиктеринин атрофиясы
Наукас 45 жаста, жалпы алсиздикке, тез шаршауга, табеттин болмауына, арыктауга, иштеги ауырсынуларга шагымданады. Объективти караганда: тери кабаттары кола тустес, АК - 90/50 мм сын. баг. бойынша. Наукаста аныкталган синдромдар: A) Артериалык гипотензия синдромы +E) Аскорыту жуйесинин закымдану синдромы +F) Тери кабаттарынын закымдану синдромы +
Наукас 15 жылдан бери асказан ойык жара ауруымен даригердин бакылауында. Кейинги кездери алсиздик, дене салмагынын азаюы, табеттин томендеуи, ет тагамдарына деген жииркениш сезим пайда болды. Объективти караганда: тери кабаттары бозарган, адинамия байкалады. Пальпацияда эпигастр аймагында ауырсыну. Наукаска диагнозды аныктау тагайындалатын зерттеулер:A) Нажисти жасырын канга тексеру+B) Асказанан биоптат алумен фгдс +D) Асказанды рентгенологиялык зерттеу +
Наукас 25 жылдан бери кенши болып жумыс истейди, кунине 1-1,5 корап темеки шегеди. Кейинги уакытта жургенде ентигу,дем шыгарудын киындауы, аздаган клегейли-иринди какырык пайда болганына шагынады. Наукаскатагайындлатын зерттеулер:C) Рентгенография +F) Спирография +G) Пикфлоуметрия +
Наукас 30 жаста, 3 жылдан бери асказан ойык жара ауруымен жылына 1-2 рет емделип турады. Осы жолы кофе койыртпагымен кусу, жалпы алсиздик, бастын айналуы пайда болды. Караганда: тери кабаттары бозарган, АК - 90/50 мм сын. баг. бойынша, ЖЖЖ – минутына 110 рет. Наукаста дамыган патологиялар: C) Ойык жаранын аскынуы +E) Геморрагиялык шок +F) Ойык жарадан канкету +
Наукас 32 жаста, аздаган физикалык куштемедеги ентигуге, журектин катты кагу сезимине, тез шаршауга шагынады. Тексеру корытындысы бойынша митральды стеноз акауы аныкталды. Наукаста аныкталган аускультациялык озгеристер:A) Журек ушында «шапалакты» И тон +D) Митральды какпакшанын ашылу шертпеси +F) Журек ушында систолалык шу+
Наукас 34 жаста, нейровегетативти бузылыстармен артериалык гипертензиянын дамуына байланысты емханада каралган. УДЗ-де сол жак буйрекусти безинин улгайганы аныкталды. Наукаста феохромоцитома ауруына деген кудик туындады. Диагнозды нактылау ушин наукаска жасалатын сынамалар:A) Гистаминди сынама +C) Тропафенмен сынама +F) -адреноблокаторлармен сынама +
Наукас 35 жаста, кенеттен устама туринде басынын катты ауырып, журеги айнып, кусуга шагымданып келди. Караганда: тершендик байкалады, тери кабаттары бозарган, денесинде дирил бар. Тахикардия, АК 230/140 мм сын. баг. жогарлауы, гипергликемия, глюкозурия, протеинурия, лейкоцитоз аныкталды. Наукаста дамыган патологиялар:B) Феохромоцитомалык криз +E) Эндокринди артериалык гиепртензия +H) Симтоматикалык артериалык гипертензия +
Наукас 5 жылдан бери бронхылык демикпе аныкталган. Осы жолы бронхылык демикпе устамасы дамып стационарга келип тусти. Устаманы басу ушин тагайындалатын препараттар: Преднизолон +B) Беротек+C) Ингакорт +Наукас шангымен жорыкка шыканан кейин суык тиип, сол жак окпенин жогаргы болигинин пневмониясы диагностикаланды.Наукаска тагайындалатын ем:A) Антибиотиктер +B) Муколитиктер +
Наукас 52 жаста, физикалык куштен кейин тос артында куйдирип ауырсыну жане сол жак иыкка таралуы байкалган.Нитроглицерин асерсиз. Алсиздик пен суык тер косылган. Тери жамылгысы бозарган мрамор таризди. Журек тондары туйык. АК 80/50 мм.с.б, окпесинде озгерис жок. Наукаста дамыган патологиялар:A) Миокард инфарктиси+F)Жедел коронарлык синдром +G) Кардиогенди шок +
Наукас 60 жаста, салмагы - 103 кг, бойы - 160 см. Кантты диабеттин ИИ типимен аурады, кейинги уакытта 24 ЕД инсулин кабылдайды. Кандагы кант молшери - 22.2 ммоль/л. Наукаста ИИ типти кантты диабеттин дамуына акелген себептерге жатады:A) Инсулин секрециясынын бузылысы+D) Тиндердин инсулинге резистентилиги +G) Бауырдагы глюкоза ондирилуинин жогарлауы +
Наукас 62 жаста. Клиникада зерттеу барысында тизе буындарынын басым закымдануымен деформирлеуши полиостеоартроз аныкталды. Наукаска тагайындалатын ем:A) Стероидты емес кабынуга карсы препраттар +C) Хондропротекторларды тагайындау +H) Жасанды синовиальды суйыктыкты енгизу +
Наукас 68 жаста, коп жылдан бери темеки шегеди, артык салмагы бар. Кенседе есепши болып жумыс истейди. Физикалык куштемеден кейин сол жак иыкка таралатын тос артында басып ауырсыну пайда болды. Нитроглицерин кабылдаганнан кейин ауырсыну басылды. Наукаста аныкталган баскарылатын кауып факторлары:B) Темеки шегу +C) Семиздик +F) Гиподинамия +
Наукас алгаш рет пайда болган журектин шалыс согуына шагымданып келди. ЭКГ-да барлык тиркемелерде Р тисшеси жок, f толкындары тиркелген, QRS кешени озгериссиз. ЖЖЖ минутына 152-124 рет. Наукаста дамыган патология:A) Паркосизмальды устама +C) Жыбыр аритмиясы +F) Журек ыргагынын бузылуы +
Наукас анамнезинде узак уакыт бойы туншыгу устамсымен жотел мазалайды. Суык тигенен сон туншыгу устамасы жиилеп, беротек ингаляцияларымен басылмады. Караганда: дене кызуы 380С, териси ылгалды, ТАЖ минутына 24 рет, тыныс каткыл, дем шыгаруы узарган, окпенин жогаргы боликтеринде кургак сырылдар, сол жак колтык асты аймагында ылгалды усаккопиршикти сырылдар естиледи. Наукаста аныкталган синдромдар:C) Бронхообструктивти синдром+F)Окпенин инфильтративти кабыну синдромы +H) Интоксикациялык синдром +
Наукас гипергликемиялык гиперосмолярлык комамен стационарга жеткизилди. Гипергликемия - 32 ммоль/л курады. Наукас ес-туссиз, коз алмасы жумсарган, бирнеше рет тырысу устамасы болган. Кенеттен наукастаАК курт томендеп, нистагм, салдану дамып, наукас кайтыс болды. Наукаста олимге акелген себептер:A) Артериялар мен веналардын тромбозы +E) Олигурия жане азотемиямен буйрек шамасыздыгы+G) Мидын исинуи +
Наукас ер адам, 49 жаста. Кеше моншаган тускенен кейин алкогольдик ишимдик кабылдап тун ортасында аяктын улкен саусагы катты ауырып, исинип кетти. Наукаста подагралык артритка деген кудик бар. Бул ауруда аныкталатын лабораторлы озгеристер:A) Кандагы несеп кышкылынын жогарлауы +C) Солга ыгысумен нейтрофильди лекоцитоз +F) Серомукодтин, фибриногеннин жогарлауы +
Наукас ер адам, 56 жаста, темеки шегеди. Уш жыл бурын миокард инфарктисимен ауырган. Акеси 52 жасында миокард инфарктисинен кайтыс болган. Журек тондары туйакталган, ыргакты. АК - 180/100 мм.сын.баг, холестерин – 8,0 ммоль/л.Наукаста аныкталган баскарылмайтын кауып факторлары:A) Жынысы +D) Жасы +G) Тукымкуалаушылык+
Наукас жасынан темеки тартады. Суык тигенен кейин жагдайы нашарлап, жотел кушейип, какарыктын кобеюи, дене кызуынын 38,40С жогарлауы, калтырау пайда болган. Караганда: тери жамылгысы ылгалды, кеуде клеткасы «бошке» таризди, тыныс каткыл, окпенин жогаргы боликтеринде кургак сырылдар, он жак окпенин томенги болигинде ылгалды усаккопиршикти сырылар естиледи, дем шыгаруы узарган. ТАЖ минутына 25-26 рет. Наукаста аныкталган патологиялар:B) Ауруханадан тыс пневония +C) Окпенин созылмалы обструктивти ауруы +H) Окпе эфиземасы +
Наукас журектин катты согуына, «журектин токтап калу» сезимине шагымданды. Анамнезинде бир жыл бурын миокард инфарктисимен ауырган. ЭКГ-да синусты ыргак, ерте кезектен тыс Р-тисшеси жане одан кейинги озгермеген QRST кешени аныкталды. Наукаста дамыган патология: ) Журекшелик экстраситолия +C) Карынша устилик экстраситолия+E)Суправентрикулярлык эктраситолия +
Наукас инсипидарлы синдромнын клиникасымен емханага тексерилип, алгаш рет ИИ типти кантты диабети аныкталды. Гипергликемия 8,5 ммоль/л курады. Анамнезинде 30 жасынан бастап семиздик байкалган, кейинги 5 жылда артериалык гиепртензия дамыган. Наукастын акеси ИИ типти кантты диабетимен ауырып, 55 жасында миокард инфарктисинен кайтыс болган. Наукаста кантты диабеттин дамуына акелген факторлар:B)Инсулингерезистенттилик +D) Тукымкулаушылык бейимдилик +H) Метаболизмдик синдром +
Наукас И типти кантты диабетпен аурады. Суык тиюмен байланысты жагдайынын нашарлауы, уйкышылдык, табеттин томендеуи, журектин айнуы, шолдеу пайда болды. Гипергликемия – 25 ммоль/л курады. Несепте ацетон он манди. Наукаста гипергликемиялык гиперкетонемиялык команын И кезени диагностикаланды.Наукаска тагайындалатын емдеу шаралары: A) Кыска асерли инсулиндер + E) Электролиттик балансты калпына келтиру +H) Сусызданумен куресу +
Наукас К, ревматоидты артритпен ауырганына 5 жыл болды. Соган байланысты индометацинди 25 мг молшерде кунине 3 рет, метотрексатты 7,5 мг молшерде аптасына кабылдайды. Жалпы кан анализинде: Нb- 92 г/л, эритроциттер – 3х1012/л, лейкоциттер - 6,8 * 109 /л, ЭТЖ - 48 мм/сагат. Кан сарысуындагы темир мен трансферрин концентрациясы томендеген. Григерсен реакциясы терис. Наукаста дамыган анемия:Аутоиммунды анемия +Гипохромды анемия +Аутоиммунды гипохромды анемия +
Наукас клиникага сол жак карыншанын алдынгы бетинин транссмуральды миокард инфарктисимен келип тусти. Екинши куни наукаста ЭКГ-да жии карыншалык экстарсистолиялар аныкталды. Наукаска тагайындалатын антиаритмиялык препараттар: B) Лидокаин +F) Кордарон +H) Калий препараттары +
Наукас коп жыл бойы кунине 2 кораптан темеки шегеди. Кейинги 3-4 айда канаралас какырыктын болинуи, дене салмагынын азаюы, тунги уакыттагы мазалайтын жотел, субфебрильди температура пайда болды. Наукаска тагайындалатын зерттеулер:C) Бронхоскопия +D) Рентгенография +E) Компьютерлик томография+Алкогольди ишимдиктерди шамадан тыс пайдаланатын наукаста дене кызуынын курт жогарлауы, каракат койыртпагы сиякты какырыкты жотелдин пайда болуы, жалпы алсиздик, он жак кеуде болигинин тыныс алумен байланысты ауырсынуы дамыган. Наукаста дамыган патология: A) Он жак окпенин томенги боликтик пневмониясы +F) Фридлендер пневмониясы+H) Клебсиелламен туындаган пневмония +
Наукас коп жылдан бери алкогольдик ишимдиктерди шамадан тыс пайдаланады. Кейинги уакытта анорексия, журектин айнуы, кусу, арыктау, жалпы алсиздик, аздаган саргаю мазалайды. Стационарда тексеру барсында алкогольдик гепатит диагностикаланды. Осы наукаста бауырдан биоптат алып зерттегенде, бауырда аныкталатын морфологиялык озгеристер:A) Гепатоциттердин дегенерациясы мен некрозы +C) Полиморфты жасушалардын болуы+D) Маллори денешиктеринин болуы +
Наукас коп жылдан бери кенши болып жумыс истейди, кунине 1-1,5 корап темеки шегеди. Жумыс барысында ауырып сол жак окпенин томенги болигинин пневмониясы аныкталды. Осы аурудын дамуына себепши болган факторлар:B) Суык тию+C) Касиптик зияндылык +E) Темеки шегу +
Наукас миокард инфарктисимен клиникада емделуде. Аурудын 11 куни наукастын жагдайы курт нашарлап, ентигу, ауа жетпеу сезими пайда болды. Журектин ушында бурын аныкталмаган дореки систолалык шу естиледи. АК 110/60 мм сын.баг., ЖЖЖ минутына 102 рет. Окпесинде артурли калибрли ылгалды сырылдар естиледи. ЭКГ-да динамика жок,«катып калган» белгилер аныкталды. Наукаста дамыган патологиялар:A) Окпе сусиндиленуи +C) Журек аневризмасы+E) Журек демикпеси +
Наукас созылмалы ревматизмдик журек ауруы, косарланган митральды акауымен унеми кардиологтын бакылауында. Кейинги кездери наукаста тыныштыкта ентигу, ауа жетпеу сезими, журектин кагуы, аяктарынын кешке карай исинуи пайда болды. Наукаста дамыган патологиялык озгеристер:A) Киши канайналымдагы иркилис +C) Журекшелер фибрилляциясы+F) Улкен канайналымдагы иркилис +
Наукас тизе буынындагы катты ауырсынуга, дене кызуынын жогарлауына, несеп болинудеги ауырсынуга шагынады.Наукаста болжанатын аурулар:A) Рейтер синдромы +B) Гонококкты артрит +E) Реактивти артрит +
Наукас трансмуральды микокард инфарктисимен клиникада емделуде, аурудын 14-ши куни жагдайы курт нашарлап, дене кызуы 37,80 жогарлады. Зерттеу барысында наукаста инфарктан кейинги Дресслер синдромы диагностикаланды. Наукаста аныкталган патологиялар: A) Плеврит +C) Пневмонит +F) Перикардит +
Наукас узак жылдар бойы алкогольдик ишимдикти шамадан тыс пайдаланады. Тексеру барысында анемия белгилери аныкталды. Наукаста фоли-тапшылык анемияга деген кудик бар. Фоли-тапшылык анемияга тан клиникалык коринистер:Бастын айналуы +Алсиздик +
Наукас узак жылдар бойы бронхылык демикпенин гормонга тауелди туримен даригердин бакылауында. Осы жолы стационарга басынын ауруы, басынын айналуы, АК-240/120 мм сын. баг. жогарлауымен жеткизилди. Наукаста дамыган патологиялар:A)Симтоматикалык гипертензия +B)Иценко – Кушинг синдромы +C)Гипертониялык криздин И типти+
Наукас узак жылдар бойы окпенин созылмалы обструктивти ауруымен аурады. Сонгы кезде аягында исинулер, бауырынын улгаюы, окпе артериясынын устинде ИИ тон акценти пайда болган. Наукаста дамыган аскынулар:A)
Наукас усак буындарынын катты ауырсынуына, олардагы козгалыстын шектелуине, терисинде кызыл дактардын пайда болуына шагынады. Наукаста жуйели кызыл жегинин дамуына деген кудик бар. Диагнозды нактылау ушин тагайындалатын зерттеулер:D) LE-жасушаларын аныктау +G) Гемолитикалык анемия кумбс он манди болуы +H)Антистрептококкты антиденелер титрин аныктау+
Наукаста 2 ай бурын жуйели склеродермия ауруы аныкталган. Осы жолы клиникага шынайы склеродермиялык буйректин клиникасымен келип тусти. Наукаста аныкталган озгеристер:A) Олигоанурия +C) Артериалык гипертензия +E)Айкын протеинурия +
Наукаста 2 ай бурын зерттеу корытындысы бойынша феохромоцитома ауруынын абдоминальды тури аныкталды. Компьтерлик томграфияда сол жак буйрекусти безинде хромаффинди исик аныкталган. Осы жолы клиникага иштеги катты ауырсынумен, журектин айнуы, кусу жане АК 200/110 мм сын. баг. жогарлауымен келип тусти. Наукаска тагайындалатын емдик шаралар:A) -адреноблокаторлармен АК томендету+C) Жоспарлы турдеги адреналэктомия жасау+G) Психоэмоциялык тыныштык, ыстыктан жане суыктан сактану+
Наукаста 2 жыл бурын жуйели кызыл жеги ауруы диагностикаланган. Соган сайкес емдеу жургизилуде. Кейинги уакытта наукаста бауырдын закымдануы аныкталып «жегилик-гепатит» диагностикаланды. Наукаста аныкталган синдромдар:A)Саргаю синдромы +D) Гепатомегалия +F) Цитолиз синдромы +
Наукаста 3 кун бойы дене кызуынын 390С жогарлауы, калтырау, аздаган клегейли-какырыкты жотел пайда болды.Ауырганын суык тиюмен байланыстырады. Наукаска диагноз кою максатынада тагайындалатын зерттеулер:A)Жалпы какарык анализин +C) Кеуде агзаларынын рентгенографиясы +E) Жалпы кан анализин +
Наукаста АК 220/110 мм.сын.баг. жогарлаганда, бас ауруы, бас айналуы, туншыгу, ауа жетпеу сезими, козу пайда болган.Наукаста дамыган патологиялар:E) И типти гипертониялык криз +G) Журектик демикпе+H) Киши шенбердеги иркилис +
Наукаста бала кунинен бери жии мурыны канайды жане басы аурады. Зерттеу барысында дене битиминин жогары болиги жаксы дамыган, аяктарынын булшыкеттери алсиз, атрофияланган. АК 180/90 мм сын. баг., аяктарында пульсация алсиреген. Кеуде клеткасын рентгенологиялык тексергенде кабырга аралыктардын «кертиктенуи» аныкталды. Наукастагы аныкталган патология:B) Церебральды АГ+E) СимтоматикалыкАГ +H) Колка коарктациясы +
Наукаста бир ай бойы эпигастр аймагында тунги уакытта мазалайтын, тагам кабылдаганнан кейин басылатын ауырсынулар пайда болды. Наукастын айтуы бойынша кешеден бери кара тусти суйык нажис байкалган. Наукаска диагнозды нактылау ушин тагайындалатын зерттеулер: C) Жалпы кан анализин +D) Фиброгастродуоденоскопия +F) Рентгенологиялык зерттеу +
Наукаста бирнеше куннен бери ауырсынумен журетин кургак жане катты тагамды жегенде байкалатын дисфагия дамыды.
Наукаста жогары жане туракты диастолалык гипертензия, киндиктен жогары аймакта иштин он жак болигине тарайтын систолалык шу аныкталды. Наукаска диагнозды аныктау ушин тагайындалатын зерттеулер:A) Буйрек артерияларынын компьютерлик томограммасы +B) Буйрек артерияларынын артериографиясы +G) Реновазография +
Наукаста жыбыр аритмиясы аныкталган. Казирги жагдайынын нашарлауы 3 сагат бурын журегинин катты кагуымен, шалыс согуымен, инспираторлык ентигумен байланысты. ЭКГ-да Р тисшеси жок, QRS комплекстери озгериссиз, ЖЖЖминутына 210 рет, R-R аралыктары артурли. Наукаска тагайындалатын препараттар:C) Изоптин +F) Амиокордин +G)Гепарин +
Наукаста зерттеу барсында ултабар буылтыгынын ойык жара ауруы аныкталды. Уреазды тест корытындысы бойынша хеликобактер инфекциясына он натиже аныкталды. Наукаска тагайындалатын препараттар: A) Амоксицилин +B) Лансопразол D) Трихопол +
Наукаста инфарктан кейинги кезенде ЭКГ-да: QRS кешенинин негизги тисшелерге караганда Т тисшеси мен S-Т сегментинин дискорданттылыгы жане QRS кешенинин кенеюи мен деформациясы пайда болды. Наукаста дамыган патология:B)Эктопиялык ошактар +D) Карыншалык экстраситолия +H) Журек ыргагынын бузылуы +
Наукаста Рейно синдромы аныкталган. Соган байланысты жуйели склеродермия ауруына деген кудик бар. Наукаста аныкталган осы ауруга тан тери жагынан клиникалык озгеристер:C) Гиперпигментация +E) Телеангиэктазия +H) Теринин исинуи, индурациясы +
Наукаста созылмалы панкреатиттин жалган туморозды тури аныкталган. Осы жагдайда наукаста аныкталатын симтомдар:A) Саргаю, теринин кышуы+ B) Несептин тусинин озгеруи+C) Нажистин туссизденуи+
Наукаста созылмалы панкреатиттин оршу кезенинде кансарысуында белсендилиги жогарлайтын ферменттер:A) Амилаза +B) Трипсин +D) Липаза +
Наукаста созылмалы ревматизмдик журек аясында колка какпакшасынын жеткиликсиздиги акауы аныкталган. Наукаска аныкталган аускультациялык озгеристер:A) Сан артериясы устинен Виноградов-Дюразье шуынын естилуи +E) Колканын устинен диастолалык шудын естилуи +G) Сан артериясы устинен Траубе кос тонынын естилуи +
Наукаста феохромоцитоманын пароксизмальды тури диагностикаланган. Устама кезинде бастын ауруы, журек манындагы ауырсыну, несеп болинуинин жиилеуи мазалайды. Жагдайынын нашарлауы кобинесе куйзелистерден кейин дамиды. Наукаста феохромацитомалык гипертониялык криз кезинде тан лабораторлык озгеристер:A) Лейкоцитоз+ F) Гипергликемия+ H) Глюкозурия +
Наукасты журек манындагы ауырсыну, журектин кагуы, козу, тез шаршау, тершендик мазалайды. ЖЖЖ минутына 134 рет. Емханада нейроциркуляторлык дистониянын кардиальды туримен емделген, жагдайы жаксармаган. Наукаска жасалатын зерттеулер:B) Т3, Т4, ТТГ денгейлерин аныктау +D) Электрокардиография+H) Калканша безин УДЗ +Наукас басынын ауруына, басынын айналуына, бастагы пульсациялык сезимге, козуга шагымданады. Караганда: мойын тери кабаттарында кызгылт дактар, журектин кагуы, АК 220/110 мм сынап баганасына дейин жогарлауы байкалады. Жалпы кан анализинде: лейкоциттер - 9,6 х 10х9/л, кандагы кант молшери - 8,4 ммоль/л. Наукаста аныкталган синдромдар:B) Артериалык гипертензия синдромы +E) Гипергликемия синдромы +H) Цереброваскулярлы синдром +
Наукасты караган кезде бет ушында кызару байкалады. Аускультацияда: журек ушында систола-диастолалык шу, шапалакты И тон, митральды какпакшанын ашылу тоны, журек ыргагынын бузылуы, ЖЖЖ минутына 110 рет, пульс дефицити аныкталды. Наукаста аныкталган патологиялар: A) Митральды стеноз +D) Митральды какпакшанын жеткиликсиздиги +E) Журекшелер фибрилляциясы +
Наукасты караганда саусакаралык буындар исинген, козгалысы шектелген. Кан анализинде: гипохромды анемия, ЭТЖ жогарылауы, лейкоцитоз, диспротениемия, фибриноген жогарылауы, серомукоид, гаптоглобин, сиал кышкылынын жогарылауы аныкталган. Иммунологиялык зерттеуде: ревматоидты фактор аныкталган, Ваалер-Роуз реакциясы он манди. Наукаста аныкталатын рентгенологиялык озгеристер:A) Буын бетиндеги остеофиттер +B) Буын маны эпифизарлы остеопорозы +D) Буын санылауынын тарылуы +
Наукасты тиимди емдеу тактикасына жатады: C) Санациялык бронхоскопия тагайындау+ D) Муколитиктерди тагайындау+F) Кен спекрли антибиотиктерди тагайындау +
Наукастын анамнезинде темир тапшылык анемия аныкталган. Осы наукаска тан симптомдар:Дам сезудин бурмалануы +Иис сезудин бурмалануы +Тил буршиктеринин атрофиясы +
Нашакорлыкпен зардап шегетин наукаста кейинги уакытта арыктау, журектин айнуы, ауыздагы кермек дамнин болу сезими, он жак кабырга астындагы ауырсыну, дене кызуынын субфебрильди жогарлауы, теринин кышуы, несебинин тусинин сыра тустес болуы, нажисинин туссизденуи пайда болды. Наукаста аныкталган синдромдар:+Холестаз синдромы +Бауырлык диспепсия синдромы+Мезенхимальды-кабыну синдромы
Нашакорлыкпен зардап шегетин наукаста кейинги уакытта арыктау, журектин айнуы, ауыздагы кермек дамнин болу сезими, он жак кабырга астындагы ауырсыну, дене кызуынын субфебрильди жогарлауы, теринин кышуы, несебинин тусинин сыра тустес болуы, нажисинин туссизденуи пайда болды. Наукаста аныкталган синдромдар:+Холестаз синдромы +Бауырлык диспепсия синдромы+Мезенхимальды-кабыну синдромы
Нашакорлыкпен зардап шегетин наукаста кейинги уакытта арыктау, журектин айнуы, ауыздагы кермек дамнин болу сезими, он жак кабырга астындагы ауырсыну, дене кызуынын субфебрильди жогарлауы, теринин кышуы, несебинин тусинин сыра тустес болуы, нажисинин туссизденуи пайда болды. Наукаста аныкталган синдромдар:A) Холестаз синдромы +B) Бауырлык диспепсия синдромы +H) Мезенхимальды-кабыну синдромы +
Нейроспихикалык синдром+Артериалык гипертензия синдромы +Гипергликемия синдромы +Цереброваскулярлы синдром
Нейроспихикалык синдром+Артериалык гипертензия синдромы +Гипергликемия синдромы +Цереброваскулярлы синдром
Некроздык энтеропатия кездесетин аурулар:+Цитостатикалык ауруга+Иммундык агранулоцитозга+Жедел лейкозга
Некроздык энтеропатия кездесетин аурулар:+Цитостатикалык ауруга+Иммундык агранулоцитозга+Жедел лейкозга
Некроздык энтеропатия кездесетин аурулар:Цитостатикалык ауруга +Иммундык агранулоцитозга +Жедел лейкозга +
Нефротикалык синдром дамитын аурулар:+Миеломды ауруга +Кантты диабетке +Гемморагиялык васкулитке
Нефротикалык синдром дамитын аурулар:+Миеломды ауруга +Кантты диабетке +Гемморагиялык васкулитке
Нефротикалык синдром кезиндеги гипопротеинемиянын себептери:+Белоктарды несеппен жогалту +Плазмадан белоктардын жасуша аралыктарга шыгуы +Ишектин исинген килегей кабатынан белоктарды жогалту
Нефротикалык синдром кезиндеги гипопротеинемиянын себептери:+Белоктарды несеппен жогалту +Плазмадан белоктардын жасуша аралыктарга шыгуы +Ишектин исинген килегей кабатынан белоктарды жогалту
Нефротикалык синдромды емдеуде цитостатиктер тагайындалатын аурулар:+Мембранозды нефрит +Туйинди периартериит +Люпус-нефрит
Нефротикалык синдромды емдеуде цитостатиктер тагайындалатын аурулар:+Мембранозды нефрит +Туйинди периартериит +Люпус-нефрит
Нефротикалык синдроммен аскынатын жуйели аурулар:+Жуйели кызыл жеги +Ревматоидты артрит +Туйинди периартериит
Нефротикалык синдроммен аскынатын жуйели аурулар:+Жуйели кызыл жеги +Ревматоидты артрит +Туйинди периартериит
Нефротикалык синдромнын дамуымен журетин аурулар:+Амилоидоз +Созылмалы гломерулонефрит +Буйрек веналарынын тромбозы
Нефротикалык синдромнын дамуымен журетин аурулар:+Амилоидоз +Созылмалы гломерулонефрит +Буйрек веналарынын тромбозы
Нефротикалык синдром дамитын аурулар:A) Миеломды ауруга +B) Кантты диабетке +E) Гемморагиялык васкулитке+
Нефротикалык синдром кезиндеги гипопротеинемиянын себептери:B) Белоктарды несеппен жогалту +D) Плазмадан белоктардын жасуша аралыктарга шыгуы+ E) Ишектин исинген килегей кабатынан белоктарды жогалту+
Нефротикалык синдромды емдеуде цитостатиктер тагайындалатын аурулар:A) Мембранозды нефрит +C) Туйинди периартериит +H) Люпус-нефрит +
Нефротикалык синдроммен аскынатын жуйели аурулар:A) Жуйели кызыл жеги +C) Ревматоидты артрит +D) Туйинди периартериит +
Нефротикалык синдромнын дамуымен журетин аурулар:B) Амилоидоз +C) Созылмалы гломерулонефрит +G) Буйрек веналарынын тромбозы +
Нифедипин +Эуфиллин + Изосорбид динитраты +
Нозокомиальды пневмониялардын ен жии коздыргыштары:+Стафилакокк+Хламидиялар+Кокиринди таяша
Нозокомиальды пневмониялардын ен жии коздыргыштары:+Стафилакокк+Хламидиялар+Кокиринди таяша
Нозокомиальды пневмониялардын ен жии коздыргыштары:Стафилакокк +Хламидиялар+Кокиринди таяша +
Ойык жара аураларында Helicobаcter pyloris инфекциясына карсы эрадикациялык терапияда колданылатын препаратар: +Кларитромицин +Амоксициллин +Метронидазол
Ойык жара аураларында Helicobаcter pyloris инфекциясына карсы эрадикациялык терапияда колданылатын препаратар: +Кларитромицин +Амоксициллин +Метронидазол
Ойык жара ауруына акелетин факторлар:+Психоэмоциональды кажулар +Helicobаcter pyloris инфекциясы +Тукымкуалаушылык бейимдилик
Ойык жара ауруына акелетин факторлар:+Психоэмоциональды кажулар +Helicobаcter pyloris инфекциясы +Тукымкуалаушылык бейимдилик
Ойык жаранын пенетрациялануын корсететин белгилер: +Тунги уакыттагы ауырсынулардын кушеюи+Антациттерди кабылдаганда ауырсынудын басылмауы+Бел аймагындагы ауырсынулардын пайда болуы
Ойык жаранын пенетрациялануын корсететин белгилер: +Тунги уакыттагы ауырсынулардын кушеюи+Антациттерди кабылдаганда ауырсынудын басылмауы+Бел аймагындагы ауырсынулардын пайда болуы
Ойык жара аураларында Helicobacter pyloris инфекциясына карсы эрадикациялык терапияда колданылатын препаратар:C) Кларитромицин +D) Амоксициллин +E) Метронидазол+
Ойык жара ауруына акелетин факторлар:A) Психоэмоциональды кажулар +B) Helicobacter pyloris инфекциясы +C) Тукымкуалаушылык бейимдилик +
Ойык жаранын пенетрациялануын корсететин белгилер: C) Тунги уакыттагы ауырсынулардын кушеюи +F) Антациттерди кабылдаганда ауырсынудын басылмауы +H) Бел аймагындагы ауырсынулардын пайда болуы +
Окпедеги эозинофильди инфильтраттардын жане кандагы гиперэоэинофилиянын себептери:C) Коллагеноздар +E)
Окпелик журектин ЭКГ-лык белгилери:A) Журектин электрлик осинин онга ыгысуы +C) V1 тиркемесинде  R тисшесининбииктиги 7 мм артык +E) ИИ, ИИИ, аVF тиркемелеринде «Р- pulmonale» белгиси+
Окпенин бронхогенди катерли исигинде байкалатын паранеопластикалык коринистер:A) Гиперкортицизм +G) Перифериялык невриттер +H) Гипертрофиялык остеоартропатия+
Окпенин созылмалы обструктивти ауруына тан симтомдар:Ентигу +Жотел + Клегейли-иринди какырык +
Окпенин созылмалы обструктивти ауруынын негизги себептери:Темеки шегу +Аэрополлютанттар +Альфа1 – антитрипсин тапшылыгы +
От кабында оттин иркилуине акелетин факторлар:A) Жуктилик +E) Гиподинамия+ H) Семиздик +
Панкреатикалык солдин секрециясын кушейтеди:+Гастрин +Глюкагон +Холецистокинин
Панкреатикалык солдин секрециясын кушейтеди:+Гастрин +Глюкагон +Холецистокинин
Панкреатикалык солдин секрециясын кушейтеди:B) Гастрин +C) Глюкагон +D) Холецистокинин +
Панцитопения симптомы кездесетин аурулар:+Апластикалык анемияда+В12-тапшылык анемияда+Фоли-тапшылык анемияда
Панцитопения симптомы кездесетин аурулар:+Апластикалык анемияда+В12-тапшылык анемияда+Фоли-тапшылык анемияда
Панцитопения симптомы кездесетин аурулар:Апластикалык анемияда +В12-тапшылык анемияда +Фоли-тапшылык анемияда +
Паразиттер +H) Аллергиялык брон-окпелик аспергиллез +
Пароксизмалды тахикардиянын турлери:+Карыншалык +Журекшелик +АВ туйиндик
Пароксизмалды тахикардиянын турлери:+Карыншалык +Журекшелик +АВ туйиндик
Пароксизмалды тахикардиянын турлери:C) Карыншалык +E) Журекшелик +H) АВ туйиндик +
Плевра куысында суйыктык жиналуына акелетин патологиялык жагдайлар:A) Деструктивти панкреатит +B) Ток ишектиндивертикулезы +G) Декомпенсирленген бауыр циррозы +
Пневмонияда каннын биохимиялык анализиндеги озгеристер:+Альфа2 жане гамма-глобулиндердин жогарлауы+Фибриногеннин, сиал кышкылдарынын жогарлауы+С-реактивти белоктын жогарлауы
Пневмонияда каннын биохимиялык анализиндеги озгеристер:+Альфа2 жане гамма-глобулиндердин жогарлауы+Фибриногеннин, сиал кышкылдарынын жогарлауы+С-реактивти белоктын жогарлауы
Пневмонияда каннын биохимиялык анализиндеги озгеристер:A) Альфа2 жане гамма-глобулиндердин жогарлауы+C)Фибриногеннин, сиал кышкылдарынын жогарлауы +E) С-реактивти белоктын жогарлауы+
Пневмониялардын окпеден тыс аскынулары:+Менингиттер+Миокардиттер+Инфекциялык-уытты шок
Пневмониялардын окпеден тыс аскынулары:+Менингиттер+Миокардиттер+Инфекциялык-уытты шок
Пневмониялардын окпеден тыс аскынулары:D) Менингиттер +E) Миокардиттер +G) Инфекциялык-уытты шок +
Пневмониянын ауыр дарежесинин диагностикалык критерилери:+Дене кызуынын 390-400С котерилуи +Тыныштык жагдайда ентигу минутына 30-дан жогары+Инфекциялык-уытты шокпен аскынуы
Пневмониянын ауыр дарежесинин диагностикалык критерилери:+Дене кызуынын 390-400С котерилуи +Тыныштык жагдайда ентигу минутына 30-дан жогары+Инфекциялык-уытты шокпен аскынуы
Пневмониянын орташа ауырлык дарежесинин критерилери:+Дене кызуынын 380-390 С котерилуи+Окпенин бир болигинин закымдануы+Тахикардия минутына 110-120 рет
Пневмониянын орташа ауырлык дарежесинин критерилери:+Дене кызуынын 380-390 С котерилуи+Окпенин бир болигинин закымдануы+Тахикардия минутына 110-120 рет
Пневмониянын ауыр дарежесинин диагностикалык критерилери:A)Дене кызуынын390-400Скотерилуи+B) Тыныштыкжагдайда ентигу минутына 30-дан жогары+D) Инфекциялык-уытты шокпен аскынуы +
Пневмониянын орташа ауырлык дарежесинин критерилери:B) Дене кызуынын 380-390 С котерилуи+ D) Окпенин бир болигинин закымдануы +H) Тахикардия миутына 90-100 рет +
Пневмоцистти пневмониялар туындайтын жагдайлар:Буйректи алмастырганнан кейин +ЖИТС-пен ауырган жагдайда +
Пневмоцистти пневмониялар туындайтын жагдайлар:+Буйректи алмастырганнан кейин+ЖИТС-пен ауырган жагдайда +Биринши ретти иммунотапшылык жагдайда
Пневмоцистти пневмониялар туындайтын жагдайлар:+Буйректи алмастырганнан кейин+ЖИТС-пен ауырган жагдайда +Биринши ретти иммунотапшылык жагдайда
Подагра ауруынын дамуына себепши факторлар:+Генетикалык бейимдеушилик+Алкогольди шамадан тыс пайдалану+Шамадан тыс физикалык белсендилик
Подагра ауруынын дамуына себепши факторлар:+Генетикалык бейимдеушилик+Алкогольди шамадан тыс пайдалану+Шамадан тыс физикалык белсендилик
Подагра ауруынын дамуына себепши факторлар:B) Генетикалык бейимдеушилик +D) Алкогольди шамадан тыс пайдалану+F) Ет тагамдарын шамадан тыс пайдалану +
Подаграга тан симтомдар:A) Тофустардын аныкталуы +F) И плюснефалангалык буынынын закымдануы+H) Кабынган буынын терисинин гиперемиясы+
Подаграга тан симтомдар:+Тофустардын аныкталуы+И плюснефалангалык буынынын закымдануы +Кабынган буынын терисинин гиперемиясы
Подаграга тан симтомдар:+Тофустардын аныкталуы+И плюснефалангалык буынынын закымдануы +Кабынган буынын терисинин гиперемиясы
Ревматизмдик артриттин клиникалык белгилери:+Ауырсынудын кошпели турде болуы+Ири буындардын закымдануы+Буындардагы дефигурациялык озгеристер
Ревматизмдик артриттин клиникалык белгилери:+Ауырсынудын кошпели турде болуы+Ири буындардын закымдануы+Буындардагы дефигурациялык озгеристер
Ревматизмдик артриттин клиникалык белгилери:D) Ауырсынудын кошпели турде болуы +F) Ири буындардын закымдануы+ G) Буындардагы дефигурациялык озгеристер +
Ревматоидты артрит кезинде буйректин закымдануына тан:+Гломерулонефрит+Буйрек амилоидозы +Нефрозклероз
Ревматоидты артрит кезинде буйректин закымдануына тан:+Гломерулонефрит+Буйрек амилоидозы +Нефрозклероз
Ревматоидты артрит кезинде буйректин закымдануына тан:A) Гломерулонефрит +C) Буйрек амилоидозы +F)Нефрозклероз +
Ревматоидты артритти емдеуде колданылатын базисти препараттар тобы:+Алтын препараттары+Иммунодепрессанттар-цитостатиктер +D – пеницилламиндер
Ревматоидты артритти емдеуде колданылатын базисти препараттар тобы:+Алтын препараттары+Иммунодепрессанттар-цитостатиктер +D – пеницилламиндер
Ревматоидты артритти емдеуде колданылатын базисти препараттар:+Метотрексат+Плаквенил+Кризанол
Ревматоидты артритти емдеуде колданылатын базисти препараттар:+Метотрексат+Плаквенил+Кризанол
Ревматоидты артритти емдеуде колданылатын базисти препараттар тобы:A) Алтын препараттары+D)Иммунодепрессанттар-цитостатиктер +F) D – пеницилламиндер +
Ревматоидты артритти емдеуде колданылатын базисти препараттар:A) Метотрексат +C) Плаквенил +D) Кризанол +
Ревматоидты артриттин клиникалык белгилер:+Танертенги курысулардын болуы+Усак саусак буындарынын басым закымдануы +Буындардын айкын деформациясынын дамуы
Ревматоидты артриттин клиникалык белгилер:+Танертенги курысулардын болуы+Усак саусак буындарынын басым закымдануы +Буындардын айкын деформациясынын дамуы
Ревматоидты артриттин этиологиялык факторы:+Генетикалык бейимдеушилик+Гормональды бузылыстар+Вирусты инфекциялар
Ревматоидты артриттин этиологиялык факторы:+Генетикалык бейимдеушилик+Гормональды бузылыстар+Вирусты инфекциялар
Ревматоидты артриттин клиникалык белгилер:A) Танертенги курысулардын болуы+ E) Усак саусак буындарынын басым закымдануы +G) Буындардын айкын деформациясынын дамуы +
Ревматоидты артриттин этиологиялык факторы:A) Генетикалык бейимдеушилик +E) Гормональды бузылыстар +H)Вирусты инфекциялар +
Резорбционды-некроздык синдромга тан лабораторлы озгеристер: +КФК-МВ жогарлауы +Миоглобиннин жогарлауы +ЛДГ1 фракциясынын жогарлауы
Резорбционды-некроздык синдромга тан лабораторлы озгеристер: +КФК-МВ жогарлауы +Миоглобиннин жогарлауы +ЛДГ1 фракциясынын жогарлауы
Резорбционды-некроздык синдромнын белгилери:+КФК-МВ жогарлауы+ЛДГ1 жогарлауы+Тропонин Т жане И жогарлауы
Резорбционды-некроздык синдромнын белгилери:+КФК-МВ жогарлауы+ЛДГ1 жогарлауы+Тропонин Т жане И жогарлауы
Резорбционды-некроздык синдромга тан лабораторлы озгеристер: C) КФК-МВ жогарлауы+F) Миоглобиннин жогарлауы+G) ЛДГ1 фракциясынын жогарлауы+
Резорбционды-некроздык синдромнын белгилери:B) КФК-МВ жогарлауы+C) ЛДГ1 жогарлауы+D) Тропонин Т жане И жогарлауы +
Секрециянын томендеуимен фундальды «А» гастриттин белгиси:+Бездердин атрофиясы, ахлоргидриянын болуы+Аутоиммунды закымданудын болуы+Эндогенди факторлардын асеринен дамуы
Секрециянын томендеуимен фундальды «А» гастриттин белгиси:+Бездердин атрофиясы, ахлоргидриянын болуы+Аутоиммунды закымданудын болуы+Эндогенди факторлардын асеринен дамуы
Секрециянын томендеуимен фундальды «А» гастриттин белгиси:C) Бездердин атрофиясы, ахлоргидриянын болуы +F) Аутоиммунды закымданудын болуы +H) Эндогенди факторлардын асеринен дамуы +
Систолалык шу естилетин журек акаулары:+Ушжармалы какпакша жеткиликсиздиги+Митральды жеткиликсиздик +Колка сагасынын тарылуы
Систолалык шу естилетин журек акаулары:+Ушжармалы какпакша жеткиликсиздиги+Митральды жеткиликсиздик +Колка сагасынын тарылуы
Систолалык шу естилетин журек акаулары:A) Ушжармалы какпакша жеткиликсиздиги +C) Митральды жеткиликсиздик+H)Колка сагасынын тарылуы +
Созылмалы буйрек жеткиликсиздигимен наукастарга колданылатын препаратар:+Нитрофурандарды +Гентамицинди +Туберкулезге карсы препаратарды
Созылмалы буйрек жеткиликсиздигимен наукастарга колданылатын препаратар:+Нитрофурандарды +Гентамицинди +Туберкулезге карсы препаратарды
Созылмалы буйрек жеткиликсиздигинде колданылатын препаратар:+Анаболикалык гормондар +Гипотензивти препараттар +Стероидты гормондар
Созылмалы буйрек жеткиликсиздигинде колданылатын препаратар:+Анаболикалык гормондар +Гипотензивти препараттар +Стероидты гормондар
Созылмалы буйрек жеткиликсиздигиндеги анемиянын себептери:+Гемолиз +Эритропоэтиннин тапшылыгы +Темирдин тапшылыгы
Созылмалы буйрек жеткиликсиздигиндеги анемиянын себептери:+Гемолиз +Эритропоэтиннин тапшылыгы +Темирдин тапшылыгы
Созылмалы буйрек жеткиликсиздигиндеги суйек аппаратынын озгеристеринин себептери:+Остеомаляция +Остеопороз +Патологиялык сыныктар
Созылмалы буйрек жеткиликсиздигиндеги суйек аппаратынын озгеристеринин себептери:+Остеомаляция +Остеопороз +Патологиялык сыныктар
Созылмалы буйрек жеткиликсизидигиндеги геморрагиялык синдромнын дамуын аныктайды:+Тромбоцитопения +Тромбоцитопатия +Тромбоциттердин 4-ши факторынын томендеуи
Созылмалы буйрек жеткиликсизидигиндеги геморрагиялык синдромнын дамуын аныктайды:+Тромбоцитопения +Тромбоцитопатия +Тромбоциттердин 4-ши факторынын томендеуи
Созылмалы бронхитпен окпелик гипертензиясы бар наукаска тагайындалады:+Оксигенотерапия+Нитросорбид+Нифедипин
Созылмалы бронхитпен окпелик гипертензиясы бар наукаска тагайындалады:+Оксигенотерапия+Нитросорбид+Нифедипин
Созылмалы бронхитпен окпелик гипертензиясы бар наукаска тагайындалады:A) Оксигенотерапия +D) Нитросорбид +G) Нифедипин +
Созылмалы бронхиттеги жотелдин минездемеси:+Кургак+Килегейли какарыкпен+Килегейли-иринди какарыкпен
Созылмалы бронхиттеги жотелдин минездемеси:+Кургак+Килегейли какарыкпен+Килегейли-иринди какарыкпен
Созылмалы бронхиттеги жотелдин минездемеси: Кургак + Килегейли какарыкпен +Килегейли-иринди какарыкпен+
Созылмалы бронхиттердин аскынулары:+Окпе эмфиземасы+Тыныс алу жеткиликсиздиги+Бронхоэктаздар
Созылмалы бронхиттердин аскынулары:+Окпе эмфиземасы+Тыныс алу жеткиликсиздиги+Бронхоэктаздар
Созылмалы бронхиттердин аскынулары: Окпе эмфиземасы+Тыныс алу жеткиликсиздиги+Бронхоэктаздар+
Созылмалы буйрек жеткиликсиздигимен наукастарга колданылатын препаратар:A) Нитрофурандарды +B) Гентамицинди +E) Туберкулезге карсы препаратарды +
Созылмалы буйрек жеткиликсиздигинде колданылатын препаратар:A) Анаболикалык гормондар +B) Гипотензивти препараттар +F) Стероидты гормондар +
Созылмалы буйрек жеткиликсиздигиндеги анемиянын себептери:A) Гемолиз +B) Эритропоэтиннин тапшылыгы +D) Темирдин тапшылыгы +
Созылмалы буйрек жеткиликсиздигиндеги суйек аппаратынын озгеристеринин себептери:C) Остеомаляция +E) Остеопороз +F) Патологиялык сыныктар +
Созылмалы буйрек жеткиликсизидигиндеги геморрагиялык синдромнын дамуын аныктайды:B) Тромбоцитопения +C) Тромбоцитопатия +D) Тромбоциттердин 4-ши факторынын томендеуи +
Созылмалы гастриттин диагностикасында колданылатын негизги адистер:+Асказан солин зерттеу+Морфологиялык зерттеу +Фиброгастродуоденоскопия
Созылмалы гастриттин диагностикасында колданылатын негизги адистер:+Асказан солин зерттеу+Морфологиялык зерттеу +Фиброгастродуоденоскопия
Созылмалы гастриттин диагностикасында колданылатын негизги адистер:A) Асказан солин зерттеу +C) Морфологиялык зерттеу +E) Фиброгастродуоденоскопия +
Созылмалы гломерулонефриттерди емдеуде колданады:+Глюкокортикоидтар+Гепарин +Цитостатиктер
Созылмалы гломерулонефриттерди емдеуде колданады:+Глюкокортикоидтар+Гепарин +Цитостатиктер
Созылмалы гломерулонефриттерди емдеуде колданады:B) Глюкокортикоидтар+D) Гепарин +G) Цитостатиктер +
Созылмалы гломерулонефриттин белсенди емес нефротикалык тури сипатталады:+Артурли айкындыктагы гематуриямен +Аздаган протеинуриямен +Женил артериалык гипертензиямен
Созылмалы гломерулонефриттин белсенди емес нефротикалык тури сипатталады:+Артурли айкындыктагы гематуриямен +Аздаган протеинуриямен +Женил артериалык гипертензиямен
Созылмалы гломерулонефриттин болжамы колайлы морфологиялык турлерине жатады:+Мембранозды нефропатия +Шумактардын минимальды озгеристери +Мезангиопролиферативти гломерулонефрит
Созылмалы гломерулонефриттин болжамы колайлы морфологиялык турлерине жатады:+Мембранозды нефропатия +Шумактардын минимальды озгеристери +Мезангиопролиферативти гломерулонефрит
Созылмалы гломерулонефриттин белсенди емес нефротикалык тури сипатталады:B) Артурли айкындыктагы гематуриямен +C) Аздаган протеинуриямен +F) Женил артериалык гипертензиямен +
Созылмалы гломерулонефриттин болжамы колайлы морфологиялык турлерине жатады:B) Мембранозды нефропатия +E)Шумактардын минимальды озгеристери +F) Мезангиопролиферативти гломерулонефрит +
Созылмалы канайналым жеткиликсиздигинде асказан-ишек жолдарынын бузылыстарына тан:+Иркилисти гастрит +Ишек кызметинин бузылыстарынын дамуы +Симтоматикалык ойык жаралардын пайда болуы
Созылмалы канайналым жеткиликсиздигинде асказан-ишек жолдарынын бузылыстарына тан:+Иркилисти гастрит +Ишек кызметинин бузылыстарынын дамуы +Симтоматикалык ойык жаралардын пайда болуы
Созылмалы канайналым жеткиликсиздигинде асказан-ишек жолдарынын бузылыстарына тан:A) Иркилисти гастрит +C) Ишек кызметинин бузылыстарынын дамуы +D) Симтоматикалык ойык жаралардын пайда болуы +
Созылмалы миелолейкозга тан:Миелопролиферативти ауруга жатады +Тромбоцитоз +Бауыр мен кокбауырдын улгаюы +
Созылмалы миелолейкозга тан:+Миелопролиферативти ауруга жатады+Тромбоцитоз +Бауыр мен кокбауырдын улгаюы
Созылмалы миелолейкозга тан:+Миелопролиферативти ауруга жатады+Тромбоцитоз +Бауыр мен кокбауырдын улгаюы
Созылмалы обструктивти окпелик журекпен наукаста ауыр тыныс жеткиликсиздигинин клиникасы дамып, жасанды тыныс алдыру аппаратына косылды. Интубациялык тутик аркылы коптеген молшерде туткыр иринди какырык болинуде. Наукасты тиимди емдеу тактикасына жатады:+Санациялык бронхоскопия тагайындау+Муколитиктерди тагайындау+?-адреноблокаторларын тагайындау
Созылмалы обструктивти окпелик журекпен наукаста ауыр тыныс жеткиликсиздигинин клиникасы дамып, жасанды тыныс алдыру аппаратына косылды. Интубациялык тутик аркылы коптеген молшерде туткыр иринди какырык болинуде. Наукасты тиимди емдеу тактикасына жатады:+Санациялык бронхоскопия тагайындау+Муколитиктерди тагайындау+?-адреноблокаторларын тагайындау
Созылмалы обструктивти окпелик журекпен наукаста ауыр тыныс жеткиликсиздигинин клиникасы дамып, жасанды тыныс алдыру аппаратына косылды. Интубациялык тутик аркылы коптеген молшерде туткыр иринди какырык болинуде.
Созылмалы панкреатитке тан синдромдар:C) Мальабсорбция синдромы +D) Ауырсыну синдромы +F) Мальдигестия синдромы +
Созылмалы панкреатитке тан синдромдар:+Мальабсорбция синдромы +Ауырсыну синдромы+Мальдигестия синдромы
Созылмалы панкреатитке тан синдромдар:+Мальабсорбция синдромы +Ауырсыну синдромы+Мальдигестия синдромы
Созылмалы панкреатитте ауырсынуды басу ушин тагайындалатын препараттар:+Атропин+Новокаин +Эуфиллин
Созылмалы панкреатитте ауырсынуды басу ушин тагайындалатын препараттар:+Атропин+Новокаин +Эуфиллин
Созылмалы панкреатитте ауырсынуды басу ушин тагайындалатын препараттар:B) Атропин +C) Новокаин +F) Эуфиллин
Созылмалы панкреатитте гиперамилаземия байкалганда тагайындалатын препараттар:+Баралгин+Н2 –блокаторлары +Антациттер
Созылмалы панкреатитте гиперамилаземия байкалганда тагайындалатын препараттар:+Баралгин+Н2 –блокаторлары +Антациттер
Созылмалы панкреатитте гиперамилаземия байкалганда тагайындалатын препараттар:C) Баралгин +D) Н2 –блокаторлары +F) Антациттер +
Созылмалы панкреатитте копрограммада аныкталатын озгеристер:+Креаторея +Стеаторея+Амилорея
Созылмалы панкреатитте копрограммада аныкталатын озгеристер:+Креаторея +Стеаторея+Амилорея
Созылмалы панкреатитте копрограммада аныкталатын озгеристер:A) Креаторея +C) Стеаторея +D) Амилорея +
Созылмалы панкреатитте операциялык емдеуди кажет ететин жагдайлар:+Уйкыбезинин абсцесси+Панкреатикалык озектин тыртыкты стенозы +Жалпы оттик озектин тыртыкты-кабынулы тарылуы
Созылмалы панкреатитте операциялык емдеуди кажет ететин жагдайлар:+Уйкыбезинин абсцесси+Панкреатикалык озектин тыртыкты стенозы +Жалпы оттик озектин тыртыкты-кабынулы тарылуы
Созылмалы панкреатитте операциялык емдеуди кажет ететин жагдайлар:B) Уйкыбезинин абсцесси +F) Панкреатикалык озектин тыртыкты стенозы +G) Жалпы оттик озектин тыртыкты-кабынулы тарылуы +
Созылмалы панкреатиттин дамуындагы негизги этиологиялык механизмдер:+От жолдарынын аурулары +Созылмалы алкогольдик интоксикация +Улкен дуоденальды емизикшенин озгеристери
Созылмалы панкреатиттин дамуындагы негизги этиологиялык механизмдер:+От жолдарынын аурулары +Созылмалы алкогольдик интоксикация +Улкен дуоденальды емизикшенин озгеристери
Созылмалы панкреатиттин салдарынан дамитын патологиялар:+Уйкыбезинин экзокринди жетиспеушилиги +Уйкы безинин жалганкисталары +Уйкыбезинин эндокринди жетиспешилиги
Созылмалы панкреатиттин салдарынан дамитын патологиялар:+Уйкыбезинин экзокринди жетиспеушилиги +Уйкы безинин жалганкисталары +Уйкыбезинин эндокринди жетиспешилиги
Созылмалы панкреатиттин дамуындагы негизги этиологиялык механизмдер:D) От жолдарынын аурулары +F) Созылмалы алкогольдик интоксикация +H) Улкен дуоденальды емизикшенин озгеристери +
Созылмалы панкреатиттин салдарынан дамитын патологиялар:A) Уйкыбезинин экзокринди жетиспеушилиги +E) Уйкы безинин жалганкисталары +G) Уйкыбезинин эндокринди жетиспешилиги +
Созылмалы ревматизмдик журек ауруында кездесетин синдромдар:+Какпакша акауы синдромы +Канайналым жеткиликсиздиги синдромы+Аритмия синдромы
Созылмалы ревматизмдик журек ауруында кездесетин синдромдар:+Какпакша акауы синдромы +Канайналым жеткиликсиздиги синдромы+Аритмия синдромы
Созылмалы ревматизмдик журек ауруында кездесетин синдромдар:A) Какпакша акауы синдромы +C) Канайналым жеткиликсиздиги синдромы +H) Аритмия синдромы +
Созылмалы тассыз холециститтин клиникасына тан синдромдар:+Ауырсыну синдромы +Холестаз синдромы+Диспепсиялык синдром
Созылмалы тассыз холециститтин клиникасына тан синдромдар:+Ауырсыну синдромы +Холестаз синдромы+Диспепсиялык синдром
Созылмалы тассыз холециститтин клиникасына тан синдромдар:A) Ауырсыну синдромы +C) Холестаз синдромы +G)Диспепсиялык синдром +
Созылмалы темиртапшылык анемияга тан озгеристер:+Миокардтын компенсаторлы гипертофиясы+Миокардтын жиырылу кабилетинин томендеуи+Миокардтын метаболизминин бузулуы
Созылмалы темиртапшылык анемияга тан озгеристер:+Миокардтын компенсаторлы гипертофиясы+Миокардтын жиырылу кабилетинин томендеуи+Миокардтын метаболизминин бузулуы
Созылмалы темиртапшылык анемияга тан озгеристер:Миокардтын компенсаторлы гипертофиясы +Миокардтын жиырылу кабилетинин томендеуи +Миокардтын метаболизминин бузулуы +
Созылмалы холециститтин диагностикасында колданылатын косымша оттик симтомдар:+Лепене+Ортнер +Мюсси
Созылмалы холециститтин диагностикасында колданылатын косымша оттик симтомдар:+Лепене+Ортнер +Мюсси
Созылмалы холециститтин диагностикасында колданылатын манызды аспапты жерттеулер:+Холангиография +Холецистография +Ретроградты панкреатохолангиография
Созылмалы холециститтин диагностикасында колданылатын манызды аспапты жерттеулер:+Холангиография +Холецистография +Ретроградты панкреатохолангиография
Созылмалы холециститтин этиологиялык факторлары: +Бактериялар +Лямблиоз +Актиномикоздар
Созылмалы холециститтин этиологиялык факторлары: +Бактериялар +Лямблиоз +Актиномикоздар
Созылмалы холециститтин диагностикасында колданылатын косымша оттик симтомдар:A) Лепене +B) Ортнер +C) Мюсси +
Созылмалы холециститтин диагностикасында колданылатын манызды аспапты жерттеулер:A) Холангиографи+B)Холецистография +C) Ретроградты панкреатохолангиография +
Созылмалы холециститтин этиологиялык факторлары: A) Бактериялар +C) Лямблиез +E) Актиномикоздар +
Сол жак карынша шамасыздыгына акелетин патологиялар:+Митральды акаулар +Миокард инфарктиси +Гипертониялык криздер
Сол жак карынша шамасыздыгына акелетин патологиялар:+Митральды акаулар +Миокард инфарктиси +Гипертониялык криздер
Сол жак карынша шамасыздыгына акелетин патологиялар: A) Митральды акаулар +C) Миокард инфарктиси +D)
Спленомегалия клиникалык кориниси байкалатын аурулар:+Талассемияда+В12-тапшылык анемияда +Гемолитикалык анемияда
Спленомегалия клиникалык кориниси байкалатын аурулар:+Талассемияда+В12-тапшылык анемияда +Гемолитикалык анемияда
Спленомегалия клиникалык кориниси байкалатын аурулар:Талассемияда +В12-тапшылык анемияда +Гемолитикалык анемияда +
Стационарга эпигатр аймагындагы ашкарынга ауырсынумен, кыжылдаумен жане кышкылмен кекирумен наукас келип тусти. Анамнезинде наукастын айтуы боынша 8 жыл бурын созылмалы гастрит аныкталган. Объективти караганда: эпигастр аймагында жайылмалы ауырсыну байкалады. Диагнозды нактылау ушин ажыратпалы диагноз жургизилетин аурулар: A) Асказан катерли исигимен +B) Созылмалы гастритпен+D) Асказан мен ултабардын ойык жара ауруымен +
Стационарга эпигатр аймагындагы ашкарынга ауырсынумен, кыжылдаумен жане кышкылмен кекирумен наукас келип тусти. Анамнезинде наукастын айтуы боынша 8 жыл бурын созылмалы гастрит аныкталган. Объективти караганда: эпигастр аймагында жайылмалы ауырсыну байкалады. Диагнозды нактылау ушин ажыратпалы диагноз жургизилетин аурулар: +Асказан катерли исигимен+Созылмалы гастритпен+Асказан мен ултабардын ойык жара ауруымен
Стационарга эпигатр аймагындагы ашкарынга ауырсынумен, кыжылдаумен жане кышкылмен кекирумен наукас келип тусти. Анамнезинде наукастын айтуы боынша 8 жыл бурын созылмалы гастрит аныкталган. Объективти караганда: эпигастр аймагында жайылмалы ауырсыну байкалады. Диагнозды нактылау ушин ажыратпалы диагноз жургизилетин аурулар: +Асказан катерли исигимен+Созылмалы гастритпен+Асказан мен ултабардын ойык жара ауруымен
Стенокардия кезинде нитраттардын асер ету механизми:+Cубэндокардиальды канайналымды жаксартады +Журектин сырткы кызметинин азайтады +Карыншаларынын диастолалык колеминин азайтады
Стенокардия кезинде нитраттардын асер ету механизми:+Cубэндокардиальды канайналымды жаксартады +Журектин сырткы кызметинин азайтады +Карыншаларынын диастолалык колеминин азайтады
Стенокардия кезинде нитраттардын асер ету механизми:B) Cубэндокардиальды канайналымды жаксартады +D) Журектин сырткы кызметинин азайтады+ G) Карыншаларынын диастолалык колеминин азайтады +
Стенокардия кезиндеги ауырсынудын минездемеси:+Тос артында орналасуы+Кысып немесе басып ауырсыну+Сол жакка таралуы
Стенокардия кезиндеги ауырсынудын минездемеси:+Тос артында орналасуы+Кысып немесе басып ауырсыну+Сол жакка таралуы
Стенокардия кезиндеги ауырсынудын минездемеси:A) Тос артында орналасуы+B) Кысып немесе басып ауырсыну+C) Сол жакка таралуы+Жыбыр аритмиясы кезинде дамитын аскынулар:A) Миокард инфарктиси+C) Ишемиялык инсультар+D)Канайналым бузылыстары +
Стенокардиядагы ауырсыну синдромына тан:B) Физикалык куштемеден кейин пайда болады +C) Нитраттармен басылады +E) Узактыгы 2-3 минутка созылады +
Стенокардиядагы ЭКГ-лык белгилер:B) ST сегментинин жогарлауы +E) ST сегментинин томендеуи +G) Ушкир Т тисшесинин болуы +
Стенокардиядагы ауырсыну синдромына тан:+Физикалык куштемеден кейин пайда болады +Нитраттармен басылады +Узактыгы 2-3 минутка созылады
Стенокардиядагы ауырсыну синдромына тан:+Физикалык куштемеден кейин пайда болады +Нитраттармен басылады +Узактыгы 2-3 минутка созылады
Стенокардиядагы ЭКГ-лык белгилер:+ST сегментинин жогарлауы +ST сегментинин томендеуи +Ушкир Т тисшесинин болуы
Стенокардиядагы ЭКГ-лык белгилер:+ST сегментинин жогарлауы +ST сегментинин томендеуи +Ушкир Т тисшесинин болуы
Стенокардиянын оперативти еминин корсеткиштери:+ИИИ-ИУ ФК +Ангинальды терапиядан эффектин болмауы +Коронарлы артериялардын стеноздаушы атеросклерозы
Стенокардиянын оперативти еминин корсеткиштери:+ИИИ-ИУ ФК +Ангинальды терапиядан эффектин болмауы +Коронарлы артериялардын стеноздаушы атеросклерозы
Стенокардиянын оперативти еминин корсеткиштери:B) ИИИ-ИУ ФК+D) Ангинальды терапиядан эффектин болмауы+E)Коронарлы артериялардын стеноздаушы атеросклерозы +
Сульфонилмочевина туындылары препаратарынын кант денгейин томендету механизимине жатады:+Инсулин секрециясын кушейту +в-жасушалардын глюкозага сезимталдыгын калпына келтиру +Cа+-каналдарын ашу аркылы в-жасушаларына кальцийди енгизу
Сульфонилмочевина туындылары препаратарынын кант денгейин томендету механизимине жатады:+Инсулин секрециясын кушейту +в-жасушалардын глюкозага сезимталдыгын калпына келтиру +Cа+-каналдарын ашу аркылы в-жасушаларына кальцийди енгизу
Сульфонилмочевина туындылары препаратарынын кант денгейин томендету механизимине жатады:C) Инсулин секрециясын кушейту +E) -жасушалардын глюкозага сезимталдыгын калпына келтиру +G) Ca +каналдарын ашу аркылы β-жасушаларына кальцийди енгизу+
Темир препараттары тагайындалады:Узак уакытка 2-3 айга +Аскорбин кышкылымен косып +Пероральды турде +
Темир препараттары тагайындалады:+Узак уакытка 2-3 айга+Аскорбин кышкылымен косып +Пероральды турде
Темир препараттары тагайындалады:+Узак уакытка 2-3 айга+Аскорбин кышкылымен косып +Пероральды турде
Темир тапшылыгынын белгилери:Дам сезудин бурмалануы +Койлонихиялар +Шаштын тусуи +
Темир тапшылыгынын белгилери:+Дам сезудин бурмалануы +Койлонихиялар +Шаштын тусуи
Темир тапшылыгынын белгилери:+Дам сезудин бурмалануы +Койлонихиялар +Шаштын тусуи
Темир тапшылык анемияга тан симпомдар:+Кургак тагамдарды жутынудын киындауы+Глосситтин кориниси, ауздын кебуи+Теринин кургауы
Темир тапшылык анемияга тан симпомдар:+Кургак тагамдарды жутынудын киындауы+Глосситтин кориниси, ауздын кебуи+Теринин кургауы
Темир тапшылык анемияга тан симпомдар:Кургак тагамдарды жутынудын киындауы +Глосситтин кориниси, ауздын кебуи +Теринин кургауы +
Темиртапшылык анемияга тан белгилер:+Пойкилоцитоз+Микроанизоцитоз+Гипохромия
Темиртапшылык анемияга тан белгилер:+Пойкилоцитоз+Микроанизоцитоз+Гипохромия
Темиртапшылык анемияга тан белгилер:Пойкилоцитоз +Микроанизоцитоз +Гипохромия +
Тиреотоксикоз кезиндеги аныкталатын офтальмопатиялык симтомдар:+Штельвага +Кохера+Мебиуса
Тиреотоксикоз кезиндеги аныкталатын офтальмопатиялык симтомдар:+Штельвага +Кохера+Мебиуса
Тиреотоксикоз кезиндеги аныкталатын офтальмопатиялык симтомдар:A)Штельвага+C)Кохера +D) Мебиуса+
Тиреотоксикоз кезиндеги офтальмопатия клиникалык белгилермен коринеди:+Коздин кызаруы +Кабактын дирилдеуи +Кабакты сирек кагу
Тиреотоксикоз кезиндеги офтальмопатия клиникалык белгилермен коринеди:+Коздин кызаруы +Кабактын дирилдеуи +Кабакты сирек кагу
Тиреотоксикоз кезиндеги офтальмопатия клиникалык белгилермен коринеди:D) Коздин кызаруы +E) Кабактын дирилдеуи +F) Кабакты сирек кагу +
Тиреотоксикоздын негизги клиникалык симтомдары:+Журектин кагуы +Тершендик +Куйгелектик
Тиреотоксикоздын негизги клиникалык симтомдары:+Журектин кагуы +Тершендик +Куйгелектик
Тиреотоксикоздын негизги клиникалык симтомдары:F) Журектин кагуы +G) Тершендик +H) Куйгелектик +
Туйинди периартериттин улкен диагностикалык критерилери:+Буйректин закымдануы+Коронарит+Абдоминальды синдром
Туйинди периартериттин улкен диагностикалык критерилери:+Буйректин закымдануы+Коронарит+Абдоминальды синдром
Туйинди периартериттин киши диагностикалык критерилери:+Кызба+Дене салмагынын азаюы+Миалгиялар
Туйинди периартериттин киши диагностикалык критерилери:+Кызба+Дене салмагынын азаюы+Миалгиялар
Титиркенген ишек синдромына кудик болган жагдайда ажыратпалы диагноз жургизетин аурулар тобы:+Созылмалы колитпен +Ток ишектин катерли исигимен +Бейспецификалык ойык жаралы колитпен
Титиркенген ишек синдромына кудик болган жагдайда ажыратпалы диагноз жургизетин аурулар тобы:+Созылмалы колитпен +Ток ишектин катерли исигимен +Бейспецификалык ойык жаралы колитпен
Титиркенген ишек синдромына кудик болган жагдайда ажыратпалы диагноз жургизетин аурулар тобы:A) Созылмалы колитпен +D) Ток ишектин катерли исигимен +E) Бейспецификалык ойык жаралы колитпен +
Тромбоцитопатияга акелетин препаратар:Ацетилсалицил кышкылы +Фуросемид +Индометацин +
Тромбоцитопатияга акелетин препаратар:+Ацетилсалицил кышкылы +Фуросемид+Индометацин
Тромбоцитопатияга акелетин препаратар:+Ацетилсалицил кышкылы +Фуросемид+Индометацин
Тураксыз стенокардияга жатады:+Вазоспастикалык стенокардия +Алгаш рет пайда болган стенокардия +Удемели стенокардия
Тураксыз стенокардияга жатады:+Вазоспастикалык стенокардия +Алгаш рет пайда болган стенокардия +Удемели стенокардия
Туткыр кою какырыкпен жотелге тагайындалатын препараттар: +Калий йодиди+Трипсин+Ацетилцистеин
Туткыр кою какырыкпен жотелге тагайындалатын препараттар: +Калий йодиди+Трипсин+Ацетилцистеин
Туйинди периартериттин киши диагностикалык критерилери:A) Кызба +E) Дене салмагынын азаюы +H) Миалгиялар +
Туйинди периартериттин улкен диагностикалык критерилери:A) Буйректин закымдануы +B) Коронарит +C)Абдоминальды синдром +
Тураксыз стенокардияга жатады:E) Вазоспастикалык стенокардия +F) Алгаш рет пайда болган стенокардия +H) Удемели стенокардия +
Туткыр кою какырыкпен жотелге тагайындалатын препараттар: Калий йодиди+Трипсин+Ацетилцистеин+
Уйкыбезинин катерли исигинин диагностикасында колданылатын манызды адистер:+Уйкыбезин УДЗ+Компьтерлик томография +Ретроградты панкреатохолангиография
Уйкыбезинин катерли исигинин диагностикасында колданылатын манызды адистер:+Уйкыбезин УДЗ+Компьтерлик томография +Ретроградты панкреатохолангиография
Ултабар ойык жара ауруына тан белгилер:+«Ашкарынга» ауырсынулар +Тагам кабылдаганда 1,5-2 сагаттан кейинги ауырсынулар +Декомпенсирленген гиперхлоргидрия
Ултабар ойык жара ауруына тан белгилер:+«Ашкарынга» ауырсынулар +Тагам кабылдаганда 1,5-2 сагаттан кейинги ауырсынулар +Декомпенсирленген гиперхлоргидрия
Ултабар ойык жарасынын дамуына акелетин факторлар:+Дуодениттин болуы +Туз кышкылынын гиперсекрециясы +Хеликобактерлик инфекция
Ултабар ойык жарасынын дамуына акелетин факторлар:+Дуодениттин болуы +Туз кышкылынын гиперсекрециясы +Хеликобактерлик инфекция
Улкен шенбердеги иркилиспен канайналым жеткиликсиздигинин клиникалык белгилери: B)Гепатомегалия +C) Аяктардын исинуи +G) Асцит +
Ушжармалы какпакша жеткиликсиздигинин клиникалык белгилери:A) Семсер таризди осиндинин устинен систолалык шу +C)Журектин салыстырмалы шекарасынын онга ыгысуы+D) Мойын веналарынын систолалык пульсациясы +
Ушжармалы какпакшанын тарылуынын клиникалык белгилери:C) Журектин салыстырмалы шекарасынын онга ыгысуы+G) Семсер таризди осиндинин устинде и тоннын алсиреуи +H) Семсер таризди осиндинин устинен диастолалык шудын естилуи+
Уйкыбезинин катерли исигинин диагностикасында колданылатын манызды адистер:A) Уйкыбезин УДЗ +B) Компьтерлик томография +D) Ретроградты панкреатохолангиография +
Ултабар ойык жара ауруына тан белгилер:A) «Ашкарынга» ауырсынулар +C) Тагам кабылдаганда 1,5 -2 сагаттан кейинги ауырсынулар +D) Декомпенсирленген гиперхлоргидрия +
Ултабар ойык жарасынын дамуына акелетин факторлар:B) Дуодениттин болуы +C) Туз кышкылынын гиперсекрециясы +Хеликобактерлик инфекция +
Феохромоцитома ауруына тан белгилер:A) ГК кезинде дене кызуы жогарлайды +B) Несепте катехоламиндер жогарлайды +C) АГ бетта-адреноблокаторлармен емдеу тиимсиз +
Феохромоцитома ауруына тан синдромдар:A) Артериалык гипертензия синдромы +C) Нейропсихикалык синдром +D) Нейровегетативти синдром +
Феохромоцитома ауруына тан белгилер:+ГК кезинде дене кызуы жогарлайды +Несепте катехоламиндер жогарлайды +АГ бетта-адреноблокаторлармен емдеу тиимсиз
Феохромоцитома ауруына тан белгилер:+ГК кезинде дене кызуы жогарлайды +Несепте катехоламиндер жогарлайды +АГ бетта-адреноблокаторлармен емдеу тиимсиз
Феохромоцитома ауруына тан синдромдар:+Артериалык гипертензия синдромы +Нейропсихикалык синдром +Нейровегетативти синдром
Феохромоцитома ауруына тан синдромдар:+Артериалык гипертензия синдромы +Нейропсихикалык синдром +Нейровегетативти синдром
Фоли-тапшылык анемияга тан белгилер:+Тромбоцитопения +Гиперхромия+Макроцитоз
Фоли-тапшылык анемияга тан белгилер:+Тромбоцитопения +Гиперхромия+Макроцитоз
Фоли-тапшылык анемияга тан белгилер: Тромбоцитопения +Гиперхромия +Макроцитоз +
Эндокриндик артериальды гипертензия дамиды:+Феохромоцитомада +Иценко-Кушинг ауруында +Конн синдромында
Эндокриндик артериальды гипертензия дамиды:+Феохромоцитомада +Иценко-Кушинг ауруында +Конн синдромында
Эндокриндик артериальды гипертензия дамиды:B) Феохромоцитомада+ D) Иценко- Кушинг ауруында +H) Конн синдромында +
Эритремия уласатын аурулар:+Жедел лейкоз +Созылмалы миелолейкоз+Миелофиброз
Эритремия уласатын аурулар:+Жедел лейкоз +Созылмалы миелолейкоз+Миелофиброз
Эритремия уласатын аурулар:Жедел лейкоз +Созылмалы миелолейкоз +Миелофиброз +
Эритремияны эритроцитоздан ажырататын белгилер +Базофилдердин абсолютти санынын жогарлауымен+Тромбоциттердин ири формаларынын болуымен-Тромбоцитопениямен+Тромбоцитоздын болуымен
Эритремияны эритроцитоздан ажырататын белгилер:
Эритремияны эритроцитоздан ажырататын белгилер:
Эритремияны эритроцитоздан ажырататын белгилер:Базофилдердин абсолютти санынын жогарлауымен +Тромбоциттердин ири формаларынын болуымен +Тромбоцитоздын болуымен +

Приложенные файлы

  • docx 17650554
    Размер файла: 233 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий