vypravlena kontrolna zao.zavdannya2.14bo

1
Вуглеводи, що синтезуються внаслідок фотосинтезу в клітинах зелених рослин запасаються у вигляді крохмалю. У яких структурах клітин Мохоподібних накопичується цей полісахарид?
А. У апараті Гольджі
В. Хлоропластах
С. У включеннях
D. У клітинній стінці
Е. У цитоплазмі

Завдання №2
Гаплоїдна фаза життєвого циклу Хвойних характеризується:
А. Наявністю спорофіта
В. Утворенням зародка
С. Утворенням чоловічого та жіночого гаметофітів
D. Утворенням насінини та її проростанням
Е. Утворення шишок з мега - та мікроспорангіями

Завдання №3
Стебло гаметофіту вищої спорової рослини пряме, завдовжки 30см, густо вкрите цупкими лінійно-ланцетними листками (філодіями) з дуже загостреною верхівкою, коробочка ребриста. Це:
А. Плаун булавовидний
В. Сфагнум болотний
С. Плаун баранець
D. Зозулин льон
Е. Хвощ польовий

Завдання №4
Для рослин відділу Мохоподібні характерною ознакою є зміна поколінь у життєвому циклі: гаметофіта та спорофіта. Що являє собою гаметофіт цих рослин?
А. Листостебловий пагін
В. Коробочку на ніжці
С. Протонему
D. Архегонії та антеридії
Е. Передросток

Завдання №5
Траву та спори Плауна булавовидного використовують у медицині та фармації. Зокрема лікоподій застосовують для:
А. Примочок при шкірних захворюваннях
В. Обсипання пілюль
С. Лікування алкоголізму
D. Лікування гельмінтозів
Е. Зупинки кровотечі

Завдання №6
Сфагнові мохи мають здатність поглинати та утримувати велику кількість води. Це можливо завдяки наявності у них особливих клітин. Це клітини:
А. Асиміляційні
В. Ситоподібні трубки
С. Генеративні
D. Клітини-супутниці
Е. Гіалінові


Завдання №7
Сфагнум болотний проявляє антисептичну, ранозагоювальну, гігроскопічну дію, внаслідок чого застосовується у медицині. Які частини рослини використовують з цією метою?
А. Бруньки протонеми
В. Зелена частина дернини
С. Спори
D. Коробочки з ніжками
Е. Ризоїди

Завдання №8
Листки Плауна булавовидного шорсткі, дрібні, лінійні, густі, розташовані спірально на бічних пагонах. Такі листки називаються:
А. Філокладії
В. Філодії
С. Кладодії
D. Мікрофіли
Е. Стробіли

Завдання №9
У деяких Голонасінних рослин деревина позбавлена смоляних ходів, листки редуковані до червонуватих лусочок, а пагони, що несуть стробіли, розташовані дихазіально. Рослиною з такими ознаками є:
А. Тис ягідний
В. Гінкго дволопатеве
С. Ефедра двоколоса
D. Яловець звичайний
Е. Туя західна

Завдання №10
Зачаткові листки, що знаходяться у складі бруньки, у пазухах яких знаходяться зачаткові бічні бруньки, називаються:
А. Кладодіями
В. Філодіями
С. Філідіями
D. Примордіями
Е. Філокладіями

Завдання №11
Залежно від виду рослини число і розташування продихів у листках суттєво відрізняється. Назвіть рослину, листки якої не мають продихів.
А. Береза
В. Конюшина
С. Сосна
D. Півники
Е. Елодея

Завдання №12
Наявність кореневих волосків є однією з анатомічних особливостей кореня більшості рослин. У коренів яких рослин кореневі волоски відсутні?
А. Верблюжа колючка
В. Дуб
С. Суниці
D. Ряска
Е. Горох

Завдання №13
Важливою ознакою кореня є його здатність рости кінчиком униз. Ця реакція називається:
А. Позитивний фототропізм
В. Позитивний геліотропізм
С. Позитивний геотропізм
D. Арефлексія
Е. Позитивний хемотаксис

Завдання №14
Дослідник виявив, що у Convаllaria majalis квітки кулясто-дзвоникуваті, шестизубчасті, запашні
А. Рожево-білі, плід - червона ценокарпна кістянка
B. Рожеві, плід - синя кістянка
C. Зелено-білі, плід - чорна ягода
D. Жовті, плід - червона кістянка
E. Білі, плід - червона ягода

Завдання №15
Представник Polygonaceae відзначаються наявністю плівчастих прилистків, що зростаються у
А. Піхву
B. Філодій
C. Вусик
D. Розтруб
E. Кладодій


Завдання №16
Студент зібрав товсті, легкі, духмяні, рожеві на зламі, із добре вираженими, зближеними рубцями і придатковими коренями. Це підземні органи болотної рослини - ...
A. Polygonum bistorta
B. Acorus calamus
C. Nuphar lutea
D. Valeriana officinalis
E. Sanguisorba officinalis


Завдання №17
Для забезпечення вегетативного розмноження Allium sativum при основі квітконіжок утворює повітряні .
Цибулини
Вуса
Бульби
Кореневища
Колючки


Завдання №18
Для отримання з кори дубильних речовин студент вибрав однодомне дерево, що має плід жолудь і належить до родини ...
A. Fabaceae
B. Fagaceae
C. Betulaceae
D. Rhamnaceae
E. Juglandaceae
Завдання №19
Solanum tuberosum має на бульбах численні вічка - бруньки, які сидять у пазусі брівок, що є
А. Плівчастими лусками
B. Соковитими лусками
C. Листковими рубцями
D. Міжвузлями.
E. Листками

Завдання №20
Студент зібрав квітки представника з родини Scrophullariaceae, що мають двогубий віночок зі шпоркою. Назвіть цього представника.
А. Linaria vulgaris
B. Verbascum nigrum
C. Veronica officinalis
D. Latraea squamaria
E. Digitalis lanata

Завдання №21
Препаруючи андроцей трубчастої квітки Asteraceae, студент встановив загальну для родини ознаку: нитки п'яти тичинок приросли до трубки віночка, а лінійні пиляки
А. Зрощені в колонку
B. Спаяні в трубку
C. Вільні
D. З виростами
E. З клапанами

Завдання №22
Шишкоягоди Juniperus communis мають три гнізда з насінинами, що вказує на зрощення трьох ...
А. Мікроспор
B. Криючих лусок
C. Насінних лусок
D. Мікроспорофілів
E. Мікроспорангіїв

Завдання №23
Суцвіття Digitalis lanata відрізняється від суцвіть інших лікарських видів роду Digitalis наявністю пірамідальної, багатоквіткової, щільної китиці, а також тим, що...
А. Органи не опушені
B. Усі органи рясно і рівномірно опушені
C. Розсіяно опушена лише головна вісь
D. Опушені лише приквітки
E. Опушені лише квітки


Завдання №24
Для фіксації зібрано квітки з хрестоподібними чашечкою і віночком. Вони відповідають формулі: *Са2+2Со4А2+2С(2). Це свідчить про належність виду до родини ...
А. Еrісасеае
B. Маlvасеае
C. Rosaceae
D. Brassicaceae
E. PapaveraceaeЗавдання №25
У нижче наведеному переліку структур, завдяки яким відбувається процес нестатевого розмноження, оберіть такі, що здатні активно рухатися у воді за допомогою джгутиків.
Конідієспори
Зооспори
Аскоспори
Апланоспори
Базидіоспори

Завдання №26
У грибів спори безстатевого розмноження можуть утворюватися на спеціалізованих виростах міцелію –
Ізидіях
Конідієносіях
Столонах
Стилоїдах
Спорофілах

Завдання №27
На материнській рослині каланхое перисте можуть утворитися маленькі життєздатні дочірні рослинки з усіма вегетативними органами. Такий вид вегетативного розмноження називається . .
Окуліровка
Діаспорія
Копуліровка
Сорментація
Несправжнє живородіння

Завдання №28
Вкажіть, як називається частина вегетативного органа рослини (кореня або стебла), що має декілька бруньок і використовується для вегетативного розмноження?
Прищепа
Живець
Зигота
Плід
Підщепа

Завдання №29
Чоловічі гамети деяких рослин є нерухомими, оскільки не мають джгутиків. Назвіть ці рослини.
Хвощеподібні
Покритонасінні
Водорості
Папоротеподібні
Мохоподібні

Завдання №30
Залежно від кількості пелюсток, їх форми, характеру розвитку, зростання і розміщення, розрізняють віночки роздільно - і зрослопелюсткові, актиноморфні і зигоморфні. До актиноморфних роздільнопелюсткових віночків належать...
А. Лійковидні
В. Хрестовидні
С. Дзвониковидні
D. Трубчасті
Е. Язичкові


Завдання №31
Виберіть суцвіття, яке відповідає опису: просте з вкороченою і дещо розширеною віссю, на якій знаходяться квітки на дуже вкорочених квітконіжках.
А. Кошик
В. Завиток
С. Сережка
D. Головка
Е. Щиток
Завдання №32
Виберіть суцвіття, яке відповідає опису: суцвіття складне моноподіальне, на головній осі є бічні галузисті вісі, що закінчуються квітками на квітконіжках.
А. Складний щиток
В. Волоть
С. Складний зонтик
D. Складний колос
Е. Однобічна китиця

Завдання №33
У рослинному світі існують різні види розмноження. Які види розмноження зустрічаються у нижчих рослин?
А. Вегетативне розмноження
В. Спороутворення
С. Всі відповіді вірні
D. Статевим шляхом
Е. Брунькування

Завдання №34
Спіруліна використовується як харчова добавка. Вона є джерелом повноцінного білка і вітамінів. До якої таксономічної групи вона відноситься?
А. Зелені водорості
В. Ціанобактерії
С. Діатомові водорості
D. Гриби
Е. Лишайники

Завдання №35
До якого класу грибів відносяться види родів Penicillium та Aspergillum, які культивують для отримання антибіотиків, ферментів та інших біологічно активних сполук?
А. Сумчасті гриби
В. Базидіоміцети
С. Зигоміцети
D. Аскоміцети
Е. Дейтероміцети

Завдання №36
Тіло грибів складається з ниток міцелію. У якого гриба міцелій одноклітинний?:
А. Трутовик
В. Мукор
С. Пеніцил
D. Головня - сажка
Е. Аспергіл

Завдання №37
Для лікування серцево-судинної та нервової систем використовують камфору, яку отримують з камфорного дерева. З яких частин рослини отримують ці ліки?
Листки
Корені
Насіння
Плоди
Квітки


Завдання №38
Під час мікроскопічного дослідження стебла рослини виявлено провідні пучки закритого типу, розташовані дифузно у центральному циліндрі. Така будова провідної системи притаманна:
Папоротеподібним
Хвощевидним
Двосім’ядольним
Мохоподібним
Односім’ядольним


Завдання №39
Під час мікроскопії епідерми листка гірчака перцевого виявлені продихи, які складаються з двох продихових клітин, оточених трьома побічними, одна з яких менша за інші. Такий тип продихів вважають . . .
Діацитним
Анізоцитним
Аномоцитним
Парацитним
Тетрацитним


Завдання №40
У ході мікроскопії епідерми листка гірчака почечуйного знайдені структури, що виділяють секрет спочатку у простір між оболонкою і кутикулою видільних клітин, а після розриву кутикули – назовні. Знайдені структури є . . .

Лусочками епідерми
Емергенцями
Залозками
Гідатодами
Осмофорами

Завдання №41
У всіх частинах рослини Saponaria officinallis містяться сапоніни, але переважаюча кількість їх знаходиться у:
Листках
Коренях
Насінні
Стеблах
СуцвіттяхЗавдання №42
У складі протиастматичного курильного збору використовуються прості, опушені черешкові листки нерівномірно виїмчасто-зубчастим краєм. Мікроскопічне дослідження підтвердило, що ці листки належать представнику родини Solanасеае. Назвіть його.
А. Datura stramonium
В. Solanum nigrum
С. Atropa belladonna
D. Hyoscyamus niger
Е. Capsicum annuum

Завдання №43
Студент загербаризував гречку звичайну - однорічну рослину з червонуватим заввишки 30-70 см стеблом і серцевидними або серцевидно-стріловидними листками. Квітки білі або рожеві, двостатеві, пахучі, зібрані у китиці. Плід - псевдомонокарпний тригранний горішок. До якої родини належить дана рослина...
А. Еrісасеае
В. Polygonасеае
С. Маlvасеае
D. Вгаssісасеае
Е. Lamiасеае
Завдання №44
Під час польової практики ботаніки заготовлено рослину з галузистим стеблом, заввишки до 2 м. Листки яйцеві великі в нижній частині стебла - чергові, на пагонах листків попарно зближені з квітками. Один з попарно зближених листків більший, ніж інший, квітки поодинокі, пониклі. Плоди - чорні блискучі ягоди. Це:
А. Datura stramonium
В. Hyoscyamus niger
С. Atropa belladonna
D. Capsicum annuum
Е. Solanum laciniatum

Завдання №45
Виберіть рослини, які взято під охорону:
А. Подорожник великий, гірчак пташиний
В. Кропива собача, дурман звичайний
С. Жовтушник сірий, фіалка триколірна
D. Чемерник червоніючий, первоцвіт лікарський
Е. Чистотіл великий, цмин пісковий

Завдання №46
У фармацевтичну лабораторію для виготовлення кардіологічного препарату привезли лікарську рослину, що мала листочки з дуговим жилкуванням, квіти зібрані у суцвіття одноосьова китиця. Назвіть цю рослину.
А. Звіробій
В. Валер'яна
С. Материнка
D. Оман високий
Е. Конвалія

Завдання №47
Відпочиваючі у лісі, студент зірвав при дорозі подорожник великий. Жилкування листкової пластинки цієї рослини дугове, а суцвіття
А. Зонтик
В. Щиток
С. Китиця
D. Складний колос
Е. Простий колос


Завдання №48
До яких родин належать чистотіл великий, алтея лікарська, родіола рожева?
А. Caprifoliaceae, Rubiacea, Solanaceae
В. Saxifragaceae, Rosaceae, Fabaceae
С. Rutaceae, Araliaceae, Apiaceae
D. Papaveraceae, Malvaceae, Crasullaceae
Е. Boraginaceae, Scrophulariaceae, Lamiaceae.


Завдання №49
Innula helenium оман високий. Лікарською сировиною цієї рослини є її:
А. Листки
В. Корінь та листки
С. Кореневище та корінь
D. Стебло та квітки
Е. Квітки


Завдання №50
В утворенні бічних коренів будь-якої вищої рослини головна роль належить:
А. Прокамбію
В. Перициклу
С. Камбію
D. Апікальній меристемі
Е. Інтеркалярній меристемі


Завдання №51
Перед студентом стоїть завдання обрати рослину, що належить до родини Rubiacea:
А. Coffea аrabica
В. Scopolia carniolica
С. Ribes nigrum
D. Ribes rubrum
Е. Glaucium flavumЗавдання №52
Характеризуючи листки дуба звичайного, студент допустив помилку. Знайдіть її.
Листкорозташування чергове
Форма довгасто-оберненояйцевидна
Листки перистолопатеві
Листки черешкові
Край листків крупновиїмчастий
Завдання №53*
Насіння деяких рослин з підкласу Гамамелідіди мають приємний смак та є корисними, оскільки містять значну кількість жирних олій, вуглеводів, білків, вітамінів, мінеральних речовин і тому можуть використовуватися людиною в їжу у сирому або термічно обробленому вигляді. Це насіння . . .
Juglands regia
Castanea sativa
Betula verrucosa
Fagus silvatica
Alnus glutinosa
Завдання №54
Плід рослин з родини Juglandaceae не має обгортки, його м’ясистий екзокарп опадає при дозріванні; насінину оточує товстий здерев’янілий ендокарп. Отож, цей плід –
Горіх
Псевдомонокарпна кістянка
Горішок
Кістянка
Багатогорішок

Завдання №55
Дерева лісів виконують різноманітні захисні регуляторні функції, а також функцію поглинання радіоактивних речовин та виділення у повітря летких біологічно активних речовин - ...
A. Алкалоїдів
B. Кумаринів
C. Глікозидів
D. Фітонцидів
E. Флавоноїдів

Завдання №56
Цінні лікарські речовини, отримані з клітинної біомаси Panax ginseng у біотехнологічному виробництві одержали шляхом культивування клітин
A. На штучному живильному середовищі
B. На природному живильному середовищі
C. На грядках
D. В оранжереї
E. У воді

Завдання №57
Заготовляючи корені Althea officinalis залишили деякі розвинені екземпляри, щоб ...
A. Викопати решту коренів взимку
B. Зберегти і поновити зарості
C. Викопати решту коренів влітку
D. Удобрити ґрунт азотом для стимуляції росту
Е. Щоб накопичилося більше БАР

Завдання №58
Зміна висоти, напрямку схилів у горах та характер їх поверхні викликає зміни абіотичних чинників та відповідний розподіл рослинності у вигляді...
A. Спіральних зон
B. Горизонтальних зон
C. Окремих смуг
D. Вертикальних зон – поясів
Е. Диз’юнкцій

Завдання №59
Певний біотичний чинник призводить до значного ущільнення ґрунту, зміни флористичного складу угідь та зниження їх кормової цінності. Вкажіть його.
A. Інтенсивне розмноження хробаків
B. Ураган
C. Випас тварин
D. Спека
Е. Холод

Завдання №60*
На дослідних ділянках студент проводив спостереження і зафіксував пригнічення росту одних рослин внаслідок дії фізіологічно активних речовин, виділяють інші рослини. Такий взаємний вплив рослин є ...
A. Непрямим
B. Прямим
C. Керованим
D. Стихійним
Е. Алелопатичним

Завдання №61
Біоценози формуються під впливом сукупності чинників, але вирішальне значення має абіотичний, а саме...
A. Фітогенний
B. Антропогенний
C. Мікрогенний
D. Зоогенний
E. Кліматичний

Завдання №62
Здійснили переселення деяких рослин за межі їх природного ареалу з метою штучної зміни певної флори і ландшафту, тобто вдалися до ...
A. Щеплення
В. Культивування
C. Селекції
D. Інтродукції
E. Акліматизації

Завдання №63
Характерною ознакою представників родини Rosaceae є наявність п’ятичленної чашечки у квітки. Назвіть рослину цієї родини, у якої чашечка складається з чотирьох чашолистиків.
Шипшина травнева
Перстач прямостоячий
Глід криваво-червоний
Терен колючий
Горобина звичайна

Завдання №64
У наведеному нижче переліку представників родини Rosaceaе визначте рослину, яка має плід яблуко.
А. Персик звичайний
В. Горобина звичайна
С. Шипшина травнева
D. Родовик лікарський
Е. Слива домашня

Завдання №65
Отримавши завдання зібрати колекцію плодів рослин з підкласу Диленіїди, студент представив стручечки, ягоди, горіхи, двокрилатки та коробочки. Який тип плодів із числа зібраних студентом, не належать до рослин даного підкласу?
Стручечок
Ягода
Горіх
Двокрилатка
Коробочка

Завдання №66
Підклас Диленіїди представлений як листопадними, так і вічнозеленими формами. Однією з листопадних рослин є . . .
Шоколадне дерево
Чай китайський
Багно звичайне
Журавлина болотна
Чорниця звичайна

Завдання №67
Деякі представники підкласу Диленіїди мають довгі лазячі ребристо-борозенчасті, порожнисті стебла, а їх бічні пагони перетворені на розгалужені вусики. Такі стебла має . .
Ficus carica
Vaccinium myrtillus
Urtica dioica
Cucurbita pepo
Theobroma cacao

Завдання №68
Переважна кількість рослин з родини Fabaceae має багатонасінні плоди, але існують окремі представники, плід яких містить лише одну насінину. Такою рослиною є . .
Софора японська
Конюшина польова
Термопсис ланцетовидний
Земляний горіх
Біла акація

Завдання №69
Гінецей квітки жостеру проносного утворюється двома - чотирма плодолистками, які зростаються в одну складну маточку. Отже, такий гінецей є . . .
А. Ценокарпним
В. Монокарпним
С. Хорікарпним
D. Апокарпним
Е. Простим апокарпним
Завдання №70
Представники родини Селерові характеризуються такими ознаками: суцвіття – складний зонтик, чашечка квітки редукована, тичинки чергуються з пелюстками, віночок – п’ятичленний, плід - . . .
Горішок
Багатокістянка
Ценокарпна кістянка
Вислоплідник
Стеригма

Завдання №71
Характеризуючи квітки валеріани лікарської, студент допустив помилку. Знайдіть її.
А. Квітки дрібні, зібрані у складні монохазії
В. Тичинки прикріплені до трубочки віночка
С. Зав’язь нижня
D. Гінецей ценокарпний
Е. Віночок злегка асиметричний, трубчасто-лійкоподібний

Завдання №72
Назвіть рослину з родини Пасльонові, з листків якої отримують порошок, що застосовують як інсектицид.
А. Тютюн справжній
B. Паслін солодко-гіркий
C. Блекота чорна
D. Беладона звичайна
E. Дурман звичайний

Завдання №73
Наведена нижче характеристика представників родини Пасльонові містить помилку. Визначте її.
А. Плід-ягода
В. Стебла опушені залозистими волосками
С. Листки прості, почергові, супротивні
D. Чашечка п’ятилопатева
Е. Суцвіття – тирси

Завдання №74
У лікарської рослини з родини Asteraceae використовують корені, які містять 49% інуліну, який використовуються як антидіабетичний засіб. Це
А. Tussilago farfara
В. Taraxacum officinale
С. Tanacetum vulgare
D. Cichorium intybus
Е. Arnica montana


Завдання №75
У квітці Melilotus officinalis 10 тичинок : одна вільна, а 9 зростаються у трубку . Такий тип андроцею називається:
А. Однобратній
В. Двобратній
С. Багатобратній
D. Двосильний
Е. ТрьохсильнийТести, позначені «*» передбачають декілька правильних відповідей
15

Приложенные файлы

  • doc 17627314
    Размер файла: 171 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий