5_kurs_propedevtika_ost_kaz


Ортопедиялық стоматология дегеніміз://
жақтардың, тіс қатарларының және тістердің қызметтері мен морфологиясын қалпына келтірумен айналысатын стоматологияның бір бөлімі//
тіс-жақ жүйесі ағзаларының морфологиялық және функциональдық бұзылыстарын емдеу және алдын алуды оқып, зерттеумен айналысатын стоматологияның бір бөлімі//
тіс-жақ жүйесі ағзаларының туа біткен және жүре пайда болған ақауларын емдеуді және алдын алуды оқып, зерттеумен айналысатын стоматологияның бір бөлімі//
+тіс-жақ жүйесінің ауруларының клиникасын, патогенезін және этиологиясын зерттеп, олардың алдын алу, диагноз қою және емдеуді құрастыратын стоматологияның бір бөлімі//
тіс-жақ жүйесі ағзаларының ауруларының этиологиясы мен патогенезін оқып, зерттеумен айналысатын стоматологияның бір бөлімі//
***
Тіс-жақ жарақаттары бар науқастарды емдеуге арналған күрделі шендеуіштер мен протездерді, сонымен қатар тіс-жақ ақаулары бар науқастарды емдеуге арналған ортодонтиялық аппараттар мен тіс протездерін лабораториялық жолмен дайындау әдістерін оқып зерттейтін ортопедиялық стоматологияның пропедевтикалық бөлімі://
имплантология//
+тіс протездеу техникасы//
терапиялық стоматология//
хирургиялық стоматология//
ортодонтиялық стоматология
***
Стоматологиялық кабинетте дәрігер стоматолог ортопедке қажетті медбикенің санын (Рузуддинов б/а) атаңыз://
0,5:1,0//
1,0:1,0//
1,0:2,0//
+1,0:3,0//
2,0:3,0
***
Стоматологиялық кабинетте дәрігер стоматолог ортопедке қажетті тіс технигінің санын атаңыз://
0,5:10//
1,0:1,0//
+1,0:2,0//
1,0:3,0//
2,0:3,0
***
Протездің балауызды құрылымын металға ауыстыруды жүргізетін тіс техникалық зертхананың бөлмесі://
+құю бөлмесі//
жұмыс бөлмесі//
ғаныштау бөлмесі//
дәнекерлеу бөлмесі//
жылтырату бөлмесі
***
Протездің балауызды құрылымын пластмассаға ауыстыруды жүргізетін тіс техникалық зертхананың бөлмесі://
+полимеризациялау бөлмесі//
жылтырату бөлмесі//
дәнекерлеу бөлмесі//
жұмыс бөлмесі//
құю бөлмесі
***
Протездің метал бөліктерін біріктіретін техникалық зертхананың бөлмесі://
полимеризациялау бөлмесі//
жылтырату бөлмесі//
+дәнекерлеу бөлмесі//
жұмыс бөлмесі //
құю бөлмесі
***
Ортопедиялық стоматология://
материалтану мен тіс протездеудің бір бөлігі//
+жеке пән және стоматологияның бір бөлігі//
жалпы ортопедияның жеке бөлігі//
жалпы стоматологияның бөлігі//
тіс протездеудің бір бөлігі
***
Қалыпты жағдайда стоматологиялық қондырғыны орнатуға арналған аумақтың көлемі://
1 ш.м.//
5 ш.м.//
+14 ш.м.//
21 ш.м.//
30 ш.м.
***
Ортопедиялық стоматолгия емханасында болуы керек://
+тіс техникалық зертханасымен қатынасы бар негізгі бөлмелер//
негізгі және қосымша бөлмелер, стерилдеу бөлмесі//
тіс техникалық зертханасы, стерилдеу бөлмесі//
тек қосымша бөлмелер, стерилдеу бөлмесі//
тек негізгі бөлмелер стерилдеу бөлмесі
***
Ортопедиялық стоматологияда пальпация әдісін жүргізгенде анықталады://
+альвеолды бөлімдердің рельефі, ауру сезімінің орналасқан жері, шырышты қaбаттың берілгіштігі, жасырын сүйек дөңестерінің болуы, бұлшық еттердің тонусы, төменгі жақ буыны басының қозғалысы//
ауру сезімінің орналасу нүктесі, бұлшық еттердің тонусы, төменгі жақ буыны басының қозғалысы, пародонт қалтасының тереңдігі//
периодонттың ауырғыштығы, тістердің қозғалғыштығы, пародонт қалтасының тереңдігі, тіс жегі қуысының тереңдігі мен сезімталдығы//
альвеолды бөліктердің рельефі, шырышты қабаттың икемділігі, пародонт қалтасының тереңдігі, жасырын сүйек дөңестерінің болуы //
пародонт қалтасының тереңдігі, тіс жегі қуысының тереңдігі мен сезімталдығы
***
Стоматологиялық кабинеттің қабырғасын//
+майлы бояумен сырлайды//
кафельмен қаптайды//
тұсқағаз жапсырады//
элексирмен өңдейді//
известпен әктейді
***
Ортопедиялық стоматологияда зондпен зерттеу әдісін жүргізгенде анықталады://
периодонттың ауру сезімі, тісжегі қуысы қабырғаларының сезімталдық дәрежесі және тіс қызыл иегі науашасының (желобок) тереңдігі//
+тіс қызыл иегі науашасының (желобок) тереңдігі, пародонт қалташалары, тісжегі қуысы және оның қабырғаларының сезімталдығы//
бұлшық еттердің кернемесі (тонус)., шырышты қабаттың икемділігі және кариоздық қуыс қабырғаларының сезімталдық дәрежесі//
периодонттың ауру сезімі және ауру нүктелерінің орналасу орны, оның қабырғаларының сезімталдығы//
бұлшық еттердің кернемесі (тонус) және шырышты қабаттың икемділігі, жасырын сүйек дөңестері
***
Тіс рентгенографиясы қолданылады://
сүйек атрофиясындағы фуркациясының орналасуын, жұмсақ тіндердің жағдайын, қан тамырларының жағдайын, бұлшық еттердің кернемесін (тонус) және жасушаның құрылымын анықтау үшін//
+тіс қуысының топографиясын зертеу үшін, қатты тіндердің ақауларын, түбірлердің өзек жолының кеңдігін, пародонттың жағдайын анықтау үшін//
тістердің функциональдық жағдайын, пародонтын, жұмсақ тіндердің жағдайын, қан тамырларының жағдайын, жасушаның құрылымын анықтау үшін//
жасырын сүйек дөңестерін, жұмсақ тіндердің жағдайын, қан тамырларының жағдайын, бұлшық еттердің кернемесін (тонус) және жасушаның құрылымын анықтау үшін//
периодонтиттер мен пульпиттердің салыстырмалы диагностикасын, жұмсақ тіндердің жағдайын, қан тамырларының жағдайын, жасушаның құрылымын анықтау үшін
***
Самай төменгі жақ буынының элементтерінің әр қабатын, формасын, құрылысын және арақатынасын зерттеудің рентгенологиялық әдісі://
+томография//
ортопантомография//
телерентгенография//
панорамды рентгенография//
компьютерлік рентгенография
***
Сау тістің ұлпасы тоқтың қандай күшіне әсер береді://
1-2 мкА//
+3-6 мкА//
7-10 мкА//
11-15 мкА//
16-60 мкА
***
Энтин бойынша тістердің қозғалғыштығының неше дәрежесі бар://
біреу//
екеу//
үшеу//
+төртеу//
бесеу
***
Шырышты қабаттың икемділігін анықтауда қолданылатын тексеру тәсілі://
пальпаторлы және визуалды//
инструментальды және визуалды //
пальпаторлы және люминесцентті//
+пальпаторлы және инструментальды//
инструментальды және люминесцентты //
***
Христиансен, Гельман, Рубинов ұсынған зерттеу тәсілдері://
тістің тірек аппаратының функциональдық (қызметтік) төзімділігін анықтау//
шырышты қабаттың тамырларының функциональді жағдайын анықтау//
пародонт тамырларының функциональдік жағдайын анықтау//
шайнау үрдісі кезіндегі төменгі жақтың қозғалысын анықтау//
+тіс қатарларының шайнау тиімділігін анықтау
***
Габер және Конюшко таблицасымен есептеледі://
шырышты қабаттың тамырларының ангиоархитектоникалық жағдайы//
пародонт тамырларының функциональды қызметтік жағдайы//
шайнау бұлшық еттерінің абсолютті күші//
+тіс пародонтының қызметтік төзімділігі//
тіс қатарларының шайнау тиімділігі
***
Ортопедиялық стоматологияда перкуссия әдісімен анықталады://
жасырын сүйек төмпешіктері//
альвеола бөліктерінің рельефі//
тісжегі қуысының тереңдігі//
+периодонттың ауру сезімі//
ауру нүктелердің орны
***
Төменгі және жоғарғы жақ тістерінің периапикальді тіндерінің жағдайының басымды мәліметін бір уақытта береді://
томография//
телерентгенография//
+ортопантомография//
дентальдік рентгенография//
панорамды рентгенография
***
Мастикациография көмегімен зерттейді://
шайнау бұлшық еттерінің жиырылуын//
тіс қатарларының түйісу сипаттамасын//
+төменгі жақтың шайнаудағы қозғалысын//
пародонт тамырларының функциональдік жағдайын//
төменгі жақ буынының басының қозғалуын сипаттайды
***
Мастикациография бұл://
тіс қатарларының түйісу ретінің тіркелуі//
шайнау бұлшық еттерінің жиырылу жазбасы//
+төменгі жақтың шайнау қозғалысының жазбасы//
төменгі жақтың буынының қозғалысының жазбасы//
пародонт тамырларының функциональды жағдайының жазбасы
***
Ортопантомограмма анық барлық рентгендік көрінісін береді://
тек бір жақтың//
бет сүйек қаңқасының//
+төменгі және жоғарғы жақтың//
тістердің периапикальді тіндерінің жағдайының мәліметін//
жеке тұрған тістердің пародонтының жағдайының мәліметін
***
Панорамды рентгенография рентгендік көрінісін береді://
+тек бір жақтың//
бет сүйек қаңқасының//
төменгі және жоғарғы жақтың//
тістердің периапекальді тіндерінің жағдайының мәліметін//
жеке тұрған тістердің пародонтының жағдайының мәліметін
***
Семиотика – бұл не туралы ғылым://
туабіткен аурулар туралы//
жүре пайда болған аурулар туралы//
адамның тұқым қуалау аурулары туралы//
тіс жақ жүйесінің қалыпты жағдайлары туралы//
+ауру белгілері мен патологиялық жағдайлары туралы
***
Диагностиканың тензометриялық әдісі қолданылады://
+тістердің шайнау беткейіне түсетін күшті өлшеуде//
шайнау бұлшықеттерінің қызметін зерттеуде//
тістердің қозғалғыштығын анықтауда//
пародонттың төзімділігін анықтауда//
тістердің пародонттын тексеруде
***
Бұлшықеттердің шайнау күшінің барлық абсолюттік көрсеткіштері өлшенеді://
оммен//
вольтпен//
секундпен//
+килограммен//
миллиметрмен
***
Электромиография -бұл://
лимфоайналымын зерттеу//
төменгі жақтың қозғалысын тіркеу//
пародонттың гемодинамикасын зерттеу//
+бұлшықеттердің биопатенциялын зерттеу//
самай төменгі жақ буының қозғалысын тіркеу
***
Ортопантомография –бұл://
төменгі жақ сүйегінің қозғалысын жазу//
шайнау бұлшықеттерінің жиырылуын жазу//
төменгі жақ сүйегінің шайнау қозғалысын жазу//
+екі жақсүйек тістерінің периапикальді тінінің жағдайы//
пародонт тамырларының функциональды жағдайын зерттеу
***
Тіс жақ аппаратының шайнау қозғалысын зерттейтін тәсіл://
реопародонтография//
фотоплетизмография//
ортопантомография//
телерентгенография//
+мастикациография
***
Дентальді бағытталған рентгенография қандай ақпарат береді://
+жеке тістердің периодонт тіндерінің жағдайын//
тістердің периапикальді тіндерінің жағдайын//
жеке тістердің пародонт тіндерінің жағдайын//
бүкіл тістер парадонтының жағдайын//
бір жақтың рентген көрінісін
***
Жеке тістер периодонтының жағдайлары туралы толық мәлімет беретін рентгенодиагностика тәсілі://
ортопантомография//
телерентгенография//
панорамды рентгенография//
компьютерлік рентгенография//
+дентальдік нысанды рентгенография
***
Бір уақытта екі жақтың суретін беретін рентгенологиялық тәсіл://
+ортопантомография//
телерентгенография//
панорамды рентгенография//
компьютерлік рентгенография//
дентальді көзделген рентгенография//
***
Тек бір жақтың суретін беретін рентгенологиялық тәсіл://
ортопантомография//
телерентгенография//
+панорамды рентгенография//
компьютерлік рентгенография//
дентальді көзделген рентгенография//
***
Ауру белгілері мен патологиялық жағдайлары туралы ғылымды атаңыз://
физиология//
гистология//
+семиотика//
биология//
анатомия
***
Пародонт тіндерінің толық электрлік қарсыласуының графикалық тіркелген белгілеріндегі өзгерісіне негізделген пародонт тіндерінің қантолуының соғылу дірілін (пульсовых колебаний) зертеу тәсілі://
+реопародонтография//
фотоплетизмография//
ортопантомография//
фагодинамометрия//
мастикациография
***
Реограмма амплитудасының барлық көрсеткіштері өлшенеді://
+оммен//
вольтпен//
секундпен//
килограммен//
миллиметрмен
***
Тіс жақ жүйесінде қалыпты болып саналады://
+оптимальді (оңтайлы) морфофукциональді жағдай және жүйенің дамуы//
оптимумнан шамалы морфологиялық ауытқулар//
оптимумнан шамалы функциональдық ауытқулар//
оптимумнан көбірек морфологиялық ауытқулар//
оптимумнан көбірек функциональдық ауытқулар
***
Шайнау бұлшық ет қызметін зерттеу әдісі://
мастикациография, миография, реография, рентгенография//
гальванометрия, электромиография, рентгенография//
+мастикациография, миография, электромиография//
реография, рентгенография, электроодонтометрия//
рентгенография, электроодонтометрия, миография
***
Ортопедиялық ем жүргізуге жататын стоматологиялық аурулардың асқынуларына жатады://
негізгі стоматологиялық дертпен қатысы жоқ, тіс жақ жүйесінің және басқа ағзалар дерттеріне жүргізілетін ортопедиялық ем//
дертпен патогенді байланыспаған, дерттің ағысын ауырлататын факторлар//
негізгі дертпен патогенді байланыспаған тіс жақ жүйесіндегі өзгерістер//
+негізгі дертпен патогенді байланысқан тіс жақ жүйесіндегі өзгерістер//
негізгі дертпен бірге байқалатын тіс жақ жүйесіндегі өзгерістер
***
Ортопедиялық стоматологиядағы ілеспелі аурулар деген ұғымды калай түсінуге болады//
+негізгі стоматологиялық дертпен байланысы жоқ ауру//
негізгі дертпен бірге байқалатын тіс жақ жүйесінің өзгеруі//
негізгі дертпен патогенді байланысқан тіс жақ жүйесінің өзгеруі//
негізгі дертпен патогенді байланыспаған тіс жақ жүйесінің өзгеруі//
дертпен патогенді байланыспаған, дерттің ағысын ауырлататын факторлар
***
Патология – бұл: //
+мүшенің организмге биологиялық кері маңызы бар қалыпты жағдайдан ауытқуы//
тіс жақ жүйесінің дамуында кері әсері бар қалыпты жағдайдан тұрақты ауытқу//
аурудың субъективті және объективті табылған белгілерінің қосындылары//
аурудың анықталған субъективті белгілері//
аурудың анықталған объективті белгілері
***
Гнатодинамометрияны жүргізген кезде пародонт сезімталдығын анестезия әсерімен тоқтатқанда оның қысымға төзімділігі//
+екі есе көбейеді//
аздап көбейеді//
екі есе азаяды//
аздап азаяды//
өзгермейді
***
Аурудың семиотикасы немесе симптоматологиясы бұл://
анамнез жинау //
науқасты объективті тексеру әдістерінің қосындысы//
науқасты субъективті тексеру әдістерінің қосындысы//
аурудың белгісін, этиологиясын, патогенезін анықтау//
+ауру белгілері мен патологиялық жағдайы туралы ғылым
***
Протез орналасатын орынның шырышты қабатының ауыру сезімі анықталады://
+эстезиометрмен//
Роттер сынамасымен//
гнатодинамометрмен//
электронды вакумды аппаратпен//
олдричтің күлдіреуік сынамасымен
***
Эстизиометр аппаратымен анықталады://
тістің қозғалғыштығы//
шырышты қабаттың икемділігі//
+шырышты қабаттың ауыру сезімталдығы//
пародонттың шайнау қысымына төзімділігі//
протездің астындағы тұнған қызару ошақтары
***
Ортопедиялық стоматология://
жеке пән//
тіс протездеудің бөлімі//
жалпы стоматологияның бөлімі//
жалпы ортопедияның жеке бөлімі//
+жалпы стоматологияның бөлімі және жеке пән
***
Аурудың өршу түріне байланысты емдеу жүргізу дегеніміз://
+аурудың түріне және патологиялық стадиясына байланысты емдеу әдісін таңдау//
аурудың патологиялық стадиясына қарап, емдеудің түрін аңықтау//
ауруды емдеудегі ортопедиялық аппарат пен емдеу әдісің таңдау//
аурудың түріне қарап емдеу әдісін таңдау//
әр кезеңдегі емдеудің аяқталуы
***
Нозологиялық принцип нені қарастырады://
нақты науқастың ағзасының күйін зерттеу//
науқасқа ортопедиялық емдеу әдісін таңдау//
нақты ауруды ортопедиялық емдеудің бағасы//
этиология және патогенезді зерттеу, нақты аурудың және ауырған адамдардың клиникалық-морфологиялық белгілерін зерттеу //
+аурудың этиологиясы мен патогенезін зерттеу, нақты аурудың клиникалық-морфологиялық көріністерін және аурудың кездесу жиілігін зерттеу
***
Стоматологияда диагноз қоюда қолданылатын дүниежүзілік стандарт//
+МКБ-10//
МКБ-9//
МКБ-8//
МКБ-7//
МКБ-6
***
Самай төменгі жақ сүйек элементтерінің өз ара қатынаста орналасуын көрсететін сәулелі зерттеу әдісін көрсетіңіз://
магнитті резонансты томография //
+компьютерлік томография//
мастикациография//
электромиография//
миография
***
В.Ю. Курляндский ұсынған зерттеу әдісі://
тіс қатарларының шайнау тиімділігін анықтау әдісі //
шайнау кезіндегі төменгі жақтың қозғалысын анықтау әдісі //
пародонт тамырларының функционалдық жағдайын анықтау әдісі //
шырышты қабат тамырларының ангиоархитектоникасын анықтау әдісі //
+тістердің тірек аппаратының функционалдық төзімділігін анықтау әдісі
***
Тіс сауытының 70%-дан көп бұзылуын қалпына келтіретін протез конструкциясы://
Ричмонд бойынша жасалған штифті тіс //
Ахмедов бойынша жасалған штифті тіс//
+қалпына келтіретін сауыт//
Логан тіс сауыты//
сaлмалар
***
Белкин бойынша біріктірілген сауытты дайындаудың екінші клиникалық кезеңінде, сауытты отырғызып тексеріп көргеннен кейін не жүргізіледі://
жасанды тіс сауытының бет бөлігінен ойық жасап, тісті қосымша егемей, сауытты тіске балауызбен бекітіп, қалып алып, пластмассаның түсін анықтау //
+жасанды тіс сауытының бет бөлігінен ойық жасап, тісті қосымша егеп, сауытты тіске балауызбен бекітіп, қалып алып, пластмассаның түсін анықтау//
жасанды тіс сауытының ішкі бетінен ойық жасап, тісті қосымша егеп, сауытты тіске балауызбен бекітіп, қалып алып, пластмассаның түсін анықтау//
жасанды тіс сауытының медиальды түйісу бөлігінен ойық жасап, тісті қосымша егеп, сауытты тіске балауызбен бекітіп, қалып алып, пластмассаның түсін анықтау//
жасанды тіс сауытының дистальды түйісу бөлігінен ойық жасап, тісті қосымша егеп, сауытты тіске балауызбен бекітіп, қалып алып, пластмассаның түсін анықтау
***
Тіс сауытының 80%-дан жоғары бұзылуын қалпына келтіретін протез конструкциясы://
металдыкерамикалық сауыт//
қалпына келтіретін сауыт//
біріктірілген сауыт//
+штифті тіс//
салма
***
Штампталған сауытты жасауда толық анатомиялық қалып алу үшін қолданған жөн://
супер ғанышты//
+стомафлексті//
протакрилді//
норакрилді//
сиэласты
***
Штампталған сауытты кигізіп көру нешінші клиникалық кезеңге жатады://
бірінші//
+екінші//
үшінші//
төртінші//
бесінші
***
Нитрид-титанды қоспамен қапталған штампталған сауытты тапсыру нешінші клиникалық кезеңге жатады://
бірінші//
екінші//
+үшінші//
төртінші//
бесінші
***
Тура және жанама әдіс нені жасағанда қолданылады://
+салманы//
штифті тісті//
тіс сауытын//
жартылай тіс сауытын//
біріктірілген тіс сауытын
***
Металдан штампталған жасанды сауыт жасау үшін егелген тістің пішіні қандай болуы керек://
мойнының ені кесу қырының енінен кең болуы керек//
егелген тістің формасының қандай екенінің маңызы жоқ//
тіс пішінін сақтау қажет, кертпесі алдыңғы жағында ғана //
тіс пішінін сақтау қажет, айнала кертпесі бар, конустәрізді//
+цилиндртәрізді, мойнының ені экватордың еніне тең болуы керек
***
Керамикадан жасалған жасанды тіс сауытын дайындаудың клиникалық кезеңдері://
+тісті егеу, қалып алу, глазурлеуден кейін тіс сауытын отырғызып кигізіп көру, сауытты фосфатцементке бекіту//
тісті егеу, мүсін құю, қалып алу, тісті мүсіндеу, штамптау//
орталық окклюзияны анықтау, сауытты фосфатцементке бекіту//
қарап тексеру, документтерді толтыру, тісті егеу, үлгі құю, штамптау//
үлгі құю, қалып алу, қарап тексеру, тісті егеу сауытты фосфатцементке бекіту
***
Ситалдан жасалған жасанды тіс сауытын дайындаудың клиникалық кезеңдері://
тісті егеу, мүсін құю, қалып алу, тісті мүсіндеу, штамптау//
орталық окклюзияны анықтау, сауытты фосфатцементке бекіту//
қарап тексеру, документтерді толтыру, тісті егеу, үлгі құю, штамптау//
үлгі құю, қалып алу, қарап тексеру, тісті егеу сауытты фосфатцементке бекіту//
+тісті егеу, қалып алу, глазурлеуден кейін тіс сауытын отырғызып кигізіп көру, сауытты фосфатцементке бекіту//
***
IPS IMPRESS тіс сауытының негізі болып табылады://
дәнекерленген қалпақша//
құйылып жасалған қалпақша//
алтыннан жасалған қалпақша//
штампталып жасалған қалпақша//
+циркониден жасалған қалпақша
***
Жас адамдардың тістеріне егелінетін кертпе символы тірек алаңының ені://
0,05-0,1 мм//
+0,2-0,3мм//
0,5-0,8мм//
1-2мм//
3-4мм
***
Н.Г. Аболмасов бойынша фронтальді тістердегі қауіпсіздік аймағы орналасады://
+тістердің кесу қырында//
мезиальді түісу беткейінде //
тістердің мойын аймағында //
экватор маңайындағы тістердің түйісу беткейінде//
тіс төмпешігі мен кесу қыры аймағындағы тістің оральді беткейіндегі ойығы
***
Силиконды қалып алу материалдары (Solyd массасы +түзетуші сықпасы) қолданылады://
тізсіз жақ сүйектерден қызметтік қалыптарды алу үшін//
отқа төзімді үлгі әзірлеуде қосарланған қалып алу үшін//
қарама-қарсы жақ сүйектерден көмекші қалып алу үшін//
толық алмалы-салмалы протез негізін қайтадан түзету үшін//
+металдыкерамикалық протез жасауда қос қабатты қалып алу үшін
***
Кертпесі бар жасанды тіс сауыттырын жасауда қолданылатын қос қабатты қалыптың қызметін анықтаңыз://
қалып алу кезіндегі қызыл иектік жыраның тарылуы мен аздаған деформацияның пайда болуы //
+тіс мойынының рельефі мен егелген тістің беткі бөлшектерінің қызыл иектік жырасының нақты бейнесін алу үшін //
қалып алу кезіндегі қызыл иектік жыраның тарылуы және аралық қатпардың нақты бейнесінің бейнесін алу үшін//
егелген тістің беткі бөлшектерінің нақты бейнесін алу үшін//
қалып алу кезіндегі қызыл иектік жыраның кеңеюі және қабыну қауіпінің пайда болуы
***
Қызыл иектік жыраның ретракциясын жүргізу үшін қолданылатын мақтақағаздан жасалған жіпке жағылатын ерітінді://
лейцит пен глутар қышқылы, хлорамин, галазолиннің 1% ерітіндісі //
трихлоруксус қышқылымен, кальций гидроокисі және хлорамин ерітіндісі//
+эфедрин гидрохлориді, алюмокалий ашудалары, галазолиннің 1% ерітіндісі//
алюмокалий ашудасы, кальций және бор қышқылының гидрооксиді, хлорамин//
ортофосфор қышқылы, кальций сульфатының жартылай гидраты және бор қышқылы
***
Ситалдан жасалған жасанды тіс сауытымен протездеу кезінде қалып алатын масса://
альгинатты //
+полиэфирлі//
термопластикалық//
цинкооксидэвгенольды//
полисульфидті каучукті
***
Толық алмалы-салмалы протездің базисін зертханада қайтадан жасауда келесі қалып алу массалары қолданылады://
+силиконды//
альгинатты//
термопластикалық//
кристалданып қатаятын//
жарты сульфидты каучукты
***
Метал жағаша «гирлянданы» металдыкерамикалық жасанды тіс сауытына мүсіндеу керек://
сауыттың дистальды түйісу беткейінің мойын аймағында//
сауыттың вестибулярлық беткейінің мойын аймағында//
+сауыттың оральдық беткейінің мойын аймағында//
апроксимальды беткейдің эквоторлық аймағында//
кесу қыры мен окклюзиялық беткейінде
***
Уақытша провизорлық тіс сауыты жасалмаған егелген тістер вертикалды ығысады://
1-3 күнде//
5-6 күнде//
4-14 күнде//
60-70 күнде//
+15-30 күнде//
***
Одонтопародонтограмманы оқу кезінде жақсүйектер арасындағы күш 15 пен 30 екені анықталды. Бұл дегеніміз: //
жоғарғы жақ сүйегінің фронталды бөлігіне түсетін қысымның көптігі//
төменгі жақ сүйегінің фронталды бөлігіне түсетін қысымның көптігі//
+жоғарғы жақ сүйегі тіс қатарларына түсетін қысымның көптігі//
төменгі жақ сүйегі тіс қатарларына түсетін қысымның көптігі //
арақатынастың қалыптылығы
***
«Орталық күрек тіске штампталып жасалатын тіс сауытына тісті егеу кезіндегі қауіпсіздік зонасы» бойынша тістің клиникалық сауытының қай бетінің қалыңдығы сақталынады://
дистальді//
+кесу қыры//
медио-дистальді//
вестибуло-оральді//
тістің мойын бөлігінің барлық жағы
***
Металдыкерамикалық сауыттың негізі болып табылады://
дәнекерленген қалпақша//
алтыннан жасалған қалпақша//
+құйылып жасалған қалпақша//
штампталып жасалған қалпақша//
платиналы фольгадан жасалған қалпақша
***
Жас адамдардың тістеріне егелінетін кертпенің тірек алаңының ені://
0,05-0,1 мм//
+0,2-0,3мм//
0,5-0,8мм//
1-2мм//
3-4мм
***
Н.Г. Аболмасов бойынша төменгі бүйір күрек тістегі қауіпті аймағы орналасады://
тістердің мойын аймағында//
тістердің кесу қыры аймағында //
мезиальді тиісу беткейі аймағында //
+тістің оральді беткейіндегі томпағында//
экватор маңындағы тістердің тиісу беткейі аймағында
***
Гидроколлоидты массалар қолданылады://
тізсіз жақ сүйектерден қызметтік қалыптарды алу үшін//
қарама-қарсы жақ сүйектерден көмекші қалып алу үшін//
+отқа төзімді үлгі әзірлеуде қосарланған қалып алу үшін//
толық алмалы-салмалы протез негізін қайтадан түзету үшін//
металдыкерамикалық протез жасауда қос қабатты қалып алу үшін
***
Қосарланған қалыптың қызметін анықтаңыз://
қалып алу кезіндегі қызыл иектік жыраның кеңеюі және қабыну қауіпінің пайда болуы//
+тіс мойынының рельефінің және егелген тістің беткі бөлшектерінің қызыл иектік жырасының нақты бейнесі алу үшін //
қалып алу кезіндегі қызыл иектік жыраның тарылуы толық түзелмеудің пайда болуына кедергі жасайды//
егелген тістің беткі бөлшектерінің және альвеолярлы өсіндінің тіссіз бөлігінің нақты бейнесін алу үшін//
қалып алу кезіндегі қызыл иектік жыраның тарылуы және аралық қатпар бейнесінің нақтылығы
***
Қос қабатты қалып алудың алдында болатын қызыл иектік жыраның механохимиялық кеңеюін ерітінді сіңген мақта жіптің көмегімен іске асырады://
алюмокалий ашудасы, кальций және бор қышқылының гидрооксиді//
галазолиннің 1% ерітіндісі, лейцитпен және глутар қышқылымен//
трихлоруксус қышқылымен, кальций гидроокисі және хлорамин ерітіндісімен//
ортофосфор қышқылы, кальций сульфатының жартылай гидраты және бор қышқылы//
+эфедрин гидрохлоридімен, алюмокалий ашудаларымен, галазолиннің 1% ерітіндісімен
***
Металдыкерамикалық сауытпен протездеу кезінде қалып алатын масса://
альгинатты //
+полиэфирлі//
термопластикалық//
цинкооксидэвгенольды//
полисульфидті каучукті
***
Фарфордың металлға өту шекарасы://
орталық окклюзия кезіндегі қарама-қарсы тістер аймағында түйісу керек//
алдыңғы окклюзия кезіндегі қарама-қарсы тістер аймағында түйіспеуі керек//
+орталық окклюзия кезіндегі қарама-қарсы тістер аймағында түйіспеуі керек//
оң жақ бүйір окклюзия кезіндегі қарама-қарсы тістер аймағында түйіспеуі керек//
сол жақ бүйір окклюзия кезіндегі қарама-қарсы тістер аймағында түйіспеуі керек
***
Жағаша «гирлянданың» жылу өткізгіштігін жақсарту үшін енін 2-3 мм және қалыңдығын 1мм етіп мүсіндеу керек://
+сауыттың оралдық бетінде//
дистальді түйісу бетінде//
апроксимальды бетінде//
вестибулярлы бетінде//
кескіш қырында
***
Қалып алуға көмектесетін, барлық қалып алынатын материалдарға тән қасиет://
икемділігі//
+иілгіштігі//
шөгуінің болмауы//
жағымды түсі, дәмі және иісі//
ауыз сұйықтығына тұрақтылығы
***
Металлды керамикалы сауытқа тістерді егеу кезінде әртүрлі жастағы науқастарда қай авторлар «қауіпсіздік зонасын» арнайы зерттеген: //
Boisson//
М.Липец//
В.Н.Копейкин//
Б.С.Клюев., Е.И.Гаврилов//
+Н.Г.Аболмасов., Е.И.Гаврилов
***
Тіс сауытына тісті егеу кезіндегі «қауіпсіздік зонасы» бойынша тістің клиникалық сауытының қай бетінің қалыңдығы сақталынады://
дистальді//
+окклюзиялық//
медио-дистальді//
вестибуло-оральді//
тістің мойын бөлігінің барлық жағы
***
Фарфордың құрылымдық элементтеріндегі негізгі бөлікті құрайды://
сызықтық полимерлер//
+дала шпаттары шынысы//
сополимерлер және мономер//
цинк және кремнезем тотығы//
кремний және цирконий тотығы
***
Металдыкерамикалық сауыттың кобальтты-хромды қорытпасымен жұмыс жүргізу кезінде тістің тұқылына неше қабат лак жағылады://
1 қабат//
+2 қабат//
3 қабат//
4 қабат//
5 қабат
***
Тегістеу (грунтовая) массасының қалыңдығы қандай болуы керек://
0,1-0,2 мм//
+0,3-0,4 мм//
0,5-0,6 мм//
0,7-0,8 мм//
1,1-1,2 мм***
Фарфордан жасалған тіс сауыттырының мықтылығына әсер ететін технологиялық жағдайлар://
3-4-інші күйдіру алдында 4-6 қабатты мата мақтамен кептіру//
фарфордың нығыздалуы немесе фарфор бөлікшелерінің конденсациясы//
+фарфор конденсациясы, 3-4-інші күйдіру алдында массалардың жақсылап кептірілуі//
материалдың көлемді қысқаруын ескере отырып сауытты 5 есе үлкен қылып мүсіндеу//
материалдың көлемді қысқаруын ескере отырып сауытты 7 есе үлкен қылып мүсіндеу
***
Металдыкерамикалық сауыттың үлгісін әзірлеу үшін неше қабат лак жағылады://
кобальт-хромды қортпамен жұмыс кезінде 3 қабат//
никель-хромды қортпамен жұмыс кезінде 3 қабат//
кез келген қорытпамен жұмыс кезінде 4 қабат//
асыл металлдармен жұмыс кезінде 1 қабат//
+никельмен жұмыс кезінде 3 қабат
***
Фарфор массасын қалпақшаға жағады://
шпательмен//
скальпельмен//
+қылқаламмен//
арнайы қасықтармен//
құрал-жабдықтар маңызды емес
***
Күйдіру температурасына байланысты фарфорлық массалардың дұрыс жіктелуін көрсет://
+нашар балқитын, орташа балқитын, қиын балқитын//
нашар балқитын, орташа балқитын, дала шпаттары//
қиын балқитын, оксидті-кремнилі//
орташа балқитын, дала шпаты//
нашар балқитын, ситаллды
***
Керамиканы металлға жағу әдістері://
құю//
пісіру//
+күйдіру//
сығымдау//
жентектелудің қабаттық әдісі
***
Глазурьдің маңызы://
аса маңызды емес//
бояғыштардан қорғайды//
эстетикалық жылтырлық береді//
ісінуден сақтайды, бояғыштардан қорғайды//
+бояғыштардан қорғайды, эстетикалық жылтырлық береді
***
Тегістеу (грунтовая) қабатының маңызы://
керамиканы металлмен біріктірмейді, керамиканың металлмен байланысын азайтады//
керамиканы металлмен біріктіреді, керамиканың металлмен байланысын арттырады//
керамиканы металлмен біріктіреді, металлдың зақымдалуын болдырмайды//
+керамиканы металлмен біріктіреді, металлдың түсін басады//
ісінуден сақтайды, бояғыштардан қорғайды
***
Тірек тістерге сауытты кигізгеннен кейін не істеу қажет://
+сауыттармен және антагонист жақ сүйекпен бірге қалып алу//
сауыттарсыз және антагонист жақ сүйексіз қалып алу//
сауыттарсыз және антагонист жақ сүйекпен қалып алу//
сауыттармен бірге жұмысшы қалып алу
қалып алудың қажеті жоқ
***
Тар штампталған сауытты кигізгенде не істеу қажет://
тіс сауытының шетін төсте кеңейту//
бар штампик бойынша қайтадан сауытты штамптау//
сауытты терең отырғызу үшін, сауыт шетін қысқарту //
тісті балауызбен жаңадан мүсіндеп, сауытты жаңадан штамптау//
+цилиндр тәрізді пішін жасап, жанадан қалып алу және сауытты жаңадан жасау
***
Кең штампталған сауытты дұрыс егелген тіске кигізгенде не істеу қажет://
сауыт шетін тегістеу, жылтырату//
тісті қайтадан дұрыс егеп, қалып алу//
сауыт шетін абразивті құралмен қию//
кранпон қысқышпен сауыт шетін жинау//
+ қайтадан қалып алып, қызыл иек аймағына балауызды құймай сауытты жаңадан жасау
***
Салмаға тірек болатын көпір тәрізді протезде, Блектің 2 классы бойынша салма салу үшін қандай беткейлер егелінеді://
апроксимальді және вестибулярлы//
+окклюзиялық және контактты //
тек қана окклюзиялық//
барлық бес беткейі//
оральдік беткейі
***
Штампталған металды сауыттың қыры қызыл иекке қалай орналасады://
+қызыл иек астына 0,3мм кіреді//
қызыл иек шекарасында аяқталады//
экватор бойындағы кертпеге тіреледі//
қызыл иек қырындағы кертпеге тіреледі//
0,5мм тереңдікке кіретін экватор бойындағы кертпеге тіреледі
***
Сыртқы телескопиялық сауыттың қыры қызыл иекке қалай орналасады://
қызыл иек астына 0,3мм кіреді//
+қызыл иек шекарасында аяқталады//
экватор бойындағы кертпеге тіреледі//
қызыл иек қырындағы кертпеге тіреледі//
0,5мм тереңдікке кіретін экватор бойындағы кертпеге тіреледі
***
Асыл металдардан жасалатын дәнекерленген көпір тәрізді протездің тірек сауыттарын шақтап кигізген соң не істеу керек://
тістің шайнау беткейін егемей, жасанды сауыттарсыз қалып алу//
тістің шайнау беткейін қайта егеп, жасанды сауыттармен бірге қалып алу//
тістің шайнау беткейін қайта егеп, жасанды сауыттарсыз тістем арқылы қалып алу //
+тістің шайнау беткейін қайта егеп, жасанды сауыттармен бірге тістем арқылы қалып алу//
тістің шайнау беткейін қайта егеп, жасанды сауыттарды шақтап кигізіп, зертханаға жіберу
***
Жасанды сауытты тірек тіске отырғызудың әдістері://
қарау, құжаттарды толтыру, егеу, штамптау//
антисептикалық өңдеу, техникалық бағалау, клиникалық бағалау, окклюзияда қалып алу//
қарау, құжаттарды толтыру, егеу, қалып алу, орталық окклюзияны аңықтау, сауытты шақтау, бекіту//
қарау, құжаттарды толтыру, егеу, қалып алу, орталық окклюзияны аңықтау, сауытты фосфатцементке бекіту//
+техникалық бағалау, сауытты антисептикалық өңдеу, тіске орнату, клиникалық бағалау, окклюзияда қалып алу
***
Егер штампталған сауытты тексерген кезде, дәрігер тістің дұрыс егелмегенін және сауыттың кең екенің көрсе, ол не істеуі керек://
сауытты өзгеріссіз қалтырады //
+тісті қайтадан егеп, қалып алу және сауыт жасау//
кранпонды қысқышпен сауыттың шетін майыстырады//
тіс-қызыл иек қалтасына кірмеу үшін, сауытты қысқартады //
штамптын қалындығын жұқартып сауытты қайтадан штамптау
***
Егер штампталған сауытты тексерген кезде, ол тістен жоғары болып (тіске орнына отырмай), және қызыл иекке 1мм кіріп тұрса, не істеу керек://
+отырғызу кезңінде шетін қысқартып, тереңдеп отырғызу//
сауыт шетін абразивті дөңгелекпен тегістеу, жылтырату//
сауыт шетін балғамен және төспен жасау//
тістің шайнау жақ бейткейін егеу//
қайтадан сауытты штампттау
***
Көпір тәрізді протездерді тағайындауға кері көрсеткіш://
тістермен шектелген, ұзын клиникалық сауыттары бар ақау//
+ клиникалық сауыт биіктігі қысқа тістермен шектелген ақау//
1.5 және 1.7 тістермен шектелген ақау//
4.4 және 4.6 тістермен шектелген ақау//
сүйір тістермен шектелген ақау
***
Көпір тәрізді протездің аралық бөлігі тістемді биіктетіп тұрса ://
+аралық бөлігінің металын егеу керек//
сауыттардың металын егеу керек//
антогонист тістерді егеу керек//
протезді қайта жасау керек//
протезді қайта құю керек
***
Көпір тәрізді протезді жасау кезінде болатын қателіктер://
+антогонист тістермен көптеген окклюзионды түйісудің болмауы//
антогонист тістермен көптеген окклюзионды түйісудің болуы//
тірек ретінде интактты тістерді пайдалану //
тісаралық контакттарды қалпына келтіру//
шайылатын кеңістіктің болуы
***
Гаврилов бойынша тіс қатары ақауының 1 класы кезінде төменгі жақтағы доғалы протездің ершігінің дистальды шегі орналасады://
шырышты төмпешіктің орналасу аймағы маңызды емес//
+ретромолярлы төмпешіктің шырышты қабатынан кейін//
ретромолярлы төмпешіктің шырышты қабатының алдында//
ретромолярлы төмпешіктің шырышты қабатының ортасында//
ретромолярлы төмпешіктің шырышты қабатынан кейін көлемді түрде таралады
***
Доғалы протездің шеткі ершігінде жасанды тістер орналастырылады://
шырышты төмпешіктің медиальды жиегіне дейін//
+ершік ұзындығының 2/3 бөлігінде //
ершік ұзындығының 1/2 бөлігінде //
ершік ұзындығының 1/3 бөлігінде//
ершіктің барлық ұзына бойына//
***
Жалғыз тұрған үлкен азу тісіне қолданылатын кламмер://
Аккер//
Роуч//
Бонвиль//
Свенсон//
+сақинатәрізді
***
Доғалы протездің ершігінің қаңқасы орналасады://
альвеолярлы бөліктің төбесінде//
альвеолярлы бөліктің оральды беткейінде//
альвеолярлы бөліктің вестибулярлы беткейінде//
+альвеолярлы бөліктің оральды беткейі мен төбесінде//
альвеолярлы бөліктің вестибулярлы беткейі мен төбесінде
***
Жоғарғы жақта доғаның дәстүрлі орналасуының өзгеруі шартталған://
эстетикалық талаппен//
науқастың қалауымен//
қатты таңдайдың пішінімен//
тіс қатарының бүтіндігімен//
+қатты таңдай торусының айқындылығымен
***
Жоғарғы жақ доғасының дәстүрлі орналасуының өзгеруі шартталған://
науқастың қалауымен//
эстетиканың талабымен//
қатты таңдайдың пішінімен//
тіс қатарының бүтіндігімен//
+құсу рефлексінің жоғарылауымен
***
Негіз аймағындағы окклюзиялық бастырма қалыңдығының мөлшері://
0,2 -0,3мм//
0,8-1,0 мм//
1,2-1,5 мм//
+2,0-2,5 мм//
3,0-4,0 мм***
Тіс қатарының бір жақты шектелген ақауы кезінде қарама-қарсы жақтың бүйір тістеріне доғалы протезді бекіту үшін қолдануға болады://
№1 Нея кламмерін//
№2 Нея кламмерін//
Свенсонкламмерін//
+Бонвиль кламмерін//
сақинатәрізді кламмерді//
***
Егер тіс оральды жаққа қисайса, онда тілдік жақтағы ажырататын (аралық) сызық ығысады://
+окклюзиялық беткейге//
тіс мойынына//
латеральды//
медиальды//
вертикальды
***
Доғалы протездің тірек тістерінің бойлай қисаюының орташа бұрышын анықтау нені дайындау кезінде қолданылады//
барлық тіс қатарына үздіксіз кламмерлері бар шеңдеуіш-протезді//
+2-3 тіреп-ұстап тұрушы кламмерлері бар протезді//
4 және одан да көп кламмерлері бар протезді//
2-3 ұстап тұрушы кламмерлері бар протезді//
1 кламмері бар протезді
***
Параллелометрде ажырататын сызықты сызады://
штифті-пышақпен//
+штифт-грифельмен//
штифті-анализатормен//
штатты бағыттағыш өзекпен//
қалқа (поднутрение) тереңдігін өлшейтін (ретентоскоп)
***
Мүсінді артқы қиғашымен параллелометриядан өткізгенде, доғалы протездің отырғызу жолының бағытты://
+алдынан артқа//
алдынан солға//
вертикальды//
арттан алға//
оңнан солға
***
Мүсінді сол қиғашымен параллелометриядан өткізгенде, тіс қатарына доғалы протезді отырғызады://
арттан алға//
вертикальды//
алдынан солға//
алдынан артқа//
+қарама-қарсы қиғашынан
***
Аккер кламмер иығының ретенциялық бөлігінің қызметі қандай://
тісті шендеу//
+протезді ұстап тұру//
протезді тікелей бекіту//
протезді тікелей емес бекіту//
E.шайнау қысымын қайта тарату
***
Доғалы протездің негізгі элементі болып табылады://
+доға//
ипмайдер//
күздіксіз кламмер//
тіреп-ұстаушы кламмер//
жасанды тістері бар ершік
***
Доғалы протез қаңқасындағы кипмайдер элементінің қызметі://
тірек//
бекітуші//
шендеуші//
тұрақтандырушы//
+аударып кетуге қарама-қарсы элемент
***
Альвеолярлы өсіндімен, тістің бүйір бетімен параллелометрдің анализдеуші өзегінің арасында орналасқан кеңістіктің атауы://
тұрақтандырушы//
окклюзионды//
+қалқа кеңістігі//
ретенциялық//
кламмерлік
***
Тірек тістегі аралық (ажыратушы) сызықтың орналасуының ең тиімдісі болып табылады://
төмен//
жоғары//
диагональды//
+экваторға сәйкес//
экваторға сәйкес емес
***
Науқасқа доғалы протезді тапсырғаннан кейін істелінетін дұрыс іс әрекетті көрсетіңіз://
науқас протезді кигеннен кейін ауру сезімі болмаса, онда кез келген күні келуі қажет//
+науқас протезді кигеннен кейін ауру сезімі болмаса, онда келесі күні келуі қажет//
науқасқа протезді кигізгеннен кейін ауру сезімі болмаса келудің қажеті жоқ//
екі күннен кейін қайта тексерілуге келуі керек//
үш күнен кейін қайта тексерілуге келуі керек
***
Ерте протездеу кезінде жұмысшы қалып алынады://
тісті жұлғаннан 10-15 күннен кейін//
+тісті жұлғаннан 1-5 күннен кейін//
тісті жұлғаннан 4-5 аптадан кейін//
тісті жұлғаннан 6-8 аптадан кейін//
тісті жұлғанға дейін
***
Кейінірек протездеу кезінде жұмысшы қалып алынады://
тісті жұлғанға дейін//
тісті жұлғаннан 1-5 күннен кейін//
тісті жұлғаннан 6-8 аптадан кейін//
+тісті жұлғаннан 4-5 аптадан кейін//
тісті жұлғаннан 10-15 күннен кейін
***
Қолма қол протездеу кезінде жұмысшы қалып алынады://
+тісті жұлғанға дейін//
тісті жұлғаннан 6-8 аптадан кейін//
тісті жұлғаннан 1-5 күннен кейін//
тісті жұлғаннан 4-5 аптадан кейін//
тісті жұлғаннан 10-15 күннен кейін
***
Доғалы протездің балауызды конструкциясын тексеру кезеңінде клиникаға келеді://
тістері, доғасы, клламмерлері бар дайын пластмассалы базис//
ғанышты мүсінде орналасқан тістері мен кламмерлері бар балауызды базис //
ғанышты мүсінде орналасқан окклюзионды біліктері бар балауызды базис //
ғанышсыз мүсінде орналасқан окклюзионды біліктері бар балауызды базис//
+оклюдаторда және ғанышты мүсінде орналасқан тістері мен кламмерлері бар балауызды базис
***
Параллелметрия әдісін жүргізу кезінде жұмыс үлгісінің цоколіне түсірілетін сызықтар://
+тістің ұзына бойы өсі сызығы//
қызыл иек жиегі мен ажырату (аралық) сызығы//
тістің анатомиялық экваторы мен ажырату (аралық) сызығы//
альвеолалы өсіндінің тіссіз бөлігінің енін белгілеуші сызық//
алвеолалы өсіндінің тіссіз бөлігінің биіктігн белгілеуші сызық
***
Тіреп ұстап тұратын кламмердің тірек және қармаушы бөлігі орналасады://
қалқа аймағында (поднутрения)//
аралық сызық деңгейінде//
+окклюзиондық аймақта//
ретенциондық аймақта//
кламмерлік аймақта
***
Тіссіз алвеолалы өсінді беткейі дисталді жақта орналасқан төменгі жақ сүйегінің екі жақты шектелген тіс қатары ақауын доғалы протезбен емдеген кезде қолданған жөн://
+тірек тістерді алдында тұрған тістермен біріктіру керек//
алдыңғы таңдай доғасын//
тіреп ұстап тұрушы кламмерлерді//
қысымды бөлшектеуші кламмерлерді//
аударылып кетуге қарсы элемент барт кламмерлерді
***
Шектелген ақау кезіндегі доғалы протездің доғасы мен таңдайдың шырышты қабатының арасындағы саңылаудың көлемі (Рузуддинов бойынша)://
0,1-0,2 мм//
0,3-0,4 мм//
+0,6-1,0 мм//
1,1-1,2 мм//
1,3-1,4 мм***
Төменгі жақтағы доғалы протездің доғасы мен шырышты қабаты арасындағы саңылаудың көлемі тең (Рузуддинов бойынша)://
0,1 мм//
0,3 мм//
0,5 мм//
+1,0 мм//
2 мм***
Биомеханика заңдылығына сәйкес доғалы протезде қолданылатын қолайлы кламмер түрі://
нүктелі//
сызықты//
+жазықты//
сагиттальді//
трансверзальді
***
Биомеханика заңдарына сәйкес жоғарғы жақтың доғалы протезінде қолданылатын қолайлы кламмер түрі://
нүктелі//
сагитальды//
жазықтықтық//
+диагональды//
трансверзальды
***
Биомеханика заңдарына сәйкес төменгі жақтың доғалы протезінде қолданылатын қолайлы кламмер түрі://
нүктелі//
сагитальды//
диагональды//
жазықтықтық//
+трансверзальды
***
Параллелометр үстелшесінде мүсінді орналастырудың қанша типін білесіз://
бір//
екі//
үш//
+төрт//
бес
***
Доғалы протездің балауызды конструкциясын тексеру барысында айқасқан тістем анықталды, жіберілген қателікті анықтаңыз://
қателікті техник жіберген//
+бүйір окклюзия бекітілген//
орталық окклюзия бекітілген//
алдыңғы окклюзия бекітілген//
орталық окклюзины бекіту кезінде жоғарғы жақтың базисі жылжып кеткен
***
Доғалы протездің балауызды конструкциясын тексеру барысында ашық тістем анықталды, жіберілген қателікті анықтаңыз://
қателікті техник жіберген//
бүйір окклюзия бекітілген//
орталық окклюзия бекітілген//
+алдыңғы окклюзия бекітілген//
жоғарғы жақтың базисі жылжып кеткен//
***
Тірек тістердің дефект жаққа қарай жеті градустан артық ығысуы кезінде қолданылатын көпіртәрізді протез://
құйылған//
консольды//
+ бөлінетін//
дәнекерленген//
телескопиялық бекітпесі бар
***
Науқас 23 жаста, 3.5, 3.6 тістерінің жоқтығына шағымданып келді. Тексеру барысында: 3.7, 2.6 тістердің мезиальді ығысуы және интактты 2.7 тіс анықталды. Олардың шайнау беткейлері окклюзиялық жазықтықтан 4 мм-ге төмен орналасқан. Дәрігердің іс-әрекеті://
2.6, 2.7 тістердің вертикальді деформациясын (антогонисттерін жоғалту себебінен) түзетпей, 3.4, 3.7 тістерге тірек болатын көпіртәрізді протезбен протездеу//
альвеола аралық биіктікті 5 мм-ге көтеретін тістейтін пластинкамен алдын-ала ортодонтиялық ем жүргізу//
3.4, 3.7 тістерге альвеола арлық биіктікті 5 мм-ге көтеретін пластмастмассалы көпіртәрізді протезбен алдын-ала емдеу//
+2.6 және 2.7 тістер аймағына компактостеотомия жасап, тістейтін пластинканың көмегімен альвеола аралық биіктікті 1 мм-ден біртіндеп көтеру //
2.6 және 2.7 тістер аймағына компактостеотомия жасамай-ақ, тістейтін пластинканың көмегімен альвеола аралық биіктікті 1 мм-ден біртіндеп көтеру
***
Самай төменгі жақ буынында тістердің бұзылу салдарынан туындауы мүмкін://
артроз//
артрит//
анкилоз//
буынның әдетегі шығуы//
+буынның дисфункциясы
***
Тістері толығымен жоқ науқастардың төменгі жақ сүйек бұрышы://
қисаяды//
+үлкейеді//
кішірейеді//
өзгермейді//
гипертрофияланады
***
Тістері толығымен жоқ науқастардың мұрынерін қатпары://
+айқын болады//
ассиметриялы//
өзгермейді//
тегістеледі//
қисаяды
***
Тістері толығымен жоқ науқастардың езуі://
тегістеледі//
тереңдейді//
өзгермейді//
көтеріңкі болады//
+салбыраңқы болады
***
Алдыңғы бөліктегі жоғарғы жақтың альвеола өсіндісінің аз атрофиясы және бүйір аймағының атрофиясы көп кезіндегі тән белгі://
Келлер бойынша жақ сүйегі атрофиясының бірінші типі//
Шредер бойынша жақ сүйегі атрофиясының екінші типі//
Оксман бойынша жақ сүйегі атрофиясының үшінші типі//
+Оксман бойынша жақ сүйегі атрофиясының төртінші типі//
Дойников бойынша жақ сүйегі атрофиясының үшінші типі
***
Пластмассадан жасалған жеке дара қасық жиегінің орташа қалыңдығы://
0,5 мм//
1,0 мм//
1,5 мм//
+2,0 мм//
3,5 мм
***
Альвеола өсіндісінің жұмсақ қозғалмалы айдаршығы шырышты қабат жіктемесінің қайсысына тән://
Суппле бойынша екінші тип//
Суппле бойынша бірінші тип//
+Суппле бойынша төртінші тип//
Курляндский бойынша екінші тип//
Курляндский бойынша үшінші тип//***
Астеникалық конституциялы адамдарда жиі кездесетін, икемділігі төмен жұқа атрофияланған шырышты қабат, шырышты қабат жіктемесінің қайсысына тән://
Суппле бойынша бірінші тип//
+Суппле бойынша екінші тип//
Суппле бойынша төртінші тип//
Курляндский бойынша екінші тип//
Курляндский бойынша үшінші тип
***
Шырышты қабаттың қай бөлігі жоғарғы икемділікке тән://
+қатты таңдайдың артқы үштен бір бөлігі аймағы//
альвеолярлы өсіндінің шыңын жауып тұрады//
қатты таңдайдың көлденең қатпары аймағы//
қатты таңдайдың сагитальді жігі аймағы//
белсенді-қозғалмалы шырышты қабат
***
Қалып алатын материалмен қысым түсіргенде оңай орнынан ығысатын және төменгі жақ атрофиясы бар, альвеолярлы өсіндіні бойлай жабатын қозғалмалы шырышты қабатты, шырышты қабаттар жіктемесінде қай типке жатқызамыз://
Суппле бойынша екінші тип//
Суппле бойынша бірінші тип//
+Суппле бойынша төртінші тип//
Курляндский бойынша екінші тип//
Курляндский бойынша үшінші тип
***
Альвеолярлы өсіндісі төмен борпылдақ, икемді шырышты қабатты шырышты қабаттар жіктемесінде қай типке жатқызамыз://
Суппле бойынша бірінші тип//
+Суппле бойынша үшінші тип//
Суппле бойынша төртінші тип//
Курляндский бойынша екінші тип//
Курляндский бойынша үшінші тип//
***
Беттің төменгі үштен бір бөлігінің биіктігі төменгі жақтың орналасуына байланысты эстетикалық талаптарға сай келеді://
бүйір окклюзияда//
орталық окклюзияда//
алдыңғы окклюзияда//
+функцияналдық тыныштық жағдайында//
жақ сүйегінің бір уақыттағы біркелкі қысымы жағдайында//
***
Протез жататын тіннің белгілі бір аймақтарына таңдамалы қысым түсіретін қалып алу материалын атаңыз://
анатомиялық//
функциональдік//
компрессиялық//
қысым түсірмейтін//
+дифференцирленген***
Тістер толығымен болмаған кезде альвеола-аралық кеңістіктің кішірею белгілері://
«о, и, м, з, п, ф» әріптерін айту кезінде тістем біліктерінің арасында 1 мм саңылаудың пайда болуы//«о, и, м, з, п, ф» әріптерін айту кезінде тістем біліктерінің арасында 2 мм саңылаудың пайда болуы//«о, и, м, з, п, ф» әріптерін айту кезінде тістем біліктерінің арасында 3 мм саңылаудың пайда болуы// «о, и, м, з, п, ф» әріптерін айту кезінде тістем біліктерінің арасында 5 мм саңылаудың пайда болуы//+ «о, и, м, з, п, ф» әріптерін айту кезінде тістем біліктерінің арасында 6 мм саңылаудың пайда болуы
***
Тістер толығымен болмаған кезде альвеола-аралық қашықтықтың ұлғаю белгілері://
«о, и, м, з, п, ф» әріптерін айту кезінде тістем біліктерінің арасында 1 мм саңылаудың пайда болуы//«о, и, м, з, п, ф» әріптерін айту кезінде тістем біліктерінің арасында 2 мм саңылаудың пайда болуы// «о, и, м, з, п, ф» әріптерін айту кезінде тістем біліктерінің арасында 3 мм саңылаудың пайда болуы// + «о, и, м, з, п, ф» әріптерін айту кезінде тістем біліктерінің арасында 5 мм саңылаудың пайда болуы//«о, и, м, з, п, ф» әріптерін айту кезінде тістем біліктерінің арасында 6 мм саңылаудың пайда болуы
***
Төменгі жақтың физиологиялық тыныштықтағы жағдайы нені анықтайды://
шырышты қабаттың серпімділігін//
мимикалық бұлшықеттердің тонусын//альвеола бөліктерінің айқын атрофиясын//тілдің орналасуы жағдайындағы проприоцептивті ақпаратты// +төменгі жақтың орналасуы жағдайындағы проприоцептивті ақпаратты
***
Жақтардың орталық арақатынасын анықтау кезеңінде қатты базисті қолдану қажет://
жақтар арақатынасының аномаляларында//
альвеолярлы өсіндінің айқын атрофиясында//
икемділігі төмен жұқа атрофияланған шырышты қабатта//
+Катца-Гельфанд әдісі бойынша тістем біліктерін ауыз ішілік егеу//
протез жататын тінді жабатын құрғақ, атрофияланған шырышты қабытта
***
Оклюзионды беткейін пішіндеуде ең негізгі әдіс болып табылады://
Гизи және Паунд//
Ларин аппараты көмегімен //
көз қарашық және Камперов горизонтальі бойынша//
+төменгі жақ қозғалысын ауыз ішілік жазу көмегімен//
төменгі жақ қозғалысын ауыз сыртылықжазукөмегімен//
***
Тістері толық жоқ кезінде төменгі жақтың буын басы ығысады://
алға және төмен//
оңға және төмен//
солға және төмен//
алға және жоғары//
+артқа және жоғары
***
Альвеола аралық қатынасты транспортирмен анықтағанда, жоғарғы және төменгі жақ айдаршығы арасында бірінші азу тіс маңында, альвеола арылық бұрыш 80˚ тең немесе көбірек болады. Тістерді қою қай тістем типі бойынша жүргізіледі://
биопрогнатиялық//
опистогнатиялық//
+ортогнатикалық//
прогнатиялық//
прогениялық***
Альвеола аралық қатынасты транспортирмен анықтағанда, жоғарғы және төменгі жақ айдаршығы арасында бірінші азу тіс маңында, альвеола арылық бұрыш 80˚ тең немесе көбірек болады. Тістерді қою қай тістем типі бойынша жүргізіледі://
биопрогнатиялық//
опистогнатиялық//
+ортогнатикалық//
прогнатиялық//
прогениялық
***
Тістері толық жоқ науқастың езуі қай тістің окклюзиондық беткейі маңайында болады://
3.4 және 4.4 тістері маңында
1.3 және 2.3 тістері маңында//
1.5 және 2.5 тістері маңында //
2.4 және 3.4 тістері маңында//
+1.4 және 2.4 тістері маңында
***
Тістері толық жоқ науқастың самай сүйегінің буын шұңқыры://
үлкейеді
өзгермейді//
тереңдейді//
ақауланады//
+тегістеледі
***
Тістері толық жоқ науқастың шайнау бұлшықеттері://
айқындылығы төмендейді, симметриялы//
айқын көріне бастайды, ассиметриялы, серпімді//
+көлемі кішірейеді, атрофияланады, салбыраңқы// гипертрофияланады, көлемі үлкейеді, ақауланады//көлемі өзгермейді, тығызданады, консистенциясы өзгермейді***
Тістері толық жоқ науқастардың төменгі жақ протезінің артқы шеті://
үлкен азу тіс арты шырышты төмпешігінің медиальді шетіне 1-2 мм жетпейді//үлкен азу тіс арты шырышты төмпешігінің медиальді шетіне 3-4 мм жетпейді//үлкен азу тіс арты шырышты төмпешігінің 1/3 бөлігін жауып тұрады//
үлкен азу тіс арты шырышты төмпешігінің медиальді шетіне жетеді//+үлкен азу тіс арты шырышты төмпешігін толық жауып тұрады
***
Альвеолярлы өсіндінің толық семуі, жоғарғы жақ төмпешіктері мен жақ денесінің кішіреюі, тегіс таңдай және кең торустың болуына тән белгілер://
+Шредер бойынша жақ сүйегі атрофиясының үшінші типі//
Оксман бойынша жақ сүйегі атрофиясының төртінші типі//Шредер бойынша жақ сүйегі атрофиясының екінші типі//Келлер бойынша жақ сүйегі атрофиясының екінші типі//Келлер бойынша жақ сүйегі атрофиясының үшінші типі***
Келлер бойынша төменгі жақтың толық тістерінің жоқтығының үшінші типін табыңыз://
+альвеолярлы бөлігі алдыңғы жағында сақталған және бүйір жағында атрофияланған//
альвеолярлы бөлігі бүйір жағында сақталған және алдыңғы жағында атрофияланған//
альвеолярлы бөлігі алдыңғы және бүйір бөлігінде біркелкі, атрофия орта дәрежелі//
альвеолярлы бөлігі алдыңғы және бүйір бөлігінде біркелкі, терең атрофияланған//
альвеолярлы бөлігі алдыңғы бөлігінде біркелкі емес, терең атрофияланған
***
Суппле ұсынған жіктеме: //
альвеолярлы бөліктің қия беткейлері пішіні//
+шырышты қабаттың типері//
қалып алатын материалдар //
тіссіз жақтардың типтері //
қалып алатын әдістер
***
Вертикальды қысым кезінде шырышты қабаттың рельеф деңгейінің өзгеруі аталады://
қозғалғыштығы//
+икемділігі//
басылуы //
адгезия //
когезия
***
Алмалы салмалы протездің механикалық бекіту әдісіне жатады://
протезді ауырлату//
+серіппені қолдану//
анатомиялық ретенция//
жабысатын камера қолдану//
сүйек асты имплантанттарын қолдану
***
Бір тісі бар жоғарғы жақты протездеу кезінде тісті сақтап қалу тиімді://
бекітудің кез келген жағдайында мен тіс қозғалғыштығының бірінші дәрежесі//
бекітудің жағымды шарттары мен тіс қозғалғыштығының бірінші дәрежесі //
бекітудің жағымды шарттары мен тіс қозғалғыштығының үшінші дәрежесі//
бекітудің жағымды шарттары мен тіс қозғалғыштығының екінші дәрежесі//
+бекітудің жағымсыз шарттары мен тістің қозғалмауы
***
Науқастың төменгі жағында бірінші дәрежелі қозғалғыштығы және түбірінің 1/4 бөлігі ашық бірінші кіші азу тісі бар. Қабыну белгілері жоқ. Альвеолярлы өсіндінің тіссіз бөлігінің атрофиясы Оксман бойынша үшінші класқа жатады. Тактикаңыз қандай://
тісті жұлып, толық алмалы салмалы протезбен емдеу//
ұстап тұрушы кламмерлері бар жартылай алмалы салмалы протез//
бекітудің телескопиялық жүйесін дайындап, алмалы салмалы протезбен емдеу//
депульпация жасамай тіс ұзындығын егеу, алмалы салмалы протезбен протездеу//
+депульпация жасау, тіс ұзындығын қысқарту, сауыт тағып, алмалы салмалы протезбен протездеу
***
Жоғарғы жақта қозғалғыштығы бірінші дәрежелі жеке тұрған күрек тіТүбірінің ¼ бөлігі ашық. Альвеолярлы өсіндінің тіссіз бөлігі Оксман бойынша үшінші класқа жатады. Тактикаңыз қандай://
+ тісті жұлып, толық алмалы салмалы протезбен емдеу//
ұстап тұрушы кламмерлері бар жартылай алмалы салмалы протез //
бекітудің телескопиялық жүйесін дайындап, алмалы салмалы протезбен емдеу //
депульпация жасамай тіс ұзындығын егеу, алмалы салмалы протезбен протездеу //
депульпация жасау, тіс ұзындығын егеу, коронка тағып, алмалы салмалы протезбен протездеу
***
50ж. науқастың жоғарғы және төменгі жақ сүйегінде тік тістем типі бойынша түйісетін тек қана сол жақ сүйір тісі сақталған. Тістер сауыты 1/3 де қажалған. Беттің төменгі үштен бір бөлігі бөлігі қысқарған. Сіздің тактикаңыз://
сүйір тісті қалпына келтіруші сауытпен протездемей алмалы - салмалы протезбен
протездеу//
сауыттармен протездемей, алвеола аралық биіктікті қалпына келтіретін алмалы -
салмалы протезбен емдеу//
+қалпына келтіруші сауыттармен және алвеола аралық биіктікті қалпына келтіретін
алмалы - салмалы протезбен емдеу//
тістерін жұлып, алвеола аралық биіктікті қалпына келтіретін алмалы - салмалы
протезбен емдеу//
тістің ұлпасын алу, клиникалық сауытты реставрациялау, сауытпен және алмалы –
салмалы протезбен емдеу//
***
Тістерін толық жоғалтқан науқасты емдеудегі протездің тұрақтылығын және шайнау қысымын қабылдау қабілеттілігін асыратын алвеола өсіндісі://
+қиылған конустәрізді және жартылай сопақша//
үшбұрыш-үшкіртұмсықты және жалпайған//
жартылай сопақша және тікбұрышты //
шиптәрізді және жартылай сопақша//
тікбұрышты және шошайған
***
Толық алмалы салмалы протезді тапсырғанда, бүйір тістер контактіде, ал күрек тістер аралығында саңылау анықталады://
тіс технигі тістерді қате орналастырған//
сол жақ бүйір окклюзия бекітілген//
оң жақ бүйір окклюзия бекітілген//
+алдыңғы окклюзия бекітілген//
орталық окклюзия бекітілген
***
Жоғарғы жақтың толық алмалы салмалы протезін тапсырған кезде, протездің бекітілмеуі анықталды. Ауыз қуысын ашқан кезде үзбе және ұрт қызыл иек тәжі тартылып протезді түсіріп тастайтыны анықталды. Қай кезеңде қателік жіберілген://
+жеке дара қасықты кигізгенде вестибульярлы шеттерін қысқартпаған//
функционалды қалыптан мүсін алғанда//
жасанды тістерді таңдап отырғызғанда//
функционалды қалып алғанда//
тістем биіктігін анықтағанда
***
Доғалы протезді тапсырғаннан кейінгі дұрыс әдістемені көрсетіңіз://
төрт күннен кейін қайта қаралуға келуі керек//
үш күннен кейін қайта қаралуға келуі керек//
екі күннен кейін қайта қаралуға келуі керек//
+ыңғайсыздық сезімі болмаған жағдайда да протезді кигізгеннен кейінгі келесі күні келуі керек//
протезді кигізгеннен кейінгі келесі күні ыңғайсыздық сезімі болса да қаралуға міндетті емес
***
Доғалы протезді тапсырғаннан кейін қайта қаралуда шырышты қабатта декубиталды ойық жара анықталды. Науқасқа нұсқау беріңіз://
+протезді қолданбай бір апта күту. Егер шырышты қабат жазылса протезді төрт сағатқа киіп, дәрігерге қаралуға келу//
протезді уақытылы шешіп, антисептикалық шаюды және кератопластиктерді қолдану//
протезді тек түнде шешіп, антисептикалық шаюды және кератопластиктерді қолдану//
протезді қолдана беру, 3 күннен кейін қайта қаралуға келу//
шырышты қабат толық жазылғанша протезі қолданбау
***
Доғалы протездің фиссурлы төмпешікті түйісуін қай кезеңде анықтайды://
жақтардың орталық қатнастарын тексерген кезде//
мүсінде балауызды конструкцияны тексерген кезде//
бір айдан кейін протезді кигізу және коррекциялау, отырғызу//
бір аптадан кейін протезді кигізу және коррекциялау, отырғызу//
+ протезді тапсыратын күні кигізу және коррекциялау, отырғызу
***
Доғалы протезге бейімделу тез жүруі үшін науқасқа берілетін нұсқау://
үш апта бойы протезді шешпеу //
бір апта аралығында протезді шешпеу//
күні бойы қолданып, түнде шешіп қою//
күні бойы протезді пайдаланып, антисептикалық шаю//
+2-3 апта түні бойы протезді шешпей күні бойы пайдалану
***
Алмалы-салмалы протезге науқастың бейімделу фазасын ата://
жартылай тітіркену, жартылай тежелу, толық тежелу//
толық тітіркену, жартылай тежелу, толық тежелу//
тітіркену, жартылай бейімделу, толық бейімделу//
тітіркену, жартылай тітіркену, толық тежелу//
+тітіркену, жартылай тежелу, толық тежелу
***
Жартылай алмалы – салмалы протезді тапсыру кезінде науқаста ашық тістем анықталды, кеткен қателік пен түзету әдісін анықтаңыз://
екінші кезеңде бүйір окклюзия бекітілген, протезді қайта жасау керек//
қателік техниктан кеткен, жасанды тістерді контактка дейін егеу керек//
+екінші кезеңде алдынғы окклюзия бекітілген, протезді қайта жасау керек//
орталық окклюзияны бекіту кезінде жоғарғы жақ базисі жылжыған, өзгертудің қажеті жоқ//
орталық окклюзия бекітілген, науқас тістерін дұрыс түйістірмейді, өзгертудің қажеті жоқ
***
Ауыздың түбі мен қызыл иек жиегі арасындағы саңылау тар болғанда доғалы протезде қолданылады://
+лингвальды доға//
вестибулярлы доға//
лингвальды пластинка//
модифицирленген үздіксіз кламмерлер//
саусақ тәрізді өсінді мен лингвальді доға
***
Жоғарғы жаққа қолданылатын доғалы протезде аударылып кетуге қарсы элемент ретінде қолданылады://
таңдайдың алдынғы доғасы//
протез базисінің өсінділері//
+көпзвенолы кламмерлер//
саусақ тәрізді өсінділер//
қысымды бөлшектеуші
***
Кламмердің окклюзиялық бастырмасы орналасатын тіс сауыты беткейінің түрі://
«қарлығаштың құйрығы» тәрізді//
+қасықтәрізді//
тікбұрышты//
жалпақ//
сопақша
***
Лейкоплакия мен қызыл жалпақ теміреткі ауруы бар, көп тістерінен айырылған науқасты емдеуде қолданылады://
+күміс жалатылған доғалы протез//
базисі қысқартылған алмалы-салмалы протез//
тіреп-ұстап тұратын кламмерлары бар доғалы протез//
иіліп жасалған кламмерлары бар алмалы-салмалы протез//
имплантқа орналасқан шартты алмалы-салмалы протездер
***
Науқастың езу терісі мацерациясы кезіндегі протездеу://
+беттің төменгі үштен бөлігінің биіктігін қалпына келтіретін фарфор тістері бар протездер//
фарфор тістері бар протездер//
пластмасса тістері бар протездер//
беттің төменгі үштен бөлігінің қалпына келтіретін пластмасса тістері бар протездер//
беттің төменгі үштен бөлігінің қалпына келтірмейтін фарфор тістері бар протездер
***
Доғалы протез қаңқасындағы кипмайдер – бұл://
+лақтырылып кетуге қарсы элемент//
ұстап тұрушы элемент//
құлыпты бекітпелер//
шендеуіш элемент//
майысқан кламмер
***
Жеке тiстердiң сауыт бөлігінің жартылай бұзылуының жағдайы жайлы толық мәліметті беретін рентгендиагностика://
телерентгенография//
ортопантомография //
панорамды рентгенография//
компьютерлі рентгенография//
+бағытталған дентальді рентгенография
***
Тiстiң сауыт бөлігі жартылай сынған науқасқа тістің перкуссиясы нені анықтау үшін қолданылады://
тіс жегі қуысының тереңдігі мен қабырғаларының сезімталдығын//
тіс сауыт айналасында альвеолярлы бөлімдерінің рельефін//
тіс сауыт айналасында шырышты қабаттың ікемділігін//
тіс жегі қуысының ауру нүктелерінің орналасуын//
+периодонттың ауру реакциясын
***
Тістің сауыт бөлігінің жартылай ауқауы кезінде, толық ақпарат беретін рентгенді диагностикалау әдісі://
ортопантомография//
телерентгенография//
панорамды рентгенография//
компьютерлі рентгенография//
+дентальдік нысанды рентгенография
***
Науқас 28 жаста, дәрігерге тіс түсінің өзгеруіне шағымданын келді. Объективті: фронталды тістердің әртүрлі бөліктерінде жылтыр және тегіс бөткейі бар, сары қоңыр дақтар анықталды. Сауыттың пішіндері өзгермеген. Анамнезінде сол аймақта тұратын туыстар мен таныстарда да дәл осындай тістің сауыт бөлігінің өзгерістері бар екенін айтты. Диагноз қойыңыз. Бұл жағдайда ортопедиялық емнің қай әдісін тағайындауға болады://.
гиперплазия; алдын – ала депульпалаумен металдыкерамикалық сауыт//
эрозия; алдын – ала депульпалаумен пластмассалы сауыттар//
сынатәрізді ақау; алдын – ала депульпалаумен пломба//
тіс жегі , алдын – ала депульпалаумен аралас сауыттар//
+флюороз; алдын ала депульпациясыз винирларды қолдану
***
Науқас 28 жаста, дәрігерге бала кезінен тіс кіреукесінің түсінің өзгеруіне байланысты пайда болған косметиқалық ақауға шағымданып келді. Қарау барысында 1.2,1.3,2.1,2.2 тістердің вестибулярлы беткейінде симметриялы орналасқан бор тәрізді дақтар анықталды. Дақтардың беті тегіс, жылтыр. Дақтар 2 % - ды метилен көгімен боялмайды. Диагноз қойыңыз. Ажырату нақтамасын жүргізу үшін аталған әдістер ішінен ең негізгісін және ортопедиялық емнің қай әдісін ұсынуға болады://
гиперплазия, металкерамикалық сауыт, трансиллюминацияның әдісі//
эрозия, пластмассалы сауыт, люминесцентті диагностикасы//
сынатәрізді ақау, КОСРЭ – тест, аралас сауыттар//
тіс жегі, CRT – тест, металкерамикалық сауыт//
+гипоплазия, витальді бояу әдісі, винирлер
***
Блек бойынша 1 класс тіс жегі қуысы орналасады://
кез – келген анатомиялық топ тістерінің мойын аймағының әрбір кез – келген беткейінде//
+кез – келген анатомиялық топ тістерінің фиссуралары мен табиғи ойықтарында//
кесу қыры сақталмаған күрек және сүйір тістердің жанасу беткейінде//
кесу қыры сақталған күрек және сүйір тістердің жанасу беткейінде//
үлкен және кіші азу тістердің жанасу беткейінде
***
Блек бойынша екінші класс тіс жегі қуысы орналасады://
барлық тістер топтарының мойын аймағының кез – келген беткейінде//
күрек және сүйір тістердің жанасу беткейінде, кесу қыры сақталмаған//
күрек және сүйір тістердің жанасу беткейінде, кесу қыры сақталған//
барлық тістер топтарының фиссуралары мен табиғи ойықтарында//
+үлкен және кіші азу тістердің жанасу беткейінде
***
Блек бойынша 3 класс тіс жегі қуысы орналасады://
+ кесу қыры сақталған күрек және сүйір тістердің жанасу беткейінде//
кесу қыры сақталмаған күрек және сүйір тістердің жанасу беткейінде//
барлық тістер топтарының фиссуралары мен табиғи ойықтарында//
барлық тістер топтарының мойын аймағының кез – келген беткейінде//
үлкен және кіші азу тістердің жанасу беткейінде
***
Блек бойынша 4 класс тіс жегі қуысы орналасады://
барлық тістер топтарының мойын аймағының кез – келген беткейінде//
+кесу қыры сақталмаған күрек және сүйір тістердің жанасу беткейінде//
кесу қыры сақталған күрек және сүйір тістердің жанасу беткейінде//
барлық тістер топтарының фиссуралары мен табиғи ойықтарында//
үлкен және кіші азу тістердің жанасу беткейінде
***
Блек бойынша бесінші класс тіс жегі қуысы орналасады://
+барлық тістер топтарының мойын аймағының кез – келген беткейінде//
кесу қыры сақталмаған күрек және сүйір тістердің жанасу беткейінде//
кесу қыры сақталған күрек және сүйір тістердің жанасу беткейінде//
барлық тістер топтарының фиссуралары мен табиғи ойықтарында//
үлкен және кіші азу тістердің жанасу беткейінде
***
Тіс сауытының 60 % - ға дейінгі бұзылуын қалпына келтіретін протез конструкциясы://
металдыкерамикалық сауыт//
+калпына келтіретін сауыт//
аралас сауыт//
штифті тіс//
салма
***
Тіс сауытының 70% көп бөлігі бұзылғанда көпір тәрәздес протездің сауытқа жасау ерекшелігі://
алдын ала плобамен қалпына келтіру//
+алдын ала анкерлі штифтпен қалпына келтіру//
алдын ала құйылған қалпақпен қалпына келтіру//
алдын ала штампталған қалпақпен қалпына келтіру//
алдын ала парапульпарды штифтпен қалпына келтіру
***
"Жасанды сауыт" түсінігіне дұрыс анықтама беріңіздер://
тістерді қалпына келтіретін протез//
табиғи тіс сауытын қаптайтын протез//
табиғи тіс сауытына салынып, оны толықтай қаптайтын протез//
тістің анатомиялық пішінін және тістеуді қалпына келтіретін протез//
+ тістің клиникалық сауытының пішінін, қызметін және эстетикалық
толықтығын қалпына келтіретін протез
***
Я.М. Збарж Staegemann.G. тіс сауытының астына тісті егеу қай беткейден басталады://
вестибулярлы бетінен//
+шайнау беткейінен//
оральді беткейінен//
жанасу беткейінен//
экватор бойымен
***
В.Ю. Курляндский, Е.И. Гаврилов, И.М. Оксман бойынша алынбайтын протез құрылымдары астына тісті егеу қай беткейден басталады://
вестибулярлы бетінен//
шайнау беткейінен//
оральді беткейінен//
+жанасу беткейінен//
экватор бойымен
***
Штифтен, түбірүстілік қорғаныш пластинкадан және сақинадан құрылатын штифті тістердің конструкциясын бірінші кім жасады://
Ильина-Маркосян//
+Ричмонд//
Копейкин//
Ахмедов//
Логан
***
Тістердің түйісу нүктелерінің ролі://
+тістердің тиісу нүктелері арқылы өзара түиісуі олардың алдыға-артқа бағытта қозғалыстан сақтайды, физиологиялық қозғалыстың амплитудасын төмендетеді //
тістердің өзара тиісуі олардың тұрақтылығына және функциясына оншама әсері жоқ, физиологиялық қозғалыстың амплитудасына әсер етпейді//
тістердің тиісу нүктелері арқылы өзара түиісуі олардың алдыға-артқа бағытталған физиологиялық қозғалыстың амплитудасын төмендетпейді//
тістердің тиісу нүктелері арқылы өзара түиісуі олардың алдыға-артқа бағытта қозғалыстан сақтайды, қызыл иектің жарақаттануы мен тамақ қалдықтарының тұрып қалуынан қорғамайды//
тістердің тиісу нүктелері арқылы өзара түиісуі олардың алдыға-артқа бағытта қозғалыстан сақтайды, физиологиялық қозғалыстың амплитудасын жөғарлатады
***
2.3 тіс сауытының 80% - дан жоғары бұзылуын қалпына келтіретін протез конструкциясын таңдаңыз://
металдыкерамикалық сауыт//
қалпына келтіретін сауыт//
біріктірілген сауыт//
+штифтті тіс//
салма
***
Салманы жанама әдіспен жасау кезінде қандай материалдармен қалып алынады://
агарлы, альгинатты//
қатты, кристалданатын//
эластикалық. силиконды//
цинкоксидэвгенолды, кристалданатын//
+силиконды (негізгі және коррекциялық)
***
Салманы тік (тура) әдіспен жасау кезінде қандай материалдармен қалып алынады://
қатты кристалданатын ғанышпен//
цинкоксидэвгенолды Репинмен//
+«Лавакс» балауызбен//
силиконды сиэластпен//
альгинатты Упинмен
***
Салма жасау үшін, Блэктің бірінші классы бойынша, тістің қандай беткейлері егеледі://
апроксимальді және вестибулярлы//
окклюзиялық және контакты//
барлық бес беткейі//
+тек қана шайнау//
оральді
***
Салманы жанама әдіспен жасаудың клиникалық кезеңін табыңыз://
+сақинамен қалып алу//
салманы металдан құю//
пластмассаны формалау//
үлгіде салманы балауыздан мүсіндеу//
салманың балауызды репродукциясын кюветаға ғаныштау
***
Медиальді-окклюзионды-дистальді беткейлік типті салманы жасауға қуысты дайындауда тістің неше беткейін егейді://
медиальді және дистальді контакты беткейі//
медиальді контактты және шайнау беткейі//
дистальді контактты және шайнау беткейі//
окклюзиялық және вестибулярлы беткейі//
+екі контакты және шайнау беткейі
***
Салма жасау үшін, Блектің екінші класы бойынша, салма салу үшін қандай беткейлер егеледі://
шайнау және оралді//
оралді және вестибулярлы//
шайнау және вестибулярлы//
апроксимальді және вестибулярлы//
+шайнау және контакты (медиальді немесе дистальді)
***
Тұқылды штифпен салма істеу үшін тістің қатты тіндері неше % жоқ болу тиіс://
30%//
40%//
60%//
70%//
+100%
***
Тіс сауытының толық ақауы кезінде оған максимальді эстетикалық эффект беру үшін жасанды фарфорлы сауытпен ортопедиялық ем қолдануға шешім қабылданды. Бұл жағдайда фарфорлы сауыт астындағы протез орынын қалыптастыруға қандай штифті тұқылды құрылымды қолдануға болады://
+ тура әдіспен тістің тұқылды сауытымен бірге гелекомпозиттен жасалған стандартты шыны талшықты штифт //
тура әдіспен гелеокомпозиттен жасалғвн тістің тұқылды сауытымен бірлескен стандартты металды анкерлі штифт//
тура әдіспен пластмассадан жасалған тістің тұқылды сауытымен бірлескен жай штифт//
индивидуальді құйылған металды тұқылды штифт//
галоденттен жасаған тұқылды штифт
***
5 жыл бұрын тістің сауыт бөлігін қалпына келтіру үшін гелеокомпозит және анкерлі штифтан стандартты металды штифт дайындалды. Тістің мойын аймағында стандартты анкерлі штифтің сынығы пайда болды. Анкерлі штифтің түбірішілік бөлігі алмазды бормен егеп алынды. Бұл жағдайда жасанды сауыт астындағы протез орынын қалыптастыру үшін қандай құрылымды тұқыл штифт қолдануға болады://
тура әдіспен гелекомпозиттен жасалған тістің тұқылды сауытымен бірлескен стандартты шыны талшықты штифт //
тура әдіспен гелеокомпозиттен жасалғвн тістің тұқылды сауытымен бірлескен стандартты металды анкерлі штифт//
тура әдіспен пластмассадан жасалған тістің тұқылды сауытымен бірлескен жай штифт//
+құйылған индивидуальді металды тұқылды штифт //
галоденттен жасаған тұқылды штифт
***
Құйылған металлды салмаға тісті егеу немен аяқталуы керек://
фальцті қалыптастыру қажет емес//
фальцтің 70° бұрышта қалыптасуы//
+фальцтің 45° бұрышта қалыптасуы//
қуыс қабрғаларын паралельді егеп тазалау//
қуыстың конвергирленген қабырғаларын егеп тазалау
***
Егер құйылған салмаға тісті дайындап болғаннан кейін бір қабырғаның қалыңдығы 1,5­2мм болса, онда міндетті түрде://
Ахмедов бойынша штифті тіспен протездеу керек //
жеңіл реставрациямен қалпына келтіру керек //
толық металлды сауытпен протездеу керек //
бұл қабырғаны салмамен жаппау керек //
+сол қабырғаны салмамен жабу керек
***
Винирлер - ол://
+тістің алдыңғы жағын қалпына келтіретін күйген қыштан жасалған жұқа тілім//
тістің оральды жағын қалпына келтіретін күйген қыштан жасалған жұқа тілім//
тістің қызметін және алдыңғы жағын қалпына келтіретін жартылай тіс сауыты//
тістің қызметін және оральды жағын қалпына келтіретін жартылай тіс сауыты//
тістің қызметін және сауытының пішінін қалпына келтіретін салма
***
Фарфордан жасалған винирларды орналастыру үшін кіреукенің қандай қалыңдығын егеу керек://
0,1-0,2мм//
0,3-0,4мм//
+0,5-0,7мм//
0,8-1мм//
2-3мм
***
Винирмен емдеу көрсеткіштері://
+флюороз, тіс сынуы, сына тәрізді ақау//
Блэктің 4 класс бойынша тісжегі қуыстары, бруксизм//
Блэктің 2 класс бойынша тісжегі қуыстары, тістің тез қажалуы//
гипоплазия, тістің қозғалғыштығы, тістердің арасындағы саңылау//
Блэктің 1 класс бойынша тісжегі қуыстары, тіс катарлары аралықтары
***
Фарфордан жасалған винилерді дайындаудың қанша клиникалық кезеңдері бар://
+2//
3//
4//
5//
6
***
Дәстүрлі винирлер мен өте жұқа заманауй винирлерді дайындау барысында кездесетін айырмашылығын атаңыз://
тістің ұлпасын алу керек //
тістің кіреукесін егеу керек//
+тістің кіреукесін егеусіз жүргізу керке//
тіс кіреукесінің қалындығын 4 мм егеу керек//
тіс кіреукесінің қалындығын 2 мм егеу керек
***
Винирді жасағанда кескіш қырды қандай қалыңдыққа егеу керек://
0,1-0,2 мм//
+1-1,5 мм//
2-3 мм//
4-5 мм//
6-7 мм***
Винирді жасағанда қалып алу барысында қандай материалдарды колдану керек://
түзететін//
альгинатті//
ғанышпен//
термопластикалық//
+қос қабатты силиконді
***
Дәстүрлі винирді жасағанда міндетті түрде істеу қажет://
тістің ұлпасын алу керек//
альгинатты қалып алу керек//
кертпені қалыптастыру керек//
кескіш қырды ғана егеу керек//
+қос қабатты қалып алу керек
***
Дәстүрлі винирлерді дайындаудың бірінші кезеңінің аяқталуы болып табылады://
+уақытша құрылымдарды қолдану//
кертпені қалыптастыру керек//
кескіш қырды ғана егеу керек//
тісті ұлпасыздандыру керек//
қос қабатты қалып алу
***
Винирмен емдеуге кері көрсеткіштерді атаңыз://
гипоплазия, флюороз//
кіреукенің түсі бұзылғанда//
+бруксизм, тісжегі куысы//
тістердің арасының алшақ болуы//
сына тәрізді кетік, тіс шетінің сынуы
***
Винирлерді жасауда қолданылатын жақсы материал://
пластмасса//
композит//
+фарфор//
алтын//
металл
***
Винирлермен протездеу кезінде қос қабатты қалып алудың маңызын анықтаңыз://
тіссіз альвеолярлы өсінді мен егелген тістің рельефін дәл түсіру//
+ тістің мойын бөлігінің рельефінің және егелген тістің беткей бөлшектерінің анық бейнесін мен қызыл иек сайының кеңейуімен //
қалып алу кезінде қызыл иек қалтасының тарылуы мен өтпелі қатпардың дәл түсуі//
қалып алу кезінде қызыл иек қалтасының кеңеюі мен қабынудың пайда болу қаупі//
қалып алу кезінде қызыл иек қалтасының қысылуы мен қалдық деформацияны болдырмау
***
Винирлермен протездеу кезіндегі қос қабатты қалып алар алдындағы қызыл иектік жыраның ретракциясын жүргізу үшін қолданылатын мақтақағаздан жасалған жіпке жағылатын ерітінді://
лейцит пен глутар қышқылы, хлорамин, галазолиннің 1% ерітіндісі //
трихлоруксус қышқылымен, кальций гидроокисі және хлорамин ерітіндісі//
+эфедрин гидрохлориді, алюмокалий ашудалары, галазолиннің 1% ерітіндісі
алюмокалий ашудасы, кальций және бор қышқылының гидрооксиді, хлорамин//
ортофосфор қышқылы, кальций сульфатының жартылай гидраты және бор қышқылы//
***
Штампталған металл сауыт астына тістің шайнау беткейін қандай құрал-саймандармен егеу керек://
вулканитты дискілер//
сепарациялы дискілер//
+алмазды аспаптың ұшы//
карборунты дөңгелектер//
қатты қорытпадан жасалған бұрғылар
***
Штампталған металл сауыт астына егелген тістің пішіні қандай болуы керек://
конустәрізді//
әр түрлі пішін//
трапеция тәрізді//
+цилиндртәрізді//
анатомиялық пішінін сақтау керек//
***
Штампталған металл сауыт жасағанда В.Ю.Миликевич бойынша тістің окклюзионды беткекейінің бұзылу индексі қанша болу керек://
0,2//
0,3//
0,5//
+0,7//
1,0
***
Қандай жасанды сауыт астына тісті егелегенде кертпе жасайды://
жакеттық//
экваторлық//
штампталған //
жартылай сауыт//
+металдыкерамикалық
***
Штампталған жасанды сауыт тіс мойынының қандай тереңдігінде жатуы керек://
+0,2-0,3мм//
0,5-0,7мм//
0,8-0,9мм//
1,2-1,5мм//
1,7-2,2мм
***
Тістердің қатты тіндерін егеуден кейін пародонт қан тамырларының күйзелуі қанша уақыт өткен соң жойылады://
бір жұма//
екі жұма//
бір жыл//
+бір ай//
екі жыл
***
Тісті егеу кезінде тістің қатты тіңдерінің температурасың көтерілуі неге байланысты://
+құралдың айналу жылдамдығына байланысты//
құралмен тіске жасаған қысымға байланысты //
кескіш құралдың диаметіріне байланысты //
ауа температурасына байланысты //
құрал жасалған затқа байланысты
***
Тісті егеу кезіндегі тістердің қатты тіндерінің температурасының көтерілуі неге жағымсыз әсер етеді://
+тіс ұлпасына//
тістің тірек жүйесіне//
тістердің қатты тіндеріне //
самай төменгі жақ буынына//
шайнау бұлшық еттердің әрекетіне
***
Тірі ұлпасы бар орталық күрек тістердің қатты тіндірін егеу кезінде қай жерде сақтық сақтау керек://
кіре берісіне қарай жағынан//
экватор аймағының түйіспе жағынан//
тіс төмпешіктің ауыз ішіне қараған бетінде//
тістің мойын тұс бөлігінің түйіспелі жерінде//
+ойыс аймағының ауыз ішіне қараған бетінде
***
Тісті егеу кезінде температураны азайту үшін судың қандай мөлшері тіске жіберілуі керек://
+100мл/мин//
200мл/мин//
300мл/мин//
400мл/мин//
500мл/мин
***
Сепарация –бұл тістің қатты тіндерін егеу мен бірге жасанды сауыт астына тісті дайындау кезеңі, дайындық кезеннің өткізгенде қандай беткейді егеу керек://
кез келген беткейді//
вестибулярлы//
оральды//
+жанасу//
шайнау
***
Тұтас құйылған сауытка егелген тістің пішіні қандай болуы керек://
+ кесілген конус//
кері конус//
цилиндр//
шеңбер //
куб
***
Көпір тәрізді протездердің егелген тірек тістері өзара орналасуы керек://
сүйір бұрышты//
конверленген//
тік бұрышты//
диверленген//
+паралельді
***
Аппликациялық жансыздандыру қандай тәсіл://
+беткейлік жергілікті жансыздандыру//
инфильтрациялық жансыздандыру//
өткізгіштік жансыздандыру//
бағаналы жасыздандыру//
терең тіңдерге сіңу
***
Жансыздандырулардың ұзақтығын созу үшін қолданылады://
бупивакаин//
+ эпинефрин//
тримекаин//
лидокаин//
новокаин
***
Инені шаншу өтпелі қатпардағы альвеолярлы өсіндінің сүйегі мен жұмсақ тіндеріне қандай бұрышпен жүргізіледі://
100//
+45//
60//
90//
30
***
Тіл нервісін жансыздандыру кезінде инені жақ-тіл науашасының шырышты қабатына шаншу қай деңгейде жүргізіледі://
+үшінші үлкен азу тіс//
бірінші кіші азу тіс//
екінші кіші азу тіс//
екінші күрек тіс//
ит тіс
***
Туберальді жансыздандыру кезіндегі блокада болатын жер://
алдыңғы үстіңгі ұяшықты нерв//
ортаңғы үстінгі ұяшықты нерв//
+артқы үстіңгі ұяшықты нерв//
мұрын таңдай нервісі//
үлкен таңдай нервісі
***
Инфраорбитальды жансыздандыру кезінде жоғарғы жақ жансыздану аймағына кіреді://
+күрек тістер, сүйір тістер, кіші азу тістер//
күрек тістер, сүйір тістер//
үлкен азу тістер//
кіші азу тістер//
сүйір тістер
***
Жансыздандыру кезінде таңдай тесігінде блокада болатын жер://
+ортаңғы үстіңгі тіс өрімдері//
төменгі ұяшық нервісі//
мұрын таңдай нервісі//
үлкен таңдай нервісі//
тілдің
***
Пальпацияның көмегімен мандибулярлы жансыздандыру жүргізу кезінде анатомиялық бағыт болып табылады://
қанат төменгі жақ қатпар//
көз асты тесігі//
+самай қыры//
үлкен азу тіс//
торус
***
Мандибулярды жансыздандыру кезінде жүйкенің блокадасы болатын жер://
тілдік, ұрттық, төменгі ұяшықты, иек асты//
тілдік, ұрттық, төменгі ұяшықты//
орталық үстіңгі тіс өрімдері//
+тілдік, төменгі ұяшықты//
ұрт және төменгі ұяшық
***
Торусальды жансыздандыру кезіндегі жүйкенің блокадасы болатын жер://
тілдік, төменгі ұяшықты, иекті//
+тіл, ұрт төменгі ұяшықты//
тіл, төменгі ұяшықты//
ұрттық, тілдік//
иекті, тілдік
***
Вайсблат әдісі бойынша жағарғы жақ жүйкесін жансыздандыру кезіндегі, иненің шаншу бағыты://
күрек тістердің арасындағы саңлау//
+ортаңғы трагоорбитальды сызық//
үлкен азу тіс арты тесігі//
қанат жақ қатпары//
көз асты тесігі
***
Жергілікті анестетиктердің жансыздандыру механизмі неге байланысты://
таламусқа әсер етеді//
жұлын миына әсер етеді//
бас миының қабына әсер етеді//
+сезімтал нерв талшықтарын және өткізгіштерін тоқтатады//
тері және шырышты қабаттың беткейлік қабатын коагуляциялайды
***
Жергілікті анестетиктердің әсерін жоғарылату үшін, оларға қандай ерітінді қосылады://
анальгетиктер//
холинолитиктер//
антигистаминді ерітінді//
+қан тамырын тарылтатын ерітінді
қан тамырларын кеңейтетін ерітінді//
***
Қандай сауытқа материалдың шөгуін ескере отырып тіс мүсіндеуі көбірек жүргізіледі://
пластмассадан//
телескопикалық //
құрастырылған//
штампталған//
+фарфордан
***
Егер пластмассадан жасалған жасанды сауыт, шақтау кезінде, тістемнен аздап жоғары болса, сонымен қатар сауыттың шеті қызыл иекпен жанасқан кезде, не істеу керек://
сауыттың шетін тегістеу, жалтырату //
сауытты жаңадан жасау//
+шайнау беткейін түзету//
жанасу жақтарын түзету//
сауыттың шетін түзету
***
Биокерамикадан жасалған сауыт астына тістің қандай беткейлерін егеу керек://
апроксимальді және вестибулярлы//
медиальді және дистальді//
+барлық бес беткейлері//
шайнау және түйісу//
тек шайнау
***
Биокерамикадан жасалған сауытқа егелген тістің пішіні қандай болу керек://
кері конустәрізді, мойынның ені кесу қырын енінен аз болу керек//
+конустәрізді, мойынның ені экватордың енінен кең болу керек //
цилиндртәрізді мойынның ені экватордың еніне тең болу керек//
тіс пішінін және экваторын сақтау керек//
егелетін тістің формасының маңызы жоқ
***
Пластмассадан жасалған сауыттарды уақытша бекіту үшін қандай материалдарды қолданады://
фосфатцемент//
+су дентин//
сиэласт 05//
силидонт//
упин
***
Пластмассадан жасалған сауытты дайындаудың клиникалық кезеңдері://
тісті егеу, қалып, тісті мүсіндеу , штамптау орталық окклюзияны анықтау, сауытты фосфат-цементке бекіту//
науқасты қарау, документтерді толтыру, қалып, қалып алу, тісті егеу, цеметке бекіту//
науқасты қарау, документтерді толтыру, тісті егеу, су цеметке бекіту//
+қарау, документтерді толтыру, егеу, қалып алу, сауытты шақтау, цеметке бекіту//
қарау, документтерді толтыру, қалып алу, орталық окклюзияны анықтау, сауытты фосфатцементке бекіту
***
Пластмассадан жасалған жасанды сауыт астына апроксимальді жақтарды егеу үшін қандай абразивті құралдарды қолданылады://
карборунты және алмаз дөңгелектер//
карборунты және алмаз басты ұшы//
+алмазды сепарациялы дискілер//
фиссурлы бұрғы//
металл дискілері
***
Пластмассадан жасалған жасанды сауыттың шеті қызыл иекке қарым қатынасы қандай болу керек://
4мм тереңдікте тіс мойнынан жату керек//
2мм тереңдікте тіс мойнынан жату керек//
1мм тереңдікте тіс мойнынан жату керек//
0,3мм тереңдікте тіс мойнынан жату керек//
+тіс мойынын қызыл иек шетінде қысып тұрады
***
Биокерамикадан жасалған жасанды сауытты дайындаудың клиникалық кезеңдері://
қарау, документтерді толтыру, тісті егеу, қалып алу, тісті мүсіндеу , штамптау//
қарау, документтерді толтыру, қалып алу, үлгі құю, тісті егеу, цеметке бекіту//
қарау, документтерді толтыру, тісті егеу, сауытты фосфат-цементке бекіту//
+қарау, документтерді толтыру, тісті егеу, қалып алу, орталық окклюзияны анықтау, сауытты шақтап көру, бекіту//
қарау, документтерді толтыру, тісті егеу, орталық окклюзияны анықтау, сауытты фосфат-цементке бекіту
***
Биокерамикалық сауыттың қыры қызыл иекке қалай орналасады://
+0,3мм терең - кызыл иек қырындағы кертпеге тіреледі//
кызыл иек шекарасынаң 0,3мм жөғары болады//
экватор бойындағы кертпеге тіреледі//
кызыл иек шекарасында аяқталады//
кызыл иек астына 0,3мм кіреді
***
37 ж. Т., деген науқас ортопедиялық стоматология клиникасына эстетикалық шағыммен келді, анамнезден: жоғарғы ортанғы күрек тістің бірнеше рет тісжегі диагнозымен емдеген, бірақ пломба унемі түсе берген. Обьективті: пломба тістің вестибулярлық бетінің дистальді кесу қырының зақымдалуымен 50% алып жатыр. Рациональды ортопедиялық конструкцияны анықтаныз://
микропротез//
пластмассалы сауыт//
металлопластмассалы сауыт//
+металдыкерамикалық сауыт//
асыл қорытпадан жасалған сауыт
***
35 жастағы науқас А, эстетикалық шағыммен дәрігер-ортопедке келді, 1.1 және 2.1 тістері бірнеше рет пломбаланған. Бұл тістері берік, перкуссия аурушаңсыз. Рациональді конструкциясын таңдаңыз://
1.1 және 2.1 тістерге асыл металлдан фенстр сауыт//
+1.1 және 2.1 тістерге металдыкерамикалық сауыт//
1.1 және 2.1 тістерге тіректі көпіртәрізді протез//
1.1 және 2.1 тістерге асыл металлдан сауыт//
керамикалық микропротездер
***
Егер пластмассалық сауытты отырғызған кезде, тістем жоғарырақ болып, сауыттың шеттері қызыл иек аймағына жетпесе, не істеу керек://
+пластмассаны іш жағынан таңдап, оны терең орнату керек//
сауыт шеттерін тегістеп, жылтырату//
жанама бөлігін шақтау//
сауыт шеттерін шақтау//
сауытты қайта жасау
***
Шпинель – дегеніміз ол://
+ қаңқаға арналған MgAl203дан материал//
Металсыз керамикадағы кертпе түрі //
Композиттер //
адгезивті материал //
қалып алатын материал
***
Тістің шайнау беткейіне асыл қортпалардан жасалған жасанды сауытты дайындаудың клиникалық кезеңдері://
қарау, документтерді толтыру, тісті егеу, қалып алу, тісті мүсіндеу, штамптау//
қарау, документтерді толтыру, егеу, қалып алу, шайнау бетін қайтадан егеу, бекіту//
науқасты қарау, документтерді толтыру, тісті егеу, қалып алу, штамптау//
қалып алу, үлгі құю, қарау, егеу, цеметке бекіту//
+қарау, документтерді толтыру, егеу, қалып алу, сауытты шақтау, орталық окклюзияны бақылау, сауытты фосфатцементке бекіту//
***
IPS EMPRESS жүйесі нені әзірлеуге мүмкіндік береді://
+отқа төзімді штампсыз үстінде жасау үшін тұтастай күйіктас құрылымы//
отқа төзімді штамп үстінде жасау үшін тұтастай күйіктас құрылымы//
металды қаңқасы бар жасау үшін тұтастай күйіктас құрылымы//
платина қаңқасы бар тұтастай күйіктас құрылымы//
алтын қаңқасы бар тұтастай күйіктас құрылымы
***
OPTEC HPS жүйесінің жағымсыз сапасы қандай://
мөлдірлігі жақсы //
полимерлік цементтерге бекітіледі//
дала шпаттары сияқты жентектеледі//
алюминий күйіктас сияқты қоюланылады//
+күйғанда көлімі отырады, сондықтан шет жағы тығыз болмауы мүмкін
***
In -Ceram системасынан сауыт дайындаудың клиникалық кезеңдері://
отқа төзімді штампта алюминий массаны құю//
төрт сағат бойынша 1100 градуста күйдіру//
әйнекпен инфильтралиялу және пісіру//
+композитті цементке бекіту//
егеу және полимерлену
***
Металсыз сауытты қандай тәсілмен дайындалады://
штамптаптау жолмен//
дәнекерлеу жолмен//
+күйдіру жолмен//
пісіру жолмен//
құйма жолмен
***
Металсыз сауытты тіске немен бекітеді://
фосфат цементпен//
дентин пастасымен//
адгезивті цементпен//
композитті цементпен//
+адгезивті және композитті цементпен
***
Тұтастай күйіктас құрылмалар не арқылы жоғарғы косметикалық әсер алуына мүмкіндік береді://
+металл жоқ, жақсы жарық сынғыштығы және биоинертность арқылы//
олардың құрамында металл болмауы және әйнекпен инфильтралиялу арқылы//
ішінде алюминий күйіктас бар арқылы пародонттқа максималды биоинертность//
олардың құрамында жіңішке металл болу және жақсы жарық сынғыштығы арқылы//
әйнекпен инфильтрациялу полимерлену және құрамында жіңішке металл болу арқылы
***
Металсыз керамикаға не жатпайды://
Celay//
In-Ceram//
Targis-Vectris//
+Артгласс системасы//
Dicor стеклокерамикасы//
***
Металсыз сауыттың шеті қызыл иеккі қарағанда қалай орналасады://
+0,3мм тереңдікте кызыл иек қырындағы кертпеге тіреледі//
кызыл иек шекарасынаң 0,3мм жөғары болады//
экватор бойындағы кертпеге тіреледі//
кызыл иек шекарасында аяқталады//
кызыл иек астына 0,3мм кіреді
***
Тұтас керамикалық сауытқа егеген кезде, барлық конструкция төзімділігін жоғарылату және сынуының алдын алу үшін міндетті түрде мойын аймағының енін бірдей ету керек://
0,1 - 0,2 мм//
03 - 0,4 мм//
05 - 0,6 мм//
+0,8 - 1,0 мм//
1,1 – 1,2 мм***
Тұтас керамикалық сауытқа егеген кезде, барлық конструкция төзімділігін жоғарылату және сынуының алдын алу үшін міндетті түрде мойын аймағында кертпе бұрышы болу керек://
20°//
45°//
+90°//
135°//
150°
***
Тұтас керамикалық сауытқа егеген кезде, вестибулярлы, оральді апроксимальді беткейіндегі кертпенің ені болуы тиіс://
0,2-0,3 мм және 0,4-0,5 мм//
0,4-0,5 мм және 0,6-0,8 мм//
0,6-0,8 мм және 0,6-0,8 мм//
+0,8-1,0 мм және 0,6-0,8 мм//
0,9-1,0 мм және 0,6-0,8 мм***
Сау пародонт кезінде штампталған сауыттың қызыл иек қалтасына кіру мөлшері://
0,01-0,1 мм //
+0,2-0,3 мм//
0,5-0,6 мм//
0,7-0,8 мм//
0,9-1,0 мм***
Пластмассалы сауытты шақтап отырғызу киындық пайда болса, сіздің іс әрекетіңіз://
тістің сауытын қайта егеп, қалып алу//
+сауыттың ішкі бетінен алу//
сауыттын шетін кысқарту//
тістің тұқылын қайта егеу//
сауыттын шетін үлкейту
***
Энтин бойынша тіс қозғалмалылықта қай дәрежеде сауытты шақтап отырғызу болады://
+бірінші//
екінші//
үшінші//
төртінші//
бесінші
***
Пластмассалы жасанды сауытты шақтап отырғызу және оны бекіту клиникалық әдістерінің нешінші кезені болып табылады://
бірінші//
+екінші//
үшінші//
төртінші//
бесінші
***
Штампталған сауытты шақтап отырғызған кезде ол тістен жоғары болып және қызыл иекке 2 мм кіргенің аңықтадық. Сіздің іс-әрекетіңіз://
+отырғызған кезде шетін қысқартып және терең отырғызу//
жасанды сауыттын шетін балғамен және төспен жөндеу//
абразивті аспаптармен жасанды сауыт шетін тегістеу//
тістің шайнау бетін қайта егеу//
қайтадан сауытты штампттау
***
Егер дәрігер штампталған сауытты тексерген кезде, оның кең екенің көрсе, ал тіс дұрыс егілген, сонда оған не істеу керек://
жасанды сауытты өзгертпей қалдыру//
+қалып алып жанадан жасанды сауыт жасау//
науаға кірмеу үшін жасанды сауытты қысқарту //
кранпонды қысқышпен сауыт шетін майыстыру//
штамптан металл қалындығын алып жасанды сауытты қайтадан штамптау
***
Тірек тіске жасанды сауытты отырғызудың кезендері://
қарау, документтерді толтыру, егеу, штамптау//
антисептикалык өңдеу, техникалык бағалау, клиникалық бағалау, окклюзияда қалып алу//
қарау, документтерді толтыру, егеу, қалып алу, орталық окклюзияны аңықтау,сауытты шақтау, бекіту//
қарау, документтерді толтыру, егеу, қалып алу, орталық окклюзияны аңықтау, сауытты фосфатцементке бекіту
+техникалық бағалау, сауытты антисептикалық өңдеу, ауызда орнату,клиникалық бағалау, окклюзияда қалып алу//
***
Тар штампталған сауытты кигізгенде не істеу қажет://
тіс сауыттын шетін кеңейту//
тіс сауытының шайнау бетін егеу, сауытты терең отырғызу//
ғаныш бағанасы бойынша қайтадан жасанды сауытты штамптау//
ғаныш бағананы балауызбен жанадан жасап және сауытты штамптау//
+тіске цилиндриялық пішін беріп, қалып алып және сауытты кайта жасау
***
Металсыз керамикалық жасанды сауытты бекітуі клиникалық әдістерінің нешінші кезені болып табылады://
бірінші//
+екінші//
үшінші//
төртінші//
бесінші
***
Тістің ұлпасы алынбаған жағдайда жасанды металлсыз сауыттарды тұрақты бекіту үшін қолданылатын тиімді цементтерді атаныз://
поликарбоксилатты//
+шыныиономерлі//
силикофосфатты//
цинкфосфатты//
бактериоцидті
***
1.4, 2.4 тістері металокерамикалық сауыт астына егелген. Конус пішінді, иілу бұрышы 7° шамасында,тістің мойын аймағында ені экватордың еніне қарағанда көбірек. Егеленген тістер және антгонистер арасындағы арақашықтық 2 мм шамасынд1.4, 2.4 тістеріне металдыкерамикалық сауыттың қаңқасын отырғызу сатысында қалпақшалары тұқылмен өте тығыз қозғалады және соңына дейін қиын отырғызылады. Қай жерді қате кетті, қай кезеңінде://
тістерді дұрыс егелемеу, 1 клникалық//
+компенсациялық лактын жұка беті, 2 зертханалық//
қалпақшаның жеткіліксіз майлануы,3 зертханалық//
компенсациялық лактын өте көп қабаты, 2 зертханалық //
қалыптағы егелген тіс анық емес контурлары,1 клиникалық
***
Науқастың 3.7 бұзылған тісіне (В.Ю Миликевич бойынша тістің шайнау беткейінің бұзылу индексі 60%) штампталған сауыт жасауы керектігі шешілді, сол үшін 3.7 тісін егелеп, тістемнен қалып алынады. 3.7 тіске штампталған сауытты отырғызу барысыда орталық акклюзия биік болды. Егелген тіс целиндірлі пішінді, акклюзионды беткейі мен антогонистер арасында 0,32 мм горизонтальді қуыс бар. Қай кезеңінде қате жіберілді. Неге сауыт тістемнен биік орналасқан://
үшінші зертханалық кезең//
+бірінші зертханлық кезең//
бірінші клиникалық кезең//
екінші зертханалық кезең//
екінші клиникалық кезең
***
30 жасар ер адам, ортопедиялық стоматология клиникасына 2.6 тісіндегі пломбасының үнемі түсе беруіне шағымданып келді. Обьективті тексеру кезінде, 2.6 тісі антогонистерімен жанаспаған және тіс сауытынан 1/3 биіктікте пломбаланғаны анықталды. Штампталған металлды сауыт жасау шешіліп, сол үшін 2.6 тісі егеленіп және жоғарғы жақтан жартылай анатомиялық қалып алынды. 2.6 тіске штампталған сауытты отырғызу барысында сауыттың тістемнен биік екені анықталды. Берілген сауыттың тістемнен биік болу себебі және қай кезеңде қате жіберілді://
+бірінші клиникалық кезең, тістемде қалып алу қажет еді//
бірінші зертханалық кезең, сауыт дұрыс штампталмаған//
бірінші зертханалық кезең, тіс дұрыс мүсінделмеген//
бірінші клиникалық кезең, тіс дұрыс егеленбеген//
бірінші зертханалық кезең, қате құйылған мүсін
***
Металдыкерамикалық сауыттың металл қалпақшасының қалыңдығы://
0,1мм//
0,2мм//
+0,3мм//
0,5мм//
0,7мм
***
Ересек науқастарда кертпе қызыл иек жырасына(бороздксіңуі керек://
+0,5-1,0 мм//
0,05-0,1 мм//
0,2-0,3мм//
2-3мм//
4-5мм
***
Металды қалпақшаның клиникалық сапасы://
кұю нақтылығы//
түстің дұрыс таңдалуы//
метал қортпасының дұрыс таңдалуы//
+тістерге қалпақшаның нақты отырғызу//
ангононист тістерімен қалпақшаның тиісуі
***
Металды қалпақша тіске тығыз шақталып отырғызылған кезде, не істеу керек://
тіс сауытын қайта егеу//
қалпақшаны қайта дайындау//
+қалпақшаның ішкі жақ беткейін өңдеу//
қайта қалып алып жаңадан қалпақша дайындау//
наковальня арқылы қалпақшаның шетін кеңейту
***
Қалпақшаны шақтап отырғызу кезінде: дәрігер қалпақша мен қызыл иек аралығында саңылау байқайды. Дәрігердің іс-әрекеті://
тереңірек отырғызу үшін тіс сауытын қайта егеу//
+қайта қалып алып жаңадан қалпақша дайындау//
балғаның көмегімен қалпақшаның шетін ұзарту//
қалпақшаның ішкі беткейін алдын ала өндеу//
керамикалық массалармен саңылауды жабу
***
Металдыкерамикалық протезде ішкі кернеу неден туындайды://
қалпақшаның тығыз жатпауы және цемент қабатының мөлшерден көп болуынан//
көршілес орналасқан және қарама қарсы тістердің түйісуі болмаған жағдайда//
+қалпақшаның тығыз жатуы және цементке орын болмауынан//
штампталған қалпақшаны пайдаланған жағдайда//
еңіс бұрышы 5-8 градус тірек тістерді егегенде
***
Керамикалық массаның неше қабаты бар://
1//
2//
3//
+4//
5
***
Керамикалық массаның түсін не арқылы анықтайды://
сканер//
керомер//
хромаскоп//
окклюдатор//
+Рихтер сынамасы
***
Керамикалық массаның түсін анықтау жүргізіледі://
жарық пен тәулік уақыты маңызды емес//
күндізгі уақытта жасанды жарықпен//
+күндізгі уақытта табиғи жарықпен//
кешкі уақытта жасанды жарықпен//
кешкі уақытта табиғи жарықпен
***
Металлдыкерамикалық сауыттың металлды қалпақшасы қандай материалдан жасалады://
қүміс және палладий қортпасы//
+кобальт-хромды қортпасы//
никелид-титанды қортпасы//
алтын қортпасы//
қүміс қортпасы
***
Құйылған қалпақшаны отырғызудың клиникалық кезеңін ретімен анықтаңыз://
+тісті және қалпақшаны медикаментозды өңдеу, қалпақшаны тіске отырғызу, клиникалық сапаның критериі, түсін анықтау//
тісті, қалпақшаны медикаментозды өңдеу, қалпақшаны тіске отырғызу, сапасының клиникалық критериі, бекіту, науқасқа кеңес//
сапасының технологиялық критериі, тісті, қалпақшаны омедикаментозды өңдеу, отырғызу, цементке бекіту//
тісті, қалпақшаны медикаментозды өңдеу, отырғызу, науқастың бағалауы, цементке бекіту, науқасқа кеңес//
тісті,қалпақшаны медикаментозды өңдеу,тіске отырғызу, науқастың бағалауы, цеменке бекіту
***
Металдыкерамикалық сауыттың шеттері қызыл иекке қалай орналасады://
қызыл иек деңгейіне 0,3 мм жоғары//
қызыл иек шекарасында аяқалады//
қызыл иек астына 0,3 мм кіреді//
экватордың кертпесіне тіреледі//
+кертпеге тіреледі
***
Дұрыс егеленген тіске кобальт-хромды қортпадан жасалған металдыкерамикалық сауыттың тар қалпақшасын орнату кезінде жасау керек://
қалпақшаның шеттерін крампонды қысқышпен жинау, қалпақшаның шеттерін тегістеу//
+қайтадан қалып алу, қалпақшаны қайта құйып, лакпен біркелкі екі қабатпен бояу//
қайтадан қалып алу, абразивті аспабпен қалпақшаның шеттерін кесу//
қалпақшаның абразивті аспабпен кесіп, тегістеу//
тісті егеу, қалып алу, қалпақшаны қайта құю
***
Тіс қатарлары ақауы кезінде көпір тәрізді протез дайындалады://
Кеннеди бойынша 1 класс//
Кеннеди бойынша 2 класс //
+Кеннеди бойынша 3 класс//
Гаврилов бойынша 2 класс//
Кеннеди бойынша 1 класс және 2 класс
***
45 жасар науқас ортопедиялық стматология клиникасына тістерінің жоқтығына стетикалық дэфект, шайнау актісінің бұзылғандығына шағымданып келеді. Ауру анамнезі: тістері 7 жыл ішінде асқынған тіс жегі есебінен жұлынған. Бұрын алмалы салмалы протез тақпаған.Обьективті көрінісі:
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
4.8 4.7 4.6 4.5 3.5 3.6 3.7 3.8
0 0 0 0 0 0 0
Болжамды диагноз болып табылады:
жоғарғы жақ Кеннеди бойынша IV класс Төменгі жақ Кенеди бойынша I класс//
жоғарғы жақ Кеннеди бойынша I класс төменгі жақ. Кенеди бойынша I класс//
1 жақтың Кеннеди бойынша II класс төменгі жақ. Кенеди бойынша III класс//
1жақ Кеннеди бойынша I класс, төменгі жақ. Кенеди бойынша III класс//
+жоғарғы жақ және төменгі жақ Гаврилов бойынша III класс
***
Науқаста тіс қатарларының жартылай ақауы бар кезінде, тірек тістерді тандау үшін міндетті тексеру әдісі кандай://
клиникалық//
+рентген әдісі//
биометриялық//
телерентгенография//
диагностикалық мүсіндерді зерттеу
***
Науқасты тіс қатарларының жартылай ақауы кезінде зерттеудің бірінші әдісі://
сыртай қарау//
объективті қарау//
+анамнезін жинау//
ауыз қуысын қарау//
тіс қатарларын қарау
***
Тіс қатарының бүйір бөлігіндегі шектелген ақау Кеннеди бойынша қай классқа жатады://
бірінші//
екінші//
+үшінші//
төртінші//
үшінші және төртінші
***
Көпіртәрізді протездермен емдеудің көрсеткіштері неге байланысты://
+ақаудың түріне, айырылған тістердің саңына, көлеміне және пародонт жағдайына//
науқастың жағдайына, тістердің және пародонттің жағдайына, науқастын тілегіне//
ақаудың түріне, көлеміне және пародонт жағдайына//
тістердің тірек аппараттары жағдайына//
аллергиялық жағдайына
***
Тірек тістердің ақауға қарай 15 градустан аса еңкейуінде көпіртәрізді протездің қаңдай түрі қолданылады://
кұйылған//
консольді//
дәнекерленген//
+құрастырмалы//
телескопиялық бекітпелерімен
***
30 жастағы науқас С., клиникаға жоғарғы оң жақ қүрек тісінің жоқтығына шағымданып келді. Ортогнатиялық тістем. Тиімді құрылымды таңдаңыз://
1.2, 2.1 тістерге күміс палладий қортпасынан жасалған тіректі фенстр сауыттары бар көпіртәрізді протез //
1.2 тіске тірегі бар металокерамикалық консольді көпіртәрізді протез//
1.2, 2.1 тістерге тірегі бар пластмассадан көпіртәрізді протез//
+1.2 және 2.1 тіске тірегі бар көпіртәрізді протез//
металокерамикалық микропротез
***
Көпіртәрізді протезбен протездеу кезінде тістемнен шақтаудың қай кезеңінде қалып алынады://
құйылған тұтасметаллды қаңқа//
пластмассалық құйылмалы құрылымдар//
металокерамикалық протездердің қаңқасы//
металлдыпластмассалық протездердің қаңқасы//
+дәнекерленген көпіртәрізді протездердің тірек сауыттары
***
Науқастың 3.3, 3.4, 3.5 тістері болмаған кезінде көпіртәрізді протезді қолдануға болады ма://
+болмайды, ақаудын көлемі ұзақ және тірек тістер әр түрлі топтарға жатса//
болады, ақаудын көлемі кішкене және тірек тістер әр түрлі топтарға жатса//
болады, ақаудын көлемі ұзақ және тірек тістер әр түрлі топтарға жатса//
болады, ақаудын көлемі кішкене және тірек тістер бір топқа жатса//
болады, егер тірек ретінде тағы да көршілес тістер алынған кезде
***
Науқаста 3.4 және 3.5 тістері жұлынған. 3.3 тісі екі ай бұрын созылмалы периодонтитің әсерінен емделген. Дәрігердің іс-әрекеті://
тісті жұлу керек//
тісті қайта емдеу керек//
тіс түбірінің резекциясын жасау керек//
+көпіртәрізді протезбен протездеу керек//
екі айдан кейін қайта рентгенограмма жасау керек
***
3.5 және 3.6 тістері жоқ 27 жастағы науқасқа тиімді ортопедиялық құрылымды көрсетіңіз://
+керамикалық көпір тәрізді протез 3.4,3.7 тіске тірегімен//
керамикалық көпір тәрізді протез 3.4,3.8 тіске тірегімен//
доғалы протез телескопиялық тірекпен 3.4,3.7 тістерге//
консольді көпіртәрізді протез 3.3,3.4 тіске тірегімен//
консольді көпіртәрізді протез 3.7,3.8 тіске тірегімен
***
Бірінші дәрежелі қозғалғыштығы бар тісті тіреуші тіс ретінде қолдануға бола ма://
иә, егер тіс ұлпасы алынған болса және көпіртәрізді протездің арасы аз болса //
жоқ, бұл тіс жұлыну керек және көпіртәрізді протездің арасы аз болса //
+иә, егер көпіртәрізді протездің арасы аз болса және қасындағы қозғалмайтын тісті қосса//
жоқ, егер көпіртәрізді протездің арасы аз болса және қасындағы қозғалмайтын тісті қоссада//
иә, егер көпіртәрізді протездің арасы ұзақ болса және қасындағы қозғалмайтын тісті қосса
***
Дәнекерленген көпіртәрізді протездің қолайлы металдан жасалған тіреуші сауыттын орнықтыру кезінде міндетті түрде жасалады://
дәнекерлеу үшін шайау беткейін егеу қажет емес, сауытсыз және антогонисті жақтарсыз қалып алу//
дәнекерлеу үшін шайау беткейін егеу, сауытты орнықтыру және қалыпсыз зертханаға жіберу//
+дәнекерлеу үшін шайау беткейін егеу, сауыттар және антогонирлеуші жақтарымен бірге қалып алу//
дәнекерлеу үшін шайау беткейін егеу және сауытсыз, бірақ антогонисті жақтармен қалып алу//
дәнекерлеу үшін шайау беткейін егеу және сауытпен бірге жартылай қалып алу
***
Металдыкерамикалық қөпір тәрізді протездердің конструкциялық элементтері://
+кобальтты хром қортпасынан жасалған қаңқа және беті керамикамен өңделген//
болаттан жасалынған каркас 1Х18Н9Т және керамикадан жасалынған қаптама//
штампталған –дәнекерленген каркас және керамикадан жасалынған қаптама//
платинадан құйылған каркас керамикадан жасалынған қаптама//
тірек сауыттар, аралық бөлік пен керамикалық каптама
***
Блек бойынша II класста қуысты дайындау, көпір астылық протезді оперативті қабылдауда бастау қажет://
ұнтақталған дентинді жою//
қосымша қуыс қалыптастыру//
өзіндік қуысты қалыптастыру//
қызыл иектік жанама беткейінінде кертпе жасау//
+тістің мойын аймағына шейін серапарация жасау***
Көпір тәрізді протездегі Блектің II класы бойынша жасалған салма нені қалпына келтіру үшін қолданылатын протез://
тірек бөлімі ретінде тістердің оральді беткейінде//
тірек бөлімі ретінде толық тістердің болмауында//
аралық бөлім ретінде тістердің толықтай болмауында//
тірек бөлімі ретінде тістердің вестибулярлы беткейінде//
+тірек бөлім ретінде тіс тіндерінің жартылай бұзылуы
***
Көпір тәрізді протездердің тірек тістері орналасуы керек://
маңызды емес//
+параллельді//
конверленген//
диверленген//
еңкейген
***
Көпіртәрізді штампталған протезді жасаған кезінде тірек тістердің сауыты қандай болу керек://
цилиндр тәрізді, аздап өзара конвергенлен емес//
+цилиндр тәрізді, және өзара параллельді//
цилиндр тәрізді, аздап өзара конвергенлен//
кері конус тәрізді, өзара параллельді//
конустәрізді, өзара параллельді
***
Көпіртәрізді протезді жасау кезінде тірек тістердін бүйір жақтары қандай болуы қажет://
+параллельді жазықта болуы керек//
ақауға қарай дивергенциясы болуы керек//
ақауға қарай конвергенциясы болуы керек//
ақауға қарама қарсы жағына дивергенциясы болуы керек//
ақауға қарама қарсы жағына конвергенциясы болуы керек
***
Көпір тәрізді протезді доғалы протезбен салыстырғанда://
тірек тістердің пародонтына бірдей ауырлық түседі, және протездерге адаптация бірдей //
+тірек тістердің пародонтына көп күш түседі, протезге адаптация тез жүреді//
тірек тістердің пародонтына аз күш түседі, протезге адаптация тез жүреді//
тірек тістердің пародонтына аз күш түседі, протезге адаптация ұзақ//
тірек тістердің пародонтына көп күш түседі, протезге адаптация ұзақ
***
Асыл құймалардан көпіртәрізді протездін жасау клиникалық кезеңдер://
протезді өндеу және жылтырату, цементке бекіту//
тісті егеу, қалып алу, жасанды сауыттарды штамптау, протезді шақтап отырғызу, цементке бекіту, орнату//
мүсін құю, сауыт жасау, жасанды сауытты шақтап отырғызу//
+тісті егеу, екі қабатты қалып алу, протезді шақтап отырғызу, цементке бекіту//
аралық бөлікті мүсіндеу, дәнекерлеу, протезді шақтап отырғызу, цементке бекіту, орнату
***
Тістің қатты тіндерің егеу кезінде қандай аспаптар қолданылады://
жылтырататын дөнгелектермен және бастарымен//
+абразивті борлармен, дисктермен//
абразивті тастармен, фрезалармен//
вулканитті дисктермен, тастармен//
бакелитті дисктермен, тастармен
***
Көпіртәрізді штампталған протез жасау барысында, тістің қатты тіндерін егеу кезінде бірінші клиникалық кезеңінде кездесетін қателіктер://
тірек тістердің апроксимальді беткейі параллельді//
+тірек тістердің апроксимальді беткейі параллельді емес//
негізгі екі қабатты және косымша альгинатты қалып алынған //
шайнау беткейі копировальды кағаздын сегіз қалындығына егелген//
апроксимальді беткейі бір сепарациялық дисктың қалындығына егелген
протездің аралық бөлігі дұрыс мүсінделмеген
***
Науқас С., 30 жаЕмханаға жоғарғы орталық оң тісінің жоқ болуына шағымданып келді. Ортогнатикалық тістем. Рационалді құрылымды таңданыз://
+1.2. және 2.1 тіректік тістерге металдыкерамикалық көпіртәрізді протез//
1.2., 2.1 тіректік тістерге фенстр сауытымен көпіртәрізді протез//
1.2. , 2.1 тіректік тістерге пластмассалық көпіртәрізді протез//
1.2 көпіртәрізді консольді металдыкерамикалық протез//
керамикалық микропротездер
***
Жартылай алмалы-салмалы пластиналық протездерді қолдануға корсеткіштері//
+тіс қатарының жартылай ақауларында және табиғи тістердің жеткілікті болуы кезінде//
тіс сауытының болігі қысқа болғанда,айқын байқалатын торус және экзостозы//
+тістің кесуші қырларының қарқынды өшуі – тістемнің биіктігінің жоғарлауы үшін//
жақ сүйегінде көп көлемде тістердің болмауы, торус пен экзастоздардың айқын болуы, тіс сауытының қысқа болуы//
тіс қатарының жартылай ақауларында , тістің кесуші қырларының қарқынды өшуі, тістемнің биіктігінің жоғарлауы үшін //
***
Пациент 24 лет обратился с целью протезирования. При осмотре отсутствуют 2.6, 2.7 зубы. Выберите рациональную конструкцию протеза для замещения дефекта зубного ряда://
литой консольный//
частичный съемный//
консольный штампованный//
+мостовидный штампованный //
металлокерамический мостовидный
***
Науқас А-ның жоғарғы жақ сүйегінде тістері жартылай жоғалған: 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 2.7, 2.8. ауыз қуысында қалған тістер физиологиялық қозғалғыш. Протездің тиімді құрылымын таңдаңыз://
құрастырмалы көпіртәрізді протез//
шинирленген доғалы протез//
көпіртәрізді протез//
консольды протез//
+доғалы протез
***
Жартылай алмалы пластиналы протездін элементтері://
базис, жасанды тістер//
+кламмерлер, жасанды тістер , базис//
тістемдік валиктер, балауыздық шаблон//
тірек ұстағыш кламмерлер, тістер, базис//
кламмер денесі , шаблон, кламмер өсіндісі
***
Жартылай алмалы пластиналы протездер шайнау нәтижелілігін қанша пайызға жоғарылатады://
20%//
+50%//
70%//
90%//
100%
***
Тіреп ұстап тұратын кламмерлер элементтерінің орналасуындағы аса маңызды сызығы болып табылады://
анатомиялық сызық экваторы//
қызылиек жиегінің сызығы //
+бөлетін (аралық) сызығы//
тістің тік осі (продольная)//
вертикальді сызық
***
34 жастағы Б науқастың тістерінің жартылай болмауы себебінен самай төменгі жақ сүйегі буыны қызметінің бұзылуы неге байланысты://
функциональді шамадан артық күш түсуінен шайнау эффективтілігінің жоғарлауына//
функциональді шамадан артық күш түсуінен шайнау эффективтілігінің төмендеуіне//
аралас функциясы бар тіс тотарының пайда болуымен олардың деформациясына//
шайнау бұлшықеттерінің рефлекторлы- жиырылғыштығының жоғарлауына //
+тіс қатарларының окклюзиялық беткейінде деформациялардың пайда болуына
***
Науқастың төменгі жақ сүйегінде тіс қатарының екі жақты аяқталған ақауы бар. Үлкен азу тістері мен екінші кіші азу тісі жоқ. 3.4 және 4.4 тістерінде ұстап тұрушы кламмерлер бар жартылай алмалы салмалы пластиналы протез жасалынды. Алмалы-салмалы протезді кламмермен бекітудің қандай түрі көрсетілген:
+трансверзальді//
диагональді//
сагитальді//
көлденең//
нүктелік
***
Протездің базисінің көлемі неге байланысты://
шырышты қабықтың жұқаруына, қатты таңдай күмбезінің айқындылығына байланысты//
қатты таңдай күмбезінің айқындылығына, таңдайдағы торсутың болуына байланысты//
+сақталған тістердің санына, қатты таңдай күмбезінің айқындылығына байланысты//
альвеолярлы өсіндінің атрофиясына, таңдайдағы торсутың болуына байланысты//
сақталған тістердің санына , альвеолярлы өсіндінің атрофиясына байланысты//
***
Алмалы-салмалы пластиналы протезде бүйір тістер протез базисімен жабылады://
+сауыттың 2/3 биіктігіне дейін//
сауыттың 1/3биіктігіне дейін//
сауыттың 1/2 биіктігіне дейін//
сауыттың 3/4 биіктігіне дейін//
сауыттың 3/5 биіктігіне дейін
***
альвеолярлы өсіндінің тіссіз ұрт және ерін аймағында алмалы-салмалы протездің өту шекарасын көрсетіңіз://
өтпелі қатпардан 0,5 мм жоғары//
+өтпелі қатпардан 0,5 мм төмен//
өтпелі қатпардан 0,2 мм төмен//
өтпелі қатпардан 1,8 мм төмен//
өтпелі қатпардан 1,5 мм төмен
***
Жартылай алмалы салмалы протездің құрылымын тексеру кезінде бүйір тістердің түйісетіні, ал алдыңғы бөлікте саңылаудың бары анықталды. Қандай қателік жіберілді://
альвеолааралық биіктік жоғарлаған//
+алдыңғы окклюзияны бекітілген//
тістердің дұрыс орнатылмауы//
бүйір окклюзияны бекітілген//
тістер дұрыс таңдалмаған
***
Жартылай алмалы салмалы протез дайындауда кезінде биіктігі бекітілмеген тістемде қосылады://
балауыздық құрылымын тексеру//
орталық окклюзияны анықтау//
+тістем биіктігін анықтау//
протезді орнықтыру//
қалып алу
***
жартылай алмалы салмалы протездің орталық окклюзиясын анықтау реті бойынша қай клиникалық кезеңге жатады://
бірінші//
+екінші//
үшінші //
төртінші//
бесінші
***
Доғалы протезді қолдануға қарсы көрсеткіштер://
жақта тістердің аз болмауы, тіс сауыты бөлігінің қысқалығы, айқын торустар мен экзостоздар болуы //
тістердің орташа жоқ болуының болмауы,тістердің таңдайлық және оральді кисаюы, айқын торустар мен экзостоздар болуы //
тістердің орташа жоқ болуының болмауы,тістердің таңдайлық және медиальді кисаюы, айқын торустар мен экзостоздар болуы //
тістердің орташа жоқ болуының болмауы,тістердің таңдайлық және дистальді кисаюы, айқын торустар мен экзостоздар болуы //
+жақ сүйегінде көп тістердің болмауы, тістердің таңдайлық және оральдік кисаюы, айқын торустар мен экзостоздар болуы,тіс сауыттық бөлігінің қысқа болуы
***
Доғалы протезді дайындағанда орталық окклюзиясыны бекітү және анықтау реті қай клиникалық кезеңге жатады://
бірінші//
+екінші//
үшінші //
төртінші//
бесінші
***
Тістердің көп мөлшерде болмауы уақытындалейкоплакия және қызыл жалпақ теміреткемен ауырған науқастарға көрсетіледі://
қысқартылған базисты алмалы-салмалы протездер //
+доғалы протездер кейіннен күміспен жылтырату //
имплантаттардағы алмалы-салмалы протез//
тіреп-ұстайтын кламмерлі доғалы протез //
майысқан кламмерлі доғалы протез//
***
Ауыз қуысы түбі мен қызылиек шеті арасының кеңістігі тар болуы кезінде доғалы протезге қаолданады://
+лингвальды доғаны//
вестибулярлы доғаны//
лингвальды пластинканы//
модифицирленген тұтас кламмерді//
E.вестибулярлы доғаны және и модифицирленген тұтас кламмерді /
***
49 жасар науқас протез салдыру мақсатында келді. тексеру кезінде 36, 37, 38, 46 ,47 ,48 тістерінің жоқтығы анықталды. тіс қатарларын қалпына келтірудің тиімді тәсілін таңдаңыз://
+доғалы//
консольды//
көпіртәрізді//
толық алмалы-салмалы//
металдыкерамикалық сауыттар//
***
Доғалы протездің тапсыру қай клиникалық кезең болып табылады://
+бесінші//
екінші//
бірінші//
үшінші//
төртінші
***
Доғалы протез дайындау үшін екіқабатты қалып алу кезінде қай қалыптық массаны қолдану керек://
эластик, термопластикалық қалып алу массасы//
стенс, сиэласт 05//
дентафлекс крем//
+стомафлекс, спидекс//
стомальгин, термопластикалық қалып алу массасы
***
Доғалы протезді дайындау барысында, шайнау қысымының амортизаторларының міндетін анықтаныз://
+шайнау қысымының вертикальді және горизонтальді бағытта түсетін күшін тарату//
тіреуіш тістерге қысымды мөлшерлеу//
тіреуші тістерге протездің ершік бөлімі арқылы өтетін, шайнау қысымының вертикальді бағытта түсетін күшін алу//
Жақсы ретенционды аймақпен қамтамасыз ету//
Тіреп ұстап тұратын кламерлердің санын көбейту
***
Доғалы протездің элементтері://
базисі, жасанды тістері//
кламмерлер, жасанды тістері//
тістем біліктері, балауыз шаблоны//
кламмердің денесі, шаблоны, кламмердің өсіндісі//
+доғасы, тіреп-ұстап тұратын кламмерлері, тістері, базисі
***
Ерте жаста протезделу кезінде жұмыстық қалыптарды шешу уақыты://
тісті жұлуға дейін//
+тісті жұлғаннан кейін 1-5 күнде//
тісті жұлғаннан кейін 10-15 күнде //
тісті жұлғаннан кейін 4-5 аптасында//
тісті жұлғаннан кейін 6-8аптасында
***
Кейін протезделу кезінде жұмыстық қалыптарды шешу уақыты://
тісті жұлуға дейін//
тісті жұлғаннан кейін 1-5 күнде//
тісті жұлғаннан кейін 10-15 күнде //
+тісті жұлғаннан кейін 4-5 аптасында//
тісті жұлғаннан кейін 6-8 аптасында //
***
Доғалы сауытты дайындаудың клиникалық кезеңдері://
тексеру, құжаттарды толтыру, егеу, шақтау//
тісті егеу, қалып алу, тісті мүсіндеу, штамптау//
қалып алу, мүсін құю, тексеру, цементке егелеп, бекітуге//
+тексеру, құжаттарды толтыру, егеу, қалып алу, орталық окклюзияны анықтау, сауытты егеу, бекіту//
тексеру, құжаттарды толтыру,қалып алу,орталық окклюзияны анықтау, сауытты бекіту,фосфат- цементпен//
***
Тіс қатарында ішінара кемістігі бар науқастың зерттеудің бірінші кезеңі қандай://
ауыз қуысын зерттеу//
сыртқы өңін зерттеу//
объективті зерттеу//
тіс қатарын зерттеу//
+анамнез жинау
***
Доғалы протезді дайындау кезінде бірінші лабораториялық кезеңде жүргізіледі://
+екі мүсін дайындау – медициналық ғаныштан және суперғаныштан, мүсінге медициналық ғаныштан окклюзионды білікшелермен балауызды базис дайындау//
көшірмесіне суперғаныштан мүсін жасау//
тіреп-ұстайтын кламмерлерді мүсіндеу//
окклюдаторға мүсінді ғаныштау//
параллелометрия//
***
Жоғарғы жақтың доғалы протезінде төңкерілуге қарсы кламмер ретінде қолданылады://
+көп иықты кламмерлер//
протез базисінің өсіндісі //
саусақ тәрізді өсінділер//
алдыңғы таңдай доғасы//
қысым бөлгіштер
***
Кламмердің окклюзионды бастырмасының орналасуы үшін тіс сауытының беткейі болуы керек://
тегіс пішінді//
сопақ пішінді//
+қасықпішіндес//
үшбұрыш пішінді//
«қарлығаштың құйрығы» пішінді//
***
Жалғыз тұрған азу тіске кламмерді қолданады://
аккер//
роуч//
бонвиль//
свенсон//
+сақина пішінді//
***
Протездің вертикальді ығысуын болдырмайтын тіреп ұстап тұратын кламмердің бөлігі тістің қай аймағында орналасу тиіс://
окклюзионды аймақта//
+ретенционды аймақта//
қауіпсіздік аймағында//
поднутрения аймағында//
көрініс аймағында//
***
Ретенционды қабілеті бар кламмер элементі://
дене//
+иық//
Өсінді//
өсінді және дене//
окклюзионды жапсырма
***
Т-пішінді екі иықты кламмер қалай аталады://
+Роуч кламмері//
айналмалы кламмер//
дөнгелек кламмер//
көп иықты кламмер//
қосалқы кламмер
***
Атқаратын қызметіне байланысты, кламмердің топтарын атаңыз://
сымдық//
тіреуші//
көп иықты//
ұстап тұратын//
+тіреп ұстап тұратын
***
Аттачмендер бекітудің қай түріне жатады://
Физикалық//
Химиялық//
+Механикалық//
Биологиялық//
қосалқы
***
Тістері жартылай жоғалған науқастарға алмалы-салмалы протез жасағанда приточкага қандай жағдайда жасанды тістерді қоюға болады://
+алдыңғы тістер аймағында ақау болғанда және альвеолярлы айдаршық айқын болғанда//
бүйір тістер аймағында ақау болғанда және альвеолярлы айдаршық айқын болғанда//
алдыңғы тістер аймағында ақау болғанда және альвеолярлы айдаршық айқын болмағанда//
бүйір тістер аймағында ақау болғанда және альвеолярлы айдаршық айқын болмағанда//
алдыңғы тістер аймағындағы альвеолярлы өсіндінің деформациясында
***
Жартылай алмалы протезді тапсыру кай клиникалық кезеңге жатады://
бесінші//
екінші//
бірінші//
үшінші//
+төртінші//
***
Жартылай алмалы-салмалы протезді дайындаудың екінші клиникалық кезеңінің бекітілмеген тістемінде, науқаста физиологиялық тыныштықтың биіктігі мен окклюзиялық биіктігінің арасының айырмашылығы тең://
+2-4 Мм//
7-8 Мм//
9-10 Мм//
16-18мм//
24-25 Мм//
***
Егер тіс қатарларының екіжақты шеткі ақаулары болса, ол кеннеди жіктемесі бойынша қай классқа жатады және қандай ортопедиялық құрылымды протездеу тиімді://
бірінші, алмалы-салмалы көпіртәрізді протезбен //
+бірінші, жартылай алмалы-салмалы протезбен//
төртінші, фарфорлы көпіртәрізді протезбен//
үшінші, көпіртәрізді протезбен //
екінші, микропротезбен//
***
Бекітілген тістемге жартылай алмалы-салмалы протез дайындау кезінде қандай клиникалық кезең жүргізілмейді://
орталық окклюзияны анықтау//
балауыздық құрылымын тексеру//
+тістемнің биіктігін анықтау//
протезді шақтау//
қалып алу
***
Жартылай алмалы-салмалы протездің құрылымын тексеру кезінде, бүйір тістердің түйісетіні, ал алдыңғы бөліктің тістері түйіспейтіні анықталды. жіберілген қателік://
альвеолааралық биіктік жоғарылаған //
+алдыңғы окклюзия бекітілген//
бүйір окклюзия бекітілген //
тістерді дұрыс орнатпау//
тістерді дұрыс таңдама
***
Жартылай алмалы-салмалы протезді дайындау кезінде орталық окклюзияны анықтау мен бекіту кезегі бойынша қандай клиникалық кезеңге жатады://
бесінші//
бірінші//
үшінші//
+екінші//
төртінші//
***
Жоғарғы жақта бүйір тістердің барлығы сақталмаған жағдайда жартылай алмалы-салмалы протездің дистальды шекарасы қай жерден өтеді://
+А сызығы бойынша//
А сызығынан 1мм кейін//
А сызығынан 2мм дейін //
таңдайдың орталық аймағында//
таңтайдың алдыңғы аймағында
***
Шеткі ақауы бар төменгі жақтың протезінің дистальді шекарасын атаңыз://
шырышты төмпешіктер жабылмайды
шырышты төмпешіктер 3 мм жабылады
+шырышты төмпешіктер толығымен жабылады
Дистальді шекара 3.6,4.6 тістердің аймағында өтеді
Дистальді шекара 3.7,4.7 тістердің аймағында өтеді
***
Жартылай алмалы-салмалы протезді дайындау кезінде тиімді оптимальді ретенционды қасиеттерін айтыңыз://
альвеолярлы өсінді//
ішкі қисық сызықтар//
жоғарғы жақ дөңестері//
+кламмерлер орналасқан тістер//
таңдайлық күмбез және өтпелі қатпар
***
388. Дәрігер науқастың төменгі жағына доғалы протезді жасауға ұсынды. Парараллелометрдегі мүсінді зерттей отырып, Нея жүйесінің тірек-ұстаушы кламмерінің 5-типін дайындауға ұсыныс берді. Науқастың тіс қатарларының ақауын көрсетіңіз://
алдыңғы бөлікте жалғыз тұрған кіші азу тістер мен бірге қосарланған ақауы//
кіші азу тістермен шектелген екі жақты шеткі ақау//
кіші азу тістермен шектелген бір жақты шеткі ақау //
жоғарғы және төменгі жақтарда жалғыз тұрған кіші азу тістер//
+бүйір бөлікте жалғыз тұрған кіші азу тістер мен бірге қосарланған ақауы
***
Нея жүйесінің кері әсері бар кламмерін көрсетіңіз://
1 тип//
2 тип//
3 тип//
+4 тип//
5 тип
***
Тіссіз алвеолалы өсінді беткейі дисталді жақта орналасқан төменгі жақ сүйегінің екі жақты шектелген тіс қатары ақауын доғалы протезбен емдеген кезде қолданған жөн://
+үздіксіз кламмерлерді//
алдыңғы таңдай доғасын//
тіреп ұстап тұрушы кламмерлерді//
қысымды бөлшектеуші кламмерлерді//
аударылып кетуге қарсы элемент барт кламмерлерді
***
Тіс қатарының бір жақты шектелген ақауы кезінде қарама-қарсы жақтың бүйір тістеріне доғалы протезді бекіту үшін қолдануға болады://
№1 Нея кламмерін//
B.№2 Нея кламмерін//
Свенсонкламмерін//
+Бонвиль кламмерін//
сақинатәрізді кламмерді//
***
Шеткі ақауларды қалпына келтіретін доғалы протезде тіс сауытының анатомиялық экваторы мен аралық сызық сәйкес келсе қолданылатын кламмерлер://
Бонихорт//
Джексон//
Бонвиль//
+Аккер//
Роуч
***
Параллелометрия тәсіліне жатады://
+тістердің ұзын білігінің орташа қисаюын анықтау және тәсілін таңдау, еркін тәсіл//
таңдау тәсілі//
тікелей тәсіл//
қосымша тәсіл//
еркін тәсіл
***
Параллелометр үстелшесінде мүсінді орналастырудың қанша типін білесіз://
бір//
екі//
үш//
+төрт//
бес
***
Параллелометрде ажырататын сызықты сызады://
штифті-пышақ//
+штифт-грифель//
штифті-анализатор//
штатты бағыттағыш өзек//
қалқа (поднутрениЕ.тереңдігін өлшейтін (ретентоскоп)
***
Параллелметрия әдісін жүргізу кезінде жұмыс үлгісінің цоколіне түсірілетін сызықтар://
+тістің ұзына бойы өсі сызығы//
қызыл иек жиегі мен ажырату (аралық) сызығы//
тістің анатомиялық экваторы мен ажырату (аралық) сызығы//
альвеолалы өсіндінің тіссіз бөлігінің енін белгілеуші сызық//
алвеолалы өсіндінің тіссіз бөлігінің биіктігн белгілеуші сызық
***
Мүсінді параллелометриядан сол қиғашымен өткізгенде, доғалы протез тіс қатарына отырғызылады://
арттан алға //
оннан солға//
вертикальды //
+алдынан артқа //
алдынан солға
***
Мүсінді параллелометриядан сол қиғашымен өткізгенде, доғалы протез тіс қатарына отырғызылады://
вертикальды,горизонтальді //
алдынан артқа, арттан алға//
арттан алға, алдынан артқа//
алдынан солға,горизонтальді//
+қисайған жағына,қарама-қарсы
***
Параллелометрия не үшін жүргізіледі://
тістің мойынын анықтау//
орталық окклюзияны анықтау үшін//
тістерде көрініс сызығын анықтау үшін//
+протезді енгізу және шығару жолдары, аралық сызықты анықтау//
бірнеше тістер беткейіне қатысты паралельдік береді
***
Альвеолярлы өсіндімен, тістің бүйір бетімен параллелометрдің анализдеуші өзегінің арасында орналасқан кеңістіктің атауы://
тұрақтандырушы//
окклюзионды//
+қалқа кеңістігі//
ретенциялық//
кламмерлік
***
Экватор тіс сауытын қандай бөліктерге бөледі://
вестибулярлық және апроксимальдық//
ретенциялық және апроксимальдық//
+окклюзиялық және ретенциялық//
окклюзиялық және экваторлық//
медиальдық және дистальдық
***
Доғалы протезді бекіту және тұрақтандыру факторлары://
доға құйатын болаттың физикалық-химиялық қасиеттері//
адгезия, анатомиялық ретенция, тістерді арнайы отырғызу//
+тіреп-ұстап тұратын кламмерлер, доға, параллелометрлеу//
тістерді отырғызу, тіреп-ұстап тұратын кламмерлердің болуы //
анатомиялық ретенция, доға, болаттың физикалық-химиялық қасиеттері
***
Егер тіс ауыз ішіне қарай қисайса, онда тіс сауытын бөлу сызығы жылжиды://
+окклюзиялық беткейге қарай //
тіс мойынына қарай //
вертикальды бағытта//
латеральды бағытта //
медиальді бағытта
***
Доғалы протездің тірек тістерінің бойлай қисаюының орташа бұрышын анықтау нені дайындау кезінде қолданылады//
барлық тіс қатарына үздіксіз кламмерлері бар шеңдеуіш-протезді//
+2-3 тіреп-ұстап тұрушы кламмерлері бар протезді//
4 және одан да көп кламмерлері бар протезді//
2-3 ұстап тұрушы кламмерлері бар протезді//
1 кламмері бар протезді
***
Тірек тістегі аралық (ажыратушы) сызықтың ең тиімді орналасуы болып табылады://
төмен//
жоғары//
диагональды//
+экваторға сәйкес//
экваторға сәйкес емес
***
Қаңқасын тексерген кезде доғаның деформациясы, окклюзиялық жапсырмалардың дұрыс орналаспауы анықталды://
қисықтарды крампон қысқышпен түзету//
+қалыпты қайтадан алып каркасты жаңадан жасау //
бұрынғы қалыпты пайдаланып каркасты жаңадан жасау//
протезді ары қарай жасауға кедергісі жоқ, сондықтан қателігін түзетпеу//
қателігін түзетпей, протезді жасап науқасқа үйреніп кетесің деп ақыл беру
***
Таңдайдың шырышты қабаты мен протез доғасы арасындағы саңылау болуы керек //
0,1-0,2 мм//
0,3-0,4 мм//
+0,5-1,0 мм//
1,1-1,2 мм//
1,3-1,4 мм***
Төменгі жақ сүйегінің шырышты қабаты мен протез доғасы арасындағы саңылау болуы керек://
0,1-0,2 мм//
0,3-0,4 мм//
0,5-1,0 мм//
1,1-1,2 мм//
+1,5 мм***
Доғалы протездің ершік бөлігі орналасады://
альвеолярлық бөліктің төбесінде//
альвеолярлық бөліктің оральдық беткейінде//
альвеолярлық бөліктің вестибулярьдық беткейінде//
+ оральдық беткей мен альвеолярлық бөліктің төбесінде //
вестибулярлық беткей мен альвеолярлық бөліктің төбесінде
***
Жоғарғы жақ сүйегіндегі доғаның әдеттегідей орналасуының өзгеру себебі://
науқастың талабына байланысты //
қатты таңдайдың пішініне байланысты //
эстетикалық талаптарға сай//
тіс қатарының бүтіндігіне байланысты//
+қатты таңдайдағы айқын торусқа байланысты
***
Доғалы протез қаңқасындағы кипмайдер – бұл келесі элемент://
тіректік//
шендеуіш//
бекітетін//
тұрақтандыратын//
+аударылуғақарсы
***
Толық құйылып жасалатын доғалы протезде кең қолданылатын заманауи отандық қортпа://
алтын қортпасы //
тот баспайтын болат//
никел-хром қортпасы//
+кобальт-хром қортпасы//
күміс-палладии қортпасы
***
Доғалы протездің негізгі элементі болып табылады://
тіреп-ұстап тұратын кламмерлер//
жасанды тістері бар ершік//
көпзвенолы кламмер//
кипмайдер//
+доға
***
Гаврилов бойынша тіс қатарының ақауы 1 класс кезінде төменгі жақтағы доғалы протездің шеткі шекарасы қайда орналасады://
шырышты қабаттың орналасу аймағының маңызы жоқ //
ретромолярлы төмпешіктің шырышты қабатының алдында //
ретромолярлы төмпешіктің шырышты қабатынан өте терең//
+ретромолярлы төмпешіктің шырышты қабатының артында //
ретромолярлы төмпешіктің шырышты қабатының ортасында
***
Доғалы протезді тапсыруды жүргізеді://
тіс технигі//
дәрігер үлгіде //
тіс технигі үлгіде//
дәрігер науқастың ауыз қуысында //
+дәрігер-стоматолог үлгіде және науқастың ауыз қуысында
***
Тіреп-ұстап тұратын кламмерлердің тірейтін және ұстайтын бөліктері орналасады://
қалқа аймағында//
кламмерлік аймақта
аралық сызық маңында//
ретенциялық аймағында//
+окклюзиялық аймағында
***
Доғалы протездің балауызды құрылымын тексеру кезеңінде емханаға келеді://
доғасы, кламмері және тістері бар дайын пластмасса базис//
ғанышты үлгіге отырғызылған кламмері мен тістері бар балауызды базис//
ғанышты үлгіге отырғызылған окклюзиялық білігі бар балауызды базис//
ғанышты үлгіге отырғызылмаған окклюзиялық білігі бар балауызды базис//
+окклюдаторда ғанышты үлгіге отырғызылған кламмері мен тістері бар балауызды базис
***
Протездің балауызды құрылымын тексеру кезінде ашық тістем анықталды, қандай қателік кеткен://
техник қателік жіберген//
бүйір окклюзия бекітілген //
орталық окклюзия бекітілген//
+алдыңғы окклюзия бекітілген //
орталық окклюзия бекіту кезінде базис жылжып кеткен
***
Доғалы протездің шеткі ершігінде жасанды тістер орналасады://
шырышты төмпешіктің медиальды шетіне дейін//
+ершік ұзындығының 2/3 бойына
ершік ұзындығының 1/3 бойына//
ершік ұзындығының 1/2 бойына//
ершіктің ұзына бойына//
***
Науқас 34 жаста, 3.4 пен 3.5. тістері жоқ. 3.3 пен 3.6 тістер мықты, қозғалмайды, периапикалды өзгерістер байқалмайды. Қандай ортопедиялық құрылымды пайдаланған жөн://
3.6 тіске тірегі бар көпіртәрізді протез//
+3.3 және 3.6 тістерге тірегі бар көпіртәрізді протез //
3.3,3.6 және 3.7 тістерге тірегі бар көпіртәрізді протез //
3.3 тіске тірегі бар консольді протез //
3.3 мен 3.6 тістерде кламмкрі бар жартылай алмалы-салмалы протез
***
Көпіртәрізді протезді отырғызу кезінде тірек тіс сауыттарының тіс мойынына тығыз отыруын қалай тексеруге болады://
тістің мойын бөлігін зондпен тексеру арқылы//
жасанды тіс сауытын ары-бері қозғау арқылы//
тығыз орналасқанын визуальды қарау арқылы//
+жасанды сауытты эластикалық қалып алу массасына отырғызып соның қалыңдығымен тығыздығын бағалау//
асанды сауытты протакрилге отырғызып соның қалыңдығымен тығыздығын бағалау
***
Көпіртәрізді протезді отырғызу кезінде тірек тіс сауыты тіске киіледі://
+сәл күшпен киіледі //
әзер, сәл қытырлап//
сәл «қытырлап»//
еркін киіледі//
әзер киіледі
***
Дәнекерленген көпіртәрізді протездің клиникалық кезеңдері://
тістерді егеу, үлгі құю, тірек сауыттарын дайындау//
сауыттарды кигізіп көру, протезді жону және жылтырату, цементке отырғызу//
үлгі құю, тірек сауыттарын дайындау, кигізіп көру, цементке отырғызу//
+ тістерді егеу, сауыттарды кигізіп көру, тістемде қалып алу, цементке отырғызу//
аралық бөлігін мүсіндеу, сауыттарды кигізіп көру, тістемде қалып алу,
***
Дайын дәнекерленген көпіртәрізді протезді кигізіп көру кезеңдері://
қарап тексеру, аузына кигізіп көру, клиникалық бағалау, тістемде қалып алу, цементке отырғызу//
антисептикалық өңдеу, техникалық бағалау, кигізіп көру, клиникалық бағалау, тістемде қалып алу //
қарап тексеру, клиникалық бағалау, техникалық бағалай отырып тістемде қалып алу, анатомиялық қалып алу //
қарап тексеру, құжаттарды толтыру, кигізіп көру, қалып алу, орталық окклюзияны анықтау, кигізіп көру, цементке отырғызу //
+оценка техническая, антисептикалық өңдеу, кигізіп көру, клиникалық бағалау, көпіртәрізді протезді тұрақты цементке бекіту
***
Көпіртәрізді протездің аралық бөлігін жасау үшін тістемде алынған қалыпты бағалау кезінде көңіл аудару керек://
тірек тіс мойыны клиникалық рельефінің дұрыс түспеуі//
+тірек тіс сауыттары мен альвеолярлы бөліктердің дәл түсуіне//
ұрт пен тіл үзбелерінің, өтпелі қабаттың дәл түсуіне//
әрбір тірек тіс маңындағы қызылиек қалтасының дәл түсуіне //
альвеолярлы бөліктерде қуыстардың болмауы мен тірек тістердің дәл болмауы
***
Тіс қатарының бүйір бөлігіндегі протездің аралық бөлігі шырышты қабатқа байланысты орналасады://
өз бетінше//
тиер-тимес//
ершіктәрізді//
+жуатын қуыспен//
тіс қатары ақауының көлеміне байланысты
***
Көпіртәрізді протездің негізгі элементтері болып табылады://
доғалар//
кламмерлер//
аралық бөлігі//
тірек бөліктері//
+тірек және аралық бөлігі
***
Штампталып жасалатын тірек тіс сауыттарын дайындағанда қолданылатын қалып алу массалары://
ғаныш//
тиоколды //
эластикалық//
+қосқабатты//
жылытпжұмсаратын
***
Металдыкерамикалық көпіртәрізді протездің тірек бөлігінің пішіні қандай болуы керек://
егелген тістің пішіні қандай болғанының маңызы жоқ//
терісконус тәрізді, тістің мойын бөлігі кесу қырынан кішірек//
цилиндр тәрізді, тістің мойын бөлігі мен кесу қырының көлемі бірдей//
+конус тәрізді, тістің мойын бөлігі кесу қырынан сәл үлкенірек//
түйісу беткейлерін дәл жасау үшін, тістің анатомиялық пішінін сақтау
***
Тірек тістерге тірек сауыттарын кигізіп көргеннен кейін алынатын калып://
сауыттарсыз//
сауыттармен //
антагонистерден толық анатомиялық қалып алу//
жұмыс істейтін жақтан толық анатомиялық қалып алу //
+ кигізілген тіс сауыты мен антагонистермен бірге қалып алу
***
Егерде пластмассалы көпір тәрізді протез тірек тістерге толық отырмай тістемді көтеретін болса ://
Сауыт шетін коррекциялау//
Сауытты қайтадан жасау//
Сауыт шетін жону және жылтырату//
Кигізіп көру кезінде шетін қысқарту//
+ Тірек сауыттарының ішінен фрезамен пластмассаны алу.
***
Керамикалық қабаттарды жағудың дұрыс кезеңін көрсетіңіз://
дентин, эмал, тегістеу, глазурь//
дентин, тегістеу, эмал, глазурь//
глазурь, тегістеу, дентин, эмал//
тегістеу, эмал, дентин, глазурь//
+тегістеу, дентин, эмал, глазурь
***
Тіс конвергенциясы дегеніміз://
+тістем биіктігін өзгертпей тістердің ақау жаққа қарай горизонтальды бағытта жылжуы//
тістем биіктігін өзгертпей тістердің ақау жаққа қарай вертикальды бағытта жылжуы //
тістердің окклюзиялық беткей төмпешіктерінің бойында орналасуы//
тістердің алвеолярлы өсіндімен бірге вертикальды деформациясы//
тістердің алвеолярлы өсіндімен бірге горизонтальды деформациясы
***
Ортопедиялық стоматология емханасында тіс қатарының жартылай ақауы кезіндегі тірек тістерді тексерудің қосымша әдісі://
клиникалық//
биометриялық//
+рентгенологииялық//
телерентгенографиялық//
диагностикалық мүсіндерді оқу
***
Тіс қатарының жартылай ақауы кезіндегі науқасты тексерудің екінші кезеңі: //
анамнез жинау//
+сырттай қарап көру//
тіс қатарларын қарап көру//
ауыз қуысын қарап көру //
объективті қарап көру
***
Көпіртәрізді протезбен емдеу кезінде тістемдегі қалып алынады://
бүтінқұйылған каркастан//
пластмассалы құрылымдардан//
металдыкерамикалық протез каркасымен //
металдыпластмассалық протез каркасымен //
+көпіртәрізді протездің тірек сауыттарымен
***
1.2, 1.3, 1.4 тістері жоқ Науқасқа көпіртәрізді протез жасауға://
болады, егер тірек ретінде қосымша тіс алынса//
болады, әр тіс тобындағы тістер мен ақау көлемі үлкен болса//
+болмайды, әр тіс тобындағы тістер мен ақау көлемі үлкен болса//
болады, әр тіс тобындағы тістер мен ақау көлемі аз болса//
болады, бір тіс тобындағы тістер мен ақау көлемі аз болса
***
Штампталып-дәнекерленіп жасалған көпіртәрізді протезге тісті егегеннен кейін жіберілетін қателік://
тістемде калып алу//
тіс тұқылын цилиндр тәрізді жасау/
түйісу беткейлерінің параллельдігін жасау//
+антагониссіз анатомиялық қалып алу//
0,3 мм окклюзияаралық кеңістік жасау
***
Тірек тіс сауыттарын отырғызғаннан кейін://
тіс сауытынсыз антогонист жақсыз қалып алу //
тіс сауытынсыз антогонист жақпен бірге қалып алу //
+тіс сауыты мен антогонист жақпен бірге қалып алу//
сауыттарды отырғызып қалып алмай зертханаға жіберу//
жұмыс жүретін жақтан жасанды сауыттармен бірге жартылай қалып алу
***
Алмалы-салмалы пластиналы протездер шайнау тиімділігін қалпына келтіреді://
20%-ға дейін//
+50%-ға дейін //
90%-ға дейін //
70%-ға дейін //
100%-ға дейін
***
Алмалы-салмалы пластиналы протездерді дайындаудағы салыстырмалы қарсы көрсеткіштеріне жатады://
гастрит//
+эпилепсия//
қант диабеті//
миокард инфаркті //
гипертониялық ауру
***
Орталық окклюзия кезіндегі төменгі жақ сүйекті көтеретін бұлшық еттердің жағдайы:
+қатаяды//
сәл қатаяды//
сәл босайды //
түгелдей босайды//
физиологиялық тыныштықта болады/
***
Жоғарғы жақтағы жартылай алмалы-салмалы протездің оңтайлы кламмер сызығы://
жалпақ//
нүктелік//
сагиттальдық//
+диагональдық//
трансверзальдық
***
Төменгі жақтағы жартылай алмалы-салмалы протездің оңтайлы кламмер сызығы://
жалпақ//
нүктелік//
сагиттальдық//
диагональдық//
+трансверзальдық
***
Ұстап тұратын кламмердің иығы://
тістен алшақ тұруы керек//
ұстап тұрған тісіне қысым түсіріп тұрады//
тістің вестибулярлық беткейінен 0,5 мм алшақ тұруы керек//
+тістің бүкіл вестибулярлық беткейімен жанасып тұруы керек//
тістің вестибулярлық беткейімен нүктелік контакт болуы керек
***
Доғалы протез құрылымын тексеру кезеңінде емханаға келеді://
тісі мен кламмерлері бар үлгідегі пластмасса базис//
тісі мен кламмерлері бар үлгідегі балауызды базис//
окклюдаторға ғанышқа отырғызылған тістері бар балауызды базис//
+окклюдаторға ғанышқа отырғызылған тістері мен кламмерлері бар балауызды базис//
ғаныш үлгіге окклюзиялық біліктері бар балауызды базис//
***
Пластиналы протез құрылымын тексеру кезеңі басталады://
протезді ауыз қусына енгізуден//
беттің төменгі бөлігі биіктігін анықтаудан//
беттің жоғарғы бөлігі биіктігін анықтаудан //
ауыз қусына тістері мен кламмерлері бар балауызды базисті енгізуден//
+окклюдаторға ғанышқа отырғызылған құрылымның сапасын бағалаудан
***
Протез құрылымын тексеру барысында табиғи тістер дұрыс тістелініп, ал жасанды тістер мен олардың антогонистерінің арасында қатынас жоқ екендігі анықталды. Орталық окклюзияны анықтағанда қандай қателік жіберілген://
дистальді жылжуды бекіту//
сагитальді жылжуды бекіту//
сол жақ бүйірге жылжуды бекіту//
оң жақ бүйірге жылжуды бекіту//
+окклюзиялық біліктері бар балауызды базистің жақ сүйек түйіскен кезінде шырышты қабаттан жылжып кетуі
***
Протез құрылымын тексеру барысында жасанды азу тістердің антогонист тістермен төмпешігі арқылы түйісіп, фронталды тістердің бір-біріне тимейтіні анықталды://
+орталық окклюзияны анықтауда төменгі жақ сүйек алдыға қарай жылжыған//
орталық окклюзияны анықтауда төменгі жақ сүйек бүйірге қарай жылжыған//
орталық окклюзияны анықтауда окклюзиялық біліктегі балауыздың нашар тістелінуі//
орталық окклюзияны анықтауда окклюзиялық біліктегі балауыздың деформациясы
***
Жартылай­алмалы салмалы протезді толықтай бітіріп тапсырғаннан кейін науқас нешінші күні келуі тиіс://
екі күннен кейін тексерілуі //
үш күннен кейін тексерілуі //
төрт күннен кейін тексерілуі //
+протез ыңғайсыздық тудырмаса да, ертеңі келуі//
протез ыңғайсыздық тудырмаса, ертеңі келу қажет емес
***
Жартылай­алмалы салмалы протездің жасанды тістер арасындағы
фисурлы­төмпешікті түйісу тығыздығын осы кезеңде тексереді://
+протезді тапсыру күні шақтау, өңдеу және салу //
протезді тапсырған соң, бір аптадан кейін шақтау, өңдеу және салу //
протезді тапсырған соң, екі аптадан кейін шақтау, өңдеу және салу //
протезді тапсырған соң, үш аптадан кейін шақтау, өңдеу және салу //
протезді тапсырған соң, бір айан кейін шақтау, өңдеу және салу
***
Науасқа алмалы­салмалы протезді тапсырғаннан кейін, протезге тез бейімделуге кеңес беру://
протезді бір апта шешпеу//
протезді үш апта шешпеу//
протезді бір тәулік қолданып, тнде шешу//
Протезді тәулік бойы қолданып, антисептикалық шаю//
+протезді тәулік бойы қолданып, 2­3 апта түнде шешпеу
***
Жартылай алмалы­салмалы протезге науқастың бейімделу фазасын атаңыз://
тітіркену, жартылай бейімделу, толықтай//
+тітіркену, жартылай тежелу, толық тежелу//
тітіркену, жартылай тітіркену, толық тежелу//
толық тітіркену, жартылай тежелу, толық т ежелу//
бейімделу, жартылай тітіркену, жартылай тежелу, толық тежелу
***
Жартылай алмалы­салмалы протезді тапсыру кезінде ашық тістем анықталды. Жіберілген қателікті тауып, түзету тәсілдері://
екінші кезңеде бүйір окклюзия бекітілген, протезді қайта жасау керек//
техниктен қате жіберілген, жасанды тістерді түйіскенге дейін сәл егеу//
орталық окклюзия бекітілген, науқас тістерін дұрыс түістірмейді, түзетпеу//
+екінші кезңеде алдыңғы окклюзия бекітілген, протезді қайта жасау керек //
жоғарғы жақтың базисы орталық окклюзияны бекіту кезінде орнынан қозғалған, түзетпеу
***
Пластиналы протездің базисында ішкі кернеу туындайды://
кюветаға пластмассаны бекітер кезінде дұрыс тәртібін сақтамаған//
кюветаға пластмассалы қамырды сығымдау тәртібінің бұзылуы//
+пластмассаның полимеризациялау тәртібінің бұзылуы//
протездің базисінің бетінің сапасы төмен өңделген//
түйіршікті кәуектілік
***
Пластмассаны полимеризациялау кезеңінде кюветаны тез қыздыру салдарынан протез базисында пайда болуы мүмкін://
сызат//
+газды кәуектілік//
түйіршікті кәуектілік //
протездің мәрмәрлігі //
протездің жаман өңделуі
***
Пластиналы алмалы­салмалы протетезді өңдеу алында қатты ауру сезімі болған жағдайда науқасқа берілетін кеңес://
протезді шешіп дәрігерге келу //
дәрігерге келгене дейін пртезді шешпеу//
протезді тәулік бойы қолданып, тек түнде шешу//
+пртезді шешіп, өңдеуге 3­4 сағат қалғанда кіиу//
протезбен 3 күн бойы қолданып, түнде шешу//
***
Пластиналы алмалы­салмалы протетездің жасанды тістерінің түйісуін анықтау ауыз қуысында ненің көмегіен жүргізіледі://
маркер//
ғаныштың//
альгинатты масс//
химиялық қаламсап //
+окклюзиялық қағаз
***
Пластиналы алмалы­салмалы протетезді бірінші өңдеуіне науқастың келуі тиіс://
бір айдан кейін//
тек ауру сезімі туындағанда//
+протезді салғансоң келесі күні//
протезді салғансоң бір аптадан кейін//
ауру сезімінің туындауына байланысты
***
Пластиналы алмалы­салмалы протетезді қолдануға мерзімі (содан кейін жаңасына ауыстыру)://
+2 – 3,5 жыл//
0,5 – 1 жыл//
10 – 15 жыл//
17 – 18 жыл//
5 – 6 жыл
***
Тіссіз жоғарғы және төменгі жақтарға біркелкі жіктелуді ұсынған://
Кеннеди//
Сорокин//
Шредер//
+Оксман//
Келлер
***
Келлер бойынша тіссіз төменгі жақтың семуінің (атрофия) бірінші типі сипатталады://
барлық альвеолярлы өсіндінің анағұрлым және біркелкі емес семуімен//
алдыңғы бөлігінде біркелкі емес семуімен//
алдыңғы бөлігінде анағұрлым семуімен//
бүйір бөлігінде айқын семуімен//
+шамалы және біркелкі семуімен, бұлшық етінің бекіту нүктесі альвеолярлы өсіндінің негізінде орналасқан
***
Тістерін барлықтай жоғалтқан науқастарға көбірек пайдаланатын әдістің түрі://
+клининикалық//
биометрикалық//
рентгенологиялық//
краниометрикалық//
зертханалық тексеру әдісі
***
Тістерін толықтай жоғалтқан науқастарды негізгі тексеру әдісі://
сұрастыру, байқау//
сұрастыру, рентгенография//
+сұрастыру, байқау, пальпациялау//
сұрастыру, байқау, рентгенография //
сұрастыру, пальпациялау, рентгенография //
***
Тістерін толықтай жоғалтқан науқастарды рентгенографиялық тексеру кезінде назар аудару керек ://
+түбірдің болуы //
шырышты қабығының икемділігі//
протез астында қан тамырларының іркілуі//
шырышты қабықтың тамырларының функциональді жағдайы//
альвеолярлы өсіндінің тамырларының функциональді жағдайы
***
Тістерін толықтай жоғалтқан науқастарды тексерудің қосымша тәсілдері://
мимкалық бұлшық еттердің электромиографиясы//
+жақтардың рентгенографиясы//
люминесценттік диагностика//
радиоизотопты диагностика //
гнатодинамометрия
***
Тістерін толықтай жоғалтқан науқастарды тексеру кезінде қандай сүйек өсіндісі кедергі келтіреді ://
+торус//
соқыр тесігі//
альвеолярлы өсінді//
таңдайдың үлкен тесігі//
жоғарғы жақ сүйектің төмпешіктері
***
Тіссіз жақтың Оксман жіктелуі бойынша альвеолярлы өсіндісінің семуінің (атрофия) екінші типі белгілерінің сипаттамасы://
алдыңғы бөлікте альвеолярлы өсіндінің жақсы және бүйір бөлігінде ызғырық семуі//
альвеолярлы өсіндінің анағұрлым және біркелкі семуі//
+альвеолярлы өсіндінің орташа айқын, бірқалыпты сему//
алдыңғы және бүйір бөліктерінде альвеолярлы өсіндінің анағұрлым және ызғырық семуі//
алдыңғы бөлікте альвеолярлы өсіндінің ызғырық семуі және бүйір бөлігінде жақсы семуі
***
Тіссіз жақтың Оксман жіктелуі бойынша альвеолярлы өсіндісінің семуінің (атрофия) үшінші типі белгілерінің сипаттамасы://
алдыңғы бөлікте альвеолярлы өсіндінің ызғырық және бүйір бөлігінде айқын семуі//
алдыңғы бөлікте альвеолярлы өсіндінің жақсы және бүйір бөлігінде ызғырық семуі//
алдыңғы және бүйір бөліктерінде альвеолярлы өсіндінің анағұрлым және ызғырық семуі//
альвеолярлы өсіндінің анағұрлым және бірқалыпты семуі//
альвеолярлы өсіндінің орташа айқын, бірқалыпты сему//
+альвеолярлы өсіндінің ызғырық және бірқалыпты семуі
***
Функциональды қалып алынады://
упинмен//
ортопринмен//
кромальгаммен//
стомальгинмен//
+силиконды корригирелуші массамен
***
Толық алмалы­салмалы протездің шекарасы://
шырышты дөңестер жабылмайды//
шырышты дөңестер 3мм жабылады//
+шырышты дөңестер толығымен жабылады //
дистальды шекара 3.6, 4.6 тістер аймағында өтеді//
дистальды шекара 3.7, 4.7 тістер аймағында өтеді
***
Бүйір оклюзияда жұмысшы жақтағы тістердің қатынасын атаңыз://
тістер текқана сүйір тісте түйіседі//
тістер бірбіріне қарамақарсы орналаспайды және түйіспейді//
+ тістер бірбіріне қарамақарсы орналасады аттас төмпешіктермен//
тістер бірбіріне қарамақарсы орналасады егер олар түйіскен жағдайда//
тістер бірбіріне қарамақарсы орналасады әртүрлі атты төмпешіктермен
***
Бүйір оклюзияда теңделетін (балансирующей) жақтағы тістердің қатынасын атаңыз://
+тістер бірбіріне әртүрлі аттас емес төмпешіктермен қарамақарсы орналасады //
тістер текқана сүйір тісте түйіседі
тістер бірбіріне қарамақарсы орналаспайды және түйіспейді//
тістер бірбіріне қарамақарсы орналасады аттас төмпешіктермен//
тістер бірбіріне қарамақарсы орналасады егер олардың түйісуі болмаса
***
Медиальды қанат тәрізді бұлшықет қай жерде сипап сезіледі://
құлақ (козелок) қалқанының алдында төмен, экстраоральды//
+төменгі жақтың бұрышының ішкі бетінде, экстраоральды//
қанат жақ қатпарының ішкі бетінде, интраоральды//
жоғарғы жақ төпешігінің артында, интраоральды//
төменгі жақ бұрышының аймағында
***
Жақ тіласты бұлшықеттің латынша атын атаңыз://
+ m. Mylohyoideus//
m. Geniogyoideus//
m. Genioglossus//
m. Digastrikus//
m. Temporalis
***
Иек тіласты бұлшықеттің латынша атын атаңыз://
m. Mylohyoideus//
m. Geniogyoideus//
+m. Genioglossus//
m. Digastrikus//
m. Temporalis
***
Сыртқы қанаттәрізді бұлшықеттің латынша атын атаңыз://
m. Genioglossus//
m. Mylohyoideus//
m. Geniogyoideus//
m. Pterigoideus medialis//
+ m. Pterigoideus lateralis
***
Самай бұлшықеттінің латынша атын атаңыз://
+ m.Temporalis//
m. Genioglossus//
m. Mylohyoideus//
m. Pterigoideus lateralis//
m. Pterigoideus medialis
***
Белгілі оклюзиялық қисықтар://
фронтальды және сагитальды //
сагитальды және горизонтальді//
фронтальды және горизонтальді //
+ сагитальды және тарнсверзальды //
тарнсверзальды және горизонтальді
***
Г.Б. Брахман бойынша жеке дара қасық дайындалады://
тікелей ауыз қуысында стенстен жасалады//
пластмассадан зертханалық әдіспен жасалады//
+тікелей ауыз қуысында балауыздан жасалады//
тікелей ауыз қуысында протокрилден жасалады//
мүсінде зертханалық әдіспен балауыздан жасалады
***
Жоғарғы жақтың толық алмалы-салмалы протездің дистальды шекарасын көрсетіңіз://
+соқыр тесік пен А сызығын жабады//
соқыр тесік пен А сызығын 3 мм жаппайды//
соқыр тесік пен А сызығын 10 мм жаппайды//
таңдайдың артқы және ортаңғы бөлігінің шекарасында//
таңдайдың алдыңғы және ортаңғы бөлігінің шекарасында
***
Төменгі жақтың толық алмалы-салмалы протездің дистальды шекарасын атаңыз://
кілегей төмпешіктер жабылмайды//
+кілегей төмпешіктер 3мм жабылады//
дистальді шекара 6 тіс аймағында өтеді//
дистальді шекара 7 тіс аймағында өтеді//
шырышты төмпешіктер жартылай жабылады
***
Науқастың жоғарғы жағына толық алмалы протезді салғаннан кейін онда лоқсу рефлексі пайда болды. Дәрігердің ісі://
протез негізін ауыстыру//
науқасқа протезге үйренуді ұсыну//
екі жақтың протезін жаңадан жасау//
жоғары жаққа жаңадан протез жасау//
+А сызық аймағында протезді түзету
***
Толық тісі жоқ науқасты қараған кезде атрофия анықталған, кілегей қабаты тартылған және орташа айқындалған жоғарғы мен төменгі жақтардың альвеолярлы өсіндісінің атрофиясы байқалады. Диагноз қойыңыз://
Оксман бойынша I тип және Суппле бойынша I класс//
Оксман бойынша I тип және Суппле бойынша II класс//
Оксман бойынша II тип және Суппле бойынша I класс//
Оксман бойынша III тип және Суппле бойынша II класс//
+Оксман бойынша II тип және Суппле бойынша II класс
***
Жеке дара қасықты төменгі жаққа орнатып, тіл ұшымен мұрын ұшына тигізгенде жеке дара қасық орнынан ығысады. Нені қысқарту керек://
төменгі еріннің үзенгісінің ұрттық және иектің қосылысының маңайында//
ұрт қатпарлар аймағының сыртқы қырларынан//
тіл және ауыз қосатын бұлшықеттер аумағында//
+иекасты-тіл бұлшықеті және тіл үзбесін бекітілу аймағындағы тілдік жағынан //
төменгі жақ төмпешігінің сыртқы қырынан екінші азу тіс орналасатын жерге дейін
***
Келлер бойынша төменгі жақтың тіссіз атрофиясының 4 типі://
+алдыңғы бөлімінде атрофия қаттырақ айқындалған//
бұлшықеттердің бекітілу нүктесі альвеолярлы өсіндінің негізінде орналасқан елеусіз және біркелкі атрофия//
бүйірлі аймақтағы айқындалған атрофия//
айқындалған атрофия//
біркелкі емес атрофия
***
Жоғарғы жақтын толық тіс қатарынан айрылғаннан кейін, қай аймақ атрофияға ұшырайды://
қатты таңдайдың артқы үштігі//
альвеолярлы өсіндінің ұшы//
жоғарғы жақ төмпешіктері//
+ұрт және вестибуляры//
таңдай тігісі
***
Толық алмалы-салмалы протезді тапсырғанда, кейбір аймақтарда кеуектіліктер анықталады. Дәрігердің ісі://
+ протездің осы аймақтарын жақсылап тегістеу және жылтырлату//
тез қататын пластмассамен кеуектіліктерді жою//
протезді орнату және науқасқа тапсыру//
протез бөлігін фрезбен кесу//
протезді жаңадан жасау
***
Ерінді алдына қарай шығарғанда жеке дара қасық жоғарғы жаққа қарай шығып кетеді, Дәрігердің ісі://
+ вестибулярлы жағынан сүйір тістер аралығын қысқарту//
төмпешіктен екінші азу тіске дейін аймақты қысқарту//
сүйір тіс пен екінші кіші азу тіс аралығын қысқарту//
төмпешіктен жақ- тіласты аймаққа дейін қысқарту//
жақ- тіласты аймағы жиегінен қысқарту
***
Микропротездерге қандай конструкциялар жатады://
жасанды сауыттар, салмалар//
көпip тәрізді протездер, сауыттар//
дентальды қондырымдар, сауыттар//
+винирлер, салмалар, жартылай сауыттар//
адгезивті көпip тәрізді протездер, сауыттар
***
Оң жақ екі мм вертикальды тіс қатарлары деформациясының, жоғарғы және төменгі жақтарда жартылай алмалы-салмалы пластиналық протезбен балауыз құрылымды тексеру кезіңде, орталық түйісуде алдыңғы жасанды тістер арасында 2 мм шамасында саңылау бар, оң жақ бүйір тістер мен сол жақ жасанды тістері тығыз түйіседі. Қашан және қандай жіберілген қатені көрсетіңіз://
екінші клиникалық кезең, протездерді дистальді окклюзияда бекіткен//
бірінші клиникалық кезең, протездерді орталық окклюзияда бекіткен//
+екінші клиникалық кезең, протездерді алдыңғы окклюзияда бекіткен//
екінші клиникалық кезең, протездерді бүйір окклюзияда бекіткен//
бірінші зертханалық кезең, протездерді бүйір окклюзияда бекіткен
***
Жоғарғы ортаңғы жасанды тістердің ені осылардың орналасуына тәуелді://
жоғарғы валиктің биіктігіне байланысты//
төменгі валиктің биіктігіне байланысты//
күлімсіреу сызығының орналасуына//
+сүйір тіс сызығының орналасуына//
орталық сызығының орналасуына
***
Қандай тістесуде алдыңғы жоғарғы жақ тістері төменгі жақ тістерінің сауыты бөлігінің 1/3 бөлігін жабады://
+күрек тіс терең тістемінде//
бипрогнатиялық//
прогнатиялық//
прогениялық//
тік тістемде
***
Ауызды қатты ашқанда төменгі жақта жеке дара қасық артқа лақтырылады, дәрігердің әрекеті://
+төмпешіктен екінші азу тіске дейін аймақты қысқарту//
төмпешіктен екінші азу тіске дейін аймақты ұзарту//
сүйір тістердің аралығын қысқарту//
вестибулярлы жақты қысқарту//
вестибулярлы жақты ұзарту
***
Жұтқанда жеке дара қасық төменгі жаққа түседі, дәрігердің әрекеті://
төмпешіктен екінші азу тіске дейін аймақты қысқарту//
+төмпешіктен жақ- тіласты аймаққа дейін қысқарту//
сүйір тіс пен екінші кіші азу тіс аралығын қысқарту//
вестибулярлы жақты қысқарту//
вестибулярлы жақты ұзарту
***
Тілмен төменгі ерінің қызыл иегінен өткізгенде, жеке дара қасық көтеріледі, дәрігердің әрекеті://
вестибулярлы жақты ұзарту//
+жақ- тіласты аймағы жиегінен қысқарту//
төмпешіктен жақ- тіласты аймаққа дейін қысқарту//
сүйір тіс пен екінші кіші азу тіс аралығын қысқарту//
төмпешіктен екінші азу тіске дейін аймақты қысқарту
***
Ерінді алдына қарай шығарғанда жеке дара қасық төменгі жаққа көтеріледі, дәрігердің әрекеті://
+ вестибулярлы жағынан сүйір тістер аралығын қысқарту//
төмпешіктен екінші азу тіске дейін аймақты қысқарту//
сүйір тіс пен екінші кіші азу тіс аралығын қысқарту//
төмпешіктен жақ- тіласты аймаққа дейін қысқарту//
жақ- тіласты аймағы жиегінен қысқарту
***
Жартылай жабық ауызда тіл ұшымен оң жақ ұртқа тигізгенде, төменгі жақ қасығы шығып кетеді, дәрігердің әрекеті://
+ортаңғы сызықтан тіласты жиелігінде қасықтың сол жағынан 1 см аймағын қысқарту//
жақ- тіласты аймағы жиегінен қысқарту//
төмпешіктен жақ- тіласты аймаққа дейін қысқарту//
төмпешіктен екінші азу тіске дейін аймақты қысқарту//
вестибулярлы жағынан сүйір тістер аралығын қысқарту
***
Ауызды қатты ашқанда жоғарғы жақтағы жеке дара қасық шығып кетеді, дәрігердің әрекеті://
жақ- тіласты аймағы жиегінен қысқарту//
төмпешіктен жақ- тіласты аймаққа дейін қысқарту//
сүйір тіс пен екінші кіші азу тіс аралығын қысқарту//
+төмпешіктен екінші азу тіске дейін аймақты қысқарту//
вестибулярлы жағынан сүйір тістер аралығын қысқарту
***
Ұрттарды сору кезінде жоғарғы жақтағы жеке дара қасық шығып кетеді, дәрігердің әрекеті://
+ұрт қатпарының (сүйір тіс пен екінші кіші азу) аймағындағы жиелігін қысқарту//
вестибулярлы жақты ұзарту//
төмпешіктен екінші азу тіске дейін аймақты ұзарту//
сүйір тіс пен екінші кіші азу тіс аралығын қысқарту//
төмпешіктен екінші азу тіске дейін аймақты қысқарту
***
Бекітілмеген тістемде орталық окклюзияны анықтау үшін қандай сынама қолданылады://
шайнау тиімділігінің//
Рубинов//
Гельман//
+Кемени//
Гербст
***
Альвеолааралық биіктіктің тыныштық жағдайындағы орташа шамасы қанша болады://
5-6 мм//
7-8 мм//
+2-4 мм//
9-10 мм//
11-12 мм***
Кемени сынамасын жасау кезінде өлшенеді://
беттің орташа үштен бірі//
беттің жоғарғы үштен бірі//
+беттің төменгі үштен бірі//
мұрын-ерін шұңқырынан бастап иек асты-ерін қатпарына дейін//
шаштың жамылғысының сызығынан бастап иек шұңқырына дейін
***
Штампталған көпір тәрізді протездің жарамдылық мерзімін ұзарту үшін және сілекейдің әсерінен дәнекерленген жерден ауыр металдардың тұздарының шайылмауы үшін профилактикалық мақсатта алтын тіске ұқсайтын қандай материалдың қаптау қабаты жағылады://
мыс сульфиді//
мыс сульфаты//
титан нитраты//
+титан нитриді//
қалайы никелиді
***
Металокерамикалық протезде керамикалық қаптауы сынғыштығын ескере отырып нүктелі функционалды күштеме болуы кезінде міндетті түрде не істеу керек :
+протезде мерзімінен бұрын окклюзиялық түйіспелердің талқымды егеп-тегістеуді, әшекейлеп жалтыратуға дейін өткізу//
протезде мерзімінен бұрын окклюзиялық түйіспелердің талқымды егеп-тегістеуді, әшекейлеп жалтыратудан кейін өткізу//
протезде мерзімінен бұрын окклюзиялық түйіспелердің талқымды егеп-тегістеуді бекітуден кейін бір айдан соң өткізу//
протезде мерзімінен бұрын окклюзиялық түйіспелердің талқымды егеп-тегістеуді,тек қана табиғи тістерді өткізу//
протезде мерзімінен бұрын окклюзиялық түйіспелердің талқымды егеп-тегістеуді өткізудің қажеті жоқ
***
Бірінші кезеңде алдын ала тістерді қатты егеуде алмазды бұрғылардың қандай тісі қолданылады://
көк//
сары//
+қара//
жасыл//
қызыл
***
Бастапқы егеуде, ажыратуда, кертпеш жасауда, бағытталған өзектерді құрастыруда орташа тірпілі алмазды бұрылардың қандай түсі қолданылады://
ақ//
қара//
сары//
қызыл//
+жасыл
***
Негізгі егеуде, ажыратуда, кертпеш жасауда, бағытталған өзектерді құрастыруда орташа тәрпілі алмазды бұрылардың қандай түсі қолданылады://
ақ//
+көк//
қара//
сары//
қызыл
***
Ақырғы егеуде, ажыратуда, кертпеш жасауда, бағытталған өзектерді құрастыруда орташа тәрпілі алмазды бұрылардың қандай түсі қолданылады://
+қызыл//
жасыл//
қара//
көк//
ақ
***
Бірінші кезеңде алдын ала тістерді қатты егеу кезінде, үлкен көлемді қатты тінді жылдам алу үшін тәрпілі бұрғылардың түйіршігі қандай өлшемде болуы керек://
+150-180 мкм//
120-150 мкм//
95-120 мкм//
20-90 мкм//
6-12 мкм
***
Алдын ала егеу кезінде, ажырату, кертпе жасау және бағытталған өқзекті қалыптастыру кезеңінде тәрпілі бұрғылардың түйіршігі қандай өлшемде болуы керек://
+120-150 мкм//
150-180 мкм//
95-120 мкм//
20-90 мкм//
6-12 мкм
***
Негізгі егеу кезінде, ажырату, кертпе жасау және бағытталған өзекті қалыптастыру кезеңінде тәрпілі бұрғылардың түйіршігі қандай өлшемде болуы керек://
150-180 мкм//
120-150 мкм//
+95-120 мкм//
20-90 мкм//
6-12 мкм
***
Соңғы егеу кезінде, ажырату, кертпе жасау және бағытталған өзекті қалыптастыру кезеңінде тәрпілі бұрғылардың түйіршігі қандай өлшемде болуы керек://
150-180 мкм//
120-150 мкм//
95-120 мкм//
+20-90 мкм//
6-12 мкм
***
Тіс бітемесін жалтырату арқылы тіс тұқылының бетін тегістеу үшін тәрпілі бұрғылардың түйіршігі қандай өлшемде болуы керек://
120-150 мкм//
150-180 мкм//
95-120 мкм//
20-90 мкм//
+6-12 мкм
***
Қызыл иектің ретракциясы кезінде қағазмақталы жіптің дұрыс диаметрін үшін не істеу керек://
провизорлық сауыт жасау үшін және егеу алдында, қалып алу арқылы қызыл иек тереңдігі өлшенеді//
+қызыл иекті жансыздандырып және алдын ала арнайы зонд арқылы қызыл иек тереңдігі өлшейді//
қызыл иекті жансыздандырып және алдын ала бұрышты зонд арқылы қызыл иек тереңдігі өлшейді//
қызыл иекті жансыздандырып және алдын ала зонд арқылы қызыл иек тереңдігі өлшенбейді//
науқастың қалауынша жақсыздандырып, қызыл иек тереңдігі өлшенеді
***
Қандай алмазды бормен фронтальды тістердің соқыр тесігін адекватты егелейді://
конс тәрізді//
тарпет тәрізді//
алмұрт тәрізді//
+чечевиц тәрізді//
цилиндр тәрізді
***
Жоғары функцияналды және эстетикалық мақсатта жету үшін, керамиканың сынуының алдын алу мақсатында, ортогнатиялық тістемі бар науқаста, тірек тістерінің қарама–қарсы жақ тістері арасын беткейі қатты тіндерін қалай егеу қажет://
дисталды жанасу бетінен 2см жетпей//
+окклюзиялық бетінен 2мм жетпей//
окклюзиялық бетінен 2см жетпей//
оральды бетінен 2мм жоғары//
оральды бетінен 2мм жетпей
***
Алынбайтын протез жасау кезінде, тістердің қатты тіндерін егелеп жатқанда науқастың ауыз қуысына жіберілетін судық температурасы://
+32 - 38 градус//
10 - 15 градус//
20 - 30 градус//
40 - 50 градус//
60 - 70 градус
***
Бірінші үлкен азу тістің окклюзиялық бетіндегі қосымша томпешігі қалай аталады://
ұрттың – мезиальды (сuspis mesiobuccalis)//
таңдай – мезиальды (сuspis mesiopalatalis)//
таңдай – дистальды (cuspis distopalatalis)//
ұрттың- дистальды (сuspis distobuccalis)//
+Карабелли (tuberculum anomale)
***
Тісте ауру пайда болмай тіс қатарының шайнау қысымын рефлекторлы шектейтін және басқаратын жүйенің бірі://
тістің эмалі//
тістің ұлпасы//
дентин каналдары//
тістің түбір бөлігінің цементі//
+пародонттың барорецепторлары
***
Алмазды цилиндр тәрізді бормен финированияны жасап аяқталуы кезінде ортопед–дәрігердің іс–әрекеті://
вестибулалы және оральды беткейлерінің арпоксимальды беткейіне өту жеріндегі үткір қырларын тегістеу және ішке кірген зоналары алынбайды//
вестибулалы және оральды беткейлерінің арпоксимальды беткейіне өту жеріндегі үткір қырларын тегістеу және ішке кірген зоналары және ішке кірген зоналары алынбайды//
вестибулалы және оральды беткейлерінің арпоксимальды беткейіне өту жеріндегі үткір қырларын тегістелмейді //
окклюзиялық беткейлерін және ішке кіру зоналарын канавок бағытына форма бере отырып үткір қырлары тегістеледі//
+вестибулалы және оральды беткейлерінің арпоксимальды беткейіне өту жеріндегі үткір қырларын тегістеу және ішке кірген зоналарын алу
***
Кулаженко В.И. бойынша қызыл иек капиллярларының тұрақтылығын анықтау үшін, 20-40 жастағы сау адамда қалыпты сиретілуде 720-740 мм.сын.ба қызыл иек шырышты қабықтың алдыңғы бөлімінде вакуумды гематома қай уақыт аралығында пайда болады://
+50 - 60 сек//
10 - 20 сек//
30 - 40 сек//
70 - 80 сек//
90 - 100 сек
***
Кулаженко В.И. бойынша қызыл иек капиллярларынық тұрақтылығын анықтау үшін, 20-40 жастағы сау адамда қалыпты сиретілуде 720-740 мм. сын. бақ қызыл иек шырышты қабықтың бүйір бөлімінде вакуумды гематома қай уақыт аралығында пайда болады://
10 - 20 сек//
30 - 40 сек//
50 - 60 сек//
+70 - 100 сек//
100 - 110 сек
**
Қызыл иек шырышты қабығын пергидроль ерітіндісімен жағу кезінде қабынған қызыл иек қай түске боялады://
көгереді//
+ағарады//
боянбайды//
жарғын қызыл//
бозғылт-қызыл
***
Әртүрлі металлдар ауыз қуысында болмаған жағдайда электр потенциалынық көлемі қаншаға тең болады://
+2 - 5 мкв//
плюс 20 - 50 мкв//
минус 60 - 120 мкв//
минус 130 - 150 мкв//
минус 450 - 500 мкв
***
Ауыз қуысында алтыннан жасаған алынбайтын протездің электр потенциалынық көлемі қаншаға тең болады://
2 - 5 мкв//
+плюс 20 - 50 мкв//
минус 60 - 120 мкв//
минус 130 - 150 мкв//
минус 450 - 500 мкв
***
Ауыз қуысында алтыннан, болаттан және амальгамадан жасалған алынбайтын протездің электр потенциалынық көлемі қаншаға тең болады://
2 - 5 мкв//
плюс 20 - 50 мкв//
минус 60 - 120 мкв//
минус 130 - 150 мкв//
+минус 450 - 500 мкв
***
Кіші және үлкен азу тістердің арасындағы керітпе пішіні және ұзындығы жасайтын тіс сауытының конструкциясынан көп болмау керек://
2мм//
+1мм//
0.3мм//
0.7мм//
1,5мм
***
Науқаста интакты пародонты бар тістерде жоғары эстетикалық дәрежеге жету үшін, металокерамикалық сауыттың аймағы орналасуы керек: //
тіс қызыл иектің терендігіне//
қызыл иек шетілің деңгейінде//
тіс-қызыл иектің терендігіне дейін//
қызыл иек шеті деңгейінен жоғары//
+тіс-қызыл иек науашаның ортасында
***
Тұтас құйылған протезде кернеуді және керамикалық қаптамадағы керемикалық сауыттың сынуын болдырмас үшін бірінші клиникалық кезеңдегі тісті егеу кезіндегі тіске қандай пішін береміз://
дөнгелек //
+қиық конус//
цилиндрлік//
конус тәрізді//
анатомиялық пішінің өзгермей
***
Бүйірлік беткейлердің конвергенциясының өсуін егеу кезінде металлопластмассалық, металдыкерамикалық құрылымдардың цементінің сорылуы қанша градуста егелейді://
7-8°//
3-4°//
5-6°//
10-12°//
+15-20°
***
Анатомиялық ерекшеліктерін және ұлпаның тіс беткейіне немесе мойын болігіне жағын орналасуын ескере отыра, табылдың пішінінің алдының қанша болуы керек//
төмен сүйір тістер//
+төмен керек тістер//
жоғары сүйір тістер//
жоғары керек тістер//
жоғары кіші азу тістер
***
Тіс жақ жүйесінің субкомпенсирленген күйі тіс қатарының ақауларында немен сипатталады://
+пародонтта тіс қатарында жүйе ішілік өзгерісімен, тістердірің жасындасу және окклюзиялық беттің өзгеріуі//
жүйе ішіндегі тіс қатарының және пародонттың өзгермеуі, тістердің жасындасу және окклюзиялық беттің өзгеріуі//
жүйе ішіндегі тіс қатарының өзгерісі, пародонттың қабынуы, тістің қозғалғыштығы, окклюзиялық беттің өзгеріуі//
жүйе ішіндегі тіс қатарының және пародонттың өзгерісі жоқ, қалған тістерге күш түспеген, тістердің аралас функциясы//
жүйе ішіндегі тістердің қатарындағы өзгерісі, пародонттың қабынуы, тістің қозғалғыштығы бірақ окклюзиялық беттің өзгерісі жоқ
***
Тіс қатарының ақауы кезінде тіс жүйесінің компенсирленген күйі немен сипатталады://
+жүйе ішіндегі тіс қатарының және пародонттың өзгеріссіз, қалған тістерге күш түспеген , тістердің аралас функциясы//
жүйе ішіндегі тіс қатарының өзгерісі, пародонттың қабынуы тістің қозғалғыштығы, окклюзиялық беттің өзгеруі//
жүйе ішіндегі тіс қатарынық және пародонттың өзгеріуімен, тістердірің жақындасу және окклюзиялық бетінің өзгерісі//
жүйе ішіндегі тіс қатарының және пародонттың өзгермеуі, тістердірің жақындасуы және окклюзиялық беттің өзгеруі//
жүйе ішіндегі тіс қатарының өзгерісі, пародонттың қабыну, тістің қозғалғыштығы бірақ окклюзиялық беттің өзгеруімен
***
Тіс қатарының ақауы кезінде тіс жүйесінің декомпенсирленген күйі немен сипатталады://
жүйе ішіндегі тіс қатарының және пародонт өзгеріссіз, қалған тістердің күш түспеген, тістердің аралас функциясы//
жүйе ішіндегі тіс қатарының және пародонттың өзгерісімен, тістердірің жақындасу және окклюзиялық беттің өзгерісі//
жүйе ішіндегі тіс қатарының және пародонттың өзгеріссіз, тістердірің жақындасу және окклюзиялық беттің өзгерісі//
+жүйе ішіндегі тіс қатарының өзгерісі, пародонттың қабынуы, тістің қозғалғыштығы, окклюзиялық беттің өзгерісі//
жүйе ішіндегі тіс қатарының өзгерісі, пародонттың қабынуы, тістің қозғалғыштығы бірақ окклюзиялық бет өзгеріссіз
***
Тіс-жақ аппаратының шайнау қызметін қандай әдіспен зерттейді://
+мастикациографиямен//
ортопантомографиямен//
телерентгенографиямен//
фотоплетизмографиямен//
реопародонтографиямен
***
Самай-төменгі жақ буын элементтерінің өзара орналасуын анықтауға мүмкіндік беретін рентгенографиялык зерттеудің әдістерін атаңыз://
магнитті-резонанстық томография//
+компьютерлік томография//
электромиография//
мастикациография//
миография
***
Курляндский В.Ю. зерттеудің қай әдісін ұсынды://
тіс қатарларының шайнау тиімділігі//
шайнау процессі кезінде төменгі жақтың қозғалыстары//
тістің тірек жүйесі тамырларының функционалдық күйі//
шырышты қабықтың тамырларының ангиоархитектоникасы//
+тістердің тірек аппаратының функционалдың шыдамдылығын
***
Керамикалық сауыт жасаудың клиникалық кезеңдері://
үлгіні құю, қалып алу, тексеру, егеу, цементпен бекіту//
тексеру, документтер әзірлеу, егеу, үлгіні құю, штамптау//
тісті егеу, үлгіні құю, қалып алу, тісті моделдеу, штамптау//
орталық окклюзияны анықтау, сауытты фосфат-цементпен бекіту//
+егеу, қалып алу, әшекейлеп жалтыратудан кейін сауытты кигізіп көру, бекіту
***
Ситаллды сауыт жасаудың клиникалық кезеңдері://
үлгіні құю, қалып алу, тексеру, егеу, цементпен бекіту//
тексеру, документтер әзірлеу, егеу, үлгіні құю, штамптау//
тісті егеу, үлгіні құю, қалып алу, тісті моделдеу, штамптау//
орталық окклюзияны анықтау, сауытты фосфат-цементпен бекіту//
+егеу, қалып алу, әшекейлеп жалтыратудан кейін сауытты кигізіп көру, бекіту
***
IPS IMPRESS сауытының негізі болып табылады://
дәнекерленген қалпқша//
штампталлан қалпақша//
қойылған жасаллан қалпақша//
алтыннан жасаллан қалпақша//
+цирконийдан жасалған қалпақша
***
Ситаллды сауытпен протездеу кезінде қалыпты қандай массамен алады://
альгинатпен//
+полиэфирмен//
термопластпен//
полисульфидті//
цинкоксидэвгенольмен
***
Толық алмалы-салмалы протездің жасалуында лабораториялық негізін қайтадан жасау үшін келесі массалар қолданылады://
альгинатты//
+силиконды//
термопластты//
полисульфидті//
қатты кристаллды
***
Егеуден кейін, уақытша жасанды тіс сауыты болмаған жағдайда тістердің тік бағытта қозғалуы қанша уақыттан кейін басталады://
1-3 тәулік//
5-6 тәулік//
7-14 тәулік//
60-70 тәулік//
+15-30 тәулік
***
Жақтың орталық қатынасын анықтаған кезеңінде қатты негіздерді қашан қолданылады://
жақ қатынасының ақаулары//
альвеола бөлігінде айқын білдіру//
+Катц-Гельфанд әдісімен ауызішінде тегістеу//
жұқа семелденген шырышты қабықтық төмен икемділігі//
семелденген, құрғақ шырышты қабық, протез орналасатын орын
***
Толық алмалы-салмалы протезді тіркеудің механикалық әдісіне://
протездің ауырлауы//
+серіппенің қолданылуы//
анатомиялық ретенция//
сорылғыш қоймасының қолданылуы //
сүйекасты импланттардың қолданылуы
***
Толық алмалы-салмалы протезді сәтті протездеу кезінде альвеола доғасының пішіні мен бедерінің қандай мағынасы бар://
тіктөртбұрышты бүршік тәрізді//
тікенек тәрізді және жартылай сопақшалы//
+қиылған конусты және жартылай сопақша//
үшбұрышты-шошақ төбелі және жалпайған//
жартылай сопақшалы және тіктөртбұрышты
***
Қатты таңдайдың тамырлы аясын анықтаңыздар://
альвеола өсіндісі негізі мен таңдай тігісі арасында//
көлденең таңдай бүкпесі аумағында//
альвеола өсіндісінің құламасында//
таңдайдың үштік орташасы//
+таңдайдың артқы орташасы
***
Альвеола өсіндісіндегі қалыпты зат алмасу процесстерін қамтамасыз ететін://
төменгі жақтың әртүрлі қозғалыстары//
+тістердің шайнау функциясы//
организмнің жалпы күйі//
тіс қатарының бірлігі//
дұрыс тамақтануы
***
Клиникалық сауыттың үлкеюі тіс пародонтына қалай әсер етеді://
қызылиек семуінің ұлғаюы және түбірдің жалаңаштауынсыз//
қызылиек семуінің ұлғаюы және түбірдің жалаңаштауы//
патологиялық сүйек қалташалар пайда болады//
тіс қызылиек науашық тереңдігінің ұлғаюы//
+функционалдық күштеніс пайда болады
***
Штифтті конструкциялардың сауыт бөлігімен түбір ұзындығы арақатынасына тең, бұл қай тістерде ескеріледі://
төменгі орталық күрек және сүйір тістер//
жоғарғы орталық күрек және сүйір тістер//
төменгі үлкен азу және бірінші кіші азу тістер//
жоғарғы үлкен азу және бірінші кіші азу тістер//
жоғарғы үлкен азу және төменгі бірінші кіші азу тістер
***
Ортогнатикалық тістемде, жоғарғы және төменгі жақтың тістемінің басты себебін айтыңыз://
+жоғары тіс қатары төменгі тіс қатарынан үлкен//
төменгі тіс қатары жоғарғы тіс қатарына үлкен//
төменгі тіс қатары медиальды орналасқан//
төменгі тіс қатары дистальды орналасқан//
жоғары жақ төменгі жақтан көлемі үлкен
***
Жанасу беттерінің және физиологиялық қажалуы бар тістердің, өмір бойы интакты тістердің сақталу себебін айтыныз://
тіситердің дистальды бағытта қозғалуы
+тістердің мезиальды бағытта қозғалуы//
алдыңғы тіс қатарының жайылуы//
жанасу беттерінің қажалуы//
тіс қатарының қысқаруы
***
Жоғарғы жақтан қалып алу кезінде құсу рефлексін болдырмау үшін тиімді әдіс болып келеді://
+ 30-40 алдын ала 0,0015гр галоперидол қабылдау
қасықтың тек альвеолалың бетіне массаны қою//
массаны қасықтың жартысына дейін толтыру//
қатты кристалды массамен қалып алу//
қасық өлшемінің кішісін таңдау//
***
Тіс емханасына 55 жастағы 1,1 тісі жоқ науқас келді. Қалған тістері сау. Анамнезде- екі апта бұрын стационардан инфаркт миокарды бойынша емделіп шықты. Сіздің тактикаңыз://
+алмалы пластинкалы протездi жарты жылға уақытша жасау//
1.2,2.1 тістерді тiректi етіп көпiр тәрізді протезге тістерді егеу//
2.1 тістерді тiректi етіп көпiр тәрізді протезге тістерді егеу//
1.2 тістерді тiректi етіп көпiр тәрізді протезге тістерді егеу//
ортопедиялық ем көрсетпеу//
***
В.Ю.Курляндский бойынша одонтопародонтограммада парадонттың төзімділігі есептеледі://
пайызбен//
килограммен//
+коэффицентпен//
грамм квадратты сантиметрге//
грамм квадратты миллиметрге
***
Орталық окклюзия кезінде буынның орналасуы://
буын төмпешiгiнiң басында//
буын төмпешiгiнiң төбесiнде//
+буын төмпешiгiнiң негiзiнде//
буын төмпешiгiнiң шұңқырында//
буын шұңқырының артқы қыры жағында
***
Н.И.Агаповтың талдау негiзiнде алынған шайнау коэффиценттері://
антагонист тiстердің құрылысы және сүйек ұлпасының атрофиясы//
сүйек ұлпасының атрофиясы және тiстердiң қозғалғыштығы//
+тiстiң құрылысы және оның тұрған орны//
тiстiң қозғалғыштығы және оның тұрған орны//
тiстiң тұрған орны және құрылысы
***
С.Г Гельман бойынша шайнау сынамасы://
50 рет шайнап бітірудің уақытымен есептеледі//
5 гр жанғақты 50 рет шайнап ұсақтаудың дәрежесімен//
+5 гр миндальды 50 секунд аралығында ұсақтау дәрежесімен//
0,8 гр жанғақты ұсақтап шайнау рефлексіне келгенге дейнгі дәрежесі//
тағамды толық шайнау уақытын белгілейді//
***
Oрталық окклюзия мына белгілермен анықталады://
беттік, жұтыну, тістік//
тістік, жұтыну, беттік//
беттік, тілдік, буындық//
тілдік, бұлшық еттік, тістік//
+тістік, буындық, бұлшық еттік
***
Тіс тұқылылының штифт салмасы жасалынады://
+кез келген топтың тiстерiне//
жоғарғы және төменгi жақтың біртүбірлі тiстерге//
жоғарғы және төменгi жақтың көптүбірлі тiстерге//
жоғарғы азу тiстерге, фронтальды және ит тістерге//
төменгi жақтың азу тiстерiне және ит тiс, фронтальды тістерге
***
Алынбайтын көпіртәрізді протездi бекіту кезінде окклюзиялық контактын тексеру жүргiзiледi://
+бүйірліқ, алдыңғы және орталық//
орталық, сагитталды//
сагитталды, бүйірліқ//
сагитталды//
орталық
***
Жеке сауыт жасауда қалып алынады://
+жоғарғы және төменгі жақтардан//
егеленген тістер жақ фрагментінен//
жақтардан, сауыт жасалатын тістен//
антагонистерден және егеленген тістер жарты жақтан//
антагонистерден және егеленген тістер жақ фрагментінен
***
Тістерді штампталған сауытқа егеу кезінде тіс тұқылының формасы://
+қалыптастырылмайды//
тiстiң барлық мойын бөлігімен қызыл иек деңгейінде//
вестибулярлы беткейінде қызыл иек деңгейінен төмен//
вестибулярлы беткейінде қызыл иек деңгейінен жоғары//
тiстiң барлық мойын бөлігі мен қызыл иек деңгейінен төмен
***
Тiстерге жеке бір сауыт жасауда тісті неге байланысты егелейді://
экватор және тістің анотомиялық формасы//
бақылау сызықтары мен қызыл иек шеттері//
экватор және қызыл иек сызығының шеттері//
тістің анотомиялық формасы мен сауыттың материалына//
анотомиялық формасы және тiстiң параллелдi орналасуы
***
Көпіртәрізді протездің тірек сауыттарын егеу кезінде тістің қатты тіндер аумағын неге байланысты егелейді://
экватор және тістің анотомиялық формасы//
бақылау сызықтары мен қызыл иек шеттері//
экватор және қызыл иек сызығының шеттері//
тістің анотомиялық формасы мен сауыттың материалына//
+анотомиялық формасы және тiстiң параллелдi орналасуы
***
Тісті фарфорлы көпіртәрізді протезге егеу кезінде апроксималдық қабырғалары қандай болу тиіс://
дивергенциялық болу//
қатан түрде параллельды//
9º бұрышта конвергенциялық болу//
+6-8º бұрышта конвергенциялық болу//
15-20º бұрышта конвергенциялық болу
***
Металлопластмассалық сауыт жасағанда тістің мойын бөлігіндегі қатты тіндерді егеу кезінде тұқылының формасын келтіру және жартылай конструкциялы протезді тексеру кезінде ://
сауыттардың бекуін жақсартуы үшін//
тістің тіндерімен сауыттың тығыз түйісуінің жасалуы үшін//
тірек тістердің аумағында аударып тастау кезінің кемуі үшін//
тістің қозғалыштығы мен сүйек тіндерінде семуінің кемуі үшін//
+қызыл иектің жарақатының кемуі мен эстетиканың жақсартуы үшін
***
Металдыкерамикалық сауытқа тісті егеу кезінде тістің тұқылының шамадан тыс конустығының жасалуы неге алып келеді://
тістің мойын аумағындағы эстетикалық ақау//
сауыттардың бекітілуінің жақсаруы//
пародонттың жарақаттануына//
+протездің бекітілуінің кемуі//
протездің киілуінің қиындауы
***
Фарфор массасын күйдергенде, жоғары температурадан басқа тағы не қолданады://
қысым//
+вакуум//
престеу//
фрезерлеу//
центрифугалау
***
Дәнекерлеген флюстар не үшін қолданылады://
дәнекерленген беттерді тазалауға//
дәнекердің қорыту қызуының кемуі//
дәнекерленген беттердің көлемін өсіру//
+оксид қабықшасының пайда болуын болдырмау//
дәнекерленген бөлшектердің алдын ала біріктіру
***
Тотықпайтын болаттан жасалған сауыттарды дәнекерлеу үшін қандай негізгі дәнекер қолданылады://
палладий//
қалайы//
бурыл//
алтын//
+күміс
***
Балқытылған күміс-палладиден жасалған сауыттарды немен дәнекерлейді://
палладий дәнекермен//
+алтын дәнекермен//
күміс дәнекермен//
қалайымен//
мыспен
***
Көпіртәрізді протездегі аралық бөлігінің пішіні://
жуылатын, бүтiндей құйылған, диаторлық//
ершік тәрізді, жуылатын, крампондық//
ершік тәрізді, жуылатын, айқасқан//
+ершік тәрізді, жуылатын, жанама//
жанама, айқасқан, гирляндамен
***
Металдыкерамикалық көпіртәрізді протездің денесін үлгілеу қай уақытта жүргізіледі://
тірек сауыттардың үлгілеуіне дейін//
+тірек сауыттардың үлгілеумен бір уақытта//
үлгіге тірек сауыттарды кигізіп көру кезеңінде//
тірек сауыттардың құймасының кезеңінен кейін//
клиникада тірек сауыттарды кигізіп көру кезеңінен кейін
***
Құрамды көпіртәрізді протездің жасалуына көрсеткіштер://
тірек тістердің қозғалыштығы://
тіс қатарының артқы тістерінің ақауы//
тіс қатарының ақауының үлкен созылымдығы//
тіс қатарының ақауының орташа созылымдығы//
+ақауды шектейтін тістердің үлкен конвергенциясы
***
Блектің екінші классы бойынша терең тісжегіде құйылған салманы бекітуден кейін термиялық тітіркеніштерден ауыру пайда болуының себебі://
құйманың тәртібінің бұзылуы//
қуыс шетінен жөнуінің жоқтығы//
+қуыстың түбінде төсемнің жоқтығы//
айналдырмаған окклюзиялық түйіспелері//
қуысты құрастырудағы принциптердің бұзылуы
***
Тістерді «Джекет сауыты» сауытына егеу кезінде тіс тұқылының пішіні://
тістің толық экваторы бойымен//
+тістің мойын бөлігі бойымен//
апроксимальды жағынан//
вестибулярлық беткейі//
оральды беткейінен
***
Культ тәрізді салмаға қандай сауыт дайындалады://
комбинирленген//
пластмассалы//
штампталған//
+кез келген//
құйылған
***
Орталық тістемді анықтауда алмалы-салмалы протездің балауыз конструкциясының дайындалуы://
модевакса//
жұмсақ балауыз//
доғалы балауыз//
+балауыз негізінен//
мүсін жасауға арналған балауыз
***
Жасанды тістерді қою кезінде мурын қанатының түскен жерінің сызығы неге сәйкес келеді://
+сүйір тіс ортасына//
екінші азу тіс ортасына//
сүйір тістің дистальды бетіне//
сүйір тістің медиальды бетіне//
екінші азу тістің медиальды бетіне
***
Ауызды барынша кең ашқанда төменгі жақтың буын өсінділерінің басына буын төмпешігі скатының қай жеріне келіп тұрады://
+ұшына//
негізіне//
ортасына//
төменгі 3/1//
жоғарғы 3/1
***
Протезді жаққа отырғызғаннан кейін (тыныштық күйінде) Аккера кламерінің иық бөлігінің орналасуы://
бір нүктеде тіс бетіне тиіп тұру қажет//
екі нүктеде тіс бетіне тиіп тұру қажет //
тірек тіске қысым тусіру туруы қажет//
тіс бетіне тимеуі керек//
+пассивті болуы керек
***
Бүйір қозғалыс жасағанда төменгі жақ буынының басы қай бағытқа қозғалыс жасайды://
алға//
артқа//
төмен//
шетке//
+өзінің өсі бойынша
***
Беттің төменгі бөлігін тез арада анықтау үшін қандай клиникалық әдісті қолданады://
анатомиялық//
физиологиялық//
фотографиялық//
антропометриялық//
+анатомо-физиологиялық
***
Тістер атагонист тістермен жанаспайды, жалпы жасанды тістер тығыз фиссурлы-төмпешікті тістемге ие://
жасанды тістерді ені бойынша дұрыс таңдамау//
тістерді қою кезінде негізінің үзын деформациясы//
жасанды тістерді ұзындығы бойынша дұрыс таңдамау//
+окклюзиялық білікке балауызды жеткіліксіз тығыздау//
жасанды тістерді жымию сызығы бойынша дұрыс таңдамау
***
Акрилды пластмассаның пластикалық түрінен қатты түріне ауысуына әсер ететін://
жылдамдатудың сцеплениясы//
+полимеризация//
кристаллизация//
вулканизация//
аффинажа
***
Полимеризация кезінде пластмассаны тез арада кюветада қыздырғанда протез негізіндегі өзгерістер://
сызат//
мәрмәрлану//
+газды кеуектілік//
түйіршікті кеуектілік//
сығылыстан пайда болған кеуектілік
***
Кюветаны тез арада салқындатқанда негізіндегі қандай құрылымдардың өзгерісіне әкеледі://
сызат//
газ қысуы//
мәрмәрдік//
+ұнталған қысуы//
қысуының қуыстығы
***
Әртурлі авторлардың соңғы мәліметтері бойынша алмалы-салмалы пластинкалық протездерді түнде сақтау керек://
суық суда//
спирт ерітінде//
+құрғақ түрінде//
қайнаталған суда//
марганец ерітінде
***
Алмалы-салмалы пластинкалық протез жамау кезінде қалып қай уақытта алынбайды://
екі тісті пісіру кезде//
бір тісті пісіру кезде//
кламмердің иығы сынғанда//
қосымша кламмер жасағанда//
+негіздің сызаты немесе жарығы пайда болғанда
***
Төменгі жақтың табиғи тісінің жоқтығына байланысты алмалы-салмалы протез жамау кезде калыпты қалай алу керек://
екі жағынан протезсіз//
төменгі жақтан протезсіз//
төменгі жақтан протезбен//
төменгі жақтан протезсіз және үстіңгі жактан қалыппен//
+төменгі жақтан протезбен және үстіңгі жактан қалыппен
***
Алмалы-салмалы пластинкалы протез жамауын орындау ушін қарама-қарсы жақтан қосымша қалыпты қай кезде алу керек://
негізі сыңғанда//
негізінде сызат болғанда//
+қосымша кламмер жасағанда//
кламерде жарық пайда болғанда//
қосымша жасанды тісті қойғанда
***
Доғалы протездер жасағанда қалып алу үшін қандай материалдар қолданылады://
түзететін//
+полиэфирді//
қатты кристалды//
термопластикалық//
силиконды базистік
***
Доғалы протездер жасау кездінде орталық окклюзияны анықтау және параллелометриядан кейін қандай клиникалық кезең болады://
доғалы протездің жөндеу//
функционалдық қалып алу//
доғалы протездің құрылымын тексеруі//
+доғалы протездің қаңқасын кигізіп көруі//
дайын доғалы протезді салу және кигізіп көру
***
Доғалы протезді жасаған кезде анатомиялық қалып алғаннан кейін қандай клиникалық кезең://
функционалдық қалып алу//
доғалы протездің қаңқасын кигізіп көруі//
дайын доғалы протезді кигізіп көруі мен салуы//
+орта окклюзияны анықтау және параллелометрия//
дайындалған доғалы протез құрылымын тексеруі
***
Доғалы протезді жасаған кезде қаңқасын кигізіп көргеннен кейін келесі клиникалық кезең://
анатомиялық қалып алу//
функционалдық қалып алу//
+доғалы протездің құрылымын тексеру//
орта окклюзияны анықтау және параллелометрия//
дайындалған доғалы протездің кигізіп көру және салу
***
Доғалы протезді жасаған кезде құрылымын тексеруден кейін келесі клиникалық кезең://
қаңқасын кигізіп көру//
анатомиялық қалып алу//
функционалдық қалып алу//
орталық окклюзияны анықтау және параллелометрия//
+дайындалған доғалы протезді кигізіп көру және салу
***
Бірінші клиникалық кезеңде толық алмалы-салмалы протезді жасағанда қандай материалдар қолданылады://
түзететін//
+эластикалық//
қатты кристалды//
термопластикалық//
силиконды базистік
***
Толық алмалы – салмалы протезді дайындауда жеке қалып алатын қасықты кигізіп мынаны аяқтау керек://
анатомиялық қалып алау//
+функционалды қалып алау//
дайын протезді кигізу және салу//
протездің балауыз құрылымын тексеру//
толық алмалы – салмалы протезді дұрыстау
***
Толық алмалы – салмалы протезді дайындау кезінде анатомиялық қалып алғаннан кейін келесі клиникалық кезең://
+функционалды қалып алау//
орталық окклюзия анықтауы//
протездің құрылымын тексеру//
дайын протезді кигізу және салу//
толық алмалы – салмалы протезді дұрыстау
***
Толық алмалы – салмалы протез дайындау кезінде функционалды қалып алғаннан кейінгі клиникалық кезең://
функционалды қалып алау//
+орталық окклюзия анықтау//
протездің құрылымын тексеру//
дайын протезді кигізу және салу//
толық алмалы – салмалы протезді дұрыстау
***
Толық алмалы – салмалы протез жасау кезінде орталық окклюзияны анықтаудан кейін келесі клиникалық кезең://
функционалды қалып алау//
орталық окклюзия анықтауы//
+протездің құрылымын тексеру//
дайын протезді кигізу және салу//
толық алмалы – салмалы протезді дұрыстау
***
Толық алмалы – салмалы протез жасау кезінде протезің құрылымын тексергеннен кейінгі кезең://
функционалды қалып алау//
орталық окклюзия анықтауы//
протездің құрылымын тексеру//
+дайын протезді кигізу және салу//
толық алмалы – салмалы протезді дұрыстау
***
Металлопластмассалық саутты жасаудың соңғы лабараториялық кезеңі://
түзету//
әшекену//
+жылтыру//
үлгіге кигізу//
соңғы күйдіру
***
Толық алмалы-салмалы протезді жасау кезінде ауыз қуысының шырышты қабығының атрофиясы мен құрғақ жағдайында қалып алу://
дифференциялық//
функционалдық//
компрессерлік//
+шығармалық//
фнатомиялык
***
Тіс қатарынын толық болмаған жағдайда ортагнотиялык, прогениялық және прогнатиялык түрі бойынша калпына келтіру көрсеткіштері://
жақтык атрофия дәрежесі бойынша//
+науқастың жактық қатынасының түрімен//
окклюзиялык бетін кенейту қажеттілігімен//
тіс қатарын калпына келтіргіш аппарат көмегімен//
альвеоларлык өсіндінің шырышты кабығының атрофиялық дәрежесімен
***
Құйылған сауытты жасау барысында алмалы мүсін жасалынады://
металл отыруын алдын алу//
+сауытты мүсіндеу және өлшеу//
сауатты дұрыс құю барысында//
ғаныш штампта сауытты құю үшін//
мүсінді отқа төзімді материалдан екі еселеу
***
Протездің пластмасалы негізінде «мәрмәрлік» пайда болады://
мономердің жарамдылық мезгілі өтіп кеткенде//
полимердің жарамдылық мерзімі өтіп кеткенде//
+пластмассаны араластыру тәсілін дұрыс сақтамағанда//
полимеризацияның температуралық тәртібі бұзылғанда//
кюветада пластмассаны тығыздау техникасының бұзылуында
***
Сауытты әр түрлі материалдан жасауға кері көрсеткіш болып табылады://
тістің қисаюы//
тіс сауытының айқын бұзылысы//
тіс қозғаласының бірінші дәрежесі//
+тіс қозғаласының үшінші дәрежесі//
тістің вертикальді осі бойынша қозғалуы
***
Салмасы бар штифтті тіс қандай автор бойынша дайындалады://
Дэвис//
Логaн//
Ричманд//
Ахметов//
+Ильина-Маркосян
***
Сауытпен, қаптамамен штифтті тіс қандай автор бойынша жасалады://
Дэвис//
Логaн//
Ричманд//
+Ахметов//
Ильина-Маркосян
***
Ричмонд бойынша штифтті тіс–ол құрылым://
салмалы//
+сыртқы шеңберлі//
фабрикалы өндірісті//
түбір үстілік қорғанышты//
түбір үстілік тұқылды салмамен
***
Құйылған бүтін металды сауытын балауызбен мүсіндеу барысында анатомиялық мөлшері қандай көлемде алынады (табиғи тіспен салыстырғанда)://
+бірдей көлемде//
металл қалыңдығынан кем//
металл қалыңдығынан артық//
компенсациялық лак қалыңдығынан кем//
компенсациялық лак қалыңдығынан артық
***
Дәнекерленген көпір тәрізді протезді мүсіндеу әдісі жүргізіледі://
тіреуші сауытты мүсіндеуден алдын//
тіреуші сауыт мүсінін өлшеп салу сатысында//
тіреуші сауытты мүсіндеу сатысымен бір уақытта//
тіреуші сауытты лабараториялық сатысынан кейін дайындау//
+тіреуші сауыттарды өлшеп тістемнің көшірмесін алып болған соң
***
Штифтті тістерді дайындау көрсеткіші болып табылады://
тіс түбірінің ½ бөлігінің бұзылуы//
тіс қозғалысының екінші дәрежесі//
тістің кесу қырының бұрышының сынуы//
блэк бойынша бірінші классты тіс жегі қуысы//
+тіс сауытының қызыл иек деңгеіндегі бұзылысы
***
Міндетті түрде протездеу кезінде қалып алу үшін келесі материал қолданылады://
силиконды массалар//
+альгинатты массалар//
қатты кристалды массалар//
термопластикалық массалар//
цинкоксидэвгинолды масслар
***
Параллелометр көмегімен ғанышты мүсінге байқап көру сызығын жүргізу барысында грифел ұшы қайда орналасуы керек:///
мүсіннің алдыңғы жиегінен төмен//
анатомиялық экваторда//
клиникалық экваторда//
тіс сауыт ортасында//
+тіс мойнынында
***
Жалпы экватор сызығын кесіп өтеді://
кипмайдер//
тектелген негіз//
окклюзиялық салмақ//
тырнақ тәрізді өсінді//
+кламмердің ретенциялық бөлігі
***
Жұмысты мүсінде тістер сауыт деңгейінде параллелометр көмегімен жүргізу сызығы қалай аталады://
тік сызық//
+көру сызығы//
төменгі ішкі сызығы//
қызыл иек жиегі сызығы//
анатомиялық экватор сызығы
***
Экваторлық сауыт қолданылады://
+тістерді шеңдеуінде//
доғалы протезді фиксациялау//
тістің оральді бетін қалпына келтіруде//
консольды көпір тәрізді протезді фиксациялағанда//
алмалы-салмалы көпір тәрізді протезді фиксациялауда
***
Екі қабатты қалыпты мүсіндеген кезде тіс мойны маңы аймағының дұрыс көрінбеу себебі://
коррекциялаушы қабатын аққыштығының жоғары болуы//
+қызыл иек ретракциясынын дұрыс жүргізілмеуі//
коррекциялаушы массаның өте көп болуы//
қалып алу барысында артық компрестеу//
тіс тұқылының жеткіліксіз ылғалдануы
***
Тіс тұрақты цемент арқылы бекітілген, штамталған сауытты тістен алу үшін немен кесеміз://
қайшы арқылы//
металл фрездер//
сепарациялық диск//
коборундты бастырмен//
+дөңгелек тәрізді борымен
***
Металдыкерамикалық сауыт дайындауда әркезеңінде күйдіру қалай жүргізіледі://
бірдей температурада//
+төменгі температурада//
жоғары температурада//
керамика қалындығына байланысты//
құймалы қаңқа қалындығына байланысты
***
Көпір тәрізді құрылымды таңдау барысында есепке алады://
тіс қатарының топографиялық ақауын шайнау бұлшық еттің абсолютті күшін//
тірек тістердің парадонт жағдайын, шайнау күшін//
шайнау күшін, тіс қатарының топографиялық ақауын//
бұлшық еттің абсолютті күшін, тіс қатары ақауының көлемін//
+тіс қатары ақауы көлемін тіреуші тістердің парадонт жағдайы
***
Алынбайтын көпір тәрізді протездің бөлігін дәнекерлеуден алдын қай бөлігін қыздырады://
сауыт жалғастырушы сым//
+протездің аралық бөлігін//
тірек сауыттары//
ғанышты мүсін//
дәнекер орны
***
Дәнекерлеу кезінде флюссалар не үшін қолданылады://
дәнекерленген беткейлерді тазалау//
+қышқылды қабат пайда болуын алдын алу//
дәнекерленген беткейлердің көлемін үлкейту//
дәнекерленген бөлшектерді алдын ала жалғау//
балқытылған дәнекердің температурасын төмендету
***
Қалыпты жағдайда құрылымды дайындау кезінде уақытша пластмассалық сауытына кері көрсеткіш://
фарфорлы//
бүтін құйма//
+штампталған//
металлкерамикалық//
металлпластмаллық
***
Тісті егегеннен кейін температуралық және химиялық тітіргендіргіштерге қорғаныштық қасиеті ретінде провизорлы сауыттың дайындалуы://
қызыл иек асты аймағында төмпешікті құрастыру//
тістің қатты тіндерінің бірнеше қабаттарын алу//
тістің мойын аймағында төмпешікті құрастыру//
тістің қатты тіндерінің үлкен қабаттарын алу//
+тістің қатты тіндерінің ортаңғы қабатын алу
***
Приточкада жасанды тістерді қашан орналастырады://
тіс қатарының алдыңғы жақтығы аумағында бір тіс және ұяшық өсіндісінің қатты көрінген семуі//
Кеннеди бойынша тіс қатарының ақауының бірінші классы және ұяшық өсіндісінің шамалы семуі//
Кеннеди бойынша тіс қатарының ақауының үшінші классы және жақсы көрінген ұяшық өсіндісі //
бір жақты тіс қатарының соңындағы кетігі және ұяшық өсіндісінің орташа көрінген семуі//
+тіс қатарының алдыңғы жақтығы аумағында бір тіс және жақсы көрінген ұяшық өсіндісі
***
Тік әдісті ғаныштау кезінде кюветаны ашқанда оның негізінде не орналасады: //
ғаныштық қалып//
жасанды тістер,кламмер//
ғанышты қалып,кламмер//
жасанды тістер, ғанышты қалып//
+ғанышты қалып, жасанды тістер,кламмеры
***
Тіс қатарының ақауы кезінде дайындалған алмалы-салмалы пластинкалы протез ауыз қуысында кигізіп көру қажеттілігі ненің салдарынан пайда болады://
пациенттің дербес ерекшелігіне//
+табиғи тістердің аймағында тіс кемері болуынан//
пластмасса жасағанда сәйкестіктің бұзылуынан//
жасанды тістерді қойғанда болатын қателіктерден//
пластмассаның полимиризация құрыласының бұзылуынан
***
Алмалы –салмалы пластиналы протезді жасағанда жасанды және қарама–қарсы тістердің арасында дөңесті – сызаттық түйіспесінің тығыздағы қай кезеңде тексереді://
орталық түйісуді анықтау//
жеке қалып алатын қасықты кигізіп көру//
жақ сүйектердің орталық ара қатынасын анықтау//
+алмалы–салмалы протездің құрылымын тексеру//
алмалы–салмалы протезді тегістеу мен жалтырау
***
Алмалы–салмалы пластиналы протезді жасағанда жасанды және қарама–қарсы тістер арасында алдын ала дөңесті–сызаттық түйіспесінің тығыздағы қай кезеңде тексереді://
орталық түйісуді анықтау//
жеке қалып алатын қасықты кигізіп көру//
+алмалы–салмалы протезді түзету мен тапсыру//
алмалы–салмалы протездің құрылымын тексеру//
алмалы–салмалы протезді тегістеу мен жалтырау
***
Пластинкала протезді (тіс қатарының ақау кезде) тапсыру кезеңінде қиындық тууы мүмкін, ненің әсерінен://
беттің төмеңгі бөлігінің кең болуы//
беттің төмеңгі бөлігінің төмендеу келуі//
жасанды тістерді қою кезіңдегі қателіктер//
+пластмасса негізінің тіс мойындарына жақын жатуынан//
пластмассаның илеп салу жетіспеушілігі кезіндегі негіз ақаулары
***
Алмалы–салмалы пластинкалы протездің астыңдағы ауыру сезімін себептейтін факторлардың бірі://
жасанды тістердің окклюзиялық бетінің өшіп қату дәрежесі://
+өлшелінбеген окклюзиялық байланыстары//
беттің төмеңгі бөлемінің оңтайлы биіктігі//
протез негізінің жетпейттің қалындығы//
негіз шеқараларының қысқаруы
***
Алмалы –салмалы көпір тәрізді тіс протездінің бекіткіш бөліктері болып табылады://
салмалар//
штифті тістер//
тұқыл сауыттары//
+тістің телескопиялық сауыттары//
жасанды жартылай тіс сауыттары
***
Ұстайтын кламмердің денесі қайда орналасады: //
тістің оральды беткейінде//
+тістің апроксималы беткейінде//
тістің кіре берісіне қарай беткейінде//
протез негізінің шекарасы бойында//
жасанды тістердің астында протез негізінде
***
Ұстайтын кламмердің өсіндісі орналасуы тиіс://
тістің вестибулалы беткейінде//
экватор мен қызыл иектің арасында //
экватор мен окклюзиялық беттің арасында//
оральді жағында альвеолярлы қырының ылди аймағында//
+жасанды тістер негізінде орналасқан, альвеолярлы қырының ортасынан//
***
Алмалы–салмалы пластинкалы протезді жасау үшін салыстырмалы кері көрсеткіштері болып табылады://
миокард инфаркты//
гипертония//
+қояншық//
гастрит//
гепатит
***
Металл негізімен алмалы–салмалы протезді жасау үшін көрсеткіштері олады табылады://
миокард инфаркты//
гипертония//
+қояншық//
гастрит//
гепатит
***
Жоғарғы жаққа алмалы-салмалы пластинкалық пртезді жасағанда сөйлеудің бұзылысы анықталса не жасалынады//
жаңа протез жасалынады//
протез сызығын қысқарту//
төменгі жақтың франтальды тістерін егеу//
франтальды тістердің арасында кеңістік тудыру//
+жоғарғы жақ франтальды тістерінің протезін коррекция жасау
***
Алмалы –салмалы пластинкалы протездің негізін коррекция жасау қай құралдармен өткізеді://
крампонды қысқашпен//
вулканитті тегеріштермен//
алмасты турбинді ұштармен//
+металл жонғыш аспаптармен//
қатты қорытпа турбинді бұрғылармен
***
Алмалы–салмалы пластинкалы протездің негізін жөндеуін қашан өткізуге болмайды://
протездің шетінің сынуы//
+кіші сынақтарға жанқаланып сыну//
сыну сызығынан бойынша күрделі береді//
бір уақытта бірнеше жасынды тістердің сынуы//
бір уақытта кламмердің иығы мен протездің шетінің сынуы
***
Шырышты қабаттың шеткі фиброзды талшықты аумағының икемділігінің топографиясы( Люнд бойынша)://
аралық қатпар//
+ұяшық өсіндісі//
таңдай қатпарының аймағы//
қатты таңдайдың орташа бөлігі//
қатты таңдайдың орталық сызығының үштен бірі
***
Шырышты қабаттың без икемділігі аумағының топографиясы (Люнд бойынша)://
ұяшық өсіндісі//
аралық қатпары//
таңдай қатпарының аймағы//
қатты таңдайдың орта бөлігі//
+қатты таңдайдың дистальді үштен бірі
***
Жасанды тістерді салу кезінде мұрын қанатының төмен түскен сызығына сәйкес келеді://
+ит тістің ортасына//
кіші азу тіс ортасына//
ит тістің медиальді беткейі//
ит тістің дистальді беткейі//
орталық және шеткі күрек тістестердің орналасуына
***
Сымдық ұстайтын кламмерлерді жасау үшін болат сымының диаметрі қолданады://
0,2-0,3//
0,4-0,7//
1,3-1,5//
1,6-1,8//
+0,8-1,2
***
Жоғарғы жақ сүйегінің орталық күрек тістерінің орналасуына бағыттаушы болып табылады://
мұрын қанаттары//
төменгі еріннің үзбесі//
жоғарғы еріннің үзбесі//
мұрын еріндік қатпары//
+беттің эстетикалық орталығының сызығы
***
Табиғи тістердің тістесуі кезінде жасанды тістер мен қарама-қарсы тістер арасында жанасудың болмауы кезінде, орталық окклюзияны анықтау кезіндегі қателіктер://
+жақ сүйектерінің қосылуы кезіндегі балауыз негізінің шырышты қабаттан ажырауы//
бүйірлік жылжуды бекіту//
сагиттальді жылжуды бекіту//
беттің төменгі бөлім биіктігінің артуы//
төменгі жақ сүйегінің дистальді бекітілуі
***
Алмалы-салмалы протезді кигізіп көру кезіндегі көшірме қағазы(артикуляционная) қолданылады://
+табиғи тістер аймағында протез салуға кедергі жасайтын бөлімдерінің анықталуы//
протез негізінің шекарасын анықтау//
торус шектелуінің дәрежесін анықтау//
экзостоз шектелуінің дәрежесін анықтау//
шырышты қабатты зақымдайтын негізгі аймақтарын түзету
***
Негіздің шеттері ұзын болғанда, алмалы-салмалы протездің жеткіліксіз бекітуі кезінде не істеу керек://
қалып алу және жаңа протез жасау//
+протез шеттерінің кемшілігін түзеу//
протез негізіне эластикалық материалды қою//
протез шеттерін өздігінен қатаятын пластмассамен дәлдеу//
ротезден қалып алу, зертханада протездің негізін ауыстыру
***
Протез орналасатқан орынның зақымданған шырышты қабығының проекциясын жүргізу және протез негізін ішкі жағына көшіру үшін, қолданылады://
ГОИ пастасы//
пемза ұнтағы//
көшірме қағазы//
альгинатты қалып алатын зат//
+арнайы сұйық маркер (биочернила)
***
Алмалы-салмалы протезге тез бейімделу үшін, оны салған кезде пациентке беретін кеңес://
тек тамактану кезінде қолдану//
күні бойы протезді бірнеше рет шешу//
бірінші үш күнде протезді тек түнде кию//
бірінші аптада протезді күндіз қолданып, түнде шешіп тастау//
+бірніші аптада протезді күндіз қолданып, бірінші аптада түнде шешпеу
***
Алмалы-салмалы протез негізінің жуандауы кезінде беттің төменгі бөлімінің биіктігі көтерілуінің себебі://
қалыптың дұрыс алынбауы//
пластмассаның полимерлену тәртібінің бұзылуы//
пластмассадан ғаныш үлгісінің беті оқшаулануының жоқтығы//
+пластмассаны илеп салғанда кювета бөлімдерінің дәл емес қосылуы//
полимерлеуден кейін протезді кюветадан шығару кезіндегі деформациясы
***
Доғалы протездің қаңқа жарамсыздығының себебі болып табылады://
протезді кигізіп көру және салу кезінде және ауыз ішінде бөгде заттың болу сезімі//
әртүрлі кламмерлерді қолдану//
сілекейдің шамадан тыс бөлінуінің пайда болуы//
қаңқа ұзындығының үлкендігі және құрылымның қиындылығы//
+доға мен шырышты қабық арасындағы саңылаудың жоқтығы
***
Гаврилов Е.И. бойынша тіс қатарының соңғы ақаулары қандай классқа жатады://
екінші//
үшінші//
+бірінші//
бесінші//
төртінші
***
Гаврилов Е.И. бойынша тіс қатарының комбинирленген (қосылған және соңғы) ақаулары қандай классқа жатады://
екінші//
бесінші//
бірінші//
+үшінші//
төртінші
***
Гаврилов Е.И. бойынша тіс қатарының қосылған ақаулары қандай классқа жатады://
бесінші//
+екінші//
бірінші//
үшінші//
төртінші
***
Курляндский В.Ю. бойынша түбірдің ¾ ке жалаңаштануы қай сатысы болып табылады://
екінші//
бесінші//
бірінші//
+үшінші//
төртінші
***
Гаврилов Е.И. бойынша кең тамырлық алаңы бар қатты таңдайдың шырышты қабатының аумағы://
ретенциялық//
қақпақшалы//
фиброзды//
+буферлі//
безді//
***
Тік қысымы кезінде шырышты қабықтың бедер деңгейін өзгерту қабілеті://
қозғалғыштық//
+икемділік//
ретенция//
когезия//
адгезия
***
Шайнау тістердің бұзылуы кезінде қандай асыл металлды қортпаның түрі құйылған сауыттармен қалпына келтіруге қолданылады://
+750 алтын сынамасы//
900 алтын сынмасы//
алтын- палладий қортпасы//
мыс-паладий қортпасы//
кобальт-хром қортпасы
***
Шайнау тістердің бұзылуы кезінде қандай асыл емес металлды қортпаның түрі құйылған сауыттармен қалпына келтіруге қолданылады://
750 алтын сынамасы//
900 алтын сынмасы//
алтын- палладий қортпасы//
мыс-паладий қортпасы//
+кобальт-хром қортпасы
***
Сәл конус тәріздес қылдырып металдыкерамикалық сауыттың астына тісті егеу қателігінен болатын салдары://
цементке отырғызу мүмкін есемтігі//
тістің функционалды жүктемесі//
керамикалық жабындының сынуы//+
тісиек науаша зақымында//
сауыттың цементтелуі//
***
Толық алмалы-салмалы протезбен протездеудің үшінші клиникалық кезеңінде науқасқа тілдің ұшын қатты таңдайдың артқы бөлігіне тигізуді және біруақытта жұтуынуды ұсыну қандай окклюзия түрін анықтайды://
+орталық//
дистальды//
үйреншікті
алдыңғы//
бүйір
***
Толық алмалы-салмалы протезбен протездеу кезінде, екінші клиникалық кезеңде жеке қасықты түзетудің қай бөлігінде ұртты сорылу сынамасы жүргізіледі://
ретромолярлы үшбұрыш аймағында//
+ұрт-альвеорлы тартпа аймағында//
жоғарғы жақ төмпешігі аймағында //
сүйір тістер аймағы арасында //
А сызығы бойы аймағында
***
Толық алмалы-салмалы протезбен протездеу кезінде екінші клиникалық кезеңде жеке қасықты түзетудің қай бөлігінде ерінді түтікше тәрізді етіп тарту сынамасы жүргізіледі://
ретромолярлы үшбұрыш аймағында//
ұрт-альвеорлы тартпа аймағында//
жоғарғы жақ төмпешігі аймағында //
тіс қатарының алдыңғы аймағында//+
А сызығы бойы аймағында
***
Тіс қатарының бүйір бөлігіндегі неше тістің болмауы кезінде протездің сыну қуіпін болдырмай фарфорлы көпір тәрізді протезді жасауға болады://
+1//
2//
3//
4//
5
***
Тіс қатарының алдыңғы бөлігінде неше тістің болмауы кезінде протездің сыну қуіпін болдырмай фарфорлы көпір тәрізді протезді жасауға болады://
1//
+2//
3//
4//
5
***
Тіс қатарының алдыңғы бөлігінде неше тістің болмауы кезінде протездің сыну қуіпін болдырмай пластмассалы протезді жасауға болады://
+1//
2//
3//
4//
5
***
Тіс қатарының алдыңғы бөлігінде неше тістің болмауы кезінде протездің сыну қуіпін болдырмай консольды пластмассалы протезді жасауға болады://
+1.2 тістің//
1.3 тістің//
1.1 және1.2 тістің //
1.2 және 1.3 тістің//
1.1; 1.2 және 1.3 тістердің
***
Н.И. Агаповтың шайнау коэффициенті бойынша тіс қатарының бүйір бөлігіндегі қандай тістің болмауы кезінде тірек тісіне түсетін қысымды арттырмай металдыкерамикалық көпір тәрізді протезді жасауға болады://
+4.5 тістің жоқтығы//
4.5 және 4.6 тістердің жоқтығы //
4.6 және 4.7 тістердің жоқтығы //
4.4; 4.5 және 4.6 тістердің жоқтығы //
4.5; 4.6 және 4.7 тістердің жоқтығы
***
Н.И. Агаповтың шайнау коэффициенті бойынша тіс қатарының алдыңғы бөлігіндегі қандай тістердің болмауы кезінде тірек тісіне түсетін қысымды арттырмай металдыкерамикалық көпір тәрізді протезді жасауға болады://
+1.1 және 1.2 тістердің жоқтығы //
2.1; 1.1 және 1.2 тістердің жоқтығы //
1.1; 2.1 және 2.2 тістердің жоқтығы //
1.1; 1.2 және 1.3 тістердің жоқтығы //
2.2; 2.1; 1.1; 1.2 және 1.3 тістердің жоқтығы
***
4.5 тістің болмауы және 4.4, 4.6 тістердің жанасу беткейінде қандай тісжегі қуысында (әріптік белгісінде) көпір тәрізді протезді салмаға тіреп жасауға болады://
4.4 – О; 4.6 - О//
4.4 – ОД; 4.6 - ОД//
+4.4 – ОД; 4.6 - МО//
4.4 – О; 4.6 - МОД//
4.4 – МОД; 4.6 - О
***
3.5 тістің болмауы және 3.4, 3.6 тістердің жанасу беткейінде қандай тісжегі қуысында (әріптік белгісінде) көпір тәрізді протезді салмаға тіреп жасауға болады://
3.4 – О; 3.6 - О//
3.4 – ОД; 3.6 - ОД//
+3.4 – ОД; 3.6 - МО//
3.4 – О; 3.6 - МОД//
3.4 – МОД; 3.6 - О
***
3.6 тістің болмауы және 3.5, 3.7 тістердің жанасу беткейінде қандай тісжегі қуысында (әріптік белгісінде) көпір тәрізді протезді салмаға тіреп жасауға болады://
3.45– О; 3.7 - О//
3.5 – ОД; 3.7 - ОД//
+3.5 – ОД; 3.7 - МО//
3.5 – О; 3.7 - МОД//
3.5 – МОД; 3.7 - О
***
4.6 тістің болмауы және 4.5, 4.7 тістердің жанасу беткейінде қандай тісжегі қуысында (әріптік белгісінде) көпір тәрізді протезді салмаға тіреп жасауға болады://
4.5 – О; 4.7 - О//
4.5 – ОД; 4.7 - ОД//
+4.5 – ОД; 4.7 - МО//
4.5 – О; 4.7 - МОД//
4.5 – МОД; 4.7 - О
***
Неге металды салмаға қарағанда, фафорлы салмаға 45º фальц жасалмайды://
қатты фарфордың астындағы эмаль үгіледі//
+ фальц бөлігіндегі фарфордың жұқа қабаты сынып кетуі мүмкін//
фальц бөлігіндегі фарфордың жұқа қабатының пішіні өзгеруі мүмкін //
фарфордың биоенжарлығы фальцты жасауды қажет етпейді//
фарфордың биобелсенділігі фальцты жасауды қажет етпейді
***
Термопластикалық қалып алу массаларын қолданудың сиреп бара жатқан себебі://
+ стерилизация жасау мүмкін еместіктен, қайта қолдануға жарамайды//
икемділігі өте төмен материал//
гипераллергенді материал//
қымбат материал//
гидрофобты материал
***
Көпір тәрізді протездің тірегі ретіндегі металды салманың қалыңдығы.не себептен 0,1-0,3 мм-ден көп болуы тиіс://
+оның сынуының алдын алу//
тірек тістерге түсетін қысымның шамадан асып кетпеуі үшін//
екіншілікті тісжегі дамуының алдын алу үшін //
шайнау қысымының протез денесіне таралуы үшін //
шайнау қысымының протездің тірек тістеріне таралуы үшін
***
Тістің бұзылу дәрежесіне байланысты, жалпы беткейдің тісжегі беткейіне арақатынасын окклюзиялық беткейіне мөлдір миллиметрлік қағазды салу арқылы анықтау әдісінің авторы://
В.И Ильиной-Маркосян//
+ В.Ю. Миликевич//
Т.Н. Христов//
Б.Боянов//
Н.И. Цитрин
***
Салма құрылымының астына қуысты қалыптастыру кезінде бұрыштан түсетін шайнау күшінің әсерінен тіс қабырғасы сынып кетпеуінің алдын алу үшін қуыстың түбі қандай болуы керек//
+тіс осіне перпендикулярлы//
тіс осіне перпендикулярлы емес//
ұрт жаққа қарай қисайған//
тіл жаққа қарай қисайған //
альвеорялы өсіндіге перпендикярлы
***
Егер салманың астына қуысты қалыптастыру кезінде жоғарғы азу тістерінің вестибулярлы жаққа қисаюы 10-15º -тан асып кетсе және қабырғалары жұқа болса, қуыстың түбі қандай болуы тиіс://
тіс осіне перпендикулярлы//
тіс осіне перпендикулярлы емес//
ұрт жаққа қарай қисайған//
тіл жаққа қарай қисайған//
+таңдайға қарай қисайған
***
Егер салманың астына қуысты қалыптастыру кезінде төменгі азу тістерінің вестибулярлы жаққа қисаюы 10-15º -тан асып кетсе және қабырғалары жұқа болса, қуыстың түбі қандай болуы тиіс://
тіс осіне перпендикулярлы//
тіс осіне перпендикулярлы емес//
+ұрт жаққа қарай қисайған//
тіл жаққа қарай қисайған//
таңдайға қарай қисайған
***
Механикалық әсер етуші күшке төзімділігі төмен жұқа қабырғаға қарсы салмаға арнап жасалған қуыс://
қабырғаның сынуына әкеп соғады//
+қабырғаның сынуының алдын алады//
тістерге түсетін қысымды арттырмайды//
екіншілікті тісжегінің дамуының алдын алады//
тістің қатты тіндердің өлуінің алдын алады
***
V класстағы қуыстарда салма астына түбін тегіс етіп қалыптастыру кезіндегі асқынуды атаңыз://
ұлпаның өліктенуі//
тістің қабырғасының сынуы//
жарақаттық периодонтит//
+ұлпаның абайсыздан ашылуы//
тісиек науашының зақымдалуы
***
Салма астына қуысты қалыптастыру кезінде тіс қабырғасының сыну себебін атаңыз://
қабырғаның тікшілдігінің (отвесные) жеткіліксіздігі//
тіс қуысының қабырғаларында қуыстар жасалған //
ұлпа камерасының топографиясы ескрілмеген//
пішіні аса терең құдық тәрізді //
+депульпацияланған тістегі эмальдың морт сынғыштығы ескерілмеген
***
Салма астына қуысты қалыптастыру кезіндегі тіс қабырғасының сыну себебін атаңыз://
қабырғаның тікшілдігінің (отвесные) жеткіліксіздігі//
тіс қуысының қабырғаларында азат қалдықтары //
ұлпа камерасының топографиясы ескрілмеген//
+ эмаль қабырғасының жұқалығы сақталған//
пішіні аса терең құдық тәрізді
***
Қалыптастырылған қуыстан салманың балауыз мүсіні шықпай қалу себебін атаңыз://
қабырғаның тікшілдігінің (отвесные) жеткіліксіздігі//
эмаль қабырғасының жұқалығы сақталған //
ұлпа камерасының топографиясы ескрілмеген//
+ пішіні аса терең құдық тәрізді //
депульпацияланған тістегі эмальдың морт сынғыштығы ескерілмеген
***
Қалыптастырылған қуыстан салманың балауыз мүсіні шықпай қалу себебін атаңыз://
қабырғаның тікшілдігінің(отвесные) жеткіліксіздігі//
+ тіс қуысының қабырғаларында қуыстар жасалған//
ұлпа камерасының топографиясы ескрілмеген//
эмаль қабырғасының жұқалығы сақталған//
депульпацияланған тістегі эмальдың морт сынғыштығы ескрілмеген
***
Салманың балауыз мүсінін мүсіндегенде қуыста ұсталынбау себебін атаңыз://
+қабырғаның тікшілдігінің (отвесные) жеткіліксіздігі//
тіс қуысының қабырғаларында азат қалдықтары //
эмаль қабырғасының жұқалығы сақталған //
ұлпа камерасының топографиясы ескрілмеген //
депульпацияланған тістегі эмальдың морт сынғыштығы ескрілмеген
***
Дайын салманы цементке отырғызу барысында қуысқа кірмеу себебін атаңыз://
қабырғаның тікшілдігінің (отвесные) жеткіліксіздігі//
+салма сәл бұралған болған//
тіс қуысының қабырғаларында азат қалдықтары //
ұлпа камерасының топографиясы ескрілмеген //
депульпацияланған тістегі эмальдың морт сынғыштығы ескрілмеген
***
Дайын салманы цементке отырғызу барысында қуысқа кірмеу себебін атаңыз://
қабырғаның тікшілдігінің (отвесные) жеткіліксіздігі//
қуыс қабырғалары препендикулярлы//
+цементтің алдын ала қоюлануы//
ұлпа камерасының топографиясы ескрілмеген //
депульпацияланған тістегі эмальдың морт сынғыштығы ескрілмеген
***
Егер эмаль шеттері тегістелмесе, салмаға қалыптастырылатын қуысқа фальц жасалынбаса, эмаль призмасының бөлшегі дентин массасымен органикалық байланыста қалмаса, қандай жағдайға әкеліп соғады://
шайнау қысымының дұрыс емес таралуы //
тісиек науашасының зақымдалуы//
салманы салу қиыншылығы//
+екіншілік тісжегінің дамуы//
тістер жүктемесі
***
Болашақта өліктенген дентин қалдығы, салманы бекіту алдында қуысты жеткіліксіз кептіруі, қатты сұйық цементті қолдануы неге алып келеді://
салманың орыннан жылжуы және шайнау қысымының дұрыс емес таралуы//
+тіс қабырғасы мен салманың арасындағы саңылау және екіншілікті тісжегінің дамуы //
салманың анатомиялық пішінінің бұзылуы және тістер жүктемесі//
салманың жылжып кетуі және тісиек науашаның зақымдалуы//
қуыс қабырғасының сынуы және салманы кіргізу қиыншылығы
***
Ұзын сауыттың әсерінен болатын асқынуды атаңыз://
+гингивит//
цементтелу//
сауыттың желінуі//
мойын аймағындағы тісжегі//
сауыт астындағы қатты тіндердің өліктенуі
***
Ұзын сауыттың әсерінен болатын асқынуды атаңыз:/
цементтелу //
сауыттың желінуі //
мойын аймағындағы тісжегі //
+тістің айналмалы байламының зақымы //
сауыт астындағы қатты тіндердің өліктенуі
***
Тіс экваторын қалпына келтіретін сауыттың әсерінен пайда болатын асқынуды атаңыз://
+гингивит//
цементтелу//
сауыттың желінуі//
мойын аймағындағы тісжегі//
сауыт астындағы қатты тіндердің өліктенуі
***
Қатар тұрған тіс экваторын қалпына келтіремейтін сауыттардың әсерінен пайда болатын асқынуды атаңыз://
+гингивит//
цементтелу//
сауыттың желінуі//
мойын аймағындағы тісжегі//
сауыт астындағы қатты тіндердің өліктенуі
***
Сауыттың кең болуынан пайда болатын алғашқы асқынуды атаңыз://
гингивит//
+ цементтің еріп кетуі //
сауыттың уатылуы, қажалуы//
мойын аймағында тісжегі//
сауыт астында қатты тіндердің өлуі (некроз)
***
Сауыттың кең болуынан пайда болатын кейінгі асқынуды атаңыз://
гингивит//
расцементировка //
сауыттың уатылуы қажалуы//
мойын аймағында тісжегі//
+ сауыт астында қатты тіндердің өлуі ( некроз)
***
Сауыттың қысқа болуынан пайда болатын асқынуды атаңыз://
гингивит//
расцементировка //
сауыттың уатылуы қажалуы//
+ мойын аймағында тісжегі//
сауыт астында қатты тіндердің өлуі ( некроз)
***
Сауыттың тістем биіктігін көтеруінен болатын асқынуды атаңыз://
гингивит//
расцементировка //
тіс қабырғасының бөлініп сынуы//
+жарақаттан периодонтит//
тісқызылиек науашаның зақымдануы
***
Егер сауыт окклюзияны көтеріп бұзбаса, ал кейбір жерінде қызыл иекке 0,3 мм және одан көп жетпесе, онда не істеу керек: //
тістің вестибулярлы беткейін қосымша егеу//
тістің окклюзионды беткейін қосымша егеу//
тістің тілдік беткейін беткейін қосымша егеу//
наковальныйда қырларды соғып ұзарту//
+ сауытты қайта штамптау
***
Егер сауыт окклюзияны көтеріп бұзбаса, ал кейбір жерінде қызыл иекке 0,1 мм және одан көп жетпесе, онда не істеу керек: //
тістің вестибулярлы беткейін қосымша егеу//
тістің окклюзионды беткейін қосымша егеу//
тістің тілдік беткейін беткейін қосымша егеу//
+наковальныйда қырларды соғып ұзарту//
сауытты қайта штамптау
***
Жасанды тіс сауытын жасайтын қандай негізгі конструкциялық материалдан, ауыз қуысында гингивит дамиды: //
фарфордан//
ситаллдан//
цирконийдан//
кобальт-хромды қоспа//
+акрил тобындағы пластмассалардан
***
Жасанды тіс сауытын жасайтын қандай негізгі конструкциялық материал уақыт өте келе өзінің түсін өзгертеді////
фарфор//
ситалл//
цирконий//
кобальт-хромды қоспа//
+акрил тобындағы пластмассалар
***
Акрил тобындағы пластмассалардан жасалған сауыт пластмассаның ауыз қуысында ісінуінен қанша уақытта түсі өзгереді: //
3 – 6 айда //
+1,5 – 2 жылда //
3 – 4 жылда //
10 – 12 жылда //
20 – 30 жылда
***
Жасанды тіс сауытын жасайтын қандай негізгі конструкциялық материал микросаңылаулары әсерінен микробты тез өткізіп, тістің қатты тіндері өлуіне, цементтің жиі еріп кетуіне, ауыз қуысынан шығатын жағымсыз иістің пайда болуына себепкер: //
фарфор//
ситалл//
цирконий//
кобальт-хромды қоспа//
+акрил тобындағы пластмассалар
***
01.01.1999 жылы 43-ші Дүниежүзілік Денсаулық сақтау Ұйымы Ассамблеясының 10 қайта қаралуында «жартылай (немесе толық) екіншілікті адентия» өзгертілді://
жартылай (толық) екіншілікті адентиядан жарақатты окклюзия //
біріншілікті функциональды тіс қатарының шамадан тыс күш түсу //
екіншілікті функциональды тіс қатарының шамадан тыс күш түсу //
тіс қатарының жартылай (толық) ақауы //
+ тістердің жартылай (толық) болмауы
***
01.01.1999 жылы 43-ші Дүниежүзілік Денсаулық сақтау Ұйымы Ассамблеясының 10 қайта қаралуында «патологиялық аса қажалу» өзгертілді//
жартылай (толық) екіншілікті адентиядан жарақатты окклюзия //
біріншілікті функциональды тіс қатарының шамадан тыс күш түсу //
екіншілікті функциональды тіс қатарының шамадан тыс күш түсу //
тіс қатарының жартылай (толық) ақауы //
+ аса қажалу
***
01.01.1999 жылы 43-ші Дүниежүзілік Денсаулық сақтау Ұйымы Ассамблеясының 10 қайта қаралуында «ошақты созылмалы пародонтит» өзгертілді://
жартылай (толық) екіншілікті адентиядан жарақатты окклюзия //
біріншілікті функциональды тіс қатарының шамадан тыс күш түсу //
екіншілікті функциональды тіс қатарының шамадан тыс күш түсу //
тіс қатарының жартылай (толық) ақауы //
+ жергілікті созылмалы пародонтит
***
Көпіртәрізді протезді қай тістер болмағанда қолдану мүмкін емес: //
екі сүйір тіс//
екі бүйір күрек тіс//
+барлық күрек тістер мен сүйір тістер//
екі ортаңғы күрек тістер//
ортаңғы және бүйір күрек тістер
***
Көпіртәрізді протезді қолдану мүмкін емес жағдайлар (бір жақты) тістердің болмауынан://
сүйір тіс //
бүйір күрек тіс //
орталық күрек тіс //
орталық және бүйір күрек тіс //
+екі кіші азу тістер және екі бірінші және екінші үлкен азу тістер
***
Көпіртәрізді протезді қолдану мүмкін емес жағдайлар (бір жақты) тістердің болмауынан://
сүйір тіс //
бүйір күрек тіс //
орталық күрек тіс //
орталық және бүйір күрек тіс //
+екі кіші азу тістер және екі бірінші және екінші үлкен азу тістер
***
Көпіртәрізді протез жасағанда, тірек тістерге шамадан тыс күш түскенде, қандай тістердің болмауынан (бір жақты) пародонтта патологиялық өзгерістер болады://
сүйір тіс //
бүйір күрек тіс //
орталық күрек тіс //
орталық және бүйір күрек тіс //
+екі кіші азу тістер және екі бірінші және екінші үлкен азу тістер
***
Тірек тіс ретінде қолдануға қарсы көрсеткіш болып табылады://
бірінші үлкен азу тіс //
екінші үлкен азу тіс //
бірінші кіші азу тіс //
екінші кіші азу тіс //
+ үшінші үлкен азу тістің түбірлік жүйесі дұрыс дамымаған
***
Алынбайтын конструкция астына тісті егеу қандай ауыр жалпы соматикалық ауруларда (жедел кезеңінде) қарсы көрсетілген: //
созылмалы гастрит//
бронхиальды астма//
созылмалы панкреатит//
тума жүрек ақаулары //
+ инфарктан кейінгі жағдайы
***
Консольды көпіртәрізді протез қолданылмайды://
+төменгі жақ күрек тістеріне //
бүйір күрек тістері болмағанда, сүйір тістерге //
бірінші үлкен азу тіске, екіншісі болмағанда //
сүйір тіс болмағанда, бірінші кіші азу тіске //
екінші кіші азу тіске, біріншісі болмағанда
***
Алынбайтын протез жасау кезінде ақаумен шекаралас тістерді тірек тіс ретінде пайдаланатын болса, онда оларға жүргізілуі керек: //
томография//
ортопантомография//
телерентгенография//
панорамды рентгенография//
+дентальды рентгенография
***
Тірек тіс ретінде қолдануға болатын тістердің түбірөзектері болуы керек://
+ цементпен жақсы бітелген//
жіті қабыну көріністері бар //
созылмалы қабыну көріністері бар //
түбір ұшы емдік қойыртпақпен бітелген//
түбір ұшы емдік қойыртпақпен бітелген және штивт қойылған
***
Периапикальды үрдісді емдегеннен кейін, ортопедиялық емге қашан көшуге болады://
бір күннен кейін//
екі күннен кейін//
үш күннен кейін//
төрт күннен кейін//
+аптадан кейін
***
Қатты тіндерді тегістеу кезінде адекватты абразивті құралдарды қолданып, үзіліспен және үздіксіз суыта отырып тісті егеу, нені болдырмас үшін жүргізіледі: //
пародонт аумағы тіндерін зақымдамас, жарақаттамас үшін//
абразив қысым дәрежесін түсіру үшін//
тіндерге шамадан тыс терең енуін //
тіс кіреукесінің гиперестезиясы (жоғары сезімталдығын)//
+тістің қызып кетуін болдырмас үшін
***
Тісті алынбайтын конструкция астына егеу кезінде, маркирленген борларды осыны болдырмас үшін қолдану қажеттілігі: //
пародонт аумағы тіндерін зақымдамас жарақаттамас үшін//
абразив қысым дәрежесін түсіру үшін//
+тіндерге шамадан тыс терең енуін //
тіс кіреукесінің гиперестезиясы (жоғары сезімталдығын)//
тіс қызуын
***
Тісті алынбайтын конструкция астына егеу кезінде, маркирленген борларды осыны болдырмас үшін қолдану қажеттілігі: //
пародонт аумағы тіндерін зақымдамас жарақаттамас үшін//
абразив қысым дәрежесін түсіру үшін//
+тіндерді экономсыз тегістеуді болдырмас үшін//
тіс кіреукесінің гиперестезиясы (жоғары сезімталдығын)//
тіс қызуын
***
Ұрт, тіл, қызылиек жұмсақ тіндерінің зақымдалуы көбінесе мына сайманмен жұмыс жасағанда болады: //
карборунды фасонды ұшымен//
+алмазды сепарациялы дискілермен //
алмазды фасонды ұшымен//
қатты қорытпадан жасалған бұрғылар//
олива зәйтүнтәрізді бормен
***
Алмазды сепарациялы дискілермен сепарация жүргізгенде, ұрт, тіл, қызылиек жұмсақ тіндерінің зақымдалуының алдын алу: //
үшкір құралмен жеткіліксіз егеу //
кесу құралына қолмен қысым түсірмеу//
стоматологиялық қондырғының айналдыру жылдамдығын азайта жұмыс істеу//
стоматологиялық айнамен қорғау, қолмен тіреу қажет емес //
+кез келген жағдайда қолмен тірек жасау, диск қорғанышымен қолдану
***
Алмазды сепарациялы дискілермен сепарация жүргізгенде, апроксимальды беткейде ``баспалдақтың`` түзілу себебі: //
+0,1 мм тіс мойын бөлігіне жетпей тегістеу//
0,1 мм тіс мойын бөлігінен төмен тегістеу//
0,2 мм тіс мойын бөлігінен төмен тегістеу //
0,3 мм тіс мойын бөлігінен төмен тегістеу //
сепарациялық дискті сау тіске қарай итеру
***
Штампталған сауыт астына вестибулярлы, тілдік және жанасу беткейлерінің қатты тіндерін жеткіліксіз алынуы, дайын сауыттың асқынуына әкеледі: //
мойын аймағын толық қамтиды алып жатады//
+мойын аймағын толық қамтымайды жаппайды//
орталық окклюзиядан көтеріңкі болады//
Тіс доғасы деңгейінен төмен орналасады//
Байланыс түйісу пункті тығыз қалыптаспайды
***
Егеу кезінде кесу құралының эксцентирленген қозғалымы толқыны жағымсыз ауырсыну сезімі туады: //
жеткілікті үшкір емес құрал машинаның аз айналу жылдамдығы//
аспапқа қолмен қысым түсіру //
+ұштықтың вибрациясы тозу, қажалу салдарынан//
стоматологиялық қондырғының айналдыру жылдамдығын азайта жұмыс істеу//
стоматологиялық айнамен қорғау, қолмен тіреу қажет емес
***
Тығыз орналасқан тістердің жанасу беткейін сепарациялағанда, тіс қызып кетуін болдырмас үшін қолдану керек: //
+машинаның аз айналу жылдамдығын//
жеткілікті үшкір емес құрал//
аспапқа қолмен қысым түсіру//
аспапқа қолмен қысым түсірмеу //
егелген тіс қабырғасына қарай тығыз итеру
***
Тістердің конвергенциясы немесе дивергенциясында аз егеу мақсатымен қолданатын шендеуші көпір тәрізді протездің тірек элементі ретінде қолданатын шендеуш сауыттың түрі: //
қалпына келтіретін штампталған сауыт //
+экваторлы штампталған //
металдыкерамикалық//
тұтас құйылған анатомиялық//
фарфорлы
***
Тістерде қызылиек жалаңаштануында және олардың альвеолярсыз бөлігінде ұлғаюы кезінде, аз егеу мақсатымен қолданатын шендеуіш сауыттың түрлері: //
қалпына келтіретін штампталған сауыт //
+экваторлы дәнекерленген //
металдыкерамикалық//
тұтас құйылған анатомиялық//
фарфорлы
***
Пародонт ауруларында терапиялық, физиотерапиялық және хирургиялық емді кедергісіз жүргізуге мүмкіндік беретін шендеуіш сауыттың түрлері: //
қалпына келтіретін штампталған сауыт //
+экваторлы штампталған //
металдыкерамикалық//
тұтас құйылған анатомиялық//
фарфорлы
***
Қандай сауытта тістерді егеу металдық немесе тұтас құйылған сауыттардай, бірақ экватор бойымен айналмалы кертпе жасалынады: //
қалпына келтіретін штампталған сауыт //
+экваторлы штампталған //
металдыкерамикалық//
тұтас құйылған анатомиялық//
фарфорлы
***
Қандай сауыттын астына тек оральды және апроксимальды беткейлерді егейді://
штампталып қалпына келтіретін //
+штампталған жартылай сауыт//
металдыкерамикалық//
анатомиялық құйылған//
фарфорлы
***
Тістің сауыты толық бұзылған және штифт пен сауытты біріктіру қажет болған жағдайда қандай конструкция (құрылым) қолданылады://
штампталып қалпына келтіретін //
металдыкерамикалық//
анатомиялық құйылған//
+тұқылды//
фарфорлы
***
Қандай сауыттыр тек вестибулярлы беткейін жауып тұратын, синонимдері: винир, ламинат, қабықша және фарфорлы, керамикалық төсемдер ретінде орындалады: //
штампталып қалпына келтіретін //
металдыкерамикалық//
анатомиялық құйылған//
+панцирлі//
фарфорлы
***
Пародонт ауруларын ортопедиялық емдеу кезінде қозғалмалы тістерді бекіту керек болғанда, қолданылады: //
+шендеуішті//
эстетикалық//
уақытша//
профилактикалық//
қалпына келтіруші
***
Сыртқы ортаның әсерінен және тісті егелегеннен кейін ұлпаның қабыну өзгерістерінен алдын алу үшін қандай сауыттар қолданылады: //
шендеуішті//
эстетикалық//
+уақытша (провизорные)//
профилактикалық//
қалпына келтіруші
***
Альвеоларалық тістемді сатылы көтеру мен түрлі ортодонтиялық аппараттарды бекіту үшін қандай сауыттар қолданылады: //
шендеуішті//
эстетикалық//
+уақытша//
профилактикалық//
қалпына келтіруші
***
Түсі өзгерген, не пішіні бұзылған кезде тістерді түзететін сауыттар қалай аталады: //
уақытша//
шендеуіш//
+эстетикалық//
профилактикалық//
қалпына келтіруші
***
Тістің қатты тіндерінің ақауын жою үшін және клиникалық сауытқа анатомиялық пішінін келтіру мақсатындағы сауыттар: //
уақытша//
шендеуіш//
эстетикалық//
профилактикалық//
+қалпына келтіруші
***
Тістің қатты тіндерінің аса қажалуы кезінде патологиялық үрдісті тоқтатып, алдын алу қажеттілігі туындағанда қолданылады: //
уақытша//
шендеуіш//
эстетикалық//
+профилактикалық//
қалпына келтіруші
***
Окклюзияның қай түрінде төменгі жақтың басы алға, буын төмпешігінің ұшына жақын орналасқан. Екі жақты латералды қанат тәріздес бұлшық еттердің жиырылуы салдарынан төменгі жақ алға қарай шыққан. Беттің орталық сызығы күрек тістердің арасынан өтетін орталық сызығымен сәйкес келеді: //
артқы//
бүйір//
+алдыңғы//
орталық//
патологиялық
***
окклюзияның қай түрінде төменгі жақтың басы жылжыған жақта, сәл бұрылып буын төмпешігінің негізінде қалады, ал қарама-қарсы жақта буын төмпешігінің ұшына қозғалған. Бір жақты қарама-қарсы латералды қанат тәрізді бұлшық еттер жиырылу салдарынан төменгі жақ бүйірге жылжыған. Беттің орталық сызығы күрек тістердің арасынан өтетін орталық сызығымен сәйкес келмейді: //
артқы//
+ бүйір//
алдыңғы//
орталық//
патологиялық
***
Қандай окклюзияда төменгі жақтың басы дисталды және жоғары қозғалады, самай бұлшық еттерінің артқы өрімдері қысылған, бұл позицияда төменгі жақ бүйір қозғалыстары мүмкін емеБеттің ортаңғы сызығы күрек тістердің ортаңғы сызғымен сәйкес келеді, бірақ фронтальды тістердің арасында сагиталды саңылай бар://
+ артқы//
бүйір//
алдыңғы//
орталық//
патологиялық
***
Қандай окклюзияда шайнау аппаратының функциясы және пішінінің бұзылыстары байқалады.Ол тістердің жартылай жоғалуы, ақауларда, деформацияларда, пародонт аурулары, тістердің аса қажалуы кезінде болады. Пародонттың, шайнау бұлшық еттерінің, СТЖБ аса жүктемесімен сипатталады: //
артқы//
бүйір//
алдыңғы//
орталық//
+ патологиялық
***
Қандай тістем түрінде жоғары күрек тістер төменгі күрек тістер сауыттарын ½ бөлікке жауып тұрады, кесу-төмпешіктік түйісу сақталған. Шайнау тістерінде көптеген түйісу бар, ал бірінші үлкен азу тістердің қарым-қатынасы ортогнатикалық тістемге сәйкес: //
+ортогнатиялық, күрек тістердің терең жабылуымен//
ортогнатиялық, алдлыңғы тістердің протрозиясымен//
ортогнатиялық, алдыңғы тістердің ретрузиясымен//
терең//
тік
***
Қандай тістем түрінде жоғары күрек тістер төменгі күрек тістер сауыттарын 1/3 бөлікке жауып тұрады, кесу-төмпешіктік түйісу сақталған.
Альвеолярлы бөліктері, алдыңғы тістері алға еңкейген. Шайнау тістерінде көптеген түйісу бар, ал бірінші үлкен азу тістердің қарым-қатынасы ортогнатикалық тістемге сәйкес: //
ортогнатиялық, күрек тістердің терең жабылуымен//
+ортогнатиялық, алдлыңғы тістердің протрозиясымен//
ортогнатиялық, алдыңғы тістердің ретрузиясымен//
терең//
тік
***
Қандай тістем түрінде жоғары күрек тістер төменгі күрек тістер сауыттарын 1/3 бөлікке жауып тұрады, кесу-төмпешіктік түйісу сақталған.
Альвеолярлы бөліктері, алдыңғы тістері сәл артқа еңкейген. Шайнау тістерінде көптеген түйісу бар, ал бірінші үлкен азу тістердің қарым-қатынасы ортогнатикалық тістемге сәйкес: //
ортогнатиялық, күрек тістердің терең жабылуымен//
ортогнатиялық, алдлыңғы тістердің протрозиясымен//
+ортогнатиялық, алдыңғы тістердің ретрузиясымен//
терең//
тік
***
Қандай абразивті құралдың жұмысшы бөлігі вольфрам карбидінен жасалынады: //
стальды//
алмазды//
вулканитті//
карборунді//
+ қаттықоспа
***
Қандай бор жоғары кесу қасиетке ие, ұзаққолданылатын, жоғары жылу қысымын көтереді және тиімді эмаль, дентин, амальгамма, композиттерді кеседі: //
стальды//
алмазды//
вулканитті//
карборунді//
+ қаттықоспа
***
Тіс эмалімен жақсы контрасталатын, қара қабаттың әсерінен көз шаршауын төмендетуін және ота алаңын көруін жақсартады: //
3М ESPE фирмасының жезі//
жасыл түсті карборунд //
қаттықоспа Transmetal борлары//
+«Қара алмаз» алмазды түйіршігі//
қоңыр түсті вулканитті байлам
***
Табиғи алмазбен қапталған бордың қызмет көрсету қоры синтетикалық бормен салыстырғанда қанша есе көп: //
+2-3//
20-30//
40-50//
60-70//
80-100
***
Бордың қосымша жабынды титан нитриді қандай роль атқарады және кесу қасиетінің сапасына әсер ете ме://
декоративті, иә//
+ декоративті, жоқ//
гипоаллергенді,иә//
антикоррозиянды,жоқ//
желінген,иә
***
Алынбайтын протезді бекіткенге дейін егелген тістерді профилактикалық сақтаудың мәнісі://
фторлак жағу//
тістердің депульпациясы//
«Desensitizer» лагымен жағу//
+провизорлы сауыттарды бекіту//
30% күміс нитрат ерітіндісімен жағу
***
Жұмыс істегенде қандай борға қатты қысым түсіруге болмайды, себебі оның кесу қасиеті ұзына қарай азаяды және оған көп қысым түсіргенде сол жері жылдам тозады да оның осі ығысып егеу дәлдігі бұзылады://
+жіңішке конус тәрізді//
жасымық тәрізді//
цилиндр пішінді//
торпеда тәрізді//
ромб тәрізді
***
135 º-та табалдырықты ақырғы әрлеу және қалыстастыру программасы қандай бор көмегімен жүзеге асырылады://
жіңішке конус тәрізді//
жасымық тәрізді//
цилиндр пішінді//
+торпеда тәрізді//
ромб тәрізді
***
90º-та табалдырықты ақырғы әрлеу және қалыстастыру программасы қандай бор көмегімен жүзеге асырылады://
жіңішке конус тәрізді//
жасымық тәрізді//
+ цилиндр пішінді//
торпед тәрізді//
ромб тәрізді
***
Алдыңғы тістердің таңдай және тілдік беткейін анатомиялық пішінін сәйкес етіп егеу қандай бор көмегімен жүргізген жақсы://
жіңішке конус тәрізді//
+жасымық тәрізді//
цилиндр пішінді//
торпед тәрізді//
ромб тәрізді
***
Қай борды, оның диаметрін біле тұра, егеу тереңдігінің маркері ретінде қолдануға болады://
жіңішке конус тәрізді//
жасымық тәрізді//
+цилиндр пішінді//
торпед тәрізді//
ромб тәрізді
***
Қай бордың көмегімен оның диаметрін біле тұра, тістің кесу қырынан және түйісу жағынан көп мөлшерде қатты тіндерді алуға болады://
жіңішке конус тәрізді//
жасымық тәрізді//
+цилиндр тәрізді//
торпед тәрізді//
ромб тәрізді
***
Салма астына қуысты егеу негізінде, ұлпа мүйізшелерін ашып алмау мақсатында, оның тереңдігін анықтауда қандай құрылығыны қолданамыз://
+ «Prepometer » аппараты//
«Super Logic» системасы //
пинхол-перфоратор//
«Periotest» аппараты //
«Laser pin»системасы //
***
«Prepometer » құрылғысының индикаторының жасыл түсі нені білдіреді://
+ұлпаны ашып алмау үшін дентиннің жеткілікті қалыңдығы бар екенін //
қуыс түбіндегі дентинді егеу керектігін//
дентинді егеуді тоқтату керектігін//
ұлпа мүйізшелері тұсында дентиннің өте жұқа екендігін//
ұлпа камерасының жақын орналасуын
***
«Prepometer » құрылғысының индикаторының сары түсі нені білдіреді://
ұлпаны ашып алмау үшін дентиннің жеткілікті қалыңдығы бар екенін //
+қуыс түбіндегі дентинді егеу керектігін//
дентинді егеуді тоқтату керектігін//
ұлпа мүйізшелері тұсында дентиннің өте жұқа екендігін//
ұлпа камерасының жақын орналасуын
***
«Prepometer » құрылғысының индикаторының қызыл түсі нені білдіреді://
ұлпаны ашып алмау үшін, дентиннің жеткілікті қалыңдығы бар екенін //
қуыс түбіндегі дентинді егеу керектігін//
дентинді егеуді тоқтату керектігін//
ұлпа мүйізшелері тұсында дентиннің өте жұқа екендігін//
+ұлпалық камера қабырғасының перфорациясын
***
Салмаға (немесе басқа протез конструкциясына) енгізу бойымен немесе тіс осі бойымен ығысуға төтеп беретін факторлар жиынтығы://
+ретенция//
амортизация//
резистенттілік//
сызық бойымен бекіну//
жазықтықтан бекіну
***
Салманың (немесе басқа протез конструкциясына) функциональды шайнау кезінде, протездің вертикальды, трансверсальды, сагиттальды бағыттарда жылжуына қарсы төтеп беретін факторлар жиынтығы: //
ретенция//
амортизация//
+резистенттілік//
сызық бойымен бекіну//
жазықтықтан бекіну
***
Штифтті конструкцияны қолданар алдында түбір өзекті дайындағанда, егер түбір өзек цементпен барлық ұзындыққа толтырылған болса, сағасынан бастап оны қандай бормен кеңейтеді?//
алмұрт тәрізді //
конус тәрізді //
+ шар тәрізді//
оливотәрізді//
керіконусты //
***
Штифтті конструкцияны қолданар алдында түбір өзекті дайындағанда, егер түбір өзек цементпен барлық ұзындыққа толтырылған болса, оны қандай құралмен кеңейту керек://
римермен//
Lentulo//
түбір инемен
өзектолтырғыш//
+өзекті кеңейтетін//
***
Штифтті конструкцияны қолданар алдында, түбір өзекті дайындағанда, түбір өзек барлық ұзындыққа толтырылған болса, пломбаны қандай ұзындықта алып тастау керек?//
барлық ұзындықта
1/4//
1/3//
1/2//
+ 2/3
***
Түбірге түсетін қысымды азайту үшін, ось айналасындағы бұрылысты ескертуге, штиф айналасындағы сілекей өтетіндіктен цементтің сорылуын тоқтату үшін түбірдің өзек сағасына не жасау керек://
+куб формалы төсем//
домалақ қуыс//
домалақ кертпе//
45⁰-та фальц жасау//
патрица салу
***
Штифтті конструкцияны қолданарда түбір қабырғаларының жұқаруынан, цементтің аммортизациялық қабаттарының болмауынан штифттің қысқа әрі жуан болуынан пайда болатын асқыну://
+түбірдің ыдырап бөлінуі//
штифті цементті алып тастау//
сауыт бөлігінің сынуы//
пародонттағы қабынулық өзгерістер//
периодонттағы қабынулық өзгерістер
***
Науқастың анамнезінде бруксизм, терең тістем, шайнау бұлшықеттерінің парафунциясы анықталып, штифтті конструкциямен протезделгеннен кейін пайда болатын асқыну: //
түбірдің ыдырап бөлінуі //
штифті цементті алып тастау//
+ сауыт бөлігінің сынуы бөлінуі//
пародонттағы қабынулық өзгерістер//
периодонттағы қабынулық өзгерістер
***
Штифтті конструкцияны фиксациялау алдында, оның қысқа болуынан және түбір өзегінің дұрыс кептірілген кезде болатын асқыну://
сауыт бөлігінің сынуы//
түбірдің ыдырап бөлінуі//
+штифті цементті алып тастау//
пародонттағы қабынулық өзгерістер//
периодонттағы қабынулық өзгерістер
***
Штифтті конструкцияның сауыт бөлігінің тіс мойынын толық қаптамаса, тіс-қызылиек науашығына тамақ қалдықтары жиналуынан пайда болатын асқыну: //
түбірдің ыдырап бөлінуі//
штифті цементті алып тастау//
сауыт бөлігінің сынуы//
+пародонттағы қабынулық өзгерістер//
периодонттағы қабынулық өзгерістер
***
Штифт астында түбір ұшында емдік пастаның сорылуынан дамитын асқыну://
түбірдің ыдырап бөлінуі//
штифті цементті алып тастау//
сауыт бөлігінің сынуы//
пародонттағы қабынулық өзгерістер//
+периодонттағы қабынулық өзгерістер
***
Штивтті конструкция сауытты бөлігінің тіс-қызылиек науашығына терең өрлеуі және тіс-қызылиек науашығын тұрақты жарақаттау салдарынан дамуы мүмкін асқыну: //
түбірінің сынуы//
штифт цементінің үгітілуі//
сауытты бөлігінің бөлінуі//
+парадонтта қабыну өзгерістері//
периодонтта қабыну өзгерістері//
***
Штивтті конструкцияның қызыл иек үсті бөлігі үшін, тіс-қызылиек науашығында, осы материалдың ісінуінен, қызылиек қысылуынан жиі кездесетін қабыну өзгерістері қай материалды қолданғанда болады? //
фарфорды//
ситаллды//
цирконийды//
IPS Impress//
+пластмассаларды//
***
Штивтті конструкцияның қызыл иек үсті бөлігі үшін, тісқызылиек науашығында, осы материалдың ісінуінен емес, тек қызылиек қысылуынан жиі кездесетін қабыну өзгерістері қай материалды қолданғанда болады?//
+фарфорды//
норакрил//
акрилоксид//
Синмы М пластмассалар //
Синмы 74 пластмассалар
***
Неге штампталған сауытты табалдырықсыз егегенде, алдыңғы тістердің тіс-қызылиек науашығына терең енген сайын тісті тығыз айнала қоршамайды://
себебі сауыт қырларын крампонды қысқышпен айдап енгізбеді//
цементке бекіту кезінде сауыт кішкене кеңейеді//
тіс түбірі apex-ке қарай көбірек кеңейеді //
+тіс түбірі apex-ке қарай көбірек тарылады//
осылай тіс егелген
***
Неге штампталған сауытты табалдырықсыз егегенде, шайнау тістердің тіс-қызылиек науашығына терең енген сайын тісті тығыз айнала қоршайды: //
себебі сауыт қырларын крампонды қысқышпен айдап енгізбеді//
цементке бекіту кезінде сауыт кішкене кеңейеді//
тіс түбірі apex-ке қарай көбірек тарылады //
+үлкен азу тістер түбірі apex-ке қарай бөлінеді//
осылай тіс егелген
***
Ауыз қуысының төменгі жақ сүйек тістерін егегенде науқастың дәрігерге қатынасының орналасу деңгейі://
иек//
+шынтақ//
иық//
кеуде//
көз
***
Ауыз қуысының жоғарғы жақ сүйек тістерін егелегенде науқастың дәрігерге қатынасының орналасу деңгейі://
иек//
шынтақ//
+иық//
кеуде//
көз
***
Жоғарғы және төменгі жақсүйектерінің сол жақ бөлігінің тістерін егегенде науқастың орналасу деңгейі://
+алды және оң жақ//
алды және сол жақ//
арты және оң жақ//
арты және сол жақ//
барлық жерде
***
Жоғарғы жақсүйектерінің сол жақ бөлігінің тістердің түйіскен бетін егегенде дәрігердің орналасу деңгейі://
алды және оң жақ//
алды және сол жақ//
арты және оң жақ//
+арты және сол жақ//
барлық жерде
***
Әр түрлі топтағы тістердің мойын бөлігінде, егер тістің мойын бөлігі кариеспен зақымдалса, анатомиялық табалдырық қалыптастыруда қандай ерекшеліктер бар?//
айналмалы тік табалдырық //
тірек алаңы, қызыл иек деңгейінен төмен//
апроксимальды жағынан табалдырық символы//
+ табалдырық жасау мүмкіндігі жоқ //
қызыл иек деңгейінен асып тұратын тірек алаңы
***
Конструкцияға сәйкес тісті егеп болған соң бекітілмеген прикус кезінде екіқабатты жұмысшы және бірқабатты көмекші қалып алғаннан кейін не істеу керек?//
тістемнен орталық окклюзия жағдайында қалып алу//
+ балауызды шаблондар көмегімен орталық окклюзияны бекіту //
балауызды шаблондар көмегімен орталық окклюзияны бекіту қажет емес //
үлгіні жұмысшы және қосымша қалыптан құйып, креслода науқас маңында салыстыру //
үлгіні жұмысшы және қосымша қалыптан құйып, тіс – техникалық зертханада салыстыру
***
Жақ сүйегінде тістер сақталғанда, бірақ бірде бір антагонист тістер болмаған жағдайда, яғни тістем биіктігі бекітілмеген, ал үлгіні орталық окклюзияда қою мүмкін емес жағдайда не істеу керек://
тістемнен орталық окклюзия жағдайында қалып алу//
+ балауызды шаблондар көмегімен орталық окклюзияны бекіту //
балауызды шаблондар көмегімен орталық окклюзияны бекіту қажет емес //
үлгіні жұмысшы және қосымша қалыптан құйып, креслода науқас маңында салыстыру //
үлгіні жұмысшы және қосымша қалыптан құйып, тіс – техникалық зертханада салыстыру
***
Конструкцияға сәйкес тісті егеп болған соң, антагонист тістердің жеткілікті саны (үштен кем емес) болғанда, екі қабатты жұмысшы және бірқабатты қосымша қалып алған соң не істеу керек?//
тістемнен бүйір окклюзия жағдайында қалып алу//
тістемнен алдыңғы окклюзия жағдайында қалып алу//
тістемнен орталық окклюзия жағдайында қалып алу//
балауызды шаблондар көмегімен орталық окклюзияны бекіту қажет емес //
балауызды шаблондар көмегімен орталық окклюзияны бекіту //
+ балауызды пластинка көмегімен орталық окклюзияны бекіту
***
Тісаралық тығыз байланысты қамтамасыз ету үшін, тамақ ішкенде тісаралық емізікшені қорғау және қызылиекті жарақаттамау үшін, сауытты жасағанда міндетті түрде нені модельдеу керек?//
+экваторды//
фиссураларын//
кедір-бұдыр жерлерін//
шайнау төмпешіктерін//
қалың тіс мойнын
***
Егер жасанды тіс сауыты тістемнің биіктігінен асатын болса, алдағы уақытта пайда болуы мүмкін://
тістеген кезде барлық тіс қатарында ауру сезімі//
+тістеген кезде осы сауытта ауру сезімі //
сауыттың шеті қызыл иекті тітіркендіруі//
тіспен бірге сауыттың сынуы //
сауыт цементінің үгітілуі
***
Антагонистері бар тістердің шайнау төмпешіктеріне сәйкес модельдеу жүргізілуі керек://
тістердің шайнау беткейінің қарама – қарсы жағынан//
+тістердің шайнау беткейінен//
модельдеудің формасы маңызды емес //
тістердің негізгі анатомиялық пішініне//
ерікті пішін беру//
***
Антагонистері жоқ тістердің шайнау төмпешіктеріне сәйкес модельдеу жүргізілуі керек://
тістердің шайнау беткейінің қарама – қарсы жағынан//
тістердің шайнау беткейінен//
модельдеудің формасы маңызды емес //
+тістердің негізгі анатомиялық пішініне//
ерікті пішін беру//
***
Жасанды сауытты шақтап көру кезінде, сауытты қолмен шешу мүмкін болмаған жағдайда қолданатын аспап://
пинцет//
тік элеватор//
клиникалық шпатель//
тіс-техникалық шпатель//
+ Коппа сауытшешкіші
***
Жасанды сауытты шақтап көру кезінде, сауытты қолмен шешу мүмкін болмаған жағдайда қосымша қолданылады://
+мақта тампондары//
тік элеватор//
клиникалық шпатель//
тіс-техникалық шпатель//
Коппа сауытшешкіші
***
Екі сауыт қалыңдығының тегістелуін ескере отырып, тіс жеткілікті биіктікте болуы тиіс тіректік құймалы сауыт://
экваторлы//
эстетикалық//
уақытша//
профилактикалық //
+телескопиялық
***
Кілегей тағам ішкенде болатын протез вертикальды бағытта микроэкскурсиясын жасайды және сауыттың мойын бөлігі аймағында сыртқы жұқа шеті ақырындап босайды да сызаттар пайда болады, протез функциясы нашарлайды, осы алмалы-салмалы протездің қандай тіректік сауытының негізгі кемшіліктері болып табылады?//
экваторлы//
эстетикалық//
уақытша//
+телескопиялық //
профилактикалық
***
Қандай алмалы-салмалы протездің тірек сауыттарында ас қалдықтары тұрып, ауыз қуысы гигиенасын бұзып, орынбасушы ақырғы ақаулар дамиды://
экваторлы//
эстетикалық//
уақытша//
+телескопиялық//
профилактикалық
***
Алмалы – салмалы протезді протездеу кезінде қандай тірек сауыттарын жоғарғы жаққа қолданбайды, себебі олардың бекітілуі тартылыс күшінен бұзылған://
экваторлы//
эстетикалық//
уақытша //
+телескопиялық//
профилактикалық
***
Ас калдықтары тұрып қалуын болдырмау үшін қандай сауыттарда кертпе тірек тістерге немесе сауыттың ішкі бөлігінде қашықтық қалдырады://
экваторлық//
эстетикалық//
провизорлық//
+телескопиялық//
профилактикалық
***
Жартылай алмалы – салмалы протезді бекіту үшін, кламмерлі және телескопиялық үйлестірмелі бекіту құрылғысын қандай автор ұсынған: //
Жулев Е.Н. //
Митин Н.//
Курякино Н.//
Аболмасов Н.Г. //
+Коновалов А.П
***
Қандай тірек сауыттының конструкциясында, дәстүрліден айырмашылығы, ішкісі оральды жағынан айқындалған экваторы бар, сыртқы сауытқа тіреледі: //
Жулев Е.Н. бойынша экваторлық //
Митин Н.бойынша эстетикалық //
Курякино Н.бойынша уақытша//
+ Коновалов А.П. бойынша телескопиялық//
Аболмасов Н.Г бойынша алдын алу
***
Қандай тірек сауыттының конструкциясында, дәстүрліден айырмашылығы, сыртқысы вестибулярлы жағынан құйылған төсемеден тұрады , протез негізін бекіту үшін кламмер және өсіндіге өтеді: //
Жулев Е.Н. бойынша экваторлық //
Митин Н.бойынша эстетикалық //
Курякино Н.бойынша уақытша//
+ Коновалов А.П. бойынша телескопиялық//
профилактических по Аболмасову Н.Г
***
Тіс қатарының қандай ақауларында, Коновалов А.П. бойынша телескопиялық сауытты, ал алдыңғы тұрған тіске – лақтырмалы сәтті (опрокидывающего момент) ескерту мақсатында қарапайым телескопиялық сауытты дайындайды:
+ Кеннеди бойынша I класс//
Кеннеди бойынша III класс //
C.Кеннеди бойынша IV класс //
Гаврилов Е.И. бойынша IV класс //
Оксман Н.И. бойынша жақ сүйегінің I типінде
***
Тістегі қандай өзгеріс болғанда, сауыттық шақтап қарау және отырғызу кезінде шетімен қызыл иек астына терең кіріп кетіп, жедел аймақтық парадонтитке алып келу қаупі бар:
+сауыт бөлігінің толық болмауы//
Блек бойынша III класс//
Блек бойынша I класс //
сына тәрізді ақау//
флюороз
***
Қай автор, тіс сауытының 80 – 100 % бұзылған кезде, іші металмен құйылған штампталған сауытты қолдануды ұсынған:
Жулев Е.Н. //
Митин Н.//
Курякина Н.//
Аболмасов Н.Г. //
+Коновалов А.П.
***
Сауыт ішіне құюға, келешекте металға ауыстыруға, қандай материальды қолданған дұрыс, себебі ол муфельді пешінде жанғаннан кейін күлдің аз қалдығы қалады:
+Лавакспен //
модевакспен//
формодентпен//
брекеттерге арналған балауызбен//
тезбалқитын қортпа
***
Сауыт ішін модельдеу үшін, келешекте металға ауыстыруға, қандай пластмассаны қолданған дұрыс, себебі ол муфельді пешінде жанғаннан кейін күлі қалмайды:
+тез қатаятын//
фторакспен//
этакрилмен//
бакрилмен//
акрелмен
***
Тістері жартылай жоқ науқастарда анамнез жинағаннан кейін неге көшеді:
бет – жақ аймағын пальпациялау//
визуальды сыртқы қарау//
әр тісті жеке қарау//
ауыз қуысын қарап тексеру//
тіс қатарын қарау
***
Тістері жартылай жоқ науқастарда визуальды сыртқы қарап тексергеннен кейін неге көшеді: //
+ ауыз қуысы шырышты қабығын және тіссіз альвеола бөлігін зерттеу//
СТЖБ –нын тексеру //
тіс қатарын және тіс қатарындағы әр тісті жеке қарау //
бет – жақ аймағын пальпациялау//
пародонтты тексеру зерделеу
***
Тістері жартылай болмайтын науқастарда ауыз қуысы шырышты қабығын және тіссіз альвеола бөлігін зерттеуден кейін неге көшеді: //
СТЖБ –нын тексеру //
+тіс қатарын және тіс қатарындағы әр тісті жеке қарау//
бет – жақ аймағын пальпациялау//
визуальды сыртқы қарау//
пародонтты тексеру
***
Тістері жартылай болмайтын науқастарда тіс қатарын және тіс қатарындағы әр тісті жеке қараудан кейін неге көшеді: //
ауыз қуысы шырышты қабығын және тіссіз альвеола бөлігін зерттеу//
СТЖБ –нын тексеру //
бет – жақ аймағын пальпациялау //
визуальды сыртқы қарау //
+ пародонтты тексеру
***
Тістері жартылай болмайтын науқастарда пародонтты тексеруден кейін неге көшеді: //
ауыз қуысы шырышты қабығын және тіссіз альвеола бөлігін зерттеу//
+СТЖБ –нын тексеру //
тіс қатарын және тіс қатарындағы әр тісті жеке қарау//
бет – жақ аймағын пальпациялау //
визуальды сыртқы қарау
***
Жартылай алынатын протездің доғалы протезден конструкционды ажырататын ерекшелігі болып табылады: //
тіреп –ұстаушы кламмер//
+ ұстаушы кламмер//
пластмассалы тістер//
ертоқым//
доғалар
***
Доғалы протездің жартылай алынатын протезден конструкционды ажырататын ерекшелігі болып табылады: //
+тіреп –ұстаушы кламмер//
ұстаушы кламмер//
пластмассалы тістер//
ертоқым//
доғалар
***
Жартылай тістері болмайтын науқасты тексеруде, вертикальды максимальды күректісаралық арақашықтықты (ВММР) өлшеу үшін, барынша ауыз ашылуында, сызғышты қояды: //
жоғарғы кіші азу тістердің окклюзионды беткейінен окклюзионды төменгіге дейін //
жоғарғы үлкен азу тістердің окклюзионды беткейінен окклюзионды төменгіге дейін //
жоғарғы сүйір тістің кесу қырынан төменгі сүйір тістің кесу қырына дейін//
+ жоғарғы күрек тістің кесу қырынан төменгі күрек тістің кесу қырына дейін//
жоғарғы күрек тістің кесу қырынан төменгі күрек тістің мойын бөлігіне дейін
***
Рузуддиновқа С.Р. сүйенсек, ауыз қуысын шектеулі ашу мына қабылданған есептелуден төмен: //
+38 мм//
48 мм//
58 мм//
68 мм//
78 мм
***
Пассивті ауыз ашу көлемі активтіден нешеге көп ://
+2-3 мм//
4-5 мм//
6-7 мм//
8-9 мм//
10-11 мм
***
Науқастың пассивті ауыз ашуы активтіден ерекшелінеді://
+дәрігер саусақтарының көмегімен, максимальдыға дейін//
өздігінен, сөйлеу барысында//
өздігінен, максимальдыға дейін//
өздігінен, минимальдыға дейін //
еріксіз, есінеу кезінде
***
Науқасты тексергенде тістердің жартылай болмауы, төменгі жақтың максимальды протрузиясы, куәландыратын, екі жақты буын кедергісіз қозғалысы, тең:
1-3 мм//
3-4 мм//
+5-7 мм//
8-9 мм//
10-11 мм
***
Науқасты тексергенде тістердің жартылай болмауы, буында буын өсіндісінің орналасуы тұрақтанған, төменгі жақтың ретрузиясы, тең:
+1 мм//
4 мм//
7 мм//
9 мм//
11 мм
***
Төменгі жақты оңға және солға жылжуының көлемін өлшегенде, науқастың буынның қозғалысы қалай аталады:
ретрузия//
протрузия//
+латеротрузия//
ауыздың активті ашылуы//
ауыздың пассивті ашылуы
***
науқастың жартылай тістері болмаған кезде, тіс доғасының окклюзиясында беткейлік формасы мен деформациясын, альвеолярлы бөліктің рельефін өлшеу, ем жоспарын құру,оның қортындысын талқылау үшін қандай мүсінді қолданған жөн:
+диагностикалық//
қосымша//
наглядные көрсетуші- үлгілі//
жұмысшы//
тәжірибелі
***
Ауыз қуысының шырышты қабатының функциональды жағдайының берілгіштік дәрежесіне байланысты анықтаған:
+Кулаженко В.И.//
Ирошникова Е.С.//
Клейтман И.А.//
Седунов А.А.//
Black G.V.
***
Ауыз қуысының шырышты қабатының функциональды жағдайының ауырсыну сезімінің табалдырығын анықтаған:
Кулаженко В.И.//
+ Ирошникова Е.С.//
Клейтман И.А.//
Седунов А.А.//
Black G.V.
***
Ауыз қуысының шырышты қабатының функциональды жағдайының берілгіштік дәрежесіне және ауырсыну сезімінің табалдырығына байланысты анықтаған:
Кулаженко В.И.//
Ирошникова Е.С.//
Клейтман И.А.
+Седунов А.А.//
Black G.V.
***
Жартылай алынатын протездің жасалуында және тістем биіктігі тіркелгенде, екінші клиникалық кезеңде жасалынбайды:
балауызды конструкцияны тексеру//
+тістем биіктігін өлшеу //
протезді шақтап кигізу//
қалып алу//
орталық окклюзияны анықтау
***
Жоғарғы жартылай алмалы протез негізімен дистальды тірегі болмаған жағдайда, міндетті түрде жабылуы тиіс: //
қатты таңдай күмбезі//
қатты таңдай торусы//
+жоғарғы жақтың төмпешігі//
граница между средней и задней третью неба//
граница между передней и средней третью неба
***
Жоғарғы жартылай алмалы протездің базисінің протез орны тініне терең енуін, мойын аймағындағы табиғи бүйір тістерде, қызыл иек қырларының жалаңаштануын болдырмас үшін, олар қандай биіктікте жабылуы керек://
1/4//
1/3//
+2/3//
1/2//
3/4
***
Протездің тұрақты тұруы үшін, жоғарғы жартылай алмалы протез негізімен протез орнының тініне, рациональды тиімді шайнау қысымының таралуы үшін бүйір табиғи тістер қандай биіктікте жабылуы тиіс: //
1/4//
1/3//
+2/3//
1/2//
3/4
***
Жарақаттанудың алдын алу үшін, қандай жоғары жақтың анатомиялық түзілісіне, негіздің ішкі беткейінде оқшаулау 0,5 мм тереңдікке жасайды://
+торусқа//
экзостоздарға//
шырышты бұдыры //
табиғи тістердің мойыны//
табиғи тістердің тісаралық емізікшелеріне
***
Жарақаттанудың алдын алу үшін, қандай төменгі жақтың анатомиялық түзілісіне, негіздің ішкі беткейінде оқшаулау 0,5 мм тереңдікке жасайды://
торусқа//
+экзостоздарға//
шырышты бұдыры //
табиғи тістердің мойыны//
табиғи тістердің тісаралық емізікшелеріне
***
Төменгі алмалы пластиналық протездің негізінің вестибулярлы шекарасы, альвеолярлы өсіндісінің тіссіз аймағында, өтпелі қатпарға қатысты өтеді: //
+0,5 мм жоғары//
0,5 мм төмен //
2 мм төмен//
2 мм жоғары//
4 мм төмен
***
Төменгі жартылай алмалы салмалы протез негізінің протез орны тіндеріне терең енуін, бүйір және алдыңғы табиғи тістердің мойын бөлігінің қызыл иек қырының алынуын ескерту үшін ,олар осы биіктікте жабылады://
1/4//
1/3//
+2/3//
1/2//
3/4
***
Алынбалы протездің кламмерінің үнемі орнынан жылжуынан қандай алыс асқынулар болуы мүмкін://
+гиперстезия, тісжегі//
периодонтит, тіс жұлуы//
тіске шамадан тыс жүктеме , қозғалғыштық//
маргинальный пародонтит, қызыл иек қанағаштығы//
тісаралық емізікшенің жарақаттануы, оның қанағаштығы
***
Кламмерінің дұрыс жасалмауынан, тіске қатты қысым түсуінен, қандай алыс асқынулар болуы мүмкін://
гиперстезия, тісжегі//
периодонтит, тіс жұлуы//
+ тіске шамадан тыс жүктеме , қозғалғыштық//
маргинальный пародонтит, қызыл иек қанағаштығы//
тісаралық емізікшенің жарақаттануы, оның қанағаштығы
***
Аса көтеріңкі телескопиялық сауыттың дұрыс жасалмауынан (алынатын протездің бекіту жүйесі), қандай алыс асқынулар болуы мүмкін://
гиперстезия, тісжегі//
+периодонтит, тіс жұлуы//
тіс перегрузка , қозғалғыштық//
маргинальный пародонтит, қызыл иек қанағаштығы//
тісаралық емізікшенің жарақаттануы, оның қанағаштығы
***
Өз тістеріне алмалы - салмалы протездің жабысуының аса коррекциясы орындарында протез астына тамақ қалдықтары түседі, бұдан қандай асқыну пайда болуы мүмкін:
гиперстезия, тісжегі//
периодонтит, тіс жұлуы//
флюороз, тіс бұзылысы//
тіске шамадан тыс жүктеме , қозғалғыштық//
+маргинальды пародонтит, қызыл иек қанағаштығы//
***
Жартылай алмалы протездің моделін құю, окклюзионды біліктермен бірге балауызды негіз жасау нешінші зертханалық кезең: //
+бірінші//
екінші//
үшінші//
төртінші//
бесінші//
***
Жартылай алмалы протездің моделін окклюдаторға ғаныштау, жасанды тістерді орнату нешінші зертханалық кезең: //
бірінші//
+екінші//
үшінші//
төртінші//
бесінші//
***
Жартылай алмалы протездің негізін базисін соңғы модельдеу мен балауызды пластмассаға ауыстыру нешінші зертханалық кезең: //
бірінші//
екінші//
+ үшінші//
төртінші//
бесінші//
***
Алдыңғы бөлікте окклюзионды біліктің ені тең болу керек: //
1-2 мм//
3-4 мм//
+6-8 мм//
10-12 мм//
16-20 мм***
Бүйір бөлікте окклюзионды біліктің ені тең болу керек: //
1-2 мм//
3-4 мм//
6-8 мм//
+10-12 мм//
16-20 мм***
акрильді пластмассалы тістердің негізгі түсжасаушы аймақ тегістелген жағынан орналасқан, сол үшін негізге егелген тіс боялған пластмассаның көп бөлігін жоғалтып, осылай көрінеді: //
қаралау//
+ашықтау//
мөлдірлеу//
түсін өзгертпейді//
табиғи тістер астында түсін өзгертеді
***
Пластмассалы жасанды тістердің (Жулев Е.Н. бойынша) түсін таңдауда ең жақсы шарт: //
+ ашық күндізгі жарықтануда //
ашық жасанды жарықтануда//
кешкі уақытта табиғи жарықта//
ымырт кезінде табиғи жарықта//
күңгір жасанды жарықтануда
***
Қандай пластмассалы жасанды тістерді (Жулев Е.Н. бойынша), альвеолярлы өсіндінің ортасынан, алдыға 2/3 қалыңдығына орнатады://
+жоғарғы алдыңғы//
төменгі алдыңғы //
жоғарғы үлкен азу тіс//
төменгі үлкен азу тіс//
төменгі кіші азу тістер
***
Қандай пластмассалы жасанды тістерді (Жулев Е.Н. бойынша), тістем түрі бойынша альвеолярлы өсіндінің ортасынан алдыға және артқа қарай кішігірім еңкеюімен орнатады://
жоғарғы алдыңғы//
+төменгі алдыңғы //
жоғарғы үлкен азу тіс//
төменгі үлкен азу тіс//
төменгі кіші азу тістер
***
«Күлімсіреу» сызығы анықтау үшін бағдар болып табылады : //
+фронтальды тістердің биіктігі //
фронтальды тістердің ені//
жоғарғы үлкен азу тістердің биіктігі//
төменгі үлкен азу тістердің биіктігі//
кіші азу тістердің ені
***
Ортаңғы сызық пен сүйір тіс сызығы арасында қанша тістен орнатылу тиіс (әр жақтан)://
+2,5//
3//
4//
5//
6
***
Қандай қалып алатын массамен қалыпты тістерден алу кезінде, қасықтан жұлынуын алдын алу үшін тесілген қасықты қолдану қажет: //
силиконды//
+альгинатты//
полиэфирлі//
термопластикалық//
қаттыкристалданатын
***
Қандай қалып алатын массаның гель күйіне ауысқанда дұрыс жабыспауынан, тесілген қасықты қолдану қажет: //
силиконды//
+альгинатты//
полиэфирлі//
термопластикалық//
қаттыкристалданатын
***
Тесілген қасық болмаган кезде, стандартты қасықтың түбі мен қырына жолақ жабыстыру қажет:
балауыздан//
композиттен//
+лейкопластырден//
термопластикалық массадан//
тез қатаятын пластмассадан
***
Қандай қалып алатын массалар ылғалдығын тез жоғалтады және 15-40 мин ішінде тез отырады:
силиконды//
+альгинатты//
полиэфирлі//
термопластикалық//
қатты кристаллданған
***
Қандай қалып алатын массада судың артығы гельдің төзімділігіне және иілгіштігінің төмендеуіне әкеледі:
силиконды//
+альгинатты//
полиэфирлі//
термопластикалық//
қатты кристаллданған
***
Альгинатты қалып алатын массада қалдықты деформацияны алдын алу үшін, оларды тістерден қалай ажырату керек:
+тез және жылдам қозғалыспен//
асықпай, үнемі қысым түсіру//
жылдам, қозғалмалы қысыммен//
асықпай, ұзақ уақытты қысыммен//
уақыттың да, түсіретін қысымның да мағынасы жоқ
***
Қандай қысыммен альгинатты қалып алатын массалар алу барысында ең иілгіш болып табылады:
уақыттың да, түсіретін қысымның да мағынасы жоқ
+тез бірақ қысқа уақытта//
тез, қозғалмалы қысыммен //
асықпай, үнемі //
асықпай, ұзақ уақытты қысыммен//
***
Қандай альгинатты масса құрамында альгинаттық интегрирлеген стабилизатордың болғандықтан 48 сағат ішінде өзгеріске ұшырамайды:
стомальгин//
+кромопан//
ортопринт//
гидрогум//
ypeen
***
Ауыз қуысын жапқанда төменгі жақты оң және солға көтергенде бұлшық ет қандай жағдайда болады:
+ біркелкі, бір уақыттағы жиырылуы//
біркелкі, бір уақытта босаңсуы //
қатысты физиологиялық тыныштық//
біркелкі емес жиырылу//
біркелкі жиырылу
***
«Окклюзия кілті» (Энгль бойынша ) қалыпты (ортогнатиялық) тістемнің белгісі мен қатынасы сипатталады:
орталық күрек тістердің//
2 ші кіші азу тістердің //
+ 1-ші үлкен азу тістердің//
бүйір күрек тістер//
сүйір тістер
***
Тістем – бұл окклюзия жағдайында тістер қатарының түйісуі түрі:
бүйір сол жақ//
+ орталық//
алдыңғы//
бүйір//
артқы
***
Окклюзияның қай түрінде төменгі жақтың басы буын төмпешігінің ұшына жақын орналасқан, ал бұлшық еттер төменгі тіс қатарын жоғарғы тіс қатарымен түйісуіне әкелетін (самайлық, меншікті шайшау,медиальды қанат тәрізді) біркелкі және бір уақытта бұлшық еттер жиырылған. Бұл жағдайда төменгі жақ бүйір жаққа қозғалуы мүмкін:
бүйір сол жақ//
+ орталық//
алдыңғы//
бүйір//
артқы
***
А-силикон тобынан қандай материал орталық окклюзияда антогонист тістер болғанда тіркеуде, соңғы байламнан кейін экстрақаттылық және тиксотропты қасиетке иСонымен қатар араластыруға үнемді канюлясы бар не бәрі 40 сек ішінде салу :
Oranwash, Zetaplus//
Phase Plus, Tropicalgin//
Elite H-D, KOHLERsil//
+Occlufast Rock, Registrado//
Xantygen, Стенс 03, МСТ - 02//
***
Антагонист тістері бар орталық окклюзияны анықтауда
С-силикондар тобынан қандай материал қолданылады:
коррекциялық Zeta plus сықпасы//
+негізгі Zeta plus сықпасы//
кромальгин//
KOHLERsil//
Tropicalgin
***
Антагонист тістері бар орталық окклюзияны анықтауда
термопластикалық массалар тобынан
қандай материалды бірреттік қолдануға болады, өйткені стерилизация жасау мүмкіншілігі болмауынан:
Occlufast Rock, Registrado//
Phase Plus, Tropicalgin//
Elite H-D, KOHLERsil//
Oranwash, Zetaplus//
+Стенс 03, МСТ - 02
***
Антагонист тістері бар орталық окклюзияны анықтауға
қаттыкристаллизделген массалар тобынан қандай материал қолданылады:
Occlufast Rock, Registrado//
Phase Plus, Tropicalgin//
Elite H-D, KOHLERsil//
Oranwash, Zetaplus//
+ғаныш
***
Окклюзионды білікті қолданбай, қанша антоганист тістердің бар болуында Occlufast Rock, Registrado массаларымен орталық окклюзияны бекіту жүргізіледі:
4//
5//
6//
7//
+10
***
Орталық окклюзияны дұрыс анықтау үшін, тіс қатарлары түйіскен кезде, науқасқа қандай кеңес берілу тиіс:
ауызды толық ыңғайлы жабуын сұраймыз //
ауыз қуыз түбі бұлшық етті тырыстыра, ауызды жабу//
босаңсыған кезде ауызды
жабу//
+тілді жұмсақ таңдайға тигізу//
тілді қатты таңдайға тигізу
***
Орталық окклюзияны дұрыс анықтау үшін, тіс қатарлары түйіскен кезде, науқасқа қандай кеңес берілу тиіс:
ауызды толық ыңғайлы жабуын сұраймыз //
ауыз қуыз түбі бұлшық етті тырыстыра, ауызды жабу//
босаңсыған кезде ауызды
жабу//
+жұтынуын сұраймыз//
тілді қатты таңдайға тигізу
***
Жақ сүйектің орталық қатынасын анықтауда қиындық дәрежесін бөлеміз:
1//
2//
3//
+4//
5
***
1-2 тістің болмауынан оң және сол симметриялы ақау немесе әр түрлі бөліктерде ақау санының көп болуы, бірақ жеткілікті антогонисттері сақталған тіс қатарларының (қиындық дәрежесі б/а жақтың орталық арақатынасын) қандай топқа кіреді:
+1//
2//
3//
4//
5
***
Қай топқа антагонист тістер сақталған, бірақ олардың топографиясы балауыздық шаблонсыз ғаныштық үлгіні қолдануға мүмкіндік туғызбайды://
1//
+2//
3//
4//
5
***
Тіс қатары антогонисі жоқ, альвеола арақашықтығы бекітілмеген тіс қатары қандай топқа кіреді (қиындық дәрежесі б/а жақтың орталық қатынасы):
1//
2//
+3//
4//
5
***
Тіссіз жақ сүйегі қандай топқа кіреді (қиындық дәрежесі б/а жақтың орталық қатынасы):
1//
2//
3//
+4//
5
***
Тіс қатарларының үлкен ақауларында және табиғи тістер саны жеткілікті болғанда, шайнау қысымын тістер арасында рационалды бөлу және шырышты протезді (ложа) таңдаңыз:
+доғалы//
дәнекерленген сауыттар//
жартылай алмалы-салмалы//
штифтті құрылғы//
толық құйылған көпір тәрізді
***
Жартылай алынатын протезді Кульманбетов И.А., Кульманбетов Р.И., әдістемесіне сәйкес, науқастың ауыз қуысына күш түсірмеу үшін екі анатомиялық жұмысшы үлгі жасалады:
екеуі де, ғаныштан//
екеуі де, суперғаныштан //
+ғаныш және суперғаныш//
ғаныш және отқа төзімді //
суперғаныш және отқа төзімді
***
Суперғаныш үлгісінде жартылай алынатын протез түзетуінің санын азайту үшін науқастың ауыз қуысында ұсынған ауыз қуысынан тыс отырғызу қандай авторлар әдістемесі бойынша қолданылады:
Энтин Д.А., Гофунг Е.М.//
Ванкевич М.М., Вальтер П.Г.//
Бусыгин А.Т., Доненбаевой Ш.Ш.//
Седунов А.А., Котельников Э.Г.//
+Кульманбетов И.А., Кульманбетов Р.И.
***
Неге клиникаға жіберу алдында үшінші зертханалық кезеңінде стандартты әдістемемен ауыз қуысында жартылай алынатын протез жасалуында протезды ғаныш үлгісіне дәл шақтап отырғызу керек:
+кюветада протез полимеризациядан кейін бұзылады//
ішкі үйкеліс беті тірек тістерде бұл зонада түзету мүмкін емес//
протез кюветада полимеризациядан кейін альвеолярлы өсінді аймағы бұзылысқа ұшырайды//
полимеризациядан кейін тірек тістерде сол аймақта өзгеріске ұшырайды//
ғаныштың жеткіліксіз қаттылығының протездің артығымен тегістелуі болуы мүмкін
***
Кульманбетов И.А әдістемесі бойынша екінші жұмысшы суперғанышты үлгі қандай мақсатта керек:
+ өткізер алдында, зертханада полимеризациядан кейін протезді дәл шақтап отырғызу//
протезді орнының шекарасын сызу және окклюзионды білікті жасау //
майысуы, кламмер және жасанды тістерді орнату//
кюветаға ғаныштау алдында протезді соңғы үлгілеу//
протезді ғаныштау соның үстіне кюветаға және балауызды пластмассаға ауыстыру
***
Берік, қатты және тірек тістердің байланысуында протездің микро қозғалысы болмауынан бюгельді протездің артықшылығы қандай:
+ шырышты қабатты тітіркендірмей, жарақаттамайды//
тірек тістерді тітіркендірмей жарақаттауы//
шайнау қысымы тек бүйір тістерге берілуі//
шайнау қысымынан вертикальды құрылымы алынады //
шайнау қысымынан горизонтальды құрылымы алынады
***
Тіреп - ұстап тұратын кламмерлері бар доғалы протездің артықшылығы кандай:
шырышты қабатты тітіркендірмей, жарақаттамайды//
шайнау қысымы тек бүйір тістерге берілуі//
шайнау қысымынан вертикальды құрылымы алынады //
шайнау қысымынан горизонтальды құрылымы алынады//
+ олар отыруына кедергі келтіріп, шырышты қабатқа қысым түсіруін азайтады
***
Доғалы протезді шендеуіш протез ретінде қолдануда артықшылығы туады:
шырышты қабатты тітіркендірмей, жарақаттамайды//
тірек тістерді тітіркендірмей жарақаттауы//
протез отыруына кедергі келтіріп, шырышты қабатқа қысым түсіруін көбейтеді
шайнау қысымынан вертикальды құрылымы алынады //
+шайнау қысымынан горизонтальды құрылымы алынады
***
Металл қортпа ерігіштігі әсерінен ертоқымды бөлігіне қысымды азайтатын бюгельді протездің қай элементі:
+доға//
ұстап тұратын кламмер денесі//
тіреп - ұстап тұратын кламмер денесі//
тіреп - ұстап тұратын кламмер иығы//
тіреп - ұстап тұратын кламмер өсіндісі
***
Бюгельді протездерге қарсы көрсеткішті анықтаңыз:
+тек фронтальды бөлігінде бірден беске дейінгі тістердің болуы
пародонт тіндерінің ауруында тістерді шендеу
Гаврилов бойынша тіс қатарының ақауы I ,II, III классы
Кеннеди бойынша тіс ақауларының барлық классы
тірек тістердің сау парадонтының жағдайы
***
Бюгельді протезбен протездегенде не үшін, алдыңғы бөлігінде сияқты бүйір бөлігінде де жеткілікті табиғи тістердің саны болу керек:
тістер арасында шайнау қысымы рациональды таралуы//
шырышты қабатқа шайнау қысымының рациональды таралуы//
пластмассалы базистің үлкеюі және ертоқым бойымен протяженности кішіреюі//
+тістер арасында және шырышты қабатқа шайнау қысымының тиімді,рациональды таралуы//
шайнау қысымының горизонтальды құрылымы вертикальдыға өзгеруі
***
Доғалы протездерге қатысты қарсы көрсеткіш болып табылады: //
тірек тістердің биік клиникалық сауыты және тіс қатарының ортаңғы ақауы //
+айқын торус, оны айнала өтіп және доғаны алдыға орналастыруға болады//
тірек тістердің төмен клиникалық сауытын протездеумен тегістеуге болады //
парадонт ауруларымен қоса, фронтальды тістердің бірінші дәрежелі қозғалғыштығы //
доғалы сауытпен түзетуге болатын, тірек тістердің әр түрлі бағытта 20° -дейін еңкеюі
***
Доғалы протезді протездеудің бірінші клиникалық кезеңі
+науқасты тексеру,емдеу жоспарын құру, анатомиялық қалып алу (жұмысшы, қосымша) //
орталық окклюзияны анықтау, параллелометрия өткізу, каркасты жоспарлау және оның бағдарларын белгілеу//
доғалы протездің каркасын ауыз қуысына шақтап, өлшеп, кигізіп көру, тіс түсін анықтау//
доғалы протезді ауыз қуысына шақтап, өлшеп, кигізіп көру және өткізу, күтімі бойынша кеңес беру //
доғалы протездің балауызды конструкциясын ауыз қуысына шақтап, өлшеп, кигізіп көру
***
Доғалы протезді протездеудің екінші клиникалық кезеңі:
науқасты тексеру,емдеу жоспарын құру, анатомиялық қалып алу (жұмысшы, қосымша) //
+орталық окклюзияны анықтау, параллелометрия өткізу, каркасты жоспарлау және оның бағдарларын белгілеу//
доғалы протездің каркасын ауыз қуысына шақтап, өлшеп, кигізіп көру, тістер түсін анықтау//
доғалы протезді ауыз қуысына шақтап, өлшеп, кигізіп көру және өткізу, күтімі бойынша кеңес беру //
доғалы протездің балауызды конструкциясын ауыз қуысына шақтап, өлшеп, кигізіп көру
***
Доғалы протезді протездеудің үшінші клиникалық кезеңі:
науқасты тексеру,емдеу жоспарын құру, анатомиялық қалып алу (жұмысшы, қосымша) //
орталық окклюзияны анықтау, параллелометрия өткізу, каркасты жоспарлау және оның бағдарларын белгілеу//
+доғалы протездің каркасын ауыз қуысына шақтап, өлшеп, кигізіп көру, тістер түсін анықтау//
доғалы протезді ауыз қуысына шақтап, өлшеп, кигізіп көру және өткізу, күтімі бойынша кеңес беру //
доғалы протездің балауызды конструкциясын ауыз қуысына шақтап, өлшеп, кигізіп көру
***
Доғалы протезді протездеудің төртінші клиникалық кезеңі:
науқасты тексеру,емдеу жоспарын құру, анатомиялық қалып алу (жұмысшы, қосымша) //
орталық окклюзияны анықтау, параллелометрия өткізу, каркасты жоспарлау және оның бағдарларын белгілеу//
доғалы протездің каркасын ауыз қуысына шақтап, өлшеп, кигізіп көру, тістер түсін анықтау//
доғалы протезді ауыз қуысына шақтап, өлшеп, кигізіп көру және өткізу, күтімі бойынша кеңес беру //
+доғалы протездің балауызды конструкциясын ауыз қуысына шақтап, өлшеп, кигізіп көру
***
Доғалы протезді протездеу кезінде, бесінші клиникалық этап болып саналады: //
науқасты тексеру, емдеу жоспарын құру, анатомиялық қалып алу (жұмысшы, қосымша) //
орталық окклюзияны анықтау, параллелометрия әдісін өткізу, каркасты жоспарлау және оның бағдарларын белгілеу//
доғалы протездің каркасын ауыз қуысына шақтап, өлшеп, кигізіп көру, тістер түсін анықтау//
+доғалы протезді ауыз қуысына шақтап, өлшеп, кигізіп көру және өткізу, күтімі бойынша кеңес беру //
доғалы протездің балауызды конструкциясын ауыз қуысына шақтап, өлшеп, кигізіп көру
***
Доғалы протезді протездегенде, қай зертханалық кезеңінде суперғаныштан жұмысшы модель құйылады, ал қосымша үлгі ғаныштан құйылады және окклюзионнды білік жасалынады: //
+ I//
II//
III//
IV//
V
***
Доғалы протезді протездегенде, қай зертханалық кезеңінде суперғаныштан дубликат жасалынып , және отқа төзімді модель жасайды. Кейіннен үлгілеу және каркасты құю әдісі жүреді: //
I//
+ II//
III//
IV//
V
***
Доғалы протезді протездегенде, қай зертханалық кезеңінде жұмысшы үлгіні каркаспен окклюдаторға ғаныштап, жасанды тістерді орнатады://
I//
II//
+III//
IV//
V
***
Доғалы протезді протездегенде, қай зертханалық кезеңінде балауызды конструкцияны пластмассаға ауыстырып, протезді өңдеп, тегістеп және жылтыратады: //
I//
II//
III//
+IV//
V
***
Ортогнатиялық тістемде, қандай тістердің шайнау төмпешіктері, альвеолааралық арақашықтықты және беттің төменгі бөлігін тіркейді: //
+жоғарғы жақ тістердің таңдайлық төмпешіктері, төменгі жақ тістердің ұрттық төмпешіктері //
бірінші үлкен азу тістердің ұрттық – таңдайлық төмпешіктері//
тек төменгі тістердің ұрттық төмпешіктері //
жоғарғы жақтың ұрттық төмпешіктері //
кіші азу тістердің ұрттық төмпешіктері
***
Төменгі жақтың функциональды тыныштық жағдайына анықтама беріңіз: //
альвеолярлы өсінді атрофиясының алдын алу //
шайнау бұлшықеттерінің жиырылуын босату//
+тума қорғау рефлексі//
тістер қажалуының алдын алу//
ауыздың ашылуын қамтамасыз етеді
***
Доғалы протезді протездеу барысында оның екінші клиникалық кезеңінде, бекітілмеген тістемде, науқаста түйіскен білік биіктігі мен физиологиялық тыныштық жағдайындағы білікпен айырмашылығы нешеге тең://
+2 - 4 мм//
7 - 8 мм//
9 - 10 мм//
16 - 18мм//
24 - 25 мм
***
«Артикуляция» терминіне анықтама беріңіз. Мұндағы шайнау бұлшық еттері арқылы төменгі жақтың жоғары жаққа қатынасына қарағанда орын ауыстыруы : //
+барлық мүмкін болатын//
сагиттальды жазықтықта //
вертикальды жазықтықта //
горизонтальды жазықтықта//
трансверзальды жазықтықта
***
«Окклюзия» терминіне дұрыс анықтама беріңіз://
+тіс қатарының немесе жеке топ тістердің және сол немесе басқа уақыт аралығында түйісуі//
төменгі жақтың бекітілмеген жағдайында тіс қатарының түйісуі//
төменгі жақтардың жоғарғы жаққа қарағанда барлық мүмкін болатын түйісулер//
трансверзальды жазықтықта төменгі жақ сүйегінің қозғалысы //
вертикальды жазықтықта төменгі жақ қозғалысы
***
Доғалы протез жасағанда, рет бойынша окклюзионды білікті шақтап кигізу нешінші клиникалық кезеңге жатады ://
бесінші//
+екінші//
үшінші//
бірінші//
төртінші
***
Доғалы протездің бекітілуі (фиксация) дегеніміз не://
шайнау және сөйлеу функциясы барысында тұрақтылығы//
жақтың статика және динамикасында протездің беріктігі//
+жақтың статикасында (тыныштық жағдайында) протездің беріктігі//
тек жұтыну кезінде протездің тұрақтылығы//
сөйлеу функциясы барысында тұрақтылығы
***
Доғалы протездің стабилизациясы тұрақтануы дегеніміз не://
жақтың статика және динамикасында протездің беріктігі//
шайнау функциясы барысында тұрақтылығы//
тек жұтыну кезінде протездің тұрақтылығы//
+жақтың динамикасында протездің беріктігі//
протездің сөйлеу кезінде тұрақтылығы
***
Төменгі жақтың қай функциональды жағдайынан барлық шайнау қозғалыстары басталады және аяқталады://
артқы окклюзиядан //
бүйір окклюзиядан //
алдыңғы окклюзиядан //
+орталық окклюзиядан//
қатынасты физиологиялық тыныштықтан
***
Екінші клиникалық кезеңде бекітілмеген тістеммен науқастарда анықтаймыз...: //
+жақтардың орталық окклюзиясын емес ,орталық қатынасын анықтаймыз //
жақтардың артқы ретрузивті қатынасты //
жақтардың бүйір сол жақ қатынасты// //
жақтардың алдыңғы қатынасты//
бүйір оң жақ окклюзияны
***
Жақ сүйегінің орталық қатынасын анықтайтын барлық әдістерін мынандай топқа бөлуге болады: //
динамикада және тыныштықта//
орталық және эксцентриялық//
+статикалық және функциональды//
окклюзионнды және артикуляциялық//
морфологиялық және функциональды
***
Жақтардың орталық қатынасын анықтағанда, қай әдістердің негізінде тұрақтылық принципі жатыр: //
+статикалық//
динамикалық//
функциональдық//
эксцентриялық//
артикуляционды
***
Жақтардың орталық қатынасын алтын қима циркульмен анықтайтын статикалық әдісті қай автор ұсынды://
Бынин Б.Н.//
Вудсворд//
+Юпитц//
Haber//
Гизи
***
Орталық окклюзияда көз бұрышы мен ауыз бұрышы арасындағы арақашықтығы, мұрын ұшы мен иек арасындағы арақашықтыққа тең болады деген қағиданы қай автор ұсынған:
Бынин Б.Н.//
+Вудсворд//
Юпитц//
Haber//
Гизи
***
Мұрынерін қатпарының айқындылығына қарап, беттің төменгі үшінші бөлігінің биіктігін қай автор анықтаған: //
Бынин Б.Н.//
Вудсворд//
Юпитц//
Haber//
+Гизи
***
Жақтың орталық қатынасының биіктігін гнатодинамометрдің ең жоғары көрсеткіші арқылы анықтаған://
Бынин Б.Н.//
Вудсворд//
Юпитц//
+ Haber//
Гизи
***
Жақтың орталық қатынасын анықтайтын қай әдістің негізінде мына принцип жатыр: беттің дұрыс пішіні, еріндердің еркін жабылуы, қысымсыз, мұрынерін және иек қатпарлары әлсіз айқындалған, ауыз бұрыштары сәл түсіріңкі: //
статикалық//
функциональды//
антропометриялық//
+анатомо-физиологиялық//
функциональды-физиологиялық
***
Жоғары жақтағы фронтальды бөлікте біліктің биіктігі нешеге тең болуы керек://
0,5 см//
1,0 см//
+1,5 см//
2,5 см//
3,0 см
***
Жоғары жақтағы бүйір бөлігінде біліктің биіктігі нешеге тең болуы керек://
1 – 2 мм //
3 – 4 мм //
+5 – 7 мм//
15 – 17 мм//
25 – 27 мм
***
Доғалы протездің бекітілмеген тістемде протеотикалық жазықтығын жасау барысында қай аппарат қолданылады: //
Харченко С.және Б.К. Костур аппараты//
+Шварц сызғыштары, Ларин аппараты //
Шварц сызғыштары және Зайцев В.П.//
Шварц каппасы, Найш аппараты//
Ларин аппараты және Найш
***
Доғалы протездің протетикалық жазықтығын фронтальді бөлігінде қалыптастыру барысында ол қандай сызықпен паралельді болу қажет: //
сүйір сызығымен//
көзқарашығының ортасында//
+көзқарашығының сызығымен //
мұрынқұлақ сызығымен//
камперлі жазықтықта
***
Бүйір бөлігінде протетикалық жазықтықта бюгельді протезді қалыптастыруда, ол паралельді болу қажет:
сүйір сызығы//
көзқарашығының ортасында//
көзқарашығының сызық //
мұрынқұлақ сызығы//
+камперлі жазықтықта
***
Мұрыннқұлақ және көзқарашығының сызықтары бойынша білік беткейінің паралельдігіне жеткеннен кейін, осы аппарат көмегімен сипап тегістеу қажет: //
Харченко С.В.//
Зайцев В.П.//
Б.К. Костур//
Ларин//
+Найш
***
Физиологиялық тыныштық жағдайында, төменгі жақтың вертикальды өлшемін анықтау үшін
(мұрын ұшы және иек) екі нүкте арасында қолданылады: //
Блек гнатодиномометрін //
+Копейкинің циркулін //
Ларин аппаратын //
Бегг-техниканы//
эстезиометр
***
Құйылған кламмер кеңейген және қалыңдаған болады, соңына қарай тарылады және жіңішкереді, бұның салдарынан оның қандай қасиеті артады://
фиксациясы//
қаттылық//
+майысқақтық//
стабилизация//
тірек функциясы
***
Кламмерледің қай түрі, терең жарақаттайтын тістемі бар науқаста түйісуге кедергі жасап, тістемді көтереді: //
+ көпшынжырлы шендеуіш//
Бонихорт //
Джексон//
Бонвиль//
Роуч
***
Доғалы протездің конструкциясын жоспарлағанда, парадонт ауруы бар науқаста окклюзионды беткейдің қозғалысын біркелкі және байсалды сырғануын қамтамасыз ету қажет қай қозғалыста: //
+ барлық мүмкін қозғалыста //
тек ортаңғы//
алдыңғы //
бүйір //
артқы
***
Окклюзионды төсем үшін жасанды орынның (ложа) түбін жасаған кезде ,оған қандай пішін беруі керек://
+ сферикалық, ал түбі тіс өсіне перпендикулярлы//
овальды, ал түбі шайнау күшіне перпендикулярлы//
сферикалық, ал түбі сагитальдыкүшке перпендикулярлы//
квадратты, расположение дна в произвольном направлении//
сферикалық, ал түбі трансверзальды күшке перпендикулярлы
***
Окклюзионды төсемнің жасанды орнының сферикалық формасының түбі, әсер етуінде сырғуын қамтамасыз етеді:
вертикальды күш және тістің артық салмағының болуына әсер етеді//
+бүйірлік күш және тістің қозғалуын сақтап тұрады//
трансверсальды күш және тістің артық салмағының болуына әсер етеді //
сагитальды күш, тістің қозғалуын сақтап тұрады//
шайнау қысымы және оны деформацияланудан сақтайды
***
Қолайлы доғалы протезді тұрақтану үшін, әртүрлі шайнау қозғалысын атқаруын кламмердің осы бағытта орналасуымен қол жеткіземіз:
нүктелік//
сагитальды //
+тегіс жазықтықта//
диагональды//
трансверсальды
***
Тіреп – ұстаушы кламмердің қандай элементі кіші азу тістер мен үлкен азу тістердің төмпешігінің аралық жүлгесінде орналасқан, және парадонт тінінің шайнау қысымын вертикальды құрылымына таратуға арналған: //
+окклюзионды төсем //
вестибулярлы иық//
оральды иық//
өсінді//
денесі
***
Азу тістер қисаюында, дистальды жағынан тіс қатарларының ақауының шектелуінде, шайнау қысымының оптимальды таралуында окклюзионды төсемді қай жақта орналастырады:
+екі жағынан медиальды, дистальды //
барлық окклюзионды беткейінен //
ұрттық бетінде //
тек медиальды жағынан //
тек дистальды жағынан
***
Үлкен азу тістерде, шектелген тіс қатарының шеттік ақауында және дистальды қисаюының алдын алу үшін , окклюзионды төсемді қай беткейде орналастырады: //
екі жағынан медиальды, дистальды //
барлық окклюзионды беткейінен //
ұрттық бетінде //
+тек медиальды жағынан //
тек дистальды жағынан
***
Қандай ауруларда ескеру қажет етеді доғалы протезбен жоқ тістерді қалпына келтіру жән қалған табиғи тістердің барлығын шендеу : //
+парадонт ауруларында//
тіс қатарларының деформацияларында//
тіс - жақ жүйесінің ақаулары //
СТЖБ дисфункциясы //
декомпенсирленген тістердің аса қажалуы
***
Қандай ауруларда окклюзияаралық кеңістіктің болмауы, тісальвеолярлы ұзару салдарынан доғалы протездің конструкциясын жоспарлауы қиындық туғызады: //
парадонт ауруларында//
+тіс қатарының деформациясында//
тіс –жақ жүйесінің ақауларында//
СТЖБ -ның дисфункциясында//
тістің декомпенсирленген аса қажалуында
***
Доғалы протез каркасының сызбасы, оны үлгілеу және балауызды репродукциясын металлға ауыстыру, осы әдістен кейін жасалуы тиіс: //
+параллелометрден кейін//
дублирования қосарланған үлгіден кейін//
суперғаныштан үлгі құюдан кейін//
отқатөзімді үлгі жасау //
орталық окклюзияны анықтау
***
Доғалы протез каркасының сызбасы, оны үлгілеу және балауызды репродукциясын металлға ауыстыру, осы әдістен кейін жасалуы тиіс: //
ғаныштан үлгі құю, суперқаныштан дублирования қосарланған жасау//
орталық окклюзияны ғаныштан жасалған үлгіде анықтау //
+параллелометрияны отқатөзімді үлгіде жасау //
параллелометрияны ғаныштан жасалған үлгіге жасау //
отқатөзімді үлгі жасау
***
Ауыз қуысында доғалы протездің кламмерлерінің тірек тістермен алғашқы байланысқан протез бөлігі орнына дейін, кейінірек окклюзионды төсеммен негіздің өз орнына орналасу қозғалысы қалай аталады://
+протез ену жолы //
протез шығу жолы//
протез конструкциясын жоспарлау//
протез конструкциясын тиімді таңдау //
алмалы – салмалы конструкциясымен тиімді протеу
***
Ауыз қуысынан доғалы протездің негізін протез бөлігі орнынан алу сәтінен тірек тістер мен кламмерлердің байланысы толық айырылуынан кейін қозғалысы қалай аталады://
протез ену жолы //
+протез шығу жолы //
протез конструкциясын жоспарлау//
протез конструкциясын тиімді таңдау //
алмалы – салмалы конструкциясымен тиімді протез
***
Окклюзионды төсеммен иықтың жоғарғы қатты бөлігі орналасу қажет: //
экваторда//
+межевой сызығынан төмен //
межевой сызығынан жоғары//
қызылиек қырына жақын //
окклюзионды беткейге жақын
***
Иығының эластикалық бөлігі орналасады://
экваторда//
сызық аралығынан жоғары//
+сызық аралығынан төмен//
қызылиек жиегіне жақын//
окклюзиялық беткейіне жақын
***
Кламмердің серітпелі бөлігінің орналасатын орнын неге байланысты тандайды?//
альвеолярлы өсіндінің тіс жоқ жердегі бөлігінің еніне//
альвеолярлы өсіндінің тіс жоқ жердегі бөлігінің биіктігіне//
тістің анатомиялық экваторына//
тістердің осін жартылай//
+тереңдігіне
***
Тісте кламердің серітпе бөлігінің аяғыының орналасу нүтесі аталады://
Шолу сызығы//
қызылиек жиегімен//
тістің экваторымен//
окклюзиялық//
+ретенциялық
***
Тісте кламердің серітпе бөлігінің аяғының орналасу нүтесі айқындалады://
пышақ арқылы//
штифт арқылы//
графитикалық ұстайтын бөлігімен//
химиялық қаламмен//
калибірлеуші дискпен
***
Тісте кламмердің серітпелі бөлігінің сонындағы нүктенің орналасуын анықтау қажет://
сызық аралық пен калибровкалық стержінімен тығыз байланысып, ал дисктің қабырғасы тіс беткейіне жанаспау керек//
+калибровкалық стержін мен аралық сызық тығыз байланысып, ал дисктің қабырғасы тіс беткейінде//
калибровкалық стержін мен окклюзиялық беткейі тығыз байланысып, ал дисктің қабырғасы аралық сызықта//
графитті стержінмен аралық сызық пен қызылиек жиегін белгілеу//
химиялық қаламмен тереңдігін белгілеу
***
Жұқа, құрғақ шырышты қабат және шырыш асты қабаты айқын емес кезінде кандай консистенцияда қалыптық масса қолданғанда оның компессиясына және әрі қарай протез асты ауыруына алып келеді://
сұйық//
аққыш//
+қою//
эластикасы жоғары//
пластикасы жоғары
***
Тіреп – ұстап тұратын кламмердің конструкциясын таңдаған кезде, тірек тістерге әр тіс сауытының аса шығыңқы бөлігінде ,таңдалған қисаюда сызық сызады, бұндай сызықты тағы қалай атайды:
аралық//
+шолу//
қызылиектік//
экваторлық//
ретенциялық
***
Параллелометрдің қай әдісінде, тіреп – ұстап тұратын кламмердің орнасуын анықтап, шайнау қысымы тістің бойлық өсі бойынша беріледі,: //
логикалық әдіс//
таңдамалы әдіс //
еркін әдіс //
тіс өсінің көлденең орташа еңкейюін анықтау әдісі //
+ тіс өсінің бойлай орташа еңкейюін анықтау әдісі
***
Параллелометрдің қай әдісінде, қажет емес көлденең компонентінің қысымы максимальды төмендеп, тіреп – ұстап тұратын кламмердің орнасуы анықталады: //
логикалық әдіс//
таңдамалы әдіс //
еркін әдіс //
тіс өсінің көлденең орташа еңкейюін анықтау әдісі //
+ тіс өсінің бойлай орташа еңкейюін анықтау әдісі
***
Күлу аймағындағы тістердің тіреп – ұстап тұратын кламмерді орнастыру қажет кезінде, параллелометрдің қай әдісі қолданады: //
+логикалық әдіс//
таңдамалы әдіс //
еркін әдіс //
тіс өсінің көлденең орташа еңкейюін анықтау әдісі //
тіс өсінің бойлай орташа еңкейюін анықтау әдісі
***
Эстетикалық мақсатпен, шолу сызығы тірек тістердің мойын бөлігін максимальды жақындату үшін параллелометрдің қай әдісі қолданады: //
+логикалық әдіс//
таңдамалы әдіс //
еркін әдіс //
тіс өсінің көлденең орташа еңкейюін анықтау әдісі //
тіс өсінің бойлай орташа еңкейюін анықтау әдісі
***
Эстетикалық мақсатпен, шолу сызығы тірек тістердің мойын бөлігін максимальды жақындату үшін параллелометрдің логикалық әдісінде қолданады://
сол жағынан//
оң жағынан//
+ артқы жағынан//
нольдік//
алдыңғы жағынан
***
Шолу сызығы шайнау тістердің тіл жағына қарай қисайған, ретенционды аумақты үлкейту үшін, көтеру қажет параллелометрдің логикалық әдісінде қолданады: //
+сол//
оң//
артқы//
нольдік//
алдыңғы
***
Тістердің ретенционды аймағында жеткілікті реттелуі, параллометірдің логикалық әдісінде мүсіннің бүйір жағына қарай (оңға немесе солға) еңкеюінің дәрежесі қай тістерде://
сол жақ бүйір жағында//
+оң жақ бүйір жағында //
бүкіл тіс қатары жағында //
сол жақ алдыңғы жағында //
оң жақ фронтальды жағында
***
Төменгі жақта доғалы протезді тексергенде доғасы мен таңдайдың шырышты қабатының арасындағы саңылаудың көлемі (Рузуддинов бойынша)://
0,1мм//
0,3мм //
+0,5мм//
1,1мм//
2мм
***
Доғалы протезді шақтау кезінде каркастың балансын тексергенде қолдарымен қайда басу керек://
доғаға//
ершікке//
жасанды тістерге//
+окклюзионды төсемдерге//
тіреп-ұстаушы кламмерлердің иыктарына
***
Неге доғалы протез каркасының балансын тексергенде, қолымен ершікке емес, окклюзионды төсемге басу керек://
ершік пластмассалы негіз қабатына арналған үдеме мүсінделуі және серпімділік теңестірілу әсері үшін//
ершік пластмассалы негіз қабатына арналған үдеме мүсінделуі және серпімділік теңестірілмеу әсері үшін //
+ ершік пластмассалы негіз қабатына арналған үдеме мүсінделуі және каркас кезеңінде теңестірілуі үшін//
ершік пластмассалы негіз қабатына арналған үдемесіз мүсінделуі және серпімділік теңестірілмеу әсерінен
ершік пластмассалы негіз қабатына арналған үдеме мүсінделеді, бірақ қалыңдықтың жеткіліксіздігінен теңестірілмейді
***
Доғалы протездің каркасын шақтап отырғызу кезеңінде окклюзионды төсемнің кламмерлері өз орнында қалай орналасу тиіс://
альвеола аралық биіктігін көтерінкі жерінде//
окклюзионды жазықтық деңдейінде орналасқан жерінде//
окклюзионды жазықтық деңдейінен төмен орналасқан жерінде //
альвеола аралық биіктігін аса қатты көтерінкі жерінде//
+тістемді жоғарлатпай, тіс-антогонисттермен тығыз байланыста болған жерінде
***
Окклюзионды қарым-қатынас бақылау каркастың тірек элементтері доғалы протезді окклюзияға әкеледі://
+окклюзияның барлық түрінде//
орталық/
алдыңғы//
бүйір//
артқы
***
Доғалы протездің ершік бөлігі протез орнының шырышты қабатына бірыңғай толық жабысуы төменгі жақта тіссіз альвеолярлы өсіндінің қай түріне жатады (В.Н. Емельянов бойынша)://
+бірінші//
екінші//
үшінші//
төртінші//
бесінші
***
Доғалы протездің ершік бөлігі дистальды жылжып кетуі төменгі жақта тіссіз альвеолярлы өсіндінің қай түріне жатады (В.Н. Емельянов бойынша)://
бірінші//
+екінші//
үшінші//
төртінші//
бесінші
***
Доғалы протездің ершік бөлігі медиалды жылжып кетуі төменгі жақта тіссіз альвеолярлы өсіндінің қай түріне жатады (В.Н. Емельянов бойынша)://
бірінші//
екінші//
+үшінші//
төртінші//
бесінші
***
Төменгі жақтағы доғалы протездің ершік бөлігін дистальды жылжытатын күшті жою үшін://
+тірек тістерді алдында тұрған тістермен бір блокқа біріктіру керек//
құрылымға үзіліссіз кламммерді қосу керек//
тірек тістер санын көбейту керек//
ершік ұзындығын азайту керек//
ершік ұзындығын көбейту керек
***
Төменгі жақтағы доғалы протездің ершік бөлігін медиальды жылжытатын күшті жою үшін://
тірек тістерді алдында тұрған тістермен бір блокқа біріктіреді//
+ құрылымға үзіліссіз кламммерді қосу//
тірек тістер санын көбейту//
ершік ұзындығын азайту//
ершік ұзындығын көбейту
***
доғалы протездің шеткі ершік бөлігінің биомеханикалық сараптама берілгені бойынша шырыш қабатының сезінетін қысым әр бөлікте біркелкі емес://
+ең азы – тірек тісінің маңы; ең үлкені – айдаршық соңы//
ең азы – айдаршық соңы, ең үлкені- тірек тісінің маңы//
ең азы – тірек тісінің маңы; ең үлкені – айдаршық ортасында//
бірдей аз қысым және тірек тістің маңы және ершік асты//
бірдей үлкен қысым және тірек тістің маңы және ершік асты //
***
Aстыңғы доғалы протездің ершігінің қысымы біркелкі емес, ең бірінші альвеолярлы өсіндінің (ершік асты) семуіне әкеледі://
дистальды бөлікте//
айдаршық ортасында//
тілдік ойыспен//
тірек тістерге жақын//
вестибулярлы ойыспен
***
Төменгі жақ доғалы протездің шеткі ершігін жағымсыз вертикальды қысымының түсіуі://
+көп тірек тістер арасындағы қысымды тарту//
аз тірек тістер арасындағы қысымды тарту //
жасанды тістер енін ұлғайту//
ершік ұзындығын азайту//
ершік ұзындығын көбейту
***
Төменгі жақ доғалы протездің шеткі ершігін жағымсыз вертикальды қысымының түсуі://
аз тірек тістер арасындағы қысымды тарату//
+ақырғы тірек тістерде медиальды окклюзионды төсемде//
жасанды тістер енін ұлғайту//
ершік ұзындығын азайту//
ершік ұзындығын көбейту
***
Төменгі жақ доғалы протездің шеткі ершігін жағымсыз вертикальды қысымды түсіруі://
+бөлшектелген қысым//
жасанды тістер енін ұлғайту //
ершік ұзындығын азайту//
ершік ұзындығын көбейту//
жасанды тістер көп саны
***
Доғалы протезде тік тіректер болып://
+тіреп-ұстаушы кламмер жатады//
окклюзионды төсем жатады //
дробительный қысым жатады //
ершік жатады //
доға жатады
***
Доғалы протезде тікелей емес бекітпелер болып табылады://
тіреп – ұстап тұратын кламмерлер //
+ окклюзионды төсемдер//
дробители нагрузки//
ершік //
доға
***
Доғалы протезде тікелей емес бекітпелер болып табылады://
тіреп – ұстап тұратын //
+үздіксіз кламмерлер //
дробители нагрузки//
ершік //
доға
***
Егер доғалы протездің каркасы үлгіде бүкіл талаптарға сай, ал ауыз қуысында кішкене кемшіліктері болса (протез балансы, доғаның шырышты қабатқа тығыз байланысы) онда мүмкін ://
деформацияны крампонды қысқыштармен дұрыстау//
қайтадан каркасты бастапқы қалыптан жасау//
қайта заново провести дублирование супергипсовой модели//
+ шақтап кигізу көшірме қағазбен өткізу//
жөндемеу, одан әргі протездеуге әсер етпейді
***
Доғаның деформацияға ұшырауы таңдайға көп жетпеуі, окклюзионды төсемелердің дұрыс емес орналасуы немен байланысты болуы мүмкін: //
+құяр алдында каркастың балауызды репродукциясын ұқыпсыз қатынас //
отқатөзімді үлгіге каркасты үлгілеу //
суперғанышты үлгінің көшірмелеу (дублированием) //
құйманы отқатөзімді үлгіге//
екі қабатты қалыпты алу //
***
Доғаның деформацияға ұшырауы таңдайға көп жетпеуі, окклюзионды төсемелердің дұрыс емес орналасуы, құйманы отқа төзімді үлгіде құю жағдайында, немен байланысты болуы мүмкін: //
отқатөзімді үлгіге каркасты үлгілеу //
суперғанышты үлгінің көшірмелеу (дублированием) //
+каркасты құйғанда металл отыруы //
құйманы отқатөзімді үлгіде//
екі қабатты қалыпты алу //
***
Доғалы протездің каркасын шақтап кигізу кезеңінде, оны протез орны бөлігіне қойып, таңдалған енгізу жолын сақтай отырғаннан кейін://
+каркастың дезинфекциясы //
кламмердің орналасу дәлдігін бағалау//
электролитикалық тәсілмен каркасты тегістеу//
окклюзионды төсеме орналасу дәлдігін бағалау //
тіс антагонистермен окклюзионды қарым - қатынасын тану
***
Доғалы протездің төменгі каркасын шақтап кигізу кезінде тексеру қажет://
+доғаға үзбелердің қатынасын //
каркасты тегістеу дәлдігін//
жасанды тістердің түсінің сәйкестігін//
альвеолярлы өсіндінің ершікке тығыз жабысуын//
тіс антагонистермен окклюзионды қарым - қатынасын
***
Доғалы протез каркасының қиындатып қойылуы себебі болуы мүмкін: //
+тірек тістердің металдың тірек тістердің попадание металла в поднутрение опорных зубов//
отқа төзімді үлгіге каркасты модельдеу //
суперғанышты үлгінің көшірмелеу (дублированием) //
екіқабатты қалыпты қолдану //
отқа төзімді үлгіге құю
***
Бүйір тістердің парадонты қандай шамадан тыс күшті қабылдауға бейімделген://
алдыңғы //
сагиттальды//
+вертикальды//
горизонтальды//
трансверзальды
***
Шайнаудың қай түрінде, бүйір тістің ось ұзындығымен сәйкес, және біркелкі шұңқыр қабырғаларына таралады: //
алдыңғы//
сагиттальды//
+вертикальды//
горизонтальды//
трансверзальды
***
Альвеолярлы өсіндіде бүйір тістің қандай орналасуында, тіске түсетін шайнау жүгі , ось ұзындығымен сәйкес және біркелкі шұңқыр қабырғаларына таралады://тістің медиальды қисаюы//
тістің дистальды қисаюы //
тістің ұрттық қисаюы//
тістің тілдік қисаюы //
+перпендикулярлы
***
Жарылып кету, шытынау қаупін ескере отырып, еріксіз жақтың тістеп қусыруында (бруксизмде), осы сауытпен протездеу қолданбайды //
ситаллдармен//
+фарфорлармен//
пластмассалармен//
биокерамикамен//
металдыкерамикалармен
***
Төмен клиникалық сауыты және түбірі қалыптаспаған тістерге фарфорлы сауытты жасамайды:
+ұлпаны ашу қаупі бар//
пародонттың резервті қордағы күшінің бұзылуы//
пародонттың (барьерлі) кедергі күшінің бұзылуы//
альвеолааралық биіктікті қалпына келтіру мүмкіндігі болмағанда//
окклюзионды жазықтықты дұрыс емес қалпына келтіру қаупі
***
Пластмассалық сауыттар (бүгінгі таңда) негізінен осы ретінде қолданады://
тұрақты //
орын басушы//
+ уақытша //
анатомиялық//
қалпына келтіретін
***
Комбинирленген аралас жоғарғы фронтальды тістер штампталған каркаспен ең біріншікті кезекте мына тістер қатынасында көрсетілім: //
+терең күрек тістік кері жабылу//
ортогнатикалық протрузиямен бірге//
ортогнатикалық ретрузиямен бірге//
бипрогнатикалық//
тік
***
Комбинирленген аралас жоғарғы фронтальды тістер құйылған каркаспен мына тістер қатынасында қарсы көрсетілген:
+терең күрек тістік кері жабылу//
ортогнатикалық протрузиямен бірге//
ортогнатикалық ретрузиямен бірге//
бипрогнатикалық//
тік
***
Фарформен әрленген беткейі құйылған аралас сауытты қолдануы терең тістемдегі қиыншылығы неде://
фарфордың шытынау жарылу қаупі//
егелген тістің сыну мүмкіншілігі возможной поломки препарированного зуба//
+қатты тіндердің көп қабатын егеу қажеттілігі//
протездеу барысында ашық тістем даму қаупі//
егелетін тісте патологиялық қозғалғыштық даму қаупі
***
Терең тістем кезінде фарформен жалатылған құймалы аралас сауыттарды қолдану ненің әсерінен қиындайды?://
фарфор кестесінің қауіптілігі//
егелген тістің сынуы мүмкіндігі//
+қатты тіндердің көп бөлігінің қажалуының болуы//
протездеу кезінде ашық тістем даму қауіптілігі//
тісті егеу кезінде патологиялық қозғалғыштықтың даму қауіптілігі
***
Шайнау қысымын зерттейтін аппарат://
телерентгенография//
+гнатодинамометр//
осциллограф//
динамометр//
кимограф
***
Вебер бойынша бұлшықеттердің көлденең қиындысы 1 см² күштің жиырлуы тең болады://
+10 кг//
30 кг//
40 кг//
50 кг//
20кг//
***
Тіс ұлпасымен периодонттың өмірсүру қабілеттілігін анықтайтын аппарат://
+ЭОД -2, ЭОМ – 3//
Denta port//
Various//
Vector//
ЛАКК-02
***
Тістердің тұрақтылық деңгейін анықтайтын аппарат://
ЭОД – 2//
Пульпотест//
+Периотест//
Параллелометр//
Апекс – локатор
***
Миотонометрді ортопедиялық стоматологияда қолданылады://
шайнау бұлшықеттерінің тонусын стимуляциялау үшін//
бұлшықеттың биоэлектрлік белсенділігін анықтау үшін//
шайнау бұлшықетінің тонусын анықтау үшін//
ұлпаның өмір қабілеттілігін анықтау үшін//
пародонт төзімділігін анықтау үшін
***
Тіндердің микроциркуляторлы жағдайын зерттеу үшін шайнау аппараты қолданылады://
гнатодинамометр//
ЭОД – 2, ЭОМ – 3//
электромиограф
+ЛАКК – 02//
Периотест
***
Әр тістердің жағдайын схемалы-сызуларын корсетеді://
одонтопародонтограмма//
телерентгеннограмма//
ортопантомограмма//
реопародонтограмма//
осциллограмма
***
Тістердің қозғалғыштығы неше түрге бөлінеді:\\
2 дәреже//
3 дәреже//
+4 дәреже//
5 дәреже//
6 дәреже
***
Қан тамырлардың қабырғаларының жағдайын – тонусын, қозғалу дәрежесін, эластикасын зерттеу әдісі://
+реопародонтография//
фотоплетизмография//
электромиография
эхоостеометрия//
полярография
***
Парадонт тіндерінің қанайналысы мен қантолуын, тіндердің тығыздығының оптикалық озгерісінің негізін қалай зерттейміз://
+фотоплетизмография//
реопародонтография
электромиография//
эхоостеометрия//
полярография
***
Парадонтта гиппоксияның айқындылығы және қалпына келіп тотығатын жағдайын зерттеу әдісі.//
+полярография//
эхоостеометрия//
электромиография//
реопародонтография//
фотоплетизмография
***
Сүйек тінінің тығыздығын зерттеу әдісі://
полярография//
периотестметрия//
+эхоостеометрия//
ортопантомография
фотоплетизмография
***
Жақты максимальды ерікті қысқа |-тіс антогонистерге қысым күшін өлшеу әдісі|://
полярография//
эхоостеометрия//
периотестметрия//
реопародонтография//
+гнатодинамометрия
***
Қызылиектің қантамырларының функциональды жағдайын және бағалау ангиоархитектоникасы://
электромиография//
жалпы қан анализі//
+қызылиектің биомикроскопиясы//
Қызылиектін гистологиялық зерттеу//
Үшеселі компьютерлі томография
***
Пародонттың функционалды жағдайын және тірек тістердің жағдайын бағалау әдісі://
одонтопародонтография//
реопародонтография//гнатодинамометрия//
+периотестметрия//
Эхоостеометрия
***
Қанның иммуннологиялық анализі//
қан ұюына қан анализі//
+цитологиялық зерттеу//
Қанның серологиялық анализі//
Қанның серологиялық анализі
***

Приложенные файлы

  • docx 17650142
    Размер файла: 296 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий