vypravlena kontrolna zao.zavdannya2. 8bo

1
Досліджується гриб примітивної будови, без справжнього міцелію, з одножгутиковими зооспорами та гаметами. Такий гриб належить до відділу:
А. Зигомікоти
В. Хітридіомікоти
С. Оомікоти
D. Аскомікоти
Е. Базидіомікоти

Завдання №2
Було встановлено, що квітка рослини має зигоморфний віночок, який складається з п’яти пелюсток: одна верхня пелюстка - вітрило, дві бічних - весла, і дві, що утворюють човник. Це вказує, що вид відноситься до родини ...
A. Asteraceae
В. Solanaceae
С. Brassicaceae
D. Fabaceae
Е. Tilliaceae

Завдання №3
Представники відділу Бріофіти не мають справжніх органів, які притаманні насінним рослинам. Як називаються бічні хлорофілвмістні вирости Бріофітів, що є аналогами листків?
А. Філоїди
В. Філодії
С. Ризоїди
D. Філокладії
Е. Гаусторії

Завдання №4
Спостерігаючи за життєвим циклом розвитку вищої рослини було встановлено, що гаметофіт морфологічно більш диференційований і розвинений, живиться та існує самостійно, а спорофіт розвивається і живиться за рахунок гаметофіту. Це вказує на приналежність виду до відділу ...
A. Мохоподібних
B. Хвощеподібних
C. Плауноподібних
D. Папоротеподібних
Е. Голонасінних

Завдання №5
У колосках пшениці виявлено паразитичний гриб, який утворив склероції замість зернівок. Склероції чорно-фіолетового кольору, на розломі – світлі. Лабораторний аналіз виявив у них наявність алкалоїдів. Яким грибом уражена пшениця?
А. Ріжками
В. Сажковим грибом
С. Іржастим грибом
D. Мукоровим грибом
Е. Фітофторою

Завдання №6
Проводячи фенологічні спостереження за розвитком вищої рослини, яка не має коренів та судин, було помічено чітко виражене чергування поколінь - домінуючого статевого (гаметофіту) і редукованого безстатевого (спорофіта). Це свідчить, що рослина належить до відділу
А. Голонасінні
B. Хвощеподібні
C. Мохоподібні
D. Плауноподібні
E. Папоротеподібні

Завдання №7
Щоб проникнути у клітини водоростей гриб повинен утворити гаусторії. Яку функцію вони виконують ?
А. Поглинають воду із клітин водоростей
В. Забезпечують розмноження
С. Постачають органічні речовини до клітин водоростей
D. Поглинають органічні речовини із клітин водоростей
Е. Постачають кисень у клітини водоростей

Завдання №8
Частиною життєвого циклу Папоротеподібних є спорофіт. Яка з наведених ознак не притаманна спорофіту цих рослин?
А. Це гаплоїдне покоління
В. Молоді листки равликоподібно скручені
С. Являє собою домінуюче покоління
D. Має великі листки
Е. Спорангії зібрані у соруси та вкриті індузієм

Завдання №9*
Рослини можуть запилюватися біологічними агентами - комахами, птахами, ссавцями, людиною, та використовувати абіотичні чинники: ...
А. Світло
В. Воду
С. Температуру
D. Вітер
Е. Ґрунти

Завдання №10
Один з типів галуження стебла полягає у тому, що головний пагін увесь час росте з верхівкової бруньки, а бічні – з бічних, причому верхівковий ріст гальмує бічний. Цей тип галуження притаманний:
А. Мохам
В. Ліщині
С. Плавунам
D. Модрині
Е. Пальмі

Завдання №11
Наявність кореневих волосків є однією з анатомічних особливостей кореня більшості рослин. У яких рослин кореневі волоски відсутні?
А. Верблюжа колючка
В. Дуб
С. Суниці
D. Ряска
Е. Горох

Завдання №12
Щоб створити високопродуктивні види рослин в Україні використовуть методи клітинної біотехнології. Назвіть вид який був створений таким способом.
А. Скополія карнолійська
В. Жовтушник розлогий
С. Раувольфія зміїна
D. Буркун лікарський
Е. Родовик лікарський

Завдання №13*
Корінь – вегетативний орган рослини, притаманний переважній більшості вищих рослин. Яка з наведених нижче функцій не притаманна кореню?
А. Проведення поживних речовин
В. Фотосинтез
С. Накопичення поживних речовин
D. Синтез амінокислот
Е. Вегетативне розмноження

Завдання №14
Фікобіонт лишайників складається з:
А. Зелених водоростей
В. Базидіоміцетів
С. Евгленових водоростей
D. Аскоміцетів
Е. Діатомових водоростей


Завдання №15
У покритонасінних двосім’ядольних рослин корінь змінює свою будову з первинної анатомічної на вторинну. Чим зумовлене це явище?
А. Перебудовами флоеми
В. Активізацією метаболізму
С. Утворення камбію і фелогену
D. Накопиченням поживних речовин
Е. Появою додаткових коренів

Завдання №16
Корінь – в основному підземний вегетативний орган рослин з особливостями анатомії та морфології. Яка з наведених характеристик притаманна кореню?
А. Наявність листків
В. Відсутність вузлів
С. Наявність генеративних бруньок
D. Інтеркалярний ріст
Е. Наявність міжвузлівЗавдання №17
Плющ має чіпке стебло, яке піднімається над поверхнею. Як називається пристосування у цієї рослини, завдяки яким стебло здатне чіплятися за опору?
А. Присоски
В. Вусики
С. Батоги
D. Причіпки
Е. Гіфи

Завдання №18
Розбираючи квітку конвалії звичайної студент відмітив, що вона складається з шести білих пелюсток, що зрослися у кулясто-дзвоникувату оцвітину. Така оцвітина ...
А. Проста чашечковидна
B. Проста віночковидна
C. Подвійна
D. Подвійна з віночковидною чашечкою
E. Подвійна з чашечковидним віночком

Завдання №19
Вкажіть формулу квітки гірчака почечуйного.
А. *
·
· P5 A8 G(3)
B. *
·
·P5 A6 G(3)
С. *
·
· P5 A9 G(3)
D. *
·
· P4-5 A6-8 G(2-3)
Е. *
·
· P6 A9 G(3)

Завдання №20
Деякі представники родини Rosaceae містять у своєму складі глюкозиди. Такою рослиною є . . .
Глід криваво-червоний
Родовик лікарський
Аронія чорноплода
Перстач прямостоячий
Горобина звичайна

Завдання №21
Aloe arborescens має соковиті листки. Це є підтвердженням того, що рослина пристосована до перенесення нестачі ґрунтової та атмосферної вологи, тобто є- ...
A. Мезофітом
B. Гігрофітом
С. Ксерофітом
D. Стебловим сукулентом
E. Листковим сукулентом

Завдання №22
Багаторічну трав'янисту рослину з підкласу Ліліїди зібрали на заболочених луках України. Рослина висотою 1 метр, з великим повзучим, звивистим кореневищем рожевого кольору, яке містить глікозид акорон, листки цілісні мечовидні, довжиною до 120 см, суцвіття – початок. Це -
А.Пирій повзучий
В.Лепеха звичайна
С.Чаполоч пахуча
D. Купина багатоквіткова
Е.Алое деревовидне
Завдання №23
З колекції плодів взято кулясту коробочку з шипами, яка розкривається трьома стулками, містить одну велику, темно-коричневу, блискучу насінину зі світлою матовою плямою. Таку коробочку має ...
А. Gossypium hirsutum
B. Papaver somniferum
C. Datura stramonium
D. Ledum palustre
E. Aesculus hippocastanum

Завдання №24
У деяких рослин утворюється супліддя. Вкажіть, для якої саме рослини це характерно?
А. Ананас
В. Буряк
С. Суниця
D. Малина
Е. Мак.

Завдання №25
Цією рослиною лікували ще у Стародавньому Єгипті. Полосканням рота настоєм цієї рослини усували зубні хвороби. Її використовують також у парфумерії. Це напівчагарник, має верхівкові колосоподібні суцвіття, квітки двогубі, з синьо-фіолетовим віночком, плід чотиригорішковий. Про яку рослину з родини губоквітних йдеться?
А. Материнка звичайна
В. Тим'ян звичайний
С. М'ята перцева
D. Меліса лікарська
Е. Шавлія лікарська

Завдання №26
До переліку родин з підкласу Диленіїди випадково потрапила родина з підкласу Каріофіліди. Визначте її.
Clusiaceae
Polygonaceae
Brassicaceae
Malvaceae
Sterculiaceae

Завдання №27
Внаслідок підвищення концентрації вуглекислого газу у повітрі, збільшується продуктивність рослин, що обумовлено...
A. Припиненням гутації
B. Прискоренням дихання
C. Збільшенням рівня транспірації
D. Уповільненням секреції
E. Інтенсифікацією фотосинтезу

Завдання №28
Вторинна анатомічна будова кореня Malus domestica характеризується певними ознаками. Яка з перелічених характеристик не належить до вторинної анатомічної будови?
А. Відсутність ендодерми;
В. Відсутність перидерми;
С. Наявність вторинної кори;
D. Розвинений центральний осьовий циліндр;
Е. Незначна корова частина.

Завдання №29
При вивчені квітки люпину звичайного виявлено простий монокарпний гінецей, який утворений...
А. Двома вільними плодолистками
В. Одним вільним плодолистком
С. Багатьма вільними плодолистками
D. Двома зрослими плодолистками
Е. Багатьма зрослими плодолистками.

Завдання №30
Ця рослина з родини пасльонових надзвичайно отруйна, проте, її спеціально розводять для одержання лікарської сировини. У неї квітки сидячі, з білим або жовтуватим віночком і фіолетовими жилками; плід - коробочка з кришечкою. Про яку рослину йдеться?
А. Тютюн пахучий
В. Паслін ндійський
С Дурман звичайний
D. Паслін солодко-гіркий
Е. Блекота чорна

Завдання №31
Аналіз хімічного складу насіння рослини з родини хрестоцвіті показав наявність глікозиду синігрину. Яку рослину було взято для дослідження?
А. Гірчицю чорну
В. Гірчицю білу
С. Редьку городню
D. Хрін звичайний
Е. Грицики звичайні.

Завдання №32
Черемха звичайна вважається отруйною рослиною внаслідок того, що всі частини цієї рослини, за виключенням оплодня, містять . . .
Глауцин
Адонітоксин
Цимарин
Дамасцеїн
Амігдалин

Завдання №33
Відхаркувальна, антимікробна, протизапальна, заспокійлива дія чебрецю повзучого обумовлені в основному, наявністю у ньому ефірної олії, до складу якої входять тимол, карвакрол, флавоноїди, камедь, гіркоти, тощо. Яка частина цієї рослини є джерелом отримання ефірної олії?
Корені
Трава
Плоди
Насіння
Суцвіття

Завдання №34
Взято трав'янисту рослину з родини Malvaceae, що використовується як відхаркувальний і обволікаючий засіб. Її листки 3- або 5-пальчастолопатеві, опушені. Квітки рожеві, зібрані у китицевидні суцвіття, плід - калачик. Отже, це..
А. Hibiscus syriacus
B. Lavatera thuringiaca
C. Malva sivestris
D. Althaea officinalis
E. Gossypium herbaceum

Завдання №35
Деякі гриби використовують у медицині як лікарську сировину. Який з наведених лікарських засобів отримують з такої сировини?
А. Параміцин
В. Циклоспорін
С. Уснінат натрію
D. Бінан
Е. Вітамін А

Завдання №36
Який вид рослини родини Селерові має плід - вислоплідник, який при дозріванні розпадається на 2 коричневих серповидних сплюснутих з обох боків ребристих мерикарпії?
A. Foeniculum vulgare
B. Carum carvi
C. Ammi visnaga
D. Coriandrum sativum
E. Daucus carota.

Завдання №37
Визначте особливості медичного застосування чистотілу великого.
А. Як фунгіцидний засіб
В. Протикашльовий засіб
С. Заспокійливий засіб
D. Лікування захворювань серця
Е. Лікування туберкульозу, захворювань шкіри, для виведення бородавок

Завдання №38
Рослини, які зростають в умовах помірного клімату і середнього зволоження, належать до такої екологічної групи рослин, як...
A. Теофіти
B. Гігрофіти
С. Мезофіти
D. Склерофіти
E Фанерофіти

Завдання №39
У деяких рослин з підкласу Диленіїди з метою отримання лікарських засобів використовують кору гілок і коренів. Такою рослиною є . . .
Theobroma cacao
Thea sinensis
Tilia cordata
Morus alba
Ficus caricaЗавдання №40
При зриванні кошиків жовтогарячого кольору на зламах порожнистих стебел рослини родини складноцвітних виступає білий молочний сік. Це характерно для ...
А. Valeriana officinalis
B. Melissa officinalis
C. Urtica dioica
D. Chelidonium majus
E. Taraxacum officinale

Завдання №41
Відокремлені від материнської рослини дочірні особини можуть розвиватися від якоїсь її частини: кореневищ, коренебульб, вкорінених низових пагонів, тощо. Такий вид вегетативного розмноження називається . . .
Сорментація
Живцювання
Партикуляція
Вегетація
Фрагментація

Завдання №42*
Серед наведеного переліку ознак рослин, що належать до класу Двосім’ядольних, знайдіть такі, що не притаманні представникам даного класу.
Жилкування листків перисте або пальчасте
Оцвітина, у більшості випадків, подвійна.
Осьові органи не мають камбію
Провідні пучки закритого типу, розташовані у центральному циліндрі дифузно
Стрижнева коренева система

Завдання №43
Проводячи фенологічні спостереження за особинами роду ефедра студент відмітив, що їх стебла сягають 5-15 см, нижня частина яких дерев'яніє і функціонує усе життя, а верхня представлена трав'янистими гілками, які кожного року відмирають, що характерно для...
A. Дерева
B. Напівкуща
С. Куща
D. Дворічної трави
E. Багаторічної трави

Завдання №44
Зневоднення субстрату призвело до того, що мохи впали в анабіоз, а папороті, голонасінні та покритонасінні рослини...
A. Посилили обмін речовин
B. Покращили свій стан
С. Загинули
D. Почали активно розмножуватися
Е. Уповільнили свій ріст

Завдання №45
Препарати, отримані на основі пирію повзучого (настій, відвар, водна витяжка, порошок) посилюють опірність тканин, поліпшують процеси регенерації ушкоджених слизових оболонок тощо. З якої частини рослини виготовляють ці лікарські засоби?
А. Кореневище
В. Трава
С. Насіння
D. Плоди
Е. Квітки

Завдання №46
Студент зібрав дуже видовжені стовпчики з приймочками із початків злаку, щоб використати їх як жовчогінний, сечогінний і кровоспинний засіб. Назвіть цей злак.
A. Panicum miliaceum
B. Secale cereale
C. Hordeum vulgare
D. Triticum aestivum
E. Zea mays

Завдання №47*
Організми нащадків, утворених внаслідок статевого розмноження у більшому чи меншому ступені відрізняються від батьківських особин за фенотипом та генотипом. Це пояснюється тим, що в основі даного виду розмноження лежить :
Комбінативна мінливість
Незалежне розходження хромосом при мейозі
Редукційний поділ
Мітотичний поділ
Непрямий поділ

Завдання №48
Рослину Cinnamomum cassia використовують з метою отримання ароматичної та пряної речовини для харчової промисловості. Для цього відбирають:
Листя
Плоди
Стебла
Насіння
Кору

Завдання №49
При досліджені п'яти гербарних зразків лікарських рослин було визначено, що одна з них відноситься до родини капустяних, а саме..
А. Urtica dioica
В. Rosa canina
С. Arctostaphylos uva-ursi
D. Erysimum canescens
Е. Polygonatum aviculare

Завдання №50
Проводячи фенологічні спостереження за особинами роду ефедра студент відмітив, що їх стебла сягають 5-15 см, нижня частина яких дерев'яніє і функціонує усе життя, а верхня представлена трав'янистими гілками, які кожного року відмирають, що характерно для...
A. Дерева
B. Напівкуща
С. Куща
D. Дворічної трави
E. Багаторічної трави

Завдання №51
Визначаючи діагностичні ознаки представників родини Fabaceae, студент допустив помилку. Знайдіть її.
Коренева система стрижнева з бульбочками азотфіксуючих бактерій
Квітки зигоморфні
Плід – стручок
Листки почергові, складні, з прилистками
Квітки зібрані у китиці

Завдання №52
Для фіксації зібрано квітки з хрестоподібними чашечкою і віночком, що відповідають формулі: *Са2+2Со4А2+2С(2). Тож ймовірніше, вид належить до родини ...
А. Еrісасеае
B. Маlvасеае
C. Rosaceae
D. Brassicaceae
E. Papaveraceae

Завдання №53
Спіруліна використовується як харчовий домішок та джерело повноцінного білка і вітамінів. До якої систематичної групи вона належить?
А. Зелені водорості
В. Ціанобактерії
С. Діатомові водорості
D. Гриби
Е. Лишайники

Завдання №54
Під час польової практики з ботаніки була заготовлена рослина з галузистим стеблом, заввишки до 2 м. Листки яйцеві, великі, у нижній частині стебла чергові, верхні попарно зближені. Один з попарно зближених листків більший, ніж інший; квітки поодинокі, пониклі. Плоди - чорні блискучі ягоди. Це:
А. Datura stramonium
В. Hyoscyamus niger
С. Atropa belladonna
D. Capsicum annuum
Е. Solanum laciniatum

Завдання №55
Плід рослин з родини Juglandaceae не має обгортки, його м’ясистий екзокарп опадає при дозріванні; насінину оточує товстий здерев’янілий ендокарп. Отож, цей плід –
Горіх
Псевдомонокарпна кістянка
Горішок
Кістянка
Багатогорішок

Завдання №56
Характерною ознакою представників родини Rosaceae є наявність п’ятичленної чашечки у квітки. Назвіть рослину цієї родини, у якої чашечка складається з чотирьох чашолистиків.
Шипшина травнева
Перстач прямостоячий
Глід криваво-червоний
Терен колючий
Горобина звичайна


Завдання №57
Назвіть рослину з родини Пасльонові, з листків якої отримують порошок, що застосовують як інсектицид.
А. Тютюн справжній
B. Паслін солодко-гіркий
C. Блекота чорна
D. Беладонна звичайна
E. Дурман звичайний

Завдання №58
Під час польової практики студенти часто зустрічали трав'янисту однорічну рослину з родини Polygonaceae, що має слабкі, лежачі стебла, прості еліптичні листки з коротким черешком і прозорим, загостреним розтрубом. Квітки дрібні, біло-зеленуваті, розташовані по 2-5 у пазусі листків. Це характерно для ...
А. Polygonum hydropiper
B. Polygonum aviculare
C. Polygonum persicaria
D. Rumex confertus
E. Rumex acetosa

Завдання №59*
Серед наведеного нижче переліку організмів оберіть такі, що можуть розмножуватися за участю зооспор.
Водорості
Гриби
Плауни
Папороті
Мохи
Завдання №60
Вивчається організм, клітини якого без хлоропластів мають ядро, хітин у клітинній оболонці та запасний полісахарид глікоген у цитоплазмі. Значить, це
А. Лишайник
В. Гриб
С. Водоросль
D. Архібактерія
Е. Ціанобактерія

Завдання №61
Які речовини, що використовуються у народному господарстві і медицині, накопичуються у насінні соняшника однорічного:
А. Алкалоїди
В. Глікозиди
С. Ефірні олії
D. Дубильні речовини
Е. Жирні олії

Завдання №62
До гербарних зразків культивованих видів потрапили пустирні рудеральні бур'яни, а саме:Melilotus officinalis, Artemisia vulgaris, Arctium lappa, Erigeron canadensis та
A. Salvia officinalis
B. Echinacea purpurea
C. Papaver somniferum
D. Rubus idaeus
E. Urtica dioica

Завдання №63
У якій лікарській рослині родини Asteraceae у суцвітті кошик усі квіти жовті , язичкові, двостатеві?
А. Taraxacum officinale
В. Bidens tripartita
С. Tussilago farfara
D. Tanacetum vulgare
Е. Arnica montana

Завдання №64
На пустирях часто зростає рудерал, що належить до родини пасльонові, має плід коробочку з кришечкою та отруйне насіння. Це
А. Capsicum annuum
B. Solanum dulcamara
C. Solanum tuberosum
D. Datura stramonium
E. Hyoscyamus niger

Завдання №65
У житті рослин спостерігається загальна закономірність чергування статевої - гаплоїдної і безстатевої - диплоїдної фаз розвитку. Гаплоїдне покоління переважає у:
А. Голонасінних
В. Хвощів
С. Плаунів
D. Папоротей
Е. Мохів

Завдання №66
Студенту потрібно вказати латинську назву барвінку малого.
А. Vinca minor
В. Ledum palustre
С. Atropa belladonna
D. Panicum miliaceaum
Е. Capsella bursa pastoris

Завдання №67
Довгокореневищним злаком, що бере участь в утвореннях лучної дернини, а також має лікарські властивості є
A. Кукурудза звичайна
B. Пирій повзучий
С. Овес посівний
D. Жито посівне
Е. Пшениця тверда

Завдання №68*
З переліку нижче наведених рослин визначте ті, підземні органи яких використовуються з метою отримання лікарських засобів.
Коноплі посівні
Алтея лікарська
Хрін звичайний
Звіробій звичайний
Багно звичайне

Завдання №69
З досліджених гербарних зразків лікарських рослин до родини Rosaceae належить:
А. Polygonum persicaria
В. Melilotus officinalis
С. Conium maculatum
D. Capsella bursa-pastoris
Е. Crataegus sanguinea

Завдання №70
Ефірну гірчичну олію з подразнюючою і протизапальною дією, виділяють з насінин представників роду...
А. Papaver
B. Prunus
C. Foeniculum
D. Capsella
E. Sinapis

Завдання №71
На дослідницькій ділянці висадили три саджанця обліпихи. Через декілька років тільки одне деревце було усіяне яскраво-жовтими плодами. На інших плодів зовсім не було, хоча квітували всі дерева. Це можна пояснити тим, що:
А. Обліпиха - багатошлюбна рослина
В. Для двох дерев умови несприятливі
С. Обліпиха-однодомна рослина
D. Обліпиха - дводомна рослина
Е. Квітки двох дерев не опилилися комахами

Завдання №72*
З наведеного нижче переліку рослин з підкласу Каріофіліди визначте представників, які мають суцвіття волоть.
Гречка їстівна
Щавель кінський
Мильнянка лікарська
Ревінь пальчастий
Гірчак зміїний

Завдання №73
Лікарською сировиною цмину піскового є
А. Суцвіття
В. Кореневища
С. Листя
D. Стебло
Е. Плоди

Завдання №74
До переліку тіньовитривалих рослин студент випадково включив світлолюбиву. Вкажіть її.
A. Верес звичайний
B. Ожина сиза
C. Плаун булавовидний
D. Конвалія звичайна
E. Сосна звичайна

Завдання №75
Настій плодів рослини з родини Селерові використовують для збудження апетиту; її ефірну олію – для поліпшення смаку і запаху ліків, у парфумерній та харчовій промисловості; плоди – як пряносмакову добавку у кулінарії, а молоду траву (кінзу) вживають у їжу як пряність. Отож, це рослина – . . .
Foeniculum vulgare
Apium graveolens
Anisum vulgare
Levisticum officinale
Coriandrum sativum
Тести, позначені «*» передбачають декілька правильних відповідей
15

Приложенные файлы

  • doc 17627322
    Размер файла: 175 kB Загрузок: 4

Добавить комментарий