vypravlena kontrolna zao.zavdannya2.8bo

8

Завдання №1
Студент відпрепарував квітку і визначив, що вона має маточку, утворену одним плодолистком, тож гінецей ...
А. Апокарпний простий
В. Апокарпний складний
С. Ценокарпний
D. Синкарпний
Е. Паракарпний

Завдання №2
Для фіксації матеріалу дослідником були зібрані суцвіття представників родини Asteraceae – Calendula officinalis та Chamomilla recutita. Вкажіть назву суцвіть цих рослин - ...
А. Щитки
В. Головки
D. Кошики
С. Колоски
Е. Зонтики

Завдання №3
Загербаризувавши Padus racemosa студент визначив, що її безлисті суцвіття знаходяться на верхівках пагонів, галузяться моноподіально, не завершуються квіткою, тому характеризуються як ...
А. Термінальні, голі, ботричні, відкриті
В. Пазушні, фрондозні, цимозні, закриті
С. Пазушні, голі, ботричні, закриті
D. Інтеркалярні, голі, цимозні, відкриті
Е. Термінальні, голі, цимозні, закриті

Завдання №4
Формуючи колекції соковитих плодів були відібрані також супліддя моркви, ананасу і шовковиці, утворені ...
А. Складовими щільного суцвіття
В. Складовими однієї квітки
С. Тільки апокарпним гінецеєм
D. Тільки ценокарпним гінецеєм
Е. Гіпантієм однієї квітки

Завдання №5
Квітка Capsella bursa pastoris має чотири тичинки довгі і дві короткі, тобто андроцей ...
А. Багатобратній
В. Багатосильний
С. Двосильний
D. Двобратній
Е. Чотирисильний

Завдання №6
У лабораторії для отримання стійкого до умов середовища і генетично більш різноманітного, життєздатного потомства, обрано розмноження ...
А. Вегетативне
В. Нестатеве
С. Статеве
D. Чергування поколінь
Е. Клонування
Завдання №7
Садівник вирішив розмножити Аllium сера і використав для цього
А. Бульби
В. Коренебульби
С. Відсадки
D. Кореневища
Е. Цибулини

Завдання №8
Щоб створити високопродуктивні види рослин використовують методи клітинної біотехнології. Назвіть вид, який був створений таким же способом.
А. Скополія карнолійська
В. Жовтушник розлогий
С. Раувольфія зміїна
D. Буркун лікарський
Е. Родовик лікарський

Завдання №9
Серед рослин відділу Голонасінні є представники, для яких притаманне вегетативне розмноження. Виберіть таку рослину.
А. Гінкго дволопатеве
В. Саговник звичайний
С. Модрина сибірська
D. Сосна звичайна
Е. Ефедра хвощова

Завдання №10
У справжніх судинних рослин присутні спеціалізовані тканини – ксилема та флоема. Вкажіть рослину, що не має названих тканин.
А. Хвощ гігантський
В. Плаун булавовидний
С. Зозулин льон
D. Чоловіча папороть
Е. Хвощ польовий.


Завдання №11
Під час мікроскопії епідерми одного з видів хвоща, дослідник побачив дрібні, не заглиблені продихи, що розміщені чотирма рядами у борозенках. Це характерно для:
А. Хвоща польового
В. Хвоща болотного
С. Хвоща зимуючого
D. Хвоща річкового
Е. Хвоща рябого

Завдання №12
Щитник чоловічий застосовується у медицині у зв’язку з його глистогінною дією. Яка частина цієї рослини використовується з метою отримання таких ліків?
А. Уся надземна частина
В. Спори
С. Листки
D. Кореневище
Е. Стебло


Завдання №13
На відшаруваннях гірських порід оселилися лишайники Lecanora dispersa. До якої екологічної групи вони належать?
А. Епіксили
В. Епігеїди
С. Кочуючі
D. Епіліти
Е. Епіфіти

Завдання №14
У флорі України зустрічається багато видів рослин родини Хвощових. Який з наведених представників цієї родини не росте в Україні?
А. Хвощ дібровний
В. Хвощ гігантський
С. Хвощ болотний
D. Хвощ рябий
Е. Хвощ лісовий

Завдання №15
Частина життєвого циклу Папоротеподібних – гаметофіт. Яке з даних тверджень не стосується гаметофіт цих рослин?
А. Це рослина на якій утворюються гамети
В. Утворюється внаслідок проростання спори
С. Являє собою серцевидну пластинку діаметром 5мм з архегоніями та антеридіями
D. Являє собою зелений пагін із стеблом і філоїдами
Е. Має ризоїди

Завдання №16
Лишайники визначають як симбіотичний організм, у складі якого присутні гриби та водорості. Що позитивного отримує мікобіонт цього організму від фітобіонту?
А. Вуглекислий газ
В. Воду
С. Кисень
D. Органічні речовини
Е. Мінеральні солі

Завдання №17
Осінній листопад має пристосувальне значення. Яка мета такої адаптації?
А. Захист від охолодження
В. Захист від паразитичних комах
С. Захист від надлишкової втрати вологи
D. Захист від поїдання листків тваринами, які особливо голодні взимку
Е. Захист від хвороботворних бактерій

Завдання №18
Корінь – вегетативний орган рослини, притаманний переважній більшості вищих рослин. Яка з наведених нижче функцій не притаманна кореню?
А. Проведення поживних речовин
В. Фотосинтез
С. Накопичення поживних речовин
D. Синтез амінокислот
Е. Вегетативне розмноженняЗавдання №19
Кореневий чохлик утворюється каліптрогенним шаром апікальної меристеми і є складовою частиною кореневої зони поділу. Яка з наведених характеристик не притаманна кореневому чохлику?
А. Утворення кореневих волосків
В. Захист меристематичних клітин
С. Виділення слизу;
D. Наявність зерен оберігального крохмалю;
Е. Реакція на гравітацію.


Завдання №20
Стебла рослин та їх видозміни можуть використовуватися як сировина у фармацевтичній промисловості. З якою метою використовуються цибулини морської луківки?
А. Як кровоспинний засіб
В. Як ранозагоюючий засіб
С. Як жарознижувальний засіб
D. Як сечогінний засіб
Е. Як заспокійливий засіб


Варіант №21
Листки олеандра майже однаково освітлюються з різних боків. Внаслідок цього палісадна паренхіма розміщена як під верхньою, так і під нижньою епідермою, а кількість продихів на обох поверхнях приблизно однакова. Подібний тип листка визначають як:
А. Колатеральний
В. Біколатеральний
С. Радіальний
D. Ізолатеральний
Е. Дорсивентральний


Завдання №22
Залежно від типу листків, у них по-різному розташовані продихи. Якого типу є листки, якщо продихи у них розташовані як у складі верхньої, так і у складі нижньої епідерми?
А. Амфістоматичний
В. Ізолатеральний
С. Гіпостоматичний
D. Біколатеральний
Е. Епістоматичний


Завдання №23
Квітки представників родини Brassicaceae мають хрестовидні чашечку і віночок, чотирьохсильний андроцей і відповідають за будовою формулі:
А.
·
·Ca4+4 Co2+2 A4 G(5)
B. *
· Co3+2 A9+1
C. *
·
· Ca2+2 Co4 A 4+2G(2)
D. *
· Ca8 Co3+5 G1
E.
· Ca3+3 G2

Завдання №24
На польовій практиці студентом була загербаризована рослина, що має почергові, черешкові, перистоскладні, із прилистками листки; квітки метеликового типу зібрані у суцвіття китицю, плід - біб. Усі ці ознаки свідчать про належність виду до родини ...
А. Cucurbitaceae
B. Solanaceae
C. Brassicaceae
D. Malvaceae
E. Fabaceae

Завдання №25
Під час польової практики студенти часто зустрічали трав'янисту однорічну рослину з родини Polygonaceae, що має слабкі, лежачі стебла, прості еліптичні листки з коротким черешком і прозорим, загостреним розтрубом. Квітки дрібні, біло-зеленуваті, розташовані по 2-5 у пазусі листків. Це характерно для ...
А. Polygonum hydropiper
B. Polygonum aviculare
C. Polygonum persicaria
D. Rumex confertus
E. Rumex acetosa


Завдання №26
На занятті з ботаніки при вивчення рослин з родини Ericaceae особливу увагу звернули на вид, у якого листки короткочерешкові, лінійні, із загорненими донизу краями, зверху - шкірясті, бурувато-зелені, зісподу – рудо-повстисті. Такі ознаки має ...
А. Arctostaphylos uva-ursi
B. Ledum palustre
C. Vaccinum vitis-idaea
D. Vaccinum oxycoccus
E. Vaccinum myrtillus


Завдання №27
Розбираючи загербаризовані лікарські рослини з родини Vacciniaceae студент відібрав рослину, що має короткочерешкові, шкірясті, еліптичні листки з виїмчастою верхівкою, загорнутими донизу краями, темними крапчастими залозками з нижньої сторони листка. Такі ознаки характерні для ...
А. Oxycoccus palustris
B. Vaccinium myrtillus
C. Ledum palustre
D. Vaccinium vitis-idaea
E. Arctostaphylos uva-ursi


Завдання №28
Переробку деревини Сinnamomum camphora використовують для отримання камфори і камфорної олії, а також з цією метою беруть пагони...
А. Ephedra distachya
B. Artemisia absinthium
C. Crataegus sanquinea
D. Abies sibirica
E. Ledum palustre

Завдання №29
Перед студентом поставлено завдання знайти рослину для складання жовчогінного збору. Для цього він зібрав суцвіття густих складних щитків маленьких кошиків із лимонно-жовтою черепитчастою обгорткою і жовтими трубчастими квітками. Ці суцвіття належать ...
А. Crataegus sanquinea
B. Achillea millefolium
C. Helichrysum arenarium
D. Ledum palustre
E. Hypericum perforatum

Завдання №30
Дослідник проводив опис загербаризованої рослини - Plantago major та відмітив, що його листки прості розеткові, довгочерешкові, з піхвою, цілокраї ...
А. Широкояйцевидні чи еліптичні, з 3-7 дугастими жилками, що виступають з нижньої сторони пластинки
B. Пальчастолопатеві, з 3-7 дугастими жилками, що не виступають з нижньої сторони пластинки
C. Видовжено-овальні, з 4 парами прямих жилок, що не виступають із нижньої сторони пластинки
D. Перистолопатеві, з 11 дугастими жилками, що не виступають із нижньої сторони пластинки
E. Широкояйцевидні чи еліптичні, з 2 дугастими жилками, що виступають з нижньої сторони пластинки

Завдання №31
Суцвіття Chamomilla recutita має головні діагностичні ознаки загального ложа кошиків, а саме...
А. Напівкулясте, порожнисте, опушене
B. Кулясте, порожнисте, голе
C. Конічне, виповнене, залозисте
D. Конічне, порожнисте, опушене
E. Конічне або напівкулясте, порожнисте, голе

Завдання №32
Серед паркових насаджень студент отримав завдання визначити однодомне дерево з білою корою. Листки і гілочки з численними смоляними залозками, суцвіття - сережки: чоловічі - довгі пухкі, жіночі - короткі щільні, плоди - дрібні горіхи із двома крильцями. Дані ознаки дозволяють віднести рослину до роду ...
A. Juglans
B. Rhamnus
C. Frangula
D. Betula
E. Quercus

Завдання №33
Дослідник має визначити дворічну рослину, у якої є коренеплід; стебла ребристо-борознисті, порожнисті; листки багаторазово-перисторозсічені, черешок із піхвою; суцвіття - складний зонтик; плід - двомерикарпій. Такі ознаки характерні для рослин родини ...
А. Аріасеае
B. Clusiaceae
C. Fabaceae
D. Solanaceae
E. Lamiaceae


Завдання №34*
Серед наведеного нижче переліку організмів оберіть такі, що можуть розмножуватися за участю зооспор.
Водорості
Гриби
Плауни
Папороті
Мохи

Завдання №35*
Лишайники розмножуються за допомогою спеціальних утворень, які складаються з гіфів гриба, що оплітають кілька клітин водоростей. Такі утворення називаються:
Соредії
Соруси
Гаусторії
Емергенці
Ізидії

Завдання №36*
Щеплення – особливий спосіб штучного вегетативного розмноження, який полягає у трансплантації живця на іншу, стійку до несприятливих умов рослину. Зрощення живця з такою рослиною відбувається завдяки
Поділу клітин епідерми
Діяльності камбію
Діяльності первинної меристеми
Діяльності провідних тканин
Діяльності вторинної меристеми

Завдання №37
Для збереження холодостійкості сортовий вид яблуні прищепили до дикого виду. Вкажіть, що у рослинництві називають щепленням?
Розмноження рослин частиною вегетативного органа рослини (кореня або стебла), що має декілька бруньок
Приживлення вегетативного органа однієї рослини на другу
Уведення в рослину антибактеріальних препаратів
Злиття центральної клітини зародкового мішка з одним із сперміїв пилкового зерна
Здатність рослинного організму відновлювати цілий організм з його частини

Завдання №38
У квіткових рослин чоловічі статеві клітини, що розвиваються в антеридіях позбавлені органоїдів руху – джгутиків, і тому є нерухомими. Як називаються такі нерухомі чоловічі статеві клітини?
Зигоспори
Сперматозоїди
Гетероцисти
Спермії
Гіменофори

Завдання №39
Оберіть ознаки, які вказують на те, що зав'язь маточки займає нижнє положення:
А. Квітколоже увігнуте, гінецей ценокарпний, вільний
В. Квітколоже плоске, квітка біляматочкова
С. Квітколоже увігнуте, гінецей монокарпний, вільний
D. Квітколоже увігнуте, гінецей апокарпний, вільний
Е. Квітколоже увігнуте, гінецей ценокарпний, зростається з квітколожем

Завдання №40
Оберіть суцвіття, яке відповідає опису: суцвіття складне, має пониклу головну вісь, яка несе дихазій з одностатевих квіток.
А. Однобічна китиця наперстянки
В. Поникла китиця черемхи
С. Сережки берези
D. Колос подорожника
Е. Тирс кінського каштану.

Завдання №41
У зав'язі маточки квіткових рослин утворюється насінний зачаток. Які структури входять до його складу?:
А. Нуцелус
В. Мікроспорангії
С. Інтегументи
D. Мікропіле
Е. Пилкові трубки.

Завдання №42
У рослинному світі існують різні види розмноження. Які види розмноження зустрічаються у нижчих рослин?:
А. Вегетативне розмноження
В. Спороутворення
С. Усі відповіді вірні
D. Статевим шляхом
Е. Брунькування

Завдання №43
Лишайники - широко розповсюджені рослини. Людина використовує лишайники як:
А. Усі відповіді вірні
В. Корм для тварин
С. Продукт харчування
D. Добрива
Е. Лікарську сировину

Завдання №44
Вивчається організм, клітини якого не містять хлоропластів мають ядро, хітин у клітинній оболонці та запасний полісахарид глікоген у цитоплазмі. Значить, це
А. Лишайник
В. Гриб
С. Водоросль
D. Архібактерія
Е. Ціанобактерія

Завдання №45
Про що свідчить відсутність лишайників у певній місцевості?
А. Про забруднення навколишнього середовища хімічними речовинами
В. Про нестачу вологи у навколишньому середовищі
С. Про нестачу поживних елементів в ґрунті
D. Про надлишок вологи у навколишньому середовищі
Е. Про нестачу освітлення


Завдання №46
Листки рослини, що досліджується, прості, без черешків та прилистків, мають піхву, жилкування паралельне, краї листків цілісні. Такі листки характерні для рослин з родини:
Лаврові
Жовтцеві
Гарбузові
Злакові
Коноплеві

Завдання №47
До переліку рослин родини Лаврові випадково потрапила рослина з іншої родини. Визначте її.
Коричник китайський
Коричник цейлонський
Лимонник китайський
Сасафрас білуватий
Камфорне дерево

Завдання №48
Внаслідок того, що у складі остудника голого міститься велика кількість сапонінів, його призначають як сечогінний та відхаркувальний засіб. З цією метою використовують:
Суцвіття
Корені
Насіння
Траву
Плоди

Завдання №49*
Однією з діагностичних ознак родини є характеристика плоду. Так, рослинам з родини Polygonaceae притаманний плід - . . .
Горіхоподібний
Псевдомонокарпний
Ценокарпний
Кістянковидний
Апокарпний


Завдання №50
До родини Polygonaceae належить велика кількість однорічних та багаторічних трав. Вкажіть однорічну рослину, пагони і квітки якої багаті на дубильні речовини, рутин та інші флавоноїди.
Ревінь пальчастий
Гречка їстівна
Гірчак зміїний
Щавель кислий
Щавель кінський


Завдання №51
Яка екологічна приуроченість сухоцвіту багрового?
А. Росте на добре зволожених болотистих місцевостях
В. Росте у воді
С. Прибережна рослина
D. Рослина тропічного лісу
Е. Рослина сухих місць зростанняЗавдання №52
Оберіть з наведеного переліку рослин ті, що занесені до Червоної книги України:
А. Сухоцвіт багновий
В. Головатень звичайний
С. Арніка гірська
D. Череда трироздільна
Е. Подорожник великий

Завдання №53
Оберіть з переліку рослин родини Айстрові ті, що використовують для одержання інуліну:
А. Соняшник однорічний
В. Соняшник бульбистий (топінамбур)
С. Полин звичайний
D. Цмин пісковий
Е. Ромашку лікарську

Завдання №54
Які речовини важливі для народного господарства і медицини, накопичуються у насінні соняшника однорічного?
А. Алкалоїди
В. Глікозиди
С. Ефірні олії
D. Дубильні речовини
Е. Жирні олії

Завдання №55
Екологічна приуроченість полину таврійського:
А. Рослина сухих степів
В. Рослина росте у зволожених місцях
С. Рослина живе у воді
D. Лісова рослина
Е. Рослина крейдяних відшарувань

Завдання №56
Вкажіть латинську назву багна болотного.
А. Calluna vulgaris
В. Vinca minor
С. Ledum palustre
D. Atropa belladonna
Е. Vaccinium myrtillus

Завдання №57
Пижмо звичайне або дика горобинка належить до родини:
А. Lamiасеае
В. Solanасеае
С. Asteraceae
D. Rosaceae
Е. Liliaceae

Завдання №58
Для отримання рутину дослідник зібрав софори японської
А. Кору
В. Квітки у фазі бутонізації
С. Листя
D. Плоди
Е. Насіння


Завдання №59
М'ята перцева - Mentha piperita зустрічається:
А. По всій Україні
В. Лише у культурі
С. У Карпатах
D. На Поліссі
Е. В Криму.
Завдання №60
Відпочиваючи у лісі, студент зірвав конвалію травневу. Жилкування листкової пластинки у цією рослини дугове. У яке суцвіття зібрані квітки?
А. Волоть
В. Завійка
С. Зонтик
D. Початок
Е. Китиця


Завдання №61
Аналіз хімічного складу насіння рослини з родини Juglandaceae виявив переважну кількість у ньому .
Жирних олій
Ефірних олій
Білків
Вуглеводів
Мінеральних речовин


Завдання №62
Життєвий цикл рослини неодмінно залежить від дії чинників, інтенсивність та зміна яких у часі регулярно повторюється (наприклад, спека, дощ, снігопад, приливи, відливи). Такі чинники відносяться до...
A. Періодичних
B. Неперіодичних
C. Катастрофічних
D. Спорадичних
Е. Епізодичних


Завдання №63
Деякі лікарські види, а саме: Plantago major, Chamomilla recutita, Taraxacum officinalis, є рудеральними бур'янами, а також до цього переліку входить...
A. Echinacea purpurea
B. Polygonum aviculare
C. Helianthus annuus
D. Anethum graveolens
E. Atropa belladonna


Завдання №64
До гербарних зразків культивованих видів потрапили пустирні рудеральні бур'яни, а саме:Melilotus officinalis, Artemisia vulgaris, Arctium lappa, Erigeron canadensis
A. Salvia officinalis
B. Echinacea purpurea
C. Papaver somniferum
D. Rubus idaeus
E. Urtica dioica


Завдання №65
Основна найдрібніша систематична геоботанічна одиниця, що являє собою сукупність подібних за комплексом ознак фітоценозів, називається
A. Природною рослинністю
B. Рослинною асоціаціє
C. Групою асоціацій
D. Рослинною формацією
E. Типом рослинності

Завдання №66
Ареал, що характеризується рівномірним розподілом виду чи видів по всій території називають ...
A. Дезюнктивним
B. Суцільним
C. Вікарним
D. Пантропічним
E. Стрічковидним


Завдання №67
Область поширення рослин, що займають різні ареали або трапляються у межах одного ареалу, але у різних екологічних умовах, називають.ареалом.
A. Ендемічним
B. Роз'єднаним
C. Заміщаючим
D. Суцільним
Е. Вікарним

Завдання №68
Історично сформоване, стійке рослинне угрупування, що займає певну територію з однотипними ґрунтово-кліматичними умовами називають
A. Рослинністю
B. Фітоценозом
C. Флорою
D. Екосистемою
E. Популяцією

Завдання №69
Встановлено, що флора України не виходить за межі однієї з флористичних областей, а саме...
A. Австралійської
B. Неотропічної
C. Палеотропічної
D. Капської
E. Голарктичної

Завдання №70
Згідно розподілу рослинності на території України встановлено, що найбільш поширений тип рослинності є...
A. Ліс
B. Степ
C. Луки
D. Болото
E. СолончакиЗавдання №71
Характерною ознакою представників родини Rosaceae є наявність у їх квіток п’ятичленного віночка. Назвіть рослину цієї родини, у якої віночок складається з чотирьох пелюсток.
Груша звичайна
Аронія чорноплода
Родовик лікарський
Суниці лісові
Малина звичайна

Завдання №72
У наведеному нижче переліку представників родини Rosaceaе визначте рослину, яка має плід багатокістянку.
А. Черемха звичайна
В. Шипшина травнева
С. Терен колючий
D. Малина звичайна
Е. Мигдаль звичайнийЗавдання №73
Трава рослини з родини Хрестоцвіті містять серцеві глікозиди (еризимін, еризимозид), у зв’язку з чим застосовується у вигляді настойки або настою при серцевій недостатності, порушеннях кровообігу, гіпертонії, стенокардії, тощо. Назвіть цю рослину.
Хрін звичайний
Жовтушник розлогий
Грицики звичайні
Талабан польовий
Гірчиця чорна

Завдання №74
У якої лікарської рослини родини Asteraceae у суцвітті кошик всі квітки жовті , язичкові, двостатеві.
А. Taraxacum officinale
В. Bidens tripartita
С. Tussilago farfara
D. Tanacetum vulgare
Е. Arnica Montana

Завдання №75
У квіткових рослин чоловічим гаметофітом є :
А. Зародковий мішок
В. Плодолисток
С. Пилкове зерно
D. Насінний зачаток
Е. НуцелусТести, позначені «*» передбачають декілька правильних відповідей

Приложенные файлы

  • doc 17628470
    Размер файла: 177 kB Загрузок: 6

Добавить комментарий