referati


Тема 1. Теоретичні засади адміністративного менеджменту
Теорія ідеальної організації М. Вебера.
Сучасні концепції адміністративного менеджменту.
Критика концепції адміністративного менеджменту.
Управлінський бюрократизм.
Проблеми й перспективи розвитку адміністративного менеджменту в умовах хаосу та невизначеності.
Адміністративний менеджмент в різних ділових культурах та цивілізаціях: вплив національних традицій, культури та менталітету.
Теорія адміністративно-державного управління.

Тема 2. Система адміністративного менеджменту та апарат управління
Система адміністративного управління (Administrative Management System – АМS).
Категорії адміністративного менеджменту.
Структура АМS. Рівні формування АМS.
Адміністративний менеджмент у бізнес-організаціях (business administration), державних органах влади, некомерційних та громадських організаціях (public administration).
Адміністрація (апарат управління) як орган адміністративного управління та суб'єкт адміністративного менеджменту, її форми, завдання, функції та структура.
Менеджер-адміністратор як ключовий елемент системи адміністративного управління та суб'єкт адміністративного менеджменту.

Тема 3. Планування в адміністративному менеджменті
Сутність адміністративного планування. Цільовий підхід до планування.
Принципи адміністративного планування.
Методичні основи адміністративного планування.
Стратегічне та оперативне планування.
Короткотермінові та оперативні плани.

Тема 4. Організовування праці підлеглих та проектування робіт
Організування структури адміністрації.
Делегування повноважень.
Централізація та децентралізація управлінських повноважень в апараті управління.
Конкретизація відповідальності.
Методологічні основи проектування організаційних структур адміністративного управління.
Фактори, які впливають на процес проектування. Процедура проектування організаційних структур адміністративного управління.
Горизонтальний, функціональний розподіл праці та вертикальна спеціалізація адміністративного управління.
Рівні адміністративного управління.
Департаменталізація в апараті управління. Види департаменталізації.
Концепція проектування роботи.

Тема 5. Мотивування працівників апарату управління
Форми мотивування адміністративних працівників.
Запобігання демотивації.
Роль посадових окладів, надбавок, доплат та премій у мотивуванні апарату правління.
Нетрадиційні підходи до мотивування працівників апарату управління.
Побудова систем стимулювання адміністрації.
Особливості мотивування державних службовців.

Тема 6. Контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті
Контроль в адміністративному менеджменті.
Особливості та умови контролювання адміністративної діяльності.
Зміст адміністративного та виконавчого контролю.
Адміністративні стандарти.
Інструменти адміністративного контролю. Бюджетний контроль, адміністративний аудит, статистичне спостереження, особисте спостереження, доповідь, звіт, нарада.
Особливості регулювання адміністративної діяльності в організації. Регулювання як спосіб усунення відхилень і недоліків адміністративної діяльності.

Тема 7. Адміністративні методи управління
Методи адміністративного менеджменту та їх класифікація.
Організаційно-розпорядчі та адміністративно-розпорядчі методи
Регламентація управління. Види регламентів. Методика розробки регламентів.
Сучасні підходи до розробки регламентів.
Особливості регламентації у сфері обслуговування.
Документаційне, інформаційне, правове, кадрове і технічне забезпечення системи адміністративного менеджменту. Адміністративне діловодство в організації.
Природа адміністративної влади. Персоналізація та персоніфікація влади.
Типологія керівників і підлеглих.

Тема 8. Управлінські рішення в системі адміністративного управління
Види управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту.
Створення системи комунікацій і інформаційного забезпечення організації.
Побудова комунікаційних мереж в апараті управління.
Форми прийняття управлінських рішень адміністрацією.
Характеристика систем виконання управлінських рішень.

Тема 9. Сучасні технології адміністративного менеджменту
Види та форми інформаційних систем в адміністративному менеджменті.
Процесний підхід в адміністративному менеджменті.
Адміністративні ноу-хау.
Адміністрування бізнес-процесів.
Адміністративний менеджмент та концепція «бережливого виробництва».
Інтеграція системи адміністративного менеджменту з автоматизованою системою управління організацією (ЕКР-системи).
Адміністративний менеджмент і системи управління якістю за стандартами ISO.

Тема 10. Модернізація та розвиток адміністрування в організації
Поняття та основні етапи вдосконалення адміністрування.
Концепція контроллінгу, її основні компоненти.
Реінженіринг, його етапи.
Управління стратегічними змінами на підприємстві.
Модернізація адміністрування в організації. Методи модернізації і розвитку (організаційні, економічні, соціальні).
Основні напрями і перспективи розвитку адміністративного менеджменту.
Фактори, що впливають на процес розвитку адміністративного менеджменту.
Позиції розвитку адміністративного менеджменту.

13PAGE 14315


13 PAGE \* MERGEFORMAT 14415

Приложенные файлы

  • doc 17646672
    Размер файла: 62 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий